JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ"

Transkript

1 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8. L., Jur. utr. kand., Marinsekr. Handt- Norr '.,verkareg. 39 BIII, O.; tlf Kungsh Sveriges Torfaktiebolag, kontor. Malm- - Axel & Gjerdrum, Modevaror,. kontor. torgsg, 2, O.; tlf Fabriker i, Holländareg. 24 I1I, Va. '.. Stockaryd, tlf Stockaryd Anna, Rektor, Björngårdsg. 10, Sä. - Teatern,. Mosebacketorg,,Sä. Plan- 0.- E. F., Ryttmäst., Blastsholmstorg 11 III, biljettpriser, se sid , O.; tlf ". Södra Tekniska Fabr., C. F. Löfstedt& - Therese, Skjortsömm:a, Prästg. 14: St.; Co, Alb. Olsson, Klister, växtlim pann- tlf Norr 3662., stenslösning m. m., Ostgötag. 58 & 60, -:- Tekla, Slöjdlär:a, Handtverkareg. 76, O. so., tlf 20331; se annons 18,38. - A. E. K., Ankefru, Holländareg.29 1 Öl g., - Tidningskontoret (inneh. Fröken L, An- Vg;; tlf derson), Södermalmstorg 7, Sä.; tlf - L., Ankefru, f.. Frih:a af Uggla~, Jllasie Söder 330 O'r. holmstorg 11, O.; tlf.1 21, Norr Varuhuset, Katarina Bang. 9 o. 11, Sä. Sörenson, Erik, Banktjänstem., Regsringsg.' - Varumagasinet, inneh. Sixten A. Lind-,661, O:; tlf Norr, berg, Götg. 59, ss., tlf Söder 30405; G. F. J.,Handl., St. Nyg. 6, St.; tlf filial Hornsg. 70, Bä. (vid Saluhallen); - Berndt, Pastor, Handtverkareg, 88, G." tlf Söder : " ~ J. E., Sydfrukter en gros..' kontor Klara - Varvets Aktiebolag, varf o. verkst. Folk- S. Kyrkog. 11, O.; tlf ungag. 139, Sä.; tlf 5838, 733, Söder - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. 'Fal ; kontor Folkungag.. 141, Sä.; maskiner, se: Nyg. 6, St.; tlf tlf 5838, 733. Sörlander, H. M., Förste Aktuarie' hos K. - Yita Bandet, Kocksg. 24 1, Sä., Generalpoststyr., Kungstensg.48 1V,Va. - Akeri o. Renhålln, Aktieb., kassa o. order- Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg. 15III, kontor Skeppsbron 28, St.; öppet kl. 8 Bä.; tlf Söder 363.,.. f. m.-5 e. m.; tlf 6818, 11608, Norr - Erik; Konservator, Utmarksvägen 4, Ap linjevälj. pelviken. Aggkällaren (Carl Videll), S:t Paulsg, 27, Sörman, G. A., Brädgårdsförm., Odeng. 33, Va.; Sii.; ur..5812, Söder Telegraf tlf Norr, adr.:»aggvidell»; - J. M. O., Fotograf, Ragvaldsg. 19, Sä. Söhr, Oscar" Vaktm., Brunneg. 11, O.; tlf - Gustaf, Handl. (spec.-, matvaru- o. mejeri. Norr , '. affär), Ostermalmsg. 46, Ö. '. Söhrman, L., Läkare, Kungsklippan 5, O. - Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär. -se äfven Sörman:'. St. Nyg. 21, St,. o> Söllscher, C.F. G., Pil. dr, Runebergsg. 4, Ö. - Georg, Köpman, Asög. 113, Sä. Söndags- Nisses Redaktion o. Expedition, Sörman, John, Aktiebolag,,Magasin för, L:a Vattug. 21 Il,O. Redaktörens mot- engelska och franska varor samtagentagningstid kl. 2-3 alla dagar utom turaffär. Regeringsg. 4, O. Direktötisdagar; tlf 52 60, Norr rer: Albert o. Charles Challis.. Sönstcby, 0:. K., Korresp., Linneg. 104 (r. d. - se äfven Söhrman, 98), Ö.Dj... Sötvaruindustri, Aktiebolaget, verkst.. Söndagsskolklockans exp., Majorsg. 5,0. dir. R. Lennmalm, Riddareg. 12, Ö.; Sörberg, David W. E., Kont.-skrifv. v. Sta-tlf Österm tens Järnv., Västmannag. 731~1,Va. Sörbom, B. J., Fru,Linneg. 32 1, O. Sörensen, A. E., Folkskollär:a, Randtverkareg. 76, O. - Hanna,.Fröken, L:a Vattug. 26,0.; tlf Norr ' 'I'abaccos, A. B., verkst.dir. Ragnar Han- _ Nancy, Fröken, Blasieholmstorg 11, O. sen, Kungsg. 79, O.; tlf 31~ p9. - Sigrid, Fröken; Kronobergsg.6, O., Taberman, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sä. - Carl, Grosshandl.,Malmskillnad~g O.; - Olof, Ing., Hagag. 54, Va. lager af tandläkare-utensilier. från - Emy, Apkefru, Vanadlsvågen 15" Va. Claud. Aeh, Sons &. Co, London; kontors- Taborförsamlingen, Brännkyrkag, 88 A, Sä. tid 9-'-5; tlf20 84, Norr 8788; tele- Tache, H., Grossh., Kaplnnsbaeken 3, O. grafadress: Ashdepot, Bost, Döbelnsg,' Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins 5. O.: tlf Byrå, Klara V. Kyrkog. 3 B, O. JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ t5h A MN O A T A N '------, T.

2 , 1,1 INDUSTRl=AKTlEBOL. OREBRO viuö:no

3 m 1004 Tapper-Teatrar. I Tapper, Beda,Handsk.o: Modeaffär,Mästersa. Taxering s n å nd e r na s ordf.' (forts.): muelsg, 6, C. 7:edistr jw".k~n~,ni~swl1s.berg,mörby,~to.cksun Tapperson & Anderson Fotograflateljå S:t,8:e" t. f. o!verkngsfiskale. Grape, Biddareg.. E n'k sg. '6' 3.,.; C' tl f'.~o'~: 14".' ' 9:e " assessore. 70, 6.D} Stern, Karlbergsvägen 66A, Va. _ 11'11 Fröken Linneg 3l O tlf Osterm 10:e" rådman A. W. Johansson, Odeng. 70,Va ".. ".,.. 1,.l:e (; bankosekr. C. Törnebladh,Blasieholmsg. Tappert,' E.,.Änkefr'U,. Trädgårdsg.,2,. St. l~:eo " p;~t~k.-sekr.jesper Lifllesköld,kv. Tegen Tardy :Marie-The rese Fröken Lärårinna"! 3, Lidingö villastad. f ' k Döb l '9 C; ti'f N ' :0" trafikdir. Gustaf Welin, Valling.16., O. rans a, o, e nsg,, 0'1,O; 01'1' 14:e" revisionskommissarie Ch. stenberg, Bär- Tarms,. J. E:. A., Kontorschef, Sibylleg. 40, gerjarlsg. 65A, Va. O.' tlf Osterm :e rådman K. Masreliez,,Fatljursg Bä. _ Elle~ Änkefru Luntmakareg. 63 Va. 16:e" v. häradsh. J.. E. Björck,.yalhallavä,gen, '. ', " 'Ö 86 (f. d. 53), 6... Tarras.Wahlberg, Astpd, Fru, Stureg, 8,. 17:e" kanslirådet E. Sundberg, Nybrog. 73, O. _.Wahlberg, Stig, Löjtnant, Stureg.8, Q. 18:e" ka~:u6~tmtsrådets. Norrman, Florag..Wahlberg, Bo, Med, stud., Stureg. 8, Ö.; 15:e." hofrättsrådet E, G. G'eijer,'kv. Tallen 18, tu " Lidingö villastad. W ahlberg, Sofie Ankefru Styrmansg. 20:e" ba~kkamrerl. E. Westin,Teknologg.~!Va.. 32 O" D'J' ' r', 21:e krigsrådet Axel, Ekman, Kommendorsg.,., 37 6 Dj, Tarschis, E., Dir., Gö~g.9 II, Sö.; tlf Söder :a 'vak~nt:',. _ A.' Z, Lärare, Östgötag. 101 sn. 23:s' " t. f..krigshdfrä~~srådete. Wikström,,Bir- I T h I S' N R't l l kt'. t S-d gerjarlag, 54, O. arsc ys,. " ya, l Ull. S a ener, o er- 24:0' dir. C. D. G. Indebetou Narvaväaen 83 marmag. 11, SÖ.; tlf Söder ".6.Dj.,'" b, Taube C. E, Grefve Öfverste Kungsh. hamn- 25:s" kanslirådetg. Åkerman/Karlaväg!:n27,6. 'lan 3 C ' ".., 26:e" t:e stadsfogden Hennk Mel,lstrom, Ar- P, r :": III Ö. tillerig. 43, 6. " _ Ella, Grefvmna, Styrmansg. 4,.Dj.; 27:,e" auktionsdir. B.M. Tengroth,Hornsg.s6,Bö.. tlf , 2~:e " finanss~kr. Björn Nordvall,Brännkyrkag. Tau bner, Knu tw., K amrer,. Nyt orgsg: o2'9, S'" 28, ss. ' O., 29:e intendent Hj. Westin, Högbergsgv.Ll, se. tlf Söder :e " byråchef Oarl Olofsson,Kat: V:aKyrkog. Tausen, C; Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., "1". a. 9,Sok'" d G t f F 'd' 'K Il" d.. Torsg. 2, C; tlf o " JU l7 s~~ us a re m, ape gran Tauson, Axel, Musiker, Hornsg. 73'II, So.; 32:a" byriichefa.r.telander,rådmansg.is,va. tlf Söder :e " rädman Kl'G. Harring, Torstensonsg. 15" _ Anna; Änkefru, Handtverkareg. 32 IV, C. 34:e" ka~~~rskrifvare Sven Ekm~;'.,Scheeleg. Tauvon, Gerhard, Aqvokat, bost. Nybrog. 2, O.,.. 0 "o 47 B, Ö.; tlf, Österm. 1299; kontor 35:e" byrå.chefenr. Lindberg,Vikinga.g.18,Va. 66 C tlf 8218 N :e" rabrtkaförv.a.m.a.seedoff,mar-ieber-g, O,, K ungsg.,.j,,01'1' 37:e" kamrer S. J.,R. W. Granlund, Slakthuset. Richard, ~man. i Mälarprov. hypoteks- Enskede.. 'föron Ostgötag 27 IV Sö' tlf :e" f. d. bankdrr. G. Wetterström, Sibylleg. ~.,.' ", ' ".. '46-4S, 6. A., F1U~ Grafmagnig. 10, Q.D). 39:e ing, A. G. Carlsson, Narvavägen14,6.Dj.... Ida, Froken,Stu~eg, 28, Ö. 40:e " f.d. sekr. Hans Smedmark,Nybrog.62,O. - C. E. I., f. d. Kapten, (stärbh.) Roslagsg, Taxor:IHamn-, Hyrkusk-, Posto, Bikstelefon-, 14" Va..'. Sotare-, Stadsbuds-, 'I'elegram-, se In- Gerhard, och Körne'r,oAdolf,Ledamöter nehållsregistretc v> af Sveriges Advokatsa~fund, k~ntor Teat, Aktiebolaget, Automobiler o. Auto- Kungsg. 66,0. j kontorstid 1/210-;-4; tlf. mobilringar, Amerikanska Engelska ~2 18, Norr 246 ;48. 'o. Franska agenturer konto; Skeppareg. T~vemus, se Thavenms. ",261, Ö.Dj.; tlf719 35,,71936, Österm.2. Taxameter, A n.,..verkstäder,,gar.age o. Teaterlotteriets Exp., Fredsg, 12, Sthlm 16; kontor Solnavagen 1, Va.; tlf 2234, kontorstid '.' " Norr o'. Teater Montmartre (Varietc, Mosabacke Re- Ta;x:a1l!'eter~ola~, se Rosenbaums., stanrant,a.-b):mosebacketorg 13 Sö. 'I'axeringsdlstrikt, se Kalenderafdeln. [1665J. Tea trar" " 'I'axeringskontoren, Slottsbacken 6, St. Blanch~.teateru,V. Trädgårdsg., C. Taxel'lngsnamndernas ordf.:, Casino, Bryggareg.5, O. '.. l:a distr. assuransdir.j.w.creutz,svartmang. 24,St. Djurgårdsteatern. Lejonslätten, O.Dj. 2:a n fil dr Alb. _Car'lsson, Banerg. 5L t O.Dj... Folkets teater, Barnhusg., G.., 3:e' hofrättsr,ådet W. Aschan.Greftureg.40,O. Folkteatern, östermalmstorg, O. 4:.0,,' t. f. byråchefen'f. von.dardel, Tegnersg. Haga-Tea,tern,midt.emot Hagagrindar (endast 6 Va. _ ' under sommaren). 5:e, " ba';kkamrer.!1:almer, Valhallavägen78 Komedi Teatern, Birgerjarlsg. 27, O... (Cd. 61), O. " " Kgl, Dramatiska teatern, Nybroplan, O. 6:9 ". J'. d. öfverlär.a.wassberg,rosl~gsg. 7, Va. Kg!..Teatern, Arsenalsg.'3, O. A.2B. SVENSKA METALLV~RKEN MÄSTs~:n~~~EAL~/~~~~.N22

4 , Teatrar-Tekniska Fabriken Saponaria.'1005 Tell.t'f~rCfOrts.): Teknicia, Firma, Karlbergsvågea 71 B; Va. Mosebacke Revyteater, Mosebacketorg 13, Se Teknik Ingentörsbyrån se Ingeniörsbyrårt Ny'aAIl:\amb.ra,Teatern, Djurgårdsslätten, O.Dj, T~knik ' ',' Oscars-teatern;.hörnet af Kungsg.'.och Vasag., G. '. I Pallas-teatern,hörn. afvalling. o. Västmannag., C. Teknisk Kemi, A.-B., Regenngsg, 41, C.; Svenska teatern, Blasieholmsg. 4 A, a. tlf ' S~dermalms Teater, Folkungag.; 6.' se. Teknisk Tidskrift Humlegårdag 29 Ö' Sodra teatern, Mosebacketorg, Sö, ' o.' o. ' Teater ~Iontm~rtre (Varrete, Mosebacke Bestau- Hufvudred.: Civiling, Carl Kleman. rant A.-H,), J\II;backetorg 13, SIi.; tlf Telefoner: red ,annonsafd Vasateatern, Vasa((,: G... _. Expeditionstid 9-5. ' Teaterplaner o. biljettprrser, se 1820-;:-1840, Per- 'I'ekniska Aktieb. Bramin, äkta vitaminjäst, sonal, se Kalenderafdeln o. folj. K ungs t ra "d gal' d sg.. 10 ' C.. Tebe-Magasinet, Drottningg. 81 A, Va. ~ A.-B. Exalla, Tillv. Ggldwyn tandcrsme Teckningslärftrnes Riksförbund, Stockholms- o. Hope-torrsprit, Ostermalmsg. 25 & afd., ordf.' 'I'eckniuzslår. J. Ekström, 27, Ö., Sveavägen uo->, Va. Tekniska Byggnadsbyran, ])elin & Pers" Tegelberg, Helge A., Förrådsförv., Döbelnsg. Iow, Entreprenörfirma för affärshus, 71, Va. järnverks- o. fabriksbyggnader i trä, 'I'ogelin, Annie, Sjuksköt,a o. Sjukgymnast, järn o. armerad betong, vattenverks-, Strandvägeri 7 B, Ö;Dj... bro- o. kajbyggnader m.m., Sveavägen 'I'sgelström, K. O. H., Tullvaktrn., Oster- 31, C.; tlf 23066, 23092, Norr , långg. 49, St. ' Telegrafadr. :»Byggbyrån». ' Tegeluddens Mek. Verkstad, Värtan; tlf Tekniska Fabriken Bore, H. A.-B., Kardu- Värtan 538. ansmakateg. n Au.b., C.; tu 15391: Tegner; Uno 'W., Aktuarie v. Sthlms Gas- - Fabriken Emil, kontor Rådmansg. 43,, o. El. verk, Tomtebog. 25IV, Va.; tlf Va.; tlf 11046, Norr Vasa 10~ Fabriken Facklan, inneh. Carl E. Öström, _ A. C., Direktör, Riddareg. 39, Ö.D}. Smålandsg. 28, C.; tlf Norr _ Elof, Direktör, Engelbrektsg. 10, O. - Fabriken Fortuna, inneh. O. Lindmark, _ Anna, Fru, Högalidsg. 32 cm, Sä.',Björngårdsg. 8, Sä.,. o.' _ L." Fru, S:t Eriksg. 30, Q. - Fabriken Fyrtornet, inneh. A. Molin, _ Mary, Fru, Handtverkareg. 41, C.; tlf spec.: skocreme, fabrik Greftureg. 24 B, O.; tlf Norr 10478; inneh:s bost. s. h. Ii; _ Hul.da, Fröken, Kassör, Linneg. 80 n ö. g., tu Norr ankn...' Ö.Dj.; tu Österm Fabriken Helios, Nybrog. 15 B, O.; tu _ A,xel, Grossh., Odeng. 19v, Va.; tlf o , Norr Fabriken Idun (inneh; Fru Mina Hell-, _ J:or, Es., Grossh., Btorg. 57, Ö.Dj.; tlf gren), Mosebacketorg 5, Bii.; tlf ss- _ 71300, Norr der 63.,. Edv., Handelsr., Hornsg. 53, Sä.; tu Fabriken Iris, Rådhusgränd2, St. tlf _ H. F. K., uppg. D, e. Jägmäst., Va, Vikingag... 34, Fabriken, Jofur, Apoteket, Lidingö villa-.. _ T., Kassör, Karlavägen 85, O.Dj. stad; tel Lid:ö '- Eiler"Kontorschef, Högalidsg. _ B. G. A., Köpman, kontor S20 m, Sä. - Bryggareg. Fabriken Ledolin CA.A. Carlsson), tillv, af Ledolin-preparater m. fl. tekn. artik- 2 A, C.; tlf 2456, Norr 5505,; bostad Iar, Fredmansg. 6A, Sö;; tlf2662:tele- Knngsholmsg. 63, C.; tlf gramadr. :»Ledolin». ' _ Hugo, Lärov-adj, i Jakobs Realskola, - Fabriken Medel, Kungsg. 55, C.; tlf Norr '_ Drottningholmsvägen 11, C," O. T. E., Löjtnant, Banerg. 43, O.Dj. - Fabriken Nitor, A.-B., Högbergsgv-Ll., ~ Torsten, bergag. Red.. för Idrottsbladet, 6, Ö.; tlf Rune- - Sä. Fabriken Ruth, Brännkyrkag. ' 11, Sä,; tlf _ Hanna, Sjukgymnast, Fru, Karlbergsvä ,. gen 69., Va.; tlf Vasa Fabriken Samariten (inneh. K. A. Helst), -'-- HUldaA Ankefru, Linneg. 80 n ö. g.,o.dj.;, tlf Osterm Bergsg. Fabriken 21, C. " S:t Göran A.-B., Kungl. '. Hof- 'I'ehler, E. D., Oiviling., Handtverkareg. 23 III, leverantör, Spec, Iäderkonserverings- C.; tlf Kungsh ' medel, kont. St. Nyg , Si.; tlf Teichgräber, Paul, Konditor, Holländareg. Norr 15383; Fabrik Södertälje. 13, C.; tlf Norr Fabriken Saponaria, Långholmsg. 9 A,Sö;; Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sä. tu THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG o.",.' ",o. '.., ", Sum1'1a I<ontant vinst till de försäkrade 25,400,OOQkronor.,:"'>."- "..

5 I 1006 Tekniska Fabriken Skandia-TelefoIidirektören. Tekniska Fabriken Skandia, Ak~iebolaget, l Telander; 2 TheIander; 3 Tenander. se A.-B. 'I'ekn, Fabr.. Skandla, ~ 'Fabriken Tefa, A.-B., 'I'illverkn. af mun- TheIanders,AutomobIl Import, Nya A.-B., vatten, tandcråme, finare toilettartiklar Gerr-agentur för Austro-Daimler, vorm, m. m., Sveavägen 120, Va.; tif Vasa' Austro-Fiat, Pueh, Premier, T. V.'per , Vasa ' sonvagnar samt Bässing o.austro.fiat - 'Fabriken. Tre Stjärnor. 'I'illverkn, af lastvagnar. Fullständigt reservdelshand- o. tvättvå.lm. m., Björngårdsg. lager till samtliga märken. Utställn. o. - 17,. Sö. Fabriken Vega, Jnneh.... \ Ölandor & Berthkont. Norr Kungsg.9, C.; tlf246 65,,31533, Garage o. verkst. Kungrand, Safter, Soya, Senap, Kryddor stensg. 10, Va.; tlf Vasa Lagerm. m., Stigen 7, Sö.; tif Söder garage' tid Hornsberg. Teleg:r.-adr.: - Fabriken Vulcan, Grefg, 37, O.Dj.; tlf»motorcar».,.. ' -Norr ,' '.,, _2 A. L., Bildhuggare, Rådmansg. 431, Va.; -- Fabriksaktiebol. Göta, Vanadisvågen 43, tlf Vasa Va. (verkst. Dir. A. Broman); tlf _3 'Ida S. L., Bokför:a, Torgg. l D, Tellus , Vasa Tillverkning o. borg, Midsommarkransen... partiförsäljning af såpa, tvålar; kem.- _1 Axel, Byråchef, Rådmansg.18,O.; tlf tekniska preparator. Kronpannstens- _1 Th., Civiling., 'l'orkel-knutssonsg. 31, So.; lösl1ing för ångpannor, m. m..tlf Söder ". - Fören. M. S.,- Postfack 707. _2 Fredr., Dir: för Nya A.-R', ThelandersAuto- - General Depöten, A.-B., Klara,N. Kyrkog, mobil Import, bast. Herserud; tlf Li- - 26, C.; tlf ' dingö 478; kont. tlf Norr H62S. Hö~skolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- _2 Harald; Direktör, bast. Urvädersgränd 11, het öppet helgfria dagar kl. 1-3 o. ' So.; tlf 231,62, Söder 446. biblioteket helgfria dagar kl _2 F. A., Disp., Asög.102BII, Sö.;ltlf Söder samt dessutom, helgfria tisd. o. fred kl. 6-8 e. ffi: (Exp..för hemlån stänges _2 Anna, Fru, Handelsidk.a, Kungsh, villast., dock 1/2 timme före bibliotekets stäng- filial Jarlag. 7B, Aspudden. ningstid.) Sekreteraren träffas under _2 Elin, Fru, Folkskollär:a, Scheeleg. 16, C. tiden sept.-maj helgfrla månd.o.torad. _2 Lina, Fru, Urvädersgränd III, Sö:; tif kl. 1-3 e. m., under sommaren helgfria Söder 446,. månd. kl. 1-3 e. m. Under sommaren -~ Hilma. Fröken, Sturog. 17III ö, g.,o. äro kansli och bibliotek öppna endast tlf Osterm '. månd.kl _2 Karin, Fröken, Östermalmsg. 31, O. '- Högskölans Studentkår: Nya Högskole- _1 J. O,"Ing., Volmary~ku~~sg. 15 B, Sö., byggnaden, Valhallavägen, O.; Kårlo- _1 Ludvig, Ing.,Vanadlsvagen 29, Va.; tlf kalen 'tlf Vasa 3180' Matserveringen Vasa tlf 70895; Kårexp.tlf 72572; Råd- _1 Nil!!, Ing., Danderydsg. 101V, O.; tlf tt;1ansg. 61', Va. Kårlokal o. matserve- 2 Osterm " rmg tlf Norr , - R. F., Ing., Hornsg. 146 B, So., tlf Soder T k k K t N'kl' & Åk e nis a ompamet, I as011- er- _2 C., Kamrer, Geijersväg,en8, C.; tlfkungsh. blom, Brunkebergsg. 9, C.; tlf 3021, 1996' I No!r ~n2, Norr C? 13. Eng.ros- o. agentur~ _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 2L, C.. - affar mom Kemisk-Tekniska branschen.,nederla~.et (G?tEfr. Carlsson), S:t Paulsg. _2 Jea K A, E~sk~de:' Po texp s., Handel v"o'e52 s ab n, 13, So.}, tlf Sodel' ' _2 0.1;., Red., Vanadisvägen 29, Va. - SkOllan, MasteHrsamuells~..44, ~tockholm 3. _1 Hilda, Slöjdlär:a, Gullvifvan, Gröndal, Tekno og~rnas.. ande sforenmg ~.p. s.,. I Liljeholmen: tlf Gröndal 150. Tekn~ska Högskolan, ':alhallavagen, O. _2 O. A., Vagnmak., Frejg. 23, Va. Teknisk materielo. litteratur, Bok- o. _1 Fanny.Änkefru Rådmansg 18III O tlf blankettförlag. Chef: Civiling. G. A '.. l" Mår~~~sso\n. Sousch~f: Civiling. E;ik _2 Jenny,.Änkefru, Narvavägen 24, O.Dj.. B. BJork~an. EJ[~edIhon: Tekn. Hog- -2,Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef skolan, Valhallavagen, O.; tlf 725,72. för Eirma Svensk Järnkonstruktion Teknologföreningen, Svenska, Brunke bergs- Thore TheIander, DrottninghQlmsväge~ torg20 1V,Sthlm16; tlf716,norr5558, 6 IV, C.; bost. S. h.. klubbrum o, vaktm.:.,tlf 7630, Norr lpelefondirektören H. T. Cedergrens.upp fostringsfond, Norrlandsg. 12, C... 'o JÖNKÖPINGS, JURID,ISKA. DYRA ,-...,-.--.." '...- tf 4 1\'11"(1A T A N l S ~_

6 TeJefol1kiosker-Telel1ius Telefonki(),sker: Telefonkiosker (forts.):, Norr: dukten), Svedenborgsg. (vid Skåneg.),,7}'lerzeliipark,Brunkebergstorg, Central- Södermalmstorg, Söder Mälaretrand plan, Hötorget, Järnvägens Central- (vid Varfsg. o. midt för Ragvaldstrapstation (Vestibulen, n.a o. s:a utg. samt por), Södra Bantorget. S:a järnvägsstaväntsalarna), Kastellholmsbrou, Kungs- tionen (automaten inomhus), Tanto-.trädgården (vid Hamng., vid Jakobs lunden (vid Ringvägen). kyrka o.ivid Strömg.), Nationalmuseum vid Skeppsholmsbron, Norra Bantorget, Allmänna Djurgården: gränd, Bellmansro, Kaptensud- Norra Latinläroverket vid Drottningg., den, Skansen (Hasselb:s-ing.samt Bra- Oxtorget, Roslagstorg (parken), Tegel- gehallen), Slätten (vid Cirkus). backen. ' Aspudden, Enskede, Gröndal,..Värtan, St:a Vasastaden :, Essingen. L:a Essiugen; Alfsjö.! Haga södra grindar, Karlbergsvägen (vid.telegraf- o. Telefonmannaförbundet, Kungs- Solnavägen o. vid Frejg.), Observatorie- broplan 2 II, C. plan] Odeng. (vi~ Dalag., vid Roslagsg, Telegrafstationer: o. vid Valhallavagen), Odenplan, Ros- Hufvudstation' Skeppsbron2 Sthlm2(öppen Iagstull, S:t Eriksplan, Sveavägen (vid hela dygnet).., Odeng. o. vid Tegnårsg.), 'I'egnerslun- Filialstationer: öppnahvard.9-9,sönd.9-4. den, Vanadislunden vid Döbelnsg. Kungsholmen: Norr: Nya Rådhuset, Scheeleg., C. Nybrog. 6, 6., Jakobsbergsg. 24, C., Kungsholmen: Drottningg. 96, G., Järnv~~scentralstatio-. J nen, C. (alla dagar Sf. m. 2,4-10 e. m.), Drottnmg iolmsvägen (vid Fridhemsg. i Vasag. 10, O. (alla dagar 9 f. m.~9 e. m.)., väntpaviljongen) Eiraplan Handtverka- Staden: Riksdagshuset, ni. (öppetendast unreg, (VI 'd S t. E"k") n, sg. '. K' ungs b' rop l an, Söder: der riksdagstiden). Södermalmstorg26, ss. Kungsholmstorg, S:t Eriksg. (hörnet af Vasastaden: Karlbergsvägens, Va. Flemingg.). Östermalm: Karlavägen 53, 6. (alla dagar 9 FredshäJls Hornsbergs koloniträdgårdar.») TClegf~am~i~l~'I:,;l-ngsstä!len: Nord. Kompaniet, Hamng., O..st l s:t Eriksg, 51, C. Ȯ ~rma m: Tegnersg. 11, Va. (Pappershandeln), Birger- Engelbrektsg. (VId Engelbrektsplan och jarlsg. 10o. 90, Va., Karlbergsvägen52, Va. vid Karlavägen) Grefbron Humlegår- (Cigarraffären). den (vid Engeibrektsg.),' Karlaplan, F~V'ounf:.g 6 D, ss., Hornsg. 52, ss., Hornsg. Karlavägen (vid Artillerig. o. vid Ny- Styrd.ansg. s, 6.Dj., Stureg. 6, 6. brog.), Narvavägen (vid Linneg.), Ny- Telefonstationen, Enskede villastad. broplan, Stadion, Storg. (vid Styr TelegrafstyreIsen, Järntorget 55, Sthlm 2. mansg.), Strandvägen (vid Djurgårds- -s Hufvudförråd,.Malmskilln~dsg. 26, C. bron o. Skeppareg.), Stureg. (vid Karla- -8 KatalogredaktIOn, Malmsklllnadsg.SO, C. vägen o.vid Humlegårdsg.), Stureplan, -s Konstruktionsafdelning, Jakobsbergsg. Valhallavägen (vid Stadion o. vid 24 1lI, Sthlm S..' Odeng.), Ostermalmstorg, Östra Järn- -s Revision, Järntorget 55 r, Sthlm 2.. vägsstationen. -s Stati<tisk;1 afd.,stadsgården 8 III,Sthlm2. Staden: ~s Tra~kbyrå, Järntorgsg.. 42 I1, ~~thlm 2. Gustaf Uh Staty, Kornhamnstorg (vid -s Utl~?dska kontrollafdelning, Jarntorget Slussen), Munkbron. Mynttorget, Rid- 83, Sthlm 2:..... darholmshamnen, Vasabron (vid södra Telegrafyerkets Linjedistriktsbyrå 11 4:e dllandfästet) striktet, Jakobsbergsg. 24, /2 tr., C.. _ Undervisningsanstalt, Malmskillnadsg. Söder: I9BII C. Ad.,Fredr.. to!.g,.j!larnängens.~oloniträd- - Anke- o~ Pupillkassa, Stureg, 60 IV, 'O; gard. (tlllg~n~ljg. endas~ for..medlem- Telegrambyrån.(Pressens.ce~tralorg. f. nymar l kolomtradgarden vilka aga nyck- hetsforrnedlingu se 'I'idnlngamas 'I'elelar till området), Danvikstull, Folk- grambyrå.(t. T.). ungag. (vid Navig.-skolan), Götg. (vid Telegrambyrån, Svenska: Annonsafdel- Kat, Bang. o. vid Ringvägen), Hornsg. ning, Klicheafdelning och afdelning (vid Långholmsg., vid Rppslagareg. o. för Pressurklipp, Klara. V. Kyrkog..12, vid Ringväg.), Hornstull, Högalidsg. Sthlm 1. (vid På lsundsg.), Mosebacketorg, Ny- Telenius, K. G., Mekaniker, Götg. SI, Sö. torget, Saltsjöbanans station, Stads- - Frith., Skylt- o. glasmålare, Engelbrektsg. gården (vid tullhuset O. vid Londonvia- 20, O.; bost. Valling. 33, C. VIKING SKllKRÄ.M INDUSTRr.AKTIEBOLi VIKIN,G OREBRO

7 1008 Tell-Tengström. Tell, H. G., Elektromekanisk verkstad o. Tengbom, J., Direktör, Vanadisvägen 18, Va. laddningsstation, Surbrunnsg.46, Va.; - Ivar,Professor,Ar~itekt i Byg-gnadsstyr.,, tlf Vasa , " Skeppareg. 58, O.Dj.; tlf 71809; kontor -- Erik S. A.; Kontorsskrifv. i Järnv. styr., Kungsträdgårdsg.,. 10, O.; tlf 8281" Torsplan 1, uppg. DU, Va.; tlf Norr 828L '.,- Leander, Köpman, Flemingg. 20 B, C.; Tengborg, Oscar, Mdeln.-chef, Holländareg. tlf ,', 26 B, Va.'. - Axel Edv., Löjtn., Agentur o. affärsbyrå, - Richard, Grossh. Prästgårdsg. 2 B, Sä. Karlbergsvägen 73, Va.; tlf Anna, Handelsidk.a, Hornsg. 42, Sä. ~ - Carl J., f.d. Maskinist, Kupgstensg.53 I, 'Va. Tengdahl, B. W., Lärar:a, Brunnsg. 12, C. - Carl Gust." v. Värd för Bostadsaktieb. - Knut A., Medlem.. af Försäkringsrådet, Holmia, Lindhagensg. 26, C.j tlf Norr. J. Snäckvägen 62, Appelviken Tengelin, Åke, Arkitekt, Fridhemsg. 6, C.; - Alfred, Kungsholmsg. 36, C. tlf Edv., S:t Eriksg, 61, C.; tlf Kungsh Anna, Gymn.-dir., Östermalmsg. 11Ut. v., - H. G., Upsalag, 3, Va.; tlf Vasa 94 ~~. O.Dj.; tlf von Tell, Bror, Bokhandl., Braheg. 45, O.; '- C. A. H., Tjänstem., Borgmästareg. 16, Sä. tlf Vågfabrik, inneh, Dir. A. Carlsund, - F.'K., Major, Braheg. 45, O. Handtverkareg, 38, C. - Tell, Claes, Postkontr. Drottningholms- Tenger, A., Tobaks-, Pappers- Q. Tidn.-affär, vägen l2a1v, Q.; tlf , 'Skeppsbron 10, St., tlf 'Norr 2576; Tellander, se Telander. bost., Skeppsbron 10m, St,; tlf Norr Tellberg &. Nordström, Agentur- & Parti- 2576, ankn.. affär, Mästerlamuelsg.37, C.; tlf 22,30. - Karl,.Verkm., Sibylleg. 2, O.Dj.; bost. Tellinger, B. J. E., Banktj.man, Vasag.4, C.'. Islinge villastad, Lidingö. Tellner, C. J., Kapten, Ostermalmsg. 69, O. - M" Ofversköt:a, Stockholrns hospital, Kon- Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid- radsberg; O. sommarkransen; tlf Aspudden 82. Tenggren, Ernst, Förest., Ringvägen l?, Sd. Tempelman, Georg, Grossh., Stureplan 4, - All-E., Lovisero, Högdalsvägen 312, Orby, O.; kontor Österlångg. 34, St. Alfsjö.. - F. W., Köpman, Dir. för Aktieb. Georg 'I'engman.Tulia, Lärar:a, Folkungag. 87, Sä.; A. Bastman. Värtavägen 12, O.Dj., tlf Söder ilo$) 90., Temperance, Hotell, se Savoy, Hotell. - Hedvig, Musikliir:a, Volmaryxkullsg, 1, Tsmperator, Isskåpet, se A.-H. Temperator- Sä.; tlf ~öder Isskåpet. - E. E. K, Ankefru, Folkkimgag. 87, Sä.; Templar-Kuriren, Organ för Nationaltem- Söder ' plarorden, Kammakareg. 27, Sthlm 1; -,M., Änkefru, Volmaryxkullsg. 1, Sä.; tlf tlf8021. Söder '. Templet 325 Linne af T. O., månd. 8 e. m., Tengroth, Knut, Dir., kont. O. bost. Vasag. Kocksg. 24 1, Sä.. ' 5, C.;. tlf ", Morg~nrodnaden afn. T. O., 2:a o. 4:e -s Handskhandel, Drottningg. 66, C. ' sönd. 3 e. m., Koeksg, 24, Sä. - B. M., e. o. Hofriittsnot., Auktionsdir" Tempus, A.-B., Skeppsrederi, Kungsg. 5, C;j Hornsg.' 561,.Bä.; tlf ~,:. telegrafadr.: nsandredn, - Carl Gust., Tullkontr., Majorsg, 9 A, O. Tenedffa.magasinet, Biblioteksg, 5,C. Tengstedt, E. W. A., Änkefru, S:tEriksg.13,C. Tengberg, Carl R., Apotekare, Uplandsg. Tengstrand, A. V., l:e Byråing., Kat:a V. 19 B, Va. '. Kyrkog. 6, Sö.. - A., Folkskollär., Döbelnsg, 43, Va. -". Helg-a, Fru, Kafe, Kornhamnstorg 47, St.j - H. W., Handl, (spee, o. matvaror), Agneg. tl.f Norr 1295; bost. Narvavägen 161v; 3, C.; tlf Norr I O.Dj.. J., Kapten, Kungsholmstorg 6,. C. - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg.14, (J.Dj. - A. E., Löjtn., Storabältg. 22, O.IJj.~ - I; 'F., Kamrer, Narvavägen 161V, O.Dj.. -s Eftr.; Mejeriaktieb., Tuleg. 43, Va.; flli- - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdag. 20u, O: aler Birgerjarlsg. 95, Va.,. Västmannag. Under sommaren Badläkare i Hjo. 38, Va., o. Banärg. 41, O.Dj. ' Tengströni, Clas, Förgyllare O. Glasmästare, Tengblad, Wivan, Cigarraffär, Regeringsg. Linneg. 48, O.Dj.; tlf 719 4~! Norr 91, C.; tlf Norr ; bost. -Braheg, 3, O.; tlf Osterm. - Lotten, Fru, Katarinavägen 9 A" Sö ". - A. J., Skomakarmäst., Åsög. 113, Sä.; - Gerda V., Lärar;a, Alviks skola, Kungstlf Söder holms Tillastad. A.-B. SVENSKA M~TALLVERKENMÄs~:R:n~~n~EciL~~~ 22

8 \, 'I'engström-e-Temetröm. Tengstrqin,: Ni' F., Tjänstem., Birgerjarlsg. Terberger, Albert, Aktiebolag, verksb. '97" Va.... dir. E. Wahlquist, Strump- o. Trikå- Tengwall, qerd~, Fru, Roslagsg, 26, Va. fabrik, Maria Trappgränd 5, Sö.; tlf -,-' Anna, Sanglar:a, Parkg. 18 A l, C , Söder Tengze~ius,. J. A., f. d. Kapt., Hornsg. 84, T' H t Il. h L M L , ermmus, o e, mne... aizon, Tenlen,Maria, Modeh., Drottningg. 85, Va.; Vasag. 20 C.; tif Namnanrop..' ' bost, Valling. 25; C. Terminus, Hotell, inneh. L. M. Larzon, - J. A. K.,Änkefru, Birgerjarlsg. 09 C. Vasag. 20, C.; tlf Namnanrop. Tennenbaum, M., Köpman, Blasieholrnsg. Termorator. Handels- O. fabriksaktiebolag, 3, C. L:a Vattug. 20, C. ' - Tenngjuteriet Mars, Tenn-, metall- O. alu- Ternberg, E. O., Kapten, Biddareg. 51, miniumgjuteri, kontor, lager O. verk- O.Di '0 städer Fabriksgränd 2, C.; tlf Norr - A. O., Änkefru, Riddareg. 5t O.Dj.; tlf 9739., Norr Tennishallar, Centralbadet, Drottningg. 88, Ternbom, Edward l Fanjunk. v. Forti:6.k.,. C.;.tlf 8.643, Norr Svea IngenjörKårs kasern, Frösundavik. V Tennishallen, Nya, Lästmakareg. 18, C.; tlf Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, Torsg. Norr v, Va.. Tennispaviljong, Ostermalms Idrottsplats, Ternell, Hilda, Fru, Krukmakareg. 46, Sö. O.; tlf 75850, Norr Alfred, Prakt. läk., Karlbergsvägen 36AII, 'I'enniapavjljongen, Centralföreningens nya Va.; 9-10 o. 2-3; tlf Vasa på Östermalms Idrottsplats, O.; tlf - A., f. d., Tjänsteman, Krukmakareg.dtl, ; kontor därstädes o. i Stadion i Sö. tlf ' Ternstedt, Gunhild, Fröken, Södertömsvägan ',rennstopet, Hotell (Inneh, Alma Videlius),, 62.~Ensk~de i tlf Ensk St. Vattug. 8, C.; tlf I'ernström, Dicke, Fru, Stureg. 13, O.; tlf ~ Källare, St.: Vattug. 8, C.; tlf 5980, Norr Norr ; interurb.tlf 8793,.. - H. G. E., Fru, Grefg. 36III,.O.Dj. Tenow, O. A., Fil. Iic., N ybrog. 11 A,. O. - Carin, Fröken, Bankkassör, Stureg. 13, - Chr. L., Generaldir., Lillabältg. 5 (J.D}.; O.; tlf Norr tlf L, Fröken, Valling. 44, C. o - J. J:son, f/d. 'I'ullupps.vman, Högbergsg. - Kjerstin, Fröken, Stureg.13, O.;tlfNorr 46 A, Sö Teorell, Herm., Värmekonsulent, Riksdags- - Axel, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. huset; tlf ), O. -se äfven Theorell. - Edvin, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. Teosofisk Tidskrift, organ för Teosofiska 35), O. o ~amfundet i Sverige, red. o. exped, - & Roos, Import-, Export, och Agentur' Ostermalmsg. 75, O.,..tlf affär, Jakobsg. 26, C.; tlf',65 01, 3104, Teosofiska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, Chefen, Carl Ternström, ankn, O.;tlf Tel.-adr.»Ternos»., Teosofiska Bokhandeln, Tegnörsg. 29, Va.; - Anna,.. Privatsköterska, Braheg. 56, Ö.; Försäljer o. utlånar litteratur från Uni- tlf Osterm , versella Broderskapets Teosofiska För- - Man.rre"Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg:.. lag; öppen 10-4; tlf ct, O. " - Centralbyrån (Teos. Jlamf. i Sverige), - John, Sjökapten, Styrmansg. 7III, O.Dj.; Ostermalmsg.. 75, O.; tlf 27:00; öppen tlf ,'., hvard, 1,30-'-3,30. - Elna, Skolkökslär.a, Styrmansg. 7III,O.Dj. I - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. - Bröderna, firma, Specerihandl., Valhall,a- - Samfundet (Universella Broderskapet vägen 102 (f. d. 39), O.." och), Ledare rkathcrine Tingley, Teg- - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. nersg, 29, Va.; tlf , O.Dj. - Vägen, intern. tidskrift, utgivare Kathe- - Eric, Tapetserare, Dekoratör o: Möbelr,ine Tingley; expo 'l'egnersg. 29, Va.;. ritare, Valling. 18 1I Ö. g., G.; tlf 12300;, Arg. om 6 illustr. häft. 8 kr. bost. 'räby; tlf Täby ' " Terapi-Institutet, Tavastg. 26 Ar, Sö.; tlf - Oceana,.Ä.nkefru,Ringvägen2,Sö.;tlf3389~ Söder Carl (firma Ternström & Roos),.bost, Terberger, 'I'h, A., Fabrikör, Styrmansg. 17, Narvavägen 2Pr, O.Dj.; tl\ O;Dj.; tlf se äfven 'l'ärnström, THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIPPÖRSÄKRINO;SBOL.l\Q'"..,.."... Vin.st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor. _

9 (J.Dj.; 1010 Te~rasit-T4e~terns 'å Kungl. Djurgården A.-B. Terrasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir"jojm' Thalin.. Bertha, Änkefru, Ka;lavägen 82, AJderin, kontor Norr Mälarstrand 8, G.;.(J.Dj. ' ~_ tlf Namnanrop.»Murbruksfa briken»; Thall & Carlsson, Bokförlag, Volmaryxkl.lllsg. o. Norr FabrikPolhemsgvI, G.; 15 A, $ö.; tlf 13569, Söder tlf Edvin, Fil. kand., Utg. af Vetenskapen 'I'erserus, Eskil, Bankdir., Birgerjarlsg. 67JII" och Livet, ':.olmaryxkullsg. ie A,' Sö.; Va.; tlf Vasa tlf 13569,.Soder 135 ~ ::- Ellen, Fröke~,Skolförestånd:a, Kommen- C,. W., Stafg~rdsg., 88, Appelviken.. dörsg. 29, (J.D}. Thalhn," A. S., Ankefru, Braheg...21,(J., -K, Grossh., ~epr. föt F. AhlgrensTekn.. Tham, G.W.,Agronom,.Kommendössg. 26, (J. Fabrik, Gli'fle, (Läkerol-Tabletter m.m.) - Henry, Civiling., Kommendörsg, 9 (J.; tlf o. 'A.-B.,Pastill, spiic.: tillverkn. af 75648; kont. Näckströmsg. 1, G.;tlf finaste dessertpraliner,.bost. o. kontor. 9640; ' '. Ringv~gen 8, Bö.; tlf 22 60, Söde~ B;ele?e, Fru, Kariaväg~n 1l~ (J. - S. E., Sjukgymn., Braheg. 20, (J. ',- Sigrid, Fru, Kommendorsg.. 26, (J. Tenmeden, G., Assessor i Kammarrätten, ~ Beth, Fröken,. Villag. ~2,,~.... Banörg. 43, (J.Dj.; tlf Österm ;- C. P. S., Gen.-konsul, BugerJarls~: 26, O. _ Jacob Assessor i Svea Hofrätt Nybrog - (Percy, A.-B., Import af kol o. jam, ex- 43, '(J.; 'tlf 'o. port af malm, befraktningar,.norr- _ Elisabeth, Fru, Roslagsg., 15, Va.; tlf. malmstorg 2, O,... Vasa A. y. S., Kapten, Narvavagen 8, -o.dj. -, Eva, Fru, Tysta g. 5, (J.Dj. - A. Wflh. V., Kapten, Storg. 48 v, (J.Dj.; - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. tlf ~ - E~ba, Fröken, Rosla~sg. 15,.Va. - F. R. W., Kapten, Kommendörsg. 2QlII,. - Wllh., Kapten, Uggelvikag, 9, (J.; tlf (J.'. - Petrus, f. d. Major, Norrtullsg. 26'II, Va.; - M., Pianolär.a, Östermalmsg. H, (J.Dj. tlf K. A. ~., f. d. Rektor, Valhallavägen - A. A., Räntmäst, i K, Statskontoret, 158, O.Dj.. o Karlavagen 76II, 00 tlf 79251; - Karl Gust,, Sekret., Folkungag.42 A, tjänsterum Birger Jarls torg 16, St.; Sä.; tlf tlf ,.. \ - C. S., 'Fjänsteman, Sibylleg. A9 III; (J. - J., A!1kefru,.Nybrog. 4;3, O.,- Anna Charl., Anke,fru, Nydäns Pensio- - C.A., Ofverstelöjtn., Blasieholmstorg 14, G. nat, Linneg. 38, O. Dj. " Teseh & Co, Wrlhelm, Grossh-flrma, Skepps- - se äfven TaPlm.',,. bron 34, St.; kontorstid 9-5; tlf 402, Thamsten,.G. H.. Kapten, Grefmagnig.d? A, 8504 (J.DJ.; tlf T e.sch T' A I genldrsflrma I Thanderz, Einar, Ing., S:t Paulsg, 16II, Sö.;.!. n., n, se.ngen- tlf Söder I. jörsfirma T. A~. Tesch, o. annons SId 43. 'I'haning, H., Disp., Slakthuset, Enskede; tlf 'I'essing, Sven, f. d.:lek~or, ~orrtulbg. 24, Va. Ensk ' I - L. ~., Redakto~, Birgerjarlsg. 69 A, Va. Tharre, K E., Dir. för Day ton Våg A.- B -:- se afven!'hessmg.... Torsg. 27, Va.; tlf l, kont. tlf 95 9~. Tesstor. David, Verkmastare,.Vegag.10, Va., Thavenius Annie Fröken Greftureg 38 H (J tlf Vasa ' '. '..,. Testrup, Eri~, Öfverstelöjtn., Östermalmsg. - W" e. o. Notarie, Regermgsg. 1,05, G.. 14 A, (J; - C. A., Rotevaktm., Torstensousg.!t; O.DJ. Teuchler,.F. J. K., Konsul, Riddareg. 118, (J. Theander, J., Bvggm., Surbrunnsg. 16, Va. Textilhuset, A.~B., Götg. 59, Sä. " - A.nna, Fru, S:t Eriksg. 39, G. 'Textilindustriaktiebolaget Saxonia, Drott- - Kristina, Fru, Gossklädersömmia, Dalag. ningg. IF, G.; tlf Norr 15& u. b Va. Textorius, Svante I.,Fabrikör, Södermannag. - B. D., Handelsres., Döbelnsg.64, Va.. 18, Bä. - J. O., Hofslagare, Hornsg. 83, Sä. - L., Fru; Södermannag, 18, Bä. - & Lindgren, Hofslageri, Homsg. 80,. Thalen, se. Talen.. Bä.,. Thalin: H., Advokat, Birgerjatlag. 12, (J. - L., f. d.inspektionskonst.,l'olhemsg:16, - Sofia Wale-, Bageri, Uplandsg. 60, Va.; G.; tlf Norr bost. Frejg. 38, Va... - Albin, MåIarmäst., Ringvägen 126 B, Sä.;,- Fr., f. d. Grossh., Storg. 10, (J.Dj.; tlf - tlf Söder 3!J911. '. Norr '. Theaterns å Kungl. Djurgården Aktiebolag, _ J., Posttjänstem., Artillerig. 40/ö.g.,(J.Dj. Kungsg. 53,. G.; tlf 62 51, Norr JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HoA MoN OA:TAN I Si

10 The Confinental Trading Co, A.-B.-Thessing. ITh~c~ntinental T~ading Co, A.-B., Ex. Themh~~~ds~~rg~:' O.GeneraltUlldir.,...:po..rt..Im.p.or.t., pappet o. kolonialvaror m. m., Drottningg. 47, O.; 10251, 10252, The NO..rth bolaget, British Alla R.ubber Co., Aktie- slags gummivaroren , 'Norr 'I'elegrafadr.r s Con- gros, kontor o. lager Uplandsg.20, tinentrading».. Ya; j tlf Telegrafadr.:»Buslness». Theoander, H., Fru, Stureg. 11, Ö. 'I'hedenius, Mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va. Theodoridis, Anton J., Grossh., Handtver- Thedin, C. A., Ire Assistent v. Sthlms stads kareg. 34 I, O. bostadsinsp., Birgerjarlsg. 1111AII, Ya. & Co, Import o. export af alla sorters - Emelia, Fröken, Banärg. 23, Ö.Dj. svamp o. sämskskinn i alla storlekar - Emil, Handelsres., Drottningg. 95 e, Va. o. kvaliteter, Klarabergsg. 52 A, C; tlf Thedvall, C. S., Mangelaffär, J ungfrug. 32, 2426; telegrafadr.: Theodoridis.. Ö.Dj. '. Theel, Hj., Professor, kv. Rödlutvan 7, Smed- Theorell, Anna, Fröken, Ö.Dj. Hjorthagsvägen '. 15, slätten, Appelviken ; tlf Appelv, Ingrid, Fröken, Hjorthagsvägen 7, Ö.DJ.; - Elisif,' Stadsfullmäktig, kv. Rödl~fvan 7, tlf Smedslätten,Appelviken; tlf Appelv. - Julia, Fröken, Hjorthagsvägen 15, Ö.Dj....c 860,.' H. G., Ankefru, Karlbergsvägen - 72 AIr,Ya. Hugo för G. Th., Ing., Konstruktionsbyrå centraluppvärmning, vatten. o. Thege, Edvin.. Civiling., Hornsg. 65, Sö. afioppsledningar m. m.; kontor Sköld- - se äfven Täge. ungag. 4, kv. Lärkan, Ö.j tlf2158, Thegerströms, Byrå, Egendoms- '0. Affärs 8648j best. s. h., tlf 9214.,, förmedlingar, Kungsg. 65, O. Thegerström, O. E., Fru, Västmannag IV, Maria, Ankefru,. tlf Hjorthagsvägen 7, Ö.Dj.; o Ya. - se äfven Teorell. o. 'I'helander, se Telander. Theorin, Ellen, Fröken, Tdung. 14,n.b., Ya. Thelaus, Julia, Fröken, Svartensg. 8 A, Sö.; - Sofia, Fröken, Östermalmsg. 31, Ö.. tlf Söder 2664,' - F. G. E., Regeringsg. 95 BIr, O. - Frithiof, Svartensg. 8 A, Sö.;. tlf Söder The Oversea Export & Import Company, A.oB., Arsenalsg. 8 C, O. - Gösta, Svartensg. 8 A, Sti.; tlf Söder The Palatine Insurance Company Ltd, Brand- - Oscar, Villa Vega, Liljeholmen.. försäkringsbolag, Birgerjarlsg.19, O.;. Thelin,. Tor, Bokhandl., Roslagsg. 42, Va.; tlf 37 12, tlf Vasa The Zuaker Oats Company, Mjöl, gryn o. - Knut, Bokh., Rimbog. 8, Ö. hönsfoder en. gros, Kornhamnstorg 53, :...J., Boktr., Birkag. 11, Va. St. - Hjalmar, Direktör, Svartensg. 12, ss; tlf I'heren, Aug., Handl. (spec.-), Västmanuag. Söder , Ya.; bost. s. g E., Handl., Högbergsg. 52, Sö. Theres' Skomagasin, Handtverkareg. 8,0.; - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 Å:, S? tlf Kungsh J. A., ~nickare, Grefg. 47 II1, Ö.D;. Therma-Utställningen, Försäljning af elektr. - Sofia, Ånkefru, Västerlångg. 57, St. kok- o. värmeapparater, elektromedi- Thell, Frans, Tjänsteman, Agneg, 12, O.; tlf cinska apparater o. radioapparater, Norr Kungsg. 30 (Norra Kungstornet), C: Thellmod. & Co, A.-B., Lino- Skobespa- tlf rings medel, Hornsg. 89, Sö.; tlf 'I'hermeeuius, A. M., Änkefru, Birgerjarlsg, -Emil Direktör, Hornsg. 89, so: tlf O. '['heining, K., Civiling., Malmskillnadsg. 39, Thel'llo~, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, Ö.j. C; tlf Norr tlf Norr The Manhattan RubberMfg, Gummiklackar, Thernquist, P. E., Agenturaffär, kont. o.bost. Gummisulor m. m., Skeppsbron 28, St.; Västmannag. 80, V:~.;tlf Vas.a tlf 23216, Therus, K. G., Handl., Orby 76, Alfsjö. The Mohawk Rubber Co, Generalagent The Scholl Mfg. & Co A.-R, Engroslager af A B Teat Skeppareg' 26 Ö DJ. tlf Doktor W:~ M. Scholl's patenterade 7i '36 ÖsteTm. '2.'., ortoped. artiklar, Drottningg. 80 A, O.; Themptand~r, S., Advokat, Karla."ägen 1, ~lf Telegraf~dr.:»Schopedic~. V.; tlf 9372;' kontor Drottmngg. 17, Thessing, L., Polisman, Linneg. 60, O.D;.; O. Se Wallin s, O., Advokatbyrå. t~.f Österm Frida, Fru, Frejg. 7 Ir, Va.; tlf se afven 'I'essing, 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTlEBOL: ORl!:BRO ~ VI K l ~,G

11 1012 Thestrup -Thom&Sson. Thestrup, Ernst, Kor; järn, oljor, kemi- Thisell, G. G:son, Civiling., kont, Nybrog, kaliet, Arsenalsg. 14, C,;, tlf 32118, 36, o.; bost, s. h.: tlf '... Norr g1810; telegramadr.:»thestrup», - lwa.n G:son, Direktör, Skeppareg. 4 II,.A. M., Ankefru, Ostermalmsg. 19, O. 'O.Dj.; tlf " The SwedishChl\lIlber of Commerea for --:' seiifven 'I'isel], Australa.sia, Repr. E. Sandberg,pster- Thofelt, A. V., Kapten, S:t Eriksplan 6 B, Va. malmsg: 39 III, V.". 'I'holander, J.A.., Handl., Dalag Ö. g., Va. The Swedish Iron Works Commercial AS50- ~ Bilda, Inneh, firman Clara Ekström, ciation, se Järnverksföreningen... Jakobsbergsg. 19 III, C.... The Universal 'I'rading 'Co, Konfektion,' tri- ~ Carl, Kapten v. Flottan, 'Greft~reg. 52, O. cotage o. lädervaror, agenturer, Vasag. - G. Ä" Litografi Storg. 48 II, O.Dj. \ 42, C.; tlf ' - C. W., Optisk nstrum.-makare (firma P, The Western Union Telegraph CoIn.pany W. Tholander), St. Nyg. 19; St:; tlf (Cable system), Fredsg. loiii, C. Norr' 143 $7, bost, Jakobsbergsg. 19 III, Thiel, Ernest.. Bankdir., Blockhnsudden,. C. I.'. Sthlm P. W., f. d. Optisk Instrum-msk., Söder- _ & Co, Bankirfirma, Wahrendorfi'sg. 6 lv,. törns villast. n. '. C.; tlf148' Carl F. L., Preparator (Statsmed, Anstal- - Sten, Civiling.,Karlavägen 7, O. ten), Idung. 1,' Va.. - A., Fru; Florag. 2, O. - GretajSlöjdlär:a., -Greftureg. 52,0.; tlf "- Art~ur, Grossh~ f. d. Generalkommissarie,. ' VIllag. 10, U..., Norr c- Josephine, Ankefru,. 'I'uleg. 21 iii, Va. - Alvar, Regeringsg. 9, C. (Wittenström - se äfve)nthollander. ' &,Co).. " ". 'I'holen, Judit, CigaJraffär, Holländareg.Bd, von Thiele, K K. K, Köpman, Akaren,21,. Va.., Mälarhöjden.' - Olof Alg., lng., Bondeg. 6 1V, Sö. Tliielers, M., Fil. mag., lng. v. 'Ielegrafv.s Tholerus, Olga, Änkefru, Valhallavägen 78 Prof.ningsanst., Artillerig. 61, V.Dj.; (f. d. 61), O..' tlf Osterm Tholff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77 III, Sö. Thiger, G., Brandman, Skeppareg. 39, O.Dj.; Tholin, C..J., Fastighetsäg., Odeng. 98 1V,Ya.; tlf Norr tlf Vasa Thiis, Carl, Oiviling., Skeppareg, 29; O.Dj.; - E. L., f. d. Hemmansäg., Uplandsg. 43~Va.. _ tlf Osterm, E. J. Å." Kamrer, 'I'orgg, 3, Tellusborg. F. S., Fröken, Grefg.65, O.D;'.., - K. G., Kamrer, Odeng. '98 1 \ Va.; tlf" Thilander, A. J., Modellsnick., Scheeleg. 11, 82855, Vasa 1619., C.; tlf Norr Claes Emil, Ledamot af Arbetsrådet, '_ H., Redaktör, Majorsg. 12, O.' Drottningg. 90, C.;tlf Brunkeb 'I'hilen, Anton, Järnv.-tjänsteman,Kungs- Thollander, Jenny, Jus~itierådinna,Lilljansholmsg. 42, C.; tlf Kl1ngsh plan 5 1V, O.; tlf Osterm Thilstedt, 1., Bamm., 'I'avastg. 30 u, Sö.; tlf - H. V., KaIIlmar-skrifv., Grubbens g. 1, C. Söder i. ' -.se äfven Tholander. Thim, Ellen, Fru,' Tjänstern.) Allm. Lif- 'I'holsson, A. J., Aman.,.Karlavägen 64, O.Dj. föra.-bol., Braheg, 39 n" O.; tlf Thomreus,E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. - Ellen, Fru, Urml\>k. o; urhandl., Norr- 11, Sö. tnllsg. 11~ Va.... Phomanders, A., Eftr. (J. Lindberg), Plåt- _ M. 1., Fruj Storg. 58, O.l)j.. slag., Döbelnsg. 52, Va.; tlf Norr _ Maria, Postexp., Kungsholmstorg 13 B, Thomander, Gunhild, Sjuksköt:a, Sabbats- C. bergs sjukhus, Va....:..O. Hj. Va~tm., Hornsg.33, ss. Thomas, Theodor, Byggnadsing., Uplandsg. Thirngren; Bror, Banktjänsteman,.Kungs-, 54, Va.... holmsg.90 II, C. Amalia, FI:u, Greftureg. 32,.0. _. J ohanna, Fru, Badstug.5, sö. - Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.Dj. -,- Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomasson & CD, Agentur & Grossh-firma, sunda; tlf Rås Ferrolegeringar, metaller,. kemikalier, _ Fritz Hj. I., Ingenjör, Västmannag. Hr, m, m., Biblioteksg. 27, p.; tlf 9400, Va.; tlf NOIl _ C. G., Kapten, Linneg..", 0.- Lilly, Folkskollär:a, Nprrtullsg.' 57u, Va.; Thingström, J. R., Instrumentmak. o. Piano- tlf Vasa '. stämmare,s:t Eriksg, 16, C. - Ake, Justitieråd, Valhallavägen 86 (f. d. sli äfven Ting~trön:i. I 53), O... '... ft:b. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTS~R;~~~E,l~i~~~~.N 22

12 ) Thomasaou-e-Thorselius Ij' ~ 1~' "~ Thomasson & Jonsson, Juvelerare, G:la Brog. Thoresen, Svea, Fröken, inneh. af Svenska. 27, C., tv Norr ,Landtbruk,Norrlandsg.2, C.; tlf E. A.,.' Juvelerare, bost. Hjärneg, 1, C. - Harald, Konsul, kont. Birgerjarlsg. 13, C. ~'Knut A., Konstsmides- & mek, rep. verk- - O., Målarmäst., Norrlandsg. 2, C. ) s~ad,förtenning, Cykelrep. m. m., Thoresson, J. V., Dir., Kungsg. 531,-,C. Frejg: n,ya.; tlf Norr , bost. s. 4. Thorgnli, Josefina, Fru, Ve gag. 5, va,. - Ji'rednque, Ankefru,Danderyd?g. 28, Ö. Thorgren, A. W., Köpman, Handtverkareg. :- Ulf Ragnar, Danderydsg..,- se äfven 'I'omason. 28, O. 38, C.; tlf Thorild, Stina, Fröken, Rådmansg, 11, ö: Thomåe, E., Ingenjör, Norrtullag. 53, Va.; - Nils, Tjänstem., Linneg. 79, Ö.Dj.; tlf,ju Vasa 5334., Ostarm M., Tjänsteman, Humlegårdeg. 7, Ö. Thorin, Hedvig, Fru,FolkskolIär:a,Scheeleg. -Sven, Tjänsteman, Sot Eriksg. 13, C.; 16, C. '., _Uf.Norr Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; tlf -t-- G., Akeriäg., Ringvägen 6 U,b., So.; tlf Norr Söder Louise, Fru, Birkag. 9, Va. 'I'homson.v-H. Ch., Fil. Iie., Viistmannag. - Vilma, Fröken, Kvarng. 14, Sä.; ur Sölp, Va. " der Thomsön, P., Bokh., Uplandsg. 68, Va. - C. E., Tjärhofsg. 34, Sä. - - J. Fridtjof, Våaterlångg. 27, St. 'I'horlings Bleck- O. plåtslageri, inneh, F. 'l'homson, R, K, verkst. Dir., Kungsholmsg. L. Forsberg, Jungfrug. 35, Ö. 38, C.. Thorling, Alfr., eftr., Målerifirma, inneh. - A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. Arnold Andersson, bost. Styrrnansg, - Emmy, Fröken, Sömmerska, Tuleg.lO, Va. 9. Ö.Dj.; W Norr Verkstad, - Mariann!!, Fröken, Narvavägen 23, Ö.Dj. Rimbog. 8, Ö.; tlf Norr J Hal}na,,Ankefru, Sigtunag. 9, Va. - Emma, Knkefru, Flemingg. 53 A, C. - Filip, i - firma Alfred Lindberg & Co, Thorman, Eva, Kassör, Upsalag ö.g., Va. kontor Vasag. 48, C.; boat. Uplandsg. - Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost, -56, Va. Valling. 32,C. - II., i firma Alfred Lindberg & Co, kon- Thormarck,,A. G., Fröken, Kommendörsg. tor Vasag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. 15 1v, Ö. _" Thonberg, A. N. E., Handl., Sergelg. 8, C. Thorn, Emil, Banktjänsteman, Grefg.57,Ö.:Dj. Thonell, A., Fru, Skeppareg, 41, Ö.Dj.; tlf - A. Chr., Fil. dr, Lektor (Nya Elemen- Norr tarskolan), Skeppareg. 27, Ö.Dj. Thor, Hilda J., Fröken, Döbelnsg. 35, Va.; Thornberg, John; Ingenjör, Regeringsg, tu 4123, Norr C.; ur Norr 282,83. 76)1, Thor's Kemiska Fabriker; A.-B., Bergsg. 29, - Laura, Änkefru, Klevegränd 5, Sä. C.; tlf se äfven Tornberg. Thor, S;.E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; Thornblad, A., Målerifirma (inneh. S. T40rn- " bost. Vegag. 12, Va. blad), Norrtullsg. 23, V~,; tlf Norr - Gustaf Voulethe, Tapetserare, Greftureg ; bost. Nybrog. 50, O.; tlf Norr 13A, Ö, se äfven Toro. Tour. - se äfven Tornblad.. 'I'horberg, Arvid; Landsorganisationens ordf., Thornfeldt, Maria, Fröken, Nybrog. 55; Ö. kontor Bamhusg., 16, C.; tlf 1 78, Norr. Thorngren, Karl, verkst. Dir. i Eörsäkr. A.-B. Svenska Veritas, Lidingövillast.: Thorborg, P.A., Prakt. läk., Odeng. 36 1, tlf Lid:ö \ Va.; mottagn o Thornqvist, Ludvig, Direktör, Birgerjarlsg. Thorburn,A., e.o, Hofr.-not., Flemingg..~5, C. 42, Ö.; tlf Thorceus, E. S., Ingenjör, Linboda 11, ~lfsjö. Thornstedt, K. J. G" Dir., Bromma träd-. Thord, K. G. P., 'Ing., Sibylleg. 49, O. gårdar 111, Sundbyberg. ' ThordemanvB. J., LöHn., Runda vägen 32) Thofnström, & Co, Skyltfabrik, Pilg.,9, C,; Appel viken; tlf Appelv. 675,. tlf Kungsh Thorell) se Torell. Thors,K.0.S.,Civiling.,Karlbergsvägen18, 'Va. 'I'horalli, Sven Elof, verkst. Dir. i Brandt- Thorsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, bol. Tor, Kommendörsg. 28, Ö.; tlf Flemingg. 46, C. ' , \ ' - M. R., f. d. Handl., Flemingg. -10 u'~', C. "I'horen, se 'I'oren, Thorselius, J. H., Dir., Lillabältg. 8, Ö,Dj.; Thoresen,.Ida. C., Bildhuggarinna, Biddareg. tlf 74487; sommarbest. tlf Kummelnäs 7, O. 55.,. THULE SKANDINAV'IE,NS,STÖR.S TA Lf:FrÖRSÄ~'RrNOSB(:)L.~;P " ", '" _. Ansval,"ssumma c:a 590,000,000 kronor..,,-.' i-i

13 ,1014 Thorselius-Thulin. 'I'horselius, Ada, Fröken, Greftureg, ll2 1I, O.; 'I'horwall, I., Grossh., kontor Bralieg. 6, O.; tlf '. bost, Islinge,.Lidingö. - E. K., Fröken, Regerin~sg.l05,C;. - & Co, EtabI. 1900, Kolonial~~ror m. m. ThorselI, se Torssell. ". en gros, Brahag. 6, O... Thorsön, G. 'J., Byggmäst., Dalag. 78 A, Va. Thorzen, E. M., Fru,.Ostermalmsg. 25 & 27, q.,- Ruben, Guldsmed, Kronobergsg. ~4, C. Thott, H. A. W., Fnh., Kapt., Nybrog. 45, O. - D. E., Ingenjör,Jungfrug. '45,.0.; tlf - Ellen A.,.Änkefrih:a, Sibylleg. 79, O. Österm ,. Thour, J. G. N., Ing., Fiskateg. 9, Sö.. Thorsing, O. U. K., Fil., kand., Pontonierg. - C. A., MöbelhandI., Klevsgränd l B, Sö.; 9,C.. tu Söder '. Thorslund, Osc.. E., Afd.-chef, Grefg. 26, - C.A.,. Möbleringsatfär," Hornsg. 12, Sä.; O.Dj.; tlf Österm, '.' tlf 3110, Söder , '. - Emil, Bankkassör, Ostermalmsg. 86, O.; - Axel, Polisman, Drottningg. )02, Va.. \ tlf Vasa Thouren;Gotthard R., 'I'andlåk. Förestånd. - J. A., Kaföidk., Malmskillnadsg. 3B, C. för., Tandläkareinstitutets afdeln. för - se äfven 'I'orslund. Proteslära o. Tandreglering, Klara- Thorson, ~ Lillie, S., Fanjunk., Frk., Kass:a Marieberg 2, C. o. Registrator 'i Sv. bergsg. 40 II, C.Träffas 'tu 3498, Norr efter öfv,erensk.;,, Statsförb., Mästersamuelsg. 54 IlI, C. - Emelie Sjöquist-, Tandläk., Klarabergsg. - Thore, Varumäkl., Folkungag. 107, Sö. 40, C. Träffas efter öfverensk. per tel.; Thorssell, se 'I'orssell, tlf 3498,. Norr ' Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen 'I'hudin, Fritiof,Sjukgymn., Karlbergsvägen 53, Va.; tlf A, Va.; tlf Vasa I - Thersson, F. W., Bankofullmäktig, Brunke- Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, bergstorg.12, C. _ Sö.; tlf 3489;' bost.' Hornsg. 33 A, Bä.. - A., Fru, Valhallavägen 50 (f. d. 97), Va.; - A" f.d. Kommunalordf., Västmannag. 291[, tlf Vasa Va.; tlf Elna, <Fröken, Västmannag ö. g., T Thure, Musiklärare, Odeng. 8, Va. Va.; tlf Vasa _- se äfven Tufvesson o. Tuvesson. - Julia, Fröken, Skeppareg. 12, O.Dj.; tli Thule,Choklad-, karamell-vkonfekt-, saft- Osterm. 22'02. o. caeaofabrik, se A.-B: Förenade Ohok- - John, Kassör v. _Bergsunds Mek. Verkst., ladfabrikerna. Hornsg. 148 A, Sö. ' -.: Lifl"ötsäkr.-Aktiebolag;.kontor Kungs- - R., Leksakeaffårer; Hamng. 34, C., Hum- trädgårdsg. 14, Sthlm 15, kl. 9~3. Se le~årdsg. 20, O.;bost. Humlegårds- annons sid. 17.,. g , O. ', -s Generalagentur, Direktör Erik,Wik:lun.d\ 'I'horstenson, Dagfln, Agentur i kolonial- Näckströrnsg. 4IV, C., kl. 9~3; tlf 29 99, varor m. m., Mälartorget 15,' St.; tlf 129A4. Dir. Wiklund träffas säkrast Norr kl ,30 f. m. ', - Harry, Direktör, Bråvallag, 8, Va.. Varulagret, A. B., Vasag, 7 & 9, 'C, - Eva, Fru, Nybrog. 26, O. - "Thulen, H., Handl., Kammakareg. 46, Va. - Axiannll, Förest:a föt Fredrika-Bremer- - Pehr, Musikiustr.vmak., Riddareg. 17, Förb:s Byrå, Jungfrug. 33, O. O.Dj.; tlf Norr 401l Dazfin, Grossh., kont. Mälartofget 15, -s, H., Pappers- o. Importaffär, Dalag, 4, St.; bost. Lidingö villastad. C.; tlf Norr t Allan" Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra; Thulin, Hemming, Byggnadsingenjör, Pitlf Skärsätra 23. persg, 26 III" C.; tlf Kungsh John, Järnhandel, Drettningg. 8, C.; bost. - Folke, Civiling., Sibylleg. 40, O. Strandvägen 41 II, O.Dj. _ - Jöns, Dekorationsmal., Margaretavägen - J;,I.-L" Köpm., Srt Eriksg. 73, V~. 26, Enskede; tlf Ensk Ake, Köpman, Handtverkareg. 4, C.,tlf - Ernfrid, verkat, Dir. i Klara Fattigv.-styr., Chef Iför De Gamlas Dags Byrå, Hol- - Gunnar, Stats kommiss. o. Byråchef i K. ländareg. 4, C.. Statskont., Karlavägen36, O. O.,.Fabrikör,,Artillerig. 40, O.Dj. - H. A., Ankefru, Jungfrug. 33, O. - Dorothea, Fru, Margaretavägen 100, En- - se äfven Torstenson. skede; tlf Ensk. 187.' 'I Thorvall, Dagny, Fil. kand., Karlbergsvä-.:- Efra, Fru, Ringvägen 108, Sö.; tlf Söder _,gen 86 BI, Va.; tlf Vasa 24Q6.,1909., ' - Einar, e. o. Hofr.vnot., Drottningg. 83IV, -.::, K, Hofmäst. Saltmätareg.: 1~, C.. C.; tlf Olof (i., e. o. Hofr. not.,sibylleg. 40, O. JONKOPINGS 'JURIDISKA. BYRÅ., -j..:.- ~s H A M N O A T A N l is ----_'----' _

14 Thulin - Thumell T1).,ulin,B.N., Ingenjör, verk st. Direktör för 'I'hunborz, O. H., Handl., Kaptensg, 12, Akti~b. V. Löwener: bost. Jungfrug. O.Dj. 4;5, O.;. tlf 72419, Österm, 2\ se äfven Tunborg. - P. G., Ital, Generalkonsul, Skeppsbron Thune, Einar, Ing., S:t Eriksg. 25 B, C.;.tlf 34 m, St ; kont. tlf Järnv Gösta, Jur. Stud., Sibylleg. 40, O. - Robert, Ingenjör, Sveavägen 52, Va: -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Drott- Thune, Anna, Fru, Greftureg. 48', O. ningg. 104, Va.; filial Klarabergsg.39, Thunös, A., Eftr. (möbler O. antikvit.),g:la C. Brog. 21, C.; tlf Norr P. T:son, Löjtn., Tomtebog. 22, Va. Thunell, se TunelI. - F., Rak-o. Frisersalong.Svartrnanz. 21,St. Thunfors, C. H., Bokb., Kungsg.' 44, C.. - Gabr., Regeringsråd, Juris dr, Sibylleg. Thunholm, E. A., Dir., Drottningg.68'r, 40, O. C.; tlf 8120, 1378; bost. Tureberg. tlf - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. Tureb Th ulilns, Ch., Eft I., Inne. h Gus. t Hag lun d-d., N. V., Tjäustern.,.. Tjärhofsg. 19, r Sö. TT E l f U & b " t' D tt Thunlund, K., Fotogr., Birgerjarlsg. 96, ra..ngros ager a r IJOUerier, ro - Thunman Maria Atelje för Konstslöjd.mngg. 5.7, C!..;tlf 9445,..Norr Artillerig. 42II, O.D}.: tlfösterm. 128: Thulin, Emelia, Ankefru, Brannkyrkag. 30, - S. W. K:son, Banktj.-man, Nybergsg. 'Sö.; tlf. Söder Bill, O.Dj... - Helena, Ankefru, Skeppsbron 30, Si.: som- _ Ake, Fil. stud., Artillerig. 42II, O.Dj.;.marbest. Saltsjöbaden. tlf Östorm Hilma, Ankefru, 'I'orsg, 1~, C. I'hunquist, M. O., Fröken, Karlavägen 60, O. - V~udela, An~efru, S:t Enksg. 82, Va. _ Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O.; - NIls Olof, Dobelnsg. 67 Bd.b.r::a.. r. tlf 'I'hun, LauracFru, Grefg. 17 o. g., O.Dj., Thunqvist, Erik, Folkskollär., Högalidsg. tlf Osterm A, Sö.; tlf.söder Gu~.t. Ad., Herr- o'. Damskräddare. Hol- _ Augusta, Fru, Östgötag. 24 B, Sö. ländareg. 30, Va., tlf Vasa,7196. _ Simon E., Tjänstemarr(Sv. Handelsban- - C. MIllAnk~fru, f. Lysholm, Rorstrandsg. ken), Saltsjö-Järla; tlf Nacka , Va., tlf V~s~.809. Il Thunström,J. M., Banktjänstem. (Sv. Han- Thunrous, E.,Harald, Clvlhn.g.,Odeng.24., Va. dels b.), S:t Eriksg. 28 'v, C.'. Thunberg, J. E. F., Agronom, Drottningg. _ Elfrida, Folkskollär:a, Södertörnsvägen?7, Va , Enskede.. - Wllhr;lm, Boktryckenfaktor, Dobelnsg. _ K., Fru, Hatt- och möss affär, Hornsg. 63, Va.; tlf Vasa S" - FJ, Dir.. kontor Kungsträdgårdsg. 16, G.. Frök~n, Valling. 33, C. b C.;ktltf '0:r'J' trlrf ; bost. Enbgetl. - A.' v. L., Änkefru, Bangårdsg.l0, Sö.; re. sg...' r: ;.,;som~ar os. tlf Söder Sm:"dalaro gard;.~.lfsmadalaro 3. _ Albertina, Änkefru, Greftureg. 24 AIII, O. Mathilda, Fru, Stjärng, 3 A, Va.; tlf.. d 4 TT Vasa 'I'ekla, Ankefru, O eng. 9, ra. - Emma Fröken Sveavägen 54 Va. Thuur, Axel, Tuleg. 2 II, Va. - Carl, Hattmak.; Barnhusg. 10: 0." Thurdin, R., Kommendörkapten, Flemingg. -- D. V., Hofråttsnot., Grefz, 20, O.D}... 32, C. '" - J. A., f. d. Kyrkoherde, Stureg. 50, O. Thurell, E., Leksaksfabrik, Vastmanuag. 8, - M. Th., Möbelsnick., S:t Eriksg. 48, C.; C.; tif Norr tlf Kungsh TJlUresson, Th. Ragnar, Kungsg. 28 v, C.j - Arvid,Postexp., Flemiug-g.5 III,C.; tlf tIf ; bos~...odeng, 15, V.. - Carl, Sjukgymnast, Tegnersg, 17, Va. Thunn i N..A.., Posttjänsteman, Helgalunden - Axel,.THlsyningsman, Östra Renh..sta-.9, So. :... tionen: tlf Vasa Thurmg, K. J., Fiskhandl., Svarteneg. 7, So. - Anders, 1:jänsteman,Jungfrug. 3, Ö. - C. H. L., Handl. Brännkyrkag. 93 IV, Sö. - K. E., Of'vermaskinist, Observatorleg. - K. M., 'I'elegrafassist., Homsg. 150, Bö. 7 III, Va.; tlf Vasa 299. Thurmann, Anna, Fröken, Katarinavägen --'- se äfven Tun berg. 9 B, Sö.; tlf Söder Thunborg, Elisabeth, Fru, Björngårdsg.2 II, Thurne, Martin V., S:t Eriksg. 73, Va.; tlf Sö.; tlf Söder Eveline, Fröken, Björngårdsg. 2 II, Sö.; Thurnell, N. H. H., Polisman, Karlbergs-. tlf Röder 8924: vägen 45, Va. VIKING SKOK'RÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. 'XIKl~:G 'i OREBRO

15 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O.

'986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~ O. '986 \. Sörensen-Tamm. Sörensen,A;E., Folkskollär:a, Handtverkareg. Sörvik, G. J., Fil. kand., Rådmansg, 5u.~" O. 76" 'C.. ",. Sötvllrllindustri,. Aktiebulaget" verkst. -,-: Hanna.' Fröken, L:a Vattug.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647..

. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.. 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/24.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. 116 I) \. Å. AK. 116 Abrahamsson Acharius. _..~._._~_..~~_._, 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. _2 J. Otto E., Assistent i Statens Reproduk _1 T. D. J. A., f. d. Stationsinsp.,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer