32 III, Ö.; a. t

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32 III, Ö.; a. t. 22080."

Transkript

1 Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska, Birger- - Axel, Grefve, Löjtn., Östermalmsg. 45, jarlsg. 102, Va. Sthlm 5. Crusell, Carl, Verkm., Uplandsg. 73, Va.; a. t. - C. B. S., Grefve, f. d. Major, Johannesg. 26, C. Vasa Cruzell, E. A., Fru, Östermalmsg. 161, Ö. - Ebba, f. Kreuzer.Grefvinna.Bturcg.b ', Ö. - se äfven- Krusell. Oronhjelm af Flosta, Ebba, Ankegrefvinna, Cubas konsulat, Drottningg. 66 1, C. Karlaplan 4, Ö.Dj.; a. t Cube, lnez o. Pauline, Fröknar, Pipersg. Cronholm, Nils Ch. F., Byggnadsing., Grefg. 2 m, K. 53m, Ö. Cullberg, Alrik, se Sunden-Cullberg. -:- C. V., Grossh., Aktiebolaget Alfort & - se äfven Kullberg. Qronholm, N orrlandsg. 14, C.; r. t. Cumlin, C., Flaggjunkare, Urvädersgränd Åkersberg Sä. - Augusta, Ankefru, Karlavägen 33, Ö... - se äfven Kumlien. Cronland, Mimmi, Ankefru, Artillerig. 18, O. Cunardlinien: Julin, S., Agent, Skeppsbron Cronlund, Amanda o. Mina, Fröknar, Götg. 22, St.; r. t. 2844, a. t. 2435; bost. 75 III, Sä. Torsg. 2, C.; a. t Carl Bonde, Grossh., Norrtullsg. 27 B, Va. Curman, Knut, Byråchef i lotsstyr., Val- - Martin, Handelsres., Götg. 75 m, Sä. hallavagen 43 1V, Ö. - se äfven Kronlund. - Sigurd, Fil. lic., Arkitekt, Karlavägen Cronquist, Karl Fredr., tureg. 39, Ö. Byggn.-ritare, Gref III, Ö.; a. t A. A., Fröken, Västmannas. 27, Va. Cronqvist, Anna S., )!'ru, Cigarraffär, Engel- - K.A. F., Handl., Kungstensg. 38, Va. brektsg. 6 A, O. - Carl, Med. dr, Prof., Florag. 3, Ö.. Maria, Fröken, Kungsg. 371, K.; a. t. - N. R., Telegrafdirektör, Florag. 17 II, Ö.; r. t Cronse11, S., Agent, Yästmannag. 17 A, Va. Curtz, N. P., Major, Karlavägen 46, Ö.Dj. Cronsioe, Sam. J., Handl., Ostermalmsg. 33!V, Oyele-Expressen, St. Badstug. 4 (hörn af Ox- Ö. torgsg.), C.; a. t. 8054, r. t. Norr D., Ingenjör, Valling. 33, C. Cygnreus,.!t-.. W., Kanslisekr., Stureg. 48, Ö. Cronsjö, A. F., Kapellmäst., Grefmagnig. - Beda, Ankefru, Stureg. 48, Ö. 16, Ö.Dj. Czapek, J. V. H., Handelsres., Kaptensg.17, - Edvard, Målare, Hjärneg. l, K.; a. t. Ö.Dj. Kungsh Cronstedt, A., Fröken, Odeng. 71, Va. - E. Fr. W., Grefve, Amanuens, Brunke- D - kont. Smålandsg. 17m, C.; kontorstid 8-4, lörd. 8-2; Dabelstein, Pehr, firma '!'opp & Dabelstein, bergstorg Sigge, Grefve, 2, C: Arkitekt, mottagningstid 9-12; r. t a. t. Greftureg. 76 B, Ö. Kontor Norra 12599; bost, Sveavägen, Djurs h olm; Blasieholmshamnen 5 C, Sthlm 15; a. t. r. t , r. t Clas, Grefve, Civiling., Nybrog. 15 A Il, - Per, Ingenjör, Greftureg. 76 B,' Ö. Ö.; r. t , a. t Dacker, Anna, Ankefru, Kammakareg. 29, C. - R., Grefve, Kapten vid Flottan, Gref- Daelander, Julius, Postexp., Regeringsg. tureg. 13 J, Ö.; r. t V, C. Cronstrand, M. o. E., Fröknar, Humlegårdsg. Daelman, F., Baronessa, Blasieholmstorg ]~ ~ 1~ a - N. och E., Fröknar, Observatorieg. 21, Daeumichen, Max, Grossh., Kungsholmsg. Va. 14, K; a. t. 4417, r. t Cronström, David, Civ.ing., Reservlöjtn., Drevel, A., Löjtnant, Sibylleg. 54, Ö. Vasag. 6, C.. - F., Majorska. Sibylleg. 54, Ö. Cronvall, A. C. A., Fröken, Grefg. 71, Ö.Dj. Dafgård, Gustaf, Apotekare, Prästgårdsg. - J., Gasmäst., Ropsten, Huset Nio ä, Värtan. 22, Sä. - Per, J ur. kand., Döbelnsg. 51, Va.; r. t. Dagbladet, se Stockholms Dagblad. Vasa 188, a. t Dagens redaktionsbyrå, Klara V. Kyr- Cronwall, Erik, Civiling., Bergsg. 16B1v, kog. 7, 3 h l tr., Sthlm 1; öppen kl. 6 K.; sommaradr Lidingö-Brevik. -t/li11 f. m., 2-1 /.8 e. m. (lörd. kl. 6-- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 250 Dagens Nyheter-Dahl. 1/.12 f. m.) Hufvudredaktören träffas Dahl, K. F., Barberare, Uplandsg, 24, Va.: i redaktionsangelägenheter 1/210-1/211 affär Kungstensg. 50, Va... f. m. o. 1/23-1 /24 e. m. - Lotten, Barnm., Greftureg. 70 BI, 0.;:1. t. Räkenskapskontor jämte huf- Osterm vudkontor för annonser, p r e n u- - Alexander, Bokhandl.,Döbelnsg. 55IV,Va.; meration o. expedition Vasag. 10, a. t. Brunkeb Sthlm 1; öppet 9 f. m.- 1 /28 e. m. - Birger, Bokh., 'I'egnörsg. 131, Va.; r. t. Filialkontor för annonser, pre- Vasa 84.. numeration o. expeditionst.nyg. GO.ttfr., Bokh., Greftureg. 48II, O.; a. t. 6, St. Osterm Träffas å Seelig & Cos Depeschbyrå Vasag. 10, Sthlm 1. kontor, Klara N. Kyrkog. 28, Sthlm 1. Dagens Nyheters Redaktionsbyrå,Kla- e. F., Byggmäst., Lundag. 35 m, ss., ra V. Kyrkog 6 Sthlm 1 (hörnet af a. t Karduansmak~~eg:); öppen alla dagar - B. W., By.ggnadsing., Uplandsg. 58 Irl, Va.; 10 f. m.-3 på natten (r. t. 1 42, 21 09,.1'. t. 2ti II 3828, a. t.»dagens Nyheten). Viotor.Byggnadsing., Ynghngag.13,Va.; Redaktören träffas säkrast 1-2 e m r. t Kassa- och räkenskapskont'or; Olof, ex.am. Civilingenjör. Patentbyrå Karduansmakareg. 12 Sthlm 1 öppet Drottnmgg. 34, G.; r. t. 5761, a. t kl. 9 f. m.-7 e. m. (r. t. 142; 2109, - Adrill;n, Direktör, Karlav~gen 50, O.Di 3828, a. t.»dagens Nyheter»). - Hedvig,.. Folkskolel:a, Sibylleg. 9, O.; Annons- och Prenumerations- a. t. Osterm kontor: l) Klara V. Kyrkog. 6,Sthlm 1 - J. A., Frisör, ~tureg.17, O. (hörnet af Karduansmakareg.); öppet.- A. R, Fru, Riddareg. 3, O. kl. 8 f. m.-1/28 e. m., lördagar kl. 8 - Rosa, Fru, Kungsg. 28, G.; a. t. 847, f. m.- 1 /27 e. m. Söndagar kl r. t f. m. och 1-4 e. m. (r. t. 142, 2109, - Hedvig, Fröken, Nybrog. 56 BIII, O.; 3828, a' t.»dagens Nyheter») samt 2).a. t. 225.?5. qust. _Ad.. torg 10 ~: b., G.; ingång - :S;Il~ur, F:.oken, Bergsg. 7, K iil.. till hoger I porten, oppet kl. 9 f. m. - S~g!Id, ~roken, Nybrogiv56 B, O. _1;'8 e. m., lörd, kl. 9 f. m.- 1 /27 e. m., - Siri, Fro~en, Hagag:. 3, Va... sönd, kl f. m. och 1-4 e. m - Olga, Froken, Pensionat, Braheg. 16. O. (r. t. 2319, a. t. 5938, 8059).. - G. W., F.öres~: för Koop. förb.s J>artiaffär, Daggdroppen Unzdomstidnl g b rå o Katannavage~ 9, So.; a. t. Sod\r D.' '" n, y.. ex:p. - F. G. A., f. d. Förste Intendent, VIceProrottmngg. 55, G.; prenumerat.ionspns "' Drottni O' 59m G l t t - 92 ressor, nmgg,,..30 pr ar; a.. _ ' r Carl Emil, Grossh., kontor o. bost. DaglIgt ~llehanda, NY~rVårt Land, :e- Kungsg. 28, G.; a. t. 847, r. t ~aktlon Hamng. 34,Sthlm l; b~ran Eric, Grossh, kont. o. bost. Storkyrkooppen hvard, kl. 8 f. m.-7 e. m., sond. brinken 10, St.; r. t f. m.-3 e.!d. R. t. 3715, e. E., Grufägare, Mästersamuelsg. 24, A. t. 9.(RedaktIOnssekreteraren), 8100 G.; a. t (Redaktionen). Redaktören träffas hvar- K. S. F., Handelsbokh., Bellmansg. 22 e, dagar f. m. (R. t. 5354, a. t. Sä.. (880).. _ L., Handelsförest., S:t Eriksg. 11, K. A;'In~nserochp'renumeratIOnmottagas - Edvin, Handelsres., Högbergsg. 32 A, Sä. a tidningens rakens~apskontor (R. t. - Bröderna, Handl. (speceri-), Karlavägen A. t ) I samma hus 1 tro 18, O., o. Birgerjarlsg, 35, G... kl. 9 f. m.-4 e. m. Kamreraren: R. t. - Fridolf, Handl., Osterrnalmsg. 281, O , a.. ~ Walfrid, Handl., Östermalmsg. 281, O. Expedition Hamng. 34, n. b., Sthlm - e. F., Ing-enjör, Baldersg. 3 V. 1; r. t. 5401, a. t Magnus, Ingenjör v. Sthlms Elektr.verk., Dagny, Veckotidning, Mästersamuelsg. Odeng. 30IV, Va.; a. t l)1l, G. - J., Inkasserare, Kungstensg. 53III, Va.; Dahl, Daw., Agent, L:a Nyg. 22, St.; bost. a. t. Vasa 1191~ Blekingeg. 63 A, Sii. - Alfred, Kamrer, Asög. 8PIl, Sä.; a. t. - Otto, Agent, Ombud för Tobaksfabriks- Söder firman W:m Hellgren & C:ni, Hornsg. - Ivar, f. d. Kapten, Lilljansplan 8, O.. 52, Sä.; a. t. Söder S. J., Kapten v. Elottan.Lilljansplan 5, O. - J., Arkitekt, Nybrog. 20, O. - O. F. G., Kassör, Hornsg. 52, Sä. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Dahl-Dahlberg. 251 Dahl, Folke, Köpman, Hornsg. 53, Sö.; r. t. Dahlander, Maria.Teokningslär:a, Rådmansg IV, Va. - Hugo, Köpman, Sveavägen 90, Va.; kont. - & O:os, J. '1'. F., A.-B., Afd.vkontor Re- Mästersamuelsg. 59 ö. g., C. geringsg. 37, C.; a. t. 9449, r. t _ Evald, Läroyerksadj., Engelbrektsg. 12II, Dahlbeck, B. P., Byggm., kontor o. bost. O.; a. t. Osterm Volmaryxkullsg. 6 m, Sö. _ Sigurd, Målare, Surbrunnsg. 24 v, Va.; - O. O." Kamrerare, Saltsjö-Nacka; a. t. a. t Nacka Cornelia, Pensionat, Vasag. 50, C.; a. t. - se äfven Dahlbäck , r. t Dahlberg. Fredr., Arkitekt, Valhallavägen _ E. V., Polisman, Högbergsg. 66 B, Sö. 97 IV, Va.; r. t. 3205, a. t. Vasa _ Robert, Prakt. läk., Malmskillnadsg. 48A, - K. E. S., Bagare, Hornsg.. 44, So. C. Spec.: matsmältningsorgan ens sjuk- - J. Bernh., f. d. Barberare, Asög. 75 m, Sö. domar. Mottagn. hvard, Edde, Bokhandelsmedhj., Kungsklippan _ J., Rak- o. Frisersalong, Västerlångg. 5 o. b, K.; a. t. Kungsh , St. (huset v. nya Passagen). - Gust., Boktryckeriförest., Vegag.16, Va. _ Yngve, Registrator, Kungsg. 28, C.; a. t. - O. A., Byggmäst., Rörstrandag. 36, Va Tor, Cigarraffär, Södermannag. 32, Sö. - Sigurd, Revisor, Kungsg. 28, C. - L. A., Civiling., Västrnannag. 14, Va.; - A. K., Sjuksköt:a, Västmannag. 53, Va. a. t. Brnnkeb A. V., Skräddare, Svartensg. 8, Sö.; a. t. - & Lindblad, Firma, Storg. 52, O.D}.; a. t _ Emanuel, Snickare, Mästersamuelsg. 40, - Severin, Firman äges af F. A. Hallgren; C.; a. t ; boat. Dalag. 26, Va. lager af fönsterglas m. m.; kontor - F. V., f. d. Styckjunk., Tomtebog. 37, Va. Brunnszränd 2, St.. Beda, Syatelje, Stureg. 17, O.; a. t Anna, Folkskolel:a, Artillerig. 48 B, O. _ G. E., Tillsyningsman v. Hälsov.-nämnd., - Maria, Fru, Husäg.a, Södermannaz. 30, ss. Fridhemsg. fl2iii, K.; a. t. Kungsh Mathilda, Fru, Bangårdag. 12, Sö. _ Johan H., 'Ijänsteman i Järnvägsstyr. - M. C. J., Fru, S:t Paulsg -, 25, Sö. Nybrog. 56 Bm, O. ' - Vega, Fru, Linneg. 58, V. _ Knut A. Ed., Tjänstem. i Järnvägsstyr. - Ida, Fröken, Registrator i Sthlms Dag- Nybrog. 56 Bm, O. ' blad, Timmermansg. 24, Sö. - Per A., Tjä::Isterp. i Järnvägsstyr., brog 56 B, O. Ny- - - Emil,Förman,Volmaryxkullsg.3, '/2~r.,Sö. C. Fr., Grossh., Upplandag. 14, Va., kon- - K. J. F., Tjänstem. 24, Va. i Riksb., Västmannag. - tor St. Nyg. 41 & 43, St. Lars F., Grossh., Högbergsg. 46 A, Sö. - Julius, Verkm., N orrtullsg. 23, Va.; a. t. - Carl, Handelsres., Karlbergsvägen 12, Va Ernst, Handelsres., Sigtunag. 12, Va. G. Hj., Värdebrefbärare, Kungstensg. - A., Handl., Västmannag. 14, Va. 531 ö, g., Va. Aug., Handl., Klara N. Kyrkog. 7, C.; - G. ~., Akare..Högbergag. 46 B, Sö. a. t _ B., Ankefru, Linneg. 10, O.. - (Dalberg), Nils, e. o. Hofr.snot., Advokat, - Bertha, Ankefru, Bane!.g. 21 II~ho.P}. Krukmak~.reg: 50, Sö... _ E., Ankefru, Kommendörsg. 37,O.; a. t. - P. G., Kassor, Ölandsg. 17 E, So ~: - Erik, Köpman, Odeng. 96, Va. - F. M., Ankefru, Bellmansg. 22 O, Sö.. - Oskar, Mekaniker, Västmannag. 78, Va. _ Mathilda, Ankefr~, Nybrog. 56 Bm, O. - Aug. Målare, Prästgårdsg. 38, Sö. _ Rosalie, r. Hane, Ankefru, Bergag, 7, K. - e. G., Målare, Åsög. 42 e, Sö.; a. t. Söder Dahlander, Axel, Apotekare, Norrtullsg. 35 1, Va.; a. t. Vasa Caroline, Pappershandel, Uplandsg. 59A, _ Rob., Direktör för Sthlms gas- och elek- Va.; a. t. Vasa tricitetaverk, bostad Torsg. 22m, Va.; - Howard, f. d. Revisionskom!1liss. i Kamr. t , a. t marrätten. Sibylleg. 38, O. - K. G., Fil. kand., Rådmansg. 67'vVa. - A. E.; Rådman, Hornsg. 29 B, Sö:. _ Anna, Fröken, Rådmansz. 67IV, a. - A. E. H., Sadelmak... Grefg. 25, O.. _ F., Handl., Hagag.!O, Va. - G. W., Sjuksköt:a, Östermalmsg. 11, (,i. - K, Kokfru, Odeng. 8, Va.; a. t. Vasa Ingeborg, Sjuksköt:a, Nybrog. 47 B, O. _ Pontus, Notarie i Tullstyr., Villa Ekebo, - Karl Fredrik, Skräddare, Baggeneg. 17, St. _ Storängen; r. t. Storängen 4. - Janne, St:yckjunk., Storg. 33, O.D}. e. J. V., Skrädderiaffär, Hornsg. 6 1, Sö. - Gustaf, Tjänsteman, Rådmansg. 61, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolagel SVEA. 13 Drottninggatan.

4 252 Dahlberg-Dahlgren. Dahlberg, Knut, Tjänsteman vid Hamburger Dahlgren, J. T., Barberare, Skeppareg. 25 B, Bryggeriet, Surbrunnsg. 56, Va. O. - A. F. W., Underlöjtn., Upplandsg. 62, Va. - A. T., Bokh., Bondeg. 1 B, Sö.; a. t. - Erik Rikard, Vaktm. (Katca södra folk- Söder skola), Värmdög. 2, Sö... - K. L., Bokh. i Järnv.-styr., Kungsg. 13 1I - Karl, Vaktm. (Drätselnämnd.),OfreMunk- t. h., C... bron 1 A.~I, St;, a. t C. J. E., f. d. Byggmäst., Greftureg. 63, O. - AUII,'usta, Ankefru,'Timmermansg. 241V, - J. L., Byggrnäst., Stureg. 17, O. Sö,:; a. t. Söder Alb., Civilingenjör, Döbelnsg ,Va.; - E., ~nkefru, Artillerig. 48 B, O. a. t F., Ankefru, Nybrog. 47 AIl, O. - Oskar, Elektr. montör, Norrtullsg. 25, Va. Dahlblom, Ch. Boberg-, Blomsterhandel, Mäs- - Selma, Folkskolel:a, Florag. 13, O. tersamuelsg. 50, C.; a. t Anna, Fru, Stjärng. 3 BI, Va.; a. t. Vasa Dahlbom, Emilia M., f. d. Lär:a, Idung. 4" b., Va.. - Therese, Fru, Jungfrug. 18, O. - Helene. Sömmerska, Greftureg. 45, O.; a. - Anna, Fröken, Vasag. 52, C. t K. H. I., Förman, Hornsg. 148, Sö. - M. C., Ankefru, Handtverkareg. 31 D, K. - E. A., Gjutmästare, Stora Aronsberg, K.; Dahlborg, Erik, Blomsterhandl., Uplandsg. a. t , C.; a. t. 996; bost. s-, g. 49, Va. G., & Co, Guldvaruaktiebolaget. Fabrik - C. E., Handl., L:a Nyg. 17, St. o. lager i Malmö. Lager engros i - C. J., Kamrer, Uplandsg. 70 Il, Va.; a. t. Stockholm, Jakobsg. 25, C.; a. t , 16666, r. t r. t Fr;\ Redaktör, Helsingeg. 8, Va.; a. t. Wilhelm, Ingenjör, Norevägen, Djursvasa holm; kontor Strömsborg, C. Spec. - P. D., Skräddare, Luntmakareg. 65, Va. Värmeledningar. - se äfven Dalborg. - A. E., Järnhandl., Fredmansg. 4, Sö. Dahlbäcks, S., A.dvokatkontor, Vasag. - C. G., Kamrer i Riksbanken. Valballa- 42, C.; a. t. 8165, r. t vägen 431V, O.; a. t , 1'. t.1~2 01. Dahlbäck, Gustaf, Disponent, Regeringsg. - Otto, f. d. Kapten, Braheg. 6011, O. 86 C:; a. t. Brunkeb K. A., Kontorsbitr., Västmannag. 41, Va. - C. F., Fabrikör, Drottningg. 28, C. - P., Kommendör, Chef för K. Sjökartever- - Helena, Förestånd., Döbelnsg. 51, Va.; a. t. ket, Karlaplan 8, O.Dj. ~Brunkeb Pappers- o. missions- - Axel W., Köpman, Norrlandsg. 311,C.; a. bokhandel Humlegårdag. 20, O.; a. t. t , r. t. Osterm A.nna, Linnesömmerska, Västmannag. 7011, - C. W., Förman, Olaus Olssons Kolim- Va. port, Värtan.. - Hilmer J., Marinintend., Götg. 28 Bill, - Lotten, Döbelnsg. 71, Va.-; a. t Sö.; a. t. Söder se äfven Dahlbeck. Carl, Målare, Fridhemsg. 20, K.; a. t. Dahlen,O. E., Disponent, Dalag. 20, Va. Kungsh E. M., Fabrikör, Drottningg. 102, Va. - E. W., Riksbibliotekarie, Kungsbroplan - Gerda, Fröken, Surbrunnsg. 52, Va. liv, K.; r. t. 363, a. t. Kungsh Ester, Lärar:a vid Brummerska skolan, - Emma, Sjuksköterska (Församlingssyster), Drottningg , Va. Helgalunden 211,ss; a. t Gotthard,Tandläkare,Vasag.12,C.;k! C. G., Sjökapten, Bellmansg, 21, Sö. - Erland, Underlöjtn., Telegrafassistent, - D. J., Skomak., Engelbrektsg. 35, O.; a. t. Handtverkareg. 11 C, K.; r. t se äfven Da16n.. - F. 'I'h., Skomak., Drottningholmsvägen 8 Dahlerus, Siri A., Fröken, Banerg. 29,O.Dj.; B, K. a. t. Österm Frans, Skomak., Norrbackag. 4, Va.; a. t. - J. E., Revisor, Stureg. 26, O. Vasa E. G., f. d. Stadskassör, Engelbrektsg. - C. J., Skrädd., Drottningg. 75, C. 16 1v, O.. - Carl, Speceri-, vin-, konserv- o. delika- Dahlfeldt, Ezilda, Fröken, Storg. 20,O.Dj.; t~sshandel, Nybrog, 1.0, O.; bostad r. t. Öst.erm, Sibylleg. 47, O.; a. t. Ostorm Dahlgren, Erik, Agent, Florag. 13, O. - K. G. E., Tulluppsyningsman, Volmar- - J. R., Agent, Kornhamnstorg 59, St. yxkullsg. 15 C, Sö. - & Söner, J. E., Bagare, Flemingg. 66, 1- J. A., Verkm., Idung. 10,1 Va. K.; a. t Hanna Kr., Ankefru, NorrtuIlsg. 13, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Dahlgren-Dahlstedt. 253 Dahlgren, Hilma, Änkefru, Götg. 28 B, Sö.; Dahlman, Hanna, Änkefru, Pianolär.a, Lilla. t. Söder jansplan 3 1I Ö. g., O. _ Julia E., Ankefru, Fastighetsäg:a, Fle- - se äfven Dalman. ~i~gg. 66,..K.; a. t. 8~ 60. Dahlquist, O. A., Skräddare, Västerlångg.45 - Kristina S., Ankefru, Vastmannag. 411\ St.; a. t. Stork. 37. I ' V:Ha. 48 Å S" - Ruth, Skrädderisömm:a, Östgötag. 35 B, - I.,. ornsg. l,~: Sti.; a. t. Söder Dahlh~lm, Iwar, Regem.-Iak., Stur~plan 6, O.; - Edvard, Tjänstem. i Järnv.-styr., Dalag. sjukbud före 10, mottagn-tid Va. - Emil, Verkmäst., Götg-. 32 A, Sö. D hl.' t L. F lk k l l, K l.. Dahlheim & Engströms Vinhandelsaktie- a qv1s,. o~llse, o s o e.a, ar avagen bolag, Södermalmstorg (Brunnsbac- 40, O.DJ. '".. S ken), Sö. Se annons sid. 25; verkst. - K. A., Handelsbltrade, yasterlangg.55, t. Dir. Vilh. Ekstrand. - Herm., Handelsres., PlP~irSg. 30, K. Dahlheim, J., Änkefru, Götg. 32A, Sö. - Ca~\ H~f%~' Tunnelg. l, C.; a. t. Brun- Dahlhielm, C. G. O., Byggm., Svartensg. 8 B, _ Ch e H' t ll'd' k- St V tt g 8 C Bö., o e l.a,. a u., '.. _ se äfven Dalhielm. - K?nrad,Ing:enjör, ~arlavägen 46 III O.DJ. Dahlholm, Klara, FI'U, Odeng. 84, Va. - Mina,,Kafeldk:a, Ja.rntor~..sg. 59, St. Dahlin, Tycho G. Edv. Direktör, Idung. 6 - (Dal~vIst) Otto, Litteratör, Bryggareg. Va.; a. t. 254 ankn. 37, C.; ~. t. Brunkeb _ A. G., Folksko~~lär., S.vartensg.,4, Sö., -s M5~9~~abnk, Stureg. 31, O., a. t. Österm, - C. E., Folkskolelar., Stureplan 13, C. J MOl Al t.. 3 K _ Nanny, Folkskolel:a, Högbergsg. 11, Sö. -., a are,. s romerg. :.. _ Hanna, Fru, Rensg. 21, Va.. - Sven, Poliskonst., Norrtullag. 25, Va.; _ Anna, Fröken, Skeppareg. 201 Ö. g. O.DJ. a. t. Vasa _ Anna, Handelsid:ka, Odeng. 36, Va. - G~~\ St;i~~~tufvare, Jarntorgsg. 59, St.; - G. Th, Hand!., Dalag. 68, Va. K J St tvnö T l pil C _ Otto Handl Bosättn-affärer Hötorget ',.. ereoypor, unne g.,. C.; Norrl~~dsg. 33 G., o. Nybrog.13. O: - Ida, Ank~fru, Uplandsg.Yä", Va... O. B.- Ingenjör v. Sthlms Gas- o. Elektr - O. M. E., Ankefru, Greftureg. 65, O., a. t. verk To sg 281 Va. Österm. 84. Carl, Kont~rs~hef' vid Sthlms Transport- - B. A., öfverm~~f~?ist (Motala rederi), Hög- & Bogseringa A.-B, Högbergsg. 11, Sö. bergsg;. 52..o. g:, ~o... _ J.E.,Marin-Öfverkommiss.,Parmmätareg. Dahlskog, Eva, Froken, Rorstrandsg. 46, Va. 5 Blv, K.; a. t Dahlstedt, ;Ad. Rich., ~.leck- och plåtsla- _ Elsa, Modeaffär, Västerlångg. 57, Si. garemast., bost. Lästmakareg. 8, C.; _ N. O., Poliskonstapel, Kungstensg. 67 D b., firma C. W. Dahlstedt.& Svensson, Va. Brunnsg. 7, C., o. Regenngsg. 72, C.; _ John Spannmåls- o. varumäklare Rensg. a. t. 5346, r. t ,' Va.; r. t. 3135, a. t ; tele- - Ary. Erl;, Bleck- och plåtslagaremäst., grafadr. >Varuköp-. Osterlangg. 43,.. St.; bost. Volmaryx- _ Isidor, Tavastg. 26 A, Sö. kullsg. 15 A, So. _ se äfven Dalin. C. W., & Svensson (inneh. Ad. Rich. Dahllöf, Elin (Florahallen), Blomsterh., en Dahlstedt), Bleck-, Koppar- och Plåtgros, Jakobsbergsg. 17, C.; r. t. 4113, a. slageri samt Lyktfabrik. Metallt tryckeri, Metallpressnings- och För- _ G. A., Civiling., Norrtullsg. 10 A IV, Va. tenningsanstalt, Brunnsg. 7, C.,o.Rege- _ Ko A., Civiling., Norrtullsg. 10 A IV, Va. ringsg. 72 C.; r. t. 21 i$8, a. t s Fotografiatelje, Drottningg. 47, C.; a. t. - Hugo, Fil. dr, Amanuens vid Riksmuse- 4454, r. t um, Vikingag. 9 B!", Va. _ Klara, Fru, Norrtullsg. 10 AlV, Va.;a.t. - M., Fru, Atelje för snörlifssömnad, Apelbergsg. 58 A, C.; a. t _ Joh., Stationsmästare, Rörstrandsg. 36, - Maria, Frukt- o. Blomsteraffär, N orrtulls- Va. g. 19, Va.; a. t. 8464, r. t. Vasa 480. Dahlman, Anna, Fröken, Postexp., Linneg. - åug., ]!'örgyllare (G. Lönnmarks efter- 48 BI, O.; a. t. Osterm trädare), Apelbergsg. 58 A, C.; verk- _ M., Sjuksköt:a, Sigtunag. 16, Va. stad Sergelgatan 2, C.; a. t _ Oscar, Sjökapten, Handtverkareg. 11, K. - Ellen, Handskaffär, Biblioteksg. 9, C.; a. _ Otto Erik, Skom.-mäst., Tomtebog-. 23, Va. t Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 254 Dahlstedt-d'AilIy. Dahlstedt, Kn t, Köpman, Heimdalsg. 3, Va.; Dahlström, Olof, ModeUsnick., Birkag. 5I11 a. t ö. g., Va.; a. t Arvid, Tjänsteman i Sver. Verkstadsfören., - Theodor, Musikförläggare, Drottningg, S. Blasieholmsh. 4 A, C. 68, C. - Bengt V., Tjänstem., Nybrog. 15 A, O.; - John, Målare, Roslagsg. 43, Va. a. t C. G., Målarmäst., Holländareg. 7, Va.; Dahlsten, Amy, vik. Folkskolel:a, Bränn- r. t kyrkag. 4 A, Sö. - Carl N., Målarmäst., Södermannag. 7, Sö.; Dahlström, V. E. A., Agent, Birgerjarlsg. verkst. Österlångg. 4; St. l;f4, Va. -s Orgel- & Pianomagasin,vrottningg.68,C. - R. E., Apotekare, Hornsg. 66 BI, Bo; - Thor, Platsförsälj., Hjärneg. 2 K.; a. t. a. t. Söder Kungsh Elias, Banktj:man, Birkag. 19 1, Va.; a. t. - E.W.,Polisöfverkonst.,Folkungag.20C,Sö. Vasa Wilh., Porterbryggeriaktieb. D. Carnegie - A. L., Barnm. Birkag. 5, Va. & Co Filials kontor, Garfvareg. 9 & - Thor, Beklädnadsaffär, Kungsg. 35, K. 11, K.; bost, Storängen. Ernst, Bokförare hos K. Vetenskapsakad., - K. A. Hj., Professor, Chef för Veterinär- Döbelnsg. 53. instit.s hund klinik, Brunneg. 7, 'h tr., - Aug. E., Civilingenjör, Frejg. 3 IV, Va.; C. Mottagn. hvard. 2-3 e. m. Boa. t , r. t. B822. stad: Saltsjö-Storängen; a. t , - C. A., Fil. lic., Regeringsg. 91, C.; a. t. r. t Brunkeb Axel, Revisor i Förmyndarekammaren, - Lotten, Firma, Undervisning i Klädnings- Villa Ceylon, Saltsjö-Nacka. sömnad, Holländareg. 6, C. - J. Aug., Sjökapten, Ad. Fredr. torg 4II,Sö. - Hedvig, Folkskolelär:a, Tunnelg. 25, C. - K. W., Skräddarmäst., Skomakare~. 34, - Hilda, Folkskolel:&, Uplandsg. 69 Va. St.; a. t ; bost. Köpmang. 4 I, St. - Anna, Fru, Barnm., Uplandsg. 69 lv, Va.; - o.ringström,skrädderiaffär,skomakareg. a. t. Vasa , St.; a. t Julia, Fru, Urvädersgr. 10r, so; r. t. - P. O. T., Styckjunkare, Uplandsg.72, Va. Söder 253. _. - Sigrid, Teckn.-lär:a, Hornsg. 66 BI, Sö. - Emy, Fröken, Artillerig'. 8 1V, O. _ - G. V., f. d. Telegrafdirektör, Östgötag. - Hedvig, Fröken, Riddareg , O.; a. t. 16, Sö Tage, Tjänsteman i Lifförsäkr.-aktieb. - Thecla, Fröken, Norrtullsg. 37 II, Va. Thule, Roslagsg. 48, Va. - Selma, Thecia o. Edla, Fröknar, Narva- - G. T., & Co, Vin handelsfirma, inneh. af vägen 27, O.Dj. Albert Isoz, Götg. 14, Sö.; r. t ; - Georg, Grossh., Pipersg. 14, K. a. t ; a. t. Söder 2055 (lagret), - Theodor, Grosshandl., Mästersamuelsg. - F. A., v. Värd, Brännkyrkag. 141, so; 19 A, C.; a. t. Brunkeb. 10. a. t. Söder Fanny, Gymn.-dir., Artillerig. 8 IV, O. - Amalia, Änkefru, Stureplan 6, O. - Algot, Handl. (speceri-), Uplandsg. 54 El, - Ebba,.Änkefru, Birkag. 191, Va.; a. t. Va.; a. t. Vasa Vasa ~.O94. _ - AIgot, Ingenjör, Huddinge; r. t. Huddinge - Hildur, Ankefru, Artillerig. 36, Ida, An~!lfru, Greftureg. 70, O. - Fr. Aug., Ingenjör vid rikets allm. kart- - Lovisa,.;\.nkefru, Folkungag. 14, SÖ. verk, Stureparken 9IV, O.; a. t M. T., Ankefru, Birgerjarlsg. 124, Va. - K.P., Ingenjör, Djurgårdsslätten 24,0.Dj. - Fredrik, Västmannag. 68, Va.; a. t. Vasa - Karl, Kammarskrifvare i Tullv., Skep pareg, 3F, O.. - Theodor, Asög. 81, So.; a. t. Söder J. R., f. d. Kaptenlöjtn., Linneg. 15 II, O. - se äfven Dalström. _. - Edi t A., Kassörska, Valling. 17, C. Dahm, Alb., Afdelningschef, Riddareg. 141,O. - Gustaf, Kontorsskr., Kungsholmsg. 4, K. - August, Urmak., Malmskillnadsg. 27, C. - Otto, Köpman, firma Aktieb. Otto Dahl- - se äfven Damm. ström & Co, kontor Bredgr. 2, St.; bost. Dahn, G. G.h.Direktör, Greftureg. 73, O. Villa»Flinkabon, Saltsjöbaden. Dahnberg,J.T.,Detektiv, Västmannag.64, Va. - Per, Köpman, Artillerig. 8 I V, O. d'ailly, A., Byrådir. i K., Järnvägsstyr., - Hanna, Kött- o. Fläskaffär, Frejg. 38, Västmannag. 151v t. v., Va. Va.; a. t Emilie, Fru, Västmannag. 15IV t. v., Va. - Mathilda, Modeaffär, Humlegårdsg. 7, O.; - Sophie, f. Jennings, Änkeöfverstinna, Stua. t. 4221, r. t reg. 48II, O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 - Dal e-danielsseu. 266 Dal, se Dahl. Dalqvist, se Dahlquist o. Dahlqvist. Dalaföreningen, L:a Vattug. 19 BlI, G.; a. t. Dalstedt, se Dahlstedt Dalström. Ester, Fil. lic., Karlbergsvägen Dalarö-Bageriet, inneh, Maria Carlsson, Riddareg. 42, O.Dj.; r. t , Va.; a. t. Vasa Anna, f-,9-. Lärar:a, Karlbergsvägen 34, Va. d Albedyhll,. Christer, Frih., Östermalmag. - Kata, Ankefru, Västmannag. 77, Va.; 51II O. r. t..p812. _ Maria: ft, Åkerman, Frih:a, Östermalmsg. - Olga, Ankefru, 51II, O. a. t" Nytorgsg. 15 IIl t. v., ss; Dalberg, se Dahlberg. - J. J., Ofverlärare, Karlbergsvägen 34, Va.; Dalborg, Mats, Förest. för Barnavårdsnämn- a. t. Vasa den s Barnhem N:o 2, Södermannag. - se äfven Dahlström. 47, So.; a. t Dalton Adding Machine Company, General- _ se äfven Dahlborg. agentur för Skandinavien o. Finland Dalbäck. se Dahlbäck. för snabbskrifvande udderings- o. mul- Dalen, Hjalmar, v. Auditör, Ledamot af Sveri- tiplikationsmaskinen»dalton», Kroges Advokatsamfund, bost. Dalag. 14, nobergsg. 9, K.; r. t , a. t Va.; r. t. 9405, a. t. Vasa 2070; kon- Damberg, Gustaf, Källarmäst., Davidbagator: Advokatfirman Lagercrantz & Da- resg. 4, G. len Drottningg. 26, C.; r. t. 9864,9874, - J., Musiklär:a, Karlbergsvägen 31, Va. a. t Damgren, J. T., Bokh., Kapellgränd 6 Bn.b., Hildur, Folkskolel:a, Dalag. 14, Va. Sö.; a. t. Söder 909. Gunnar E. A., Ingenjör v. Sthlms stads - Karl, f. d. Åkare, Bondeg. 2 D, Sö.; a. t. Elektr.-verk, Gustaf, Ing., Vanadisvägen verkst. Dir. 23, Va. i Svenska Damkonfektionen Viola, inneh. Karl Nygren, A.-B. Gasaccumulator, r. t Odeng. 104, Va.; Köpmang. 22, St. Damm, Einar, Kontorist, Observatorleg. 14, _ Karl L. E., Med.lic.,Kvarng. 81,ing.A, Sö. Va.; a. t _ Albin, Professor, Specialite ögonsjuk- - C. T., Polisman, Hötorget 14, C. domar. Mottagn.-tid hvard. '/ , Julia, Rosettaffär, S:t Paulsg. 15, ss; Drottningg. 7 II, C.; r. t. 5386, a. t. a. t.: Brunkeb Iris, Ankefru, Mosebacketorg 8, Sö.; a. t. _ se äfven Dahlen. Söder Dalenius, H. F., Kassör, Dalerus, se Dahlerus. Odeng. 6, Va. - se äfven Dahm.. Dammberg, Lotten, Folkskolel:a, Asög. 77, Sö. Dalfors, August, Folkskolelär., Fatbursg. 2,Sö. - J ane, Fröken, Kindergarten, Sång- O. Dalgren, se Dahlgren. Musiklär:a, Uplandsg. 27 u, Va.; a. t. Dalheim, se Dahlheim. Vasa Dalheirner, F., Godsäg., Ingemarsg. la, Va.; Damstedt,Aug:a,Ankefru,Lindhagensg.P',K. r. t. Vasa Dana, Hjelpeforeningeu, Sturepl. 15',..G. Dalhielm, Edvard, Banärg. 19Iv, O.Dj. Danckwardt-Lillieström, Anna, Fru, Oster- _ se äfven Dahlhielm. malmsg. 11I, O. Dalin, K. H., Frisör, Beridarebansg. 18, G. - Carl Gustaf, Ingenjör, Jungfrug. 20 m, O.; _ A., Ingenjör, Drottningholmsvägen 2 Bl, K. a. t _ Anna, Ankefru, Högbergsg A, Sö.; a. t. Dandenell, Axel, Hofrätts rer i Sthlm s Stads e. O. Notarie, Kam- Sparbank, Linneg. _ se äfven Dahlin. Dallis generalagentur,b. Wiman,Regeringsg. 20 IIl, Ö.; Danelius, G., rikst. Fru, Birgerjarlsg. 20 II, O.; 65 ', C.; 9-5. a. t , r. t ; kl. - a. t, Yngve,Tjänstem.,Svartensg. 7I,Sö.;r. t Dallöf', se Dahllöf. Danell, Josef A.sou, Elektr. Montör. Frid- Dalman, Mimmi, Fröken, Tomtebog. 20, Va. f. d. Skolförest:a,, - hemsg. 16, K. Maria, Fröken, Lilljansplan " 6 1I, O.; a. t. - Otto L" Kassör, Stureg. 5'V, O. 1196Q. _ Axel, f. d. Lotsinspektör, Tsgnersg. 8, - Betty, Ankefru, Kafåidk:a, Sot Paulsg. 6 _ Va.; a. t. Vasa 255, r. t. Vasa 755. G. W., f. d. Regem.-skr. V. Flottan, Karla- C, Sö. Danielsen. K. D., Sjökapten, Pipersg. 4, K. _ vägen 25, O. Danielssen, Agues, Fröken, Pensionat, Sibyl- A. G., Skarprättare, S:t Eriksg. 22 ', K. leg. 18 ', m o. IV(hiss), O.; a. t , _ se äfven Dahlman. r.t Se annons sid. 18 o. å kartan. Brand- och Liifdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 256 Dsnielsaou-c-d'Aubigne. l Danielsson; 2 Danielson. 1 Danielsson; 2 Danielson ; 3 Danielzon.. -' C. A., Arkitekt, Odeng. 74, Va.; a. t. 4494, _2 Per, Skomakarmäst., Mästersamuelsg.22, r. t C.; bost. Jakobsbergsg. 23III ö. g., C. -' K. J. Bagare, Tavastg. 11, Sö. -' F.A., Skräddare, Lästmakareg.14 & 16, C.; -' H. K., Banktjänstem., Sibylleg. 41, O. a. t ' H., Barnm., Fru, Dalag. 42, Va. -, AIgot, Stens:entrepr., Uplandsg, 761, Va. -' Axel, Blomsterhandl., N. Smedjeg.30 & 32, _2 E. F. A., Tjänstem. i Sthlms Ensk. bank, C.; a. t Ansgarieg. 1,'-Sö.; a. t. Söder ' Arvid A. D., Bryggmäst., Garfvareg.12 B, -' J. A., Tjänsteman v. Sthlms Gas- o. K.; a. t. 1624fi.. Elektr-.verk, Uplandsg. 761, Va. -' Alfr., Byggmäst., Asög.113, Sö. a. t ' Arvid, Underbyggm., Garfvareg, 12, K. -' J., f. d. Byggmäst., Garfvareg. 12 B, K. -' J., Vaktrn., Nybrog. ::19,O. -' P. A., Byggn.-snick., Observatorieg. 9, -' Erik, Verkmäst., Rörstrandsg. 54, Va.; Va.; a. t. Vasa a. t. Vasa _2 C. J., Disponent, Jakobsg. 28, C. -' O. A., Väbel o. Poliskommiss. v. Flottan, -' Kerstin, Doktor:a, Barnm., G:la Kungs- Styrmansg. 41 IV, O.Dj. holmsbrog.25, C.; a. t. Brunkeb ' J. K.,!cnkefru, Folkungag: 65, Sö. -' Birger Elektriker, Tomtebog. 18, Va. _2 J. A., Ofverrnaskinist, Kocksg. 20, Sö. _2 Gustaf, Fabrikör, P~raplyfabr., Kung- Dann, Oscar, v.l!ärads~~fd:, AJ;ldre stadsfogstensg. 29, Va.; affartegnersg.15, Va. de,strandvagen41,0.d;.;f\.t.osterm. -' Rudolf, f. d. Fanjunk., Timmermansg Tjänsteförrättande amanuensen 29 B, Sö. Arvid Levander träffas Storkyrkobrink. -' D., Fil. kand., Notarie i Järnvägsstyr., 6, St., kl. 11-2; telefon i tjänsteåren- Rörstrandsg. 56 B. Va. den: a. t ' H., Folkskolelär., Folkungag. _, Karl Ang., pens. Folkskolelär., 14 A, Sö. Dannberg, Axel, Kamrer, Värmdög. Va.; a. t Västmannag. 69IV, -, 6 1, Sö. Adele, Folkskolel:a, Stjärng. 3 A, Va. Dannström, Isidor, Husäg., Danska Generalkonsulatet, Hornsg. 51, Sö. Slussplan 63 B, -' Edit, Folkskolel:a, Kocksg, 20, Sö. St.; 10-3, r. t _2 Emelie, Fru, Handtverkskasern, Skepps- - Legationen, Drottningg. 2, C.; Chancelholmen, O.Dj.; a. t. Brunkeb leriet öppet hvard. 1-3, r. t _2 Aldi, Fröken, Mästersamuelsg. 24, C. Danspalatset. Dir, Anton Wahlberg. Karla- -' W. Y" Glasmäst. o. Förgyll., Bergsg. vägen 30, O.; biljettkont. a. t. 5390, -' 35A, K. C. A., Grossh., Valhallavägen. 37, O.; a. t. r. t. 3211; kont.a. ranten a. t t ; restau ; kontor Vas ag. 48, C.; r. t. 6108, Dantowitsch, E., Köttaffär, Ny torget 4, Sö.; a. t a. t ' Carl D., Grossh., Sibylleg. 9 u, O.; r. t. Danviks Hopital, Danviksg. 17, Sö , a. t. Österm. 2266; kontor Va- von Dardel, F. A., Godsägare, Arsenalsg.1, C. sag. 48, C. - F. E. A., Hofrättsnotarie, Arsenalag. 1, C.; _2 J., Handskaffär, Vasag. 44, C.; a. t. a. t ; bost. Observatorieg. 15, Va. - N. O., v. Häradsh., Blasieholmstorg 14, C. _2 Anton, Kamrer, Prästgårdsg. 10 1, SÖ. - G.F.N. l:e Sekreterare, Kammarjunkare, -' C. R.. Liljeholmens Möbelfabriks A.-B:s N. Blasieholmshamnen 17, C. utställning, Storg. 44, O.; a. t A. C., Änkefru, Blasieholmstorg 14, C. -' Anna, Lärar-a, Rörstrandsg. 54, Va.; a. t. Darelius, M. C., Fru, Tunnelg. 17, C.. Vasa DarelI, J. G.,Ingenjör, Torstensonsg. 12, O.Dj. -' Eva, Lärarinna, Odeng. 67, Va.; a. t. Vasa Darin, C. M., Änkefru, Lilljansplan 6, O d'aubignå, Ethel, Fröken,Östermalmsg. 29IV, -' N. J., Målarverkstad, Hornsg. 35, Sö. O.; a. t.: Österm. 9. -' A. V., Organist, Odeng. 67, Va. - Vera, Fröken, Östermalmsg. 29IV, O. _3 AIgot, Packmäst., Bryggareg. 37, C. - A., Kapten o. Gymnastikdir., Klaraberg; _2 Henning, Paraplymak., Döbelnsg. 79, Va.; a. t. Berg19. a. t. Brunkeb, Gurli, Lärar:a, Drottningg. 52IJ ö. g., C.; _2 Ellen, Restauratris, Svartensg. 7, SÖ. a. t. Brunkeb ' C. M. D., Sergeant v. Brandkåren, Tjär- - C. H., Tjänsteman, Storg. 16,,O.Dj. hofsg. 11, SÖ..' - Ivar, Tjänsteman. Storg. 16, O.DJ.. - L W., Skohandel, Roslagsg. 28, Va.; a. t. - Clemence, Ankefru, Storg. 16, O.D;.; a. t. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 d'aubigne-de Geer. 257 d'aubigne, Götha, Änkefru, Östermalmsg. De BlindasVeckoblad, Redaktörer: A. Lund- 29'V, O. berg, Ostermalmsg. 14, O., o. H. Thi Daug,.. A. W., Agent, Sibylleg. 21, O.; a. t. lander, Majorsg. 12, O.. Osterm de Bodisco, Anny, Fröken, Greftureg. 55, O. Dann, F., Agent, Tegnårsg, 9, Va.; a. t , de Bourg, J. A., Handl., Kindstug. 5, St. r. t de Broen, Nimrod, Kapten v. Flottan, Odeng. - A. G., Fabrikör, Hagag. 44, Va. 39 m, Va.; r. t A. A., Grundlägg. Västmannag. 78, Va.; de Brun, Rich., Direktör, Köpmang. 3 1I, St. a. t. Vasa Frans, Fil. dr, Skåneg. 5pv, Sä. David.Emil, f. d. Grossh., Artillerig. 44&46, - Gerhard, Kommendörkapten v. Flottan, O. Kommendörsg. 38, O.; r. t. 7730, a. t. Davidsohn, Albert, Grossh., Strandvägen 57, O.Dj.; r. t ; kont. o. lager Hamng. Debus, S., Fröken, Florag. 15, O.; a. t. Osterm. 20 A, Sthlm 3; r. t. 3 68; Läder en gros, Nåtlingsfabrik, Skolästfabrik. de Champs, Ch. L., Kapten v. Flottan, Jo- - Max, Grossh., kontor St. Nyg. 41 & 43, hanneeg. 26 m, C.; r. t Sthlm 2; bost, Odeng. 90 ', Va. - C. E., f. d. Kommendörkapt., Johannesg. Davidson, E., Dir., Villan, Hasselbacken. 20 III, C. - Bernhard, f. d. Domänintendent, Strand- - H. L., Major, Johannesg. 20, C. vägen 41, O.Dj. Decker, Knut Filip, Handelsres., Kungstensg. - Anna, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 72A,K. 21B,. Va. - Cla~a o. Fanny, Fröknar, Riddareg. 55, - Aug., Ofvering., Kungstensg. 21 BlI, Va. O.Dj. de Flon, C. A., f. d. Garfv., Högbergsg. 52 E. & L., Grossh.-firma; kont. Bryggareg. ö. g., Sä. 6B, C.; a. t. 8598, r. t r. M., Skådespel:a, Flemingg. 18, K.. Emil, Grossh., kontor Bryggareg. ob, C.; - Julius, Snickare, verkst. Sibylleg. 14, O.; - bost, Lionel, Greftureg. 15 m, O. Grossh., Götg. 16 A, so; r. t. - bost. Flemingg. Abr., Tjänsteman 18, K. hos Lifförsäkr.-aktieb , a. t. Söder Thule, Flemingg. 18, K. - Semmy, Grossh., S~yrmansg. 4", O.Dj.; - J. W.,.Ä.nkefru, Flemingg..18, K. r. t a. t. Osterm. 4728, endast de Frese, Constance, Fröken, Östermalmsg. '/25-1 /26 e. m. 27, O. - Aron, Ingenjör, Riddareg. 55, O.Dj. - Helena, Fröken, Skeppsbron 1O:1I, St. - N., Lagerbitr., Johannesg. 6, C. - Sophie, Fröken, Braheg. 62 ', O.. - J. A. L., Pastoratsadjunkt, Parmmätareg. - Axel, e. o. Kammarskrifvare, Braneg. 62 ',0. 3 Il, K,; a. t. Kungsh, 182. de Frumerie, se Frumerie. - K. G., Ankefru, Dalag. 20, Va.; a. t. De förenade Brukens Frakt- o. Speditions- Vasa kontor, Skeppsbron 36 1I, St.; r. t Math., Ankefru, Strandvägen 47, O.Dj. De förenade förbunden, Götg. 39, Sä.; r. t. Davidsson, Elin, Handelsidk:a, Odeng. 14, 9654, a. t Va.; a. t De förenade golffabrikerna (Fogfria golf), - H., Handl., Asög. 107, ss. G.Wennersten, Valhallavägen 101, Va.; - Carl, Typograf, Odeng.14, Va.; a.t r. t. 5349, a. t o Kassa- Davoust, Mia, Fru, Damfrisering, Norrlandsg. kontor Regeringsg. 19 & 21, C.; r. t. 5, C.; a. t , a. t Ernst, Handelsbokh., Greftureg. 22 m, De förenade. revisorernas byrå, Grefg. 21", uppg. B, O. ö. g, O.Dj.; r. t. 9096, a. t Deas-Olsson, Olof, Arkitekt, Helsingeg. 17, De förenade Spetsfabrikernas försäljnings- Va.; a. t. Vasa lokal, Greftureg. 13, O. de Berg, Christian Fr. A., Undetlöjtn., De Geer, Carl, Frih., V. Trädgårdsg. 15 B, C. Hornsg. 51, So.; a. t Jean Jacques, Frih., Kammarh., e..o. Hofde Besche, Ida, Fröken, Helsingeg. 3, Va.; rättsnotarie, Riddareg. 20 I, O.; a. t. a. t. 'Vasa Osterm. 2050, r. t. Österm A., Förestånd:a för Arbetshemmet för - E. L. E., Frih., Löjtn., V. Trädgårdsg. sinnesslöa kvinnor, Villa Trefnaden, 15 B, C. Hornsberg, K. - C. G. G., Frih., Major, V. Trädgårdsg. - E., Förste Stationsskrifv. vid Statens 15 A, C. Järnv., Banärg. 21'v, O.Dj. - H., Fröken, V. Trädgårdsg. 15 A, C. De Blindas Förenings Lånebibliotek, Majorsg. - Greta, Gymnastikdir., Ostermalmsg. 11, 12, O.; a. t. Brunkeb O.; a. t. Österm BrclDd- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

10 2-58 De Geer-Denatureringskontrollant. De Geer, Gerard, Professor, Prorektor vid de Laval, C. G. H., Civiling., Kammakareg Sthlms Högskola, Rådmansg. 67, Va. 4, Va.. Degen, O. F., Kontorist, Pipersg. 3, K. - Elisabeth, Doktor.a, Birgerjarlsg.24 II,0. - Amanda, Syateljå, Markvardsg. 5, Va. - Gustaf, Fil. dr, Civilingenjör, Torsten- Degerman, Axel, Artist, Västmannag. 38, sonsg. 6 1V, O.Dj. Va.; a. t. Vasa Emma, Fröken, Döbelnsg. 77 B, Va. - Hilda, Fröken, Greftureg. 68 1, O. - P. Georg, Löjtnant, Birgerjarlsg. 24 II, O. - M., Fröken, Grefg. 8, O.Dj. - Patrik,.Löjtnant, Birgerjarlsg. 24 II, O. de Grade, Alm.a, Fröken, Humlegårdsg. 17, - H. A., Ofverstinna, Kammakareg. 4, Va. O.; a. t. Österm Delbanco, C., Färgfabriken Fåborg, Norra - C. H.,.K. Kammarmusiker, Högbergsg. Smedjeg. 30, C , C. W., Grossh., Karlavagen 45 A, O., kon- - E. F., Ankefru, Hökensg. 6. Sä. tor och lager Norra Smedjeg. 30, C. Dehlen, S.,..Fil. stud., Bergsg. 7A, K. - O., Kontorschef, Prästgårdsg. 36, Sä. - Thora, Ankefru, Bergsg. 7A, K. Delblanc, F. H., Faktor v. Centraltryck., Dehlgren, A., Bataljonspred. v. Flottan, Fil. Soltorp, Norrvikens Villastad. dr, Dalag. 56 BII, Va.; a. t. Vasa f. d. Deleen & Co, Carl, Bokhandelsfirma, - S. F., Kapten, Karlbergsvägen 32, Va.; äges af Patrik Påhlson, St. Nyg. 3, St: a. t. Vasa Delen, Knut E., Tjänstern., Drottningg. 48, - Fr., Kontrollör i Järnvägsstyr., Apel- C.; r. t bergsg. 44 1, C. Delin, A. F., Kamrer, S:t Eriksg. 3 A, K.; - K. Em'l.-.Läroverksadj., Hagag. 3 III, Va.; a. t. K~.ngsh a. t. Vasa K. H., Löjtnant, Roslagsg. 31, Va. Dehli, N.! Di~ponent for A-gra: Margarin- - C'!'rl, Profe~sor, Obs~rvatorieg. l~ Va. fabrik, Riddareg, 70, O.D,}. - BIrger, Skraddare, Dobelnsg. 58, va.; a. t. Dehlin, C. V., Vildthandel, Rådmansg. 46, Va. Brnnkeb 'se äfven Delin. - Lotten, Ankefru, Västmannag. 48, Va. Dehmer, Erik, Frejg. 6, Va. -. se äfven :Q!Jhlin.. Dehn, C. Aug., Bokh., Smålandsg. 31 Bl, C.; Dellvik, E., Ankefru, Biblioteksg. 32, O.; a. t. 21ö 83. a. t A., Fru, Strandvägen 7 A, O. Delmar, John, Civiling., Uplandsg. 64 1V, Va. - Frida,Fröken,Modeaffär,Smålandsg.31BI, - E., Ing., verkst, Dir. i Aktieb. Delrnar C.; a. t &CosPatentbyrå,bost.Odeng.29 1, Va. - R. W., Murare, Privatg. 2 A, Sä.; a. t. - & Co, Patentbyrå, Aktiebol., Biblioteksg. Söder , C.; a. t. 8083, r. t ; ombe- Deijenberg,Elin,Folkskolel:a, Hjärneg.10,K. sörjer patent, varumärken, mönster o. - Hilma, Handelsidk:a (frukt), Stureplan modeller i alla länder; broschyr på be- 6, O.; bost. Nybrog. 51,. O,,, gäran. - Aug.; Handl., Braheg. 31, O.; a. t. Osterm. - J. ~ug., Sjökapten, Engelbrektsg. 43 BI, 7~. a Deijfen, Oscar Svenson-, Handl., Observa- del Monte, Sara o. Lotten, Fröknar (inneh. torieg. 20, Va. Hirschs Pianomagasin), Regeringsg. De Kungl. Riddare Ordens kamrerarekontor, 26.:, C. Kgl. slottet, Si., västra hvalfvet; onsd. - A., Ankefru, Döbelns~ 33, Va. kl Dslphin, Theodor, Apot., Uplandsg.Bå!", Va. de la Croix, Karin, Fröken, Inspektris, - Emil, v. Häradshöfd., Sekr. i General- Markvardsg, 11, Va. tullstyr., Banerg, 15, O.Dj.. - Gustava, Ankefru, St. Badstug. 60, Va. - V. T., f. d. Landtbr., Banerg, 15, O.Dj. De la Gardie, E,. E. Kr., Fröken, Narva- de ManI, E. M. H., Banktjänstem., Johanvägen 8 v, O.Dj.. nesg. 22, C.. - R., Grefve, f. d. Landshöfding, Birger- - Otto nie. Fru, Strandvägen 57, O.Dj. jarlsg. 19, Q. - A., Fröken, Kommendörsg. 38, O. - J..p., Grefve,Ofverste-Kammarjunk., f. d. - H.,.Major, Kammarh., Strandvägen 51 III, Ofverste, Smålandsg. 2, C.; r. t O.Dj. Deland, Carl Bernh., Kontorist, Artillerig. de Montmorency, Charles, Agent, Rådmansg. lob, O.; a. t. Osterm , Va. Kontor Stallg. 4, C. (Bolaget Delang, Rudolf, Inspektör. Kapellgränd 6BI, New- York). Sä.; a. t. Söder ~2 03. Denatureringskontrollant i Stockholms län, de la Rose, Hilma, Ankefru, Västerlångg. Abr. Forssell, Handtverkareg. 15, K.;, 67, St. a. t , r. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Denckert- Deutsche Transport Versich. Ges. 259 Denckert, H. G. W., Fröken, f. d. Lärar.a, 3, O.; a. t Prokurist G. Verner, Hagag. 21 Va. adr. Uplandsg, 47, Va.; a. t. Vasa _ A.!f., Hofskorstensfej., Skeppareg. 18 I11, Dessle, N. Arvid, Bryggmäst., Kocksg. 6 1, O.Dj. Sö.... Denoyer, S. C. A., Fröken, f.d. Folkskolelär:a, - A. C., Änkefru, Villag. 23, O. Götg. 46, Sö, De Svenska Djurskyddsföreningarnas central- Dentalaktiebolaget, Malmskillnads. g. 11, C.; I förbund, se Djurskyddsföreningarnas. Verkst. dir. Tandläk. Hj. Jungner. De SvenskaKristallglasbrukensFörsäljnings Dentallaboratoriet (Billing' & Lagerströml, magasin, innehafvare A.-B. Nordiska Greftureg. 15, O.; a. t , r. t. _ K;ompaniet. Butiker: Birgerjarlsg. 20, Österm O. (Stureplan) och Gustaf Adolfs torg Den unge Eloldaten, utg. af Erälsnings- 20, C. armen, Östermalmag. 24, O. Detektivstationen, Myntg. 4, St. Departement, se Ambetsverk, Statens. Detlof, Karl, Civiling., Östermalmsg. 74, O.; de Perre, Albert, Kassör, Katarinavägen a. t. Vasa A v,»drcttsgården», Sti.; r. t. Söder IDetthoff, Gustaf, Arkitekt, Norrmalmstorg 2, 3m a O., Skeppsklarerare, firma Emil R. Boman; IDetthow, Eric, Banktjänstern., Kungstensg. kontor Skeppsbron 30, St.; r. t. 152, 42 1, Va.; a. t. Vasa 2il69. a. t. 2513; bost, Regeringsg. 76 II, C.; - R. Th., Civiling., Kungstensg. 421, Va.; r. t 3823, a. t a. t. Vasa 2369~ _ Julie, Ankefru, Katarinavägen 13 A v, Sö.; - Sophie, Fröken, Kungstensg. 42 1, Va. a. t. Söder Alma, Föreståndar:a för Detthowska se- Der Beobachter, Modejournal, St. Badstag. minarietoch Detthowska skolan, Is- 13, C.; r. t. 2431; a. t. Brunkeb, linge, Lidingö. Träffas i skolan Bir- Derkert, Edv., Smålandsg. 28, C.~Repr. D. gerjarlsg. 35, C., månd., onsd., fred. Briicks Fabriks Aktieb. i Norrköping. 12-1; a. t. Lidingö 315. _ Jean, Smålandsg. 28, C.; repro in- O. ut- Deumichen, Max, Grossh., Kungsholmsg. 14, ländska textilfabriker. K.; a. t. 4417,1'. t Derlien, Henry, Agent, Västmannag. 3 I11, C.; De Ungas Tidning, red. O. exp., Mästersa a. t muelsg, 42, Sthlm 3; a. t och I - Herm., Hofslagareg. 8, C.; tel. riks 10651, 5546, r. t allm, 7305; kontor Smålandsg. 30, C.; Deurell, Hilma C., f. Stenberg, Barnm., öppet 9-5; affärstel. rikst. 1684, allm. - Drottningg. 4 III, C. Per O., Civiling. (Allm. Sv.Elektr.Aktieb.), _ j.or, Herm., Hofslagareg. 8, C. Drottningg. 81 A, Va.; a. t. Brunkeb. Dermenstoff, Erik, Typograf, Bergsg. 11, K _ J. W., Utmätnings- o. Stämningsman, - Anna, Fröken, Kappsömm:a, Florag. 19, Vegag. 5, Va. I O.; a. t. Österm. 87. Der Moderne Kleidermacher, St. Badstug. - L. K., Sjökapten, Karlbergsvägen 26, Va.; 13, C.; r. t. 2431, a. t. Brunkeb de Ron.Helene, Språklär:a, Fridhemsg.10,K.; - a. t. Vasa 842. Ca!:l,Teaterdir., Styrmansg. 8 1, O.D.i ; a. t. a. t Osterm, _ Aline, f. Lagergren, Änkefru, Skåneg. - K. E., Vaktm. (Sydsv. Kredit-Aktieb.), nr, Sö. Drottningg. 4 IIl, C. de Rooy, C., Korresp., Drottningbclmsv. 7,K. Deutgen, F., & Co, Firma, Harung. 5 A IV, Desinfektionsanstalt ror mattor, pälsverk Sthlm 1 (hiss); a. t , r. t. Norr 5. m. m., Aktiebol. Stockholms Parasiti- - Feodor, Grossh., Florag. 19II, O.; a. t. cida, Hagalund; a. t , r. t Desinfektionsugnar, Gotlandsg. 52, ss., o. - Carl, Hamng. 5 AlV, Sthlm l: a. t , Ostgötag. 44, Sö. r. t. Norr 5; bost. DJursholm; a. t.»de små husdjuren», Tidskrift, Redaktör: Ebbe Elers, red. o. expo Kungsholmsg. Djursh Deutsche Gesellschaft, adr, Adolf Burchard, 2 B, K.; r. t. 7945, a. t Fredsg. 6, C.; styrelse se sid. [4323]. Dessle, J. A., Bosättningsmagasin för Mattor, Deutsche Lebensversicherungs-Gesellschaft i Möbeltyger, Gardiner, Linnevaror, Tri- Lybeck, Generalagentur: Chr. Steffens, kåvaror, Paraplyer o. Galoscher m. m., J akobsg. 25, C. Drottninggatan 61, C. Lager n. b. och Deutsche Transport Versich. Ges. in Berlin 1 tro Allm. tel , rikstel ; (Heinr, Schipmann); kontor Bredgränd inneh. Joh. Althoff, bost. Lilljansplan 2 III, St.; a. t. 2320, r. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 260 Deutscher Frauenklub-Dietrichson. Deutscher Frauenklub, adr. Geheimehofråd- Diakonissor (forts.): innan Fru Marie Buxbaum, Holländareg. Östermalms, Församlingshyddan,Skeppareg.,6., 27 Il, Va. mottagn. alla hvard. kl. 8-10f. m., månd. äfven h Kl SK k ki.1-3e.m.;a.t DeutscherVerein E intrac t, ara. yrsog. Fattigvårdens:Karlavägen20n.b.,.6.,motta~n. 18IlI, C.; a. t alla hvard. kl. 9-10f. m.; a. t. Österm. 29l. de Val, C., Grossh., Sibylleg. 65, Ö.; r. t. Sjukvårdens:Stureg.56,Ö.,motlagn.allahvard. '"8 4 O t 1445 kl. 8-,-9 f. m. o. 2-3 e. rn., sönd. 8-9 f. m.; 5, a. t. s erm.. a. t. Österm de Wahl, A., Konsult. Maskiningenjör) Del- Diakonisa-sjukhuset, Erstag. 2, Sö. Intagäg. i Maskintekniska Kontrollbyrån ning af sjuka: hvardagar kl. 9 f. m. Olsson, Rosborg & de Wahl (se sid. 536); Poliklinik för kirurg. sjukd. tisd., torsd. kontor Barnhusg. 3, C.; a. t. o. r. t. o. lörd, kl f. m. Besökstid å 9509; bost. Folkungag. 36, Sö.; a. t allm. sal kl. 1-2 e. m r. t. Söder 499. Diamantbergborrningsaktiebol., kontor 'I'ors- Anders, Skådespel., Strandväg. 25, Ö.Dj. g. 10 A l, C.; r. t. 1418, a. t de Verdier, Nils G. O., Apotekare, Stureg. Dickman, J. A. W., Bleck- o.plåtslag., Handt- 201, Ö.; a. t verkareg. 52, K.; bost. Bergsg. 23, K. - Sig rid, Tandläk., Stureg. 20 I, Ö.; a. t. - Karl, t. f. Byrådir. i Riksförsäkr.-anst., 21544, r. t. 8187; rådfrågn /21. Rörstrandsg. 261, Va. de Verdy du Vernois, F.,Legationsråd, Strand- Dickmann.T, J. F., Flaggrnaskinist, Banerg, vägen 9, Ö.. 311, Ö.Dj.; a. t. Osterm Devin, C. L., Egendomsäg., Birgerjarlsg. 6, Ö. Dickson, Wi.lliam, Fil. dr, Engelbrektsg. de Woul, Ture, Frisör, Styrmansg.2, Ö.Dj. 16III, Ö.; r. t. 7944, a. t Amalia, Fru, Sjukgymnast, Strandvägen - C., Grossh., Östermalmsg. 45, Ö. 13IlI ö. g., Ö.Dj. C. R., Jur. kand., Sekr. o. Ombudsman i De Värnlösas Vän, Redaktion och Expedi- Sv. Bankfören., Karlavagen 24, Ö.; r. t. tion Flemingg. 20 BI, K.; a. t , a. t , r. t Annie, Sekreterare (Norstedt & Söner), Diakonanstalten, Stora Sköndal, Sthlm 4 Kommendörsg. 29 1V, Ö. (a. t. Södertörn 7,1'. t. Södertörn 15). Robert, f.d.ofverståthållare, Slottsbacken Diakonissanstalten, Erstag. 1, Sö. St. Ersta. 4, St. Diakonissor, församlingarnas: DidonÖ.M. aria, Fru, Syatelje, Humlegårdag. 5, Ad. Fredriks: Kammakareg. 30, Va., mottagn. ana hvard, utom onsd. kl. 9-10; a. t F. F., Kontorist, Bryggareg. 16, C. Fattigvårdens,Valling.18,a.,mottagn.allahvard.,Didrikson, Gunnar, Prakt. läk., Götg. son, utom onsd., kl. 9-1/2 11f. m.; a. t. Brunkeb. S 3480 o. a. t Ö.; a. t , r. t Mottagn:tider Engelbrekts, Surbrunnsg. 10, Va., mottagn.aua hvard. 9-10, '/23- ' / 2 4, helgd hvard., utom onsd., kl f. m.; a. t Didring G E Chefsintend vid K Flottan Fattigvårdens: Val.hal.laväg.61, 6., mottagn.,.., 1. l., alla hvard. kl f. m.; a. t Riddareg. 49, Ö.Dj.; r. t Gustaf Vasa, Karlbergsvägen 7, Va., mottagn. - Wilh., Grossh., Linneg. 77, Ö.Dj. r. t. tisd., fred. o. lörd. kl f. m.; a. t ' Jakobs, MalmskiUnad.g. 46, a., mottagn. alla hvard, kl f. m.; a. t Dieckelman, F., Agentur- o. Engrosaffär. Johannes', Frejg. 25, Va., mottagn. lla hvard., Skeppsbron 4, St, utom onsd., kl f. m.; a. t. Brunkeb D' d O B. Sk b 6 St Katarina(fattigvårdens), Nytorget6, Sä., mottagn. le en,., ergsmg., epps ron,. tisd. o. fred. kl. 2-3 e. m.; a. t. Söder von Diederichs, Sidney, Agent, Norrtullag. Klara, Klara Ö. Kyrkogata8, o., mottagn. tisd., 49, Va. torsd. o.lörd. kl f. m.; a. t. Brunkeb Diedri.chs., N. J., Tjånsteman, Narvavägen 18, Kungsbolmens, Bergsg. 47, K., mottagn. alla Ö hvard., utom tisd., kl. '/ f. m.; a. t..dj. Kungsh Diedrich:sso~, M. L., Sibylleg. 14, Ö.; tapis- Sjukvårdens: Kungsholmsg. 72 A, K., mot- seriaffär Jakobsbergsg. 5 & 7 C. tagn. alla dagar kl. 8-9 f. m.; a. t. Kungsh.76. D' & Håk V" t ' 8 TT Maria, Pilgränd 3,Sä., mottagn. alla hvard., ut- legner a anson, as mannag. 4, r a.; om tisd., kl. 8-1/ 2 10 f. m.; a. t. Söder a. t Sjukvårdens: Hornsg. 110,se., mottagn. alla Diehl & CO, C. F., Agenturaffär. Drottdagar kl. 8-9 f. m.; a. t I C Matteus', Matteuskyrkan,Vanadisväg.,Va.. mot- nmgg.,.; a. t. o. 1". t tagn. onsd., torsd. o. lörd. kl f. m.; a. t. Diemer. Anders M., Fil. lic., Redaktör O:~~r~:'Banerg. 25, 6.D}; mottagn. alla hvard.. Alfsjö Villastad; r. t. Älfsjö 43. ' k.l. 8-9 f. m. å pastorsexp. Fredrikshofsg. 3, Diethelrn, Conrad, Verkm. Brännkyrkug. O.D}.; a. t II,. Sö.,." Fattigvårdens: Banärg. 25,6.D}., mottagn. alla Dietrichson, D., Grossh., Regeringsg.57III, C., hvard. kl f. m.; a. t t 7130 k t Sk b Storkyrkans, Skomakareg.30,St., mottagn. alla a.. ; on or epps ron 30 II, St.; hvard. ",1. 8-1/210 f. m.; a. t. Stork. 90. a. t. 1018, r. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 76. Distrikt-Tempel af Templar-Orden, Stockholms, expo Bryggareg. 5 n.b. Ö. g., C. Ditstnger, Robert, Bosättningsaffär, innehafv. Oscar Schroff, Västerlångg. '72, St. Etablerad Filial Norrmalmstorg 18, C. Mattor, Möbeltyger. Gardiner m. m., Västerlångg, 72, St.. Afdelning för Linnevaror Västerlångg. 74, St. ' Afdelning för Linoleum o. Tapeter, Västerlångg. 81, St. Dietrichson-Djurling. 261 Dietrichson,. Caroline, Lärarinna iitalienska, Afdelning för Sängar O. Sängkläder, Skeppareg. 391, Ö.; a. t Västerlångg. 52, St. Dillen, Hj., Bokh., Svedenborgsg. 8 A I, SÖ. Verkstads-åfdelning, Västerlångg. - O. A.; Folkskolelär., Hornsg. 52, Sö. 79, St. - E. S. O., Folkskolel:a,G:la Kungsholms- Ditzinger, Fredrik Wilhelm, f. d. Fabriksbrog, 49, C. idkare, Rådmansg. 76, Va. - 1., Folkskolel:a, Hornsg. 52, Sö. Richard W., Fabriksidkare; firma J. Ma- Dillman, J. U., Husmoder, Frimurarebarn- rino & Co, Drottningg. 34, C.; bostad huset, Kristineberg, K. Djursholm, kv. Ägir 3; riks o. allm. Dillner, M. O" Banktjänstem., Lästmakareg. tel.. 15 II, C.; r. t F., Fru, Greftureg. 75, Ö. - E. M., Fröken, Dalag. 23,. Va. - A., Fröken, Uplandsg. 20, Va. - A., Professorska, Lästmakareg. 15 II, C.; - Waldemar, e. o. Hofrättsnot., Rådmansg. r. t o Va.; a. t. Vasa 3221, r. t. Vasa Tyra, Ankefru, Hornsg. 4, Sö.; a. t (j. Diver, Hugo, Handelsres., Rörstrandsg. 26, Dimander, Carl, Handl. (bosättning), Stig- Va.; r. t. Vasa bergsg. 4 ', Sö.; bodar Bondeg , Djulstedt, Albin, Handelsagent, Ny torget Renstjernasg. 26, Sö., Dufnäsg. 16, Sö. 4 A, Sö.; a. t Dinclau.Emil F.,Maskinist,Norrtullsg.l8, Va. - C. J., Handl., Bosättningsmagasin, Drott- Dinell,C.A.,Handl. (div.), St. Badstue. 78, Va. ningg. 30, C.: bost. Kungsg. 46, K. - O., Tjänsteman i Qvarnaktieb. Tre Kro- Djuraflifningsanstalt, Häggs, Sveavägen 118, nor Krukmakaregv db'", ss. Va.; öppet 2-3 e. m.; a. t. Vasa Dingel. Erick, Chef för Kirurgiska Instr.- Djurberg, C. G., Arkitekt, Flemingg. 7 III, Fabriks A.-B., Döbelnsg. 5, C.; a. t. K.; träffas säkr, 9-10 f. m , r. t. Norr Hildur, Biträd. förest. vid Högre Lärarm- Disko~t~~anken, Regeringsg. 8, C., se Bank- neseminarium, E~gelbrektsg. 6r A, Ö. mrattn. - Hanna, Pappersh., Grefg, 9, O.DJ., a. t. Dispaschör: Hasselrot, Per, kontor Korn hamnstorg 53V, St. - Vilhelm, Prakt. läkare, Hornsg. lo, Sö., Distriktsförvaltningen,S.J., Centralstationen, hvard. 2-4, helgd Träffas i Sthlm 1. telefon hvard. 9- ' Under som- Distriktsloge af I. O. G. T., Stockholms; maren mottagn. hvard ; a. t. expo Tunnelg. 19 AlII, C.; a. t , 3588, r. t r. t. Norr 231. Nils, Regementsintendent v, Lifreg. dra- Distriktsläkare: ~one:t:, Torstensonsg. 4, Ö.D~:. - Ebse, Ankefru Hornsg, 10, So. Ad. Fredr. västra distrikt: Lagergren. J. E. To' A" k f' H 100 S" Ad. Fredr. östra distrikt: Olander, K. O. N. -.."mma,..n e ru, ornsg., O. Jakobs distrikt: Malmsten, Karl. - Hanna, Ankefru, St. Badstug. 10, C. Johannes' distrikt: Ekelnnd, C. M. Djurgårdens Idrottsförening ordf. Hellberg Katarina norra distrikt: Klingberg, F. C' l B kt'" t o' d St kh l : Katarina södra distrikt: Olsson, E. ar, an ;Jans em., a r.. o.c o m, Katarina östra distrikt: Gahn, H. r. t Telegr.-adr.: Djurgårdarne. Klara distrikt: Erdmann, Th. Djurgårdsförvaltningen (Intendent för K. Knngsholms västra distrikt: Spangenberg, V. D' o d J" oo t C Ad Öh trö ) Kungsholms östra distrikt: Ljungström, V. Jurga~. en agmast.l.. r~ ro~ 'o Marta västra distrikt: Ericsson, V. Karlavagen 15 Bn.b., Ö.; mottagningstid Maria?stra distrikt: Åkerström, K. D f. m.: r. t. 4941, a. t ~1kola1 diatr-iktr Scholander, C. T. D' kl N J Liffö t E lb kt o' Ostormalms västra distrikt: Sundberg, G..lur OU,.., l ors.-agen, nge re Sb' Östermalms östra distrikt: Karlsson, K. A. 43, O. Djurlings, Ernst, Engros- & Importaffll.r,. Kontor Jakobsbergsg. 27, C.; r. t. 5038, a. t Djurlin, Ernst, Grossh., bost. Regeringsg. 50 I, C. Hilmer, Kamrer, Redaktör af Svenska Bankmannaföreningens Tidskrift, Holländareg. 29, Va.; a. t , r. t.. Vasa Knut, Kassör, Agneg. 4, K.; a. t W:m, Konsul, Grossh., kontor, bost.fjällg. 16. Sthlm 4; a. t , r. t Bertil, Mekaniker, Uplandsg, 17, Va. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

14 262 Djurling- Dorph. Djurling, C. G., Sufflör vid K. Teatern. raren och kassören A. E. Ljungberg,. Agneg. 4, K.; a. t ,N. Smedjeg, 30 &I 32, C.j r. t. 3635, Djursholms Bokhandel, Bok-, musik- o. pap- a. t pershandel, Stockholmsvägen ; a. t. Djurvännernas tidning; Byrå Mästersamu- 234, r. t. 17. elsg. 34 r, C. Red. träffas hvardagar Djursholms Samskola (högre läroverk på 4-5. Rikst. 9339, aum. tel reallinjen). Se vidare åsista sid. af Djurs- Dock, Emil, Handelsres., Agneg. 14, K.; holms adressförteckn. o. kartongannons. r. t Djursholms Tidning, Red. o. Erp, Regerings- Dohrn, Hilma, Fru, Upsalag, 9, Va. g. 93 A, C.; a. t , r. t. 2536, - E., Fröken, Renstjernasg. 16 ll, Sö, Djursholm a. t. 53, r. t. 61; byrån idolck, J. A., Reseombud, Enskede. Stockholm öppen kl. 10-3, byrån i Dolk, C. W., Byggm., Grefg. 12, O.D}. Djursholm kl. 5-8 e. m. - J. W., Sergeant, Nybergsg. 8, O. Djursholms villastads adressförteckning m. - K. Johannes, Skeppsklarerare, bost. Kungsm., se efter adressförteckn, för För- holmsg. 18 n, K.; a. t stadssamhällena. - K. Johannes, Skeppsklarerare, kont. Djurskyddet, red.. o. expo Flemingg. 20 Br, _ Skeppsbron 22. ~t.; r. t. 7497, a. t..12~28. K., kl. 9-7, a. t. 4307, r. t Dolkemeier, F., Barberare, Markv&rdsg. 8, Djurskyddets Expeditions Rådgörande För- Va. saml.; byrå Flemingg. 20 Br, K.; a. t. Dombret, F., Korrespondent, Dalag. 76, Va. 4307, r. t Domhafvande, se Häradshöfdingar. Djurskyddets Exped., genom hvilken slakt- Dominionlinien, kontor Skeppsbron 24, Si.; redskap och andra redskap för djurvård a. t. 2052, r. t och djurskötsel kunna rekvireras, Fle- Domnerus, Carl, Kare, Västmannag. 22, Va.; mingg. 20 BJ, K.; a. t o. 4307, a. t r. t. 8127; öppen kl Domänstyrelsen, f. d. Riksdagshuset å Rid- Djurskyddsbyrån, Flemingg. 20 B', K.; r. t. darholmen. 8127, a. t Anmälningar om djur- Dondorff, John, Advokat, Ledamot af Sveriplågeri, dock ej anonyma, mottagas och ges Advokatsamfund, Ombudsman hos upplysningar och råd meddelas. Sthlms Stadshypoteksförening, Sekr. Djurskyddsföreningarnas centralförbund, De hos Sthlms Fastighetsägareförening. Svenska; sekr.: prof. Hj. Dahlström, Kont. Smålandsg. 31 A, C.; kontorstid. Brunnsg. 7, '/2 tr., C. '/210-4, personl. mottagn. '/ Djurskyddsföreningen i Stockholm, se Nor ; a. t , r. t. 6251; perdiska Djurskyddsföreningen. sonligen r. t. 6242; bost. Kommen- Djurskyddsföreningen, Nordiska, byrå, Ple- dörsg. 27, O.; a. t , r. t. Osterm. mingg. 20 Br, K.; a. t. 8653, r. t Sekr:n Kungsholmsg. 2B,K.; a. t af Donner,L.A. W., Herr, Norrtullsg. 47 IlI, V~. Djurskyddsföreningen, Svenska allmänna. - Georg, Jur. kand., Kommendörsg. 30, O. Ordf.: vakant; v. ordf.: Öfver1är:en A. - Gösta, Löjtn., Kommendörsg. ~Oll, O. Blomqvist; sekr: Förste Revisorn A. - James, Löjtn. Sibylleg Roswall; skattm.: lng. K. G. Gustafsson, - Edv., Major, Stureg , O. Befälh. f. Brunnsg. 16, C. Byrå: Mästersamuelsg. Sthlms landtr.för.omr. N:o 46, Munk- 34, C. (' e. m.); r. t. 9339, brog. 2, St... a. t G. W. Casimir, Ofverste, Kommendörsg. Djurskyddskontoret (Djurvännernas Nya 30 ll, O.; r. t Förening), Brunnsg. 7, C.; a. t , Dorch, Bäcksin & Cos Aktiebolag, Färg- och r. t. 2007; emottager anmälningar om Fernissfabrikanter. Fabrik Agnesberg. djurplågeri och lämnar råd och upp- Hufvudkontor i Göteborg; Försäljningslysningar i djurskyddsfrågor. Inspek- kontor i Stockholm ~:t Eriksg. 11, K.; tör; Silow, G. a. t , r. t Chef Esaias G. A. Djurson. Sophia Louise, Änkefru, Uplandsg. Tegner , Va.; r. t , d'orchimont, K., Agent, Roslagsg. 14, Va. - And. C. G., Uplandsg. 69 II, Va.; r. t. - S., Frih:a, Karlavägen l C, O" 12422, kont. Roslagsg. 33, Va.; r. t. - Hedvig, Fröken, Banärg. 27, O.Dj. Vasa 973, a. t Dore, A. R, Målare, Bondeg. 49 r, Sö. - C. O., Surbrunnsg. 5r, Va. Dorph, Victor, Arkitekt- o. Värderingsbyrå : Djurvännernas Nya Förening; anmälan om Drottningg. 15III, C.; r. t. 2693, a. t. djurplågeri brott samt anmälan om in Bost. Tomtebo. Lidingö Villaträde i föreningen emottages af sekrete- stad; a. t. Lidingö 106. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Dorph-Drotty. 263 Dorph, S. W.., Revisor i Riksb., Grefmagnig. Drakenberg, G. A., Uppbördskommiss., Karl- 15III, O. Dj.; a. t. Österm bergsvägen 36A, Va. - Wilhelm, f. d. Stadsmäklare, förest. för - Bertil, Verkmäst., Parkg. 4, K.. Handelsb~.nkens J?ndafdelning; bost. Dramatiska. Teatern, Kungl., Nybroplan, O.; Yalhallavagen 25,O.; r. t. 1079, a. t. Kansli o. kontor Nybrog. 2, O. Osterm DramatiskaTeaterns Restaurant,inneh.Hugo Douglas, W. A., Grefve, Löjtn., Västmannag. Jagare, Nybroplan, O. Rilcstel.: kon- 61, Va. toret , kapprummet Allm. Doyer, Firma, Agentur o. Partiaffär i Hol- tel.: kontoret 6074, matsalen ländska Cigarrer, Valh'ltllavägen 101IV, Drangel, Elisabet, Folkskolel:a, Repslagareh ~~& - J. W., f. d. Kommendörkapten i Neder- - Helge, Grossh., verkst. Dir. i A.-H. Helge ländska Marinen, Valhallavägen 101IV, Drangel & Co, Vin- & Spirituosaaffär Va. (firman tecknas äfven af Gust, Spira); Dozzi, W., Cement- o. Mosaikläggare. Ene- kontor o.försäljningslokal Flemingg.6l, byberg; a. t. Enebyberg 3tt K.; r. t. 6146, a. t. 4696; bost, Draghi, Eugene, Chancelier vid Kejs, Tur- Sköldungag. 1, O. Telegrafadress: kiska Beskickningen, Osterma.lmsg. 22 II, Drangels, O.; a. t. Osterm John, Grossh., Firma L. Gummesson & - Italia o. Inez, Fröknar, Luntmakareg. Co, Uplandsg. 58, Va.; kontor o.lager 511, Va. St. Nyg. 16, Si.; a. t. 1274, r. t , Kanslist å Amerik.legationen, Strand- - Hilma, Änkefru, Repslagareg. 9, se; r. t. vägen 7 A II ö. g., O.; kanslitid 11-1; 2673, a. t. Söder r. t Louise, ÄnkefJ;)l, Linneg. 63, O. Dragonkasern, Stockholm C. O. E. R., Ofverkontrollör r K. ren- Drags aktiebolags kontor, Malmtorgsg. 51, verket, Storg. 25 1, O. e.. Drefvelin, Amalia, Sybehörs o. Kortvaruaff., Drake, C. A., Assuransagenturer, Västman- Sibylleg. 40, O. nag. 62, Va.; a. t Dreifaldt, O. E. F., Departementsskritvare - J. O., f. d. Borgrnäst., Valhallavägen 15, O. i Armeförvaltn., Tyskbag-areg. 4, O..- Maria, Frih:a, Greftureg. 551, O. - F. A. W., Styckjunk., Grefg. 33, O.; a. t. - Fredrik, JUl:. kand., Ostermalmsg. 23 II, O.; a. t. Osterrn Dresdner-Expeditionen, St. Badstug. 13, e.; - C. G.,.Kapten v. Svea Lifg., Grefmagnig. r. t. 243I. 18, O. Dj., a. t , r. t Drewes, Paulus, Fabrikör, Roslagsg. 12, Va.; - E. A. C., Lärar-a, Valhallavägen 15, O. a. t , r. t K. G.Arvid, Tj:man i Järnvägsstyr.,Frejg. Drevitz, Richard, Litogr. tryckare, Birkag. t», V0. 3 1, Va.: a. t. Vasa Hedda, Ankefru, Uplandsg. 72, Va.; a. t. Dreydel, C., Handelsres., Dalag. 27, Va. Vasa Dreäger, John, Krukmakareg. 22, Bä. Drakenberg, M., Fru, Jungfrug. 39 III, O. Droskstationer, se Stationer. - Anna, Fröken. Riddareg. 76. O. Dj. Drott, Fastighetsaktiebolaget, Kungsg.26, e. - Ida, Fröken, 'I'egnersg. 9, Va. Drottningbasaren, Drottningg. 57, e. - Louise, Fröken, 'I'egnersg.P, Va. Drottningens sjukhem, se Sophiahemmet. - Fanny, Förestånd:a for Arbeteskolan för Drottningens skyddshem, Högbergsg. 39A, Bä. lytta o. vanföra, Greftureg. 59, O.; bost, Drottninghuset, Johannesg. 16, e.. Sibylleg. 49 II, O. Drottning SophiasFörening, Stureg.58BIv, O. - Jean, Ingenjör, verkst. Direktör för Berg- Ofverstyrelsens expo öppen månd. kl. nings- och Dykeri-Aktiebolaget Neptun, 9-10 f. m. O. torsd. kl. 5-6 e. m.; Engelbrektsg. lo, O.; a. t ; r. t. r. t Se f. ö. Kalenderafdeln. 3184; kontor Stadsgården 14 & 16 [3661]... (Drottsgården), Bä. Drottning Victoria s Orlogshem i Stockholm, Sommarbostad Skarpöborg; a. t. Skarp ö Södra BIasieholmshamnen lo, e.; Fer 6, r. t. Skarpö 9. sen ska Terassen. Styrelse, se Kalender- - Nils, Kassör, Parkg. 4, K.; a. t. Kungsh. afdeln. [3482] Drottsgården. Stadsgården 14 & 16, Borg- - Sten, Major, Ofverlärare V. Gymn. Cen- mästaretrappan 1 A O. B o. Katarinatralinst., Hamng. 19, e. vägen 13 A O. B, So; kontor Kungsg. - C., Reseinspektör vid Allm. barn lmset, 26, e. (Drotts kontor). Odeng. 55 III, Va. Drott y, E. J., Polisman, Varfsg. 10, Bä. Brand- och Llft'örsäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 264 Drougge-s-Du Rietz. Drougge, Mary, Fru, Hornsg. 186 A, So.; a. t. Dufvas, C...F., Parfymh., Drottningg. 41, C. Söder Dnfva, S., Ankefru, Grefg. 5, O.Dj. - S. A., Fru, Folks~.olel:a,.TJärhofsg. 27, Sö. - L M., bost. Hötorget 10, C.; k~ntor Barn- - Adolf, Prakt. lak., Liljeholmen; r. t. husg. 2, C. Inneh. af Firm. P. L. Liljeholmen Dufva, Handtverkareg. 14, K., och - Karl, Barnhnsg. 10, Sthlm 1. Agare af Franska Champagnedepöten, Barnhusg. Sthlms Käppfabrik, partilager fr. Prytz 2, C. & Wienekens Fabr., Gbg, E. Swarss, Dufwa, Mathild~, Fröken, Danderydsg. Kalmar, o. A.-B. Keramik, Hagaström. loil, Ö. g., O.... a. t. 9565, r. t Cigarraffärer - A. W., Kammarråd, Ostermalmsg. 591, O.; Hamng. 38, C., o. Vasag. 50, C. a. t Drufvll;, G., Husägare, KÖplIl;ang. 221,. St. Dufvenberg, Bertha, Fru, Högbergsg.541, se. Drysehus, C~~rll, Fru, se Smitt-Dryselius. Duhs, G. H., Banktjänstem., Helsingeg. 9Il, - A. S., Fröken, Braheg. 30, O. Va. Drysen,..G. A., Bankdir., Linneg..85, O.Dj. - Hugo, Civiling. (Ak~ieb. B. A. Hjorth - A., Ankefru, Nytorgsg. 15, So. & Co), Villag. 15, O. Drätselnämnden, St. Nyg. 2, Sthlm 2. - Algot, Kassör, Kronobergsg. 15 B, K.; Kansliet, uppgång BItr., kl. 10-3; a. t. 2900, a, t. Kungh r. t. 788; Sekreteraren kl. 1-2; a. t Dumba Constantin Dr Österrikisk-ungersk Kammarkontoret, uppgång A1 tr., kl ,30;a. t. '.,., O 29 00, r. t. 7 S8(Stadekamreraren kl. 1-3; a. minister, Stureg. 29,. t. 1086, r. t. 7818), Stadebokh. kl , Dumky, Wilhelm, Tandläkare,L:a Vattug.141, Aktua~lekontoret a. t. 1036, r. t. 7818;Hyres- C mottagn 2-4' r t a t afdelntngen, mg. A n. b.; a. t. 1060, r. t. 0'.,, (Hyreekontrollanten 1-3) Vattenafdel ningen, ing. B n. b.; a. t. 26h, r. t G., Tjänsteman i Svea, Dalag. 521, Va. Kassakontoret, ingång B n. b., kl. 10-2,30; lörd... o. dag före helgd. kl Dumrath, Sigrid, Fru, Kammakareg. 40, Va. Revi:i~ns1~o~toret, uppgång B 3 tro kl. 10-2,30; - O; H., Litteratör, Pipersg.26, K. Stade'n~ omb,',demansexpedition pp än B2 t Duner, J enny, Fru, Ad. Fredr. Kyrkog. 15, C. kl. 1,30-3 (Staderevieorn ki.i0~12~; a~t.118~: - Edw., Ingenjör, Grefg.12 D b., O.Dj.; a. t. Stadeplaneingenjören. uppgång A 3 tr., kl. 1-3, Osterm lörd. 1-2; r. t , a. t M Il' Siuksköt.a Ad Fredr Kyrkog Stadens byggnadskontor,- Munkbron la, St.: Ex. - a IS, J.,. pediti'onen.kl.10-2,30; Räkenskapsbyrån ing. 15, C. n. b., kl. 10-2,30; Arkitekturafd. l (nybygg. Dunge John, Artist Upsalag.14, Va.; a. t. nadsbyrån), Gatuafd, och Vattenledningeafd. :vasa 3005 ' kl. 1-3; Mälartorg. 19, St.: Arkitekturafd. 2 _. _ (underhållsbyrån) kl. 1-3; Brännkyrkag. 2 A, Dunstrom, Hanna, Kassörska, Kungstensg. ss: Hamnafd. kl. 1-3; a. t.: Byggnadskonto. 551V Va. ret, r. t D l'., k' R l d Iik t Id Dröhse, G. W., Juveler., Verkm. (A.-B.Bernh. up lcenngs~as l~ eva up l. a or,?-nb Hertz) H mn 28 I1l C, till k t' Trycken Aktiebolags Speeialafdelning, a g.,., 1 ver s.. System, Bryggareg. 17, C, a. t D P K W Sk" 701 S" Dubb, J. E., Vaktm. (Sundsv, Ensk. B.) u U!,.., ane g.., o.. Fredsg, 4, C. ' Du Rees, Carl Åke, Fabrikör, Drottnmgg. Dubois, S. E.J.,Bokh, i Järnvägsstyr, Odeng. 1121, Va. 106 III Va. '- C. A., f, d, Fanjunk., Kontrollör, Valling. - Sofie, F~u, Barnhusg, 10, C.; a. t.brun Il, C. - H. J. E., Grossh., Riddareg. 60, O,Dj. Du Rietz, G. A., Firma; innehafvare G. A. - H. A. O., Ryttmästare, Odeng, 106III,Va. och Gustaf Du Rietz; kontor Skeppsbron Ducke, A" Skräd~&re, Norrlandsg. 11, C. lot, St.; a. t. 1027, r. t Due, Wilh" f. d. Öfverste, Lilljansplan liv, O. - Hugo A., Fotograf, inneh. Leverin & Cos Dufva, E. A., f, d. Bergrnäst., Vasag, 12, C. Fotografiatelje, Drottning-g. 61m, C, Gerda, Cigarr-, Annons- o. Pappershan- - Gustaf, Grosshandl., Villa Högvalla, Vädel, 'l'egnersg. 1, Va.; a. t sterliden, Saltsjöbaden; a. t. Saltsjöb. - J. H., Fabriksidkare, inneh. af firman A. 121, r. t. Saltsjöb. 1 54; firma G. A. G. Dufva, Florag. 14, O,; a. t Du Rietz, Skeppsbron 101, St.; a, t. A. G., H. M, Konungens Hofleverantör, 1027, r. t Nysilfverfabrik, Bryggareg. 6B, C.; a. t. G. A., Grosshandl., Vasag. 12m, C.; a , lager a. t, 11795, r. t, Norr t. 8238, r, t Teleg-rafadress»Silfverdufvan. För- Erik, Kassör, Villa Dufveskog, Skärvikssäljningsmagasiner Drot1:ningg. lo, q.; väg" Djursholm; a. t. Djursh. 78, r. t. a. t. 655, r. t. 8019, Stureplan 4, O,; & ~9.. a. t, 7805, r. t M., Ankefru, f. Burman, Braheg. 39\ O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Dnr1ing- Ecklesiastikdepartementet. 265 Durling, Axel, v. Häradshöfding, Sekreterare E i Svea Hofrätt, Östermalmsg. 30 m, Ö.- - Karin, Lärar:a, Näckströmsg. 3, C.; a. t. Brunkeb Eales, Joseph, Prästgårdsg. 16 TI, Sö.; a. t. Durr, Victor N:son, Bokh. i Järnvägsstyr., Söder 148. Nybrog. 26 1, Ö. Ebbers, J. A., Direktör, Skeppareg. 11, Ö. Duse, Herman, Direktör, Norrlandsg. 15, C.; - & Thoresson, Centralpalatset, C.; r. t. r. t , a. t von Duben, Gunilla, Fröken, Drottningg. Ebbes Bruks Kaminupplag (Rosengrenska 97 IV, Va.; a. t. Vasa Järnaffären), St. Nyg. 23, St. Därango, Ruben, Boktr.. Uplandsg. 51, Va. Ebbesen, J...K., Bokför., Asög. 66 A. Sö. Däste, Hulda, Fru, Dalag, 42, Va.; a. t. - Jenny, Ankefru, Nybrog. 50 IV, Ö. Vasa 254. Ebbinghaus, Fredrik, Kamrer, Dalag. 30, Dybeck,G. I.,LäroT.-adj.,Ad. Fred. torg 6,Sö. Va.; r. t. Vasa 237. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär o. Smörgås- Ebel, M. S. (inneh. Sthlms Bokhålleriskola), servering, St. Nyg. 20, St. Uplandsg. 25 II, Va. - Wilh., Justitieråd, Stureg. 52, Ö. Ebeling, A. T., f. d. Bokhandl., Dalag. 20, Vet. - O. J. Sjökapten, Hagag. 56 II Va.- Teodor, Bokh., Dalag. 20, Va.;a. t. Vasa h Dylån, J. A., Handtverkareg. 42 n, K Dymling, F., Fröken, Flemingg. 79, K. - Theodor. Målare, Scheeleg. 6 III ö. g., K.; - Richard, Grossh., firma Jacob Versteegh, a. t. Kungsh Näckströmsg. 41, C. Eberhardt, P. H., Kafeidk., Ostgötag. 43, Sö. - C~rl G.,.~andelsres.,. Helsingeg. 3, Va. Eberstein, Th., Fru, Stureg. 31, V.; a. t. - Hildur, Lärar.a, Helsmgeg.3, Va.; a. t , r. t Sommarbostad Vasa 917. ". Solzården, Kapellskär; r. t. Tomta Therese, Ankefru, Strandvägen 33,O.DJ.; Ebner, H. J., Direktör (A.-H, Hugo Hartig), a. t Stureg. 60 IV, Ö.; r. t , a. t John Fr., Stureplan 6, Ö.; r. t. 405, a. t. Eckhardt, Richard, Dir., Handtverkareg. 4, K.; r. t Dynamitbolaget, se Nitroglycerinbol. Eckerberg, H., Fröken, Kappsömmerska, Dyring, Jenny., Frök~Jl, Kontorsbitr., Karla- Hjärneg. 2, K.; a. t. Kungsh väg. 31, O.; a. t. Osterm. 2985, r.t, Ton Eckermann, H., Bergsingenjör, Stureg. Dyrssen, Gustaf, Amiral. Chef for Marinfö~- 32 II, Ö.; r. t valtn.,stadsfullmäktig,nybrog.4pv, Ö. - W., Kammarherre, Stureg. 32 II, Ö.; r. t. - K. G., Löjtnant v. Flottan, Nybrog.41 I V, Ö. - E. E., Ankefrih:a, Torsg. 8, C. -' Nils, Löjtn., Karlavägen 52, O.Dj.; r. t. - se äfven Ekermann. Österm Eckerström, C. R., Amanuens, Margareta- - W., f. 4. Statsråd, Vice amiral, Florag. vägen 51, Enskede; a. t. Enskede , Ö.. - Ivan, Hofr.-not., Nytorgsg. 21 B, Sö. -- Wilh., Underlöjtn., Nybrog. 41, Ö. - A. L., Inspektör, Birgerjarlsg. 119, Va. Dähn, se Dehn. - J. C., Speditör, Birgerjarlsg. 113 B, Va.; Däumichen, Max, Grossh. Generalagent i expedition Smålandsg. 30, C.; a. t. 5012, Skandinavien och Finland ror Bern- r. t dorfer Metallwaaren Fabrik, Arthur - K L., Tjänsteman v. Hamburger-Brygge- Krupp, Kungsholmsg. 14, Sthlm 1; a. t. riet, Birgerjarlsg. 121, Va. 4417, r. t Ida, Ankefru, Renstjernasg. 13 III, Sö.; a. t. Döbeln, O. A., Tullvaktm., Plogg. 3 B, so von Döbeln, Ingeborg, Fru, Engelbrektsg. Eckert, C. G., Agent, Stureg. 9, Ö.. 12, Ö.; r. t. Österm Fritz, Arkitekt, Intendent, Torstensonsg. _ H. H. E., Fröken, Humlegårdsg. 12, Ö. 15 n. b., O.Dj.; a. t Döfstumlärarnes pensionsanstalt, Storkyr- - Augusta, Diakonissa, Diakonissanstalten, kobr. 12, Sthlm 2. Erstag. 1, Sö. Döhrman, J. H. C., Ingenjör, Karlbergsvägen - Josef, Spannmålskontrollör, Tjärhofsg. 83, Va.. 42, Sö.; r. t Dölling, Fritz, Nybrog. 36, Ö. Eckhell, Anna, Fröken, Stureg. 19 IV, O. Dörum, Thyra, Skådespel~rska, Narvavägen Eckhoff, Petrus, Pastoratsadj, i Sot Matteus, 29IV, O. Dj.; a. t. Osterrn Frejg. 46AIT, Va.; a. t Döss, J oh., l:e Postkontrollör, Valhallavägen Ecklesiastik-dep. Exp.Mynttorget 2, Sthlm 2. 57m, Ö.; r. t. 4115, a. :. Österm Statistiska afdeln., Birger Jarls torg 2, St. Brand- och Lifförsäkrings Aktiebolaget SVEA. 13 Drottllagg.tu.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

a:. t. Österm Karduansmakareg.) ; öppen alla dagar - se afven Krusell.. Cubas konsulat, Drottningg.

a:. t. Österm Karduansmakareg.) ; öppen alla dagar - se afven Krusell.. Cubas konsulat, Drottningg. Cronstedt Dagligt Allehanda. 245 Cronstedt Sigge, Grefve, Arkitekt, kont. Små D landsg. 17 lii, c.; kontorstid 84, lörd.., 82; a. t. mottagningstid 912; r. t. 4808, 12599; bost. Sveavägen, Djurs Dabelstein,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Anderberg, Axel, Arkitekt, kontor Kungsbroplan

Anderberg, Axel, Arkitekt, kontor Kungsbroplan 142 Amigo-Anderberg. Amigo, J. A., Handelsagent, St. Badstug. Amundson, Maria, e. o. Folkskolel.a, Götg. 78, Va. 23, Sö. Amilon, Carl, Apotekare, Pipersz. 5 IV, K. - Torsten A. A., Prakt. läkare, Kungsg.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget. . O.; r. t , a. t Dacker, Anna, Ankefru, Kammakareg. 29, C. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget. . O.; r. t , a. t Dacker, Anna, Ankefru, Kammakareg. 29, C. SVEA. 13 Drottninggatan. 252 CronholmDagen. Cronholm, Nils Ch. F., Byggnaclsing., Grefg. Cube, Inez o. Pauline, Fröknar, Pipersg. 53 III, O. 21lI, K. _. C. V., Grossh., Aktiebolaget Alfort & Cullberg, Alrik, se SundenCullberg.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer