S nadsg. 11; tel. Brunkeb Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl Se vidare sid verkst. n. Lästmakareg. 27 B; a. t.l Sabelfelt, G. H:son,Löjtn., ö. Valhallaväg Wilh:a, E. C., Frök.. ö. Gref-Thureg.87. Sabelström, Axel, Agent, n. Vestmannag. 39. Rönblom. E., Enkefru, n. St. Badstug. 36 A. - E. E. F., Kapten, Brandchef, n. MalmiRönbäck, Ivar, Köpman, n. G:la Kungsholms- skilnadsg. 64. brog. 41; Aktiebol. Prytz & Wienekens - J. E. D. L., Maskining., n, Drottningg.104. fabrikers agentur och. lager. Sachs, Max, Direktör, ö. Strandvägen 43. Rönn, C. G., Snickare, s. Asög Simon, Generalkonsul, ö. Birger Jarls g. 2. 'Rönnberg,Fanny,Kopieringsatel.föramatör- - Josef E., Grossh., firma Joseph Leja, fotografer, n. Regeringsg. 19 II Ö. g. Ö. Strandväg. 9. Rönnblad, H. V., Aktör, ö. Kommendörsg.4. - Felix, Handl., n. Mäster-Samuelsg. 10. Bönnbäck, Arv., Förvalt., s.björngårdsg.16 B. Sachs' Eftertr., Karl, Blomsterhandl.,n.Drott- - K. O. A., Handl., n. Rensg ningg. 15; a. t. 6266: r. t. 2196; - K H. L., Lagerbokh., s. Kapellgrand. 4. inneh. W. & D. Adamsen. - O. G.. Tapetserare, S. Högbergag. 31. Sachs' Max Etablissement affär för möbler Ränne, C.. ~., Bo~.f., ö~ Humlegårdsg. p. ~öbeltyger, sängar, skngkläder, matto;' - M., Fröken, f?restar Nya matlay;mngs- & gar~iner,. n. B~unkebergstorg 16,18 O. skolan,..n. Mäster-Samuelsg, ; Snickerifabrik, n. Roslagsg. 490, 53: - A. K., ~?rest:a f. 9stermalms matlagn.- tapetserare- och dekorationsverkstäder, skola,.?' Humlegårdeg Bl. Stallg. 1 o. N. Blasieholmsh. 3. Se - A. M., Forestandannna f. Åktieb. Sthlms annons å kartan... prakt.hushållssko!a,n.jak~bsbergsg.15. Sachse, Emil, Litograf, verkst. dir. i A. B. R?nnell, E., Folkskolelar., s., Gotg. 67 & 69. Kalltings-Lit, anst., n. Vegag. 10". Rönngren. H. K, Enkefru,s.Sodermannag.58. Sachtleben, W. H. M., Enkefru, n. Lunt- - & ~sterblom, Grossh.flrma, Ö. Gref-Mag- makareg mg. l7~..... Sack, Ebba, Fröken, ö. Gref- Thureg. 38. Ronnholm, NIls, FIL kand., S. Asog. 73. _ Th., Grosshandelsfirma, (inneh. Chr. Pyk), Rönnow, Lars, Amanuens, n. Teknologg. 3; kontor st.svartmang.16. Riks-o.allm.tel, r. t. 3y 52, n.b.. Sackmann J., Bokhållare, n. Uplandsg Alf" PI~~ktor, S. Björngårdsg. 2,tel. Sackmanns Aktiebolag, H, n. Drottningg. 86. M S E k f U l d 30 Styrelse: Sackmann, H. verk st. dir., onquist,...,. n e ru, n. p an sg., Gardsten, K disponent, Appelgren, H. -:. Lotte?, Målarinna, n. Uplandsg. 3~. Största sorterade lager af alla slags Ronstedt, C. F., ~uldsm., st. Ves~erlangg, Ur, Urfurniturer och Kedjor; Sy- & (Innehafv.a Enkcfru.0..Ronsted~). Stickmaskiner samt alla delar dertill; Ronstrom, C. E., f. d. Amiralitetskassör, Velocipeder iemte tillbehör. Ensam- Östermalmsg. 59..".. försäljn. i S~erige af de sjelfspelande - E. H., Jur. kand., e, o, Hofrättsnot., Oster- musikinstrumenten Polyphon. Fabr. i 5.9: tel, Osten~ Linköping för tillverkn. af urfodral O. Rorsiran~s A~tlebolag, pors~.ms- och kakel- som specialite träremskifvor. Telegr.- fabrik VId slutet af Rorstrandsgatan, adr Sacka an allm. tel.53 27; r. t. 127; utställnings- : l n.. lokal n. Biblioteksg. 10, a. t , Saftfabriken Ve~.a, se Fabriken Vega. r. t KakelutstälIn. : ombud In- Saga, Läsning for barn och ungdom;..byrå zeniör E Hoffsten (,I. expo n. Barnhusg. 6 (Svensk Larare- -AT'fi'etare-ha~d. aktieb:,n.karlbergsväg.68. tidning); kont~!stid _ Porslinsmagasin, J. O. Lundquist, n. Drott- Sager, E., Hofstallmastare, ~. Hamng. 14. ningg. 33; a. t. 6927, r. t R., Kammarherre, n. Stromg Rörström & Co, Hatt- O. mössaffär. inneh. Sahlberg, Erik H, Biträde i Brandförsäkr.- H. H. Holmström, st. Storkyrkobr. 4;' bol. Fenix, n. Vestmannag. 24 A. a. t. 1291, se annons sid O. W. R., Bokhandlare, ö. Riddareg. 3; antiqvarisk bokhandel, n. Malmskil- S nadsg. 11; tel. Brunkeb C. O., Ing., Patentb., n. Regeringsg. 28 A. ~abbatsbergs Sjukhus; mottagningstider: för - C. G.,Petterson-, Källarmäst., n. Norrinvärtes sjuka f. m., för utvärtes landsg f.m.,förqvinnosjukdomar'/ J. G., Skräddare, st. Triewalds gränd f. m. Kontorstid: 9-1. Husmodern - Sv., Tekniker, S. Badstug. 6. träffas säkrast 9-'/210 f. m., '/23-4e. m. - K. W.. Vaktm.(Postsparb.).n.Vestm.g.24A. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

2 450 Sahlbom -Samariten Sahlbo.~, W. C,. A., e. o. Postexp., Ombud' =---::---=--: =--:-:---=--~--'---~-'-~~ for 1. Pv Piedboeufs i Dässeldorf ång- 1 SalIn; 2 Sahlin..'~ pannetuberm. m., n. Drottningg tel. yasa , -~ A. V. K., Privatlärar:a,n.L:a'y~ttug. 26. Ragnhild, 'I'elegrafförest.a, Slottet, Djurs- -2 C. Y., f. d. Pr~fess~r, n; Regerlll.gsg.56. holm. - K. O.,Skofabr., o. Artillerig, 20; butik derst, Sahlen, Aug:~, Kafei~:ka, n. Drottningg ~ P. O., f. d; SkolIl;ak., ö. Artiller!g. 20. _ A;nders WI1got, Malare, n. Drottningg Kasper, Stadsarkitekt, n. Drottningg.Bs, Sahhn, se Salin.. 1'. t a. t. 88; träffas i tjenste- Sahlqvist, Elise, Handelsidk:a (stråhattar) ärenden i Byggnadsnämndens lokal n. Drottningg. 17. ' 1 hvar~agar l-i>. - C. O., Handl., n. Vegag. 12; bost. Norr- - E.M~na,,!elegrafist,n. KLS.Kyrkog.12. tullsg. 8 B. _2 1. Erik, TIllskärare, n. Roseng. 3. Sahlstedt, E. F., Grossh., n. G:la Kungs- Sallander, Anna, Slöjdlärarinna,Liljeholmen, holmsbrog. 52. Arstadal A. L., Husegare, s. Stigbergsg. 10. Sallberg, ~i G. Pli Ofverstelöjtn., Kh. Bergs- - A. A., Revisorsenka, ö. Stureg g. 36 '. Sahlström,J.A.,Arbetsförm., ö.valhallaväg.27. Sallmg,. Regma, Enkefru, ö. Braheg M., Arkivforskare. Specialitet.: Arfs- o. SalmenlUs,A.L.,Telegr.-komm.,Ostermalmsg. Släktforskningar, Liljeholmen ; a. t. 62. Liljeholmen Er., n. Roslagsg. 32 A. _ E. S., Handelsidk:a (cigarr), n. Ad. Fr. Salmonson, Ernst L, Gr~.sshandlare, firma Kyrkog. 9 B; bost. n. Kammakareg. 46. Jacobson..J:r s: Co; affarslokaln.hamng. Sahlstr.?~ska fabrikens Aktiebdtag i Jön-. 2;. bose o.. Ko~.mendörsg. ~.1Bl.. köping, kont. st. Kornhamnstorg Marie, Lar~nnna, o. Kommendorsg. 21 BI. Saint-Bonnet, 9., Lär-a, n. Drottningg Otto, Re!pstrator, v. Häradshöfding, ö S:t Cyr, S., Friherrinna. ö. Kartaplan. 1. Karla,:ag. 38 IV; a. t.?142. Salander, E. H. S., Enkefru,ö. Nybrog. 15 A. Salmson, ~lctori E., Banktjenstem., ö. Kom _ J., v. Häradshöfd., ö. Villag. 23. mendorsg...16 li. o _ B. H., Med. dr, ö. Stureg. 30; emot- - A., Hofgr~vor, st. ~rail;gsund 2 A., tager sjukbesök 1 oktober-1 juni '/ A. G., Skadespel., o. Linneg Ö. g e. m.; 1 juni-1 oktober Saloman, E..C.B.,E~kefr~,ö.pref-Magnig.10. f. m.: sjukbud före 10 f. m. - G., P!ofessor, o. Lmneg. 7, a. t. l 56; de Salazar, 'r. G., Charge d'affaires d'es- atelier n. 'I'egnersg pagne Bl. Grand Hötel, Salomon C., Enkefru, Ö. Grefg. 62 lv. Sal~how, W., f. d. Direktö~, n. Odeng Harald, e. o. Hofrättsn.ot.~. ö..grefg. 62 lv. Salen, Axel, Bokh., n. Valhng Carl, & Co, Kravattfabnk,o.Rlddareg. 15; _ H., Doktorinna, n. Drottningg a; t. 12,? 15;., _ A.S.W.o.H.G.E.,Frökn.n.Vestmannag.42lI. - Lilian, Larannn~, o. Grefg. 62. _ E., Med.!ic., n. Drottningg Betty, n. D.rottlllngg. 7~:.. _ F. W., Målare, Ö. Styrmansg. 23. Sal0ll?:?nson, Ahce, Enkefru, o. Karlavag.15B. - G. A., Snickare, n. Upsalag, 10. SaltsJobade~sBadaust~lt,Aktiebolaget;verk- Salenius,A.,f.Holm~ren,B~rnm.,n. Upsalag.B. st.. Du. DI:: EmIl Zander: Sth.~m.!~~f- _ E. G. N., Ingeniör, DJ. Kräftnket. vudagent for tomt- o. villaförsäljningal': Trafikchefen C. Larson : kontor st. St. N yg. 40 & 42 Il. ' 1 Salin; 2 Sahlin. Saltsjöqvarn, eges af Holmberg & Möllers _2 H. A., Boktryck., n. Norrtullsg. 9. qvarnaktiebolag, st. Skeppsbron 22.. _2 N. A., Byggmäst., Ö. Gref-Thureg. 83. von Saltza,.J.L., e.o.hofr.vnot.. ö.riddareg, 78. _2 & Son, Victor, Elektromek. verkst., n. Saluhallar: Bryggareg. 10. Hötorgshallen, n. Hötorget. ~2 M. R., Erped.vchef, n. Regeringsg. 56. Maria Saluhall, s. Hornsg. 72. _1 K. B., Fil. dr, ö;. Braheg. 32. Saluhallen Svea, n. St. Badstug ~ Cecilia, Folkskol~l:a, s. B!änkyrkag. 62. Yasastadens, Norrtullag. 5. -" Hulda, Garn- o.h vitvaruaffär, s. Hornsg. 72. Ostermalms Saluhallar, Ö. Humlegårds- _2 E. J., Konditor, n. Tegnersg, 13. g. 1& 3. ' _l M. ~" Med. dr, Professor vid Karol:. in- Salwen, E: R., Löjtnant,n. Malmskilnadsg. 41. S~lt., n. Klara S. Kyrkog. 12; träffas Salzenstein, G. A., Skådespelare, Ö. Skep- ". sökned.. 1::-2 e. m.. pareg. 25 A. -" C. G., Pohsofverkonst., n. Torsg. 7. Samariten, se Barnsjukhuset Samariten., Brand-och Ufförsäkrings-Aktiebolaget:~VEA. 1 3 Drottninggatan.

3 Sama~itföreningen-Sandberg. 451 Sainaritföreningen,..anordnar samaritkurser: 1 Samuelsson' och kan anmälan om deltagande den ' 2 Samuelson ~~e hos Fältintendenten A. von Heijne, _, P. J. O., Kontorist, n. Observatorieg. 20., o. Engelbre~tsg. Samfundet, A;llmanna 5. Tekn.,.. sekr.: Hugo _2 Hugo, Kontrollör, n. 'I'egnörsg. 13. _, S. M. J., Lärarinna, n. Vestmannag. 5; Ljungqvist, n. Odeng. 3\; tel. Brunkeb. tel. Vasa ,1135;.styrels~ se [23~2J -'- for nordisk sprakforsklllng; sekr. lektor _2 C. G., Postvaktrnäst., _, Alf., Redaktör, Kh. Kungsholmsg. 24. Flemingg. 16 B., E. B~ate. 'Sammantra.~en,...' 'I'idn. f. bolags- o. for~lllng~- _, Hj., Smed, n. Regeringsg. s. g. 54 A.; a. t ; verkst. angelagenheter. Utg. Kontrollör Egi) _2 H. A. E., Textare, n. Vanadisväg S~effenburg, A. B. de Lavals Angtur- _, Mathilda F., Utskänkn.förest:a, st. Öfre.bm, Sthlm. " <Samsioe, C. R..C., Befalhafvare o o a angf. Munkbron 1. S. _, G.A.. Vagnmakareo.smed,s.Östgötag.43...G. Hern~ellll, n. Torsg. 4~. _, C. G., Vaktmästare, (Lilförsäkr. A.-Bol. ~ Hilda,..f. Encs~on, E:fru,n. Smalandsg. 31A. Victoria), n. Brunkebergstorg 2. - R., Forest. for Skultuna bruks kontor, _2 C. A., Åkare, Ö. Artillerig. 22..n: "I'orsg, 42. _2 Edith, n. Jacobsbergsg. 31. Gideon, f. d.. ~andl., n. Lutternsg. 12 C. S nzelius S Enkefru s. Repslagareg. S. C. A., Tandläkare. Dent. Med. Doctor al. '.,, S' k o d t U S A )" B'. J l Srt Ehsabethssystrarna, JU var ssys rar, n. CHarvtr d U lllv..... o. irger ar ~ Norra Smedjeg. 21lI. g. 16, mottagnlllgstjd kl. 2-3 e. m.: Sanet Erik, Fabriken, 1t580, n. Malmskila. t nadsg. 34; a. t Samskolor, se under Skolor. Sanet Eriks bryggeriaktiebolag, Kunga- Samson, Carl, Agent. kontor o. bostad, n. h l t 1 Drottningg. 8 Ill ; a. t o.ms org.. _ & Wallin, Bokhandel, n. Drottningg. 7. SanctEnksbyggnadsaktJebolag, kontor, Norr- Sams on Eugene, Direktör. ö. Birger Jarlsg. 6. tullsg. 11; tel. V.~sa 1037, r. t. 4033, _ Otto, Direktör i Lifförsäkringsaktiebol. kl.,l:-l e. m: sokned ", ~ Nordstjernan, n. Drottningg. 7. 8anct Erfks Tekmska fabrik, n. Ro.sl3:~~- H., Kongl. Hof-optisk och meteorolog. in- g: 27, a. t ; konto; o. försäljstrumentmakare, n. Regeringsg. 1 o. n. nmgsmagasm o. Humlegardsg. 14.& Mäster-Samuelsg , r: t , a. t ; fabnk Samuel, Ferd., Tandläkare, n. &tureg. 28; for. tjllve.:kulllg a.f Aseptol, ~on.~orsrådfrågningstid 1-2 e. m. A andra ti- black, (basta Sknf- o. Koplebl~ck), der efter öfverenskommelse' a. t ' Eau de Cologne N.o 1900, SyndetJkon,. Toilettvål, Parfymerier, Blanksvärta, I Samuelsson; 2 Samuelson.. Putspomada, Heetografmassa & bläck _, Erik, f. d. Bag., n. Vestmannag. 5. m.' m., allt af bästa qvalite. _t E. K., Bagare, spec. spis- o. knäckebröd, Sandahl, Harald G., Beklädnadsförvaltare, n. Vestmannag. 64; a. t t. f. Intendent v. Kongl. Flottan, ö. -' F. A. T., Bagare, Kh. Handtverkareg. 24 B, Sibylleg Kh. bod. Handtverkareg. 20 A. - K. J, G., Bergsingeniör, n. Odeng. 31. _2 J. E., Bokbind., Norrtullsg O. L., Bokh., ö. Nybrog. 49. _'s. Alf., Bokförlag, n. Vasag, Clara, Enkefru, ö. Braheg. 19. _, Amal.Math.,Enkpfru,n.Bryggareg.5 n b t.h.. - Jenny, Enkefru, n. Kungstensg. 56. _, A.. Folkskolel:a, s. Götg. 67 o S. W., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 67. _2 Cecilia, Fru, Kl> Scheeleg S.,Fru, ö.gref-thureg.19;tel.osterm :2 L., Fru. s. Götg. 67 o A. W., Handelsidk-a (lysolje-), n. Up- _t M., Fröken, s. Götg.67 O. 69 JII landsg.52. _, K. V., Glasmäst., n. Drottningg Harald, Konservaffär, s. Skaraborgsg. 6; _, A. C., Handelsidk:a, ö. Kommendörsg. 26. tel. Maria 300; r. t _2 E., Handelsres., ö. Stureg J. J., Maskinist, n. Vestmannag. 43. _2 C. L., Handl., n. Holländareg. 8 BlI. - K. E., Modist, st. 'I'riewalds gränd 2. _, C. G., Husegare, Kh. Flemingg S., Skomakare, ö. Linneg. 10. _2 L. E., Insp.-konstapel, n. Smålandsg. 24. Sandberg,. T. W., Agent, ö. Nybrog. 14 B; _2 A., Kafeidk.a, n. Drottningg. 9.5D. tel. Oster m _, M., Kaföidk.a, st. st. Nyg Wald., Agent, n. Fredsg. 30. _, & Wiren, Kommissionsaffär för fläsk, kött, - Emil, Agenturaffär; st. Bredgr, 1 A; a. t. smör, ägg m. m., n.hötorgsbazaren Brand-och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 .---,- 452 Sandberg. Sandberg, Hugo, Agenturaffär,.SPCil. Bygg- Sandberg, S. A., Handl., Kungholmsg. 16. nadsmaterialier,kontor Svartmang A., Handskhandl., n. Oxtorgsg. 12; bod - Henrik, Bokauktionskommissarie,n. Frejg. st. Vesterlångg ; tel. Vasa P. J., Ingeniör, f. d. vice Konsul, Ko. -s Bokhandel, Aktieb., ö. Stureg. 8; (ö. Hum- Flemingg.157. legårdsg.19 )verkst. dir.lars Lindqvist; - Rich., Ingeniör, Kontrollör i Jernvägs-. a. t r. t styrelsen, Norrtullsg. 8 B. - Carl G., Bokh., s. Götg A. V., Intendent v. Intendenturkåren, - E. O., Bokh., n. Teknologg. 9. ö. Sibylleg Georg, Bokh., n. Vestmannag. 31; tel. - Ludvig, Juris dr, v. Häradsh., n. Kungsg. Vasa Johan, Bosättnings- och Leksaksmagasin - Alfr. Th., Kassör, n. Malmskilnadsg. 25, vid Norrmalmstorg, ö. Storg. 3, ö. fr. 1 April Sundbyberg. Humlegårdsg. 2 o. Östermalmstorg 2; - Bror, Kassör, s. Mariag. 9. bost. ö. Sibylleg R. W.,KassöriSthlms ensk. b., ö.stureg J. Alfred, Byggmäst., n. Holländareg Georg V., Klockare o. t. f. kantor ikungs- - J.S.,Byggnadssnick.,n.Mäst.-Samuelsg.24. holms förs., ö. Sibylleg G. F., Byråchef i Generalpoststyrelsen, O., Kommissionär, s. Bränkyrkag. 60. Djursholm; r. t E., f. d. Konservator, n. Luntmakareg CarlO., Cigarraffär, ö. Nybrog Victor G., Kontorist, ö. Grefg A. K K, Enkefru, s. Mariag A. V., Korkfabrikör, s. Svartens g. 2Q. - A.M., Enkefru, s. Högbergsg. 46 A. - J. O., Litteratör, s. Ad. Fredr. torg 6. - Hilma, Enkefru, n. Kungstensg G., Lokomotivför., s. Hornsg Ida, Enkefru, n. Kammakareg Anna, Lärarinna, s. Svedenborgag J. G., Fabriksidk., n. Dalag. :12; verkst. - I., Lärarinna, n. Odeng n. Vestmannag Libertie, Lärarinna, s. Sit Paulsg N. C.F., t. f. Fabriksskrifv., ;Kh.Marieberg. - Viktor, Major, ö. Stureg N. E.. f. d. Fabrikör, s. Asög. 66 B. - Otto, Med. Doktor, ö. Nybrog. 39 J ; in- - J. Fr., Faktor, Norrtullsg. 11; tel. Vasa vårtes sjukdomar, särskildt magens - Hjalmar, Fil. dr, n. Regeringsg. 22. och tarmkanalens; träffas hvard. 1/23 - Albert, Fil. kand., ö. Gref-Thureg. 22. ~4 e. m., helgdagar 10-1/211 f. m. - Maria, Folkskolelär:a, s. Folkungag. 8 C. Sjukbud före 10 f. m.; rikst J., Fru, Manicure samt fot- och massage- - O. T., Musikdir., ö. Danderydsg. 6.. behandling, n. Norrlandsg. 20, a. t. - Algot, Redaktör, n. Kungsg ; r. t. 38 ti8. - Helge, f. d. Redaktör, s. Hornsg Charlotte, Fröken, Bok- o. pappershandel, - G. W., f. d. Revisor i Lotsstyrelsen, n. s. Hornsg. 30; bost. s. Högbergsg. 56 B. Kungstensg. 42JJ - Hilda, Fröken, ö. Kommendörsg, P., Ritare, n. Observatorieg H. B. C., Fröken, f. d. Skolförestånda- - Emma C., Sjuksköt:a, ö. Braheg. 52. rinna, n. Drottningg. 80 A. - J. H., Skomakare, s. Björngårdsg Thecla, Fröken, Kh. Agneg Carl, Tandläk., ö. Storg. 21; rådfrågnings- - K, Gjutmäst., Kh. Kronobergspark. 10. tid hvard C. J. Alexis, f. d. Godsegare, ö. Storg Edv., Tjenstem. i.skånes ensk. bank, n. - Aug., Godsegare, ö. Stureg. 11. Kungstensg t--' Oskar, Godsegare, n. Hamng C. J. O., Tullvaktmäst.,s. S:t Paulsg. 28 A. - Hugo, Grossh., n. Kungstensg P. M. J., Tullvaktm., s. Svartens g. 8 A. -- C.0.,f.d.Hand. bokh.,st.vesterlångg.58 JJJ - L. J., Urmakare, n. Beridarebansg. 23 A; - G., Handelsidk:a (sybehör), n. Hollän- 'butik n. Mäster-Samuelsg. 42; tel. dareg. 21 A., bod n. Drottningg. 75. Brunkeb H. C., f. d. Handelsidk:a, ö. Skeppareg J.F.,!Jtmätn.-o.stämn.-man,ö.Majorsg.9A; - Gust., Handelsres., n. Kammakareg. 48. i Ofverståth.-emb. kansli 2-3 e. m. - O. H., Handelsres., ö. Torstensonsg. 6 A. - C. J., Vaktm., n. Brunkebergstorg Claes, f. d. Handl., ö. Kommendörsg C. J., Vaktm. i,stockholms Sjöförsäkr.- - J. E., Handlande, bost. f. d. Brunkebergs aktieb., st. Skeppsbron 36. Hotell. Lager af in- och utländska klä- - E., Vaktm. (Just.-dep.),n.Klarabergsg.21. den, kappor o. sportdrägter m. m., n. - J., Vaktm. (Sthlms högsk.), n. Mäster- Brunkebergstorg 2. Rikst Allm. Samuelsg. 57. t Etablerad Filial o. Herr- - A. V., Öfvermaskinist, n. Vestmannag. 5. ekipering, n. Malmtorgsg. 3 (Badhuset). - Oskar, Öfvermaskinist, Kh. Garfvareg M., f. d. Handl., ö. Linneg. 39 A. - se äfven Sannberg. Brand och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Sandblad-Sandstedt. 453 Sandblad, A., Agent, ö. Sibylleg. 28; a. t. Sandels, L K. W., Fröken, n. S:t Eriksplan 2. - Gösta, Grefve, n. Brunkebergstorg 2. _ Hildegard, Fru, Matvaruaffär, ö. Sibylle-...:-H. G., Slottsarkitekt, K. Slottet. g. 28; a. t Sanden, G., Sockerbag. s. Högbergsg. 26. _ H., Fru, Renskrifv:a, n. 'I'egnersg. 5 Sanders on, A., Handl. trävaru ), n. Valling. 32.._ C. J. A., 'I'ullvaktmäst., s. Renstjernasg.16 Sandfeldt, C. O., Urfabrikör, s. Hornsg. 48, Sandblom, Ivan, Kontorist, n. Vestmanna- r. t. 426, bostad s. Hornsg. 94. g. 14 B... Sandgren K. J., 2:dre Arkivarie i Utrikes - A., f. d. Stationsskrifv.; n. Vestmannag. Dep., n. Uplandsg B.., - L. T., Banktjenstem., ö. Braheg. 46. Sandborg, Helga! Fru, Pappers- o. missions- - L. N:son, Biljardegare, s. Götg, 3. bokh., n. Birger J arlsg, 31; a. t C., Enkefru, Ö. Braheg. 46. _ Edw. J., Kon~.onst, n. Brunkebergsg. 6. _ Lotten, Fröken, s. Bränkyrkag _ A. ~., Vaktmast., n. Drottnmgg. 3? _ Johan, Ingeniör, ö. Nybrog. 58. Sandbnnk Axel, Handelsbokh., s. Prestgards- - B. G. N., Sergeant, Marieberg. g. 2 C. - C Hj., Sergeant v. Fortifikationen, Kh, _ A, P., Tullva~~m., s. Prestgå~dsg. 2 C..Sve~ Ing.bat,kasern. Sandeberg, H., LOJtn., n. Mal~skllnadsg. 25. _ O. M., Skådespelare, ö. Narvavägen 18. afsandeberg, C. M., Enkefru, o.nybrog.15a. _ Herm. Urfabrikör n. Regeringsg. 12. _ Maria, Fröken, ~. Nybrog. 15 A. _ L., f. 'd. Urfabrik6r, ö. Karlavägen 17 A. _ Eva, f. d. Hoffrök., n. Bamhusg. 6. _ & Son L. Urfabrik och Urhandel, n. Re- _ Viktor, Kamrer i Aktiebol. Sthlms geri~g'sg. 6. Handelsb., ö. Nybrog. 15 A. Agent för Sandh, C. J., Bagare, s. Folkungag. 65. Sun.Insuranee Office,London; a. t Sandihn, A. F., Boktryckare, n. Karduans- ~ffarsadr., Handel~banken, Arse;talsg.8. makareg. 11, bost, n. Brunnsg. 23. _ Frits, Kontorschef, o. Nybrog. 1u A, a. t. Sandin, P. A., Bagare, n. Vestmannag Sandeborg,. Martin,... Veterinär hos Stock- _ kafe o. bost. n. Rådmansg. 52. Maria Enkefru. Klädmäklerirörelse n. ~?lms H~lsovå~dsn.ämnd,t~ens~.g.förest. for N. kottbeslgtnmgsbyran, o. Engel- - Nol:rlandsg. 27. ' N. M., Enkefru, n. Kl. N. Kyrkog. 31. brektsg. 20 m..... Sandegren, S; A. M., FIl, dr, Läroverksadj., - C. G., Fabrikör, n. Regeringsg. 89; jernsängsfabr., n. David Bag. g. 14: Jernn. Halsingeg. 3. sängs- o. sängklädersaffär, s. Bellmansg. - E. H., Kaffeangrostn., n. Luntmakareg. 6 o. n. Regeringsg. 67. ~4, bo~t. n. Uplandsg. 11.,-P. A., Kafeidk., n. Rådmansg. 52. _ Prits, Köpman, n. Helsingag.. 7 '. - O., Skorn., ö. Riddareg. 18. San~ehn, Math., E~kefru, o..artillerig. 20,. _ E. V., Tapetserare, Kh. Flemingg. 13; _ Ellen, Prakt, lak., n. Jakobsbergsg. 5 ; butik. n. G:la Kungsholmsbrog. 15 & 17. mottagn.tid. hvard f.m., 2- _ C. A., Angfartygsbefälh., s. Tavastg.35. '1,4 e. m., sön- o. helgdagar S G b" V lh 11 "" 39 f. m.; a. t , r. t. 44l;8. Sandlund,., ross ". o... a a avagen. ffä B-J R., Handl., s. Ringvägen 2. Sande, 11 Gusta, f ASentura ar, n. ryggareg. _ Per D., e. o. Kammarskr. i Tullv., ö. 2 A, a. t. 11" 28. V lh 11 äg 39 _ ä. L., Enkefru, n. Drottningg a a ava en _ C. W., Enkefru, ö. Engelbrektsg. 13. Sandman, C. M. Th., Ingemor, Kh, Bergsg.. _ K, Enkefru, ö. Linneg. 41. Sandqvist, Ernst Axel, Bokh., s. Kocksg. 22. _ Emelie, Enkefru, n. J\Ilalmtorgsg. l. - Henriette, Enkefru, s. Kocksg, 22. _ I., Enkefru, n. 'I'sgnersg J. A., Enkefru, s. Högbergsg. 25. _ J. F., Grossh., kontor o. brädgård. ö. - C. J., Fru, Begrafningsbyra, ö.jungfrug.4. Valhallavägen E., Handelsidk:a, n. ~d. Fr. Kyrkog.15. _ Robert, Grossh., n. Kammakareg. 46; kon- - C. C. M., Kammarmuslkus, n. Brunnsg.16. tor o. engroslager af bindgarn, repva- - Olof, Postvaktrn., n. Brunnsg. l. ror & papper, st. St. Nyg. 35; a. t. Sandsjö, E. V., Ingeniör, inneh. af Tekn. 2442, r. t fabr. Svalan, n.g:lakungsholmsbrog.38. _ Carl M., Handelsbitr., n. Rådmansg M. A., f. Möller, Hevisorsenka, Ö. Artil- W., Handelsidk:a, n. Johannesg. 6. Gust., Kontorist, Kh, Pilg. 52 '. lerig. 23. Sandstedt, Gustaf, Agenturaffär samt parti-. _ N., Sekret. i Fångv.styr., ö. Florag. 21. lagerafförbandsartiklar,ö.birgerjarls. _ P. G;, Skomakare, Ö. Gref-Thureg. 70 B. Bazar; allm. telefou l11,rikstelefon 1644; _ Lina, Skådespelerska, Ö. Braheg Bost. ö. Kommendörsg. 12, a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 454 Sandstedt-c-Sehrerström. Sandstedt,A.. G., E., Kans~ist. n. Dalag. 52. Santesson, Fritiof, Banktjenstem., (Stockh: -C. O., Musiklärare, Enksberg. (Handelsb.) n. Dalagatan 52. ' - Knut, Roteman i 8. Rot.,n. Regeringsg H. F. L, Enkefru, n. Dalag. 52. Ca.rl, Tandläkare, lärare vid Tandläkare- Santesson. Fr. A., firma. (Inneh. Nils E. instit., ö. Stureplan. 6. Rådfrågnings- Santesson). Fabrik för tenn- o. britantid '/22-2; a. t. 6876, r. t niametallarbeten. Grundlagd Sandsten, W. W., Stationsskrifvare n. St. Prisbelönt med medaljer, l:sta pris, Vattug. 8. ' hedersdiplom och hederspris på utställ- Sandström, H. C., Enkefru, ö. Grefg. 38. ningar i in- och utlandet. Kontor o. - S. L. A., Enkefru, s. Tavastg. 15. lager st. Vester~ån&"g.58, a. t. 21 7!, E. S.. f.d. Folkskolelärarinna,s.Hornsg.ll. r. t. 2640; utställning n. Hamng. o: - H. E., Folkskolel:a. ö. Humlegårdsg. 23. a. t. 5302; r. t. 5288; bost. s, Folk- - K., Fru, n. Vestmannag. 52. ungag. 20 A; a. t Maria, Fru, Kafeidk-a, n. Tegnersg Fran~ A., ~abrikör, n. Rådmansg H. C., Fröken, ö. Gref-Thureg Henrik,. FIl. dr., Statsgeolog, ö. Gref- - M., Fröken, firma Maria Sandström & Magmg Co.,inn!lhar Sture- buffen, Stureg.10 n. b.; --:- Elsa, Fru, ~. S:E Paulsg. 35 B', bost. Linneg. 4 IV. - Ax~l, Gravor, o. Grefg. 17" o. g.; ter. - A. F., Förrådsförvalt. s. Kocksg. 17. Osterm Sven A., Grossh., kont. o. bost. n. Drott- - Henrik, v. Häradshöfding, ö. Strandväg. ning-g ; a. t A. F. Rudolf, Handelsres., ö. Riddareg Arvid, Kontorist, n. Dalag Felix, Ingeniör, Kh. Handtverkareg. 24 E, - B. H., Med. dr, ö. Nybrog. 6 A; mot- - G. A., Ingeniör, ö. Valhallavägen 41. tagn. alla dagar 2-4, under sommar- - S. A., Inneh. af Vasa Guldlistmagasin o. månaderna 10-12; behandlar specielt ramfabr., n. Uplandsg. 3. köns- o. uriporganens sjukdomar; rikst. - C. G., f.d.lnstrumentm.,n.lästmakareg , tel: O~ter~ Edv.,. f. d. Kamrer, s. Hornsg Hilda, Musiklärarinna. n. Dalag Andnette, Kassör i Nya Dagl. Alleh. - C. G., Professor, Kh. Bergsg. 2. ö. Riddareg. 29. ' - S. Hj., e. o. Stationsskrifvare vid Sveri- - V., Kassör, n. Dalag. 24. ges Statsb., n. 'I'egnerslunden Axel V., Kassör å Jönk. jnr. byrå, n. -- B.F.,Tenngjutaremäst.,Norrtullsg Kungstensg C. L., Verkm., s. Hornsg. 186 B. - Th. C. A., Komm.kapt. 1. gr., n. Kamma- - se äfven Zantesson. kareg. 18. Sartori, J., Bokh., s. Tjärhofsg Axel, Källarrnäst., ö. Nybrog. 47 B. Sassenberg, C. O. L., Barber. o. Fältskär, n. - H. G. J., Litteratör, s. Tavastg. 2; Norrlandsg C. J. W., Lokom.-förare, Kh. Kungsg. 44. Sauber. O. L., Und.löjtn., Ö. Storg & Hulte~, Modehandl., st.vesterlångg. 58. Saul, Hilda, En~e.~ru, ö. Braheg L. J., Malare, n. St. Badstug C. T., Fabrikör, firma L. & Th. Saul, - C. N., förste Notarie, ö. Nybrog. 6AIII. ö. Gref-Thureg. 46. Personl. 5-6 e. m. - A. A. o. E.L.,Fröknar,ö.Gref-Thureg H. S., Segelmakare, Kastellholmen. - L. & Th., Snickerifirma, ö. Gref-Thureg O. F. J., Sjukgymnast. ö. Nybrog. 58. Saur, H. E., Frisör, n. Vestmannag. 54. Anna, Skolförestånd:a, ö. Engelbrektsg. 35; Sauval, Emelie Ch., Enkefru, s. Svedenborgsskola Ö. Karlavägen 1 A. g. 8 B. - A. H., Stationsskrifvare, n. Uplandsg. 23. Saxberg, H., Lånbibliotek o. tidn.-kontor, - W" Typograf. n. Vegag. 5. Kungsholmstorg 6, bost. Kungsholms- - A. T., f. d. Vinhandl., ö. Linneg. 18. g. 16. Sandströmer, Oarl, v. Häradsh., Ö. Grefg.30. Saxenberg, Sofie,.~nkefru, s~.urväderagr. 6'A. - Gust., Löjtn. v. Svea. Lifg. ö. Linneg S,. o. 9h., Froknar,..st. Urvadersgr. 6 A. Sandwall H E k f U l' d 32 Scaghol fill eldfasta vaggar, tak, hvalf, golf..':' n.e ru,~. p an sg. '.. m. m., levereras af Ingeniör C. Gottfrid Sandvikans JelDVe~ksaktiebolags agentur for Rystedt, n. Vasag. 5il; (efter l:a April Svenge o. Finland, Odelberg & Olson, n. Vasag; 38); r. t. 372, a. t st. Brunnsgranden 4. Schaar, Thure, Arkitekt, Ö. Riddareg. 12. Sann~erg, ~nut,handelsres.,s.s:tpaulsg.33b. - W. E., Skådespel., n. Surbrunnsg. 35. Sanlll.~gsvlttn~ts exp., Kh. Kungsg. 40", expo Schrerling, A. H., Agenturaffär, s; Badstug. 5. oppen sokned. 10-2; a. t Schrerström, O. W., Tjensteman i bolaget' Santalmissionens tedepot, s. Götg. 21. Skandia, Kh. Flemingg. 25. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 , Schaffer-Scher. 455 Schaffer, T. K H., Agent, n. Kungstensg. 27. Scharp, Carl A. & C.o, st. Storkyrkobrinken _ C. E. A., Bokh., n. Tegne~~g. 29 All. 12 I, a. t. 2677, r. t _ Otto, Bokh., ö. Grefg. 23; tel.osterm Schartau, A., Fru, Ö. Kommendörsg. 39. _ E. M. L., Enkefru, n. Tegnersg. 29 A. _sprakt.h.~ndelsinstitut,sehandelsinstitut. _ Olof & Co, Försäkringsagentur, st. Vester- - F. T., Ofverste, ö. Engelbrektsg. 31 A. långg. 42. Schau, Amelie, Fru, Brodös. Ö. Sibylleg. 9. _ C. G. G., Tjensteman i Skandin. Kredit- - M. S. E., Fröken, n. Valling. 5..aktieb., n.. 'I'sgnersg.. 29 A.,....., Schauman, F., Ingeniör, Verkst. direkt. i _ Hjalmar, TJenst~man I..Ll~or.sak1'1ngs- Aktieb. Schaumans Centralspårvexlare, aktie b. Nordstjernan, Forsakrmgs~gent Kh. Mariedal, Mälareqvart. 9; a. t (Olof Schaffer & Co) st. Vesterlangg. Firma: Aktiebolaget Schaumans Cen- 42; bost.. n. 'I'egnersg. 29 A.. tralspårvexlare, n. Holländareg. 21 A, Schager, Henrik, e. o. Kamm.-sk1'1fvare, s. a. t Bondeg. 26. K" K t krif h... tvr.i ö,,' A lb 34 - ann, on orss 1'1. os jernvagss yr., o. _ H',' I. S., L ara1'1nna, n. pe ergsg.. Ba. g 31IV ' _ K. Wilh. ~., Pr~kt. läk., n. Tegnersg. 16, _ Karl n~.. A. o Tjensteman i J ernvägsstymottagningstid 8-10, 3-4. else ö V'U 24 --;- A. C., f. d. Revisor i Kammarrätten, n. : n,. l ag.:.. ' Apelbergsg. 34. Schedm, N. J., Bokforla~gare, n. St. Bad- Schagerström, H. S. C., Enkefru, Ö. Braheg.17. s~ug. 13; a. t _ O. F. K., Enkefru, n. Norrlandsg Julia, ~ru, n. Observa.~o1'1eg.8.. _ C., Trädgårdsm., s. Bränkyrkag Joh:, Fll.kand.,.extra Lar. v. Norra Latm- _ J. P., Underlöjtnant, Kassör i Riksb. larov., n r, B;admansg. 86. Sedeltryckeri, s. St. Glasbruksg J. J. K, Ma~klmst,n.Kardua~smakareg.12. _ C. S., Utskänkn.förest., s. Kocksg H. Cn., Sommerska, n. Smalandsg. 22. Schalander, K J., Kafeidk., Kh. Plemingg. 25. Schedvin, K. V., Pastor, s. Folkungag. 14 III. Schale, Henning, Bruksegare. Ö. Stureg.32. Scheele, E. J. F., Tjensteman i Stockholms Schalen, W. F., Kansliråd, ö.karlavägen l-i ". enskilda bank, Ö. Linneg. 18. _ C. A., Protokollssekr. i Nedre justitierev., von Scheele, Franz K, Agent, n. Klara V. Ö. Sibylleg. 69. Kyrkog. 9 1 /2. Schalin, H. C. V., Enkefru, n. L:a Badstug. l. - G. S. H., Apotekare, Ö. Gref-Thureg. _ P., Enkefru, Ö. Stureg BIl Ö. g. _ Clara, Fröken, st. Kåkbrinken 13. Scheibel, J. F., Bokbindare, s. Folkungag. 10. _ C. A., Grossh., st. Kåkbrinken 13. Scheike, Moritz, Agent, Norrtullsg. 39. _ W., bitr. Kammarskrifv. i Tullverket, st. - H. H., Danslärare, ö. Grefg Kåkbrinken U., Enkefru, Ö. Karlaväg. 15 A. _ Alma, Kapph., bod st. Vesterlångg. 40; Scheja, Jacob, Grossh., n. Dalag. 42; konbostad s. h. tor derst. (Svensk förhydningsmassa). _ E. O., Telegrafassistent, st. Kåkbr. 13. Schelander, M. C. Clementson-, Handelsidk:a _ Axel V., Tjenstem. v. Gasv., n. Vest- (firma»svensk Konstslöjds affär»), n. mannag. 62. Arsenalsg. 2 D. Schannong, W., Stenhuggeri, Norrtullsg. 25. Schelin, K. A., Bokför., Kh. Garfvareg. 7. Schantz, Victor, Bokh., n. Odeng A., Enkefru, n. Valling. 6. _ Ragnar E., Tandtekn., n. Odeng Sofie, Enkefru, ö. Riddareg. 20. _ Robert, Tam1.tekniker, n. Odeng. 96; tel. - A. L., Handelsresande, n. Jakobsbergsg.9. Vasa Wilh., Restaurant Royal, n. Kungsg.13. _ J. G. F., f. d. Tjensteman i Jernvågen, n. - J. V., Snickare,'n. Drottningg. 98; verkst. Odeng. 96. n. Hötorget 6. _ C. G., Vinhandl., ö. Humlegåfdsg C. A., 'rullvaktm., s. Mosebacketorg 8. von Sehantz, Thiodolf, Agronom,s.Hornsg. 71. Sehenck, J. E., Fru, s. Högbergsg. 50. _ Wilh., Kontorist, s. Hornsg. 71. Sehenholm, F., Fru, n. Karlbergsväg. 14. _ O. A. E., Tjensteman, n. Regeringsg Pehr, e. o.kamm.skr., n. Karlbergsväg.14. Sehard, Louis, Herre, n. J ohanne sg. 28. Schenk,MartinM., Grossh.,n.J akobsbergsg.19. Seharin, H.. Fru, ö. Gref-Magnig se äfven Sehenck. Seharp, C. (J. A., Enkefru, st. Skeppabr. 10. Schenson,Rud.,Ingeniör,n. Vestmannag.12A. _ E. U., Fröken, n. Regeringsg. 26. Schenström, F. R., Huseg., ö. Banerg. 5. _ K. V., Prakt. läkare, n. Biblioteksg Carl, Civilingeniör, s. Svartens g. 5 III. Mottagn.tid: 9-10; '!z3-1/a; a. t. 8066, Schepeler, H. A., Ingeniör, n. Kungsg. 18. r. t Fritz, Kontorschef, n. Kungsg. 18. R. A., Rentier, ö. Kommendörsg. 23. Scher,A.F.,f.d.Poliskommiss.,n.Uplandsg.67. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 456 Scherberg-Schmidt. Scherberg,C.J.,KamrervidFlottan,ö.Grefg.40. Schjåltz, J oh., Brukseg., ö. Skeppareg, 8.: Scherdin, M,e. o. Amanuens, n. Drottningg.98. Schlaaf, C. F., Handelsres., n. Dalag J., Doktorsenka, n. DrottniIigg. 98. Schlachter, H" Enkefru, n. Frejg A., Hofrättsassessorsenka, n. Tegnersg W., Litograf, Norrtullsg. 37.._,. Scherini, L., Enkefru, ö. Biblioteksg. 32. Schlasberg, H. 1., Underläkare, Kh. Sjukh. S:t Scherinan,F. V. Urmakare, Kh. Flemingg. 51. Göran. Schermanson, O. G., Postexp.. n. Vasag. 36. Schlegel, J., Agent, Kh, Scheeleg.. 8 C. Scherqvist, A. W, Bokh., s. Björngårdsg. 9B. - F., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 17II. - C. W., Verkmästare, s. Stadsgården W. A., Herre, n. Malmskilnadsg. 17. Schersten, Otto, Kapten, n. Sit Eriks plan 2. Schlesinger, Ludv., Agenturaffär, n. Hollänvon Schewen, Adeline, Enkefru, q. Banerg.27. dareg, 27; a. t A. G., Enkefru, ö. Jungfrug. 22. Schloss, Fanny, Enkefru, ö. Nybrog E. U. J., Fröken, anst. vid Rikets ekon. Schltlter, A., Kostymatol., n. M.-Samuelsg. 21. karteverk, ö. Skeppareg. 6. Schlyter, Carl, Direktör, Grosshandl., ö. - Thyra, Fröken, n. Mäster-Samuelsg. 52. Sibylleg. 18 ' ; bost, s. h., r. t Schidorsky, Berko, Handelsbokh., n. Rege- Alla slags engelska stenkol och eokes ringsg. 71. i hela skeppslaster. _ - Th., Bodar, s. Hornsg. 76 o F. C., Firma för fläsk- och korfhandel, - L., Bodar, st.kindstug. 7. o. 11, st. Skär- innehafvesafaug.ohlsson,st.st.nyg.28i gårdsg. 3, n. Holländareg. 2. Schlytern Mary, Fröken, n. Jakobsg. 15 o. Schifström, M., Folkskolel:a, n. Uplandsg Schildknecht, G. W., f. d. Kassör, n. Drott-- F. H., t. f. Generalpostdir., ö. Karlaväg.lB. ningg. 81 A._ Gunnar, Grossh., ö. Artillerig J. A., Musikh., firma Elkan & Schild- - John, Handelsbokh., n. Jakobsg knecht, n. Döbelnsg; 9; musikhandel Schlytter, H., Kabinettskammarherre, Expen. Drottningg. 28. ditionschef,bl. Norska ministerhotellet. Schildt, A. H., Fröken, n. Marquardsg. 5. von Schmalensee, Kurt, Ingeniör, chef för - M. F.. Lärarinna, n. Marquardsg. 5. Bergsunds Mek. Verkst. Aktiebolags - E., Löjtnant, Kh. Handtverkareg. 38. afdelning, Finnboda slip. Stoekholm l. - C. H., Notarie i Kammarkollegium, ö. - O. A., Kammarskrifv.i Tullv., n.sergelg.8. Gref-Magnig. 17 A. Schmalz, Jul., f. d. Landtbr., n. Uplandsg. 24m. v. Schildt, H., Enkegrefv:a, n. Arsenalsg. 2 A. Schm~lzkopf, W., Grossh., ö. Sibylleg. 3 B. - se äfv. Skillt. Schmid, P., Herre, n. Klara V. Kyrkog. 11. Schill, A. W., Bokhållare, n. Dalag. 26. Schmidt, K. F., Agronom, ö. Braheg. 1~. S un d G H L K t krif. - B. M., Enkefru, ö. Karlavägen 52. c l an el>... ".. on orss n vare l.:-. E., Enkefru, ö. Riddareg. 70. Jernvagsstyrelsen, o. Nybrog. 56 A. _ Hildur, Enkefru, ö. Stureg. 17. Schillberg,!>-'. J., Apotek., s. Hornsg. 75 B. _ Helga, Enkefru, Kh. Scheeleg ~., Maskmls~1 K~. Bergsg. ~8:. _ 1., Enkefru, ö. Strandvägen 11. Schillsr, C. A, o. Sibylleg. 19 o. g. _ M. C. Enkefru n. Mäster-Samuelsg & -!,!olmström, Skrädderiaffär, n. Drott- _ M. E.' C., Enk~fru, s. Bellmansg. 26. n.ld~g. 17, allm. tel Se annons _ S. C., Enkefru, Fotografiskt magasin, SId ~9. (Joh.s Schmidt) n. Uplandsg. 5; a. t. Schimmelpfennig, C. F. V., Apotekare, st. 632, r. t, Stortorget 16. _ W., Enkefru, ö. Tyskbagareg. 12. von Schinkel, B. S. B. v. Auditör, n: Observa- - Gunnar, Farm. stud., ö. Humlegårdsg. 12. torieg Joh:s,Fotografiskt magasin,n.uplandsg.5. - Carl D. F. B. Bruksp., st. Kornhamnst Anna,.Fru, f. Storjohann, Skattmästare Schinkler, C. G., Tullvaktm., s. St. Glas- för Fruntimmersföreningen för Kinabruksg. 8. missionen, n. Klara N. Kyrkog.33; Schipmann, Heinr., Generalagentur för lif-, sekret.: Lundeqvist, Lilly, n. Rådsjö-, brand-, glas- och olycksfallf6r. mansg. 72. säkringsbolag samt speditionsaffär; fir- Hedvig, Fröken, n. Uplandsg. 40. man innehafves af Arthur Matthies- - Albert, Grossh., Ö.- Artillerig. 28 B. sen; kontor st. Skeppsbron 30 II; a. t. - Fritz, Grossh., kontor st. Brunnsgrän, 2320, r. t den 4; rikste!. 234, allm, tel. 2410; bost. Schive, E. W. M., Enkefru, ö. Biblioteksg. 30. n. Regeringsg. 64; tel. Brunkeb Schiött, Th., Blomsterfabrik. Innehafvare - & 00, H:wdelsfirma, kontor o. lager n. Enkefru J. Schiött, bost. o. atelior; n. Drottningg. 29 B. Regeringsg. 61:, bod s. g s Albert, Eftr., Handskaffär. n. Operahuset. Brand-och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

9 Schmidt-Schroff. 451 Schmidt, J. A. L., Kassör, ö. Riddareg. 70. Scholander, C. T., Distriktsläkare, st. Svart- _ F. W., Konditor, n. Regeringsg. 41. mango21 & 23"; mottagningstid sökne- _ H., f. d. Lektor vid Nya elementarsko- dagar kl f. m. och 2-3 e. m. lan, n. Kammakareg. 4L under sept.-maj, samt 9-10 f. m. o. _ S. E.,' Löjtn., Artilleristabsofficer, ö. 1,30-2 e. m. und. juni-aug.; sön- och Valhallavägen 15. helgdagar kl f. m. _ E., Maskiningeniör n. Vestmannag. 10. C. S., Enkefru, n. Döbelnsg. 1 B. _ -Storjohann, Joh.,Med. dr, ö. Humlegårds- - Sven, Fotografiskt magasin, n. Brunke-. g. 11; mottagn. 1-3, dessutom onsd. bergstorg 14; r. t a. t o. lörd. 6-8 e. m.; extra tid pr a. t. - Sven, Grosshandl., bost. n. J ohannesg Smärtfri blod- och väfnadsre- Scholanders T. F. Maskinaffär Aktienande behandling. ~nderlifs-, kö~.s- bolaget, verkit. Dir. Civiling: T. F. och hudsjukdornar afvensoii!, allman Scholander, försälja alla slags verktuber~ulos..bot~s medelst kapillartratt. tygsmaskiner, gasmotorer o. elektro- Ellen,Planolararmna, n.kammakareg.41. motorer"samt utför fullständiga verk- ~ Emil, Pos~kontrol.lö:., ~: Tegnersg. 471~: st~ds- :;'; industriella anläg~ni~gar af - P. L.,. Reg.s vetermar, o. Skeppareg.48, olika slag. Kontor o. utställning, n. motta~~. '/210-'1211.;. a. t Vasag. L Allm. tel. 584; Rikst J. W., Sjökapten, s. Hokens g. 7. Schold, Eufrosyne, Fröken, st. Riksbanken. - E., Skomakar.e, o. Jungfrug. 3.. _ Frans T., Vaktmäst., st. Riksbanken. - C" A., T~~~ak., n. Jakobsbergsg. 6, mot- Scholl, Lotten, Fröken, Ö. Gref-Thureg. 48. A t ag1 H T"d. H 8 - J. L., Handelsres., Ö. Gref-Thureg. 48. f S nhna.dt' G" l nlfng~hkontorh' n. a~n~. - Axel. Handl. (spec- o. lysolje-), Ö. Stora c mr, eorg, n erre, useg.,o. 01'- 25' b t.. G f 31 stensonsg. 3 g., os. o; re..g.. _ se äfv, Smidt.' Scholz, J. F. A., Direktör, n. Fredsg. 30. Schmiedt Svensson, Wilhelmina och Alfred, Schonberg, Gustaf, Bokhandelsbiträde, Ö L 't' F"lt k" F lk 14 Engelbrektsg. 9 & 11.. egi lm. a sarer, s. o ungag.. _ J. P., Byggmästare, n. Drottningg. 81 A. Schmiodte, S.. R., Enkefru, s. Nytorgsg.ll. _ M., Fröken, Ö. Karlavagen 6; a. t C. J., Fabnkor, s. Nytorgsg.,Il. - se äfven Skånberg. - Ida M., Folkskolel:a, n. Tegnerslunden 8. Schosty, L. C., Enkefru, Kh. Handtverk.g. - Selma M., Lärarinna, S. Nytorgsg. IL 16 A. Schmiterlöw, A. C. N., Fru, n. Kungsg. 16. Schotte, M., Enkefru, Östermalmsg. 18. _ A. G. C:son, Löjtn, v. Kgl. Ilplands reg:te, Schoug, Carl, Dokt., Diakonissanst., s. Erstan. Valling. 10. gatan 1.. _ Vilh, Cison, Löjtn., b. Kaptensg E. J. V., Ingeniör, ö. Banärg. 25. Schneider, Catharina, Enkefru, n. Tuleg. 27. Schoultz, A. C., Enkefru, Ö. Linneg. 82. _ F. E., Musikhandl., n. Oxtorgsg D. Chr., Enkefru, s. Bellmansg. ij2. _ T. A., Prakt. läkare, n. 'I'egriersg. 18: - C. L., Handelsbokh., oster!?almsg. 59. a. t r. t träffas 9-10 von Schoultz, Amal.,Enkefru,s.Hogbergsg , helgd~gar 10-11'. Sommarmån: - Odert,.Sjökapten, s. Högbergag. 48; a. t. endast hv ard. 10-'/212. Mana 840. Schnei 'dl er, Am., Enkef ru, o... Nybrog. 28 B.. - se äfven Schultz... _ J. Chr., Kapten v. Flottan, Ö. Sibylleg.lS'", Schragge, C. E., Agent, o. Storg. ~l. _ Edvard, Pappershandl., ö. Nybrog, 28 B. Schram, ~.!l" Grossh., firma Emil Schram kontor och försäljn.-iokal st. St. Nyg.15. & Co, o. Stureg. 22 1V ;kontor n. Klara- S h 11 C 1 G h L V tt 20 bergsg. 60. c ne, ar, r~ss., n. :a aug. ev, _ Pre dr., Grossh., Östermalmsg : a. t. - & Co, Carl, Grossh.-firma; ~ontor n. L:a 5335; kontor st. Skeppsbron 261; a.f Va~tug. 28; a. ~: 8208; nkst , r. t Sanfrid. Grossh., o. ~.tyrmans~. 11. Claes E., Kontorsbitr., n. Odeng O. F. -y:.,.e. o. Hofrattsnotane, Amanu- Schratzenthaler. P., Verkm., S. Danviks hosp. ~ns, o. Slbylle.~ II Schreil, Edvard, Källarmäst., Dj. Novilla: Schn!'tzer, F. S.,Skraddare,0.~tyrn:.ansg.24 '. bost. Ö. Styrmansg. 13. Schmtzler, C. W. J., f. d. Direktör, S. Bell- Schreuder, se Schröder. mansg. 22 B. Schrevelius, Alma, Fröken, Ö. Villag. 4. Scholander, T. F., Civilingeniör : verkst. Schrceder, se Schröder. dir. i A.-B. T. F. Scholanders Maskin- Schroff, O., Lärftskramhandlare, firma Roaffär; n. Döbelnsg. 1 B; a. t bert Ditzinger, S. Bellmansg. 6. Brand.. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 458 Schröder-Schultz. 1.Schröder; 2 Schrmder; 3 Skröder; Schu bert, Gunnar Hugo, Ingeniör, verkat, Dir- 4 Schreuder. i Mälarvarfvets Aktieb., Mälarvarfvet (f. d. Långholmsvarfvet); r. t , J. C., Bagare, ö. Storg. 27 filial n. Bir C. W., f. d. Landtbr., n. Kungsg. 34IIT. ger Jarlsg. 5 (inneh. C. G. Schröder), - M., Majorska, n. Tuleg.21; tel. Vasa.l8. bost. ö. Storg. 27. ~ - G. L. (Louis), Tjensteman i Aktieb. Se- -, Ada W., Bankbiträde, (Sthlm s Handels- parator, n. Tuleg. 21; tel. Vasa 18. bank), s. Badstag. 12 BIII; tel. Maria Rob., 0fverste, Djursholm. -~ E. Albert, ~okh., ~. G:.refg:.5. Schubert~, John N. O., Banktjensteman, n. -, G., f. d. ~~uk~.ega~e, o. Sibylleg. 81. Smalandsg. 18 AU.. - Anton, Direktör for Kopparb.-Avesta A.- _ & Sons, J. G., eftertr. (mneh. Frans An- B?l.. Avesta. Kontor o. bost, n. Träd- derson); Bleck- o. Plåtslagerifirma, n, 3 gardsg Småla.~dsg.. 18;.a. t. 4144, r. t. 799; -3 E., ~nkefru,..n. Birger Jarls g. 29. bost, o. Artfllerig. 18; r. t , Mana, Fru,?. Bra~eg _ Otto, Etui- o. portföljmak., Kh. Agneg. 3. -, A. r. o...a., Froknar, o. Kommendorsg.33A. _ C. G. B.. Konstnär, s. Stadsgården , B., Froken, n. Surbrunnsg. 45. Schuchardt & Schlitte's Filial, W. Böker, -, Carl G., Hand.-e~ev, s. Hornsg. p. Maskinaffär, S. Blasieholmshamn Am~nda, Handelsl~~:a (handsk-), o. Karla- C t l, B r d ssutomfilialeri Wien vagen 31, bost. o. Stureg. 62. en ra. ~r m, e. ' -' H. P., e. o. Hofr.not., ö. Narvaväg. 5. S h Brys~} Kol~St.Petfdbwg,:e~-Yor~. -' Carl, Ingeniör, ö. Narvaväg. 5. SChugldghe,. mha'arua's't f'" re r. 'ko.rgk -' C. A., f. el. vice I Ko nsu, l n. ROd a mansg. c u t ers, k.., h gen.. or Sk amen ans 32 a 84I. a t stereos op oc vyer, o. eppareg.. -' R., K~nto'rist, ö. Na~vaväg G. E.., Han~elsbokh., ö: Gref-Thureg..~1. -, Axel, f. d. Kronofogde, v, Häradshöfd.. - Hentrdlk,&VClllhandSl.,.fit,ma t J 7,Pr Grönö. Artillerig. 37. ~ e '. o,..s. val e~s g. ; U -, Maria f. d. Lärar-a n. Brunn g l4u" - W~lh., Vn!,skank, s. Brankytkag. 2 A ; 1 H M' 'k l' k" s. o.g, Idkar vinhandel under firma J. D. -., USI a IS instrurnentmak., n. Drott G" t dt & C l käll t St mngg.. 22',mg. fr. L.a Vaug.; tt bos. t Nrons, 31 e o; ager a are, s.. ö. Narvavägen 35 n.b.. yg.... -' C. E., Roteman i 9. roten, ö. Stureg.62. Schult, C. O., Agent, ~. Sveava~en 92. -' C. L. G., f. d. Sjökapten, s. Hornsg Gustaf E., Gr.?ssh., o:. Karlavage~ b26. _4 F., Tenngjutare, Kh. Agneg A. F., Varumaklare, o. G:r~.fg.o64.. -' J. F., Tjenstem. i Stockholms Handelsb., Schulte, Hulda, Enkefru, st. Skargardsg. 8 C; s. Badstug. 12 B; tel. Maria 419. a. t " Schröderheim, A., Enkefru, ö. Karlaväg W". Maskmmast. s. Skmna.:vlksg. ~: - M., Enkefru, ö. Engelbrektsg. 43 B. Schulten,OscarW., Garnhandl.,o.Karlavag.8. - A. M., Fröken, ö. Valhall av äg A. & 0,. Handelsfirma (eg~s af Osca~.W. - Johan, Kansliråd, Blasieholmstorg 9. Schulten).. Lager af hvl~~ o. kulorta - E. Ph.. Reg.pastor, past.adj. i Klara förs., bomull~-~ linne- och yllevafnader, garn. Tunnelg. 21; tel. Brunkeb ~er. trikå- o. manufakt~rvaror; bodar Schrödl, Johann, Fastighetsegare, s. Sve- o. Stureg. 7 o. Hnmlegardsg. 5; a. t. denborgsg ; r. t Schubacks, J. H., Fruktaffär, n. Malmskil- Schultheis, J., Snickare, Dj. Långa g. 4. nadsg. 3 A; filial ökarlaväg. 10 A. Schulthess, F., Lärare vid Krigshögskolan, Schubert, Arthur, verkst, Direktör för Ak- ö. Karlaväg. 36 III... tieb, F. Reddaway & Co, bost, n. Schultin, A. M., Huseg:a, n. Ofre Observa- Drottningg. 104; r. t torieplanen 1. - Arvid, Direktör för Arvid Schuberts Schultz, Eduard, Bankkamrer, ö. Kommen- Fabriks- o. Handelsaktiebolag, n. Cen- dörsg. 11: tel. Osterm tralpalatset; a. t o. 7149; r. t. - F., f. Andersson, Barnm., s. Högbergsg Fr. H. J., Bokh., n. Teknologg. 7. -s, Arvid, Fabriks- och Handelsaktiebolag, - Ebba, Diakonissa, n. Saltmätareg. In Automobiler, Båtmotorer, Motorbåtar t. v. Ö. g; tel. Vasa 920. o. Velocipeder, n. Centralpalatset; a. t. - L., Enkefru, ö. Sibylleg o ; r. t l. J., Folkskolelär:a, n. Kungstensg Alma, Fru, n. Smålandsg H. E., Fröken, n. Kammakareg H. G., Grossh. (bryggeriartiklar), Ö. Bir- - Sophie, Förestånd:a för Klara barnhem, ger-jarls~. 33; kontor s. Mariahissen. n. Klara Kyrkogård 5. Brand- och lifförsäkrings.,.aktiebolaget SVEA. 13 Drottningg.atan:

11 Schultz-von Schwerin. 459 schultz, K. G., Grossh., firma Rundquist & \SChWan, Lotten, Enkefru, n. Drottningg. 63A. Schultz, kontor s. Bränkyrkag. 2 A: - Joh. Aug., Underlöjtn., Attache, Blasiebost. Götg. 20. holmstorg 8. C. J., f. d. Handlande, n. Holländareg se äfven Svahn. M. C., Hotellvärdinna (Hötel»Garni»), Schwartz, V.; Enkefru, Kh. Bergsg. l8 III ; tel. n. N. Smedjeg. 20; a. t Kh C. A., Ingeniör, n. Ka~maka:eg. 29. N. F., Landtbruk., Ö. Artillerig H. A., f. d. Kapten, DJ. Alnas. Eugime, Dr., Rektor. ö. Gref-Thureg. 46; _ Anna~. K., ~0Il:~~rsskr.,~. Kungstensg. 29. mottagningstid fr. 1 sept, till 4 juni - H., Köp o. försälja. af värdepapper, kont. kl. '/ 2 5- ' /26 e. m.; tel. Osterm, 736. n. L:a Vattug. 14, bost. n. Odeng, 65 III. se äfven Swartz. B., Litteratör, s. Hornsg.. 62;., Schweder, C. A.,f.d. Handl., n. Vanadisväg. 21. A. M., Angfartygskommlsslonar; firma - K. S., Kassör, Norrtullsg. 12 B. Nyman & Schultz, s. Svedenborgsg. 2; _ C. G., Urmakare, Ö. Kommendörsg. 4. kontor, st. Skeppsbron 26. Schveitz, W. H., Lagerbokh., n. Uplandsg. 41. von Schultz, se Schoultz. S c h w e i z e ri e r: (se f. Ö. Källare och Restau- Schultzberg, F, T., f. d.fotograf,ö.narvaväg. ranter.) 20. Djurgården: Alhambra, Bellmansro, Hassel- _ S. o. H., Fröknar, Ö. Karlaväg. 35. backen, Novilla, Tivoli. _ A L L d k "l 'U;" t -S l _ Djursholm.... an s apsma., n. JJLaser amue s Djursholms restaurant. gh'55 R. F" 'd t l.. Kungsholmen: Piperska muren, Scheeleg F.., e,vlsorl angvan SSyre sen, o. N orr: Humlegardsg. 19; tel. Osterm. 50. Berns salong, Berzelii park. Schultze, O. L.,Målare,n. Jakobsbergsg. 41 B. Blanchs kaf'e, Kungsträdgården. A H d l 'dk l l' ) Drottuingg. 55. SCh Ulze, fi., an e SI.a (g as o. pors In, Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. n. Sergelg. 4, bost. n. Drottningg. 89. Hamburger börs, Jakobsg. 6. _ C R Kassör ö Sibylleg 24 Hotell Contmental (W.. 6), Vasag ,,... Hotell Phoentx, Drottrriugg. 7l C. von Schulzenheim, L S., Frih:a, Ö. Stureg. 2. Kafe du Bazar, Norrbro. _ I E Frök., St 2 Kafe Du Nord, Kungsträdgårdsg. S..., r.? en, o. ure~.".. KafeGrandH6tel,SödraBlasieholmshamn.6o.S. _ C., v. Haradsh., Kansliråd, o. Stureg. 2. Kafe Kung Karl, Brunkebergstorg 10. _ C. J., Major, Ö. Banerg. 31. Kafe Rydberg, Gustaf Adolfs torg 16. S h h Vilh C' '1' '.,.. G f Operakafeet Karl XII:s torg. C umac e!, I., ivumgenior, o. re - Restaurant Royal, Kungsg. 13. Magnig. 4. Restaurant S. H. T., Kungstensg. 14. Tennstopet, St. Vattug. S. Schumache-r, C. W., Kgl. Hofleverantör: Staden: Finbageri och konditori samt spisbrödsfabrik, Bähr s kafe, Riddarhustorget. n. Norrlandsgatan 17; a. t. 5600, r. t Börsschweizeriet, Börshuset, ing. fr. Källaregr. Kontor och hutvudfdrsäll nlng ; Norrlandsg. 17. Vesterlångg.8l. St. Nyg. 3S. Större filialer: S ö d er: Norr: Jakobsgatan 9, Kungsgatan 14, Norra Pelikan, Brunnsbacken 4. Blasieholmshamnen 17. Restaurant du Sud, Mariahissen. Staden : l'rievaldsgränd 1, Öfre Munkbron 3, l'eaterhuset. Köpmangatan 3. Östermalm: Östermalm: Engclbrektsgatan41, Linnegatan Kaf.~ du Boulevard, Karl~vägen 16. 8, Styrmansgatan 2. Se annons å kar-tan. Kafe Restaurant Anglade, Stureplanen l.. Kafe & Restaurant d'angleterre, Storg. 15 A. Schumann, A., f. d. Bagare,n.Regermgsg. 71. Restaurant Riche, Birger Jarls g. 4 _ Aug:a E., Kontorist, n. Regeringsg. 71. Tattersall, Gref-Thureg. 24. Schumburg, Robert, Grosshandl., Portug. v. Schweiziska Konsulatet, n. Mäster- Sam.g. 70 konsul, inneh. af firman Charles Hill o. - Olycksfallförsäkringsbolag. i Winterthur, Alingså«bomullsväfveriaktieb:s afdeln.- (L Gårdlund), n. Uplandsg, 3. kontor, Ö. Strandvägen 47, allm. tel. von Schwerin, F. B., Grefve, Bankdirektör, , rikst. 2909; kontor och lager n. Fredsg. 26. st. St. Nyg. 41, allm. tel. 2270,rikst.206. L G., Enkegrefvinn~, Ö. Gref-Thureg. 67_ Schti- se bland sammansättningar med Schy-. C., f. Fock, Frih:a. Ostermalmstorg 1 li. Schwalbe, Sigrid, Fru, Ö. Gref-Magnig. 14. Adolf W. E., Frih., o. Alfrid Ahlquist, _ Ernst, Tjenstem. hos Lifförs.bol. Thule, Ö. Juridisk affärsbyrå, st. Vesterlångg. 9 li ;, Narvavägen 24. firma Skandinav. inkassobyrån, Stock- Schwan, G:.R., Brukseg., ö.kommendörsg. tel. Ostorm ' ; holm. Se annons sid. 40. G. W., Grefve, Öfverstelöjtn., Ö. Valhall a- _ Anna, Enkefru, Ö. Stureg. 6 III.. vägen 59. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 460 Schwermer-Sebarth. Sch wermer, E., Ingeniör, n. J akobsg, 28. Schölin, J. C., Husegar:a, n. Kammakareg. 33. Schwieler, E., Enkefru, Ö. Engelbrektsg. 5. '- C. T.,Plåt~lagare, n. Kammakareg. 33,. - Elisab., Enkefru, Ö. Artillerig. 6. a. t KJ?-.utH.! Grossh., firma Schwieler & Co, Schöllin,A.L.T.,HandtJlsidk:a,s.Bränkyrkag.8. o. ArtIlleng G., Skeppsstufveriförman, s. Folkungag.14. = Knut H., G!.oss.~., o. Rlddareg. 76. Schön, Klara, Barnmorska, n. Helsingeg. 5. C. H., Kassor, o. Grefg. ~3. II _ J. O., Bokh., s. Bränkyrkag, 61. Schyberg, L. Ch., Enkefru, o. Nybrog. 36 ; _ A. G., Enkefru, st. Skeppsbron 28. tel. Österm _ Aug., Pastor, s. S:t Paulsg ~. G., ~komakare, ~: Svartens g. 16. _ J. F., Polis, n. Helsingeg. 5. Schuck, W., Enkefru, o. Braheg. 38. "..'. Schucks Enka & Co, H., Grossh.-firma, (H. - ~. G., Vaktm. (Statsko~t.), o. ~rtllleng.36. Friedländer), st. Storkyrkobrinken 9.. Schonborg, M. C., Handelsidk.a, o. Braheg.18. Schiicker,L.G.F., Bokh., st. Tyska brinken 19. Schönborgska huset, s. k., s. Götg A. & H., Modister, st. Tyska brinken 19. Schönfeldt, A. M., Handelsidk:a (porslin), butik st. Vesterlångg. 44. s. Hökensg. 1; bod. st. Munkbrog C.G., Mur-o. bygg~.,n. BirgerJarlsg.l05. - H. J. C. Q., Handl., firma.herm. Meeths, Schiirer von Waldheirn, S. W. L., Löjtn., bost. DJursholm; kontor n. Fredsg.15. Ö. Sibylleg. 79. Schönhult, C. S., Polisöfverkonst., Kh. Fle- Schiissler, C., Enkefr~!ö.Humlegårdsg.13& 15. mingg A. G., Styrman, o. Stureg. 42. Schöning, Erhard & C:o. Elektro-Teknisk Schtitt,J.F..,r. d.sjökapten,s.björngårdsg.16b. byrå. Specialitet: Tillverkn. och upp-. Schytte, NIls, Huseg., n. Marquardsg. 3. sättn. af åskledare, n. Biblioteksg.6 o.s, Schutz, H., f. d. Brukseg., n. Observatorieg Malvina Enkefru ö. Gref-Thureg L., Fröken, ö. Sibylleg G. O. E., Sadel~ak. o. Tapetserare, n. - Carl, tr, ~ros.~h.:-fi~ ma,fl~.sksalteri och Döbelnsg. 43. fabnk. for foradlmg af fläskvaror samt Schönmeyr, B. C., vice Häradshöfding, Stamagasl.~.er o. k?,utor n. Rensg. 24. dens ombudsman, n. Norrlandsg ~. F., Löjtnant, o. Jungfrug " _ B. J., v. Häradshöfding, ö. Nybrog. 45. Schtitzercrantz, J. W., Kammarskrifv, l Drät- _ Fr., Kontrollant, n. Oxtorgsg. [)III. selnamnden, BlasIeho!ms~. 6. _ Anna J., Lärar.a, n. Oxtorgsg. 5 III. - K. H., e. o. Kammarsknfvare, n. Hamng. Schönow, C. L., & Co, Glasmäst.- o. För.. 3~.. gyllarefirma, eges af A. F. Fahlen ; - ~. VICt., Magistratssekret., n. Hamng. 3A. verkstäder och kontor n. Klara N. Schafer, C. A., Enke.fru, ~. ~ryggareg. 3. Kyrkog. 15; försäljn.-magasin n.drott- - O. A. R., Toffeltlllverknmg, n. Jakobs- ningg 62 bergsg. 20; bostad n. Bryggareg. 3. M' H' d' kh Kl b 25 b t S häff E Fil r Litt t (E S häf - ana, an s., n. ara ergsg. " os. c a er,., o l. IC., l er~ OK,. c at- Il. Observatorieg. 3. fers sprakskola, Resebyra) Östermalms.. o g. 28 I1I Schönström, P. F., CIselör, st. Vesterlangg. 62. Nanna, Fru, född Blomgren, inneh. Ba- - g. J., Garnh., S. Sveden,?orgsg. 4 B. III zar Oriental, Birger Jarls g. 12. Schonthal,Herma~,G:ossh:,o.Nybrog.4?B. & Budenbergs Generalagentur, se Rein- - Axel" R., Fabnksforestand., s. Barnängshold Sääf. tv arg. 1. " -s, E., Resebyrå, Östermalmsg. 28. Schörling,.. C. O:, Bokh., o. Styrmansg. 53; -s, E., Språkskola, Östermalmsg. 28. " tel. Osterm Sch äring, Gust., Materialförv., n. Rådmans- Schott, L. A., Enkefru, Kh. ~gneg g Carl Fr., Jur. utr. kand., Riksdagsnotarle, 'Schöldberg, E. R., Hand!., s. Nytorgsg.30. Kh. Agneg. 25 II. - G. S., Hand!., ö. Storg. 15 B. S. de C:s barnsjukhem, Ö. Karlaväg P. A., Handl., ö. Storg. 15 B. Seaburg, John, Cafd & Matservering, n. Bryg- - se äfven Sköldberg.. gareg. 9; a. t ; bost, s. h.; a. t. Schöldström, Wald. O., Försäkringsagent, ankn. repres. för uti. firmor, n. Vestmannag. Sebardt, W., v. Auditör, juris kand., Ö. Baner" 51 III Ö. g.; R. t g. 8; r. t Birger, Litteratör, Ö. Engelbrektsg Elisab., Fröken, n. Blasieholmstorg Otto, Snick., n. Bryggareg. 16; a. t W., Hofapotekare, Blasieholmstorg 11; - C. F., Veterinär, n. Observatorieg. 22. hofapoteket Lejonet. Schälfvander, Hanna, Fröken, Matserv., n. - Carl, Med. kand., Blasieholmstorg 11. Drottningg. 61 I, a. t Sebarth. Ch. A., Enkefru, Ö. Sibylleg. 47. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

' gatan 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 232 Rönnbä.ck-Saldeen. Rönnbä.ck, Arv., Magasinsbokh., s. Hög- Back, Ebba, Fröken, ö. Gref-Thureg. 38. bergsgatan 12. - J. C. Th., Grosshandlare; firma: Th, Rönne, C. N., Bokh., n. Mä.ster-Samuelsg. 17.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 416 Ränte- o. kapitalförsäkringsanstalten-sachs. Ränte- o. kapitalförsäkringsanstalten, kon- o Rönne, A. K., Förest:a f. Östermalms mattor st. St. Nyg. 5; öppet alla sökned. III lagn.skola, Ö. Humlegårdsg.

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget -W. o SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget -W. o SVEA. 13 Drottninggatan. Rörstrands Arbetare.handels aktiebolag-s:t Elisabeth. 511 Rörstrands Arbetare-hand.-aktieb., (speceri- Stickmaskiner samt alla delar dertill ; afd.) n. Birkag. 12; (porslinsafd.), n. Velocipeder jemtetillbehör.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer