Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F. W.,Artist,n.Karlbergsvägen ll. Oden, Svenska lifforsäkringsanstalten, n. Nöbbelin, Emma, Folkskolel:a, ö. Greftureg. Birgerjarlsg ' Oden, K. G., Fil. dr, Förste Aktuarie, Ö. _ JeJ;\ny, Sjukgymn., ö. Greftureg. 72 1V ; tel. Linneg ; r. t Osterm Fredr. S.,Fru,Källarrörelse,n.Regerings Olga, Sömmerska, ö. Greftureg. 72. g. 1. Nöjd, D., Folkskolel., n. Dalag, 74 B. Hanna, Fröken, Kassör, n. Uplandsg (f. d. 46). Gustaf, Kapellmäst., n. Odeng. 611v; tel. O Vasa 908. J.. A., Snickare, ö. Kardellg. f); tel. Oaxens ochkarta Kalkbruks kontor, n. Freds Österm, 1379; verkst. ö. Linneg. 19; g. 28 & l'lql, se Aktiebolaget Karta & a. t Oaxens Kalkbruk. C. P., Tunnbind., st. Bollhusgränd 5. Obbarius, Ellen J., Inspektr., n. Idung. 10. Odencrantz, Hilma, Fru, n. Hamng. 2. Obelin, A., Velocipeder, Kaminer o. Kassa Odenius, Frithiof, Med. dr, Barn o. Invärskåp, en gros o. detalj, n. Vasag. 19 tes sjukdomar, n. Drottningg. 80 Al. & 21 (hörnet af Kungsg.); bost, n. Mottagningstid hvardagar 910 f. m., Karlbergsväg. 30 l:. 23 e. m., sön o. helgdagar 1011 Oberneder, Anna M., Ankefru, n. St. Bad f. m.; tel. Brunkeb. 847, r. t stug. 86 ~.l. Odenrick, J. F., Grossh., ö. Riddareg. 11 'B; _ Ingeborg, Ankefru, n. Valling. 19. tel. Österm. 3705, äfvena. t. Odensala 10. Obligationskontor, se Yrkesregistret: Banki Odens Expressbyrå, inneh. E. L. Eriksson, rar etc. o. Kalenderafdeln: [1041J Stadsmäklare.. n. Odeng. 70. Odhelius, P. Fr., Farm... kand.,ostermalms Obligationskontoret Standard (Karl Lind g. 60 1I1 qvist), n. Hamng. 17; r. t. 4767, a. t. Odhner, D., Fru, ö. Braheg Emma, Fru, ö. Stureg. 50. Oborne, A. M.. Hand.bitr., Kh. Bergsg. 34. A. C., Handl., n. Drottningg ; kon Observatorium, n. Drottningg Oceans Gen. agentur, st. Slussplan 63 B tor S. g. 29. & Co, Lamp o. fotogenaffär, n. Drott (Räntmästarhuset). ningg. 29 A. Ocklind, Hugo, Kanslist i JustitieRevision, H. M., Snörmakare, n. Luntmakareg.7. ö. Greftureg. 48. Odin, Selma & Maria, Bosättningsmagasin, Odd Fellows ordenslokal, n. Klara V.Kyrkog. n. Slöjdg. 1; a. t ; bost. ö. Ny 17; lägret N:o 2 Vasa, l:sta månd. i mån. kl. 8 e. m.; logen Birger Jarl, brog. 66. S. J., Lamp o.lysoljehandel, n.valling.l l: 2:a och 4:e måndagen i mån. (kl a. t , r. t. 5521; lamp, lysoljee. m.): logen N:o 6 Holmia, tisdagar kl. o. bosättningsaffärer, n. Odeng. 67; a. t. 8,15 e. m.; logen N:o 4 John Ericsson, 12956, n. Uplandsg. 9 A; a. t onsd. kl. 8,16 e. m.; logen N:o 10 C. J., Poliskonst., n. Apelbergsg. 60 A & B. Viktor Rydberg, torsd. kl. 8,16 e. m.; C. T., Tullvaktmäst., n. Rådmansg. 61. logen N:o 8,15 e. m. 13 Gustaf Wasa, fred. kl. Odontologisk vudred. tidskrift, Post box 36. Huf K. Elander, Göteborg, Stock Odelberg, O. W., Bruksäg., st. Mynttorget 1; holmsredaktion : O. Ulmgren, E. Sjör. _ t. 46, a. t berg. John, Grossh., firma Odelberg & Olson, Odontologiska Föreningen, n. Mästersast. Skeppsbron 34. muelsg. 17II Ö. g.; a. t Sekr. _ C. A. o Kapten, Ö. Strandvägen 33. Skattm. o. Bibl. onsd. 78 e. m. _ Theodor, f. d. Landshöfd., n. Birgerjarlsg.5. Sällskapet i.stockholm, n. Smålandsg. _. & Olson (innehafvare John Odelberg 7. (Konstnärshuset). och Anders Olson, prokurist K. R. Odqvist, Karl A., ö. Styrmansg. 32,Bataljons Reuter), kontor st. Brunnsgränd 4, läkare. Barn o. lungsjukdomar; mot Järn o. Stålaffär en gros, försäljare för tagn. hvard /211, 34; helgd. Sandvikens järnverksaktieb., Strömsnäs 1011; under sommaren endast hvard. järnverksaktieb., Aktieb.BoforsGull 1112; a. t , r. t spång, Igelforsbruks aktieb., Charlot. Sv., Kapten, Kungsholmsg. 28. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 OehlerOldenburg. 485 Oehler, K. H., Ingenjör, Il. Heimdalsg. 8. Olofsg. 13; a. t , r. t. 9856; von Oelreich, C. A. W., Assessor, n. Biblio bost. ö. Lilljansplan 6. teksg. 29. Olander, A. G., Lagerrnäst., st. Svartmang. Nils," Major, Kungsholmsg K., Ankefru, Kh. Flemingg. 46. Gerda, Lärara vid Brummerska skol., st. Oerlikon, Maschinenfabrik, Ombud: Ing. N. Skärgårdsg. 1~: Westberg, ö. Linneg. 41; r. t , V., Musiker, s. Ostgötag. 18. a. t , telegramadr. Oerlik. Einar, Sjökapt., s. Östgötag. 40; tel. Maria Offrell, R., Handl., n. Birkag Ofoten s Malmfält, Aktieb., verkst. Direkt. Hans, Snickare, st. Skärgårdsg. 15.;verkst. Intend.Abr. Forssell, n. Malmskillnads st. S):omakareg. 13. g. 4P'. Disponent Bergmästaren C. H. S., Ankefru, n. Luntmakareg. 51. Oskar Norelius, Nora. Malvina, Ankefru, ö. Karlav. 25 II. Ohde, Gunnar, Ingenjör, Konstruktionsbyrå S. M. G., :!l.nkefru, ö. Nybrog. 49" b. för rörledningar, Kammakareg 50; a. t. A. G., s. Ostgötag K. O. N., s. Bangårdsg. 4. Ohlander, N. G., Brefbärarförman, n. Up Olausson, C. A., Artist, n. Jakobsg. 28. lan.lsg. 26 II (f. d. ~~). Sven, Guldsmed, s. S:t Paulsg. 1; butik Ohlden, Aug., Förest., s. Ostgötag. 16; tel. s. Götg. 18. Maria C. W., Handl., Kh. St. Eriksg. 1. Ohlin, se Olin. Natalia, Hårfrisörska, ö. Skeppareg. 22; Ohlquist, F. A., Flaggund.off., Handtv.. ka a. t sern, Skeppsholmen; r. t Otto, Skom., n. Klara V. Kyrkog. 9 '12. Ohlseen, Vilhelm, Folkskolelär., ö. Grefg. 5F. Olbers, G. E., Civilinz" n. Odeng. 54. Ohlsen, Ludvig, Tjänstem. i AUm. Lifför J. A., Civiling., Kn. S:t Eriksg. 14 B. säkr.bol., ö. Braheg. 3. Arthur E. H., Handelsbokhållare, n.va Ohlson o. Ohlsson, se under Olsson. nadisväg. 19'. Ohrling, M., Hatt o. mössaffär. n. Mäster Levin, v. Häradshöfd., ö. Engelbrektsg. samuelsg, 38 (hörn. af Malmsk.g.); 15 & 17; tel. Brunkeb a. t W., Kamrer, n. Jakobsg. 16. Ohrloff & Stange, inneh, Joh. Stange. En Ernst R. T., f. d. Lärftskramhandlare, n. grosaffär Maskiner, Verktyger, Lyftdon, Vanadisvägen 19'. gjutna o. smidda Rör, Sanitets artiklar, Oldberg, G. A., f. d. Artillerikapten, ö. Maskinförnödenheter, elektr. Lednings Karlaplan 3 A; a. t , r. t material, ö. Narvaväg. 21; a. t.4455; O.M.E., Kommendöri Flottan, ö. Banerg.ö. r. t Olde,Nanna, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 20'V. Emma, Ankefru, ö. Narvaväg. 21. Lars, Specerihandlare, bost. n. Hötorget Olai, Selma, Fru, ö. Riddareg ; bod n. Klarabergsg. 56; telefoner. Mll:~hilda, Fröken, Ö. Linneg. 16 II; tel. Oldenburg, O. S., Bokh., SaltsjöStorängen. Osterm Erik, verkst. Direktör, n. Drottningg. Olaison, Edv., Tandläkare, st. Kornhamnstorg 106 1II ; r. t. 620 och Tenö 11; a. t , nära Slussen; träffas helgfria dagar Träffas å Centraltryckeriet från 102 och 45; a. t Elisabeth, Fröken, n. Rådmansg. 8 1II Carl A., Tandtekniker, n. Regeringsg. Bengt, Förestånd. för Centraltryckeriets 51II; insätter konstgjorda tänder. Plom Paragonafd., st. Svartmang. 24 III; tel. bering, tanduttagning m. m.; 29årig Stork praktik; allm. telefon Axel, e. o. Hofrättsnot., st. Svartmang. Olån, Gustaf, Assuranstjänstern., n. Väst 24 1II ; träffas 910 f. m.: rikstel, 790. marmag. 3pv; tel. Vasa 34. Uno, v. Häradsh., Notarius Publicus, Hjalmar, Direkt., n. Västmannag. 3Fv. Auditör i K. Flottan. Ö. Karlaplan If). Laura, Fröken, n. Döbelnsg. 25 & 27. Tjänsterum: st. Skeppsbron 8; öppet 9 G. L., Hundl., n. Västmannag Personl. emottagn. 910 f. m. & Co, Lamphandel, n. Regeringsg. 65. o. 23 e. m. Växlar för protest före Emilia, Målarinna, n. Drottningg. 73 B; kl. 3; Rikstel. 1406, a. t. 2936; se tel. Brunkeb annons sid. 23. Olander, Daniel, Klädeshandl. ö. Nybrog. Thor S., Kassör, Kh. Handtverkareg. 46; 49 ub, tel. Kungsh Gustaf, firma Gustaf Olander & Co, Klä Wilhelm, Revisor i Riksbanken, Oldhem, deshandel, Skrädderiaffär o. Herreki Saltsjöbaden. pering, n. Ad. Fr. Kyrkog. 9 A o. n. Ch., Ankefru, s. Bellmansg. 24. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 4M Oidin Olsson. Oldin, E., Iltskänkn.förest., s. Brännkyrka Olofsson, N. H., Brefbär., Kh. Sot Eriksg. g n~. Olehn, Rich., Kontorschef, ö. Skeppareg. 41 II Aug., Byggmäst., n. Döbelnsg. 85. t. h.; tel. Osterm Alma, Fru, Sömm:a, Kh. Sot Eriksg. 13u.b, Olån, M. C., f. d., Möss o. hattaffär (inneh. A. G., Handelsbitr., s. Renstjernasg. 24 1Il ; _ A. Söderberg), ö. Storg. 7 & 9. O. J. Tulluppsyningsman, s. S:t Pauls tel. Maria Augusta M., Hand:idk:a, n. Uplandsg. 3; _ ~U ~~~~ se äfven Ollen. A. J., Handl., n. Tuleg. 45. C.J., Handl. (div.), Kh. Handtverkareg.48. l Olin; 2 Ohlin.. Carl E., Kontorsskrifv., Kh. IIjärneg. E. E., Stat:skrifv., n. Hamng _1 A. R., Direktör, n. Karlbergsväg. 62 Al. O., ~erkm., Kungl. Husgerådskammaren. _2 Per Gust., Handelsbitr., 77 1Il. s. Brännkyrkag... M., Akare,.? Svedenborgsg. 35. Jenny V.. Ankefru, n. Observatorieg. pv; _1 Gustaf, t. f. Hofrättsfiskal, Östermalms tel. Vasa 11 \)5. g. 45. Olofströms Bruks Agentur, n. Vasag, 10. _1 A. H., Kontorist, n. Uplandsg. 75. Olrog, Th., Grossh., ö. Strandvägen 25; _2 Johan G. T., f. d. Lok.för., s. Brännkyrkag. 77lll. kontor Bl. Stallg. 4. Olsen, Adolph, Egendomsagentur, ö. Flo _1 Hulda, Fröken,Matvaruaffär,Kh. Kungsg. rag ; a. t ; bost. s. h. III; ankn. T., Grossh., Collanoljefabriken i Stock _1 Carl Oscar, Med. dr, n. Kungsg. 22II; holm m. m.; kont. O. bost. n. Kungsg. spec, mag. och underlif. sjukdomar; 34 1 ; a. t. 5837, r. t Bankhvard. 1/234. Sommaren 1/ Conto: Stockh. Ensk. Bank. _2 N. P., Skrädd., n. Kammakareg. 71 Emil, f. d. IIandelsbokh., ö. Torstensonsg. _1 J. F. L., Styrman, s. Bondeg. 34 A. 15; tel. Osterm Symonds, Miss, Teacher of English, ö. C. O., Konteramiral, ö. Nybrog. 28 B; Karlavägen l B III. a. t _1 Ernst, Tjänsteman i Järnvägsstyr., holmag. 15 A IV. Kungs Hans, Löjtn., n. Vikingag. 13. Olsen, August, Oigarraffär, n. Luntmakareg. _2 N., Vaktmåst. bansg, 25. (Kgl. Slottet), n. Beridare 50; a. t. 8445; bost. S. h. C. A., Damkappskrädd., n. Mästersamurls _1 Thec1a, Ankefru, n. Uplandsg. 20 (l. d.26). g. 37II. _2 Nils J. F., S. Brännkyrkag. 77; tel. Maria Olsen, Lovisa, Fru, Cigarrh., ö. Linneg. 41; a. t Olivebladet, tidskrift, s. Erstag. 1. Sigrid, Fröken, n. Västmannag. 35. Olivecrona, Hj., f. d. Kapten, n. Odeng. 61. Olssån, P. Hj., Telegrafassist., e. o. Postexp., Olivenbaum, Carl Th., Tandläk., s. Bränn n. Mästersamuelsg. 68. kyrkag. 2A; hvard. s. )3jörngårdsg. Il. '/211'/23; bast. 1 l OlSson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson. M., Ankefru, ö. Grefg Oljedepoten, Svenska A. Bol., Direktör Benj. _3 Regina, AckuscMrska, n. Saltmätareg. J. Mollen, st. Slussplan a. t A; r. t. o. ' 12 Bn.b. John, Advokat, notarie, kontor n. Vasag. Ollen, N. P., Redaktör, n. Dalag II ; a. t. 80; r. t. 3880; mottagnings _ se äfven Olån. tid 911 f. m., kontorstid 93. Olliwier, Albert, Skrädderiaffär, 22; a. t n. Jakobsg. ' Nils, Agent, Norrtullsg. 20. _2 O. E., Agent (Reklamartiklar), n. Up OlIman, H., Fröken, ö. Linneg landsg. 8 (f. d. 4); tel. Vasa _ G. E., Ing. v. Bergsund, s.homsg. 186B. " Edvard, Arkitekt, ö. Braheg. 45. Ollongren, Joh. Reinh., Mästerlots, s. S:t ' Z., Apotekare, Kh. Bergsg. 43. Paulsg. 28 A l. _1 Emil, J3ankdirektör, Ö. Skeppareg. 18 II ; Olofson, A., Byggm., n. Döbelnsg. 87. tel. Osterm _ Rob., Bokh., s. Högbergs. 43. _.' Andreas, Bankir, kont. n. Karduansma _ Anna, Mössfabrik, Hatt o. Pälsaffär, n. kareg. 6; r. t o , a. t. Birgerjarlsg, 33, n. Odeng. 53 o. n ; bost, n. Karlbergsväg. 47 A Il; Tuleg. 33. Olofsson, Sofia, Bok och Pappershandel, r. t s. _1 F. Gustaf, Banktjänstem., n. Dalag. 24; tel. Götg.27. Vasa Brand och Li1försäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Olsson. 487 fofsson; 2 Olson; 3Qhlsson; 4 OJiI~on. 1 Ofs~o~; 2QIsOI1~;}_9!IIs~E; 40hlson. 1 Georg, Banktjänstem., ö. Strandv. 9. _l Ånd., Fastighetsäg., ö. Grefg. 43; tel. _1 Elisabeth, Barnm. o. Sjukhem, n. Up Osterm landsg. 17. " Gust. A. (J. L. Feiths Eftr.), Finbageri, _1 Kerstin, Barnm., n. Davidbagaresg. 26B. ö. Storg. 21. _I Th. T., f. d. Bergmäst., n. Dalag. 66. _1 Sven Albert, Flaggunderoff. v. Flottan, ' J. T., Bokför., n. Hagag. 20. ö. Nybergsg Emil, Bokh., n. Sigtunag. 3m _I David, Folkskolelärare, s. Nytorgsg. 16. _1 Joh., Bokh., st. Prästg. 27 III. _1 John, Folkskolelär., Kh. Kungsbroplan 1. _2 J. A., Bokh, i Järnvägsstyr., Kh. Ine ' Alma, Folkskolel:a, s. Folkungag. 14. dalsg. 2 B..,» Anna, Folkskolel:a, Kh. Kungsbroplan 2. _l Nils, Bokh., ö. Artillerig. 28 A. _l Hildur, Folkskolel:a, s. Åsög. 94. _, Emil, Boktryck., n. Mästersamuelsg. 68; _2 Maria, Folkskolel:a, s. Svedenborgsg. tryckeri n. Drottningg AIII. _I Jacob Fredr., Brefbärare, Il. Teknologg. 7. _, M. J., Folkskolel:a, n. Luntmakareg.97. ' J., Brefbärarförm., n. Döbelnsg. 12. _, Hanna, Frisersalong, n. Centralpalatset; ' Maria, Brodös, ö. Grefg. 56 1II ö. g. < O., Brukspatron, ö. Valballaväg. 31. a. t ~_' Julia, Fru, n. Holländateg. 21 BlI; tel. _. C. G., Byggmäst., n. Biblioteksg. 9; r. t. Vasa _, Olivia, Fru, ö. Engelbrektsg _l Enock, Byggm., s. Helgag. 12; a. t ; _'s, Ester M., Frukth. (iuneh. Ester Englund). kont. s. Västgötag. 9 B; a. t. 3745, s. Hornsg, 43; bost. s. g. 29 B. r. t _, Anna Fredrika, Fröken, ö. Grefg. 31 n.b. _1 J., Byggm., s. Volmaryxkullsg. 10 C; _4 Augusta, Fröken, n. Kungstens~. 20 II. tel. Maria _, Beda, Fröken, n. Kungstensg. 60. _, Johan, f. d. Byggrn., n. Västmannag. 18. _4 Carolina Fröken, Kassör i Allm. Lif' ' S. A., Byggm., n. Vasag. 6. försäk{ ingsbol., ö. Linneg. 80. _2 Engelbrekt,Byggnadsing., u.tomtebog.su, _4 Elise, Fröken, Husäg.a, Kungsholmsg. 5 II. 10.,..Byggnadsing., ö. Riddareg. 48 III; tel. _4 Stina, Fröken, ö. Jungfrug Osterm _, C. P. E., Fältskär, n. 'I'egnörsg. 3., M. C., Cigarrhandl., n. Regeringsg. 83. _2 K. V., Förrådsförv., ö. Kommendörsg.6. _3 C. H., Civiling., Östermalmsg. 28. _2 Anton, Försäkringsinspektör, ö. Skeppa ' H. B., Civilingenjör, n. Valling. 14 & 16; reg. 25 B; a. t tel. Brunkeb. U39 ; firma Sundholm & _2 Anders, Grossh., firma Odelberg & Olson, Ohlsson, Patentbyrå, n. Malmskillnads villa Olsbo, Saltsjöbaden. g. 26; a. t. 133, r. t. 34. ' Axel, f. d. Grosshandl., ö. Strandväg. 9. _2 Knut, Civilingenjör, n. Kungsg. 22 1V ; ' A. F., Grossh., n. Oxtorgsg. 9 B. tel. Brunkeb ' Herman, Grossh., n. Centralpalatset. _2 Bengta, Diakonissa, s. Folkungag. 109 u. b _.1 Hjalmar, Grossh., Hattar, manufakturt. v. och modevaror, st. St. Nyg. 21; bost. _I Anton, verk st. Dir. i Akt. bol. 'I'emperator, st. Drakensgr. 2. n. Norra Smedjeg. 16; r. t. 5869, a. t. _I William, Grossh., ö. Villag. 5 & ' & Co, William.t Grosshandelsfirma, n. _I Ernst A. F., verkst. Direktör i Olaus Ols Centralpalatset. sons Kolimport aktieb., ö. Skeppareg. _, s, Oscar F., Handelsaktieb., n. Malmskill 26 1II ; a. t , r. t nadsg. ::S (Allm. Telefonbol. hus); lager, F. T., Direktör i Sthlms pantaktiebank, af specerier, konserver, delikatesser o. n. Karlbergsväg. 24. sydfrukter m. m. i parti o. minut; _I Aug. J:or, Disponent, ö. Birgerjarlsg. 102; rikst, o 1010S, a. t r. t _3 O., Handelsbitr.. n. Barnhusg. SI. _2 Emil, Distriktsläkare, s. Katarina Bang. _I H. Melcher, Handelsbokh., st. Svartmang. 11 (2:a huset från Götg.), Mottagning: :H. hvard. 910, 23; helgd _1 John A., Handelsbokh., st. Svartmang. ' Karl, Fabriksidkare, Kungsholmsg. 66 B. 21 & 23. _2 Axel, Fabrikör, ö. Kaptensg. 11II. _I C. E., Handelsidk:a, s. Åsög. 94; a. t ' Joh., Fabrikör, kont. n. Mästersamuelsg. SO; se Aktiebol. _I E. C. E., Handelsidk:a, a. t n. Dalag. 36 _I Carl, J. A., Fanjunkare, Centralfängelset, ' Hanna, Handelsidk:a, s. Södermannag. 30; Langholmen. a. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 488 Olsson. 1 Olsson j 20lsonj 30hlssonj 40hlson. i Olsson j 2 Olson j 3 Ohlsson j 40hlson. _1 Hilda, Handelsidlca (frukt & grönseks ' A. L., Tnneh. af Södra Murbruksfabr., s. handel), Östermalm s Saluhall a. t j Hornsg _1 E. G., Inneh. af Stockh. Velocipedaffär _" Sofie, Handelsidk:a, n. Birgerjarlsg. 29. E. G. Olsson, n. Kungsg. 11 j bost. s. h. _1 Karl, Handelsres., n. Rosenbad 2. _1 Laura, Inneh, Bierhallen Minerva, n. _2 Oscar, Handelsres., ö. Birgerjarlsg Kungstensg. 60. _2 A., Handl. (matvaru o. speceri), ö. Ny "Ludvig,Inneh.afHoteldeSuede,n.Drottbrog. 68j a. hallaväg. 29. t ; filial ö. Val ningg _ A. Emil, Jur. ' kand., Advokat, s. Kocks _" Albert, Handl., Ö. Grefg g. 11III; tel. Maria _s Aug., Handl., bostad s. Högbergag. 5~. _1 Axel F. N., Jur. utr. kand., e. o. Hof _, Bo Hj., Handl., n. Västmannag. 43 n. b. rättsnot. Ö. Skeppareg. 26 m t. v. j a. t. _1 E., Handl., st. St. Nyg o. 868, r. t _2 Erik, Handl. (spec. o.delik.), Ö. Stureg.52. ' & Co, H. V., Järnh., st. Skeppsbron 32; " Erik, Handl. (speceri), n.malmskillnadsg. inneh..änkefru MatildaNorberg,ö.Kap 42; bost. S. h. _, J., f. d. Handl., n. Västmannag. 87. tensg. 16. _1 H. V., f. d. Järnhandl., st. Svartmang. 21 _2 J.. f. d. Handl., Ö. Jungfrug. 28. & 23. _1 J. F., Handl., inneh.kappmagasinetiduna, _1 Maria, Kafåidk.a, n. Vasag. 48. n. Kun~strädgårdsg. 12; bost. Ö. Bra _1 S. H., Kaf6idk:a, s. Hornsg. 41. heg. 16 n. " J. P., Kakelugnsmak., Ö. Karlaväg. 12j " J. O., Handl. (spec.), n. Uplandsg. 75. a. t \ _1 Lars Fredrik, Handl., n. Karlbergsväg. 58. " Björn N., Kamrerare i Riksbanken, n. " O., f. d. Handl., Ö. Grefg. 33. Valling. 12. _1 August L., Hatt Möss & Pälsvaru _1 Hemming, Kapten, Baningenjör, n. Klarahandlare, st. Västerlångg. 68; a. t ; bergsg. 70. bost. s. S:t Paulsg. 24; a. t ' P" A., Kapten, ö: Skeppareg. 5PI; tel. _1 Birger (f. d. Olof Olsson), Hatt, möss Österm o. pälsvaror, n. Drottningg. 66; a. t. " Karin, Karamellfabrik, s. S:t Paulsg , bost. n. Västmannag B. _2 G.A.,Hattmakare, n. Oxtorget ö: a. t " Ejnar, Kassadir., kont. n. Bryggateg. 6 B; _1 Anna, Hotellvärd: a, n. Luntmakareg. 14 r. t. 6716, a. t j bost. n. Kung (Nya Hotellet). _, A. G., Husägare, n. Karlbergsväg. stensg ; _2 Karl Just., Kassör, Djursholm, Svalnäsa. t vägen. _: C., ~usäga~~, Norr~.ullsg. 22. " M...Wilh., f. d. Kassör, Ö. Riddareg. 36; tel. Karm, Husäg.a, Froken, st. St. Nyg. 17. Osterm _" J., Import af sill, potatis m. m., kontor _1 Jenny, Kassörska, n. Odeng. 84 1lI. st. Skeppsbr. 6. ' s, Olaus, Kolimportaktiebolag, N. Blasie _" Abraham, Ingenjör, n. Dalag. 2; r. t holmshamnen 5 B; a. t. 868, 4735, r. t. " A. A., Ingenjör, kontor Ö. Sibylleg. 10; 179. Filialkontor Ö. Skepp are g. 26; bost. ö. Linneg. 28 & 30. a. t O. 4736; r. t Upp _" B., Ingenjör, s. Katarina Bang. 9. lag Värtan; a. t r. t _2 Emil, Ingenjör, n. Döbelnsg _1 C., Kommiss.handl., st. Örre Munkbron 3. _1 F. A., Ingenjör v. Bergsunds verkstad, _1 Edvin, Kontorist, Ö. Linneg. 55 n. b 'j tel. bost, Tunalund, Huddinge. Österm _1 G. O. M., Ingenjör, Konsulter. för ång _1 Sam., Kontorist, s. Bellmansg kraftanläggningar och snabbgående _1 L L., Kontorsbitr., Kh. S:t Eriksg. 6III. maskineri, n. Barnhusg. 3; tel. Brunkeb. _2 Ivar, Kontrollör i Tull v., Ö. Kaptensg.12 III; 'I'el.adr.»Gomo», Sthlm. tel. Österm "John, Ingenjör, verkst. Dir. i Slipers _2John,Kontrollinspektör,s.TorkelKnutsakt.bol., n. Mästersamuelsg. 77 I j bost. sonsg. 29; tel. Maria n. Karlbergsväg _1 Gustaf L., Källarmäst., Restaurant»)SÖ _1 K. D., Ingenjör, st. Nygränd 4. dern», s. Hornsg. 49. _2 Knut, Ingenjör, n. Kungsg. 22; tel. Brun _1 John, Källarmäst. (Källaren P. B.), st. keb L:a Nyg. 18; a. t , r. t _1 N. M., Ingenjör, n. Holländareg. 26 A. " Knut, Köpman, ö. Torstensonsg. 13 1lI Ö. _1 Simon, Ingenjör, Ö. Banerg g.j tel. Österm. 4480; r. t Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Olsson Isson;20Ison;30hlSSoIJ;ToliIso'iI. 10lsson; 20lson;S'Olilsson;'TOIlIson: ~_. ' C. J. A., Lagerchef, ö. Rådmansg. 10. _2 G., Speceriaffär, ö. Florag. 24, Öster _1 A. J., f. d. Landtbruk., Kh. Flcmingg 71. malmsg. 49 o. Kungsholmstorg 14; _3 C. C., Leksaksfabrik, specialite: tennsol bost. s. h. dater, Stora Orlångsjö, postadr. Sthlm ". J. A, Speceriaffär, ö. Braheg. 1 j a. t. S.; tel. Södertörn ; r. t ; telegr.adr.»kon _l P. L, f. d. Lok:för., n. Mästersamuelsg. 68. tant». _1 A. I., Lärare, s. Nytorgsg. 16. _3 Johan, Specerihandl., bodar st. Köp ' Olof, Lärov.adj., n. Karlbergsväg. 51. mantorget 12, st. Svartmang. 17; bost. _3 And., Mangelägare, n. Smålandag. 33. st. Skärgårdsg. 13; a. t. 2190, r. t ' Josephine,. Modeaaffä.r (äf~.en bestäl.~n. _.1 Martin, Speceri o. Kaffehandel, n. Höaf k.~mbm. underklader), o. Strandvag. torget 11; bost. n. Holländareg. 29. ' 25 1 o. g.. '.. Oscar, Musikfanjunk., o. Banerg, 15; a. _l Hilmer, Stationsinsp., landsg. 19 A II. Norra stat., n. Upt _l Fredrik, Tandläkare, n. Västmannag. 13. _l P. A., Musiklär., Kh. Flemingg. 27 IV ; _l C. M., Tapetserare o. möbleringsaffär. n tel. Kung~h o Markiser, persienner, tält o. presen _" Sally, Musiklär.a s. Prastgardsg. 14; a. ningar; tapetserareverkst, n. Drottt ningg.82; a. t. 645, r. t. 2548; bost. n. _l Per, Mål~re, n. Davidbagareeg. 26 B. Olofsg. 2 AIII. _1 Sven, Malare, n. Klara N. Kyrkog. 20; _l J. A. V., Teckningslär., Kh. S:t Eriksg bost.. n. ~:la ~ungsholi?sbrog. 35. 's Tekniska Fabrik, n. Mästersamuelsg. 80. Per Eric, Mäklare v. AuktIOUSV.,n. Kam se Akt.Bol. Joh. Ohlssons Tekniska makareg. 31. F b ik ' I. Ludv., Pianohandl., n. Hamng. 18 n, l E G a ri T ' l fk. rie Beridarer. t , e egra ommissa I, n. l 01 f P l' "f 'k t l S b bansg. 23 A; r. t o, o ISOver ons ape, n. ur runnsg. l F lk '1:"11' h Fattl'gva rds 2; tel. Brunkeb o..e, I sy~mgsm. os O _2 G. H., Postexped., ö. Grefm~gnig. 11. Öa~nden28 ~5 Engelbrektsg. 35, tel. _I K. E., e. Postexp., n. Regenngsg A ~ erm T ;, t'. S Lifförs anst _1 Johan Fredrik, Postvaktm., s. Blekingeg. 'l:i~on, JanDsebm l gl 13~.b. I ry~.g, n. o ens... _' Emanuel Prokurist i Fondmäklerifirman _l A., Travaruhandl., s,. Kapellgrand 6. E. Caristen. s. Volmaryxkullsg. 15 A. ' Erik, Träv~ruh.~ndl., Angsåg, hyfieri, ång ' Sture Prokurist i firman Ekström & vedsågen, travaru och kolupplag samt Hoflund, n. Valling. 12. s: kontor Kh. Flemingg. 4 (vid Kungs _2 G., f. d. Redaktör, ö. Skeppareg. 25 B. bron), a. t o. 5950; r. t. 1163; _1 Olaus, RederiAktiebolag, tör C O Altrichter verkst. kontor s Direk Västra bostad Lager Kh. af KU~!.l'sbroplan bjälkar, 2. sparrar, o palar, Slussg. i8; r. t. 4300, a. t skepps!ir.~e, o sågadt och hyfiadt trf,,_.' Otto Revisor i Gen.poststyr me~dörsg. 23.., ö Kom.. samt såväl sagad gad ved i parti och klufven som osa o. minut. Impor _1 J. v., Ritare, ö. Grefg. 62. terar och o försäljer e!,gelska ångsten _3 Elof, Roteman, Norrtullag. 21'. kol, hushallskol, smideskol, antracit _I C. A., Sjökapt., s. Ostgötag kol samt. koks, krossad och okrossad. l J. A., Sjökapten, s. Peder Myndesbacke 5. :.BogsCl;n~garo. varutransporter verk _2 & Wright, Aktiebolaget, Skeppsklare stallas billigt. rarefirma, verkst. Dir. Axel Georgii, _l Johan, Trävaruhandl., n. Dalag. 1 A. st. Skeppsbron 20. _l & Roseniund, Trävaruhandl., n. Dalag. _I L., Skomakare, n. Holländareg B. Brädgård n. Bryggareg. 31; trä _l N. M., Skomakare, Kh. Kungsg. 42IV. varor, byggnadssnickerier o. tegel. _l Per E., Skomakare, n. St. Badstug. 62 o. ' J. W., Tullvaktm., s. Hökensg. 8 B (uppn. Odeng. 35. g. B)... _1 P. M., Skräddare, n. Valling. 7; bost. _I J. K, Tunnbind., s. Ostgötag. 46 & 48. s. g. 6. ' O., Underoff. af 2:a graden v. K. Flottan, _.1 Bror, Skådespelare, ö. Grefg. 61. n. Regeringsg. 41I t. v. Ö. g. _I C. E., Snickare, s. Kvarng. 7. _l C. G., Urmakare, n. Roslagstorg 22; bod ' J. O., Snickarmäst., Verkstaden Möblia, n. Regeringsg. 46. s. Skaraborgsg. 12; tel. Maria _1 A., Vaktm., Ö. Linneg. 17. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 490 Olsson Orströrn. COlsson; 2 Ofson;3 OhlssOi!;4OhJson. H~i~~~~'33~' Hamng. 12; a. t o. 8869, Internationella Olyckfallsförsäkrings Aktie Bol. _1 August,. Vaktm. (Sthlms. Ensk. Bank), i Wien, n. Ma1mtorgsg. 8; a. t , r. t Norrtullag. 8 BIll ö. g. Kronan, n. Regeringsg. 43; a. t. 4411, r. t l A. G., Vaktm. (Förrnyndarekamm.), ö. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkrings A. B.) Kardellg. 31. Generalagent: Karl Ahlström, n. Regeringsg tr.; r. t. 4601, a. t _1 Hjalmar, Vaktm. (K. Järnvägsstyr.), n. Matthiessen, Max, st. Ofre Munkbron 7; riks o. Oxtorgsg. 51 Ö. g. N:ft: ai,el;,lit:~ eringsg. 43. _1 Emil, Vaktm., Kh. Flemingg. 22. Norden, n. Drottningg. 9. _s E. G., l:e Vaktm. (Kommkoll.), st. L:a Schweiziska Olycksfalli6rsäkringsaktiebolaget i N g 22 Winterthur (Schweiz), n. Drottningg. 53. y.. Securltas, n. Ilirgerjarlsg. 11; r. t. 2121, a. t. _3 Fritz C., Vaktm. (Sthlms Läns Sparb.), Försäkr. med och utan premieäterbe Ö. Narvaväg. 24. talning. _1 G. A., Vaktm. (Biksb.), st. Järntorget Skandinavien, n. Drottnlngg. 27, kl. 104; 83 III.. r. t. 7 65, a. t O. g.' Thor, Sjuk o. olycksfallförs. anstalten, Köpen _1 J. M., förste Vaktm., Ö. K. Biblioteket. hamn; afdeln.kontor: n. Kungsg, K J V kt S bb t b A'Id d Victoria zu Berlin, n. Regeringsg , a m., n. a a s:s er oms Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion för Skanhem. dinavien n. Regeringsg. 61;r. t. 4976, a. t _1 Victor, Vaktm. (bankj, ö. Linneg. 80rrÖ. g. Se vidare Yrkesregistret: Försäkringsbolag. _1 P. E., Firma, Ved o. kolhandel, inneh. Ombudsmans expedition, Stadens, st. St. Nyg. Fru Ida Olsson o. L. Bergman, n. 2 B II; a. t Klara Norra Kyrkog. 25; a. t , Opbachers, T., Maltfabrik, inneh, Eric Akesr. t ; filial n. Observatorieg. 21 son, Charlottenburg, Reymersholm; a. t ' postadress Liljeholmen; privatbost. _1 Sv., Yerkm., s. Ringväg. 2. Kungsholmstorg 6. _1 D., Akare, n. Döbelnsg. 85. Operabaren, ing. från Jakobstorg. inneh. _1 Ludv, Am., Angb.befälh. (Ångf. Nya Georg o. Gustaf Steinwall. Hillersjö ; a. t. 2474), S. Hornsg. 46, Operahallen i Nya Operahuset, ingång fr. tel. ~aria 16. ' Strömg.; inneh. Georg o. Gustaf Stein _1 P. E., Angfart.befälh., s. Repslagareg. 13. wall. _3 A. & E., Jungfrusunds Angsåg å Ekerö Operakällaren O. Operaterrassen, innehafvare a. t. Tappström 4; kontor Kh. Fle~ Georg o. Gustaf Steinwall. mingg. 4; a. t 8436 O. 5950; rikstel, Ordenshus, Templarnes, n. Bryggateg. 5 och S. Kocksg. 24. _4 Albertiua,..Ånkefl'u, n. Uplandsg. 71. Ordenskassan för de Kungl. Riddareord _1 Aug. E.,..Ankefru, Ö. Greftureg, 20 C.. narne, se De K. Riddare Ordens. _1 A. ~.: Ankefru, Kh. Flemtngg. 12. Ord o.?h Bild, Il!ust~~r. månadsskrift; byrå _2 Christina, f. Dahlman, Ankefru, Ö. Kap O. Stureg. <>2;oppen kl. 1012; a. t. tensg. l~.ill; tel. Österm ; expo Wahlström & Widstrand, n. _1 Gustafva, Ankefru, n. Uplandsg. 26 (f. d. Brunnsg. 6; a. t , r. t ); t~.l. Vasa Orenstein & Koppels utställning, se Carl _3 Hildur,..Aukefru, n. Helsingeg Ström, n. Vasag. 4. _11. C., Ankefru, Vedhandl:a, n. Klara N.»Orient», Nya. Aktiebolaget Cigarrettfabri Kyrkog, 25; fil. n. Observatorieg. 21 ken, S. Asög. 44. bost. n:. Sigtunaz. 6; tel. Vasa 596. 'Oriental Tea Depot, Percy F. Luck & Ca, _1 Kerstin, A.~kefru, Kh. Pipersg, 2II. Kontor n. Saltmätareg. 8. Försälj ' Kristine, Ankefm, Kh. Pipersg. 4. ningslokaler: hufvudaffär n. Drott _4 Maria, f...alm. Ankefru, Ö. Artillerig. 40. ningg. 12;.filialer ö. Stureg. 8, Ö. Ny _2 Sigrid, Anketru, Ö. Stureg. 60II; a. t. brog. 15, Östermalmstorg, Ö. Strand ~9193;.. vägen 17, n. Uplandsg.17, Kh. Kungsg. _1 Vilhelmina, Ankefru, Ö. Narvaväg. 5I1l. 48, st. Kornhamnstorg 59 B o. n. Teg _1 Joh., Ö. Riddareg. 17. nårsg, l. _1 Kersti, n. Malmskillnadsg. 27II. Orientlinjen till Australien m. m., st. Skepps Olstone, Anna, Fru, Ö. Sibylleg. 26. bron 4, "agent Grossh. E. F. Larsson; a. t. 20 <>2, r. t Olycksfallsföl'säkringskontor: Orlings Fotografiaffär (inneh. Wilh. Lamm), Bore, n. Vasag. 5. Ö. Stureg. 6. Fylgi.a, n. Jakob~torg 3. Orling, Erik, Industriidk., Ö. Al'tillerig. 10 Gofhia, n. Regermgsg. 40; r. t. 2900" a. t A' a t Hansa, Blasieholmag. 4 B; r. t. 9846, a. t O..' 'A' V" 't 28 n b Se annons ä kartans konvolut. l'strom,., n. als mannag.... Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 OrtmanOven beck. 491 Ortman, J. A., f. d. Bryggare, Kungsholmsg.16. von Otter, C. F., Frih., t. f. Kammarråd, _ D. J., Stationsskr., Norrtullsg. 23 A III. ö. Styrmansg. 1,v. Orten, Bror, Bergsingenjör, grnf, malm, C. F. S., Frih., Rsgementsintondent, Ö. mineralfrågor och dithörande under Karlaväg. 38; tel. Ostorm sökningar och mätningar, ö. Villag.17'; C. G., Friherr.a, vice Amiralsänka, Ö. Stur. t , a. t och sommaren reg. 54. äfven Skurubro 61. Julia, Frihcrr:a, n. Kungsg. 16; r. t. Carl, Oiviling.o.Bankir.kontor st. Skepps 5204, tel. Brunkeb bron 4': a. t. 2593, r. t. 7155; bost. C. G., Kapten v. Positionsart.reg., Ö. Ö. Linneg. 50; a. t Florag. 4'; r. t Adolf E" Bokh., ö. Villug. 17'; a. t , C. G., Löjtnant v. Vendes Artillerireg., r. t Ö. Florag. 4': r. t C., Ingenjör, ö. Skeppareg. 43. Elsa Sophia, Sjuksköt:a, s. Maria Sjukhus. Ortopediska institut, se Gymnastikinr:r. Otterberg, Axel, Handl. (spec.), s. Götg. Osbeck, C. J. T., Agent, Ö. Styrmansg ; bost. s. Svartensg. 8 A". A. V., Kapten ska, ö. Styrmansg. 30. Otterborg, Anna, Skolkökslärar:a, s. Tjär Osberg, Nils, Styckjunk., Kh. Marieberg. hofsg. 17"... Oscar, M., Operasångare, n. Malmskillnadsg. 5. Otterdahl, Bertha, Ankefru, Lärarinna, Ö. Oscarson, Axel, Civiling., ö. Grefg. 7; tel. Nybergsg. 9. Osterm, se äfven Oterdahl. Oscar C., Poliskonst., n. Regeringsg. 41. Ottergren, Fritz, Bankkassör, S. Blasie Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, Ö. Kom holmsh. 12; tel. Brunkeb mendörsg. 44. Henriette, Fru, n. Uplandsg. 18. Oskarshamn s Mekaniska Verkstads o. Skepps A. S., Fröken, n. Drottningg. 88 III. dockas Aktiebolag, kontor n. Kungs Otterströrn, E. E., Arkitekt, n. Idung. 8'; a. trädgårdsg. 12. Verkst. Dir. Magnus t LiIjewalch; r. t , a. t A. H., Doktor, n. Regeringsg. 32. Oskarson, Otto, Lager af manufaktur o. korta A. G., Postexpeditör. n. Idnng. 10'; a. varor, n. Klara N. Kyrkog. 20; a. t. t Mimmi, Sjukgymnast, Ö. Greftureg. 75. Oskarsson, F. T., f. d. Auktionskommissarie, Otting, H. W., Frukthandl., st. Trångsund 8 ; n. Roslagsg. 37. bost. ö. Narvaväg. 23. Ossator. Nya Aktiebolaget, Direktör G. N. F., Gravör, Atelier för finare gravyr, Stierngranat; kontor n. Rosenbad 2; n. G:la Kungsholrnsbrog. 40"; tel. 1'. t , fabrik Riddersvik. Brunkeb Ossbahr, Richard, Öfverste, ö. Grefg. 3. Otto, Alfred A., Agent, kont. n. Norrlandsg. Osterman, U. J., Agent, n. L:a Vattng ": r. t. 8607, a. t ; bost. s. Oscar Fredrik, Artilleristabsoff., Kapten, Hornsg. 83. ö. Sibylleg. 75'; 1'. t Wilh., Pianostämmare o. Instrumentrna J. C., Kommendör, ö. Braheg. 25 III ; a. t. kare, Ö. Artillerig. 38; tel. Österm Ottosson, A., Und.löjtn v. K. Flottan, n. J. W., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Braheg, 25. V. Trädgårdsg. 11 A. O.J.,Löjtn. vid Svea Art.reg., Ö. Villag. 24. Ouchterlony, G. F., Bokh. i Järnvägsstyr., J. A. D., f.d.nysiifverfabr.ö.eriksbergsg.4. s. Timmermansg. 41 III; tel. Maria 65. Ostvuld, Tborvald, Trävaruagent, n. Odeng, H., Fabriksidk., Ö. Braheg ; 1'. t. 2626, telegrafadress Ostvald, Sally, Fru, ö. Sibylleg. 30. Stockholm. Sophie, Fru, ö. Riddareg. 49. Oterdahl, Therese, Diakonissa, s. Fjäl]p" 24. Martina, Fröken, n. Vanadisväg. 21. F. O.. Vcrkmäst. v. Brandkåren, n. malm Ninni, Fröken, Bankbokh. (Nord. Kreditskillnadsg. 64; a. t banken), n. Uplandsg. 43. A. F., Ankefru, n. Karlbergsväg. 43. O. W., Kamrer v. Järnv., n. Rådmansg. 74. _ se äfven Otterdahl. O.,..Kontorschef, Ö. Linneg. 44 & 46; tel. Othperg, E. E., Förestånd:a, n. Sabbatsbergs Ostarm Ålderdomshem. E. H., Löjtn., n. Observatorieg. 3. Othen, J. R., Bokför., Kh. Parkg. 2. E., f. d. Revisor i Järnv.styrelsen, n. Ottander, A. U., Bagare,..n. Uplandsg, 69. Uplandsg. 43. Ottelin, V.dal, Lektor, Ostermalmsg. 57": Einar, Underlöjtn. v. Gottlands inf.reg. tel. Osterm, n. Rådmansg. 74 III. von Otter, Erik, Friherre, Hofrättsråd, se Ovenbeck, Panl, Grossh., n. Jakobsg. 25'; Gyllensvaan.. a. t. 8644, 1'. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 492 OvesensPalm, Ovesen. R., Fotograf, n. Näckströmsg. 1. O. H. Ehrenfrid, Handelsagent, strömsg. 1. n. Näck. l Palin: 2 Pallin. 1 Oxehufwud, R., Kapten, ö. Stureg. 18 B b ' '; ' N. O., Tullkontrollör, s. Södermannag. 7 II j a. t.. ~8 90, r. t Träffas ej 46. r. t C. G., Ofverintend., ö. Kommendörsg. 26. Pallas, Hotell, inneh. Fröken Amanda Berg,,Oxelqvist, C. O. A., Handl., s. Bondeg. 37. n. Klarabergag. 37. Oxenstierna, H., Frih:a, ö. Riddareg. 35 & 37. Palm, G. E., Amanuens, S. S:t Paulsg. 29 III B. G., Grefve, Kanslisekr. och Kommis Ivar, Bankdirektör, Ö. Skeppareg. 58. sionär i K. Finansdep., Ö. Lilljansplan Curt, Banktjänsteman, ö. Skeppareg. 5; kontor för kommissionärskap st. 58 III. Storkyrkobrinken 13 Iv. Gustaf R., Banktjänstem., n. Lästrna E. C. G., Grefve, Öfverste O. Sek.chef V. kareg. 27 B: tel. Brunkeb Lifg...t. häst, Dj. Sirishof. Ad. Fr., Bleck o. Plåtslag. (firma K. O. A. I., AJ;\kefrih:a, st. Myntg. 5. Zetterström & Co), s. Brännkyrkag. 51. Lotten, Ankegrefvinna, ö. Nybrog. 58. Janne, Bokhandl., n. Uplandsg. 24 (f. d. 30), firma Palm & StadlingsEftertr., n. Malmskillnadsg. 15; r. t. 6828, a. t. P Paalzow, Frida, n. Uplandsg. 47; a. t J. A., Bokh., s. Horn~.g Paban, F. G., Bokh., s. Timmermansg. 40 III Ypgve, Farm. kand., o. Braheg. 12; tel. Ernst, Sadelmak.,s.Danviksg. 7 ;a.t Osterm. ~.86.. F. Aug., Typograf, S. Prästgårdsg. 24. Ida, ~ru, O. ~lddareg. III 76. Packhusinspektionen, förvaltningar; se Tullverkets lokalr. t med ankn. SophIe, Fru, o. Stureg. ~9.. Erik, Grossh., fi.rma Christian Berglund, till Maskin O. tullfria expo kontor st. Köpmang. 14; r. t. 4861, Paeren Maria Fröken Parfymhandel ö. a. t. 2365; bost, DJ. Breda gat. 7. G~eftureg~ 5; a. t.' 19075; bost. n.' St. F., Grossh., n. Mästersamuelsg. 67; a. t. Badstug , r. t Titus, Ingenjör, n. Kungstensg. 29 II. Ferd.,.Gro~sh., firma Ferd. Palm & Co, Pag:el, Axel, Grossh., ö. Stureg. 60..n. Birgerjarlsg Paijkull, Gunnar, Handelskemist, träffas å Hjalmar, Gross.?an~l., ~rma Alfred Lind Kemiska AnalysByrån n. Regeringsg, b~.rg & Co, O. Lmneg. 85; kontor st. 18 B ' b., säkrast Kungsg. 33. kl. 123; bost. Kh, Borshuset.. J. E., f. d. InsI!.ektor, DJ. Breda gat. 7. se äfven Paykull., K: G., Konduktor, s. Hornsg Paketpostexpedition, se Postkontoret. HlId:. Konsnl~. Ing., Byggnadsmatert Palander, F., Civiling., Förest. f. Luth & alier, Gr~fva~ dar,. bost. n. Smckareg. Rosens El. A B:s filial, Kh. Bergsg.9. 5; kont..o. B~rgerJ8;rlsg: 24. Palander af Vega, A. A. L., Viceamiral, S., Kontbitr., O. Artillerig. 13. Skeppsholmen 2. Anton, Kontorschef, n. Mästersaruuelsg. Palatine's Generalagentur, Brandförsäkr., 67 j a. t. 9768, r. t. 3948j bost. n. Gösta Lindberg & Co, n. Drottningg. 18. Palen, Gusta;va, Frök., n. Kl. V. Kyrkog. 5 III Lu~~~rnsg. 3.:. R, LOJt~l!'nt, o. RIddareg:. 49. N. A., Malare O. Lackerare, n. Beridare K. T., LOJtn. v. Flottan, O. Grefg. 9. bansg. 21. C. M., Redaktör, Kh. Bergsg. 27. l P r2pir a m; a m... J. Paulus, Redaktör, 1 Aug., Generalagent n. Kl. N. Kyrkog för Lifförsäkr.bol. _1 A., Friherrinna, Ö. Nybrog. 11 A. Balder, Ö. Storg. 54 III. _, Anna M., Fröken, n. Hagag. 16. D. L., Majorsänka, s. Bellmansg. 1. _2 J. O., Grossh., firma J. W. Lundin & Co, B. A., Modist, ö. Artillerig. 13. n. Karlbergsvä~. 24 II j tel. Vasa C. A., Sergeant vid Svea Art. reg., Ö. _2 C. A., Handl. (järn o. stål), n. Barn Artillerikasernen. husg. 8; r. t s, G. T., Eftr. (P. Persson), Skomakare, n. _2 Erik J., Journalist, n. Heimdalsg. 6; a. t. Hamng. 9 (i backen): a. t , Aug., f. d. Skräddare, n. Odeng, 98" b'j _2 J. R., f. d. Lektor V. NY,a elem.skolan, ö. tel. Vasa 928. Stureg, 31 III. A. F., Skrädderifirma, st Storkyrko _2 J. W., Trävaru O. agenturaffär, n. Up brinken 41; innehafvare Ankefru Ebba landsg. 77IV. Palm och John Bellman. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture-

gatan 24. Källbom, Edla, Serverings idkerska, n. Centralstationen. senare flyttas efter 1 April till Sture- Källare-La Källare: broh.24. Ladugårdslandskällaren, Storgatan 5. Esplanaden, Esplanaden 4. N or r: t Berzeliikällaren, Berzeliipark. Brunkebergskällaren, Odensgatan 4. Frimurarekällaren, BJ. Stall gatan

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer