Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113"

Transkript

1 Hjeruer-e- Hoch'.child H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson, Kungstensg. 34, Va.; a. t _2 Maria Aug:a, Fröken, Lärar-a, Öster- Hjerpe, Kn.ut, Direktör, Riddareg. 68, Ö.Dj.; malmsg. 11, Ö. a. t. Österm _2 Olga, Fröken, Birgerjarlsg.Iön'", Ya.; a. t. - S. Elise, Fröken, Barnrn., Bondeg. 33 BIll, Vasa So.; a. t. Söder 604. _2 -Petersen, C., Grossh., se Petersen. Hjert?erg, O., Fanj~nk., Tuleg. 25. Va... _, E. S., Handelsidk-a (cigarr'), inneh. E. S. Hjerten, P. G., Arkitekt, Bansrg. 25, O.DJ. Envall Västerlång-g 45 St bost ~ Augusta. Fru, 'I'egnörsg. 2 III, Ya. Urväd~rscrränd 2 Bö',... - R, Hofrättsråd, Odeng. 69, Ya.j r. t. 2 H' Id I e... L'" t' k,' '~71'H C.. Vasa ara, ngenjol,.. as ma aieg. ~.-',., Hjertkvist, Karl A., Predikant, Karlbergs- l C al' t KBrttlllkeb 1 f"~8a'kti b I t -'I. vägen 66" (f. d. 58), Va. - ar, on orsc le I le o age IS eip- Hjertrnan, K. D., Bokh., Tjärhofsg. 18, ss. ~er; kontor Tule? 42 & 44, Va.; r. ~ _ K. V., Fabrikör, Renstjernasg. 27, So.,,,23, a. t. 165 S3, bost. Roslags~. 30 verkstäder, se Edoff & Hjertman. t. V., Va., r. t. 2995, a. t somr: A., Handl., Skomakareg. 34, St. marb, r. t. Jakobsberg 9. Hjertn~r, Alfre~, Handl., (inneh. Nya Godt _1 Georg, ~orresp., Ja~ob8bergsg. 8, C.. k~psmagasldet., Odeng. 90, Va., bost, _2 Carl, Löjtnant, Stadion. VIdarg. 3, Va. _2 Hj., Med. doktor, Fjällg. 20 Ar t. h., se. J. L., Revisor, utför bokföringar O. bok-j-> Ebba, Modeaffär. Flemingg. 45, K.; a. t. slut, Vas ag. 48, C Hjertstedt, Aurore, Fru, Braheg. 3, Ö. -" A. V., Perukmakare, Stureg. 4, Ö. ---'---- Sigurd, J ur. utr. kand., Kungsklippan 5, -" Walter, Tillv. af»polyfon», Spånga; a. t. o.,k.j a.. ~ r. t. Spånga 38. Telegr. Hjorth, Spånga. - Emma, Ankefru, Scheeleg. 5 IV, K.; a. t. _3 H. R. A., Tulluppsyn.-man, Kommunal huset, Värtan.. Hjertstrand, M. D., Jur. kand., Led. afsve- -' 1., Ankljfru, Tunnelg. 20 Al, C. riges Advokatsamfund, Sveavägen 90\ _2 Lina, Ankefru, Bellmansg. 5, SO.; a. t. - Va.j r. t. Vasa 327, a. t B. Vilh., Köpman, Vidarg. 7, Va. Söder 949. _2 &; Co, B. A., se under Aktiebolag. Hjertström, se Hiertström. Hjort af Ornäs, se Hiort af Ornäs. Hjertzell, Aug., Urmak., Västerlångg , Hjortberg. E., Fr!!, Plastiklår.a, Artillerig. St.; a. t. Stork. 83; bost, s. h. 33 rv, Ö.j a. t. Osterm. 2883; träffas säkr. Hjohlmanson, Fr., Direktör, Ad. Fredriks lo-q.. torg 6, Bö.; a. t. Söder Charl., Änkefru, Riddareg. 48, Ö.Di Hjorten, Hilda, Fru, Musiklär:a, Lånbibliotek 1 Hjort; 2 Hjorth j 3 Hjordt. o. Gottköpsb., Jakobsbergsg. 23, C. Hjortsberg, Anna. Fröken, Regeringsg. 99, C. _2 Hjalmar, Adj. vid Kungsb. realskola, - L., Ankefru, Reg-enngsg. 99, C. Karibergsv. 43 BH\ Va.; a. t. Vasa Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, So. _, Victor, Agenturafrär, Kl. S. Kyrkog. 18, - O. Professor, Saltsjöbaden. Stblm 16j a. t , r. t. 7213; bost. - Elisabeth, Ankefru, Birgerjarlsg.. 37 & Skeppareg , O.j r. t , a. t. 39 m Ö. s-. C" Osterm Hjulhammar, H., Fröken, Stureparken 4, O. Nils, Arkitekt, Drottningg. 28, C. Hjulström, H., Fru, Drottningg. 41, C. _2 A., Bokb., Karlbergsvägen 25m ö. g. t. h., Hjälm, Tora E, Folkskolel:a, Västgötag.4,Sö. Va. - se äfven Hjelm. -: G. R., ~y~~nadsing:., Söderbrunn. Hjälpsambeten, Io-öres Begrafningakaesa, -' J. F., Civiling., Heimdalsg. 4, Va.; r. t. expo Hornsg. 961, Bö. Vasa 143. Hjärne, K. U., Bruksäg., Grefg. 18, Ö.Dj. _2 B. A., verkat. Direktör i Aktieb. B. A - W., Fröken Inedalsg. 17, K.. Hjorth & Co, Villag. 15, Ö. Hoberg, C. A., Postexp., Tegnersg. 39 r, Va.; _2 Erik J., Disponent vid Aktieb. Skånska a. t. Brunkeb cementgjut., Odeng. 34, Va. Hoborg, E. G., Målare, Yärmdög , ss. _2 Alma, Fru, Danslär:a, SkaraborgsgIä, Bö. Hochschild, A. E. C., Ankefriberrinna, V. _2 Emma, Fru, ViIlag. 15, Ö.j r. t Trädgårdsg. 11 B, C.j r. t Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 394, Hock-Hofström. Hock, U. V., Danderydsg. 8, O.; a. t. Österm. Hoffsten, Carl, FörvaltarevRörstrand; Ernst, Ingenjör; Styrmansg. 30., O.D}. Hodell, Ida, Ankefru, ~örstrandsg. 26, Va. - Johanna, Ankefru. Sigtunag. 1pv, Va. Hoel, Olger, Ingenjör, Asög. 113, ss., a. t. Hoffström, Herman, Tjänsteman i Gränges- Söder bergsbolaget, Odeng...106vr, Va. Hofberg, Oscar, Agenturer; Generalagent Hofgren, A. F., Bokh., Ostgötag. 31, So.; för Aktieb. Tellander & Kläriche '1'0- a. t. Söder ' baksfabrik. Helsingfors; Linneg. 12, - G. J., Bokh., Norrtullag. 28, Va. O.; r. t. 1010, a. t C., Fondmäkl., Frejg. 7, l7a. r: Ida A. M., Fröken, Döbelnsg. 14III, Va. - Edla, Fru, Riddareg. 72, O.D}. - Axel W., Ingenjör, Johannesg. 14, C. - Bengt H. EL Kamrer, Danderydsg , - B. S. Augusta, ~nkefru, Döbelnsg. 14, Va. O.; a. t. Osterm Hofer, 'rhekla,.fru, Sånglär:a, Valhallavä- Hofkonsistorium, Kgl. Slottet. Inkommande gen 13, O.; a. t handlingar mottagas, af Konsistorie- Hofexpeditionen, K. Slottet. notarien, Ecklesiastikdepartementet, Hoffberg, C. F., Bokför., Drottningg. 54, C.; hvard. kl a. t , Hoflin. Elma, Fröken, Västmannag.33, Va. - M., Fru, Drottningg. 54, C.; a. t Hoflund, G. O., Kungl. Hofleverantör. Fa- - Gertrud,Sjuksköt:aäBorgerskapetsänke brik för alla sorters rid- o.körpiskor, hus, Norrtullag. 45, Va.; a. t inneh. C. W. Hofiund, G:la Kungs- Rof/ler, Christine, Målarinna, Birgerjarlsg.. holmsbrog, 30, C. '., 131A, Va.. - Axel, Grossh., Grefg. 14, O.DJ., se Ek- Hoffman,A. V. M., Fil. karid.; Tjänstem. i ström. ~ Hofiund. Skandia, Uplandsg. 51', Va. -- M. C.,.Å.nkefru, Helsingeg. 5, Va. - Ragnhild, f. Ljunggren. Folkskolel.a, Sig- Hofman-Bang, L. V., Apotekare, Nybrog. 9, tunag. 5, Va.; a. t. Vasa O. - Elma, Fru, Lärar:a, Västmannag. 88, Va. - Hilda, Fru, Rörstrandsg. 34 I1l,Va.; a. t. - H. J. C., Fröken, Valling. 23 (f. d. 19), C Rosa, Fröken, Karlavägen 15 A, O. - John L., Kronofogde, S:t Paulsg. 31, Sö. - Aug., Ingenjör, Handtverkareg. 15, K. Hofmarskalksämbetet, K. Slottet, Sthlm 2. - H. C. Chr., Ingenjör, Oxtorgsg. 5, C.; Hofren, K: S. M., Skolkökslär:a, Artillerig. bost. Sigtunag. 5, Va..,43, O. - Alma, Kostymförvalt.a, Valling. 23 (f. d. Hofrichter, E. R. E., Köpman, Kungsg ), C. (f. d. 41), K.; a. t L., Skom., Tunnelg. 3, C. Hofrätt, Kgl. Krigs-, Storg. 37, Sthlm Sven, Tandläkare, Västmannag. 1', C.; - Kungl. Svea, Birger Jarls torg 16, rådfrågn.-tid hvard. 12-1, öfriga tider Sthlm 2. efter öfverenskommelsa; a. t , Hofslageribolaget, se Stockholms Hofslagerir. - t A. N., f. d. Akare, Tjärhofsg. 40, Sö. Aktiebolag.. Hofstallet, Nya, Väpnareg. 1, O. - Fredrique, Änkefru, Kungsg. 66 II (f. d. Hofstedt, G. H., 'Kontorist, Birkag. 8, Va. 26), C. von Hofsten, Sven, Ing., J ohannesg. 24" C.; Hoffmann, Ernst, Musikdir., Brännkyrkag. r. t , Sö. - Wilhelm, Kabinettskammarherre, Strand- Nanna, Pianofabr., firma Aug. Hoffmanns vägen 33, O. D}., Pianofabrik. K. Hofleverantör, Lästrna- - Erik, Kamrer i Hypoteksbanken, Arsekareg, 18, C.; a. t. 4708, r. t nalsg. 10A III, C. - se äfven Ilauffman o. Hofmanu. - Bengt Erl:son, Kassör i Sthlms.Han- Hoffman-Robertson, Max, Korresp., Väst- delsbank, Kommendörsg. 15 III, O. marmag. 88, Va. - Gustaf H. E., Köpman; kontor V. Träd- Hoffstedt, Erik, Handelsförest., Skärsätra; gårdsg. 9, C. a. t. Skärsätra 66. Sixten, Löjtn., Johannesg. 24,9.; r.t L. O., f. d. Löjtnant. Dalag, 24, V~. - Sven, Med. dr, Docent, Ostermalmsg. - Elise, Professorska, Ny~rog. 47.B, O. 51IV,..O. -I. ::l., Ankefru, Artillerig. 50, O. - Ellen, Ofverstinna, Johannesg. 241, C. - M. E., Ankefru, Västmannag. 27, Va.; - Carl, Kommendörsg. 29'v, O;, a. t. Vasa Hofstrand, Hilda, Fru, Drottningholmsvägen Hoffsten, C. D., Bokförläggare, Odeng, 36II, 12 A!I, K.; a. t. Kungsh Va. Maja, Fröken, Vanadisvägen 23, Va. Hofström, Albertina 18A, Sö. C., Fröken, Högbergsg. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SV~' 13 Drottninggataa. tr Va.

3 Hofström - Holm. 395 Hofström, Otto E., Inramningsaffär o. Konsthandel, Jakobsbergsg. 5, G.; a. t ; 9,0.Dj. Hollstrand, D., Bankkamrer, 'I'orstensonsg. bost. Birgerjarlsg. 1$7, G. - Emil, Ombud för Thure Biinger, Braheg. - Alb., Snickerifirma (inneh. Wilh. Hofström), Jakobsbergsg. 25, G.; r. t. Holm, Erik Adolf, Amanuens, Bergsing., Re- 48 III, O.; r. t. 108 W. Norrm geringsg. 66, G.; a. t. Brunkeb Hofvander, Emy, Fröken, Kafe, Jakobsbergsg. 39, G.; a. t Götg. 79, Bö.; bost. s. h.'; a. t. Söder 5ri7. - Ernst, Apotekare, inneh. af Apot. Sälen, - C. F., Gjutmäst., Västmannag. 69, Va.; - Oscar, Arkitekt, Byggmäst., Regeringsg. a. t. Vasa 'v, G., ing. fr. Jutas backe; a. t Ad., Köpman, Sibylleg. 26, O.; a. t Sally, Bankkassörska.Bkeppareg. 64 1, O.; - se äfven Hovander. a. t. Osterm Hofving, Per, Ingenjör, Kungstensg ", - Arv.id G., Banktjänsteman, N ybrog. 53, Va.; a. t , r. t O.; r. t Hofwing, Gerda, Kontorist, Stureg. 19, O. - Herman, Bildhugg., Brunkebergstorg 9 I1l, - Maria, Ankefru, Stureg. 19. O. G.; verkst. Biblioteksg. ri, G. - se äfven Hoving..- Nils Conrad, Bokhandelsmedhj., Birkag. Hogenberg, Maria, Församllngssyster, Högbergsg. 1,(1,ss., I1l, Va. 15 a. t C. T., f. d. Bokh, Dalag. 40" b.. Va. - Gustafva, Åukef'ru, Skåneg. 61 So. - M. E., Bokh., Björngårdsg. 5, Bö. Hogman, Ch. A., Ankefru, Handelsid.k:a (sko-l, - Napoleon, Bokh.. Bellmansg. 1, Si). Renstjernasg. 13, Bö.; bost. s. g Nils, Bryggm., Garfvareg. 12 Bl, K. Hogner, Ernst, Med. Doktor, Nybrog.41, O. - Svante, Civiling., Tjärhofsg. 3, Bö.; a. t. Spec. öron-, näs- o. halssjukdomar. Mottagningstid hvardagar '/ von Hohenh.ausen, Ebba, Fröken, Grefg. 1.2 I1l, O.Dj.; a. t. Österm, 3590, r. t. Osterm Hohmann, Georg, Byggn.viug., Vegag. 17, Ya. Holby, Kerstin, Folkskolelär:a, Skeppareg. 32,0.Dj. Holenius, Elsa, Kontorist, Kocksg. 21, Bö. - J. A., Kocksg. 21, Bö.; a. t. Söder Holge, C. F. S:son, Teol. kand.. Odeng, 10 III, Ya.; r. t. Vasa 32, a. t. Vasa Holger, Gust. V., ex. Musikdir., Bergsg. 35', K.; a. t Hilma Nilsson-. Fru, Cigarr- 0. pappersaffär, Kuugsholrnsg. 26. K.; r. t Holgersson, Hans, Byggmäst., S:t 53 (r. d. 27), x; a. t Eriksg. Hollander. Hedvig, A:fru, Stråket 3.Råsu nda. Hollberg, L A., Handelsbokh., Volmaryxkullsg, 9, Bö. - J. E., Ankefru, Volmaryxkullsg. 9, Si)... Hollender. Elma, Fröken, Skeppareg. 3, O. - Sigurd, Journalist, Bergsg. l, K. Hollertz, J., Ing., Torsg. 23 A, Va. - O. T., Ingenjör, Karlbergsvägen 44 (f. d. 40 B), Ya.; r. t Hol linder, Ernst, Byggnadsing., Karlavägen 15A" O. Hollingworth, H., Änkefru, Narvavägen 14, O.Dj. Hollqvist, Y. E., Hand!., Gröndal 42, Liljeholmen. Hollsten, B. B., Änkefru, Norrtullag. 20, Va. Hollsten, E. B.,.KommendörkapteI!! St yrmansg. 7 III, O. Dj.; 1".t ,a. t. Ostorm Söder Axel Hj., verkst. Dir. för A.-B.. Ekmans Brädgårdar, Jungfrug. il", O.; a. t ; r. t E. W., verkst. Dir. i Liljeholmens stearinfabriks Aktieb., Grettureg. 76 Bl, O. F., Disp. v. A. Bresses Nysilfverfabr.AcB,; kontor Borgmästareg.1, So.; bost. Asög. 113 I1l, Bö. - Jror, Hans H., Disp., Flemingg. 23 B, K. -s, E. N., Elektromekaniska verkst., Malmskillnadsg. 34 A, G. E. V., Fabrikör, Kammakareg. 46, Ya.; a. t. Brunkeb, Constance, Folkskolel:a, Backvägen 8, Enskede. - H. S., Folkskolel:a, Repslagareg. 5 A, So.; a. t. Söder N. Sigrid A., Folkskolel:a, Tjärhofsg.3"Bö. - Amalia, Fru. Sömmerska, Agneg. 12, K. Anna Maria, Fru, Götg. 79 IIl, Bö.; a. t. Söder Ebba, Fru, Karlbergsvägen 24, Va. Emma, Fru. Odeng. 65, Va.. - H., Fru. Cigarraffär, Linneg. 60, O.Dj.; r. t. Ostenn. 2 30, a. t Maria, Fru, Regeringsg, 61, G... - Astrid, Fröken, Ostermalmsg. 48 b n.., O.; r. t C. J., Fröken, S:t Eriksg. 6, K.; a. t. Kungsh E. K., Fröken, Kafe, Vasag. 44, G.; a. t Frcdrique, Fröken, Tuleg. 2~, Va. - H., Fröken, Linneg. 39 B, O. - Hedvig, Fröken, Kungsg, 90 (L d. 50), K.; a. t. Kungsh Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 39G Holm. Holmj1 'r. U. J., Fröken, Saltmätareg. 5, Va. Holm, N. E., Lärov-adj., Döbelnsg.16 B, :Vli. --"- I: o,' A., Fröknar, Valling. 9 (f. d. 5), C. - Carl Leon., Mek. instrumentmak.; verkst. ~ 'A; V., Grossh. (trävaror), kontor Fredsg. Repslagareg. 5' A, Sä.; a. t ; bost.. 6 u, C.; r. t a. t S. h.i; a. t. Söder K. A., Grossh., kontor o. bost. Parkg. 4, - Eskil, Pappersh. o. konstförlag, Kungsg. " K.; a. t. Kungsh. 198, r. t (f. d. 22), C.; bost. Odeng. lod, Va. - C. K., Handelsidk-a (flsk-), Västmannag. - H. Viktor, e. o. Postexp., Tjärhofsg. 31, 8, C. ss.. a. t. Söder Georg, Handelsres., Vanadisvägen 31, Va.; - T., Postmåst. å Liljeholmen, Hornsg. r. t t., 150 A, Sä. ~ G.,A. E., Handl., Flemingg. 56, K. - Alfred, l:e Postvaktm., Odeng. 481ö. g., - C.O., Hofmäst., Mästersamnelsg, 41Ill, C. Va.; a. t. Vasa G., f. d. Häradsh., Karlbergsvägen 8 1, Va. - Gerhard, Professor, Intendent vid-natur- - Bengt O., Ingenjör, Järnv.-verkstäderna, hist. Riksmuseum, Barnhusg, 10Iv~ O. Liljeholmen. - John, Roteman i 21:sta roten.surbrunnsg. - Erik A" Ingenjör, Regeringsg. 66, C.; 35, Va.; a. t. Vasa , 'a. t. Brunkeb J. A., Sjökapten, Torkel-Knutssonsg, K.A., Ingenjör,Parkg. 6,K.; a. t. Kungsh. 25II, Sö Tora, Skolkökslär.a, Tjärhofsg. 3, Sä. Alf:, Inkasserare, Frejg. 23 n.b. t. h., Va. - C.. A., Skräddare, Artillerig. 18, J.; 1J.. t. - Karl Emil, Instrumentmak., Markvardsg. Osterm, '. lp, Va.; a. t. Vasa H. P., Skräddarmäst., Hamng. 261, C., C. E., Juvelerare, Odeng. 42, Va.; bost, o. K. Krigsskolan å Karlberg; bost. Luntmakareg. 60, Va. Tomtebog. 28 A, Va. - Franz, Juvelerare, Tomtebog. 8, Va. - A. F., Snickare, Handtverkareg. 2, K.; - M. Th., Juvelerare, Handtverkareg. 10, a. t. Kungsh. 647.,. K.; a. t. Kungsh A. Th., Snickare, Krukmakareg, 48, Sä.; - Franz, Juvelerarefirma, Kungsg. 61 (f. d. a. t. Söder ), C.; a. t. 4903, r. t Axel, Svenska Geu-Depöten för»thermo- J. O., Kakelugnsmak., Kungstensg. 28 B, gene», Drottningg. l4ii, C.; a. t ; Va. - r. t Ant. A.,.f. d. Kamrer i Riksb., Riddareg. - Arvid, TegelaJfår, Folknngag. 65, Sä:; - 4pv, Ö. Dj... a. t. 39 Hi, r. t Hilda,.Kappsömm:a, Hornsg. 29 B, Bä.; - Georg, f. d. Telegrafinspekt., a. t. Söder IIJ, Va.; a. t. Vasa Upsalag, - C. E. N., Kapten, K. Slottet, dantsflygeln I, St. Kommen-. - Signe, Telegrafist, 11O 41. Nybrog. 53, Ö.; 'r. t. - H. G. A., f. d.. Kapten, Stureg. 52, Ö. - N. M. Sidney, Tjänsteman, Rörstrandsg. - Emil, Kassör i Statens Järnv. änke- o. 56 AII, Va.; a. t. 'Vasa 47. pupillkassa, Rönninge; r. t. Rönninge36. - F. O., Tullvaktm.. Brännkyrkag. 118, Sä. - Karl, Kassör, Snickareg. 6 1, C. - John, Urmakeri affär, Uplandsg. 35, Va.; -Sigrid, Kassör, Odeng. 65, Va. -a, t ; r. t. Vasa 686, bost. Väst- - K. A.,'Korrekturläsare, Götg. 79 III, Bä. mannag. 8pv, Va. - David G. R., Korresp., Backvägen 8, - Johan Valfr., Verkm., Högberg:sg. 50, Sä. -s Enskede. A" Änk.l!fru, Narvavägen 33, Ö.Dj. Kostymatelje, Skomakareg. 32, St.; a. t. - Anna, Ankefru, Karlavägen, 7, Ö.; a. t , r. t Axel, f. d. Kronofogde, Storängen, r. t. - Augusta..M.,Ånkefru,'Kapellgränd6~:II,Sii. Storängen 6. - E. C., Ankefru, Grefmagnig. 15, O.Dj.; Aug., Källarmäst., Valling. 24, C. a. t Knut 1 Lager af prima murkalk. försäljer - Emelie, Ankefru, Vegag. 18 II, Va:.. i Kommission bygguadsmateriel, S:t - Ida, An)j:efru, Nybrog. 53II ö. g., O. Eriksg. 10, K.; a. t , r. t Jenny, Ankefru, Torsg. 7 I, Va M., Lektor, Frejg. 58 Ill, Va. - Karolina C.,..Ånkefru, Jungfrug, \:l4, Ö. - p;" J., Lysolje- o. Bosättningsaffär, Sur- - J. M., f. d. Ofverkonduktör, Ad. Fredr, brunnsg. 13, Va.; r. t Kyrkog. 13, C. - Anna, Lär.a, Tjärhofsg. 3 1, Sä.; a. t. Söder - K. F., Öfvermaskinist, Riksbankshuset, se., a. t AnDå Lisa, Lär:a, Brunkebergstorg 9 Ill, - & Co (inneh. Fru Mathilda Thunberg), C.; a. t. Brunkeb Stjärng. 3A, Va. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Holmberg. 397 Holmberg, J. E.) Agent, Kungsg. 88 (f. d. 48), nersg.bd, Va.; a. t Träffas alla K.; a. t. Kungsh helgfria dagar säkrast mellan John Henry, Agoent, Kungsklippan 7 A, å afdelningskontoret Drottningg, 21, K.; a. t Sthlm l; äfven å dess telefoner a. t. ~ V. F.,. Auditör, Civilassessor, Karlaplan 7498, r. t , O.Dj. Holmberg, N. G., Grossh., Mästersamuelsg. ~ John, Banktjänsteman, Handtverkareg. 77, O.; r. t ; bost. Spånga; r. t. 90, K.; a. t. Kungsh, Spånga K. E., Banktjänstem., Kommendörsg, 8, O. - Anna M. E., Gymnastikdir., Uplandsg. 67, - Knut, Bokförare o. Revisor, Rådmansg. Va. 78 III, Va.; a. t Elin, Gymn.vdir., Fröken, Grefg. lo u, - Rob., Boktryckare, Tegnersg. 38, Va. O.Dj.; a. t. Osterm Erik, Direktör, Hagag, 3, Va.. - Ossian, Handelsbitr., Gotlandsg. 82 A 1II, - G. H. T.. Direktör, Kommendörsg, 9, O. ss; a. t. Söder Henr., Dir., Karlbergsvägen 40, Va.; r. t. - Ivar, Handelsres., Götg. 59, So.; r. t Söder 1 HJ. ~ Carl, Disponent, Roslagsg. 31, Va.; a. t. - Bernhard, Handl. (spec. ),Svartmang.17,Bt. Vasa C..J., f. d. Handl., Skeppareg. 48\ O.; a. t. - EII/'n, Doktorinna, Hornsg. 59 A V, So., Osterm, ~ G. F., Faktor, Birzerjarlsg. 113, Va. - N. Aug., Handtverksmäst, (sadelmak.), Knut, Fil. dr,..lektor, Styrmansg. 47,' Styrmansg. 23 II ö. g., O.Dj. O.Dj.; a. t. Osterm Elias, Hofrättsnot., Kamrer i Drätseln.,...,. Anna, Folkskolel:a, Kungsg, 88 (f. d. 48), bost. Villa Nissebo, Lidingö Villastad; K.; a. t. Kungsh, 430. a. t. Lidingö Berta, Folkskolel:~, Regeringsg. 59 I, O. - G. S., Ho!rät;sr~.db~:~' Revisionssekr. - Fanny, Folkskolel.a, Uplandsg. 13 B, Va. Kaptensg. ID, O. 'j., a. t , r. t. - Maria, Folkskolel:a, Hornsg. 110, so. Österm A., f. Sparre, Fru, Danderydsg, 41, O.; Cecilia 1., Husägarinna, Ingemarsg. l A, a. t Va.; r. t. Vasa 713, a. t Anna, Fru, Massös, Västrnannag. 38, Va.; K. R., Ingenjör, Elektricitetsverket, Vär a. t. Vasa tan; a. t ~ Emilia, Fru, Sthlms Nya Sjukhem, Drott- Gottfr., Isoleringsaffär. fabrik o. kontor ningholmsvägen, K. Oxtorgsg. 7, O.; riks- o. allm, tel; bost, - Hilrna, Fru, Odeng. 33, Va.; r. t.2471 Vegag.a, Va. 'l'elegramadr.r Värmebea. t ' sparing... - Amanda S., Fröken, Skeppareg. 20 III ö. g., Maria, Juvelerare, Ankefru, Regeringsg. O.Dj. 36, O.; filial s. g. 27; a. t Anna, Fröken, Torstensonsg. 9 IV, O.Dj.; - L. G. T., Järnv.-tjänsteman, Kungstensg.. a. t. Österm , Va.; a. t Elsa, Fröken, Ode ng. 33, Va.; r. t , - Karl Gust., Kamrer, Hornsg. 33 1,Sö.; a. t. a. t Söder Elsa, Fröken, Damfrisering, Malmskill- C. O., Kassör i ~~iksb., Kommendörsg. nadsg. 25 B. O.; a. t lii, O.; a. t. Osterm Helny, Fröken, Grefg. 10, O.Dj. Lars, Kassör, Kornhamnstorg 6 m, St.; - Olga, Fröken, Hagag. 48, Va.; a. t. Vasa a. t C., Köpman, Sigtunag. 14 IV, Va.; r. t. - Ulla, Fröken, Braheg. 45, O. Vasa Fr. B., Förlagsbokhandl., Homsg.41, Sti.: - J., Lärov.-adjunkt, Barnhusg. 4, O.; a. t. a. t. Söder 738.! Halvar, Generalagent för Societe des - E. G., Med. lic., Hagag. 3, Va. Automobiles Brasier o. Aktieb. Carls - D., Mynthandlare, Regeringsg. 59 I, O.; viks Verkstäders utombordsmotorer, r. t. 3258, a. t Repr. för The Dunlop Pneumatic Tyre - Victor E., Målare, Karlbergsvägen 32 B, Co (Cont.) Ltd, kontor Stureplan 13, Va.; a. t. Vasa O.; r. t , a. t. 261; bost. J ohan- - Carl Edv., Polisöfverkonst., Flemingg. nesberg, Blockhusudden; r. t , 40 rr, K. a. t E. E., Postman, Kammakareg. 21, O.; - Emil, Gravör, Dalag. 62 1V, Va. a. t. Brunkeb ~. C. G., Grossh. (Litografiska aktiebolagets i - Johan A., Prokurist, Odeng. 2, Va.;, r. t. Norrköping afdelningskontor), Teg Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 398 Holmberg-Holmer. Holmberg,. G. H:son, f. d. Redaktör, Braheg.j Holmblad, Aron, Grossh., firma Nilsson & 45, O. Lindström, bost, Narvavägen 23, O.Dj.; - Märta, Sjukgymnast,Odeng:33, Va.; r. t. kont. Hamng. 28, C , a. t David, Grossh., firma Nilsson & Lind- E. H., Skohandl., Österlångg. 34 & 36, ström,. bost. V. Trädgårdsg. 17 III, C.; St. kont. Hamng. 28, C. A. G., Snickare, Blecktornsgr. 4, Sö.; a. t. - Erik, Kamrer, Drottningg. 4, C.; r. t. Söder ; bost. Tuleg. 21, Va.; a. t. Vasa - N. V. B., Stationsskrifv., Liljeholmens station. Frida, Telegrafist, Drottningg. 85 Va.; - Carl, S!,arfvare o. paraplymak., Nybrog. r. t , O" Holmblom, John, Grossh., Försäkringsagen- - G., Syssloman, Asög. 97, Sö.; r. t. 7220, tur, bost. Stureplan 15 IV, C.; kontor a. t. bostad 31 90, kontoret a. t i samma hus; a. t. Brunkeb (under - Gust., f. d. Syssloman o. kamrer, Ren- sommaren r. t. Saltsjöbaden 98). stjernasg. 27, Sö.; a. t. Söder Holmbloms, Gustaf, Kappaffär, Aktiebo- - Fredrik, Tapetserare, Stadsgården 6, Sö. laget; fabrikation och försäljning af - Johan, Tapetserare, Oxtorgsg. 18, C.; konfektionsvaror. Hamng. 1 B, 'C.; a. t. Brunkeb verkst. direktör Carl Kindström. - Folke, Tjänstem. å Försäkr-Aktieb. Han- Holmborg, Nils, Järnhandl., Hornsg. 48, Sö. sa, Kungstensg. 671, Va. - C. L., Tjänstem. i Riksbanken, Volmar- - K. J. N., e. o. Tjänstem. i Riksbanken, yxkuiisg. Jl Sö. Hagag. 50 v, Va.; r. t. Vasa Claes G. B"Angbåtsbefålh., Hornsg.48,Sö. K. Sixten R., Tjänstem., Rådmansg. 78 UI, - K. Erik, Angbåtsbefälh., Hornsg. 48, Sö. Va.; a. t Holmbäck, A. J., Pastorsadjunkt i Gustaf - J. B., Underoff., Götg. 31, Sö. Vasa, Karlbergsvägen 7 IV, Va.; a. t. - M. O., Urmakare (firma E. Holmberg), Vasa 898. Roslagsg. 18, Va.; bost, Döbelnsg. 52, Holmdahl, Anna o. Vivi, Fröknar, Karla- Va.. väg!ln 1 A, O. - Bengt, f. d. Verkm., Jungfrug. 221, O. - Ch., Ankefru, St. Badstug. 80, Va. - Erik, Verkm., Ringvägen 123, So.; a. t. Holme, J. A., :B'ältskärsmäst. Mottagn. kl. Söder , spec. gamla bensår,surbrunnsg. - F. W. G., Verkm., Södenuannag. 58 Il,Sö. 34, Va.; a. t. Vasa Charlotta, & Son, Viktualiehandel, Hö- Holmen, Selma, Cigarrhandel, Engelbrektsg. torget 9, C.; inneh. af Robert Holmberg. 3, O.; r. t , a. t Robert, ViktualiehandI. (firma Charlotta - Anna, Folkskolel:a, Hornsg. 41, Sö. Holmberg & Son), Hötorget 9 Il, C. - Margret, Fröken, Folkskolel:a, Hornsg. - C. E., 4,kare, Lundag. 9, Sö. 41, Sö. - A. J., Angslupsbefälh., Katrineberg 8, - C. G., Handl., Apelbergsg. 48,. C. Ljljeholmen J., Iugenjör, Karlavagen 14, O. E., Ankefru, Kommendörsg. 19 III, O.; a. t. - AdeIe, Kontorist, Norrlandsg. 19 1v, C.; Österm a. t. Brunkeb, H. G., Ånkefru, Kungstensg. 67 1, Va.; a. t. - J. A., Maskinist, Kocksg. 11, So " Holmens Trävarukompani, Disp, N. Reiersen, - Johanna., Ankefru, Ad. Fredr. torg. 3, Sö. Norra Bantorget 20, C. - Lotten, Ankefru, Kungstensg. 62 b., Va.; Holmer. Eskil, AfdelningschefiTrygg,Birgera. t.yasa jarlsg. 102III, Va.; a. t. Vasa Emil, Olutkör. V. Hamburgerbrygg., Up- - E. K. R., tjf. Amanuens i Hälsovårdsn:s landsg. 661, Va.; a. t. Vasa a 59. exp., Tuleg. 27, Va. - A., Uplandsg. 67, Va. - Ake, Banktjänstem., Tuleg. 27, Va.; r. t. - E., Stureg. 20, O Helmberger, G., Civiling., Sekr. i Sv. 'I'ek- - A. E., Brandinsp, i Brandförsäkr.vaktieb. nologfören.; byrå: Jakobsg.19, C., bost.: Victoria, Tuleg. 27, Va.; 1'. t Ynglingag. 11 I, Va. - Ester, o. Granfelt, Emy, Damfrisering, - C. H., Kontorist, Brännkyrkag. 54 A III,SÖ. L:a Nyg. 13, St. - A. H. M., Ankefru, Brännkyrkag Gertrud, Gymnastikdir., Holländareg. 27', A III, Sö.. Va.; a, t Holmblad, Bror H., Direktör.Regeringsg.dd.C, - R., Ingenjör, Statens insp. öfver elektr, - Bmelie, Fröken, Ostermalmsg. 11I t. h., anläggn., Artillerig. 30 III, O.. O~; a. t. Osterm WiktorW.,f.d.lnspektor,Greftureg.20C,O. Brand~ och Lifförsakrings~Aktiebolaget SVEA. 13 Drottnlnggatu.

7 Holmer - Holmgren. Holmer, Frans Oscar, Kontorsvaktm., Stor- Holmgren, V. R., e. o. Hofrättsnot., Frejg. torg. 71V, St. 7, Va. ~ Hulda C., Leksaksaffär, Drottningg. 64, - N. R., Husägare, Holländareg. 32, Va. C.; bost, Grefg. 4, ~.Dj. - Emil C.. A., Ingenjör, Handtverkareg. 14, - Carl O., Sjökapten, Götg. 81 v, So. K. Ivar, Tegel- o. trävaruaffär ; Canada bräd- - J. Elof, Ingenjör v. Bergsunds Mek. Verkst. gård, Lidingö; äger Wiksunds Tegel- A.-B.,Olandsg. 42,.Sö. bruk, specialtillverkning håltegel och - H. T., f. d. Intend, i Öfverint.-ämb., Arkitaktegel; bost. Nybrog. 13 II, (), tekt, Holländareg. 29, Va. E. S., Änkefru, Stureparken p, O. - J. F. Folkard-, Komministersadjunkt, B. o. E., Fredrikshofsg. 41, O.D,j.; a. t. Parmmätareg. 3 III, K.; a. t. Kungsh Hl... - Charlotte E., f. Ohman, Lektorsänka, Götg. Holmör. J. A., Angb.-bef., Bengt-Ekehjelmsg. 73 II, Sö. 9, Sö... - Ebba, Lektorsänka. Kungstensg. 48'v, Holmerin, A. F.,..Kakelugnsmak., Oster- Va.; a. t. Vasa malmsg. 38, Q.; a. t. Österm N. H., Linjeing., 'I'eknologg, 3, Va. - H. F., Kassör, Ostermalmsg. 38, O. - Elsa, Lärar:a, Orby skola, A][sjö. Holmertz, Johan S., Folkskolelär., S:t Eriksg, - Emil, Med. dr, Professor v. Karel. Inst., 4!I, K.; a. t. Kungsh Engelbrektsg. 12, O. - Hj. B., Ingenjör Kommendörsg. 39, O. - Gunnar, Med. dr, Professor v. Karolinska - E., f. d. Krigsråd och Byråchef i Arme- Institutet, Birgerjarlsg. 26!I" O. Spec. förv., Nybrog. 73" O. ;träffas f. m. Öron-,. Näs- o. Halssjukdomar; mot- - Clara, Kyrkoherdeänka, Florag. 22 n.b., O. tagn.-tid hvard., utom Iörd., '/.3-'/.5. Holmerz, A. G., Ankefru, Handtverkareg. Under sommaren ändrad mottagn.-tid. 12, K. R. t Holmgren, r. A., Amanuens, Ragvaldsg.19, - Israel, Med. dr, Birgerjarlsg. 19III, C," Sö.; a. t. Söder 2!: Sofia, Med. dr, Humlegårdsg. 15', O.; - E. D., Bankkamrer, Hornsg. 29 DIII, Sä.; mottami. hvard, 1-'/23 e. m. a. t. Söder Amelie, Modehandel, Hornsg. 2, Sö.; bost. - Carl E., Banktjänstem., Västerlångg , s. g. 94. si, a. t C. r.,perukmakare, St. Nyg. 26, St.; bost. - Anna S., Barnm., Tegnersg. 7, Va. Ragvaldsg. 19, ss.. F., Direktör. Drottningg, 83, Va.; r.t O. F., Poliskomm., Kammakareg. 36, Va. O., f. d. Fanjun k., Enskedevägen 1a9, - Oscar, l:e Postbetj., Ordf. i Fören.»Enig- Enskede. het ger styrka», Lugnet, Älfsjö. N. F., Fil. dr, Docent v. Stockholms - Bror Aug., Postexp., Karlbergsvägen 44 1 Högskola, Dalag. 16, Va. (f. d. 40 B), Va.; r. t. Vasa M. H. O., Flaggunderofl'., O. Dj. Styrmansg. 49, - - Anna, Professorska, Engelbrektsg. Ann Margret, Professorska, Norr 12, O. Mälar- Ellen E., Folkskolel:a, Styrmansg. 39, strand 22 1V,K.; r. t. 7817, a. t Ö.DJ. - P. J., Skomakare, L:a Vattug. 23, C. Greta, Folkskolel.a, Ragvaldsg. 19, Sä. - P. A., Skräddare, Krukmakareg. 14, So, - Ottilia, Folkskolel.a, Dalag. 44, Va. - Berta E.,Slöjdlärar:a,Styrmansg.39, O.Dj. - Astrid, Fru, Vegag. 17II, Va.; r. t. Vasa - A., Stati.insförest., Fagersjö, Södertörns villastad. - Elin, Fru, Odeng. 47, Va... - C. N. P., f. d. Stationsinsp., Flemingg. - Anna, Fröken, Banarg. 7III, O.DJ. 5, K. - F. o. E., Fröknar, Västmannag. öl H, Va. - Fabian, Stationsskrifv., Hökensg. 3, Sö. -- J. P. O., Fröken, Bergsg. 18, K. - D. G., Tjänstem. i Riksbanken, Drott- - A. F. Cavalli-, Grosshandlare, se Cavalli- ningg. 94, C. Holmgren. (Sid. 240.) - H. G. Robson-, Tjänsteman i Sthlms Ensk. - Einar, Grossh., Kungsholmag. 6 1V,K.; Bank, Folkungag. 8 D v, Sii.; a. t. Söder a. t.16:l73; kont. Norrlandsg...8&10, C. la 35. J. H. M., Grossh., Storg. 38, O.Dj. - K. H., Trafikinspektör, Klarabergsg. 70, F. A., Handl., inneh. Engelska Herreki- C. peringen, Strandvägen 7 A, O.; a. t. - P. E., Tul1uppsyn.-man, Hornsg. 29 D"\ 87 57, r. t , bost. Storängen. ss. Gustaf, Handl. (firma Hedberg & Holm- - C J., Urmakare, Bellmansg. 28, So, gren), Hagag, 54'. Va.. - P,,, E., Vaktm. (Skand. Kreditaktieb.), A. W., e. o. Hnfr.-not., Styrmansg-. 6, O. Ofre Mnnkbron 7 IV, St. Brand- och L11rcirsäkrings-Aktlebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. :399

8 4{)() Holmgren - Holmstedt. Holmgrell,Augp.sta,Änkefru,Teknologg.3, Va. 1 Holmqvist 2 Holmquist: il Holmkvist - Carolina, Ankefru, Katarina Bang. 201\",I ',. -,Sp.; a. t:. Söder S. A. C., Ankefru, Renstjernasg.Iö, ss. -' N., Handl., Långbrodal l, Älfsjö. -' Agda, Hv.it- 'o. kortvaruaffär, Hol1än- - E. M., Karlavägen 40, Ö.Dj.. dareg. 4, G., Damkonfektion, Hollän- Holmia, Entreprenad A.-B., Karlbergsvägen dareg.b, G. Innehafvare S. A. Högting. 69, Va.; r. t ' H. G. J., Ingenjör, Uplandsg. 431, Va. Holmin, H., Bankkassör, Idung. 6, Va. _1 Ernst E., Järnkramhandl., Artillerig. 22v, - T., Bokh., Birgerjarlsg. 125 IJI,. Va. Ö.; inneh, af firman Wikman & Wik- - Kristofer, Byggnadsing., Idung. 2\ Va.; lund; r. t a. t _lotto 1., Järnvägstjänstem., Västmannag. - J, M., Civ.ing., ~{arlavägell 14, Ö... 51, Va.; a. t. Vasa C,. E., Grossh., Ös~ermalmsg. 74, O. _2 An~.. Gotth.. Kamrer, Artillerig. 2 B vr, _ - Elisabet, Gymn-dir., Ostermalmsg. 74, O.; a. t. Österm O.; a. t _2 Axel, Kamrer, Storg. 56, Ö.Dj.; r. t. - C. J. A., Kammarskrifv. ituliv., Götg IV, Sti.; r. t '. _2 C. A. F. L, Kapten vid Generalstaben, Emma, Manicure, Pedicuro O. Hyg. An- Villag-. 22 II, O. siktsbehandl., Lästmakareg, 8 n.b., G. _2 Gust., Kommissionär (inneh, Holmquists - N. G., Med. Iic., mottagn. Davidbagaresg, volontärbyrä), Luntmakareg. 81 V, Va., till, G.; bost. Baldersg, 5, O. -' A., Köpman, Norrlandsg. 23, G. Holmkvist. se Holmqvlst...._2 H. E. O., Löjtll..,!. K. Göta Iifg., Kom Holmlin, L. A., Med. lic., Jungfrug, 7 B, O. mendörsg. 441, 0.; r. t HolmIund, K, Fröken, NorrtlllIsg , Va. -' G. H.. Målare, utför rums-, skylt-, vagns- 1 Holmqvist; 2 Holmquist; 3 Holmkvist. I. I O. dekorationsmålning, 77, Va.; a. t. 7034; Luntmakareg. bost. postadr. _2 & Co, Agentur- & Engrosfirma, Norr- Döbelnsg. 3F, Va. Iandsg. 23, G.; r. t. 6278, a. t ).. _I Klas, Ordonnanskonst., Hamng.2, G. -' F. M., Bankkamrer, Riddareg; 68, Ö.Dj. -' Alfred, Skyltmålare, Flemingg. 10, K. _2 Carl. Banktjänstem., Tegnersg.34 IV, Va. -' C. J., Smed, Skeppareg. 41, Ö. -'s Boktryckeri o. Bokförlag, Brunnsg. 25,G. _3 Hanna, Strykinrättn., Bergsg. 11, K.; -' W., Brefbärareförman, Jungfrug. 24 III, O.; a. t. Kungsh a. t. Österm _I Albert, Tjänsteman i Försäkr. A. B. Hansa, -halfr., Byggrnäst.,S:t Eriksg. 17, K.; Biblioteksg. 4, G. a. t. Kungsh. J4 40, r. t. Kungsh 'A. Richard E., Tjänsteman v. Stat. järnr., _1, F. L., Byzgm., Orby villast.. Alfsjö. S:t Eriksg. 89 III, Va.; a. t. Vasa ' Axel A., f. d. Flaggunderofficer, Dalag. _I P. N.,. Urmakare, Västmannag. 54, Va.; 72 1 t. v., Va.; 1'. t bost. s. g. 57. _I Alma, Folkskolel:a, Nytorgsg. 29, Sö.. _I Wilh., Vaktm. (Svea Hofr.), Biblioteksg. _2 Elisab., Folkskolel:a, Kommendörsz , C. -' Elsa, Folkskolel:a, Skärgårdsg. 15 I1I, Si.; -' C. G., Verkmäst., Hqrnsg. 73, Sö.. a. t. Stork :' Hildur, Folkskolel.a, Skärgårdsg. -' 15II1, Carolina, f. 'Carlsson, Ankefru, Teknologg. 5, Va.,;. a. t Bt.; a. t. Stork ' Emelie,..A.nkefru, Repslagareg. 22 BlI, Sö. -' Agnes, Fröken, Cigarraffår, Odeng. 72, -' C. E., Öfverkonstapel, Skärgårdsg. 15 II1, Va.; a. t St.; a. t. Stork ' Hilma, Fröken, Teknologg. 5, Va. Holmstedt, Werner, Engroslager af tobaks- -' Karin, Fröken, Nybrog ,Ö. varor o. rökrekvisita, Bryggareg. 4, G. -" P. A. Fredrik, Generalintendent o. chef - A. J., f. d.fabrikör, Döbelnsg. 31, "Va. för Arm6förvaltn. Intendentsdep. m. m., - Anna L;1 Fröken, Braheg. Kommendörsg. 44 I, O.; r. t a. t. Ostorm II1 Ö. g., O.;. Ämbetslokal Jakobsg. 30 III, C.; r. t. - Per, Kamrerare (Vacuum Oil Company A.-B.), Drottningg. 3; G. -' Wilh., Gros3h., Grefmagnig. 4, O.Dj.; - Rob., Köpman, Kv. Klippan 1, Lidingö a. t. Österm Villastad....;.'A., Guldsmedsaffär (inneh. Henrik Lars- '- C. A., Plåtslagare (fir~!t Joh. Stenberg son), Uplandsg. 27, Va.; a. t & Do), Artillerig. 18, O.; verkst. samma _3 Carl Aug., Handl., Frejg. 55, Va.; a. t gård... " Anna, Ankefru, Engelbrektsg. b, O.; a. t. -' G. A., Hand!., Agneg. 10, K. Brunkeb. 4547, r. t Brand- och Uffdrsäkrings-Aktiebolag.et SVEA. II Driottni~ggatan.

9 Holmsten--B:olst. 401 Holmsten. ~. H., Ingenjör, Bergsg. 1, K. Holmström, Gurly, Kassörska, Åsög. 83 n. b., - Carl E., Angbåtsbefälh., Bryggareg. 3~, C. Sö.; a. t. Söder Holmstrand, Ester, Fru, Banårg. 23ö.g.,0.Dj. - J. A., Klädeshandl., St. Essingen. Holmström, Hj., Agenturaffär, S:t Paulsg. - Birger, Kontorist, Grefg. 50, O.; r. t. 24, Sä.; a. t Österm Isidor, Agenturaffär, kontor o. bost. Ox- C. Wilh., Kontorist, Timmermansg. 41 III, torgsg. 5 r, C.; a. t. Brunkeb Sä. - John,Agenturaffär,inneh.HugoMeyerson, K., Lager af ill. brefkort m. m.: kontor kont. o. best, Malmskillnadsg.38,Sthlm o. bost. Regeringsg. 50, C.; a. t. 8714, 3; kont. a. t. 5456, r. t. 3963, r. t Ankn. till bost. H. W., Löjtnant, Torsg. 8, Va. - O. G., Agenturaff'år, Frejg. 58, Va.; r. t. Hulda, Musikskola,G:laKungsholmsbrog Telegrafadr. Gun. 13, C.; a. t. Brunkeb J. A., Artist, Torsg. 48, o Va. - Job, Edvard, Målare, Grefg. 37 t. v. Ö. g., - J. V.L., Bleck- o. plätslag., Torkel- O.; a. t. Österm Knutssonsg. 20, Si). - Gustaf, f. d. Piano fabrikör, G:la Kungs- - H. Rob. Abrah., f. d. Bokh., Kapellgränd holmsbrog. 13, C. 6, Sä. - Sten, Revisor, inneh. af Stockh. Bokfö- - N. F., Byggnadsing., Roslagsg. 10, Va. rings- o. Rev-byrå, Karlbergsvägen 42 Ill - Carl Daniel, Civilingenjör, Bergsg. 39 IV, K. (f. d. 40 Al. Va. ~ G. Hj., verk st. Dir. i Sver. Partygsbefäls - C. J., Skoaffär, Mästersamuelsg, 53, C.; Fören., Villa Fjeldstuen, O.Dj.; r. t. best, s. g C. L., Skräddare (firma Schiller & Holm- - J. Eric, verkst. Dir, i A.-B. Barnängens ström), Birgerjarlsg. 12, O.; bost. Jung- Tekn. Fabr., Asög. 96, Sä. (ing. från frug. 19 m, O.. Bondeg. 61 & 63). - J. H., Skräddare, Sibylleg. 83, O. - G. A., f. d. Fanjunkare, Hornsg. F8 I, Sä. - O., Smed, Davidbagaresg. 14, C.; a. t. - Aug:a Helena,..Fru, Grefg. 50, O, ; bost. Smala gränd F, C, - H., Fröken, Ostermalmsg. 22, O.; a. t. - Elna, Strykerska, Skeppareg. 64, O.; a. t Österm Agnes O. Anna, Fröknar, Kaptensg. 12, - K. A., Tjänsteman, Grefg. no. O. O.D}.; a. t. Österm. 1550_ - C. H., Yaktm., Agneg. 2 IV, K... - N. W., Grossh., Götg. 69, So. - E. C., Ankefru, Strandvägen 131, O.Dj. - Rosa o. Constance, Guldbrodöser, Gref- - Hilda, f. Wikström, Ankefru, Grefg. 4111, tureg. 7F, O.; O.D}.;..a. t. Osterm Aug., Handelsbokh., Timmermansg. 38 A, - J ohanna, Ankefru, Kopparslageri, S:t Pauls- Sä.; r. t. Söder 4T. g. 14, Sä. - & Co, Sten, Handelsfirma, Karlbergsvä- - K. J., Södermannag. 34, Sä.; a. t. Söder gen (f. d. 40 A), Va John V., Handelsres., Tjärhofsg.48, So. Holst, Joh., Agent, kont. St. Gråmunkegr. - C. F., Handl., Birgerjarlsg Ö. g., 3, St.; r. t Telegrafadr. Johoist. Va.; a. t Niels, Agentur för Engelska o. Tyska - H. H., Handl., Fjeldstuen, O.Dj.; firma Fabriker inom Metallvarubranschen ; Rörström & Co, Storkyrkobr, 4, St. kontor Skeppsbron 4 11, St. General- - O. P., f. d. Handl., Frejg. 58, Va.; r. t. agentur för: Langbein-Pfanhauser Werke A. G., Leipzig-Sellerhausen, The - Hulda, Hårfrisörska, Birgerjarlsg, 12, O.; Potosi Silver Co, Birmingham, Lonbost. Styrmansg. 37, O. don, m. fl... - A., Ingenjör, Sit Eriksg. 89, K. - A. G., Apotek., Inneh. af Ostersunds Kem. - W. B., Ingenjör, Smålandsg , C. Tekn. Fabriks Filial, Götg. 16 B, Sä. - G. S., Jur. utr. kand., Konsistorienot., t. f. - Aron, Bokh., Sture plan 2 IV, O. Kanslisekr., Grefg. 4, O.Dj.; r. t. o. a. t. - Karl Fr., Bokh., Flemingg. 22, K; a. - A. E., Juvelerare, Handtverkareg, 26, t. Kungsh K.; bod Scheeleg. 1, K. - Olof. Byggmäst., Artillerig. 12, O.' - J. G., f:. d. Kammartjänare, Kardellg. - H., Doktor, Homöopatisk läkare, Villag. 3 n. b., O. 17, O.; a. t , r. t C. Ossian, Kamrer, Södra Blasieholrns- - N. O., Fil. dr, Kommendörsg. 40, O. hamnen 6 & 8, C. (Grand Hötel). - M. U., Fru, Götg. 16 B n.b., Sä.; a. t , - Wilhelm, f. d. Kamrer v. Västervik s r. t Tändsticksfabr., Kardellg. 3 1, O. - Anna, Fröken, Östermalmsg. 39 IV, O. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adr ka!endern

10 402 Holst- Horwite. Helst,,Elisabeth W., Fröken, Kungstensg. Horn, Arvid G. S., Grefve, C~remonbnitst.,': 54 11I, Va.;, a. t. Vasa 428Q... I K. M:ts hof, Rikshärold,Grefg.1'4,O.Dj._ - Knut, Handl., Uplandsg 46" b., Va. ~ Gustaf A. O. K, Grefve, Kammarherre.. - Karl Arvid, inneh, af Kem. Tekn. fabr. : vice Ceremonimastare v. K.,M:ts hof,. Samariten, Bergsg. 21 Il, K.; bost, s. h. ' Grefg. 14, O.Dj.,. H - Ch. Ancker, Löjtn. o. Ingenjör, Kam- - E. V., f. d. Inspektör, Hornsg. 38, Sö. makateg. 41 Il, C.. von Horn, Hans, Godsäg.; Vasag. 5, C. - J. E., Marmormålare, Upsalag, 3, Va.; -'- R. P., e. o.' Hofr..not., Näckströmsg. 3, C,ff a. t. Vasa Eduard, Kammarherre, Djursholmsvägen - & Co, Tekn. fabr., Odeng. 67, Va. '33, Stocksund.' uh - Karl Dav., Verkm., Lundag, 41 III Ö. g., - Erik H., Kammarherre, Kanslisekr., Stu- So.; a. t. Söder revägen 9, Stocksund.. H - Adolf, Vin- o. Spirltuosahandl., kontor, - Carl-Axel; Kammarjunkare, Sjöhagen, försäljningslokal oiågerkällare Odeng. Stocksund; r. t. Stocks , Va., bost. Lidingö villastad. - Axel Gustaf,.;Kapten v. Flottan, Naivavon Holst, J.. G., Kammarherre, Birgerjarls- vägen 32, 'O.Dj... g. 24, O. - Carl, Löjtn. v. Lifg, t. häst, Lilljansplan - J. H., Löjtnant, Storg. 36, O.Dj. 5 1Y, O.; r. t Holsteinson, A. T, Kontrollör, 'I'egnersg. 2, - L. R., Löjtnant v. Svea. lifg., Östermalmsfu ~M~Q Holstenson, M. C., 'I'Idningskontor, Kom- A., Änkefru, Hofslagareg. 5 (r. d. 2), (J. mendörsg. 15, O. Hornborg, H., Bankdir., Kammakareg, 45, C. Holt, Hanna, Fröken, Matvaruaffär, Frejg. Horndals Järnverks Aktieb., se Joh. Sam. 61, Va.; a. t Billing & Son. Holter, Gustaf, Textilagent, Norrtullsg. 5 lli, Horneij, Otto, Enebybergs Villastad; a. t. Va.; ~. t. Vasa 107. Enebyberg C. V., Ofverlärare, Revisor, Karlavägen Hornsman, O. Leonh., Kassör, Nybrog, 73,' 45 BIl,,0.. O.; r. t Holtermann, Oscar, Kabin.-kammarh.:, Rytt- - Erik, Skräddare.: Västmannag. 51: Va.; mästare, Karlavagen 15 BIll, O. a. t. Vasa 'Holts, August, Grossh., Odeng. 70 m, Va. - C. J., Skräddarmäst., Helsingeg. 19, Va.; - Aug., Gulddragerifabriks-Aktiebolag, Mä- a. t. Vasa 739. ' steraamuelsg. 601, C.; verkst, Dir. Harald Horner, Olga, Fröken, 'I'immermansg, 27, Kugelberg, kontor, lager o. fabrik af Sö.; a. t. Söder ' Gulddragerier. -. Sigrid, Sybeh.- o. kortvaruaff., Karlbergs- - Aug., Päls-o.Mössfabriks Aktiebolag,kon- vägen 57, Va. '. tor, lager o. fabrik af Pälsvaror Q. Horney, Anna Elvira, Postexp., Riddareg. Mössor, Mästersamuelsg. 60 Il, C.; verkst ,.p. Dir. Knut Johansson. _ - E., Ankefru, Karlbergsvägen 11, Va. Holtz, Elisabeth, Fru, Skeppareg. 3, O. Horngren. Hj., Grossh., f. d. Konsul, Strand- - Karl J., Kapten (!ngf. Viking), Ringvä- vägen!i3, O.Dj.; firma N. M. Höglunds gen 2, Sö. Söner & Co, Skeppsbron 20, St. - J. F., Specialaffär för Sybehör, Mode- - J. G., Handl. (deläg. i firman Tydens varor och Garneringsartiklar en gros Eftr.), Grantomta Baltsjöbaden. och detail (innehafv. Adolf Hahn). - K. Alrik, Läderhanin., Saltsjöbaden ; bod Hufvudaffär Brunkebergstorg 5, C,,; Kornhamnstorg 61, St. filialer..st, Nyg. 35, St., o. Stureg. 8, O. - C. G., Prokurist, Strandvägen 53, O.Dj. - Bertha, Ankefru, Kammakareg.. 30, Va.; - L. C., Ankefru, Grantomta, Saltsjöbaa. t. Brunkeb, den; r. t. Saltsjöb E., Änkefru, Riddareg, 72, O.Dj. Hornung, L. A., Fröken, Storg.34 IlI, O.Dj. Holz, O. Erich (Afdeln, chef v. Nord. Komp.), Hornvall, A., Fröken, Smålandsg. 28, C.; ~arlavägen 22, O. (Major Kock); a. t" a; t. Brunkeb osterm Horst, Adolf, Kontorist, Långa g. 4" b., O.DJ. Homan, G. W., Byggnadsing., Odeng, 55, Va. Hortelius, Maria, Blomsterhandel, Folkungag.»Honduras», Generalkonsulat, Styrmapsg. 1, 83, so. O.Dj.; r. t Privat r. t. Akers- Horwitz, Gust., Köpman, Dalag, 14, Va.; berg 4. a. t. Vasa Hoppe, R., Husägare, Västmannag. 78, Va. - M., Köpman, Stureg. 61, O.; a. t Hoppeler, Rud., Ingenjör, Dir. för A.-B. - Helene, Ankefru, Vidarg , Va.; a. t. Toreulator, Långbrodal, Alfsjö Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatu:-

11 Hospital- Hotell. Hospital, Danviks, Danviksg. 17, Bö. Hotell och Rum för resande Stockholms, utom Kungsholms tull. - Timmermansordens, Eriksberg vid Roslagstorg o. Birgerjarlsg., O. Hospits Elim, Pensionat, Mästersamuelsg , C.; a. t , r. t ; telegr. adr.: Elim. Hostecka, Gust., Tecknare, Örby villast. 135, Alfsjö. Hotell, i hvilka källarerörelse idkas, se rubriken Restauranter. Hotell och Rum för resande: (Se för öfrigt Pensionat). Staden: Bergfalk, f. d., se Falkenberg, et. Brage, St. Nyg. 9, si. de Frankfurt, Skeppsbron 16, St. Falkenberg, f. d. Bergfalk (inneh. Magnus Wallin), St. Gråmunkegr. aj St.; a. t. 2920, r. t Hamburg, Västerlångg. lo, St. Hotell o. Kafe Prins Carl (Jnneh. Söderman), St. Gråmunkegr. 8, St.; r. t. 706a. Prins Carl, St. Gråmunkegr 8, St. Reisen, Skeppsbron 14, s». Stadshotellet, Stortorget 7, si. Turisthotellet, L:a Nyg. 8, si. D.ngkarlshotellet, A.-B., Köpmang. 15, St. Ostergötland, Salviigr. 3, St, se, Nyg,,17, si. Norr: d'angleterre, Drottningg. 6, O. Belfrages Pensionat-Hotell, Brunkebergstorg 2, O. Bellevue, Inneh. Emma Johnsson, Br unkebergstorg 16, O. Bellman (J. Aren), Kl. N. Kyrkog. 6, O; a. t , r. t Birger Jarl, Brunnsg. 1, C. Blå bandet, Mästersamuelsg. 68, O. Carlsson, G., Hotell, Hamng. 13, C. Centralhotellet, (inneh. J. Warodell), xiarabergsg. 31, Sthlm 1. City-Hotellet, Smålandsg. 20, O. :JClars. Larson. (Clara och Leon, Levin), Birger jarlsg. 2a, O. Etabler de Suede, Drottningg. 43, O.; iuneh. Ludvig Ohlsson. Drott, Drottningg. 47, O. Edla Carlsson, Privathotell, Birgerjarlsg. 8, Ö. Englund, Klarabergsg. 50, O.; a. t. 650, r. t Falks hotell, Mästersamuelsg. 69, O.; a. t. 16a 80. Fyris, Drottningg. 53, O. Godthem, Ungkarlshotellet, Jakobsg. 26, O.; a. t. 5406, r. t Grand Höte l, S. Blasieholmshamn. 8, Sthl.rn 15. Grand Hötel Royal, Stallg., O. Gustaf Adolf (f. d. Kung Karls Annex), Regeringsg. 13, O. Hamburger Börs, Jakobsg. 6, G. Hel lrnan, Bryggareg. 5, G.; Inneh. Augusta Johnson, riks o. allm. Växelstation i hotellet. Horn, Malmtorgsg. 6, G. (inneh. C. J.Karlson); a. t. 4445, r. t Hospits Eltm, Pensionat, l\'1ästersamuelsg. 68, 2 tr., C.; a. t , r. t ; telegr.cadr. Eliln. Hötel Anglais (Knut Ljungqvist), Btureplau 1, ä.; rikstel.: växelstation. Hiltel d' Artiste, Regeringsg. 67, O.: a. t HOtel de Poste, Vasag. 5, O.; a. t Hotell Arffursten (inneh. Fröken Margit Grannas), Drottningg. 48, G.; a. t. 7151, r. t O \ Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget (forts.): 403 Hotel Brl stol, G:la Kungsholmsbrog. 23, O. Hotell Börsen, Jakobsg. 24, O.; a. t. 5331, r. t O Hötel Continental, Vasag. 22, Sthlm 1. Hotell Excelsior, i K. F. U. ]Ii:s byggnad Bn-gerjar-Isg. 35, C. Motsvar-ar- de b ä s t a af utlandets ChristIiche Hospize; rikstel.:»hotell Exoolstor», allm. tel 'I'elegr..adr, Exceletor. Hotell HäggIund, Vasag, 36, O. Hotell Kanan (inneh. Joh. Eriksson), G:la Kungsholrnsbrog. 25, G. Hotell o. Pensionat Klara, inneh. Hanna, Carl baum, Kl. S. Kyrkog. 18, O. HOtel Kronprinsen, Drottningg. 29, Sthlm 1; inneh. Carl Lötvander. Hotell Margit (inneh. Karolina Pihlström), Drottningg. 46, O. Hotell Norrländska Pensionatet (inneh. Fru Maria Lundgren), Regeringsg 3, G.; r. t , a. t Hotell O. Pensionat von Platen, Kungsg. 56 (r. d. 16), O. Hotell o. Pensionat Bex-Oontinentale, Vas ag. 44, O. Hotell Regina, Drottningg. 42, O. Hötel Royals Annex, N:a Smedjeg. 20, G.; a. t HOtel Savoy, Norrmalmstorg 18, O.; r. t. 2458, a. t Hotell o. Pensionat Standard (inneh. Hilma Lundgren), Drottningg. 66, O.; a. t. 4882, r. t Hötel Terminus, Vas ag. 20, O. Kristliga Ynglingaföreningen, Bryggareg. 10, O. Kruses Pensionat o. Hotell, Klarabergsg. 62, C. Kung Carl (inneh. Olof Jönsson), Malmtorgsg. 10, Sthlm 1; r. t. växel, a. t Lindqvist, Drottningg. 19, O.; r. t. 4444, 4445, a. t Luleå (A. Hammarin), Kl. V. Kyrkog. 9112, O.; a. t. 528, r. t. 555lo Malmstens hotell, Mästersamuelsg. 68, C. Monopol, St. Vattug. 8, O. 'No rdatjeruan, Drottningg. 10, O. Oden, Klara V. Kyrkog. 21, O. Pallas Hotell (inneh. A. W. Svedin), Klarabergsg. ar, Sthlm L Park Hotell, Vas ag. 8, O. Pensionat Fagerström, Birgerjarlsg. 12, O; r. t , a. t Penstonat Sylvia, Birgerjarlsg. 18 & 20, 3 tr., U. (vid Stureplan); r. t. 7716, a. t. 107Il. Royal, Norra Srnedjeg. la, O. Rydberg, Gustaf Adolfs torg 24, Sthlm 1. Skandia, Drottningg. 25, Sthlm 1; inneh. A. Bol. Hotell Kronprinsen. Småländska Privathotellet, Bryggareg. l, O. Stockholms Hospits (inneh. M. Norberg), Vasag. 10, G.; a. t. 5895, r. t Stora Rosenbad, Klara S. Kyrkog. 4, O. (hörnet af Rödbodtorget). Strand Hotell, Norra Blasieholmshamnen 9, O. Sveoia, Biblioteksg. 6, O.; a. t. 6347, r. t. 61 8l. Svärds, G., pensionat, G:la Kungsh:sbrog. 46, C. Syl vias matsatar (Pensionatet), Birgerjarlsg. 18,2 tr., O. (Stureplan); r. t Temperance, Bryggareg. 3, G. Tre Kronor, N. Smedteg. 4, e. Ungkarlshotell, Norra Smedjeg. 18, O. Victoria (Fru Greta Schubert), Norra Smedjeg. 14, O. Zion, Klara N. Kyrkog. 5, C. Örn (äfven Pensionat), Lra Vattug. 30, O. Örnsköld (lnneh. Carl Stenberg), Drottningg. 32, O.; r. t O , a. t Jakobsbergsg. 8, O. Klara V. Kyrkog. 5, O. SVEA. 13 Drottninggatan.

12 404 Hotel1-Hultberg. Hotell och Ru m för, resande (forts.): Huldth, Anna, Folkskolel:a, Ringvägen 11~, Smålandsg. 20, O. So.; a. t. Söder 55. Vasag. 10 o. "O, O. - se äfven Hult.,_ Sö~.er:. Huldtquist, Gust.,Inneh. af Hötel de Frank- S.lQmanshemmet. P.eder Myndes backe 3, SÖ. furt Skeppsbron 16 St. Mosebacketorg 6, s«. '..'. Östermalm: Hull, Carl, Källarm., Teaterg. 6, C. l" Oosmopolite, Hotell o. pensionat, Skeppareg. Hult, K. R., Arkitekt, Sibylleg. lä, O. D J;~'?d~Jpensionat, Strandvägen 7 A, 6. - I. H. E., Bankrevisor, Västmannag. 88, Va. Hotel! Sylvia, Birgerjarlsg. 18, 3 tr., O.(Sture- - (Hulth) C.B., Bokh., Kungsholmsg. 35, K. plan); r. t o. 4559; a. t. 107 Il. _ Ada Cigarr. o. pappershandelodeng. Hotel! Öster?1alm, Riddareg. 18, 6. 34, Va.; r. t. 8638, a. t Rosens penstonat, Gref'tureg. 22, 6. C A k t D' f Akt' b A h' d Linneg. f,\ O. -.., ver s. 11'.,. le. re Ime es, H t & C Alb t (i h K A L' d' konsult. Ing. v. Aktieb. Pump-Sopao zen.. o, er mnen,. '. ID - rator, Inedalsg. 1, K.. stro~), Lager af ur och urfurmtyrer _ F., Fabr., Drottningholmsvägen 9, K. en gros, Kl. N. Kyrkog. 7, C.... _ Amanda, Fru, Stureparken 9, O. ~ Hovander, H. Adolf.K., Bolfh. ~~tockb'.~jo- _ Gustaw, Handl., Drottningg. 1021I, Va.;, ~3a8~~em), Mal'lag. 17, So., a. t. Soder a...t Speceri- o. Katfebandel "f H f d Dobelnsg.33, Va.; a. t. 6029, r. t se a ven o van,.er. '.... _ O. W., Ingenjör, Inedalsg. pv, K.. How.~rt, E. V.. Kafel~k.,. Asog. 36, So. _ Edvin, Inneh, Stockholms Kopierings- Hovmg,.Jobn W.~.AntikVIteter o. gul~smeds- anst., Drottningg; 3, C.; bost, Drottartiklar, Lastmakareg. 3, Va., a. t. ningholmsväg. 11, K. _ FlIkilO4 A 3.t' t Fl' 121v O t G., Kapten v. Generalstaben.Btorg, 29 ll1, o e,. r IS '.. orag.,., a... V.DJ. - Jos~phlDa O., ~nkefru, Danderydsg. 4, O. _ Axel, Mekanisk Smidesfabrikör. S:t Eriksg. - se afv~n Hofving BlI (f. d. 14 B), K.; a. t Hoyer, Wlde~an ~ Co, incorporated ID Chas. _ Olof, Prakt. läk., Nybrog. 43, O.; hvard, Maschw.ltz.J.o~, Vasag. 48, C. (Hufvud- 3-4,1 juni-15 sept. hvard ; ko~tor l..bll'mld~.ham).. a. t. Österm. 464, r. t Hubendick, Gärda, Froken, MalmskIllnadsg. _ Axel Th Smidesverkstad Hötorget BIV C.",,.. C.; a. t ; bost. Drottningg.,102 1I - Ludv tfdr.,f.d.ka.pten,malmsklllnadsg. ö. g., Va.; a. t B, C. _ Hugo, Ofverste, Sekundchef för Svea Lifg., Huber, M. F. A., Br!.ggare, Norrbackag'I~' V~. Stureg. 58 BlI, O.; r. t Huch, F. J. L., Köpman, Hornsg. 100, So. - se äfven Huldt o. Huldth, HuddeD;! Gust., firma Lundqvist & Hudden. Hultberg, Gustaf, Boktryckeriföreståndare travaror, mur- och taktegel, Dalag. v. Centraltryckeriet, Odeng. 92IV, Va.. 1 C, C.; a. t. 60?1, r. t _ A. L., Fröken, Östermalmsg. 11,,O... Huitfeldt, C. A,. O., Disponent, Valhallarä- - Siri M., Fröken, Karlavägen 10 B I, Ö. gen 35, O.; r. t Therese, Fröken, Karlavägen 481V,O.D}.; Huldberg. E., f. d. Bokhandl., Greftureg,58, a. t O. - Gust. Daniel, Handelsres., Folkungag. - Charlotte, Fru, Regeringsg. 66 1I,2:a uppg., 85 A III, SÖ.. C.; a. t. Brunkeb O., Handelsres., Handtverkareg; 23, K. Huldin, L. J., Skomakare, Idung. 3, Va.; - M., Kappsömm:a, Ragvaldsg. 1, So.; a. t, a. t Söder Huldt, Carl, Bokh., Karlavägen 45 C, 9. - Claäs D. F., Konsthandel, Ra.m- o. Spegel- - H. R., Fil. dr, Lektor, Grefg. 61, O. fabrik, Birgerjarlsg. 18, O.; a. t. 298, - Ellen, Fröken, Storg. 52" b.., O.D}. r. t. 3376; filial Hornsg. 66, Sii.; a. t. - I. K., Fröken, Grefg. 61, O.; a. t. Öster- 1834; fabrik Braheg. 9, O.; a. t , m r. t. 3376; bost, Braheg. 9, O.; a. t. - Hampus, Komm.vlandtm. o. juster., Sö dermalmstorg 24, Sä.; r. t. 5240; bo- E., Källarmäst., Kungsg. 80 (f. d. 40), K. stad Hornsg. 49, Sä. Karl, M.ålarmäst., Karlavägen 10 BI, O.; - Adolf, Kontorist, Rörstrandsg. 56 A IV, a. t. Österm Va.; a. t. Vasa J A. P., f. d. Postvaktm,äst., V. Trädgårdsg. - H. C., Lärar-a v. Ahlinska skolan, Grefg..17, C.; r. t , O Albin, Reklamexpert, Agenturer, Jung- -'- Fredrika, Ankefru, Braheg. 19, O. frug. 23 Iv,'O.; a. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget $VEA. 13 Drott"inggatan.

13 Hultberg- Hultkvist. 405 Hultberg, O. A.,Tjänstemani Försäkr.-aktieb. Hultgren, Gustaf, Massör, Nybrog. 50m, Ö. Skandia, Karlbergs~~gen 32 A,..Va. - H. B., Med. dr., Sabbatsbergs Sjukhus, - E.O, Ankefru, Karlavagen 10 B', O.; a. t. bost. Lidingö. Osterm, _ J. L., Pensionär, Linneg. 80, Ö.Dj. H Iteb s äfvenmhthuldbfergb' 'k" M" t l O" - O., Perukmakare, Drottningg. 11, C.; u om, a ~, a n or, as ersamu~ s". bost. Ö. Järnvägsg. 10, C. 8, C.; a. t ; bost. Braheg. 4ö, O... - Nina, Fältskär o. Sjukgymnast, Gref. - Anna, SJ'lkgymnastlko.Massage, Brunneg. tureg. 27, Ö.; a. t. Österm , C.; a. t...~ IV" C., Tandläk., Stureg. 14, Ö.; hvard. '/ N. G. T:! Sjökapten, Hornsg. 84,So.; _'/23; å andra tider efter öfverenskom- a. t. Soder 659. melse ; a. t , r. t Privat- - F. ~., Skornak., G:Ja Kungsholmsbrog. bostad, Djursholm. 23, C.; a. t. }5001:)., Hulten, Klas, Bageri, Katarina Bang. 15, - Alb. Å:". Skraddare, 'Iorstensonsg. 7, ss; a. t Ö.DJ.; r. ~: 327:; Gustaf, Kontorist, Kaptensg. 15, O.Dj.; - P. A., Tandlak., Birgerjarlsg. 18, O. a. t s, Systrarna, Tapisseriaffär, Brunnsg. 2, C., - J. A., Skräddare, Tavastg. 12, ss; a. t. hörn. af Birgerjarlsg. 25; a. t Söder C. E., Tygförvaltare, Ammunitionsför- - A. S., Ankefru, Kaptensg. ~5, O.Dj. rådet, Sthlm..7, Ladugårdsgärdet... Hultenberg. Hugo, Bokbind., Östermalmsg. - Alfhild.Ch., Ankefru, Grefg. 53Il, O., 16, O.; verkst. Hamng. 17, C. a. t. Österm, J. A., Ingenjör, Döbelnsg. 19, Va. - Jenny, A~kefru, Hornsg. 70, Sö. - Helge, Kamrer, Folkungag. 46, Sö.; a. t. - Therese, Ankefru, Inneh. af Park Hotell, Söder Vas<lg. 8, C. - Ellen, Kassörska, Surbrunnsg. 28, Va. E. O., Ofverläkare vid Stockholms Sjuk- -- H., Lektor, Ynglingag. 15, Va. hem, Prakt. läk. (Invärtes och N erv- - Nanna, Telegrafist, Snrbrunnsg.28, Va.; sjukd.), Nybrog. 15 Al, O. Hvard. 3-:-:4; a. t. Vasa , r. t helgd. '/210-10; r. t. 5922, a. t. Os- - John, Surbrunnsg. 28, Va.; a. t. Brunkeb. term , r. t William D., Brahcg. 24" O.; a. t. Ostorm. Hultengren. D. L., Direktör, Huinlegårdsg , O. Hultin,Josefilla,Barnm.,Skeppareg.22,0.Dj.; - A., Kamrer, Teaterg. 6, C.; a. t. Brunkeb. a. t O. W., Elektriker, Rimbog. 8, Ö. Hultenheim, M., Fröken, Karlavagen 39, O.; - Anna, Fru (Kafe Brage), Handtverkareg. r. t R, K.; a. t Britte, Grefvinna, Narvavägen 29l!, Ö.Dj. - Anna, Fru, Tuleg. 34, Va.; a. t Hultgren, A. W., Agent, Luridag. 14, So. - V. K., Grossh., kontor Davidbugaresz. - Eric, Agent, Tyskbagareg. 10, Ö.. 3, C., o. Smålandsg. 24, C.; bost. Djurs. - E.,..Banktjänsteman, Grefg. 53", O.; a. t. holm. Osterm E. A., Ingenjör, Bergsg. 5 Il, K. - Axel Th., Bokh., Vegag. 6 1II, Va. - Ernst, 'I'rävaruhandlare, bost. Öster. - J. G., Expeditör, Hagag. 51, Va... malmsg. 1:>9,O. - Anna, Folkskolel:a, Greftureg.67, O. Hulting, J., Fil. dr, Markvar.lsg. 6m, Va.; - A. V., Fru, Matvaruaffär, Surbrunnsg. 12, a. t. Vasa Va.; a. t F. M., Fru, Tomtebog. 14", Va. - (Hultgren) Clara, Fru, Grefg. 17 ' " O.Di; - Carl, Med. lic., Allm. Barnhuset, N 01'1'- a. t. Osterm tullsg. 14, Sthlm 6. - John, v. Häradsh., Advokat, Norrtullsg. - A. M., Qperasång:a, Tomtebog. 14 JJ, Va. 8 B, Va.; a. t E. M., Ankefru, Uplandsg. 13 B, Va. - E., Ingenjör Kocksg, 19, Sö.; a. t. Sö- - Carl, Surbrunnsg. 49 ", Va. der ' Hultkrantz, K. A., Arkitekt, Birgerjarlsg. - Carl, Kansliråd i Utrikesdopartemantst, 94, Va. ". Artillerig. 44 & 46 ', O.; r. t A. F., Fältintendent, Danderydsg. 10, O. - John G. R., Kapten vid Uplands Inf.- - Aug'. Walfrid, Grufägare, Dalag. 4, U.; reg:te, St. Badstug. 50, Va. r. t Theodor, Konditor, Västerlångg. 81, St. - Elis, Löjtn., Rörstrandsg. 32'V, Va.; r. t. Konditori Järntorget 83, St. Vasa 22, a. t. Vasa Claes G., Kontorsbitr., Hagag. 5', Va. Hultkvist, se Hultqvist. c Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 406 Hultman-Husbel'g. Hultman, Joh. Ad., Advokat, Omb.-man i 1 Hultqvist 2 Hultquist 3 Hultkvist. '1 Leverantörförb. A.-B., kontor Klara V. ', Kyrkog. 5, C.; bost. Bellmansg. 22 C, -~ Carl, Koppar-, bleck- o. plåtslageri, St,, Bö. Badstug. 29, Vg.; a. t. Vasa Ivar, Aktuarie, Tjänstem. i Skandia, _3 Gnst., Med. lic., Ostgötag, 27, Bö.; r.,t. Neglinge, r. t. Saltsjöbaden G. H., Byråingenjör vid Sthlms gasv., -' J. K, Poliskonst., Jungfrng, 22, O.. i-l S:t Paulsg. 3FI, ss; r. t _2 Gust., Stadsingenjör, Torstensonsg. 10 m, -s Chokolad o. Konfektfabriks Nya Aktie- O.Dj.; 3.. t , r. t bolags filial, Drottningg. 88, C. Hultstrand, E., Svedenborgsg, lo Il, ss., - Axel O., verk st. Direktör för Luth & a. t. Söder 809. Rosens Elektr. Å.-B. o. Ludwigsbergs Hultström, David, Bokbindare, bost. Jung- VerkstadsA.. B.,Torstensonsg.15,0.Dj.. frug. 15, O.; a. t J. E., Fanjunk., Uplandsg. 69, Va. David, Bokbinderi,Jungfrug.15, O.; a. t. - Eva, Folkskolel:a, Uplandsg. 40, Va F. H., Folkskolel:a, Holländareg. 21 B, Va. - Otto, Handl. (spec.- o. vikt.-), Skåneg. 70, - Hilda, Fröken, Villa Granhyddan. Dande- Bö.; r. t. 4629, a. t. 3237; bost. s. h. ryd, - P. G., Handlande, Kornhamnstorg 49, St. - & Co, Fönsterputsningsaffär, Rensg. 21, - A. G., Kamrer i Telegrafverkets Pen- Va.; a. t sionsanstalter, Stureg. 60, O.. - L M., Handl., Midsommarkransen. - Emilie, Änkefru, Karlbergsvägen 44", - A. L., Hårfrisörska, Braheg. 4, O. Va.; a. t E., Ingenjör, Klara N. Kyrkog. 26 III, C.; Humbla, A. G., Apotekare, Norrlandsg. 20,C. a. t. Brunkeb P. L, Artist, Norrlandsg. 20, C. - C. K.,Kammarvaktm.,Slottsba~ken2A,Bt. Humble, K. A., Kassör i Riksb., Kommen- ~ F. A., Kassör o. v.-värd för Ostermalms dörsg. 27, O. Saluhall, Jakobsbergsg. 33'\ C. - Knut A., Köpman, Bergsg. 11, K.; r. t. - Emelie,.. Klädningssömmerska, Nybrog 'l 8 III, O. - M., Köpman, Sit Eriksg. 43 A (f. d. 17 A), - J. Ludv., Kontorschef, Svedenborgag. K.; r. t. Kungsh m, So.; a. t. Söder J. D., f. d. Landtbruk., Kl. N. Kyrkog. - Signe, Modeaffär, Birgerjarlsg. 23, C.; 7 III, C.; a. t a. t Julius, f. d. Lektor, Östermalmsg. 34, O. - Julius, Skomak., Bergsg. 21, K. - Gustaf, Redaktör, Fjällg. 16, Bö. - G., Skräddare, firma G. Hultman & Co, Humlan,»Automat», Drottningg. 41, C. Malmskillnadsg. 17, C.; a. t Hummerhielm, Alex. Lundberg, Agentur- - Axel F. W., Skådesp., Sit Paulsg. 25 Il, Bö. affär, Jakobsbergsg. 25 A III, C,; r. t. - Ivar, Statistiker i Riksb., bitr, Lär. v , a. t \ Handelshögsk., Linneg. 48 A, '0.. - Gösta, Frih., e. o. Hofrättsnot., Aman. - S. Verner, e. o. Tjänstem. i Riksb., Asög. i Ecklesiastikdep., adr, Ecklesiastikdep. 18IV, Bö. Hundstall, Stadens, öppet kl. 9 f. m:~3 - V. Hugo, Vaktmä;stare (Telegrafstyr.), e. m.: vårdare Lars Eriksson, Svea- Sksppareg. 25, O. vägen 118, Va. (Cedersdal): a. t B. M.,.~nkefru, Holländareg Il, Va. Hunter & Co, Q" Velocipedverkst., Lång- - Thea, Ankefru, Styrmansg. 35, O.D.i. brodal 75, Alfsjö. Hultmark, C. V., Bokh., Kammakareg. 7 Il, C. Hurtig, Mathilda, Fru, Västmannag. 47, Va.; Hultner, Otto,' Musikdir., Dragonkasernen, a. t Ladugårdsgärdet; a. t. Värtan John, Pastor, Bitr. redaktör för Svenska Sändebudet, Majorsg. 5,.0.; a.,t.5704; 1 Hultqvist; 2 Hultquist; 3 Hultkvist. bost. Tyskbagareg. 3, O.. _1 Ada, Folkskolel:a, Skåner' 111, Bö.-- Husberg, jt, Direktör, Sibylleg. 35, O. _1 Ida, Fru, Drottningg. 97, Va.. - K. H. A.., Direktör, Birgerjarlsg. 125, Va. -~ Josef, Grossh., Riddareg. 29, O.Dj.; a. t. - Vivian,.l:'l'U, Oxtorgsg. 3 Il, C ; lager s. h. - Karl, Handelsres., Hamng. 9. C. (samt -' C. G., Herr- o. Damskrädderi, Mäster- Dalarö); a. t samuelsg. 40, C.; a. t Axel Teodor, Handl., Hornsg. 29 C, BÖ. _1 C. J., Inkasser., Hornsg. 29 BI, Bö.; a. t. - Erik Wilh., Handl., Hornsg. 29 C, s«söder J. H." Handl., Flemingg. 5, K. _2 G. E., Juveler., Katrineberg, Liljeholmen. - P. A., Ingenjör, Torsg.10 D, C.; a. t , _1 Emmy, Kassörska, Borgmästareg.dG', Bö. r. t BraAcI- ICh Liff"örsäkrings-Aktlebelaget SVEA. i3 Drettalnggata

15 HuslJerg-Hvah;tröm. 407 Husberg. John, Operasångare, Drottning-, Huss, Einar M., Handelsres., Regeringsg. 111, holmsvägen 8 B, K. C. - A. W., Skomak., Uplandsg. 42, Va. - J. A., Hyreskontrollant o. t. f. Stads- - & Husberg. Speceriaffär, Hornsg. 29 C,Sä. kassör hos Drätselnämnden, Valling. Husborg, Julius, Gravör, Flemingg. 9, K.; 30, C. a. t G. Em., Ingenjör, Västmannag. 56, 2 1 /2 Huselius, Gösta, v. Häradshöfd.,Advokat, bo- tr., Va.; a. ~. Vasa stad Jägarebacken, Djurgården; kon- A. J. A., Major, Parkg. 8, K., a. t. tor Lilla Vattug. 20, C. Kungsh III _ & Lagerlöf, Advokater; kontor L:a Vattu- - Fanny, Ankefru, Schee~~g. 13,~. g.20, C.; öppet 10-4; a. t. 5225,1'. t Hutzfel~t, A. ~1. C., Kafeidk:a, Marlag. 8, o So.; a. t. 3283; bost. s. h. - Hugo, Kassör, Barnhusg. 6IJ!, C. - Betty, Kontorist, Götg, 14, Sä.; a. t. Sö- - se äfven Huzelius. der Husen, Otto, Cigarraftär, Köpmang. 9, se, Huzelius,.C. A., Kafeidlr., Narvavägen 3, a. t ; bost. Ad. Fr. Kyrkog. 1II, q. o.:dj'; a. t. ~ C., l:e Postvaktrn., Nybrog. 53 III ö. g., O. - se afven Huselius. - E. Arvid, Vaktm. i A.-H. Norrlandsban- Hiibinette, E. W., Antikvitetshandel, Regeken, Ad. Fr. Kyrkog. 1II, C. ringsg. 55, C. (ingång fr. Mästersa- - Ninni, Ankefru, Hagag ö. g., Va.; muelsg.): a. t. Brunkeb a. t. Vasa _ C. G., Bokh., Drottningg. 86, C. Husgerådskammaren, Kungl., snedt emot - A. F. T., Ingenjör, Fridhemsg. 5, K. Högvakten, invid Kungl. vaktstallet. St. - J. R., Kakelugnsmak., Högbergsg. U, Sä. Hushållningssällskap, Stockholms läns, Mäs- - C. O., Vagnmak., Ad. Fredr..Kyrkog. 5, C. tersamuelsg. 47, C.; rikstel. 1226, a. t. - A. F., Angslupsbefälh., Bondeg. 73, Si). Brunkeb se äfven Hybbinette... Hushållningssällskapets trädgårdskonsulent Hiibner, Emilia, Fru, Sibylleg. 77 I., O. T. Skogströrn, Uplandsg. 54 D, Va.; - Bertha, Fröken, Sibylleg. 77 1, O. r. t Lennart, Kapten, Syssloman vid Sjuk- Hushållsskola, Aktiebolaget Stockholms huset Eira, Handtverkareg. 13, K.; Praktiska, föreståndar:a Anna Rönne, bost, Parmmätareg. 2, K.; r. t Festvåning Jakobsbergsg. 15, G. För- - Emil, Kommerseråd, Grefg. 54, O.; a. t. säljningslokaler J akobsbergsg. 15, C., Osterm. 3742, r. t Nybrog. 38, O., Drottningg. 106, Va., Htibseh, R. W., Flemingg. 61, K. ing. från 'l'egnersg.. Huhne, Ernst,Verkm.,Långholmsg. 12F1, Sä. Hushållsskolan City, Mästersamuelsg. 3" C. Hiilphers, L., Doktorinna, Drottningg. 106, H ushållsskolan Margareta, Drottningg. 7l A, Va.; a. t. Brunkeb C.; a. t L., Firma, inneh. Fru L. Forsberg, maga- Hushållsskolor, se Skolor O. undervisn.-anst. sin för handarbeten, Stureg. 28, O. Husqvarna Generaldepöt (Föreståndare: Carl - O. H., Notarie, Bellmansg. 22 B, Sä. A. Nilson), Engros- och detaljförsälj- - Gustav,..Veterinär, Götg. 25, Sä. ning af handelsgjutgods, radiatorer, va- - E. A., Ankefru, Bellmansg. 22 B, Sä. pen, ammunition, jakttillbehör. sy- och Hunnekes. Gerd, Kemist, Hornsg. 84 1V, So.; stickmaskiner och velocipeder, Hamn- a. t. Söder gatan 3 B, C., hörnet af Kungsträdgår- Hiittber.g, A:.W., Handl., Volmaryxkullsg. ~, den. ss; affär Saluhallen 18, Si.; a. t. 1412~. Huss, Lennart, Bankkassör, Rådmansg. 67, Hiittling, 'I'herese, Ankefru, Nybrog. 47 B, O. Va.; a. t. Vasa 46. Huttner, Max, Grossh., Ur- och Urfurniturer, - Gustaf, Banktj.man, Birg erjarlsg. 110 II Mästersamuelsg. 67, Sthlm 1. ö. g., Va.. Hvad nytt i dag?, daglig hufvudstadstidning. G. V. S.. Banktjänstern., Braheg. 26, O. Byrå, Expedition och Annonskontor Einar, Fil. dr, Rådmansg. 67, Va.; a. t. St. Vattug. 12, Sthlm 1. Afdelnings- Vasa 46. kontor för annonser, prenumeration och E. Gunnar, Fil. dr, Byråchef i K. So- expedition St. Nyg. 9, St.; V. Slussg. ciaistyrelsen, Kungsholmsg. 33 m, K. 3, se., Kungsg. 7l (f. d. 33), K.; Up- Harald, Fil. dr, Hälsovårdsnämndens Bo- landeg. 5,,c.; Gust, Ad. torg 22, G.; tanist, Scheeleg. 13m, K.; r. t Majorsg.8, O. Expeditionstid 9 f. m.-7 Frida, Fru, Rådmansg. 67, Va.; a. t. Vasa. e. m. '. 46. HvalstrÖIIJ, E., Fröken, Gl'eftureg. 70 B III, O. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 408 Hwar 8. Dag-Hypoteksförening. Hvar 8. Dag; Korr~sJhondentred. i Sthlm Hydrometriska Instrument~abr., J. Åker~undl Kammakareg. v8, Va.; a. t. 874, S:t Paulsg. 6B, So.; a. t r. t r. t. Söder 375; se annons å kartan. Hwass, 'I'horbjörn, Med. dr, Docent, Birger- Hygerth, A., Fröken, Norrtullag. 8 B, Vtrl jarlsg, 16, O.; mottagningstid hvar- Hygiea, månadsskrift, utg. af Sv. läkarsällsk. dagar 9-10 f. m e. m.; juni- Hygieniska golfunderhållet; A. B., Hufvudsept. hvard, 9-1 /211 f. m. kontor, Spånga; r. t. o. a. t. Spånga 13. Hvasser, Maria, Ankefru, St. Badstug. 60, Va. Hygieniska Magasinet, inneh. C. L. Hessle, Hvilohemmet Eben-Eser, Florag. 12, Ö.;. Försäljningslokal af kemikalier, dro- 1'. t. 3976, a.t ger, sjukvårds- o. förbandsartiklar, Hvirf, C. Sixten ~., Bokh.., Styrmansg, 53, Drottningg.89, Va.; filial Nybrog. 60,Ö.. Ö.Di:; '11.. t. Osterm Hygieniska Museet å Karolinska institutet, - Anna, Ankefru, Styrmansg. 53, Ö.Dj. K., öppet efter anmälan.'. Hvita Bandet, Norra föreningen, lok. o. expo Hygieniska Skomagasinet, Drottningg. 52, Brunnsg. 3 1, O.; a. t Exp. O.; a. t , r. t. Norr 442. öppen 1-3 e. m., utom lörd. Hygrell, John V. "Lindh-, se Lindh-Hygrell. Hvita B~ndet, Sö~ra. föreningen, l:sta och - Wilhel~ina, Ankefru, Volmaryxkullsg. Brdje torsel. l man. kl. 8 e. m., Kocksg. 1, So. 241, Sö. Hygyma Aktiebolag. Lager af förbands- o. Hvita Bandet, Tidskrift, red. Fröken Elly sjukvårdsartiklar, kemiska utensilier Westin, Sundsvall, expo Hagag. 5, Va. kemikalier, tekn. artiklar, tvålar m. m~ Hvita Bandet, OstermalmsfOreningen; lok. Kont.o.butik Karlavägen 2,Ö.; a. t o. exp., Smålandsg. 20 H, O.; a. t ; Hylander, Hanna. Fru, Lilljansplan 1,1/ 2 tr. Ö. ordf. Rathou, Emilie, fröken; sekr: - Hjalmar, Möbelsnick., Jakobsbergsg.38,0. Symonds Ohlin, A., fröken. Hylbom, C. F., Handl., Apelbergsg. -44, 0, HvitaStjärn-Dominion Linien, kont. Skepps- Hylen, Th., Fru, Lästmakareg. 6, O. bron 24, St.; a. t. 2052, r. t Hylin & Co, F'abriks-åktiebolag, säpo och Generalagenter E. F. Larsson o.: A. tvålfabrik samt tillverkningafparfyme- Larsson-arton, bost. Villag. 17, Ö.; a. rier och.. tekniska fabrikater; fabrik o. _ t. 5524, r. t kontor Ostgötag.42, Sö. \ Hvita Stjärnlinien, Skeppsbron 10, St., Hylin, Alb., Grossh., Kungsholmsg. 26, K. 'Isidor Hällström; r, t F. O., Målare, Odeng. 6, Va.; a. t Hybbinette, Nils F., Civilingenjör, Torsg. - P. Uno A., Prakt. läk., Linnog. 38v, Ö.; 24, Va.; a. t. Vasa r: t. 8989, a. t ;;- Maria, Fru, Greftureg. 1, Ö... - Karin, Änkefru, Artillerig. 51, Ö. _. - Robert, Med. kand.,. Greftureg. 1,. O. Hyllman, G. A., Handl., Roslagstorg 12, O., - S., Prakt. läkare, Riddareg. 7 H, Ö.; mot- o. Birgerjarlsg. 51, O.;' bost, Rimbog. tagn. 3-4; a. t J r. t , Ö. ' - Greta, Tandläkare, Greftureg. 1 H, Ö.; Hylten, Ernst L., Apotekare, Helsingeg.13III, mottagn. hvard Va.; a. t. 'Y.asa ' - se äfven Hubinette. - Eri~, Kassör, Ostermalmsg. 40 III, Ö. j r. t. Hyberg, N., Tapetserare, Grefg. 51I ö. g., Ö. Österm ', Hydbom, Ellen, AIikefru,Västmannag.26, Va. - Leon., Kassör, Holländareg.4, O.; a. t. Hyden, Ragnar S. E., Agent, Bergsg. 19, K H., Bankkassör, Braheg. 41, Ö.; a. t. Ös- - Fredrique, Lärar:a, Ostermalmsg. 40 III,Ö. term Hylten-Cavallius, Ragnar, Hofrätts- e. o. - Tore, G. O., Civilingenjör, Torsg. 24 IV, notarie, Hamng. 26 H, O.; r. t , Va.; a. t a. t Sven, Disponent v. Sit Eriks Bryggeri, - R. G., e. O. Hofrättsnot., Valhallavägen Norr Mälarstrann..34 m, K. 15, Ö. - Nestor, Reparatör, Asög. 47 E, So.; r. t. - G. O., Ingenjör (Sam Lagerlöfs Maskin ~, byrå), Vikingag. 11 BlII, Va... - Selma, Ankefru, Högbergsg. 27 C, Sö. - C., Öfverste Valhallavägen 15, O. - Hydro Cleaner, C. J. Lundström, Damm- Hylting, E. F., Järnvägstjänstern., Arbetareg. sugning medels vattenledningen. Kon- 22 IV, K. - " tor och utställningslokal, L:a Vattug. Hypoteksbanken, Allmänna, Arsenalsg. 10 B" 21, O.; r. t , a. t Sthlm 15, kl /23. Hydrografiska Byrån, Munkbrog. 2 lii, Si.; Hypoteksförening, Mälarprovinsernas, Ar öppen kl. 10-4; r. t (föreständ.) senaleg. 10 A 1, Sthlm 15; r: t.409 O. o. r. t , a. t Brand-.dI Llft'ilrsäkrlngs-Aktlebolaget SVEA. 13DrottninIlatu.

17 Hypotekskassa -- Håkansson. 40() Hypotekskassa, Stockliolms, Skeppsbron 8, St 11 Håkansson' 2 Håkanson.-~~ Hypotekskassan för Sveriges Städer, Små ~, '. landsg, 14 (Norrmalmstorg), Sthlm 7. _, G. A., Faktor, Upsalag. 1, Va. Hyresassuransen, Stockholms fastighesägare- _, C. O. A.,f. d. Flaggunderoftlcer, Skeppsförenings uthyrningsförsäkringsbolag, holmen, Långa raden 4, O.Dj.; r. t. Regeringsg. 40, C.; a. t ,1'. t , a. t Hyresbyråer: _I John, Frisör, Döbelnsg. 21, Va.; a. t. Stockholms Uthyrningsbyrå, Kungs- Brunkeb trädgårdsg. 12" C.; a. t , 8393 _I Lotten, Fru, Dansinstitut, Kungsg. 74 o. 8891, r. t. 3093, 4936 o (f. d. 34), C.; bost. Ynglingag. 15, Va.; Filial: Kungsg. 56 (f. d. 16), C. (invid a. t. Vasa l. Drottningg.); a. t , r. t _2 Emma, Fru, Gosskläder, dam- o. barn- Se annons sid. 22 o. på pärmen. kappor, Rörstrandag. 20, Va.;a. t Södra förmedlingsbyrån, Söderrnalms- 'Julia, F!'u, SkådespeLa, Kojnmendörsg. torg 6, Sä. 17 nr, O.; a. t. n 65, r. t. Osterm Thyselius byrå, B., Greftureg. 1, C.; _2 Karl, Frukt-, grönsaks- o. blomsterhana. t. 8939, r. t del, Västmannag. 54, Va.; a. t Tjäders Byrå, NyaA.-B., Brunkebergs- -' Agnes, Fröken, Cigarraffär, Mäatersamutorg 12, C.; a. t o. 4848, r. t.: elsg. 10, C... Tjäders Byrå. Se annons sidd, _2 Anna L, Fröken, Grefg. 15 n. b :, O.Dj. Hyresgästfören. expo o. upplysn.-byrå, Norr- -' Gerda, Fröken, Grefg. :t2 lji, O.Dj.; a. t. landsg. 19, C. Osterm. 3590, r. t. Österrn Hyrkuskverk, Gustaf Joulin, Brunke- _2 Hildur, Fröken (anst. vid.~.-b. Delmar bergsg. 4, C. (hörnet). & C:o), Riddareg. 26 II, O. Hyrverksaktlebolaget Frey, Greftureg. _2 Maria o. Jenny, Fröknar, Jungfrug. If", 11, O. O. Hysing, A., Mekanikus, verkst. Regeringsg. _2 Herman, Färg- o. Kemikalieaffär, inneh. 74 A, C.; a. t , r. t. Norr 6 79; fru Cecilia Håkansson.. Hufvudaffär (J. bost, Lästmakareg. 17, C. kontor Greftureg. 9, O.; a. t. o. r. t. Hyttberg, E. G., Modellsnickeri, Högbergsg. H64H; filial Birgerjarlsg. :J9, C.; a.. t. 30 A, So, S318, r. t. 9649; bost. Linneg. 4, O. Hyven, Hj., Aktieb., Manuf. o. Bosättn.var- _I K. G., Haudl., St. Badstug.5, C. tiklar samt afd. for Barn-, Dam- o. Herr- ~2 Karl, e. o. Hofrättsnot., Tjärhofsg. 3 l1f, artiklar, Odeng. 59 & 61, Va. So.; r. t ~ Hj., Direktör, bost, Odeng. 59, Va,. -' Maria, Kassör i Brandförsäkr-bol. Tor, Håfström, O.. ~., Handl., Rosenberg, Orby Bangårdsg. 10III, So.: a. t. Söder villast., Alfsjö. _2 Y., Konditor, Vikingag. 3, Va. Håhl, J. F., Pastor Primarius, Teol. o. fil. _2 A., f. d. Kontrollör, Kammakareg. 18, Va. doktor, Stortorget }III, Si.; a. t ' & Pettersson, Ledstång- och Klosett- ~ ~------~ fabrik, St. Badstug. 9, C.; a. t , 1 Håkansson; 2 Håkanson. r. t ' Gerda, Bankbitr., Bangårdsg. lolji,-sb~ -' G., Major, Direktör i Lifför.s.-A.-B. Viea. t. Söder 38 n. toria, Engelbrektsg. 14" O, -' John, Bankir, Hamng. 2 I1, C.; r. t , -' Olof, Med. dokt., Stureg. 34, O.; behandlar a. t (telefonering undanbedes öronsjukdomar,hvard.'/2lo -'/212 f. m. 12-'/21 o. 6-7 e. m.): privatkontor -' Ernst, Organist o. Pianostämmare, Dalag. s. h;', r. t. 156, a. t " 68 u. b., Va.; a. t. Vasa 559. _I P., Bataljonsveterinär, Braheg. 23\ O.; _I A., Bak- o. frisersalong, Handtverkareg. r. t , a. t. Ostorm , K. _2 A. W., f. d. Bröderna Håkanson, Deko- _2 J. V., Sjökapten, Borgmästareg. 8, Sä. rationsmål., Frejg. 4, Va. -' Aug. Am., Språklär:a, Fröken, Styrmansg. ~2 Alfred, Byggnadsiug., Regeringsg. 47, C. :J1II ö. g., O.Dj. _2 Axel, Byggnadsing., Malmskillnadsg. 25 -' C. E., Typograf. Västmamlag. 67!.lt, Va. BIH C.; a. t. Brunkeb ' Bror, Vaktm., Grefg. 40, O.; a. t.osterm. _2 O., Dekorationsmål., Rörstrandag. 20, Va.; :J987. a. t _2 Gustaf, Veterinär, Götg. 32 B, Sä.; kl...,...1 Gustaf Emil, Fabriksförestånd., Hornsg f. m., a. t. 3830, r. t. Söder , Sii. Sommarmån. a. t. Storängen ' N. P., Fabrikör, Döbelnsg. 67 A, Va.; _1 Emma, Ankefru, Florag. 21, O.; a. t. a. t Osterm , r. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Dr8ttAinggatu~

18 410 HåIen-Häggmark. Hålen, Therese, Fru, Observatorieg. 23UI, Va. Hägerström, Hjalmar, Bellmansg, 23, sn. Hällgren, C. Gust., Tjänsteman i Försäkr.: - se äfven Hesgerström... aktieb, Norden, Stureparken 5 IV, O. ~ägg, Fabian, Agentur, Östermalmsg. 62, O. Hållstedt, L, Frukt-, Smör- o. Aggaffär, Norr- -s, J ohanna,. Fröken, Anstalt för smärtlandsg. 13, C.; a. t fri~t aflifvande 'af j!märre husdjur (till- Clas, Vaktm., Valhallavägen 111 cm, Va. hör. Sv. allm. kvinnofören. till djurenj! Hård, H. T., Fanjunk., Hästgardeskasernen, skydd). Afgift 25 öre-2 kronor,;svea- Sturevägen, Sthlm 5. vägen 118, Va.; a. t. Vasa 53 91; öppet - Karl Joh., Polisöfverkonst.j Odeugj.Sw, 2-3 e. m. _ Va.; a. t Hägg, Gustaf, Grossh., Agentur- och kom-. - Liwen, Fru, Sjukgymnast, Hästg-kaser- missionslager för A.-B. Fors Ullspinnen, Sturevägen, Sthlm 5; a. t neri, Nyköping, Karlskrona Hattfabriks Hård-Ödmann, Alma, Tandläkare, Greftureg. A.-B. och Rydboholms A.-B., Små- 15, O.; a. t. 8646, r. t landsg. 22, C_i r. t. 5889, a Hård, Karl J., Vaktm. i K. F. U. M., St. Bad- - Axel, v. Häradsh., Kronofogde i Vax-. stug. 5 l, C. holms fögderi, Agneg. 12 III, K.; kl..:...se äfven Håård Hård af Segerstad, Kerstin, Fil. dr, Ama-.- C. J. J., Ingenjör, Tomtebog._.20, Va. nuens i K. Biblioteket, Holländareg. - A., Kapten, Karlavägen 36, O Va. - Erik, Kapten vid Flottan, Stureg I,0. - Sigrid, Fröken, Direktör,Holländ.-g.29, Va. - J., Konteramiral, Linneg. 32, O. - Helmi, Fröken, Förestånd. för Sthlms - A., Lotsförman. Björngårdsg. 2, Sil.;a. t. Stads Fattigvårdsnämnds ntackorde- Söder ringsbyrå, Holländareg. 29, Va. G. W., Lärare vid K. Musikkonservat., -, Ulrika Charlotta, Fröken, S:t Eriksg. Organist i Klara kyrka, underv. i piano, 32 1 (f. d. 14 B), K.' orgel o. musikteori, Kungsg. 68 (f.' d. - John E. G., Inneh. af firman Sam Lager- 28), C.. löfs Maskin- Byrå, Centralpalataet, C.; - Daniel, Med. lic., Epidemisjukhuset, Va.; bost. Råsunda. r. t Hårdberg. C. J., Kakelugnsmak., Skärgärdsg. - Lars, A.~are, Döbelnsg. 64, Va. 8 B, St.; a. t Anna,.~nkefru, Västmannag. 31 1v, Va. Härdstedt,John Gotthard, Gravör, Tomte- - Mina, Ankefru, Brunnsg. 21, C. bog. 45, Va.; a. t. Vasa Häggberg, Jenny, Fröken, Skåneg. 51, Sö. Hårleman. H. H., Kapten, Odeng. 55, Va. -s, J. Konservfabrik, inneh, Fritz Lanner, - Axel T., Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., Östgöt~g. 43, Sö. Tomtebog. 53 II, Va. - A. F., Akare, Odeng. 18 B, Va.; a. t. Hårnell, J., Cementgjut., Odeng. 38, Va.; a. t ' Häggblad, A., Hårfrisörska, Sibylleg. 9, O. Håård, Nils G., Ingenjör, Villa Stigstorp, Häggblom, D., Guldsmed, Observatorieg. 14, Saltsjö-Dufnäs. Va. - M äfve'n Hård. - Georg A.,,Ingenjör, Engelbrektsg. 33r, O.; Häckner. Alma, Gymnastikdir., Braheg. 36, a. t. Österm Ij" O.; a. t , r. t. Osterm C. F., Maskinmästare, Engelbrektsg, 3.3,- Häffler, Hulda, Kemikalie- och Sjukvårds- O.' a. t. Österrn ' l affär, Västmannag.4, Va.; a. t Häggdahl, K., Folkskolel:a, 'I'egnårsg. 47, Va. Häger, A. S., Kafeidk:a, Oxtorgsg. 16: C. Hägglunds Hotell (inneh. Fröken H. Brolin), - Sten; Tandläkare, Karlaväg. 14 II, O., råd- Vasag. 36, C. fragningstid hvard. (utom lördagar), Häggiund, E., Advokat, Klarabergag. 21, -f). 1-1 /22; a. t , r. t Selma, Parfymmag., Harang. 38, C.; bost. - se äfven Hreger. Riddareg. 29, O.Dj. Hägerstens Snickerifabr. o. tegelbruk, äg. - P. H. L., Red., Jakobsbergsg. 18, C. Olsson & Bosenlund, Hägersten, Lilje- - se äfven Hsegglund o. Häglund. holmen. Hägglöf, Richard, -v. Häradshöfd., Bank- Hägerstrand, Axelina, Kafeidk.a, Birgerjarlsg, direktör, Valhallavägen 93 II, Va. 94, Va.; a. t Häggmark, Isak, Prakt. läkare, invärtes och A. G. T., Sibylleg. 77, O.; a. t. Osterm. spec. nervsjukdomar, hvard. 9-~0, 2-3,.. 8 9~! r. t helgd , Nybrog. 281,0.; a. t. Hägerström. J., Fru, Valhng. 35 (f. d..31), C , r. t Tekla, Fru, Karlavägen 45 A II, O.; r. t. Arthur, Tjänsteman i Järnvägs styr., Rid dareg. 19II, O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Häggmark - Höckert. Hågguiark, Axel, 'Ijänsteman i Järnvägs- H äradshö fdingar (forts.): styr., Greftureg. 1, D. Norra Roslags domsaga (Frösåkers, Närding- _ Carl Hadar, Underlöjtn. i reserv., Bank- hundra härad, Väddö oeh Häfverö skeppslag), tiä t St B d t 1011 C t T. Ringenson, Upsala. ~ans eman,. a sug.,.; a.. Mellersta Roslags domsaga (Sjuhundra, Ly-, Brunkeb hundra härad, Frötuna oeh Länna, Bro oeh Häggroth, J. L., Snick., Skeppareg. 25, D. Vätö skeppslag), E. A. Löfgren, Norrtälje. HäggBtrand, F. J., Bagarmäst., Bondeg. 73, Sö. Häradsskrifvare: 1 Häggström ; 2 HreggBtröm. I Svartsjö fögderi (Sollentuna, F.~rentuna härad), Otto Rudberg, Jungfrug. 38, O; a. t _2 S, Ivar, Boktryckeri och Bokförlags-Aktie- Stockholms läns Västra fögderi (Länghundra, bolag, G:la Kungsholmsbrog. 26, C. Erlinghundra, Seminghundra, Vallentuna hädi k H Id N h rad), A. D. Sundberg,Idung. 5, Va., a. t. Vasa Verks. t tre tör ara y olm. 5136, r. t. Vasa :.2N., Doktor:a, Mosebacketorg 4, So.; a. t. i Norra Roslags fögderi (Frösåkers, Närding hundra härad, Väddö och Häfverö skeppslag), Sigurd Stenbäck, Almunge; r. t. Almunge 18. _l K. P., Ingenjör, Sveavägen 88, Va. Hellersta Roslags fögderi (Sjuhundra, Lyhun- _2 A., f. d. Kapten, adr, v. tillfälliga besök: dra härad, Frötuna och Länna, Bro och Vätö ' ~ ')'J.1I O t O t 4" 18 skeppslag), 3'Iål'ten Julin, Norrtälje; r. t. Norrmneg. "'''''.; a.. S erm. "'. tälje L _2 Sixten, Kassör i Skand, Kreditaktieb., i Vaxholms fögderi (Åkers, Värmdö, Danderyds Östermalmsg.. 74, O. I skeppslag), O. P. Hedfeldt, Dalag. 3,2 tr., Va.; r. t ArVl, d Me. d llc., Scheel ego 2,. K i Södertörns fögderi (Sotholms, Svartlösa, Ok- _l J. F., Skrädd., Malmskillnadsg. 33, C. nebo härad), Erhard Johansson,Högbergsg. 37C, _I Ellen, Ankefru, Valhallavägen 95 IlI, Va. ss., a. t. Söder 417. _1 Johan, postadr.: Saltsjö-J ärla... Härbärge för husvilla, se Asyler. Häglund, Elin, Doktor.a, Styrmansg. 3, O. Härdelin, L. G. E., Förestånd., bost. Gene- - se äfven Hregglund o. Hägglund. ralstabens stall, Valhallavägen, D. Hähnel, Max, Artist, Plemingg. 20 B, K. Härden, P., Ingenjör, Konstruktionsbyrå. G. E., Grosshandlare (firma Wahlman, Eredsg. 10, C.; r. t. 3381; bost. Villag. Hähnel & Co), Kontor Slussplan 63 A, 22, O.; 1'. t St. Bostad Stureg. 60, O. Hårje, P. B:son, Ingenjör, Kolonivägen 34, E. A. K, Landtm.-Auskult., Hornsg. 63, Enskede. Sö. Härner. Frida, Folkskolel.a, Sigtunag. 14, Ferd., Revisor i Riksb., Östgötag, 11, So.; Va. a. t. Söder r. S., Trådgårdsm., Aspudden. C. A., Snörmakerifabrik (inneh. A. & F. - Per, Vaktrnäst., Sigtunag. 14, Va. Söderlund), Brunnsg , C.; a. t. Härström. Ida, Ankefru, Björngårdeg. 16 A, 10515, r. t Sö. Hällberg se Hellberg. Hässler, K. D. W., Agent, Birkag. 13, Va. Hällefors Pappersbruks Agentur, E. J. Eken- Knut, Bokbind., G:la Kungsholmsbrog. dahl, kontor Västmannag. 28m, Va.; a. t. 38, C.; a. t , r. t. N 01'1' A. O., Bokförlägg., Dalag ,Va. Hällen, C. V., Vaktm., Mynttorget 1, St. Charles, Civilingenjör, Scheeleg. l7 1lI, K.; Hällgren, se Hellgren. a. t. Kungsh. 1942, r. t Hällström, se Hellström. H.. Fröken, Valling. 37 (f. d. 33), C. Hälsopolisens byrå, Vasag. 4, C. Alma, Gymnastikdir., Fröken, Hagag. 16, Hälsovårdsnämndens byrå, Vasag. 4, C. 1'/2 tr., Va.; a. t Hälsovännen, Tidskrift, Drottningg , Axel R., Löjtnant, Stureg. 46 r, D.; a. t. Va.; r. t. 648, a. t , r. t Hälsovännens affär, Nya, Uplandsg. 25, Va.; Anna, Ankefru, Hagag. 16, tr., Va.; a. t a. t Hämtningskontor, se Budningskontor. se äfven Hessler. Häradshöfdingar : Hästen, Fastighetsaktieb., Gast. Ad. torg, i Södra Roslags domsaga (Färeutuna, Sollentuna 16, C. härad, Danderyds, lkers, Värmdö skeppslag), H" t f'-.. k' k t Friherre C.]',l. Fleetwood, expedition: Tings- a s o r s a fl n g s -on o r: huset vid Haga. mottagningstid 10-1/2 1. Stockholms läns hästförsäkringsbolag, Stockholms läns Västra domsaga (Långhundra, Arsenalsg. 10 A, C.; r. t. 1U 58, a. t. Erlinghundra, Seminghundra, Vallentuna. hä 82"7 kilo 2 rad), B. H. Rohtlieb, Smålandsgatan 24, 3 tr., C., OJ,. -. mottagningstid f. m... Höckendorff, de 'I'hanch, H., Norrmalmstorg i Södertörns domsaga (Sotholms, Svai-tlösa, Ok 2 1lI, C.; a. t nebo härad). Einar Bergelmer, Riddareg. 49. Höckert, Robert, Fil. lic., Amanuens v. Rikso.lJj.,..mottagningstid f. m.; a. t , r. t. Ostorm. 39l (domhafv. personl.).. dagens bibliotek, Björngårdsg. 8, Sä. Brand- och Llffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13' Drottninggatan. 411

20 412 Höckel't-Högfeldt. Höckert, Ellen, Fru, Regeringsg.72, C.; a. t. Högber~, K~G., Marininte,ndent;~örstran,asl Brunkeb " 32 I, Va.. '. ti - Oscar, f. d. H~:ndl., Engelbrektsg. 12, O. ~ Julia, Mode o. bandhandel, Drottp~n!lj' - H., Verkm., Dobelnsg. 43, Va. g. 77, C.; a. t. Brunkeb H" '.. Bill h l Akti b I G - Joh. E., Musikdirektör, Ledamot af Hof oganas- e~ O ms e o ag. ene- kapellet, Drottningg. 80 B, C. ralagent~r I Stock~olm: _ Axel, Ritare, Greftureg. 70 B, O:; a. t.. For mellersta sver!ge Wahhn, & Co, N.?rr~.Blasleho!msh~mnen _ Carl, Tandläkare, Stureg.3, O.; rådfr. 7, C.; lager darstades afhog.~nas eld- hvard / 2 3, andra tider eft~r fll:~ta tegel, leror, saltgl. lerror o.. ler- öfverenskom.; a. t , r. t karl. Albertina, Tvätt- o. Strykinrättn., Rid. Bönnelyche & Loven, A}diebol., Malm. dareg. 41, O.Dj.; a. t torgsg. 5 (med mg. fran Karduansrna- _ J. Ludv., Vagns-, rums. o. skyltmålare kareg.), Sthlm 16; lager af eldfast tegel, samt lackerare kont. o.' bost, Folk. lera, klinker och sal~l~serade lerrör. ungag. 8A, Sä.; verkst. Mosebacketorg Rystedt, C. Gottfrid, Ingenjör, Vasag. 38, 14 ss.. C. Lager af eldfast tegel, leror, klin- _ Ottii, Änkefru, Vegag. 13, Va.; a. t. ' kel' och saltglaserade.lerrör, Bryggareg, , C. Se annons sid, 17. Högberg & Lindqvist se A.-B. Gas, Vat. För Norrland. ten & Värme,', 11 Hec.to! & Co? SkeJlPsbr~n 28, St., försälja H" bl A E. Skomak: Lindhagensg. 25' bllhgast Hoganas-~.Illesholmseldfasta og K~'a. t. Kungsh l tegel, leror och lerrör. Högbom. O. N., Handl., Karlavägen 461 Ö. g., H" "'~" T. f ldfa t t l l O.Dj.; a. t. Österm oganas.. or~a jnmg ~ e sege., e~a, Högborg G. Bankkassör Solnavägen 12.5,lerror, klinker, ler~arlm. m.hos'wahhn Va:',., &. Co, Norra Blasieholmshamnen 7, C.; _ K. H., Lok.-för., Hornsg. 182, Sä. r. t o. 346, a. t Hög-dahl, And., Apot., Dalag. 74 B.H,Ya. t.j Högberg, K. Thor Die, Afdeln.-chef i Sv. - Thor Axel, Skriftställare, Dalag. 7J B!", Telegrambyrån, Bryggareg. 4 1I, C.; Va.... r. t , a. t Högdin, Louis, Köpman, Birgerjarlsg, 15, C.; - K. Richard, Apotekare, Sekr. i Centralstyr. a. t. Bruukeb ft. Sv. Farm..forb., Narvavägen 35" b.,_ Elin, Modemagasin, Birgerjarlsg. J5; C.; O.Dj.; r. t. Osterm, r. t. Norr 138, a. t ; bost, s. h. - Julia, Biljettförsälj.a, Flemingg. 11, K. Högel, Alfr., f. d. Kassör, Uplandsg. 43, Va. - A. F., Bokbindare, Davidbagaresg. 22 & - Aug., Medaljgravör, specialitet medaljer, 24, C.; bost. Täby. vapen stansar, skyltar, sigill o. namn. - Bröderna E. & A., Hornsg. 64 A, Sä. stämplar m. m., N:a Smedjeg. 30 & - Victor, Fil. dr, Högbergsg. 54 II, So.; a. t. 32, C.; r. t. 3428; a. t. Brunkeb Söder Axel, Skådespel. v. K. Dram. Teatern, - Ida, Fru, Kafeidk:a, J akobsg. 28, C.; a. t. N:a Smedjeg. 30 & 32, C., Högelin, G. E., Fastighetsäg., Karlaplan 8, - Mally, Fru, Operasång:a, Drottningg. O.Dj. 80 B, C. - Emil, Grossh. (firma Högelin & Sund- - Märta, Fröken, anst, i Försäkr.saktieb. ström), kontor Rosenvik, O.Dj.; bost, Skandia, Linneg. 17II t. v., O. Djursholm; r. t. Djursh. 106, a. t. - Signe o. Lisa, Fröknar, Dalag. 35, Va. Djursh A. G., Gas- & Vattenledn, entreprenör, - Johan, Handl., Volmaryxkullsg. 15 C, (firma A. B. Gas, Vatten & Värme), Sä.; a. t. Söder Holländareg. 8 B III, C.; a. t. 7821, - A. F., Målare, Helsingeg. 9, Va. r. t HögeUn & Sundström, Trävaruaffär. Br ä d- - E. A., Gla:ssliperiidk., Uplandsg. 74, Va. gårda,r Alberget 4A, O.D;'., Rosenvik - & Co, E. A., Glassliperi och Spegelfolie- 3 C, O.Dj. Kontor Rosenvik, O.D}. ring, Apelbergsg. 50, C.; a. t , Högfeldt,: O. Th., Löjtnant v. Göta lifg., r. t Handtverkareg. 15, K.. - C. F. H. J., Hand!., Sköldg. 9, Sä. - Rob., Mekanikus, Vegag. 7, Va,;a. t Carl, Kontorschef, Rörstrandsg.Bz", Va. - Arvid, Posterp., Grefg. 9, O.Dj. - Sven, Kontorsskrifv. v. S. J., Kungs- - Math.. J., Änkefru, Majorska. Skeppareg. holmsg. 4 IV, K.; r.,t , O. Brand- och Liff'örsäkrings-Aktiebolaget sva 13 Drottninl~_ 'f

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309

Gården nr Källa AI:25a sid 318 Gården nr Källa AIIa:1 sid 308 Gården nr Källa AIIa:1 sid 309 Gården nr 148 1891-1896 Källa AI:25a sid 318 Eg. Bruksarbetare Berg Johansson, Johan August Vilhelm, Murare f 1866 6/4 Pettersson, Tekla Sofia, Hustru f 1869 24/9 Ernst Vilhelm, Son född i fästom 1892

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334

Sommarro Nr Källa AI:25a Sid 323 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 333 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 334 Sommarro Nr 3 1891-1896 Källa AI:25a Sid 323 Eriksson, Karl Vilhelm, Eg. f 1843 22/2 Karl Gustaf, Son f 1878 20/6 Sommarro Nr 3 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 333 Egare K.V. Eriksson Eriksson, Karl Vilhelm,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Fortsättning till s 264. Gården nr Källa AI:24a Sid 264

Fortsättning till s 264. Gården nr Källa AI:24a Sid 264 Gården nr 113 1886-1890 Källa AI:24a Sid 222 Eger Smidesidkare E. Eriksson Ericsson, Eric, Eger f 1830 23/8 Andersdr, Anna Brita, Hustru f 1833 23/3 Lars Axel, Son f 1865 24/3 Josefina Mathilda, Dotter

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger

Gården nr Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Gården nr Källa AI:24a Sid 212 Ingeberg Äger Gården nr 102 1881-1885 Källa AI:23a Sid 239 Ingeberg Äger Anna Christina Carlsson Carlsson, Anna Christina, f d Defl Pig. f 1835 26/9 Andersson, Anna Charl. Ingeborg, hennes o ä Dotter f 1865 6/3 Kjellman,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer