JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ"

Transkript

1 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8. L., Jur. utr. kand., Marinsekr. Handt- Norr '.,verkareg. 39 BIII, O.; tlf Kungsh Sveriges Torfaktiebolag, kontor. Malm- - Axel & Gjerdrum, Modevaror,. kontor. torgsg, 2, O.; tlf Fabriker i, Holländareg. 24 I1I, Va. '.. Stockaryd, tlf Stockaryd Anna, Rektor, Björngårdsg. 10, Sä. - Teatern,. Mosebacketorg,,Sä. Plan- 0.- E. F., Ryttmäst., Blastsholmstorg 11 III, biljettpriser, se sid , O.; tlf ". Södra Tekniska Fabr., C. F. Löfstedt& - Therese, Skjortsömm:a, Prästg. 14: St.; Co, Alb. Olsson, Klister, växtlim pann- tlf Norr 3662., stenslösning m. m., Ostgötag. 58 & 60, -:- Tekla, Slöjdlär:a, Handtverkareg. 76, O. so., tlf 20331; se annons 18,38. - A. E. K., Ankefru, Holländareg.29 1 Öl g., - Tidningskontoret (inneh. Fröken L, An- Vg;; tlf derson), Södermalmstorg 7, Sä.; tlf - L., Ankefru, f.. Frih:a af Uggla~, Jllasie Söder 330 O'r. holmstorg 11, O.; tlf.1 21, Norr Varuhuset, Katarina Bang. 9 o. 11, Sä. Sörenson, Erik, Banktjänstem., Regsringsg.' - Varumagasinet, inneh. Sixten A. Lind-,661, O:; tlf Norr, berg, Götg. 59, ss., tlf Söder 30405; G. F. J.,Handl., St. Nyg. 6, St.; tlf filial Hornsg. 70, Bä. (vid Saluhallen); - Berndt, Pastor, Handtverkareg, 88, G." tlf Söder : " ~ J. E., Sydfrukter en gros..' kontor Klara - Varvets Aktiebolag, varf o. verkst. Folk- S. Kyrkog. 11, O.; tlf ungag. 139, Sä.; tlf 5838, 733, Söder - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. 'Fal ; kontor Folkungag.. 141, Sä.; maskiner, se: Nyg. 6, St.; tlf tlf 5838, 733. Sörlander, H. M., Förste Aktuarie' hos K. - Yita Bandet, Kocksg. 24 1, Sä., Generalpoststyr., Kungstensg.48 1V,Va. - Akeri o. Renhålln, Aktieb., kassa o. order- Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg. 15III, kontor Skeppsbron 28, St.; öppet kl. 8 Bä.; tlf Söder 363.,.. f. m.-5 e. m.; tlf 6818, 11608, Norr - Erik; Konservator, Utmarksvägen 4, Ap linjevälj. pelviken. Aggkällaren (Carl Videll), S:t Paulsg, 27, Sörman, G. A., Brädgårdsförm., Odeng. 33, Va.; Sii.; ur..5812, Söder Telegraf tlf Norr, adr.:»aggvidell»; - J. M. O., Fotograf, Ragvaldsg. 19, Sä. Söhr, Oscar" Vaktm., Brunneg. 11, O.; tlf - Gustaf, Handl. (spec.-, matvaru- o. mejeri. Norr , '. affär), Ostermalmsg. 46, Ö. '. Söhrman, L., Läkare, Kungsklippan 5, O. - Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär. -se äfven Sörman:'. St. Nyg. 21, St,. o> Söllscher, C.F. G., Pil. dr, Runebergsg. 4, Ö. - Georg, Köpman, Asög. 113, Sä. Söndags- Nisses Redaktion o. Expedition, Sörman, John, Aktiebolag,,Magasin för, L:a Vattug. 21 Il,O. Redaktörens mot- engelska och franska varor samtagentagningstid kl. 2-3 alla dagar utom turaffär. Regeringsg. 4, O. Direktötisdagar; tlf 52 60, Norr rer: Albert o. Charles Challis.. Sönstcby, 0:. K., Korresp., Linneg. 104 (r. d. - se äfven Söhrman, 98), Ö.Dj... Sötvaruindustri, Aktiebolaget, verkst.. Söndagsskolklockans exp., Majorsg. 5,0. dir. R. Lennmalm, Riddareg. 12, Ö.; Sörberg, David W. E., Kont.-skrifv. v. Sta-tlf Österm tens Järnv., Västmannag. 731~1,Va. Sörbom, B. J., Fru,Linneg. 32 1, O. Sörensen, A. E., Folkskollär:a, Randtverkareg. 76, O. - Hanna,.Fröken, L:a Vattug. 26,0.; tlf Norr ' 'I'abaccos, A. B., verkst.dir. Ragnar Han- _ Nancy, Fröken, Blasieholmstorg 11, O. sen, Kungsg. 79, O.; tlf 31~ p9. - Sigrid, Fröken; Kronobergsg.6, O., Taberman, C. A., Ing., Katarina Bang. 9, Sä. - Carl, Grosshandl.,Malmskillnad~g O.; - Olof, Ing., Hagag. 54, Va. lager af tandläkare-utensilier. från - Emy, Apkefru, Vanadlsvågen 15" Va. Claud. Aeh, Sons &. Co, London; kontors- Taborförsamlingen, Brännkyrkag, 88 A, Sä. tid 9-'-5; tlf20 84, Norr 8788; tele- Tache, H., Grossh., Kaplnnsbaeken 3, O. grafadress: Ashdepot, Bost, Döbelnsg,' Taflin, Ingeborg, innehafvarinna af Taflins 5. O.: tlf Byrå, Klara V. Kyrkog. 3 B, O. JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ t5h A MN O A T A N '------, T.

2 , 1,1 INDUSTRl=AKTlEBOL. OREBRO viuö:no

3 m 1004 Tapper-Teatrar. I Tapper, Beda,Handsk.o: Modeaffär,Mästersa. Taxering s n å nd e r na s ordf.' (forts.): muelsg, 6, C. 7:edistr jw".k~n~,ni~swl1s.berg,mörby,~to.cksun Tapperson & Anderson Fotograflateljå S:t,8:e" t. f. o!verkngsfiskale. Grape, Biddareg.. E n'k sg. '6' 3.,.; C' tl f'.~o'~: 14".' ' 9:e " assessore. 70, 6.D} Stern, Karlbergsvägen 66A, Va. _ 11'11 Fröken Linneg 3l O tlf Osterm 10:e" rådman A. W. Johansson, Odeng. 70,Va ".. ".,.. 1,.l:e (; bankosekr. C. Törnebladh,Blasieholmsg. Tappert,' E.,.Änkefr'U,. Trädgårdsg.,2,. St. l~:eo " p;~t~k.-sekr.jesper Lifllesköld,kv. Tegen Tardy :Marie-The rese Fröken Lärårinna"! 3, Lidingö villastad. f ' k Döb l '9 C; ti'f N ' :0" trafikdir. Gustaf Welin, Valling.16., O. rans a, o, e nsg,, 0'1,O; 01'1' 14:e" revisionskommissarie Ch. stenberg, Bär- Tarms,. J. E:. A., Kontorschef, Sibylleg. 40, gerjarlsg. 65A, Va. O.' tlf Osterm :e rådman K. Masreliez,,Fatljursg Bä. _ Elle~ Änkefru Luntmakareg. 63 Va. 16:e" v. häradsh. J.. E. Björck,.yalhallavä,gen, '. ', " 'Ö 86 (f. d. 53), 6... Tarras.Wahlberg, Astpd, Fru, Stureg, 8,. 17:e" kanslirådet E. Sundberg, Nybrog. 73, O. _.Wahlberg, Stig, Löjtnant, Stureg.8, Q. 18:e" ka~:u6~tmtsrådets. Norrman, Florag..Wahlberg, Bo, Med, stud., Stureg. 8, Ö.; 15:e." hofrättsrådet E, G. G'eijer,'kv. Tallen 18, tu " Lidingö villastad. W ahlberg, Sofie Ankefru Styrmansg. 20:e" ba~kkamrerl. E. Westin,Teknologg.~!Va.. 32 O" D'J' ' r', 21:e krigsrådet Axel, Ekman, Kommendorsg.,., 37 6 Dj, Tarschis, E., Dir., Gö~g.9 II, Sö.; tlf Söder :a 'vak~nt:',. _ A.' Z, Lärare, Östgötag. 101 sn. 23:s' " t. f..krigshdfrä~~srådete. Wikström,,Bir- I T h I S' N R't l l kt'. t S-d gerjarlag, 54, O. arsc ys,. " ya, l Ull. S a ener, o er- 24:0' dir. C. D. G. Indebetou Narvaväaen 83 marmag. 11, SÖ.; tlf Söder ".6.Dj.,'" b, Taube C. E, Grefve Öfverste Kungsh. hamn- 25:s" kanslirådetg. Åkerman/Karlaväg!:n27,6. 'lan 3 C ' ".., 26:e" t:e stadsfogden Hennk Mel,lstrom, Ar- P, r :": III Ö. tillerig. 43, 6. " _ Ella, Grefvmna, Styrmansg. 4,.Dj.; 27:,e" auktionsdir. B.M. Tengroth,Hornsg.s6,Bö.. tlf , 2~:e " finanss~kr. Björn Nordvall,Brännkyrkag. Tau bner, Knu tw., K amrer,. Nyt orgsg: o2'9, S'" 28, ss. ' O., 29:e intendent Hj. Westin, Högbergsgv.Ll, se. tlf Söder :e " byråchef Oarl Olofsson,Kat: V:aKyrkog. Tausen, C; Algot, Byråchef i K. Järnv.-styr., "1". a. 9,Sok'" d G t f F 'd' 'K Il" d.. Torsg. 2, C; tlf o " JU l7 s~~ us a re m, ape gran Tauson, Axel, Musiker, Hornsg. 73'II, So.; 32:a" byriichefa.r.telander,rådmansg.is,va. tlf Söder :e " rädman Kl'G. Harring, Torstensonsg. 15" _ Anna; Änkefru, Handtverkareg. 32 IV, C. 34:e" ka~~~rskrifvare Sven Ekm~;'.,Scheeleg. Tauvon, Gerhard, Aqvokat, bost. Nybrog. 2, O.,.. 0 "o 47 B, Ö.; tlf, Österm. 1299; kontor 35:e" byrå.chefenr. Lindberg,Vikinga.g.18,Va. 66 C tlf 8218 N :e" rabrtkaförv.a.m.a.seedoff,mar-ieber-g, O,, K ungsg.,.j,,01'1' 37:e" kamrer S. J.,R. W. Granlund, Slakthuset. Richard, ~man. i Mälarprov. hypoteks- Enskede.. 'föron Ostgötag 27 IV Sö' tlf :e" f. d. bankdrr. G. Wetterström, Sibylleg. ~.,.' ", ' ".. '46-4S, 6. A., F1U~ Grafmagnig. 10, Q.D). 39:e ing, A. G. Carlsson, Narvavägen14,6.Dj.... Ida, Froken,Stu~eg, 28, Ö. 40:e " f.d. sekr. Hans Smedmark,Nybrog.62,O. - C. E. I., f. d. Kapten, (stärbh.) Roslagsg, Taxor:IHamn-, Hyrkusk-, Posto, Bikstelefon-, 14" Va..'. Sotare-, Stadsbuds-, 'I'elegram-, se In- Gerhard, och Körne'r,oAdolf,Ledamöter nehållsregistretc v> af Sveriges Advokatsa~fund, k~ntor Teat, Aktiebolaget, Automobiler o. Auto- Kungsg. 66,0. j kontorstid 1/210-;-4; tlf. mobilringar, Amerikanska Engelska ~2 18, Norr 246 ;48. 'o. Franska agenturer konto; Skeppareg. T~vemus, se Thavenms. ",261, Ö.Dj.; tlf719 35,,71936, Österm.2. Taxameter, A n.,..verkstäder,,gar.age o. Teaterlotteriets Exp., Fredsg, 12, Sthlm 16; kontor Solnavagen 1, Va.; tlf 2234, kontorstid '.' " Norr o'. Teater Montmartre (Varietc, Mosabacke Re- Ta;x:a1l!'eter~ola~, se Rosenbaums., stanrant,a.-b):mosebacketorg 13 Sö. 'I'axeringsdlstrikt, se Kalenderafdeln. [1665J. Tea trar" " 'I'axeringskontoren, Slottsbacken 6, St. Blanch~.teateru,V. Trädgårdsg., C. Taxel'lngsnamndernas ordf.:, Casino, Bryggareg.5, O. '.. l:a distr. assuransdir.j.w.creutz,svartmang. 24,St. Djurgårdsteatern. Lejonslätten, O.Dj. 2:a n fil dr Alb. _Car'lsson, Banerg. 5L t O.Dj... Folkets teater, Barnhusg., G.., 3:e' hofrättsr,ådet W. Aschan.Greftureg.40,O. Folkteatern, östermalmstorg, O. 4:.0,,' t. f. byråchefen'f. von.dardel, Tegnersg. Haga-Tea,tern,midt.emot Hagagrindar (endast 6 Va. _ ' under sommaren). 5:e, " ba';kkamrer.!1:almer, Valhallavägen78 Komedi Teatern, Birgerjarlsg. 27, O... (Cd. 61), O. " " Kgl, Dramatiska teatern, Nybroplan, O. 6:9 ". J'. d. öfverlär.a.wassberg,rosl~gsg. 7, Va. Kg!..Teatern, Arsenalsg.'3, O. A.2B. SVENSKA METALLV~RKEN MÄSTs~:n~~~EAL~/~~~~.N22

4 , Teatrar-Tekniska Fabriken Saponaria.'1005 Tell.t'f~rCfOrts.): Teknicia, Firma, Karlbergsvågea 71 B; Va. Mosebacke Revyteater, Mosebacketorg 13, Se Teknik Ingentörsbyrån se Ingeniörsbyrårt Ny'aAIl:\amb.ra,Teatern, Djurgårdsslätten, O.Dj, T~knik ' ',' Oscars-teatern;.hörnet af Kungsg.'.och Vasag., G. '. I Pallas-teatern,hörn. afvalling. o. Västmannag., C. Teknisk Kemi, A.-B., Regenngsg, 41, C.; Svenska teatern, Blasieholmsg. 4 A, a. tlf ' S~dermalms Teater, Folkungag.; 6.' se. Teknisk Tidskrift Humlegårdag 29 Ö' Sodra teatern, Mosebacketorg, Sö, ' o.' o. ' Teater ~Iontm~rtre (Varrete, Mosebacke Bestau- Hufvudred.: Civiling, Carl Kleman. rant A.-H,), J\II;backetorg 13, SIi.; tlf Telefoner: red ,annonsafd Vasateatern, Vasa((,: G... _. Expeditionstid 9-5. ' Teaterplaner o. biljettprrser, se 1820-;:-1840, Per- 'I'ekniska Aktieb. Bramin, äkta vitaminjäst, sonal, se Kalenderafdeln o. folj. K ungs t ra "d gal' d sg.. 10 ' C.. Tebe-Magasinet, Drottningg. 81 A, Va. ~ A.-B. Exalla, Tillv. Ggldwyn tandcrsme Teckningslärftrnes Riksförbund, Stockholms- o. Hope-torrsprit, Ostermalmsg. 25 & afd., ordf.' 'I'eckniuzslår. J. Ekström, 27, Ö., Sveavägen uo->, Va. Tekniska Byggnadsbyran, ])elin & Pers" Tegelberg, Helge A., Förrådsförv., Döbelnsg. Iow, Entreprenörfirma för affärshus, 71, Va. järnverks- o. fabriksbyggnader i trä, 'I'ogelin, Annie, Sjuksköt,a o. Sjukgymnast, järn o. armerad betong, vattenverks-, Strandvägeri 7 B, Ö;Dj... bro- o. kajbyggnader m.m., Sveavägen 'I'sgelström, K. O. H., Tullvaktrn., Oster- 31, C.; tlf 23066, 23092, Norr , långg. 49, St. ' Telegrafadr. :»Byggbyrån». ' Tegeluddens Mek. Verkstad, Värtan; tlf Tekniska Fabriken Bore, H. A.-B., Kardu- Värtan 538. ansmakateg. n Au.b., C.; tu 15391: Tegner; Uno 'W., Aktuarie v. Sthlms Gas- - Fabriken Emil, kontor Rådmansg. 43,, o. El. verk, Tomtebog. 25IV, Va.; tlf Va.; tlf 11046, Norr Vasa 10~ Fabriken Facklan, inneh. Carl E. Öström, _ A. C., Direktör, Riddareg. 39, Ö.D}. Smålandsg. 28, C.; tlf Norr _ Elof, Direktör, Engelbrektsg. 10, O. - Fabriken Fortuna, inneh. O. Lindmark, _ Anna, Fru, Högalidsg. 32 cm, Sä.',Björngårdsg. 8, Sä.,. o.' _ L." Fru, S:t Eriksg. 30, Q. - Fabriken Fyrtornet, inneh. A. Molin, _ Mary, Fru, Handtverkareg. 41, C.; tlf spec.: skocreme, fabrik Greftureg. 24 B, O.; tlf Norr 10478; inneh:s bost. s. h. Ii; _ Hul.da, Fröken, Kassör, Linneg. 80 n ö. g., tu Norr ankn...' Ö.Dj.; tu Österm Fabriken Helios, Nybrog. 15 B, O.; tu _ A,xel, Grossh., Odeng. 19v, Va.; tlf o , Norr Fabriken Idun (inneh; Fru Mina Hell-, _ J:or, Es., Grossh., Btorg. 57, Ö.Dj.; tlf gren), Mosebacketorg 5, Bii.; tlf ss- _ 71300, Norr der 63.,. Edv., Handelsr., Hornsg. 53, Sä.; tu Fabriken Iris, Rådhusgränd2, St. tlf _ H. F. K., uppg. D, e. Jägmäst., Va, Vikingag... 34, Fabriken, Jofur, Apoteket, Lidingö villa-.. _ T., Kassör, Karlavägen 85, O.Dj. stad; tel Lid:ö '- Eiler"Kontorschef, Högalidsg. _ B. G. A., Köpman, kontor S20 m, Sä. - Bryggareg. Fabriken Ledolin CA.A. Carlsson), tillv, af Ledolin-preparater m. fl. tekn. artik- 2 A, C.; tlf 2456, Norr 5505,; bostad Iar, Fredmansg. 6A, Sö;; tlf2662:tele- Knngsholmsg. 63, C.; tlf gramadr. :»Ledolin». ' _ Hugo, Lärov-adj, i Jakobs Realskola, - Fabriken Medel, Kungsg. 55, C.; tlf Norr '_ Drottningholmsvägen 11, C," O. T. E., Löjtnant, Banerg. 43, O.Dj. - Fabriken Nitor, A.-B., Högbergsgv-Ll., ~ Torsten, bergag. Red.. för Idrottsbladet, 6, Ö.; tlf Rune- - Sä. Fabriken Ruth, Brännkyrkag. ' 11, Sä,; tlf _ Hanna, Sjukgymnast, Fru, Karlbergsvä ,. gen 69., Va.; tlf Vasa Fabriken Samariten (inneh. K. A. Helst), -'-- HUldaA Ankefru, Linneg. 80 n ö. g.,o.dj.;, tlf Osterm Bergsg. Fabriken 21, C. " S:t Göran A.-B., Kungl. '. Hof- 'I'ehler, E. D., Oiviling., Handtverkareg. 23 III, leverantör, Spec, Iäderkonserverings- C.; tlf Kungsh ' medel, kont. St. Nyg , Si.; tlf Teichgräber, Paul, Konditor, Holländareg. Norr 15383; Fabrik Södertälje. 13, C.; tlf Norr Fabriken Saponaria, Långholmsg. 9 A,Sö;; Teje, G., Fröken, Brännkyrkag. 115, Sä. tu THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA L1ffÖRSÄKRINGSBOLAG o.",.' ",o. '.., ", Sum1'1a I<ontant vinst till de försäkrade 25,400,OOQkronor.,:"'>."- "..

5 I 1006 Tekniska Fabriken Skandia-TelefoIidirektören. Tekniska Fabriken Skandia, Ak~iebolaget, l Telander; 2 TheIander; 3 Tenander. se A.-B. 'I'ekn, Fabr.. Skandla, ~ 'Fabriken Tefa, A.-B., 'I'illverkn. af mun- TheIanders,AutomobIl Import, Nya A.-B., vatten, tandcråme, finare toilettartiklar Gerr-agentur för Austro-Daimler, vorm, m. m., Sveavägen 120, Va.; tif Vasa' Austro-Fiat, Pueh, Premier, T. V.'per , Vasa ' sonvagnar samt Bässing o.austro.fiat - 'Fabriken. Tre Stjärnor. 'I'illverkn, af lastvagnar. Fullständigt reservdelshand- o. tvättvå.lm. m., Björngårdsg. lager till samtliga märken. Utställn. o. - 17,. Sö. Fabriken Vega, Jnneh.... \ Ölandor & Berthkont. Norr Kungsg.9, C.; tlf246 65,,31533, Garage o. verkst. Kungrand, Safter, Soya, Senap, Kryddor stensg. 10, Va.; tlf Vasa Lagerm. m., Stigen 7, Sö.; tif Söder garage' tid Hornsberg. Teleg:r.-adr.: - Fabriken Vulcan, Grefg, 37, O.Dj.; tlf»motorcar».,.. ' -Norr ,' '.,, _2 A. L., Bildhuggare, Rådmansg. 431, Va.; -- Fabriksaktiebol. Göta, Vanadisvågen 43, tlf Vasa Va. (verkst. Dir. A. Broman); tlf _3 'Ida S. L., Bokför:a, Torgg. l D, Tellus , Vasa Tillverkning o. borg, Midsommarkransen... partiförsäljning af såpa, tvålar; kem.- _1 Axel, Byråchef, Rådmansg.18,O.; tlf tekniska preparator. Kronpannstens- _1 Th., Civiling., 'l'orkel-knutssonsg. 31, So.; lösl1ing för ångpannor, m. m..tlf Söder ". - Fören. M. S.,- Postfack 707. _2 Fredr., Dir: för Nya A.-R', ThelandersAuto- - General Depöten, A.-B., Klara,N. Kyrkog, mobil Import, bast. Herserud; tlf Li- - 26, C.; tlf ' dingö 478; kont. tlf Norr H62S. Hö~skolan, Drottningg. 95 A, Va. Kans- _2 Harald; Direktör, bast. Urvädersgränd 11, het öppet helgfria dagar kl. 1-3 o. ' So.; tlf 231,62, Söder 446. biblioteket helgfria dagar kl _2 F. A., Disp., Asög.102BII, Sö.;ltlf Söder samt dessutom, helgfria tisd. o. fred kl. 6-8 e. ffi: (Exp..för hemlån stänges _2 Anna, Fru, Handelsidk.a, Kungsh, villast., dock 1/2 timme före bibliotekets stäng- filial Jarlag. 7B, Aspudden. ningstid.) Sekreteraren träffas under _2 Elin, Fru, Folkskollär:a, Scheeleg. 16, C. tiden sept.-maj helgfrla månd.o.torad. _2 Lina, Fru, Urvädersgränd III, Sö:; tif kl. 1-3 e. m., under sommaren helgfria Söder 446,. månd. kl. 1-3 e. m. Under sommaren -~ Hilma. Fröken, Sturog. 17III ö, g.,o. äro kansli och bibliotek öppna endast tlf Osterm '. månd.kl _2 Karin, Fröken, Östermalmsg. 31, O. '- Högskölans Studentkår: Nya Högskole- _1 J. O,"Ing., Volmary~ku~~sg. 15 B, Sö., byggnaden, Valhallavägen, O.; Kårlo- _1 Ludvig, Ing.,Vanadlsvagen 29, Va.; tlf kalen 'tlf Vasa 3180' Matserveringen Vasa tlf 70895; Kårexp.tlf 72572; Råd- _1 Nil!!, Ing., Danderydsg. 101V, O.; tlf tt;1ansg. 61', Va. Kårlokal o. matserve- 2 Osterm " rmg tlf Norr , - R. F., Ing., Hornsg. 146 B, So., tlf Soder T k k K t N'kl' & Åk e nis a ompamet, I as011- er- _2 C., Kamrer, Geijersväg,en8, C.; tlfkungsh. blom, Brunkebergsg. 9, C.; tlf 3021, 1996' I No!r ~n2, Norr C? 13. Eng.ros- o. agentur~ _2 G. R., Köpman, Jakobsbergsg. 2L, C.. - affar mom Kemisk-Tekniska branschen.,nederla~.et (G?tEfr. Carlsson), S:t Paulsg. _2 Jea K A, E~sk~de:' Po texp s., Handel v"o'e52 s ab n, 13, So.}, tlf Sodel' ' _2 0.1;., Red., Vanadisvägen 29, Va. - SkOllan, MasteHrsamuells~..44, ~tockholm 3. _1 Hilda, Slöjdlär:a, Gullvifvan, Gröndal, Tekno og~rnas.. ande sforenmg ~.p. s.,. I Liljeholmen: tlf Gröndal 150. Tekn~ska Högskolan, ':alhallavagen, O. _2 O. A., Vagnmak., Frejg. 23, Va. Teknisk materielo. litteratur, Bok- o. _1 Fanny.Änkefru Rådmansg 18III O tlf blankettförlag. Chef: Civiling. G. A '.. l" Mår~~~sso\n. Sousch~f: Civiling. E;ik _2 Jenny,.Änkefru, Narvavägen 24, O.Dj.. B. BJork~an. EJ[~edIhon: Tekn. Hog- -2,Thore, Öfveringenjör, Inneh. och Chef skolan, Valhallavagen, O.; tlf 725,72. för Eirma Svensk Järnkonstruktion Teknologföreningen, Svenska, Brunke bergs- Thore TheIander, DrottninghQlmsväge~ torg20 1V,Sthlm16; tlf716,norr5558, 6 IV, C.; bost. S. h.. klubbrum o, vaktm.:.,tlf 7630, Norr lpelefondirektören H. T. Cedergrens.upp fostringsfond, Norrlandsg. 12, C... 'o JÖNKÖPINGS, JURID,ISKA. DYRA ,-...,-.--.." '...- tf 4 1\'11"(1A T A N l S ~_

6 TeJefol1kiosker-Telel1ius Telefonki(),sker: Telefonkiosker (forts.):, Norr: dukten), Svedenborgsg. (vid Skåneg.),,7}'lerzeliipark,Brunkebergstorg, Central- Södermalmstorg, Söder Mälaretrand plan, Hötorget, Järnvägens Central- (vid Varfsg. o. midt för Ragvaldstrapstation (Vestibulen, n.a o. s:a utg. samt por), Södra Bantorget. S:a järnvägsstaväntsalarna), Kastellholmsbrou, Kungs- tionen (automaten inomhus), Tanto-.trädgården (vid Hamng., vid Jakobs lunden (vid Ringvägen). kyrka o.ivid Strömg.), Nationalmuseum vid Skeppsholmsbron, Norra Bantorget, Allmänna Djurgården: gränd, Bellmansro, Kaptensud- Norra Latinläroverket vid Drottningg., den, Skansen (Hasselb:s-ing.samt Bra- Oxtorget, Roslagstorg (parken), Tegel- gehallen), Slätten (vid Cirkus). backen. ' Aspudden, Enskede, Gröndal,..Värtan, St:a Vasastaden :, Essingen. L:a Essiugen; Alfsjö.! Haga södra grindar, Karlbergsvägen (vid.telegraf- o. Telefonmannaförbundet, Kungs- Solnavägen o. vid Frejg.), Observatorie- broplan 2 II, C. plan] Odeng. (vi~ Dalag., vid Roslagsg, Telegrafstationer: o. vid Valhallavagen), Odenplan, Ros- Hufvudstation' Skeppsbron2 Sthlm2(öppen Iagstull, S:t Eriksplan, Sveavägen (vid hela dygnet).., Odeng. o. vid Tegnårsg.), 'I'egnerslun- Filialstationer: öppnahvard.9-9,sönd.9-4. den, Vanadislunden vid Döbelnsg. Kungsholmen: Norr: Nya Rådhuset, Scheeleg., C. Nybrog. 6, 6., Jakobsbergsg. 24, C., Kungsholmen: Drottningg. 96, G., Järnv~~scentralstatio-. J nen, C. (alla dagar Sf. m. 2,4-10 e. m.), Drottnmg iolmsvägen (vid Fridhemsg. i Vasag. 10, O. (alla dagar 9 f. m.~9 e. m.)., väntpaviljongen) Eiraplan Handtverka- Staden: Riksdagshuset, ni. (öppetendast unreg, (VI 'd S t. E"k") n, sg. '. K' ungs b' rop l an, Söder: der riksdagstiden). Södermalmstorg26, ss. Kungsholmstorg, S:t Eriksg. (hörnet af Vasastaden: Karlbergsvägens, Va. Flemingg.). Östermalm: Karlavägen 53, 6. (alla dagar 9 FredshäJls Hornsbergs koloniträdgårdar.») TClegf~am~i~l~'I:,;l-ngsstä!len: Nord. Kompaniet, Hamng., O..st l s:t Eriksg, 51, C. Ȯ ~rma m: Tegnersg. 11, Va. (Pappershandeln), Birger- Engelbrektsg. (VId Engelbrektsplan och jarlsg. 10o. 90, Va., Karlbergsvägen52, Va. vid Karlavägen) Grefbron Humlegår- (Cigarraffären). den (vid Engeibrektsg.),' Karlaplan, F~V'ounf:.g 6 D, ss., Hornsg. 52, ss., Hornsg. Karlavägen (vid Artillerig. o. vid Ny- Styrd.ansg. s, 6.Dj., Stureg. 6, 6. brog.), Narvavägen (vid Linneg.), Ny- Telefonstationen, Enskede villastad. broplan, Stadion, Storg. (vid Styr TelegrafstyreIsen, Järntorget 55, Sthlm 2. mansg.), Strandvägen (vid Djurgårds- -s Hufvudförråd,.Malmskilln~dsg. 26, C. bron o. Skeppareg.), Stureg. (vid Karla- -8 KatalogredaktIOn, Malmsklllnadsg.SO, C. vägen o.vid Humlegårdsg.), Stureplan, -s Konstruktionsafdelning, Jakobsbergsg. Valhallavägen (vid Stadion o. vid 24 1lI, Sthlm S..' Odeng.), Ostermalmstorg, Östra Järn- -s Revision, Järntorget 55 r, Sthlm 2.. vägsstationen. -s Stati<tisk;1 afd.,stadsgården 8 III,Sthlm2. Staden: ~s Tra~kbyrå, Järntorgsg.. 42 I1, ~~thlm 2. Gustaf Uh Staty, Kornhamnstorg (vid -s Utl~?dska kontrollafdelning, Jarntorget Slussen), Munkbron. Mynttorget, Rid- 83, Sthlm 2:..... darholmshamnen, Vasabron (vid södra Telegrafyerkets Linjedistriktsbyrå 11 4:e dllandfästet) striktet, Jakobsbergsg. 24, /2 tr., C.. _ Undervisningsanstalt, Malmskillnadsg. Söder: I9BII C. Ad.,Fredr.. to!.g,.j!larnängens.~oloniträd- - Anke- o~ Pupillkassa, Stureg, 60 IV, 'O; gard. (tlllg~n~ljg. endas~ for..medlem- Telegrambyrån.(Pressens.ce~tralorg. f. nymar l kolomtradgarden vilka aga nyck- hetsforrnedlingu se 'I'idnlngamas 'I'elelar till området), Danvikstull, Folk- grambyrå.(t. T.). ungag. (vid Navig.-skolan), Götg. (vid Telegrambyrån, Svenska: Annonsafdel- Kat, Bang. o. vid Ringvägen), Hornsg. ning, Klicheafdelning och afdelning (vid Långholmsg., vid Rppslagareg. o. för Pressurklipp, Klara. V. Kyrkog..12, vid Ringväg.), Hornstull, Högalidsg. Sthlm 1. (vid På lsundsg.), Mosebacketorg, Ny- Telenius, K. G., Mekaniker, Götg. SI, Sö. torget, Saltsjöbanans station, Stads- - Frith., Skylt- o. glasmålare, Engelbrektsg. gården (vid tullhuset O. vid Londonvia- 20, O.; bost. Valling. 33, C. VIKING SKllKRÄ.M INDUSTRr.AKTIEBOLi VIKIN,G OREBRO

7 1008 Tell-Tengström. Tell, H. G., Elektromekanisk verkstad o. Tengbom, J., Direktör, Vanadisvägen 18, Va. laddningsstation, Surbrunnsg.46, Va.; - Ivar,Professor,Ar~itekt i Byg-gnadsstyr.,, tlf Vasa , " Skeppareg. 58, O.Dj.; tlf 71809; kontor -- Erik S. A.; Kontorsskrifv. i Järnv. styr., Kungsträdgårdsg.,. 10, O.; tlf 8281" Torsplan 1, uppg. DU, Va.; tlf Norr 828L '.,- Leander, Köpman, Flemingg. 20 B, C.; Tengborg, Oscar, Mdeln.-chef, Holländareg. tlf ,', 26 B, Va.'. - Axel Edv., Löjtn., Agentur o. affärsbyrå, - Richard, Grossh. Prästgårdsg. 2 B, Sä. Karlbergsvägen 73, Va.; tlf Anna, Handelsidk.a, Hornsg. 42, Sä. ~ - Carl J., f.d. Maskinist, Kupgstensg.53 I, 'Va. Tengdahl, B. W., Lärar:a, Brunnsg. 12, C. - Carl Gust." v. Värd för Bostadsaktieb. - Knut A., Medlem.. af Försäkringsrådet, Holmia, Lindhagensg. 26, C.j tlf Norr. J. Snäckvägen 62, Appelviken Tengelin, Åke, Arkitekt, Fridhemsg. 6, C.; - Alfred, Kungsholmsg. 36, C. tlf Edv., S:t Eriksg, 61, C.; tlf Kungsh Anna, Gymn.-dir., Östermalmsg. 11Ut. v., - H. G., Upsalag, 3, Va.; tlf Vasa 94 ~~. O.Dj.; tlf von Tell, Bror, Bokhandl., Braheg. 45, O.; '- C. A. H., Tjänstem., Borgmästareg. 16, Sä. tlf Vågfabrik, inneh, Dir. A. Carlsund, - F.'K., Major, Braheg. 45, O. Handtverkareg, 38, C. - Tell, Claes, Postkontr. Drottningholms- Tenger, A., Tobaks-, Pappers- Q. Tidn.-affär, vägen l2a1v, Q.; tlf , 'Skeppsbron 10, St., tlf 'Norr 2576; Tellander, se Telander. bost., Skeppsbron 10m, St,; tlf Norr Tellberg &. Nordström, Agentur- & Parti- 2576, ankn.. affär, Mästerlamuelsg.37, C.; tlf 22,30. - Karl,.Verkm., Sibylleg. 2, O.Dj.; bost. Tellinger, B. J. E., Banktj.man, Vasag.4, C.'. Islinge villastad, Lidingö. Tellner, C. J., Kapten, Ostermalmsg. 69, O. - M" Ofversköt:a, Stockholrns hospital, Kon- Tellusborgs Fastighets A.-B., Torgg. 3, Mid- radsberg; O. sommarkransen; tlf Aspudden 82. Tenggren, Ernst, Förest., Ringvägen l?, Sd. Tempelman, Georg, Grossh., Stureplan 4, - All-E., Lovisero, Högdalsvägen 312, Orby, O.; kontor Österlångg. 34, St. Alfsjö.. - F. W., Köpman, Dir. för Aktieb. Georg 'I'engman.Tulia, Lärar:a, Folkungag. 87, Sä.; A. Bastman. Värtavägen 12, O.Dj., tlf Söder ilo$) 90., Temperance, Hotell, se Savoy, Hotell. - Hedvig, Musikliir:a, Volmaryxkullsg, 1, Tsmperator, Isskåpet, se A.-H. Temperator- Sä.; tlf ~öder Isskåpet. - E. E. K, Ankefru, Folkkimgag. 87, Sä.; Templar-Kuriren, Organ för Nationaltem- Söder ' plarorden, Kammakareg. 27, Sthlm 1; -,M., Änkefru, Volmaryxkullsg. 1, Sä.; tlf tlf8021. Söder '. Templet 325 Linne af T. O., månd. 8 e. m., Tengroth, Knut, Dir., kont. O. bost. Vasag. Kocksg. 24 1, Sä.. ' 5, C.;. tlf ", Morg~nrodnaden afn. T. O., 2:a o. 4:e -s Handskhandel, Drottningg. 66, C. ' sönd. 3 e. m., Koeksg, 24, Sä. - B. M., e. o. Hofriittsnot., Auktionsdir" Tempus, A.-B., Skeppsrederi, Kungsg. 5, C;j Hornsg.' 561,.Bä.; tlf ~,:. telegrafadr.: nsandredn, - Carl Gust., Tullkontr., Majorsg, 9 A, O. Tenedffa.magasinet, Biblioteksg, 5,C. Tengstedt, E. W. A., Änkefru, S:tEriksg.13,C. Tengberg, Carl R., Apotekare, Uplandsg. Tengstrand, A. V., l:e Byråing., Kat:a V. 19 B, Va. '. Kyrkog. 6, Sö.. - A., Folkskollär., Döbelnsg, 43, Va. -". Helg-a, Fru, Kafe, Kornhamnstorg 47, St.j - H. W., Handl, (spee, o. matvaror), Agneg. tl.f Norr 1295; bost. Narvavägen 161v; 3, C.; tlf Norr I O.Dj.. J., Kapten, Kungsholmstorg 6,. C. - Ivar, Försäkringsråd, Kaptensg.14, (J.Dj. - A. E., Löjtn., Storabältg. 22, O.IJj.~ - I; 'F., Kamrer, Narvavägen 161V, O.Dj.. -s Eftr.; Mejeriaktieb., Tuleg. 43, Va.; flli- - Erik, Prakt. läkare, Humlegårdag. 20u, O: aler Birgerjarlsg. 95, Va.,. Västmannag. Under sommaren Badläkare i Hjo. 38, Va., o. Banärg. 41, O.Dj. ' Tengströni, Clas, Förgyllare O. Glasmästare, Tengblad, Wivan, Cigarraffär, Regeringsg. Linneg. 48, O.Dj.; tlf 719 4~! Norr 91, C.; tlf Norr ; bost. -Braheg, 3, O.; tlf Osterm. - Lotten, Fru, Katarinavägen 9 A" Sö ". - A. J., Skomakarmäst., Åsög. 113, Sä.; - Gerda V., Lärar;a, Alviks skola, Kungstlf Söder holms Tillastad. A.-B. SVENSKA M~TALLVERKENMÄs~:R:n~~n~EciL~~~ 22

8 \, 'I'engström-e-Temetröm. Tengstrqin,: Ni' F., Tjänstem., Birgerjarlsg. Terberger, Albert, Aktiebolag, verksb. '97" Va.... dir. E. Wahlquist, Strump- o. Trikå- Tengwall, qerd~, Fru, Roslagsg, 26, Va. fabrik, Maria Trappgränd 5, Sö.; tlf -,-' Anna, Sanglar:a, Parkg. 18 A l, C , Söder Tengze~ius,. J. A., f. d. Kapt., Hornsg. 84, T' H t Il. h L M L , ermmus, o e, mne... aizon, Tenlen,Maria, Modeh., Drottningg. 85, Va.; Vasag. 20 C.; tif Namnanrop..' ' bost, Valling. 25; C. Terminus, Hotell, inneh. L. M. Larzon, - J. A. K.,Änkefru, Birgerjarlsg. 09 C. Vasag. 20, C.; tlf Namnanrop. Tennenbaum, M., Köpman, Blasieholrnsg. Termorator. Handels- O. fabriksaktiebolag, 3, C. L:a Vattug. 20, C. ' - Tenngjuteriet Mars, Tenn-, metall- O. alu- Ternberg, E. O., Kapten, Biddareg. 51, miniumgjuteri, kontor, lager O. verk- O.Di '0 städer Fabriksgränd 2, C.; tlf Norr - A. O., Änkefru, Riddareg. 5t O.Dj.; tlf 9739., Norr Tennishallar, Centralbadet, Drottningg. 88, Ternbom, Edward l Fanjunk. v. Forti:6.k.,. C.;.tlf 8.643, Norr Svea IngenjörKårs kasern, Frösundavik. V Tennishallen, Nya, Lästmakareg. 18, C.; tlf Ternborg, B. M., Fröken, Kontorist, Torsg. Norr v, Va.. Tennispaviljong, Ostermalms Idrottsplats, Ternell, Hilda, Fru, Krukmakareg. 46, Sö. O.; tlf 75850, Norr Alfred, Prakt. läk., Karlbergsvägen 36AII, 'I'enniapavjljongen, Centralföreningens nya Va.; 9-10 o. 2-3; tlf Vasa på Östermalms Idrottsplats, O.; tlf - A., f. d., Tjänsteman, Krukmakareg.dtl, ; kontor därstädes o. i Stadion i Sö. tlf ' Ternstedt, Gunhild, Fröken, Södertömsvägan ',rennstopet, Hotell (Inneh, Alma Videlius),, 62.~Ensk~de i tlf Ensk St. Vattug. 8, C.; tlf I'ernström, Dicke, Fru, Stureg. 13, O.; tlf ~ Källare, St.: Vattug. 8, C.; tlf 5980, Norr Norr ; interurb.tlf 8793,.. - H. G. E., Fru, Grefg. 36III,.O.Dj. Tenow, O. A., Fil. Iic., N ybrog. 11 A,. O. - Carin, Fröken, Bankkassör, Stureg. 13, - Chr. L., Generaldir., Lillabältg. 5 (J.D}.; O.; tlf Norr tlf L, Fröken, Valling. 44, C. o - J. J:son, f/d. 'I'ullupps.vman, Högbergsg. - Kjerstin, Fröken, Stureg.13, O.;tlfNorr 46 A, Sö Teorell, Herm., Värmekonsulent, Riksdags- - Axel, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. huset; tlf ), O. -se äfven Theorell. - Edvin, Handl., Valhallavägen 108 (f. d. Teosofisk Tidskrift, organ för Teosofiska 35), O. o ~amfundet i Sverige, red. o. exped, - & Roos, Import-, Export, och Agentur' Ostermalmsg. 75, O.,..tlf affär, Jakobsg. 26, C.; tlf',65 01, 3104, Teosofiska Bokförlaget, Ostermalmsg. 75, Chefen, Carl Ternström, ankn, O.;tlf Tel.-adr.»Ternos»., Teosofiska Bokhandeln, Tegnörsg. 29, Va.; - Anna,.. Privatsköterska, Braheg. 56, Ö.; Försäljer o. utlånar litteratur från Uni- tlf Osterm , versella Broderskapets Teosofiska För- - Man.rre"Redaktör, Greftureg. 24 A, uppg:.. lag; öppen 10-4; tlf ct, O. " - Centralbyrån (Teos. Jlamf. i Sverige), - John, Sjökapten, Styrmansg. 7III, O.Dj.; Ostermalmsg.. 75, O.; tlf 27:00; öppen tlf ,'., hvard, 1,30-'-3,30. - Elna, Skolkökslär.a, Styrmansg. 7III,O.Dj. I - Samfundet, se Teosofiska Centralbyrån. - Bröderna, firma, Specerihandl., Valhall,a- - Samfundet (Universella Broderskapet vägen 102 (f. d. 39), O.." och), Ledare rkathcrine Tingley, Teg- - Axel, Tapetserare o. Dekoratör, Grefg. nersg, 29, Va.; tlf , O.Dj. - Vägen, intern. tidskrift, utgivare Kathe- - Eric, Tapetserare, Dekoratör o: Möbelr,ine Tingley; expo 'l'egnersg. 29, Va.;. ritare, Valling. 18 1I Ö. g., G.; tlf 12300;, Arg. om 6 illustr. häft. 8 kr. bost. 'räby; tlf Täby ' " Terapi-Institutet, Tavastg. 26 Ar, Sö.; tlf - Oceana,.Ä.nkefru,Ringvägen2,Sö.;tlf3389~ Söder Carl (firma Ternström & Roos),.bost, Terberger, 'I'h, A., Fabrikör, Styrmansg. 17, Narvavägen 2Pr, O.Dj.; tl\ O;Dj.; tlf se äfven 'l'ärnström, THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LIPPÖRSÄKRINO;SBOL.l\Q'"..,.."... Vin.st till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor. _

9 (J.Dj.; 1010 Te~rasit-T4e~terns 'å Kungl. Djurgården A.-B. Terrasit, Nya Aktiebolaget, verkst. dir"jojm' Thalin.. Bertha, Änkefru, Ka;lavägen 82, AJderin, kontor Norr Mälarstrand 8, G.;.(J.Dj. ' ~_ tlf Namnanrop.»Murbruksfa briken»; Thall & Carlsson, Bokförlag, Volmaryxkl.lllsg. o. Norr FabrikPolhemsgvI, G.; 15 A, $ö.; tlf 13569, Söder tlf Edvin, Fil. kand., Utg. af Vetenskapen 'I'erserus, Eskil, Bankdir., Birgerjarlsg. 67JII" och Livet, ':.olmaryxkullsg. ie A,' Sö.; Va.; tlf Vasa tlf 13569,.Soder 135 ~ ::- Ellen, Fröke~,Skolförestånd:a, Kommen- C,. W., Stafg~rdsg., 88, Appelviken.. dörsg. 29, (J.D}. Thalhn," A. S., Ankefru, Braheg...21,(J., -K, Grossh., ~epr. föt F. AhlgrensTekn.. Tham, G.W.,Agronom,.Kommendössg. 26, (J. Fabrik, Gli'fle, (Läkerol-Tabletter m.m.) - Henry, Civiling., Kommendörsg, 9 (J.; tlf o. 'A.-B.,Pastill, spiic.: tillverkn. af 75648; kont. Näckströmsg. 1, G.;tlf finaste dessertpraliner,.bost. o. kontor. 9640; ' '. Ringv~gen 8, Bö.; tlf 22 60, Söde~ B;ele?e, Fru, Kariaväg~n 1l~ (J. - S. E., Sjukgymn., Braheg. 20, (J. ',- Sigrid, Fru, Kommendorsg.. 26, (J. Tenmeden, G., Assessor i Kammarrätten, ~ Beth, Fröken,. Villag. ~2,,~.... Banörg. 43, (J.Dj.; tlf Österm ;- C. P. S., Gen.-konsul, BugerJarls~: 26, O. _ Jacob Assessor i Svea Hofrätt Nybrog - (Percy, A.-B., Import af kol o. jam, ex- 43, '(J.; 'tlf 'o. port af malm, befraktningar,.norr- _ Elisabeth, Fru, Roslagsg., 15, Va.; tlf. malmstorg 2, O,... Vasa A. y. S., Kapten, Narvavagen 8, -o.dj. -, Eva, Fru, Tysta g. 5, (J.Dj. - A. Wflh. V., Kapten, Storg. 48 v, (J.Dj.; - Anna, Fröken, Roslagsg. 15, Va. tlf ~ - E~ba, Fröken, Rosla~sg. 15,.Va. - F. R. W., Kapten, Kommendörsg. 2QlII,. - Wllh., Kapten, Uggelvikag, 9, (J.; tlf (J.'. - Petrus, f. d. Major, Norrtullsg. 26'II, Va.; - M., Pianolär.a, Östermalmsg. H, (J.Dj. tlf K. A. ~., f. d. Rektor, Valhallavägen - A. A., Räntmäst, i K, Statskontoret, 158, O.Dj.. o Karlavagen 76II, 00 tlf 79251; - Karl Gust,, Sekret., Folkungag.42 A, tjänsterum Birger Jarls torg 16, St.; Sä.; tlf tlf ,.. \ - C. S., 'Fjänsteman, Sibylleg. A9 III; (J. - J., A!1kefru,.Nybrog. 4;3, O.,- Anna Charl., Anke,fru, Nydäns Pensio- - C.A., Ofverstelöjtn., Blasieholmstorg 14, G. nat, Linneg. 38, O. Dj. " Teseh & Co, Wrlhelm, Grossh-flrma, Skepps- - se äfven TaPlm.',,. bron 34, St.; kontorstid 9-5; tlf 402, Thamsten,.G. H.. Kapten, Grefmagnig.d? A, 8504 (J.DJ.; tlf T e.sch T' A I genldrsflrma I Thanderz, Einar, Ing., S:t Paulsg, 16II, Sö.;.!. n., n, se.ngen- tlf Söder I. jörsfirma T. A~. Tesch, o. annons SId 43. 'I'haning, H., Disp., Slakthuset, Enskede; tlf 'I'essing, Sven, f. d.:lek~or, ~orrtulbg. 24, Va. Ensk ' I - L. ~., Redakto~, Birgerjarlsg. 69 A, Va. Tharre, K E., Dir. för Day ton Våg A.- B -:- se afven!'hessmg.... Torsg. 27, Va.; tlf l, kont. tlf 95 9~. Tesstor. David, Verkmastare,.Vegag.10, Va., Thavenius Annie Fröken Greftureg 38 H (J tlf Vasa ' '. '..,. Testrup, Eri~, Öfverstelöjtn., Östermalmsg. - W" e. o. Notarie, Regermgsg. 1,05, G.. 14 A, (J; - C. A., Rotevaktm., Torstensousg.!t; O.DJ. Teuchler,.F. J. K., Konsul, Riddareg. 118, (J. Theander, J., Bvggm., Surbrunnsg. 16, Va. Textilhuset, A.~B., Götg. 59, Sä. " - A.nna, Fru, S:t Eriksg. 39, G. 'Textilindustriaktiebolaget Saxonia, Drott- - Kristina, Fru, Gossklädersömmia, Dalag. ningg. IF, G.; tlf Norr 15& u. b Va. Textorius, Svante I.,Fabrikör, Södermannag. - B. D., Handelsres., Döbelnsg.64, Va.. 18, Bä. - J. O., Hofslagare, Hornsg. 83, Sä. - L., Fru; Södermannag, 18, Bä. - & Lindgren, Hofslageri, Homsg. 80,. Thalen, se. Talen.. Bä.,. Thalin: H., Advokat, Birgerjatlag. 12, (J. - L., f. d.inspektionskonst.,l'olhemsg:16, - Sofia Wale-, Bageri, Uplandsg. 60, Va.; G.; tlf Norr bost. Frejg. 38, Va... - Albin, MåIarmäst., Ringvägen 126 B, Sä.;,- Fr., f. d. Grossh., Storg. 10, (J.Dj.; tlf - tlf Söder 3!J911. '. Norr '. Theaterns å Kungl. Djurgården Aktiebolag, _ J., Posttjänstem., Artillerig. 40/ö.g.,(J.Dj. Kungsg. 53,. G.; tlf 62 51, Norr JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HoA MoN OA:TAN I Si

10 The Confinental Trading Co, A.-B.-Thessing. ITh~c~ntinental T~ading Co, A.-B., Ex. Themh~~~ds~~rg~:' O.GeneraltUlldir.,...:po..rt..Im.p.or.t., pappet o. kolonialvaror m. m., Drottningg. 47, O.; 10251, 10252, The NO..rth bolaget, British Alla R.ubber Co., Aktie- slags gummivaroren , 'Norr 'I'elegrafadr.r s Con- gros, kontor o. lager Uplandsg.20, tinentrading».. Ya; j tlf Telegrafadr.:»Buslness». Theoander, H., Fru, Stureg. 11, Ö. 'I'hedenius, Mimmi, Fru, Kammakareg. 50, Va. Theodoridis, Anton J., Grossh., Handtver- Thedin, C. A., Ire Assistent v. Sthlms stads kareg. 34 I, O. bostadsinsp., Birgerjarlsg. 1111AII, Ya. & Co, Import o. export af alla sorters - Emelia, Fröken, Banärg. 23, Ö.Dj. svamp o. sämskskinn i alla storlekar - Emil, Handelsres., Drottningg. 95 e, Va. o. kvaliteter, Klarabergsg. 52 A, C; tlf Thedvall, C. S., Mangelaffär, J ungfrug. 32, 2426; telegrafadr.: Theodoridis.. Ö.Dj. '. Theel, Hj., Professor, kv. Rödlutvan 7, Smed- Theorell, Anna, Fröken, Ö.Dj. Hjorthagsvägen '. 15, slätten, Appelviken ; tlf Appelv, Ingrid, Fröken, Hjorthagsvägen 7, Ö.DJ.; - Elisif,' Stadsfullmäktig, kv. Rödl~fvan 7, tlf Smedslätten,Appelviken; tlf Appelv. - Julia, Fröken, Hjorthagsvägen 15, Ö.Dj....c 860,.' H. G., Ankefru, Karlbergsvägen - 72 AIr,Ya. Hugo för G. Th., Ing., Konstruktionsbyrå centraluppvärmning, vatten. o. Thege, Edvin.. Civiling., Hornsg. 65, Sö. afioppsledningar m. m.; kontor Sköld- - se äfven Täge. ungag. 4, kv. Lärkan, Ö.j tlf2158, Thegerströms, Byrå, Egendoms- '0. Affärs 8648j best. s. h., tlf 9214.,, förmedlingar, Kungsg. 65, O. Thegerström, O. E., Fru, Västmannag IV, Maria, Ankefru,. tlf Hjorthagsvägen 7, Ö.Dj.; o Ya. - se äfven Teorell. o. 'I'helander, se Telander. Theorin, Ellen, Fröken, Tdung. 14,n.b., Ya. Thelaus, Julia, Fröken, Svartensg. 8 A, Sö.; - Sofia, Fröken, Östermalmsg. 31, Ö.. tlf Söder 2664,' - F. G. E., Regeringsg. 95 BIr, O. - Frithiof, Svartensg. 8 A, Sö.;. tlf Söder The Oversea Export & Import Company, A.oB., Arsenalsg. 8 C, O. - Gösta, Svartensg. 8 A, Sti.; tlf Söder The Palatine Insurance Company Ltd, Brand- - Oscar, Villa Vega, Liljeholmen.. försäkringsbolag, Birgerjarlsg.19, O.;. Thelin,. Tor, Bokhandl., Roslagsg. 42, Va.; tlf 37 12, tlf Vasa The Zuaker Oats Company, Mjöl, gryn o. - Knut, Bokh., Rimbog. 8, Ö. hönsfoder en. gros, Kornhamnstorg 53, :...J., Boktr., Birkag. 11, Va. St. - Hjalmar, Direktör, Svartensg. 12, ss; tlf I'heren, Aug., Handl. (spec.-), Västmanuag. Söder , Ya.; bost. s. g E., Handl., Högbergsg. 52, Sö. Theres' Skomagasin, Handtverkareg. 8,0.; - K. F. H., Ing., Fredmansg. 6 Å:, S? tlf Kungsh J. A., ~nickare, Grefg. 47 II1, Ö.D;. Therma-Utställningen, Försäljning af elektr. - Sofia, Ånkefru, Västerlångg. 57, St. kok- o. värmeapparater, elektromedi- Thell, Frans, Tjänsteman, Agneg, 12, O.; tlf cinska apparater o. radioapparater, Norr Kungsg. 30 (Norra Kungstornet), C: Thellmod. & Co, A.-B., Lino- Skobespa- tlf rings medel, Hornsg. 89, Sö.; tlf 'I'hermeeuius, A. M., Änkefru, Birgerjarlsg, -Emil Direktör, Hornsg. 89, so: tlf O. '['heining, K., Civiling., Malmskillnadsg. 39, Thel'llo~, Carl Gust., Fabr., Sibylleg. 26, Ö.j. C; tlf Norr tlf Norr The Manhattan RubberMfg, Gummiklackar, Thernquist, P. E., Agenturaffär, kont. o.bost. Gummisulor m. m., Skeppsbron 28, St.; Västmannag. 80, V:~.;tlf Vas.a tlf 23216, Therus, K. G., Handl., Orby 76, Alfsjö. The Mohawk Rubber Co, Generalagent The Scholl Mfg. & Co A.-R, Engroslager af A B Teat Skeppareg' 26 Ö DJ. tlf Doktor W:~ M. Scholl's patenterade 7i '36 ÖsteTm. '2.'., ortoped. artiklar, Drottningg. 80 A, O.; Themptand~r, S., Advokat, Karla."ägen 1, ~lf Telegraf~dr.:»Schopedic~. V.; tlf 9372;' kontor Drottmngg. 17, Thessing, L., Polisman, Linneg. 60, O.D;.; O. Se Wallin s, O., Advokatbyrå. t~.f Österm Frida, Fru, Frejg. 7 Ir, Va.; tlf se afven 'I'essing, 'VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTlEBOL: ORl!:BRO ~ VI K l ~,G

11 1012 Thestrup -Thom&Sson. Thestrup, Ernst, Kor; järn, oljor, kemi- Thisell, G. G:son, Civiling., kont, Nybrog, kaliet, Arsenalsg. 14, C,;, tlf 32118, 36, o.; bost, s. h.: tlf '... Norr g1810; telegramadr.:»thestrup», - lwa.n G:son, Direktör, Skeppareg. 4 II,.A. M., Ankefru, Ostermalmsg. 19, O. 'O.Dj.; tlf " The SwedishChl\lIlber of Commerea for --:' seiifven 'I'isel], Australa.sia, Repr. E. Sandberg,pster- Thofelt, A. V., Kapten, S:t Eriksplan 6 B, Va. malmsg: 39 III, V.". 'I'holander, J.A.., Handl., Dalag Ö. g., Va. The Swedish Iron Works Commercial AS50- ~ Bilda, Inneh, firman Clara Ekström, ciation, se Järnverksföreningen... Jakobsbergsg. 19 III, C.... The Universal 'I'rading 'Co, Konfektion,' tri- ~ Carl, Kapten v. Flottan, 'Greft~reg. 52, O. cotage o. lädervaror, agenturer, Vasag. - G. Ä" Litografi Storg. 48 II, O.Dj. \ 42, C.; tlf ' - C. W., Optisk nstrum.-makare (firma P, The Western Union Telegraph CoIn.pany W. Tholander), St. Nyg. 19; St:; tlf (Cable system), Fredsg. loiii, C. Norr' 143 $7, bost, Jakobsbergsg. 19 III, Thiel, Ernest.. Bankdir., Blockhnsudden,. C. I.'. Sthlm P. W., f. d. Optisk Instrum-msk., Söder- _ & Co, Bankirfirma, Wahrendorfi'sg. 6 lv,. törns villast. n. '. C.; tlf148' Carl F. L., Preparator (Statsmed, Anstal- - Sten, Civiling.,Karlavägen 7, O. ten), Idung. 1,' Va.. - A., Fru; Florag. 2, O. - GretajSlöjdlär:a., -Greftureg. 52,0.; tlf "- Art~ur, Grossh~ f. d. Generalkommissarie,. ' VIllag. 10, U..., Norr c- Josephine, Ankefru,. 'I'uleg. 21 iii, Va. - Alvar, Regeringsg. 9, C. (Wittenström - se äfve)nthollander. ' &,Co).. " ". 'I'holen, Judit, CigaJraffär, Holländareg.Bd, von Thiele, K K. K, Köpman, Akaren,21,. Va.., Mälarhöjden.' - Olof Alg., lng., Bondeg. 6 1V, Sö. Tliielers, M., Fil. mag., lng. v. 'Ielegrafv.s Tholerus, Olga, Änkefru, Valhallavägen 78 Prof.ningsanst., Artillerig. 61, V.Dj.; (f. d. 61), O..' tlf Osterm Tholff, C. L., Byggnadsrit., Åsög. 77 III, Sö. Thiger, G., Brandman, Skeppareg. 39, O.Dj.; Tholin, C..J., Fastighetsäg., Odeng. 98 1V,Ya.; tlf Norr tlf Vasa Thiis, Carl, Oiviling., Skeppareg, 29; O.Dj.; - E. L., f. d. Hemmansäg., Uplandsg. 43~Va.. _ tlf Osterm, E. J. Å." Kamrer, 'I'orgg, 3, Tellusborg. F. S., Fröken, Grefg.65, O.D;'.., - K. G., Kamrer, Odeng. '98 1 \ Va.; tlf" Thilander, A. J., Modellsnick., Scheeleg. 11, 82855, Vasa 1619., C.; tlf Norr Claes Emil, Ledamot af Arbetsrådet, '_ H., Redaktör, Majorsg. 12, O.' Drottningg. 90, C.;tlf Brunkeb 'I'hilen, Anton, Järnv.-tjänsteman,Kungs- Thollander, Jenny, Jus~itierådinna,Lilljansholmsg. 42, C.; tlf Kl1ngsh plan 5 1V, O.; tlf Osterm Thilstedt, 1., Bamm., 'I'avastg. 30 u, Sö.; tlf - H. V., KaIIlmar-skrifv., Grubbens g. 1, C. Söder i. ' -.se äfven Tholander. Thim, Ellen, Fru,' Tjänstern.) Allm. Lif- 'I'holsson, A. J., Aman.,.Karlavägen 64, O.Dj. föra.-bol., Braheg, 39 n" O.; tlf Thomreus,E. G. B., Sjökapten, Högalidsg. - Ellen, Fru, Urml\>k. o; urhandl., Norr- 11, Sö. tnllsg. 11~ Va.... Phomanders, A., Eftr. (J. Lindberg), Plåt- _ M. 1., Fruj Storg. 58, O.l)j.. slag., Döbelnsg. 52, Va.; tlf Norr _ Maria, Postexp., Kungsholmstorg 13 B, Thomander, Gunhild, Sjuksköt:a, Sabbats- C. bergs sjukhus, Va....:..O. Hj. Va~tm., Hornsg.33, ss. Thomas, Theodor, Byggnadsing., Uplandsg. Thirngren; Bror, Banktjänsteman,.Kungs-, 54, Va.... holmsg.90 II, C. Amalia, FI:u, Greftureg. 32,.0. _. J ohanna, Fru, Badstug.5, sö. - Elisabeth, Fru, Grefg. 16, O.Dj. -,- Idus, Handelsres., Vintervägen 35, Rå- Thomasson & CD, Agentur & Grossh-firma, sunda; tlf Rås Ferrolegeringar, metaller,. kemikalier, _ Fritz Hj. I., Ingenjör, Västmannag. Hr, m, m., Biblioteksg. 27, p.; tlf 9400, Va.; tlf NOIl _ C. G., Kapten, Linneg..", 0.- Lilly, Folkskollär:a, Nprrtullsg.' 57u, Va.; Thingström, J. R., Instrumentmak. o. Piano- tlf Vasa '. stämmare,s:t Eriksg, 16, C. - Ake, Justitieråd, Valhallavägen 86 (f. d. sli äfven Ting~trön:i. I 53), O... '... ft:b. SVENSKA M ETALLVERKEN MÄSTS~R;~~~E,l~i~~~~.N 22

12 ) Thomasaou-e-Thorselius Ij' ~ 1~' "~ Thomasson & Jonsson, Juvelerare, G:la Brog. Thoresen, Svea, Fröken, inneh. af Svenska. 27, C., tv Norr ,Landtbruk,Norrlandsg.2, C.; tlf E. A.,.' Juvelerare, bost. Hjärneg, 1, C. - Harald, Konsul, kont. Birgerjarlsg. 13, C. ~'Knut A., Konstsmides- & mek, rep. verk- - O., Målarmäst., Norrlandsg. 2, C. ) s~ad,förtenning, Cykelrep. m. m., Thoresson, J. V., Dir., Kungsg. 531,-,C. Frejg: n,ya.; tlf Norr , bost. s. 4. Thorgnli, Josefina, Fru, Ve gag. 5, va,. - Ji'rednque, Ankefru,Danderyd?g. 28, Ö. Thorgren, A. W., Köpman, Handtverkareg. :- Ulf Ragnar, Danderydsg..,- se äfven 'I'omason. 28, O. 38, C.; tlf Thorild, Stina, Fröken, Rådmansg, 11, ö: Thomåe, E., Ingenjör, Norrtullag. 53, Va.; - Nils, Tjänstem., Linneg. 79, Ö.Dj.; tlf,ju Vasa 5334., Ostarm M., Tjänsteman, Humlegårdeg. 7, Ö. Thorin, Hedvig, Fru,FolkskolIär:a,Scheeleg. -Sven, Tjänsteman, Sot Eriksg. 13, C.; 16, C. '., _Uf.Norr Hilma, Fru, Karlbergsvägen 7, Va.; tlf -t-- G., Akeriäg., Ringvägen 6 U,b., So.; tlf Norr Söder Louise, Fru, Birkag. 9, Va. 'I'homson.v-H. Ch., Fil. Iie., Viistmannag. - Vilma, Fröken, Kvarng. 14, Sä.; ur Sölp, Va. " der Thomsön, P., Bokh., Uplandsg. 68, Va. - C. E., Tjärhofsg. 34, Sä. - - J. Fridtjof, Våaterlångg. 27, St. 'I'horlings Bleck- O. plåtslageri, inneh, F. 'l'homson, R, K, verkst. Dir., Kungsholmsg. L. Forsberg, Jungfrug. 35, Ö. 38, C.. Thorling, Alfr., eftr., Målerifirma, inneh. - A., Fröken, Sigtunag. 9, Va. Arnold Andersson, bost. Styrrnansg, - Emmy, Fröken, Sömmerska, Tuleg.lO, Va. 9. Ö.Dj.; W Norr Verkstad, - Mariann!!, Fröken, Narvavägen 23, Ö.Dj. Rimbog. 8, Ö.; tlf Norr J Hal}na,,Ankefru, Sigtunag. 9, Va. - Emma, Knkefru, Flemingg. 53 A, C. - Filip, i - firma Alfred Lindberg & Co, Thorman, Eva, Kassör, Upsalag ö.g., Va. kontor Vasag. 48, C.; boat. Uplandsg. - Karl, Tobaksaffär, G:la Brog.13, C.; bost, -56, Va. Valling. 32,C. - II., i firma Alfred Lindberg & Co, kon- Thormarck,,A. G., Fröken, Kommendörsg. tor Vasag. 48, C.; bost. Sigtunag. 9, Va. 15 1v, Ö. _" Thonberg, A. N. E., Handl., Sergelg. 8, C. Thorn, Emil, Banktjänsteman, Grefg.57,Ö.:Dj. Thonell, A., Fru, Skeppareg, 41, Ö.Dj.; tlf - A. Chr., Fil. dr, Lektor (Nya Elemen- Norr tarskolan), Skeppareg. 27, Ö.Dj. Thor, Hilda J., Fröken, Döbelnsg. 35, Va.; Thornberg, John; Ingenjör, Regeringsg, tu 4123, Norr C.; ur Norr 282,83. 76)1, Thor's Kemiska Fabriker; A.-B., Bergsg. 29, - Laura, Änkefru, Klevegränd 5, Sä. C.; tlf se äfven Tornberg. Thor, S;.E., Snickare, Lästmakareg. 20, C.; Thornblad, A., Målerifirma (inneh. S. T40rn- " bost. Vegag. 12, Va. blad), Norrtullsg. 23, V~,; tlf Norr - Gustaf Voulethe, Tapetserare, Greftureg ; bost. Nybrog. 50, O.; tlf Norr 13A, Ö, se äfven Toro. Tour. - se äfven Tornblad.. 'I'horberg, Arvid; Landsorganisationens ordf., Thornfeldt, Maria, Fröken, Nybrog. 55; Ö. kontor Bamhusg., 16, C.; tlf 1 78, Norr. Thorngren, Karl, verkst. Dir. i Eörsäkr. A.-B. Svenska Veritas, Lidingövillast.: Thorborg, P.A., Prakt. läk., Odeng. 36 1, tlf Lid:ö \ Va.; mottagn o Thornqvist, Ludvig, Direktör, Birgerjarlsg. Thorburn,A., e.o, Hofr.-not., Flemingg..~5, C. 42, Ö.; tlf Thorceus, E. S., Ingenjör, Linboda 11, ~lfsjö. Thornstedt, K. J. G" Dir., Bromma träd-. Thord, K. G. P., 'Ing., Sibylleg. 49, O. gårdar 111, Sundbyberg. ' ThordemanvB. J., LöHn., Runda vägen 32) Thofnström, & Co, Skyltfabrik, Pilg.,9, C,; Appel viken; tlf Appelv. 675,. tlf Kungsh Thorell) se Torell. Thors,K.0.S.,Civiling.,Karlbergsvägen18, 'Va. 'I'horalli, Sven Elof, verkst. Dir. i Brandt- Thorsberg, Augusta, Fröken, Hvitvaruaffär, bol. Tor, Kommendörsg. 28, Ö.; tlf Flemingg. 46, C. ' , \ ' - M. R., f. d. Handl., Flemingg. -10 u'~', C. "I'horen, se 'I'oren, Thorselius, J. H., Dir., Lillabältg. 8, Ö,Dj.; Thoresen,.Ida. C., Bildhuggarinna, Biddareg. tlf 74487; sommarbest. tlf Kummelnäs 7, O. 55.,. THULE SKANDINAV'IE,NS,STÖR.S TA Lf:FrÖRSÄ~'RrNOSB(:)L.~;P " ", '" _. Ansval,"ssumma c:a 590,000,000 kronor..,,-.' i-i

13 ,1014 Thorselius-Thulin. 'I'horselius, Ada, Fröken, Greftureg, ll2 1I, O.; 'I'horwall, I., Grossh., kontor Bralieg. 6, O.; tlf '. bost, Islinge,.Lidingö. - E. K., Fröken, Regerin~sg.l05,C;. - & Co, EtabI. 1900, Kolonial~~ror m. m. ThorselI, se Torssell. ". en gros, Brahag. 6, O... Thorsön, G. 'J., Byggmäst., Dalag. 78 A, Va. Thorzen, E. M., Fru,.Ostermalmsg. 25 & 27, q.,- Ruben, Guldsmed, Kronobergsg. ~4, C. Thott, H. A. W., Fnh., Kapt., Nybrog. 45, O. - D. E., Ingenjör,Jungfrug. '45,.0.; tlf - Ellen A.,.Änkefrih:a, Sibylleg. 79, O. Österm ,. Thour, J. G. N., Ing., Fiskateg. 9, Sö.. Thorsing, O. U. K., Fil., kand., Pontonierg. - C. A., MöbelhandI., Klevsgränd l B, Sö.; 9,C.. tu Söder '. Thorslund, Osc.. E., Afd.-chef, Grefg. 26, - C.A.,. Möbleringsatfär," Hornsg. 12, Sä.; O.Dj.; tlf Österm, '.' tlf 3110, Söder , '. - Emil, Bankkassör, Ostermalmsg. 86, O.; - Axel, Polisman, Drottningg. )02, Va.. \ tlf Vasa Thouren;Gotthard R., 'I'andlåk. Förestånd. - J. A., Kaföidk., Malmskillnadsg. 3B, C. för., Tandläkareinstitutets afdeln. för - se äfven 'I'orslund. Proteslära o. Tandreglering, Klara- Thorson, ~ Lillie, S., Fanjunk., Frk., Kass:a Marieberg 2, C. o. Registrator 'i Sv. bergsg. 40 II, C.Träffas 'tu 3498, Norr efter öfv,erensk.;,, Statsförb., Mästersamuelsg. 54 IlI, C. - Emelie Sjöquist-, Tandläk., Klarabergsg. - Thore, Varumäkl., Folkungag. 107, Sö. 40, C. Träffas efter öfverensk. per tel.; Thorssell, se 'I'orssell, tlf 3498,. Norr ' Thorssin, Gottfrid, Ingenjör, Karlbergsvägen 'I'hudin, Fritiof,Sjukgymn., Karlbergsvägen 53, Va.; tlf A, Va.; tlf Vasa I - Thersson, F. W., Bankofullmäktig, Brunke- Thufvesson, M., Blomsterhandl., Götg. 16 C, bergstorg.12, C. _ Sö.; tlf 3489;' bost.' Hornsg. 33 A, Bä.. - A., Fru, Valhallavägen 50 (f. d. 97), Va.; - A" f.d. Kommunalordf., Västmannag. 291[, tlf Vasa Va.; tlf Elna, <Fröken, Västmannag ö. g., T Thure, Musiklärare, Odeng. 8, Va. Va.; tlf Vasa _- se äfven Tufvesson o. Tuvesson. - Julia, Fröken, Skeppareg. 12, O.Dj.; tli Thule,Choklad-, karamell-vkonfekt-, saft- Osterm. 22'02. o. caeaofabrik, se A.-B: Förenade Ohok- - John, Kassör v. _Bergsunds Mek. Verkst., ladfabrikerna. Hornsg. 148 A, Sö. ' -.: Lifl"ötsäkr.-Aktiebolag;.kontor Kungs- - R., Leksakeaffårer; Hamng. 34, C., Hum- trädgårdsg. 14, Sthlm 15, kl. 9~3. Se le~årdsg. 20, O.;bost. Humlegårds- annons sid. 17.,. g , O. ', -s Generalagentur, Direktör Erik,Wik:lun.d\ 'I'horstenson, Dagfln, Agentur i kolonial- Näckströrnsg. 4IV, C., kl. 9~3; tlf 29 99, varor m. m., Mälartorget 15,' St.; tlf 129A4. Dir. Wiklund träffas säkrast Norr kl ,30 f. m. ', - Harry, Direktör, Bråvallag, 8, Va.. Varulagret, A. B., Vasag, 7 & 9, 'C, - Eva, Fru, Nybrog. 26, O. - "Thulen, H., Handl., Kammakareg. 46, Va. - Axiannll, Förest:a föt Fredrika-Bremer- - Pehr, Musikiustr.vmak., Riddareg. 17, Förb:s Byrå, Jungfrug. 33, O. O.Dj.; tlf Norr 401l Dazfin, Grossh., kont. Mälartofget 15, -s, H., Pappers- o. Importaffär, Dalag, 4, St.; bost. Lidingö villastad. C.; tlf Norr t Allan" Ingenjör, Kottlavägen, Skärsätra; Thulin, Hemming, Byggnadsingenjör, Pitlf Skärsätra 23. persg, 26 III" C.; tlf Kungsh John, Järnhandel, Drettningg. 8, C.; bost. - Folke, Civiling., Sibylleg. 40, O. Strandvägen 41 II, O.Dj. _ - Jöns, Dekorationsmal., Margaretavägen - J;,I.-L" Köpm., Srt Eriksg. 73, V~. 26, Enskede; tlf Ensk Ake, Köpman, Handtverkareg. 4, C.,tlf - Ernfrid, verkat, Dir. i Klara Fattigv.-styr., Chef Iför De Gamlas Dags Byrå, Hol- - Gunnar, Stats kommiss. o. Byråchef i K. ländareg. 4, C.. Statskont., Karlavägen36, O. O.,.Fabrikör,,Artillerig. 40, O.Dj. - H. A., Ankefru, Jungfrug. 33, O. - Dorothea, Fru, Margaretavägen 100, En- - se äfven Torstenson. skede; tlf Ensk. 187.' 'I Thorvall, Dagny, Fil. kand., Karlbergsvä-.:- Efra, Fru, Ringvägen 108, Sö.; tlf Söder _,gen 86 BI, Va.; tlf Vasa 24Q6.,1909., ' - Einar, e. o. Hofr.vnot., Drottningg. 83IV, -.::, K, Hofmäst. Saltmätareg.: 1~, C.. C.; tlf Olof (i., e. o. Hofr. not.,sibylleg. 40, O. JONKOPINGS 'JURIDISKA. BYRÅ., -j..:.- ~s H A M N O A T A N l is ----_'----' _

14 Thulin - Thumell T1).,ulin,B.N., Ingenjör, verk st. Direktör för 'I'hunborz, O. H., Handl., Kaptensg, 12, Akti~b. V. Löwener: bost. Jungfrug. O.Dj. 4;5, O.;. tlf 72419, Österm, 2\ se äfven Tunborg. - P. G., Ital, Generalkonsul, Skeppsbron Thune, Einar, Ing., S:t Eriksg. 25 B, C.;.tlf 34 m, St ; kont. tlf Järnv Gösta, Jur. Stud., Sibylleg. 40, O. - Robert, Ingenjör, Sveavägen 52, Va: -s Konditori, inneh. Ernst Pettersson, Drott- Thune, Anna, Fru, Greftureg. 48', O. ningg. 104, Va.; filial Klarabergsg.39, Thunös, A., Eftr. (möbler O. antikvit.),g:la C. Brog. 21, C.; tlf Norr P. T:son, Löjtn., Tomtebog. 22, Va. Thunell, se TunelI. - F., Rak-o. Frisersalong.Svartrnanz. 21,St. Thunfors, C. H., Bokb., Kungsg.' 44, C.. - Gabr., Regeringsråd, Juris dr, Sibylleg. Thunholm, E. A., Dir., Drottningg.68'r, 40, O. C.; tlf 8120, 1378; bost. Tureberg. tlf - J. A., Trädgårdsm., Rosendal, Djurgården. Tureb Th ulilns, Ch., Eft I., Inne. h Gus. t Hag lun d-d., N. V., Tjäustern.,.. Tjärhofsg. 19, r Sö. TT E l f U & b " t' D tt Thunlund, K., Fotogr., Birgerjarlsg. 96, ra..ngros ager a r IJOUerier, ro - Thunman Maria Atelje för Konstslöjd.mngg. 5.7, C!..;tlf 9445,..Norr Artillerig. 42II, O.D}.: tlfösterm. 128: Thulin, Emelia, Ankefru, Brannkyrkag. 30, - S. W. K:son, Banktj.-man, Nybergsg. 'Sö.; tlf. Söder Bill, O.Dj... - Helena, Ankefru, Skeppsbron 30, Si.: som- _ Ake, Fil. stud., Artillerig. 42II, O.Dj.;.marbest. Saltsjöbaden. tlf Östorm Hilma, Ankefru, 'I'orsg, 1~, C. I'hunquist, M. O., Fröken, Karlavägen 60, O. - V~udela, An~efru, S:t Enksg. 82, Va. _ Carl Erik, Grossh., Karlavägen 60, O.; - NIls Olof, Dobelnsg. 67 Bd.b.r::a.. r. tlf 'I'hun, LauracFru, Grefg. 17 o. g., O.Dj., Thunqvist, Erik, Folkskollär., Högalidsg. tlf Osterm A, Sö.; tlf.söder Gu~.t. Ad., Herr- o'. Damskräddare. Hol- _ Augusta, Fru, Östgötag. 24 B, Sö. ländareg. 30, Va., tlf Vasa,7196. _ Simon E., Tjänstemarr(Sv. Handelsban- - C. MIllAnk~fru, f. Lysholm, Rorstrandsg. ken), Saltsjö-Järla; tlf Nacka , Va., tlf V~s~.809. Il Thunström,J. M., Banktjänstem. (Sv. Han- Thunrous, E.,Harald, Clvlhn.g.,Odeng.24., Va. dels b.), S:t Eriksg. 28 'v, C.'. Thunberg, J. E. F., Agronom, Drottningg. _ Elfrida, Folkskollär:a, Södertörnsvägen?7, Va , Enskede.. - Wllhr;lm, Boktryckenfaktor, Dobelnsg. _ K., Fru, Hatt- och möss affär, Hornsg. 63, Va.; tlf Vasa S" - FJ, Dir.. kontor Kungsträdgårdsg. 16, G.. Frök~n, Valling. 33, C. b C.;ktltf '0:r'J' trlrf ; bost. Enbgetl. - A.' v. L., Änkefru, Bangårdsg.l0, Sö.; re. sg...' r: ;.,;som~ar os. tlf Söder Sm:"dalaro gard;.~.lfsmadalaro 3. _ Albertina, Änkefru, Greftureg. 24 AIII, O. Mathilda, Fru, Stjärng, 3 A, Va.; tlf.. d 4 TT Vasa 'I'ekla, Ankefru, O eng. 9, ra. - Emma Fröken Sveavägen 54 Va. Thuur, Axel, Tuleg. 2 II, Va. - Carl, Hattmak.; Barnhusg. 10: 0." Thurdin, R., Kommendörkapten, Flemingg. -- D. V., Hofråttsnot., Grefz, 20, O.D}... 32, C. '" - J. A., f. d. Kyrkoherde, Stureg. 50, O. Thurell, E., Leksaksfabrik, Vastmanuag. 8, - M. Th., Möbelsnick., S:t Eriksg. 48, C.; C.; tif Norr tlf Kungsh TJlUresson, Th. Ragnar, Kungsg. 28 v, C.j - Arvid,Postexp., Flemiug-g.5 III,C.; tlf tIf ; bos~...odeng, 15, V.. - Carl, Sjukgymnast, Tegnersg, 17, Va. Thunn i N..A.., Posttjänsteman, Helgalunden - Axel,.THlsyningsman, Östra Renh..sta-.9, So. :... tionen: tlf Vasa Thurmg, K. J., Fiskhandl., Svarteneg. 7, So. - Anders, 1:jänsteman,Jungfrug. 3, Ö. - C. H. L., Handl. Brännkyrkag. 93 IV, Sö. - K. E., Of'vermaskinist, Observatorleg. - K. M., 'I'elegrafassist., Homsg. 150, Bö. 7 III, Va.; tlf Vasa 299. Thurmann, Anna, Fröken, Katarinavägen --'- se äfven Tun berg. 9 B, Sö.; tlf Söder Thunborg, Elisabeth, Fru, Björngårdsg.2 II, Thurne, Martin V., S:t Eriksg. 73, Va.; tlf Sö.; tlf Söder Eveline, Fröken, Björngårdsg. 2 II, Sö.; Thurnell, N. H. H., Polisman, Karlbergs-. tlf Röder 8924: vägen 45, Va. VIKING SKOK'RÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. 'XIKl~:G 'i OREBRO

15 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar, Skep- - O. E., Typograf"Brunnsg. 9, 0.. pareg. 12,,O.Dj.; tlf Österm Astrid, l!~ru, Artillerig. 23, a.dj.; tlf se äfven TvengstrÖm. ' ' Th,iibeck,F. A., Plåtslagare, 'I'immermansg. - se äfven Törn. 41, Sti.: tlf Söder , Thörnberg, E. H., Herr, 'I'egnersg. 14 m, Thyberg, K. J,>., Kapten, Garnisonssjukh., Va. (adr, Bärlund), ' Handtverkareg. 25" C. se äfven 'I'örnberg. _.John, pens, Kriminalöfverkonst., Villa Thörnb1ad,.Thor, Löjtnant, Stran<h-:ägen 7 B, l, Siwertz, Kungsh. villast.;, tlf UIfs. 6~. O.IJj j tif 736,41. '.. " 'I'hydsn, E. A., Aktiebolag, Drottningg. 16,. - Eva, Ankefru; Yillag.. 18 &; 20, O.; tlf C.; tif 4; 29, 47., ' ,,. - E. A., Dir.; bost, Drottningg. 16, C.j tlf 4. - se äfven Törnblad. :- se äfven Tyden. 'I'hörnbladh & Oos, F., Elektr. aträr, Gref- Thygesen, Chr., Ingenjör, V: Trädgårdsg. tureg. 9, O.; tif Askledare, 11 A, C':j tlf Norr 15862,, telefoner, ringledn., lås o. portstängare. -'- J oh:s, Kanslisekr. i K. J ordbruksdep., Belysningsanl. Linneg. 104 (f. d. 98), O.Dj.; tlf Österm. - Ferd., Ing., S:t Eriksg. 75 A, Va.; tlf, 12 64~! Vasa ' _ Rune, Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., - se.äfven 'I'örnblad. Artillerig. 4, O.Dj.j tif , Thörnblom, B., Dir.,' Arbetareg. 33, C; tlf Thynell, N. A.; Köpman, Scheeleg. 8, C. ' ' '. - se äfven Tynel!., -:- se äfven Törnblom. Thyre~, A. M., Banktjänsteman, Nybrog. 62, Thörnborg, K. G., t. f: Häradsskr., Rör- O..., strandsg. 4, Va. _ Yngve,. Tjänstem., Dalag, 23, Va. j tlf Thörne, Josephine, Fru, Sa1tmätareg.19, Va ~.. O - J.R., Kamrer, Norrlandsg. 31,' C. - S. E., Aukefru, Nybrog. 62,....:. se äfven Törne. ', Thyselius\ Margit, leg. Apotekare, Greftureg. Thörner, Adolf Fr.; Inspektionskonst.,.åd. 24B, O" " Fredr. torg 4, Sö. - Thora, Diakonissa, Hornsg. 108 n.b., SÖ.; -, se äfven Törner'..,. tlf.söder 'Thörnmark, Augusta, Änkefru, Frldhemsg. Thyselius, B., Fastighets- och Uthyr-,24 (f. d. 8B) C.' tlf Kungsh ningsbyrå, för~äljerstads.~. landt- Thörnqvist, se Tö;nqvtst. ', eg~.ndomar, affärer: uthyr..yanmgar, Thörnstrand & Co, A.-B., Trikå- o. korta affarslokaler, rum,.sommarnojen. Inne-.. ' O' os G'la,Brog 30 C h f f B ' t Th l' G ft varor en.gr,..,.. av. ru ea a yse lus, re ureg., oof TOorst" nd " 24B\ O. Mottagningstid kl. 10-4; tlf Th ~eat~~~ A O :: arafr~ ~Kungstensg. 60lV Norr orns ro, u, ", G d F, L', 80 O"D' tlf N Va.; tlf er a, ru, inneg.,. :J.j orr ' Thoo oruva", Il K" Har a" Id V~ Byggnadsing,., T Y' f' d G d 00 toni 'C Valling.19 1lI, C.; tlf Norr~ ",.. osag.,. on omeig 9,. _ Axel, Försäkr.-tjäns'teman, Roslagsg. 22, ~ - ~. ~., Grossh., YIl:~llllgag. 13, Va. v Va.; tlf Vasa ' - Sigrid, Kamr~r, Froken? Inedalsg. 15,C. _ se äfven Törnvall. - -Lundberg, Stina, leg. Läkare, Styrmansg. Tibbelin Emma Fru Lampskärmsaffär 43, O.Dj.; tlf , H', 91 'C tlf' N 6311 I Otto S P t kt D ' 14 ~,amng.,.;, orr. - E ik S'k' 'fotrt~lal ' Hanfnemdordagf "N',ad' - Signe, Fru, Cigarraffär, Dalag. 56 B, V(l. - r I n s a are, u vu re. or or....' '-.. - Familjebok (stärbh.), Greftureg, 24 BI, Tlbbhn,!!J. J.,.Bankkamrer, Riddareg. 76, O.; tlf 75882, Norr 8939.' O.D;.; ~~~Österm, 4809., _ se äfven 'Tyselius. ", - L., BanktJans.~em., Rensg. 12~ b., Va. 'I'hysel], N. A., Skrädderiaffär, Banärg. 6, - S.,W., Fru, Osterlångg. 27, St., ing, fr. O.Dj.; tlf Norr ' Drakensgränd.. _ se äfven 'I'ysell,, Tibell, Hilma, Fru). Hamng. SIl, G.'. Thång, H., Fröken, Syatelje, Erstag. 30, Sö. -,-- Anna, Fröken, Ostermalmsg. 31, O. 'I'håren, C. G., 'Uppbördsman, Rådmansg. -' Tyra, Fröken,Folkungag. 8 E, Sö.; tif 78, Va.,' Thöldte, P" Körsnär, Runebergsg. 8, O. - L. W;, f.d. FörtådsfOrvalt., Polkungag. - P.!.Aktieb., Körsnärsfirma, Kungsg: 5, C.. 8 E, Sö. " " A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar

Clicheer: Se KlwMBr. Damartiklar säljas af: Se under Grosshandlare: Damkonfektionsartiklar 1004 Cigarr- o. tohak.shandlare-damkonfektion. Svensson E, Uplandsg. 52 Miller C G A, Jakobsg. 22 A - F, Odeng. 4u MUller H, N. Smedjeg. 5 - Frans, Stureg.20.Strandvägen9 Schyl T, Karlaväg. 43 - I, Karlaväg.

Läs mer

Grosshandlare och Handelsagenter.

Grosshandlare och Handelsagenter. / 1578 Grosshandlare och Handelsagenter. Johannson Knut, Kungsg. 73 A,.B,svenskaMetauverken,Hufvud'l Johansons Carl Möbleringsaffär, kontor i Västerås. Afdelnings. United Mercantle Company Drottningg;

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

- C. J., Handl., s. Göthg. 56.

- C. J., Handl., s. Göthg. 56. Jaderström-Karlsson. JLderström, K. A., Huseg., n. Lastmakaregatan 11. Jager, C. A., f. d. Fabrikör, n. Trebackarlånggatan 3. - C. W., Tapetserare, Barnhusgatan 3. Jästaktiebolag, Stockholms, L1. Norra

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär,

VapenIlandIare : A.-B. Skytteföreningarnas vapenaffär, Utskänkningsställen Utskänkningsställen och Vapenfabrik: - Verktygsmaskiner. Vardshus: A.-B. Stockholms vapenfabr., Se Namnreg. Handtverkareg. 37 Utstyrselartiklar : Se under Grosshandlare: Linneo. Dtstyrselartiklar.

Läs mer