So.; tlf ~.oder _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O."

Transkript

1 .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr ~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf Pallas, Hotell (inneh. Fn( Caroline Borg), P. Klarabergsg. 37, O. - tryckeri, Odeng, 69, Va.; tif 3052, Norr Paalzow,Frida, Fru, Uplandsg. 47, Va.; tlf p Il' S" k" 22 A" lvik ' a m d er, E " nac vagen, ppe VI en. Paasonen, K, Målare, Kungstensg. 29, Va. Palm, G. ~., Aktuarie, Badstug. 5 III, Sö.; Paban Torsten F F Afdeln -chef Söder- tlf Soder ~annag. 43Ui, sh.., - C. Y., A,tlotekare, Tottvägen 11, Råsunda; - Agnes, Fru, Försäljn. af Ottomaner, tif Ras: Stjärng. 5, Va.; tlf Norr P. A., Bildhugg., Vartan; tlf Vartan 9; - Ernst, Sadelmakare, Danviksg. 7, Sö. bost. R~nsg. 8, V~.. _ - E., Stjärng. 5, Va.; tif Norr Agar~, DIr., Bra&:evagen 5, O.; ~lf 786}3. P 'f' A'B S t E'k 95 TT - C., Du., Strandvagen 59. O.DJ.. ac~ ic,.-.,. n sg.,rg i _ F., Direktör, Inedalsg. 6, O.; tif Pacifist-Orden, Norrtullsg. 8 B, Va.; tlf _ Gustaf R., Dir-assist., kv. Drott 13; Li ,.Norr.~60 :13.. dingö Villast.; tlf Lidingö' 253. Paer~n, Mana, IfrokeJ?, Luntmakareg. 99, Va. _ J. A., Disp., S:t Eriksg. 14, O. tlf 20783' - Tlt~s, Teraln-InstItutet, Tavastg. 26 A I, kontoret tel. Ulfsunda 1 06.' " So.; tlf ~.oder _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. Pa g el 3,AxeSlt(stbarbth')F' 3 IkontorI04 I~ger St. Nyg. _ Eva,,Fru, f. Ramsay, Västmannag. 12,,.; os.: orag., v. Va.; tlf Norr Pagr?tsky, Is., K~!?man, Kungstensg, 10, V~' _ Maria, Fru, Heleneborgsg, 4, 'Sö.; tlf Pahl~n, K. G.,. TJansteman, Tavastg.45, So. Söder Pp:~tlll, :e 1>p r a n. _ Anna, Fröken, Beridarebansg. 23 BlI, O.; m, e a!l!'. tlf Paketpostexpe~ltlOn, se P?stkontoret. _ Sonja, Fröken, Manicurist, Hagag.54, Va. Palander, LoUIS, Fruktaffar, Vasag. 44, O. _ Anders A., Handl., Ringvägen 19, Sö.;. ~mp. o. export af frukt.. tlf , Söder ~ El11!-V,,, M., A.nkefru, ~rah~~. 51, O", _ E. A., Handl., Birkag. 141, Va. - Ca1'1n! Ofver~t.!J., Stafgardsvagen 20, Ap- _ Filip, Handl. (spec.»), Odeng 69, Va.; tif ' ~el~lken; tlf Appelv Norr 5449; bost. Dalag. 42III, Va. Palatm? s G~neralagentur, Brandförsäkr., _ Hild., konsult., Ing., Snickareg. 5, O.; Gosta Lm~berg, Greftureg. 1, ~' tlf Norr Palen, N. A., Malare o.lackerare, Beridare- _ A. A. E., Kapten, Norrtullsg. 28. Va. bansg. 21, O. _ H., Kapten, Karlbergsvägen 52, Va.. 1 Palln, 2Pallin; 3Pahlin. - Lotten,Klädsömm:a,Skeppareg.31,O.Dj K T., Kommendörkapten, Regeringsg. 82, _I Gösta F., Fil. Iic., Södermannag. 7II, Sö.; O.; tlf \., tif K G. G. A., Köpm., Tomtebog. 31, Va. ~1 M., Fru, Skeppareg. 25, O.Dj. - Signe, Modevaror en gros, Västerlångg. _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kolim- I4IlI, Si.; tlf Norr port, Karlbergsväg. 24 II,Va.; tlf 10 77, - C. M., Redaktör, Grefmagnig...11II, O.Dj..Yasa Hugo, Redaktör, Råstenen 3, Appelviken. _I Hj. E. Otto, e. o. Kammarskrifvars i K. - J. Paulus, Redaktör, Karlbergsv. 841, Va. - Tullverket; Brunkebergstorg 13, O., tif - A. V. L., Skolkökslär:a, 'I'egnörsg. 8, Va s, G. T., Eftr. (Paul Persson), Skomakare, _2 H. N., Kapten v. V. V. K, Konsult. ing., Kungl. Hofleverantör, Hamng. 9, G.; Hofslagareg. 1, 2 1 /2 tr., c., tif tlf Norr _2 A., Lärar.a, Riddareg. 60, O.Dj. - A. F., Skrädderiaff~r, Drottningg. 11 I; Pallin, E. V., Med. Doktor, Invärtes, spe- O.; innehafvare Ankefru Ebba Palm, cielt nervsjukdomar, köns- o. underlifs- och John Bellman... sjukdomar, Kungsg. 60 JI O.; tif 26 43, - Erik,. Stadskornmisslonär, Ostermalmsg. Norr I 84AI\', O.; tlf 16845, Vasa _2 Erik J., Redaktör, Riddareg. 35 &87, O.Dj. - F., Textiler en gros (inneh. F. Palm, H. _2 And., 'l'jänstem. i Sv. Turistfören., Bir- Lindh o. H. Klemensson), Mästersarun-, gerjarlsg. 97 II, Va.; tif elsg. 67, O.; tif '. VIKING' SKO'KRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL.. OREBRO VI K I N G

2 804 Palm-e-Palmgren. l Palm, Axel H. U., 'Ijänstem., Karlbergs- Palme, Gunnar, (l' o. Hofr.-not., Östervägen 13 IlI, Va.; tlf 17363'0 malmsg. 57, O.; tlf _ (Pahlm), Evert,Tulltjänstem.,Asög.102A, - Alrik, Köpman, Kungstensg, 51. Va... SIi.; tlf Söder Carl Aug., Köpman, Sibylleg. 39 n, O.; - C. G., Tågmästare, Högbergsg. 72, Sä.. tlf _ Bernhard, Vaktm. i Förs.-A.-B. Skan- - Nils, Löjtn., Prins Carls Palats, O.Dj.; dinavien. Norrbackag. 2 1V, Va. tlf Fr., l:e Vaktm. (Brand- o. Olycksf.-förs. - O., Löjtn., Lillabältg, 8, O.Dj. A.-B. Skandinavien), Sigtunag. 9 n ö. g., - Amelie, Postexp, i Generalpoststyr., Si- Va.. bylleg. 39 Il, O. - J. V., Vaktm., Narvavägen 7, O.Dj. - Alfred, inneh.. af Skrädderifirman J. Pal- - Anna F!:, Ankefru, 'I'egnörslunden 10, Va. me, Drottnmgg. 32\ C.; bost, 'I'ekno- - Ebba, Ankefru, G:la Brog. 51 A Il, C. logg. 11 r, Va. _ H. F), Änkefru. Surbrunnsg. 47, Va. - J., Uniforms- o. Civilskrädd., Drott- _.T., Ankefru, Vikingag. 28\ Va. ningg.32r, C.; tlf 8547, Norr 8546, _ C. A., Röjningsstigen 7, Appelviken. - & Co, Sibylleg. 39 Il, O.; tlf Palmer, K. W., Fil. dr, Professor vid K. Palme, Tage, Diakon, Stadsmissionen, Stor- Tekn. Högskol., Stureg. 60,0.; tlf torget 3, Si.; tlf Norr _ se äfven Palmer. - A., f. d. Tågmäst., Kungstensg, 59, Va.; Palmberg, Aug., Handelsres., Nytorgsg. 21 B, tlf Sä.; tlf 20314, Söder Palmen, A., Dir., Långholmsg. 11,.Sö. _ Arvid, Handl., L:a Glasbruksg. 23, Bä.; - A. M., Ingenjör, Riddareg. 42, O.Dj.; tlf tlf Söder _ C. A., Posttjänstem., L:a Glasbruksg. Palmer, A. W., Inspektör, Dalag. 40 m, Va. 23 n. b., Bä.; tlf Söder Palmer, l{: A. E., Afd.-chef, Engelbrektsg. - L., TjälJ!ltem., Strandvägen 35, O.Dj... 35, O.... J - Maria,.. Änkefru, Osterrnalmsg. 14 B" O.; - Agnal:. Aug., Arkitekt, Greftureg. 3, O.; 1 tlf Osterm tlf Osterm Palmblad, K. G., Banktjänstem., Roslagsg. - Bror, Banktj:man, Tjärhofsg. 54, Sä. i 21, Va.' - John, Byggnadsing., Hökensg, loill, Bä. - Augusta, Fru, Roslagsg. 21 Va. D. V., Faktor, Grubbsg. 9, C. - Carolina, Fru, Sibylleg. 38IV;O.; tlf Ebba, Frukt- o. Blomsterhandel (inneh. _ Berta, Fröken, Sibylleg. 38 IV, O.; tlf Richard Jonasson), Flemingg. 33, C.; tlf Norr 10373; bost. tlf Alfsjö 354'1 _ P. O. V. Försäkr.-tjänstem., Österlångg. - A.lva, Fröken, Torsg. 52 1, Va.. 14, St., - O. M., f. d. Godsäg., Skeppareg D}.. _ &; Wassb erg, Glas- o. porslinsaffär, Mä- - Ingegerd, Lärar:a, Uplandag. 45 1lI, Va.; stersamue lsg. 14, C. tlf Norr _ C. E., Inkas ss r. v. Sthlm s Gasv., Inedalsg, - F. L., Målare, Skärgårdsg. 15, St.; bost, 191v, C. s. g. 8 B. _ O., Skoa4"är, Flemingg. 41. C.; bost. - Hjalmar, Målare, Vikingag. 11 A, Va.; Drottni ngholmsvägen 11, C. tlf Vasa Palmborg. B. lyi.m., Musiklär:a, Döbelnsg. - A. G., Postvaktmäst., Hökensg. 9r, Bä. 2B, Va. --8 Victor, Stenhuggeri, Nortullsg. 38, Va.; - P. A., Pastor, Döbelnsg. 23, Ya. tlf Norr E., Karlbergsvägen 74, Va. - K., Verkm., Drottningholmsvägen 15, C. Palmcrantz, J. M., Godsäg., Skeppareg. 35, - A E, ÄI.lkefru, Drottningg. 85, Va. O.Dj.; tlf Amalia, Ankefru, Folkungag. 103, Bä: tlf - G. Hison, Ingenjör, Parkg. 12 III, C. Söder _ P. ~., Kamrer, Parkg. 12 1V, C. - Victor, Tomtebog. 14, Va.; tlf Vasa S., Ankefru, Parkg. 12III; C. - se äfven Palmser. Palme, J. H., Bankdir., Svalnas, Djursholm; Palmers Eftr., P. A., Boktryckeri, Sanningstlf Djursh, 19. vittnets exp., Kungsg. 80 n, C.; tlf Norr - Ingegerd, lyi.a., Dir. för Svenska A.-B Karl Fazer, Jutasbacke 1, C.; tlf Palmers, Svante, DIr., Sibylleg. 9,0.; tlf - Sven, verkst.. Direktör i Liff'-bqlaget Thule, Riksbanksfullmäktig, Ost er- Palmeth, Elsa, Kassörska, 'I'unnelg. 23 III, C,; malmsg. 57, O.; tlf 6900, Norr 6905." tlf Norr _ Annie, Fru, Ulrikag. 6 1V, O.Dj.; tlf Palmgren, Martin, Banktjänstem., Askg. 1 B, Gröndal, Liljeholmen; tlf GrÖnd ~ ~ ~._------

3 l. :ee: Palmgren -Pantbank.,805 Palmgren.: Sam, ~Banktiänstem., Kornmen- l Palmqvist: 2 Palmquist: 3 Palmkvist. dörsg, 12, O.; tlf Osterm ~------_~ _ - A.lE., Barnm., Triang:elvägen 38, Enskede. _1 J. L, Bokh., Flemingg. 51, C.. - Eric G., Civilingenjör, Scheeleg. 5, C.; _2s,P.,Aktieb.,Boktryckeri,Ga,lvanisk anstalt tlf och Stereotypgjuteri, Sveavägen 19, C. - Axel,Direktör, Karlbergsvägen 47 A,._2 Gustaf, Direktör, kontor Kungsg. 5P, Va.; tlf " C.; tu 3962, bost. Östermalmsg. 25,& - G., Direktör, Tomtebog. 27, Va. 27, O. > --.:.Robert, verkst, Dir. i Pappersmasseför- _2 Per, Direktör, Hofslagareg. 3III, C.; tlf, bundet, Nybrog. 11 A, O.; tlf l180. ' ---' N.>O. E., Fil. mag., Kammakareg. 12, Va. _1 -Johansson, Kerstin, Droskäg., Västman- ~ - EHn, Fru, Dalag. 7, Va.; tlf nag, 89, Va.; tlf Norr 214,33...\ - Ellen, Fru, Cigarraffär Flemingg. 36, _2 Elin, Fru, Tyskbagareg. 3 Il, O.; tlfösterm. C.; tlf Norr Hilda Amalia, Fru, Uplandsg, 25 Il, Va.; _1 Math., Fru, Kappsömm:a, Riddareg. 3, O. tlf Norr _2 Maria, Fröken, Gymnastikdir., Hollända- - Hilma, Fru, Odeng, 23, Va.; tlf reg. 21 A III t. v., Va. - M&thilda, Fru, Hagag. 9 1, Va.. _1 A., Hand.vres., Valling. 30, C. -.R, Fröken, Karlavägen 47 BIV, O. _2 Gust. A" f. d. Hotelläg., Torntebog. 34, - J. W., Fröken, 'I'orsg. 56, Va. Va.; tlf Vasa Oscar, Handl., Kungsholmsg. 12, C. 1 J. M. Ing., Krukmakareg. 4, Sä.. - C. A. O., Husäg., Luntmakareg.39 & 41, Q. _1 F. M. S., Korrt-skrif., Danderydsg, 8, O. - N., Ingenjör, Varfsg. 14, Sä. _3 U. A., Köpm. Valling. 30, C. - Hj.,G.,. Konsul, Svedenborgsg. 4 A, Sä. _I Hj., Köpm., Hornsg. 180, Sä. - K. G., Kontorist, Grefg. 32, O.Dj. _2 Aug:a, Lärar:a, Holländareg, 21 AIII, t. V. - Axel, Kont.-chef, Hornsg. 511v, So.; tlf Va. I " Erland, Lärov-adj., Regeringsg. 83, C. - C. H., Köpman, Helsingeg. 11, Va.; a. t. -' A., Målarmästare, Dalag. '30, Va. Vasa _2 & Co, M. (Hj. Wennerlund), Partiaffär,.:- Frida, Majorsänka, 'I'egnersg, 1, Va. Malmskillnadsg. 17, C., - G. Einar, Notarie, Valling. 15, C. _1 K. G., Skräddare, Grefg ö. g., O.Dj. - Oscar, Ombud för S. Gumeelii Annons- _1 Carl, firma Stockholms Nya Bleck- & I byrå, Blasieholmstorg 12 Il ö. g., C. Plåtslageribolaz, fabrik Lästmakateg. - CarlO., A.-Bol., Omslagspapper, m. m., 28, C.; se annons sid ~ Kungsholmsg. 12, C.; tlf _1 Carl, inneh. af firman Sthlms Nya Bleck- - H. L., Postkontr., f. d. Revisor i Sthlms & Plåtslageribolag, Lästmakareg. 28, stads.brandförs.-kontor, Artillerig. C.; bost. s. h. 28 A, O.Dj. _2 Elin, Tapisseriaffär, Drottningg. 71 A, C.j - Herman, Regeringsråd, Sköldungag. 2, tlf Norr O.; tlf 8101, Norr _1 E. G~A., Tillskärare, Torkel-Knutssonsg. - Ida, Rektorska, Styrmansg. 32 Il, O.Dj. 16 A, Si). - Joh., Sadelmakare, lager af vagna~ och _2 J. W., Tjänsteman, Sjötullen, Långholsadelmakeriarb., Sibylleg. 17, O.; tlf men , Norr 73. _2 Sixten, Tjänsteman i Järnv:styr., Drott- - Gust. G., Sjökaptea, Petersberg 2, Frid- ningg. 81 A IV, Va.; tlf Brunkeb hems villast., Mälarhöjden. _I J. E. L., Uppbördsman i 7:e roten, Ny- - J. G., Skräddare, Jakobsbergsg. 34, C.; bergsg. BlI, O.D}.; tlf Österm I tlf Brunkeb " _2 Wilhelm, Ostgötag. 43IV, Sä. - Axel, Tandläkare, Biblioteksg. 5, C., ing. Palmroth, Theodor, Uppsyningsman, Cenfr. Mästersamuelsg.; mottagn. efter öf- tralfängelset, Långholmen, Sthlm 2, verensk.; tlf 12308, Norr Palmstierna, E. K., Frih., Envoyö, Svensk - Simon, Teol. o. fil. kand., Flemingg. Minister i London, 27 Portland Place,,. 5SA, Q.; tlf Norr London, W. l. - Jenny, Ankefru, Valling. 15, C.; tlf - G' Frih., f. d. Kommendörkapten, Val: Brunkeb ) h allavägen 15, O.; tlf Palmgrenska Samskolan, Kommendörsg, 34, - E. V., Frih:a, Baldersg. 5, O. V.Dj.; kl /211 f. m.; tlf 71549, Pal mu-ericsson, Anna,An~efru, M-ysings. Norr vägen 8, Djursholms-Ösby. Palmlöv. Gust. Alb., Accidenstryckeri, Mä Panoptikon, se Svenska Panoptikon. stersamuelsg. 40, C.. Pantbank, Pantläneinr., seunder resp. namn. OLSSON & ROSENLUND SE ANNONSER pa J<ARTAN

4 806 Pantbelåuing-«Pastorsexpeditioner. Pantbclåulng, A. n., Linnog. 31, Ö. Afd.- Parfymeri F. Pauli, A n., se Pauli, }<'., kontor: kontorstid 9 f. m.-6 e. m. Parfymeri, A.-B... N:o 1. Jungfrug. 11, Ö.; tlf Norr Goldwyn, Karlavägen 75 A, O.Dj. )) 2. Flemingg. 52, C.; tlf NOrT Parfymmagasinet, inneh. Constance Malm- )) 3. Tomtebog.14, Va.; tlf Norr ström, Norrlandsg. 15 A, C.» 4. Långholmsg. 24, Sä.;tlfSöder6164.1:- -, Pantzar, Gustaf, Afd.-chef, Grubbsg. 9, C. Pariserbasaren (Math, Alm), Humlegårdsg. - Filip, Heleneborgsg. 15 B, Sä.; tlf Söder 19, O., tlf Norr 16990; Götg. 17, Sä., J tlf Söder 13447; Odeng. 71, Va., tlf ~ Pantzerhielm, H. E., Kapten, Florag.~~, Ö. Norr Anna, Ofverstinna, Jungfrug. 37" O. I: ~---, Pape, John, Hofr.-not., Holländateg. 21 :BlI, Pariserblomsterhållen, Fru Emilia Johans- Va.; tlf son, Brunnsg. 21 A, C.; tlf 1757 o... Papetypi, O. Petrelius, Arbetareg. 33, C. Norrv, 27. S'. IPariserdepöten Rex, Gummiaffär SmåJandsg. IPalll>ersa1far~.n venskt ~llp])ei, Re- 15, postbox 50.' Sthlm 1; tlf Norr presentant for Brusafors-Hällefors Pap- P.'.. et St Vatt g' 5 C (rnidt fö b k D ttni 40 C P f" ansermagasmcuot. u.,. l ror pers..ru..' ro nmgg,,. ~pper or Tennsto et); tlf Norr ~okforlaggare och Boktryckerier, Om-IParisienne, la, Modemagasin, inneh...fru s agspapper m. m. AIda Björnqvist, Greftureg.46, O.; tlf I Papporsmasseförbundet, verkst. D':"i"'r"eJr-(t~ö"r""lR~o':-' I bert Palmgren, Arsenalsg. 11 C, C. tlf Park, Sigrid, Fru, Handtverkareg.18 & 20, C Curt W., v. Konsul v. Rumän. leg., Handt- Pappusch. Otto, Kontorist, Helsingeg. 11 [ verkareg. 18 & 20, C. ö. g., Va. - Josef, Speditionstjänstem, Heleneborgsg. Papyrus, A.-B.,MölndaJ, Ombud: Svan ströms 21, Sä.; tlf Pappersagentur A.-B., Katarinavägen Park-Cafeet, V. Trädgårdsg. 4, C. (ing. från 13 B (Drottsgården), So.; tlf 2g156. Kungsträdgården); tlf Norr 850. Påquerotte, A.-B., Riddareg. 35 & 37, O.Dj.; Parker, Carl O., Ing., Barnängstvärg. 1, So.; tlf tlf Paragon. Tryckeri för kassakontrollblock - Carl, Köpman." Uplandsg, 7, C.; tlf 14l?20. och duplikatformulär, Klara V.Kyrkog. Parlin, ru. C., Ankefru, Sibylleg. 10, Ö. 15, Sthlm 1... Parm e, H. R., Intendent, Flemingg. 26, C. Paraguays Generalkonsulat, Nybrog, 8, O. Parmfelt, N. Birger, Kontorsskrifv., Kungs- Paraplymagasin, Berinström & Jansson (in- holmsg. 76, C. neh. Ellen Leffler), Regeringsg. 43, C. ParoJlen, organ för Medelklassens Riksför- Parasiticida, Aktiebolaget Stockholms, bund, red. o. exp., Skeppareg. 7, O.Dj. mattpisknings- o. desinfektionsanstalt, Parsons Trading Company, Repr, Birger Hagalund; tlf 3672, Norr Söder]und, Birgerjarlsg. 19, O. Parfumerie Ideal, C. ToJl, Drottning-g. 81A. Partibokbinderiet, Malmskillnudsg. 34 B, C.; Va.; tjf Norr tlf ; kassakont. Davidbagaresg. - La France, Västerlångg. 10, St. 20, C.; tlf 1367, Norr La, Marguerite (inneh. Fru W. Sporre), Passagens kontor, Birgerjarlsg, 9, C.; tlf Regeringsg. 67, C.j tlf Norr , Norr Lo Coq A.-B., RepsJagareg. 5 B, Sä., v. dir. Passarellis, G. B., Skyltfabrik, Lästmakareg. Curt Schwang; tlf , Söder , C.; tlf Norr Louise, A.-B. Ynglingag. 11, Va.; tlf Passburg, Eric, Narvavägen 16, O.D}.; tlf , Norr XizZlt, Malmskillnadsg. 44, C.; tlf Norr Passbyrån för utfärdande af respass, Boll husgränd 1 B", St., Öfverståthållareäm- - Parisicnne (inneh.. Helene Lundvall), betet rör polisärenden: öppen kl BirgerjarJsg. 12, O. Passbyrån. Tyska, Hofslagareg. 2, C.; öppen Parfymaffären Marguerite, Odeng. 42, Va. hvard Pompeia (inneh. Fru Hildur Hulten), Passel, F. E., Köpm., Tomtebog. 31, Va. Greftureg. 13, Ö.; tu 77510, Norr Passepartout- o. Ramfabr. Merkur. se Mer kur, Passepartout- o. Ramfabriken. - Sigrid Hagelin, Nybrog, 15 B, O.j tlf Pastorsexpeditioner öppna söckend. på Nor~' nedan uppgifna tider: Parfyme~.l EstrellacMimmi Cederholm, Kar- Adolf Fredriks församling:kammakareg.30, Va. lavag-en 63, O. kl ; tlf 13775, Norr JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ HAMNGATAN 15 -~-_.

5 Pastorsexpeditioner-Patent- o. Registreri~gsverket. ' 807 P ast orsexp e d i.tion er ' (forts.): Patentaktiebol. Gröndal-Ramen, Norrmalmsl O å d torg 3, G. Betelkapellet: Malmski lnadsg. 48D,.; m n. _ Jungners Kali-Cement, Flemingg. 17V, 6-'/28, tisd. H-l.'. Bromma fårsami.: Ulfsunda prästgård, Ulf G.; sunda: alla hvard. kl ; a. t. Ulfs. 62, r. t. Ulfs Brännkyrka församl.: St. Katrineberg, Liljeholmen; alla helgfria dagar, utom lörd., kl. 9-11, samt fred. 6-"/28 e. m. Danviks Hem, Henriksdal; tbrsd e. m.; somtnarmånaderna samma tid. Engelbrekts förs.: Östermalmsg. 67, 6.; alla dagar, utom Iörd., kl f. m., samt fred. f/28-'/29 -e. m.; tlf 10803, Norr 9813; till kyrkoherden Ilf 77847, Norr Fredriks eller Finska förs.: Finska kyrkan. Slottsbacken, St.; tisd. o. fred. kl ; tlf Brunkeb \ Gustaf Vasa förs.: Västmannng. 63, Va.; söcken ~dagar kl ; tlf 9582, Norr Göta Lifg:s förs.: Göta lifg:s kasern, 1 tr., Sthlm 14; helgfria tisd. o. fred. kl. 12-[, Hedvig Eleonora: Jungfrug. 7 B, 6.; kl : tlr 72262, Norr Kyrkoherden (enskilt) tjf 73098, Norr Hoff'6rsamlingen: Kgl. Slottet, St.; högvaktsflygeln å yttre borgg., tjsd. o. fred. kl Jakobs förs.: Jakobsg. 2, O.; kl Johannes förs.: Kammakareg. 12 t. v. 1tr., Va.; kl f. m. alla dagar samt fred. kl. '/28..,.'/29 e. m. Katarina rörs.: Högbergsg. 15, Sö.; hvard. utom lörd. kl. 9-'/2U f. m. samt fred. '/28-'/29 e. m. Katolska förs.: Norra Smedjeg. 24, O.; månd., onsd., fred. kl '/211-'/212 f. m., l juni-15 sept. månd, o. fred. kl '/211-'1212 f. m.; tlf Brunkeb Klara förs.: Brunkebergsg. 10, O.; kl.lo-u f. m. samt sept.-maj dessutom fred. 7-8 e. m.; tif 8623, Norr 869. ' Kungsholnis förs. eller Ulrika Eleonora: Parmmätareg. 3, C.; öppen kl f. m. samt fred, kl, 7.30'-8.30 e..m. Lifgardets till häst förs.: Hästgardets kasern, Sthlm 5; vid Sturevägen, tisd. o. lörd. kl Maria Magd. föts.: S:t Paulsg. 10, SÖ.; kl 9- '/211 f. m.; tlf 7434, Söder Mosaiska iörs.: Wahrendorffsg. 3, O.; hvarje helgfri onsd. kl o. torsd. kl. 2-3 e. m.; tlf 12089, Norr Oscars 'förs.: Fredrikshofsg. 3, 6.Dj.; kl f. m. alla söckend.; tlf 71'947, Norr Sabbatsbergs ålderdomshem, Torsg. 32, Va.; tlf 8606, Norr "7140; mänd., onsd. o. fred, S:t Mattens förs.: Västmannag. 92, 1 tro t. v., Va.; kl ; (kyrkoherden tif 11491, Norr 214öO);tlf 11499, Norr S:t Pauls metodist-episkopalförs.: Sot Paulskyrkan, Ad. Fredriks torg 10, SÖ.; torsd. '/27-'/28 e. m.; tlf Söder " Skeppsholms förs.: Skeppsholmen, O.Dj.; Pastorsbostället, kl. 10-3/411., Sofia f6rs.: Bondeg. 66, SÖ., kl f. m.samt fred. kl 7...,.8e. m.' Storkyrkoförs. eller Nikolai: Stortorget 1, st.; kl 10-11; under jan.-maj o. okt.-dec. äfven fred. 7-8 e. m.,\tlf 162, Norr Svea Artilleris förs.: Svea Artillerikasern, Sthlm 5; onsd. o. fred. kl e. m. - Ingeniörkärs förs.: Frösundavik, onsd, '/21- '/22. - Lifgardes förs.: Svea Lifg. kasern, Sthlm 14, onsd. o. fred. kl e. m. Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5,6" månd.11-12: Tyska förs. eller S:t Gertruds : Svartmang. 16,St.; kl (Obs.! 1 juni-1ö sept.: ttsd, o. fred. kl ) VIKING SKOKRÄM Patentbyråer: Aktiebolaget Dahls Patentbyrå, Stureg. 4, 6.; tlf 74729, Österm. 395'5., Aktiebolaget Delmar & Co Patentbyrå, Btbtfoteksg. 7, O.; tif 10283, No,", 8083, Uttagning, bevakning och.uwfning af patent. \ Jn registrering af varumärken och monster. Ut- Iåtandsn i patenttvister. Nyhetsgranskningar. Råd och upplysningar i patentsaker. Medverkan vid patentförsäljningar. Broschyr med prisuppgifter på begäran. Aktiebolaget Fredrik L. Enquists Patentbyrå, Kungsg. 7, O.; tlf 4664, Norr Aktiebolaget Stockholms Patentbyrå K, Y. Zacco & E. H. Bruhn. Patentombud!ng. Gustaf Isfålt, Vasag. 7. Sthlm l; tlf 382, Norr Etabl Uttager patent och registrerar v~~u. märken samt mönster och modeller i alla Iänder. Aviserar och inbetalar årsafgifter och för' nyar varumärken. Avtserar och lämnar kopior af utlagda patentansökningar vid anmälan. Gifver råd och utlåtanden i patenttvister. Se annons sid. 24. Allmänna Patentbyrån, inneh. C. O. Sahlberg, Greftureg. 36A, O.; tlf Apelgren, Robert, Civiling., Små~andsg. 2, O. (hörnet af Nybrog.); tlf 72136, Österm Boman, Wald., Ingenjör, Smålandsg. 20, 3 tr., O.; tlf Ehrner, Axe], Civiling., Smålandsg. 2 (hörnet- af Nybrog.), O.; tlf 72136, Österm Franc, Carl, Tyska Stallplan 2, St. Grahn, Oscar, Civiling., Hamng. la (Norrmalmstorg), C.; tlf Groth & Co., L. A., Malmtorgsg.8, O.; tlf 3941, Norr Hagelin, Aug., Civiling. (förut anställd i K. :'!'a. tent- o. Registreringsverket), Florag. 22 (nara Humlegården), Ö.; tlf Ohlsson, H. B., Jakobsbergsg. 33, O; tlf 2851, Norr RomelIs Patentbyrå, Braheg. 51, 6.; tlf 75789, Norr Patent, Mönster, Varumärken. Rudberg, Å1!e, Civiling., Patentbyrå, Sibylleg. ö6, 1 tr. O.; tlf '.. Rutbäck, A., Civiling. Styckjunkareg. 7, O.Dj.; tlf 5829, Norr 46 sa. Skandia, Patentbyrån, Patentombud lng. H. Jo. hanson,. Drottningg. 95C, Va., tlf 8395ö; telegrafadr.; DPaterrtskandia D. Sundholm, C. Th., Patentbyrå, Jakobsg. 19, C. Svenska patentagenturen, Aktiebolaget, Karlbergsvägen 14, Va.; se under Aktiebolag. STenska Patentkontoret, Birgerjarlsg. 18, uppgång D, 3' tr., 6. Wawrinskys, Th., Patentbyrå, inneh.: Ing. H. Al bihn, Birgerjarlsg. 16, O.; tlf,74.911,oste':ffi. 2248' kontorstid 9-5. Ombesörjer uttagning af p~tent och registrering af varumärken oc~ mönster i alla länder. Råd och utlåtanden l patenttvister. Patent- o. Registreringsverket, Kungl., Valhallavägen 7, O.Dj. Biblioteket öppet alla livardagar '1211-'/2 4, helgfria tisd. o. fred. 7-9 e. m. fritt. Oscar, Major, Brandförsäkr, A.-B. Norrlands Generalagentur, Blasieholmstorg 14, G.; tlf 90 20, Norr 8690; bost. Birgerjarlsg. 88 m, O.; tlf INDUSTRI.AKTIEBOL.: VI K I N G ÖREBRO

6 808 Paterson--Panlsson. Peterson, Carl, S:t Paulsg. 12, Sö. Paulin, Anna, Fröken, Roslagsg. 15 IlI ö. g., Patria, A.-B., i likvidation, Patentor. Braheg. 13, O.; tlf kontor Va. Pauliska donationsfonden för änkor samt Patriotiska sällskapet, S. Drakenberg, sekr., Hamng. 19, O.; kl f. m.; tlf fader- och moderlösa år, Svartmang.24 D b., flickor under 16 St.; se f. ö.[4840]. Norr Paulitz, E. G. T., Tandläk., Beridarebansg. Patzengel, D., Skrädd., Vegag. 14, Va. 17, O.; tlf Paues, Erik, verkst. Dir. i Sveriges Textil- Paullig, Walter, Grefg.. 13 IIt, O.Dj. industriförbund, exp: DI:?ttningg. 3~, Paulsen & Co, I~ankir- o. fondaffär. Drott- O.; tlf 802;?; bost.lillabältg.b, O.D;.; mngg. 19, O.; tlf 14461,14462, Norr _ tlf 72356, Osterm Börsen tlf Gust. E., l:e Postmäst., Dalag. 23 IV,Va.; - Petrus, Direktör, Ka!lbergsvägen 44 1, Va. tlf Vasa Paulsen, E. G.,.;Elektnker, Styrmansg. 21, _ Gertrud, Sjuksköterska, Nybrog. 421, ;0. O.Dj.; tlf Osterm Paul andel', August, Bildhugg., Kungsklip- 1 Paulsson. 2Paulson' 3Pauhlsson' 4Pålspan 7 B O. ',, Pauli, G., A;kitekt, Tjärhofsg. 5, s«_son; 5 PAlson; 6Påhlson; 7 Påhlsson. _ J. F. R., f. d. Banktjänsteman, Vikingag. -' C. A., Bagare, Odeng. 10, Va. ~ 221I t. h., Va. _5 Ancie, Barnmorska, Bragevägen 9 & 11, 1 _ Irene, Diak.a, Dalag. 80, Va.; träffas alla O.; tlf dagar utom onsdagar kl f. m.; _6 Emil, Byrådir. i Patent- o. Registrerings- I tlf Norr 29842; bost, Västmannag. 92, verket, S:t Eriksg. 5Ilr, O.. Va.; tlf Norr _1 Pontus, Damskrädd., Nybrog. J6 1I, O. _ Clara, Fru, Nybrog. 421, O. _1 O., Diakon a, Kar1avägen 59, O. _ A. F. T., Fröken, Kommendörsg. 15Iv, O. _6 Patrik, Direktör, Frejg. 62, Va. _ Ebba, Fröken, Birkagården, Karlbergs- _1 Gregor, Fil. dr, Dir, i Sv. Slöjdföreninvägen 86 BIV, Va.; tlf gen, Vinkelg. 1, O.. Hilma, Kanslirådinna, tlf Vasa Roslagsg, 9, Va.; _6 Anna, - Anna, Fru, Fru, Braheg. 45, O. Torsg. 21 1II, Va.; tlf _ Albert, Med. dr, Djursholm. -' L., Fruktaffär en gros, kontor o. lager _ P., ~~larmäst., Skeppareg. 46, O.Dj.; Drottningg. 71 C, O.; tlf Förtlf Ostarm säljningslokaler: Drottningg. 71 C, O., och Drottningg. 67, O. _1 Göta, Fröken, Bergsg. 26, O.; tlf Kungsh _1 Ida, Fröken, Döbelnsg. 1, O.; tlf Brunkeb ' Svea, Fröken, Bergsg.26, O.;,tlf Kungsh _.1 A.,. Godsäg., Styrmansg. 4, O.Dj.; tlf -' Österm P. L., Grosshandl., Norrtullsg. 27 A, Va.; tlf _5 Nils, Ha,ndl., Norrtullsg. 27 A, Va. Pauli, }", Parfymeri, A.-B., fabrik för till. _1 Aug., Juvelerare o. Guldsmed, N orrtujlsg. verkning af parfymer, tvålo. tekniska 10, Va.; tlf Norr fabrikater, Azymol m. m.; fabrik, kon- _, A. Hugo, Kamrer, Fullersta, Huddinge; tor o. lager Flemingg. 39, O.: kontoret: tel. Hudd, 150. tlf , Norr 7040, privat: tlf _, N. Ph., Kont.-chef, Malmskillnadsg. 39, O. -' Paul E., Källarmäst., Jakobsg. 20, O.; Pauli.Q. Å. M., Ryttm~~t., Strandvägen 59, tlf 2045, Norr o. Brunkeb O.D,j.; tlf 74426, Osterm _1 C. E., Köpman, Flemingg. 17, O. _ Fredrik, Speceriaffär, Västmannag.12, Va. -' Oscar, Målare, Flemingg. 79, O.; tlf - G. V. 1VI., Undering. h. K. Järnvägsstyr., Kungsh Jarlag. 20 B, Aspudden; tlf Aspudd. _2 Axel E., Notarie i Järnvägsstyr., Lill gården, Ulriksdal; tlf Järnv Emma, J. Svartlin g, Ankefru, Braheg. -' Alma, Renskrifnings- o. Ofversättnings-.45 r, O.. byrå, St. Nyg. 21 B, St. Panlin Ellen, Fru, Rörstrandsg. 46, Va.; -' T. H., Skogselev, Götg. 27, So.; tlf tlf Vasa l Söder A.-B. SVENSKA METALLVERI{EN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

7 Paulsson-e-Pensionat, ' Paulsson. '2Paulson' SPauhlsson' 4PAIs. Pehrzander, E. P., Jur. o. Fil. kand.; Folk" son; 5 RÅIsonj 6 Påhlsonj 7 Påhisson. p' ujnga o g,4 A 2 b C't S fq, 'I 'd l '14 C' 'o 'o _I K. J.; Skomakeriaffär"Regeringsg. eln,. 61, C.; Peit~old, " r e s orman, R., lng., Bondeg. ne a sg.' 15, Sö.,. tlf. N orr 12387:; bost, Kungsholmag. Pellerin s Margarinfabriks Afdelningskontor, ~ 78 III, C i.jlf Kungsh..!99,...Aktiebolaget, Skeppsbron, 4, St.; -, J.' P., Sk;addare, Benstjårnasg. IS, So. telefoner: , Norr 2688 _5 Carl, Smckarverkst., Luntmakareg, 44, Norr 78 r 66'" ",, ' 'Va.;tlf Norr ', -~ Ant~n, Tapetserare, Döbelnsg, 67,A, Va.; IPelmanSysteme~, Svenska; Före,'s~ånd.are':I tlf Vasa " Johan Westerlin. Korrespondensinstitut. _I K. A. R." Tjänstem., Tegnersg. 13, Va. för P s ykisk.träning, Sveavägen 2,C.; _1 An,na, änkefru, Bergsg.26, C.; tlf Kungsh. tlf 154il, Norr, KonSUltations., ", tid Huvudkontor: 4 Blooms- _1 J., Änkl,lfru,' Uplandsg. 83, Va. bury street, W. C.!., London.. ' _1 Lovisa,,'Ankefru, S:t Paulsg. 23, Sö. ': Paulus, Rob., ~tråkinstrumentmak., Jung- Pels & C:o, A.-B, Henry" Vasag, 48, C.; frug.8, O.Dj. j, tlf ' -.. Pauvres honteux, se Asylen f. Pauvr. hont. Pensel, H. W. K., Köpman, Tyskbagareg. 4, O. Pavlovna-Magasinet (inneh. Fru Edith Arr- Pensionat (se äfven Hotell): henius), Tapisseriaffär, Flemingg, 19,C. Andersson, Hildur, Pensionat, Blåsieholms- Pavoni, 'Ugo, Skomali., Villa Monticello, torg 11, C.j tlf Långbrodal. Pax, J. A., Verkm., Poppelvägen,.. 24, Appel- Astrea Pensiollltt,' Lid:ö Lidingö Villastadj. tlf, viken.', ' Belfrages pensionat och hotell, Victoria- Paykull, Lilly, Prakt. läk., Davidbagaresg. palatset, Brunkebergstorg 2, C,, : pli, C., 1-1M~; bost. Baldersg. 5; O. Berg, Selma, Första klass Privathotell. Pedagogisk Tidskrift, 'Hufvudred.: Lektor Humlegårdag. 20, O.j tlf 74095, Norr Vilh. Vessberg, Götg-.'61, Sö. Red sekr.: Läroverksadjunkt J. Nordlander, Carleson,Ag!Lthe, Pensionat, Ragvaldsg, 15, Sö. plan 2, O. ' Engelbr,ekts. Pedagogiska biblioteket, Eriksbergsg. SA, Carlssons, Edla, Privathotell, Birgerjärlsg, 9. (Whltlockskaskolan); hvard. kl. 8, O. '",- 11.,80-12,30, 6,30-8,30. Stängdt 16 Carlssons, Mina! pensionat (inneh. Hanna juni-31 aug. Carlsson), K ara V. Kyrkog. 51 o. II, C.j ~ sällskapet, sekr. Carl Lidman. tlf 4617, Norr 627. ' Pederquist, Mathilda, Änkefru, Handelsvägen Cosmopolite, Hotell o. Pensionat, Skep- S7, Enskede. pareg. 32, O.Dj.. Pedersen, H., Grossh., Grefg. 9 1, O.Dj. Dahl, Cornelia, Hotell o.pensionat, Vas ag. '- Conrad, Engelbrektsg. 12, O., 501, C.; tlf , Norr Peder sen, J., Banktjänstem., Riddareg. 20, O. Danielasens Pensionat (inneh. Maria. Lie- Pegamoid, Skeppareg. 5 u. b t. h., O.D).; tlt' benthron), Sibylleg. 18I1I o. IV, O: Pegardt, Anna, Bankkassör, Kungl. Slottet, Eriksson, Märta; Stureplan 37 27, Non ,' C.; tif St.; tlf Brunkeb Fagerström-Uebel, Agnes, Pensionat, Rid. Pegel,,Beda~ Fröken, utför modellering i dra- dareg. 7 1, O.; tlf Norr 106'72. ' gan t, Jungt'rug.' 36 m, O.Dj. Fahlströms Pensionat (inneh, E. Ekefäldt), - Georg, Musikdir., Grefg. 6 1V, O.Dj.; tlf Birgerjarlsg.S7, C.;tlf 1~832,Norr21152., ' Grand Pensionat, Strandvägen 7A, O.D}. Pegelow, L., A., Civiling.,~arlbergsvägen Grönbe~?r' Emma, pen~ionalj,,.,n~rrlanqsg.,,30), Va..' 15A, C.; tlf Nop 1144/., - W. \j., Distr>chef, Handtverkareg. 8 11,C. Hellström, Ellen, Pensionat o. Hotell, Ar-, - I!'.' V. H., f. Generaldirektör,,vasag. 241v:, senalsg. 4, C.; tlf38 66, Norr C.; tlf 16005, Norr Hotell Hägglund. inneh.fru Dagmar - Hanna G., Musikdir:' Humlegårdsg. 15 1, Westerdahl. Herkulesg. 3, C.; hörnet, '. O.;. tlt' 75'410, Norr afn. Smedjeg. 14;tlf 3702, Norr Rudolf,. Tuleg. 211 v, Va. Hotell. Sylvia s matsalar, Pehrling, 'Maria, Spec.- o. matvaruaffär, Arsenalsg. 8 C, C. (Pensionatet),, Plemingg.. 73, C.; tlf Kungsh Johansson, Clara, Pensionat, Kungsg. 51, Pehrsson o. Pehtson, se u~der Persson. C.; tlf 13554, Norr "

8 810 Pensionat- Pensionskassor. Pensionat (forts.): Pensionskassor Karlsson, Kristina, Pensionat, Malmskillnadsg. 48 BI, C. Kindiund, Selma, Sibylleg. 14, O.; tlf 73449, Norr Nordstjernan, Drottningg. 46, C.; tlf 99 04, Norr 9733; privat tlf Pensionat Comfort, A. B., förestånd:a Fru Jenny 'I'enlen, Birgerjarlsg. 39, C.; tlf , Norr Pensionat Svea, inneh. Frida Öhrlund, Drottningg. 83, C.; tlf Pensionat Zander, inneh, Dokt-a Karin Godenius, Artillerig. 12, O.Dj.; tlf 71116, 74049, Norr Rosens Pensionat, inneh, Fru Emma Hagfors, Greftureg.22, O.; tlf Norr Rosstorps Pensionat o. Hvilohem, Rönninge; tlf Rönn Roxendorffska Pensionatet, Stureg. 6, O. Stureplan, inneh. Märta Eriksson, Stureplan 13, C. Torstenson & Hallins Pensionat, Drottningg. 7lA, C., ing. från Tunnelg. 20B'; tlf Vegetus (Inneh, r. Ahlberg), Riddareg. 20 m, O.; tlf Norr Pensionatsjournalen, Uplandsg. 17, Box 322, Sthlm 1. P e n sio n s d i s trik t, se Kalenderafdelningen [1664 bj och Namnreg.: Pensionsnämn dernas ordf. Pensionsförsäkrlugsbolaget, Allmänna, Birgerjarlsg. 26, 1 o. 2 tr.,sthlm 7,10-3; tlf 4500, 6841, 3907, Norr 60 02, Norr Pensionskassor, Understddsforentngur samt ensk. kassor. Se äfven Ankeoch pupillkassor, Föreningar och sällskap, Sjuk- o. begrafningskassor samt i kalenderafdelningen Pensionsinrättningar m. m. [ ], Välgörenhetsinrättningar [ J samt Fromma stiftelsers, pensionskassors och sjukkassors fonder [ ]. Al!m. skyddsföreningen i Sthlm, sekr.: G. Tersmeden, Hofslagareg. 3, G. Allm. Änke- o. Pupillkassan i Sverige, Storkyrko. brinken 11, si.; kl 11-2; Uf 6000, Norr Alms, Axelo. Sofia, stiftelse, kamrer o. sekr.: G. Wallberg, Kommendörsg. 7, O., tisd. o. fred. 4,30-5 e. Dl. Apotekarekårens Iifränte- och pensionskassa, Valling. 26, Sthlm 1; kl 11-2, tlf 7l 09, Narr 115 5l. Arbetarnes Ring, Pensionskassan, Bergsg. 28, G.; sekr. Fabrikör F. Schrcuder. Armens pensionskassa, Orre Munkbron 5, Sthlm 2; kassatid kl. 10-2; tlf 1S05, Norr Artisternas och litteratörernas pensionsföreniug, sekr.: G. Norström. kanslisekr., Skeppareg. 4, O.Dj, Barnmorskornas i Sthlm understödsförening,.t.willllers, kamrer, Appelviken. Boka och musikhandl:nas pensions o. understöds JöNKÖPINGS (forts.): förenings kassaexp. Klara N. Kyrkog. 34,1 tr., C.; öppet 2-5 c. m. Sekr.: Nils \Vassberg, Domänstyr. Brodershjälpen, lo-öres Begrafningskassa, expo Götg. 35, n. b. Ö. g., ss. f. d. Bryggareämbetets pensionskassa, Öster. malmsg. 62 n. b., U. Civilstatens änke- och pupillkassa, Västra Träda går-deg. 4, Sthlm 15. De fattigas vänner, Sällskapet, sekr.: John!IIoel!. De sceniska artisternas understödsfond, förvalt. A. Richter, Florag. 20, Ö. Dramatiska och musikaliska ~rtisternas pensions. förening, Kar-lavägen 76, OJ)}. Dramatiska och musikaliska artisternas penstonsfören:s nödhjälpsfond, Karlavagen 76, 6.Di. Döfstumlärarnas pensionsanstalt, Storkyrko bl'. 12, Sthlm 2; söckend. 1/211-1/23. Enskilda järnvägarnes pensionskassa" Under.. stödsförening, verkan. direktör: v. Hofsten, E., Näokströmsg. 1, Sthlm 15; tu 12040, Norr Extra provinsialläkarnas pensionskassa, Stor kyrkobr, 12, Sthlm 2; sockend. 1/all-l/23. Fagerbergs, Jacob, Penstonsinrättn., Ostermalrnsg. 62 n. b., Q. Fattiga barns vänner, ordf.: Pastor J. Norrby, Erstag. 1, se. Flottans musikkassa, Skeppsholmen 8, Ö.Dj. Gröenska rattigrörsörjn.dondens kamrerarekontor, K. Slottet, västra hvalfvet, St.;onsd. kl Handelsbokh:s pensionsförening, sekr. L. J. Collden, Svartensg. 8 A, Sö, Handelsflottans pensionsanst., l\iästersamuelsg. 21, 3 tr., O. Hautboisternas understödskassa, Grubbsg. Il, 2 tro G. Hofstatens gratialkassa ; ordf.: Riksmarskalken. Knipers, Carin, Ankefru, pensionsinr., sekr.: r. Calander, gtorkyrkobrtnäen 11, l tr.,st. Konungens hospital; sekr. och ombudsm.: Kanslirådet L. Norrman) Kungl. Försvarsdep., storkyrkobrinken 7, si., f.d.kryddkramhandels-so cietetens pensions kas sa. Se Borgerskapets pensionsfonder [4697]. Kungl. Hofkapellets pensionsinrättning, kamrerare o. sekr.: O. Fr. 'Vennberg, Birgerjarlsg. 93, 1 tr., Va.; tlf Norr Kungl. Teatrarnas pensionsinrättning, Kungl. Teaterns kansli, kamrer: Emil Petterson. Kvinnliga Kontorist- o. Expeditföreningens i Sth lm pensionskassa, understö dsförening.brunkebergstorg tr., O.;.ordf.: _J\L Lindgren, sekr.: V. Ulrich, kassör: Signe Lundh. Lasarettsläkarnas pensionskassa, Storkyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend. 1/2i1-1/23. Lejas, Benjamin, Välgörenhetsstiftelse, ordf.: Kyrkoh. i Jakobs förs am!. Lifgardets till häst pensionskassa; ordf.: sekundchefen. Lotsverkets ensk. pensionskassa, Kornhamnstorg 2, 3 tr., S/. Lärarinnornas pensionsanstalt, Storkyrkobr. 12, Sthlm 2; söckend. 1/211-1/23. Lärartunornas, Svenska, pens.vfören., expo Lill jansplan 6, 2 tr., 6.; öppen hvarje helgfri onsd. 11-1, utom 2 juli-25 aug., då expo är stängd, och dessutom nnder okt.-maj helgfria lörd. 11-1, onsd Lärarinnornas vid Sveriges högre skolor för kvinnlig ungdom, kassaförvalt. o. sekr.: Oscar Swensson, Hofintendent, Väpnareg.' 1, 1 tro 6.; träffas säkrast torsd. kl. 10~1l f. m. Militärhospitalsfondens redogorare : J. L. Leyonmarck, Bragevägen 9 & Il, O. Minuthandelsförenrs pensionskassa- Understödsförening, skattmästare: Groseh. ::.\TauritzBjörklund, St. Nyg. 4.1, St. JURIDISKA. 15 HAMNGATAN 15 BYRÅ

9 Pensionskassor- Pens,ionskassor, ~olleroths!,a (forts.): stiftelsen (Obligatorisk Inskrifningsafgift kr. SOO),kurator: Generaltulldirektören H. Themptander, Drottningg. 114, Va., sekr. o. kas. -, ~,ör:kanslirädet A. Wahlin, Eriksbergsg. 1 A, O; tlf 77273; träffas säkrast söckend. 6 e. m. Nödbjälpskassan Axel Norbeck. i Sthlm, Kamrerare ' o. sekr.: Operabalettens ensk, kassa, K. Teaterns, kansli, K. Teatern, O.; kassaförvalt.: Emil Petterson. Operabalettens Ensk. Understödsfören,, Kungl. Teatern, O.; skattmäst. Lisa Steier. Operakörens ensk, kassa, K. Teatern, a.; skatt. mästare: S. Viderfelt. Paullaka donationsfonden, ordf.: Kyrkoherden i Jakobs församl., Jakobsg. 2, a.; redog. Herm. Jansson, Kammakareg." 12, 1 tr., Va. Prins~ssan Eugenies Pensionsfond, Kungl. Hofförv,, 'itungi. Slottet; tir. S64. Sjökaptenssocieteten,s deputerade, ordf.: W. Ed. lind. Sjömannaför:eningen, Skeppsbron 20, 1 tr., si., Skattm.: Ernst Fr. Rietz.. Sjöofficerarnas enskilda understödsfond, Bkeppsholmen S, 6.Dj.; tlf 7033, Norr 6S3s. Skomakaremästarei6reningen i Sthlm, ordf.: Ang. Lindmark. Statens anstalt för pensionering af folkskollärare m. fl., Storkyrkobrinken 12, St.; '/211-'/23. Svea lifg:s underoff:s undersfödsi6rening, Svea lifg:s kasern, Sthlm 14. / Svea-Orden, sekr. Oscar Olofsson, Stjärng. 2, Va. Svenska Folkets Väl, upplysning 'af E. Litzen, Hornsg. 96, 1 tr., so, - konstnärernas Understödsförening, sekret. o. skattm.: O. W. J'aensson, Sveavägen 110, Va..- lärarinnornas nas, Svenska, 'pensionsfören., etc.. 'Se Lärarinnor- - musikerröreningen, brektsg. 33, 6, ordf. N. Malmberg, Engel- - postmannaföreningen ; ordf. K Th. Kastman. - publicisternas pensionskassr,l:a Vattug. 24, 2 tr., O. Ombudsman: Adolf Hal.lgren, - Sjuksköterskornas allmänna pensionsförening,. Klarabergsg. 4S, 2 tr., O.; helgfria tisd., torsd. o. fred, 1~4, under sommaren 1-3. Statsbanebeljäningens understödsförening, Karlbergsvägen 70 B, Va. - Teaterrörbundet, kassörska: Hedvig Strokirk. Sveriges 2, C. Privatanställdas pensionskassa, Hamng. i Telegr~fverkets 60, 6. änke- och pupillkassa, Stureg. 'I'empler-Ordens Försäkringsförening, Brog, 13, 1 tr., O. expo G:la Timmermansotdens drätseldirektorium och kassa. direktör WiTh. Silen, adr. Birgerjarlsg. 4, 6.; tlf Tnllstatens ensk, pensionsinrättn., Generaltulf. styrelsen, Sthlm 2. Understödsföreningen för svenska bokhandlare, Surbrnnnsg.3S, 'Va. Isidor Adolf Bonnier, ordf. Wennbergs, Lotten, fond rör bjälpbehöfvande, kassaförvalt: Kuylenstjerna, A. J. C. Viktualiehandlarn:as pensionsinrättning, Prästgärdsg. 10, ss., ordf. A. R. G. Eklund. Willebrandska rondens kamrerarekontor, Kgl. Slottet, västra hvalfvet, onsdag Vänskap och Hjälpsamhet, Sjuk- & Begrafnings. kassa, expo Hornsg, 96, 1 tr., sö. P.ensionsnämndernas ordf. och deras mottagn ing sloka l er': testa pensionsdistriktet (1 och 7 rotarne):..fröken Lilly Axelson, Storkyrkobr. 11, St.; (l:a och 3:e lörd, i månaden '/24-'/2 5. Pensionsnämnderna, 811 or d f (forts.). (2, 3,,5 och 18 rotame): Fröken G. af Klintberg, Klara forsamlingshus, Brnnkebergsg. 10 Dn.b. ö. g.; månd Pens'ionsnämndernas 2:dra pensionsdistriktet O:djepensionsdistriktet (8 och 21 rotarne): Komministern E. Lignell, Johannes past.-exp., Kammakareg. 12, Va.; torsd " I:de pensionsdistriktet (6 och 22 rotarna): F. d. hamnfogdeinspektören G. E. Lindberg, Skolhuset Norrtullsg. 18! (Lärarerummet), Va.; l:a OGh naden :e tisd. i må- IJ:te pensionsdistriktet (26, 27 och 30 1'0- tame); Kaptenen A. A. E. Palm; Uppbörds lokalen, Ofre Observatorieplan 1 n.b.,. Va.; 1:a och 3:e torsd, i månaden 9 -'/ :te pensionsdistriktet (~; 10 och 28 rotame); fröken Anna Abergsson, Engelbrekts församlingshua (Kyrkovärd. 'exp, mellan terrassen), O.; l:a och 3:e torsd. i månaden rrde pensionsdistriktet ' (11, 20 och 24 rotame): Kanslisekr.ErnstTörnell, Oscars,. församl-s..pastorsexp. (ing. fr. Kyrkoplanen), O.Dj.; torsd szde pensionsdistriktet (15 och 19rotarne): Hyresintendenten P. O..Starck,,stads. huset, C.; onsd :de pensionsdistriktet (16. och 31 rotarna): 1:e Postexp. Josef Andrce, Maria folkskola" Volmaryxkullsg. 16', Bä.; l:a och 3:e onsd, i månaden ' :depensionsdistriktet (13, 14 och' 36' 1'0- tame): Försäkringsagenten C.E. [ohns-' son, Folkskoleexp. Bä.; torsd Tjärhofsg. 15, 'h tr., ' ll:te pensionsdistriktet (12 och 25 rotarne): sysslomannen N. G. Brusån, Folkskolehuset vid.nytorget ss; 2:a 'och 4:e månd. i månaden r 12:te pensionsdistriktet (4 och 17 rotarne): Sekreteraren C. G. Hj. Fischer, Polishuset, 7-8. Agneg., 1 tro t. v., C.; onsd. 13:de pensionsdistriktet (23 och. 29 rotarnej: Fabriksförvaltaren A. M. A. Seedoff, Kungsh, realskola, Handtverkan'lg. 35, C.; fred U:de pensionsdistriktet (32, 33 och 34 1'0'- tame): Folkskolläraren J. A. Lundh, Fattigvårdsstyrelsens lokal, Kommunalhuset, Liljeholmen; månaden ö-8. l:a ocn 3:e onsd. i llj:de pensionsdistriktet (35 roten): Direktören N. Collin, Slottsvägen' 17, tne sw.nda; hvard.;lo-l1. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. O'REBRO :;;.;:._ Yl Kl NG

10 l 812 Pensionsstyrelsen- Persson. Pensionsstyrelsen, Kungl., Engel- Persfelt, C. P. A., Kassör, Oxtorgsg.12, C.; brektsg. 5 & 7, Sthlm 7; tlf narrman- tlf Norr rop (växel), (kl. 9-4,30). Registra- Persiska konsulatet, V. Trädgårdsg. 7, C:. l torskontoret öppet kl Upplys- Perslow,. Arvid, Ingenjör, Sibylleg. 42, O.; ningsbyrån öppen kl o tlf Norr Mottagn.: generaldirektören kl , - Ragnar, Kapten v. V. V. K., Odeng. 106 l1i, byråcheferna: Enbom kl , Bro- Va.; tlf 80801, Non berg 11-12, Dickman 10-11, Elliot Personhistoriska samfundet, adr, Riksarki , Stridsberg 11-12, Telander vet, Sthlm 12. '/211-1 /212, Schager 11-12, Lind- Personhistorisk tidskrift, Riksarkivet, Sthlm be_l_ g , Smedmark 11-12, 12. Ip nta. ~~--:;--I.. Person, se Persson. ~'ej l,en, A tie?ola",et, N. Bantor- Personue, Valdemar, o<\.manuensi Socialstyr., get 20, Sthlm 1. Telegramadr. :»Penta». N ybrog. 64 1V, O.; tlf Penta-Motorer för drift med bensin, - Ernst A., Ing., Kocksg. 2, S6.; tlf Söder sprit o. fotogen. Stationära-Motorer, Marin-Motorer, Utombordsmotorer, Mo- - Emil, Konsul, Civiling., Mosebacketorg tor-pumpar, Motor-Dynamos. 4, Sä,. o l' Pentinsky, Albert, Praktiska Institutet, Vä - Nils, Premiäraktör, f. d. Intendent f. sterlångg. 65 III, St.; tlf Norr Dram. teat., Strandvägen 27, O.Dj. Penton. Hilma, Fru, Pentonhill, Långsjö 59, -----,..--,----'--,.-~ Alfsjö. 1 Persson; 2 Person; 3 Person; 4Pellrssonj Pentzin, E. M., Änkefru, Nybrog. 34. O. 5 Pehrson. 6 PelIrzon. Pepa, G. H., Styrman, Kat:a Bang. 15, Sä. =, CarlA., AfCi.-chef (Olaus Olssons Nyä Per's Restaurant o. Musik-Cafe, Tjärhofsg. Kolimp. Aktieb.), Torsg. 7, Va. 2, So.; tlf 22006, Söder _2 Ernst B., Afd.-chef v. Superfosfatbol., Perciwall, Hugo, Köpman, Svartensg. 3, Sä.; Högbergsg. 74 l1i, 8ä. tlf _2 Hans, Agenturaffär, Foderämnen, Karl- Perers, G. E., Ing., s.r Eriksg. 90, C. borgsvägen 72 Va.; tlf 81340, Pereswetoff-lVlorath,.(JaI I-Magnus, r,öjtn. v. -' Joh., Agentur- o: Importaffär, Malmskill- Svea art.-reg., Ostermalmsg. 3:1, O.; tlf nadsg. 38, C.; tlf 1453: _, M. Birger, Aman., Prästgårdsg , S6.; Psråus, L. V., f. d. Hotelläg., Uplandsg. 79, tlf Söder Va.. _1 Lars, Arbetare, Badstug. ]III, 8ä. Perfeet, Nya Handels- & Fabnksfirman, _, Nils, Bankir, kontor Arsenalsg. 9, Sthlm Torsg. 10, C.; tlf ' tlf Norr Perfekt, Gummi- & Sjukvårdsmagasinet, se 62'32 Norr' 6233.' börse'n tlf 1'7863' Gummi- & Sjukvårdsmagasinet Per- utländska afdeln.' tlf 6988, 22728; fekt......, ~38 90, Norr 49 53; bost. Strandvägen Pergel-Albin, Stationsskr., L~seberg 3, Alt- 7 C, O.Dj.; tlf 73511, Norr sjo. ", _I K. R., Bankkamrer, Vasag, 9, C. Perje, H.,.. Gravör,.. Gravering af lyyer. och _, Erik G., Bergsing., Disp, v. Atlas Verkporträtter. Brannkyrkag. 140,80.; tlf städer, Ostermalmsg. 7l lli, O.; tlf Perlitz, H', Lagerchef, Artillerig. 34 BlI, _1 E. A. o Bokhandl., Varfsg. 12, Sii.; tlf O.DJ.; tlf Osterm affärstlf Pennan, P. E., Civiling., Villag. 23, O....' Edward,l:eBokh. ijärnv.-styr.,s:teriksg. - ~. G. S., Docent, Handty.e~ kar~g. 2" C. 12v, C.; tlf Kungsh E. S.,..Med. dr, f. d. Ofverlak., I'yrg, _2 J. V., Bokh., Jarlag. 18, Aspudden. 11, O. p B'''d B"d P Perne, Johan, Direktör, Skeppareg. 37, O.D}.; ersson, ro~, se 1'0 erna ersson. tlf Albert, Byggmäst., Erstag. 9, Sä. Pernes, Signe, Folkskollår:a, Bondeg. 1 D, _1 G. V., Byggmäst., Repslagareg. 16 1I I, 8ä. So.; tlf Söder Georg R, Byggnadsing., Högbergsg. Perno, Knut F., Arkitekt, Storängen;' tlf 76 All, 8ä.; tlfsöder Storängen 115. _2 Ivan B., Byggnadsing., kontor Kungsg. _ Ernst, Sjökapten, Saltsjö-Dufnäs., 5~,C.; tlf 34 55, Norr 24679; bost. Perret, Henri, Kock, Jungfrug. 3, O. Radmansg. 57, Va.; tlf Persens, E. A., Fil. kand., Revisor, Skeppa- _5 J. Vilhelm V., Byggnadsing., Karlsviksg. reg. 48, O.Dj.; tu m, C.; tlf Kungsh A.-B. SVENSKA M ETALLVER KEN MÄSTs:R:n~~~E"L;i;~~~.N ~~-~---~------

11 Persson. 813 l Persson'; 2 Person ; 3Perso\l; 4Pehrssofl; 1 Persson;' 2 Person;S:-Person; 4 Pehrsson ; 5 Pehrson. 6Pehr2;on. 5 Pehrson; 6 Pehrzon. _t Josef, Byggnadsing.iÖlandsg. 42 III, So.; _t Sigrid M., Fru, f. Hemming. Regeringsg. tlf Distriktsing. v. Sthlms St. 99 1, C.; tif Brunkeb , fastighetskontor. ' _I Svea, Fru, Riddareg, 57 D b., Ö.Dj.; kafe _t Nils, Byggnadsing. o, byggm., Dalag. 78, Narvavägen 5, o.dj..; tlf Norr Va.. '. _I W., Fru, Nybrog. 40 1V, O.; tlf Norr _2S Ulla, Damskrädderi, Norrtullsg, 65, Va.; _1 Carl A., Frukt- o. Blomsteraffär, Dalag.. l tlf Vasa B, Va., tlf Norr 99,82, o. Handt- _1 Victor.. M., Dek.-mål., Dalen 3, Alfsjö ; verkareg. 41, C.; tlf Norr tif Alfsjö 220. _5 Alice, Fröken, Kungstensg.. ~4; Va. _1 B., J.,.Dir., Hornsg. 146, So.; tlf Söder _I Elin, Fröken, Strykinrättning, Nybrog ' 66, O... _t Ernst, Dir., Malmskillnadsg. 27, C.; tif _5 Emma, Fröken, Polhemsg. 7 A, C _1 Gunhild, Fröken, Cigarraffär, Rör- _1 G. E., Dir., Rådmansg. 14, O. strandsg. 28, Va. _5 Gust., Direktör, Vanadisvägen 18, Va.; _t l\i., Fröken, Tidnings- o. cigarrhandel.:. tlf Flemingg. 43 B, C.; tlf 31558, Norr _t Gustaf, Dir., Kat:a Bang. 9, SIi.; tlf ; bost. s. h. _1 Carl, Disponent, Hornsg. 33, Si). _I Maria (firma), inneh. Ivar Anderberg, -~ Hilding, Disponent, Förs,»Goldwyn» Färg. o. Kemikalieaffär, Luntmakareg. Tandcream,»Håpe» ').'ol'l'sprit,»h. P.» 73, Va.; tlf ,~Norr '... kryddor m. m., kontor Karla vägen 75 A, _5 J. P.,..Förtroendeman, Framnäs, Alfsjö ; : Ö.D}:;.tlf 70960; bost. Sibylleg. ~1 J tlf Orby 234.., _2 ö. g" O.; tif Axel, Grossh., Konfektion en gros, R~- _t &; Co, Rudolf, Engros-försäljn. af konser- geringsg. 53, C.; bost. Linneg. 34, O., ver,. kolonialvaror, tekniska artiklar _t F. O., Grossh., Karlbergsvägen 65, Va.; m. m., Rådhusgränd 2, St. Telegraf- tif _1 adr.:»kolonialmdolf». _1 Louis, Fabr.,-1'omtebog.. 31, V~. P., Grossh, (firma Kornhamnstorg Möller 51, Si.; & Persson), bost. Rune- _t J., Fanjunk., Nybergsg. 6 B, O.D}. bergsg. 4, O.; tu , " -.01 P., Fanjunkare, Narvavägen 16,.V.Pi. _t Rudolf, Grossh., Appelviken; tlf Appel _t r styr., Rörstrandsg , Va. _10. E., Handelsföreståndare, Frithiof, Fil: dr, Aktuarie i K. Järnv.- viken 85. stortorget -,-Gerh., Fil. o. Teol. kand.' Lärov.-adj., 7, St.; tif 2710, Norr 2671: Björngårdag. 16 BIll, Sö.; tif Söder ~257. _t Anton, Handl, (speceri- o. vikt.-), Lindg.. I PerjFlaggunderoff.,Riddareg.57 n b,o.dj.;. 7, Gröndal, Liljeholmen. " tlf Norr ' Axel, Handl. (spec- o. vikt. ), Riddareg. -~ B.. :r., Folkskollär., Magnebergsvägen 22, 51, o.rs., tif Norr Enskede.. _1 David, Handl., Bellmansg. 23, Sö.;tIfSöder -.t,anna, Folkskollär:a, Narvavägen 22, o.dj ' _1 Gerda, f. d. Folkskollär.a, Stortorp, Sö- _t Emil, Handl., Bellrnansg. 23, ~ö.; tlf Söder dertörns villast l_hanna, lfolkskollär:a, Björngårdsg.16B, _1 E. W., Hand1., Bellmansg. 23, Sö.; tlf. Sö ; Söder _t Naemi, Folkskollär.a, 'I'orstensonsg. 11, _t Hugo, Handl., Riddareg. 21, o.dj.; tlf. o.dj..' _t Tyra, Folkskollär.a, Prästgårdsg, 25 JI,Sö.; _1 Victor, Handl., Riddareg.. 40, o.os; tif tlf Söder , _1 Tyra M. C., Folkskollär.a, Narvaviigen 22, -, Signe, f. d. Alma Ahlin, Herrekip., Odeng. o.dj. 69, Va.; tlf Non 681. ' c_ t Alfhild, Fru; 'I'egnersg. 3~r, Va. _1 P., Hofmästare,Prins Carls palats,l'rädg.-, _t Anna, Fru, Kaptensg. 13, o.dj.; tlf villan (f. d. Jägarhyddan), o.dj. -2 Nouin, e" Fru, Damskrädderi, Skeppareg. _1 Konrad, e.o. Hofr.-not., Västmannag. 38 JII, 41, O.Dj.; tlf Va.; tlf 82696, Vasa _2 Gerda, Fru, Agneg. 5, C.; tlf Kungsh. _1 Vilhelm, Homeopat, Sot Paulsg K. C. P., Ing., Upsalag.B", Va. 17, sn. _t Nanny, Fru, Kassörska i Aderdomsförb., _t Nils, Ing., kv. Blocket 13, Lid.ö-Brevik, \ Borgmästareg. 10 A, Sö.jJlf Söder tlf Brevik 88., Ol:SSO'N.&, R,QSENLUND S~tZ~~~:f/

12 8[1 Persson. 1 Persson; 2 Person; 3 Person; 4 Pehrsson 1 Persson; 2-Person;3 Persoil;-,rPellrsson; 5 Pellrson; 6 Pehrzon. 5 Pellrs~n; 6 P~~I:Z~~:_ I _1 Nils P., Ingenjör, Sthlm s nya sjukhem, G. _2 s, ])Jlin, Skomagasin, Humlegårdsg. 20, _f Sven, Ing., Afd.-chef i A.-B. A. Bonthron, Ö.; tlf 78703, Norr Klara N. Kyrkog. 26 G.; tlf 20290; _1 Paul (G. T. Palms Efter tr.), Skomakare, host. Herserud ; tlf Lid.ö 353. bost. Riddareg. 26, O.D).; tlf _1 Per, Inspektionskonst., Hagag. 7 lii, Va.; _1 J. A., Skräddarm., Kungsholmsg.80, G. tlf V.~sa 833. _11., Kaföidk., Luntmakareg. 73, Va. _, Carl, Slakteriaffär, Västmannag. 61, Va.; tlf 9215 Norr 6313' bast. Karlbergs- 1 Lenn., Kamrer, Vegag.Ll.", Va.;tlfVasa55. vägen 1'1, Va.; ank~. tlf Norr _1 P. Fredrik, Kamrer, Handtverkareg, 38 IV,.,.. G' tlf Norr IP ers son Ene V., Slaktenaffar, Sveden-I -" Hni~ B., Kassör i Sthlms Superfosfat- borgsg. 6, Sä.; tlf 11120; bast. tlf Fabr. A.-B, Högb~r~sg. 76 A II" Sä. _, Valfrid, Snickare, _1 A. O., Kassörska, Vikingag. 101\, Va. Brunkeb, Brunnsg. 28, G.; tlf _2 Henrik, Kontorist, KristinebeJ.:gsv. 3, _1 J. O., Speceri- o. Matvaruaffär, Norrbacuppg. G, G.; tlf Kungsh. B340."... kag. 2, Va.; tlf N.?rr 21294; bost. Rör- _1 Paul, Korresp., Vollmaryxkullsg.,,1, So., strandsg. 28IV, vänstra uppg., Va. tlf Söder B360. _1 & Andersson, Speceri- o. Viktualieh., Götg. _1 Per Arvid, Korresp., Handtverkareg. 95, Sä.; tlf 9183, Söder 13430; filial 44 Il" G....' Svedenborgsg. 42, Sä.; tlf Söder _, Martin, Källarm.., VIlla Hild, Haga; tlf _1 G. E., Aktieb., Spedition o. Förtullning, Vasa Skeppsbron 44', St. _, C. M., Köpman, Rörstrandsg. 3?, Va. _1 Erik, Speditör hos Aktieb. Nyman & -' Wilh. Aug., l\öpman, Grefmagmg. 18 n. b., Sehultz, Borgrnästareg. 10 A, ss., tlf O.Dj.; tlf Ostorm Söder Persson, S. r., A. B. (lialllng'), Körsnärs- _1 E. Y. Stationsförman, Skeppsbron 2, St. firm!1' Handsk- o. Skinnbeklädnads- -, John' A. H., Stockholms ~kärpfabrik, fabrik, Stortorget 7, Si.; tlf 27 10, Norr Linneg. 78, O.Dj.; tlf _2 Anton, Tapetserare o. Dekoratör, Mäster- _5 Johannes, f. el. Lagermäst., Jakobsbergsg. samuelsg.40, G.; tlf , Norr , G. _5 Torsten, Lektor,... Vanad}svagen 18v.. Va. _5 Tor, Telegrafassist., O.Dj.; tlf Osterm. Torstensonsg V,.. _I Claes,.Läderhandl., Banerg. 39 &41, O.DJ.; _f C. H., Tjänsteman, Skeppareg. 58, O.D,j.; tlf Osterm tlf Österm _1 Ruth, Lärar.a, Roslagsg. 37 lii, Va.; tlf _4 Ivar, Tjänsteman v. Centraltryckeriet, V~sa ~ Vasag. 14, G. 1 DaVId, Firrna Mattor & Gardiner, Special- _1 K. J., Trävaruhandl., Torsg. 40 n.b., Va. hus för mattor, gardiner, linoleum, _4 p. G., f. d. Tullvaktm., Mästersamuolsg, möbeltyger,linnevaror,ottomanerm.m., 40, G.; tlf Brunkeb Sveavägen 45, G.;tlf , Norr 15111, _5 A. G. Vaktm. (Marinförvaltn.), Greftureg. o. Biblioteksg. Il, G.; tlf 5636, Norr 53,' Ö.; tlf Österm ; bost, Torsg. 33, G.; tlf Vasa 503. _l Lars, Vaktm., Engelbrektsg. 9 & 11, O. _1 P., Mekaniker, Karlavägen 44, O. _, Nils f. d. Vaktrn., Mästersamuelsg. 47' Person, Anton, JHöbelaffär o. Tapetserare- ö.' g. G.' -verkstad, Mästersamuelsg, 40, G.; tlf _l p. G., Vaktm., Handelsvägen 68, Enskede, Norr 18419; bost, Dufbo, tlf tlf Ensk Dufbo' 204. _1 Chr., Verkmäst. (A.-B. Sv. Tobaksmonop.); _l Kerstin, Parfym- o. Handskhandel, Oden- Döbelnsg. ~9 ", Va... ". g. 57, Va.; bost. Hagag. 1, Va. _1 Sven) 'yerkmast., Narvavägen 22, O.DJ.; _1 Gustaf, A.-B., Pärlor o. juveler en gros, tlf Osterm Sthlm 16. _1 Perl Väf- & Stickmaskm A.:B., D~ott- _5 Arvid T., Rektor, Karlavägen 24 v, Ö.; mngg. 2~.B, G., ver~st.!!,abnksgr. ~, 0.. tlf 11528, till expo Norr _1 Augu~ta,,(\.nkefru,..Lmneg. 39 A, 9r.Dj. _2 Erik B., Reservlöjtn., Kungsg. 551V, G.; _1 Carolina, Ankefru, Ostermalmsg. 29, O.; tlf tlf.775, _1 Emil, Revisor i Sveriges Riksb., Rege-._1 Emelia, Ankefru, Hokensg. 8A, So.; tlf ringsg. 991, G.; tlf Brunkeb, 1820: Söder.? ; Sigrid, Sjuksköt:a, Sophiahemmet, Ö. _2 Hanna, Ankefru, SIbylleg. 21 III, O. o JÖNKÖPINGS JURIDISKA DYRA ~-- 15 HAMNGATAN 15- l

13 Psrssou-e-Petrå Persson; 2 Person; 3 Person; 4 Pehrsson ; IPeterseu, ~ristina, Änkefru, Kungs~. 75 III, 5 Pehrson. 6Pehrzon. C!,.; tlf Irungsh ~ se afven Peterzån o. Pettersen. -:-1 Paulina,"Änk~fru, Markvardeg. 11, Va. Petersenska huset; L:a Nyg, 2, St. _1 Johan Erik, Ofverkonstapel, Centralfän- af Petersens, G.' H., v. Häradsh., Godsäg., gelset, Långholmen, Sthlm 2. Narvavägen 32, O.Dj. _1 Erik G., Långholmsg. 3, Sö.;tlfSöder Hugo, e. Jägmäst., Styrmansg. 82, O.Dj.; _1 & C:o, Per A.eB., N. Blasieholmshamnen tlf A, G.; tlf A., Kammarherre, Biblioteksg. 9, G. _1 J.,'Karlbergsvägen 47 A n.b., Va.; tlf Hj., f. d. Kansliråd, Stureg. 20r, O.. _5 Tuve, Jakobsbergsg. 14, G. - Axel,l'tevi.soriArmeförv.,Greftureg.7~1I,O. Perugia, A.-B., Kungsg. 51,G.; tlf Ludvig, Ofverste, Greftureg. 71 II, O. Perus Generalkonsulat, Malmtorgsg. 3, G. Peters(s)on se Pettersson. Peter, Ax., Porträttmål., atelje Biblioteksg. Peterstrand, F. A., l:e Postexp., Birkag. 11m ö. g., G.;,tlf AlV, Va.. Peters. Folke, Apotek., Högalidsg. 32 BV,ss; Peterzen, Oscar, Direktör, Lindevägen 7, - tlf Enskede; tlf Ensk J. A., Bankkamrer, Vanadisvägen 31, - A. Hj., Litograf, Greftureg. 68, O. Va.;.tlf ;' - se äfven Petersen o. Pettersen. - N. E., Banktjänstem., Folkkungag. 73 A, Peterzens, A. F. R."v. Häradsh., Protokolls- ~ Sö. sekr., Nybrog.68, O.. - Robert, Banktjänstem., Högbergsg. 30, Pethrus, Levi, Pastor, 'I'egnårsg, 29 1, Va.; Sö.; tlf Söder bost. Dufbo. - Hugo, Bryggmäst., Skinnarviksg. 5, Sö. - se äfven Petrus. / - Oscar, Fotografiskt magasin A Hamng. 3 A, Petrre~sl.--';I'hure H., Bokh., Narvavägen 31,. G.; tu 10145, Norr O.1JJ., - Paul, Grossh., Repr. för Schwan-Blei- - Birger, Pappersindustri, Karlavägen 89, stift-fabrik, Uplandsg. 411, G.. O.Dj.; bost. Skeppareg. 29..' - Holger, Kontcrschef, Blekingeg ,Sö.;. = ~:~~;' ur 17187, Söder ~,,(:' li~~~i~o~~~~.e~s9,n~.12, O.Dj..~=;;o:.: - P. E. Hj., Regissör, Lästmakareg. 13r, G.; Petrreus & Co, inneh, O. Hellström o. C. tlf Brunkeb H. Petresus, Gardiner, mattor, manu- - Axel, Tjänsteman, Högbergag. 30, Sö. fakturvaror. sängar, sängkläder m. m., Petersen, lvi., Direktör, Styrmansg. 11 A, Hornsg. 10, Sq.; tlf , Söder O.Dj. ' s, Holger, Handels- och Fabriksaktiebo- Carl Henrik, Hand!. (Petrteus & Co),. lag; L:a Nyg. 19r, St. Scheeleg. 8; G.;tlfKungsh ,affåren:. Pet.e!Sen, Carl YV'1 ~.irektö!, Bragev~gen 2, O. tlf Sigurd, Direktör, Hjorthagsvägen 15, Petre, Torsten, Bruksäg., Vasag. 52, G.; tlf. O.Dj.;kontoret tlf Norr Eric, Direktörsassistent, Skeppareg, A. T., Exp.-förest. i Järnv.-styr.; Klara,O.St.; tlf Osterm V. Kyrkog. 3 A, G.; tlf ~ L. Morian-, Döfstnmlärare.Manilla, Sthlm - Eva, Fru, N. Bantorget 20, G. ' L., Fru, Kungsh:s hamnplan 3, G. - Carl W.,,A.-B., Elektro-teknisk agentur, - Gerda, Fröken, Odeng.. 17;..0., kontor, Herkulesg.' 4 II, G.; tlf 1428, - G. E.,.Fröken, Bankbitr., Ostermalmsg..., , O,". -:.. G. H., Fil. kand., Drottningg. 90, G. - Helena, Fröken, Ostermalmsg.. ll4, O., - G. Waleur-, Försälju-chef, Styrmansg. 19, - Robert, F., Ingenjör, N. Bantorget 20 G. O.Dj. Petre, L. J., Folkskollär., Svartensg. 12, "Sö.;..,.. E. K. E., Kamrer, Upsalag. 5, Va. tlf.söder 9395., - Ingeborg, Kanslirådsänka, Drottningg. Elisab., Folkskollär:a, Mosebacketorg 8, 90, Va. ss; t1f Söder Gunhild, M., Telegrafist, Hammarbyg. - Matilda, Folkskollär:a, Banörg. 25, Q.D}. 5 A, Sö:. _. Tora, Folkskollär:a, Mosebacketorg 8, K. C., Angrostn-fabrik, Luntmakareg. Sö.; tlf Söder 861.,. 40,. G.; best, s. h. - Gustaf, Grossh., Yidarg. 7, Va. - B., Ankefru, Valhallavägen 59, O. - A., Jägmäst., Sveavägen 74 1V, Va. VlKINGS\KOKRÄM INDU~PU~~~T:~BRO;. ~~KING"".

14 816 Petrå-e-Pctterssou. Petro, A. R. W., Köpman, Norrtullsg. 27 BIl, Petschler. Erik A., Pilmregissör, Grefg. 57 Jl, Va.; tlf O.D}.: tlf '. - Aug. Firma, Nederlag för A.-B. Leo, - A. J., Fröken, Torstensonsg. 11, 9.D}. Hälsingborg, Partiförsäljn. af käx o. - S. G., Fröken, Torstensonsg. 11, O,DJ. chokladvaror m. m., Luntmakareg. 79, - Augusta J., Ankefru, Grefg. 57 II, O.Dj.; Va.; tlf 81344, Vasa tlf O. N., l:e Postexp., S:t Eriksg. 32 B, G. Petsen, O. O., Grossh., Tomtebog. 26 A, Va. - Einar, Reparatör, Valhallavägen 105, Va.; - W. N., Handl. (papper.0. korta varor en tlf Vasa gros), Riddareg. 19, O.; tlf , Norr - Walter, f. d. Revisor i Lotsstyr., Linneg. 127, Norr 5842, bost. s. g A II, O.DJ. Petsonlewitz, Bernhardina, Fru, Braheg. 54, Petrelius, N. E., Fabrikör, Artillerig. 42, O. O.D}.. Petterson, Fredr., Skräddare, G:la Brog. 23, - Amanda, Fru, Hagag. 54, Va. G.; tlf Brunkeb K. Konst o. Ornamentsmide, Mek. verkst.... _ :tiandtv:erkareg. 3~, G.; tlf 33; 52; bost. l Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson; Appelviken., tlf nons sid Appelv. 10",. Se an- _. 4 Peterson' -' 5 Petersohn.. : 6 Peterzon '. _ - Oscar (Papetypi), Arbetareg. 33A,G.; best. _3 Oscar.; Afdeln.-chef, Uggelviksg. 9, O.; Hagag. 54, Va. tlf Osterm O., Veterinär, Scheeleg. 20, G... _2 Iwan, Agent, Upsalag. 15', Va.;,tlf Vasa Petrell, Emil, Kassör, Greftureg. 35, O Petrelli, D. l'. J., f. d. Krigsarkivarie. Djurs- _2 K. I., Agent, Uplandsg. 26, Va. holms-osby; tlf Djursh.-Osby 41. _3 Alfr., Agenturaff., Karlbergsvägen 49, Va. - Adolfine, Rektorska, Karlbergsvägen 30, -< Mortimer. A.-B., Agenturaffär (elektriska Va. artiklar), Smålandsg. 22, G.; tlf Petron. Alfred, Docent v. Karel. Inst., Öfver--.< Otto E., Agenturaffär, Kommendörsg. 10, insp. för sinnessjukvården i riket, Yng- O.; tlf lingag. 11, Va... --< Edv., Agenturer i järnvaror, Rådmansg. - Edvard, Justitieråd, Lillabältg. 12, O.Dj.; 61, Va.; tlf tlf , Osterm, 's eftr., Per K., Ammun.-fabrik, Krut- o. - Jakob, Prof. v. Tekn. högskolan, Birger- vapenh., Kulaborg, Midsommarkransen. jarlsg. 73 & 75, Va.; tlf 13613; labo- _3 O. Oh. Victor, Apot. (Apot. Engeln), bost, ratorium Kammakareg. 6, Va.; tlf 668. Uplandsg. 68, Va.. - Bror, f'örutv, Statsråd, Hofrättsråd, Stu- _2 Oscar, Apotekare, Strandvägen 29, O.Dj.; reg. 52, O.; tlf tlf Petri, Per Albert, Artist, Porträtt- o. Land, _1 G. A., Arbetare, Solhern, Malmen, Enskede. skapsmål., S:t Paulsg, 37,.Bä. 2 Gust. E. N., Arkitekt, Västerbo, Herse- - C. I., Kapten, Florag. 19, O. rud, Lidingö villastad; tlf Lid:ö 193. _. G., Kapten, Krigsskolan, Karlbergs _4 Josef, Arkitekt, Kammakareg...44, Va. slott.._2 J. W., Arrendator, Bjursätra, Alfsjö. - Halvar, l:e Postexp., Västmannag. 17 A III, _2S, Eftr., C. Samuel, Lars Bergman, Rei- Va.; tlf mersholmsg. 7, Sä. Automatiska dric- - Hj, M., Syssloman o. föreståndare v. keshon»triurnf», Vattenledningar för S:t Eriks Sjuk- och Vårdhem, Fleming. landtbrukets behof samt moderna ladu- 22, G. gårds- o. stallinredningar. Petrini, Gurli, Fru, Fil. dr, Drottningg. _I C. M., Badmåst. o. Massör, S:t Paulsg. 106 III, Va.. 28 A, Sä.; tlf Söder 921; träffas Eva, Fröken, Jungfrug. 33, O. L Hilmer, Bagare, Pilvägen 19, Gröndal, --, Sven, Jägmäst. (Stat. Skogsförsöksanst.), Liljeholmen : tlf Gröndal 135. Drottningg. 106 J1I, Va. _1 Otto, Bagare, Högulidsg. 36 A, St). o - Henrik, Lektor, Drottningg. 106III, Va.; _1 Karl A., Bageriidk. (inneh,»svea Angtlf 9029, Norr bageri»), Grefg.26,O.DJ.; tlfnorr 1244a. Petroleumaktiebolaget Standard, se Krooks _1 Anna H., Bageriidk:a, Regeringsg. 91, G.; Petroleum & Olje A.-B. tlf Norr Petrus-Lyttkens, Anns" Skulptris, Riddareg, _2 Selma, Bageriidk.a, Svartmang. 21 & 23, 30, O.Dj. St. - se äfven Pethrus. _1 Gunnar, Bageri o. Konditori, Tomtebog. Petsreus, Martin P" Saluhallsinspektör. 31, Va.; tlf Norr 23620; bost. s. h.' Scheeleg. 15, G.; tlf Kungsh _4 K. H., Bandirektör, Valling. 34, G. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTS~R:n~~~EåL;i~~~~.N ~~--

15 ',.'. 817 'Pettersson. l Pettersson; 2 PeUers~n; 3 Petersson; l Pettersson; 2 Petterson, 3 Petersson; 4,Peterson; 5Petersohn; 6Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersohn, 6Peterzon. -'?öst~ F., Bankkassör (A.-B. Svenska -LHilarius, Cigarraffär o. Tidningskontor, ".,Handel&banken), Kungsg, 71 lii, C.; tlf L:a Nyg. 14, St., St, Nyg. 19, St., o St. Nyg. 44, St.; bost. Munkbrog. 6,,~t. _2 'Jakob, Bankkassör, Hagag. 11IlI, Va.~tlf -lina, Cigarraffär, Tjärhofsg. 16, Sö. t Vasa 24',49.. -' Mimmi, Cigarraffär, Drottningg. 71 D, -' 'Emanuel,Banktjänsteman(Riksb.),Studie. C.; bost. Frejg. 67, Va.. vägen 3, Stocksund, tlf Stocksund 741. _3 Sofie, Cigarraffär, Linneg. 80, O.Dj. " -' G. P., Banktj.-man, Högbergsg. 27 A, Sö, -' Stina, Cigarraffär, Norrtullag. 55, Va.; _1 Gustaf;,Banktjänstem., Erstag. 30, Sö. best, Dufbo. _1 Gustaf,Banktj.-man,Handtverkareg.30"C. _l C. J. Fr., Cigarrh., Handtverkareg.38, C. _1 O. A., Banktjänstem., Brunnsgränd 6, St. _4 G. A. Emil, Civiling., Torstensonsg.15, _2 Einar, Bankvaktm., Dalag. 33 1v, Va. O.Dj.. _l Ebba, Barnm., Majorsg. 6 lli, t. h., O.; _2 H. E., Civiling., Döbelnsg. 5, C.; tlf ' I tlf~~ffi ~ro _l Elisabet; Barnm., Fru, Tegnersg.~44,'Va.; _1 L. Hugo, Civiling., Odeng. 43, Va.; tlf. tlf Norr ' Ester J. M., Barnm., 'I'omtebog, 5 IIl _1 Lisa, Damfrisering, Regeringsg. 70, C.; t.,v., Va.. tlf Norr _2 Hilda, Barnm., Fru, Helsingeg. 18 1I ö. g.. _2 Alfred, Direktör,.Uplandsg. 15, Va.; tlf Va.; tlf Vasa Vasa _1 Johan, Biläg., Nytorg-et 6, Sö.) _4 Axel, Direktör for A. B. Norrlandsboden, '. _1 Carl Alb., Bokför.; 'Norrtullsg. 61, Va.; Almlöfsg. 1, O.; bost, Linneg. 94, O.Dj. tlf Vasa _1 Emelie, Direktör, Västerlångg. 45, St.; _1 Salomon, Bokför., Karlbergsvägen loili, tlf 4821, Norr Va.; tlf Vasa _2 Erik, Dir. i Nya A.-B. Numa, -1.Anton, Bokh., Valhallavägen 111 CllI, 3j Sö.; tlf Söder Hökensg. Va.; tlf Vasa _2 Henry, Direktör, Värmdög. 6, Sö. _4 Axel, Bokh., Rörstrandsg. 20 1V, Va.; tlf _l J. E., Dir., firma A.-B. Bönnelyche & Lo- Vasa'84'94. ven, kontor Skeppsbron 8, Si.; bost. ~ Petterson" Victor, Beklndustrfaktlebe- Storängen ; tlf Storängen 45.. lag, Holländareg. 10, C. Boktryckeri, _2 John, Direktör, Karlavägen 83 n. b., 'O.Dj.; Lith. Tryckeri, Bokbinderi, Kontors- tlf boksfabrik; tlf 400, 8091, Norr 8\l91, -, K. A., Direktör, Idung. 6, Va. Norr _2 Otto, Direktör, Barnhusg, 12 C... _1 L. K., Boktryckerifaktor, Klara S. Kyr- _I P. A., Direktör, Tuleg. S31I, 'va. I kog. 16,.C.; tlf Norr _2 Robert, Direktör, Roslagsg. 9, Va.; tlf _IS, Augustin D., Borstbinderi, Maria Bang. Norr > (Ligna), Sö.; tlf Söder _1 Wald., Dir., Västmannag. 71, uppg. e, _3 J. A., -Brodös, Kammakareg. 8 1I ö. g., Va.; tlf ' Va.; tlf Brunkeb. 42'82... ~4 Albin,Disp.,Frejg.11II, Va.;tlfNorr _2 AIgot; Bryggeritjänstem., Ostgötag. 66 BI, -, P. E., Ekonomibokh., f. d. Underlöjtn., Sö. Västra hvalfvet, K. Slottet, St.,_l e. A., Byggm., Birgerjarlsg, 118, Va.; _2 Emil, Ekonomiinspektör v. K. Teatern,. tlf Homsg. 79,.SÖ. _2 O.' J'." Byggm., Stureg. 44 A, O. _l Aug. B., Fabrikör, Folkungag. 16, ss; _2 Frans 'Aug., Byggm., Scheeleg. 15, C.; tlf Söder 34544; bost. s. g. 85 B; $ö. tlf 31383, Norr _2 Axel, f. d. Fabrikör, :Od:eng. 471, Va., _1 J. G., Byggl):-snick., Egelsta 11, Lång- _1 Carl G., Fabrikör, Linneg. 10, O.; tlf. sjövägen, Alfsjö ; tlf.älfsjö 323. Norr ". _3 Gustaf H., LeByråing., Linnog. 56r,0.Dj. _1 E. J., Fabrikör, Direktör, stärbhus, adr.: _l Anton, Båtbyggare, 'mottager Råtar till Narvavägen 23, ö. g., O.Dj... vinterförvaring' o. reparation, Osterskär; _l F. W., Fabrikör, Karlavägen 67. O.; verkat. tlf Osterskär 27. Storg. 9, O.; tlf Norr 7022:' _l Carl, Cigarraffär, Bondeg. 25, Sö.; tlf -10. Y., Fabrikör, Västmannag. 75, Va.; " Söder, 31380; tlf Vasa l. -~ Charlotte, Cigarraffär, Slussplan 9 (f. d. _1 P. G., Fabrikör, Kungsg. 48, 'C.; tlf Brun. \.63 B),' St.' keb. 81; kontoret: tlf SE ANNONSER pa I<Af?T_A_N'

16 818 Pettersson. f Pettersson ; 2 Petterson; s Petersson; 1 Petteisson;-2Petterson;3 Pe-tersson; Peterson; 5 Petersollll; 6 Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersollll; 6 Peterzon. _I J. M., Faktor, Birgerjarlsg. 99, Va.; tlf _1 Linda, Fru, Karlbergsvägen 42 1V, Va.; Vasa tlf _2 I<'r.,Fastighetsägare,Torstensonsg.8,0.Dj. -< M. L., Fru, Skeppareg. 29, O.Dj. _2 W., f. d. Fastighetsäg., Geijersvägen 8, C. _2 Maria, f. Möller, Fru, Rådmansg. 80, Va. _1 P. Erik, Fil. lie., Skeppsbron 32 III, St. -< Mortimer. Fru, Smålandsg. 22, C. _2 Axel Theofil, f. d.. Flaggunderoff., Lin- _, Tekla, Fru, Hornsg. 55, Bä.; tlf Söder neg. 44 & 46, O.Dj. _3 A. L J., Folkskollär., _ Asög , So., _3 Tilda, Fru, Storg... 46, O.Dj.; tlf tlf Söder _1 Vera, Fru, Tvätt- o. strykinrättn., Si- _< Alfhild, FolkskolHir:a, Klevegränc1 5, Bä. bylleg. 15, O.; tlf Norr _1 AIJlIa, Folkskollär:a, Grefmagnig. 17 A, _4 Willy, Fru, Luntmakareg. 7', C.; tlf Norr O.Dj _1 Anna, Folkskollär:a, Västmannag. 33.,Va. _2 Gunhild, Fruktaffär, N orrlandsg. 12, C.; _1 Elisabeth, Folkskollär:a, Grefg. 25, O.Dj. tlf 13512, Norr 12573; bost, Skär- -" Elsa, Folkskolliir:a, Fredmansg. 51, Sb., tlf Söder 451. _2 sätra tlf 129. A. E. Lisa, Fröken, Sibylleg... 12, O. _4 H. Maria, Folkskollär:a, Smala gränd 5, _, Alida, Fröken, inneh. L. C. Bökmans Ju- C.; tlf.?il01'1' velerarefirma, Torkel-Knutssonsg. _1 Hildur, Folkskollär:a, Nytorgsg. 24, Bä. ss., tlf 21188, Söder 2200, 16 B, _4 Hilma, f. d. Folkskollär:a, Margaretavä- _I Amanda, Fröken, Linneg. 8, O.; tlf Norr gen 72, Enskede _5 Ingeborg, Folkskollär:a, Rådmansg. 69, _3 Anna,..Fröken, Målarinna, Braheg. 21, O.; Va. tlf Osterrn _4 _1 26 ' 1, O.; tlf Lovisa, f. d. Folkskollär:a, Brännkyrkag. Anna, Fröken, Biblioteksg. 14 B, Bä.; tlf Söder Osterm _1 Lydia, Folkskollär.a, Sit Eriksg. 40, Va. _1 Anna L., Fröken, Klarabergag. 85 Il t. v., C. _1 Märtha, Folkskollär:a, Stjärng.3 A, Va. _3 Cecilia, Fröken, Uplandsg, 79, 1 1 /2tro t. v., _i Sofia, Folkskollär:a, Brännkyrkag. 51, Bä. Va.. _4 A. E. o. A. 'r., Folkskollär:or, Rådmansg. _i Clara, Fröken, Grefg. 53, O.Dj.; tlf 84, Va. Osterrn _2 Alfrida, Frisör, Hornsg, 51, Bä.; bost. _i Ebba, Fröken, Braheg. 6 Il, O.; tlf Norr Torkel-Knutssonsg. 14 Il, Bo., tlf Söder ankn. _3 Ebba, Fröken, Speceri- O. matvaruaffär, _4 Alma f. Craelius, Fru, Hornsg, 80, So.; Västmannag. 74, Va.; tlf.norr tlf Söder _2 Elin, Fröken, Torkel-Knutssonsg. 22, Bä. " Aha, Fru, Folkskollär:a, De Gamlas väg, _2 Elna, Fröken, Damkonfektion, Storg. 20, Enskede. O.Dj.; tlf Norr _4 Augusta, Fru, Birgerjarlsg. 94, Va.; tlf _4 Emmy, Fröken, V. Värdinna, Dalag. 35, Vasa uppg. DI, Va. 2 Augusta, Fru, Handelsidk:a,Bollhusgriind _2 Gabriella, Fröken, Asög. 47 DI, So.; tlf 3 C, St.; tlf ~ orr Söder _1 Carolina, Fru, Ostgötag. 31, Sä.; tlf Sö- _4 Greta, Fröken, S:~ Eriksg, 21!, C... der _1 Gnrly, Fröken, Östermalmsg. 27 1, O. _.2 Edla, Fru, Djurgårdsslätten 24 ' 1, O.Dj. -" Helena, Fröken,Karlbergsvägen2iJ lii, Va.; 1 Ester, Fru, Gymn.vdir., leg. 8jukgymn., tlf Vasa S:t Eriksg. 16, C'. _2 Helene, Fröken, Drottningg. 73 CIV, C.; _" Fanny, Fru, Storg. o 29, O.Dj. tlf Brunkeb _, Gustafva, Fru, Kungstensg. 56, Va. _4 HUda, Fröken, Karlavägen 83 m, O.D). _4 Hanna, Fru, Kafeidlca, Vikingag. 13, _6 Julia, Fröken, Barnhusg. 6, C. '/ 2 tr., Va. _, Maria, Fröken, Luntmakareg. 96, Va.; tlf _4 Helga, Fru, Guldsmed, Kungsholmsg. 28" C.; tlf Kungsh. 2. _, Anna 0.0. Gulli, Fröknar, Tyskbaga reg _3 Hildegarcl, Fru, Döbelnsg. 53, Va.; tlf 8, O.; tlf Vasa _3 Matilda, f. d. Förestånd:a v. Sthlms stads _1 Karin, Fru, Södra Blasieholmsh. 4 A, C. uppfostr.-anst. för flickor, Folkungag. _1 Lally, Fru, Lundag. 35 III, es.. tlf Söder 87\ Bä _2 J., Förman, Scheeleg. 6, C.; tlf Norr JöNKOPINGS JURIDISKA DyRA: 15 HAMNGATAN

17 Pettersson. 819 l Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson;' l Pettersson; 2 Petterson; 3 Petersson; " 4 Peterson; '5'Petersohn; 6 Peterzon. 4 Peterson; 5 PetQrsohn; 6 Peterzon. -' & 'Co, Kristian, Garn-, väfnads-, trikå- _I C. E., Handl, Volmaryxkullsg. 9, Sö. o. hvitvaruaffär", St. Nyg. 20, St. In -' Carl, f. d. HandI.,S;tEriksplan 101 ö. g., Va.. neh. Fru Anna Peterson, Saltsjöbaden. _2 Carl Erik, Handl., Mästersamuelsg. 30, G.; -' Gustaf, Glasmäst. o. Förgyll. Mästersa- tlf Norr muelsg.: 50, G.; tlf 20521, Norr ' Elias, Handl., Flemingg. 71 A, G. _I K. G; Hjalmar, Glasmäst., Valling. 37, G. _I Erik Axel, Handl., Blasieholrnsg. 3, G. _lotto, Glasmäst., Sibylleg. 25, O. _2 Hjalmar, f. d. Handl., Artillerig. -' A. E., f. d. Grossh., Pålsundsg. 71, So., tlf Norr I,().Dj.; tlf Söder 176. _I J. A., Handl., Svartensg. 51, Sö. _1 A. ~., Grossh.,. -' Albin, Grossh., Kom,mendörsg. 42, O.D}. Frejg, l, Va.; tlf Norr _I J.. ;"'. Handl., Alf~Jö. Långbrodal 23,.Solbacka, _I John A., Handl., Högbergsg. 27 A, Sö.; _I AIgot, Grossh., inneh. Aggaffären Tri-. speceriaffär Götg. 13, Sö... ' tonia, O. Munkbron 7, St. _I K. W., Handl., Holmen, Mälarhöjden. -, Dan, Grossh., Agenturer i herrekiperings- -, Leonard, Hattmak., Holländareg. 4, G..; artiklar. Götg-. 83, Sö.; tlf 21273, Sö- tlf Norr ' der Telegrafadr. :»Retep». _3 Leon., Herrekiperingsaffär, Drottningg. Petterson, Elor, Grossh., Parfymerier o. 89, Va.; filialer Klarabergag. 33, G.,' 'I'oilettartiklar en gros, kontor o. lager 0. MalmskilInadsg. 5, G... Drotfningg. 60, G.; tlf 20533, Norr _2 J. Alfred, Herr- o.' damkonfektion, St ; bost. Smålandsg. 2, G.; tlf Eriksg. 53, G.; tlf Norr ; filial -' Eric M., Grossh., kontor Regeringsg. 51, Bellmansg. 26, Sö.; bost. Bergsg. 9Il, G. -' G.; tlf 5060, Norr _2 & Sandbergs Herrskrädderi, Storg. 48, Isac, Grossh., Greftureg. 34 BD.b., O. O.Dj.; tlf Norr / _3 J.,W., Grossh. (frukt), Hornsg. 84, Sö.; t:lfsöder 2630; partiaffär Västerlångg. _1 C. Edvard,..Hofkamrer, O.; tlf Osterm, 4. Östermalmsg. 271, B BOh,St.; tlf 4489, N?rr 2186.:. _3 Tor~ten.,. e. o.!i0frättsassessor, Storg. 46, - K., Grossh., Kommendorsg. 42, (J.DJ. O.DJ., tlf _2 Sam., Grossh., Sibylleg. 53 D. b.,o.dj.; tlf _I Bernh, M., Husäg., Tuleg. 23III, Va.; tlf Vasa 4 30., _I J., f. d; Grundläggn.ventrepr., Kardellg. _I Carl Emanuel, Husäg., Sigtunag. 14, Va, 4 D.\ O.; tlf Osterm _1 J. Alb., Husäg., Odeng. 70, Va... _2 J. A., Guldbrodös. Kammakareg. 8Il Ö. g., _1 Per, Husäg., Valling. 15, G. Va.; tlf Brunkeb ' Kristina, Husäg:a, Saltmätareg. 20 A, Va. -' Hilda, Gymn.-dir.,Holländareg.21 BIv, Va. _1 Gerda, Hårfrisörska, Norrlandsg. 23, G. _2 Augusta.. W., Handelsidk:a, }j'röken, Me- _1 Gerda, Hårfrisörska, Fru, Riddareg, 28, jeriaffär, 'I'egnersg, 43, Va.; tlf Norr O.D}.; tlf Norr l 12094; bost. Drottningg. 87, Va.; tlf _2 Thyr~.) Hårfrisörska, Riddareg. 23, O.Dj.; ankn, tlf ixorr _I Hilma Ch., Handelsidk:a (modev.), Väster- _I Axel' T., Ingenjör, Kl. Ö. Kyrkog. 12,. G. långg, 37, St.; tlf Norr _I Ernst B., Ingenjör, Ulfsunda. -' Juliana, Handelsidk.a, Hagag, 46, Va. _1 Ernfrid, Ing., Dalag. 52 B, Va. I _1 Edv., Haudelsres., -Tegnersg, 4, Va.; tlf _2 E. V,) Ing., Brännkyrkag. 8, Sö., Norr 16239: ' _I Ernst G. M., Ingenjör, Hagag. 35 Il, Va.; _z Oscar Rud., Handelsres., Riddareg. 70, tlf Vasa ' O.Dj.; tlf _1 Filip, Ingenjör, Linneg. 21, O. _B A. M., Handl., Rörstrandsg. 12, Va, _1 Fritz A., Ingenjör, 'I'orkel-Knutssonsg. -~ Anton, f. d. Handl., Nybrog. 26, O.; tlf 16 B, Sö ~ _1 Gösta, Ingenjör, Luntmakareg. 79" Va.; ~f Anton, Handl. (speceri-), bod St. Nyg. 20, tlf Vasa HI 78. St.; tlf 2151, Norr _2 H. A., Ing., Folkltngag. 42 C, -ss. ",""I;Aug.; Edv., Handl. (ved), S:t Paulsg. 28 B, _3 Paul, Ing., Värme- o. sanitetsteknisk kon-, ss., tlf Söder struktionsbyrå, G:la Brog. 30, G.; tlf -'!I. Axel, Handl., Cigarraff.,Uplandsg. JO, G.; 12974, Norr I bost. kv, Silfret 5, Järnvägsg., Alfsjö. -' Alfred, Inneh. af Arvika" Spinneri- o. _I C., Handl., Mosebacketorg 8, So.; tlf Sö- Väfnadsaffär, Lin neg. 61, O.; tlfosterm. ('. der VIKING SKOKRJ.(M.JNDUSTRI.~~T~~BRO;.. VII\:I~G

18 820 Pettersson. lpettei:sson;'--2petterson; 3 Petersson; ~- fpeit(;;:is-ön;j~fpetterson;3petersson;-~- 4 Peterson; 5 Petersolm; 6 Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersolm; 6 Peterzon. _. Karl J., Inneh. af firm. Per K. Petersons -' G. E., f. d. v. Konsul, Torsg. 8, C. eftr., Kulaborg, Midsommarkransen. _1 J. E., Konsult. Ingenjör, N. Bantorgot 22, -' N. G., Inspektor, m Norr Smala gränd 5, C.; C.; tlf _, C. G., Konsult. Motorbåtskonstruktör, _2 S. E., Instrumentmak., Kungsholmsg. 40, Liljeholmen; tlf Liljeh. 44. (J.; tlf Kungsh ' Anna E., Kontorist, Tomtebog. 6 BIII, Va.; _3 K. Vilh., Journalist, Sä. Brännkyrkag. 142 B, tlf Vasa _, Otto F. D., Kontorist, Dalag. 31 n.b., Va.; _1S, J. F., Järn- o. Redskapshandel (Inueh. tlf Vasa Primus Pettersson), Götg. 75, Sä.jämte _, Axel, Kontorschef, Döbelnsg. 89, Va.; tlf lager o. kontor; m 7827, Söder 33653; 83632, Norr bost. Götg. 75, Sä.; m Söder _1 Ernst, Kontorschef, Norrtullsg. 43, Va.; _, A. R., Järnvägstjänstem., Kontrollkonto- tlf Vasa 67 65, kontoret: m ret, Tomteboda; tlf Vasa ' Otto, Kontorschef, Katarina Bang. 15, Sö: _, N. P., Kafeidk., Agneg 31, (J.; bost. Pilg. _1 Erik, Kontrollör v. Aktieb, Sthlm s Spår- ~ 50, (J. vägar, Danderydsg, 4, O. _. J. V., Kafeidk.a, Kammakareg. 22 & 24, _1 J. R. A., 1:0 Kontrollör i Tullv., Tim- Va. mermansg. 29B, Sä.; tlf Söder _1 Axel, Kakelugnsmakare, Birgerjarlsg. _1 Oscar, Koppar-, block- o.plåtslag.,hornsg. 961JI, Va.; m Norr vid n:r 89, Sii.; bost. Högalidsg. 54, Sö. _, G. A., Kammarvaktm., K. Slottet, St. _1 Fanny, Korresp., Tomtebog \ Va.; _1 G. Emil, Kamrer v. Sthlms Gasv., Rör- tlf Vasa strandsg. 421I, Va.; tlf Vasa _2 Louise, Kostym- o. Syatelje, Fru, Brunke- _2 Harald V., Kamrer, Ombudsman för Allm. bergsg. 9 n. b., (J. Valmansf'örb. för Sthlm, Banörg. 21, _3 Aug. Emil, f. d. Källarmäst., Storg. 3 1, O.Di; tlf 73581, kontoret m 12757, O.; tlf , Norr o. Rindö 16. Norr ' Ernst A. L., Källarmäst., Upsalag. 11, -, K., Kamrer, Sit Paulsg. 16, ss. Va.; tlf Norr _2 K. Ad., Kamrer, Roslagsg. 41 III, Va.; tlf _1 G. E., Källarmäst., Sigtunag. 15, Va. Vasa _1 P. M., Källarmäst., Döbelnsg, 69 1, Va.; _.2 Nils, Kamrer, Torstensonsg. 7, O.Dj. _. Teodor, Kamrer, Scheeleg. 15, q.. tlf Vasa _, Axel L., Köpman, Nybrog.. 14 A, O.; tlf -' V. O. P., Kamrer, Storg. 44 ' t., O.DJ. 1479, Norr _. H. R., Kapton, Linneg. 86, O.Di _, Elias E., Köpman (speceri- o. delikatess-), _, Adolf, Kassör, Stockholms stads arbets- Mjölk- o. matvaruaffär, Grefg. 27, O.Di; inrättning, Sö.. tlf Norr 7716; bost. Skeppareg. 39, -"Alfr., f. d. Kassör, Grefg. 22 n b., O.Di O.DJ.;tlf _, G. Wilh., Kassör v. Rik.sb. Sedeltryck., _3 G. V. K, Köpman, Odeng. 74 n. b., Va. Grefg. 37, O.Di; m Osterm, " J. E. E., Köpman, Birgerjarlsg. 41 B, (J. _. John Oscar, Kassör, Kapellgr. 6 B, Sö. _1 P., Köpman, Vanadisvägen 41, Va. _, P. Ansh., Kassör, Stadsgården 18 1 t. h., _1 Rex, Köpman, Tomtebog. 32, 1/2 tr., Va. so., tlf _2 K. A., Lagerbitr., Timmermansg. 31, Sö. _, Elsa, Kassörska, Birgerjarlsg. 33, (J. _2 Waldemar, Lagerförest., De gamlas väg 9, _I Sofia, Kassörska, Maria Trappgränd 7, Sö.; Enskede. m Söder Petterson, Axel, firma, Likkistfabrik o. _1 Tyra, Kassörska, Tomtebog. 50 II, Va.; tlf begrafningsbyrå, Högbergsg. 27 B', Sö.; Vasa tlf 5274, Söder (inneh. Gordon _I A. Edv., f. d. Klädeshandl., Karlbergs- Brolin. bost. Högbergsg. 27 BIl, Sö.). vägen 69, Va.; nr Vasa ttilia, Linnesömm:a, Vidarg. 9, Va.; tlf _2 C. G., f. d. Knappfabrikör, Villa Kullen, Vasa Saltsjöbaden. _, Anna M. K., Lärar:a, Rådmansg. 86, Va. _2 J. M., Knappfabrikör, Malmskillnadsg. _. Augusta, Lärar:a, Smålandsg. 38, C.; tlf 19 A, C.; tlf Brunkeb Brunkeb _, & Co, Carl, Kol- o. Koksaffär, kontor Val- _2 Eli!), Lärar.a, Slöjdskolan, Alf sjö ; tlf hallavägen 94, Va.; m 80846, Vasa Örby _2 Elsa, Lärar:a, Djurgårdsslätten 24 II, _1 E., Konditor, Drottningg. 104, Va. O.Dj. A.-ä. SVENSKA M ETALLVER KEN MÄSTs~R:n~~~EåL~~~;~.N 22

19 '\ Pettersson. 821 l Pettersson j-~:petter~on j 3 Petersson j--:-.pettersson j 2 Petterson; 3 Petersson ;-- n) :.' A Peterson j5 Petersohn j 6.Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersohn j 6 Peterzon. -l.ester -',V., Lärar-a, Fil. kand., Kammaka- _!l E.Gottfrid,Musikfanjunk.,Stureg.44B,0. reg, 35, C.' -, C. E., Målare, Badstug. 421, Sö.; ur. _!l Hilma Victoria, Lär.a, Fröken, Östgötag. Söder ,16, Sö... _2 Nils. Målarmäst.,.Jungfrug. 3, O.; "bost, -,-, Maria C., Lärana v. Brummerska skolan, Sibylleg. 20, O.; tlf Osterm Tomtebog. 6 BlIl, Va.j tlf Vasa _!l Zach., Målarmäst., Drottningg.l02, Va.; _1 Minni,e Lärar:a, Kammakareg._ 35, C. tlf Norr lgam.. Lärar: a, Torsg. 21 Z, Va. _!l & Nilson, Möbelhandl., Sveavägen 50, C., _l C. William, Läroverksadj., Nytorgsg. o. s. g. 48.'.' 19 AIU, Sö. '.. _1 F. A., Navigationslär., Uplandsg, 69}' Va. _s, Johan P., Läroverksadj., Sibylleg. 75 1V, O. _s Lars, Nämndeman, Gullvifvan, Gröndal,. -, Henning, Löjtn., Villa Skogshall, Stråk- Liljeholmen. ' vägen, Råsunda; tlf Rås _3 Helga, Oldfru å Karlbergs slott, Sthlm -' Oscar B., Löjtn., Roslagsg. 15 III, Va.; tlf. 21j tlf 15657, Norr , Nor} ' _1 Elias, Optiker, Torkel-Knutssonsg. 35, Sö. ~. Ingemar, Major, Chef,för Djurgårdskom- _1 A. M.,. Paraplymak., Srt Paulsg. Z.B, ss. l'. missionen, Dalag, 40 II Va. _2 Juno, Parfymaffär, Hornsg.74 B, Sö.; j -' Julius, Major, Linneg. 6 v, O. tlf Söder ankn. _8 Axel 1h., Mll-skinist, Rörstrandsg ' A. W., Pianist, Roslagsg. 15, Va. ö. g", Va.; tlf Vasa Petterssons, Jolm, Pianofabriks A B., _2S, Glistaf,. Maskin-.. o. Yerktygsageptur, Pianinon, Banerg, 25, 0.Dj1; tlf Norr. Villa Neptuni, Orby, Alfsjö; tlf Örby ' 185. _i Alfred,.Med. dr" Professor i hygien V'I Gust. Pettersson & Co:s Aktieb., Piano-,. Karel, Inst., Scheeleg. 10 1v, C. magasin, Malmskillnadsg. 13 1, C.; tlf _8. Agda, Medicinalrådinna, Kammakareg Norr )., c.;tl! , _l Amanda,Mejeri,o.matv.-affär,Linneg.8,0. _l P. E., Pianostämmare, Luntmakareg. 9, _IS, C:, eft. (E.. Andersson) Mek. Smides- o. C.; tlf Brunkeb '... '. 'Reparationsverkst:, Bollhusgränd 6, St. _!l Gustaf, Plåtslagarmäst., Grefg. 52; O.Dj:; _1 & Kinnanders Mek. verkstad} Firma, verkst. s. h., tlf 'Folkungag. 16, Sö.; tlf 8217, Söder _s Carl J. A., Postexp., Uplandsg. 31, Va Telegrafadr.»Fixtur». _5 Eskil, Postexp., Torkel-Knutssonsg.31, Sö. ' I'P & L d' M _l Panl, Posterp., Malmski1lnadsg. 27, C. etterssen un.qvists ~k. verkstad,. _1 Bror Ka l Postmäst. Katarinavågen äll" spec.:. remskarfnmgsmaskmer o. rem-.' r S '", hakal'l Koeksg. 35A, Sö.; tlf Söder _!l Ant~!,'Posttjänsteman, Västmannag.13III,.' _1 & Lundqvist" Metallfabrik, u:la Brog. Va.; tlf Brunkeb ,,C.; tlf Norr ' Fritz, Predikant, Smala gr. 5, C. _!l Pontus, Metalltrådsfabr. (f. d. Axel Fors- _8 Albert, f. d. President, Villa Vretås, Vasa-,. blom),.årtillerig. 3 (hörnet af Storg.), vägen, Lidingö Villastad;tlf Lid:ö 410. o. O.Dj.; tlf Norr 117.~2.. _8 Walfr., Professor' vid Tekn. Högskolan, -1 Ivar, JI,Ijölkhandl.,Bellmansg ö. g., ss; Norrlandag -.24Ill, C.; tlf tlf 13471, Söder 134. _l GustafF.H.. Radiotelegrafist,Rörstrandsg.,_IS., Mjölkhandl.,Uplandsg. 38, Va.; tlf 341 ö.. g., Va.; tlf Vasa Vasa _l Ejnar, Rak- o. frisersalong, St. Vattug.,~IS, Ebba, Eftr.,Modeaffär (inneh, Ulga Tall), 5 A, C.; tlf Norr Observatorieg. 5,.Va. -' Sven Ivar, Represent. föl' Nya Dagligt _l Wivi, Mode-, Hatt- och Pälsaffär, Teg- Allehanda; tlf 5874, Norr' 4383; bost. nersg. 4, 'Va.; tlf Norr Torgg. 3 B, Tellusborg, Midsommar-, _1 E. A., Modist, Sibylleg. 10, O.; tlf Norr kransen; tlf Aspudden _!l Axel,Reseffektfabrik,Aktiebolaget,fabrik, _1 Eli,.Motorcykel- o. Veloolpedaffär, Bir-. kontor och partiförsäljning Handtvergerjarlsg. 9, c; tlf kareg. 4, G.; tlf 30505, Norr. 1866,8;._10. F., f. d...murare, Långbrodal 80, Kon- verkst. Dir. W. C. Widing., sterud, Alfsjö. _l C. 1., Revisor i Riksräkenskapsverket, _1 Erik, Musiker, Hornsg. 114, Sö. Mosebacketorg 8 1,.sö.; tlf Söder OLSSON & R OSENLUND, SE ANNONSER, pa J<ARTA.N

20 822 Pettersson. l Pettersson;~2.Fetterso-n;-3.l.\;tersson-;-- rpetfersson-;~2-.fetters-oii;-3petei ss~on;- 4 Peterson; 5 Petersolm ; 6 Peterzon. 4 Peterson; 5 Petersolm; 6 Peterzon. -' K. W., Revisor, Torsg. 45, Va.; tlf Norr _1 C., Smed.Bollhusgränd 7,St.;tlfBrunkeb. ~~. Mtl _1 C. V., Ritare, Florag. 19, O. _1 C. A., Smed, Krukmakareg. 2 1, ss. _1 Edvin, Ritare, Dalag. 33 1, Va.; tlfvasa -' Alfred, Smides- och mek. verkst., S:t Paulsg. 17, Sö.; tlf Söder 13458; bost. _1 A. F., Sjökapten, Hornsg. 52 III, Sö.; tlf Högbergsg. 35, Sö.; tlf Söder Söder 102 Il... _1 C. G., Smides- o. reparationsverkst., Fle- _1 A. G., Sjökapten, Sibylleg. 10, O. mingg. 60, C.; tlf Norr 22488; best, _3 Alb., Sjökapten, Folkungag. 93, Sö. Inedalsg, 7 A, C.; tlf ankn. _2 F. Vilhelm, Sjökapten, Renstjernasg. Petterssons E. J. Smides. & Mekaniska Q 27 1, S~:.".. Verkst~ds Aktiebolag, L:a Badstug. -: Gust,af, SJoka~.~~m, 8odermannag. 14? So. 11 & 13, Va., samt Petersborg, Sundby- - L. ex., f. d. Sjökapten, Margaretavägen berg. 'I'illverkn. af allehanda Smiden, 72, Enskede. Maskin- Järn- Grorplåt- och Metall- _1 O. F., Sjökapten, Västinannag.fiä", Va.; arbeten.' Telef~ner: Stookholm, kontlf 'toret 5 28 Norr 4123 verkst ~ S:' ~jök~pten, Roddarez. 10, Sö.. ankn., No~r Telefoner: Sundby- - Sigrid,.mneh. ~kand. Skovarumagasrnet, berg, kontor o. fabrik, tlf Sundbyb. -' Flemlngg. 20 A, C.; tlf No~r o Se annons å kartong C.. O., Skohandel, L:a Nyg. 20, St., tlf sid a. Norr 14206; bost. St. Nyg. 21, St. _IS, Otto, Smides- och reparationsverkst., _1 B. E., Skohandl., Ol?fs~. 5, C.; tl~ Norr Klara Vattugränd l, C. t4782; bost. Fylgiavägen Ösby ; tlf Djursh, , DJursh.- _1 E. A" Snickarmäst., Söder Tavastg. 38, Sä.; tlf -' Carl A., Skohandl., Brunkebergsg 4, C.; _1 J. G., Snickarverkstad, Pipersg. 12, C.; tlf Norr tlf Norr _1 G. l'!.:' Skohandl., Kammakareg. 35, C.; _1 J. A., Speceriaffär, Riddareg. 21, O.D).; affärer Kungsg. 58, C., o. s. g. 66. tlf Norr _2 Anna C". Skol!örest:a, Prästgårdsg. 16 1II, _1 C. Axel, firrha, Speceri- o. Viktualieaffär, I So.; tlf Bondeg. 41 A Sä. 1 Ester, Skolkökslär.a, Nytorgsg. 24 IIl, Sä.;, tlf Söder IP tt A t S diti ff" _I J. K, S.komakare, DÖb.elnsg, 21 1II Ö. g., eblerso.nts'l"k n on, V!?et l lo p nsa kh ar, spec 6 : 1 v:. tlf B' k b 2276 oms el' o ar o. ax er, ac usgr., _1 Kart, Skom~~~r:. (spe c.' sportskodon), St.; tlf 22576, Norr Nybrog. 41, O.; tlf Norr I _2 John, Skro t-, butelj- o. metallaffär. Götg, -' John, Sport- o. Velocipedaffären, S:t Nyg. 50, Sä.; tlf 23375, Norr 30519; bost. 13, St.; tlf 21670, Norr Svarteng. 5, Sä. _. _1 C. M., f.. d. Stadsbud, Grefmagnig. 16 IlI -' Edv., Skrädd., Storg.48, O.Dj.; tlf Norr ö. g., O.Dj.; tlf Osterm _3 Eugen, Stationsskrifv., Tomtebog. 25 II1, 2 G. A., Skrädd., Upsalag. 18, Va. Va.; tlf Vasa _1 J. P., Skräddare, Upsalag. 16', Va.; tlf _1 K, Stilgjuteri, G:la Brog, 35, C.; bost. Norr Upsalag, 13, Va. _I K. V., Skräddare, Blecktornsgränd 12, _3 A. W., Styckjunk., Ammunitionsfabr., So.; tlf Söder Marieberg, C.; tlf Norr ' Reinh., Skräddare, Riddareg. 9 B, O. -' Ernst, Styrman, Klovegränd 5, Sö. P ett ersson, Carl Axe, l Sk "dd. ra en, H l _3 Annie S. M., Sånglär.a, Engelbrektsg. err con- 6 A II O.: tlf Norr tektions- o. Her; ekiperingsaffäl',kungsg. _1 C. Aug., Tagelspinnori, St. Glasbruksg. 52,.?; tlt ,xorr i53 2~? Norr 560, 40, Sb.; bost. Högbergsg. 10, Sö.. o. Gotg. b, So.; tlf 7121, Söder 34851; _1 Alice, 'I'andläk., Nybrog. 14 A, O.; tlf b,ost. Fredrikshofsg. 10, O.Dj. Se sid. 1479, Norr (j39. _2 Beda, Tandläk., Götg.21, Sti.; tu 12380, -' H. J., Skrädderi (Herr- o. Dam-), Up- Söder landsg. 43, Va.; filial Observatorleg. 3, -< Georg, Tapethandl., i firma Rudolph Va.; bost. Lidingö villastad. Björklund & Co, Karlbergsvägen80, Va. JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ I S H A. M N G A.T A. N I S -~

_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g:

_2 Erik J., Rpdaktör, Riddareg.35 & 87, O.Dj. _2 And., Tjåuetem. i Sv. Turistfören., Birgerjarl~g: 806 ~ Oxelgren. G. Bä. Oxelgren -Palm. E., Ingenjör, Prästgårdsg.25, 1 Palin; 2 Pallin; 3 Pahlin. Oxenstierna, V. H. G., Frih., Sjökapten, Kata- _2 J. O., Grossh., firma Stockholms Kolimrina Bang. 42 Al,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer