Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 Lithman-Ljungberg. 347 [.ithman, J,. E., Agent, ö. Valhallaväg. 29; Ljungberg, A. E., Amanuens, Sekret. o. a. t. Osterm Skattm. i Djurvännernas Nya Fören., ll.ithner, R. H, Enkefru, ö. Stureg. 46. n. Norra Smedjeg. 30 & 32. _ A. K., Lär:a, n. Johanneeg E. A., Apotekare, n. Vestmannag. 15. _ H., Lär:a, n. Johanneeg K., Apotekare, n. Drottningg. 23. Apo- Litholit., se Aktiebolag. teket Morian. Lithorin, se äfven Littorin. - E. J., Bokh., s. ~jällg. 17. Litografiska Accidenstryckeriet (inneh. Max - S. H., Bokh., s. Ostgötag. 53. Kessler), n. Hamng Rikard, Byggn.ritare, n. Kungstensg.21. _ Aktiebolagets i Norrköping afdelnings- - Hulda, ö. Riddareg. 28; Cigarraffärer, ö. kontor (C.G. Holmberg), n. Drottningg. Humlegårdsg. 2, ö. Nybrog. 31, o. S. 21; a. t ; rj,fstei BIasieholmshamnen 2. Litonius, W. H., Amanuens i Poststyr., ö. - E. C., Enkefru, s. Wolmar-Yxkullsg. 10 C. Gref-Thureg J. M., Enkefru, Ö. Jun~frug. 44. :Littche, Nils, Handl. (Firma Th. O...Björk- - Josephine, Enkeprostiuna, n. Regeringslunds Söner), ö. Braheg. 1; a. t. Osterm. g Hanna, Fleuriste, tillv. o. fär älj. konstgj. _ A. E. Ph., Und.off. i Flottan, ö. f. d. Gal" blommor,ö.braheg.28;a.t.osterm nisonskolerasjukhuset. - A. J., Fyrverkare; fabrik L:a Ljungberga Littke, Hj., Civilingeniör, Kh. Fleming- Hufvudsta; r. t. 18, a. t. 67 Sundbyg. 18. berg; bost. Sundbyberg & Rydsbo; a. t. _ C. A., f. d. Handl., s. Nytorgsg Sundbyberg. Littner, J. R., Mekanikus, ö. Torstensonsg O. F. T., Grosshandl.; firma: Söderberg _ A. B., Styrman, s. Bellmansg. 21. & Haak, s. Götg. 23..Littorin, A. W., f. d. BokhandI., ö. Riddare- - Fanny, Handelsidk:a, n. Tegnersg. 34. g K. S., Handelsidk;a, n. Kungsg. 13. _ P. S. W., f. d. Kontorsskrifv. i Jornvägs- - A. H. W., f. d. Handl., s. BIecktornsgr. 4. styr., s. Götg. 32 A. - C. A. H., Huseg., n. Roslagsg. 12. _ G. M., Verkmäst., n. Drottningg Ernst Fredrik, v. Häradshöfding, ö. Si- _ se äfven Lithorin. bylleg. 16 IV.. Litzen, Erhard, eger Accidenstryckeriet s. - C. L., Ingeniör, st. Kindstug. 18; firma: Wolmar-Yxkullsg.3lI. J. A. Ljungberg&Co,st.Skärgärdsg.9. _ Maria, Enkefru, sömmerska för gosskläder - Jean, Inkasserare, n. Döbelnsg. 21. m. m., s. Repslagareg. 4II. - Eric Sam., Inspektör i Kölns Olycks- _ Alma, Fru, s. Wolmar-Yxkullsg. 31, ]I. fallförsäkr,akt.bol., ö. Torstensonsg.11. Liwendahl, C. A., Skrädd., n. Jakobsbergsg.9. - C. J., Kapten, ö. Linneg. 76. Livijn, E. C., Grossh., ö. Nybrog. 73'; kontor - P. A., Kapten,ö.Gref-Thureg.56 III ; r.t st. Johannesgr L., Kontorsskrifvare i Jernvägsstyr., n. _ Clas G., f. d. Hofr.-råd, ö. Riddareg. 21 ". ~asag. 50. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. J. A. och J. H., Kopparslagare; st. Svart- Ljung, Albert, Boktryckeri, bokbinderi o. mang.20, firma: J. A. Ljungberg & Co, kartongfabrik, s. Peder Myndes backe entreprenörer för gas-, vatten-, aflopps-, 6 (invid Södermalmstorg), a. t kloak-o, ringledningar, st. Skärgårdsg. _ A., Fil. dr, s. Högbergsg , vid Brända Tomten. _ C. E., Handelsidk:a (porslin), ö. Nybrog. - A. G., Lokomotivför., n. Valling ; bod; Östermalms Saluhall. - C. R., Löjtn., ö. Kommendörsg. 42. _ P. O. C., Handelsres., ö. Skeppareg. 23 B. - E., Löjtnant, ö. Narvavägen 22.._ Gust., Handl., s. Götg Y., Med. Dokt., f. d. Provinsialläkare, n. _ H. L., Musikunderofficer, ö.hästgardeska- Drottningg. 23. sern, Sturevägen. -s, Gustafva, Missionsbokhandel, n. Teg- _ Julia M., Ritlärar:a, ö. Karlavägen 1 A. nersg. 14, bost. n. Kungstensg. 23. _ C. A., Skomakare, n. Rådmansg L., Målare, s. Bondeg. 34 C. _ August, Skräddare, ö. Gref-Thureg C. J., f. [l. Möbelhandl., n. Kungstensg.21. _ Aug., Symaskinsagent, n. 'I'egnersg. 7 mö.g. - E. A., Revisor, n. Oxtorgsg. 5. _ B. N., Vaktmäst., (Diskontobank.), BIa - C., Skräddare, n. Sergelg. 4. sieholmsg. 4 B. - H., Specerihandl., n. Vestmannaz. 21. _ se äfven Ljungh. - Emma, Telegrafist, ö. Artillerig. 10 A. Ljungbeck, se äfven Jungbeck. - H., Vagnmakare, s. Bondeg. 34 C. 'Ljungberg, C. E., f. d. Advokatfiskal, ö. Lin- - K. J., Ofverlärare v. Tekniska Skolan, n. neg. 17. Kungstensg. 21. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 3!8 Ljnng\,erg~jlIngstl1Öm. iljungberg, 'C..,tf.,H. '(;)fverste, ö. Kemmen- iljunglöfs Jac, Pr., Tobaksfabriks Åktiebol, dörsg. 42., n. St. Badstug. 24., Ljungblom, Kr., Kafeid~:a,~:G?tg i Ljungman, A. C., Enkefru, n. ~ergel~. B.. -.A. F. H., ~llexpedrto.~,o. Rlddareg. 2li. - S., Enkefru,..:n.. Norra Sm~~r?'!J. "I - Aug., &k~lmk!llfe,s. Gotg. 60., - Knut, Ingemor, o. Odeng. 8, a, t. Osterm. - J. A., Mlgbåtsbefälh., s. Skaraborgsg. il:o Ljungborg, C..A., Kollega, ö. Jungfrug G. R., Sergeant, Kh. Marieberg. J';jumgdahl,.D: V., Artist, n. Uplandsg A. F., Styckjunk., ö. Nybrog. 5I. - Lorentz & '00, Egendomsmäk1.-finna: - Ernst, Underlöjtn., n. N. Smedjeg. II. innehat'vieswf Jägmästaren N. M. Ljungmark, G. A., Sergeant, Kh. Marieberg. Ekstam, n. Vestra Trädgårdag. '7. Ljungmarker, G. E., Fanj., ö. Götalifg.ka:sern. - E. M., En'kefru,n.Observatorieg M. G. F., Postexped., n. Döbelnsg Lotten, Fru, Hvitvaruaffär,spec. dam- Ljungquist, C. G., Bokh., ö. Östermalmsg artiklar, si. Malmskilna~sg. 9; a.t r: A. H;, Serg., ö. Tyskbagareg Karl, SergeaI\t, Kh.Maneberg. Ljungqvist, C., Agent, n. Dalag Th. L., SkoOhandl, 'n. Sergelg. R. - Clara, Ansigtsbehandlirrg & manicure, Ö.O - ff. A.,.Skräddare:n. L:a Vattug. 11. Braheg, 1'; a. t : IJ<unggren, Bröderno, Afbetalningsaffär för - Alfr., Bodförest., Kh. Scheeleg. 3. bosättnings- & beklädnadsartiklar, möb- - J., f. d. Fotograf, n. St. Badstug. 30. ler, jernsängar, sängkläfier ete., n.kiara - J. A., f. J. Handl., ö. Grefg. 27. S. Kyrkogata 18,a. t J. H., Ingeniör, n. Döbelnsg G,ust. 'l'h., Agen.t, 'n. Lästmakareg. 8, a. t. - G. W., Kapten v. Flottan, Kh. S:t Eriksg: 11496;kontor 315(Flemingsberg). -J. 'Enkefru, 3. - C. O. F" f. d. Kommendör vid Flottan, ö;. -.S. A., Fil. Iic., n. Drottningg. 67. Storg 'Oi1of,Fodermarsk, n.':l'egnersg, F. A., Snickare, Kh. Handtverkareg. 23 B';. - M., F-röken, ö. Braheg. 21. verkst. s. g G. A., Gasled l'l.entreprenör, Kh, Pilg Aug., Urmakare, verkst. n. Beridare. - G. E., Handelsbitr., n. Drottningg. 95 D. bansg, 17, bost. n. Kungstensg C. A., Handl., Kh. Bergsg. 13 A. - C. J., Akare, n. Vestmannag G. F., Handl., n. Lästmakareg. 8; bod n. Ljungstedt, Erik, f. d. Departementsohef' Nordandsg. 15A. ö. Styrmansg J" Handl., ö. Kaptensg. 14, bod s. g Victor,f.d.Departem.chef, ö.riddareg, 23,. - J. W., Handl., Kh. Scheeleg. 13 A., firma: - Karl, Fil. dr, Doc., n. N. Smedjeg, 34. Bröderne LJunggl'eu, 11. Klara S. Kyrka- - Maria, Fröken, Ö. Styrmansg. 30. g K. G., Kapten, Ö. Riddareg. 23. C. J., v. Häradsh., Ö. Strandvägen 45, - Emilie, f. Berndes; Undervisar i handarbskontor: n. Vestra Trädgårdsg. 7. ten, emottager beställningar, n.. N. - Maria, Kontorsskrifvare, ö. Grefg. 21. Smedjeg. ;)4. - J., Intendent, n. Teknologg se äfven Jungstedt. - C. T., Litograf, s. Tavastg. 15. Ljungstrand. F. E., Polisöfverkonst., s. 'Ijär- - S., f. d. Löjtnant, ö. Grefg. 6. hofsg. 65, - Carl, Metodistpredikant, ö. Karlavägen G. E., Vaktmäst. (Stockholms Inteckn.- - H. M., Modehandel, st. Vesterlångg. 62; Gar.-Aktiebol.), ö. Torstensonsg. 13. bost, ö. Brahegatan 21. Ljungström, John, Banktjensteman, Sund- - F. M.. Privatlär.a, ö. Grefg. 21. byberg. - A. W. U., Smidesmäst., ö. Nybrog K. E. Emil, Banktjenstem., Sundbyberg. Ljungh, K. R., Bokbindare, n. Döbelnsg A. B., Enkefrn, ö, Banarg N., Poliskonst., n. Luntmakareg. 6P.. - Ellen, Folkskolel:a, ö. Grefg W., Postinspektör, n. Kammak reg Sophie & Co, Handskhandel, n. Mäster. - se äfven Ljung. Samuelsg. 40. Etabl Ljungholm, F. A., Bagare, Kh. Flemingg Birger, Ingeniör, ö. Gref-Magnig. 1'8. Ljungkrantz, 'I'h., Handl., n. Norrlandsg, 42; - Fredrik, Ingeniör, ö. Grefg. 37. bost. n. Brunnsg, 5. - Georg, Ingeniör o. Kartograf,ö.Banerg.17. Ljunglin, G. A., Verkmast. ö. Narvavägen O, Jngeniör, n, Odeng. 16 & 18. Ljunglund, Leon., Redaktör. n. Vasag Axel, Instrumentmakare, Mek. verkstad, Ljunglöf, Knut, Grossh., n. St. Badstug.24. ö. Braheg. 9; bost, ö. Karlavägen Anton, Litograf, ö, LinnlJg.15;firmaAnton - P. V., f. d. Registrator i Jernvägsstyr., Ljunglöfs Litografiska Atelier o. Sten- Sundbyberg; ombudsman i Jernvägstryckeri, n. Biblioteksg. 5.. assurans föreningen, kontor n. Vas~g:..~8. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Ljungstnöm-> L0'Ven. 3'49" Ljungström. G., Vaktmäst., Blasieholmsg.6. Long, Edward', IL., C: P.. Språklärare, e. - L. G., Verkmästare, n. 'l'orsg. 34. Kommendörsg. 34:~. Mr Long beaehes. - Hugo Fr., Väg- och vattenbyggnadsing. English, French, and other subjects, anståld v. Statens Jernv., Sundbyberg. receives young people as boarders to. Ljungzel1, N. G., f.d, Adj. vid Nya Elementar- speak English and Frenelr. skolan, n. Holländareg. 27. Looft. C. M., Löjtn. ö. Kommendörsg. 23. Ljus, Expeditionen af, Klara N. Kyrkog. 30; Looström, C. J., Bokförläggare, Kh. Agneg. 3'. r. t , a. t. Brunkeb G. L., Eokh., s. Kmkmakare. 12. Ljuslin, Clara, Enkefru, n. Vegag J. & C:o, Bokförlag, Kh. Agneg. 3. Lloyds Register of British and Foreign - J var R., Byggnadsing., s. Krukmakal1eg.l2.: " Shipping, se Isakson, C. J. A. - Sara Maria, Enkefru, s. Högbergsg Underwriters, i London, Sjö-, Brand- o. - Ludv., Pil. dr., Sekret., n. Fredsg, 32. annan försäkring: ombud: OS0ar Ferlin - R. T., Ingeniör, s. Krukmakareg. 12; & 00, n. Vasagatan 6. Tunnbinderifabrik s. g. 4, 6, 8., - Underwriters Brandförsäkring:.Tul.Unge- - Axel, Protckollssekret., s. Högbergsg., witter j.or, n. Fredsgatan Bi a. t Sommarmån. riks- Locander, Paulina, Bankbokh., ö. Humle- tel. Saltsjöbaden 35. gårdsg. 16'. - L. H., Tjenstem., s. Krukrnakareg Cecilia, Lärar:a, ö. Humlegårdsg. 16'. - G. L, Vinhandlare, firma Carl Aspenberg, - Isidor, Underlöjtn., ö. Humlegårdsg. 16'. n. Regeringsgatan9; bost. s.hornsg.l08, - se äfven Lokander. a. t. Tanto 188. Loden, John, v. Häradshöfd., ö. Villag. 23; Lopez, C., Enkefru, ö. Kommendörsg. 20. rikst Loqvist, Gerhard, Agent, n. Odeng. 3; a. t. - E. J. A., Telegrafist, ö. Stureg. 11. vasa Lodin, S. U., e. Biträde i Postsparb., n. - J. A., Folkskolel., n. Karlbergsväg. 23. Vestmll.lma)S. 21. Lord, C. A., Gjutmäst., Kh. Inedalsg.l AU. - F. A., Predikant vid Sabbatsbergs ålder- - A., Vaktmäst. (Landtrnäteristyr.j.r n. V. domshem och sjukhus,n.lästmakareg.30. Trädgårdsg Iohn, Ritare, s. Hornsg. 186 A. Lorden, M. C, Husegar:a, n. Vegag M. E. A., Skollär:a, n. Vestmannag. 21. Lorentz, A. R., Bokh., s. Sot Paulsg. 35 A. Loenbom, A. G., e. Jägrnäst., ö. Karlavä- - F. C. M.. f. d. Handl., n. 'I'egnersg gen 45 B. - E., Specerihandl.. n. Regeringsg. 72 C; - Emilia, Lärarinna, ö. Riddareg. 49. bod n. Malmskilnadsg.25; filial n.bege- Lohman, Z., Kassör, n. Kungsg. 13. ringsg. 77; lamp- o. lysoljeaffär ö. Ny- Lohoff, G., Grossh., kontor och lager af brog. 45. sadelmakar.e- o. vagnmakareartiklar, Lorentzon, M. K., Folkskolel:a, n. Hollänn. Malmskilnadsg. 42; a. t dareg. 21 B. Lohrmann, J., Statsrådsenka, ö. Sibylle- Lorich, Amelie, Enkefru, n. Karlbergsväg. 8. g. 3 A. Lorin, S. A., Medarb. i Stockh. Dagblad, n. Lohse, Herman, Bokh., ö. Riddareg. 48. Regeringsg. 97. Lokander, J. H., f. d. Sjökapten, Dj. Falken- Lory, Paul, Faktor, s. Qvarng. 7. bergsg. 5. Lothigius, A., Enkefru, n. Drottningg. 29 C. - se äfven Locander. - Arvid, Fabrikör (egare af Ostormalins Lokrantz, Helene. Enkefru, n. Valling. 15. Kemiska Förtenningsfabrik och Oster- - E. K. A., Klädmäklare. n. Frejg. 52; a. t. malms Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri), vasa 11: bod n. Malmskilnadsg. 38; ö. Grefg. 46; fabriken står under a. t Kemisk-tekniska byråns kontroll. - A., f. d. Landtbr., s. Högbergsa Isak.f.d.Hofrättsråd, n.malmskilnadsg.öö. Loman, C. V., Underofficer, s. Högbergs- - Henrik, G. E., lng., n. 'I'egnersg. 3. g Ida, Lärarinna, n. Drottningg. 29 C. Lomell, J. R., f. d. Fabrikör, ö. Rådmansg Fredr., f. d. Öfverstelöjtn., n. Tegnersg. 3. Lommerin, C. R., Verkmäst., n. Torsg. 5. Lotskaptensexpeditionen, st. St. Nyg. 46. Londin, J. G., Fastighetseg. n. Kungstensg. 62. Lotskontoret, st. St. Nyg. 46. a. t Lotsstyrelsen, st. Kornhamnstorg 2. London Plate Glass, Insurance Company, Ld. Lotteriet till förmån f. Bok- o. Musikhandl. Generalagentur. n. Fredsg. 22. Pensionsförening, n. Centralpalatset. Londoner Herrekipering, A. Christersen, n. Loven, Eric, Bokh., n. Fredsg. 22., Kungsträdgårdsg. 22; a. t F., Enkefru, n. Drottningg. 63 A. Londoner Skrädderi-etablissementet, Aktieb.; - Math., Enkefru, n. Malmskilnadsg. 48A, verk st. dir. E. Wickert, n. Regeringsg. 9'. - S. U., Enkefru, n. Vestmannag. 21. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 3~O Loven-Lund. Loven;. S;s. F.r. G., Fil. kand., n. Rådmans 11::..=L~u-"n--,d:..!-;_2_L_u_n_d_h_..-'_ - Erik, Grossh., Verkst. dir. i Aktiebolaget _, J. L., Agent, s. Bränkyrkag. 3 III Sommelii Fabriker; egare af firma _, Lennart, Agent, n. Kungsg.20. Bönnelyche & Loven, ö. Styrmansg. 4. _, Sigurd, Balettmästare, n. Norrlandsg. - & Co, Grosshandl., kontor Norra Blasie- 36 & 38. holmshamnen 3. _2 J. F., Banktjensteman, n. Vegag H. J., Grossh.; firma Loven & Co, Ö. Ar _2 C. V., Barberare, n. Vestmannag. 50. tillerig. 14 o. 16; kontor N. Blasie- _, Carl, Bokförare, Kh. Handtverkareg. 8. holmshamnen 3. _2 J. S., Cigarraffär, n. Vasag. 26. \' J. n.,.f. d. President, n. Kun~sg. 34. _2 A: S. Ch., Enkefru, n. Vegag Christian, Professor o. sekret. l K. Landt- _2 Hilma, Enkefru, n. Dalag. 46'v.. bruksakademien, Kh. Garfvareg. 1. _, V. V., Enkefru, st. Storkyrkobrinken 9. - Nils, Sergeant, Ö. Styrmansg. 53. _, M. A. A. (firma Blencke & Wapler), n. - P. J., Snickare,.. st. Skärgårdsg. 8 B. Mäster-Samuelsg. 54; a. t. 5299; r. t. :- P. Christian, Ofverste och Hekundchef, Södra Blasieholmshamnen 12. _2 G., f. d. Flaggunderofficer, n. Hötorget 10. Lowisin, C. C:son, Frih., Ofverste vid Ge- _2 Ch. G., Fröken. n. Jakobsg. 26. neralstaben, Ö. Styrmansg. 1. _, G., Fröken, n. Biblioteksg. 11. Lublin, Elis, Amanuens i Kommerskollegium, _2 Signe, Fröken, n. Kammakareg. 66". Ö. Sibylleg. 18. _2 A. Wilh., Grossh., n. Kungsg. 24. _ Hans, Direktör, Ö. Sibylleg. 18. _, Axel, Handl., n. Regeringsg. 50; bost. n. - Arvid, Grosshandl., Ö. Riddareg. 72; kon- Tunnelg. 1 B. tor n. St Vattug. 9. _, John H. J\L, Handelsresande, n. Mäster- _ Ivan, Grosshandl., Ö. Riddareg. 72; kon- Samuelsg. 54. tor n., St. Vattug. 9. _, J., Husegare, st. Skomakareg. 28. _ J., Grosshandl., Ö. Sibylleg. 18; kontor n. _, F. M., Jernkramhandl., n. Kammakare- St. Vattug. 9. g. 12. _ L., Verkst. Dir. i Akt -bol. Flossa, Ö. _, Magnus, Kamrer, deleg. i Grefve Wirsens Jungfrug. 5. agentur, n. Kungsg. 20, a. t. 5543, _ & Co, Grosshandl., kontor och lager af rikst hudar, läder. skinnvaror och skodon _2 A. N., Kartgravör, s. Badstug. 40. m. m., n. St. Vattug. 9. _2 Gösta, Kont.-bitr.. n. Dalag. 46 IV _ Jeanette, f. d. Lärarinna, Ö. Humle- _2 A. N., Linieringsaffär, st. Skärgårdsg. 8 gårdsg. 8. cm. _ Blenda, Privatlärarinna, Ö. Jungfru- _, Th., Mode- & Kappaffär, n. Drottningg. g , a. t & rikstel. ; bost. n. Norr- Luck, Percy F., Grosshandl., Ö. Villag. 8. landsg. 15 B. _ & Cos Handelsaktiebolag, Percy F.; kon- J L. Aug., Musikdir., Organist i Tyska tor, lager och försäljning n. Drott- kyrkan, s. Hornsg. 41 III. ningg. 12; fl.haler Ö. Sturegatan 8, Ö. _, C. J., Orgelbyggare, n. Döbelnsg. 33. Nybrog. 15, Östermalmstorg, Ö. Strand- _2 Carl, Perukmakare, n. Biblioteksg. 3; a. t. vägen 17, n. Uplandsg. 17, Kh. Kungsg o. st. Kornhamnstorg 59 B. _, P. A., Ritare, n. Lästmakareg. 25. Ludin," J. G., Handelsagent, n. V. Träd- _, J. F. A., Roteman i 4. roten, Kh. gårdsg. 19. Handtverkareg. 8. _ Axel, Kassör, Kungsholmstorg 1. _, Anders,f.d.Rådman,Kh.Handtverkareg.8. Ludvig, Bud., & Co (inn eh. Uddenberg. Hj., _, C. J., Skräd~. (firma Lund ~ Ekholm), Hofr. e. o. not.), Advokat- o. Inkasso- st. Vesterlangg. 23; bost. s. g. 27. affär, n. Central palatset. _1 P., Skräddare, s. Götg. 40. _ P., Enkefru, ö. Karlaväg. 28'. _, & Ekholm, Skrädderiaffär, st. Vesterlångg. Lndwigsbergs Werkstads Aktiebolag; räken- 23 (Inneh. C. J. Lund.), skaps. och ritkontor samt försäljnings- _2 Fredrik, Skulptör, Kh. Flemingg. 3pv. lokal: s. Torkel Knutssonsg. 2. Riks- o. _, O. G. A., Skådespelare, n. Upsalag. 12. a. tel. Verkstäder: Söder Mälarstrand. _2 J. Fr., Tjensteman i Skand. Kredit A.-B. Luft, W. Otto, Musiker, n. Oxtorgsg. 9 A. n. Vegag. 8. Lugner, Goda, Ö. Artillerig. 30. _, David, Tryckeriförest., Palmquists aktie- - E. G., Matvaruhandl., s, Svedenborgs- bolags boktryckeri, n. St. Badstug. 1; g. 8 B.. bostad n. Rådmansg. 67. Joh. Frith., Målare, Östermalmsg. 28. _, G. W., Vaktm. (rikst.), Luntmakareg 27. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Lundahl-e-Lundberg. Lundahl, F., Apotekare (inneh. Apot. Gri- Lundberg, Olof R., Direktör v. K. Marining.. pen), s. Götg. 21. stat, Skeppsholrn., V., Beställshuset 2._ - Otto, Barberare, n. Regeringsg Carl F., Distriktsläkare, s. Renstjernasg. _ C. A. A., Bokh., n, Klara Norra Kyrko- 17 B; hvard. 9-10,2-3; helgd. 9-10; g.31. sjukbud helst före k1.10f.ni.;a.t Emelie, Fru, s. Folkungag H. S., Doktorsenka, Djursholm; Framkel~ - G. G., Handlande; firma L. J. Warodell villa. & Co, n. Drottningg A. E.. Enkefru, n. Bryggareg C.H., Handl. (L. J. Warodell &Co), st. - E., f. Törling, Enkefru, ö. Valhallaväg. 17. Tyska brinken E., Enkefru, ö. Karlaväg J. O., Kontorsskrifv"rei Jernvägstyrelsen, - E., Enkefru, ö. Kommendörsg. 5. n. Kungstensg L. E., Enkefru, n. Hamng. 3 A. - A. V., Orgelbyggare f. Lundahlska orgel- - Louise, Enkefru, n. Regeringsg. 22. fabriken, s. Ragvaldsg M. L., Enkefru, ö. Majorsg. 12., Lundbeck, Edv:a, Enkefru, s. Kocksg N., f. d. Fabrikör, ö. Nybrog E. C., Enkefru, s. Björngårdsg. 16 A. - Rudolf, Fil. dr, Fiskeriinspektör i Iandt- - Ansh. F., Glasmäst., Kh. Bergsg. 28. brukssp.'r., Kh. Parmmätareg. Il. - A. M., f. d. Handlande, ö. Strandvägen A. V., Folkskolel:a, n. Kungstensg Maria, Kassörska, s. Kocksg Hildegard, Folkskolel:a, n. Malrnskilnads- _ se äfven Lundbäck. g. ll III ö. g. t. h. Lundberg, Wilhelm Age ntur affär, n. Drott- - K J. L., Folkskolel:a, ö. Grefg. 62. ningg. 45; a. t. Brunkeb Meteoro- - Elisabet, Fclkskolel.a, n. Regeringsg. 83. logiska och optiska varor. Förbands- - M. E., Folkskolel:a, n. Dalag. 28. saker. Stilfulla Galanteri- och Bosätt- - Augusta, Fru, n. Jakobsbergsg. 7. ningsartiklar. Ur och Nyheter. - Anna, Fröken, n. Rådmansg. 67" - Karl E., Agenturer, Stockholm, N.; r. t. - A. C., Fröken, n. Sergelg Elin, Fröken, bitr. vid Statens jernv., n. _ C. F., Apotekare, n. Johannesg. 28. Malmskilnadsg, 1F" ö. g. t. h. - Rob., Artist, n. G:la Kungsholmsbrog. 25. M. M, Fröken. n. Kammakareg. :15. _ A. L. L., Bagare, n. Saltmät g.29. J. L., Förvaltare, Svea lifgardes kasern. - C. A., Bagare, s. Skaraborgsg. 9 A. (Lundbergh), G. H., Grossh., Norrtullsg. - Wilh., Bagare, ö. Linneg B. - E. F. O., Barnmorska, n. Regeringsg. 83. Oscar, Grosshandelsfirma; Inneh. Paul: (Lundbergh), B. J., inneh. af Sthlms Be- Jansson, ö. Grefg. 6; kontor o. lager grafningsbyrå, st. Vesterlångg. 26; om- st. Svartmang. 6.. besörjer och förmedlar begrafningar och - KM., Handelsfirma, (innehafves af Karb likförbränning; a. t. 2331; r. t. 3398: L. Lundberg) ö. Stureplanen ; r. t. 1224', kontoret öppet sön- o. helgdagar. a.t.»km.lundberg»; lager af duktyger,. _ Theodor, Bildhuggare, n. Drottningg linnelärfter, handdukar, näsdukar, mat- _ Gottfr., Bokförare, s. Hornsg. 19. tor, möbeltyger, gardiner, portierer, _ Oscar, Bokförare, n. Luntmakareg. 18. borddukar, sängar, sängkläder, täcken, - A. E. A., Bokh., s. Ad. Fredr. torg 8. filtar,sängöfve!'kast,afdelningsskärmar, _ Axel B., Bokh., s. Hornsg. 13. klädningstyger af siden, ylle, linne och, _ E. J oh., Bokh., n. Vasag. 48. bomull, fianeller, sybohörsartiklar, fo- - J. H., Bokh. ö. Storg. 54. derväfnader, schalar, resfilt ar; plaids; - Otto, Bokh. ö. Grefg. 33. bluslif, promenaddräkter, capes, under- - Alex.,f. d. Brukseg., n. Biblioteksg. 11. kjolar, morgonrockar, barnklädningar,. _ A. H., Byggmäst., ö. Styrmansg. 21. barnkappor. förkläden, trikåvaror, herr- _ C.0.,Byggmästare,ö.Karlaväg.32,kontorn. ekiperingsartiklar alla slag, 'I'oalett- Hamngatan 18. Butiker. o. våningar artiklar o. Reseffekter. Se annonsen m. m. uthyras. sidd, 60, 61. _ Nils L, Byggnadsing., 0.\ Byggm., Ö. - A. F., Handelsförestånd., s. Götg. 25. Banerg, E., f. d. Handelsidk:a, Norrtullsg. 43. _ John, Byrådirektör i Jernvägsstyr. n. - L., Handelsidk:a, s. Bränkyrkag Brunkebergstorg M. G., Handelsidk:a, s. Ringvägen 4. _ A., Cigarrettfabrikant, cigarr- och cigar- - O. M., Handelsidk.a, st. L:a Nygatan 4; rettlager; a. t , s. Götg. 25 III. bod. st. St. Nyg. 22. _ H., Diakonissa, Kh, Kronobergsg A.E.,Handl.(mode,),n.Mäster-Samuelsg.63. _ R., Direktör för Lifförsäkringsaktiebol. - C. L, HandI. n. St. Badstug. 64. l'urbaine, n. Birger Jarls g H. D., Handl., s. H~rnsg. 63.,Braod- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. asp

6 :'352 Lundberg-i-Lnndblad..Lundberg, J. G.. Handl., ö. Birger Jarlsg. 90, Lundberg. C. T., Revisor i Kammarrätteii, s. hörnet af Surbrunnsg. Mariagatan 16 B. -- Karl L.) Handl.: firma K. M. Lundberg, - Am., Fru, Rosettfabr., n. Vasag. 26. n. Birger Jarlsg C. A., Sergeant; ö. Göta lifg. kasern. - M. E., f. d. Handl., s. Svartens g J. L., Fanjunk. och Förvalt., ö. Svea' -- C. A., Hofjägare, Djurgårdsslätten 14. lifg. kasern. - J. F., e. o. Hofrättsnot., Ö. Stureg G. F., Sjökapten, Uj. Franska värdshuset. - J. P., e. o. Hofrättsnot., n. Uplandsg. 13 A. Affärsadr. : Rederiaktiebol. Union. - C. F., Husegare, s. Södermannag C. J., Skohandl., Södermalmstorg C. M., Husegare, n. Dalag D. M, Skohandl., n. Mäster-i'amuelsg L. A., Husegarinna, s. Timmermansg Fr., Skomakare, n. St. Badstug. 40, bost, - A. E., Ingeniör; verkst. direktör i Sven- n. Marquarrlsg. 1.. ska vinfabriksaktiebol., n. Oxtorgsg, 8. - J. A., Skräddare, n. Vegag.Ll, verkst. s. g K. P. R., Ingeniör, Djursholm, Framkels - J. O., Skräddare, n. Kungstensg. 21. villa. - P. A., Skräddare, n. St. Badstug A. A., Inspektionskonstapel, Ö. Riddare- - Gunnar. Skådespelare, s. S:t Paulsg. 2 C. gatan J. A., f. d. Skådespelare, ö. J ungfrug A. L., Jernvägstjenstem., n.rådmansg N. V., Skådespelare, n. Bryggareg B. C., Jernvägstjensteman, s. Ad. Fredr. - P., Smed; firma Bröderna Lundberg 8: Torglffl. Co, s. Svedenborgsg. la; verkstad s. - Nic., Kafeidk., ö. Sibylleg. 25. Prestgårdsg. 15 B. - J. P., f. d. Kakelugnsfabrikör, n. Up- - N., f. d. Smidesfabrikör, Ö. Nybrog. 62. landsg. 13 A. - J. H. T., Specerihandlande; firma F., J. -- F. A., Klädmäklare, n. St. Badstug. 70. Kahn, s. Stadsgården 18 B; bod st.._. M. L., Kommisionskontor, st. St. Nyg. Kornhamnstorg & 43, bost. s. Hornsg O., Styckjunkare, Ö. Tyskbagareg. 13. '- K. B. E., Kontorist, n. St. Badstug Joh., Syssloman, Rosenlunds ålderdoms-.- K. J., Kontorsbitr., Kh. Pilg. 17. hem. Rikstel C. A., Kontrollör vid Gasverket, n. Val- - Birger, Tapetser., n. Mäster-Samuelsg. 32. ling K. G., Tapetserare, Ö. Nybrog Erik, Lektor vid Södermalms högre allm. - E. A. W. o. L. A. H., Telefonister, s. Högläroverk, s. Bellmansg. 24. bergsg J. A., Lokomotivförare, n. Kungstensg K. W., t. f. Telegrafkommiss. n. Slöjdg K. Albert, Löjtn. i Väg- och vattenbyggn. - Frans, Tobakshandlare, s. Sot Paulsg. 19. kåren, ö. Torstensonsg. 4'. - A. M., Trikåstick:a, Ö. Kommendörsg T. L. J., Löjtnant, Ö. Valhallavägen J. C. H. G., Trikåstickare, n. Roseng & Co, K. L., Manufakturhandel, (eges - F., Tunnbinuare, n. St. Badstug. 43 & 45. af E. L. 'I'hulin), n. Drottningg. 56, - Carl Leonard, Urmakare, Ö. Styrmansg. 5, hörnet af Mäster-Samuelsg. - G. L., Utskänkningsförest., s. Götg J. H., Maskindirektör, n. Klarabergsg M. G., Utskänkningsförest.a, s. Folk- - Vincent, Med. doktor, Regementsläkare, ungag. 64. n. Brunkebergstorg 11; träffas sökned. - A., Vaktmästare i Fångvårdsstyrelsen, ö. 2-3 e. m.; under sommaren 1-2 e. m. Engelbrektsg. 31 A. -- A. U., Modeatl'är, ö. Humlegårdsg J. G., Vaktm., Skeppsholmen, Långa ra- - (Lundbergh), H.A., Modist, Ö. Sibylle- den 9. g J. L., & Co, Vinhandelsfirma (innehaf- -- Anna, Musiklärar:a, n. Surbrunnsg. 27. vare Hilmer Åberg); Lagerkällare un- - A. P., Målare, n. Luntmakarsg. 15. der Hötel Rydberg. Kontor n.. Malm-..- Lennart, Pianist, Ö. Banerg, 23. torg~gatan 1. - H. G.. Porslinsmåleri o. porslinshandel - A. F., A.l).gbåtsbefälh., st. Skärgårdsg. 15. Ö. Storg. 20; a. t Brännugn o. - H. D., Agg- o. mejeriaffär, s. Hornsg. 63. lager af hvita porsliner för målning. Lundberger. Wilh., Bokh., s. Nytorgsg G., Postkontrollör, Kh. Bergsg M. C., Enkefru, ö. Kommendörsg Karl A. R., Prakt. läkare, Norrmalmstorg Lundbergh, se bland Lundberg.. 4, träffas sept.-maj hvard. 9-10, 2-3; Lundblad, C., Agent, Kb. Sot Eriksg. 9 B. juni-aug ; rikstel. o. allm. tel. -:- Nils, Agronom, redaktör-af Nordisk me- '- J. A., Redaktör,s.S:t Paulsg. 27..jeritidning, n. Döbelnsg. 7 n.b '. - C. A., Rektor, n. Drottningg. 71 B. - C. A., Apotekare. Ö. Lilljansplanen 3. - (Lundbergh),B. Th., Revisor i Poststyr., - S., Bokbinderi, st. Gåsgränd2. ö. Braheg C. G., Brefbärareförman, ö Sibylleg. 50 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninguatan~

7 Lundblad-Lundgren. 353 Lundblad, E.1\L,Enkefru, n. St. Badstug, 54. Lundegårdh, J. K., Enkefru, n. Mäster-Sa- - 1\1. J., Enkefru, s. S:t Paulsg. 3. m:uelsg N., Folkskolelär:a, n. St. Badstug David, Ingeniör, n. Vestmannag Anna). Handelsidk:a, n. Mäster-Samuels- - Gustaf, Kontorist, ö. Karlaväg. 50. g. ~1. - Joel, Skräddaremästare, ö. Karlaväg. 50; - F. A., Handl., Kh. Hjärneg. 2. affärsadr, (j. Braheg. l.. -'- K. Arvid, Ingeniör, kontor o. bost. n. - & Co, Skrädderiaffär, ö. Braheg.1; a. t.148. Lilla Yattug. 24. Byggnadsmateriel. Lundehll. Karolina, förestånd:a för sjukv. i - P. J. F., Löjtnant, n. Döbelnsg. 7 n. b fattiga hem. n. Stjerng. 3 A. - Gustaf, Revisor i Marinförv., ö. Gref- Lundelius, C., f. d. Fotograf, ö. Riddareg, 17. Thureg. 76 B. Lun dell, L. C. R., Apotekare, ö. Skeppareg;l1. - M., Stenhuggeri för grafvårdar. Norrtullsg. - Amanda, Enkefru, st. J erntorgsg ; bost. o. kontor ö. Linneg Hulda O., Enkefru, n. Vestmannag. 17Iv. Lundblom. S. L., Fröken, Dj. Bergsgr & Zetterberg, Fanerhandl., Kontor och - C. II., Inspektör, Kh. Handtverkareg. 31 A. lager: st. Skomakareg. 30: a. t. 2968, ~ F., Angbåtsbefälh., s. Björngårdsg. 15. r. t. 2333: filial n.1\'fäster-samuelsg.17; Lundbohm, A. F.. Bokför., ö. Narvavägen a. t n.b.; a. t. Östorm P. M., Fil. kand., Läroverkskollega, ö. - Hjalmar, Statsgeolog, ö. Narvavägen 16lY; Kommendörsg a. t. Osterm, J. Ch.. Handelsid:ka, n. Roslagsg. 20. Lundbom, Karl, Bokh., ö. Riddareg Ida, Kassörska, n. Klara V. Kyrkog, 11. -r-' Ida. Brodös, ö. Riddareg Mina, Lager af Barnkläder, n. Drottningg. - L., Enkefru. f. Munck, ö. Gref-Thureg.fiä. 40, bost, n. Kungsg J oh., Drmakare, st. Österlångg. 13; affär - Alb., s. Prestgårdsg. 2 A I; a. t: Maria st. Skeppsbron ; kontor,konfekt-ochchokoladfabrik Lundberg, C. A., Agenturaffär och hvitvaru- s. Fredmansg. 6 A; a. t ; r. t fabr.; verkst. dir. i Karlstads spinneri- - C. A., Målare, Kh. Garfvareg. l: verkst. & väfveriaktieb., ö. Riddareg. 45; kon- n. Bryggareg. 25. tor st. Vesterlångg F. O., Målare, n. Regeringsg. 54 B. Hanna, Diakonissa, Kh. Drottningholms- - Leon. C. R., Provisor, ö. Skeppareg. 11. väg. 2 Al. - A., Snick., n. Klara V. Kyrkog C., Enkefru, ö. Biblioteksg E. A., Utskänkn:förest., n. Surbrunneg K, Enkefru, ö. Humlegårdsg. 29. C.J., Vaktmästare, Rh. Birger Jarls torg 2. - M. W., Enkefru, n. Uplandsg, F. A., Vaktm.,n.G:laKungsholmsb.rog A. F., Ingeniör, n. Olofsg. 2 A III. Lunden, O. Lamb., Förvaltare, s. Folkunga- - E. K. E., Lärarinna, n. Uplandsg. 40. gat. 8 C. -r-' H. B., Med. kand., n. Uplandsg H. M., Stadsmäklare, Kungsholmsg. 10; - C., Sergeant, Kh. Handtverkareg. 22 A. kontor: st. Skeppsbron 4. - V. A., Tjenstem. i K Jernvägsstyr., n. Lundenberg. Charl. S. M. G., Bosättnings- Uplandsg. 40. magasin, Kh. Flemingg. 11. Lundborn, A. E. H., Byggm., ö. Karlaväg F. F., Urmakare och Urhandl., n. Rege.. -r--: Axel, Handl., n. Barnhusg. 10. ringsg. 61; a. t ; bost. s. g H. O., Herrekip., n. Drottningg. 68. Lundequist, Gerda, Skådespelerska, ö.storg. 3. Lundbäck, N. O., Apotekare, Dj. Allm. gränd Lundeqvist, J. F., Fröken, n. Smålandsg A. - Lilly, Fröken, n. Rådmansg John, Bokh., s. Bellmansg Th., Metallgjut., n. Jakobsbergsg. 25; -r-' E. Ch., Enkefru, n. Observatorleg. 23. bost. n. Tuleg C. Hj., t. f. Inspektör vid Allm, Barn- Lundeval l, W. T., f. d. Inspektor, n. Tuleg.23. huset, Kh. Pipersg. 11. & Co., Emil, Lager af alla sorters in- och - Ernst, Poliskommissarie, n. Smålandsg. 26. utländska träslag; kont. n. Drottningg. - se äfven Lundbeck. 30; a. t. 1232\ upplag hörn. Engel- Lunddahl, Otto, Perukmak., n. Regeringsg. 51. bre ktsg. o. Karlaväg.; a. t bost. Lundeberg, Chr., Brukseg., Riksdagsman, n. n. Vcstmannag. 14 B; r. t Drottningg. 46. Lundgren, C. G., Agent, st. Jerntorget G. A., Löjtn., ö. Jungfrug Joh. Emil, Agent, s. Hornsg.29 B, a. t. - A. K, e. o. Telegrafassistent, Ö. Gref Thureg. 20 C. - R. G. F., Aktuarie i K Generalpost- Lnndegren, J.,A., Byggn.-ing., s. Tavastg. 12. styrelsen, n. Uplandsg. 41. Lundegård,S.A., Musikdirektör, st.st.nyg W., Amanuens, s. S:t Paulsg. 33. A. - A., Skriftställare, ö. Rådmansg J. W., Banktjenstem., n. Tegnersg.. 5. Brand och Lifförsäkrings~Aktiebola.get SVEA. 13 Drottninggatan. Ad"esska!endern

8 354. Lundgren. Lundgren, Sofia, f. Gårdman,. Fru, Barn- Lundgren, Frans, Ingeniör, Kh, Bergsg. 1. morska ö. Sibylleg. 43,& V. H. E., Inspektor, 'Kh. Garfvareg..12 B. - G. E., Boi-rörare, n. Döbelnsgat E., Jernvägstjenstem., n. Vasag B. M., Bokh., n. Valling G. T., Jernv-tjensfem., n. N. Smedjeg. - G. Edv., Bokh., n. Holländareg & 32.. _. Gust., Bokh., ö. Styrmansg K. Hj., Journalist, n. Regeringsg Majken, Bokh., n. Norra Smedjeg. 30&32. -s,p.h., Kakelfabrik,s.Torkel Knutsons g Maria, Bokh. hosk.patent- o.registrerings- - Joh. Gustaf, Kakelugnsmakare, Kungsverket, ö. Banärg. 3pv.; at. osterm holmsg F. M., Borstbindare, Kh. Agneg Nils,. Kamrer i Försäkr.-akt..-bol.»Secu-._ Anna, Bosättningsmagasin o. lysoljehan- ritas» ö. Stureg. 44 B; a. t. Osterm del, s. Hornsg. 29 B, a. t C. F., Kanslist hos Ofverståthållare- '-.RA., Brefdufvevårdare, Kastellholmen 2C. emb.förpolisärenden, ö. Humlegårdsg E., Byggm., n. Valling C. G. A., e. o. Kontorsskrifv. i Jornvägs- - Hugo, Cigarrhandl., n. Birger Jarlsg. 19. styr., ö. Kaptensg A. C. J., Enkefru, Norrtullsg C. O., e. o. Lektor, n. Observatorieg A. G. E. Enkefru, ö. Kommendörsg. 21 B. - M. F., Lektor, n. Kammakareg. 8. _ C., Enkefru, Kh. Bergsg, U., Löjtn., n. Klarabergsg M. C. R, Enkefru, ö. 'l'orstensonsg C. D., Med. kand., Kh. Flemingg Selma, Enkefru, Snickeri under firma - D., Med. kand., Kh. Handtverkareg. 25. Å. W. Lundgren, s. S:t Paulsg. 21 A. - J. K, Postexped., n. Observatorleg P. H., Fabrikör, s. S:t Paulsg. 36; kakel- - J. A., Postkontrollör. n. Kammakareg. 10. fabrik o. kontor s. Torkel Knutsons g C. G., Postvaktmäst., ö. Styrmansg. 19. _ C. A., Fanjunkare, ö. Sibylleg. 43 & John Peter, Professor, Förest. för Vete- - Conrad, Fil. kand., undervisar i Arends' rinärinstitutet.. Föredragande af Ve '. stenografi, ö. Nybroz. 11 C. terinärärenden i Med. styrelsen, Ö. Kar- - D. F., Fil. kand.: Privatundervisning i lavägen 53. matematik, fysik o. mekanik n. Malm- - (Lnndhgren) Otto W., Red. för Sthlm s skilnadsg. 3 A.; a. t. Brunkeb. 803; Handelstidn., Ö. Narvavägen 16. träffas 4-5 e. m. - J. A., Restauratör, Kh. Scheeleg. 9. Gust. A. M., firma: Lundgrens Fiskred- - A.,Revisionskommiss.,s.Björngårdsg.16A. skapsfabrik; bost. st. Storkyrkobrink K. A. H., Revisor i Postsparb., Ö. Dande- -s Fiskredskaps-Fabrik, inneh. af Gust. A. rydsg. 4.. M. Lundgren; engros- och detalj för- - E. M. I., Ritare, Kh. Flemingg. 64 B. säljn. st. Myntgatan 5; a. t. 1022;r.t. - J. O., Sadelmak. o. tapets er., verkst. s Se annons sid. 35. Hornsg, 34, bost. s. h. - Anna, Folkskolel.a, ö. Skeppareg Fredrik,Seminarierektor,s.Björngårdsg E. o. E., Fröknar, n.. Biblioteksg L. M., Sergeant, Hästgardeskasernen, - A., Fånggevaldiger, Ö. Grefg. 47. Sturevägen. - A. I., Grossh., st. Svartmang J. P., Skomakaremäst., Ö. Kardellg. 3, - A. W., Grossh. n. Karduansmakareg. 10. verkstad n. Lutternsg A. W., Grossh, n. Brunnsg Erik, Skräddare, s. Götg. 31; bod st. - J. A., Grosshandl., firma: August Lund- Vesterlångg. 68..gren,ö. Strandväg. 29; kontor: st. - C. P.,Smed,verkst. o. bost.ö. Nybrog, 14A. St. Nyg. 27 l.. - C. J., Snickare, s. Prestgårdsg. 14; verkst.gustaf l. E., Grosshandlare, Firma: Gustaf s. 'I'immerrnansg. 38 B. Lundgren, N orrtullsg. 7; kontor st. - A. W., Snickerifirma, s. S:t Paulsg. 21 A. Osterlångg. 41.' - A. W., Srabstrumpetare, ö. Jungfrug A. C.,Handelsidk:a:ly.solje-), s.hornsg.29b. - C. J., Svarfvare, n. Döbelnsg A. E.. Handelsidk:a (grönsaker), n. Smala - B. L, Tapetserare, n. Norra Smedjeg. 8. gränden C. J., f. d. Tapetserare, Norrtullsg.4. - A.H.,Handelsidk:a,n.Mäster-Samuelsg Eduard A., Tjensteman i Skand. Kred.- - Maria, Handelsidk.a...s. Hornsg, IS. aktieb., ö..storg. 38 III _ -E. A., Handlande, garn-, väfnads- o. trikå- - A. I., Tunnbindare, Kungsholmstorg 2, : handel: ]1. Drottningg bost. n. Bryggareg J. A., Handl., (speceri-), ö. Gref-Thureg. - A. E., Underinspektor vid Statens jern-.36 Aj bod ö. Kommendörsg. 10. vägstrafik, s. Högbergsg J. L. A., f. d. Handl., n. Drottningg G. J., Vaktm., ö. Styrmansg A. K, Hofkamrer, Kh. Handtverkareg C. J., Verkm, vid brandkåren, n. Malm- - R. F., Hotellvärd:a, n. Vasag. 44. skilnadsg. 64. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Lundgren-Lundin. 355 Lundgren, Isidor; Verkst. direkt. i akt.- bol. Lundin, Erik C., Direktör, firma Erik Lundins Carlson & Stenberg, st. Svartmang. 18. juridiska byrå, n. Gust. Ad. torg 8; - Lorenz, Verkst. direktör i Nya Asfalt: se annons vid sid. 2 b; bost. ö. Sibylle- Aktiebol., ö. Storg. 38. g. 38. Lundh, se Lund. - B. O., Enkefru, Kungsholmsg. 15. Lundhgren, se bland Lundgren. - Emma, Enkefru, Kh. Bergsg. 34. Lundholm, C. P. Helmer, Aman. o. Kom- - J. O., f. d. Fabrikör, Kh. Flemingg. 40. missionär hos Ofverst.emb:s Kansli samt - E. k, Piskrökare. n. Roslagsg. 67. Red. o. Utg. af tidn, Justitia, ang. - Fanny, Fr.lkskolelår.a, s. Bränkyrkag.Lt, exekutiva åtgärder, vexelmål och kon- - F.T.JIiI.,Folkskolelär:a, s. Bränkyrkag.14 A. kurser m. m., s. Ad. Fredr. torg. 6; a. t. - G. S., Folkskolelät:a, s. Ad. Fredr, torg 8. Tanto Hilda, Folkskolelär:a, n. Vestmannag Edv., Fotograf, n. Stjerng. 3 A. - Konr., Gelbgjutare, n. Jakobsbergsg J., Fräken, Gymnast, n. Karlbergväg. 4". C. J., Grossh., agenturer för vin, konjak C. A. V., Förlagsbokhandl., bokförlag, or- o. whisky fr. procluktionsort samt argelfabrik, pianomar'asin o. pianouthyr- rak fr...amsterdam, ö. Sibyllegatan 63; ning, n. Hamng. 215; a.t Bostad a. t. Osterm. 1069, kontor: st. Storn. Birger Jarls g. 29. kyrkobrinken 3; a. t. Stork Tele- - A. G., Grossh., ö. Sibylleg. 41. grafadr.: Clundin. - Gust., Ingeniör, n. Mäster-Samuelsg. 19. C. P. A., Grossh., försäljer viner för - J., Kaf'e, n. Rödbdotorget 1. utländsk räkning, ö. Nybrog. 15 A. - G.A.,e.o.Kamm.skr.,n.JliIäst.-Samuelsg.19. C. R,..Grosshandl., firma: J. P. Brandt, - C. G., Kontorsförest., s. S:t Paulsg. 13. st. Ofre Munkbron 1. Otto L., Koritorsskrifv., n. L:a Vattug. 20. Agnes, Gymn. dir., ö. Gref-Thureg Reinhold, Kontorsskrifv. i Jernvägsstyr., Karin, Gymn. dir., ö. GrefThureg. 58. n. Regeringsg. 97 ". - A. H., Handelsid k.a. n. Lästmakareg.17, - Olof A., Notarie i Auktionsverket, Post- bod n. Regeringsg. 40. expeditör, n. Klara V. Kyrkog, 3 A. - John, Handelsres., n. Uplandsg. 33 JI - Age, Papper o. jernmanufaktur, st. Stor- - D., HandI. (speceri-), Kh. Agneg. 7; bodar kyrkobrinken 10. Kh. Handtverkareg. 10 o. 21. A. U., Postexpeditör. ö. Gref-Magnig. 17A. - J. F., f. d. Hand!., ö. Florag G. Th., Skomak., ö. Nybrog J. P., Handlande, n. Regeringsg. 40; - C. A., f. d. 'I ulluppsyningsman, n. David a. t Bost. n. Lästmakareg. 17. Bagares g. 21. Eug., Ingeniör, Kh. Garfvareg. 7. Lundin, E. W., Agent, ö. Karlaväg J. E., Kakelugnsmak.. s. Götg A. Levi, Agentur för in- och uti. bind- - J. A. Kassör, Kh. Pilg. 10. garner, Litteratör, n. Observatorieg Ida, Kontorist, n. Vestmannag A. E., Bagare, n. Karlbergsväg J. E., f. d. Landtbruk., Kh. Garfvareg J oh. O., Barber., ö. Nybrog W. Landtbrukare, n. 'I'egnersg Beda A., f. Forsberg, Barnm., Dj. Bredag A. W., Läderfabrik., Kh. Garfvareg Clara, f. Gustafsson, Barnm., s. Kocksg Hulda, Lärarinna, Slöjdinspektris, n. - Alfr., Bokbindare, bokbinderi n. Klara Tegnerslundeu 12. : Vattugr. l, hörnet af Klara V. Kyrko- - R & H., Matvaruaffär, ö. Gref-Thureg. 46 gata; bost. n. TunX181g.25. o. ö. Sibylleg. 73. C. Ryno, Bokh., st. Ofre Munkbron 1. - V. A" Med. dr, Södermalmst. 8; träffa~ - Klas, Bokh., ö. Storg. 3. hvard, 9-10 f. m e. m.; sönd, - Wictor, Bokh., n. Birger Jarls g. 103 B C. F. O., Boktryckerifaktor, Kh. Kungsg Ivar, Med. kand., Kh. Bergsg C. O., Boktryckerifaktor vid St. Dagblad, Augusta,Modemagasin, n.brunkeb.torg2'. n. 'I'egnersg Ida, Modist, Huseg:a, s. Ringväg F., Brefbärareförman, ö. Kardellg. 4'.J - G. F., Musikdir., Kh. Pipersg. 22". -I- J. A., Brefbärare, Dj, Breda g C. E., Provisor, ö. Grefg E. V., Byggmäst., Villa Carlsro, Sundby- - Edla, Restauratris, s. Qvarng. 14. berg. - W. L., Restauratör, n. Kl. V. Kyrkog. 3 B. - C.M., Cigarrfabrikör, n. Drottningg.81 A. - B. W., Ryttmäst., n. Kungsg Walfrid, Civilingeniör, Kh. Flemingg C. G. R., Sergeant, ö. Gref-Thureg. 29. John W., Direktör för Försäkr. bolaget - J. W., & Co, (inneh. J. O. Pallin) Skepps- Wilhelm a, ö. Rådmansg. 4 (hörnet af mäklare, Speditions- & Assuransafl'är, Engelbrektsg.}: r. t. 4406; kontor Agenter för Engelska stenkolsgrufvor, Blasieholmsg. 4B; r. t. 2168; a. t kontor st. Skeppsbron 28. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 356 Lundin-Lundqvist. Lundin, Cl~~s, Skriftställare, ö. Storg Lundqvist; 2 Lundquist j 3 Lundkvist j - - Isr., Skräddare, st. Baggensg. J., Skräddare, n. Smålandsg Lundhqvist. - P. A., Skräddare,ö. Braheg. 2; bost. ö. _1 A. J., Bokh., n. Tegnersg. 4. 'I'orstensonsg. 13. _2 E. F., Bokh., s. S:t Paulsg F.,Sm~d, n.tuleg.? A;;er~st. n.tunnelg.16. -~ E. H., Bokh., Kungsholmsg J., Snickare, o. Gref-Thureg. 25 A. - E. J. A., Bokh., Kh. Polhemsg Carl, Spanmålsh., firma Oscar Lundin & _1 E. W., Bokh., s. Bellmansg. 6. Co, kont. st. Skeppsbron 6. _lotto, Bokh., adr. Reinh. V. Ramstedt J:r. -s, A. M., Spec.- o. viktualieaffär, n. Re- st. Storkyrkobr. 7j bost. s. Hornsg. 20. geringsg. 40; bost. n. Lästmakareg. 17. _2 H. G., Ekonomiförvalt., K. Slottet. - Gustaf, Tapetser.,s. Tjärhofsg.10,a.t _1 J. A. L., Elektriker, n. Luntmakareg C. A., f.d. Telegrafkomm., s. Bellmansg. 32. _2 Alma A, Enkefru, n. Rådmansg E., Vaktm. (auktionsverket), n. Klara V. -< Aug-a, Enkefru, ö. Jungfrug. 29. Kyrkog. 13. _2 A., Enkefru, n. Birger Jarls g. 33 III. - J. P., Vaktm. i Kungl. Utr. Dep., n. _1 Erika Ch., Enkefru, n. Kammakareg. 7. Drottningg. 55. _1 L. A. V., Enkefru, s. Götg N. J.,.verkmästare, ö. Skeppareg. 23 B. _1 T. A. Ch., Enkefru, n. Klara Vattugr J. C., Akeri, Norrtullsg. 71. _2 J. A., Fotograf, n. Mäster-Samuelsg J. A., Ofverrnaskinist, ö. Grefg. 30. _2 C. A., Fabrikör, n. Birger Jarls g. 33. Lundman, Julius, Fil. dr, Lektor, n. Kar- _1 Anna, H. C., Fröken, ö. Engelbrektsg.31A. duansmakareg. 6. _1 Anna, Fröken (Tjäders byrå), n. Brunke- - Johan, Handl., ö. Florag. 12; bod n. bergstorg 12 1 Se annons sid. 58. Norrlandsg. 17. _1 A. S. A., Fröken, ö. Grefg A. F. E., Vaktm. (statskont.), s. Prest-.-1 E. C. F., Fröken, ö. Stureg. 6. gårdsg. 22. _1 M. W., Fröken, s. Hornsg. 20. Lundmark. Aug., Bokh., n. Barnhusg. 6. _1 Zelma, Fröken, Skola för mindre barn, s. - A. T., Folkskolelär:a, s. Skaraborgsg.6A. Hornsg. 20 1, a. t. Maria Louise, Fröken,.. n.. Klarabergag ~ A. H., Glasmäst., verket. s. Horns&, C. F., Handl., o. Lilljansplan, 6. - A. H., Grossh., kontor, ~. Hornsg. ö4. - Sten, f. d. Handl., s. Hornsg. 71. _1 E. A., Grossh., n. Drottmngg. 102; kontor - & :;I.'allström, Handl, (spec. & viktualie-), st. Slussplanen 63 B. Ostermalmsg. 64. _2 Ernst G. T., Grossh., n. Wahrendorffsg C. W. V., Operasångare,ö.Riddareg.44&46. _2 Ernst & CO., Grosah-flrma: kontor n. - J.A., Ornam.-bildh., n. Malmskilnadsg.25. Mäster-Samuelsg Eric,Riksbankstjensteman, n. Kungsg. 22. _1 Nils F., Handelsbitr., n. Uplandsg. 17 l. - Detlof, Räkenskapsför., n.observatorieg.6. _1 C. A., Handelsidk:a (hattar o. mössor), - J. R., Sjökapten, s. Folkungag. 8 C. st. Storkyrkobrinken 14; bost. derst. - Efraim, Skådespelare, ö. Braheg. 1. _2 E., Handelsid:ka (kött-), n. Kammakare- - Conny, Stadsmäklare, kontor och bostad g. 7j affär Saluhallen n. Hötorget. s. Stadsgården 8; r. t. 1051j a. t _1 E. M., Handelsres., s. Helgag Aug., 'I'eckningslär., n.malmskilnadsg. 25. _1 G. E., Handelsres., ö. Banörg, J. A.,Teckningslär:a, n.malmskilnadsg.25. _1 P. F., Handelsres., n. Uplandsg, 17. l Lundqvist; 2 Lundquist; 4 Lundhqvist 3 Lundkvist; _1 A., H~ndl., Majorsg. O~t.ermalms saluhall; bost. Ö. 6, a. t o. r. t _1 Carl A., Hand!., (slagteriafi'är) n. Re- _2 Erik G., Agent, n. 'I'egnerslunden 8. geringsg. 28; bost. n. Lästmakareg. 15. _2 Carl, Amanuens i K. Justitiedep., Ö. _1 C. G., Handl., Kungsholmsg. 20; bod: Kaptensg. 9. s. g. 17. _1 C. O., Arbetsförestånd:a, Dj. Manilla. _1 Emil, Hand!., n. Drottningg. 80 Bj bod _2 Carl J., Artist, Södermalmstorg 6 1V n. Regeringsg. 59. _1 E. A.o Barberare o. hårfrisör; rak- o. friser- _2 J. E., Handl. (viktualie-), n. Klara N. salong, Ö. Nybrog. 43. Kyrkog. 5; bost. Sundbyberg. _1 Valborg, Barnm., Fru, st. Stortorget 7. _1 J. A., Handl., n. Roslagsg. 51. _1 W. J., Barnmorska, ö,. Sibylleg. 32. _1 J. O., Handl., n. Drottningg. 73 CIII, Rör- _3 Knut, Bokhandelmedhjelp., Ö. Florag. 4. strands utställning och försäljningslo- _1 F. W., Bokhandlare; firma: P. A. Huld- kal: n. Biblioteksg. loj r. t. 4226, a. t. bergs bokhandel, n. Regeringsgatan 5758: filial n. Drottningg. 33j a. t ; bok- och pappershandel: n. Rege- _1 J. W., Handl., n. Tunnelg. 3. ringsg. 11. _1 V., f. d. Hand!., Kh. Flemingg. 16 A. Brand och Lifförsäk~ings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan~

11 Lundqvist-Lundström Lundqvist; 2 Lundquist; 3 Lundkvist; Lundst~dt, Bernh., Fil. dr., Amanuens i K. ~~~~~~~ Lundhqvist. - - BIbI., n. Apelbergsg. 44, 2 tro L. J., Grossh., n. Kammakareg. 18. _1 & Co, K., Hattfabrik (inneh. F. Fredrik - A. L., Handelsidk:a, Kh. Scheeleg. 9. Lundqvist), n. Regeringsg. 47; bostad - G. L., f. d. Handl., ö. Kommendörsg. 19. ö. Gref-Magn~g. 8 n.b. Ö. g. t. v. - Herman, vice Häradshöfd., Ö. Linneg ; _2 Georg, Hofrnusikhandl., ö Torstensons- a. t. Osterm g. 31; firma: Abr. Lundquist, musik- - C. J., Jernkramhandl., Ö. Kommendörsg. handel, musiklånbibliotek, piano- och 19; bod Ö. Humlegårdsg. 12. instrumentaffär, n. Malmtorgsg. 8. Fi- - G. W., Konduktör, s. Mosebacketorg 8. lial, Ö. Stureplanen 2. - A. M., Modehandel. s. Hornsg. 48. _1 A. B., Husegare, s. Repslagareg N. M., Murareförman, n. St. Badstug.42. _1 A. P., Husegare, Kungsholmsg G. E., Notarie, n. Lästmakareg. 27 BI. kl. _1 F., Ingeniör, Ostermalmsg ; a. t _1 C. E., Jernvägstjensteman, n. 'I'egnörsg W. R., Poststationsförest., S. Hornsg. 75A. _1 Th., J ernvägstjenstem., Kh. Flemingg N., Postvaktrnäst., n. Regeringsg. 49. _1 Joh. A., Kafe, st. Kornhamnstorg 4; bo- - K. J., Vaktmäst. (Grand Hotel), Ö. Linstad O. kafö st. Munkbrog. 8. _" Axel E., Kamrer i Brandförsäkr.-Aktieb. neg. 29. Lundströms Acetylengasverk, se Nordiska Norrland, Ö. Kommendörsg. 40. acetylenakt.-bol., Kh. Bergsg. 23. _2 Viktor, Kamrer, n. 'I'egnerslunden 8. Lundström, E., Artist, Husegare, n. Näck- _2 C. L., Kapten, ö. Grefg. 53. strörneg. 2. _1 Aline W., Kassörska, n. Uplandsg Nils, Artist, n. Kammakareg ~Em., Kontorist, n. Ostra Jemvägsg.Tu!". - A. F., Bokh., Kh. Kungsg. 50. _1 Axel, Källarmäst. (Blanchs Kafe), n. V. - G. W., Bokh., s. Ad. Fredr. torg 8. Trädgårdsg. 10; bost. n. Harang. 18BlII. - Birger, Direktör, n. Tegnorslunden 10IV. _1 C. A., Lokornotivför., n. Teknologg Carl, Direktör i akt.-bol. Radiator, n. -' E. F., Lärarinna, st. St. Nyg. 40 & 42. Döbelnsg. 18. _2 Harald, Löjtn., n. Birger Jarlsg F., Direktör, n. Oxtorgsg. 51 (sterbhus). _, J. A., Med. dr, ö. Artillerig A. W., Enkefru, ö. Rådmansg. 10. _1 Ammiel, Ombudsman i Fångv.-styr., Ö. - Frida, Enkefru, ö. Artillerig. 23. Braheg G., Enkefru, Huseg.a, S. Tavastg. 37. _1 C. F., Operasångare, ö. Styrmansg J. M. C., Enkefru, n. Valling. 11. _1 O. W., Sjökapten, n. Uplandsg. 9 A. - J. F., Folkskolelär.a, n. Tegnerslunden 6. _2 J. M., Skomak., n. Kungstensg L., Folkskolelär:a, n. Tegnerslunden 6. _2 Ernst, Skriftställare, ö. Linneg. 78. E. E., Fröken, kontorsbiträde, ö. Birger _.1 G. A., Skräddare, Ö. Braheg. 29. Jarls g. 8. _1 Alfred,Styckmäst., n.malmskilsnadsg.48a. - C. F., Godsegare, Ö. Karlavägen 9; köks- _1 J. E., Styckmästare, n. Teknologg. 11. ingång, Ö. Floragatan 1; 1 juni-15 okt. _1 A. VV., e. O. Tjensteman Kh. Flemingg. 16 A. i Kammarkoll., - Antuna, Rotebro. Isidor, Godsegare, n. Smålandsg. 30. _2 A. W., Tullvaktm., st. Osterlångg Joh., Grosshandl.; firma: Joh. Lund- _1 P. O., Tullvaktm., s. Folkungag. 25 B. ström & Co, Ö. Strandvägen 17; för- _1 C, f. d. Vaktmäst. (Justitierev.), st. Stor- säljning af engelska ångkol, smidestorget 3. stenkol, antracitkol, koks samt träkol; _1 E. V., Vaktmäst., Skeppsholmen, Sj ö- upplag: ö. Strandvägen 5 och Kh. karteverket. Parmmätaregatan 1; kontor: st. Skepps- _1 G. A., Vaktrn., st. St. Nyg. 40 & 42. bron 22'; se annonsen sid _1 J. P., f. Vaktm. (Riksb.), s.tavastg Karl, Grossh., ö. Nybrog, 41. _1 Carl B., Veterinär, s. Repslagareg. 20; - P. B., Grosshandl., firma John Flohr träfra~ 9-10 f. m.: a. t. 3742, r. t & Co, Ö. Ricldareg. 49. _1 C. A., Akare, Kh. Flemingg. 53 A". - A. J.. Huseg:a, st. L:a Gråmunkegr. l. _1 C., Ofverkonduktör, n. Munklägersg C. E., Husegarinna, n. St. Baclstug. 29. Lundroth, E., Arkitekt, s. Urvädersgränd A. F., Ing., Ö. Gref-Magnig. 11. Lunclstedt, J. G., Agent, s. Hornsg C. J., Ingeniör, Fil. kand.; verkat. Dir. i _ Gustaf, Direktör, n. Beridarebansg. 23 B. Nordiska Acetylenaktiebol., bost. n. _ Clara, Enkefru, Köksförestånd:a vid ålder- Norrlandsg. 42; a. t , r. t. ankn. domshemmet, Sabbatsberg _ Emma, Enkefru, n. Tuleg Nils Styrbjor n, Journalist (Sv. Dagbl.), _ H. K., Fastighetseg., n. Nona Smecljeg Ö. Artillerig. 30 m ; r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 358 Lundström-s-Lyborg. -. Lundström, F. A., Kakelugnsmakare, kontor Lunkentus, Julblad utg. af Emil Norlander; o. bostad ö. Majorsg. 6; a. t exp.: s. Vestra Slussg. 3; a. t John, Kammarskr. i Uppbördsverket, ö. Luessavaara Kiirunavaara Aktiebolag, kon. Banerg.33. tor, n. Birger Jarls g. 7; verkst. Dir ek- - Aug., Kassör, s. Repslagareg. 18. tör G. E. Broms. - J. B., e. o. Kammarskr., ö. Kommenc1örsg. 6. Luterkort, J. W., se Carl Dillner & Co, - K. F., e. o. Kammarskrifv. vid;k. Flottan, Luth, J. F., Elektrotekniker och civilinn. Oxtorgsg. 5'; r. t geniör, ö. Stureg Johan, Kamrer, ö. Kommendörsg. 3; a. t. - & Rosens Elektriska Aktiebolag, kontor, Osterm lager o. fabriker, s. RosenIundsgatan; - B. E. & Co, Kommandit-bolag, n. Drott- kontorstid 9-5. Utställning och afningg, 10. delning för arbeten inom Stockholm, K.A.L.,Kyrkovaktm.;n.Kammakareg.13. n. Vasag. 12. kontorstid Ingeborg, Lärarinna vid Sofi Almquists Luthander, O. W., Bergsingeniör, Norrmalmssamskola, ö. Artillerig. 30 III torg 1. - F. A., Löjtnant (vid Kongl. Väg- och - R. W., Kontorsskrifv. vid Jernv., ö. En- Vattenbyggn.), ö. Narvav. 14. gelbrektsg G. A., Maskinist,n. Brunkebergstorg 9. Lutteman, S. H., Bokh., n. 'I'egnörsg C. V., Med. lic., Allm. Barnhuset, Norr- - Martin, Fabriksidkare, n. Malmskilnadsg. tullsg. 14 B. 34 A; a. t Georg,Redaktöraftidn.Figaro,n. Brunke- - Gustaf, f. d. Sockerbagare, n. Observabergstorg 2. Mottagningstid. endast sorieg. lln.b.. mån-, tis-, fre- o. lördagar, kl.3~3'l2e.m. - C., Sjökapten, s. Hornsg. 71 B. J. R., Sillhandl.; bod s. Hornsg. 33; bost. - Sigrid A" Sybehör o. kortvaruaffär, n. s. Bellmansg. 19. Observatorleg. 11; a. t. Vasa O. B., Skräddare, st. Vesterlångg Herm., Telegrafkommissarie, s. Björn- - A. H., Smed, ö. Storg. 10. gårdsg F. E., Snickare, s. Prestgårdsg. 17 A. Luttropp. J. W., Handelsbokh.,ö.Nybrog.58 n. b ILlibberz, Gertrud, Fröken, Ö. Linnög. 44..&46 II. 1 Lundvall; ~ Lundwall. Liibeck, Hjalmar, Bokh., s. Katarina O. Kyr I kog. 11. _2 & Witting, Advokatbyrå, Ledamöter af - S. E. J., Civiling., Ö. Banärg. 5. Sveriges advokatsamfund,st.tyskabrin- - Edw. W., Sjökapten, Ö. Banerg. 5. ken 23, kl. 9-'124, r. t. 1747, a. t. 1212; - se äfven Lybeck. rättegångar, inkasseringar, boutredn.. Liiders, Henry, Bokh., ö. Banörg. 7.. testamenten, bolagsbildn., firmaregistr. Luning, Caroline, Fru, Iunehafv. af Österm. m., se annons sid. 45. malms nya damsyeri, Ostermalmstorg 1I. _2 M. A., Enkefru, s. Högbergsg G., Kamrer, ö. Stureg ' L. M., Folkskolelär:a, Norrtullsg C. W: son!. Klädeshandelo. beställnings- -' Carolina, Fröken, Ö. Braheg. 39. affär, Ostermalmstorg 1'; a. t. 4483; _2 Sven, Hofrättsnot., Led. af Sveriges ad- bost. Djursholm; a. t. Djursh. 84. vokatsamf., s. Högbergsg. 11; a. t. Ersta Liitjohann, W., Handelsagent, kontor: n. 44; kontor st. Tyska Brinken 23; r. t. Biblioteksg. 10, ing. fr. Mäster-Sa- 1747, a. t muelsg.4; a. t ~ P. A., Husegare, s. Bellmansg Lutze, Th.,f.d.Fyrverk~.re,Dj. Falkenbergsg.5. - John, e. o., Postexped., e. o. 'I'elegrafassist., Lybeck, F., Enkefru, o. Grefg. 64. s. Högbergsg. 11 '. - John, e. o. Hofrättsnot. Ö. Grefg. 31. t O. F., Sergeant, Kungsholmsg S. N., Ingeniör, s. Svedenborgsg. 8 A.. -' E. Ch., Sjuksköt.a, n. Drottningg August, Kamererare, ö. Storg. 25. Lundvik, Mimmi, Fröken, n. Valling. 9". - Otto, Löjtnant vid Kongl. Flottan, Ö. - Wilh., Kontorsskrifv., n. Valling.9". Storg L. W., Skräddare, Ö. Riddareg, 15, firma: - Joh. F., Medarb. i Sthlms Dagblad; n. Fr. Kaedings eftertr.,zittorin&lundvik. L:a Vattug. 25. Lunell, R., Kontorsskrifv., ö. Styrmansg se äfven Liibeck. - R. M. E., Med. lic.. n. Jakobsbergsg. 10. Lybecker, M.. V., Enkefrih:a, Ö. Sibylleg. 3 B. - R. T. A., f. d. Telegrafkommissarie, n. - E. U., Fröken, Bl. Arsenalsg. 3 B. Jakobsbergsg. 10. Lyberg, H. V., Bageriidk., n. Brunnsg. 21. l/union, BrandförsäkringsboJag i Paris, - C. W., Handelsidk:a (tvål-), Ö. Kommen- Generalagentur för Sverige: Hj. Palm, dörsg. 17. Börshuset. l-c. A., f. d. Handl., s. Timmermansg. 40. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Lyberg-i-Löfberg Lyberg, Sigge, gen 46. Kontorschef, ö. Karlava- Läder Import-Aktiebolaget; Direktörer Keyser o. G. L. Carlström, kontor S. o. _ O. F., Målare, ö. Karlaplanen 4; verkstad magasin st. Slottsbacken 6; öppet 9-:'5; ö. Linneg. 25. a. t ; r. t ' _ H.' G., Skom. ö. Florag. 6. Läff1er, L. Fr., Professor, Djursholm. Lyceum för flickor, n. Brunkebergsg se äfv. Leffler. Lychou, C. G., Banktjensteman, ö. Banörg. 31. Lägre lärarinneseminarium och skola för _ G. O., Banktjensteman, Kh, Pipersg. 13. mindre barn, n. Birger J arlsg. 35; före- _ Anna, Fru, ö. Gref-Thureg. 51. ståndarinna: A. Detthow. _ A. C., Fröken, ö. Banörg. 31. Läkaresällskapets lokal, n. Jakobsg. 19 Eva, M., Kontorsekr. i Jernvägsstyr., Kh, Läkarevård för obemedlade, se Poliklinik. Bergsg, 17. Lämqvist, M. H., Kardfabriksfirma; inne- _ R.E., e. o. Kontorsskr. i J ernvägsstyr.,kh. hafves af 1. F. Lämqvist, s. Bondeg.34. Bergsg. 17. Längquist, Elis, Teol. fi!. kand., s. Fjällg. Anna K., e. o. Postexped., Kh. Bergsg. 17. Anton, Prakt. läkare, ö. Narvavägen 24; - 20 N. Maria,Enkefru,s. Fjällg.20Ar, a.t.ersta32. Mottagn. hvard. '/ 2 9- ' ;'10, '/29.-'/24; Längstadius, Carl V., Grossh., n. 'I'egnershelgd. 9-10; r. t. 4820, a. t. Osterm. g Länscellfängelset, Ostermalmsg. 63. _ N. G., f. d. Sjökapten, n. Vestmannag. 21. Länsstyrelse, Stockholms, n. Drottningg. 36, Lycke, L. E., Fröken, st. Skärgårdsg. 15. ing. fr. Brunkebergsg. 6. Lyckman, C. J., Skrädd., n. Malmskilnads- Läraretidningen, se Svensk Läraretidning. gatan 34 A. Lärarinnehem, Sthlm s internationella; före- Lydh, A. J., Snickare, n. Tunnelg. 3. Firma stånd:a L. Andrie, n. Kungsg. 26"-. Petterson & Lydh. Lärarinneseminariet, Folkskolo-, s. Björn- Lynell, U., Handl., st. Skärgårdsg. bod st. Osterlångg ; cigarr- gårdsg. 10. Lärarinneseminariet, Högre, ö. Riddareg. 5. Lysell, J., Vaktmäst., st. Mynttorget 4. Läroanstalter, se Skolor och Uudervisnings- Lysholm, A. L., Bokh/. st. Brunnsgr. 5. _ Mauritz, Bokh., ö. Gref-Thureg. 81. anstalter. Lärokurser för barn, inneh. Charlotta Ban- _ H. J., Lokomotivför., n. Vestmannag. 35. delin, ö. Valhallavägen 39. _ '1'. F. n., Major, Kh. Marieberg... Läsesalong, Stockholms, n. Beridarebansg. Lystad, L., e. Utmåtningsm., s. Ostgöta- 25; öppen sökned. 9 f. m.-10 e. m., g. 10". sönd e. m. Lånbibliotek. Lyström, A. I., Löjtnant, ö. Narvaväg. 16. Läsning för Svenska folket, n. Klara Norra Lyth, A. K., Bokh.. n. Bryggareg. 7. Kyrkog. S3. _ E. E., Enkefru, n. St. Badstug. 62. Löbel, O. J., Glasmästare, n. Brunnsg. 21. _ P. W., Ingeniör, n. 'I'egnersg. 28m. Löchen, E., Norskt Stadsråd, Blasieholmsg. 4. _ G. W., Nautisk, matematisk och fysika- Löding,L.J.W., Handelsidk:a,s.Bränkyrk.g.13. lisk instrumentm., n. Bryggareg Th., Husegare, ö. Storg. 29. Lyttkens, Aug. Landtbruksinspektör i Kgl. Löf, N. W., Kassör, Kungsholmstorg 3. Landtbruksstyrelsen, träffas der kl C. Ludvig, Kontorist, s. S:t Paulsg. 34-, -2; bost. ö. Linneg. 15m t. h. - Oscar, Specerihandl., n. Smålandsg. 22. _ Adolf F., f. d. Lärftskramhandl., ö. En- - O. M., 'I'obaksh., n. Surbrunnsg. 22. gelbrektsg. 39. Löfberg, Emilia, Barnmorska, ö. Grefg. 60 n b.; Lådfabriken,Svenska, se under Aktieb. Agent a. t. Osterm i Sthlm J. W. Pallin, a. t N. J. B., Bokh., Ö. Artillerig. 25. Låftman, Adele, Enkefru, n. Dalag A. C. E., Fröken, s. Kocksg. 11. _ W. M., Enkefru, n. Kungsg S. F. W., Fröken, Sömm:a, s. Badstug. 42. Lånbibliotek för blinda, n. Rådmansg. 48; - Ebba O. Clara, Frökn., ö. Gref rrhureg. 57. öppet helgfria onsd. kl J. Harald, Handelsbokh., n. MalmskiliLånbibliotek för böcker: K u n gs h ol me n. nadsg. 34 B. Agneg. 7, Norr: Beridarebansg. 25, - C. H., f. el. Handl., S. Folkungag. 6 D. Malmskilnadsg. 11, Brunkebergstorg - S., Hotellvärd-a, n. Klara V. Kyrkog , Mäster-Samuelsg. 38, Drottningg. - Gust., Kassör, Kh. St. Eriksg B. Söder: Hornsg. 46 n. b. Os t e r- - J. P., Pianofabrikör. bostad o. fabrik m a l m: Linneg. 28 & 30 o. Nybrog. 31. n. Malmskilnadsg. 34. S t a d e n: Vesterlångg Fredr., Vinhandl., Inneh. firman Löfberg Låstbom. F., Agent, s. S:t Paulsg. 3. & Co, s. Hornsg, 60. _ Fanny, Fröken, n. Mäster-Samuelsg & Co, Vinhandelsfirma, s. Hornsg. 60. _ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. -

14 360 Löfdahl-c-Löfström, Löfdahl,' J.; f. d. Arkival'ie i KommarlwIIeg., Löfgren, C. G.; Trädgårdsmäst., s'. Bränkyrka- Kh. Rålambshof. g Löfdin, E. W., Batteritrump., ö. Sibylleg E. F., Tullvaktm., s. BIecktornsgr. 7. Löfgren, Klaes, Agent, ö. KarIaväg C. H., Underlöjtn. i Flottans reserv, ö. - A. A., Bagare, n. Snrbrunnsg 10. Gref-Magnig A., Boktryckerifaktor, s. Hornsg C. G., Verkmäst., s. Prestgårdsg. 11 B. - A. G., Brefbärare, ö. Stnreg J., Yerkmäst., Skeppsholmen 1. - C. V., Byggnadsingeniör, n. Uplandsg F., Ofverstelöjtn., n. Vestmannag N. H., Byråföreståndare, n.norrlandsg se äfven Leuwgren, Lövgren o. Löwgren. - Johanna G., n. Kungsg. 4; Cigarrh. n. Löfgrön, G. A., Bokförare, s. Lilla Skinnar- Malmskilnadsg. 38. vikagr. 4 o O. E:son, Cigarrfabr., s. Götg A. E. G., Lärarinna, s. Repslagareg C. A., Enkefru, ö. Riddareg Sophie, Lärarinna i halmslöjd, s. Tavast- Oscar, Fabrikör, Cigarrfabr. Göta, s. Götg. g. 43II; mottager beställn. af arbeten i 14; a. t halmmosaik. - T. F., Fil. dr, n. Döbelnsg. 35. Löfholmsvarfvet, AktieboI"Katrineberg, Lil- - A. O., Folkskolelärar:a, ö. ArtiIIerig. 32. jeholmen; r. t. 2382; disp. E. Ohlsson, - Aug., Fångpredikant, ö. Skeppareg. 30. Kh. Plemingg. 4; r. t ; a. t Gustaf, Guldsmedsaffär, n. Biblioteksg. & (förut Selma Fröbloms). Löfman, P. A., Jernv.-tj:man, s. Svartens g John V., & Co, Handelsfirma, eges af - Aug. Wilh., Sidenfabrikör, s. Svartens Arthur Fromm, n" Fredsg. 13. gata 3; firma: Oasparsson & Schmidt; E. B. Ch., Handelsidk:a,n.Klarabergsg.23. kontor: st. L,a Nyg , A., HandI. (div.-), st. Svartmangat. 18. Löfmarck, G. E., Stationsskr.. Kh. Agneg.7. - C. J. A, f. d. Handl., Kh. Bergsg. 13 B. Löfmark, L. O., Snickare, n. Norrlandsg. 11; - F. W., Handl, (speceri- o. vikt.-), s. Horns- verkstad n. Lutternsg. 13 A. g. 75 A. Löfquist, Hjalmar, Elektrisk Belysnings-En. - Hulda, H;andskhandel, n. Brunkebergstorg treprenör, Elektroteknisk affär; bost. 13; bost. Akademiegr. 8. ö. Stureg. 56; kontor ö. Birger JarIsg. - E., f. d. HofbokhåIIare, ö. Riddareg. Hl. 16. Rikstelef. 503, a. t Bo G., e. o. Hofr.-not., n. Dalag, 68. Löfqvist, Wilh., Grossh., kontor n. Rege. - J. H., e. o. Hofr.-not., ö. Strandvägen 41. ringsg N. J., Husegare, n. L:a Badstug N. F., Tjensteman i Jernvägsstyr., n.. - E. K., Husegarinna, ö. Brahegatan 9. ' Uplandsg. 34. '- J., Hesegarinna, Norrtullsgatan C. A., Vaktm., ö. Epidemisjukhuset.. - E. A., v. Häradsh., ö. Riddareg. 76. Löfroth, J., f.d. Fabriksidkare. ö.riddareg re. G., Juvelerare, n. Biblioteksg. 2; bost. Löfstedt, Adele M. L. C., Cigarraffär, Ö. Sturen. Drottningg. 65. g. 62. o Ragnar, Kassör, Ö. Kaptensg E. W., Fanjunkare, s. Asög J. H., Maskinist,!I. Kungstensg C. F., HandI. (Lysoljej, s Folkungag Klara, Målarinna, st. Jerntorget 57; ate- -18; Tekn. fabr., s. Asög. 30; bost. s. Iier n. Näckströmsg. 3. Kocksg. ~2. A. H., Möbel- o. sängkläd.aff, n. Oxtorgs- se äfven Leufstedt o. Löwstädt. g. 5 o. 14. Löfstrand, L., Enkefru, s. Götg A., Postkontrollör, n. Kammakareg H. C., Handelsidk. (sybehörs-j, n. Jakobs. - Albert, Fanjunk., n. Uplandsg. 39. bergsg J. V., f. d. SidenkramhandI., ö. Styrmans. - O., Skeppsmäklare, ö. Braheg. 17. g & Brown, Skeppsmäkl., st. Skeppsbron J. E., Sjökapten, ö. Nybrog F. T., Skom., n. Lästmakareg. 3; 'butik. - G. W., Snickare, ö. Styrmansg. 37. n. BibIiotektg. 25. Ernst, Specerihandel, n. HoIIändareg. 14; Löfström; J. F. H., Arkitekt, NorrtuIlsg. 39II. bodar: n. HoIländareg. 6 o. n. Mäster- - A., Enkefru, n. Döbelnsg. 15. Samuelsg M. Ch., Folkskolelär:a, n. Vestmannag.7. ' G. C., Sömmerska, ö. Humlegårdsg Sophie, Fotograf, n. V. Trädgårdsg I. G., TapethandI., n. Brunkebergsg John A., Kassör, n. Vestmannag IL M., Telegrafassist., n. Regetingsg. 93A. ~ Maria, Lärarinna, n. Vestmamiag. 7. E. G. A., Tjenstem. i re. Jernvägsstyr., - Ingeborg, Tjenstg. i KommerskolI., ö. Flo-. ö. Riddareg. 19. rag. 15; a. t. 50 3~. Georg, Tjeusteman i Lifförs. akt.-bol - O. A., Vaktmäat. (OfverståthåIIareemb. Victoria, ö. Styrmansg. 45. kansli), ö. KardeIIg. 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Löfvander-Löwenhielm. 361 Löfvander, G. S. W., Enkefru,ö. Karlaplan. L Lönngren, C. E., Landskapsmålare, ö. Ma- -.: Malvina. Enkefru, ö. Karlavägen 23. jorsg. 12. Löfven, Joh., Föreståndare för Ateneum för - E. W., Stämpelkassör i Statskontoret; flickor, n. Uplandsg. 9 B.. Ö. Majorsg. 12. John E., Klockare i K. Hofförsaml., piano- Lönning, O., Bankkassör, Kungsholmsg. 13 1l1 stämm., ö. Nybrog. 14 A", a. t Lönnqvist, 1., Bokh., ö. Karlavägen 34. Löfvenmark, se Leufvenmark. - Carolina, Enkefru, n. G:la Kungsholms- Löfving, M. Bokförläggareenka; firma: J. W. brog. 54. Löfvings Bokförlag, s. S:t Paulsg. 2 C. - F. J., Enkefru, I!: Regeringsg H. F., Enkedoktorinna, n. Vestrnannag J. M., Enkefru, Ostermalmsg , Musikhandl., Kh. Handtverkareg. 22A. - M. A., Enkefru, ö. Odeng se äfven stafn. med Leuf och Löw. - Kl. A., Sergeant, Kh. Marieberg. Löhr, Theodor, Kontorist, n. Tunnelg E. G. A., 'I'ullvaktm., st. Osterlångg.49'. - S. A., Skräddare, n. Herkuleeg Erik, t. f. Ofveringeniör i Telegrafsty- Lönberg, Agnes, e. o. Postexp. Kungsholmsg. relsen, Norrtullsg A. Löthman, Gust., Banktjensteman, Ö. Gref- - I., Tjensteman i Försäkr.-bolaget Skandia, Magnig. 17 B. ö. Artillerig. 7. Gust., Bokhandelsmedhj., ö. Gref-Magnig; - se äfven Lönn berg. 17 B. Lönbohm. J., Enkefru, ö. Nybrog. 66. H. A., Fotograf, n. Drottningg C. A. L., Tidningsman, ö. Nybrog A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg se äfven Loenbohm. Löthner, F. W., Fru, Husegarinna, ö. Si- Lönbom, C. F., Guldsmed; n. Valling. 28. bylleg. 30. Lönegren, H. M., Enkefru, Ostermalmsg C. A. R., f. d. Häradsskrifvare, n. Kung- - I., Enkefru, n. Smålandsg. 28. stens gatan E., Fröken, e. o. Postsparbanksbitr., n. C. L., Häradshöfd., ö. Braheg. 29 III. Smålandsg. 28. Löwbeer, L, Färgare, ö. Gref-Thureg.. \30 A. G. W., f. d. Generaltulldirektör. ö. Florag. 2. Löwen, H. A. U., Enkegrefvinna, Oster-.Gust., Handelsbokh., ö. Stureg. 46. malmsg. 38. Ernst, Kyrkoh., Förest. fö;:- Diakoniss- - Sofie, Fröken, ö. Torstensonsg. 3. anst., s. Erstag Charlotta, E. o. S., Fröknar, Ö. Grefg. 43. se äfven Lönnegren. Löwenadler, E., Civilingeniör, inspektör för Lönn, Albertina, Kafeidk:a, n. Oxtorget 6. försäkringsbolaget Skåne, ö. Strand- - L. A.., Tapetserare. n. Vegag. 16. vägen A., Angslupsbefälh., Kh, Smedsudden. Inga, Fru,ö. Storg. 16. Lönnberg, Amanda, Fröken, privatlär.a, n. - M. L., Fröken, n. Drottningg. 86. St. Badstug. 10". - M. L. o. E., Fröknar, n. Vestmannag. lo. - O. R., Handl., Kh. Bergsg. 13 B. - Wilh., e. o. Hofrättsnot., juridisk byrå, n. - Robert, Med. Dokt., n. Regeringsg. 49, Centralpalatset,..se annons sid. 19. mottager sjukbesök 8-10 f. m., 2-:14 - Siri, Telegrafist, Ostermalmsg, 33. e. m.: sön- o. helgd f. m.; a. t. Löwenborg, J. V., Fröken, Ostermalmsg F. W., Löjtn., Adjut., Karlberg. K. G. J., Med. lic., Kh. Handtverkareg F. R., f. d. Löjtnant, Ingeniör, ö. Karla- - se äfven Lönberg. väg. 50. Lönnblad, Tyra, Slöjdlär:a, n.lästmakareg.4, Löwendahl, Victor, n. Karduansmakareg. 8 A~ - J. P., Vaktm., n. Uplandsg. 21. rikst. 1063, a. t , Lönnborg. P., Handl., ö. Riddareg G.,.Symaskin- o. velocipedfabrik. n. Mä- Lönndahl. P., Skrädd., n. Brunkebergsg. 3 B. ster-samuelsg. 44 B; a. t Lönnegren, M. J., Fru, Linnesömmerska, ö. Löwener, V., Maskinaffär, se Aktiebolaget. Sibylleg. 17. V. Löwener. - C. T., f. d. Handl., ö. Sibylleg. 17. Löwenhamn, M. A., Enkefru n. Kungstens- - se äfven Lönegren. g. 18. Lönnerberg. R. W., Adjunkt vid Nya Ele- - Gösta, Snickare, n. Regeringsg. 74 Bnb,. mentarskolan, n. Malmskilnadsg. 7. tillverkar arbeten för träsnideri, glöd- - L., Konsulterande Ingeniör, Kh, Pipersg. ritning och målning; a. t "; allm. tel Löwenhielrn, Julia, extra Bitr, i Postsparb., - A. S., Lärarinna, ö. Braheg. 4. ö. Gref-Thureg. 60. Lönngren. O. W., Kassör, ö. Riddareg B., Enkefriherrinna, ö. Grefg. 201[. - O. A., Kontorschef i Industri-Kredit Ak- - Ebba, f. Knös, Enkefru, Ö. Danderydsg. 4~ tiebolaget, ö. Gref Magnig. 8. a. t Brand-. och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 ~62 Löwenhielm-Magnusson. Löwenhielm, H. C., Enkefru, Ö. Sibylleg. 61. Magasin Noir, Svarta klädningstyger, inneh. - L. E., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 60. ' Sörensen, Emil, n. St. Vattrig A. E., Fröken, Ö. Nybrog. 40 IV Magazino Italiano, Galanterivaruhandel, n. - B. G" Fröken, Ö. Gref-Thureg. 75. Fredsg. 13; a. t C., Fröken, lärarinna, Ö. Nybrog. 40. Magdalena--och Skyddshemmet, S. Erstag. l. - Severin, Ingeniör, Ö. Gref-Thureg. 72. MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, - G. F., f. d. Kamererare, Ö. Gref-Thureg. 64. Generalagent: Chr. Steffens, Ö. Engel- - G. S., f. d. Lektor, Ö. Storg. 46. brektsg. 10 n. b.; r. t. 4763, a. t Hilda, Lärarinna, Ö. Artillerig. 48 B. Magistrat, Stockholms, st. Rådhuset. - Laura, Lärarinna i Brummerska skolan, Magnell, Karl, f. d. Kapten, n. Observato- Ö. Gref-Thureg. 60 ll rieg C. K. V., Löjtnant vid F9.rtifikationen, Magnet, H., Ofveringeniör, Ö. Karlaväg. 36ll. Ö. Danderydsg. 4; a. t. Osterm, Magni, K. A., Förestånd., n. Mäster-Samu- - G. F., Löjtnant, ö. Gref-Thureg. 64. elsg G. J. S., Löjtnant, ö. Storg. 46. Magnus, C. S., Enkefru n. Birger Jarls g H. A., Löjtnant, Ö. Gref-Thureg Ernst, ~ådman, Ö. Florag Magnusson ; 2 Magnuson; G. A., Ofverste o. Chef för Norrl, Dragon-. reg., ö. Valhallav. 25. _2 Edvard, Agent, n. Arsenalsg. 2A;r. t Löwenstein,L.W., Skådespel., n. Lutternsg.17. _1 August, Bokh., S. Tavastg. 42. Lövgren, W. J., Enkefru, Ö. Rådmansg. 10. _1 Carl Th., Bokh., n. Malmtorgsg. 4. Löwgren, H. V., Kappsömm:a,ö.Styrmansg.21. _1 G. R., Bokh., s. Sot Paulsg. 26. Löwing, J. O., Bokförläggare o. boktryckare, _1 K. A., Bokh., Il. Birger Jarls g. 16. n. Luntmakareg. 36; a. t.4666, r. t _2 Carl, Brukspatron, Ö. Sibylleg se äfven Löfving. _1 A. E., Byggmäst., n. Drottningg. 82. Lövqvist, N. N., Styckjunkare, Ö. Banörg. 31. _1 Aug. F., Byggmäst., Ö. Jungfrug. 4ll Ö. g. Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- _, B., Enkefru, n. Mäster-Samuelsg. 2. landsg ' E. A., Enkefru (Agent), ö. Grefg se äfven Leufstedt o. Löfstedt. _1 E. G., Enkefru, Ö. Braheg. 36. Lööf, C. O., Faktor, n. Uplandsg. 39 IV _, O. J., Fanjunkare, ö. Svea lifg. kasern. Lööw, Edla, Fru, Ö. Nybrog. 8. _1 L. U., Folkskolelär:a, s. Hornsg. 3. _, E. Fru, n. Döbelnsg. 67 B. _2 Hilda, Fru, Frukt- & Grönsaksmagasin, Ö. Strandvägen 11. M. _,Elisa, Fröken, Ö. Storg. 7 & 9. _2 Ida, Fröken, n. Kungsg. 32. Maartman, Augusta, Enkefru, ö. Artillerig. 22. _, J. M. E., Fröken, n. Biblioteksg. 5. Maass, & 00, Ph., Bokförl. o. tafvelaffär Ö. _, Ernst, Förrådsförvaltare, n. Döbelnsg. Il. Nybrog. 66. ' _1 O. O., Garn- o. väfnadsaffär, Dj, Allmänna - Ph., Bokhandlare, ö. Nybrog. 66. gränden 6 O. Djurgårdsslätten Wilhelm, Grosshand!., st. L:a Nyg. 12m; _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Birger Jarls g. 10. kontor derst.; a. t _1 W., Grossh., Kontor o. utställning, n. - A. E. A. F., Lektor (vid Skogsinst.), ö. Vasag. 40; bost, 'n. Rådmansg. 84. Storg. 54. _1 J. F., Handelsbokh., S. Blasieholmshamn Paul, Sekreterare i Tyska konsulatet,._1 C. O., Handelsidk:a, Djurgårdsslätten n. Vasag. 9; a. t , Sybehörshandel, Dj.Falkenbergsg. 5. 'Macfle, T. J. E., Lärar:a, Norrtullsg. 16. _, H. M., Handelsidk-a (ägg.), n.norrlandsg. Mac-Kelvie,B.M., Enkefru,n.Kammakareg ; bost. n. Norra Smedjeg. 9. Machnow, Hermann, Verkst. Dir. för Sven- _, J. A., Hand!., n. Mäster-Samuelsg. 32; ska Granitindustri Aktiebolaget, Ö. bod s. g. 43, O. st. Köttorget 8. Karlaplan. 3 A 111. _, O., Handl., n. St. Badstug. 64. Madin, G., Skrädd., n. Mäster-Samuelsg.17. _2 J. H., Hattmak., n. St. Badstug. 58. Madslin, M., Handelsidk:a n. Rådmansg. 69. _1 P., Hattmak., bost. o. bod s. Hornsg. 3. Mrechel, Erik, Kapten v. Flottan, Skeppshol- _, Ch., Hotell, n. Mäster-Samuelsg. 63. men, Långa raden 9. _1 L. T., Husegare, Ö. Sibylleg C. H., Kassör, Ö. Linneg. 31 1I1 _1 R. W., Husegare, s. Götg. 25. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden _1 A. S., Huseg.a, n. Kungstensg. 60. och ylle, n. Drottningg. 20; a. t _1 Karl G., Ingeniör, Kungsholmsg Franeais, Specialaffär för modeartiklar, _1 O. F., Ingeniör, n. 'I'egnersg. 4. n. Malmskilnadsg. 3 B; a. t _1 S. K, Ingeniör, Kungsholmsg. 26. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, a..~ o I- -::!' ~o >- ~

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, a..~ o I- -::!' ~o >- ~ .J 'o LU Z LU._ (/)CfJ :::! a.. (/)2 I- UJ LU::!' -::!' o LUl' ej C) >- ID -c o I- 328 Litzen-c-Ljunggren. Litzen, Erhard K., Accidenstryckeri, s. Wol. Ljungberg, A. G., Lokomotivför.,,n. Valmar-Yxkullsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~i36 LinrothLjungberg. Linroth, K., Professor, Förste Stadsläkare, ö. o Ljung, August, Skräddare, ö. GrefThureg, 68. Grefg. 14 (f. d. 6 A), 2 tr.: träffas dag m Aug., Symaskinsagent, n. Tegnersg, 7, ligen

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Beand. o.ch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. » m. Båckströrn-s-Cahn Börresen, Ellen C., Damfrisörska, st. Vesterlångg.

Beand. o.ch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. » m. Båckströrn-s-Cahn Börresen, Ellen C., Damfrisörska, st. Vesterlångg. 1BäkStr;;m :D3iCkstr6m;3 Båckströrn-s-Cahn. 173 Boockstr5m. I E. J., f. d. Tapetserarefirma, inneh. af Lundin & Nilson, s. Tjärhofsg. 10. -' F. W., f.. d. W. Bäckström & Co, Tapetserare, n. Harung. 20

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. LongLudwigsbergs Werkstads Aktiebolag. 397 Long, Karin, Fru, ö. Kommendörsg. 34. Loven, H. John, Grossh., Dir. i Skånes Ensk. Longgren, S. F., Fröken, ö. Lilljansplan, 3. bank, ö. Artillerig. 14 o. 16;

Läs mer

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ast

Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ast ast MöllerNaijström..Möller, Sofie, Enkefru, n. Tegnersg. 14. Mönner, C. F., Bokh., ö. Birger Jarlsg. 8. C. O., Faktor, n. Vestmannag. 42. J. M., Förvaltare, vid de Lavals elektr. Sara W.,. Fröken, n.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

'.B~and.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan~

'.B~and.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan~ Nyström-s-Ohlin. 333 ~ystr9m., Josef"Rote~~)1 i 6:te roten, n. Odd Fellows,.LogenHolmiaN:o6, n. Vasag,", -, podeng. 3j' expedition: n. Vegag. 18. 22 A, Tisdagar kl. 8 e. m. Logen John - N/G., Rådman, ö.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 292 Hörlin-Illustreradt Familjeblad.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 292 Hörlin-Illustreradt Familjeblad. 292 Hörlin-Illustreradt Familjeblad. 1 Hörlin ; 2 Heurlin. _, A. F., Byggm., ö. Artillerig. 43. _, Agnes, Enkefru, n. Oxtorgsg. 5. _2 E., Enkefru, ö. Karlavägen 25. _, E. M. S., Enkefru, ö. Grefg. 10.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 202 Dymling-Edgren. Dymling, John Fr., 'I'rävaru- o. agentur- Eckstein, B. H. C., Svarfvare, s. Vermdög. 57; affär, Blasieholmsg. 4 B. Rikstel. a. t. 3543. 'Dynamitbolaget, se Nitroglycerinbol. - F., 'Tandläkare,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SYEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SYEA. 13 Drottninggatan. 196 Bäckström-Cabinets inodores. 1 Bäckström; 2 Beckström; 3 Boockström. 1 Börjesson; 2 Börjeson. _l Alfh., Tidningskont., n. Kungstensg. 56. _l Adolf, Koppar- Bleck & Plåtslagare, n. _l A., Tullvaktm.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 152 Bäckvall-CalIin. Bäckvall,Lars,Arkitekt,n.Mal.mskilnadsg.27. Böttiger, J., Enkefru, ö. Kommendörsg. 29. - J., Kontorist, s. Stadsgården 14 A. - John, Intendent för H. M. Konungens - J. W. L., Vinskänk,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 294' LittkeLjunggren. Littke, C. A., f. d. Handl., s. Nytorgsg. 17. Ljungberg, J. A., Kopparslagare; firma: J.A. Littmark, O. S., Skådespel:a, ö. Artillerig. 27. Ljungberg & Co, entreprenörer för gas,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32. Höjer - Ingelsson. 243 Höjer, Ale, Kamrer vid Stockholms sjukhem, Höökenberg, H. M. E., Lärarinna, n. Klara- ' ö. Riddareg. 11 A. bergsg. 72. - M., Lektor, s. Götg. 30. - se äfven Hökenberg. - C. M., Revisor

Läs mer

- Emil B., Kassör, s. Bondeg J. W., Angfartygsbefälh., Dj. Franska

- Emil B., Kassör, s. Bondeg J. W., Angfartygsbefälh., Dj. Franska AtlerBacher. 119 At~er,C. A., Bokh., ö. 'I'orstensonsg. 13. Axberg, Elias, Bokh.rv.Tinnboda Slip,:bost. Atmer, G., Brukspatron, ö. GrefThureg. 46. Dj. Franska Värdshuset. Atterberg, Axel, Civilingeniör,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Dufva Eckerberg. 221 Dufvas, C. F., Parfymh., m. m., n. Drott Dyberg, S. W., Handelsidk:a, st. St. Nyg. 20. ningg. 41. Wilh., Kammarråd, ö. Engelbrektsg. 43 B. Dufwa, Torgny, Artist, ö. Tennispaviljongen,

Läs mer

I. Illustreradt DHvad Nytt?» Utg.Leon. Ljunglund.

I. Illustreradt DHvad Nytt?» Utg.Leon. Ljunglund. l "k" 298 Hörströrn-s-Industrimuseum. Hörström. G. E., Handelsres., ö. Skeppareg. 23. Iduna, Kappmagasin, n. Kungsträdgårdsg.12. Höög, A. J., Byggmästare, kontor o. bost. Igelfors bruks aktiebolag, egare

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

V. W. 1II C. B. S., Jernvägstjensteman, n. Klara

V. W. 1II C. B. S., Jernvägstjensteman, n. Klara Utländska affären-wagner. Utländska affären, Kh, Flemingg. l; chef o Wadsten, K., Agent, Kh. Flemingg. J. Gummesson, hemtar och uppgör i III-C. G., Bokh., Kh, Flemingg. Il. hemmen efter tillsägelse; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 176 Böckman-s-Oalwagen.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 176 Böckman-s-Oalwagen. 176 Böckman-s-Oalwagen. Böckman~ J.. C., HandelsidJr:a' (lysolje-), ö. o Böös, E. N., Auditör, v. Häradsh., ö. Banårg.Ij)... Årtillerig.. 10 B.. III - Anna, Fröken, ö. Sibylleg. 15, 3 -tro Bohlmark, Arvid,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Lewenhaupt, C. J., Grefve, f. d. Ryttmästare, i Levin' 2 Lewin'

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Lewenhaupt, C. J., Grefve, f. d. Ryttmästare, i Levin' 2 Lewin' Lewenhaupt Liander. Lewenhaupt, C. J., Grefve, f. d. Ryttmästare, i Levin' 2 Lewin' ö. Skeppareg. 4. ''~ 3 Levijn. C. G. 8:son, Grefve, U nderlöjtn., ö. '1'01' _2 Ernst, Kontorist, ö. Braheg. 1 III. stensonsg.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

,- ~, :Brand- oc,hlifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

,- ~, :Brand- oc,hlifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Dufwa-Eckstein. 171 Dufwa, F. W., Löjtnant, n. Vestmannag. 42. Dymling, C. G., Handelsre~ande, n. Dalag. 24... _ Ivar, Tjensteman i Jernvägsstyr., Ö. - John Fr., 'I'rävaru- o. agenturaffär,, Bla-, Stureg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 282 Hill-Hjelm. Hill, Anton, Agent för in- och utlåndeka hus, Hirsch, Josephine, Enkefru, ö. Nybrog. 40 III.! ö. Grefg. 21 n.b.; tel. Österm, 1819; - Pauline, Enkefru, st. St. Nyg. 12 II. adr. efter l:a

Läs mer

C Camp, Victor, ö. Valhallavägen 49.

C Camp, Victor, ö. Valhallavägen 49. Cabinets inodorescarlberg. 195 C Camp, Victor, ö. Valhallavägen 49. Campanius, F. W., Grossh., ö. Grefg. 61; (Jemföl' stafninqar med K.) bod o. kontor st. Vesterlångg. 43. Cabinets inodores: C. F., f.

Läs mer

= Math., Doktorinna, ~. Linneg. 32. c.

= Math., Doktorinna, ~. Linneg. 32. c. 246 ( Gädda-Hafström.,. Gädda, T., Enkefru, n. Observatorleg. 22. o Göthe, r. M., Bok-, musik- o. pappershandel Gäfvert, Aug., Utskänkningsföreståndare, Ö. III. engros o. detalj; hufvudaffär, n. Drott-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. - :M. A., Enkefru, ö. Odeng Ebba, f. Knös,."!I'Iajorska, ö. Valhalla- SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. - :M. A., Enkefru, ö. Odeng Ebba, f. Knös,.!I'Iajorska, ö. Valhalla- SVEA. 13 Drottninggatan. Lönngren-Magdalena- och Skyddshemmet. 377 Lönngren, O. A., Kontorschef i Industri- Löwenhielm, H. C., Enkefru, ö. Sibylleg. 6l. Kredit Aktiebolaget. ö. Gref-Magnig. 8. - L. E., Enkefru, ö. Karlaväg. 17.

Läs mer

S Sahlberg, O. W. R., Bokhandlare,<ö.'.ma.

S Sahlberg, O. W. R., Bokhandlare,<ö.'.ma. 474. Sabbatsbergs Sjukhus-Saten. S Sahlberg, O. W. R., Bokhandlare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 500 UtrikesdepartementetWagner. Utrikesdepartementets expo eller Kabinettet Wadsten, K., Agent, Kh. Flemingg. 11. för utrikes ~refve.xjing,st. Mynttorget2. C. G., Bokh., Kh. Flem.ingg. 11. Utter, A. P.,

Läs mer

_2 Hilda, Fru, Frukt- & Grönsaksmagasin,

_2 Hilda, Fru, Frukt- & Grönsaksmagasin, ~62 Löwenhielm-Magnusson. Löwenhielm, H. C., Enkefru, Ö. Sibylleg. 61. Magasin Noir, Svarta klädningstyger, inneh. - L. E., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 60. ' Sörensen, Emil, n. St. Vattrig. 3. - A. E., Fröken,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 416 Ränte- o. kapitalförsäkringsanstalten-sachs. Ränte- o. kapitalförsäkringsanstalten, kon- o Rönne, A. K., Förest:a f. Östermalms mattor st. St. Nyg. 5; öppet alla sökned. III lagn.skola, Ö. Humlegårdsg.

Läs mer

,B. ' 0..5 o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. o o:: >- o:: «o:: 0- Ivar, Kontorschef, n. Vestmannag. 12 B.

,B. ' 0..5 o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. o o:: >- o:: «o:: 0- Ivar, Kontorschef, n. Vestmannag. 12 B. I'..J o o:: UJ z UJ tn>: ::!~ 0..5 o (j) z I-w UJ~ ~~ UJ", (!)w (!)O:O >- o:: CD «o:: oi- ~ 138 Atlas- Bachör, verkstäder: n. 'I'orsg. 5; disponent: Axberg, Elias, Bokh. v. Finnboda slip, bost Oscar Lamm.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Vågfabriks Aktiebol. Stathmos -Yrkesinspektör.

Vågfabriks Aktiebol. Stathmos -Yrkesinspektör. Vågfabriks Aktiebol. Stathmos Yrkesinspektör. VAgfabri'ks Aktiebol. Stathmos, kontor Wäsström, H. M., Sånglär.a, och fabr.,kh. Fabriksgränd I:a, t. 7622; 61. utställn. Norrmalmstorg 3; a. t. 4831. se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 168 BUling-Björk. Billing, Jacques, Fil. lic., tjensteman i lif- Bishe, H. P. T., Enkefru, n. Luntmakareg. 69. och sjukförs.bol, Vasa, ö. Karlaväg. 28 II. Bissmark, Alb., f. d. Handl., s. Götg. 86. - Anna,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

S och G.) -, E., Fröken, n. Rådrnaneg. 76. Zaar, S. C., Cigarrhandel. n. H!lmng..

S och G.) -, E., Fröken, n. Rådrnaneg. 76. Zaar, S. C., Cigarrhandel. n. H!lmng.. Wål lgreri-s-zacco. 611 Wållgren, R., Direktör, n. Regeringsg. 16. y - Harald, Handelsresande, n. Klara Norra Kyrkog. 5. Yden N. O., Grossh., verkst. Direktör i - K. H., Med. lic., n. Hamng. 20 BIl; mot-

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Namnregister. L - A., Löjtn., ii. Gref-lVlagnig. 15. L-Ö. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. L - A., Löjtn., ii. Gref-lVlagnig. 15. L-Ö. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Namnregister. LÖ. 363 Lagerberg. Otto, f. d. Konteramiral, ö. Styrmansg. 32, '" tr. L A., Löjtn., ii. GreflVlagnig. 15. P. G, Löjtnant, s. Kocksg. 17. Labatt, Hulda, Enkefru, Ö. Linneg. 41 I1. Sven Otto,

Läs mer

L ding, Ö. Stureplanen 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan.

L ding, Ö. Stureplanen 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13.Drottninggatan. Käll~trömLagerborg. 271 Källström, J. A., 'yaktmäst. (Riksbanken), Labatt, Henric, Handlande, Ö. Nybrog. 21; st. Jerntorget 83. 2 tro Hufvudaffär för Mode o. Hvita _ sestafning med Kj. och Ke. varor, Ö.

Läs mer

Anderberg, Axel, Arkitekt, kontor Kungsbroplan

Anderberg, Axel, Arkitekt, kontor Kungsbroplan 142 Amigo-Anderberg. Amigo, J. A., Handelsagent, St. Badstug. Amundson, Maria, e. o. Folkskolel.a, Götg. 78, Va. 23, Sö. Amilon, Carl, Apotekare, Pipersz. 5 IV, K. - Torsten A. A., Prakt. läkare, Kungsg.

Läs mer

Haag-Hagelin. Hafström, Gillis, Genremålare, Intendent i Sveriges allm. konstfören., Ö. Styrmansg.

Haag-Hagelin. Hafström, Gillis, Genremålare, Intendent i Sveriges allm. konstfören., Ö. Styrmansg. 272 H. Haag, Josef, Inspektör i Liff.bol. Mutual Life, s. Bränkyrkag. 105 I. Haage, Bröderne, Grosshandl., kontor ö.. Braheg. 26. Allm, o. Rikstel. - Joh., Handl. (virkes-), Ö. Braheg. 26. von Haage, M.,

Läs mer

v. w. Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4.

v. w. Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. v. w. Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. Waaranen- Wagner. 581 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co, n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vadstenaspetsar. Wadstrand, H. N., Byggnadsing.,

Läs mer

fhö.ier;jnfölj.~~ ~ ~ Jerntorgsg. 40.

fhö.ier;jnfölj.~~ ~ ~ Jerntorgsg. 40. 278. Högström-Idrottsföreningen. Högström, Carl G., Speceri o. delikatesshan- o l-h-'-ö-rl-i-n-'-2-h-e-u-r-li-n-. -------.-- del (f. d. A. F. Pira), ö. Karlavägen 41. m --.--'-------------- - Edvin, Tjensteman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ideström-Inhala.torium. 30!!

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Ideström-Inhala.torium. 30!! I Ideström-Inhala.torium. 30!! Stockholms se Iniportak- Importaktiebolaget, tieb. Impregneringsfabriken Svea, se Aktiebolag. Ideström. Axel, Telegrafassist., Villa Ide- Impregneringsfabr, Svea. ström,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- ooh bifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- ooh bifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. \ \ Biller-Björck. 157, Biller, T. O., Speditionsaffår, firma Biller & o Bishe, H. P. T., Enkefru, n. Luntmakareg. 69. Co., n. Regeringsg, 9. m - A., Husegar:a, n. Luntmakareg. 69. Billesholm- Bjufs Aktiebol.,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

1 Abrahamsson ; 2 Abrahamson. Brand-och ~ifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.,l',

1 Abrahamsson ; 2 Abrahamson. Brand-och ~ifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.,l', 1 Abrahamsson ; 2 Abrahamson. Brandoch ~ifförsäkringsaktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.,l', 100 AddeAgrell. Adele, W. A., f. d. Bruksförvalt., s. Hornsg. 29 Adrian, Alma, Privatlär.a, Östermalm~g. 28.

Läs mer

Brand och Lifför~äkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifför~äkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 392 Nyström-Odelberg. Nyström, - Jenny, J. A., Hamnfogde, s. Marlag. 15. Nyström, Karl, Vaktm., Kh. Garnlsonssjuk- Handelsidk:a, Kh. Flemingg. 9. huset. - Anton A., Handl., ö. Artillerig. 50. - Knut, Verkmästare,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Akt1ebolaget SVEA,

Brand och Lifförsäkrings-Akt1ebolaget SVEA, Dyrssen Edenberg. 209 Dyrssen, W., Komm. kapt., Ö. Florag. 21. Eckstein, Pelsvaruaffär; firma J. A. Eckstein Gerhard, Statsråd, n. Barnhusg. 16. & Co. Eftr. (Elina Burströrn), n. Hamn Däumichen, Max, Grossh.,

Läs mer

_2 Ludv., Juvelerare, st. Vesterlångg. 65; tekn. fabr., s. Bondegv-dl & 63. j a. t A. W., Enkefru, n. Uplandsg. 51.

_2 Ludv., Juvelerare, st. Vesterlångg. 65; tekn. fabr., s. Bondegv-dl & 63. j a. t A. W., Enkefru, n. Uplandsg. 51. 144 AxelssonBageriarbetares, Stockholms, Arbetsbyrå. l Axelsson, 2Axelson. ===:==='====:":"::~'I Backman, aff., Charles, Agentur Il: Grosshandelsö. Jungfrug. 5 (rikstel. 3181); ' Julius, Grossh.firma;

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

46. o landsg. 22. Ackerström, Gust. Alfr., Randelsres, n. Olofsg. - J ohanna Krist., Fru; tillverkar

46. o landsg. 22. Ackerström, Gust. Alfr., Randelsres, n. Olofsg. - J ohanna Krist., Fru; tillverkar AbergAhlfeldt.. 451 Å.!bergh, E. G., Kammarråd, s. Bellmansg. 5'. 4bergsson, A. V., Justitieråd, n. Kungsg. 14. Abom, John, Agent, Ö. Riddareg. 19; agen Åberg, Frans, Agent, ö. Artillerig. 43. tur för

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Söd.ra Garnboden-Tamm. 537 Södra Garn boden,n. Götg. 18, a. t. 30 96; inneh, Sörensen, E. F., Underlöjtnant, Blasieholms- A. Wollrath Fagerlund. torg 11. - Gaturenhållningsaktieb. i liqvidation, - P. M.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. _ K A. M. L., e. O. Kammarskr., n. Valling ; a. t

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. _ K A. M. L., e. O. Kammarskr., n. Valling ; a. t Förselius-Gebel. 203 Förselius, A. G., Verkställ. dir. i Stock- Gardelach, Otto, Brefbärare, ö. Nybrog. 6 B. holms Transport- o. Bogseringsbolag, - & Anderson, Läderhandl., st. Munkbrog. 7..st. Slussplan

Läs mer

_2 Frans A. V., Hofkamrer, ö. Styrmansg. 4; - Anna, Folkskolel:a, n. 'I'egnersg. 1. a. t sudeck, C., Grossh., n.bryggareg. 8 A. o. B.

_2 Frans A. V., Hofkamrer, ö. Styrmansg. 4; - Anna, Folkskolel:a, n. 'I'egnersg. 1. a. t sudeck, C., Grossh., n.bryggareg. 8 A. o. B. 518 Stål-Sundberg. 1 StU; 2 Ståhl. Stölten, F. F.,Handelsre.sande, n. Teknologg.B. Suber, AdeIe, Fröken, Östermalmsg. 33. -' Stellan, Boktryckeri (inneh. Math. Stål), - Emil, Grossh., n. Brunkebergsg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

S-J G., Skräddare, st. Triewalds gränd l. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.-13 Drottni~ggatan.

S-J G., Skräddare, st. Triewalds gränd l. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.-13 Drottni~ggatan. 440 RönblomSahlbom. Rön blom, E., Enkefru, n. St. Badstug. 36 A. SabbatsbergsÄldetdomshem, n. Torsgatan, öp K. Z., Löjtnant, n. St. Badstug. 36 A. petför besök kl. 10,3. Sevidare sid. 229. Rönbäck, Ivar,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 252 Gymnastikinrättningar- Haak. Gymn'astikinrättningar: Göransson, G, O., Grosshandl., n. Valling. 5. Södra Gymnastiska inst. Mariahissen, öl?pet för - C. C., Handelsid:ka, n. L:a Badstug. 3 & 5. ~:r,:';~rlrj.'1~r8-10

Läs mer

.Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

.Brand- och Li'fförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. BilIman-Björck. Billman, A. W., Ing., ö. Nybrog, 11 B. Biörnberg, C. J., f. d. Apotekare, Öster- -s Fabriks- o. Handels-Av-Be, ö. Nybrog. malmsg. 62. 15B, metallgjuteri, metallfabrik, brand- Bjarke, K.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Billing Bjurström. 171 Hilli IJ g, J. M~gnus A., Amuuuens hos Drät helgdagar sannua tid; i~.t. 383. Inspekselnämnden s. Högbergsg. 52 II. tör: F. Wancke; tel. Österm. 669. R. D., Bokh., Kh. Bergsg. 23

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

: _2 Ida, Fröken, n. Kungsg l -' C. o., Garn- o. väfnadsaffär, Dj. Allmänna.

: _2 Ida, Fröken, n. Kungsg l -' C. o., Garn- o. väfnadsaffär, Dj. Allmänna. LöwenhielmMagnusson. 351 Löwenhielm, Severin, Ingeniör, ö. Gref e Magni, K. A., Förestånd., n. MästerSamu Thureg. 72. m elsg. 60. G. F., f. d. Kamererare, ö. GrefThureg. 64. z Magnie. G. H., Bokh., s.

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

M. n. Tegnerslunden 8, a. t. Vasa 79.

M. n. Tegnerslunden 8, a. t. Vasa 79. LöwerrhielmcMagnusson. 307 Löwenhielm, G. F., Kamererare, ö. Gref Magistrat, Sthlms, st. Rådhuset. Thureg. 64. Magnell, Ernst G. R., Literatör, 'n. Roslags G. S., f.'.,d. Lektor, ö. Skeppareg. 24. gatan

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. a. t. 16.1ii7.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. a. t. 16.1ii7. 228 DufwaEckerberg. Dufwa, Mathilda, Fröken, ö. Grefg. 00. Dymling, Frans, Agent, ö. Grefg. 64. Torgny, Konstnär, ö. Sibylleg. 18; a. t. Carl G., Handelsres., n. Helsingeg. 3. 12825. John Fr., 'I'rävaru

Läs mer

F. Fabel', H. A. H., Lagerchef, n. Karduansmakareg. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. f..., Apoteka~e, o. Rrddareg. 60. kareg. 10.

F. Fabel', H. A. H., Lagerchef, n. Karduansmakareg. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. f..., Apoteka~e, o. Rrddareg. 60. kareg. 10. , 244 von EssenFabriksboden. 'von Essen, Hilda, Fröken, Handskh., n. L:a Exportföreningen, se Sveriges Allm. Exportf., Vattug. 9. 'Express, Adams, n. MästerSatnuelsg. 10. Elisabeth U. J., Hoffröken. Haga

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

holms Tr~nsport- o. Bogseringsbolag, skolan, n. Jakobsbergsg. 15.

holms Tr~nsport- o. Bogseringsbolag, skolan, n. Jakobsbergsg. 15. 244 Föreningen ))Solaatern':1~ viinnler)r-o-i~!dvfaih'.is;eting&fabrik. Föreningen»Soldaternas l vänner»; (I Skntt- Försäkringsak>t~eJ).Securitas, StiHd ;in'hr.ö:t:tsmäst. Major v. Helst, ö. Linneg. 58.,'glas-

Läs mer

~~~m. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottniltggatao. 9-1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. - O. L. L., HandI. (speceri-) n.

~~~m. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottniltggatao. 9-1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. - O. L. L., HandI. (speceri-) n. 412 Söderström-Tandpolikliniker. Söderström, K W.; Lärarinna, n. Drottning- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. -4. g. 69., - H., Bokh., n. Jakobsbergsg. 5. "U - L. A., Mariningeniör, ö. Braheg. 7 B. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.r~3 Drottninggatan. w"',...-" , ,,.-. "",'.,"'''","",,.,...,..-_... ~ _,-~... _.,

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA.r~3 Drottninggatan. w',...- , ,,.-. ,'.,''',,,.,...,..-_... ~ _,-~... _., 314 Historiska FöreningenHiort af Ornäs. Historiska Föreningen, adr, Riksarkivet. Hjertman, K. V., Fabrikör, s. Renstjernasg, Hjellman, Ebba, Enkefru, ö. Torstensonsg. 9. 26; verkstäder, se Edoff & Hjertman.

Läs mer

Namnregister. L. väg. 5; a. t , r. t L-Ö. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Namnregister. L. väg. 5; a. t , r. t L-Ö. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Namnregister. LÖ. Lagerberg, Magnus, Kammarherre, Ö. Narva L. väg. 5; a. t. 15857, r. t. 450. S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17. Labatt, Gunnar, Agent, n. Drottningg. 9; Otto, f. d. Kontreamiral, ö. Styrmansg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer