JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ"

Transkript

1 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~, John, Fastighetsmäklare, , O.; tlf Braheg. _ Hul.da,Fru,D<lmfrisörska,Tegnersg.49,.Va., - Ger~ah Fru, i,p.~eh. Rydbe.rgs Skrifbyrå, _ Alfred, Inkasser., Tegnersg. 49, Va., tlf Bra eg 6, O., tlf 73576, bost. s. h. Brunkeb K. A. H., lng., Västmannag. 31, Va.; tlf & Co, C. C., inneh, Gust. Pjerrau, Kom missionslager för Jonsereds fabr. ak- Wetterwik,Ida,Ankefru,Skeppareg.1S,0.Dj.. tieb., Bredgränd 2, St.; tlf 624. Wetzdorff, Berndt, Tjänstem., Hornsg. 63, Sä. Josef, Bryggareg. 8 A & B, Sthlm 1; Wex, A.-B. (Carlson-Hedborg-de Verdier), Manufaktur en gros. Elektrisk syfa Dir.: S. (le Verdier, E. Hedberg, Elektr. brik: tlf 2251, Norr 8060, Norr Svetsnings apparater, elektroder enl ; bostad: Sveavägen 120, Va.; system Wex, Sveaviigen21, C.; ur tlf Weyermann, Söhne, A., firma, repr.: J oh. Wetter1ing, A., Fru, Tyresövägen 14, En- E. Ohlsson, Norrlandsg. 16, C.; tlf _ skede; tlf Ensk Ida, Fru, Torstensonsg. 12III, O.Dj.; tlf von Weyhe, Elsa, Lärar:a, Uplandsg. 54 IV, Va.; tlf _ M., Fru, Kungsh, Handtverkareg B, C.; tlf Weylandt, Ernst G. F., Fabrikör, 41,..0.; tlf Norr 10140; bost. Sibylleg. s. g. 12, _ Edvin, Registrator. i Socialdep., Öster- tlf Osterm malmsg. 84 A, O.; tlf E., Fru, Weylandts villa, Djurg., O.Dj Vetterlund, Fredrik, Fil. dr, Uplandsg. 77II - Ro O. E., Löjtn., Ulrikag.5, O.Dj. t. v., Va.; tlf Vasa A. G., f. d. T~lltj. man, Kommendörsg. Wetterlund, J. A., Bildhuggare, ateljö David- 40 III ö. g., O. bagareeg. [)& 7, C.; bost. Hagag. 5, Va. - se äfven Weil~nd o. Weilandt. _ E. A., Journalist, Hökensg. 10, Bä. Weyler, J. A., Åkare, Tavastg. 29 C, So.; _ N. P., Kyrkoh., Rutger.Fuchsg. 6 A, Bä. tlf Söder Wettermark, A. H. U., Grossh., Roslagsg. Wezelius, Gerda, Fröken, Bergsg. 11, C.; 11, Va.. tu Norr Wetterqvist, Anna, Fru, 'I'egnöreg...49, Va. - Ottilia, Fröken, Hornsg. 50 II, Bä. af Wetterstedt, Carl Gustaf, Frih., Ofverste, Wezäta, Wald. Zachnssons Boktr. A.-B., Kar1avägen 73IV, O. Göteborg, afdeln.-kontor Fredsg. 2, 9 _ -Ljungqvist, Ed el, Frih:a, Kommendörsg. Whiten, N. E. F., 2:e Regissör, Nybrog. 7, O.; 32, O. tlf Norr Wettersten, O., Förl.-tjänstem., Ineclalsg.6, G. Whitlock, Ellen, Fröken, Lilljansplan 4, O. Wetterstrancl,B.F.P.,Banktjänstem.,Hornsg. S, Bä. - G. R., Köpman, Hornsg. 106I~, Bä. A. Hj., Taxeringskommissarie, Asög. 83 III, _ Axel, Bokh., Heimclalsg. 7, Va.; tlf Vasa Bä.; tlf Söder se äfven Wittlock. _ Erik, Direktör, Hötel Kronprinsen, Drott- Whitlockska Samskolan, Eriksbergsg. 8 B, O. ningg. 29, C... Wiads mjölkhandel, inneh. af St~ckholms _ Anna, Fru, Artillerig. 42IV O.Dj.; 'Wibeck, tlf Mjölkbolag, Karlavägen: 38, O. J. Edvard, Fil. kand., Jägmäst., _ Nil~ R. W., Journalist, Artillerig. 42IV, Försökslecl. V. Statens Skogs försöks- O.Dj.; tlf anst., Valhallavägen 123 B'v, Va.. _ K. G.,Konstnär, Baldersvägen 13,Enskede. Wibel, A. E' l Direktör, Strandvägen 23, O.Dj. _ Gust. K. L., Musiker, Östgötag. 11, Bä. -s, Axel, Maskinaffär, A. B., försäljning af Wetterström, Gustaf, DiL, Sibylleg. 46 & skrif-, räkne- o. kopieringsmaskiner, 48, O.; tlf kassaskåp, kortsystem m. m., Kardu- _ Ernst, Grossh., Verdandig. 5, O; tu ansmakareg. 12", C.; tlf , _ Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. Wibelius, Olof, Sekreterare i Skolöfverstyr., N. Kyrkog. 1, C.; tlf , 32113, Norr Karlavagen 88 1 ; O.Dj.; tlf 7tl8 32. ~"", 19831; bost. Tunnelg. 20 B, C.; tlf Wibell Metodens Ringfabrik, tillverkn. af släta fingerringar, leksaker m. m., (Vetterström), Olof Ludvig, Handl., hemsg. 24IV, C. Frid- Odeng. 102, Va.; tu Vlberg, C. E., Bokför., Rörstrandsg. 36, Va.; _ Albin, Tapetserare, tlf Xorr Jakobsbergsg. 20, G.; - tlf Norr 33538, bost. tlf Viggbyholm 60. Albert, Folkskollär., Ad. Fredr. torg 4,Bä. JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN

2 Viberg- Wickert. H/59 Viberg. A., Juvelerare, Roslagsg. 23, Va.; Wiboms Herrekipering, Reseffekter m. m., tlf Vasa Hornsg Sä.; tlf Söder Wiberg, Gust., Bag,eri, Hagag. 52, Valj bost. Wibom, Helmer, Kamrer, Fiskareg. 91, Sä.; Torsg. 48 Va.. tlf 226:42..- Ludvig', Bokför., S:t Eriksgo. 55, G.. - T. H., Kapten v. Svea art.-reg., 'I'egnersg, - A. O. W., Boktr.-fakt., Nybrog. 56. Ö. 5 IV, Va.j tlf ~ A.. L. Byggmäst., Stnrog. 42 III, Ö.; tlf - S.1., Kommendörkapten, Handtverkareg. Norr & 20, G. - K. B., D.ekorationsmål., Döbelnsg.l A, G. - J. G., Konsul, Tegnersg. 2, Va. - John E., Diakon, Svartmang. 7, St.; tlf - Axel, Prokurist, 'l'yska Brinken 28, Si.; Norr kontoret: tlf Söder G. T., Dir., Östermalmsg. 20, (J. - P. M., f. d. Tjänsteman, Greftureg. 25, Ö. - A. W., f. Disp., Observatörieg. li 1V, Va. Wiborg, Gerda Alida, Telegraft] -,man, Grefg..Berta. r Fru, Folkskollär:a, Dalag. 32, Va.; - 601, Ö.Dj.; tlf tu Norr ;. Wiborgh, Erik, Kapten, l:e Ingenjör hos Ar- - J:, ~rn, Verda!1d.Ig. 3 1, Ö. mens. Kasernbyggnadsnämnd, Linneg. - Sigrid, Fru, VIklDgoag. 22, Va. 86, O.Dj. - Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, G. - G. A., 1\fajor, Garfvareg. 8, G. - S. A., Glasmäst., ISödermannag. 8, Sä.; - Karin, Ankefru, Drottningg. 83 II, Va.; tlf Söder tlf Harry, Grossh., Linneg. 31, Ö.; tlf se äfven Widborg. - P. J., Herr- o. Damskrädderi, Drottningg.II ' : 24 II, G.; ur 12284, Norr Vibrator, Nya A B., verkst. dir. major - N. G. T., Ingenjör,Väs~man~ag.71Blv, Va. Wilh. Åman, tillverkning af»salus» - L. O., Juvelerare, Vasterhmgg. 75, St.; dammsugareo.golfbonaresamt»medicolj tlf Norr '.. -s Järnfirma, Linneg. 31, Ö.; tlf VIbratorer, kontor o: fabrik Luntmaka- - Ernst, Kassör, Observatorieg. 11IV, Va.; I reg. 56, Va.j tlf 81205, Vasa : För.. tl~ II". säljningskontor Birgerjarlsg. 12Iv, Ö.; - SI~1;j.K.assorska, Narvavagen 24 o. g., I Dir. Gust. :F!sser; tlf 72785, 72786, Ös- Wiberg,. Co, C., Klädeshandels Aktie- term. 768, Osterm bolaget, Mynttorget 4, St. Telefoner: '----, 2509, 2539, Norr 2509, Norr ~510. Wicander, se Wikander. - E. H., Kont. skruv., Artillerig. 28, Ö.Dj. Wichers, Anna, Fru, Beridarebansg. 23 A, - Gustaf, Platsexped., Jakobsbergsg. 23, G. G.; tlf Norr C. J., Porslinsreparatör, Döbelnsg. 1 A, G. - EIsbeth, Kassörska, Beridarebansg. 23 A, - H., Post.-exp., Tomtebog. 26 A, Va. G.; tlf Norr 9062., ~ E. S., Sjök~.vten, Skeppareg. 20, Ö.Pi. Wichman, Oscar, Bankdir., Odeng. 19, Ö.; tlf - Tage H., SJokapten, Stureg. 58 B, o., tlf Wickberg,Gerda,Fröken,Luntmakareg.91, Va. - Carl, Sånglär. o. Musikdir., Banerg, 31 IV, - Gösta, Leg. läk., Eriksbergsg. 11III, Ö.Dj. Ö.; tu Brunkeb Edv., Tjänsteman, Solvägen 12, Enskede. ~ Hilma, Fru, Scheeleg. 6,G.; tlf N arr K: M., f. d. Tåg~~st., Hjärnel?' 1, G.. - Hildur, Sömm~~ska, Mu~kbrog. 9,.. St. - NIls, Verkm., Dobelnsg. 12, Va.; tlf - Jean E., TulltJ.man, Åsog. 68, So. Vasa Th. Wald., Tulluppsyn.-m., Blecktorns- - Hilda, A~kefru Sibylleg.15, Ö.; tlf gränd 7, Sä.., - L. ~Ankefru, K'arlbergsvägen 49, Va.; tlf - Olof S.,..Tulltj.-man, Östgötag. 42IV, Sä. l'lorr Ebba, Ankefru, Västmannag. 41 III, Ya.; - Lotten, Änkefru, Rutger-Fuchsg. 6A, Sö. tlf Vasa ' Carl, Roslagsg. 2, 1/2 tr.; tlf Vasa se äfven Vikberg.. - Robert, Norrtullsg. 27 BI, Va.. Wickbom, O. N. E., l:ste A~v.-fiskal (Kam- Wibergh, Julius, Musikdir., Sibylleg. 79, Ö. markoll.), Grefg. 12D b.,ö.dj.; tlf ~ Olof, Pianist, Sibylleg. 79, O.; tlf Norr - Olof, Kapten, Inedalsg. 6, G Wickert, M. A., Byggnadsfirman, köper o. - se äfven Widberg. säljer alla slag af fastigheter, utför Wiberth,A. M., Försäkr.-tjänstem., Frid- besiktning o. värdering af fastigheter. hemsg. 24, G. / Behjälplig vid bildandet.af bostads- - O., Kontorschef, Agneg. 4, G. föreningar, Sveavägen 21, G.j tu VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T;;B~O;. VIKINf~ ----,----- ~...-_ , , ;-

3 1060 Wickert- Victorin. Wickert, M. A., Byggn..kontrollant, Pål- Wlcksell, Sven G. E., Bokh., Trädgården 4, sundsg. 5, Sä.; tlf Söder Älfsjö Villast. 21- _ K. Arvid, Civiling., Danviksg, 1, So.; tlf - Axel, Cigarraffär, Mästersamuelsg. 68, Söder '7994. C.; tlf Norr 29730, bost. Svartensg. 5, -r- E., Grossh., Hjorthagsvägen 9, O.DL So.; tlf Söder 7'703. _ Gunnar C., Handl., Teknologg. 7, Va.; - Edv. A., Kontorist, Frejg, 27 BIII, Va.; tlf Norr tlf Vasa _ J. A., Murare, Teknologg. 7, Ya. - K. A., Speceri- o. Kaffehandel, Kungsg. _ J. E., Tjällsteman, Teknologg. 7, Va. 90, C.; tlf Norr _ Eugenie, Ankefru, Linneg. 50, O.Dj. - se äfven Wiksell. Vickhoff & Larsson, Egendomsaffär, Sv. Wickström, Carl G., åpot., Kvarng. 3, Si!. Adelsförbundets aukt. mäklare Drott- - K. A., Grossh., Generalagent för O. Y. ningg. 10, C.; tlf 10 24, Norr 'to 24. Suomen Juusto A.-B. (Finsk Schweizer- _ V., log., Folkungag. 36, Sä.; tlf 3930, ost), Odeng. 55I!I, Ya.; tu , Norr Söder ; kontor Drottningg.10, C.; 22653; telegrafadr.:»strömvick». tlf 1024, Norr A. V., Husmoder, Södra Barnbördshuset, _ Johan E., Järuv; bokh., Rörstrandsg. 12, So.; tlf 644, Söder , Va. - C., Kamrer, Stureg. 19, O.; tlf Osterm. _ Dagmar, 'I'andläk., Folkungag. 36, Sä.; mottagn. hvard. 1-2; tlf 3930, Söder - C. Emil, Köpm., Uplandsg , Ya A. L T. :K, Löjtn., Storg. 46, O.DJ. Wickholm, J. P., Civiling., Sit Paulsg. 12, Sä. - E. G., Löjtn., Karlbergsvägen 48, Va. _ Mathilda, f. Feght, Fru, Odeng. 69,'Ya. - Jul. A., Tandtekn., Tuleg. 30 ri, Ya.; tlf _ P. A., f. d. Regementsläk.. Sit Paulsg. Vasa " Si).. - se äfven Wikström. Wicklund, Emil, Verkmäst., Blekingeg, 6111, Vietors Konditori, Handtverkareg. 15, C.; Sii.: tlf Söder e tlf Kungsh, 42. _ se äfven Wiklund. - Skomagasin, Hornsg. 29A, Sä. (inneh. Wickman, O. J., Bandiroktör, Grafmagnig. Yngve Andren); tu Söder , Ö.Dj. '" Wictors Skovarumagasin, Klarabergsg. 37, _ L, Banktjänstem., Krukmakareg. G, Sä. C.; tlf 17202, Norr 19831; filial Fle- _ G., Direktör, Artillerig. 12" O.Dj. mingg. 46, C., tlf Norr _ P. O., verkst. Dir. i W.m H. Mimer & Victoria, Brandforsäkr.-Aktieb., Gust. Ad. Go A.-B., Banerg, 49, O.Dj.; tlf 72184, torg' 16, C. (eft. ~ April V. Trädg~rdsg.. Österm , C.); se annons a bokmärket. o. sid, 51- _ A. G., Dir.vassist., Ostermalmsg. 30, O. - Lifförsäkr.-Aktieb., Kungsg. 26, C. _ J., Fil. dr, Grefg. 25, (j.dj. - se äfven Viktoria. _ Astrid, Folkskollår:a, Sibylleg. 43 &45, (j. Victoria zu Berlin, Allmänt Försäkrings- _ Amalia, Fru, Stureparken 7, O.; tlf Aktiebolag, Generalagenturen för _ Josefina, Fru, Karlavägen i161v,o. Sverig~, Alrik Sunden-Cullberg, A.-B., _ Tekla, Fru, Stmeg.14,0. ;tlfosterm Drottlllngg. 5, C.; tlf 4976, Norr _ Gustaf, Förest. for Dagens Nyh. Kliene- Kontorstid 9-5. anst., Tegnerslunden 9, Va. Victoria zu Berlin, Allmänt Försäkrings- _ J. G., Kartograf, Kl. Vattueränd 1 C. Aktiebolag, filialkontor St. Vattug. _ Axel Wilh., Kontorsskrifv. Birgerjarlsg. 10, C.; telegr.-adr.:»vietassur» ; tlf 1181 ö. g., Ya.' 6259, Norr 29 04; kontorstid 9-5. Hilda,. Modeaffär. Styrmansg. 10, O.D}.; Victorin, Augusta (). Hanna, Fröknar, Greftlf Norr tureg, 6SI!I, O.; tlf Albert, Redaktör, Bergsg. 13, C.; tlf Norr - Maria o. Ellen, Fröknar, Karlavägf!n38 II,O Henr.,: Grossh., Skeppareg. S; O.Dj.; tlf _ Hulda, ex. Sjukgymn., Dalag. 32III, Va.; tlf S2229, Vasa S., Handelres.,Greftureg.6S IlI,0. ;tu _ & Nyberg, Snickerifirma (inneh. J. Wick- - & Ande118son, Aktiebolaget, Klädesvaror man), Nybrog. 51 & 53, O. en gros, Vasag. 15, C.; tlf 12 61, Norr J., Snickeriidk., Nybrog. 53, O _ Sven H., Tjänsteman, Bergsg. 61 C.; - G., Konditor, Mästersamuelsg. 45A, C.; tlf ~.orr 'filial J:{amng. S, C. _ Olga, Ankefru, Polhemsg, 3IV, C. - Wilma, Ankefru, Skeppareg. 3Pll, O.Dj.; _ se äfven Wichman, Wijkman, Wikman tlf Österm o. Wykman. - se äfven Viktorin. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL;i~~~~.N 22

4 I Widberg-Widen. 1061, Widberg, Knut A.; Fastighetsäg., Folkungag. Wideg-ren, Ivar, Notarie (Diakonistyr.), 93, Bö.; tlf Söder 12., Enskedevägen 131, Enskede. -' I., Fröken, Koclisg. 35 BI, Sö. -s, Eskil, Nysilfver- o. ;Försilfringsfabrik, - se äfven Wiberg. Valling. 16, C.; tif Norr' Widborg, Hedvig, Fru, Torsg. 19 A, Va. - H. Fr., Prokur. Handtverkareg. 43 BH, C. -, se äfven 'Wiborg. - Gerda, Sjuksköt:a, Odeng. 21, Va.; tlf Vidby, O., Tullvaktmäst., Dufnäsg. 8, Bö Vide, Karl, ByrAveterinär, Birgerjarlsg.33, - D., Vildthandel, Centralsaluhallen, -C.; tif C.; tlf Norr 71 36; bost. Flemingg. 15, C.;, tlf - A. V., Folkskollär., Södertörnsvägen 73, Kuncsh, '. Enskede. '- S., Ankefru, Valhallavägen 25, O. - Rich.,. Kammarrättsråd, Sveavägen 104, Videgård, Gösta, Ing., Storabältg. 29\ O.Dj.; Va.;tlf tif 74820, kont. tlf ' Wide, Hj., Folkskollär., Drottningg. 91, Va. Widel, Rudolf M. K., Kontorist, Dalag. 2 IV, - Ida, Fru, Hötel de Suäde, Drottningg. C.; tlf Brunkeb , C. Wideland. Bror G., Statsgeodet, Handtver- ~ J. P., Inspektionskonst., Åsög. 48 II1, Bö.; kareg. 23 A IJI, C.; tlf Norr , ' tlf Söder Videlius, Alma, Fru (Källaren Tennstopet),,- E. V., Kamrer, Kungstensg. 63, Va.; tif St. Vattug. 8, C.; tif 59 80, Norr 7812; interurb. tlf " I - Nils N:son, Köpman, St. Vattug. 10, C.; Widell, Jeanna, Fru, Surbrunnsg. 32, Va.; tlf. tlf Norr Vasa :.Anders, 'Med. dr, Professor, Gymnast,- - Josefine, Fru, Sveavägen 70, Va. ortoped, institutet, Mästersamuelsg.lO I, - A. N., Gaskontr., Tomtebog. 26II, Va. C.; mottagning söckendagar kl J. R., Handl., Eolsg. 2, Bö. e. m.: tif ag 81, Norr Georg, Ingenjör, Hornsg. 53, Bö.; bost. Widebeck Thorborg, Fröken, Kassör v. Ge- tlf 20450, kontoret tlf neraistab. Lit. anst., Birgerjarlsg , - K. A. V., Inspektor, Gubbängens gård, Va. Sthlm Maria, Mönsterri~!tre, Kommendörsg. 10, - Å., Kamrer, Rådmansg. 23, O., Q.; tlf 7452a, Osterm s Kemiska Fabriksaktiebolag, V. Träd, Widebergs, 'Sven, Eftr., K. Elmen, Entre- gårdsg. 4, C.; tlf 4911, Norr prenörfirma för gas-, vatten-, af!opps- o, - Henry, Kemist, Birkag. 121v t. h., Va. värmeledningar samt rörbrunns borr- - Carl, Södra Aggkällaren, S:t J'aulsg. 27, ningar o. cementarbeten, Bryggareg. So.; tif 5812; telegrafadr.»aggvidelh>; 12, C.; tlf 50 46, Norr bost. Svedenborgsg. 3, Bö.; tif Söder Wideen, se Widen Widefeldt, Thure, Civiling., Malmtorgsg. 5 II1, - A., Tunnbindare, Alvik 2, Appelviken., C., - S. J., Vaktm., Grefg.36,O.Dj.;tIfOsterm. Videfors, Gust., Organist, Bromma Klockare '. 'gård, Bromma. - Ludvig, Öfverdirektör, Sibylleg. 161,,0.; Videgren, K. S., Tjänsteman, Roseng. 3, tlf 73648, Österm Va.;tlf Brunkeb Wideman, Sigurd, Banktjänstem., S:t Paulsg. Widegren, Pehr G., Arkivarie, Sekr. i Riks- 28 A, Bö. dagens interparlamentariska grupp, - John Bull, Direktör, Kvarnbacken 3, Li- Eriksbergsg. 14, O.; tif dingö Villastad; tlf Lid:ö 109. I - K. A., Oiviling., S:t Eriksg. 13 C. - Alb., Musikdir., Karlbergsvägen 86 B, - Eskil, Fabrikör, Västmannag.~84, Va.; 'Va.; tlf Vasa ' tlf Vasa '! - se äfven Wiedemann..:» J. A.; Eol~~.kollä~" Vg,la Solsäter, Lång- 1Widen' 2 Wide en. 3 Widehn' 4 Viden. bro, AlfSJO; tif Alf~Jo 515. '.'... t',, ' - A'j Fru, Parkg. 4.. o. g., C. _8 F., AuktlOnsgodsaffar, Kmdstug. 6, Bt. ' - Kerstin, Fröke~ Flemingg. 20 B III, C.; _1 C. G., verkst. Dir., St. Essingens Ang-.tlf Kungsh. 2:::. tvätt, St. Essingen, Sthlm 1; tlf ; - Mathilda, bitr, Föreståndia v. Statens _1 K. A. J., Förf., Narvavägen 16, O.DJ. ' Normalskola, Sibylleg. 59 I1I, O. _I John, Handl., Agentur, Regeringsg. 66, - L;, Guldsmedsaffär, S:t Eriksg. 89, Va.; C.; tlf Norr tlf Vasa 12620; bost. Västmannag. 84, _I Hugo, Ing., Flemingg. 21 IV, C.; tlf Va.; tlf Vasa _I Gottfr., Kamrer i Sthlms Ensk. Bank, ~ S. P., Kassör, Högbergsg. 72, Bö. Birgerjarlsg. 83 H, Va. als'son & ROSE;NLUND S~iZ~~;lgR 'j

5 1062 Widen-Widholm. 1 Widen; 2 Wideen; 3 Widehn; 4 Viden. Widestedt, Amelie, Fröken, Odeng, 23, Va. - Valdemar, Grossh., Ostermalmsg. 13 & _2 W. G., Kamrer, Upplandeg. 64v,Va.; tlf 15, O.; tlf Vasa E. Ragnar, Skådespel., Sit Eriksg. 95, _1 J.O., LokomotivfÖr.,Kungstensg.61 Ill, Va. Va.; tlf _4 E., Musikstyckjunk., Nimrodsg. 3C,Hjort- - Gudrun Felmer-Hansen, Bkådespel.a, Sit hagen, Värtan. Eriksg. 95, Va. _1 S. E., Notarie i Generaltul1styr., Folk- Widestrand, Ludwig, Grossh., Östermalmag. ungag. 73BIV, Sö.; ur , O.; tlf _I Anton, Polisman, Långbrodal103, Älfsjö. - Ludwig, Maskinfirma, se Maskinfirman _1 A., Polisöfverkonst., Döbelnsg. 16B, Va.; Ludwig Wide strand. tlf Norr Wideströms Aktiebolag, A., Mek, verkst. o. _1 Sven, Skräddare, Dalag. 62, Va.; tlf Vasa skruffabr., Agneg. 16, C.; tlf Vid famn e, A.-B., Export o. Import af rå- _1 C. O. F., Snickeri firma (inneh. M. Th. produkter m. m., Hornsg. pv, ss., tlf Thunberg), Beridarebansg. Norr , C.; tlf ~38 62, Vidfelt, G., Underläk. v. Sabbatsbergs sjuk- _1 Olga, Syatelje, Döbelnsg. 16B, Va.; tlf hus, Vanadisvägen 32, Va.; tlf Norr Widfond, Oscar, Jur. kand., Advokat, alla _1 Maria, Sömmerska, Greftureg. 7, O. juridiska uppdrag o. rådfrågningar. Re- _2 E. O. E., Taxeringskommissarie, Kung- geringsg. 25 II, C.; tu Norr stensg. 62\ Va. - J. G., Juvelerare o. tandtekniker, 'I'eg- _1 P. A., Vaktm., Jakobsbergsg. 31) C. nersg. 18, Va.; tlf Norr _I S. J., f. d. Vaktrn., Surbrunnsg. l3 Ill, - Sven A., Kassör v. Sthlms Gas- o. Elek- V:~.; tlf Vasa tricitetsv., Norrbackag. 14, Va.; tlf _1 A., Ankefru, Uplandsg. 27, Va.; tlf Vasa Vasa A. Sigfrid, Tandläkare, Te~nersg. 18, Va.; _1 Kerstin, Ankefru, Folkungag. 107, So., tlf ; Odeng. 54 A, Va. tlf s, Elias, Eftr., 'I'andläkare, Regeringsg. _1 Axel, Ofverkonst., Surbrunnsg. 211 v, Va. 25, C.; tlf Norr Videngren, Anna, Fru, Kapellgränd 17 Ill, - G. W., Tandläk., Drottningg. 84 1, C.; tlf ss., tlf Widerberg, Nils, Ingenjör, Mästersamuelsg. - Hilma S., Ankefru, Långholmsg. 25, So.; _ 14, C.; tlf Norr H. A., Västgötag , Sö. tlf Söder Widforss, Birger K., Bokh., Drottningg.83,,y a. Widercrantz, T. B., Ing., Götg. 97V, Sö. - Pehr, Direktör, Ostermalmsg. 64 v, O. _ N., Urmakare, Norrlandsg. 28 (hörn. af - Anna, Fröken, Sångerska, Handtverkareg. Kungsg.), C.; tu 5513, Norr V, C. Widerfelt-/-"Sven, Operasångare, Baldersvägen - Greta, Fröken, Teckningslär:a, Handtll9, Enskede. verkareg. 36 1V, C. Widergren, Axel, Förest.,Folkungag.42C,Sö. - Lisa, Fröken, Handtverkareg. 36 IV, C. - J. V., f. d. Lok.-förare, Karlbergsvägen Widforss', ~Iauritz, Handelsaktiebolag, 32 B, Va... Klarabergsg. 31, C.; filial Götg. 11, Widerström, Charkuteriaffär, tlf Nybrog 41, O.; - Sö... B. K., Ankefru, Handtverkareg. 36 IV, C.; - _ Ch., Fru, Norrmalmstorg M. L., Fru, Cigarraffär, 12, C. Folkungag. tlf Kungsh. 103, Widgren, Hulda, Fru, Braheg.. 6, O. So.; tlf 21479, Söder Nils, Kassör, Flemingg. 5, C.; tlf Norr - A., Fruktaffär (f. d. Karl Åhlström), Birgerjarlsg. 11, C.; tlf 7676, NOl'l'940; - Maria, Lärar.a, Grefg. 6 1V, O.Dj.-; tlf bost. Kungsklippan 17A II, C.; tlf Osterm _ J. K, Löjtu. v. Flottan, Borgmästareg. - K G., Ankefru, Sigtunag. FIl, Va.; tll _ 8, Sä.; Karolina, tlf Söder Med. dr, G:la Brog. 19'1,. Vasa C.; Wiclholm, Gunnar, Artist,.. Ostra Sveaväg., mottagningstid ana hvard. 1-3; tlf kv. Atlas 5, Lidingö; tlf Lid:ö 408. tlf 2928, Norr Oscar, Flaggunderofl:'., Södervik, Frid- _ K. F., Eftr., Tandläkare, Norrmalmstorg I hems villastad; tlf Petersberg , C.; mottagn. 1-2; tu Birger, Representant för Centraltrycke Widestam, Peder, Kontorschef, Hagag. 44 II,I riets Paragonafdelning, Tavastg. 30 Va. Sö.; tu Söder JONKOPINGS JURIDISKA \.., H A. M N GA. T A.N o DYRA

6 1. \ Widholm - Wiedholm.l063 Widhol.m, J. H., Tapetser., Rörstrandsg. 4, Widmark, Sten, Civiling., verkst. dir. för A. B. Va... Svenska Galvaniseringsverken, Norr- - E. ~., 'Tullvaktm., Brännkyrkag.84, Sö.; tullsg, 65, Va...tlf Söder Manner, Ellen, Fru, Götg. 59, So.; tlf -.,...C. A. O., Underoff. v. flottan, Timmer- Norr 2772 (affären)" Söder (bost.). mansg. 91, Sö.; tlf Söder Axelia, firma, Glas-, porslins- o. bosätt- -'- se äfven Wiedholm. ningsaffär, Hornsg. 38, Sö.; tlf Söder Widhson, Leopold Wilh., Sjökapten, Kata- 1$009; bost, Lra Nyg. 8, St.. rinavägen 15 A, 1/2, tr~ Sö.; tlf Söder - Julie, Professorska, Västmannag. pv, (} J. A., Skomakare, Ad. Fredr. torg 3, So.; \ Vidi Agentur, Thure Bloch, Regeringsg. tlf Söder , C.. - S., Tågvirkesaffär (inneh. A. H. Svart- Widin, Wictor, Tjänsteman, Högbergsg. 33 III, Ung o. Fru Ellen Widmark-Manner),. Sö.; tlf 23385, Söder ' Skeppsbron 44, St. Widing, Axel, Direktör, Regeringsg. 42 IV, C. - P. Algot, Johannesg. 41, C. - Gunnar, El.shomeop. med., ArtiIlerig. 5, Widner, Nils, Pastor prim.jstortorget 1, St. O.Dj. Widoff, A. M., Cigarraffär, Asög. 36, Sö.; tlf -; Gotthard, Postexp:, Rådmansg. 4, O.; tlf Norr J. A. Fröken, Nybrog, 15 A, O. o, -s, Aktiebolag, Reseffekter o. Lädervaror. - H., Viktualieaffär, Östermalms Saluhall Regeringsg. 26, C.; tlf 11260, Norr 65-67, O.; tu 75576, Norr Widstedt Elias, Tandtekniker, VHla Vår- Vidinghoff, E. "G., Aman., Vidarg. 7, Va. gård, Långbrodal. Älfsjö. Widler, Sven, Frejg. 48, Va.; tlf Vasa Widstrand, N. V. G., Direktör, Kungsg. 74, Widlund, Helge E., Arkitekt, Sveavägen C.; tlf , Va.; tlf 30831, - W., Disponent, Uplandsg. 28 II, Va.; tlf - Herman, Fabrikör, Brännkyrkag. 41, Sö.; Vasa 122. tlf Söder Axel, Prakt. läk., Bellmansg. 6, Sö. Spec. - M., Folkskollär:a, Solberga, Alfsjö. invärtes o. bröstsjukdomar, hvard, 1/210 - J. F., Grosshandl., firma E. Widlund & -1/ 2 11 och 1/24-4, helgd ; tlf. Co, kont. o. proflager Repslagareg.8, Sö , Söder K. E., Grossh., S:t Eriksg. 25 B, C.; tlf - Hilda, Tapisseriaffär, Nybrog. 29, O. 3~9 97; firma M. A. Seymer & Co. - O. M. W., Tillsyningsm. v. Hälsovårdsn., - Karl A. T., Posttj.man, Karlbergsvägen Karlbergsvägen 75, Va.;.tlf Vasa , Va.; tlf Vasa Widström, John, Auktions- o. Velociped-..- K. G. E., Prakt. läkare, Hamng. 24, C.j affär, St. Vattug. 7, C. tlf Il 30, Norr ; träff. eft. öfver - Albert E., Handelsres., Långa g. 12, enskomm. pr tel O.Dj.; tlf Osterm, Sten O:, Revisor i Riksgäldskont., Bleck- - C1ementine, Hofrättsrådinna, Mäster-, tornsgränd 7, Sö.; tlf Söder 838~.. tl samnelsg. 42 II, C.....:.,Eri,k, Tjänsteman, kv. Leipzig 2, Orby, - Axel, Ingenjör, Vanadisvägen34, Va... Alfsjö. - K. A., Snickare, Holländareg, 6, C.; tlf - Nils, Katarina V. Kyrkog.. 4, Sö. Brunkeb Widman, Leonard, Dokto\ Leg. läkare o. - Seljna, Änkefru, Långa g. 12) O.Dj.; tlf Tandläkare, Stnreg, 14 I, O.: Rådfråg- Österm ning endast efter särskild öfverens- WidtsJdöld, Jenny, Fru, Utmarksvägen 43, kommeise; tlf 75512, Norr 105. Appelviken: tlf Appelv D,. A., Fängelsekamrer, Långholmen. - J., Kamrer, Utmarksvägen 43, Appelvi- - Ruben, Grossh., Möbler, marmor, spegel- ken; tlf Äppelv glas m. m. en gros, kontor o. bost. Wiebe Gustaf, Musikdir., Eriksbergsg.8A, O. Runebergsg.4,O.; tlf12787, Norr Wiecb'el, Gustaf; Notarie, Idung. 14,Va.; - Selma) Kassörska) Maria Trappgränd 7, tlf Vasa 8370., Sö.; tlf Söder Wiedemann, Charles, Grossh., Yästcrlångg. - G. H., f. d. Köpman, Götg. 27, Sö.; tlf 31, St.; tlf ' Söder Axel, Ingenjör, Fastighetsmäklare, Sibyl- _ Gottfrid, f. d. Målarmästare, Hornsg. 30,Sö. leg. 3 A I, V.; tlf 73881,)3882, Vidmark, J. p') Kakelugnsmak., Krono- Wiedellborg & C:o, Bageri, Ostermalmsg. 77" bergsg. 19, C.; tlf Kungsh O.; tlf Norr Widmark) Ellen, Fröken, ArbetsföDest:a, Wiedholm, J. A" Bankkamrer, Värtavägen, Årsta, Liljeholmen; tlf Liljeh , O.Dj.. ','ViKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~~B~~..,VI~:~NG

7 1064 Wiegaudt- Wigren. Wiegaudt, A., Bageriidk., Odeng. 54 B, Va. Wige, Johan, Montör, Sigtunag. 4, Va.; tlf - Axel, Speceriaffär, Uplandsg. 73, Va. Vasa Per L., Tjänstem., Västgötag. 7I1, Sii.; Wigeberg, P. Robert, Ing., S:t Eriksg. 28, G. tlf Söder 2138, Flottan 117. Wigelius & Purstenberg Aktiebolag, Wah- - Axel, Västmannag. 95, Va.; tlf Vasa rendorffsg. 1, Sthlm S. 9., Långa raden 9 II, Skeppsholmen, Wigelli, Gösta, Fotograf, S:t Paulsg. 17, O.Dj. so.. tlf Söder se äfven Wigandt. Wigert, Severin, f. d. Amanuens, Birgerjarlsg. Wiegen, O , Fabrikör, Bondeg. 83, Bä. 60V, O. Wiehager, Ola, Kontorschef, Rådmansg. 74, - G. S., verkst, Dir. (Aktieb. Gotlands Va.; tlf bank), Värtavägen 6, O.Dj.; tlf Wiel-Hansen, J anken, Braheg. 7 A III, O.; tlf - Viktor, Docent, Hospitalsläkare v. Sthlm s 74408, Norr hospital, Konradsberg, G. Mottagning Wienerblusen, inneh. Hulda M. Svensson, Linneg. 17 II, O. Biblioteksg. 5, G.; tlf Norr Adolf, Gymnastikdir., Norrlandag. 20 III,G.; Wiener Konditoriet, Biblioteksg. 6 & 8, G.; tlf tlf 9116, Norr Carl-Gustaf, Löjtn. vid K. Flottan, Eriks- Wienerskomagasinet, Jakobsg. 18, G. (hörnh. bergsg, 12 A v, O. till Drottningg. 10); filial Drottningg. - (,\:igert), Elis, Postexp., Alviksvägen 136, 9, G.; tlf 66 29, Norr 6629, Norr Appelviken; tlf Appelv Wiens, C. A. Waldemar, e. o. Hofr.-not., S:t - Maria, Språklär:a, Birgerjarlsg. 22, O.; Eriksplan 10 1, Va. tlf H., t. f. Kansliråd, Sveavägen 3IV, G. - Aug., Odeng. 7 BIV, O.. Vierrath, H., Cigarrhandel, Dalag. 36, Va. Wigforss, Hedvig, Fru,Strandvägen? B, O.Dj. Wierth, C. J. O., Bankkamrer, Stadsgården - E., Lektor, Strandvägen 63, O. Dj.; tu io, Bä Wiese, J. F. F., Försäkr.-dir., Drottning- Wiggberg, A. V., Musiker, Jungfrug. 4, O.Dj. holmsvägen 1, G. Viggbyholms Park- o. Trädgårdsstad, ut- Wiesel, P.,\., Assesso,r, Bergportsvägen 27, ställn, Lä~tmakareg. 6,. G.; tlf Norr Appelviken ; tlf Appelv Gardskontoret VIggbyholm, tlf Wieselgren, O., F:il. dr, Bibliotekarie, Bal- Viggbyh. 90. dersg. 7 B, O.. - Ängsåg, David Karlsson, Hyfl.ade o.sågade _ B., Hofrättsråd, Riddareg. 51, O.Dj. trävaror, listverk o. alla andra bygg- Wieslander, K. H., Kartograf, Odeng. 58, Va. nadsmateriel, kontor Tegnersg, 23, Va.; Wiesler, Ellen, Fru, Greftureg. 76 B, O.; tlf tlf 16062, Norr Telegrafadr. : Norr »Davidar», - E., Öfvering., Grefg.25II, O.D}.; tlf Wigge, Carin, Damskrädderi, Smålandsg. - se äfven Wissler. 31 A, G.; tlf Brunkeb Wiessner, F. H., Kapten, Sveavägen 104. Wiggh, C. F., Öfvermaskinist, Högalidsg. Va.; ~U A, Bä. _ Anna, Ankefru, Solnavägen 127lIl, Va. Wigh, S. P., Assist., Fängelserna, Långhol- Vieweg, Gerd M., Banktjänstem, Styrmansg. men. 14, O.D,j. - K, Fru, Bergsg. 19, G. Wifstrand, Henny, Fröken, Skeppareg, 27, Wigholm, G. F., Handl. (porslins- o. bosättn.- O.Dj.;..tU affär), Hjärneg. 1, G. -. Elfrida, Ankefr~ ~~ejlpareg. 27, qpj:. - Ca,rl F., inneh. ~~ma His~vård, U.psalag: W ifvesson, A. M., Byrådir., N ybrog. 13, O. 3, Va.; tlf Vasa 6345, sommarbost.. Wigander, Robert, Handl., St. Nyg. 20, St.: tlf Bosl.-Näeby tlf 7458, Norr Wigman, A., Fröken, Artillerig. 28 A, O.D}. Wigandt, Maria, Ankefru, Kungsholmsstrand Wigofl', Hanna, Privatsekr., Skeppareg. 20, 121, G.; tlf O.Dj.; tlf se äfven Wiegandt. Wigren/ N. G., Bokh. i Järnv.vstyr., Erstag. Wigart, Gustaf, Aktiebolaget, verkst. dir. 7 1 r, Bä. Gustaf Wigart, Agenturer i vin o: spi- - Fanny, Fru, Tapisseriaffär, Rådnianeg. 69, rituosa, Nybergsg, 4 u.b. t. V., O.Dj.; Va.; tlf tlf 73460, Osterm Sigrid, Fröken,Tapisserihandel, Uplandsg. Gustaf, Grosshandels- o. Agenturfirma, 4, G.; tlf konserver m. m., Nybergsg. 4 n.b. t. V,) - G. A., Kassör, Florag. 15, O.; tlf O.Dj.; tlf 73460, Österm j best, - Oscar, Tandläkare, Drottningg. 71 D, G.; s. h.', tu ankn. mottagn A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL;~~~~.N22

8 o Söder G" Änkefru, (Lusthusporten).,Wigreli-Wikander Wigren, Josefina, o Rådma'n~g; 691, 1 W'k' 2 Wi'k' 3 W'jk Va.; tlf Norr l, l, ]. - Selma,. Änkefru, Östgötag. 16, Sä. ;tlf 8 A F" t d. I t 'L'th F: 1 t , or roen eman l n ern, I. or Wfgstrand., Es., K~mre~, Chef för S~~nd. ~~6~et, Hornsg. 106, ss; tlf Söder Kredit A. B;s Aktleafd., Strandvagen l G '. I V disvå 28 TT 13, O.; tlf ' - unnar, ng.".~na isvagen :, a. _8 & '. '... WIgstrom & C 'o..", o o, J.,l'.Jlektrom~k. verkst.,.fnd- Mark, A.-B., hamnstorg Järn- 53, & St.; Metallfirma, Korntlf 61 54, 62~47o., '.hemsg. 10 A, 0.; ~l~ , Norr 237 4~ , Norr :ajalma: r Ph., Fabrikör, Styrrnansg. 25, _8 T., Kamrer, Sveavägen 28, C., O.D;.; ~~~ _1 & Lindros, Konsult. Ingenjörsfirma -. Ragnar, LOJtn., Karlbergsvägen 59, Va.; (maskin-, värme. 0.1 sanitetsteknik), tlf Vas!!!7~.?9, O' '.. Kungsg. 56, C. I, -.J., bost, AlfsJo; tlf ~lfsjo 245. _s 01 f K" V" t l'2 TT Wlhlander, A., Fru, Vastmannag. 29, Va.; IV l o l opman, l!'.smannag.,.a.,tlf Vasa John, Sko~ak., Mastersamuelsg. ~7, C. - Ida, Fru, Blecktornsgränd 4, Bä. -2 E. E., S~radd~re, Borgareg. ~, So.. - A: o Öfverlärare v. Sofia Folkskola, - Axel, TIllsynmgsm8;? v. H~lsovårdsn., Skåneg.117,Sä. 1 B.onq!lg. 64A, So.; tlf Soder ~907..,- se äfven Wilander o. Willander. - Sophie, Ankefru, Ekbacken, St. Essingen. Wihlborg, Karl; Bagare, Temtebog. 34, Va.; tlfvasa Wikander; 2 Wicander; 3 Vicander; Wihl.en, Sam~, Grefmägnig, 15 l O.Dj.; Spann- 4 Wijkander; 5 Vikander., lmåls-,mjöl- och kommissionsaff., Munkbrog. 4l-f?t.; tlf 82.1~, Norr _1 L, Agronom, S:t Paulsg. 34, Sä. ',. -. se afven wllen o. ~lllen.. _1 F. A., Apotekare, Högbergsg. 18 B, Bä. W~hlner, B. O. L., Du., Alhambra, O.D;.; _1 Torsten, Apotekare (kpot.stenbocken), : tlf31642, Österrn Kommendörsg. 4Il, O. ' Wlhol,m, Josefina, Fru, Nybrog, 36, O.; tlf _10. F., Brefbärare, Hornsg, 7lII, Sä. Österm ' _2 Carl Aug., Direktör, Fredrikshofsg, lo Il, - Ernst, Firma. Förgylleri-, Spegel- & Ram- O.Dj.; tlf 71255, Österm '. affär, Sibylleg. 8, O.; tlf Norr _2 Carl, verkst. Dir., Tysta gatan 4, O.Dj.; - E,tik, Inkasserare. St. Nyg. 35 m, St. tlf '." r -' B. E., Kout.-ekrifr. Dalag. 86, Va. _2 Gust., Direktör, Friggag. 10, O., - E. G., Sekr., Jur, kand., Flemingg. 32, _I J. V. A., Direktör; StorlZ'.7 & 9, O.Dj.. ; C.; tlf , Berndt E., Disp., Strandvägen 11 IV, Wijk och Wijk, se Wik. O.Dj.,', Wijkander, se Wikander.. _2 & Jacobson, Elektrisk affär o. verkstad, WiJkenstam, Th., Roteman. Nybrog. 16, O. Försäljn. af filmtillbehör, L:a Vattug.,- Wijkman, A.; Bokbindare o. Portföljmak., 22, C.; tlf Norr o I Brunnsgr. 4, Si.; tlf Brunkeb. 497; _1 J. G., f. d. Generalmajor, Torstensonsg. " - A; N. E., Fil. mag.,.braheg. 44, O" 4 IlI, O.Dj.; tlf ', I - Sven, Försäkr-dir., Östermalmsg.45. O., _1 Erik Axel, Grossh., kontor Aktieb. Ludv. tlf Norr Melchior, Regeringsg. 19 & 21, C.'.... se äfven Wichman, Wickman, Wikman _1 J. H., Grossh., Agentur- o. Partia:jfår o. Wykman., i lantmannaprodukter, sill o. kolonial.., I, Wijkmark, A. K, Civiling., Vinkelg.1, O.; tlf varor, Skeppsbron 44, Si.; tlf 8729, , Norr s Telegrafadr.:»Henriko»., - 0" Lärov. adj., Florag. 4, O. _1 C. G., Handelsres., Heleneborgsg~o?, Sä: - F.' G. L. Revisor (årmeförvaltn.) Blasie- _1 J. V., Handl., Målareg. 1, C. ', holm;g; 3, C. '_5 Hugo, ~ofrättsråd, Jur. dr, Riddareg, 68, - se äfven Wikmark. O.D;.; tlf ' Wijnblad o. Wijnbladh se Winblad. _1 H. Y., Ingenjör, Rådmansg. 23 Il, O.; tlf, I ', ~1-W-io-k~;-2-W-i-ik-; -3-W-ij-k-.~ , T., f. d. Justitieråd, Strandväg. 11, O.Dj. _i E. G.', Banktjänstem., Majorsg, 9 A, O. _1 K, Jägmäst., Sveavägen 102 & 104, Va.,7'1 Arvid, Direktör, Ekbacken, St. Essingen; _2 Hjalmar, Konsul, Wieanders villa, O.Dj. tlf Essingen 42. o 'o QL'SSON & ROSENLUND ':$~lz~~71%r 34* Adresskalendern 1.Q23.

9 Wikander; 2 Wicander; 3 Vicander; 4 Wijkander; 5 Vikander. Wikander- Wiklund. Wiking, Sven, Med. stud., Huggaren 2, Äppelviken. Vikingarnes Fotbollklubb, sekr. Eric Grahn, _2S Korkfabriker, A.-B., fabrik o. kontor postadr. Klarabergsg. 70, C.; tlf Järnv, Brännkyrkag. 66, Sö. Tlf linjevälj. 360 o. Råsunda , 2323, 16538, Söder 33093, Söder - Segelsällskap, postadr. Sthlm; tlf till Telegramadr.:»Wicanders». klubbhuset Norr 827. _, Rudolf, Köpman, deläg. i firma John Lind Wikingsson, Selma I., Folkekollär.a, Birkag. & Co., bost. Artillerig, 18 ', O.Dj.; t1f 18, Va,; tlf Vasa Norr Beata, Ankefru, Birkag. 18, Ya. _, Ruth, e. o. Lektor, Björngårdsg. 10, Sö. Wikland, A. L., Byråassist., Karlbergsvägen _, David, Musikdirektör, Ostermalmsg. 61, 78'\ Va. '.' O. - S. H. 1:;., f. d. Distriktschef, J ohannesg. _IS Byrå, Mäklarfirma, inneh. Dir. Otto Wik- 24, C... holm, Tegnersg.19, Ya.; tlf 80260, Norr - Ruth, Fröken, Nybrog. 28 C'V, O. 9636; inneh:s bost. Storg. 7 & 9, O.Dj.; - J. Arthur, Kontorschef, Götg. 69, Sö.; t1f Norr tlf _, Sigge, Prakt., Läkare, Storg. 12, O.DJ.; - F. V., Läroverksadj. Birgerjarlsg. 94, t1f 71706, Norr Ya. _, John W., Specerier, konserver och deli- Karl, Revisor, Drottningg, 108!I, C.; tu katesser i parti o. minut, Kungsg.53, 82680,. Norr C.; tu 1400, Norr 7160; bost. Målareg. Einar, Ofverste, Chef för Armeförvaltn:s 1, C.; tlf Norr 7160 ankn, intend.-dep:s Utrustningsbyrå.Jakobsg. _, Ragnar, Trävaruhand1., kont. Norrlandag. 30, C.; tlf 1897; bost. Kungsh. hamn- 8 & 10, C.; m 7802, Norr 7802; te- plan 7, C.; m 33654, Norr Iegr.vadr.»TräwikD. Bost. Lovisag. 2, Wiklander, H., Bankkamrer, Svartensg. 16 O.Dj.; tlf 71254, Norr & 18, Sö.: tlf _, H. M.,~., Änkefru, Narvavägen 20, O.Dj.; - D. A., Handl., Tjärhofsg. 3, Sö. m Osterm O. F., Lagerbokh., Högbergag. 30, Sö. _2 Erik, Drakensgränc1 4 III, St. - Beda, Telegrafist, Grefg. 22!I, O.Dj.; Vikariatkassa, De enskilda läroanstalternas, tlf Vasagatan 23 C (Auditorium), rum n:o - E. D., Trävaruagent, N. Bantorget. 29, 522, tlf 265. C. (Auditorium, rum 461); tlf Vikberg. E. A.. N., Agronom, Karlavägen 42 Telegrafadr. :»Edvik» ; bast. Stock- & 44, O. holmsyägen 19, Råsunda; tu Rås. 66. _ T. :r., Banktjänstem., Strandvägen N. A., Ofverkonst., Sit Eriksg.. 22, C. O.Dj. Wiklund, Axel, Boktryckerifaktor, Asög.60 l, Wikberg. Sven, Seminarielärare, Högbergag., Sö.; tlf Söder ~ ", So.; tlf _ Ali, Civiling., Ofvering., Birgerjarlsg. "_ se äfven Wickberg. 13 IV, C.; tlf Wikblad, Ch., Fru, Observatorieg. 12, Ya. Erik, Direktör, Gen.-agent för Lifförs. _ Marie Louise, Fröken, Kornmendörsg, A.-B. Thule, kont. Näckströmsg. 4 1, C.; 26!I, O. m 29.99, Norr 2324; Rost. Artillerig. _ J., Kamrer, Krukmakareg. 42 Ill, Sö.; tlf 14\ O.Dj.; tlf 73568, Osterm Söder H. W., Dir., S:t Eriksg. 18, C. _ H., Presidentska. Torsg. 21, Ya. - E. O., Fil. lic., Villa A1Iehyddan, Kungs- Vikbom, Tea, Fru, Fiskaffär, Brännkyrkag. holms villastad; tlf UUs , Sä. - A.,Fotograf,at~lje o.bost.regeringsg. 9, C. Vikegård, Gösta, e. o. Hofr-nut., Braheg, 35, - Hanna, Fru, Asög, 54, Sö. O.; m s Förvaltnings A.-B., Vasag. 15 &; 17, C.; Wikholm, utto, Dir., inneh. Wikanders Byrå, tlf 247'7, Norr 'I'egnersg, 19, Va.; tlf 80260, Norr 96 36; - E., Grossh., Drottuingg. 85 lii, Ya. bost, Storg. 7 &9, O.D}.; tlfnorr N., Insp., Brännkyrkag. 147, Sö. _ C. F., FolkskoUär. (Sofia folksk.). Skogs- - Adolf, Kapellmäst. v. K. Teatern, Kamvägen 31, Enskede; tlf Ensk makareg. 8, Ya. Viking, Bok- & Accidenstryckeriet, se Bok- - A. F., Lok-förare, Drottningg. 77, C. o. Accidenstryckeriet Viking. & Widstrand, Maskinfirma, Generalagent _ V. A., lng. Kolonivägen 22, Enskede. för dikteringsmaskinen Parlograph, Wiking. E., Lokomotivför., Hornsg. 184, Sä.; Hamngatan 38 lii, C., tlf 753, 8566, tlf Söder Norr JÖNKöPINGS JURIDISKA DYRA 15H.A.MNGAT.A.NI5-

10 ." Wiklnnds, A., Jlaskin. & Velocipedfa' brik, Aktiebolaget, fabrik o. konto!' Sit Eriksg. 46, C.; tlf namnanrop :»WiklundsJJ; tlf Norr 7687, Norr Utställnings- o. minutf6rsäljningslokal Birgerjarlsg. 7, C.; tlf 10214, Norr) 14. Wiklund, Va. O. G., Möbelsnick., Markvardsg. 4, - (Viklund), E. V., Pastorsadj., Västman- J nag. 92, Va.; tlf Vasa Olof Postexp., Helsingeg, 8, Va. - V.,' Professor v. K Musikkonservatorium, Kammakareg. 12, Va. - K, Revisor, Drottningg. 108, Va. - B. E., Revisor i K. Statskont., Hög-, bergsg. 31, Sä.; tlf tjänster W:m, Revisor, Rörstrandsg. 20, Va. - Fred., Sjökapten, Tjärhofsg. 27 I, Sä. Oscar, Skeppsstufvare, Dir. i A. F. Söderströms Skeppsstufveri A.-B. o. Angbåtsaktieb. Grogg, kontor Packhusgr. 6, St.; bost. Tjärhofsg. 3, Sä. - Knut, Tjänsteman, Bondeg.1 B 11, se; Söder B. K., Änkefru, S:t Eriksg. 30, C. - se äfven Wicklund. Wiklund-Wikström Wikmark, Carl Richard, Komminister, Pre. dikant v. Sthlms Sjukhem, Västman. nag, 92 V, Va. - se äfven Wijkmark. Wik ner, Axel, Bokhandl., Apelbergsg.40, C. - Signe, Fru, Apelbergsg. 40, C.;' tlf Brunkeb, Ernst, Öfverläk., Hurnlegårdsg..19, O.! mottagn. hvard, 3-4; tlf 1532, Österm. 3538; telefontid Wiknerz, Albert, Fil..lic., Läroverksadj., Jungfrng, 31 Il, O.; tlf 77938, Norr Träffas kl. 11 f. m. Wiksell, J. G., Agronom, Mästersamuelsg. 47, C.; tlf Ingrid, Fröken, Sjukgymn., Greftureg. 53 IIl, O.; tlf Nils J., Tjänstem., Uplandsg. 54, Va.; tlf Norr se äfven Wicksell. Wiksen, G.E.,Järnvägstjänstem.,Dalag.68, Va. Wiksfors Aktiebola.~, adr. Odelberg &; Olson, Slussplan 9 (f. d. 63 Bl, St. Wikstrand, K V., Byggm., Nya Torsvik 1, Torsvik, Lidingö villast, ; tlf Lidingö N. F. C., Jur. kand., Holländareg. 11, C.; tlf Carl Conny, Musikdir., S:t. Eriksg. 1511, C.; tlf Kungsh W. H., Vaktm., Blasieholmsg. 6, C.; tlf : 2219, Norr Wikström; 2 Vikström ; 3 Wijkström. -' Arvid, Agent, Lästmak!Lreg. 6I1I, C.; tlf 4352; bost. Neglinge, Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb ' Torsten, Auditör, Jur. o. Fil. kand., Östertlf malmsg. 74, C.; tlf Vasa _1 Erik A., Banktjänstem., Birkag. 2IV, Va.; tlf _1 Oscar, Direktör, Tyskbagareg. 5, O.; tlf Wikman & Wiklund, Grosshandelsfirma, _2 E. A., Fabrikör, Riddareg.26, Ö.Dj.; tlf Flemingg. 17, C. Innehafv. Ernst Holm- Österm qvist. Kontor o. partiförsäljn. Flemin~g. -' J. L., Fabrikör, Tureberg. 17, C.; butiker för minutförsäljning Fle- _1 Hilma, Folkskollär:a, Svartmang. 8, St. mingg.17, C., S:t Eriksg. 40, C., o. Strand- _2 Antonia, Fru, Stockholmsvägen 21, Envägen 7 A, Ö.Dj.; partilager Grubbsg. 6, skede.'. O. Telefonanrop:»Wikman & Wiklund». I_1 Hulda, Fru, Gymu-dir., Linnog. 7 I, 0.;- tlf Wikman, W., Ing. (Siemens-Schuckert), Teg- _3 Maria, Fru, Strandvägen 31, O.Dj. nersg, 14 1V,Va.; tlf Vasa _1 Matilda, Fru, N. BIasieholmshamnen 15, - K. H., VedhandI., Birgerjarlsg. 105, Va.; C.; tlf 3549, Norr tlf _1 Ellen, Fröken, Döbelnsg.5,O.; tlfbrunkeb. - se äfven Wichman, Wickman, Wijkman o. Wykman. _1 Julia, Fröken, e. Postsparb.-bitr., Odeng.. Wikmanshytte Bruks upplag A.-B. Julius 88, Va. Slöör, Järntorget 80, :9t.; tlf namn- -, Louise, F~:öken, Gymnastikdir., Sibyllog. anrop: DJulius Slöör». 3 AIV, O.; tlf Norr VIKING" SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKI'N G: OREBRO

11 1068 Wikström-Wilhelma i Magdeburg. i Wik str6m: TVik8tr6-ill:-3 WIJkström---- ~.._,-.., ~_. _._. '._. Viktoriabageriet, Roslagsg. 13, Va. Viktorias alen, Tunnelg. 19, G. _, Mathilda, Fröken via), Arsenalsg. (inneh. Pensionat Syl- - se äfven Victoria. 8C, C.; tlf Non; Viktorin, Erik Viktor, Verkm., Långholmsg. _, Valborg, Fröken, ken; tlf Appelv. Ekstigen S, Appelvi- 1A 'v, Sä. Wiktorin, A., Dir., Rådmansg. 65, Va.; tlf _, Carl, Grossh., firma P. Wikström j:r, 31354, kontoret Norr Strandvägen 33, Ö.Dj.; kontor 4, Sthlm 15. Stallg. - se äfven Victorin. Viktorson, Mik. Aug., Inspektor, Dalarö- _, Olof, Grossh., Frukt o. Choklad en gros, vägen 90, Enskede ; tu Ensk Drottningg. 79, C.; tu los 18, Non Viktorsson, N. H. Verkmäst., Röretrandeg , Va. _t C. E., Handelsaktieb., Kornm-affär för Viktualiekompaniet, inneh. Emil Weriug, landtm..prod., Holländateg. 3, C.; kont. Viktualier en gros, spec.: ost o. lax, o. bost. Rådmansg. 72, Va. St. Vattug. 7, C. _t J. R., Ing., 'l'egnersg.ål, Va.; tlf Brunkeb. Viktualievåg: Munkbron, St Wilanders Damfrisering, Birgerjarlsg. 32, O.; _1 G., Inspektör, Mästersamuelsg. 20, C. tlf 77630, Norr _2 K. O. U., Järnv.-tjänstem., Tersplanen 3, Wilallder, Naömi, Fru, Vanadisvägen 28, uppg. E, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Vasa _1 Nils, v. Konsul, Löjtn., Strandvägen 37, - Mathias, Kammarskr., Uplandsg. 14, Va.; Ö.D,j.; tlf Kontor Regeringsg. tlf 12259, Norr , C.; tlf 2577, Norr Telegraf- - se äfven Wihlander och Willunder. adr, ))Wikstrony». Wilcke, Hanna, Fru, Odeng. 68" V~., Einar, t. f. Krigshofrättsråd, Birgerjarlsg, - Gerda, Fröken, Riddareg. 51'v, Ö.Dj. 54, Ö.; tlf Brunkeb, Greta, Fröken, Telegrafist, S:t Eriksg. _, E., Köpman, Karlavägen 62, Ö.Dj. 14, C.; tlf _t Hjalmar, Köpman, Katarina Bang. 40'V, - Paul, Gravör, Parkg. 6, C.; tlf Kungsh. So.; tlf , Söder _, P. G. A., Köpman, Karlbergsvägen , Va. Wilcken, M., Ankefru, Döbelnsg, 77 B, Va.; _, Helmer, sund; Landtmätare. Tågaliden, tlf Stocks Stock- tlf Vasa Wilde, H., Lok.Tör., Dalag. 66, Va. _1 G. M., Löjtn., Eriksbergsg. I, O. Vildkattens Förlag, Malmskillnadsg. 19 A, _1 G. S., Med. dr, Kungstensg, 56, Va. C.; tlf S287, Norr _10. Hj., Möbelsnick., Banerg. 25, Ö.Dj.; Wildner, Knut O., Direktör, Handtverkareg. tlf Norr HII, C.; tlf _3 Emil Nicolaus, Ombud för Förenade Fön- - Louise, Fröken, Kontorist, Västerlångg. sterglasbrukens 46, V. Aktieb.,Kommendörsg. 40 'V, Wildqvist, St. A., Fröken, Observatorieg. 12 IIJ, _.1 Curt Aler, Förste Postexp., Dannemorag. Va.; tlf Vasa SI, Va.; tu Vasa 98. Wileen, J. W., Skräddare, Drottningholms _1 C., Reseffekt- o. Kortvaruaffär, Väster- vägen 7, C. långg. 69, St.; tlf N 01'1' 28812; bost. Vilen, N. E. G., Direktör, Kungstensg. 28 A, Arsenalsg. B, C.; tu Va. _, J. A., Tandtekniker. Tuleg. 80, Va.; tlf Wilen, K. G., Postexp., Frejg. 15, Va.; tlf Vasa 980.' Vasa t Hilmer F.,.Tjänsteman, Dalag. 86 An-, Va. - Gunilla, Tapisseri- o. Handarbetsatelje, _, Carolijia, Ankefru, Västmarmag. n.a, Va. Harung. 28, C.; bost. Artillerig. 12 1II, _t Ida, Ankefru, 'ryskbagareg. 5 O.; tlf Ö.Dj ' - se äfven Wihlen o. Willen, _1 Nils, kontor Regeringsg. 38, C.; tlf2577, Wilenski, Josef, Ing., Hornsg. 73, ss; tlf N arr TeJegrafadl'.:»Wikstrony». Wikström, se äfven Wickström. Söder Wilensky, Mauritz, Köpman, Tomtebog. 39II, Viktelius, Therese, Sjuksköt:a(Vikteliussjuk. Va. hem), Frejg. 32, Va.; tjf 31924, NaTT Vilgon, Thor, Kontorschef, Norrtullsg. 53, Wilhelm a i Magdeburg, Allmänt Försäk- Wiktor, Anna, Sömm-a, KungshoImsg.27 Il, O. rings aktieb., Subdirektion för Skan- _ O. N., Uppbördsman i 2:a roten, Klara dinavien. Alrik Sunden-Cullberg, Ak- N. Kyrkog. 27, 1'/2 tr., C.; tlf Norr tiebolag, Drottningg. 5, G., 9-5; tlf 1~4. Träffas kl , Norr 7007.

12 .'--- Wilhelmi- WilIners. 1061l Wilhelmi, J. ;T:.r.,Konsertmäst. i Hofkap., Willebrandska fondenskamrerarekontor.kgl. Odling. 17, O. Slottet, våstra-hvalfvet (tr, onsd, kl. - C..I\.. Th., Tjänsteman i Skandia, Pipersg. 12-2).. i ~ 9Il1, O.; tlf Norr Willemoth, John, v'. verkst. Dir., Tomtebog. Wilhelmson,A. E.,Förestånd., Florag. 13 Il1,O. 20, Va.j tlf G. k., Bandl., Stockholmsvägen 49, En- WilIen, N. E., Fil. mag., Luntmakareg. skede; tlf Ensk.300; bost. Kyrkogårds- 75\ Va. -. vägen ~. - Gunnar, Ingenjör, Tuleg. 27, Va.; tlf -'- C. Fredr., Kamrer i A.- B. Nord. Arma- Norr turfabr., Grang. 3, Gröndal, Liljeholmen: - K. G., Laridtmät., Högalidsg. 44, Sö.. : tlf Gröndal Hj., Skrädderi, 'I'egnersg, 14, Va;; tlf - C., Målarmäst., Valhallavägen 111 B, Va.; Vasa )144. tlf Norr E. A., Ankefru, Tulag. 27, Va. 'Wilhelmsson, G. Walfrtd, Boktryckare, St.I-. se äfven 'Yihle~ o. Wilen. u" Nyg. 18 Si.; sommarbest. Mälarhöjden. WIll~.rs, W., VIceHaradsh., Stor~. 19, o..d;. - E., e. o. Hofr.-not., Odeng. 70, Va. - EI~ar w,:, Jur..kand., Sekr, l qfverstath.- - Karl W., Konstnär, Bergsg.4, O.; ateljö amb. for Pohsarenden'Mot..l K: Veten-,, Kungsholmstorg ID, O. Målarskola.skapsakad., Storg.. 29, Q.D;.: Odeng. 31, Va. - HJa~mar, l:e Sekr. l K. Jarnvagsstyr., - K. G.F., Postexp., Dannemorag. 81V, Riddareg, 10, O'i tlf I Va.; tlf F. G.,. Telegr.vassist., Grefmagnig. 12, - c. W., Sjukkontrollör, Brunnsgränd 4, Si.;. O.D;.. tlf Norr WIllgren, Enk J., Bo~h.,.~P!!alag. S,ya. _ E., Tjänsteman i Riksb., Grefg. 8Il1, Ö. g., - S. ~'j Byggm., Rmgvagen 137, So.; tlf. O.Dj.; tlf Norr Soder 139:22. "IV WI1kens, H. D., Med. dr, Öfverläkare, Strand- - Gu~taf A., Kamrer, Valhallavagen 25, vägen 15, O.Dj.; tlf O.; tlf Österm: Wilking, Anna, Fru, Sibylleg. 50 AD.b., O. - Car~ G., Taxeringskommlssarie, Grefg, V 'll fö' dl; F' k & P t "F" 57, O.D}.. l a..r.m.e. mgen le.' e ers~n, or- Willgård, Nils Kontorschef, Kocksg. 62, Sö,; säljning af stadsfaatigheter, vri!or och tlf 24183, Söder l~n~tegendomar samt. Uthyrning af Williams Affischeringsaktieb., 'I'egnerslunvamngar 1 rum och VIllor, Arsenalag. den BU. Va.; tlf , O.; tlf 154 O?, ~54 48, 15449, 15528, Williami; Ebbe l:e Arkivarie Birgerjarlsg. Nor.r 2q.453 (Iinjev.). Af~eln:kontor: 71, Va. '. ' Alvrksvagen 173, Appelvrken, tlf 95. _ C., Försäljn.-chef, Skeppareg. 27, O.Dj. Villabem, Fastighetsaktiebolaget, Hufvud- _ R., Löjtn., Östermalmag..44, O.; tlf o... k~s~a~ontor Norrmalm~torg 2, O. _ Rev. H. M.,. British chaplain o. Hon.. Föraäljningskontor Drottningg. 50, q. chaplain to H. B. M:s Legation, S:t WIllander, J. A., Byggm., Jungfrug. 7.A Ul, Ö.. Eriksg. IF, O.; tlf Frans, f. ~. Grossh., Obse~~atorleg. 13, Willing, Petter, f. d. 'Fabrikör, Brännkyr ~a.; tlf. Vasa 90; tro.sah kag, 4A, Sö.; tlf Söder se afven Wlhlander o. WI1ander. Willis Oskar Pastorsadj. S:t Paulsg. 10rn Vi!lard, F~itz, Köpman, Götg. 5?, SÖ. Bö.; tlf 'Söder ', WIllart, SImon A., lng., Drottningg, 53, Willman, E. 0" Skrädd., Linneg. 6O D b., O.; tlf Norr O.Dj.; tlf Österm Villastädernas Fastighetsförmedling, inneh. - K. G., Snickare, Luntmakareg.. 53,. Va. Fru Maj Ljungqvist-Tjeder, Vas ag. 9, Willmont, O. A., Handl., Flemingg. 26, O. O.; tlf 13265, Norr Afdeln.- Willner, Hans, Agronom, kont.. Svartensg. kontor i Enskede. tif Ensk. 68, o. Äp- 7, So., tlf 3350, Söder j bost, pelviken, tlf Appell'. 267 o Götg. 59, Sö.. " Willberg, Hma, Fröken, Bragevägen 19, O.; - N., Dir., Uplandsg. 37, Va. tlf Vasa 214., - Elsa, Fru, Brännkyrkag. 142 Blv, O.; tlf - B., Löjtn., Surbrunnsg. 1, Va.. Söder , - Wilh., Vaktm. (Riksgäldskont.),.St. Nyg. Willners, Sofia, Fru, Greftureg, 13, O.; tlf,. 13, St..'. Norr Willborg, Sigrid,Fru,NarvavägenI6 I,O.Dj.; - John, Kamrer, Appelviken., tlf : E. N:son, Musikdir., Greftureg. 13 1, O.; Willebrand, K. E., Fabrikör, Odeng. 56 1, tlf 78549, Norr 15971, till kont. tlf Va OLSSON & RO SENLU ND SEANNONS~R. pa I<A R'TA N l

13 1070 Villnow- Vin- & Spritcentra!en. Villnow, Käthi, Faktor v. Marcus Boktr., Wiman, S. J., Kapten, Storg.7 & 9 Bondeg. 35 r, ss., O.Dj. - R., Kontorsskrifv. i Järnv.-styr., Fältmarskalksvägen 23, Ulfsunda ; tlf Ulfs. Wilh.,.')'ryckeriförest., Riddareg. 76, O.Dj.; tlf Osterm Willprecht & Ca., Carl, A.-R, Nysilfver- o. - E., Linjernäst., Sibylleg. 3 B, O. - Anna, Matvaruaffär, Malmskillnadsg.19 B, bosättningsartik!ar, lättare järnvaror C.; tlf Norr m. m., Verkst. direktörer: N. H. Hildestrand o. Robert Rylander, Johannes- Jakobsbergag Gunnar S. L., Tjänstem. i Järnv.-styr., gränd 3, St.; tlf ö. g., c. - Laura, Anka efter lng. E. A. Wiman, Wills<?p,~. J., För.rådsförvalt., Långbro gård, Markvardag. 8 C, Va.; tu Norr AlfsJö; tlf Alfsj ö Wimermark, Beda, Ä.nkefru, Linneg. loill, Willy, Modesalong, Birgerjarlsg. 32, O. O.; tlf Norr Wilms, A., Registrator h. Armeförvaltn., Rådman~~. 4, O... sätra, Hesselby Villastad; tlf Hessel- Wimmerberg, E., öfvermaskinist, Villa Berg- - Lilly, Ankefru, Rådmansg. 4, O.; tlf by 354. Norr Wimmermark, K. A., Gjutrnäst., Helsingeg. WiloF,J. A. V., Civiling., Tcrrassvägeu 29, 20V, Va. Appelviken; tlf Appelv Wimmerstedt, N. R., lng., Grubbsg. 3, C. Wilsen, Hilma S., Fru, Surbrunnsg. 47 n.b., - R." Kassör v. Sthlms stads drätselnämnd, Va. Grefmagnig. 17 Bl, O.Dj. Wilson, Will., verkst. Dir. vid A.-B. lmpregneringsfabriken Svea; tlf 7353, Karlberg - C. E., Ofvermaskinist, 80r, C. Handtverkareg. 12, postadr. Karlbergsvägen 69, Wimmorström, A., Ing., Döbelnsg. 40, Va.; tlf K. E., Kammarskrifv., Döbelnsg.4Q, Va. Wimnell, Sophie, Fru, Styrmansg. 32, O,Dj. ; tlf Vin- & S pirituo sa affärer, A.-R Stockholmssystemets: Va., telegr.-adr. Waxduk. - G. V., f. d. Hltndl., Roslagsg. 6Q, Va. - Karl, Kontorschef, Nybrog. ;)7, O. - E. B., Köpman, Folkungag. 65, Sä.: & Co, A.-B., Skeppsklarering, spedition o. befraktning, assurans, kol o. olja, export o. import, Sveavägen 23 II, C.; - tlf O. J., Typograf, Nybrog. 53r, O.; tlf Norr Dir.. i A.-B. Kol o. Koks, Strandvägen 1, O.Dj. Wilton, Ragnar, verkst. Wiman, Carl G., Apot., G:la Brog. 17 II, C. - K. H., leg. Apat., Dalag. 39 1V, Va. - A. A" Byggn.-verkm., Lindhageneg. 38, C. Wimans, R, Byrå, Vas ag. 50r, C. Utför juridiska uppdrag. Försäljer stads- och landtegendomar samt affärer. Uthyr våningar och rum, affärslokaler, sommarnöjen. Anskaffar inackordering. W iman, Elisabet, Folkskollär:a, Lindhagensg. 38, C. - Karin, Fru, Dalag. 86, uppg. H, Va.; tlf Bertha, Fröken, Vasag. 50r, C. - S., Fröken, Volmaryxkullsg. 7 n. b., So.; tlf Söder Fredr. A:son, Grossh., "I'egnersg. 25, Va.; tlf 5662; kontoret: Norr Augusta, Fröken, Österlångg. 29, Si.; tlf Norr 14398; affär s. h. - A. R., Handl. (spec.- o. vikt.), Döbelnsg. 93, Va. - E., e. o. Hofr.-not., Jur. kand., Markvardsg. 8, Va.; tlf N OlT S. Arthur, E., Ing., Surbrunnsg.37, Va. Beteckn. Norrmalm: H Karlbergsvägen 62. L Frejg. 46. l' Uplandsg. 15. B Markvardsg. 8. S Sveavägen 82. T Holländarcg. 14. U Surbrunnsg. 17. X Kl. Ö. Kyrkog. 1. XR Kungsg. 58. XA Malmtorgsg. l. XII Odeng. 49. X'l' Drottningg. 75. XU Odeng. 92. Staden: G Trångsund 12. Söder: A Katarinavitgen 9 B. B Kocksg. 3t. C Åsög. ss. D Blekingeg. 40. E Volmaryxkullsg. 15B. F Hornsg, 58. 1VI Brännkyrkag. 95. X C Södermalmstorg. Östermalm: y Il umlegårdsg. 31. XL Sibylleg. 6. XY Greftureg. L Z Greftureg. 4ti. Å.Tungfrug. 27. Ö Storg. 24. Kungsholmen: K Kungsholmsg.17. W Agneg. 29. X G Flemingg. 61 Vin- & Spritcentralen, A.-B., hufvudkontor Central palatset, Sthlm 16; verkst. dir. E. Wennerberg, bast. Reimersholm. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN

14 \ Wfnberg-Winbäck. 1071,1Winberg;. 2 Winbergh'j 3 Vinberg; 4 Vin- l Winberg; 2 Winberghj 3 Vinberg j 4 Vin-.,berlih.. '.. bergh. " _2'Gunnar Chatlllon-, Civiling., Stadshuset, _1 M., Tullvaktrn., Svartensg. 8 All, Sö.; tlf O.; tlf Stadsh. l 84; bost, Lokevägen 24,'Djursh.; tlf Djursh _1 O., Tullvaktm., Björngårdsg. 3, $ö. _1 Gustaf A., Damskrädd., Regeringsg. 95A, _1 K. A., l:e Vaktm. (Drätseln.), Stämnings-' O.; tlf Norr man, St. Nyg. 2 B1V, St.,.. _3 Doris, Dam-Syatelje,Handtverkareg. 38, O. ~1 P. G., Verkm., Stureg. 44, Ö.; tlf Osterm. _2 Arvid; v. Dir. i A.-B. Confido, bost. Handtverkareg. 14, O.; tlf 31790j kont _1 Wilhelmina,.. Ankefru, Björngårdsg.. 9 B, Kungsg. 70, O.; tlf Sö, j tlf Söder _2Gös~a, verkst, Dir. i ~ya Asfalt Aktieb., 1 Winbladj 2 Winbladh; 3 Wijnbladh; l BrrgerJ.a:.lsg. 88, Ö. tlf Vin blad. - G.!., Frisör, Kungsholmsg, 22, O.j bost.l Stureg. 44, Ö.; tlf Osterm _3 K. F., Bankdir., Tulevägen 19, Djursholm. _2 Greta, Fru, f. Skjöldstrand, 88v1, Va. Birgerjarlsg. _1 Arvid, Bok-, Musik- O. Pappershandel, specielt Teknisk Bokhandel, Birger- _1 Callie, Fröken, lnedalsg. 151v, O. jarlsg. 55 O.; tlf 14938, Norr 91055j _1 Charlotte, Fröken, Blecktornsgränd 6, Sö, bost. Bergsg. 3 IV,0. _1 Ellen, Fröken, Målareg. 1 III, O.; tlf _3 Hj:1 Dir., Skeppareg. 41 1, Ö.:Dj.;: tlf _1 Elvi, Fröken, Flemingg.44; O.;tlf Kungsh. Osterm , till kontoret tlf _8 Th. Exp.-chef i Socialdep., Grefg. 7 II, _1 Gerd, Frökert, Kronobergsg. 18 1V, O.j tlf Ö.Dj.; tlf " Kungsh _3 Hj, A., Flaggunderoff., Kastellholmen l B, _2 Aug., Garnhandel (inneh. Fanny Win- Ö.Dj.;tlf15663 C'/210fm.-3em.), bergh), Götg. 33, so., inneh:s bost. _2 A1fhild, Fo1kskollär:a, Stureparken 1.3, Ö. Tureberg.. _1 Emma, Fru, Massös, Sibylleg. 77, Ö.; tlf _2S, Ernst, Eftr., Garn- o. väfnadsh. (inneh. Ludvig Wetterström),. St. Nyg. 30, St. Norr _1 Mina, Fru, Götg, 61, Sö. _3 Sal., Hamndir., Rörstrandsg. 56 B, Va.; _1 Elin, Fröken, Kapphandlare, Västerlångg. tlf , St.; tlf Norr 2677; o. Drottningg. _1 E. A., Ing., Assist. v. Elektr. Inspektio- 51, O.; tlf Norr 15016j bost. Drottnen, Björngårdsg B, Sö, j tlf Söder ningg. 77, O. _8 H. Fröken, Observatorieg. 18 1V, Va.; tlf -11sak, Komminister, S:t Paulsg. tlf Söder 43; träffas Il, Sö.; Vasa _3 Hanna, Fröken Skeppareg..' 41, Ö.Dj. _1 C. A., Köpman, Hjärneg. 5, O. _3 Ragllhild, Fröken, Döbelnsg. 19,m, Ya.j _2 Ernst, Köpman, Hornsg. 55, s«tlf Norr _1 Amalia, Lärar-a, Ellidavägen 50, Ulf- _1 Carl, Ing' 1 inneh. Nya Nordiska Expresssunda..: byrån, bost, Agnesberg,.Ulriksdal. _8 O.,..Målare, Villa Solbacken, Orby park, _1 T. H.!., Löjtn., Fredrikshofsg. 3, Ö.Dj. Alfsjö. _Ss Eftr., Otto, Specerimagasin, inneh. Fritz _1 Axel R., Målarmäst., Dalag. 32, Va.; BartheIsson, St. Nyg. 41 & 43, St.; tlf tlf Norr _1 Svea, Operasång.a, Målareg. llli, 7 75, ~orr O.j tlf _3 Seljna, Ankefru, Grefg. 6Il, Ö.Dj.; tlf Osterm _1 Axel, Provisor, Flemingg. 18, O. _3 Fr., Öfverste, Östermalmsg. 5PII, Ö. _1 AI~ Redaktör, Drottningholmsvägen8BII, W!nblad von Walter, se vo~ Walter.,.. (J.; tlf Kungsh Wmbom, Harald, Grossh., Radmansg. 14, O. _1 C., Redaktör, Hjärneg, 9, O. ~ Harald, Speceri- o. delikatessaffär, Engel- _1 Magnus, Redaktör, Kungsholmag. 12, O. brektsg. 21, Ö. j filial Holländareg. 20, _1 Herman, H. M. Konungens Hof1everantör, Va.. Strandvägen 411, Ö.Dj. Speceri-, Kaffe-, Winborg, Th., & Co, A.-B.,se A.-B. Win'- The-, Delikatess- Telegraminlämning o. Fruktaffär samt och Rikstelefon- - borg, Th., & CO. Theodor,.Konsthandlare, Bellmansg. 6, Sö. samtalsstation, Styrmansg. 8, Ö.Dj. - Maria,.Änkefru, Bellmansg. 6, Sö, j tlf _1 Emma, Sömmerska, Fru, Regeringsg. 59, O. Söder 588. _1 J. F., Tapetser., Sibylleg. 20, Ö.. Winbäck, G. Kö.pman, Linboda 37, -Villa _1.F., Telegraftjänsteman, Greftureg. 69, Ö. Tageborg, Alfsjö.; tlf Alfsjö 179. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL~ VIKING,_. OREBRO t'

15 1072 Vincent- Winnerstrand. Vincent, A. B., adr, A.-B. H. A. Sjöberg, IWinge, John, Stadsmäklare, Skeppareg. 8, Fredsg. 10, C. I O.Dj.; kontor Brunnsgränd 2, St. Winck, Gösta, Köpman, Vasag. 36, C.; tlf Wingmark, G., Biträde, Västmannag. 721, Norr Va. - -Eriksson, Ingrid, Fru, Vasag. 36, C.; Wingqvist, C.E.,A.-B.,Färghandel,Karlberg'ssommarbost. Villa Bellmansro, Lidingö. vägen 37, Va.; tlf 2774, Norr 2774; - se äfven Wink, filial Uplandsg, 64, Va.; tlf 5026, Norr Winckler, J. J., Apotek., Odeng, 39, Va J enny, Fru, Folkskollär:a, S:t Paulsg. - Gust., Förgyllare o. Glasmäst., Flemingg. 30, Sö. 23 A, C. - Nils Gustaf, Ingenj., S:t Paulsg. 30, ss. :- C. E., Birgerjarlsg. 111 A, Va.; tlf Vasa - se äfven Winkler Rahtlev, E. K. B., Köpman, Idung. 14, Wingren, Olof.Damskräddare, Nybrog. 14B,0. Va.; tlf J. Heribert, Dir., Kaplansbacken 3, C. j Wincrantz, Karl Fr., Ofvering., verkst. Dir. tlf v. Allm. Telefonaktieb. L. M. Ericsson, Wingstedt, Sigrid, Folkskollär:a, Hagag. Brännkyrkag. 14 A H, ss., tlf 23215, 44IV ö. g., Va... Söder _ W. R., Kont-chef, Nybrog. 26, O. se äfven Winkrans. _ K. W., Prokurist, Odeng. 37IlI, Va.; tlf Wind, Axel, Kakelugnsmak., Renstjernasg , se. Wingård Emilia, Guldsmedsaff.är (inneh, E. Windahl, T?r:,ald, Bokbind., Karlavägen 43, Bo~stedt), Sibylleg.. 10\ Q.; tlf ; O.; tlf Österm bost, Grefg. 41, O.DJ.; tlf Osterm Eric G., Civiling., Styrrnansg. 12, O.Dj.; - K. G., Skådespcl., Kungsg. 48, (J. tlf Osterm Wingårdh, Ida, Fru, Ringvågen 104, Bö. - B. A., Dir., Storg. 1, O.; tlf Osterm, G., Ing.. Skeppareg. 49 B, O.Dj.; tlf Adla, Konditori, Högbergsg. 27 C, Bö. - Sture, Taxeringskommiss., Kungsg. 64IV, Windell, Lindes, Fröken, Målareg. 1, C.; C.; ur 31001; tjänstetlf tlf Norr Wink, Erik, Förste Postexp., Rörstrandsg. - J. O., Köpman, Hornsg. 29 C, se. 14 H ö. g., Va.; tlf _. H. W., Köpman, Götg. 83 A v, Sii.; tlf - se äfven Winck, Winkle, K., Korresp., Storg. 32, O.Dj. - Karin, Modeaffär, Hornsg. 29 C, se; tlf Winkler, J... P., Dir., Engelbrektsg. 31 IV, Söder ö. g., O. Vindragarelagets lokal, St. Hoparegr, 6, St. -- Lisa, Folkekollår.a, Uplandsg. 29, Va. Vinell, Klas, f. d. Lärov.-adj., Holländareg. - E., HandI. (speceri), Tomtebog. 29, Va.; 27 H, v. uppg., Va.; tlf tlf Norr 6217; filial Rörstrandsg. 34, Winell, Otto, Banktj.-mlln,Kammareg.2PI,C. Va.; tlf Norr 26029; bost, s. h.", tlf - Erik, Civiling., Fil. lic., Döbelnsg. 511 H, Norr Va.; tlf Norr E. W., Kamrer, Uplandsg. 29. VCL. Winestam, Erik, Maskinfirman, se Maskin- - Erik Postmästare (Sthlm 14), Kungsfirman Erik Winestam. holms hamnplan 3, C.; tlf Kungsh. Wingblad, F. W., Handelsres., Södermannag , Sii.; tlf Söder se äfven Winckler. - Martin, Kontorschef, Södermannag. 43, af Winklerfelt, Eva, Fröken, Eriksbergsg. Bö.; tlf Söder l BIl, O. Wingborg, F. A., Boktryckeri, Flomingg. - K. R. lvi., Revisor i Riksräkenskapsver- 20 B, C. ket, Tallby, Sundbyberg; tlf Sundbyb, - B.". Fil. lic., t. f. Aktuarie, Odeng. 191, O.; tlf Winkrans, Werner, Bokbindare, Kommen. - F. A., Redaktör, Fil. kand., Flemingg. dörsg. 19, O.; tlf Osterm BI, C.; tlf 33227, Norr se äfven Wincrantz, Winge, E~'ik, Fil. lic., B}bliotekarie, Idrottsg, Winkvist, 5]. G. F., Direktör, Birgerjal'1sg. 6, Rasunda; tlf Ras , O.; tu 218, Brunkeb, Carl, Kamrer i Aftonbladets Aktieb., Vinkärlstunnbinderiet, Björngårdsg. 1 B,Sö.; Karlbergsvägen 82, Va.; tlf Vasa äges af J. O. Strömblad. - C. G., f. d.. Kamrer, Danderydsg. 28 lv Winnberg, Ada, Fru, Björkvägen 24, En- (f. d. 8), Ö. skede. - 'I'orsten, Skådcspel., Greftureg. 24 A, Winnerstrands, C. A., eftr., Guldsmed (inneh, ur,pg. F, O.; Uf Ernst Carlson), Humlegårdsg. 9, 0._ A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~RaSn~~n~EAL;i;~~~.N 22

16 Winnerstrand - Virgin WiDiJ.'Bl'strarrd"mof, Skådespel., Valling.37, Wintzell, Fredrica, Fru, inneh. Flora Foto; < C.;' tif. Brunkeb grafiatelje, Hornsg: 102, Sö.~, c -la. H.I 'Ankefru, Linneg. 15, O. - A. F., Grossh:, Winning, Therese, Fröken, Blomsterhandel, Helsmgeg.19, Va.; tlf " Götg.73,Sö.;tlfSöder31457;bost.s.h. - Sven O. V., Ing., Drottningg, 50;G.. - M., f.~. Hofmåstare, Linneg. 51 & 53, - 'Yilh. Köp~an!"!I0rnsg.l02,Sö.;tlf2.30 ~4.. Ö.DJ. - K, Redaktor, lieleneborgsg. 20, So. - C. J. M., Journalist, Rosenlundsg. 30A, - V., f. d. Tullförvalt.; Högbergsg. 37'B,Sö. Sö., - A.. F., Underlöjtn., Sibylleg. 8P, O.; tlf Winqvist, John E., verkst. Direktör, i A.-B. Österm M. Billing, Malmtorgsg, tel. Tureberg , G.; bostads- - Halfdan, Västmannag. 7pv, Va.; tlf Vasa' -'- Märta, Folkskollär:a, Prästgårdsg. 40, Sö. - & Co, Slöjdg. 71I, G.; kontorstid ;. E., Handelsidk-a (matvaru), Kronobergsg. Viola, Blomsterhandeln, inneh.. Hildur Ah!- 1, G. qvist, Karlavägen 48, O.; th 75417, -'~Ture, Kamrer, Södermannag. 35 III, So.; Norr ' - tif5469. Adam, f. d. T[änstem., Döbelnsg. 16Alv, Va. Viola, Notis- o. annonsblad för trädgården Lästmakareg. 12, G.; tlf Red. - C. A., Järntorget 57, St.; tlf Brunkeb. 89. Knut Bovin, Fagerlid, Kungsängen. Winroth, Anna, Fröken, Dalag. 33, Va.. - Tvål- & ParfymfabJiken, nederlag Ridda- - Karl A., Kamrer i Sv. Verkstadsfören., reg. 19,.( O.D}.; tif 72538, Norr 127,.Klarabergsg, 56III, G.j tlf 6967, Norr Norr 5ö K. G., Kapten v. Göta lifg., Tattby, Virde, Carl Axel, Distriktslantmät., 8, G. Hamng. -. Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb, Wirde, Per, Arkitekt, Textil-Handtryek, Val; C... J., Landtbrefbär., Orby villast. 108, hallavägen 251 ö. g., O.; tlf Alfsjö. - Lily, Doktona Götg. 32 BlI, Sö.. Arne, Sjökapten, Dalag. 33 IlI, Va.; tlf - Sture, Kamrer, Hornsg. 63, Sö.; tlf Norr Virding, E. M., Öfversköt:a, Sthlms Hospital, - Karl G., Blasieholmstorg 12, G.; tlf Konradsberg, G., Winslow, John, Ing., Assistent v. Sv. Socker- Virån, Carl, Folkskollär., Greftureg. 68, O.. fabr. A.oB.; tlf 1759; bost, Sköldg.15, Wire Il, Ida, Folkskollär.a, Linneg. 41, O.Dj. Sö.; tlf Annie, Fröken, E. Axners Damfrisee- - H., Köpman, firma Skoglund & Co, bost. salong. Norrlandsg. 8 & 10, G. Braheg. :43 1I, O.. - K. Ivar M., Handelsres., Drottningg, 6,8, Vinstaffären, Sibylleg. 19, O., Inneh. Hildur G.; tlf Norr Malmberg; tlf A., Slottspastor, Birgerjarlsg. 114; Va. Winter, Helma, Assistent, S:t Eriksg. 57 IV, - C. G. L., Tjänstem., Grubbsg.: 1, G. " G. - A. T., kontor o. bost. Tegnerslunden 81, - C. E. H., Byggm., Hornsg. 73 II, Sö.. Va.; tlf Norr ' - Greta, Folkskollär~~ Valhallavägen 33; O. Wirenius~ E., Köpman, Kolonivägen 12, En-..;.. Ingeborg; Kont., Norrlandag. 23 Il, G. skede, - E. G. R, Köpman,.Odeng. 71, Va. - se äfven Winther. Vinterpalatset, Biografteater, Birgerjarlsg. 1 Virgin; 2 Wirgin. ~~ _ 37 & 39, G.; tlf Norr ' C. Åke A., Byrålng., Löjtn., v. V. V. K.;)! Winterros; L., Fru, Matvaruaffär, Hjärneg. Greftureg. 7, O.; tlf ,. G.; tlf Kungsh. B363. -, Claes, Direktör, kontor Barnhusg. 3, G.; - & Co, E., Järn, husgerådsart. m.m., en tlf 1342, Norr Privatbosto s. h.,. gros, Jakobsbergsg. 26, G.; tlf Norr tlf 9062, Norr '. _1 A. E. C., Fru, Artillerig. 27, O.D}.»Winterthur», Schweiziska (Olycksfallförsäk- _2 E. I. M., Fröken, ArtiHerig. iw,' ~..D}. ringsaktiebol'ag iwinterthur, Schweiz), _1 Emelie, Fröken, Braheg. 31, 0_..' Drottningg.. 71 D, G.; tlf 1550, Norr _1 Sigrid, Fröken, Artillerig. 24, O.D.J ' Ebba, Gymn.-dir., Karlaplan 5,O.D}.; Vintervikens dynamitfabr., se Nitroglyc.- tlf-norr A.-B.' _2 Nils, Jur. kand., Led. af Sveriges Advo- Winther, Wilhelm, l:e Legationssekr.' Ny- katsamf., Advokatbyrå Kungsbroplan 1, bergsg, 6 B, O.Dj., ' G.; tlf , Norr 5210; bost, s. h.: -se älven Winter. tlf l}ungsh '. OLSSON" & RO'SENLUNDS~tZ~~~:;R

17 1074 Virgin-Wistrand. l Virgin; 2 Wirgin. Wiselqvist, Hjalmar,,"---'- "'- 1 Ensamförsäljare Agentur- o. engrosaffär, för Sverige o. Finland _I Gunnar O. E., Kapben v. Generalstaben, af cementhärdningspreparatet Lapido- Liitzeng. 7'V, O.Dj.; tlf lith m. m., Birgerjarlsg. 31,C.;tlf ; _I R. F. W., Kapten v. Generalstaben, husg. 3, C. Barn- bost, Stocksund. Wisen, Ragnar, Dir.-assist., Tegnersg. 13, Va. _I O. Hj., Kapten i Intendenturkårens reserv, - J. G., Fabrikör, Regeringsg. 41, C.; bost, Grefg. 45 Il, O.Dj.; tlf _I B. A. W., Löjtn., Arbillerig. 28 A, O.Dj. - Stureparken 11Il, O. J. H., Hand!., 'I'egnersg. 15, Va.; tlf Norr _I Curt, Major, Storg, 24, O.Dj _2 Gustaf, Skräddare, N. Smedjeg. 16 ' (hör- - E. J. S., e. o. Hofr-assess., Stureparken net af Herkulesg.), C.; tlf 5 50; bost. 11", O.; tlf Solg...12, Råsunda; tlf Rås Yngve, Häradshöfding i Södra Ro.slags _1 Olga, ~nkefru, Greftureg. 24 A I, uppg. Domsaga, Kommendörsg. 29, O.Dj.; B.~ O. tlf Norr _1 1., Ofverdir. o. souschef v. Stat. Järn- Wising, J. Adolf, Grossh., Bellmansg. 6, S9 väga!:, Parmmätareg. 7, C. - Sophie, Professorska, Linneg. 9 & 11, O.; _I Erik, Ofverstelöjtn. v. Generalstaben, t1f Stureg, 15, O.. Wiskow, Herman, verkat. Direktör (Vacuum _I A. K., Ofverstinna, Artillerig.28 Al, O.Dj.. on Company A. R), bost. Flemingg. Virginal-Dep6ten,.inneh. Fru M. Linneg. 77, O.Dj.; tlf Noren, 21, C. Vislok-Kornpanleb, Sveavägen 21, C.; t1f Virginia, A.-R, Gust. Ad. torg 3689, tlf ~ orr ", C.; tlf Wislöff, Finn, Dir. för Aktieb. Sanatogen, Wirsen, Anna, Folkskollär:a, 6, S~: Ad. Fredr. torg Kungsg. 59, C.; tlf 12195, Norr 63'95, Wissberg, Carl Gustaf, Ing., Arsenalsg. l, _ Alma, Ankefru, Upsalag. 6, Va.; tlf Norr C.;tlf Wissen, J. V., Handl. (speceri-), affär Hornsg. Wirserums Möbelförsäljnings A.-B., Kontor: 156, So.; tlf Söder 13077; bost, Lång- G:la Brog. 13, C.; tlf 11741, Norr holrnsg. 7. Sö.; tlf Söder Wirsing. Henriette, Fru, G:la Brog. 51A, C. Wissler, Axel Fredr., Kanslist vid Stadsin- _ Wilh., Grossh.-firma, G:la Brog. 5tA, C. genjörskontoret, Sigtunag. 4 'V, Va. Wirstam, John, Köpman, Liseberg, Alfsjö. - Anders Henrik, Skulptör, Sigtunag. 4 1V, tlf Örby 296. Va.; tlf Vasa (bost, Brevik), Wirström, Axel, verkst, Direktör, den 22, Sö.; bost. Storangen. Stadsgår- - se äfvenwiesler. Wissnell, Edla, Fröken, Stureg IJI, O. _ C-.G.,Dir.,Löjtn.,8tocksund; tlf Stocks Emil F., Rl!visor i Arm8förva1tn., Lin- _ Sven, Fabrikör, Döbelnsg. 42 IJI, Va.; tlf neg. 82, O.Dj.; t1f Norr Wissnells, f. a., se Klockarbolagets Begraf- _ Brita, Fröken, Döbelnsg, 42 IJI, Va.; tlf ningsbyrå Wist, Ida, Fru, Malmskillnadsg. 37 IJI, C. _ Mary,'Fröken,!Musiklär:a,Roslagsg.4.2, Va. Wistedt, A. V., Afdeln.-chef, Styrmansg. 5, Emil, Grossh., Karlavägen 14 B, O. Rudolf, Kamrer, Folkungag. 8 CIJI, Sö. - O.Dj. Georg, Handl., Skeppareg.. 11, O.Dj. _ Carl G. A., Kassör, Uplandsg. 44, Va.; - Georg, Speceri-, Konserv- o. Delikatesst1f Vasa magasin, Nybrog. 6, O. _ Oscar, Konditor, St. Nyg. 13, Si.; t1fnorr - Leon., Tjänsteman vid Rikets allmänna kartverk, Bjömzårdsg. 16 B, Sö. _ J. G. E.,..Löjtn., Birgerjarlsg. 48, O. Wistoft & Co, Våg fabrik, Ensamförsäljare _ Amalia, Ankefru, Husäg:a, 8t. Nyg. 13, A. B. Affärssystem, Drottningg. ~4, C. St.; tlf Brunkeb Wistrand, K. K, v. Auditör, Storg. 59, O.Dj. Wirth, Otto, Grossh., Regeringsg. 57", C.; - P., Byråchef i Patent- o. Registr. verket, tlf 12339, Norr 947. Vinkelg. 3, O. _ Ernst, Kontorist, Stjärng. 3 All, Va. - Esther, Fröken, Repslagareg. 5 B" Sö. Virtus Aktiebolag, Bok-, Musik- & Pappers- - Linus, Kapphand!., Kungsträdgårdsg. 20, handel, Odeng. 28 & 30,Va. C.;tlf7374,Norr7374;bost.Regeringsg. Wisborg, $.ven Gylfe, Biografäg., Majvägen 54", C.; tlf Brunkeb , Appelvi~en; tlf AIlpelv W,,, H., Maglstratssekr., Poppelvägen 60, _ Anna, Fru Majvägen 44, Appelviken. Appelvikenj tlf Appelv _ Augusta, ~'ru, Götg. 38, Sö.; tlf Söder E. A. D., Major, Valhallavägen 101", Va... o JONKöPINGS JURIDISKA DYRA,.8 H A M N G A T A N

18 Wi!trand-Vogler. Wlstrarid. Emil, Ombudsman, Regeringsg. Wittenström & Co., Bankir. o. Pondmäkleri- 68, G.; postadr. Riksdagshuset, St. affär, Regeringsg. 9, C - A. D. V., Sekr., Kungsholmsg. 19, G. Witten~tröm, Carl, Bankir, Birgerjarlsg.14, C. G.,.Yaktm., Kungstensg. 46, Va. O. - Siri, Ankefru, Poppelvägen 60, Äppel. Vitterhets., historie- och antikvitetsakadeviken. miens.samlingar, se Statens histori- Wiström, A. E., Agronom, Renstjernasg. 27, ska museum, Kgl, myntkabinettet, An.; Sii: tlf. Söder , tikvariskt-topograflska arkivet, Xnti. -s Damfrisering (inneh. G. Ohman), Kungsg. kvarisk-numismatiska biblioteket. 7 B, G.; tlf 8170,.Norr Witthoff, Harald, Kamrer, Högbergag. 76A, - Inez, Fröken, Klara O; Kyrkog. 5 III, G.; Bä.; tlf Söder 373. tlf Norr 1924L Witting', L. C., Ankefru, Narvavägen 3m,, - Gunnar, Kungsholmsg. 20 Il, G.;tlf O.Dj. -,Ragnar, Prokurist, Varfsg. 1, Bä. Wittinge Tegelbruks A. B. o. C. J. Walls - 'K. A., Skomak., Uplandsg, 62, Va.; tlf Sågeri- & Trävaru A. B., hufvudkontor Norr 24815; bost..s. g. 69. Norrtullsvägen 1, Va., fabriker i Vit. Vita Bandet, Norra föreningen, lok. o. expo tinge; tlf 3126,3194, Norr 124;9, Norr Brunnsg.Bt, C; tlf Norr Exp Taktegel och dräneringsrör: öppen 1-3 e. m., utom lörd. Wittlock, M. F., Departementsskrifv. v. A.rme. - Bandet, Södra föreningen, l:sta o. 3:dje förvaltn:s art.-dep., Styrmansg. 53,0.Dj. torsd. i mån. kl. 8 e. m., Kocksg. 24 1, - se äfven Whitlock. Bä. Wittrock, H., l:e Aktuarie, Ringvägen 10.4u, - Bandet, Tidskrift, red. Fröken E. Rathou, Bä. adr, Smålandag. 42 m, G. Vitus Huset, kv. Morgonsolen 2, Lidingö - Bandet,Ostermalmsföreningen; lok. o. Villastad; tlf Lid:ö exposmålandsg. 42 m, C.; tlf Norr Wituschnowsky, F.,' Civiling., Kungsg. 56, - Korsets Sjukhem, Florag. 12 III O. IV, O.; G.; tlf 13497, Norr : tlf 9756, Norr Privatvåning P: Witzen, H~almar, Firma (garn-, väfnads-, tlf 90 12, Norr trikå- O. sybehörsaffär samt järnsängar - Stjärn-, American-, Dominion-linjen, o. sängkläder), Hornsg. 102, Bö.; tlf Skeppsbron 24, St., Emil Alin; tlf Söder 30263, o. Brännkyrkag. 140, So.; 3542, Norr tlf Söder Vitalfa'briken, A. B., Birgerjarlsg. 48, O.; tlf - Kurt, Köpman, Ringvägen 15, Bä.; tlf \ Söder ~., Vitrum, Apoteket Vasens Droghandel, O. Vixel1, Folke, Tjänsteman, Tomtebog. 38 II, Bjurling, Torsg. 4, C.; tlf Norr Va.; tlf Vasa Witt, Hugo, 13yrådir. v. Patentverket, Tu Wober, Sandra, Fru, Sit Eriksg. 4p b., G. leg. 29, Va. Wockatz, E., Ing., Holländareg. 31, Va. r - Jenny, Fru, Norrtullsg. 27 BIV, Va. Vogel, Carl G., Dir., Uplandsg. 14, Va. - Oscar F., Ing., Brännkyrkag. 11I, Bä.; tlf - Anton, Fabrikör, 'I'egnerslunden 4, Va. \ P. R., Frisersalong, Nybrog. 7, O.; bost. - Otto, of. d. Pastor, Språklärare, Birkag. Greftureg. 20 B, O.; tlf Osterm III, Va.; tlf Vasa Alma, Fru, Rörstrandsg. 28, V~. Wittboldts, Axel, Agentur, inneh. Fru Sig- - Nanny, Fru, Skeppareg. 62, O.Dj. rid Wittboldt, Karlbergsvägen 45, Va. - Elsa, Frö.~en, In~dalsf5" 15, G.; tu K. G., l:e Kontrollor, Rorstrandsg. 30, Va.; - R. M., Kopm., Birgerjarlsg. 37 G., tlf I~~_ ~~... _-=-: - H.. K, Änkefru, Karlbergsvägen 451, Vogels Tobakshandel, inneh.gunnarvo'l Va. gel, Drottningg. 46, G.; tlf 5944, Norr Wittbom, Karl Otto, Kamrer, 'I'egnersg, 16, Va.; tlf I"'---~ ' Wittbol'D, P., Kont-chef, Folkungag. 42 C, Vogel, Gunnar, Tobakshandl., Frejg. 32, Bä. \ Va.; tlf 80636, Vasa Witte, & C:o, F., A.oB., Fastighetsbolag, - C. M., Verkmäst., Brännkyrkag. 371I, Bä. Brunnsbacken6,Sthlm 4;tlf 49 49, Söder - Aug., Hamng. 171 ö. g., G.; tlfnorr 4797; etabl. 1881; bost. Jakobsg. 20m, G.; - Hedvig, Fru, Kammakareg. 471, G. tlf Brunkeb M., Grossh., Kronobergsg, 15 AIII, G. Vogeler, Hans, Agenturaffär, Holländareg. ron Witte, Eva, Fröken, Regeringsg. 50 u, 26 Bm, Va.; tlf G.; tlf Brunkeb Vogler, W. J., Verkmäst., Majorsg.. 12, O..VIKI~G SKOKRÄM INDUSTRI.~~T;~BRO;. VIKING ld75

19 ]076 Wohlfart-Woolfield. W ohlfart, Karl, Musikdir., Skcppareg. 3 I, Wolffelt, Fritz, Agent i Bryggeriartiklar O.Dj.; tlf 1575, Norr m. m., kontor o. bostad Hornsg. 66 BIl, Wohlfarts Musikskola, Karl, dir. Karl Wohl- ss; tlf 3450, Söder fart. Hufvudlokal Skeppareg. 3, O.DJ.; - E., Fröken, Kammakareg. 48, Va. tlf Norr Gösta, Löjtnant, Amanuens, Karlavägen Wohlin, se Wåhlin. 17 1v, O.; tlf Wohlte, E. A., Stämningsman, Birgerjarlsg. - Gustaf, f. d. Protokollssekr., Florag. 13 IV, 111 B, Va.; tlf Ö. Voigt, Reinh., Västmannag. 48, Va. von Wolffradt, Anna, Fröken, Villag. ~2, Ö. _ se äfven Vougt. - O. E. A., Grossh., Greftureg. 58, O.; tlf W oin, A., Köpman, Fridhemsg. 24, C W olander, 1. S., firma, Charkuterifabrik, Wolffram, Hildur, Fröken, Musiklär:a, Val- Olandsg.24, se; tu , Söder ling. 24, C. Volck, W., Afdeln.vchef, Karduansmakareg. - O., Rektorsänka, Slöjdg. 9, C & 13, C. Volga, Konfektmagasin, Stureg. 30, O.; tlf von Wolcker, Erik, f. (t, Kammarrättsråd, Karlavägen 76 III, O.Pi. Volgo, C. G., Polisman, Regeringsg. 67, C. Wold, S. G., Sekr. i Telegrafstyr., Kruk- Wolger, O. B., Bygguadsing., Borgareg.8, makareg. 46, Bö. sn. Woldt, J., Byråing. i K. Landtmät-styr., Wolgers, J. G., Fastigh.-äg., Karlbergsv. 26, Odeng. 44 II, Va. Va. Wolf,..Wilhelm, Grossh., Karlavägen 74, Wolin, se Wåhlin. O.Dj.; tlf 70607, Norr Wolke, Anders, Fanjunkare, Marieberg, C.; _ G.. A. T., Köpman, Styrmansg. 5 1V, tlf Norr Ö.D}... VY ollenberg. J., Handl., Karlavägen 88, Wolfbrandt, C. O., Grossh., Greftureg. 58, O. O.Dj. _ Ernst G., Pastor vid Sabbats berg, Pastors- Wollert, Ragnar, Byrådir. i ~örsäkringsinadj. i Ad. Fredr., Kammakarcg. 30, spektionen, Storg. 59, Ö.Dj. Va.; tlf E. A., pörrådsförm., Tomt!3bog.2, Va. Wo1fenstein, Walter, Fotograf, Drottningg. - E., Ing., Karlavägen 83, O.Pi 57, C.; tlf 17686, Norr Rudolf, Tj.-m. i pörsii:kr.-a,:b. Skandia, _ Emma, Fru, Hökensg. 10, Bö. Valhallavägen ; tlf Ostorm Wolff,Henrik,Amiralitetsr~d,Hjorthagsväg. - M. E., Änkefru, Riddareg. 36r, Ö.Dj. 5, Ö.Dj.; tlf 73546, Österm Wollgast, Gunnar, Agenturaffär, Scheeleg. -s Antikvariat, Hamng. 2, C.; tu 10657, 14, C.; tlf Norr Svenska o. utländska böcker - H., Fru, Parkg. 18 A, C.; tlf o. hoksarnliugar uppköpas... - Märtha, Fru, Ynglingag. 21, Va. - Gustaf, Bokhandl., Grefg. 49, O.Dj. - 'I'hekla, Fru, Scheeleg. 14, C. _ A., Fil. Iic., Löjtnant, Handtverkareg. - Ivar, Ingenjör, Ynglingag. 21, Va.; tlf 15, G _ F., Grossh., Handtverkareg. 15, C.; tlf - C. R., Kontorschef, Frejg. 7,,vet , Norr Wollgren, B. S., Nybrog. 15 A, V.; tlf E., v. Häradsh., Östermalmsg. 23, O.; Wollin, se Wåhlin. tlf Wollrath,..O. J., Snickerifabrik, Styrmansg. _ 'I'orsten, t. f. 2:e Kanslisekr. i Socialdop. 23, O.D}.; tlf Norr 19663; bost, Grefg. Ostermalmsg. 23, Ö.; tlf ' 26 1, Ö.D}.; tlf Osterm Erik, Med. dr, Östermalmsg. 23, Ö.; tlf Wollsjö, Axel, 4.manuens, Artillerig. 23 lli, O.Di.; tlf Osterm Arthur, Redaktör, Östermalmsg. 24, Ö.; Volochonsky, Z., 9rossh., Slöjdg. 5,.c.; tlf tlf 75421, Norr ; bost. Ofre Annelund, Ulnksdal. - Harald, Sekr. i Riksförsäkr.-anet., Löjt- Wolontis, Josef, Fil. mag., Sjukh. S:t Göran, nant, Handtverkareg. 15, C. C.; tu Wollf, Otto, A. B., Hufvudkontor Stockholm, - Sigrid Björkquist, Med. lic., Sjukh. S:t Valsverksprodukter en gros, Gen.-agent Göran, G.; tlf för Rheinische Stahlwerke, Duisburg- Wolrath, Gustaf, Kronobergsg. 7, G. Meiderich &»Phönix» A.-G. fiir Bergbau Volta, se Nya Elektriska Aktiebolaget Volta. und Hiittenbetrieb, Hoerde, Karduans- Wonhoff, Carl Wilh. C:son, Fotograf, Odeng, makareg. 11 A, C.; tlf 6 45, 17263, tele- 61, Va. grafadr. :»Ottowollf». Verkst. dir. Woolfield, Alioe, Engelsk språklär.a, Braheg, Konsul John E. Johnson. 52, V.; tu A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL~i~~~;.N 22

20 Wor,d-'- Wulforena WordtJoha.nnlj-, Fru, Pantförsäljn., Hornsg. Wrangel, H. G. W., Generallöjtn.; Chef för 167, Sä.; tlf Söqer ; bost. Bränn- Kustartilleriet, Råsunda. kyrkag. 77, Sä. - E. V. H., Kommendörkapten v. Flottan,»Vore Damer» &»Vore Herrer», expo Små- Valhallavägen 93, Va.. landsg. 24, C.; tlf Wrede, Aug., Frih., Amanuens i Kommu- Wormbs, Hans, 'l'jänstem., Flemingg. 51 A IV, nikationsdep., V. Trädgårdsg. 11~, C,; C.; tu Norr tlf 241. Wortzelius, Carl Erik, Vaktm. i K. Vet.-Akad. - Fabian F:son, Grefve, Verkst. Direktör i. Bibl., Vetenskapsakademien, Sthlm 50. Järnvägs-Aktieb. Stockholm-Saltsjön, Vos, Mauritz, Fil. dr, Tekn. chef förbv, Stads gården 22, ss.,.. Radioaktieb., Erikshergsg. 12 A, O. - F., Kapt., Riddareg. 41, O.D}.," Voss, Paul, Agent, Munkbrog. III, Si.; tlf Vredenberg, H. L.) Posttjänstem., Styrmansg , O.Dj. ~ - Gustaf Philip, Inköpschef för Singer CO. Vretblad, Edv. P., Köpman, Heleneborgsg., Symaskins A.-B., bost. Bergsg. 43 IIl, C. 5 Aj Sä. - Franz N., Korresp., Rådmansg. 65, Va. - V. Patrik, Musikdir., Dr. phil., Organist - Karl-Gustaf, Sekr., Rörstrandsg. 24, Va.; ioskarskyrkan, Karlaväg:en 76, V.Dj. tlf 203 8~.. W retblad, Petrus, Ing., Teknisk konsulent - V. E. L., Ankefru, Östermalmag. 62, O. i K. Kommerskoll., Nybrog. 45, O. Voss-Lagerlund, Hj., Apot., Kemiska ma- Wrethman, Henrik, Agent, Parmmätareg. skiner, Majorsg.9A, O. 7, C.; tlf , Wottrich, Max H., Fabrikör, Bergsg. 23, - Henrik. Agenturaffär, Olofsg. 10, C.; C. (Firma Lundquist & Wottrich, tu 2655, Nou Smålandsg. 40, C.) - se äfven Vretman o. Wlretman. Vougt, John, Banktjänstem., Sit Paulsg. 34, Wretholm, Alma, Ankefru, S:t Eriksg. 43, so; tu Söder C... - Lotten, Fru, S:t Paulsg. 34\ Sii.; tif Wretlind,.. E. Paul, Civiling., Appelviken; Söder tlf Appelviken Axel, Grossh., Sit Paulsg. 34, So.; tif - Emma, Doktor:a, Karlbergsvägen 24 Il, Söder Va.; tlf Norr :. C.F., Kansliråd, Ecklesiastikdep., bost. - J. M., Målare, Tavastg. 19n.b., Sä. kv. Vin golf 4, Djursholm. Vretlundh, E. V. Filip, Chefsingenjör V. - se äfven Voigt. Järnhs Elektriska A.-B., bost. Drott- Woxberg, AH, Telegrafassist., Skeppareg. ningholmsvägen 91, C.; tlf, ' 27, O.Dj.. Vretman, 1. G. H;, Ing., Uplandsg. 17,.Va.. Woxell, Sigfrid, Posttjänstem., Markvardsg. Wretman, A. J., Fru, Odcng, 50\ Va... 9 Il, Va.; tlf Vasa Augusta, Fru, Förest-a å Borgerskap. Voxen, A. H., Kamrerare, Banörg. 17, O.Dj. änkehus, Norrtullsg. 45, Va. _ Woyener,Garl, Folkskollär., Tuleg. 7 Il, Va.; - Harald, Kamrerare,. Greftureg. 73, O.;. tlf Vasa tif Myrtel, Fru, Tuleg, 7 II, Va.; tlf 6898, - W., f. d. Kapt., Grefg. 14 Il, O.D}.; Wraner, Anna Henrik-, Fru, Kammakareg.,tU Norr 263 O~. 62, Va. - E. A., l:e Vaktm. (Komm.-koll.), Birger Vrang, C. S. R., Kapten, Kungsholmsg. 20, C. J arls torg 5, St.; tlf 14ö 28. Wrang, Carl Wilh., Aktuarie, Högbergsg. 31 I, - se äfven Wrethman.,. _Sä.; tlf 5055', Söder 997. Wretmark, Tor, Fotograf, Tomtebog.:26A, - C. A., Bruksdisponent, Dalag. 16Il, Va.; Va...., _ tlf _ - Ulla, Fröken, Trastvågen 15,.Appel- Wrange, Georg, Dir., HOTDsg. 81, Sö. viken. _ - Gunnar H., Möbelarkitekt, Djursholms- Wretström, C. E., Brefbärareförman, Villa Danderyd, tlf Djursb.-Danderyd 115; Regineborg, Mälarhöjden; '. kontor Mästersamuelsg-. 11, C.; tu - A. W., Fabrikör, Upsalag. 4, Va., - -; , Wuerster Jenny, Fru, AIströmerg. 19 B,'~' Wrangel, G. M'. J Friherre, Soflelund, Freskati; Vulcan, Handelsaktieb., Export o. Ip1port, postadr, Ostra station, Sthlm. Skeppsbron 4, Si.; tlf 493. ' - Wolmar, Friherre, Malmskillnadsg. 35\ se äfven Vulkan...'. C.; tlf 7113.' Wulfcrona, Ebba, Folkskollär:a, Malmskill -+ Jurgen, Frih., Konstnär, Smålandag. 7, C. nadsg. 33, C. - Sophie, Friherrinna, Wrangelsberg, Her- - Hilda, Fru, Malmskillnadsg. 33, C. sernd, Lidingö viilast.; tlf Lid:ö Daniel, Herr, Ma~mskillnadsg. 33,~ 0LSSON & ROSENLUND. ~~!Z~~7~~~

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer