JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ"

Transkript

1 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8. L., Jur. utr. kand., Marinsekr. Handt- Norr '.,verkareg. 39 BIII, O.; tlf Kungsh Sveriges Torfaktiebolag, kontor. Malm- - Axel & Gjerdrum, Modevaror,. kontor. torgsg, 2, O.; tlf Fabriker i, Holländareg. 24 I1I, Va. '.. Stockaryd, tlf Stockaryd Anna, Rektor, Björngårdsg. 10, Sä. - Teatern,. Mosebacketorg,,Sä. Plan- 0.- E. F., Ryttmäst., Blastsholmstorg 11 III, biljettpriser, se sid , O.; tlf ". Södra Tekniska Fabr., C. F. Löfstedt& - Therese, Skjortsömm:a, Prästg. 14: St.; Co, Alb. Olsson, Klister, växtlim pann- tlf Norr 3662., stenslösning m. m., Ostgötag. 58 & 60, -:- Tekla, Slöjdlär:a, Handtverkareg. 76, O. so., tlf 20331; se annons 18,38. - A. E. K., Ankefru, Holländareg.29 1 Öl g., - Tidningskontoret (inneh. Fröken L, An- Vg;; tlf derson), Södermalmstorg 7, Sä.; tlf - L., Ankefru, f.. Frih:a af Uggla~, Jllasie Söder 330 O'r. holmstorg 11, O.; tlf.1 21, Norr Varuhuset, Katarina Bang. 9 o. 11, Sä. Sörenson, Erik, Banktjänstem., Regsringsg.' - Varumagasinet, inneh. Sixten A. Lind-,661, O:; tlf Norr, berg, Götg. 59, ss., tlf Söder 30405; G. F. J.,Handl., St. Nyg. 6, St.; tlf filial Hornsg. 70, Bä. (vid Saluhallen); - Berndt, Pastor, Handtverkareg, 88, G." tlf Söder : " ~ J. E., Sydfrukter en gros..' kontor Klara - Varvets Aktiebolag, varf o. verkst. Folk- S. Kyrkog. 11, O.; tlf ungag. 139, Sä.; tlf 5838, 733, Söder - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. 'Fal ; kontor Folkungag.. 141, Sä.; maskiner, se: Nyg. 6, St.; tlf tlf 5838, 733. Sörlander, H. M., Förste Aktuarie' hos K. - Yita Bandet, Kocksg. 24 1, Sä., Generalpoststyr., Kungstensg.48 1V,Va. - Akeri o. Renhålln, Aktieb., kassa o. order- Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg. 15III, kontor Skeppsbron 28, St.; öppet kl. 8 Bä.; tlf Söder 363.,.. f. m.-5 e. m.; tlf 6818, 11608, Norr - Erik; Konservator, Utmarksvägen 4, Ap linjevälj. pelviken. Aggkällaren (Carl Videll), S:t Paulsg, 27, Sörman, G. A., Brädgårdsförm., Odeng. 33, Va.; Sii.; ur..5812, Söder Telegraf tlf Norr, adr.:»aggvidell»; - J. M. O., Fotograf, Ragvaldsg. 19, Sä. Söhr, Oscar" Vaktm., Brunneg. 11, O.; tlf - Gustaf, Handl. (spec.-, matvaru- o. mejeri. Norr , '. affär), Ostermalmsg. 46, Ö. '. Söhrman, L., Läkare, Kungsklippan 5, O. - Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär. -se äfven Sörman:'. St. Nyg. 21, St,. o> Söllscher, C.F. G., Pil. dr, Runebergsg. 4, Ö. - Georg, Köpman, Asög. 113, Sä. Söndags- Nisses Redaktion o. Expedition, Sörman, John, Aktiebolag,,Magasin för, L:a Vattug. 21 Il,O. Redaktörens mot- engelska och franska varor samtagentagningstid kl. 2-3 alla dagar utom turaffär. Regeringsg. 4, O. Direktötisdagar; tlf 52 60, Norr rer: Albert o. Charles Challis.. Sönstcby, 0:. K., Korresp., Linneg. 104 (r. d. - se äfven Söhrman, 98), Ö.Dj... Sötvaruindustri, Aktiebolaget, verkst.. Söndagsskolklockans exp., Majorsg. 5,0. dir. R. Lennmalm, Riddareg. 12, Ö.; Sörberg, David W. E., Kont.-skrifv. v. Sta-tlf Österm tens Järnv., Västmannag. 731~1,Va. Sörbom, B. J., Fru,Linneg. 32 1, O. Sörensen, A. E., Folkskollär:a, Randtverkareg. 76, O. - Hanna,.Fröken, L:a Vattug. 26,0.; tlf Norr ' 'I'abaccos, A. B., verkst.dir. Ragnar Han- _ Nancy, Fröken, Blasieholmstorg 11, O. sen, Kungsg. 79, O.; tlf 31~ p9. - Sigrid, Fröken; Kronobergsg.6, O., Taberman, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sä. - Carl, Grosshandl.,Malmskillnad~g O.; - Olof, Ing., Hagag. 54, Va. lager af tandläkare-utensilier. från - Emy, Apkefru, Vanadlsvågen 15" Va. Claud. Aeh, Sons &. Co, London; kontors- Taborförsamlingen, Brännkyrkag, 88 A, Sä. tid 9-'-5; tlf20 84, Norr 8788; tele- Tache, H., Grossh., Kaplnnsbaeken 3, O. grafadress: Ashdepot, Bost, Döbelnsg,' Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins 5. O.: tlf Byrå, Klara V. Kyrkog. 3 B, O. JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ t5h A MN O A T A N '------, T.

2 , 1,1 INDUSTRl=AKTlEBOL. OREBRO viuö:no

3 m 1004 Tapper-Teatrar. I Tapper, Beda,Handsk.o: Modeaffär,Mästersa. Taxering s n å nd e r na s ordf.' (forts.): muelsg, 6, C. 7:edistr jw".k~n~,ni~swl1s.berg,mörby,~to.cksun Tapperson & Anderson Fotograflateljå S:t,8:e" t. f. o!verkngsfiskale. Grape, Biddareg.. E n'k sg. '6' 3.,.; C' tl f'.~o'~: 14".' ' 9:e " assessore. 70, 6.D} Stern, Karlbergsvägen 66A, Va. _ 11'11 Fröken Linneg 3l O tlf Osterm 10:e" rådman A. W. Johansson, Odeng. 70,Va ".. ".,.. 1,.l:e (; bankosekr. C. Törnebladh,Blasieholmsg. Tappert,' E.,.Änkefr'U,. Trädgårdsg.,2,. St. l~:eo " p;~t~k.-sekr.jesper Lifllesköld,kv. Tegen Tardy :Marie-The rese Fröken Lärårinna"! 3, Lidingö villastad. f ' k Döb l '9 C; ti'f N ' :0" trafikdir. Gustaf Welin, Valling.16., O. rans a, o, e nsg,, 0'1,O; 01'1' 14:e" revisionskommissarie Ch. stenberg, Bär- Tarms,. J. E:. A., Kontorschef, Sibylleg. 40, gerjarlsg. 65A, Va. O.' tlf Osterm :e rådman K. Masreliez,,Fatljursg Bä. _ Elle~ Änkefru Luntmakareg. 63 Va. 16:e" v. häradsh. J.. E. Björck,.yalhallavä,gen, '. ', " 'Ö 86 (f. d. 53), 6... Tarras.Wahlberg, Astpd, Fru, Stureg, 8,. 17:e" kanslirådet E. Sundberg, Nybrog. 73, O. _.Wahlberg, Stig, Löjtnant, Stureg.8, Q. 18:e" ka~:u6~tmtsrådets. Norrman, Florag..Wahlberg, Bo, Med, stud., Stureg. 8, Ö.; 15:e." hofrättsrådet E, G. G'eijer,'kv. Tallen 18, tu " Lidingö villastad. W ahlberg, Sofie Ankefru Styrmansg. 20:e" ba~kkamrerl. E. Westin,Teknologg.~!Va.. 32 O" D'J' ' r', 21:e krigsrådet Axel, Ekman, Kommendorsg.,., 37 6 Dj, Tarschis, E., Dir., Gö~g.9 II, Sö.; tlf Söder :a 'vak~nt:',. _ A.' Z, Lärare, Östgötag. 101 sn. 23:s' " t. f..krigshdfrä~~srådete. Wikström,,Bir- I T h I S' N R't l l kt'. t S-d gerjarlag, 54, O. arsc ys,. " ya, l Ull. S a ener, o er- 24:0' dir. C. D. G. Indebetou Narvaväaen 83 marmag. 11, SÖ.; tlf Söder ".6.Dj.,'" b, Taube C. E, Grefve Öfverste Kungsh. hamn- 25:s" kanslirådetg. Åkerman/Karlaväg!:n27,6. 'lan 3 C ' ".., 26:e" t:e stadsfogden Hennk Mel,lstrom, Ar- P, r :": III Ö. tillerig. 43, 6. " _ Ella, Grefvmna, Styrmansg. 4,.Dj.; 27:,e" auktionsdir. B.M. Tengroth,Hornsg.s6,Bö.. tlf , 2~:e " finanss~kr. Björn Nordvall,Brännkyrkag. Tau bner, Knu tw., K amrer,. Nyt orgsg: o2'9, S'" 28, ss. ' O., 29:e intendent Hj. Westin, Högbergsgv.Ll, se. tlf Söder :e " byråchef Oarl Olofsson,Kat: V:aKyrkog. Tausen, C; Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., "1". a. 9,Sok'" d G t f F 'd' 'K Il" d.. Torsg. 2, C; tlf o " JU l7 s~~ us a re m, ape gran Tauson, Axel, Musiker, Hornsg. 73'II, So.; 32:a" byriichefa.r.telander,rådmansg.is,va. tlf Söder :e " rädman Kl'G. Harring, Torstensonsg. 15" _ Anna; Änkefru, Handtverkareg. 32 IV, C. 34:e" ka~~~rskrifvare Sven Ekm~;'.,Scheeleg. Tauvon, Gerhard, Aqvokat, bost. Nybrog. 2, O.,.. 0 "o 47 B, Ö.; tlf, Österm. 1299; kontor 35:e" byrå.chefenr. Lindberg,Vikinga.g.18,Va. 66 C tlf 8218 N :e" rabrtkaförv.a.m.a.seedoff,mar-ieber-g, O,, K ungsg.,.j,,01'1' 37:e" kamrer S. J.,R. W. Granlund, Slakthuset. Richard, ~man. i Mälarprov. hypoteks- Enskede.. 'föron Ostgötag 27 IV Sö' tlf :e" f. d. bankdrr. G. Wetterström, Sibylleg. ~.,.' ", ' ".. '46-4S, 6. A., F1U~ Grafmagnig. 10, Q.D). 39:e ing, A. G. Carlsson, Narvavägen14,6.Dj.... Ida, Froken,Stu~eg, 28, Ö. 40:e " f.d. sekr. Hans Smedmark,Nybrog.62,O. - C. E. I., f. d. Kapten, (stärbh.) Roslagsg, Taxor:IHamn-, Hyrkusk-, Posto, Bikstelefon-, 14" Va..'. Sotare-, Stadsbuds-, 'I'elegram-, se In- Gerhard, och Körne'r,oAdolf,Ledamöter nehållsregistretc v> af Sveriges Advokatsa~fund, k~ntor Teat, Aktiebolaget, Automobiler o. Auto- Kungsg. 66,0. j kontorstid 1/210-;-4; tlf. mobilringar, Amerikanska Engelska ~2 18, Norr 246 ;48. 'o. Franska agenturer konto; Skeppareg. T~vemus, se Thavenms. ",261, Ö.Dj.; tlf719 35,,71936, Österm.2. Taxameter, A n.,..verkstäder,,gar.age o. Teaterlotteriets Exp., Fredsg, 12, Sthlm 16; kontor Solnavagen 1, Va.; tlf 2234, kontorstid '.' " Norr o'. Teater Montmartre (Varietc, Mosabacke Re- Ta;x:a1l!'eter~ola~, se Rosenbaums., stanrant,a.-b):mosebacketorg 13 Sö. 'I'axeringsdlstrikt, se Kalenderafdeln. [1665J. Tea trar" " 'I'axeringskontoren, Slottsbacken 6, St. Blanch~.teateru,V. Trädgårdsg., C. Taxel'lngsnamndernas ordf.:, Casino, Bryggareg.5, O. '.. l:a distr. assuransdir.j.w.creutz,svartmang. 24,St. Djurgårdsteatern. Lejonslätten, O.Dj. 2:a n fil dr Alb. _Car'lsson, Banerg. 5L t O.Dj... Folkets teater, Barnhusg., G.., 3:e' hofrättsr,ådet W. Aschan.Greftureg.40,O. Folkteatern, östermalmstorg, O. 4:.0,,' t. f. byråchefen'f. von.dardel, Tegnersg. Haga-Tea,tern,midt.emot Hagagrindar (endast 6 Va. _ ' under sommaren). 5:e, " ba';kkamrer.!1:almer, Valhallavägen78 Komedi Teatern, Birgerjarlsg. 27, O... (Cd. 61), O. " " Kgl, Dramatiska teatern, Nybroplan, O. 6:9 ". J'. d. öfverlär.a.wassberg,rosl~gsg. 7, Va. Kg!..Teatern, Arsenalsg.'3, O. A.2B. SVENSKA METALLV~RKEN MÄSTs~:n~~~EAL~/~~~~.N22

4 , Teatrar-Tekniska Fabriken Saponaria.'1005 Tell.t'f~rCfOrts.): Teknicia, Firma, Karlbergsvågea 71 B; Va. Mosebacke Revyteater, Mosebacketorg 13, Se Teknik Ingentörsbyrån se Ingeniörsbyrårt Ny'aAIl:\amb.ra,Teatern, Djurgårdsslätten, O.Dj, T~knik ' ',' Oscars-teatern;.hörnet af Kungsg.'.och Vasag., G. '. I Pallas-teatern,hörn. afvalling. o. Västmannag., C. Teknisk Kemi, A.-B., Regenngsg, 41, C.; Svenska teatern, Blasieholmsg. 4 A, a. tlf ' S~dermalms Teater, Folkungag.; 6.' se. Teknisk Tidskrift Humlegårdag 29 Ö' Sodra teatern, Mosebacketorg, Sö, ' o.' o. ' Teater ~Iontm~rtre (Varrete, Mosebacke Bestau- Hufvudred.: Civiling, Carl Kleman. rant A.-H,), J\II;backetorg 13, SIi.; tlf Telefoner: red ,annonsafd Vasateatern, Vasa((,: G... _. Expeditionstid 9-5. ' Teaterplaner o. biljettprrser, se 1820-;:-1840, Per- 'I'ekniska Aktieb. Bramin, äkta vitaminjäst, sonal, se Kalenderafdeln o. folj. K ungs t ra "d gal' d sg.. 10 ' C.. Tebe-Magasinet, Drottningg. 81 A, Va. ~ A.-B. Exalla, Tillv. Ggldwyn tandcrsme Teckningslärftrnes Riksförbund, Stockholms- o. Hope-torrsprit, Ostermalmsg. 25 & afd., ordf.' 'I'eckniuzslår. J. Ekström, 27, Ö., Sveavägen uo->, Va. Tekniska Byggnadsbyran, ])elin & Pers" Tegelberg, Helge A., Förrådsförv., Döbelnsg. Iow, Entreprenörfirma för affärshus, 71, Va. järnverks- o. fabriksbyggnader i trä, 'I'ogelin, Annie, Sjuksköt,a o. Sjukgymnast, järn o. armerad betong, vattenverks-, Strandvägeri 7 B, Ö;Dj... bro- o. kajbyggnader m.m., Sveavägen 'I'sgelström, K. O. H., Tullvaktrn., Oster- 31, C.; tlf 23066, 23092, Norr , långg. 49, St. ' Telegrafadr. :»Byggbyrån». ' Tegeluddens Mek. Verkstad, Värtan; tlf Tekniska Fabriken Bore, H. A.-B., Kardu- Värtan 538. ansmakateg. n Au.b., C.; tu 15391: Tegner; Uno 'W., Aktuarie v. Sthlms Gas- - Fabriken Emil, kontor Rådmansg. 43,, o. El. verk, Tomtebog. 25IV, Va.; tlf Va.; tlf 11046, Norr Vasa 10~ Fabriken Facklan, inneh. Carl E. Öström, _ A. C., Direktör, Riddareg. 39, Ö.D}. Smålandsg. 28, C.; tlf Norr _ Elof, Direktör, Engelbrektsg. 10, O. - Fabriken Fortuna, inneh. O. Lindmark, _ Anna, Fru, Högalidsg. 32 cm, Sä.',Björngårdsg. 8, Sä.,. o.' _ L." Fru, S:t Eriksg. 30, Q. - Fabriken Fyrtornet, inneh. A. Molin, _ Mary, Fru, Handtverkareg. 41, C.; tlf spec.: skocreme, fabrik Greftureg. 24 B, O.; tlf Norr 10478; inneh:s bost. s. h. Ii; _ Hul.da, Fröken, Kassör, Linneg. 80 n ö. g., tu Norr ankn...' Ö.Dj.; tu Österm Fabriken Helios, Nybrog. 15 B, O.; tu _ A,xel, Grossh., Odeng. 19v, Va.; tlf o , Norr Fabriken Idun (inneh; Fru Mina Hell-, _ J:or, Es., Grossh., Btorg. 57, Ö.Dj.; tlf gren), Mosebacketorg 5, Bii.; tlf ss- _ 71300, Norr der 63.,. Edv., Handelsr., Hornsg. 53, Sä.; tu Fabriken Iris, Rådhusgränd2, St. tlf _ H. F. K., uppg. D, e. Jägmäst., Va, Vikingag... 34, Fabriken, Jofur, Apoteket, Lidingö villa-.. _ T., Kassör, Karlavägen 85, O.Dj. stad; tel Lid:ö '- Eiler"Kontorschef, Högalidsg. _ B. G. A., Köpman, kontor S20 m, Sä. - Bryggareg. Fabriken Ledolin CA.A. Carlsson), tillv, af Ledolin-preparater m. fl. tekn. artik- 2 A, C.; tlf 2456, Norr 5505,; bostad Iar, Fredmansg. 6A, Sö;; tlf2662:tele- Knngsholmsg. 63, C.; tlf gramadr. :»Ledolin». ' _ Hugo, Lärov-adj, i Jakobs Realskola, - Fabriken Medel, Kungsg. 55, C.; tlf Norr '_ Drottningholmsvägen 11, C," O. T. E., Löjtnant, Banerg. 43, O.Dj. - Fabriken Nitor, A.-B., Högbergsgv-Ll., ~ Torsten, bergag. Red.. för Idrottsbladet, 6, Ö.; tlf Rune- - Sä. Fabriken Ruth, Brännkyrkag. ' 11, Sä,; tlf _ Hanna, Sjukgymnast, Fru, Karlbergsvä ,. gen 69., Va.; tlf Vasa Fabriken Samariten (inneh. K. A. Helst), -'-- HUldaA Ankefru, Linneg. 80 n ö. g.,o.dj.;, tlf Osterm Bergsg. Fabriken 21, C. " S:t Göran A.-B., Kungl. '. Hof- 'I'ehler, E. D., Oiviling., Handtverkareg. 23 III, leverantör, Spec, Iäderkonserverings- C.; tlf Kungsh ' medel, kont. St. Nyg , Si.; tlf Teichgräber, Paul, Konditor, Holländareg. Norr 15383; Fabrik Södertälje. 13, C.; tlf Norr Fabriken Saponaria, Långholmsg. 9 A,Sö;; Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sä. tu THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG o.",.' ",o. '.., ", Sum1'1a I<ontant vinst till de försäkrade 25,400,OOQkronor.,:"'>."- "..

5 I 1006 Tekniska Fabriken Skandia-TelefoIidirektören. Tekniska Fabriken Skandia, Ak~iebolaget, l Telander; 2 TheIander; 3 Tenander. se A.-B. 'I'ekn, Fabr.. Skandla, ~ 'Fabriken Tefa, A.-B., 'I'illverkn. af mun- TheIanders,AutomobIl Import, Nya A.-B., vatten, tandcråme, finare toilettartiklar Gerr-agentur för Austro-Daimler, vorm, m. m., Sveavägen 120, Va.; tif Vasa' Austro-Fiat, Pueh, Premier, T. V.'per , Vasa ' sonvagnar samt Bässing o.austro.fiat - 'Fabriken. Tre Stjärnor. 'I'illverkn, af lastvagnar. Fullständigt reservdelshand- o. tvättvå.lm. m., Björngårdsg. lager till samtliga märken. Utställn. o. - 17,. Sö. Fabriken Vega, Jnneh.... \ Ölandor & Berthkont. Norr Kungsg.9, C.; tlf246 65,,31533, Garage o. verkst. Kungrand, Safter, Soya, Senap, Kryddor stensg. 10, Va.; tlf Vasa Lagerm. m., Stigen 7, Sö.; tif Söder garage' tid Hornsberg. Teleg:r.-adr.: - Fabriken Vulcan, Grefg, 37, O.Dj.; tlf»motorcar».,.. ' -Norr ,' '.,, _2 A. L., Bildhuggare, Rådmansg. 431, Va.; -- Fabriksaktiebol. Göta, Vanadisvågen 43, tlf Vasa Va. (verkst. Dir. A. Broman); tlf _3 'Ida S. L., Bokför:a, Torgg. l D, Tellus , Vasa Tillverkning o. borg, Midsommarkransen... partiförsäljning af såpa, tvålar; kem.- _1 Axel, Byråchef, Rådmansg.18,O.; tlf tekniska preparator. Kronpannstens- _1 Th., Civiling., 'l'orkel-knutssonsg. 31, So.; lösl1ing för ångpannor, m. m..tlf Söder ". - Fören. M. S.,- Postfack 707. _2 Fredr., Dir: för Nya A.-R', ThelandersAuto- - General Depöten, A.-B., Klara,N. Kyrkog, mobil Import, bast. Herserud; tlf Li- - 26, C.; tlf ' dingö 478; kont. tlf Norr H62S. Hö~skolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- _2 Harald; Direktör, bast. Urvädersgränd 11, het öppet helgfria dagar kl. 1-3 o. ' So.; tlf 231,62, Söder 446. biblioteket helgfria dagar kl _2 F. A., Disp., Asög.102BII, Sö.;ltlf Söder samt dessutom, helgfria tisd. o. fred kl. 6-8 e. ffi: (Exp..för hemlån stänges _2 Anna, Fru, Handelsidk.a, Kungsh, villast., dock 1/2 timme före bibliotekets stäng- filial Jarlag. 7B, Aspudden. ningstid.) Sekreteraren träffas under _2 Elin, Fru, Folkskollär:a, Scheeleg. 16, C. tiden sept.-maj helgfrla månd.o.torad. _2 Lina, Fru, Urvädersgränd III, Sö:; tif kl. 1-3 e. m., under sommaren helgfria Söder 446,. månd. kl. 1-3 e. m. Under sommaren -~ Hilma. Fröken, Sturog. 17III ö, g.,o. äro kansli och bibliotek öppna endast tlf Osterm '. månd.kl _2 Karin, Fröken, Östermalmsg. 31, O. '- Högskölans Studentkår: Nya Högskole- _1 J. O,"Ing., Volmary~ku~~sg. 15 B, Sö., byggnaden, Valhallavägen, O.; Kårlo- _1 Ludvig, Ing.,Vanadlsvagen 29, Va.; tlf kalen 'tlf Vasa 3180' Matserveringen Vasa tlf 70895; Kårexp.tlf 72572; Råd- _1 Nil!!, Ing., Danderydsg. 101V, O.; tlf tt;1ansg. 61', Va. Kårlokal o. matserve- 2 Osterm " rmg tlf Norr , - R. F., Ing., Hornsg. 146 B, So., tlf Soder T k k K t N'kl' & Åk e nis a ompamet, I as011- er- _2 C., Kamrer, Geijersväg,en8, C.; tlfkungsh. blom, Brunkebergsg. 9, C.; tlf 3021, 1996' I No!r ~n2, Norr C? 13. Eng.ros- o. agentur~ _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 2L, C.. - affar mom Kemisk-Tekniska branschen.,nederla~.et (G?tEfr. Carlsson), S:t Paulsg. _2 Jea K A, E~sk~de:' Po texp s., Handel v"o'e52 s ab n, 13, So.}, tlf Sodel' ' _2 0.1;., Red., Vanadisvägen 29, Va. - SkOllan, MasteHrsamuells~..44, ~tockholm 3. _1 Hilda, Slöjdlär:a, Gullvifvan, Gröndal, Tekno og~rnas.. ande sforenmg ~.p. s.,. I Liljeholmen: tlf Gröndal 150. Tekn~ska Högskolan, ':alhallavagen, O. _2 O. A., Vagnmak., Frejg. 23, Va. Teknisk materielo. litteratur, Bok- o. _1 Fanny.Änkefru Rådmansg 18III O tlf blankettförlag. Chef: Civiling. G. A '.. l" Mår~~~sso\n. Sousch~f: Civiling. E;ik _2 Jenny,.Änkefru, Narvavägen 24, O.Dj.. B. BJork~an. EJ[~edIhon: Tekn. Hog- -2,Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef skolan, Valhallavagen, O.; tlf 725,72. för Eirma Svensk Järnkonstruktion Teknologföreningen, Svenska, Brunke bergs- Thore TheIander, DrottninghQlmsväge~ torg20 1V,Sthlm16; tlf716,norr5558, 6 IV, C.; bost. S. h.. klubbrum o, vaktm.:.,tlf 7630, Norr lpelefondirektören H. T. Cedergrens.upp fostringsfond, Norrlandsg. 12, C... 'o JÖNKÖPINGS, JURID,ISKA. DYRA ,-...,-.--.." '...- tf 4 1\'11"(1A T A N l S ~_

6 TeJefol1kiosker-Telel1ius Telefonki(),sker: Telefonkiosker (forts.):, Norr: dukten), Svedenborgsg. (vid Skåneg.),,7}'lerzeliipark,Brunkebergstorg, Central- Södermalmstorg, Söder Mälaretrand plan, Hötorget, Järnvägens Central- (vid Varfsg. o. midt för Ragvaldstrapstation (Vestibulen, n.a o. s:a utg. samt por), Södra Bantorget. S:a järnvägsstaväntsalarna), Kastellholmsbrou, Kungs- tionen (automaten inomhus), Tanto-.trädgården (vid Hamng., vid Jakobs lunden (vid Ringvägen). kyrka o.ivid Strömg.), Nationalmuseum vid Skeppsholmsbron, Norra Bantorget, Allmänna Djurgården: gränd, Bellmansro, Kaptensud- Norra Latinläroverket vid Drottningg., den, Skansen (Hasselb:s-ing.samt Bra- Oxtorget, Roslagstorg (parken), Tegel- gehallen), Slätten (vid Cirkus). backen. ' Aspudden, Enskede, Gröndal,..Värtan, St:a Vasastaden :, Essingen. L:a Essiugen; Alfsjö.! Haga södra grindar, Karlbergsvägen (vid.telegraf- o. Telefonmannaförbundet, Kungs- Solnavägen o. vid Frejg.), Observatorie- broplan 2 II, C. plan] Odeng. (vi~ Dalag., vid Roslagsg, Telegrafstationer: o. vid Valhallavagen), Odenplan, Ros- Hufvudstation' Skeppsbron2 Sthlm2(öppen Iagstull, S:t Eriksplan, Sveavägen (vid hela dygnet).., Odeng. o. vid Tegnårsg.), 'I'egnerslun- Filialstationer: öppnahvard.9-9,sönd.9-4. den, Vanadislunden vid Döbelnsg. Kungsholmen: Norr: Nya Rådhuset, Scheeleg., C. Nybrog. 6, 6., Jakobsbergsg. 24, C., Kungsholmen: Drottningg. 96, G., Järnv~~scentralstatio-. J nen, C. (alla dagar Sf. m. 2,4-10 e. m.), Drottnmg iolmsvägen (vid Fridhemsg. i Vasag. 10, O. (alla dagar 9 f. m.~9 e. m.)., väntpaviljongen) Eiraplan Handtverka- Staden: Riksdagshuset, ni. (öppetendast unreg, (VI 'd S t. E"k") n, sg. '. K' ungs b' rop l an, Söder: der riksdagstiden). Södermalmstorg26, ss. Kungsholmstorg, S:t Eriksg. (hörnet af Vasastaden: Karlbergsvägens, Va. Flemingg.). Östermalm: Karlavägen 53, 6. (alla dagar 9 FredshäJls Hornsbergs koloniträdgårdar.») TClegf~am~i~l~'I:,;l-ngsstä!len: Nord. Kompaniet, Hamng., O..st l s:t Eriksg, 51, C. Ȯ ~rma m: Tegnersg. 11, Va. (Pappershandeln), Birger- Engelbrektsg. (VId Engelbrektsplan och jarlsg. 10o. 90, Va., Karlbergsvägen52, Va. vid Karlavägen) Grefbron Humlegår- (Cigarraffären). den (vid Engeibrektsg.),' Karlaplan, F~V'ounf:.g 6 D, ss., Hornsg. 52, ss., Hornsg. Karlavägen (vid Artillerig. o. vid Ny- Styrd.ansg. s, 6.Dj., Stureg. 6, 6. brog.), Narvavägen (vid Linneg.), Ny- Telefonstationen, Enskede villastad. broplan, Stadion, Storg. (vid Styr TelegrafstyreIsen, Järntorget 55, Sthlm 2. mansg.), Strandvägen (vid Djurgårds- -s Hufvudförråd,.Malmskilln~dsg. 26, C. bron o. Skeppareg.), Stureg. (vid Karla- -8 KatalogredaktIOn, Malmsklllnadsg.SO, C. vägen o.vid Humlegårdsg.), Stureplan, -s Konstruktionsafdelning, Jakobsbergsg. Valhallavägen (vid Stadion o. vid 24 1lI, Sthlm S..' Odeng.), Ostermalmstorg, Östra Järn- -s Revision, Järntorget 55 r, Sthlm 2.. vägsstationen. -s Stati<tisk;1 afd.,stadsgården 8 III,Sthlm2. Staden: ~s Tra~kbyrå, Järntorgsg.. 42 I1, ~~thlm 2. Gustaf Uh Staty, Kornhamnstorg (vid -s Utl~?dska kontrollafdelning, Jarntorget Slussen), Munkbron. Mynttorget, Rid- 83, Sthlm 2:..... darholmshamnen, Vasabron (vid södra Telegrafyerkets Linjedistriktsbyrå 11 4:e dllandfästet) striktet, Jakobsbergsg. 24, /2 tr., C.. _ Undervisningsanstalt, Malmskillnadsg. Söder: I9BII C. Ad.,Fredr.. to!.g,.j!larnängens.~oloniträd- - Anke- o~ Pupillkassa, Stureg, 60 IV, 'O; gard. (tlllg~n~ljg. endas~ for..medlem- Telegrambyrån.(Pressens.ce~tralorg. f. nymar l kolomtradgarden vilka aga nyck- hetsforrnedlingu se 'I'idnlngamas 'I'elelar till området), Danvikstull, Folk- grambyrå.(t. T.). ungag. (vid Navig.-skolan), Götg. (vid Telegrambyrån, Svenska: Annonsafdel- Kat, Bang. o. vid Ringvägen), Hornsg. ning, Klicheafdelning och afdelning (vid Långholmsg., vid Rppslagareg. o. för Pressurklipp, Klara. V. Kyrkog..12, vid Ringväg.), Hornstull, Högalidsg. Sthlm 1. (vid På lsundsg.), Mosebacketorg, Ny- Telenius, K. G., Mekaniker, Götg. SI, Sö. torget, Saltsjöbanans station, Stads- - Frith., Skylt- o. glasmålare, Engelbrektsg. gården (vid tullhuset O. vid Londonvia- 20, O.; bost. Valling. 33, C. VIKING SKllKRÄ.M INDUSTRr.AKTIEBOLi VIKIN,G OREBRO

7 1008 Tell-Tengström. Tell, H. G., Elektromekanisk verkstad o. Tengbom, J., Direktör, Vanadisvägen 18, Va. laddningsstation, Surbrunnsg.46, Va.; - Ivar,Professor,Ar~itekt i Byg-gnadsstyr.,, tlf Vasa , " Skeppareg. 58, O.Dj.; tlf 71809; kontor -- Erik S. A.; Kontorsskrifv. i Järnv. styr., Kungsträdgårdsg.,. 10, O.; tlf 8281" Torsplan 1, uppg. DU, Va.; tlf Norr 828L '.,- Leander, Köpman, Flemingg. 20 B, C.; Tengborg, Oscar, Mdeln.-chef, Holländareg. tlf ,', 26 B, Va.'. - Axel Edv., Löjtn., Agentur o. affärsbyrå, - Richard, Grossh. Prästgårdsg. 2 B, Sä. Karlbergsvägen 73, Va.; tlf Anna, Handelsidk.a, Hornsg. 42, Sä. ~ - Carl J., f.d. Maskinist, Kupgstensg.53 I, 'Va. Tengdahl, B. W., Lärar:a, Brunnsg. 12, C. - Carl Gust." v. Värd för Bostadsaktieb. - Knut A., Medlem.. af Försäkringsrådet, Holmia, Lindhagensg. 26, C.j tlf Norr. J. Snäckvägen 62, Appelviken Tengelin, Åke, Arkitekt, Fridhemsg. 6, C.; - Alfred, Kungsholmsg. 36, C. tlf Edv., S:t Eriksg, 61, C.; tlf Kungsh Anna, Gymn.-dir., Östermalmsg. 11Ut. v., - H. G., Upsalag, 3, Va.; tlf Vasa 94 ~~. O.Dj.; tlf von Tell, Bror, Bokhandl., Braheg. 45, O.; '- C. A. H., Tjänstem., Borgmästareg. 16, Sä. tlf Vågfabrik, inneh, Dir. A. Carlsund, - F.'K., Major, Braheg. 45, O. Handtverkareg, 38, C. - Tell, Claes, Postkontr. Drottningholms- Tenger, A., Tobaks-, Pappers- Q. Tidn.-affär, vägen l2a1v, Q.; tlf , 'Skeppsbron 10, St., tlf 'Norr 2576; Tellander, se Telander. bost., Skeppsbron 10m, St,; tlf Norr Tellberg &. Nordström, Agentur- & Parti- 2576, ankn.. affär, Mästerlamuelsg.37, C.; tlf 22,30. - Karl,.Verkm., Sibylleg. 2, O.Dj.; bost. Tellinger, B. J. E., Banktj.man, Vasag.4, C.'. Islinge villastad, Lidingö. Tellner, C. J., Kapten, Ostermalmsg. 69, O. - M" Ofversköt:a, Stockholrns hospital, Kon- Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid- radsberg; O. sommarkransen; tlf Aspudden 82. Tenggren, Ernst, Förest., Ringvägen l?, Sd. Tempelman, Georg, Grossh., Stureplan 4, - All-E., Lovisero, Högdalsvägen 312, Orby, O.; kontor Österlångg. 34, St. Alfsjö.. - F. W., Köpman, Dir. för Aktieb. Georg 'I'engman.Tulia, Lärar:a, Folkungag. 87, Sä.; A. Bastman. Värtavägen 12, O.Dj., tlf Söder ilo$) 90., Temperance, Hotell, se Savoy, Hotell. - Hedvig, Musikliir:a, Volmaryxkullsg, 1, Tsmperator, Isskåpet, se A.-H. Temperator- Sä.; tlf ~öder Isskåpet. - E. E. K, Ankefru, Folkkimgag. 87, Sä.; Templar-Kuriren, Organ för Nationaltem- Söder ' plarorden, Kammakareg. 27, Sthlm 1; -,M., Änkefru, Volmaryxkullsg. 1, Sä.; tlf tlf8021. Söder '. Templet 325 Linne af T. O., månd. 8 e. m., Tengroth, Knut, Dir., kont. O. bost. Vasag. Kocksg. 24 1, Sä.. ' 5, C.;. tlf ", Morg~nrodnaden afn. T. O., 2:a o. 4:e -s Handskhandel, Drottningg. 66, C. ' sönd. 3 e. m., Koeksg, 24, Sä. - B. M., e. o. Hofriittsnot., Auktionsdir" Tempus, A.-B., Skeppsrederi, Kungsg. 5, C;j Hornsg.' 561,.Bä.; tlf ~,:. telegrafadr.: nsandredn, - Carl Gust., Tullkontr., Majorsg, 9 A, O. Tenedffa.magasinet, Biblioteksg, 5,C. Tengstedt, E. W. A., Änkefru, S:tEriksg.13,C. Tengberg, Carl R., Apotekare, Uplandsg. Tengstrand, A. V., l:e Byråing., Kat:a V. 19 B, Va. '. Kyrkog. 6, Sö.. - A., Folkskollär., Döbelnsg, 43, Va. -". Helg-a, Fru, Kafe, Kornhamnstorg 47, St.j - H. W., Handl, (spee, o. matvaror), Agneg. tl.f Norr 1295; bost. Narvavägen 161v; 3, C.; tlf Norr I O.Dj.. J., Kapten, Kungsholmstorg 6,. C. - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg.14, (J.Dj. - A. E., Löjtn., Storabältg. 22, O.IJj.~ - I; 'F., Kamrer, Narvavägen 161V, O.Dj.. -s Eftr.; Mejeriaktieb., Tuleg. 43, Va.; flli- - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdag. 20u, O: aler Birgerjarlsg. 95, Va.,. Västmannag. Under sommaren Badläkare i Hjo. 38, Va., o. Banärg. 41, O.Dj. ' Tengströni, Clas, Förgyllare O. Glasmästare, Tengblad, Wivan, Cigarraffär, Regeringsg. Linneg. 48, O.Dj.; tlf 719 4~! Norr 91, C.; tlf Norr ; bost. -Braheg, 3, O.; tlf Osterm. - Lotten, Fru, Katarinavägen 9 A" Sö ". - A. J., Skomakarmäst., Åsög. 113, Sä.; - Gerda V., Lärar;a, Alviks skola, Kungstlf Söder holms Tillastad. A.-B. SVENSKA M~TALLVERKENMÄs~:R:n~~n~EciL~~~ 22

8 \, 'I'engström-e-Temetröm. Tengstrqin,: Ni' F., Tjänstem., Birgerjarlsg. Terberger, Albert, Aktiebolag, verksb. '97" Va.... dir. E. Wahlquist, Strump- o. Trikå- Tengwall, qerd~, Fru, Roslagsg, 26, Va. fabrik, Maria Trappgränd 5, Sö.; tlf -,-' Anna, Sanglar:a, Parkg. 18 A l, C , Söder Tengze~ius,. J. A., f. d. Kapt., Hornsg. 84, T' H t Il. h L M L , ermmus, o e, mne... aizon, Tenlen,Maria, Modeh., Drottningg. 85, Va.; Vasag. 20 C.; tif Namnanrop..' ' bost, Valling. 25; C. Terminus, Hotell, inneh. L. M. Larzon, - J. A. K.,Änkefru, Birgerjarlsg. 09 C. Vasag. 20, C.; tlf Namnanrop. Tennenbaum, M., Köpman, Blasieholrnsg. Termorator. Handels- O. fabriksaktiebolag, 3, C. L:a Vattug. 20, C. ' - Tenngjuteriet Mars, Tenn-, metall- O. alu- Ternberg, E. O., Kapten, Biddareg. 51, miniumgjuteri, kontor, lager O. verk- O.Di '0 städer Fabriksgränd 2, C.; tlf Norr - A. O., Änkefru, Riddareg. 5t O.Dj.; tlf 9739., Norr Tennishallar, Centralbadet, Drottningg. 88, Ternbom, Edward l Fanjunk. v. Forti:6.k.,. C.;.tlf 8.643, Norr Svea IngenjörKårs kasern, Frösundavik. V Tennishallen, Nya, Lästmakareg. 18, C.; tlf Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, Torsg. Norr v, Va.. Tennispaviljong, Ostermalms Idrottsplats, Ternell, Hilda, Fru, Krukmakareg. 46, Sö. O.; tlf 75850, Norr Alfred, Prakt. läk., Karlbergsvägen 36AII, 'I'enniapavjljongen, Centralföreningens nya Va.; 9-10 o. 2-3; tlf Vasa på Östermalms Idrottsplats, O.; tlf - A., f. d., Tjänsteman, Krukmakareg.dtl, ; kontor därstädes o. i Stadion i Sö. tlf ' Ternstedt, Gunhild, Fröken, Södertömsvägan ',rennstopet, Hotell (Inneh, Alma Videlius),, 62.~Ensk~de i tlf Ensk St. Vattug. 8, C.; tlf I'ernström, Dicke, Fru, Stureg. 13, O.; tlf ~ Källare, St.: Vattug. 8, C.; tlf 5980, Norr Norr ; interurb.tlf 8793,.. - H. G. E., Fru, Grefg. 36III,.O.Dj. Tenow, O. A., Fil. Iic., N ybrog. 11 A,. O. - Carin, Fröken, Bankkassör, Stureg. 13, - Chr. L., Generaldir., Lillabältg. 5 (J.D}.; O.; tlf Norr tlf L, Fröken, Valling. 44, C. o - J. J:son, f/d. 'I'ullupps.vman, Högbergsg. - Kjerstin, Fröken, Stureg.13, O.;tlfNorr 46 A, Sö Teorell, Herm., Värmekonsulent, Riksdags- - Axel, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. huset; tlf ), O. -se äfven Theorell. - Edvin, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. Teosofisk Tidskrift, organ för Teosofiska 35), O. o ~amfundet i Sverige, red. o. exped, - & Roos, Import-, Export, och Agentur' Ostermalmsg. 75, O.,..tlf affär, Jakobsg. 26, C.; tlf',65 01, 3104, Teosofiska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, Chefen, Carl Ternström, ankn, O.;tlf Tel.-adr.»Ternos»., Teosofiska Bokhandeln, Tegnörsg. 29, Va.; - Anna,.. Privatsköterska, Braheg. 56, Ö.; Försäljer o. utlånar litteratur från Uni- tlf Osterm , versella Broderskapets Teosofiska För- - Man.rre"Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg:.. lag; öppen 10-4; tlf ct, O. " - Centralbyrån (Teos. Jlamf. i Sverige), - John, Sjökapten, Styrmansg. 7III, O.Dj.; Ostermalmsg.. 75, O.; tlf 27:00; öppen tlf ,'., hvard, 1,30-'-3,30. - Elna, Skolkökslär.a, Styrmansg. 7III,O.Dj. I - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. - Bröderna, firma, Specerihandl., Valhall,a- - Samfundet (Universella Broderskapet vägen 102 (f. d. 39), O.." och), Ledare rkathcrine Tingley, Teg- - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. nersg, 29, Va.; tlf , O.Dj. - Vägen, intern. tidskrift, utgivare Kathe- - Eric, Tapetserare, Dekoratör o: Möbelr,ine Tingley; expo 'l'egnersg. 29, Va.;. ritare, Valling. 18 1I Ö. g., G.; tlf 12300;, Arg. om 6 illustr. häft. 8 kr. bost. 'räby; tlf Täby ' " Terapi-Institutet, Tavastg. 26 Ar, Sö.; tlf - Oceana,.Ä.nkefru,Ringvägen2,Sö.;tlf3389~ Söder Carl (firma Ternström & Roos),.bost, Terberger, 'I'h, A., Fabrikör, Styrmansg. 17, Narvavägen 2Pr, O.Dj.; tl\ O;Dj.; tlf se äfven 'l'ärnström, THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIPPÖRSÄKRINO;SBOL.l\Q'"..,.."... Vin.st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor. _

9 (J.Dj.; 1010 Te~rasit-T4e~terns 'å Kungl. Djurgården A.-B. Terrasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir"jojm' Thalin.. Bertha, Änkefru, Ka;lavägen 82, AJderin, kontor Norr Mälarstrand 8, G.;.(J.Dj. ' ~_ tlf Namnanrop.»Murbruksfa briken»; Thall & Carlsson, Bokförlag, Volmaryxkl.lllsg. o. Norr FabrikPolhemsgvI, G.; 15 A, $ö.; tlf 13569, Söder tlf Edvin, Fil. kand., Utg. af Vetenskapen 'I'erserus, Eskil, Bankdir., Birgerjarlsg. 67JII" och Livet, ':.olmaryxkullsg. ie A,' Sö.; Va.; tlf Vasa tlf 13569,.Soder 135 ~ ::- Ellen, Fröke~,Skolförestånd:a, Kommen- C,. W., Stafg~rdsg., 88, Appelviken.. dörsg. 29, (J.D}. Thalhn," A. S., Ankefru, Braheg...21,(J., -K, Grossh., ~epr. föt F. AhlgrensTekn.. Tham, G.W.,Agronom,.Kommendössg. 26, (J. Fabrik, Gli'fle, (Läkerol-Tabletter m.m.) - Henry, Civiling., Kommendörsg, 9 (J.; tlf o. 'A.-B.,Pastill, spiic.: tillverkn. af 75648; kont. Näckströmsg. 1, G.;tlf finaste dessertpraliner,.bost. o. kontor. 9640; ' '. Ringv~gen 8, Bö.; tlf 22 60, Söde~ B;ele?e, Fru, Kariaväg~n 1l~ (J. - S. E., Sjukgymn., Braheg. 20, (J. ',- Sigrid, Fru, Kommendorsg.. 26, (J. Tenmeden, G., Assessor i Kammarrätten, ~ Beth, Fröken,. Villag. ~2,,~.... Banörg. 43, (J.Dj.; tlf Österm ;- C. P. S., Gen.-konsul, BugerJarls~: 26, O. _ Jacob Assessor i Svea Hofrätt Nybrog - (Percy, A.-B., Import af kol o. jam, ex- 43, '(J.; 'tlf 'o. port af malm, befraktningar,.norr- _ Elisabeth, Fru, Roslagsg., 15, Va.; tlf. malmstorg 2, O,... Vasa A. y. S., Kapten, Narvavagen 8, -o.dj. -, Eva, Fru, Tysta g. 5, (J.Dj. - A. Wflh. V., Kapten, Storg. 48 v, (J.Dj.; - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. tlf ~ - E~ba, Fröken, Rosla~sg. 15,.Va. - F. R. W., Kapten, Kommendörsg. 2QlII,. - Wllh., Kapten, Uggelvikag, 9, (J.; tlf (J.'. - Petrus, f. d. Major, Norrtullsg. 26'II, Va.; - M., Pianolär.a, Östermalmsg. H, (J.Dj. tlf K. A. ~., f. d. Rektor, Valhallavägen - A. A., Räntmäst, i K, Statskontoret, 158, O.Dj.. o Karlavagen 76II, 00 tlf 79251; - Karl Gust,, Sekret., Folkungag.42 A, tjänsterum Birger Jarls torg 16, St.; Sä.; tlf tlf ,.. \ - C. S., 'Fjänsteman, Sibylleg. A9 III; (J. - J., A!1kefru,.Nybrog. 4;3, O.,- Anna Charl., Anke,fru, Nydäns Pensio- - C.A., Ofverstelöjtn., Blasieholmstorg 14, G. nat, Linneg. 38, O. Dj. " Teseh & Co, Wrlhelm, Grossh-flrma, Skepps- - se äfven TaPlm.',,. bron 34, St.; kontorstid 9-5; tlf 402, Thamsten,.G. H.. Kapten, Grefmagnig.d? A, 8504 (J.DJ.; tlf T e.sch T' A I genldrsflrma I Thanderz, Einar, Ing., S:t Paulsg, 16II, Sö.;.!. n., n, se.ngen- tlf Söder I. jörsfirma T. A~. Tesch, o. annons SId 43. 'I'haning, H., Disp., Slakthuset, Enskede; tlf 'I'essing, Sven, f. d.:lek~or, ~orrtulbg. 24, Va. Ensk ' I - L. ~., Redakto~, Birgerjarlsg. 69 A, Va. Tharre, K E., Dir. för Day ton Våg A.- B -:- se afven!'hessmg.... Torsg. 27, Va.; tlf l, kont. tlf 95 9~. Tesstor. David, Verkmastare,.Vegag.10, Va., Thavenius Annie Fröken Greftureg 38 H (J tlf Vasa ' '. '..,. Testrup, Eri~, Öfverstelöjtn., Östermalmsg. - W" e. o. Notarie, Regermgsg. 1,05, G.. 14 A, (J; - C. A., Rotevaktm., Torstensousg.!t; O.DJ. Teuchler,.F. J. K., Konsul, Riddareg. 118, (J. Theander, J., Bvggm., Surbrunnsg. 16, Va. Textilhuset, A.~B., Götg. 59, Sä. " - A.nna, Fru, S:t Eriksg. 39, G. 'Textilindustriaktiebolaget Saxonia, Drott- - Kristina, Fru, Gossklädersömmia, Dalag. ningg. IF, G.; tlf Norr 15& u. b Va. Textorius, Svante I.,Fabrikör, Södermannag. - B. D., Handelsres., Döbelnsg.64, Va.. 18, Bä. - J. O., Hofslagare, Hornsg. 83, Sä. - L., Fru; Södermannag, 18, Bä. - & Lindgren, Hofslageri, Homsg. 80,. Thalen, se. Talen.. Bä.,. Thalin: H., Advokat, Birgerjatlag. 12, (J. - L., f. d.inspektionskonst.,l'olhemsg:16, - Sofia Wale-, Bageri, Uplandsg. 60, Va.; G.; tlf Norr bost. Frejg. 38, Va... - Albin, MåIarmäst., Ringvägen 126 B, Sä.;,- Fr., f. d. Grossh., Storg. 10, (J.Dj.; tlf - tlf Söder 3!J911. '. Norr '. Theaterns å Kungl. Djurgården Aktiebolag, _ J., Posttjänstem., Artillerig. 40/ö.g.,(J.Dj. Kungsg. 53,. G.; tlf 62 51, Norr JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HoA MoN OA:TAN I Si

10 The Confinental Trading Co, A.-B.-Thessing. ITh~c~ntinental T~ading Co, A.-B., Ex. Themh~~~ds~~rg~:' O.GeneraltUlldir.,...:po..rt..Im.p.or.t., pappet o. kolonialvaror m. m., Drottningg. 47, O.; 10251, 10252, The NO..rth bolaget, British Alla R.ubber Co., Aktie- slags gummivaroren , 'Norr 'I'elegrafadr.r s Con- gros, kontor o. lager Uplandsg.20, tinentrading».. Ya; j tlf Telegrafadr.:»Buslness». Theoander, H., Fru, Stureg. 11, Ö. 'I'hedenius, Mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va. Theodoridis, Anton J., Grossh., Handtver- Thedin, C. A., Ire Assistent v. Sthlms stads kareg. 34 I, O. bostadsinsp., Birgerjarlsg. 1111AII, Ya. & Co, Import o. export af alla sorters - Emelia, Fröken, Banärg. 23, Ö.Dj. svamp o. sämskskinn i alla storlekar - Emil, Handelsres., Drottningg. 95 e, Va. o. kvaliteter, Klarabergsg. 52 A, C; tlf Thedvall, C. S., Mangelaffär, J ungfrug. 32, 2426; telegrafadr.: Theodoridis.. Ö.Dj. '. Theel, Hj., Professor, kv. Rödlutvan 7, Smed- Theorell, Anna, Fröken, Ö.Dj. Hjorthagsvägen '. 15, slätten, Appelviken ; tlf Appelv, Ingrid, Fröken, Hjorthagsvägen 7, Ö.DJ.; - Elisif,' Stadsfullmäktig, kv. Rödl~fvan 7, tlf Smedslätten,Appelviken; tlf Appelv. - Julia, Fröken, Hjorthagsvägen 15, Ö.Dj....c 860,.' H. G., Ankefru, Karlbergsvägen - 72 AIr,Ya. Hugo för G. Th., Ing., Konstruktionsbyrå centraluppvärmning, vatten. o. Thege, Edvin.. Civiling., Hornsg. 65, Sö. afioppsledningar m. m.; kontor Sköld- - se äfven Täge. ungag. 4, kv. Lärkan, Ö.j tlf2158, Thegerströms, Byrå, Egendoms- '0. Affärs 8648j best. s. h., tlf 9214.,, förmedlingar, Kungsg. 65, O. Thegerström, O. E., Fru, Västmannag IV, Maria, Ankefru,. tlf Hjorthagsvägen 7, Ö.Dj.; o Ya. - se äfven Teorell. o. 'I'helander, se Telander. Theorin, Ellen, Fröken, Tdung. 14,n.b., Ya. Thelaus, Julia, Fröken, Svartensg. 8 A, Sö.; - Sofia, Fröken, Östermalmsg. 31, Ö.. tlf Söder 2664,' - F. G. E., Regeringsg. 95 BIr, O. - Frithiof, Svartensg. 8 A, Sö.;. tlf Söder The Oversea Export & Import Company, A.oB., Arsenalsg. 8 C, O. - Gösta, Svartensg. 8 A, Sti.; tlf Söder The Palatine Insurance Company Ltd, Brand- - Oscar, Villa Vega, Liljeholmen.. försäkringsbolag, Birgerjarlsg.19, O.;. Thelin,. Tor, Bokhandl., Roslagsg. 42, Va.; tlf 37 12, tlf Vasa The Zuaker Oats Company, Mjöl, gryn o. - Knut, Bokh., Rimbog. 8, Ö. hönsfoder en. gros, Kornhamnstorg 53, :...J., Boktr., Birkag. 11, Va. St. - Hjalmar, Direktör, Svartensg. 12, ss; tlf I'heren, Aug., Handl. (spec.-), Västmanuag. Söder , Ya.; bost. s. g E., Handl., Högbergsg. 52, Sö. Theres' Skomagasin, Handtverkareg. 8,0.; - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 Å:, S? tlf Kungsh J. A., ~nickare, Grefg. 47 II1, Ö.D;. Therma-Utställningen, Försäljning af elektr. - Sofia, Ånkefru, Västerlångg. 57, St. kok- o. värmeapparater, elektromedi- Thell, Frans, Tjänsteman, Agneg, 12, O.; tlf cinska apparater o. radioapparater, Norr Kungsg. 30 (Norra Kungstornet), C: Thellmod. & Co, A.-B., Lino- Skobespa- tlf rings medel, Hornsg. 89, Sö.; tlf 'I'hermeeuius, A. M., Änkefru, Birgerjarlsg, -Emil Direktör, Hornsg. 89, so: tlf O. '['heining, K., Civiling., Malmskillnadsg. 39, Thel'llo~, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, Ö.j. C; tlf Norr tlf Norr The Manhattan RubberMfg, Gummiklackar, Thernquist, P. E., Agenturaffär, kont. o.bost. Gummisulor m. m., Skeppsbron 28, St.; Västmannag. 80, V:~.;tlf Vas.a tlf 23216, Therus, K. G., Handl., Orby 76, Alfsjö. The Mohawk Rubber Co, Generalagent The Scholl Mfg. & Co A.-R, Engroslager af A B Teat Skeppareg' 26 Ö DJ. tlf Doktor W:~ M. Scholl's patenterade 7i '36 ÖsteTm. '2.'., ortoped. artiklar, Drottningg. 80 A, O.; Themptand~r, S., Advokat, Karla."ägen 1, ~lf Telegraf~dr.:»Schopedic~. V.; tlf 9372;' kontor Drottmngg. 17, Thessing, L., Polisman, Linneg. 60, O.D;.; O. Se Wallin s, O., Advokatbyrå. t~.f Österm Frida, Fru, Frejg. 7 Ir, Va.; tlf se afven 'I'essing, 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTlEBOL: ORl!:BRO ~ VI K l ~,G

11 1012 Thestrup -Thom&Sson. Thestrup, Ernst, Kor; järn, oljor, kemi- Thisell, G. G:son, Civiling., kont, Nybrog, kaliet, Arsenalsg. 14, C,;, tlf 32118, 36, o.; bost, s. h.: tlf '... Norr g1810; telegramadr.:»thestrup», - lwa.n G:son, Direktör, Skeppareg. 4 II,.A. M., Ankefru, Ostermalmsg. 19, O. 'O.Dj.; tlf " The SwedishChl\lIlber of Commerea for --:' seiifven 'I'isel], Australa.sia, Repr. E. Sandberg,pster- Thofelt, A. V., Kapten, S:t Eriksplan 6 B, Va. malmsg: 39 III, V.". 'I'holander, J.A.., Handl., Dalag Ö. g., Va. The Swedish Iron Works Commercial AS50- ~ Bilda, Inneh, firman Clara Ekström, ciation, se Järnverksföreningen... Jakobsbergsg. 19 III, C.... The Universal 'I'rading 'Co, Konfektion,' tri- ~ Carl, Kapten v. Flottan, 'Greft~reg. 52, O. cotage o. lädervaror, agenturer, Vasag. - G. Ä" Litografi Storg. 48 II, O.Dj. \ 42, C.; tlf ' - C. W., Optisk nstrum.-makare (firma P, The Western Union Telegraph CoIn.pany W. Tholander), St. Nyg. 19; St:; tlf (Cable system), Fredsg. loiii, C. Norr' 143 $7, bost, Jakobsbergsg. 19 III, Thiel, Ernest.. Bankdir., Blockhnsudden,. C. I.'. Sthlm P. W., f. d. Optisk Instrum-msk., Söder- _ & Co, Bankirfirma, Wahrendorfi'sg. 6 lv,. törns villast. n. '. C.; tlf148' Carl F. L., Preparator (Statsmed, Anstal- - Sten, Civiling.,Karlavägen 7, O. ten), Idung. 1,' Va.. - A., Fru; Florag. 2, O. - GretajSlöjdlär:a., -Greftureg. 52,0.; tlf "- Art~ur, Grossh~ f. d. Generalkommissarie,. ' VIllag. 10, U..., Norr c- Josephine, Ankefru,. 'I'uleg. 21 iii, Va. - Alvar, Regeringsg. 9, C. (Wittenström - se äfve)nthollander. ' &,Co).. " ". 'I'holen, Judit, CigaJraffär, Holländareg.Bd, von Thiele, K K. K, Köpman, Akaren,21,. Va.., Mälarhöjden.' - Olof Alg., lng., Bondeg. 6 1V, Sö. Tliielers, M., Fil. mag., lng. v. 'Ielegrafv.s Tholerus, Olga, Änkefru, Valhallavägen 78 Prof.ningsanst., Artillerig. 61, V.Dj.; (f. d. 61), O..' tlf Osterm Tholff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77 III, Sö. Thiger, G., Brandman, Skeppareg. 39, O.Dj.; Tholin, C..J., Fastighetsäg., Odeng. 98 1V,Ya.; tlf Norr tlf Vasa Thiis, Carl, Oiviling., Skeppareg, 29; O.Dj.; - E. L., f. d. Hemmansäg., Uplandsg. 43~Va.. _ tlf Osterm, E. J. Å." Kamrer, 'I'orgg, 3, Tellusborg. F. S., Fröken, Grefg.65, O.D;'.., - K. G., Kamrer, Odeng. '98 1 \ Va.; tlf" Thilander, A. J., Modellsnick., Scheeleg. 11, 82855, Vasa 1619., C.; tlf Norr Claes Emil, Ledamot af Arbetsrådet, '_ H., Redaktör, Majorsg. 12, O.' Drottningg. 90, C.;tlf Brunkeb 'I'hilen, Anton, Järnv.-tjänsteman,Kungs- Thollander, Jenny, Jus~itierådinna,Lilljansholmsg. 42, C.; tlf Kl1ngsh plan 5 1V, O.; tlf Osterm Thilstedt, 1., Bamm., 'I'avastg. 30 u, Sö.; tlf - H. V., KaIIlmar-skrifv., Grubbens g. 1, C. Söder i. ' -.se äfven Tholander. Thim, Ellen, Fru,' Tjänstern.) Allm. Lif- 'I'holsson, A. J., Aman.,.Karlavägen 64, O.Dj. föra.-bol., Braheg, 39 n" O.; tlf Thomreus,E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. - Ellen, Fru, Urml\>k. o; urhandl., Norr- 11, Sö. tnllsg. 11~ Va.... Phomanders, A., Eftr. (J. Lindberg), Plåt- _ M. 1., Fruj Storg. 58, O.l)j.. slag., Döbelnsg. 52, Va.; tlf Norr _ Maria, Postexp., Kungsholmstorg 13 B, Thomander, Gunhild, Sjuksköt:a, Sabbats- C. bergs sjukhus, Va....:..O. Hj. Va~tm., Hornsg.33, ss. Thomas, Theodor, Byggnadsing., Uplandsg. Thirngren; Bror, Banktjänsteman,.Kungs-, 54, Va.... holmsg.90 II, C. Amalia, FI:u, Greftureg. 32,.0. _. J ohanna, Fru, Badstug.5, sö. - Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.Dj. -,- Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomasson & CD, Agentur & Grossh-firma, sunda; tlf Rås Ferrolegeringar, metaller,. kemikalier, _ Fritz Hj. I., Ingenjör, Västmannag. Hr, m, m., Biblioteksg. 27, p.; tlf 9400, Va.; tlf NOIl _ C. G., Kapten, Linneg..", 0.- Lilly, Folkskollär:a, Nprrtullsg.' 57u, Va.; Thingström, J. R., Instrumentmak. o. Piano- tlf Vasa '. stämmare,s:t Eriksg, 16, C. - Ake, Justitieråd, Valhallavägen 86 (f. d. sli äfven Ting~trön:i. I 53), O... '... ft:b. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTS~R;~~~E,l~i~~~~.N 22

12 ) Thomasaou-e-Thorselius Ij' ~ 1~' "~ Thomasson & Jonsson, Juvelerare, G:la Brog. Thoresen, Svea, Fröken, inneh. af Svenska. 27, C., tv Norr ,Landtbruk,Norrlandsg.2, C.; tlf E. A.,.' Juvelerare, bost. Hjärneg, 1, C. - Harald, Konsul, kont. Birgerjarlsg. 13, C. ~'Knut A., Konstsmides- & mek, rep. verk- - O., Målarmäst., Norrlandsg. 2, C. ) s~ad,förtenning, Cykelrep. m. m., Thoresson, J. V., Dir., Kungsg. 531,-,C. Frejg: n,ya.; tlf Norr , bost. s. 4. Thorgnli, Josefina, Fru, Ve gag. 5, va,. - Ji'rednque, Ankefru,Danderyd?g. 28, Ö. Thorgren, A. W., Köpman, Handtverkareg. :- Ulf Ragnar, Danderydsg..,- se äfven 'I'omason. 28, O. 38, C.; tlf Thorild, Stina, Fröken, Rådmansg, 11, ö: Thomåe, E., Ingenjör, Norrtullag. 53, Va.; - Nils, Tjänstem., Linneg. 79, Ö.Dj.; tlf,ju Vasa 5334., Ostarm M., Tjänsteman, Humlegårdeg. 7, Ö. Thorin, Hedvig, Fru,FolkskolIär:a,Scheeleg. -Sven, Tjänsteman, Sot Eriksg. 13, C.; 16, C. '., _Uf.Norr Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; tlf -t-- G., Akeriäg., Ringvägen 6 U,b., So.; tlf Norr Söder Louise, Fru, Birkag. 9, Va. 'I'homson.v-H. Ch., Fil. Iie., Viistmannag. - Vilma, Fröken, Kvarng. 14, Sä.; ur Sölp, Va. " der Thomsön, P., Bokh., Uplandsg. 68, Va. - C. E., Tjärhofsg. 34, Sä. - - J. Fridtjof, Våaterlångg. 27, St. 'I'horlings Bleck- O. plåtslageri, inneh, F. 'l'homson, R, K, verkst. Dir., Kungsholmsg. L. Forsberg, Jungfrug. 35, Ö. 38, C.. Thorling, Alfr., eftr., Målerifirma, inneh. - A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. Arnold Andersson, bost. Styrrnansg, - Emmy, Fröken, Sömmerska, Tuleg.lO, Va. 9. Ö.Dj.; W Norr Verkstad, - Mariann!!, Fröken, Narvavägen 23, Ö.Dj. Rimbog. 8, Ö.; tlf Norr J Hal}na,,Ankefru, Sigtunag. 9, Va. - Emma, Knkefru, Flemingg. 53 A, C. - Filip, i - firma Alfred Lindberg & Co, Thorman, Eva, Kassör, Upsalag ö.g., Va. kontor Vasag. 48, C.; boat. Uplandsg. - Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost, -56, Va. Valling. 32,C. - II., i firma Alfred Lindberg & Co, kon- Thormarck,,A. G., Fröken, Kommendörsg. tor Vasag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. 15 1v, Ö. _" Thonberg, A. N. E., Handl., Sergelg. 8, C. Thorn, Emil, Banktjänsteman, Grefg.57,Ö.:Dj. Thonell, A., Fru, Skeppareg, 41, Ö.Dj.; tlf - A. Chr., Fil. dr, Lektor (Nya Elemen- Norr tarskolan), Skeppareg. 27, Ö.Dj. Thor, Hilda J., Fröken, Döbelnsg. 35, Va.; Thornberg, John; Ingenjör, Regeringsg, tu 4123, Norr C.; ur Norr 282,83. 76)1, Thor's Kemiska Fabriker; A.-B., Bergsg. 29, - Laura, Änkefru, Klevegränd 5, Sä. C.; tlf se äfven Tornberg. Thor, S;.E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; Thornblad, A., Målerifirma (inneh. S. T40rn- " bost. Vegag. 12, Va. blad), Norrtullsg. 23, V~,; tlf Norr - Gustaf Voulethe, Tapetserare, Greftureg ; bost. Nybrog. 50, O.; tlf Norr 13A, Ö, se äfven Toro. Tour. - se äfven Tornblad.. 'I'horberg, Arvid; Landsorganisationens ordf., Thornfeldt, Maria, Fröken, Nybrog. 55; Ö. kontor Bamhusg., 16, C.; tlf 1 78, Norr. Thorngren, Karl, verkst. Dir. i Eörsäkr. A.-B. Svenska Veritas, Lidingövillast.: Thorborg, P.A., Prakt. läk., Odeng. 36 1, tlf Lid:ö \ Va.; mottagn o Thornqvist, Ludvig, Direktör, Birgerjarlsg. Thorburn,A., e.o, Hofr.-not., Flemingg..~5, C. 42, Ö.; tlf Thorceus, E. S., Ingenjör, Linboda 11, ~lfsjö. Thornstedt, K. J. G" Dir., Bromma träd-. Thord, K. G. P., 'Ing., Sibylleg. 49, O. gårdar 111, Sundbyberg. ' ThordemanvB. J., LöHn., Runda vägen 32) Thofnström, & Co, Skyltfabrik, Pilg.,9, C,; Appel viken; tlf Appelv. 675,. tlf Kungsh Thorell) se Torell. Thors,K.0.S.,Civiling.,Karlbergsvägen18, 'Va. 'I'horalli, Sven Elof, verkst. Dir. i Brandt- Thorsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, bol. Tor, Kommendörsg. 28, Ö.; tlf Flemingg. 46, C. ' , \ ' - M. R., f. d. Handl., Flemingg. -10 u'~', C. "I'horen, se 'I'oren, Thorselius, J. H., Dir., Lillabältg. 8, Ö,Dj.; Thoresen,.Ida. C., Bildhuggarinna, Biddareg. tlf 74487; sommarbest. tlf Kummelnäs 7, O. 55.,. THULE SKANDINAV'IE,NS,STÖR.S TA Lf:FrÖRSÄ~'RrNOSB(:)L.~;P " ", '" _. Ansval,"ssumma c:a 590,000,000 kronor..,,-.' i-i

13 ,1014 Thorselius-Thulin. 'I'horselius, Ada, Fröken, Greftureg, ll2 1I, O.; 'I'horwall, I., Grossh., kontor Bralieg. 6, O.; tlf '. bost, Islinge,.Lidingö. - E. K., Fröken, Regerin~sg.l05,C;. - & Co, EtabI. 1900, Kolonial~~ror m. m. ThorselI, se Torssell. ". en gros, Brahag. 6, O... Thorsön, G. 'J., Byggmäst., Dalag. 78 A, Va. Thorzen, E. M., Fru,.Ostermalmsg. 25 & 27, q.,- Ruben, Guldsmed, Kronobergsg. ~4, C. Thott, H. A. W., Fnh., Kapt., Nybrog. 45, O. - D. E., Ingenjör,Jungfrug. '45,.0.; tlf - Ellen A.,.Änkefrih:a, Sibylleg. 79, O. Österm ,. Thour, J. G. N., Ing., Fiskateg. 9, Sö.. Thorsing, O. U. K., Fil., kand., Pontonierg. - C. A., MöbelhandI., Klevsgränd l B, Sö.; 9,C.. tu Söder '. Thorslund, Osc.. E., Afd.-chef, Grefg. 26, - C.A.,. Möbleringsatfär," Hornsg. 12, Sä.; O.Dj.; tlf Österm, '.' tlf 3110, Söder , '. - Emil, Bankkassör, Ostermalmsg. 86, O.; - Axel, Polisman, Drottningg. )02, Va.. \ tlf Vasa Thouren;Gotthard R., 'I'andlåk. Förestånd. - J. A., Kaföidk., Malmskillnadsg. 3B, C. för., Tandläkareinstitutets afdeln. för - se äfven 'I'orslund. Proteslära o. Tandreglering, Klara- Thorson, ~ Lillie, S., Fanjunk., Frk., Kass:a Marieberg 2, C. o. Registrator 'i Sv. bergsg. 40 II, C.Träffas 'tu 3498, Norr efter öfv,erensk.;,, Statsförb., Mästersamuelsg. 54 IlI, C. - Emelie Sjöquist-, Tandläk., Klarabergsg. - Thore, Varumäkl., Folkungag. 107, Sö. 40, C. Träffas efter öfverensk. per tel.; Thorssell, se 'I'orssell, tlf 3498,. Norr ' Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen 'I'hudin, Fritiof,Sjukgymn., Karlbergsvägen 53, Va.; tlf A, Va.; tlf Vasa I - Thersson, F. W., Bankofullmäktig, Brunke- Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, bergstorg.12, C. _ Sö.; tlf 3489;' bost.' Hornsg. 33 A, Bä.. - A., Fru, Valhallavägen 50 (f. d. 97), Va.; - A" f.d. Kommunalordf., Västmannag. 291[, tlf Vasa Va.; tlf Elna, <Fröken, Västmannag ö. g., T Thure, Musiklärare, Odeng. 8, Va. Va.; tlf Vasa _- se äfven Tufvesson o. Tuvesson. - Julia, Fröken, Skeppareg. 12, O.Dj.; tli Thule,Choklad-, karamell-vkonfekt-, saft- Osterm. 22'02. o. caeaofabrik, se A.-B: Förenade Ohok- - John, Kassör v. _Bergsunds Mek. Verkst., ladfabrikerna. Hornsg. 148 A, Sö. ' -.: Lifl"ötsäkr.-Aktiebolag;.kontor Kungs- - R., Leksakeaffårer; Hamng. 34, C., Hum- trädgårdsg. 14, Sthlm 15, kl. 9~3. Se le~årdsg. 20, O.;bost. Humlegårds- annons sid. 17.,. g , O. ', -s Generalagentur, Direktör Erik,Wik:lun.d\ 'I'horstenson, Dagfln, Agentur i kolonial- Näckströrnsg. 4IV, C., kl. 9~3; tlf 29 99, varor m. m., Mälartorget 15,' St.; tlf 129A4. Dir. Wiklund träffas säkrast Norr kl ,30 f. m. ', - Harry, Direktör, Bråvallag, 8, Va.. Varulagret, A. B., Vasag, 7 & 9, 'C, - Eva, Fru, Nybrog. 26, O. - "Thulen, H., Handl., Kammakareg. 46, Va. - Axiannll, Förest:a föt Fredrika-Bremer- - Pehr, Musikiustr.vmak., Riddareg. 17, Förb:s Byrå, Jungfrug. 33, O. O.Dj.; tlf Norr 401l Dazfin, Grossh., kont. Mälartofget 15, -s, H., Pappers- o. Importaffär, Dalag, 4, St.; bost. Lidingö villastad. C.; tlf Norr t Allan" Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra; Thulin, Hemming, Byggnadsingenjör, Pitlf Skärsätra 23. persg, 26 III" C.; tlf Kungsh John, Järnhandel, Drettningg. 8, C.; bost. - Folke, Civiling., Sibylleg. 40, O. Strandvägen 41 II, O.Dj. _ - Jöns, Dekorationsmal., Margaretavägen - J;,I.-L" Köpm., Srt Eriksg. 73, V~. 26, Enskede; tlf Ensk Ake, Köpman, Handtverkareg. 4, C.,tlf - Ernfrid, verkat, Dir. i Klara Fattigv.-styr., Chef Iför De Gamlas Dags Byrå, Hol- - Gunnar, Stats kommiss. o. Byråchef i K. ländareg. 4, C.. Statskont., Karlavägen36, O. O.,.Fabrikör,,Artillerig. 40, O.Dj. - H. A., Ankefru, Jungfrug. 33, O. - Dorothea, Fru, Margaretavägen 100, En- - se äfven Torstenson. skede; tlf Ensk. 187.' 'I Thorvall, Dagny, Fil. kand., Karlbergsvä-.:- Efra, Fru, Ringvägen 108, Sö.; tlf Söder _,gen 86 BI, Va.; tlf Vasa 24Q6.,1909., ' - Einar, e. o. Hofr.vnot., Drottningg. 83IV, -.::, K, Hofmäst. Saltmätareg.: 1~, C.. C.; tlf Olof (i., e. o. Hofr. not.,sibylleg. 40, O. JONKOPINGS 'JURIDISKA. BYRÅ., -j..:.- ~s H A M N O A T A N l is ----_'----' _

14 Thulin - Thumell T1).,ulin,B.N., Ingenjör, verk st. Direktör för 'I'hunborz, O. H., Handl., Kaptensg, 12, Akti~b. V. Löwener: bost. Jungfrug. O.Dj. 4;5, O.;. tlf 72419, Österm, 2\ se äfven Tunborg. - P. G., Ital, Generalkonsul, Skeppsbron Thune, Einar, Ing., S:t Eriksg. 25 B, C.;.tlf 34 m, St ; kont. tlf Järnv Gösta, Jur. Stud., Sibylleg. 40, O. - Robert, Ingenjör, Sveavägen 52, Va: -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Drott- Thune, Anna, Fru, Greftureg. 48', O. ningg. 104, Va.; filial Klarabergsg.39, Thunös, A., Eftr. (möbler O. antikvit.),g:la C. Brog. 21, C.; tlf Norr P. T:son, Löjtn., Tomtebog. 22, Va. Thunell, se TunelI. - F., Rak-o. Frisersalong.Svartrnanz. 21,St. Thunfors, C. H., Bokb., Kungsg.' 44, C.. - Gabr., Regeringsråd, Juris dr, Sibylleg. Thunholm, E. A., Dir., Drottningg.68'r, 40, O. C.; tlf 8120, 1378; bost. Tureberg. tlf - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. Tureb Th ulilns, Ch., Eft I., Inne. h Gus. t Hag lun d-d., N. V., Tjäustern.,.. Tjärhofsg. 19, r Sö. TT E l f U & b " t' D tt Thunlund, K., Fotogr., Birgerjarlsg. 96, ra..ngros ager a r IJOUerier, ro - Thunman Maria Atelje för Konstslöjd.mngg. 5.7, C!..;tlf 9445,..Norr Artillerig. 42II, O.D}.: tlfösterm. 128: Thulin, Emelia, Ankefru, Brannkyrkag. 30, - S. W. K:son, Banktj.-man, Nybergsg. 'Sö.; tlf. Söder Bill, O.Dj... - Helena, Ankefru, Skeppsbron 30, Si.: som- _ Ake, Fil. stud., Artillerig. 42II, O.Dj.;.marbest. Saltsjöbaden. tlf Östorm Hilma, Ankefru, 'I'orsg, 1~, C. I'hunquist, M. O., Fröken, Karlavägen 60, O. - V~udela, An~efru, S:t Enksg. 82, Va. _ Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O.; - NIls Olof, Dobelnsg. 67 Bd.b.r::a.. r. tlf 'I'hun, LauracFru, Grefg. 17 o. g., O.Dj., Thunqvist, Erik, Folkskollär., Högalidsg. tlf Osterm A, Sö.; tlf.söder Gu~.t. Ad., Herr- o'. Damskräddare. Hol- _ Augusta, Fru, Östgötag. 24 B, Sö. ländareg. 30, Va., tlf Vasa,7196. _ Simon E., Tjänstemarr(Sv. Handelsban- - C. MIllAnk~fru, f. Lysholm, Rorstrandsg. ken), Saltsjö-Järla; tlf Nacka , Va., tlf V~s~.809. Il Thunström,J. M., Banktjänstem. (Sv. Han- Thunrous, E.,Harald, Clvlhn.g.,Odeng.24., Va. dels b.), S:t Eriksg. 28 'v, C.'. Thunberg, J. E. F., Agronom, Drottningg. _ Elfrida, Folkskollär:a, Södertörnsvägen?7, Va , Enskede.. - Wllhr;lm, Boktryckenfaktor, Dobelnsg. _ K., Fru, Hatt- och möss affär, Hornsg. 63, Va.; tlf Vasa S" - FJ, Dir.. kontor Kungsträdgårdsg. 16, G.. Frök~n, Valling. 33, C. b C.;ktltf '0:r'J' trlrf ; bost. Enbgetl. - A.' v. L., Änkefru, Bangårdsg.l0, Sö.; re. sg...' r: ;.,;som~ar os. tlf Söder Sm:"dalaro gard;.~.lfsmadalaro 3. _ Albertina, Änkefru, Greftureg. 24 AIII, O. Mathilda, Fru, Stjärng, 3 A, Va.; tlf.. d 4 TT Vasa 'I'ekla, Ankefru, O eng. 9, ra. - Emma Fröken Sveavägen 54 Va. Thuur, Axel, Tuleg. 2 II, Va. - Carl, Hattmak.; Barnhusg. 10: 0." Thurdin, R., Kommendörkapten, Flemingg. -- D. V., Hofråttsnot., Grefz, 20, O.D}... 32, C. '" - J. A., f. d. Kyrkoherde, Stureg. 50, O. Thurell, E., Leksaksfabrik, Vastmanuag. 8, - M. Th., Möbelsnick., S:t Eriksg. 48, C.; C.; tif Norr tlf Kungsh TJlUresson, Th. Ragnar, Kungsg. 28 v, C.j - Arvid,Postexp., Flemiug-g.5 III,C.; tlf tIf ; bos~...odeng, 15, V.. - Carl, Sjukgymnast, Tegnersg, 17, Va. Thunn i N..A.., Posttjänsteman, Helgalunden - Axel,.THlsyningsman, Östra Renh..sta-.9, So. :... tionen: tlf Vasa Thurmg, K. J., Fiskhandl., Svarteneg. 7, So. - Anders, 1:jänsteman,Jungfrug. 3, Ö. - C. H. L., Handl. Brännkyrkag. 93 IV, Sö. - K. E., Of'vermaskinist, Observatorleg. - K. M., 'I'elegrafassist., Homsg. 150, Bö. 7 III, Va.; tlf Vasa 299. Thurmann, Anna, Fröken, Katarinavägen --'- se äfven Tun berg. 9 B, Sö.; tlf Söder Thunborg, Elisabeth, Fru, Björngårdsg.2 II, Thurne, Martin V., S:t Eriksg. 73, Va.; tlf Sö.; tlf Söder Eveline, Fröken, Björngårdsg. 2 II, Sö.; Thurnell, N. H. H., Polisman, Karlbergs-. tlf Röder 8924: vägen 45, Va. VIKING SKOK'RÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. 'XIKl~:G 'i OREBRO

15 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

I Kontorsinredningar

I Kontorsinredningar Sammandrag-, öfver de i Yrkesregistret förekommande rubriker. Hisalnapelrtörer, se " "'. Namnreg.. l,hofslagare,,; Hudar, se under Grossh.: Läder etc. Hummer-o.ostronhandl., se Lax-, Hummer- och Ostronhandl.

Läs mer

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare :

Widforss, Mauritz Handels A.-B., Klarabergsg. 31, filialer Drottnmgg. 88 o. Stadsgärden 2; s. annons sid. 33. Vapenmålare : Vaddfabriker : A.-B. Stockholms Vsddfabrik, Jakobsbergsg. 14 o. Liljeholmen Jöuson M, Jungfrug. 7 A Vagnfabriker : Oarlssons Söner C A, Hornsg. 35 Nordberg G, 'I'egnerag. 37 Stockholms Hofslageri A.-B.,

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer