Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F. W.,Artist,n.Karlbergsvägen ll. Oden, Svenska lifforsäkringsanstalten, n. Nöbbelin, Emma, Folkskolel:a, ö. Greftureg. Birgerjarlsg ' Oden, K. G., Fil. dr, Förste Aktuarie, Ö. _ JeJ;\ny, Sjukgymn., ö. Greftureg. 72 1V ; tel. Linneg ; r. t Osterm Fredr. S.,Fru,Källarrörelse,n.Regerings Olga, Sömmerska, ö. Greftureg. 72. g. 1. Nöjd, D., Folkskolel., n. Dalag, 74 B. Hanna, Fröken, Kassör, n. Uplandsg (f. d. 46). Gustaf, Kapellmäst., n. Odeng. 611v; tel. O Vasa 908. J.. A., Snickare, ö. Kardellg. f); tel. Oaxens ochkarta Kalkbruks kontor, n. Freds Österm, 1379; verkst. ö. Linneg. 19; g. 28 & l'lql, se Aktiebolaget Karta & a. t Oaxens Kalkbruk. C. P., Tunnbind., st. Bollhusgränd 5. Obbarius, Ellen J., Inspektr., n. Idung. 10. Odencrantz, Hilma, Fru, n. Hamng. 2. Obelin, A., Velocipeder, Kaminer o. Kassa Odenius, Frithiof, Med. dr, Barn o. Invärskåp, en gros o. detalj, n. Vasag. 19 tes sjukdomar, n. Drottningg. 80 Al. & 21 (hörnet af Kungsg.); bost, n. Mottagningstid hvardagar 910 f. m., Karlbergsväg. 30 l:. 23 e. m., sön o. helgdagar 1011 Oberneder, Anna M., Ankefru, n. St. Bad f. m.; tel. Brunkeb. 847, r. t stug. 86 ~.l. Odenrick, J. F., Grossh., ö. Riddareg. 11 'B; _ Ingeborg, Ankefru, n. Valling. 19. tel. Österm. 3705, äfvena. t. Odensala 10. Obligationskontor, se Yrkesregistret: Banki Odens Expressbyrå, inneh. E. L. Eriksson, rar etc. o. Kalenderafdeln: [1041J Stadsmäklare.. n. Odeng. 70. Odhelius, P. Fr., Farm... kand.,ostermalms Obligationskontoret Standard (Karl Lind g. 60 1I1 qvist), n. Hamng. 17; r. t. 4767, a. t. Odhner, D., Fru, ö. Braheg Emma, Fru, ö. Stureg. 50. Oborne, A. M.. Hand.bitr., Kh. Bergsg. 34. A. C., Handl., n. Drottningg ; kon Observatorium, n. Drottningg Oceans Gen. agentur, st. Slussplan 63 B tor S. g. 29. & Co, Lamp o. fotogenaffär, n. Drott (Räntmästarhuset). ningg. 29 A. Ocklind, Hugo, Kanslist i JustitieRevision, H. M., Snörmakare, n. Luntmakareg.7. ö. Greftureg. 48. Odin, Selma & Maria, Bosättningsmagasin, Odd Fellows ordenslokal, n. Klara V.Kyrkog. n. Slöjdg. 1; a. t ; bost. ö. Ny 17; lägret N:o 2 Vasa, l:sta månd. i mån. kl. 8 e. m.; logen Birger Jarl, brog. 66. S. J., Lamp o.lysoljehandel, n.valling.l l: 2:a och 4:e måndagen i mån. (kl a. t , r. t. 5521; lamp, lysoljee. m.): logen N:o 6 Holmia, tisdagar kl. o. bosättningsaffärer, n. Odeng. 67; a. t. 8,15 e. m.; logen N:o 4 John Ericsson, 12956, n. Uplandsg. 9 A; a. t onsd. kl. 8,16 e. m.; logen N:o 10 C. J., Poliskonst., n. Apelbergsg. 60 A & B. Viktor Rydberg, torsd. kl. 8,16 e. m.; C. T., Tullvaktmäst., n. Rådmansg. 61. logen N:o 8,15 e. m. 13 Gustaf Wasa, fred. kl. Odontologisk vudred. tidskrift, Post box 36. Huf K. Elander, Göteborg, Stock Odelberg, O. W., Bruksäg., st. Mynttorget 1; holmsredaktion : O. Ulmgren, E. Sjör. _ t. 46, a. t berg. John, Grossh., firma Odelberg & Olson, Odontologiska Föreningen, n. Mästersast. Skeppsbron 34. muelsg. 17II Ö. g.; a. t Sekr. _ C. A. o Kapten, Ö. Strandvägen 33. Skattm. o. Bibl. onsd. 78 e. m. _ Theodor, f. d. Landshöfd., n. Birgerjarlsg.5. Sällskapet i.stockholm, n. Smålandsg. _. & Olson (innehafvare John Odelberg 7. (Konstnärshuset). och Anders Olson, prokurist K. R. Odqvist, Karl A., ö. Styrmansg. 32,Bataljons Reuter), kontor st. Brunnsgränd 4, läkare. Barn o. lungsjukdomar; mot Järn o. Stålaffär en gros, försäljare för tagn. hvard /211, 34; helgd. Sandvikens järnverksaktieb., Strömsnäs 1011; under sommaren endast hvard. järnverksaktieb., Aktieb.BoforsGull 1112; a. t , r. t spång, Igelforsbruks aktieb., Charlot. Sv., Kapten, Kungsholmsg. 28. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 OehlerOldenburg. 485 Oehler, K. H., Ingenjör, Il. Heimdalsg. 8. Olofsg. 13; a. t , r. t. 9856; von Oelreich, C. A. W., Assessor, n. Biblio bost. ö. Lilljansplan 6. teksg. 29. Olander, A. G., Lagerrnäst., st. Svartmang. Nils," Major, Kungsholmsg K., Ankefru, Kh. Flemingg. 46. Gerda, Lärara vid Brummerska skol., st. Oerlikon, Maschinenfabrik, Ombud: Ing. N. Skärgårdsg. 1~: Westberg, ö. Linneg. 41; r. t , V., Musiker, s. Ostgötag. 18. a. t , telegramadr. Oerlik. Einar, Sjökapt., s. Östgötag. 40; tel. Maria Offrell, R., Handl., n. Birkag Ofoten s Malmfält, Aktieb., verkst. Direkt. Hans, Snickare, st. Skärgårdsg. 15.;verkst. Intend.Abr. Forssell, n. Malmskillnads st. S):omakareg. 13. g. 4P'. Disponent Bergmästaren C. H. S., Ankefru, n. Luntmakareg. 51. Oskar Norelius, Nora. Malvina, Ankefru, ö. Karlav. 25 II. Ohde, Gunnar, Ingenjör, Konstruktionsbyrå S. M. G., :!l.nkefru, ö. Nybrog. 49" b. för rörledningar, Kammakareg 50; a. t. A. G., s. Ostgötag K. O. N., s. Bangårdsg. 4. Ohlander, N. G., Brefbärarförman, n. Up Olausson, C. A., Artist, n. Jakobsg. 28. lan.lsg. 26 II (f. d. ~~). Sven, Guldsmed, s. S:t Paulsg. 1; butik Ohlden, Aug., Förest., s. Ostgötag. 16; tel. s. Götg. 18. Maria C. W., Handl., Kh. St. Eriksg. 1. Ohlin, se Olin. Natalia, Hårfrisörska, ö. Skeppareg. 22; Ohlquist, F. A., Flaggund.off., Handtv.. ka a. t sern, Skeppsholmen; r. t Otto, Skom., n. Klara V. Kyrkog. 9 '12. Ohlseen, Vilhelm, Folkskolelär., ö. Grefg. 5F. Olbers, G. E., Civilinz" n. Odeng. 54. Ohlsen, Ludvig, Tjänstem. i AUm. Lifför J. A., Civiling., Kn. S:t Eriksg. 14 B. säkr.bol., ö. Braheg. 3. Arthur E. H., Handelsbokhållare, n.va Ohlson o. Ohlsson, se under Olsson. nadisväg. 19'. Ohrling, M., Hatt o. mössaffär. n. Mäster Levin, v. Häradshöfd., ö. Engelbrektsg. samuelsg, 38 (hörn. af Malmsk.g.); 15 & 17; tel. Brunkeb a. t W., Kamrer, n. Jakobsg. 16. Ohrloff & Stange, inneh, Joh. Stange. En Ernst R. T., f. d. Lärftskramhandlare, n. grosaffär Maskiner, Verktyger, Lyftdon, Vanadisvägen 19'. gjutna o. smidda Rör, Sanitets artiklar, Oldberg, G. A., f. d. Artillerikapten, ö. Maskinförnödenheter, elektr. Lednings Karlaplan 3 A; a. t , r. t material, ö. Narvaväg. 21; a. t.4455; O.M.E., Kommendöri Flottan, ö. Banerg.ö. r. t Olde,Nanna, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 20'V. Emma, Ankefru, ö. Narvaväg. 21. Lars, Specerihandlare, bost. n. Hötorget Olai, Selma, Fru, ö. Riddareg ; bod n. Klarabergsg. 56; telefoner. Mll:~hilda, Fröken, Ö. Linneg. 16 II; tel. Oldenburg, O. S., Bokh., SaltsjöStorängen. Osterm Erik, verkst. Direktör, n. Drottningg. Olaison, Edv., Tandläkare, st. Kornhamnstorg 106 1II ; r. t. 620 och Tenö 11; a. t , nära Slussen; träffas helgfria dagar Träffas å Centraltryckeriet från 102 och 45; a. t Elisabeth, Fröken, n. Rådmansg. 8 1II Carl A., Tandtekniker, n. Regeringsg. Bengt, Förestånd. för Centraltryckeriets 51II; insätter konstgjorda tänder. Plom Paragonafd., st. Svartmang. 24 III; tel. bering, tanduttagning m. m.; 29årig Stork praktik; allm. telefon Axel, e. o. Hofrättsnot., st. Svartmang. Olån, Gustaf, Assuranstjänstern., n. Väst 24 1II ; träffas 910 f. m.: rikstel, 790. marmag. 3pv; tel. Vasa 34. Uno, v. Häradsh., Notarius Publicus, Hjalmar, Direkt., n. Västmannag. 3Fv. Auditör i K. Flottan. Ö. Karlaplan If). Laura, Fröken, n. Döbelnsg. 25 & 27. Tjänsterum: st. Skeppsbron 8; öppet 9 G. L., Hundl., n. Västmannag Personl. emottagn. 910 f. m. & Co, Lamphandel, n. Regeringsg. 65. o. 23 e. m. Växlar för protest före Emilia, Målarinna, n. Drottningg. 73 B; kl. 3; Rikstel. 1406, a. t. 2936; se tel. Brunkeb annons sid. 23. Olander, Daniel, Klädeshandl. ö. Nybrog. Thor S., Kassör, Kh. Handtverkareg. 46; 49 ub, tel. Kungsh Gustaf, firma Gustaf Olander & Co, Klä Wilhelm, Revisor i Riksbanken, Oldhem, deshandel, Skrädderiaffär o. Herreki Saltsjöbaden. pering, n. Ad. Fr. Kyrkog. 9 A o. n. Ch., Ankefru, s. Bellmansg. 24. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 4M Oidin Olsson. Oldin, E., Iltskänkn.förest., s. Brännkyrka Olofsson, N. H., Brefbär., Kh. Sot Eriksg. g n~. Olehn, Rich., Kontorschef, ö. Skeppareg. 41 II Aug., Byggmäst., n. Döbelnsg. 85. t. h.; tel. Osterm Alma, Fru, Sömm:a, Kh. Sot Eriksg. 13u.b, Olån, M. C., f. d., Möss o. hattaffär (inneh. A. G., Handelsbitr., s. Renstjernasg. 24 1Il ; _ A. Söderberg), ö. Storg. 7 & 9. O. J. Tulluppsyningsman, s. S:t Pauls tel. Maria Augusta M., Hand:idk:a, n. Uplandsg. 3; _ ~U ~~~~ se äfven Ollen. A. J., Handl., n. Tuleg. 45. C.J., Handl. (div.), Kh. Handtverkareg.48. l Olin; 2 Ohlin.. Carl E., Kontorsskrifv., Kh. IIjärneg. E. E., Stat:skrifv., n. Hamng _1 A. R., Direktör, n. Karlbergsväg. 62 Al. O., ~erkm., Kungl. Husgerådskammaren. _2 Per Gust., Handelsbitr., 77 1Il. s. Brännkyrkag... M., Akare,.? Svedenborgsg. 35. Jenny V.. Ankefru, n. Observatorieg. pv; _1 Gustaf, t. f. Hofrättsfiskal, Östermalms tel. Vasa 11 \)5. g. 45. Olofströms Bruks Agentur, n. Vasag, 10. _1 A. H., Kontorist, n. Uplandsg. 75. Olrog, Th., Grossh., ö. Strandvägen 25; _2 Johan G. T., f. d. Lok.för., s. Brännkyrkag. 77lll. kontor Bl. Stallg. 4. Olsen, Adolph, Egendomsagentur, ö. Flo _1 Hulda, Fröken,Matvaruaffär,Kh. Kungsg. rag ; a. t ; bost. s. h. III; ankn. T., Grossh., Collanoljefabriken i Stock _1 Carl Oscar, Med. dr, n. Kungsg. 22II; holm m. m.; kont. O. bost. n. Kungsg. spec, mag. och underlif. sjukdomar; 34 1 ; a. t. 5837, r. t Bankhvard. 1/234. Sommaren 1/ Conto: Stockh. Ensk. Bank. _2 N. P., Skrädd., n. Kammakareg. 71 Emil, f. d. IIandelsbokh., ö. Torstensonsg. _1 J. F. L., Styrman, s. Bondeg. 34 A. 15; tel. Osterm Symonds, Miss, Teacher of English, ö. C. O., Konteramiral, ö. Nybrog. 28 B; Karlavägen l B III. a. t _1 Ernst, Tjänsteman i Järnvägsstyr., holmag. 15 A IV. Kungs Hans, Löjtn., n. Vikingag. 13. Olsen, August, Oigarraffär, n. Luntmakareg. _2 N., Vaktmåst. bansg, 25. (Kgl. Slottet), n. Beridare 50; a. t. 8445; bost. S. h. C. A., Damkappskrädd., n. Mästersamurls _1 Thec1a, Ankefru, n. Uplandsg. 20 (l. d.26). g. 37II. _2 Nils J. F., S. Brännkyrkag. 77; tel. Maria Olsen, Lovisa, Fru, Cigarrh., ö. Linneg. 41; a. t Olivebladet, tidskrift, s. Erstag. 1. Sigrid, Fröken, n. Västmannag. 35. Olivecrona, Hj., f. d. Kapten, n. Odeng. 61. Olssån, P. Hj., Telegrafassist., e. o. Postexp., Olivenbaum, Carl Th., Tandläk., s. Bränn n. Mästersamuelsg. 68. kyrkag. 2A; hvard. s. )3jörngårdsg. Il. '/211'/23; bast. 1 l OlSson; 2 Olson; 3 Ohlsson; 4 Ohlson. M., Ankefru, ö. Grefg Oljedepoten, Svenska A. Bol., Direktör Benj. _3 Regina, AckuscMrska, n. Saltmätareg. J. Mollen, st. Slussplan a. t A; r. t. o. ' 12 Bn.b. John, Advokat, notarie, kontor n. Vasag. Ollen, N. P., Redaktör, n. Dalag II ; a. t. 80; r. t. 3880; mottagnings _ se äfven Olån. tid 911 f. m., kontorstid 93. Olliwier, Albert, Skrädderiaffär, 22; a. t n. Jakobsg. ' Nils, Agent, Norrtullsg. 20. _2 O. E., Agent (Reklamartiklar), n. Up OlIman, H., Fröken, ö. Linneg landsg. 8 (f. d. 4); tel. Vasa _ G. E., Ing. v. Bergsund, s.homsg. 186B. " Edvard, Arkitekt, ö. Braheg. 45. Ollongren, Joh. Reinh., Mästerlots, s. S:t ' Z., Apotekare, Kh. Bergsg. 43. Paulsg. 28 A l. _1 Emil, J3ankdirektör, Ö. Skeppareg. 18 II ; Olofson, A., Byggm., n. Döbelnsg. 87. tel. Osterm _ Rob., Bokh., s. Högbergs. 43. _.' Andreas, Bankir, kont. n. Karduansma _ Anna, Mössfabrik, Hatt o. Pälsaffär, n. kareg. 6; r. t o , a. t. Birgerjarlsg, 33, n. Odeng. 53 o. n ; bost, n. Karlbergsväg. 47 A Il; Tuleg. 33. Olofsson, Sofia, Bok och Pappershandel, r. t s. _1 F. Gustaf, Banktjänstem., n. Dalag. 24; tel. Götg.27. Vasa Brand och Li1försäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Olsson. 487 fofsson; 2 Olson; 3Qhlsson; 4 OJiI~on. 1 Ofs~o~; 2QIsOI1~;}_9!IIs~E; 40hlson. 1 Georg, Banktjänstem., ö. Strandv. 9. _l Ånd., Fastighetsäg., ö. Grefg. 43; tel. _1 Elisabeth, Barnm. o. Sjukhem, n. Up Osterm landsg. 17. " Gust. A. (J. L. Feiths Eftr.), Finbageri, _1 Kerstin, Barnm., n. Davidbagaresg. 26B. ö. Storg. 21. _I Th. T., f. d. Bergmäst., n. Dalag. 66. _1 Sven Albert, Flaggunderoff. v. Flottan, ' J. T., Bokför., n. Hagag. 20. ö. Nybergsg Emil, Bokh., n. Sigtunag. 3m _I David, Folkskolelärare, s. Nytorgsg. 16. _1 Joh., Bokh., st. Prästg. 27 III. _1 John, Folkskolelär., Kh. Kungsbroplan 1. _2 J. A., Bokh, i Järnvägsstyr., Kh. Ine ' Alma, Folkskolel:a, s. Folkungag. 14. dalsg. 2 B..,» Anna, Folkskolel:a, Kh. Kungsbroplan 2. _l Nils, Bokh., ö. Artillerig. 28 A. _l Hildur, Folkskolel:a, s. Åsög. 94. _, Emil, Boktryck., n. Mästersamuelsg. 68; _2 Maria, Folkskolel:a, s. Svedenborgsg. tryckeri n. Drottningg AIII. _I Jacob Fredr., Brefbärare, Il. Teknologg. 7. _, M. J., Folkskolel:a, n. Luntmakareg.97. ' J., Brefbärarförm., n. Döbelnsg. 12. _, Hanna, Frisersalong, n. Centralpalatset; ' Maria, Brodös, ö. Grefg. 56 1II ö. g. < O., Brukspatron, ö. Valballaväg. 31. a. t ~_' Julia, Fru, n. Holländateg. 21 BlI; tel. _. C. G., Byggmäst., n. Biblioteksg. 9; r. t. Vasa _, Olivia, Fru, ö. Engelbrektsg _l Enock, Byggm., s. Helgag. 12; a. t ; _'s, Ester M., Frukth. (iuneh. Ester Englund). kont. s. Västgötag. 9 B; a. t. 3745, s. Hornsg, 43; bost. s. g. 29 B. r. t _, Anna Fredrika, Fröken, ö. Grefg. 31 n.b. _1 J., Byggm., s. Volmaryxkullsg. 10 C; _4 Augusta, Fröken, n. Kungstens~. 20 II. tel. Maria _, Beda, Fröken, n. Kungstensg. 60. _, Johan, f. d. Byggrn., n. Västmannag. 18. _4 Carolina Fröken, Kassör i Allm. Lif' ' S. A., Byggm., n. Vasag. 6. försäk{ ingsbol., ö. Linneg. 80. _2 Engelbrekt,Byggnadsing., u.tomtebog.su, _4 Elise, Fröken, Husäg.a, Kungsholmsg. 5 II. 10.,..Byggnadsing., ö. Riddareg. 48 III; tel. _4 Stina, Fröken, ö. Jungfrug Osterm _, C. P. E., Fältskär, n. 'I'egnörsg. 3., M. C., Cigarrhandl., n. Regeringsg. 83. _2 K. V., Förrådsförv., ö. Kommendörsg.6. _3 C. H., Civiling., Östermalmsg. 28. _2 Anton, Försäkringsinspektör, ö. Skeppa ' H. B., Civilingenjör, n. Valling. 14 & 16; reg. 25 B; a. t tel. Brunkeb. U39 ; firma Sundholm & _2 Anders, Grossh., firma Odelberg & Olson, Ohlsson, Patentbyrå, n. Malmskillnads villa Olsbo, Saltsjöbaden. g. 26; a. t. 133, r. t. 34. ' Axel, f. d. Grosshandl., ö. Strandväg. 9. _2 Knut, Civilingenjör, n. Kungsg. 22 1V ; ' A. F., Grossh., n. Oxtorgsg. 9 B. tel. Brunkeb ' Herman, Grossh., n. Centralpalatset. _2 Bengta, Diakonissa, s. Folkungag. 109 u. b _.1 Hjalmar, Grossh., Hattar, manufakturt. v. och modevaror, st. St. Nyg. 21; bost. _I Anton, verk st. Dir. i Akt. bol. 'I'emperator, st. Drakensgr. 2. n. Norra Smedjeg. 16; r. t. 5869, a. t. _I William, Grossh., ö. Villag. 5 & ' & Co, William.t Grosshandelsfirma, n. _I Ernst A. F., verkst. Direktör i Olaus Ols Centralpalatset. sons Kolimport aktieb., ö. Skeppareg. _, s, Oscar F., Handelsaktieb., n. Malmskill 26 1II ; a. t , r. t nadsg. ::S (Allm. Telefonbol. hus); lager, F. T., Direktör i Sthlms pantaktiebank, af specerier, konserver, delikatesser o. n. Karlbergsväg. 24. sydfrukter m. m. i parti o. minut; _I Aug. J:or, Disponent, ö. Birgerjarlsg. 102; rikst, o 1010S, a. t r. t _3 O., Handelsbitr.. n. Barnhusg. SI. _2 Emil, Distriktsläkare, s. Katarina Bang. _I H. Melcher, Handelsbokh., st. Svartmang. 11 (2:a huset från Götg.), Mottagning: :H. hvard. 910, 23; helgd _1 John A., Handelsbokh., st. Svartmang. ' Karl, Fabriksidkare, Kungsholmsg. 66 B. 21 & 23. _2 Axel, Fabrikör, ö. Kaptensg. 11II. _I C. E., Handelsidk:a, s. Åsög. 94; a. t ' Joh., Fabrikör, kont. n. Mästersamuelsg. SO; se Aktiebol. _I E. C. E., Handelsidk:a, a. t n. Dalag. 36 _I Carl, J. A., Fanjunkare, Centralfängelset, ' Hanna, Handelsidk:a, s. Södermannag. 30; Langholmen. a. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 488 Olsson. 1 Olsson j 20lsonj 30hlssonj 40hlson. i Olsson j 2 Olson j 3 Ohlsson j 40hlson. _1 Hilda, Handelsidlca (frukt & grönseks ' A. L., Tnneh. af Södra Murbruksfabr., s. handel), Östermalm s Saluhall a. t j Hornsg _1 E. G., Inneh. af Stockh. Velocipedaffär _" Sofie, Handelsidk:a, n. Birgerjarlsg. 29. E. G. Olsson, n. Kungsg. 11 j bost. s. h. _1 Karl, Handelsres., n. Rosenbad 2. _1 Laura, Inneh, Bierhallen Minerva, n. _2 Oscar, Handelsres., ö. Birgerjarlsg Kungstensg. 60. _2 A., Handl. (matvaru o. speceri), ö. Ny "Ludvig,Inneh.afHoteldeSuede,n.Drottbrog. 68j a. hallaväg. 29. t ; filial ö. Val ningg _ A. Emil, Jur. ' kand., Advokat, s. Kocks _" Albert, Handl., Ö. Grefg g. 11III; tel. Maria _s Aug., Handl., bostad s. Högbergag. 5~. _1 Axel F. N., Jur. utr. kand., e. o. Hof _, Bo Hj., Handl., n. Västmannag. 43 n. b. rättsnot. Ö. Skeppareg. 26 m t. v. j a. t. _1 E., Handl., st. St. Nyg o. 868, r. t _2 Erik, Handl. (spec. o.delik.), Ö. Stureg.52. ' & Co, H. V., Järnh., st. Skeppsbron 32; " Erik, Handl. (speceri), n.malmskillnadsg. inneh..änkefru MatildaNorberg,ö.Kap 42; bost. S. h. _, J., f. d. Handl., n. Västmannag. 87. tensg. 16. _1 H. V., f. d. Järnhandl., st. Svartmang. 21 _2 J.. f. d. Handl., Ö. Jungfrug. 28. & 23. _1 J. F., Handl., inneh.kappmagasinetiduna, _1 Maria, Kafåidk.a, n. Vasag. 48. n. Kun~strädgårdsg. 12; bost. Ö. Bra _1 S. H., Kaf6idk:a, s. Hornsg. 41. heg. 16 n. " J. P., Kakelugnsmak., Ö. Karlaväg. 12j " J. O., Handl. (spec.), n. Uplandsg. 75. a. t \ _1 Lars Fredrik, Handl., n. Karlbergsväg. 58. " Björn N., Kamrerare i Riksbanken, n. " O., f. d. Handl., Ö. Grefg. 33. Valling. 12. _1 August L., Hatt Möss & Pälsvaru _1 Hemming, Kapten, Baningenjör, n. Klarahandlare, st. Västerlångg. 68; a. t ; bergsg. 70. bost. s. S:t Paulsg. 24; a. t ' P" A., Kapten, ö: Skeppareg. 5PI; tel. _1 Birger (f. d. Olof Olsson), Hatt, möss Österm o. pälsvaror, n. Drottningg. 66; a. t. " Karin, Karamellfabrik, s. S:t Paulsg , bost. n. Västmannag B. _2 G.A.,Hattmakare, n. Oxtorget ö: a. t " Ejnar, Kassadir., kont. n. Bryggateg. 6 B; _1 Anna, Hotellvärd: a, n. Luntmakareg. 14 r. t. 6716, a. t j bost. n. Kung (Nya Hotellet). _, A. G., Husägare, n. Karlbergsväg. stensg ; _2 Karl Just., Kassör, Djursholm, Svalnäsa. t vägen. _: C., ~usäga~~, Norr~.ullsg. 22. " M...Wilh., f. d. Kassör, Ö. Riddareg. 36; tel. Karm, Husäg.a, Froken, st. St. Nyg. 17. Osterm _" J., Import af sill, potatis m. m., kontor _1 Jenny, Kassörska, n. Odeng. 84 1lI. st. Skeppsbr. 6. ' s, Olaus, Kolimportaktiebolag, N. Blasie _" Abraham, Ingenjör, n. Dalag. 2; r. t holmshamnen 5 B; a. t. 868, 4735, r. t. " A. A., Ingenjör, kontor Ö. Sibylleg. 10; 179. Filialkontor Ö. Skepp are g. 26; bost. ö. Linneg. 28 & 30. a. t O. 4736; r. t Upp _" B., Ingenjör, s. Katarina Bang. 9. lag Värtan; a. t r. t _2 Emil, Ingenjör, n. Döbelnsg _1 C., Kommiss.handl., st. Örre Munkbron 3. _1 F. A., Ingenjör v. Bergsunds verkstad, _1 Edvin, Kontorist, Ö. Linneg. 55 n. b 'j tel. bost, Tunalund, Huddinge. Österm _1 G. O. M., Ingenjör, Konsulter. för ång _1 Sam., Kontorist, s. Bellmansg kraftanläggningar och snabbgående _1 L L., Kontorsbitr., Kh. S:t Eriksg. 6III. maskineri, n. Barnhusg. 3; tel. Brunkeb. _2 Ivar, Kontrollör i Tull v., Ö. Kaptensg.12 III; 'I'el.adr.»Gomo», Sthlm. tel. Österm "John, Ingenjör, verkst. Dir. i Slipers _2John,Kontrollinspektör,s.TorkelKnutsakt.bol., n. Mästersamuelsg. 77 I j bost. sonsg. 29; tel. Maria n. Karlbergsväg _1 Gustaf L., Källarmäst., Restaurant»)SÖ _1 K. D., Ingenjör, st. Nygränd 4. dern», s. Hornsg. 49. _2 Knut, Ingenjör, n. Kungsg. 22; tel. Brun _1 John, Källarmäst. (Källaren P. B.), st. keb L:a Nyg. 18; a. t , r. t _1 N. M., Ingenjör, n. Holländareg. 26 A. " Knut, Köpman, ö. Torstensonsg. 13 1lI Ö. _1 Simon, Ingenjör, Ö. Banerg g.j tel. Österm. 4480; r. t Brand ooh LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Olsson Isson;20Ison;30hlSSoIJ;ToliIso'iI. 10lsson; 20lson;S'Olilsson;'TOIlIson: ~_. ' C. J. A., Lagerchef, ö. Rådmansg. 10. _2 G., Speceriaffär, ö. Florag. 24, Öster _1 A. J., f. d. Landtbruk., Kh. Flcmingg 71. malmsg. 49 o. Kungsholmstorg 14; _3 C. C., Leksaksfabrik, specialite: tennsol bost. s. h. dater, Stora Orlångsjö, postadr. Sthlm ". J. A, Speceriaffär, ö. Braheg. 1 j a. t. S.; tel. Södertörn ; r. t ; telegr.adr.»kon _l P. L, f. d. Lok:för., n. Mästersamuelsg. 68. tant». _1 A. I., Lärare, s. Nytorgsg. 16. _3 Johan, Specerihandl., bodar st. Köp ' Olof, Lärov.adj., n. Karlbergsväg. 51. mantorget 12, st. Svartmang. 17; bost. _3 And., Mangelägare, n. Smålandag. 33. st. Skärgårdsg. 13; a. t. 2190, r. t ' Josephine,. Modeaaffä.r (äf~.en bestäl.~n. _.1 Martin, Speceri o. Kaffehandel, n. Höaf k.~mbm. underklader), o. Strandvag. torget 11; bost. n. Holländareg. 29. ' 25 1 o. g.. '.. Oscar, Musikfanjunk., o. Banerg, 15; a. _l Hilmer, Stationsinsp., landsg. 19 A II. Norra stat., n. Upt _l Fredrik, Tandläkare, n. Västmannag. 13. _l P. A., Musiklär., Kh. Flemingg. 27 IV ; _l C. M., Tapetserare o. möbleringsaffär. n tel. Kung~h o Markiser, persienner, tält o. presen _" Sally, Musiklär.a s. Prastgardsg. 14; a. ningar; tapetserareverkst, n. Drottt ningg.82; a. t. 645, r. t. 2548; bost. n. _l Per, Mål~re, n. Davidbagareeg. 26 B. Olofsg. 2 AIII. _1 Sven, Malare, n. Klara N. Kyrkog. 20; _l J. A. V., Teckningslär., Kh. S:t Eriksg bost.. n. ~:la ~ungsholi?sbrog. 35. 's Tekniska Fabrik, n. Mästersamuelsg. 80. Per Eric, Mäklare v. AuktIOUSV.,n. Kam se Akt.Bol. Joh. Ohlssons Tekniska makareg. 31. F b ik ' I. Ludv., Pianohandl., n. Hamng. 18 n, l E G a ri T ' l fk. rie Beridarer. t , e egra ommissa I, n. l 01 f P l' "f 'k t l S b bansg. 23 A; r. t o, o ISOver ons ape, n. ur runnsg. l F lk '1:"11' h Fattl'gva rds 2; tel. Brunkeb o..e, I sy~mgsm. os O _2 G. H., Postexped., ö. Grefm~gnig. 11. Öa~nden28 ~5 Engelbrektsg. 35, tel. _I K. E., e. Postexp., n. Regenngsg A ~ erm T ;, t'. S Lifförs anst _1 Johan Fredrik, Postvaktm., s. Blekingeg. 'l:i~on, JanDsebm l gl 13~.b. I ry~.g, n. o ens... _' Emanuel Prokurist i Fondmäklerifirman _l A., Travaruhandl., s,. Kapellgrand 6. E. Caristen. s. Volmaryxkullsg. 15 A. ' Erik, Träv~ruh.~ndl., Angsåg, hyfieri, ång ' Sture Prokurist i firman Ekström & vedsågen, travaru och kolupplag samt Hoflund, n. Valling. 12. s: kontor Kh. Flemingg. 4 (vid Kungs _2 G., f. d. Redaktör, ö. Skeppareg. 25 B. bron), a. t o. 5950; r. t. 1163; _1 Olaus, RederiAktiebolag, tör C O Altrichter verkst. kontor s Direk Västra bostad Lager Kh. af KU~!.l'sbroplan bjälkar, 2. sparrar, o palar, Slussg. i8; r. t. 4300, a. t skepps!ir.~e, o sågadt och hyfiadt trf,,_.' Otto Revisor i Gen.poststyr me~dörsg. 23.., ö Kom.. samt såväl sagad gad ved i parti och klufven som osa o. minut. Impor _1 J. v., Ritare, ö. Grefg. 62. terar och o försäljer e!,gelska ångsten _3 Elof, Roteman, Norrtullag. 21'. kol, hushallskol, smideskol, antracit _I C. A., Sjökapt., s. Ostgötag kol samt. koks, krossad och okrossad. l J. A., Sjökapten, s. Peder Myndesbacke 5. :.BogsCl;n~garo. varutransporter verk _2 & Wright, Aktiebolaget, Skeppsklare stallas billigt. rarefirma, verkst. Dir. Axel Georgii, _l Johan, Trävaruhandl., n. Dalag. 1 A. st. Skeppsbron 20. _l & Roseniund, Trävaruhandl., n. Dalag. _I L., Skomakare, n. Holländareg B. Brädgård n. Bryggareg. 31; trä _l N. M., Skomakare, Kh. Kungsg. 42IV. varor, byggnadssnickerier o. tegel. _l Per E., Skomakare, n. St. Badstug. 62 o. ' J. W., Tullvaktm., s. Hökensg. 8 B (uppn. Odeng. 35. g. B)... _1 P. M., Skräddare, n. Valling. 7; bost. _I J. K, Tunnbind., s. Ostgötag. 46 & 48. s. g. 6. ' O., Underoff. af 2:a graden v. K. Flottan, _.1 Bror, Skådespelare, ö. Grefg. 61. n. Regeringsg. 41I t. v. Ö. g. _I C. E., Snickare, s. Kvarng. 7. _l C. G., Urmakare, n. Roslagstorg 22; bod ' J. O., Snickarmäst., Verkstaden Möblia, n. Regeringsg. 46. s. Skaraborgsg. 12; tel. Maria _1 A., Vaktm., Ö. Linneg. 17. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 490 Olsson Orströrn. COlsson; 2 Ofson;3 OhlssOi!;4OhJson. H~i~~~~'33~' Hamng. 12; a. t o. 8869, Internationella Olyckfallsförsäkrings Aktie Bol. _1 August,. Vaktm. (Sthlms. Ensk. Bank), i Wien, n. Ma1mtorgsg. 8; a. t , r. t Norrtullag. 8 BIll ö. g. Kronan, n. Regeringsg. 43; a. t. 4411, r. t l A. G., Vaktm. (Förrnyndarekamm.), ö. Kölnerbolaget (Kölns Olycksfallförsäkrings A. B.) Kardellg. 31. Generalagent: Karl Ahlström, n. Regeringsg tr.; r. t. 4601, a. t _1 Hjalmar, Vaktm. (K. Järnvägsstyr.), n. Matthiessen, Max, st. Ofre Munkbron 7; riks o. Oxtorgsg. 51 Ö. g. N:ft: ai,el;,lit:~ eringsg. 43. _1 Emil, Vaktm., Kh. Flemingg. 22. Norden, n. Drottningg. 9. _s E. G., l:e Vaktm. (Kommkoll.), st. L:a Schweiziska Olycksfalli6rsäkringsaktiebolaget i N g 22 Winterthur (Schweiz), n. Drottningg. 53. y.. Securltas, n. Ilirgerjarlsg. 11; r. t. 2121, a. t. _3 Fritz C., Vaktm. (Sthlms Läns Sparb.), Försäkr. med och utan premieäterbe Ö. Narvaväg. 24. talning. _1 G. A., Vaktm. (Biksb.), st. Järntorget Skandinavien, n. Drottnlngg. 27, kl. 104; 83 III.. r. t. 7 65, a. t O. g.' Thor, Sjuk o. olycksfallförs. anstalten, Köpen _1 J. M., förste Vaktm., Ö. K. Biblioteket. hamn; afdeln.kontor: n. Kungsg, K J V kt S bb t b A'Id d Victoria zu Berlin, n. Regeringsg , a m., n. a a s:s er oms Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion för Skanhem. dinavien n. Regeringsg. 61;r. t. 4976, a. t _1 Victor, Vaktm. (bankj, ö. Linneg. 80rrÖ. g. Se vidare Yrkesregistret: Försäkringsbolag. _1 P. E., Firma, Ved o. kolhandel, inneh. Ombudsmans expedition, Stadens, st. St. Nyg. Fru Ida Olsson o. L. Bergman, n. 2 B II; a. t Klara Norra Kyrkog. 25; a. t , Opbachers, T., Maltfabrik, inneh, Eric Akesr. t ; filial n. Observatorieg. 21 son, Charlottenburg, Reymersholm; a. t ' postadress Liljeholmen; privatbost. _1 Sv., Yerkm., s. Ringväg. 2. Kungsholmstorg 6. _1 D., Akare, n. Döbelnsg. 85. Operabaren, ing. från Jakobstorg. inneh. _1 Ludv, Am., Angb.befälh. (Ångf. Nya Georg o. Gustaf Steinwall. Hillersjö ; a. t. 2474), S. Hornsg. 46, Operahallen i Nya Operahuset, ingång fr. tel. ~aria 16. ' Strömg.; inneh. Georg o. Gustaf Stein _1 P. E., Angfart.befälh., s. Repslagareg. 13. wall. _3 A. & E., Jungfrusunds Angsåg å Ekerö Operakällaren O. Operaterrassen, innehafvare a. t. Tappström 4; kontor Kh. Fle~ Georg o. Gustaf Steinwall. mingg. 4; a. t 8436 O. 5950; rikstel, Ordenshus, Templarnes, n. Bryggateg. 5 och S. Kocksg. 24. _4 Albertiua,..Ånkefl'u, n. Uplandsg. 71. Ordenskassan för de Kungl. Riddareord _1 Aug. E.,..Ankefru, Ö. Greftureg, 20 C.. narne, se De K. Riddare Ordens. _1 A. ~.: Ankefru, Kh. Flemtngg. 12. Ord o.?h Bild, Il!ust~~r. månadsskrift; byrå _2 Christina, f. Dahlman, Ankefru, Ö. Kap O. Stureg. <>2;oppen kl. 1012; a. t. tensg. l~.ill; tel. Österm ; expo Wahlström & Widstrand, n. _1 Gustafva, Ankefru, n. Uplandsg. 26 (f. d. Brunnsg. 6; a. t , r. t ); t~.l. Vasa Orenstein & Koppels utställning, se Carl _3 Hildur,..Aukefru, n. Helsingeg Ström, n. Vasag. 4. _11. C., Ankefru, Vedhandl:a, n. Klara N.»Orient», Nya. Aktiebolaget Cigarrettfabri Kyrkog, 25; fil. n. Observatorieg. 21 ken, S. Asög. 44. bost. n:. Sigtunaz. 6; tel. Vasa 596. 'Oriental Tea Depot, Percy F. Luck & Ca, _1 Kerstin, A.~kefru, Kh. Pipersg, 2II. Kontor n. Saltmätareg. 8. Försälj ' Kristine, Ankefm, Kh. Pipersg. 4. ningslokaler: hufvudaffär n. Drott _4 Maria, f...alm. Ankefru, Ö. Artillerig. 40. ningg. 12;.filialer ö. Stureg. 8, Ö. Ny _2 Sigrid, Anketru, Ö. Stureg. 60II; a. t. brog. 15, Östermalmstorg, Ö. Strand ~9193;.. vägen 17, n. Uplandsg.17, Kh. Kungsg. _1 Vilhelmina, Ankefru, Ö. Narvaväg. 5I1l. 48, st. Kornhamnstorg 59 B o. n. Teg _1 Joh., Ö. Riddareg. 17. nårsg, l. _1 Kersti, n. Malmskillnadsg. 27II. Orientlinjen till Australien m. m., st. Skepps Olstone, Anna, Fru, Ö. Sibylleg. 26. bron 4, "agent Grossh. E. F. Larsson; a. t. 20 <>2, r. t Olycksfallsföl'säkringskontor: Orlings Fotografiaffär (inneh. Wilh. Lamm), Bore, n. Vasag. 5. Ö. Stureg. 6. Fylgi.a, n. Jakob~torg 3. Orling, Erik, Industriidk., Ö. Al'tillerig. 10 Gofhia, n. Regermgsg. 40; r. t. 2900" a. t A' a t Hansa, Blasieholmag. 4 B; r. t. 9846, a. t O..' 'A' V" 't 28 n b Se annons ä kartans konvolut. l'strom,., n. als mannag.... Brand och LifrdrsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 OrtmanOven beck. 491 Ortman, J. A., f. d. Bryggare, Kungsholmsg.16. von Otter, C. F., Frih., t. f. Kammarråd, _ D. J., Stationsskr., Norrtullsg. 23 A III. ö. Styrmansg. 1,v. Orten, Bror, Bergsingenjör, grnf, malm, C. F. S., Frih., Rsgementsintondent, Ö. mineralfrågor och dithörande under Karlaväg. 38; tel. Ostorm sökningar och mätningar, ö. Villag.17'; C. G., Friherr.a, vice Amiralsänka, Ö. Stur. t , a. t och sommaren reg. 54. äfven Skurubro 61. Julia, Frihcrr:a, n. Kungsg. 16; r. t. Carl, Oiviling.o.Bankir.kontor st. Skepps 5204, tel. Brunkeb bron 4': a. t. 2593, r. t. 7155; bost. C. G., Kapten v. Positionsart.reg., Ö. Ö. Linneg. 50; a. t Florag. 4'; r. t Adolf E" Bokh., ö. Villug. 17'; a. t , C. G., Löjtnant v. Vendes Artillerireg., r. t Ö. Florag. 4': r. t C., Ingenjör, ö. Skeppareg. 43. Elsa Sophia, Sjuksköt:a, s. Maria Sjukhus. Ortopediska institut, se Gymnastikinr:r. Otterberg, Axel, Handl. (spec.), s. Götg. Osbeck, C. J. T., Agent, Ö. Styrmansg ; bost. s. Svartensg. 8 A". A. V., Kapten ska, ö. Styrmansg. 30. Otterborg, Anna, Skolkökslärar:a, s. Tjär Osberg, Nils, Styckjunk., Kh. Marieberg. hofsg. 17"... Oscar, M., Operasångare, n. Malmskillnadsg. 5. Otterdahl, Bertha, Ankefru, Lärarinna, Ö. Oscarson, Axel, Civiling., ö. Grefg. 7; tel. Nybergsg. 9. Osterm, se äfven Oterdahl. Oscar C., Poliskonst., n. Regeringsg. 41. Ottergren, Fritz, Bankkassör, S. Blasie Osenius, K. A., Läroverksadjunkt, Ö. Kom holmsh. 12; tel. Brunkeb mendörsg. 44. Henriette, Fru, n. Uplandsg. 18. Oskarshamn s Mekaniska Verkstads o. Skepps A. S., Fröken, n. Drottningg. 88 III. dockas Aktiebolag, kontor n. Kungs Otterströrn, E. E., Arkitekt, n. Idung. 8'; a. trädgårdsg. 12. Verkst. Dir. Magnus t LiIjewalch; r. t , a. t A. H., Doktor, n. Regeringsg. 32. Oskarson, Otto, Lager af manufaktur o. korta A. G., Postexpeditör. n. Idnng. 10'; a. varor, n. Klara N. Kyrkog. 20; a. t. t Mimmi, Sjukgymnast, Ö. Greftureg. 75. Oskarsson, F. T., f. d. Auktionskommissarie, Otting, H. W., Frukthandl., st. Trångsund 8 ; n. Roslagsg. 37. bost. ö. Narvaväg. 23. Ossator. Nya Aktiebolaget, Direktör G. N. F., Gravör, Atelier för finare gravyr, Stierngranat; kontor n. Rosenbad 2; n. G:la Kungsholrnsbrog. 40"; tel. 1'. t , fabrik Riddersvik. Brunkeb Ossbahr, Richard, Öfverste, ö. Grefg. 3. Otto, Alfred A., Agent, kont. n. Norrlandsg. Osterman, U. J., Agent, n. L:a Vattng ": r. t. 8607, a. t ; bost. s. Oscar Fredrik, Artilleristabsoff., Kapten, Hornsg. 83. ö. Sibylleg. 75'; 1'. t Wilh., Pianostämmare o. Instrumentrna J. C., Kommendör, ö. Braheg. 25 III ; a. t. kare, Ö. Artillerig. 38; tel. Österm Ottosson, A., Und.löjtn v. K. Flottan, n. J. W., Löjtn. v. K. Flottan, ö. Braheg, 25. V. Trädgårdsg. 11 A. O.J.,Löjtn. vid Svea Art.reg., Ö. Villag. 24. Ouchterlony, G. F., Bokh. i Järnvägsstyr., J. A. D., f.d.nysiifverfabr.ö.eriksbergsg.4. s. Timmermansg. 41 III; tel. Maria 65. Ostvuld, Tborvald, Trävaruagent, n. Odeng, H., Fabriksidk., Ö. Braheg ; 1'. t. 2626, telegrafadress Ostvald, Sally, Fru, ö. Sibylleg. 30. Stockholm. Sophie, Fru, ö. Riddareg. 49. Oterdahl, Therese, Diakonissa, s. Fjäl]p" 24. Martina, Fröken, n. Vanadisväg. 21. F. O.. Vcrkmäst. v. Brandkåren, n. malm Ninni, Fröken, Bankbokh. (Nord. Kreditskillnadsg. 64; a. t banken), n. Uplandsg. 43. A. F., Ankefru, n. Karlbergsväg. 43. O. W., Kamrer v. Järnv., n. Rådmansg. 74. _ se äfven Otterdahl. O.,..Kontorschef, Ö. Linneg. 44 & 46; tel. Othperg, E. E., Förestånd:a, n. Sabbatsbergs Ostarm Ålderdomshem. E. H., Löjtn., n. Observatorieg. 3. Othen, J. R., Bokför., Kh. Parkg. 2. E., f. d. Revisor i Järnv.styrelsen, n. Ottander, A. U., Bagare,..n. Uplandsg, 69. Uplandsg. 43. Ottelin, V.dal, Lektor, Ostermalmsg. 57": Einar, Underlöjtn. v. Gottlands inf.reg. tel. Osterm, n. Rådmansg. 74 III. von Otter, Erik, Friherre, Hofrättsråd, se Ovenbeck, Panl, Grossh., n. Jakobsg. 25'; Gyllensvaan.. a. t. 8644, 1'. t Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 492 OvesensPalm, Ovesen. R., Fotograf, n. Näckströmsg. 1. O. H. Ehrenfrid, Handelsagent, strömsg. 1. n. Näck. l Palin: 2 Pallin. 1 Oxehufwud, R., Kapten, ö. Stureg. 18 B b ' '; ' N. O., Tullkontrollör, s. Södermannag. 7 II j a. t.. ~8 90, r. t Träffas ej 46. r. t C. G., Ofverintend., ö. Kommendörsg. 26. Pallas, Hotell, inneh. Fröken Amanda Berg,,Oxelqvist, C. O. A., Handl., s. Bondeg. 37. n. Klarabergag. 37. Oxenstierna, H., Frih:a, ö. Riddareg. 35 & 37. Palm, G. E., Amanuens, S. S:t Paulsg. 29 III B. G., Grefve, Kanslisekr. och Kommis Ivar, Bankdirektör, Ö. Skeppareg. 58. sionär i K. Finansdep., Ö. Lilljansplan Curt, Banktjänsteman, ö. Skeppareg. 5; kontor för kommissionärskap st. 58 III. Storkyrkobrinken 13 Iv. Gustaf R., Banktjänstem., n. Lästrna E. C. G., Grefve, Öfverste O. Sek.chef V. kareg. 27 B: tel. Brunkeb Lifg...t. häst, Dj. Sirishof. Ad. Fr., Bleck o. Plåtslag. (firma K. O. A. I., AJ;\kefrih:a, st. Myntg. 5. Zetterström & Co), s. Brännkyrkag. 51. Lotten, Ankegrefvinna, ö. Nybrog. 58. Janne, Bokhandl., n. Uplandsg. 24 (f. d. 30), firma Palm & StadlingsEftertr., n. Malmskillnadsg. 15; r. t. 6828, a. t. P Paalzow, Frida, n. Uplandsg. 47; a. t J. A., Bokh., s. Horn~.g Paban, F. G., Bokh., s. Timmermansg. 40 III Ypgve, Farm. kand., o. Braheg. 12; tel. Ernst, Sadelmak.,s.Danviksg. 7 ;a.t Osterm. ~.86.. F. Aug., Typograf, S. Prästgårdsg. 24. Ida, ~ru, O. ~lddareg. III 76. Packhusinspektionen, förvaltningar; se Tullverkets lokalr. t med ankn. SophIe, Fru, o. Stureg. ~9.. Erik, Grossh., fi.rma Christian Berglund, till Maskin O. tullfria expo kontor st. Köpmang. 14; r. t. 4861, Paeren Maria Fröken Parfymhandel ö. a. t. 2365; bost, DJ. Breda gat. 7. G~eftureg~ 5; a. t.' 19075; bost. n.' St. F., Grossh., n. Mästersamuelsg. 67; a. t. Badstug , r. t Titus, Ingenjör, n. Kungstensg. 29 II. Ferd.,.Gro~sh., firma Ferd. Palm & Co, Pag:el, Axel, Grossh., ö. Stureg. 60..n. Birgerjarlsg Paijkull, Gunnar, Handelskemist, träffas å Hjalmar, Gross.?an~l., ~rma Alfred Lind Kemiska AnalysByrån n. Regeringsg, b~.rg & Co, O. Lmneg. 85; kontor st. 18 B ' b., säkrast Kungsg. 33. kl. 123; bost. Kh, Borshuset.. J. E., f. d. InsI!.ektor, DJ. Breda gat. 7. se äfven Paykull., K: G., Konduktor, s. Hornsg Paketpostexpedition, se Postkontoret. HlId:. Konsnl~. Ing., Byggnadsmatert Palander, F., Civiling., Förest. f. Luth & alier, Gr~fva~ dar,. bost. n. Smckareg. Rosens El. A B:s filial, Kh. Bergsg.9. 5; kont..o. B~rgerJ8;rlsg: 24. Palander af Vega, A. A. L., Viceamiral, S., Kontbitr., O. Artillerig. 13. Skeppsholmen 2. Anton, Kontorschef, n. Mästersaruuelsg. Palatine's Generalagentur, Brandförsäkr., 67 j a. t. 9768, r. t. 3948j bost. n. Gösta Lindberg & Co, n. Drottningg. 18. Palen, Gusta;va, Frök., n. Kl. V. Kyrkog. 5 III Lu~~~rnsg. 3.:. R, LOJt~l!'nt, o. RIddareg:. 49. N. A., Malare O. Lackerare, n. Beridare K. T., LOJtn. v. Flottan, O. Grefg. 9. bansg. 21. C. M., Redaktör, Kh. Bergsg. 27. l P r2pir a m; a m... J. Paulus, Redaktör, 1 Aug., Generalagent n. Kl. N. Kyrkog för Lifförsäkr.bol. _1 A., Friherrinna, Ö. Nybrog. 11 A. Balder, Ö. Storg. 54 III. _, Anna M., Fröken, n. Hagag. 16. D. L., Majorsänka, s. Bellmansg. 1. _2 J. O., Grossh., firma J. W. Lundin & Co, B. A., Modist, ö. Artillerig. 13. n. Karlbergsvä~. 24 II j tel. Vasa C. A., Sergeant vid Svea Art. reg., Ö. _2 C. A., Handl. (järn o. stål), n. Barn Artillerikasernen. husg. 8; r. t s, G. T., Eftr. (P. Persson), Skomakare, n. _2 Erik J., Journalist, n. Heimdalsg. 6; a. t. Hamng. 9 (i backen): a. t , Aug., f. d. Skräddare, n. Odeng, 98" b'j _2 J. R., f. d. Lektor V. NY,a elem.skolan, ö. tel. Vasa 928. Stureg, 31 III. A. F., Skrädderifirma, st Storkyrko _2 J. W., Trävaru O. agenturaffär, n. Up brinken 41; innehafvare Ankefru Ebba landsg. 77IV. Palm och John Bellman. Brand och LifförsäkringsAktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat.

Guldsmeder: Se [urelcrcre. Guldslagare: Bohman G, Artillerigatan 12 Feychting F Söner, Kammakaregat. ~bom, J, Stureparken 7 Ahsberg Gust, Luntmakareo gatan 24 Akerberg & Hellström, Stora Nvcatan 20 Ake~ lind P E, Gamla Kungs- _ holmsbrogatan 32.eckerman V, Drottning-g. 104.~kerström J A, Plorninzg. 9

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

vik. holm. -1 S. E., Ing., Langbrodal b6 Elfsiö. Liindholm, Carl A., Milare. Bergboda, Sundbyberg. Malm, Hilda. Fröken, *Hemmet Elim., Neglinge.

vik. holm. -1 S. E., Ing., Langbrodal b6 Elfsiö. Liindholm, Carl A., Milare. Bergboda, Sundbyberg. Malm, Hilda. Fröken, *Hemmet Elim., Neglinge. 984 Villasamhällena. Lundh, K., Byggm., Stookbolmsv8g. 51, Enskede, Magnér, M., Kontorist, Elfsker, Hesselby, Ridders. Sthlm 4. vik. - J., Rektor, Tattby, Salt~ijöbaden. Lundgren, Herman, Handl., Neglinge;

Läs mer