Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer."

Transkript

1 Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg C. L., Ingeniör, st. Kindstug. 18; firma: Livijn, E. C., Grossh., Öl Nybrog ; kontor J. A. Ljungberg & Co,st.Skärgårdsg. 9. st. Johannesgr. 2, Skeppsbron. - Jean, Inkasserare, n. Döbelnsg 'John, Grossh., Ö. Sibylleg Eric Sam., Inspektör, n. Vestmannag Clas G., f. d. Hofr.-råd, 'ii. Nybrog. 36 II. E. E. A., Kamrer i Riksbanken, n. Oxtorgs- - J. C., Kaptenlöjtn., Ö. Gref-Thureg. 53. g se äfven Levin. C. J., Kapten, Ö. Gref-Magnig. 18. Ljung, Gust. H., Bokh., n. Rsgeringsg.D?". J. A. och J. H., Kopparslagare, st. Svart- Albert, Boktryckeri, bokbinderi o. kar- mango 20, firma: J. A. Ljungberg & Co, tougfabrik, S. Peder Myndes backe 6 entreprenörer för gas-, vatten-,afiopps-, (invid Södermalmstorg), a. t. 3986; kloak- o. ringledningar, st. Skärgårdsg. bost. s. Repslagareg , vid Brända Tomten. - A., Fil. dr, s. Högbergsg C. W., Maskinist, S. Högbergsg. 23. C. E., Handelsidk-a (porslin), ö. Nybrog. - Y., Med. Dokt., f. d. Provinsialläkare, 18; bod Ostermalms Saluhall. n. Drottningg ;-Gust., Handl., S. Götg.56; bost, s. Kocks- -s, Gustafva, Missionsbokhandel, n..tegg. 22. nersg. 14, bost. n. Kungstensg B. G., Ingeniör, n. Sigtunag. 6". - L., Målare, s. Bondeg. 34 C. Aug., Ombud för Singer & C:o Symask. - Emma. t. f. Postexp., Ö. Artillerig. 10 At. Aktieb., n. Regeringsg. 97 1I - C., Skräddare, n. Sergelg Carl A., Ombud för Singer & C.o Sy- - H., Specerihandl., n. Vestmannag. 21; mask.å.ktieb., n. RegeringsS'. 97 1I r. t. 4498, a. t August, Skräddare, Ö. Gref-Thureg, K. G., Underlöjtn., Ö. Grefg H. L., Stabs trumpetare, Ö. Hästgardeska- - H. A., Vagnmakare, s. Bondeg. 34 C. sern., Sturevägen. - C., f. d. Öfverste, Ö. Kommendörsg J. F., Tjenstem. vid Stat. J ernv., BI. Ljungblad, J. L., Handl., S. Prestgårdsg. 20. Arsenalsg. 3 B. - J. F., Urmakare, s. Stadsgården 8. - B. N., Vaktmäst. (Diskontobank.), n. Ljungblom, B. C., Kafeidk.a, S. Götg. 78. Regeringsg Anna, Postexped., Kh. Pipersg t. V. - se äfven Ljungh. - Aug., Skomakare, S. Götg. 60. Ljungbeck, se äfven Jungbeck, - JohnA., Angbåtsbefälh., s. Skaraborgsg.10. Ljungberg, C. E.,,r. d. Advokatfiskal, Ö. Bra- Ljungborg, C. A., Kollega, Ö. Jungfrug.38. heg. 5; tel. Österm C. E., Pharm. kand., Ö. Jungfrug. 38: 1 - A. E., Amanuens, Sekret. o. Skattm. i Ljungdahl, D. V., Artist, n. Uplandsg. 88. Djurvännernas Nya Fören., n. Norra - Lorentz, & Co, Egendomsmåkl-flrma, Smedjeg. 30 & 32. innehufves af Jägmästaren N. M. - K., Apotekare, n. Drottningg. 23. Apo- Ekstam, n. Vestra Trädgårdsg. 7. teket Morian.. - E. M., Enkefru, n. Observatorieg E. J., Bokh., S. Asög Lotten, Fru, Hvitvaruaffär, spec. dam- - H., Bokh., Kungsholmsz. 58. artiklar samt sybehörsaffär, n. Malm- - C. A. H., Byggm., n. Kammakareg. 43. skilnadsg. 9; a. t E. Th., Byggmästare, Kh, Kronobergs- - Th. L., Skohandl., n. Sergelg. R. park. 18 A. - J. A" Skräddare, n. Norrlandsg Rikard, Byggnadsingeniör, n. Regerings- Ljunggren, Knut, Byggnadsing., Ö. Narvag. 47 1I Ö. g. vägen 22 n.b. - Hulda, bost. Ö. Stureg. 30; Cigarraffä- - C. A., Disponent, Kh. Agneg. 3 li. rer Ö. Stureg. 30 o. S. Blasieholms- - S. A., Fil. dr, n. Döbelnsg. 1 B. hamnen 2. - August, Folkskolel., ö. Valhallaväg K. J., Civilingeniör, Docent v. Tekniska - Emelie, Folkskolel:a, s. Bränkyrkag. 74. Högskolan, n. Uplandsg M., Fröken, ö. Narvaväg E. C., Enkefru, S. Wolmar- Yxkullsg. 10 C. - Bröderne, Handels- o. Fabriksaktiebolag. - -Iosefina, Enkefru, n. Kungstensg. 21 IIl. Lager af möbler i olika stilar, mö- - Hanna, Fleuriste, tillv. O. försäl], konstgj, beltyger, mattor, gardiner, jernsängar blommor, ö.braheg, 28;tel. Osterm och sängkläder, n. Klara Södra Kyrko- ----'Anna, Folksklär:a, Ö. Kommend:sg. 42 IV gata 18; a. t O. F. T., Grosshandl., firma Söderberg - Nils, Handelsres., Kh. Flemingg. 11. & Haak, s. Hornsg, 29 B. - J., Handl., Ö. Kaptensg K. S., Handelsidk;a, n. Tunnelg J. W., Handl., Kh. Scheeleg. 13 A. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan; -==-&-&&-8-_-..41-"-a:s.-I.-&-.o-, --.-n-s,,-l «.-tll-.m-.-rc-m- -m-'-.-.,,'".-:a:-.-c.,.-. -e' e-.-.-."",,-~-.5~-<-.< ,..-. -_ _.-.-. :-,.5-0-<--';-..-"-_-

2 380 LjunggreiJ-Lloyd. Ljunggr.~n,.0. J., v. Häradsh., n. Vestra Ljungqvist, F. A., Snickare, Kh. Handtver- Tradgardsg. 11 B; kontor s. g. 7. kareg. 23.Bj verkst. s. g A. R., Ingeniör, n. Teknologg C. J., Tapetser., ö. Grefg. 11. :- O. Wolter, Ingeniör, n. Uplandsg Aug., Urmakare, affär n. Beridarebansg. - J., Intendent, n. Uplandsg B, bost. n. Kungstensg K. E., Kontorist, n. St. Badstug P., Kh. Flemingg. 53 A o. B. -- K. A., Kontorschef, Ö. Karlaväg. 52. Ljimgstedt, Victor, f. d. Departem.-chef, Ö. - C. T., Litograf, s. Tavastg. 15. Riddareg S., f. d. Löjtnant, ö. Styrmansg Maria, Fröken, ö. Banörg, H. M., Modehandel, st. Vesterlångg K. G.'-Kapten, ö. Riddareg. 23. Ljunggren. N. P:son, Underlöjtn. i Armen, - Elof, Kontorschef vid Lessebo afdeln.- n. Saltmätareg. 12 DI. kontor, n. Klara S. Kyrkog. 5j bost. Ljungh, Rud.. Bokbindare, n. Döbelnsg.29; Kh. Flemingg. 7 II. bost. s. h. - se äfven Jungstedt, - Adele, Fröken, n.. Kammakareg. 48. Ljungstrand, F. E., Polisöfverkonst., s. Bon- - G. E.l.-. Kafeidk:a, Ö. Lilljansplan. 6. deg Nils, Poliskonst.iKh. Flemingg G. E., Vaktmäst. (Stockholms Inteckn.- - W., Postinspektör, n. Kammakareg. 48. Gar.-AktieboL), ö.torstensonsg se äfven Ljung. Ljungström, Amalia, Enkefru, Ö. Banerg.Bl-' Ljungholm, Erik, Bokh. v. Bjurholms Brygg., Ö. g... s. Södermannag. 54 III. - Ellen, Folkskolel:a, Ö. Banerg Ludv., Bokh. v. S:t Eriks bryggeri, Kh. - Sophie, & Co, Handskhandel, n. Mäster- Bergsg. 23 BU. Samuelsg. 48. EtabL Ljungkrantz, 'I'h., Handl. (speceri o. delika- - Birger, Ingeniör, Ö. Gref-Magnig. 18. tess), n. Regeringsg. 61; bost. n. Norr- - Fredrik, Ingeniör, Ö. Linneg. 79. landsg, 19; a. t Oscar, Ingentör vid Stockh. Stadsing.- Ljunglin, G. A., Verkmäst., Ö. J ungtrug. ~9. kont., Ö. Sturepark. 13Iv. Ljunglund, Leon., Redakt. af Stockholms - Axel, Instrumentmakare, Mek. verkstad, Bladet, n. Mäster-Samuelsg. 68. ö. Sibylleg. 10. Ljunglöf j.or, Knut, Cigarrfabr. o. kontor, - Georg, Kartograf, ö. Banerz. 3PI Ö. g. Kh.Garfvareg. 5; bost. Ö. Sibylleg P. V., f. d. Registrator i ;Jernvägsstyr., - Knut, Grossh., n. St. Badstug. 24. Sundbyberg; ombudsman i Jernvägs- - Anton; Inneh, af Anton Ljunglöfs Lito- assurans föreningen, kontor n. Vas ag. 38. grafiska Anstalt, s. S:t Paulsg. 6 B; - G. Ivar N., Tjenstem. vid Stockh.j gasbost, s..wolmar- Yxkullsg. 15 B. verk, s. Timmermansg. 24III. -s, Jac. Fr., Tobaksfabriks Aktiebol., kon- G. R., Vaktmäst., Blasieholmsg. 6. tor n. St. Badstug. 24; fabrik n. Lunt- - L. G., Verkmästare, n. Valling. 17. makareg. 19. Ljungvall, L. E., Tillsyningsmäst., Dj. Björk- Ljungman, Carl, Banktjenstem., n. Brun- hagen. kebergst, 14 III. Ljungzell, N. G., Fil. dr, n. Malmskilnadsg. - A., Doktorinna, n. Drottningg. 97IY. 42IJI. - Anna C., Enkefru, n. Sergelg. 8 III. Ljus, Aktiebol., se Aktiebol... - Sophie, Enkefru, n. Brunkebergst. 14 III. Ljus i Mörker, utg. af Frälsn-arrnen, Ö. - Knut, Ing., ö.odeng.s'"; tei.österm Nybrog Ernst, Löjtn., Kh. Handtverkareg. 31 B. Ljusbads-Institutet, inneh. Fröken Henriette - S., Med.. kand., n. Drottningg. 97 IY. Klem, Ö. Birger Jarls g. 18. Ljungmarker, Anna Sofia, Enkefru, Ö. Storg. Ljuskopieringsanstalt, Adolf Johnson & Cros, 56. n. G:la Kungsholmsbrog. 21; r. t. 2392, Ljungquist, Klara, Enkefru, n. Arsenalsg.3B. a. t Aug:a, Fröken, Ö. J ungfrug. 17; r. t. Ljuslin, Clara, Enkefru, n. Vegag ; 4-5. Ljusterö villastadskontor. n. Regermgsg. - Gustaf, Kapten v. Flottan, Ö. Nybrog ; a. t r. t. 7055; öppet 9 f. -r--: C. O. F., KommendöriFlottan,ö.Storg.36. m.-8 e. m. - E., Revisor i Tullstyr., n. Uplandsg. 5py. Lloyd's Register of British and Foreign Ljungqvist, Clara, Ansigtsbehandling & mani- Shipping, se Isakson, C.. J. A. cure, Ö. Biblioteksg. 26 u. - Underwriters, i London, Sjö-vBrand- o. - Helga, Folkskolel:a, Kh. Handtverkareg. annan försäkring; ombud: Oscar Ferlin 23 B.. & Co, n. Vasagatan J.. Fotograf, n. Ad. Fredriks Kyrkog UnderwritersBrand,o.sjöförsäkringar, Jul. - Alf!'., Handel$förest., Kh. Scheeleg. 3. Ungewittel' ioor,n. Kungsträdgårdsg.12. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -_. '.. '_1-.5 _ '""""""&.-0 _ """.. _,., "'_... ",2.00 "0""",,,""_,,, =...,..

3 Locander-i-Loven. Locander, Paulina, Bankbokh., Ö. Humle- Looström, Ivar R.; Byggnadsing., s. gårdsg. 161 makareg. 12. Cecilia, Lärar:a, ö. Humlegårdsg. 161;tel. - R. T., Ingeniör, s. Krukmakareg. 12; Osterm Tunnbinderifabrik s. g. 4. Isidor, Underlöjtn., ö. Humlegårdsg Ludv., Intentlent vid Nationalmuseum, se äfven Lokander. Fil. dr., Sekret., n. Fredsg. 32. Loden, Lydia, Bokförerska, n. Vestmanna- Axel, Protokollssekret., s. Högbergag. g. 39 II. 26 B; a. t Sommarmån. riks- - L.. Enkefru, n. Vestmannag tel. Saltsjöbaden 35.,- John, v. Häradshöfd., St. Frösunda. riks- L. H., Tjenstem., s. Krukmakareg tel., Postadress: Telegrafstyrelsen. C. A., Underlöjtnant, Norrtullag. 21 o N. F. H., Notarie, st. Prestg. 38. G. L, Vinhandlare, firma Carl Aspenberg,. _ E. J. A., Telegrafist, Kb. Handtverkareg, 18 B. n. Regeringsgatan 9; bost. 52; tel. Maria 576. s. Hornsg. Lod~nius, G., Arkite~t,..st. yesterlång\\,. 75. Loqvist, Gerhard, Agent, n. Odeng. 53; tel. Lodin, S. U., e. Vestmannag. Biträde Postsparb., n. - Vasa 257. J. A., Folkskolel., n. Karlbergsväg. 23. _ F. A., Predikant vid Sabbatsbergs ålder- Lord, Hj. L, Styrman, s. Svartens g. 7. domsh, o. sjukhus, n. Lästmakareg.30. Lorden, lyi.c., Fru, Husegur.a, n. Vegag. 12. _ M, E. A., Skollär:a, n. Vestmannag. 21. Lorentz, A. R., Bokh., s. S:t Paulsg. 35 AJJI. Loenbom, O. F., e. o. Hofr. Not., n. Vezag Anna, Fru, n. Regeringsg. 72 C. _ A. G., Jägrnäst., tjensteman i K. Domän- - F. C. M., f. d. Handl., n. Odeng. 53. styrelsen, N. Blasieholmshamnen 17'. - John V., Prokurist, n. Regeringsg. 72 C. _ Emilia, Lärarinna v. Statens Normalskola, - E., Speeerihandelsfirma; bod n. Malmö. Riddareg. 49. skilnadsg, 25; filial n. Regeringsg. 77. Loftman. C., Verkm., Angturbin, Saltsjö- Lorentzon, li1:. K., Folkskolel:a, n. Tegnors- Jerla, lunden 8. Lohman, Z., Kassör, n. Karlbergsväg. 20rr. - C. R., Uppbördsman (7:de roten), n. Norr- Lohoff, G., Grossh., a. t n. Malmskilnadsg. 42; landsg. 16 ll ; tel. Brunkeb Lorenz, O. E. C., Verkmäst., Kh. Bergsg, 34. Lohse, Herman, Bokh., n. Helsingeg. 5. Lorich, Amelie, Enkefru, n. Karlbergsväg. S. Lokander. J. H., f. d. Sjökapten, Dj. Falken Lorin, N. C., Bokh., Kh. Flemingg. 5::lA.o.B. bergsg, 5. - A. S., Kassörska, Kh.Flemingg.53A.o.B. _ se äfven Locander. -, S. Aug., Medarb. i Stockh. Dagblad, Lokrantz, Gösta Ax, Bokh., n. Lästmakare- n. Regeringsg. 72. g. 15 lii. Lory, J. Paul, Faktor, s. Qvarng. 7. Helena, Fru, f. Pyblson, n. Valling Lothigius, Arvid, Fabrikör, Mek, Bleckvaru- E. C. A., Klädmäklare, n. Frejg. 52; tel. fabr., ö. Nybrog. 13. Vasa 11; bod n. Malmskilnadsg. 38; - Isak, f. d. Hofrättsr., n. Malmskilnadsg. a. t Axel W., f. d. Landtbr., s. Högbergsg Fredr., f. d. Öfverstelöjtn., n. Tegnersg, 3. Gustaf. Med. Kand., Kh. Pipersg, 13. Lotskaptensexpeditionen, st. St. Nyg. 46. Loman, W., Rak- och frisersalong, n. Mä- Lotskontoret, st. St. Nyg. 46. ster-samuelsg. 64. Lotsstyrelsen. st. Kornhamnstorg 2. Lomell, J. Ro, f. d. Fabrikör, ö. Rådmansg. 6. Lotsverkets Ensk. Pensionskassa, st. Korn- Lommerin, C. R., Verkmäst., n. 'I'orsg, 5. hamnstorg 2. Londin, J. G., Fastighetseg., n. Kungstensg. Loven, S. U., Enkefru, ö. Kommendörsg ; a. t G. L., Fil. kand., Norrtullag. 49. Londorier Herrekipering, A. Christersen. n. Erik, Grossh., firma Bönnelyche & Loven, Kungsträdgårdsg. 22; a. t ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kaptensg. 2. Long, Karin, Fru, ö. Kommeudorsg. 34. H. John, Grossh., Dir. i Skånes Ensk. Longgren. S. F., Fröken, ö. LilJjansplan. 3. bank, ö. Artillerig. 14 o. 16; a. t. 32. Longström, C. F., Ordf. i Sällskapet Blom- - & Co, Grosshandl., kontor Norra Blasiekronan, n. Döbelnsg. F. kl. 7-8 e. m. Hl! ö. g. lir. O. holmshamnen 3. _. Eric, Handelsbokh., n. Regeringsg. 19 I1. Looström, J., & Co, Bokförlag, 21 o. 23. Norrtullag. - - J. H., f. d. President, n. Kungsg. 34. Christian, f. d. Professor, Kh, Garfvareg C. J., Bokförläggare, tel. Vasa Norrtullsg ;1- N. E., Ritare, n. Kungstensg. 1- P.!-' Snickeri o. Möbelaffär, 3. st. Skär- - G. L., Bokh., s. Krukmakareg. 12. gardsg. S B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. w... "' Kruk. NS U-. 2. _ _ _ ~._~.."'...,""'.,._.,

4 382 Loven-Lundberg. Loven, Rob., Und.löjtn. v. K. Fortifikationen, 1 Lund' 2 Lundh. -:, ö. Kommendörsg. 42II. I::":=-:...::c.:..' ---'-'---'----~------;--- - John, Verkm., ti. Jungfrus. 41BII. _1 Alfred, HandI. (fisk), s. Svartens g.!'5. - P. Christian, Öfverste~ Södra Blasie- _1 Axel, Handl, (viktualie), n. Regeringsg. holmshamnen ; bost. n. St. Badstug. Il. Lowisin, C. C:son, Frih., Öfverste vid Ge- _1 Johan, Husegare, st. Skomakareg. 28. neralstaben, ö. Styrmansg.1. _1 Alfred, Ingoniör, n. Kungstensg.25. Lublin, Elis, Amanuens, ö. Sibylleg. 18; _1 Th., Innch. af Adams Express, ö. Birger a. t Jarls g Hans, Direktör i Stockh. Bokb.-A.-B" ö. _1 Magnus, Kamrer, deleg. i Aktiebol. Grefve Sibylleg. 18; a. t Wireens agentur, n. Kungsg. 20, a. t. - L., f. d. Direktör, ö. Jungfrug, , rikst Arvid, Grosshandl., ö. Riddareg. 72; kon- _2 K. V., Kontorist, s. Högbergsg. 52. tor n. St. Vattug. 9. _2 L. Aug., Musikdir., Organist i Tyska - Ivan, Grosshandl., ö. Linneg. 25; kon- kyrkan, s. Hornsg. 41III. ' tor n. St. Vattug. 9. _1 C. J., Orgelbyggare, s. ~:t Paulsg J., Grosshandl., ö. Sibylleg. 18; kontor n. _2 Carl, Perukmakare, n. Biblioteksg. 3; a. t. St. Vattug & Co, Grosshandl., kontor och lager af _1 J. F. A., Roteman i 4. roten" Kh. hudar, läder. skinnvaror och skodon Handtverkareg. 8. m. m., n. St. Vattug. 9. _1 C. J., Skrädd. (firma Lund & Ekholm), - Jeanette, f. d. Lärar:a, ö. Linneg. 32 III. st. Vesterlångg. 23; bost. s. g. 27. Luck, Percy F., Grosshandl., ö. Villag. 8. _1 P., Skräddare, s. Götg & Cos Handelsaktiebolag, Percy F.; kon- _1 & Ekholm, Skrädderietablissement, st. Ve tor, lager och försäljning n. Drott- sterlångg. 23 (Inneh, C. J. Lund). ningg. 12; fi.lialer ö. Sturegatan 8, _2 Fredrik, Skulptör, Norrtullag. 21 o. 23. Nybrog. 15, Östermalmstorg, Strand- _1 G. Ad., Skå<lespelare, n. Odeng. 63 IV. vägen: 17, n. Uplandsg. 17, n. 'I'egnersg, _2 J. Fr., Tjensteman i Skand. Kredit A.-B., 1, Kh. Kungsg. 48, st. Kornhamns- n. Kungstensg. 56. torg 59 B. _2 Axel B., Verkm., Kh, Inedalsg. 3 o. 5. Ludin, J. G., Handelsagent, n. V. 'I'räd- _2 Gösta, Kungsholmsg. 52. gårdsg ' M. A. A. (firma Blencke & Wapler), n. - Axel, Kassör, Kh. Handtverkareg. 20 B. Mäster-Samuelsg. 64; a. t. 5299; r. t. Ludvig, Rud., & Co, kontor st. St. Nyg ; Kaffehandel, Kh. Handtverkareg. 20 A. Lundahl, F., Apotekare (inneh. Apot. Gri- - P., Enkefru, ö. Karlaväg pen), s. Götg, 21. Ludwigsbergs Werkstads Aktiebolag; räken- - Carl, Bokhandlare, ö. Riddareg. 51. skaps- och ritkontor samt försäljnings- - Emelie, Enkefru, s. Folkungag. 14. lokal s. Torkel Knutssons g. 2. Riks- o. - E. R., f. d. Godseg., n. Odeng. 90. a. tel, Verkstäder Söder Mälarstrand. - C. G., Handl, firma L. J. Warodell & Luft, Therese, Fru, Cafe o. Gillestuga, n. Co, n. Drottningg. 70n. Oxtorgsg. 9 A. - C. H. Handl., (L. J. Warodell & Co), ö. Lugner, Joh. Frith., Målare, Kh. Pilg. 11. Sibylleg. 3 BI. l Lund; 2 Lundh. _1 L. J., Agent, n. Sigtunag. 14. _1 Lennart, Agent, n. Kungsg. 20. _1 Sigurd, Balettmästare, n. Norrlandsg.jtl'. _2 C. V,?",Barberare, n. Vestmannag. 62. _I Carl, Bokför., Kh, Handtverkareg. 8. _2 Hanna, Cigarraffär, n. Vasag. 26. _2 Gunnar, Dekorationsmål., n. Dalag. 46. _1 David, Direktör, ö. Gref-Thureg. 55III. _2 Hilma, Enkefru, n. Dalag. 46IV. _1 V. V., Enkefru, st. Storkyrkobrinken 9. _2 E. Aug., Folkskolel:a, s. Urväderagr. 3. _2 Signe, Fröken, ö. Styrmansg. 5 II ö. g. _2 A. S., Föreståndar:a, Kh. Parkg. 3. _2 A. Wilh., Grossh., n. Kungsg E. G., e. o. Hofrättsnot., n. Odeng J. O., Jernvägstjensteman, n. Kungstensg A. V., Orgelbyggare, (firma A.V. Lundahls fabriker) s. S:t Paulsg. 6 B. Lundbeck, E. C., Enkefru, s. Björngårdsg. 16 A. - Olga, Fröken, Bankbitr. s.björngårdsg.16a. - Maria, Fröken, Kassörska, s. Bräckyrkag Ansh. F., Glasmäst., Kh. Pipersgatan 1, hörnet af Bergsg. - John W., Handelsres.,s.:Björngårdsg.16B. - A. M., f. d. Handlande, ö. Strandvägen se äfven Lundbäck. Lundberg, Systrarna, Accidenstryckeri, n. Sergelg Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA..13 Drottninggatan.. os..-. s zs.-. aay_ w c..-_. u.-.m.-. """'_ """'w zs ==-.. -_"""' w..,.

5 Lundberg,, 383 Lundberg, Wilhelm, Agent, n. Regeringsg. Lundberg, Augusta, Fru, Barnbeklädnads- 91, tel. Brunkeb affär, firma Augusta Lundberg & Co; - K. M., Aktiebolaget, se Aktiebolaget affär o. bost. s. Götg. 20. Nordiska Kompaniet. - A. M., Fru, ö. Sibylleg C. F., Apotekare, n. Johannesg Victoria, Fru (Victoria Ekman), Hårfri- - Anders, Ark. Stud., n. Valling. 12 llt sörska, ö. Gref'-Thureg. 40, n. b., tel. - A. L. L., Bagare, n. Saltmätareg. 29. Osterm C. A., Bagare, Kh. Hjärneg J. L., Förvaltare, ö. Svea lifgardes kasern. - Wilh., Bagare, n. Döbelnsg K. M., f. d., Garnbod, st. St. Nyg. 2, E. F. O., Barnmorska, n. Regeringsg. 72 A. inneh. Levin Svensson. (Lundbergh), B. J., inneh. af Sthlms Be- - C., Grosshandl., Ö. Gref-Magnig. 4. grafningsbyrå, st. Vesterlångg. 27; om- - (Lundbergh), G. H., Grossh., n. Observabesörjer och förmedlar begrafningar och torieg. 8. likförbränning; a" t. 2331; 1'. t. 3398; - H. D.. Grossh., Kontor och Mejeri s. kontoret öppet sön- o. helgdagar. Bränkyrkag. 88, bost, S. Hornsg. 71 B. - Henrik, Biljardegare, s. Sit Paulsg Oscar, Grosshandelsflrma; Inneh, Paul - Gottfr., Bokförare, s. Bellmansg. 28. Jansson, ö. Grefg. 6; kontor o. lager - Oscar, Bokförare, n. Luntmakareg. 18. st. Svartmang Alf., Bokh., S. Hornsg Amalia, Handelsbolag, n. Drottningg. 50; - Axel B., Bokh., st. Skomakareg. 32. filial st. Vesterlångg E. H., Bokh., S. Svartens g. 8 A. - B. O., Handelsidk:a, s. Bondeg. 33 A. - Harald, Bokh., ö. Storg. 56 1v. - E., f. d. Handelsidk:a, Norrtullsg J. R., Bokh., ö. Gref-Thureg E. M., Handelsidk:a, n. L:a Vattug. 19A. - Lambert R., Bokh., n. Kungstensg. 19'. - C. L, Handl., n. St. Badstug Ludv., Bokh, s. Hornsg E. M., f. d. Handl., S. Svartens g T. L. J., l:ste Brandlöjtn., n. Malmskil- - I. H. T., f. d. Handl., S. Stadsgården 18B. nadsg, K. G, Handl., n. Surbrunnsg Alex., f. d. Brukseg., ö. Stureg O. W., Handl., s. Qvarng s, C. O., Byggmästare, Fastighets-Ai-B.. - C. A., Hofj ägare. Djurgårdsslätten 14. kontor n. Hamng J. Frode, e. O. Hofrättsnot., Amanuens i Nils L., Byggnadsing. o. Byggm., Ö. Ba- K. Kammarrätten. ö. Karlavägen 35 III. nerg, J. P., e. o. Hofrättsnot., n. Uplandsg A., Cigarrettfabrikant, cigarr- och cigar- - K. W., e. O. Hofrättsnot., ö. Nybrog. 58. rettlager, S. Folkungag. 95; a. t C. F., Husegare, s. Södermannag. 21. Karl L., Verkställande Direktör i Aktie- - C. M., Husegare, n. Dalag. 28. bolaget Nordiska Kompaniet, ö. Birger - A. L., Husegarinna, s. Timmermansg. 25. Jarls g A., Ingeniör, n. Valling. 12. (Lundbergh) Carl F., Distriktsläkare, S. - A. E., Ingeniör; kortfabrikör (firma A. Renstjernas g. 17B; hvard. 9-10, 2-3; Boman), Direktör i Svenska vinfabrikshelgd. 9-10; sjukbud helst före kl. 10 r. m.; a. t aktiebol., n. Holländareg. 10. K. K. R., Ingeniör, ö. Narvaväg H. S., Doktorsenka, Djursholm, Fraenekels - K. P. R., Ing., Djursholm, FraenckelsvilIa. villa. - Oskar, Ingeniör, ö. Skeppareg. 6 III Ö. g. - Anna, Enkefru, ö. Stureg K., Inkasserare v. Gasv., Ö. Braheg. 30 1v. - Emma, Enkefru, ö. Artillerig A. A., Inspekt. konst., ö. Riddareg. 26 III - L. E., Enkefru, n. Hamng. 3 A. - A.L.,Jernvägstjenstem.,n.Vestmanag M. L., Enkefru, ö. Majorsg J. P., f. d. Kakelugnsfabrikör, n. Up- - T. C., Enkefru, st. Vesterlångg. 68. landsg. 19 A. - A. F., Fabrikör, S. Folkungag F. A., Klädmäkleri. n. Luntmakareg Rudolf, Fil. dr, Fiskeriinspektör (sterbh.j, Lundberg, Karl E. &; Co, Kolaffär, Antra- Kh. Parmmätareg. 11. cit, Hushållskol, Smideskol, Träkol & - Filip, Fil. lic., Kamrer, n. Kungstensg. Koks i parti & minut; kontorö.karlav , 1'. t. 2822, a. t Angvedså- - A. V., Folkskolel:a, n. Kungstensg. 21. geri & Kolupplag s. Hornsg. 77; r. t. - Elisabet, Folkskolel:a, n. Regeringsg. 72 A. 6800, a. t Hildegard. Folkskolel:a, ö. Linneg M. L., Kommisionskontor, st. St. Nyg, - Jenny, Folkskolel:a, ö. Grefg &; 43; bost. s. Hornsg Maria, Folkskolel:a, n. Dalag Birger, Kontorist, s. Högbergsg. 37 A. Alma, Fru, Folkskolel:a, n. Karlbergsv. - P. B., Kontorist, s. Högbergsg. 37 A. 37 B. - A., Kontorsbiträde, ö. Majorsg. 12. Brand och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13' Drottninggatan.

6 384 Lundberg-e-Lundblad. Lundberg, E. Joh., Kontorist, st. Jorntorget Lundberg, Erik, Speceri- o. viktualiehandel, 80 III. s. Timmermansg. 30. ".~',' - K. B. E.. Köpman, ö. Odeng Valborg, Sånglärar:a, n. Drottningg John, adj. Ledamot af Kongl. Jernvägs- - Birger, Tapetser., n. Mäster-Samuelsg:40. styrelsen, n. Brunkebergstorg C. G., Tapetserare, ö. Nybrog, 20. o' - - Erik, Lektor, s. Bellmansg Anna, f. d. Teaterdirektris, Fru, n. Norr- - Vilh., Litograf, n. Döbelnsg. 3. landsg J. A., f. d. Lokom.-förare, n. Kungstensg Otto Elg-, f. d. 'I'eaterdir., Huseg., n. - Valborg, Lärar:a, n.drottningg. 86 III, ö.g. Norrlandsg K. Albert, Löjtn. i Väg- och vattenbyggn. - IL W., Telegrafkommiss., n. Slöjdg. 9. kåren, ö. Karlaväg Bror C., Tjenstem. i K. Jernv-styr., s. - & Co, K., L., Manufakturhandel, (eges Ad. Fredr. torg. 6. af E. L. Thulin), n. Drottningg. 56, - Frans, Tobakshandlare, s. Sot Paulsg. 19; hörnet af Mäster-Samuelsg. bod. ö. Karlavägen Olof R., Marindirektör, Ö. Riddareg. 41 III. -s, C. O., Transport- & bogseringsaffär, - J. H., f. d. Maskindirektör, ö. Nybrog. 58. st. Skeppsbron Vincent, Med. dr, Regementsläkare, Kh. Lundberg. Karl E.& Co, Trävaror, hyflade Handtverkareg. 25 (Garnisonssjukh.); och ohyflade, samt Byggnadssnlckerier. träffas sökned. 3-4 e. m.: under som- Byggnads-&Bränslematerialier: Asfalt,' maren / Cement, Gips, Jernbalkar, Papp, Tegel, - M. Math., Med. lic., Underläkare, Stock- Grafitdeglar m. m., samt Antracit, Husholms sjukhem. hålls- o. Smideskol. Träkol, Koks o.ved. - V. L., Med. lic., n. Vestmannag. 47. Kontor, brädgård o. upplag, Ö. Karla- W. A., Metal!fabrikör, n. Lutternsg. 23. vägen l: (Träskängen) ; r. t. 2822, a. t. - 'r., firma, Modeaffär, (inneh, T.Bergström), Angvedsågeri och kolaffär s. ö. Humlegårdsg. 4. Hornsg. 77; r. t. 6800, a. t Anna, Musiklärar:a, n. Roslagsg Ferd., Tunnbindare,n.St. Badstug.43 &45. - N. G., Musiksergeant, n. Biblioteksg C. A., Uppbördsman (3:dje roten), n. - Lennart, Pianist, Ö. Banörg. 23. Luntmakareg. 16; tel. Brunkeb H. G., Porslinsmåleri o. porslinsaffär j bo- - Carl Leonard, Urmakare, ö. Styrmansg. 5. dar: n. Regeringsg. 40 o. Ö. Storg M. 'G., Utskänkningsförest:a,. s. Folk- Brännugn Ö. Storg. 20. Bost. n. Rege- ungag. 64. ringsg A., Vaktmästare i Fångvårdsstyrelsen, Ö. - Karl A. R., Prakt. läkare, Norrmalmstorg Engelbrektsg. 31 A. 4, träffas sept.-maj hvard. 9-10, 2-3j - J. G., Vaktm., Skeppsholmen, Långa rajuni-aug. 10-)1; ri:kstel. o. allm, tel. den 9. - J. A., Redaktör, Ostermalmsg & Co, J. L., Vinhandelsfirma (innehaf- - C. A., Rektor, n. Barnhusg. 18. vare Hilmer Åberg); Lagerkällare un- - G.'H., Ritare, s. Timmermansg. 40. der Hötel Rydberg. Kontor n. Malm- - Am., Fru, Rosettfabr., n. Vasag. 3; filia- torgsg, 1. ler n. 'I'egnersg. 9 o. st. Slussplan. 63 B; - A. P., Ap.gbåtsbefälh., st. Skärgårdsg. 15. innebo Am. Hjertner; bost. n. Dalag. - P. W.,.Angf.-befälh., Ö. Ringv I. - Hilda,OstermalmsPrukthandel,ö.Strand- - G. P., Sjökapten, Ombud för Norrl. As- väg. 11; bost. Ö. Kommendörsg. 15. suransförening, Dj. Franska värdshuset. - Axel, n. Regeringsg. 76; tel. Brunkeb. C. J., Skohand!., Södermalmstorg 24 o s. Hornsg. 11; bost. s. Adolf Pr. torg 4. - J. G., n. Klara N. Kyrkog D. M., Skomakaremäst., Ö. Nybrog.45, Lundberger, M. C., Enkefru.. Ö. Riddareg. 50. bost. Ö. Banerg Lundbergh, se, bland Lundberg. - Gösta, Skrifvare, n. Regeringsg. 72 A:j Luridblad, Nils, Agronom, redaktör af Nortel. - Brunkeb ' disk Mejeri-Tidning, n. Vasag. 3 lv J. O., Skräddare, n. Kungstensg C. A. Apotekare, Ö. Lilljansplanen 3. ~ Teodor, Skulptör, n. Drottningg s, Bokbinderi, inneh. af R. Lundblad, st. - A., Skådespelare, Ö. Jungfrug. il3. Gåsgränd 2, r. t Gunnar, Skådespelare, n. Smålandsg C. G., Brefbärareförm., ö. Jungfrug N. V., Skådespelare, s. Götg. 27. B n. - Lisa, Skådespelerska, n. Smålandsg E. M., Enkefru, n. Dalag P., Smed; firma.bröderna Lundberg & - N., Folkskolelär.a, n. Dalag. 46. Co,s. Svedenborgag. 10; verkstad s. - F. A., Hand!., Kh. Hjärneg. 2, bod Prestgårdsg. 25. Kh. Flemingg, 38. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggat~.

7 Luudblad-e-Lundewnll, 385 Lundblad, P., Konditor, n. "Biblioteksg. 9. Lundell, C. A. Willgott, Disponent, s. Bell- - Gustaf, Revisor i Marinförv., ö. Gref- mansg. 24. Thureg. 76 B. - Amanda, Enkefru, Kh. Bergsg. l. Lundblom, S. L., Fröken, Dj. Bergsgränd 6. - Hulda O., Enkefru, s. Bellmansg C. H., Inspektör, Kh. Bergsg Alb., Fabrikör, s. Prestgårdsg. 2 A I; - Ferd., f. d. Angbåtsbefälh., s. Peder Myn- tel. Maria 398. des Backe 5. - & Zetterberg, Fanerhandl., Kontor och Lundbohm. A. F., Agentur, firma Lund- lager, s. Ragvaldsg. 13; kontoret u. t. bohm, A. E., n. Biblioteksg. 5 II; U. t. 3151, r. t. 2333; lagret a. t. 3185; 740, r. t. 14 n.b.; tel. 7027, bost. ö. Narvavägen Österrn. 14 Dl. filialn.mäster-samuelsg.19 B,a. t. 4126; öppet kl. 9 f. m.-6 e. m. - Th., Ingeniör, ö. Linneg. 15, r. t P. Magn., Fil. dr., Läroverkskollega, ö. - Hjalmar, Statsgeolog, ö. Narvavägen 16 Iv ; Kommendörsg. 19. tel. Osterm, Birger, e. o. Kammarskr., e. o. Postexp., Lundbom. Aug., Bokh., ö. Narvaväg. 24; t. s. Bellmansg. 25 I. Osterm Mina, Lager af Barnkläder, n. Drottningg. -,-- Ida, Brodös, ö. Narvaväg , bost. s. h. - Emelie, Enkefru, st. St. Nyg C. A" Målare, Kh. Garfvareg. 1; verkst. - K. K., Enkefru, ö. Narvaväg. 24. n. Bryggareg L., f. Munck, Enkefru, ö. Braheg. 13III. - F. O., f. d. Målarmäst., n.regeringsg. 54B. - Karl, Kassör, Kh, Bergsg J. E., Skeppare, s. Bränkyrkag. 37 I. - Joh., Urmakare, st. Osterlångg. 13; affär - Olga, Skådespelerska, n. Mäster-Samuelsst. Skeppsbron 16. g. 51. Lundberg, C., Enkefru, ö. Biblioteksg E. A., Utskänkn:förest., privat, n. Sur- - C. A., Hvitvarufabr.; verkst.. dir. i Karl- brunnsg. 31. stads spinneri & väfveriaktieb., ö. Rid- - C.J., Vaktmästare, Rh. Birger Jarls torg 2. dareg, 45; kontor Kungsholmsg F. A., Vaktm. (Klara folkskola), n. Vasa- - A. F., Ingeniör, n. Olofsg. 2 A III. g K. Wilh., Kamrer, Nortullsg. 1 n.b. -S, Alb., Aktiebolaget, fabriker, konfekt- o. - ElmaK.E.,Lärarinna v. Beskowska skolan, chokladfabrik, s. Fredmansg, 6 A.; a. t. n. Observatorieg. 8 IV. 3618, r. t Maria V., Majorska, n. Observatorieg.S!". - Gustaf, (Aktiebolaget Keros): bost. Kh. -,-- Vilh. A., Tjenstem. i K. Jernvägsstyr., n. Bergsg. 1. o Observatorieg. 8. Lunden, O. Lamb., Grossh., s. Asög. 79; Lundborn, A. E. H., Byggm., ö. Karlaväg. 50. kontor s. Skåneg Axel, Handl., n. Barnhusg F. E., Haudl., (skrädderi o. manufaktur), - H. O., Herrekip., n. Drottningg. 68. s. Götg. 32. Lundbäck, N. O., Apotekare, Dj, Allm. gränd - G., e. o. Kammarsler. i K. Flottan, Kungs- 3 A. holmsg E. Ch., Enkefru, n. Teknologg. 9 II t. h. - G. W., f. d. Inspektor, Ö. Torstensonsg C. J. T., Handl., n. Hagag H. M., Stadsmäklare, Kungsholmsg. 18; - Ernst, Poliskommissarie, n. Smålandsg. 26. kontor st. Skepps bron 4. - C. Hj., Roteman i 13. roten, s. Folkunga- Lundequist, Gerda, Skådespel:a, ö. Linneg.Ifi. gatan 77 I; r. t Lundequisth, Hjalmar, Ing., n. Drottningg se äfven Lundbeck. Lundeqvist, J. F., Fröken, n. Birger Jarls g. Lundeberg, Chr., Brukseg., Riksdagsman, ö. 31. Birger Jarls g Lilly, Fröken, Sekr. i fruntimmersfören. - G. A., Löjtn., ö. Jungfrug. 5. för Kinamissionen, n. Kungstensg & Rosenberg, Modemagasin, Ö. Linneg Th., Metallgjut.,n. Jakobsbergsg. 25; bost. - A. K., Telegr. assist., n. Uplandsg. 63. n. Tuleg. 25. Lundegren, J. A., Byggn.-ing., ö. Sturepark. Lundevall, W. T.,f.d.Inspektor,n.Roslagsg Elis, Spec.handl., s. Hornsg. 52; bost, s. Lundegård, S. A., Musikdirekt., n. Karduans- Blecktornagr. 12 I; a. t , r. t makareg. 8 B. Lundewall, Karin, Lärarinna, Tysta skolan, - A. Y, Skriftställ., ö. Engelbrektsg. 12. Norrtullsg. 51. Lundegårdh, David, Arkitekt, n. 'I'egnersg, 7. - & Loen bom, Trävaruaffär, Lager af In- och - J. K., Enkefru, n. Mäster-Samuelsg. 70. utländska trävaror, Centralpalatset 41; - Gustaf E., Kontorist, ö. Nybrog. 35. r. t. 5752, a. t Brädgårds- - Joel, Skräddaremäst., n.n orrlandsg. 15Al. upplag, Kh. S:t Eriksg & Co, Skrädderiaffär, n. Norrlandsg. 15 A. - Emil, Centralpalatset. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 386 Lundgren. Lundgren, Joh. Emil, Agent, s. Bellmansg. Lundgren" Gust.,..Handelsres., ö. 22 e; a. t mansg. 9;r. t Styr- - P. E. W., Agent, Kh. Flemingg E. A. Handl., (gam-, väfllads o. trikå- - R. G. F., Aktuarie hos K. Generalpost- handel), n. Drottningg. 70. styrelsen, ö. Banerg Herman, Handl. (specerier & viktualier), - W., Åmanuens i Riksarkivet, s. S:t Pa- n. Vestmannag. 73; a. t ulsg. 33 A. - J. A., Handl. (speceri-), Ö. Gref-Thureg. - J. W., Banktjenstem., s. Renstjernas g.4j1i. 47; bod ö; Kommendörsg Sofia, f. Gårdman, Barnmorska, ö. Linnog. - J. G., f. d. Handl., s. St. Glasbruksg. 16. (Göta Lifg. kasern). - J. L. A., f. d. Handl., n. Biblioteksg Gustaf, Bokförare, n. Döbelnsg, 31 II Ö. g. - A. R., Hofkamrer.Kh. Handtverkareg B. M., Bokh., n. Valling (Lund~ren) A. Wilhelm, Husegare, n. - Maria, Bokh. hos Patent- o.registrerings- Mäster-Samuelsg. 37. verket, Ö. Banerg. 31 1v ; telösterm Frans, Ingeniör, Kh. Kronobergsparken 4. - Anna, Bosättningsmagasin o. lysoljehan- - Wilh., Inspektor v. Srt-Eriks Brygg.A.B., del, s. Bellmansg. 22 C; a. t Kh. Garfvareg. 12 B. - Carl A., Brefbärare, n. Brunkebergsg. 3 B. - G. T., Jernv.tjenstem., n. N. Smedjeg. - E., Byggm., n. Valling o. 32 III. - Hugo, Cigarrhandl., n. Birger Jarls g. 19; - Johan Gust., Kakelugnsmakare, Kungsbost. Ö. Karlaväg. 15 A. holmsg Isidor, verkst. Direkt. i aktieb. Carlson - Lorenz, Kamrer (Sv. Teatern), n. Biblio- & Stenberg, Ö. Storg. 38. teksg Lorenz, verkst, Direktör i Nya Asfalt - Nils,KamreriFörsäkr.-bol.Brage&Securi- Aktieb., Ö. Nybrog. 36. tas, n. Uplandsg. 31; tel. Vasa l A. C. J., Enkefru, Norrtullsg John F., Klädesbokh., Ö. Kaptensg A. G. E., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 21 B. - Edv., Lagermäst., n. Kungstensg Hildegard, Enkefru, s. Tavastg A. W., Musikanförare v. Artill. I, ö. - Math., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 21 Am. Jungfrug A. E., Fabrikör, s. Ad. Fr. torg 4. - J. A., Postkontrollör,n. Kammakareg '- P. H., Fabrikör, s. 'I'orkel Knutssons g. - C. G., Postvaktmäst., Ö. Styrmansg ; kakelfabrik o. kontor s. h. - John Peter, Professor, Villa Dana, Djurs- - C. A., Fanjunkare, Ö. Göta Lifg. kasern. holm. - D. F., Fil. kand., n. Bryggareg. 4 II; tel. - Axel, Revisionskommiss., s. Badstug. 15 1I Brunkeb K. A. H., Revisor i Postsparb., n. Sig- - Herman, Fil, lic., Matematiker, Red. af tun ag. 11 '; tel. Vasa 662. Assurans, n. Regeringsg E., Ritare, Kh. Flemingg. 64 B. - Gust. A. M., firma Lundgrens Fisk- - J. O., Sadelmak. o. tapetser., verkst. s. redskapsfabrik,. bost, st. Storkyrko- Hornsg, 34, bost. s. h. brinken 8. - Fredrik, Seminarierektor, s. Björngårdsg. -s Ftskredskaps-Fabrik, inneh. af Gust. A. 10. M. Lundgren; engros- och detalj för- - C. M. A., Sjökapt., n. Luntmakareg. 7. sälja. st. Storkyrkobrinken 12; a. t.1022, - Tekla, Skoaffär, n. Regeringsg. 49; bost. r. t Se annons sid. 35. s. Bellmansg. 38. Anna, Folkskolel:a, n. L:a Badstug Gust., Skofabrik, Kh. Scheeleg. 3; a. t. - H. F., Fröken, n. Luntmakareg Majken, Fröken, Bokh. i Allm. Hypoteks- - J. P;, Skomakaremäst., Ö. Kommendörsg. kassan för Sveriges städer, n. Norra 20 B. Smedjeg. 30 & 32 III.' - Erik, Skräddare, s. Götg. 31; bod st. - Maria, Fröken, Matvaruaffär, s. Hornsg. Vesterlångg C. P.,Smed,verkst. o. bost.ö. Nybrog. 14A. -,.. E. o. E., Fröknar, n. Biblio.teksg C. J., f. d. Snickaremäst, s. Hornsg. 29 D. - E. o. J., Fröknar, Kh. B.er~sg. i:l2 u. - A. L., Stationsinspektor, Ö. Engelbrekts- - Conrad, Förste Not. hos RIksdagens 2:a g. 20. Kamm., undervisar i Arends stenografi, - C. J., Svarfvare, n. Döbelnsg. 11. n. Kammakareg. 43 III; r. t.32 32, a. t. - C. G. A., Tjenstem. i K. Jernvägsstyr., Ö Kaptensg Aug.., Grossh. firma (sterbhus), st. St. - Eugen, Tjenstem. i K.. Jernvägsstyr., -n, Nyg. 27'.. Klara N. Kyrkog A. I., Grossh., Ö. Storg. 38; tel. Österm Eduard A., T}ensteman i $kand. Kred.- - Gustaf I. E., Grossh., Norrtullsg. 7. aktieb.,ö.banerg.27 1I ;tel.österm.30'71. Brando- och, Lifförsäkrings-Aktiebolag.et SVEA.' la Drottningg.atai1.

9 Lundgren-Lundin. 387 Lundgren, A. L, Tunnbindare, Kungsholms- Lundin, E. V., Byggmäst., Carlsro, Sundtorg. 2; bost. Kh. Kronobergspark. 8. byberg. - A. E., Underinspektor vid Statens jern- - F. M., ~yggmäs~.,..n. Odeng. ~4. vägstrafik, s. Högbergsg C. M., 9Igal:r~a"!mkol:,..n. Drottmngg.81 A H. A. L., UI~.d..löjtn., ö. Engelbrektsg W::fI~d82~~v::I~g!~I~~: Kh. Inedalsg. 2; Alfr. Uppbordsman (12.te roten) s. Folk- E 'k C D' ktö fi E 'k L d" u gag < fl -., 11"e or, rma fl un ms n.... juridiska byrå, n. Gust. Ad. torg 8; C, J:, Verkm. vid Brandkåren, n. Malm- se annons sid. 2 b: bost. ö. ~ibylleg.38. skilnadsg, John W., Direktör för Försäkr. bolaget Lundh, se Lund.. Wilhelma, ö. Danderydsg. 2; r. t. 4406; Lundhgren, Otto W.. Red. för Sthlms Han- kontor Blasieholmsg. 4 B; r. t. 2168, delstidn., ö. Nybrog. 42; r. t. 5568, a. t a. t Charlotte, Enkefru, Kh. Garfvareg. 7. Lundholm, C. P. Helmer, Amanuens o. Kom- - Emma, Enkefru, Kh. Pipersg. 22. missionär hos Ofverst.emb:sKanslisamt - H. A. M., Enkefru, f. Netzel, s. Ren- Red. o. Utg. af tidn. Justitia, ang, stjernas 0". 4.. exekutiva åtgärder, vexelmål och kon- - Sophie, Enkefru, ö. Florag. 22. kurser m. m., s. Ad. Fredr. torg. 6 III ; tel. - CarlO., Faktor å St. Dagblad, n. Teg- Tanto 151, r. t nersg G. A., Amanuens i K. Generaltullstyr., - G. S., Folkskolelär:a, s. Ad. Fredr, torg 8. n. Oxtorgsg Hilda, Folkskolelär:a, n. Vestmannag C. A. V., Bokförlag, orgelfabrik o. piano- - Ellen, Fru, n. David Bag. g. 9 Il, ö. g. t. h. magasin, n. Jakobsbergsg. 39; a. t. 426, -!VI. J., Fru, n. Jakobsbergsg. 22. r. t Bostad n. Birger Jarls g Hulda, Fröken, Slöjdinspektris, Lära- - Edv., Fotografiskt magasin, n. Mäster- rinna, n. Tegnerelunden 12; se f. Ö. Samuelsg. 41; bost. s. g. 71. Kalenderafd. [1320J. - J., Fröken, Gymnastikdlrckt.,n. Karlbergs- - Signe, Fröken, Kh, Pipersg. 22. väg. 4 II ;tel. Vasa Konr., Gelbgjutare, n. Jakobsbergsg Gust., Ingenior. n. Oxtorgsg C. J., Grossh., agenturer för vin, konjak - Otto L., Kontorsskrifv., n. L:a Vattug. 20. o. whisky fr. produktionsort samt ar- - O. J., Lok0111.förare, n. Upsalag. 4. rak fr.. Amsterdam, ö. Sibyllegatan 63; - Olof A.,' Notarie i Auktionsverket, Post- tel. Osterrn, 1069, kontor st. Storexpeditör, n. Kungsg. 26. kyrkobrinken. 3; tel. Stork Tele- - Age, Papper o. jernmanufaktur, inneh. grafadr. Clundin. af Svenska Kassaskåpsfabriken. kontor - C. Ryno, Grosshandl., firma J. P. Brandt, st. Storkyrkobrinken 10.. n. Lutternsg A. U.,. Postexpeditör. Ö. Gref-Magnig. - Carl ~.. Grosshandl., firma J. P. Brandt, 17 A. st. Ofre Munkbron 1. ' - O. E., Professor, n. Tuleg. 27. Agnes,..Gymn. dir., Ö. Gref-Thureg. 58; - G. Th., Skomakeriaff.,.g. Grefg. 46; bost. tel. Osterm Ö. Nybrog. 71; tel. Ostorm Karin,..Gymn. dir., Ö. Gref-Thureg, 58; - O. L., Skräddare, n. Vegag. PI. tel. Osterm C. A., f. d. 'fulluppsyningsman, n. David - Erik A., Handelsbokh., n. G:la Kungs- Bagares g. 21.., holmsbrog. 21 III.. - A., Vaktm. (Bankaktieb. Sthlm-O. Norr- - Ernst J. L., Handelsres., n. St. Vattug. land), n. Kungstensg. 33 III Ö. g. 7 A... Lundin, C. E., Apotekare, s. Renstjernas g John, Handelsres., n. Odeng A. E., Bagare, n. Karlbergsväg D., Handl. (speceri-), Kh. Agneg. 7; bod - Beda A., f. Forsberg,~arn~.,Dj.Bredag.8. Kh. Handtverkar~g Clara, Barnm., s. Asog G. R., Handlande. o. Kommendörsg Alfr., Bokbindare, bokbinderi, n. Klara - J. P., f. d. Handlande, n. Regeringsg. Vattugr. 1, hörnet af Klara V. Kyrko- 75B. gata; bo st. n. Tunnelg Kristina, Herr- o. Damekiperingsaffär, n. - C. A., Bokh., n. St. Vattug. 7 A Il. Odeng C. H. R., Bokh., s. Ragvaldsg Eug., Ingeniör, Kh. Garfvareg E. E. A., Bokh., ~h. Handtverkareg. 31 A. - Emanuel, Inkasserare, s. ~leking~.g. 30 n. - E. J. L., Bokh., o. Braheg J. E., Kakelugnsmakaremast., s. Gotg Klas, Bokh., Kh. Bergsg Anton Wilh., Kapellrnäst., n. David Bag. - F., Brefbärareförman, Kh. Pilg g. 9 1I Ö. g. t. h.. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adreesk atenderrc 190J. 25

10 388 Lundin-Lundqvist. Lundin, Brita, Kontorist v. Aktieb. Primus, 1 Lundmark, M. V., Handelsidk:a, Kh. Krono- Kh. Flemingg, 55 IV, ö. g. bergsparken 6. I - Ida Kontorist, Kh. Kungsg. 44 II - C. T., Handl., ö. Lilljansplan, 6. l-a. W., Läderfabrik., Kh. Garfvareg Maria, Kontorsbitr., ö. Gref-Thureg. 72 IV. - A. H., Lär.a, ö. Florag C. W. V., Operasångare, ö. Linneg Fanny, Lärarinna, s. Bränkyrkag, 14 A III. - J.A., Ornam.-bildh., n. Malmskilnadsg R. & H., Matvaruaffär, ö. Gref-Thureg Erjc, Revisor,. ö. Skeppareg. 26 B; tel. ~ Iwar, Med. lic., underläkare, s. Maria Österm Sjukhus. - DetIof, Räkenskapsför., n.observatorieg.6. - Augusta,Modemagasin,n.Brunkeb.torg2 I. - J. R., Sjökapten, s. Renstjernas g. 14II.. - G. F., Musikdir., Kh. Inedalsg Efraim, Skådespelare, n. Birger Jarls g V. A.. Prakt. läkare, Södermalmst, 8; - & Tallström, Speceriaffär, Ostermalmsg. träffas kl f. m. o. 3-4 e. m.; 64; a. t. 724" r. t sönd. kl Conny, Stadsmäklare, kontor och bostad - K. G., Predikant, Kh. Hjärneg. 4. n. MästerSamuelsg. 9; r. t. 1051; a. t. - C. T., Prokurist, Ö. Gref-Thureg. 70 A B. W., Ryttmäst., Norrmalmstorg 4. - Aug., 'I'eckningslär., n.malmskilnadsg s, R. & H., Rökeri o. Tarmaffär, n. Ros- - J. A.,Teckningslär:a, n.l\1almskilnadsg.25. lag-sg J. W., & Co (inneh. J. O. Pallin), Skepps- 1 Lundqvist; 2 Lundquist; 3 Lundkvist: mäklare, Speditions- & Assuransaffär, 4 Lundhqvist. Agent!!r för Engelska stenkolsgrufvor, kontor st. Skeppsbron 28. _2 Erik, Agent, s. Göte. 22; tel. Ma~ia Class, Skriftställare, Kh. Bergsg. 20. _2 Erik G., Agent, n. Helsingeg Isr., Skräddare, st. Köpmantorget 12. _2 A. Victor, Amanuens i Kammarkoll., - J., Skräddare, n. N. Smedjeg. 30 o. 32. Kh, Flemingg. 16 A; r. t P. A., Skräddare, Ö. Braheg. 2; bost. ö. _1 C. O., Arbetsförestånd:a, Dj. Manilla.. Torstensonsg. 13.' _1 Carl J., Artist, s. Hornsg. 54 n.b, - & Co, J., Skrädderietablissement, n. Dala- _1 Eric, Banktjenstem., n. Drottningg g. 66. _1 W. S., Barnmorska, Ö. Karlaväg Richard, Skådespelare, n. Dalag. 66. _2S, E., Bokförlag, n. Mäster-Samuelsg. 62; - F., Smed, n. St. Badstug. 15; bost, s. h. r. t a. t. 628:.:. - J. H., Smedsm., n. David Bagares g. 26 A. _2 Carl Herm., Bokh., Kh.. FJemingg. 8 II. [ -s, A. H., Speceri- o. viktualieaffär, n. Re- _1 C. Iwan, Bokh., Kh. Handtverkareg. 39. geringsg. 40; bost. s. g. 75 B. _1 E. F., Bokh., s. Bränkyrkag E. O., Tapetser., s. Folkungag. 69. _1 E. H., Bokh., Kungsholmsg Gustaf, Tapetser., s. Folkungag. 14 A, t. _1 E. J. A., Bokh., Kh. Polhemsg. 4 II. Maria. 1:365. _1 E. W., Bokh., s. Bellmansg. 6. C.A.;f.d.Telegrafkomm.,s.Bellmansg.32. _2L. L., Bokh., n. Drottningg Aug., Tillskärare, s. Timmermansg. 38A. _1 A. W., Brefbärare, s. Högbergsg J. V. E., Utskänkningsförest., n. David _2 C. Arv., n. Tegnersg. 15 I, Dir. för Kom- Bagares g. 19. manditbol. Arvid Lundquist & C:o, - V.L., Utskänkn.förest.,n.KJ. V.Kyrkog.3B. s; Götg. 67 o J. P., Vaktmästare, n. Drottningg. 55. _1 J. A. L., Elektriker, n. Kammakaregdb". - N. J.,.Verkmästare, Ö. Skeppareg. 33. _2 A., Enkefru, n. 'I'egnörsg. 15 I. ' - J. C.,.t\.keri, Norrtullag. 71. _4 Aug:a, Enkefru, ö. Jungfrug J. A., Ofvermaskinist, ö. Nybrog. 53. _1 A. Ch., Enkefru, Huseg.a, Kungsholmsg. - Victor, n. Vestmannag. 30; a. t II Lundlöf, C.J.,Skomakare,ö.Humlegårdsg.12. _1 Beata, Enkefru, Hotellvärd-a. (inneh, af Lundman, C. A., Bokh., n.. rjrottningg. 21 Al. Hotell Frey), n. Mäster-SarnueJsg. 71; - Johan, Handl., Ö. Braheg. 46 n.b.;.bod n. a. t I Norrlandsg. 17. _1 C. Math., Enkefru, n. UpJandsg Julius, Lektor, Fil. dr, n. Vasag. 6. _2 Hedvig.M." Enkefru, n. Regeringsg J. P., Uppbördsman cl O.rotem.ö. Braheg. _1 Olivia, Enkefru,.n. Kungstensg. 48 n b ö.g.. 46 n. b.; tel. Österm. 29 Ole. _1 T. A. Ch., Enkefru, n. Klara Vattugr, 1. Lundmark,Aug., Bokh., n. Bamhusg. 6. _1 Arvid, Fabriksidk., n. RosJagsg A. T., Folkskolelär-a, s. Ostgötag. 35 B. _1 Nora, FoJkskoJeJ:a, s. Högbergag. 18 A. - A. E., Fotograf, Ö. Gref-Thureg. 72lV _2 J. A., Fotograf, n. Mäster-Samuelsg J. W., Fröken, n. Malmskilnadsg. 25. _1 Eva, Fru, Ö. Stureg Louise, Fröken, Ö. Sture g 38.._2 A., Fröken, ö. Gr~fg. 53 I. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Lundqvist-Lundstedt. 389 r Lundql'ist; 2 Lundquist; 3 Lundkvist; 1 Lundqvist; 2 r';undquist; 3 Lundkvist;,.4 Lundhqvist, ~ ±!'undhqvist. 1 Anna, Fröken; inneh. afth. Tjäders byrå, _2 & C:o, Arvid, Kommanditbol., s. Götg..n. Brunkebergstorg 12; a. t r. t. 67 & 69: bost. n. 'I'cgnersg. 15., Se annons sid. 5S. _3 Emanuel, Kontorist, Kungsholmsg. 13 II. _2 Anna H. C., Fröken, ö. Engelbrektsg. 31A. _1 Th., Kontrollör vid Stat. Jernv., Kh. _1 Mathilda, Fröken, S. Hornsg. 20. Flemingg _1 Zelma, Fröken, Skola för mindre barn, S. -2.F. E., Lektorska. n. Kl. S. Kyrkog. 18II. Hornsg. 201, tel. Maria 410. _I Emma. Lärarinna, st. St. Nyg. 40 & 42III. _1.A. H., Grossh. (glasmäst.), kontor och _2 Harald, Löjtn., n. 'I'egnersg. 15 I. verkst. S. Hornsg. 64, bost. s. g. 20. _2 H. G., Löjtnant, ö. Artillerig. 25. _, E. A., Grossh., n. St. Badstug. 30. _1 K. Fr., Missionär, s. Asög. 47 D. _2 Ernst G. Th., Grossh., n. St. Badstug. 56. _J Ammiel, Ombudsman i Fångv.-styr., ö. _2 Ernst, & Co., Grossh.-firma; kontor n. Braheg, 51. Mäster-Samuelsg. 62; a. t. 4913, r. t. _1 C. F., Operasångare, ö. Styrmansg _l Carl Fredrik, Poliskonstapel, n. Rege- _l Richard, Hand.bitr., n.helsingeg. 5' ö. g. ringsg. 41. _, C. A., Handelsidk-a (hattar o. mössor), _2 C., Polisman, n. Karduansmakareg.6 st: Storkyrkobrinken 8; bost. derst. tel. Brunkeb IV; _l Lotten, Handelsidk.a, n. David Bag. g. 18. _2 J. M., Skomak., n. Kungstensg. 60. _1 A., Handl., Ostermalms saluhall; bost. ö. _2 Ernst, Skriftställare, ö. Linneg. 78. Majorsg. 6; a. t. 5974, r. t _I G. A., Skräddare, ö. Kommendörsg. 10. _, Carl A., Handl, (slagteriaffär), n. Re- _1 C. A., Stationsmäst., Norrtulls station. geringsg. 2S; bost. n. Lästmakareg. 15. _, Alfred, Styckmäst. n. Drottningg. 47 ö.g.. _l C. A. J., Hand!., s. Götg. 27. _I J. E., Styckmäst., n. Teknologg. 11. ' _l C. G., Handl., Kh, Pipersg. 18; bod Kungs- _1 Emil, Sybehörshandl., n. Regeringsg. 59; holmsg. 17. bost. n. Drottningg. 80 B. _2 J. E., Handl., Sundbyberg; tel. Sund- _l A. K., Sömmerska, n. Tunnelg. 3. byberg 90, r. t & Huddån, Trävaruaffär, försälja hyf- _1 J. O., Handl., n. Drottningg. 73 cm, Rör- lade O. ohyflade trävaror, n. Uplandsg. strands magasin utställning och försäljningsn. 13iblioteksg. 10; r. t. 4226, 13 B; r. t. 6051, a. t ; upplag vid Värtan. a. t. 5758: filial n. Drottningg. 33; r. t. _2 E. V., Vaktmäst., Skeppsholmen, Sjö- 5634, a. t karteverket. _2 J. W., Handl., Partiförsäljning af Sven- _1 G., Vaktm. (Stockh. Ensk. Bank), st. St. ska o. Finska smörsorter, sirup m. m. N yg. 40 O. 42. st. Bredgr. 5, Skeppsbron; a. t. 2067; - & Co, J. F., Vedhandel, n. Roslagsg. 31. bost. n. Döbelnsg. 5; a. t _1 Carl B., Veterinär, S. Repslagareg. 20; _l W., f. d. Handl., Kh. Flemingg. 16 AIII. träffa," 9-10 f. m.: a. t , r. t _2 Georg, Hofmusikhandl., ö. Strandvägen _1 C. A., Åkare, Kh. Flemmgg. 53 All. 9, firma: Abr. Lundquist, musikhan- _l C., f.d. Ofverkondukt., n.munklägersg. 11. del, musiklånbibliotek, piano- och in- _'Otto, adr. Renh. V. Ramstedt Jior, st. strumentaffär, n. Malmtorgsg. 8. Fi- Storkyrkobr. 7; bost. s. Hornsg. 20. lial, Ö. Stureplanen 2. Lundroth, K, Arkitekt, ö. Riddareg. 70. Kon- _2 C., e. o. Hofrättsnot., ö. Florag. 15. tor n. Hamng. 5 A. Representant för _I A. 13.,Husegare, S. Repslagareg. 20. Ut- C. Wien bergs stenhuggerier och Upfodringsstall o. hofslageri i samma sala Ekeby Aktiebolags Kakelfabrik; hus; a. t. 3742, r. t r. t. 4726, a. t _, Frans, Ingeniör, Östermalm s0'. 37. Lundstedt, J. G., Agent, S. Hornsg. 65. _l Axel, lnnehafv. af Blanchs Cafe, kontor - Gustaf, Direktör, n. Beridarebansg. 23 A. n. V. Trädgårdsg. 10; bost. Djursholm. - U. W. M., Enkefru, n. Valling. 14 & 16. _l C. E., Jernvägstjensteman, n. 'l'egnörsg, 9. - H. K., Fastighetseg., n. Norra Smedjeg. 34. _1 Joh. A., Kafö, st. Mälaretorg. S. - Lars, Fastighetseg., ö. Jungfrug. 30. _3 Axel E., Kamrer i Brandförsäkr.-Aktieb. - Bernh., Fil. dr., Bibliotekarie i K. Bibl., Norrland, Ö. Karlaväg n. Tunnelg. 23 ' ; tel. Brunke b _2 Carl, Kapten v. K. Fortifikationen, Ö. - Emma, Fru, n. Tuleg. 21'. Styrmansg. 7 nb.. - Signe, Frkn, Gymnastikdir. n. Tuleg. 21'. _l V. H., Kassör, ö. Braheg C. I., Handl., firma Fritz Hesses eftertr., _l Aline W., Kassörska, n. Uplandsg. 11. bostad ö. Kommendörsg. 19. Brand-"och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 390 Lundstedt-s-Lundvik. Lundstedt, G. L., f. d. Handl., dörsg. 19. ö. Kommen- Lundström /. - & Co, B. E., Kommandit-bolag,. (Löjtn. A. - Herman, vice Häradshöfd., Ö. Torstensons- Abenius), n. Drottningg. 10; a. t. 5175, g. 10 1v ; tel. Osterm r. t G. W., Konduktör. s. Svartens g. 8 B. - Isidor, Kong!. Sekret., n. Smålandeg A. M., Modehandel. s: Hornsg Carl, Kontorschef i Aktiebolaget. Ohlin, - G. E., Notarie, n. Mäster Samuelsg I ; Nilsson & Co, bost. n. Döbelnsg, 18. kl o. 4-5; a. t Ingeborg, Lärarinna vid Sofi Almquist - - N. M., Ombudsman, n. St. Badstug. W. R., Pappershandelo. Poststation, 42. s. - samskola, Ö. Karlav. 28 1V. C. V., Prakt. läk., n. Uplandsg, 19A;hvar- Hornsg. 75 A. dag , 3-4; helgd Knut G., Stadstjen., n. Vestmannag Frida, Prostinna, Ö. Artillerig. 23 ll. Lundström, E., Artist; Huseg., Ö. Grefg. - Georg,Redaktöraftidn.Figaro,n. Brunke- 14. bergstorg 2. Mottagningstid endast - Nils, Artist, n. Karlbergsväg. 24. månd., tisd., fred. o. lördagar, kl /2 - G. W., Bokh., s. Ad. Fredr. torg 8. e. m.; tel. Brunkeb. 189, r. t A. V., f. d. Bruksegare, Ö. Strandväg; Nils Styrbjörn, Reservunderintendent. - Birger E., Direktör, n. 'I'egnerslunden. Journalist (Sv. DagbL), Ö. Karlaväg.. loiv; kontor n. Brunkebergstorg IV;.r. t G. A., Eldare, n. Brunkebergstorg 9. - J. R., Sillhandl.: bodar s. Hornsg. 33 o. - G., Enkefru, s. Tavastg. 37. Maria Saluhall, bost. s. Bellmansg J. M. C., Enkefru, n. Valling Lorentz, Skräddare, n. Tunnelg Alice, Farm. kand., n. Dalag. 42 IV; tel. - Otto, Skräddare, n. Odeng Vasa Hugo, Skådespel., Kh. Parmmätaregv lö' - J. F., Folkskolelär.a, n. Tegnörslunden 6. ö. g. - L., Folkskolelär:a, n. 'I'egnerslunden 6. - F. E., Snickare, s. Prestgårdsg Emelie, Fru, n. Vestmannag, 4. - Aug. Lambert, Underoff. vid K. Flottan, - S, T. K., Fröken, n. Kungsg. 28. ö. Torstensonsg C. F., Godsegare, Ö. Karlavägen 9; köks- - A. H., Vagnmakeri, smed, låslagning o. ingång ö. Floragatan l; 1 juni-lo okt. hofslageri, Ö. Storg. 10. Antuna, Rotebro.. - John G., Uppbördskommiss., ö. Banerg. - J oh., Grosshandl.: firma: Joll. Lundström & eo, ö. Strandvägen 17; för K. A. L., f. d. Vaktm., ' n. Saltmätareg. säljning af engelska ångkol, smides- l I h. Ö. g. stenkol, antracitkol, koks samt träkol; --._-- upplag Ö. Strandvägen 5 och Kh, l Lundvall; 2 Lundwall. Parmmätaregatan 1; kontor st. Skepps bron 22 1 ; se annonsen sid _2 M. A., Enkefru, s. Folkungag 93 1I ; tel. - Karl, Grossh., ö. Birger Jarls g ; kon- Ersta, 44.. tor st. Skeppsbron 22.._, Louise, Folkskolelär:a, Norrtullsg P. B., Grosshandl., firma John Flohr _, Carolina, Fröken, ö. Braheg. 39. & Co, ö. Riddareg _1 Elisabeth, Fröken, n. Klarabergsg. 46 IV. - O.,-Hotellv., n. Kl. V. Kyrkog. 19. _2 Sven Hofrättsnot., Led. af Sveriges ad- - A. J.. Huseg:a, st. L:a Gråmunkegr. 1. vokatsamf., s. Folkungag. 93 ll (f. d. 23); - C. E., Husegarinna, n. St. Badstug. 29. tel. Maria 575; juridisk byrå st. Tyska A.. Ingeniör, n. Dalag. 42 IV; tel. Vasa Brinken 23; r. t. 1747, a. t ; telegrafadress : Lundwitt. Kontorstid - C. J., Ingeniör, Fil. kand.; verkst. Dir. i ,personl. mottagningstid 10-12, \ Nordiska Acetylenaktiebol., bost. n. Drottningg.681I ; a. t , r. t. ankn, 2-1 /24; se annons sid. 45. _, C. A., Lokomotivförare, n. Teknologg _, E. Ch., Sjuksköt:a, n. Döbelnsg. 14. '_F. A., Kakelugnsmakare, kontor o. bostad _2 John, Telegrafassist., s. Folkungag. 93 1, Ö. Majorsg. 6; a. t tel. Maria K. F., e. o. Kammarskrifv. vid Flottan, Lundvik, Aurore, Fröken, n. Valling. 9 1 ; n. Oxtorgsg. 51; r. t tel. Brunkeb, Johan, Kamrer, ö. Kommendörsg. 3; a. t. - Mimmi, Fröken, n. Valling. 9 ll L. W., Skräddare, Ö. Nybergsg. 2, firma: - A. Fr., Ka~sör, K~. Kunlfrsg. 50..lfr.Kae~ingsEftt;rtr.,~ittorin&Lundvik. - Aug., Kassor, s. Gotg Wilh., Tjenstem. l K. jernv.styr.;», Val- - C. E" Kassör, ö. Skeppareg. 33. Hng. 9 1I. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.,

13 Lunell-c-Lytta och Vanföra, arbetsskolan för. 391 LuneJl, Rich., J ernv.tjenstem., n. Kam- Lybeck, O. E. Kapten vid K. Flottan, Ö. makareg. 50"; a. t Villag. 24; r. t R. M. E., Med. lic.. n. Norrlandsg se äfven Liibeck. - R. T. A., f. d. 'I'elegrafkommissarie, n. Lybecker, M. V., Enkefrih:a, ö. Sibylleg. 3 B. Norrlandag E. U., Fröken, Bl. Arsenalsg. 3 B. Lunkentus, Julblad utg. af Emil Norlander; Lyberg, Henrik, Bageriidk., n. Brunnsg. 21. expo s. Vestra Slussg. 3: a. t C. W., Hand.idk:a (tvål-i, ö. Kommendörs- Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, kon- g. 17. tor n. Birger Jarls g. 7; verkst. direk- - C. A., f. d. Handl., s. 'I'immermansg. 40. tör Arthur Thiel. - Sigge, Kontorschef, ö. Nybrog. 15 B. Luterkort, l. W., Grosshandlare, Ö. Grefg. 5; - O. F., Målare, ö. Karlaplanen 4; verkstad a. t ö. Linneg l. W., Maskinförnödenheter, Maskinoljor, - H. G., Skorn., Ö. Florag. 6. Carbolineum m. m.; kontor 11. Vasag. - Hildor, Bryggm. å Hamburgerbrygg., 42'; rikst. 5757; a. t Norrtullag. 12 A. Luth, J. F., Ingeniör, Verkst, Direktör i Lyceum för flickor,!l' Brunke~.ergsg..9. Luth & Rosens Elektriska Aktieb. Ö. Lychou, C. G.. Banktjensteman, o. Banerg. 31. Stureg. 29. ' - G. O., Banktjensteman, Ö. Braheg. 29. & Rosens Elektriska Aktiebolag, kontor, - K: E., Bokh., Kh. Bergsg. 17. lager o. fabriker s. RosenIundsgatan; - Hlldegar~, E!nkefru, Kh. ~ergsg. 17. kontorstid 9-5. Utställning och af- - H., Fabriksidk., n. Tegnersg. 23; a. t. delning för arbeten inom Stockholm n. Vasag. 12; kontorstid Anna, Fru.?. Gre~~Thureg. 39. Luthander. R. W., Jernvägstjensteman, Ö. - Anna C.,..Proke.~, o. Banörg. 31. Artillerig Sofie, Froken, o. Banerg: Lutherska Missionsfören. Exp., n. Döbelns- - Eva, M., Ko ntorsskr. l Jernvagsstyr. g. 31III. Kh. Bergsg. 17. Lutteman, S. H., Bokh., n. St. Badstug Anna K., e. ~:.Postexped., ~h. Bergsg. 17, _' Emma, Enkefru, Safttillverkning, n. - N. G., f. d. SJokal?ten, n. \ estma~nag. 21 Observatorieg, 11. Lyckman, C. J., Skradd., n. Malrnskilnadsg - Martin, f. d. Fabrlksidkare, n. Malmskil- 34 A nadsg. 34 A; tel. Brunkeb Lyckow, G., ~l~terator, n. D?belnsg. 19. _ C., Sjökapten, n. 'I'egnörsg. 13. Lydh, A. J., Snickare, n; Bend~re~ansg. 21. _ Sig rid A., Sybehör o. kortvaruaffär, n. Lykseth, Magna, Operasång:a, o. Sturepak. Observatorieg. 11; tel. Vasa 829. ~.1. _ Herm., Telegrafkommissarie, s. Björn- Lykttändarekontor :.~. Luntmakar~g. 32 B, gårdsg. 3. n. Ostra ~ernvagsg. 16,..s. Högbergag. Luxfer-Prisman, Agentur Edv. K. Andersson, 21, st. Tra~gsund 4 o. o. Jungfrug.7. Centralpalatset. Lynell, U., Kassor, s. Sv~.rtens g. 28.~ 30. Lubberz, Gertrud, Fröken, Ö. Karlaplan 4. Lyon, H. E., Enk~fru, o. Valballaväg. 15- Liibeck, S. E. J., Civiling., Ö. Banerg. 5. Lysander, K. J.! L!1far.~,S. Ad. ~r. torg 8. _ Hjalmar, Köpman, (Inneh, af Birger Jarls- Lysell, Agda, Plan~.st, ~. Skeppareg. 7. Magasinet), n. Dalag. 52"; r. t Joh: F., Vaktmast. l Stockh. St. Brand- _ T. V. M., Löjtn, v. Flottan, Ö. Banerg, 5. fors. kontor, st. Myn~to:.get 4. _ Edw. W., Sjökapten, Ö. Banerg. 5. Lysholm, H~ J., Lokomotivför., n, Vestman- _ se äfven Lybeck. nag. 3;).. Lud H B kh.. B. 7 - T. F. R., Major, n. G:la Kungsholmsbrog. u ers, enry, o., o. anerg.. 51 A. Lumkemann, Elsbeth, Språklär:a, Ö. Sture- - Mauritz, Revisor, Ö. Artillerig park. 7...,.. Lystad, Lars, f. d. Polis, s. Bränkyrkag. IF'. Luning G.Th.,Stadsmaklareo.Fondmaklare., Lyström, A. L, Löjtnant, ö. Narvaväg o. Stureg. 48; r.. ~. 4426, a. t Lyth, Axel K., Bokh., ö. Valhallaväg. 45 Luppert, K. L., Ingeniör, n. Odeng. 29. B u.u. Liitjohll:~n, W., Handelsag~nt, kontor n. _ E. E., Enkefru, n. St. Badstug. 62. Master-Samuelsg. 4; träffas 9-10 f. m., _ P. W., Ingeniör, n. Tegnersg. 28III e. m.. - G. W., Nautisk, matematisk och fysika- Lutze, Th., f.d.fyrverkare, DJ.Falkenbergsg.ö. lisk instrumentm., n. Bryggareg, 7. Lybeck, P., Enkefru, Ö. Grefg Hj. F. W., Pastor, s. Bränkyrkag John, e. o. Hofrättsnot., Ö. Rådmansg. 4. Lytta o. Vanföra, Arbetsskolan o. hemmet - August, Kamrer, ö. Storg. 25. för, ö. Gref-'I'hureg. 59 (f. d. 71). Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 392 Lyttkens-c-Löfgrsn. Lyttkens, L A., Kansliråd och Byråchef i Löf, Otto, Hand. bitr., n. Sigtunag. 4IV. K. E.9klesiastikdep., ö. Karlaväg. 19 III ; - N. W., Kassör, st. Stadsgården 8. tel. Osterm C. Ludvig, Kontorist, s..srt Paulsg Au~., Ledamot o. Landtbruksinspektör i - Oscar, Specerihaudl., n. Smålandsg. 22. Kgl. Landtbruksstyrelsen, bost. ö. En- - O. M., 'I'obaksh., n. Surbrunnsg gelbrektsg. 5 m ; tel. Osterm Löfberg, J oh., Bagarmäst., n. Kammakareg. ~ Adolf F., f. d. Lärftskramhandl., ö. En- 27 III.. gelbrektsg N. J. B., Bokförare medlem af Svenska Låftman, Adele, Enkefru, n. Dalag. 66. Revisorssamfundet, n. Regeringsg W. M., Enkefru, n. Kungsg. 11. cm. Lånbibliotek för blinda, n. Rådmansg. 48; - A. C. E., Fröken, s. Kocksg. 22. öppet helgfria onsd. kl C. H., f. d. Handl. s. Folkungag. 6 D. Lånbibliotek, se Yrkesregistret. - Harald, Handl. (garn-, väfnads- & hvit- Långström. E. K., Ing. vid Rikets General- varu-), n. Kungsg. 26; bost, Kh. Kungsg. Iandtm.kont., n. Observatorieg. 23 u.b. 42. Lftstbo%, Emma, Fröken, n. Regeringsg. - J., Notar~e, n. B~u~nsg.,5.. 3 ; r. t J. P., Pianofabrikör, bostad o. fabrik -Låder Importaktiebolaget; kontor o. ma- n. Malmskilnadsg. 34. gasin n. Klarabergsg. 21 I; öppet Fredr., Vinhandl., Inneh. firman Löfberg Läft1er, L. Fr., Professor, Djursholm. & Co, s. Hornsg, se äfv. Leffler. - & Co, Vinhandelsfirma, s. Hornsg. 60. Läkarförening, Stockholms, n. Jakobsg. 19. Löfgren, K. M., Aktuarie, hos Kongl. Tele- Läkarförteckningen (Förteckningen öfver grafstyr., n. Uplandsg. 13 A IV; rik st. medlemmarne i Stockholms Läkar- - A. A" Bagare, n. Surbrunnsg 10.. förening), n. Jakobsg C. J. Victor, Bokh., s. Tjärhofsg. 4 A. Läkarsällskapets lokal, n. Jakobsg Hj., Bokh., s. Barnängstvärg. 1. Läkarvård for obemedlade, se Poliklinik. - P. H. L., Bokh., ö. Kommendörsg, 40. Lämqvist. J. A. L., Fru, st. Urvlidersgr.7. - A., Boktryckerifaktor, s. Hornsg. 26m. -s, M. H., Kardfabrik, Kh. Garfvareg. 3; - A. G., Brcfbärare, ö. Stureg, 12. firman innehafves af C. W. Cederberg, - C. W., Byggnadsingeniör, s. Prestgårdsg. Kh. Garfvareg. 3; tillverkn. af Ull- o. 17. Bomullskardor samt Hårkardor; a. t. - Oscar, Cigarrfabr., s. Götg Johanna G., n. Drottningg. 80 A; Cigarrh. Liingquist. Maria, Enkefru, s. Fjällg. 20 Al; n. Malmskilnadsg tel. Ersta A. A. C., Enkefru, ö. Kommendörsg. 23. Längstadius,CarIV.,Grossh.,11.Tegnersg T. F., Fil. dr, n. Tuleg Jose:fina, Enkefru, n. Tegnersg Hildegard. Folkskolelärar:a, s. Prest- Lånnqvist, L E., Handelsidk:a, n. Rege- gårdsg ringsg. 93:. - Alma, Fröken, ö. Riddareg. 76. Länsfängelset, Ostermalmsg August,Fångpredik.,ö. Gref-Thureg. 29 III. Länsstyrelse, Stockholms, n. Drottningg. 36, - John V., & Co, Handelsfirma, eges af ing. fr. Brunkebergsg. 6.. Arthur Fromm, n. Fredsg. 13. Läraretidningen, se Svensk Läraretidning. - E. Charlotta, Handelsidk:a, n. Drottning- Lärarinnehem, Sthlms internationella; före g. 64; bost, n Brunkebergsg. 9. stånd-a L. Andriå, n. Kungsg. 26l'V. - A., Handl. (div.«), st. Svartmangat. 25, Lärarinneseminarier, se Skolor. bost, s. Svartens g. 9. Läroanstalter, se Skolor och Undervisnings- - C. J. A., f. d. Handl., n. 'I'egnerslund. 6. anstalter. - F. W., Handl. (speceri- o. vikt. ), s. Horns- Läs- o. skrifrum f. Sjömän, Dj. Värtan. g. 75 A. Läsesalong, Stockholms, n. Beridarebansg. - J. A. E., Handl., Kh. Fridhemsg ; öppen sökned. 10 f. m.-9 e. m., - E., f. d. Hofbokhållare, ö. Riddareg: 19. sönd. 2-'1210 e. m. Lånbibliotek. - J. H., e. o. Hofr.-not., Ö. Strandvägen 41. Läsestuga. se Ad. Fredriks Folkhem. - E., Husegare, s. Hornsg. 29 C. - Kungsholms; Kh, Inedalsg. 2 A. - J., Husegarinna, Norrtullsgatan 4. :LäSning för Svenska folket, n. Klara Norra - E. A., v. Häradsh., Ö. Skeppareg. 51. Kyrkog, Gustaf, Juvelerare o. Guldsmed, n. Bibliol.,äs- o. skrifrummet, Norrtullsg: 7, öppet teksg. 2; bost. Ö. Nybrog. 26. alla dagar, se Ad. Fredr. Folkhem. - John, Juvelerare..o. Guldsmed" Ö. Si- Löbel, Osw., Konstglasslip., n. Tuleg. 41. bylleg. 10 (vid Ostermalmstorg), bost. :.Löding, Th., Husegare, Ö. Storg. 29. Ö. Karlavägen 41. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 'SV,EA; 13 Drottninggatan.

15 Löfgren-Löhr. 393 Löfg1ren, Bo, Kamrer i" Nobelstiftelsen, e. o. Löfquist, Hjalmar, Elektrisk Belysnings-En- Hofr.-not., Osterrnulmsg. 18. treprenör, Elektroteknisk affär; bost.. - N.H., Kassör, ö. Grefg, 45. ö. Sibylleg. 75 II ; tel. Österm.16 38; kon- - Ragnar, Lagerchef, s. Hornsg. 71. tor o.lager ö. Birger Jarls g. 18. Biks- -~. A., Litteratör, n. Kungstensg. 46". telef. 503, a. t :...A. O:, Lärarinna, s. Svartens g. 8 B. Löfqvist, G. A., Specerihandl., ö. Valhallll' - C. G., Löjtn., n.vestmannag. 7. väg J. Hj., Maskinist, n. Kungstensg. 18 II.. - N. F., Tjensteman i Jernvägsstyr., n. - Clara, MaIarinna, st..j erntorget 57; ate- Uplandsg. 34. lier n. Näckströmag Carl A., Vaktm., ö. Epidemisjukhuset. -s Eftertr., A. H. (inneh. Petrus Westerlund), Löfroth, Selma, f. Georgii, Enkefru, n. Vcst- Möbel- o. sängklädersaffär, n. Ox- mannag. 7 1v torgsg J., f.d. Fabriksidkare. ö. Skepparez, A. Th., Postkontrollör. n. Kammaleg. - Edith, Fröken, Skrifbiträde, s. Söder- 46. mannag J. E., Sjökapten, Norrtullag. 21 o. 23. Löfstedt, Sigfrid, Agent, n. Kungsg. q; - Hjalmar T., Snus, Tobak, Cigarrer o. tel. Brunkeb Cigarretter i parti o. minut, n. Klara- - C. F., Fabriksidk., s. Åsög. 77; a. t. bergsg Q - Ernst, Specerihandel, n. Olofsg. 13; bo- - Eric, Fanjunkare, s. Asög. 53. dar n. Holländareg. 6 och Mäster- '- se äfven Leufstedt o. Löwstädt. Samuelsg. 40. Löfstrand, L., Enkefru, s. Götg G. C., Sömmerska, ö. Humlegårdsg : Th., Skom., butik ö. Birger Jarls g l. G., Tapethandl., n. Brunkebergsg. 9. Löfström, E. N.. Bokh., ö. Grefg E. G. A., Tjenstem. vid K. Jernvägsstyr., - Gust., Brefbärareförm., s. Kocksg. 17 I. n. Sigtunag. l I".. - M. Ch., Folkskolelär:a, n. Vestmannag.7. - Georg, 'I'jenstem. i Förs. akt.vbol. Skandia, - Sophie, Fotograf. n. Norra Smedjeg. 12., ö. Sibylleg Agnes, Fru, ö. Kommendörsg C. G., Trädgårdsmäst., s. Bränkyrkag Ingeborg, Fröken, tjenstg. i Kommerskol- - Henrik, Underlöjtn.. verkst. Direkt. i Vin- legium, Ostermalmsg. 43 n. b.; tel. Östorm. fabr. A.-B. Norden, n. Odeng C. G., Yerkmäst., s. Prestgårdsg John A., Kassör, n. Vestmannag K. A., Angslupsbefälh., s. Skåneg Svante, Perukmakare, ö. Nybrog. 6 B. '- O. G. F., Ång~lupsbefälh, s. Skåneg O., Va~t~.ästare (Ofverståthållareemb. - C. F., f. d. Öfverstelöjtn., n. Vestman- kansli), o. Kardellg. 3.. nag. 7. Löfträbolaget. Lager af alla sorters in- - se äfven Leufgren Leuwgren Lövgren hemska och utländska löfträslag, såväl o. Löwgren.', n~assivt som i faner; kontor n. Drott- Löf EJ S h' L".. h l löid mngg. 30; r. t. 5811, a. t o grt'n, top 4 1e II 3' arartltannai at:.n s oj f' s. :Brädg. ö. Karlav. 1; a. t avas g. ; mo ger b es a ll n. a ar- Löf II M E E k f.. B h 30 beten i ~alm.mosai~, ~onteringar samt o wa a.,t. 1i14i. n e ru, o. ra eg..,,... finare Iinne- oc~ halsom... _ E., Kontorist, ö. Braheg. 30. Löfholmsvarfvet, AktIe"bol.,K~trmeberg, LI1 Löfvander, G. S. W., Enkefru, ö. Karlaplan. 1. Jeholmen;. r. t. 2" 82; disp. E. Ohlsson, - Malvina. Enkefru, ö. Karlavägen 23. Kh. Flemmgg. 4; r. t ; a. t Löfven, Joh., Föreståndare för Ateneum för... & flickor, n. Uplandsg. 13 B. Löfman, lsaac, C. A., Bokh., s. Svartens g. 3. _ John E., Klockare i K. Hofförsaml., piano- - Rob. W., Bokh., s. Svartens g. 3. stämm., ö. Nybrog. 14 A II; a. t W. Edw. L., B?kh., s. Svartens g. 3. Löfvenmark, se Leufvenmark. - P. A., ~ernv.-trman, ~.. Svartensg. 3 III Löfvings, J. W., Bokförlag, s. S:t Paulsg. 2 - Aug. Wilh., Sidenfabrikör, s. Svart.ens C.; expeditionstid kl gata 3; firma: Oasparsson & Schmidt; _ H. F., Enkefru, Dokt:a, n. Vestmannag. 72. kontor st. Lia Nyg M., Enkefru, s. S:t Paulsg. 2 C. Löfrnarck, Gerda, Fru. Folkskolel:a, s. Kocks- - P. R. M., Postexp.. n. Vestmannag. 72. g se äfven stafn. med Leuf och Löw. - Gösta, Kontorsekr. v. K. Jernv.styr. tra- Löhr, Hugo, Direktör, ö. Skeppareg. 3; firma fikbyrå, s. Kocksg. 20. D. & J. Berggrens Bogserings- o. Trans- Löfmark, L. O., Snickare, n. Lutternsg. 12 C; port-aktiebolag; r. t yerkstad n. Lutternsg. 13 A.. - Math., Enkefru, n. Tunnelg. 15..B~and- och- Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan;'

16 3!!4 Löhr-Löwener. Löhr, Theodor, -Köpman n. Tunnelg. 15; Lönnerblad, Nils, Hofrättsnotarie. Fil. kand., tel. Brunkeb Juridisk Byrå,n. Klarabergsg. 46. Mot- Löjdquists Tryckeri, n. Jakqbsbergsg. 22. tagningstid 2-4. Kontoret öppet 1;.10 Lönberg,Agnes, e.o.postexp.,ostermalmsg ; a. t. 5652, r. t R. ~., Tjensteman i Förs,~fr:aktieb. Skan- Lönngren, O. W., Kassör, ö. Riddareg. 10. dia, n.' 'I'egnersg, 18. _ O. A. Kontorschef i Industri-Kredit -:. se äfven Lönnberg. oooo Aktiebolaget, ö. Gref-Thureg. 39 Lonbohm, -Edla I J. B., Froken, o. Nybrog. _ E. W., Stämpelkassör i Statskontoret,,66 III...oo I Ö. Majorsg. 12. ' ~ C ooa. L., Tidningsman, o. Nybrog J. 0.,- 'Ijenstem., n. Luntmakareg. 89. _ se. o. äfven g. Loenbohm. L". O B kk oo oo F drik h f \liv?nmng:,., an assor, o. oo re n s? sg.z. Lönbom, Carl Eric, Bokh., n. Valling, 28 I. Lönnqvist, Isac G., Bokh.jö. ~~rlavagen 34. _ Aurora, Enkefru, n. Valling Josef. N. E., Bokh., Si Ostgotag Lönborg, P. muelsg. G, Brefbärare, 24., n. Mäster-Sa- - Carohna, Enkefru, Kungsholmsbrog. ~ angelbod, 5~. n. G.la f;"negren I Enkefru n Smålandsg 28 - F. J., Enkefru, n.c Smalandsg. 31 B. ~ E., F~'ök~n, e. o. h~tsparbanksbitr.; n. - Math., Enkefru, 9stermalmsg. 43. Smålandsg M. A., Enkef:u, o. Odeng. 14. IV' - G. W. f. d. Generaltulldirektör reg, 36 ö. Stu- '- - T~?rbol"!;', Froken, n. Vasag. 38 (Lönnkvist). John, Inkasserare,. n.' St. ;- E t' K' :re h F" t f" D' k. Vattug. 12. rns t' yr E O 't' orles. to;:134ia41omsst- E. G. A., Tullvaktrn., s. Åsög. 48. anst., s. rs ag. ; a.'.,r.. Erik Öfveri.oo. T l e. t l ankn, - n, vermgemor l e egrars yre sen, Gust., Prokurist, Ö. Stureg N orrtullsg. 3~..' H., Tullkontrollör, n. Vegag. 8; tel. Vasa Lonroth, E. E. Enkeprostinna, 789. ' makareg.,? n. Lunt- _ seäfven Lönnegren. ~. S. H. K., Lar:a, n..; Lunt.makareg. 7., Lönn, Axel, Tapetserare, n. Vegag. 16. L~thgren, C. E., Hofma;st., DJ...Alberget 4 A. - E. K" Uppbördsman, s. St. Glasbruksg. Lothman, Gust., BanktJ.man,. o. Grefg A; tel. Maria H.A., Fotogr~.f, n. Drottmngg. 68. Lönnbeck. F. 17 III. Wald., Redakt., -n, Tunnelg. -:. A. A., Ryttmastare, n. Va~ag: 8. Löthner, F. W., Fru, Husegar:a, o. Sibylleg. 30. Lönnberg. Signe, Fru, ö. Riddareg. 35 o. Löwbeer, I., Färgare, Ö. Gref-Thureg. 30 A; '37 u.b..' bod st. Kornhamnstorg 61 o. n. Drott- - Amenda Fröken Badst~g. lo II. ' privatlär.a, n. St. ningg, 69.. Löwen, H. A. U., Enkegrefvinna,.. Österaff:r s. malm,sg. 3? oo - John, 'Handl. (spec. & viktualie), r. t. - C,. G. E., Fr~h., ~ekr~t., o. Grefg ; o. s. Asög. 40, a. t ; bost. - WIlh~lm, Frih., o. Sibylleg. 38. Renstjernasg., 28, a. t , s. Bondeg. 33 B, a. t Sophie, Fröke~, ö. ~'ybrog. 34: - O. R., Handl., Kh. Bergsg. 13 B. - U. E. Ch., Froken, o. Grefg se äfven Lönberg. Löwenadler, E.,Civilingeniör, Brandinspek- Lönnblad, J. P., Vaktm., n. Uplandsg. 27'V. tör för försäkringsbolaget.skåne, ö. Lönn bom, Karl., Folkskolel., n. J akobs- Strandvägen 35. bergsg M. L. o. E., Fröknar, n. Karlbergsvägen 8. Lönnborg, P., Grossh., Kontor & lager st. - Wilh., e..o. Hofrättsnot., Advokat, n. Slussplan. 63 B II, bost. Ö. Linneg. 80 ' Regeringsg se annons sid. 21. Lönndahl. P., Skrädd.,n. Brunkebergsg. 3 B. - Siri, Telegrafist, Ostermalmsg. 33 II Lönnegren, M. J., Fru, Linnesömmerska, Ö. Löwenborg, J. V., Fröken, Ostermalmsg. 38. Sibylleg Fredrik, f. d. Löjtnant, Kartograf, n. - Oskar, Skådespelare, n. Luntmakareg. 89. Dalag. 1 B., - se äfven Lönegren. Lönner, 'A., Provisor, n. Malmskilnadsg Arvid, Löjtnant, 45 B'", n. Mäster-Samuelsg Lönnerberg, R. W., f. d. Adjunkt vid Nya Löweftdahl, Victor, n. Regeringsg. 30; r. t. Elementarskolan, n. Malmskilnadsg , a. t A. M., Enkefru, Föreståndarinna för Elev- - G., Symaskiu- o. velociped fabrik, n, Brunhemmet i Sthlm, Ö. Stureg. 60. III kebergsg. 3 B. - E. V., Folkskolelär:a, Ö. Stureg. 60. Löwener, V., Maskinaffär, se Aktiebolaget - Aug:a, Lärarinna,q. Gref-Magnig. 12. V. Löwener., Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 'Drottninggatan. '"

17 Löwenhamn-Magnusson. Löwenhamn, M. A.,. Fru, Massage o. sjuk. Magistrat, Stockholms, st. Rådhuset. gymnast., n. Kungstensg. 3; tel. Brun- Magnell, Karl. Kapten, Ö. Kommendörsg. 5'P keb Magnet, Smör & Te C.o, se Aktiebolaget. - Gösta, Snickare, n. Regeringsg. 74 Bn.b., Magnet, Bertha, Fru, Ö. Karlaväg. 36. tillverkar arbeten för träsnideri, glöd. - Bertil, e. o. Hofrättsnotarie, ö. Karlaritning och målning; a. t vägen 36. Löwenhielm, Julia, extra Bitr. i Postsparb., Magni, K. A.. Förestånd.,n)G.N. Kyrkog. 12 r. Ö. Karlaväg. 17 II. Magnus, C. S., Enkefru, Ostermalmsg B., Enkefriherrinna, Ö. Grefg. 20 II. ~~--~----_._-_._-_._ L. E., Enkefru, ö.karlav.ti ". 1Magnusson; 2Magnuson. - S. D., Enkefru, Ö. Styrmansg. 8. I ~ A. E., Fröken, Ö. Nybrog. 40 IV. _2 Edvard, Agent, n. Arsenalsg. 2 A; a. t. - Severin, Ingeniör, Ö. Gref-Thureg , r. t G. F., f.d.kamrer, ö. Gref-Thureg ' Johan, Bokh., s. Mosebacketorg 6. - G. S., f. d. Lektor, ö. Storg. 46. _2 Carl, Brukspatron, ö. Sibylleg. 22 '. - C., Lärarinna, Ö. Nybrog. 40'V. -' A. K, Byggmäst., n. prottningg. 82 III - Laura, Lärarinna i Brummerska skolan, -' A. F., Byggmäst., Alkistån. Postadr, \ ö. Karlaväg. 17". Stocksund. - C., Löjtn., Ö. Sibylleg. 22 IV. -' E. G., Enkefru, ö. Braheg G. J. S., Löjtnant, ö. Storg ' L. T., Fastighetseg., Ö. Sibylleg H. A., Löjtnant, Ö. Gref-Thureg. 64. _1 G. J., Fil. kand., Kh. Kungsg. 40. Ebba, f. Kngs, Majorska. Ö. Sibylleg. -' Amclie, Folkskolelär:a, Kh. Scheeleg. l. 22 IV; tel. Osterm ' Ebba, Fotkskolel:a, n. Vasag. 7 - Ernst, Rådmau, Ö. Florag. 6. _1 Louise, f. Aberg,Folkskolelär:a,s.Hornsg.3. - G. A., Ofverste o. Chef för Norrl. Dragon- _1 Anna, Fru, Ö. Nybrog. 64. reg., 'ö. Valhallavägen 25. _1 Betty, Fru, n. Mäster-Samuelsg, 6. Löwenstein, Wilhelm, Ostermalmsg. 44 n.b. _1 Emilie, Fru, n. Rådmansg. 61 ". Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- -' Hilda, Fru, legit. Fältskär, n. Saltmälandsg. 37. 'tareg. 3 B. - se äfven Leufstedt o. Löfstedt. _1 S. Elisabeth, Fru, n. Vestmannag. 42 'V ; Lööf, C. Oscar, Typograf, n. Yestmannag. 30. r. t _1 Anna, Fröken, n. Hamng. 36 I ö. g. -' Elise, Fröken, Ö. Storg. 7 o. 9. M _2 Ida, Fröken, ö. Sibylleg. 9. _1 J. S. Ch., Fröken, n. Uplandsg. 45. _1 C. O., Garn- o. väfnadsaffär, Dj. Allmänna Maartman,Augusta, Enkefru, ö.artillerig.22. gränden 6, bost. Dj. Falkenbergsg. 5. Maass, Alex., Jägmästare o. Lektor vid K. -' M., Generalkonsul, Ö. Strandväg. 11. Skogsinst., Ö. Narvaväg. 3. _1 Th., Grossh., Ing. (firma Tornborg&Lund- - Paul, förste Sekreterare i Tyska Gene- berghs Eftertr.), Ö. Artillerig. 24 "; tel, ralkonsulatet, n. Vas ag. 9; a. t. 4746, österm Mae Gregor, A. Stewart, Storbrit. konsul, -' W., Grossh., Kontor o. utställning n. ö. Skeppareg. 11. Vasag. 40; bost. n. Sigtunag. 14 '. MacKel vie, B. M., Enkefru, n. Kammakareg.12. _1 J. A., Handl., n. Mäster-Samuelsg. 40; Machnow, Herman, Verkst, Dir. för Sven- bod s. g. 47 o. st. Köttorget 8. ska Granitindustri Aktiebolaget, Ö. -' J. F., Handl., st. Vesterlångg ; Grefg. 5 r. bost. n. Fredsg. 19. Madin, G., Skrädd., n. Mäster-Samuelsg.19B. _1 J.H., Handl., ö. Braheg. 14. Mrechel, Erik, Kll;pten v. Flott~n, ö. Banerg.ö. -' Karl, :s.~ndl., st. Vesterlångg , - H. T., Trafikmsp., n. Klarabergsg. 70. bost. o. Grefg. 11. Magasin Continental, Handelsfirma (inneh. -' O., Hand!., n. St. Badstug. 64. Oluf Steenberg), n. Drottningg. 14. _2 J. H., Hattmak. o. Körsnär, n. St. Bad- Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden stug. 58, a. t och ylle, n. Drottningg. 20.; a. t ' P., Hattmak.. bost. o. bod s. Hornsg. 3. Magasin Noir, Svarta klädningstyger, inneh. -' A. S., Huseg:a, n. Kungstensg. 60. Emil Sörensen, n. St. Vattug. 3. -~ Matilda, H vitvaru- o. Sybehörsaffär, n. Magdalena och Skyddshemmet, s. Erstag. 1. Gl.a Kungsholmsbrog n. Oxtorgsg.9. Magdeburger Brandförsäkrings Bolag, Agen- -' Karl G., Ingeniör, Kh. Scheeleg. 3 '. tur: firman Chr. Steffens, kontor n. -' O. F., Ingeniör, n. 'I'egnersg. 4.. Regeringsg. 21. _1 S. E., Ingeniör, n. Uplandsg. 29. B'rand-och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer