- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg."

Transkript

1 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf Vasa Sjöö, A. M., Ingenjör, Västgötag. 4, 86.; tlf I S ' andias. Filmbyra Aktiebolag, Uthyr Söder ning af filmer, Kungsy. 19, C.; tlf narnn s. Axel, ingenjör, ~ ~ o c ~ ~ o 1311, ~ m ~ ~ g e n Rasunda. K. A. Sjökapt., Tomtebog. 13, Va. O., Tjänstem. i Riksbanken, Handtverkareg. 84'5 C.; tlf Josefine, Ankefru, S:t Eriksg. 61, C.; tlf Kungsh se äfven Sjö. Sjööns, Johan, Tjänsteman, Lindevägen 22, Enskede. Skaar, Eilief,. Johannesg. 28, C.; tlf Skadeståndsförsiikringskontor: Albinssons, A., Försakringsbyrå, Regeringsg. 59, C. AssuransAeiren, Drottningg. 6, C. Bare, Försäkringsbolag, Strandviigen 7 C, Box 409, Sthlm 1; tlf , , Osterm Brandt,, E., A.B. Assuransfirma, Sibylleg. 41, 0. Freja, Försäkringsaktieb.,Mynttorget 1,St. Fylgia, Förs.A.B., Hamng. 2, C. Försäkrings A.B. Iris, Eungsg. 26, C.; tlf 89 36, Hansa, NyaFörsakringsaktieb..Arsenalsg. 8 C, C. Telefon : 78 39, Norr Heimansons, Engene, Försäkringsbyrå, A.B, Jakobsg. 24, C. NordAssurans, A.B., Regeringsg. 12, C.; se annons 2 näst sista sidan. No+en, Försakr.Aktiebolaget, Drottninpg. 9, C. Telefon: 7 98, 75 98, , Norr Nornan, Försäkringaaktieb., Drottningg. 19, Sthlm 16. Skagerlind, L. E., Dir., Ostermalmsg. 84, O.; tlf Skaj, F., Konsthandl., Högbergsg. 11, Sö.; tlf Skallberg, Bror Gustaf, Köpman, Valling. 23II1, C.; tlf Norr Skandia Biografteater, Drottningg. 82, C.; ttfnorr Personalchefen tlf Norr 26844, Talhytten tlf Norr Ägare; o. inneh. A.B. Svensk Filmindustri. s ~ ~ Hjärneg. ~ C.; tlf f Norr ~ ~ ~ ~ ~ Skanaia, Elektriska A.B., verkst. dir. J. Ohlund, Tunnelg. 14, C. Elektriska installationer, elektriska maskiner, material o. armatur från lager. Telegramadr.: ele ek tros kan dia^; tlf , , , Norr 45 24, Norr Se annons sid. 42. A.B. SVENSKA METALLVERKEN 1 f lsvensk Skandia, Färgfabriken, Aktieb., Pilg. 1, C.; tlf , Norr Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr , Norr 18468, Norr 5623, Skandia, Försäkringsaktiebolaget, Mynttorget 1, St. Lif, lifrante, kapital, brand, skogsbrand o. afbrottsforsäkringar. Expeditionstid 1/2101/24, lord. o. helgd.aftnar stänges kontoret kl. 3 e. m. (sommarmån, junilo sept. kl, 2 e. m.) Anmälan om brandförsäkringar samt (for dotterbolaget Frejas räkning) om automobil, glas, inbrotts, resgods, skadestånds o. vattenledningsskadeftörsäkringar mottagas afven per telefon bolaget Skandian. Konfekt. o. Karamellfabriken, Kronobergpg. 9, C.; tlf Kungsh Maskin & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 25 B, C. ; tlf Maskinaffaren, inneh. S. Petterson, Drakensgrand II1, St.; tlf Regulator (B. Lange), kontor Handtverkareg. 36, C.; tlf Uthyrnings o. förmedlingsbyrå, Norrlandsg. 8 & 10, C. Skandinavien, Brand och Olycksfallförsäkringsaktiebolag, Brunkebergstorg 11, C., kl. 1/2101/p5. Telefoner: 7 60,'Ll 75, , , Norr 64 28, Norr 82 68, Norr AmerikaLinjen, Skeppsbron 16, St.; tlf Skandinavisk Filmcentral, Aktiebolaget, ut hyrning af filmer, Knngsg. 19, C.; tlf namnanrop: >Svensk Filmindustris. Konst o. Antikvitetshandel, A.B., Arsenalsg. 10 A & B, C. KonstslöjdFörsäljning, Fru E. S. Fredlund, Drottningg. 77, C.; tlf Norr 743; bost. G:la Brog 51A, C.; tlf Tarmimport, A' S., =penhamn, afdeha kontor Skandinaviska Beklädnadsaffaren, E. A.Sundberg, Götg. 49, So.; tlf Söder Bokb. o. Kartongfabriken, A.B., inneh. ~ ~ A.B. ~ svea, H ~ ~ k 34, C.; ~ ~ tlf Skandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabriken Kolanod, post o. godsadr.: BaltsjöNacka; tlf Nacka 200, Nacka l 10. MASTERSAMUELSGATAN 22 s,,s 8 fi 2,

2 Skandinavi'ska EgendomsByxan, Drottningg. 13 IV, C.; tlf 181, Norr d Elekt?tcitetsverk (se Aktieb.), Afd:s o, Kassakontor Beridarebansg. 17IV, C.; tlf 40 02, Hufvudkontor i Vas. terås; tlf mmnanrop:»asean. Eternitaktieb., Lomma, Generalagenter Norman & Co, Regeringsg. 50, Q; tlf q Etnograf. saml., se Nordiska museet. Förlagsexpeditionen, Bokförlag, Tunnelg. 25, C. Glödlampfabr., A.B. (Skandialampan), nederlag Grefg. 7, O.Dj.; tlf GrammophonAktieb.,kontorDrottningg. 47, C.; detaljaffar Operahuset, C. Guldvarubolaget, handel med guld, silfver o. juvelerarevaror, Drottningg. 23, C.; tlf Gummi A.B., Viskafors (C. J. Wessman), St. Nyg. 44, St.; tlf 21 43, Norr 52 43, Norr 1' Handelsbol., Knngsg. 53, C.; tlf Reklambyrån, Vidarg. 3, Va.; tlf Norr Telegr.adr.: sk and hand^ Hatt och Palsvarumagasinet,Regeringsg. Reseffektfabriken A.B., M almskillnadsg. 57, C.; tlf 8124, Norr , C. : tlf Norr ImportKompaniet Westrell$ Co, Vasag. 48, Q; tlf 26 36, Norr Industri A.B., Merkur, Norrlandsg. 13", C.; tlf Kafferosteriet, inneh. K. W. Karlberg, Olofsg. 10, C. Kinematograffabriken, Aktieb., fabrik, kontor o. lager, Brunnsg. 2511, C.; tlf Kontroll A.B., Skeppbron 8, St.; tlf , ; telegrafadr.: usu er visea. Repr. Poueette 81 Co; Carl $0; sette bost. Bergviksvägen 73, Smedslatten, Appelviken ; tlf Appelv Korsettfabriken, A.B., Liljeholmsvägen 6, Liljeholmen. neatursförsakringsbolaget i Barnhusge 3, C.; Dir. 'laes Virgin. Kreditaktieb.9 Gustaf Adolfs torg 22 24, 16. Afdelnkont. I1unkbron 7, St., Barlavagen 56, O., Birgerjarlsg. 14, Ö., Strandvägen 21, Ö.D.., Södermalmstorg 6, Horn% Kuogsg. 62, C., Tegnbrsg. 12, Va., Drottningg. lo6, Va., Karlbergsvägen 44, Va., Odeng. 26, Va., Stureg. 32, Ö. Se annons å kartans konvolut. Lackfabriken, Ostgötag. 17, Sö. ; tlf Söder Malm & Metallaktiebolaget,Eriksbergsg. 1 O.; tlf 41 45, 41 46, Telegr.adr.: Dhfalmmetalla. Skandinaviska Manufakturexporten, inneh. G. Klebe, Smålandsg , C.; tif Norr Manufakturlagret, Rensg. 1, Va,; tlf Vasa Maskinaffären, A.B., Rådmansg. 65,Va.; tlf %Iusikförlage$ A.B., verkat. dir. Musikförlaggare Sven Carlsson, V. Tradgårdsg. 7, C.; tlf Orgel & Pianofabriken, A.B., verkst. Dir. M. Th. Dahlström, kontor, utstiilln. och fabrik Mastersamuelsg. 41, C.; tlf 9396, Norr Patentbyrån, L. A. Groth & Co, se L. A. Groth & CO. Palsvarufabriken Ivan Levy, Aktieb., Norrlandsg. 6, C. Skandinaviska Reklam A.B., Ombesörjer annonsering i Sthlms spårvagnar, Norrmalmstorg 2, C.; tlf Telegraniadr.:»Skandiareklam). Raprodukt A.B., St. Vattug. 7, C. SkorstensbyggnadsAktiebolaget, John Rudolphs, osta dr. Henriksdal; tlf 440, , Söder (privat till kamreraren tlf Söder 60 15). Tidningskontoret, A. Kull, Arsenalsg. 3, C. Tryckcentralen, Boktryckeri, Regeringsg. 31, C.; tlf Nofr Trådgardinfabnkon, Aktieb., postadr. Tangen, Stockholm; afdelningskontor Bungsg. 56, C. TräimportAktiebolaget, Direktör Hans Bruu, Norrtullsg. 69, Va.; kontor O. lager. Block a Fanbrså~, fanhr knifmaskiner samt ångtorkar. Viirldsspråksförbund:~ sekretariat, Vasag. 36, C.; tlf SkandoSlavia, Aktiebolaget, ImportExport, Birgerjarlsg. 60, 0. Skansen, afd. af Nord. museet, Djurgården. Skantz, Systrarna, Blomsterhande1,Tegnérsg. l3 va.; tlf ljyjken, Krukmakareg. 44, sb. Oscar R. N., Handelsbokh., Karlaviigen 62I, Ö.Dj. Gideon, Handl. (spec.), Tomtebog.40, Va.; tlf Otto, Herr, Beridarebansg. 23 A"', C.; tlf Norr Hilja, Korresp., Birkag. 13', Va.; tlf Norr G., Smör, ost O. aggaffar i parti o. minut, Karlbergsvägen 61, Va.. THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAO Ansvarssumma c:a 600,000,000 kronor.

3 926 Skaraborgs Ensk. bankskjöldebrand. Skaraborgs Ensk. bank, Malmtorgsg.4,Sthlm 16; exp. kl. lj2103. Skarby, Edvin, Pianist, Lär. v. K. Musikkonserv., Grefg. 50, 0. Dj.; tlf Norr Skarf, John G. A., Velocipedverkst., Hornsg. 46, So.; bost. Brännkyrkag. 25, Sö. Skarin, Augusta, Fru, Luntmakareg. 9, C. Elsa. Fröken, Blekingeg. 61, So. S., Fröken, Drottningg. 97'11, Va.; tlf Mandis o. Hedvig, Frökn., Riidmansg. 49 II, Va. Ph., Grossh.firma, Choklad O. Konfektyr., Luntmakareg. 26, C.; tlf Norr E., Lärar:a, Drottningg. Y71n, Va. Josefina, Ankefru, Blekingeg. 61, So.; tlf Soder Skarpöby & Stegesunds villatomter, kontor Riddareg. 11 B', O.; tlf , tlf Skarpö S3 o Skarstedt, J. H., Direktör, Valling. 5V, C.; tlf H., Fältveterinär, Linneg. 100, O.Dj.; tlf S., Justitieråd, Juris dr, Arsenalsg. 8 CP, C.; tlf Norr P. Ax., f. d. Telegrafist v. Statens Järnv., Långholmsg... 20, So. Skarström, Milda, Ankafru, Dannemorag. 20, Va.; tlf Vasa Skattebetalarnas Förening, Arsenalsg. 4, Sthlm 16; kont.tid 912, 15, Iörd. 912, 13; tlf 2525, 2526; telegrafadr.:»skattebetalaren. Sekr. o. chef för föreningens byrb kapten E. Nordlund. Skattefri Sprit, A.B., Wahrendorffsg.4, Sthlm 16; tlf Telegrafadr.: BSkattefri)). Skattman, K. E., Verkmast., Jakobsbergsg. 23"' ö. g., C.; tlf Norr Skattmastareämbetet vid K. Maj:ts orden, K. Slottet, västra hvalfvet (fred. kl. 122), Sthlm 16. Skedeby, F., Lagerchef, Pilg. 28, C. Skedevi Nickelgrufvors Intressenter (Kam Anna, Ankefru, Torsg. 8, C.; tlf reraxelericsson),ad.fredr.t0rg4~~,sö. se äfven Skjöld o. Sköld. Skenning, C. E., Sofieberg, Liljeholmen. Skiöldebrand, Jeanne, Fröken, Kommen Skeppet, Bierstugan, Lodg. 3, O.,Skeppsbro Advokat L Affarsbyrå., Skeppsbron lsnl, St. Kontorstid 103, 6 7; tlf Norr Se annons sid Skepps & Vexelkontor, Emil Alin, Agentur & Bankiraffar, Gust. Adolfs torg 18, C.; tlf 3542, Skeppsdockor, Beckholmen, A.B. Finnboda Varf, Sthlm 2. Skeppselevator, A.B., Slussplan SU, St.; tlf Verkst. dir. Ivar Kallin. skeppsmätare: Isakson, C. J. A., Bredgränd 2. St.; tlf JONKQPHNGS Skeppsmiitningskontoret, Bredgrand 2, St.; tlf Skeppsmatningskontrollör: Anderson, J. A; tlf Skeppsmätningsöfverkontrollör: Lindblad, Axel; tjänstelokal Iiommerskoll.,Birger Jarls torg 5, St.; tlf Skeppsstuveriaktiebolag, StockhoIms, Stadsgarden 18 B, So.; tlf 39 04, 39 34, Söder , linjev. Skeppstedt, Mauritz, Jur. kand., Förste sekr. i Vattenfallsstyr., Strandvägen 31,O.Q. Skeppström, K. W., Grossh., Byggnadsmateriel, Erikabergsg. 18, O.; tlf Norr T. J. A., Kaf&dk:a, Ostermalmsg. 28, O. G. E., Maskinist, Polhemsg. 30, C. Albert, Ofvermaskinist, Handtverkareg. 11 B, C. Skerfe, Erik, Folkskollar., Eolsg. 2 A, Sö. Ebba, f. Svanberg, Folkskollar:a, Eolsg. 2 A, So. Skiddelegationen, Svenska, sekr. C. Xordenson, Drottningg. 114, Va.; tlf Skidstugan vid Fiskartorpet: Fören. f. skidlöpn. främjande i Sverige; tlf Skiljedomsinstitutet, sekret.: Jur. kand. Mauritz Carlson, Regeringsg. IlV, Sthlm 16; tlf Telegr.adr.: ~Skiljeinstitutn. Skillts Modeaffär (inneh. Fru Vilma Palm&), Birgerjarlsg. 13, C.; bost. Greftureg. 8,O. Skillt, Aug. O., f. d. Skrädd., Roslagsg. 60n.b., Va. se afven Schildt. Skilondz. Andrejewa, Hofslagareg. 3, C. Skiöld, Thage R., Afd.chef, Helsingeg. 20, Va.; tlf ake, v. Auditör, Torsg. 8, C.; tlf Otto, Polisman, Vasag. 36, C. Per,Skeppsmaklare,Karlavagen68,O.Dj.; tlf ; kont. tlf , Norr & Lundberg, Skepp~maklare o. agenter, Regeringsg. 4, C.; tlf , , Norr 54 80, Norr Telegrafadr.:»Colorship». dörsg. 5 IV, 0. se afven Skjöldebrand o. Sköldebrand. Skjöld, Gösta, Civiling., Vanadisvagen 22 A, Va. Marta, Fru, Vanadisvagen 22A, Va. Anna M., Fröken, Vanadisvagen22A1Va. se afven Skiöld o. Sköld. Skjöldebrand, Karl A., Intendent i Allm. Brandförsäkringsverket för byggnader å landet, Sveavägen 76, Va., K. G., Sjökapten, Birgerjarlsg. 119", Va.; tlf Vasa se äfven Skiöldebrand o. Sköldebrand. JURIDBSKA BYRÅ 16 HAMNGATAN l&

4 Sko o. Lgderbranschens Fabrikant. o. Grossistfören.Skoglund. 937 Skogen, Tidskriften, Jakobsbergsg. 9, C.; tlf 22 90, Norr , kl. 95. Skogler, G., Rekvisitör, Skeppareg. l7n, Sko o. LiGdbrbranschens Fabrikant o. Grossistförening, Drottningg. 34, C.; tlf 10537, 86 6T. Sko & Läderindustriarbetareförb., Svenska, Uplandsg. 2'7, C.; tlf Skoaffären Comfort, Norrlandsg. 24, C.; tlf Norr Skoaffären ~Standarb, inneh. L. O. Wal lenberg, Västerlångg. 15, St. Skobehör, Firman, Tofflor, damasker, skoutensilier m. m. en gros, ttegeringsg. 70, C.; tu Skobolaget, A. W. Ohlsson, Kungsg. 55, C.;tlf Norr Skocentralen, inneh. E, WetterstrBm, Knngsg. 50, C.; tlf 29 60; filialer Drottningg. 75, C. o. Sveavägen 108, Va.; kontor o. lager Kungsg. 50, C.; tlf ankn. Skofabriken Royal, inneh. M. Leff, Flemingg. 67, C.; inneh:s bpst. Alviksviigen 147, Appelviken; tlf Appelv Skofabriksaktiebolaget Louise, Varfsg. 10, SO.; tlf Söder Skog, Anders, Elektrisk affär, Sveavägen 96, Va.; tlf Norr ; bost. tlf A., Fru Sybehörsaffär, Götg. 81, So. G. M., Fru, Korg o. slöjdaffär, Nybrog. J. Försakr.tj:m. i Förskkr.A.B. Fylgia, 22 & 24, 0.; bost. Nybergsg. 7, Ö.Dj. Dalbo, Liljaholmen. Julia, Fröken, Jutas backe 4, C.; tlf Norr 698. And., Generalagent för Studebaker Automobiler, Kungsg. 28, C. J. G., Handl., Varfsg. 8", So. J. E.,Ing., Ombud för Surahammars Bruks Aktieb., Ynglingag , Va. Karl, Ingenjör, Storg. 54, O.Dj.; tlf Osterm. 99. K. E., KafBidk., Apelbergsg. 39B1, C. A., DIästerlots, Hnmlegårdsg. 12, 0. M. E., Plåtslagarmäst., Brunnsg. 5, C.; ' tlf ankn. Claes, f.d. Polisman, Regeringsg. 94 A, C. K. K., Verkmist., Lastmakareg. 25,C. Skogh, Sven, Amanuens i Socials$yr., Kommendörsg. 46, Ö.Dj. Wilh.,..Inspektör, Svekvagen 129, Älfsjö; tlf Alfsjö 634. J. H., Postvaktm., Valhallaviigen 48, Va. se afven Sehoug, Skoog och Skough. Skogarnas Annonsblad, Drottningholnisvagen 4 CIV, C.; tlf Kungsh Skogberg, Cecilia, Fru, Sveavägen 47, Va.; tlf Emiiiie, Fru, f. Hill, Malmskillnadsg. 9, C. Harry, Revisor, Sveavapen 47, Va. Grorp, Tjä~~steman, Tysta g. 3 O.Dj. VIKING S K O KRAM Ö.Dj. Skoglund, J. A., Bagarmäst., Rådniansg. 37, Va.: tlf Norr E., Bokbinderi o. Tryckeri, Folknngag. 16, So.; tlf Söder s Bokförlag, A.B., verkst. Dir. Kapt. B. Sterner, Sergelg. 41' ö. g., C.; tlf Per Edruund, Direktör, Hornsg. 55V, So. R., Dir., Artillerig. 25') Ö.Dj. Alexandra, Fil. dr, Storg. 21, Ö.Dj.; tff G. E., Fil. kand., Odetig. 98, Va.; tlf Norr Anna, Fru, Sybehörs o. Handarbetsaffär, Holländareg. 5, C.; tlf Norr Elin, Fru, Strykinrattn., strandvägen 11, O.Dj. Josefine, Fru, Polhemsg. 825 C.; tlf Kungsh Maria, Fru, Odeng. 98, Va.: tlf Norr Signe, Fru, Torstensonsg. 8, Ö.Bj. Lajla, Fröken, Gymn.dir,, odeng. 98, Va. O. H., Handelsbitr., Högbergsg. 33 (f. d. 27 B), Sö. G., Hofjag., Rosendal 5, Djurgården; tlf , Gotthard, Kamrer, Stknd~ä~en 7 C,Ö.D ' J. K., Kamrer, Kommendörsg , Ö!; tlf Osterm Frithiof, Konditor, Parkg. 4, C. Aron, Kontorist, Tomtebog. 115 Va., C. A. Köpman, Braheg. 43, Ö. Hagbard, Läderhandl., firma C. V. Klint, bost. kv. Astrea, Lidingö villastad. Alfred, f. d. Malarmäst., Borgarhemmet, Högalidsg. 28, So. Harald, Målarmast., Högalidsg. 54 B, Sö.; tlf Söder A. Hj., Posttjänsteman, Upsalag. 4, Va. E., Skräddare, Köpmang. ö, St. C. J., Triidgårdsmast., Skåneg. 14 B,Sö. (Skoglundh), C. Hj. H., Mäklare, Drottningg. C.; tlf Norr 28 70, Norr J., Nyckelha,rpospel. (Skansen), Grefmagnig. 10, 0.Dj. K. A., Ritare, Svartensg. 8B, Sö. E. K., HoESadelmak., Sibylleg. 8, O. E., Aktieb., Sadelmakeri, LinnBg. 51 &53, 0. Dj. Alfr., Skomak., Ostermalmsg. 16, O. s, A. W., Skyltfabrik, Tjarhufsg. 48, Sö. Simon E., Stålgravör, Svedenborgsg. 48 A, Sö. B., Tjiinstem., Grefg. 42, Ö.Dj. Emil, Tobakshandl., Uplandsg. 26, Va.; tlf INDUSTRISAKTIEBOL. VI K I N G ORLBRO

5 SkoglundSkolkök. Skoglund, Joh. A., Trävaruhandl., Götg. 50, So.; tlf Artur, Uppb.man, Frejg. 77, Va. & Olsons Upplag, Oxtorgsg. 5, C.; se Wilh. Bonnevier & Co. & Söner, A., Aktiebolaget, försäljning af Ved, Stenkol, Antracit o. Koks i parti O. minut, Hornsg. 37, So. Telegrafadr.: skoda dar^. Augusta, Äikefru, Liljeholmsvägen 4, Liljeholmen. Carl, äger St. Kolarängen, Nacka; postadr.: Munkbron 5, St. Skoglöf, Ivar Leander, Stat.skrifo., Gafleg. 15. Va. skogma;, karl, Frih., Exp.chef, Värtavägen 12, 0.Dj. Magna, Friha, f. Lykseth,Operasångerska, Värtarapen 12, Ö.Dj. Gerda, Fröken; Karlavagen 86, O.Dj. Skogsberg, Berta Fröken, Rensg. 3, Va. C., Kassör, Gotlandsg. 56, Sö. Skogsborg, Sven, Direktör, Knngsholmstorg 2, C.; tlf Kungsh Birger, Ing., Stnreg. 54, Ö. Carl, Tandläkare, D. D. S., Wahrendorffsg. 4, C. Motta n. 103; bost. Karlbergsvägen 57, ta. Gunnar, Tandläkare, D. D. S., Arsenalsg. 9 11, C. Mottagn. 102; tlf 45 83; bost. Riddareg. 29 & 31, O.D~. Skogsbyrå, W. Trahns, se Trahns, W., Skogsbvrä. ISkogsegeiiclomar, A.B., verkst. dir. Skogschef John Sederholm. Förvaltning af skogsegendomar för Svenska Tandsticksaktieb., V. Trädgirdsg. 17, C.; tlf ~kogsförsäkr~n~saktiebola~et, Arsenalsg. 6. C.: tlf ~bogsfö'rsöksanstalt,~~~tatens, Experimental I fältet. Skogshögskolan, Experimentalfältet. Skogsintressenter, A.B., disp. Paul Bellander, V. Tridggrdsg. 9, C. Skogström, Gösta, Dir., Hornsg. 104, Sö. Hulda, Fru, Tegnersg. 8, Va. R., Handl., Vegag. 11, Va.; tlf Norr s, Axel, Eftr. (David Wermelin), Skrädderiaffär o. Klädeshandel, Tegnersg. 4, Ya. Axel, Ofverinspektör, Karlavägen 84, O.. Di.: tlf Osterm Skogsvgrrdsföreningens Tidskrift, Jakobsbergsg. Q; tlf (95). Skogsvårdsstyrelsen i Stockholms län, G:la Brog. 32I. C.: tlf linie viilfare. ~ansliet öppét dagl.' 1024, kassaarenden månd Länsjägmästaren träffas säkrast Skokompaniet Pira & Co, Kungsg. 59, C.; kont.: tlf 92 01, försa1jn.lokal: tlf Skolan for Bokhandtverk, L:a Vattug. 24, C. Inspektor Boktr. Hugo Lagerstrcm. Skolan för sinnesslöa barn, Wagsta skola, Fittja. Skolbad: Adolf Fredriks folkäkolas Tegnérsg. 44 Va. Engelbrekts folkskolas, %aihaiiav~gen' 76, 8. Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolas. Linnég. 64, a.nj. Högalids folkskolas, Reimersholmsg. 1216, sö. Johannes folkskolas, Roslagsg. 53, Ta. Katarina norra folkskolas, Tjärhofsg. 17, Sö. södra folkskolas Hata Bang. 35 SO. Kungsholms folkskblas, ~ariebergk. 34, C. Maria folkskolas, Ringvägen 23, Sö. Matteus folkskolas Norrtullsg. 18, Va. Sofia folkskolas, Sianeg. 117, Sö. Storkyrkans folkskolas, Svartmang. 22, SI. Skolbibliotek: Adolf Fredriks folkskolas, Tegnkrsg. 44, Va. Engelbrekts, Valhallavägen 76, ö. Gustaf Vasa folkskolas, Karlbergsvägen 34, Va.; tisd. onsd. tornd. o. fred. kl. 1,262,zo e. m., mind., tisdi., torsd. o. fred. kl. 11,i611,*5 f m. ~edvig~leon. och Oscars församl:rs, Linnég. 54, C) Dl., mind., onsd. o. fred. Hogre folkskolans för teknisk utbildning. Val hallavagen 76, d., o. Ringvägen 23, S;. Jakobs församlings, Brunnsg. 11, C.; tisd. o. on~d.... kl 1 nn2.no e. m. Johannes försalmlings lags^. 53, Va.;mind. tisd., onsd., fred. >o. lörd. kl. 1452,m e.m: Katarina församlings (Norra folkskolan), T.järhofsg. 15, Sö.; mind, tisd., onsd. o. lörd. kl ,. e. m.: Fararebiblioteket torsd. kl. l.sn2.nn e. m. ~ata&~f~rsa&lin~s[~ödrafolkskolan),~imdö~ Z. so.; tisd. kl ,45 e. m., onsd. kl. l0,ral1,so f. m., torsd. kl. 1,302,46 e. m., Red. kl e. m., lörd. kl e. m. Kiara folkskolas Blara S. Kyrkog ,l k., C.; mind. o.'torsd. kl. 10,6p11,50 f. m. Hungaholms folkskolas, Mariebergsg. 34, C.; mind., tisd., onscl. o. 1örd.kl. 1,302,3oe. m. torsd. 11ll,as f. m. samt 12,zo1,30 e. m: Maria församlings, Ringvägen 23 Sö: mind. onsd., fred. kl. 10,(511,16, 1,262,;5 e. m1 samt tisd. o. torsd. 1,~s245 e. m. under läseterminerna. Matteus församlings, Norrtullsg. 18, Va. ; m%nd., tisd., onsd. o. lijrcl. kl. 1,4ó2,45 e. m.. fred. kl 2,463,46 e. m. Storkyrkoforsamlingens, Svartmang. 22. st. ; mind. o. torsd. kl. l,%2,30 e. m. Vitans, Skolhuset i Hjorthagen. Skolboks Aktiebolaget De förenade, Drottningg. 71 A, C.; tlf Skolkök: Adolf Fredriks folkskolas Tegnérsg. 44 Va. Engelbrekts folkskolas,.$alhallavägen 56, Ö.; tlf Osterm Hedvig Eleonoras och Oscarsfolkskolors, LinnBg. 54, 0.Dj. Högalids folkskolas, Reimersholmsg. 1216, Sö.; tlf Söder Johannes folkskolas, Roslagsg. 53, Va. Katarina norra folkskolas, Tjarhofsg. 17, Sö. södra folkskolas, Kat:a Bang. 35, Sö.; tlf Söder Blara folkskolas Klara S. Ky~kog. 13 o. 15, C. Kungsholms folkskolas, Kungsholmsg. 92, C.; tlf Norr o. Mariebergsg. 34, C.

6

7 930 Skolor o. undervisningsanstalterskolornas Ljusbilds o. Idstrumentcentral. Skolor o. undervisningsanstalt.(forts.): ISkolor o. undervisningsanstalt.(forts.): ' Palmgrenska samskolan, Eonimeri~lör.sg. 34, b. /,j. 1'liilip.sen~ka kolinr rättningen, sl~idskola o. be. ~niwina fiir fattina baru inom Rnria SLirsaml., Äd. Frgdr. torg i C, Rö. Rydbergs, Abraham, Stiftelses prakt. sjömansskola Alberget 4 B, d.dj. ~andst&ms, Anna, skola, Harlavitgen 25, Ö. Schuldheis, Anna, skola, Götg. 26, Repslagareg. 15, S6. Sm%barnsskolesBlskapet istoekholm underhptller 3 sm%barnsskolor, en i Sofia, en i Osterrn:~ samt en i Jakobs o. Johannes församlingar [Se f. ö Sofia Smabarnsskola, Fjällg. 31, 86.; tlf Stockholms privatgymnasium, Vasag. 50, C. samgymnasium, Odeng. 41, Va. stads uppfostringsanstalt för flickor, Barnangstvärgatan 7 E, Sö.; tlf Yaria folkskola, ~immermansg. 28, S6., Volmarvxkiillse Rinevä~eu 33. Sö.. Fortsatt.. f. ö. [1864]. Stockholms stads högre folkskola för teknisk utbildning, Talhallavagen 76, 0.; tlf Nom Storkyrkans folkskola Själagirdsg. (f. d. SkärgPtrdsg.) 6, St., samt Svartmang. 22, St.,Kraftnka skolan Svartmang. 22, 2 tr., St. ~ande'ls o. Qpräkinstitut m. m. Se afven Yrkesreg.: Lärarei bokhilleri, sprptk etc. BarLookinstitutet Hamng o. 4 tr. C.; tlf 753, 8566 (innkh. Harald wiklund). ~ddervisning i Melins stenografi, i svenska, tyska, franska o. engelska sprlken, i bokföring, samt Södermalms högre Iaroanstalt för flickor, Ad. i maskinskrifning pi samtliga mod&na skrif Predrika tnro A SA maskinstvaer. Tyska KindergartenBraheg. 62 Ö. Bj%rstedtsk~handelsinstitutet, Stockholms Högre Tvsta skolan. ~koia för döfsiumma barn, Li. I Handelslaroverk, Miistersamuelsg. 19 B, C.; diugö villastad. tlf 8115, se annons sid. 52. Wallinska skolan, Tegnérslunden 5, Va.; mottagn.. Brandt E. Hamng. l7 C. tid : alla rasdagar utom Iörd. 1212,4s, onsd. ~röder'nn Påhlrnans ~akdelsinstitut, Drottningg. o. rörd. Il s. 71 C 1 o. 2 tr. C. K. F.'u. M:s ~$r&kinstitut, Birgerjarlsg. 35, C. Nys, Spr%kkursen: Engelska afdeln., se Dahlander, C. P. ; Tyska afdeln., se Nordgren, C. O. Praktiska Institutet Skrif, Sprak o. handels o hit lock ska' samskolan, Eriksbergsg. 833, Ö., dess lararepersonal m. m. s e [2375]. Ahlinska skolan, högre fullständigt liiroverk för flickor Dalag. 16 & 18, Va. Angman>ska skolan, Fredmansg. 1 (invid Södermalms h. allm. larov.). Öbergs förenklade skolkurser Eftr., Linda, Uplandsg tr., T'a. Skolor, mellanskolor: Kommunala mellanskolan i Stockholm, 117, Sö. Folkskolor: carare o. d., se [2413] o. följ. Adolf Fredr. folkskola, Tegndrsg. 44, Va., o. Salt mätareg. 2, Fru. Bromma folkskola; Kirkskolan v. Bromma k*, Ballstalunds skola Sundbyberg; Alviks skola, Ulfsunda; m kolan' L:a Essingen, Sthlm 1; Skolan a Stora Essingen, Sthlm 1; hppelvikens folkskola, Äppelvikeu; Smedslättens folkskola, Smedslitten. Brännrnka folkskolor : En s k e d e d idrikt: Enskede gamla o. Enskede nya skqla, Easkede, Gubbigens skola,.. Enskede; Alf sj ö distrikt : Solberga, Orby o. Langbrodals skolor Älfsjö Södertörns skola, Södertörns villast.: Lilj ého lmens distrikt: Liljeholmens o. Arsta skolor, Liueholmen; Midsommarkransens skola, lfidsommarlrransen; Bl o m m e n s bergs di strikt: Blommensbergs skola, Liljeholmen, Johannisdals skola, Fridhems s illa st., Satra skola Sthlm 4. ~ngelbrekts folkskola, Valhallavagen 76, ö.; tlf Norr ' Gustaf Vasa folkskola, Karlbergsvägen 34, Va. Hedvig Eleonoras och Oscars folkskolor, Lin.&. 370,54,0.~j.,samt Oscarsfolkskola% Djurg.,O.Dj. Hjorthagens folkskola, Vartan; tlf Norr Högalids folkskola, Reimersholmsg. 1216, Sö.; ~ ( Hus~~ll~s~ola l ~ ~ ~ tlf Söder ningstid 111. Jakobs och Johannes folkskola, Roslagsg. 53, Sundstrand. Vu. Brimnsg. 11 C: o. Skeppsholmen, Ö.Dj. ~atar:na norra folklkoia, Tjiirhofsg. l5 & 17, 86. södra folkskola, Varmdög. 2, Sö. församlingens folkskola (s:ta ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ), Snickarebacken 7, C. Klara folkskola, Klara S. Kyrkog. 13 & 15, C. Kungsholms folkskola, Handtverkareg. 17 C'. Mariebergsg. 34, C., ersättningsskolan, Marie:, bergsg. 34, C. JBRTKOPHMGS JURIDISKA 1 6 HAMNGATAN 1 6 skola, Drottningg.'58, C.; tlf 32 i6, Norr Schartaus handelsinstitut (Stockholms handelsgymnasium), Stigbergsg. 26, SÖ. Stockholms Borgarskola, se under Högskolor o. andra undervisningsanstalter för vuxna. Stockholms Sprak.& Bokföringsinstitut, Biblioteksg Södra stenograf o. Maskinskrifningsbyran (inneh. S. Bohlin), Hornsg. 10, Sö.; tlf , Söder Hushalls o. Matlagningsskolor: Ateneums skolköksseminarium, Sveavägen 48, C.; tlf Norr Franska Matlagningsskolan Hamng. 1 A C. HushPtllsskolan Hlarabergig. 25 G.; tlf ~ush&llsskolan' Margareta, Drottningg. 68, C.; tlf Hush~llsskolan Viktoria, A.B., ~asteriin~~. 40, St. Husmodersskolan, Karlavagen 25, Ö., inneh. Elsa philip. Högre mrarinneseminarieta HushPtllsskola, Riddareg o. Katarinavägen 11 6 tr., 66. &la 25, C. Lyceum för flickor Praktisk hush8llskurs, gom. mendörsg. 13, 0.f tlf , Norr maria Husmodersskola, Lingholmsg. 16 B, 86. Nya HushLllsskolan Regeringsg. 50, C1 matlagnings skola^, Valling. 16, 1 tr., C. (middags. o. lunchsservering); förest:a: M. Rönne. Praktiska hushpllsskolan, f. d., Jakobsbergsg. 15, C.; förestindarinna: Fröken OlgaFranke; flickor 1618 ir utbildas till tjiinarimor. Werngrens, Karin, Hushillsskola, Ustermalmsg. 28, d. östmans Elisabeth Husmoderskurs, Klarabergsgl 40, C.; tlj 20 35, Norr 93 02;,pottag 1nneh:a Elisabeth Ostman $ &! v ~ ~ ~ tehisk ~ ~ ~ ~ e ~ r utbilhing, Valhallavagen 7% O., 0. RingvXgen 23, Sö. Skolornas Ljusbilds O. Instrumentcentral, Holltindareg. 10, C.; tlf Norr dir. Henning Lind, 'lf Huddinge 171. BYRA

8 Skolornas Laroboksförlag A.B.Skromberga. 931 S ko r st ens fe j are (forts.) : 5 trakten: G. M. V. Forsström, S:t Eriksplau Skolornas: Liiroboksförlag A.B., Holländareg. 10, C.; tlf Norr Verkst. dir. Henning Lind, tlf Huddinge 171. Skoltandkliniker: Adolf Fredriks folkskolas Tegnersg. 44, Va. BrBnbkyrkas, Orby o. ~dgbrodal. Engelbrekts, Valhallavag~n 76, 0. Enskede Nya skolan Enskede. ~ogalidd, ~eimershoimsg. 1216, SO.; tif Katarina norra, Tjarhofsg. 15 & 17, Sö. Kungshalms, Mariebergsg. 34, C.; tlf Kungsh Skoinngdomens i Stockholm Skytfenig, ex~hossk~tteförbundens öfverstyrelse, Vasag. 4811', C.; tlf 52 47; hvard. 104 e. m. Vaktmästaren v. Skjiitbanan tlf Experimentalfältet 70. Skolästfabriken, Svenska, ägare Albert Davidsohii, hufvudkontor Malmskillnadag. 7 & 9, Sthlm 1. SkolÖfverst~relsen, Lokaler Barnhnag. 18, C.; exp. öppna kl Skomagasinet Drott, Klarabergsg. 52, C.; tlf Elite, Drottningg. 89, Va.; tlf Norden, Kungsholmstorg 5. C. Oden, Västerlångg. 24, St.; tlf Norr Oscaria, Folkungag 20 A, 80.; tlf Skandia, Götg. 35, Sö. Special, S. Bondarevsky, Odeng. 104, Va.; tlf Norr Stadion, Drottningg. 53, C. Svea, inneh. Bernhard Lindhet Flemingg. 59 A, C.; tlf Norr Södern, inneh. Carl Ulriksson, Rornsg. 41, Sö.; tlf Ornen, Hornsg. 176, So.; tlf Söder Shomakaremastareföreningen i Stockholm, se %fven schoug, skog o. skoog. ordf. Aug. Lindmark. SkowPetersén, Jules, Bankkassör, Rör Skoog, Olof, Poliskonst., Valhallavägen 14, strandsg. 42, Va.; tlf vasa Va. Skridskoklubb, Stockholms Allm., Sekr. An B. Elisab., Sjnksköt:a, Uplandsg. 52, Va.; ders Palm, Snickarebacken 5, C. tlf Vasa Skrifb rå, De blindas förenings, Nybrog. 23, V. J., Verkm., Karlbergsvägen 32B, Va. 8.; se annons kartan. se ifven Schoug, Skog och Skough. Skrifbyrå (Maskin), Taflins, Klara V. Skoreparationsfabriken (H. Persson), Malar Kyrkog. 3 B, C.; se annons sid. 35. torget 15, St. Skrifbyrån Duplic, Eammakareg. 23': C. ; Korrmalm, inneh Frii Ingrid Nordh, tlf Norr (speo.: Dupliceringar). Malmskillnadsg. 48 A, C.; tlf Norr Fem (Inneh. Bertha Rege Oskar Svensson, Upsalag. 11, Va. ringsg. 47, C.; tlf Tomten,Högbergsg.28,So.,tlf s Skrifmaskiner, Aktiebolaget. Skrifmaskiner, Skoreparationsverkstaden Hörnan, Sibylleg. Tyskbagareg. 5, Ö.; tlf , Ö.; tlf Norr Skrifmaskinsimporten, Amerikanska, Råd Sexan, inneh. D. Bergström, Börstrandsg. 6, Va. Wendia, inneh. X. Pogreb, Odeng. 86, Va.; tlf Vasa 53 43; bost. Enskede. Skorstensfejare: I trakten: C. J. B. Lindahl, Flemingg. 63, C. 2 trakten: J. A. agren, Flemingg. 17, C. 3 trakten: G. A. Karlsson, Luntmakareg. 75, Va. 4 trakten: G. A. Wernstrom, Norrtullsg. 10, va. VIKING SKO KRAM 611, trakten: Va. E.~:son Tolleus,Vanadisv~gen20, va. 7 trakten: Hj. S. S. Sjöberg Leopoldsg. 2 O. 8 trakten: J. E Grbnkvist, ~ir~erjarls~. 106, h. 9 trakten: G. Svensson Jungfrug. 4 O Dl is, &.D~. 10 trakten: A. F, en ek ert, ~ke~~ard~. 11 trakten: E. W. Blomkvist, Mastersamuelsg. 19A C. 12 trakten: c\ B. T. clarino 70 C. 13 trakten: J. A. Haglund, $r&stg Z;, si. 14 trakten: W. A. Clason, Folkungag. 73A, Sa. 15 trakten: 0. V. Svensson Skineg. 61 So. :f :;h; J p ;! ~ z ~ ~ & ~ g ~ ~ ~ g ( 18 trakten: A. Holmgren, Hornsg. Si. l9 trakten: F. E. Ciarino, Hojden, Enskede. 20 trakten: A. W. Lundberg, Fatbursg. 18 A, SE. 21 trakten: C. E. HalldBn, Fredsg. 10, Bundby berg. 22 trakten: A. ~h. H. Lundin, Greftureg 22, ö. se vidare Kalenderafdeln. [l Skorstensfejaretrakterna, se [1672]. Skosalongen Ri blioteksg. 12, C.; tlf Skott, e av id, Kött o. Fläskaffär, Hötorgshallen 87, C.; bost. Sveavägen 45, Va. Skottes Pappershandel (inneh. Carl D. Berglin), Odeng. 63, Va.; tlf 23 95, Norr Skottes Pappershandels Filial (inneh. Anna SkotteBerglin), Vanadisvägen 25, Va.; tlf Vasa Skottsberg,Elisabet, Lärar:a, Radmansg. 7, Ö. Lydia, Tecknare, Greftureg. 24 A, ing. D, Ö.; tlf Osterm Skough, Ellen, f. Hermanson, Fru, Folkskol 1är.a Idung Va. L. J. F:, lie postexp.: Idung ,va.; tlf Vasa R., f. d. Postmäst., Kungsholmsg. 22, C. mansg. 67, Va.; tlf Skriv P3 Ritboks A.B., Fabriker i Arlöv, Gävle, Nässjö, Kl. V. Eyrkog. 9, C.; tlf Telegrafadr.: ~Skrivrito. Skromberga Stenkols o. Lerindnstri Aktiebolag, Upplagskolitor i Stockhoa Bönnelyche a LovBn, Skeppsbron 8, St. ( välareban INDUSTRIAKTIEBOL. VIK1 N G OREBRO

9 SkrombergaSkanska kens hus). Lager af eldfast tegel O. lera, saltglaserade lerrör o. brunnar, klinker o. fasadtegel m. m.; tlf 20 87, 25 87, Norr Se annons sid Skromberga Stenkols o. Lerindustri Aktiebolag, Upplag hos Walilin & Co, S. Mälarstrand 15, Sö., samt vid Vartahamnen, af glaserade lerrör o. brunnar, golfplattor, trottoar o. murklinker m. m. Kontor Arsenalsg. 211, Sthlm 16. Se annons å bakre parmens innersida. Skräddarmästarnes Upplysnings o. Inkassobyrå, Brunkebergsg. 3, C.; tlf 74 08, Norr Skröder, se Schröder. Skuij, A. S., Antikvit.handl., LinnBg. 29, 0. Skulander Adolfina, Änkefru, Örby 214, ~lfsj'ó. Skultuna Bruk, se Aktiebolaget Saenska Metallverken, sid. 27. Skuru Fastighets A.B., Brunnrbacken 6, Sthlm, 4; tlf 49 49, Söder Skurusund, A.B., Fastighetsbolag, Brunnsbacken 6, Sthlm 4; tlf 4949, Söder Skyddsföreningen, ~tockhdms allm. skyddsföreningssekr. exp., Assessor G. Tersmeden, Banérg. 43, Ö.Dj. s Centralkommitt6, öfriga skyddskommittber och &.föreningar, se [ Skyddshem: Drottning Sofias skyddshem, Högbergsg. 59 (f. d 39 A) BO. Stookholmsstads skyddshem forgossar, Skrnbbs, Sthlm 4; tlf Skarpnack 3. Skyddsvärnet, Lästmakareg. 6, C., kontorstid 95; tlf 8 66, 6263, Norr Förest. Slottspastor Aug. Wirén, bost. Birgerjarlsg. 114, Va. Platsbyra, hvard f. m. Telefontid 95. Skrifbyrå, hvard. 95. Se annons å kartong sid. [3395 a]. Skylberg, Matilda, Änkefru, Kungsholmsg. 78, C. Skyltfabrikeu F. I. F., Regeringsg. 87 o. 74, C, tlf Skylt & Reklamvarufabriken, Metalletsning, emaljarbeten, pressning, prägling, specialitet: Metallskyltar o. Reklamartiklar, Ostgötag.46, So.; tlf Skyltstallsaletieb.Hja1mar Andersson, Vasag. 20, C.; tlf Skytt, J. P., Notarie, Ostermalmsg. 62, O. Skytte, C. G., Ofverste, Sibylleg. 4, O.Dj.; tlf se afven Schytte. Skytteförbund, se Kalenderafdeln. [2543; [2567]. Skyttefiirbundeiis ombud, Kassör Edvin Ahlbom, Riddareg. 13, 0.; tlf Ättikfabrikens Agentur. Skytteförbundens öfverstyrelse, byrå Vasag. 481n, Sthlm 1; tlf Skytteföreningarnasvapenaffär, A.B., SVA, kontor Mistersamuelqg. 54, C.; telegrafadr. Vapen, Stockholm; post o. jarnvagsadr. Sthlm; tlf Skadebanan, Andelsföreningen, Drottningg. 8811, C.; ing. fr. tradg.; tlf A.B. SVENSKA METALLVERKEN,..,S Skånberg, Sigrid, Fru, Lektorska, Karla, vägen 67111, O.; tlf Mimmi, Fru, Styrmansg. 9, Ö.Dj.; tlf Norr Carl, Ingenjör, Grefmagnig. 13, Ö.Dj. se ifven Schonberg. Skiine, Brand 62 Liffiirsäkrings Aktie. boliiget, Generalagentur, E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; kont.tid9,304; linje ' väljare tlf 185, 3 55, 35 37, 62 79, ; se annons sid. 33. Skånebageriet, A.B., Sanuadal, Liljeholmen. 1 Skáneboden, E. Flygare, Tiktualieaffar, Centralsaluhallen 17, C., Ad Predr. torg 7 '0.7 Östermalms Saluhall , 0. skånejast, 8.B., Ostermalm%. 64, 0.; tlf 1U6 32. Skåne Mejeriprodukter, Nybrog. 14 B, O.; tlf 716 gl, Skåneprodukter, O. Mårtensson, Klarabergsg. 58, C.; tlf 50 99, Norr Skånska Cementgjiiteriet, Aktiebolaget Kungsg. 55, 8tlllm 1, kontorstid 95; lördagar kontoret e. m.; utbetalningar måndagar, torsdagar kl. 13. Entreprenadfirma inom Be tong samt Väg o. Vattenbyggnadsfackea, Cementvarufabriker, asfalt, marmor o. gipsarbeten. Finbageriet, Frejg. 6, Va.; tlf Norr Handelsbanken, Aktieb., se Bankinrattn. Handskfabriken (inneh. Ernst Ahlund), Greftureg. 20 C, 0. Handskmagasinet (etabl. 1819), inneh. Fru Lotten Smith, Jarntorgsg. 42, St.; tlf Norr ; filial Västerlångg. 55, St.; bost. S:t Paulsg. 4I, So. Lithografiska Aktieb. Afdelningskontor, Sture Hildestrand, Vasag. 44, C.; tlf 57 58, Norr 74 11, lagret Norr Smöraffaren, Gustaf Carlsson, Roslagsg. 40, Va.; tlf Vasa Stenkolsgrufvorna, afdeln. af Skansen, Nordiska Museet, Djurgården. Äggkällaren (inneh. P. Jönson & Co), Valling. 32, C. Äggnederlaget, inneh. A. M. Jönsson, Dalag. 36, Va. Ättikfabrikens Agentur, E. Killande. Regeringsg. 5, C.; tlf Säljer I parti från egna fabriker: Aceton, amyl MASTERSAMUELSGATAN 22 1 S,

10 acetat, formalin, creosot,hexamethylentetramin, ättiksyra, terpentin, tjara0.a. trädestillationsprodukter, el. isolationsmateriel (Bachelit), radiomateriel, el. belysningsglas, flaskor o. burkar för tekn. bruk, slipad kristall, möbler af ek, bok o. björk, radiolådor. Skirman, J. A. O.,$il. dr, Lektor vid Högre Reallärov. H Ostermalm, Ostermalmsg. 511V, O. J. E., Fröken, Ostermalmsg. 511V, O. Skirberg, K., Fru, Svedenborgsg. 46, So.; tlf Söder SkärlBn, Olga, Fru, Valling. 30, C.; tlf Norr Oskar, Tjänsteman, Dalag. 36IV, Va.; tlf Vasa A., Änkefru, Dalag. 36II1, Va.; tlf Vasa E. G., Ankefru, Tunnelg. 23, C. Skärlund, C. A., Ing., Barnhusg. 20, C. sköld, S., Agent, Folkungag. 8 B, 86,; tlf söder C. W., Apotekare, Rådmansg. 69, Va. A., Disp., Mästersamuelsg. 7, C. C. F., 1:e Exp.vakt, Riddarholmen 19, St. Fatima, Fröken, Ingemarag. 1 A, Va. J. F., Vaktmast., Vistminiag. 14, va.; tlf Norr Carl, Vågfabrik, Etabl. 1886, Brunnsg. 7, C.; tlf Norr Tillverkar o. reparerar alla slags vågar till billigaste priser; bost. Karlavagen 22, Dufbo. se äfven Skiöld o. Skjöld. Sköldberg, Ivar, Afd.chef, Kungsholmsg. 19, uppg. BI1', C.; tlf G. A., Bokh., Mlstersamuelsg. 69, C. K., Disp., Nybrog. 34, O. Johan, Babr., Blecktornsgränd 5, So. Augusta, Fru, Lundag. 23"' Sö. Harry, Ingenjör, Mybrog. 21,b.; tlf Erik, Lagerchef, Lundag. 23, So. A., Lijtn., Blecktornqgrind 5, So. Fritiof Evald, Tjänstem. v. Stat. järnv., Pipersg. IIV, C.; tlf THULE Arri SKANDINAVIENS SkårmanSlettenmark. 933 Sköldberg, Dera, Vaktförest., Pipersg. IIB, C.; tlj Olga, Ankefru, Hornsg. 55, Sö.; tlf Söder Tilda, Änkefru, Pipersg. IIv, C.; tlf se äfven Schöldberg. Sköldebrand, Karl F., Kont.chef i Kommanditbol. Arthur, Du Rietz & Co, Riddareg. 12 B", O.; tlf Knut, Sjökapten, Svartensg. 16 & 18, Sö. se äfven Skiöldebrand o. Skjöldebrand. Sköldemark, Adolph, Afde1n.chef, Narvavägen 35, O.Dj.; tlf Sköldström, O. G., Bokför., Uplandsg.83,Va. ' Hildur, Sjuksköt:a,Barnav.man, Inedalsg. 23, C.; tlf Kungsh Skiilfman, E., Afde1n.chef i Superfosfatbol., Norrtullsg. 65, Va.; tlf Vasa Slagbrand, A. V., Försakr.tjänstem., Uplandrig. 96, Va.; tlf Vasa SlagteriAktiebolageti Stuckholm,Hufvudkontor o. Fabrik Asög. 10, Sthlm 4; försäljningslokaler: st. atan an 44., St.; Storg. 17, O.Dj.; Birgerjarlsg. 39, C.; Klara N KJ'rkog. 121 c; hndtverkareg. 15, c; Göt? 29, SO., 0. Engel I A. G., Handl., Alströmerg.3,C.; tlfkungsh. brektsg 12, 0. Verkställande Direktör I Ofverste A. von Schinke!; Disponent Viktor, Kommissionshandl., Olofsg. 3, Nils Blomquist. C.; tlf Norr Hjerta, Konditori, G:la Brog, 36, C.; SLakteriaktiebolaget Norrmak, kontor, tlf 29 63; bost. Hornsg ,sh. charkuteri o. konaervm Karlbergs g. A., Notarie, Handtverkareg. 84 I, C.; vagen 7781, VU. FÖrSa1jn.lokaler: tlf Kungsg. 45, C.; Earlavagen 26 o. 56, Rob., Polisman, Varfsg. 6, Sö. O.; Riddareg. 41, O.Dj.; Uplandsg. G. A., Reparatör, Bellmansg. 22 C, So.; 31, Va.; Odeng 35, va.; Karlbergstlf vägen 52, Va. Verkst. dir. Rob. Olin; P. E., Statssekr., Alviksvägen 157, ;ippel vice dir. Wilhelm Olin ; Disponent viken. Civiling. Gösta Olin. zlis E. E., Tjänsteman vid,sthlms gas Svenska, se Svenska Slakteriaktiebolaverk, Engelbrektsg 35 O get. Slakteriaktiebolaget Östermalm, Karlavägen 66, O.Dj.; tlf 743 lu, 70994, 70995; filial Torstensonsg. 6, O.Dj.; tlf , Norr 76 81; charkuterifabrik, Stadsgården 14 & 16, So.; tlf 25 02, Söder Slakteribolaget Magnusson, Folkungag. 73 B, So.; tlf Söder lakthus o. saluhallsstyrelsen, Centralsaluhallen, Kungsg. 67, C. Sleipner, A.B., se omstående sida. Sleipner, Försäkringsbolag, Odeng. 46, Va.; tlf Sleman, Otto, Red.. Giötg. 69, Sö. Slettengren, O., Godsag., Eaptensg. 6, 0.Q. A. E., Kassör, Götg. 105, Sö. Slettenmark, Gust. C. W., Byrådir., Kung, stensg. 14. Va.: tlf STORSTA LIPF~RSAKRINGSBOLAO Summa premieåterbäring och vinst till de försäkrade: öfver 27,200,000 k~onor.

11 984 Sliperiet Skarp 9t VassSmidt. 1B HAMNGATAN i5

12 1 Smidt ; 2 Smitt; 3 Smith. SmidtSocialiseringsnämnden. '3 Gösta S. G., Civiling., 'Flemingg. 341", C.; tlf S Carl, Direktör, Skeppsbron 44, St.; tlf Norr Agnes E. C., Fru, Humlegårdsg. 41U, Ö, 3 Lotten, Fru, Inneh. Skånska Handskmagasinet, S:t Paulsg. 4I, Sö. a Olga, Fru, Ulrikag. 2, O.Dj. % Astrid, Fröken, Vegag. 9, Va.; tlf Vasa E. U. Charl., Fröken, Stureg. 17, O. tlf S,Lisa Fröken, Sveavägen 124' ö. g., Va.; Smör & Ostafiren, tl! Vasa Norr S Robert F. H., Faltflyg., Sv~avagen 124I ö. g., Va.; tlf Vasa S F. N., Handl., Flemingg. 62, C.; tlf Norr Gustaf v. Haradshöfd., Ostermalmsg. 76, b.; tlf A. O., Ingenjör, Götg. 95IV, Sö. 3 N. K. O., Ing., Tryckerig. lon, St. s R. W. A., Kapten, S:t Eriksg. 30, C.; tlf A. R., Kolimport o. Skeppsrederi, Jakobsg. 14, C.; bost. Strandvägen 11, O.Dj. C. G., Konsult. Ing. o. Geolog, Rörstrandsg. 32, Va.; tlf "h. H., Kcipm., kont. o bost. Malmskillnadsg. 44, C.: tlf S K. E., Löjtn., Fil. kand., Kådmansg. 6, O. 30tto W., Major, kv. Trädgården 2 B, LidingöBrevik: tlf Brevik N. L., f. d. Masikfanj., Grubbens g. 11" (f. d. Grubbsg. Il), C. Wilhelm, Professor,. Sköldungag. 9, Ö:, S Jan, Hofrattsrid, Ostermalmsg. 76, 0.; tlf Norr 85. q. F., Revisor, h ors^. 62, Va.; tlf Vasa Premier, Skrifmaskinsaffir (A. E. Hennerberg), Drottningg. 511, C.; tlf 29 50, E. O. Underlöjtn., Kungsh. Hamnplan 3, h.,. S E. A., Ankefru,..Skepparep. 7, O.Dj. ' Maria A. O., Ankefru, Sveavägen 124I ö. g., Va.; tlf Vasa se afven Schmidt o. Schmitt. Smigelski, Vera, Fru, Artillerig. 4, Ö.Dj. Smirnoff, Wladimir, Konsul, Sveavagen31, C. Alex., Professor, Liitzeng. 7I, O.Dj.; tlf Småbarnshemmet, hem för ensamstiende mödrar o. spada barn, Brannkyrkag. ll4,sö. Smäbarnsskolor, se f. ö. Skolor. Sinaindustrier, A.B., Entrepr. för Elektri ~itetsverket, Linnég. 29, Ö.; tlf , Osterm , f<irr&dskont VIKING SKO KRAM Smålands Mejeriprodukter, Aktieb. kontor o. lager Kungsg. 79, C.; tlj , Kungsh Mossar, A.B., N. Blasieholmsh. 5 BI1, C.; tlf Småländska Privathotellet (inneh. S. Larson), Bryggareg. 1, C. Trivaru A.B., Norrmalmstorg 2, c.; tlf I Smärt, Berthold,.Civiling., f. d. Disp., Sibylleg. 39, 0. SmörafKaren A. B. C., Flemingg. 59 A, C.; L:a Nyg. 16, St.; tlf Smör & Ostkompaniet (John G. A. Johansson), kontor Vasag. 15 & 17'7, C.; lagermagasiner MGstersamuelsg.61, C. Partiförsiiljning af ost, smör o. konserver. Telefoner. 1560, Norr 26 99, Norr Smör o. Aggaffaren Framåt (E. E. Fredriksson), Nybrog. 28, d., o. Norrlandsg. 13, C. Smörgåscentralen, Aktieb., Hofslagareg, 1, C.; tlf Norr Snabbsticknings A.B. Record, se Reoord, Snabbsticknings A.B. Snapphanen, A.B., kont. o. fabr. Scheeleg. 13, C.; tlf Snaschil, Clara, Fru, Frejg. 48, Va.; tlf Snées, Karl, Speceriaffär, Dbbelnsg. 58, Va. Snell, K. I., Bankrevisor, Rådmansg. 59, Va. se äfven Schnell. Snellman, O. E. R., Bankdir., Florag. GTV, 0.; tlf Snickeriexportörernas FörsaljningsA.B., Svenska, se Sv. Sniokeriexp. Förs. A.B. Snismarck, C. E., Målare, Hornsg. 10, Sö. Snitt, Anders, Handelsres., Drottningholmsvägen 9, C.; tlf Snopkoff Alex., lng., Bergsg. 168, C. Snygg, A. V., Furir, Sveavägen 28, C. Snallrnan, Waldemar, Handl., Brännkyrkag. 133, Sö. Snöbollen, Daggdroppens jultidning, Drottningg. 55' ö. g., C.; tlf ~nödroppen,blomsterh..~trandvagen15,~.dj. Snövit, red. Reimdalsg.3", Va.; tlf Vasa Sobotka, Thekla, Fru, Musik o. sånglar:a, Skeppareg. 19'V,O,Dj.; triiffas kl. 24. SocialDemokraten, Red. Folkets Hus, Barnhusa. 14'1 Sthlm l; tlf 20 91, 89 65, Norr 53 73, Norr Kont. s. h. '/n tr. t. v.; tlf 44 57, Norr 45 17, Norr Faktor tlf Norr Sociala Nyheter, utg. af Frälsningsakméns högkvarter, Östermalmsg. 2411, O. Socialdepartementets expedition, Mynttorget 2, Sthlm 2. Socialiseringsnämnden, Rosenbad 2, C. *INDUSTRISAKTIEBOL. VIK IN G OREBRO

13 Socialpolitiska o. Komrniinala institutetsommarhem Socialpolitiska O. Romm&ala institutet, Myntg. 4, St.; tlf Socialstyrelsen, Birger Jarls torg 2, Sthlm 2. se vidare Kalenderafd. [l539 a]. Société Financiere Suisse et Skandinave A.B., Hamng. 5 B, C.; tlf Society of Swedish Patent Agents, se Svenska Patentombudsföreningen. Sockerbageriaktiebolaget,Fabrikanter under varumärket ~Emil~, Mä~tsrsamuelsg. 35, Sthlm 1; tlf 1303, Norr Sodafabrikernas Försáljnings A.B:s Stockholmsombud, Skeppsbron 16, St. Sodenstierna, Lennart, Löjtn., Drottninqhnlmsvagen 1 BIV, C.; tlf Kungsh Sofia Barnavarn för flickor, kassaforv. S. Andrén, Fjällg. 46. SO. Sofia Smäbarnsskola (f. d. Katarina),Fjällg. 31, So.; tlf Sofiahemmet;, se Sophiabemmet. Sofplatsbestallningar, se Resebyrå, St. jarnv. Sohlberg, O., Byråing.,Artillerig.48 A, O.Dj. R., Civiling., Vanadisvagen 43, Va.; tlf Vasa Alma, Fru, Ssartensg. 8 A, So.; tlf Hnlda, Fru, Jakobsbergsg. 31" ö. g., C. A., f. d. Grossh., Stnrg. l, O. Nina, Guldbrodiis, Tuleg. 35 A, Va.; tlf Vasa J. F., Bandelsförest., O1andsg. 24, Sö. F., Handl. (smör, ost o. agg)), Valling. 32 t 34, C.; Norr John, 1nstr.mak., Pilvagen 34, Gröndal; tlf Gröndal B., Köpman, Tuleg. 35 A, Va. E. T., Prakt. läk., Linnég. 15, O.; mottagn. 111; under vintern afven 23; sommarbost. Lannersta; tlf Lann. 84. Klara, Ankefru, Kungsholmsg. 40, C. se afven Solberg. SohlBn, Greta, Postexp., Tegnersg. 13, Va.; tlf Norr Sohlenius, R. A., Grossh., Scheeleg. 5, C. Sohlfeldts, J., Slrjortsömmeri (Inneh. Axeline Johanson), S:t Pnsulsg. 5n.b., So. Sohlman, Arv., verkst. Dir. i A.B. Familjeboken, Klara V. Kyrkog. 3 A, C.; tlf till henimet 7022; kontoret Vasag. 7, C.; tlf 23 26, Norr Hnlda, Doktor:a, Alviksvagen 51, Äppelviken. Berta, Fröken, Sibylleg. 50 A, O. Harald, Jur. utr. kand., Direktör, ordf. i AB. Familjebokens styrelse, Handt verkareg. 121V, C. Träffas bäst 11 f. m.l e. m., Vasag. 'in', C. Tlf till hemmet 31920, kontoret Ragnar, Kommerseråd, Bommerskollegium, tlf namnanrop; bost. LidingöBrevik; tlf Brevik Karlsro. Sokolowsky, M., Dir., Riddareg. 28, O.D~.; tlf Osterm Solander, Vilma, Fru, Banérg. 5, O.Dj.. E. O., Lektor, Mosebacketorg 5, So.; tlf Solberg, Karl J., Handl., Erstag. 9, So.; tlf , & Samuelssoii, Handl. (spec. o. köttaffär), Erstag. 9, So.; tlf , Söder ; bost. Söder Fredrik, Skräddarmast., Roslagsg. 22, Va.; tlf Vasa & Hultgren, Skrädderiaffsr Norrmalmstorg 3, C.: tlf Norr se afven Sohlberg. Soldan, T. H., Köpman, Drottningholmsvagen 7, C. S. Hj., Poliskonst., Grefg. 26, 0.Q. F., Ankefru, Greftureg. 24 A, uppg. CV, 0. Charles O., Upsalag. 17n1, Va. Soldathemmet, Förestånd. G. Aryidsson, LinnBg. 48 B, O.Dj.; tlf f Solidar, Bosatta.magasin, Norrlandsg. 19, C.; tlf Soliditet, Aktiebolag, hufvudkontor Klarabergsg. 23 C.; tlf 42 36, 42 55, 42 56, 37 82, 37 90, 4155, Norr 96 63, Norr 15011, Norr Se annons sid. 36. Upplysningstidning, red. o. exp. Sthlm 1. Soling, A., Herr, Karlsviksg. 3, C.; tlf Kungsh Sollberger, Rudolf, Köpman, Grefmagnig. 11, O.Dj. Sollenberg, V. E., Löjtnant, Nybrog. 30, 0. Solna sjukhem vid Sundbyberg. Vårdanst. för sinnessjuka. Ofverlak. o. Förest. Professor Med. Dr Henry Marcus; mottagningstid tisd. o. fred. 12. Besökstid hos de sjuka dagl Underlak. Doktor Th. Julén. Post o. tel.adr. Sundbyberg. Tlf Sundbyberg 70 o (dagl. kl. 121). Solna System A.B., disp. Conrad Jacobsson; Greftureg. 9 A, O.; tlf Solo, Handelsfirman (N. Ljungstedt), St. Vattug. 7, Q; tlf Solovjeff, N., Grossh., Sthlms Äggexport, bost. Eriksbergsg. 26, O. ~Solskenets» exp. (S. Andersson), Södermannag. 91, So.; tlf Söder sommar, K. T. O., Banktj:man, Krukmakareg. 46, Sö. G., Direktör, Rörstrandsg. 12,Va. K. I., Kontorist, Grubbens gata 7, C. S. E., Korresp., Fridhemsg. 72, C. K.A.R., Läroverksadj., Nytorgsg.19A1",So. Sommarhem å Karlsro vid Almvik, Blidö, samt å Ramsö, för fattiga barn. Pörest.: Posttj:man Axel B. O. Björkman, Tunnels 17.. C.: tlf Norr MASTERSAMUELSGATAN 22

14 SommeliusSparre. Sommelius, K. P., Grossh.,Björngårdsg.9A,Sö. Axel, Kassör, Greftureg. 68" b. t. v., 0. Somosipdustri (Tekniska artiklar), Löfholmen, postadr. Sthlm 17; tlf 354. Sondén, Anna, Larar:a, Kammakareg. 6, Va.; tlf Norr Klas, Professor, Hälsov.nämndens Ing. postadr. Vasag. 13; bost. Djursholms Osby; tel. Osby 26. Sonesons, Wictor, Herr. o. Damskrädderi, Regeringsg. 99, C. Sonesson 8t Eriksson, Bageri, Roslagsg. 24, Va. K. E., Löjtn., Vanadisvagen 31, Va. Souesson & Co, Wilh., A,B., Maskinaffzr, Klarabergsg. 56, C.; tlf 58 34, Tel.adr.: Sonessons. Sonnander, S., Grossh., Kungstenag. 60, Va.; tlf A. E., Ankefru, Karlaplan 11, 0.Dj. Sonner, Gunnar, Dir.assist. i AktFb. Mälarebanken, Sveavägen 79, Va. Sigurd, Prakt.läk., Allmän praktik, spec.: lungsjukdomar, Hornsg. 11", Sö.; mottagn. hvard. l/nlol1 f. m., 34 e. ' m., sönd. 1011; tlf Söder Sonner aard, Arnold, Dir., Narvavagen 23, tlf ; till kont. tlf C. J., Disp., Odeng. 23, Va. Sonntag, Carin, SkSLdesp:a, Hagag. 52, Va.; tlf , Vasa Liza, Skådesp:a, Hagag. 52, Va.; tlf , Vasa Soop, Elisabeth, Fru, Engelbrekts Kyrkog.. 7, Ö.; tlf Sophiahemmet, Valhallavägen, d., snedt för Floragatan, emottager sjuka, ntsander privatsköterskor och utbildar sjuksköterskor. Föreståndarinnans mottag ningstjd kl. 12,30 e. m. Kamrerarens expeditionstid l/~lol/sl e. m., 2,16 4 e. m. Upplysningar om sjukas intagning o. vird samt besökstid se Kalenderafdeln. [ Soplastningsstationer: N d ~ ~ ~ ~ ", l ~ ~ ~ i följande ~ ~ ~ folkskolelokaler: ~ ~ $ ~ Handtver n ~ t ~ Sö dermalm: vid skiingen af Timmermansg. O. hög. ostermalm: stationen. Om östra järnvägs Dessa stationer hallas tillgängliga dels kl. k 10 f. m. under maj, juni, juli,, aupsti o. sept. man. samt kl. 611 f. m. under den ofriga delen af hret för diastning af gödselsopor fran hushallen samt kreatursspillning o. gatusopor, dels darefter till kl. 6 e. m. A s0ckend. fbr aflastning af gatuorenlighet som uppsamlats under dagens lopp af hush&lissopor o dylik orenlighet som med tillstand af OfverstAthAll.amb. far forsias under dagen, afpensom af inom egendomarna uppsam lade skrapsopor och affall, som ~ ~ ~ v. 8yrkes t h utofning, brukade packningsmaterialier, papper och lump m. m. dylikt. THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIPFORSAKRINGSBOLAG d 30* Adresskalende~n Sorlin, S., Fm,Hofslagareg.3,C.;tlf Norr Sortimentarnes Rasebokhandel, se Svenska Bokhandelscentralen A.B. Sotarmästare, se Skorstensfejare. Sothe & Co, Einar, Agenturaffdr, Drottningg, 55, C.; tlf 67 79, Einar, Ostermalmsg. 32, 0. Sotholms Landstormsomride, SaltsjöDnfnäa (Revisor H. Isberg) ; tlf S:ö Dufnas 25. Spaak, Allan R., Försälj., Ostgötag. 47 Sö. I., Maskinmäst., S:t Eriksg. 123, da. J. A., Revisor, Tornhildsborg, Tumba; tlf Tumba se äfven Spak. Spaens Ch., Disp., Narvaviigen 21, Ö.Dj. Spak, hotten, Fru, Saheeleg. 9, C. Sofi o:. Lilly, Fröknar, Tuleg. 2711r,Va. Eva, Ankefru, Norr Mälarstrand 22, C. Spange, Julius, Eöpman, Brunkebergstorg 12, C.; tlf 21 34; bost. Stocksund. Spangenberg, Viktor, Distriktsläkare, S:t Eriksg. 25 Bu, C.; mottagn. hvard.9l0 o. 34 (10 junislutet af augusti 2 11% 3), helgd. 910; tlf Norr A., Fröken, Brännkyrkag. 93, Sö. Spanisr, Arne, Direktör, Vastmannag. 81, Va.; tlf Norr E. Teo., Disp., Götg. 1511, Hö. Hilma, Änkefru, Uplandsg. 29, Va.; tlf Vasa Spannmåls & Utsädes A.B., Drottningg. 19, C.; tlf , Telegrafadress : svensko odling^. Dir. Carl Frid. Spanska Konsulatet, Vasag. 12, C. Legationen, Blasieholmstorg 11, C. Sparbank, Stockholms läns, Drottningg. 39, Sthlm3; öppen hvarje söckenda 10 3 på dagen ; filialkontor: sund$bgg; Kungsh. villastad; Gustafsberg. Sthlms stads, kont. Fredsg. 9, Sthlm 16, Hornsg. 60, Sö., Folknngag. 88, Sö., Odsng. 65, Va., Flemingg. 34, C., Sibylleg. 8, O.; öppna (för insättning och uttagning) l/910l/23 samt (endast för insättning) '1~67 e. m. Afd.kont., öppna söckend. 46 e. m., äro belägna kareg. 17, C.; Brunnsg. 11, C.; Saltmatareg. 2, Va.; Svartmang. 22, St. Sparkassan u. p. a., se Svenska Sparkassan U. p. a. Sparr, Sig?e, Fil. kand., LinnBg. 63, L., Kapten, Flemingg. 23 B, C.; tlf Sparre, U. L. C:son,. Frih., Generalmajor, 'iddaregn 133 o.dj' S. K. B., Ax:son, Frih., Kapt., Varfsg. 10 B, SO. T(. U., ~~ih., f. d. ~ ~ ~ d ~ h ~ f d i bergsvagen 16m, Va. tlf osterm. Premie&terbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor.

15 1 SparreSpiralfabriken. Sparre, N. S., Frih., Löjtn.,Kaknas, Djnrg. Emilie H. A. R., f. Cederströ,m, Friherrinna, Valhallavägen 80, 0. Lilly, Friha, Eriksbergsg. 9 (f. d. Vinkelg. g), 0.; tlf Norr Martha, Frih:a, Banérg. 5, Ö.Dj.; tlf Anna, Fröken, Strandvägen 15, Ö.Dj. SigaildA:dotter,Fröken,Uplandsg.33, Va. Sofia A:dotter, Fröken, Uplandsg. 33, Va. L., Grefve, Konstnär, Södermalmstorg 4, So.; tlf Ingrid, Grefvinna, Birgerjarlsg. 20, Ö. Louise Grefvinna, Earlavagen gly, O. E., f. d. Sjökapten, Storg. 56, Ö.Dj. K., Änkefrih.a, Odeng. 11, O. Sparrendahl, A. B., Lokför., Karlbergsvägen 45, Va. Sparring, A. P., Direktör, Torgg. 3, Tellusborg, Midsommarkransen. J. A., Körmast,, Döbelnsg. 6, C. Sparrman, A. C., Ankefru, Apelbergsg. 398, C. Sparrow, S., In o. utländska agenturer, 32. Ö.Di. sperhgen, Ä.B., verkst: dir. Åke Nerell, Hornsg. 144, Sö.; telgradr. DSparrow~. Engelbrektsplan 2, 0.; tlf 82 55, Sparthan, C, T. S., Flaggunderoff., Lunda Spete, Aug., Advokat, Grefmagnig. 17 A, borg, Arsta, Liljeholmen. Ö.4. Sparuret, Aktiebolag. Stiftadt af Lifför Ruth, Fröken, Cigarraffar, Hornsg. 156, sakringsbolaget Balder ömsesidigt, So. Försakrinqsaktiebolaget Iris, Svenska E. T. M., Kassörska, Tuleg. 47, Va.; tlf LifFörsakringsanstalten Oden, Lirör Vasa säkringsaktiebolaget Victoria, Kungs Emil, Ofvering., Valevägen, Djursh.Osby; g. 17, C.; tlf 27 22, 27 24, 27 25, Norr tlf Dj.Osby Syiegelberg, George, Repr. för Aktieb. Sthlms Spathon, Joh. M., Dekor.mål., Solnavägen Skofabrik, Skeppareg. 42, O.Dj. 127, Va.; tlf Norr Carl, Svarfvare, Skeppareg. 30, Ö.Dj.; Rudolf. Målarmast., Börstrandsg. 54, Va.; tlf Osterm tlf Norr Spielmann, M., Lar:a i franska språket, Oster Speceri o. Viktualiehandels Expeditförenin malmsg ; tlf Osterm gen och dess sjuk o. begrafningskassa, adr. Carl Ifwer, Riddareg. 51, 0.Dj.; tlf Speceri & Viktuliekompaniet, Lievendahl & Svensson, Birgerjarlsg. 8, C.; tlf , Norr Specericentralen, inneh. E. Rundqvist,,Karlavägen 82, 0.Dj.; tlf , Osterm specegte;nas Varuinköp., A.B., Regeringse;. 5, C.; tlf , , ,17966, Norr 253, Norr S~eeia. KemiskTekniska A.B.. Box 227. Specialaffaren för Baddmöbler, inneh. Bröd. Nilsson, alla slags tapets.arb. utföras, Bellmansg. 20, So.; tlf Söder Specialpress, Urottningg. 1101, Va. Pressning af kostym 2,25, 'paletå 1,75; tlf Vasa Speditions d.b. G. Oxenstierna & Co, Stadsgárden 10, So.; tlf , Söder Speditions & Handelskompaniet, K. Hel& & C:o, Jarntorgsg. 42, St.; tlf Te1egr:adr.: speditionsko komp^. Speedoilnederlaget, Birgerjarlsg. 97, Va.; tlf SpegelCafhet, Lunahrestaurant, inneh. Fru Signe Crona, Vasterlångg. 34, St. Spegeln, Boulevardtidn., Kvarng. 3 A, So. Spencer, Gust.,Målare, Krukmakareg. 30, So.; tlf Söder Spens, Alfhild, Fröken, Odeng. 1ODT, Va. E., Fröken, Narvavägen 321r1 ö. g., Ö.Dj. Harald. Grefve, Ryttmästare, Skeppareg. Spiik, Bengt, ~jknsteman, Tuleg. 32 A, Va.; tlf Vasa Spikh, C. H. S., Köpman, Roslagsg. 38, Va. A., Sjökapten, Brannkyrkag. 611, So. Spilhammar, Marta, Fröken, Vartavagen 12 b., Ö.Dj. N. G., Statskommissarie, Uplandsg. 56, Va. Spindler, Rikard, Köpm., Skuggan 2, Lidingö villastad. Spira, C. H., Agenturfirma, Ih1.ngsg.31 (Södra Kungstornet). C.: tlf Norr a 5 HAMNGATAN 1 6

16 SpiralslangSp Angberg. 98! Tillverkn. af böjliga Sprant, Emma, Fröken, Bellmansg. 34, Sö. Sprauck, H. L., Banktjänstem., Nybergsg. 3, 0. Dj. I Sprengel, David, skriftställare, Regeringsg. 95 A, C. Sprinchorn, Gerda, Fröken, Bildhuggarinna,' Mästersamuelsg. 56 BIII ö. g., C. Spiralslang, A.B., metallslangar, Skåneg. 68, So.; tlf Söder Spirella, Korsettfabriken, A.B., Ombud Fru H. Gellersten, S:t Paulsg. 6 C, Sö.; ' tlf Söder Spirituosaaffiker, A.B. Stockholmssystemets, se Vin & Spiritnosaaffärer. Spitzer, Arthur, Grossh., Grefg. 65IU, O.D~. Spivak, A., Dir., Stureg. 6, O.; tlf Spjuth, Gösta, Ing., Ringvägen 108, So. ; tlf Spoerer, Helena, Fröken, Riddareg. 421n, O. SpolBn, Ernst, Arkitekt, Snäckparken 17, Appelviken. Elkn, Fröken, Bokföringar o. Revisioner, Ostermalinsg. 63 A"', O.; tlf Norr Spongin, S., SkrädderiaKar, Uplandsg. 28, Va.; tlf Norr ; bost. tlf Lid:ö Sporre, Helge, Banletj.man, Bondeg. 1 C', So. Gust. Bokh., Brannkyrkag. 20', Sö.; tlf söder Alfhild, Fröken, Skeppareg. 3, O.Dj.; tlf August, Grossh., S:t Eriksg. 63, C. Anna, Mek. manglar, Bellmansg. 32, Sö. Sporrong, Joe, Afd.chef i Brandförsakr. Aktieb. Victoria, Sunnerdahlsvagen 16, Smedslatten, Appelviken. C. A., Exp.vakt (Marinförvaltn.), Mastersamuelsg. 6 & 8, C. Augusta, Fru,TegnBrsg.40,Va.; tlf H. Erika, Fru, Humlegårdsg. 5, 0. Sigrid, Handarbetslär:a, Södermannag. 57 (f. d. 55A), So. Ivar, Kamrer, Tegnérsg. 40, Va.; tlf Einar, Kapten, Humlegårdsg. 5, d. Sporrong & Co, C. C., Metallfabriksaktieb., fabrik för uniforms och livréknappar, medaljer, föreningsmärken, polletter, varmpressning m.m., Kungsg. 17, Sthlm 1; tlf 15 06, 15 55, Norr 4 10, Norr Gunnar, Rak o. frisérsalong, St. Nyg. 15, St.; tlf Norr ; bost. Dalag. 86, uppg. E, Va. O.; bost. Tegnérsg. 7, Va. Charlotte, ~nkefru,~lockhusudd.l7,~dj. Ester, Fröken, Sömmerska, Frejg. 15,Va.; Carl E. Ofvermaskinist(s/sLoke),Karlsro, ~lfsj'ö. Sporsén, J. E., Poliskonst., Smålandsg. 26, C. A., Sjökapt., Hökensg. 8 A, So.; tlf Allan, Sjökapten, Folkungag. 20 A, Sö.; tlf Sportklubben Iter, ordf. Frans Petterson, Västmannag. 49, Va.; tlf Vasa Sportmagasinet, Malmskillnadsg. 27, C. tlf; Norr Sport o. Velocipedaffären, John Peterson, St. Nyg. 13, St.; tlf SKOKR#M Springer, E. N. G. P., Bankokommiss., S:t Eriksg. 6, C. Axel, Innehafvare af fiman Gust. Sprin ger, Rådmansg. 84 Va ; tlf Vasa ~ust.,~eassuransb~r~ (inneh. Axel Springer, direktör o. ombud för utländska försakringsbol.), Rådmansg. 84, Sthlm 1; tlf Vasa Sprit A.B., Skattefri, se Skattefri Sprit A.B. Sprihcentralen, se A.B.Vin & Spritcentralen. Sprängämnesinspektionen, K. Kommerskollegium, Gamla Riksdagshuset, Riddarholmen, St.; tlf Spåls, Per, Ingenjör, Tomtebog. 2n.b., Va.; tlf Norr Sphn & Co, G. A., Kafferosteri, Hagag. 14, %a.; tlf Norr ; inneh:s bost. Mnrrebo, Huddinge; tlf Huddinge Per, Löjtn., Tjänsteman hos Sthlms Stads Dritselnimnd, Utmarksvägen 39, Appelviken. Spangberg, Gunnar, Blomsterhandlare, Kungl. Hofleverantör, Birgerjarlsg. 12, O.; tlf 74830, Sorr 66 53; bost. Greftureg. 47, 0.; tlf Osterm K. N., Byggn.ing., Volmaryxkullsg. 10 B, So. E. L., Disponent, kont. o. bost. Vasag. 44"', C.. Allan, Fabrikör, FotografiBlankettfabrik, Kl. S. Kyrkog. 8, C.; tlf 11415, Norr , bost. Handtverkareg. Ilrv uppg. A, C.; tlf Kungsh Karl, Fil. mag., Grubbens g. C. Ellen, Fru, Folkskollar:a, Handtverkareg. lllv uppg. A, C.; tlf Kangsh Agnes, Fröken, Stureg. 8, d.; tlf Anna, Fröken, Modeaffar, Karlavägen 48, tlf Vasa H. M., Förvalt., Karlavagen 59, d. Elis R.,Grossh., Hagag. 44, Va. C., Kafé, Kungsholmsg. 32,. C.; bost. Agneg. 25. Edvard,, E., Mobelarkitekt, Norra viigen 237, Alfsjö; tlf Alfsjö 168. Valfrid, Redaktör,'Odeng.68, Va.; tlf John M., Sjökapten, Tegnérsg. 7', Va. Axel, Skadespel., Högbergsg. 48, So. K. R., Stämningsman, Flemingg. 32, C.; tlf Kungsh INDUSTRISAKTIEBOL. VIKIN O OREBRO

17 940 SpHngbergStaël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf Spädbarnshemmet, se Sthlms Stads Spadbarnshem. P. L. Eurenii Minne, Skåneg. 118, ;SÖ. Bpörer, se Spoerer. S. S. U. H., Sthlms distr.exp.lokal, Tunnelg. 19 BT, C. Staaf, J., Afd.chef, Dalag. 86, Va. s, H., Bageri, Varfsg. 12, So.; tlf Söder Erik Hj., Direktör, Narvavägen 22, O.Dj.; tlf H., Fru, Odeng. 381r, Va. A. V., Snickarmiist., Jungfrug. G, d.dj.; bost. S:t Eriksg. 38, C. Staaff, Erik, Lektor, Uplandsg. 67, Va. se afven Staf. Staberg, Signe, Damskrädderi, Jakobabergsg. 3, C.; tlf Norr , bost. s. h. Stach & Co, Mek. verkstad, försäljer o. reparerar motorcyklar, båtmotorer,velocipeder m. m., Sveavägen 94, Va.; tlf Telegrafadr.:»Stachcox. Ernst, Västmannag. 74, Va.; tlf Vasa Stachewsky, Woldemar, Kommendör, Birgerjarlsg. 81, Va. Stacke, G. H., Ing., Karlbergsvsgen 47B n.b., Va. Stackelberg, Louise, Fröken, Parmmätareg. 13, C. Stackell, E. L., Kapt., Villag. 13, O. L., Kommendörkapten, Kommendörsg. 34, 0.Dj.; tlf Stade, Carl Joh., Lärare, Scheeleg. 16, C. Stadens hundstall, Sveavägen 142, Va. (Cedersdal).Exp.tid hvard. kl.'/% 10 f.m. '12 4 e. m.; tlf Norr ; sekr. Oscar Björklund; tlf Nya Expressbyrå (iiineh. L. Lagerström), St. Nyg. 9, St.; tlf Oblisationskontor, A. Andersson, Tyska Brinken 23, St. Stadig,. F. W., Handl., Huddinge; tlf Huddinge 51. Stadin, Anna o. Olga, Fröknar, Olandsg. 48, So.; tlf Stadion, Valhallavägen, O. Stadionhof, Kafé, Valhallavägen 100, O.; tlf Norr Stadionstyrelsen, Stadion, O.; tlf , Norr , exp.tid 104. Stadling, J., Litteratör, Döbelnsg. 5, C. Stadsbud, se Yrkesregistret. Stadsbudsexpedition er, se Yrkesreg. Stadsbudskont. von Holstein. S tadsbudsstationer, se Stationer. Stadsbudstaxa, se Kalenderafd. [4880]. Stadsfogdarnas exped.: l: s te stadsf:~, Slottsbacken St.; ' öppen söckend. 113, lörd. o. helgd. aftnar 112; tlf ; domsverkstallarne 23, lörd. o. helgd.aftnar 12; tlf 15675, Norr1422; 2:dre stadsf:~, Slottsbacken 61r1, St.; öppen söckend. 113, lörd. o. 1ielgd:aftnar 112; tlf 94 03, Norr 22 25; utmätningsmännen 23, lörd. o. helgd.aftnar 12; tlf Norr Stadsforsens Aktiebolag, Mästersamuelsg. 4I, C.; tlf 13807, Stadsgårdens Express, Stadsgården 15 B, Sö. Stadshuskällaren, Randtverbaregr. l, C.; kont. tlf Kungsh , tamb. tlf , Kungsh Stadshusmusenm, Stadshuset, öppet 1/530/9 kl. 113, Öfriga tider 111. Stadshypoteksförening, Stockholms, Regeringsg. 40, C.; tlf 52 12, Norr Kontors o. exp.tid 103, lörd. o. helgd.aftnar 102. Stadsingenjörskontoret, Stadshuset, C.; tlf namnanrop: ))Stadshusetn, öppet k1.102 Stadskansliet, Stadshuset, C. Stadskassörskontoret, Stadshuset, C.; kl. 10 2,3o e. m., 1örd.o. helgd.aftn. kl S t ad s l a kar e : Förste, dr Ivar Andersson,exp. Vasag. 11, C.; söckend. 12; Andre, dr G. Hultkvist, exp. Radhusgränd 3, St.; söckend. '1% 10'1% 11. Stadsmissionens exp., Stortorget 3, St. Inackorderingshem för arbetare, Svartmang. 'i, St. Somparvilohem, upplysn. o. exp. Stortorget 3, St. Stadsmissions, Sthlms, Arbetshem, Kungsholmsg. 7074, C.; tlf , Norr Stadsmaklare: se Iialenderafdeln. [1895]. Stadsplanenam~iden,Stockholms Stads, Stadshuset, C.; tlf namnanrop ; nstadshuset~. Stadstridgiirdsmastare: Hammarberg, L. M. P., Götg. 111, Sö. stadsveterinärer: Förste Stadsveterinär: Nystedt, S. P. Andre Stadsveterinar: hfeldt, N. O. E. Förest. för anstalter för födoämneslcoritroll: Jansson, J. E. Stadtlander, Adolf, Bokbinderi, Qastmannag. 29, Va.; bost. Sigtunag. 6, Va. se afven Statlander. Staël von Holstein, Nathildn, Advokatbyrå, Malmtorgsg. 3, C., inneh. Jur. kand. Mathilda Staël vofi Holstein, Ledamot af Sveriges Advokatsamfund, tlf , Norr

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer