. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ". Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22. 4, O.j tlf Norr 8647.."

Transkript

1 400 Försäkringsanstalten Gothia-Gahm. uing. Försäkring meddelas både vuxna Gabrielss~ll, Emm.~~Folkskollär:a, Bellmansgo. barn, Hamng. 2, O.; tlf namnanrop: 7, So.; tlf Souer 965.»Fylgia». Exp.-tid. 10-'/ Isabella, Fru, Bpråklär.a, Greftureg Försä.kringsanstalten Gothia, HUfvudkon-l_ H:~n~" Köken Fotograf Uplandsg. 3V tor Strandvägen 5 B, postadr.: Box 102, O.' tlf Norr 8303.', Sthlm 7. Telegrafadr. :»Gothia». _ S. ~i.,fröken, Linneg ö.g., O.D}. F" "k' b l Y k. t t - Erik, H., Kapten, Flemingg. 30 H, Q. ~rs~ r~ngs o ag] se r es~egls re. _ J., Posttj.-maiJ, Danderydsg, 221,. O. Forsakrmgsförelllng,.NatlOnfltemplar-Or- _ Anton, f. d. Tjänsteman, Kungsholmsg. " "de~s, ~xp. G:~a Brog. 13, O. 16, O.; tif ForsaknngsmspektlOnen,. Arsenals~. 12 A, _ P. K., e. o. Vaktm. i Patent- o. Registr.- Sthlm 15; tif }8.92, Öfverdrrek~:oren verket, Dalag:. 23 IV, Va. tlf 83 ~3, B.yradrr.. tlf 140 9~, Forste _ Clara Maria," Ankefru, Observatorieg. aktuarien tlf 14093, l:e Revisor Boye 191II Ö g Va tlt 14073, l:e Revisor Ericson o, Re- ~..,. visorn, tlf 14072,.Registl'lttorn tlf Gadd, O., Handelsres., Surbrunnsg, 35, Va.. Försäkringsrådet, Engelbrektsg. 5, O.; tlf - H., Kammarherre, Stureg. 2, O H. A. M. C., Kapten v. Gen-staben, Försäkringstidningen Assurans, se Assurans. Karlaväge~ 23, 0:.. Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm - Sture Hemmmg, MaJor, Stureg. 2, O.; tlf Norrlandsg. 8 & 10 IV, O.; tlf ~ '.. Försörjningsinrättningar: - NIls, Prokurist, Bergstigen 16, Dufbo; S:ti Eriks Sjuk~ och Vårdhem, Flemingg. 22, C.' tlf Sundbyberg 85. Syssloman o. Förest. H. M. Petri, kontorstid Gadde Lilia Fru Karlavägen 28 8,30 f. m.-4 e. m.; tlf 31667, 33603, Norr '.", Besökstid: å f'6rsörjningsafdelningarna sön- o. Gadelius, K. J., Grossh., Kungsg. 9 & 11, helgd. 1-3; å sinn?ssjukafd.elningarna sönd. o. O.; tlf 23078, 7()42. onsd. 1-2,. efter läk~rens tillstyrkande, å lasa- _ B E Öfverläkare Professor Sthlms l'ettsafdelmngarna son- o. helgd. 1-3, hvard, l..,. '98 J ' Hemmets föreståndare träffas i ljänste Hospital, O.; tlf 4 l, Norr ärende hvard f. m. Hemmets öfverlä -"& Co chef K. Fredholm, Kungsg. 9 & kare träffas i tjänsteärende hvard. 10,30-11 f. m. 11 'O. tlf 23078' Stockholms stads Arbetsinrättning, Maria Bang.,.,,. och V.olmaryxkullsg., ss. Kon~orstid 9f. m.-5 e. Gadh, Hans, Disp., Birgerjarlsg,,73 & 75, m., Iörd. 9 f. m.-3 e. m., Jum-Aug. 9-3 e.m.; Va' tlf tlf 2448G, 37 SO,Söder o. Söder , Se äfven Ålderdomshem. Gadin I HandI. (herrekipering), Tomtebog. Förvaltningen af.greenska. och Willebrand- 25, 'Va.; tlf Norr 28689;. bost. s. g: 31. ska fonderna, se Penslonskassor etc. Gaefke & Co. Wilhelm Aktieb, Brunneg. Förvaltningsaktieb. Frigga, Kungsg. 30, 10 4 III, O.; tlf ' ' tro (Kungstornet), O.; tlf _ Wilhelm Stjernhjelmsvägen 2 O.' tlf - Mälarevärden, Drottningg. 10 III, O. j tif 33720,' kontoret tlf ', , 2~3 8~.; te~egrafadr.: l>audaxd. Gagner, C. L. A. M.,. Kontrollör i tullv., Fook, Erik, Direktör BrrgerJarls~. 29,. O. 'I'rångsund, Södertörns villastad., - F., Fru, Hotell Clara Larsen, Birgerjarlsg, _ M. L. C., Lektor v. Folkskolesem., Bio- 29, O. grafcensor, Valling. 9, O. Gahms Bosättningsmagasin. inueh, Fru Lisa G.. Svensson, o. Fru Carin Thorell, Humlegårdsg. 4, O.j tlf Norr Gahm, G., Grossh., Karlavägen'll,..O.; tlf Gabinus, Carl, Kassör, Uplandsg, 43 IV, Va.; Norr 833; kontoret tif tlf Norr J. U., Hvit- o. kortvaruaffär, Braheg, 19, Gabrielson, C. A., Bokbinderiidk., Brunns- 9.; best, Skeppareg, {I, O.Dj.; tu gränd 7, St.; tlf 14 72; bost. Hornsg. Österm CJ, Sä. - Anna, Lärar:aLilljansplan611,0. ;tlf Gabrielsons, John, Kylaretillverknin/!", Auto- - C. Otto, Porslinshandel (inneh. Eric mobilkylare, Vanadisvägen 20, Va.; tlf Gahm), Götg. 16 B, ss; bodar Götg. Vasa A, Sä., Kornhamnstorg 59,St., Munk- Gabrielsson, E. A., Aman., Drottningholms- bron 5, St., o. Tegnårsg, 17, Va. vägen 8 A O. B, O. -'- G. Reseffekter o. lädervaror, Drottningg. G. N., Direktör, Srt Eriksplan 10, Va. 26, O.; tif 5 72, 21717; filialer rkungsg. - K. Ruben, FiL. kand., Folkskollär., Od- 58, O.; tlf Norr , o. Götg. 17, Sä.; larstigen 9, Appelviken. tif Söder A.-B. SVENSKA METALL VER.KEN MÄSTs~R:n~~~EilL~:;~~~.N 22

2 Gahms -Gardtman. 401 Gahms, John A., Reseffektförsäljningsmaga- Garantiförsäkringsförening, Svenska bokhan-, sin, Hamng. 12, G. delns ömsesidiga, sekr. o. kassaförv. Kap- Gahn, Henrik, Aktiebolag, kontor o. lager ten O. Reiehenberg, Ringvitgen 133 1v, Vasag. 17 1, G.; tu 11 69, Non ss: tlf Söder se Emil Fredrikson.. Ga r a n tif ö rsä kr in g s k o n t o ri l_v. B., Arkit., Greftureg. 24 A, 31/2 tr., O. Albinssons, A., Försäkringsbyrå, - Carl Heurlk.e.o.Assessor i Kammarrätten, ringsg. 59, G. Regc- Birgerjarlsg. 81, Va.; tlf Vasa 134. Bore, Försäkringsbolag, Strandvägen 70.,.:...Hans, Fil. lic., Förste Aktuarie hos Kon- Box 409, Sthlm 1; tlf 70768, 707 '69, trollstyr., Varfsg. 1 A, ss; tlf Osterm, Ko W. H., Löjtn., Regeringsg. 5,\0. Central-Försäkring, P. Sturen, Vasag. 6 1II, - Henrik R. C., Prakt. läk., Renstjernasg. Sthlm 1,»Norrland»; tlf , Bö. Försäkrings A.-B. Iris, Kungsg. 26, G.; - A. K, Änkefru, Nybrog. 62, O.; tlf tlf 8936, 5909, Norr ' Gahrm, Petrus, Ingenjör, Karlbergsvägen 82, Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasis- Va.; tlfvasa holmsg. 4B, G.; Telefon: namnanrop. Gaje, E., Revisor i Skand. Kreditaktieb.,»Hansa». -, Geijersvägen 6, G. Norrland, Brandförsäkrings A.-B., Drott- Galeo, Nya Aktiebolaget, kontor o. fabrik: ningg. 22, G.; tlf'namnanrop,»norrland»; Helsingeg. 41, Va.; tlf 17517, Generalagentur, Blasieholmstorg 14, G.; 'I'elegramadr. :»Galco». tlf 9020, Norr Se annons sid. 40. Galin, Hilda, Fru, Helsingetorget 1, Va.; tlf Ocean, Skeppsbron 26 1, Si.; expeditionell: tlf 9354, 15944, Norr Gallander. Otto, Lektor, Kungstensg. 56, Va.;.Securitas, Birgerjarlsg. 11, G.; tlf 2121, tlf Vasa l 9848, 12049, Norr Gallander & Sjögren, Mek. verkstad, Odeng.j v.bundån-cullberg, Alrik, Aktiebolag, Drott- 86, Va.; tlf Vasa ningg. 5 lll, C., 9-5; tlf 4976, 7002, Gallico, B., Kapellm., Storg, 7 & 9, O.Dj. Norr Gallon, B., Fröken, Sveavägen 102, Va.; tlf Garberg, E. W., Civiling., Folkungag. 6 B,Sä. Norr Gard, Elvira, Fru, Lärar:a, Folkungag. 73 A, -r-r- Axel, Hagag. 35, Va.; tlf Vasa Bä.; tlf Söder Galvaniseringsfabrik, Stockholms, ägare - Axel, JUl'. kand., Advokat, Folkungag. Fru Karin Pettersson, Arkitekt C. Alb. 73 A, So.; tlf Söder Collett o. Fru Siri Collet. Disponent Garde, Gustaf, Banktj.vman. Hornsg. 84, Bä. Sven Björkman, Fabrik och kontor å - Hjalmar, Kont-chef', Bellmansg. 22 G.,Bä. Liljeholmen; telefoner: Sthlm 1382, Gardslach, Otto, Herr, Observatorieg. 22, 1397, 14605, Liljeholmen 458. Tillverk. Va. Galv, takplåt, slät o. korrugerad, Galv. - Nils, Repr.för Grubbens & Co., A. B., hinkar o. baljor m. m. Mottager alla Dalag. 20, Va. slags järneffekter för galvanisering. Gardelius, C. J., Und.-off., Värmdög. 4, $ä. Gamla Finska Linnemagasinet, Drottningg. Gardell, A. S. B., Banktj.man, Grefmagnig. 6, 16 L G.; tu Norr O.Dj. Gamla Tenngjuteriet, f. d. A.-B. Gamla - Leonard, Bildhuggareverkst., Kungsklip-. Santessonska1'enngjuteriet,Grundlagdt pan 17 B, G. \ 1829, Kont. o. lager Västerlångg. 40, - B. L., Civiling. (J. & C. G.Bolinder.s Si., tlf 2640, Norr 2171, försäljn, msk. verkat. A,-B.), Danderydsg.30, O. Hamng. 34, 9.: tlf Norr O. S., Herr, Vikingag. 201, Va. GamIVa~eti18bt8t~;7tH:anadisvägen 24, Gardin-&Mattlagret, ~.-B~ verkat. dir.;j. A. Gamlestadens vlfabrikers Stockholmskontor Gustafson, Drottningg. 25, 'G.; tlf A.-B., Direktör Victor Larson, Drott- Gardinaktiebolaget, se Nya Gardin A.-B. ningg. 26, Sthlm l; tus7 22, Norr 4102, : Non: 4104:.., IGardin-Magasinet, A. B., Stureplan 2, O. Gandel, Einar, Köpman, Birgerjarlsg. 81, Vet.; Specialaffär för gardiner, afpassade tlf 81147, mattor linoleum o. linnevaror. Tlf Ganrl~l & Svensson, Trävaror en gros, Birger ,' Norr Ernst Gezelius, jarlsg. 81, V(I.~ tlf , I bost. tlfnorr Gösta Björk- Garanti, Ömsesidiga Eörsäkringsföreningen, man, bost. tu Norr 35' 32. Kungsg. 5, G. (Samarbetes kontor); I~-...;:;;;;;;",;;;;.;;,;;;..=..;;;.;,;;,;..;;;,;.;;.;.;.---_.' tu 12827, Norr Gardtman, Hilda, Fru, Högbel'g~g. 54, Bä. THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA ii"fforsäkrinosbola,g, Vinst till de försäkrade 1922: Over 2,117,000 kronor... ~- \

3 402 Garell-Gavatin. Garel~l J oh.s E., Grossh.,Odeng. 69 l1i, Va.; Värtagasverkets kontor hålles öppet tlf 11376, Norr Norrköpings söckendagar frän 1/29 f. m. till 1/25 e. m.,, Bomul1sväfveIi A.-B:s Lager, Rege utom Iörd. o. helgdagsaftnar, då konringsg, 19 & 21, C: tlf 9224, Norr toret stänges kl. lm4 e. m. Postadr. S 39. Sthlm 5; tlf 72951, Norr Garmann Clausen, S., A.-B., Blasieholmstorg Lykttändarevaktkontor finnas: 9, C.; tlf " Västmannag. 49, Va., Mästersamuelsg. Gsrnell, A. J. H., Dir., Riddareg. 35 & 37; 81 (Klaragasverket), C.; Kocksg. 20, O.Dl. ' ' Sö., Homsg. 92, Sö., Skeppareg. 34, - O. H., Öfvermaskinist, Högbergsg. 18 Au.b. O.Dj., Regeringsg. 105, C. Sö. Gatuarbeten, Sthlms stads, kontor för, Gamla Garnisonssjukhnset, Handtverkareg. 25, C.; Rådhuset, Riddarhustorget 8, St, ing. från Garfvareg. Gatukontor, ~tockholms stads G:la Rad- Garpenfiergs Odalfält Aktiebolaget Gust, huset, RIddarhustorget 8, St., tlf»gatu- \ Ad. torg 18, c; 'tli ' nämnden. Gatudirektören kl. 1l.~12, Gareten,B., Fil.lic., Götg.83A, Sii.; tlf Kontorets expo kl. 10-2,30, Raken- Garth, N. O., Löjtnant, Beckh olmen, O.Dj. skapsafd. kl. 10-2,30... Gatuafd.. 0. tlf Österm. 56'65. Afiopp~afd. kl, 1-3,.Götg, 92, So.: Gartnersällskapet, Riddarhustorget 8 U,b.,,St. P~rkafd. kl , G:la Brog C.: Gartz, Ebba, Fröken, Karlavägen 62, O. Förrädsafd, kl. 1-3: ur 14 36, 9601, _ L., Järnväg5tj. msn, På.lsundsg. 5, Sö , 22157, Non 1439, Norr 1474, -. C. G. W., Ofverste, Nybrog, 62, O. Norr Gas, Vatten & Värme, Aktiebolaget, Lager, Gatunämnden:.. Kontor o. Verkstäder Oxtorgsg, 7 C.. Stockholms St~ds Gatukontor Expeditionen, G;la tlf N N 6 '42 ' Rådhuset, Riddarhuatorget 8, 1 tr., s«, kl ~, 2, orr.' orr 1.4, 2.30,tlf namnanrop:»gatunllmnden.; Räken- Norr 1'6430. Se annons a kartong sid, skapsafd., G:la Rådhuset, Riddarhustorget 8,. 98 b '. n. b., ss., kl. 10-2,30, tlf se ofvan; Oatuafd. l S' f' o. Afioppsafd. G:la Rådhuset, Riddarhustorget Gasaccumu ater, v. A.-B., kontor, abrik & 8 lo. 2 tro St. kl. 1-3 tlf se ofvan; Parkafd, gasstation Skärsätra, Lidingö; postadr. Götg. 92, S~.,kl ' f. m. tlf Söder 34815; Stockholm 1 verkst. Dir Dr Gust Förrlldsafd. G;la Brog. 53,o.; kl. 1-3, tlf 1436,, ' , 16443, 22151, Norr 1439, Norr 4347, Dal en... Norr Gasbetong, A R., En.gelbrektsg. 15, O.; tlf Gatuorenlighet, se Soplastningsstationer.. Norr ~ll1verkar gasbeto~g, Gaturenbållning, Stockholms stads renpatenteradt porost, eldfast, ytt~rhgt hällningsverks. Hufvudkontor Riddarvarm~ o.ljudisolerande byggnadsamne, hustorget B, (G:la Rådhuset) St.; namngodka!:1dt af Stock~ol~~ stad.s bygg- anrop:»gatunämndell». nadsnamnd. ~nsamforsaljare for Stock- Benhållningastattoner r. holm: Ftodquist & Co. A.-B. för Staden inom broarna och Södermalm, Åsog... 2, es.; tlf Söder 33819,Söder 34543; G. as och Kok sver kens Ek onom iska F or för Östermalm, invid östra soplastningsstationen. ening u. p. a~ Regeringsg. 381 C.. i kv. Ruddammen; tlf 12823, Norr 8676; telegramadr.:»gokef», " för N~rrmalm och Kungsholmen, Norrbackag. 11, G h V tt l d. t.. Y Va., tlf Norr as- OC a. en e nmgsen reprenorer, se r- Gauffin W. A. Chaufför Parmmätareg.. kesregistret, 6 'C', Gasparine?, S., Kapel1mäst., Linneg. 48 B, _ A., Fil'. dr, Intendent v. Nationalmuseum, O.pJ. Strandvägen 5 B, O.Dj. Gassalmck, A., Grossh.,..Kungsg. 56B, C,. _ E. A., Fil. O. Jur. kand., Pontonierg. 9, Gasslander, A.,""Byggmästare Grefmagmg. C.; tlf U.b., O.1.J.'!:. III Signe, Eolkskolläna, Hornsg, 59 B, Sö. - Anton, [ngenjöt, Dalag. 39, Va. _ Hilda Lärarinna Upsalag 14 Va.' tlf - Maria,.Änkefru, Vikingag. 34, Va..,Vas~ 193.'." Gassler, K., Grossh., G:la Brog. 46, C. Gauthiod, Sjöförsälu. A B., Hnfvudagen- Gasverk, Stockholms, Kontoret Torsg. 22, tur:.i!j. Rydbeck, Stursplan 15, C.;.Va., hålles öppet söckendagar från 9 f. tlf 185. Agenter: Mattsson & Boden, m. till 5 e. m. och kassan 9 f. m. till Järntorget 83, Si.; Hugo Mattsson, Re- 3 e. m., utom lörd. o. helgdagsaftnar, geringsg. 13, C. Se annons sid. 33. då kontoret stänges kl. 2 e. m. Felak- Gautier, M. S., Disponent, Birgerjarlsg. 81, tigheter (kunna anmälas pr tlf 4638, Va.; tlf Vasa ' 4687, Norr 73 52, Norr 74 34(tlf 4638, Gavatin, Jakob, Agent, Brännkyrkag. 57, Sö. Norr 7352 dygnet om). 1- Carl, Köpman, Karlbergsvägen 52, Va. JONKOPINGS JURIDISKA UI HAMNGATAN BYRÅ.

4 l' Gavelin-Geijer. 408 GavJmnj Axel, Pil.: dr, Öfverdirsktör (Sve- Geete, Anna, Fröken, Artillerig. 43, O.Dj.; :'rfges gi!ol. unders.), Karlavagen 28 1V, tlf 'O.;.tlf Norr Gefle Manufaktur-Aktieb:s väfn. i. kommis- '_ Rut,. Seminarielärar~a,Karlavägen 28 IV, sionslager hos Karl Sucksdorff, St. Nyg. O,; tlf Norr 281 Ou.. " 21 A, St.. Gaveljus, Stina, Fru, Linneg. 60, Ö.Dj.; tlf - Separator, A.-B., Gröndal, Liljeholment: Österm tlf Gröndal 39, Gawell,: U. J Civiling., Folkimgag. 42 B, Sö. Gefvert,C.F. E.,Bokför.o.Revisor,Lindvagen 7, - Gulli, -Gymn.vdir., S:t Eriksg -. 15, G. 'Gröndal, Liljeholmen; tlf Gröndal 343. Gazelius, Elin, Fru, Fiskaffär, Östermalms - Elvira, Fru, Holländareg. 21 B, Va.; tlf Saluhall 20; bost. Skeppareg. 41, O.Dj. Norr 436. Gebel, se Gäbel. - II. J., Fru, Uplandsg. 78 1V,Va. Gbeer, Arvid, Advokat, Kungsträdgårdsg.lO, - se äfven Gewert och Gäfvert. G.; tlf 23i}.70; bost, Artillerig. 6 Vl, von Gegerfelt, K F., Amanuens,' Upsalag. O.Dj.; tlr Osterm , Va..,- Ph. A., Bankir, Laboratorieg. 6 (Gebers - Angusta, f. Lundh, Folkskollär:a, Bränn-.villa), O.Dj. kyrkag. 52 1, Sö. '. _ Nils J., Fil. lic., Bokförläggare, Firma: - V. Fotograf, Arbetareg. 33 A, G. Hugo Gebers Förlag, kontor Regeringsg, - Amelie, Fröken, Solhemmet, Yalhallavä- 19 & 21, O.; bost. Engelbrektsg. 25, O. gen, O.; tlf Norr s, Hugo, Förlag.(innep.. Fil. lic. Nils J. - Emil, Grossh., Handtverkareg. 90\ C.; Geber),' Regeringsg. 19 & 21, G. tlf _ M., f. d, Godsäg., Riddareg. 7, O. _ - A. E., Lärare, Brännkyrkag. 52 1, Sö.. _ Anna, Ankefru, Engelbrektsg. 25, Ö. -'- E. W., Redaktör, Sveavägen 92, Va..- Hans, Villa Solbacken, Saltsjöbaden: tlf - J. Sixten, Redaktör, Banärg. 41,' O.Dj. Saltsjöb.. l00. - F., Typograf, Arbetareg. 33AIV, O.. _ se äfven Geeber. - C. E., öfverste, Villa Skoga, Islinge, Gebert.: Antonia, Änkefru, Rimbog. 8, Lidingö villastad; tlf Lid.ö 454. O.'.. - Ernst O., Handtverkareg. 26, O.; tlf Gedda, Ap'na, Fröken, Lilla Bältg. 2 11,O.Dj.; Kungsh tlf Osterm _ Gehlin, J. V. B., Kapten, Sveavägen 108, Va. _ W., f, d. Kapten, Artillerig. 25 lll, O.Dj.; - J. S., Änkefru, Odeng. 42, Va.., sommarbost.geddeberg,lidingövillast. Gehnar, N. O. K, Revisor i Riksräkenakape-: - O., Språklärar:a, Birgerjarlsg. 8, Ö. verket, Kungsholmsg. 32, O.. - G., Typograf, Smålandsg. 28, O. Gehrman, Anna, Pil, mag., Lindhageneg.,von Gedde, Ragnhild, Tjänsteman i 'ro baks- 30, O.; tlf Norr monopolet, Vanadisvägen 28, Va. -s, Carl, Musikförlag, Vasag.52, O.; tlf Gedde, C.' Wiel, Importbyrå, Barnhusa. 6, _ O.; tlf 7076, 3296, bost. Vasa Carl, Musikförl., Scheleg: 17, C. - e. Wiel, Konsul, Norrtullsg. 57, Va.; tlf - se äfven German. 7076, Vasa Geijer, Erland, Assessor, Kungsholmsg. lon, Gedeborg, E., Ofverbrandmäst. o. Redo- O.; tlf görare v. Sthlms Brandkår, Malmskill- - Hanna, Diakonissa, Fjällg. 46;. Bö. nadsg. 64, O.; tlf Norr o. Brand- - H. G., Direktör, Odeng. 1001, Va.; tlf kåren Gederblom, Augusta, Cigarrh., Folkungag. - Per, FiL dr, Docent, Statsgeolog, Djurs., 54, Sö.; tif Söder ' holm:.~lf Djursh Gedner, Axel, Tjänsteman, S:t Eriksplan 4, - Ida,Fru,Ostermalmsg.ll,O.Dj.; tlf Va.;' tlf 8036il. - Lovisa, Fru, Tomtebog. 14, Va. _ Geeber, Edvin, Gagner-, kontor, Regeringsg. - J., Försäkr.-råd), Villag. 18 & 20, O. 9Ill, O.; Norr 26502, Norr 12895; tele- - B. O., f. d. Grossh., Handtverkareg. gr.-adr.:»edgeeber». _ 26 m, O. - Edvin..Gagner-, bostad Grefg. 38, O.Dj.; - Fredrik, Grossh., firma Geijer & Co,Norr-. tlf Osterm tullsg. 10Alv, Va.; tlf Vasa _ se äfven Geber. - Ragnhild, Gymn.-dir., Norrtullag. 10 A IV, Geete, K. R., Fil. dr, f. d. Förste Bibliote- Va.; tlf Vasa ' karie vid K. Biblioteket, Sibylleg. - & Co, Handelsfirma (inneh. Fredr. Geijer), r : 22 l, O.; tlf St. Nyg. 5, St.; tlf 175. Kommiseione- - H. F. W., f. d. Fortifik.-kassör, Sibylleg. lager af Fil. Doktor P. Håkanssons 3 AlII, O.Dj.; tlf Salubrin., VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING OREBRO

5 404 Geijer - Gemzell. Geijer, B. G. David, Löjtn. (reserv-), Bank- Gelinder, V., Fabrikör, Stenhuggeri, Smeds. tjänstem. Saltsjö-Nacka,. udden; Specialitet: Marmor och kalk- -s, B. O., Geijersbolaget, Pappersaffär sten; tlf Norr 25420; bost. S:t Eriksg. (verkat, Direktör Carl Olsson), kontor 171, C.; tlf Norr Drakensgrändl, St.; telefon. Se Yrkes- -, Hilma, Sömmerska, Karlavägen 88, q.dj. registret under Papper., - Valdemar, Urmak., Karlavägen 88, Ö.Dj. Olof, Pappershandel, Polkangag.. 42 C, - A. M., Änkefru, Vikingag. 14 & 16, Va. Sö. ; tlf Söder Gellerstedt, Nils O., Civiling., Kommunal- - S. J. A., Postkontrollör,Ad. Fredr. Kyrkog. tekn. Byrån; kontor Kungsbroplan 2, 13 III, C. C.; tlf 32246, Norr 6432, bost. Sture-. von Geijer, K, Borgrnäst., 'Riksdagsman, plan 4, Ö.; tlf o. Karlsudd, tlf Hjorthagsvägen 3, Ö.Dj. Karlsudd 25.. af Geijerstam, K Torsten, Civiling.,Valhalla- - Maria, Fru, Stureplan 4, Ö.; tlf vägen 158, Ö.Dj. - Elsa, Fröken, Horneg. 146 AlV, Sö.; tlf, Gerda, Fru, Drottningholmsvägen 6, C.; Söder tlf H., Hamnkamrer, Rosenlundg. 30 B"> - Matti, Fru, Observatorieg. 3 1V, Va. ss., tlf Söder Geiiling, A. K, Hand.vidk.a, 8kåneg. 61, - Birger, Köpman, Kungsg. '.71, C. Sö... - Seth, Lithografiskt jryckeri, ):Iögsäter, Geisler, F., Ankefru, Braheg.: 56 1V, Ö. Orby villast. 333, Alfsjö; tlf Orby Gust., Valhallavägen 124 III (f. d. 19), Ö. - P. A., Målarmäst., Erstag. 19, Sö.; tlf Geist, Herman, Försilfr.-o. Nysilfveraffär, Söder Bryggareg. 9 1, C.; tlf Norr H. F. A., Pappershandel o, Tryckeri, Re- Gejrot, B. J. H., Fil. mag., Åsng. 81, lsö. geringsg. 59, C.; tlf Aina, Fru, Folkskol.lär:a, Åsög. 81, Sä. - J. M. E" 'l'jänstem., Kungsg. 71, C. - Valborg,. Folkskollär:a, Kat. V. Kyrkog. - Hilda,.~nkefru, Dalag, 33~v, Va. 6, Bö. - Maja, Ankefru, Frejg. 48, Va. - K W., Med. dr, Badstug. 28, Sö. - Olivia, Ankefru, Tegnersg. 241, Va.; tlf Gelatinfabriken, Regeringsg. 47, C.; tlf 558. ' Vasa 2050., Gelbord, Ruben, Dir., Birgerjarlsg. 118, Va. Gellersten. Carl, Bankkassör (Kreditbolaget, - Ruben, Sportaffär, Birgerjarlsg. 37, C.; Tegnersg. 12, Va.); bost. S:t Paulsg, tlf 8998, Norr ClII, Bö. Gelbort, David, Skräddarmäst., Luntmaka- - H., Fru, Ombud för Spirella-Korsetten, reg. 97, Va. ~. S:t Paulsg. 6 C., ss.; tlf Söder 2,4.99. Gelhaar, Maria, Fru, Greftureg. 56 ", Ö.; - Sven, Kontorist, S:t Paulsg.'.6 cm, Si). tif Norr Gellin, Annie, Fröken, Dalag. 30lv Va. -J. E., Ombudsman, Norrbaekag. 5, Va. - se äfven Gehlin o. Gelin.. - Fritz, B., Urmakare Tegnersg.16, Va; bost. Gellner, Kurt I, Banktjänsteman, Kom- Holländare'g. 29 lii, Va.. 'mendörsg. 421V, Ö.Dj.. - Knut, Urmakare, Holländareg, 29, Va.; - Yngve, Banktjänsteman, Kommendössg, tlf Vasa V, Ö.Dj. - Knut, Urmak. o. urhandi. samt optisk - Folke, Kassör, Valhallavägen 40 & 421I affär (inneh, Fritz Gelha.ar), Hollän- (f. d. 103), Va.; kontorsadr. A. B. dareg, 29, Va.; bod Tegnårsg. 16, Va.; Georg Strandberg. tlf Norr ', Gelotte, Harald W., Gravör, Observatorieg. Gelin, D., Fru, (Spirellakorsettsn), Heim- 17, Va.; tlf Norr dalsg. 1, Va.; tlf Vasa Gemicke, Olof, Bokbind., Storg. 29, Ö.Dj.; - Nina, Hårfris.a, Artillerig: 2, Ö.Dj.. tlf 71206; bost. s. h. '.- Alvar, Ingenjör, Berget N:r 2, Lidingö - H., Desinfektör, Jarlag. 43, Aspudden. villastad; tlf Lid.ö 12 66, kontor Drott- Gemla leksaksmagasin,,fredsg. 3, C. ningg. 11v, C.,Gemmel, H. J., Dir., Hersbyvägen, Lidingö - Otto E., Kamrer, Hornsg. 36, Sä. villastad; tlf Lidingö Augusta, Eftr., Modeaffär (inneh. Fröken - V. G., Revisor, Karlaplan 6, O.Dj.; tlf Lisa Lilienborgj, Kungsholmsg. 18, C. Norr Elin, Söprm~rsk~, Kl~!.abergsgil 35, C. GemzeII, q. C. W., Apotekare, Ostermalmsg. - J. A., Tagmastare, Hjårneg) 8,C.' 84, Ö.. - Gustaf, Y,erkmäst., Flemingg. 47", C. - S., Kapten, Skeppsholmen, Ö.Dj.,Pastors- - Amalla, Ankefru, (sterbh.) Riddareg. 9 A, bostället.. 0./ tlf 75159, Norr E., Kyrkoherde, Skeppsholmen, Ö.Dj., '- se äfven Gehlin o. GeIIin. PastorsbostäIlet. A.-ä: SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~~~L::;~~

6 -, \ Gellberg-' Gerdin. 405 Genborg. C. J., Grossh., Regeringsg. 88, C. GentzeI, Hildur, ~<'ru, Musiklär.a, Engel- - Anton, Landskapsmål., Storängen: atelje brektsg. 12, O.; tlf Norr G.,la Brog. 25, C. - John, Växelinkasser. (Riksb.), Kindstug. - J., Ank!lfru, Inedalsg, 15 1v, C. 16 1, St. - A. G., Öfverste, Östermalmsg. 44, O.; tlf Geodetiska Afdelningen af Rikets Allmänna Kartverk, Storkyrkobrinken 5 Il1, Sthlm - K.Arvid, Ofverste, Sekr. i Fören. Pens. 2; tlf officerare o. i Helsinge Gille, Hög- Geografiska Annaler, Tidskrift utgifven af bergsg: 46 A, Sä. Svenska sällskapet för antropologi o. Geuchel, M., Engroslager af färdigsydda geoj:;rafi, Red. Axel Wallen, Munkbrog. herrkläder, tyger, trikåvaror, skodon 2, "t.. m. m., St. Nyg. 39 1, St.; tlf 16055, Geologiska byrån, se Sveriges Geologiska. Norr Undersökning. - M., Grossh., Katarinavägen 11, Sä.; tlf George, Wil,liam J., f. d. Kontorschef, Banerg.' , O.Dj.; tlf ' Gendt, K. J;, Ingenjör, Rörstrandsg. 3, Va. Georgii, V., Agronom, Flemingg, 34, C.; tlf Generalagenturer, A.-B. Förenade, se För enade Generalagenturer, A.-B. - Gust., Disponent, Handtverkareg.84, C. Generalfältläkaren Fritz Bauer, bost. Birger- - Borghild, Fru, Kommendörsg. 35, O.D.f. jarlsg. 42 ll,0.; tlf Expedition: se - Ebba, Fröken, Pensionat, Birgerjarlsg. Armeförvaltningens sjukvårdsstyrelse. 41 A, C.; tlf Generalfälttygmästarens expedition, Arme- - Elin, Fröken, Vanadisvägen 36, Va.; tlf förvaltningen, Jakobsg, 30 ll, Sthlm ; tif Hans P., Ingenjör, Kommendörsg. 35 nb., Generalintendenten F. A. Frölich, Jakobsg. O.Dj... ' 30 1II, Sthlm 16; tlf ~ John, f. d. Kassör, Handtverkareg. 40, C.; -s adjutant: Kapten S. V. G. Rydman, Ja- tlf Norr ' kobsg. 30r, Sthlm 16; tlt A. H., Löjtn.. Narvavägen-21, O.Di Generalpoststyrelsen, Yasag;28-34,Sthlm 1. - N. H., 'I'aserlngsassist., Regeringsg'.9311I, Generalstaben, Birger Jarls torg 10, C.; tlf Sthlm 2; tlf 8306, 940, 1917 m. fl., - Erik, Vaktm, i Högsta domstolen, Skep- Norr pareg. 58 ll Ö. g., O.Dj. Generalstabens litografiska anstalt, inneh. af - C., Ankefru, Västmannag. 88, Va.; tif A. Börtzells Tryckeri A.-B., Sergelg ,Sthlm3,(efterfebruarimånadKungs. - E. K., Ankefru, Narvavägen 21, O.Dj.; broplan 3) 8-5. Föreståndaren träffas tlf Förlagsexpedition och kassa- Georgius, A.-B., Riddareg. 20 1, O. kontor: Sergelg. 4, Sthlm 3, 9-5, lörd. - Ivar, Tjänsteman, Bellmausg. 19, So.; tlf Söder Generaltullstyrelsen, Skeppsbron 38, St.; Georgsson & Olsson, Automobilverkstad, tlf 924. Barnängstvärg. 2 A, Sä. Genetay, ~Iarcel, Kapellm., Linneg. 51 & 53, - John, Dufnäsg.}2 B, S?v.. O.D,J. Gerard, A.) Karlavagen 62, O. GenIott, S., Ing., Karlbergsvägen 80, Va. Gerber & Hesslow, A.-B., Grossh.-firma, Gennel, Ernst, Elektr. lndustrifirman, se Kungsg. 2(-j, C.; tlf Elektr. lndustrifirman Ernst Gennel.} Telegrafadr. : )Wolreg... - Ernst, Ingenjör, 'I'egnersg. 40, Va.; tlf - Bengt, Grossh., Värtavägen8, O.D,j.; tlf Vasa Norr Genstorff, H. M. M, Korresp., Tunnelg.17, C. Gerber, Evald, Grossh., Yärtavägen 12, O.D).; Gentele & Co, A.-B., Tellusborg, postadr. tif Sthlm 1'7. Färg- O. fernissfabrik; tlf Gerberich, Max, Musiker, Karlbergsvägen 28, 296 o. Liljeholmen 73. Telegrafadr.: n. b. ö. g., Va.; tif Vasa 836..»Gentelecompanie.. Gerdes, Gustaf, Banktjänstem. (Intecknings- - Jenny, Fru, Strandvägen 31, O.Dj.; tlf banken), G:la Brog, 13, C Gerdhem, K. W., Civiling., _Valhallavägen - Karin, Fru, Nybrog. 5111,0.; tif; (f. d. 31), O. - - H. W., Grossh., Drottningholmsvågen 9, - Signe, Fru, Villa Lyoksäter, Södertörns C.; tlf Kungsh, villastad; tlf Södert J. G. W., Löjtn., Östermalmsg. 57, O.!; Gerdin, Esbjörn E., Köpman,IDrottningg.. tlf , C.; tif THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINOSBOL~O An_s_var_ss u~ c:a 590,000,000 kronor.

7 406 Gerdin-Geyron. Gerdin, E. 1., Läroverksadj., Agneg, 7, G. Gerschberg, Adele, Fru, Pianist). Brännkyr- - Axel, Schaktmäst., Flottans Dockbygge. kag. 9S n. b. ö. g., Sö.; tlf Böder Beckholmen, Djurgården; tlf Gersman, Samuel, Handl., kv. Gullvifvan 2, Gerdman, O. M" Fru, Vallhallavägen 126 Gröndal, Liljeholmen.. (f.~d. 17), O.. - S. Skoaffär, Götg. 9,. Sö.; t1f Gerdner, Sven, Fil. kand., Tjänstem. i Lir- Gerth, W. F., Handl., Asög. 47, e. förs A. B. Thule,. Mariag. 16 B, Sö. Gertner, V. L H., f. d. Kontorschef, Anne- Gerdt, J., Civiling., Rörstrandsg, 3, Vq. berg, O; Gerell, Clary, Fröken, Styrmansg. 27, Q.Dj. Gertsson, A., Fil. lic., Uplandsg. 391, Va. - P. F. J., Grossh., Djurgårdsslätten 92, O.Dj. - J. F., Skom., Styrmansg. 14 & 16, O.Dj.; - Maria; ~ömmerska, Odeng. 36, Va. tlf Norr Anna, Ank'efru, Kommendörsg. 28,O.D}. Gertz, Rudolf, Byråing., Nj brog. 6S, O.; tlf Gerland. Josef, Red-sekr., Arfillerig, 26, ' ' O.Dj... - O. R., Fil. mag., Pontonierg. 9, e. Gerle, Arthur, Bildhugg., Braheg. 17, O. - Dora, Fru, Sångerska, Storabältg. 21 & - Aron, Konstnär, Fjällg. 30, Sö. 23, O.Dj. '. - Thorsten, l:e Postexp., Götg. 69 III,Sö.; tlf - H. H. J. Lundberg, Ing., Nybrog. 68, (j.; tlf Gerlofson, D. W., Tjänsteman i Riksförsäkr.- - Åke, t. f. Sekr,: i Kornmerskoll., Storaanst., Fagersjö... bältg 21 & 23, O.Dj.; tlf Osterm. 45 3H. Gerlofsson, N. A t. R., Byggnadsing., Råd- -' Hans, Ogonläk., Stureg. S, O.; tlf 75502; mansg. 25, O.. kl German, Thure, Trikåaffår,Surbrunnsg. 25,1/2 Gestblom, Wiktor, Postvaktm., Helgalunden tr., Va.; tlf Norr 14136; bast. s. h. 1, Sö. - se äfven Gehrman. - Oscar, Hornsg. 69, So.; tlf Söder Germania, Import, Alfr. Hamnqvist, Norr- ankn. _ tullsg. 35, Va.; tlf , Gester, E., Löjtn., Djurgårdsslätten 90, O.D}. - Konfektionen, Malmskillnadsg. 25 B,. G.; - A. W., f. d. Poliskonstapel, Roseng. 3, Va. filial Götg. 71, Sö. '. Gestetner, D., A. B. Duplikatorer p. till- Germond, J. r, Bokb., Skeppareg. 39, O.Dj. behör Drottningg. 12, e.; tlf Germundson, J. F., Handl., Södermannag. Gestrin. M., Fru, Södermannag. 34, SÖ. 14 IV, Sö. - L., Fröken, Karlbergsvägen 8711, Va.; tlf -s Kaffe- &; Teaffär, Tomtebog. 20, Va.; tlf ; Kafferosteri, Vidarg. 9, Va. - E., L~r:a-, Södermannag. 34, Sö. - Germundsson, Nils, Banktiänstem., Präst- - Ida, Ankefru, Narvavägen 14l, O.Dj.; tlf gårdsg. 22, Sö Gernandt, Ernst G., Agenturfirma, Mäster Gethman, Signe Hallberg-, Fru, Birgerjarlsg. samuelsg, 43, G , Va.; tlf Norr ~ - Sven, Boktryck., Mästersamuelsg. 43, G.; Getren. G. E. T., Ingenjör, Nytorgsg. 25 v, tlf 17919, Norr So.; tlf Söder s Boktryckeri, Ernst H. Gernandt, Mäster- Getzewitz, ~rbert, Målare, Helsingeg. 19, Va.; samuelsg.43, G.; tlf 17919, Norr tlf Vasa B. ),i:rnest H., Fabriksidkare, Nybrog. 40, Getzmann, F. H., Grossh.,Artillerig.14,O.Dj. O.; tlf 71443, Norr, C. F., Tjänsteman, Drottningholmsvägen - Emma,Fru,Stureg.19,O.;tlfOsterm B, e....' - Astrid, Fröken, Västmannag. 4, e.; tlf Gevalia, Aktieb., Aggaffär, Skeppareg. 8, Norr O.Dj. tlf 72959, Norr Ragnhild, Fröken, Västmannag.. 4, e. Gevallius, J. A., Köpman, Skeppareg.23 m, - Ernst, Grossh., Artillerig. 14, O.Dj.; tlf " O.Dj Gewers, Eric, Grossh., kont. Drottningg. 47, - & Cedervall Skeppsmäkleri- o. Befrakt- G.; bost. s. g. 77;tlf ningsagentur, Fredsg. 6,. e.i tlf l? 97. Gewert, Linda, Fröke!!J Biblioteksförest:a, - J. C. E., Tekn. fabr., Nybrog. 40, O., tlf Kal)1makareg. 6, va , Norr G. L W., Kapten, Björngårdsg. 17, Bö. Gerner, Sven. Erik, Åkare, Gerneborg, Orby, - Lina, Sjukgymn. o. Massös, Västeråsg. Alfsjö.. 3, ing. C, Va.; tlf Vasa Gerola, T., Kapellmäst., Kungsg, 74, e. se äfven Gefvert och Gäfvert.. Gerrby, K., Bilstation, Haga södra grindar; Gevärsförrådet, ge Sthlms Tygstation... tlf Vasa 13580; bost. Råsunda; tlf Geyron, Lotten, Fru, Vinkelg. 5, O; tlf Rås Vasa ' o DYRA.: JONKOPINGS JURIDISKA H 4 M N 04 T 4 N

8 Gezelius-GiIlberg. 407 Gezeiius, E., Advokat, Karduansmakareg. 9, Giesenberg, Henry, Fotograf, Kungsholmsg. O.; tlfnorr18563, bost. tlfosterm , O. ' -'- Axel, Apotekare,' Banärg. 5, O.Dj.; tlf Gigante, P., Kapellmäst., Osterlångg. 37, St Gihl, H., Bankdir.,N arvavägen 8 Il, O.Dj.; - Karin, Fru, Florag. 6 1ll, ö. g., O. tif 2022, Norr 83U.. - Signe, Fru, leg. Gymnastikdir., Banerg, - C., Bokh, v. Värtagasverket, Värtavägen,.' 5, o.o: \ 8, O.Dj. tlf; Ernst, Köpman, Västmannag. 77, Va.; tlf - Torsten, Fil. dr, Jungfrug. 23, O. /N orr Lydia, Fru, Strandvägen.U, O.Dj.; tlf - Birger, Lektor, Florag. 6 Ill ö. g", O J. A., Skom.,..Kungstensg. 53, Va. - Ernmy, Sjuksköterskebyrå, Jungfrug. 31,,- E.A., f. d. Ofverkontrollör i Järnvägs. O. tlf styr.,. Valling. 3J IV, O.; tif Norr Gildon, Ch. A. G., Kont.-skrifv. v. St. Järnv, - Georg, Vikingag,' 7 A, Va.; tlf Vasa. Voltavillan, Ulfsunda..tlf Järnv Giljarn, se Gilljam.. Ghiraldo, H., Dokt., Legationssekr., Kap' Gill; F. N., Disponent, Mosebacketorg 4, Sö. tensg. 6, O.Dj. Gillberg, Axel, Agenturaffä.r (tryck- Gibson, John, Aman., Bergsg. 201, O.; tlf alster, trä o. pappemballage), Kart förlag (StockholmskartorJ,kont,lDrott- - Constance, Fru, Birgerjarlsg. 60, O. ningg. 82, O.; tlf 3271; bost, Karlbergs- - Oscar, Köpman, Nybrog. 56 All, O. vägen 66 A, Va.; tlf Norr Oscar, Med. dr, Stureg. 21, O. Hvar- G. Bob., f. rl. l:e Bokh, i Järnvägsstyr.,. daga! kl. 9-9,30 f. m. och 2,30-3,3ij Observatorieg. 8 1V, Va.; tlf Vasa e. m. Under dommaren hvardagar, utom - Anna, Diakonissa, Erstag. 1, Sö. onsd. o. lörd., kl., lo-u f. m.. - K., Disponent; Torstensonsg. 6, O.D}. - Sidney, Skulptör,. Östermalmsg. 57, O.; - Erik, Elektriker, Luntmakareg. 77, Va. tlf s Etui.' & Portföljfabrik, Hamng. 36, O.; Gidsn, A., Fru. Valling. 14, O.' tlf 1314, Norr Inneh. Aug. Eriks- Gideå & Husums Aktieb., hufvudkont. son. Se annons sid. ~7... Strandvägen IV, O.Dj., kontoret se Mo - Carl, Fabrikör, Karlavägen 9 Ill, O.; tlf & Domsjö A.-B. (Carl Kempe) Gidhe,. Otto, Tjänsteman i å llm, Lifförsäkr.- - Gustaf, Finpappersbrukens Försäljnings bol., Tegnerslundim 3, Va.; tlf Aktiebolag' (Grycksbo, Klippan), Freds~.. Gidiund, O., Grossh, Sveavägen 64, Va.. 2, Sthlm 1; bost.: Tegnärslunden 6 1, Gidlöf, Ellen, Fröken, Kommendörsg. 25, O. Va.; telefon. Giertta, A. J. Ch., Frih., Hofrättsräd, Revi- - Elin, Fröken, S:t Paulsg. 16 1II, Sö. sionssekr., Engelbrektsg. 19 1, V. - Mimi, Fröken, Tomtebog. 23, Va., - J. B. S., Frih., Roteman i 5:te roten, - Vilma, Fröken, Fjällg. 31, Bö.; tlf Söder V.alling. 421, O., ,- J. K. B., Frih., pens. Ilppb-kommiss., - Erik, Firma, inueh, K.. F. Andersson, Lilla. Alby, Sundbyberg; tlf Sundby- Försäljn. af laggkärl o.korgar, lack. o. berg omål, furumöbler, Norrmalmstorg 4, O.; -. se äfven Hierta o. Järta. tif U488, Norr 11227; inneh:s best, Giertz, Nils, Advokat, kont. Drottningg. 6, Karlbergsvägen 25, Va.. O.; tlf Norr 23107; bost. Burbrunnsg, & Co, Nils, Grosshandels- o.. Agentur 52 Il, Va.; tlf 823,24.' firma, Export-Import, automobiler o. - John B., f. d. Fabrikör, Karlbergsvägen tillbehör, elektr, materiel, maskiner, ' 32 A, Va.; tif Hamng.5 B, O.; tlf Alice, Postexp., Surbrunnsg, 52 II t. h., Ernst, Grossh., Kemikalier m, m., Tre Va.; tli Liljor 1, Va.; tlf 81141, 81142, Vasa - Jenny, Ankefru, Surbrunnsg. 52 I1 t. h., Va.; tlf Joh., Ing., Eriksbergsg , O.; tlf 176, - se äfven Gjertz. Norr ' Giescke, John, f. d. Direktör, Värtaviigen 6, - B., Kamrer, Karlbergsvägen 48, Va.; tlf O.Dj.; tlf Glese, Th. V., Grossh., Germaniavägen 23, - Erik, Kamrer i Finansaktieb., Scheeleg. Djursholm; tlf Djursh , O.; tlf Kungsh ' Giesecke, Curt, Köpman, Upsalag, Ll!", Va.; - Oscar, Köpm., Vikingag.16, Va.; tlf tif Nils H. A'., Löjtnant, Tegnerslundon 6 1Y, Gieseke, M., Fru, Östermalmsg. 81" b., O. Va.; tif '. VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~~~B~;. VIKINQ

9 '. 408 Gillberg-GjörloJf.. Gillberg. Robert, Tandläkare, Upsalag. 13, Gisiko, A. H., Kommendör, Grefg. 65 n.b., Ö. Va.; mottagn. 12-1; tlf Norr Dj.; B. H., Tjånsternan, Kocksg. 22 1II, Sä. Gisselberg, Harry, Köpman, Plåtslagaren 16, - Agnes, Ankefru, Kungsh-s hamnplan 3, Mälarhöjden, tlf Mälarh C.. - Herbert, Plåtslagaren 16, Mälarhöjden. Gillberger, Thure, Skräddarmäst., Storkyrko- Gisselius, E. J., Fältskär, Västerlångg. 55, brinken 1, St.; bost. s. h. St.'. Gille, Signe, Fru, Döbelnsg, 85\ Va.; tlf Gissin, S., Köpman, Dalag. 25, Va.. Vasa Gissler, Elvira, Fru, Lärar:a, Rådmansg. - Ake ~. A" Kassör, Holländareg. 26 BlI, 7,& Va.; tlf Vasa ~7 37.,. Va., tlf Vasa E. rr., Paketexp., Radmansg. 72, Va.. - Henrik, Köpman, Varfsg. 1 BlI, Sä. Gistedt, A. E., Afd.-chef, Hornsg. 65 Il, Sä. - Rolf J. L., Köpman, Folkungag. 14 A, Sä. - K. 1\., Poliskonst., Folkungag. 8 C, Sä. - Emil, Skräddare, S:t Paulsg. 13, Bo, - M., Ankefru, S:t Eriksg. 14, C. - E., Tapetserare, Mariag. 10, Sä... Giöbel, Fredr., Byråchef, Stureg. 12, Ö.; tlf :.- M. E., Ankefru, Artillerig. 50, O.D,j Carl, Fridhemsg. 13. BIV, C. - S., Fröken, Skeppareg. 27, O.Dj. - J., Sibylleg. 50 B, Ö. Gjallarhornet, Nordisk Försäkringstidn., Gillen, K. V., Predikant, Skaraborgsg. 9 B, Blasieholmstorg 9, C.;tIf Sä. Gjerdrum, Gustav, Agent, Holländareg. 24, Gillgren, Joh., Ard. chef (Aktieb. Göteborgs Va.; kontor tlf Vasa Bank), i:5:t Eriksg. 94 AlV, Va. - Arthur, Apotekare, Skeppareg. 37, Ö.Dj. - Ester, Fröken, Backvägen 20, Enskede; - Arvid, Direktör, Brunkebergstorg 24, C.; tlf Enskede tlf 735; bost. S:t Eriksg. 40 II, C.; Gilljam, ' Signe I. M. Fröken, Engelbrektsg. tif Kungsh I, O.; tlf Norr Adeva, Holländareg. 24, Va. - G. K., Posttjänstem., Ynglingag. 25, Va. - Sigrid, Holländareg. 24, Va. I Gjerling, Augusta, Fru, J. Frih:a Funck, IGilljam & Palms Stenhuggeri, Värtan ;)lf Styrmansg , O.Dj.;. tlf, Värtan 9. Specialitå: Monumenter o. - Ellen, Fröken, Nybrog. 40, O.; tlf Österm, Skulpturer, Gilljam A., Taxeringskommissarie i Klara - D. F' J Posttj.man, Lundag. 25, Bö. Gjers J. G., Ing., Västerlångg~. 62 lv, St. taxeringsdistrikt. Träffas å taxerings. Gjerstad, E. P. E., Fil. mag., Angsvägen 31, kontoret, Slotts backen 6, St., kl. 10-3; Enskede ; tlf Ensk tlf , Norr Gjertz, Elsa, Folkskollär:a, S:t Pau1sg. 19, - Helena,.Ä.nkefru, Kungsträdgårdsg, , Sä.; tlf Söder C.; maj-sept. Nyboda pr Ostanåbåt. - Hanna Fru, S:t Paulsg. 19, Sä. Gillqnist, Georg, Grossh.,.Ä.ppelviken; kon- - Emil, Med. lic., S:t Paulsg. 19, Sä. tor Jakobsg.28, C.; tjf L., Typograf, Bondeg. 8, Sä. Gillstedt, A. l'i., Tjänstem. v. Sthlms Gasv., - se äfven Giertz. FJemingg. 29 Il, C. ~jestvang, E. C., Generalkonsul, bost.karla- Gillström, K. A., Notischef, Sigtunag. 12, Va. vägen 85, Ö.Dj.; tlf 71215, Osterm. - Sophie, Sjnkskijt:a, Hornsg. 62 1, sn : Anna, Sömmerska,..Greftureg. 421, Ö. Gjestvangs AutoIDobilaft'är. Automobiler Gimberg, C. J., f. d. Ofvering., Saltsjö-Duf-»Hudson»,»Essex» m. fl., Strandvägen näs; tlf S:ö-Dnfnäs C, Ö.Dj.; ur , Gimo-Österby Bruks Försäljningskontor, Val- Gjuteri- o. Pnmpfabriks A. B., Landskrona. hallavägen, Östra station. Postadr.: Försäljningskontor Kungsg. 9, C. Dannemorastål, Sthlm 19. TJf Norr Gjnteriet, 'l'idskrift för gjnteriindnstrien, red. o. expo G:1a Brog. 38, C. Gimström, Fredr., f. d. Munskänk Konungen, Dalag. 34, Va.. hos H. M. Gjörck~..Carl!. Urmaker~, Urhande~. o. <;?ptisk arrar, Gotg. 22, So.; bost. Prästgårdag. Girelins, E., Fröken, Valhallavägen 33), Ö. ' 110 (f. d. 20 I, Sä. Gjöres, Axel, Redaktör, Hornsg. 64 B, Sä. Girgensohn, P., Fil. dr, Jur. kand., Karduans- Gjörling, Gnstaf, Grossh., firma Löfträbolamakareg...31, C.; tlf get, k~ntor Norrtullag. 20, Va.; bost. Giron, Fanny, Ankefru, Stn,reg. 22 n b. t. h., Ö. Vanadisvägen 28, Va.; tlf Gisberg, Sofia, Mönsterritersh, Uplandsg. (jjörloff, Olga, Fröken, Flemingg. 23 BV, G.; 48 III,,Va. '. tlf A::B. SVENSKA METALLVERKEN MÄSTs~R:n~~~EiL~/~~~:.N 22

10 Gjörlofl'- Godenius. Gjörloff, Olga Maria, Jur, kaud., Amanuens, Gleerup, Lydia F. W., Änkefru, Observato- Kommendörsg. 9, O.; tlf rieg. 5, Va.. - Hedvig, Sjukakötra, Ringvägen 104, So.; Gleisman, Anna, Lärarinna, Asög. 28, Si). tlf Söder Gleisner, Anna, Fröken, Tidningskontor o; - Carl, Stufveriförman, Asög. 117, Sö.; tlf Pappersh., Norrtullag. 29, Va.; tlf Söder Norr 9053; bost. Uplandsg. 59, Va. - se äfven Görloff.. Gleitsmann, E. T., A. B. (C. J. Wessman); Glades, Gustaf, Lokomotivförm., Frejg.~2 A, Tryckfärger o. t!y,ckeriutens.ilier, S,~. va. Nyg.44, St.; tlf 2143, Norr Glans, Amelie, Fru, Sömmerska, Bondeg. Telegramadr.:»Cjvessmanl>. 55 n.b., Sö. Glernming, J. A., Disponent, Drottningg. G., Möbelaffår, G:la Brog. 27, C.; bost. s. h. 87, Va.; tlf Glanzin, Filip, l<'örs.-tjällstem., Grefg, 37, - Helga, Fru, Representant f?r firma Schar- O.D}.. senberg- & C:o, Drottningg. 87, Va.; Glas, J.,0. L.,,Ing-enjör, Skeppareg. 29 III, tif O.D}.; tlf Östenn Glenman, Erik, Banktjänstem., Alviken 2, GI f" "k" k t.' Appelviken: tlf Appelv. 396;.. as orsa r i ng s on or. Glimstedt H. Hofrättsråd Linnea, 22 O. Albiussons, A.,})rsäkringsbyrå, Itegermgsg59, C. A., K~ptell', Nybrog. 40; O.; tir'"öst~rm. Försäkrin~sbolag, Strandvägen 7 C, ~ox 1- J o~~~iöpman, Holländarcg. 14, C. 409, Sthlml; IBare, tlf 70768, 70769, Osterm _ Nanna, Lärar-a, Linneg. 22, O:. Brandt, E., A.-B., Assuransärma, Brännkyrkag.. E. H., Redaktör,. Linnög; 22,. O. 73, 4. tr., SÖ. Glinzer, G. O., Förradsforv., Davidbagareeg. Oentral-Försäkrtng, P. Sturen, Vasag. 6, 3 tr.; 9 & 11 (f. d. 9) C. Sthlm.1,.»Norrlal'ld»;tlf Globus Co Frank G 'Blum Fabriks- & Han- Fre.Ja,Forsakr. A. B., Mynttorget I, si.,..' Fylgia, Försäkr. A. B., Hamng. 2, C. delsbolag. Export & Import, St. Nyg. F~rsäln'ingsA. B. Ir~s, Kungsg. 26, c.; tif 89 36, 10 & 12, St.; tlf , 'I'ele-.909, Norr urafadr.:»world» Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasieholmsg. b....., 4 B, C.; Telefon: namnanrop»hansa.». Glosemeijer, Sigri d, Fru, Uplandsg. 20, Va.; Hedbloms Försäkringsbyrå, Sveavägen31, O. tlf ' Heimansons,. Eugene, Försäkringsbyrå, A..B., _ Dagmar Fröken Uplandsg. 20 Va. Jakobsg. 24, C. GI ' A V J. h K I ' Matthiessen, Max, A.-B., Kungsg. B, e; ur 94 20, osemeyer,.., \:tross., ar av agen, 9456, Norr O Dj. firma Glosemeyer & Co Bred- Mattsson & Boden, Karduansmakareg.9, 4 tr., g~änd' 2 St ' C.: tif 8733, Norr " Nornan, Försäkriugsaktieb., Drottningg. 19, Gluchowsky, L., A.-B., Grosshandelsfirma,,Sthlm ,_. " Regeringsg. 39, C.; tlf 41 70, telegraf- Norrland, Brandförsäkrtngs A. B., Drottningg. adr.:»gluchowsky» 22, O.; tif namnanrop :»Norrtand-, General-.. s '. agentur, Blasieholmstorg 14, C.; tlf'90 20, Norr Gluchowsky, L., DIr., Regenngsg, 18, C Se.anno.!,s~ld.40. Gluok Salomon, Handclsförest., Riddareg. Uydbeck, E., }'orsakrlngsfirllla, Stureplan 1>, 98'V O D'J' C.; tlf 185. Se annons sid '. '.'. - Securitas, Birgerjarlsg. 11, O.; tlf 2121, 9848, Glödlampfabriken, Eriksson & CO,' Rör , Norr strandsg. 4 Va.' tlf Skandinavien, Brunkebergstorg 11, O.; tlf 760, G. K A' T"! t U l d , 20724, 20725, NOrr 6428, Norr 8268, neis,. _,'., Jans em., _p an sg., Norr uppg. E, Va. Steffens, Assuransfirman on-., rörmedlar glas- Gnistan Veckotidning, red. o. exp. Klara försäkringar, Näckströmsg 4, O. S 'K'k 11lir C tlf N Victoria, BrandförsäkringsA..B., V. 'I'rädgårdsg,.. yr og. ':.' orr. 9, C; tlfnamnamop»brandvictoria»:se annons Gnosspelius, Augusta, Froken, Norrlandsg. il bokmärket o. sid. 51. _ 2 & 4, C. Glasinstrumentbolaget Precision, se Preci- Gobee, C. O., Posttjänstem., Surbrunnsg. _sion, Glasinstrumentbolaget. 5'1, Va., Glaumann, Anna, Fru, Modehandl., Klara- God, C. A., Handl., Svartensg. 38, Sö.. bergsg.56, C.; tlf Norr Godberg,J.Erik,Bryggm., Uplandsg.85, Va.' Bernh, Kamrer, Humlegårdsg. 20, O.; Goddard, Julienne, Fröken, Lärar.a, Dötlf Osterm belnsg, 9, C.; Norr Hartvig H. A., Köpman, Norrtullag. 61, Gode, se Golide., Va.; tlf Norr Godemäunens för frälse omyndiga expedi- Glaus, Karl Johan, Öfvermaskinist, Präst- tion, Riddarhusli:ansliet, Sthlm 2. gårdsg, 20, Sö. Godenius, Karin, Doktor: a, Ar.\ilIerig.12, Gleerup, Adele, Fru, Braheg. 50', O. O.D}.; tu ,... THULE SKANDINAVIENS STÖRSTA LlffÖRSÄKRINOSBOLAQ Summa kontant vinst till de försäkrade ,000 kronor. 409 '1

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel.

OLSSON & ROSENLUND S~!Z~~~:;R. 9, Va. ' enskommelse pr tel. , KnaJve-Koch. 649 Knafve, Sally o. Mary, Fröknar, Uplandsg. Knös, B. A. O., Fil, dr, Kansliråd 'i Ecklesi>, Va.; tlf 11826, Vasa 6395. siastikdep., Bergag. 43, C" - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17 1v,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

- se afven Statlander.

- se afven Statlander. 940 SpHngberg-Staël Spångberg, O. C., f. d. Vaktm., Drottningholmsvägen 4 B, C. - Anna, Ankefru, Tegnérsg. 47", Va.; tlf Norr 69 83. - Zelma, Ankefru, Stureg. 8, O.; tlf 789 50. Spädbarnshemmet, se Sthlms

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

FRANKERING,SMASKINEN FRAN C O Se annons sid. 76. 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer