Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4."

Transkript

1 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.; tel. Maria ö. g., 0.D.j. Lidbom, C. J:, Husägare, Banérg. 3, O.Dj. Leyonmarck, J. L., f. d. Kanslisekr., Kam- - Johanna, Ankefru, Banérg. 3, O.Dj. rerare vid Vetenskapsakademien,Villag. Lidbäck, Alfred, Triivaruexportör, Valhalla- 5 & 7, d.; a. t , r. t vägen 53', Ö.; r. t. 5826; telegrdadr. Liander, Elna, Fröken, Kungsg. 441" K. Lidback, Stockholm. - Hanna,.. Fröken, Karlavägen 10 A;, Ö.; - se äfven Lidbeck o. Liedbeck. tel. Osterm Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, - Mirten E., Grosshandlare; kontor Olofs- K. gatan 2 A, C. (hörnet afkungsg.); r. t. - Frans, Kungl. Hofleverantör, Specerier, 34 82; a. t ; bost. Odeng. 49, Konserver o. Delikatesser i parti o. mi- Va.; a. t , r. t nut, Kungsg. 11, C.; r. t. 1400, a. t. - Emelie, Modist, Fröken, Karlavägen 10A1, Ö.; tel. Osterm Lidén, Nils, Grossh., Representant för I. - A.E. M., Sjuksköt:a,Volmaryxkullsg.25,Sö. Goldstein & Son, Pälsvarufabr., Nalmö, - F. C., Postexp, Västmannag. 55, Va. Köpenhamn, Berlin o. Leipzig; kont. Liberg, J. P., bagare, Timmermansg. 22, o. lager Brunnsbacken 411, Sö.; r. t. Sö.;a. t , a. t L. L., Grossh., Strömg. 24, C.; kontor - J., Ingenjör, S:t Eriksg. 14 A, K. Rosenbd 2, C. - K. V., M.aterialskrifv., Frejg. 55,. Va. - Rosalie Ankefru, Riddareg. 72, Ö.Dj.; - Agnes, Ankefru, Sibylleg. 8, d.; tel. tel. dstorm Österm Lichtenstein, H., Firma (innneh. Fru Paula Lidforss, Erik, Advokat, Storiingen; r. t. Lichtenstein),Frimärksaffär och förlag Storängen 54, a. t. Storängen 70; se af svenska frimärksalbum, Drottningg. Staaff & Lidforss. 88, Sthlm 3; a. t , T. t ; - Edvard, f. d. Professor v. Lunds Unibost. Kungsg. 52, K.; a. t versitet, Medlem af Svenska Akade- Ekik, Köpman, Kungsg. 52, K. miens Nobel-Institut, Observatorieg. - A., Med. kand., Karolinska Institutet, K. 22', Va.; r. t ~Liciuma, Textilateljé (Tnneh. Agnes Bran- Lidholm, Joel J., Bokh., Valhallaviigen 107 ting), Birgerjarlsg. 18, uppg. D, O. A Va. Licznerski, N. J., Sjuksköt:%, Björngårdsg. - K. h., Folkskolelär., Odeng. 28, Va. 23, Sö. - Ester N., Kontorist, Valhallavägen 107 A, Lidback, A. K., Lärov.-adj., Holländareg. Va. 27"', Va. - H. E., Kontorist, Valhallavägen 107 A, Lidbeck, G. H., Kommendörkapten, Strand- Va. vägen 1.5, O.Dj. - J. A., Montör, Västmannag. 46, Va. - se äfven Lidbäck o. Liedbeck. - Carl Oskar, Akare, Greftureg. 50 B, O.; a. t Lidberg; 2 Liedberg. - se afven Liedholm. -2 G. A., Civilingenjör, Kammakareg. 29, C.; Lidin, E. O., Förste Lifmedikus, Humlea. t , r. t gårdsg. 20, O.; allm. o. rikst. Invärtes -l Albertina, Folkskolel:a,, Hiigbergsg. 37 B, sjukdomar, spec. mag- och tarmsjuk- Sö. domar, anmälningstid hvard David, Ingenjör vid Bergsunds rerkst., Under sommaren intendent vid Porla Långholmsg. 3 B, Sö. hälsobrunn. -1 Knut, t. f. Ing. v. Sthlms gasverk,, Värtan; Lidingö-Brevik, Fastighetsaktieb. Hamng. a. t , r. t ; bost. Valhalla- 10, C.; a. t , r. t. 116 $8 (se anvägen 105', Va.; a. t nons å ofvanstående kartong). -1 Arvid, Kontorist, Björn~årdsg. 16 A, Sö. Lidingö Villastad, Aktiebolag, kontor Stu- -l Augusta, f. d. Läraca vid folkskoleliira- reg. 7', Ö.; a. t , r. t O. rinnesemin., Högbergsg. 37 B, Sö ; kontor Lidingö; a. t. Lidingö -2 A. B. M., Revisor, Villa Björkebo, Fa- 100, r. t. Lidingö 60; se annons å kargersjö; r. t. Södertörn 22. tong sid. r49991 och adressforteckning -l C. G., Stadsfiskal, Nya Polishuset, Kungs- efter sid holmsg., K. Lidman, Ernst, Artist, Tomtebog. 221V, Va. -a O., Station.sskrifv., Flemingg. 27, K. - Ragnar, Eanktjänstem., Bergsg. 15I, K.; -l A.S.E. G., Ankefru, Rjörngårdqg. 16A, Sö. a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Lidman-Lifförsäkringskontor. 467 Lidman, K. Gösta, Ingenjör, Not. hos K. Liedholm, Eric, Ing., Villa Tallåsen, Li- Telegrafstyr., Odeng. 55I", Va. dingö Villastad; a. t. Lidingö E. E. J., Kontorsskrifv. v. Järnvägen, - E., Ankefru, Bergsg. 19, K. Eolskulle 20, Sthlm Herman, Hollandareg. 29, Va.; te]. Vasa - H., Larara, Torsg. 19 A, Va Frans, Pianostämm. v. Musik. Akadem., - se afven Lidholm. Tomtebog. 221V, Va.; r. t. 7998, a. t. Liedstrand, C. E. L. Fil. kand., e. o. Ama nuens.rid ~tockholms stads statistiska Adolf, Tullkontrollör, Uplandsg. 60, Va. kontor, Volma.ryxliullsg. 9'7, Sö.; a. t. - H. K., Änkefru, Regeringsg. 75 A', C.; tel. Brunkeb A. F., Kapten, Grefg. 151n, O.Dj.; tel. Olga, Änkefru, Eolskulle 2U, Sthlm 14. Osterm S., Ankefru, Torsg. 19 A, Va. - H., Ankefru, Mastersamuelsg. 9, C. - Carl, ofverlarare, Hornsg. 116, Sö. - se afven Lidstrand. Lidner, Ake P. (Skånes mek. stenhuggeri), Liefvendahl, Gustaf, Bagare (A. A. Löfgrens Norrtullsg. 30, Vu. Eftr.), Surbrunnsg. 10, Va. Lidrh, Hilma, Modeaffar, Norrlandsg. 2 & 4, Lienzbn, Dav., Förman, Badstug. 12 A, Sö ; C. tel. Maria Lidsell, Hjalmar, Bagare, Blekingeg. 13, Sö.; von Liewen, C. A. Mahn, f. d. Generalkonsul, a. t Uplandsg. t. h., Va. Lidstrand, Oscar, Grossh., Västerlån g. 46 Lievendal. Gideon, Handl. (speceri-), Odeng. h 48, St.; bost. Greftureg 52, 8. 68, Va. - se afven Liedstrand. Lifförsakringskontor: Lidström, J., verkst. Dir. i Civilstatens anke- aiiiance st. Vattng. 7, 2 tr., C. och pupillkassa, Bergsg. g', 1%; r. t. ~llmiinr& Lifförsakrings-Bolaget, Strandväg. EA, 87 67, tel. Kungsh tr., O.; se annons % sid Balder Lifförsäkringsbolaget - ömsesidigt - - G., Ingenjör, Sksneg. 1111, Sö. ~turég. 8 O. - C. A. R., Klockare och Hyrkofogde i Brage, ~ö;sakrin~sanstalten (afven lifrsntor), Flemingg. 23, A, firs'l "'yrkog' De Förenade, Hufvudkontor Ii. Storkyrkobr. 13 Brunkeb. 54. Sthlm r t a. t istr rikt skon to; - N. J., Skofabrik, Högbergsg. 25, Sö. ~torjqdol;r. 13 S;; a. t ;nglish and ~cdttish Law, Lifförsikringsaktie-,- ostar, speceri- o. viktualieaffaï, ibolag, London, Kungsg. 52, K. lagsg: 53, VU.; a. t Equitable i New York, Regeringsg. 30, 2 tr., G; - Erilra, ~nkefru, S:t Eriks. 4 K. r. t , a. t Germania i Stettin, Drottningg tr., Sthim l. lidströmer, sigrid, ~ ~ ~ 4211, k ~ ~, GTesbam, Skeppsbron 28, Sthlm 2; a. t , Va. r. t O. August O., Grossh., Döbelnsg. 4211, Va. Hafnia i Köpenhamn, Strömsborg, Stlilm:l6. Kronan LiEörs&kringsbolaget - ömsesidigt ~id~~ll, J. A., ingenjör, ~ ~ ~ 181, l b ~ ~ ~ ~ - ~arlahgen 41 43, ö.; a. t. 6595, r. t ~ Va.; r. t , a. t ybeckerbolaget (Tyska lifförsäkringsbolaget i Lie, Emmy J., Cigarrh., Västeriångg. 12, St. Lybeck). Generalagentur: Chr. Steffens (Inneb. Liebenfeld, Louis, Agent, Scheeleg. 4, K. G. Carr). Jakobsg. 25, C. ; r. t , a. t Steffens. Lieber, Fr. M., Kyrkoherde, N. Smedjeg. 24, Dlatthiessen,Max, OfreMunkbron7,St.,för~Nord- c. stjernanu. Lieberg, C. F Verkm., Polkungag. 46, Sö. Liebermann, ifax, e. o. Telegrafassist., M$- NordpoleA, Vasag. io, Sthlm 16. stersamuk?lsg. 701, C.; a. t Nordstjeman, Brottningg. 7, C. ~~$$~~f~t"t~~gg. 55~ C Liedbeck, K. A., Disp., LinnBg. 34, 0. Oden, Birgerjarlsg. 5, Sthlm 7. Röda Bandet, Centralpalatset, 1 tr., Sthlm 16; - Alarik, Ingenjör, Grefmagnig. GIV, Ö.Dj.,. t, 2949, a. t. iss27. - Albert, Pappershandel o. Accidenstr~c- Skandia, Mynttorget 1, Sthlm 2. :;Gsg, 14, Sthlm ; a. t, 59 87, keri, Drottningg. 15, C. ; 'a. t ~ ~, " ~ &, " a ~ ~ ~ ~ - Carl A., Skrädd., Skargårdsg. l5', St.; r. t, 1425; Direktör: sven E. E. Söderberg. a. t Star ~Iäster~amuels~ 23 2 tr. C. Stockholm, l;ifförsakrin&boiaiet - se äfven Lidbeck o. Lidbbk. - ömsesidigt - Nybrog. 34, Sthlm 5. Liedberg, se Lidberg. Suomi Norrmalmstorg l6 c. Liedbergius, Gustav, Handl. (f. d. Otto Berg- svea, brottningg. 13, sthlm 16; se annonsen å Observatorieg. 13, främre parmens innersida. "' Svecia, Strandvigen 7, Ö.; r. t. 2900, a. t Garn, Väfnader, Sybehör, Hvitvaror, Svenska:.lifförsäkringsbolsget, Norrmalmstorg Kliidningar; a. t ; bost. Kung 16, C. stensg. 611V, Va. Sveriges praktiska lifforsskringsförening, Vasag. l5 Br 17, postbox 1G5, Sthlm 1. - Emma, Änkefru, Sigtunag. l"', Va. Thule, Kungsträdg%rdsg. 2 C, C. Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatm.

3 S Lifförsäkringskontor-Liljeblad. Lifförsakringskontor (forts.): l Lilja; 2 Lillja. Tryg, Lifförsgkringsanstalten, Köpenhamn, Surbrunnsg. 3u, 7'a. -a A. Th., Ai-tist, Sibylleg. 11, Ö. Trygg,SvenskaLifförsiikringsanstaten,Greftureg. 24B, Sthlm 7. (Inflyttar under loppet af 1910 i -t ~ ~ kb., ~ ~ t ~ ~ ~ 12,, C,; t a, t t, ~ Tryggs nya hiis vid Engelbrektsplan) , r. t. 3018; bost. Hjarneg. 4', K. Union Assurance Society (Union Life Branchl, -1 Oskar S., Bokh., Rosenlundsg. 28 A, Sö. London, Drottningg. 90, 2 tr., Sthlm 1; a. t Axel, verkst. Dir. för Warner Silfverspar- Valand, ömsesidigt lifförs&kringsbolag, Kungsg. res nya grafiska &tieb,, L:a Vattug. 9, C. 221 Vass, ömsesidigt lif- o. sjukförsilkringsbol., Arse- C'; a. t , t' iralsg. 6, C. -1 Maria, Folkskolel:a, Nytorgsg. 17, Sö. Victoria, Brunkebergstorg 2, C.; se aiiiioils å -i M., Fru, Hancltverkareg. 46, K.; te]. bokmärket. Victoria au Berlin Allmant BörniLkringsaktiebo- Kungsh. 35' lag ener ra la geni uren för Sverige,AlrikSundéii -l B. M. Ch., Fröken, Hjorthagen 7'. -duilberg, Regeringag. El, C., 9-6; r. t. 4976, -i Hj., Handelsres,, Hornsp. 53, sö. a. t Yorkshire Fire and Life Insurancc Company, -l A. J., Hanal., Kammaliareg. 23, C.; filial firntorget 83, SI. vid Märsta. Se vidare Yrkesregistret: Börsakringsbolag. -1 A, J,., HotellinneEiafv:a, Vasag. 44, C. Lifregementets Dragoner, adress: Dragon- -1 Emil, Kamrer, Tuleg 29, Va. kasern, Stockholin & Co, A. J., Hötorget 13, C. Kommis- Lifrustkammaren, Nordiska Museet, Lejon- sionsaffar för landtmannaprodukter och slatten, Sthlm 14. Oppen alla dagar, smörimport. Inneh. J. W. Lundquist 1 mars-15 okt. Iivard. 11-4; sönd. o. E. Jonsson. 1-4; okt. hvard. ll-'1s 4. -l C. Bert., Korrespondent, Villag. 23, Ö.: sönd. l-i/s 4: 1-30 nov. hvard. 11-3, tel. Osterm sond. 1-3; 1 dec.-l5 jan. hvard. -l C. Thor H., Materialfirv., Hjorthagen 7I. ll-'/a3 sönd. 1-3; 16 jail.-28 febr. -1 David, Pantlanare, Linnég. 51 & 53, 0.; hvard , sönd. 1-3; sönd. o. fred. r. t , a. t fritt, månd. 1 kr., öfriga dagar 50 öre. -is sadelmakeri (Hans Möllers eftertr.); Lifranta åt tjänare, Fören. till beredande tillverkning af åkdon o. selar, Ad af, Sekr. Fru Hanna Palme, f. von Born, Fredr. liyrkog. 5, C., o. St. Badstug. Kungstradgårdsg. 2 C, C. 15, C.; a. t.7894, r. t Lifranteanstalt: Försäkringsanstalten Brage, -2 P. S., Skoliandl., Bellmansg. 15, Sö. Flemingg., 23 A,.K. Genast böjande -l Johan A*dolf, Verlimast., Nytorgsg. 17, Sö. och uppskjutna lifrantor. -l John, Altare, Roslagsg. 48, Va.; a. t. Lignell, C. Emil, Agenturaffar, Hornsg , r. t ; stall Solnavagen 3, 100. Sö.; tel. Maria 343. va... - Alfred, Byggm., Fiejg. 3, Va. -j Beda, Ankefru, Fredmansg. G A, Sa.; tel. - C. Fr., Byggmast., Sigtunag. 4, Va.; tel. Maria 434. Vasa Lilljander, C., Fröken, Bryggareg. 8, C. - Maria. Fru, Karlbergsvag. 401', Va.; r. t. ~ i l j ~ b ~ W., ~ e. ~ jagrnäst.,, A~~~~~~~ 13402, a. t vid Domanst., Hornsg. 511, Sö.; r. t. - L. M., Handl., Vidarg. 5, Vu Erik, Komminister i Johannes församl., C. M., ~ ~ i A.-B, wilh. ~ Bet. Kammaltareg. 12, Va.; tel. Brunkeb. key, H«rnsg. r>11. Sö., r. t J. A., Skräddare, Döbelnsg. 23', Va.; tel. - C. G. R., Revisor i Kammarrätten, Earl. ~ ~ ~ 26 ~ 23.. k ~ b. bergsvageii 57, Va. - C. F., Skradderifirina, Malmskillnadsg. - Edgar, Tjanstem. i Riksb., Braheg. 811, 0. 13, C.; r. t, 5323, a. t ,, Ligner, Frans, Kladeshandl., Storkyrkobrink- Liliebjörii, Anna, Fru, Nybïog. 64, 0. en 1411, St., (ing. fr. Urvadersgriiid Lilljebjörn, E. G. J., Adjunkt vid Högre 7) ;- tel. Stork. 53. Lirarinnesem., Tegnérsg. 6, Va.; tel. - & Aberg, Klideshandel, Vasterlångg. Brunkeb , St. ; a. t , r. t G., E. o. M., Fröknar, Stureg. 60, Ö. Likbranningsfirening: se,svenska Likbran ningsföreningen. - p 1 Lilieblad; 2 Liliebladh; 3 Liljeblad. Likkistfabriker, se Yrkesregistret. L i k k i s t m aga s in, se Yrkesregistret. -3 Edvard, Bageridk., Surbruiinsg. 40, Va.; Lilius, Tage, Postexp., Greftureg. 53IV, Ö.; a. t tel. Osterm l A. P., Essensfabrik, Valling. 6, C. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 =;3 k VZ-'/GeZUyna ui/(atomfer mrd södersol O C ~ utsi~t öfver sforn se-geeleden f?'// sa/zl fiir ett pris af öre kzwdrc/!foten. Vaffcn- O C kloakledningar ~ samt elektrisk be/p$n ifkgsc~fad2'o n. Sört;inde/sen med c%rd,&cnz u,y~z.iitfsa/fes saval vinter sam sommar genunz ~nn6[~&c?zde ocj GeXiv6ma Gng6dfar. &dast 30 maizutem färd! 3urnzZn liga FASTIGHETSAKTIEBOLAGET LIDI~~GO-RRFVIK HAMNGATAN l

5

6 ~P-~ p Lilieblad; 2 P Liliebladh; 3 Liljeblad. Liljeblad-liiljrliolnlrns Stearinfabrik. 41. p-p P Liljedal; 2 Liljedahl; 3 Lilljedahl. \ - -. P- P- -3 Fr., Fil. dr., Handelskemist, Sm&landsg. -3 L. O., Skräddare, Döbelnsg. 12, Va.; firma 1711, C.; träffas sakrast 1-4, se,kem. L. Wahlströms eftertr. Liljedahl & Und.-Byrån; bost. Villag. 24I, O.; tel. Ekstrand, Brunkebergstorg 13, C. Osterm % Hj., Snickare, Davidbagaresg. 5 C% 7, C.; -3 S. F., Flaggunderoff. v. Ii. Flottan, Tirn- a. t mermansg. 38 A, Sö. -"ngusta, Syateljé, Flemingg. 49, K.; a. t. Magnus, Grossh., bost. Flemingg. 45, K l K. W., Fröken, Hande1sidk:a (Cigarr- o. M.,. C., sömmerska, Braheg. 9 II, Ö.; tel. Tidningsaffär), Kungsg. 50, K.; a. t. Osterm , r. t l Sten Tandläkare, Birgerjarlsg. 16', Ö. -qs. R. F., Handl. (Herrekip. o. Reseffekt- ~ddfrå~ning 2-3; r. t ,,a.t affär), Kungsa. 50, K.; a. t. 212, r. t. -l J. F. C., Tullkontrollör, Kl. 0. Kyrkog ; filial Flemingg. 43 A, K. 12, C.,. --Z Magnus, Järn- o. stålvaruaffär i parti. -"anny, Ankefru, ~i~arrh., Storg. 11, Ö.; Agent för Munkfors bruk, W. Aug. bost. Riddareg. 14', 0. Sandbergs ivianup~litur Alitiebol., Borg- -' Jenny, Änkefru, Greftureg. 76 B, Ö. airds Hrulr, Lingbo Gjuteri. General- Liljefors, E. Fr., f. d. Bryggare, Volmaryxagent för &-B. Säters Yxfabrik; Upp- 1~~11~~. 3, Sö. Iiig för A:B. Göteborgs Bult- Ki Na- C, T Intendent Hornsg. 66 B, 86, gelfabrik; kontor och lager St. Vattu- - (Lillj&orss) P. d., ~aktm. (K. Telegrafgatan 20. Sthlm 1. styr.), Järntorget 55', St. ".'T. M., Kartograf, Skeppsbron 6, St. J., f, d. Läst- o. Liljegrens, O. A., f. d., Bokhandel: se Sjö- 50, K. walls, Karl, Bokhandel. --l Ragnar L. C., e. o. Postexp., Uplandsg. Liljegren, O. A., Bokhandl., Uplandsg. 26IX1, 201, Va.; a. t va. A ~ Prostillna, ~ ~ Förestånd:a ~, för Konva. - Allna, Folkskolel:a. Riddareg. 76, 0.W. lescellthemmet, hlalmskillnadsg. 41 B, ilmelie, Fröken, Högbergsg 37 C"', So'. C.; r. t , a. t ; bost. s. g. 1 kulda, Fröken, Stureg. 4, 41 A. O.; a. t Carl, Villag. 24, Ö. Theresia, Fröken, Högbergsg. 37 C''', Sö. - Georg, Grossh., kontor o. bost. Drott- Liljeborg, E., Polisöfverltoiist., Riddareg. ningg, 83111, va. 38 I', Ö.Dj.. - C. M., Handl., Apelbergsg. 34, C. - W., Serg.. Nybrog. 36, Ö. C. G., Maskinist, E. Biblioteket, O. Lilljeborg, Wilh., Ingenjör, Kungsg. 40, K. - k C,, H., Målare, Brunnsg. 7, C. Liljeback, Ernst, Tapetser., Norrlandsg. 21, - C,.M., Pappershandel, Mästersamuelsg. C.; bost. Bondeg. 41 A, Sö. 47 C. Liijecrantz, Sigrid, Frölien, Götg. 13' ö. g., Sö. - K. ~ j G,,. poliskonstapel, Jakobsbergsg. -'s Tidnings o. Pappersaffär, Vasag. 26, C. 32 gr ö. g. t. h., C.; tel. Brunkeb, o. Klarabergsg. 39, C. - Elisabeth, Sekret. för Fra1sn:arménsSlum- Lilliecreutz,. Fritz Helmer, Frih., Majorsg. o. räddningsv., ~ ~ ~ f60, t 0.; ~ a. t. r ~ ~ 9 A', O.; r. t , a. t , p-ppp C. A., Skräddare, Hagag. 16, lin tr., Va.; 1 Liljedal ; 2 Liljedahl; 3 Lilljedahl. tel. Vasa Liljeholm, J. F., f. d. Fanj., Styrmansg. 39, -a Nils, Bageri, Sigtunag. 12, Va.; a. t '.qj' -qf. G., Direktör för Hyrverksaktieb. Frey - Axel L., Tullvaktm., 11"' Volmar~xkullsg' ö. Fre~s -+ ex.pressl hufvudkontor, Grefg., SO. tureg. 11, 0.; bost. Odeng. 35, Va. selma, Änkefru, I(ungsholmsg. 26, K. -2 C. Th,, Gros&., Narvavagen VIV, o,d~.; Lilljeholm, Josefine, Fröken, Apelberqsg. a t, , C. -"rnst, Kapten, Greftureg. 76 B, O., r. t. Liljeholmens Färgeriaktiebolag, verkst. dir Carl Werner: kontor o. fabrik Liije- -Q, Skomakare, Apelbergsg. 48, C.; te1 holmen. Postadr. Sthlm2. Telegr.-adr. Brunkeb Werners, Sthlm; r. t. 330 o , Ernst, Skräddare, Greftareg. 48, 0. ; tel. a. t Österm Stearinfabrik, Danviksg. 10, So. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

7 470 Liljeholmens Stearinfabrik-Liljesköld. Liljeholmensstearinfabriks-Aktiebolagskon- Iiiljenroth, Frans, f. d. Direktijr, Sohannesg. tor o. försäljning af stearinljus m. m., 24Iv, C. Danviksg. 10, Sthlm4. Telegrafadress Liljensköld, J., Polisman, Malmskillnadsg. Stearinbolaget. 27, C.; tel. Bronkeb Vinfabrik, Svartmang. 20, Sthlm 2; attiks- I,iljenstolpe, Annie, Fröken, Scheeleg. 211, K. fabrik Barnangsg. 1, Sö.; firman äges - Ellen, Fröken, Vastmannag. 61, Va.; tel. af Liljeholmens Vinfabriks Aktieb.; Vasa kontor Svartmang. 20, Sthlm 2. - C. A. R., Grossh., verkst. Dir. i A.-B. - Vinfabriks Aktiebolag, Svartmang. 20, St. Sthlms Reveteringsvaffabrik, Odeng. Lilliehorn, Pehr, Herr, Odeng. 32', Va.; 92, Va.; kontor St. Vattug. 7, C. tel. Brunkeb Ax., Kapten, Tegnérsg. 4, Va.; a. t M., Majorska, Odeng. 32, Va. - Ida, f. Mörner, Änkefrih:a, Uplandsg. Lilliehöök, C. J. F. M., Civiling., Lektor 2211, Va. vid Tekniska Högskolan, Karlavägen - C. G., f. d. Ofverstelöjtn., Karlbergs- 35, Ö.; tel. Osterm vigen 4 I, Vu Hedvig, Fröken, Sibylleg. 55 k 57, Ö. l Lilieqvist ; ~ i ~ j ~ ~ i l~ i ~ ~ i ~ i ~ ~ C. M., Hofrnarskalk, Jakokg. 32, C. 4 LiiljeLlvist; 5 Lil]jekvist; 6 Li]jekvist. J., Ingenjör, Villag. 21, Bertil, Kapten v. Svea Art.-reg:te, Strand- Fredrik, Arkitekt i Ofverintendentsvägen 57, ing. 211, Ö.Dj.; a. t , Ämb., Stureplan 15, C., a. t. 7 00; bost. r. t Djursholm; a. t. Djursh Gösta, Kapten v. Norrbottens reg:te, En- -6 Augusta, Artificiella blommor, Kammagelbrektsg. 43 B"', Ö. ltareg. 52, Va.; a. t Lennart, Kapten v. Generalstaben, Gref- -4 Theodor, Bokhandl., Malmakillnadsg. 31, g. 9, 0.Dj.; r. t , tel. Osterm. C.; bokhandel s. h l Gustaf, Cigarraffär, Danviksg. 9, Sö.; - Wilhelm W:son, Löjtn. v. Flottan, Karla- a. t vageii 7 Ö. -' John, f. d. Flaggmaskinist, Prästgårdsg. - H.H., ~aiinöfverdirektör o. Chef för Ma- 2011, Sö. rinin enjörkaren, Riddareg. 19, Ö. Carlina, Fru, förest. för Husmoders- - G. M., tnderlöjtn., Jakobsg. 32, C. skolan, Drottningg. 67 I, C. ; tel. Brun- - H. A., Underliöjtn., Riddareg. 19, Ö.; keb a. t G. N. J., v. Haradsh., Hofrättsaktuarie, -- M. O. G., Underlöjtn., Skeppareg.26,Ö.Dj. Narvavagen 5n.b., Ö.Dj. - Bertha, Änkefru, Stureg. 481V, Ö. -l N., v. Pastor, Kungstensg., 40, Va. Lilliemark, C. E., firma, Kakelugnsmakeri, G. R., Ritare (Rikets allm. kartverk), Regeringsg. 66, C.; a. t Birkag. 711', Va.; tel. Vasa Liljemark, Walfrid, Droskagare, Rorstrandsg. -B E. A., Silfvervarufabrik, Pilg. 11, K. ; 36 ö. g., Va. a. t , r. t Lilienberg, G. R., Justitierkd, yillag. 19, O. -l Sven Albert, Skomak., Linnég. 42, a. t. - V. E., Major, Stureg. 46, 0. l Lilienborg, A., Skomakare, Scheeleg. 13, E.; -l Alfred, Skraddarm., Västerlångg. 54, St.; bost. Kungsholmsg. 36, K. bost. s. h.; a. t Liljencrantz, Edv. Th., Frih., Faltintendent Gust., Vaktm. (Sthlms f6rmynd.-kam.), o. Förde1n:intend. v. V. arm6fördeln:s Birgerjarlsg. 131 A", Vu.; a. t. l intendentur, Grefg. 43, Ö.; tel. Oster- Lillieros, Emilia, Fru, Ostermalmsg. 38, 0. malm Mia, Fröken, Ostermalmsg. 88, 0. Liljencrantz, K. J. E., Frih., Underlöjtn., Lilljeros, A. A., Fru,Handelsidk:a, Roslagsg. Grefg. 43, 0. 6, Va.; tel. Brunkeb Eu enie, Friherrinna, Villag. 4, Ö.; tel. Liljeroth, & Co, Harald, Agentur, kontor &term Brunnsg. 28, C.; a. t Märta, f. Tamm, Friherrinna, Engel- R., Godsag., Grefg. 25, 0.Dj. brektsg. 511, O.; a. t , r: t J. A., Koppar-, bleck- o. plåtslageri, Kam- --L., Ankefrih:a, Stureplan 6, 0. makareg. 41, C.; bost. s. h. Liljendahl, E. K., Skoaffär, Mästersamuelsg. - A. P., Vagnmak., Hagag. 11, Vu.; verkst. 41, C.; a. t s. h.; a. t Lilliengren, Tage, Kont.-skrifv. v. Statens m ~ Lilliesköld. ~ ~ ~ jarnv., Pipersg. 29lX1, K. Liljen iiist, Gerda, Fru, Florag. 19, Ö.; tel. Oscar, Advokatbyrå, Drottningg. 13, C.; &term r. t a. t Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 - a. t Louise, Fru, Linnég. 80, O.Dj. -l Maria, Fru, Greftureg. 52, 0. -% Ernst, Kamrer, Hufvudkassör i Järnvägsstyrelsen, Stocksund. -z J. R., Löjtnant, Odeng. 6, Va. -% J. G., Major, Skeppareg. 60, 0. -z Louise, Änkefru, Danderydsg. 10, 0. Lilieson, Axel, Brandmbt., Jakobsbergsg. 20, C. Liljesons, H, Begrafningsbyrå, Uplandsg. 39, Va.; a. t. 9496, r. t Liljestrand. P. E., Direktör, Humlegårdsg. 20, O. Liljeström, O. A., Fil dr. Docent, Kungstensg. 56, Va.; tel. Vasa John, Fotograf (f. d. C. Roséns Ateljé), Drottningg. 10, C.; a. t r. t Bernhard, bost. Frejg. 39I. tel. Vasa 1702, Förestånd. för F. W. Hasselblad & Co. Göteborg, Proflager Hamng. 20A1, C., a. t Bernhard, Kassör, Frejg. 38, Va. - Hj., Konsult. Ingenjör i Centralvärme- ledningar, kontor Hollandareg. 3, C.; telefoner; bost. Nybrog. 56 B, 0. - E. G., Skrädd., Jakobsbergsg. 31, C. - A., Ankefru, Nybrog. 56 B, O.; tel. Ostermalm Liljevalch, Hilda, Fröken, Kommendörsg. 38", 0. - junior, C. F., Grossh., stärbhus, Vasag. 1211, C. Liljewalch. Magnus, Direktör, Greftureg. 54, Ö. Kontor Hamng. 3AIV, C. E., Gros*., Karlavägen 51, 0.; r. t Hanna, Ankefru, S. Blasieholmshamnen 12, C.; r. t. 25. Liljevall, SvenG.,Civiling.,Hornsg.29A111,Sb. - Georg G., Tecknare, Kammakareg. 23' ö. g., C.; tel. Brunkeb F. A., Trädgårdsdir., Kvarng. 14, So. Lilla Edets Pappersbruks Aktieb. Nederlag, G:la Kungsholmsbrog. 29, C.; r. t. 4737, a. t Lilla Essingens Tomtbolag, kontor, Skeppsbron 10, St.; a. t Lilla Sessan, Smáttingarnas julkalender. Utg. o. förl. Aktieb. Folkskolans vän. Red. o. exp. Upsalag. 14, Va.; a. t Limborg, L. A.. H., Bokh., Torstensonsg. 7"' ö. g., O.Dj. Limnelius, E. M. W., Fröken, Sibylleg. 53, Ö. Linck, Sv. M., D pbördskommissarie, Uplandsg. 47 "I, Va. Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget Liljesköld-Lind Lind; 2'Lindh. Jesper,~. Auditör, bost.danderydsg. 10, O. -l K. A. T., Agent, Sigtunag. 12, Va.; tel. -z Louise, Friherrinna,Styrmansg.45, Ö. Dj.; Vasa % Erik, Amanuensv. Sthlms högskola, Hark. vardsg. 10I ö. g., Va. -l Frans A., Amanuens, Jur. kand., Saltmatareg. 51V, Va. -l Johanna, Barnm., Fru, Hbrnsg. 148 A, So. -l Oskar, F., Bokh., Bellmansg. 22 C, So.; tel. Maria l O. F., Cigarrfabrikör, Tavastg. 12, Sö. -z J. E. B, Civiling., Prästgárdsg. 14, So. & CO, Leon., Dekorationsmål., kont. o. verkst. Iiungstensg. 42, Va.; r. t.12430, a. t Inneh. O. Fr. Lindh o. C. Fr. Arvidson. 0. Fr., Dekorationsmål., Kungstensg. 42, Va.; bost. Vastmannag. 39, Va.; r. t l Cfust., Direktör för tradgårdsafdeln. å Landtbr.-akad. Experimentalfalt, postadr. Experimentalfältet; a. t , r. t ' Ebba, Docksömm:a, Kungstensg. 44, Va. -B Anny, Doktora, Karlavägen 3611, O.; r. t z J. A., Expeditör, Bondeg. 46, So. -l Erik G., Export o. Import, Fredsg. 10, C., r. t , 67 33; a. t , Kontor äfven i New-York, Broodway 1. -l Aug.,Fabriksidk., Svartensg. 8B,So.: a. t , r. t ; bost. Katarina Bang. 11, So. ; tel. Maria l E. J. A., Fabrikör, Bergsg. 7A, K. -l Hugo W., Fabrikör, Folkungag. 12, So.; r. t. 2358, a. t Gottfried, Folkskolelir., Upsalag. 14, Va.; tel. Vasa l Maria, Folkskolel:a, Skeppareg 23, O. -l Agnes, Fru, Rosett-tillverkning, Vegag. 5", Va.; tel. Vasa ' Sophie, Fru, Kungsholmsg. IS"', K.; tel. Kunpsh l Valfrid B:son, Fru, Vasag. 50, C.; a. t l Signe, Fröken,Folkskolel:a,Kungsholmsg. 181n, E.; tel. Kungsh J. A., Förman, verkst. flyttn., vedsågn. m. m., Bellmansg. 22 C, So.; tel.maria s, J., Eftr., Grosshandelsfirma, Dïottningg. 3", C. -l F. Aug.,f. d.grossh., Saltmatareg. 5IV, Va. -l John, Grossh. (Aktieb. Ohlin, Nilsson & Co), Stnrkyrkobrinken 12, St. -z Otto Hj., Grossh., Centralpalatset, C. Kalmar Angkvarns A.-B. afde1n.-kontor. Agentur o nederlag för Margarin A.-Bol. Svea; r. t o , a. t o SVEA. i3 Draatninggohi.

9 4752 Lind-~indahl. 1 Lind; 2 Lindh. 1 Lind;.2':-"" UI~IUU, -l Ernst, Handl., Scheeleg..3, K.; a. t l K. E., Sjuksköt:a, Kungstensg. 50, Vu. -l H. W., Handl., Lilljansplan 5, Ö. -1 C. A., Skomak, Svedenborgsg. 46, Sö.; tel. -l Karl, Handl., Scheeleg. 3, K.; tel. Kungsh. Maria Wnst. A., Skräddare (civil- o. uniforms-), -l L. E., Handl. (speceri- o. viktiialie-), Eommendörsg. 23, 0.; a. t ; Norrtullsg. 8 B, Vu.; bost. Karlbergs- bost. s. h. vägen 7"', Va. -2 E. W. K., Styrman, Björngårdsg. 16 B, Sö. -"rans Gust., e. o. Hofrittsnot., Kaiiimaï- -Hygrell, John V., Tandläkare, Karlaviirittsrevisor, Kvarng. 14",Sö.; tel. Rlaria gen 17, O.; a. t , r. t Z,4.W., Telegrafbetj.,Västerlångg.76 '7, St. -l E. M., v. Häradshöfd., Regeringsg. 3, - Albert, Tillskärare, Bränn_kyrltag. 2611, Sö. Sthlm. l; innehar Im. Sellins advokat- --l Joh. Teod., Tjänstem. hos Drätselnämnd., byrå Se annons sid. 71. Hornsg. 146 A, Sö.; tel. Naria l A. L., Ingenjör, Tantog. 15, Sö. -B Anders, Tullvaktm., S:t Paulsg. 35 -l Gustaf, Ingenjör, Tantog. 15, Sö. ö. g., Sö. -z Nils, Journalist, Helsingeg. g"', Va.; te]. -l Carl Oscar, Typograf, Artillerig. 36, Ö.; Vasa tel. Osterm. Y l Carl Fr.,.Järnvägstjänstern., ~ala~: 38, -l Carl Gustaf, Vaktmast. (Järnvägsstyr.), Va.; a. t Kl. V. Kyrkog. 21"' ö. g., C. -l Gnst., Kaffehandl., Ostermalmstorg 4, Ö.; -l K...A., Vaktmäst. (Skand. Kreditaktieb.), bost. valhallavägen 103, Va. Ofre Munkbron 7, St.; tel. Stork "elmer, Kamrer i Aktieb. Giiteborgs -a Cecili?, Änkefru, ICiingstensg. 42,., Va. Bank, Handtverkareg. 321V, K. -l Ida, Ankefru, Karlavägen 17"'. 0. -' Otto E., Kapten, Johannesberg, Vaxholm ; -I Thecla, Arikefru, Strandvägen 28', Ö.Dj. a. t. Vaxholm 63. -l Aug. (f. d. Ekström & Hoflund, Tekn. fa- -l Ernst A., f. d. Konsulatsekr., Skeppareg. brik), Svartensg. $B, Sö. 2311, Ö. -l Erik, Scheeleg. 20, Il/% tr., K.; tel. Kungsh. E. G. M., Kontrollör i Tullv., Uplandsg , Va. -l Fritz; r. t. 5 74,. a. t ; bost. Ar- -Z Ernst L., Korrekturchef i Sthlms-tidn., tillerig. 361V, O.; tel. Osterm Rörstrandsg. 281J1 t. h., v. uppg., Vu. -l & Co., Scheeleg. 3, K.; r. t. 2529, a. t. -l M. U., & Cos Eftr., Eruthandel, Gevär, o ; Flemingg. 63, K.; Jakt- & Fiskredskaper, Stadsgården a. t , Sö.; a. t , r. t ; inne- Lind af Hageby, E. A. L., Löjtn., Grefg. hafves af Mauritz Widforss' H. A. B. 13", O.Dj.; a. t z 0. H., Köpman, Roslagsg. 27, Vu. - Ernst, Major, Karlavägen 28", Ö.; tel. -l H. J. A.. f. d. Landtbrnk., Katarina Bang. Osterm , Sö. - Karin, Änkefru, Kommendörsg. 32.", Ö. -a A. G., Lokomotivförare, Uplandsg. 24,Va. Lindahl, G. Hj., Agentur, Holländareg. 26B, -' Anna U. W., Lärarinna, Hornsg.29C111 Sö. Va. -$ A. G., Löjtnant, Valhallavägen 931".b., - Nils. Arbetsförman, Handtverkareg. 37, Va.; a. t K.; tel. Kungsh Wrnst, Löjtn., l:e Byråing. v. Arméns - C. R., Bagare, St. Badstug. 82 o. 84, Vu. kasernbyggnadsnämnd, Birgerjarlsg. - J. A., Brefbärare, Hagag. 161v, Va. 112IV, Va.; r.t J. O. E., Civiling., Regeringsg. 99, C. -l Aug., Mjölkarrend., Västmannag. 67,Va. - Aug., Direktör (stärbh.), Eungsg. 32, C.; -Vetrus, Musikfanjunkare, S:t Eriksg. 17A, r. t K. - M., Direktör, Engelbrektsg. 14,. Ö. -l P. T., Målarrnäst., Malmskillnadsg. 48 B, - A., Fabrikör, Karlavägen 22, 0. C.; verkst. Jakobsbergsg. 41 B, C. - Cecilia, Fru, Österinalmsg. lln.b., Ö. - Oscar, Portier (Hotell Regina), Oxtorgsg. -s Fröhandel, Mälartorget 19, St.; r. t. 2554, C.; r. t a. t. 2305; inneh. John Nap. Lindahl, -l ~auriiz, Postbetj., Vegag. 511, Vu. bost. *Villa Agneshillp, Saltsjö-Nacka. -l J. E., Postvaktbetj., Observatorieg. 7,Vu. - Aina, Fröken, ijsterrnalm~~. 24, Ö. Elin, Retuschös,Fru,Västmannag. 39, Vu.; - Emma, Fröken, Högbergsg. 34",b; Sö. r. t Ester, Fröken, Strandvägen 51 II, O.Dj. -l A., Sergeant, Hástgardeskasern, Sthlm 5, - Gerda, Fröken, Broderi- o. Märkaff., Stureviigen. Jungfrug. 19n,b., Ö.; a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Lindahl-Lindberg. 473 Lindahl, L. J. K., Fröken, Braheg. 4211, Ö. Lindahl, O., Änkefru, S:t Paiilsg. 32, Sö. - Carl, Fangelsedir., Vidarg. 4, Va.; r. t. - P. Ax., Ofversteiöjtn., Byggn:chef o. ordf i Arméns kas~nbyggnadsnimnd, Si- - Bror Gust., Förman v. Flottans artilleri- bylleg , 0. verkst., Skeppareg. 23" ö. g., Ö. - Nils, Engelbrektsg. 31ArT1 ö. g., Ö. - George, Generalagent för The Robinson - se afven Linddal. 'Thermal, Bath Cabinet Toledo Ohio U. Lindal, Aqnes, Fru, Götg. 39, Sö. S. A. (Angskapet Primo), Volmaryx- Liiidau, C. P. A., Sthlrns Nya Fasti,ghetskullsg. 1, Sö. o.,&ff%rsbyrå, Slreppareg. 33, 0. - Gustaf, Glasmasteri- o. Ramaffar, Rad- - H., Ankefru, Vastmannag. 31, Va. mansg. 79, Va.; a. t Lindbzeck,Vilhelm, Major, Sibylleg. 691Y, O.; C. F., f. d. Gïossh., Vastmannag. 29,Va. tel. osterm J., Handelsres., Regeringsg. 99, C. Lindbeck, Maria, Fröken, Torkel-Knutssoiisg. - J. T., Ingenjör, Linnég. 15, Ö. 31, Sa. - Wilh., Kaféidk, Scheeleg. g', K. - C. A., Kansliråd i Civilden., Greftureg. - Axel, Kamrer i Svenska Granitiridustri- 351V, O.; r. t , tel. Osterm Aktieb., Itadmansg , Va. - se afven Lindback. - Valborg, Kassörska, Karlavigen l5a.o.; Lindberg, Alfred, & Co, Agenturaffar (Hj. r. t. l2 87. Palm), kontor Skeppsbron 3611, St. - Ragnar, Kontorist, Rgdmansg. 54", Va. & Co,John,Akti+olag,Centralpalatset,C. - J. S., Kontorschef, Upsalag. Il, Va. - J. O., Arkitekt, Ofverlarare vid Tekn. sko- - J. L., Kallarmast., Grefmugnig. 5',Ö.nj. lan, Flemingg. 18, K.; tel. Kungsh. - S. G., Kallarmäst., Regeringsg. 47, C.; bost. SmBlandsg. 31 A, C. - T. L. E. Garibaldi, Artist, Flemingg. - I. A., Lysoljeaffar, Jungfrug. 24, O. 251V, K.; 4,ao-5 e. m.; a. t. l C. F., Med. dr, D0cent.y. Karol. Inst,, - Lage, v. Auditör, Greftureg. 13, 0. L:a Vattug. 24, C. Ogonsjukdomar; - J. Elias, Bankkassör, Scheeleg. 13, K. hvard. 9-10, 3-4 ; r. t. i28 64, tel. - J. S. L., Bleck- och plåtslagare, Tegnérsg. Brunkeb , Va.; verkst. o. kontor St. Bad- E., Målarmist., Vastmannag. 8, C. stup. 11, C.; a. t. 6558, r. t Arvid, Pals-inode-affär, Biblioteksg. 7, C.; - Sigurd,.. Bokh., Engelbrektsg. 4111, 0.; a. t, , r. t ; filial Hamng. SA,. te]. Osterm. 710; juni-oktober: Harnö- C.; bost. Jiingfrug. 23, 0. sand. G., Skomakare, Regeringsg. 89, C. - R. V., Brefbiirareförman, Tulegatan 49" - Axel, Skräddare (Lindahl & Niklasson), ö. g., Va. Uplandsg. 13 A, Va. - OttoA.,Byggnadsing.,Rörstrandsg.20. Va. - F. Aug., Skräddare. Apelbergsg. 34, C. - Olaiis, Damskradderi, Skeppareg. 14, 0. - & Niklasson, Skradderiaffiir, Drottningg. Dj.; a. t , C.; a. t , r. t : - C. A.. Fabrikör, Karlbergsvagen 69 Va - A. T., Skadespel., Sibylleg. 32, 0. - C. J. W:, Fabrikör, Karlavagen 45 C'?, Ö.: - C. G., Snickare, Braheg.38, O.; tel.österm. r. t. Osterin Ernst, Faktor, Drottningholmsvagen 4 A, - Emil, Snickare, Saltmatareg. 12B, Va.; K.; tel. Kungsh tel. Brunkeb Gust., Faktor vid Iduns T:yckeri Aktie- - C. J. B., Sotarmast., S:t Eriksg. 17A, K.; bolag, Davidbagaresg. LO", C.; tel. te]. Kungsh. 84. Brunkeb M. Sofia, Tvatt- och strykinrättning, - Emma, Firma (Inneh. Emma Jacobsson), Linnég. 22, Ö.; te!. Österm. 4 88; Nybrog. 45, Ö.; a. t bost. Majorsg. lon, O. - CnrlWilh.,Plaggmaskinist,Kapteiisg.9, Ö. - J. H., Typograf, Timmermansg , Sö.; Eva. Folkskole1:a. Mariagrand 10, Sö. tel. Maria Maria, Folkskolel:a, Sigtunag. 15I, Va. - C. J., 1:e Vaktmast. (Kgl. Bibl.), Greftureg. - Tora, ~olkskolel:a, Vegag. 7, Va. 34 B, O. - (Lindbergh), Slbiu, Frisör, Storg. 21, Ö.; - G. V., Vaktm., Hornsg. 9, Sö. a. t ; bost. s. h. - Karl E., Vaktm. vid Sveriges allm. export- - Anna, Fru, Idung. 6 ' ö. g., Va. fören.. Vasar. 6. C.: r. t a. t Anna. Fru. inneh. La Cité. Visterlån~g.. - K. J., erk km.: Lnndag. 37, So. 71,'St.; a. t. 2143; bost. b ag-valdig. - A. S., Ankefru, Handtverkareg. 88', K. 15, So.; tel. Maria Henny,,Ankgfru, Sibylleg. 79'", 0. - Hilda, Fru, Bariim., Birgerjarlsg. IllB, - H. M., Ankefru, Götg. 5, So. Va.; tel. Brunkeb Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. '

11 474 Lindberg. Lindberg, Louise, Fru, Braheg , Ö. Lindberg, H. F., Marinökerintendent. Kom- Signe, Fru, Hornsg. 60, Sö. mendörkapten, Riddareg. 45I, O.Dj. - Anna, Fröken, Kungstensg. 3811, Va. - Erik, Medaljgravör, Hornsg. 51, Sö., - A. o. E., Fröknar, Sibylleg. 12, Ö. A. J., Mekanikils, Miistersamuelsg. 62, Ö. - Edith, Fröken, Brännkyrltag. 371, Sö.; - Lova, Modeaffär (inneh. Fru Lova Lohtel. Maria man), Barnhusg. 18, hörnet af Up- - Elisabet, Fröken, Larar:av. Brummerska landsg., C.; bost. Norrtullsg. 29, Va. skolan, Malmskillnadsg. 3211, C. - Hulda, Musiklär:a, Vastmannag. 31 [",Va.; - (Lindbergh), Maria, Fröken, Florag. 14, a. t Ö.; a. t Adolf, Kungl. Mynt- o. Nedaljgravör, Pro- - M. A. o. H., Fröknar, Högbergsg. 34', fessor, Kungl. Myntet, Handtverka- Sö.; a. t reg. 5 & 7, K. A., f. d. Godsig. Kungsg. 37, K. - B. K., Målare, Kungsg. 39, K.; r. t , - E. W., Grossh., Tuleg. 29, Va. a. t Gösta, Grossh., kontor Drottningg. 18, C.; F., Målare, Snrbrunnsg. 32, Va.;a.t bost. Islinge, Lidingö. - Tor, Målare, S:t Paulsg. 2A1: Sö.; a. t. - Waldemar, Grossh., Tegnérsg. 11, Va.; kontor G:la Kungsholmsbrog. 18 & - & Co, Bror, Knut, Måleriaffar, kontor 17, C. Kungsg. 39, K.; r. t , a. t ; - G. E., Hamnfogdeinspektör, Vegag. 4, Va, verkst. LinnBg. 81, Ö.Dj.; a. t Per, Handelsbitr., Pipersg. 31' ö. g., K.; - Ruben, t. f. Notarie i Riksförs%kr:anst., tel. Kungsh Kungsg. 41V, K.; r. t. Kungsh J. W., Handelsförest., Tomtebog. 5,'gVa. - Johannes, Pastorsadj.. Kronobergsg Gust., Handelsres., Hornsg. 148 B, Sö.; AlV, K.: tel. Kungsh r. t A. Wilh., Pianoetablissement, inneh. P. A. - Hj., Handelsres., Heimdalsg. 7IV, Va. Eriksson, Regeringsg. 301, C.; a. t. 5988, - Axel R., Handl. (diverse-), kontor, bost. r. t o. affir, Södermannag. 24, Sö. -- C. A., PolisKfverkonst., Jakobsbergsg. C. A. Handl., Briinnkyrkag. 14 A, Sö. 32 Al1, C.; tel. Brunkeb Knut, Handl. (garn-, vafn.- u. trikå-), - Karl O.,f.d. Postmast., Uplandsg. 77I, Va. Regeringsg. 50, C. - P. A., Postvaktmast., Agneg. 8111, K; - M. A., Handl., Karlbergsvag. 62, Va. tel. Kungsh C. E. J., Hofkvartermast., Kommendörsg. Hakon, Prakt. läk., Humlegårdsg. Il, Ö. 10, O. - J. A., Predikant, Högbergsg. 27A, Sö. - E. A., f. d. Hotellförest., Stortorget 7, St. - Johan, Professor, Greftureg. 4111, Ö.; a. t. E. F., Ingenjör, Björngårdsg. 1 B., Sö J. Th., Ingenjör, Bergsg. 2ôU1, K. - C. G., Rak- o. FrisBrsalong, Drottningg. - L. F., Ingenjör, Sibylleg. 55 & 571,Ö.; 42, C.; bost. Hornsg. 60, Sö. r. t J. Z., Redaktionssekr., S:t Eriksg.25 K. - O., Inkass., Markvardsg. la", Va. - Mats, Regissör, Stora vägen 38, ~..bj.; - C. E. Efraim, Järnvagstjanstem., Kom- a. t. Djurgården 31. mendörsg. lo1, 0.; a. t (Lindbergh),Emil,Revisor, Idung. g"', Va. M. C., Kaféidka, Munkbrog. 6, St. - Hildur, Sjukski6t:a (Betaniastiftelsen), C. V., Kassör, Rensg. 12", Va. Odeng. 6I, Va.; a. t L. A., Kirurg. Instirumentmak. o. Ban- - K. E., Sjökapt., Birgerjarlsg. 118, Va. dagist, Norrlandsg. 11 A, C.; a. t , - G. A., Skrädd., Vastmannag. 61, Va, r. t J. B., Skräddare, Artillerig. 48 A, 0. - Sivert, Kommissioniir för landtmannapro- - Aug., Skådespelare, Ostermalmag. 591V, dukters försaljn., Tavastg. 11, Sö.; a. t. O.; a. t Augusta,. Skådespelerska, Ostermalmsg. - John, Konsul, kontor Centralpalatset, 591V, 0. C.; bost. Engelbrektsg. 12, Ö. - J. A., Stentryckare, Kopmang. 1l1o.'I, - Sven, Konsul, Regedngsg. 4311, C.; bost. St.; a. t Karlaplan 10nl, O.Dj. - C. A. G., Styckjunk., Pos.-art.-reg:s ka- - Gerard, Kontorist, Styrmansg. 6, Ö.Dj. sern, Sthlm E. G., Kopparslag., verkst. o. kontor - Karl, stämningsman, Hagag. 18, Va.; Tegnérsg. 1.5, Va.; a. t tel. Vasa J. G. G., Kallarrnäst., Skeppareg. 5IV, Ö. - Engelbert, Tandläkare, Kungsg. 5 B, C.; - Carl, Manufakturhandl., Stortorget 16, St.; rådfrhgningstid hvardagar '122-2 ; a. bod Västerlångg. 40, St. t , r. t Brand- ooh Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninagatsin.

12 Lindberg-Lindblad. 475 Lindberg, Martin S., Tandläkare, Malmskill- Lindblad, Ernst, Domanintendeiit, Jungfrunadsg. 32=, C.; mottagn o g; 3IV, O. - E. K., Tandtekniker, Skeppareg. 44 ".b., Ö. - Berta, Folkskolel:a, Kungstensg. 59, Va. - (Lindbergh), Edv.Z., Tjänsteman i Sthlms - Hanna, Fru, Timmermansg. 32, Sö.; tel. Köpm.-fören., Karlbergsvagen 461V, Va. Maria Emil V.,Tjänstem.v.Reymer~hoIms sprit- - -von Krzrner, Vera, Fru, Redaktör af bol., Torstensonsg. 10 A, O. Dj. Vi och Värt, Norrtullsg. 26, Va. - J. J., Tjanstem,. i Jarnjiigsstyr., Gref- - A., Fröken, Renskrifnings- o. maskintureg. 43n.b., O.; tel. Osterrn skrifn.-byrä, Myntg. 3, St.; a. t. 2160, - W. R., Tjänsteman, Brannkyrkag. 37I, öppen li210-4; bost. Bungstensg. 61, Sö.; tel. Maria Va.; tel. Vasa C. J., Tullvaktm., Sigtunag. 10,.Va. - August, Grossh., Villag. 24, Ö. Direktör - J. N., Urfabrikör, Riddareg. 9, 0.; bost. i Aktieb. Amerikansk Cycle Import. Nybrog. 39"' ö. g., Ö. Järnaffär St. Nyg. 45, St. - C. E., Urmakare, St. Badstug. 60, Va.; - Frans, Handl. (firma, Dahlberg & Lindbost. s. h. blad), Stor 52, 0.Dj.; bost. Strand- -8, Aug., UrmakeriaEdr (inneh. Georg Hed- vägen 57, $bj. berg), Tunnelg. 15, C. - Ernst, Ingenjör (Bergsunds Mek. Verkst.), - G. A.. Utmatnings- o. stämningsman, Hornsg. 150 B Sö. Grefmagnig. 14"' ö. g., O.Dj.; tel. - I. A., Ingenjör (dummivaror samt Elektr. Osterm kabel), Handtverkareg. 84, K. - J. O., Vagnmak., S:t Paulsg. 26, Sö.; - Hugo, Journalist, Nortullsg. 26, Va. a. t Gunnar, Jarnkramhandl., Eskilstunaaffi- - Sigfrid, Vaktm. (Skandia), Södermannag. ren, Stureplan 6, 0.; bost. s. h. 54', Sö. - Wilh., Kamrer vid Atlas, Karlbergsvag. - A. Edv., Verkm. (R. F. Cleves Aktiebo- 22, Va. lag), Skraddaregr. 2I1, St.; tel. Stork. - Carl, Kemigraf, Davidbagaresg. 18, C A. N., Eiillarmast., Affarsbyrä, Nybrog. J. E., Verkmast., Grefg. 23, Ö.Dj. 14 BI1, O.; kl. 11-2, J. V., Verkmast., Riddareg. 3, Ö.; tel. - Carl, Lagerbokh., Tomtebog. 13, Va. Österm Elis, Lifforsäkr.-aktieb. De Förenade, Adele, Änkefru, Villag. 12', Ö: bost. Jarfva; a. t. Ulriksdal A. S. W., Ankefru, Pipersg. 3, K. - V. Ch., Lärarinna, Manilla. - Cecilia, Ankefru (Herr- o. Ilamfrisörska), C. R., Löjtnant, Flemingg. 63, K. Raksalong, L:a Vattug. 26, C.; bost. - B. Eric, Maskining. v. Stockh. Elektr: s. g verk, Värtan; a. t Clara Cf., Ankefru, Stureg. 4811, Ö. J., Med. kand., Riddareg. 62, Ö.Dj. C. V., Ankefru, Regeringsg. 95 A, C. - Alfred, MBlare, Flemmingg. 23 A, K.; - Elsa, Ankefru, Kungstensg. 67 ".b., Va. ; tel. Kungsh tel. Vasa A. L. T., Operasangare, Blasieholmsg.3, C. Gerda,..Ankefru, Torstensonsg. 8, Ö.Dj. - Emil Viktor, Pantbanksagare, Söder- Leila, A~ikefru, Narvavägen 31, mannag. 19, Sö.; r. t L. M., Ankefru, Karlavagen 35, 0. - Karl, Prakt. liik., Oron-, näs- o. hals- M. E., Änkefru, N. Blasieholmsh. 17, C. sjukdomar, Grefg. 9, Ö.Dj. Mottagn. - O. K., Änkefru, Drottningg. 67, C. hvard ,3-4; helgd ; a. t. - Sigrid, Ankefru, Malartorget 13, St , r. t Axel, Johannesg. 14, C.; tel. Brunkeb. - E. O., Revisor i Statskont., Karlbergs vägen 47 BIy, Va.; a. t Lindberger, E., Agent, Nybrog. 6 B, C. - Lorentz, Revisor i Statskont. (inkomst- - B. V. H., Professor, Rättskemist, Gref- byrån), Kungstensg. 42, Va. tureg. 34 A1, 0. - H. A. W., Rådmansänka, Kungstensg. Lindbergh, se under Lindberg. 42, Va. Lindblad, Arvid, Bokbindare, Tunnelg. 19, - C. O., Skomakare, Svartmang. 8, St. C.; r. t , a. t ; bost. St. - Gust. _4., Skomakare,Majorsg. 1O1I1,ö.g. Ö. Badstug. 36, C.; tel. Brunkeb N. A., Skomakare, Tuleg. 2, Va.; a. t. - Adolf, Bokh. i Järnvagsstyr., Handtver kareg. 32, K. - A. E., Snick., Tyskbagareg. 4, Ö.; bost. - Seth Gabr., Bokh., Frejg. 12, Va. s. h.; a. t Axel, Civiling. (Bergsunds mek. verkst.), - A. M., f. d. Tulluppsyningsman, Vegag. Flemingg. 63, K.; tel. Kungsh , Va. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drotáiinggatan.

13 476 Lindblad-Lindbom. Lindblad, J. G. O., 1:e Vaktm. i General- Lindblom, Ang.;Sakfiirare (Firma Lindbloms poststyr., Nya Posthuset, C. ' Jurid. Affäarsbyra), Oxtorgsg. 8IS, C. - B. K., Ankefrn, Kungsg. 4, C. Se annons sid Louise, Änkefru, Kungstensg. 5g1V, Va; - L. C., Seminarieadj., Svedenborgsg. llv, tel. Vasa Sö.; tel. Maria Olivia, Ankefru, S:t Paiilsg. 32, Sö. - Wilh., legitim. Sjukgymnast, Malmskill- - Bud., Saltsjö-Storangen; r. t. Storiiigen nadsg. sr", C.; tel. Brunkeb Albert, Skomakare, Upsalag. 18, Va.; tel. Lindblom, Fr. Gustaf, Bokförlagsbitr., ICam- Vasa makareg. 701, Va. - Albert, Skräddare, Österlångg. 37, St.; E. E., Byggm., Valhallavägen 57, O. tel. Stork Albin F. G., Fattigvårdsinspekt., Teg - C. G., f. d. Snickarm., Nytorget 6, Sö.; nérsg. 15, Va. Träffas i ämbetsloka- a. t len, Fattigvårdsnämndens byrå, Klara - E., Tandtekniker, Skeppareg. 27,. 0. V. Kyrkog. 3 A, Sthlm 16, alla helgfria - C. A.. Tapetserare, Braheg. 12, 0.; verkdagar kl e. m. stad s. g. 9.; a. t E. Alg., Fil. lic., Lar~v.-~dj., ~ ~ l- D. k E., ~ e. O. ~ Tjänstem. ~ ~ i Kammarrätten, ~, 95 Sö.; tel. Maria Valhallavigen 57I, Ö.; r. t , tel. - Anna, Folkskolel:a, Svedeiiborgsg. 1, 88. OSteïln tel. Maria K. H., Tullvaktm., Nya Enskede 15; - Emma, Fröken, Sjukgymn.,'Braheg. 1, O.; postadr. Stockholm 4. a. t C. G. R., Vaktmast. (Riksgildskont.), Nya - Hilma, Fröken, Telegrafist, Högbergsg. Riksdagshuset, St. 34, Sö. - D.?:,Terkm., Pristgårdsg. 16, Sö. - Ivar, Förman, Sibylleg. 20, Ö.; tel. österm. - A., Ankcfru, Regerinqsg. 88, C A. K., Anlrefru, Greftureg. 27, Ö. - A. Glasmästare, firma C. G. A. Asluiid, - A. P., anltefro, Idunq. 10, Va. Greftureg. 13 A, Ö. - C. M., Änkefru, Högbergsg. 34, So. - F. J., Handl., Norrtullsg. 8 A, Va. - Htilda, *nkefru, Greftureg. 72', 0. I,iiidb]om, *ag., Järnaffar, Tegnérsg. 21, - Ankefrni Kungsge 22, "; a' t' va, ; a. t o, 51 10, r. t, 14 13, Skogso, Saltsjöbaden, a. t. se annons sid. 69. Saltsjöbaden 120. Lindbohm, Julia Ch., Fröken, Jakobsbergsg. Lindblonis, F. O.,.llrnafiär, inneh. John Lindblom o. O. Lundqvist, Kungsg. 7, - ~,~sbf~.,~ärnv.-tjänstern.,~igtuna~.4, C. ; a. t ; r. t ; Hollhdareg. - L. R., f. d. sekr. i Hagalund, 1, C.; a. t ; r. t St. Frösunda. Lindblom, Aug., Järnhaiidl., Hagag. 53Ir1, - R. A., Ofverstelöjtn. o. Kamrer i För- Va.; a. t , r. t. Vasa 47. sg~r.-aktieb. Skandia, Narvaväg. 33, - John, Järnhandl., Kungsg. 22, C.; a. t. O.Dj o. Skogsö, Saltsjöbaden, a. t. Lindhm, BI., Ainira,linna, Karlavagen 42, Saltsjöbaden 120. O.Dj. ; a. t Earl, Kakelugnsmak.. Vanadisvagen 19, - G. R., Bokbindare, Vikingag. 8, Va.; Va.; a. t a. t Joh. Fr., Kamrer, Braheg. 36, O.; tel. - Carl, Bokh., Äsiig. 48, Sö. Osterm Carl H., Bokh., TegnBrsg. 40, Va. - K. Gustaf, Kamrer, Uplandsg. 75, Va.; - C. I., f. d. Fanjunk., Svärdsman, Folktel. Vasa ungag. 85 AII1, Sö. - Leon, f. d. Kassadir., Svedenborgsg. 71V, - Anna, Folkskolel:a, Folkungag. 85 A, Sö. Sö. - Anna, f. Persson, Folkskolel:a, Asög. 42, - Knut V., Kassör i Brandförsakr.-aktieb. C. Sc. Norrland, Nytorget C, Sö.; a. t: Erik L., Grossh., Götg. 25, Sö. Karl, Köpman, Skeppareg. 13, 0. -s, Anna, Eftertr., Herrekiper.-affar, inneh. - C. J., Lamp- o. Bosättn:affär, Mäster- Karin Bergström, Hornsg. 4, Sö. ; bost. samuelsg. 40, C.; bost. Kungsholmsg. Timmermansg. 24, Sö. 16', K. - Nils. Kammarskrifv. i Tullv., Åsög K. J. A., Materialförv., Åsög. 47 D, Sö. CIV, Sö. - N., Pianofabr.. Björngårdsg. 9B, Sö. - Bernh., Kapten, Bellmansg. 20" Sö. - Tage, Prokurist i firman Nicolai Johann- - Hj. Kassör, Stureparken 7, 01; r. t. sen, Narvavägen 16, 0.Dj.; a. t Österm Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninnnatan.

14 - -- Lindbom, F., Major, Grefg. 30, Ö.Dj. - E. Oscar, Med. kand., Tegnérsg. 40, Va.; tel. Vasa G. O., Sekr. vid Fortifikationen, Danderydsg. 8', 0.; tel. Osterm & Larsons Eftr., Skohandel, inneh. K. Malinström, Västerlångg. 15, St,. - J. W.,.. Styrman, Kaptensg. 14, O.Dj.; tel. Osterin K. A., Tjänsteman, Mariag. 16, Sö. - Carl Magnus, Und.-off. v. Flottaii, Bondeg , So. Lindborg, J., Skomakare, Tegnérsg.,,!, Va. - N., Verkmast., S:t Paul~g. 22, So. ~ i ~ dc. b p. ~ Hj.,, Kassör, Ostgötag. 53n.1,. Sö. ' Lindback, V., Brefbiir.. Brahcg. 10'" 6. g., O. - G. A., Guldsiiied, St. Vattiig, 2, C.,, - K. G., Justitieråd, Narvavagen Q. J. E., Skrädd., Skeppareg. 35, 0. - C. A., Stadsbud (N:r 911, Braheg. 10"' 6. g., O.; a. t. l se afven Lindbzck och Liiidbeck. Linddal, Carl J., Verkm. v. Centralf. %Långholmen, Lulldag. 37', ; kel. Maria O.; a. t, Anders, Grossh., Bredgriind 2, St.; bost. S:t Paulsg. 1, Sö.; tel. Maria Otto, Guldsmedsfirma, inneh. C. O. Lindeberg; verkst. Miistersamuelsg. 59, C.; bost. s. h."'; butik s. g H., Handl., bost. Regeringsg. 95 A "I, C. firma C. Meijers Eftr., Drottningg. 45, C:! - Axel, v. Hiradsh., Stadsnotarie, Birgerjarlsg. 131 BV, Vu.; r. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget Lindbom-Lindegren. 477 Lindeberg, Emil, Kamrer i Landtmanna- o. Kreditkassan, Södertörns Villastad; r. t J. H., Kapten, kv. Gladhem 14, Emblavägen, Djursholm; r. t. Djursh Anna, Kerii. Tvatt- o. Strykinriittn., Smålanclsg. 33, C.; a. t. l J., NLlare, Dalag. 44n.h., Vu. - Gustaf, Notarie, Braheg. 24, Ö. - Erik, Pastoratsadjunkt, Hornsg. 116, Sö. - Carl, Registrator, Haridtverkareg. 32, K. - Hjalmar, Revisor, Storg. 46, O.Dj.; tel. Österm R., Skriidd., Sigtunag. 12, Vu. - C. L., S?igverksag., Valling. 27, C. - Sigurd, 'i'janstem. i Sthlms Iiöpmaniiaförening, Snrbrunnsg. :!71V, Vu. Gustaf, Urmak,, Regeringsg, B, C, ; a. t Gustaf,,,Vaktm. i Domanstyr,, styrmansg. 53, O..Dj.; tel. Osterm. 3502:. J. A,, Ankefru, Nybergsg. 0, - Maria, Änkefru, S:t Paulsg. Y5 B " b., Sö.; je]. Tanto 142, K. M., Ofverdirektör, Ostermal,nsg, 30, 0. Lindeblad, J,, Fröken, Larar:a, Braheg. 35~~, Linde-Olsson, Elly, Förest:a, Stockholms ö. K., Ingenjör v. Hospital, K. A.-B, Sommelii Fabr,, Henriksborg; a. t l,incle, Carl, Elandslrfabrik, S:t Paulsg. 27, - Assar, Ridinstruktör, Valhallavsgen 57, Sö.; a. t Ö.; a. t A. 4.. Polickonstapel, Bl. Vastra Iiyrkog. - Ebba, Änkefru, Braheg. 18, O. 18 B', C. ; r. t. Norr Lindeborg, A., Bokh., Plogg. 11, Sij. -- Carl A., Slirgddare, St. Nyg. 27, St. A,, Se)<reterare, Riddareg, S, O. - Thure, uppbördsman, Up1andsg. 711, Vu.; - J. A., Skohandl., Uplandsg. 26, Vu.; bost. a. t s. g. 28: a. t C. M., utmatningsman, Birgerjarlsg. Lindéen, Arvid, e. o. Kanslist, Advokat, Ja ,,. Vu.; tel. Brunkeb kobsbergsg. 17, C.; a. t A. F., Ankefru, Nybrog. 41 II1, 0. - se afven Lindén. - se iifven Lindhé. Lindegren, H. F. C*., Amanuens v. K. Biblio- Lindeberg, I<. R., Banlrtjanstem., Helsingeg. teket, Bihlioteliaiie v, Tekn. Högskolan 19, Va.; tel. Vasa o. Tekn. skolan, Hamng. 15, C.; r. t. - Ruben, Bokh., Valling. 19, C., juni-okt. Norr 135, a. t Hiirnösand. - Axel, Arkitekt vid Sfverintendgntsam- - Gust. Hugo, Egendomsagent; bost. Drott- betet; kont. Earlavagen 35, 0.; a. t. ningg. 77IV, C ; bost. s. g & Co, Gust. Hugo, Egendoms- o. affars- -- (Liiidegrén), Carl, Bokh. å Järnv.-styr:s byrå, Roseiibad 2, C., ing. fr. Rodbod- byggn. byrå, Bergsg. 341V, K. torget. Kontorstid (Lindegrén), L. J. A., Bokh., Valhalla- - ITilh. L., Garderobiär, Narvaviigen 29n.b., viigeil ly1 ö.; r. t E. G. A., Fii. kand., dpelbergsg. 34, C. - Gerda, Folksliolel:a, Apelbergag. 34, C.; a. t F.. Fru, Barnhusg. 4", C. - Elisabeth, Fröken, Barnhusg. 411, C. - Sofie, Operasångerska, Jakobsbergsg. 19" t. v. ö. q., C. -- Occaria, Prostinna, Parkg. 18 A, h: - J. F., Redaktör, Drottningg. 61, C.; a. t. 89 Bd, privat a. t. Hufvudhta 6. SVEA. 13 Drottninggatan. e

15 1 Ir eg- 478 Lindegren-Lindén. Lindegren, Gustaf, skeppsmäklare, linge; r. t. Saltsjöb A. G., Skomak., Frejg. 29, Va.; tel. Brun- keb Agi, slottsarkitekt; arkit. i Kungl. Ofverint.-ämb.; Ritkontor och bost. Drottningholm; r. t. Drottningh Josefina, Änkefru, Apelbergsg. 34n.b., C.; a. t Lindegård, ~ lfr. E:son, Folkskolelär., Pilg. 50, K.; tel. Eungsh J. M., Ingenjör, Fjallg. 46, Sö. Lindel, P. V. A:son, Ingenjör, Kartograf i Rikets allm. kartverk. Lindell, F. E., Agent, Earlavagen 4, Ö. ; r. t. Lindemalm, K. F. G., Folkskolelar., Idung. n T7- l, vu. Linden, Fritiof, Bokh., Solhem, Spånga; a. t. Spånga Leonard, Direktör, kont. o. bost. Regeringsg. 40, C.; a. t , r. t Arthur. Grossh., Dir. i Svenska Petroleum A.-B. ))standards, Jungfrug. 5, Ö.; kont. Osterlångg. 43 St. - Gustaf, 1:e Regissör v. k. Dram. teatern, Nybrog. 22 & 24, Ö.; a. t Lindén, Luise, Barnm., Surbrunnsg. 35", Va. -s, Emma, Blomsterh., Humlegårdsg. 22, 0. - Nils Oskar, Byggn.-förnian, Grefg. 37, 0.; tel. Osterm A., Dir., Jungfrug. 5, Ö. - Rosa, f. Björklund, Barnmorska, St. - Karl, Fastighetsäg., Linnég. 42, Ö.; a. t. Glasbruksg. 6 A. Sö. I ' ' ~hekla, f. ~Fanum, Barnm., Västmannag. J. P., Folkskolelar., Nytorgsg. 21 B, Sö. 43, Va. - Bertha, Fru, Cigarraffär, Vikingag. 9 A, - C. J., Brefbarare, Johannesg. 1, C.; tel. Va. ; a. t Brunkeb Tekla, Fru, Folkskolel:a, Nytorgsg Aug., Byggm., Norrtullsg. 28, Va.; a. t. B, Sö , r. t Aug., Gaskontrollör, Humlegirdsg. 22, Ö. - G. A., Byggm., Hagag. 7, Va. - V., Styrmansg. 2, 0.D.j. Generalagen- - J. G., Byggmäst., Rådmansg. 37, Va. turen för van Wijk Co, Rotterdam, K. V., Byggm., Urvadersgrand 8 Sö. - Lack-Fernissfabrikanter. -'. - G. E., Danslarare, Dansinstitut Jakobs- - P. E., Godsäg., Odeng. 44, Va. bergsg. 25 B', C.; bost. s. h.; a. t Ester, f. Rydow, Gymnastikdir., Villa Af- - C. J., Fabrikör, inneh. Lindells Mek. tonro,dufbo; a. t. Dufbo 35. Verkstad och Smidesfabrik, S:t Eriksg. - Earl, Bandelsbokh., Uplandsg. 74, Va.; 9 A, K.; a. t , r. t ; bost. Salt- tel. Vasa sjöbaden, Ringväg. 10; r. t. Saltsjöb K. O., Handl., Flemingg. 53', K. - Hugo, vik. Folkskolelar., Karlbergsvägen - Oscar, Handl., Inedalsg. 7A, K.; affär 46, Va. Flemingg. 43, E.; a. t Carl, Försakr.-tjailsteman, Greftureg. 3I - C. A., Ingenjör, Allvarsro, Torsvik, Liö. g., O.; tel. Brunkeb dingö; a. t. Lidingö Fritz A., Bandelsres., Helsingeg. l"', Va. - Julius, Ingenjör vida.b. SkinskaCement- - Edw. N., Handl., Surbrunnsg. II1, Va.; gjuteriet, Villa Aftonro, Dufbo; a. t. a. t Dufbo Gust., Handl., Drottningg. 65, C. - O., Ing, Kungsholmsg. 32, K. - Selma, Kemisk tvatt, Fru, Drottningg. - Ruth, Kemisk Tvattinr., Jnngfrug. 26, Ö.; 65, C. a. t Carl J. G., Kontorist, Uplandsg. 39', Va. - Erland, Köpman, Torsg. 4 & 6, C.; a. t. - b. N., Litograf, Nytorget 4-6, Sö , r. t s Mek.;Verkstad & Smidesfabrik, inneh. - Anton, Lysolje- o. Bosattningsaffar, Skep- C. J. Lindell, S:t Eriksg. 9 A, E.; a. t. pareg, 51, Ö.; a. t , r. t ; inneh:s bost. Salt- - And., Lärare v. Klara folkskola; bost. sjöbaden, r. t. Saltsjöb. 28. Tullinge; a. t. Tumba Axel, Skräddare, affär Kiingsg. 18, C.; - Elin, Lärar:a v. Engelbrekts folkskola; bost. Apelbergsg. 58 B, C. bost. Tullinge; a. t. Tumba Carl, y?ktm., Uplandsg. 671r ö. g., Va. - C. A., Poliskonst., Sekr. i SI.. Polism. - Julia, Ankefru, Handtverkareg. 90, K. Helnykterhetsförbund, Birgerjarlsg. Lindelöf, Johan, Bagare, Brannkyrkag. GO"', 12211, Va. Sö. - F. A., Sergeant, Långholmen, Sthlm 2. - Ludvig N., Barberare, Odeng.7211ö.g., Va. - Aug., Skorriak., Agneg. 31, K.; a. t Ulrika Katarina, Hand:idk:a, St. Bad- - L. W., Skomakare, Valling. 20, C. stug. 31, Va. - Gustaf, Skridderiaffar, Oxtorget 4, C. - John Alfred, Skrädd., Davidbagaresg. 1, - A., Skyltmål., Kungsh. Byrkopl. 5, K.; C.; tel. Brunkeb tel. Kilngsh Brand- och LiWarsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 ilrottningpatan.

16 Lindén-Lindeström. 479 Lindén, Carl A., Urmak., Kungag. 32, C. Linder, S. Joh., Poliskonst., Grefmagnig, - A. F., Vaktmist., Jakobsg. 25IV, C. l0 Ö.Dj. - F. A., Ved- o. Kolaffär, Grefg. 36, O.; - A., Polisman, TrBngsund 8, St.; tel. Stork. tel. Osterm se äfven Lindéen. - Joh. P., 1:e Postbetj., Smålandsg..30, C. Lindenan, Tora, Fotografi- o. Förstorings- - E., Ryttmästare, Villsg , 0. ateljé, Malmskillnadsg. 48 C, C.; a. t. - Augasta, Trikåstick:a, Badstug. 38, Sö.; tel. Maria Lindenborg, A. E., Barber., S:t Eriksg. 35, K. - F. O., Tyghandtv., Roslagsg. 39, Va. Lindencrona, E. A, L., Fröken, garnhusg. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. ö", Va. 12 C. - C. W., Tegnérsg. 35, Va.; r. t C., $apten, Krigsskolan, Karlberg. Linderblad V. Biljardagare, Kungsg. 301, C. - B. A. F., Kapten, Greftureg. 68, Ö. (hörnh. $asag. 19 & 21). - Hulda, Majorska, Tegnérsg. 1511, Va. - M. N., Handl., S:t Paulsg. 35 B, Sö.; - G. C. A., Revisor i Väg- o. Vattenbygg- bod Hornsg. 40, Sö. n:stgr., Auditör, Karlava. 42, O.Dj.; - Arthur M., Lagermast., Pristgårdsg. tel. Osterm , r. t. &term B, Sö.; tel. Maria Lindensteins, E., Boktryckeri o. Bokförlag, Linderholm, Hj., Parfj~maffar, Arseiialsg. 1, Dalag. 7, Sthlm l. C.; a. t Lindenstein, A., Ankefru, Tunnelg. 21, C. Linderotli, P. Emr., Expeditionsskrifv. v. Lindequist, Fr. M. G., v. Haradshöfd., Bir- rannsakn.-fängelset, Hökensg. lon, Sö. gerjarlsg. 110, Va. - K. A., Hofrnäst., Bellmansg. 27, Sö. - Gustaf, f. d. Major, Fil. dr, Västman- Linderoth, G. W., Kungl. Hofurmakare. nag. 61, Va. Urmakerifirma, äges af John G. Linde- - Joh:s, Skräddare, Beridarebans 21, C. roth; urhandel och fabrik för alla sor- Lindeqvist, Anders H., Tapetserare,%egnérs- ters ur, Drottningg. 28, C. q. 28"', Va. - N. P., Ingenjör, Döbelnsg. 4611', Va. Linde'r, Carl W., Banktjiinsteman (Sthlms - Ernst L., Kiillarmiist., Restaurant Vega, Ensk. Bank), Riddareg. %lv. O. S:t Paulsg. 2 A, Sö. - Ludvig, 2:e Bibliotekarie i K. Biblio- - A., Maskinmast., Svenska Teatern, C. teket, Rådmansg. 84, Va.; tel. Vasa - A., Skrädd., Sibylleg. 30, John G., Urfabrikör; firma G. W. Linde- - C. H., Bokh., Kungsholmsg. 52, K, roth, Drottninggatan 28, C. Träffas - G., Fru, Karlavägen 8, O. aiikrast 3-4 e. m. - K... H., Förvalt., Storg. 37, Ö.Dj.; tel. Linders, Vilh., Civiling., S:t Eriksg. 27, K.; Osterm i. t D. U. W., Generallotsdirektör, ambets- - John, Kontrollant, Sigtunag. 12, R.; lokal Kornhamnstorg 2, Sthlm 2; r. t. tel. Vasa ; privatbost. Djursholm, Sveavägen; - Jacob, Revisionssekr., Dalag , Va.; r. t. Djursh. 90. tel. Vasa Adolf, Hamnkapten, Högbergsg. 11, Sö. - Ingrid, Sjuksköka, Handtverkareg. 25, K. - H. E., Hande1sidk:a (sybehör), Dö- - Emil, Skriftställare, Medarbetare i Aftonbelns 81 Va. bladet, Uplandsg. 30IV, Va. - J. A., gandiande, Tegnérsg. 28, Va. - A., Stadsbygm., Drottningg. 81 A, Va.; - J. L., Handl., Uplandsg. 48, Va. a. t Julia, Hygienisk ansiktsbehandl., mani- - Augusta, Änkefru, S:t Eriksg. 27, K.., cure och pedicure, Uplandsg. 4B1, Va. Lindersköld, Axel, Major, Nybrog. 6211', 0. r. t , a. t A., Ankefrih:a, Xronobergsg. 7, K. - (!...G., v. Häradsh., Kamrer i Allm. Lindesbergs Manufakturverk (Lindesberg). Anke- o. pupillkassan, Tegnérsg Generalagenter for vcrkets fabrikat: Va. D. Hald & Co., Vasag. 6, C. A. W., Ingenjör, Flemingg. 8, K. Lindeskog, A. W., Instrumentmak. vid MU- - E. J., Ingenjör Uplandsg. 48, Va. sikaliska Akademien, Florag. 22, 0.; ~manda,~af~idk:a, ~ästersamuels~. 54, C. a. t C, E., Kontorsbitr., Rörstrandsg. 20, Va. Lindeström, O., Bokh., Garfvareg , K. - Ragnhild, Larara, Flemingg. Il, K. - Hedvig, Fröken, Lilljansplan 4IV, 0.: - Carl, Målare, Badstiig. 38, Sö.; tel. Maria - Gustaf, Gjutmastare, St. Badstug. 42, Va Erasm., Guldsmed, Hornsg. 185, Sö. - Robert. Kalare, Rörstrandsg. 58, Va.; - E. F. A. O., Fröken, Lysoljehandel, Kamtel. Vasa l2 92. makareg. 16, Va. Brand- oofs Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 [Irottniiggatrn. ~.....,", ~,...

17 460 Lindentald-Lindgren. Lindemald, E. IV., Disp., Neumullers brygg., Lindgren, M., Fru, Viistmannag. 3, C. Ostnötag. 30, Sö.; bost. Kocksg. 15U, Sö. - Martha, Fru, Renskrifningsbyrå, V. Triid- Lindewall, C. E.. Byggmast., Valling. 15, C. gårdsg. 2, C. (ing. fr. Landtmateri- - C. E., Vaktm., Generalpoststyr. arkiv; backen). bost. Hornsg. 144', Sö. - Tea, Fru, Humlegårdsg. 2, Ö.:. a. t Nimmi, Ankefru, Badstug. 42, Sö. - Elisabeth, Fruktaffär, Lya Nyg. 11, St. Lindfeldt, W., Fastigiietsäg., Nytorgsg. Il1, Alma, Fröken, Dansös, Hornsg. 83, Sö. Sö.; a. t Alma H., Fröken, Koiiditori, Bellmansg. - Geitrud, Fru, Folkungag. 8 DV, Sö. 26, Sö. - & Aman, Skräddare, Davidbagaresg. 22, - Emmy, Fröken, Karlbergsvagen62RI1, Va. C.; tel. Briinkeb Kerstin, Fröken, Uplandsg , Vu. Lindfors, Elof, Karamellfabrik, Prejg. 77, - Mathilda, Fröken, Ordf. i Evinnl. Kon- Va.; a. t torist- o. Expeditfören., Norrtullsg. 19, - J. P., Postbetj., Dalag. 74 A", Va.; tel. Va.; tel, Vasa Vasa Sally Fröken, Sjultgymnast, Jungfriig. -- Anna, Sybehörs- o. Garnaffär, Frejg. 15, ~~ Va.;,a. t S. o. E:, Fröknar, Riddareg. 45n.b., O.Dj.; - S. I+, Ankefru, Valhallaviigen 19, d... a. t J., Attiks- o. Sojafabrik, Riddareg. 8, 0.; - Th. o. E., Fröknar, Jungfru 37111, O. a. t. J Fritz, Försiiljning af akta 8iylon Ti., - B. M., Ofverkonstapel, Viistmannag. 47") Hamng. 5 A, C.; a. t Va.; tel. Vasa 986; a. t. Skarsatra45. - C. J. W., Glasmast., Döbelnsg. 6, Va. Lindforss, E. A., Civiling., Norrtullsg. 29,Vc~ - O. H., Glasmast., S:t Eriksg. 17, K.; n. t. - T. M., Gymnastikdir., Sjukgyrnii. Inst., Blasieholmstorg 11, C. - Wiktoi Handelsförest., Birgerjarlsg. 111 Lindgren, E., Agent, Vikingag. 18I, Va. B, $a. - Ivar And., Agent, Birgerjarlsg. 109 A Va. - A. E., Handelsidk:a, Bellmansg. 26, Sö. - Arvid, Apotekare, Vikingag. IS", +aia. - And., Handl., Järntorget 83, St. - Emil, Artist, Portrittm&l., v. Professor - E. H., Handl., Kungsholmsg. IS, K.; bost. vid North. Frit. Acad Stureg. 19IV, Pipcisg. 14, K. 0.; triiffas a telefon 8!ilir. kl N. J., Handl., Norrtullsg. 8 A,,, Va. f. m. - E. Mr., Hattfabrik, Storg. 22, 0.Dj.; a. t. - Allan, Banktjanstem., Kungsteiisg. 541,.l Va.; n. t Gustaf, Hofintendent, Arkitekt i Ofver- - E. E., Banktjanstem., Uplandsg. 25, Va. iiltendentsambetet o. Fångvårdsstyrel- - Gunnar E:son, Banktjinsteman, Artil- sen, Florag. 6, Ö.; rikst lerig. 33, 0.; tel. Osterm Gerhard, e. o. Hofrattsnot., Led. af Sve- -- J. V., Bildhugg., Sigtunag. 9, Va. riges bdyokatsamfund, Sibylleg. 75n.b., - C. O., Bokhandl., Nedre Bjallbo, Sund- O.; tel. dsterm by berg. - Arvid, v. Haradsh., Karlavagen 48 "I, - Melker F., Bokh., Olandsg. 17 Elv, Sö.; 0.Dj.; kl. Osterm te1 Maria C. B., Ingenjör, Svcdenbor:srr. 42 A, Sö. - N. Theodor, Bokh., Björngårdsg. 9AI1, Sö. - Thor A., Kammarmusiker, Solhems villa- - E., B»sattuingsaffar, Folkuiigag. 16 & 18, stad, Spånga; a. t. Spånga 164. Sö.; a. t Iljalm., Kamrer, Nybrog. 71, 0.; tel. - Joh. Ax., Cigarraffar O. Pappersh., Karl- Osterm bergsvagen 66, Va.; n. t Lars, Kamrer, Qrefg. 3311, Ö. -- Carl, Etui- o. portföljmakare, Skar- - Th. B.?, f. d. Kapphandlare, RHdmansg. gårdsg. 13, St. 611, 0.; a. t. 59 6::. - Ernst, Etui- o. portföljinak., Handt- Ernst O., Kassör, Edsdal, Turebergo verkareg. 23 B, K.; a. t Tyko, Kassör v. Aktieb. de Lavals Ang- - Birger Fil. dr, Civiling., Villag. 4, Ö.; turbin, Storiingen. r. t.' , tel. Osterm Nils O., Koutorsbitr., Ringvägen 2', %. - John F., Folkskolelar., Hornsg. 34, Sö. - A. H., Kontrollör i Tullv., Hornsg. 55, - Alma, Folkskolel:a, Folkungag. 65, Sö. Sö. - Anna, Folkskolel:a, Pristgårdsg. 2 A, Sö - F. G.. Kyrkoherde, Fil. dr, Drottningg. - Rosalie, Folkskolel:a, Norrtullsg. 19, Va. 67 II, C. - Alma, Fru, Vikingag. 18, Va. - H. R. T., Köksriliist., Vistmannag. 481r, - -Norrman, Anna, Fru, Linjeringsanstalt, Va. Mastersamuelsg. 55, C. - Hugo, Lamp- och lysoljeh., Sergelg. 4, C. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

18 Lindgren-Lindholm. 481 Lindgren, Anna, Lektorska, Artillerig. 33, O. Lindgren, Carin, f. Wikblad, Öfverstinna, - Algot, Löjtnant, Snrbruniisg. 26, Va. Engelbrektsg. 43 B Ö.. - (LindgrBn), G. R. A., Löjtn., Dalag Herman, V. ~räd~hrds~. 2n.b., C.; ing. fr. & 18, Va. Landtm.-backen; tel. Brunkeb P. A., Magasin Bredablick (antikviteter, - L. Joh., Luntrnakareg. 9, C.; tel. Brunur o. möbler), Regeringsg. 54, C.; tel. keb Brunkeb. 570; bost. Lästmakareg. 23, C. Lindh, se Lind. - Axel W,, Mariningenjör, Kommendörsg. Lindhagen,,Carl, Borgmästare, Valhallaväg. lo1", O. 41, O. - Ernst F., Marinintend.,, af 2:a graden, - Anna, Fröken, Barnavårdsinspektör, Flo- Valhallavägen 45 A, 0. rag ö. g., O.; a. t J. A., Maskinist, Folkungag. 20 D, Sö. - A. I., Kanslisekr., t. f. Byråchef, Karla- - Gunnar, Prokurist, Greftureg-. 75, O.; r. t. plan 6, Ö.Dj Arvid, Lektor, St. Badstug. 76Iv7 Va. - K. A. H., Registrator, Vikingag. 16. Va. - -Struve, Anna, Lär:a v. StatensNormal- - Håkan Revisor Medlem af Sv. Revisor- skola f. flickor, Valhallavägen 33n.b.,0. samt, ~orrtuils~. 111, Va.; a. t ; - Teodor, Pastor, Missionsförest., Idung. r. t. Vasa , Sthlm 6. - J. O., f. d. Skolförestånd., Götg. 79, Sö.; - Em., Prakt. läkare, Riddareg. 29I, O.D~.; tel. Maria 127. te'. Österm. 1420, r. t Elin, Skolkökslärar:a, S:t Paulsg. 39, Sö. - E., Ankefru, Florag. l5i1i ö. g.. O. - L. V., Skomak., Bellmansg. 22Bnx ö. Sö. Lindhe, A., Byggm., Villa Sanna, Djursholm. - A., f. d. Snickarmäst., Dalag. 46,?a. - Carl, Rammarmusikus, Drottningholms- - & Co,..O. C., Tapisserihandel, Greftureg. vägen 11, K. l, O.; a. t LindhB, R. W., Advokat, v. Direktör i Sve- -- bdolf, Tjänstem. I Försäkr. Aktieb. Skan- riges Allm. Köpmanna-Förening; kondia, Skeppareg. 28. O.D~. tor Storkyrkobr. 511, St.; a. t. 1261,r. t. - Fritz, Tjänsteman i Sjöförsäkr.-Aktieb. 7524; bost. Djursholm (Bohusgården); Vega, Götg. 79" Sö. a. t. Djursh Se annons å kartan. - Henrik, Tjänstem. hos Lifförsäkr.-Aktieb. Lindholm, K., Artist, Uplandsg. 58 A, Va. Thule, Prästgårdsg. 1211, Sö. - Josef, Bageriidk., Roslagsg. 31, Va. - Aug., Urmakare, Uplandsg. 27", Va. - Melcher, Bageriidk., Norrtullsg. 5, Va.; - A. F., Vaktmast. (Kammarkoll.), Stor- r. t , a. t 51 89, sommarbost. Annetorget 51V, St. berg, Stocksund; r. t. Stocks. 58, a. t. - C. A., Vaktm., Hornsg. 114, Sö. Experimentalfältet C. J., 1:ste Vaktmast. (Kammarkoll.), - Carl, Bokbind., Milastersarnuelsg. 67, C.; Davidbagaresg. 26 A*, C.; tel. Brun- te]. Brunkeb keb A. C., Cigarraffiir, Brännkyrkag. 185, Sö.; - J. F., Vaktmast. (Finansdep.), Mynttor. a. t get 2, St.; tel. Stork Lovisa, Cigarraffar, Odeng. 84, Va.; a. t. - L. BI., Vaktmäst. (Skand. Kredit-A.B.), Skåneg. 20"' ö. g., Sö. - A., Elektrisk affär, Norrlandsg. 23, C. G. A., Verkm., Pipersg. 5, K. (ing. fr. Lästmakareg.). Telefon- & - Joh. Verkm. (A.-B. Tob.-fabr. Skandi- ringledningar, åskledare; a. t nivien), Roslagsg. 43I, Va. - & Wikström (inneh. J. L. Wikström), - & C:is, C. A., Vinhandels-Akt:bol., Vin- Elektromekanisk verkstad, Holländarehandel o. lagerkällare Roslagsg. 29, g. 5, C.; a. t , r. t Va.; a. t , r. t. 643; kontor Ros- - A., Fabrikör, Kungsholmsg. 60", K.; lagsg. 29, Va.; a. t , r. t tel. Kungsh Disp. Aug. Olsson J:r; r. t , a. t. - G. F. H., Fanjnnk., Celsiusg. 3, K Elin, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 34, K. - C. A., Vardebrefbar., Solhems villastad, - Ester, Folkskolel:a, Jakobsg. 4, C. Spånga ; a. t. Spånga Eneroth, Hedvig, Fru, Behandling af - Frans Edvard, Angfartygsbefälh., Gref- lungsiktiga, Roslagsg. 33I, Va.; a. t. magnig. 16, O.Dj.; tel. Osterm , r. t C. O., Angslupsbefälh., LinnBg. 6511, - Augusta M., Fröken, St. Badstug. 44, Ö.Dj.; tel. Osterm Va. Amalia, Änkefru, Hamng. 15", C. - Bertha, Fröken, Föreska, Pipersg. 2211, K. - A. &l.. Än.kefru, Grefg. 52, O. - Charlotte, Fröken, f. d. Skollar:a, Odeng. - G. C., f. d.bfverrnaskinist,~oddare~.lo,sö. 14, Va. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaqet SVEA. 13 Drottninggatan. Adreaskalendern d9f0. 31

19 482 Lindholm-Lindmark. I;indholin, Maria, Frök., Styckjunkareg. 7, Ö. Lindhult. Niklas Aug., Amanuens i Civildep., - Rosalie, Fröken, Hollandareg. 21 B, Va. Karlbergsvag. 57"I, Va.; r. t G. V., flörestånd., Tanto Sockerbruk, Sö. - Emma, Fru, Karlavagen 48, Ö:Dj. - Aug., Grossh., Kornhamnstorg 61, St.; tel. Lindkvist se Lindqvist. Stork. 52; kontor Skeppsbron 20, St. Lindley,Charles,Riksdagsinan,Sv.Transport- Agentur för Angf. Bore I och Bore II, arb.-förbund. förtroendeman, Tunnelg. Boris, Skiftet m. fl. Spedition, Inkasso 1 B, C. o. utländsk penningeväxling. Telegraf- Lindlöf, E., Fröken, Stallg. 1, C. adr. 20; r. t , a. t Wilhelm, Förvaltare, Greftureg. 27", Ö. - C. E., Grossh., Observatorieg. 2211, Va.; Anna, Massös, Greftureg. 27", Ö. a. t , r. t o. r. t. Svin- - John, Skådespel., Jarla,Villa Borgminne. ninge 7. Lindman, P. S. A., Bruksförvalt., Tegn6rsg. - Olof, Grossh., Vasterlångg. 68IV, St.; l, Va. kopt. Skurn-Kungsvik; r. t. Skuru 44, - Aug., Folkskolelär Åsög. 101 B, Sö. a. t. Berg 15. Adde, Fru, ~arva&gen 31, O.Dj. E. S., Handelsidka, Karlavägen 26, Ö. - Ebba, Fru, Stureg. 211, Ö. - Fredrik, Ingenjör, Idung. 2", Va.; tel. - Prida, Fru, Inneh. af Ostindiska Iiaffe- Vasa o. Tedepôtens f. d. Filial, Roslagsg. O. L., Ingenjör, Hökensg. 6, Sö. 53, Va. - C. L., Instrumentmakare, specialit6: rit- - Lotten, Fru, Barnm., Södra Långg. 5, bestick, Snickareg. 5, C. a. t Hagalund; a. t. Hagalund C., Järnvägstjänsteman, ~öbelnsg. 1411, - Sofie, Fru, f. Landergren, Lillgården, Va. Huddinge. - P. A., Kakelugnsmak., Teknologg. 7, Va.!- Anna, Fröken, Stureg. 211, Ö. - J., Klichefabrik, Jakobsg. 18, C.; bost. -s, John, Eftr., Inneh. Karl Asp, Norr- Uolands~. 54. Va. 1 landse. Ii. C.: bost. Lästmakaree. l 7 C. - Hj. G., ommini minister, Jakobsg. 4, C. - Erik, Kassir, Birkag. Ilm, Vi; r.' t. - F. A., Kontrollör, Bergsg. 21, K. Vasa J. A., Kyrkovaktmast., Crarfsareg. 2,K.; G. E.Ar~id,Kontorist,Briinnsg.28~ö.p.,C. tel. Kungsh Adolf, Kontorschef, Uplandsg. 72, Va. - John, Köpman, Braheg.44, Ö.; tel. Osterm. - A., Tjandskapsmålarel Tunnelg. 25, C G. G Melker, Lärare, Birgerjarlsg. 106IIX, - P. A. E., Köpman, Pipersg. 5' ö. g., K. Va. - Albertina C., Lärar:a (Handarbets-), Gre- - John F. M., Postexp., Drottningholnis- vesmuhlska skolan. Brunnse. 13n.b.. C. vasen 8 Alr. K. - Aron W., a ask in ritare, ~ ~ u ~ ~ s h- oc. l ~ Ä. s ~ M.,. professor vid Riksmiiseum, 34I, K.; tel. Kungsh TegnBrsg. 34, Va. - Thomas, Med. dr, Regeringsg. 65, C.; - Alex., Red. af Ny Tidn. för Idrott o. Nord. köns- o. urinvägarnas siukd.: ". kl. 2-'le4 Idrottslif, Birgerjarlss - " 108'". Va.; a. t a. t. 525.' - E. E., Målare, Heimdalsg. 1, Va. - C. J., Sergeant, Flemingg. 40: K. - Olof, Målariniist., Norrtullsg. 23".b.ö. g., - Elin, Sjuk- o. forlossniiigshem, Honisg. nppg. A, Va.; tel. Vasa ' , Sö.; a. t , r. t. 1' Karl J., Rak- o. Frisérsal., Pipersg. 9, K. - G. J., Skräddare, Flemingg. 59 A, K.; - P. A., Skomakare, Vegag. 5, Va. tel. Kungsh Erik, Stråkinstrumentmak., Mastersa- - & Larsson, Skrädd.-firma (inneh. Gust. muelsg. 9, C.: a. t Larsson), Osterlångg. 34 & 36, St. - Elof, Tjänstenian, Odeng. 96IV, Va. - N. J., slöjdlärare (Lindgr. Trasskolan), - Ernst E. E., Typograf, Timmermansg. Bangårdsg. 12, Sö. 33II1, Sö. - Arvid, Statsrninistei, Mastersamuelsg. - C. E., Vaktm., Tuleg. 3, Va.; a. t , C.; telegrafadr. Arvlindman. - Karl Gust., Vaktm., Klarabergsg. 21, C.; - Math., Sömm:a, Grefg. 25, O.Dj.; te]. tel. Brunkeb Osterm Hedvig A., f. af Rolen, Änkefru, Sig- - A. Ch. B., Ankefru, Rrunnsg. 28Iö. g., C. tunag. l,, Va. - Carl (firma Anker, Nilsson & Lindman), - Selma A., Ankefru, Bryggareg. 411, C'. Storg. 16, Ö.Dj. - Hugo, Roslagsg. 33, Va.; a. t , Lindmark, Karl Adam, Byggnadsing., Tekr. t nologg. 3, Va. - Uno, Roslagsg. 33', Va.; a. t , - Nils Th.. verkst. Dir. i RvenskaPressbyr. t rh, Heimdalsg. 6, Va.; privat a. t Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

20 ~ - -p~~ - ~ - i Lindmark, i\nna, Folkskolel:a, Valhallavag. 311P, 0. - Gunda, Fröken, Cigarraffär, Lästmakareg. 18, C.;.,a. t Carl S. O., Grosshandl., bost. Saltsjöbaden, Ringyagen 13; r. t. Saltsjöbaden 92; kont. Osterlångg. 6, St.: r. t , a. t Telegr.-adr. Kolonial. - B. J., Ingenjör, Körstrandsg. 56, Va. - Tore G. E., Ingenjör vid A.-B. de Lavals Angtnrbin, Iiarlavagen l B", Ö.; tel. Osterm Hildur, Kassurska, Grefg. 48n.b,, O. - Aug., Skomakare, butik Regeringsg. 13, C.; bost. Mastersamuelsg. 171r1, C.; a. t , r. t J. Gunnar, Torpeding., Karlavagen 521F, Ö.Dj.;,.tel. Österm Jenny, Ankefru, Storg. 52, Ö.Dj.; tel. Osterm M. C., Ankefru, Valhallavägen 31IV, Ö. - J. A., Grefg. 48n.b.30. Lindner, Selim, Grossh., Götg. 32 B, Sö. - C. J., Körsnär, fabrik för pälsskinnsberedning o.palsmodeartiklar,p~lsskinns- -l Axel Axelsson, Adjunkt v. Jakobs Larov., Kammakareg. 811, Va.; tel. Brurikeb I Adolf, Advokat- o. inkasseringsbyrå, Tuleg.7, Va.; träffas säkrast l/zlo-ll f.m., 3-5 e. m.; r. t. 7351, a. t q. E., Agent, Rraheg. 14, Ö. Ivar, Agenturaffar, Jakobsbergsg. 16, C.; r. t , a. t Agentur Tör Hugo Brusewitz, Göteborg; bost. Jakobsbergsg. 16, C. R. L., Arkitekt, Birkag. 14"', Va. -l Carl L., Artist, Flemingg. 58, K. A., Bageri, Mästersamuelsg. 14, C. -q. E., Bankokommiss., Solbacka, Stock- -l Bengt Gust., Handl., Kommendörsg. 7, sund; a. t. Stocks. 23. Ö.; bost. Storg. 36' ö. O.Dj. -z 0. W., Barberare, Smålandsg. 36, C. -l Karl, Bokhandl., bost. Hamng. 17, C.; tel. Brunkeb l Lars, Bokhandl., verkst. Dir. för Aktieb. Sandbergs Bokh.,privatadr. Danderyd; a. t. Danderyd 18. Hugo, Bokh., Badstug. 12, Sö.; tel. Maria l C. P., Brefb., Teknologg. 7 ö. g. t. v., Va. Brand- och hifförsakrings-aktiebolaget Lindniark-Lindqvist. 483 lxndqvist; 2 ~ i ~ d ~ 3 ~ i~ak~i~t. i ~ t ; -P -l J. H., Brefbarare, Teknologg. 7, Va. -l E., Byggnadsing., Barnhusg. 2OU7 C.; a. t , r. t l F. W., verkst. Dir. i Aktieb. Primus, Barnhusg. 16IV, C. -l Maur., verkst. Dir. i Amerikanska Gumrni-Aktieb. samt i Aktieb. Angpontonkranarne, Sibylleg. 53IV, Ö.; a. t l G. W., Disponent, Kuugsholnisg. 1211, K. -l C. B., Fabrikör (firma A.-B. Gas, Vatten &Värme),Frejg. 53n,b; Va.;tel. Vasa2702. G., Fabrikör, Roslagsg. 51, Va. -l E. O. Gregor, Fil. dr, Stureg. 44 B, O. John, Fil. dr, Lärare v. Högre Reallärov., Haraerud, kv. Upland 1, Lidingö. a. t. Lidingö Förest. för Sthlms kamgyrnnasiutn, se Sthlms Samgymnasium. -l Augusta, f. Larsson, Folkskolel:a, Frejg. 34, Va. -l Louise, f. Simonsson, Folltskolel:a, Grefg. 28, Ö.Dj. -l Charlotte, Fru, Drottningg. 5311, C. -l Josefina, Fru, Uplanclsg. 44, h. handel i parti o. minut, Handtverkareg. -l A. A., Fröken, Upiandsg. 9 A"', Va. 6, K.; Riks- o., Allm. tel. Filial Bir- -I A. M. S., Fröken, S:t Eriksg. 17 A1It.v.,K. gerjarlsg. 16, 0. ; se annons sid l C., Frölien, Kanslibitr. v. K. Teatern, C. A. R., Verkmäst., Greftureg, 50 A, Ö. Brunnsg. 12, C. - Hiilda, Ankefru, Linneg. 20, 0. -l Emma, Fröken, Florag. 10, Ö.; a. t Lindnhr, John, Löjtnant, Skeppareg. 20, -' Ester, Fröken, Ritbibradc, Söde~in~n- Ö.Dj.; r. t nag. Il1, Sö. Lindor, A. A., Kontorsbitr., Bondeg. 71, Sö. -l G., Fröken, Cigarraffär, L:a Vattug. 23, C. -l ~ i ~ 2 ~ d i ~ ~ ~ ~i~dk,.~~~. d i ~ ~ i E. ~ V., ~ Faltskär, Hornsg. 186 B, So. -l Ludv., Grossh., valhallavägen 13, 0.; a.t , r. t Hanny, Gymn.-dir., Engelbrektsg. 16I ö. g., 0. -l F. O., Handelsbokh., Skåneg. 701, Sö.; a. t 's, Otto, Eftertr., Handelsfirma (mjöl), Kornhamnstorg 47, St. Gustaf, Handelsres., Klarabergsg. 33'": C. -l Victor E., Handelsres., Götg. 73, Sö.; r. t l Albert, Handl., kiötg. 56, Sö.; tel. Maria 39 81; bod s. g l Alfr., Handl., Birkag. 12,Va.; a. t ; bost. Torsg. 7, Va. -z C. A., Handl., Odeng. 48, &Ta.; a. t. 6461, r. t C. J., Handl., bost. Vidarg. 411, Ta.; bodar Luntmakareg. 62, Va., Birgerjarlsg. 105, Va., St. Badstug. 23, Va., Surbrunnsg. 8, Va., Baastug. 43 A, Sö., Brännkyrkag. 8, Sö., Volmaryxkullsg. 3,Sö., Bondeg. 46, Sö., Drottningholmsvag. 10, K.; mejeri Snrbrunnsg. 6, Va. SVEA. i3 Drottninggatan.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Bra-nd- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget

Bra-nd- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget 482 Levin Liden. l Levin; 2 Lewin; 3 Levijn. Liberg, Rosalie,. Änkefru, Riddareg. 72,.". V.Di j a. t. Östorm. 2770. _" Lina, Ä.~kefru, Villag. 3, O" Liberias Konsulat. Regeringsg. 121, Va. ' M. L., ~nkefru,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer