OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-"

Transkript

1 Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf , p'areg. 29 (hörn. af Storg.), O.Dj; tlf Francesco-del Monte, Betty, Fröken, Dö-. -. Österm belnsg: 33, Va.. Fotografl.atelje Kronan, Götg. '59, Sä.; tlf Franchi, A., Dir., Grefg. 45,,O.Dj. Söder Franck, Carl, Inneh, af A. Lindströms Spe- Fotografiska Aktieb., Ombesörjer modern ceri-, Viktualie- o. Spanmålsaffär, Ros-,;. reklam, Klara V. Kyrkog. 12, C.; tlf lagsg. 21, Va , 2127S, Norr Francke' 2 Franke Fotografiska Föreningen, sekr. adr. Grefg. '.. ' 23,O.Dj. (Bäckström); tlf Norr r _1 J. E., Aktieb., Hamng. 12, Sthlm 7. Fotografiska Varumagasinet, inneh. Axel _2S Fotografiatelje, Scheeleg. 2, C. (innch. Strandberg, Drottningg. 106, Va.; tlf Fru J. Trobäck); tlf Norr , Norr 9621.' _2 Bertha, Fru, Valling. 35, C..Eotokemiska V,erken (inneh, 'F. R. Connery), _2 Hulda, Fru, Västmannag.3, C. DrottninggvBä, C. _2 Karin, Fröken, G:la Brog. 51 A III, C. -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Fotokompaniet, Gustaf Askberg & Ca, tiska hushållsskola o. Diakonistyrelsen s Hospits, Jakobsbergag I, C. Spec. porträttförstoringar o. amatör- _lotto, Grossh., VHlag. l, O...arbeten, Roslagsg. 2, Va.; tlf 20514, -' C.E., Jur. kand., Banerg. 51, o.os. _1 Kjell R., Kapten, Norrlandag. III, c; Vasa tlf ,...JI_l Cecilia, Lär:a, Dalag. 34; Va.; tlf Norr.Foto-Konst, innebo K. Thunlund, Special- l ateljeiör förstoringar, Odeng. 22, Va.; _2 E., Lärar:a, Frejg. 29, Va....,tlf Vasa 8943, ankn. till ateljen, _1 Nils, Löjtnant, Villag. 12, O.; tlf Fougberg, Mary, Fru, Grefg. 37, O.Dj. _2 & Co, Bernh. (Bertha Franke o. Curth Fougstedt, Arvid,Artist,Heleneborgsg. 4, Sä. Franke), etabl..1875, Tyska Brinken 28, _ Lorenz, Kamrer; Danviksg. 10, ss; bost. St., Engroslager af finare Pappersvaror Skuru; tlf Skuru 253. och galanteriartiklar för Bok-Pappers- _ C. & M., A.-B., Pälsvarufabrik, St. Vat- handl., Konditorier o. Restauranter; tlf tug. JO, C. 6106, Norr _ Olina Alfrida, Sjuksköt:a, Sjukh. S:t GÖ _1 Agda E., 'I'elegrafist, Asög. 42 C, Sä. " ran, C. _1 Ester,Tel!lgrafist,Asög.42C,Sä.;tlfl2837.).Fourong, Jakob, Järntorget 78, St. -~ Hanna, Ankefru, G:la Brog.'51 Anr, C. Foyer, Aug~, Målarmäst., Surbrunneg. 6., Va. _1 Hugo, Birgerjarlsg. 102, Va.; tlf Fraenckel, R.; Fröken, Strandvägen 5 A,Ö.Dj. Franco-Scandinave, Societe de Commerce, tr: se äfven Fränckel, Framkel O. Fränke!. Regeringsg. 5, C.; tlf , Norr Frrenell, Carl, Civiling., Helsingeg. 12 v, Va. Lyan: 17 Place-Bellecour, Frrenkel,F., Di~:, Regeringsg. 66, O. Frank, Rosa, Fru, Hornsg. 58, s«- E., Köpm., Ostermalmsg, 74, O. Tele- - Sigfrid, Köpman, Dalag. 14,Va.; tlf grafadr.. Agronom. - K. J. Henrik, Redaktör,,(Sthlms-Tid. _ Anna-Lisa Hellgren-, Tandläkare, Kungsg. ningen), Baldersg. 5, O.; tlf 1377,2..19" C.; tlf 12307, Norr Bröderna, Reklamtecknare, Joe Lund- Fraktfart, A.-B., Rederi, Skeppsmäkleri o. qvist, Harung. 5 A, C.. Befraktning, Norrmalmstorg 18, C. C. A.J3kådesPlllare, 'I'orstensonsg. 7 1 ö.g., Fram, Förlagsaktiebolaget, Bokförlag, O.vj.; tlf Ostarm '. Torsg. 10 D, C.; tlf 9734, Norr 4661, - E., Verkm., Svartmang. 27, St.; tlf ' Norr Oskar, Skeppsbron 18, St.; tlf Norr 26938, Framtiden, Lifförsäkr.-bolaget; hufvadkon- Skuru 248. tor: Drottninzg. 71 C & D, C.; distr.- - se äfven Franc O. Franck. kontor: Flemingg. 51 A, C., Norrtullag. Franke, se Francke. 8 A, Va., Valling. 44, C., S:t Paulsg. Frankel, Fridolf, verkst. Dir. i A.-B. F. 35 A, Sä. Frankel & Co, bast. Regeringsg. 66, C. -s Folks Förbunds samlingslokal, Vitus- Frankel & Co, F., A.-B., Försäljningsma- Huset, Lidingö Villastad. gasin o, utställn, Drottningg. 38, C.; Franc, Carl, Sekreter., St. Sikla; patent- tlf 6653, Norr ,, ' agentur Tyska Stallplan 2, St. Frankenthal. Martin, Dir., Nybergsg..~6A, _ se äfven Franck O. Frank. O.D}.; tlf 75499; kont. tlf ---.,..,,~ 99.20,; SE APlNQNSER \ pa KARTAN':, OLSSON & 'R OSENLUND

2 874 Frallkellthal-Frallzen. Franklin, C.G., PantförsäJjn., Hornsg , Fransson Hulda, firma, Sybehörsaffär, Sä. Odeng. 72, Va.; tlf Norr K. A., Skomak., Brännkyrkag. 9, Bo. - John, l:e Vaktmäst. iriksdagsbiblioteket, Frankman, Magnus N., Sjökapten, Karlbergs- Riksdagshuset, St.; tlf Brunkeb, vägen 51, Va. - Hj., Storg. 32, O.Dj.; tlf Österm Frankzon, A. H., Skräddarmäst., Drott- - se äfveu Franzon. ningg. 81 A, Va. Frantzen, E. V., Kont.,GÖran.Helsingesgränd Fransen, H. D., l:e Byråing., Eddavägen 10, 4, St.,.. Djursholm, tlf Djursh E. M., Ankefru, Borgerskapets Ankehus, - Agnes, Fru, Rådmansg. 69, Va.; tlf Vasa Norrtullsg. 45, Va Frauzen, Karl W., Köpman, Cibus produk- Ingeborg, Fröken,Parfymaffär, Hygienisk ter samt Blockers Kakao, St. Vattug. vård o. Damfrisering, Strandvägen 3, 7, C.; tlf O.; tlf Norr Franzens Bageriaktieb., kontor Birgerjarlsg. E. G., Sjökapt., Banerg. 8, O.Dj. 119, Va.; tlf Bageri Ingemarsg. - J oh: Aug., Tl!.llkontrollör, Riddareg. 29, 3, Va.; tlf Norr O.Dj.; tlf Ostorm Franzön, C. Einar, Boktryckare, Helene- - se äfven Frantzän o. Franzön, borgsg, 21 A, So.; tlf Söder Eransk-Svenska Snörlifssömmeriet, K. - Carl A., Boktryckare,.Myntg. 5, St.; tlf Nyström, J3iblioteksg. 9, C.; tlf 5938, Brunkeb, Norr Herman, Direktör, J3irgerjarlsg. 119, Va.; Franska Choklad- & Konfektfabr. A.-B:s ne- tlf derlag (inneh. Carl Jorn j.or), Volmar- - F. Oskar, Disponent, Sekr. i Sveriges yxkullsg. 1. So.; tlf 80 60, Söder Storloge af L O. G. T., Drottningg. - Damskrädderiet, inneh. H. K:son Hen- 551 Ö. g., C.; tlf 5792, Norr 22800; ning, Kungsg. 3, C. (vid Stureplan) ; bost. Villag. 5 & 7 Ö.g., O.; tlf tlf llti 98. Ebba Axelina, Fil. kand., Odeng. 40, Va. - Gummiimp., Hygieniska artiklar, box - Hulda, Fru, Uplandsg. 50, Va.; tlf Norr 312, Sthlm 1; tlf Handelskammaren i Sverige, se Chambre - Ulla, Fru, Linneg. 17, O.; tlf N91'1' de Commerce Francaise en.suede. - Thyra, Fröken, Jungfrug. 33, O.; tlf Norr - Konsulatet, Narvavägen 28, O.Dj Legationen, Narvavägen 26, O.Dj. - John P., Grossh.,Bergsg. 2V,C.; tli Matlagningsskolan, inneh. Olof Bring, - Axel, Grund-, Asfalt- o. Cementarbeten, Harung. l A'V, C.; tlf Norr Krokvägen 22, Enskede. Franska Parfymmag'asinet, A. H., Drott- - Arvid G., Handelsbitr., Flemingg. 5P!, C. ningg. 21, C.; tlf 3309, Norr 311; - A. R., Handelsres., Vikingag. 14, Va. filial Hamng. 5 A, C.; tlf 5891, Norr - Herbert, Handelsres., Luntmakareg.15,C J. A., Handl. (speo.), Västmannag. 45, Va. - Reformerta Församlingen i. Stockholm, - J. Esaias, Herr, Frejg. 21V, Va. Humlegårdsg. 13 & 15, O. - S., Journalist, Götg. 105, So.; tlf Söder - Skolan, Döbelnsg.. 7 & 9, C Skomagasinet (Anna Mozart), Humle- - J., Kansliråd, Odeng. 40, Va. gårdsg. 15, O.; tlf Norr & Co, Gustaf, Kolonialvaror o. spann- - Snörlifssömmeriet, Aktieb., Birgerjarlsg. mål en gros, Stadsgården 10, Si) (hiss), C.; tlf & Fried, A.-B., Kolonialvarufirma, kon. - Upplysningsbyrån, Drottningg. 57 [I C.; tor o. lager, Brännkyrkag. 6, ss; tlf tlf ~ , Våfl'elbruket, inneh, fru H. Andersson, -- E., Kontorschef, Karlavägen 71, O. - Strandvägen 15, O.Dj.; tlf Narr Våffelbruket, Nya, Stureg. 29, O.; tlf Oscar, Köpman, 'I'egnersg, 45, Va.; tlf Norr Gustaf, Lamp-o.Bosättn.-affär, Flemingg. Franssou, Sture, Bokbinderi, Saltmätareg. 27 o. 53, C.; bost. Spånga.. 12 D, Va.; bost. Kammakareg. 33, C. - M. O., f. d. Lasarettsläk., Nybrog. 21, O. - B. J. O., Droskäg., Karlbergsvägen 50, Va. - le. P., f. d. Poliskomm., Drot1mingg. 411v, - F;, Fastigh.-äg., Sot Paulsg. 14, Si). C. - E., Fru, 'I'orsg. 5il, Va... - G. O., Poliskonst., Föreningshuset, Lilla - E. A., Ing., Jungfrug. 30, O.Dj. Essingen. - F. J., Ing., Torsg. 58, Va. - Anders, Prakt. Iäk., Linneg. 17, O.; tlf - E.J.,Järnvägstjänstem.,Birgerjarlsg.27,C , Norr o JöNKÖPINGS JURIDISKA DYRA H A M N G A T A N

3 Franzen e-fredlund. 375.Franzen, C: H. K., Sjökapten, Braheg. 36 f, Fredelin, M. O., Lärar-a, Kat:a Bång. 29, Sö., Ö.: tlf' Fredeliue, L. Hj., Aktuarie. Drottningholms- -;- A:, Skräddare, Luntmakareg. 15, C. vägen 8 B, C.; tlf Norr ' 'J, F. Skrädderiaffär, Drottningg. 49, C.; - Otto A., Fastighetsäg., Surbrunneg. 15 1f, tlf Norr Va. - P. Edw., Språklär., Dalag. 30, Va.; tu Fredell, A. Hj., Intend., Östermalmsg. ()9, O. i Norr Fabian, 'I'rävaruhandl., Kontor o. Bräde...~. G. Tapetserare, verkst. Regeringsg. gårdar vid Östra, Station o. Vättan; 51. C.; tlf Brunkeb. 1926, bost. s. h. tlf 7807, Värtan 508, Norr20 44; _ Gunnar, Tjänsteman, Drottningg. 73 Cf,II, bost. Djursh.-Osby; tlf Djursh.-Osby. C s, Carl A., Tryckeriaktiebolag, Linjerings- Freden, O. L., Droskäg., Roslagsg. 23, Va.; anstalt o. Kontorsboksfabrik.iPappers- tlf Vasa ', affär, utför alla för Privat-, Förenings- - A., Jur. o. Fil. kand., Advokat, Uplandsg. o. Affårslifvet erforderliga trycksaker, 62, Va.; tlf Vasa L:a Nyg. 4, St.; tu Norr Fredenberg, E., Fröken, Linneg. 31, O. _ H. S.,,A.p.kefru, Karlbergsvägen 53r, Va. - Karl, Generaldir. o. Chef för Domänstyr., _ Hilda, ~nkefru; Drottningg. 73 cm. C. Biddareg. 43 III, O:Dj. '.0 _ Karin, Ankefru, Götg'? 105, Sö.; tlf Söder - G.,,, Ofverstelöjtn., Grefg. 49, O.Dj.; tlf, 30g 37. Osterm : M., Ankefru,' Surbrunnsg. 55, Va.; tlf Fredfors Fabriks Aktiebolag, kont. Rege- ' Vasa " geringsg. 72, C. Fabrik för-billverk- _ J. F:, Kungstensg. 46, Va.; tlf Vasa ning af Maskinremmar, Presenningar, ~ se äfven Franzen, Prantzen o. Fransen. Slangar, Seldon, Packningar m. m. Fraazon, H.:, Amanuens, Kronobergsg. 1, C. Lager af alla slags Maskinförnödenhe- _ C. O. F., Fanjunk., Göta Lifg. kasern, ter. Telefon: 1055, 106S,.21198, Norr._ Sthlm 14; tlf ' O. A., inneh. af Hjorthagens Vedaffär, Fredga, E. G.. Grossh., Braheg, 27, O. Artemisg. 2, Rjorthagen, Värtan. Fredholm, K~ut, Direktör) Engelbrektsg.35, Oskar, Kont.-skrifv. (Jönköp, Jur. Byrå),O.; tlf Österm. 636L. Inedalsg. 21, C. - William, Direktör, Skeppareg. 19, O.Dj.; _ Hulda, Matvaruaffär, tlf Söder Fredmansg. 4, Sö.; - tlf 7;,993. John, Generalkonsul, verkst.,dir. i Fin-,_ D. R., Tjänsteman, Hornsg. 84, Sö. spongs Metallverks A.-B., kontot Be- _ J. G., Fredmansg. 4, Sö.; tlf Söder ridarebansg. 17 f, C.; bost. Djursholm. _ se iifven Fransson. '- B. V. 0.,- Köpman, Kungsholmsg. 8 rv,a. Fraser, C. Dan., Tjänstem. i St. Yattenf-verk, - K. G., Lagerchef, KL N., Kyrkog. 31, C. Heleneborgsg. 4f, Sö. - Ernst G. Målarmäst., Timmermansg. '12, _ William, Smålandsg. 28 lii, G.; tlf Sö.; W Söder ", Frebelius,.B.,A. E., Sjökapten, Nybergsg. - Alice, Ankefru, Hornsg. 8PII, Sb.; tlf SH, O.Dj Fred, Carl Anders, Vaktm. (Sundsvalls Ensk. - H.,.Änkefru, Jungfrug O.Dj. Bank), Frejg. 29III, uppg. A, Va. - Gustaf, Karlbergsvägen 71:5, Va., _ se äfven FreM., ' Fredin, Olivia, Fröken, Kungstensg. 12~, Va.; Fredberg,.Gustaf, O.D). Bokh.,Grefmagnig. 10, - tlf Vasa ",... A. W., Hofkapelhst, Gaijersvägen f' 4B, C. -'- Carl, Direktör för Yxhults Stenhuggeri- - Gustaf E'J Jur. kand., Ostgötag. 21, Sö. _ Aktieb., Linneg. 85, O.Dj.; tlf (ing, Kapellgränd 17); tlf Conr., Fabrikör, Norrbackag. 5, Va.; tlf -' Lisa, Telegrafist, Surbrunnsg. 34, Va. ' 82856, Norr L.O., Tjänsteman å Sluss kont., S:tPaulsg. _ David, Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., 4, Sö.; tlf Söder Norrbackag. 5IlI, Va.; tif Norr Fredling, J., Vaktm.{Röda Korsets Sjukhem.), _ se äfven Fredbärj. '. Kammakareg. 66, Va.; tlf Norr Fredborg, Hildegard;: Fru, Grefg. 31, O.Dj. Fredlund, Gustaf, Afd. chef, Roslagsg. 62, _ Thor, Korresp., Västmannag. 66, Va.; Va.; tlf Vasa 3051>. tlf Vasa 6Q139.,- G. N., Banktj.-man, Flemingg. 34 fv,.c. Fredbärj, Telemak, Fil. o. Med. kand., Torsg. - P. G.; Boktryckeriförestånd., G:la Brog. 27 fv, Va. 51 A, C.; tifnorr ' _ Viola, Fru, Torsg. 27IV, Va.; tlf Axel, Dir., Karlavägen 14 B, O.,_ Liana, Fröken,T<;>rsg. 27fV, Va. - Alice,Folkskollär:a,M>tlmskilln.!"dsg.33,C. 'VlKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T:~BRO;. VI~ING ~

4 376 Fredlund-s-Fredriksson. Fredlund, Alma, Fru, Upsalug. 15", Va.; tlf1 Fredriksson; 2 Fredrikson ; 3 Predriesson: Vasa 1751., 4 Fredricson' 5 Fredricksson. Sonja, Pru, Skandin. Konstslöjd-Försäljn., I '_. Drottningg.77, C.; tlf 30243; Norr 743, -" C. F., Agent, Grefg. 19, O.Dj.; tlf bost. G:la Brog. 51 A, C. ; Norr Emil, Agentur för Henrik Gahns Aktie- Emma, Handelsidk-a (matvaru-), Kungs- bolag i Upsala. Partilager af van Houholmsg. 10, C.; bost. s. g, 13. tens Cacao, kontor o. lager Vasag. J7 I, - E. A., Handl, (kött, fläsk, specerier), C.; tlf 1169, Norr 5318; bost. O. Aga- Odeng. 19, Va.;tlf 8036, Norr 6207; tan 33, Upsala. bost, Birgerjarlsg. 96, Va. _1 Gustaf, Bankkassör, Slottsbacken 2m, St.; Gustaf, HandI. (blomster), Karlbergsvägen tlf Brunkeb, , Va.; Uf._Norr 154 2~; bost. Narva- _1 Agnes, f. Anjou, Barnm., Ny torget 6, Sö.; vägen 27, O.Dj.; tlf Osterm tlf Karl Herman, Ingenjör, Knngstensg. 55, _1 A. Hj., Bildh., Lästmakareg. 27 A, C. Va.; tlf Vasa 667. _1 Adolf, Blomsteraffär, Hötorgshallen 4,5 - E. G. A., Inköpschef, Kat. V. Kyrkog. o. 6, C.; tlf 6734, Norr , Sö. _1 Carl, Boktryck., (inneh. Bok- o. Accidens- - LarsJ.T.,Kontorsskrifv., Regeringsg. 97,p.1 tryckeriet Viking, Hjårneg. 6, C.); bost. - John, Köpman, Idung. 2, Va.. Rörstrandsg. 12, Va. - Th., Köpman, Prästgårdsg. 15 B, Sö. 1_ 3 E. (Inneh, J. Frödin), Charkuteriför- -- K. H., Lektor, Fatbursg. 18 A, Bö. _.' nödenheter, Mariagränd 4 (Götg, 7), - G. Julius, Läroverksadj., Braheg. 4Ilv, o., Sö.; tlf 2381, Söder Selma, Sjuksköterska, Surbrunnsg. 15, _1 E..9. L., Civiling., Hjorthagsvägen 11, fu I Q~ ~ :. _3 E., Damkonfektion & Hvitvaruaffär, Fredlund, Aug., Partiaffär af Viktua- Nybrog. 9, O.; tlf Osterm lier, kolonialvaror, spannmål m. m., _2 Verner, verkst. Dir. i Lifförs-.bol. Fram- Repslagareg. 22 A, Bö.; tlf 1353, Söder tiden, Karlavägen 9, O.: tlf Vasa , Söder ;telegrafadr.:»)Lund- _'s, J., Elektriska Byrå, Repr. för Asea, fred-; best. Götg. 11, So.; tlf Söder Elektr. armatur 0_ materiel m. m., ~ :. Karlbergsvägen 36, Va.; tlf 30557, Emma, K., Ankefru, Regeringsg. 95 BIII, Norr C.; tlf Brunkeb _1 E., Fabrikör, Kocksg. 23, Bö. - C. M., Linnog. 5 I t, O.; tlf 73800, Norr 92. _1 F. V., Fastighetsäg., Brännkyrkag.1.2, Bö. Fredricson o. Fredricsson se Fredriksson. _, R. K, Folkskollär:a, Långbro gård, Alfsjö. Fredrika, Rederiaktiebolaget, Kungsträd- _1 Jenny, Fru, Kappsömm:a, Hagag. 9, Va. gårdsg. 16, C.; tlf ,_1 Julia, Fru, G:la Brog. 38", C. Fredrika- Bremer- Förbundets Byrå, K.lara-!-1 Lotten, Fru, Ringvägen 106, So.; tlf bergsg. 48", C.; öppen söckend, 11-4, Söder sommannån. 11-3, lördagar ' M... C., Fru, Jungfrug. 18, O.Dj.; tif Telefoner: upplysningsafd. 2762, Norr Osterm _2 Märta, Fru, Badstus. 40III, Bö. Kvinnliga högre yrkesskola, Norrlandsg. _1 Elsa, Fröken, Banktjänstem., Folkungag. 20 1, O. 65 IV, Bö.; tlf Söder Sjukkassa; öppen tise1. kl. 1/.11-1 /21 o. _1 Sigrid N., Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. fred. kl. 1/23-4 e. m. samt under jan. 9 A, C. _ o. juli mån. torsd. kl. 6-7 e. m., _1 A. G., Gravör, Riddareg. 3, O.; tlf Norr Klarabergsg. 48", C Sjuksköterskebyrå, Barnhusg. 6 n. b., C.; _1 C. F., Grossh., Odeng. 106, Va. tif 6898; Norr _2 Knut, Grossh., Odeng. 28, Va.; tlf 4415, - Sjuksköterskehem, Barnhusg. 4 1II ö. go, C. Norr Stipendieinstitntion, Klarabergsg. 48", _3 Carl, Handl. (spec.), Folkungag. 89, Bö.; C.; Sekr. träffas månd. o. torsd, kl. 1 tlf Söder , tlf _2 Gust. Th., Handl. (spec.), Rådmansg. 71, Fredrikshofs Idrottsfören., A.-R Celer, Bir- Va.; bost. Teknologg. 3 n.b.,.. Va. gerjarlsg. 13, Sthlm 7; sekr. H. Törn- _1 O. G., Handl., Nybrog. 56, O.l skog. _1 W. W., Hand!., Horneg. 83, Bö. - Sjuk- o. Hvilohem (Fysikalisk behand- _1 K. L, e. o. Hofr.-not., Ad: Fredr, Kyrkog. ling), inneh-a A. K. Fahlström, Fred-I 15, C,,,. rikshofsg. 10, O.Dj.; tlf 79134, ! _1 V. J. "V., Ing., Ostermalmsg'. 23. O. A.-B. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTs~R;n~~n~EåL;i~~~~.N22

5 Fredriksson-e-Frescati, 1 FleedJ,ilissorr; 2 Fredrikson ; 3 Fredriasson Freds~erg, Göst~, färnvägstjii.nstem., Birger-, 4 Eredrieson: 5 Fredricksson. jarlsg, 109 B, Va.; tlf Vasa ' ". Fredsföreningens byrå, Regeringsg. 74, C.; I -' J., In~eh. af, J. Fredrikssons Elektr. tlf Norr ",I. Byra Bensg, 17~u, Va. Fredsvig,E. M., Bokh., 'Filadelfi 1, Frid- ::-, K. A., ipttjnd., Heimdalsg. 6! V~. hem, Mälarhöjden. -.Kurt A. E., e. o. Karnmarskrifv. i Tullv., - John L. Bokh, Filadelfi Fridhem Eolkungag, 65'V, Sö.; tlf Söder Mäl~rhÖjden.',, -1'Cad Ad., Kamrer, Vikingag. 14, Va.; tlf ---:-M., Handelsförest., Filadelfi 1, Fridhem,. Vll.s~ 1018~.... Mälarhöjden. _2 Ell~, Kontorist, Storg. 30, O.D;.; tlf FreIId, K. B., verkst. Dir. i A.-B. Svensk Ka ", belindnstri, A,-B. C. J. LindelIs Fab- _2 E. Gust.,~ontorsskrifv. v. Gasverket, Ob- riksfastighet, Elektr. A.-B. K. B. Freed, seryatoneg..7, Va.; tlf Vasa Valling. 28, C. - B. ~Jalm~r, Köpman, Observatorleg. 12, - K. B., Elektriska A.-B., se Elektr. A'.cB.. a. _ K. B. Freed., Fre d nksson, Gustaf, KOllman (Pappersvaror Freelandt, Edith. Fröken, Skeppareg. 35", o.' Trycksaker), Norr,23436.' Storg. 18", O.Dj.; tlf O.Dj.; tlf Freese, Olga, Fru, Strandvägen 13 ', 'O.Dj,; _2 Odert, Köpman, Badstug. 40"\ Sö. tlf _2 Oskar W., Lagerbokh., Katarinavägen Freiburghaus, A., Verkm., Regeringsg. 4'\, C" 15 B, Sö. Freidenfelt, V., l:ebyråing. (Riksförsäkrings- -' A. E. K., Lärar: a, Frimurarebarnhuset, anst.), Nybrog. llavi, O. C. " Freij, G. A., Akare, Rörstrandsg. 44, Va.; _1 A. G., Polisman, Ny torget 6, Sö.; tlf tlf Vasa ' Freit, A. W., Grossh., Markvardsg.Tu!", X-a. _, Hjalmar, Redaktör, Birgerjarlsg. 108, Va. - Herbert W., Jur. kand., Not. i Vatten- -' Emil, SkomakarecLuntmakareg. 77, Va.; falls styr., Markvardeg. 10, Va. tlf Norr 33772; bost. Idung. 10, Va. Frej, Wilhelm, Nederlag för Eskilstuna Me8- -" Jac., Skräddarmäst., Hornsg. 100, fiö.; ost- o. Margarinfabr., Brännkyrkag. tlf S,öder ,. 28 J o Sö.; tlf 24225, Söder 640. " _2 Hanna, Syatelje, Kommendörsg. 24, O. Freja, Eörsäkringsaktieb., automobil- l in- -' Maria, Sybehörs- o. Kortvaruaffär, L:a brotts" luftfärd-, resgods- skadestånds- I Vattug. 19 B, C.; tlf Norr o. vattenledningsskadeforsäkring, Mynt- -' Erik, Tandläk., Biblioteksg. 29, C.; tlf torget 1, St.",~ Norr Freja, Kappmagasinet,A.-B., Västerlångg. 18, -'EriJr, Tjänsteman, Storg. 18", O.Dj.; tlf St; tlf 3664, Norr Å OSGtermT:..26t73. S d b'.. " S.. Freja-Magasinet, Sybehörs- o. Modeaffår.,-.., Jan~. em. ve e~ orgsg. 3, o.; D tt : 29 C Filialer: Humle- -' Hugo, Tulloberuppsymngsman, Folk-.ro mng~,., TT fl ungag, 65'V, ss; tlf Söder gards~. 9, V., Odeng, 21, a., o..ornsg.:..' Oskar 'Iyghandtv Pipersg 6".. ' C 52, So. Kontor o. En g r o sl a g e r St, o ö.,., o. g.,. Vattug 7 C ' _l Nils, Undervisningsråd, Runebergsg. 8, O.j.,..,' tlf ' Freja, Rederiaktieb., V. Trädg~rdsg. 17, C_ -" C. R., Vaktm. (Hofmarsk-Ämb.), Slotts- Telegr.-adr.: Tranship. 'I'rafikchefen c; backen 2I1I, St.; tlf Brunkeb Bellmansg. 20, ~ö.; tlf _1 E., 'Åkare, Västmannag. 45" Va.; tlf Frelm, O., Bankrevisor (Sv. Handelsb.),., Vasa 2083.' Smålandsg. 23"1, C. '. -' Anna.Änkefru, Cigarraffär, Malmskill- Frendin, G. V., K~'!;1rer, Kommen?ö,:sg. 17,9 nadsg.. ~l, C.; tlf Norr Gust., Spannmåls- o- Kommls~.lOnsa:ffar~ -' E.. W., Ankefru, Nybrog. 55 B, O.; tlf Engelbrektsg. 12', O.; Repr. f?r Ifa~~el~ Österm fors bruks A.-Bolags Torfs~rofabrlker; _I Emma, Änkefru-,' Styrmaneg. '37, O.Dj:;. tlf 35.20, Norr tlf Ostorm. 16.,. Frenell, se Frtenell.. -" Ottonie, Änkefru, Mosebacketorg 16 & Frenne, Nils, Ofvering. v.aktleb. Vl!'por-, l8'v" Sö.; tlfsöder ackumulator, Skeppareg. 70, O.D;.; tlf,_, S., Änkefru, Slottsbacken 8, St., tlf Norr 7,? se afven Franne. _2 V~nina, Ankefrll, Åsög. 22I!, Sö. Frescati, Isupplag (inneh. C. H: Ohlin), _I G. T., Tyresövägen23, Enskede. Roslagsg.40, Va.; tlf 5321, Norr OLSSON & ROSENL'UN,D'~~l.Z4~~%gR '87'T'

6 378 Fresk-Friberg. Fresk, Sigrid A., Lärar-a, Vikingag. 34 AIII, Friberg, Emil, Fastighetskontor, Rutger- Va. Fuchsg. 6 B, s: - Arvid, Tjänstem., Folkangag. 8 B, Sti.; - A. M. Eleonora, Folksköllår.a, Fjällg. tlf Söder , Sä. - Ernst Rob., Tjänstem., villa Viddinge. - Sara, Folkskollär.a, Ringväg'. 133, Sii. Ture))erg. Postadr. Box 93, Sthlm 1. - Uno, Fotograf, Helgag. 9, So.; tlf Söder - L. J., Ankefru, VJkingag. 34 A, Va Selma, Ankefru, Östgötag. 20 l, Sä. - Oline, Fru, Tvätt- o. Strykinrättn., Folk- Frestadius, Gunnar, A.-B., se A.-B. Gunnar ungag. 93, Sii... Frestadins. - & Co, Eftr., Glasmästare, Stortorget 7, Gunnar, Dir., bost.. Valhallavägen 93v, St.; tlf 27,55, Norr Va.; kont. N. Blasieholmsh. 5 B, Sthlm - C. J. O~" Grossh., Engelbrektsg. 10 & ,. Otto, Direktör, Karlavägen 27, O.;"tlf - Arthur, ~uldsmed; firma J. L. Priberg, Drottmngg. 65, C.; bost.kungsg. 73, C. Ida, Fröken, Linnog. 33 & 35" o.p; - Carl. J. A., Gummifirma, H~gag. 18, Va.; Harald, Grossh., Styrrnansg, 17, O.Dj.; tlf , Norr innehis bost. tlf (bost.), 7461 (kont.)..surbrunnsg. 53, Va.; t~f ya sa Freudenthal, L, Fröken, anst, i Lifbol. - HJa~.mar, Ing., verk~~. DIr. IOsram A.-B., Thule, Florag. 20m, O.; tlf Norr 18f28. Rorstrands~. 5~ ' Va.; tlf P Sk ift täll Fl " 26' C If namn anrop.»osram A.-B.D. er, n s an., emmgg., '; t F A J".. t'" t T t b 11 TT Kunzsh., , arnvags,~.ans e1!1ilrom. ~ Off Z ra. RA. N. Ankefru Götg. 22 Sä. C., Kapten, Gotg. 3? ' So., tlf ,,, - Per. G., Kommerseråd, Skeppareg. 60, Freys Express,.. A.-B., Hofspeditör, Gref- O.D}.; tlf Osterm, t~:eg. 11, O,.. - Georg W. L., Kont.-chef, Svedenborgsg. Mobeltransport m- o. utrikes. Maga- 2u, So, sinering af möbler etc., Varubelåning, -s, Ch., Eftr., Kortvaruhandel, Norra Köp- Auktioner, Speditions afdelning. Varu- manbrinken 2, St. transport. - J. G. R., Köpman, Västerlångg. 73u I, St. Freys Hyrverks A.-n.., Biler o. Ekipager, - K. G. H., Köpman,. T.?mtebog. 25 u, Va. Greftureg. 11, O.; tlf 74314, 74315, - K. A. R., Lokomotivför., Dalag. 41A u, Norr 918. Va.; tlf Norr Frevsch s A F K l 44 - c., Maskinist, St. Nyg. 14, St., J u s, g-nes, ru, amma careg., P uo I 'V Il' 12 C tlf B. k b Va.; tlf ~orr e a are, a mg. ", run e Adolf, Aktieb., K. Hofvagnfabnk, Svea- David p'l t f" "I' f" R-' ~ d B'" vägen 126, Va. - av}, a s ors~,1. or.. o:'s"ran.' Jorn- K. A. E., Ing., Hagag. 44, Va. gar~sg. 7,. So., tlf Soder ,.. \ F V f b 'k" F. "6 V; - G. HJ., Poliskonst., Rosenlundg. 1 So. - E;. A" vagn af b n orm' rkejg d:l, 8,fr' TT - C., Sjökapten, Götg. 35, Sä. ' -.'., agn a r., a: var sg., ra. _ Alfr., Skoaffär, Nybrog. 80, O.; tlf 77274, Fna Konsternas Akademi, Fredsg. 12, C. Norr 1093'7; bost. s. g. 53; tlf Norr Friberg, KJ.I.utJ., leg. Apotekare, Bragevägen ankn... 12" O. - David G., Skomagasin, Stureg. 46, O. - Nils G:son, Arkitekt, Herserud Lidingö o. Kungsholmsg. ~6, C.; bost. Valhall a- Villastad; tlf Lidingö 193. vägen 17, O.; tlf Östorm :- P. 1., Bankkamr., Nybrog. 14 A, O - Axel, Skräddare, Smålandsg. 24\ C.; tif - Karl, Bokh., Heleneborgsg. 13 A, Sä. Norr Oskar, Bokh., Ringvägen 10, Sti. - Augusta,..Strykiurättuing, Sibylleg. 28, - Axel, Byggmäst., Kocksg. 9r, Sä. O.; tlf Osterm, 223l. - Ivar, Byggnadsing., Asög. 113, Sii.; tlf - J. Bdv., Tandläkare, Kungsg. 2, C.; råd- Söder frågningstid 1{22-2; tlf 13317, Norr - Gustaf, Direktör, Handtverkareg, 86, C.; 6583, privat tf träffas f. m. - Å. R., 'I'axeringskommiss., Kommendörsg. - Oscar, Direktör (Schönow & Co.), Furu- 12'v, O.; tlf Norr g. 5 A, Hagalund. - Gr.~ta, Telegrafist, Storg. 30, O.Dj.; tlf Carl, Fabrikör, Surbrunnsg. 53, Va.; tlf Ost erm Vasa M., Tjänstem., Storg. 19, O. Ludv., Fabrikör, Torsg. 40, Va.; tlf Vasa - C. J.,'fulluppsyningsm.,RingvägenJO,Sö K. Å., Verkm., Långbrodal 117, Alfsjö. JÖNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN

7 tif Friberg-FriefeIdt. 379 Frib.erg,)ifllirl,~ <åiiigb'ågeri o. Konditori- Fridman, M., Tillverkning af lädermattor.,_a.-b., Gotg. 18, Bö:;' tlf 160'57, SödetKvarng. 3, Sö.; tlf Söder 'C '.: -, - - se äfven Friedman o. Friedmann. - Anna M., Ankefru, 'I'orsg. 40 IV ö. g., Fridner se Friedner... yq-,;~lf Vasa 102?9. o.. Fridstr~nd, C. J. Skräddare, Artilleri. 60 -:; FntlOf,Bengt-Ekehjelmsg. 10, So.; tlf Ö.Dj.; tlf Österm. 5641: g, -8 :?d:~ä 9 b t 4. H l 9 S". tif sea Fridström, E., Privathotell, Bryggareg. 16,,,., r., e gag., O., o er O.; tlf Norr _.se äfve~ Frieberg. - H., T'" jan~ t eman, H o W an d areg.24 IV, 'Va.; F 'b G D' S.. tlf Vasa fl erger, eorg, ir., tureg. 56, O.; tif _ J. M., Tjänstem., Holländareg. 24IV i Va.' Vasa ' Fnborg, l. 'L., Froken, Erstag. 3~! Sö.. _ Victoria, Änkefru, Holländareg. 24 IV, '-. Poul M., Telegrafkontr., ~arlavagen ~~,Ö. Va.; tlf Vasa Fnborn, Man~e, Byggnadsmg., Sveavagen Frieberg. Eric, Red., Tuleg. 29, Va.,.~ 102, V'!l" t~f Vasa se äfven Friberg. FrIck, Ernfrid, Bildhugg., Atelje N. Smedjeg. Fried & Liljeroth Byggnadsfirma' Brunke I 12 lv ö. g.,. O.; ~lf Brunk~b bergstorg 13: O.; tlf ' - = Ernst R., DIrektor; ~:t E!.lksg. 79, Va... Fredrik, Byggnadsing., kontor Brunka- O. F., F~rm. kand.,ost!i'0tag. o 26 A, So. bergstorg is», O.; privat tlf ,- E,. F., Kopm.,. yal~allavagen ai, Ö. _ Moses Fil. dr Östgötag. 171 Sö. tlf - H. O., l:e POh~I~.tend., Norrtl!l~~g. 5 Il, V~. 8öd~r '. '.',- J. ~., f..~:-.p~hsof~erkon8t., Asog. 75., So.. se äfven Frid. - Ka.rlD,.Sloj.dlar:a, Östermalmsg. 11, Ö.D.J' Friedholm Johan Ar Rädman Skeppareg --: Gottfrid. OCverkonst., Birkag: 16, Va.; tlf 62 6 Dj "., ". Vasa oof. F"dh l - C. A., Katarina Bang. 33 A, Sö., F-' sdel~ vden A ri RO m F T 5 TT _ &Co, Ernst, A.-B. se A.-B. Ernst Frick rre an er,. >, ru, ~~nersg.,,a.. & Co " - Harry, Grossh., Strandvagen 7 A, Ö.DJ.; Frid, C. Hj., Dir., Birgerjarlsg, 106 Va. firma.h. Schiicks Enka & Co; kontor :- Anny, Fru, Sot Eriksg. 32, O.' '. Regerll;Igsg. 19 <Ss 21, Sthlm 1., \ _ Hilda, Fröken, TextilatJllje Mästersamu- Fnedman,Ehs, Grossh., Uplandsg. 58, Va.; tlf elsg. 14IV, O.; tlf 126 ~9'. 80? ' _ Nils G., Velociped- o. reparationsverk- J., Köpman, Birgerjarlsg. 39, O. stad, Jakobsbergsg. 19, O.; tif 13575, Friedmann, S., Agent, Hagag. 16, Va.; tlf Norr Vasa ' se äfven Fried. - S., Direktör, Sibylleg. 9, Ö.; tif 71087, Fridbetg, J., Snickare Narvavägen 10 Ö.Dj. till kontoret tif tlf Norr ' " - Charles, Tandläk., Odeng. 50 (ing. Svea- Fridell, A. H., Exp.-bitr., Roseng. 6 Va. vägen 116), Va.; mottagn. hvard.utom -.Agnes, Fru, Mästers.amuelsg. 70, C. l?,rd. enl..öfverenskomm. pr telef Pridän,.1:,B., Damskrådd., Sibylleg. 79 Ö.' - se äfven Fridman. tif Osterm ', Friedner, Gustaf, Fabrikör, Rörstrandsg.,- F. J., Direk;tör, Birgerjarlsg. 25, Va.. 5!l B.. - Anna, I<:afeldk:a, MästersamueIsg. 67, O.; Fnednchs, Clara, Fru, SthlmsGamla-Sjuktlf 5849, Norr hem, O. Fridholm, C. G., Direktör Bellmansro Ö.Dj. von Friedrichs, K. O. H., Laborator o. t. f. tif Norr " förestånd. v. Stat. Farm. labor., 'Djurs- T., Kom~is.' v. Sthlms StadsAuktions-v., holm: tlf Dj Tjänsterummet.uf Karlsviksg. 7 III,. O.; tlf Kungsh ; mojtegu-tid lo-h f. m.. A., Postexp., S:t Eriksg, 9211I,Va. - Maria, Fru, Os~ermalmsg. 51 n.b, Ö. g., Ö. - A. R., "l'[änatem. i Riksb., Nybrog. 15 A, Ö. - Ca!.l-Axel,.. Löjtn., Ostermalmsg. 51 n.b - K. A. W., Tjänstem., Björngårdsg. 1 B,Sö. o. g., O., _' Sigrid Ch., Änkefru, Nybrog.15AIIö.g.,Ö. Friefeldt, David G., Artist, Sveavägen 64, \ _ se ifven Friedholm. Va.; tif ,,;, ' Fridlicius, M., Fru, Nybrog. 27, Ö. - H. J. A., Kammarskrifv., Sveavägen 64 11l, Fridhmd,J.A.,Vaktm.,Krokvägen49,Enskede. Va.; tlf , Fridman, David, Boktryckeri, Hamng. 36, O.; ~riefeldt & Son, Aug.; Målerifirma, kon-, tlf 16824, Norr 10824; bost, Renstjär- tor o. verkstad Sveavägen 64,' Va.; nasg. 20, Sö.; tlf Söder tlf 'VIKING SKOI\RÄM INDUSTRI.~~T:;B:,~.;.Y~K,;r~G

8 380 Fries -Frisk. 1 Fries; 2 Fris; 3 Friis; 4 Frijs. Frihamnskafferosteriet, inneh. Olsson & Fredholm, Värtan, kontor Kungsg. 15, C. _2 Curt, Direktör, Ringvägen 1~3Il, Sö. Friman, K. A., Banktj.-man, Artillerig. 12, -' Anna, Doktor-a, Storg. 29, O.Dj. O.Dj. _1.M. Carl F., Fil. kand., Revisor i Riks- - Gunnar, verkst, Direktör. i A. B. Julius banken, Kommendörsg. 42, O.Dj. Slöör, Strandvägen 57, O.Dj.; tif _2 H. T., Fru,Ostgötag. 11, Sö. - Otto, verkst. Dir. för A. Karlson, Metall- _.2 L. H., Fru, Karlbergsvägen 80, Va. o. Maskin-Aktieb., Riddareg. 12,..0. _1 Ulla J. F., Fru, Sit Eriksg, 17, C... - Emil, Kamrer, Skeppareg. 26II, O.D}.; ~. Knut M. W., Grossh., Riddareg. 8 III, O.; tlf tlf Osterm _1 Rudolf, Grossh., firma Rudolf Fries, Carl - Thor,Kontorschef,Karlavägen80 1I,0.Dj.; tlf 725 ss, O..~evertins Eftertr., Skeppsbr?n, Bred- - HarrYl ~öjtn., Ing. i A. Karlson, ~eta)l- ~. grand 2, St.; bost, Kommendorsg. 40, Maskin A.-B., Skeppareg. 26, O.DJ. V.Dj. - se äfven Frieman. _1 E. F., v. Häradsh., Ombudsman v. Dan- Frimurarebarnhuset, se Barnhem. viks Hospital, Valhallavägen 25,.. O. Frimurareordens -' Joel S. O:son, Ing., Lunden 8, Alfsjö Fris, se Fries. lokal, Blasieholmsg. 6, C. villast. 7. Frisack, Claes, Källarm. (Restaurant Tre -' Lennart, Järnv-tjänstem., Flemingg.21, Remmare), bost. Smålandsg. 31 A, C. C.; ur Frisch, A. S., Disponent, Terrassvägen 78, -, Fridu.Kauslibitr. i Lotsstyr.,Engelbrektsg. Appelviken..; tlf Äppelv n. b., O. _ Gerda, Fru, Ostgötag. 24 B, Sö.; tlf se- _3 Helge, l~ommendörkapten, Birgerjarlsg. der v, O.; tlf Bertha, Lärar-a, -' Alfred, Konstnär, Regeringsg. 99, C.; tlf Vasa 538. Helsingeg. 9, Va.; tlf Brunkeb M. Ch., Änkefru, Bellmansg. 27., SÖ. -' T. L. F., Löjtn., Linneg. 50, O.Df Frise, Frans. Ing. Artillerig. 42, O.Dj.; tlf _3 Torsten, Major ;r. Generalstaben, Engel- Norr brektsg. 3 v, O.; tlf Frisell, T. A., Bokh., Karlavagen 42, 9. -' K. A., Prakt. läkare, Nybrog. 9, O.; tlf - Arvid, Civiling., Strandvägen 59, O.Dj.; tlf _, O. Hj.. E., Prakt. läkare, Engelbrektsplan - E., Direktör, Villag. 2, O.; tlf Norr , V.; mottagn. hvard Carin, Fru, Folkungag. 6D, Sö.; tlf _1 C. R. E., Professor, Bergianska Trädg., - C. G. E., Ingenjör, fabr. Pontonierg. 1, Sthlm 50..-, Alfr., Teckningslär., Regeringsg. 99" t. v., C.; tlf 32411; bost. Knut Wallenbergs vägen, Saltsjöbaden. C.;..tlf Brunkeb _ Hjalmar F., Ing., Karlsviksg. 11, C.; tlf _2 E., Ankefru, Kungstensg. 50, Va.; tlf Vasa E. G. Kapten, Västmannag.17 A, Va.. _1 C.J.G., f. d. Öfverste, Grefmagnlg.öt, O.Dj. - Amelie, Änkefru, Valhallavägen 35, O. von Friesen, P. F. O., Apotekare, Snickareg. - Eva, Änkefru, Karlavagen 72, O.Dj. 7, C.; tlf Henning, Strandvägen 59, O.Dj.; tlf ~ Signe, Fröken, Klara O. Kyrkog. 8 Ill, C. Frisendahl, F. A., Skulptör, Ostermalmstorg - Fredrik, Juris kand., Observatorieg. S" 2, O. Va.; tlf Frisinnad Ungdom, Stockholmsred. o. expo von Friesendorff, ~. F. J" Frih., Tjänstem., Drottningg. 92 IlI, C. (Red:s adr. Göte- Braheg, 37, O.; tlf Osterm borg). Friestedt, Rob., Direktör, Gröndal, Liljehol- Frisinnade Klubben, S. Blasieholmsharnnen men; tlf Gröndal 7. 4 (Grand Hötel, Bolinderska huset), C.; - A. W., Firma, (inneh, Rob. Friestedt), tlf Gl:a Brog. 32. C.; tlf 3296; telegraf- - Kvinnors Riksförbund, Bragevägen 12, adr,»awest». O.; tlf se äfven Fristedt. - landsföreningen, Byrå Drottningg. 92u" Frigell, E. A., Sekr. i Järnvägsstyr., Villa C.; tlf 8885, Norr Ombudsman: Vårbacka, Huddinge. Arvid Grundel; tlf Frigga Platsförrnedling-sbyrå, Smålandag. Frisk, Carl, Bankdirektör, v. Häradshöfd., 21,_ C.; tlf 6138, Norr Strandvägen 7 A, O.Dj. Frigga, Angfartygsaktieb., 'I'egnärsg. 35, Va.; - E. W., Banktj.man, Inedalsg. llu, C.j tlf tlf Kungsh A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs:R::"~n~EåL;i~~~:.N2

9 ,, ' 'Fiisk-Ftost. 381' 'r~/'gulft~!,r:tmektijr\'smrg. 20, -e.ts: Fritzes, C. E., Kungl. Hofbokhanilel, A..- -c;- VIC~1',4TIispoBerlt~ Tegnersg. 23~ Va. B., In- o. utländsk litteratur Utställb O).'~.,'Faibri'kör:-Vah'adisvägen 31 B, Va.;, ning- af oljemålningar och akvareller Itlf Vasa 156. af framstående konstnärer i särskild "'Trj~el~~ :,)fjliggjtnd.~off., Felkurtgag. 93 lii, utställningslokal inom samma affär, "~~$ij" ' :'->' 'f ": r..:,. '. Fredsg. 2, O.; tlf , Norr -1flI /l;,ftoken,.nybr?g; 22 & 24, Ö.; tlf. 4598, Norr ' \ Non:; '. Fntzes Resebokhandel, Fredsg. 2, O.; tlf -L\ Carl Ki, Grossh:, 'Greftureg, 24 C, Ö.; tlf 11~ Norr ',, :' Fritzell, r ngve, Aman. i StatistiskaCentraIJ>.,..n\G.',':Elerr;'Ar'tillerig. 30, O.Dj. Hagag. 12, Va.; tlf Vasa 30'34:' ~ Johannes, f. d. Insp., Margaretavägen - Aug., e. o. Hofrättsnot., Advokatkont. o..~\,~"r45.,enskede:.. ",'..,bost. ~:a Vattilg.21, d.. l. - E. T. S., Kamrer, Hornsg., 176, So. - Alvar, Le Postexp., Vanadisvägen 41, - _ H., Kanslisekr., Kungsbolmsg. 12 O. David,.<,Köpman, :A.Ttilleiig. 26, b.d}'.; (2 tr., Va.; tlf Vasa Gunnar, Postexp., Hagag. 12, Va.; tlf,\ -e tlf' Österln ' Vasa H., Löjtn., Odetig. 48, Va. - l. A., Änkefru, Hagag, 12, Va.; tlf Vasa ::- A! 'F., f!. d: Polis~fverkonst., Narvavägen. "14; Ö:Dj.; tlf Österm (.. Fritzohn, M., Ankeftll, ' Drottninghnset, Q. Q. C; 'A.; Postvaktm., 'Pipersg, 31,..O. Frivilliga Automobilkåren, Nybrog. 3, Ö.; -:-. Carl, '<Stockholins Dockfabrik,' Ostgötag. tlf namnanrop:»k. Automobilklnbb'en»; " 45,'8ö.; tlf , Söder exp, kl o. 1-3., - A. V., Tjähstem., Högalidsg. 52; Sö. Frodin, O., Gravör, Mästersamuelsg. 36, O. - A. R, Va1i:tm. (Sofia folkskola), Skåneg. Fredlund. C. V., Hofmästare. Banerg. 19, 117, ss... Ö.Dj. _ Albert,YerJim., Jnngfrug. 12, O.; tlf Frohde, E" Agentur, Drottningg. 48, O.; tlf, 'Öster!ll. 27'48.'. 246, 5787, Norr 246., - H. M.] Ankefru, 'Valhallavägen 19, Ö.; tlf Frohlund, John, Järn- o. Metallajf'~r:Hagag. ' , 1, Va.; tlf 31127, Norr 28208: "":'IHeIJna,"Änkefrll, "Bondeg, 3P, So.; tlf - Aug., Skräddare, Hagag. 1, Va. & Frohm G. R., Kamrer, Birgerjarlsg, 112, Friskmån, Anna, Ankelru, Karlbergsvägen Va.; tlf ' ; ". 241V,' Va.' - Gunnar, Maskinvel km., Folkungag. 139, _ Herman,. Västmannag. 78lII, Va.; tlf Sö.; tlf 733, Söder '. '~" Vasa " Frolin, C. A., Tapets., S:t Eriksg. 47, O. fristedt, J. Maria, FolkBkollär:a, Flemingg. From, Per, Fabr., Malmskillnadsg. 48 cm, _ 79'A O;' M., Pi~nolär:a, Sibylleg. Hill, Ö. - O.' Lydia, Lärar:a, Malrnskilhiadsg. r 48Cl~, O. -:- s,e äfven Eriestedt. ' -s, Per, Mek. Verkstads Aktiebolag, 'fabrik, Friströni, C. G., Angnsta. Fru, Styrmansg. lackerings- o. fömioklingsverksk, Mi-,,~ 9 n,b., O.Dj:; tlf, stersamuelsg. 34, O;; kontoret tlf Norr '.-:.: Erfk A~ F., f. d. Specarihandl., Scheeleg. 5978, verkstaden tlf Norr 7455'.. 4; O.; tlf Kungsh, se äfven Fromm o. Frohm., Frisörernas Platsbyrå, Bergsg. 36, O.; tlf FromelI, K. A., Inkasserare, Hagag,:f6 Ill, 33405, Norr Va.; tlf Vasa " Fritzberg, C.' J., Arkitekt, Greftureg. 24 A, Promen. Axel, Fabr., Flemingg. 101v,,O. Ö.; tlf & Lundgren, Clara Galvaniseriugsfsbrik,,~, A.;..H". Handl.,.AMsJö. Alfsjö villastadstomt 100, Hagalund; tlf o. 'Jlagahuid 97. Fromentine-Rossander, L. C., Ankefru\ Väst- Fritzdorf, Birger, Klädeshandel, St. Nyg. mannag. 4, O.,,' j, 40 & '42, St.; tlf '21420, Norr Fromm, 8. & A., Darnskrädderi; V) Träd- Kontor & lager St. Nyg. 41 & 431, St., gårdsg. 19, O.; tlf Norr 53 30: l j; I tlf Norr : ~ Gustaf, Tjänsteman i Stat. anllt.'f.(~ns...:.c Birger, Klädesh.,Homsg. 106v, So.; tlf af Folkskollär.m. fl., Grefg., 16,' O~Dj.. Söder 4049.' - H. J. L., f. d. Tjänsteman ijärritägsstyr., Fiitze, 'G. B., Tjänstem., Skräddaregränd2, St.. Kungstensg. 36, Va. ','J 'l.,fritzes, C. Fredsg. E., Bokförlags 2u, O.; tlf 10545, 'Aktiebolag , Norr - se äfven From. Frost, R. V., Civiling.,. S:t Eriksg. ;', 88!;; Va.; 82 35, Non tlf Vasa '.

10 Frågebyrån, 382 Frost- Frågobyrån. Frost,.EIsa, ~olkskollär:a, Folkungag. 95 ', Fryckstrand, Henric, Läderhandl., firma C. So.; tlf Soder V. Klint, Herkulesg. 4 C. - Hildur, Folksko llär.a, Enskedevägen 117, - Emil, Kommendörsg. 4, b. Ensked~;..tlf Ensk Fryde~, P. E. J., Kapten v. Svea Aru-reg:e, - Hulda, Froken, Runebergsg. 6, O.; tlf Ostermalmsg. 23, O Frykberg, ;Jr.. Edv., Direktör, Birgerjarlsg. Frosts Hndaffär, A.-R, Export, Import af råa hndar, skinn, talg, garveri utensilier m. m., Solnavägen 2, Va.; r. t.17617, 2684 O 'I'elegrarnadr.:»Läderfrost». 26, O.; tlf 4070, Osterm G., Köpm., Riddareg. 48, O.Dj. - M. V., Ankefru, hemsg. 8B, C. Bosättn.-affär,. Frid- Frykblads efterträdare (Aug. Törnblom), Bokbinderi, Svartmang. 25 St.; tlf ' Frost, Hj. R., Ing., Enskedeväo'on 117 En- Frykendahl, Nils, Grossh., Faner m. m. skede; tlf Ensk to, Drottningg. 65II, C.; tlf ' - Oscar, Kontrollör i Tullv., Västerlångg. Frykholm, Priscilla, Barnm., Johannesg. 221, 521, St.; tlf Norr C. - S. E., Köpman, Solnavägen 49, Va. - N. F., Bryzgmäst., Folkungag-. 38 ', Sö. - Emil, Pianolär., Rådmansg. 88 Va.' tlf - Elisabeth, Fru, Johannesg. 22 ', C. Norr " - D., Järnvägstj:man, Rörstral1dsg.32, Va. - Jeanna, Tapisseriaffär, Sot Eriksg, 59, C. - Annie, Konstnärinna, Johannesg. 22, C.; - J., 'I'ullvaktm., Sigridsfrid, Orby Villa- tlf stad, Alfsjö. - Fr., Revisor, KarIavägen 94, O.Dj. Frostell, F. E. E., Kontr. i Tullv., Öster- - A. D., Skrädd., Brunnsg. 16, C. malmsg. 34 IlI, O. - Nils, Skräddare, Brunnsg. 16r, C.; tif - G. C. E., Med. lic., KarIbergsv. 24, Va. Norr Frostensson, L. B., Folkskollär:a, Brunnsg, - se äfven Fryckholm. 4, C. Fryklind, Emma L., Fröken, Upsalag, 9I1I, Frnctus, Essencefabriken, Nybrog. 15 B, O.; Va..... tlf 75619, Norr Svea, Änkefru, Östermalmag. 73, O. Fruktauktion, Sthlms, A.-B., se SthlmsFrukt- Fryklund, Sven, Eskilstunaaffären, Stnreplan auktion Å.-B. 6, O.; tlf 74034, Norr Frukt- & Bananbolaget, inneh, A. Sjöberg- - Polly, FiL mag., Rådmansg. 10, O. o. C. Stenberg, Kornhamnstorg 59, St. - John G., Försäkr.-tjänstem., Stjärng. 2IV, Frumerie, Gustaf de, Arkitektkontor, Re- Va.; tlf geringsg. 38, C.; tlf Norr Hjalmar, Ishandl., S:t Eriksg, 47, C. - Gustaf de, Arkitekt, bost, Saltsjö-Stor- - Ernst, Kont.-chef, Löfåsvägen 83, Ulfängen: tlf Storängen 2 og. sunda; tlf Ulfsunda G. B., Dir., Nybrog, 20, O.; tlf 75199; - Emil, f. d. Tillsyningsman v. Hälsovårdstill kontoret tlf nämnden, L:a Badstug. 3 & 5 BIr, Va. - M. L. C., Fru, Luntmakareg. 13 C. - Erik, Rådmansg. 10, O. - H. N., lng., Nybrog. 20, O.' Frykman, J. G., Bankdir, Bangårdsg. 6, Sö. - Maria de, Pianist, Regeringsg. 381, C.; - A., Doktor:a, Styrmansg. 5, O.Dj. tlf Norr Ann~ Lisa, Fröken, BeUmansg. 26, Sö. - C. F., Tjänstem., Dalag. 74 Bn.b., V0. - G., Ankefru, Bellmansg. 26, Sö. Frnmkin, M., Ing., Kommendörsg. 30, O.D}. Frykstrand, G. A., Postmäst., Löjtn., Ja- Frummerin, Paul, Direktör, Nybergsg. 4 IlI, kobsg. 28, C. O.Dj.; tu 71199, Osterm.. ~ 56. Frylen, Joh., Handelsförest., Valhallavägen Frunek. Carl, Dir.,Riddareg.12,0.;tlf78888, 105II, Va. sommarbostad Båstad 129. Fryxell, K. A., Generaldir.. i Kommerskoll., - Sten, Tjånstem.hos Kungl.Vattenfallsstyr., Valhallavägen 37, O... Regeringsg. 50 rv, C.; bost. Solhult, - O. L., Grossh., Skeppareg. 64 IV, Q.Dj. 'I'ureberg, tlf Tureb E., Matvaruaffär, Riddareg. 28, O.; tlf - Anna, Ankefru, Frejg.32, Va. tlf Norr Pryberg, Carl E., Grossh.. Luntmakareg, 78", -y nia, Kungsholmsg. SO C.; tlf Va.. 00 Interparlamentariska, Riksdags- Fryckholm, Victoria, Fröken, Grefg. 8, O.Dj. huset, St.; tlf 157 Il. Förest.: P. Wide- - se äfven Frykholm, gren, tlf Fryckstedt, Elisabeth, Ankefru, Västmannag. Frågobyrån, inneh. J. E. Rosendahl, Sig- 40 II, Va. tun ag , Va.; tlf Norr 160 ~. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ ~---15 H~M NGAT AN

11 , Frälsningsarmen-e-Fröderström. 383 'F' ra "1'.sm.ng s ar.ruen I Å :, F rä l an In. g sg r me n s S am l' in g s l'o ka l er: Högkvarter,IÖstermalmsg. 24, Sthlm 5. I kåren Östermalmag. 26, Sthlm 5; tlf Expeditionstid 9-1 /21 samt 1/22-5, 77850, Norr , lörd, 9~1; tlf 74419, 75421, Norr II kåren Tomtebog. 5, Va.; tlf Norr 4019, Norr, 6371, Norr 6372, Norr , 84,43, Norr, (ankn. till olika exp.), III kåren L:a Glasbruksg, 10A, Sö.; tlf Kassakontoret 9-1 samt 1/ Söder , Handelsdepartement, Östermalmsg. 24, IV kåren Hornsg. 145, Sö.; tlf Söder Sthlm 5; tlf 74581, Norr Exp.-tid V kåren Odeng. 57, Va.; tlf Norr ' 9-1, 1/22-5. Butiken öppen 9-7. VI kåren S:t Eriksg. 30, C.; tlf Norr Försälja. af 'Böcker, Musikinstrument, ' Skrif'materjalier m. m. VII kåren Hornsg. 96 & 98, So.; tlf Söder Divisions högkvarter,. Stockholmtls, ÖNster-. IX kåren Norrlandsg. 21, C.; tu Norr' malmsg. '26, Sthlm 1); f orr J o d. O" - S O " Frälsningsarmon, Svenska, se Svenska Fräls- ar, stra, ~atlonen,.:; tlf ~6 3v; Vedgal' ningsarmön.. Norr 5576; Asog. 51, ss; tlf <>8.84,Fränekel Carl Dir i Trafik-Aktieb Gränsres- Söder ; Rålambshof, C.; tlf 32417, berg'-oielös~nd, Strandväg~n 7 A~ O.. Norr ' - Gustaf, Dir., Karlaplan 12, O.Dj. VartarestaurauteI!, Ropstensvagen; tlf - Ellen, Fröken, Artillerig. 4, O.Dj.; tlf Norr 972. Kafe, Värtan; tu Värt Ångkök, Benikebrinken 2, St.; tlf 22321, Fränke, Gunnar, Storg. 211, O.Dj.; tlf722 82, Norr 1017., kontoret tu ',, Manliga Sociala arbete, Samaritexpedition, Fränkel, Ida, Änkefru, Kungstensg. 65, Va.; Fängelsemission, Efterlysningsbyrå, tlf Alkoholisthem, expo Nybrog. 61, Sthlm - se äfven Fraenekel o. Freonkel. 5; expeditionstid 9-1 samt 1/22-5, Fränne, G. J., Ingenjör, Prästg. 1 B, St. lörd. 9-1; tlf 74419, Norr se äfven Frenne. Kvinnliga Sociala arbete, expo Nybrog. Pröander, C. F., f. d. Fabriksrnäst., Hög-,,,611, O.; tlf 74547, Norr bergsg. 48, ss. Räddningshem N:r 1 (Tvättinrättning), - Thure, Försäljningschef, Bergsg. 2, C. Ingemarsg. 9, Va.; tlf Norr N:r 2, - Gunnar, Grossh., Högbergsg.Ll, Sö., firma Greftureg. 60, O.; tlf 30186, Norr Wilhelm 'I'esclr & Co., Skeppsbron 24, N:r 4, Skogsbo, Sundbyberg; St. tlf Sundbyb Fröberg, P. A., f. d. Borgmästare, Kungs- Härbärge O. pensionat for kvinnor, Rensg. holmsg, 27, C , Va.; tlf Norr Hilma, Fru, Terrassvägen 16, Appelviken. Tjänarinnehem o. Platsanskaffningsbyrå, - Sofia, Fröken, Strykinrättn., Klara V. Observatorieg, 21, Va.; tlf Vasa Kyrkog. 21, C.; tlf Norr Slumstationen Asög. 81, Sö.; tlf Söder - Carolina, Mejeriaffär, Grefg. 28, O.Dj , Vegag.16, Va.;tlf Norr - Carl, Prokurist, Strandvägen 59, p.dj ; Brännkyrkag. 961, Sö. tlf 'Söder - Einar, Regissör, Greftureg. 24 AII, O. '.31794, Eridhemsg, 8 A, C.; tlf Norr - C. A., Vaktrn.. (Landtmäteristyr.), Ar ; Gröndal, Liljeholmen; tlf Grön- tillerig. 6.0, O.Dj.; tlf dal 86; samt Hagalund, Rosg. 3; tlf - E. Auro~e, Ankefru, Blecktornsgr. 6,. Sö. Hagalund 134; mottagn f. m. - Hulda, Änkefru, Horneg. 146 AIII, Sd. Barrihärbärge, Sundbyberg; tlf Sundby- - Hilding, Folkungag. 91 A nr, Sö.; tlf berg 343., Söder i, Barnkrubba. Vegag. 16III, Va. Fröberger, A. W., f. d. Tjänstem.,Folkungag..,Skyddshem, O Myrorna», Bondeg. 94, So.; 20 A, Sö. ' tlf 15406, Söder Fröblom, Rosa, Fru, Uplandsg. 36 II, Va. Härbärgen, Benikebrinkenä.Ss., Köpmang. - Selma, Fröken, Pipersg. 30, C. 18 & 20. St., Osterlångg. 47, St.; tu Fröekberg, A. G., Tegnerelunden 6, Va.; tlf 22321, Norr Krigsskolan, Skeppareg. 72, O.Dj.; tu Fröcklln,Hj., Kamrer, Kungsholmstorg 14, C , Norr Fröderberg, Bror, Kamrer, Frejg. 57 IU i Va. Centralexp. för arbetet bland döfstumma tlf Vasa 34 61; kontoret tu och blinda, Mariag. 11 A II, Sö.; tlf Fröderström, Harald, Prakt. läkare, Linneg , Söder ' 15 III, O.; tu 72359, Norr V.KING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~~BRO;. VIKING l&

12 ~84 Frödin-Funck. Frödin, S., Afd.-chef, Grefg. 20, O.D}. Frölån. Rudolf, Stud., Norrtulls station 9 B, - Otto V. A., Fil. dr., Antikvarie, Lidingö- Va....- Brevik ; tlf Brevik Dan, Braheg. 50, O. Emy, Folkskollär:a, Tyresövägen 43, En- Prölich, Fredrik, Generallöjtn., Florag. skede. O.; tlf 15545, Norr , - G., Fru, Högbergsg. 34, Sö.; tlf Söder - H. F. F., Snick., Timmermansg. 31 A, Sö H., Fröken,,- Kassörska,Västeråsg. 3, ing, P. L., Alberget 5, O.Dj.; tlf Norr Fröling, J., Bankdir., Västmannag. 69II!, Va. ClII, Va.: tlf Vasa Viktor, Byggnadsing., Oscarsvägen 2, - N., Fröken, Kontorist, Västeråsg. 3, ing. Dufbo; tlf Dufbo 127. ClIl, Va.; tlf Vasa John, Direktör, Krokvägen 31, Enskede, - Ing-eborg, Änkefru, Västeråsg. 3, ing. cm, posta dr. Box 347, Sthlm 1. Va.; tlf Vasa Hugo, Järnv.-tjänstem., Pilg. 171, C. Fröding, yerner, f. d. Bokh., Borgmästareg - Eri~, Regjssör, Uplandsg. 79" Va. - 8, So. Hugo, Direktörsassist., Västmannag. 77, - LOVIsa, Ankefru, Vasa Hagag. 11:5, Va.; tlf Va. - se äfven Fröhling. - - Annie S. E., Fröken, Smålandsg. O. E., Ing., Pilg , C. 30, C. Fröman, K. A., tlf Byråchef, Dalag. 84, Va.; - Knut O. E., l:a Styrman, Badstug. 24 lil - N. O., Civiling., Saltsjö-Storängen. ö. g., Sö.; tlf Söder Otto, Civiling., Brännkyrkag. 4 A, Sö. - Harald, Tjänsteman v. Sthlms Gasverk, tlf Söder Borgmästareg. 8, Sö. - Agnes, Fröken, Sol hemmet, Valhallava- Sanna, Ankefru, J ohannesg. 12 II, C.; tlf gen, O.; tlf Österm Norr 163 ~7. - Hedvig, Fröken, Brännkyrkag. 4 A, Sö.; - H., f. d, Öfverstelöjtn., Kommendörsg. tlf Söder ", O. Frösell,E. H. S., Banktj.man.Hornsg. 651I:,ss. Frögren, F., Fröken, J akobsbergsg , C. - Erik, Läroverksadj., Riddareg. 62, O.D}. Fröhling, Daniel, Nederlag för A.-B. Hult- -- A. C.,.Änkefru, Uplandsg. 47, Va. mans Choklad- o.konfektfabrik,malmö, Frösån. S., Kapten, Gymnastiklär., Lilljansm. fl., Bondeg. 35, Sö.; bost. Katarina plan 3, O. Bang. 37, ss; tlf Söder Fröst, Isabel, Fru, Riddareg. 42, O.D}.; tlf Bertil, Tjänsteman i K. Järnvägsstyr., Rådmansg.74. Va. - Minnie, Fröken, Riddareg. 42, O.D}. - se äfven Fröling. Frövitors Bruks A.-B:s Nederlag, Slussplan Fröier, M. S., Folkskollär:a, Hornsg. 142, ss. 5 (f. d. 63 A), St.; tlf Fröjd, J. E. Folkskollär., Karlbergsvägen Fuchs, ]V!., Grossh., Luntmakareg. 76, Va. - 35, Va. C. J., f. d. Godsäg., Birgerjarlsg. Fuhr Ernst, Grossh., tackjärn, järn, stål, 114, Va. 'ferrolegeringar, metaller m. m., kontor - Wilh., Kontorschef, Kommunalhuset, Lil- Norrmalmstorg 18, C.; tlf 32364,32365; jeholrnen. bost. Karlavägen 101, O.Dj.; tlf 70693, Frökontrollanstalt, Stockholms läns Hus- sommarbost. Björkudden ; tlf Söderhållningssällskaps,Mästersamuelsg.47, tälje C. Förest. G. Wiksell; tlf Wiktor, Köpman, Braheg, 18, O.; tlf IFrölancler, A., Fru, Sveavägen 102, Va. Österm Fröleen & Comp., Bokförläggare, Valling. Fulgentius, Sven O., Kassör, Rådmansg. 761,.- 11, C.; tlf 4728,. Norr Va.; tlf Vasa John C., Grossh., Ostermalmsg. 79 lii, O.; Funch,Harald, Disp.,Strandvägen 5 A, O.D}. tlf tlf Gösta, Tjänstem., Vasa Uplandsg. 74, Va.; tlf - James, Grossh., 17TIl, C. N. Blasieholmshamnen - Karolin a,.änkefru, Kungsg. 86, C.; tlf - F. W., Sekr. i Telegrafstyr., e. o., Hof- Kungsh. 64. rättsnot., Kommendörsg. 23TIl, O. Frölen, Harald, Civiling. Norrtulls.station Funek, John, Advokat, Ad. Predr, torg 8, 9B, Va. ss. - Hugo F.,. Fil. dr, Rektor, Braheg. 50u, - K. J. O., Agent, Björkvägen 2, Enskede. O.; tlf Österm tlf Ensk Fredrik, Ingenjör, Handtverkareg. 10, C. - Amelia, Fru, Syateljö, Vegag. 71, Va.; - P. J., Järnvägstjänstem., Norrtulls sta- tlf Vasa t~n 9 B, Va. - Alfhild, Fröken, Bondeg. 1 B, Sö. A.-B. SVENSKA M ETAlLVERKEN MÄSTs~R:n~~~~L;j~~~~.N 22

13 Fu~ ck~fäderneslandet. FUl\.cle,';Må:riJ~f,rölårn/Grefg. 43, O.Dj.'; tlf Flirst, ru., Byråchef {'Socialitjr.", Birge~-. Norr ' n,.. P i jarlsg, 3tPIl, O.; tlf I '.!:.oj ~el; Rotenfan i 28:e roten, Frejg', 3~, Va. - Matilda (firma), Cigarr- o. Tobaksh., -'-~Hajald, Skritlär. v. Högre.Reallärov. å inneh, Matild~ Furstenhjelm, Mäster- \~ I) Osterplalm1Shiftexpert,Östermalmsg. samuelsg.47,,o.. ".. 30, O. - E. M., Fondchef, Linneg. 42,.0.DJ. Fnnet & Carlsson, T~petmagasin, Malm - M., E. o. W., Frökriar, Götg. 1'711,Sö.; tif., f' skihnadsg.26, C. (TelefonbOlagets hus) I..' -r-r- Yicmr ~., Hornsg, 150 BIl, sn. - O., Löjtn., Myrängsvägen 14, Appelv iken ; Funcke Yngve, Apote,kare, Handtverkareg. tlf Appelv '.. \ ';,,~12j C.; t~f Ku.ng~h. 2509:... - C. F., Polisman, Birgerjarlsg, 123, Va.; - J.' G:, verkst. DIr. l A. B.Forenade Kop- tlf Vas~ '. män, Storängen, tlf Storäng Majken, Ankefru, Hökensg, l, Sö.; tlf..,.--se äfven Funke. Söder ', I Fundell, K. W., Bokh., Jaka,b,SbergSg.34, C. Ftiretenberg, Mary, Fru, Eriksbergsg. 13, O.f - J. A., Sadelmak., Dalag. 32, Va.; tif Otto L., Notarius Publicus o. Advokat; Vasa kontor Gust. Ad. torg 18, C.; -tlf 1681, Funder, Hugo; Ingenjör, Nybrog. 46 & 48, O ; bost. Karlaplan 10, O.Dj.;, tlf Funke, F., Verkm., Birkag. 7 m, Va.; tif " '. Vasa Arthur, Prakt. läk., Nybrog. 3Ill, O., hiss; - se äfven Funcke. _. tlf 74848, Norr 5772; mottagningsti- Fur, Aktiebolaget, Pälsvaror en gros, Klara der hvard. 3,30-4,30 e. m.; anteckn.. N. Kyrkog.' 27, C.; tlf 24789, Norr till mottagn. och sjukbud helst per, 25980; 'telegrafadr.:»furgisn. tel f. m. Telefonmeddelanden Furnos, A.oB., Beridarebansg. 17, C.; tlf helst 3-3,30e. m.; I juni-i5 sept'., hvard f. m. Furrer, B. J., Chaufför vid Riksbanken, Va- Ftirstenhof, Restaurant (Arvid Hasselhuhn), '. nadisvägen 25 I1, Va. Klarabergsg. 31, C. - Hedvig, 'Fröken, Fridhemsg. 20, C.; tlf Furth, Theodor, Agent, Odeng.Bä Va.; tlf Kungsh. 506., 82318, Norr J~ E., Färgtekniker, Tomtebog. 5II, Va. Fylgia, Försäkringsaktieb.,Olyeksfall-, sjuk-, Furumark, Alfred, Grossh.-firma, inneh. A. sjö-, transport- (inkl, motoryacht- och Furumark, Kungsg. 26,C. segelyacht-), skadestånds-, automobil-, ~ Alfred, Grossh., Kungsg. 26, C.; bost. motorcykel-, inbrotts-, rån" glas-, vat- Djursholms-Ösby. ten-, resgods-, smycke-, värdepost-, - G., Ing., v: verkat, Dir. i Sv. Pappersbru- garanti- och luftfärdförs~kring;: tlf kens Handels A.-R, Runebergsg. 8r, O. namnanrop: Fylgia. Exp.-tId 10-1/24, Furustam, Bernh., 'Försäkr.-tjänsteman Hamng. 2, C.. (Brandförs.-aktieb. Fenix), Styrmansg. Fyrberg, J. R., Tjänstem. ~ Skarab Ens~.. 7, O.Dj. Bank, Greftureg. 32, O.; tif Furuströni, G., Köpman, Prästgårdsg. 10, Fyrtornet, Tekniska Fabriken, se Tekn..Faso. briken Fyrtornet. Furusunds Varf & Slip '(äg. Sthlms Transp. Fyrwa~d & CIl, Gulddragare, Greftureg, 7,, o. Bogs. A.-B.), kont..kornhamnstorg O.; r. t ; telegrafadress. Fyr-.' 61 (invid Slussen), St.; tlf namnanrop: walds. '»)Transportsbolaget». Varfvets telefon Fysikaliska Kuranstalten, Birgerjarlsg, 41 A, Högmarsö 2 O. 9. C.; tlf ' Futurator, A.-B., Import o. Export, Schee- Fågel Blå, Barnkalender; byrå O. expo Barn- leg. 14, C.; tif husg.b, C. (Svensk Läraretidnings För- F. V. O. Centralbyrå (Föreningen för Väl- lag)..'.,. görenhetens.ordnande), Storkyrkobrin- Fåhrreus; A. W., Disponent, Drottning'..90 C.; ken 'UII, St.; tlf 1546, , Norr tlf Brunkeb '.' ".27 15, Norr Robin, Med. dr., Fridhemsg. 40 A,.c. F. V.O. Slöjdafdelning (Föreningen for Väl- - G. R., Rektor, Kommendörsg. 26,.(j. r ', gören\j,etens Ordnande), N orrlandsg. 18, ~ H., Öfverst:a, f. Abelin. Kammakaeeg. 10, C.; tif 10418, Norr Va.. Fiichsli!l, AIda Ulfsax-, Fru, Sångerska, Fångvårdsstyrelsen, Gamla Biksdagshnset, VIlla Ulfvagård, Tureberg., Sthlm 2. -, Fiihr,.:W: E., Köpman, Braheg. 18, O.; tif Fäderneslandet, Red., expoo. annonskontor,. Osterm ,Flemingg. 13, C. ~ 01~'SSÖN&. RO'SENLUND.-,".'. 13 Adr d:alend.,., ass

14 386 Fagerblad - Förenade Granitindustrier. Fägerblad, Elin, Modist, Drottningg. 90, 9649, Kungsg. 44 (Hötorget), C., tlf Va.; tlf 13482, Norr , ~orr 6548, o. Roslagsg. 42, Va., Fägerskjöld, Hilda, Friherrinna, Karlbergs- tlf Norr vägen 56, Va. Färg-& Fernissfabriks A.-B. Standard, Trelle- Fägersten, Sten, ~ktuarie i Pensionsstyr., borg; afdeln -kontor o. nederlag Drott- Linneg. 80, O.Dj.; tlf ningholmsvägen 9, C.; tlf Af- Lovisa Charl.,Fru, Svedenborgsg. 25 A, Sä. deln.-chef: C. Floden. - Aug., f. d. Kassör, Storg. 54\ O.Dj.; tlf Färg-Teknisk Tidskrift, Svensk, organ för Sveriges Färghandlares Riksförbund, - Karl D., Läroverksadj., Artillerig. 28BIlI, Redaktör K. Kjellander, Dir. i A.-E. O.Dj.; tlf Wilh. Becker. Exp.: Hornsg. 81'1, se.. - se äfven F31gersten... tlf Fägerström, F. O., Apot., Greftureg. 70 A, O. Färngren, John, Ciselör o. Modellör, Mäste.r- Fäktklubb, Stockholms södra, se Föreningar samuolsg. 44, C.; bast. Braheg. 3, O.; [4443]. tu Osterm Fäldt, E. K, Fröken, Grubbsg. 11, C. - se äfven Ferngren. _ Elis Bernh., Musiker, Bondeg. 15B, Sä. Färnlund, Sten, Bokhandl., Modejournaler, _ Gustaf, kyltmål., Tjärhofsg. 5v, Sä. Enskede. _ Alfred, Ofverupps.-man, Värmdög. 4, Sä.; Färnlöf, J. G., Handl., firma Carl Tibergs tlf Söder Eftr., Slöjdg. 7, C.; bost, Odeng..96, Va. Fält, K. O., Auktionsvaktm., Scheeleg. 13, C. Färnström, Bertha, Frök., Jakobsbergsg. 27,C. Fälth, Claes, Husägare, Dalag. 42, Va. - K. J., Grossh. (järn- o. metallskrot i _ John, Kammarskrifv. i Tullverket, Up- parti), Bondeg. 2, Sii.; tlf Söder salag. 7, Va. - se äfven Fehrnström o. Fernström. _ se äfven Feldt. Fönsterputsningsaffären Rex, Kammakateg. Fältskärer, se Yrkesregistret. 49, C.; tlf Norr Fältskärsstugor, hvilkas innehafvare äro Fönsterputsningsbolag'et Wasa, Valling. till fältskärsyrkets utöfvande behörigen 42, C.; ur 'ö768, Norr kvalificerade och hvilkas lokaler hafva Fönsterputsningsbyrån Svea, Carl Engberg, skylt med rödt kors å svart botten: Braheg. 5, O.; tlf Norr Kun~sholmen: Fle~ingg. 11 o. 66, C. Förberg, Elof, Hoftandläkare, Dent. Chir. Norr. Bendarebansg. :'1, O., Drottnmgg. 9S,Va. dr Karlaväzen 63 O' tlf 7462Sl G:la Brog. 11,O.,Hollandareg. 4, O., o. Roslagsg, E'" L'",.,.J', O" ~., 10, Va., Saltmätareg. BB, Va., Döbelnsg. 46, Va. - 'mar, öjtn., Karlavagen 63,.;tlf 74622, Staden: Västerlångg. 55, se. kontoret: tlf Söd.er:..Götg. 15 o. 28, s~.,hornsg. 52 o. l86e, Förbundet för Fri- o. Rättigheter Byrå So., Sodermannag. 7, so., o. Folkungag. 89, ;' 1 S ', ri Östermalm: Nybrog. 39, Ö., o. Sibylleg. S, ö. (A. chedvin), Ostermalmstorg 2, u.; Fälttelegrafkårens kasern, Sthlm, C. tlf Fälttygmästaren, Armeförvaltningen.Jakobs Föreläsningsbyrån : se Folkbildn:sför bun det. g.30u, Sthlm 16; tlf Förenade Bokhandelsaktiebolaget, Klara V. Färdig, Hildur, Kontorsbitr., Västeråsg. uppg. C, Va,; tlf Vasa , - Kyrkog. 9, C. Brukens Försäljningsaktdcb., Vasag. 48, Färgeri, f. d. Risacks, fabr. & mottagn. Gref- C.; tlf tureg. 30, O.; tlf 75636, Norr 7526; - Chokladfabrikerna, se A.-B. Fören. Cho- Drottningg. 84, C.; tlf 13790, Norr kladfabr, 10165; Kornhamnstorg 61, si; tlf 12101, Förenade Pruktlmportbrer, A. H., Syd- Norr frukter kolonialvaror lök m.m. en oros Färgeriet o. kem; tvättanstalt..nya BIåHand, Kungsg. 78, C.; tlf 33233,31905, Nor~ _ se ~ya BIa Hand, A~tleb... n 4749, Kungsh Bananlagret Fle- F~l'gfabnken Opal. Industrig, 6, C.;tJf mingg. 21, C.; tlf Kungsh, 129 ankn.; Farghandeln Kornhamnstorg 51, s,t., Fa:-ger, telegrafarlr.:»fruktimportörer», cable borstar, tapeter m. m. l parti o. minut, addre ss J) Viktualier» S:t Erik (prokurist: C. Floden), Fleming. F" 65, C.; tlf ;)3154, Norr Tele- orena d e G' 't' d t: A H ram 1I~ ns TIel,.0., Afd grafadr. :»Färgerik».!o( khollll. DISp.lng. C.B. Gustafsson. Viking, K Bengtson, Handtverkareg. 43, Leverera byggnads- o. kajsten, grafe.; tlf Norr 110 '73. monument o. gatubyggnarlssten af all Pärgkumpantet, A R., en gros o. en de- slags Västkust- o. Ost kustgranit, Vatail, kontor Greftureg. 9, O.; tlf756 49, sag 48, C.;tlf 31357,grafvårdsut- Nor1'9ö 49, telegrafadr.:»allfärg» Bu- ställningen, NorrtuIlsg. a8, tlf Norr tiker: Greftureg. 9,0.,tlf75649 Norr 6182; telegrafadr.:»)gatstem), o JöNKOPINGS JURIDISKA BVRA ~_~_-- 15 HAMNGATAN 15

15 Förenade Köpinän~Föreningar och sällskap. FörelladtljJ~öpmänj Aktiebolaget, verkst. dir., (fl t: '; Fuucke,.Kolonialvaror i parti, Brän nkyrkag. 11, Sö.; tlf Tele- (~ grafadr.r-»förerradeköpmän». -;'ll'laskinpackn~ngsfabriker, k-b., Luutma- 'kareg. 10, G.; tlf Förenade Piano & Orgl'lfabriker, A B., I omfat~~hde: J: G. MalmsJö A.-B., A.-B. Ostlind & Almquist, U. H. Billbergs Pianofabrlks A. B., Pianofabr. A.cB. Gustafson, & Ljungqvist, A.-B., A. (}. Rålins Orgel, & Pianofabrik, 'A.-B.. Gävle Orgel-: & Pianofabrik, Utstållnings- & Försäljningsmagasin : Regering8g'. 39, G. (midt emot Sidenhuset); tlf 57 94, Norr Förestån- " dare: Musikdir. Carl Bohlin. Signalverkstädernas Försäljn. A.-B., Vasag. 9, G.; tlf Skoindustrier, A.-R, Flemiugg. 59, G.; tlf , Norr ,8pediti n ps- & Rederiagenturen,.Bkeppsbron 30 n. b., St.,- A.-B., Svenska Tändsticksfabriker, A.-B., V. Trädgårdsg. 17 II, G.; tlf namnanrop:»tändsticksbolagetl>. ted.. 'I'elegr.-adr.: Uni- 'I'idninzars AJlnonsagentur, Kat.a Bang. 6, Bö.; tlf Söder Vinagenturerna, A. B. De, verkst. dir. Henri Backman, Drottningg. 11, G.; tlf. 345, Norr Telegrafadr. :»Devin», Föreningar för sjukvård hos fattige,. 'värdsförenfngar. se Sjuk- Föreningar och sällskap. Se äfven Sjuk-, och begrafningskassor, Pensionskassor,.Understödsföreningar etc., Änke- o. pupillkassor samt i Kalenderafdelningen Föreningar och sällskap [35 71~44 76J. Adelsf'6rbundet, Svenska, Brunkebergsg. 3, C. Advokatsamfund, Sveriges, Drottningg. 17,2 tr., G.; Sven Themptander, sekr. Aeroklubben Svenska, Fenixpalatset ; tlf 13128; telegr.vadr-.;»aero», Akademiskt bildade kvinnors förening, sekr.: Ebba Odhner f. Nordenson, Anneberg, Sthhn 50. Alliance FranQais~, sekr.: C. A. Ringenson, Val I hallavägen 35, O. Allm., försvarsföre:g.ingen, adr.: Kapt, O. Bibbing, Villag. 3, O.; tlf 16045; exp.-tid hvard. kl. 3-6 e. m Se f. ö. [ idrottsklubben, sekr.: Edvin Sandborg, Dalag. 56, Va., -"svenska sjuksköterskefören., Klevegränd I, se. - valmansförbundet f'or Stockholm, Vasag. 12, 1 te., G., och rtksorgauisattonen, 2 tro Antroposofiska sällskapet, Döbelnsg. 97n. b., Va../ 'Apotekaresoci.eteten, Valling. 26, O. Arbetaref'6rening, Sthlms, Teknologg. 5 n. b., Va.; se f. Ö. namnreg. Arbetareförening, Sthlms o. ~~. I Arbetarnes.Esperantofcren., ordf. W. Herbst, sekr,: John Johansson, Birgerjaelsg. 116, a tr., I skattm.: O. M. Karlsson. VIKI-NG SKOKRÄM Arbetsiöreningar, Eörsaml;nas, "se under A: Ar~ betsfören. Arbetsgifvareföreningen, se Svenska a. Arendsföreningen, Odeng. 16" Va. ' Arkitekturminne~~Föreningen~ Arosbröderna, Södermannag. lfredsg. l2, G. 9; so., C. E. Quarforth, ordf. Artilleriklubben, Artilleristaben, Riddareg. 13; major G. Salander, ordf. ' Astrologiska Förbundet, adr. 1\. E. Boberg, sveavägen 38, 4 tr., C. Autograf sällskapet, Svenska, f. d., se Persoahtstoriska samfundet. Automobilbesiktningsmännens förening, Mästersamuelsg. 10, G.; tlf ' ' Automobilklubben, Kungt., se Kungl. Bankmannaföreningen, Svenska, ombudsm, V. von Zeipel, Brunkebergstorg 15, 4 tr., G. Bankmannaföreningen, Svenska, Stockholms frliaiförenings klubblokal, Regeringsg. 47, 2tr., G. Bankmannasällskapet i Stockhol m, ordf. intendent N. Liedfeld, Fridhemsg. 5, G. Barnafond, Bthlms, 96, 1 tr., so. kassör: E. LitzenvHornsg. Barnavännerna, se Sällskapet Barnavännerna. Barnavärn, Föreningen, Ingemarsg. 12, Va. Bellevue Idrottsklubb" Ströberg, Alllerf, ordf.; Kungstensg. 29, Va. Bellmanskören, ordf.: Anton Hellsten, Mij.ster~ samuelsg. 10, G.; tlf 3763, Norr Benifioeutta, Föreningen, Döbelnsg. 7 0:- 9, G. Betesda missionsförsamling, ordf.: Dahlin, T. G.E. Blekinge gille, se.kr.: C. A. Chroona, Fre,ig. 44, Va. Blomsterfonden, Föreningen, Wahrendorffsg. 1, G.; tel. namnanrop: sblomsterfonden.n. Bokbindar-mästare~föreningen i Stookholm, Brunkebergstorg 15, G. Boki6rläggareföreningen, se Svenska. Bokhandelsmedhjälpareföreningen; Svenska, Klara N. Kyrkog. 34, 2 tr., G. Boktryckareföreningen, S6 Svenska Boktryckareföreningen. Bort med tobaken, se Föreningen~ Bort m. t. Botaniska sällskapet, Sthlms Högskola, Drottningg. 118, 2 tr., Va. Bryggareföreningen, Svenska, Kungsg. 19, O. Bryggeriarbetaref'6rbundet, Syenska, Barnhusg, 14, G. Bryggeriarbetsgifvaref6rbundet, Kungsg. 19, t tr., G Bryggeriernas 19, 4 tr., G. Bojkottsskyddsförening, ;Kungsg.. Bryggerfidkareforbundet, Kungsg. 19, 4 tr.,,g. Bryggerit,iänstemallnaföreningell, Kungsg. 19, 4 tr., C. Byggmästareföreningen,.Lästmakareg. 3. O. Byggnadsförening, Katarina Tempiares, Kocks. g. 24, SÖ. - Sthlms, Drottningg. 27, G.; J. Grundström, skattm. Byggnadsindustri, Föreningen, Arsenalsg. 'gb, 1 tr., G. Oaruegtestdftelsen, sekr. o. kamrer: Jur. kand, G. Unden, adr.: A.-B. Svenska Handelsbanken. Ombudsmans expo.' Centralförb. för socialt arbete, Myntg. 4, st. Upp. lysningsbyrå, bibliotek; se f. Ö. [3767]. Crty-klubben, S. Blasiehohnshamnen 6, Sthlm 15. Civila Väg- o. Vattenbyggnadsklubben, sekr. K. Nordgård. Högbergsg. 31" se, Coldinuorden, Scheeleg. 12, C. Concordia Catolica, Familjeförening, ordf. : Ing. Edv. Blom, Biblioteksg. 29, G. Cykelsällskapet Ringen, ordf. Frans Pettersson, Västmannag. 49, 1 tro ö. g., Va.; tlf Vasa 3160., Dana, Hjelpeforeningen, Karduansmakareg. 14. o. De blindas esperantoförentug, Fru Karin Thi lander, Majorsg. 12, Ö.; tu ,.' De blindas förening u. p. a., Majorsg. 12, O.; ordf.: Alrik Lundberg, Öste_alm.g. 14 A, Q. INDUSTRI.AKTIEBOL. V~KIN <3" OREBRO

16 388 Föreningar och sällskap. De dofstummas kvlnuoföreniug, skattm.: Fru Frf.stuuade Iandsföreniugen, Byrå Drottningg. Maria Forsell, Östermalmsg. 20, 3 tr., O. 92: il tr., Va.; 'tlf 8885, Norr Da fattigas vänner, Sällskapet, sekr.: John Moell, -- pressförentngen, Kassör: Karl Nyström, adr. Tjärhofsg. 3, sa...,kamma,kareg, 27, 2 tr., C. De nödlidandes vänner, Ostermalmsg. f:i2,n. b., O. F. Y. O. (Fören ingen för välgörenhetens ordnau- Deutsehe Gese.llschaf't, adr.: F. A. W. Jacobi, de), centralbyrå Storkyrkobr-iuken 11, 2 tr., sc.: Värtavägen 6, O.Dj.; 'tlf 7043S. Styrelse se tlf 1546, 15469, Norr 340, Norr Slöjd- [4323]. afdelning Norrlandsg. 18, O.; tlf 10418, Norr Deutscher Frauenbund, ordf.: fru Hildegard Berthold, Friggag. 4, O. Fys iska sällskapet, sekr.: Fil. lic. R. Strömberg, Diakoniss-arbetsföreningell, Erstag. 1, sö. Vanadisvägen 34, Fa.; tlf jjtckson-klubben. fören., Drottningg tro Fäktkonstens främjande, se Föreningen för f. f. Djurgårdens idrottsförening, ordf.: Carl Hellberg; Förbundet för Fysisk fostran, expo Gymn. Oeu. t.lfnorr 4~.34.iTelegr.-adr.: Djurgärdaene. Exp.: tralinstitutet, Hamng. 19, Sthlrn :J; tlf Stadiun, O. Agare till 'l'ranebergs Idrottspark ; - mellan Sveriges kristliga föreningar af unge tcl.. Appelv män ; v. ordf'. Ii:;., Mel.ander, Saltsjö-Dufnäs. Djurskyddsföreningarnas centralförbund, De 'I'elegr.vadr. Ungman. svenska, byrå, Odeng. 4.8, Va.; Föreningen 184.8års män, ordf.: John G.LinderotlL Djursk~-ddsföreningen, Svenska a.ilrnänna, se års män, pos tadu. Riddareg. 61, Ö.Dj. Svenska aum års män, ordf'.: Hamnkapt, H..Iacobs - Nordiska, Flemingg. 20B, C. son, Storängen. Djurvännernas Nya Förening..Sekreterare E års män. adr. f. d. Bankkamrer Folke Lundström, Jungfrug. 38n. b., O.Dj.; tlf 71111; Wancke, Nybrog. 41, 4 tr., Ö.; tlf Norr skattmästare : H. K;nös, Flemingg. 20B, 1 tr., C års män, sekr.: Dir. Rob. Friestedt, Grön. Drottning Victorias Örlogshem i Stockholm,Södra dal, Liljeholmen. Blasieholmshamnen 10, C.,Fersenska Terrassen års män, aekr..: Major- H, Henriques, Li. Styrelse, se Ka1enderafdeln. [~482]. dingö villast. ; tlf Lid:ö ;)72. Drottningens Centralkommittel adr. Kungl.Slottet års män, sekr.: Tuxertngskomm. RoD. och Börshuset, si. Lindström, Nybrog. 40: O. Dbfaturnföreuingen i 8thhn, postadr.: Smålandeg års män, sekr.: Direktör H. Llndgreu, 31B, 2 tr., O. Döfstumläraresällskapet, Sven ska., se: 8v:a Döf- Norrviken..: års män, postadr. Sköldungag. 2, Ö. stumjäraresällskapet års män. postadr. L:a..Vattug. 24, 2 tr., (J års män, postadr: Ofverstelöjtn. C. G. Ebeneser, se Sällskapet E. Edelwetsa-F'örbu ndet., Valhallavägen 35, 2 tr., 6. Drake, Sthlm 14; tlf 70103; Telegrafadr. :»Draken».»Egen koja», se Föreningen»Egen koja» års män, sekr. Kommerserådet 1\:Iartin Entomologiska föreningen i Sthlm, postadress: Jansson. Sthlm 2. Sthlm 5U års män, skattmast. Esperanto, se Svenska Esperauto.Förbuudet o. doff, Marieberg, Q. fabriksförv. A. See La Espero Tidningen. _ 1875 års män, kassaförvalt.: Bernh. Svensson, Esperantofören.»Verda Stelo», sekr.: 'I'eodor Västmannag. 4, C. Rosengren, Hagag. 10, Va.; tlf Vasa 583. o 1876 års män, adr.: sekr-. A. Wahlgren, Kom- Exportföreningen, se Sveriges allmänna expo mendörsg. 39, 3 tr., O.D). Extralärareförening, se Sveriges extralärarefören års män, ordr.: Geu.ckoueul Hugo DUh8, Farmaceutiska föreningen, Valhug. 26, C. Villag. 15, O. Farmaceutiska instit. studentkär. Valf.tug. 26, C års män, adr. Direktör Nils Sundstedt, Filatelistförening, Sveriges, Nybrog, 50, O. Hansa, Sthlm 15. flottans Kontortsteä.llskap., Sthlm. Ordf.: H års män, postaar.: Sthlm, C. Malmborg; v. ordf.: C. Ackerberg, Åsög. 113, års män, or-df'. Dir. Htlmer Djurling, 1 tr., ss.; sekr.: C. Petterson. Strandvägen 15, O.Di.; sekr. Tjänstem. Johan Flottningschefsföreningen, Svenska, J\ilunkbrog. Ström, Rörstrand, Va.; skattm. Dir. Ragnar 2, 2 tr., st.; tlf Telegrafadr.:»Flott- Wikander, Norrlandag. 8 l;; 10, C. ning t års mäp., ordf.: Kapten Ernst Killander, l!'olkbildningsförbundet, Norr'landsg. 17, O., kl. Lutzeng. 3, O. 10-1/25; tu 4892, Norr års män, adr, : Dir. E. Sjöbäck, TreLil Folkdansens Vänner, Svenska (8. F.. V.), ordf. jors plan 1, Va. Byråchef Fr. Malm, Karlavägen 27, O. - af kvinnor i statens tjänst, ordf. Fröken Eli n Folket. hus, Föreningen, kontor Barnhusg, 14, Rheborg, se [4177]. 4 tr., G., öppet kl. 12-2, Barnavärn, Ingemarsg. 12~ Ya. jroljrkouaerffö rbundet, sekr.: Einar Bergström, - Benificentia. Döbelnsg. 7 o. 9, O. Ryttareg. 12, Råsunda; tlf Rås Bort med tobaken, Luntmakareg. 62, Va. Fornminnesföreningen, se Svenska f. - Byle Gårds Konvalescenthem, sekr. Fröken Fornskriftsällskapet, se Svenska f. Hrldur Melin, Engelbrektsg. 23, O. Folkskollärareförening, Sveriges altm., Nybrog. - De blindas Vänner, posbadr. Norrtulls station 36, Ö. -»De Gamlas Dag», kassaförv. Ottergren, Fritz, FortifikationsoffIcerarnos Idrotts- o. Iåltridtklubb, Direktör, chef för byrän: Thulin, Ernfrid, Dir. Å. Grönhageu, Kapten, K. 'I'elegrarkåren, _..- _»Egen koja», kassör: Kamrer Fredr. Gross, Fotografernas förbund, se Svenska f. f. Grl.a Brog. 21, G. FO.tografiska föreningen, sekr. adr. Grefg. 23, - Folkets hus' lekaler. kontor Barnhusg. 14, O.Dj.; (Bäckström). 4 tr., O., kl. 12-2, 5-7. Fredrika.Bremer-förbund., Klarabergsg.48,2tr.,C. - Folkets hus på Södermalrn, expo Bangårdsg, Fredrikshofs Idrottsförening, sekr.: H. Törnskog, 4, SÖ.; tlf Söder A.-B. Celer, Birgerjarlsg. 13, Sthlm 7. - för Arbetareskydd, Bårgerjarlsg. 32, 0.;tlfl024l. F'rtrnurnrebar-nen, klubbm. Nils Lantz, stotts- - för befrämjande af skolungdomens fria lekar, backen 2, St. sekr.: V. G. Balck. Frimurareordens lokal, Blasieholmstorg 6, C. - för befrämjande af skolungdomens vapenöf- Frisinnade klubben, S. Blasieholmshamnen 4 mngar (ordf. Generalmajor K. O. Toll; sekr. (Grand Hötel, Bolinderska huset), O.; tlf Ofverstelöjtn. C. G. Drake, Sthlm 14; tlf 701O~; ~~nnors riksförbund, Bragevägeu 12, Ö. telegrafadr. : J Draken J). A.-B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

17 Föreningar och sällskap. '389 H' För~nJp,g""J'fpr beredande- af beka:mingsplatser Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum Stock,-,f"6rhusdj~, bjcråa-, B.[Tändsticksvirke; V, Träd- holm, Navigatdonsakolun. _gärqsg, 17,"'3,tr.,',0..; "flf '5560.,. - Sveriges spannmålsintressenter. Drottningg, - får bis~ånd åt lytta och vanföra, Greftureg, 11, C,; tlf 17569, l _ D9'&,'61;' 6: 'Se-KaL-afd" [36&-1], " - till det godas befrämjande; skattm.: Ulfwi, 'to ~,för blindas vlll, sekr,: l<j. E. G: Öhltn. V" kamrer, Grefg. 33, 6.Dj.,,, IV",-,=, (or' bokhandtverk, K. Bibltoteket, Ö. - Wllnfast, St. Nyg. 4a, St. f - "f'v-r f, Iföl~bad, sekr.c 'Ch~iIiDg. Nils Fröman. - DYnglingavännerna», sekr. E. Balek, expo Väst Stfilm 2. marmag. 41, Va.; tlf Yasa ' "-',föf'<f'aktkonstens främjande, adr. Stadion, Ö. För!agsföreningen Esperanto u. p. a.; ordf. -'för gr;jjrsk')mnst, adr. Norstedt & Söner. red. H. Hafldorjitlf 22864, 830D3, sekr.: Rud. _~~ rör -Israelmi,s~ionen, expo Idung. 4,. Va.; tlf Pehrson. kässaman : Ad. Larsen, Dalag.r 33, 4:, 82002; Norr 9077.' tr., Va.; tlfl7728, Vasa D955. Postadr. Sthlm 1. ".. Kontor Luntmakareg, D2, 2 tr., Va.; tlf 830D3, P'~~t:.',för, Kanotidrott (F. K. I,), K. Lundström, 6-7 e. m. Ombesörjer Svenska Esperanto16r- " sekr., LiIlsjönäsvllgen 32, Ulfsunda. Båthus: bundets bokförtagsverksamhet och dess tidning. "'Mäsholmen vid Djurgårdskanalens mynntng i DLa ESpel'OD,, I, Lill~ Värtan. Försvarsföreningen, se Allmänna försvarsfören- - lör.norrlands fasta försvar, byrå Norrlandsg. ningen.,8 & 10,,1 tr., c.; öppen kl 12-2 e. m., juni Försllkringsföreningen,Svenska.Brunkebergstorg -aug. kl f., m.; tlf , 2 tr., O. Sekretariat: Jakobsbergsg. 17, O.; " - för Rationell Hushållning, Västmannag. 4, C.; tlf tlf Försäkringstjllnstemannaföreningen 'i' Sthlm, - lår sinnesslöa barns vård, sekr.: Ryttm.Grefve Norr-landsg. 8,& 10, 4 tr., a.; tlf C.rl v. Rosen, östermalmsg. 32, 0, Gartnersllllskapet, Btortorget 22, se: z-; ror sjukvård' hos fattiga i Kungsholms för Generalstabens idrottsklubb, Generalstaben. saml., Kungsholmsg. 90, 1 tr. O. Geologiska F'öremngen, ordf.': Helge Bäckström., - lår sjukvård' hos fattiga i Maria församl, Good Fellows, ordr.: Freddy Kahnberg, Bondeg. Hornsg, 110 n, b.,bä. 60n. b., SÖ.,~, lör sjukvård hos fattiga på Östermalm, Karta- Gotlandsf'6reningen DGutnalia», ordf. A. Florin, vägen 59, n. b., 6.. Frejg. 58, Va ' sjukvård i fattiga hem, adr. Norrtullsg. Grafisk konst, se Föreningen för g, k, 8 B, 1 tr!, Va.; tlf Norr 2509D. Grevesmlihlska samskolans kamratförbund; ordf. ~ (för Skandinav. sjömanshem i utländska ham- M. Grunberger. '. ' nar, kassör o. sekr.: Wald, Beijer,Valhallav. 81,0, Gunnar Wennerbergs Sll11skapet, sekr., Bibi. C. l t - :r;ö, skidlöpningens..fräqj.jande i Sverige, F. Hennerberg, Musik. Akademien. :"I Sli:eppareg. 20, 3 tr., Ö,Dj.; tjf Gustaf Adolfs-föreningen, kassa'förv.: Hofmdahl, - för skoltofskolcnier, sekr. Dalströrn, J. J., 0.)8., lektor. öfverlär. " Gustaf Vasa Landstormsfören. ; sekr. kamrer - 'för Sthlms fasta försvar, Västmannag. 12, Va.; Albert Sweclerus, Hetmdalsg.,8, 1 tr. Va~ tlf 12923, Brunkeb Gymnos, Gymnastikklubben, Sekr. M. Lindefors, -,för Sthlms Iäsesalong, Arsenalsg. l, 2 tr., a, Malmskillnadsg. 48B, a. " Se f. Ö. Kal.-afdeln. [1646]0, [3815]. ~illiirbyi~t~;;g:-;;-dr. Söder;;,;;;;:;;g.,.r i" för svensk hemslöjd, Biblioteksg. 12, O. 55, Hammarby Idrottsplats, S6.. ~ för sömmerskor, sekr. Alexanderson, Gerh., dir. Handarbetets Vänner, _Föreningen, Kungsträd- ;- för välgörenhetens ordnande (F. V. O.), cen- gärdsg. 12, a" söckend. kl , I' tralbyrå Storkyrkobrinken 11, 2 tr., st, Handel och Industrl, Föreningen R'lpresentan. - G. C. I., Fr. Mossberg, Flemingg. 3, C.; tlf ter för, se Kalenderafd. [4270] Handelshögskolans i Stockholm Btudentkår, - Handarbetets Vänner, Kungsträdgårdsg. ]2, O. Brunkebergstorg 2, O. - Hem' för' arbeterskor, Kungsholmsg. ~JO, O., Handelshögskolef'öreningen i Stockholm, adr, Katarina Bang. 33B, ss., o, Tomtebog, 19, 5 Handelskammaren, Kungsg. 2, a.;' tlf 2849, ~,~. ' UM.' - Konsteu i skolan, skattm.: Smith, ~ils, 'I'ryc- Handelsresandeförening, Sveriges, s~ Sverikerlg. 10; tlf ges handeksi-ea.fdren, - Linköplngspojkarne, skattm.: A. Seedoff, ra- Handtverksförening, Sthlms stads, BrUlikebriksförv., 'Marieberg, C. bergsg.- 3, O.; ordf.: Aug. Lindmark. -.Margarethahemmet, skattm.: Norbeck, Axel. Hedvig Eleonora församlings manliga ungdoms - :i!fjölkdroppen i Sthlm, sekr.: Doktor C. Sun- förening, expo Sibylleg. 43 & 4D, O.;,tlf 1'7591, dell, Götg, 26, SiI",kassaförv.: Ing. Alexis Ohls- Norr Sib 11 3~ O f ö K l d fd [3618} Bon, l y eg. e,., se., a en era,. Hem för arbeterskor, se Föreningen H. f. a. Historiska föreningen, adr. Knngl. Biblioteket, -i- 'Naturläkevännerna; adr. A. E. Boberg, Svea- Sthlm 5. ' I ~. rr. l; vägen 38; 4 tr..:- Pietas, segr. C, Fröken Agnes Branting, Styr- Hjelpeforeningen Dana, se Dana. Humanistiska förbundet, se Svenska h. niansg. 8, O,Dj. ' Hvita Bandet, se Vita Bandet. 'örenlngen Representanter för Handel och In. Idrottsförening, Djurgårdens, se Djurgårdens I,, dustrl (k'. R. H. I.) Postadr. Sthlm 2, Telegram- Idrottsföreningen Kamraterna, Centralstyrelsen, adr.: l>frhjd., Se f. ö. Kalenderafd. [4270]. postadr. Sthlm 3; tlf ' " - Rädda Barnen, Vasag.13, O. - Olympia, sekr. Ture Hålenius, KarIavfksg, 5" -,Samhällshjälp, Bryggaeeg. 6 A, C.; tlf ,tr" a.; tlf Kungsh. a86. ', - Sthlms Svampvänner, verkst. ledamot: Hugo - Swithiod, Dalag. 26, 1 tr., Va. " Stelin, Observatorteg. 12, Va.; tlf Norr Idrottsklubb, se Allmänna i. - Studiehem för Kvinnlig Ungdom u, p, a., Idrottsklubben Göta, Sthlm. 14., " Tunnelg. 19, 4 tr., uppg. B, a. Idrottsringen, sammanslutning,af Djurgården - Svenska Trädestillatlonsverken, Skeppsbron Idrottslörening, Järfva IdrottssäUskap,rKrono., '16, St. bergs Idrottsklubb, Sim- bchjdrottsklubben J - Sveriges' kolonialvaruengrosststers Riksför- Hellas, sekr. Gösta Ericsson, Klarabergsg. 21" bund, Nybrog. 6, 6,; tlf tr., C,,OLSSON '&'ROSENL'UND,5E,(l/"fNOt(S/ER, PA J<ARTAff' ---_~_~_-~ ~~-~._----

18 3110 Föreningar och sällskap. International order of good templars, Sveriges storloge. Ordenschefens exp: Kaelstad. sexr.a exp., ordenstidningens red. och expo samt förlagsexp. Drottningg. 55,1 tro ö. g., O. Se [3855]. lsjaktklubb, Sthlms, se Sthlms i. Israelitiska ynglingaf'ören., kassaförv.: N. Geber. Israelmissionen, se Föreningen för 1. Jerusalemsföreningen, Svenska, postadr. Parmmätareg. 1, O. Johannes Kommunalfören.. ordf. direktör E. Hjorth, sekr. o. skattm. kont.vchef Carl Hjort, Roslagsg. 42, 2 tro t. V., Va. ; tlf 2995, Narr Journalistföreningeu, se Svenska j. Jultomtarne, se Sällskapet j. sekr.: G. Lindberg. Juristernas skytteförening, sekr.n. Philips on... Jägarförbundet, se Svenska, j. Karlaväg. 48, O. Järnbärarorden, sekr.: J. HaUberg, Hötorget 10, C; skattm. John Gustafsson, Hornsg. 54, Sö, JärnYägsmännens Allm. Understödsförening, kas- SÖl': Axel R. Halldin, 'I'orsplanen 3, uppg. E, 2 tr., Va.; tlf Vasa 83 S5..Iarnvägsmännens Lifförsäkringsförening, Oentralstationen, G. Järnvägsmännens Vilohemsförening.. sekr. Braf', C. H., förste vaktmästare, K. Jurnvägsstyrej. sen, Stockholm. Järva. Idrottssällskap, ordf. Ing. y. Johannesson, sekr. Gösta Ericsson, Klauabergsg. 21, 2 tro C.; tu 103 7~, Norr Kammarmusikföreningen, sekr. E. Lidforss, Ja~ kobsg. 28, G., skattm. G. de Frumerie, Regeringsg. 38, C. Kamraterna. se Idrottsföreningen K. Kanotidrott, se Föreningen för k. Karolinska förbundet, v. sekr.: Doc. N.Herlitz, Ymerväg. 50, Djursholm. Kartografiska sällskapet, sekr. Aktuarie Helge Odelsiö, Västmannag. 90, Va.; tlf Katarina Diskussionsförening, Fotkungag. 87, ss., tlf 7498, sekr.: Arkitekt Konr. Elmeus, Katarina skytteförening, postadr, : Nils Berglund, Svartensg. 28 &; SO, Sö.; tlf 22907, Söder Kemiska eältekapet, ordr.: Prof. H. von Euler, adr. Drottningg. 118, Va. Kemist-samfundet, sekr.: C. Kjellin, Birger. "jat-lag. 99 B, Va... Kennelklubben, Svenska, Riddareg. 43,1 tr., O.Dj. DK. H. S.», sekr.: Kapten E. af Klereker. Nybi-og. 62, O. Konsertföreningen, Gerhard åfagnusson, ordf., Norrtullsg. 24, Va. Konstförening, se Sveriges allmänna k. Konstnärernas fören., Svenska, Smålandsg.7, O. Konstnärsklubben, Smålandag. 7, G. Kontoristfören., Sveriges, Brunkebergstorg 2, 3 tr., O. Kontors- O. Handelsanställdas förening, i Stockholm.Expo Kl. V. Kvrkog. 12, 2 tr., C.; tu Ombudsrnuu Bertil Eriksson. Kraftska Sällskapet, ordf.: Djurhng, Hilmer, Dir., Strandvägen 15, O.DJ.; tlf Osterm. 4981, sekr.: lviagnuson, (Jarl E., Kamrer. Kungsholmstorg 4, C.; tlf Kungsh Kristliga fören. af unga kvinnor, Brunnsg.B, O. - föreningen af unge män, Birgerjarlsg. 35, a.; tlf 15 95, Norr Telegrafadr. Ungman. - föreningen at' unge män på Södermalm, Götg.l, Så.; tlf Söder K. F. U.l\I:s Gymnastikafd., Btrgerjarjsg.aö, O. Kristna Egnahemsföreningeu, Kammakareg. 42, Va.; tlf 83801, Norr Kron prinsessan Margaretas Landstormsfond, byrå Drottningg. 11, C. Kronprtusessans Beklädnadsrörenings lokalafd. för Sthhn; sekr. aukt. revisor Dagmar Svensson, Riddareg. 7, O.; tlf Norr Kulturella Folkclansgillet, Postadr, Box 15,Sthlm2. Kungl. Automobilklubben, generalsekr.: Kapten A. Nor-Iander ; exp:tid 9-12,1-5, lörd. 1-3; tif 79230, 79231, 79232, Norr JONKOPINGS Kungl. Lifreg:tets dragoners sportkommrtte, ordf. Ryttmäst. F. Martm... - Musikaliska Akademiens Ambetsmäns och Lärares Förening, sekr. Bibliot. C. F. Hennerberg, Musik Akadenrien, Kungsholms församlings ungdomsförening; egen lokal i S:t Görans kyrka, C.; kl e. m Kungsholmsgossarne, kyrklig ungdomsförening,; lokal i S:t.Görans kyrka, C.; mänd. kl e. m. Kungsholms skyttegille, ordf.: Kapten Edv. Bille. Kvartettsångare-Förbundet, sänglokal Rest...Gillet, sekr. H. Perlitz, Artillerig. ~4B, 2 tr., O.Dj.; tlf Österm Kvinnligagymnastiksällskapet, sekr.: FrökenSally Högström. Gymn. Centralinstttutet, Hamng. 19, C.; tif Brunkeberg Kvinnliga kontorist- o. expeditföreningen, Brunkebergstorg tr., O.; tlf Norr Kvinnliga postföreningen., sekr; : Elisabeth Daclander, Skeppareg. 60, O.D). Kvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar, sekr. Fru C. Elliot, Rådmansg. 8. O. Kvinnoföreningen, Svenska allm., t. djurens skydd, byrå Blasieholmsg. 3, ö. g., C. Kvinnoklubben, Nybrog. 50, 1 tr., Q. Kvinnorna och Landet, B'ören., expokåkbrinken 16, St.; tif Kyrkomusikerförening,,.Stockholms, ordf. Edvin Svenssou, Grefg:.50, O.D}.; sekr. David Åhlen, Kungstensg. 3, O. Landsföreningen, se Frisinnade landsf. Landsföreningen för folknykterhet utan förbud (L. F. U. F.), Wahrendorffsg. 6, 1 tr., C.; tlf 17649, 17684, för Sveriges 'I'obakshandlare, Malmtorgsg. 6, C. Landtbruksklubben, adr. Sthlm 2. Landtmäteriinstitutets Studentkår. Artillerig. 60. Ö.D).; )3ekr.: Holm, T.; 'I'orstensonsg. 13, 1 tro Ö. g., O.]~j.; tlf Osterm Lapska Missionens Vänner, sekr.: Kyrkoh. y, lvionteli, Köpmang. 16, si. Lidingö Idrottsförening, s~kr.: Einar Carl ssou, Tyskbagareg. lo, O.; tlf Osterm Lifräddningssällskapet, Svenska, se Svenska 1. Likbränningsförcningen, se Svenska eldbegängelsefören... Ljusglimt, byrå Artillerig. 39, 1 tr., O.D/. Lutherska missionsföreningen, expo Immanuelskyrkan, Tuleg. 3, Va. Lyceumklubben (Stockholms Damklubb), Bit-gerjarlsg. 5, C... Läkaresäl lskapet, Svenska, Klara O. Kyrkog, lo, Sthlm 16. Läkarförening,. Stockholms, se Stockholms 1. Läraresällskap, se Stockholms 1. l\ianufakturhandlareföreningeu, ordf. : David Holmblad, Hamng. 28, C. Mariebergs idrottsklubb, sekr. Lundberg, Ture, Roslagsg. 62, Va. l\iarinlitteraturföreningell, ordf.: H. Wrangel, generall öjtn., kassaförv.: D. Landqutst, kapten. l\iaskinistföreningen, Drakensgränd 2, si., kl, 9-5; lördagar 9-l. Mazerska kvartettsällskapet, Smälandsg. 7, O. l\iedicinska fören., Norr- l\'iälarstrand 12, C. Mel lnska stenografforbundet, Linneg. 80, 'O.Dj. - stenografföreningen, E. Hedelius, Mosebacketorg 8, SÖ. Merouritorden, kassor: Anders Nilsson, Engelbrektsplan 2, O. Mercurt-Schartauanerna, Malmskillnadsg. 4G, O. :Militär Idrotts Stockholmsdistrikt, exp.: 11kom!'. Göta Lifg., Sthlm 14. :Militärlitteraturidreningen, Östermalmsg. 8, Sthlm 5. Militärsällskapet i Sthlm, lokal Harring. 2, 2 tr., C. 'Missionsförbundet, se Svenska m. l\-fissionsföreningen,. se Lutherska m. l\'lissionssällskapet, se Sven~_a_m. _ o JURIDISKA 15 HAMNGATA.N DYRA

19 Föreningar r och sällskap.,-~ib~ioil~~ijup,kap~t_bibtltrogna Vän.ner, "expo -Up lanjlsg. 43, 1 tr., Va.';, öppen hvard.rkl lfjö~~~.oppell,,Fjjreninge!!" se Föreningen M. ]',{od~råtakvinnororbundet Stockholm, ~.ekr.: Fru Estrid Fägersten, Linneg. 80, 2' tr., O.Dj. Musikaliskakonstförening~n,exp. Drottningg. 9,G. - Sällskapet, Biblioteksg. 6 &8, 1tr(, G. Ml;lsiki6reningen, v. ordf.:,h. Rennig, adr. P. A. Norstedt'& Söner, Sthlm 2. ~usikkulturens främjande, Stiftelsen, sekr. o. kassarörv.: Intendent N. Liedfeld. 't l\'iyroma, Bondeg. 94, So,. Målarmästarförening, Stockholms, se Sthlms m. Mälarens Seglarförbund, sekr. Eric Anderberg, Solnavägen 119, 4: tr., Va.; tlf Vasa 556. Mälarens Turisttra:fikförening,' Järnvägsstyr. Oentralstation, G.. Nationalekonomiska föreningen, sekr. Åmark, K., FiL d~ Mästersamuelsg tr., C. Nationalföreningen mot emigrationen, Centralbyrå: Kuugsg. 15, 2 tr., G., kl. 9-4; tlf 2473, Norr Nationaltemplar-Orden, Kammakareg, 27, ö. g., 2 tr., G. Nationella ungdomsförbundet i Sthlm, Birgerjarlsg. ~3,.1 tr., G. Neptun, Simklubben, se Simklubbeu. Neptuniorden, lokal Brunnsbacken 4, SÖ. Norden, svensk förening för nordiskt sarnarbete; byrå Hornsg. 1, so.; r. t Nordens Godtemplares Ungdomsförbund. Ordf.: Franaen, Oskar, Drottningg. 55, 1 tro ö. g., G. Sekr.: Birkedal, Helmer, Bernt Ankersgade 5, Kristiania. Nordiska djurskyddsföreningen, Byrå Flemingg., '20 B, G.; tlf 33227, N'orr _ samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet, Engelbrektsg. 31, 6. Norrlands fasta. försvar, se Föreningen för N. f. f. Norr'lands gille, sekr.: Wikström, E., t. f. kj;igshofrättsråd. Norrmalms Idrottsförening, sekr. Wilhelm van -der Haagen, Brunnsg. 23, C. Numismatiska föreningen, se Svenska N. f. Nya Sällskapet, V. Trädgårdsg. 6, G: Nyfilologiska sällskapet, sekr. H. Kjellman, lektor. Nykterhetsarmen, expo Regeringsg. ~7, 1 tr., O. Nykterhetsorganisationernas i Sthlm Centralförsaml., ordf. Dr Erik Englund, Celsiusg. 1, G. Nykterhetsorden Verdandi, expoväatmannag. 20, 3 tr., Va,; tir 2973, Norr Odd Fellow orden, Klara V. Kyrkog. 17, G., se f. ö..namnreg. under O. Odlingssällskapet Stockholms Omnejd, Myntg. 4 n. b. t. h. Odontologiska fören., Malmskillnadsg. 46, C. Odontologiska sällskapet, Dram. Teaterns Bestaurants etisk. våning. Officerarn es 'hockeyk.l'ub'b, sekr. P. Montgomery, kapten, l Grefg. 43, O. Patriotiska sällskapet, S. Drakenberg, sekr.,hamn~ g. 19, b., kl f. m.; tlf..norr P. B., Sällskapet, Stureplan 4, O. ; Dir. G. Settergren. f Pedagogiska sällskapet, sekr.: Carl Lidman. P. G. K.I Ordf. John Holm, Västmannag. 27, 3 tr., ö. g., Vu..Peunklubben, sekr.: förf. Aug. Brunius, Backen Lidingö villastad. Personhfstoriska samfundet, adr. Riksarkivet, Sthlm 12. PostperSonalens'helnykterhetsförbund, se Svenska p. h. po,stpersenalens nykterhetsförening i Sthlm, ordf.:!andersson, p.. A., Sthlm 3. Posttjänstemännens förening, adr. Sthlm C. Pressens förtroenderåd, Lilla Vattug. 24, Sthlm 16, tir 1177, Sekr.: Dir. K. Roeck Hansen. I VIKING.. I SKOKRÄM 391 Pro fide et christianismo, Samfundet. G. Thulin, se f. ö. [3573].. ProPatria, Kungl. Sällskapet, sekr.: G. Nordquist,. 'I'uflbevaknfngainapektfonen.' Publicistklubben, Salviigränd 3, St. Q. se under K. Rel~gionsvetenskapliga Sällskapet i Sthlm, ordf- Ltndskog, H. J., teol. dr, Kyrkoherde. Hepresentanter för Handel oeh Industri, Föreningen, se Kalenderafd. [4270]. Res:~;,r-samfundet, Svenska, Sthlm 1, T. Låftman, Riksr6rbundet af kommunaltjänstemän i svenska' städer. sekr.: T.Nyström, Uplandsg. 54, Va. Räsunda Idrottssällskap, Båsunda; tlf Råsunda 868. R~gr~ ~ar:.en, Fören., Vasag. 13, D; tlf 32343, Rättstavningssällskapets Stockholmskrets, sekr.: P. A. Fogelberg, Götg. 79, Sä... Röda korset, Svenska, Artillerig 6, 1 tr., O.Dj. Samfundet De Nio, Villag. 14, Ö. - för Hembygdsvård, Malmtorgsg. 10, G.,.' - för Nord. museets främjande, Skansen,6.Dj. - för nordisk språkforskning, sekr.: f. d. Lektor E. Brate, Nytorgsg. 11, ss. - mot vivisektionen, se Vivisektionen. - Pro fide et christianismo. Ordf.: G. Thulin, se f. ö. [3573]. - S:t Erik, sekr.: Dr G. Upmark, Nordiska museet, Sthlm 14. S:a Nikolai Gille (dir. Henrik Axelson), Svartmango _24, SÖ. Schacksällskap, Stockholms, Kl. N. Kyrkog. 31, G. Segelsällskap, Sthlms, ordf.: grossh. Birger Gustafsson, L:a :Vattug. 19 B. Segelsällskapet Bruunsviken, ordf. Gotth. Forsström, Torsg. 19, 2 tr., Va.; tif 14239, Norr Segelsällskapet, Kungl. Svenska, expo Klubb' huset, Djurgården.; exp.-tid 15 maj~30 sept.. 9-4,; Vinterexp. Birgerjarlsg. 12, 2 tr. Ö., under tiden 1 okt.-14 maj exp.-tid 10-4, tir , Osterm ; klubbhuset trf 72741, Osterm ; Sandhamn tlf 2, Nynäshamn Uf 149 o. Osterskär 78. S. H-n, se Sällskapet Hjii'lpsamheten. Simklubben Neptun, sekr. Max Gumpel, Birgerjarlsg. 31, G.. Sim- o. Idrottsklubben Hellas, sekr., Ernst Malm, postade. : Sthlm ss. Sjöförsvar, se Kvinnoförbundet för Sveriges s. Sjökrigsskolans idrottsförening, K. Sjökrigssko lan, sekr.: Beskow, A. B. G. Sjömannaföreningeu, Skeppsbron 20, 2 tr., St.!ijöofficerssällskapet, Skeppsholmen 8, 6.Dj.; tlf Norr 6835;' köket tlf Norr 230. Skattebetalarnas Förening, Arsenalsg. 4, Sthlm 15. Skidlöpningens främjande, se Föreningen för s. f. Sko- o. läilerbranschens fabrikant- o. grossistförening, Drottningg. 15, G. Skogshögskolans elevkår, Experimentalfältet; a. t , r. t. Fältet 26; Skogsvårds1örening~n, se Svenska S. Skollofskolonier, Föreningen för, se Föreningen för. Skolungdomens i Sthlm skytteförening, Karlbergsvägen 72A, 3 tr.; Va. Expeditionschef: Registrator Elis Bachse.' Skolungdomens vapenöfningar, se Föreningen för befrämjande af s" v. Skomakaremästarföreningen i Sthlm, ordf. Aug. Lindmark, Herkulesg. 4, 4 tr., G. Skridskoklubb, se Stockholms allmänna s. Skrädderiidkaref6rening, Sthlms, Brunkebergsg. 3, G.; tlf 7408, Norr Skyddsvärnet, Lästmakareg. 6, G., tlf 8' , Norr 6263" Norr Sekreterare Slottspastor Aug. Wiren, bost. Birgerjarlsg. 114, Va. INDUSTRI.AKTIEBOL. O R E B R o''' VIK.J: N G,fti

20 ;j9~ Föreningar och sällskap. Skytteförbundet Frtskyttarna, sekr.: J. Krag. sterman, Riddareg. 48, O.; tlf Osterm Slumpetassarne, Sångarskrået, ålderman o. skri f- vare: Axelsson, Torsten. Slöjdföreningen, se Svenska s. Småbarnsskolesällskapet, sekr.: pastoratsadj. G. V. T. Ring. Socialdemokratiska arbetarepartiet, Barnhusg. 16, 1 tr., O. ' Spannmälsexportförening, se Sveriges s. Sparkassan, Svenska, u p. a., verkat. led. ombudsman V. von Zeil)el, Brunkebergstorg 15: 4 tr., C.; tif Specert- o. viktualiehandelsexpeditföreningen i Stockholm, adr. Carl Ifwer, Varfsg. 6, Sä.; tif Söder Statistiska föreningen, sekr.: Garsten, B., t. f. l:e aktuarie, Fil. lic., Götg. 83 A, ss. ; tlf Statsbaneföreni:agen )Gör godt», Centralstationen, O. Stenografförbundet, Svenska (Arends' system), Odeng. 16, Va. Stenografföreningen, l\ielinska, l\tosebackctorg 8, SV. Stiftelsen»Kronprtnsessan Margaretas Minnes. fond», postadr. : Kungl. Slottet, St. Sekr.: Bankdir. Harald Lettström. Stockholms allm. gymnastikafdelningar, ordf. Major E. Lieberath, Hamng. 36, G. Exp. Hamng. 19, G., 2-5 e. m.;.tu allm. lawntennis klubb, Ostermalms tenritspaviljong, Plauterhagsvägen, Ö.; postadr.: Rådmansg. 6, O. - allm. skridskoklubb, sekr.: Leou. J'acoby, Lästmakareg. 27B, C.; tu Norr 49 :39. - allm. skyddsf'6rening, Höfalagar-eg, 3. - allm, sångförening, sånglokal Teknologg. Va.; tu 4067, Xorr , I - allm. velocipedklubb, sekr.: O. Krsepelteu, Holländareg. 12, G. - Amatör Förening, Skytte- o. Idrottsförening, Sthlm Va. - arbetarebiblioteksförbund, Folkets Hus, Itr., - G. arbetareförening, Teknologg. 5 n. b., r-a. se f. Ö. namnreg.: Arbetareförening, Sthlms o. [3888J. - arbetarekommun s expedition, Folkets Hus, 3 tr., C. - barnafond, kassör: E.Litzen,Hornsg. 96,1tr.,Sö. - barnmorskesällskap, ordf.: Elisabeth Sebardt, Mästersamuelsg. 16, a. - borgargille, sekr, : Ivar Redeke. Grosslr., Oxtorgsg. 7 A, 2 tr, C. ', - byggmästareförening, Lästmakareg. 3, 1tr., C.; tlf 4673, Norr byggnadsförening, J. GrundströIil, skattm., Drottningg. 2i, G. - distriktloge 3 tr., G. af I. O. G. T., expo 'l'unnelg. 19 A, -..distri~tloge af N. 1'. O.,.Kammakareg. 27, 2 tr., o. g., O. - distriktloges af' N. G. T. O. barnkoloni, kassör Karl Nyström, Kammakareg. 27, 2 tr., e. - distrikttempel af X. T. O., förlagsexp. Kammakareg. 27, O. g. 2 tr., C. - Evangelask-Lutherska l\1issionsförening. Exp. Jakobsbergsg. 45, G.; tif Norr fasta försvar, se Föreningen för St. f. f. - fastdghetsegaretörening, kont. Kungsg. 53, G., kl. 10-4; ur 1i25l, Norr 1103}. - filatelistsällskap, krigshofrättsråd, ordf.: Wikström, Einar, Birgerjarlsg. 54, 6. t. f. - fo.lkskoflärareförenfng, Hornsg. 52, ss. sekr.: Osveld Hyden, - fotbollf6rbund, postadr.: E. Sandborg, Dalag. 56. Va. - Frtsinnade Studentklubb; sekr.: jur. stud. Erik Göransson, Södertörns viltast., tlf Södert. 59. A~B.SVENSKAMETAlLVERKEN Stockholms frisinnade valmansfören. l byrå Drottningg. 92, 3 tr., C. - frivilliga sjukvärdsförenings styrelse, adr, C. W. Liljeqvist, Grefg. 22, 3 tr., 6.D}. - fältskyttekår, expor. Stare, Kungsg. 48, 4tr., C. - gartnersällskap, se Gartneraällskap. - -Gillet, sekr. S. Björkroth, Hofboktr. Idun, Bryggareg. 17, O.; tlf Norr Golfklubb, adr.: Sekr. G. Åkerblom, St. Eriksg. 96, Va. - Good-templars första byggnadsförening, sekr.: Strangert, \V., posttj:man. - grosshandelssocietets o. skeppsrederiernas deputerade, sekr. O. kamrer J. C. G.Norblad. - Gymnastikförbund, J'ilalmskilInadsg. 48B, C" sekr. M. Lindefors. - gymnastikförening, postad!'. Svenska II andelsbanken. - Handelsträdgårdsmä.staref6rening, postad!' ~ Hässelby villastad. - högskolas studentförening, Drottningg. n. b., Va.; tlf 21 36, Norr 22123,till styrelserummet: tlf NOlT högskolef6rening, sekr. r. Bendixson. - idrottssällskap, postadr. : Nytorgsg.29, 1 tr., sv. (R. Alm). : - isjaktklubb, sekr. G. Andersson. Djursholm. - kapphandlareförening, 18, st. postadr.: 'Västerlängg. - Kappsimningsklubb, Regeringsg. 40, G.; tlf 13520, Norr kristliga yngltngaförentng, Bryggareg. 10, O.; t1f 5426, Norr !rvinnliga faktklubb, adr. Klocktornet, Stadiou, O. - Kvinnliga Schackklubb, Kl. N. Kyrkog. 31, o. - kyrkliga ungdomsförbund, sekr.: Bokbinder-Iidk. D. Hultström, Sibylleg. 43 o. 45, O.; tli" 77591, Norr kyrkomusikerfören., se Kyrkonrusikerfören., Sthlm. - köpmannaförening, byrä Beridarebansg. 17, 3 tro (vid Brunkebergstorg), Sthlm 16, kl lörd. kl. 9-3, l Okt.-1 Maj lörel köpmansklubb, sekr.: E.Ohman j:or, 'Norr. malmstorg B, O. - landstormsför bund,exp. GötaLifgarde, Sthlm14; samlingslokalo. bibliotek, Skeppsbron 26n.b.se. - landstormskamrater, Fören., Drottninghohusvägen 8 A, C. - loka.lard. af S. F. (Sveriges Folkakoll.ärarlnueförbund), sekr. Enöken Ingegerd Palmer, Up. landsg. 45, Va.; tlf Norr ~ lokalförening af S. F. V. (Svenska folkskolaus vänner), sekr.: Alfred Sjöholm, Ad. Fredr. torg 1 A, SV.; tif Söder 1244, Olof Stagner, Heleneborgsg. 3,;8ö.; tlf Söder Iäkarfdrenkug, Kl. N. Kyrkog. 26, 3 tr., C.; hvard, 9-4; tlf 6211, Norr läns hushållningssällskap, l\iästersamuelsg.4-7, O.; tlf12 26, Norr 10583, sekr.: Magnus Carlson. - läns nykterhctsförbund, Karlsgränd 8, Sundbybcrg, tif Sundbyb. 7 ar. - Iäraresäl lskap, sekr.: fil. mag. Nils G. Ohlsou, Stortorget 7, 2 tr., St. - lärlingshem, 'I'egnersg, 38, Va. - läsesalong, se Föreningen för St madrtgalsällskap, Ynglinga.g. 13, Ya,; dirigent Felix Saul,Repetitioner varje torsd. kl.8-10 e.m, - manufaktnrhandelsbiträdefören., adr, Mästersamuelsg. 37, 3 tr., C. - matvaruhandlarefören., Karlbergsvägen55, Va. - målarmästarfören. kont. Brunkebergstorg ju, O. - naturvetenskapliga förening, sekr.: Amanuens Karl l\fodin, Lidingö villastad. - målaremästares kamratförening, sekr. Dahlgnist, Georg. - postklubb. skattm.: Fallstedt, H.; tif posttjänstemäns sjukkassa, sekr', o. kassör: W. Grönstrand, adr.: Sthlm O. MÄSTERSAMUELSGATAN 22 Se annons å sid. 27.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer