JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ"

Transkript

1 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~, John, Fastighetsmäklare, , O.; tlf Braheg. _ Hul.da,Fru,D<lmfrisörska,Tegnersg.49,.Va., - Ger~ah Fru, i,p.~eh. Rydbe.rgs Skrifbyrå, _ Alfred, Inkasser., Tegnersg. 49, Va., tlf Bra eg 6, O., tlf 73576, bost. s. h. Brunkeb K. A. H., lng., Västmannag. 31, Va.; tlf & Co, C. C., inneh, Gust. Pjerrau, Kom missionslager för Jonsereds fabr. ak- Wetterwik,Ida,Ankefru,Skeppareg.1S,0.Dj.. tieb., Bredgränd 2, St.; tlf 624. Wetzdorff, Berndt, Tjänstem., Hornsg. 63, Sä. Josef, Bryggareg. 8 A & B, Sthlm 1; Wex, A.-B. (Carlson-Hedborg-de Verdier), Manufaktur en gros. Elektrisk syfa Dir.: S. (le Verdier, E. Hedberg, Elektr. brik: tlf 2251, Norr 8060, Norr Svetsnings apparater, elektroder enl ; bostad: Sveavägen 120, Va.; system Wex, Sveaviigen21, C.; ur tlf Weyermann, Söhne, A., firma, repr.: J oh. Wetter1ing, A., Fru, Tyresövägen 14, En- E. Ohlsson, Norrlandsg. 16, C.; tlf _ skede; tlf Ensk Ida, Fru, Torstensonsg. 12III, O.Dj.; tlf von Weyhe, Elsa, Lärar:a, Uplandsg. 54 IV, Va.; tlf _ M., Fru, Kungsh, Handtverkareg B, C.; tlf Weylandt, Ernst G. F., Fabrikör, 41,..0.; tlf Norr 10140; bost. Sibylleg. s. g. 12, _ Edvin, Registrator. i Socialdep., Öster- tlf Osterm malmsg. 84 A, O.; tlf E., Fru, Weylandts villa, Djurg., O.Dj Vetterlund, Fredrik, Fil. dr, Uplandsg. 77II - Ro O. E., Löjtn., Ulrikag.5, O.Dj. t. v., Va.; tlf Vasa A. G., f. d. T~lltj. man, Kommendörsg. Wetterlund, J. A., Bildhuggare, ateljö David- 40 III ö. g., O. bagareeg. [)& 7, C.; bost. Hagag. 5, Va. - se äfven Weil~nd o. Weilandt. _ E. A., Journalist, Hökensg. 10, Bä. Weyler, J. A., Åkare, Tavastg. 29 C, So.; _ N. P., Kyrkoh., Rutger.Fuchsg. 6 A, Bä. tlf Söder Wettermark, A. H. U., Grossh., Roslagsg. Wezelius, Gerda, Fröken, Bergsg. 11, C.; 11, Va.. tu Norr Wetterqvist, Anna, Fru, 'I'egnöreg...49, Va. - Ottilia, Fröken, Hornsg. 50 II, Bä. af Wetterstedt, Carl Gustaf, Frih., Ofverste, Wezäta, Wald. Zachnssons Boktr. A.-B., Kar1avägen 73IV, O. Göteborg, afdeln.-kontor Fredsg. 2, 9 _ -Ljungqvist, Ed el, Frih:a, Kommendörsg. Whiten, N. E. F., 2:e Regissör, Nybrog. 7, O.; 32, O. tlf Norr Wettersten, O., Förl.-tjänstem., Ineclalsg.6, G. Whitlock, Ellen, Fröken, Lilljansplan 4, O. Wetterstrancl,B.F.P.,Banktjänstem.,Hornsg. S, Bä. - G. R., Köpman, Hornsg. 106I~, Bä. A. Hj., Taxeringskommissarie, Asög. 83 III, _ Axel, Bokh., Heimclalsg. 7, Va.; tlf Vasa Bä.; tlf Söder se äfven Wittlock. _ Erik, Direktör, Hötel Kronprinsen, Drott- Whitlockska Samskolan, Eriksbergsg. 8 B, O. ningg. 29, C... Wiads mjölkhandel, inneh. af St~ckholms _ Anna, Fru, Artillerig. 42IV O.Dj.; 'Wibeck, tlf Mjölkbolag, Karlavägen: 38, O. J. Edvard, Fil. kand., Jägmäst., _ Nil~ R. W., Journalist, Artillerig. 42IV, Försökslecl. V. Statens Skogs försöks- O.Dj.; tlf anst., Valhallavägen 123 B'v, Va.. _ K. G.,Konstnär, Baldersvägen 13,Enskede. Wibel, A. E' l Direktör, Strandvägen 23, O.Dj. _ Gust. K. L., Musiker, Östgötag. 11, Bä. -s, Axel, Maskinaffär, A. B., försäljning af Wetterström, Gustaf, DiL, Sibylleg. 46 & skrif-, räkne- o. kopieringsmaskiner, 48, O.; tlf kassaskåp, kortsystem m. m., Kardu- _ Ernst, Grossh., Verdandig. 5, O; tu ansmakareg. 12", C.; tlf , _ Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. Wibelius, Olof, Sekreterare i Skolöfverstyr., N. Kyrkog. 1, C.; tlf , 32113, Norr Karlavagen 88 1 ; O.Dj.; tlf 7tl8 32. ~"", 19831; bost. Tunnelg. 20 B, C.; tlf Wibell Metodens Ringfabrik, tillverkn. af släta fingerringar, leksaker m. m., (Vetterström), Olof Ludvig, Handl., hemsg. 24IV, C. Frid- Odeng. 102, Va.; tu Vlberg, C. E., Bokför., Rörstrandsg. 36, Va.; _ Albin, Tapetserare, tlf Xorr Jakobsbergsg. 20, G.; - tlf Norr 33538, bost. tlf Viggbyholm 60. Albert, Folkskollär., Ad. Fredr. torg 4,Bä. JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN

2 Viberg- Wickert. H/59 Viberg. A., Juvelerare, Roslagsg. 23, Va.; Wiboms Herrekipering, Reseffekter m. m., tlf Vasa Hornsg Sä.; tlf Söder Wiberg, Gust., Bag,eri, Hagag. 52, Valj bost. Wibom, Helmer, Kamrer, Fiskareg. 91, Sä.; Torsg. 48 Va.. tlf 226:42..- Ludvig', Bokför., S:t Eriksgo. 55, G.. - T. H., Kapten v. Svea art.-reg., 'I'egnersg, - A. O. W., Boktr.-fakt., Nybrog. 56. Ö. 5 IV, Va.j tlf ~ A.. L. Byggmäst., Stnrog. 42 III, Ö.; tlf - S.1., Kommendörkapten, Handtverkareg. Norr & 20, G. - K. B., D.ekorationsmål., Döbelnsg.l A, G. - J. G., Konsul, Tegnersg. 2, Va. - John E., Diakon, Svartmang. 7, St.; tlf - Axel, Prokurist, 'l'yska Brinken 28, Si.; Norr kontoret: tlf Söder G. T., Dir., Östermalmsg. 20, (J. - P. M., f. d. Tjänsteman, Greftureg. 25, Ö. - A. W., f. Disp., Observatörieg. li 1V, Va. Wiborg, Gerda Alida, Telegraft] -,man, Grefg..Berta. r Fru, Folkskollär:a, Dalag. 32, Va.; - 601, Ö.Dj.; tlf tu Norr ;. Wiborgh, Erik, Kapten, l:e Ingenjör hos Ar- - J:, ~rn, Verda!1d.Ig. 3 1, Ö. mens. Kasernbyggnadsnämnd, Linneg. - Sigrid, Fru, VIklDgoag. 22, Va. 86, O.Dj. - Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, G. - G. A., 1\fajor, Garfvareg. 8, G. - S. A., Glasmäst., ISödermannag. 8, Sä.; - Karin, Ankefru, Drottningg. 83 II, Va.; tlf Söder tlf Harry, Grossh., Linneg. 31, Ö.; tlf se äfven Widborg. - P. J., Herr- o. Damskrädderi, Drottningg.II ' : 24 II, G.; ur 12284, Norr Vibrator, Nya A B., verkst. dir. major - N. G. T., Ingenjör,Väs~man~ag.71Blv, Va. Wilh. Åman, tillverkning af»salus» - L. O., Juvelerare, Vasterhmgg. 75, St.; dammsugareo.golfbonaresamt»medicolj tlf Norr '.. -s Järnfirma, Linneg. 31, Ö.; tlf VIbratorer, kontor o: fabrik Luntmaka- - Ernst, Kassör, Observatorieg. 11IV, Va.; I reg. 56, Va.j tlf 81205, Vasa : För.. tl~ II". säljningskontor Birgerjarlsg. 12Iv, Ö.; - SI~1;j.K.assorska, Narvavagen 24 o. g., I Dir. Gust. :F!sser; tlf 72785, 72786, Ös- Wiberg,. Co, C., Klädeshandels Aktie- term. 768, Osterm bolaget, Mynttorget 4, St. Telefoner: '----, 2509, 2539, Norr 2509, Norr ~510. Wicander, se Wikander. - E. H., Kont. skruv., Artillerig. 28, Ö.Dj. Wichers, Anna, Fru, Beridarebansg. 23 A, - Gustaf, Platsexped., Jakobsbergsg. 23, G. G.; tlf Norr C. J., Porslinsreparatör, Döbelnsg. 1 A, G. - EIsbeth, Kassörska, Beridarebansg. 23 A, - H., Post.-exp., Tomtebog. 26 A, Va. G.; tlf Norr 9062., ~ E. S., Sjök~.vten, Skeppareg. 20, Ö.Pi. Wichman, Oscar, Bankdir., Odeng. 19, Ö.; tlf - Tage H., SJokapten, Stureg. 58 B, o., tlf Wickberg,Gerda,Fröken,Luntmakareg.91, Va. - Carl, Sånglär. o. Musikdir., Banerg, 31 IV, - Gösta, Leg. läk., Eriksbergsg. 11III, Ö.Dj. Ö.; tu Brunkeb Edv., Tjänsteman, Solvägen 12, Enskede. ~ Hilma, Fru, Scheeleg. 6,G.; tlf N arr K: M., f. d. Tåg~~st., Hjärnel?' 1, G.. - Hildur, Sömm~~ska, Mu~kbrog. 9,.. St. - NIls, Verkm., Dobelnsg. 12, Va.; tlf - Jean E., TulltJ.man, Åsog. 68, So. Vasa Th. Wald., Tulluppsyn.-m., Blecktorns- - Hilda, A~kefru Sibylleg.15, Ö.; tlf gränd 7, Sä.., - L. ~Ankefru, K'arlbergsvägen 49, Va.; tlf - Olof S.,..Tulltj.-man, Östgötag. 42IV, Sä. l'lorr Ebba, Ankefru, Västmannag. 41 III, Ya.; - Lotten, Änkefru, Rutger-Fuchsg. 6A, Sö. tlf Vasa ' Carl, Roslagsg. 2, 1/2 tr.; tlf Vasa se äfven Vikberg.. - Robert, Norrtullsg. 27 BI, Va.. Wickbom, O. N. E., l:ste A~v.-fiskal (Kam- Wibergh, Julius, Musikdir., Sibylleg. 79, Ö. markoll.), Grefg. 12D b.,ö.dj.; tlf ~ Olof, Pianist, Sibylleg. 79, O.; tlf Norr - Olof, Kapten, Inedalsg. 6, G Wickert, M. A., Byggnadsfirman, köper o. - se äfven Widberg. säljer alla slag af fastigheter, utför Wiberth,A. M., Försäkr.-tjänstem., Frid- besiktning o. värdering af fastigheter. hemsg. 24, G. / Behjälplig vid bildandet.af bostads- - O., Kontorschef, Agneg. 4, G. föreningar, Sveavägen 21, G.j tu VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T;;B~O;. VIKINf~ ----,----- ~...-_ , , ;-

3 1060 Wickert- Victorin. Wickert, M. A., Byggn..kontrollant, Pål- Wlcksell, Sven G. E., Bokh., Trädgården 4, sundsg. 5, Sä.; tlf Söder Älfsjö Villast. 21- _ K. Arvid, Civiling., Danviksg, 1, So.; tlf - Axel, Cigarraffär, Mästersamuelsg. 68, Söder '7994. C.; tlf Norr 29730, bost. Svartensg. 5, -r- E., Grossh., Hjorthagsvägen 9, O.DL So.; tlf Söder 7'703. _ Gunnar C., Handl., Teknologg. 7, Va.; - Edv. A., Kontorist, Frejg, 27 BIII, Va.; tlf Norr tlf Vasa _ J. A., Murare, Teknologg. 7, Ya. - K. A., Speceri- o. Kaffehandel, Kungsg. _ J. E., Tjällsteman, Teknologg. 7, Va. 90, C.; tlf Norr _ Eugenie, Ankefru, Linneg. 50, O.Dj. - se äfven Wiksell. Vickhoff & Larsson, Egendomsaffär, Sv. Wickström, Carl G., åpot., Kvarng. 3, Si!. Adelsförbundets aukt. mäklare Drott- - K. A., Grossh., Generalagent för O. Y. ningg. 10, C.; tlf 10 24, Norr 'to 24. Suomen Juusto A.-B. (Finsk Schweizer- _ V., log., Folkungag. 36, Sä.; tlf 3930, ost), Odeng. 55I!I, Ya.; tu , Norr Söder ; kontor Drottningg.10, C.; 22653; telegrafadr.:»strömvick». tlf 1024, Norr A. V., Husmoder, Södra Barnbördshuset, _ Johan E., Järuv; bokh., Rörstrandsg. 12, So.; tlf 644, Söder , Va. - C., Kamrer, Stureg. 19, O.; tlf Osterm. _ Dagmar, 'I'andläk., Folkungag. 36, Sä.; mottagn. hvard. 1-2; tlf 3930, Söder - C. Emil, Köpm., Uplandsg , Ya A. L T. :K, Löjtn., Storg. 46, O.DJ. Wickholm, J. P., Civiling., Sit Paulsg. 12, Sä. - E. G., Löjtn., Karlbergsvägen 48, Va. _ Mathilda, f. Feght, Fru, Odeng. 69,'Ya. - Jul. A., Tandtekn., Tuleg. 30 ri, Ya.; tlf _ P. A., f. d. Regementsläk.. Sit Paulsg. Vasa " Si).. - se äfven Wikström. Wicklund, Emil, Verkmäst., Blekingeg, 6111, Vietors Konditori, Handtverkareg. 15, C.; Sii.: tlf Söder e tlf Kungsh, 42. _ se äfven Wiklund. - Skomagasin, Hornsg. 29A, Sä. (inneh. Wickman, O. J., Bandiroktör, Grafmagnig. Yngve Andren); tu Söder , Ö.Dj. '" Wictors Skovarumagasin, Klarabergsg. 37, _ L, Banktjänstem., Krukmakareg. G, Sä. C.; tlf 17202, Norr 19831; filial Fle- _ G., Direktör, Artillerig. 12" O.Dj. mingg. 46, C., tlf Norr _ P. O., verkst. Dir. i W.m H. Mimer & Victoria, Brandforsäkr.-Aktieb., Gust. Ad. Go A.-B., Banerg, 49, O.Dj.; tlf 72184, torg' 16, C. (eft. ~ April V. Trädg~rdsg.. Österm , C.); se annons a bokmärket. o. sid, 51- _ A. G., Dir.vassist., Ostermalmsg. 30, O. - Lifförsäkr.-Aktieb., Kungsg. 26, C. _ J., Fil. dr, Grefg. 25, (j.dj. - se äfven Viktoria. _ Astrid, Folkskollår:a, Sibylleg. 43 &45, (j. Victoria zu Berlin, Allmänt Försäkrings- _ Amalia, Fru, Stureparken 7, O.; tlf Aktiebolag, Generalagenturen för _ Josefina, Fru, Karlavägen i161v,o. Sverig~, Alrik Sunden-Cullberg, A.-B., _ Tekla, Fru, Stmeg.14,0. ;tlfosterm Drottlllngg. 5, C.; tlf 4976, Norr _ Gustaf, Förest. for Dagens Nyh. Kliene- Kontorstid 9-5. anst., Tegnerslunden 9, Va. Victoria zu Berlin, Allmänt Försäkrings- _ J. G., Kartograf, Kl. Vattueränd 1 C. Aktiebolag, filialkontor St. Vattug. _ Axel Wilh., Kontorsskrifv. Birgerjarlsg. 10, C.; telegr.-adr.:»vietassur» ; tlf 1181 ö. g., Ya.' 6259, Norr 29 04; kontorstid 9-5. Hilda,. Modeaffär. Styrmansg. 10, O.D}.; Victorin, Augusta (). Hanna, Fröknar, Greftlf Norr tureg, 6SI!I, O.; tlf Albert, Redaktör, Bergsg. 13, C.; tlf Norr - Maria o. Ellen, Fröknar, Karlavägf!n38 II,O Henr.,: Grossh., Skeppareg. S; O.Dj.; tlf _ Hulda, ex. Sjukgymn., Dalag. 32III, Va.; tlf S2229, Vasa S., Handelres.,Greftureg.6S IlI,0. ;tu _ & Nyberg, Snickerifirma (inneh. J. Wick- - & Ande118son, Aktiebolaget, Klädesvaror man), Nybrog. 51 & 53, O. en gros, Vasag. 15, C.; tlf 12 61, Norr J., Snickeriidk., Nybrog. 53, O _ Sven H., Tjänsteman, Bergsg. 61 C.; - G., Konditor, Mästersamuelsg. 45A, C.; tlf ~.orr 'filial J:{amng. S, C. _ Olga, Ankefru, Polhemsg, 3IV, C. - Wilma, Ankefru, Skeppareg. 3Pll, O.Dj.; _ se äfven Wichman, Wijkman, Wikman tlf Österm o. Wykman. - se äfven Viktorin. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL;i~~~~.N 22

4 I Widberg-Widen. 1061, Widberg, Knut A.; Fastighetsäg., Folkungag. Wideg-ren, Ivar, Notarie (Diakonistyr.), 93, Bö.; tlf Söder 12., Enskedevägen 131, Enskede. -' I., Fröken, Koclisg. 35 BI, Sö. -s, Eskil, Nysilfver- o. ;Försilfringsfabrik, - se äfven Wiberg. Valling. 16, C.; tif Norr' Widborg, Hedvig, Fru, Torsg. 19 A, Va. - H. Fr., Prokur. Handtverkareg. 43 BH, C. -, se äfven 'Wiborg. - Gerda, Sjuksköt:a, Odeng. 21, Va.; tlf Vidby, O., Tullvaktmäst., Dufnäsg. 8, Bö Vide, Karl, ByrAveterinär, Birgerjarlsg.33, - D., Vildthandel, Centralsaluhallen, -C.; tif C.; tlf Norr 71 36; bost. Flemingg. 15, C.;, tlf - A. V., Folkskollär., Södertörnsvägen 73, Kuncsh, '. Enskede. '- S., Ankefru, Valhallavägen 25, O. - Rich.,. Kammarrättsråd, Sveavägen 104, Videgård, Gösta, Ing., Storabältg. 29\ O.Dj.; Va.;tlf tif 74820, kont. tlf ' Wide, Hj., Folkskollär., Drottningg. 91, Va. Widel, Rudolf M. K., Kontorist, Dalag. 2 IV, - Ida, Fru, Hötel de Suäde, Drottningg. C.; tlf Brunkeb , C. Wideland. Bror G., Statsgeodet, Handtver- ~ J. P., Inspektionskonst., Åsög. 48 II1, Bö.; kareg. 23 A IJI, C.; tlf Norr , ' tlf Söder Videlius, Alma, Fru (Källaren Tennstopet),,- E. V., Kamrer, Kungstensg. 63, Va.; tif St. Vattug. 8, C.; tif 59 80, Norr 7812; interurb. tlf " I - Nils N:son, Köpman, St. Vattug. 10, C.; Widell, Jeanna, Fru, Surbrunnsg. 32, Va.; tlf. tlf Norr Vasa :.Anders, 'Med. dr, Professor, Gymnast,- - Josefine, Fru, Sveavägen 70, Va. ortoped, institutet, Mästersamuelsg.lO I, - A. N., Gaskontr., Tomtebog. 26II, Va. C.; mottagning söckendagar kl J. R., Handl., Eolsg. 2, Bö. e. m.: tif ag 81, Norr Georg, Ingenjör, Hornsg. 53, Bö.; bost. Widebeck Thorborg, Fröken, Kassör v. Ge- tlf 20450, kontoret tlf neraistab. Lit. anst., Birgerjarlsg , - K. A. V., Inspektor, Gubbängens gård, Va. Sthlm Maria, Mönsterri~!tre, Kommendörsg. 10, - Å., Kamrer, Rådmansg. 23, O., Q.; tlf 7452a, Osterm s Kemiska Fabriksaktiebolag, V. Träd, Widebergs, 'Sven, Eftr., K. Elmen, Entre- gårdsg. 4, C.; tlf 4911, Norr prenörfirma för gas-, vatten-, af!opps- o, - Henry, Kemist, Birkag. 121v t. h., Va. värmeledningar samt rörbrunns borr- - Carl, Södra Aggkällaren, S:t J'aulsg. 27, ningar o. cementarbeten, Bryggareg. So.; tif 5812; telegrafadr.»aggvidelh>; 12, C.; tlf 50 46, Norr bost. Svedenborgsg. 3, Bö.; tif Söder Wideen, se Widen Widefeldt, Thure, Civiling., Malmtorgsg. 5 II1, - A., Tunnbindare, Alvik 2, Appelviken., C., - S. J., Vaktm., Grefg.36,O.Dj.;tIfOsterm. Videfors, Gust., Organist, Bromma Klockare '. 'gård, Bromma. - Ludvig, Öfverdirektör, Sibylleg. 161,,0.; Videgren, K. S., Tjänsteman, Roseng. 3, tlf 73648, Österm Va.;tlf Brunkeb Wideman, Sigurd, Banktjänstem., S:t Paulsg. Widegren, Pehr G., Arkivarie, Sekr. i Riks- 28 A, Bö. dagens interparlamentariska grupp, - John Bull, Direktör, Kvarnbacken 3, Li- Eriksbergsg. 14, O.; tif dingö Villastad; tlf Lid:ö 109. I - K. A., Oiviling., S:t Eriksg. 13 C. - Alb., Musikdir., Karlbergsvägen 86 B, - Eskil, Fabrikör, Västmannag.~84, Va.; 'Va.; tlf Vasa ' tlf Vasa '! - se äfven Wiedemann..:» J. A.; Eol~~.kollä~" Vg,la Solsäter, Lång- 1Widen' 2 Wide en. 3 Widehn' 4 Viden. bro, AlfSJO; tif Alf~Jo 515. '.'... t',, ' - A'j Fru, Parkg. 4.. o. g., C. _8 F., AuktlOnsgodsaffar, Kmdstug. 6, Bt. ' - Kerstin, Fröke~ Flemingg. 20 B III, C.; _1 C. G., verkst. Dir., St. Essingens Ang-.tlf Kungsh. 2:::. tvätt, St. Essingen, Sthlm 1; tlf ; - Mathilda, bitr, Föreståndia v. Statens _1 K. A. J., Förf., Narvavägen 16, O.DJ. ' Normalskola, Sibylleg. 59 I1I, O. _I John, Handl., Agentur, Regeringsg. 66, - L;, Guldsmedsaffär, S:t Eriksg. 89, Va.; C.; tlf Norr tlf Vasa 12620; bost. Västmannag. 84, _I Hugo, Ing., Flemingg. 21 IV, C.; tlf Va.; tlf Vasa _I Gottfr., Kamrer i Sthlms Ensk. Bank, ~ S. P., Kassör, Högbergsg. 72, Bö. Birgerjarlsg. 83 H, Va. als'son & ROSE;NLUND S~iZ~~;lgR 'j

5 1062 Widen-Widholm. 1 Widen; 2 Wideen; 3 Widehn; 4 Viden. Widestedt, Amelie, Fröken, Odeng, 23, Va. - Valdemar, Grossh., Ostermalmsg. 13 & _2 W. G., Kamrer, Upplandeg. 64v,Va.; tlf 15, O.; tlf Vasa E. Ragnar, Skådespel., Sit Eriksg. 95, _1 J.O., LokomotivfÖr.,Kungstensg.61 Ill, Va. Va.; tlf _4 E., Musikstyckjunk., Nimrodsg. 3C,Hjort- - Gudrun Felmer-Hansen, Bkådespel.a, Sit hagen, Värtan. Eriksg. 95, Va. _1 S. E., Notarie i Generaltul1styr., Folk- Widestrand, Ludwig, Grossh., Östermalmag. ungag. 73BIV, Sö.; ur , O.; tlf _I Anton, Polisman, Långbrodal103, Älfsjö. - Ludwig, Maskinfirma, se Maskinfirman _1 A., Polisöfverkonst., Döbelnsg. 16B, Va.; Ludwig Wide strand. tlf Norr Wideströms Aktiebolag, A., Mek, verkst. o. _1 Sven, Skräddare, Dalag. 62, Va.; tlf Vasa skruffabr., Agneg. 16, C.; tlf Vid famn e, A.-B., Export o. Import af rå- _1 C. O. F., Snickeri firma (inneh. M. Th. produkter m. m., Hornsg. pv, ss., tlf Thunberg), Beridarebansg. Norr , C.; tlf ~38 62, Vidfelt, G., Underläk. v. Sabbatsbergs sjuk- _1 Olga, Syatelje, Döbelnsg. 16B, Va.; tlf hus, Vanadisvägen 32, Va.; tlf Norr Widfond, Oscar, Jur. kand., Advokat, alla _1 Maria, Sömmerska, Greftureg. 7, O. juridiska uppdrag o. rådfrågningar. Re- _2 E. O. E., Taxeringskommissarie, Kung- geringsg. 25 II, C.; tu Norr stensg. 62\ Va. - J. G., Juvelerare o. tandtekniker, 'I'eg- _1 P. A., Vaktm., Jakobsbergsg. 31) C. nersg. 18, Va.; tlf Norr _I S. J., f. d. Vaktrn., Surbrunnsg. l3 Ill, - Sven A., Kassör v. Sthlms Gas- o. Elek- V:~.; tlf Vasa tricitetsv., Norrbackag. 14, Va.; tlf _1 A., Ankefru, Uplandsg. 27, Va.; tlf Vasa Vasa A. Sigfrid, Tandläkare, Te~nersg. 18, Va.; _1 Kerstin, Ankefru, Folkungag. 107, So., tlf ; Odeng. 54 A, Va. tlf s, Elias, Eftr., 'I'andläkare, Regeringsg. _1 Axel, Ofverkonst., Surbrunnsg. 211 v, Va. 25, C.; tlf Norr Videngren, Anna, Fru, Kapellgränd 17 Ill, - G. W., Tandläk., Drottningg. 84 1, C.; tlf ss., tlf Widerberg, Nils, Ingenjör, Mästersamuelsg. - Hilma S., Ankefru, Långholmsg. 25, So.; _ 14, C.; tlf Norr H. A., Västgötag , Sö. tlf Söder Widforss, Birger K., Bokh., Drottningg.83,,y a. Widercrantz, T. B., Ing., Götg. 97V, Sö. - Pehr, Direktör, Ostermalmsg. 64 v, O. _ N., Urmakare, Norrlandsg. 28 (hörn. af - Anna, Fröken, Sångerska, Handtverkareg. Kungsg.), C.; tu 5513, Norr V, C. Widerfelt-/-"Sven, Operasångare, Baldersvägen - Greta, Fröken, Teckningslär:a, Handtll9, Enskede. verkareg. 36 1V, C. Widergren, Axel, Förest.,Folkungag.42C,Sö. - Lisa, Fröken, Handtverkareg. 36 IV, C. - J. V., f. d. Lok.-förare, Karlbergsvägen Widforss', ~Iauritz, Handelsaktiebolag, 32 B, Va... Klarabergsg. 31, C.; filial Götg. 11, Widerström, Charkuteriaffär, tlf Nybrog 41, O.; - Sö... B. K., Ankefru, Handtverkareg. 36 IV, C.; - _ Ch., Fru, Norrmalmstorg M. L., Fru, Cigarraffär, 12, C. Folkungag. tlf Kungsh. 103, Widgren, Hulda, Fru, Braheg.. 6, O. So.; tlf 21479, Söder Nils, Kassör, Flemingg. 5, C.; tlf Norr - A., Fruktaffär (f. d. Karl Åhlström), Birgerjarlsg. 11, C.; tlf 7676, NOl'l'940; - Maria, Lärar.a, Grefg. 6 1V, O.Dj.-; tlf bost. Kungsklippan 17A II, C.; tlf Osterm _ J. K, Löjtu. v. Flottan, Borgmästareg. - K G., Ankefru, Sigtunag. FIl, Va.; tll _ 8, Sä.; Karolina, tlf Söder Med. dr, G:la Brog. 19'1,. Vasa C.; Wiclholm, Gunnar, Artist,.. Ostra Sveaväg., mottagningstid ana hvard. 1-3; tlf kv. Atlas 5, Lidingö; tlf Lid:ö 408. tlf 2928, Norr Oscar, Flaggunderofl:'., Södervik, Frid- _ K. F., Eftr., Tandläkare, Norrmalmstorg I hems villastad; tlf Petersberg , C.; mottagn. 1-2; tu Birger, Representant för Centraltrycke Widestam, Peder, Kontorschef, Hagag. 44 II,I riets Paragonafdelning, Tavastg. 30 Va. Sö.; tu Söder JONKOPINGS JURIDISKA \.., H A. M N GA. T A.N o DYRA

6 1. \ Widholm - Wiedholm.l063 Widhol.m, J. H., Tapetser., Rörstrandsg. 4, Widmark, Sten, Civiling., verkst. dir. för A. B. Va... Svenska Galvaniseringsverken, Norr- - E. ~., 'Tullvaktm., Brännkyrkag.84, Sö.; tullsg, 65, Va...tlf Söder Manner, Ellen, Fru, Götg. 59, So.; tlf -.,...C. A. O., Underoff. v. flottan, Timmer- Norr 2772 (affären)" Söder (bost.). mansg. 91, Sö.; tlf Söder Axelia, firma, Glas-, porslins- o. bosätt- -'- se äfven Wiedholm. ningsaffär, Hornsg. 38, Sö.; tlf Söder Widhson, Leopold Wilh., Sjökapten, Kata- 1$009; bost, Lra Nyg. 8, St.. rinavägen 15 A, 1/2, tr~ Sö.; tlf Söder - Julie, Professorska, Västmannag. pv, (} J. A., Skomakare, Ad. Fredr. torg 3, So.; \ Vidi Agentur, Thure Bloch, Regeringsg. tlf Söder , C.. - S., Tågvirkesaffär (inneh. A. H. Svart- Widin, Wictor, Tjänsteman, Högbergsg. 33 III, Ung o. Fru Ellen Widmark-Manner),. Sö.; tlf 23385, Söder ' Skeppsbron 44, St. Widing, Axel, Direktör, Regeringsg. 42 IV, C. - P. Algot, Johannesg. 41, C. - Gunnar, El.shomeop. med., ArtiIlerig. 5, Widner, Nils, Pastor prim.jstortorget 1, St. O.Dj. Widoff, A. M., Cigarraffär, Asög. 36, Sö.; tlf -; Gotthard, Postexp:, Rådmansg. 4, O.; tlf Norr J. A. Fröken, Nybrog, 15 A, O. o, -s, Aktiebolag, Reseffekter o. Lädervaror. - H., Viktualieaffär, Östermalms Saluhall Regeringsg. 26, C.; tlf 11260, Norr 65-67, O.; tu 75576, Norr Widstedt Elias, Tandtekniker, VHla Vår- Vidinghoff, E. "G., Aman., Vidarg. 7, Va. gård, Långbrodal. Älfsjö. Widler, Sven, Frejg. 48, Va.; tlf Vasa Widstrand, N. V. G., Direktör, Kungsg. 74, Widlund, Helge E., Arkitekt, Sveavägen C.; tlf , Va.; tlf 30831, - W., Disponent, Uplandsg. 28 II, Va.; tlf - Herman, Fabrikör, Brännkyrkag. 41, Sö.; Vasa 122. tlf Söder Axel, Prakt. läk., Bellmansg. 6, Sö. Spec. - M., Folkskollär:a, Solberga, Alfsjö. invärtes o. bröstsjukdomar, hvard, 1/210 - J. F., Grosshandl., firma E. Widlund & -1/ 2 11 och 1/24-4, helgd ; tlf. Co, kont. o. proflager Repslagareg.8, Sö , Söder K. E., Grossh., S:t Eriksg. 25 B, C.; tlf - Hilda, Tapisseriaffär, Nybrog. 29, O. 3~9 97; firma M. A. Seymer & Co. - O. M. W., Tillsyningsm. v. Hälsovårdsn., - Karl A. T., Posttj.man, Karlbergsvägen Karlbergsvägen 75, Va.;.tlf Vasa , Va.; tlf Vasa Widström, John, Auktions- o. Velociped-..- K. G. E., Prakt. läkare, Hamng. 24, C.j affär, St. Vattug. 7, C. tlf Il 30, Norr ; träff. eft. öfver - Albert E., Handelsres., Långa g. 12, enskomm. pr tel O.Dj.; tlf Osterm, Sten O:, Revisor i Riksgäldskont., Bleck- - C1ementine, Hofrättsrådinna, Mäster-, tornsgränd 7, Sö.; tlf Söder 838~.. tl samnelsg. 42 II, C.....:.,Eri,k, Tjänsteman, kv. Leipzig 2, Orby, - Axel, Ingenjör, Vanadisvägen34, Va... Alfsjö. - K. A., Snickare, Holländareg, 6, C.; tlf - Nils, Katarina V. Kyrkog.. 4, Sö. Brunkeb Widman, Leonard, Dokto\ Leg. läkare o. - Seljna, Änkefru, Långa g. 12) O.Dj.; tlf Tandläkare, Stnreg, 14 I, O.: Rådfråg- Österm ning endast efter särskild öfverens- WidtsJdöld, Jenny, Fru, Utmarksvägen 43, kommeise; tlf 75512, Norr 105. Appelviken: tlf Appelv D,. A., Fängelsekamrer, Långholmen. - J., Kamrer, Utmarksvägen 43, Appelvi- - Ruben, Grossh., Möbler, marmor, spegel- ken; tlf Äppelv glas m. m. en gros, kontor o. bost. Wiebe Gustaf, Musikdir., Eriksbergsg.8A, O. Runebergsg.4,O.; tlf12787, Norr Wiecb'el, Gustaf; Notarie, Idung. 14,Va.; - Selma) Kassörska) Maria Trappgränd 7, tlf Vasa 8370., Sö.; tlf Söder Wiedemann, Charles, Grossh., Yästcrlångg. - G. H., f. d. Köpman, Götg. 27, Sö.; tlf 31, St.; tlf ' Söder Axel, Ingenjör, Fastighetsmäklare, Sibyl- _ Gottfrid, f. d. Målarmästare, Hornsg. 30,Sö. leg. 3 A I, V.; tlf 73881,)3882, Vidmark, J. p') Kakelugnsmak., Krono- Wiedellborg & C:o, Bageri, Ostermalmsg. 77" bergsg. 19, C.; tlf Kungsh O.; tlf Norr Widmark) Ellen, Fröken, ArbetsföDest:a, Wiedholm, J. A" Bankkamrer, Värtavägen, Årsta, Liljeholmen; tlf Liljeh , O.Dj.. ','ViKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~~B~~..,VI~:~NG

7 1064 Wiegaudt- Wigren. Wiegaudt, A., Bageriidk., Odeng. 54 B, Va. Wige, Johan, Montör, Sigtunag. 4, Va.; tlf - Axel, Speceriaffär, Uplandsg. 73, Va. Vasa Per L., Tjänstem., Västgötag. 7I1, Sii.; Wigeberg, P. Robert, Ing., S:t Eriksg. 28, G. tlf Söder 2138, Flottan 117. Wigelius & Purstenberg Aktiebolag, Wah- - Axel, Västmannag. 95, Va.; tlf Vasa rendorffsg. 1, Sthlm S. 9., Långa raden 9 II, Skeppsholmen, Wigelli, Gösta, Fotograf, S:t Paulsg. 17, O.Dj. so.. tlf Söder se äfven Wigandt. Wigert, Severin, f. d. Amanuens, Birgerjarlsg. Wiegen, O , Fabrikör, Bondeg. 83, Bä. 60V, O. Wiehager, Ola, Kontorschef, Rådmansg. 74, - G. S., verkst, Dir. (Aktieb. Gotlands Va.; tlf bank), Värtavägen 6, O.Dj.; tlf Wiel-Hansen, J anken, Braheg. 7 A III, O.; tlf - Viktor, Docent, Hospitalsläkare v. Sthlm s 74408, Norr hospital, Konradsberg, G. Mottagning Wienerblusen, inneh. Hulda M. Svensson, Linneg. 17 II, O. Biblioteksg. 5, G.; tlf Norr Adolf, Gymnastikdir., Norrlandag. 20 III,G.; Wiener Konditoriet, Biblioteksg. 6 & 8, G.; tlf tlf 9116, Norr Carl-Gustaf, Löjtn. vid K. Flottan, Eriks- Wienerskomagasinet, Jakobsg. 18, G. (hörnh. bergsg, 12 A v, O. till Drottningg. 10); filial Drottningg. - (,\:igert), Elis, Postexp., Alviksvägen 136, 9, G.; tlf 66 29, Norr 6629, Norr Appelviken; tlf Appelv Wiens, C. A. Waldemar, e. o. Hofr.-not., S:t - Maria, Språklär:a, Birgerjarlsg. 22, O.; Eriksplan 10 1, Va. tlf H., t. f. Kansliråd, Sveavägen 3IV, G. - Aug., Odeng. 7 BIV, O.. Vierrath, H., Cigarrhandel, Dalag. 36, Va. Wigforss, Hedvig, Fru,Strandvägen? B, O.Dj. Wierth, C. J. O., Bankkamrer, Stadsgården - E., Lektor, Strandvägen 63, O. Dj.; tu io, Bä Wiese, J. F. F., Försäkr.-dir., Drottning- Wiggberg, A. V., Musiker, Jungfrug. 4, O.Dj. holmsvägen 1, G. Viggbyholms Park- o. Trädgårdsstad, ut- Wiesel, P.,\., Assesso,r, Bergportsvägen 27, ställn, Lä~tmakareg. 6,. G.; tlf Norr Appelviken ; tlf Appelv Gardskontoret VIggbyholm, tlf Wieselgren, O., F:il. dr, Bibliotekarie, Bal- Viggbyh. 90. dersg. 7 B, O.. - Ängsåg, David Karlsson, Hyfl.ade o.sågade _ B., Hofrättsråd, Riddareg. 51, O.Dj. trävaror, listverk o. alla andra bygg- Wieslander, K. H., Kartograf, Odeng. 58, Va. nadsmateriel, kontor Tegnersg, 23, Va.; Wiesler, Ellen, Fru, Greftureg. 76 B, O.; tlf tlf 16062, Norr Telegrafadr. : Norr »Davidar», - E., Öfvering., Grefg.25II, O.D}.; tlf Wigge, Carin, Damskrädderi, Smålandsg. - se äfven Wissler. 31 A, G.; tlf Brunkeb Wiessner, F. H., Kapten, Sveavägen 104. Wiggh, C. F., Öfvermaskinist, Högalidsg. Va.; ~U A, Bä. _ Anna, Ankefru, Solnavägen 127lIl, Va. Wigh, S. P., Assist., Fängelserna, Långhol- Vieweg, Gerd M., Banktjänstem, Styrmansg. men. 14, O.D,j. - K, Fru, Bergsg. 19, G. Wifstrand, Henny, Fröken, Skeppareg, 27, Wigholm, G. F., Handl. (porslins- o. bosättn.- O.Dj.;..tU affär), Hjärneg. 1, G. -. Elfrida, Ankefr~ ~~ejlpareg. 27, qpj:. - Ca,rl F., inneh. ~~ma His~vård, U.psalag: W ifvesson, A. M., Byrådir., N ybrog. 13, O. 3, Va.; tlf Vasa 6345, sommarbost.. Wigander, Robert, Handl., St. Nyg. 20, St.: tlf Bosl.-Näeby tlf 7458, Norr Wigman, A., Fröken, Artillerig. 28 A, O.D}. Wigandt, Maria, Ankefru, Kungsholmsstrand Wigofl', Hanna, Privatsekr., Skeppareg. 20, 121, G.; tlf O.Dj.; tlf se äfven Wiegandt. Wigren/ N. G., Bokh. i Järnv.vstyr., Erstag. Wigart, Gustaf, Aktiebolaget, verkst. dir. 7 1 r, Bä. Gustaf Wigart, Agenturer i vin o: spi- - Fanny, Fru, Tapisseriaffär, Rådnianeg. 69, rituosa, Nybergsg, 4 u.b. t. V., O.Dj.; Va.; tlf tlf 73460, Osterm Sigrid, Fröken,Tapisserihandel, Uplandsg. Gustaf, Grosshandels- o. Agenturfirma, 4, G.; tlf konserver m. m., Nybergsg. 4 n.b. t. V,) - G. A., Kassör, Florag. 15, O.; tlf O.Dj.; tlf 73460, Österm j best, - Oscar, Tandläkare, Drottningg. 71 D, G.; s. h.', tu ankn. mottagn A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL;~~~~.N22

8 o Söder G" Änkefru, (Lusthusporten).,Wigreli-Wikander Wigren, Josefina, o Rådma'n~g; 691, 1 W'k' 2 Wi'k' 3 W'jk Va.; tlf Norr l, l, ]. - Selma,. Änkefru, Östgötag. 16, Sä. ;tlf 8 A F" t d. I t 'L'th F: 1 t , or roen eman l n ern, I. or Wfgstrand., Es., K~mre~, Chef för S~~nd. ~~6~et, Hornsg. 106, ss; tlf Söder Kredit A. B;s Aktleafd., Strandvagen l G '. I V disvå 28 TT 13, O.; tlf ' - unnar, ng.".~na isvagen :, a. _8 & '. '... WIgstrom & C 'o..", o o, J.,l'.Jlektrom~k. verkst.,.fnd- Mark, A.-B., hamnstorg Järn- 53, & St.; Metallfirma, Korntlf 61 54, 62~47o., '.hemsg. 10 A, 0.; ~l~ , Norr 237 4~ , Norr :ajalma: r Ph., Fabrikör, Styrrnansg. 25, _8 T., Kamrer, Sveavägen 28, C., O.D;.; ~~~ _1 & Lindros, Konsult. Ingenjörsfirma -. Ragnar, LOJtn., Karlbergsvägen 59, Va.; (maskin-, värme. 0.1 sanitetsteknik), tlf Vas!!!7~.?9, O' '.. Kungsg. 56, C. I, -.J., bost, AlfsJo; tlf ~lfsjo 245. _s 01 f K" V" t l'2 TT Wlhlander, A., Fru, Vastmannag. 29, Va.; IV l o l opman, l!'.smannag.,.a.,tlf Vasa John, Sko~ak., Mastersamuelsg. ~7, C. - Ida, Fru, Blecktornsgränd 4, Bä. -2 E. E., S~radd~re, Borgareg. ~, So.. - A: o Öfverlärare v. Sofia Folkskola, - Axel, TIllsynmgsm8;? v. H~lsovårdsn., Skåneg.117,Sä. 1 B.onq!lg. 64A, So.; tlf Soder ~907..,- se äfven Wilander o. Willander. - Sophie, Ankefru, Ekbacken, St. Essingen. Wihlborg, Karl; Bagare, Temtebog. 34, Va.; tlfvasa Wikander; 2 Wicander; 3 Vicander; Wihl.en, Sam~, Grefmägnig, 15 l O.Dj.; Spann- 4 Wijkander; 5 Vikander., lmåls-,mjöl- och kommissionsaff., Munkbrog. 4l-f?t.; tlf 82.1~, Norr _1 L, Agronom, S:t Paulsg. 34, Sä. ',. -. se afven wllen o. ~lllen.. _1 F. A., Apotekare, Högbergsg. 18 B, Bä. W~hlner, B. O. L., Du., Alhambra, O.D;.; _1 Torsten, Apotekare (kpot.stenbocken), : tlf31642, Österrn Kommendörsg. 4Il, O. ' Wlhol,m, Josefina, Fru, Nybrog, 36, O.; tlf _10. F., Brefbärare, Hornsg, 7lII, Sä. Österm ' _2 Carl Aug., Direktör, Fredrikshofsg, lo Il, - Ernst, Firma. Förgylleri-, Spegel- & Ram- O.Dj.; tlf 71255, Österm '. affär, Sibylleg. 8, O.; tlf Norr _2 Carl, verkst. Dir., Tysta gatan 4, O.Dj.; - E,tik, Inkasserare. St. Nyg. 35 m, St. tlf '." r -' B. E., Kout.-ekrifr. Dalag. 86, Va. _2 Gust., Direktör, Friggag. 10, O., - E. G., Sekr., Jur, kand., Flemingg. 32, _I J. V. A., Direktör; StorlZ'.7 & 9, O.Dj.. ; C.; tlf , Berndt E., Disp., Strandvägen 11 IV, Wijk och Wijk, se Wik. O.Dj.,', Wijkander, se Wikander.. _2 & Jacobson, Elektrisk affär o. verkstad, WiJkenstam, Th., Roteman. Nybrog. 16, O. Försäljn. af filmtillbehör, L:a Vattug.,- Wijkman, A.; Bokbindare o. Portföljmak., 22, C.; tlf Norr o I Brunnsgr. 4, Si.; tlf Brunkeb. 497; _1 J. G., f. d. Generalmajor, Torstensonsg. " - A; N. E., Fil. mag.,.braheg. 44, O" 4 IlI, O.Dj.; tlf ', I - Sven, Försäkr-dir., Östermalmsg.45. O., _1 Erik Axel, Grossh., kontor Aktieb. Ludv. tlf Norr Melchior, Regeringsg. 19 & 21, C.'.... se äfven Wichman, Wickman, Wikman _1 J. H., Grossh., Agentur- o. Partia:jfår o. Wykman., i lantmannaprodukter, sill o. kolonial.., I, Wijkmark, A. K, Civiling., Vinkelg.1, O.; tlf varor, Skeppsbron 44, Si.; tlf 8729, , Norr s Telegrafadr.:»Henriko»., - 0" Lärov. adj., Florag. 4, O. _1 C. G., Handelsres., Heleneborgsg~o?, Sä: - F.' G. L. Revisor (årmeförvaltn.) Blasie- _1 J. V., Handl., Målareg. 1, C. ', holm;g; 3, C. '_5 Hugo, ~ofrättsråd, Jur. dr, Riddareg, 68, - se äfven Wikmark. O.D;.; tlf ' Wijnblad o. Wijnbladh se Winblad. _1 H. Y., Ingenjör, Rådmansg. 23 Il, O.; tlf, I ', ~1-W-io-k~;-2-W-i-ik-; -3-W-ij-k-.~ , T., f. d. Justitieråd, Strandväg. 11, O.Dj. _i E. G.', Banktjänstem., Majorsg, 9 A, O. _1 K, Jägmäst., Sveavägen 102 & 104, Va.,7'1 Arvid, Direktör, Ekbacken, St. Essingen; _2 Hjalmar, Konsul, Wieanders villa, O.Dj. tlf Essingen 42. o 'o QL'SSON & ROSENLUND ':$~lz~~71%r 34* Adresskalendern 1.Q23.

9 Wikander; 2 Wicander; 3 Vicander; 4 Wijkander; 5 Vikander. Wikander- Wiklund. Wiking, Sven, Med. stud., Huggaren 2, Äppelviken. Vikingarnes Fotbollklubb, sekr. Eric Grahn, _2S Korkfabriker, A.-B., fabrik o. kontor postadr. Klarabergsg. 70, C.; tlf Järnv, Brännkyrkag. 66, Sö. Tlf linjevälj. 360 o. Råsunda , 2323, 16538, Söder 33093, Söder - Segelsällskap, postadr. Sthlm; tlf till Telegramadr.:»Wicanders». klubbhuset Norr 827. _, Rudolf, Köpman, deläg. i firma John Lind Wikingsson, Selma I., Folkekollär.a, Birkag. & Co., bost. Artillerig, 18 ', O.Dj.; t1f 18, Va,; tlf Vasa Norr Beata, Ankefru, Birkag. 18, Ya. _, Ruth, e. o. Lektor, Björngårdsg. 10, Sö. Wikland, A. L., Byråassist., Karlbergsvägen _, David, Musikdirektör, Ostermalmsg. 61, 78'\ Va. '.' O. - S. H. 1:;., f. d. Distriktschef, J ohannesg. _IS Byrå, Mäklarfirma, inneh. Dir. Otto Wik- 24, C... holm, Tegnersg.19, Ya.; tlf 80260, Norr - Ruth, Fröken, Nybrog. 28 C'V, O. 9636; inneh:s bost. Storg. 7 & 9, O.Dj.; - J. Arthur, Kontorschef, Götg. 69, Sö.; t1f Norr tlf _, Sigge, Prakt., Läkare, Storg. 12, O.DJ.; - F. V., Läroverksadj. Birgerjarlsg. 94, t1f 71706, Norr Ya. _, John W., Specerier, konserver och deli- Karl, Revisor, Drottningg, 108!I, C.; tu katesser i parti o. minut, Kungsg.53, 82680,. Norr C.; tu 1400, Norr 7160; bost. Målareg. Einar, Ofverste, Chef för Armeförvaltn:s 1, C.; tlf Norr 7160 ankn, intend.-dep:s Utrustningsbyrå.Jakobsg. _, Ragnar, Trävaruhand1., kont. Norrlandag. 30, C.; tlf 1897; bost. Kungsh. hamn- 8 & 10, C.; m 7802, Norr 7802; te- plan 7, C.; m 33654, Norr Iegr.vadr.»TräwikD. Bost. Lovisag. 2, Wiklander, H., Bankkamrer, Svartensg. 16 O.Dj.; tlf 71254, Norr & 18, Sö.: tlf _, H. M.,~., Änkefru, Narvavägen 20, O.Dj.; - D. A., Handl., Tjärhofsg. 3, Sö. m Osterm O. F., Lagerbokh., Högbergag. 30, Sö. _2 Erik, Drakensgränc1 4 III, St. - Beda, Telegrafist, Grefg. 22!I, O.Dj.; Vikariatkassa, De enskilda läroanstalternas, tlf Vasagatan 23 C (Auditorium), rum n:o - E. D., Trävaruagent, N. Bantorget. 29, 522, tlf 265. C. (Auditorium, rum 461); tlf Vikberg. E. A.. N., Agronom, Karlavägen 42 Telegrafadr. :»Edvik» ; bast. Stock- & 44, O. holmsyägen 19, Råsunda; tu Rås. 66. _ T. :r., Banktjänstem., Strandvägen N. A., Ofverkonst., Sit Eriksg.. 22, C. O.Dj. Wiklund, Axel, Boktryckerifaktor, Asög.60 l, Wikberg. Sven, Seminarielärare, Högbergag., Sö.; tlf Söder ~ ", So.; tlf _ Ali, Civiling., Ofvering., Birgerjarlsg. "_ se äfven Wickberg. 13 IV, C.; tlf Wikblad, Ch., Fru, Observatorieg. 12, Ya. Erik, Direktör, Gen.-agent för Lifförs. _ Marie Louise, Fröken, Kornmendörsg, A.-B. Thule, kont. Näckströmsg. 4 1, C.; 26!I, O. m 29.99, Norr 2324; Rost. Artillerig. _ J., Kamrer, Krukmakareg. 42 Ill, Sö.; tlf 14\ O.Dj.; tlf 73568, Osterm Söder H. W., Dir., S:t Eriksg. 18, C. _ H., Presidentska. Torsg. 21, Ya. - E. O., Fil. lic., Villa A1Iehyddan, Kungs- Vikbom, Tea, Fru, Fiskaffär, Brännkyrkag. holms villastad; tlf UUs , Sä. - A.,Fotograf,at~lje o.bost.regeringsg. 9, C. Vikegård, Gösta, e. o. Hofr-nut., Braheg, 35, - Hanna, Fru, Asög, 54, Sö. O.; m s Förvaltnings A.-B., Vasag. 15 &; 17, C.; Wikholm, utto, Dir., inneh. Wikanders Byrå, tlf 247'7, Norr 'I'egnersg, 19, Va.; tlf 80260, Norr 96 36; - E., Grossh., Drottuingg. 85 lii, Ya. bost, Storg. 7 &9, O.D}.; tlfnorr N., Insp., Brännkyrkag. 147, Sö. _ C. F., FolkskoUär. (Sofia folksk.). Skogs- - Adolf, Kapellmäst. v. K. Teatern, Kamvägen 31, Enskede; tlf Ensk makareg. 8, Ya. Viking, Bok- & Accidenstryckeriet, se Bok- - A. F., Lok-förare, Drottningg. 77, C. o. Accidenstryckeriet Viking. & Widstrand, Maskinfirma, Generalagent _ V. A., lng. Kolonivägen 22, Enskede. för dikteringsmaskinen Parlograph, Wiking. E., Lokomotivför., Hornsg. 184, Sä.; Hamngatan 38 lii, C., tlf 753, 8566, tlf Söder Norr JÖNKöPINGS JURIDISKA DYRA 15H.A.MNGAT.A.NI5-

10 ." Wiklnnds, A., Jlaskin. & Velocipedfa' brik, Aktiebolaget, fabrik o. konto!' Sit Eriksg. 46, C.; tlf namnanrop :»WiklundsJJ; tlf Norr 7687, Norr Utställnings- o. minutf6rsäljningslokal Birgerjarlsg. 7, C.; tlf 10214, Norr) 14. Wiklund, Va. O. G., Möbelsnick., Markvardsg. 4, - (Viklund), E. V., Pastorsadj., Västman- J nag. 92, Va.; tlf Vasa Olof Postexp., Helsingeg, 8, Va. - V.,' Professor v. K Musikkonservatorium, Kammakareg. 12, Va. - K, Revisor, Drottningg. 108, Va. - B. E., Revisor i K. Statskont., Hög-, bergsg. 31, Sä.; tlf tjänster W:m, Revisor, Rörstrandsg. 20, Va. - Fred., Sjökapten, Tjärhofsg. 27 I, Sä. Oscar, Skeppsstufvare, Dir. i A. F. Söderströms Skeppsstufveri A.-B. o. Angbåtsaktieb. Grogg, kontor Packhusgr. 6, St.; bost. Tjärhofsg. 3, Sä. - Knut, Tjänsteman, Bondeg.1 B 11, se; Söder B. K., Änkefru, S:t Eriksg. 30, C. - se äfven Wicklund. Wiklund-Wikström Wikmark, Carl Richard, Komminister, Pre. dikant v. Sthlms Sjukhem, Västman. nag, 92 V, Va. - se äfven Wijkmark. Wik ner, Axel, Bokhandl., Apelbergsg.40, C. - Signe, Fru, Apelbergsg. 40, C.;' tlf Brunkeb, Ernst, Öfverläk., Hurnlegårdsg..19, O.! mottagn. hvard, 3-4; tlf 1532, Österm. 3538; telefontid Wiknerz, Albert, Fil..lic., Läroverksadj., Jungfrng, 31 Il, O.; tlf 77938, Norr Träffas kl. 11 f. m. Wiksell, J. G., Agronom, Mästersamuelsg. 47, C.; tlf Ingrid, Fröken, Sjukgymn., Greftureg. 53 IIl, O.; tlf Nils J., Tjänstem., Uplandsg. 54, Va.; tlf Norr se äfven Wicksell. Wiksen, G.E.,Järnvägstjänstem.,Dalag.68, Va. Wiksfors Aktiebola.~, adr. Odelberg &; Olson, Slussplan 9 (f. d. 63 Bl, St. Wikstrand, K V., Byggm., Nya Torsvik 1, Torsvik, Lidingö villast, ; tlf Lidingö N. F. C., Jur. kand., Holländareg. 11, C.; tlf Carl Conny, Musikdir., S:t. Eriksg. 1511, C.; tlf Kungsh W. H., Vaktm., Blasieholmsg. 6, C.; tlf : 2219, Norr Wikström; 2 Vikström ; 3 Wijkström. -' Arvid, Agent, Lästmak!Lreg. 6I1I, C.; tlf 4352; bost. Neglinge, Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb ' Torsten, Auditör, Jur. o. Fil. kand., Östertlf malmsg. 74, C.; tlf Vasa _1 Erik A., Banktjänstem., Birkag. 2IV, Va.; tlf _1 Oscar, Direktör, Tyskbagareg. 5, O.; tlf Wikman & Wiklund, Grosshandelsfirma, _2 E. A., Fabrikör, Riddareg.26, Ö.Dj.; tlf Flemingg. 17, C. Innehafv. Ernst Holm- Österm qvist. Kontor o. partiförsäljn. Flemin~g. -' J. L., Fabrikör, Tureberg. 17, C.; butiker för minutförsäljning Fle- _1 Hilma, Folkskollär:a, Svartmang. 8, St. mingg.17, C., S:t Eriksg. 40, C., o. Strand- _2 Antonia, Fru, Stockholmsvägen 21, Envägen 7 A, Ö.Dj.; partilager Grubbsg. 6, skede.'. O. Telefonanrop:»Wikman & Wiklund». I_1 Hulda, Fru, Gymu-dir., Linnog. 7 I, 0.;- tlf Wikman, W., Ing. (Siemens-Schuckert), Teg- _3 Maria, Fru, Strandvägen 31, O.Dj. nersg, 14 1V,Va.; tlf Vasa _1 Matilda, Fru, N. BIasieholmshamnen 15, - K. H., VedhandI., Birgerjarlsg. 105, Va.; C.; tlf 3549, Norr tlf _1 Ellen, Fröken, Döbelnsg.5,O.; tlfbrunkeb. - se äfven Wichman, Wickman, Wijkman o. Wykman. _1 Julia, Fröken, e. Postsparb.-bitr., Odeng.. Wikmanshytte Bruks upplag A.-B. Julius 88, Va. Slöör, Järntorget 80, :9t.; tlf namn- -, Louise, F~:öken, Gymnastikdir., Sibyllog. anrop: DJulius Slöör». 3 AIV, O.; tlf Norr VIKING" SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKI'N G: OREBRO

11 1068 Wikström-Wilhelma i Magdeburg. i Wik str6m: TVik8tr6-ill:-3 WIJkström---- ~.._,-.., ~_. _._. '._. Viktoriabageriet, Roslagsg. 13, Va. Viktorias alen, Tunnelg. 19, G. _, Mathilda, Fröken via), Arsenalsg. (inneh. Pensionat Syl- - se äfven Victoria. 8C, C.; tlf Non; Viktorin, Erik Viktor, Verkm., Långholmsg. _, Valborg, Fröken, ken; tlf Appelv. Ekstigen S, Appelvi- 1A 'v, Sä. Wiktorin, A., Dir., Rådmansg. 65, Va.; tlf _, Carl, Grossh., firma P. Wikström j:r, 31354, kontoret Norr Strandvägen 33, Ö.Dj.; kontor 4, Sthlm 15. Stallg. - se äfven Victorin. Viktorson, Mik. Aug., Inspektor, Dalarö- _, Olof, Grossh., Frukt o. Choklad en gros, vägen 90, Enskede ; tu Ensk Drottningg. 79, C.; tu los 18, Non Viktorsson, N. H. Verkmäst., Röretrandeg , Va. _t C. E., Handelsaktieb., Kornm-affär för Viktualiekompaniet, inneh. Emil Weriug, landtm..prod., Holländateg. 3, C.; kont. Viktualier en gros, spec.: ost o. lax, o. bost. Rådmansg. 72, Va. St. Vattug. 7, C. _t J. R., Ing., 'l'egnersg.ål, Va.; tlf Brunkeb. Viktualievåg: Munkbron, St Wilanders Damfrisering, Birgerjarlsg. 32, O.; _1 G., Inspektör, Mästersamuelsg. 20, C. tlf 77630, Norr _2 K. O. U., Järnv.-tjänstem., Tersplanen 3, Wilallder, Naömi, Fru, Vanadisvägen 28, uppg. E, Va.; tlf Vasa Va.; tlf Vasa _1 Nils, v. Konsul, Löjtn., Strandvägen 37, - Mathias, Kammarskr., Uplandsg. 14, Va.; Ö.D,j.; tlf Kontor Regeringsg. tlf 12259, Norr , C.; tlf 2577, Norr Telegraf- - se äfven Wihlander och Willunder. adr, ))Wikstrony». Wilcke, Hanna, Fru, Odeng. 68" V~., Einar, t. f. Krigshofrättsråd, Birgerjarlsg, - Gerda, Fröken, Riddareg. 51'v, Ö.Dj. 54, Ö.; tlf Brunkeb, Greta, Fröken, Telegrafist, S:t Eriksg. _, E., Köpman, Karlavägen 62, Ö.Dj. 14, C.; tlf _t Hjalmar, Köpman, Katarina Bang. 40'V, - Paul, Gravör, Parkg. 6, C.; tlf Kungsh. So.; tlf , Söder _, P. G. A., Köpman, Karlbergsvägen , Va. Wilcken, M., Ankefru, Döbelnsg, 77 B, Va.; _, Helmer, sund; Landtmätare. Tågaliden, tlf Stocks Stock- tlf Vasa Wilde, H., Lok.Tör., Dalag. 66, Va. _1 G. M., Löjtn., Eriksbergsg. I, O. Vildkattens Förlag, Malmskillnadsg. 19 A, _1 G. S., Med. dr, Kungstensg, 56, Va. C.; tlf S287, Norr _10. Hj., Möbelsnick., Banerg. 25, Ö.Dj.; Wildner, Knut O., Direktör, Handtverkareg. tlf Norr HII, C.; tlf _3 Emil Nicolaus, Ombud för Förenade Fön- - Louise, Fröken, Kontorist, Västerlångg. sterglasbrukens 46, V. Aktieb.,Kommendörsg. 40 'V, Wildqvist, St. A., Fröken, Observatorieg. 12 IIJ, _.1 Curt Aler, Förste Postexp., Dannemorag. Va.; tlf Vasa SI, Va.; tu Vasa 98. Wileen, J. W., Skräddare, Drottningholms _1 C., Reseffekt- o. Kortvaruaffär, Väster- vägen 7, C. långg. 69, St.; tlf N 01'1' 28812; bost. Vilen, N. E. G., Direktör, Kungstensg. 28 A, Arsenalsg. B, C.; tu Va. _, J. A., Tandtekniker. Tuleg. 80, Va.; tlf Wilen, K. G., Postexp., Frejg. 15, Va.; tlf Vasa 980.' Vasa t Hilmer F.,.Tjänsteman, Dalag. 86 An-, Va. - Gunilla, Tapisseri- o. Handarbetsatelje, _, Carolijia, Ankefru, Västmarmag. n.a, Va. Harung. 28, C.; bost. Artillerig. 12 1II, _t Ida, Ankefru, 'ryskbagareg. 5 O.; tlf Ö.Dj ' - se äfven Wihlen o. Willen, _1 Nils, kontor Regeringsg. 38, C.; tlf2577, Wilenski, Josef, Ing., Hornsg. 73, ss; tlf N arr TeJegrafadl'.:»Wikstrony». Wikström, se äfven Wickström. Söder Wilensky, Mauritz, Köpman, Tomtebog. 39II, Viktelius, Therese, Sjuksköt:a(Vikteliussjuk. Va. hem), Frejg. 32, Va.; tjf 31924, NaTT Vilgon, Thor, Kontorschef, Norrtullsg. 53, Wilhelm a i Magdeburg, Allmänt Försäk- Wiktor, Anna, Sömm-a, KungshoImsg.27 Il, O. rings aktieb., Subdirektion för Skan- _ O. N., Uppbördsman i 2:a roten, Klara dinavien. Alrik Sunden-Cullberg, Ak- N. Kyrkog. 27, 1'/2 tr., C.; tlf Norr tiebolag, Drottningg. 5, G., 9-5; tlf 1~4. Träffas kl , Norr 7007.

12 .'--- Wilhelmi- WilIners. 1061l Wilhelmi, J. ;T:.r.,Konsertmäst. i Hofkap., Willebrandska fondenskamrerarekontor.kgl. Odling. 17, O. Slottet, våstra-hvalfvet (tr, onsd, kl. - C..I\.. Th., Tjänsteman i Skandia, Pipersg. 12-2).. i ~ 9Il1, O.; tlf Norr Willemoth, John, v'. verkst. Dir., Tomtebog. Wilhelmson,A. E.,Förestånd., Florag. 13 Il1,O. 20, Va.j tlf G. k., Bandl., Stockholmsvägen 49, En- WilIen, N. E., Fil. mag., Luntmakareg. skede; tlf Ensk.300; bost. Kyrkogårds- 75\ Va. -. vägen ~. - Gunnar, Ingenjör, Tuleg. 27, Va.; tlf -'- C. Fredr., Kamrer i A.- B. Nord. Arma- Norr turfabr., Grang. 3, Gröndal, Liljeholmen: - K. G., Laridtmät., Högalidsg. 44, Sö.. : tlf Gröndal Hj., Skrädderi, 'I'egnersg, 14, Va;; tlf - C., Målarmäst., Valhallavägen 111 B, Va.; Vasa )144. tlf Norr E. A., Ankefru, Tulag. 27, Va. 'Wilhelmsson, G. Walfrtd, Boktryckare, St.I-. se äfven 'Yihle~ o. Wilen. u" Nyg. 18 Si.; sommarbest. Mälarhöjden. WIll~.rs, W., VIceHaradsh., Stor~. 19, o..d;. - E., e. o. Hofr.-not., Odeng. 70, Va. - EI~ar w,:, Jur..kand., Sekr, l qfverstath.- - Karl W., Konstnär, Bergsg.4, O.; ateljö amb. for Pohsarenden'Mot..l K: Veten-,, Kungsholmstorg ID, O. Målarskola.skapsakad., Storg.. 29, Q.D;.: Odeng. 31, Va. - HJa~mar, l:e Sekr. l K. Jarnvagsstyr., - K. G.F., Postexp., Dannemorag. 81V, Riddareg, 10, O'i tlf I Va.; tlf F. G.,. Telegr.vassist., Grefmagnig. 12, - c. W., Sjukkontrollör, Brunnsgränd 4, Si.;. O.D;.. tlf Norr WIllgren, Enk J., Bo~h.,.~P!!alag. S,ya. _ E., Tjänsteman i Riksb., Grefg. 8Il1, Ö. g., - S. ~'j Byggm., Rmgvagen 137, So.; tlf. O.Dj.; tlf Norr Soder 139:22. "IV WI1kens, H. D., Med. dr, Öfverläkare, Strand- - Gu~taf A., Kamrer, Valhallavagen 25, vägen 15, O.Dj.; tlf O.; tlf Österm: Wilking, Anna, Fru, Sibylleg. 50 AD.b., O. - Car~ G., Taxeringskommlssarie, Grefg, V 'll fö' dl; F' k & P t "F" 57, O.D}.. l a..r.m.e. mgen le.' e ers~n, or- Willgård, Nils Kontorschef, Kocksg. 62, Sö,; säljning af stadsfaatigheter, vri!or och tlf 24183, Söder l~n~tegendomar samt. Uthyrning af Williams Affischeringsaktieb., 'I'egnerslunvamngar 1 rum och VIllor, Arsenalag. den BU. Va.; tlf , O.; tlf 154 O?, ~54 48, 15449, 15528, Williami; Ebbe l:e Arkivarie Birgerjarlsg. Nor.r 2q.453 (Iinjev.). Af~eln:kontor: 71, Va. '. ' Alvrksvagen 173, Appelvrken, tlf 95. _ C., Försäljn.-chef, Skeppareg. 27, O.Dj. Villabem, Fastighetsaktiebolaget, Hufvud- _ R., Löjtn., Östermalmag..44, O.; tlf o... k~s~a~ontor Norrmalm~torg 2, O. _ Rev. H. M.,. British chaplain o. Hon.. Föraäljningskontor Drottningg. 50, q. chaplain to H. B. M:s Legation, S:t WIllander, J. A., Byggm., Jungfrug. 7.A Ul, Ö.. Eriksg. IF, O.; tlf Frans, f. ~. Grossh., Obse~~atorleg. 13, Willing, Petter, f. d. 'Fabrikör, Brännkyr ~a.; tlf. Vasa 90; tro.sah kag, 4A, Sö.; tlf Söder se afven Wlhlander o. WI1ander. Willis Oskar Pastorsadj. S:t Paulsg. 10rn Vi!lard, F~itz, Köpman, Götg. 5?, SÖ. Bö.; tlf 'Söder ', WIllart, SImon A., lng., Drottningg, 53, Willman, E. 0" Skrädd., Linneg. 6O D b., O.; tlf Norr O.Dj.; tlf Österm Villastädernas Fastighetsförmedling, inneh. - K. G., Snickare, Luntmakareg.. 53,. Va. Fru Maj Ljungqvist-Tjeder, Vas ag. 9, Willmont, O. A., Handl., Flemingg. 26, O. O.; tlf 13265, Norr Afdeln.- Willner, Hans, Agronom, kont.. Svartensg. kontor i Enskede. tif Ensk. 68, o. Äp- 7, So., tlf 3350, Söder j bost, pelviken, tlf Appell'. 267 o Götg. 59, Sö.. " Willberg, Hma, Fröken, Bragevägen 19, O.; - N., Dir., Uplandsg. 37, Va. tlf Vasa 214., - Elsa, Fru, Brännkyrkag. 142 Blv, O.; tlf - B., Löjtn., Surbrunnsg. 1, Va.. Söder , - Wilh., Vaktm. (Riksgäldskont.),.St. Nyg. Willners, Sofia, Fru, Greftureg, 13, O.; tlf,. 13, St..'. Norr Willborg, Sigrid,Fru,NarvavägenI6 I,O.Dj.; - John, Kamrer, Appelviken., tlf : E. N:son, Musikdir., Greftureg. 13 1, O.; Willebrand, K. E., Fabrikör, Odeng. 56 1, tlf 78549, Norr 15971, till kont. tlf Va OLSSON & RO SENLU ND SEANNONS~R. pa I<A R'TA N l

13 1070 Villnow- Vin- & Spritcentra!en. Villnow, Käthi, Faktor v. Marcus Boktr., Wiman, S. J., Kapten, Storg.7 & 9 Bondeg. 35 r, ss., O.Dj. - R., Kontorsskrifv. i Järnv.-styr., Fältmarskalksvägen 23, Ulfsunda ; tlf Ulfs. Wilh.,.')'ryckeriförest., Riddareg. 76, O.Dj.; tlf Osterm Willprecht & Ca., Carl, A.-R, Nysilfver- o. - E., Linjernäst., Sibylleg. 3 B, O. - Anna, Matvaruaffär, Malmskillnadsg.19 B, bosättningsartik!ar, lättare järnvaror C.; tlf Norr m. m., Verkst. direktörer: N. H. Hildestrand o. Robert Rylander, Johannes- Jakobsbergag Gunnar S. L., Tjänstem. i Järnv.-styr., gränd 3, St.; tlf ö. g., c. - Laura, Anka efter lng. E. A. Wiman, Wills<?p,~. J., För.rådsförvalt., Långbro gård, Markvardag. 8 C, Va.; tu Norr AlfsJö; tlf Alfsj ö Wimermark, Beda, Ä.nkefru, Linneg. loill, Willy, Modesalong, Birgerjarlsg. 32, O. O.; tlf Norr Wilms, A., Registrator h. Armeförvaltn., Rådman~~. 4, O... sätra, Hesselby Villastad; tlf Hessel- Wimmerberg, E., öfvermaskinist, Villa Berg- - Lilly, Ankefru, Rådmansg. 4, O.; tlf by 354. Norr Wimmermark, K. A., Gjutrnäst., Helsingeg. WiloF,J. A. V., Civiling., Tcrrassvägeu 29, 20V, Va. Appelviken; tlf Appelv Wimmerstedt, N. R., lng., Grubbsg. 3, C. Wilsen, Hilma S., Fru, Surbrunnsg. 47 n.b., - R." Kassör v. Sthlms stads drätselnämnd, Va. Grefmagnig. 17 Bl, O.Dj. Wilson, Will., verkst. Dir. vid A.-B. lmpregneringsfabriken Svea; tlf 7353, Karlberg - C. E., Ofvermaskinist, 80r, C. Handtverkareg. 12, postadr. Karlbergsvägen 69, Wimmorström, A., Ing., Döbelnsg. 40, Va.; tlf K. E., Kammarskrifv., Döbelnsg.4Q, Va. Wimnell, Sophie, Fru, Styrmansg. 32, O,Dj. ; tlf Vin- & S pirituo sa affärer, A.-R Stockholmssystemets: Va., telegr.-adr. Waxduk. - G. V., f. d. Hltndl., Roslagsg. 6Q, Va. - Karl, Kontorschef, Nybrog. ;)7, O. - E. B., Köpman, Folkungag. 65, Sä.: & Co, A.-B., Skeppsklarering, spedition o. befraktning, assurans, kol o. olja, export o. import, Sveavägen 23 II, C.; - tlf O. J., Typograf, Nybrog. 53r, O.; tlf Norr Dir.. i A.-B. Kol o. Koks, Strandvägen 1, O.Dj. Wilton, Ragnar, verkst. Wiman, Carl G., Apot., G:la Brog. 17 II, C. - K. H., leg. Apat., Dalag. 39 1V, Va. - A. A" Byggn.-verkm., Lindhageneg. 38, C. Wimans, R, Byrå, Vas ag. 50r, C. Utför juridiska uppdrag. Försäljer stads- och landtegendomar samt affärer. Uthyr våningar och rum, affärslokaler, sommarnöjen. Anskaffar inackordering. W iman, Elisabet, Folkskollär:a, Lindhagensg. 38, C. - Karin, Fru, Dalag. 86, uppg. H, Va.; tlf Bertha, Fröken, Vasag. 50r, C. - S., Fröken, Volmaryxkullsg. 7 n. b., So.; tlf Söder Fredr. A:son, Grossh., "I'egnersg. 25, Va.; tlf 5662; kontoret: Norr Augusta, Fröken, Österlångg. 29, Si.; tlf Norr 14398; affär s. h. - A. R., Handl. (spec.- o. vikt.), Döbelnsg. 93, Va. - E., e. o. Hofr.-not., Jur. kand., Markvardsg. 8, Va.; tlf N OlT S. Arthur, E., Ing., Surbrunnsg.37, Va. Beteckn. Norrmalm: H Karlbergsvägen 62. L Frejg. 46. l' Uplandsg. 15. B Markvardsg. 8. S Sveavägen 82. T Holländarcg. 14. U Surbrunnsg. 17. X Kl. Ö. Kyrkog. 1. XR Kungsg. 58. XA Malmtorgsg. l. XII Odeng. 49. X'l' Drottningg. 75. XU Odeng. 92. Staden: G Trångsund 12. Söder: A Katarinavitgen 9 B. B Kocksg. 3t. C Åsög. ss. D Blekingeg. 40. E Volmaryxkullsg. 15B. F Hornsg, 58. 1VI Brännkyrkag. 95. X C Södermalmstorg. Östermalm: y Il umlegårdsg. 31. XL Sibylleg. 6. XY Greftureg. L Z Greftureg. 4ti. Å.Tungfrug. 27. Ö Storg. 24. Kungsholmen: K Kungsholmsg.17. W Agneg. 29. X G Flemingg. 61 Vin- & Spritcentralen, A.-B., hufvudkontor Central palatset, Sthlm 16; verkst. dir. E. Wennerberg, bast. Reimersholm. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN

14 \ Wfnberg-Winbäck. 1071,1Winberg;. 2 Winbergh'j 3 Vinberg; 4 Vin- l Winberg; 2 Winberghj 3 Vinberg j 4 Vin-.,berlih.. '.. bergh. " _2'Gunnar Chatlllon-, Civiling., Stadshuset, _1 M., Tullvaktrn., Svartensg. 8 All, Sö.; tlf O.; tlf Stadsh. l 84; bost, Lokevägen 24,'Djursh.; tlf Djursh _1 O., Tullvaktm., Björngårdsg. 3, $ö. _1 Gustaf A., Damskrädd., Regeringsg. 95A, _1 K. A., l:e Vaktm. (Drätseln.), Stämnings-' O.; tlf Norr man, St. Nyg. 2 B1V, St.,.. _3 Doris, Dam-Syatelje,Handtverkareg. 38, O. ~1 P. G., Verkm., Stureg. 44, Ö.; tlf Osterm. _2 Arvid; v. Dir. i A.-B. Confido, bost. Handtverkareg. 14, O.; tlf 31790j kont _1 Wilhelmina,.. Ankefru, Björngårdsg.. 9 B, Kungsg. 70, O.; tlf Sö, j tlf Söder _2Gös~a, verkst, Dir. i ~ya Asfalt Aktieb., 1 Winbladj 2 Winbladh; 3 Wijnbladh; l BrrgerJ.a:.lsg. 88, Ö. tlf Vin blad. - G.!., Frisör, Kungsholmsg, 22, O.j bost.l Stureg. 44, Ö.; tlf Osterm _3 K. F., Bankdir., Tulevägen 19, Djursholm. _2 Greta, Fru, f. Skjöldstrand, 88v1, Va. Birgerjarlsg. _1 Arvid, Bok-, Musik- O. Pappershandel, specielt Teknisk Bokhandel, Birger- _1 Callie, Fröken, lnedalsg. 151v, O. jarlsg. 55 O.; tlf 14938, Norr 91055j _1 Charlotte, Fröken, Blecktornsgränd 6, Sö, bost. Bergsg. 3 IV,0. _1 Ellen, Fröken, Målareg. 1 III, O.; tlf _3 Hj:1 Dir., Skeppareg. 41 1, Ö.:Dj.;: tlf _1 Elvi, Fröken, Flemingg.44; O.;tlf Kungsh. Osterm , till kontoret tlf _8 Th. Exp.-chef i Socialdep., Grefg. 7 II, _1 Gerd, Frökert, Kronobergsg. 18 1V, O.j tlf Ö.Dj.; tlf " Kungsh _3 Hj, A., Flaggunderoff., Kastellholmen l B, _2 Aug., Garnhandel (inneh. Fanny Win- Ö.Dj.;tlf15663 C'/210fm.-3em.), bergh), Götg. 33, so., inneh:s bost. _2 A1fhild, Fo1kskollär:a, Stureparken 1.3, Ö. Tureberg.. _1 Emma, Fru, Massös, Sibylleg. 77, Ö.; tlf _2S, Ernst, Eftr., Garn- o. väfnadsh. (inneh. Ludvig Wetterström),. St. Nyg. 30, St. Norr _1 Mina, Fru, Götg, 61, Sö. _3 Sal., Hamndir., Rörstrandsg. 56 B, Va.; _1 Elin, Fröken, Kapphandlare, Västerlångg. tlf , St.; tlf Norr 2677; o. Drottningg. _1 E. A., Ing., Assist. v. Elektr. Inspektio- 51, O.; tlf Norr 15016j bost. Drottnen, Björngårdsg B, Sö, j tlf Söder ningg. 77, O. _8 H. Fröken, Observatorieg. 18 1V, Va.; tlf -11sak, Komminister, S:t Paulsg. tlf Söder 43; träffas Il, Sö.; Vasa _3 Hanna, Fröken Skeppareg..' 41, Ö.Dj. _1 C. A., Köpman, Hjärneg. 5, O. _3 Ragllhild, Fröken, Döbelnsg. 19,m, Ya.j _2 Ernst, Köpman, Hornsg. 55, s«tlf Norr _1 Amalia, Lärar-a, Ellidavägen 50, Ulf- _1 Carl, Ing' 1 inneh. Nya Nordiska Expresssunda..: byrån, bost, Agnesberg,.Ulriksdal. _8 O.,..Målare, Villa Solbacken, Orby park, _1 T. H.!., Löjtn., Fredrikshofsg. 3, Ö.Dj. Alfsjö. _Ss Eftr., Otto, Specerimagasin, inneh. Fritz _1 Axel R., Målarmäst., Dalag. 32, Va.; BartheIsson, St. Nyg. 41 & 43, St.; tlf tlf Norr _1 Svea, Operasång.a, Målareg. llli, 7 75, ~orr O.j tlf _3 Seljna, Ankefru, Grefg. 6Il, Ö.Dj.; tlf Osterm _1 Axel, Provisor, Flemingg. 18, O. _3 Fr., Öfverste, Östermalmsg. 5PII, Ö. _1 AI~ Redaktör, Drottningholmsvägen8BII, W!nblad von Walter, se vo~ Walter.,.. (J.; tlf Kungsh Wmbom, Harald, Grossh., Radmansg. 14, O. _1 C., Redaktör, Hjärneg, 9, O. ~ Harald, Speceri- o. delikatessaffär, Engel- _1 Magnus, Redaktör, Kungsholmag. 12, O. brektsg. 21, Ö. j filial Holländareg. 20, _1 Herman, H. M. Konungens Hof1everantör, Va.. Strandvägen 411, Ö.Dj. Speceri-, Kaffe-, Winborg, Th., & Co, A.-B.,se A.-B. Win'- The-, Delikatess- Telegraminlämning o. Fruktaffär samt och Rikstelefon- - borg, Th., & CO. Theodor,.Konsthandlare, Bellmansg. 6, Sö. samtalsstation, Styrmansg. 8, Ö.Dj. - Maria,.Änkefru, Bellmansg. 6, Sö, j tlf _1 Emma, Sömmerska, Fru, Regeringsg. 59, O. Söder 588. _1 J. F., Tapetser., Sibylleg. 20, Ö.. Winbäck, G. Kö.pman, Linboda 37, -Villa _1.F., Telegraftjänsteman, Greftureg. 69, Ö. Tageborg, Alfsjö.; tlf Alfsjö 179. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL~ VIKING,_. OREBRO t'

15 1072 Vincent- Winnerstrand. Vincent, A. B., adr, A.-B. H. A. Sjöberg, IWinge, John, Stadsmäklare, Skeppareg. 8, Fredsg. 10, C. I O.Dj.; kontor Brunnsgränd 2, St. Winck, Gösta, Köpman, Vasag. 36, C.; tlf Wingmark, G., Biträde, Västmannag. 721, Norr Va. - -Eriksson, Ingrid, Fru, Vasag. 36, C.; Wingqvist, C.E.,A.-B.,Färghandel,Karlberg'ssommarbost. Villa Bellmansro, Lidingö. vägen 37, Va.; tlf 2774, Norr 2774; - se äfven Wink, filial Uplandsg, 64, Va.; tlf 5026, Norr Winckler, J. J., Apotek., Odeng, 39, Va J enny, Fru, Folkskollär:a, S:t Paulsg. - Gust., Förgyllare o. Glasmäst., Flemingg. 30, Sö. 23 A, C. - Nils Gustaf, Ingenj., S:t Paulsg. 30, ss. :- C. E., Birgerjarlsg. 111 A, Va.; tlf Vasa - se äfven Winkler Rahtlev, E. K. B., Köpman, Idung. 14, Wingren, Olof.Damskräddare, Nybrog. 14B,0. Va.; tlf J. Heribert, Dir., Kaplansbacken 3, C. j Wincrantz, Karl Fr., Ofvering., verkst. Dir. tlf v. Allm. Telefonaktieb. L. M. Ericsson, Wingstedt, Sigrid, Folkskollär:a, Hagag. Brännkyrkag. 14 A H, ss., tlf 23215, 44IV ö. g., Va... Söder _ W. R., Kont-chef, Nybrog. 26, O. se äfven Winkrans. _ K. W., Prokurist, Odeng. 37IlI, Va.; tlf Wind, Axel, Kakelugnsmak., Renstjernasg , se. Wingård Emilia, Guldsmedsaff.är (inneh, E. Windahl, T?r:,ald, Bokbind., Karlavägen 43, Bo~stedt), Sibylleg.. 10\ Q.; tlf ; O.; tlf Österm bost, Grefg. 41, O.DJ.; tlf Osterm Eric G., Civiling., Styrrnansg. 12, O.Dj.; - K. G., Skådespcl., Kungsg. 48, (J. tlf Osterm Wingårdh, Ida, Fru, Ringvågen 104, Bö. - B. A., Dir., Storg. 1, O.; tlf Osterm, G., Ing.. Skeppareg. 49 B, O.Dj.; tlf Adla, Konditori, Högbergsg. 27 C, Bö. - Sture, Taxeringskommiss., Kungsg. 64IV, Windell, Lindes, Fröken, Målareg. 1, C.; C.; ur 31001; tjänstetlf tlf Norr Wink, Erik, Förste Postexp., Rörstrandsg. - J. O., Köpman, Hornsg. 29 C, se. 14 H ö. g., Va.; tlf _. H. W., Köpman, Götg. 83 A v, Sii.; tlf - se äfven Winck, Winkle, K., Korresp., Storg. 32, O.Dj. - Karin, Modeaffär, Hornsg. 29 C, se; tlf Winkler, J... P., Dir., Engelbrektsg. 31 IV, Söder ö. g., O. Vindragarelagets lokal, St. Hoparegr, 6, St. -- Lisa, Folkekollår.a, Uplandsg. 29, Va. Vinell, Klas, f. d. Lärov.-adj., Holländareg. - E., HandI. (speceri), Tomtebog. 29, Va.; 27 H, v. uppg., Va.; tlf tlf Norr 6217; filial Rörstrandsg. 34, Winell, Otto, Banktj.-mlln,Kammareg.2PI,C. Va.; tlf Norr 26029; bost, s. h.", tlf - Erik, Civiling., Fil. lic., Döbelnsg. 511 H, Norr Va.; tlf Norr E. W., Kamrer, Uplandsg. 29. VCL. Winestam, Erik, Maskinfirman, se Maskin- - Erik Postmästare (Sthlm 14), Kungsfirman Erik Winestam. holms hamnplan 3, C.; tlf Kungsh. Wingblad, F. W., Handelsres., Södermannag , Sii.; tlf Söder se äfven Winckler. - Martin, Kontorschef, Södermannag. 43, af Winklerfelt, Eva, Fröken, Eriksbergsg. Bö.; tlf Söder l BIl, O. Wingborg, F. A., Boktryckeri, Flomingg. - K. R. lvi., Revisor i Riksräkenskapsver- 20 B, C. ket, Tallby, Sundbyberg; tlf Sundbyb, - B.". Fil. lic., t. f. Aktuarie, Odeng. 191, O.; tlf Winkrans, Werner, Bokbindare, Kommen. - F. A., Redaktör, Fil. kand., Flemingg. dörsg. 19, O.; tlf Osterm BI, C.; tlf 33227, Norr se äfven Wincrantz, Winge, E~'ik, Fil. lic., B}bliotekarie, Idrottsg, Winkvist, 5]. G. F., Direktör, Birgerjal'1sg. 6, Rasunda; tlf Ras , O.; tu 218, Brunkeb, Carl, Kamrer i Aftonbladets Aktieb., Vinkärlstunnbinderiet, Björngårdsg. 1 B,Sö.; Karlbergsvägen 82, Va.; tlf Vasa äges af J. O. Strömblad. - C. G., f. d.. Kamrer, Danderydsg. 28 lv Winnberg, Ada, Fru, Björkvägen 24, En- (f. d. 8), Ö. skede. - 'I'orsten, Skådcspel., Greftureg. 24 A, Winnerstrands, C. A., eftr., Guldsmed (inneh, ur,pg. F, O.; Uf Ernst Carlson), Humlegårdsg. 9, 0._ A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~RaSn~~n~EAL;i;~~~.N 22

16 Winnerstrand - Virgin WiDiJ.'Bl'strarrd"mof, Skådespel., Valling.37, Wintzell, Fredrica, Fru, inneh. Flora Foto; < C.;' tif. Brunkeb grafiatelje, Hornsg: 102, Sö.~, c -la. H.I 'Ankefru, Linneg. 15, O. - A. F., Grossh:, Winning, Therese, Fröken, Blomsterhandel, Helsmgeg.19, Va.; tlf " Götg.73,Sö.;tlfSöder31457;bost.s.h. - Sven O. V., Ing., Drottningg, 50;G.. - M., f.~. Hofmåstare, Linneg. 51 & 53, - 'Yilh. Köp~an!"!I0rnsg.l02,Sö.;tlf2.30 ~4.. Ö.DJ. - K, Redaktor, lieleneborgsg. 20, So. - C. J. M., Journalist, Rosenlundsg. 30A, - V., f. d. Tullförvalt.; Högbergsg. 37'B,Sö. Sö., - A.. F., Underlöjtn., Sibylleg. 8P, O.; tlf Winqvist, John E., verkst. Direktör, i A.-B. Österm M. Billing, Malmtorgsg, tel. Tureberg , G.; bostads- - Halfdan, Västmannag. 7pv, Va.; tlf Vasa' -'- Märta, Folkskollär:a, Prästgårdsg. 40, Sö. - & Co, Slöjdg. 71I, G.; kontorstid ;. E., Handelsidk-a (matvaru), Kronobergsg. Viola, Blomsterhandeln, inneh.. Hildur Ah!- 1, G. qvist, Karlavägen 48, O.; th 75417, -'~Ture, Kamrer, Södermannag. 35 III, So.; Norr ' - tif5469. Adam, f. d. T[änstem., Döbelnsg. 16Alv, Va. Viola, Notis- o. annonsblad för trädgården Lästmakareg. 12, G.; tlf Red. - C. A., Järntorget 57, St.; tlf Brunkeb. 89. Knut Bovin, Fagerlid, Kungsängen. Winroth, Anna, Fröken, Dalag. 33, Va.. - Tvål- & ParfymfabJiken, nederlag Ridda- - Karl A., Kamrer i Sv. Verkstadsfören., reg. 19,.( O.D}.; tif 72538, Norr 127,.Klarabergsg, 56III, G.j tlf 6967, Norr Norr 5ö K. G., Kapten v. Göta lifg., Tattby, Virde, Carl Axel, Distriktslantmät., 8, G. Hamng. -. Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb, Wirde, Per, Arkitekt, Textil-Handtryek, Val; C... J., Landtbrefbär., Orby villast. 108, hallavägen 251 ö. g., O.; tlf Alfsjö. - Lily, Doktona Götg. 32 BlI, Sö.. Arne, Sjökapten, Dalag. 33 IlI, Va.; tlf - Sture, Kamrer, Hornsg. 63, Sö.; tlf Norr Virding, E. M., Öfversköt:a, Sthlms Hospital, - Karl G., Blasieholmstorg 12, G.; tlf Konradsberg, G., Winslow, John, Ing., Assistent v. Sv. Socker- Virån, Carl, Folkskollär., Greftureg. 68, O.. fabr. A.oB.; tlf 1759; bost, Sköldg.15, Wire Il, Ida, Folkskollär.a, Linneg. 41, O.Dj. Sö.; tlf Annie, Fröken, E. Axners Damfrisee- - H., Köpman, firma Skoglund & Co, bost. salong. Norrlandsg. 8 & 10, G. Braheg. :43 1I, O.. - K. Ivar M., Handelsres., Drottningg, 6,8, Vinstaffären, Sibylleg. 19, O., Inneh. Hildur G.; tlf Norr Malmberg; tlf A., Slottspastor, Birgerjarlsg. 114; Va. Winter, Helma, Assistent, S:t Eriksg. 57 IV, - C. G. L., Tjänstem., Grubbsg.: 1, G. " G. - A. T., kontor o. bost. Tegnerslunden 81, - C. E. H., Byggm., Hornsg. 73 II, Sö.. Va.; tlf Norr ' - Greta, Folkskollär~~ Valhallavägen 33; O. Wirenius~ E., Köpman, Kolonivägen 12, En-..;.. Ingeborg; Kont., Norrlandag. 23 Il, G. skede, - E. G. R, Köpman,.Odeng. 71, Va. - se äfven Winther. Vinterpalatset, Biografteater, Birgerjarlsg. 1 Virgin; 2 Wirgin. ~~ _ 37 & 39, G.; tlf Norr ' C. Åke A., Byrålng., Löjtn., v. V. V. K.;)! Winterros; L., Fru, Matvaruaffär, Hjärneg. Greftureg. 7, O.; tlf ,. G.; tlf Kungsh. B363. -, Claes, Direktör, kontor Barnhusg. 3, G.; - & Co, E., Järn, husgerådsart. m.m., en tlf 1342, Norr Privatbosto s. h.,. gros, Jakobsbergsg. 26, G.; tlf Norr tlf 9062, Norr '. _1 A. E. C., Fru, Artillerig. 27, O.D}.»Winterthur», Schweiziska (Olycksfallförsäk- _2 E. I. M., Fröken, ArtiHerig. iw,' ~..D}. ringsaktiebol'ag iwinterthur, Schweiz), _1 Emelie, Fröken, Braheg. 31, 0_..' Drottningg.. 71 D, G.; tlf 1550, Norr _1 Sigrid, Fröken, Artillerig. 24, O.D.J ' Ebba, Gymn.-dir., Karlaplan 5,O.D}.; Vintervikens dynamitfabr., se Nitroglyc.- tlf-norr A.-B.' _2 Nils, Jur. kand., Led. af Sveriges Advo- Winther, Wilhelm, l:e Legationssekr.' Ny- katsamf., Advokatbyrå Kungsbroplan 1, bergsg, 6 B, O.Dj., ' G.; tlf , Norr 5210; bost, s. h.: -se älven Winter. tlf l}ungsh '. OLSSON" & RO'SENLUNDS~tZ~~~:;R

17 1074 Virgin-Wistrand. l Virgin; 2 Wirgin. Wiselqvist, Hjalmar,,"---'- "'- 1 Ensamförsäljare Agentur- o. engrosaffär, för Sverige o. Finland _I Gunnar O. E., Kapben v. Generalstaben, af cementhärdningspreparatet Lapido- Liitzeng. 7'V, O.Dj.; tlf lith m. m., Birgerjarlsg. 31,C.;tlf ; _I R. F. W., Kapten v. Generalstaben, husg. 3, C. Barn- bost, Stocksund. Wisen, Ragnar, Dir.-assist., Tegnersg. 13, Va. _I O. Hj., Kapten i Intendenturkårens reserv, - J. G., Fabrikör, Regeringsg. 41, C.; bost, Grefg. 45 Il, O.Dj.; tlf _I B. A. W., Löjtn., Arbillerig. 28 A, O.Dj. - Stureparken 11Il, O. J. H., Hand!., 'I'egnersg. 15, Va.; tlf Norr _I Curt, Major, Storg, 24, O.Dj _2 Gustaf, Skräddare, N. Smedjeg. 16 ' (hör- - E. J. S., e. o. Hofr-assess., Stureparken net af Herkulesg.), C.; tlf 5 50; bost. 11", O.; tlf Solg...12, Råsunda; tlf Rås Yngve, Häradshöfding i Södra Ro.slags _1 Olga, ~nkefru, Greftureg. 24 A I, uppg. Domsaga, Kommendörsg. 29, O.Dj.; B.~ O. tlf Norr _1 1., Ofverdir. o. souschef v. Stat. Järn- Wising, J. Adolf, Grossh., Bellmansg. 6, S9 väga!:, Parmmätareg. 7, C. - Sophie, Professorska, Linneg. 9 & 11, O.; _I Erik, Ofverstelöjtn. v. Generalstaben, t1f Stureg, 15, O.. Wiskow, Herman, verkat. Direktör (Vacuum _I A. K., Ofverstinna, Artillerig.28 Al, O.Dj.. on Company A. R), bost. Flemingg. Virginal-Dep6ten,.inneh. Fru M. Linneg. 77, O.Dj.; tlf Noren, 21, C. Vislok-Kornpanleb, Sveavägen 21, C.; t1f Virginia, A.-R, Gust. Ad. torg 3689, tlf ~ orr ", C.; tlf Wislöff, Finn, Dir. för Aktieb. Sanatogen, Wirsen, Anna, Folkskollär:a, 6, S~: Ad. Fredr. torg Kungsg. 59, C.; tlf 12195, Norr 63'95, Wissberg, Carl Gustaf, Ing., Arsenalsg. l, _ Alma, Ankefru, Upsalag. 6, Va.; tlf Norr C.;tlf Wissen, J. V., Handl. (speceri-), affär Hornsg. Wirserums Möbelförsäljnings A.-B., Kontor: 156, So.; tlf Söder 13077; bost, Lång- G:la Brog. 13, C.; tlf 11741, Norr holrnsg. 7. Sö.; tlf Söder Wirsing. Henriette, Fru, G:la Brog. 51A, C. Wissler, Axel Fredr., Kanslist vid Stadsin- _ Wilh., Grossh.-firma, G:la Brog. 5tA, C. genjörskontoret, Sigtunag. 4 'V, Va. Wirstam, John, Köpman, Liseberg, Alfsjö. - Anders Henrik, Skulptör, Sigtunag. 4 1V, tlf Örby 296. Va.; tlf Vasa (bost, Brevik), Wirström, Axel, verkst, Direktör, den 22, Sö.; bost. Storangen. Stadsgår- - se äfvenwiesler. Wissnell, Edla, Fröken, Stureg IJI, O. _ C-.G.,Dir.,Löjtn.,8tocksund; tlf Stocks Emil F., Rl!visor i Arm8förva1tn., Lin- _ Sven, Fabrikör, Döbelnsg. 42 IJI, Va.; tlf neg. 82, O.Dj.; t1f Norr Wissnells, f. a., se Klockarbolagets Begraf- _ Brita, Fröken, Döbelnsg, 42 IJI, Va.; tlf ningsbyrå Wist, Ida, Fru, Malmskillnadsg. 37 IJI, C. _ Mary,'Fröken,!Musiklär:a,Roslagsg.4.2, Va. Wistedt, A. V., Afdeln.-chef, Styrmansg. 5, Emil, Grossh., Karlavägen 14 B, O. Rudolf, Kamrer, Folkungag. 8 CIJI, Sö. - O.Dj. Georg, Handl., Skeppareg.. 11, O.Dj. _ Carl G. A., Kassör, Uplandsg. 44, Va.; - Georg, Speceri-, Konserv- o. Delikatesst1f Vasa magasin, Nybrog. 6, O. _ Oscar, Konditor, St. Nyg. 13, Si.; t1fnorr - Leon., Tjänsteman vid Rikets allmänna kartverk, Bjömzårdsg. 16 B, Sö. _ J. G. E.,..Löjtn., Birgerjarlsg. 48, O. Wistoft & Co, Våg fabrik, Ensamförsäljare _ Amalia, Ankefru, Husäg:a, 8t. Nyg. 13, A. B. Affärssystem, Drottningg. ~4, C. St.; tlf Brunkeb Wistrand, K. K, v. Auditör, Storg. 59, O.Dj. Wirth, Otto, Grossh., Regeringsg. 57", C.; - P., Byråchef i Patent- o. Registr. verket, tlf 12339, Norr 947. Vinkelg. 3, O. _ Ernst, Kontorist, Stjärng. 3 All, Va. - Esther, Fröken, Repslagareg. 5 B" Sö. Virtus Aktiebolag, Bok-, Musik- & Pappers- - Linus, Kapphand!., Kungsträdgårdsg. 20, handel, Odeng. 28 & 30,Va. C.;tlf7374,Norr7374;bost.Regeringsg. Wisborg, $.ven Gylfe, Biografäg., Majvägen 54", C.; tlf Brunkeb , Appelvi~en; tlf AIlpelv W,,, H., Maglstratssekr., Poppelvägen 60, _ Anna, Fru Majvägen 44, Appelviken. Appelvikenj tlf Appelv _ Augusta, ~'ru, Götg. 38, Sö.; tlf Söder E. A. D., Major, Valhallavägen 101", Va... o JONKöPINGS JURIDISKA DYRA,.8 H A M N G A T A N

18 Wi!trand-Vogler. Wlstrarid. Emil, Ombudsman, Regeringsg. Wittenström & Co., Bankir. o. Pondmäkleri- 68, G.; postadr. Riksdagshuset, St. affär, Regeringsg. 9, C - A. D. V., Sekr., Kungsholmsg. 19, G. Witten~tröm, Carl, Bankir, Birgerjarlsg.14, C. G.,.Yaktm., Kungstensg. 46, Va. O. - Siri, Ankefru, Poppelvägen 60, Äppel. Vitterhets., historie- och antikvitetsakadeviken. miens.samlingar, se Statens histori- Wiström, A. E., Agronom, Renstjernasg. 27, ska museum, Kgl, myntkabinettet, An.; Sii: tlf. Söder , tikvariskt-topograflska arkivet, Xnti. -s Damfrisering (inneh. G. Ohman), Kungsg. kvarisk-numismatiska biblioteket. 7 B, G.; tlf 8170,.Norr Witthoff, Harald, Kamrer, Högbergag. 76A, - Inez, Fröken, Klara O; Kyrkog. 5 III, G.; Bä.; tlf Söder 373. tlf Norr 1924L Witting', L. C., Ankefru, Narvavägen 3m,, - Gunnar, Kungsholmsg. 20 Il, G.;tlf O.Dj. -,Ragnar, Prokurist, Varfsg. 1, Bä. Wittinge Tegelbruks A. B. o. C. J. Walls - 'K. A., Skomak., Uplandsg, 62, Va.; tlf Sågeri- & Trävaru A. B., hufvudkontor Norr 24815; bost..s. g. 69. Norrtullsvägen 1, Va., fabriker i Vit. Vita Bandet, Norra föreningen, lok. o. expo tinge; tlf 3126,3194, Norr 124;9, Norr Brunnsg.Bt, C; tlf Norr Exp Taktegel och dräneringsrör: öppen 1-3 e. m., utom lörd. Wittlock, M. F., Departementsskrifv. v. A.rme. - Bandet, Södra föreningen, l:sta o. 3:dje förvaltn:s art.-dep., Styrmansg. 53,0.Dj. torsd. i mån. kl. 8 e. m., Kocksg. 24 1, - se äfven Whitlock. Bä. Wittrock, H., l:e Aktuarie, Ringvägen 10.4u, - Bandet, Tidskrift, red. Fröken E. Rathou, Bä. adr, Smålandag. 42 m, G. Vitus Huset, kv. Morgonsolen 2, Lidingö - Bandet,Ostermalmsföreningen; lok. o. Villastad; tlf Lid:ö exposmålandsg. 42 m, C.; tlf Norr Wituschnowsky, F.,' Civiling., Kungsg. 56, - Korsets Sjukhem, Florag. 12 III O. IV, O.; G.; tlf 13497, Norr : tlf 9756, Norr Privatvåning P: Witzen, H~almar, Firma (garn-, väfnads-, tlf 90 12, Norr trikå- O. sybehörsaffär samt järnsängar - Stjärn-, American-, Dominion-linjen, o. sängkläder), Hornsg. 102, Bö.; tlf Skeppsbron 24, St., Emil Alin; tlf Söder 30263, o. Brännkyrkag. 140, So.; 3542, Norr tlf Söder Vitalfa'briken, A. B., Birgerjarlsg. 48, O.; tlf - Kurt, Köpman, Ringvägen 15, Bä.; tlf \ Söder ~., Vitrum, Apoteket Vasens Droghandel, O. Vixel1, Folke, Tjänsteman, Tomtebog. 38 II, Bjurling, Torsg. 4, C.; tlf Norr Va.; tlf Vasa Witt, Hugo, 13yrådir. v. Patentverket, Tu Wober, Sandra, Fru, Sit Eriksg. 4p b., G. leg. 29, Va. Wockatz, E., Ing., Holländareg. 31, Va. r - Jenny, Fru, Norrtullsg. 27 BIV, Va. Vogel, Carl G., Dir., Uplandsg. 14, Va. - Oscar F., Ing., Brännkyrkag. 11I, Bä.; tlf - Anton, Fabrikör, 'I'egnerslunden 4, Va. \ P. R., Frisersalong, Nybrog. 7, O.; bost. - Otto, of. d. Pastor, Språklärare, Birkag. Greftureg. 20 B, O.; tlf Osterm III, Va.; tlf Vasa Alma, Fru, Rörstrandsg. 28, V~. Wittboldts, Axel, Agentur, inneh. Fru Sig- - Nanny, Fru, Skeppareg. 62, O.Dj. rid Wittboldt, Karlbergsvägen 45, Va. - Elsa, Frö.~en, In~dalsf5" 15, G.; tu K. G., l:e Kontrollor, Rorstrandsg. 30, Va.; - R. M., Kopm., Birgerjarlsg. 37 G., tlf I~~_ ~~... _-=-: - H.. K, Änkefru, Karlbergsvägen 451, Vogels Tobakshandel, inneh.gunnarvo'l Va. gel, Drottningg. 46, G.; tlf 5944, Norr Wittbom, Karl Otto, Kamrer, 'I'egnersg, 16, Va.; tlf I"'---~ ' Wittbol'D, P., Kont-chef, Folkungag. 42 C, Vogel, Gunnar, Tobakshandl., Frejg. 32, Bä. \ Va.; tlf 80636, Vasa Witte, & C:o, F., A.oB., Fastighetsbolag, - C. M., Verkmäst., Brännkyrkag. 371I, Bä. Brunnsbacken6,Sthlm 4;tlf 49 49, Söder - Aug., Hamng. 171 ö. g., G.; tlfnorr 4797; etabl. 1881; bost. Jakobsg. 20m, G.; - Hedvig, Fru, Kammakareg. 471, G. tlf Brunkeb M., Grossh., Kronobergsg, 15 AIII, G. Vogeler, Hans, Agenturaffär, Holländareg. ron Witte, Eva, Fröken, Regeringsg. 50 u, 26 Bm, Va.; tlf G.; tlf Brunkeb Vogler, W. J., Verkmäst., Majorsg.. 12, O..VIKI~G SKOKRÄM INDUSTRI.~~T;~BRO;. VIKING ld75

19 ]076 Wohlfart-Woolfield. W ohlfart, Karl, Musikdir., Skcppareg. 3 I, Wolffelt, Fritz, Agent i Bryggeriartiklar O.Dj.; tlf 1575, Norr m. m., kontor o. bostad Hornsg. 66 BIl, Wohlfarts Musikskola, Karl, dir. Karl Wohl- ss; tlf 3450, Söder fart. Hufvudlokal Skeppareg. 3, O.DJ.; - E., Fröken, Kammakareg. 48, Va. tlf Norr Gösta, Löjtnant, Amanuens, Karlavägen Wohlin, se Wåhlin. 17 1v, O.; tlf Wohlte, E. A., Stämningsman, Birgerjarlsg. - Gustaf, f. d. Protokollssekr., Florag. 13 IV, 111 B, Va.; tlf Ö. Voigt, Reinh., Västmannag. 48, Va. von Wolffradt, Anna, Fröken, Villag. ~2, Ö. _ se äfven Vougt. - O. E. A., Grossh., Greftureg. 58, O.; tlf W oin, A., Köpman, Fridhemsg. 24, C W olander, 1. S., firma, Charkuterifabrik, Wolffram, Hildur, Fröken, Musiklär:a, Val- Olandsg.24, se; tu , Söder ling. 24, C. Volck, W., Afdeln.vchef, Karduansmakareg. - O., Rektorsänka, Slöjdg. 9, C & 13, C. Volga, Konfektmagasin, Stureg. 30, O.; tlf von Wolcker, Erik, f. (t, Kammarrättsråd, Karlavägen 76 III, O.Pi. Volgo, C. G., Polisman, Regeringsg. 67, C. Wold, S. G., Sekr. i Telegrafstyr., Kruk- Wolger, O. B., Bygguadsing., Borgareg.8, makareg. 46, Bö. sn. Woldt, J., Byråing. i K. Landtmät-styr., Wolgers, J. G., Fastigh.-äg., Karlbergsv. 26, Odeng. 44 II, Va. Va. Wolf,..Wilhelm, Grossh., Karlavägen 74, Wolin, se Wåhlin. O.Dj.; tlf 70607, Norr Wolke, Anders, Fanjunkare, Marieberg, C.; _ G.. A. T., Köpman, Styrmansg. 5 1V, tlf Norr Ö.D}... VY ollenberg. J., Handl., Karlavägen 88, Wolfbrandt, C. O., Grossh., Greftureg. 58, O. O.Dj. _ Ernst G., Pastor vid Sabbats berg, Pastors- Wollert, Ragnar, Byrådir. i ~örsäkringsinadj. i Ad. Fredr., Kammakarcg. 30, spektionen, Storg. 59, Ö.Dj. Va.; tlf E. A., pörrådsförm., Tomt!3bog.2, Va. Wo1fenstein, Walter, Fotograf, Drottningg. - E., Ing., Karlavägen 83, O.Pi 57, C.; tlf 17686, Norr Rudolf, Tj.-m. i pörsii:kr.-a,:b. Skandia, _ Emma, Fru, Hökensg. 10, Bö. Valhallavägen ; tlf Ostorm Wolff,Henrik,Amiralitetsr~d,Hjorthagsväg. - M. E., Änkefru, Riddareg. 36r, Ö.Dj. 5, Ö.Dj.; tlf 73546, Österm Wollgast, Gunnar, Agenturaffär, Scheeleg. -s Antikvariat, Hamng. 2, C.; tu 10657, 14, C.; tlf Norr Svenska o. utländska böcker - H., Fru, Parkg. 18 A, C.; tlf o. hoksarnliugar uppköpas... - Märtha, Fru, Ynglingag. 21, Va. - Gustaf, Bokhandl., Grefg. 49, O.Dj. - 'I'hekla, Fru, Scheeleg. 14, C. _ A., Fil. Iic., Löjtnant, Handtverkareg. - Ivar, Ingenjör, Ynglingag. 21, Va.; tlf 15, G _ F., Grossh., Handtverkareg. 15, C.; tlf - C. R., Kontorschef, Frejg. 7,,vet , Norr Wollgren, B. S., Nybrog. 15 A, V.; tlf E., v. Häradsh., Östermalmsg. 23, O.; Wollin, se Wåhlin. tlf Wollrath,..O. J., Snickerifabrik, Styrmansg. _ 'I'orsten, t. f. 2:e Kanslisekr. i Socialdop. 23, O.D}.; tlf Norr 19663; bost, Grefg. Ostermalmsg. 23, Ö.; tlf ' 26 1, Ö.D}.; tlf Osterm Erik, Med. dr, Östermalmsg. 23, Ö.; tlf Wollsjö, Axel, 4.manuens, Artillerig. 23 lli, O.Di.; tlf Osterm Arthur, Redaktör, Östermalmsg. 24, Ö.; Volochonsky, Z., 9rossh., Slöjdg. 5,.c.; tlf tlf 75421, Norr ; bost. Ofre Annelund, Ulnksdal. - Harald, Sekr. i Riksförsäkr.-anet., Löjt- Wolontis, Josef, Fil. mag., Sjukh. S:t Göran, nant, Handtverkareg. 15, C. C.; tu Wollf, Otto, A. B., Hufvudkontor Stockholm, - Sigrid Björkquist, Med. lic., Sjukh. S:t Valsverksprodukter en gros, Gen.-agent Göran, G.; tlf för Rheinische Stahlwerke, Duisburg- Wolrath, Gustaf, Kronobergsg. 7, G. Meiderich &»Phönix» A.-G. fiir Bergbau Volta, se Nya Elektriska Aktiebolaget Volta. und Hiittenbetrieb, Hoerde, Karduans- Wonhoff, Carl Wilh. C:son, Fotograf, Odeng, makareg. 11 A, C.; tlf 6 45, 17263, tele- 61, Va. grafadr. :»Ottowollf». Verkst. dir. Woolfield, Alioe, Engelsk språklär.a, Braheg, Konsul John E. Johnson. 52, V.; tu A.-B. SVENSKA METALL VERKEN MÄSTs~R:n~~~EåL~i~~~;.N 22

20 Wor,d-'- Wulforena WordtJoha.nnlj-, Fru, Pantförsäljn., Hornsg. Wrangel, H. G. W., Generallöjtn.; Chef för 167, Sä.; tlf Söqer ; bost. Bränn- Kustartilleriet, Råsunda. kyrkag. 77, Sä. - E. V. H., Kommendörkapten v. Flottan,»Vore Damer» &»Vore Herrer», expo Små- Valhallavägen 93, Va.. landsg. 24, C.; tlf Wrede, Aug., Frih., Amanuens i Kommu- Wormbs, Hans, 'l'jänstem., Flemingg. 51 A IV, nikationsdep., V. Trädgårdsg. 11~, C,; C.; tu Norr tlf 241. Wortzelius, Carl Erik, Vaktm. i K. Vet.-Akad. - Fabian F:son, Grefve, Verkst. Direktör i. Bibl., Vetenskapsakademien, Sthlm 50. Järnvägs-Aktieb. Stockholm-Saltsjön, Vos, Mauritz, Fil. dr, Tekn. chef förbv, Stads gården 22, ss.,.. Radioaktieb., Erikshergsg. 12 A, O. - F., Kapt., Riddareg. 41, O.D}.," Voss, Paul, Agent, Munkbrog. III, Si.; tlf Vredenberg, H. L.) Posttjänstem., Styrmansg , O.Dj. ~ - Gustaf Philip, Inköpschef för Singer CO. Vretblad, Edv. P., Köpman, Heleneborgsg., Symaskins A.-B., bost. Bergsg. 43 IIl, C. 5 Aj Sä. - Franz N., Korresp., Rådmansg. 65, Va. - V. Patrik, Musikdir., Dr. phil., Organist - Karl-Gustaf, Sekr., Rörstrandsg. 24, Va.; ioskarskyrkan, Karlaväg:en 76, V.Dj. tlf 203 8~.. W retblad, Petrus, Ing., Teknisk konsulent - V. E. L., Ankefru, Östermalmag. 62, O. i K. Kommerskoll., Nybrog. 45, O. Voss-Lagerlund, Hj., Apot., Kemiska ma- Wrethman, Henrik, Agent, Parmmätareg. skiner, Majorsg.9A, O. 7, C.; tlf , Wottrich, Max H., Fabrikör, Bergsg. 23, - Henrik. Agenturaffär, Olofsg. 10, C.; C. (Firma Lundquist & Wottrich, tu 2655, Nou Smålandsg. 40, C.) - se äfven Vretman o. Wlretman. Vougt, John, Banktjänstem., Sit Paulsg. 34, Wretholm, Alma, Ankefru, S:t Eriksg. 43, so; tu Söder C... - Lotten, Fru, S:t Paulsg. 34\ Sii.; tif Wretlind,.. E. Paul, Civiling., Appelviken; Söder tlf Appelviken Axel, Grossh., Sit Paulsg. 34, So.; tif - Emma, Doktor:a, Karlbergsvägen 24 Il, Söder Va.; tlf Norr :. C.F., Kansliråd, Ecklesiastikdep., bost. - J. M., Målare, Tavastg. 19n.b., Sä. kv. Vin golf 4, Djursholm. Vretlundh, E. V. Filip, Chefsingenjör V. - se äfven Voigt. Järnhs Elektriska A.-B., bost. Drott- Woxberg, AH, Telegrafassist., Skeppareg. ningholmsvägen 91, C.; tlf, ' 27, O.Dj.. Vretman, 1. G. H;, Ing., Uplandsg. 17,.Va.. Woxell, Sigfrid, Posttjänstem., Markvardsg. Wretman, A. J., Fru, Odcng, 50\ Va... 9 Il, Va.; tlf Vasa Augusta, Fru, Förest-a å Borgerskap. Voxen, A. H., Kamrerare, Banörg. 17, O.Dj. änkehus, Norrtullsg. 45, Va. _ Woyener,Garl, Folkskollär., Tuleg. 7 Il, Va.; - Harald, Kamrerare,. Greftureg. 73, O.;. tlf Vasa tif Myrtel, Fru, Tuleg, 7 II, Va.; tlf 6898, - W., f. d. Kapt., Grefg. 14 Il, O.D}.; Wraner, Anna Henrik-, Fru, Kammakareg.,tU Norr 263 O~. 62, Va. - E. A., l:e Vaktm. (Komm.-koll.), Birger Vrang, C. S. R., Kapten, Kungsholmsg. 20, C. J arls torg 5, St.; tlf 14ö 28. Wrang, Carl Wilh., Aktuarie, Högbergsg. 31 I, - se äfven Wrethman.,. _Sä.; tlf 5055', Söder 997. Wretmark, Tor, Fotograf, Tomtebog.:26A, - C. A., Bruksdisponent, Dalag. 16Il, Va.; Va...., _ tlf _ - Ulla, Fröken, Trastvågen 15,.Appel- Wrange, Georg, Dir., HOTDsg. 81, Sö. viken. _ - Gunnar H., Möbelarkitekt, Djursholms- Wretström, C. E., Brefbärareförman, Villa Danderyd, tlf Djursb.-Danderyd 115; Regineborg, Mälarhöjden; '. kontor Mästersamuelsg-. 11, C.; tu - A. W., Fabrikör, Upsalag. 4, Va., - -; , Wuerster Jenny, Fru, AIströmerg. 19 B,'~' Wrangel, G. M'. J Friherre, Soflelund, Freskati; Vulcan, Handelsaktieb., Export o. Ip1port, postadr, Ostra station, Sthlm. Skeppsbron 4, Si.; tlf 493. ' - Wolmar, Friherre, Malmskillnadsg. 35\ se äfven Vulkan...'. C.; tlf 7113.' Wulfcrona, Ebba, Folkskollär:a, Malmskill -+ Jurgen, Frih., Konstnär, Smålandag. 7, C. nadsg. 33, C. - Sophie, Friherrinna, Wrangelsberg, Her- - Hilda, Fru, Malmskillnadsg. 33, C. sernd, Lidingö viilast.; tlf Lid:ö Daniel, Herr, Ma~mskillnadsg. 33,~ 0LSSON & ROSENLUND. ~~!Z~~7~~~

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer