F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F/NSPONGS METALLVERKS A.-S."

Transkript

1 Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II, O.D}.; a. t. tyghattar. engelska sportmössor m. m., Lundag. 31, Sä.; a. t Osterm L B. E., Ankefru, Valhallavägen 43, Va. Hauffer, Karl, Grossh., Malmskillnadsg. C.; bost. Djursbolm. 34 A, - T., Änkefru, Uplandsg. 4, C. Hazen, G. F., Ing., Östermalmsg. 45, O. Hauffman, Knut, Civiling., Värderingsman Hebbe, Hulda, Firma, Fabrik och lager af i Sthlms Stadshyp.-fören. (kont.-tid konstgjorda blommor, växter, blad, pre- 11~12), Högbergag. 37Il, Sä.; a. t. parerade palmblad, kransar o. krans , r. t band, Valling. 20 & 22, C.; r. t. 4593, - Jenny, Fru', Valhallavägen 41, O.; a. t. a. t Signe, Fröken, Danderydsg. 4, O. - Mi!-!tha, Fröken, Greftureg. 35, O.; r. t. - Emil, Köpman, Tomte bog. 39III, Va.. Osterm, 263. Hebbel, E., Ingenjör, Stenarbeten alla slag, - E. T., Löjtn. v. Flottan, Hornsg. 33A, Sä. särskildt grafvårdar. Engelbrektsg. 3, - Wilb., Revisor i Sveriges Riksbank, Kör- O.; r. t , 1z395. strandsg. 56 BIV, Va. Hebel, W., Bankkamrer, Uplandsg. 56,2 1 /2 tr., - se äfven Hoffman o. Hnfmann. Va.; a. t. Vasa Haupt, Fritz, Direktör, Storg. 29, O.D}. - Thecla, Fru, Birkag, 15, Va. _ Oscar, verkst. Dir. i Frans Svallström & Hebreiska Skola, Sara Feiniks, förest. A. Cos Pappersb-akticb., Svedenborgsg. Feinik, S:t Paulsg. 17, Sä. 4 B, So.: a. t. Söder 981; r. t Heckscher, Ebba, Fru, S:t Eriksplan 2 1V,Va.; Hauptman, Willi, Agenturaffär (Kolonial- a. t. Vasa 2082, r.r t varor), Alströmerg. 6, C. - Elin, Fru, Linneg. 76, O.D}. Hauschildt, John, Aktiebolag, Grossbandels - R., Fru, S:t Eriksplan 2 1, Va.; r. t. o. Agenturfirma i textil- och läder branschen, Handtverkareg. 14, C. Te- - Paul, Grossh., Konstförlag, Mästersamulegramadress:»Hausohildt». Filialkon- elsg. 22 1, C. tor: Hamburg, John W. H. Hauscbildt, - I., Juris dr, Dansk Generalkonsul, S:t Deckc-Hans, Gr. Bäckerstrasse 6. I Eriksplan 2 1, Va. Haustedt, Frans, Kont.-cbef, Tjärhofsg. 54, - Eli F., Professor, S:t Eriksplan 2 IV,Va.; So.: a. t. Söder r. t , a. t. Vasa Hautboisternas understödskassa (kassör N. Hector &, Co (Emil Hector o. H. Hector), L. Smith), Braheg. 31 ö. g. t. h., O. Foderämnen, Byggnadsmaterialier och Ordf Oscar Ohlsson, Annero, Haga. Maskinförnödenheter samt specialartik- Havanna-Magasinet, Aktieb., Hofleverantö- lar för sågverk o. järnverk m. m.; konrer, kont. Holländareg. 311, C., butik tor Malmtorgsg. 3, C.; rikst. 1243, Drottningg. 21, C., filial Biblioteksg, 2845 o (Cheferna); a. t , C. o Haverikommissionärer,seKalenderafdJlä l]. Hector, G-,A., Fru, Karlavägen 65 H, O.D}.; Haverman. Emil, l:e Bibliotekarie -v. K. a. t. Österm Biblioteket, Linneg. 41V,O.; a.t, Österm. - Emil, Generalkonsul, kontor Malmtorgag , C.; bost. Kartavägen 83, O.D}.; r. t. '\ - Elin Fröken, Greftureg. 47, O , a. t K. V., Ingenjör, Långängen. Stocksund; - H., Generalkonsul, kontor Malmtorgag. r. t. Stocks , C.; bost. Narvavägen 8, O.D}.; a. t..hawerman, Ernst, Arkitekt, Greftureg. 24 C, O.; a. t , r. t G. E., Kontorist, Gullvifvan 11, Grön- - E. F. E., Kanslisekr., Skeppareg. 39, O.Dj. dal, Liljeholrnen.. _ Carl Emil, Köpman, Reimersholmsg. 9 1lI, - Selma, Ankefru, Nybrog. 14 B, O. - Sä.; a. t. Söder D. A., Ofvering., A.-B. Finnboda Varf, E. Esbjörn, Löjtn., Greftureg.24 C, O.; bost. Finnboda, Postadr. : Sthlm 2. a. t Hed, John, Bankvaktm., Köpmaug. 22, St. Hay, Berndt, Kabinettskammarh., Baldersg. - P., Brig-adör i Frälsn.carmen, Solnavägen 1, O.; r. t , a. t , Va. Haydn, Joseph, Musiker, Banerg Ö. g., - Gust. Emil, Folkskollär., Torkel-Knuts- O.Di sonsg. 25, Sä. Haynez, A., e. o. Hofr.not., Malmskilluadsg. - E. C., Handelsidk:a (matvaru-), Sibylleg. 27, C. 3ii, O. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S......RIDA" ANS_ATAII Adre ~a"lender" 1921.

2 4.60 Hed-Hedborg. Hed-Larsen, A., Karnrer, Järnvägsg. Älfsjö; dingö villastad; a. t. Lid':ö 1132; boa. t. o. r. t. Alfsjö 403. staden a. t. Lid:ö Hed, Conrad, Polisman, Sibylleg. 20, O. Hedberg, Hilda, Kafeidk:a, Volmaryxkullsg. - G.E., Trädg.mäst., Enskedegård,Enskede. 29, Sö.; a. t ; bost. Rosenlundg. Hedberg, Alfred G., Agent, Birgerjarlsg, 28 A, Sö. 98, Va.; a, t. Vasa Carl Hugo, Kamrer, Torgg. 3, Tellusborg. - Birger, Agent, Nybrog. 51, O. Midsommarkransen ; a. t. Aspudden Stefner, Agent, Valling. 8 1I, C. - John, Kassör, Barnhusg.12, C.; a. t. Brun- - John P., Agentur i trävaror o. träkol,' keb kontor Drottningg. 48. C.; r. t. 5363, - A. Victor, Kontorsskrifv. i Järnv.-styr.; 7988 o. 7696, a. t ; bost. Tattby, a. t (9-'/2 5); bost. Sigtunag. Saltsjöbarlen; r. t. Saltsjöb , Va.; a. t. Vasa Nils, Baukdir., Värtavägen 6, O.Dj,; r. t. - Ragnar, Kontorsskrifv. v. Järnv. A.-B Sthlm-Saltsjön, Greftureg. 63, O... - Hilding, Bankkamr., Värtavägen 6,O.Dj.; - Jean, Köksmäst., Engelbrektsg. 35 A, O.; r. t. 205 '1'>7. a. t E. G., Banktjänsteman, Odeng. 10, Va. - L. S., Köpman, Erik.sbergsg. l, O. - Arvid, K. Hofbokbindare, G:la Brog.26, - Petrus, Litteratör, Öfversättare, Mariag. G.; bost, Parksåtra. Skärsätra. 10, Sö.; a. t. Söder Gust., Kungl. Hofbokbinderi, inneh. Ar- - A. M., Löjtn.,' Asög. 42 C, Sö. Tid Hedberg, G:la Brog. 26, C.; r. t. - E. A., Not., Drottningg. 83, Va , a. t Karl,1:e Regissör, Regeringsg. 86, G. - J. A: E., Byggm., Nya Torsvik, Herserud; - A. W., f. d. Stationsi!1"p., Danderydsg., 6 a. t. Lid.ö Ö. g. n.b., O.; r. t. Österm, Arthur, Cigarraffär, Götg. 40, ss., r. t. - Mina, Sömmerska, Humlegårdsg. 10, O , a. t Tor, Teaterchef, Stora vägen 42, O.Dj.; - N. R, Direktör, Karduansmakareg. 3, C.; r. t bost. Dalag. 41 A, Va. - H. K., Tjänstem. i Järnv.-styr., Torsg. Oscar, Dir., Karlaplan 12, O.Dj.; r. t , Va.; a. t. 7545; kl Ville, Dir.ektör, Hedbe.rg & B~örklund, Hedb & Ri- -klund Tryckeribol R _ Tryckeribolag, Regermgsg. 86, C.; r. t.] erg. J01 ~ e o 77 31, a. t o. 773ll, bo- germgsg. 8ö, G. Kontoret, Cheferna stad Valhallavägen 107 BI, Va.; a. t. o. Pakt-rerna:,r t o , a. t. ( Vasa 'Idegramadress:»)Håbel>. - T., Dlsp, Birgerjarlsg, 58 v, O. - Adolf,.f. d. Tågmäst., Polhemsg. 32, C. - T. V., Disp, Karlbergsvägen 30 n, Va. - Anna, Ånk.~fru, Karlbergsvägen 18I!l,Va. - K. J., Faktor, Kungsholwsg. 82 (f. d. - Elisabeth, Ankefru, Luntmakareg. 70, Va. 64), G.' Hedbla,d. Hilda, Strykinrättn., Artillerig. 12, - D., Folkskollär., Kocksg. 35 B, Sö. O.Dj., ing. fr. Riddareg. - Ester, Fru, Döbelnsg. 46III, Va. Hedblom. Carl A., Aktiebolag, lager af op- - Hulda, Fru, Flemingg. 23 AII, C. tiska- o. galanterivar. r, kammar o. - T., Fru, Rådmansg. 48, Va. borstar m. m., butiker: Drottningg. - Alma, Fröken,.~HPaulsg. 19 lii, s,ö. 53, G., Kungl. Teaterns hus, C., o. Re- - E. K., Fröken, Ostermalmsg. 11, O. geringsg. 11, G.; a. t med ankn., - Jenny Ottilia, Fröken, Jungfrug, 37II, r. t med ankn.. O.; a. t A. A., Arkitekt, Storg. 3III, O. Valborg o.elin,fröknar, S:t Eriksg. 12, C. - Oscar, Dir., Kronobergsg. 91V,C.; a. t, Elis, Försäkr.vtj.man, 'I'egnersluuden 4, 19719, r. t ; kont, r. t Va.; a. t. Vasa Augusta, Fru, Karlaväzen 9, O.. & Holmgren, Garn-, Väfnads- o. Trikå- - Bengt, firma, Repr. f. Hedbloms Biljardaffär, Kungsg. 56, C.;.!t. t fabr. Hudiksvall, kont. Karlbergsvägen - Arvid, Gjutare, Silfret 7, Alfsjö. a. t. Lång- 65' Va.; rikstel brodal Hedbom, A., Hattmak., Nybrog. 44, O. - Carl, Handl., Brännkyrkac. 36 1, Sö. - G. H., Vaktkonstapel, Brännkyrkag. 169, - Frans, Handl. (firma Hedberg & Holm- Sö. gren), Birgerjarlsg. 60 1, O. Hedborg, Anders, Bosättn.- o. Lysoljeaffär, - E., Ing., Sveavägen 74, Va. L:a Vattug. 19 A, C. - A. J., Insp., Sveavägen 88, Va. - Elmer, Ciselör, Parkz, 8, G. - Gustaf A. K. Järnhand!., firma Lidingöl- S. G., Direktör för Skandinaviska Spe- Järn- o. Färghandel, kv. Flora 1, Li- ditionskomp., A.-B., Skeppsbron 24, St. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

3 Hedborg-Hedeuskog. 451 ~ij:edborg, lwitz E. A., Kapten, Dir. i A.-B. Hedenberg. Ehrnfrid,.Major, Östermalmag.. AlJpack, Dannemorag. 20. Va. 44, O.; r. t J.W.,Köpman,Agenturaffär (kaffe m. m.), - Edvin, Skräddare, verkst.'brännkyrkag. Tegnsrsg. ~8, Va.; a. t , r. t. 3, Sii.; bost. Asög. 81, Sö.. Vasa 793. von Hedenberg, A. R:son, t. f.. Sekr., Kam- -, Th., Prakt. läk., Norrlandsg. 16, G.; a. t. marskrifv. i Gen.-tullstyr., Greftureg ~1 r. t ti8 IIl, O. O. F., SJ"lkapten, Västmannag. 15, Va. - A. R. A., Krigsdomare, Advokat, Drott- - & Strindberg, A.-B., Ångbåtskommissio- ningg. 6, G.; r. t närer, Riddarholmshamnen 7 B. St. - Halvar, Revisor j Riksbanken, Odeng. 25, Hedbäck, Gust., Fiskhandlare, Flemingg. Va.; ~. t ; r. t , G. - Maria; Öfverstelöjtn:änka, Artillerig , Hede, J. Ernold, Fil. lic., Rörstrandsg. io», O.Dj.. Va.; r. t Hedenbergh, Augusta, Fru, Bergsg. 116A, G. - Gustaf, l:e Vaktm. (Medicinalstyr.), - Arvid, Tjänsteman i Lifförsäkr -aktieb. Svartmang. 9 D b., St. Nordstjernan, Sibylleg. 44 IV, O.Dj. Hedelius, Albert F., Disponent i.. Nord. Hedenblad, Anna, ÄnkeFru, Uplandsg.Yö'", Komp., Grefg. 7, O.D}., a. t. Osterm. Va.; r. t. Vasa Hedenborg, Aug.. Grossh., Sot Paulsg. 6 e, _ Arvid Hj. Fil. kand., Helsingeg. 18, Va. Sö.; a. t , r. t _ Hedvig, Fru, Helsingeg. 18, Va.; a. t. Hedener. P. 1., Auran., Skeppareg. 43 1II ö. g., ' O.Dj. - Emy, Fröken, Odeng. 102, Va. Hedenfors, l. F. A., Lagerchef,Scheeleg.22, G. Bedelius, Arthur, Strandvägen 7 C, O.Dj.; Hedengran. G. A., Ingenjör, S:t Eriksg. 14, lager af specerier, konserver, d-iika- 1/2 tr., G. r tes ser o. sydfrukter m. m. i parti Q. - Gustaf, Köpman, Bergsg. S, G.; r. t. 2570, minut, r. t o , a. t. 4676; a. t bost. Narvaväg-n 4. O.D}.; r. t & Co, kontor Västerlångg. 68, St.; r. t. Erik, Korresp., Karlavagen 75 BIII, O.; 2792, a. t r. t ; a. t. Ostenn Hedengren, HJ., Bok-i- Musik- o. Pappers- Rugg-, Mrs, Teacher of English, Karlavä- handel, Stureplan 4, O. (f. d. L M. Gögen 75 B III, O.D}.; a. t. Österm , thes); r. t. 7986, a. t , bost, Klara r. t. N. Kyrkog. 31, G.; a. t Hedell, K. A. G., Järnv.-tjänstem.,Valling., - D.. Generalmajor, Inspektör för Militär- 15, G, r lärov. m. m., Strandvägen 59, O.D}. Hedemann-Gade, Erik, Länsjägmäst., Drott- - J.E.,Angsl,brfälh., Chark.ttenburg 1:4.Sö. ningg. 64, G. - Josef, Öfverstelöjtn., Värtavägen 6, O.D}.; Hedemark. Vilh., Luntmakareg. 8]11, Va., r. t a. t. Vasa Hedenius, E. A. Kamrer, Uplandsg. 73 u, Va.; Heden, C. J., Civilskrädderi. Braheg. 15, O.; a. t. Vasa a. t r. t. 92; bost. s. h. - L, Lifmedikus, Öfverläk. v. Sabbatsbergs - A. K. E., Fil. dr, Tidningsman, Villag. sjukhus, Östermalmsg. 481, O.; mot- }411, O.; a. t tagn n. b. månd., onsd. o.fred. kl. 3; - K. J. V.. Ing., Johannesa. 28, G. r. t. 6892, a. t _ Waldemar, Klaviaturfabrik, Malmskill- Hedenlund. L. A., Bankdir., Kungsg, 2, G. nadsg. 34, G.; a. t P. A., Tjänstem., Kungsg. 2, G. _ Ester, Musiklär:a, Kungsg. 88 I, G. Hedenmark. John, Kontorist, Riddareg. 60 1, - Karl Viktor, Prakt. läk., Brunkebergs- O.D}.; a. t. Österm torg 12 III, G.; r. t. 2831, a. t. Brunkeb. Hedenqvist, Otto, Frejg, 3P, Va.; a. t. Vasa 2468; mottagn.-tid: hvard. 4-1 / ,_ - J. L., f.d.registrator i Kammarkoll., Lill- Hedenschoug,Ernst,Urmak..Malmskil1nadsg jansplan 6 IV, O.; a. t A, G.; a. t. Brunkeb _ A., Skräddare, Sigtunag. 3, Va.; a. t. Hedenskog, Oscar, Bageri, Bondeg So.; ' a. t. 3892, bost. s. h. Filialer Asi\g. _ Gustafva, Ankefru, Karlbergsvägen 25 III, 84, Sö.; a. t , o. Bondeg. 64, Sij.; Va. a. t. ;$1697. _ Maria, Änkefru, Malmskillnadsg. 34, G.; - Stina, Delägar:a i Stockho lms Ritkontor, a. t...brunkeb Drottningg. 46 G.; filialer Götg, 11, - S. E., Ankefru, Kommendörsg. 3!'l, O.Dj. Sö., Humlegårdeg. 11, O.; bost. Drott- Hedenberg, O., Attache, Linneg. 96, O.Dj. ningg. 46, G.; a. t , F/NS'PONGS METALLVERKS A.-If/J. ",DA" AN ATAII 17 _

4 452 Hedenskog- Hedjerson Hedenskog,.. Paulina, Fru, Riddareg. 8, O.; Hedin, T., Dentist, Rensg.18, V. ; a. t. Vasa a. t. Osterm Carl A., Metallarb., Riddareg. 8, O.; a. t. - Anton, verkst, Direktör i A.-Bol. Instal- Osterm. 5~ 35. Iatör, bost. Norrlandsg. 9. C. Erik, Postiljon, Riddareg. 8, O.; a. t. - Oscar, verk st. Dir. i A.-!3. Area Regula- Österm torer, Grcfmagnig. 6, O.Dj.; r. t H. M., Änkefru, Tunnelg. 21, C. T Sven, Pil. dr, N. Blasieholmsh. 5 BIII, C..Hedenskoug, A. H:" Fröken, Grefmagnig. 14, - Richard, Folkskollär., Heimdalsg. 3, Va. O.Dj.; a. t. Ostorm Anna, Fru, N. Blasieholmsh. 5 BIII, C. Hedenstierna. E. R. V., Borgrnäst., Lovisag. - L. Ch., Fröken, Tunnelg. 20 BI, C.; a. t. 4 1, O.Dj.; r. t , r. t Hilma, Fru, Runebergsg. 4 1I, O.. - Ernst, Generalkonsul, Kaptensg. 13lI, - Götha, Fröken. Valhallavägen 49, O. O.Dj.; a. t , r. t Signe, Fröken, Västmannag. 281, Va.; a. t. - Clara, Handelsidk:a,N.Blasieholmsh.5B,C. Vasa Carl, Ingenjör, N. Blasieholmsh. 5 B, C.; - Sig-urd, Löjtn., Lillabältg. 5, O.Di; r. t. r. t. 3559, r. t. Norr Gust., Kamrer, Uplandsg. 33 1V, Va.; a. t. - Carl Hugo, Revisor, Dalag. 86 D, Va. Vasa a. t. Vasa Sören, Kapten i Flottan, Kungsholmstorg - Vilh., Tjänstem. i Liff.-Aktieb. Nordstjer- 10 1V, C.; r. t Aktieb. Atlas nan., Västmannag. 55 1V, Va. Diesel kl Lina,.Ånkefru, Västmannag. 281, Va.; a. t. - Hanna, Kemist, Kungsh:s Hamnplan 3, C. Vasa Gustaf V., Köpman, Folkungag. 12v, Sä. Hedenström. C. -H., Fil. mag., Amanuens, - L. G. O., Löjtnant, Karlavägen 14, O.; Norrtullag. 15, Va. a. t , r. t Augusta, Fröken, Scheeleg. 20 1V, C.; a. t. Olof, Löjtn., Karlavägen 14, O., Kungsh Gurli, Manicuresalong, Nybrog. 7, O.; - F. W., Handlande, Brännkyrkag. 54 A, a. t Sö, - Johan, Målarmäst., verk st. Luntrnakareg. - Wilh., HandI. Prästgårdsg. 46 III, Sö.; a. t, 49, Va.; a. t. 4968: bost. VaJling.9, C.. Söder & Berlin, Pappershandel, Biblioteksg. 4, - E. G., Perukmak.-firma (inneh. Anna C.; a. t. 7284, r. t Hedenström), Drottningg. 10, C.; a. t, - A. P., Postmästare, Sthlmsvägen 19, 331, r. t. 2557; bost. Brunkebergstorg Råsunda; r. t. Råsunda C.; a. t E. A., l:e Postvaktm., Teknologg. 7, Va.; - T. M.,,f3jukgymnast, Tyskbagareg. 8, O. a. t. Vasa J. M., Ankefru, 'J'yskbagareg. 8\ O. - Carl, Skeppsklarer., Västmanpag. 61, Va. Heder" J., Byggm., Nybrog. 68, O.; a. t. - & Co, Carl, Skeppsklarer. o. Speditörer, Osterm Österlångg. 34 & 36, St. Hederstierna, Fredrik Wilhelm, Öfverståt - N. G., Skrädderiaffär, Kungstensg. 63, hållare, Slottsbacken 4, St. Va.; a. t , r. t. Vasa Hederström. Alfhild, Fröken, Drottningg. - & Co, P., Skrädderifirma, N. Smedjeg. 49 II, C.; r. t , a. t , C.; a. t. 6328, r. t Henning, f. d. v. Konsul, Rörstrandsg. - V., f. Stationsinsp., Svandamsvägen 56, 20, fa.; a. t. Va~a Midsommarkranseu. - Clara, Ankefru, MaJorsg. 9, O. - Herman, Tj:man, Brännkyrkag. 95, Så'.; Hedfeldt, O. P., Häradsskrifv., kv, Vidar 10, a. t. Söder Lidingö villastad; r. t. Lid:ö P. Gustaf, f. d. Vaktm.. Urvädersgränd Hedfors, Elof G..Folkskollär., Hornsg. 29 B, 9o. b., Sö.; a. t. Söder Sö.; a. t. Söder Gustaf, Verkm., Rörstrandsg. 2, Va. - E G., Skrädderi, Stureplan 2, O.; a. t. - Alma, v. Värdinna, Vollm.aryxkullsg.41, 8797, r. t. 3944; bost, Drottning-holms- Sö.; a. t vägen 12, C.; r. t. Kungsh A. W., Änkefru,Sthlmsvägen 15, Enskede; Hedgren, J-, Grossh., S~randvägen 57, uppg. a. t. Ensk AlV, O.Dj.; a. t. Osterm. 4104". - C. A., Handtverkareg. 44, C.; a. t G. W., Löjtnant, Strandvägen 57, uppg. - Willy, Nord. Komp. (sjukrummet), bost. A IV, O.Dj.; a. t. Österrn, Greftureg. 24 A, O. Hedin, Georg, Hankbiträde, Bellmansg. 26 A, Hedjerson, N. A., Glasrnäst. o. förgyllare, Sö.; a. t Majoravägen, Sultsjöbaden, r. t. o. a. t. - Gust., Byggnadsinz., Vas ag. 36 III, C. Saltsjöb A.-B. SVENSKA M[TAllVERKEN ~~an~:'sså~ac:r:n;~~

5 Hedlund-Hedqvist Hedlund, Knut, Auditör, Hedlund & Lekan- Hedlund, Karin, Änkefru, S:t Eriksg. 16,, 0., der, Detektiv-Juridisk Byrå, G:la Bro- C.; a. t. Kungsh, gatan 11. C.; r. t ; bost, Norr - Robert, Erstag. 26, So.: a. t. Söder Mälarstrand 12, C.; r. t. Kungsh Victor, Tunnelg. 20 B v, C.; a, t _ A. B., Bankkassör, S:t Eriksg. 16,, 0., C.; Hedly, H., Fru, Kommendörsg. 7, O. a. t. Kungsh A., Grossh., Greftureg. 74, O. _ E. A., Bildhugg., Majorsg, 9 A, Ö. - E. K., Lärar:a, Kommendörsg. 7, Ö. Hedlund & Lekander, Detektiv-Juridisk Hedman. Gösta, Bankkamrer, Grefg. 48 1I, Byrå, inneh. Auditör Knut Hedlund Ö.Dj.; r. t. Osterm o. Dr Gunnar Lekander, G:la Brog. 11, - A., Bokb.-verkm., Svartmang. 25, St. C. (hörnet af Drottningg. 70); r. t. - Bröderna, Byggnadsmat., Stureplan 13, C.; 12512, 12586, a. t Privat- r. t o , a. t ' detektiva och juridiska uppdrag,. - Abdon, Direktör, Garfvareg. 3, C. _ Fredrik, Direktör, Nybrog. 28 AH, O.; - Inez, Folkskollär.a, Bryggareg, 6 B, C. a. t D., Fru, Banerg. 19, O.Dj.; a. t. Osterm.854. _ P. E., Direktör. Upsalag. 16, Va.; r. t. - Ester, Fru, Sömmerska, Frejg. 13, Va. Vasa 1560, a. t Ingrid, Fru, Karlbergsvägen 89, Va. _ Carl Oscar, Disp. S:t Eriksg. 94 B, Va. - Ellen, Fröken, Kontorist, Döbelnsz. 65, Va. _ J. H., Fabr., Vanadisvägen ö9, Va.; a. t. - 1\1. C., Fröken, Kungstensg. 50', Va.; a. t. Vasa Vasa 52. _ Olof K., Fabrikör, Dalag. 76, Va.; a. t. - Th., ~'röken, Agneg. 29, C B. Alb., Godsäg., Ostermalmsg. 59', O. _ Ester, f. Vastenson, Folkskollär:a, Birger- - Gunnar R., Grossh., Riddareg. 35 & 37, jarlsg. 113 B, Va. Ö.Dj.; a. t , r. t. Osterm _ Alfhild, Fru, Jakobsbergsg. 23. C. - G. A., Handelsres., Sit Eriksg. 26, C. _ Nanna, Fröken, Barnhusg. 12, C. - A. L.., Handl., Valling. 16, C.; r. t. _ Erik, Ingenjör, NY:l A.-B. Vibrators kon a. t tor, Luntmakareg. 56, Va. Telegr.-adr.: - C. R., f. d. Handl., Kammakareg. 54, Va. Velocitas; r. t ; bost. Stocksund; - J ohanna, Hembageri, Bryggareg. 6 A, O. r. t. Stocks K./B., Kontorist, Frejg. 55'''', Va.; a. t. K. E., Ing., Kungstensg. 57, Va. Vasa _ Mats. Ing., Strandvägen 61, O.Dj. - Börje, Köpman, Råstavägen 4, Råsunda. _ P. A., Ingenjör, Linneg. 60, O.Dj.. - P. A., Maskinist, Skåneg. 68, Sä. _ K. AJI\.JI,Kamrer, Greftureg. 65, O. - C. F., Murmästare, Ostgötag..(35, Bä.;. _ Gustaf, Kartograf, Folkungag. 8 B, Bä. a. t. Söder _ W., Kyrkovaktmäst., Slottsbacken 2 C, - Adolf, Mobelsnick., Regeringsg. 74B, O.; St... a. t _ Ax.~l, Lagerchef, Appelviksvägen R. E., Poliskonst., G:la Brog. 47, C.; a. t. Appelviken. Brunkeb _ Justine, f. d. Lärar.a, Regeringsg. 59', - H. S., Sjökapten, Osterlångg. 41, St. ö. g., O A. J., Skomakare, Horneg. 174', Bä.; a. t. -s, Bernhard. Maskinaffär, Orby, Alfsjö. Söder _ Sven, f. d. Pol.iskonst., Svedenborgag. - Ture, Tjänstem., G:la Brog. 47, O.; a. t. 13H, So.; a. t. Söder Brunkeb, _ C. Nath. "Eektor. Folkskoleinsp., Vinter- - J., Verkmästare, Kungsholmsg. 26 H (f. d, vägen 32 B, Råsunda; tel. Rås :3), O. _ C. A., Sekreter. i E. F. S., Jakobsbergsg. - R.,' Ankefru, Birgerjarlsg. 37, O. 45H, C.; a. t. Brunkeb K. E., Ofvermaskinist, Linneg. 51 & 53, - Axel, Sjökapten, Norevägen 14, Stock- O.D,j. sund; r. t. Stocks Hedmark, Carl A., Lagerchef, Birgerjarlsg. _ E. G., Tjänsteman, Skeppareg. 51, Ö.Dj. 44 III, O.; a. t _ Iwan, Tj.man v. Rik-ts Allm Kartverk, - Rickard, Skrädd., Boslagstorg 22 III, Va. Linneg. 60, O.Dj.; r. t. ö1568. Hednoff, Tyra, Fru, Fridhemsg. 26 v, O. _ Lovisa".J'vätt- o. Strykinrättn., Uplandsg, - Henrik, Målare, Fridhemsg. 26 v, O. 43, va.; a. t. Vasa Hedqvist, RuthM., Folkskollär:a, Bellmansg. _ A.W.,Verkm.,~il!t~rbOlaget;a.t.21576;1?2C, So.; a. t. 322~~.,'. bost. Tuleg. 25,Va. - Elin, Fru, Kommendorsg. 42, O., a. t. _ Theodor,.. Vinhandl., Norrtullag. 2=?,Va. 'I _ Hulda, Ankefru, Narvaväg. 29", O.Dj.; - Anders, Handl. (speceri-), G:la Brog.34, r. t O.; bost. Rådmansg. 61 H, Va. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. RIDAR ANSQATAN' f53 l'

6 454 Hedqvist-Heggeman. Hedqvist, S. F., Kontorschef, Riddare~. 28, O'j Hedström. Nils, Köpman, Hagag. 52, Va.; a. t. - K. B., Löjtn., Värtavägen 4, O.Dj. Vasa 8199, r. t. Vasa 5 60; sommar- - Hanna, Änkefru, Oxtorgsz, 5, O. bost, Nykvarn; a. t. Barnmarboda H., Änkefru, Pipersg. 14, O.; r. t. Kh. 91. _ Hanna, Råntillverkning, inneh. Rut Hed- Hedqwist, C. E., f. d. Skolföreståndare, Bell- ström, Sveavägen 94 II, Va.; r. t. Vasa mansg. 22 C1, Sö.; a. t a. t Hedrån &. Co, Agentur- o. handelsrörelse, 1 _ Th.. Sjömansmissionär, Sjömanshemmet, Regermgsg. 5, O.; a. t. o. r. t Värtan. 'I'elegr.vadr.:»Hedro», _ Helmer, Speditör, Högbergsg. 52, Sö.; r. t. ~ Dina, Charkuteriaffär, Tomtebog. 8, Va.; a. t _ Karl A., l:e Stationsskrifv. v. Stat, [ärnv, -- G., Köpman, Prästgårdsg. 14, Sö.; a. t. Krukmakareg. 501 Ö. g., Sö.. Söder 10690, r. t _ & Co, Stockholms Förmedlingsbyrå, Bla- - H., Med. kand., Karlbergsvagen 87 A, sieholmstorg 12, O.; r. t. 9:&H, a. t. Va.; a. t. Vasa Gunnar, Professor, Lidingö-Brevik; r. t. Gustav, Tandläkare, Stureg. 141, O.; råd- Brev frågnings- o. mottagningstider endast Hedstam. Harald, Kont. chef, Hagag. 35 II, efter särskild öfverenskommelse; r. t. Va.; a. t. Vasa a. t Hedström, F. E., Arkitekt, Flemingg. 5 Il, O.; _ P. E., 'Tandläkare, Västerlångg.54, St.; a. t , mottagn. hvard. 10-2,4-5; a. t Nils, Age~tur- o. Importaffär, Blekingeg. _ Hilma,.Änkefru, Volmaryxkulls~. 1, So.; 63 A, So.;.;. t ~:.. a. t. Söder 8650., - Wald., Brefb~r.:~orm,Brannkyrkag.25,So. _ Sofie, Änkefru, Västmannag. 88m, Va.; - Ernst A., Civiling., Volmaryxkullsg. 1, a. t. o. r. t Sö.; a. ~. Söder ". Hedvall, Björn, Arkitekt, Skomakareg. 26, St., - J. S., FIL..dr, Rektor. v..aogre ~ea.l- a. t. Brunkeb lärov. il. Osterm., Artillerig. 16, O.DJ.; _ F. E., Fil. mag., Inedalsg. 21, O. r. t _ Yngve, Redaktör, Handtverkareg. 18v, O.; - Oskar F., F!l. ~r, Handtverkareg. ~9 B, O. r. t Her~an, FIl: lic., Sta:tsgeolog, Skirner 8, Hedvig Ele~nor~ förll1am~ii!-gsmanl.!ga!j-ng- Djursholm. r. t.. Djursh, 4?O. domsforemng (H. E. M. U.), förenings- - Klas, t. f. FIska~ l Svea Hofratt, Handt- lokal Braheg, 30, O.; r. t , a..t.. vel;kareg. 39 B \ O. ' ankn., expo Sibylleg. 43 & 45, O.; - Therese, Fru, VI!1a Bjälbo, Solhem, r. t. Österm. 591, 8.:. t Bom- Spånga; a. t. Spånga 331. marhem : Manhem Alsten Bromma.. - Nils W., Grossh., Götg. 79 Il, Sö.; r. t. H d E M t u ff"r' SI'bylle'g 35 O ee,., a var ~ a, ".. - P. Å., Grossh., Drottningg. 11, O.; r. t. Heeikka, Oskar, ~Ir., kont, O. bost. Ridda o reg. 78, O.DJ.; r. t P. A., Grossh., Kommendörsg. 35, O.Dj.; Hegardt, G. E., Dumverkställare, Florag. 19, r. t. 9316, a. t O., a. t Richard, Grossh. Västmannag. 40 II, Va.; - Adele, Fru, Braheg. 21, a. t. Vasa E., Fröken, Braheg. 29,.; a. t. Osterm. - Bröderna, Handl. (spec-), Bornsg. 106, Sö m - Erland, l:e Ing. v. Sthlms Stads Bygg- - G~rl~, Froke~, S:t Enksg. 10,O. nadskontor, Karlbergsvägen 8, Va.. - WIllIa~, Gälbgjutare, Skeppareg. 43, - Wilhelm, Järnv-tjänstem., Nybrog.15 A, O.DJ. '.. O a. t Albertine E. C., f. d. Pianolär.a, Helene- - Lovi~a, Kokfru, Braheg. 10, O.; a. t. borgsg. 27 m, Sö.; a. t. Söder Österm _ J. H. B., Ryttmäst., Storg. 38, O.Dj.; - Enoe G., Kontorist, Riddareg. 62, O.Dj.; sommarboat. 'I'orsätra, Kungsängen. a. t. Österm _ Filip Öfverkonstapel Västmannag. 86, - Erik, Kontorsvaktmäs~., Kungl. Bof Va: ' stallet,..o.; r:. t. 73~ 32.. Il Hegert, Oscar H:son, Byggn.-ing., Brunke- - A. E., Kallarmast., Jarntorgsg. 61, St., bergstorg 15, O.; r. t , a. t. 10l 09. a t , r. t. Staden 94. l d R F W I rn 17 O - J. G., Köpman, Repr. för Borås YlI~fahr. Heggb a,,. " ng., l g.,. A.-B. i Borås, Nybergsg. 6 BIII, O.Dj.; Heggemann, F. W. E., Ing., Arbetareg. r. t B, O. NAVJGATORlOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

7 Hegner-Heiligers. 455 H~gner, r.v. ~"rkammarmusiker, G~~fg. 53, Heijkensköld, s., Fru, Grefmag,nig. 4 II, (J.Dj.; (J.DJ.', a. t. Österm. 586., '2. F. V. P.kMusiker, Karlavägen 84, (J.Dj.; - S. S../-.,.Fröken,.Narvavägen 22 lli ö. g., a. t: Osterm, 222. (J.vJ.; a. t. Österm Heibert, Fritz, Tjänsteman, Kungsg. 86lI1, - Thor, Löjtn., Lodg. 3, (J.; a. t. Vasa,, C.; a. t. Kungsh, S3, r.. ~ von Heideken, G. G., v. Häradsh., verkst, Dir. - Hildegard, Ankefru, Badstug. 12 B, Ph, i' Litrörsäkr. A.-B. Nordstjernan, Djurs- tr., Sö. holm.. Heijkom, G. Lison, Bergsing., kv. Drivbän- _ Gunnar, Medarb. i Svenska Dagbl., Bra' ken, Äppelviken. gevägen 2, (J. - L., Cigarraffär, Sigtunag. 15, Va.; a. t. von Heideman, Carl, Amanuens, Bergsg. 28, C.; 'r. t. 'Kungsh Heijkorn, K, Fröken, Torsg. 21, Va. _ Lilly, Fröken,,Gymnastikdir., Riddareg. Heijl, Rutger C:son, Grossh. firma, kontor 8, (J.; r. t. Österm Drottningg. 11Il, C.; r. t. 345; a. t.. _ Magnus"" Lotslöjtn., Folkungag...95, Sö Telegrafadr.:»Balderverk». _ G. V., Ofverste, Artillerig. 20, O.Dj. - Mathilda, Fru, Braheg. 41, (J. '. Heidenblad, Olgå, Fru, Kvarng. 141, ss. - Therese,Fröken,Sjukgymn.,Braheg.41,(J. _ A. A., Kamrer, Karlbergsvägen 65IlI, Va. - John C., Försäkr. insp., Odeng. 561, Va. _ Henning, Köpman, Rörstrandeg. 4, Va.; - Carl, Prakt. läkare, 'I'egnersg, 45, Va.;. a t. Vasa mottagn. hvard. 2-3; sommartid 12 _ Henning, A.. B., Manufakt.o.Kortavaror -1; a:. t , r. t. 3600; sommaren gros, L:a Nyg. 4, St.; r. t. 16~ 43. bost. Algö; r. t. 46. von Heidenstam, Gust., Byråing., Förest. f. Heijne, Emil, Advokat, Drottningg. 7, C.; K. J ärnv.-styr. Laboratorium, Klara- bost. Liitzeng. 7, (J.Dj.; r. t bergsg. 701V, C.; bost. Odeng. 98 III,Va. -s Byrå rl.andsortepressens Sthlmsred.), _ O. G., Kammarh., Bergabo, Djurgården. Redaktör Fredrik Heijne, Klarabergsg. _ R. M., Kapten i Flottan, Dir. vid Sv. A.-B. 5S II, C.; r. t o. 1457S. Gasaccumulator, Birgerjarlsg. 77, Va. O. H., Civiling., Klarabergsg. 5S II, C.; _ Nils, Löjtn., Svpavägen 116, Va. r. t , a. t _ Ernst, Major, Riddareg. 36, (J.Dj.; a. t. - Fredrik, Redaktör, Heijnes Byrå, Klara- Österm. 3429, r. t bergsg. 58 II, C.; r. t , 1457S; Heiding, Aina, Fru, Eriksbergsg. 7, (J.; r. t. bost. Bergsg. 2, C.; a. t , r. t. 22;) 70, a. t. 191 SS _ Martin E., Löjtn., Uplandsg. 22, Va.; a. t. - se äfven Heine. Vasa 21 :!S. von Heijne; J. M., Fröken, Brahag. 3II t. h. Heigard, Otto, Afd. chef vid Tobaksmonopo- ö. g., O. Ieta: hufvudkontor, Villa Lillhem, Dan- - E. G. F., Kamrer, Västmannag. 61 BIl, deryd; a. t. Danderyd 110. Va.; r. t. Vasa Heijdenberg, G. V., Kassör, Kocksg. :JO, Sö. - S. A., Kapten, Vetenskapsakademien, _ se älven Hej Ienberg. Sthlm 50, Heijer, John, Artist, Tecknare, Månstigen - Nils, Löjtn., Värtavägen S, (J.Dj.; r. t. 6 II, Aspudden. }' , "k kiöld & L' d hl A R - Hlldur, Ankefru, Birgerjarlsg. 125, Va. H elj ens 10 ~ ssurans- o. e- _ M., Änkefru, Engelbrektsg. 43 B, (J.; r. t. asouransfinna, l:ltyckjunkareg. 5, (J.;, r. t , a. t. Ostorm Gene- Heijner Anders Konst- o. Antikvitetshandel ralag. för Försäkrings A.-B. Heimdalh J~kobsbergsg. 9 C.' r. t. Norr 159' Forsikrings A/S Dania, Danske Viking, a. t. Brunkeb- 52 S9.' ' Iris. - Anders, Konsthandl., Yrkesvägen 50, En- Heijkenskjöld, G. O. W., Civiling., bost. skede. Blocket, Lidingö Brevik; r. t. Brevik se äfven Heiner... H "k kiöld & C A B E Heikka, C. A.' V., Ing., Banerg. 29, O.Dj. elj ens JO :0,.-., ngros- o. agen" Heilborn Marie Generalkonsul:a Engelt~!rörelse. Trä, Järn,. järntråd, tjära o. brektsg. 19: (J..' tjarprodukter, Styckjunkareg. 5, (J.; _ Aug., Ingenjör, Knngsg. 92, C. Eirma Aug. r. t ,.~. ~. Österm Tele- Heilbom's Elektricitets-Byrå, Drottgr.adr.:»Heijkl ind». ningg. 55!, C.. _ J., Fru, Riddareg. 29, (J.Dj. Heiligers, Julius, Agentur, Ad. Fredr.Kyrkog, _ Märtha, Fru, Grefg. 65, O. 13, C. -. Fl N SPONGS MET AL~ V E_R_K_S_,_A_ f!j_. _ ,.'DA,. ANS.ATAN 17

8 456 Heilman-e-Helen. Heilmann, Otto, Musiker, Borgerskapets Heiner, August, Apotek., Stureg.13IIIö. g., O.. Gubbhus, So, - se äfven Heijner. Heiman, Margretha, Konfektaffär, Hofleve- Heinrich, H. E., Dir, Högbergsg. 28IV, Sö. rantör, Birgerjarlsg. 18, O.; a. t A. E., Fröken, Asög, 115, Sö. - se äfven Heyman. - Greta, Fröken, Asög. 80, sn; a. t. Söder Heimanson, Eugime, Direktör, Marianne berg, Djursholm; a. t. Djursh. 1 84, r. t. - R. P., Ingenjör, Odeng. 11, O. Djursh Heinrici, Beda, f. Brandt, Folkskollär:a, Karl- - H., Fröken, Sveavägen 74 III, Va.; r. t. bergs vägen 11, Va E. A., Revisor, Karlbergsvägen 11, Va. Heimansons Eneene Försäkringsbyrå Heintz, Paul, e. o. Landskanslist, Döbelnsg..A. B j k b :3~ ' 69, Va.; a. t. "7456, r. t 916. ~ a o sg _ Viktor, Änkefru, Garfväreg. 9 & 11 II, G. Ge~er~lal;\'ent o. ombud för förstklassiga Heintze, Wilh. C. R, Direktör, kontor Reg!lförsäkringsbolag. '.. ringsg.. 4v, G.; best. Nybrog. 56 A, O.; Expedition, kassa o. Inspektorer: r. t. a. t. Osterm. 2627, r. t fi9 o , a. t. 71, o. - Helfrid, Kontorist, Fleming-g. 15 G _ Gustaf, Musiker, Birgerjarlsg. 98, Va.; Kaml'erare: r. t. o. a. t a. t Direktören personligen: r. t. o. a. t Heiss,:F:ranz,Disponent,Norr~ullsg.12A, Va. Heimberger, Mary, Gymnastikdir., N ytorgsg. - V., Ankefru, Florag. 5, O.; a. t A IiI,..Sö. Hejdenberg. Nils W. L, Bildhuggare, Väster- - Rosina, Ankefru, Nytorgsg. 19 AIiI, Sö. långg. 60, St.; bost. Kocksg. 27 B, Sö, Heimbiirger, Hjalm., Ingenjör, Dalag se äfven Heijdenberg-.. B~:r, Va.; r. t. 8699, a. t. Vasa Heje, G., Disp., Lillabältg, 6, O.Dj.; som- - A., Ankefru, Erstag. 1, Sö. marbost. AIgö; r. t. Algö 29. Heimdal, Viran, Fröken, Danderydsg. 10, Hejm, Hanna.!rök.~n, Nytorgsg. 21 Bn:b., Sö. O.; a. t. Osterm Hekton, '1., DIrektor, Bauörg. 49, O.D).; a. t. - Gustaf, Representant för A. W. Fabel', Osterm Castell-blyertspennsfabrik, Stein bei Hektor, se Hector... Nurllberg, Barnbusg. 6IiI, G. von Heland, S. V., Ankefru, Klevegränd 6, - se äfven Haiemdahl. Sö. Heimdall, Försäkringsaktiebol.ag, Hufvud- - Fr., Öfverste, Kommendörsg. 37, O.Dj.; kontor Birgerjarlsg. 16\ O.; a. t. 4613, a. t o. 8869, r. t. 3333,4'; 90,4608 Helander, John, Glasslipare, Tomtebog.12, Va. o ; verkst. Direktör, Kammar- - K. Julius, Grossh., ene deläg. i firman herre J. O. af Sillen; expeditionstid Almström & Helander, Kommendörsg , O.Dj.; a. t , r. t Helmer, Oscar A.. Kontorist, Bellmansg. - Emil N., Lärov.-adj., Rådmansg. 6, G. 30, Sö.; r. t. Söder E. A., Tullkontrollör, Mosebacketorg 5IV, Heimor, A. B., Handels- o. Fondmäkleri Sö.; a...t. Söder 180. firma, Regeringsg. 13, G. - Lovisa, Ankefru, Styrmansg. 14 & 16, Heine, Knut W., Disponent, Drottningholms- O.Dj. vägen 11, G.; a. t. Kungsh se äfven Hellander. - Fritz,.Verkmäst., Greftureg. 7 IV, uppg. Held, Fritz, verk st. Direktör för Akt.-Bol. B, (j. M. Hansen, Färg- O. fernissfabl'ik,färg- - se äfven Heijne. o. Kemikaliehandel detalj o. eng-ros, Heinecke, Kurt, verk st. Dir. i A.-H, Wahlen kontor, lager o. detaljförsäljning Arse- & Block, FI',rag. 13, (j. nalsz, 3, G.; filialer L:a Nyg. 13, St. Heineman, E. M., Civiling., Statskonsulent o. Hornsg, 33, S~;; bostad Skeppareg. för lanclsbygdens elektrifiering, Odeng. 26II, O.Dj.; r. t. Osterm , Va.. --'. L. E. Hugo, Korgmakare, Kat. Kyrko- - AdeIe, Fru, Grefmagnig. 16, O.Dj.; r. t. backe 2, Sö.; bost. Kocksg. 46III, Sö Lorenz W. L., Vaktm. i Patent- o. Reg.- - Ivar, Prakt. läk., Kungsg. 3 (vid Sture- Verket, Södermannag. 32IV, Sö. plan), G.; Spec.: Barn- o. lungsjukdo- Heldenstedt, Siri, Fröken, Kassörska, Västermar, hvard, 3-4, helgd. lo-h; a. t. långg. 67 II, St , r. t Helen, Maria, Fru, Handelsidk:a, Flemingg. Heinemann, Gottfried, Tjänstem., Kaptensg. 3, G. 9 1, O.Dj. - E. A. O., Fröken, Högbergsg. 27 C, Sö. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~s~~a':t:";s~~3

9 Helen-Hellberg. 457 Helen, Berta, Hvitvaru-, Trikå- o.herrekipe- Hellberg, Ivar, Dir., Valling. 31, Va.; a. t. ring, Greftureg. 20 C, O., Odeng. 2'4, Va. 22ti 64. _ & Co, Hvitvaruaffär (inneh. Maria He- - Sam, verkst. Dir. för Joh, Hellbergs Falen), Uplandsg. 3, C. stighetsaktieb., Eriksbergsg. 12 AIII, D. _ Oscar, Kassör, Östgötag. 27, Sö. C. Aug., Disp., Svarteneg. 7 ", Sö.; a. t. - H. V. J., Pastor, Fjällg. 46, ss. Söder Helenius, Einar, Kamrer,Handtverkareg.36;C. - Fredrik,.. Disp., Karlavägen 62 UI, O.Dj.; _ se äfven Hel1enius. a. t. Osterm Helge, H. F,., Kassör, Styrmansg. 25, O.D}.; - K. P., Disp., Frejg. 3, Va.; r. t a. t. Osterm F. E., l'abriksidk., Blekingeg. 61, So. _ G. R., Sjökapten, Södert.-vägen 72, En- -s, Joh., Fastighetsaktieb., Eriksbergsg, skede. 12 A III, O.; a. t , r. t Helgesson, J.' F., Vaktrnäst., Slottsbacken 2, - Augusta, Folkskollär:a, Grefg. 57 nh., St.; a. t. Brunkeb O.D}.; a. t. Osterm, _ J. J. A., Heleneborgsg. 13 B, Sö. - A., Fru, Torstensonsg. 4, O.Dj. Helin, F., Direktör, Ekonomi- o. Organisa- - Edith, Fru (Inneh. af Edith Transqvist, tionschef i Skandinavisk Filmc-ntral, Hvitvaru- o. Herrekiperingsaff.), Vin- Dannemoråg. 20, Va.; a. t. Vasa kelg. B, O; a. t. Vasa _ Anna, Fru, Ad..Fredr. torg 3, Sö,.. - Emma, Fru, Skeppsbron 36' t. h., St. _ Anna, Fröken, Ostermalmsg. 11, O.p]. - Frithiof, Kungsholmsg. 10 (f. d. 6), C.; -s, August, Kafe o. konditori, 8:t Eriksg. a. t , C.; a. t Filial: Vasag. 10, - Signe M., Fru, J:.nhannesg. 28, C... C., a. t Eira, Fröken, Ostermalrnsg. 86III, O.; _ Gunnar T., Kassör,_Mästersamuelsg. 48 r. t , a. t C.; a. t. Brunkeb Ida, Fröken, Modeaffär o.hårfris.a.hornsg. _ Oscar, Köpman, S:t Eriksg. 79', Va.; r. t. 43, So.; a. t Olga, Fröken, Regeringsg. 61, C.; a. t. -s Repvaruhandel (tågvirke, bindgarn, mö- Brunkeb, 546. belstoppa..artiklar, fiskredskaper, flag- - Tora, Fröken. Kungsholmsg. 8 (f. d. 4), go r, båtutrustn. m. m.), Agneg. 16, C.; r. t C.; a. t Signe, Föreeta, Långbro sinnessjukhus, - Karl, Tandtekniker, S:t Eriksg. 35'v t. v. Alfsjö. Ö. g., C. - & Co, Handels- o. Export A.-B:. Gref- _ Fredr., Verkm., Regeringsg. 48 III, C.; tureg. 22, D.; r. t , a. t. Österm. a. t. Brunkeb J. A., Öfvermaskin., 7:de g. 8 D, Hjort- - F. O., Handl., Åsög. 87, Sö. hagen, Värtan; a. t. Värtan (Hällberg) Gustaf, Handl., Österrnalmsg, Helios, Elektriska A. B., se Elektr. A. B. 34, O.; a. t Helios. - Hilda, Herrekipering, Hornsg. 50, Sö.; Heljesson, A., f. d. Verkm., Fridhemsg. 8A, C. bost. s. h... Heljestrand, Anna, Fröken, N orrtullsg. 37, - A. L., Hof'mäst., O:a Järnvägsg. 16 III,'C. Va.; a. t. Vasa Henning, Ing., Arbetschefvid Rikets allm. _ A., Konsul, Torsg. 54, Va. kartverk, Brunkebergstorg 11m, C. Hellander. Elisab., Folkskollär:a, Baggensg. -s Byrå, Aktiebolaget, Norrmalmstorg 3', 23, St. C.; r. t. 3736; a. t o ; _ se äfven Helander. Inkasseringar, Upplysningar o. Juri- Hellas. Sim- O. Idrottsklubben, }rlubblokal, diska uppdrag i in- och utlandet. Bondeg. 66", ss; a. t. 1B Nils B. A., Journ., Vidarg. 2, Va.; a. t. Hellberg, Wilhelm, Advokatbyrå, Drott- Vasa ningg. 35. C.; a. t. o. r. t. 7534; per- - H. M., Kafeic1k:a, Stockholmsvägen 87, sonlig mottagn Enskede. I - Herm. Rudolf Vilh., Amanuens, Up- - Rudolf, e. o. Kammarskrifv.,Västmannag. landsg. 13A, Va... 43'V, Va.; a. t. Vasa _ Carl, Bankdir., Linneg. 80, O.D}.; a. t. - E., Kontorschef, Folkungag. 8 B, Sri.; r. t , r. t ' Söder _ Knut Ho, Bokbindare, Skärgårdsg. 11, St.; Hellberg & Co, Koppar-, bleck- o. plåta. t slageri, L:a Badstug. 10 B, Sö.; r. t. - C. J., Byggmäst., 'I'rädgårdsg. 7, St.; 23231,..a. t ' l a. t. Brunkeb Ernst, Köpm., S:t Paulsg. 35 B, So.; a. t.. - A. V. E., Dir., Mästersamuelsg. 45, C FINSPONGS METALLVERKS A.- B.( BERIDAREBANSGATAN

10 458 Hellberg- HelIgren. Hellberg. S. A., Köpman, Observatorieg. Helleday, Signe, Fröken, Karlavägen 48, O.; 16, Va. a. t. Osterm A. Sigurd, Löjtn., Dalag. 23, Va.; a. t. - N. J. A., Kapten, Karlbergsvägen 42, Va. Vasa Ernst, Kassör hos Postsparbrstyr., Sig- - & Co, F. E., MetaUfabr. o. Mek. verkstad, tunag, 13, Va. Gåsgränd 3, Si.; r. t H., Ankefru, Sigtunag. 13, Va. -8 G., Målare, Linneg. 34, O.; verkst. Ny- - Rich., Flemingg. 71, O. brog. 50, O. Hellenius, N. G. O., Jur. kand., Kungs- - Georg, Partiaffär i Choklad och Kon- bolmsg. 19 (f. d. 9), C. fektyrer m. m., Västgötag." 11, Sä. - se äfven Helenius. - Hugo, Plåtslagarmäst., St. Nyg.28, St.; Hellerström, Mia, Fru (Damgarderob), Ja. a. t. Brunkeb. 50. kobsbergsg, 29, C. - Kr., Postkontrollör, Fridhemsg. 40 BlI, C.; - Amanda, Fröken, Danderydsg. 6, O. r. t Ellen, Fröken, S:t Eriksg. 25 BI, C. - J. H., Red., Erstag. 23, Sä. - F., Kriminalkonst., Pipersg, 6, C.; a. t. - Frans, f. d. Sjökapt., S:t Paulsg. 35 B, Knngsh ss. Hellgren, Reinh. W., Arkitekt, Stureplan - Augusta, Firma, Sybehörsaff., Drottningg. 15I1I, C.; r. t , a. t , Va.; T. t. 6289, a. t Inneh. - Gustaf, Bageri, Svedenborgag. 11, Sä.; N. Bonander o. Axel Gustafson. filial Volmaryxkullsg. 35. Sä. - K. P., 'I'illsyningsman v. Stockh, St. Ren- - Arvid, Cbaufför,Bondeg.17,Sä.; a. t. Söder hållnings verk, Ostra Renhållningssta tion, Va. _ Sven A., Civiling., Löjtn., Insp. v. Ostra - Carl Axel, l:e Vaktmåst. i Lotsstyr., Renbållningsstation, Va.; a. t. 9'796, Kornhamnstorg 2, St. r. t R. Vildthandel (inneh. J. M. Hen~erg), -- Elna, Helga, Hildur, Hilma o. Hulda, Etablerad 1872, Artillerig-. 5, O.Dj.; Folkskollär:or, Högbergsg. 27 A, uppg. a. t. 6272, r. t. Österm B, ss. - M. J., Vildthandel, Hötorgshallen 35 & 36, Myrtel, Folkskollär:a, Tuleg., 7 ", Va.; C.; r. t. 4610; bost, Regeringsg. 58, C. a. t. Vasa Axel, Ö.fverkonst., Uplandsg. 78, Va. Hildur, Fru, Sömm-a, Bondeg. 17, ss., - J. R., Öfvermaskinist, Frejz. 6, Va. a. t. Söder Hellblom, Edvin, Journ. Karlbergsvägen - Riken, Fru, Uplanrlsg. 51, Va.; a. t A, Va.' _ K. F., Handelsförest., Riddareg. 481, Hellbom, Robert, Garn- o. Väfnadsaff., Teg. O.Dj.; a. t. Österm, nersg, 18 (hörn. af Sveavägen), Va.; _\ Adam, Handl. (kortvaru-), BJörn gårdsg. r. t , a. t ; bost. Hol- 9 B, So., bod Vasterlångg. 9, St. ländareg ,Va. Ferd., Kamrer, Bergsg. l, C.; a. t. Kungsh. Hell borg, Sven, Bagare, Tjärhofsg. 21, Sä Hellden, J. A., Skrä.id., verkst. lvjästersa- - Sam. R., Kamrer, Vinkelg. 3, O.; r. t. muelsg. 43,. C.; bost, S:t Eriksg, 15, C Helldorff, Edvard, Målarrnäst., Regeringsg. - F. A., Kapten (Landtförsvarsdep.), Rör- 83, C.; a t strandsg, 14, Va. Helle, Vilh., Folkskollär., Dalarövägen 100, Gösta. Kapten i V. V. B. K., Förste by- Enskede. rådir, v. Stat. Järnv., Klarabergsg. 70, Helleb..rg, B., Direktör, kont. N. Smedjeg. C.j r. t. o. a. t. Järnv , C.; bost. Engelbrektsg. 43 Blv, O. - Karl, Korresp., Roslagsg. 22, Va.; a. t. - Gösta, Fil. kand., Mästersamuelsg. 33, 33020, r. t C.; r. t AxeJina, Lärarinna, Torsg. 33v, Va... - S., Korrespondent, S:t Eriksg. 51, C. - l. G., Löjtn., Kommendörsg. 37. O.Dj. - Bertha, Fru, Kungsg. 66 1V,C.; r. t , - & Co, Mäklarefirma, inneh. af Allm. Uta. t hyrn-byrän. Medl. af Svenska Egen- - Hilma, Fru, Kungsholmsg. 8 lv (f. d. 4), domsmäklareföreningen, Stureplan 15lU, - C.; a. t. Kungsh. 3290, r. t C.; r. t ,3164, a. t. 7663,4017. Anna, Fröken, Valhallavägen 49 1V, O. - J. A., Polis konst., Söd..rmannag. 18, Sö. - Hj., Revisor, Nytorgsz. 19 A, Sä. --Frrnnkel, Anna-Lisa, Tandläkare, Kungs- - Elin, Ankefeu, Valhallavägen 61, O.; r. t. g. 19, C.; a. t , r. t \. - P. V. Typograf, Prästgärdsg, 19 A, Sä. Helledaij, A. G., Handl., Uplandsg. 58, Va.; - (Hällgren) C. A. V., Verkm., Flemingg. bost. s. g. 63. ' 9 II, C.; a. t NAVIGATORlOGGEN Begär oftert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

11 Hellgren-Hellqvist. 459 Hellgren. -Mina, Änkefru, Högbergag. 27 A, HeUman, Magda A. M. Jrn, Korresp., Ö. Järnuppg. B, Sö.; a. t. Söd-r 63. vägsg. 16, C. (v. Centralstation). _ G. E., Öfverpostiljon, Valhallavägen - J. A., Läroverksadj., Rädmansg. 54, Va. 99 II!, Va.; a. t. Vasa Hellman & Co, A. B. Oljor, Vaselin o. HeUhoff, M., Fröken, 'I'egnersg. 18, Va.; r. t. Maskinförnödenheter, kontor och upp- Vasa 253. lag Bellinansg, 30, $ö. _ P. A., Postmäst., Kammakareg. 8, Va.; Hjalmar, Renoveringsverkstad för antir. t. Vasa kvit-ter o. konstsaker m. III., Kl. N. Hellichius, Ingeborg, Tandläkare, Odeng. Kyrkog. 33, C.; r. t. Norr 965, a. t. 6$, Va.; mottagn. hvard. 9-2; tiad. o fred. ~.-8 e. m.; a. t , r. t Arvid, Specerih., Bergsg. 9. C.; a. t. 8123, _ ~mma, An.kefrt;,!3arnhusg. 81, C:. ~. t. 33.?4; bost, s. h.: a. t. Kuugsh \ Helling & Littorin, Agentur- & Maklare- - Fritz, Tjänstern., Gottlandsg. 82 A, Sö.; firma (inueh. Oscar W. Littorin), kon- a. t. Söder tor Srt Eriksg. 35, C.; r. t , - W. Gunnar, Utr, korresp.-chef i Sv. Hana. t. Kungsh, Telegramadr.: dels b., Lodg. 3, Ö.; r. t »Litto». - M., Förste Vaktrnäst. (Akadem. för de Helling, Filip, Bruksp., Valhallavägen 13 Ö., fria Konsterna), Fredsg. 12. C.. Helling, Julius, Grossh., Skodon, herrkon- - Julia J:son, Aukefru, O. Järnvägsg. 16, C. 'fehtionsartiklar, damväskor m. m., Val- (v. Centralstation), a. t. Brun~eb Iing. 5, C.; r. t ; telegrafadr.: Hellmark, J. A:.' Gref~: 16, Ö.DJ;.»Julhelling»; bost. Vidarg. l, Va.; r. Hellmer, H., Döfsrumlärare, Manilla, DJurt gården; r. t. Osterm _ Edvard, Kapten, Nybrog. 451I, Ö. Hellrn~r,S.,Saltrnätarel:\.5, Va.; r. t. ~asa Hallkvist Otto Redaktör i Aftonbladet Hellmin, C. B., Funjunk. v. Gota Lifg., Pan"nmäta;eg. 13, C.; a. t , r. t: Linneg. 89, Ö.Dj. Kungsa L, Fru, Västmaunag. 84, Va. _ se äfven Hellquist o. Hel1qvist. HeUmouth, Edm1;llld, Ka:?rer, Katarina V. Hellman, G. A., Assist., Repslagareg. 2{ Sö. Ky:kog. 8,So.; a. t. S.oder 4,84, r:t _ K. J., Auditör, kontor o. bostad Vasag. - Frednk: Vaktm., VIlla Fredrlksborg', 4I1I Sthl l' r t t Huddinge; a. t. Hudd 219., Fredrik E.~nCi~iiingO(Sa~. Dagbl~dets A.- Hellne:., Nils, I Advokat, Jur. kand., Karla- B.), Engelbrektsg. 9, Ö.; r. t , ~,en5746'! Ö.; kont. Arsenalag. 9, C.; a. t. Brunkeb J L f' C ;l. D 'db 5 C. W., Disponent, Birgerjarlsg. 119, Va. - o~ 7, lr~~~~g6~~~. avi agaresg. Hellman, John, F., Egendomsbyrå, Drott- - Joh., Jur. dr, Excellens, Justitieråd, mngg. 50u, C.; 1'. t o , Strandvägen 4~Il, Ö.Dj. a. t o J.O.,Kontrollör,'lyresövägen\l6,Enskede. _ p H Far k d Ap lb Jr O' 34 C - Josef, Postvaktm., Torstellsonsg.ll.Ö.Dj.. " m. anu., e er so,. Sven Aug., l:e Postvaktm., Folkungag. - E., F:u, Ha~~tverkareg. 34, C" 20 B III, ss., a. t. Söder' Frednque, Flaken, Nybrog. 47 A, Ö. C fl St t' f" E. t lfältet _ Ha~vinia, Fröken, Torstensons. 8" ö... v: a lons.or~., xpenmeno a a. D. t Ö t 5200g g, - E., Tjänstem. l RIksbanken, Radmansg.. 'J., a.. serm... R2 Va - L. Wikt., Fröken, No!rtullsg. 53, Va. Hellq~i~t, T~r, Roteman i 25:te roten, Ny- - C. H., Grossh., Regenngsg. 82, C. t orge t 61', S'" O., pnv. at r.. t 1() J A., fl amn fogde, Hofslagareg. 4, C.; H 11q ist E E Axel Nyli s' "'l't AO' nt a. t. 4055, r. t e v s,. ;..m '" 1".'. Me ur, _ E. W. Handelsres., Stureg. 17, Ö. ~amng. il B, C.; 1. t. ~on 77, a. t. _ Pilip f d H' dl Hollä d'. g Q6B TT a Telegrafadr.»)Textllagenturen». l,.. auru., an are. ~,.,., A l B kh Döb l 71III TT...t a. t. Vasa xe, o., o e nsg., a., a.. C E I I '.. M'.. d 5 C S" Vasa , ngenjor, anagran, o. _ Id F'r Linneg "11 Ö F A D I '" O t..t 31 S" a, II, I ne. o,. - rans.., ngenjor, s go ag., o. _ E. M. Maskinskötare Kristinebergsvägen Hellmans Juridiska Byrå. Inneh.: Auditö- 3" 'IIppg. G. C. ' ren K. J. Hellman.,Yasag. 4 III, C.; _ C. S. L.,..Styckmäst., Hornsg. 158, Sö. r. t.. o. a. t I'elegramadress: _ Fanny, AJ.lkefru, Bellmansg. 26,A~I, Sö. Audithellman. Kontorstid 9-4. _ Josefina, Ankefru, Greftureg. 41, Ö.; a. t. Hellmans Kaffe-Nederlag, Pilg 7, C.; a. t l o. a. t. Kungsh se äfven Hellkvist. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. "IDA" AN ATAII '7.,!

12 460 HelIsberg-HelIström. Hellsberg, K. V., Velocipedverkstad, Tim- Hellsten, A. F., Gravör, Västerlångg. 31, St. mermansg. 19, So.; a. t Fredr., Kassör, Västerlångg. 31, St. Hellsen, J. A., Bondeg. 64, Sö.; a. t. Sö- Hellstenius, Axel, Prakt. läk., Kungsg. 62, der G.; mottagningstid hvard, 3-4, helg- Hellsing, G. A., Byggmäst., Jungfrug. 38, dagar..1/210-1/211. _ O.Dj.; a. t Hilda, An.kefru, Solhemmet, Valhälla- - K. G. F., Ingenjör, Flemingg. 9IV, G.; vägen, O. a. t. Kungsh, Hellstrand, E. H., Byggn.-ing., Krukma- - se äfven Helsing. kareg, 38, Sö. Hellstadius, Ada, Ankefru, Badstug. 40 n - C. A., Fru, Hofslagareg. 5 B, G.; r. t ö. g., Sö.. - Johan, Skrädd., Hamng.11, G.; a. t Hellstam, Beda, Fr~, Mönsterförsäljn., Gref- Hellström, Eric, Amanuens, Götg. 75, ss... magnig. 12, O.Dj. a. t. Söder Hellstedt, E. Svante, Attach«, Kommen- - Ernst, Apotekare, Varfsg. l B, Sö.; a. t. dörsg, 35" O.Dj.; r. t. 70'763, a. t. Söder 700' F. R., Bagarmäst., S:t Eriksg. 33, G. - C. E. Lennart, Civiling., Löjtn., S:t Eriksg. - Oskar, Bageri o. Konditori, Birkaz, 2, 63, G.; a. t Kungsh Va.; a. t ; bost. s. h.; a. t. Vasa E. Folke, Direktör, L..jtn., Kommenrlörsg , O.Dj.; r. t , a. t N. U. O., Banktj.-man, Riddarhustorget - U. G., Fabrikör, finna U. G. Hellstedts 10, St. Piskfabrik, Nyborg, Järfva. - C. G. T., Bokh., Svedenborgsg. 12Ill, Sö. - & Co, L. K, Ingenjörs- o. Byggnadsfirma, - Albert, Direktör, Kronobergsg. 9IV, G.; Grefrureg. 24 B, O.; r. t. ;$0250, a. t. r' t. Kunzsh K., Dir., Heleneborgsg. 20, Sö. - Olof, Kandidat, Kommendörsg. 35, O.D}. - Gunnar, Dir.-assist. h... Aktieb. Aug. - Emelie, Ankefru, Kommen<1örsg. 35, Rietz, Nybrog. 29m, O.; r. t O.Dj.; r. t , a. t (Hällström) E. H. Th., f. d. Fabrikör, Hellsten, K. A., f. d. Bagare, Sveavägen 761; Kommendörsg. 24r, O. ö. g., Va.; r. t Hellström, K. E..,Fabrikör (inneh, Mineralvat- - C. E., Bokh., Norrtullsg. 13 Ill, Va. tenfabr. Ornen), 'I'allz. 13, Sundbyberg. - A., Direktör, Dalag. 41, Va.; a. t. Vasa - Karl Edvard, Folkskollär., Karlbergsvä gen 14Iv, Va. - C. J., Elektromek, verkstad, Karlbergs- - Anna, Folkskollär:a, Götg. 75, So.; a. t. vägen 24, Va.; a. t ; bost. Up- Söder landsg. 61, Va.; a. t. Vasa Anna Brita, Folkskollär:a,Karlbergsvägen - Cecilia, Fru, Modist, Rensg. 18III, Va. 14IV, Va. - E. W., Handelsbokh., Srt Paulsg. 27, 1'/2 - E. W., Frisör, Scheeleg. 6, G... tr., So.; r. t. Söder Axelina, Fru, Folkskollär:a, Nybrog, 37, O. - Eric G., Handelsbokh., S:t Paulsg Helfrid. Fru. Rådmansg. 67, Va. 1'/2 tr., Sö.; r. t. Söder Henriette, Fru, Malmskillnadsg. 39, G.; - Anton, Hand l, (kaffe, konserver o. spec.), r. t. Norr Mästersamudsg. 10, G.; r. t. 3763, a. t. '- Lilly, Fru, Redaktris, Artillerig. 8, O.Dj.; 5459; bost. Spånga. a. t J. K. R., Ingenjör, Solvägen 57, En- - Louise, Fru, Vjkingag. 5, Va... skede. - Lisa, Fröken. Ostermalmsg. 6411,O. - Erik H., Sekr. hos Sthlms Stads Byggn.- - Zandra,..Fröken, Riddareg. 68 o.b., O.Dj.; nämnd, Götg. 28 B, Sö.; a. t. Söder 93. a. t. Osterm J. E., Sjökapt., Hornsg. 186, ss. - C. O. F., Grossh., Rosenlundsg. 30 BIll, - Gustaf, Skeppsklarerare, firma Otto Hell- Sö, sten. 8alingsnäs, Huddinge.. - Emil, Grossh., Sveavägen 110, Va.; a. t. - Otto, Skeppsklarerare, Bragevägen 10, O. Vasa Otto, Skeppsklarerare firma, Skeppsbron Hellström, Kristian; Grossh.. Generalagen- 20, St. tur för engelska finpapper. pappers- - Adolf, Stämningsman, Rensg. 18 IIl, Va. varor, skrif- o. kontorsutensilier etc., - F. W.,..Syssloman, Sjukh. S:t Göran, G. Drottningg. 65, G.; r. t Anna, Ankefru, Holländareg. 21 A, Va.; - L. Gust., Grossh., Stortorget 14 1Il, St. a. t. Brunkeb, Nils, Grossh., firma Tom Heurlin A.-B., - An!la, Ankefru, Braheg. 37II, O.; r. t. Kornhamnstorg 51, St.; bost. Tuleg. 23, Osterm Va.; a. t A.-B. SVENSKA METAllVERI{EN ~~an~o~:/~a~:";-s':d~34

13 j, Hel!ström-Hemberg. 461 Hellström, Th., Handl., Speceriaffär Agneg. Hellström & Helmfrid, Syatelje, Uplandsg. 27, C.; a. t. 490; bost. Valling. 25, C.; 23, Va.; a. t a. t Hilma, Sybehörsaffär, Malmskillnadsg. _ E. J. G., Ingenjör, Observatorieg. 1. Va. 48 B, C.; a. t. Brunkeb _ G. 8., Ing., St. Vattug. 2, C. Anders, Tjänstern., Styrmansg. 37, Ö.D}.; _ Karl H", Ing., Heleneborgsg. 13 A, Sö. a. t. 10;) 18. _ Sigrid, Juatitierådinna, Sibylleg. 53, Ö. Albin, Urmakare, Drottningg.81, Va.; a. t. _ Ä. P., f. d. Järnhandlare, Saltmätareg ; bost, Karlbergsvägeri 82, Va. 31, Va. Knut, Vaktm. hos Generalpoststyr., Gref- _ J. P. G.. Järnvägstjänsteman, Tomtebog tureg. 50 AU ö. g., Ö... 33v, Va. - C. A. V., Verkmäst., Nybrog. 37, O. _ Oscar, Järnvägstjänsteman. Skeppareg. 8, - K. B., Xylograf, Tecknare, 'I'egnersg, 38, O. Dj; a. t. Osterm Va.; a.. t. Vasa 295. _ K. A., Kamrer, Stjärng. [I A, Va. - C. A., Angbåtsbefälh., Styrmansg. 30, _ A. & G., Karkasfabrik, Mästersamuelsg. Ö.Di.; a. t. Osterrn, , C.; a. t. Brunkeb A. E., Ankefru, Greftureg. 24 A IV Ö. g., _ Zelma, Kassör, Karlavagen 48 JI Ö. g., O. uppg. J3, O.; r. t. Ostorm Otto, A.-B., Konsult. inom Sågverksin - Agnes, 4nkefru, Västmannug -; 39 11, Va. dustrien, Kungsg. 56III, C.:r. 't Cecilia, Ankefru, Grefg. 56, O.Di ; telegramadr.:»trärådgifvare». - Ida, Änkefru, Linneg. 9 & 11 IV, O.; r. t. Ernst, Kontorist, Agneg. 1, C.; a t J. E. E' j Kont.vchef, Dalag. 86 D, Va. - Lotten, Ankefru, Brännkyrkag. 145, So.; _ Emil. ~ug., Köpman, Västmannag. 14 1, r.. t. Söder u'" Va.,. a. t Matilda, Änkefru, Styrmansg, 37,O.DJ. _ Tor, Köpman, Värmdög. 6., uppg. C, Sö. - Sofia, Ankefru, St. Nyg. 19, St.; a. t. _ E., Löjm., Roslagsg. 14, Va. Brunkeb _ J. S., Löjtn., Kamrer i K. S. S. S., Ble- - re'a., Öfvermaskinist, Slottsbacken 6, St.; kinzeg , Sö.; a. t. Söder a. t. Brunkeb. 1, r. t. Staden 68. _ Per, Maskinist, KrJ;!kmakareg. 5, Sö. - E. V., Krukrnakareg , So. -, _ Thure, Med. dokt., Ofverläkare, Observa- - Per, Uplandsg. 85, Va.; a. t. Vasa torieg. 1, Va. (Drottningg. 97); mot- Hellströmer, Martin G., Banktjänstem., Dötagningstid hvardagar kl f. m., bel nsg. 62, Va.; a. t. Vasa e. m.; söndagar 9-10 f. m.: a. t. Hellwort. Erik, Folkungag. 6 C, Sö. 511, rikstel Helm & Larsson, A.-B., Textilvaror en gros. _ Karl Anton, Musiklärare (violin), Mäs- Agentur, Drottningz. 71 D, C.; r. t. tersamuelsg. 17, C.; a. t. Brunkeb , a. t. 14(177. Telegr. adr.:»ska- _ A. H., Målare, Tuleg. 23, Va. mertex». Associerade med Helm& Lars- _ C. O., Målare, Reimershulmsg. 7,. sa. son, London, Ltd. _ Georg', Målare, Rimbog. Ö, O.; a. t. Helm, Herman E., Köpman, Drottningg. Brunkeb l D, C.; r. t , a. t _ Harald Vilh., Ombud, Vikingag. 6BIV, Va. Helmer, Magnus, Apotekare, Torsa. 4, Va. _ Hj., Ordonnans hos Öfverståthållaren, - Olof, Civilmg., 'I'ezner sg. 4~, Va. Slottsbacken 4, St. - Elsa, Fru, Skeppareg. 21, Ö.Dj. Hellström, Ellen, Pensionat o. Hotell, Ar - Anna E., Med. lic., Allm. Barnhuset, Va. senalsg. 4, C.; r. t. 3866, a. t Hehuers, A. Bsrnh., Direktör, Sveavägen _ Einar Wilh., Platsornbud, Tomtebog. 34 IV, 104, Va.; r. t Va.; a. t. Vasa Helmfrid, H. E., Afd.-chef, Kungsg. 58, C. _ Paul, Professor, Hälsingeg. 12 1I, Va. - J. A., Smidesm., Apelbergsg. 48, C. _ J. S., Red., Barnhusa. 10, C. Helmstein, Carl L, Kammarskr., Rådmansg. _ J. F., Skomak., Riddareg. 19, Ö.Dj.; 88, Va. a. t Helsing, O. E., Landtmät., Tomtebog. 14, Va. _ C., Skräddare, Mosebacketorg 8, So.: a. t. - se äfven Hellsing Helso- se Hälso-. _ Karin, Slöjdlär:a, Malmskill nadsg. 39, C.; Hemberg, Oscar, Direktör, Kungsholmstorg r. t. Norr A, C.; a. t. 4287, r. t : P, V Shickare, Uplandsg. 46, Va.; a. t.,- S. E.. Direktör, Dalag. 14 1I, Va..., asa G. W., Hofr.-assessor, Ugg-elviksg. 15. O. _ Torsten,. Stnd., Linneg. 9 & 11IV, Ö.; 1- Jarl, Fil. o. J ur. kand., Dir. för Sveriges. r. t Byggmäst.-förb. af Svenska Arbets- _ C. G., Styrman, Ostgötag. 3IV, Sö. gifvarefören., Västmannag. 95 IV, Ya. FINSPONGS METALLVERKS A.-B.,..RIDAR ANseATAN

14 462 Hemberg-Hennies. Hem berg, A. F. G. E. V., Fil. mag., Hornsg. Hemmets Husbållsbok, Dalag. 38, Va. 49, Sö... - Kalender, utgifvare o. forläggare Aktie- - Gnlti, Lärar:a, Stureparken 9, O.; a. t. bolaget Folkskolans Vän; expo Up- Osterm., salag. 14 I, Va.; a. t !l; red. Axel - Gösta, Löjtn. v. Göta Lifg., Fredriks- Blomqvist, Heimdalsg. 3, Va.; a. t. Vasa bofsg. 6, O.Dj.; a. t. Österm Ol. - fl. A., Verkmäst., Fredrikshofsg. 6, O.Dj. - Vedgård & Kolaffär (Stiftelsen Hem för -, C. AUg"., Helsingeg. 1, Va.; a. t , de elända), Krukmakareg. 34 & 36, Sö.;, r. t a. t. 3099, 31299, r. t Hemborg, Nils, Bergsg, 6, C. Hemming. E. R., Apotekare, ombudsman Hembryggeriet, Aktieb., Disponent O. A. i Sveriges Farmacentförbund, red. O. Bergström, Heleneborgsg. 15, So.; a. t. utgifv. af Farmaceutisk Revy, Götg , r. t IV, Sö.; r. t , a. t. S der Hem för de elända, Stiftelsen, se Stiftelsen - Alfred, 'I'andtekniker, Braheg. 38, O. Hem för dc elända. Hemning, Elisabeth, Bokh. i Statens Järn- Hemgren, Carl, Byggn.dng., Dalag. 78 C, Va. vägar, Barnhusg. 4IV, C. Hemgården, se Aktiebolaget Hemgården. - Amelie, Fru, Barnhusg. 4IV, C. Hemlin, Emil, Bok-, Musik- och Pappers- - Anna, Fröken, Barnhusg. 4 IV, C. handel (f. d. Gustaf Carlson), St. Nyg. Hem på landet, Aktieb., Vasag. 31, C.; kon- 32, St.; a. t. 2517, r. t terstid 9-1/ 2 5. lörd. 9-2; r. t Emil, Bokhandl., Norrtullsg. 8 All, Va.; o , a. t o a. t. Vasa ,. Hemsjö Kraftaktiebolag, verkst. Direktör - Ivan, Köpman, Linneg. 5, O. Fil. dr Alfred Ekström, L:a Vattug. - John W., Mek. Verkstad, N. Smedjeg. 25 III, C. (Fil. dr Alfred Ekströms kon- 34, C. Utför som spec. monteringar o. tor); r. t. o. a. t rep. af sättmaskiner; r. t ; bast. Hemslöjd-affären, inneh. Fru Anna Bengts. h.; a. t son, Engelbrektsg. 25, O.; r..t Hemmaskiner, Svenska, Osc, Em. Jacobs- Hemstickningsaktiebolaget Viktoria, Sveason, Uplandsg. 58 A, Va.; r. t vägen 23, C. Hemmendorff, E., Fil. dr, Lektor, Valling. Hemtningskontor, se Budningskontor. 13.~, C. Hemtrefnad, Tidn. utg. af Fredrika Bremer- - A., Ankefru, Valling. 13 1, C. Förbundet. Klarabergag. ~SII, C. Hemmens Centralbyrå Platsförmedl, för Hemtrefnads Hushälls A.-R, Östermalmsg. kvinnl. sökande inom alla branscher,. 11, O.Dj.; a. t UTför maskinskrifn. o. utländska öfver- Hemåt, tidning; exped. Brunnsg. 3, C. (K. sättn., Drottningg. 47 ll, C.; a. t.29211, F. U. K.). r. t Henckel, Agnes, Fröken, Karlbergsvägen 24III, Hemmens Hjälpbyrå, Fru Elin Agren, Drott- Va... ningg. 53, C.; r. t , a. t Oscar, Lillabältg. 6, O.Dj. o. *260. Hendel. Erik, Byggnadsing., Drottningg. Hemmens Platsförmedlingsbyrå för hernbi- SI B, Va.; a. t. Brunkeb träden och tjänarinnor, Linneg. 25, O.; Henke, H. E., verkst. Dir. i A. B. Elektra öppen hvardagar kl. 10:""1/24;a. t , verken, Ringvägen 98, So.; bast. Solr. t sidan, Saltsjöbaden. Hemmet för Arbeterskor, Kungsholmsg. Henkelmann, M. J. H., Fröken, Tegnersg. 30 IV, (f. d. 26), C. 10, Va. - för Arbeterskor II, Katarina Bang. 33 B, Henneberg. A., Musiker, Fridhemsg. Sö. 40 Alv, C. - för Arbeterskor III, Vikingag-. 7B, 'Va. Hennerberg, C. F., Hoforganist, BibI. o.lär. - för ensamställda mödrar; förestia Frö- v. Mnsik. Akad., Grefg 17, O.Dj. ken Ebba Wickman, Stadsgårdenl8BIII, - A. E., firma Smith Premier Skrifm.rskins- Sö.; a. t affär, och Smith Premier Institut & - för gamla, Enskede. Skrifbyrå Drottningg. 51, C.; rikstel. - for lupussjuka, Mariedal, C. Förest:a 2950, 9473, 2;)962 o. Norr 4 n, allm. Anna Rydström; r. t tel , 9473, 9573; bost. Banerg, - (Arbets-) för sinnesslöa kvinnor, Rör- 49, O.Dj.; r. t , a. t Se strand, Va.; r. t. Vasa 314, a. t. Vasa annons sid. [1500J. ' Hennichs, C. H., Postexp., Kungsg. 901t. v., C. Hemmets Distributionsförlag, lager o. expo Hennies, G. G. H., f. d. Grossh., Skeppareg. l Hjärneg. 8, C.; r. t , Ö.Dj. NAVIGATORLOGGEN Begär offert och i II ustrerad Katalog INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

15 Hennies-Henriksson. 463 Hennies, Frans, kontor o. lager af hår- o. Henrekson. A., t d. Bankdir., Banerg, 7, O. r fri~örartiklar, Regeringsg...51, C.; r. t. Dj.; a. t. Osterm , a. t ; bost.ostermalmsg. - E. G., Bankir, Viukelg'. 5, O. 71, O. - J. W., Ing., Direktör i Ahlen & Holm Hennig. Berta, Fru, Narvavägen 24, O.Dj. A.-B., 'l'ransportanordn. af alla slag, _ Mimmi, Fröken, Valling. :d911i,c.; a. t. Ragvaldsg. 21, Sä.; a. t , r. t. _ Brunkeb Ingeborg B. M. H., Gymn.-dir., Bergsg Henri, l. 1\'r., Fru, Marieberg. 3, C.; a. t , r. t Henriks, H. A., ASRessor, Grefg. 21, O.Dj. K. B., f. d. Kyrkohen,1e, Bergsg. 3, C.; Henriksborgs Fabriker, A.-B., Fabrik för a. t , r. t tillverkning af härdade' oljor, Hen- _ Ernst, Köpman, Uplandsg.29, Va.; r. t. riksdal eller Sthlm 2; r.t.7546,a.t., Vasa ; telegrafadr.: ):Henriksborg»;f _ S., RevisionRbyrå, A.- Bol., Regeringsg. 5, Henriksen... L. W., lng., Östermalmsg. 25 & C.; r. t ,17692, a.t !... Sigurd, Revisor, Rådmansg. 16, O.; r. t. 27, O , a. t. Vasa Henriksson ; 2 Henrikson; 3 Henricsson; _ Hugo, 'l'jänstem. hos Aktieb. P. A. Nor- 4 Henrieson. stedt & Söner, Berghem, Fagersjö. Hennigs, H., Advokat, Juridisk affärsbyrå, _2 J. W., Afd.-chef, Drottningg. 32, C. Götg. 15, Sä.. _1 Einar, Annollschef Birkag. 10, Va.; a. t. von Hennigs, Gösta, Konstnär, Västmannag.. 131l, Va.; atelje Holländareg. 36, Va. _2 Vasa & Co, Wi1h., Bankirfirma, Regeringsg.4, Henning,. C. B., Bazeriidk., Skåneg. 84, Bä. q. _ A. ~., Besiktn.-xustmäst., Artillerig I, _2 Richard. Bergslagstjänsteman, (St. Kop- O.Dj.; a. t. Osterm parb. Bergsl. Aktieb.) Karlavägen _ Karl, Civiling.,Dir. i Försäkr.-aktieb.Skan 75 A IV, O., dinavien. Kungsholmsg. 8 (f. d. 4),0.; _2 Hildur, Damfriser., Vasag. 42, C.; a. t. r. t , r. t. Norr 151. _ K. S., Fil. lic., Tjärhofsg. 54, Sä. _2 Aug., Dir., Svingården Blåsut, Sthlm 4; _ Anna, Fru, Polkakollär:a, Odeng. 86, a. t. Eusk , r. t. Ensk. l 38; Va., a. t. Vasa Bröderna Henrikssons Automobilaffär,. _ Greta, Fru, Rpgpringsg. 111, Va.; r. t. Götg, 57, Sthlm 4; r. t , a. t. _ 2463, a. t C. N., Gravör, Herkulesg.8, C.; a. t _ A. E., Dir., Stureparken 2. O.; r. t _ H. T., Handl. (Kött-, fläsk- o. ",iktualie _2 Hugo, Dir., Myntg. 5, St.: a. t , affär), Handtverkareg. 31 B, C. r. t Till Svingården Blåsut _ Clas, Kamrer, Regeringsg. 52, C. a. t. En-kede 1045; r. t. En kede 138. _ Alfred, Löjtnant, Lästmakareg. 2511I,C.; Sommarbest. a. t. Skärsätra 43. a. t _1 Carl, Direktör v. A.-B. S. Henrikssons _ Ernst, Professor, Experimentalfältet. Sprutfabrik & Mek. verkst., Henriks- _ E., Sedeltryckare, Municipalnämud. ordf., berg vid Hägersten, Sthlm 4; bost. Skär- Skogshäll, Dufbo; a. t. Dufbo 182. sätra; a. t. Skärsätru 6:d.. _ Edward, Sekreterare i Pensions styr., _2 H., Direktör, Odeng. 21, Va.; r. t , _ Luntmakareg, Sand ra, Stockh. 78, Va.; r. t Mask- o. Kostymfabr., a. t _4 A. F., Disponent, Karlbergsvägen " 85, Va. Regeringsg. 52, C.; a. t , r. t. _2 Claes, Fabrikör. Celsinsg. 3, C. 95 a9; bost. s. h. Henriksson, A. W., Firma (inneh. V. E. _ H. K:son, Tillskärare, Dalag. 23, Va. Henriksson), kontor Kåkbrink. 13, St.; _ C. A. G., 'l'jä:l,teman i Ofverståth. ämb..krukmakareg. 2, Sä. inneh:s bost. Hornsz. 3~ A, Sä. _1 J. F., Firma (inneh. Fru E. Henriksson), -s Angbageri, Regeringsg. 65, C.; a. t Speceri- o. viktualiesffär, Sveden- Hennings, R. T., Dir., Fredrikshofsg.3, O.Dj. borgsg. 3", So.; a. t 3849, r. t: Hennings, Einar, Statssekr. o. Exp. chef i _1 Frjda M., Fröken, Nybrog. 56 A, O.; a.i t,. K. Handelsdep., Vasa..l499. Uplandsg. 64 1, Va.; r. t. Osterrn, _2 Laura, Fröken, Kungstensg.. 51, Va.j a.-t.. _ Anna, Ankefru (Annonskontor o. Pap- Vasa 993. persh.), Ul'landsg. 30, Va.; a. t _1 Hilda o. Sigrid, Fröknar, Fjällg. 22, So, Henningsson, Hilma, Lärarinna i diktion, _2 Axel, Grossh., Brunkebergstorg -15;.'0.-;; J Danderydsg. 4, O. bost. Grefg.. 11 t, O.Dj.,,'. FINSPONGS METALLVERKS A.-S. BERIDAREiBANSGlAT.AN

16 464 Henriksson- Hermann. l Henriksson; 2 Henrikson; 3 Henriesse. Henschen, F., Med. dr, Professor vid Ka- 4 Henricson. l n. röoldin~ka Institutet; bast. Rosenvik 3, -I. 'J. _2 John A., Herr, Kungsholrnsg, 19 1v,(f. d. - Salomon Eberhard, Med. dr, Prof., Malm-, 9), G.; somrnarbost, Iskär, Arholma, ski llnadsg, 60lll, G. _2 A., e. o. Hofr. not.,advokat,.drottningg. Henström. Lotten, )fru, Hornsg. 33, Sö , G.; a. t , r. t. Norr Sigrid, Frö.ken, Osternjalmsg. l1lll t. V.i _2 C. W., v. Häradsh., Vidarvägen 6, Djurs- porten, O.Dj.; a. t. Osterm, 6. holm ; r. t. Djursh. 621, a. t. Djursh. Herba, Aktiebolaget Tekn. Fabriken, Far maoeutiska artiklar, kontor o. fabrik _, Aug., Ingenjör, Tegnersg. 11, Va.; a. t- Sveavägen 120, Va.; r. t , <t. t. Brunkeb Vasa _2 E. Ruber., Ingenjör, Styrmansg.17, Ö.Dj.; Herbert, A., Kontorsskrifv., Villa Branten, r. t. Osterr~ Spånga; r. t. Spånga 73. _, F. H., Ing. Linnog. 33 & 35, Ö. Hcrbig-Haarhaus, Försäljningsaktiebolaget, _, K. G. W., Ingl1ll1ör, Hägersten, Mälar se Försäljningsaktiebolaget Herbighöjden.. Haarhaus, _2 Nils, Kammarmusiker, Grefg. 48, Ö.Dj. Herbold, K. J., Ingenjör, Uplandsg. 47, Va.; _, Sven, Kött- o. Fläskaffär, Norrtullsg a. t. Vasa , Va.; a. t ; bost. Villa Frid- Herbst, W., Bildhugg., Svedenborgsg, 37, se. hem, Sundbyberg... _, F., Leg-råd, Villag. 13, O. Herdenstam, Z., Protokollssekr., 21 A, Sö.; r. t. Söder 777. S:t Paulsg. -' Selma, l:ste Sekr. i Sveriges moderata Horder, H. R., L:e Stat.-skriv., kvinnoförb., Dalag. 56 B11, Va. G.; a. t Kungsg. 56, _, K. O., f. d. Skohand!., Köpmansg. 9, Herdin, J. B., Banktjänstem., Dannemorag. St. 4, Va.. _2 J. H., f. d. Skräddare, Tegnersg. 8 1, Va.; - J. L., Ing., Norrlandsg. 31, G. a. t _2S, J. H., Eftr., Skrädderiaffär (inneh. Mal- Heringslake, Sö. H. A., Musiklär.,.. A.sög. 57, colmhenrikson),malmskillnadsg.48ai, G.: bost. Luntmakareg. 7nr, G. Herlenius, Ö. H. 'G. A.,. Ankefru, Stureg. 38IV,.. Henrikssons, fabrik S., Aktiebolaget, Sprut. & itlek. verkstad, Henriksberg Herlin, K. Ivar, 66 B, Sö. Banktjänstern., Ostgötag. vid Hägersten, postadr. Sthlm 4; Riks- - tel. 6053, allm. tel Godsadr.: Olga, Gravör v. Rikets Agneg. 31, G. allm, kartverk, Liljeholmen. - M. C~, Lärar.a, Agneg. 3\ G. _3 Thure K, Stationsskrifv., Birkag.2lll, Va.; - Roger, Målare, Gotlandsg. 72, {lö. a. t. Vasa A. L., Red.-sekr., Karlsberg, Örby ' E., Trävaruhandl., Birgerjarlsg. 37, G. - V. D. F., Snickare, Sibylleg. 20, Ö. _2 Henrik Philip, Vaktrn., Allm. Barnhuset, - A., Vaktrn., Roslagsg. 50, Va. Norrtullsg. 14, Va. - se äfven Herrlin. -, G. F., Verkm., Parkg. 6 1II G.; a. t.kungsh, Herlitz, John, f. d. Bruksförvalt., Tegnorsg. '780. ' 35, Va.; a. t. Brunkeb _3 Erik, leg. Veterinär, Hornsg. 59 Al, So.: - N., Fil. dr, Mosebacketorg, 6, Sö. a. t , r. t N., Fru, Styrmansg. 23, Ö.Dj.. -, Emelia, Änkefru, Blekingeg. 18, So.; a. t. - Sigrid, Fru, Valhallavägen 17, '/2 tr., Ö.; a. t _, Kristina, Ä!:1kefru,Fjällg. 22, Sö. Herlitz, & Co, Grossh.vfirma, Kemikalier, _3 Mathilda, Ankefru, Värmdög. 4 1V, Sö.; garfämnen, tekniska oljor m. m., Drotta.,.t. Söder ningg. 10, G.; r. t. 3835, telegrafadr.: _2 S., Ankpfru, Österlllalmsg. 23, O.»Herco».. -, P., St. Nyg. 26Il. St. ~ Hugo, Grossh., Lillabältg. 5III, Ö.D).; - se äfven Hinricsson o. Henrekson. r. t , a. t Henriques, Emil, Advokat, Bellmansg. 6, - Karl, v. Häradsh., Birgerjarlsg. 21V, Ö. Sö.; r. t A., Änkefru, Narvavägen 18, Ö.Dj. - Henry, Major, Städet 7, Lidingö villa- Herman, K. G., Organisationschef, Hanstad; r. t. Lidingö 572, a. t. Lidingö delsvägen 481,Enskede ; a. t. Ensk Hermann, F'. F., Apotekare, in~eh. af Apot. Pontus, Professor, Karlbergsvägen 40 1Y,. Ekorren, Järnvägsg...94, AlfsJö; a. t. Va.; r. t , a. t. Vasa Långbrod. 33, r. t. Alfsjö 77. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGA,-AN 20. Se annons å kartong sid. 1344b.

17 Hermanssou-e-Herrströn. 465 lher~ansson'.' 2 Hermanson: 3 Her-rmanson,, Herrn~lin, Lyd!.a, Fröken, Florag. - Martha, Froken, Osterrnalmsg. 21 IIl,. O" 11,O.D}. _1 Knut, A.-B.; se Aktieb. Knut Hermansson. Hermer, Emil, Agent, Nytorgsg. 10, Bä.;' _1 Gustaf, Arkitekt, Intendent vid Byggn.- a. t. Söder styr., Djursholm; r t.. Djursh, 82. Hermes, Handelsaktieb., se Handelsaktieb. _I A. A., Byrådir., i Generalpoststyr., Si- Hermes. ' bylleg. 81, O.; r. t Organ för den Arends'ka stenograflen i _1 Fredrik, Damskräddare. Valhallavägen Sverige; exped. Odeng. 16I, Va. 59, O.; a. t. Ostorm Hernblom, Emerence, f. v. Knorring, Kam- _1 Eh1il, Direktör, Tureberg. marrättsrådinna, Sibylleg. 41, O. _1 Knut, Direktör, Skåneg. 51r, Bä.; r. t. - A. G., Rådman, Krigsdomare. Al:'neg. 1129, a. t v, C. _1 K. A., Forstmäst., Nortullsg. 24, Va. Hernlund, C. A. Vilhelm, Byrådir. ik, Landt- _1 A. J., Fru, Pipersg. 111, C.; a. t. Kungsh. mäteristyr., Kaptensg. 6 lii, O.Dj Fredrika, Fru, Nybrog , O....:.1 Olga, Fru, Skeppareg. 64JV, O. Dj. - Alfhild o. Astrid, Fröknar, Svarteneg. 16 _2 Walfrid, Grossh., Villa N orråsen, Rote- & 18 m ö. g., Bä. 'bro; a. t. Rotebro 25, r. t. Rotebro C. G. J., Kapten, Nybrog. 73 1, O. _1 H., Juvelerare, Karlbergsvägen 33, Va. - C. E., Läkare (inv. sjukd.), mottagn. Små- _2 Fred., Köpman, Tomtebog , Va. landsg. 2 11, C., bost. Nybrog.. 731, O. _I G., Köpmun, Torsg. 21, Va. - Emy, Rektorska, Nybrog. 73 1, O. _2 C. M., A.-B., fabrik o. engrosförsäljn. af Hernmarck, H.o. H., Fröknar, Valling. Mans- o. Gosskläder, kontor o. lager 42 III, C. Hornsg. 56, Bä. - F., Justitierådinna, Birgerjarlsg ,O _1 Thure. Metallfabr., Odeng. 56, Va.; a. t. - C. G., Kammarrättsråd, Stureplan 4, O , r. t. Vasa 808; bost. Stjärng. Hernodius, J. R., Barber., Ekstigen 10, Asp- 3B, Va.; a. t. Vasa udden. _2 Karl J., Möbelarkitekt o. Mönsterrit., Herou, A. E., Arbetsbyrån för Oorganise- Rådmansg. 43 III, Va.; a. t. Vasa rade, Drottningg. 81 A, Va. _1 A. F., Skräddare, Scheeleg. 11, C.; a. t. - Aina, Fru, Riddareg, 38, O.Dj.; a. t. Kungsh , r. t. Osterm _1 J. H. T., Stat.-skrifv., Surbrunnsg. 2 A, Va. -- Hanna, Fru, Döbelnsg. 69, Va. _1 A. F., Vaktrn., Tyskbagareg. 14 I r, O.Dj. - T. L. B., Kamrer, Norrtullsg. 53, Va. _1 K. V., Vaktm. (Svea Hofr.), Surbrunnsg. _. A. B., Köpman, Hagag. 44, Va. \ 14, Va. - Josef, Operasångare, ~iddareg. 38, O.D}.; _1 Yngve, Ringvägen 133r, sn., I r. t. Söder a. t , r. t. Ostorm , a. t. Söder Herrburt, F. G., VolmaryxkulIsg. IF, Bä. _1 W., Magnebergsvägen 25, Enskede., von Hermansson, Adele, Grefvinna, Florag. Herrgårdar' & Tomter, inneh. Dir. Gösta 81 O. Hermelin, Th. W., Byråchef, Birgerjarlsg, Rudin, Kungsg. 53, C.; r. t r, O. I:.. E., Ftih., Södertörns villast. 63. Her-rkonfelrtion Ornen, Modern Special-' - Max, Frih., Godsäg.,Valhallavägen107, Va. affär för finare herrkläder, Vasag, 15 - J. T., Frih., Kamrer v. Sthlms Sjukhem, & 17, C.; r. t , a. t Villa Eka, Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. Herrlin, Torsten, Grossh., Högbergsg. ss; bost. Nytorgsg. 19 AlV, Bä. 43, - Carl August, Frih., Kapten, Nacka; a. t. K. Magnus, M~d. dr, Bostadsinspektör, Nacka 307. Sibylleg. 9, O.; mottagn. i Hälsovårds- - T., Frih., Konstnär, Valhallavägen 107 B, nämnden hvard, 1-2; bostaden r. t. Va. ' , a. t. Österm S. D. A., Frih., Ofverste, Kommendörsg. se äfven Herlin. 44, O.Dj. Herrmann, Axel, J., Byggnadsing., - Astrid, Erih:a, Konstnärinna (miniatyr- strandsg. 12, Va. Röro. porträttmålning), Smålandsg. 38r, - Bröderne, A.-I}., verkst. dir. A. Storm, C.; a. t , r. t Bryggeriartiklar,,maskiner, redskap - Lilly, Frih:a,, Linneg. 81, O.Dj.; a. t. m. m., Surbrunnsg. 50, Sthhn 6276, r. t , ; a. t. - Honorine,Fröken, Lärär.a.Kommendörsg. Herrström. Oscar, Byggmäst., Birgerjgrlsg. 3, O... 24, O.; kontor Biblioteksg. 27, O. F/NSPON'GS METALLVERKS A.-B. ~ "'DAR ANBfilJATAIII Adresskalen<lern 19U.

18 466 Herrström-Hesse. Herrströrn, Rudolf, Byggnadsing., RorstrandS-/ Hertzman, John W., Aktiebolag, Lädervarag.56B, Va.; rv t, 1l!887, a. t fabrik, kontor o.lager Stortorget Harald Oison, Civiiing., Skeppareg. 64, St.; r. t. 3308, 109 1~. O.; r. t Louise, Banktj. man, Östermalmsg. - E., Handelsidk-a (lysolje-), Kungsholmsg. O. 751, 21 (f. d. 11), C. - John W., Fabr., Stortorget 12, St.; (ing. - P. 1., Optiker, Bergsg. 9, C" fr. Spektensgr.).. - F. W., Postvaktm., Långbrodal, Alfsj ö; - Edla, Fröken, Ostermalmsg. 3pv, O. t a. t. Långbrod Axel, Garn- o. väfnadsaffär, Storg. 22, Herrängens m. fl. villastäders kontor (Ak O.Dj.; a. t. 5024; bost. s. g. 20; ankn. tiebolaget Billiga Tomter), Klara- - Anna, Kontorist, Idung. 10 1, Va. bergsg. 58 1, C.; a. t. 8031, r. t. 7055; - Maria, Lärarra v. Statens Normalskola, -, kontorstid 1/210 f. m.-5 e. m. Valhallavägen 49, O. Herrängs Gruf-aktiebolag, Norra Blasie- -s, Erika, Eftr., Modeaffär (inneh. Fröken holmshamnen 5 BIl, Sthlm 15. '. Elvira Sundberg), Mästersamuelsg. 38 r Herssrud, A.-B., kontor Herserud; r. t. Lid.ö C.; av,t , a. t. Lid:ö T. A., Ankefru, Dalag. 54, Va. Herslow, E. J.A., f. d. Justitieråd, Johan- Herulf, Gustaf, Tandläkare, Roslagsg, 14, nesg. 22, C.. Va. Rådfrågningstid efter öfverens- - C. N., Major, Artillerig. 46, O.Dj. kommelse; r t Herson, Maria, Kungsg. 60, C. - Nina, Tandläkare, Roslagsg. 14, Va. Råd- H. t d Ch A el s a,---.!::...;,; Kl b ara ergsg. 56, C.., r. t. frågningstid r. t efter öfverenskornmelse ; , a. t Hervän. J. Ch., Fröken, Greftureg. 50 l?, O. Hertel, Anna, Fru, S:t Eriksg. 53 A v, C. Herzfeld, Richard, Dir., Skeppareg. 8, O.Dj.; Hertha, tidskrift för den svenska kvinno- r. t , a. t. 2568l. rörelsen, utgifven af Fredrika-Bremer- Herzing, W. G., Sjukgymn., Klevegränd 7. Förbundet; red. o. expo Klarabergsg. Sö.; a. t Il, C.; a. t. 4850, r. t Re- Herzings, Willy, Damhattfabrik, kont., lager daktionstid i tisd. o.fred. kl Ex- O. fabr., Repslagareg. 22,Bö.; a. t peditionen : kl hvarje söcken- Herzog, Otto, Advokat, Juris utr. kand., dag. Led. af Sveriges Advokatsamfund, kon- Hertl, Josef L., Prokurist i firma. Axel Olof- tor L:a Vattug. 12, C.; r. t o. son, Braheg. 3, O , a. t. 7~ 15 o ; bost...eriks- Hertz, Bernhard, Aktieb., Guld-, silfver- O. bergsg. 12 A, O.; a. t , r. t. Osterm. nysilfverfabr., verkst. Dir. Otto Säf ström, Disp. Sture Rosin, Klarabergag. - Allan, Direktör, Regeringsg. 111, Va. - 58, Sthlm 1. - Doris, Fru, Tunnelg. 20 B, C.. Karin, Fröken, Valling. 29,C. - Hilda, Fru, Eriksbergsg. 12 A'v, O. - Elis l Import ~ Engrosförsäljn, af Elek- Her o'" & Söner P Aktiebolaget Kgl. trisk materiel, Vasag. 48, C.; a. t. z "...'.', i' 18349, r. t ; bost. Östermalmsg. Hoflever~ntor, Kon~orsb?kfabnk,. AI- 77 O' a t. Vasa 7213 bumfabrik, Portföljfabrik, Partibok- Hertzberg "F;edr Bokbind arb Nybrog binderi, Privatbokbinderi, Kartateljö, 15 A: O.; a. 't '". P~almboksförlag sa!?t Boktryckeri o. -s John, Fotografiatelje, f. d., inneh. G. Lltog~afiskt Trycken: ~?fvudkontor: Hård, Hamng 5 A, C.; a. t. 5501, r. t. Rege~lDgs~. 109, Va. Pilial: Cen.tral bokbinderiet, Klara V. Kyrkog. a, C. - John, Kgl. Hoffotograf, Stocksund; tel. Heselius, K. Alb., Engrosatfår, L:a Vattug. - Stocks B, C.; r. t ,a. t A., Fru, Nybrog. 15 A, O:.; a. t K. A., Grossh., Karlbergsvägen 43 B, Va.; - M., Fru, Riddareg. 28 I, O. a. t Axel, Skräddare; Hornsg. 58, Sö.; a. t. - se äfven Hessalins Hess', C. M., Fabrikers Försäljning's - & Ca, Skrädderiaffär, Smålandsg. 42, C.; A.-R., utställning o. försäljning hos a. t Wahlin & Co, N. Blasieholmshamn. - F., Skräddarmäst., Hornsg. 58, Sö. 7, C.; kontor Döbelnsg. 731, Va,; r. - C. J., Frcjg. 21, Va ; HertzeIl, Carl, Dykare, Brännkyrkag. Hesse, Astrid, Sånglär:a, Drottningg. 85, Va.; 153, Sö. tr. mellan 12-l. NAVIGATORLOGGEN " Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM

19 ,( Hessel-Heyman. 467 Hessel, Axe], Ingenjör, Östermalmsg. 33r, O.; Hessler, Emil, Musikdir., Riddareg > a. t. Österm O.Dj.; a. t Hesselberg, Anna, Fröken, Braheg. 18, O. - August, Sekr. i Sveriges Industriförbund, Hesselblad, Axel, Disponent, kv. Drott 7, Katarinavägen 13 A, Sö.; r. t. Söder 870. IJdingö Villastad; r. t. Lid Kurt, Tjänstem., Tjärhofsg. 18, So., a. t. _ F. G., Disponent, kv, Vilmund (Djurs- Söder 10,;14. holms-danderyd), Djursholm; a. t. - Mathilda, Ankefru, Dalag. 27 1, Va. Danderyd se äfven Hässler. Hesseldal. V. Edv. A., Tjänstem. i Statist. Hesslin, Oscar, Fabriksförest., Sit Eriksg.. Centralbyrån, Kornhamnstorg ', St. 96 III, Va... Hesselgren. Carl, Doktor, Inv~rtes-, spec. - A~na, Fru, Riddareg. 25, O. barnsjukdomar, mottagn-tid 3-4 e. m., Hesshng, K.!J. A., Bokh., N orrlandsg. 16, C. sön- o. helgd f. m., telefontid Hesslow, G., Grossh., Brnnkebergsg. 4, C.;!:I.-10 f. m., Stureplan 2III, O.; a. t. r. t , a. t Osterm. 2364, r. t Heuman, Nils, Kamrer, Kungsholms Kyrko- _ Alma, Fru, f. Swärd, Grefg. 21, O.Dj. plan 5, C.; a. t. Kungsh a. t Heumann, Albert, Lär!>verksadjunkt, Val- _ Anna o. Amelie, Fröknar, Tuleg. 25, Va. ballsvägen 17 III, O. _ P. F., Förman, Västmannag, 76, Va. -:- se älven Heurnan.. Gottfried, Kassör, Varfsg.1, Sö., ing. fr. Heurgren, Paul, Postexp., Karlbergsv.U!', Va. Söder Mälarstrand; a. t. Söder se äfven Hörgren. _ Axel V.,Stadsrevisor, Döbelneg.Tfl.å!', Va. Heurlin, se Hörlin. _ Robert, Vaktm., Sveavägen 48, Va.; a. t. HeUman, Olga, Fru, Valling. 20 & 22 III, C.: r. t _ Kerstin, Yrkesinspektris, Katarinavägen - se äfven Heumann A III, Sö.; r. t. Söder 10 60, a. t Heymans, M., Beklädnadslager, Oster1ångg. Hesselius, Karl, Borstbind., Gravör, Smala 24 o. 37, St.; a. t gränd 3, C. Heyman, K. V., Direktör, Skeppareg. 27 III, _ Hj. ~., Inspektör, Timmermansg. 43, Sö. O.Dj.;..kont. Brunkeberg~torg 15, C. _ Joh: Julius; Verkmäst. (Flottans varf), R., Dir., Ostermalmsg. 57, O.; a. t Skeppsholmen, O.Dj. - B.. Jur. utr. kand., Andre Dir. i Sv. Ar- _ se äfven Heselius. betsgifvarefören., Norr Målarstrand 24, Hesselman & Bergström, Byggnadsfirma, C.; r. t , a. t. Kungsh Drottningg. 11, C.; a. t. o. r. t Edith, Fru, Norr Mälaratrand 24 IJI,C. Hesselman M. L., Fru, Linneg. 48, O.; a. t. - Adolf, Handl., Herrkonfektion o. Sko- Osterm affär, en gros, en detail, Sveavägen 76, _ B. G. H. W., Ing., Riddareg. 2911', O.Dj. Va.; a. t , r. t. Vasa 1639; bost. _ W., Ingenjör o. rerkst. Dir. i Aktieb. ' Odeng, 46 II, Va., a. t Tornborg & Lundberghs Eftertr., Norra -s, P., Herrkonfektion. Oxtorgsg. 9 B, C.; Bantorget 22, C. a. t , r. t _ Ivar, Kontorschef, kl'. Modgunn 16, Djurs- - Frank, Konstnär, Birge.rjarlsg. 73 & 75, holms-danderyd. Va.; r. t S. E., Roteman i 19:e roten, Hornsg. 681, Hey a & Olesen Å B rk t dir' So.; r. t I; ID n.',--:: ve s..er Hesser, O. H., Ing., Artillerig. 46, O.Dj. A. B. Vallent~n o. q. L. :Korner;up, _ Carl, Prakt. läkare, Neuralgi-behandling, Mattor (europ~~ska, orientaliska, Iino- Nybr6g. 13lII O.' mottagn. efter öfver- leum m. fl.) mobeltyger, gardiner, vaxenskommelse ' pr' telefon r. t. Österm. duk, läderimitationer, hudar m. m., (j 60. Malmtorgsg. 5, C.; r. t. 4121, o. _ J. S., Med. lic., Sit Eriksg. 13, C" ~~5 48, a. t. 5345, 8216, 98-72, 5319, Hessius, K. R., Med. kand., Runebergsg. 4, O. n324 o Telegrafadr.:.,Heymoles». Hessle, Ella, Fru, Tuleg ', Va.; r. t James,.Med. dir, Docent, Ostermalmsg, _ E. V., Kapten. v. Posipionsart-reg., Si- 43, O., mottagn. tisd., torsd. o. lörd. bylleg. 28, O.; 3,. t. Osterm '/23-4; r. t. o. a. t _ Louise,.Änkefrn, Ostermalmsg. 34, O. - HiJda, Målarinna, Riddareg. 7, O. Hessler, Hertha, Fru, Valhallavägen 105, Va. - & Schönthal, Lager af bomulls- o. ylle- _ Maria, Fru, Sit Paulsg. 19, Sö. varor, Mästersamuelsg. 54, C. _ Ragnhild, Fr~, Pianist, Tjärhofsg. 18, - Carl, af. Stockholrns Ha;ndelskammare Sd.; a. t. Soder auktoriserad Revisor, Riddareg. 39 n. b _ Axel, Handelsbokh., Uplandsg.52 III, Va. t. h., O.Dj.!...r. t FINSPONGS METALLVERKS Ä.-S. BERIDA",.BANStilATAN

20 468 Heyman-Hille. Hoyman, Hugo, Sekr. isocialstyr., Döbelnsg. Hilden, Edla, Änkefru, Helsingeg.14 & 16, Va. 11III, C.; a. t. Brunkeb. 5307, r. t.l Hildenborg, Hulda, Fru, Kappsömm:a, Sot Heyman & Holmberg, Aktiebolag, Tex- Eriksg. 41, C.; a. t. Kungsh, 563. tiler o. lädervaror i agentur, Brunke- - August, Målare, Sot Eriksg. 41, C. bergstorg 14, C.; r. t: 3292, a. t Hilder, L. V. A., Majorska, V. Trädgårdsg. Telegrafadr.:»Heyberg». Kontor Göte- 15B, C. borg. Hilderman, Joh. Edv., Tullvaktm., Folk- - Henrik J., kontor o. bost, Odeng. 90, Va. ungag. 91 B, Sä.; r. t. Söder 2. - se äfven Heiman, Heumann o. Hetlinan. Hildestrand, Sture, Grossh., kontor Vasag, Heyners, Bernh., Tjänstem., Svedenborgsg. 44, C.; r. t. 5758; a. t o. 7911; 25 A, So.; a. t. Söder bast. Drottningholmsvägen 1 A, C.; Hichens, James, Direktör (A.-B. James r. t. Kungsh. g69, a. t Hichens), Stocksund; r. t. Stocks N. H., Köpman, Asög. 73IV, Sä. - James, Aktiebolaget, Engrosförsäljn. af - Yngve, Tjänstem., Rörstrandsg. 18, Va.; alla slags ur i guld, silfver, tula, nie- a. t. Vasa \ kel, armbandsur m. m., urmakeriuten- - Bröderna, kont. Vasag. 44, C.; r. t. 5758, silier, kedjor i guld, silfver, double, a. t o nickel, medaljonger etc., guldsmeds- Hilding, E., Banktj.-man, ValIing. 10, C. artiklar, optiska artiklar etc., Rege- Hilding, Wikt., Droskäg., Roslagsg. 38, Va.. ringsg. 58, C.; r. t. 9821, a. t. 9821, - N. V. V., Handelsltk:a, Regeringsg-.51 1ll,C Telegrafadr.: -Urenzros-. - S.1., Matvaruaffär (inneh. A. Wijkander), Hidman, C., Fröken, v. värd-a, Valhallavägen Prästg. 9, St.; a. t ; bost. Ko- 96, Va.; a. t. Vasa lonivägen 71, Enskede; a. t. Ensk Hierta, Maria, Fröken, Strandvägen 53n.b., - J. F. H., Sekr. i Generaltul1styr., Kungs- O.D}.; r. t holmstorg 8 Il, C.; r. t se äfven Giertta o. Järta. - Virginia, Ankefru, Nybrog. 9Il, O.; r. t. Hiertas bokförlag, Aktiebol., Tryckerig. 2, St: Osterm, Hiertstedt, Nils, Kocksg. 60 B, Sä. Hildinger, Anna, f. Bergenstråhle, iru, Sö- - se äfven Hjertstedt. dertörns Villastad. Hildebrand. Erik, Auditör, Rörstrandsg. Sv, - A., Grossh., kontor o. lager Malmtorgsg. Va.; r. t , C.; r. t , a, t.l20 34; telegr-adr.: Hildebrand, Hugo, Direktör, kontor Skepps-»Pärla», bost. Birgerjarlsg. 71, Va.; bron 24 Ill, St.; r. t , a. t ; a. t. Vasa bost. Hornsg. 84v, Sä.; a. t Hilgerdt, Folke, e. o. Kammarskrifv. i Tullv., - Karl, Fil. dr, Karlbergsvägen 44Ill, Va. Vikingag. 13, Va. - Sune, Fil. dr, t. f. 2:e Bibliotek. v. K. Hilgers, Dina, Fru, Folkskollär:a, Observa- Bibl1oteket, Helsingeg. 12, Va. torieg. 16, Va. - Signe, Folkskollär:a, Renstjernasg. 16 III, Hiljding, C. U. O., Kapten, kontor Jakobs- Sä., bergsg. 171, C.; bost.s:t Eriksg. 79lV,Va. - Anna, Fru, Odeng. 34, Va.; r. t Hill, Anton, Köpman, Lästmakareg. 30lV, C.; - Lillot, Fru, Katarinavägen 9 B, So.; a. t. a. t. Brunkeb, 547. Söder Jobn, Skrädd. (Nilson & Dahlbecks Eftr.), - Hilmer H., Kont.iskrifv. i Järnvägsst., Regeringsg. 9, C.: bost. Mosebacketorg Teknologg. 9,..Va.; a. t. Vasa lv, Sä.; a. t Ernst, Korresp., Ostgötag 27 II ö. g., Sä.; - S. A., Ankefru, Karlavägen 9, O. a. t. Söder 2339.,Hilland, Knut, Köpman, inneh. af Zenit h- - Siri, Pianist", Sot Eriksg. 73, Va.; a. t. Fabriken, Frejg. 69, Va.; a. t. 6740, r. t. Vasa 6161ö Carl Gustaf, Postvaktm., Tomtebog. 30 Hillberg, Alma, Fru, Karlbergsvägen ~7, Va. A lll,.. Va.. -..!.. Edvin, Kontorschef, Snäckväg. 49, Appel- - Elin, Ankefru, Stureg. 17 II ö. g., O.; viken. r. t. q! N. F. G.östa, Skådespelare, Greftureg. - Selma, Ankefru, Renstjernasg. 16u, Sä. 5~.lV, O. Hildebrandson, S., Assuransdir., 'I'orsten- - O., Ankefru, Västmannag. 25, Va. sonsg. 15 u, O.D}.; kont. Blasieholms- - Carl Wilhelm Emile, Villa Kungsholmen, torg 9, C. Viggbyholm; r t. Viggbyh. 23. Hildebrandt, G. A. F., Kemist, Garfvareg. Hillbom, K. Skrädd., Norrtullsg. 35 & 37, Va.. 12 A u, C.; a. t. Kungsh Hillding, Ad. vnu, Handl., Frejg. 48, Va.; - Heinrich, Stålgravör, Luntmakareg. a. t , C. Hille, Edla, Fru, Västmannag. S, C. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~ah~o~~~a~:";s~d~34~

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer