V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg."

Transkript

1 Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar. Wadströrn, C.B.J., e. o. Hofr.not., n. Kl. V. Vaccinationsdistrikt: Kyrkog. 14 A. l:a innefattande Storkyrkoförsaml. och Kungs- A. E. A., Hofsekr., Kh, Bergsg. 18 Jf ; tel. holmen ; vaccinatör: föl' staden: Scholander, le h 619 c. '1'., Skomukareg. :JO: för Kungsholmen: ungs.. Kronprinsessan Lovisas vårdanstaltför sjuka C. M., Huseg., Kh. Handtverkareg. 34 B. barn vid Polhemsgatan. S., Kafsinneh., Viirtal1. 2:a ~~~;';;a~,~;: ~~:O~f:~;~~;:83I g s. r; vaccinatör: n, Komminister, n. Olofsg. 2 A. 3:e Jakobs, Johannes' och Östermalmsförs. med Adolf, Kongl. Sekret., Blasieholmsg. 4 BH. Djurgården; vaccinatör: Nordlund.J., ö.!ud Jean, Kontorist, Kh., Hundtverkareg. dareg AJv. 4:e Mar-ia och Katarina förs.; vaccinatör: Lagergren, D. J. E., för Maria förs: s. 'I'immer- Carl B. S., 'l'jenstem. i K. J ernv.-styr., mansg. 2S(Eolksko leh uset); förkatarinarörs.: n. Klara Vestra Kyrkog. 14 A ". v:~erno;~~~~~g'fg~~iggår efter särskildt till- O. V., Utskänkningsförcst., Södra Blasickännagifvande i Stockholms Dagblad vanligen holmshamnen 2. under månaderna April-Oktober. Animalvaccin Vmring, Alf, Fotograf, n. Mäster-Samuelsg. 71. tillhandahålles, så längt tillgången medgtfvcr, W CI G h K h l 12 t under vacctnatdoustiden, pä Helsovårdsnämudens eern, 1., rossn., ungs o msg, ; r.. bvrå Telegr:adress: Wernbart Wachtmeister, Elisabeth, Enkegrefvinna, W., Ingeniör, Ekonomisk och teknisk råd- Statsfru, n. V. Trädgårdsg. 13. gifvare för Fa b ri k s -, M ag asin s- och S. L., Fröken, ö. Braheg. 51. Vattenkraftsanläggningar, uppgör F., Grefve, Generaldir., n. Strömg. 24. förslag och beräkningar till, leder och H. Hison, Grefve, Generaldirektör o. Chef kontrollerar utförandet samt verk stä 1- för Statskontoret, n. Strö mg. 24. ler uppskattningar af sådana anlägg- K. A., Grefve, Kapten, ö. Banerg. 7. ningar. Biträder som sakkunnig vid C. H., Grefve, Kassör iriksb.j Osterrnalms- häradssyner för vattenverk. Kontor o. g. 18. bostad ö. Styrmansg. 12 ' ; r. t H., Grefve, f. d. Landshöfding, Blasie- Kontorstid Mottagning holmstorg 11 n. K. A., Kassör, s. Ostgötag. 19. C. G., Grefve, f. d. Löjtn., n. Dalag, 22. J., Med. dr, Professor vid Karol. inst., A. W., Grefv e, 2:dre Sekreterare i Kg!. ö. Birger Jarls g. 16". Mottager sjuk- Utr-Dep., n. V. 'I'rädgårdsg. 13. besök söknedagar 1/23-1 /24 e. m., under Fritz G. H:son, Grefve, Löjtnant i För- sommaren söknedagar f. m., sta Svea Art. Reg., ö. Torstensonsg. 4. sjukbud om möjligt före 9 f. m. Wac1din, A. C., Husegarinna, ö. Artillerig. L. M., Rektor, ö. Sibylleg. 13 IV, träffas 15. i Högre Lärarinneseminariet Ö. Rid- - Pauline och Bernhardina. Musiklär.or, dareg. 5 J, tisdag och fredag kl. 2-3 utföra dansmusik, ö. Artillerig. 15. e. m. under läseterminerna ; rikst Vacuum on Company A.-B.. n. Drottningg.3. Wrernbaum, Sophie, n. Holländareg, 21 A. Waddfubrik-Åktiebolaget, Stockholms; Fa Warmberg, J. A., Hotellv. (Hotell Brunke- \ brik o. kontor Liljcholmen, disp. Gu- berg), n. Malmskilnadsg. 23. staf Behmer. Wrerner, C. A., Polisöfverkonst., st. Prestg.13. Waden, Herman, Pastoratsadjunkt, s. Svar- Wrerner, Ninian, Redaktör, ö Skeppareg. 46. tens g. 8 B. Wtcrnmark, H. A., Enkefru, ö. Karlaväg, 42. Wadlund, C. R., Guldsmed. ö. Styrmansg Wmsström, Alexis, Handelsres., ö. Grefg Gust., (f. d. Nilsson & Lindström), Sy- Wresterberg, Amanda, Enkefru, n. Kunghehörsaffär, n. Drottningg. 73 C, bost. stensg. 3. n. Helsingeg. 3. Wagner, K., Agent, firma K. Wagner, n. Wadstein, N., f. d. Fabriksidkare, s. Götg. Norrlandsg, 22; a. t. 75, r. t Fr., Bokh., n. Rådmansg Aug., Grossh., n. Kammakareg. 35 I. - G., Bokh.. ö. Grefg C. N. T., Tjenstem. i Riksbanken, s. Götg. O. G., Bokh., ö. Kommendörsg Richard, Direktör, ö. Stureg. 36; a. t.1l7 99. Wadsten, C. G., Bokh., Kh. Flemingg. Il. A. R., Enkefru, Kh. Handtverkareg. 14 A. J. L., Bokh., Kh. Flemingg. Il. T. M. C., Enkefru, ö. Kommendörsg Maria, Enkefru, Kh, Flemingg. Il. N., Fru, ö. Nybrog C. G., Handl., n. Mäster-Samuelsg. 36. Olivia, Fru, ö. Grefg. 8. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 556 Wagner--:- Wahlenberg. Wagner, Fredr.,Grossh.;maskinerförbok-och Wahlberg, Karin, Gymnastikdirekt., n. Jostentryckerier, bokbinderier och kar- hannesg. 22. ' tongfabriker; tryckeriutensilier alla slag - A. L. M., Handelsidk:a, Kh. Handtversamt papper en gros; engelska gas- kareg. 41. och fotogcnmotorer, n. Norrlandsg. - S. A. E., Handelsidk:a, n. Regeringsg. 37, 22, kontor och lager n. Vasag. 42. bost. n. Döbelnsg. 9. ' - Karl, Grossh., ö. Gref-Thureg A. W., Handl, (spegel m. m.), st. St. - H., f. d. Litograf, s. Bränkyrkag. 74. Nyg Jul., Målare o. Tapethandl. n. Norr- - C. G., Handl., n. Kungstensg. 46; a. t. landsg Walfr., Prokurist, ö. Gref-Thureg. 29. Gustaf, Handl., bostad o. kontor samt - Erland, ö. Skeppareg. 40. ångfabrik för raffineradt kok- o. ister- Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelje, Afdel- flott, s. Krukmakareg. 13; r. t , ningskontor, n. Vasag. 4. a. t Vagnuthyrnings Aktiebolaget, n. Barnhusg. - Herman, Handl. (bosättningsartiklar), n. 6j r. t. 4380, a. t Surbrunnsg. 10 III. Vagt, Chr., Grossh., v. Konsul, ö. Linneg. 80; - B. A., Hotellvärd:a, n. J akobsg. 26. a. t Anna T., f. Bergström, Hårfrisörska, n. - E. Hj., Grossh., deleg, i firm, W:m Gre- Klarabergsg. 33 n.b.; a. t vesmiihls Ettr., ö. Linneg E. C., Ingeniör, ö. Kommendörsg. 34. Wahl, A., Hattmakare, s. Mariag. 16 B. - F. ~., Kamrer, n. Vestmannag P. C. A., Lifförs, insp.. st. Prestgårdsg F. O., Kapten, n. Rådmansg. 65. Wahlberg, F. A., Bankdirekt., n. Vestman- - R. D. E., Kapten, ö. Skeppareg. 60. nag C. F., LanJtbrukare, n. Johanneeg. 22 n. h. - F. R., Bankkamrer, n. Vestmannag F. E., Lokomotivförare, n. Vestmannag. - Axel, Bergsingeniör, n. Tuleg W. E., Bleck & Plåtslagare, n. Jakobs- - Elsa o. Lilly, Lärarinnor v. Brummerska bergsg. 40. skolan, n. Johannesg. 22 n. b. - Thure, Blomsterhandl., n. Regeringsg. 45; - B. A. 'I'arras-, Löjtn., ö. Valhallaväg. 53. a. t ; rikst. 1663; handelsträdg. - J. A., Mjölkhandl., n. Frejg. 34. Gröndal å Djurg.,bost.n.Malmskilnadsg. - E. M., firma; Modehandel s. Hornsg AII. - W. Alb. K, Målare och lackerare, n. - E. A. K, Bokbind., n. Roslagsg. 10; bost. Mäster-8amuelsg. 55. n. Surbrunnsg Hj., Polisöfverkonst., n. Dalag & Co, Bokförl. Thule,' n. Bryggareg. 6 B. - Rob., Regissör, Kh. Flemingg. 7. r. t. 4505; bost. n. Kungstensg. 46 m. - Herm., Roteman i 12. roten, s. Borg- - Erik, Civiling., n. G:la Kungsholmsbrog. mästareg ITJ;tel. Brunkeb N. A., Vaktm., (Öfverintendentsemb.), n. - Hj., Detektivöfverkonst., n. Dalag. 46 u.b. Drottningg Cecilia M., Enkefru, n G:la Kungsholms- - P. A., Vaktmäst., st. Mynttorget 4. brog. 52 III; tel...brunkeb. 2G6. - J. W., Verkmäst., Kh. Hjärneg, 1. - Fanny, Enkefru, Ostermalmsg, 49 B J. - A. Leopold, Ängfartygsbefälh., s. Svar- - S. C. V.. Enkefru, ö. Tyskbagareg. 9. tensg, 8 AllJ. - Tar~as-, Sophie, född Virgin, Enkefru, ö. Wahlbom, Anna, E),nkefru, n. Tegnersg. 2 A. Radmansg V. E., Handl., Ostermalmsg L. J., f. d.fabrikör,kh. Handtverkareg Magnus, Kontorsskrifv. i Jemv.-styr., n. - Ingeborg, Fru, e. Postsparbanks biträde, Regeringsg. 59. s. Sot Paulsg A. O., Fröken, Lärarinna, s. Hornsg K. M., Fru, Ö. Birger Jarlsg Ellen, Lärarinna vid Brummerska skolan, - Alida, Fröken, tjenstg, i k. Statskontoret, ö. Braheg. 51 II. Ö. Kommendörsg J., Skådespelare, n. Munklägersg A. S. W., Fröken, n. Kungsg W., Styckjunkare, ö. Ärtillerikasernen. - Therese, Fröken, ö. Gref-Thureg. 34 B. Wahlborg, Frithiof, Zinketsare, Kh. Fle- Sophie o. Erika, Fröknar, st. Köttorget. 6. mingg C. A., Fältskär n. Malmskilnadsg. 38; Wahlen, se Wallen. a. t ; meddelar massage. Wahlenberg, Anna, Författar:a, Norrtullsg C. R, Fältskär o. Massör, n. Lästmakareg.8. - Otto, Tapetserare, n. Norrlandsg Gunnar, Grossh., ö. Strandväg. 41, firma Säng- o. sängklädesaffär, n. Mäster Gunnar Wahlberg. Kontor n. Kardu- Samuelsg, 10. ansmakareg Eva, Ofversättarinna, Norrtullsg. 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Wahlenius- Wahlenius, G. W:m, verkst. Direktör i Svenska Centrifug-Akt.bol., ö.biddarcg.aö". - se äfven Wallenius och Walenius. Wahlfors, Alfr., Expeditör, ö. Styckjuukareg. 7. Wahlgren, Axel J., Bokh. i Jernvägsstyr., n. Upsalag. 16 IV. C. Rob., Direktör, s. Götg. 39; a. t. 3494, r. t A. M., Enkefru, ö. Karlaväg Götha, Enkefru, ö. Grefg. 6 m ; tel. Osterrn, Josephine, Enkefru, ö. Riddareg. 49. F. O., Flaggmaskinist v. Flottan, Kastellholmen 1 B. E. H., Flaggunderofficer, Kastellholmen 2 C. & Cedergren, Grosshandelsfirma, inneh. Ernst W. Feychting, kontor st. Vesterlångg. 64; a. t. 2889, r. t J. A. H., Gymnastikdirektör, Ö. Strandväg. 13. Anna, Handelsidk.a, Ö. Humlegårdeg F. G. W., Handl., Ö. Humlegårdsg C., v. Häradshöfd., Kronofogde i Svartsjö fögderi, Ö. Grefg. 25 IlI.; tel. Osterm H. R., e. o. Kammarskrifv., n. Tcgucrsg J. A. S., f. d. Landtbr., S. Östgötag. 33 II. - O. :B']" Lokomotivför., n. Uplandsg A. C. K.. Modist, Ö. Kommendörsg J. E., Telegrafassistent, s. Södermannag. 9 A. Gustaf, Tjenstem. i Allm. Lifförsäkr.-bol., n. 'I'egnersg. 2 A. J., Urmakare, s. Tjärhofsg. 10 '. C. E., Akare, Il. Marquardsg, 6. - se äfven Wallgren. Wahl holm, J. A., Skräddare, (inneh. af firma Otto Asplunds eftr.), s. Götg. 22, bost. s. Hökens g. 9; a. t Wahlin, se äfven Wallin. Wahlkvist, se äfven Wahlqvist. Wahlman, L. L, Arkit., Ö. Nybrog. 49 lij ; r. t. 2636; a. t C. W., Ingeniör, Ö. Sibylleg. 73. Carl G., Kontorsskrifv., s. Folkungag. 6D. Lotten, Paraplymakare, n. Jakobsbergsg, 19. Firman inneh:s af Fru E. M. Ch. Leiste. -s, P., Snickerifabriks Aktiebolag, Gefle, filialkontor, lager och försäljning n. Bryggareg. 31; a. t. 4078, r. t Hähnel & Co, st. Slussplan 63 B. Import af Stenkol, Coks, Eldfast Tegel, Oljor, Gjuttackjern. Export af Jern och Stål: r. t Telegrafadr.: nmangan». se äfven Wallman och Walman. Wahlström. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 1 W ahlqvist; 2 Wahlquist. 557 _2 Vilh., Apotekare, Sekr, hos centralstyrelsen för Sveriges frivilliga skytteföreningar, n. Rådmansg. 73 I; r. t Alfr., Bokh., n. Smålandag. 26 A. _, C. E., Bokh., s. 'l'avastg " E. Wilh., Bokh., st. Osterlångg. 28. _I Albin, Cigarrhandl., Innebafv. af firman Hollänclska magasinet, n. Hötorget 6; a. t. 54, bost. s. h. Import och försäljning af cigarrer sarnttobak och snus. _, S., Fröken, st. Skeppsbron 26. _2 A. W., Grossh., Ö. Gref-Magnig. 6; kontor st. Svartmang. 6; kommissionslager för Rydboholms aktiebolag, Skandinaviska gummi-aldiebolaget samt Karlskrona hattfabriks A)tiebolag. _2 E., Handl., st. Osterlångg. 28; spec.- o. viktualieh. s. h. _, P. V., Kamrer, ö. Karluvåg. 18. _.l L. F., Målare, Ö. Linneg. 44 O. 46 TI ; a. t _l N., Målare, s. Götg. 34. _I Victor, Skrädderidk, ö. Skeppareg. 12. _I Theodor, f. d. Syssloman, Kb. Flemingg. 16 B. _, & Co, S., Urmakeriatfär, n. Harang. 20 B. Inneh. Robert Engström; a. t _, J. J., Vaktm. (Sthlrns Handelsbank), st. Kornhamnstorg 4 lv Wahlroth, Othilia, Enkefru, Fö.restånd:a för Katarina Barnkrubba, s. Ostgötag. 47. Wahlstedt, Gösta, Bokh., Kh. Handtverkg Agnes, Enkefru, n. Rensg. 12. _ H., Kakel.vmak., ö. Sibylleg. 20; a. t A. J. G., Med. lic., Bataljonsläk., n. Lästmakareg. 27 B, mottagn. hvard, 1/23-- 4, sönd. '/210-1/011. Wahlsten, Aug., f. d. Bruksförvaltarc, n. Kungsg. 18 II. - A. P., Husegare, s. Skåneg. 1. Wahlström, Eclv., Agent, Ö. Braheg Rudolf, Apotekare, ö. Skepparcg K., Bagare, Norrtullsg Maria, f. Wennersteen, Barnm., n. Malmskilnadsg. 41 B, n.h. - Ernst, Bildhuggare, s. Frsdmansg. 6 B. - C. A., firma Skandias bokförlag, expo n. Brunkebergstorg 12; bost. Sundbyberg. & Widstrand, Bokförlägg., n. Brunnsg. 6; rikstel. 3622, a. t P. K., Bokförläggare, ö. Gref-Magnig. 15;\ a. t ; kontor n. Brunnsg. 6 Hugo, Bokh., n. Rcgeringsg F. E., Cigarrhandl., Ö. Sibylleg. 25, bost. Ö. Sibylleg E., Enkefru, Ö. Artillerig. 8. _ Emma, Enkefru, n. Regeringsg. 95 A. - M. Ch., Enkefru, n. Teknologg. 5. SVEA. 13 Drottninggatan.

4 558 Wahlström-; Vallenfln. Wahlström, S..M:.. K, Enkefru, ö. Artilleri- Wahlström, Leon., Vinhandl., n. Bryggare. g. 5; tel. Osterm g Theråse, Enkefru, ö. Gref-Magnig. 12. G. A., V~ginspekt., ö. Kommendörsg, 33A. - Lydia, Fil. d.r, Studierektor, n. Johan- - C. A., Akare, n. Surbrunnsg. 42. nesg. 22 1V ö. g. Wahlund, C., Bruksegare, ö. Grefg. 26!TI. - A. 1., Folkskolel., n. Vegag. 9.. & Grönblad, firma; kontor st. Kornhamns- - H.A.o.E.M.,Folkskolel:or,s.Götg.59&61. torg 61"; a. t. 1135, r. t Ottilia, Folkskolelär.a, n. Bryggarcg. 16. E. A., Grossh. (firma Wahlund & Grön. - S... L., Fru, ö. Gref-Magnig. 15 1I; tel. blad). s. Svedenborgsg. 2. Osterm C. A., Postexped., Kh. Bergsg A. M., Fröken, n. Barnhusg. 10. Wahn, Max,' Gravör, Kh, Pilg. 2t>n.b.. - A., Galanteriaffär, st. Vesterlångg. 21. Wahren, H., Enkefru, ii. Kommendörsg Fritz, Godsegare, ö. Narvaväg. 7. Wahrenberg, A. L., Handelsid.ka, ö. Grefg Alexis, Grossh., kontor o. lager n. Re- Wahrgren,C.J.,Kontorist,n.Jakobsbergsg.38Il. geringsg. 95; a. t , r. t B. L., Lagermäst., n. Jakobsbergsg. 83 Ill; - Harald, Grossh., n. Regeringsg. 95 A. tel. Brunkeb, o - Anna, Handelsidk:a, st. Vesterlångg. 21, Wahrolön, E. V., Handl. s. Asög. 58. bost, n. Uplandsg. 9 A. Valdan, K, Handl., n. Lästmakareg C. E., f. d. Handl., s. Hornsg. 45. Valde, Gust., Bergsingeniör, n. Holländare- - C. G., Handl. (läder-), n. Drottningg. 75; g. 23 m. bost. n. Vestmannag. 48. Walden, Waldemar, Kontorschef, ö. Val. - H., Huseg., s. Fredmansg. 6 B. hallaväg. 191v; r. t H. K., Inspektor, n. Malmskilnadsg-. 41 B. - A., Lokomotivförare, Kungsholmsg Ellen, Kassörska,n. Regeringsg. 95 A. - se äfven Wallden. - il A., Kommissionär, kontor st. Trång. Waldenström, E. V., Banktjenstem., s. S:t sund 10 o. n. Beridarebansg. 12; bost, Paulsg. 24. n. Luntmakareg L. Einar, Civilingeniör, Förest. för Elek- C. V. F., Korgfabrikör s. Hornsg tro Aktieb. Magnets filial; bost. Ö. Rid- S. F., Korgfabr., bost. n. 'l'egnörsg. 38, dareg. 15 III; a. t bodaz n. Lästmakareg. 27 B o. n. Drott- - H., Enkefru, Blasieholmsg. 4 B". ningg. 30. _I Joh., Jur. kand., e. o. Hofrättsnot., Ö. - Charlotte, Landskapsmål:a, n. Harring. 13. Rådmansg. 6; a. t A. W., Lokomotivförare,Kh. Flemingg G. F., f. d. Kapten, n. Saltmätareg Clara, Lärarinna v. Brummerska skolan, - P., Lektor, Ö. Rådmansg. 6; a. t s. Mosebacketorg 6. - Esther, Lärarinna, s. Svartens g. 8 B II. - Carl H., Maskiningeniör, s. Tjärhofsg. 4C. - H. G. J.. 'I'eckningslårana, n. Saltmä- - A. B. Erik, Med. kand., Underläkare, Kh. tareg. 5. Flemingg Ernst, Tjensteman i K. J emv.styrelsen, - Chr. Am., Modehandl:a, n. Holländareg.7. Ö. Riddareg. 15 m. - Erik B., Platsförsäljare, s. Götg. 59 & C. V., f. d. Trafikchef, s. S:t Paulsg L. W., Plåtslag., s. Folkungag. 20 D. Waldin, Nils, Garfvare, n. St. Badstug K. P. F., Sjökapten, S. Svartens g. 3. Waldo, O. A., Tjenstem. i Jernvägsstyr., Ö. - Matts, Skräddare, n. Bryggareg. 25. Styrmansg s Eftertr., Lilljedahl& Ekstrand, Skrådderi- - J. O., Underlöjtn., Ö. Styrmansg. 25. affär, n. Brunkebergstorg A. K. Felix, ö. Styrmansg. 25. Otto,..Skrädderi & Herrekiperingsaffär, Walenius, A. M., Enkefru, Ö. Kommendörsg. st. Osterlångg. 47; tel. Stork. 19, inneh. 12. Fru Hanna Bauer, bost. st. Skärgårds- - se äfven Wahlenius O. Wallenius. g. 15. Walensky, Stephan, Korresp.,ö. Styrmansg.37. E. J., Snickare, st. Svartmang C. T., Sättarinna, S. Götg. 59 o & Bäckvall, Tekn. fabr. Orion, n. Malmskilnadsg. 9. J. V., Vaktm., (Polisdomstolen), inneh. Klara Upplysn.- O. Förmedlingsbyrå, n. Karduansrriakareg. 12; a. t ; bost. n. Frejg. 14 Il; tel. Brunkeb, & Co, Gustaf, Vinhandelsfirma (inneh, af Fru Lisa Wahlström, pp. Fr. Hjohlmanson); kontor o.lager s. Hornsg Valentin; 2 Vallentin; 3 Wallentin. _I O., Agent, Ö. Rådmansg. 8. _2 A. B., Direktör, n. Drottningg. 98. _1 Isidor, verkst, Direktör i olycksfallförsäkringsakt.-bol. Norden, n. Kungstensg. 54. _1 Karl. Fil. dr, Musikaliska Akademiens Sekret., n. Jakobsbergsg. 19 III, tel. Brunkeb Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottpinggatan.

5 Vallentin-WaIJenius. 559 ivalentin;2vailentin;3wallentin. Wallberg & Son Ad., Grosshandelsfirma, iuneh. G. _l Adolphine o. Charlotte Alida, Fröknar, Ö. Wallberg. st. L:a Nyg. 19 & 21; r. t. Stureg, , a. t. 2620, kontorstid 9-5. ~l Albert, Grossh., n. Tegnersg A. L., Handelsidk:a, n. Luntmakareg. 44. _l Alfr., e. o. Hofr.-not., ö. Braheg L. P., Lokom.-för., n. Tegnersg. HS. _l Nils, O:son, e. o. Hofrättsnot., Prakt Wallberger, H. A. E., Läroverkskollega. jurist, Fattigsakförare, mottagningstid ö. Rådmansg. _3. S-'/2 10 f. m., 4-6 e. m., s. Adolf Fredr. Wallbom. A. W., Akare, s. Folkungag. 36. torg 6; a. t Wallden. P., f. d. Fanjunkare vid Fortifika- _l R., Konsul, ö. Kommendörsg. 16; kontor tionen, ö. Kommendörsg.46. n. Näckströmsg Wilh., Godseg., n. Vestra Trädgårdsg.. _l O., f. d. Landtbr., ö. Nybrog. 47 B. 7II. _2 Hugo, Redaktör af»puck», n. 'I'egnersg. - J., Skomak., ö. Bane!:S'. 21 ö. g. t. h. 37; a. t. 15S Jon, Underlöjtn., n. V. 'I'rädgårdsg. 7. -_loskar, Skräddare, n. Uplandsg. 2:; If. - se äfven Waldön. _.2 A. F., Vaktm. i 12 roten, n. Brunnsg.14.. _ Walin, se Wallin. 1 Wallen; 2 Walleen; 3 Wahlen. Walincler, O., Bokförläggare, n, Rådmansg.r : 39 B. -10., Bokh., s. Wolmar-Yxkullsg. 10 A. Wall, Carl Joh., Vallhalla, Haga kungsgård; _l Karl, Byggnadsingen., Kh. Haudtverkapostadress Norrtullsg. 77, Stockholm; reg. 30. kontor och upplag samma plats. Se _l E. M., Fröken, Liktomsoperatris. Ö. Gref- Norrtulls maskinsågeri. Thureg. 5S"; tel. Osterm. 10 SO - C. J. A., Expeditionschef, st. Svartmang. _3 G. W. S., Grossh., Ö. Gref-Magnig. 6 l 16, ing, fr. Tyska kyrkogården I. Wahlen & Block, Gummivaru- och maskin- - Olga, Folkskole.a, s. Ad. Fredriks torg 6. remfabrik, kontor st. Stora Nyg. 7; - Anna. Fru, f. Westfelt, n. Drottningg. se annons sid III. l J. A., Husegare, st. Kolmätaregr Hedvig, Fröken, Ö. Gref-Thureg. 3S. _l C. A., Kammarmusikus, Ö. Danderydsg.ä'". Marie Louise. Fröken, anst. i Förs. A.-B. _l C. Alfred, Kontor, lager o. bost., Norr- Fenix, n. Mäster-Samuelsg. 42. malmst. 4 Ö. g., uppg. AlII. J. E., f. d. Handl., ö. Grefg. 47 '. _2 Frithiof, Kontorsskrifv., s. Kocksg. 54; tel. Oscar, Inspektor, Norrtullsg. 77. Ersta IOS. John, Jernkramhandl., (se sid. 122), n. _l K. A., e. o. Kontorsskrifv, i Jornvags- Mäster-Samuelsg. 42. styr., Norrmalmst. 4 Ö. g., uppg. A III. - Erik, Kassör, Kh. Flemingg. 20 A.-l F. L., Musiker, Ö. Grefg J. 'I'h., Kassör, Ö. Braheg. ::>1. _l Gust. Th., Porträtt- o. Genremålare, ö. - Kerstin, Lärar.a, st. Svartmang. 16. Humlegårdsg. S IV. - Zelma, Skådespelerska, n. Dalag. 44. Wallenberg, K. A., Bankdirckt., Ö. Braheg. 47 Wallander, Alf, Artist, Ö. Linneg. 32. o. 49; affärsadress : Stockholm. - F. G. F., Direktör vid Stockholms stads - Anna, Enkefru, n. Kungsträdgårdsg.I14. renhålln.-verk, s. Hözbergsg. 27 B. _ Fredrique, Fru, n. 'I'egnörsg. 21. Oskar, Grosshandlare, firma C. Fr. Dahl- _ C. F., Handl., Kh. Flemingg. 9. berg & Co, n. Vestmannag. 20; ~?ntor _ Marc., v. Häradsh., vice verkst. Dir. i st. Skeppsbron, Skeppar Karlsgrand 5. Sthlms ensk. bank, Ö. Strandv. 27 II. & Co, Tapetserare; verkst. n. G:la Kungs- - V., Ingeniör, n. Kungsträdgårdsg. 14. holmsbrog. 36 l; a. t. 5929; bost. s. g. _ G. O., Kapten, Ö. Karlavägen 15 A.; 3S.. kontor s. Stadsgården S". Wallberg, C. J., Bagare~ l!. ljplandsg Axel, Löjtnant, Ö. Valballaväg. 45 B. - F., Bagare, K.h. Sot En~sg. 9 B. - J. O., Löjtnant, Ö. Villag Gottfr., Banktjenstem., hanuer v. Almska W 11 Iorff A A Bokh s Götg 67 o 69. stiftelsen, Ö. Nybrog. 22 & 24. a en.e01, " :,'., A. H., Bokh., n. Uplandsg. 27. Walleni, _Clara, Skådespelerska, o. Riddare- - Alfrida J. W., Enkefru, s. Stigbergsg. 9. g./s. - E. C.. Enkef'ru, n. Olofsg. 2 B. Wallenius, B. G., Artist, Ö. Kommendörsg s Fabriks Aktieb., (Ad. Wallberg & S:on), - J. E., Förrådsförvaltare, ö. Kommenkontor st. L:a Nyg. 19 & 21; r. t. 1277, dörsg. 26. a. t. 2620, kontorstid L. K., Löjtnant, n. Drottningg G., Grossh., ö. Karlaplan se äfven Wahlenius o. Walenius. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 560 Wallenkampf- Wallin. Wallenkampf, F. C. W., Bokförläggare, n. Wallgren, Åke, Operasångare, ö. Narvavägen Uplandsg. 51; innehafvare af firman 20 ' ö. g. Litteraturförlaget. - Axel, Prokurist, st. Stortorget 22. Wallenqvist, J. Th., Utmätnings- o. stäm- - H. F., Tullkontrollör, n. Vestmannag.15. ningsman. Träffas i tjensteärenden i-c. O., Ofverinspektor vid Packhusinspek- Ofverståthållareembetets kansli, st. tionen, n. Valling. 10. Myntg. 4 II, kl. 1-3 e. m., i bostaden - se äfven Wahlgren. n:. Döbelnsg, 42\ 5-6 e: m. sorjer alla slags inkasseringar, ~?lbe-. afven 1 W Hin' a, 2VaHin- 3Walin' '..' 4Wahlin. i landsorten, boutredningar, accorder -' Ernst, Advokat, st. Osterlångg. 5 '; r. t. m. m. mot billigt arvode; tel. Brunke b _, J. R., Agent, ö. Karlaplan 4. Wallensteen, Nanna, Författarinna, s. Horns- _4 Carl AIgot, Amanuens i K. Finans-Dep., g. 32. Ö. Valhallav J. A., f. d. Kam.-rättsråd, ö. Jungfrug.28. _, Hilda C. A., Amanuens vid Nore1.Museet, - J. E., Löjtn. i Armen, ö. Nybrog. 53 ". n. Rådmansg. 76 m. Wallenstjärna, Anna S., Fröken, n. Uplandsg. _, J. A., Arkitekt, n. Vanadisvag A'V. _l A. 1. H., Barnmorska, n. Surbrunnsg. 46 1l. Wall ens tran d, Gustava, E:fru, s. Danviksg. 5. _l Thure, Blomsterhandl., n. Drottningg Carl, e. o. Hofrättsnotarie, kontor o. bost. _l F. E. H., Bokförläggare, kontor o. bost, n. Luntmakareg. 26 II; riks. o. allm. t. Bl. Hofslagareg. 4 A... - A. E., Kaptenlöjtn., Kh. Bergsg. 36; tel. _4 Axel, Bokhandel (Bror Oberg), s. Götg Wallenstråle, S. A., Inneh. af Thams Adress- 11 & 13 och s. S:t Paulsg. 24; a. t byrå, n. Bryggareg. 5 in på gården t. v. _, Carl, Bokh., s. Mosebaeketorg 8 IVhögra Wallenström, Emil C., f. d. Amanuens i uppg. Kammarkollegium, ö. Grefg. 38. _, Ivar, Bokh., s. Högbergsg. 18 B. - A. C. A., Barnmorska, Ö. Birger Jarls g. l J. W., Byggmäst., n. G:la Kungsholms- 94 JII ö. g. brog G., f. d. Organist, Skollär., ö. Birger Jarls _l E., Cigarraffär. n. Tegnersg. 10. g. 94. _l Hilda, Cigarrhandel, n. Vasag. 42; bost. Wallentin, se Valentin. s. g. 38 IV. W aller, A., Fru, Ö. Surbrunnsg. 2 A I. _, A. L. D., Enkefru, Kh. Handtverkareg. - P. A., Ingeniör. Praktisk korrespondens- 24 A. kurs för verkstadsarbetare och maski- _l Erika Enkefru, n. Vestmannag. 17. ni stel' m. fl., n. Tuleg. 21; tel. Brun- _3 F. G.; Enkefru, Kh. Flemingg. 3. keb, _l G. W., Enkefru, s. Götg. 29; r. t H., Lärarinna, ö. Nybrog. 38 IV. _l Hulda, Enkefru, n. Malmskilnadsg. 39 n,b. Waller, H., Ingeniör vid Sthlms Elektrici- _4 H. K., Enkefru, ö. Stureg tetsverk, ö. Braheg. 6. _4 Hulda M., Enkefru, ö. Storg. 54 ". Wallerius, Ida, Fröken, n. Uplandsg. 38'V. _l Sophie, Enkefru, n. Malmskilnadsg, 38. Wallerstedt, R. M., t.d. Brukseg., ö. Linneg.76; _, Fredr., Fabrikör, n. Rådmansg. 52; a. t. r. t P. G. E., v. Häradsh.,NotarieiÖfverståth.- _l E. V., Fastighetsegare, Villa Wallin, Saltemb., ö. Linneg. 76. sjöbaden; rikstel. Vallex, Anna, Enkefru, n. Snickarebacken 7. _3 Carl H., Pil.' kand., Läroverkskoll., Före- - Nils, Grossh., Frö- o. spannmålsaffär, stånd. för Maria förb. elem.-skola., s. firma Landberg & Valley, ö. Strand- Svartensg. 7. vägen 49, kont. ö. Grefg. 11. _l M. J., Folkskolelär:a, s. Bellmausg. 5. Wallgren, A. R., Amanuens i Landtförsvars _, Agnes, Fröken, Förestånderska f. Stockh. dep., ö. Strandvägen 49. stads arbetsinrättnings qvinnoafd., s. - Axel W., Bokh., n. Drattningg. 88. St. Glasbruksg Selma, Enkefru, ö. Tyskbagareg. 3. _, Märtha, Fröken, n. Vestmannag E. H., Fru, n. Kammakareg. 29. _l S., Fröken, Kh. Seheeleg. 6 III ö. g. - A. Ro,Kgl. Hofskrädd., ö. Strandvägen 49. _3 1., Förest:a för Högre Lärarinnesemin.s - K. U., Ingeniör, n. Odeng. 36. hushållsskola, ö. Gref-Thureg. 24 B, - J. C., Kontorist, s. Repslagareg. 5 B ". bast. Ö. Rådmansg. 3. Sven, Med. dr, bitr, läkare vid Gymn.- _l S. J., Glasmästeri o. Ramaffär., n. G:la ortoped. in st., n. Brunkebergstorg 13"; Kungsholmsbrog. 30. mottagning kl. 2 e. m.; Juni-Augusti _3 A., Grossh., n. Barnhusg. 4; tel. Brun- Badintendent i Söderköping. keb. 975., Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Wal lin-c--wnl lqvist. 561 nvaliin-;-~fvatlin;:fwalill;4waji.hn.--- l Wallin; 2 fallin; 3 Walin; 4 Wahlin. _4 C. A., Grossh., firma Wahlin & Co, n. _I J. Victor, Notarie i Kammarkoll., ama- Smålandsg. 14; kontor och magasin er, nuens i Civildep., ö. Linneg. 77; a. t. Norra Blasieholmshamnen 7; r. t o. 5244, a. t , _l Johan, f. d. Polisman, s. Repslagateg. -' C. J., Grossh., s. Götg. 29; r. t ; tel. Maria 393. _4 H. R., Grossh., Norrtullsg. 49; a. t.1i090. _l Martha, e. o. Postexp., ö. Banerg ö g. _l Joh., Grosshandl., n. Jakobergsg. 23 a. t. _l J. A., Postvaktm., n. Uplandsg l John G., Prokurist, s. Hornsg _l I. S., Handelsidk:a, Kh. Handtverkareg (Vahlin) L. Th., Prokurist, ö. Banörg. 2 III. _l M. C. G., Handelsidk:a (Hatt- o. möss), _I J. 0-., Sergeant, Håstgardcskascrn, Stus. Svartensg. 8 A; bod. st. Vesterlångg. 79. reväg. _l J. H., Handelsförest., n. Roslagsg. 53. _l J. P., Skomak., ö. Riddareg. 54. _l John, Handelsres., ö. Karlaplan. 4; tel. _l K. F., Skomakare, n. Mäster-Samuelsg. 55. Osterm _l C., Snickare, f. d. firma Ericsson & Wal- _I O., e. o. Hofrättsnot., advokat, n. L:a lin, n. Saltmätareg. 12 B. Vattug. 26. Advokatbyrå Notarien _l P. Oscar, Studer, ö. Engelbrektsg. 20; O. Wallin, Auditören E. Martin, v. tel. Osterrn Häradshöfd. W. Philipson. Kontors- -' J. Lisen, Tapetserare o. Möbelaffär, ö. tid 9-1 /2 5. Mottagningstid 9-1 /211 Nybrog. 43; bost. ö. Tyskbagareg. 14. f. m. och 1/23-4 e. m.; a. t. 6990, rikstel. _l C. A., Typograf, (Svenska Dagbl.), s. 504 o Prestgårdsg. 16 II. -' Magnus, Hotellegare, (Hotell Falkenberg) _1 E. G., Urmakare, s. Hornsg. 35; bost. st. Stora Gråmunkegr. 5j a. t s. Ad. Fredr. torg 4. _l L. A., Hotellvärd, n. Norra Smedjeg. _l A. O...Vaktmästare (Juatitie-revisionen), 10. st. Osterlångg. 13. _l J. A., Husegare, n. Uplandsg. 54. _l Eric, Vaktm., Kh. Sjukhuset Srt Göran. _l J. W., Husegare., ö. Florag. 8. _l & Co, Carl, Vinhandl., s. Götg. 69; a. t. _l Alb., Huseg.a, ö. Florag. 19 1v. 3840; r. t. 2496, bost. n. Hötorget Il. _l Karl, Ingeniör, Lärare v. Tekn. högsk. Wallinder, A. W., Poliskonst., s. Asög och Tekn. skolan, verks t. direktör i - Aug., Räkenskapsförare o. Revisor Kh. Sthlms elektr. belysn. aktieb., n. G:a Flemingg. 27 II; a. t Kungsholmsbrog. 15 & 17. Wallis, Ernst, Fil. dr, ö. Stureg. 19. _1 K. M., Ingeniör, ö. Stureg Curt, Med. dr, Prof. vid Karolinska in- _l Elma, Kassörska, n. Klarabergsg. 35, 1/2 tro stitutet, n. Vasag. 48. _4 C. M., Kommissarie, ö. Valhallaväg. 19. Wallius, K. E. A., Bokh., Ö. Storg. 8 II. _l Carl, Konsul, n. Hötorget P. J., f. d. Fanjunk., ö. Grefg. 48. _4 Arwid, Kontorist, kontorsadr, ö. Birger - Sigrid, Folkskolel:a, ö. Grefg. 48. Jarlsg. 18 B; privat NorrtuJlsg. 49; Wallman, C. J., f. d. Faujunk., S. Skåneg. a. t B. _l Anna, Kontorsskrifv. v. Statens jernv., ut- - J. F.. Lokomotivför., n. Uplandsg, 65. för Patent-, Maskin- O. Planritningar, - C. E., Und.löjtn., Norrtullag. 21 o. 23. Ö. Grefg. 26 II Ö. g. - C. J. C., Ofvermaskinist, s. Skåneg. 29 B. _l Ewa, Kontorsskrifv. i Ränte- o. Kapital- - se äfvcn Wahlman O. Walrnan. försäkr.s.anst.; utför Patent-, Maskin- Wallmark, Ernst, f. d. Amanuens i Riks- O. Planritningar, Ö. Grefg. 26 II Ö. g. arkivet, n. Kammakareg. 8. _3 T. R. H., Kontorsskrifv. v. Jernv., Kh. - C. Rob., Bokh., Ö. Narvaväg. 22. Flemingg Ivar, Kamrer, n. Klara N. Kyrkog. 9 II. _l J. F., Kruk- o. Kakelugnsmak., Kh. F'le- Wallmen, G., Handl., s. Renstjernas g. 29 A, mingg bost, s. Asög. 54 II. _1 Pehr, Statens Landtbruksingeniör, Oster-Wallmo, O., f. d. Kamrer, ö. Valballaväg. 43. malmsg. 28 II. Vallner, A. R. P., e. o. Postexp., n. Frejg _l W. P., Lifförsäkringsinsp., n. Tegncrsg. 7. Wallner, C. A. F., Distriktsagent för Bal- _3 Gertrud, Lärarinna, ö. Rådmansg. 3 J. der, n. Dalag j kont. n. Karlbergs- -: Ingeborg:!.Lär~.r:a, ö. Rådmansg. 3. väg. 8, kl.'z~12-4; a. t A. H., LOJtn., o. Stureg A., Enkefrn, o. Stureg. 30. _l M. S., Matservering, n. Oxtorgsg A. G., exarn. Pianostärnm., Ö. Brahog. 8!J. _l Anna M. E., Medarb. i Aftonbladet, ö. Wallqvist, Aug., Bankrevisor, Ö. Gref-Thu- Gref Thureg. 59 II. reg. 23. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 562 Wallqvist-«Vasa kindergarten. WalIqvist, E. C. L., Handl. (mjölk-), n. Wanselius, Karl O., Kontorschef, ö. Skep- Frejg. 63. pareg P. J., Läroverksadj., n. Brunkebergstorg 2. Warberg, Math., ~nkefru,n.bir&,el'jarlsg.27ii. Wallroth, Jenny, Gy.mnastikdir, ö. Stureg. - L. M. K., Fröken, n. Tegnersg , 112 tro - Oscar, Kassör i Riksbanken, n. Arsenals- - K. A., Kontrollör V. Kontroll verket, g. 2 D III. Ö. Humlegårdsgv TZ: r. t C. G., Löjtn., n. Birger Jarls g Wallstedt, Ch. R., Bokförare, n. G:la Kungs- - Justina. Majorska. Ö. Villag. 17. holmsbrog. 51 A IV. - Aug., Teaterdirektör, ö. Riddareg. 78. O. Wilh., Kontorist, n. G:la Kungsholms- Warburg, Siegfried, Agenturaffär, n. Klara brog. 51 A IV. V. Kyrkog. 3 AII; kontor derst., öppet C. B., Lokom.-för., n. G:la Kungsholms- 10-5; a. t brog. 51 A IV. - Paulina, Generalkonsulinna, ö. Strand- Wallsten, A. E., Handl., S. Kat. Kyrkobacke 3. väg. 17; a. t Wallstersson, J. F.. e. O. Kammarskrifv, i -s Juridiska Byrå, n. Klara V. Kyrkog. Tullv., n. Apelbergsg. 37 B I. 3 A II; inkasseringar, konkurs- och - K. E., Pastor. n. Rådmansg sterbhusutredningar, merkantila juri- Wallström. A. S., Huseg.a,n. J akobsbergsg.30. diska uppdrag af alla slag; kontorstid Wall öf, H. A., Enkefru, Norrtullsg. 14 B. 10-5; a. t Ernma G., Likkistmagasin, s. Hornsg Magnus M., Konsul, Ö. Karlaplan 6; kon- Walman, P. E., Husegare, n. Frejg. 42. tor st. St. Nyg se äfven Wahlman och Wallman. - Karl, Professor, Förest. för Sv. Akade- Walmstedt, J. W., Tjenstem. i Jernvägsstyr., miens Nobelbibliotek, il. Kungsg. 26. n. Klara S. Kyrkog. 18. Varenius, Josephine, Enkefru, Ö. Stureg. Walsten, C. G., Tjenstem. i Jernv. styr., 48. n. Bryggareg Angölique, född Lagercrantz, Fru, ö..val- Walter, M. Fr., f. d. Rektor. Undervisar i hallavägen 13 1 ; tel. Osterm engelska språket, engelsk o. tysk kor- - C. L., Skräddare, st. Svartmang. Stureplan. 10. respondens. utför öfversättningar. Ge- Warfvinge, F. W., Öfverläkare, neralagentur för tekniskt papper, n. 2 II; träffas 9-10 ö (hufvudsakl. f. sjuk- Jakobsbergsg.Bå". bud) O. 3-4 (helgdagar endast 9-10; N. A., Sjökapten, Villa Fridhem, Stock- under sommarmån /211); r. t sund; tel. Stocksund 48. Warholm, A. B., Ingeniör, Ö. Braheg. 50. von Walter, S. M. Winblad, Enkefru, n. Varia, 111. månadsskrift. Red. (kl Malmskilnadsg. 27. e. m.) O. Exp. n. Mäster-Samuelsg Hj. A. F. Winblad, Löjtnant, n. Malm- -s Boktryckeri. se under Aktiebolag.. skilnadsg. 27. Warling, Elin M., Fröken, Anst, i Allm. - Gerhard E. Winblad, Sjökapten (ångf. Hu- Lifförs, bol., Ö. Gref-Thureg. 72. dikksvall), n. Malmskiln.g. 27;r. t Elisabeth, Målarinna, atelier n. Mäster- Wanberg, J., f. d. Bruksinspektor, Ö. Tysk- Samuelsg. 41; bost. Ö. Gref-Thureg. 72; bagareg.6. tel. Osterm T., Tjensteman, i Riksb., Ö. Tyskbag.g. 6. Varmbadansta1ter,se Badinrättn. Wancke, Folke, Banktjenstem., Ö. Grefg.16 II ; Warnecke, Irene, Enkefru, n. Vestmannag. tel. Osterm August, Sjökapten, s. Urväderagr. 11; Warodell & Co, L. J., Bosättningsmagasin, rikst, st. Riddarhustorget; a. t. 1261, rikst, Wanders, H., Fabrikör, n. Luntmakareg Wannberg, Axel, Grossh., Ö. Strandväg. 15. Varu-Rabatt Aktiebolaget, (Gröna rabatt- - C. M., f. d. Grossh., n. Regeringsg. 76. märken) kontor och utställning, n. - Ludv., f. d. Grossh., n. Regeringsg. 76. Drottningg. 53; r. t. 4314, a. t Frans, Skjortfabr. O. Herrekiperingsaffär, Vasa Expressbyrå (inneh, Philip Mitander), S. Hornsg. 16; bost. S. L:a Badstug. 3 Å. n. Uplandsg. 37; a. t. (;829, r. t Wanner, Milly, Enkefru, ö. Nybrog, 56 AlV. - Guldlistmagasin & Ramfabrik, inneh. Vannerus, Allen, Fil. dr.., n. Uplandsg, 28 IV. J. F. Sandelius, n. Uplandsg. 3. Wannqvist, J., Svarfvare och Snickare, tillv. - Handarbets Atelier, (lnneh. Göthilda af portierstänger O. gardinrosetter. s. Kjellman), n.. Vegag. 13 I. Högbergsg. 31; a.. t. 3511, se annons - Hembageri, inneh. af enkefru E. Hollinsid. 49. der, n. Karmnakareg, 27; a. t Wanselin, Nanna, Fru, n. Odeng. 74; tel! Vasa kindergarten. Förest. Hilda 'I'roili, n. Vasa 606. Uplandsg. 24 II; tel.. Vasa Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Vasa. Kommanditbol.-Weber. 563 Vasa Kommanditbol. (Ohlson & Wennman) Vattenbyggn.kont., Stadens, st. Munkbron 1 A. Pappershandel i parti och minut. Bok- Vattenbåt, egoa. F. Söderström, st. Packhus- Leksaks. o. Parfymhandel, Tryckeri, gränden 6.. n. Odeng. 69. Vattenbåtsaktiebolaget, st. Qsterlångg. 37. Lit- och Sjukförsäkringsbolag, n. Cen- Vattenfabriken Skandia, st. Osterlångg. 33; tralpalatset. ing. Ferkens gr Nya Expressbyrå, n. Uplandsg. 9 B; a. t. Vattenledningen: 46.12, r. t Hufvudkontor: tekniskt, st. Munkbron 1 A, - Pe~.slO.na~,.n: Kungsg öppet 10-3, a. t , r. t. 1324; - Smörförsäljning.. (Inneh, VIlhelm Han- chefens mottagningstid '/22-3; a. t. sen); bodar: Ostermalmshallen 70, a. t ; n. Hötorgshallen 94, a. t ; kameralt. st. St. Nyg. 2 A, öppet 10 s. Mariahallen 40; tel. Mi}.ria , a. t. 2511, r. t Sportklubb, sekr., Bernh. Osterman, n. Afdelningskontor: n. David Bagares g. 26 Kungstensg. 25 IIl. A öppet 9-4, för telefonmeddelanden - Stockholm~ stora fönsterp1!-tsnings-affär h~la dygnet, a. t. 6989, r. t (C. A. Törnblom), n. Valling, 30; allm. Station och verkstad, n. Johannesg. 3. toel Vattenverken, Skanstull, s. Götg. 96, a. t. - Tval,fabriks Ak~iebolags, Vasa, Finland, 37 16, r. t filial n. Smal ands g, 24; r. t. 5285, Vattenverken, Norsborg ; a. t. Sturehof a. t , 1'. t. Fittja 11. Vasakaföet (C. F. Engström), n. Klara Vestra Vattenledn.-entreprenörer, se Yrkesregistret. V Jyrko g. 3 A.. Vattenledningsskadeförsäkringskontor : asa l~fben (sekr. T. Fredborg), n. Dalag. Securitas i Berlin, Generalagenturen för Sverige, 24. Alrfk Sunden Cullberg, n. Regeringsg. 61; 1'. t. Vasastadens förbered. Elementarskola för a. t Gossar och fiickor, n. Odeng. 84. Wattman, Emilia, Enkefru, ö. Linneg. 79. Wasenberg, S. C., Fröken, S. Högbergsg. Wattrang. C. A., Löjtn., Ö. ArtiUerig B. Watz, G. L., Barber., n. V. Trädgårdsg. 7. Wasmuth, S C. Th., Fröken. S. Qvarng. 12 A. - Joel, Direktör i A.-B. Frisörernas Linne- Wassander. A., Vaktm., Kh. Handtverkareg. 3. depöt, s. Tjärhofsg. 20 C. Wassberg, M., Enkefru, n. Uplandsg Johan, Snickare, ö. Gref-Thureg. 20BII. - Anton, Folkskolelärare, n. Roslagsg. 75, - Reinhold, Snickare, n. Jakobsbergsg. 36. Bellevue. Wavrinsky, Edv., Verkställande Direktör i - C; Folkskolelärare, n. Regeringsg. 93. Förs-aktiebol. Tre Kronor, Kh. Scheele- - Elin, Fru, Folkskolel:a, n. Regeringsg. g. 20; a. t ; kontor n. Vasag. 93 B. 10; a. t. 964, r. t Herman, Fältskär, n. G:la Kungsholms- Wawrinsky, Bertha, Fru, ö. Strandväg. 35. brog. 11, sårbeh., tandattagn. O. mas- - Th. Ingeniör, Patentbyrå. n. Malmskilsage, a. t nadsg. 3 A; r. t. 394 o. a. t. 5150; träf- - J. Hugo, Kassör i Riksbanken, Norra fas säkr f. m; bost. Kungs- Blasieholmshamnen 5 B; r. t holmsg. 14; a. t A. W., e. O. Tjenstem. i K. Jernv, styr., - R. A., Medicinalråd, Medicinalstyrelsen, n. Uplandsg. 67 III. st. Svartmang. 9 och Saltsjöbaden. - G. A.. n. Vestmannag. 32 Vaxholms Rökeri, inneh. H. Hesselman, n. Wassen, E., Bokh., S. S:t Paulsg. 22. Roslagsg C.,Dispon.~ s. S:t Paulsg. 22; bost. s.g Segelsällskap, adr, Hj. Norman, n. Vasseur, Emil, Godseg., Nora, Danderyd; Odeng. 65. postadr.: Postkont., Hötorget. - Nya Angf.saktieb., kontor st. Skepps- - F. J., Husegare, ö. Gref-Magnig. 16. bron 6. Wasz, Mathilda, Musiklärar.a, n. Smålands- Waxlund, P. A., Postvaktm., ii. Grefg. 18. g. 33. Way Matthiesen, H., Amanuens i Gen-post- Vaterländische Feuer-Verslcherungs-Actien. styr., ö. Gref- Thnreg. 50 BI. Gesellschaft in Elberfeld. Generalagen- - C., Kamrer i Mälareprov. hypot.-fören., turen för Sverige, Alrik Sunden-Cull- ö. Linneg. 85 I t. v. berg, n. Regeringsg. 61; r. t. 4976, -- S., Löjtnant, Ö. Gref-Thureg. 50 BI. a. t se äfven Matthiesen. Watson, Edwin, Dir., Kh. Hummersberg. Weber, C. A., Bankir, firma L. R. Weylandt, Vattenbyggnadsbyrån, Aktieb., n. Biblio- n. Hamng. 16; kontor Blasieholmstorg 9. teksg. 9; 1'. t L., Bokh., Ö. Styrmansg. 2 ". Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..Adrmk/llI <Urn /

10 564 Weber-Welander. Weber, M., Fru, n. Hamng. 16. Weidenhielm, Christer, Kammarherre; As- - K., Fröken, Sånglär:a, ö. Stureg. 54, sessor i Svea Hofrätt. ö. Stureg D., Major, ö. Stureg G., Landshöfdingska, n, Malmskilnadsg. - P. O., Vaktmäst., Kh. Flemingg B... Veckopostens Red., n. 'I'egnersg K. A., Syssloman, Sabbatsbergs Alder- Wedberg, Valborg, f. Lennmalm, Enkefru, domshem, n. Torsg.. ö. Strandvägen 23. Weidling, G., Kamrer, n. 'I'egnårsg K. O. B., e. o. Hofrättsnot., ö. Storg. 29. Weijdling, O. M., Enkefru, ö. Strandväg J. O., f. d. Justitieråd, ö. Storg se äfven Wejdling. - E. J. V., Notarie, ö. Artillerig. 5. Weijler, H., Predikant, n. Roslagsg. 30. Wedblad, D., Ingeniör, ö. Karlaväg. 14 IV. Weijmers, E. A' J verkst. Dir. i Bol. Weijmers Vedel, Alma, Enkefru, n. Upsalag. 12. Bokförlag, n. Odeng. 74. Wedel Jarlsberg, K. P. H. B., 2 Sekret. i Weiland, C. F., Tapetser., n. Drottningg. 44. Utrikes dep., Blasieholmsg. 1. Weimer, Arvid, Brefbärare, ö. Grefg. 44. Wedelin, A., Bokh. i Jernvägsstyr., ö. Engel- - Carl, Handl., bost, n. Luntmakareg. 5. brektsg David, Handl., Ostermalmsg C. R., Ingeniör, ö. Storg Carl & Co, Speceri- & viktualieafl'är, n. Wedelius A., Urmakare, n. Brunnsg. 21. Luntmakareg. 9; a. t Wedevågs bruks nya aktiebolags agentur, Weinberg, Bengt, f. d. Bruksegare, Öster- Odelberg & Olson, st. Brunnsgränd. 4. malmsg. 39. Wedholm, H., E. o. S., Fröknar, ö. Stnreg C. A., vice Häradshöfd., ö. Stureg J. A., Handl., n. Döbelnsg Karl, Prakt. läkare, n. Regeringsg E. W., Hoffurir, st. Slottsbacken 2. Hals-, Näs- o. Oronsjukdomar; hvard. - C. L. W., Sjökapten, ö. Stureplanen 1IV. 1/22-1 /24, Sön- o. Helgd ; a. t. We din, Augusta, Enkefru, ö. Storg. 44 " A. O. C., Enkefru, ö. Karlaplarren 6. Weinhardt, Sv., Konduktör, n. Rensg. 10 rv. - Aug., Fru, Kh. Flemingg. 45 III. Weise, G. E. E., Bok.h., ö. Riddareg. 35 o E., Målare, Kh. Flemingg. 45 III. Weisner, Hulda, Enkefru, n. Odeng. 88 IV. - A. M., Plåtslag., s. Vestgötag K. Emil J., Med. fil. kand., n. Odeng. 88 IV. - K. F., Privatlärare, n. Mäster-Samuels Weiss, Ellen, Bankbiträde. Kungl. Slottet. g. 20, tel. Brunkeb, A., Fru, Kaföidk.a, n. Hamng John O. A., ö. Storg. 44 "; a. t. \ L. J., Fröken; ö. Sibylleg. 54. Veen, Amanda, Enkefru, ö. Gref-Magnig Carl, Fältskär o. Rakstuga, ö. Nybrog. 43. Vega,Sjöförsäkringsaktie b., kontor st. Skepps- Weisswange,H. A., Handelsidk., II.G:la Kungsbron 28. holmsbrog. 32. Wegelin, C.L.Th.,f.d.Handl.,rt. Tegnersg.24. Wejdling, S. O., Konsult. Ing., väg- o. vat- - Reinh., f. d. Kamrer, s. Vestgötag. 4. tenb., jernvägsanl., stadsplaner, induvon Vegesack, H.,Enkefrih:a, ö.rådmansg. 3. striverk, bitr, i vattenfrågor, värde- - Lina, Folkskolel:a, Kh. Pilg. 50 IV. ringar, husbygg.-, arbetskontrollant, - A.A.N.,Frih.,n.Kungsg.20;tel.Brunkeb.23. sntrep., Norrtullag. 35; a. t E., Frih., f. d. Generalmajor, n. 'I'egners- - se äfven Weidling. lunden 6 II. Wejle, Carl M., Fil. dr, vik. Lektor vid - T. W., Frjh., Löjtnant, ö. Rådmansg. 3. Kongl. Sjökrigsskolan, ö. Danderydsg. -- R., Frih., Ofverstelöjtn., n. Rådmansg III. - Carolina, Friherrinna, st. Skeppsbron 4; Welamsson,W.A.E.,Ingeniör,s.Hornsg.75A. r. t. 5861, tel. Stork Velander, Th., f. d. Brukseg., n.regeringsg Th, G. M., Fröken, n. Mäster-Samuelsg Sten, Civiling., n. St. Badstug. 70 I tel. - Ida, Fröken, ö. Jungfrug. 29. Brunkeb Jenny, Fröken, ö. Jungfrug J. P., Fil. kand., n. St. Badstug. 70 I, Weichbrodt, Herm. F., n. Kungsg. 24; tel. tel Brunkeberg, Brunkeb, Welander, R. W., f. d. Landtbr., n. Odeng. 84. WeiJel, A. C., Kappaffär, st. Skomakareg Edv., Med. dr, Professor i Syfilido- Weideman, J. J., Förgyllare o. Glasrnäst.; logi vid Karolinska Institutet,st.8kepps- Ö. Storg. 10, bost. s. h. bron IO: mottager sjukbesök helg- Weidenhaijn, Albin, Bokbind., n. Karlbergs- dagar kl e. m.; sökneda~ar väg. 37 BI. juni-sept. kl. 9-1 /211 f. m., öfriga Weidenhielm, C. H., Expeditionschef, ö. Si- månader kl f. m. samt 3-4 e. m. bylleg J., Postvaktm., Kh. Flemingg Olga, f. Wallström, Fru, Ö. Danderydsg.2. - E. F., Sjökapt., s. Bellmansg. 22 :IPv;.~. t. - Dagmar, Hoffröken, K. Slottet Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 W elin- Wennerberg. Welin, John, Bokh., ö. Linneg ; tel. Wendin, A. M., Hand.idk:a, n. Drottningg. Österm G., Byrådirektör i Jemv-styr., Red. af Wendt, O., Bokh., n. Regeringsg. 97. Jernbanebladet, ö. Gref-Thureg Fr., Fröken, Norrtullsg E. K., Enkefru, ö. Braheg. 7 A III. Wendtland, K., Enkefru, n. Kammakareg. - Disa, född 'I'egner, E:fru, ö. Karlaväg Axel H., Kontorist, ö. Braheg. 7 A III. Wener, A. T., Bokh., ö. Gref-Thureg. 53, - K. Filip F., Kontorist, Ö. Braheg. 7AJ!!. - Ch., Enkefru, ö. Gref-Thureg C. A., Polisman, st. Vesterlångg. 12. Wengberg, B. R~ Tullförvalt., n. Drottningg. - Henr., Tandläkare, lärare vid Tandl.inst.; 65III; tel. Brunkeb, mottagn. kl. 10-2, -n, Kungsg.9; a. t. Wengelin, J. A., Bokh. v. A. Bol. Böhmiska 849, r. t Br., n. Luntmakareg. 13. Welin der, N. J., Pastor, n. Mäster-Samuels- - E. E., Enkefru, ö. Kaptensg. 9. g. 35; r. t. 5290, a. t , - E. G. L., Handl., n. Oxtorgsg. 8. Wellander, A., Vaktm. i 5. roten, n. Johan- - Ludv., Handl. (möbel-), n. Oxtorgsg. 8 1 ; nesg. 28. bod n. G:la Kungsh.-brog. 24. Welle, V., Lärarinna, n. Rensg. 10. Wengström, C. O., Civilingeniör, sterbh., s. - J. A., Und.-löjtn. i Armen, n. Rensg.10. 8:t Paulsg. 33 B. Wellin, E., Bokh., s. Prestgårdsg. 22. Wengströms, Aktiebola~et J. O. Wengströms - A., v. Häradsh., f. d. Kronofogde, ö. Mek. Snickerifabrik, s. 8:t Paulsgatan Komrnendörsg o. L:a Tanto, Sköldgatan 26. Bygg- - Hj., e. o. Kam.skrifv., ö. Kommendörsg.46. nadssnickerier och Listverk, Villor, Bu- Velocipedförsäkringar: stöld, Securitas, n. tiksinnanreden, Skol- och Kyrkbänkar, Kungsträdgårdsg. 12; a. t. 5646, r. t. Gymnastikinredningar, Parkettgolf, Lå dor etc. etc. Trävaror, hyfiade och ohyf- Velox, Aktiebolaget, Gummifabrik, Trelle- lade. Specialite.»Golfträ.» Se annons borg; kontor o. lager st. Skeppsbron 46 å kartong sid (Ad. Tiedemann); a. t Wennberg, Adolf, Disponent i A.-B. Nor- Weltzin, J. T., Tjenstem. v. Stat. Jernv., n. diska Kompaniet, ö. Banörg, 3. Odeng. 94IV; tel. Vasa August, Disponent v. Wennberg & Ram- Weman, Anna, Diakonissa, s. Fjällg. 31. stedts Angqv.-aktieb, n. Regeringsg Augusta, Fröken, tjenstebyrån Idun, ö. - Karl J., Disponent, n. Hagag. 3. Storg. 8; a. t Harry, Frimärksaffär, kontor n. Mäster- - Axel, Kapten, ö. Gref-Thureg. 20 A; a. t. 8amuelsg. 58 n. b.; butik n. Mäster Sa ; Gymnastikinstitut derst. muelsg. 60, öppen 9 f. m.-8 e. m. - Hugo, Köpman, inneh. firman A. N. Berg- - Anna, Fröken, ö. Valhallaväg. 59III. grens Eftertr. Kontor n. Drottningg. - Hilda, Fröken, K. Slottet. 50. Lager af stålpennor och pennskaft - H. A., Grossh., n. Regeringsg. 52, m. m. Ombud för Oskarshamns Tryc- - N. L., Grossh., n. Regeringsg. 52- keri Aktieb. O. Gust. Melin, Göteborg; - C. Ch., Hotellvärdinna (Oden), n. Klarabost. Kh. Flemingg. 3. bergsg. 31. Wenander, J. B., Verkmäst., S. Finnboda - J. A., f. d. Kansliråd och byråchef, ö. slip. Humlegårdsg. 12. Wendborg, J., Börsvaktmast., st. Börshuset. - Georg. Kapten, ö. Grefg. 64 u.b. t. h. Wendel, Augusta, Enkefru, n. Vasag. 42 IV - G. A., Vinh., ö-, Styrmansg N., Källarmästare, n. Herkulesg & Ramstedts Angqvarnaktieb., kontor - A. J., Målare, ö. Jungfrug. 8.. n. Regeringsg N. N., Polisöfverkonst., n. Roslagsg. 51. Wennborg, D., Handl. (speceri) ; firma Sund- Wendelin, P., Bagare, n. Upsalag. 1. bauru & Wennborg, ö. Nybrog. 64,bost. - S. C., Cigarrh., firma Charlotte Petterson, Ö. Valhallaväg st. Slussplan. 63 B; bostad st. Vester- Wenner\ C. O., Glasrnäst., n. Döbelnsg. 15. långg. 68. Wennerberg, Carl, Bokh., st. Vesterlångg. 28 II - E. H., Folkskolel:a, n. Upsalag J. G., lnspektionskonstapel,n. 'l'egnersg.s. Wendelius, Selma, Enkefru, Kh. Handtver- - G. Gison, Konstnär, s. Badstug. 40. kareg J. W., f. d. Lektor, förest. för 8pråkbyrån - P., Handl., Ö. Artillerig. 36. för lektioner och öfversättn.; biträdd Wendels, N., Tjensteman i K. Jernvägstyr., af akademiei för hvarje språk, n. L:a n. Rådmansg. 76. Vattug. 26. Wendelstjerna, C. A., Agent, n. Sigtuna- S. G:son, Öfverstelöjtn., Fälttygrnäst., ö. g. 8 1 ö. g. Sibylleg _ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 565

12 566 W ennergren-e- Wentzell. Wennergren, A., Bok-, Musik-, Pappershandel Wennersten, N. A., Fabrikör, Södermalm~. o. Accidenstryckeri, Kh. Kungsg. 50; torg 4; herrektp.-affär s. Götg. ):6 A,, a. t. 5452; bost. Kh. Kungsg. 52; a. t. Ö. Storg. 19 o. Ö. Karlaväg ank. - & C:o, G., Färg & Kemikaliehandel, n. - E. R., Grossh., Norrtullsg ; r. t. Hamng. 5 B. 6911; o. r. t (kontoret). - O., Litteratör, n. Klarabergsg Gust., Skoaffär, n. Vestmannag. 56; r. t. - G., lviålare, n. Torsg. 10; a. t _ Wennerström, C. Alfr., Agent, n. Dalag. 36. Vennerholm, John, Professor vid o. Förest. - E., Agent för Hvita Stjärnlinien, st. Draf. Veterinär inst.,.f.edaktör för Sv. kensgr. 2.. Veterinärtidskrift, Ofverveterinär v. - Georgina, Enkefru, s. St. Glasbruksg.9. Skandinav. Kreatursförsäkr.-bol., ö. - Hildur, Folkskolel:a, s. St. Glasbruksg. 9. Karlaväg. 53 (Veterinärinstitutet). - Gust., f. d. Grossh., s. Björkhagen å Wennerholm, John P., Agentur o. parti- Långholmen; a. t affär, n. Lästmakareg A. G., Handl, (manskläder), st. Jerntor- - Stellan, Bokhandelsbitr., n. Malmskil- get 38; bost. st. Kornhamnstorg 59 III. nadsg Knut A. Ko, Handl., n. Drottningg A. E., Bokh., n. Uplandsg. 49. (hörnet af Klarabergsg.), bost. Ö. Val- - S. Frithiof, Byggmäst., Ö. Narvaväg. 5. hallaväg.13 n. b. Specialitå: Finare svarta - Berta, Enkefru, n. Kungstensg. 33. klädn.-tyger, a. t J. A., Enkefru, n. Drottningg P. E., Kapten, Ö. Karlaplan E. M. C., Fröken, s. Urvädersgränd Thorsten C. A., Löjtn., s.högbergeg. 37 B. - O. A., Hofmäst., n. Regeringsg C. Julius, Matsalar iostermalms salu- - H., v. Häradsh., Auditör v.kustartilleriet; hallar, ö. Nybrog. 16; a. t träffas 9-10, Ö. Fredrikshofsg John, Partilager, Glasvaror, Lampor, - Victor, 'v. Häradshöfding, n. Fredsg. 15 II. Leksaker, Borstar, Husgeråds- o. Pryd- Juridisk affärsbyrå (f. d. Carl V. Hell- nadsartiklar samt tändstickor m. m.; bergs); a. t. 595, r. t. 2233; bost. der- bost. n. St. Badstug. 58; kontor st. sammastädes; a. t Drakens gränd 2; r. t.2819,a.t T., Kassör i Skandia, ö. Linnog. 63n. - Sigurd, e. o. Postexp., s. St. Glasbruksg H.~. Löjtnant v. Första Svea art. reg., - Berndt A., Tjenstem. i Sv. 'I'elegrambyr., ö. villag. 19 ' ; tel. Osterm n. Dalag. 36 ' ; tel. Vasa M., Postexpeditör, s. Ad. Fredr. torg 4. Wenngren, Paulus, f. d. Fabriksidkare, n. - Carl, Prokurist, ö. Karlavär-, 36'. I Brunnsg. 12; tel. Brunkeb K. A. J., Revisor, Ö. Styrmansg Anna, Fröken, n. Brunnsg. 12; tel. Brun- - J. A., f. d. Sergeant, Kh. Flemingg. 66. keb Elin, Trikåhandel, firma Elin Spross, st. - A., Grosshandl., s. Bränkyrkag. 28 ' ; firma Vesterlångg, 36 1 /2. Moberg & Wenngren, st. SlusspI. 63 A. - T. H. M. A., Ofverste, n. Brunnsg. 17. Wennlund, P. J., Vaktm. (Armöförv.), n. - Carl B., ö. Storg. 16. Rensg. 10 '. Wennerlund, J. M., Fröken, Kassörska, n. Wennman, Gustaf, Artist, Kh, Hjärneg. 2; Drottningg. 91. tel. Kungsh E., Med. kand., n. Jakobsbergsg. 33n, - M., Bok-, musik- samt leksaks- o. parfymmeddelar massage och sjukgymnastik, affär. Pappershandel i parti o. minut. träffas helgfria dagar 1/211-1 /212 f.m, Tryckeri n. Odeng. 69; bost. s. h. och 1-2 e. m. - M., Byråchef i Telegrafstyr., st. Mälare- Wennerlöf, Hilma S., Enkefru, n. Malm- torget 19. skilnadsg, W., Tandläk.kand., s. Skåneg C. A. H., Ofvermaskinist, ö. Skeppareg. Wennsten, Emil, Målarem., s.renstjern. g Wenuström, C. E., Postinsp., n. 'I'egnsrsg. 5. Wennermark, G. A., Bokh., s. Fredmansg. 6A. - Nils, Praktiserande läkare, Ö. Karlaväg.6. - Beate, Enkefru, ö. Braheg. 6. Wensell, A. O., Bokförare, st. Kåkbrink J. G., Handelsres., Kh. Flemingg. 3. Wensjoe, J. A., Fröken, n. Saltmätareg. 3 B. - Carl Teodor, Kontorist, s. Bondeg. l D. Wenström, Kerstin,Lär:a,ö. Gref-Thureg.dfi'". Wennerquist, R., Redaktör i Sv. Telegram- - G., Verkst. Direktör i Allmänna Svenbyrån, n. Vestmannag. 7. ska Elektriska Aktieb.; bost. n. Barn- Wennerqvist, E. C., Enkefru, s. Urvädersgr. 3. husg. 3 II; r. t Johanna, Kamrersenka, n. Dalag. 50. Wentzell,S.W.,Uocksömm:a,n.Kungstensg.44. Wennersten, F. E., Apotekare, Ö. Banerg. - A. H., Sybehörs- o. väfnadsh.,n.jakobsg. 25. _ 22 A, filial s. Södermannag. 9 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Verdandi-Wessberg. 567 Verdandi, Nykterhetsorden, expo n. Vest- Werner, Carl, Målare, Kh. Handtverkareg.30; mannag. 44, r. t verkst, n. Vestmannag Tidskrift för ungdomens målsmän och - Gustaf B., Prokurist, Kh. Scheeleg. 22'v. vänner i hem och skola, expo n. Klara S. - & Co, E. J., Skeppsfournerare, Speceri-, Kyrkog. 5, å Lars Hökerbergs kontor. Vin- & Delikatess-affär, st. Skeppsbron -s småskrifter, se Studentfören. Verdandis. 20; a. t , rikstel. 1571; tele~r.- Verdandisten, Organ för Nykterhetsorden adr.»shipchandlcrsn. Lager af oljor, Verdandi, red. O. expon. Vestmannag.44. talg, trassel, tjära, beck, papp o. tåg- Werdenhoff, L. A., Enkefru, ö. Storg. 16. virke m. m. Werdenhåff, Hugo, Tjenstem. V. A.-B.Skånska W., Skomakare, s. Högbergsg. 27 C., cementgjut., Ö. Valballaväg. 29 Il - Louis,,Tegelhandl., Kh. Hjärneg. 2. Werelius, A., Folkskole1:a, s. Torkel Knut- - J. F., Angslupsbefälh., Dj. Breda gatan. 9. sonsg. 25. Werngren, Carl, Grossh., Agentur- & komm.- - G. H., Vaktrnäst., n. Observatorieg. 19. affärer, st. Skeppsbron 6; rikstel. Verktygsmaskiner (Frank Hirsch), kontor n. - J. O., Grossh., st. Kornhamnstorg 53. Drottningg. 9; a. t. 6223, r. t. 1650; Wernlund,A. O., Civilingeniör,n.Klarabergsfabrik Kh. Bergsg. 23; a. t g. 44 II... Werming, P. E. J., Arkitekt, Ö. Artillerig. 6. Wernmark, V., Ofverläk. vid Katarina sjuk- WernandE., er,folkskolel:a, s. Svartensg. 8 A. hus, S. Götg. 32 A Il; träffas kl. 2-3 Wernberg, J oh., Bagare, n. Frejg. 4. e. m.; a. t. 3806, r. t Alma, Fältskär, st. Vesterlångg. 55. Wernquist, Elisabeth, Modeh., st. Vester- Wernekinck, P., Parfymör, Kh. Scheeleg. 3. långg. 29; bost. Ö. Sibylleg. 8.. Werner, J. A., Bokh., f. d. Stallmäst., S. Wernqvist, Anders, Bokbinderi, I!. Kl. Östra Sveden borgsg. 2. Kyrkog. 1; a. t ; bost. n. Rensg. - J. O., Bokh., n. Sigtunag ; tel. Vasa C.Feodor,Dockmäst., Dj. Skeppsdockorna. - D., Fröken, ö. Stureg E. C. E., Enkcfru, s. BeIlmansg L. G., Skomakare, n. Kungstensg Math., Enkefru, n. Karlbergsväg. 8. Wernstedt, C. L., Amanuens i k. Kommers- - Rosina, Enkefru, Kh. Flemingg. 45. kollegium, jur. kand., ö. LiIljansplan & 0:0, John, Grosshandelsfirma, inne- - G., Löjtn., ö. Skeppareg. 60. hafvare John och Carl Werner, n. von Wernstedt, ElofLago, Kammarh., n. Ob- Karduansmakareg. 8 B; r. t. 330, servatorieg. 6. a. t. 5877; kontorstid Hjalmar, Löjtn., v. Flottan, Ö. Storg Carl, Grossh., n. Hamng E. O. M., f. d. Sjökapt., n. Observat?rie~ John, Grossh., n. Karduansmakareg. 8 B. Wernström, Ernst A. R., t. f. Sekr. l Knstl. - Aug., Handl., bodar st. St. Nyg. 39, o. 41, Fören. af Unga Män på Södermalm, s. bost. st. St. Nyg. 39. Hornsg Ch. O., Instrument- O. Förbands-fabriks- - J. M., Angf.-befälh., S. Fjällg. 9..aktieb., Kh. Handtverkareg, 4; kontor, - C. O. E., s. Svedenborgsg. 8 A. lager O. verkstad i S. h.; försäljnings- Wersen, P. A., Byggmäst., n. 'I'egnersg. 6. lokal der st. O. n. Fredsg O. G. J., Byggnadsritare, n. 'I'egncrsg A. F. E., Kafe, n. Karduansmakareg. 7. Versteegh, A. N., Brukseg., Ö. Strandväg Karl Fredr., f. d. Kamrer, Norrtullsg. 37. Veselius, A. E., Bokh., n. Norrlandag Erik, Kapten vid Generalstaben, ö. Karla- Weslien, G. A W., Grossh., nrj!la Carlson & vägen Weslien, Ö. (!refg. 64 IV ;tei. Osterm.1433; - John, Kapten, Ö. Grefg. 13; tel. Osterm. kontor st. Osterlångg. 29'. 306; firma E. J. Werner & C.o, st. - E. F. K., Ingeniör, S. Högbergsg. :\7 A. Skeppsbron 20; a. t. 2709, r. t John, Vinhandlande, firma Lindquister - Ch. O., Kirurg. instrumentrnak., Kungs- & Co, n. Mäster-Samuelsg. 22; r. t. 5021; holmsg. 14; a. t kontor O. lager n. Norrlandsg John W., Kontorschef,.n. Drottningg Knut, Vinhandl., Ö. Nybrog. 64; a. t. B III A. V. E., f. d. Landtbruk., n. Vestman- - & Raben, Vinhandelsfirma, inneh. Knut nag. 51. Weslien; försäljn.-lokal och kontor ö. - N. J., f. d. Landtbruk., n. Surbrunnsg. 44. Karlavagen 14; lagerkäll. Ö. Karlavägen -Louis, Litteratör, Kh. Flemingg ; a. t. 6489, r. t Borna, Lärar: a, Ö. Biblioteksg. 30. Vessberg, G. W., Fil. dr, Adj. V. Söderm. - G., Löjtnant, ö. Nybrog. 11 B. högre allm. lärov., S. Götg A., Med. dr, ö. Nybrog. 11 B; a. t. 11, Wessberg, Agnes,Fru,Privatiere,.VilIaKina, r. t Haga. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 568 Wessberg- W~ster. Wessberg, Lotten, Fru, n. St. Badstug. 10. Westbeck, Herm., Handl.tflrma Herm, West- - Olof, e. o. Hofrättsnot., n. St. Badstug. 10. beck), n. Biblioteksg. 15; fabr, Osterm. - P. E., Husegare, ö. Braheg. 37. Saluhallar. - M. B., A. C. o. W. E., Husegarinnor, ö. -s smörgåsaffär, n. Jakobstorg 3, inneh. af Artillerig. 13. H. Westbeck. - Alfr., Reseagent, n. St. Badstug. 46. '1_ - G. F., f. d. Roteman{ S. Götg Westberg; 2 Wästberg. - Matilda, Skomakeriiuk:a, n. Regeringsg.]. 97 II., -' Carl F., f. d. Bergmästare, ö. Karlaplan F. F., Vaktrnäst., s. Götg, ' Knut R., Direktör, n. Kungsg. 11; a. t. Wessbom, Carl, Legitim. Sjukgymnast, n ; kontor n. Herkulesg, 81; r. t. Birger Jarls g. 33; tel. Brunkeb , a. t Wessel, Louise, Enkefru, ö. Braheg ' Amanda, Enkefru, Syatelier, n. Drottning- - Edv., Fil. o. Teol. dr, Pastorsadj., n. N:a g. 52III. Smedjeg. 24. _2 A. K, Enkefru, ö. Florag Nils, Redaktör, n. Frejg ' F. H. M., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 65. Wesselhöft, J., Frukthandel, st. Trångsund 8; -' D., Fru, Blomsterhandel, Kh. Handtinneh. H. Otting., ö. Banärg. 81. verkareg. 14. Wesslau, A. J. E., Enkefru, n. 'I'egnersg. -' O. Rob., Förman v. Stockh. MjölkfÖrsäljn. 25 m. A.-B., n. Dalag. 34 II ö. g. - Helene A., Lärarinna, n. 'I'egnörsg. -' Ernst, Handl., Norrtullsg. 9. ' 25 m. -' Nils, Ing., Ombud för Maschinenfabrik - Th., ö. Styrmansg. 6 III; kontor S. h. Oerlikon, ö. Skeppareg. 5; r. t. 6834; Agentur- o. kommissionsaffär i sill och telegramadr. Oerlikon. fisk samt lager af Delikatessill. -' P. O., Komminister,n.Klara V.Kyrkog.14B. Wess1en, Rudolf, Musikdirektör, Ö. Sur- -' C. V., Kontorist, n. Kungstensg. 23 II; brunnsg. 1'. tel. Vasa 106. Wessler, E. A., Enkefru, s. Högbergsg ' Sigrid, Massös, Sjukgymnast, n. Dalag John, Tandläkare, s. Götg. 9; rådfråg- _2 Carin, Mönsterriterska, Ö. Sibylleg. 81. ningstid hvard, 2-t3; träffas å andra -' G. W., f. d. Protokolls sekr., Ö. Karlatider efter öfverenskommelse; a. t väg.6m. Föreståndare förstadens tandpoliklinik, -' Aug., Tillverkn. o. repar. af Fotogr. aps. Folkungag. 69; träffas därst. helgfria parater m. m., n. Mäster Samuelsg. 22. månd., onsd. o. fred. kl. '/29-',.10 f. m. _, C. G.. F., f. d. Vaktrn., n. Regeringsg. 36. Wessling, C. E., Grossh., Ö. Valhallavägen -' C. F., Öfverkonduktör, n. Kungstensg. 23 II ; 49; tel. Österm tel. Vasa & Lindholm, Kortvaror en gros, st. Korn- Westblad, Aurora, Enkefru, Ö. Valhallavahamnstorg 47 kl Kontoret o. gen 41. Landsortsexped. a. t. 1091, r. t S. M. E., Enkefru, Kh. Bergsg. 6. _ Stadsexp, a. t O., e. o. Hofrättsnot., Grossh. (firma Berg- - E., Kyrkoh-enka, n. David Bagares g. 20. ström & West blad), Kh. Bergsg.17.1/.I - C. G., f. d. Telegrafkommiss., n. Drott- - Ida, K E., Lärarinna, Kh. Bergsg. 6. ;':4 ningg. 69. Vestdahl, F. A., Enkefru, ö. Kommendörsg. 4. Wessman, F. C., Enkefru. Ö. Storg 29. Westdahl, J. K. G., e. o. Hofrättsnot., st. - F. K. A., Fil. lic., Kamrer, Tomteboda; Myntg. 5. exp:n, n. Drottningg N., Verkmäst., n. Barnhusg. 6,. - - H. C., Folkskolelär:a, n. St. Badstug. 60. Westelius, Ida, Enkefru, Ö. Nybrog E., Fru, Herr- o. Damgarderob, Ö. Skep- Westenius, J. L. G., Enkefru, Kh, Fridpareg. 29. hemsg C. T., Hårfrisörska, ö. Stureg.4. bost, Ö. Wester, A. W., Fabrikör, s. Hornsg. 108; tel. Braheg. 4. Tanto A. G., v. Häradshöfding, Revisor, ö. Rid- - Arvid M. Th. E., Kapten vi~ Generalstadareg. 43. ben, Ö. SibylIeg.41 II ; tel. Osterm Sven W. Kassör, n. Luntmakareg L. M. Wilhelm, Konsul för Venezuela, ö. - Rolf, Måiaremäst., ö. Frejg. 2; a. t Sibylleg. 41 II ; tel. Österm Wesström, Hedvig, Fröken, ö. Karlaväg K V., Korsångare, ö. Jungfrug M. P., Vaktrn., ö. Gref-Magnig Signe, Lärar:a, n. Tuleg P. E., Vedhandel, n. St. Badstug. 49; - Karl, Löjtnaut vid Plottan, ö. Kom- - se äfv. W eesströrn, Wäsström. mendörsg. 37; tel. Westbeck, N., Enkefru, Ö. Braheg Axel, Major, n. Apelbergsg. 34. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan ,.,...,.., ',",~c' -:

15 ,Wester- Westerlund. 569 ' Wester Westerdahl, Th., Cigarrfabrikör, ö. Narva- - & Norgrens Mek. stenhuggeri, kontor o. vägen 7, verkstäder s. Hornsg. 57; a. t. 3197, - A. R., verkst. Dir. i aktiebol. Westerdahl r. t Se annons sid. (gul) 27. & Karsten o.bageriidkames Jästaktieb., - 'Klara, Syatelier, Kungsholmsg. 34; tel. n. Mäster-Samuelsg. 56. Kungsh D. Ch. E., Enkefru, n. Klarabergsg K. F., Verkm., s. Hornsg A. M. E., Fröken, n. Uplandsg. 59. Westerberg, O. ~., Agent (Egendomsagentur), - H. Ch., Fröken, n. Jakobsber~sg. 19. n. Malmskilnadsg C. A., Handl., Kh. Bergsg Ellen W., Barnm., n. Jakobsg. 22A. - J. E., Handl. (spec.- o. vikt.-l, n. Sur- - A. E., f. d. Bokförlägg., ö. Gref-Thureg.38. brunnsg Eric J., Bokh., s. Bränkyrkag. 25; tel. - E. V., Kamrer i Armeförv., n. Uplandsg. Maria Ernst, Boktryckare, n. Klarabergsg. 52; - A. C., Strykinrättning., s. Timmermansbost. s. Södermannag. 9 Al. g Otto M., Direktör, Musiklärare (Piano, Westergren, J. L., Agent, n. Surbrunnsg. 53. harmonilära och komposition), n. Dö- - P. M., Buteljkorgfabrik, postadr: Haga-, belnsg. 16 An.b. lund, Stockholm; allm.tel.hagalund29. - C. G. A., Disponent, n. Kungsg J., Civilingeniör, n. Uplandsg. 2 B. - Cecilia, Enkefru, n. Kungsg. 9 '. - A.,Fond- o. Stadsmäklare, ö. Nybrog. 41'; - E. T., Enkefru, ö. Grefg. 32. a. t ; kont. st. Börshus. ing. fr. - Ida E., Enkefru, Kh. Kungsg. 33. Trångsund; r. t. 1084, a. t Johanna, Enkefru, ö. Karlaväg J., Fru, ö. Grefg C. E., Faktor, Kh. Handtverkareg, 24 C'. - O. H., Kassör, s. Bellmansg. 22 C. - D. W., Fiskhandl., s. Svartensg Rudolf, Kontorist, n. Uplandsg Carl, Folkskolelärare, n. Barnhusg. loill. - C. F., Kontrollör, ö. Braheg Ashton, Florence, Fru; Teacher of the - A. G., Poliskonstapel, s. Vermdög. 51 B. English!anguage, Il::Döbelnsg. 16 An.b. - A. L., Sk.?makaremäst., n. Reg~ringsg J. M., Fröken, n. Master-Samuelsg C. W., Sommerska, n. Drottmngg A. F., Grossh., n. Odeng. 63. Westergård,Conrad,Kontorschef, n.tuleg Erik, Grossh., st. Skeppsbron 40. Westerholm, G. E., Lokom-för., s. Sveden- - L. L., Handl., n. Karlbergsvägen 20. borgsg Joh. Edv., Hofjägare, Dj. Kaknäs. Westerlind, A. E., Civiling. V. V. B., n. - Anna Maria, Kaföidk.a, n. Norrlandag. 3. Dalag. 1 Bill. - Herman, Kontorist, n. Bryggareg. l2 III - A., Teckningslär:a, n. Dalag. 1 BIll. - Otto, Kontorist, ö. Styrmansg L. M., n. Dalag, l B III. - Ernst, Kontrollant vid Flottans varf, Westerling, Edw., Agent, s. BJecktornsgr. 12. Skeppsholmen, - Alma, Bokför. vid Generalstabens lit. - M. J., Köksförest:a vid Sabbatsbergs anst., ö. Gref-Thureg. 67. Sjukhus. - Eugenie, Bokföreraka vid Sv. Dagbl., Kh. - Aug., Lagerbokh., s. Ölandsg. 17 K Bergsg. 11 A'. - Alma M., Lärarinna, s. Högbergsg Ingeb., Enkefru, Kh. Bergsg. 11 A. - C. J., Maskiningeniör, ö. Skeppareg Maria, Enkefru, ö. Gref-Thureg Claes W., Skrädderiaffär, st. Stortorget - Alfr., Handelsbokh., ö. Karlaväg. 45 B. 3; bost. n. Rådmansg s Hyrkuskverk,t. r. t. 1038, a. t. 5366, har - s, L., Tekniska Fabrik (i Gefte), kontor o. uppgått i Gustaf J oulins, n. Brunkelager st. Skeppsbron 40; a. t bergsg Elis, Tjenstem., ö. Karlaväg Mina, f. d. Kammarfru, K. Slottet. - J. A., Tulluppsyningsm., s. Hornsg C.O., Kapten, n.regeringsg.66 n. b ';r. t L. M., Tullvaktm., s. S:t Paulsg. 28 B. - E. F. H., Registrator i Ecklesiastikdep., - J. A., Vaktm. (Karol. instit.), Kh. Handt- ö. Karlaväg. 20. verkareg. 3. Westerlund, Hjalmar L.,Arkitekt, n. Observa- - se äfven Wresterberg. torieg. 3. Westerblom, Hilda, Enkefru, ö, Sturepark.ll. - A. K, Cigarrfabrikör, firma Beeken & Westerdahl., Knut, Agent, st. Österlångg.23. Westerlund, s. Repslagareg. 13; fabrik - Julius (Öhmanska Bageriet), s. Bondeg. s. g. 22 A. 21; Kungl. Hofleverantör; a. t. 3497, - Ragnar, Cigarrfabrikör, firma Beeken & r. t Westerlund, s. Svartens g. 8 A; fabrik - A. J., Byggnadsingen., n. Uplandsg. 77; s. Repslagareg. 22 A. tel. Vasa A. G., Enkefru, st. Storkyrkobrinken 12. Brand och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 570 Westerlund- Westling, Westerlund, M. S., Enkefru, Kh. Handtver- Westin, Konrad Th. W.; Banktjenstem., ö.. kareg. 18 B. Stureg C. A., Handl., s. Sot Paulsg Axel A.., Brefbärareförman, n. Lutterns - Petrus, Handl., firma A. H. Löfgrens g. 16. Eftertr., n. Luntmakareg M. S., Enkefru, Kh, Handtverkareg P. D., f. d. Handl., s.östgötag C. P., Fabrikör: n. Uplandsg Hedv., Hvitvaruh. o. skjortfabr., n. Brun- - Jaquette, Fru, Öfversättar.a, n. St. Badkebergstorg 13; tel. Brunkeb stug Ernst, Kassör, st. Storkyrkobr Sophie, Fröken, ö. Engelbrektsg B., Kontorist, n. L:a Vat~ug E. A., f. d. Grossh., Rastaborg..Stock- - C. D. Hj., Korffabrik, s. Ostgötag. 33. "holm S. - Carl, Löjtn., ö. Artillerig. 10 A. -s hotell, n. Regeringsg C. L., Maskinist, Kh. Plemingg, Chr., v. Häradshöfd., n. Valling G.. A., Sergeant, ö. Artillerikasernen; tel. - Eugöne, v. Häradshöfd., s. Hornsg. 43. Österm L. Eug., Klädeshandl., verkst. direktör i - Hanna, Sjuksköt:a, n. Drottningg, 69 III ö.g. Klädeshandelsaktiebolaget C.Wiberg& - Karl A.o Sjökapt., ö. Banärg. 31. Co, s. Götg. 9, bod st. Mynt torget 4. - Carl, Skomak., n. Lästrnakareg. 9; tel. - O. E., Professor v. Tekn. högsk., n. Klara Brunkeb, S. Kyrkog P., Skräddare, ö. Karlaväg E.,e. o.tjenstem. (Riksb.), s. Götg, 9. - C. A. N., Svarfvare, s. Wolmar-Yxkullsg. - H. J., Tjenstem. (Drätselnämnd.), Torsg. UQ 1~ - Eric, n. Luntmakareg Josef, Vaktm, (Bankaktiebol. Södra Sve- Westerlundh, C. V., f. d. Stationsinspektor, rige), n-, Strö mg. 20. Norrtullag K. J. A., Angslupsbefälh., Kh. Agneg. 6. Vestermalms Begrafningsbyrå, E. Schen- Westindiska Caffedepöten, bod st. L:a Nyg.12. holm, Kh. Kungsg. 52, hörnet af Kungs. Se annons sid. (blå) 809. holmsg. Westlin, J., Maskinist, s. Urvädersgr. 6 B. - Expressbyrå, inneh. L K. Svensson, Kh, Westlind, C. A., Kontorsbitr., Kh, Handtver- Scheeleg. 8; a. t kareg. 31 A. Westermark. Gunnar, Agent, n. Kungstensg. Westling, Oscar, Agenturaffär (firma A..42; tel. Vasa Westling), n. Regeringsg Wilh., Banktjenstem., n. Vasag R., Apotekare, Assistent v. Farmaceut. - Maria, Enkefru, n. Karlbergsväg. 23. lnst., n. Valling Fritz, lnneh. af Tu1lförmedlingskontoret, - A., f. Florentin, Barnm., Kungsholmsst. Bredgränd. 2 Aj a. t g. 28 II. - O. J., f. d. V. Konsul, ö. Braheg, Gottfrid, Bok-, Musik- O. Pappershandel, - G. E., Kontorist, n. Kungstensg. 42. n. Drottningg. 63; tryckeri- O. Pappers- - F. J. E., Med. dr, Docent, n. Birger lager n. G:a Kungsholmsbrog. 30; bost. Jarls g. 19 (Stureplanen), mottagnings- n. Odeng. 67 II. tid hvardagar 1-3 e. m. - O. A. M., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 57 II. - G. E., Sjökapten, n. Dalag. 44j tel. Vasa - V. E" Enkefru, Dj. Stora vägen E. W., Fil. Iic., n. Tegnårsg P. G., Styckjunkare, n. Malmskilnadsg C. S., Handl., n. Drottningg.95 CII; tel.. Westerstrand, Carl, Underlöjtn., materialförv,. Vasa 231. v.drätseln.,n.g:lakungsholmsbrog.56j - D. H., f. d. Handl:? n.regeringsg. 54 C. a. t A. Ch. M., f. d. Lärarinna, n.' Karlbergs- Westerström,K, (Ofver-Jerfvas mjölkhandel, vägen 4. Öfver-Jerfva, Jerfva; bost. n. St. Bad- - C. F., Poliskommissarie, Kungsholmsg. stu~. 30 III. 28 II; a. t Westerstahl, J. L., Förest. för Post- & Te- - C. A., Restauratris, Blasieholmsg. 4 B. legr. anst., n. Kammakareg. 6 lv ö. g. - W. E., Restauratris; Dj. Långa g.6. Westeson, J., Handelsres., n. G:la Kungs- - A. P., Styrman, st. Osterlångg. 6III. holmsbrog. 15 & 17. -s Eftertr., D. H. (Fru Alma Jonsson), Sy- Westfelt, se Wästfelt. behörs- &Kortvaruaffär,n. Klarabergsg. Westheimer, M. C., Syatelier, Ö. Nybrog ; tel Pilial n. Malmskil Westholm,..Sigurd, Arkitekt, ö. Stureg. 24 lv ; nads/l" 33jtel. Brunkeb i tel. Osterm S. L., inneh. Vasateaterns schweizeri, n. Westin, Hj., Aktuarie, S. Katarina Vestra Vasag. 19. Kyrkog. 2j tel. Maria se äfven Wessling. Brand neh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Westlund- Wetterlind. 571 Westlund, Emil,Sybehörshandel (inneh. Aug. Westöö, Albert; firman innehafves af Hugo Westlund), n. Lästmakareg. 30; bost. & S. Kolmodin; uthyr tomsäckar o. n. Apelbergsg. 50. presenningar, st. Drakens gr. 2. Westlöw, E. H., Bokh., n. Uplandsg C. F., Enkefru, ö. Torstensonsg.3. Westman, Arvid, Aktuarie hos Generalpost- - Anna, Fröken, ö. Styrmansg. 21 II. styr., ö. Narvaväg. 14 III - Lars Otto, e. o. 'Kammarskrifvare i Tull- - E. C., Arkitekt, SaltsjQbaden. verket, ö. Torstensonsg D. A., Bokh., n. Sigtunag Fritz, Kamrer, Ö. Styrmansg. 21 II. - K. A., Disponent, n. Sigtunag Carl Axel, Ö. Torstensonsg Emma, Enkefru, ö. Skeppareg. 19 Il. Vetenskapsakademien, n. Drottningg E. M., Enkefru, ö. Braheg. 26. Sekreterareexpeditionen öppen 1 sept. - Ernst, Enkefru, Ö. Braheg juni alla helgfria dagar kl. 2-3,45' - J., Enkefru, n. Kammakareg juni-l sept. hvarje torsdag kl. 12 Kristina, Enkefru, s. Bellmansg ; r. t Biblioteket öppet 1 - Nanna, Enkefru, ö. Kommendörsg. 46. jan.-19 juni o. 1 sept.-31 dec. alla - Fredr., f. d. Fabrikör, ö. Strandväg. 25. helgfria dagar kl juli-31 - A. J., Folkskolel:a, Ö. Torstensonsg. 9. aug. onsd. o. lörd. kl. 12-2; stängdt - R. M. E., Folkskolel:a, n. Karlbergsv juni-lo juli. - Hedda, Fröken. Ö. Braheg. 26. Veterinär för Stockh:s stad Nystedt, S. P. - Hedda Sofia, Fröken, n. Rådmansg Veterinärerna O. Sjöbergs och H. Ringdahls - D. A. T p v. Häradsh., Ombudsm. i Post- klinik och sjukstall, n. Luntmakareg. styr., n. Klarabergsg , a. t. 4279, r. t Mottag- - Aug., Ingeniör, Kh. Scheeleg. 2. ningstid helgfria dagar kl och - G. A. T., In~eniör, Ö. Valhallaväg Besigtiga hästar för köp och - Hugo, Ingeniör, ö. Stureg. 56. försäkring. - H. F., Intendent hospoststyr.,ö.braheg.37. Veterinärinstitutet, Ö. Karlavägen Anna, Justitierådsenka, n. Barnhusg. 6. -s hofbeslagssmedja, ö. Karlaväg. 53, öp- - Gustaf, Kamrer vid BolindersMek.Verkst., pen 1/ 2 7 f. m.-6 e. m.; chef: Bataljonsö. Braheg. 26. veterinär A. Pålman, träffas för råd- - E. F., Komminister, n. Jakobsg. 4. frågning angående såväl sjuk- bom - O. A. E., Major, n. Klarabergsg. 35. friskbeslag säkrast före 11 f. m. - C. H., Postdirektör, n. Herkulesg. 4 III. I Wetter, Anna, Fröken, Ö. Linneg P. S. -F., Representant för Stockh. Im- - G., f. d. Komminister, ö.kommendörsg.46. port-aktieb., Ö. Braheg Alma, Kontorsbitr., Sturehäll, Jerla. - Hj. Edv. O., Revisor hos Generalpoststyr., Wetterdal, Henrik, Med. dr, ö. Braheg. 25; n. Döbelnsg. 25 & 27II. träffas hvard. 1/29-1/21O,1123-1/24e.m., - Ida, Sjukgymnast, Assist, v. Ortop. Inst., sön- o. helgd. 9-10, sommaren hvard. ö. Stureg. 56; tel. Osterm ,!MI-U, helgd G. E., Skräddaremäst., Norrtullsg. 1 n.b, Wettergren, Henrika, Enkefru, s. Bellmans- - Robert, Uppbördskassör vid Statens Jern- g. 24. vägar, ö. Valhallaväg Elin, Frök., f.d. Fotograf,s. Bellmansg O., Verkm., Kh. Flemingg. 15. Wetterhoff, L. E., Enkefru, n.klarabergsg.33. Westphal, Chr., Fotografiatelier o. ljustryc- Wetterholm, A. S.,Handelsidk:a,s.Kocksg.52. keri, n.drottningg. 8, bost. n. Brunnsg. 7. Vetterlein, Walther, Agent i manu f. varor, Westrell, Gunnar, Grossh., Kontor o. lager, s. Stadsgården 14 A. n. Drottningg. 28; bost. Kh. Bergsg.!. Wetterlind, Erik, Banktjenstem. (Stockh. - K. A. K., e. o. Postexp., n. Uplandsg. 67. Handelsb.), ö. Torstensonsg. 9 1 ; a. t. - D. F. E., Tjenstem. i K. Jernv. styr., n Uplandsg Ludvig, (firma Bergquist & Wetterlind), Westrin, 'I'h., Fil. dr, Arkivarie i Riksarkivet, ]färgeri, blekeri o. appreturaffär; adress n. Karlbergsväg. 8. Örnsberg, Liljeholmen. - Theodor, Hofrättsråd, ö. Strandväg. 31 II - A. O., Handlande, s. Götg. 9 1V ; bodar s.h. Westring,..Elise!.Barnm.,ö. ~?mmendörsg C. C., Handl., s. Ad. Fredriks torg 3 A; - V., Froken, o. Kommendorsg. 20 B. tel. Tanto Hj. G., Statsråd o. chefför civildepartem., Josef, n. Vasag. 20; Manufaktur en gros, Ö. Engelbrektsg Kommissionslager från Rosenlunds Fa- Westrup, Albin, Vinagent, n. Brunkebergs- brikers Aktieb., Göteborg och Kamtorg 12 II. penhofs Aktiebolags, Uddevalla, segel- Weström, Axel, Ingeniör, ö. Kommendörs-I duk och markisduk; a. t. 806(), r. t. gatan 46 III. 2251; bost.ö.grefg. 21;tel.Österm Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 572 Wetterlind-Wiberg. Wetterlind WeylaIidti E. G. F., Agent, ö. SibyUeg & Co, C. C., (Innehafvare C. C. Wetter- - L.R.,Bankirfirma,kont.Blasieholmstorg9. lind). Segelmakeri- och tågvirkeshan- - H. E., Kapten idalregementets redel, kommissionslager för Jonsereds serv, Dj, Weylandts villa. fabr. aktie bol., st. Osterlångg. 37; rep- - L. H., Kassör, s. Götg. 59 & 61. slageri s. Sköldg. 22; allm. tel. o.rikstel, - Leonard, Konsul, n. Norrlandsg, 3. O. J." Sjökapten, n. Birger Jarls g A. G., Tullvak,tm., ö. Jungfrug.Tä" ö. g. Wetterlund, K.' G., e. o. Kammarskr. i Tull- White Star Line, st. Drakens gr. 2. verket, n. Jakobsbergsg. 30 II. Whitlock, S. A., Enkefru, ö. Lilljansplan. 4. Wettermark, O. H., e. o. Postexp., ö. Styr- - Ellen, Fröken, Sekret. i Sv. Kvinnornas mansg, 8. Nationalförb., ö. Lilljansplan. 4. Wetterquist, Frida, Fru, ö. Engelbrektsg. - A. Hj, Pison, e. o. Kammarskrifvare, s. 43 Bn.b. t. h. Asög. 83. af Wetterstedt, E. Ch., Enkefriherrinna, ö. - Anna, Skolförestånd:a, Glittne, Djursholm. Karlaplan se äfven Wittlock. - C., Enkegrefv:a, ö. Florag. 2. Wiads mjölkhandel, Ö. Karlaväg, 6; inneh. - No V. U., Prih., Kapten, Ö. Karlaplan. 1. af fröken M. Schoaberg, a. t H., Fröken, ö. Braheg. 3. MjölkenkontrollerasafStockholms stads - C. G., Kapten, ö. Skeppareg. 8. Handelskemist, Ing. J. Landin. Wetterstrand, K. G., Dekor-mål., Ö. Karla- Wfbel, Axel, Grossh., kont. o. bost. n. Drottvägen 28. ningg. 48; a. t , r. t Otto G., Praktiserande läkare, Ö. Linneg. Wiberg, A., Bandirektör. n. Klarabergsg F; träff. hvard, kl f. m. - G. T., Bokh., s. Wolmar-Yxkullsg Filip, Revisor i Kammarrätten, ö. Ar - A. A., Cigarrhandl:a, Kh. Pipersg. 16. fillerig. 40 III. - C. R., Direktör v. f. d. Centralfäng. å Wetterström, O. L., Agent, n. Mäster-Sa Norrmålm, n. Nybrog. 73. muelsg Georg, Direktör, Ö. Torstensonsg Emma, Fru, Ö. Engelbrektsg Knut, Direktör, s. Bellmansg G., Hofr. e. o. not., ö. Rådmansg C., Enkefru, n. Karlbergsväg C. H., f. d. Landtmäterisekret., Ö. Råd- - S. U., Enkefru, n. Karlbergsväg. 12. mansg. 4 (nära Lilljansplan). ---;-s,knut, Fabrikers Aktiebol.; Cigarr-, ci- - P. E., Skofabr., bost. Kh, Inedalsg. 1III. garrett-, tobaks- o. kartongfabr. samt - C. H., Sjökapten, ö. Stureg. 2. lithografiskt O. accidenstryckeri, s. - C. V., Tullvaktrn., s. Asög. 60. Bränkyrkag. 2. Wettervik, E., Enkefru, ö. Florag. 4 1 Ö. g. - Martin, Fil. dr, Ö. Danderydsg Fredrika, Enkefru, n. Mäster-Samuelsg, - M. E., Folkskolelär:a, s. Södermannag. 9 B. 67 l. - Berta, Fru, Folkskolel:a, n. Kungstensg K. A., Ing., n. Bryggareg Ebba, Fröken, ö. Florag E., Kapten, n. G:la Kungsbolmsbrog E. C., Fröken, n. Holländareg J., Skådespel., Ö. Florag. 4 1 Ö. g. -- Elvira, Ellen o. Nanny, Fröknar, Ö. Wetterwik, John, Länsveterinär, n. Norrlands- Florag g. 15 A... - H., Fröken, s. Asög. 77 II. Wetzell, Marie, Enkefru, Ostermalmsg C. G., Herre, n. Kungstensg. 62. Vexelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), - Joh. P., e. O. Hofrättsnotarie, Ombudsst. Skeppsbron 4. man hos Stockh. fastighetsegarefören., Gerells, Norrbro 6, innebo Carl P. Ge- advokatkontor, n. Smålandsg. 31 A; kl. rell, in- O. utvexling af utländska '/210-4; personl. mottagn. ' , mynt samt handel med aktier och obli- 3-4; a. t , r. t.75; bost, n. gationer. Regeringsg. 46, a. t Grundström, J., n. Drottningg. 46; r. t. - C. L., Husegarinna, n. Saltmätareg ; afdelningskontor n. Harring. 14; - C. J., Inkasserare, Ö. Gref-Magnig. 19. r. t F. R., Kaffeångrostningsfabrik o. krydd- - Gröndahl. Wilb., n. Hamng. 20 B, hörnet malning, ö. Nybrog. 25; a. t af Regeringsg. - Hj., e. o. Kammarskr. L'I'ullv., st. Korn- - Julin, S., st. Skeppsbron 6; r. t. 2844, hamnstorg 49. a. t I - & Co, C., Klädesbandelsaktiebolaget, st. - Norrbro 12, S. Rondabl, vexel- O. obli- Mynttorget4. gationsaffär; r. t. 1210, a. t F. R., Lamp- O. Iysoljeaffär, ö. Nybrog. Weydenhayn, Johanna Carol., Xylograf, 25; a. t. 78?2. Norrtullsg. III..- E. L., LokomotlvfOrare, n. Kungstensg. 28. Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Wiberg-Wide. 572 Wiberg, K. L., Rakstuga, st. Skeppsbron 16, Wickström, A. G., Husegare, s. Tavastg ' bost. ö. Nybrog P. E., Ingeniör, Kh. Hjärneg Tage H., Sjökapten, Reservlöjtn. i K. - C., Kontorist, s. Bränkyrkag. 6 II. Flottan, s. Bondeg Ch., Jandtekniker, n. Drottningg. 19'v. Joh:a W., idkar Snörmakeri, n. Mäster- - Th., Ofverste, ö. Styrmansg. 45. Samuelsg se äfven Wikström. - Carl, Sånglärare, ö. Strandväg. 11. Victor, Carl.. Direktör, s. Kocksg Helgo, Tjenstem. i Städ. Allm. Brand- - se äfv. Wiktor. stodsbol., ö. Danderydsg. 4. Victoria-bageriet, n. Roslagsg. 49; filial n. Wibergh, Julius, Musikskola o. Musikförlag, Uplandsg. 11. ö. Nybrog 23. Victoria, Brandförsäkringsaktieb., n. Hamng. - se äfven Widberg '. Wibom, Augusta, Enkefru, n. Norrlandeg Lifförsäkrings-aktieb., n. Drottningg C. C. C., Fröken, n. Holländareg Mejeri, se Mejeriaktieb. Victoria. - E. K. A., Tandläkare, ö. Nybrog. 28 A. - -Teatern, Tivoli, Djurgården. - P. M., f. d. Tjenstem., ö. Gref-Thureg zu Berlin, Allgemeine Versicherungs AC- Wiborgh, Aug., Ingeniör, ö. Narvaväg. 31o. b.; tien Gesellschaft. Generalagenturen för r. t Sverige, Alrik Sunden-Cullberg, n. Re- - G. A., Löjtn., n. Kungstensg. 17. geringsg. 61; a. t. 7007, r. t J. G., Professor, n. Kungstensg. 17. Victoriaqvarns mjölbod, st. Lia Nyg. 20. Vibrator, Aktieb., n. Smålandsg. 24. Victorin, Ebba, Enkefru, ö. Storg. 11. Wicander, se Wikander, - M. M., Enkefru, ö. Riddareg. 21. Wichmann, Fr., Kontorschef, s. Högbergsg. - Maria o. Ellen, Fröknar, ö. Karlaväg. 6 1I 40I1l; tel. Maria Henr., Grossh., ö. Skeppareg. 8; r. t Wickberg, Ebba, Enkefru, n. Rådmansg. 88'; - J. K., Insp. i Lifförsäkr. Aktieb, Vi c- tel. Vasa toria: a. t ; ö. Narv av äg O. L., Sjökapten, ö. Skeppareg C. J., f. d. Jernv, tjenstem.., n. Torsg. 12 1I - J. P., Vagnm., Kh, Handtverkareg. 24 B. - & Andersson, Klädesvaror en gros, n. Wickbom, G. Sigurd, Fil. kand., n. Läst- Drottningg. 33; a. t. 714, r. t. 1261; makareg. 27 B. telegrafadr, Victorand. - Thomasine, Lärarinna, ö. Engelbrektsg. 3. G., Konditor, n. Mäster-Samuelsg G. L., Renh.entreprenör, s. Hammarbyg C. M., Köp o. försäljning af värdepapper; - S. O.G.. Underbryggmäst.,Kh.Hornsberg. kontor n. L:a Vattug. 14; bost. Ö. Sture- Wickert, E.,Agentur-, Kommissions- & Ex- g. 15. portaffär ; kontor o. bost. ö. Nybrog Hugo, Redaktionssekr. i Vårt Lands, ~ Isaac, ö. Nybrog Ö. Storg. 11; tel. Osterm Wickholm, C. A., Bokh., s. Asög. 47 A' - C. Alfred, Skriftställare, Ö. Storg K. O., f. d. Landtbruk., n. Odeng. 71. Widberg, Knut A., Bokh., s. Prestgårdsg. 2 B; Wickman, Gustaf, Arkitekt, Ö. Biblioteksg. tel. Maria ; tel. Osterm. 542; kontor n. Små- - Hildegard, Enkefru, n. Döbelnsg. 16 A. landsg. 7; a. t Mottagn Albin, Skådespelare, s. Prestgårdsg.2Bj - Ivar, D:r, Amanuens v. Serafimerlasarettet. tel. Maria A. J., Enkefru, Kh. Handtverkareg John A., Tjensteman i J ernv.styr., n. Dö- - - M. G., Fanjunkare, Ö. Braheg, Bror, Grossh., n. Vasag belnsg. 16 A. Widblad, E., Handl., n. Observatorieg & Co, N., brand- och dyrkfria Kassa- Widbom, Sten H., Kassör hos Tanto A. B., skåp, Kh. Handtverkareg. 40. Ö. Florag Hilda, Mönsterriterska, n. Regeringsg. 46. Widborg, N. L., Kontorschef, n. Helsingeg. - Gustaf, f. d. Pianofabr., Möbelhandl., s, 13; tel. Vasa Badstug. 3. Vide, Rich., Notarie i Kam.koll., Ö. Fred- - M. W., st. Svartmang. 21; Sybehörshan- rikshofsg. 4'. del s. Högbergsg. 27 B. Wide, Arv., Kamrer, Ö. Banerg, 31. Gust., Tecknare, n. Drottningg Anders, Med. dr, Docent vid Karol. in- - C. G. T., Vaktm. i Riksbanken, n. Drott- stit.föreståndareförgymnast.-ortoped.- ningg. 40, a. t institutet, n. Brunkebergstorg 13 li j - se. äfven Wichmann, Wijkman o. Wikman. mottagning söknedagar kl. '/22 e. m. Wicksell, H. E., Enkefru, s. Krukmakareg. 2. för betalande patienter, Kostnadsfritt ~ickström, Ch., Enkefru, s. Bränkyrkag. 6 1I. för medellösa månd. kl. 1/2 9 f. m. och - Hilda, Fröken, Nortullsg. 16. torsd, 6 e. m. Juni-augusti badinten- - K. A., Handl., ö. Banerg. 29' Ö. g. dent i Lysekil; a. t , r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 574 Wide- Widman. Wide, J. P., Polisman, st. Prestg. 50. Widerström, Karolina, Med.dr,D.G:IaKungs Widebeck, K. S., Fil. dr, Lärov.-adjunkt, s" holmsbrog. 19D;; mottagningstid alla - Fredmansg. 4.. hvard. 1-3, a. t.83 00, r. t. 2928; privat- Maria, Mönsterriterska, ö. Sibylleg. 81. klinik, n. Uplandsg. 22IV.;a. t Wideberg, Sven, Gas & vattenledningsen- - K. F., Tandläkare, n. Smålandag. 12; mottrepr., utfor brunnsborrningar, till- tagningstid 1-2; a. t handahåller alla sorters pumpar, äfven - J. E., Und.-off., s. Folkungag. 28. asfalt- o. cementarbeten; kontor och Widestedt, H. A., Enkefru, n. Brunnsg. 21 B. verkst. n. Bryggareg. 12; r. t. 5046, - Amelie, Modehand., n. Mäster-Samuelsg. a. t ; bost. n. Brunnsg. 21 B. Wideen, se Widen. Wideström. A., Ingeniör, Kh. Agneg. 4. Widegren, Gerda, Barnmorska och ex. sjuk- - s Aktiebolag, A., Mek. verkst. o. skrufsköt:a, st. Vesterlångg. 12. fabr., Kh, Scheeleg. 3; a. t K. A., Civiling., ö. Fredrikshofsg. 4. Widfond, Hilma S., Enkefru, s. Repsla- - M: Ch., Enkefru, ö. Fredrikshofsg. 4. gal'tlg. 22 B. - H. M. E., Fröken, e. o.c Kontorsskr., n. - J. G., Juvelerare o. tandtekniker, n. Teg- Holländareg. 26 B. nsrsg, 18; a. t Otto, Kemist, n. Jakobsbergsg A. Sigfrid, Tandläkare, n. 'I'eguörsg. 18; - Ernst, Kontrollör vid Aftonbladet, Kh. a. t Scheeleg. 13 A I ö. g. t. h. Elias, Tandläkare, n. Regeringsg. 25; - Mathilda, Lärarinna v. Statens Normal- a. t Insätter artificiella tänder skola, ö. N ybrog. 11 C III. efter nutidens bästa metoder samt verk- Widell, Gustaf, Agent, n. Vestmannag. 74. ställer plomberingar m. m. Träffas - G. E., Bokh., n. Frejg. 44. hvard, 10-2 o. '/25-'/26 e. m. - C., Byggnadsingeniör, n. Norra Smedjeg.b. G. W., Tandläkare~ n. Drottningg. - Axel, förste Ingeniör hos Mellersta och 74 ll. Mottagn. hvard, 10-2, sönd. '/211 Norra Sveriges ångpanneförening, n Andra tider efter öfverenskom- 'I'egnerslunden 8. melse pr telef. Riks , Brunkeb. Wideman, Laura, Enkefru, n. 'l'egnörsg Artificiella tänder med och utan - John Bull, Köpman, n. Tegnersg. 21. gom, plombering m. m. Obs.! I möjli gaste mån smärtfri behandling. 1Widen; 2 Wideen Widforss, Birger K., Bokh., Norrtullsg. Pehr, Handl., NorrtulIsg. 1n.b. 1. -' Gottfr., Banktjenstem. (Sthlms Ensk. - Mauritz, Kryddkramhandl., Norrtullsg. Bank), n. 'l'egnörsg. 34 1V 1; kryddkramhandel n. Drottningg. _2 M. A. C., Fröken, Kassakontr., Ö. Gref- 97; krut- o. gevärshandel n. Vasag. 8; Thureg.77. riks- och a. t., samt filial n. Drott- _2 W. G., Handelsbokh., Ö. Gref-Thureg. 77. ningg ' John, Handl. (sybehörs- o. kortvaru-), n. Widgren, Knut E., Agent, Dj. Långa g. 10. Regeringsg. 68; bost. n. Brunnsg M. A., Folkskolelärar:a, Ö. Skeppareg ' Seth, E., e. o. Hofrättsnot., n. Valling Ida., Modist, ö. Gref-Thureg '.A. M., Husmoder i Drottn. skyddshem, - J., Akare, n. Brunnsg. 10. s. Högbergsg. 39 A. Widholm, A. Oscar, Flaggund.-off. v. Flot- _2 E. O., Kammarskrifv., n. Kungstensg. 62. tan, s. Bränkyrkag. 37III. _2 A. R., Kassör, Ö. Gref-Thureg, 77. Widhson, L. W., Styrman, ö. Styrmansg ' J. O., Lokomotivför., n. Dalag. 26 III. Widing, R., Litograf, Ö. Banerg ' C. O. F.,Möbelsnick.,n.Beridarebansg.18. Vidinghoff, Gösta, n. Drottningg. 19; a. t. _1 Edla, Prostinna, ö. Engelbrektsg. 6 BI. 6736; specialite Bengers normalylle- -' S. A., Skom., s. Folkungag. 42 C. artiklar; bostad n. Uplandsg, 15. -~ C. P., Skräddare, ö...br~heg Widlund, K. Axel, Bokh., n. Kungstensg. 62 lli. - C. J., Vaktm. (Hernos. ensk. b.), o. Sur- - H., Enkefru, n. Kungsg. 13. brunnsg J. F., Grosshandl., firma E. Widlund & Co, Widengren, L. P., Engroslager at mans- kontor och proflager s. Repslagareg. 8, kläder, st. St. Nyg. 38. bodar st. Köpmang.15 o. n. Oxtorgsg. Wideqvists, Joh., Läder- o. remfabr.-aktieb., 9 A. kontor o. lager Saltsjö-Jerla; a. t. 3528,- K. E., Kontorist, s. Folkungag. 8III. r. t Widman, A. R., Agent, ö. Grefg. 40. Widerström, J. Ch., Enkefru, s. Hornsg. 17; - D. A., Amanuens i Statskontoret, Kungs., konditori s. Götg. 5. holmsg. 54 & A" Fröken, s. Bränkyrkag I. - M. C., Handl. (div-), s. St.Glasbruksg. 13. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer