,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;"

Transkript

1 ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh »Strömsjö». - Therese. Fru, Flemingg. 34, O. '_ B., Hofr-not., Riddareg. 4t, O.Dj. - Folke, Köpman, Flemingg. 69, O.. - E. H., Ing., Banerg, 53,.0.Dj. - Cornelius,Lärov.-adj.,Rörstrandsg._52,Va. _ Frank, Ing., Heleneborgsg. 4, ss; tlf - Rolf, Löjtnant, Kungstensg. 51, <Va. " Söder 36() Will, Marinintendent,. Hornsg. 29 A, - I. B. N., Jägm., Vintervägen 37, Rå- Sä. sunda; tlf Rås Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han- _ Karl J.P., Kanslist i Öfverståth.-ämb., delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Döbelnsg. 95, Va.; tlf Vasa _, & Koppa,rberg,Klädesvaror en gros, Svea- Sjöö, A. M., Ingenjör, Västgötag. 4, Sä.; tlf vägen 34 & 36, O. Söder _ Christopher, Kontorschef, Malmskillnadsg. - S. Axel, Ingenjör, Riddersviksvägen 7, 39 D.b.,O.; tlf Norr Solhem, Spånga. _ Axel, Köpm., Sibylleg. 55 & 57, O. - K. A., Sjökapt., Tomtebog. 13, Va. _ G. E., Köpman, Rörstrandsg. 14, Va.; tlf - Oscar, Tjänstem. i Riksbanken, Handt-, Vasa verkareg...84 I1, O.; tlf r _ Gustaf, Köpman (Sjöström & Koppar- Josefine, Ankefru, S:t Eriksg. 61, O.; tlf r berg), Karlavägen 12, O. Kungsh _ Anna, Lärar:a, Linnog. 7, O.; tlf se äfven Sjö. _ Gustaf, Maskinist, Svartensg. 12, Sä. Sjööns, Johan, Tjänsteman, Lindevägen 22, _ K. A., Maskinist, Krukmakareg. 4, Sä. Enskede. _ Birger, Med. kand., AIströmerg. 19, O. Skaar, Eilief, Johannesg. 28, O,;, tlf 173'30. _ J. F. A., Notarie v. Telegrafverket, Läst- Skadeståndsförsäkringskontor: makareg. 17II, O.; tlf Albinssons, A., 'Försäkringsbyrå" Rege- _ A. Birger, Ombud för Aktieb. Rob. The- ringsg. 59, O. gerström & Co, Svedenborgsg. '10, Sä. Assurans-Affären, Drottningg. 6, O. _ Gustaf, Plåtslagare, Drottningg. 81 B, Bore, Försäkringsbolag. Strandvägen 7 C, Va.; tlf Norr ' Box 409, Sthlm 1; tif , 70769, _,0. A. G., Postassist., Västmannag. 32 D. b., Österm Va. Brandt,E., A.-B. Assuransfirma,Borgareg.,G., Reparatör, L:a Badstug. 1, Va.; tlf 6, Sä Freja, Försäkringsaktieb.,Mynttorget 1,St. _ Gustaf,-Sjökapten, Götg. 83, Sä.; tlf Söder Fylgia, Föra.-A. B., Hamng, 2, O Försäkrings A.-B. Iris, Kungsg. 26, O.;._ J., Skrädd., Humlezårdsg. 8, O. tif 8936,' _ Gustaf, Skrädderi,'Timmermansg. 14, So.; Göta, Försäkringsbolaget, Kungsg. 17, O. tif Söder Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Arsenaleg. _ E. E., Styrman, Surbrunnsg. 3, Va.' 8 C, C. Telefon: 7839, Norr \ _ Felix, Tjänstem. (Järnv.styr.), Karlbergs- Heimansons, Eugene, Försäkringsbyrå, vägen..87 A IV, Va.; tlf A.-B., Jakobsg. 24, O. _ A. V.,.Ankefru, Lillabältg. 13I1, O.Dj. Nord-Assurans, A.-B., Regeringsg. 12, O. _ J. M., Ankefru, S:t Eriksg. 63, O. 8e annons å näst sista sidan. _ M. ~., Ankefru, Rörstrand'sg. 18, Va. Norden, Försäkr.-Aktiebolaget, Drott- Sjösvä.rd, E. G., Inkasserare, Banerg, 23, ningg. 9, O. Telefon: 798, 7598, O.Dj , Norr _ John E. M., Ofverlärare, Artist, Fred- Norrland, BrandförsäkringsA.-B., Drottmansg, 6 B, $ä. ningg. 4, O.; tlf namnanrop.»norr- Sjöswärd, A. W., Apotekare, Hornsg, 16, Bä. land». Generalagentur Birgerjarlsg. 'f?jövall,k.g.0.,målarmäst.,birkag.17d.b., Va. 23, O.; tlf 90 20, Norr Se annons. _ Olof, Skräddare, Regeringsg. 44, O. sid. 40., ~ G., f... d. Stat.-insp., Stenhuggarevägen Nornan, Försäkringsaktieb.; Drottningg, 57, Appelviken. 19, Sthlm 16.. Sjöwalls, Karl, Bokhandel, A.-B., Drott- Skagerlind, L. E., Dir., Östermalmsg. 84, O.; ningg. 86, O.; tlf 4784, Norr tlf Sjöwall, Karl, Bokhandl., Scheeleg. 1Bv, O.; Skaj, F., Konsthandl., Högbergsg.: 11, So.; tlf tlf _ Per, Bokhandl., Vasastadens Bokh.. bost, Skallbsrg, Bror Gustaf, Köpman, Valling. Rådmansg. 61, Va.; tlf Vasa III, O.; tlf Norr INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G. O R E'B R O VIKlNG SKOKRÄM

2 o 9hlund,. 928 Skandia-Skandinaviska Kontroll A..-B. Skandia, Biografteater, Drottningg. 82, O.; Skandinavien-Amerika-Linjen, Skeppsbron tif Norr Personalchefen tlfnorr 16, St.; tlf ' , Talhytten tlfnorr Ägare Skandinavisk-Baltiska Mässan A.-B., Kungso. inneh, A.-B. Svensk Filmindustri. broplan 1, O. -s Bokförlag, Hjärneg. 8, O.; tlf Norr Skandinavisk Filmcentral, A.~B., ut hyrning af filmer, Kungsg, 19, O.; tlf Skan(1ia, Elektriska A B., verkst. dir. J. namnanrop: ~Sv.ensk Filmindustri». Tunnelg. ~4, O.Elektriska - Konst- o. AntikVitetshandel, A.~B., Arms~llatlOner, elektriska maskiner, ma- senal~~. l~.a..&. ~, O. tenalo. armatur från lager. Tele- - KonstsloJd-Fors~IJmng, Fru E; S. Fredgramadr, :»Elektroskaridla»] tlf lund, Drottmngg. 77, O.; tlf Norr 22333,22396, Norr 4524.Norr 4574' 743; bost. G:la Brog, SIA, O.; tlf Se annons sid. 42. ". Norr ' -s Fastighetsförvaltning Dannemorag 12 Skandinaviska Bokbinderi- o. Kartongfabrl- Va.; tlf Vasa 2726.'., ken, A;-B., inneh. Tryckeri A.-B. Svea, Skandias Filmbyrå A. B. Uthyrning af Harung. 34, O.; tlf Norr filmer, Kungsg. 19, O,~tlf namnanrop: - Egendoms-Byrån, Drottningg. 13 IV, O.;»Svensk Filmindustri». tlf 181, Norr Skandia, Färgfabriken Aktieb Pilg 1 O' - Elektricitetsverk (se Aktieb.), Afd:s o tlf 33098, Norr "..,., Kassakontor Beridarebansg. 17 Iv, O.; Skandla, Försäkringsaktiebolaget Mynt- tlf.4002, Hufvudkontor i Västorget 1, St. Lif-, lifränte- k~pital- teras; tlf namnanrop:»asean, brand-, skogsbrand- o. afbrdttsförsäk~ - Eternitaktieb., Lomma, Generalagenter. ringar. Expeditionstid 1/ lörd, A.-B. Kalk, Regeringsg. 50, O.; tlf o. helgd.-aftnar stänges kontoret kl o ' e. m. (sommarrnån. juni-lo sept. kl. 2 - Etn~graf. saml., se Nordiska museet. e. m.). Anmälan om brandförsäkringar - Fastlghets.A.-B., Karduansmakareg.3,0. s~mt (för dotterbolaget Frejas räk- - Förlagse~peditionen,' Bokförlag, Tunning) om automobil- glas- inbrotts- nelg. 2::>,O. resgods-, skadestånds: '0.' vattenled~ - Glödlampfabr., A.-B. (Skandialampan), ningsskadeförsäkringar mottagas äfven-, nederlag Grefg.. 7, O.Dj.; tlf , per telefon»bolaget Skandia». - Grammophon-å.ktieb.jkontor Drottningg. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Krono- 47, O.; detalj affärer Operahuset, O., o. bergsg, 9, O.; tlf Kungsh Kungsg. 4, O... _ Maskin- & Agenturaktiebolaget Torsg - Guldvarnbolaget, handel med guld-, silf- 2 (~örn:. af N: Bantorget), O.; tif 1551'7 ver- o. juvele.rarevaror, Drottningg. 23, - Maskmaffaren, mneh. S. Petterson Dra- O.; tlf kansgränd pi, Si.; tlf ' - Gummi A.-B., Viskafors (C. J. Wessman), _ Regulator (B. Lange), kontor Handtver- St..Nyg. 44, St.; tlf 2143, Norr 5243, kareg, 36, O.; tlf Norr Uthyrnmgs- o. förmedlingsbyrå Norr- - Handels- & Agenturbyrån Edvard Pahl landsg. 8 & 10 O. ' & 00, Sibylleg. 3 A, O.: tlf Skandiabyrån, Greta' Astor, Sveavägen 34 & - Handelsbol., Kungsg.53, O.; tu , O.; tlf 2049, Norr Telegrafadr.:»Skandhand». Skandiatransport, A.-B., Järntorgsg. 42, St. - Hatt- och Pälsvarumagasinet, Regeringsg. tlf Tel.-adr.:»Skandiatrans» 57, O.; tlf 8124, Norr Skandia verken A..~ Lysekil Filial.:.'- Import-Kompaniet Westrell & Co, Vasag.,..:', ': 48, O.; tlf 2636, Norr K s u k ngsg:9& til, St lm~. Telegramadr.: - Industri A.-B., Merkur Norrlandag. 13 II». ~ndiamo or». Marinmotorer, Sta- O.; tlf ', tionara Motorer, Motorvinschar, Mo- - Kafferosteriet inneh Ko W. Karlberg. tor~u~par, Motordynamos för fotogen Olofsg. 10,' O.. Sk ~. ra?ija Kinematograffabriken Aktieb. fabrik an~nav.,;a VykortsCorlag, Karlbergsvagen kontor o. lager' Brunnsg~ '25 II O ~ ~O, ~a.; tlf Vasa tlf '.,., Skandl~aVIen,. Brand- och Olycksfallförsäk- - Kontroll A.-B., Skeppsbron 8 St tlf ~n\ia~/tii~01~/g5' TBrlunrkebergstorg 11, 10412, ; telegrafadr. ;»S~per-., il - il. e eoner: 7 60,2175, vise». Repr. Pousette & Co: Carl Pou- W ~~7 25, Norr 6428, Norr 82 68, sette, bost, Bergviksvägen:i73 Smedorr. slätten, Äppelviken; tlf Äppel; A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons il sid. 27.

3 , Skandinaviska Korsettfabriken "'-Skeclevi Nickelgrufvors Intressenter Skandinaviska Korsettfabrikeu' A,-R" Stock- Ska:~jz,' Oscar R. R, Handelsbo'kh.; Karla. holmskontoret Kungsg. 13, C:; tlfnorr vägen 621, O. Dj...;'.4355, Norr Gideon,HandI.(spec.-),Tomtebog.40,Va.;; - Kreatursförsäkringsbolaget i Stockholm, tlf Norr "Barnhusg. 3, C.;' verkst.dir. Claes - Otto, Herr, St. Nyg. 24, Si.; tlf Norr Virgin..' ' -, Kredi:taktieb., Gustaf Adolfs torg 22 & - Hilja,Korresp., Birkag.13!, Va.; tlf Norr. 24, Sthlm 16, Afdeln-kont. Munkbron 7, , 8.t., Karlavägen 56, q., Birgerjarlsg. 14, G., Smör-, ost- o. äggaffär i parti o. O.,Strandvägen 21, O.Dj., Södermalms- minut, Västmannag. 26, Va., o, Lunttorg 6, Bö., Hornsg, 33, Bö., Ku~gsg. makareg. 90, Va.; kontor. Karlbergs- 62,,(J., 'I'egnersg. 12, Va., Drottmngg. vägen 75, Va. lq6, 'Va., Karlbergsvägen 44, Va., Skaraborgs Ensk. bank, Malmtorgsg.4,Sthlm Odeng. 26, Va., Stureg. 32, O. Se annons 16; expo kl. 1/ ,å kartarrs konvolut,. Skarby, Edvin, Pianist, Lär. v. K., Musik- - Lackfabriken, Os~götag.17, ss., tlf Söder konserv., Grefg. 50, O. Dj Skarf, John G. A., Velocipedverkat., Hornsg. - Malm /fl Metallaktiebolaget, Eriksbergsg. 46, ss; bost. Bränukyrkag. 25; Bö. '. 1, O.; tlf 4145, 4146, Telegr.-adr.: Skarin, Augusta, Fru, Luntmakareg. 9, C.»Malmnietall». - Elsa, Fröken, BIekingeg. 61, Bö..~ Manufakturexporten, inneh. G. Klebe, - S., Fröken, Drottningg. 97 1H, Va.; tlf Odeng. 54, Va.; tif Vasa, :~ ManufaktiJ.rlagret, Rensg. 1, Va.; tlf Vasa - Mandis o, Hedvig, Frökn., Rådmansg : 49 II, Va.., - Maskinaffären, A.-R, Fredsg. 2, C,; tlf - Ph., Grossh.-firma, Choklad o. Konfektyr., Norr 'Luntmakareg. 26, C.; tif N arr ~03 l?,.--i Musikförlaget, A. R, Malmtorgsg. 5, C.; - E., Lärar:a, Drottningg I, Va.. ' ~ tlf Josefina, Änkefru, BIekingeg. 61, So.; tlf Orgel- & Pianofabriken, A.-R, verkst. Söder Dir. M. Th. Dahl~trö)ll, kontor, utställn, Skarpöby & Stegestinds villatomter, kontor och fabrik Mästersamuelsg. 41, C.; tlf. Riddareg. 11 Bl, O.; tif709 92, tlf..' 9396, Norr Skarpö 83 o :- Patentbyrån, L. A. Groth & Co, se L. Skarstedt, J. H., Direktör, VaIling. 5 v, C.;..:.' A. Groth & Co. tlf ".',--"-Päls-yarutabriken Ivan Levy, Aktieb., - H., Fältveterinär, Linneg. 100, O.Dj.; tlf Norrlandsg. 6, C :""""Reklam A.cB., Ombesörjer annonsering - S., Justitieråd, Juris dr, Arsenalsg. 8 C", i.stockholms spårvagnar, Norrmalms- C.; tlf Norr 'torg 2, C.; tlfi7767., - P. Ax., f. d. Telegraflstv.Btatens Järnv., - 'Reseffektfabriken A.-R. Malmskillnadsg. Långholmsg...20, Bö.. : 30, C.: tlf Norr Skarström, Milda, Anbfru, Dannemorag:20, '-:-::RåpJ.:odukt A.-R, St. Vattug. 7, C. Va.; tlf Vasa Skorstensbyggnads-åktiebolaget, John Skatte beredning, Finansdepartementets, Ro-,. ' Budolphs, postadr. Henriksdalj tif 440, senbad 2, C.; tif 1573, , Söder 33668' (privat till kam- Skattebetalarnas Förening, Arsenalag. 4,. rararen tlf Söder 6015).. Sthlm 16; kont.-tid 9-12, 1-5, lörd. - Tidningskon.toret, A. Kull, Arsenalag. 3, 9-12, 1-3; tlf 2525, 25 26; telegraf- C.. '. adr.: sskattebetalare», Sekr. O. chef för. -,,-'- Tryckcentralen. Boktryckeri, Regeringsg. föreningens byrå kapten E. Nordlund. 31, C.; tlf Norr Skattefri Sprit, A. B., Wahrendorffsg.d, Sthlm,- Träimport-.A:ktiebolaget, Direktör Hans 16; tlf Telegrafadr.: '»Skattef~i». Brun, Norrtullsg. 69, Va.; kontor o. Skattman, Knut, Dir., Jakobsbergsg. 23 III,. Iager, Block- o, Fanersågar, faner- Ö. g., C.; tlf Norr knifmaskiner samt ängtorkar. Skattmästareämbetet vid K. Mi1j:ts' orden,, :'-:"Väildsspråksförb.und:ssekretariat,Kungsg, K. Slottet, västra hvalfvet (fred. kl. ' 66, 6';;' tlf ), Sthlm 16. 'Skansen; afd. af Nord. museet, Djurgården. Skede by, F., Lagerchef, Pilg, 28, C.', Skantz, Systrarna, Blomstprhandel, 'I'egnersg. Skedevi Nickelgrufvors Intressenter (Kam-,. l~, Va.; tlf,2945, rer Axel Eriosson), Malmskillnadsg ,.- MarIa" Fröken" Krukmakareg. 44, Bö. C. BILtIGASTEBETALNINGSSATT AR P'OSTGIRO 30 I

4 930 Skellefteä Grufaktiebolag-Skog. Skellefteå Gruvaktiebolag, Gust. 'Ad. torg Skiöld, Anna,.Änkefru, 'I'orsg, 8, C.; tlf1l I11, C.; tlf 3467 o se äfven Skjöld o. Sköld. Skenning, C. E., Sofieberg,.Liljeholmen. 8kiöldebrand, Jeanne, Fröken, Kommen- Skeppet, Kaföet, Lodg. 3, O. dörsg. 5 IV, O. J Skeppsbro Advokat- & Affärsbyrå, Skepps- - se äfven Skjöldebrand o. Sköldebrand. bron 18o. b., St. Kontorstid 10-':'3. Skjöld, Gösta, Civiling., Vanadisvägen 22 A, Skepps- & Vexelkontor, Emil Alin, Agentur- Va. & Bankiraffär, Gust. Adolfs torg 18, - Märta, Fru, Vanadisvägen. 22 A, Va. C.; tlf 35 42, se äfven Skiöld o. Sköld. Skeppsdockor, Beckholmen, A.-B. Finnboda Skjöldebrand, A., Civiling., Klara S. Kyrkog. Varf, Bthlm 2. 7, C. Skeppselevator, A.-B., Slussplan 5 II, St.; tlf - Karl A., Intendent i Allm. Brandför- 46,25. Verkst. dir. Ivar Kallin. säkringsverket för byggnader å landet, Skeppsmätare: Isakson, C. J. A., Bredgränd Sveavägen 76, Va. 2, St.; tlf K. G., Sjökapten, Birgerjarlsg. 119 II, Va.; Skeppsmätningskontoret, Bredgränd 2, St.; tlf Vasa tlf se äfven Skiöldebrand o. Sköldebrand. Skeppsmätningskontrollör : Anderson, J. A; Sko- o. Läderbranschens Fabrikant- o. Grostlf sistförening. Drottningg. 34, C.; tlf Skeppsmätningsöfverkontrollör:,Lindblad, 10537, Axel; tjänstelokal Kommerskoll.,Btrger.Sko- & Läderindustriarbetareförb., Svenska, Jarls torg 5, St.; tlf Uplandsg. 2'V, C.; tlf Skeppsstuveriaktiebolag, Stockholms l Stads- Skoaffären Comfort, Norrlandsg. 2 & 4,' C.; gården 18, Sö.; tlf 39 04, 39 3'1, Söder tlf Norr , linjev..' -»Standard», inneh. L. O. Wallenberg, Skeppstedt, Mauritz, Jur. kand., Förste sekr. Västerlångg. 15, St. i Vattenfallsstyr.,Strandvägen31,O.Dj. Skobehör, Firma, Tofflo!~ damasker, sko- Skeppström, K. W., Grossh., Roslagsg, 8, utensilier en gros; Mästersamuelsg, 57, - Va.; tlf ~ orr 132 ~~. C.; tlf T. J. A., Kafeidk:a, Ostermalmsg.28, O. Skobolaget, E. Sandberg, Kungsg. 55, C.;tlf - G. E., Maskinist, Polhemsg. 30, C. Norr ,- Albert, Öfvermaskinist, Handtverkareg. Skocentralen, inneh. E. Wetterström, Kungsg. 11 B, C". 50; C.; tlf 29 60; filialer Drottningg. Skerfe, Erik, Folkskollär., Eolsg. 2 A, Sö. 75, C., Norrlandsg. 7, C. o. Sveavägen - Ebba, f. Svanberg, Folkskollår.a, Eolsg.] 108, Va.; kontor o. lager Kungsg. 50, 2 A, Bö. C.; tlf ankn. Skeri, A. V., Agronom, Lansen 1, Älfsjö. Skofabriks aktiebolaget' Louise, Varfsg. 10, Skiddelegationen, Svenska, sekr. C. ~ ordenson, Drottningg. 114, Va.; tlf Sö.; tlf Söder Skoförnödenheter, A.-B., Regeringsg.39, C.; Skidstugan vid Piskartorpet i Fören. f. skid- tlf Norr " löpn." främjande i Sverige; tlf 3S 99. Skog, Anders, Elektrisk affär, Sveavägen 96, Skiljedomsinstitutet, sekret.: Jur. kand. Mau- Va.; tlf 84351; bost. tlf Norr 1554., ritz Carlson, Regeringsg. liv, Sthlm 16; - A., Fru Sybehörsaffär, Götg. 81, Sö, tlf Telegr.-adr.:»Skiljeinstitutn. - Aima, Fru, L:a Vattug. 14, C.: tlf Skillts Modeaffär (inneh, Fru Vilma Palmer), - G. M., Fru, Nybergsg. 7, O.Dj., Birgerjarlsg.13, C.; host.greftureg.3,o. - Julia, Fröken, Jutas backe 4, C.; tlf Norr Skillt, Aug. O., f. d. Skrädd., Roslagsg. Ya. 60 o. b., J. G., Försälj., Varfsg. 8", SöJ ' - se äfven Schildt. - And., Generalagent för Btudebaker Auto- Skilondz, Andrejewa, Hofslagareg. 3, C. mobiler, Kungsg. 28, C. Skiöld, Thage R., Afd.-chef, Helsingeg. 20, - J. E.,I,ng., Ombu~ för Suraglmmars Bruks Ya.; tlf AktIeb."Ynghng'ag.19, Va. _.Åke, V. Auditör, Torsg. 8, O.; tlf Ka,!l, Ingenjör, Storg. 54, O.Dj.; tlf - _ Otto, Polisman, Vasag.36,' C. per,skeppsmäklare,karlavägen68,o.dj.;. - Osterm. 99. K. E., Kafeidk., Norra Smedjeg. 36, C;; tlf 74556; kont. tlf 10690, Norr bost. Apelbergsg. 39 BI, C. _ & Lundberg, Skeppsmäklare,.spedltörer - F" Köpman" Karlbergsvägen 69, V~., o. agenter, Begeringsg. 4, C.; tlf , ~ A., Mästerlots. Humlegårdag. 12, O , Norr 5480, Norr t Tele- - M.E., Plåtslagarmäst., Brunnsg. 5, C.; grafadr.;,»colorspitlj>.,) 'bost: Karlbergsvägoen 29,.v~., JONKOPINGS JURIDISKA, BYRÅ... ' 141 HAM.N GATAN

5 ,.Skog -Skogsintressenter. lla1, Skog; 'Claes, f.d. Polisman, Regeringsg. 94 A, Skoglnnd, E. K.,.Hof.Sadelinak., Sibylleg. 8,0.. G., - E., Aktieb., Sadelmakeri, Linneg. 51 &53, - A. Hj., Posttjänsteman, Upsalag. 4, Va. O.Dj. - E., Skräddare, Köpmang. 6, St. - E. M., Skolkökslära.a, "I'egnersg. 11, Va. - C. J.,: Trädgårdsmäst., Skåneg. 14 B, Bä...:c. Alfr., Skomak., Ostermalmsg. 16, O. Skogh, Sven, Am:a'nu~ns i Socialstyr., Kom- -s, A. W., Skyltfabrik, Tjärhofsg. 48, Bä., mendörsg. 46,! O.D}.; tlf A.. W., Skyltrnål., Blekingeg. 15, Bä. - Wilh., Inspekt<rr, Tegnersg. 11, Va.; tlf - E" Strykerska, Strandvägen 11, O.Dj. tlf Norr Norr 29108; bost. Skeppareg. 10, O.Dj. - B. W., Löjtn., Riddareg. 41, O.Dj. - Simon E., Stålgravör, Svedenborgsg. - J. H.; Postvaktrn., Valhallavägen 48 Va.; 48 A, Bä. '" ', W Vasa ' - B., Tjänstern., Grefg.42, O.Dj. - se.äfven Schoug, Skoog och Skough. - Emil, Tobakshandl., Uplandeg. 26, Va.; Skogarnas Annonnblad, Drottningholms- tlf vägen 4, C1V, G.; tlf Kungsh Joh, A., 'l'rävaruhandl., Hornsg. 57, So.; Skogberg, Cecilia, Fru, Sveavägen 47 Va.; tlf tlf ' - Artur, Ilppb.-man, Tjärhofsg. 14, Sö.; W - Harry, ~?visor' Sveaväzen 47, Va.. Söder Georg,TJsnsteman, Tysta gatan 3 O.Dj. - & Olsons Upplag, Oxtorgsg. 5, G.;. se Skogen, Tidskriften, Jakobsbergsg.'9 G.; Wilh. Bonnevier & Co. I,.tlf 2290, Norr 23596, kl. 9-5.' & Söner, A' J Aktiebolaget, försäljning af Skogler,?,., Rekvisitör, Skeppareg. 17 II, Ved,.Stenkol, Antracit o..koks i parti O.D). o. minut, Hornsg. 37, Bo. Telegraf- Skoglund, J.1\:, Bagarmäst., Rådmansg.37, adr.:»skoglar».. Va.; tlf Norr Augusta, Ankefru, Liljeholmsvägen 4, - E., Bokbinderio. 'I'ryckeri, Folkungag. Liljeholmen.. 16, Bä.; tlf SöderB 95:. - Carl, äger St. Kolarängen, Nacka; post- ~s Bokförlag, k-b., verkst. Dir. Kapt. B. adr.: Munkbron 5, St., Sterner, Sergelg. 4 II ö. g., G.; tlf Skoglöf, Ivar Leander-, Stat.-skrifv., Gäfleg. - Per Edmund, Direktör, Hornsg..55v, Bä. 15, Va. - Alexandra, Fil. dr, Storg. 21, O.Dj.; tlf Skogman, Karl, Frih., Exp.-chef, Värtavägen (f. d. 12), O.Dj. - Anna, Fru, Sybehörs- o. Handarbets- - Magna,Frih:a, f. Lykseth, Operasångerska, affär, Holländareg. 5, G.; tlf Norr Vårtavägen 16 (f. d. 1)2, O.Dj. 2.. Jose:fine, Fru,Polhemsg. 22 II, G.; tlf - Elsa, Fröken, Stjernhjelmsvägen 2 N, G. Kungsh Skogsberg, Berta, Fröken, Rensg. 3, Va. - Signe, Fru, Torstensonsg. 8, O.Dj. - C., Kassör, Gotlandeg. 56, Bä. - J., Försäkr.-tj:m. i Försäkr.-A.-B. Fylgia, Skogsborg, Sven, Direktör, Kungsholmstorg, Döbelnsg, 71, Va. 2, G.; tlf Kungsh " - O. H., Handelsbitr, Högbergsg. 33, Bä. - Birger, Ing., Stureg, 54, O. -' G., Hofjäg., Rosendalö, Djurgården; tlf - Carl, Tandläkare, D. D. S., Wahrendorffsg , G. Mottagn. 10-3; bost. Karlbergs- - K. A., Ing., Björngårdsg. 2, Bä. vägen 57, Va., -- G., Journ., S:t Eriksg. 89, Va. - Gunnar, Tandläkare, D. D; S., Biblio- - Gotthardy-Kamrer, Strandvägen 7C,O.Dj.; teksg.tl!",.go;tlf 45 83; bost, Riddareg., tlf Österm & 31, O.Dj. t - J. K.,.Kamrer, Kommendörsg. 25 III, O.; Skogsbytå, W. Trahns, se Trahns, W., Skogs-. tlf': Osterm byrå. - Frithiof, Konditor, Parkg. 4, G. Skogsegendomar, A.-B., verket. dir. Skogs- - Aron, Kontorist, Tomtebog. tl I, Va. chef John Sederholm. Förvaltning af - rj A. Köpman l Norrtullag. 65, Va... skogsegendomar för Svenska.'l'änd- - Ragnar, Köpman, Artillerig. 25 1, O.Dj. sticksaktieb., V. Trädgårdsg. 17, G.; - Hagbard, Läderhandl., firma C. V. Klin t, tlf 22024, bost. kv. Astrea, Lidingö villastad. Skogsförsäkringsaktiebolaget, Arsenalsg.. - Alfred, f. d. Målarmäst., Borgarhemmet, 6, G.; tlf 3704, Norr Högalidsg. 28, Bä. Skogsförsöksanstalt, Statens, Experimental- - (Skoglnndh), C. Hj. H.,Mäklare, Vasag. fältet. 6, G.; tlf '.Norr Skogshögskolan, Experimentalfältet. - J., Nyckelharpospel. (Skansen), Grefmag- Skogsintressenter, A.-B., Gust. Ad. torg., nig. 10,' O.Dj. 18 III, G. VIKING SKOKRÄM INDUSI:RI.AKTIEBOL. VIK'IN G OREBRO

6 932 Skogström-Skolor o. und ervisuiugsanatalter. Skogström, Gösta, Dir., Hornsg. 104, Sö. Skolbibliotek (forts.): Matteus församlings, Norrtullsg. 18, Va.; månd., - Hulda, Fru, 'I'egnersg. 8, Va. torsd., fred. o. lord. kl. 1,45-2,45 e. m., tisd. - R., Handl., Vegag.11, Va.; tlf Norr s, Axel, Eftr. (David Wermelin), Skrädderiaffär o. Klädeshandel, 'I'egnersg. 4, l?:a. '. Axel, Ofverinspektör, Karlavägen 84, (J. Dj.; tlf Osterm Skogsviken, A.-B., Kungsg. 35, C.; tlf 78 02, Skogsvårdsföreningens Tidskrift, Jakobsbergag. 9 Ill, C.; tlf 2290 (9-5). Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län, Mästersamuelsg. 47 1,C.; tlf Kansliet öppet dagl. 10-4, kassaärenden månd Länsjägmästaren träffas säkrast Skokompaniet Pira & Co, Kungsg. 59, C.;. kont.: tlf 92 01, försäljn.-iokal: tlf Skolan för Bokhandtverk, L:a Vattug. 24, C. Inspektor Boktr. Hugo Lagerström. Skolan för sinnesslöa barn, Slagsta skola, Fittja. Skolbad: Adolf Fredriks folkskolas, 'I'egnärsg. 44, Va. Engelbrekts folkskolas, Valhallavägen 76, 6. Hedvig, Eleonoras 'och Oscars folkskolas, Linneg. 54, O.D). ' Högalids folkskolas, Reimersholmsg, 12-16, ss. Johannes folkskolas, Roslagsg. 53, Va. Katarina norra rolkskolas, Tjärhofsg. 17, Sö. - södra folkskolas, Kat:a Bang. 35, S~. Kungsholms folkskolas, Mariebergsg. 34, C. Maria folkskolas, Ringvägen 23, ss. Matteus folkskolas, Norrtullsg. 18, Va. Sofia folkskolas, Bkåneg. '117, SÖ. Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, si. Skolbibliotek: Adolf Fredriks folkskolas, Tegne,sg. 44, Va. Engelbrekts, Valhallavägen 76, 6. Gustaf Vasa folkskolas, Karlbergsvägen 34, Va.; mänd., onsd., torsd. o. fred. kl. 1,25-2,25 e. m., mänd., tisd., torsd. o. fred. kl. 11,15-11,'5 f. m. Hedvig.Eleon. och Oscars församlrra, Linneg. 54, 6.Dj., månd. onsd. o, fred. Högre folkskolans.för teknisk utbildning, Val haltavägen 76, O" O. Ringvägen 23, ss. Bibliotekarie: Wistrand, Lode. Jakobs f6rsamlings, Brunnsg. 11, O.; tisd. O. onsd. kl. 1,30-2,30 e. m. Johannes församlings, Roslagsg. 53, Va.; mänd., tisd., onsd., fred. o. lörd. kl. 1,25-2,25 e. m. Katarina församlings (Norra folkskolan), Tjär. hofsg, 15, ss., månd., tisd., onsd. O. fred. kl. 1,80-2,30 e. m.; lärarebiblioteket torsd. kl 1,30-2,30 e. m. Katarina församlings( Södra folkskolan), Värmdög.,2, S~.; tisd. kl. 1,30-2,45 e. m., onsd. kl.. 2,25-R,25 e. m., torsd. kl. 1,30-2,45 e. m.,' fred. kl. 1,30-3 e. m., lörd. kl. 2,2ö-3.25 e.m. Klara folkskolas, Klara S. Kyrkog. 13 & 15, 1 tr., C.; tisd., torsd. o. Iörd, kl. 10,lW-ll,50 f. m. Kungsholms folkskolas, l\iariebergsg. 34, G.; mänd., onsd., torsd. o.törd. kl.l,4i5-2,f5 e. m., samt tisd. o. onsd. 12,'5-1,45 e. m. Maria församlings', Ringvägen ~3, so.; månd., onsd., torsd, kl.10,<l5-11,45, 1,25-2,25 e. m. samt tisd. o. fred. 1,25-2,25 e. m. under läseterminerna.. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN o. onsd, 10,55-11,55 f. m. Stor)<yrkoförsamlingens,. Svartmang. 22, sz.; mänd. O. torsd. kl. 1,30-2,30 e. m. Värtans, gamla skolhuset i Hjorthagen. Skolboks Aktiebolaget De förenade, Arlöv. (Postfack 566, Sthlm 1; tlf , Norr 6625.) Skolkök: Adolf Fredriks folkskolas, 'I'egnårsg. 44, Va. Engelbrekts folkskolas, Valhallavägen 76, 6.; tu Österm Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolors, Linneg. 54, 6.Dj.. Högalids folkskolas, Reimersholmsg , ss.; tlf Söder Johannes folkskolas, Roslagsg. 53, Va. Katarina -norra folkskolas, 'l'järhofsg. 17, SÖ.,_ södra folkskolas, Kat:a Bang. 35, Sä.; tlf Söder 1325:' Klara folkskolas, Klara S. Kyrkog. 13 O. 15, O. Kungsholms folkskolas, Kungsholmsg. 92, C.; tlf Norr O. Ma. iebergsg. 34, O.; tlf Kungsh ' MarIa folkskolas, S:t Paulsg. 39, ss., O. Ringvägen 23, SÖ. Matteus folkskolas, Norrtullsg. 18, Va.; tlf Vasa Philipsenska skolinrättningens) Ad. Fredr. torg 1C, M. Sofia folkskolas. Skåneg. '117, SÖ. Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, St, Skolkökslärarinnornas Tidning, red. Kungsholmsg, 59, 0.; tlf Norr Skollin, Isak, Antikv.-handl., Svedenborgsg. 6; Sö.; t1f Skolor och undervisningsanstalter. Hö g sk ol o r och andra undervisningsan stalter för vuxna; Lärarpersonal O. d., se [2201) O. följ. Akademien 161'de fria konsterna, Fredsg.. 12, C. Arbetarinstitutet, Klara N. Kyrkog. 8, C. Artilleri- o. ingenjörhögskolan, Artillerigä:cden, Riddareg. 13, Sthlm 7... Autotekniska Skolan, Strandvägen 3," V.Dj.. Betelsemiuariet, Engelbrektsg. 18. O. Btrgitta- Skolan, Glantzberg & Co, Beridarebansg. 21, O. Engelbrekts Husmodersskola, Valhal1~'Vägen 102, Va.; tlf Farmaceutiska institutet, Kungstensg. 49, Va. '-Folkskoleseminarium, Prästgårdsg. 9, Sä. Gymnastiska centralinstitutet, Hamng.19, Sthlm 3. Handarbetets Vänners och Hulda Lundins Högre Slpjdseminarium, Banärg. 31; 3 tr., 6.Dj.; tlf Norr Mottagningstid: onsd. O. lörd f. m. Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, O. Hög:ve lä:rarinneseminariet, Riddareg. 5, 6. Institutet för Kvinnliga Läkareassistenter, Nytorgsg. 23 'A, sa.: tlf 21'7.75. Karolinska medtko-lnrurgfska institutet, Handtverkareg. 3, C... Krigshögskolan, Ostermalmsg. 8, 6.Di. Krigsskolan" Karlbergs slott,.gtookholm 21. Kungl. Musikkonservatorium, Stallg. 9, C. Manilla döfstumlärareseminarium, Djurgården, Sthlm 14. Målarskola, Emma Nordbergs och Augusta Petersons (inneh. M. Brisman), Smålandsg. 38, O. - G. '\Y"einbergs"l\iästersamlfelsg. 37, 4: tr., O. Målarskolan, Fredsg. 3, 4 tr., O., se under Målarskolan. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons '" stä. 27.

7 Skolor o. undervisningsanstalter., 9?~ Skolor o. und er r is n in g sau sta.l t. (forts.): Skolor o. undervisningsanstalt.(forts.)':, Navigationsskolan, Stigbergsg. 40' & 42, ss. Kungsholms Elementarskola för flickor, Stiftel- Nya, Tekniska Institutet, Mästersamuelsg. 19, O. sen, Kungsholmstorg 4, G.; tif Narr 99~2. Pedagogiska lärokursen, sekr, Frans LindvalI. Lärarinnerummet- tlf Kungsh Privata Högre Lärarinneseminarium, Riddareg. - f'6rberedandeelementarskolaförgossar,kungs- 23, 6.Dj., 'holmsg, 30 (Agneg. 8), G., Sandatröms, Anna, seminarium, Karlavägen 25,6. - läroverk för flickqr, Kuagsholmsg. 30 (Agneg. Sankta Birgittaskolan, A.-B., Regeringsg. 19&21,O. 8), G. '. Sjökrigshögskolan, Birgerjarlsg. '7, a. Linnes, Karin, skola, Artillerig. 34 A, 6.Di... Sjökrigsskolan, Skeppsholmen, 6.Dj. Lyceum för flickor, Kommendörsg. 13,' O.; tlf Skogshögskolan, Freskati , Norr Exp. 2,80-3 alla dagar Skolan för Bokhandtverk, L:a Vattug. 24, G. utom lörd. Stockholms borgarskola. Malmskillnadsg. 56 & Lyehouska skolan, 'Högbergsg. 51, sö. 58, a., Brunnsg. 13, a., Eriksbergsg. 10, O., Margaretaskolan" Kindergarten O, Seminarium, Fiskareg. 1, Sö., Föreläsningar hållas i Musi- Storabältg. 5, O.Dj. kaliska akademiens stora sal, N. Blasieholms- Maria förbered. elementarskola, S:t~aulsg. 60,SÖ. hamn. 11,' O., Viktoriasalen, Tunnelg. 19, O., Montessoriskolan, Stureparken 2, O. samt i Minervaaalen, Malmskillnadsg. 58B, O. Mosaiska församlingens religionsskola, Wahren.. Belrtor sexp. Brunnsg.Ts, 2 tr., a., öppen hvard. dorffsg.3, C. ' 11-4 [se f. ö. 2401]. Nya' elementarskolan för flickor, Kommendörsg. \, Stockholms högskola, Drottningg. 118, Va. 29, 6.Dj. :,Stockholms Tekniska Institut, Regeringsg. 47, C. - skolan, A.-B., Greftureg. 44, 6. Tandläkareinstitutet, Holländareg.'17, O., Oskarsskolan, f. d. Realskolan för flickor, Rid- Tekniska högskolan, Drottningg. 95 A, 'Va. o. dareg.23, 6.Dj... ' Valhallavägen, O.. Palmgreuska samskolan, Kommendörsg:34, O.Dj. Tekniska skolan, Mästersarnuel sg, 44, G. Philipsenska skolinrättningen, praktisk fortsätt Undervisningsanstalten,. för barnmorskor, Vol- ningsskola ror flickor, slöjdskola o. bespisning maryxkullsg. 27, ss. för fattiga barn inom Maria försami., Ad. Fredr. Veterinärhögskolan, Kräftriket, Experim:talfaltet. torg l C, Sö. "A."11männa läroverk och skolor: Rydbergs, Abraham, Stiftelses prakt. sjömans-..,_ [ '].. skola, Alberget 4 B, 6.D}..... Larar~_e~s~~al o. d.,.~e 2301 o. föl]. Sandstcöms, Anna, skola, Karlavägen 25, -O. Rogre allm. larov. å Södermalm, Skaraborgsg. Schuldheis, Anna, skola, Götg. 26, Repslagareg.. 14, Sö, 15' So ' - Latinläroverket å Norrmalm, Drottningg. 7l B, Småba~sskolesällskapet i Stockholm underhåller, O.; tlf 5880, Norr 992; lararerummet tif Norr 3 småbarnsskolor en i Sofia en i Östermrs Bektorsexpten öppen läsdagar 11,'5- samt en i Jakob's o. Johanr:es församling~r.. 12,15... [Se f. ö. 2451].. - Reallaroverket på Norrmalm, Roslags!l' 1, Va. Sofia Småbarnsskola, Fjällg. 31, Så.; tlf \ - J~e~lläroverket å 'Östermalm, Karlavagen 79, Stockholms privatgymnasium, Vasag. 50, O. (J. D).,.. ~ - samgymnasium, Odeng. 41, Va. Jakobs Realskola, Kartbergsvägen ID, Va. Södermalms högre läroanstalt för flickor-, Ad.. Katarina Realskola, Katarina V. Kyrkog. 10, SÖ. Fredriks 'torg 5, SÖ. ' Kungsholmens ~ealskola, Randtverkareg. 35, G. Tyska" Kindergarten, Braheg. 62, 6. Nonp.alskolan,for ätckor, Biddareg.ji, 6., o. Ny- Tysta skolan. Skola för döfstumma barn, Librog. 11C, O.. dingö villastad.'., ~.~l!-tenspr~~skola, Nya Elementarskolan l Stock- Wallinska skolan, 'I'egnerslunden 5,Va.; mottagn... holm, SloJdg. 2, Sthlm 3. tid: alla läs dagar utom Iörd ,45, onsd. E k 'l'd l" k t t f t 1- o. Iörd, 11,15-11,<5... ns l, a. ar o..ver. sam s l e Whitlockska Samskolan, Eriksbergsg. 8B, O., sers o ch fö r e nin g a r s u pp f o st- dess lärarepersonal m. m. se [2375J.. r i n g s a n a t'a lt e r-: _ Åhlinska skolan, högre fullständigt läroverk för Lärarpersonal o. d., se [2321]o:-fö!j. äickor, Dalag. 16 &.18, Va.... Afzelii' elementarskola för fliekor, Florag. 18; Ångmanska skolan~ Fredmansg. l (invid So~er- 6.; tlf malms.h. allm. larov.)..,almquists, Sofi, samskola, Nybrog. 13, 6. Obergs forenklade skolkurser Eftr., Linda, Up- Anna-Skolan, Eriksbergsg. 15, 6, landsg. 51 l tr., Va. Skolor, mellanskolor: Arbetsskolan för lytta o. vanföra, Greftureg. 59 & 61, 1 tr., 6. Ateneum för flickor, Sveavägen 48, O.; tlf 3690, Norr Mottagn.-tid (utom lörd.) Breekström, Dagmar, Privatskola, Döbelnsg. 1 B, O. Beskowska skolan, Engelbrektsg. 9 & 11, 6.; tlf. 90'40, Norr Brummerska, skolan, Johannesg. 18, a. Carlssons skola, Stureg. 38, O.; tlf Detthowska skolan, Eriks bergsg.10, 6.;tUNorr Enskilda.Gymnasiet, Biblioteksg. 32, 6: Fr,mska skolan, Döbelnsg. 7 & 9, C. Frimurarebarnhusets skola, Kristineberg, G., utqm Kungsholmstull. 0re_Tes~iihlska samskolan, Brunneg. 13, C., samt,malmskillnadsg. 56&: 58, C. ' Katolska församliiigens gess-skola - (S:,t Erik), Götg. 46, SÖ. Kl~ra Realskola, G:la Brog. 36, C. Kraft.ka skolan, Svartmäng. 22, St, Kungsholmens Ensk. Lärov., Handtverkareg'i8 G. BEKVAMASTE BETALNINGSSATT AR l ' Kommunala mellanskolan i Stockholm, Skåneg. 117, so, Eo l k s ko l o r : Lärare O. d.".se [2413Jo. ftilj. Adolf B'redr. folkskola, 'I'egnärsg. 44, Va., O. Salt mätareg. 2, Va. Bromma folkskola; Kyrkskolan v. Bromma kyrka, Bällstalunds skola, Sundbyberg; Alviks skola, Ulfsunda ; Skolan å L:a Essingen, Sthlm l; Skolan å Stora Essingen,.Sthl m 1; Äppelvikens folkskola, ÄpjJ~lviken; Smedslättena folkskola, Smedslätten, Appelviken. Brännkyrka folkskolor: E n s k e d e d i s t r i k t: Enskede gamla O. Enskede nya skqla, Ellskede, Gubbängens skola,. Enskede; Alfsjö dis t r ik t : Solberga, Örby o. Långbrodals akö. lor, Alfsjö, Södertörns skola, Södertörns villast.; Lilj ehoimens distrikt: Liljeholmens o. Årsta skolor, Liljeholmen: Midsornmarkran- POSTGIRO'

8 Ornen, 934 Skolor o. undervisningsanstalter-skoreparationsfabriken. Skolor o. undervisningsanstalt.(forts.): Skolor o. und er v isn tng a a.n s ta l t.rforts.), sens skola, Midsommarkransen; Blommens Småskola samt Praktisk hushällskurs, :Kom bergs distrikt: Blommensbergs skola, Lilje- mendörsg. 13, 6.; tlf 14863, Norr holmen, Johannisdals skola, Fridhems villast., Maria Husmodersskola, Långholmag. 16B, sa. Sätra skola, Sthlm 4. Nya Hushållsskolan, Regeringsg. 50, O. Engelbrekts folkskola, Yalhallavägen 76, 6.; tu - Matlagningsskolan, Valling. 16, 1 tr., G. (mid- Norr 11029; dags- o. lunchservering); t'örest:a: M. Rönne. Gustaf Vasa folkskola, Karlbergsvägen 34, Va. Praktiska hushållsskolan, f. d., Jakobsbergsg. 15, Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolor, Linp.eg. G.; föreständarinna: Froken OlgaFranke; flickor ,6.Dj.,samt Oscars folkskola å Djurg.,O.Dj år utbildas till tjänarinnor. Hjorthagens gamla folkskola,värtan;tlfnorr 6813 Werng,ens, Karin, Hushållsskola, Östermalmsg. - nya folkskola, Värtan; tlf Värtan , O. '. Högalids folkskola, Reimersholmsg , SÖ.; östmans, Elisabeth, Husmoderskurs, Klaratlf Söder 4570.,bergsg. 42, G.; tlf 2035, Norr 9302; mottag- Jakobs och Johannes folkskola, Roslagsg. 53, ningstid Il-l. Inneh:a Elisabeth Östman- Va.; Brunnsg. 11, G.; o. Skeppsholmen, O.D). Sundstrand. Katarina norra folkskola, Tjärhofsg. 15.& 17, so. Skolverkstäder: - södra f,?lkskola, Värmdög. 2, SO.. Högre folkakolans för teknisk utbildning, Yal Kato!ska forsamlmgens folkskola (S:ta Eugema), hallavägen 76, O., '0. Ringvägen 23, ss. Smckarebacken 7, G. Sk I L" b k ".. I A B H III' d Klara folkskola, Klara S. Kyrkog. 13 & 15, G. O ornas aro oslor ag.. -.., o an are.g. Kungsholms folkskola, Handtverkareg. 17, C., 10, C.; tlf Norr Yerkst, dir, Mariebergsg. 34, G., fortsättnin~sskolan o. er- Henning Lind tlf Huddinge sättningsskolan, MarieJrergsg. 34, G. S k. I t d k I.. k '. Maria folkskola Timmermansg 28 SÖ Volmar' O an InI er. yxkullsg. 16, 'SO., Ringvägen '23, 'So.;'Fortsätt. Ad.olf Fre.driks folkskolas, Tegnersg. 44, Va. ningsskola Ringvägen 23 SO BrannJryrkas, Örb)' o. Längbrodal. Matteus folkskola Norrtulisg. 18 Va Engelbrekts, Valhallavägen 76, O. Sofia folkskola, Skåneg. 117, SO.'. Eliskede, Ny~ skolan, Enskede.,... Stockholms folksköledirektion Fredsg 9 G., se Högaäids, Beimersholmag. 12,-16, So., tlf f. ö. [1864].,., Katarina norra, Tj!trhofsg. 15 & 17, SO. _ stads högre folkskola f'6r teknisk utbildning, Kungsholms, Manebergsg. 34, G.; tlf Kungsh. Valhallavägen 76 Ö.; tlf Norr (Yaktm., ,,' o. expo bitr. tif Osterm. 625). Skolungdomens l Stockholm Skytteforemng, Storkyrkans folkskola, Själagårdsg. (f. d. Skär- expo hos Skytteförbundens öfverstyrelse, gårdsg.) 6, se., samt Svartmang. 22, si., Kraftska Vasag 48III C tlf 52 47, hvard 10-4 skolan, Svartmang. 22, 2 tr., st. V kt'.. t" S'k', tb' tlf.. e. m. a mas.aren v. JU anan Handels- o. Sp r å kin s tit u t m. m. Experimentalfältet 70. Se äfven Yrke~reg.: Lärare i bo~hålleri, språk etc: Skolästfabriken, Svenska, ägare Albert Da- Bar-Lock.I'!stltutet, Hamng. 38,. 3 o. 4 tr., G.' vidsohn hufvudkontor Malmskillnadsg tlf 753, se 66 (mneh. Harald Wlklund). Under' " visning i Molins stenografi, i svenska, tyska, 7 & 9, Sthlm 1. engelska O. franska språken, i bokföring, samt Skolöfverstyrelsen Lokaler Barnhuse. 18 C.' ~:.~~~~~~~~ning på samtliga moderna skrif expo öppna I~l o" Björstedtska handelsinstitutet, Stockholms Högre Skomagasmet Drott, Klarabergsg. 52, Il.; tlf Handelsläroverk, Mästersamuelsg. 19 B, a.; tif 8115, se annons sid. 52. Elite Drottningg. 89, Va.; tlf Brandt, E., Hamng. 17, G. H ' H 06 S" ' If Söd 7553 Bröderna PåhlmansHandelsinstitut, Drottningg. orn, ornsg. 1, o.; t O er. 71 e, 1 O. 2 tr., G..... Norden, Rörstrandsg. 8, Va.. K. F. U. M:s Språkmstltut, Birgerjarlsg. 35, G. Od n VästerlånO'g 24 St tlf Norr Nya Språkkursen: Engelska afdeln., se Dahlan- e '. ".,.,. der, C. P.; Tyska afdeln., se Nordgren, e. O. Skandia, Götg. 35, Sö. Praktiska Institutet, Skrif-, Språk- O. handels- Special S. Båndarevsky, Odeng, 104 Va.;.skola, Yasag. 38, G.; tlf Norr tlf N' ' Bchartaus handelsinstitut (Stockholms handels-. orr.~. gymnasium), Stigbergsg. 26, ss. Stadion, Drottmngg. 53, C. Stockholms Borgarskola, se under Högskolor o: Svea inneh. Bernhard Lindhe Fleandra undervisningsanstalter för vuxna. '. 59 A C tlf N 218 '63 -r- Språk. & Bokf'6ringsinstitut, Biblioteksg. 32,Ö. mlngg.,.,.. orr... Södra Stenograf- O. Maskinskrifningsbyrån (in- -r: S~~~rS94~~h1in), Hornsg. io, SO.; tlf 17610, Skomakaremästareforeningen i Stockholm, Hornsg. 176, So.; tlf Soder Vasa Handelsinstitut, Observatorielunden 1, Va. ordf. Aug. ~mdmark... Skoog, Olof, Poliskonst., Dalag. 59, Va. Hn s h å l l s- o. Matlagningsskolor: _ B. Elisab., Sjukskötra, Uplandsg.52, Va.; Ateneums skolköksseminarium, Sveavägen 48, tlf Vasa G.; tlf Norr 20261i. Hushållsskolan, Klarabergsg. 25 G.; tif V. J., Verkm., Karlbergsvägen 32B, Va. - Margareta, Drottningg. 69, a.; tlf 6937, se äfven Schoug, Skog och Skough. ~ Viktoria, A.-B., Yästerlångg. 40, si. Sk t' f brik (H P ) M"I Husmodersskolan, Karlavägen 25, 6., inneh. Elsa örepara lons a fl en. ersson, a arephllip. torget 15, St. H'ögre Lärar innesemfnat-ieta Hushållsskola, Bid- Norrrnalm, inneh. Fru Ingrid Nordh, dareg. 10, 6., o. Katarinavägen 11 6 tr., SÖ. M I kill d 48 A C tlf'norr16209 Klara Hushällsskola, Drottningg. 21 B l tr., G. a ms l na sg.,.; Lyceum för flickor, Gymnasium, Elementarskola, Oskar Sven8son, Uplasag. Il, Va. JONKoPINGS JURIDISKA BYRÅ HAMNGATAN 15

9 , Skoreparationaverkstaden Hörnan-s-Skylberg. ()35 Skoreparatjonsverkstaden Hörnan, Sibylleg. Skrifmaskiner, Aktiebolaget. Skrifmaskiner,, 40, O.; tlf Norr Tyskbagareg. 5, O.; tlf Sexan, inneh. D. Bergström, Börstrandeg. Skrifmaskinsimporten, Amerikanska, Råd-.6, Va. mansg. 67, Va.; tlf Wendia, inneh. M. Pogreb, Odeng, 86, Skriv- & Ritboks A.-B., Fabriker i Arlöv, Va.; tlf Vasa 5343; filial Torsg..35, Gävle, Nässjö, Kl. V. Kyrkog. 9, O.; Va.; tlf 80605; bost, Enskede. tlf 'I'elegrafadr.:»Skrivrit», Skorstensfejare: Skrombe!ga Stenkols- o. Leri~dulltri-, 1 trakten: C. J. F. Lindahl, Flemingg. GH, c. AktIebolag, Upplagskontor l Stock-. 2 trakten: J. A. Agren, Parmmätareg. 7, c. holm hos AktIebolaget Bonnelyche & 3 trakten: G. A.Karlsson, Luntmakareg.75, Va. Loven, Skeppsbron 8,' St. (Mälareban-,4 trakten: G. A. Wernström,Norrtullsg. 10, Va. k h) L f ldf t t I. 5 trakten rg. M. V. Forsström, SotEriksplan ens ns. ager a. e as ege o. 11, Va. lera, saltglaserade lerrör o. 'brunnar, 6 trakten: E.A:son 'fo~.leus,vanadi~.vägen20, Va. klinker- o. fasadtegel m. m.' tlf trakten: HJ. S. S. SJoberg,Sveavagen120,Va', 2587 N 6650 S "d 2' 8 trakten: J. E. Grönkvist,Birgerjarlsg.106,Va., orr. e annons SI.10...c 9,trakten: G.,Svensson,ValhallavägenIS2,Ö.Dj. Skromberga Stenkols- o. Lerindustri-. 10 trakten: A. F. Denckert,Skeppareg.18,6.D~" Akti b l U l h W hl' & C 11 trakten: E. W. Blomkvtst, Grel'tureg.24B, O.. ~ O ag, pp ag.. os a. In.. o, 12 trakten: C. B. T. Clarino, Kungsg. 70, O. S. Malarstrand 15, So., samt VId Varta- IS trakten: J. A. Haglund, Prästg. 27, si. hamnen af glaserade lerrör o. brunnar 14trakten: W. A. Clason, Folkungag.73A, S~. If l tt' t tt kl'. k " 15 trakten: O. V. Svensson, Skåneg. 51, S~. go P a or, ro oar- o. mur In er 16 trakten: B. Blomkvist, Ansgarieg.1, SÖ, m. m. Kontor Arsenalsg;. 2 II, Sthlm trakten: J. O. Wästerlund, Hornsg. 104,SÖ. Se annons å bakre pärmens innersida. ' 18'trakten: A. Holmgren, Hornsg. 186A, SÖ. Sk ff b 'k t. h A F k 19 trakten: F. E. Clarino, Höjden, Enskede. rua Fl S agen uren,. inne... ocz; 20,trakten: A. W. Lundberg;Fatbursg.I8A, sa. Jakobsg. 201, O.; tlf trakten: C. E. Hallden, Fredsg. 10, Sundby- Skräddarmästarnes upplysnings- o.tnkasso-' ;,' 22bt~\ten: A. Th. H. Lundin, Greftureg. 77, ö. byrå, Brunkebergsg. 3, O.; tlf. 7408, l:)evidare Kalenderafdeln. [1672]. Norr 7409, ' '. Skrädderifirman.~. Brahmer, Stureparken Skorstensfejaretrakterna, se [1672J.. 13, O,; tlf Osterm Skosalongen, Biblioteksg. 12, O.; tlf Sk d S h - d Skott; David, Kött- o. Fläskaffär, Hötorgs-] rö er, se c ro er. h O' b t S.. 47 TT Skuij, A. S., Köpman, ~torg. 16, O.DI a en,., os: veavagen, ra. Skulande r AdoJfina Ankefru Örby 214 Skotte~ Pappershandel (inneh. Ca;;l D. Berg- ÄlfsjÖ.', " lm), Odeng. 63, Va.; tlf ",395, Norr Skultuna Bruk, se Aktiebolaget Svenska Me-, ', tallverken, sid. ;l7.. " - Pappershandels FIlIal. (l1~.neh. Anna Skurusund, A.-R, Fastighetsbolag, Brunns- Skotte-Berglin), Vanadievägen 25, Va.; backen 6 Sthlm 4, tlf 49'49.. tlf Vasa ~~ o Skyddsf6reningen, Stockholms allm. skydds- Skott~~~rgb ElIsa~eth, Lärar.a, Radm~nsg. föreningssekr l(xp., Ass~~sor G. Ters-, L dl 'T' k G ft 24 A. meden, Banerg. 43, O.D}.,. -y la,.. ec. l)are,. re ureg., mg. -s Centralkommitte, öfriga skyddskom-,,d, q., tlf Oste~m mitteer och arb.-föreningar, se [3710 Skough, Ellen, f. Hermanson, Fru, Folkskol J 'lär:a, Idung, 12 II1, Va.... ~ L. J F., l:eposta:ssist. Idung.12III Va.' Skyddshem:... tlf Vasa 8286.' " Drottning,Softasskyddshem,Hogbergsg.59 (f. d. _ Q~E.', f. d. Postmäst., Kungsholmsg. 22, O. St~~:~~r:~ stads skyddshemforgossar,skrubba,' - se äfven Schoug, Skog o. Skoog. Sthlm 4; tlf' Skarpnäck3. ' Skow-Petersen, Jules, Bankkassör, Rör- Skyddskläder, A.-B., Drottningg. 80, O.; tlf. strandsg. 42, Va.; tlf Vasa Skr idskoklubb, Stockholms Allm., Sekr, Aug. Skyddsvärnet, Lästmakareg. 6, O., kontors- " Anderberg, Rörstrandsg. 18, Va. tid 9-5; tlf 866, 6263, Norr Skrifbyrå, De blindas förenings, Nybrog.23, Förast. Slottspastor. Ang. Wiren, bost. O.; se annons å kartan., Birgerjarlsg. 114, Va. Bkrifbyrå (Maskin-), Taflins, Klara V. Platsbyrå, hvard f. m. Telefontid Kyrkog. 3 A, O.; se annons sid Skrifbyrån Duplic, Kammakareg. 23 II, O.; 8krifbyrå, hvaid Se annons å kar- 'tif.norr (spec.: Dupliceringar).,tong sid. [3395..a], - 'Ferm (Inneh, Bertria Asperen), Rege- Skylberg, Matilda, Ankefru, Kungsholmag. ringsg. 47, O.; tlf ni02.,78, o. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~.~BRO;. VIKING

10 936 Skyltfabriken F. I. F.-Sköld. Skyltfabriken F. L F., Regeringsg. 87 o. 74, Skånska Hembageriet, Västerled 12, Äppel-' C; tlf viken. Skylt- & Reklamvarufabriken, Metalletsning, - Lithogratiska Aktieb. Afdelningskontor,' emaljarbeten. pressning, prägling, spe- Sture Hildestrand, Vasag-. 44, a.; tlf cialitetc Metallskyltar o. Reklamartik- 5758, Norr lagret Norr lar, Ostgötag.46, Sö.; tlf Smöraffären, Gustaf Carlsson, Roslagsg. Skyltställsaktieb.Hjalmar Andersson, Vas ag... 40, Va.; tlf Vasa ". 20, a.; tlf Aggkällaren (inneh. P. Jönson & 00),; Skytt,.. J. P., Notarie, Östermalmag. 62, -; Valling. 32, a. O.. - Aggnederlaget, Inneh. A. M. Jönsson, Skytte, C. G., Öfverste, Sibylleg. 4, O.Dj.;.. Klara N. Kyrkog. 29, a. tlf Attikfabrikens Ag-entur, E. Killander. - se äfven Schytte. Begeringsg. 5, a.; tlf Säljer i Skyttef6rbund, se Kalenderafdeln. [2548J- parti från egna fabriker: Aceton, amyl- [2567). acetat, formalin, creosot, hexamethylen- Skytteförbundens ombud, Kassör Edvin Ahl- tetramin, ättiksyra,. terpentin, tjärao.a. bom, Riddareg, 13, O.; tlf trädestillationsprodukter, el. isolations- - öfverstyrelse, byrå Vasag. 48 I1l, Sthlm 1; materiel (Bachelit), radiomateriel, el. tlf belysningsglas, :flaskor o. burkar för Skyttef6reningarnas Vapenaffär, Firma, ex- tekn. bruk, slipad kristall, möbler af pedition Birgerjarlsg, 37, a., kontor ek, bok o. björk, radiolådor. Biddareg. 54 Il, Ö.Dj.; telegrafadr. Va- Skårman, J. A. O.,..Fil. dr, Lektor vid Högre pen, Stockholm; post- o. järnvägsadr. Realläror. å Ostermalm, Ostermalmsg. Sthlm O.Dj.; tlf 73442; 51 IV, O....Skådebanan, Andelsföreningen, Drottningg. - J. K, Fröken, Ostermalmsg. '51 IV, O. 88 II, a.; ing. fr.. trädg.; tlf Skärberg, K., Fru, Svedenborgsg, 4 A, Sii.; Skånberg, Sigrid, Fru, Lektorska, Karla- tlf Söder vägen 67 III, O.; tlf Skärlen, Olga, Fru, Valling.30, a.; tlfnorr - Mimmi, Fru, ~tyrmansg. 9,. O.Dj.; tlf Norr Oskar, Tjänsteman, Dalag. 36 IV, Va.; tlf, - Carl, Ingenjör, Grefmagnig. 13, O.Dj. '.va!!a se äfven Schonberg. - A" Ankefru, Dalag. 36 III, Va.; tlf Vasa SkAne, Brand- & Lifförsäkrings Aktie. 1240lt l a bo 111 get, Generaiagent~r, E. Ryd~e~k, Sköfa: Ge. A~~efÅpo~;:r:,g R~~ma~Sg. 69, Stureplan 15, c; kont.-tld9,30-4;lldje- Va. väljare: ur 185, 355, 3537, 13518; _ A., Disp., Mästersamuelsg. 9, C. se a~n~~s..s~d: 33.. _ C. F., Le Exp.-vakt, Riddarholmen 19, St. Skane Smor~?rsalJmng, inneh, Elof Pålsson, _ Fatima, Fröken, Ingemarsg, 1 A, Va. Solna~agen 115, Va.; tlf _ A.'G., Handl., Alströmerg.3,a.;.tlfKungsh. Skånebagenet, A.-B., Sannadal, Liljeholmen, Skåne boden, E. Flygare, Viktualieaffär, Cen- _ Viktor, Kommissionshandl., Olofsg. 3, tralsaluhallen 17, c; Ad. Fredr. torg a.; tlf Norr c 7, So., Os~ermalms. Saluhall 80 o. 81 O. _ Hjerta, Konditori, G:la Brog. 36, c; Skanska Bageriet, Frejg, 6, Va.; tlf Norr tlf Norr 2963; bost. Hornsg. 114 II, Sö K. Y., Musiker, Uplandsg. 62, Va; Skånska CementgJuterIet, AktIebolaget, _ K. A., Notarie, Handtverkareg. 84 I, C; Kungsg. 5li, Sthlm l, kontorstid 9-5, tlf lördagar stänges kontoret kl. 2 e. m.; - Bob., Polisman, Varfsg. 6, Sö. utbetalningar måndagar, torsdagar - G. A., Reparatör, Bellmansg. 22 C, So.; kl Entreprenadfirma inom Be- tlf tong- samt Väg- o. Vattenbyggnads- - P. E., Statssekr., Alviksvägen 157, Appel- 'facken, Cementvarufabriker, asfalt-, viken. marmor- o. gipsarbeten. Se annons å - Elis E. E., Tjänsteman vid. Sthlms gaskartong sid. 98. a.' verk, Engelbrektsg. 35, O. - Handelsbanken, Aktieb., se Bankinrätta. - J. F., Vaktmäst., Västmannag. 14, Va.; - Handskfabriken (inneh. Olga Åhlund), tlf Norr Greftureg. 200, O.; tlf Norr S., v. Värd, Folkungag. 8B, Sö.; tlf Sö - - Handskmågasinet (etabl, 1819), Järn- der torgsg. 42, St.; filial Västerlångg. 55, St. - 'se äfven Skiöld o. Skjöld. Ä.-B. SV~NSKA METALLVER,KEN MÄSTs~R:n~~~EiL;~~~~.N.22

11 , Sköldberg-c-Slumpetassame. Sköld berg, 'Ivar, Afd~-chef, Kungsholmag. Stadsgården ; uppg, BIll,C.; tlf 33951'. Söder Johan,' Fabr., Badstug. 14, Sö: Slakteribolaget Magnusson, Folkungag. 73 B, - Augusta, Fru, Lundag. 23 Ill, Sö. I Sö.; tlf Söder Gustaf Ad., Förest., Mästersamuelsg. 69 Slakthus-o. saluhallsstyrelsea, Centralsalu- C... hallen, Kungsg. 67, C.. - Harry, Ingenjör, Nybrog. 21,0.; tu "..:.-' Erik, 'Lagerchef, Lundag. 23, Sii.. I' - A'., Löjtn., Badstug. 14, Sö. '- FTpit.iofEval11,Tjänstem.v:Stat.järnv., I " ipersg. v, C.; tu Dera, Vaktförest., Pipersg.. 1 IV, C.; tlf, Olga,.Änkefru, Rödabergsg. 1 n.b., Va. - T.ilda, Ankefru, Pipersg. pv, C.; tlf se äfven Schöldberg., Sköldebrand, Karl F., Kont.-chef i Kommanditbol. Arthur.Du Rietz & Co, Rid',"SleTi)ner, f,aktiebolaget: dareg, 12BII, O.; tlf II _ - - Knut, Sjökapten, Svarteneg. 16 & 18, Sö. Verkställande direktör: H. Granholm. - se äfven Skiöldebrand o. Skjöl debrand. Bitr. direktör: Carl Hjort. Sk Id k Ad Direktör Hjort personligen: tlf 523, Norr Ö emar,. ol~h, Afdeln.-chef, Narvavä ;säkrast kl f. m. gen 35, O.D).; tlf Kassa Kontor: Regeringsgatan40,C. Kl Sköldinge Bult- & Mutterfabrik, A.-B., Box Tlf 6257,'Norr , Sthlm 1.' Hnfvud Kontor: Tulegatan42 &< 44,Va.Kl.9-5. Tlf 2485, 670, Norr Sköldström, Q.,G., Bokför., Uplandsg. 83, Va. Deblteringskontor:Tuleg. 42&44,Va. Kl.9-5; - Hildur, Sjuksköt:a,Barnav.-man, lnedalsg för renhållningsafd.: tlf 4935,Norr 2106, 23 C tlf K h 5 för transportafd.: tlf ".;. ungs Hufvndstatlon:Tulegatan42&44,Va. Heladyg- Skölfman, E., Afdeln.-.chef i Superfosfatbol., net. Tlf 2485,Norr Handtverkareg. 10, C. A.fd~~;~g;2s}:~lon:Boslagsg. 55, Va. Tlf 5018, Slagbrand, E. V., Försäkr.-tj,änstem., Up- Orderkontor o. Hamnstationer: landsg, 96, Va.; tlf Vasa Skeppsbron: tlf 1128,8925, Norr & 16, ss; tlf 2502, :: II Stadsgården: tlf 2131,Söder I Norra station: tlf 82380:. bud lämnas. Slagteri-Aktiebolaget \ Stockholm, Blasieholmen: tlf 8103,Norr 939. Hufvudkontor o. Fabrik'Asög. 10, Sthlm Nybrohamnen: tlf 8103,Norr ; försäljningslokaler: Storg. 17, O.Dj.; Byggnadsställningar uppsättas o.uthyras. An- St. Nyga t an 44, S i.; Götg. 29, Sö,; I Se annons å kartong sid. [1498],efter gröna Handtverkareg. 15, C.; Birge~~arlsg. 39, registret. C.; Engelbrektsg, 12, O.; Lutzeng. 12, I. O Pj ; Klara: N.. ~yrkog.. 12, C. Ver.k- Sleipner Försäkringsbolag Sveavägen 124 stallan~e DIrektor o. Disponent NIls V~. tlf ,OJ " Blomquist, ' Sleman, Otto, Red., Gotg. 69, So. SI kt 'kt' b I. t N' I' k t Slettengren, A. E., Kassör, Götg. 105, Sö. a ena le o age. orrma m, on or, Slettenmark, Gust. C. W., Byrådir., Sveac~arkuteri- o. konservfa_bri.~ Karlbergs- vägen 91, Va.; tlf vagen 77-81,.Va. Fo~~alJn.-lokaler: Slipers-Aktiebolaget, utför impregnering af K~ngs~.. 45,.0.., Karlava:~en 26 o. 56, trävirke; kont. Vasag. 5; C.; 'tlf O., Rl~dareg. 41, O.D):, Uplandsg. Slipskive A.-B. Svea, Norrlandag. 8 & 10 O.; 3!, Va.,.Odeng. 35, Va.! Karlber~s- tlf Fabrik i Norrtälje.,vagen 46, Va. Verkst, du. Rob. Olm;. O Vice dir. Wilhelm Olin; Kontorschef SlIte Cement- o. K;alk A.-B., Stureg. 6,., Civiling. Gösta Olin; Kamrer Oscar fabr.-kont. SlIte,Gotland; tlf Olin. Slottsarkivet, Slottet, nordv. flygeln, öppet - Svenska, se Svenska Slakteriaktiebola- tisd, o. fred. kl. 3-5 e. m.; tlf get.. Slum- och Räddningsverket; expo Nybrog. Slakteriaktiebolaget Ostermalm, Karla- 61, O.; tlf vägen 66, o.dj.'; tu-~ 70994, Slumpetassarne, Sångarskrået, Ålderman o ; filial Torstensonsg. 6, O.Dj.; skrifvare: Axelsson, Torsten, Hornsg.. tu 728 3~}6 81; charkuterifabrik, 30, Sö.; tu Söder S.AKRASTE BETALNINGSSATT AR POSTGIRO ----~ ~----~ ~ i,30*, I,.

12 938 Slusskontoret-Smidt. Slusskontoret, kvarteret Trehörningen, SIberling, G. W., v. f. d. Häradshöfd., f. d. Re- Nedre Slussg., Sö. gistrator i Finansdep., Nybrog. 20, O. Släktnamnsbyrån, Dir. E. Barkman. S:t - C.' 1I.,Kammarrättsråd, Karlavägen 53, O. Etiksplan 2 Il, Va.; tu Vasa 969\l, - K. F., f. d. v. Konsul, Holländareg. 27, Slöör, MilIy,,Artist, Karlavägen 84, O.Dj.; Va.; ur Vasa tlf Österm Smides- & Järnsängsfabriks A.-B., Norr- - Hugo, Bankir- o. Mäklareffrma~ Strand- landsg. 16, C.j tlf 12992, Norr ~ägen 13c.b, O.Dj.; tlf Qsterrn. 3300, _ Osterm, 79 99; dir:s bost, Osterm, 3~ 00. 1Smidt; 2 Smitt; 3 Smith. Slöör,Jlllills, Aktiebolaget, adress Järn-l_l! M., Antikvitetshandl., Kat:a Bang. 261,Bö. torget- ~O, St. Järn-, Redskaps- o. Bo- _3 Axel, Artist, Timmermansg. 2 A, Sö.; tu sättningsaffär. Tlf namnanrop :»Julius I Slöör». ~ _3 Gösta S. G., Civiling., Flemingg.. 34III,, C.: tu Smedbergs Boktryckeri o. Bokbinderi, Rag- _3 E. O., Dir., Kungsh:s bamnplan 3, C. valdsg. 15. se. _3 Agnes E. C., Fru, Humlegårdsg. 4 III, O. Smedberg. A. S., Folkskollär., Rutger-Fuchsg. _3 Lotten, Fru, Inneb. Skånska Haudsk- 6.å,u, So.. magasinet, Sit Paulsg, 4 1, Sö. - Amanda, Fröken, Nybrog. 50, O. _2 Olga, Fru, Ulrikag. 2, V.Dj. - A. o. E., Fröknar, Regeringsg. 23 III, C. _2 Astrid, Fröken, Vegag. 9, Va.; tlf Vasa - David, Handelsres. Uplandsg 17, Va Signe, Modeaffår (inneh, Signe Kavlie), _1 E. U. Charl., Fröken, Dalag. 47, Va.; tlf Västel'!ångg. 31, St T. K. E. Notarie, Gullvitvan 10, Gröndal. _3 Lisa B. O. M., Fröken, Postbitr., Expe- - Richard, Vattenrättsingenjör, tj.rum Munk rimentalfältet; tlf Exp.-fält. 9; somm.- brog. 2Il, St.; tlf 21986; bost. Drott- bust. Hasseludden: tlf Kummelnäs 123. ningholmsvägen 6Il, c; tlf Tel. _3 F. 1\1.,Handl., Elemingg. 62, C.; ur Norr adr.: IlF!pttning» Josefine, Ankefru, Nybrog, 50, O. _3 Jan, Hofrättsråd, Ostermalmsg. 76, O.; - Gustaf, Birkag. 5, Va.; tlf tlf NOTr \ Smedin, Carl A., Amanuens, Eolsg. 2 B, Sö.; _3 Gustaf, v. Häradshöfd., Ostermalmsg. tu Söder , O.; tlf Smedlund-Pettersson, Amanda, Fru, Cigarr- _3 A. O., Ingenjör, Flemingg. 20 A, C. affär, Torsg. 10, C. _3 C. G., Ing., Rörstrandsg.. 32, Va.; tu Smedmans Bokförings- o. Revisionsbyrå, Biblioteksg. 26, O.; tlf _3 N. K. O., Ing., Tryckerig. lon, St. Smedman, Greta, Fröken, Karlsviksg, 13, C. _8 Gustaf, K-.apten, Villag. 18 & 20, O.; tlf - Ida H., Fröken, Erstag. T', Sö.; tlf Söder Norr' _3 K. E., Kapten, Fil. kand., bitr. Dir. i - Gabriel, afstblms Handelskammare auk- Lifförs.-A.-B. De Förenade, Rådmansg. toriserad 'Revisor, Telegrafgränd 3, Si.; 6, O. tlf 1302; bost, Tullinge villastad; tlf _3 R... W, A., Kapten, Smedslättsvägen 59,. Tullinge 6.. AI,pelvikenj tlf Appelv Smedmark. Rolf, Bankkassör, Norrtullsg. _3 A. R., Kolimport o. Skeppsrederi, J:akobsg. 24, Va. 14, C.; bost. Strandvägen 11, O.Dj. - H.. G. L.,.tJ. Byråchef hos Kungl. Pen- _3 Ch. H. Köpman, Malmskillnadsg. 44, C.j. sionsstyr., Nybrog. 62, O. tlf Norr Smedslättens Handarbetsaffär, Smedslätts- _3 L. W.-, Musikdir., Sit Eriksg. 39 & 41, torget, Äppel viken... C. - Mjölkhanrlel,.. Bergviksvägen 49, Appel- _3 N. L., f. d. Musikfanj., Grubberis gata viken; tlf Appelv Ll", C.. Smedsuddens Varf, A. B., se Langborg, Hel- -" Wilhelm, Professor, Sköldungag. 9, O. mer, A. B. _3 C. F., Revisor, Torsg. 62, Va.; tlf Vasa S. M. E:s, Herr, dam- o. barnekipering, Odeng. 54, Va.; tlf Vasa I _3 Premier, Skrifmaskinsaffär (A. E. Hen- Smerling, T. L., Bergsing., Uplandsg. 77, Va. nerberg), Drottningg. 511, C.; tlf 29 50, - Hanna, Fröken, Uplandsg. 75 lll, Va El. o. E., Fröknar, Holländareg. 27, Va.; _3 H., Tjänstem., Repslagareg. 8, Sö.. tlf Vasa _2 E. A., Ankefru, Skeppareg. 7, O.DJ. o JURIDISKA HYRA. 15 HAMNGATAN JÖNKOPINGS

13 Smidt-Sohlberg. 989 ~ Smidt; 2 Smitt; ~---._ Smith. Snödroppen,Blomsterh..Strandvägen 15,O.Dj. Snöflingan, Tvätt- & Strykinrättning, St. -,-3 Maria: A. O., Änk~ftu, Rörstrandsg. 21 I, Nyg. 31, St.; tlf Norr Va.; tlf Vasa Snövit, red. Heimdalsg.B", Va.; tlfvasa se, äfven Schmidt o. Schmitt. Sobotka, Thekla, Fru, Musik- o. sånglär:a, Smigelski, Vera, Fru, Artillerig. 4, O.Dj. Skeppareg. 19 Iv,0.Dj.; träffas kl Smirnoff, Wladimir, Konsul, Sveavägen 31, C. Social-Demokraten, Bed, Folkets Hus, Barn- - Alex., Professor, Liitzeng. 7 1, O.Dj.; tlf husg , Sthlm 1; tlf 2091, 8965, Norr 5373, Norr Kont. s. h. 1/2 Smitterberg. E. K. D., Kammarskrifv., Val- tro t. v.: tlf 4457, Norr 4517, Norr hallavägen. 66, O Ekonomidirektören tlf Norr Småbarnshemmet, hem för ensamstående mö Faktor tlf Norr 2573., drar o.späda barn, Brännkyrkag.1l4,Sö. Social-Medicinsk Tidskrift, KlaraN. Kyrkog. Småbarnsskolor, se f. ö. Skolor, 26 III, C.; tlf Norr I Småindustrier, A.-B., Entrepr. för El.pktri- Sociala Nyheter,.utg. af Frälsningsarmens, citetsverket, Kommendörsg. 2~, O.; tlf högkvarter, Ostermalmsg , O; kontoret 71119, lagret 76016; filial Socialdepartementets expedition, Mynttorget Klevgränd 2, Sö.; tlf Söder , Sthlm 2. ' Smålands Gille, Gust. Ad. torg 16, C. Socialiseringsnämnden, Rosenbad 2, C. :- Mejeriprodukter, Aktieb., kontor o. lager Socialistiska Sovjetrepublikernas Unions Kungsg. 79,.C.; tlf 31215, Kungsh. Konsulat, Sveavägen 311 Il, C Legation, Sveavägen 3]I1I, C. -,Mossar, A.-B., N. Blasieholmsh. 5 BIl, C.; Socialpolitiska o. Kommunala institutet, tlf, Myntg. 4, St.; tlf _Smål~ndsbageriet, Norrbackag. 38 & 40, Va.; Socialstyrelsen, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. tlf se vidare Kalenderafd. [1539 a], Småländska' Privathotellet (inneh. S. Lar Societe Financiere Suisse et Skandinave I son), Bryggareg. 1, C. A.-B., Harung. 5 B, C.; tlf 'I'rävaru A.-B., Regeringsg. 19 & 21, C.; Society of Swedish Patent Agents,se Svenska tlf Patentombudsföreningen. Smärt, Berthold,..Civiling.; f. d. Disp., Si Sockerbageriaktiebolaget, Fabrikanter under bylleg. 39, O., varumärket nemiln, Mästersamuelsg. Smör- & Ostaffären, L:a Nyg. 16, St.; tlf 35, Sthlm 1; tlf 1303, Norr ~6, Norr 25118, Sodafabrikernas Försäljnings A.-B:s Stock- Smör- o. Aggaffären Framåt (K. E. Fredriks- holmsombud, Skeppsbron )16, St. son), Nybrog. 28, O., O. Norrlandsg. Sodenstierna, Lennart, Löjtn., Karlbergs- 13, C. vägen 66 1, Va. Smörgåsaffären Godbiten, I. Strandin, Mäs- Sofia Barriavärn för flickor, kassaförv. S. tersamuelsg. 8, C.; tlf Norr ' Andren. Fjällg. 46, Sö. ' Snabbsticknings A.-B. Record, se Record, Sofia Småbarnsskola (f. d. Katarina), Fjällg. Snabbsticknings A.-B. 31, So.; tlf ,.Bnapphanen, A.-B., kont. o. fabr. Scheeleg, Sofiahemmet, se, Sophiahemmet. 13, C.; tlf Sofplatsbeställningar, se Resebyrå, St. järnv. Snasehil, Clara, Fru, Frejg. 58, Va.; tlf Sohlberg, O., Byräing.,Artillerig,48 A, O.Dj. Snees; Karl, Speceriaffär, Döhelnsg. 58, Va. - K., Civiling., Norrbackag. 5 IV, Va.; tlf Snel-lman, O. E. R., Bankdir., Florag. 6 1V,O.; Vasa ~. tlf Alma, Fru, Svartensg. 8 A" Sö.; tlf Snickeriexportörernas Försäljnings-A.-R, - Hulda, Fru, Jakobsbergsg. 3).il Ö. g., C. Svenska, se Sv. Snickeriexp. Förs. A.-B. - A., f. d. Grossh., Storg. 1, O. Snismarck, C. E., Målare, Hornsg. loj, Sö. - Nina, Guldbrodös, Tuleg, 35 A, Va.; tlf ~nitt, Anders, Handelsres., Drottningholms- Vasa ' vägen 9, C.; tlf J. F., Handelsförest., Ölandsg, 24, Sö. Snopkoff, Alex., Ing., Bergsg. 16 AJ, C. - F., HandI. (smör, ost o. ägg), Valling. Snygg, K. V., Furir, Sveavägen 2ö, C. 32 & 34, C.; tlf Norr ' Snällman, Waldemar, HandI., Brännkyrkag. - John, Instr.vmak., Pilvägen 34, Gröndal; 133, Sö. tu Gröndal Snöbohm,E. V., Kummarskrifv., Uggleviksg. - B., Köpman, 'I'uleg. 35 A, Va. 7, O. - K.. '1'., Prakt. läk., Bjorthagsvägen 111, Snöbollen, Daggdroppenajultidning, Drott- O.Dj.; mottagn. 11-1; sommarbost. niilgg ö. g., C.; tlf Lännersta; tlf Länn. 84. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VI K I N G ÖREBRO

14 940 Sohlberg-Sophiahemmet. Sohlberg, Klara, Änkefru, Kungsholmsg.40, tid hos de sjuka dagl Bitr. O. läk. Doktor Th. Julen. Post- o. tel.-adr. - se äfven Solberg. Sundbyberg. Tlf Sundbyberg 70 o Sohlan, Greta, Posterp., 'I'egnersg. 13, Va.; (dagl. kl. 12-1). tlf Norr Solna System A.-B.,di~p. Conrad Jacobsson; Sohlenius, Rich., Grossh., Pipersg. 30, O. Greftureg. 9 A, O.; tlf Sohlfeldts, J., Skjortsömmeri (Inneh, Axeline Solo, Handelsfirman (N. Ljungstedt), St. Johanson), S:t Psulsg. 5 n. b., Sö. Vattug. 7, O.; tlf ' Sohlman, Arv., verkst. Dir. i A.-B. Familje- Solovjeff; N., Grossh., Sthlms Äggexport, boken, Handtverkareg. 4, O.; tlf till bost. Eriksbergsg. 26, O. hemmet 30842; kontoret Vasag. 7, O.; nsölskenets» expo(s. Andersson), SödermantIf 2326, Norr nag. 9 1, ss; tlf Söder Hulda..Doktor-a, Alviksvägen 25 (f. d. Sommar, K. T. O., Banktj:man, Krukmaka- - 51), Appelviken. Berta, Fröken, Sibylleg. 50 A, O. - reg. 46, Sö. G., Direktör, Rörstrandag. 12, Va. - Harald, Jur. utr. kand., Direktör, ordf. - K. I., Kontorist, Grubbens gata 7; O. i A.-B. Familjebokens styrelse, Handt- - S. E., Korresp., Fridhemsg. 72, O. verkareg. l2iv, O. Träffas bäst 11 - K.A.R.,Läroverksadj., Nytorgsg.19AIII,Sö. f. m.-l e. m., Vasag, 7II, O. Tlf till Sommarhem å Karlsro vid Almvik, Blidö, hemmet 31920, kontoret samt å Bamsö, för fattiga barn. Fö- _ Ragnar, Kommerseråd, Kommerskoile- rest.: Posttj:man Axel B. O. Björkman, gium, tif namnanrop: bast. Lidingö-Bre- Östra Järnvägsg. 10, O.; tlf 12426, vik; tlf Brevik 103. Norr Solander, Vilma, Fru, Banårg, 5, O.Dj. Somme, Oswald, Banktj.man, S:t Eriksg. 96, - E. O., Lektor, Mosebacketorg 5, Sö.; tif ' Va. Sommelius, Axel, Kassör, Kardellg. 3 II, O. Solberg, T. F., Bankrevisor, Götg. 31, Sö. Somosindustri (Tekniska artiklar), Löfhol- - Karl J., Handl., Erstag. 9, Sö.; tlf 24920, 'Söder ' men, postadr. Sthlm 17; tlf 354. Sonden, Anna, Lärar-a, Karlavägen 17 II, O.; - & Samuelsson, Handl. (spec- o. köttaffär), tlf Norr Erstag. 9, Sö.; tlf 24920, Söder 33326; - Klas, Professor, Hälsov.-nämndens Ing., bast. Söder postadr. Vasag. 13;. bast. Djursholms- - Fredrik, Skräddarmäst., - Rådmansg. 16, OSbYitel. Djursh. Ösby 26. O.; tlf Norr Sonesons, Wictor, Herr- o. Damskrädderi, - & Hultgren, Skrädderiaffär Norrmalms- Regeringsg. 99, O. '. torg ~, O.; tlf Norr Sonessen & Eriksson, Bageri, Roslagsg. 24, - se äfven Sohlberg. Va. Soldan, T. H., Köpman, Drottnlngholmsvä- - K. E., Löjtn., Villa Diorama, Djurgårdsgen 7, O. slätten, O.D.i - S. Hj., Poliskonst., Grefg-. 26, O.D.i. Sonesson & 'Oo, Wilh., A.-B., Maskinaff'år, _ F., Ankefru, Greftureg. 24 A,uppg. UV, O. Klarabergsg..56, O.; tlf 5834, Soldathemmet, Förestånd. G. Arvidsson, Tel.-adr.: Senessons..Linneg, 48 B, O.Dj.; tlf Sonnander, S., Grossh., Kungstensg. 60, Va.; Solhemmet, Valhallavägen (invid Sophia- tlf hemmet), O. Sonner, Gunnar, Dir.; Storg. 19, O.Dj.;. tlf Solidar, Bosättn.-magasin, Norrlandsg. 19, O.; tlf Sigurd, Prakt. läk., Allmän praktik, spec.: Soliditet, Aktiebolag, hufvudkontor Klara- lungsjukdomar, Hornsg. 1 III, Sö.; motbergsg. 23 O.; tlf 4236, 4255, 4256, tagn, hvard. 1/ f. m., 3-4 e. m., 3782, 3790, 4155, Norr 9663, Norr sönd ; tif Söder , Norr Se annons sid. 36. Sonntag, Alinda, Fru, Karlaplan 16 I,0.Dj.; Upplysningstidning, red. o. exposthlm 1. tif Österm Soling, A., Herr, Karlsviksg. 3, O.; tlf - Carin, Skådesp:a, Uplandsg. 77II, Va.; Kungsh tlf 827 OS, Vasa Sollberger, Rudolf, Köpman, Grefmagnig.ll, O.Dj. - Liza, Skådesp:a, Uplandsg Vasa II, Va.; tlf Solna sjukhem vid Sundbyberg, Vårdanst. Boop, Elisabeth, Fru, Engelbrekts Kyrkog. för sinnessjuka. Ofverläk. o. Förest. 7, O.; tlf Professor Med. Dr Henry Marcus; mot- Sophiahemmet, Valhallavägen, O., snedt för tagningstid tisd. O. fred Besöks- Floragatan, emottager sjuka,. utsänder A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MASTs~R:n~:~EdL~:~~:.N2

15 ", -SoplastningSstationer-Sparuret. 941, privatskäterekor och utbildar,sjukskö-'sparbank, Stockholms läns, Drottningg. 39, terskor. Föreståndarinnans mottag- Sthlm 3; öppen hvarje söckendag 10-3 "ningstid kl. 1-2,30 e. m. Kamrerarens på dagen (lördagar 10-2); fllialkonexpeditionstid 9-12 f. m., 2-4 e. m. tor: Sundbyberg; Kungsh. villastad; Upplysningar om sjukas intagning o. Gustafsberg., vård samt besökstid se Kalenderafdeln. Sthlms stads, kont. Fredsg. 9, Sthlm [3371]. 16, Hornsg. 60, Sö., Folkungag. 8 A, S?, Udeng. 65, ya., Flen.lin~g...34,.C., Sibylleg. 8, O.; oppna (for insättning Ng::~tl:l~~r~~~:e~~ ~~~~n~t:f~:~~~v~:: o.~h.ut~~gn~ng) 1/210":"'1/23samt (endast sö dermalm: vid skärningen aftimmermansg. for insättning) 1/26-7 e. m. Afd.-kont., o. Åsög. öppna söckend. 4-6 e. m., äro belägna. Soplastningsstationer: Öste~malm: strax norr om ostra Jarnvägs- i följande folkskolelokaler: Handtverstattonen. k 17 C B 1 C S lt.. Dessa stationer hållas tillgängliga dels kl. 4- areg.,.; runnsg. 1,.; a ma- 10 f. m. under ma], juni, juli, augusti o. sept. tareg. 2, Va.; Svartmang. 22, St. mån. samt kl f. m, under den öfriga delen S k S k S k af året för aäastntng af gödsel sopor från hushållen par assan u. p. a" se vens a par assan samt kreaturs spillning o, gatusopor, dels därefter U. p. a. I till kl. 6 e.m. å söckend. för ailastning af gatu- Sparr, Signe, Fil. kand., Linneg. 63, O.Dj.;, ', orenhghet, som uppsaml!'ts under dagens lopp, tlf Osterm ' af hushållssopor o. dyhk orenlighet, som med..'. ' tillstånd af Öfverståthåll:ämb, får forslas under L., Kapten, Flemingg, 23 B, C.; tlf dagen, äfvensom af inom egendomarna uppsam- Sparre U. L. C:son, Frih. Generalmajor' lade skräp sopor och affall, som uppstå v, yrkes- Ii' dd 13 O D' ', utöfning, brukade packningsmaterialier, papper l areg.,.;1, och lump m, m. dylikt. S. K. B., Ax:son, Frih., Kapten, Varfsg. Sorlin, S., Fru, Hofslagareg. 3, C.; tlf Norr 10 B, Bö K. U., Frih., f. dvlandehöfding, 'Rarl- Sortimentames Resebokhandel, se Svenska bergsvägen 16 1v, Va. Bokhandelscentralen A.-B. R. Ulfson, Frih., Löjtn., Birgerjarlsg. 25, Sotarmästare, se Skorstensfejare. C. \ Sothe &.Co, Einar, Agenturaffär, Drott- Emilie H. A. R, f. Cederström, Friherr-, ningg. 55, C.; tlf 6779, inna, Valhallavägen 80, O. - Einar, Handtverkareg. 10, C.; tlf Kungsh, Lilly, Frih.a, Eriksbergsg. 36 (f. d. Vin , kelg. 9), O.; tlf Norr 516.., Sotholms Landstormsområde J Saltsjö-Dufnäs Märtha, Frih:a, Banerg, 5, O.Dj.; tlf (Revisor H. Isberg); tli S:ö Dufnäs , " Spaak, Allan R., Försälj., Östgötag. 47, Bö. - Anna, Fröken, Strandvägen 15, O.Dj. - L, Maskinmäst., Sot Eriksg, 123, Va. Signild A:dotter, Fröken, Uplandsg. 33, - J. A., Revisor, Tornhildsborg, Tumba; tlf Va. Tumba 303. ' - Sofia A:dotter, Fröken, Uplandsg, 33, Va. -, se äfven Spak., - L., Grefve, Konstnär, Södermalmstorg 4, Spaens, Ch., Dir., Värtavägen 6, O.Dj. Bö.; tlf 13690; atelje Nybrog. 22, O. Spak, Lotten, Fru, Scheeleg. 9, C. ' - Ingrid,Grefvinna,StrandvägenSl lll,o.,dj. - Sofi o,.liily, Fröknar, Tuleg. 27 lli, Va. - Louise Grefvinna, Karlavägen 9 1V,O. - Eva, Ankefru, Norr Mälaratrand 22, C. - E., (.. d. Sjökapten, Storg. 56, O.Dj. / Spange, Julius, Köpman, Brunkebergstorg - K., Ankefrih:a, Odeng. Il, O. 12; C.; tlf 2134; bost, Stocksund. Sparrendahl. A. B., Lokför., 'Karlbergsvägen Spangenberg, Viktor, Distriktsläkare, S:t 45, Va. Eriksg. 25 BIT, C.; mottagn. hvard Sparring, A. P., Direktör, Torgg. 3,.Tellus-, o. 3-4,(10 juni-slutet af augusti 2- borg, Midsommarkransen ), helgd. 9-10; tlf Norr J. A., Körmäst., Döbelnsg, 6, C. - A., Fröken, Brännkyrkag. 93, Bö. Sparrman,..G., Köpm., Bagvaldeg. 18, Bö. Spanier, : Arne, Direktör, Västmannag. 81, - A. C., Ankefru, Apelbergsg. 39A, C. "Va.; tu Norr '4385. Sparthan, C, T. S., Flaggunderoff., Lunda- - E. Teo., Disp., Götg. 15 1I, Bö. borg, Arsta, Liljeholmen. - Hilma, Ankefru, Uplandsg. 29, Va.; tlf Sparuret, Aktiebo,lag. Stiftadt af Lifför- Vasa 2505.' säkringsbolaget Balder -- ömsesidigt, Spannmåls- &' Utsädes A.-R, Drottningg. Försäkringsaktiebolaget Iris, Svenska 19, C.; tlf , 'I'elegrafadress: LifIörsäkringsanstalten Oden, Lifför-»Svenskodling», Dir. Carl Frid. säkrings-aktiebolaget Victoria, KU)1gs- ~ Spanska Konsulatet, Vasag. 12, C. g. 17, C.; tlf 2722, 2724,\2725, Norr - Leg,atipnen, Bla~ieholmstorg 11, C ,~,,,,~~ PO'S,"'Gl'''O INGA SARSKILDA REMISSBREV FORDRAS VID LIKVID GENOM. ; ft

16 942 Spathon-e-Sporrong. Spathon, J oh. M., Dekor-mål., Solnavägen Spielmann, M., Lär.a i franska språket, Öster- 127, Va.; tlf malmsg, 57, O.; tlf Osterm, Rudolf, Målarrnäst., Rörstrandag. 54, Va.; Spiik., Bengt, Tjänsteman, 'I'uleg, 32 A, Va.; tlf tlf Vasa Speceri- o. Viktualiehandel~ Expeditförening- Spikh, C. H. S., Köpm., Oxelvägen3, Enskede. en och dess sjuk- o. begrafningskassa, - A., Sjökapten, Brännkyrkag. 61', Sö. adr, Carl lfwer, Riddareg, 51, O.Dj.; Spilhammar, Märta, Fröken, Värtavägen tlf n.b., O.Dj. Speceri- & Viktu'liekompaniet, Lievendahl & Spindler, Rikard, Köpm., Skuggan.2, Li- Svensson, Birgerjarlsg. 8, C.; tlf 75800, dingö villastad; tlf Lid:ö Norr Spira, C. H., Agenturfirma, Kung-g.B! (Södra!3pecericentralen, inneh. E. Rundqvlst.Karla- Kungstoruet), C.; tlf Norr väg-en 82, Ö.Dj.; tlf 73S 95, Osterm..-: Gustaf, Köpman, Kronobergsg. 15 A, C. 54 n; - Knut, Speceriaffär (inneh. Gust. Spira), Specerimagaeinet, E. R. Nordström, Linneg. Flemingg...17, C. 16, Ö.; tlf Osterru Anna..G., Ankefru, S:t Eriksg. 35, C. Speceristernas Varuinköp., A. B., Regeringsg. - Elin, Ankefru, Flemingg. 16 B, C. 5, C.; tlf , 17925, 17965, 17966, Spiralfabriken, Aktiebolaget Svenska, Norr 253, Norr 254, Norr 279, Norr Fridhemsg. 17,. C.; tlf 3~01, Norr Verkst. dir, Kapten A. Gylling. Speeia, Kemisk-Tekniska A.-B., Box 227, Spiralslang, A. :Q., 'I'illverkn. af böjliga Sthlrn l, ' I metallslangar, S:t Eriksg. l, C.; tlf Special, Kontorsvarufirman, Regeringsg. 99, Kungsb. 49 Il. C.; tlf Norr 2Ul51. Spirella, Korsettfabriken, A.-B., Ombud Fru Is. l PI'. & M" k'. At]"" h H. Gellersten, s.e Paulsg. 6 e, Sö. pec~a,isse- ar mngs- e Je, lune. Spirituosaaffärer, A.-B. Stockholmssyste- MIIda Bohman, Jakobsbergsg. 37, C.; mets, se Vin- & Spirituosaaffärer.. tlf Norr Spitzer, Arthur, Grossh., Grefg. 65 III, Ö.Dj.. Spivak, A., Dir., Stureg. 6, V.; tlf Specialaffären för Bäddmöbler, inneh, Bröd. Spjuth, Gösta, Ing., Ringvägen 108, Sö.; tlf Nilsson, alla slags tapets.-arh. utföras, Bellmansg. 20, Sö.; W Söder Spoerer, Helena, Fröken, Riddareg. 42 1II, O. Specialpress, lll258. Kammakareg.44, \ Va.; tlf Norr Spolen, Ernst, Arkitekt, Snäckparken. (f. d. 17), Äppelviken.. 11 Speditions A.-B. G. Oxenstierna & Ca, Stads- - Ellen, Fröken, Bokföringar O. Revisioner, gården 10, Sö.; tlf 24976, Söder Ostermalmsg. 63 AIIl,O.; tlf Norr Spegel-Cafeet, Lunchrestaurant. inneh. Fru Signe Crone, Västerlångg. 34, St. Spongberg, Fritz A., Bokbindare, Plogg. 20, Spegeln, Boulevardtidn., Kvarng. 3 A, Sö. Sö.; tlf Söder 2974.' Spencer, Gust.,Målare, Krukmakareg. SO, Sö.; - se äfven Spångberg. tlf Söder 24 il3. -, Spongin, E., Skrädderiaffär, Uplandsg. 28, Spens, Alfhild, Fröken, Odeng. lo lii, Va. Va.; tlf Norr E., Fröken, Narvavägen 32 1v Ö. g., O.Dj. Sporre, Helge, Banktj.-man, Bondeg. l CI, Sö. - Harald, Grefve, f. d. Ryttmästare, Skep- - Gust., Bokh., Brännkyrkag. 20 1, Sii.; tlf pareg. 32, O.Dj.. Söder ~ Sperlingen, A.-B., verkst. dir. Ake Nerell, - Alfhild, Fröken, Skeppareg. 3, O.Dj.; tlf Engelbrektsplan 2, O.; tlf 8285, dir:s bast August, Grossh., S:t Eriksg. 63, C. Spets.Ruth, Frök.,Cigarraffär,Hornsg.156,Sö. - Anna, Fröken, Bellmansg. 32, SÖ. - E. T. M., Kassörska, Tuleg. 47, Va.; tlf Sporrang, Joe, Md.-chef i Brandförsäkr.- Vasa Aktieb. Victorja, Sunnerdahlsvägen 16, - Anna, Ankefru, Grefmagnig. 17 A, Q.Dj. Smedslåtten. Appelviken. - Emil, Öfvering., Valevägen,Djursh.-Osby; - Ivar, Dir., Humlegårdag. 20, O.; tlf7443l tlf Dj-Osby C. A., Exp.-vakt (Marinförvaltn.), Mäster- Speyer, Siegfrid, Levy-, se Levy-Speyer, samuelsg. 6 & 8, C... Siegfrid. - Augusta,Fru, Humlegårdsg. 20, O.; tlf Spiegelberg. George, Repr. för Aktieb. Sthlm s Skofabrik, Skeppareg. 42, O.Dj :.H. Erika, Fru, Humlegårdsg.. 5, Ö. - Carl. Svarfvare, Skeppareg. 30, Ö.Dj.; - Sigrid, Handarbetslär.a, Södermannag. tlf Osterrn , Sö. J.ONKOPINGS._-----~ ,---~-- o JURIDISKA IS H A M N G A T A N ~ DYRA

17 Sporrong-Stach & Co, \ 943 Sporrong, Einar, Kapten, Humlegårdag. 5, j Spångberg, C. N., Byggn-iugenjör, VMmar- \ O.. I yxkullsg.lob, Bä. Sporrong & Co, C. t., Metallfabriksaktieb., - E. L., Disponent, kont. o. bost, Vasag. fabrik för uniforms- och 'Iivröknappar, 44 III, G.. medaljer, föreningsmärken, polletter, - Allan, Fabrikör, Fotografi-Blankettfabrik, varmpressning m.m., Kungsg.17, Sthlm Kl. S. Kyrkog. 8, G.; tlf 11415, Norr, 1; tlf 1506, 1555, Norr 4"10, Norr 24561, bost. Handtverkareg. ll 1v uppg A, G.; tlf Kungsh ', Gunnar, Rak- '0. frisersalong, St. Nyg. - Karl, Fil. maz., Grubbens gata 9 111, G. 15, St.; tlf Norr 21258; bost. Norr- - Ellen, Fru, Folkskollär-a, Handtverkareg. back ag. 8, Va. 111Vuppg. A, G.; tlf Kungsh Charlotte, Ankefru,Blockhusudd.17.0.Dj. - Nat..lia, Fru, Högbergsg. 48, Sä.. - Carl K, Ofvermaskinist(sjsLoke),Karlsro, - Agnes, Fröken, Stureg. 8, O.; tlf Alfsjö. - An!!a,. Fröken, Modeaffär, Karlavägen 48, Sporsen, J. E., Poliskonst., Smålandsg. 26, G. O.; bost. 'I'egnersg. 7, Va. - Axel, Sjökapt., Gotlandag. 74, ss. - Ester, Fröken, Sömmerska, Frejg. 15, Va.; - Allan, ::;jökapten, Folkungag. 20 A, Sä.; tlf Vasa tlf R M., Förvalt., Kungsg. 41 & 43 (Kon- Sport- o. Velocipedaffären, John Peterson, serthuset), G.. St. Nyg. 13, St.; tlf Elis R.,Grossh., Hagag. 44, Va.,Sportklpbben Iter, ordf. Frans Petterson, - C." Kafe, Kungsholmsg.32, G.; bost. Ag- Vastmannag. 49, Va.; tlf Vasa neg, 25. Sportmagasinet, Malmskillnadsg. 27, G. tlf; - Edvard.. E., Möbel!trkitekt, Norra vägen Norr , Alfsjö; tlf Alfsjö Vasa A-B., Klara N. Kyrkog. 17, G.; tlf - Valfrid, Redaktör, Udeng. 68, Va.; tlf Nor,r Sprant, Emma, Fröken, Bellmansg. 34, Sä. - John M., Sjökapten, 'I'egnersg, 7 1, Va. Sprengel, David, Skriftställare, Regeringsg. - K. R., Stämningsman, Flemingg. 32, C.; 95 A, G. tlf Kungsh Sprinchorn, K. E., Amanuens, Heleneborgsg. O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 8, Sä. 4 B, q. - -;- Gerda, Fröken, Bildhuggarinna, Mäster- - Anna, Änkefru, Tegnersg , Va.; tlf samuelsg. 56 BIII ö. /1:., G. Norr Springer, Gust., Reassuransbyrå (inneh. Axel - Zelma, Ä1l;kefru,Stureg. 8, O.; tlf Springer, o. Otto Proffe, ombud för - se äf~en Spongberg, utländska försäkringsbol), Rådmansg. Spädbarnshemmet, se Sthlms Stads Späd- 84, Sthlm 1; tlf Vasa barnshem. - Axel, deläg. i firman Gust. Springer, Råd- - P. L. Eurenii Minne, Skåneg. 118, Sä. mansg. 84, Va; tlf Vasa 892. Spörer, se Spoerer. - E. N. G. P., Stockhohnsvägen 22; Rå S. S. U. R, Sthlms distr.vexp.vlokal, Tunsunda; tlf Rås nelg. 19 BI, G. Sprit A. B., Skattefri, se Skattefri Sprit Staaf: J., Afd.-chef, Varfsg. 12, Sä.. A. B. ', -s, H, Bageri, Varfsg, 12, So.; tlf Söder. Spritcentralen, se A. B.Vin- & Spritcentralen \ Sprängämnesbolaget, se Nitroglycerin A.-B. - P. H., Civiling., Valhallavägen 130, O. Språngärnnesiuepektionen, K. Kommerskol- - Erik Hj., Direktör, Narvavägen 22, O.Dj.; l" - legium, Gamla Riksdagshuset, Riddar- tlf holmen, St.; tlf H., Fru. Odeng. 38 1I, Va.. Spåis, Per, Ingenjör, Tomtebog. 2 n. b., Va.; - A. V., Snickarmäst., Jungfrug. 6, O.Dj:; tlf Norr bost. Sit Eriksg. 38, G., Spång'_& Co, G. A" Kafferosteri, Hagag. 14. Staaff, Erik, Lektor, Uplandsg. 67, Va.. Va.; tlf Norr 29474; inneh:s bost. Mur- - se äfven Staf. rebo, Huddinge'; tlf Huddinge 251. Staberg, Signe, Damskrädderi. Jakobsbergag.. - Per, Löjtn., Tjänsteman hos Sthlms Stads 3, G.; tlf Norr ; bost, s; h. Drätselnämnd, Villa Murrebo, Hud- Stach & Co, Mek. verkstad, försäljer orepadinge; tlf Hudd rerar motorcyklar, båtmotorer, velocipe-. Spångberg, Gunnar, Blomsterhandlare, der m. m., Sveavägen 94, Ya.; tlf K;ungl. Hofleverantör, Birgerjarlsg. 12, Telegrafadr.:»Stachco». O.; tlf 74830, Norr 66 ~3; bost, Ar- - Ernst. Västmannag. 74, Va.; tlf Vasa tillerig. 42, O.Dj.; tlf Ös/nm VIK IN'GSKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer