_._- ur 760, 2175, 20724, , NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C , Ö.Dj.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;"

Transkript

1 Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr Brandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn kyrkag. 73 1V SÖ. - Nils R. K, Med. dr, Docent i Neurologi Central-Försäkring, P. Sturen, Vasag. 6 m, v. Karol. Inst., Birgerjarlsg. 22, O.; tlf,sthlm 1,»Hansa»; tlf Fylgia, Förs. A.-B., Hamng. 2, C. Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd, Srt Eriksg. Försäkrings A.-B. Iris, Kungsg. 26, C.; 16, C. tlf 8936, 5909, Norr Antonson, lviatiida, Fru, Uplandsg. 26, Va.; Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Arse- tlf Vasa nalsg.8, C., tlf 7839, Norr J., Köpm.. Val1ing. 30, C. Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen - E. A. J., Postmäst., Holländareg. 23 Ill, Va. 31, C" Antonsson, Hulda, Fru, Hårfris:a, Nya Bo- Heimansons, Eugene, Försäkrings stadshuset, Långholmen, Sö.; tlf ~ byrå, A. B., Jakobsg. 24, C. -- Juditb, Korresp., Bergsg. 37 B, C.; tlf Heimdall, FÖ,.säkringsaktieb., Birger- Kungsh jarlsg. 18". Ö. - K, Änkefru, Jungfrug. 12, Ö.Dj. Internationella Olycksfallförsäkrings - L L., Ofverkonst., Nya Bostadshuset, Aktie Bol. i Wien, Alfred Lindberg Långholmen, ss.. tlf & Co, Vasag. 48 1V, C. Antroposofiska Sällskapet, Kammakareg. Matthiessen,lVIax, A. R, Kungsg. 13, 38,, b., Va. C.; tlf 9420, 9456, Norr 942U. Anzelius, Ad., Civiling., Fil. Iic., Uplands- Norden, Försäkrings- Aktiebolaget, Drott- g. 48, Va. ningg. 9, C.Telefon: 7 98, 75 98, , -Edith, Fru Banerg. 17 1V, Ö.Dj.;tlf Norr Anzen & Engström, Anktionsgodsaffär, Folk- Securitas, Birgerjarlsg. 11, C.; tlf 2121, ungag. 14 A, So.; tlf Söder '9848, 12049, Norr A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Skandinavien, Brunkebergstorg 11, C., - se äfven Ansen. ur 760, 2175, 20724, , NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C , Norr 8268, Norr se äfven Appelberg. Sundån-Cullberg.Alrik, Aktiebolag, Drott- Apelgren, R. N., Civiling., Patentombud, bast. ningg. 5Ill, C.; 9-5; tlf 4976, 7002, Karlbergsvägen 85 1V, Va.; tir:vasa Norr Patentbyrå Smålandsg. 2, O. (hörn. af DWinterthur» (Schweiziska Olycksfallför-. Nybrog.) ; tlf säkringsbolaget i Winterthur,Schweiz), - A., Ljuskopiering:,atelje, inneh. A. Gelin, Drottningg. 66, C.; tlf 1550, Norr Riddareg. 9A, O.; tlf 75159, Norr Birger, Målare, Kaptensg. 7, Ö.Dj.»Zärich», Allmänt Olycksfall- & Ansvars- - se äfven Appelgren... försäkrings A.-B. Generalagentur : As- Apell, Clara. L., Fiskaffär, Ostermalms saluhall suransfinuau Chr. Steffens (inneh. G. 18, Ö.; tlf 7ti514; bost. Hornsg. 32, Carr), kontor Näckströmsg. 4, C. Sö.; tlf Söder Antell, Sten, Kamrer, Egilsvägen 6, Stock- - K, Färghandel, Rörstrandeg. 22, Va.; tlf sund; tlf Stocks Vasa 13547; bost. Sigurdsberg, Alfsjö; Antevs, Ernst, Docent, Karlbergsvägen 9, tlf Alfsjö 361. Va.; tlf Vasa se äfven Appell. Antik-Kompaniet, A.-B., se A.-B. Antik- Apelqvist, se Appelqvist. Kompaniet. Apenes, I. L., P)u, Folkungag. 95, Sö. "Antika Konstgalleriet, A.-B., H. J. Steletskie, Apiarie, Agnes, Ankeöfverstinna, Karlbergs- Arsenalag. 4 1, C.; tlf vägen 4PI, Va.. Antikvartat-Bokhandeln, Götg. 44, Sö.; tlf Aplanius, A. V. L., Ankefru, Grefg.. 5, Ö.Dj. Söder Apollo, Porträtt- o. Förstor ingsatelje, inneh. Antikvariatet, Birgerjarlsg. 90, O. Adolf Hallendorff, Valling. 37, C.; tlf Antikvarisk-numismatiska biblioteket, Na- Norr tionalmuseum, C.; södra ing.,öppetsöc- Apolloff, Carl, Kontorist, Riddareg. 28, Ö.Dj.; kend tlf Osterm, 648. Antikvitetsaffären Ester Carlson, Norrlandsg. Ap ot ek och A p ote k are: 33, C.; tlf 22909, Norr (Apotekenöppnas kl. 8 f. m., stängas hvard. kl. Anton & Co, Fotograflatelje, inneh. Gärda B~f~e~: sc~~ifb~r;,l.lei.~l~ornsg. 75, SÖ.; tlf Andersson, Drottnmgg. 23, C. 74_5_0,._S_ö_d_er_3_3_7_90_. ~ _ THULE SKANDINAVliNSSioRSTA _._- Ansvarssumma c:a 590, kronor. L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG 165 6, Ö.Dj.;

2 166 Apotek-Appelbom. Apotek och apotekare (forts.): 59, C. (Apoteket Ugglan); bost. Strand- Ekorren, Hermann,'F.,.Iärnvägsg,94, Alfsjö;tlf ' vägen 61, O.Dj. Älfsjö77... Apotekaresocietetens sekr.: E. Poignant, Elefanten, Hamner, J. W., Karlavägen 51, O.; tlf ,Norr Apoteket, Lejonet,. Jakobstorg 3, C',., EIgen, Winckler, -Johan Inneh, Karlavagen27, bost. Tegnerslunden 6, Va.; tlf ö.; tlf 4839, Norr 894:.' Apotekarnes Droghandels Aktieb., Göteborg, Engeln, Peter~son,C. c.:v., förest. Sandberg,!J" Sthlmsfilialen Katrineberg 17 Lilje- 'I'rtewaldagränd2 (horn. af Kornbamnstorg), h l ',, si.: tlf 722, Norr Omen. Enhörningen, Carl Pleijel, Hornsg. 29 A, ss.; tlf - Emballage Industri, Tunnelg. 19 B, C.; F:J.~~, Hallberg. A., Karlaplan 6, Ö.Dj.; tlf tlf 21722, Telegramadr.: DEm ,Norr ballage». Fenix, Börresen,Wilhelm, Götg,30,ss., tlf 1143, - Mineralvattens Aktieb.; kontor o. fabrik Gr~~~~ ~~~~;'hl, Fr., Götg. '21, Sthlm 4; tlf Nybrog. 35 & 37, O. 3180, Söder Apoteksemballage, Handelsfirman, Boktryc- Hjorten, E. Wendbladh, Scheeleg. 14, C.; tlf keri, Kartong- & påsfabrik, Litografisk H~~~7~l~~~,541:iberg, K., Nybrog. 21, Ö.; tlf anstalt, Uplandsg. 17 II, Va.j tlf 7222, 74669,Norr Norr Korpen, inneh. A. Gezelrus, Stortorget 16, si; Apoteksvarucentralen Vitrum, Apoteket Vatlf 8988, Norr sens, O. Bjurling. 'Torsg. 4, C.; tlf 5 67 Kronan, inneh. C. F. Bergendorff,St. Nyg 27, N N ' St.; tlf 4701, Norr orr,,orr. Lejonet, Hofapotek, E. Poignant, Jakobstorg 3, Apparat-Aktiebolaget, Fredsg. 6, C.' tlf O.; tlf 633, Norr 5248,nattexp. apot. Poignant, Telegrafadr.: >Appar~t.. ' Leoparden,vonSchåele, tlf R, A t d l t F" "1' l k. k Tegnersg.16,Va. (hör- ' ppara ne er age, orsa jer e e tris a monet af Luntmakareg.); tlf 4304,Norr torkontakter Birgerjarlsg. 13 C.' tlf Lokatten, Psilander, G., St. Katrineberg, Lilje Norr 4388 " holmen; tlf ,, '.... Morianen, Helmer, M., arrend., Rosenbaum,M., Appelberg, C. E., Banktj.man, Lutzeng. 6, Drottningg: 19, O.; tlf.2576, Norr , O.Di Mården, Sch~mmelpfenlllg,C. F. V., Surbrunnsg. Carl Direktör Civiling Birgsrjarlsg 83 28, Va. (hornet aftuleg.); tlf6556, Norr 9078.,,.,., Nordstjernan,Ewerlöf,V.,Drottningg.71A, Sthlm Va.j tlf ; tu 5627,Norr ' H. B., Dir., Karlavägen 63, O. R~~":e'r~3~d:5.E., Folkungag. 99, SQ.; tlf 3955, Axel, Fil.. dr, Fabrik för metalltrådslam- Råbocken,Sundberg, Axel, Kyrkogårdsvägen16, pan»birka», Surbrunnsg. 49, Va.; tlf E~s~ede;.t!f' Ensk _ 7185, Norr 22815j bost. Roslagsg. 11, Sot ErIC, RlSWg,A., F1emmgg.57, O.; tli 30.69, Va' tlf ' Norr ,... Stenbocken,inneh. Gust. Bergh,Odeng. 106(hör- Rosa,Fru,Sveavag-en 78, Va.;tlfVasa net af Torsg.), Va.; tlt 8976, Norr A. T., Grossh., Götg. 81, Sä. Storken, HumbIa, A., Storg. BOA, 6.D).; ur _ Fabian v Häradsh Norrtullsg 53V 73484,Norr ,..,.,', Va' Svanen,Sjöberg,K. M., Birgerjarlsg.10,O. (Bture- tlf Norr" plan); tli 2325,No~r51~ Gustaf, Justitieråd, Valhallavägen 100 Sa~:~'OlHolm,E., G~tg. -», So.; tlf 3601, Soder (f. d. 41), O.j tlf 77957, Norr Ugglan,' Gullström, S., Drottningg. 59, O.; tlf Nils, Köpman, Karlbergsviigen 45, Va.; 1032,Norr tlf Vasa Vasen,. Bjurling, O., Järnvågen, f!.dj.; tlf Norr _ John, Officer i Fr.varrnen, Karlavägen 6231, Apoteksvarueentralen Vitrum, Torsg. 88" ~ D. If O" ' , O.; ur 567, Norr n.b. O. g., V. :J.; t sterm,. Örnen, Enell, H., Karlbergsvägen 10, Va.; tlf Lisa, Sybehörs- o. damkonfektion, Odeng. 7502, Norr , Va, _ Apotekarekårens lifränte- o. pensionskassa, A. E., Angbåtskommissionär, Speditör, Drottningg. 80 B, Sthlm 1, kl. 11- firma Aug._ Lindholm Eftr., Kung- 2; tlf 710~, Norr stensg.m, Va.;kontorSkeppsbron20,St. Apotekarekårens Älderstilläggskassa, Drott- Hedvig, Ankefru, Sigtunag. 3 ll, Va.; tlf ningg. 80 B, C. Vasa A t k. t t k ~. t C F V - se äfven Apelberg. po e ar~socle e ens. assaroreat.:... A lbl d H Ida Fröken GreftUl eg.24a O Schimmelprennig, Surbrunnsg. 28, Va. ppe a, u, 'p' F T" (Apot. Mården; tlf 6556, Norr 9078); APpe~zmC?~lfaiJi57ettersson, ru, orsg, bost..s. h. I ; tlf 65 56, ankn. Norr N. H, Knutsson, e: o. Hofrättsnot., Ad- Apotekaresocietetens lokal, Drottningg. 80B, vokat, bost. Torsg. 8, C.; tlf ; C.; tif kontor: Appelboms Juridiska Byrå, Apotekaresocietetens ordf.: f. (l. Byråchefen, A.-B., Sveavägen 21 (hörnetafkungsg.), Apot. Stellan Gullström, Drottningg.. C.; tu 9731, JONKOPINGS Jl,JRIDISKA BYRÅ H A M N G A T AN

3 . Appelbom:-Arbetsföreningar. 167 Appelboms Juridiska Byrå. A.-B., verkat, dir. Aptekmann, Leo, Dir., Birgerjarlsg. 106,' Adv. Nils Appelbum, spec."äktenskaps- "f~.;tlf Vasa skillnadsärenden o. handelstvister Aptermgsverkstad, Sthlms Tygstations, se Sveavägen 21 (hörnet af Kungsg.) C.~ Sthlms Tygostation... tlf 9731, Telegrafadr.: l>appel: Aq uilon, Edit, Fröken, Styrmansg. 6,0.D;.; bom», tlf Appelgren,C.A.,Bokbind., Repslagareg.3,Sö. - Enar, Stud.; Styrmansg. 6, O.D}.j tlf _ E. F., Borstbinderifabr., Mariag. 16 A Sö.; tlf ' Aquilonius, Klas, Folkskollär., Bellmansg. _ H., Direktör i Sveriges Urmakare Ak. 5 Il, Sö. tieb., Karlavägen 63, O.; tlf Österm Arben, Carl, Vaktm., Riddarhuset, Sthlm 2. -=Torsten, Dir., L:a Vattug. 22, C.; tlf Arbetar-Boden, Gust. Jonsson, Tunnelg. 14, ~ E. F., Fabrikör, Brunnsbacken 6 Sö. C.; tlf 30458, Norr Edla,. Fru, Uplandsg. 61, Va.' Arbetarebiblioteket, se under Bibliotek. _ S., Kontorist, Östgötag I Sö. Arbetareförening, Stockholms, Teknologg. -T. G. H., Mynthandlare, Frek 671, Va. 5 n. b., Va.; biblio.~eket öpp~t o~sd. 7,_ C. A., Tapets., Grefg.37 O.D}. tlf Norr _1/29. e. m.; kassörens och VIcevarden! " expedi tionstid månd. o. onsd.12-2 e. m., _ Karl G. O., Verkmåst. Jarlaz. 32 Asp-. tisd., torsd. o. fred. 6-7 e. m.; sjukudden. ' b' kassans kassörs mottagningstid månd., åppelgren, F., Urmakare, Birgerjarlsg. 118, onsd. o. lörd. kl. 6-8 e. m.: tlf Norr Va.; tlf Vasa _ se äfven Apelgren. Arbetarekommun, Stockholms, Folkets hu I, Appelin, Ellen, Fröken, Kontorsskrifv. i Barnhusg. 14, C.; tlt Järnvägastyr., Kammakareg. 29, C. Arbetarerörelsens Arkiv, Folkets Hus, Barn- Erika, Fröken, Kontorsskrifv. i Järn- husg. 14, C. vägs styr., Kamm~kareg. 29, C. Arbetarinstit~tet,. Kla.:a N. Kyrkog. 8, C. Greta, Kontorsskrifv. (Stat, Järnr.), Arbetarnes lhldnmgsforbunds Sthlmsafdel- Greftureg. 15, O.; tlf Norr ning, Bryggareg. 11, C. 1 Appelqviat: 2 Appelquist ; 3 Apelqvist ; - Bokbinderiaktiebolag, Slöjdg. 7,.c.j tlf 4 Ap~lquist; 5 Appeikvist. 'Ek~2 81., Nur f r ḟ.42 ~4. h J G N'l. rpermgsa ar, lune... lason,,_s Berndt, Ba;nktJ.. man,kungsholmsg. 19, C. Brännkyrkag. 171, Sö.; tlf Söder' ,-'J. Ax.,!?lrektör i Sthlm s Transport- o. Svenska, Sjuk- o. Begrafningskassa, sista Bogsermgs-Aktieb., Uplandsg, 4IV; C.; fred. i hvar mån. kl. 6~8 e. m., tlf Il709. Parkg. 18 Bn.b., C. _I Ragnar, Dir., Soheeleg. 20, C.; tlf 32412, Tryckeri A.-B., Folkets Hus, Barnhusg. kont, tlf namnanrop.»olsson & Appel- 14, C.; tlf 2276, Norr qvist».... Uraffär, Folkets hus, Barnhusg. 14, C: _s Otto Emanuel, FIL Iic., Gullvitvan 11, tlf Norr ' Gröndal, Liljeholmen. Arbetsbyrån for oorganiserade Drottningg. _, Elma, Fru, Västmannag. 27, Va.; tlf 81 A, Va.; tlf 12508, No;r Norr _1 Richard Handelsbitr Ragvaldsg 20n.b. Arbetsforenmgar: S ". tl'f 9659"., Adolf Fredriks, Holländareg. 16, 11 /2 tr., Va. O." Ordf.: Regeringsrådinnan E. Lindstedt, träffas _s A., Handl. (blomster-), Hötorgshallen; månd. o. onsd,12-3. FörsäljningJ1l1ånd. o.onsd. tlf Norr 5971 filial Drottningg 67 k;! Ka~s.örska:F.r u E. von Knorring.. b t H" t ' t 10 C., liraonkyrka, L,lJeholmsvagen 2, Lfljehol.men. C., OS. O orge,.. Ordf.: GrefvinnanE. Lagerbjelke,Alfsjö,onsd. _, J. K., Handl., Grefmagnig. 12n.b. O Dj tlf Österm '., Hedvig Eleonora o. Engelbrekts, Bra]~eg.36.Ö G t' f I B d 64 A S.. If sea Ordf.: GeneralskanDora Hamuiarskiötd. _ us a, ng., on ego,o.; t o er Jakobs o. Johannes, Lästmakareg. 15 n. b., a Ordf.: Fru Valborg Ottergren. Försäljning _, C. U F Köpman Bagvaldag 20 Sö hvard. kl _s E A' K"o"pman H' ndt e k. 44' C Katnrlnjt, ~ögbergsg. 13, ss, Ordf.: Fru Helene..,,a v r areg. " Fns, Östgotag. 11, ss. _1 Gunnar, Köpman, Ragvaldsg. 20, Sö.; Klarn, Klara V. Kyrkog. 8, 1 troned, a. Arbetstlf Söder 54 förest:a Fru Hilma Feith. Försäljning månd. 1 S H P 'tk t H' l. 91I! T7 o.onsd, 11-1; tlf Norr _., OS on r., e smgeg. " a.j Knngsholms,Kungsholmsg.90-94, l tr., a. Ordf.: tlf Fröken Annie Llljenstolpe. _3 Gustaf W. Norrtullsg 65 Va' tlf Norr Ilarla, tillklippningslokalragvaldsg.10,sa, För '.,., säljn. qod. Hornsg. 2l A, SÖ. Ordf.: Fröken. Elisabeth Schuldheis. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO '

4 168 Arbetsföreningar -Arecos. Arbetslöreningar (forts.): [cholmens, Manhemsg. 6, Aspudden ; Matteus. Matteuskyrkan, Vanadisvägen33 & 35, Bromma, vid Alvik, Alviks skola, Va., öppen tisd. o. torsd. 11-3, sept.-maj, Kungsholms villastad' Bromana vid Ordf.: Fru Hanna Flygare. B"U t Bäll t l d S ' db b.'g Nlkolal, Skomakareg. 30, St. Ordf.: Fru E. Å. a. s a, a sta un, un y erg, are- Beskow... nio minnes, Volmaryxkullsg. 41, So., Oscars, Storg. 55, O.Dj. Ordf.:Fru AnnaBroms. Helsingeg. 14&16, Va., Nybrog. 55, O. Arbetsförmedlingen, se Stockholms stads ar Sunnerdahlskastijtelsens, Klippg. 24,Sä., betsförmedling och annons sid. 44. Centralkommitten och styrelser för Arbetsgifvareföreningen, Svenska, se Sven- Arbetsstugor för barn, se Kalenderafd. ska Arbetsgifvareföreningen. [3435] o. f.. Arbetsgifvareföreningens Statistiska byrå, drbin, Wilh., Pastor, Djurgårdskyrkan. Djur- Svenska,seSv.l!nskaArbetsgifv$tat.byrå. gårdsslätten 74, O.D.1.; tlf Osterm Arbetsgifvarnes Omsesidiga Olycksfallsför- - Erik, Teol. lic., Pastoratsadj, i E.ngelsäkringsbolag, Torsg. 2. C.; Postadr.: brekts förs., Östermalmsg. 67, O.; tlf»aöo». 'l'elegr-adr.:»trauma». Norr Arbetshemmet, Kungsholmsg , C., von Arbin, K, Disp., Birgerjarlsg. 29, C. försäljer ved, kol och koks. Mek. vef. - & Co,..Theimport A.-B., Storg. 24, O.Dj.; mangel; tlf 33705, Norr tlf Osterm Arbetshemmetförblinda, se De blindas fören. Arbing, Runo, Grossh., kontor Skeppareg. Arbetshemmet för sinnesslöa kvinnor, Rör- Ö, O.Dj.; tlf 59 03; telegrafadr.»runo;» strand. Va.; tlf 82314, Vasa bost, Valhallavägen 721 (f. d. 77 B), Arbetsinrättning, Stockholms stads, Maria O.; tlf , Bang. och VolmaryxkuUsg., Sä.Kontors- Arboga Margarinfabriks filial, Kungsholmstid 9 f. m.-5 e. m.; lörd. 9 f. m.-3 g. 65, C.; tlf 33342, Norr 941. e. m.; tlf 24486, 3730, Söder 1'3725, Arborelius, Emmy, Fru, Barnhusg. 81'1', C.; Söder tlf Arbetslaget. f. d. C. W. Svedelius, inneh. Arborän, Olof, Kapten, Linneg. 381'1', O.D.1. 'I'h, Sandberg; kontor Bredgränd 2, - P. A., Skom., Timmermansg. 44D b., Sä. Si.; tlf Arbrå Kraftverk, A.-R, verkat, dir. A. Wester. Arbetslöshetsk mmitte, Stockholms, Munk- berg, Kungsträdgårdsg. 10, C.; tlf brog. 2, St.; tlf 13913, Norr , tel.vadr.:»arbräkraft». Arbetsmyran, Uplandsg. ilf, Va.; tlfnorr Area Regulatorer, A B., Tillverkn. af ång-, gas-, vatten-, temperatur- o. fuk- Ar.~etsrådet: tighet~regulatorer, elektr. regulatorer Ambetslokal: St. Nyg. 40 & 42, St., tlf m. fl. Kuugsg, 7, C.; tlf ,172,31, 21933, o Telegrafadr.: Norr Telegrafadr.:»Area», DArbetsrådetD, postadr.: Arbetsrådet, Arcadius, C. O., Fru, Norrtullsg, 22, Va.: Sthlm 2.' Archimedes, A. B. kontor O. verkstad Sund- Mottagningstider: Ordf., Civiling. E. byberg; tlf 2095, 2096 samt Sundby- Bosmus, alla hvard. kl. 2-3 e. m. berg 93 o Telegramadr.:»Ar- Sekr, alla hvard. kl. 2-3 e. m. chimedesn, Sthlm, Utställningslokal Registratorskontoret hålles öppet hrarda- Birgerjarlsg. 11, C. Tillverka utomgar kl. 11 f. m.~3 e. m. bords- O. andra motorer. Arbetsskolan för lytta och vanföra, Gref- Arctic, A.-R, Kylmaskiner, Fredsg. 4 III, C.; tureg. 59 & 61, O. Se Vanföreanstalten. tlf 11 99, 3699, 4699, Arbetsstugor för barn: Adolj Fredriks, Hol- ARCUS Aktieboladet. k ländareg. 16, Va.; Jakobs, Davidba-., Betong ongaresg. 21, C.; Klara, Klara V. struktioner, Brobyggnader, Fabriks- Kyrkog. 20, C.; Kungsholms östra, Parm- byggnader, Tegnersg. 12, Va.; tlf 590,';,. mätareg, 9. C.; Kl~ngslwi1nsvästra, Fle mingg. 79 B, C.; Östermalms, Karlaväg, Ardell. O. V., Grossh.,kontor Brunkebergstorg 72, O.D.1.; Engeibrekts, Valhallavä~. 15, C.; bost. Karlbergsvägen 281V, Va. 63, O., Nikolai, Skomakareg. 30, St., - Gotthard, Kontorschef, Tomtebog. 20, Katarina, Nya Skolhuset, Ny torget, ss; Va.; tlf 8iO 55. Sojia,Sofiafolkskolehus,Skåneg.117,Sä.; - Dagmar C., Korresp., 'l'egnörsg. 39, Va. Maria västra, Hornsg. 110, ss; Jo- - K. Hj., Sjökapten, Yolmaryxkullsg. l, Sä. hannes norra, Döbelnsg. 38 A o. B, Areeos, Aktiebolaget, Rör o. rördelar. Va.; Matteu.~ arbetsstuqa, Västman- värmelednings- & sanitetsmaterial. nag. 92, Va.; Värtans, Hjorthagen; Gu- pumpar, verktyg m. m. Bryggareg. st::[ Vasa, Västmannag. 63, Va.; Lit 9 A,. C. A.-B. SVENS,KA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN22 Se annons å sid. 27.

5 Arefeldt-Ärfvidsson.. 169, Aref~'ldt,~, A., B~nkvaktm>"Artilierig. 48, O.' l Arfwedson; 2 Arfvedsson; 3 Arvedso!!; l Arehn; 2 Aren; 3 Århån: 4 Arrhen. 4 Anveson. / ' 5 Areen. 6 Ahren. r ~ 1 F. R. Q., ~. o. Hofr.vnot., Strandvägen _6 Oscar, Direktör, Dalag. 16, Va.; tif Vasa 43, O.D; , _1 J. E. E., Kammarh., Bankdir. Strand- _4 Edla, Fröken, Folkungag. 65, ss; tlf vägen 59, O.Dj.. " Söder s'karl Leon., Konsthandelo. konstutställ- _" F; o. M...Fröknar, Danderydsg. 6 m ö. g., ning Stureplan 15,0.; tlf 17926, Norr O.; tlf Österm ; bost. 'I'egnersg, 45., Va, _s. J;, Inspektor, G:la Brog. 21 r, C, -" J. E., Med. lic., Odeng. 1, O. Mottagn..' Arehns, Geth., Mek. Verkstad, A. B., hvard. 1/24-1 /s5; ej under sommaren. AIströmerg.. 15 & 17, C.; tlf 31497, _1 Lilly, Skolkökslär:a, Vanadisvägen 32 v, fl0525, Norr 529, Norr 5269, Norr Va.; tlf Vasa Tillv:erka tändstieksmaskiner m. _9 Ragnar, Skådespel., Linneg. 67, O.Dj. fl. automatiska maskiner, verktygsrna ' skiner m. m. G'j u teriet, tlf Norr Arfvidsson; 2 Arfvidson; 3 A,rfwidsson; _1 N. O. G., Skådespel., Regeringsg. 84, C. 4 Arfwidson; 5 Arvidsson ; 6 Arwidsson j. _6 Oscar. A.-B., Ylle- o. bornnllsvaror, trikå- 7 Arvidson; ~ Arwidson. o. korta varor, St. Nyg. 27, Si.; tlf '. j, 6p.29,..6530, Norr _6 Anna, Barnm., ~omtebog. 15 IV ö. g. Va., _, Gurli, Ankefru Storg. 56III O.Dj. tlf _5 A. D., Dekor.-mal, Ingemarsg. 3 H, Va '". ', _5 P. O., Departementskrifv.,,Jakobsb,ergsg.. Arelli, Bertil, Civiling., Jutasbacke 4, C.' 6, C.. tif Norr 283,17. ' _, Helge, Direktör, Hjorthagsväg. 7 lii, O.Dj.; Arenander, Alexis,Lagerchef, Götg. 75, Sö.; ~lf 713 5~, Osterm tlf Söder _5 Enk R, DISp., Haga,g. 39, Va. ~ S., Postexp., Rörstrandsg. 48, Va. _8 Edvin, Elektrisk affär o, reparationsverk- _ E. E., ftegementsveterinär, Flemingg. 18, stad, J akobsbergsg. 29, C.; tlf 2621, C.; tlf Norr Norr 44 94j bost. Ostermalmsg.14 B, O. I,Arenberg, Th., Symaskinsreparatör, Fle- _, Fredrik V., Fil. mag., Norrlandsg. 12, mingg. 69, C.; tlf Kurigsh C.; tlf Norr årenborg', Emanuel,' Byggn..ing., Horneg. _5 Anna, Fru, Riddareg. 41 II, O.; tlf Osterm. 471II, ss., tlf Söder årendsfören., styrelsens adr. Birgerjarlsg. _, Josefina, Fru, Styrmansg. 55,,O.D;.; tif 18, O.' -, Osterm '. '. årendeka Stenograf-institutet o. maskinskrif- _2 Sigrid, Fröken, Hamng. 17, C.; tlf Norr ningsbyrå, se Stenografinstitut Areschoug, B., Fröken, 'I'egnersg. 36, Va. _2 'I'ekla, Fröken, Greftureg. 34 B, O.; tlf. - F., Fröken, Drottningg. 83, Va. 9st~r~. 1414~..., _ Signe, Fröken, Karlsviksg. 9, C.; tlf3011o. _4S Forsakrmgs~yr~, Herserud, Lidingö villa- ". _ Stellan, Herr, Sit Eriksg. 12, C., _ stad;..tl~. LId:.? 434. _ Holger Jur. kand. Aktnarie i Social- _I John, Forsakr. tjanstem., Folkungag. 73B, styr.: Srt,Eriksg. '11; C. Sä.... A. M. T. H., Köpm., Karlsviksg. 9, C. _5 Anton,.Handl., -Slöjdaffär, So~ermannag. Areskogh, N., Landtmät, v. Stat. Jämv., 6, So.; bost.. Kocksg. 2?, So. '. Majvägen 28, Appelviken. _5S Handskmagasin, Drottningg. 30, C.; tlf. Norr Arfwedson;, 2 Arfvedsson; 3 Arvedson: _5 Amanda, Herrekiperingsaffär, Biblioteksg.. 4, Arweson. _, H. 9 k; Ing., Enskedevägen 117, Enskede ;. \ _4 O. E., Bokhandl., Handtverkareg. 15, tlf Ensk C.; tlf Knngsh _4 Sven G. S., Inspektör i Brand- o, 'Olyoke- _I Carl, Byrådir.. Kommendörsg. 23, O.j fallsföra. A.cH. Skandinavien, v. Brandtlf Österm chef, Herserud, Lidingö villastad; tlf _" Agnes, Fru, Linneg.67 IV, O.Dj.; tlf Lid:ö g084.. _2 Bengt, Kanslisekr., Grefg. 65, O.D}. _1 S. H., Fru, Stureplan 4, O. _5 C. G. Köpman, Humlegårdag. 23, V.;. tlf _, Emma. Fröken, Eriksbergsg. 13 (f. d. Vin kelg. 13), 'O. _, A., Landtbruk., Gubbängen, Sthlm 20. I THULE SKANDINAVIENS' STÖRSTA LlffÖRSÄKRING,~B.OLAO,'.. Summa kontant vinst till de försäkrade 25,400,000 kronor. 6*, Å~rll.s.9kalendern

6 Armefördelningarnas ejpeditioner: IV Armefördelningens, Ostermalmsg. 8, Sthlm 5. Te)efoner: Arm.fördelningscllefen Stabschefen Generalstabsofficeren Adjutanterna Fortifikationsofficeren 79244, Norr 556. Fördelningatntendenten E~~~~~onsintendenten och kassaförvaltningen: Fördelningsläkaren Fördelningsveterinären Domänofficeren 79244, Norr Skjutbaneofficeren VArmefördelningens stabsexped, o. kassaförvaltning, Östermalmsg. 8, Sthlm 5. Telefoner: Stabssxpeditionen Armefördelningschefen Stabschefen ]l'ortifikationsofficeren Fördelningsintendenten Armeförvaltningen, Jakobsg. 30 (vid Rödbodtorget), Stockholm 16; tlf 947,

7 Armeförvaltningen--Arnheim. Armeförvattniniens' Artilleridepartements Arne, T. J., Fil. dr, Antikvarie v. Statens Konstrnktionsafdelning, Riddareg.13, Hist. Museum, Handtverkareg. 12 v, O. Sthlm 7; tlf Hilda M.A:son, Fröken, Nybrog. 22 & 24, -s Artilleridepartements Kontrollafdelning, O.; tlf Norr Riddareg. 13, Sthlm 1; tlf Eric, Kamrer, Nybrog. 22 & 24 II, O.; -8 sjukvärdsstyrelse, Jakobsg. 30 III, Sthlm tlf ; tlf Arndt, Köpman, Rosenlundg. 12 III, Sö.; <;ieneralfaltläkaren: tlf tlf Söder g~~:~~:u~~~::i~ir:~: \~f8i5727, Arne, Hj" Tjänsteman, Döbelnsg. MIl, Va.; Byråassistenten, RegementsläkareNordlander: tlf Vasa tlf , Arneberg, E" Ingenjör, Da1ag. 4 O. Assistenten,BataljonsläkareLindvall:tlf _ '0 C Akt' b 0'1' D' l 4 O' Byräsststenten, Regementsveterinär Moren: "" o, ten., Jor m. m., a ag., " tlf tlf 113 Ol. Intendenten,Kapten Palm: tlf Arnelius A. E. Änkefru Götg. 26 Sö. Adjntanten:tlf Förrådsförvaltaren:tlf A rne II, H' ara 11 u, Ban k' n- o. ' F on dk?mmlsslons- '.. firma, Hamng. 14, O.; tlf Armens Centrala Beklädnadsverkstad, Fle- - Tord, Civilassessor, S:t Eriksg. 73, Va.; mingg. 77, O.; chefen tlf tlf Vasa Intendenturförråd i Stockholm, Skepps- Gunnar, Droskäg., Valhallavägen 50 (f. d. holmen, postadr. Sthlm 15; chef: von 97), Va.; tlf Norr ' Otter, C. F. S., Frih., Major. K. E.,.Fil. dr, Ofvering., Värtavägen Kasernbyggnadsnämnd, Auditorium, O.; 6 ' 1, O.Dj.; tu tlf (byggn..chefen),9219, Harald. Ing., Drottningholmsvägen 6, O. _ Pensionskassa, Öfre Munkbron 5, Sthlm - Fred., Löjtn., Artillerig. 43, O.Dj. 2; tlf 1805; kassa tid Alma, Målarinna, Döbelnsg. IF, O. _ Sadelmakeriverkstad, Fredrikshof, Fred- - Helmer, Tandläk., Parmmätareg. 7, O.;' rikshofsg. 6, O.Dj.; tlf tlf Armfelt, Ida, Friherrinna,' Linneg. 25, O. - Judit, Fru, Tandläk., Parmmätareg. 7, O.; Armington, H., Valling. 32, O. tlf Armitfabriken, inneh. Gustav Josefsson, - A., Tjänsteman, Engelbrektsg. 9 & 11, O. Birgerjarlsg. 108, Va.; tlf Arnemark, G. E., Tjänstem. v. Järnv.-styr., Armsköld, J., Skomakareg. 32, St.; tlf Norr Rörstrandsg. 34, Va Arner, Elsa,' Fröken, Valhallavägen 164 Iv, Armstrong, G. A., Pontonierz. 9, O. O.Dj.; tlf Osterm Arn, G. E., Folkskollär., Frejg. 29BIV, Va.; - Signe, Fröken, Inedalsg. 15 IV, O.; tlf tlf Vasa 61. Kungsh Arnander, L, Fröken, Östermalmsg. 11, O.Dj. - F. L., Husägare, Vikingag...26 n,b., Va. Arnberg, V. T., Civiling., Kommunalhuset, Arnerot. ~lias, nickarmäsi., Ostermalmsg. Liljeholmen. 33, O.; tlf Osterm _ Ida, Fröken, S:t Eriksg. 35, 1'/2 tr. - Erik, Snickarmäst., bost. Viggbyholm; ö. g., O. ur Viggbyh _ M., Fröken, Malm8killnadsg. 7, O.; tlf -, Bröderna, Snickerifirma, beställn. af nya, ' samt renovering af antika o. moderna _ K. L., v. Häradshöfd., Ostermalmsg. 46, möbler, husreparationer, inredningar O. m. m., utföras med största noggrann- Arnberger, O., Godsäg., Kungsh:s hamnsplan het, Stureparken 1, O.; tlf Norr , O.; tlfkungsh Arnesen, H. K. A., Dir., Kl. N. Kyrkog. 26, _ Nils, Komm.-kapt., Eriksbergsg. 12, O. O.; tlf 159 &1; bost. Djursholms-Osby, Arnbom, A., Byggm., Mälarhöjden. tlf Djursh. Ösby 222..' _ Erik, Musiker, Agneg. 12, O. Arneskog, B. E., Underoff., Storg. 46,' O.Dj. Arndtz & Co, C., Handelsfirma, Hökensg. Arnfelt, Frans, Direktör, Herserud, Lidingö' I 8 f>.i, ss; tlf Söder villastad; tlf Lid:ö 17. Arndtz' Skinubeklädnadsaffär, Specialaffär - L H., Ingenjör, Observatorieg. 5, Va.' för skinnbeklädnader. Automobildräk- Arnheim, C. A., Advokat, Landsfiskal, familter och öfriga slag's skinn beklädnader jerättsärenden, boutredningar, inkaasei lager och på beställning. Glace - o. ringar, fastighetsförsäljningar o.öfriga sämskskinn, alla slag. Handskar, da- juridiska uppdrag, Brunnsbacken 6, masker, regnkläder m. m., ltungsg. 3, Sthlm 4; kontorstid 9-5 (lunchtid 1 O.; tlf 12030, Norr 10505; filial Götg. -2): tu 4949, Söder , So. '. - Rose, Fru, Storabältg. 4, O.; tlf , ' VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO J 7t

8 172 Arnheim -- Arrhenlus. Arnheim, S., Fru, Sibylleg. 54, O. Aronsson. P. O. K., Köpman, Lindevägen - Selma, Fröken, Dannemorag. 20 1V, Va.; 71, Enskede; tlf Ensk tlf H. V., A. B., Sköutensilter en gros, Im- - & C:o, Julius, A.-B., Grossh.flrma, Be- port o. fabrikation, Drottningg, 47, C.; geringsg. 18, C.; tlf 86 17, Norr tlf Norr Julius, Grossh., bost. Odeng. 15, O.; tlf - Axel G., Tjänsteman i Sthlm s Sjöförsäk ; kontor Regeringsg. 18, C.; tlf, rings-aktieb., Brännkyrkag. 95 III, h. 8617, Norr uppg., Sö. ' - K. G. R., Läderhandl., Dalag, 72, Va. - Oscar E., Västmannag. 2,5,Va.; tlf Arnold, Otto, Dir., Odeng. 61, Va. å.ronzon, Ivar G., Bokbindare, Drottningg....:... Gert, Kontorist, Högbergsg. 46 BIll, ö. g., 34, C.; tlf Norr Sö.; tlf Söder s, A. K., Bokbinderi (inneh, H. Ljunggren), von Arnold, H., Jur. kand., Amanuens i K. L:a Vattug. 19 A, C.; tlf Pinansdap., Eriksbergsg. 9, O. Aros Pepparkaksbageri, Tomtebog. 34, Va. Arnoldson, K, Fru, Väatmanneg, 4, C.; tlf årosbrödema, Sällskap mellan forna lärjun- Norr gar vid Västerås Högre Allmänna Lä- - Fredrika, Fru, Jungfrug. 41, O.Dj.; tlf roverk. Ordf.: Kamrer C. E. Quarforth, Norr Södermannag. 9, ss. - Nils, Med. doktor, öron-, näs- o. halssjukd. Arosen, Axel, Banktjänstem.,Helgag. 12IIl,Sö. Mottagn. Smålandsg. 41, C.' Arosenius, E. H. N., Fil. dr, Byråchef, Teg- Arnoldsson, Ellen,..Fru, Aletensvägen 155, närsg. 161V, Va.; tlf Vasa Smedslätten, Appelviken. -' Hanna, Fru, Riddareg. 19, O.Dj. - M. R. W., Sjiikapten. Nybrog. 22 &24, O. ~ Greta, Fröken, Greftureg , O.; tlf Arnourf, L A. ~östa W., Tjänsteman, Bra- Osterm, heg. 6 II, O.; tlf M. F., Fröken, Braheg. 43, O. 'Arnström, Jonas, Försäljn. chef v. Asea, - S. L., Fröken, Braheg. 43, O. Bragevägen 6 II, O.; tlf Vasa Gustaf, f. d. Järnvägskontr., Rensg. 5,..- Georg, Tjänstem. v. Tobaksmon. huvud- Va.; tlf kontor, Götg. 48, Sii.; tlf Arp, Vilhelm, Godsäg., Nybrog. 30, O.; tlf Arntz, K. H., Kapten, Riddareg. 62, O.Dj. Norr Arnö,..K. G., Korresp.,.$unnerdablsvägen 50, Arpi, Ivar M., Dekoratör, Luntmakareg. Appelviken; tlf Appelv , C. - Ivar. Red., Döbelnsg. 53 1, Va. - & Co, Arvid, Järnaffär, Handtverkareg. Aronowitsch, Martin, Bankdir., Strandvägen 36,C. 57, O.Dj.; tlf 71379, Norr Arvid, Järnkramhandl., Handtverkareg. -s Intressenter, A.-B., Smålandsg. 22,.C.; 38111,C. tlf ArrMn, se Arehn. r- Hilda,' Ankefru, Fredrikshofsg. 10, q.dj. Arrhenius, Oscar, verkst. Dir. i Arrhenius 'Aronson, K. A., Disp., Linneg. 39A IV, O.Dj. & Beijer, A.-B., Roslagsg. 9, Va.; ur - Elisabetb, Fru, Östermalmsg. 19, O.; tlf Norr Olof, Fil. dr, Gamla Haga (Haga södra - Ellen, Fru, Bryggareg. 6 B. C.; tlf Norr grindar) Svante, Fil. dr, Professor, Föreständ. - Lisa, Stenograf, Fröken, Inedalsg. 15 m for Vet. Ak:s Nobelinst., Experimen- Ö. g., C. talfältet.. - Henning, Tjänsteman, Kocksg. 26, Sö.; - Edith, Fru" Pavlovna-Magasinet, Fletlf Söder mingg. 19, C.; tlf N orr o. Ture- Aronsson Sven, Advokat, Riddareg. 39, berg 55. O.Dj.; tlf Sofia, Fru, Fotograf, -s, Sven, Advokatkontor, Fredsg. loh, C.; södra grindar). Gamla Haga (Haga t~f 17000, 17001, 17002, Norr Walda, Fru, Karlbergsvägen 70 A, Va. Öppet /15. - Bror, Operasångare, Kantor i Ad. Fredr., - G. A., Afd. chef, Dalarövägen 96, Enskede. Flemingg. 16 BIlI, C.; tlf Norr Axel, Byggn-verkm., Blekingeg. 79, Sö.; - Axel, Rektor, Vegag. 61, Va.; tlf Vasa tlf~~il~ ~~ - B. Th. V., Civiling., Hornsg. 186 BlI, Sö. - Axel Yilh.; Skräddarmäst., J akobsbergsg. - Maria, Fröken, Vasa Damfrisering, Up. 33, C.; tlf 11846, Norr landsg, 22, Va.; tlf Norr & Beijer, A. B., Tryckeriagentur o. Pap- - G. A., Ingenjör;.Valhallavägen 38 (f. d. peräaffär en gros, Oljefabrik, Dalag. 105), Va.; tir , Va.; tlf 83600, Vasa A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R;n~~n~EiL~i~~~~.N 22

9 Arrhenius-Askania. 173 Al'IherJ,j~s., C,'A., Verkm., Långsholmag. Arwidström,S., Ånkefru, Odeng. 55 II, Va.; 20, Sö.;,tlf Söder tlf Vasa Arring" Alfr. A:son, Klockare o. kyrkofogde Arvika Spinneri och Väfnadsaffär, Oxtorgsg. i Maria förs., Srt Paulsg. 10, Sö. 9 A, c; tlf 1 63, Norr 7653; Inneh. Ars Aktiebolaget Scentekniska artiklar Alfred Peterson; tlf Osterm (bost.),... ' Arvika Vagnfabriks Filial,. Aktieb., Disp, ~u?:gs,g: 65, O., tlf Telegraf- G. Erne, Birgerjarlsg. 39, O. Kungl. adr.. Arsbolag... Hofleverantör ; tlf 4544 Norr 12529: Arsell, O., Justitiekansler, Karlbergsvägen 'k v k Ak" b l t' L dtb k '44 Va. Arn a- er en, tre o age, an ru s-. Arsen, Lotti~, Kontorist, Kammakareg maskiner:-repr. KuDberg & Co A.-B., I Ö. g., Va.; tlf Norr St. Vattug. 10, O.; tlf Arsenalen, A.-B.!:'I;'~rkst.dir. Bengt Johans- Arvin, Clara, Fröken, Sibylleg. 36, Ö. ~on, V. ~radgardsg. 9, O.; tlf H., Kamrer, Kungsg. 84, O.. Arsemus, Mana,.Fru, Norrbackag. 1, Va. Arwin Hjalmar Ingenjör Lidingö villastad' -,Fredrik':.~orpedingenjör (Marinförv.), tlf Lid:ö i27,"'1072: ' Vanadlsyage~ 22 B, Va.; tlf Asarnoj, M., Kocksg,' 26, Sö.. Artberg, Eskil, Kopm., Ars~.nalsg. 1,.9.; tlf Asbesttak. Aktiebolaget, kontor o. lager af 5805; host. Lokattsvagen 21, Appel- material för taktäckning, Birgerjarlsg, vike!j... 54, Ö.; tlf 14970, Norr Direk- Arte,et Marte, ~~g.. Frih. G. E. Fleetwood, törens bost, tlf 14971, Norr lflorag. 1~, 9.; Norr DAsca-Ljus», Små'landsg. 24, O.; tlf Artemrs, Rederraktreb., adr.: Otto Hellsten Asch, R, Direktör, kontor Hamng.,5 A, O.; A.-B., Skeppsbron 20, St. bost.torstensonsg. 6, Ö.D}.. Artens, Gottfried, Agenturer, Agneg. 25 IJI, Aschan, Lisa, Fru, f. Herlitz, Kommendörsg. _ O.; tif 'Vera) Fröken, ~gneg. 25 I1I,O.; tlf _ 29, Ö.D}.; tlf '.. Elisabeth, Fröken Karlavägen 43, Ö. Artillerrgården, Rrddareg. 13, Sthlm 7. _ Berthel Kamrer~re i Riksgäldskont.,. Art~ller~kasernen, se ~as~rner.. Engeibrektsg. 4, Ö.; tlf Österm Artrllerrklub1en, Arhllerrstaben, Riddareg. _ Villand, Statssekr., Karlaplan 2, O.Dj..; 13, 'sthlm 7. tlf Artillerim~seum, Artillerigården, Riddareg. _ Eva Änkefru Florag. 17 Ö. 13, Sthlm 7, öppet sö~.d. ~:-~ fritt. _ G. W., Öfver~te, Karlavägen 43, Ö. Onsd. 1-1 /2 3, afg. 10 ore, ofrrga da- Aschberg Olof Bankdir., Norrtullag. 3, Va.; gar 10-3 (Iörd, 10-2), afgift 50 öre; tlf tlf '1419 ' Norr ~. För trupl,l~örband, s~olor, ~or- _ Anna-Lisa,' Fru, Strandvägen 41, Ö.Di ~or.atlonerm. fl. fritt efter vid Art~lle- Asfaltaktiebolaget, Nya, 'kontor O. förrad ' rrgarden hos portvakten gjord,anmalan Industrig. 6, O. Asfaltkokeri Värtan. eller tlf Ask Sigge Banktjänstem., Bkaraborgsg. 7, Artilleri~ o,. IngenjörhögskoL, Artillerigå~- ' Sö.; tlf Söder 1996.,", den, Biddareg. 13, Sthlm 7; exp-tid _ Nanny, Fru, Sveavägen 92, Va.; tlfvasa. kl.. 10 f. m.-3 e. m.; tlf Artilleristaben: - Anna, Fröken, Sömmerska, Grefg. 62, Chefen: Armeförvaltningen, J akobsg. 30 n, Sthlm 16; tlf Ö.D}. Leila, Fröken, Västeråsg. 3 IV uppg. D.,' Statistiska afdelningen: Sthlm 7; tlf Artillerigården,. - Va.; tlf Vasa E. G., Handl., Bellmansg. 1, So.; tlf Soder Utrustningsafdelningen: Artillerigården, ; affären Bollmansg. 12, Sö..Sthlm 7; tlf 73170, Hugo, Handl., Srt Eriksg. 25 B, O.; tlf»art~lleritidskrift», red. o. exp., Artilleri , Norr 5383; bost, S:t Eriksg., gården, Sthlm 7; tlf715!is. I 21 IlI, O. Arve, Erik, Brandkapten, Malmskillnadsg. - Karl, HandI. (vikt.), jhornsg. 72, Sö.;,. 64 O. bost. 'I'immermansg. 12 IV, Sö. Arvedso'n o. Arweson, se under Arfwedson. - G. V., Postiljon, Rådmansg. 86,.Va.. Arven, A., Kapten, Storg. 57, Ö.D}. - Per, Tjänsteman, Skaraborgsg. 7, Sö.; _ I. V., Predikant, Frejg. 69, Va. tlf Söder j ArVidsson, se under Arfvidsson. --;- Nils, V~ktm., Urvädersgränd. 2I~r, Sö. Arlf.idström, E., Firma, Garn-, Väfnads-o. TH- - M. S., Ankefru, Engelbrektsg. 31, O. kåhandel, Drottningg. 70 O.; tlf 10791, Askania, A.-B., Rör, armatur, sanitet~- o. Norr ' \ värmeledn~g~materialierengros,drrek-.. - t THULE SKANDINAVIENS STORSTA L1rfORSAKRI~GSB0LA. ' Vinst till de f'orsäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor. ~

10 174 Askberg-Aspelin. törer: Erik Landberg, Gusnar Gustafs- Asklund, H. 'G., Ingenjör, Malmskillnadsg. son o. H. Hedin, N. Bantorget 22 (Barn- 36, C.; tlf husg.); tlf 12100,12106, Norr 6544, - J. G., f. d. Kapten, Gref/l""20 III, O.Di- Norr 24699; telegrafadr. :»Askania», - Henning G., f. d. Lårov.vadj., Kungstensg. Lager 'I'orsg. 2, C.; tlf Norr II, Va. Askberg, C. G., f. d. Assistent, Sibylleg. 28, Asklöf, G. M., Sjökapt., Brännkyrkag. 991ISö. O.Dj.; tlf Österm Asp, N:. E. W., f. d. Bankir, Skeppareg. 32, - L. H., Byråchef i Gen:poststyr., Ad. Fredr. O-D}. torg 2II, Sö.; tlf 13704; till tjänste- - Erik, Dir., Lovisag. 2, Q.Dj.; tlf rummet tlf '- Gunhild, Folkskollär:a, Asög. 79II, SÖ. - & Co, Gustaf, Fotokompaniet, se Foto- - Hildur, Fru, Blomsterhandel, Handtverkompaniet. kareg. 15, C.; tlf Norr Kerstin, f. Sylwan, Fru, Rörstrandsg. 42, - Knut, Kamrnarskrifv., Vanadisv. 25v, Va. Va.; tlf Vasa Gösta A. E., Kamrer, Vikingag. 5, Va.; tlf Askelup.d, Fredrika, Fru, östermalmsg.43v, Norr O. - A. P., Konditor, Birgerjarlsg. 106, Va., Askelöf, Teodor, Aktuarie i Pensionsstyr., ing. fr. Privatg. Fridhemsg. 72 A (f. d. 40 A), (J., ing. - I. B. C., Korresp., S:t Eriksg. 92, Va. fr. S:t Eriksterrassen, tlf Kungsh. - K. G., Köpman, Lästmakareg. 17, C.; tlf Norr E. V., f. d. Hofmäst., Kungsg. 78, C. - Carl, Lagerchef, Östermalmsg. 19III, Ö. Askenbeck, Anna, Fru, Nybrog. 56 Al, Ö.; - J. Gotthard, l:e Postiljon, Västmannag. tlf ' 12IlI ö. g., Va., Aslreubäck, B. M., F.röken, Telegrafist, Oster- - G. Anton, Sekr. i Ryska Generalkonsumalmsg. 19, Ö.... latet, Rörstrandsg. 26, Va. - Lizzie" Fröken, Ostermalmsg. 19, Ö. - C. G., f. d. Slöjdlär., Åsög. 79, Sö. Asker, Blenda, Fröken, Döbelnsg. l.bii, C. - Gustav P. W., Snickare, Brunnsg. 28, - Marla, Fröken, Jungfrug. 16 III, Ö.pj. C.; bost. Upsalag. 11, Va. - M. J., Fröken, Engelbrektsg. 13, O.; ti - Ragnar, 'I'eckningslär., Teknologg. 51, Va. Norr Agnes, Telegrafist, Uplandsg. 94II, Va. - C. F., f. d. Kapten v. Flottan, Karla- - Erik, A.-B., Ylle- o. bomullsvaror en vägen 40 1V, Ö. gros, Drottningg. 471V (hiss), C.; tlf - Fritz W., Köp~:, Ynglingag. 25 II,. Va. 4456; Norr Kontorstid A., f. d. Landshofd., Grefg. 4, O.DJ.; tlf Telegr.-adr.:»Asperik». 7052~: - John R, Blekingeg. 14, ss., adr. Jo- - B. M., Ankefru, St. Bältg. 27, Ö.Dj. hanssen.. Askergren, Ebba; Fru, Sibylleg. 13 n. b., Ö. - Lambert, Torstensonsg. 8, Ö.; tlf Jean, Ing., Kungsholmsg. 36, C.; tlf Aspe,,Gust. Fab. A:son, 2:e Kyrkovaktm. Kungsh (Gustaf Vasa), Karlbergsvägen T"; Va. - Gunnar A., Tjänsteman i Stockh. Ensk. Aspegren, O. G. T., Aktuarie. i Riksför-, Bank, laltsjö-storängen. aäkr.vanst., Linneg. 121, O. - Axeline, Ankefru, N. Bantorget 201, C. - U. Miillern-, Prakt. läkare, se Miillern- Ä.akerlind, Fredr., Vaktm., Östgötag. 11, Aspegren. Sö., Aspegren, Erik, Handl., Specialaffär för Askerlund,. A. G., Bankvaktm., Greftureg. Damkonfektion, S:t Eriksplan 6 B, Va.; 65, Ö. tlf Norr 26846; bost. Rörstrandsg. 81II, - Ernst, Prokurist, Drottningholmsvägen 10, Va.; tlf Vasa C.; tlf Aspelin, Elsa, Fröken, Linneg. 7, O.; tlf Askeroth, F. G. A., Agent, Norrtullsg. 27 BIl, ', Va. - Signe, Fröken,Sibylleg. 67 IV,O.;tlfÖsterm. Aakersunds Mek. Verkstads A.-B., A.-B Christiernssons Bruksintressenter,Garf. - J. M., Med. dr, Sibylleg. 67IV, Ö... vareg. 7, C.; tlf 34115, Kungsh Robert, Med. kand., Sibylleg. 67IV, Ö.; Asklund, Wilh., Bokbind., etui- o. portfölj- _ tlf Osterm arb., Västerlångg. 67, St. - Johan, Skom.-mäst., 'I'eg nersg. 31, Va.; - B. H., Fil. lic., Drottningg. 110, Va. bost. Hollänctareg. 20, Va. - L., Fru, Malmskillnactsg. 36, C.; tlf Chr., Utländska agenturer, representant - & Co, Sven, Grossh.- o. Agenturaffär. i Sverige o. Finland för A. G. Stiekerei Linneg. 67, O.Dj.; tlf 74412, Werke Arbon, Arbon (Schweiz), The - Sven, Grossh., Linneg. 67, O.Dj.; tlf ~Oak Tree~ Hosiery Co. Ltd, Manchester ejonköpings JURIDISKA BYRÅ -~ HAMNOATAN 15 --'--...,-~- _

11 Aspelin-Assnr. 175 ' ~ -,ni. fl franska o. s.chweiziska fabriker, Asplund, C. [YR.,Kont., S:t Eriksg. 89, G. kontor Xl. S. Kyrkog..18, G.; tl(31931, - C. W., Kriminalöfverkonst., Parkg:6, G.;,. \ tslegrarnadr.: sarbonlin»: bost, Alstens- tlf Kungsh vägen' 87,..Appelviken; tif Appelv, 7 7~. - Oscar, Köpman, Hornsg.85, ss, tlf Söder.Aspelin, Clara, Ankefru, Östermalmsg.q6 III, Aspenberg, Fredrik, Greftureg. 24, O. - A. w., Lagerchef, Hornsg. 39.Å, Bö.; tlf Aspengren, Anna, Fröken, 'I'[ärhofsg. 27, Bö. Söder Aspengren F. U., Snickeri- o. biljardfabr., -'0. K, Maskinist, Fredmansg. 1, Bö. inneh. S. Aspengren. Biblioteksg. 3, G. - J. M., Musiklär:a, Tuleg. 35, Va. Aspequist,.C. Melcher A., Grossh., Ost o. - E. Gustaf, Prakt, -läk. (ortoped. kirurgi), smör, Tavastg. 11 Bö.; tlf Braheg. 27, O.; hvard, 3-4 (olycks-, Asperen, J., Agent för in- o. utlän~ska fao fall äfven andra tider). brikanter, Regeringsg. 75 B G.; tlf - Martin, Prakt. läk., Drottningg. 59, G , Norr ' Invärtes sjnkd., spec. nervsjukdomar. _ Anna, Lisa o. Lilli,Fröknar,Ostermalmsg. - C. J., Tapets., Inedalsg. 2, G... 38, O.; tlf Norr Ivar, Tall:eringskommiss., Florag. 17\ O.; _ C. W., Ingenjör, Ombud för Mazettis fa- tlf Norr briker"" Svedenborgsg. 1 n.b., Bö. - Alfr., Typograf, Flemingg. 60 m t. h., G.; _ Adolf, Köpman, Regeringsg. 47, G.; tlf tlf Kungsh , Norr F. O., f. d. Uppbördskommiss., Karl-' Aspington, N. P., Direktör, Tegnersg.28, bergsvägen 8', Va.; tlf Vasa Va.; tlf Norr H. E., Ilpphördsman (19:e roten), Bränn- _ Ebba, Fru, Antikvariat o. Konsthandel, kyrkag. 2 A, Bö.; tlf Söder Drottningg. 87, Va.; tlf 83008, Norr - John A., Vaktm. (Sthlms Stads Sparb.), Fredsg. 9, G. ' Aspling, C. L., Kamrer vid Slakteriaktieb., - Adolf M., Akeriägare, Socken vägen 523, Bergsg. 11, G.; tif Norr Enskede ;..tlf Ensk _ P. A., Skomak., Frejg. 54, Va. Charlotte, Änkefru, Strandvägen 39 n.b., Aflplund, John, Annonschef i Svenska Tele- O.Dj.; tlf grambyrån, Bragevägen 6, O.;tlf Hanna, 4nkefru, Västmannag. 22, Va. _ E..G., Arkitekt, Svartensg. 20, Bö.; tlf - Matilda, Ankefru, Svedenborgsg.'lOIII, Bö ~,Aspman, H. E., Barnm., Odeng. 36', Va.; _ Nils,' Artist, St. Skuggan, Värtan; atelje tlf Vasa Sköldungag. 9, O.; tlf Vasa: C. M., Kassör, Knut Wallenbergs' väg, _ Carl, Bokbinderi & Förgyllningsanstalt, Saltsjöbaden; tlf Saltsjöb Smålandsg. 18II, G.; tlf Norr Albert, Kontorist, Karlavägen 22, O.; tlf Georg, Bosättningsmag., Odeng. 26, Va.; Norr tlf 11674; bost. kv, Gullvifvan 20, M. E., Rektor v. Sthlms Stads Högre Skärsätra; tif Skärs. 31. Folkskola för kvinnlig utbildn., G:la Axel Hj., Disp., Katarinavägen tv, Bä. Brog. 19 II, G. Karl, Fil. dr, Alberget 5, O.Dj. - Ernst G., Vaktm. i Skand. Kredit-A.-B. Olga, Folkskollär:a, Västmannag. 22, Va. Brunkebergstorg 12, G. Calla, Fru, Uplandsg. 19, Va. Asproth, Josef, Aktuarie i Sthlms 'ietads' Gust, Fr. R., Fängelsedir., Bergsg. 40, G.; Statist. koutor, Agneg. 14, G. tlf 33316; bostaden Kungsh. 2687, - A. L., Lär:a, Agneg. 14, G.. _ J. A., Grossh., Hornsg. 28, Bö.; tji Söder Aspuddens Sjukhem, inneh.. Fröken Anna Törnqvist, Aspudden ; tlf Aspudden 10. _ Greta C:son, Gymn.-dir., Bergsg. 40, G.; Assarsson, Gunnar, Fil.lic., Yngling-ag.21, Va.. tlf Kungsh Josefina, Fru, Markvardsg. 5 III, Va.; tlf - Anna, Handelsidk:a, Våstmannag. 22, Va.; Vasa 'tlf Vasa E. V., Kont. chef, Tegnersg. 45, Va; _ T. L, Handelsres., Luntmakareg. 74II, Va. - Agnes, Modeaffär, Jakobsbergag. 5; G. _ Axel G., Kungl. Hofgravör, anstalt för - Assar, Möbelarkit., Valling. 17III, G.. monogram o. vapenprägling, N. Smed- _ jeg. 16, C.; tlf 11286, Norr IAsspi Sliperi & Förnicklingsfabrik, kon., -s C. V., eftr., \ Järnaffär, Odeng. 72, Va. tor Fridhemsg. 17, G.; tlf Kungsh. 57 9L _ Hjalmar, firma, Järnaffär, Norrtullag. 27, Fabrik Pilg. 24, G.; tlf Kungsh ~...1, _ Hans, Kammarrättsråd, Linneg. 18, O. Assur, Thomas D., Dir., Drottningg. 57, G.; ". _ C. A., Kapten v. Flottan, Greftureg. 39, O.. tif VIKING SKOKRÄM INDUSTRI,AKTIEBOL. VIKING OREBRO

12 176. Assurans-Atsa Separator. Assurans, Svensk Försäkringstidning, red.: Atelje»Fru Marianne», ~lädni~gar, Hattar, Norrlandag. 8-10, C.; tlf Greftureg. 24 ClI, O.; tlf'österm Assurans- & Mäklar.ekontoret Wulff & Co, - Hedblom (inneh. M. Holmkvist), Regs- Artillerig. 5, O.Dj.; tlf ringsg. '11, C.; tlf Norr Assuranspolag, se Afbrott~försäkrings-, An-- H. Nyberg, Grefg.38, O.Dj.:tlfNorrl1166: svareföra-, Automobilförs.-, Borgens- - Kaudern, Hamng. 5 B, C.; tlf Norr före.-, Brandförs.-, Glasförs.-, Hagel- - Kronan, Götg. 59, Sö., skade-, Inbrotts-,Kreatursförs.-, Kredit - Nicodemi (inneh. Gottfrid o. Märta Ang. förs-, Landtbruksförs.-, Lifförs.-, Ma, ' ner), Fotograflatelje, Drottningg. 46, skinförs.-, Olycksfallsförs.-, Resgods- C.; tlf Norr o. Reseolycksfallsförs.-, Rånförs.-, Sjö- - Norrmalm. Fotografiateljå, Malmskillförs.-, Stormskadeföra-, Transportförs.-, nadsg. 48 A, e. Vattenskadeförs.- o. Återförsäkrings. Strand, inneh. Osc. Carlson, Hornsg.56, kontor samt Försäkringsbolag i Yr- Sö.; tlf Söder kesreg. Svea, inneh. Erik Halling, MalmskilI- Aster, Gust, Teod., Ing., Flemtngg. 9, e.. nadsg. 48 C, e. Asterberg, J. M., Köpman, Karduansmaka- - Vardagstrevnad, Birgerjarlsg. 33, C.; tlf reg. 6, C.; tlf Norr Norr ' Asthrin, C. O., Inneh. af Maria Expressbyrå, Ateneum för flickor, Sveavägen 48, C.; Svedenborgsg. 4, ss; tlf 7253, Söder tlf 3690, Norr 20302; mottagnings ; bost. Prästgårdsg. 25, Sö. tid M f. m. (utom lörd.), Astm~n, Georg, Kontorist, Klöfvervägen 99, Atherton, Selma, Fru, Handelsförest:a, Gref. Appelviken... tureg. 22 D, O. Astner, O. F., Md.-chef, Götg. 25, Sö. Atlantica, Försäkrings A.-B., afdeln.-kontor Aster & Co, C., Kungsg. 51; C.; tlf Drottningg. 3, e. (chef: Anders Ed- Telegrafadr..»AstorD. Chefens bost. gren).' 'I'elegrv-adr.: nsjöablantioa», tlf Råsunda Hufvudkontor i Göteborg. Astoria, Hötel, inneh, W. Valtin, Vasag. 4, Atlantica, Skandinaviska Industri- o. Hane.; tlf namnanrop :»Hotell Astoria». delsaktieb., Drottningg. 6, e. Astrea, Fabriks- & Handelsfirman, inneh, Atlas Diesel, Aktiebolaget, hufvudkontor Carl Björck och Per Julius Peterson, Torsg. 5, Va.; verk st. direktör G. Ja-. Kungsg. 75, C.; tlf cobsson. - Återför~äkringsaktiebolaget, Inbrotts- o. Atlas Verkstäder, Torsg. 5, Va. resgodsförsäkringar, Drottningg. 19, Diesels Motorer, Fabriker vid Sickla.. Sthlm Hi; tlf219,norr 4479, Norr Norrby Gjuteri, Sundbyberg. Astreamagasinet, Damkonfektion och Hvit- Atlas Express. Express-, ved- O. kol affär, varuaffär (inneh. Astrid Johansson), Tomtebog. 17, Va.; tlf 82075, Norr Birgerjarlsg. 5, e.; tlf ; filial Upsalag, 9, Va.; tlf Norr Asyler: i Asylen för fattiga barnaföderskor o. deras barn, Atlas, Redcriaktiebolaget, Skeppsbron 20, Planterhagsvägen. 6., O. Prästgårdag. 31, ss. St.;. tlf 21739, AS:&~~ig~la~:.e:st~:~::~':;a~at~~g82:5!.a., tlf Atlas'b AktterlförsäOkri(nTgsakt)iebkolatg, t.edn1g0el. Stockholms stads asyler för husvilla: re sp an,. rygg,.on ors l - Nattasyl: Östgötag. 61 & 63, so. (för män); tlf 3; tlf 7857; verkst. Du. C. A. Mey jes; tlf Ställföretr. dir. Å. P; Barnasyler: Sabbatsbergsväl'(en J. Va.; tlf 5702, AkesSOD tlf 7845 Åsög. ss. (v. Rosenlunds.,älderdomshem); ur,... I O. 5866; Barnhärberget, FjälJg. 29, ss., tlf Söder Atler, Olga, Fru, Riddareg. 78,.DJ ; Spädbarnshemmet, Folkungag. 119, SÖ,; Atmer, I. A. G., Advokat (v. Häradsh. Nils tif 5407, Soder Setterwalls Advokatbyrå), Wahren- Atelier Foto American, Odeng. 67, Va.; tlf dorffsg.. liv, Sthlm 15; bost. Greftureg. Vasa 11688, o. Götg. 20, ss; tlf 64IU, O. S,öder Ida, "Fru, Greftureg. 64 U1, O, - Jaeger, K. Hoffotograf, Drottningg. 33, --Smigelski, Vera, Fru, ArtiIJerig. 4, O.Dj. ; C.; inneh. H. Sylwander; tlf 5820, tlf Norr Atmos, A.-B., Lästmakareg. 18, C.; tlf - Smideskonst, inneh. O1ga Lanner, Mäster samuelsg. 56 B, C.; tlf Atoxfabriken, Odeng. 57 II, Va.; tlf 12988, Atelje Alfin, inneh. A. Stockhaus, Valling. Norr I 32, C.; tlf Norr Atsa Separator, A. B., Skeppsbron 10, se; - Fa~ri, Hamng; 8, e.. tlf A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R~~~n~EiL~/~~~:.N22

13 , Attarp-Automaten Skafferiet Attarp, Thure, Katarina V. Kyrkog. 6, Sö. Auktionsverk, Stockholms Stads, Birger Jarls Atterberg, Kurt, Civilirig., Tonsättare, Mörby, torg 12, St.; om auktioner m. m. se. ~ Stocksund.. Postadr.: Kungl. Patent- Stockholms Stads Auktionsverk. verket, Stockholm. Aulin, S., Fru, Kungsholmag. 66, C.; tlf...::.k., Doktor-a, Norr Mälarstrand 34, C. Kungsh _ Emma Chr., Fröken, Barnhnsg. 6, C. - C. O., Registrator i Kommunikationsdep., Atterbom-Svensson, Hedvig; Fröken, Karla- Drottningg, 114, Va.; tlf Vasa vägen 451II, O.; tlf Norr Au Petit Bon Marche, Nouveautemagasin' Atterling, Ester, Fröken, Auravägen 6, (Fru Valborg Lindblad), Biblioteksg. Djursholm; tlfdjursh , C.; tlf Non 293. ' _ Helmer, Ingenjör, Roslagsg. 21, Va.; tlf Aurelius, B. O., Komminister i Oscars förs., Norr Fredrikshofsg. 3 1, O.Dj.; träffas -säk- _ Axel, Lagerchef, Kungstensg. 61, Va.; rast '/25-5 e. m. ' tlf Vasa Aurell, Sten, verkst, Dir. i A.-B. Arca Re- _, E. P. Hj., Sjökapten,' Karlbergsvägen gulatorer, Styrmansg. 6 IV, O.Dj.; tlf, 72Av, Va.' Atterlöf, Hj., Fondchef, Idung. 12,Va Bengt Wilhelm, Fil. lic., Observator v. _ Einar, Inspektör i Nya Förs. A.-B. Hansa, Rikets Allm. Kartv. Flemingg. 30 &. Hjärneg. 7, C.; tlf Kungsh v, C. _' Carl, f.,.d, Jiil'llT.-tjänstem., Hjärneg. 7, - Alma, Fru, Styrmansg.. 6 IV, O.Dj. _ C.; tlf Kungsh. Ragnar, Kontorist, Sigtunag. 11, Va. - - L., Fru, Torsg. 58, Va Bengt, Garn- o. väfnadshandel ' (stärbh.), Attling, Ragnar, Banktjänstem., Va.; tlf Dalag. 41 III, Homsg. 24, Sö.; tlf 35 44, Söder 33530; stärbh.-delägar:s.adr.: Hornsg, 100, Sö.; _ C. A., Hand-res. Tomtebog. 25, Va. tlf Söder 364. ~ KR., Hofr.vnot., St. Bältg. 22,.O.Dj. - Eric, Kamrer, Barnhusg. 4 II ö. g., 'q. Attrnar, C. K, Ing-enjör, Roslagsg. 21, Va.; - K. G. N., Köpman, Karlavägen 82, O.Dj. tlf Vasa Eloy, Marinintendent, Humlegårdeg. 11III, _ Carl Erik, Ingenjörsfirman, Roslagsg. O.; tlf ' 21, Va. - K J., Redaktör, Kungsh. Kyrkoplan 5, C. d'aubignå, se under bokstafven D.. - F. W., Skohandl., Hornsg. 29 B, So.; bost, Au Corset Gracieux, inneh. Drotttiingg. 66, C. Louis Levy, Prästgårdsg, 12, Sö. Wil.helmina, Ankefru, Kommendörsg. 24, Audofonbolaget, Harald Lindblom, Brunke- O..; tlf I bergstorg 9, C.: tlf 57 60, Norr Olle F., Vasavägen 1,Stocksund; tlfstccks. Aue, Emma, Språklär-a, Florag. livi ö. g., O. 398, kont, i Sthlm Augenius,.Elin, Fru, Strykinrättn., Stureg. Aurän; J. J., Ofverpostiljon, Dalag. 27 IV, Va., 11, O.; tlf Östorm Aurivillius, Christopher, Professor, Mörby, Augler freres & des agentur (Dan. Rödve), Stocksund; tlf Stocks < Drottninag. 71 A, C. Auskunftei W. ~chimmelpfeng. Jakobsg. Augustendals Trafik. A.-B., Marindir. Åker- 19, C.; tlf 39,89, Norr Endast mark, Nannylund, Djurgården. merkantila upplysningar. Augustinsson, W., e. o. Hofrättsnot., Karla- Autocentralen, Rörstrandsg. 14, Va. vägen 231, O.; tlf Norr Autocompressl;lr, A.-B., Tryckluftanlägguin- _ K. H. R., Löjtn.,,Jungfrug. 30, O.Dj. gar, Automobiler, Karlavägen 26, O.; _ L. A:, Majorska, Jungfrug. 30m, O.Dj. tlf Norr 26373, Norr 26374; telegraf- Augustsson, lerig. Sigfrid, Direktör, kontor Arti!- 16, O.Dj..; tlf 70811,70819; adr.:»compressor». Automataktieb. Alexander, Smålandag.. 2, O. bost. Odeng. 4, O.;tlf Birger Jarl, Folkungag. 73, Sö.; tlfsöder - K L., Ombudsman, Västmannag. 59 1, Va _ Gunnar, Poliskonstapel, Greftureg. 55, - Du Nord, Humlegårdsg. 18, O.. O. ' - Gustaf Adolfshallen, Västerlångg., 68, St. _ Aug., Trädg-mäst., Enskede trädgård, - Standard, Automat-Restaurant, Kungsg. Enskede ; tlf Ensk, C.: tlf Norr 6822 kontoret, tlf Augårdh, C. A., Vaktm. Svedenborgsg.B'P" åutomat-buffen (inneh. Gust, Stähl), Vasag, c ö.g., Sö.' 14, C. (midt för Centralstation)., Auktionshallen, Aktieb., Nybrog. 11, O.: Automaten Franska Köket, inneh.erik Blom-, tlf 74983, Norr Se annons sid. berg, Hornsg, 26, Sö. Skafferiet, Drottningg. 88 B, C.; kont. - Nya, Kungsg. 2, C.; tlf Norr Drottning~. 47,.2.. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG. An.vars.~ CIa 590,000,000 kronor...

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer