STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691."

Transkript

1 \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t ,,:. G.;r~ t ,, \.,Enberg, Hilma, Handelsidkia ' (speceri-), _ Karl; Förman" Davidbagaresg. 21, G.; Asög.60, Bä.; a. t. 39,94. ' r.,t. 1,2712. \ \,,' - J.,C., Ingenjör, Stockholms Nya sjuk- _ Augu'sta,Handskaffär,Dr'ottni~gg. 73A, G. hem, G..' _ Sig,frid l..kamrer, Opalen 9, Alfsjö 253, - Oscar, e. 6. Kammarsk:ifv.! Asög. 73, f?ä.. 'AlfsJo., - G., Perukmakare, Artillerig. 39, O.D}. Embetslokaler och Embetsverk, se Ämbets. - A. G., Snickare, Kvarng. 12, Sä. l Emblad,<,Arthur, v. 'verkst. Dir. i Sv. Landt- Enbergh & Gauffin, Skrädderiaffär (inneh, "männensriksförbund,linneg.42,o.dj.; Enoch Enbergh), Kung,sg.;64, G.; a. t. \ r. t ".. N~rr.10192, r. t ; inneh.s. bost, Emers, T. E., Byråassist., Pilg. 19. C., Rönninge. Emigrantagenter, se Yrkesregistret. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 3;3,Va.; Emissionsaktlebolaget Mercator, Regeringsg. ' affär Slöjdg. 7, G.,,. S, G.;r. t. 211S2 o , Enblo~! R. S:,,;\.rkite.~t, Lärare.v. Tekn. Ell1isslonsaktiebolaget 'Svenska se S _ Hogskolan, 9fverlarare v. Te~mska Sko- t,,, ven lan bost, Djursholm; a. t. Djursh. S 61,,ska' JJ:missions-Aktiebolaget. r. t., Djursh Emissionsinstitutet,'A.-B.,Kungsträdgårdsg., Axel V., Arkivarie, Inedalsg. 6, G.., 10, G.; r. { 9632, 9633 o K. J. Erik, Bokh. i Sthlms, Gasverk, Drott-, Emond & Co, Carl,,inneh. Carl Emond O. vägen 7, Djursholtns-Osby. ' 'M. Niden, Engrosaffär i Herrekiperings- - :Hilda, Frii, Syatelje, Grefg. 21 1I branschen, 'Punnelg. 19 B, G.; r. t.,o.dj.;. a. t. Norr Ö. g., 22166" a. t Ingegärd. Fru, Inedalsg. t) III, G... Carl, Köpman,..bost. Djursholms-Ösby, - Gusta], Öfverste,Humleg~rdsg. 7; O. r. t.,djursh.-osby Fr., Öfverstelöj~n" t. f. Byråchef, :BeH- Emthen, A. C. O., Advokat, e.o. Hofr.vnot., kontor Drottningg. 55,' G.; bost, Fle- - mansg. 6 IV, Harald, Asög. Sä~ ',' 113, ss; a. t. Söder 691. \.mingg. 23 ~, G. _... Enbom,. O. F.,'.!lyråchef i Pensionsstyr., Svea- _ Vilh., Banktjänstem., Hornsg. 104, So.; vagen 96, Va.; a. t.vasa 1590.', -a, t. Söder Enborg, Gustaf, Randelsres.,Lignag. 4, Enander, Gerda; Fröken, Karlbergsvägen Sä.; r. t. Söder 515., 70Bll" Va. '. "-,Endahl, Gust. A., l:e Postvaktm., Sigtunag. -,. Hilma, Fröken, Vanadisvägen 43, Va. lsr, Va. _ Gusten, A.-B., Konserver o. sydfrukter Endermark, O. K. P., Sjökapt.,)~epslagareg. en gros, Brunkebergstorg 14, G.; a. t. 20, Sä,. '.. ",,'I 'r 20578,/r. t.3103: Telegrafadr. l1gus- - Fanny, Ankefru,Ostgötag. 34, Sä. ' tenenander».. Enderstedt: Signe, Fröken, Valhallavägen.... Nanna, TeJeg~a~st, Hagag. 5, "Va.; a. t. 111, Va.... Vasa M., Redaktör, Ombudsman, kontor Brun- _ N. D., Tjänsteman i Järnvägsstyr., Odeng. kebergstorg 12, G., bost. Valhanavägen 72, Va.; a. t. V!1:~a , Va. _ A., J., yerkm., Timmermansg. 38 A" Sä. Endresen, Oluf P. C., Köpman, Västmannag..,-- Hilma, _ Sigrid, 4Iikefru, Valling. 32, V.; r. ta , Va.' Ankefru, Grefg. 69, O.Dj. "[Eneberg, Sigrid,, 'Fröken, S:t Paulsg.23, Bä. Enarsson, W. A., Byggnadsing., Birgerjarlsg. Eneborg, Helmer G. E., Fil, lic., kv. Berget 4, 125, Va.; 'r. t., Vasa 649. Lidingö villastad; tel. Lidingö 679. _ B. K. Lär:a, Västmannag. 15ll, Va. - Y. G., Handl., Markvardsg. 8,. Va... Enberg, Harald, Bokh., Uplandsg.' 46, Va. Enebybergs Villastadkontor,Stureg, 36B, O. _ Ernst, Byggnadsing., Asög. 60,. Sä. o. vid Roslags-Näsby; r..t, 7,5329 o. _ Augusta, Cigahaffär, St. Nyg. 1, St.; 'Roslags-Näsby 4.. a. t , r. t ". Enegren, Aug:,a, fru, Karlavägen 5~, O.' _ Greta, Fru, Sibylleg. 43 & 45, O.; r. t. Enegren, Nanny, Ankefru, Norrtullsg.B B:v, ".'.'. Va.. _ '(Ehnberg) Maria, Fru, Folkskollär:a, Sve- Enekvist, C. P., Skräddare, Repslagateg. 13,, denborgag. 12,' Sä.. Sä.; bod Köpmanbrinken 2, St. \ -"E!Dma, Fröken, Nyb~Qg. 53, O" - se äfven Enequist och Eneqvist. _ Victor, Grossh.- o. Agenturaflär, Manu- Enell, H. G. O., Apotekare, Kar.lbergsvägen fakturvaror( Siden m. m., Viner & 10, Va., inneh. Apoteke~ Ornen. STOCKHOLMS-TIDNINGEN har den största upplaga av alla dagliga' tidningar i Skandf avi_.

2 386, Euell-> Engdahl.. Enell, Harald G. H:son, Kapten, okarlbergs-' Eng, G. A., VedhandL, Lindg, 4, Sundsborg,.' vägen 10, Va.. St. Gröndal, - Knut, Löjtn., Nybrog. 43, Ö.; r. t Hanna, Ankefru, Handtverkareg. 48\ G. - T. A..å,,, Löjtn., Nybrog.14 B, Ö. Engberg, Otto V., Agent, Parkg. 12, G.; a. t. - Maria, Ankefru, Malmtorgsg. 5, G.; ro t. Kungsh Wigo!, "Direktör, Styckjunkareg.' 5, Ö.; Eneman, O. F. L., Tjrman v. Stätens Järn- a. t. Osterm vä~arj Barrlhusg. 6, G.; a. t. Brunkeb. - Olga, Folkskollär:a, Parkg. 12, C.; a. t Kungsh Arthur,Tullf'ör!altare,Artillerig.30,Ö.D}. - Anna, Fru, Pipsrsg. 5, G.; a. t. Kungsh. - Oskar, f. d. OfverkontrolIör, Valhallå " vägen 111, Va.; r. t o_a. O., Ingenjör, )310mstervägen 12, Ap- Enemark, se Ehnemark. pelviken, r. t. Appelv. 20. Enequist, Lars A... Direktör, Riddareg Harald, Ing., Heimdalsg. 61V, Va.; r. t. Ö.D}.; a. t. Osterrn, John, verkst. Direktör, Birgerjarlsgo - Carl, Inneh. af Fönsterputsningsbyråu 125 II, Va.; r. t. 8332(). Svea, Braheg. 5, Ö. - N. E., Fastighetsägare, Greftureg. 39, Ö. H. E. Kassörska, Jungfrug..15. Ö. - John, A.-B., Kol- o. Vedaffär, Kolimport, - Ernst, Koppar-, Bleck- o. Plåtslagare. Albano, Postadr. Birgerjarlsg. 125~r, Hagag; 12, Va.; smidesverkst. Rimbog. Va.; r. t. 2799, a. t , O. o Eneqvist, Adolf, Handl., Roslagsg. 19 1, Va.; - Axel Joh., Verkm, vid Flottan, ~andtv.- a. t. Vasa / kasernen, Skeppsholmen, Ö.DJ. - se äfven Enekvist. Engblom, Hugo, Bl!;gare(Nytorgsg. 25~, Bö. Enår, Hj. V., Ing., Västberga, Midsommar- - Karin, Fröken, Ostermalmsg. 34, Ö.. kransen; a. t. Liljeh F. W., Guldsmed, verkst. Kungstensg. Eneroth, A. O., Fil. lic., Läroverksadj., Hög- 28 A, Va.; bost. Karlbergsvägen 35, Va. bergsg. 52, Bö.; a. t Gösta, Guldsmed, Solnavägen 117,3 / ' 2 tro - Andrea, Fröken, Högre Handarbetssemi Va.; a. t. Vasa narium,. Kommendörsg. 321, Ö.Dj. - A. M., Hotellvärdinna, Drottning-g. 53, G. - E. C., Ing., Vegag. 12, Va. - G. H., Kapten, Banärg. 29, Ö,.Dj. - Chr. J. G., Ing., BirgerjarIsg. 9\ G.; - Elof, Skohand!.,.~torg. 18, Ö.D};; bost. r. t. 5532, a. t Linneg. 67III, O.D}.; a. t, Österm : Ivar, Kamrer, Frimurarebarnh., Kristi- - Eric, Skrädderiaffär, Regeringsg. 5, G.; neberg, G.; a. t. Kungsh a. t , r. t. 2656, bost, Nacka. - P. L. Hjalmar, Konstnär, Flemingg , - Josa, Ankefru, NorrtulIsg. 65, Va.; 1'. t. G: \ Leonard, Köpman, Regeringsg, 6lI, G.; - Axel, Kommendörsg. 44,Ö.D}.;a. t a. t. Brunkeb, Julius, Odeng. 31, Va. - Carl Gegrg, Sjökapten, S:t Paulsg. 34, Bö. - Willhard, Birkag. 2, Va.; a. t. Vasa M. K., Ankefru, Vegag. 12, Va. Engborg, Ernst, e. o. Postexp., Nybergsg. 3, Enestad, Ivar, Kamrer, Dufbo; tel. Dufbo Ö.Dj.; r. t o42, kontoret; r. t E. J. G., Regissör, Artillerig. 46, Q.D}. Eneström, G., Högsta domstolens O. Rege- - Vivi, Skådespel:a, Nybergsg. 3, Ö.Dj.; ringsrättens Bibliotekarie, Greftureg. r. t o 77 1, Ö. o o Engdahl, Sven, A.IE., Bageri, Disp. Sven J. - E. L~, Fröken, Kommendörsg. 21 B, Ö. Eng-dahl. HalOug. 24, G.; r. t Nanna, Fröken, Uplandsg. si», Va.; IE d hl & C E B k' fl K r. t a. t. Vasa ng a.,:0., an 11' rman,,, om- - H. M., In., Regeringsg. 72 C C. mand~.tbolag,."l:~ Ya;ttug. 24, C. Förmed- ~ Wilhelm, ginspektör i Sthln'Js Köpm.- lar köp o.. fol:saljmng ~f Iandtegendoforen., Birgerjarlsg , Va. mar, stadsfastig~et~.r, :Vlllo~ utlandska H. K d" L d 9 valutor m. m. Forsaknngsrorelse. R. t. - ennmg, ommen or! anga ra en, 22290, 22291, 22292; a. t Tele-. Skeppsholmen, O.DJ.; r. t d. E k - Hj!tlmar, Bitr. Läkare, 'Långbro sjukhus, gr.-a r.. Il ngmar 8». Alfsjö; r. t. 3412, a. t Maria, Barnrn., Stockholmsvägen 50,-:E"n- - E. G. H., Major V. Fortif., Drottning- skede. holmsvägen 6, G. - David S. J., Bokh., Vikingag. 7 BIl, Va. Eng,C.R.,Kont.-chef,Norrvikenjr.t.Norrv A. D. H., Direktör, Torsg. 40, Va. - Ko G., Musiker, Handtverkareg. 48, G. -' Ernst, Direktör, Karlbergsvägen 54, Va. JONKOPINGS JURIDISKA' BYRÅ '5 HA 1)1.N GATA N IS --_~ _

3 l Eugdahl-Ellgfeldt. '337.".Engdahl, Sven J.". Disponent, Karlaplan 10, Engellau,.lngrid, Frökim,Artillerig.'43, Ö])j. ' (JDj.; r. t. Osterm. '19. - John J., Grossh.vflrma, «inneh. Ludvig,-.Frida.: Fru, Sigtun ~g. l1~ b., ö. g.,-ya.; I Engellau, Styrmansg. l, Ö.Dj..s -a, t.,vasa J. P., f. d. Grossh., Jungfrug. 5, O. - Ida, Fru, Oxtorgsg. 16, C. i,- L. B., Grossh., Styrmansg, F, Ö,Dj.;,'L- C.' O., Handl., Stockholmsvägen 50, En- r. t / '-I, skede.' o' - R., Handelsres., Karlbergsvägen liiv,va. -" Einar Vo,Maskiningenjör v. A.-B. Sthlms - Louise, Lärar:a, Högbergsg. 76 B III, So.;, Spårvägar, Råsunda;' r. t. o. a. t. Rå a. t. Söder 3.,. h';,\z~ sunda 63.,. o, Engelmann,'E. A., Fru, Artiller-ig. 16, Ö.Dj. o-k. W., Missionär, Odeng. 12 1lI, Va. Engelsberg--;Norbergs Järnvägsaktieb., kon-..('(;";',henning, Revisor, Råsunda: r. t. o. a. t. tor Stureplan 3, C. Telegramadress: Råsnrida' 63.,.'»J ohnsons.» '. o,...:..carl G. T" Skådespelare, Tavastg. 45, Sö. Engelsk Manufaktur, Aktiebolaget, Manu-.- K. O., Vaktm. vid Generalstaben, Birger faktur-, klädes- o. bomullsvaror en ') 's 'Jarls torglo' Si.; a. t. Brunkeb, g-ros, Lodz. 1, Ö.; r. t , a. t. " I, Engel, G: A. G., Disp., Ragvaldsg. 21, ss, Vasa ; telegr~fadr.: IIEngti>xtilD../ t r. t 'Engelska Hattimporten, inneh. Fru Märla. ri: Agnes; Slöjdlär.a, Västmannag. 67, Va. Hallen, Observatorleg. 7, Va. Engelberg, A. T" Köpm., Rörstrandsg. 6, Va. - Herrekiperingen (innehafv. F. A. Holm-. _ H., Parfymer, Toalettartiklar en gros, gren), Nybrog. 10 (hörnet arbidda- I kont. o.. laget Ilpsalag, 17, Va.; r. t. reg.), Ö.; a. t. Norr , a.t, Norr 26462; bost. Uplandsg. - Järnsängsfabriken, A. Berg, affär IVa! ' 'o", \78, Va.; r. t , a. t. Norr ling. 10, C. Engelbert, Heribert, Grossh., 'I'egnerslunden - Klädeslagret, Drottningg. 53,' C.; r. t.,,', ' 3, Va. ;,1'. t. 529, a, t" ; a. t ,., \ ' Engelberth, Hermina, Modehandel, Sveavä- Konsulatet, Strandvägen 6l,Ö/Dj. kl, 10~, gen 56,,C. -2, lörd. 10-1; a. t , r. t Engelbrecht, K.,- Apotekare, Belljnansg. 6, - Legationen, Laboratorieg. 8, Stlihn 14. \ Bö.; apoteket Kronan, St. Nyg. 27,Bt. Engelska Magasinet!. Drottningg. 31, C.; _ J. A, H., Handl, (cigarr-), Prä~tgårdsg. r. t. 4400, a. t..norr 20 o Spef'\ 27, Bö.; a. t o cialaffär for Mattor o. Gardiner alla ti-,hu~~,,sjökapten, Peder Myndes backe slags Möbertyger, Sängar; Sängkläder, ''\',5 ', So. Ottomaner m. m. -= U. Y'l. Tjärlsteman, S:t Eriksg, 17, C. Paraply- & Käppfabr. {C. V. Kronberg),, EngelbreJtt, Hotell, Birgerjarl'sg. 29, C. Jungfrug. 23, O.; a. t, Norr 124. Engelbrekts Express o. Vedaffär,inneh. - Passbyrån, Sveavägen 52, C.; r. t Gust. 00 Wilh. Andersson,Odeng.16, Va. - Skrädderietablissementet,Regeriiigsg.37, ;_ Förmedliags- o. 8juksköterskebyrå, inneh, C.; Herrafd. a. t. 5237, r. t. 2308; I. < Adolfine \Festin, Val,hallavägen 115 Il, Damafd. a. to 52.36, ~: 't. 22 p6... Va.; a. t. Norr 24113, r. t Enger, Th., Kapten, S:t Erlksg. 35, C.,-:, - Husmodersskola, Valhallavägen 102, Va.; - Hellesen & 00, Maskinaffä\;. Maskin-er O.,a. t ~, rekvisita för Papper o. Påppersmasse- Engelbrehtsplan,,Fastighetsaktiebolag, fabriker, Malmtorgag. 3, C.; r.t.324 7~o, I - Bygll'nadsfirmrn Gumpel & Bengtson, FastIghetsafd. Birgerjarlsg. 31, C.: a. t. - telegrafadr.:»hel1»o.. J., Postdir., Karlbergsvägen, ".". 82, Va.; r. t.. Norr , 26815, r. t , 22~ ' '. Engelhardt, A.,.Friherre, Journalist, Rid- Engeström, Elsa, Artist, Badstug. 27, Sö:,. dareg.7-, (J. '. ' - Judith, Fröken, Dalag: 34 1, fa.; a:t,.'vasa Engelhart, J. T.. Banktjänstern., Linneg o..,_.ö.dj.; a. t IV'" - C. E. A., Godsäg., Strana~ägenOpi Ö..D].;, - Hilda, ofru, Tor.stensonsg. 6, Ö.D;. r. t ,,' Engelke, Anna Emilia,.Folkskollårar.a, - G. B., Ingenjör, Greftureg.,68,' Ö:, Majorsg. 12, Ö" - E. L. T., Inkass., BirgerjarlsgvSl, Va.. - T;, Fröken, Grefz, 81~r,(J.Dj... von Engeström, J:. O. Th., v.'häradsh.; Karla- - - Frans, Grossh' l Kaptensg. 6, O.Dj. vägen 67, (J. \ Bngelleu.Jvar, Auvokat, V. Trädgårdsg. 17, Engfeldt, N. O., Fil. dr, Birgel'jarlsg',9", Va. C.; r.i t. namnanrop. n'i'ändsticksbola- - Philip, Grosshandlare, 'kontor Oster-: get»; bost. Birgerjarlsg. 69, C.; r. t. malmsg, 2,..Ö.Dj.; bost. Djursholms , Osby., r. t. Osby ", - 1 STOCKHOLMS TIDNINGENS annons. och prenumerationspris : äro. billigast ". ' " - -,, av Stockholms större da~l!ga.. tidl1ing,,!~,, " _._--"'--~----~-----'

4 888 Engfeldt-Engquist. Engfeldts, Ph., Smöraffär, ÖstermaJmst. 2,0.; Englund, Eric, Kassör, Krukmakareg. 51l, - a. t o ; r. t o. Sö.; a. t. Söder Filial: Hötorgets Saluhall, O.; - Adolf, Kompositör o. Musiklärare, Upa. t landsg. 25 Ill, Va.. Enggren, John, Bageri, Döbelnsg, 71, Va.; - F., Kontorschef Kommendörsg. 15, O.; a. t a. t. Osterm Engholm, G., Jägm., Vinkelg. 5, O. - Ernst, Köpman, VanadIsvägen 32, Va.; - C.E.,Verkm.förSthlmsHofslageriaktieb., r. t , a. t. Norr 33839; kontor Svedenborgsg. 25 A, Sö.; a. t Olofsg. 10, O.; r. t , a. t. Norr Engkvist, Nils, Luntmakareg. 42, Va : - se äfven Engqvist... - J. A., Köpman, Bengt-Ekehjelmsg.ll, Sö. Englen,P.E.,Handelsres.. Ostermalmsg.25,O. - John Th., Köpman, 'I'egnärsg. 28, Va.; Englesson, Ruben, Veterinär, Slakthuset, a. t Sthlm 4; r. t. Ensk _ - N. E. G., Köpman, Norrtullsg. 67, Va. Englind, Arvid, Dir., Teaterförlag, Teater- - John, f. d. Landtbrukare, Kolonialvägen uppsättningar, Skeppareg. 41F, O.Dj.; 42, Enskede. r. t N. L., Musikinstrumentmakare, Frejg. English and Scottish Law, LifIörsäkrings- 27A, Va... aktieb~lag i London (l. Gårdlund),.- Ester, Möns,territerska, Ostermalmsg, 31, Drottnmgg. 71 D, O. O.; a. t. Österm English-Swedish Magazine, The (Engelsk- - K. Gust, O., Red., Vanadisvägen 21I, Va. Svenska 'I'idskrif'ten), Västerlångg. 65, - K. A., Ritare, Sibylleg. 63, O. St.; a. t. Norr Sigrid, Sjukgymn., Artillerig. 39, O.Dj. Englu~.d, Carl II Richard, Agent, Karlbergs- - L. G., S~.ökaptenJ.Folkungag. 42 C, S. ö.; va~en 28, Va.; r. t. Vasa a. t. Soder 1104., - Bertil, Banktj:man (~thlms..ensk. Bank), - Einar, Tjä,t~man V:. S~hlms Dagblad, Styrmansg. 7, Q.DJ.; a. t. Osterm Grefg. 4 o. g., O.D}.; a. t. Osterm, - E. W., Barnm., Östermalmsg. 31, O s, F., Boktryckeri, A.-B., Drottninzg. 40, O. - Olof, Tjänsteman i K. Järnvägsstyr.; - C. V., BJg~mäs~., Götg. 73 IV, Sö. Scheeleg. loill! O., - L. G., Byråchef, Dalag. 43, Va. - Nancy, Vapenmal:a, Brännkyrkag. 133, - A. G., Departementskrffv., Kungsholmsg. Sö.; a. t , 68, O. - N..E., Verkm., Kungstensg. 21 A, Va.; - Arthur, Direktör, Huddinge; a. t. Hudd. a. t. Vasa G., Västermalms Ritbyrå, Kungsholmsg. - F., Direktör, Uplandsg. 6'lp!, Va. 68, O.; a.: t. Kungsh Erik Wilh., Fil. dr, Aktuarie, Celsiusg. - Augusta, Ankefru, Döbelnsg. 53H, Va.; l, O.; a. t a. t Karl, Fil. lic., verkst. Direktör i Allm, - Karl Aug., Öfverkonst., Krukmakareg. 50, Pensionsförsäkr.-bol., Villag. 24, O. Sö.; r. t. Söder 114, a. t Anna, f. d. Folkskollär:a, Krukmakareg. Engman, Nils G., Byggn.-ing., L:a Badstug. 50, Sö.; r. t. Söder 114, a. t , Va.; a. t. Vasa Herta, Fru, Gymnastikdir.,Brunnsg.21AIlI, - F. A., Dir., Sveavägen 116, Va.. O.; a. t Bror Emil, Kontorist, Högalidsg. 32, - Emma, Fröken, Hagag. 14 lii, Va.; a. t. uppg. CH, So.; a. t. Söder Vasa Adrian, l:e Kontrollör, Hornsg. 1041, Sö. - Lisa, Fröken, Cigarraffär, Annons- o. tid- - S. L., Köpm., Västerlångg. 20, St.. n.-kontor, 'I'elegraminlämn., Hornsg. - Anton, Orderchef, Drottningg. 49Ill, O. 170, ss; a. t. Söder 30211, r. t Anders F. V., Red., Rörstrandsg, 16 n. b. - Lova, Fröken, Sjukgymn., Rådmansg. 37,. ö. g., Va. Va.; a. t C. F., Skomakare, Lundag. 251, Sö.; - N., HandI. (smör o. ägg), Grefg. }8, O.Dj. a. t ' - G. A., Ing., Döbelnsg ö. g., Va.; - A. V., Vaktm.,.,Brännkyrkag. 144, Sö. r. t Engnell, Lotten, Ankefru, Stockholms nya - Karl Axell Ingenjör, Bellmansg. 8, Sö.; sjukhem, O.; a. t. Kungsh a. t. Söner se äfven Egnell. - K. S'j Kamrer, Brunnsg. 21 AlII, O.; a. t. gngquist, A. M., Fröken, Bondeg. 74,. So.; a. t. Söder Oscar, Kamrer, Hornsg. 66A,Sö.; a. t Gustaf, Ing., Karlbergsvägen 59, 21/2 tr., - O. Fr., Kamrer, Solväaen 34, Enskede. Va. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGA'TAN 20 Se annons å sid. 27.

5 '. Engquist-e-Engström. 339 Engquist,,Akel, Kontorist, Plogg., 5, Sij.; Engström, Henric, Direktör, Tavastg. 29 A n; a. t. Söder :...,Sä.; r. t " :. - GU8t., Tjänsteman, Ostgötag. 79, ss., - Bröderna, Elektrisk installationsmateriel. r. t.', , I, en gros, Agenturer,' Klara S. Kyrkog. Engqvist, S., Snickare, Södert5rns Villastad 18, O.; a. t. Norr 22930, r. t ;,. 27., telegrafadr.:»elektroströms. '. - G. TJI., Tapetser., Heleneborgsg. 5 A, Sä. r: Ebba, Folkskollär:a, Långholmsg. to,.sä.; Engren, K.L.,Styrman,L:a Gränd 6, Enskede. a. t. Söder Engros, Aug., Grefg.,14, O.Dj. - G. W., Frisör, Linneg. 67, O.Dj. Engstam, Aug., Klädeshandl., Storängen. - Cecilia, Fru, Folkskollär:a, Observatorleg. - P. L.; Köpman, Drottnirigg. 81.1\, O. 17, Va. " -E. f Teaterkamrer, Jungfrug. 15j O. ' - Elin, Fru, Valling. 10, C.; a.t. Brunkeb. Engstedt, Ar,vida, Fru, Hökensg, 8 B, Sä " -T~erese, Fröken, Tegnersg.39, Va.; a. t. - Emma1,..,.F~u, Matservering, Birge:jaT~sg. Brunkeb , va." a. t ".. '. - E.A.;, PO'sttj:fn~n, Uplandsg.. 40,.~a. - E. K.,. Fru, Styrmansg. 1t, O:Dj.. - B., Ankefru, Linneg. 94 B, O.D)., r. t. - Gunhild, Fru, Grubbsg. 3, O., a. t. Non, ' ' Engstrand, G./ v. Dir., Döbelnsg., 40, Va., - Sigrid A., Fru, Västerlångg. 75, St.;«. t.. - A., Fröken,.Döbelnsg. 40, Va. I 28495, r. t. Staden 18,., - E., Fröken, 'Upsalag. 13, Va.! - M., Fru, Villa Trefnaden, Lilla Horns- - Gerda, Fröken (verkat, dir. i A.-B. Nåd- berg, O.; a. t. Kungsh hammariodarna), Döbel!.1sg.40r, Va.. - Ester, F~.öken, Katarina Bang. 9 A, Sä.; Herman, rrerr, Kommendor.sg. 34,O.D). ' a. t. Soder Sten, K\lop~n, Västmannag. 29 lii, Va.; - Hulda, Fröken, Drottningg. 67, O.. a.,t. Vasa 60{ 97;,kontor Kungsg. 74, O. - Lil~y, Fröken, Lärar:a,Engelbrekts~. 31 III,.,.- G., Kontorschef, Handtverkareg. 12Il, O.; a. t. Österm ',, ',. O.; r. t Sigpe, Fröken, Nybrog. 27 II, Ö.; a,' t..s: Aug., & Son, A.-B., Läderaffär, Svea- Österm ' ' vägen 80 1 Va.; r. t. 2249; filial Väst _. Tekla,Fröken, Dalag. 34r, Va.; 'a. t. Vasa I,.mannag. 56, Va.; r. t Ernst, Läderhandl., Frejg. 56, Va.; r. t'. - Therese, Fröken, Uplandsgv Bfl, Va.; a. t. 'Vasa Vasa Georg" Med. dr, Drottningg. 71 Dr, O.; - Th'yra, Fröken, Grefg. 6, Q:.lJJj.; a. t., mottagn. hvard, 3-:-4; r. t. 8759, a. t. Osterm , ' :. ':', - S. L. o. H., Fröknar, Braheg. 3e II, Ö.;. - HUda; Ankefru, Östgötag. 46, Sä.; a. t. r. t \ Söder S.o. S., Fröknar, Birgerjarlsg, 102, Va. Engström, G. S., Afdeln.-chef, Flemingg. - Rud., Handl., Tunnelg. 3, O",,;, 75 II, O.; r. t , - & Engeström, Försäljning af Akta Kines.,,- Edvin, Arkitekt vid Sthlms Stads Fastig Råsiden, Spetsar m. m. från Miss~ons-,, hetskont., Inedalsg. '12, (J. skol. i Shantung, Dalag. 34 1, Va.; a. t. - Ivar, Arkitekt" Östermalmsg. 69, Ö.; r. t. Vasa \,. t, ' E. O., Godsäg., Fiskareg. 9, Sä.;,r. tf,' -'; Axel, f. d. Bokbindare, Uplandsg, 36, Va.; ' '. I. a. t. Vasa John, Gravyratelje (inneh. Fru Sofia Eng- - O. M., Bokbind., -Lia Badstug. 1, Va~; ström), Mästersamulsg. 37, 61. ~ ~ a. t. Vasa 6970., - Per, Gravör, Observatorleg. 17, Va., Spe- - Gustaf, Bokför. (J. &; C. G. Bolinder), cialitet: vapen- och medaljgravyr. I", Dalag. 86, uppg. C., Va~ - E. A., Grosshandelsfirma,kontor' Sluss- - Carl Hugo,Bokli.,Krukmakareg.44 D b,sä. plan 63 B, St... - K. H., Bokh.,.Sigtunag. 16 1v, Va. I - Hugo, Grossh., kontor Klara N. ikyrkog. - Axel, Byggmäst., St. Essingen; ritkontor 24, O.; bost. Norra Bantorget 20- II, c: Jakobsbergsg. 9 1, O.; r. t Sylvia, Gymnastikdir., Inedalsg, '12, O.; - Allton, Byggn-ing., Karlbergsvägen 49r, a. 't. Kungsh ,Va.; a: t & Co, K. W., Handelsfirma, ägg o. smör - C, S., verkst. Direktör i Qvarnaktiebola- i parti.tnneh. K. W. Engström, Birkag. get Tre Kronor, Artillerig. 46, O.Dj.. 19, Va.; r. t , a. t. Vasa G., Direktör, Norrmalmstorg 4, O.; a. t. Telegrafadr.:»Engeägg»; bost, Karl " bergsvägen 4lV, Va.; a. t..vasa < är Sveriges främsta annc!ns~roga"'. spridd i \ STOCImOLMS-TIDNINGEN ~---~.~ \ alla samhällslager _----~~---~~ ;'..

6 . 340 Engström. Engström. Henning, Handl.tmanufaktur-), St. Engström, f. A., Marindir., Stureg. 13, O. Nyg.16, St.; bost. Folkungag. 8 A, Sä. - F., Maskinist, Riddareg. 48, O.Dj.;r. t. - O. G., Hand!., Östermalms Saluhal'l, O.; bost. Hökensg. 9 I1l, Sä. - Oscar, Massageläkare, Dannemorag. 20, - OsvaId, f. d. Handl., Götg. 34, Sä. Va.; r. t Didrik, Herr, Kronobergsg. 7 I1, G. - G. A., Murare, Rådmansg. 6, O.;' r. t. Tyra E., Firma Sidenfabriksboden, Tyra E. Holgersson, Herrekip. Västerlångg - J. E., Målare, Kammakareg. 39, C. 61, Si.; a. t. '14223; bost. Karlbergs- - A. B., Pastor i Metodistkyrkan, Villa vägen 41 v, Va.; a. t. Vasa Blanca, Stocksund; tel. Stocks John F., Herr- o. Damskrädderi. Rege- - & Johannissons Eftr., Pianofabrik, Tor. ringsz, 93 A, G.; a. t. Norr kel-knutssonsg. 20, Sä. - A. E., Hofr.snot., Greftureg. 73, O. -,E., Poliskonstapel, Baggensg. 9, St. - Harald, Hofr.vnot., verkst. Dir. hos Sven- - Ernst Fr., Postexp., Tyska Brinken23I:1, ska Bryggareföreningen, Braheg. 291V, St. O.; r. t Sebastian, Postexp., Tyska Brinken 231!l, - D. Ag., Ing. v.aktieb. Separator, Fle St. mingg. 8, G.; bost. Kallernäs, Rönninge. - K. H., Regissör, Vegag. 13, Va.. - N. Hilding, Ing., Kungstensg, 35, Va.; - G. F., Sjökapten, Väringsg. 1 B, Aspudden. a. t. Vasa Hans, Skomakare, Brunnsg. 23, G.; a. t. - & Co, Axel, Ingenjörsbyrå, K. S. Kyrkog. Brunkeb , G.; r. t S., Skomakare, Sveavägen 100, Va. ' K. 1., Inkass. v. Sthlms Elektr.-v., Väs - C. J., Skrädd., Hjärneg, 4, G.; a. 1Y terlångg. 75, _St. - Walfr.,..Skrädd., Valhallavägen 59, O.; G., Justerare, Dobelnsg. 13, G.; a. t.brun- a. t. Osterm keb Per, Smed, Scheeleg. 61!l, G. - C. J., Järnsvarfv., Bergsundsg. 10, So.; -, L. H., Styrman, Katarina Bang..~9, Sä. a. t. Söder Birger, Tandläkare, Stureg. 7, O.; a. t. - C. A., Kamrer, Hornsg, 32, Sä. I 10468, r. t Nils, Ka~rer, Varfsg...l A.!Il ing. fl'. Sö - Per, Tandläkar~ Stureplan 21V, O.; r. t. der Malarstrand, So , a. t. vs term Nils W., Kamrer, Varfsg. 1 4, Sä. - August, Tapetserare, Kammakareg.Jä, Va. - R., Kapten, Styrmansg. 25, O.Dj. -s Tryckeri, G. W., Dalag. 4, G.; a. t E. A., Kassadirektör i Qvarnaktie'bol.aget - A. J., 'I'rävaruhandl., Döbelnsg. 11, G. Tre Kronor, Riddareg. 29 & 31, O.Dj. - Hjalmar, Trävaruhand!., Tomtebog. 9, Va. - P. G. A., Kassör i Södra Akeri- o. Renh. - J. P., f. d. Tågmästare, Polhemsg. 32I1l, aktieb., Mariag. 11 BIl, Sä.. G.; a. t. Kungsh Villgot, Kassör, Tegnersg. 14, Va.. - Robert, Urmakeriaffär, Hamng. 10, G.; - C.C., Kommendör, Skeppsholmen 3, O.Dj.; bost. Johannesg. 28IV, G. r. t. 6992, a. t. Brnnkeb Elisabeth, inneh, Utländska Kaffe-De- - Fanny, Kommendörska, Sibylleg. 81, O. - pöten, 'I'egnerslunden 8, Va. - Albert, Konstnär o. Redaktör af Strix, ~ Gnstaf H., Vaktm. (AIlm. Försörjn.-inr.), Grisslehamn; r. t..grisslehamn 5. Vin- Flemingg. 22, G.; a. t. Kungsh termån. Valhallavägen 107, Va.- Albert, Verkm., Bergsg. 25, G. - 1<'.,Kontorist, Döbelnsg. 93, Va.; a. t. Vasa - CIaes, Verkm., Frejg. 56, Va.; a. t.yasa Karl Filip, Kontorist, Handtverkareg. - Nils Aug., Verkm., Skeppareg. 23, O.D}.. 33 A l, G. - Christina,.!nkefru,Observatorieg.18I1, Va. - F. A., Kontorsvaktm. Surbrunnsg. 8J, Va. - H. 4., Änkefru, Drottningg. 67, G. - Ernst, Köpman, Artemisg. 73,Hjorthagen, - J., Ankefru,..Stureg. 1311,O. Värtan...-r-- J. W. M., Ankefru, Flemingg, 54 A, G. - Alfred, Kötthandel. Nya Saluhallen, St.; - Jenny, Änkefru, Kammakareg 2911I, G.; a. t ; bost. Svartensg. 28 & 30, a. t. Brgnkeb, ss., a. t. Söder Johanna, Ankefru, Karlbergsvägen 87 All, - Albin, f. d. Löjtnant, Florag. 19, O.; Va.; a. t. Vasa ' r. t ,- Carl, ÖfverstelöJtn., Styresman för Am- - Herman, Manufaktur, väfnader, garn, munitionsfabriken, Marieberg, G.; l t. trikåvaror, herrekipering, sängar o 6314, a. t. Norr 8520, ankn. sängkläder, Plemingg. 61, G.; r. t. - P. Adolph, 'l'orkel Knutssonsg. 29,. ss., 30707, a. t. Norr a. t. Söder JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN ~

7 .\ \ Engström-Euström. 341 Engsttöm, gullberg & Co, A.-B., 'I'avastg.] operationer, Försäljniug af effektiva. 29 A, ss; r. t I. skönhetsmedel, Blblloteksg. 6,& 8, C.;, Engströmer, Folke, Byråchef, Birgerjarlsg. a. t , r. t , privat r. t. ", 110, /J.., Engvall & Co, Charkuterifabrik, Frejg. 32, Paraffininjektioner o. alla Plastiska Va.; a. t. 4752, r. t operationer dagligen. Institutet är för- - A.-V. R., Handelsres., Idung. 7, Va. sedt med de mest moderna hygieniska _ F. W.,' Handl., Norrbackag. 9IlI, Va. anordningar. Strängaste diskretion. En- - C. M., Rådmansg. 48, Va.; a. t skildt konsultationsrum.. Engwall, Pehr, Oiviling., kont., St. Vattug. 7, O:; r. t ,a. t, Norr ; bast. Enquists, Fredrik L., Patentbyrå, A.-B.,, Lidingö villastad. Regeringsg. 40 u, 0.; r. t. 4664; a. t. - C. J. L., Guldsmedsfirma, Mästersamuelsg '4~,' O.; inneh. Änkefru Hanna Engwall. - C. A., Vaktm., Tuleg. 23, Va.; a. t.,vasa,., - Axel Th., Ingenjör, S:t Eriksg. 19 II, O.; I 5393." '.. " a. t Ernst, inneh. firman 'Mohlin & Enquist, _ & Stråhle, A.-K, 'St. Vattug.7, O.; r. t. Nynäs 10, Liljeholmen; a. t. Liljeh , a.t, Norr Papper, bind- Enqvist, Maria, Fröken, Västmannag. 98, Va..garn, trycksaker, kontorsutensilier. - J. G., Yaktm., Grefmagnig. 14, O.Dj.; ~ AntonB., Revisor i Riksbanken, Timmer a. t. Osterm mansg, 2III, Sö.. - se äfvenj.ehnqvist..... " _ K..L., Tapetserare, Regeringsg. 93 A, O.' Enroths, Ida, Damskrädderi (iuneh. Fröken bost.' Frej~. 11, Va.; a. t. Vasa 7716: Hilma Ohlson), Jakobsg. 22 A, O.; a. t.. C. Harald, Tjänstem. v:nordiska Museet, Norr Vill~. Diorama, O:Dj. I Enroth, L. E., Ingenjör (Ekensbergs varf), _ H. A., Ankefru, bost. Karlbergsvägen 32 II ' St. Ekensberg, Liljeholmen;,,va.; guldsmedsbutik Mästersamuelsg: - D. E., Konditor! Karlbergsvägen \28\Va.,? 42, O.. - John, KontorsbItr., 7:e, gatanb, HJort- Engzell,K.A.,Bokför.,Upsalag.l1 l1i ö.g" Va.- hagen, Värtan.. ".. :...,J. A., Handl., Fläsk or.kött, Saluhallen - P. J., Skräddare, 7:e gatan 3, Hjorthagen. 7 o'. 8, Mälartorget, St.; a. t. 2434, Värtan.. ". er. t. 8268; bost. Saltmätareg. 6U Va.' Enskede Järn- o. Bosättningsaffär, inneh. A. "a. t. 2204:;l., '.. Dvoretsky, Kyrkogårdsvägen,15, En- Erihagen, Adolf Kamrer, Folkungag. 73 AIII, skede; a. t. Ensk f - Sö.; a. t. Söder Tryckeri, Södertörnsvägen 60, Enskede; Enhörnin,g,C: F;, Bankdirektör, Västmannag. a. t. Ensk. 968.'.'.,'.' '69, Va.; a. t. Norr , Enskilda Gymnasiet, Styrmansg. 22& 24, --: N., Kassör, Stureparken,2, O. O.Dj.; r. t , a. t. 245 ~7; Enke- och pupillkassor, se,änke-. - Järnväg:s pensionskassa, Näckströmsg'. 1, Enkhus, Borgerskapets, Norrtullsg. 45; Va. Sthlm 15; r. t ,' a.t Tele: Enlund, J. L. V., Kassörska, Luntmakareg. gramadress:»järnvägspenslon»... 59, Va.,' - Järnvägars försäkringsanstalt motelyeks- Karl Aug., Revisor i Generalpoststyr., fal], Brunkebergstorg 20 III,O.; r. t: , Nytergag. 2.1 A, Sö., Enstedt, W., Kammarmusiker, "Mosebacke- ~nochssqn,g. G., Dir., S:t Eriksg. 73, Va. torg ~, Sö. " ' _ D., Kassör, Klarabergsg. 21, O. - H. K., Ankefrlf, Mosebackietorg 5, Sö.. EnquJ.st, Elin, Fru, Karlbergsvägen 9, Va. - se äfven Ehnstedt,-. _.Fredrique, Fru, f. Quennerstedt, Bege- Enström (Ehnström), K. A" Disponent,,Ma;: rmgsg. 59, C.; r. t, jorsg, 12, O.; a. t ,. ' --_ Ida, Fru, Parfymaff., Teiners'~. 19, Va. I ;.,g;. "''''''''''1 \ - Therese, Fru, Greftureg. 24 A~. O.;' a. t. /~JII:~y '.' ;t ' j/ I ~l ~~,~ ~~ ': \ Enquist, ;Maria, Fru, exam. Sjukgymnast, _ i Institu.t för Skönhetsvård o. Plastiska A~q~~era, Norr.5192," )~ '.',.-, _ Asta, Fröken, Grubbsg. 12 n,b" O: )7" :~/' - H. V., Inspektör, Birgerjarlsg, 73, Va. '~~' _ Axel F., Kommerseråd, verkst. Dir. i I(IY;/)/' Ingenjörsvetenshpsakad~mien', FiSka- /;/ reg. 9, 8ö,; r. t. 23 &1., ".. '. i STO'CKHO~MS-TIDNINGEN ---'-Helena, Kortvaruaffär o. Damkonfektion' (inneh- Fru I. Sandberg), Biblioteksg.. 11, O...",, SV~'riges m~8t spridda d'lliligr tidnill'g~ '

8 342 Enström-Ericzon. Enström, E. W., Köpman, Jakobsbergag. 6, G. Brdmann &, Co, Johann, Aktiebolag, - Rob., P~okurist, Björngårdsg. 7, Sö. Agenturaffär i färger, fernissor, kemi- - C. A., SJökapten, Prästgårdsg. 14 IlI, Sö.; kalier, penslar, Brunkebergsg. 9, Sthlm. r. t , postbox 194; r. t. 7358, a. t. ~ Ellen Skolkökslär:a, Regeringsg. 89, G. - Nils, Bankombudsman,Tegnerslunden6I1I, - Eric Gust., Stens.-entrepr., bost, Tattby, Va.; a. t. Vasa ' S"altsjöbaden; tel. Saljsjöb \ - Johann; Direktör;Odeng. 25, Va.; r. t. - Nils, Tillsyningsman, Asög. 19l1, Sö Gnst., TjänsteIU. (Qvarnaktieb. Tre Kro- - Th., f. d. Distriktsläk., Slöjdg. 911, C.; nor),.torkel-knutssonsg. 14, Sö. a. t. Brunkeb. 2960, r. t » - A. A., Öfvermaskinist, Skeppsbron 26, St. - E., Fil. dr, f. d. Statsgeolog, Stadsgården Entomologiska afdeln., Centralanstalten rör 8v, Sö. försöksväsendet på jordbruksområdet - Agnes, Fru, Stadsgårdea 8v, ss. (Statens Entomologiska Anstalt); post- - F. D., Revisor. Braheg. 58n.b., (J. adr.:experimentalfältet. Närmaste - Nils, Skriftställare, Kommendörsg. 44J1I, järnvägsstation: Albano. (J.D}.; a. t Entomologisk Tidskrift; expovetenskapsaka- - G. E., f..d, Trafikchef, S:t Eriksg.26, G. demien; red. Alb. Tullgren. - Maria, Ankefru, Döbelnsg. 5I1l, G.; r. t. Entreprenadaktiebolaget Beton, Entrepre- Norr nörsflrma, Kungsg. 7, G. Kont.-tid Erdtel, Frohwald, Konsertmäst., Tyska Brin- Envall, Alma, Fröken, Sthlms Mönsteraff.,. ken 20, St.; a. t. Brunkeb Jakobsbergsg. 8, G. Erdtman, J. H., Ing., Förste Fartygsinspektör - Ingeborg, Sybehörsaff.,Hornsg.96&98,Sö, i Sthlms distrikt, Parmmätareg. 13rv, - Ernst, Ofvering.. i K. Kontrollstyr., Styr- G.'. mansg. 15, O.D}.; a. t. Osterm Elias, Konstnär, Kronobergsg. 15 A IV, C. - Albert, Folk:ungag. 6 D, Sö. - se äfven Ertman. Enwall, Helmer, Dir., Drottningg. 35, G.; Erfass, Oscaria,,Fru, inneh. af Svenssons In-..a, t , r. t. Norr 815, teckn.- o. Fastighetsaffär, Smålandsg. - Gerda, Fröken, Braheg. 33, (J. 38, G.; r. t. 2449, a. t. Norr F.' A., f. d. Handl., Vanadisvägen 32, - Ragnar, Löjtn., Karlavägen 101, (J.DJ,; Va.; a. t. Vasa r. t ; kontor Skeppsbron 28, St; - Karl Axel, Kamrer, Krukmakareg. 441, r. t Sö.; r. t Oscar V., Revisor i Riksb., Sit Paulsg. - Harald Rudolf, Registrator, Katarina V. 27IlI, Sö..' Kyrkog. 4,' Sö.. - K. A. R., Sjökapt., Karlavägen 101, (JDJ, - F., Skådesp., f. d. Förest. V. Dram. 'I'e- Erfors, Eugen, Banktjänstem., Up sal ag. 1il, aterns elevskola, Kommendörsg. 37, Va.;'a. t. Vasa 27. (J.D}. Erhard, Olga, Cigarraffär, Rödbodtorget 4, Epidemisjukhuset, Va., näta Roslagstull, upp G.; bost. Jakobsg. 28, G. fartsväg från- Ingemarsgatan. Besöks- Erhar~tJ. F. O., Kontorschef, Hjärneg, 1, Q. tid kl. 1M; kontorstid kl Epide- - R., ufverfältläk., Engelbrektsg, 29, (J.; mivagn erhålles genom poliskontoren. enskilt hvard. 1/ 2 5-1/ 2 6, utom lörd.; Vidare underrättelser se [3342]. r. t Tjänsterum Jakobsg. 30m, E 't p A B F" K t t G.; r. t pi ro. ~s,.-., mpapper "0... on orsu en- Eriander,John, Skyltmålare, Mästersamuelsg. sl!ler en gros, Nederlag for A.-B, St~re 40, G.; a, t. Norr 6 07, r. t ; bost, LJungdahl & Co, Nybro, Kuvertfabnk, MalmskillnadsO'. 38 G.' a. t. Norr O. A.-B. Rönning o. Gjerlöff, Hälsing b'.' borg, ~läck" o'"pastafabrik, Stadsgården Erichs, Ing~, Bergsing., Odeng. 11, O.; r. t. 22, So.; r. t. ", Equitable i New York, afd-kont, för Sverige, Erici, -!ohn, Kammarrättsråd, Jungfrug.29; Kungsholmsg. 8, G.; r,. t (J.; r. t , a. t. Österm Erastoff, Edit, Skådespel:a, Ostermalmsg. 69, - Einar, Prakt. läk., mottagn. Kungsg. 59. (J.; r. t a. t. Vasa 54 54: G., hvard. '1210"':"11211 f. m.; r. t. 4198, Erbs, Gustav, MusIkdir., Karlbergsvägen a. t ; Telefontid 10- ' f. m., S8 v, Va... bost. Ostermalmsg. \J7,~(J.; r. t. Österm, Erck, Amy, Fröken, Villag..22, (J Erdheim, Charles A., Stockholmsvägen 10, Ericzån, Anna, Fru,lTapisseriaffär, Re- Råsunda; tel geringsg. 55,' G.; a. t Erdman, Axel, Konstnär, Södermalmst~8, Sö. Ericzon, se Eriksson., A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons, II sid. 27.

9 Eriksbergs -Mineralvattenfabrik~ Eriksson. 343 '" Eriksbergs ~ineral\'attenfablik, NYbrog. 35 J Eriksson; 2 Erikson j 3 Ericsson; 4 Eric-..-: &, 37, O.; a. t: f.' t.,7389. son j 5 Erieksson';' 6 Erickson. F.;nksbergstea!ern (inneh. DISP '~lberto Karl- 2 ',. '.'.-- II;. " son), -Birgerjarlsg. 58,. O.; a. t. 247, - Gasta, Ba~ktJanste~'l Krukma.kareg. "'., ')-r. t ~" 7 A n.b., SO.; a. t. SOGer ' " _1 Oscar, Banktjänstem., Åsög. 68 1V, SÖ. 1 ErikssOII- j 2 Erikson j 3 Ericsson; 4 Eric- _1 E.;, Barnm., Skomakareg. 7, Bt.: '. son' 5 Erieksson: 6 Erickson. _1 M~,f. Andersson, Barnm., Roddareg.10,Sö.,, '. ' _1 M., Barnm., Birkag, SIl" Va. ",,"Nils' s.. Afileln. chef,upsalag. 11 1, Va.; -: Chr.,,Bild?ugg., ~rästgård~g. 3 1 Si}. o. a.. to Vasa 4197., - E.~. r" Blidhugg. MalIllsklllnaG~$' 41,C. _1 Leon, Afd.-chef v. A.-R. Förenade Köp- _2 E. Joel, Bildhugg., Döbelnsg- 21, va.; a. t. '~. män, S:t Eriksg. 13, 1/2 tro, C " _, P. E., Affärsförest., Högalidsg. 40B. Sö.; _1 s, Gustav, Eftr., 81eck & Plåtslageri, "a. t., Söder 65 54,.,Torsg. 43, Vå.;,l'.' t. Norr.: 97, a. t. Erikson & Co. Jean O., Etabl. i Göteborg Norr öö, Agenturaffär i textil- o. mode- _1 Anna, Blomsterhandel, Sibyll\1g.,20, (J.;.varor råvaror för -textilindustrien ke- a. t , mik~tiier m. m., Klarabergag. 23: C.; -" Ragn.; Blomsteraffär, ',,: Kungsg.'. 61, 9-;.r. t Telegrafadr.: DJeallD.' Eriessou, L.l\I., Allmänna Tclefcm A R., a. t , r. t; _3 Oscar,.Blomsterhandel, Stureg. 48, iq.;,. ' verks~; dir... Hemming.Johansson G. PIltZ, Döbelnsg. 18, Va. o. 1 a: t. 73 8~;, bo~t...s. h. - Emil, Bokbindarmäst., Kungsholmsg., z.' 2<>, _. Gust. Ad., Amanuens, St. Nyg. 26, St.;,.C.; a. t :. a. t , r. t ; bast. Gran inge,,- NIls, Bokbmdarmast.,,.' ' S:t Eriksg, 19" C.; Lidingö --(Erixon), Villastad; tel. Sigurd, Äl)lan. Lidingö 2 ti9.. a. t-: v. Nord. Mu- Eriksson. & Son, Emil, I.'. A.-B.,.B~kbl\lden o., 'seet, Artillerig. 3m, O.Dj. Adresslappfabnk, U:la' Brog. '34, C.; ~l,e:, Arkitekt, Girfvareg.' 3, C. a. t , r. t '.,,;:-2 Hjalmar, Arkit~kt, Alströmerg. 6, C.; _1 Albert; Bokför., Sibylleg. 65 II1, O.; 'a. t.. a;' t Osterm, '_, Johan Axel, Arkitekt, l:e Assist. i Bygg- -' Gunnar, Bokför., Grefg. 22, O.Dj.; a. t., '" nadsteknik v. Tekn. Högskolan. 'strandsg Va,; r. t Rör- ' -' C. G. G., Bokh., Volmaryxkullsg. ~ 15 B,Sö. _3 Fred., Artist,. tlornsg. 53,~Sö.; a. t. Söder -' J. Arvid S., Bokh., Frejg. 69)II," Va., l '. ',' -' David, Bosättningaaffår. Folkungag. 12, ' _, A., Assistent, Birgerjarlsg, 39, C. So.; a. t ; bost, Framnäs K; ungs- ;:rs Alb.;' Assuranstjänsteman, Kammakareg. holrus. villastad. ". ~4" Va.j a. t :"'1 Gustaf, Bryggmäst.,S:t Eriksg. 16 IY,'Q,' _, Enk, Bagare, Salling. 17; C" -' C. Fredr., Byggmåst., Stureparken 3, U.; '-' Filip, Bagare, Greftureg. 20 BI (J.; a. t. \ ankn. Osterm , a. t. Osterm _1 Lars, Byggmäst., Prästgårdeg. 24, ss.,. _, Johan Erik, Bagarmäst., S:t Eriksg. 22,. a.t, Söder :, C.j a. t , _10., Byggm., Pipersg. 28, C:; a. t.1l534.,-':1'8, Ifil~p, 'Bageri, Dö~elnsg. 55, Va,; a. t. -: P., Byggmäst., prottningholm?v. 6~i\C:...Vasa 8645.,,- A. K, Byggnadsmg., Idung. 6, Va. :e' & Co, Joh:s, Bageri, inneh. C. Eriksson, _1 E., Byggnadsing., Karlbergsvägen 28, Va. Mästersamuelsg. 21, C.; a. t , _s Gideon L., Byggnadsing. (Aktieb. Erics-, r. t son & Kjellström), Sibylleg. 11 I1l, O. _" Oskar Fred., Bageri, Sibylleg[ 65, O.; _s Knut, f. d. Byråchef, Kammakareg. 41, C. l».t , ankn. r. t _1 P. A., Byråchef, Rörstrandsg.,461'1;,~a.; _1 Anna, Bageriidk:a (flnb.), Skomakareg. 7, r. t ; a. t. Vasa ' " St. j a. t. 1:126. -' Anna, Cigarraffär, Myntg. 3, St.;, a. 't. -" C. A., f. d. Bankkassör, a. t. Vasa 74~3, Döbelnsg:12, Va.; , _1 Anna, Cigarraffär,, Dr,ottningg.'88B _1 Alex., Banktjänstem., Grefg. 41 n.b., O.Dj.; '(Centralbadet)l C.; a. t. 9489, r. t ; r. t , '.. bost. Malmsklllnadsg. 3A, 0. i a: t. _1 Evald'E.,' Banktjänstem., Ostgötag. 27v, Brunkeb ' ' J Sö.; a.t. Söder ",' _4 Gustaf, Cigarraffär, Heleneborgsg. 3, Sö.; _1 Gustaf, Banktj:nian, NYbergsg. 6B, O.Dj.,bost. s. g. 5 B.. ~.Lits RnnonsePa i., STOCKHOLMS-TIDNINGEN.... STOCKHOLMS:.TIDNINGEN. '... -, -,

10 344 Eriksson. 1 Eriksson; 2 Erikson; 3 Ericsson; 4 Eric- 1 Eriksson; 2 Erikson: 3 Ericsson; 4 Eric. son; 5 Ericksson; 6 Erickson. --I son; 5 Ericksson; 6 Erickson. _1 Hanna, Cigarraffär, Odeng, 16, Va.; a. t -' E. A., Disponent, Eriksbergsg. 9, _2 Herman, Disponent, Luntrnakareg. 63, Va. _1 E., Civilin~., Hjärneg, 9, G. _i Gertrud, Doktor.a, Grefg. 33f, O.Dj. -' Erik C., Civiling., Ofverinspektör i K. _, C. E., Elektriker, Handtverkareg. 47, G.; Kommerskollegium, Vasag. 401I~ G. a. t. Kungsh _1 Erik E., Civiling. (Sthlms stads byggn.- ~l s, Gustav,lElektro-Mekaniska A.-B., Lunt- _kontor), Skaraborgsg. 2III, SÖ. makareg. 98, Va.; r. t. 1335, a. t _2 Georg, Civiling., Öfverlär. v. Tekn. skolan, _8 Herman, Exp.-chef, Sigtunag. 8, Va.; a. t. Högbergsg.37, Sö.; a. t. Söder :-' G. Helger Civilingenjör, Förste byråingen- _1 Ernst G., Exp.-f6restånd., Kungsholmsg. jör vid Teleg-rafstyr., Jakobsbergsg. 24, 40 1I, O.; a. t. Kungsh G.; r. t ; boat. Vill ag. 22, O.; _1 C. E., Express- o. Vedatfär, AIströmerg. -" r. t , a. t. Österm G. J. Ivar, Civiling., Sthlmsvägen 24, 3, G.; Va.' a. t ; bast. Sigtunag. 11,. Råsunda, r. t. Råsunda 240. _2 J., Ex;pressbyråinneh., Banerg. 27,0.Dj. _, Gottfr. E., Civiling., Cementvaru-o. Konst: Ericsson, E. L., Fabriksidk.,inneh. Sthlms stenverk, Kungsg. 55, G.; r. t , Nya Järnsängsfabrik,.kont, o. utställa. a. t. 8413; bost, Valling. 13, G Norrlandag. 33, G.; a. t. Norr '2992, _8 John, Dekor.-måI. v. Dram. Teatern, Dö- 7181, 28544, r. t. 12 9~, 7856, J29 92,; belnsg. 77 Av, Va.; a. t bost. Greftureg. 49, O.; a. t. Ostarm. _1 K. D., Diakonissa, Kungsholmen s Barn- 3865~ Se annons sid. 63. krubba, Stadshagen J G. _1 C. L., Fabr., Kungsg, 86, G.; a. t _, Arvid,' Direktör, Grerg. 5, O.DJ,; a. t. _2 E. \K., Fabrikör, Volmaryxkullsg.: 2, Sö.; a. t. Söder _, Axel, Direktör, Högbergsg. 76 A, Sö.; _, Emil, Fabrikör, Blekingeg. 79, Sö.; a. t. a. t. Söder 39 66, r. t Söder " Edv., Direktör, Barnängstvärg. 1, Sö.; _, Gustaw, Fabrikör, Fatbursg. 18 E, Bö.; r. t. 4 18, a. t I a. t. Söder _8 Elof, Direktör, Norr Mälarstrand 34 III, G.; _, Thore, Fabrikör, Tegnersg. 38, Va.; a. t. r. t. Kun~sh Vasa _2, Emil, Direktör, Norr Målarstrand 34, G. _, Axel, Fastighetsäg., Sveavägen 10+,' Va.; _1 Fritz H.",Direktör, Torsg. 19 l1i, Va.; a. t. a. t Vasa _8 Knut, Flagg-maskinist, Svartensg. 7, Sö.; - (Erixon), G., Direktör, Upsalag. 13, Va.; a. t a. t. Vasa 27.. ' _8 ;Emii R., Flaggundel'otf.,. Handtverks-. _8 Georg, Direktör, Artillerig. 40, O.Dj.; kasern, Skeppsholmen, V.Dj. a. t. Norr _1 E., Fodermarsk, Krukmakareg. 7 B n.b., SÖ. -' Gustaf, Direktör, Torstensonsg. 15, O.Dj.; _1 Carl, Folkskollär., Pilg. 50 G. a. t. Osterm. 93. _8 Hj., Folkskollär., Björngårdsg. 6 II, Sö.; _2 Gustaf, verkst. Direktör i Central-Kaffe- a. t. Söder Aktieb.; Birgerjarlsg. 8;3-, Va.; bost. _2 Alida, Folkskollär:a, Banärg. 25, O.Dj. Roslagsg. 15, Va.' _8 Anna F., Folkskollär:a, Björngårdag. 6Jl, _i Gustaf E., Direktör, privatkontor Brunke- Sö.; a. t. Söder _8 Rörstrandsg. Grefmagnig. 3, O.Dj.; r. t , 58-IV,Va.; a. t. Vasa bergs torg 12 fv, G.: l'. t. 7020; bost. Anna. M. E., Folkskolär:a, a. t _, E. K., Folkskollär:a, Inedalsg. 15,.G. -,.Hans, verkst. Dir. i Stockholms Rederi- _8 Elise, Folkskollär:a, Helsingeg. 91, Va.; aktieb. Svea, Valhallavägen 93 I11, Va.; a. t. Vasa r. t " _I Ellen, Folkskollär:a, Brunnsgränd 2u, St.; _3 J., Direktör, S:t Eriksg. 23, C.; a. t. a. t. Brunkeb Kungsh , -', Elsa, Folkskollär:a, Elfsberg, Alfsjö. _, J., Direktör, Kal'lbergsvägen 47 B, Va. _I Elsa O., Folkskollär.a, Riddareg. 17m _, Joel, Direktör, Västmannag. 83 XII, Va.; ö. g., O.; a. t. Ostorm r' t ; kont. Odeng. 78, Va. _3 Ida, Folkskollär:a, Södertörnsvägen 79, _2 John, Direktör, Västmannag. 50, Va. Enskede; a. t. Ensk, 476. _1.Thure, Direktör, Inedalsg. 6, G.; r. -t, _, Ingeborg, Folkskollär:a, Tyresövägen 39, Enskede ; a. t. Ensk JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ H A M N o A T A N 15 --~---- _

11 \ Eriksson. < 345, -1-E-r-ik-s-s-o-~-;-2-E-r-ik-so-n-;-3-E-r-i-c-ss-o-n-;-4-E-r-ic-- l Eriksson; 2 Erikson. 3 Ericsson; 4 Eric':" son; 5 Erickssoh; 6 Erickson. son; 5 Ericksson; 6 Erickson.. _3 Judit S., 'j Folkskollär:a, Sveavägen " / '.. \ 54, _3 Thora, Fru, Ren- o. Maski;nskrifning, Dö- _ C.; a. t. Brunkeb, '20'93. belnsg. 77 AV,Va.; a. t ',I _1 Konkordia, Folkskollär:a, Rådmansg.78, _1 W., Fru, Rörstrandsg. 22, Va..;a. t Va.; a. t. Vasa2071. _'A. V., Fröken, Storg.17, O.D,i _ -')\hgda, Folkskollär:a, Tyresövägen 39, -' Beda,Fröken, Mönsterriterska, Tomtebog.,,Enskede; a. t. Ensk v, Va. _, Selma,Folkskollär:a, Renstjernasg. 22,SÖ. _2 Ebba, Fröken, Hagag. 52, Va.; a.. t. _2 e. Th., Fotograf, Timmermansg. 6, Sö.; " Vasa a. t. Söder _3 Ellen, Fröken, Matvaruaffär, Skeppareg. _3 C. G., Frisersaloyg, Drottnjugg. 68, C.; 22, O.D}.; r. t , a. t a. t ;"bost. Klara O. Kyrkog. 8, (Ericzon), Gerda, Fröken, S:t Paulsg. 29 IlT,, C:; a. t. Brunkeb Sö.; a. t. 308 :,J9. '-,' & TheIander, 'Frisersalong, G:b Drog. _i Lillie, Fröken, Asög. 87 1V, Sö.,11, C.; a. t. J ' Lisa, Fröken, Kindstag, l l!" Ö. g., Si.; \ _i A. Sofie, Fru, Högbergsg. 39 D, So., a. t. a. t , ':Söder 414. _3 Louise, Fröken, Riddareg. 5pr, O.Dj. _3 Ada,' Fru, Helsingeg. '9', Va. -' Margareta, Fröken, Pipersg. 5, C.; a. t.. _2 Alma W., Fru, Dianavägen 97, Hjort hagen, Värtan.. _i Maria, Fröken, Förestia f.ör Bikupan, _1 Anna, Fru, Uplandsg. 56', Va.. Linneg. 85, O.Dj.; a. t. Osterrn _i,augusta, Fru, Nybrog. :21", O. _3 Math., Fröken, Badstug. 15 1lI, Sö., _j, Carolina, Fru, Surbrunneg. 15 lii,/ Va.; _3 Märta, Fröken, Sveavägen 54, O.; a. t. a t. Vasa 2624.' Brunkeb _2 Elin, Fru, Damskrädderi. Norrlandsg. _i Nanny, Fröken, Badstug. 35! ö. 'g" Sii.; 13', C.; a. t. Brunkeb a. t. Söder _1 Elin, Fru, inneh, :Magasin Finesse Storg. -' Nanny, Fröken, Västerasg. 3, Va.; a. t. 6,0.Dj.;a.t.Norr ' _, Ester, Fru, Raksalong, Majorsg. 2, 0.;-1 Stina, Fröken, Kontorist, Kindstug bost. Braheg. 1, O. ö. g., St.; a, t _i Hanna, Fru, Rådmansg. 78, V~. - (Ericzon), Walborg, Fröken, Sit Paulsg, _3 Hulda, Fru, Artillerig. 40m, O.D).; a. t. 29 1lI, So.; a. t, ~ Norr Anna o. Raguhild, Fröknar, Kontorsbl- _3 Ida, Fru, Hornsg. 7F1, ss., a. t. Söder träden, Tuleg. 37'v, Va.; a. t: Vasa, ~~, _. Ida, Fru, 'I'orstensonsg. 15, O.D). _2 ~~ Helma O. Lola, Fröknar, Storg. 17, O.; _3 Julia, Fru, Schweizerbroderier, Rör- a. t , strandsg. 52, '/ 2 tr., Va.; a. t. Norr _1 Ernst, Fältskär, Långho~msg;\20, SIi.; a. t _1 Lovisa, Fru, Karlbergsvägen 47 B, Va. _1 Henning, Färghandl., Roslagsg, 13,' Va.; _' Maria, Fru, Fågelhandel, Gila Saluhallen a. t. 5314; bost. Tuleg. 37, Va., '. 35" Si.; a. t: _3 Birger, Förest, för Sthlm s magasin, Stads- _2 Maria, Fru, Brunnsg. 7 1I, Q.; a. t. Narr gården 34 & 36, Sö.. " " , -' Frida, Förestånd:a, Barnasylen,,Asög. -' Maria, Fru, Prästg. 27, St.; a. t. Norr Sö.; r. t ":' _1 O. Uno, Fö~man, Kungsholmsg.23( C., M. L., Fru, Hornsg. 74 A, So" a. t. So- a. t. Kungsh. 19. ' der 6086.' _2 F.,Förrådsförvalt.,Kungsh.hamnplan3,C., _1 Nanna, Lundh-, Fru.Lärarra.Skriftställ:a, _4 Helmer,Försäkringstjänstem.,Regeringsg. Skeppareg. 14', O.Dj.; r. t ', C.; a. t. Norr ". -,_i Selma, Fru" Karlavagen 55n.b., O. An- _3 J. L., f. d. Förvalt., Ban~rg. 17, q.dj.. siktsbeh., Manicure; Pedicure ; r. t. _i Simon, Glasmåst. o. Förgyll.,\Lu. i;ma , kareg, 80, Va.; a. t. Norr 20684, r.'t. -' Sofia K., Fru, Upsalag. 2 n. b " Va ; bost. Kungstensg. 12, Va.; p. t, _3 Sonja, f. Aminoff, Fru, Journalist, dalsg. 23, C.; a. t Ine- Vasa ', _1 G. IL, f. d. Godsäg. Tegnerslullden,6, l 'a. _i Sophie, Fru, Kontorsskr ifv, Torsg. 40, _3 Carl Victor, Grossh, Sot Paulsg, ;:\3A,' Va. ' Sö.; r. t STOCKHOLMS-TIDNINGENS SBftdagSftu_~_ är underb'ålla;;'de,:'upp."" lysande och rikt på litterära bidrag. '.' '.. "<

12 846 Eriksson. l Eriksson; 2 Erikllon; 3 Ericsson; 4 Eric- l Eriksson; 2 Erikson; 3Ericsson; 4 Eric- -son; 5 Ericksson; 6 Erickson. son; 5 Erickilson ; 6 Erickson., _1 E. G., Grossh., Vidarg. 6, Va.; a. t. Norr _2 K. A., Hand!., Svartensg. 8'-\3, Sä , r. t. Vasa 97.,_3 Knut E., HandI. (frukt, konfekt o. kon- _1 Edvard, Grossh., firma Minck & Eriksson; server), Nyhrog. 28, O.; a. t. Norr 25967; bost, Dalag. 18, Va.; r. t. Vasa bost. Berghäll, Dalarövägen, Enskede. _1 John, Grossh., 'I'egnersg. 45, Va.; a. t. _1 Lars, f. d. Handl., Dalag, 62, Va.; a. t., Brunkeb. 2350, r. 't , ankn, ~ Ludvig,.Grossh., Uplandsg. 7 1, Va. _1 N. E., Handl., Markvardsg. 3, Va.; a. t. _t Oscar, Grossh., Fridhemsg. 40 OJ, G.; r. t. Norr 11167, r. t '.. -~ P. O., Handl., Dalag. 26, Va.; a. t. Vasa _1 Sven, Grossh., Ostgötag. 17, Sä _t Teodor, Grossh., Storkyrkobrinken l} 'St.; _1 Rob:! Ha~d!. (firma C. J. ~ergman& Co), r. t. o. a. t ; bost. Verdandig. 5, Vasterlangg. 19, St., järnhandel s. h. Va.; r. t _2 & Westman, HandI. (lax, fågel, fisk, _t Fride, Gymnastikdir., leg. Sjulfgymn., ostron o. hummer), Munkbrog. 8, St. Braheg. 29 1I ö. g., O.; a. t. Osterm. _3 & Co.s, A., Eftr., Hattfabrik (inneh. Carl Thunberg), Drottningg. 14, G. -" Ellen, Handarbetslär.a, Helsingag. 9 1,Va. _2 John, Hattmak.,..Karlavägen 90 n.b, Ö. g., _3 Carl Edv., Handelsagent, Kaptensg. 16I!, O.Dj.; a. t. Osterm O.Dj.; r. t. 728,07. -til, Sophia, Eftr., Hatt-, möss- o. pälsvaru- -~ Berta, M., Handelsidk:a, Södertörnsvägan affär (inneh. Augusta Oberg), Drott- 43, Enskede. ningg, 69 G.; r. t , a. t ~ Ellen, Handelsidk:a, Västmaunag. 49, Va. _2 Anna, Herrekipering, KI.l!-rabergsg.39, G.; _2 E. U., Handelsidk:a (hatt- o. päls-), Teg. bost. Greftureg. 42, O. nårsg, 25, Va.. - (Erixon), O. A., e. o. Hofrättsnot., N. _1 K. W., Handelsidk:a, Storg. 17, O.Dj. Smedjeg. 341:1 G. _1 Alfred, Handelsres., Folkungag. 18 B, Sä. _1 Joh., Hotellv., Hotell Kanan, G:la Brog. _1 A. M., f. d. Hand!., Erstag. 9, Sä. 25,G. -" Alfred, Handl, (inneh. Amerikanska Skräd- _1 J., Hvitvaruaff., Malmskillnadsg. 13, G.; deriafl'.), Rådmansg. 43, Va. a. t ; bost, Kammakareg. 6, Va.; _1 Axel, Handl. (Erik Wallen & 00), Obser- a. t. Brunkeb, ~~torieg. 2; Va.;. a. t. No!r (E!iczon), Bror, Ingenjör, Dalag, 521I ö, g. - A. 1., Handl., Drottningholmsvägen 13,.0. mg, B, Va.; a. t. Vasa 76. _1 O. A., Handl.rmatvani-j, Svartensg.8A, _1 C. V., Ingenjör, Odeng. 98, Va. Sä. _3 David, Ingenjör, Dalag. 701, Va.; a. t. _1 C. E., Handl., Skeppareg. 41, O.Dj.; r. t. u VAalsba S t 12m t t I _1 no. er, ngenjor, var ensg.. v., _1 C. O., f. d. HandI. Tavastg. 15, Sä. Sä.; a. t. ~.?der b _1 C. Th., HandI. (speeeri- o. viktualie-), -~ E. G., IngenJ.~.r, D~.lag.. 23 u. " Va: Heleneborgsg. 17, se, bost, Brännkyr -1 E: G., IBgel!J.or,?ogahdsg. 11, So. o kag. 138 B, Sä. - ElD.ar, Ingenjör, Vidarg. 3, Va.; r. t ; _1 E. A., HandI. (matvaru-), Bellmansg.16,. till kontoret r. t :.. ss; bost, Prästgårdsg. 261V, Sä.,Encssan, Ern5 Ing., Repr. for Amme, Gie- _1 Erik, HandI. (träkärls-),observatorieg. 4, secke Konegen, Kvarnmaskiner, Tran- Va.; bost. Västmannag. 42, Va. sportanläggn. m. m., G:la Brog. 35, G.; _1 Ernst, Handl., Torntebog. 9, Va.; bost. r. t i bost. Dalag. 20, Va.;' r. t. Torsg. 56, Va.; a. t _1 E. W., HandI. (garn-, väfn.- o. sybeh.-), _3 G., Ingenjör, Berget N:is 5 o. 6, Lidingö. Sveavågen 60, G.; bost. Birgerjarlsg. Brevik.. eo», O.' _1 G., Ing., S:t Eriksg, 15, G. _1 Gustaf, Handl. (vikt.-), Handtverkareg. 8, _1 H., Ingenjör, Vanadisvägen 41, Va. O.; r. t ; bost. Parkg. 4, G. _2 Harald A., Ingenjör, Klarabergsg. 23l1l, _t Gustaf, J.Ia.nd!., Villag. 22, O.; r. t G.; r. t a. t. Osterm ,,_t Hj., Ingenjör, Ansgarieg. 1, Sä.; r. t. _2 J. A., Handl., Västmannag. 53 1, Va.; r. t ,. _3 J., Ingenjör, Dalag. 701, Va.; a. t. Vasa _1 J. G., Handl, (Mjölkaffär i parti), Sur brunnsg. 54 ll, Va.; r. t. 3315, a. t _1 J. G 1, Ing., Margaretavägen 19, Enskede.. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons å sid. 27.

13 Eriksson'. 347 ~~ '--..' \ IEriksson: 2 Erikson; 3 -Briesson: 4 Erie- 1 Erik8S0Dj'2 Brikson, 3 Ericsson; 4 Eric-: son; 5 Ericksson; 6 Erickson. 1 son; 5,Ericksson; 6 Erickson. _1 M. L., Ing., Karlbergsvägen 53 III, Va. _1 Per, Kappaffår, Drottningg. 27, C.; a. t. --,1 Martin, Ingenjör, 'l'egnersg. 48 n.b. Va.; 6102, r. t , r. t. Vasa '_1 Per, Kapphandl.,Västmannag. 3 1V, C.; _1 Nils, Ing. Torsg: _32, Va. (Gasklockan). a. t. Brunkeb ,. -, Nils G., Ingenjör, Vas ag. 40 III, C.; r. t. _2S Karamell- o. saftfabr., Prästgårdsg.'14,. Norr 3'20.. Sö.; a. t. Söder ' Olof, Ingenjör, kont. Skeppsbron 6, St., _1 G. O., Kassör, Sveavägen 64, Va;; r. t., bost. Råsunda:' tel. Rås loskar, Ing.; kont. Kungsg. 58III t. v., C.; ~. Gust., Kassör i Aktfeb, John r. t , bost. kv. Pinus 7, Islinge, Birgerjarlsg v, Va. Enequist, Lidingö Villastad; tel. Lid:ö 202. _I Isider, Kassör, Dalag. '62, Va.; a. t. Norr _I Sten E., Ing. S:t Eriksg, 161, C l _.' Wictor, Ingenjör, Sigtunag. 19, Va.; a.t. _1 L. P., Kassör, Brunnsgr. 2 II, St. j a. t. Vasa 910. \ Brunkeb, ',_l & Co, Einal', Ingenjörsfirman, se Ingen- _I Dhina, Kassörska, Köpmang. 16 m, St.;, jörsflrman. Einar Eriksson & Co. a. t. Brunkeb, '..,.2 Johan, lnneh. firrmp. G. R. Bergs repara- -' H. H. K., Kommendör v: Flottan,' VaI-,;;" tionsaffär, Lästmakateg. 15, C. hallavagen 93 1V, Vq: _I Joh.,'lInstrumentmak., Frejg.21 Iv, Va.; -' Gerda, Komministeränka, Hornsg. 116,Sö. a. t. Vasa ' Reinh., f. d. Kommissarie, Jarlag. 3 ', _lj oh. A., Instrumenttnak., Va.. Markvardsg. 13, ',Aspudden.' _3 & Co, E., Kommissionshandl.,,, Hötorgs- _2 Pehr f. d. Jonm., Lillsjönäsväg. 88, basaren; kontor o. bostad Döbelnsg. L~l'.' Kungsh. villast.; a. t. Ulfsunda 183,.17,Va.; r. t , a. t _1 John Hugo, Järnv.-tjänstem., Uplandsg. -' Carl Eric, Kontorist, Högbergsg. 30, So.; 83~II, Va.; a. t. Vasa 43' 95., a. t. Söder ' _6 Josef, Kafeidk., Styrmansg. 55, O.D;'.; _1 E. R., Kontorist, Inedalsg. 19, C. a. t. Norr ' J oh. Eric, Kontorist,' S:t Paulsg. _1 A. S., Kafeidk:a, Fru, Götg. 37 n,\ Sö. ss; a. t. Söder ' 35 B, -' J. Edvard, Kakelugnsmak., Polhemsg. _I Richard, Kont.,Rörstrands~.24III?g'\l Va.!.26,m, C. _1 Ernst G. E., l:e Kontorsbrtr., Rlks<1ag,s- _IS, Erik, Kakelugnemakeri, Klarabergsg. man, Västeråsg. 2, Va.;1'. t , C... _2 Albert, Kontorschef, 'Markvardsg. 11l, Va. _1 Walfrid, Kammarmusikus, Tegnörsg. 11, -' Bror V. N., Kontorschef, Frejg. 12, Va.; Va.. a. t, Vasa _6 C. O., f, d. Kammarrättsråd, Sibylleg. -' Victor E., Kontorschef, Jakobsbergsg. 2211, O", 33, C.; a. t. '7648, r. t _l Anders, Kamrer, Garfvareg. 12 B, C. Ericsl!lon. 'ifoban, &, Co, Koppar~, och, _3 Axel, Kamrer, r. t Ad. Fredr. \ torg-4 1I1, Sä.; Bleckslageri _ Å B., - förtenm,ngsv, erk- _2 Axel, f. d. Kamrer, Kungsholmsstrand stad samt rörsäljningslokal Malmskill- 121, C.; r. t Telegrafadr.: l>axerikd. nadsg. 44, C.; a. t -, 5377, r.. t : B.,. K:,mrer, ;rre Li,ljors ~lan 1~ Vll _5 A. W., Källarmästare, Restaurant.Teg- - Frithiof, Kamrer, Ölandsg. 17 E, ss; a. t. ner, Tegnårsg. 10, Va.; best. Döbelnsg. Söder 401. ' 25 & 27, Va. _I Gottfrid, Kamrer, Djursholms-Ösby; tel. _2 Arvid K. K, Köpman, firma C. Erikson, Djursholms-Osby Munkbrog.ll, St.;». t. 2210\ r. t. 490, _' Gunnar,Kamrer, Greftureg. 3, O.; a. t. bost. Tunnelg , C.; a. t. Brunkeb, Norr , r. t ' -~,.Gustaf,.Kamrer (Underlöjtn. i Armen), -' David, Köpman, Heimdalsg. 4 11, Va.;, r. t.. S:t Erlksg. 31, C ,' _1 John, K.amrer i Riksb., Sibylleg. 65, O.; -' E., Köpman, Brännkyrkag, 140, Sä.; a. t.. a. t.' Österm.s 782. Söder _8 Nils, Kamrer, Hornsg, 65, Sö.; a. t. Söder -' E., Köpman, Drottningg.80 A, C.j best. 38. ' Kronobergsg. 1, C...' _3 A. E. M., Kansliråd,,Banel'g.:5 IV,O.D}.'; _1 E. G., Köpman, Karlbergsv~gen 84 1V,Va.;. r. t " r. t. Vasa STOCKBOLMS~TIDNINGEN ~ar den största upplaga!lv 'alla dagliga tiddi"gar, '. 1 Skandinavien.

14 ö48 Eriksson. 1 Eriksson; 2 Erikson ; 3 Ericsson;.4 Eric- l Eriksson; 2 Erikson ; 3 Ericsson; 4 Ericson; 5 Erieksson; 6 El'ickson. son; 5 Ericksson; 6 El'ickson. _1 G. L., Köpman, Rådmansg. 82,'Ya. _1 Gustaf, Mineralvattenfabr. Hälsan, Ridda- _2 Gottfrid, Köpman, Srt Eriksg. 96, Va.; reg. 38, O.Dj.; bost. Markvardsg. il, Va. r. t _1 Agnes (firma), Mjöl- o. grynaffär, Öster- _2 Oscar, Köpman, firma Erikson & West- malmstorg 3, O. man; bost. Riddareg. 39, O.Dj. _3 Hilma, Modeaffär, Mästersåmuelsg. 57, G. _2 Viktor K. F., Köpman, firma C. Erikson, _3 Thyra, firma, Modeaffär, Norrlandag. 17; Munkbrog. 11, Si.; a. t. 2210, r. t. 490; G.; a. t. Norr bost. Tunnelg , G.; a. t. Brunkeb. _4 Aron, Musikdir., Musikbibliotekarie vid K. Teatern, Odeng , Va.. _3 Wilh., Köpman, Götg , Sö. _3 Richard, Musiker, Skeppareg.2911, O.Dj.; _3 Ernfrid, Landtmannaprodukter i parti, a. t Brännkyrkag..28, Sö.; a. t. Söder _3 J. A., Målarmäst., Brännkyrkag. 37, SI>.; -" Carl, f. d. Lektor, Sibylleg. 47, O. verkst. Skolgränd l, Sö.; a. t. Söder 831. _1 K. O., Litograf, Storkyrkobrinken ;3, St. _5 And. Wilh., Möbelsnick., Engelbrektsg. _4 Gunnar, Litteratör, Grefg. 22, O.Dj.; 5 n. b., O.; a. t a. t _1 K. E, Notarie i Öfverståth. ämb. Kansli, -'s Eftr., A. G. Th., inneh. Claes Persson, Hagag. 18, Va.; r. t Läderhandel, Nyhrog. 28 B, O.; r. t. _2 Tor K. L, Notarie, Rörstrandsg , Va;; 70978, a. t. Norr r. t " Victor, Läkare, Hornsg, 54, Sö.; mot- _2 E. H., Ombudsman, Sveavägen 54, G. tagn:tid hvard.9-10, 2-3, sönd. 9-10; _4 Fredrik, Operasångare, Markvardsg. 3m, sommaren hvard, 9-10 o. 1/211"':'11, Va.; a. t. Vasa sönd _IS, Märta, Pensionat, Stureplan _1 Elin, Lärar.a, Holländareg. 21 A 11, Va.; 11328, r. t , G.; a. t. r. t Ericsson &, Co, P., A. B., Afd-kontor, -" Elsa, Lärar.a, Greftureg. 24A ö.g., uppg. Kg!. Hofleverantör (Förest. G. Appel- D!", O.; a. t. Osterm. 27 ~l. qvist), Persienner, Markiser, 'ek. Rull-...;2Josefine, f. Bodin, Lärar:a,Östermalmsg. markiser, Tält, TältverandQr,Flag- 11 m t. v., O.Dj.; a. t. Österm gor, Rullgardiner, Drag- O. Plis segar- _1 Ruth, -Lärar.a, Västmannag. (il A, Va. diner, Presenningar, Presenningsdnk, _1 S. M., Lärar-a, Sibylleg. 63, O. Hästregntäcken. Tornistrar, Markis-, _2 C. A. Emanuel, Lärov.-adjunkt, Villa Tält-, Flagg-, Gardin- o., Segelduk, Klinten, Norrviken. Linor, Beslag m. m., Klara V. Kyr- _4 C. G. H., Löjtn., Bergsg, 40 11, G.; a. t. kog. 10, G.; a. t. 8269, r. t Kungsh _:1 & Hedenströms Eftr., Perukmak.-firma _1 G. A., Löjtn., Karlbergsvägen 65, Va..(inneh. Ivar Lindström), Drottningg. - 3 J. A.,-Löjtn., Markvardsg. 16, Va.; r. t. 10, G.; a. t. 331, r. t " Theråse, Pianolär:a (associate of.royal _4 Stig H:son, Löjtn, v. K. Flottan, S:t College of music), Braheg. 3(P, O.; a. t. Eriksg. 94 1V, G.; r. t Ostarm _1 G. A., Maskinist, Mariag. 8, Sö.; a. t. _1 E. H., Poliskonst., Kastellholmen 2 Cl, 13575, r. t O.Dj. { _1 J. F., Maskinist, Stureg. 4, O.; a. t. _l K. A' Poliskonst., Munkbrog. 8, St. - J O _1 J. A., f. d. Polisman, Roddareg. 101, Sö. (Erixon), E. H., Massör, Odeng. 37, Va. _3 Hilrna C., Postexp., Malmskillnadsg. 13lll, _1 K: E., Med. lic., Kungsh:sharnnplan 3, G. G.; a. t. Kungsh _1 V. G., Postcxp., Barnhusg, 6, G. _1 Georg, Mekanisk Snickerifabrik, Sveden- - (Erixson), Bertil, Posttjäustem., Jakobsborgsg. 14, ss., a. t. Söder bergsg.19, G.; a. t. Brunkeb. 164~. _1 &, Co Mek. Verkst. A.-B., Dir. J. F. Lund -' Edw. E., Posttjänstem., Gr.efg , O.; - gren, Luntmakareg, 18, G.; a. t. Norr a. t. Norr , r. t ' O. V., Posttj.-man, Karlbergsvägen 51, Va. & Starks Mek. Verkst., utför äfven bleck- _1 E., Postvaktm., Stureg. 40, O... O. plåtslageriarbeten, Ulfsunda'; r. t. _1 Jakob, Professor, Grefmagnig. 51II, O.Dj. Ulfsunda 133. _1 E. A., Redaktör, Götg. 83, Sö. _1 Gustaf, Metodistpastor, Hornsg, 29 B, _1 E. O. H., Redaktör, Salviigränd 3, St. Sö. -2 K.V., Redaktör, Norrtullsg. 55, Va. JÖNKÖPINGS JURIDISKA 8VRÅ HA.MNGATAN _

15 ') Eriksson. 349 I 1 Eriksson; 2,El'ikson'; 3 Ericsson; 4 Eric- 1 Eriksson; 2 Erikson; 3 Ericsson; 4, El'ic-, son;' 5 Ericklls~n;6 Erickson. son; 5 Ericksson; 6 Eric'kson....i. Reinhold, Redaktör, Linneg. 4, O.; a. t. _1 A., Speceriaffär (inneh. Fröken A. Eriks- " Norr ' son), Valling. 16, C.; a. t ' -J' C. Birger, Repr. för Lilla Edets pappers _1 A. G., Speceriaffär, Högalidsg, 34 B, Sti.; bruk, Karlbergsvägen 65, Va.; a. t. bost, S:t Paulsg. 14, Bä., Vasa _10. T., Specerihandel (inneh.oscar Eriks- _1 Erik, Repr. föl' A.-R. Ahlseil & Ahrens, son), Nynäs 7 o. Grönbrink 4, Lilje- Narvavägen 3 n. b.; O.Dj.; a.' t holmen.... '","< Olof l:erevisor i Försäkr.-insp., Bar- _s, Gustaf, Speditör, Braheg. 4'11, O.; a.t. karby; r. t. Barkarby 85.. Osterm ' _s Eina~~iksban~stjänstem., Artillerig. 40, -"& 90, Gustaf, Speditörer, Braheg.44 1, O..l.:IJ.; r. t. Osterrn. 599, a. t O.; a. t. Osterm _BS Eftr.,,G. E. Sadelmak., Surbrunneg. 18, _3 Alfred, Stationsinsp., Statienshuset, Lilje- Va.; bost. Döbelnsg. 64, Va. holmen; r. t. Järnv , _2 Louise.i Sjuksköt.a, Förest:a föl' Betania- _B Bror G. A., Stationsskrifv., Ad. Fredr, stiftelsen, Birgerjarlsg. 112 ly, Va.; a. t. Kyrkog. 13, C.; a. t , r.t _1 J., Stationsskrifv., Sot Paulsg. 35 A.t, Bä. ~l l;. F., f. d. Sjökapten, Helgag. 10, Sä. _s & Kjellströms Stenhuggeri, Aktieb., Vär _1 J. E: V., Sjökapten, Holländareg. 33 1v,Va.; tan; kont. Sibylleg. 11, O. r. t _B Gustaf V., Styrman, Mosebacketorg B!"._2,S. M., Sjökapten, Roddareg. 10, Sä. t. h. ip'orten, ss., a. t. Söder _B E. Bo, Skeppsh'andl., Katarinavägen 11, _s Alma, Sybehörsaffär, Qstgötag. 28, Bö. So.; r. t o. 2141; affär G':la _1 Emma, Sybehörsaffär, Angsliljan 2, Grön- Fiskarhamn. 15 o. 1'6. dal, Liljeholrnen. ' _1 J. O., Skoaffär, Roslagsg.21, Va.; host.s, h. _2 Märta, Tandläkare, 'I'egnerslunden 9 11,,_l A. M.: Skolkökslärar:a, Hvilan 1, Mälar- Va.; r. t. 4598, a. t. Brunkeb ' höjden. ' _1 Georg A., Tandtekniker, tandlaborato- ~l Per, Skomak., Sibylleg. 43 & 45, O. rium, Braneg. 12,111,O.; a. t _1 C. A., Skom.-mäst., Holländareg, 12, C. Ericsson &; Köhler, Aktiebolaget Tapet- _1 Hilma, Skrifbitr. i Pensionsstyr., Upsalag. affär, Norrmalmstorg 16, C hörn. af 2o.b., Va. Biblioteksg. /.,, ::-1A. M., Skrä..dd., Kyrk~~årdsv.40, En~kede. _1 Ivar, Tapetser. o.dekoratö~,sveaväy.i38,c....:.1e., J.,. Skraddare, 'l'järhofsg. 12, So;; a. t. _1 Helmer, Teknolog, Drottningg. 97, Va. Söder 745. _B C. Ivar, Tjänsteman i A. R Billiga Tom-...:..1G., Skrädd., Kåkbrinken 4, St. (mellan ter, Klarabergag. 58, C.; :1. t. Norr Stortorget o. Yästerlångg.)... ' 22045, r. t. 2568; bost, 'I'orsg. 31, Va.;,--1K. A. Skräddare, Skeppareg. 23, O.D,j. a. t. Vasa _2 John S.; Skrädderiidk., Norrlandsg. 13 J, _2 Daniel, Tjänsteman, Heleueborgsg. 7 11,. C.; a. t. Norr 9843, r. t.11735, boat. Sö.; a. t. Söder s. h.: a.'t. Brunkeb _G Erik Kr., Tjänsteman i Riksbanken, Up- -< Carl, Skådespel., Tuleg. 32 AIlI,Va.; a. t. landsg. 70, Va. < V.asa 5~5.1~:..0'". _1 Hugo, 'I:jänsteman, Grefg.5S, O.Dj.; a. t. - Judit, Slöjdlär.a, Rådmansg. 69, Va., a. t ,Yasa I _1 Nils G. J., Tjänstem.. (Sthlms El-verk), I -'-.1,E., Slöjd- & möbelmagasin, Mästersa- Kungsholmsg ö. g., C. muelsg. 47, C.; a. t _8 R. G. E., Tjänsteman i lförsäkr.-.(\.ktieb. _3 J. A., Slöjdmagasin, Sergelg. 2, C.; a. t. Skandia, Stureg. 40, O.; a. t. Osterm. 591; bost. s. g. 4 m _, John A., Smed, Köprnang, 16, Si.; a. t. _B Hobert N., Tjänstem. Fatburgsg. 3 ä ll, Brunkeb So.; a. t. Söder E. G., Snickare, Kv, Ängsliljall 1, Grön- _2 Ruth, Tobakshandel, Hornsg. 4:0, Sä.; dal, Liljeholmen,. a. t J. Y., Snickare, Linneg. 33 & 35, O.Dj. _1 Gösta, Tryckeriförest., Dianavägen 107,. _1 & Hultbom, Sni6keriaffär, Jakobsbergsg. TT(L; tryckeriet: a. t , ', " 2,2, C,; a. t _4 Rich., Trädgårdsarkitekt, ritar, anlägger _3 Elias,.Snörrnak., snörmakeri o. bost. St. o. renoverar parker o..trädgå-rdar, Apel- Yattug. 2, C.; a. t. Norr 184 Hl, r. t. bergsg. 50, C ' _1 E. A. L., Trädgårdsm. Aspudden. STOCKHOLMS- TIDNINGENS annons», och pren.~;"eratio,,;s,i>ris.,ä~(), billigast, I av.~ Stockholms ~ storre dagliga ttdnmgar _

16 850 Eriksson -Erlandsson. le:!'iksson; 2 Elrikson; 3 Ericsson; 4 Eric- 1 Eriksson; 2 Erikson ; 3 Ericsson j 4 Ericsonj 5 Ericksson; 6 Erickson. son; 5Ericksson; 6Erickson. _s J. O., Trädgårdsrn., firma Oscar Ericssons -' Josef Harald, Verkm., Norrtullsg. 23, Blomsterhandel, Stureg. 48, O. uppg. BI, Va.; a. t. Vasa Ericssons E., Trävaruajfär~ Lager af furu _1 K. Kl Verkm" Flemingg. 75, C. i och öfträ, BirgeI:iarlsg. 6, O.; r. t. -~ ValfrId, Verkm., Stärbhus, 3558, a. t. Norr Telegr:adr.: Va.j a. t. Vasa Birkag. 7,.AIlträ>. -' A. L., Verktygsarb., Kungsholmsg. _1 G. A., Tullroddare, Renstjernasg. 24 III,ss. ö: g., C.; a. t. Kungsh \ -' C. J., Tullvaktm., Götg. 37 n.b., SÖ.; a. t. Erikssons' Filip Wienerbageri Greftureg , r. t. Söder ' O '.. ' _1 J. E., f. d. Tullvaktm., Braheg. 25IV, O.; 20 B,.: a. t. Ostorm a. t _8 Nils, Violinist i Hofkap., Rörstrandsg. _2 P. E., Tullvaktm., Backvägen 23, En- Va.;.a. t. Nor! 21278, 52, skede; a. t. Ensk _2 E. G., Akare, Frejg. 73, Va.j r. t. Vasa _1 Filip F., Typograf, Majorsg. 9 B, O. -' Herman, Akare, Odeng. 54 III, Va. 12. _s J. Olof, Typograf, Karlbergsvägen 75, Va. _1 A. L., Ankefru, Tegners!? 35, Va. _s E. Hj., Uppbördsman v. Sthlms Gas- o. - (Ericzon), Albertina, Änkefru, Dalag. Elektr.-verk, Urvädersgränd 6 B, se. 52 II ö. g" ing. B, Va.j a. t. Vasa 76. -' E. G., Urmakare, Malmskillnadsg. 38, C.' -< Andriette, Ankefru, Upsalag. a. t ; se annons å kartan. Vasa , Va.; r. t. _1 Hj. ~., Vagnmak., ~arlbergsvägen 82, -~ Anna, Ä.nkefru, Klarabergsg. 2,l;..C. Va.. a. t. Vasa 9153, verk,llt. a. t Anna, Ankef.ru, Uplandsg. 27, va. _IS, Bröderna, Vagnmakeri, Asög. 38, Sö.; _2 Charlotta, Ankefru, Munkbrog. 8,. a. t a. t Si.; _s A. G., f. d. Vaktm., Stureg. 4.0IV, O. - (Ericzon), D.), Änkefru, _8 Albin, Vaktm. (Telegrafstyr.), Osterlångg. Sö. j.a. t. il0829. S:t Paulsg. 29l1I, 1, Si.; a. t. Brunkeb _8 Aug., f. d. Vaktm., Kungstensg.55, Va.; -' E. K., Änkefru, Holländareg. r. t. ~ All, Va.; a. t. Vasa _2 H. E., Ankefru Cigarraffär, Hornsg. 142, _1 C. Axel, Vaktrn. i Generaltallstyr.Bkepps- Sö.; a. t bron 38 IV, St... _2 H. L. Ä.pkefru, Rörstrandsg. 4, Va. -' C. E. V.,l:eVaktm.(Skand.Kreditaktieb.), _1 Ida S., Ankefru, Hökensg. lji, Sö. ja. t. Observatorieg. 19, Va.; a. t. Vasa Söder 54!J.2. _1 C.O., Vaktm.(TuIlstyr.),Fridhemsg. 38, C. _s Inga EJ;Jka,Ankefru, Tyskbagareg.3 n.b.,'o. _s Carl, Vaktm. (Stadsing. kont.), ValIing. _s Lilly, Ankefr~ Srt Paulsg. 33 AIII, Sö. 36 II, c.; a. t. Brunkeb _1 M., Ankefrp, l:sveavägen 104, Va. ~'Erik, Vaktm. (Jönköpings MalmskiIInadsg. 32 1, C. Jur. Byrå), _1 Mathilda, Ankefru, r. t Barnhusg. 8 III, C.; _8 F. V., Vaktm., Värmdög. 2, Sö.; a. t. -' Mathilda, Ankefru, Tavastg. 11, Sö.; a. t Söder _1 G. E., l:e Vaktm. (Krigshögskola:p), ÖB- _8 M. C.,.4nkefru; Uplandsg. 29, Va. ' termalmsg. 8 III, O.Dj.; a. t. Osterm. _s M. L., Ankefru, Norr Drottningg. 41, C.; a. t. -' Johan Fl:edrik, l:e Vaktm., Grefg _s -Nerpin, Nanna, Änkefru, 'Odeng, 37,.Va. ö. g., O.Dj. -' O. J., Ankefru, Skeppareg. 68, V.D;. _.s Rob., Vaktm. (Förmynd.-kamm.), Brunns- -< Sofia, Änkefru, Högbergsg. 39 B, Sö.; a. t. backen 6 III, ss. Söder J 14. _1 P. G., Vedgård, Ynglingag. (utan nr); a. t. _8 Sophie, Ankefru, Dalag. 54, Va.. Vasa 436, r. t. Vasa _1 Walborg Decideria, _2 Arv., Vedhandl., Grefg. 53, O.Dj.; r. t. malmsg. 45, O. Änkefru, Öster- -' ,' F. Algernon, Öfverinspekt., Odeng. 46, Adolf, A. R, Ved: o. Kolhandel, Norr- Va.; r. t tull, Va.; r. t. 6801, a. t _s E. A., Öfv!lrste, Storg. 48IV, O.Dj. _2 K. J., Vedhandl., Handtverkareg. 27, G.; _1 M. S. E. Öfverst:a, FjäIIg. 23 A, Sö. a. t. 2704; bost, Parmmätareg.15 II, C.; -< G. A., Soinavägen 51, Va.; a. t. Vasa r. t _8 Rudolf, Styrmansg. 35, o.is; r. t _2 Carl, Verkm., Krllkmakareg. 7 An.b., SÖ.; Erlandson, A. M., Banktj-rnan, Badstug. 39, a. t. Söder ISö.. 20 VASAGATAN 20 A.-B-. SVENSKA METALLVERKEN Se annons A sid. 27. t

17 r Erlandson- Eskilsturiaboden. 351 Erlandson, Edv., Expressbyrå, Sibylleg. 34, Ernströni & Medberg, Bokbinderi, Etui- o. O:; a. t. '9316, r.,t. 7~4 26. Portföljfabrik. Regeringsg. 30 II, O.; ~ Hildur, Fröken inneh. Blomsterhandeln a. t. Norr 19405, r. t »La-Roseu, ~tureg. 30, O.; bost. Väst- - E. V., Lärov.-adj., Högalidsg. 44, Sö. mannag, 41, Va.; a. t. Vasa se äfven Ehrnström,.. - Axel; f. d. Godsäg., Villag. 18 & 20v O. Eronn, Axel, Journalist, Mariehäll, Alfsjö; -s" Arvid, Herrekipering, Klarabergsg.' 40, a. t. l\lfsjö \ - G.; a. t.. Norr Ersson. Carl, Metallgjutare. Renstjernasg. - Arvid, Köpman, V.ikingag. 18, Va.; a. t. 26, Sö.; a. t. Söder 1482., ' - Iwan, Montör, Maria 'I'rappgränd. 7, ss. - C. J., Snickare, Storg. 34, O.D}. - Arnold, Stål- o. Koppartryckare, Ring- Erlandss'on, A..H., Md.-chef, Vikingag. 8, Va. vägen 2, Sö.; a. t. Söder Einar, :Agenturer i Mode- O. Manutak- - Anton, Tapetserare, Birkag. r6 1V, Va. turvaror, N. Smedjeg. 13, O.; r. t. 93, Ersta Blomsterhandel, Ostgötag. 10, Sö.; a. t. 369., a. t K. M., Banktjänstem.,Valhallavägen 29, O. Ersta Konditori o. Finbageri' (E. Wallin o, - N. V., Civiling., Birgerjarlsg, 106, Va.; r. t. J. Hellberg), Erstag. 7, Sq.; a. t ,,a. t. Viasa Erstad, Gust., Grossh., Drottningg. 114, Va. - Peter, Direktör, kontor Drottningg. 6, Erteberg, Vilh:lt, Fröken, Modeaffär, Små-.C.; r. '.t ; bost. Sibylleg. 9, O.; landsg. 10, O.; a. t " r. t Ertman, Emil, Skeppsfurn., Grefg. 25, O.D}. - K A., Fil. kand" Odeng. 21, Va. - & Co, Emil, Speceri- O. Skeppsfurneringa- - J. T., Handelsres., Bergsg. 13, O.. affär, Skeppareg. 8, O.D}. - Emil, Håndl.r-årtillerig. 91 t. v., O.D}. - se äfven Erdtman. I - Einar, Köpman, Jakobsbergsg. 32, '0.; Ervin, B., Marining., 'I'egnersg. 45, 'Va. a. t Esberg, Hilma, Fru, Hamng. 15, O:; a. t., -e-. Fritz N., Postexp., Bjursholms plan 5, Sö Alb., f., d. Postmäst., Odeng. 21, Va.; Esbjörnson, O. E.,Förrådstörv.,Söderrnannag. r. t , Sö. 'I - Alfred,. Snickarmäst., Torstensonsg. 13, - Alfred, Grossh., Odeng. 34 IU, Va.; r. t. O.DJ.; a.' t. Österm., , a. t Telegrafadr.: Hud- ~- C. E., Stationsinsp..vid Stat. Järnvägar, björn. Hudar, läder d. garfämnen. Tjärhofsg. 3, Sö.; r, t Esbjörnsson, E. G. Bertil, Ing., Heleneborgsg. Edvard, Tapetserare, 'I'egnersg. 35, Va.;. 25 AIU ö. g., SÖ. i a. t " - C., Ingeniör, Kristinebergsvägen 3 GIll, O. - W., Tapetserare, Jungfrug. 7 A, O. - Tekla, Ankefru, Linneg'156, O.D};, Erling, El"ik gi{kllpel)mäst., Organist, Jung- Esk, K: G.,.Handl., Odeng. 32, ~a.; filialer frug.12,.o.dj.; a. t BugerJar]sg.112, Va.,o.,Rorstrandsg. - se äfvenehrling.. 1~, Va. I. ','. Erman, S. L K, Ankefru, Observatorleg. 5, - Sven Robert, Telegr!tfasslstent, Yallmg. Va.,..,0 81, O.; r. t r Ernberg,: Harald, Med. dr, Ofverläkare, Eskilson. S. Aug., Dir., 'Forstensonsg.,4, Linneg. 7, O.; mottagn. hvard. fr. kl. 3. O.D}.; r. t , a.1t K H., Förste Pastor o. Öfverlärare å - K A" Handl., Observatorleg. 22, Va.; Långholmen. a. t. Norr 8867, r. t. [6247. : _ Jarl, Regeringsråd, Linneg. 22lII, Q. Eskilsson, Joh., Agentur- ol säckatrår, Rör- Erne, Gustaf, Disponent,Karlavägen 82, O,D}. strandsg. 42, Va.; r. t.!61 59, a. t,.vasa - Erik, Kontorschef, Stockholmsvägen 21B, , '. 'Råsunda; tel. Rås N. E., Folkskollär., Kruliimakal'ek 42, Sö. Ernhjelm. N. A., Skräddare, Linneg. 51 & 53, - C. F., Kopparslag., Fjälig. 29, Sö.; bost... O.D}; " S. g ' Ernhoff, P. M., Förvalt., Slakthuset, Enskede; - J. E., Köpm., Rörstrandsg. 42, Va:. a. t. Ensk P. K, Postvaktm., Dufnäsg. 16 JII, Sö: Ernmark, Gunnar, Direktör i A.-B. Nord. - Agnes, Ankefru, Villa Funibo-Norrviken,. Kompantete.Odeng.: 41V, Va.. tel. Norrviken 214.:" ' Oscar, Kamrer, Brännkyrkag. 73, Sö.; Bskilstuna-åffären,. Sven Fryklund, Sture- "a. t. Söder 11 82,. ' plan 6, O.; a. t. 6037; r. t.~o 34. Erno]f, J. F., Köpman, Hornsg. 77, Sö. Eskilstuna Boden (A.-B. -Eric: Cederlöf), Ernstberger, D., Agenturaffär, Drottningg. butik, kontor o.lager Humlegårdeg. 12, 14, O.; r. t , a. t. Norr 2654:':""" O.; a. t. Norr 6262,:t:. t STOCJ{BOLMS-TIDNINGE~ är Sveriges främsta annonsopgatl ~~ridi i alla samhällslager.

18 352 'I Eskilstuna-Magasinet-Etder. I ' IEssen, Erik, Grossh., Braheg, 51, Ö. Eskllstuna-Magaslllet, Malmtorgsg. 1, G.j - A' J Red.~ Birgerjar~~g.. 62, Va.. _ II'" a. t. Norr 4466, r. t A. Ch., An~!Jfru, Södermannag, il8, So ' M. H. H.. Ankefru, Sibylleg. 26, Ö. - Nya Rederi,A.-B., verkst. dir. Jac, Svens- - & Nordström, A. B., St.. Vattug. 7, G.; son, Skeppsbron 22, St.; r. t r. t o Eskilstunasliperiet, inneh. S. E. Petterson Esser, Gustaf, Förs. af Nya A. B. Vibrators O. G. E. Svensson, Kirurg.instrumentm., tillverkningar. Elektr. maskiner O. ma- Norrlandsg. 31, G.j a. t. Norr teriel m. m., Birgerjarlsg, 12, Ö.; r. t. - Trådverk, A. B., Regeringsg. 9, G.; r. t o , a. t. Osterm. 768 O Osterm. 785; privat r. t O. Eslöfs Skofabriks A.-B:s Nederlag, G:la Brog. bostaden Filialer i Göteborg, 32, G. Kristiania o. Köpenhamn. Esmarch, K. ~. E., Fröken, Artillerig. 16 BI, Essing'j Elov, Exp-förest, V. Stat:s järnv., ö. g., Ö.Dj. Uplandsg, 41, G. - W. F. E., Professor, Riddareg. 28 lii, Ö.Dj. - A. O., Instrumentmak., Valling..18, G. Espelund, O., Dam- o. Barnkonfe.ktion, Essingens Angtvätt, Aktiebolag, Stora Es- Västerlångg. 68 St.; a. t singen, Sthlm 1; verkst. Direktör Carl - Lydia, Fröken, Hökensg. 7, So.; a. t. Söder G. Widen; Förestånd:a Oscara Abra bamsson; r. t O. Stora Essingen.- Berthil C: L., Grossh., Mariag. 16 A ",. 12, a. t. Stora Essingen 12. Första Sö.; r. t klass 'Ivätt- o. Strykinrättning. - Lukas J., Köpman, Badstug. 51, So.; a. t. Estberg, F. L., Bankkamrer, Skeppareg.60, Söder Ö.D}.. - Nils B. L., Badstag. 5, so.; a. t. Söder - J. A., Disponent. Sibylleg. 40" Ö ,, Estelle, Ingeborg, Fru, exam. Sjukgymn., Esperanto, Se: Svenska Esperanto-Förbundet Nybrog, 15 B, O. o. La Espero Tidninger.. - Ida, Ankefru, 'I'egnersg. 39 III, Va.; a. t. Esping, Helge, Studer., Garfvareg. 3 1, G.; Brunkeb a. t. ~.ungsh Estenson N., Ing. Regeringsg. 88. G. - Gerda, Ankefru, Garfvareg. 3 1, G.; a. t. Estniska Konsulatet, Riddareg, 76, O.Dj.; Kungsh r. t '.. Esquenazi, E., Köpman, BrunkeLergstorg - Legationen, Riddareg. 76, O.Dj.; r. t. 13, G Esseen, B., Bruksförvalt., Karlavägen '90, Eterbyrån, Arsenalsg: 9 III, G.; r. t Ö.Dj. Eternitbolaget, se Skandinaviska EternitA.-B. - A. A. G., Änkefru, Flemingg. 30, G. Ethyl, Aktiebolaget, etabl. 1909, aktie kap. von Essen, G., Frih., Kapten, Västmannag a kr., utdeln. rör år , Va.;. r. t , 15 proc. Verkst.. dir. Ing. Gösta Ek- - C. R.. Frih., Löjtn., Kommendörsg. 39, ström, kassadir. o. omb-rnan Jur. kand. Ö.Dj.; r. t Bengt af Klintberg. Försälja: licenser - Fredrik, Frih.Jf, d. Riksmarskalk (stärbh.), för sulfitsprittillverkning, rörkylare, Strandvägen 23, Ö.Dj. förvärmare, kondensationsvätskeafle- - F. W., Frih., Ryttmäst., Greftureg. 5, Ö.; dare O. kemisk-tekn. apparater. Utföra r. t kemiska analyser. Uppgöra förslag och - Hans, Frih., Ryttmäst. v. Ljfg. t. häst leverera maskiner till kemisk-tekn. reserv, Strandvägen 49 O.Dj.; r. t. industrier. Leverera färskvattenbere-, ' dare,indunstningsapparater och intork- - W...H:son, Frih., Ofverste, Narvavägen 18, ningsapparater för sulfitkol och ke- O.Dj.. miska industrier, Birgerjarlsg. 14, Ö. - Cecilia, Fröken, Sibylleg. 63, Ö. Rikstelefoner: o 'I'ele- -.Hilda, Fröken, Eriksbergsg. 12 1V, Ö. gramadr.:»ethyl». -'- Elisabeth U. J.,. f. d. Hoffröken, Narva- Etnografiska Museet, se Riksmuseet. Tägen 16 1I,.Ö.Dj.. Ettler. M., Reklamteckn., Götg. 105, Sö. - N. S., Majors~.a, Styrmansg. 8, Ö.Dj. Ettlinger, J., Dir., Hofslagareg. 5 B, G, - Carl, Frin., Ofverstelöjtn., Parkudden, Etzel, Erik E., Fil. lic., Artillerig. 28 AJ Sthlm 14. Ö.Dj.; r. t , a. t Essen, Erik Raguel, Arkitekt, Rörstrandag. - Karl, Ing., Bil'gerjarlsg. 18, uppg. Dr, Ö.. 4 1, Va. Etzler, Carl L. Johnsson-, Pastor, Bergsg. Ida, Fr\l, S\'edenborl!:~g:...?,.!ö. 39_\i'..~o_ JÖNKÖPINGS JURIDISKA HYRA HAMNo AT AN I 5 ---~----~

19 " Eugeniahemmet-Exportaci6u de Svecia,,363 Eugeniahemmet, 'Norrbacka, utom Norrtull, Ewerlö], Astrid o. Alfhild, Fröknar, Drottning- Sthlm 6.. 1'; ' holmsvägen 5A, O.; a. t. Kungsh.'5 87'~ von Euler-Chelpin, H., Professor vid Stock- - Alf, Jur. kand., Dalag. 10, 'Va., holms Högskola, Fil. dr, Drottningg. - C~ B., Löjtn. v. K. Flottan, Engelbrektsg. 1~8, Va.; boat. Klippan 4, Lidingö, 21, O:... villastad..,,'., - Axel, Tjänsteman, Biblioteksg. 26; O. Eurön, R., G.,f. d. Fabr. Osterlångg, 39, St. r. t. 58.~.9. - Elisabet,'Fröken, Lektor, Ringvägen - Amanda, Ankefru, Kungstensg. 42, Va., 106v. Sö.; r. t. Söder 209. Evers, Hilda, Generaldir:ska, Stureplan 4, O. - A. J., Änkefru, Uplandsg, 63, Va. "[Eversin, A.-B., Oljor, fernissor, bonvax m. m., Eurenius,W.,Banktj:man,Drottningg.ll0, Va. kontor, Rådmausg. 90, Va.; r. t. 228'73, - Anna, Fröken, f. d. Kontorsskrifv. v. Sta- telegrafadr.:»everain». Fabrik, Artiltens' järnv., Solnavägen,ll7IV, Va. lerig. 5, O.Dj. " ' - A. G. J., f. d. Rektor, Fil. dr, Vinter- Evert, A. J., Änkefru, S:t Eriksg, 82, Va'. vägen 37, Råsunda; r" t. Rås. '2 24. Evert-Pettersson, Emil, Direktör, Birger- - Malte,,Sjökapten, S:t Eriksg. 16, C. <jarlsg. 41 B,,G.; r. t, Europa, Ä.terförsäkringsaktiebolaget, Va- Evert & Molin, A.-B., Kemikalier, färgstofter sag.5, C.; r. t o , a. t. m. m., Export o. Import, talg, trä- 247,67. ~ " destillationsprodukter, kolonialvaror, Euroj"'iska Varu- & Resgodsförsäkrings- Wahrendorffsg. 1, C.; r,t.16796; tele-, ' llktiebolågu,. verket, dir. A. T. Ham- Evert~ö.~~~~kk::~~~~~~lling. 3111I, C.; r. t. marstrall, 'ngelbrektsg. 15 & 17,fÖ.; }, r: t. 58 6~, a.,t. Norr 28488,?ir.: r. t - Emma, Fröken, Västerlångg. 37, Si.; a. t flelegrafa,dr.:»europeiskan, Brunkeb. 163.,,' I Eyaldt, W:' Fru, Kaptensg, '17\ O.Dj.; a. t. Ewerth, J. r., Ing., Bibylleg. 81, O; '.. ; Österm ' Ewerton, HJ., Afd.-chef, 'I'uleg, 26, Va.; a. t. Evander, Inga, Dokt:a, Linneg , O.Dj. Vasa 79,76. ' ' Evangelii Härold, red. o. expo Tegnersg.29, Ewertz, O. W., Kriminalöfverkonst., Spina- Sthlm 3; r. t. 2458, a. t vägen 123, Va.; a. t. Vasa'5237.:. Evangeliska, Brödraförsamlingen, Stureg. Ewetz, Axel, Köpman, Frejg. 9,' Va.; a.t. 34, O.,. \ '., - Fosterlands Stiftelsens Missionsbokhan- Ewing, Gottfr., Afd. chef l A.-B. A. Bon-, del, Mästersamuelsg. 42, Sthlm 3; a. t. thronvn. Bantorget 18,.9,; r; t ; 4378, r. t. Norr 934." bost, Appelviken; r. t. Appelv :: Fosterlands StiftelsellsMissionsillst., Jo- Eworth, _Evert A:son, Civiling., Direktörshannelund. Sthlm 3.. assistent hos Å.-B. Arvid Böhlmarks Evangelisk-Lutherska Missionsfören., Stock- Lampfabrik, Rörstrandsg. 1411, Va.' ;, holmsr/lokal Jakobsbergsg. 45, C.; öp- Exact, A.-B., Förvaltar Säkerhetslåset»)COpen onsd. 11-'-12 f. m., a. t mets patent», Scheeleg. 14, C.; "1'. t. Ewe, E. Wilh., Byråchef, Kungsholmstorg, '.,, 8 1V,' C.; r. t ,.. Excellent, se A.-B. Vapenfabr. Excl,lllent,. Evelius.V. M., Fröken, Östermalmsg. 23A,O. Excelsior, Frukt-. o. Blomsterhandel, inneh. Evensen, A., Disponent, Uplandsg. 16, Va. Gunnar Björnbom, Götg. 32 B, (3ö.; :- Gunnar, Ing., Västmannag. 95, Va.; a. t. r. t ', " Vas å 801. I'.,'- Hattfabriken. se Hattfabriken E'xcelsior. Everc]eanCo(GustafEkström),Herrekipering Ercelsior, se Hotell Excelsior. '_ ';; " o. specialaffär. 'för impregn. Linneva- - Special firma för gummi- o. sjukvårdsarror, Drottningg. 47, C.; a. t , tiklar, Klarabergsg. 29, C.; a. t.l0'l63, I r. t :Filial Klarabergag. 58, C.; r. t ~). a.t. '18951;; fabrik Kungstensg. 46, - Tryckeriet, Karlbergsvägen 44, Ya:; a, t. Va.; ii-.t: Vasa? 00; bost, Dannemorag. Vasa 8467., " ' :4, Va.; a. t , r. t. Vasa Tvätt- o. stryk~1!rättn.,birgerjal'lsg;3~, C: Everitt, Helmer,: lng., Rådmansg. 84, Va.; Expeditioner, se Ambetslokaler. r. t Experimentalfält, Lancltbruksakademiens, 1 Ewerlöf', Vi)ttor, -Apotekare, Engelbrektsg, utom Roslagstull. ' 21 11, Ö.. (. Export- & Import-A-B. Skandinavien, Bla- - JohrrGotthard, Byråchef i Kungl. Gene- sieholmsg, 311, D.; r. t.';;233'96. raltullstyr., Sveavägen 96 1V, Ya. Exportaci6n de Svecia, månatlig tidskrift på -; Elinl Fru; Folkungag. 42 e, Sö. spanska språket,. utgifven af Sveriges. --_ STOCKBOL, MS..T, IDNINGENS annons. och prenumerationspris äro.billigast - av Stockholms s~örre 'dagliga tidningar. ', 12 Adresskalendern {922.

20 354 Exportföreningen-Expressbyråer. Allm. Exportförening, hufvudred. Dir. Expressbyråer (forts.): Erik Nylander, Vasag. 6, C; '1'. t. o. Byström & Lövgren Norrbackag. 4 Va. a. t. namnanrop. nexportföreningen». Centralexpressen, GJa Brog.23, C.; 'a. t. " ExportfOreningen, se Sveriges Allm. Exportf Exportföreningens Fastighetsaktieb., Vasag. Cykel-Expressen, Beridarebansg. 12, C.; 6, C.; r. t. o. a. t. namnanrop:»ex- a. t. Norr 8054, r. t ' po~tfören»..,enqelbrekts Express o. Vedaffär, innebo - Kreditupplysningsbyrå, St. Vattug.20, C.; Gust. o. Wilh. Andersson, Odeng, 16, r. t. Dr> 50, 3553, Telegram- Va. adr.:»exportcredit». Engelbrekts Ilexpress Döbelnsg.91 Va.: Exporträreningens Utländska Reklamafdeln., r. t. o. a.. t. 1ö813: " Vasag. ~, C;; r. t. o. a. t. namnanrop Express Östgöten, Östgötag. 17, Sö.; r. t. Exportforemngen. 7270, a. t Exportkompaniet.Svecia Aktiebolag, Stads- Expressen Fenix, Birgerjarlsg.: 25, C. gården 10, So.; r. t ,9829 o (ing. Brunnsg., 2);' r. t. O. a. t bvr å "Forsberg & Lindström, Kungsholmstorg E xpress yraer:.,5, C.; r. t , a. t. Norr Abarona, Fle.mm~g. 41, C.: a. t. ~82 ~.1. Preys Express A R., Hofspeditör. Huf. A-Expre.ssen, mneh.? F. Holger, Gasgrand vudkontor Greftureg. 11, (J. Möbel- 1, St., a. t ~, :. t transport in- O. utrikes under garanti. A.-B.-C.-Expressen,Narvavagen 23, O.D)., Magasinering af möbler etc, Varuber. t. 711 ~5, a. t låning, Auktioner, Speditionsafdelning. AdtYlf Fredriks, Uplandsg. 11, Va.; a. t. Varutransport r. t A.-.B. ~ohnssons Expressbyrå, S~org. 15, G~ssexpressen, L:a Vattug. 19 B, C.; a. t. O.D}. och Jungfrug. 48, O.D}. 4923, r. t ,. A.-B. Norrmalms. Mästersamuelsg. 24, Gustaf Vasa Express- O. Flyttmngsb~ra, C.; r. t. 5236, 13180, a. t..132, Uplandsg. 44, Va.; a. t. Norr 4546 o. Albelin, A. J., Sibylleg. 81, (J.Dj..?339, r. t. Vas~ Al1liance, Kammakareg. 44-, Va.; a. t. Göta Expressbyra~. E. A. Hermansson, Norr 1418, r. t S:t Paulsg. 5, So. Allm. Expressbyrån, Regeringsg. 28 B, Hall-Expressen, Centralsaluballen(inneh. C.; a. t. 611, r. t. Norr 611. Sven Fredriksson); a. t. Norr 10456, Allm. Expressen, Skåneg. 47, Sö.; a. t. r. t ' Högalids Express- o. Vedaffär, Högalidsg. Allm. Kurirexpressen, Vegag.12, Va.; a. t 36 B, Sö.; a. t I 5940, r. t Hötorgs Expressen, Hötorgshallen 16, C.; l-a. t. 76. Ande.~ssons, C. O., Expressbyrå.& ved-' n'ex,pressen, M,almskillnad,Sg. 41, C.; a. t. affar, Styrmansg. 12, (J.D).; a. t o , r. t *1323, r. t. Osterm Jakobs Expressbyrå, inneh. A. A. Telj- -A d O k E V d ffi' stcdt, Lästmakareg. 6, C. nersson,. s ar, xpress:.0. e a ar,. Katarina, Åsög. 36 A, Sö.; r. t , a. t. Gr~fmagU1g. 17 A, (J.D)., a. t. Norr Se annons å kartan. At 2l4~E~6. 'E d h k l fr" Klara, inneh. C. A. Rydberg, St. Vattug. ~s xpress, xpress-, ve. oc o a ar, 11, C;; a. t. Norr 6292, r. t, Tomtebo~. 17, Va.; r. t , a. t. Kungsholms, Kungshclrnsg. 28, C.; r. t. 8593, filial Upsalag. 9, Va.; a. t , a. t ' Bele-Expressen, inneh. K. A. Dahlberg n. Bll'kag. 14, Va.; a. t. Nor1" ' L;;";,;em.ne;;l;;ls;"";;E;;;x,,,,pr;; e;;.ss~, Engelbrektsg. v, (J.; Bergs Transportbyrå, N. Bantorget. C. r. t. 1, a. t. 1 O (Bilar); r. t , a. t. Norr Lindgren, C. A., Vegag. 2, Va.; a. t Birgers Expressbyrå, Roslagsg, 8, Va.; Linne-Expressen, Linneg. 50, (J.; r. t. a. t Birka Express, Karlbergsvägen 29A, 'Va.; Magasin, & Transport-åc-B, Magasinea. t. Norr '. t ringar o. transporter ombesörjas, Blasieholms Expressbyrå, inneh. Frans Hornsg. 35, Sö.; r. t ' R. Strand, Wahrendorffsg, 8, C. Maria, inneh. C.O. Asthrin, Svedenborgsg. Bröderna Jansson, Birgerjarlsg. 33, C.; 4 B, Sö.; a. t. Söder 33795, r. t a. t. Norr 5553, r. t Mattens Ilexpress, Uplandsg. 84, Va. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 2Ö~~;~~:;:~7. 20

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts

Om Anders Gustaf bodde i Krabbsjön under hela sin uppväxttid vet jag inte då husförhörslängd 1852-1862 inte undersökts Släktforskning Anna Lisas föräldrar, syskon och deras ättlingar Fadern Göras Anders Gustaf Andersson Födelsebok 1833 Grangärde Anders Gustaf f: 18/12 döpt: 19/12 Föräldrar: Faddrar: Anders Olsson och hustru

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer