Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget"

Transkript

1 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr., Karl, Blomsterhandel, ö. Bönström. W:m, Delägare i firma G. & L. Strandvägen ::I; a. t. 6266; r. t.2196; Beijer, bost. Saltsjöbaden; r. t. 62. inneh. W. & D. Adamsen. - E. H., Jur. kand., e. o. Hofrättsnot., n. Sachse, Emil, Litograf, verkst. dir. i A.-B. Karlbergsväg. 8 1I ; r. t, 7657, tel. Vasa 'Kartings Lit, anst., n, Vegag. IOU Sachtleben, Wilhelmina, A :fru, ö. Banörg. - I., Ankefru, Östermalmsg IV Rörstrands Aktiebolag, porslins- och kakel- Sack, Eva, t. f. Direktris för Handarbetets fabrik vid slutet af Rörstrandsgatan. Vänner, n. Birgerjarlsg. 5; best. ö. allm. tel ; r. t. 127, 5061 o. 5062; Odeng. 10. utställningslokal n. Biblioteksg.10, a. t. -' 'I'h., Grosshandelsfirma (inneh. Chr. Pyk), 5758, r. t. 4226; kakelutställn., om- kontor st. Svartmang. 16. Riks- o. bud Ingenjör E. Hoffaten. allm. tel. - Arbetare-hand,-aktieb. (porslinsafd.), n. Sackmanns Aktiebolag, H., n. Drottning- Odeng. WO, gatan 86. Största sorterade lager af alla Rörström & Co, Hatt- o. mössaffär, inneh. slags Ur, Urfurniturer och Kedjor; Sy- & H. H. Holmström, st. Storkyrkobr, 4; Stickmaskiner samt alla delar därtill; a. t. 1291; r. t Velocipeder jämte tillbehör. Fabr, i - O. M., Häradsskrifvare, n. Kungstensg. Linköping för tillverkn, af urfodral o. 61. möbler o. som specialite träremskifvor. Rössel, A. O. W., Ingenjör, n. Birkag. 14. Telegr.-adr. Sackmann. - J. C., Repr. Aktieb. Dan, ö. Storg. 16; Sada Fabriksaktiebolag, ö.birgerjarlsg a. t Saga, Tidskrift för barn och ungdom; byrå Röyen, N. T., Ingeniör, Kh. Bergsg. 9. (I. expo n. Barnhusg. 8 (Svensk Lärare- tidning); kontorstid Sager, Edvard, Hofstallmästare. n.hamng R., Kammarherre, n. Strörng. 18. s. Sahlberg, Erik H., Biträde i Brandförsäkr.- bol. Fenix, n. V. Trädgårdeg. 9 n b, Sabbatsbergs Sjukhus; mottagningstider: för - O. W. R., Bokhandlare, Ö. Riddareg. 3; invärtes sjuka f. m., för utvärtes antikvarisk bokhandel 'n. Malmskill f.m., för kvinnosjukdomar 1/211- nadsg. 11; tel. Brunkeb f. m. Kontorstid: 9-2. Husmodern - Jenny, Cigarraffär. ö. Stureg. 48. träffas säkrast 9'-1/210 f. m., 1/23-4e. m. - C. O., Ing., Patentbyrå, n. Regeringsg. Begökstid å allm, sal alla dagar A; kont. o. bost. ö. Skeppareg, 20 III e. m. Å tub. o. isoleringspaviljongen - D. E., Kammarmusikus, s. Ostgötag, 11. endast söndag och onsdag 1-2 e. m. - C. G. Petterson-, Källarmäst., n. Norr- Upplysningar om sjukas intagning o. landsg. 12. vård se Kalenderafdeln. [1607]. -s Eftr., J. G., Skrädderifirma (inneh. A. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet F. Lundström), st. 'I'riewaldsgränd 2. för besök kl. 10-'-3. Å hemmet inta- - Sv., Tekniker, s. Badstug. 6 u ; tel. Maria gas genom Fattigvårdsnämnden per soner från stadens alla församlingar. - Karl, Vaktm. (Postsparb.), n. Västman- Sabel, K. G., Vaktm. (Sthlms stads årbets- nag. 48 IV förmedl ), n. Norrlandsg K. W., Vaktm, (Postsparb.), n.dalag. 56 A. Sabelfelt, G., Kapten, ö. Karlaplan 6. - Clas, Ö. Styrmansg. 41 IV; a. t Sabelström, C.Alfr., Agent, s. Folkungag.Sq", Sahlbom, G. B., Ingenjör, n. Birgerjarlsg. - J. E. D. L" Byrådirektör, n. Drottningg B; a. t. 22:311, kontoret a, t E. E. F., Major, Brandchef, n. Malm- - W. C. A., Postexp., Agentur för järnskillnadsg, 64. vägsmateriel m. m., n. Kungsg. 13 IV - Ida, Ankefru, n. Västmannag. 261 t. h.: r. t Sachs, Josef E., verkst, Direktör i Aktiebola- - R., Telegrafist, ö. Linneg.48Blv; r. t get Nordiska Kompaniet, ö. Villag. 5&7. Sahlen,..G. A., Snickare, n. Tuleg Max, Direktör, ö. Linneg M., Ankefru, n. Vasag Ernst, Fondmäklerifirma, n. Fredsg se äfven Salen.. - Simon, Generalkonsul, ö. Birgerjarlaga- Sahlholm, Gustaf L., Snickare, n. Davidbatan 2. garesg Felix, Grossh., Ö. Greftureg. 13. Sahlin, se Salin. SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Sahlqvist-Salomo, Tempel ahlqvist, C. O., Handl., n. Vegag. 12; bost'11 Salin; 2 Sahlin Sahl:te~t,llF.,Grossh.,n.Kl.N.Kyrkog.33II. _2 Hulda, Garn- o. hvitvaruaffär,--~.-iorns-; - A. L., Husägare, s. Stigbergsg ; bost. s. Torkel-Knutssonsg. 16 B. - A. V., Veterinär, Kh. Handtverkareg 30. _2 M. R., Generaldir., n. Regeringsg. 66l1I. Sahlström, M., Arkivforskare. Specialitet: _.2 Jonas, Grossh., n. Uplandsg, 70. Arfs- o. Släktforskningar, Liljeholmen; _2 Mathilda, Kokfru, n. Teknologg. 7 1 Ö. g. v. tel. Liljeholmen 44 efter kl. 6 e. m. _1 M. J., Med. dr, Professor vid Karol. in- - J. A., Detektivkonst., s. Tavastg. 29 B. stit., n. Klara S. Kyrkog. 12; träffas - E. S., Handelsidk-a (cigarr-), n. Ad. Fr. söckend. 1-2 e. m. Kyrkog. 9 B; bost. n. Västmanuag. 28. _2 Victor, Mekaniker, n. Bryggareg. 12; a. t. Saint-Bonnet, C., Lär.a, n. Drottningg S:t Cyr, S. de Reverony, Friherrinna, Ö. _2 Kr., Pastorsadjunkt, s. Helgalunden 2 II. Karlaplan 1.~II. -' Anna, Privatlärar:a, n. L.a Vattug. 26. Sit Cyr, T. E, Ankefru, ö. Fredrikshofsg. _2 Carl Yngve, f. d. Professor, n. Rege- 2; a. t. ringsg. 66. :::;:t Elisabeth, sjukvårdssystrarna, n. Norra _2 D. E., Skomak., Ö. Florag. 12; tel. Österm. Smedjeg Salande r, J., v. Häradshöfd., ö. Riddareg. 35. _2 K. O., f. d. Skornak., ö. Artillerig B. H., Med. dr, ö. Storg. 7 & 9; emot- _2 P. O., f. d. Skomak., ö. Artillerig. 20. tager sjukbesök '/23-'/24 e. m.; om _2 Joh. Erik, Skräddare, n. Smala gränd sommaren f. m. 13 A", a. t E. H. S., Änkefru, ö. Nybrog. 15 A. -' Kasper, Stadsarkitekt, n. Drottningg.38; Sa1chow, Joh. Vilh., f. d. Direktör, ö. En- r. t. 3158, a. t. 88; träffas i tjänstebrektsg, 41 1v ; a. t ärenden i Byggnadsnämndens lokal - Ulrich, Grossh., kontor n. Hamng. 5 A; hvardagar 1-3. a. t. 4992, r.. t. 6531; bost, ö. Sture- -' E. Maria, 'l'elegrafist, n. Kl. S. Kyrkog.12. park. 11; tel. Osterm _2 N. E., Tvättinrättning, s. Bondeg J:or, Vilh., Kontorist, n. Regeringsg. 35; & 50. tel. Brunkeb, Sallander, Bernhard, Barber., s. Blekingeg. Salen, Axel, Bokh., n. Valling. l l '". 61; bost. s. Götg. 80; tel. Maria Hilda, Doktorinna, n. Odeng. 74II. Sallberg, E. G. P., Ofverstelöjtn., Kh. Bergs- - A. S. W.o.H.G.E., Frökn.,n. Västmannag. g. 36" Salling, Hildur, Folkskolel:a, n. Odeng F. W., Målare, n. Brunnsg. :!3. - Regina, Ankefru, n. Odeng se äfven Bahlen. Salmenius, A. L., f. d. Telegrafkomrn., Oster- Salenius, Anna, f. Holmgren, Fru, Barnm., malmsg. 62 lil. n. Odeng, 98 lil. - Er., n. Atervändsgr A. Th., Ingenjör, adr. Aktieb. Salenius' Salmonson, Hilda, Fröken, ö. Jungfrug. 3 H verkstäder; bost. n. G:la Kungsholms- - Ernst 1., Grosshandlare, firma Jacobson brog. 38. J:r l<co; affärslokal n. Hamng. 2; bost. - E. G. N., Ingenjör, kontor n. Regeringsg. ö. Kommendörsg. 21 Bl. 20; r. t , bost. ö. Eriksbergsg. - Marie, Lärarinna, Ö. Kommendörsg. 21 Bl; 5 & 7. a. t i - Otto, Registrator, v. Häradshöfding, Ö. 1 Salin; 2 Sahlin. Karlaväg. 38 1V ; a. t _2 Karl, Byggm., s. Tiunnerrnansg. 39. _2 N. A., Byggmäst., ö. Greftureg. 7l. _2 & Son, \ ietor, Elektromek. verkst., n. Bryggareg. 12. _2 Ernst, Elektrotekniker, n. Bryggareg. 12; a. t ' Bernh., Fil. dr, Österrnalmsg, 14 A n.b, _2 Cecilia, Folkskolel:a, s. 'I'orkel-Knutssonsg. 16 B. _2 A., Fru, ö. Engejbrektsg. 43 B. 2 Karin, Fröken, Östermalms Tryckeri- o. Pappersaff., ö. Engelbrektsg. 41; a. t Salmson, Victor, ängen. Bankkassör, Saltsjö-Stor- - Marie och Rica, Fröknar, ö. Kommendörsz A., Hofgravör, st. Trångsund 2 A. - Emil, Kontorschef, Kh. Par kg N. M., f. d. Lärarinna, n. Döbelnsg. 9 l1i. - F. E. K., Stallmäst., s. S:t Paulsg. 35 B. - Anton G., Teaterdir.,ö. Engelbrektsg.43A. Saloman, N., Fröken, Ö. Skeppareg August, Kapten, ö. Strandväg Evelina, Ankefru, Ö. Strandväg. 27. Salomo, Tempel n:o 105 af T. O., månd, kl. 8,30 m. m. n. Apelbergsg. 33 n. b SVEA. 13 Drottninggatan.

3 !'i36 Salomon-Samuelsson. Salomon, Lilian, Lärarinna vid Brummerska Samson, Eugene, Direktör f. Försäkringsskolan, ö. Grefg. 62 1V aktiebolagen Fenix o. Fylgia, ö. Bir- - C., Ankefru, ö. Grefg. 62 IV. gerjarlsg Betty, n. Drottningg Otto, Direktör n. Drottriingg Harald, ö. Grefg. 62 1V - Mathilda, Fru, ö. Linneg. 32. Salomonson, Alice, Ankefru, ö. Karlaväg.15B. -- Carl, Grossh., kontor o. lager st. St. Nyg. Salomonsson, E. A., Handl., s. Tjärhofsg. 6; r. t. 200, a. t o. 2574; tel.- 20 C. adr. Cesam; bost. Ö. Linneg. 32, r. t. - Carl, Skadespelare, n. Drottningg , tel. Osterm, ö. g. H., Kungl'. Hof-optisk och meteorolog. in- - B., Vaktm., st. Mynttorget 4.. strumentmakare, n. Regeringsg. l o. n. Saltsjöbadens adressförteckning, se efter kar- Mästersamuelsg. 24. ton g sid N., Musiklär:a, n. Mästersamuelsg s Badanstalt, Aktiebolaget; verkst. Dir. - L. J., Optiker, n. Teknologg. 4. Dr Emil Zander, Saltsjöbaden; se an- - & Wallin, se Nordiska Bokhandeln. nons å kartong sid. 79. i:3amuel, S., Bokbind., ö. Greftureg. 72; a. t. -s kontor, st. St. Nyg. 44; r. t. 1600; a. t Se f. Ö. annons å kartong sid Ferd., Tandläkare, Ö. Stureplan 4 II ; råd- -s Tvättinrättning, Butik n. L:a Vattug. frågningstid 1-2 e. m. A andra ti- 30; tel. Brunkeb der efter öfverenskommelse; a. t. 8350, Saltsjöqvarn, AktieboI., st. Skeppsbron 22 II ; r. t r. t. 281, a. t von Saltza, J. L., Friherre, e. o Hofrättsnot., ö. Karlaväg. 44II ö. g. 1 Samuelsson; 2 Samuelson. Saluhallar: I _1 E., Artist, n. Dalag. 78. Hötorgshallen, n. Hötorget. _, E. K., f. d. Bagare, n. Västmannag. 74. Maria Saluhall, s. Horns~ F. A. T., Bagare, Kh. H andt verkareg. 46 ; Saluhallen Svea, n. St. adstug. 68. filial s. g. 38. Yasastadens, Norrtullag.?. _2 J. E., Bokbind., n. Torsg. 7 1 Ostermalms Saluhallar, o. Humlegards- _2 C. G.,. Byggm. o. Husäg., Kh. Flemingg. g. l & 3. 31; a. t Salven, E. R., Löjtnant, ö. Skeppareg. 26. _1 Erik, Fabrikör, n. Västmannag. 13. Salzenstein, G. A., Skådespelare, ö. Skep- _1 Anna. Folkskolel:a, s. Västgötag. 4 11I. pareg. 25 A. _1 Anna.Fru, Folkskolel:a, n. Kungstensg. 60. Samariten, se Barnsjukhuset Samariten. _1 Cecilia, Fru, Kh, Scheeleg. 9. Samaritföreningen, anordnar samaritkurser, _1 M., Fröken, Sybehörs. o. Kortvaruaffär, och kan anmälan om deltagande däri s. Götg. 59 & 61; a. t. 1562, bost, s. ske hos Fältintendenten A. von Heijne, Västgötag. 4 III. ö. Engelbrektsg. 5. _1 A. H., Förest:a, s. Brännkyrkag Samfundet för nordisk språkforskning; sekr. _I K. V., Glasmäst., n. Mästersamuelsg. 41. lektor E. Brate, _2 C. L., Handl., n. Holländareg. 8 BII; a. t. - för Unison sång, kontor n. Kungstensg. 7929, r. t , öppet kl. 12-2, a. t _2 K. O. E., Husägare, n. Döbelnsg '- Sankt Erik; Sekr. Dr G. H. F. Upmark, _2 P. J. O., Kamrer, Kh. Flemingg. 11; a. t. Storängen; skattmäst, Grossh. Joh. Un man, n. Tegnersg. 18 III. _1 & Wiren, Kommissionsaffär för fläsk, kött, Samsioe, C. Ro C., Befälhafvare å ångf. S. smör, ägg m. m., n. Hötorgs basaren G. Hermelin, n. Torsg. 16. _1 E. J. Ch., Kyrkoherdeänka, Kh. Pipersg. - Helge, Farm. kand., n. M~lmskillnadsg Gideon, f. d. Handl., s. Asög B. -' C. G., Postvaktmäst., Kungsholmsg.Bt ", - Einar, Reseombud för A.-B. Ohlin, Nils- _2 Eva, Privathotell, n. Mästersamuelsg.58 II. son & Co, n. Malmskillnadsg. 5. -' Alf., Redaktör för tidn, Sv. Kom., Kh. C. A., Tandläkare, Dent. Med. Doctor Flemingg. 16 BIll. (Harvard Univ. U. S. A.), Ö. Birgerjarls- _I Hj., Smed, verkat, n. Regeringsg. 52; g. 161; mottagningstid kl. 2-3 e. m.: bost. n. Mästersamuelsg. 33. r. t. 8067, a. t Privatbostad: _2 Hugo, Syssloman, s. Timmermansg. 29 A. pjurshol!u. _2 A. V., Telegrafist, ö. Greftureg. 68 III. - Hilda G., Ankefru, n. Malmskillnadsg. 5. _2 H. A. E., Textare, n. Dalag. 78. Samskolor, se under Skolor.. _1 H., Urmak., s. Götg. 73. Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Samuelsson-Sandberg Sandberg, Oscar, Banktjänstern., ö. Greftureg. 1 Samuelsson; 2 Samuelson. 72; a. t Henrik, f. d. Bokauktionskommissarie, n. _I Math. Fredr., Utskänkn:förest:a, st. Trång- Frejg. 52 II ; tel. Vasa 11. sund 1211.' -s Bokhandel, Aktieb., Ö. Stureg. 8 (ö. Hum- _I G. A., Vagnmak. o. smed, s. Östgötag. 43. legårdsg.19),verkst.dir.larslindqvist; _I C. G., Vaktmästare (Lifförsäkr, A.-Bol. a. t. 6850, r. t Utländska af- Victoria), n. Brunkebergstorg 2 IV deln. a. t _2 F. A., Vaktm. (Svenska Järnvägsfören.), - C. G., Bokh., s. Volmaryxkullsg. 10 Al. n. Rosenbad 2 1V - J. E., Bokh., Ö. Greftureg. 27. _2 C. A., Åkare, ö:. Riddareg J ohn,bokh., n. Uplandsg.Ll, tel.vasa _I Amal, Math., Ankefru, n. Valling. 19; - E. J., f. d. Byggmäst., ö. Greftureg.72; tel. Brunkeb, a. t _I Lovisa, Ankefru, s. Västgötag. 4 III. - J. Alfred, Byggrnäst., n. Holländareg. 24. Samzelius, A. P. 1\1L, Fröken, n. Brunke- - G. F., Byråchef i Postsparbanken, Djursbergsg. 9.., holm; a. t. 1 26, r. t Hugo, Jägmäst., Red. af Jägaren, Of- - Erik G., Civilingenjör, Reservunderlöjtn., verinspekt. för Hansa, Ö. Braheg. 7 Al ö. Narvaväg. 31. ö. g.:.~. t J. E., verkst. Direktör i A.-B: J. E. Sand- _ Sophie, Ankefru, ö. Stureg. 14. berg, ö. Nybrog. 13j tel. Österm.546, S:t Elisabethssystrarna, Sjukvårdssystrar, n. Norra Smedjeg. 21 II. - r. t Per Joh., f. d. Fanjunk., Svärdsman, n. Sanet Eriks bryggeriaktiebolag, holmstorg 1. Kungs- - Birgerjarlsg Hjalmar E. O., Fil. dr, n. Regeringsg. 22. SanctEriksbyggnadsaktiebolag; kontor Norr- - Maria, Folkskolel:a, n. Karlbergsväg.62. tullsg. 11; tel. Vasa 1037, r. t Maria, Folkskolel:a, s. Folkungag. 8 C. Sanct Eriks Tekniska fabrik, s. Folkunga- - Maria, Folkskolel:a, Kh. Pipersg. 4. gatan 16 & 18; kontor o. försäljnings- - Anna, Fru, Herr- o. Damekipering, Norrmagasin ö. Humlegårdsg. 14 & 16. malmstorg 3 (ing. fr. Smålandsg.); a. t. San et Göran, Sjukhuset, Kh. Stadshagen Sand, G. A., Handl., n. Tuleg J., Fru, Manicure samt fot- och massage- Sandahl. Oscar L., Bokh., ö. Nybrog t. h. behandling, n. Norrlandag. 19; a. t. ö. g. 7468, r. t S., Fru, ö. Greftureg. 73; a. t Charlotte, Fröken, Bok- o. pappershandel, - A. W., Handelsidk:a (lysolje-), n. Up- s. Hornsg. 30; bost, s. Högbergsg. 56 B. landsg. 46 (f. d. 52). - Hilda, Fröken, ö. Kommendörsg A., f Handl., ö. Jungfrug. 2 1I ö. g., - Martha, Fröken, n. Kammakareg. 48 II1 ; tel. Osterm tel. Vasa Harald, Konservaffår, s. Volmaryskulls- - Axel Theofron, Godsägare, ö. Karlaväg. g. 10 A. 52II.. - Harald G., Marinintend., Förest. J. Flot- C. J. Alexis, f. d. Godsägare, ö. Storg. 34. tans Arkiv, ö. Grefg 4; tel. Osterm. Oscar, Godsägare, Norrmalmstorg 2; r. t ; till sommarbost, Edlunda l'. t K. E., Modist, st. Triewaldsgränd 2. G., Handelsidk:a (sybehör), ö. Storg.21; - S. P., Skomakare, verkst. o. bost. ö. Ma- bod n. Uplandsg, 10 (f. d. 6). jorsg.)2. - G. M., Handelsres. (Aktiebol. Wahlen & _ S. W., Ankefru, ö. Greftureg. 55. Block), bost, n. Karnmakareg. 48 III. Sandaktiebolag, Stockholms, kontor st. - J:or, Henr., Handelsres., Ö. Torstensonsg. Brunnsgränd 4, A. Sandberg, Per J., Affärsbiträde, n. Torsg. - J. C., Handelsres., n. Kammakareg. 48 1II ; 2l II; tel. Vasa tel. Vasa 739. Hugo, Agent, n. Karlbergsväg. 62 A. - Alfred, Handl., Skrädderifirma & Klädes- Emil, Agenturaffär, kont. o. lager s. Bell- lager, n. Regeringsg. 65; a. t mansg. 22 B; a. t. 3360, r. t 8688; - M., f. d. Handl., n. Frejg. 38 II. bost, s. h. - A., Handskhandl., n. Oxtorgsg. 12; bod - Johan, Aktieb., Bosättnings- och Leksaks- n. Brunkebergstorg 13. magasin, ö. Storg. 3 o. Ö. Humle- - E. B., Ingenjör, n. Regeringsg. 46. gårdsg F. E., Ingenjör, Kh. Fleming-g. 51 A. - G. Hugo, Arkitekt, Storängen; r. t. Salt- - J. Hj., Ingenjör, n. Dalag. 44; tel. Vasa sjö-storängen SVEA. 13 Drottninggatan

5 538 Sandberg-i-af Sandeberg. Sandberg, Rich., Ingenjör, Kontrollör i Kl Allm. t. 335, Rikst Filial s. Järnvägsstyrelsen, Norrtullsg. 8 B. Hornsg. 29j Rikst A-, v.:~lnte~dent v. Intendenturkåren, Sandberg, J. M., Skrädd., st. L:a Nyg. 15j o..narvavag. 20: a. t J. k,järnvägskonduktör, n. Uplandsg.11; Oskar, Skrädderiaffär, n: Döbelnsg. 4; tel. Vasa a. t Albin, Kamrer, Kh. Garfvareg. 5; tel. - Carl, Tandläk., ö. Birgerjarlsg. 16IIj råd- Kungsh, 450. frågningstid bvard Edv., Kamrer i Skånes ensk. bank, n. - Carl L., Tapethandl. (Firma Edblad & - Kungstensg. 54. Karl A., Kamrer istblms Köpmanna- Sandberg, Stureplan), väg. 27. bost. Ö. Strandfören., n. Karlbergsväg. 62 A. Arthur V., Tjänstem. istockh... Ensk. - Hilma, Kamrersänka, Il. Karlbergsväg. Bank, Ö. Valhallaväg. 41j tel.osterm. 62 A Alfr. Th., Kassör, n. Luntmakareg. 18j - Georg, Tjänstem., n. Observatorieg. 6I1; bost. Kratsboda, Sundbyberg. tel. 'Vasa R. W., Kassör i Sthlms ensk. bank., ö. Yal- - C. J. O., Tullvaktmäst., s. S:t Paulsg. 28 A. hallaväg. 41; tel. Osterm P. M. J., Tullvaktm., s. Svartensg. 8 A. - O., Kommissionär, s. Brännkyrkag L. J., Urmakare, n. Beridarebansg. 23 A; - Hugo 1., Kontorist, n. Upland-g. 11; tel. butik n. Mästersamuelsg. 42; tel. Vasa Brunkeb Victor G., Kontorist, ö. Linneg. 77; tel. - J. F., Utmätn.- o. stämn.-man,ö. Braheg. Österm ; i Ofverståth-ämb. kansli 2...,.3e. m. - Carl Oscar, Kontorsskrifv. i Järnv.styr., - C. J., Vaktm., n. V. Trädgårdsg n. Valling. 17 l. - C. J., Vaktm. i Stockholms Sjöförsäkr.- - R., Kontrollör, Norrtullsg. 28. aktieb., st. Skeppsbron Victor, Korkfabrikör, s. Svartensg Claes, J. d. Köpman, ö. Karlaplan 2 II j J., Vaktm. vatorium. (Observatorium), n. Obsertel. Osterm. 3~1. - Gustaf, Verkmäst. (Telegrafverkets verk- - A. T., Lifförsäkr.agent, s. Folkungag st.), s. Urvädersgr J. O., Litteratör, s. Hornsg. 39 B. - H, Åkare, stat. Nybron; a. t. 4359, - G., Lokomotivför., s. Lundag. 41. r. t. 4835; bost. Östermalmsg. 44 j tel. - Anna, Lärarinna, s. Svedenborgsg. F. Österm Ebba, Lärarinna, n. Karlbergsväg. 62 A. - A.. K..C., Änkefru, s. Mariag Libertie. Lärarinna, s. S:t Paulsg Ida,.Ankefru, n. Kammakareg. 48 III ; tel. - Oskar, Maskinmästare, Kh. Garfvareg. 12. Vasa 73~. - Otto, Med. Doktor, Ö. Nybrog ; invär- - Karoling,.Ankefru, Kh. Flemingg. 16. tes sjukdomar, särskildt ämnesomsätt - M. U.,..Ankefru, Ö. Riddareg. 261 ningens och matsmältningsorgan ens ; - Rosa,.Ankefru, ö. Stureg. 11III. träffas hvard. 1/23-4 e. m., helgdagar - A. V., Öfvermaskinist, n. 'I'egnersg, /211 f. m. Sjukbud om möjligt - se äfven Sannberg. före 10 f. m.: tel. Österm. 336'4, rikst. Sandblad, Hilma, Fru, 'Renskrifv:a, n. Teg nårsg. 5; tel. Brunkeb Maria, Modeh. (f. d. Österlund ström), st. Västerlångg. 27. & Hell-.- C. J. A., Tullvaktmäst., s. Renstjernasg. 16III j tel. Maria Georg V., Musikdir., Kh, Garfvareg. 2;, - S. L., Änkefru, n. Tunnelg. 23. tel. Kungsh. 28. Sandblom, S., Ank!)fru, n. Tunnelg. 1 B. - Oscar Th., Musikdir., Järnvägstjänstem., Sandborg, Helga, Ankefru, n. Smala gr. 5. ö. Danderydsg. 6; a. t Sandbäck, K A., Hand.-förest., Kh. Pi- - G., Possessionat, s. Svedenborgag. 25. persg. 6; r. t. 96 ti6. - Isak A., Prokurist, n. Dalag. 31. Sandeberg, Herman, Löjtn., n. Tegnårsg. 351; -.Algot, Redaktör, n. Odeng. 74. a. t. 4889, r. t Helge, f. d. Reda~tör,. s. Hornsg. lom. af Sandeberg, Maria, Fröken, Ö. Nybrog. - G. W., f. d. Revisor l Lotsstyrelsen, n. 15 A. Kungstensg. 42III. - Eva, f. d. Hoffrök., n. Barnhusg. 6 II. - L. E. V., Sekret., n. Dalag Viktor, Kamrer i Aktieb. Sthlms Han. - Th., Sjökapten, s. Urväders gränd 9, delsb., ö. Nybrog. 15 A. Agent för Snn. - J. E., A. B., Skrädderi & Herrekipering. Insurance Office, London; a. t Lager af finare herrkläder, in- och ut- Affärsadr. Handelsbanken, KUngsträdländ ska tyger, n. Brunkebergstorg 2; gårdsg. 2 B; r. t. 110, a. t SVEA. 13 Drottninggatan.

6 af Sandeberg-Sanc1qvist. 539 af Sandeberg, Frits, Kontorschef, ö. Nybrog. Sandgren, C. Fr., Arkitekt, s. Åsög. 54lV t. h' 15 A; a. t L. T., Banktjänstern., ö. Braheg C. M., ~nkefru, ö. Nybrog, 15 A. - Lotten, Fröken, s. Brännkyrkag. 131; tel. - F. M., Ankefru, n. Hagag. 2. Tanto 249. Sandegren, S. A. M., Fil. dr, Läroverksadj., - C. Hj., Förvalt., Svea ingenjörkår. n. Helsingeg L. N:son, Hotelläg., st. Osterlångg Fritz, Köpman, n. Dalag Ali, Inz., Inneh. af Automobilverkstaden, - E. H., n. Uplandsg. Il. ö. Riddareg. 28. Sandelin, G. K F., Bokförare, n. Smålandsg. - Johan, Ingenjör, ö. Nybrog P. J., Ingenjör, f. d. v konsul, ö. Styr- Evald,..Disponent, Ö. Valhallaväg. 15; mansg. 25; tel. Brunkeb tel. Osterm Carl, Kansliråd, n. Odeng. 57 III. Carl, Kött-, fläsk- o. viktualieaffär, n. - O. M., Skådespelare, ö. Narvavägen 181I. Jakobsbergsg. 23; a. t Herm., Urfabrikör, n. Regeringsg. 12IIJ. - M. S., Läkareänka, ö. Artillerig 20 1I ö. g. - L., f. d. Urfabrikör, ö. Karlavägen 17A. - Ellen, Prakt. Iäk., n. Jakobsbergsg. 51; - & Son, L., Urfabrik och Urhandel, n. Remottagn.tid. hvard f.m., 2- g~ringsg. 6. 1/,4 e. m., sön- o. helgdagar C., Ankefru, ö. Braheg. 46. f. m.: a. t , r. t. 44 ~8. Sandh, C. F., Bagare, s. Värmdög. Sandell, Carl M., Bokh., Norrtullsg, 23 CI ; a. t. ö. g. Sandholm, H. F., Ingenjör, ö. Odeng E., Fil. lic., ö. Engelbrektsg O. W., Ingenjör, ö. Odeng J. F., Grossh., n. Odeng A., Konstapel, n. Birgerjarlsg Sandell, Robert, Grossh., n. Karlbergs- Sandihn, A. F., Boktryckare, n. Karduansväg. U; kontor o. engroslager af bind- makareg. 11; bost. n. Brunnsg. 23. garn, repvaror & papper, n. L:a Vattug. Sandin, P. A., Bagare, n. Roslagsg ; a. t. 6632, r. t N. Arthur, Bildhugg., s. Prästgårdsg. 3. Gustaf, Kontorist, Kh. Pilg C. G., Fabrikör, s. Ansgarleg. 1; järn- - N., Sekreterare i K Fångvårdsstyrelsen, sängsfabr. s. Brännkyrkag ; ö. Florag. 21. Järnsängs- o. sängklädersaffär s. Bell. - P. G., Skomakare, ö. Greftureg. 70 B. mansg. 6 o. n. Regeringsg Lina, ~~ådespelerska, ö. Braheg K, Handl., n. Tuleg.18; bost. n. Rensg A. L., Ankefru, n. Drottningg S. M., Maskinist, Rh. G. Riksdagshuset. - C. W., Ankefrn, ö. Engelbrektsg Fredr., l:e Postbetjänt, ö. Surbrunnsg 7. - Emelie, Ankefru, ö. Karlaväg O., Skorn., ö. Banerg, 9. - Ida, Ankefru, n. 'I'egnersg E. V., Tapetserare, n. Drottningg. 98; - S. C., Änkefru, Kh.Sthlms Sjukhem (Nya). butik n. G:la Kungsholmsbrog. 15 & se äfven Zandell. - Axel, Tjänstem. i Stockh. Ensk. Bank, Sandels, Carl. Fotograf, n. Biblioteksg. 4; s. Högbergsg. 48 n. b.; tel. Maria a. t ; 13 visit, en förstoring - J., Trädgårdsuiäst., s. Tjärhofsg. 22. (40 X 50) 7 kr. - C. A., Angfartygsbefälh., s. Högbergsg. - J:or, Fotograf, Il. Drottningg ; te]. Maria Gösta, Grefve, f. d. Generallöjtnant, n. - N. M., Ankefru, n. Kl. N. Kyrkog. 31. Brunkebergstorg 2. Sandlund, J. R., Handl., s. Bellmansg Ellen, Kaptenska, Fru, utgifv. af Da- - Per D., e. o. Kammarskr. ituliv., ö. mernas Musikblad, n. Kungsg. 13. Grefmagnig. 17 A. - Knut Hj., Kontorist, n. Valling. 6 1I ö. g. Sandman, Frithiof, Med. lic., Underläkare v. - H. G., Slottsarkitekt, K. Slottet. Sjukhuset S:t Göran, Rh. Mariebergsg.; Sanden Electric Company (Generalagent r. J. 2169, a. t Victor Hedberg), kontor n. Malmskill- - W., Ankefru, ö. Riddareg. lon.b.; a. t nadsg. 26; a. t. 7094,,,r. t Sandmark, H. T., Farm. kand., n. Tskno- Sanden, G., Sockerbag., s. Ostgötag. 11. logg. 7 I. - se äfven Zanden. Sandquist, E., Bankkassör, n. Dalag. 361I. Sander, Edward H., Apotekare, n. Klara- Sandqvist, Henrik, Direktör, n. Tuleg. 31; bergsg. 44 II ; tel. Brunkeb allm. o. rikstel se äfven Zander. - E., Handelsidk:a, n. Ad. Fr. Kyrkog.15. Sanders on, A., HandI. (trävaru-), n. Barnhus- - C. C. M., Kammarmusikus, n. Brunnsg.16. g Olof, Postvaktm., ö. Greftureg Sandfeldt, C. O., Urfabrikör, s. Hornsg. 48; - J. ~" Ankefru, s. Högbergsg. 33. r. t. 426; bost. s. Hornsg M., Ankefru, ö. Artillerig. 43. Brand- och Li1rdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 540 Sandsjö-Santesson. Sandsjö, E. V., Ingenjör (Tvål- o. parfym- Sandström, Arvid, Sthlm s Stads Kreaturstekn.), n. G:la ~ungsholmsbrog. 38. stallar, Solnavägen. - M. A., f. Möller, Ankefru, n, Karlbergs- - Gunnar, Und-Iöjtn., n. Odeng ; r. t. väg O~, a. t Sandstedt, A. G. E., Kanslist, n. Idung Anna, Ankefru, n. Döbelnsg. 13 n. b.; r. t. - Knut, Roteman i 8. Rot., n. Regerings g A. E. A., Änkefru, n. Dalag, 3 u. - Vilhelmina, Ankefru, ö. Braheg Karl V. K., Anst. i A.-R Nordiska Bok- Sandsten, Wald., l:e ~tationsskrifvare, ö. handeln, ö. Riddareg. 62u; tel. Osterm. Grefg. 18 1II ; tel. Österm Sandström, Rudolf, Agent, ö. Riddareg. 48; Sandströmer, Carl, v. Häradsh., Ö. Grefg.. tel. Österm Sven A., Agent, n. Uplandsg Gust., Kapten y. Svea Lifg., ö. Grefg. - J. V., Amanuens, n. Karlbergsväg. 47 B Wilh., Faktor, n. Vegag. 51. Sandvall. Aug.,.A-manuens, s. Maria Sjukhus. - E. S., f. d. Folkskolel:a, s. Hornsg. 11. Sandwall. H., Ankefru,n. Uplandsg. 26 (f. - Helny, Folkskolel:a, ö. Danderydsg. 12. ' d. 32). - Irenes, Folkskolel:a, Stocksund. Sandvikens järnverks aktiebolags agentur för -r-r- Anna, Fru, ö. Stureplan 2. Sverige o. Finland, Odelberg & Olson, - Maria, Fru, Kafeidk:a, n. Tegnersg. 1 st. Brunnsgränd 4. o. n. Regeringsg. 123; bost. s. h. Sanell, A. H., Uppbördsman i 9:de roten, - S,. L. A~!.ru, n...'i'egnsrsg. 17; a. t ö. Biblioteksg. 3.0I; mottagningstid - Hilda, Fröken, o. Greftureg. 63. hvard. 2-3 e. m., a. t , - M.] Fröken, firma Maria Sandström & Co, Sanitas, Förbands- och Kemikalieaffär, Erik ~ innehar Sture-buffen, ö. Stureg. 10n.b.; Svan ström, n. Odeng. 39; se annons bost. ö. Humlegårdsg. 22. sid J. A., Handl., ö. Grefg. 12. Sannberg,Knut,Handelsres.,s.S:tPaulsg.33B. - C. G., f. d. Instrumentm., n. Lästmakareg. - se äfven Sandberg. 17 II. Sanningsvittnets exp., Kh, Kungsg. 40 II, expo - Hedvig Charlotte, Intendentsänka, ö. öppen söckend. 9-3; a. t Sturepark. 7II. Santesson, C. L. Rud., Banktjänstem. (Sthlm s - Th. V., Jur. fil. kand., n. Odeng Handelsb.), ö. Grefg. 26; tel. Österm. - Edv., Kamrer, Revisions- och Räkenskaps kontor, n. Odeng. 54 B. - Fritiof,Banktjänstem.,<Stockh.Handelsb.), - Axel V., Kassör, Norrtullag. 26; r. t ö. Grefg. 26; tel. Osterm Th., Konteramiral, Chef för Flottans - A. M. A., Fru, n. Helsingeg. 7. stab, n. Odeng. 39 I; r. t , a. t. - Hilda, Fru, Dansmusik o. pianospelning, ö. Grefg. 26; tel. Österm K. E., Korrespondent, Kungsholmsg G. A., Direktör, ö. Kommendörsg. 34. R - Nils E. Fabrikör, st. Västerlångg. 58; - Axel, Källarmäst., Ö. Nybrog. 47 R a. t Carl F:J.'., Körsångare, Ö. Riddareg. 48; - Henrik, Fil. dr, Aktuarie vid Sveriges tel. Osterm Geolog. Undersökn., Ö. Karlav. 44, '/2 tro - C. J. W., Lokom-förare, Kh. Kungsg. 44'V; - Edith, Fru, 11. R.egeringsg tel. Kungsh Carin, Fröken, n. Helsingeg & Hulten, Modehandl., st. Västerlång- - G. A., Grossh., Ö. Skeppareg. 53. g Henrik, v. Häradshöfding, Kungsholms- - C. N., förste Notarie, ö. Stureplan 2. torg 6; r. t Anna, t. f. Postexp., n. Dalag, 3 II ; tel. - B. H., Med. dr, Ö. Skeppareg. 5. Brunkeb C. G., e. o. Professor), Kh. Bergag. 2 II. - Carl O. H., Sergeant v. Kustartilleriet, - Måns, Studerande, Ö. Grettureg. 74; a. t. S. Brännkyrkag. 84 II Fritz, Sjukgymnast, Ö. Nybrog. 58; tel. - R F., Tenngjutare, n. Klarabergsg. 56. Österm Fr. A., Tenngjutar~ n. Odeng, Anna, Skolförestånd:a, Högbo, Stocksnnd, - Axel, n. Frejg. 46 Jj I; tel. Vasa skola Ö. Karlavägen 1 A. -s, B. O., Tenngjuteri, Grund. 1848, ut- _ H. G., Skriftställ., s. Högbergsg. 37 A nr. för allt hvad till yrket hörer (sedan - J., Skrädd., n. Döbelnsg. 60. gammalt kändt) väl O. billigt, n. Klara- - P. A., Skrädd., n. Brunnsg, 14; tel. Brun- bergsg. 56; r. t keb se äfven Zantesson SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Santessenska Tenngjuteriet-Schartau. 1)41 Santessenska Tenngjuteriet, Gamla, Ak Schager, A. C., f. d. Revisor i Kammarrättiebelag. Fabrik för tenn- o. britannia- ten, n. Aplllbergsg. 34 III. metallarbeten, grundlagd 1829 och se- - Carl H., Ofverinspektör, ö. Biblio nast inneh. firman Fr. A. Santesson. teksg. 26 III; r. t , a. t Kontor o. lager st. Västerlångg. 58, Schagerberg, Anna, Fröken, Norrtullsg. 4. a. t , r. t. 2640; försäljn. n.hamn- Schagerström, Hilde/?:ard, Fru, Kaptenska, g. 5; a. t n. Döbelnsg, 13 Il. Sartori, J., Bokh., Kh. Flemingg Sigrid, Fröken, Kopieringsatelier för ama- Sassenberg, C. O. L., Barber. o. fältskär, n. törfotografer, ö. Braheg. 4 Il ; a. t Norrlandsg. 8 & 10 samt s. Götg. 28B. - C. O., Polisman, n. Kl. N. Kyrkog. 2G. Sauber, Karl L., Löjtnant, n. Vasag. 14 (Ak- - C., Trädgårdsrnäst., s. Brännkyrkag tieb.9. E. Rylander) ; bost. Djursholm. - J. P., Undcrlöjtnanb, s. St. Glasbruksg J. E., Ankefru, n. Dalag O. F. C., Änkefru, ö. Kaptensg. 13. Sauer, H. E., Perukmak. o. maskör, n. Drott Schalander, E. J., Kaföidk., Kh. S:tEriksg. 20. ningg. 67. Schale, Henning, Bruksägare, ö. Stureg. 32. Saul, C. T., Fabrikör, ö. Greftureg E. G. M., Komm.kapt., Ofverlär. v. Byd- - E. L., Fröken, ö. Greftureg. 46. bergska stiftelsens sjömansskola, Dj. - Hilda, Ankefru, ö. Grefg. 5; a. t Alberget 4 B. Saxberg, H., Lånbibliotek, tidu-kontor o. - H., Löjtnant, Ö. Storg. 52. pappershand., Kh. Handtverkareg.23C. Schalen, W. F., Kansliråd, ö. Nybrog. 62.~ Saxe, Isabel, Fru, Ö. Karlaväg. 22; a. t C. A., Protokollssekr. i Nedre justitierev., Saxenberg, Sofi, Fröken, s. Urvädersgr. 6 A; Ö. Sibylleg. 69. tel. Maria Schalin, Clara, Fröken, st. Kåkbrinken 13. Saxon, Johan L., Redaktör, n. Rådmansg. - C. A., Grossh., st. Kåkbrinken 'v. - Wilh., bitr. Kammarskr., st. Kåkbr. 13. Scagliol i plattor till eldfasta väggar, tak, - Alma, Kapph. ; bod st. Västerlångg.40; hvalf, golf m. m., levereras af Ingenjör bostad s. h m. C. Gottfrid Rystedt, n. Vasag. 38; r. t. - Erik, Telegrafassistent, n. Luntmakare- 37~ a. t Se annons sid 17. g. 75 III; r. t Schaar, vvladimir Eug., Skådespel., n. Sur- - A. Vilh., Tjänstem. v. Stockholms Gasv., brunnsg. 35 IV. n...västmannag. 74 III. Schrerling, A. H., Agenturaffår,s.Nytorgsg P., Ankefru, ö. Nybrog. 66. Schrerström, O. W., Tjänsteman i bolaget Schannong, W., Stenhuggeri o. marmor; Skandia, Kh. Bergsg, 21. verkstad s. Götg K. V., Und-Iöjtn., Kh. Bergsg. 21. Schantz, Ragnar, Dentist, n. Jakobsbergsg. Schaffer, C. E. A., Bokh., n. 'I'egnersg, 29 Il. 34; träffas säkrast 1-3; a. t C. J. G., Bokh., n. 'I'egnersg. 29 Il..- Victor, Pappersh., st. St. Nyg. 10; bost. - Otto, Förestånd. för Allm. Maskinskrif'- Kh. Bergsg. 9. ningsbyrån, n. Malmskillnadsg. 32; r. t. - Robert Andr., 'I'andläkareassist., ö. Rid- 510, a. t dareg. 3 nb. ö. g.; a. t Chr. Ä. Olof, Försäkringsagent, Ö. Val- - Gustav, f. d. Tjänsteman i Järnvågen, n. hallaväg. 105 IV; a. t Hagag Tor E. H.. Grossh., bost. Ö. Torstensonsg. von Schantz, O. A. E., f. d. Tjänsteman, n. 13; firma Tor Schaffer. Kontor & la- Regeringsg. 93 A... ger af Mode, Hvita & Korta varor, n. Gustaf, f. d. VinhandL,s.Ostgötag. 35AIJI; Drottningg. 27; 1/29-1 /26 a. t. & r. t. a. t Schapira, I., Handl., s. Fjällg. 2. C. G. G., Tjänsteman i Skandin. Kredit- - I., & ~ichelow, Sko- o. Beklädnadsaffär, aktieb., n. Tegnersg. 29". st. Osterlångg. 28 o Hjalmar, Tjänstern.i Lifförsäkringsaktieb. Schard, Louis, Kassadirektör i Generalstab. Nordstjernan, n. Teknologg. 3. Lit. Anst., n. Kammakareg. GIll. - E. M. L., Änkefru, n. 'I'egnersg. 29". Scharin, H., Fru, Ö. Grefg. 60. Schager, Ferd. O., Jur. utr, kand., e. o. Scharp, Ulla, Fröken, n. Regeringsg. 26. Notarie i Sthlrns Rådhusrätt, n. Apel- - V., Läkare, n. Regeringsg. 26. bergsg. 34; r. t J. C., Änkefru, Ö. Kommendörsg Ingeborg H. S.. Lärarinna, n. Apelbergsg. - & Co, Carl A., n. Kungsträdgårdsg. 16; 34; r. t a. t r. t. ::\52. - Signe, Lärarinna, n. Apelbergsg. 34. Schartau, A., Fru, Ö. Kommendörsg. 39 III.. - K. Wilh. F., Prakt. läk., n. 'I'ognersg. - C. H. W., Kassör, Ö. Greftureg. 24 A; 16; mottagningstid 9-10, bost. Villa Emmyro, Saltsjö Järla. SVEA. 13 Drottninggatan.

9 542 Schartau-Schillberg. Schartau, Frans A., Löjtn. vid Göta Lif- Schepeler, H. A., Ingenjör v. A. E. G., n. garde, Ö. Narvaväg. 29; a. t St. Vattug. InI. K, 4nkefru, n. Odeng. 86. Scher, Leila, Fröken, n. Luntmakareg. 81IIl ö.g. - G., Ankeöfverst:a, ö. Narvaväg A. F., pens. Poliskomm., n. Luntmakareg. -s Prakt. Handelsinstitut, se Handelsinstitut. 8PIl Ö. g. Schau, V. C. E., Byggmäst., ö. Sibylleg. 21. Scherberg, C. J., f. d. Kamrer vid Flottan, -- Amelie, Fru, Brodös, Ö. Sibylleg. 21 ö. g. Ö. Styrmansg. 21I. - I. L., Frökenvn, Valling. 5 Il. Scherdin, M., Amanuens, Ö. Sibylleg. 3 B. Sohauman, Karin, Kontorsskrifv. 'hos Järn- - A., Assessor~änka, n. 'I'egnerslund. 4. vägsstyr., Ö. Banerg. 31 IV. - J., Doktorsänka, Ö. Sibylleg. 3 B. Schedins Bokförlagsaktieb., n. Uplandsg. 19 Scherini, L., Änkefru, ö. Biblioteksg. 32. BI; a. t , r. t ; öppet 9-5. Scherling, E. F., 'I'andtekn., n. St. Badstug, Schedin, Elisabet, Fröken, n. Observatorieg Il. Scherman, Robert, Tandtekniker, n. Up- - Joh:, Läroverksadj., n:. Rådmans~ lands8:: 11; tel: Va~a ly' 50.. Schedvm, K. V., Pastor, o. Humlegardsg K. G., Tjänstem. lk.jarnvagsstyr.,s. 'I'im- Scheele, K. G. R., Bryggmäst., n. Sur- mermansg. 39. brunnsg. 52. Schermanson, O. G., Postexp., n. Klara N. - E. J. F., Tjänsteman i Stockholms en- Kyrkog. 15III. skilda bank, Ö. Linneg. 18. Scherqvist, O. A., f. d. Grossh., s. Torkelvon Sch8ele, Ch. W., Fröken, n. Kl. V. Knutssonsg. 14. Kyrkog. 9 '/2. - C.W., Verkmäst., s. Stadsgården H. A.o.H.C. F., Fröknar, Ö. Skeppareg.23. Scheulin, H., Aukefru, Kh. Flemingg. 5 n. b. - F. C., f. d. Kamrerare, Ö. Grefg. 491 von Scheven, Thyra, Fröken, n. Mäster - Frans, Professor, Inspektör vid Sthlms samuelsg. 52 '. stads folkskolor, s. Högberg~. 40, a. t. - J. L., Kammarskr., n. Jakobsbergsg , r. t ; träffas i Folkskole- von Schewen., Adeline, Fru, ö. Banärg. 27. öfverstyrelsens lokal, n. Fredsg. 19, - B. C. F.,..Angf-befälh., s. Mariag. 16 D. månd. o. fred. kl. 2-3, onsd, kl Amalia, Ankefru, Ö. Sibylleg ; a. ~: 19886, r. t Schibler, J. F., Afdelningschef, ö. Artillerig, - Charlotte, Ankefru, s. Högbergsg n. b.; a. t Scheike, H. H., Danslärare, Ö. Humlegårdsg. 5. Schidorsky,L., Bodar st.kipdstug.ll 0.18, st. - Jenny, Handskaffär, n. Klarabergsg. 25. Svartmang. 17, st. Osterlångg. 24, st. - Henriette, Musiklär:a, ö. Karlaväg. 15 A. Köpmang. 1, n. Holländareg. 6, n. - Ulla, Ankefru, ö. Karlaväg. 15 A. Bryggareg. 10 och Kh, Handtverkare- - Moritz, ö. Artillerig. 23. g. 30. Scheja, Jacob, Grossh., n. Odeng. 90; kon- - B., Handl., ö. Nybrog. 14 B. tor därst. (Fabr. for svensk förhydnings- - Th., Handl., n. St. Badstug. 54. massa); a. t , r. t. 3522; se - J., Pantförsäljn., n. Oxtorgsg. 14 & 16. annons sid chifström, M., Folkskolel:a, n. Observato- Schelfvauder, Hanna, Restauratris, n. Mä- rielund. 1. stersamuelsg. 70. Schildknecht, G. W., f. d. Kassör, n. Drott- Schelin, A. L., f. d. Handelsres., n. Jakobs- ningg. 81 A. bergsg.9; tel. Brunkeb J. A., Musikh., firma Elkan & Schild- - C. K, Skräddare, n. Jakobsbergsg. 25 BIll; knecht, n. Döbelnsg. 9; musikhandel tel. Brunkeb n. Drottningg J. V., Snickare, n. Drottningg, 98; verkst. Schildt, A. H., Fröken, n. Markvardsg. 5. n. Uplandsg M. F., Lärarinna, n. Markvardsg C. A., f. d. Tullvaktm., s. Mosebacketorg 8. - E. W., Med. dr, Kh. Fleruingg Sophie, f. Kemner, Änkefru, ö. Sibylleg. 5'.. - C. H., Notarie i Kammarkoll., ö. Gref- Schenholm, Elisabeth, Fru, Västermalms magnig. 17 A. Begrafningsbyrå, Kh. Flemingg. 1; a. t. v. Schildt, H., Fröken, ö. Narvaväg. 18; tel Österm, F., Fru, n. Karlbergsväg. 14 I \'. - se äfven Skillt. - Pehr, Kammskr., s. Hornsg. 150 B. Schill, Aug. W., Lagerchef, n. Helsingeg. 3 1v ; Schenk, MartinM., Grossh.,n.Holländareg tel. Vasa Schenström, F. R., Husäg., Ö. Banärg. 5. Schillander, G. H. L., Kontorsskrifvare -. M. G., Intendent, Kh. Flemlngg. 57. Järnvägsstyrelsen, ö. Nybrog. 56 A. - E. G., Underlöjtn., Kh, Flemingg. 57; Schillberg, A. J., Apotek., s. Hornsg. 79. r. t Peter, Maskinist, n. Grefvegr. 3. SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Schillberg-Schmidt. 543 Schillberg, Hilma Adele, Xylograf, s. Folk- von Schmalensåe, O. A., Kontrollör i K. ungag ö. g.; tel. Maria Tullv., n. Sergelg. 8 III. Schiller, C. A., Skräddaro, ö. Jungfrug. 19 II. von Schmaltz, Sigrid, Telegrafist, n. Malm- - & Holmström, Skrädderiaffär, n. Rege- skillnadsg. 41 BIl. ringsg, 16 1 ; a. t , r. t Schmalz, B. o. L., Fröknar, n. Uplandsg. 18 III Schillgren, Hilda (firma Clara Ekström), n. (L d. 24). Frejg. 22. Schmelzkopf, W., Grossh., ö. Sibylleg. 3 B. Schilling, S., Fröken, ö. Nybergsg. 9II. Schmidt, J. N., Bankkamrer, n. Kungsg. 11. Schimmelpfennig, C. F. V., Apotekare, st. - Richard, Bokh., Kungsholmsg. 66. Stortorget Richard, Direktör för Aktieb. Schäffer & von Schinkel, B. S. B., v. Auditör, n.observa- Budenberg. ö. Birgerjarlsg. 102 III t. v. torieg Elisabet, Folkskolel:a, ö. Valhallaväg Carl D., Brukspatron, st. Kornhamnst A., Fru, ö. Artillerig. 10 A & B.. - A., Kapten, Kh, Handtverkareg. 40 IV. - Carl, Försäljer silfver o. guld, s. Bränn- Schinkler, C. G., Tullv.m., s. St. Glasbruksg. 8. kyrkag Schipmann, Heinr., Generalagentur för lif-, Schmidt, Fritz, Grossh., kontor st. Skeppssjö-, brand-, glas- och olycksfallför- bron 8; rikstel. 234 o. 8940, allm. tel. säkringsbolag samt speditionsaffär; flr o ; bost. Ö. Storg. 7 & 9, tel. man innehafves af Arthur Matthies- Österm o. a. t. och r. t. till Högsen; kontor st. Skeppsbron 30 II; a. t. garn öfver \' elamsund. 2320, 1'. t J. A. L., Grossh., ö. Riddareg. 70; firma Schive, Emma, Änkefru, n. Markvardag. 8. Wilh. Tesch & Co, kont. st. Skeppsbr, 24. Schiwers, K. W., Sjökapt., s. Götg & Co, Handelsfirma (inneh. Per o. Harald Schiött, Th., Blomsterateller. Innehafvare Oströui) ; kontor o. lager n. Herkuleeg. 5. Ankefru J. Schiött, bost. o. atelier n. -s, Albert.Ettr., Handskaffär, n. Operahuset. Jakobsbergsg. 17; bod n. Regeringsg C. W., Ing., Konstruktör, Norrtnllsg H., Disp., ö. Artillerig J. L.. Ingenjör, n. Kungsg se äfven Schött. - Fr. V., Konditor, Ö. Humleg. 13; bost. Schjerven, O. J., Agent, Ö. Linneg. 34; a. t. Ö. Grefg s, Maria, Konditori, ö. Humlegårdsg. 13. Schjåltz, Hilda, Änkefru, ö. Storg. 1II. - Nils, Kontorschef, Ö. Sturepark. 9 III ; at. Schjörling, Y.G., Öfvermaskinist, n.odeng.s, se äfven Schörling. - Emil Th., Kontrollör, Kh. S:t Eriksg. 17 A. Schlaaf, C. F., Agent. n. Birkag Göran, Landtbruksing.. Ö. Banerg, 23. Schlachter, Helen, Fru, Kh. Bergsg, 5. - Magnus, Löjtn., Ö. Sturepark. 9 III; a. t. - S. C., Fru, s. Högbergsg. 18 Bo W., f. d. Litograf, n. Odeng Emanuel, Maskiningenjör, n. Västman- - F. W. H., Teol. lic., s. Högbergsg. 18 B. nag, 14; tel. Vasa Schlasberg, H. J., Med. dr, n. Malmskillnadsz. Ferdinand W., Med. kand., n. Västman- 36; mottagn. hvard. 8-10, 3-4, helgd. nng. 14, 1[/2 tr.: tel. Vasa Il; a. t P. L., Reg:sveterinär, Ö. Greftureg. 49 II ; Schlege], Elin, Doktorinna, Ö. Stureg. 42. r. t F., Ankefru, n. Malmskillnadsg. 17II. J. W., Sjökapten. s. Fjällg. 20. Schlesinger, Louis, Bokh., n. Holländarea E., Skomakare, ö. Storg. 3; tel. Öster- - Ludv., Egendomsageutur, n. Hollåudareg. malm ; a. t. 5959, r. t C. A., Tandläk., n. Jakobsbergsg. 6 II ; mot- - E. A., Kapten,,,n. Odeng. 67. tagn Schloss, Fanny, Ankefru, Ö. Linneg. 18 u.b - Måtte, Tandläk., ö. Karlaväg. 14 II. Råd- - Arthur J., n. Vegag. 13III. fråzningstid hvard. 1-2 e. m.: r. t, Schlyter, Carl, Direktör, best. Ö. Florag. 6I; 4597, a. t ; privatbost. Ö. N y- a. t brog. J9; a. t Schlytern, F. H., Byråchef, Ö. Karlaväg. 1 B. - B. M., Ankefru, Ö. Karlavägen Mary, Fröken, Ö. Linneg Ch., Ånkefru, Kungsholrnsg. 66 B. - G., Grossh.: kontor st. Skeppsbron 28; - Emma C., Änkefru, ö. Riddareg. 70 ". bost. Osterrnalmsg. 49 B. - Hildur, Änkefru, ö. Sturepark. 9 III. - John, Hundelsbokh., ö. Linneg. 20 l. - 1., Änkefru, n. Od-ng. 59. Schlör, J. A., Ankefru, s. Folkungag Storjohann, J., Ankefru, Försäljning af von Schmalensee, Kurt, Ingenjör, verkst, apparater för lungor, underlir o. öfriga Dir. för Bergsunds Mek, Verkst. Aktie- organ; Ö. Artillerig. 6 u. b t. h., kl. 11-2; bolag; bost. Finnboda, Stockholm l. a. t ; r. t SVEA. 13 Drottninggatan.

11 544 Schmidt--Schröder. Schmidt, M. E. C., Änkefru, s. Bellmansg.äö'. Schonberg, J. P., Byggmästare, n-. Saltlllä- - W., Ankefrn, Ö. Skeppareg. 64. tareg. 3 Bil. af Schmidt, Georg, Friherre, ö. Banärg. 3;,...--M., Fröken, ö. Karlavägen 6; a. t : a. t st! äfven Skånberg. - se äfven Smidt. Schosty, L. C., Änkefru, Kh. Handtverk.g. 26. Schmiedte, C. J., Fabrikör, s. Nytorgsg. 11. Schotte. Siri, Fröken, Målarinna, n. Birger- - Ida M., Folkskolel:a, n. Västmannag. 33. jarlsg. 33 H ; tel. Brunkeb. 3364; ate- - Selma M., Lärarinna, s. Nytorgsg. 11. lier n. Hamng. 5 B. Schmiterlöw, A. C. N., Fru, n. Kungsg Gunnar, e. Jägmäst., Dj. Blockhusudden - A. G., Löjtn., Gymnastikdir., n. Drottning. 2 1 ; r. t. 7206, a. t. Djurg. g M., Änkefru, n. Birgerjarlsg. 33 H - H., Löjtnant, ö. Riddareg. 23. Schoug, K. G. V., Apotekare, ö. Karlaväg. 22. Schneider, F. E., Musikhandl., Instrument- - E. J. V., Ingenjör, Ö. Riddareg makare, n. Oxtorgsg. 8. Schoultz, U. Chr.,.a.nkefru, s. Bellmansg A. V., Mål., ö. Sibylleg. 39. von Schoultz, Martin, e. o. Notarie, s. 'I'a- - T. A., Prakt. läkare, n. 'I'egnersg. 13; vastg. 45. a. t. 6277, r. t. 2463j träffas 1/29-1 /2 - Odert, Sjökapten, s. Högbergsg. 48; tel. 10, 1/23-1 /24, helgdagar Maria 840. Sommarmån. endast hvard / W., Und.löjtn. v. K. Flottan, Ö. Strand- - 'I'ine, Ankefrn, n. Tuleg. 27 n. b. väg. ~~. Schneidler, J. Chr., Kapten v. Flottan, s. - Amal., Ankefru, s. Högbergag. 48. S:t Paulsg. 21 A. - se äfven Schultz. Schueldler, Edvard, Pappersaffär, Spe- Schragge, C. E., f. d. Grossh., ö. Artillerig. 7. cialitett Bokbinderiartiklar, kont. och Schram, E. H., Grossh., firma Emil Schram försäljn-iokal st. St. Nyg. 15; bost, ö. & Co, ö. Stureg. 22 IV ; kontor n. Kar- Grefmagnig, 17 A," duansmakareg...l4 n. b. - Am., Ankefru, Ö. Nybrog. 28 B. - Fredr., Grossh., Ostermalmsg ; a. t. Schnell, R., Bataljonsläkare, n.norrlandsg.b, 5335j kontor st. Slussplan 63 B (Ränt- Spec.: Hud-, Köns- och Urinväg. sjukd. mästareh.) ; a. t. 1112, r. t F. B., Bokbindare, Ö. Artillerig Per A., Handelsbokh., s. Timmermansg. - H. E., Detektiv, s. Bondeg. 1 C. 39 IV. - Carl, Grossh., n. L:a Vattug. 2R. - Claäs E., Tjänsteman, n. Dalag, 36 IV. -& Co, Carl, Akticb., Grossh.-firma; kontor Schray, Gustafva, Fröken, n. Dalag. 68Il. n. L:a Vattug.28; a. t. 8208; r. t Schreeber, T. G. W., e. o. Tjänstem. i K. - Sanfrid, Grossh., Ö. Skeppareg. 5. Järnv.-styr., Ö. Skeppareg O. l!'. W., e. o. Hofrättsnot., ö. Sibylle- Schreuder, se Schröder. g. 47 I. Schrevelius, Alma, Fröken, Ö. Villag. 4. Schnitzel', Franz S., Skräddare, n. Herkulesg. - K. T., e. o. Postexp., n. Regeringsg III. Schrceder, se Schröder. Schnitzler,C. W.J., Fabriksdir., s.hornsg.154. Schroff, O., Lärftskramhandlare, firma Ro- Scholander, C. Th., Distriktsläkare, st. Svart- bert Ditzinger, s. Bellmansg. 6. mang.21 & 23 H ; söck?nd~gar under hela 11Schröder j 2 Schrreder; 3 Skröder; året kl f: m., privat 2-3 e. m. 4 Schreuder. under sept-maj och 1,30-2 e. m. und. _ juni-aug.; SÖn-och 'helgdagar kl. 9- _1 J. C., Bagare, ö. Storg. 27 r filialer n. 10 f. Jn., Birgerjarlsg. 5, ö. Engelbrektsg. 16, ö. - C. S., Ankefru, n. Döbelnsg. 1. Karlaväg. 23, ö. Linneg. 28 & 30, n. - Sven, bost. Djursholm. Kammakareg. 62, n. Odeng. 6 och 38, Scholl, Anna, Fru, Bokför:a, s. Högbergsg. Norrtullsg. 10 o. n. Uplandsg. 39 (in- 56 B. neh. C. G. Schröder), bost. ö. Storg Hilda, Fru, ö. Styrmansg. 39. _1 Iwan, Bokh., s. Skåneg. 59 IV ; tel. Maria - Lotten, Fröken. ö. Karlaväg. 45 A J. L., Järnmanufaktur en gros, n. Brunke- _1 G., f. d. Bruksägare, Skriftställare, ö. bergstorg 2; bost, s. h. Narvaväg & Co, H. Kaffe- o. Tehandel, ö. Gref- -< & Olsson, Fabriksflrma, Kh, Agneg. 10; tureg. 9; r. t , a. t a. t. :H7 82. Schollin, C. L., Sjökapt., ö. Grefg < F., Fabriksidkare, Kh. J3ergs~. 28. Scholz, Gustaf, Korgfabrik, n. Regeringsg. 63; _1 Therese, Fru, n. Rådmansg. 84 ; tel. Vasa affär n. Jakobsbergsg. 27, a. t o _1 B., Fröken, n. Hagag. 2. SVEA. I 13 Drottninggatan.

12 Schröder-Schultz. 545 l Sehrdder, 2Schrmder; 3Skröder; Schuberth,.John N. O., Tjänstem. i Indu- 4 Schrl'lIder. stribank., n. Västmannag. 61; a. t & Sons, J. G., Eftertr. (inneh. Frans An- -' H., Fröken, ö. Narvaväg. 24. derson) ; Bleck- o. Plåtslagerifirma, n. _.' Maria, Fröken, f. d. Språklärar:a n. Malmskillnadsg. 29; a. t. 4144, r. t. 799; Brunnsg. 14 II ö. g. bost. ö. Humlegårdag. 12; r. t , Anna, Emma o. Caroline, Fröknar, n. Schuchardt & Schiitte's Filial, W. Böker, Helsingeg. 15. Maskin- o. verktygs affär, n. Vasag. 24.._, A.Lo.A. Fröknar, ö.kornmendörsg. 33AlIJ. (hörnh. afklarabergsg.). Hufvudaffär o. -' A., Handl., n. Luntmakareg. 71. fabrik Berlin. Affärskontor o. lager -[ K. O., Handl., Kh. Bergsg. 7. dessutom i Wien, St. Petersburg, New- -' Harald, e. o. Hofrättsnot., n. Markvards. York, London, Shanghai. g. 8. Schugge, Alma, Änkefru, s. Ad. Fredr. torg 6; _3 I., v. Häradshöfd., s. Volmaryxkullsg. 15. tel. Maria ' S., e. o. Kammarskrifv., ö. Narvaväg. 22. Schuldheis, Hjalmar, Agent, ö. Riddareg. 38; -' Axel, f. d. Kronofogde, v. Häradshöfd., a. t ö. Artillerig Anna, Föreståndarinna för Södermalms -' H., Musikalisk instrumentmak. o, Repa- Nya Lärov. f. flickor, s. Hökensg.B"; ratör, ö. Greftureg, 79; tel. Osterm. bost. s. Brännkyrkag. 2 A II; r. t Henrik, Grosshandl., firma J. D. Grön-' _2 E. Albert, Prokurist, ö. Styrmansg. 11. stedt & Co, s. Götg _.' C. E., Roteman i 9. roten, ö. Valhalla- G., Hand.bokh., ö. Styrmansg, 25. väg. 37. Georg, Medicinalråd, Öfverinspektör för.. t J. F., Tjänstem. i Stockholms Handelsb., sinnessjukvården, ö. Sibylleg. 53; r. t. s. Sit Paul-g. 6 C, tel. Maria ' Ragnar, Tjänsteman, s. Volmaryxkullsg.7. - Wilh., Vinskänk, s. Brännkyrkag. 2 A II, _.1 Emma, Ankefru, ö. Linneg ; tel. firma J. D. Grönstedt & Co; kontor o. Österm lagerkällare st. St. Nyg. 31. Schröderheim, A. M., Fröken, ö. Valhall a- Schullström. I. W., Disponent, ö.karlaplan 4; väg. 33. r. t Johan, Kansliråd, Blasieholmstorg 9. - C. Fr., Verkmäst., Kh. Bergsg E. Ph., Reg:pastor, vice Pastor i Oscars Schult, C. O., Agent, n. Sveavägen 92. förs., ö. Storg. 32; a. t. HI:cJ A. F., Grossh., ö. Torstensonsg A., (Armfelt, Änkefru, ö. Karlaväg. 41. Schulte, W., Maskinmäst., s. Hornsg. 49 (ing. - M., Ankefru, ö. Engelbrektsg. 43 B. fr. 'I'orkel-Knutssonsg.). Schrödl, Johann, Fastighetsägare, s. Sve- - Hulda, A:fru, st. Skärgårdsg.S C;a.t denborgsg. 13. Schulten, A. & O., Handelsfirma (äges af - L., Med. stud., s. Svedenborgsg. 13j tel. Oscar W. Schulten). Lager af manu- Maria 910. fakturvaror; ö. Humlegårdeg. 5; a. t. Schubacks, J. B., Fruktaffär, n. Malmskill- 4248; r. t nadsg. 3 A. - Oscar W., Manufakturhandl., ö. Artilleri- Schuback, J. B., Handl., Kh. Flemingg. 47. g. 8j a. t Schubert, Arvid, Direktör. n.centralpalatset, Schultheis, J., Snickare, Dj. Långa g. 4. a. t o ; r. t Schulthess, F., Professor, ö. Grefg. 141; tel. - T., Fru. ö. Riddareg. 21. Österm Signe, Fröken, Saltsjö-Storängen; a. t. Schultin, Maria, Fröken, Husäg:a, n. Öfre Storangen 20. Observatorieplan l. - H. G, Grossh.(bryggeriartiklar),n.Malm- Schultz, Eduard, Bankkamrer, ö. Kommenskillnadsg. 15; kontor s. Mariahissen. dörsg. 11; tel. Osterm. 944; r. t Gunnar Hugo, Ingenjör, Saltsjöbaden; - F., f. Andersson, Barnm., s. Högbergsg. 48. r. t. Saltsjöb Ebba, Diakonissa, n. Holländareg. 16 II - Arthur, Köpman, n. Rådmansg. 72 III; ö. g; tel. Vasa r. t E. L., Doktorinna, ö. Kommendörsg, C. W., f. d. Landtbr., n. Kungsg. 34 III. - Ingeborg, Folkskolel.a,n. Västmannag Martha, Majorska, Storängen. - H., Fond- o. Stadsmäklare ; kont. n. Lia - Tore, Teknolog, Storangen. Vattug. 14; bost. n. Odeng. 65III. - Louis,.:Tjänsteman, Storängen. 1- H. E., Fröken, n. Kammakareg Rob., Ofverste, Villa Quies, Djursholm. - K. G., Grossh., firma Rundquist&Schultz, Schuberth, Otto, Etui- o. portfölj mak., Kh. kontor s. Bännkyrkag. 2 A; bost. s. Pipersg. 2. Adolf Fredriks torg 3. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 546 Schultz- Schwieler. Schultz, C. J., f. d. Handlande, Kh. Kungs- Schwan, G. R.. Bmksäg., Ö. Kommendörsg. broplan 2; te!. Kungsh ; tel. Österm Allan, Ingenjör, n. Kammakareg. 29; a. t. - Lotten.Bruksäg.änka, n.drottningg.63a Anna, Ankefr.u, Ö. Stureg. 6 III. K. R., Koppar-, Bleck- & Plåtslagare. n. - se äfven Svahn. Odeng. 14; a. t , bost. n. Dö Schwang, Carl E., Detektivkonst., s. Åsög. belnsg. 85; tel. Brunkeb I; tel. Maria Bernhard, Litteratör, s. Hornsg. 108 III. - Emma, Sömmerska, s. Asög. 107; tel.,...k. F., Litteratör, n. Målareg. 7. Maria Ida, Lärarinna, s. Hornsg. 108 lii Schwartz, G. H., Bokh., Kh. Bergsg.18III; tel. - A. M., Skeppsklarerare; firma Aktiebol. Kungsh Nyman & Schultz, s. Svedenborgsg. 4 - Carl H., Cigarraffär, st. Köpmang. 2; a. t. B; kontor st. Skeppsbron ; bost. st. Baggensg D. G. A., Telegraf-assist. s. Bellmansg. - G., Ingenjör, s-.yolmaryxkullsg. 15 B. 2R. - N. F., Husäg.. Ostermalmsg se äfven Schoultz. - L. P. G., Ingenjör, s. Volmaryxkullsg. 15B Schultzberg, H. och S., Fröknar, Ö. Karla- - F. O., Instr.mak., n. Mästersamuelsg. 30. väg. 35. Eugene, Fil. dr, Rektor, Ö. Valhallaväg. Henrik, Revisor l Fångvårdsstyrelsen, 35; mottagningstid fr. 1 sept. till 4 Djursholm, kv. Agir, Vikingaväg.; a.t. juni kl. 4-5 e. m.: a. t Djursh C. G. E., Kont.bitr. vid Sv. Statsb., n. Thexese, Ankefru, Ö. Skeppareg. 14. Upsalag G., Ofverstelöjtn., Ö. Karlbergsväg. 43 B. C. A., A.nkefru, ö. Jungfrug. 8. SchuItze, C. K., A:fru, n.jakobsberg-sg.41 BlI. se äfven Swartz. Schulze, Anna, Fru, Glas- o. Porslinshandel, Schwebach, Barthold.Operasångare, Ö. Braheg. n. Sergelg. 4, bost. n. Drottningg. 91'1. 46 ' 1'. C. R., Kassör, Ö. Sibylleg. 24; tel. Österm. Schwebs, R. A. E., Musiker, ö. Braheg Schweder, K. S., Kassör, Norrtullsg. 12 B. von Schulzenheim, Henrik, Amanuens i Civil- _ C. G. Urmakare, Ö. Kommendörsg. 4. departem., Ö. Artillerig-. 48 B. Schwedin,'K. V., Predikant, Ö. Humlegårds' - C., Kansliråd, ö. Stureplan 2. g Amanda, Ankefru, Majorska, n. Frejg. 53. Schwedischer Patentauwaltverein, se Sven- Schumacher, Wilh., Civilingenjör, ö. Gref- ska Patentombudsföreningen. magnig. 4. Schwedler, Paul. Kh. Flemingg. 51 A; r. t. - F. J., Handelsres., ö. Braheg ; a. t Schl~macher, C. IV., K.ql. Hojleverantör: Schw~~zerier: se Restauran~.er. Finbageri och konditori samt spisbrödsfabrik. SchWeIZISka Konsulatet, n. Mastersamuels '!-. ~orrlands!fatan 17; kon,toret: a. t. 5600, g r. t. 417; butiken : a. t r. t k" llfö "k' kti b l t w Kontor och hnfvudförsäljning: Norrlandsg yc sra orsa rll~gsa le o age l ID- Större filialer och försäljningsställen: terthur (Sohweiz) (l. Gårdlund), n. Norr: Jakobsgatan 9. Kungsgatan 14. Norra Drottningg 53 Blasieholmshamnen 17. Saluhallen ä Hötorget, S h. M F O t el 5 v. Tr~dgärdsg. 19, Klarabergsg. 41 (W6), 1I'Ialm. C wemng,. immi, ru, n. x.or"sg.. skillnadsg von Schwenn, Adolf W. E., Fnh., Advokat, Staden: Öfre Munkbron 3. Köpmangatan 8. Juridisk byrå st. Köttorget 61. a. t. Kungshofmen ; Scheelegatan 3..', yasa.taden: 'I'egnerstunden " Östermalm: Engelbrektsgatan 41, Linnegatan - C. C. Constance, f. Fock, Frih.a, o. Gref- 8, Sturegatan 19, Karlav~gen 31,,,Riddaregatan 19 tureg 36ll. o. 54. Saluhallen ä Östermalm, Ostermalmsg. 46. M A' F "k "G ftur 55 Se annons å kartan. -. o.., ro nar, o. re eg... Schumann, A., f. d. Bagare, n. Holländareg, Elin, Grefvinna, ö. Odeng. 4 III. - Aug:a E., Fröken, n. Holländareg F. B., Grefvinna, Ö. Jun15Crug. 30. Schumburg, R., Konsul, Saltsjöbaden Villa - G. W., Grefve,ÖfverstelöJtn., Ö. Valhalla- Irma; r. t. Saltsjöbaden 295. väge!} 59.. Schutt, Herman Ju!., Försäljningschef, Ö G., Ankegrefvmna, Ö. GI'eftureg. 55. 'I'orstensonsg. 6 A; tel. Österm Schwermer, E., Ingenjör, n. T1l1eg.33.. Schii- se bland sammansättningar med Schy-. Schwieler, Knut H., Grossh., firma Schwie- Schwalbe-Rezelius, Sigrid, Fru, ö. Fredriks- ler & Co, n. Mästersamuelsg. 14; hofsg. 2 n. b. - C. H., Kassör, Ö. Grefg Ernst, Tjänstem. i Lifförs.bol. Thule. Ö. - A. H., Tjänstem. i K. Järnvägsstyr., n. Narvavägen 24. Sigtunag, 6 1 1'." Schvan, H. E.. Fru, Ö. Karlaplan 2. - EhsaiJ., Ankefru, o. Al'tI1lerlg. 6. Brand-.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Schiick-Schönow. 547 Schiicks Enka & Co, H., Grossh.firma (Her- Schöldborg, A., Agentur. & Partiaffär, n. man Friedländer och Harry Friedlän- Karlbergsväg. 47 A n.b.; r. t der), st. Storkyrkobrinken 9. Schöldmark, Hj., Bokh., n. Karlbergsväg. Schiicker, L. G. F., Bokh., ö. Birgerjalsg A & B. - H. & A., Modister, ö. Birgerjarlsg. 118., - E. Hj., Kafeidk., n. Luntmakareg. 73. butik st. Västerlångg. 44. Schöldström, Ingeborg, Lärarinna, ö. Engel- - C. G., Mur- o. byggm., n. Frejg. 19. brektsg B., Operasångare, n. Uplandsg Birger, Skriftställare, ö. Engelbrektsg Schiirer von Waldheim. Sven, Löjtn. v. Svea - Otto, Snickare, n. Bryggareg. 16 ö. g.: Art.reg., Östermalrnsg. 28 II a. t Schiissler, Gust., Ingenjör, Norrtullsg. 28; Schölin, J. C., Husäg.a, n. Kammakareg. 33. a. t C. T., Plåtslagare, n. Kamrnakareg. 33; - A. G., Sjökapt., ö. Stureg. 42. a. t. och r. t J. K. O., Underlöjtn., v. K. Flottan, ö. Schön, Klara, Barnmorska, Kh. Scheeleg. 8; Narvaväg. 16 n. b. tel. Kungsh Schutt, J. F., f. d. Sjökapten, s. Bellrnansg. - August, Direktör för Försäkringsanstal- 24 III. tern a Tryg och Thor, Köpenhamn, Kh, Schiitz, H., f. d. Bruksäg., 11. Observatorieg. 17. Flerningg. 63; kontor n. Kungsg, A. F., Fröken, n. Malrnskillnadsg A., Änkefru, st. Skeppsbron L., Fröken, ö. Sibylleg J. F., OfverkonstapeJ, Kh. Scheeleg. 8; - j:r, Carl, Grossh.firma (Carl Höglund). tel. Kungsh Import af Amerikanskt Fläsk, Kött o. Schönaich, Ernst, Amanuens hos General- Corned Beef. Flåsksalteri. och char- tullstyr., ö. Florag. 17. kuterifabrik; kontor, fabrik o. lager Schönander, C. A., Byggm., n. Heimdalsg. n. Rensg ; a. t H. F., Kapten, ö. Jungfrug. 30. Schönbeck, C. W. G.J:.,Handl., s. Lundag. 37. Schiitzercrantz, K. H., e. o. Kammarskrifv., Schönberg, D. M., Ankefru, n. Karlbergsö. Bansrg. 4. väg A. Vict., Magistratssekreterare, ö. Bauer- Schönborg, Carolina, Cigarraffär, s. Götg. 20. g. 4. Schönborgska huset, s. Götg J. W., f. d. Tjänsteman i Drätselnämnden, Schönfeldt, H. J. C. O., Grossh., firma Herm. Blasieholmsg...6. Meeths, kont. st. Stora Nyg. 36; bost. Schyberg, tel..l. Ch., Änkefru, Österm ö. Jungfrug. 87; - Djursholm. A. M., Handelsidk:a (porslin), st. L:n Schyl, P. G. 1., Hand.bokh., n. Döbelnsg. 93. Nyg. 16; bost. st. Svartmang. 18. Schylander, Th. V., Bokför., ö. Kardellg. 5. Schönhult, C. S., Polisöfverkonst., ö. Gref- - C. L., Bokh., ö. Kardellg, 5; tel. Öster- tureg, 76 A 2 1 /. tro malm Schöning & Cso, Erhard, Blektro-Tek- - Ida, Dansös, ö. Grefg. 2P Ö. g.; a. t nisk byrå. Specialitet: Tillverkn. o. - C. G. E., f. d. Tullförvalt., n. Sigtunag. uppsättn. af åskledare. Kontor O. ut- 11 II; tel. Vasa ställning: s. Ringvägen 12; r. t. 6155, Schytte, Nils, Husäg., Längbrodal. Villa a. t Fridhem. Schöning, B., Handelsres., n. J akobsg. 16. Schäfer, O. A. R., Toffeltillverkning, n. - J. E., Ingenjör, s. Horneg. 81. Jakobsbergsg. 20; bostad n. Bryggare- - C. J., Löjtn., n. Uplandsg. 54 (f. d.60). gat G. O. E., Sadelmak. o. Tapetserare, n. Schäffer, E., Fil. lic., Skriftställare. Alla Döbelnsg. 43. slags öfversättningar, ö. Nybrog. 28 III Schönmeyr, B. C., vice Häradshöfding, Sta- - & Budenbergs Generalagentur, se Ak- dens ombudsman, n. Norrlandeg. 6. tieb. Schäffer & Budenberg o. annons - B. J., v. Häradshöfding, ö. Nybrog. 45 III sid Carl L., Jur. kand., Advokat (v. Härads- Schäring, Gust., Materialförv., n. Rådmansg. höfding Nils Setterwalls Advokatbyrå), 77. n. Regeringsg. 47 II ; bost. n. Norr- Schärman, Menotti, 18; tel. Vasa Bildhugg., n. Upsalag, - landsg. ti III. Fr., Kontrollant, n. Johannesg. 22. Schöldberg, E. R., Handl., affär o. bost. s. Schönow, C. L., & Co, Gla~.mäst.- o. För- Nytorgsg. 30. gyllarefirma, äges af Ankefru Hilma Gustaf, Handl., ö. Storg. 201 Fahlen: verkstäder och kontor n. Klara - P. A., Handl., ö. Storg. 15 B. N. Kyrkog. 15; f'örsäljn.magasin n. se äfven Sköldberg. Drottningg. 66. Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

15 548 Schönow-s-Segerström. Schönows,.Maria, Eftertr., Handskli. (Jenny Seedoff, -}xel M. ~., Fabriksfö~'Valt. v. Stat. Scheike), n. Klarabergsg. 25j bost. ö. Ammun.fabnk, Kh. Marieberg ; r. t. Grefg ; a. t ankn. Schönström, C. J., f. d. Garnh., s. Sveden- Seelig & Co, Bokhandelsexped., Bokförlagsborgsg. 4 B..o. Speditionsaffär, äges af Fr. & N. Skog- Schönthal, Herman, Grossh., ö. Nybrog. 47 lund, n. Klarabergsg. 29. Kontoret BIII; a. t öppet 9 f. m.-7 e. m.; kassan öppen - Axel Rob., Ingenjör, s. Barnängstvärg. 1. '/.10 f. m.- 1 /.1 e. m., 1-4 e. m.; expe- Schörling, C. O., Bokh., Fogelbo, Nacka j ditionen öppen '/29 f. m.-7 e. m., a. t. Sikla 33. a. t ; rikstel se äfven Schjörling. Seelig, Mathilda, Änkefru, n. Drottningg. 90. Schött, Carl Fr., Jur. utr. kand., Not. i K. von Segebaden, Julia, Fröken, ö. Braheg, Järnv.styr., Rilrsdagsnotarie, Norrtulls- 38 IIl t. h. g. 3pv; r. t U., f. d. Godsägare, ö. Valhallaväg se äfven Schiött, - Gustaf, Ingenjör, ö. Sibylleg. 83. Scott; Otto W., Kontorsbitr., s. Hornsg. 39 B. - Gust., Stadsplaneingenjör, a. t. 2585; bost, - Mauritz, s. Kocksg. 28 III ö. g. Djqrsholm, villa Alfhem. a. t. Djursh. 5. S. de C:s barnsjukhem, ö. Karlaväg. 57. Se - Ch., Ankefru, ö' o Brahag. 38 m t. h. Kalenderafdeln. [2106]. Segelberg, T. A., Veterinär o. Förest. för Sebardt, E., Barnmorska, Norrmalmstorg 4. Sthlms Stads Kreatursstallar ; r. t. och - W., Hofapotekare, Norrmalmstorg 4;. ' a. t. hofapoteket Lejonet. Segelsällskapet, Kungl. Svenska; expedition - W., Juris kand., Notarie vid Stockholms i klubbhuset åkastellholmen; a. t. Rådstufvurätt, Timmermansordens hus, 4472, r. t Klubbhuset a. t. 36; Roslagstorg ; r. t Sandhamn, r. t. Sandhamn 2. - Carl, Med. lic., Prakt. läk.; mottagn. hvar- Segeltorps Villastadskontor, n. Lia Vattug. dagar 8-9, '123- ' /24, helgd. 8-9, n. 21'; a. t. 8031, r. t. 7055; öppet 9 Regeringsg, 123 Il. f. m.-8 e. m.. Sebelius, Thyrg, Handelsidk:a, ö. Grefg. 51. Segeltvättinrättning, se Inedals Tvättinrätt- Sebenius, A., Ankefru, ö. Grefg. 54. ning & Färgeri, A.-B. Seberg, Alb., Civiling., ö. Skeppareg. 8. Seger, Anton A., Barberare, n. Mästersa- Securitas' hufvudkontor stöld- och inbrott. muelsg, 62; bost. n. Luntmakareg. 27. olycksfall- o. gara~ti-, glas. o. resgods~ - E., Civil~!1genjör, n.: Kammakareg. 40. försäkringar n Birgerjarlsg 11' a t-m. A., Kotthandl., o. Jungfrug , r. t. 212'1..,.. Segerborg, A., Fanjunkare, ö. Strandväg. 43. Securitas i Berlin, Versieherungs-Actien- - A BJ, :~n~~'71n. Rådmansg. 43; tel. Gesellschaft, Generalagenturen för Sve- _ J., O~~. ~~gasin; n. Rådmansg. 43; bod ~~ge, Aln~ Sunden-Cullberg, n. Bege- st. Storkyrkobrinken 16.. mgsg. 61, r. t , a. t Segerdahl, C. O., Sjukgymnast och Massör, Sedelius, Jenny Gabriella, Far~. kand., s. AlimQ.ndaInstitutet,n. Jakobsbergsg.7. Bellmansg. 24 IVj tel. MarIa _ A. A., Ankefru, Hatt- o. mössaffär. Kb. B., Fru, s. Bellmansg. 24. Flemin&,g. 9, bost. s. h. Sederholm, Erik, Ingenjör, n. Jakobsg. 28m. Segerholm, Åke Emanuel, f. d. Fabrikör, - Agnes, Kaptenska, ö. Sibylleg. 24. ö. Kommendörsg. 29; a. t Edv., Med. dr, Docent, n. Regeringsg. Segerlind, Fr., Ingenjör, Stocksund; a. t. 28 AIl; specialitet: hudsjukdomar; mot- Stooksund tagning: hvard. 1;29- ' 1210 f. m Segerman & Co, M. Ch., Modeaffär (inneh. e. m. Fru Maria Runströrn), -'Kh. Flemingg. - H., Sekreterare i Riksgäldskontoret, v. 5; bost. Kh. Scheeleg. 22. Häradsh.,..ö. Stureparken 2 1 ; r. t Segerqvist, John,Bokhåll.,s.Prästgårdsg.28 Il. - Henriette, Ankefru, n. Klara Ö. Kyrko- - A. A., Husäg. Kh. Hjärneg. 8; tel. Kungsh. g. 12; rikst. 3879, tel. Brunkeb se äfven Cederholm Segerstam, Nils, Handl., st. Osterlångg. 12. Sederström, Klara, Ankefru, s. Fjällg. 341 Segerstedt, Otto, Fabrikör, n. Karlbergsväg. - se äfven Cederström. 20; a. t Sedlighetsvännen, expedit. B1asieholmstorg Segerström, O. J., f. d. Banktjänstem., s. 11 m. Krukmakareg. 12 Il ; tel. Maria 693. Seebold, Karl, Köpman (innehar Norrbro - M., Firma (Södra Beklädnadsaffären), s. Växelkontor), ö. Stureg. 13. Götg Brand:' och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget o SVEA.t3 Drottninggatan.

16 Segcrströru-s-Sellin. 549 Segerström, A. L., Fondmäkl., kontoro. bost, Selander, E., Änkefru, ö. Artillerig. 24. Kh. Bergsg. 9 Il j r. t. 8899, a. t Sofie, Änkefru, s. Prästgårdag Hjalm., Fondmäklare, Djursholm. a. t. Selden, Albert, Disponent för Asafors Aktieb., Djursh, 67, r. t. Djursh. 32; kontor n. Representant för Aktieb. Mölnbacka- Fredsg. 13 Il ; r. t. 461,8605 o. 8635, Trysil, Värmland, n. Helsingeg. 5. a. t o se äfven Sellden, - Anna, Läraria v. Brummerska skolan, Selen, A., Massör, n. Vegag.13;tel.Vasa Ö. Valhall av äg. 19 n. b. Selenius, L. W., Tandläkare, n. Drottningg. - K. A. G., Poliskonst., Ö. Jungfrug Mottagn L. Ad., f. d. Stadsmäkl., s. Svartensg. 8 A Il, Seligman, Sven, Bokbind., n. G:la Kungs. a. t. 3~.98. holmsbrog. 29; a. t ; bost. n. - A. S. G., Ankefru, Ö. Valhallaväg. 19 n.b. Brunnsg. 5IlI Ö. g. af Segerström, M. L., Fröken, Ö. Stureg. 34 III ; Seligmanns Ornamentfabrik (ägare Carl Jansa. t son), Kh. Handtverkareg. 23 B. Segersven, Rob., Boktryckare, bost. Ö. Gref- Selinder, Per, Bokh., n. Malmskillnadsg.34A. tureg. 39; tel. Österm J., Ankefru, n. Odeng s Boktryckeri, n.mästersamuelsg.8 ;a.t.409. Sellberg, Elisabeth, Cigarraffär, n. Malm- Sehlberg, E. H., Kartograf, n. Valling. 27. skillnadsg. 13; a. t A., Änkefru, n. Valling & Co, Fröhandel, inneh. Lambert Sell- - se äfven Sellberg o. Sällberg. berg, st. Ofre Munkbr. l. Seiden, Agenturaffär, st. Brunnsgr. 6; r. t. - Lambert, Fröhandl., firma Sellberg & Co, 10654, a. t : bost. s. Hornsg. 55. Q.. Stureparken 2; kontor O. lager st. - D., Handl., s. Björngårdsg. 8. Ofre Munkbron l. Seidenberg, H., Handlande, s. Götg. 27I!; Ester, Fröken, Kött o. Fläskhandel, n. bodar s. Götg. 34, 38 och 40. Uplandsg. 15; a. t Berta, Tandläkare, mottagn. hvard. 10- Hedvig, Fröken, Speceri- o. Viktualie- 2, helgd ; a. t ; S. Götg.27. handel, Kh. Handtverkareg. 41. Seidenschnur, W., f. d. Juvelerare, Gravör - Amalia, Kafeidlcerska, st. Stora Nyg. 14. (specialite : Schabloner), s. Hornsg. - Axel, Kontorist, st. St. Nyg Il ; tel. Maria Clas, Tjänstem. vid Sthlms yllefabr., n. Seijmer, J. Gunnar, Civilingenjör, n. Kungsg. Arsenalsg. 1 A l; tel. Brunkeb ; a. t A. Z. L., Akare, n. Odeng Knut, Fabrikör, n. Kun&,sg.22; Bleck- o. - Elin, Änkefru, ö. KommendörsgS24. Plåtslageriaffär n. Malareg. 7; a. t. - se äfven Sehlberg O. Sällberg. 5419, r. t. 15. Sellden, Signe, Frök., n. Malmskillnadsg. - Nils G., Kontorschef, n. Kungsg BlI Ö. g. - se äfven Seimer och Seymer. - F. A. o Handl., n. Helsingeg. 5. Seiler, K. F., Verkm., s. Hornsg Severin, e. o. Kammarskr., n. Malmskill- Seimer, E. E., Fröken, Ö. Narvaväg. 16. nadsg. 4R BIl Ö. g. - se äfven Seijmer O. Seymer. - se äfven Seldön... Seippel & Co, B., Grosshandelsfirma ; äges af Sellen, N. F., Kapten, Ostermalmsg. 46. B. O. Seippel, Ö. Greftureg se äfven Zellen. Seippel, Hilda, Fru, n. Arsenalsg. 2 A. Sellergren, A., Operasångare, Ö. Baner.g Oscar, Grossh., n. Klarabergsgatan Gust., Professor vid Tekn. högsk., Ofver- Seiron, N. Hj., Postexp., n. Klara Norra lärare vid 'I'ekn. skolan, Stocksunds Kyrkog. 7 ~:Iö. g.: tel. Brunkeb Villastad. Selahn, Julia, Ankefru, Ö. Karlavägen 14. Sellgren, Anna S., Fröken, n. Beridarebansg. Selander, Benjamin, Folkskolelär., Ö. Styr- 23 A II. mansg O., v. Häradsh., ö. Linneg. 40 & 42. -' Einar, Kapten vid K. Flottan, n. Birger- Sellholm, C. E., Bokh., s. Hornsg. 83. jarlsg Jenny, Fru, n. Malmskillnadsg L., Kapten, firma Josef Ahlbergs Bok- - W. G., Kapten, n. Malmskilln.g. 41; r. t. tryckeri, st. Österlångg. 24; bost. s Götg. 20 III; tel. Maria 23. Sellin,.Im., Advo~atbyr~.' 1;1. Regerin~sg. - N. H., Kapten, n. Odeng ; inneh, v. Haradshofdmg K. M. Lmd; - G., Löjtn., n. Odeng kontorstid 10-3, ; personl. mot- - N. E., Regem.läkare, n. Regeringsg. 18. tagn ) 2-3; a. t. 4420, r. t. - C. G., Trädgårdsmäst. (Djursborg) ; bost. 2788; rättegangar, sterbhusutredn., te- Ö.!,tyrmansg. 49. stamenten, kontrakt, öfverrättsmål,- - A., Ankefru, s. Björngårdsg. 23. allt enl. billig taxa. SVEA. 13 Drottninggatan.

17 550 Sellin-Setterlund. Sellin, S. J., Folkskolel:a, Kh. Elemingg. 20.1Serrofixbolaget Jonsson & Co, ö. Linneg. - se äfven Selin. ' 55; a. t Selling, A. P., Arkitekt, o. Artillerig. 20 m Servitören, Ansh. Svensson, red., Red. & expo Ö. g. Ö. Nybrog. 6; r. t. 9710, a. t E. H., Polkskolelär., n. Kungsg. 38 lij ; Seth Jakob Amanuens i K. Sjöförsvarsa. t ' Dep., ö'stermalmsg Ko E. F., Handl. s. Hornsg _ Wilhelm Bokh. v. Lessebo Afdeln.kon- - Arvid, Journalist, Ö. Banerg tor, n.' Rådmansg J. Arvid, f. d. Juvelerare, n. Tuleg. 31II. _ Martin, Jur. utr.. kand., Amanuens i - S., Med. dr! ~: Kamma~areg Domänstyr., n. Uplandsg. 54 (f. d. 60). - J. A., Musiklärare o. Pianostämm., Kh. _ Elisabet Lärarinna n. Rådmansg. 74. Bergag _ J., Änk~fru, Öster~almsg V. O. Ankefru, o...nyberg:~g.,9. von Seth, Laura, Grefvinna, Ö. Linneg. 44 Sellman, A. L. H., Froken, Larannna, Hem- & 46 1 T gården, Östermalmsg. 27. III _ Pehr, Hofrättsassessor, Expeditionschef i - Ludv.j. Grossh.,. n. Markvard~.g. 4. Jordbruksdep., n. Karlbergsväg. 8; r. t. - Rudolf, Operasångare,.n.. Dobelns~ , tel. Vasa Sellmann, Georg, Bryggeridisp., n. Master- _ Ulla, Änkefru, n. Karlbergsväg. 8; tel. samuelsg. 19 B. V sa C...G L,!,öj~n. v8i1dn~:positionsartillerireg. Seton, l. G., G~dsäg., Östermalmsg. 43. o. mneg, O" k d' kt H Selmer, G. A., B'ygg~., ~. L~mtmakareg. 61. Setreus, 2~' D ii Larover sa jun, S. oms- Semb, Joh.s, DIrektor, O. Linneg. 77. ~:. Sembera, A., Verkmäst., n. Frejg se afven Zethrreus, Seminariet å Norrmalm, Högre lärarinne- Setterberg, E. O. R., Expeditionsföreatånseminarium, Ö. Riddareg. 5. dare vid Statens järnvägar, n. Döbelns- - för bildande af folkskolelärarinnor, f. n. gat Rh. Gamla Riksdagshuset. - Carl, Fil. dr, Handelskemist, n. Rege- - för utbildandet af lärarinnor vid privat- ringsgatan 47; träffas säkrast 1-3; skolor, småskolor o. hem, n. Birger- bostad Kh. Handtverkareg. 22. jarlsg. 35. Förestånd:a Alma Detthow. - Ernst, Förrådsförvalt. v. Statens järn- Semler, Carl, Ingenjör, Ö. Styrmansg. 7II; vägar; bostad n. Vegag. 8 1 ; tjänstelokal a. t n. Torsg. 10. Senell, J: G., Änkefru, n. Malmskillnadsg. 39 I. - A. F., Konduktör, s. Prästgårdsg. 21 III. Separator, Aktiebolaget, Kh, Flemingg.8. - Carl, Löjtn., n. Markvardsg. 10. Separator Aktie Bolaget Westa, n. Hamng. - se äfven Sätherberg o. Zetterberg. 5 B. Setterblad, G., Med. dr, Fördelningsläkare, Seraflmerlasarettet: K?-. Handtver~a~e~at~n Ö. Birgerjarlsg. 16II; behandl. öro- 2; mottagningstider och poliklimk for nens, halsens och näsans sjukdomar; personer, Iidande af: invärtes o. hud- söckendag. Okt.-Maj 2 -'/24 e. m.; Juni sju~.domar:. alla dagar 9-10 f. m.: -8ept. 10-'/212 f. m.: r. t u~vartes sjukdomar: hvardagar ;2-1 Oscar, Med. lic., Läkare v. Krigsskolan, n. p~ dagen, helg~agar f. m.; oro~-, Hamng.8. Behandl. öron-, näs- o. halsnas- och~halssjukdomar: alla helgfria sjukdomar, hvardagar 2-4 e. m.; somdagar 1~-1; fruntimmerssjukdomar marmån : r. t (eller Karlalla helgfria dagar f. m.; ögon- bergs slott 6517). sjukdomar: hvardagar 11--)2 f. m., Setterdahl, Anna, Förest. för Föreläsningshelgdagar ~0-11 f. m.; nervsjukdomar: byrån, Ö. Stureg. 46II Ö. g.; bost; s. h. a~la ~el~fna dagar 9-10 f. m. Be- Settergren, E., f. d. Advokatfiskal, Ö. Karlav. S?kstld a allm. sal hvard. 1-3 e. m., 15 B. son-. o. helgd. 1,~0-3,3.0 e.~. Upp- _ F. O. W., Skom., n. L:a Vattug. 23. l~smngar om sjukas mtagnmg och _ se äfven Zettergren. yard se Kalenderafdeln. [1605J... Sergel Sofia Fru n Odeng 39 III. a t Setterlund, E. J., Ankefru, n. Jakobsbergsg. i8817.',...,.. 23 II. Sernander,G.W.,Bankdirektör,n.Valling.27. Carl, Öfverlär., Ö. Valhallaväg. 63, träffas 8ernqvist, Axel o. Mia, Stångkorfstillverkn., å expo måndag-lördag kl. 8-8,30 f. m. s. Brännkyrkag. 5; allm, tel samt månd., tisd., torsd. o. lörd, kl. Serrander, Mauritz, Civ.ingenjör, n. Valling. 1-1,30 e. m ; a. t se äfven Zetterlund. SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Settenvall-Sievert. 551 Setterwalls, Nils, v. Häradshöfding, Advo- Shepherd, Edw., M. A. T. C. D. Chaplain katbyrå. Innehatvare Nils Setterwall, to H. B. M's Legation, ö. Engelbrekts- Eliel Löfgren, Ledamöter af Sveriges g. 43 B n.b. Teacher of English & Trans- Advokatsamfund ; kontor n. Regerings- lator. gat. 47 II ; öppet '/210- ' /25, lördagar Sidenbladh, Elis, Jur. kand., Amanuens i till kl. 3j mottagn.tid 2- ' / 2 4. K. Civildep, ö. Engelbrektsg. 12 II ; a. t. Setterwall, N. Kristian, e. o. Amanuens i - Karl E., Jur. kand., e. o. Hofrättsnot., K. Bibliotek., ö. Stureg. 17II. ö. Birgerjarlsg A., Fru, ö. Valhallaväg. 39 n. b. - E., f. d. Ofverdirektör, n. Smålandsg Maria, Fröken, Ö. Humlegårdsg. 4 II. (Norrmalmstorg). - & Co, Carl, Grossh.firma, inneh. Carl - K., f. d. Ofverdirektör och Chef för Statis- Setterwal1, Hugo Setterwall o. Richard tiska centralbyrån, Ö. Nybrog. 58. Nilsson, st. Skeppsbron 18. Sidenfabriksboden, Anna Brundin, firma (in- - Carl, Grosshandl., firma Carl Setterwall neh. fru Anna Morath), st. Västerlångg. & Co, Ö. Strandvägen ; bost. s. Bellmansg Hugo, Grosshandl., firma Carl Setter- Sidenhuset, Aktiebolaget, n. Regeringsg. 9. wall & Co, Ö. Strandvägen 37. Sidenmark, E. M. o. E. B., Folkskolel:or, s. - H. A., Grosshandl., firma Loven & Co, Asög, 83. Blasieholmstorg 11; kontor Norra Bla- Sidner, J. W. L., Konteramiral, Ö. Sturesieholmshamnen 3. parken 7. - J. G., Grossh., firma Loven & Co, ö.stureg. - Irene, Lärarinna, Kungsholmsg. 15 A. 18; kontor Norra Blasieholmshamnen 3. - H., Sem.adjunkt, Kungsholmsg. 15 A. - Nils, v. Häradsh., Advokat, Ö. Gref- - H. K, Ankefru, Kungsholmsg. 15. magnig. 6; kontor n. Regeringsg. 47 II - se äfven Ziedner. (se vice Häradshöfdingen Nils Setter- Sidvall, Gertrud, Folkskolel:a, n. Vasag. 52. wall s Advokatbyrå). - C. F. Robert, Sämskmak., firma S.L.Sid- - A.. C. A., Kapten, Ö. Narvavägen 21 II. vall, n. Mästersamuelsg. 9 II - Einar, Prokurist, Firma Loven & Co, Sidwall, Amelie E., Rektorska, n. Vasag, Blasieholrnstorg 11; Kontor Norra Bla- 52 lv. sieholmshamnen 3. Siemens-Schuckert, Elektriska Aktiebolaget, Setterwalls, August, Tekniska Fabrik, n. V. Trädgårdsg. 7. Elektr. anläggningar (Innehafvare: Ingenjör C. J. Lund- och materialier af alla slag. Kontoret ström). Isolator, isolerings massa, utför r. t a. t. 5090; förrådet a. t värme- och köldisoleringar, Kh. Krorio- Siemssen, A., Agenturaffär, Kh. Scheeleg. 8; bergsg. 27; a. t , r. t a. t Setterwall, Gunnar, Ö. Villag. 18 & 20 m. - Th., Fru, n. Uplandsg se äfven Zettervall. Siewers, E., Fröken.N, Blasieholmshamn.15. Seufert, Anton, Pianostämmare, Kh. Fle- Siewerz, Einar, Reseombud, n. Rådmansg. mingg, 47 II ; a. t Alv. Severin, Erik O., Föreståndare för Sthlms.- se äfven Sivers. Intecknings Garanti A.-B.. Fondafdel ning, Ö. Banerg. 4lVj tel. Östorm. 38, _l_s_ie_'_'e_r_t_; _2_S_i_f_v_er_t_.. 1'. t _IS, Max, Fabriksaktieb.: Fabrik för elektrisk - Fanny, Rakstuga, st. Köttorget 6; bost. ledningstråd o. kablar. Kontor o. fabr. s. Skaraborgsg, 7... i Sundbyberg; a. t. 5297, 1'. t A. E.,Ankefru, Ö. Banerg. 4 lv ;tel. Osterm. Styrelsens säte, Stockholm, 38. _2 Ebba, Fröken, n. Regeringsg. 75 A; tel. - Emma, Änkefru, ö. Valballaväg. 15. Brunkeb Sewerin, Ernst, Redaktionssekr. i Svenska _2 Axel Victor, Järnhandlare, firma Axel Dagbl., n. Frejg. 58 II ; tel. Vasa 11l3. Sifvert ; n. Regeringsg. 5\1; a. t. 4337, Sevon, K., Banktjänstem., n. V. Trädgårds- r. t Bostad n. Regeringsg. 75 Al; gat. 11 B III tel. Brunkeb Viktor, Banktjänstem., Il. Kungsg. 34. _2 Axel Wilh., Järnhandl., firma Axel Sif-.- Anna, Fröken, Lärar-a, ö. Karlaväg. 32'>.["; vert n. Regeringsg. 59; a. t a. t '. t Bostad n. Regeringsg. 75 Seybold, R., Bruksägare, n. Hamng. 34. A nr; tel. Brunkeb Seymer, M. A., Köpman, bost, Saltsjöbaden; _, J. G., Köpman, Ö. Karlaväg. 3P. r. t. 102; kontor st. Slussplan 63 A; _, Max, Aktiebolaget, Maskinaffär, n. Små 1'. t. 275 o landsg. 30.:; a. t. 5298, r. t se äfven Seijmer o. Seimer..-' Max, bost. Ostermalmsg. 49. Brand~ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 552 Sigfridsson-af Sillen. Sigfridsson, Frida, Folkskolel:a, n. Västman- Silfversparre, Oscar, v. Häradshöfding, r. d. nag. 70. Riddarhuskamrer, Ö. Komniendörsg. Signeul, A. F. W., Agentur i Järn- o. metall- 20 B; a. t vakor, n. Kammakareg J. A., r. d. Sjökapten, Ö. Banårg H.~ Ankerru, Ö. Karlavägen Laura, Telegrafist, Ö. Braheg, 60; r. t. Sigurdsson, A., Bokförläggare, n. Tunnelg Sik, E. Ch., Folkskolel:a, n. Vasag Amelie, Änkefru, Ö. Narvavägen 4. Siktberg, Stina, Fröken, s. Hornsg. 100 II ; Silfversparres, Warnerz nya grafiska r. t aktiebolag, verkst. air. Axel Lilja, n. Silberstein, S., Handl., s. L:a Glasbruksg. 21. L:a Vattug. 22. Kontorstid 8-5; a. t. Silen, Wilh., Bokförläggare, n. Barnhusg.16; 6680 o. 7605, r. t o. 9190; kontor n. Klara V. Kyrkog. 10. tillverka alla slags kllcheer, - se äfven Sillen o. Zilön. Silfverstolpe, E. M. B., Fröken,n. Mar- Silfberg, John, Handelsbitr., n. Mäster- kvardsg. 10. samuelsg. 19 :6 III: - S. J. o. E. U., Fröknar, Norrtullsg. 41. Silfven, Carl, Kassör, n. Kungstensg. 56 IV; - Ottilia, Hofmarskalksänka, n. Markvardstel. Vasa 607. g. 10. Silfverberg, Olof, Husägare, n. Kungstensg. D. G. O., e. o. Hofr.not.,n. Markvardsg Aug., Kapten, Ö. Kommendörsg. 32; a. t. Silfverbrand, Q. H., verkst. Dir. i Sjöförsäkr _. Aktieb. Agir, Ö. Strandväg C. A. V~l~., LOJ.~n. t K: Karlskrona - Susy, Lärarinna, n. Lutternsg. 31; r. t. Grenadjärreg. o. Birgerjarlsg, 18 D; 5275, tel. Brunkeb a. t.. ~.o Silfverhjelm, G.E., Godsäg., ö.greftureg.7f. - Carl, LOJtn. VId Svea Iifgarde, Krigssko- - E. H. R., Järnv.tjänstem., n. St. Badstug. lan, ~akrlbferg', Fl E. J:, An e ru, o. orag,. - Bror, Revisor i Tullstyr., Ö. Valhallav N.,...Ä.nkefr.u,ö. Riddareg, Mathilda, Ankefru, s. Svedenborgsg : se afven SIlversto.~pe.. oo Silf l' A G H' l D' ktö. kti b Silfversvan, Elsa, Froken, s. Östgötag, 12. I ver mg,... }a mar, 11'e or I a. le. _ I. Frök n n. Apelbergsg. 34. Ludvig Melchior, kontor n. Regeringsg. S'lf'? de'e G R'. K M-. t.. 23' a t och r t 7685 bo t S It... Iverswar,.., evisor I - arm or-, :..., s. a sjo valtningen, Ö. Narvavägen 27. Dufnas..d C.. - Ebba, Fröken, Kassör i Allm. Brandförs. C. A.,. Kamrerare VI. entralfangt;:lset verk. för byggn. å landet, Ö. Stureg. a Långholmen,!,angholmen; träffas 54II; tel. Österm. 11 5I. kl. 9-1 hvarje sockendag; r. t C G K k' T Il... Vill 24 & C K t KI"d h d l H kräd -.., ammars r. I u v., O. I ag.. -- o,. nu, a es an e o,, errs ra - _ C., Kansliråd, Ö. Narvavägen 27. den, st. St. ~yg. 8; r. t. 2882, a. t. _ E. L. L, Kapten, Ö. Banärg ; bost. o.. Braheg _ C. G. T., Löjtnant, Ö. Karlavagen K. J. A., f. d. MaJor~~. ~arlbe~!5sv!!,g. 10. _ A. Ch. Ch.,...Ä.nkefru, ö. Karlavägen Anna, Mo~.ehandleIs a, bod o. Linneg. _ S. F. G., Ofverstelöjtn., Ö. Torstensonsg. 7; bost. o. Brahag Sve~, Tjän~teman i. Aktieb, Stockholms Siljeströ'm, G. V., Notarie, s. Åsög. 42 C,. DIs~.?nto Bank, LangholI?-en. egendomsförsäljning, ombesörjer pen- SIlfwe~kIold, A. A. J., Kassor, Kh. Fle- ningtransaktioner; träffas säkrast kl. P mmogg'u57d' löit K Fl tt f. m., 5._1 /27 e. m.; a. t Stureg., 56 n er OJ n. v.. o an, o. Sill- & P o t a t' Isa ft'.. aren, mnen.. h Jo. h F re d r... Svensson, n. Hötorget 10; a. t Silfversparre, Bengt, verkst. Direktör för Sillen, N., Byggmäst., s. Hornsg. 21 II ö. g. Kemigrafiska Aktie Bolaget Bengt - Karin, Fröken, Ö. Nybrog. 56 B. SnCversparre, n.mästersamuelsg.hl.a; - Sigrid, Gymnastikdirektör, Ö. Nybrog. a. t. 5498, r. t ; bost. Ö. Engel- 56 BlIIj tel. Österm brektsg, 12; tel. Osterm Elias, Skomak., Ö. Linnog. 57; tel. Osterm. - E., f. d. Disponent, n. Kungsg v, - Lilly, f. Regnholm, Folkskolel:a, Ö. Engel- - M. C., Ankefru, Ö. Nybrog. 56 B. brektsg se äfven Silen och Zilen, - Carl, Frih., Sjökapt., Kamrer, n. Malm- af Sillen, Hildur, Bankkassör, ö. Engeltorgsg. 3. brektsg, 31 Al. - Sigridt-.Frök~.n, n. V_äst~annag E. O. G., Kam~arherre, ö. Storg. 2I. - F. o. u., Froknar, o. SIbylleg J. O., Kapten, o. Engelbrektsg. 10. SVEA. 13 Drottninggatan.

20 af Sillen-s-Sjukhus. 553 af Sillen, H. G., Kommendörkapten, n. Bir- Singfelt, J. E., Postbetj., n. Klara N. Kyrko gerjarlsg. 11 IV. g. 20 IV... S. E., Lärar.a, ö. Engelbrektsg. 31 A. Sirenius,Elise,Ankefru,n.Kungsträdgårdsg.8. Anna C., Ankefru, född Sebardt, ö. Linneg. Sivard, Ester, Bokh. v. Telegrafv., Kh, Garf- 32 II... vareg. pi; r. t Octavie, Ankefru, Ö. Engelbrektsg. 31 Al Louise, Kammarråd:a, Kh. Garfvareg. Fl. Sillerström, E., f. d. Grossh., s. Ragvaldsg. 1. Sven, e. o. Kammarskr., Kh. Garfvareg. Fl. SHow, S., Arkitekt, n. G:la Kungsholms- E. L. M., Teknolog, Kh. Garfvareg. 1. brog. 27. von Sivers, G. A., Handl., n. Bryggareg. 2. A., Fröken, st. Västerlångg. 67. & Co Eftr., G. A., (Jacob Bagge), Grossh., M., Fröken, Sekr. i Fredr. Bremerförb. kontor o. lager af korta varor, st. St. Stipendieinstitution. Mottagn. 11-1, Nyg. 39; r. t. 8706, tel. Stork n. 'I'egnörslunden 6; tel. Vasa Siwers, Bageri (inneh. Gerda Siwers), n. Salt- K. E., Löjtnant, n. Döbelnsg. 31. mätareg. 9. C. C. A., Major, Dj. Blockhusudden 20; "- Edvard, Direktör, s. Hornsg. 55. r. t se äfven Siewers. Gustaf, f. d. Styckjunk., s. Svartensg. 31. Siversen, E., Maskinist, s. Folkungag. 8 A. Silvander, C. G. T., Handl., s. Skåneg. 55; bo- Siv ert se Sievert. dar s. Götg. 50 o. 71. Siwertz, J. S., Kassadir. i Maur. Widforss Silvanders Herrekipering (innehafvare H.A.B.; postadr. n. Klarabergsg. 31; John Silvander), hufvadaffär n. Drott- bost. Ulfsunda. ningg. 29. Allm, tel Rikstel. Siösteen, Alb., Arkitekt, Inspekt, hos Bygg- 1607, filial n. Gust. Ad. torg 12. Af- nadsnämnd., Stocksund. delning i Göteborg. - se äfven Sjösten. Silvarider. John, Kungl. Hofleverantör. n. Sjukhjälpsföreningar, se Sjuk- o. Begrafnings- Karlbergsväg. 47 IV. kassor. - r. J.. Tjänste"man, n. Mästersamuelsg.45A. Sjukhem: - A. G., n. Mastersamuelsg. 45 A. Eugeniahemmet, Norrbacka, strax utom Norr- Silverstolpe, A. W., Generalska, S. Blasie- tull. holmsh. 12. Hemmet för ögonsjuka,n. Klara V. Kyrkog.12; - Karl, Justitieråd, åstermalmsg Hä;d~ ~i~~'gerstadsjukhem,ö. Sibylleg.46 &; 4S. _ Aug., Kapten, ö. Kommendörsg. 32. s. iie C:s, Föreningen, Barnsjukhem, Ö. Karla - so äfven Silfverstolpe. SO~~~e~'~~hemvid Sundbybergför sinnessjuka' Simeonsson, O. J., Handl, (lysolje-), s. Hög- a. t. Sundbyberg(dagl. kl ). ' bergsg. 54. StockholmsSi,ukhemförobotligtsjuka,Kh.Drott- Simklubben Neptun, sekr. G. Wretman, n. ~~nf.h~l~~;~~~n{o~~~:or n. Arsenalsg. 4 A, n. 'I'egnersg. 36. Ugglas sjukhem (Fru AnnaEhrnst), ö.villag.22. Simon, D.A., Agent, n. St. Vattug. 12;a.t. Sjukhus: _ A. S. Ch... Ankefru, Kungsholmsg. 16. AllmännaBarnbördshuset,Kh.Handtverkareg.Iä. Barnsjukh:uset Sama~iten, s. Volmaryxkullsg. S A' G B' fbä f" V" t 30; se VIdareBarnsjukhuset. lmonsson,.., re arare orman, n. as - Di akorriäa-sju kh'uaet.,s. Erstag. L marmag. 29. Epidemisjukhuset, nära Roslagstull,uppfartsväg Knut, Bryggmästare, s. Skinnarviksg. 5. fr. Ingemarsgatan. _ N M D ktö f" M" h b. GarmsonssJukhuset,Kh. Handtverkareg ". ire.01' or unc ens ryggen, Katarina sjukhus, s. NyaSandbergsg.l; besöks- S. Skinnarviksg. 7. tid tisd., torsd., sönd. 1/22-1/23e. m. O. F., Disponent för Niirnbergs bryggeri, Kronprin~essan Lovisas vårdanstalt för sjuka S. H.. og b ergsg. 43, a. t : 3259,r.. t Maria barn, sjukhus, Kh. Polhemsg. s. Volmaryxkullsg.25; 30. mottag. Carl N., Grossh., firma SImonsson & Hall- ningstid 9-11 f. m. berg bost Djursholm Pro Patria,.barnbörds o. barnhus, n. St. Bad- Il '; G' h.fir. t O"t 10 6 stug. 22. ÖfverIäk.Dokt. Gösta Lindström. & Ha..~erg, ross. rma, s. s ~r angg.. Provisoriska sinnessjukh., s. Brännkyrkag.71. H., L0J.tn. v. K. Flottan,n. Hollandareg. 6. Sabbatsbergssjukhus, n. Dalag. L B., AAJ;l;kekfrfu, ö. Bravh~gt'2 AIIl. 47 I ~~;a~~~~{a~~~t~::,dlf;,gh~ndtverkareg.. Na~na, n e r~, n... a~ mannag.. Sjukhuset Eira, Kh. Handtverkareg Sinclair, Anna, Froken, o. Sibylleg. 61. Sjukhuset S:t Göran, Kh. Stadshagen. Singer Co. Symaskins Aktiebolag. Hufvud- Sofiahemmet,ö. Valhallavä.gen.. k t R. 26 Stockholms Hospit.al for sinnessjuka, Kh. Konon or n. egermgsg.. radsberg Singer Co, Symaskins Aktiebolag. Butiker: stockholm~stads upptagningsanstaltför sinnesn. Hamng. 16, n. Odeng. o. s. Götg. 20. s.sauk~å S~.iieJ~almt V l k Il 29 Singfelt, L L., Post betj., s. Brännkyrkag. u~~~sn~~~a~ro~ u:juk:~ i~t:~~~ ~. s;ärd,' se 37 II ii. g. Kalenderafdeln.[1605J-[1650J. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer