Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog Hildegard, Fröken, Musiklärarinna, n. - Karl, e.o. Hofrättsnotarie, st. Skeppsbron Norrlandsg. 15 B.,- 46, a. t. Stork. 82. Aug., Ingeniör, n. Observatorleg. 22III. - - P. G., Godsegare, ö. Riddareg. M., Hoffröken. Kungl. Slottet G. F., Mekanikus, n. Regeringsg. 74'. - Vilh., e. o. Hofrättsnot.,t.f.Polisintendent, - E. P. N., Regissör, n. Lutternsg. 12 A. st. Slottsbacken 4. - P. M., Vetensk.akad:s fysikaliska instru- - Anton, Ingeniör, verkst. Dir. i Metallmentmakare, n. Drottningg. 94, bost. fabriksaktieb. C. C. Sporrong & Co, n. Holländareg. 14. Norra Blasieholmshamnen 17. Sörensen, J. E., Handlande, n. Barnhusg Christian, Kapten, n. Arsenaleg. 2 B. - G. F. J., Symaskinsh., st. St. Nyg. 13; - H. S., Revisor, ö. Storg. 21, r. t bost. s. g se äfven Tham. Sörlander,H.M.,Amanuens,ö.Humlegårdsg.5. Tammelin B. Lärarinna i K. Musikkonser- S~rling, O., Artist, s. Wol~ar:Yxkullsg. 15A. vato~iet: ö. Engelbrektsg. 4'. Sorman, Th:! A~ent,..n. BlblIoteksg: G. A., B,radgardsfo.rma,n,n.Regermgsg.70. _ F., Revisor i Kammarrätten, brektsg. 4'. ö. Engel-. o- S. C., Enkefru, DJ. Eiskartorpet, Tandläkare-institut Karolinska institutets - Emma, Handelsidk:a, n. Regeringsg. 70, n. Malmskilnadsg. 46III. ' - bod s. g. 68 o. 77. Tandläkaresällskapetslokal,n.Drottningg.l9. J. H., Handlande, n. Jakobsbergsg. 5; bod n. Regeringsg. 4. 'I'a n d p o lik linik e r. Se Polikliniker, - John, Magasin för engelska och franska Tanto aktiebolag; kontor st. Stora Nygvaror, n. Regeringsg , öppet kl. 9-5, riks tel. 1029, allm. Sövesson, C., Underoff., s. Högbergsg. 48. t. 2276; sockerbruk: s. Sköldg. 15. a. t. 3518; till magasinet a. t Tappert, F. O., Verkmäst., st. Trädgårdsg. 2. Tardy, M. T., Lärarinna, n. Drottningg T o Tarifföreningens stockholmsdelegation, adr,. Taberman, C. A., Ingeniör, s. Östgötag. 35A. Bolaget Skandia, st. Mynttorget 2461; sekr. Gust. Stafsen. 1; a. t. Taflin, E., kontor Kh. Handtverkareg. 23 C, Tarras, H., Bokhållare, s. Hornsg. 43. a. t ; bost. Kh. Handtverkareg. - Robert, Bokh., n. Mäster-Samuelsg. 17III. 16 B, a. t E. H., Enkefru, n. Mäst.Bamuelsg, 17III. - Ingeborg, iunehafvarinna af Kreepelins Tattersall, Restaurant, Cafe och Festvåning; Maskinskrifningsbyrå; bost. n, Tegner- källarrnäst. : Erik H. Staaf, ö. Gref lunden 12, se annons sid. 35. 'l'hureg. 24; tel. restauranten: a. t. 5482, r. t. 5070; festv.: a. t. 5481, r. t. 1 Tal!ln; 2 Thalen Ridhus, försäljning af hästar, hofsmedja _, S., Enkefru, n. Vestmannag. 20. m. m., ö. Gref Thureg. 24; a. t. 5995, -' G. F. E., Ingeniör, s. Björngårdsg. 16 A. r. t _, O. J. F., Landtbr., n. Regeringsg. 27. Taube, Elvira, Enkegrefvinna, n. G:la Kungs- _2 C. L., Mekanisk fabrik, n. Mäster-Samu- holmsbrog. 11. elsg C. B., Friherre, Arkivarie i Riksarkivet, _, F. E., Ang~. befälh., s. Tavastg. 26 A. n. Klara V. Kyrkogata 12. _, F.A.T.,f.d.Angfartygsbef.,s.Tavastg.26A. - S., Friherrinna, ö. Stureparken 2. Tallberg, Axel, Artist, n. Drottningg. 73 B. - Otto F., Generallöjtnant, ö. Nybrog. 58. Tallgren, Ch. W., Bokförerska, st. Slussplan - C. O.,' Grefve, Distrikts-chef, n. Klara- 63 BI!... bergsg. 70. I'allström, K. S., Handl., Ostermalmsg A. F., Grefve, Kabinettssekreterare, ö. Tamm, E., Bergsingeniör, st. Slottsbacken 4. Karlaväg. 15 A. - Axel, Brukseg., ö. Engelbrektsg. 15 & C. E., Grefve, Slottsfogde,Kapt., K.Slottet. - Hugo, Brukspatron, Blasieholmstorg Hedvig M. E., Fröken, ö. Karlaplanen 2. - Carl, Direktör, ö. Karlaväg G. E., Grefve, Ofverste, Kommendant, - Oscar, Domänintendent, n. Norrlandsg. Kungl. Slottet, Kommendantsflygeln. 15 B; a. t Tauson, J. G., Ritare, Kh. Flemingg Adolf W., Fil. dr, Kontrolldirektör, Kh. Tautz, H., f. d. Hofförgyllare o. spegelfabri- Handtverkareg. 5 & 7. kör, n. Drottningg. 91. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 486 Tauvon-Telegraminlemningsställen. Tauvon,.Ida, Fröken, ö. Stureg. 28. Tekniska Fabriken Nordpolen, S. Chr. J. J. Hj., t. f. Krigshofrättsrå~, ö. Valballa- Monrad; fabrik n. Olofsg. 6; kontor väge~ 17 nb»t. h.: a. t. Osterm n. Malmskilnadsg A. V., Ofverstelöjtn., ö. Kommendörsg Fabriken Röda korset, se Åktiebolaget Tavaststjerna, Charlotte, Fröken, Gymnastik- Tekniska Fabriken Röda Korset, Kh. direktör, ö. Artillerig. 7 III. Handtverkareg. 23 C. Tavenius, se Thawenius. - Fabriken Svalan, n. Mäster-Samuelsg. 2 Taverna degli Artisti (Artisternas Härberge), o. s. Götg. 3. italienska viner, innehafvare Antonie General-Depöten, (inneh. H. L. Strauss), Bellio, Norrmalmstorg 4; a. t kontor o. försäljn. ö. Grefg. 17l. Taxameterbolagets droskstationer och hyr- - Högskolan, n. Drottningg. 95 A. kuskverk, se annons sid.' Skolan, n. Mäster-Samuelsg. 36. Taxor: Hamn-, Hyrkusk-, Posto, Rikstelefon-, 'I'ekno- Kemiska fabriken Polstjernan, s. Sotare-, Stadsbuds-, Telegram-, se In- Hornsg. 184; a. t _ nehållsregistret. Teknologförening, se Svenska tekn-fören. Teater- o. Musik-klubben, adr, Pehr Ehne- -l T l d. 2 'I'helander : 3 Tellander. mark, n. Dalag. 40. e an er,, Teatrar: _2 A., Agent, s. Kocksg. 22. Arenateatern, Djurgårdsslätten. _2 A. L., Bildh.1;1ggare, n. St. Badstug. 66; Djurgårdsteatern, Lejonslätten. bost. n. Dobelnsg. 16 B. Dramatiska teatern, n. Kungsträdgårdsg _2 C. T. OF.,Civilingeniör, s. LåIigholmsg. 3. Folkteatern, Östermalmstorg 3; mneh. DIrektor _2 Carolina Enkefru s. Högbergag. 12. Johan B'redrfk Stromberg.,.., 0'0 tt Kg!. Teatern, n. Arsenalg. 7. _l S. F., Enkefru, s. Tjärhofsg. 5. Sveateatern, n. Smålandsg. 25 o. Hamng. 18A. _2 J. Harald, Faktor, s. Högbergsg. 12. S,:enska teatern, Blasteholmag. 4 A. _l Hilma Fröken ö Stureg. 17. Sodra teatern, B. Mosebacke torg.. ', o' Vasateatern, n. Vasag. 19. _2 Karm, Fröken, o. Engelbrektsg. 3. Viktoriateatern, Tivoli å Djurgården. _3 Svea, Fröken, n. Surbrunnsg. 45. Tecktonius, L. F., Enkefru, ö. Stureplan. 1. _l R., Ingeniör, s. Mosebacketorg 4. Tefsky, A. M., Lärar:a, n. Luntmakareg. 51. _2 C., Gjutare, ö. Gref-Thureg. 34 A. Tegelberg, C., Vaktm, vid Pro Patria, n. _3 A. W., Handl., n. Kungstensg. 19. Stora Badstug. 22. _2 F. A. V., Inspekt., s. Danviksg.: 97. Tegenborg, C. J., Vaktrn., s. Tjärhofsg. 55; _2 Ch. M., Intendent, ö. Kommendörsg. 44. 'I'egner, E. A., Grossh., n. Drottningg. 40; _l N. A., Kapt. v. Flottan, Skeppsholmen 8. affär s. g. 46. _l O. F., Kartograf, ö. Stureg Louise, Handelsidk:a, ö. Biblioteksg. 32. _3 B. G., Kassör, ö. Gref-Magnig C. Ch., Handl., n. Drottningg. 40, bodar, _2 F. G., Maskinist, s. Urvädersgränden 11. s. g. 34, o. ö. Humlegårdsg. 20. _2 A., f. d. Plåtslag., ö. Ka!laväg. 10 B. ~ Hulda, Kassörska, Kh. Hjärneg. 10". _2 J. H., Repslagare, s. Svedenborgsg L., (firma), Magasin för herr- o. damart., _2 N. P., Skräddare, st. Vesterlångg. 71. n. Drottningg. 46; a. t , ö. Hum- Telefonfabriken, Aktiebolaget, Kh. Arbelegårdsg. 20 o. st. Vesterlångg. 17, tareg. 4. bost. n. Drottningg. 40; a. t Telegrafstyreisen, st. Skeppsbron 2. J. B., Pr?tokollssekreterare, Djursholm; Telegrambyrån, Svenska, och dess Ana. t.. Djursh, 11.. nonsafdelning, n. Brunkebergstorg 2. Es.,. Vmhan.dlande, inneh, af firman 'I'eg- Se för öfrigt sid ne~ & WIlcken, n. Vas ag Telegrafstationer: & WIlcken, kontor n. Vasag. 40; vm- Hufvudstation: st. Skeppsbron 2. handel n. Kung~g Fil~:l;et;t~~~t~~et. C,! Ofversteenka, o. K3:r~avagen 10 B. Kungsholmen: Handtverkareg. 18 A. Tekmsk tidskrift, expedition n. Brunke- Norr: Brunkebergstorg 2, Drottningg. 82, Jabergstorg 18, r. t. 716, a. t. 5558; kobsg redakti0J.l ö. Braheg. 5, a. t Ri~~:rholmen: BIrger Jarls torg: Riksdagens Tekniska Aktieb. Flora I Stockholm, st. L:a Söder: VestraSlussg.: Gamla Jernvågenshus. Nyg. 22. Östermalm: Karlaväg. 23, Riddareg Fabriken Australa, Norrtullag. 10 B. Telegraminlemningsställen (för tel. -, Fabriken BietsFörsäljning, n. Tunnelg.15. t. stat. i Sverige, Norge o. Danmark). - Fabriken Jernsocker, kontor n. Klara n. Karlbergsvägen 6; 'I'egner'sg. 18 (Tidnings- O. Kyrkog. 4; a. t. 244, r. t kontoret). Resebyrån: Operahuset. F brik K E '1 N d t.. s. Götg. 33, Hornsg a n en ronan, e~are mi or s rom, st. Mynttorget 4 (Sthlms ensk. banks kontor). kontor n. Drottlllngg. 67. ö. Strandvägen 21, Stureg. 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Telenius-Tersmeden. 487 Telenius, H. K., Mjölk- & brödförsäljn. ö. 'I'engström, O. E. C., Lärarinna, ö. Artflleri- Riddareg. 70. g. 10 A. _ G. F., Skylt- o. glasmålare, Sundby- O. A., Polisöfverkonst., n. Smala gränd. 3. berg; verk~t. ö. Artillerig Edvin, Red. af Morgontidningen, n. Klara Tell, C., Handelsidk:a (sko-), st. Svartmang. 8. N. Kyrkog C. J., Maskinist, n. Kungstensg. 21. Tengvall, U., Landtmäterifiskal, ö.stureg.15. _ A. E., Sergeant, ö. Kommendörsg. 46. Tengwall, Ernst, Med. kand., Kh. Handtver- Tellander, se Telander. kareg. 2. Tellgren, J., Enkefru, ö. Nybrog C. G., Redaktör af Sv. Dagbladet, bost. _ G. V. C., Hand.-bitr., Ö. Braheg. 9. n. Vestra Trädgårdsg. 9. a. t. Brunk. - A. L., Handelsbitr., ö. Nybrog ; mottagningstid å redaktionsbyrån.i'elning, A., Enkefru, ö. Gref-Thureg, f. m.-1 e. m., r. t. 1308, a. t Tempel, Stockholms Distr. af T. O., Epx., - Anna, Sånglär:a, n. Kungsz. 26. \ s. Wolmar-Yxkullsg, 31 '. Tengzelius, J. A., Kapten, ö. Gref-Thureg. 51. Tempelman, M., Enkefru, ö. Strandväg. 15. Tenlen, Maria, Modeh., n. Kungsg. 16, bost..- W. M., Fröken, n. Mäster-Samuelsg. 53. n. 'I'egnersg. 28. Georg, Grossh., ö. Strandväg. 15; kont. Tenn- & Metallförädlingsaktieb., Kh, Agnest. Brunnsgr. 1 A. g. 10; r. t. 3727, a. t Templares Sjuk- och Regr.-kassa, Lok.-afd. Tenow, Ad., Ingeniör, n. Kungsg. 11. N:o 74;!:sta Fredag i hv, mån. kl. 9 - Chr. L., Revisor istatskont., e. o. hofr.- e. m., s. Östgötag. 10 '. not., Ösby (vid Djursholmsbanan), r. t. - Göteborgs, 10 öres Begrafningskassa, Exp. Stocksund 20; postadr.: Stockholm S. s. Wolmar Yxkullsg. 31'. - Elna, f. Ros, Skriftställarinna, Osby (vid Templet 106 Morgonrodnaden af T. O., sönd. Djursholmsbanan). r. t. Stocksund 20; 3,30 e. m., s. Ostgötag. 10 '. postadr. Stocksund, Ellingehult..Tengberg, H. M., Enkefru, n. Kungsg. 13. Teosofisk Tidskrift, red., ö. Lilljansplan. 4, - H. W., Handl. (div.), n. Tuleg. 43. expo n. Mäster-Samuelsg. 13. Tengbom, S., f. d...kapten. S. St. Glasbruks- Teosofiska Bokförlaget, n. Mäster Samuelsg. g. 2, (eller Ofre Stads gården 2). 13, kl Tengborg, Oscar, Bokh., S. Srt Paulsg. 35A. - Centralbyrån, n. Mäster-Samuelsg. 13, -.Laura, Enkefru. s. S:t Paulsg. 35 A. sökned _ Anna, Handelsidk:a, s. Hornsg. 44. Terberger, Th. A., Fabriksidk., Ö. Grefg Rich., Kontorist, s. Srt Paulsg. 35 A. Ternberg, Gustaf Robert, Mariningeniör, Tengdahl, Math., Fru, Modeaffär, n. Vegag. 15. Finnboda slip. _ Knut A" Ombudsman vid Föreningen -- G. A., Telegrafkom., n. Saltmätareg. 3 A. Folkets hus; n. Norrlandsg. 9 lii Ö. g. Ternborg, M. il, Enkefru, n. Vegag B., f. d. Tullvaktm., n. Vegag. 15. i-a. A. Fr., Fröken, n. Vegag. 15. Tengelin, Axel, Ingeniör, s. Folkungag. 7 B. - B., Fröken, n. Vegag. 15. _ Henri, Verkställ. dir. i Sthlms Rörledn. Ternell, A. W., Fabrikör, s. Hornstullsg. 1.. aktieb., s. Svartensg A. W., Handelsres. n. Jakobsg D. J., Vågfabr., s. Ragvaldsg Alfred, Med. kand., n. Vestmannag. 5 IT. -s, I. T., Våg. O. maskin affär, ego lngeniör 'I'ernlund, A., Körsnär, n. Harung. 20 B, " D. J. Tengelin, Sundbyberg. bostad n. Regeringsg. 36., Tenger,A.M.,Enkefru,Kh.Handtverk..g.18B. - C. A., Redaktionssekr., n. Drottningg Carl, Verkmäst., Ö. Kaptensg. 9. Ternstedt, Gunhild,Bankbiträde, s. Sveden- Tenggren, Carin, Enkefru, n. Vasag. 48. borgsg. 2 'V. Tengroth, A. C., Handelsidk:a. ö. Storg. 52. Ternström, S. E., Direktör f. Sthlms ångfart.- _ Handskhandel, (inneh. Anna Tengroth), rederiaktieb., S. S:t Paulsg. 35 BlIT; n. Drottningg. 45. a. t. Tanto 12. _ C. G., e. o. Kammarskr., Ö. Storg A. E., Handl. (speceri-), Ö. Valhallav. 33; Tengstrand, Ivar, Amanuens i K. Civil-de- bost. ö. Gref-Thureg. 74. partementet, ~ur. kand., ö.kaptensg.7 '. - Anna; Sjuksköterska, n. Vestmannag. 30. Arvid, Bokh., Ostermalmstorg 1'. - A. W., Sjökapt., s. Bellmansg. 6., _ r. F., Bokh., Ö. Å" reg J. F., Sjökapten, Ö. Styrmansg. 25. _ Marie Louise, Dokto r.a, Ö. Kapten. 7 '. - P. J., '1'ullvaktm., st. Drakens gr. 4. _ D. W., Fil. kand., Ö. O ermalmsg. 3. Terserus, Edv., Agent.för Mustads margarin, _ Erik, Prakt. läkare, ö. i rger Jar g. 22; kont. st. Stora Nyg. 24. mottagningstid 2-3, ö nd. '/210-'/211; Tersmeden, A. E., Fröken, Kh. Garfvareg. 3. a. t. 8 86, r. t ; smassage, invärtes - E. U., Fröken.. n. Kungstensg. 18. sjukdomar. - C. H., Kammarjunkare, Ö. Nybrog. 37. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 488 Tersmeden-Thimgren. Tersmeden, K. J., Litteratör, n. Kung- Thegerström, H. A., Lärarinna vid Musikstensg. 18. konservatoriet, ö. Karlavägen 42. Tesch, Wilhelm, Direktör för Exportförenia- - E. G., Pastor, Förest. för stadsmiss. barn. gen, n. Vasag. 6. hem, Norrtullsg. 20. ~ E. M., Enkefru, ö. Stureplan 1. - C. F., 'Premieraktör, ö. Storg Emilie, Fröken, ö. Stureplau 1. - Uriel, Specerihandl., n. Kungsg. lo II ; - & Co, Wilhelm, Jern- och maskinaffär, firma Bjurholm & Tbegerström, n. inneh. Ivar Kistner; kontor st. Skepps- Tunnelg. 3. bron 24. Theiander, se Telander; jfr ock Tellander. Tesche, A., Folkskolelärarinna, n. Klara N. The1alls, P. J., Fältskär, s. Högbergsg. 32 A. Kyrkog. 7 B. Thelen, Ernst, n. Drottningg. 75. Tesdorpf, Hilda, Enkefru, n. Tegnerelund. 6. Thelin, A. F., Bokhandlare, st. Telegrafgr J., Tjensteman i Lifförsäkringsbolaget - N., Folkskolelärare, Kh. Flemingg. 40. Thule, n. Vestmannag.17,a. t. Vasa M. A., Husegarinna, n. Brunnsg. 24. Testor,J. F., Instrum.-mak.,n. Surbrunnsg K. S., Kafeidk:a, ö. Engelbrektsg. 3. Teuchler, A. G., v. Häradsh., ö. Stureg Teyssier, G., Legationssekr., ö. Nybrog. 21. Carl A., Räkenskapsför., s. Timmermansg. 18. 'I'halen, se äfven Talen. The Liverpool & London & Globe Ins. Co. Thalia, Kostymatelier, st. Lilla Nyg. 19 & 21; Stockholmsagenturen: G. Weidling, st. a. t Kornhamstorg 4. Thalin, M. G., Fröken, n. Döbelnsg. 16 A. Thellqvist, L. C., Handelsidk:a, st. Skräd- - Rob., Grossh., ö. Strandvägen 35. daregr. 2; bod st. Kornhamnstorg Fr., f. d. Handlande, ö. G-refg. 5. Themen.K, W. H., Enkefru, st. Svartmang K. G., Ingeniör, ö. Gref-Thureg W., Folkskolel:a, st. Svartmang Carl, f. d.lärftskramh., ö. Gref-Thureg C. E., Handl., firma (gla~: o. porsl.-) st. - J., Postvaktbetj., n. Uplandsg. 33. Svartmang. 6; bod st. Osterlångg. 24. Thall, C. W.. Bokh., s. Tantog. 15. Themptander, F., Enkefru, ö. Engelbrektsg.B, Thallin, A. S., Enkefru, Ö. Nybrog. 37. The Mutual Life Insurance Company of Tham, V., Direktör, ö. Birger Jarls g. 16. New York. L. Enequist B. A., Gene- - Anna, Enkefru, Ö. Artillerig. 37. ral Manager, Strömsborg. - Elin, f. Hagströmer, Enkefru, ö. Nybro- 'I'heoander, F. O., Kapten, Ö. Banärg g. 64. H., Enkefru, ö. Kommendörsg. 21 B. Theodoridis & Tsappos, Hand!., n. Klara N. Kyrkog. 5. -s, Fru, Adressbyrå för qvinliga tjenstsö- Theorell, Hanna, Enkefru, Ö. Linneg. 78. kande, n. Bryggareg H. G. Th., Ingeniör, ö. Stureg A. M., Lektorska, n.. Teguersg. 24. Theorin, Bertha, Enkefru, n. Vasag H. A. S., Löjtn., ö. Artillerig Erik, e. o. Hofrättsnot., n. Vasag Pehr, Tjensteman i Sv. Telegrambyrån, 'I'heren, E., Handl., n. Vestmannag. 32; bod Norrmalmstorg 4. S. g se äfven Tamm. 'I'hermrenius, E., Charkuteri- o. diversehan- Tharsell, L. M., Fröken, n. 'I'egnersg. 5. del, n. Dalag, 46. Thavenius, W., Enkefru, n. Kungsg. 11; a. t. - Carl W., HandI., n. Dalag. 46. Brunkeb The Singer Manuf. Comp., se Singer. - A. J. M., Fröken, s. Hornsg. 29 A. Thestrup, C., Ombudsman O. fiskal i Medici- -s Tryckeriaktieb., Kh. Scheeleg. 3; a. t nalstyr., n. Norrlandsg. 9.. Thawenius, Alma, Fru, f. Lindström, ö. Thide, M., Vaktrn., n. Norrlandsg. 26. Grefg. 21. Thiel, Ernest, Bankdir., ö. Engelhrektsg Olof, Prakt. Läkare, ö. Grefg Fanny, Enkefru, n. Biblioteksg. 10. kl. 9-10; 2- ' /24, helgd H. G., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 46. Theander, A. M., Rakstuga, n. Beridarebans- - A., Fru, ö. Villag. 1. g Arthur, Grossh.,Utställningskommissarie, Thedenius, Charl., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 87. Ö. Strandvägen 37. 'I'heel, H. G., Enkefru, ö. Kommendörsg. 46. Thim, Ellen, Fru, Urrnak. O. urhandl., Norr- - J. Hj., Professor, n. Kammakareg.: 39. tullsg. 11; a. t Thegerström, Robert, Artist, Tallbacken, - M. B., e. O. Postexp., n. Mäster-Sarauels- Djursholm. g & Co, Rob., Grossh.-flrma, (M. Gumpert, - Artur, Tjensteman i Allm. Iifförs.-bol., E. A. Lundqvist); st. Slussplanen 63 B. Norrtullsg. 11; a. t P. E., Handl., n. Valling. 13, bost. n. Thimgren, G. A., Amanuens i Arrneförv., Luntmakareg. 32. s. Badstug. 5. Brand- och Lifförsäkrings-AktieboJaget SVEA. 13 Drottninggatan:

5 Thimgren-Thouvenel. 489 Thimgren, A. J. W., Apotekare, n. Mäster Thorelli, O., Rektor, Verkst. Dir. för Nord. Samuelsg. 40. Folkförsäkr.bol. Union. o. Generalagent --F. O. E., Apotekare, n. Döbelnsg. 5 Il. för Employers' Liability Assurance _ Bror, Banktj.man, n. 'I'egnersg. 17. Corporation Lim. i London samt eng, - Ludvig, Ofverste, ö. Humlegårdsg.13 & 15. Lifförsäkr.bol. Union Assurance So- Thisell, A. g. 20. G., Oiviling., ö. Humlegårds- ciety, grundadt 1714, kontor n. V. Trädgårdsg. 11 B, a. t ; bost. Tholander, Helmer, Handelsbokh., Ö. Skep- Jakobsdal & Järfva, a. t. Ulriksdal11. pareg. 17. Tho ren, se 'I'oren. - H., Ing. v. Jernkont., Ö. Karlav. 27. Thorin, A. N., Elektriker, Kh. Scheeleg. 16; - G. A., Litograf, n. Holländareg. 21 B. allm. tel.. - &.Nyströms Litografiska anstalt, n. Kla- - L. K, f. d. Grossh., Ö. Banerg. 33. rabergsg. 52 BlI Ö. g., a. t M. C., Lärar.a, s. S:t Paulsg, 35 B. - P. W., Optisk instrumentmakare, st. - Per, Postexpeditör. n. Vestmannag. 38. Köpmang. 14, bod s. g. 7. Thorlin, J. F., Cigarrfabr., s. Bränkyrkag F. A., Vaktm. (Stat. byrån), Norrmalms- Thorling, Alfr., Målare, Ö. Styrmansg. 25; torg 4. a. t Tholerus, E. Hj., Kapten, Ö. Valhallaväg A. E., Plåtslagare, Ö. Gref-Thureg. 47. Tholin, A. N., Bokh., n. Klarabergsg C. G., Speceri- o. viktualiehandel, n. Tholff, C. L., Byggnadsrit., s. Götg. 35. Vestmannag. 57. Thollander, A. M. Ch., Enkefru, n. Observa- - C. G., Speceri- o. viktualieh., Dj.Långa g.l3. torieg. 11. Thorman, A. C., Fröken, n. Uplandsg A. F., Justitieråd, Ö. Sibylleg Oskar, f. d. Kapten, n. Drottningg. 61 IV. Thollenius, SV., Prokurist, s. Ad. Fredr. Thormarck, A. G., Ö. Kommendörsg. 15. torg 8. Thornberg, Laura, Enkefru, s. Klevegränd 5. Thomander, A. O., Plåtslagare, n.döbelnsg.52, - Th. W., Tapetser., n. Norra Smedjeg. 36. bostad n. Kungstensg se äfven Tornberg. Thomas, J. E., Byggmäst., Ö. Gref-Magni- 'I'hornblad, A., Målare, Ö. Jungfrug. 4. g. 15. 'I'hornton, H. G., Fröken, Ö. Karlavägen. 34; - W. W., J:or, Minister för Förenta Sta- a. t. Osterrn, 335. tema, S. Blasieholmshamnen 2. Thorsberg, Reinh., n. Luntmakareg. 15; Vik- -- F. T., Ingeniör, Ö. Gref-Magnig. 15. tualiehandel Hötorget, saluhall. 89, 90. Thomason, O. A., Fiskhandl., s. Bellmansg.25. 'I'horsen, D. E., Byggnadsing., n.lutternsg. 9. 'I'homasson, C. G., Bokh., ö. Linneg G. J., Byggnadsverkmäst., n. Lutternsg L. K. A. F., Folkskolel:a, n. Tegnersg, 38. Thorslund, G. T., Agent, n. Vestmannag G. M., Grossh.,n. 'I'egnersg. 38 III; kon- - Carl Emil, e. o; Postexpeditör. n. Olofs-. tor derst, g. 2 BlI - Ake, v. Häradsh., Assessor, n. Vestman- Thorson, R., Bokh., s. Folkungag. 25 E. nag. 10 III. - G. W., n. Målareg M. A. T., Justitierådsenka, n. Kungs- Thorsson, R., Hand!., ö. Sture parken 13. trädgårdsg. 8. Thorssell, se Torssell. - se äfven Tomason. 'I'horsteuson, P. A., Byggm.,N orrtullsg. 8 A III. 'I'homee, Knut, Agent, Kh. Rålambshof. - Ida, Enkeprostinna, n. Valling. 12. Thomson, Marianne, Fröken, ö. Skeppareg Aug. Grosshandlare, n. Hamngatan 6;: Thomssen, Ludvig, Inkasso- o. affärsbyrå, s. kontor och lager af bomulls-, manu Katarina O. Kyrkog. 11. faktur-, och yllevaror samt färdig- - O. L., Litteratör, Ö. Gref-Magnig. 12. gjorda manskläder o. damkappor, st. Thonander, Carl, Bokh., ö. Artillerig. 48 B; L:a Nyg. 29. Fabrik st. L:a Nyg. 20; a. t a. t ; rikstel. Thor, Gustaf Voulethe, Tapetserare, Öster- - N. G., Hofmästare, n. Drottningg. 53. malmsg. 39; a. t. Österm Gunnar, e. o. Hofrättsnotarie, n. Vallin- Thordeman, Cecilia, Modist, ö. Skeppareg.5; g. 12. butik n. Jakobsg.7; a. t. Brunkeb. ij58. - John, Jernkramh., n. 'I'egnersg. 18; bodar Thorelius, fl. F., Folkskolelär., n. Dalag, 46. n. St. Badstug.21 o. n. Drottningg se äfven Torelius. Thorstensson, Thorsten, Postexpeditör, Kh. Thorell. se Torel!' Bergsg. 26. Thorelli, Sven Elof, Verkst. Dir. i Brandf.-bo!. - se äfven Torstenson. Tor,ö.Kommendörsg.28;a.t.Österm.401. Thour, C. W., st. L:a Nyg. 4. Selma, Musiklär:a, n. Drottningg. 86 IIIj Thouvenel, P. F., Språklärare, n. Rådmansa. t. Brunkeb g. 76. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 490 Thrysin-Tiberg. Thrysin,.s. P., Poliskommiss., s. Hornsg, 56. Thunqvist, K. A. E., Bokh., s. Östgötag. 39A. Thudin,F.,Sjukgymnast,n.Malmskilnad&g P. Ch., Sömm:a, s. S:t Paulsg. 6 B. Thufvesson, M., Blomsterhandl., s.götg.16c; Thunström, Carl, Agent, ö. Nybrog.33. bostad s. Repslagareg. 5 A. - E. A., Bokh., n. Surbrunnsg Thure, Kammarmusiker, n. Valling Edg., n. Norrlandag. 15 A, firma Glose- - se äfven Tufvesson, meyer & Thunström..Thuilard, Louise, Fröken, ö. Linneg. 28 & H., f. d. Byggrnäst., n. Drottningg, 17. Thule, Lifförsäkringsaktiebolag; kontor n. - M., Enkefru,n. Vestmannag. 29. Kungsträdgårdsg. 2 C. Se annonsen - P. A., Husegare, n. Surbrunnsg. 53. å kartans omslag. - Conrad, Litteratör, ö. Jungfrug. 10. ThuIen, Pehr,Musikinstr.-mak.,s. Tavastg. 2; - E. W. G., Telegrafist, n. Vestmannag 29. bost. s. Badstug. 41 A. Thunwall, Anna, Enkefru, n. Tegnersg. 38. Thulin, F. H., Fanjunk., ö. Hästgardeska- Thurberg, E. F., Vaktm. (Nationalmuseum) sern, Sturevägen. n. Målareg C. G., Italiensk konsul, Skeppsklarerare, Thureson, C. W.. Kaföidk:a, n. Luntmak.g. 73. firma Nordström & Thulin, st. Skepps- Thiir, Eugenie, Fröken, Parfymh., n. Jakobsg. bron 34; bostad Skeppsbron 30. 1; bost. ö. Banerg Gabriel, Kammarråd, ö. Nybrog. 36. Thyberg, John, Detektivkonstapel, s. Svar- - B. G., Konditor, n. Uplandsg. 27. tensg. 3 ll..:- Ch. (inneh. C. O. Thulin), lager af ur 'I'hydön, E., Handelsres., n. Vestmannag, 36. & bijouterier, n. Klara V. Kyrkog se äfven 'Iydön. - E. L., Manufakturfirma K. L. Lund- Thyselius, C., Fröken, n. Drottningg. 55. berg & Co, n. Holländareg Gustaf, Handelsres., Kh. Agneg Anna, Operasångerska, n. Regeringsg P., Kanslisekr., v.häradsh.,ö.artillerig J. O., Skrifvare, n. Sveavägen A., Kassör, s. Nytorgsg Sven, Skräddare, n. ~.egeringsg A., Statsrådinna, ö. Braheg, 16. 'I'hulstrup, C. L. H., f. d. Ofverste, ö. Karla- - Erik, Utgifvare af Nordisk Revy, medarb. väg. 42. i Svenska Dagbladet, ö. Kommendörs- Thun, C. A., Förste lärare vid Jakobs och g. 44. Johannes församlings folkskola, n. Ro- - K. J., Verkmäst., n. G:la Kungsholmsslagsg. 65. brog. 47. If Thunberg, E. C., Fru, ö. Braheg. 8. 'I'hysenius, Robert, Fil. kand., Kh. Bergsg. - S. L., Handelsidk:a, n. Birger Jarls g B. - C. J., Hattmak., n. St. Badstug. 60. Thårön, C. G., Inkasserare o. extra utmät- - C., bitr. Kammarskr., st. Skomakareg. 11. ~ingsman, ö. Kaptensg. 14; a. t. - D. J., Klädmäklare, n. Smala gränden 5. Österm A. T., f. d. Kommendörkapt., ö. Strand- Thärnström, L. F. Mangelegare, n. Frejg. 65. väg. 35. Thörnblad, Gust., Konditor,n.BirgerJ arls g A., e. o. Postexp., st. Skomakareg se äfven Törnblad. - And. A., Tjenstem. i Göteborgs Ensk. Thörne,S.A.,Landskapsmål.,n.Saltmät.g.19. Bank, n. Kammakareg. 66. Thörning, C. E., Assistent, ö. Nybrog Joh.,Va~tm.(Riksb.),st.Mälaretorgetl3Iv. Thörnqvist, se Törnqvist. - S. W., Akeriidk:a, ö. Skeppareg. 25. Thörnvall se Törnvall. Thune, J., Verkmäst., Kh. Fridhemsg. 13. Tibbelin, C.J.,Fanjunkare,Kh. Svea ing.-bat. Thunfors, C. H., Handelsres., n. Vanadisv. 15. kasern. Thunborg, E. A., Bokh., s. Högbergsg C. A., Tullvaktm., s. Folkungag. 25 E. - se äfven Tunborg. Tibblin, A. W., Bokbind., st. Baggensg. 16. Thunell, se Tunell. - C. J. W., Jernkramhandl., 1).. 'I'egners- Thunman, Maria, Atelier för Konstslöjd, ö. lunden 10; bod n. Drottningg.77. Artillerig. 48 BIl; a. t. Osterm Elin, Kontorsskrifv., n. Kungstensg Emma J.,Cigarrh., Kh.Handtverkareg. 12; - Ebba, Renskrifn. o. bokföring, n. Kungbost. Kh. Agneg. 7. stensg W., Kamrer, 9. Rådmansg. 8 (Lilljans - Albert, Tjensteman i Lifförs.-aktieb. plan.), a. t. Osterm Nordstjernan, n. Kl. N. Kyrkog. 33, - A., Kassörska i Sv. Dagbladet, ö. Jung- (efter den 1 April n. Barnhusg. 12.) frug. 5, a. t Tibell, Betty, Enkefru, ö.braheg. 60.(Sterbh.). Thunmark, M. V., Enkefru, ö. Styrmansg Anna, Fröken, ö. Engelbrektsg. 3Il. Thunquist, Carl, Erik, Grosshandl., s. Stads- - E., Ingeniör, n. Tegnersg. 23. gården 20; firma Erik Thunquist; kon- Tiberg J. Ax., Handl., Osterm.s saluhall, bosttor st. Skeppsbron 30. ö Humlegårdsg. 10. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Tiberg-Tingberg. 491 Tiberg, J. A, Handl. (läder-), bost. ö. Skep- Tidningsförsäljnings- och utdelningspareg. 15 & 17; bod ö. Gref-Thureg.24C. ko n t or: _ S. C. H., Und.-löjtn. ö. Storg. 24. Södermalm: Hornsg. 54, Södermalmstorg 7. C., Vildthandl. (Lax, Fogel, Hummero. Östermalm: Engelbrektsg. 3, Humlegärdsg.9. Kommendörsg. 15,Nybrog. 15B, Riddareg. 11B, Ostron m. m.), bostad n. Kammakareg. Sibylleg. 6, Storg. 8, Stureg. 2 o ; bodar n. Slöjdg. 7 samt Öster- Tidskrift i Militär helsovård, Hufv.-red. Edmalms saluhall, salustånden 127 & 128. holm, E. Tidaholms bruks försäljningsmagasin; n. - för Skogshushållning, red. och expo K. Beridarebansg. 27, hörnet af Mäster- Skogsinstitutet. Samuelsg.; a. t Försäljer fan- Tidstedt, CarlF., Bokh., n. Drottningg. 73C. tasi- o. andra möbler, åkdon m. m. - F. O., Detektivkonstapel, n. Dalag. 32..Tidbeck, G. R. Herman,Bokh., S. S;tPaulsg J. M., Stationsskrifvare v. Stat. jernv., - J. R., Fabrik för metalltrådsarbeten, s. n. Drottningg. 73 C. Srt Paulsg. 32,bost. s.timmermansg.18. Tiedemann, Adolf, Förest. f. Akt. bol. Velox; Tidblad, A. E., Ingeniör, Kh. Flemingg. 17. kont. O.lager: n. G:la Kungsholmsbrog. - O. K., Ingeniör, n. Tegnerslunden '; a. t. 4916, bost. n. Torsg. 7; - F., Lärftskramhandl., firma C. A. Kahl a. t & Co, n. Adolf Fredr. Kyrkog. 6. Tiger, Frans, Musikdir., n. 'I'egnersg. 35; Tidblom, Therese, Cigarraffär, n. Uplandsg. privatundorv. i fiol O. piano. 2 B. Tigerhjelm, T., Fröken, Kh. Bergsg. 18. Tidelius, C. H., Lärare v. Maria folkskola, Tigerschiöid, H., v. Häradshöfding.ö.Linneg. s. Srt Paulsg. 33 A, '/2 tr.; a. t. Tanto & 30; a. t. Osterm Tiderman, Emma. Fröken, Kh. Bergsg. 24. Tigerstedt, Robert, Med. dokt., Professor, - C. AJ!.g.,Vaktm. i Armens pensionskassa, Kh, Bergsg, 2; a. t. Kungsh. 20. st. Ofre Munkbron 5. Tillander, H. Apotekare, n. 'I'egnersg. 16; 'I'iderström, A. S. Enkefru, ö. Grefg. 33. Apoteket Leoparden. - Israel, Handl., s. Skåneg. 72. Tillberg, C. S., Bankokommissarie, ö. Linne- Tideström, E. o. W., Foto~,~af (Fröknar), n. Klarabergsg. 52 A ; a. t g C. A., Bokh., o. Karlavagen Henr., e. o. Hofr.not., S. Götg. 11 & 13; - B. C. o. H., Fröknar, S. Krukmakareg. 2. a. t. Maria Elin o. Lisa, Fröknar, n. Apelbergsg. 44; Tidholm, A. J, Fru, n. Malmskilnadsg. 13. a. t. brunkeb Tidlund,E.M..f.,Hand-idk:a,n.Norrlandsg J. T., f. d. Handl., n. Drottningg. 97. Tidner, A., Ofverlär. v. Tekn. skolan, n. - Knut, V. Häradshöfding, n.l:a Vattug. 12. Observatorieg Hj., Kamrerare, ö. Grefg. 62. Tidning f. Boktryckarkonst, expon. Vasag E., Löjtn. n. Klarabergsg för Idrott, Ny, byrå: kl. 12-4, reda k- Tillgren, Mathilda, Kafeidk:a, n. Drottningbionstid kl. 1-3, 'l'attersal1, Ö. Gref- g. 67. Thureg. 24 II ; a. t Carl, Kassör, s. Kocksg. 11III. - för Leveranser t. staten m. m., Bil. till Post- Tillii, C. U., f. d. Landskamrer, Ö. Gref-Thureg. o. lur. tidn., N. Riddarholmshamn '. för Svensk Snabbskrift, organ för Me- Tillman, Augusta, Fru, kommissionskont. lins systern; utg. fil. kand. Pär G. för manliga och qvinliga tjenstsökande, V~~egren, adr, Upsala, Vretgr 6. Expe- st. Skomakareg. 28; riks- o. a..t ,, dition C. Carlberg. Stockholm, ö. Sture- C. J., Kakelugnsmak., n. Drottmngg. 67. parken 7; a. t. Osterm J. H., Med. kand., Kh. Handtverkareg.2. - för Trädgårdsodlare, redaktion: Experi- Tillquist, Hugo, Elektroteknisk agenturmentalfältet, Albano; expo n. Klara- affär, ö. Narvavägen 3; kontor st. St. bergsg. 29. Nyg. 35; telegrafadr. Conduit, Tidningsaktieb. Sverige, Annons- O. pre- TillsOllS, Hilma Eftr. Miss M. Wihr, Blasienumerationskontor för Svenska Dag- holmstorg 9; a. t. Brunkeb. 602; Ate bladet, n. Arsenalag. 8. lier för hygienisk ansiktsbehandling T.idningsförsäljnings k on t or: ochutdelnings- med massage och ånga, Manicure o. pedicure (handens o...fotens skötsel.). Kungsholmen: Agneg. 7.. Tilly, Uno, e.o.postexp.,n.ostrajernvägsg.8. Norrmalm: Arsenalsg. l B, Brunkebergsg. 8, T'" C S E B kh K t 33 Drottningg. 45, Gustaf Adolfs torg 10, Hamng. imen,.'.., O., n...ungs. ensg.. 8 O. 13, Jakobsg. 20, Kungsg. 14, Kungstensg. TImmermansordens egend., o. Eriksbergsg. 56, Mal~skilnadsg. 17, Norrt~llsg. 10, Rege- 7. Eriksberg. rmgsg. 50, Rodbotorget 4, Tegnersg. 18,Vasag.l. Tingberg Anna Folkskolel:a n. Vestman- Staden: St. Nyg. 6 o. 9, L:a Nyg. 14, Munk- ", bron 3, Salviigr. 5, Storkyrkobrinken 14.. nag. 6. Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

8 492 Tingberg-Tomason. Tingberg, Hjalmar, Grossh., n. Mäster- Tjulen, G. A., Snickare, n. Uplandsg, 7. Sam.g. 50, kontor derstädes; alla sorters in- och utländska lager af Tjulin, träslag, Tjäder C. J., Angf.- befälh., s. Skaraborgsg. 10. faner m. m.; brädgårdar n. Bryggareg. - & Son, E. G., Cigarr- o. tobakshandels- 34 och n. G:la Kungsholmsbrog. 45; firma; huf~udafiär n. ~al!lltorgsg.. 6; a. t. 8597, r. t a. t. 4137, r. t filial st. Rid- - E. M., Handelsidk:a, n. Drottningg. 73 A. darhustorget 18; a. t Tinggren,C.J.,Ingen.,n.Malmskillladsg.19A. - Alina, Enkefru, ö. Gref-Thureg. 58. Tingsten, K..A., Ingeniör, Riddersvik. - C. A., Enkefru, ö. Nybrog. 30; firma E. - Lars H., Major, ö. Engelbrektsg. 4. G. Tjäder & Son. -P. G. W., Sjökapt., s. Kapellgränden 6. -s Fröhandel, bodar st. St. Nyg. 1 o. n. Tingström, Ludv., Xylograf,n. Vestmannag.35. Oxtorgsg. 7 B; inneh. af Eric Tjäder. Tingvall, Ch., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 77. Bost. st. Storkyrkobrinken 13. Tiren,. J., Agree, n. Observatorieg. 22. Tjäders, Th., lnackorderingsbyrå, Plats' Tiselius, G. A., Fil. dr, n. Kammakareg. 29. anskaffning, samt Uthyrning af Rum, - H. A. J., Fil. dr, Tjensteman i Lifföra- Våningar och Sommarnöjen, n. Brunkeaktieb. Nordstjernan, n. Rådmansg. 79. bergstorg 121; mottagningstid 11-4; ~ H. M. o. l. C., Fröknar, ö. Braheg. G6. a. t. 8440; r. t Se annons sid K.H.,f.d.KamreriRiksb.,ö.Nybrog.22&24. - Thecla, Kapten ska, n. Döbelnsg A. F., f. d. Litteratör, ö. Karlavägen C. H., Missionär, n. Döbelnsg, 35,' Tisell,Carl G., utländska Agenturer; Gene. - J. E., Postvaktmäst., n. Vestmannag. 38. ralagent för Bleistiftfabrik vorm. Jo- - C. G., Prokurist för firman E. G. Tjäder hann Faber A. G.j n. Valling. 2 1 j & Son, ö. Nybrog. 30..allm. tel. - T., Rentier, st. Storkyrkobrinken H. S. S., Enkefru, ö. Artillerig. 48 B. - C. Axel, n. Döbelnsg M., Enkefru, ö. Linneg. 18. Tobaksfabriksaktieb. Brinck, Hafström &- - G. E., f. d. Sjökapten, s. Kocksg. 18. C.o, kontor s. Götg. 59 & 61, kl. 9-5; - M..A. Ch., Tjensteman vid J ernvägsstyr, fabriks bod s. Hornsg. 32. Djursholm; a. t. 87. Tobaksmagasinet '(Stoopendaal & Co), n.' Titan, Lysapparatfabrikenj n. Kungsg. 11; Drottningg. 31. a. t Tobiseson,.Anders, Kontorsskrifv. i Jernv.- Titz, Alexander, Agent, bost, o. kontor n. styr., n. Vanadisväg. 15. ' Norrlandsg. 131, Ö. g. t. v. - G. M., Lärarinna, n. Kammakareg. 66. Tivander,H. M., Folkskolel:a, s. Mariag. 16A. 'I'odsen, H., Handelsres., ö. Storg. 32. ' Tivoli, Nya aktiebolaget, Djurgården. 'I'offten, C.L., Handelsidk:a, st.drakensgrändå; Tjellander, se äfvenstafningmedke,kieo.kj. bodar st. Vesterlångg. 53 o.,65. Tjenarinnehemmet, se Stift. för gamla tjena- Toft, Ch. E., Källarrnäst. n. G:la Kungsholmsrinn or. brog. 26 A. Tjenstebyrån ldun, ö. Storg. 7 n.b. Ö. g.j a. t. Toll, H. A., Cigarraffär, n. Klara S. Kyrkog Nornan, n. Brunkebergstorg 22 r, ing, äfven - R. G., Disponent för aktiebolaget Fager. holms Kassaskåpsfabrik, a. t. 128,92; ö. Norra Smedjeg. 19 n b Ö. g.; a. t. 4 64, Stureg. 29. r. t J. V, Fanjunkare, Långholmen. Tjenstemannabanken, se Bankinrättningar. - Valborg, Fru, n. Smålandsg. 10. Tjenstemannasällskapeti Stockholm,n. Hamn- - M., Grefvinna, ö. Sibylleg. 59. gat. 38 II; a. t ; r. t. 2625j - K.O.,Kapt,Lär:ev.K.Krigsskol.Karlberg-.. kassa direktören r. t Tjernberg, A., Fröken, n. Drottningg. 65. _ J. E:son, Löjtnant Grefg. 38. vid Svea lifgarde, ö. - K., Konsularagent, n. Drottningg E.O.,Frih.f.d.Marindirekt.ö.Rådmansg.4. Tjerneld, John, v. Auditör, advokat, ö. Gref- - E. H. C., Målarinna, n, Brunkebergstorg 2. Mag~ig. 10; kontor o. postadr. Nycander - Gabriel, Sjök~pten, ö. ~kep~areg. 23 B. & 'Ijerneld, st. Ofre Munkbron 5. Se - Hugo, Ofverlakare v. Diakonissanstaltens annons sid. 46. Tjulander, C. J. F., Grosshandlare, ö. Strandsjukhus, bostad n. Smålandsg. dag-ar kl. 2-1/ 2 4 e. m. 10; Hvarvägen 17j firma J. F. Tjulander, tor st. L:a Nyg.' 29. kon- Tollin, C. M., Kafeidk.a, - se ock 'I'åhlin. n. Norrlandsg & Co, Vinhandelsfirma, inneh. af Leon. 'I'ollstån, B. Fältintendent, s. Folkungag. 6 D. Wahlström; Drottningg. kont. o. lagerkällare 55; bostad D. Klara D. Tomason, A. B., v. Häradsh., N. ö. Djursholm. Stadsnotarie, Kyrkog. 7 B. - se äfven ThomassoD. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Tommerup-'I'orssell. 493 Tommerup, J. F. J.. f. d. Löjtn., n. Obser- l 'I'oren : 2 'I'horen, vatorieg. 16; a. t. 4207, r. t ' Tomt- och byggnadsaktiebolaget i Upsala, -I H., Fröken, n. Valling. 26 A. Ö. Styrmansg 41; a. t _2 A., Generalmajor, n. Johannesg. 20. Tomtlund, J. Ph., Bokh., Kh. Bergsg. 25. _2 K. T., Handl, (bröd o.mjölk), Ö. Braheg Hilma, Enkefru, Kh. Bergsg. 25. _2 H. E., f. d. Husegare, n. Lutternsg. 9. 'I'onden, Axel, Grossh., n.i'egnersg.ifl, Lager- _2 K. E., Ingeniör, s. Fjällg. 12 B. magasin, n. Klarabergsg. 39, allm, o. _2 C. P., f. d. Jernvägs bokh., Ö. Florag. 4. rikstel.; bod n. Olofsg. 1. _I G., Kapten, adjutant hos H. K. H. Her- ToneU, E. M., Folkskolel:a, Kh. Scheeleg. 1. tigen af Vestergötland, Ö. Strand väg P. A., Med. kand. Kh. Bergsg. l. _2 J. A., Kapten, Ingeniör v. Patent- och Topp, M. K. E., Enkefru, Ö. Nybrog. 47 A. registreringsverket, Ö. Braheg & Dabelstein, Grosshandelsfirma, import _2 John, Revisor i Riksb., Ö. Braheg. 39. af kaffe, sirap, ris, kolonialvaror, syd- _2 O. W. P., Sergeant. Ö. Svea lifg. kasern. frukter och delikatesser; Stadersalt i _2 J. G., Verkm., Ö. Styrmansg. 43. säckar och plomberade bokfat. Spedi- - se äfven Torren. tionsaffär Norra Blasieholmsh. 5 C, Torin, A. N., Ingeniör, Kh Scheeleg. 16. telegrafadr., Dabelstein; a. t. 6766, Torines Symaskinsaffär & reparationsverkrikstel stad, s. St. Glasbruksg. 7, a. t Tor, Brandförsäkringsbolag, kontor n. Klara- Torkels, Stina, Fru, Hvitvaruhandl., n. St. bergsg. 23; 9-1 /24; a. t r. t Badstug. 62, hörn. af Rådmansg. Torelius, G., Hufvadredaktör för Vårt Land, - Alfred, f. d. LäderhandI., n. Rådmansg. 54. Professor, n. Slöjdg. 7. Tornander, O. A. P., Enkefru, Ö. Skeppareg se ock Thorelius. Tornberg, E. R., Enkefru, n. Döbelnsg. 1. l T Il, 2 Th U ore, ore E. C. S., Enkefru, Inneh. af firman F. W. Tornberg, Ö. Humlegårdsg. 12. _2 Hugo V., Agent, firma Thorell & Tho- - L. J., Godseg., n. Regeringsg. 60 & 62. lander, s. Bellmansg Knut, Ingeniör, Ö. Humlegårdsg. 22. ~? & Tholander, Agenturaffär, s. Bellmans- - F. W., Urfabrik och urhandel, (Etabg. 19. lerad 1859), n. Gust. Adolfs torg 14 _2 M., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 39. (hörnet af Regeringsg.) _2 C. F., Fru, Kh. Handtverkareg. 27. Tornblad, Hjalmar, verkst. Dir. i bol.!ter, _2 B. O. E. A., Fröknar, Ö. Karlavägen 6. bost. Kh. Handtverkareg, 22 A. -I K. G., Föreståndare, n. Dalag se äfven 'I'hornblad...,..2 C. A., Handelsagent, n. Dalag, 38, afbet.- Tornborg, Oskar, Handelsres., Ö. Sibylleg. 63. affär: n. Vestmannag Hj., Köpman, firma Tornborg & Lund- _2M. J., Handelsidk-a (matvaru-), n. Malm- bergh, n. Uplandsg. ll u ; kontor st. skilnadsg. 48 C; bost. s. g. 27. Köpmarig. 5. -,-2 Carl A., Handl, (garn-), Ö. Kommendörsg. - & Luni\bergh, Maskinagentur, kontor st. 39 III ; bod n. Hamng. 3 A. Köpmarig. 5. _2 G., f. d. Handl., n. Döbelnsg. 35. Torndahl, N. G., Bokh., n. Marquardsg. l. _2 R., v. Häradsh., Arkivarie, Djurgården. - r. 'l'., Enkefru, firma J. Corin & Co, st. _2 Kerstin, Kassörska, n.klara V. Kyrkog.13. Vesterlångg. 64; bod s. g. 63. _2 W., Kontorist, s. Bellmansg. 19. 'I'ornerhielm, H. F. A.,Fröken,ö.Nybi og. 56B. _2 A. G., Löjtnant, Ö. Kommendörsg. 33 A. - Carl, f. d. Kanslisekreterare iecklesiastik- _I J. P., f. d. Löjtnant, Hufvudkassör v. departementet, n. Johannesg. 22. J ernv., n. St. Badstug Anna NI. S. E., Kontorsskr., ö.j ungfrug.32. _2 Maria, Matvaruh., n. Malmski1nadsg.48 C. - G., Underlöjtn. ö. Karlaplan 3 A. ~2 J. P., Målare, Kh. Handtverkareg. 34 B. Torngren, L. M., Byggmäst., ö. Skeppareg. 14. _lotto, Professor, Löfholmen. Torpadie, V. C. P., Grossh., Ö. Sturegatan 31. _2 Per A., Skom., n. Odeng. 98. 'I'orren, O. E., Kammarskrifvare i 'I'ullver- _2 E., Tandtekniker, s. Wolm.- Yxkullsg.15B. ket. Ö. Banärg _1 K. R., Upptager order å all slags boktr. Torsk, S. M., Fröken, n. Kungsträdgårdsg.20. materiel, n. Vasag. 48; a. t J. E., JuveL-firma, n. Regeringsg Toren ; 2 Thoren ltorssell; 2 Thorssell; 3 Torsell; 4 ThorselI. _2 Th., Arkitekt, n. Tegnersg " B. C. F, Bokh., s. Hornsg. 24. _1 Karl, Bankdirektör, Norrmalmstorg 4. _1 Dora, Enkefru, n. Dalag. 40, a. t. Vasa 261. _2 Edv., Bokh., n. Drottninggc lö. _2 S. Enkefru, Ö. Nybrog. 28 A. _2 F. L., Bokh., Ö. Kaptensg _ 2 Alma, Folkskole1ärar:a, Ö. Nybrog. 28 A. Brand- och Lifförsäkrings-AktieboJaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 494 \ TorsselI-Troselius. 1 Torssell' 2 Thorssell' 3Torsell' 4Thorsell.,,, Tranell, H. C., Enkefru, st. Skomakareg. 11' 'I'ranström, J. K., Sjuksköterska, n. Drott- -' S. W., Fröken, n. Drottningg. 80 A. ningg. 90. _2 Hilda, Förestånd:a v. Allm. telefonbol., ö. Trapp, Th., Fröken, ö. Braheg. 21. Nybrog. 28 A. - A, T., Provisor, ö. Nybrogatan 15 C. -, C., Handelsidk:a, Kh. Flemingg. 56. Trasskolans borstbinderi och penselfabrik, s. _2 Aug., Kapten v. Fortifikationen, n. Mä- Bangårdsg. 12; a. t ster-samuelsg, 53. Traugott, O., Grosshandl., ö. Vill ag. 23, kont. _2 J., Kommendörkapten, n. Tegnörsg. 18. st. Tyska brinken 23. -' K. E., Läroverksadj., ö. Valhallaväg. 45A. - M., Herre, n. Wahrendorffsg. 10. _2 E. B., Sjökapten, s. Högbergsg. 32 A, - Ivan, Köpman, n. Wahrendorffsg. 10, kont. Rh. Birger Jarls torg 9. kont. st. Vesterlångg.27. Torsslow, Harald, Artist, ö. Karlavägen 34. Treffenberg, E. C., Enkefru, ö. Grefg M. Einar; Artist, ö. Grefg A. C. E., Fröken, ö. Gref-Thureg. 34 A. - H., Enkefru, ö. Narvavägen M. H. S., Frök., ö. Gref-Thureg. 34 A. - M. S., Enkefru, ö. Grefg E. C., e. o. Hofrättsnot., ö. Grefg O. W., Kontorsbitr., ö. Riddareg. 49. Tre Kronor, Försäkringsaktiebolag, n. Vasag. Torstenson, L., bitr. Kammarskrifvare i Tull- 10 III ; a. t r. t. Redovisningsgaverket, ö. Gref-Magnig. 8III. ranti i st. f. borgen. -s, G., Pensionat o. privathotell (inneh. frö- Tre Kronor, Qvarnaktiebolaget, kontor st. ken Ebba Torstenson), n. Drottningg. 53. Slussplan. 63 B: qvarn Hästholmen, Torstensson, H. F. E., Doktorinna, ö. Tysk- Stockholm. - bagareg, 8. se äfven Thorstensson. Trennmohr, g. 20. S. J., Bokh., n. Klara N. Kyrko- Tottie, S. Alida, Enkefru, ö. Stureg. 62. Trescher, E. J., Hotellvärd-a, n. Norra Smed- - Gustaf Vilhelm, v. Häradsh., ö. Gref- jeg. 18. Thureg. 71. Treuder, E. M., Enkefru, firma Trenders - Ch. D., Kapten, n. Kammakareg. 6. hattaffär, s. Götg. 22; bod s. h. - C. M., Kapten, Kh. Bergsg. 20. Tribler, C. J. A., Fröken, ö. Braheg Gustaf, Kapten, ö. Karlaviigen 35. Trikinbesigtningslokaler, se Byrå. - Henry, Konsul, Direktör för Commercial Trikåfabriken, Nya, Valdemar Nielsen, n. Union Assurance Company's i London Bryggareg. 3; a. t afd. för Sverige, ö. Karlavägen 35, kon- Trinks, C.G.,Urmakare,n.Miister-Samuelsg.42. tor n. Birger Jarls g. 7. Troili, Uno, Ingeniör, n.karduansmakreg.8a. - Percy, Tjensteman, ö. Stureparken 5. - Uno, n. Maskinaffär, Karduansmakareg. Toussaint, C. C., Handelsidk.a, n. Drott- 8 A, r. t ; a. t ningg Ejl ert, Tjensteman i K. J ernv-.styrel- Toutin, C. K J., f. d. Baningeniör, ö. Ny sens kontrollkontor, n. Uplandsg. 34". brog. 15 A. Troilius, C. O., f. d. Generaldir.,n. Kungsg Hugo, e.o.jernvägstjensteman,ö.nybrog. - Hj., Grosshandl., ö. Nybrog A. - C. R. W., v. Häradshöfd., n. Kungsg. 16. TrafikaktiebolagctGrängesberg-Oxelösund, Trolle, Albert, Direktör, ö. Strandväg. 51. n. Vasag. 12. (Se Etisk. jernvägars milkontor.) af 'I'rampe, J. D. C., Grefve, ö.humlegårdsg.6. - Siri,e. o. Kontorsskr., ö. Kommendörsg. 10. Trana, B. J., f. d. Kamererare, s.hornsg C. B. T., Tapetserare, ö. Majorsg S. A. E., Kapten, ö. Storg. 48. af Trolle, Erik, Agent, ö. Sibylleg K. A., Prakt. läkare, s. Högbergsg. 32A. - G. C., Enkefru, n. Helsingeg. 13. Mottagn. hvard, 9-10 f. m., '/23-'/04 - M. O., Enkefru, s. Götg. 14. e. m., helgd f. m.; a. t. 3711, - H., v. Häradshöfd., n. Kungstensg. 54. r. t 'I'rolle-Bonde, J., Enkegrefv:a, ö.birgerj arlsg. Tranberg, F. C., Enkefru, n. Rådmansg =: Maria, Enkefru, Norrtullsg. 41. TrolIe-Löwen, V., Enkefrih:a, ö. Stureg S., Enkefru, ö. Lilljansplanen 5,a. t Trollhättans Elektriska Kraftaktiebolag, - A' J., Handl., n. Oxtorgsg Kontor n. Vestra Trädgårdsg. 15 B. - F. N., f. d. Kammarskrifv., Kh. Krorio- Trons Hvila, Tidskrift, s. Borgmästareg. 6. bergsg. 11. Tropp, C. A., f. d. Fanj., ö. Styrmansg & Eriksson, Mejeriaffär. Måster-Samu- - J. F., Hautboist, ö. Kommendörsg. 8. elsg G. A., Musiksergeant, ö. Nybergs gränd 2. 'I'rane, P. E., Ingeniör, n. 'I'egnerslunden-t, Troselius, M. H. E., Lärarinna, Norrtullsg F., Skomakare, n. Brunkebergstorg Eva, Enkefru, n. Rådmansg. 76. Brand- och Liffpfsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 'l'rotzig-tvättinrättning. 495 'I'rotsig.. Gustaf Fr., Grossh., n. Bryggareg. 'I'ullstyrelsen, General-, st. Skeppsbron 38; 2 B., Tumba pappersbruks kontor, st. Jerntorget - Signe, e. o. Kontorsskrifv. i K. Jernvägs- 55, öppet styr., n. Birger Jarlsg. 29. Tummeliten, Jultidn. f. smått folk, expo n. Truedsson, John, Hatt- o. mössaffär, bost. Barnhusg. 6 (Svensk Läraretidn.). Norrtullsg. 9, bod n. Drottningg. 95D. Tunborg, A., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 41. Trulsson, N. O., Direktör, Bl. Grand Hotel. - & Co, Fr. V., n. Hamng. 381,Syatelier O. Trybom, K., Enkefru, Kh. Flemingg. 3. lager af nouveautees i siden- och ylle- - Filip, Fil. lic.,: l. Fiskeriassistent, Ö. klädningstyger, m. m.; a. t Karlavägen se Thunbqrg. 'l'ryggdahl,f.w.,f.d.apotekare,n. Tegnersg.5. v. 'I'une, E., Ofversteenka, n. Drottningg. 67. Tryggelin, E. H., Arkitekt, n. Rörstrand. Tunelius, M. C. G., Postexp., n. 'I'egnersg. 25. Trygger,.G. A., Grossh., n. Drottningg. 84; kontor n. Klara N. Kyrkog Tunell; 2 Thunell. Tryselius, A. V., Postexp., n. Mäster-Samuelsg. 57. _2 J. W., Byggmäst.,. s. Asög, 28. '.rrysen, K. A., e. o. Kammarskrifv., n. Up- _, H. S., Enkefru, ö. Braheg. 62. landsg. 30n. _, H., Fotograf, firma Tunell & Goös, n. - O. S. A., e. o. Tjensteman i Riksbanken, Birger Jarls g. 9, host, n, Drottningg. 51. n. Uplandsg. 30n t. h. _, A. H., Fröken, ö. Engelbrektsg. 5. Trådspiksfabriken, se Aktiebolaget Stock- _2 C., f. d. Hamnfogde, st. Kindstug. 12. holms Trådspiksfabrik. _2 A. F., Sjökapt., s. Wolmar-Yxkullsg.15B. Träarbetaren, n. G:la Kungsholmsbrog. 30. _, C. A., Tj.-m. iriksb.,s.svedenborgsg.4a. Trädgårdsbyrån, inneh. Knut Bovin, n. Re- _, C. J., f. d. Vaktm.,Kh.Handtverkareg. 24A. geringsg. 6. _2 C. A., (firma C. E. Hammarsten & Co), Trädgårdsföreningens Iok., Rosendal å Djurg. S. Tjärhofsg. 25; kontor st. Ferkens gr. l. Trägårdh, C., f. d. Landskamrerare, Ö. Val- Turdin, E., Bankbokh., Kh. Hjärneg. 10. hallavägen 39. Turistföreningen, Svenska, n. Fredsg ; - H., Revisor, ö. Styrmansg. 1. se Svenska Turistföreningen. Trängbataljons, Svea, kasern,kh.marieberg. Turisthotellet, inneh, John Hjort af Ornäs, Trönnberg, P., e. O. Folkskolelär., Ö. Linneg. n. Kl. O. Kyrkog. 5; a. t. 4597,1'.t Tvengström, C. M., f. d. Handl., n. 'I'egners- - A. G. F., Kapten, Ö. 'I'orstensonsg. 11. g. 7; a. t. Brunkeb J. L. T., Postexp., ö. 'I'orstensonsg, J. W., f. d. Handl., ö. Grefg. 8. Tsappos, Th. L, Handl., n. Klara N.Kyrkog.5. Tvetström, Carl, Stationsmäst., Norrtulls Tufvesson, A. E., Enkefru, n. Klarabergsg. 42. station. - M., Sergeant, Ö. Artillerikasernen. Tvättinrättning,Aktiebol. Kungsholms.Verk- -- J., 'I'apetser., Möbelaffär, n. St. Vattug. 7 B. ställ. direktör And. Fr. Hjertstedt, Kh. - se äfven 'I'hufvesson. Inedal; a. t. 6219, r. t Ombesörjer Tull, Karl, Segelmak., Ö. Sibylleg. 79 1V. linnetvätt med mangling och strykning; - N...P., Segel- och kompassmakare, st. särskild afdelning för S. k. herrtvätt, med Osterlånggatan 18 samt Baggensg. elegant rnaskin- eller handstrykning; 17 n; a. t. 1046, r. t. 619; lager och ylletvätt utan krympning; kemisk eller försäljning af tågvirke, flaggor och konst-tvätt; skönfärgning o. blekning; segelduk. familjetvätt hemtas o. återsändes gra- Tullberg, Hasse W., Bokförlägg., Blankett- tis efter order pr post eller teleförlag och Boktryckeri, n. Hamng. 36;a. t. fon; herrtvätt inlemnas af kunderna 7097, r. t. 1334; bostad ö. Villag. 17"; till närmaste agent, hvarom upplysning a. t erhålles vid telefonförfrågan; i öfrigt _ Klara, Fröken, Sömmerska; n. Klara N. emottages herrtvätt. kemisk tvätt O. Kyrkog. 29; a. t färggods m. m. uti bolagets butiker: n. _ A. Th., Smed, ö. Braheg. 3; verkst. Hamngatan 15, a. t ; n. Kungsn. Norrlandsg. 25. gatan 9, a. t ; n. Biblioteksga- 'I'ullbevakningaiuspektionen, st. Skeppsbr. 38. tan 5,.. a. t ; ö. Karlavagen 10, öfveruppsyningsmanskontoret, Skepps- a. t. Osterm, 11 93; s. Hornsgatan 54, bron 40; rikst a. t ; ö. Torstensonsg. 8, a. t Tulldahl, J. P., Urmak., ö. Torstensonsg. 8. Obs! Kunders gods och kläder äro 'I'ullgren, A. F. Bokförare, n. Nybrohamnen26. försäkrade mot eldfara och förlust Tullkammaren', st. Skeppsbron 38. genom inbrottsstöld utan kostnad för Tullström, E. A., lärar:a, s. Tjärhofsg. 4 B. egaren. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 496 Tvättinrättningar-Törnell. Tvättinrättningar:. Täge, M. C., Enkefru, s. Hornsg. 35. A J H Il t.. N b 55' t 4390 Tägtmeijer, F. A., Kontorschef, st. Skepps-.. e ers roms, o. y rog.,a... bron 30. Kungsholms. se ofvan, T..gt t., H l F lk k l l.. G f N M "l t d 'd K l I t. a s rom, e ny, o s o e.a, o. rerorr a ars ran, VI aror, ns Thureg. 20 c. ~.orrmalms,n. G:la Kungsholmsbrog _ E. G., e. o. Hofrättsnotarie, Ö. Gref- Soder~alms,! s. Ba~stug. 4. Hemtnm~ Thureg. 20 C. o~h.. återsändning inom alla stadsdelar, _ C. L A., e. o. Tjensteman i Uppbörds-. riks- o. alliil;: tel... verket, Ö. Gref-Thureg. 20 C. Österm~lms tvattanstalt, o. Engelbrekts- Tärnlund, Carl Albert, Litteratör, Redakg. 20, a. t tionssekret. n. Drottningg. 86; a. t. Tyboni, W., Enkefru, n. VestmaIinag. 22III. Brunkeb 'I'yden, H. J., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 39. Tärnström, Sofie, Majorsenka, n. Drottningg. - A.G., Folkskolelärare, s. Mosebacketorg Wilh., Jur. ~tr. kand., e. o. Hofrättsnot., 'I'örlen, K. A. Z., Tapetser., 1!. Norrlandsg. 29. n. Malmsk11na~sg Törling, S., Litteratör, s. Ostgötag F. O., Kontrollör l Stockholms stads Törnberg, Erika, Aktris, Ö. Kommendörsg. sparb., s. Mosebacketorg 4., 33 B. - C., f. d. ~~ndtbrukare, Öster~almsg C. C., Enkefru, n. Vasag. 9IV - M. H., SJokapte,n, n. Drottmngg A., Fröken, Ö. Braheg s, Herm.,Eftr.,Vmhandelsfirma,st.Skepps- - A. F. L., Kassör i Lifförs, bol. Standard, bron.34...'.. n. Vasag A. E., Öfverstelöjtn., o. Gref-Thureg K. H., Tjensteman i Skandinav. Kredit. - se äfven 'I'hydön. A.-B.. n. Vasag. 9. 'Tygförrådet, Artillerigården, Ö. Riddareg. 13; Törnblad, O. G.. Handelsres., n. Odeng. 96. tygkontoret öppet sökned. 9-1; ut- - M. A., Handl., s. Björngårdsg. 7; bod s. h. betaln. helgfria torsd J. J. E., Kontorsskrifv., n, Roslagsg. 34. Tygmästarens exp., Artillerigården,'ö. Rid- - se äfven Thörnblad. dareg. 13; sökned. kl Törn blom, A., Bankkamererare, s. Mosebacke- Tygverkstäderna, Artillerigården, Ö. Rid- torg 6. dareg Aug., Bokbindare; firma A. F. Frykblads Tynen, A. D., Fil. dr, Ö. Kardellg. 6. efterträdare, st. Vesterlångg.62; verk- Typochroma, Fabriken, Tryckfärgsfabr., s. stad st. Svartmang. 25. Bondeg. t5; a. t. 3682, r. t Axel, Bokh., Ö. Artillerig. 37 IV. Typografernas Arendsförening, s. Götg A. M., Handelsidk:a (cigarr-) n. Drott- - Expedition, st. Svartmang. 16; a. t. 2617,.ningg. 98. r. t K. V., Hofr, e. o. not.; prakt. jur., advokat, 'Typografiska föreningen, s. Götg. 1. träffas å Stockholms Fastighetsegare- "I'yselius, P. V., Bokh., st. Svartmang. 6 III ; a. förenings kontor, n. Smålandsg. 31 A, t k o. 3-;;-4. Bostad: Ö. Skep- - Ida, Fru, Galvanist, st. Svartmang. 6 III ; "pareg. 6; a. t. O~term. 7~0. a. t Axel, f. d. Landtbr., n.valling, 30. 'Tyska Hemmet, s. Bellmansgatan 24 n,b., - Klara, Lärarinna, n. Rådmansg Konsulatet, n. Vasag. 9; öppet 1Q-2; a. - Gustaf, Målare, n. Vestmannag. 38. t C., Tullvaktm, s. Högbergsg. 56 B. '1\Tysta Marie», Kafe, n. Regeringsg J. C., f. d. Vaktm., Ö. Artillerig. 37H'. Tysta skolan, Norrtullag. 51., - C.A.,Wasafönsterputsn.affär,n.Valling.30. 'JTystberg, Hugo, Grossh., Ö. Karlavägen 42; Törnbohm, L A., Enkefru, n. St. Badstug, 54 1, kontor st. Skeppsbron 24.' - Harald, Notarie i Riksbanken, Djursholm. 'Tågtidtabellens Red., Centralstat.-huset II, Törnebladh, C. O., v. Häradshöfd., n. Kamannonser mottagas å Gumealii annons- makateg. 22. byrå. - L, Landskamererare, n. Döbelnsg. 7. "I'åhlin, Hugo, Fotograf, Atelier n. Birger - R., Lektor, Bankofullmäktig, 9. 'I'orsten- Jarlsg. 7. sonsg. 12. ' - C, J. A., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., Törnebohm, A. E., Professor, Chef för Sven. Kungsg. 24. riges Geologiska Undersökning, Norr- - G. E., Smed, n. Smala gränden 13 B. tullsg. 10 A. 'Tång, O. E., Hofmästare, Ö. Riddareg. 17. Törnell, Olof, Auditör, v. Häradsh., Ö. Narva- "I'äckman, A. F., Styrman, Kh. Bergsg. 38. vägen 16 n b " rikst..- A. E., Trädgårdsmästare, Kh. Bergsg L V., Bokh., s. Götg. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Dr~ttninggatan.

13 Törnell-Uggla. 497 Törnell, Viktor, Civilingeniör, Kh. Garfvare- Törnros, J. F., Autiqv.vhandl., n. Drottningg. 12A. g H. M. C., Enkefru, s. Götg. 35. Törnsten, S. C., Enkefru, ö. Humlegårdsg E. R., e. o. Hofrättsnot., s. Götg U. L., Enkefru, ö. Styrmansg Tor, Kapten, ö. Storg Erika F., Postexped., ö. Humlegårdsg J. 1\, Kontorschef, s. Svedenborgsg. 10. Törnstrand, A. M., Folkskolel:a, Kh. Hjärne, Törnequist, E. C. E., Huseg:a, Dj. Bredag. 6. g John, Journalist (Tidn. Dagen), n. Va- Törnvall,L.P.,Byggm.,n.Mäster Samuelsg.19. sago 'I'ilda, Hattsömm:a, n. Lästmakareg. 27 B. -.J.F., f. d. Kassör, n. Vasag. 14. Törnå, C. F., Vaktm.,n.Kungsträdgårdsg.4. - Fredrik, f. d. Redakt., n. Klara V. Kyrko- Törsleff, W. S., Grossh., g. 9 '/2. kont. st. Vesterlångg. Norrtullsg. 8 A; 50, ing, fr. Tyska Törner, A., Agent, kontor, n. Mästcr-Samu- brink. 28. elsg G. H., Bokb., Kungsholmsg, A. G., Byggmäst., ö. Linneg S. C., Fröken, ö. Majorsg, B. W. N., Prokurist, n. Dalag. 36. Uberg, L. L. C., Fröken, n. Torsg Jean, Pyrotekniker, post- o. telegr. adr.: Uby, C. J., Sergeant, Kh, Bergsg. 34. Lidingö. Uddelius, W., Schweizeriidk:a, s. Brunns- - M. C., Sjuksköt:a, n. Kungsg. 32. backen 4. Törngren, Amelie, Enkefru, Kh. Bergsg. 13B. Udden, S., Enkefru, n. Drottningg. 68; a. t. - L. M., Kapten, Professor, förest. vid Gym. Brunkeb nastiska centralinstitutet, n. Hamng Torsten, Hofrätts- e. o. notarie, Reserv- - F. W., Und.-officer, Dj. Breda gat. 3. auditör, n. Mäster-Samuelsg se äfven Thörngren. Uddenberg. Aug., Agenturaffär, ö. Nybrog. 53; kontor st. Skeppar Karls gränd 5. 1 Törnqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist; - E., Banktjensteman, n. Näckströmsg. 2; 4 Thörnqvist; 5 'l'hörnquist. r. t Herman, f. d. Byråchef i Telegrafstyr., ö. _4 David, Agenturaffär, ö. Torstensonsg. 2; Engelbrektsg. 13. a. t Ernst, grekisk Generalkonsul, v.häradsh., _, Hjalmar, firma Lindståhl & Törnqvist, Advokatkontor o. bostad, n. Brunke- Arkitekter o. Byggmästare; kontor o. bergstorg 12II; mottagningstid '/ bost. ö. Kaptensg. 11. f. m.: 3-4 e. m. _1 'B.,f. Pettersson, Barnm., Kh.Flemingg Hjalmar, N. G., e. o. Hofrättsnotarie F., Bokh., s. Srt. Paulsg. 26. advokat, firma Rud. Ludvig & Co, bost. _1 J. F. O., Byggmäst., s. Tjärhofsg. 5. Kh. Bergsg. 18, kontor n. Centralpalät- _2 A. S., Enkefru, s. Tjärhofsg. 18. set; kontorstid 9-1 /25, personl. mot- _5 Alfva, Enkefru, n. Valling. 8. tagning 1/210-11, 3-4. _2 C. F. E., Fastighetsegare, Ö. Riddareg. 9 A. - M., f. d. Kamererare, s. W olmar-yxkullsg.1. _1 Wilhelmina, Fröken, n. Lästmakareg. 18; - Martin, Kontorschef, s. Skaraborgsg. 6. affär Au bonheur des darnes, n. Drott- - S. U., Telegrafist, ö. Nybrog. 53. ningg. 60. Uddgren, F. M., Vaktmäst. (Stockholms stads _1 C. A., Handl. (div.), n. Döbelnsg. 52. sparbank), n. Fredsg. 19. _1 Jak., Handl., n. Luntmakareg. 32. Uddqvist, A. O., Vaktmäst., Kh. Bergsg. 28. _2 A., Hofrättsråd, Ö. Stureg. 12. Uddvall, E. J., Kafe, ö. Nybrog, 47 A. _2 A. H., Huseg., s. Tjärhofsg. 18. Uggla, E. C., Agent, n. Klara O. Kyrkog. 8. _5 Signe, Kontorist, n. Valling Torsten, v. Auditör, ö. Artillerig, 38U!. _1 Johan, Landskontorist, n. G:la Kungs- - C. A. H., Bokför., n. Brunkebergstorg 9. holmsbrog A. L., Byråingeniör, ö. Karlavagen 28. _1 Nicolaus, Major, ö. Riddareg H. J. M., Enkefru, ö. Valhallavägen 17. _2 K. D., Mjölkarrendator, s. Trädgårds- - Josefine, Enkefru, ö. Artillerig. 38. tvärgr M. W., Enkefru, n. Drottningg. 80 A. -' A., Professorska, ö. Styrmansg. 1; a. t. - E. J. G., Frih.,.;Kapten, ö. Stureplan Hilda, Fröken, Ostermalmsg. 56. _2 C. J., f. d. Provinsialläkare, ö. Sibylleg Ada, Föreståndarinna för A. Ugglas sjuk- _, A. D., Sergeant. Kh. Marieberg. hem, ö. Gref'-Thureg. 85 A. _1 K. J., Skomakare, n. Frejg Erland, Ingeniör, s. Torkel Knutsons g. 25 _2 Georg, Skådespel., ö Riddareg. 9 AU!. - A. W., Kamererare, n. Vestmannag. 33. Br~nd- och lifförsäkrings-aktiebolaget u. SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

14 498 Uggla-Umeus. Uggla, A., Löjtn., ö. Valhallavägen 17. Ullen, J. A., Agent för brandförsäkringsbo- - C. G:son, Löjtn., ö. Karlavägen 20. laget»phoenix Assurance Company - C. M. A., ~usiklärarinna, n..tegnersg. 1. i London», ö. Kommendörsg. 23; kon- - G. F. O., Ofverste, Sekundchef för Svea tor st. Skeppsbron 36. lifgarde, ö. Karlavägen 20. Ullman.A.F", Grossh., n. Roseng. 3; r. t C. A., öfverstelöjtnant, ö. Florag E. M., Grossh., Kh. Garfvareg. 13. o af Ugglas, C. Go F., Frih., e. o. Hofr.-not, - G. Ao, Handl., ö. Skeppareg. 47 II ; Angö. Banärg. 7. vedsågeri, Ved-, Kol- och, Kokshandel, - P, Magnus, Frih., v. Häradsh., ö. Nybro- Tyskbagareg. 13. g ö, Go Ro, f. d. HandL, ö. Gref-Thureg L., Fröken, Blasieholmstorg Ko H., Prokurist, ö. Florag Samuel, Grefve, Kammarherre, Ö. Karla- - C. M., Revisor, f. do Bruksförvaltare, n. planen 3 A. Vestmannag, 36. Uhlfelt, K. G. F., Telegr.-assist, st. Gåsgr Nils J., Smed, ö. Skeppareg. 20; verkstad Uhner, Fo, Grossh., ö. Karlavägen Ö. Skeppareg & Co, F., Gross- & Minuthandl., Mattor, Ullmark, H. C.C., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 38. Möbeltyger o. leveransaffärer, n. Freds-- G. W., Ingeniör, s. Ostgötag. 191 Ö. g. gatan 22. Ullrich, se Ulrich. Uhr, Helmer, Bokh., n. Lutternsg. 9. Ullstedt, John, Bokförare, Ö. Grefg. 15. or- Ludv., Ingeniör, Egendomsag., n. Lut- - Alma, Handskhandel. st. Vesterlångg. 60. ternsg Ullström, O. V., Modehandel, st. Vesterlångg. - Gust., Yrkesinspektör för Ostra distr., 77, bost. s. h.; a. t Norrtullsg. 10 A; a. t. Vasa 190., Ullven. Filip, Köpman, Kh. Hummersberg. af Uhr, Maria, Enkefru, Ö. Gref-Magnig. 11. Ulmgren, C. A., Banktjensteman, n. Barn- Uhrbom, G. L., Bagare, Ö. Skeppareg, 40. husg A. C., Enkefru, s. Bränkyrkag Ernst J., Grossh. (firma Eklund & Ulm- - G. R., Kapellmäst., Ö. Skeppareg. 40. gren), kontor o. bostad n. Barnhusg. 10; Uhrström, F., Dekorationsmålare, s. Badstu- rikstei , a. t g B. M., Ingeniör, förest. för Krematorium, - Wilh., Med. dr, Dj. Rosenvik, mottager innehar Begrafnings- o. likbränningssjukbesök sökned /22 e. m., sön- byrå; uträttar kommissioner, n. Kungo. helgdagar 1/210-'1211 f. m. stensg.35; a. t. Vasa 213. Ulander, K. A., Fil. kand., Privatlärare, n. - Wilh.. Kontorist, n. Kungstensg. 35. Norra Smedjeg Otto, Med. dokt., praktisar. tandläkare, - A., Fröken, n. Drottningg. 73 B. hofdentist; n.regeringsg.46; rådfrågn. Ulff, Gustaf, Bergsingeniör, Kammar-skrifv. hvardagar kl. 1/22-1/ 2 3. vid Flottan, n. Vas ag. 4 III. Ulner, W., f. Fenger, Enkefru, n. Johannes. - Louise, Fröken, s. Borgmästareg. 6. g G. E., Kommendör, Ö. Styrmansg C. A. R., Lotskapt., Ö. Storg. 56..Ulfsax, Carl A., e. o. Hofr-uot., advokat, s ~~~ Mariag. 11 B; a. t Ulrich; 2 Ullrich. - C. Ro, f. d. Sekreterare i Fångvårds- I. styrelsen, Ö. Nybrohamnen 26. _l B. A., Amanuens, n. Mäster-Samuelsg. 11. Ulfsberg, K. L., Bokh., s. Prestgårdsg. 13 B. _l Erik Otto, Arkitekt" ö. Villag. 21; a. t J. G. A., Tjensteman i Riksbanken, n. _2 Fritz L., Arkit., Underlär. vid Tekn. sko- Uplandsg. 25; a. t. Vasa 132. lan, n. Bryggareg. 5III; firma Ullrich UIfsparre, M., Enkefru, n. Klarabergsg. 33. & Hallquisth, - M. E., Fröken, n. Klarabergsg. 33. _2 Fritz, o. Hallquisth, E., Arkitektbyrå, n. - E. F. C., t. f. Lärarinna, Dj, Manilla. G:la Kungsholmsbrogat A., f. Creutz, Majorsenka, n. Kammakare- _l C. J., Auditör, Ö. Stureparken 5;r. t g. 12. _l Beate, f. Helleday, Enkehorgrnäst.a, Ö. UHn, N., Handelsagent, n. Bryggareg. 22, Villag. 21, a. t vester om jernvägen; kontor derst.; _l H., Ingeniör, Ö. Villag. 21. a. t. 679n. _1 A., Jur. kand., Ö. Vill ag. 21- Ullberg, W., Enkefru, Ö. Braheg. 7 B. _1 Th., Tandläkare, n. Drottningg. 18, - Anna, Fröken, ö. Braheg. 5. rådfrågningstimme, helgfr. dag. 1/22- - C. F. A., Fröken, Privathotell, n. Drott- 1/23; a. t , r. t ningg. 53, t. h. Ö. g. Unseus, Elin, Atelier för damklädningar, - C. F. A., Fröken, Lilla Hotellet, n. Jakobs- Ostermalmsg, 39. bergsg. 38. Fl - E., Enkefru, Ostermalmsg. 39. Brand- och L.ifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Unteus-> Utredningsförrådet. 499 Unreus, E., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 81. Unman, G. P., Husegare, ö. Braheg. 38. Unander, Hj. Sigurd, Civilingeniör, n. Teg- - G. A., Professor, tljukgymnast, n. Biblionerslunden 4. teksg. 11I. - F., Doktorinna, n. 'I'egnerslunden 4. Unnerus, J. C., Enkefru, n. Birger Jarlsg, 29. _ C.A.,Kontorsslu.,Kh. Handtverkareg.24A. - C. A., 1. Stationsskrifv., Kh. G:la Kungs- - V. A., Löjtn., n. 'I'egnörslunden 4. holmsbrog. 51 A. -. G., e. o. Tjensteman i Öfverståth.-emb. Uplands ångb.-bol., kontor st. Skeppsbron 44. för uppbördsärenden. n. Tegnerslunden4. Upling, A. A., Kartograf, n. Dö belnsg. 23. Unden, A., Enkefru, n. Vanadisvägen 17. Upmark, Gustaf', Intendent vid Nationalmu- - G. A. M., Kassör, ö. Valhallavägen 15. seum, Ostermalmsg. 32. Underrättelser för sjöfarande, st. St. Nyg. 46 Uppbördskontor, Stadens, st. St. Nyg. 2 A. (Lotskontoret). Uppbördsverkct, se Ofverståth.emb. för Understödsföreningar. se Pensionsföreningar. uppbördsärenden. Undervisningsanstalter, se Skolor. Uppflnnareverkstaden, Aktieb., se Bertheans -Undervisn-verk, Sthlms, se Sthlm s stads. mek. verkstäder, Aktieb. Undin & Gustafson, Gas- och vattenlednings- Uppfostringsinrättningar, se under rubriken' entreprenörer, n. Mäster-Samuelsg. 25; Fattig-, sjuk- o. försörjn.-inrättn. a. t Uppgren, J. W., Vaktm., Rh. Birger Jarlst. 2. Undins Metallfabrik (A. W. Billman), se Uppling, M. F:, Fil. kand., Amanuens hos Billmans Fabriks- & handelsaktiebolag, Generalpostst., n. Vasag. 50 IV ; r. t ö. Nybrog. 15 B. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt Unee, Otto, Litteratör, n. Mäster-Samuelsg.53. mindre bemedlade, se Fattigsakförare. Unell, R. W., Bokh., s. Bellrnaneg. 25. Uppström, A. E. W., Domhafvande i Söder- Uner, C. S.,Enkefru, s. Katarina Ö.Kyrkogr. 11. törns domsaga, ö.' Floragatan 10; träf- Unge, S. W., Fru, ö. Artillerig. 32. fas i embetsärenden hvarje förrätt- - Eric, f. d. Kapten, Verkst. Dir. rör Sv. ningsfri söknedag kl. lo-hl på dagen. Impregn.-Aktieb., n. Malmskilnadsg C. J. H., Hautboist, ö. Svea lifg. kasern. - W. T., Kapten, Verkst. direkt. i Aktieb. - S. K,,l\föbelaffär, n. Klarabergsg. 37. Mars, ö. Villag L. G., Angslupsbefälh., Kh. Smedsudden. - E. W., f. d. Landtbrukare, n. St. Badstug.54. Upsala Transportaktieb. (Olaus Olsson), s. - J., E., Skådespelare, n. Roseng. 1. Badstug F. A., f. d. Tullförvalt., s.björngårdsg.9b. - o Angqvarns-aktiebolags kontor, st. St. v. Unge, H., Kammarrättsråd, ö. Stureg. 29. Gråmunkegr. 3Il. Unger, A., Amanuens, ö. Strandväg Ekeby aktiebolags utställning o. försälj- _ Adolf, Bruksegare, ö. Engelbrektsg. 10 Il ning (Plodquist Co), Blasieholmst, Arvid, Grossh., Kassadir; i Snusfabr. l'urbaine,lift'örsäkringsakt.- bol. i Paris, kon- Mariahissen. n. Regeringsg. 65; fr. l:sta tor n. Centralpalatset?". april, n. Fredsg. 22. Ursella B. Eftertr., Firma, inneh. af E. W. _ Magnus, Häradshöfd., ö. Strandväg, 33. Lindberg och S. Stendahl, kont. st. - Gunnar, Löjtnant mansg. 27IV. vid Flottan, ö. Styr- Osterlång. 49. von Utfall, C. W., Enkefru, n. Surbrunnsg.49. _ G. G., Revisor, Ö. Torstensonsg C. W., Medarbetare i Svenska telegram- Ungewitter, Jul., Verkst, direktör i bol. Se- byrån, ö. Engelbrektsg. 41. curitas och Nordisk Yachtassurance, - J., f. d. Redaktör i Svenska telegramö. Linneg. 85 (Narvaväg.), a. t. Osterm. byrån, ö. Engelbrektsg. 41. k:mt. n. Fredsg o Utfodrings stall: - Julius, f. d. Grosshan-ll., o. Radmansg. 8. U th R h V' h S..it ff;" Norr: Boskapsbazaren.NorraBantorget; Helsin ngro, em:, m- oc pm uosaa. ar, gegården. Lilla, ing. från Apelbergsg. 52 (Hol- Kh. Flemmgg. 15; a. t. 5229, rikst, ländareg. 3); Jakobsbergsg. 3S; :M:äster-Samulsg. 1044; bost. Kungsholmsg A (Stockholms Ridinstitut). Union, Rederiaktieb., st. St. Nyg.40&42 Il. Söder: Repslagareg. 20. Universitetskanslersexpeditionen, K. Slottet, Uthyrningsbyrån, Stockholms, n. Regeringsg. öppen onsd. o. lörd, kl Kans ; inneh. Theodor Könsberg, a. t. lerssekr., Professor C. E. Rogberg , r. t Unman, Axel Edv., Agent, huseg., n. Kam- Utländska affären, numera Billighets-Basamakareg. 6. ren, Kh. Flemingg. 1; a. t Hem- _ M. S., Enkefru, n. Regeringsg. 32. tar o. uppgör i hemmen. _ Wilh., Glas- och porslinshandlande, Utländskt mynt in- och utvexlas, se Mynt. n. Kungsg. 1, bod s. g. 12; a. t Utredningsförrådet, Skeppsholmen samt Ö. _ J oh. Aug., f. d. Grossh., n. Tegnersg. 18. Fredrikshof, Storg. 37. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 500 Utrikesdepartementet-Wagner. Utrikesdepartementets expo eller Kabinettet Wadsten, K., Agent, Kh. Flemingg. 11. för utrikes ~refve.xjing,st. Mynttorget2. - C. G., Bokh., Kh. Flem.ingg. 11. Utter, A. P., Målare, Ostermalmsg. 62 n. b. - J. L., Bokh., Kh. Flemingg. 11. Utterström. Ellen, Fröken, s. Mariagränd. 4. Vadstenaboden. egare Hanna Petersson&Co, - H. & A., Fröknar, Hatt- & mössaffär, n. n. Regeringsg. 22. Specialitet svenska :;Yläster-Samuelsg. 51 A. linneväfnader, hvita bomullsväfnader, A. V., Tillsyningsman vid Helsovårds- vadstenaspetsar. nämnden, n. Vestmannag. 40. Vadström.J. S., Bokh.,Kh.Handtverkareg.23A. Wadström, C. W. S., Agent, s. Badstug. 43 B. -A. E. A., Amanuens, n. Vegag. 6. V W - S. M. A., Fröken, n. Smålandsg C. B. J., e. O. Hofrättsnot., n. Klara V. Waaranen, H. M., Enkefru, Ostermalmstorg4. Kyrkog. 14 A. Vaccinationsdistrikt: - C. M., Huseg., ~h. Handtverkareg. 34 B. l:a innefattande Storkyrkoförsaml. och Kungs. - C. B. S., J ernvägstjensteman, n. Klara holmen; vaccinatör: Scholander, C. T., f'6r Vestra Kyrkog. 14 AII. staden: Svartmang. 21; för Kungsholmen: - B., Komminister, n. Olofsg. 2 A. 8~ChAdolf Fredriks förs.; vaccinatör: - Adolf, K/{l.S~kr., K~. Handtverkareg. 23 A. Erdmann, T., n. Kungsg C. G. E., Larare, o. Skeppareg :e Jakobs, Johannes: ocll Östermalms lörs: med - S., Snickare, s. S:tPaulsg. 23; a. t. Maria68. ~~~~~ä~1~en;vaccmator: Nordlund, J., o. Rld- _ O. V., Utskänkningsförest., Södra Blasie- 4:e Maria och Katarina förs.; vaccinatör: Lager. holmshamnen 2. gren, D. J. E.; för Maria förs: s. 'I'irnmer- Wrehrenqvist, H. M. Sjuksköterska, ö. Nymansg. 28(Folkskolehuset); för Katarina förs.: broz 53 ' 2:a iil~~~ s. Folkungag. 7 B. Id -C'. B h O 5 t Vaccinatioaen försiggår' efter särskildt till- Wae e,. G., ok., n. xtorgsg. ; a.. kännagirvande i Stockholms Dagblad vanligen Brunkeb under månaderna April-Oktober. Animal v:,ccin Wrering A Fotograf DJ' Nannylund tlllhandahälles, så längt tällgången medglfver,,., '.:... under vaccinationstiden, på Helsovärdsnämndens Weern, Ch., Grosshandl., o. Strandvagen 19; byrä. a. t Telegr:adress: Wernbart. Wachtmeister, C. G., Grefve, n-. Dalag J., Med. dr, Professor vid Karel. inst., - F., Grefve,Generaldir.,ö.Birg~rJarlsg.26. ö. Birger Jarls g. 16II. Mottager-sjuk- - C. H., Grefve, KassöriRiksb., Ostarmalms- besök söknedagar 1/23-1/24 e. m., under g. 46. sommaren 1/210-1 /211 f. m.; sjukbud H., Grefve, f. d. Landshöfding, Blasie- om möjligt före 9 f. m. holmstorg 11. L. M., Rektor, ö. Karlavägen 38, träffas A. W., Grefv e, 2:dre Sekreterare i Kgl. i Högre Lärarinneseminariet Ö. Rid- Utr.-Dep., n. V. Trädgårdsg. 13. dareg. 51, tisdag och fredag kl. 2~3 C. C. A., Grefve, Löjtnant, Ö. Grefg. 20. e. m. under läseterminerna ; rikst H. H:son, Grefve, Statsråd, n. Birger Wrernbaum, Sophie, Enkefru, n. Kammakare- Jarls g. 13. g F. G. H:son, Grefve, Und-löjtn., B1asie- W rernberg, J. A., Hotellv., n. Klarabergsg. 29. holmstorg 11,. - M. L., Kafeidk.a, n. Luntmakareg A. F., Grefve, Ofverstekammarherre, n. Weerner, Ninian, Medarb. i Stock:s Tidnin- V. Trädgårdsg. 13.,gen, ö. Banerg. 15. acklin, A. C., Husegarinna, ö.artillerig.15. Wrernmark, H. A., Enkefru, ö. Karlaväg. 50. Pauline och Bernhardina, Musiklär:or, W resström, Alexis, Handelsres., Ö. Grefg. 6. utföra dansmusik, ö. Artillerig. 15. W resterberg, L. M., f. d. Handl., n. Regeaddfabrik, Stockholms; Fabrik o. kontor ringsg. 93 III. s. Wolmar-Yxkullsg. 22; rikst. 1274, Wagner, Fr., Bokh., n. Rådmansg. 48. a. t ; disp, Gustaf Behmer. - Richard, Direktör för Södra teatern, ö,. aden, Herman, v. Pastorsadjunkt, s. Svar- Linneg. 6III; a. t tens g. 8 B. - Alma, Enkefru, n. Norrlandag. 44. Wadlund, C. R., Guldsmed, Ö. Styrmansg T. M. C., Enkefru, Ö. Kommendörsg Gust., (f. d. Nilsson & Lindström), Sy- - N., Fru, ö. Nybrog. 44. behörsaffär, n. Drottningg. 73 C, bost. - Olivia, Fru, Ö. Gref'-Thureg. 51. n. VJl,lling Betty S. A., Fröken, Ö. Strandväg. 45. Wadstein, C. N. T., Bokh. i Riksbanken s. - Fredr., Grossh.: maskinaffär, tryckeri- Götg. 22. utensilier alla slag samt papper en N., f. d. 'Fabriksidkare, s. Götg. 22. gros; n. Norrlandsg. 44, kontor och Aug., Kassör, n. Kammakareg. 43. lager n. St. Vattug. 8. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg.

~ - C. O. E., Kommissarie, st. Kiiiclstug. 3; Blanchs, Carl X1II:s torg. 210 Söderström-Teknisk tidskrift. Söderström, J. O., Musikalisk Instrument- Tapper, F. J., Skomakare, n. Stora Badmakare, s. Skaraborgsg. 12. stugatan 60. - C. P., Ornamentsbildh., s. Pilg. 16, 18. Tarras,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer