Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K."

Transkript

1 Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg. Mm, 0. dagar 2-3 e. m.; r. t Karin, E., Larar:a v. Wallinska skolan, von Döbcln, N. \V. G.,Underinspektor, Klara- Drottningg. 80 A, C.; a. t bergsg: 70, C. - E. C.. Ankefrii, Kammakareg. 41, C. Dölling, Fritz, Nybrog. 36, Ö. Du Rosey, Rolla, se Rosey. Duse, N. F. H., Kamrer, Bergsg. 43, K.; r. t. 29IV, Ö.; tel. Osterm Durr,Victor N:son, Kontors8krifv.i Järnvägsstyr., Nybrog. 26I, Ö. von Duben, A:, J., Fröken, Engelbrektsg. 6B, Ö. ; tel. Osterm G., Fröken, Uplandsg. 3'21Y, Va A., Änkefriherra, Engelbrektsg. 6B, Ö. tel. Osterm. Diirango, R. S., Faktor, Karlbergsväg. 25",". Dörum, Thyra, Skådespelerska, Narvavägen Eales, Joseph, Prästgårdsg. 1611, Sö.; kel. Maria 148. Ebbes Bruks Kaminupplag (Rosengrenska Järnaffaren), St. Nyg. 23, St.; a. t r. t ' Va'. - F. E., Redaktör, Döbelnsg. 19, Va. - Jenny, Ankefru. Nybrog. 50, O. Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. St. Ebel, M. F., (inneh. Sthlms Bokhålleriskola), - Wilh., Kammarråd, Engelbrektsg. 43B, Ö. O. Järnvägsg. C. Dyhr, Anton Emil, Direktör, St. Gråmunke- Ebeling, A. T., f. d. Bokhandl., Luntmakareg. grand 8, St.; r. t , Va. Dyker, G. F., f. d. Handl., Uplandsg. 11, Va. - Teodor, Rokh., Luntmakareg. 67, Va.; Dykto, Antonia N., Sjuksköt:a, Björngårdsg. tel. Brunkeb , Sö. - Tyra, Hvitvaru- & Sybehörsaffär, firma Dymling,Frans,Agent,Kommendörsg. 17', Ö. Tyia E. Johanson, Holländareg. l, C. - Carl C*., Handelsres., Helsingeg. 3, Va. Eberhardt, P. H., Kaféidk., (jstgötag. 43, Sö. - John Fr., Trivaru- O. trakolsaxirer. Kon- Eberstein, Th., Fru, Storp. 48, 0.; a. t tor o. bost. Stureplan 6, 0.; r. t. 405, Eckardt, Richard, Dir., Handtverkareg. 4, K. a. t Eckerberg, O. W. A., Bokh., Hjarneg. 2,K.; - Thérese, Änkefru, Strandväg. 33, Ö.; a. t. tel. Kungsh P. A. I<., Folkskolel., Östermalmsg. 38, Ö. Dynamitbolaget, se Nitroglycerinbol. - H., Fröken, Iiappsömmerska, Hjärneg. 2, Dyring, Jenny, Fröken, Kontorsbitr., Karla- K.; tel. Kungsh väg. 31, 0.; tei. Osterm , r. t von Eckermann, W., Kammarherre, Små- Dyrssen, Gustaf, Kommendör. Varfschef, landsg. 16, C.; r. t Stadsfullmäktig, Skeppsholmen, C., - August,, Marindirektör, Kommendörsg. Långa Raden 3. 32,I.I, 0. - W., f. d. Statsråd, Konteramiral, Florag. - U., Ankegrefvinna, Greftureg. 5, Ö. 21, 0. - se afven Ekermann. - K. G. P., Underlöjtn. v. Flottan, Skepps- Eckerström, E. L., Bryggmast., Birgerjarlsg. holmen 3, C. 121, Va. - N. P. G., Underlöjtn., Nybrog. 73, Ö. - Ivan, Hofr.-not., Repslagareg. 8, Sö.; a. t. Dahn. se ~ nehn R8 -., 94. "-. ~aumichen, Max, Grossh. Generalagent i - J. C., Speditör, Birgerjarlsg. 113 B, Va.; Skandinavien och Finland för Bern- expedition Smålandsg. 30, C.; a. t , dorfer Metallwaaren Fabrik, Arthur r. t: Krupp. Kungsholmsg. 14, Ii.; a. t. 4417, - Ida, Ankefru, Repslagareg. 8, Sö.; a. t. r. t Döbbel, E. D., Språklar:a, Karlbergsvag, 59', Eckert, C. G., Agent, Drottningg. 72, C. Va. - Fritz, Arkitekt, Intendent för K. M:ts - J. M., Änkefru, Karlbergsväg, 59', Va. o. Kronans byggnader i landsorten, von Döbeln, H. H. E. o..,h. S. W., Fröknar, Skeppareg. 5".", 0.; a. t Humlegårdsg. 12, 0. - Augusta, Diakonissa, Hollandareg. 16 t.h. tel. Vasa Ii. H. V., Löjtnant v. E. Fortifikationen, ö. g., Va.; Nybrog. 40" t. h., Ö. Eckhéll, Anna, Fröken, Stureg. 191V, Ö. - J. W., f.,d. Regementslak., Nybrog. 401' Eckhoff, Petrus, Pastor, Hollandareg. l2", C.; t. h., d.; mottagningstid helgfria da- te]. Brunkeb Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 244 Ecklander --Edliammar. Ecklander, Carl J., Bokförare, Birkag. 18An,b, Edelstam, Axel, Hofrättsledamot, S. Blasie- Va. holmshamn. 2, C.; tel. Brunkeb Ecklesiastik-dep. Exp. Mynttorget 2, St. - Anna, f. Hierta, Statsfru, S. Blasieholms- - Statistiska afdeln., Birger Jarls torg 2, St. hamn. 2, C.; r. t , tel. Erunkeb. Ekman, A. P. H., f. d. Regementslak., Dalag , Va. Edelsvärd, Alfr., Agronom, Greftureg. 34 A I, Ö.; a. t Eckstein, E., Barb:e, Birgerjarlsg. 103B, Va. - PiilsvaruaEär; firma J. A. Eckstein & Co. Eftr. (Elina Burström), Hamng. 9, C. - B. H. C., Svarfvare o. Paraplymakareverkst., Barnängstvarg. 2 A, Sö.; bost. Tavastg. 15, Sö. - Fr.,Tandläkare,n.Kungsg.lll, C.; rådfrågningstid helgfria dagar l/n'l-'/23; a. t. '10875; rikstel Edberg, J. O., Bergsing.; firma Skandinaviska patent- o. agenturbyrån, L. A. Groth & Co, Malmtorgsg. 6, C. - Otto, Consertbureau, Malmtorgsg. 8', C.; a. t. o. r. t C. W., f. d. Fotograf, Skeppareg. 25" Ö. - C., Handelsidk:a, Upsalag. 4, Va. - J. W., Handl., Dalag. 44, Va. - Fritz,KorrespondentvidGasverket,Scheeleg. 20"' K. - Otto, Kördirigent, Sånglärare, Bryggareg. 25, C.; tel. Brunkeb Einar Th., Med. d:r, Idung. 611, Va. - K. Sh., Snickaremastare, Mastersamuelsg. 46, C., ing. fr. Slöjdg., 1, C.; a. t &laria, Syateljé, Smålandsg. 31 A, 2'1% tr., C.; a. t Hj., Tapetserare, Pipersg. 9, K. - H. A., Vaktm., Musikal. Akad., C.; a. t. 63 GO.,. - Anna, Ankefru, Bellmansg. 24, Sö.; tel. Maria J. C., Ankefru, Folkungag. 87, Sö. - S. T., Ankefru, Slöjdg. l ", C. Edblad, Gerda, Fröken, Grefmagnig. 10IY, Ö. - L% Sandberg, Tapetaffar, Birgerjarlsg. 21. C. (Stureplan); r. t , a. t Ivar, Tapethandl., bost. Valhallavag. 41, Ö.; forsa1jn:loltal Stureplan, C. - C. Gustaf, Amanuens, Jur. kand., Rådmansg. 6".b., Ö. - Sören, Fröken, S. Blasieholmsliamii. 2, C.; r. t , tel. Brunkeb F. E'., Hofjagmastare, Intendent för K. Djurgården, Djursborg, Ö. (vid Karlaplan); r. t , a. t (i tjansten säkrast f. m.). Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolam - Adolf, Direktör (Sjukgymn.), Sibylleg. 35, Ö. - A. W., Major, Smålandsg. 12. C., vid Norrmalmstorg. - F. W., Tjänsteman i Jarnv.-styr., Sekret. i Fören. för Sthlms fasta försvar, Västmannag. 16I, Va.; tel. Vasa ,, Edelweiss-Förbundet, Valhallavägen 3511, 0. Edén, Johan, Afde1n.-chef, Frejg. 53, Va.; tel. Brunkeb Gustaf, Bokh., Kaptensg. 3, 0. - Karl E., Bokh., Braheg. 4, 0. - J. G., Folkskolelar., S:t Paulsg. 34, Sö. - Ebba, f. Stadius, Folltskolel:a, S:t Paulsg. 34, Sö. - Ida, Fröken, Karlaväg. 45 BlJ1, O. - Ernst, Gaskontrollör, Banérg. 25", Ö. - Adolf, Lärare vid Kungsh. folkskola, Villa Rosenborg, Sundbyberg. - L. A., Ofverlär., Roslagsg. 65, Va. Edenberg, Albert Anderson-, Redaktör, Kungsholmsg. 26, K.; a. t Oscar, Snickare, Odeng. 16 o. 18, Va.; a. t K. G. A. &son, Tjänstem. i Allm. Liff6rs.- bol., Kungsholmsg. 2611, K. a Edenborg, Gust. Alb., Agent, Asög. 56, Sö. Edengren, Ax., Byggm., Svartensg. 8 A"', Sö. Edenholm, Karl V., Drottningsho!msväg. l BIV, K. Edensviird, Anna, Folkskolel:a, Florag. 17, Ö. Edgards, Edla, Cigarrhandel (inneh. Julia Skog), Gust. Ad. torg 22 (f. d. 14), C.; filial Norrmalmstorg 3, C. Edgren, Carl Aug., Brefbiirareförm., Bondeg. 1 D, Sö. Edblom, J.Richard,Byggm.,Norrtullsg.lOA, - Jenny, Fru, Kar!av%g. 54,,Ö.; a. t Va. Maria, Fru, Florag. 20, 0. - F. A., Äkare, Döbelnsg. 95", Va. - C. F., Hofratts e. o. not., Vegag. 8 "I, Va. Edelfelt, Hermanine,Fröken, Greftureg.4Y1, Ö. - J. G., Med. dr, Professor, Smalandsg. 14, - C. A., Änkefru, Karlaplan 2, 0. C. (Norrmalmstorg); träffas hrardagar Edelstam, Carl, Amanuens, S. Blasieholms- 15 sept.- 3lmaj 3-1/* 4 e. m.; 1 hamn.2,c.;r.t.3500,tel.brunkeb.l3o0. juni-l4 sept. 1-2 e. m. - C. Emma, Sjuksköka, Fröken, Klarabergsg. 48II1, C.; tel. Briinkeb,, A. H., Sjökapten, Stureg. 15, 0. - S., Stationsskrifv., Valhallavag. 17, Ö:. Edh, Ida,.,Fru, Sömmerska, Braheg. 29, 0.; te]. Osterm Edhammar, A. M. H., Fabriksbokh., Brännkyrkag. 165, Sö. SVEA. 13 Drottninggatan. '

3 Edhlund-c-Edquist. 245 Edhlund & Co, E., Skrädderiaffär, Brunke.1jEdlund, Sally, Fröken, Tomteho, Djursholm. bergstorg 22, C.; bost. Regeringsg. 93, - Aron, Handelsagent, Badstug. 43 B, Sö. C. - E.. W., Handelsbokhållare, Sibylleg. 79, - se äfven Edlund. O. Edhman, C. vy., Styckjunkare, Artillerika- - Hilda, Handelsidk:a, Norrtullsg. 17, Va.; sernen, O. a. t se äfven Edman K., Handelsidka, Brännkyrkag. 11, Sö. Edholm, Albin, Bokh., Drottningholmsväg. - C. E., Husägare, Badstug. 43 B. Sö. 10, K.; tel. Kungsh K M., Husägare, Flemingg. loill, K. E., Generaldirektör, Valhallavägen 37, - Karl S., Ingenjör vid Värtagasverket, Dj. O.; a. t Värtan. - E. G., Löjtnant vid Göta lifgarde, Val- - Carl A., Kamrer, Borgmästareg. 8, Bö. hallavägen 37, O. - N. D., Kapten, Krigsskolan, Karlberg. - Erik, Med. lic., Amanuens, Marinläkare, r. t Valling. 27 II, C.; a. t N. K., e. o:landskontorist, Engelbrektsg. - J. H., Skådespel., Hjärneg. 2, K. 43 BIV, O. af Edholm, E. q., Löjtnant v. Svea lifg., - Signe, Modeaffär, Sibylleg. 28, Ö. Grefg...25, O... G., bitr. Provinsial läk., Mästersamuelsg. - Emma, Ankefru, Greftureg. 54, O. 22, C.; tel. Brunkeb, 1206; r. t. 7248, Edin, Axel, Banktjänsteman, Frejg. 58, Va.; kl o tel. Vasa K, Skrädd., Regeringsg. 93 A, Q. - C. G., Faktor, Lidingö villast. ; a. t. - Anna,..Änkefru, Sibylleg , O. Lidingö E. C., Ankefru, Kammakareg. 8. Va. Par- - E. G., f. d. Godsägare, Grefg. 11. Ö. fymhandel Drottningg. 58, C. Edkvist, C. J., Arbetsförman, Högbergsg. - Sofie. f. Edberg, Änkefru, Tomtebo, Djurs- 18 B, se.. r. t holm. - se äfven Edqvist..- se äfven Edhlund. Edlind, W. K, Sjökapten, Malmskillnadsg. Edman, P. V., Amanuens i K. Ecklesiastik- 33, C. dep., Karlaväg. 1 B, O.; tel. Osterm. Edling, J. ru, Bokh., Sigtunag. 14, Va.; 152. tel. Vasa Car], Banktjänstem. (Bankaktiebol.Sthlm- - L, Folkskolel:a, Fjällg. 20, Sö. Ofre Norrland), Karlaväg. 1 B, O.; tel. - S., Fröken, Karlbergsväg. 47, Va. Österm, Th., Grossh., Kungsholmstorg 4, K. - A. T., Bokh., Karlbergsväg. 14, Va. - H. M., t. f. Hofrättsfiskal, Karlbergsväg. - A., Fru, Accidenstryckeri, Brunnsgr. 4, St. 8", Va.; r. t C. G., Kanslisekreterare i Civildepart., - N. A., Med. dr, f. d. Fördelningsläkare, Florag. 16, Ö.; r. t. 3487, tel. Östenn. Västmaunag. 61II, Va Dilla, f. d. Operasång:a, Linneg. 33 & 35, - Emil, Kontorschef(A.-B, Wahlen & Block), O. Torstensonsg. 11II, O. - A. J., Vaktm., Tjärhofsg. 15, Sö. - M., firma Nya Hvitvaruaffären, St. Nyg Charlotte, Ankefru, Döbelnsg. 29 IV, Va. St. (Innehafv, fru M. Rylander, född Jenny, Ankefru, Drottningg. 72, C," Edman); a. t Wilhelmina, Ankefru, Stureg. 54, O. - Joh., Snickeriförman (S:t Eriks Bryggeri), Edlund, Eric, Agent, Ombud för Lagerstedt Pilg. 26, K.; tel. Kungsh & Co, Göteborg, kontor Målartorget 15,.- V. E., Tapetserare, Kl. N. Kyrkog. 9, C. St.; a. t. 2281, r. t , kl. 9 f. m. - Otto, Verkmästare, J ohannesg. 8, C.; tel -4 e. m.: bost. Svedenborgsg. 23, Sö. Brunkeb S. G., Bokh., Braheg. 17, O. - Louise, Änkefru, Torstensonsg. liii, Ö.; - J. A., Byggm., Birgerjarlsg. 102, Va. tel. Österm J. P., Byggm., Karlbergsväg. 4, Va. - se äfven Edhman. - T., Civiling., Uplandsg. 5, C. Edmark, J. V., f. d. Öfverkonst., Hornsg. - Th. W., f. d. Fabriksidk., Drottningg. 146 A, Sö.; tel. Maria , C. Edoff, K. J., Fabrikör, Folkungag. 107, Sö.; - N. M., Fotograf, Hornsg. 3, Sö.; a. t verkstäder se Edoff & Hjertman.. - Anna, Fotografiatelje, Drottningg.46, C. - &Hjertman,Smedsfirma: verkstäder Asög. - Olga, Fru, Birgerjarlsg. 81V, Ö. 68, Sö. o. Luntmakareg. 77, Va.. - Aug.a.Pröken.Gymnast o. massös,hagag. Edquist, Gustaf', Kamrer, Angturbin, Järla. 2 n.b., Va. - E. A., Ankefru, Blindhemmet, Norrtull. - He1fme, Fröken, Tomtebo, Djursholm. - se äfven Edkvist. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 b 246 Edqvist -Egnell. Edqvist, J. E., Folkskolelar., Ansgarieg. 1, Sö. - Ellen, Folkskolel:a, Linnég. 76. O. Edstam, G., Insp., Norrtullsg. 20, Va. Edstrand, J. F., Grossh., Narvaväg. 23, O. Edström, C. O., Firma (larftskramh.), inneh. Mathilda C. Edström, Hornsg. 46, Sö.; a. t ; bost. Götg. 46, Sö Nilsson, Firma, Engi-os-lager af Galanteri-, Skrifbords- o. Bosättningsartiklar samt Konstindustriella föremål, Mastersamuelsg. 41, C. -s Fotografiateljé, Fiedsg. 13, C. ; a.t Amalia, Fru, Högbergsg. 46 AT', So.; r. t Tekla, Fröken, brödbod Stureg. 42, O.; a. t E. S. o. H. C.,Fröknar,Eungstensg.38, Va. - M. o. E., Handelsidkerskor, Högbergsg. 46 A, Sö.; Inneh. af Södra Hvitvarnaffaren, Hornsg. 62, Sö.; tel. Tanto O.,.,Jagmiistare, Skeppareg. 7111, O.; tel. Osterm A., Konsul, Skeppareg. 7111, O.; tel. Österm A. E., Lektor vifl Nya Elem:skolan, Skeppareg. 311, 0. - Liva, Operasång:a, Grefg. 52, Ö. - N. J., Rekvisitör v. dsterrnalmsteatern, Kleveer. 12I, Sö. - L. F., s$kapteii, Norrtullsg. 1, Va. - Frithiof, Skeppsfournerare; firma E. J. Werner & Co, Skeppsbron 20, St.; r. t , a. t ; bost. Bellmansg. 5", Sö.; r. t Sommarbost. Alfredsro; r. t. Elgö Nils, Skräddare, Braheg. 22. O. - E. O., Specerihandl., Uplandsg. 32, Va. ; a. t ; bost. S. g Carl Wilhelm, Vaktm., Biblioteksg 4, C. - Adele, Ankefru, Stnreg. 44 B, Ö.; tel. Osterm S., Änkeprostinna, Noritullsg. 1, Va. Edvall, Aug., f. d. Lansvet., Artillerig. 231, Ö. - G. L., Löjtnant. Greftureg. 9 A, Ö. Edwall, Aug., Bokh., Torsg. 30, C. - Moritz, Kamrer, Idung. 811, Va.; r. t , tel. Vasa E., Viktualier m. m. i parti, Mastersamiielsg. 3, C.; bost. Davidbagaresg. 6, C. Edwards, Edvard, Lifförs-inspektör, Hornsg. 188, Sö. - Alfr., Urmak., Idung. 8, Va.. Een, Henrika, Fröken, Braheg. 14 II1 Ö. - Fredric, Grossh., Odeng. 55 I', V&, - Sigrid, Lärarinna, Osterinalmsg. 51, Ö. - se afven Ehn. b efter åt^, dess Red. Eammakareg. 6, Va. Efverlöf, J. A., Brefbarare, Bryggareg. 14, C.; te1 Brunkeh Egberg, C. G., Förestånd., Upsalag. 16, B. Egelin, Harry, Agent, Torstensonsg. 12I, 0. - Axel, Inspektör i Liff._Bol. Nordstjärnan, Torstensonsg. 12I, 0. - Conny. Tjanstem. v. Ludvigsbergs Verkstads Aktieb., Torstensonsg. 12I, O. - Willy, Tjanstem. i K. Jarnv.-styr., Torstensonsg. 12I, Ö. - & Nilsson, Modellsnickeriverkst. (inneh. C. A. Egelin), Norrtnllsg. 41 & 43, Va.; a. t r. t ; bost. Norrtullsg. 37, Va.; a. t. ankn. Egelnoff, Gustaf, Kamrer, Ostermalrnsg. 60, O.; tel. Osterm Egendomsagentur, Fastighetsägareföreningens, Regeringsg. 47, C., ingång frkn Smålandsg. Egerström, K., Bokh. i Allm. brandförsakringsverket, Linnég. 79, Ö. - Karin, Fröken,Nybrog. 301,0.; a.t Fredrik, v. Haradsh., Ledamot i Landtbruksstyr., Karlavag. 20, Ö. - C.F:son,Underlöjtn.,Kommendörsg.17, Ö. Eggers, E., Grossh., Grefg. 9, 0.; kontor o. lager Vasterlångg. 40'. St. - Hans, Grosshandl., firma Meinhardt, Egge~s & C:o. Bostad Storg. 48, 0.; tel. Osteïm Kggerh, F.. O., f. d. Vaktm., Skeppareg. 25 A, O. Egnell, Johan, Bokhandelsbitr., Grefg. 51, O.; tel. Osterm Carl Gust., Bokh., Odeng. 55, Vq., - Emil, Direktör, strandvägen 37, O.; a. t. 58, r. t. 27. Velamsnnd, Bo Kapellförsamling. - Herrman, Disponent, Strandväg. 17, Ö. Träffas månd. 9-11, eljes Eskilstuna, r. t Lnvisa, Fru, Grefg. 5l,O.;tel.Osterm Ulla, Fröken, Flemingg. 51 A', Ii. - Gust. (inneh. Fru Ida Egnell), Imp. af Urasilcigarren DE^ Asambro», Norrinalinstorg l"', C.; tel. Brunkeb Fritz, Ingenjör, Artillerip. 3, Ö. Egnell, Fritz, I~igenjörsArma, levererar kompletta kraftstationer alla slag, Gasmotorer, Anemaskiner, Turbiner, Taiidapparater, Motorer spec. Båtmotorer o. Propellrar, Tachometrar. Representant for Gebr. Körting, A. G. Rob. Bosch o. T. Zeise. Kontor Norra Bantorget 20, C., öppet kl. 9-5; allm. tel. 333, rikstel. 42 o Telegramadress: Motor. - H. F. H., Kontorist (Sthlms Magasin, J. W. Broman), Stadsgarden34 & 36, Sö. - Hilma, Lika, Grefg. 51, O.; tel. Osterm Ax. Em., Speceri- o. konservmagasin, Torstensonsg. 4, Ö.: bost. s. g. BI1'. Brand- och Liff'orsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Egnell-Eisen. 247 Egnell, P. G., Telegrafkomm., Östgötag. 40r1, Ehreiiström,B.L.,Frök.,Ad.Fredr.torff1C.,Sö. So.; tel,.maria A. G., Larare, S:t Paulsg. 36, Sö. Olga C., Ankefru, Bergsg. 18, K. - Maria, f. d. Larar:a, Ad. Fredr. torg 1 C., - se afven Engnell. Sö. EgnBr, J. H., Apotekare, 'Roslagsg. 40, Va. Ehrensvärd, C. A., Frih., Kapten, Narvavag. Rob., Ingenjör, Barnhusg. 6, C. 21, Ö. K.H.,.. Lärarinna, Styrmansg. 21, Ö. - Gust., Frih., KaQten, Lilljansplan 1, Ö. - Carl, Ofveringenjör i Telegrafstyr.,Sund- H., Friherra, Stureg. 58 R, Ö. byberg; r. t. Sundbyberg Albert, Grefve, Kabinettsseltr. i Utrikes- Ehinger, Emy, Folkskolel:a, Linneg. 48, Ö. dep., Sibylleg. 13, d. - Fanny, Fröken, Östermalmsg, 51, O. - A., Ankefriherr:a, Stureg. 58B, Ö. Maria, Fröken, LinnBg. 611, 0. Elirlin, Ernst J., Bokh, Inedalsg. Il1, K.; - Sigrid, Fröken, Ostermalmsg. 51, Ö. tel. Kungsh Ehlander, F. A., Bokh., Karlavag. 50, 0.; r. t. - Maria, Fru, Markvardsg. 1611,, Va C., Hofmast.,,. Riddareg. 15, 0. Ehlert, Fr.,. Herr, Björiigårdsg. 9 A, Sö. Ehrling, M. C., Ankefru, Linnég. 10, Ö. - C. W., Ankefru, Björrigårdsg. 9 A, Sö. - se afven Erling..,. Ehlin, Sigrid, Fröken, Rergsg. 35 Am, K. ghrnberg, Alvar, Tjanstem. i Skånes Krisk. - G. Sigfrid V.,.Marinintendent. Kaptensg. Bank,Sibylleg. 73, Ö.; tel. Osterm , 0.; tel. Osterm se afven Erilberg - K. Oscar E., Tjänsteman i Riksbanken, Ehrnborg, P. A., Vagnmakare, Luntmaka- Creftureg. 68, Ö. reg. 73, Va.; bost. s. h. - Maria, hnkefru, Bergsg. 35 AII1, K. Ehrner, Axel, Civiling., Frejg. 46 B, Va.; Ehn, J., Bygginast., Helgag. 12I, Sö. r. t Albin, Faltskar o. barberare (sårbehand- - Gustaf Emil, Löjtnant, Frejg. 46 B, Va.; ling, tanduttagn. o. Holliin- r. t dareg. 4,C.; a. t Ehrnvren, Otto, Byggnadsingenjör, Adolf Ehn-Kallkvist, Nina, Hårfrisörska, Grefture- Eredr. torg 1 B, Sö. g. 47, 0. - S. E., Fröken, Sibylleg. 22, Ö. - se afven Een. - P., f. d..slöjdlarare, Hornsg. 17, A!Ö. Ehnemark, Pehr, Kamrer, Idung. 10IT1, Va.; - A. Ch., Ankefru, Mastersamuelsg. 77, C. tel. Vasa Ehrnlund, Signe, Fru, Brodös, Handarbets- - C. G., Kontorsskrifv., Radinansg. 82, Va. skola, Scheeleg. 22 'I, K. - Anna, Musiklär:a, Rådmansg. 82, Va. - J. O., Kontorschef, Grefturep. 22, ll/z tr. Ehnqvist, Adolf, Kyrkovaktmast., Kamma- t. v., O. kareg. 12, Va. Ehrnst, Rudolf, Agent for Sverig. fören. Kon- - Karl, Kyrkovaktmast, Jakobsg. 4, C. ; tel. servfabr., Munkbrog.3, St.; te]. Stork. 58. Brunkeb Hilmer, Bryggmast., Ostgöta:. 53, Sö. - se afven Enquist. J. E., Köpman, Florag. 12, 0. Ehnstedt, Albert, Kammarmus., Odeng. 10, - se afven Ernst. Va. Eichelberg,Walther,verkst.Direktörför Aktie- - se afven Enstedt. bolaget Grohmann & EichelbergsZinko- Ehrenborg, Sigurd, Herr, Bergsg. 7 B, K. grafiska Konstanstalt, Torsg. 2, C. ; tel. Ehrenborgh, B. C., f. Lagerfelt, Frih:inna, Brunkeb Kungsg. 26 II1 t. v, C. Eichhorn, Hedvig, Fröken, Atel'B för taf- Ehrengranat, T. H., Tjänstem. i Jirnvags- velrestaorering, Garfvareg. d ö. g., K. ; styr., Observatorieg. 23, Va. tel. Kungsh ron Ehrenheim, Fr. P. A., Artist,Grefg.21, Ö. - S., Fröken,..Garfvareg. 7 ö. g., K. - Erik, Kammarherre o. Biblioteksamanu- - Emilie C., Ankefru, Garfvareg. 7 ö. g. K. ens, Malmskillnadsg. 3511, C. Eidem, R., Prakt. läkare, Odeng. 63, ta., - P. J., f. d. Statqåd, Grefg. 21, Ö. mottagn. hvard. 9-10, 2-3; helgd Karl Gust., f. d. Ofverste, Nybrog. 21, Ö. -11; a. t , r. t Ehrenhoff, Anna, Majorska, Grefmagnig. 19', Eigil, Conr., Handelsförest., Bryggareg. 6 A-, Ö. C.; r. t. 2684; bost. Uplandsg. 30n1, Ehrenkrona, A., Frih:inna, Narvavag. 16 ", Ö. T7a.; r. t Louise, Fröken,NorraBlasiehoImsh. 17, C. Eisen, G. E. Albert, e. o. Hofr.-not., Ama- Ehrenström, J. C., Auktionsvaktm&st., Bir- naens i Ecklesiast. dep.tet, Vegag. 6", ger Jarls torg 12, St. Va. : r. t o Agnes, f. Collin, Folkskolel:a, S:t Paulsg. - Elin, Telegrafist, Riddareg. 7111, Ö. ; r. t. 36, Sö Brand- och. Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 248 Eisner-Ekdabl. Eisner, J., Grosshandl., Torstensonsg. 4, O.; Ekberg, J. A., Kamrer i Balder, Gullinge, kontor, fabrik o. lager Jakobsbergsg. Danderyd. 40, C. - A. V., Klockare, Danviks hospital, Sö. Ek, M. V., Bokh., Astra Kvarngr. 8, K. - Edvard, Kontorist, Södermannag. 5611, Sö. - Johan, Doktor, Oron-, Näs- o. Halssjuk- - Aug., Kijksmastare, Götg. 22, Sö. domar, Hamng.2411, C.; mottagn. hvard. - K. A. P., Lagermast.. Hornsg. 150 A, Sö. kl. 2-4 e. m; r. t , a. t H. A., Med. kand., O. därnvägsg. 8, C. - Hulda, Fru, Kommendörsg. 28, 0. - Bror, Passepartoutfabrik, Rålambshof 12, - A. M., Fröken, Florag. 18, O. K.; a. t , r. t (Eek) Olga, Fröken, Riddareg. 49, O.; a. t. - Bonde, Tobakshandl., firma Bonde Ek berg, Västra Slussg. 2, Sö.' o. Hornsg. - Selma, Fröken, Florag. 18, O. 13, Sö.; bost. Hornsg. 66 BIII (f. d. 20), - Gustaf W.,Försäkr.insp., Skeppareg. 22, Sö. Ö.; tel. Osterm A., Tullvaktm., Tjärhofsg. 24, Sö. - Gustaf, Handl., Storg. 38, Ö.; a. t. 198 OS. Ekbergh, Albert, Agentur- o. engrosaffar, - Ernst, Ing., Jakobsbergsg. 19. C.; a. t. kolit. Svartmang. 7, St Hugo, Agenturaffär, kontor Fredsg. 2 - Henrik, Inspektionskonst., Södermannag. (f. d. 18 & 20), C.; a. t. 8595, r. t , Sö.; tel. Maria Kerstin. Fru, Bariim., Klara S. Kyrkog. - Ola, Inspektionskonst.,Norrbackag.lO, Va. 4 ", C.; a. t , r. t Axel, f. d. Kapten, Stureg. 19, O. - Albert, Grossh., bost. Strandväg. 25, O. - K. S., Kontorist, Scheeleg. 16, K. - Hugo, Grossh., bost. Klara S. Kyrkog. 4", - J. E. L., Sergeant, Valhallavag. 97, Va. C.; a. t , r. t C. J., Skomakare, Jakobsbergsg., 25, C. - Gustaf, Tillsyningsm. v. Halsov.-niimnd., - Otto G., Skomak., Grefg. 24, 0.; a. t. Hollandareg. 29, Va.; tel. Vasa Ekblad, Fr., Folkskolel:a, Kocksg. 35 B, Sö. - Gustaf, Speceriaffär, inneh. Carl Piper, Olof, Sjökapten, Kocksg. 35 B, Sö. Klara S. Kyrkog. 11, C. - C. A.,.Taffeltäckare, Kungl. Slottet, St. Adolf, Svärdfejare, Lästmakareg. 20, C. - Brita, Ankefru, Jakobsbergsg. 1611, C. - C. A. & Ad., Svärdfejarefirma, fabrik o. Ekblom, Axel, Artist, Helsingeg. Iln1, Va. butik Lastmakareg. 20, C. - L. F., Bok- o. Pappersh.. Norrlandsg. - Alfred, Tapetserare, Säng- sängkläders- 18, C.; a. t o. möbelaffär, Sibyllcg. 41, 0.; a. t. - E. J., Fr6ken (Tidn:kont.), Ramng. 13, C , r. t ; bost. Kommendörsg. - C. Edv., Handl. (speceri- och viktualie-), 28, O. Valhallavag. 99. Va., horn. af Sur- - K. J., Teckningslär., Valling. 13, C. brunnsg. - G. F., Tjänsteman i Riksbanken, Storg. - Melker, Musikdir., Hornsg. 29 B, Sö.; a. t. 36, N. A., Baktm., Roslagsg. 65, Va. - E. A., f. d. Ångbåtsbefalh., Bellmansg. 24, - Rilda, Ankefru, Greftureg. 29, O. Sö. - Katarina, Ankefru, Lastmakareg. 20II1, C. Ekbohrn, Ossian, Pensionerad Tulltj:man, Ekbaum, Karin, Ankefru, S:t.Paulsg. 37, Sö. Greftureg. 56n,b,, Ö. Ekberg. F. R., Banktjänstem., Götg.,22, Sö. Ekdahl, Carin, Fröken, Gymuastikdir.,legit. - K. H., Bildhugg., Sibylleg. 10, 0. Sjukgymn., Villag. 18, 0.; tel. Osterm. - Olof. Folkskolelar., Karlbergsväg.31, Va Hulda S. E. M., Folkskolel:a, Högbergsg. - Stina, Fröken, Ellengberg, Saltsjö-Nacka; 48 Sö. a. t. Sikla Al. - E., $röken, Skanskt hembageri, Braheg. - G. a M., Ingenjör (M. o. N. Sveriges 31, O.; a. t Angpannefirening) Folkungag. 48 Al, - H., Fröken, Linnég. 23, O. Sö. - Jenny, Fröken, Pappershandel, Drott- - Thure, Major, f. d. Informationskapten ningg. 77, C. vid Svea artilleri-reg:te, f. d. Lärare vid - Hilda, Hatt- och mössh. (f. d. Fr. Björn- Krigshögskolan o. vid Sjökrigsskolan, bom & Co), Storkyrkobrink. 10, St.; a. t. undervisar i matematik, Villag. 18, 0.; tel. Osterm Hj., Ingenjör, Kronobergsg. 7, X. - A. W., Materialförvalt., Frejg. 40, Va. - C. W., Inkasserare, Norrtullsg. 23"', Va. - M., Skomakare, Greftureg. 72, 0. - & Co, P. F., Järnaffär, Arsenalsg. 1 A - J. C., Skrädderiafar, Folkungag. 4, Sö. C. (hörnet af N:a ~lasieholrnshamn.)f - E. T., Tandläk., Linnég. 14I, 0. Mottaga. t. S7 20, r. t ningstid 1-2. Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

7 Ekdahl-Ekenberg. 249 Ekdahl, Iiarl, Tjänstem. (Sthlms Handels- Ekelund, J. G., Kommendörk:~pten, Djursbank), Birgerjarlsg. 109 A., Va.; tel. holm; a. t. Djursh Brunkeb Frithiof, f. d. Kronofogde, Braheg. 62, O. - Betty, Änkefru, Ellensberg, Saltsjö-Nacka; - Axel G., Köpman, Grefg. 50, Ö. ; tel. a. t. Sikla 51. Osterm Z., Ofverstelöjtn., Byråchef i Vag- o. - Daniel, Landssekr., Braheg. 62, O. Vattenbyggnadsstyr., Engelbrektsg.14, - Jacob, Lansbokh., Greftureg. 75, Ö.; tel. Ö.;r. t Osterm Ekdal, A., Kontorschef, Stureg. 56IV, O.; r. t. - J. P., Notarie, Västmannag. 77, Va C. S., f. d. Postmästare, Hamng. 81n, C.; Ekeberg, W., Bokh., v. Värd, Garfvareg. 3, K. träffas säkrast f. m. - Elsa, Folkskolel:a, Nytorgsg. 24, Sö. - C. A., Revisor hos R. Generalpoststyr., - A. A. G., f. d. Handl., Fleminrg. 5lU, K. Sigtunag. 4, Va. - Sven, Handl. (ved, kol, lysolja o. hus- - Oskar F. F., Skadesp. y: Vasateat., Skepgeråd), Flemingg. 49, K.; a. t pareg. lo1', O.; tel. Osterni Carl, Tegnérsg. 25, Va. -s, Oscar Edv., Snickerifabr. Aktieb. No- - Erik A., Narvaväg. 22, Ö.; tel. Osterm. derlag; föreståndare Oscar Ekelund, Bir geriailse. 22. Ö.: se annons sid. 62. Ekeblom, Mat,hilda, Änkefru, Karlaväg. 4"'. - E.~.,%tat~lton&lexk, Skeppsbron 81V, St., O.; tel. Osterm Ekebohm. N. K. K., Tiänsteman i Drätsel- nämnd., ~orns~. "60, Sö. O. F., Und.löjtn., Björngårdsg. 16A, Sö - D., Angf.-befalh Björngårdsg. 16 A', Sö Ekecrantz, Clara, ~Föken, Privatlär:a, Apelberw~. 34. C. - Sven -W:, sjukgymnast o. Massör, Frcjg. 56, Va.; a. t Amelie, Ankefru, Brunkebergstorg121v, C. Ekedahl. H. N.,. Registrator i Riks~aldslront. u Saltsjö-Jäula. - J. O., Skräddare, Kungstensg. 38, Iá. - Emma, Ankefru, Tiileg. 24', Va.; tel. Brunkeb Nkekrantz, J. L., Hotellvärd, Malmskillnadsc. 37 C. Ekelin, Sture O., Kontorist, Dalag. 33", Va. - Maria S. A., Ankefru, Dalag. 3311,,Va. Ekelund, Emil, Agent, Sibylleg , 0. - & Larsson, Agentur- och Engrosaffar i papper o. papp; -Represent. Bäckham. mars Nya A.-B.. Arnotfors Pappersbr.- A.-B., Ransbergspappfabrik m. fl.,elara S. Kyrkog. 5, C.; r. t Karl Joh., Bokh., Högbergug. 43, Sö. - Hugo, Bruksag., Birgerjarlsg. 19, C. - C. M., Distriktsläkare i Joh:s församl.. Tegnérsg. 6 I; Va. - Anna, Doktorinna, Sibylleg. 38 ", Ö. - K., Folksltolelär., Helsingeg. 15, Va.,, - Oscar, Pörestånd., Birgerjarlsg. 22, 0. - Joh., Grossh., Skaneg. 55, Sö., köper och forsiiljer trävaror o. byggnadsmaterialier m. m.; a. t Emil, Handelsbitr., S:t Paulsg. 21 A 1 r. t , tel. Stork Albin, Styrman, Hornsg. 79 I, So. ; tel. hlaria 778. r. t (vintertid). - K. A. H., ~jänsteman, ~o~bcr~s~.'54".~~, fin - Hulda, Änkefru, Blasieholmstorg. 14, C.; tel. Brunkeb S. S. A., Ankefru, Birgerjarlsg. 19, C. - Fritz (firma Ekelund & Larsson), Klara S. Eyrkog. 5'" C. Ekelöf, C. J., Bokförlagg., Tunnelg. 3, C.; tel. Brunkeb Gerhara, Fondmakl., Nybrog. 341V, Ö.; tel. Osterm , r. t Gerhard. Fondmäklerifirma, Fredsg. 10 i f. d. 28&301. C.: r.t o Greta, Fröken, Stureg. 15", Ö. - Gustaf, Grossh., Flemingg. 23"', K.; a t , r. t Gunnar S., Ingenjor, Valling. 27IV, C.; r t 104B. - N.-. E., ten, Krigsskolan, Karlberg; a. t. Karlberg J., Skomak,, Storg. 6, O. - Mathilda, Ankefru, Stureg. 15IV, Ö. Elteinan, Ludvig, Kassör hos A.-B. St. Bryg- - geriet, Parkg. 18 B., K.; tel. Knngsh. 545.»Ekenn, Bostadsfiiren., Lutternsg. 26', C. Ekenberg's, Martin, Aktiebolag,Försaljatorrmjölk; kont. Tnleg. 21, Va.. Generalagent for Sverige Sten Aug. Grönwall; r. t , a. t Ekenberg, Hj., Direktör, Surbrunnsg. 54 (f. d. 46), Va. tr. ii P.. Rn. -.T. G. Handl.. Torstensonso. 11. Ö. D-T r ---- r ~e;;, ~err, Styrinansg. 25, Ö. I - Ö., Handl., ~rottnin~holm&äg l2 A, K. - Axel G.. v. Häradshöfd., Odene. 47I, Va. - V.. Handl.. Kenstierrias~. 14. Sö. - F. G. O.;lngenjör, klara'^. IC6kog.'5, C. - Alrik, e. o.'~ofrät"tsnot.;sib~lleg. 15", Ö. - G., Kapten, Kommendörsg. 44, 0. I- F. G., Inkas., Kungsg. 34, C Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 P P p 250 Ekenberg -Eklund. Ekenberg, Elin, t. f. Postexp., Fröken, Prist-, Ekholm, B. E. M, Arkitekt, Vastmannag. gårdsg. 2011, Sö. 61, Va. - N. Bernh., Tjänstem. i Riksb., Storg. - E., f. Holmberg, Barnm., Odeng. 48,Va. 44, O. - A. F., f. d. Byråchef i Gen.-Tullstyrel- - I., Vaktmästare (Sthlms stads arbetsiiir.), sen, S:t Paulsg. 33 B, Sö. Volmaryxkullsg., Sö. - Alfr., Fabrikir, Vegag. 12, Vu.; tel. Vasa - Hanna, Ankefru, Hanctverkareg. 41, K M. J., Änkefru, Storg. 44, Nils, Fil. dr, Aman. vid Meteor. cen- - August, Storg. 44, O.; tel. Osterm tralanst., Greftureg. 76 Bu', O. Ekendahl, E. J., Lager och partiförsäljning - Agnes, f. Bodén,.,Fru, Musiklär:a, Grefaf Hallefors Pappersbruks tillverkri. tureg. 76 B"', 0. af post-, skrif-, olifant- och tryckpalt- - Maria,Fru,Lärar:a,Karlbergsvä 47B, Va. per, Vegag. 8, Va.; allm. tel Emil, Inspektör, Nybrog. 42, 8. Ekendal, N. G., Direktör, Jungfrug. 3, 0. - H., Kassör, Tillverkn. af smärgelskifvor, Ekengren, A. Aug., f. d. Apotel~are, Väst- Frzjg. 54, Va. mannag. 33"I, Va. Arnd, sirädderianar, st. Nyp, 41, St.; F. O., Frisör, Götg. 73, Sö. a. t ; bost. Svartensg. 28 & 30, Sö. - J. A. L., ~~alt~kä~, skeppareg. 35, 0, - Arv., Tjänsteman i Jarnvagsstyr., Klara - Sv. Felix, Fältskär o. rakstuga, Drotit- N. K~rkOg. 15, C. ningg. 98, Va.; bost. Kammakareg. 40, Va. - N' Vagnmak., Rensgr. 30, Vu. ; - Axel V. F., Ritare i K. Järnvägsstyr., '. g. 18. Scheeleg. 17', K. - K. F., Verkmast., Greftnreg. 38, O. - W. A. F., f. d. Stadsmäklare, Strandväg. L. Ch., Änkefru, Prastgårdsg. 2 A&B, Sö. 47, O.; a. t , r. t Eklander, K. J., Bokför., Birkag. 18, L. C. C:, Ankefru, Skeppareg. 35, O. JOh:s, Kungsholmsg. 18, K. - will~j A, Handl. (speceri:), Holländareg. 20, Va. bnkefrnl ske~~areg' 62, t' Gustaf Herman, Ofuerbanmäst., Handtverkareg. 48', K. af Ekenstam, Agnes, Änkefru, öster malm^^. Eklund, A, H,, hgent, Nybrog. 14 B, O, 49 An.b., O. - J. Birger, Banktjänstem. (Aktieb. Malare- Ekermann, Agnes, Fröken, f. d. Seminarie- prov. Banks Filial, Karlaväg. 17, Ö.), adjunkt, G:la Kungsholmsbrog. 35", (7. Stureg. 40, 0. - L. Elis O., Försakr.-tjanstem., Storgr. - Uno, Banktjanstem. (Aktieb. Malarprov. 34', O.; a. t Bank) Osterlångg. 13"I, St.; tel. Stork. - Ebbe O. L., e. o. Kammarskrife., Storg ', Ö. ; a. t B. J., Barberare, Nybrog. 28 B, O., - L. G., Roteman i 20 roten, expedition - Mathilda, Barnm., Hollandareg. 21, Va.; Storg. 34, o., bost. Grefmagnig. 18, (1. tel. Vasa Arne L., Skådespel., Grefmagnig. 18, (i;. - Georg, Bokbindare, G:la Kungsholmsbrog. - se äfven Eckermann. 15 & 17, C.; r. t 4891, a. t Ekerot, Folke, Civilingenjör, Parmmatareig. bost. Regeringsg. 54, C.; tel. Brunkeb; 1111', K.; tel. Knnqsh Anna, Fru, Regeringsg. 70, C.; a. t C. F., Bokh., Priistgårdsg. 14', Sö. - Gunnar, Redaktör, Regeringsg. 70, C.; a. t. - Oskar, Boktryckare o. dir., bost. Rege ringsg. PgT, C.; a. t Hjalmar, Skriftstall., Redaktör af Stock- -s, Oskar, Boktryckeri, Bryggareg. 211, C.; holmsbref till landsortspressen, Tysk- a. t , r. t bagareg. 4, O.; r. t A. V., Byråchef i K. Generaltullstyr., -s, Gunnar,Tidningsaktiebolag,Regeringsg. Nybrog. 51, 0.; tel. Osterm , C.; a. t G. A., Byqgmast., Prästgårdsg. 12,,Sö. Ekeroth, C. C., Förde1n.-läkare, Regements- - F. G. T., Direktör, Lilljansplan 1, 0. läk. vid Lifg. t. häst, Lilljansplan 6 O. - J. P., Dir. för A.-B. Ekluiids Kaffe- - Gösta, Ombud för ~ikstelefon~~målands~. rosteri, kontor, rosteri o. lager Tele- 28, C. grafgr. 3, St.; r. t , a. t ; bost. - N. F., Underlöjtn. v. Flottan, Smålandsg. Neglinge; r. t. 149; se annons sid , C. - Mathilda, Doktorinna, Henigården, Öster.. Ekewall, S. L., Lnkefru, Valhallavag. 27, O. malmsg. 27, O.; hufvuding. Iv t. v. Ekgren, C. E., Kamrer, Smålandsg. 14, C. - J. L., Fabrikör, strandväg. 41, Ö.; a. t. Ekhoff, J. V., Handl., Pantbank, Asög.54,Sö.; bost. Eocksg. 35 BI, Sö. - K. V., Faktor, Kungsholmsg. 32, K. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Eklund-Ekman. 251 Eklunds, W., Filhuggeri, Regeringsg. 90, C. Eklund, Albert, Sjökapten, Djurgårdsslatten Eklund, P. J. A., Flaggnnderoff., Strandväg. 24, Dj ö. g., 0. - A., Skräddare, Döbelnsg. 95, Va. Anna, Folkskolel:a, Kungsholmsg. 32, K. - Axel, Tjänsteman, Kungsg. 44, K.; r. t. - Louise Folkskolel:a, Stureparken 9, , a. t Sofie, Bru, Refor~lifsömmerska, Braheg. - Frans F., f. d. Tunnbindare, Volmaryx- 21n.b., Ö.; tel. Osterm kullsg. 10 C Sö. - Gurli A., Fröken, Kassörska, Folkungag. - J.~.,~unnbind.,Volmar~xkulls~.10C,Sö.; 91 A', Sö. a. t.; verkst. Prastgårdsg. 29, Sö.; r. t. - E., A. o. E., Fröknar, Kungstensg. 42, Va. - Eric, Vaktmastare,, Veterinarinstitutet, - Anna, Föreståndarinna, Kommendörsg. Karlavap. 5Sn1, 0. 25, 0.; a. t P. Gustaf H., Vaktm. (Sjöassuranskomp.), - Gunnar, Grossh., (repr. Aktieb. Saltsjö- Storkyrkobr. 13IV, St. kvarn), Prastgardsg. 10, Sö. - J. W., Vedgardsarb., Surbrunnsg. 14, Va. - & Ulmgren, Grosshandelsfirma, inneh. - C. E., Vinhandl., Dalag. 1411, Va.; vinaf Ernst J. Ulmgren; kontor Karlbergs- handel Drottningg. 82, C. vag. 18, Va.; r. t Adile, Ankefru, tjanstg. i Försakr.-aktieb. - Konrad G. H., Handelsres., Brinnkyrkag. Skandia, Scheeleg. 1, K. 105"I, Sö. - Elma, ~nkefru, Folkungag. 91 Ar, Sö. - A. J., Handl.. Osterlsngg. l3i1i, St.; tel. - Hilda, Ankefru, Greftureg. 53I, Ö. Stork & Cos Eftr., J. L. (F. A. Svenson), Stu- - C. J. J:son, Handl. (diverse-), Skåneg. reg. 40, 0.; a. t Sö.; bod Tjarhofsg. 14, Sö. - Erik E., Sibylleg. 79, Ö. -- G. d., f. d. Handl., Döbelnsg. 1 A", C. Eklundh, K. E. V., Byggn:ingenjör, Birger- -s, Henrik, Eftertr., Handl. (Alfred Jons- jarlsg. 100, Va. son), S:t Paulsg. 2 C, Sö.; filial Götg. - G. A., H.+ndl., Luntmakareg. 50, Va. 50, Sö. - M. E.,..Ankefru, Handtverkareg. 26, K. - Konr., Handl. (firma Odhiier & Co), Bryg- - Signe, Ankefru, Stureg. 15" ö. g., 0. gareg. 8 B, C. hbrlöf, Wald., Bokh., Styrmansg. 21, 0. - P. B., Hofbokhandl., Ad. Fredr. Kyrkoe. - H. E., Cigarrhandl:a, G:la Kungsholrns- 9 B, C.; exp. Valling. 33, C.; a. t brog. 13, C. - C. J. R., Husägare, Breda g. 5, Dj. - Ester, Frisörska, Majorsg. 2, Ö. J. C. L., Kaféidk:a, Kammaliareg. 27, C. - (Eklöw), Aug., Handl., Sigtnnag. 10,Va.; - M., Kaféidk:a, Stadsgård. 12, Sö. a. t ; bost. Karlbergsvag. 68, ya. - A. Oscar, Kas~ör,Handtverkareg.l5~I, K.; - K. A., Skräddarmast., Skeppareg. 43, O., a. t affir Kommendörsg. 17, 0. ; a. t Jenny W., Eontorsbitr., &ög. 83, Sö. - & Hahn, Skrädderiaffar, Kommendörsg. - Oscar, Eontorsskrifv.vidKlara-gasverket, 17, Ö.; a. t Hollandareg. 24, Va.; tel. Vasa J. A., Snickare, Styrmansg. 21, 0. - Karl, Kyrkoherde, S:t Paulsg. 10, Sö. - O. G., Verkmast. vid K. Myntet, Handt- Carl H., Kallarm., Linn15g.78, O.; a. t verkareg , K. - Erika J., Lärarinna, Asög. 83, Sö. Ekman, F., Arkitekt, kontor (Hagström och - F., Lärarinna, Tegnérslunden 6, Va. Ekman) Fredsg. 3 (f. d. 13), C.; a. t. - J. F., Maskinist, Ragvaldsg. 19, Sö ; r. t ; bost. Djursholm; - R. I. M., Med. kand.,.. Greftureg. 53', Ö. a. t. Djursholm 81, r. t. Djursh J. Martin, Målare, Osterlångg. 49, St.; - C., Bankkamrer, Uplandsg. 58, Va,, verkst. Prastg. 78, St.; a. t. 2498, r. t. - C. E., Biljardagare, Sibylleg. 34, Axel, Brukspatron, Riksdagsman, Sture- - Ror, Martin, f. d. Målaremast., Öster- plan 4, 0. långg. 49I, St. -s Brädgårdar, Aktieb., se Brädgård, E. - Bertha, Pianoliir:a, Scheeleq. IIV, K. - Anders, Byggnadsingenjör (Verkmast.), - Ernst, e. o. Postexpeditör, Linnég. 19, Ö. Döbelnsg. 33, Va.; tel. Brunkeb Alfr., Postvaktmastare, Adolf Fredr. torg - B. O., Byrådirektör, t. f. Maskindir. vid 4n.b., So. Stat. Jarnv., Klarabergsg. 70, C. - Augusta &I,, Renskrifverska, Volmaryx- - E. J., v. Direktör i Sv. Lifförsakr:bol., kullsg. 10 CI1, Sö.; a. t Torsg. 8IV, C.; a. t Alfred, Sergeant v. Uplands Inf. Reg., - Joh. El., Fabriksidkare, tillverkar såväl Köpniang. 3, St. mantlade som legerade kulor För hand- - A. A., Sjökapt., Ostgötag. 19, Sö.; tel. Ma- gevär m. m. samt smörjamnet ~Defenria sifu, karl ber ps va^. 20. Va.: r. t Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 ~ro~ninggatan.

10 252 Ekman-Ekstrand. Ekman, Maria, Folkskolelar:a, Åsög. 73, Sö. Ekmark, Tore, Afdelningschef i Försakr.-Ak- - Selma, Folkskolel:a, Klara S. Kyrkog.7, C. tieb. Hansa, Ellensberg, Nacka. - Augusta, Fru. Greftureg. 40n, Ö. - Ida, Fru, Greftureg. 50 A, 0. Maria, Fru, Karlavag. l C, O. - Alrik, Tapetserare, Möblerings- 9. säng- - N. A. M., Fru (firma Nancy Cederberg), kladersaffär, Skeppareg. 27, 0.; r. t. Västerlångg. 25, St , a. t Ingeborg, Fröken, Sibylleg. 13, Ö. Ekononii-Kommanditbolaget, Kungsg. 17, C.; - H. R. V. E., Grossh., Kaptensg. 9, Ö. Direktör: Denis Malmberg. - Gustaf, Husägare, Vasterlångg. 25, St. Ekonomiska Kartverket, V. Trädgårdsg. 2, C. - Hilda,Hårfrisörska,Jakobsbergsg.l8~b~,C.; Ekroth, Carl, Köpman, Bryggareg. 1, C. a. t And., f. Inspektor, Höqbergsg. 52, Sö. - Wilh., e. Jagmäst., Lär. v. Skogsinst., a. t Blockhiisiidden, Dj.; r. t Sven, e. o. Kammarskr. i Öfver?tåth.- amb. f. uppb.arend., Storg. 1, O.; tel. Osterm Ekman-Kyrning, G., Kapten vid Fortifikationen, Ostermalmsg. 14 A, 0. Ekman, August, f. d. Landtbruk., Riddareg. 55, Ö. - Carl Fr., Med. lic., Amanuens, Allm. Barnbördshuset, Handtverkareg. 19, K. - Sofia, Möbelpolererska, Fru, Saltmatareg. 12 A Va. -s Nya bni~ke~jfabriks Aktiebolag i Li- kvidation, 0. Jarnvagsg. BI, C. - Otto, Ordonnanskonst. o. v. värd, Västmannag. 74', Va. - A. E. H., Poliskonst., Norrlandsg. 13".b., C. - Naria, Rektorska, Uplandsg. 2411, Va.; tel. Vasa Axel, Revisor i K. Arméförvaltn., Grefg. 60, O. ; r. t Knut, Räkenskapsfor., Regeringsg. 1911, C. -s, E. W., Eftr. (E. Nilsson), Sadelmakeri o. Tapetserareaffar, Sibylleg. 12, O. ; a. t ; bost. Grefg. 62, 0. - Johan, Skadesp., Tuleg. 31, Va. -- Vivan, Syateljé, Drottningholmsvägen 12 K.; tel. Kiingsh Axel, Tapetser. o. dekoratör, Artillerig. O.; a. t K. F. R., Tapetserare, Sibylleg. 61, O. - Elsa, l'eckningslar:a, Arsenalsg. 2, C. - John, Vaktmast., Handtverkareg. 3, K. (Karolinska Instit.); tel. Uungsh Augusta, född Broome, Ankefru, Dok torinna,.beridarebansg. 23 Al1,., C. - Augusta,, Ankefru, Banérg. 19, 0. - F. A., Skomakare, Folkungag. 20 A, 5ö. -s, Carl, Skrädderiaffär, Sibylleg. 39, 0.; - C.A.,f.d.Stationsinsp.,Västmanilag.50, Va. - L., Styrman, G:la Kungsholmsbrog. 38, C. - se afven Ekerot. Eksandh, Thure, Tullfiskal, Braheg. 36', O. Ekskog, C. J., 1nsp.-polis, Skargårdsg. 15, St. - Hilda, SyateljB, Skargårdsg. 15, St.; a. t Ekstam, Otto, Fil. lic., Scheeleg. 13, K. - N. M., e. Jagmast., se Ljungdahl 8 Co, Regeyingsg , C. - Anna, Ankefru, Karlbergsväg. 46, Va. Ekstedt, A. M., Godsägare, S:t Paulsg. 27, Sö. - Hanna, Handelsidk:a, Drottningg. 82, C.; bost. St. Vattug. 12 C. - E. Ch., Kaféidk:a, ~ådmansg. 54 Va. - A. G., f. d. Kamrer,Sigtunag. 131l'i.g.,Va. - C. Hj., Löjtn. o. Gymnastikdir., Kammakareg. 18' Va.; mottagn. 4-8; tel. Brunkeb C. A., Skrädd., Tegnérsg.19, Va.; tel. Brunkeb Ekstrand, K. E., Bokför., Heimdalsg. 7, Va. - Alfr., Bokh., Greftureg. 42, 0. - J., Direktör, Greftureg. 42, 0. Inneh. af A. E. T. Nybergs Hyrlruskvcrk; r. t. 7 45, a. t Å. G., Fil. dr, Ofveringenjör, Stora Badstug. 50, Va. - A. S., Fröken, Porslinshandel, Hornsg. 2 Sö. - A. k., Förvaltare, Dalag. 31, Va. - Viktor, Ingenjör, Parkg. 12', Ii. - F. A., Korffabrik, Hornsg. 86, Sö.; försaljn. Köttorgshallen 13 & 14, St. - G. T., Kallarmast., Folkungag. 8 A", Sö. - Adelalde, Musiklär:a, St. Badstug. BO1, Va. - A. K., Ankefru, Karlbergsvag. 61, 11/% - Gusta. Skomak., Kocksg. 30, Sö.; tel. tr., Va. Maria Linda, Ankefru, Storg. 1, O. ; tel. Osterm. - O. A., Skräddare, Västmannag. 44, Va.; firma L. Wahlströms Eftr. (Lilljedahl - Ernst Erik, Ofvermaskinist, Drottning- & Ekstrand), Brunkebergstorg 13, C. holmsväg. 12 B, K. - E. G., Snickerifabrik, O. Jarnvägsg. 16, C. Ekmansson, A. E., Kontorist, Kommendörsg. - Vilh., Vinhandl., Hornsg. 33 A, Sö. (firma 12, O. Dahlheim, & Engström). Ekmarck, Ida, Änkefru, Regeringsg. 37, C.; - Hilma J.,,Anbefru, Husagarinna, Nybrotel. Brunkeb g. 62, 0. Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Ekstrandh, P. J., Brandmastare i Riksbank., Helgeandsholmen, St. Ekström, Harald M., Aftonbladets och Dagens Kamrer, Tegnérsg. 381Y, Va.; tel. Vasa G. O., Aktuarie, Fridhemsg. 5IY, K. - John, Artist, Teckningslarare vid Högre reallarov., Sveavägen 90n1, Va. - Gotthard, Bankkassör, Döbelnsg. 35, Va. - Henrik, Bokh., Apelbergsg. 39 A, C.; tel. Brunkeb Karl, Bokh. hos firman W:m Hellgren & Co, Uplandsg. 13 A I, Va.; tel. Vasa Ivar, Byggnadsingenjör, Grefg. 21, O.; a. t r. t L., Cigarrhandlare,Tegnérsg. 18, Va.; bost. Döbelnsg. 33, Va. - Enar, Civilingenjôr, Rnggensg. 23, St., - Charles, Direktör, Narvavag. 20", O.; r. t Herm., Direktör, kontor Drottningg. 16', C.; r. t , a. t ; bostad Urfjallet, Klingsiingen ; r. t. Knngsangen5, a. t. Kuiigciingen 1. - A. I. F., Fabrikijr, Itiddareg. 11 B', Ö. - Carl Emil, Fanjunkare v. Lifg. till hast, Hiistgardeskasernen, Sturevagen, 0. - Alfred, Fil. dr, verkst,. Direktör i Hemsjö Kra!taktieb. o. Aktieb. A. H. Ekström, kontor Haning. 3 A", C.; r. t. 7626, 8. t Bostad: Villa Brabo, Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. 23, a. t. Saltsjöb John, Folkskolelar., Skåneg. 57, Sö. - Jenny, Folkskolel:a, Uplandsg. 13 A', Va.; tel. Vasa Maria, Folkskolel:a, Parmmiitareg. 11, K. - Anna, Fru, strandvägen 11, O.; a. t Edla, Fru, Arsenalsg. 1, C.; a. t Jeanna, Fru. Hamng. l A II1, C. - Stina, Fru, Barnmorska, Hastgardes- kasern, Stureva en, O. - Anna, Fröken, ~igdare~. 44 b- 46, Ö. - Emy, Fröken, Bankbiträde, Götg. Y', Sö.; I tel. Maria Karolina, Fröken, Kammakareg. 39", C.; tel. Vasa M. L., Fröken, f. d. Musikl:a, Regeringsg. 48II1, C. - P. G., Förestånd., TnIeg. 26, Va.,, - Ludvig, Förgyllare, Kardellg. 6, 0.; tel. Osterm Alfr., Grossh., firma: Friberg&C~, Stortorget 3, St.; bost. Ad. Fr. torg P, Sii. - Hugo, Grossh., &Ialmskillnadsg. 9, C.; a. t. 5551,r. t. 3 69; bost. Pilg. 48, K.; tel. Xungsh K. J., Grossh., Knngsg. 28, C.; r. t , a. t Ekstrandh-Ekström. 253 Ekström, Elof, Guldsmed, Tiegag. 7, Va. - J. G. S., Gymnastikdir., Roslagsg. 3l1I1, Va.; träffas 11-12; tel. Brunkeb. 2194, r. t J. ht., Hande1sidk:a (inneh. C. Capeder), Hötorgshallen 1, C.; bost. Kungsholms g. 30, K. - R. N., Handl., Grefg. 38, Ö. - C. I,., Handl. Liistmakareg. 15"', C. - John, Handl. (speceri-), Odeng. 68, Va.; bost. Karlbergsvag. 20, Va. - E;. F., Bnndl., Rirkag. 15, Va.; a. t. 9837, r. t A. W., Ingenjör. kontor Norrlandsg. 15 B, C.; bost. Artillerig. 6, Ö. - K. J., Journalist, Kungsholmsg. 16, K. - John, Jarnhandl., S:a Blasieholrcshamn.2, C.; r. t F. O. T., Jiirnvagstj:man, Barnhusg. 4, C. - F. W., f. d. Kanslist i Arméforvaltningen, Vasterlångg. 77, St. - Hugo, Kaptrn o. Positi.onsart:reg., Skeppareg. 641n, 0.; tel. Osterm Klas, Kassör i Akticb. Separator, Uplandsg. 37', Va. - Arthur,liommendörkapten,Braheg.2A,0. - A. G.. Kgllarmast., Regeringsg. 59, C. - Carl E., Köpman, Klara Vattngr. l, C. - Otto C., Ki,pman, Klara Vattugr. I, C. - Per Anton, Kötthandl.; affar Hötorgshallen 79 & 80, C.; bost. Apelbergsg. 37, C. - R. D. N., Lagerchef, Reservunderlöjtn., S:t Eriksg. 6, K. - Assar. Litteratör, Kammakareg. 42I, Va. - Per, f. d. Lokoniotivmiist., Hornsg. 146B, Sö. - Anna, Lararinna vid Brummerska skolan, Sveavag. 92IV, Va. - Ebba, Lärarinna vid Brummerska skolan, Sveavag. 92", Va. - Gunnar C., Mariningenjör af 2:a grad., Brannkyrkag. 2 A, Sö.; a. t S., Musiker, Linnég. 78, 0. - A. A., Målare, Regeringsg. 74Bn.b ö. g, C. - G. W.. Målare, Regeriosg 93 *I1', C. - Clara, firma (inneh Hilda Schillgren), Optiskt magasin, Jakobstorg 3, C. ; a. t & Hoflund (inneh. Axel Hoflund). Partilager af ost o. konserver m. m.; kontor Drakensgraiid 1, St.; Margarin A. B. Zeniths afdeln. kont. - G. L. V., Poliskommiss., Rosenlundsg , Sö. - Emma, Postexp., Handfverkareg. 46, x. - K. G., Post- o. rotevaktm., Skeppareg. 43'" ö. g., O.; a. t Carl J. F., Revisor iriksbanken, Braheg. 29 IV, Ö.; tel. Osterm J. E. O., Sjökapten, Ad. Fredr. t0rg4~', Sö. - Sven, Skoaffär, Skeppareg. 30, 0. Brand- och Lifforsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 J L / 254 Ekström-Elektriska ledningar. 1 Ekström, J. A., Skomakare, Repslagareg. 22 Ekwall, N. J. A., Skräddare, Stortorget 5, st.' A,, Sö.: tel. Maria C. A., Skrädd., Högbergsg. 37 C, Sö.; te1.i- Maria K. J., Skrädd., Döbelnsg. 77, Va. - G. E., Spelman (Skansen), Banérg. 19"' ö. g., O.; tel. Osterm Karl J., Stämningsman, Hagag. 18, Va.; a. t Augasta, inneh. Svenska Skjortfabr., Västerlångg. 10, St. - Axel, Tjänsteman (S. V. B. jarnv.), Kungsholmsg. 42 R, K. - Gustaf W., Tjänstem. v. Sthlms Gasverk, S:t Paulsg. 411', Sö.; tel. Maria Henrik, Tjänstem. i Brandförs.-bolaget Fenix, Kungsholrnsg. 42 B, K. - J. P., K1arabergsg. 52 C, C.; a. t E. W., Vaktm. i 13 Roten, S:t Paulsg. 4"', Sö.; tel. Maria J. V. T., Vaktm (Driitselnämnd.), Kammakareg. 44, Va. - K. J. W., Vaktm., Apelbergsg. 60, C. - & Larsson, Ved- Kol- o. Koksaffär, Oxtorgsg. 4, C. o. Rimbog. 3, Ö. - K. J., Vedhandl., Oxtorgsg. 4, C.; bost. Döbelnsg. 29 II1, Va. - Albert, Verkmästare i firman P. A. Sjögren, Tuleg. 25, Va. - O. O:son,Verkmastare,Brannkyrkag.28,Sö. - Robert, Volontär, Brannkyrkag. 2 A, So.; a. t C. L., Angfartygsbefälh., Badstug. 1111,Sö. - Charlotte, Ankefru, Dplandsg. 13 A', va.; tel. Vasa Fredrika, Ankefru, Handtverkareg. 46, K. - Jenny,.Pnkefru, Västmannag. 61IV,,Va. Julie, Agkefru, Riddareg. 44 t 46, 0. - Nanna,.Ankefru, Brännkyrkag. 2 A, So.; a. t C. I., Öfvermaskinist, Klara Vattugr. 1, C. - K. M., Katarina Bangata 15, Sö. af Ekström, F. Kapten, Engelbrektsg. 31 A, Ö. a. t ; ateljé Mästersamuelsg.' 45 A"', C. Ekströmer, c.e., ok to rinna, ~reftureg. 63, Ö. - J. M., Kapten, Ledamot af Riksdagens 1:a kammar.$, Engelbrektsg. 13I, Ö. - Auousta, Ankefru, Karlavag. 55, 0. Ekvall, Maria, Handelsidk:a, Sergelg. 4, C.; r. t A. S., Sömmerska, ateljé Braheg. 2 A, Ö.; bost. Tomg. 19 A, Va. - Nils Gust., Teckningslär., Brunnsg. 16' ö. g.,,c. - A. E., Ankefru (reparationsverkstad för paraplyer), Dalag. 46, Va. Ekwall, Agnes, Antikvarisk Bok- o. Musikhandel, Drottningg. 65, C.; a. t Brand- och Lifirsakrings-Aktiebolaget I bost. Aögbergsg. 27 A, Sö. & Johanson, Skrädderietablissement, Cen. tralpalatset I, C.; a. t A. T., f. d. Stadskamrer, Västmannag. 31, Va. Elander, Matilda, Florag. 7, O.; utiöfvar Skorstensfejareyrket i 4:de trakten; bud om sotning emottages Florag. 7, O. Elbe, Constance, Tandläkare, Birgerjarlsg. 2, Ö.; radfrkgningstid tisd. o. fred. kl. '122-~123 e. m.; behandlingstid enligt öfverenskommelse; a. t Eldfärgsfabriken, Svenska, Ingemarsg. 8, Va.; a. t Eldh, Albert, Artist, Kungsg. 10IV, C., - Carl Joh., Skulptör, LinnBg. 83, 0. Elektricitetsinrättningen, allm., Svartmangatan 9, St.; öppen hvarje helgfri måndag, onsda och fredag 1,~12-1/~1; stängd 1 måna$ omkring 'u1 och 1' 2 manad under juni-juli. de vidare Ll6] Elektricitetsverk, Stockholms, Tuleg. '13, Va.; kontorstid hvard. 9-5; r. t , a. t Elektriska se Svenska Elektriska Aktiebolaget pag Elektriska Aktiebolaget A. E. B., St. Vat- tug. 9, C., representant för Allgemeine Elektricitats Gesellschaft i Berlin (aktiekapital 100 mill.). Direktörer: konsul C. A. E. Bolinder o. ingenjör Carl Reuterswärd. Kontorschef Teodor Sjöblom. Telefoner: direktionen a. t. 41 b3, r. t. 4045; affärskontoret a. t , r. t , ingenjörskontoret a. t. 8849, r. t. 1390; lagret a. t. 8809, r. t Elektriska Aktiebolaget Holmia, se Förenade Elektriska Aktiebolaget. Elektriska Aktiebolaget Magnet, se Förenade Elektriska Aktiebolaget. Elektriska Aktiebolaget Siemens-Schuckert, V. Tradgårdsg. 7, C. Elektriska anläggningar och materialier af alla slag. Kontoret r. t. 1317, a. t ; förrådet a. t Elektriska Annonsaffären, Ma.lmtorgsg. 8', C.; riks- o. allm. tel Elektriska Bolaget (Mehrens, Wettermark & Poijes), Affärs- o. Ingenjörskontor Re- geringsg. 31, C.; kontorstid 9-5. Naterialförråd N:a Smedjeg. 26, C., öppet 8-7; r. t. 8569, a. t Elektriska Inspektionen (Kungl. Kommerskoll.), Kornhamnstorg 61, St., r.t. 6398, kl Elektriska ledningar, Entreprenörer för, se Yrkesregistret. SVEA. 13 Drottninggatan.

13 1 Elektr. Pröfningsanstalten -Eliason. 255 Elektriska PröfriingsanstaltenHolmgren Elfström, J. Rich., Verkmast., Stora vägen 62 Rossander, Begeringsg. 38I, C. Inne- 24, Dj.; r. t hafvare Civilingenjörerna Torsten F:son - & Co, Adolf, Viktualier o. frukt en gros; Holmgren, Axel P. Enström och Carl koiltor o magasin Osterlångg. 19 St. A. Rossander; r. t o , a. t. - Hilda, bfverstinna, Tegnérsg. 13, Tfa Kontorstid 9-5. Telegramadr: - & Co, Adolf, Osterlångg. 19, St.; r. t. 9449, Elektroprof. a. t Elektriska Syfabriken (Joh. Gillqvist), St. Elfirnan, E. G., B~kh.9 Prästgårdsg. 221V, SO. Nyg. 6", St. Elfverson, J. K., Aiikefru, Torkel-Knuhsons- Elektriska Undersöknings-Byrån, Ingenjör g 35"' Sö. Oscar Parment, Bibliotek%. 4, C.; r. t. Elfving, Cari F., Ingenjör v. Luth Itoséns 90 33, a. t Elektr. A. B., Folkungag. ggiir, sö. - K. R., Lok.:för., Hornsg. 110, So. Elektriska Urfabriken, Aktieb. Svenska, per, ~ j ä ~ i Järnvägsstyr,, ~ t ~ ~. Sigtunag. Valling. 32, C. 4 II1, Va. Elektriska Vedsågeriet, Odeng. 19, Va. - K. E., Typograf, Uplandsg. lli1'ö. g., Va. Elektro Mek. Verkst. Electra (H. Elfström, - C. W., Ankefru, Luntmakareg. 32 K. Va. FabrikFr), Mästersamuelsg. 15, C.; a. t. Elfwing, G., Fröken, Riddareg. 11 A, Ö Maria, Fröken, Damfrisering, Malmskill- Elektromobil-Agenturen, Ingenjör Oscar nadsg. 3 B, C. Parment, Biblioteksg. 4, C.; r. t. 9032, - Fredrik, Förgyllare, Spegel- o. ramfabrik, a. t Mastersamuelsg. 22, C.; a. t ; bost. Elementarskolorna, se Skolor. Luntmakareg. 32 B, Va.; tel. Brunkeb. Elers, W., Kommendör, Narvavageii 201", Ö.; 205. r. t B., f. Lindst,~dt, Änkefru, Banérg. 23, Ö. Elert, C., Kamrer, Vasag. 44, C. - C. E., f. d. Ofverstelöjtn., Kammakareg. Elevator Aktiebolaget, Norr Malarstrand 34, 40, Va. K.: r. t. 333, a. t. P728 o A., Sigtunag. lliv, Va.; tel. Vasa Elfborg, John, Inspektijr, Grefmagnig. 12, Ö.; Elfåker, Aug., Musiklar., Västmannag. 4B1", r. t. 5840, tcl. Osterm Va. Elfbrink, J., Förest:a,, Klara V. Kyrkog. Elg-Lundberg, Otto, f. d. Teaterdir., Norr- 20, C. landsg. 23. C. Elffors, A. H., Disponent, Fatbursg. 18 B, Sö. Elgenstierna, G.M., Bokauktionskommissarie - E., Våginspektor, kontor Sldra Bantor- och Postexp., Yästmannag. 561V, Va.; get, Sö.; bost. Edsborg, Lidingö. tel. Vasa Elfgren, Hilda (Lindst?öm & Elfgren), Glas-, - M. R., Civilingenjör (W. W. B.), O. Re- porslins- och leksaksaffär, Birgerjarls- servunderlöjtn. i Fortifik. reserv, Vistg. 31, C. mannag. 56IV, Va.; tel. Vasa E. J. G., Kemigraf, Kronobergsg. l'il, K. - Linnea, Fröken, Västmannag. 561V, Va. Elfling, C., Fru, Scheeleg. 16, K. Elgenström, J. J., Byggn.-förman, Tjärhofsg. - Helena, Lärarinna, Karlbergsvag. 47, Va. 16 Sö. ; tel. Maria Elfsberg, Anna Ch., f. Gundersen, Barnm., - S., $olkskolel:a, Tjärhofsg. 16, Sö. Götg. 29 Sö. Elgérus, D. G., Fabrikör, Frejg. 3"', Va. - O. H., ed. Kand., Götg. 29, Sö.; a. t. Eliasson, A., Bokh., Bengt Ekehjelmsg. 711, Sö. Elfstrand, Anna, Fru, Tomtebog. 8I, Va. - L. J. A., Boktr.-faktor, Vikingag. 12, - Jenny, Frök., Prokurist, Kuiigstensg.27, Va. I/$ tr. Va. - Otto, Köpman, Tomtebog. 8', Va,; te]. - Hilda, hu, Tobakshandel, Köttorget 8, Vasa St., bost. Badstug. 6, -Sö.; a. t. 1253, - Gunnar H., Tomtebog. 8', Va. r. t Elfström, J. A., Apotekare, förest. apoteket - Emil (Järnvaror i parti). Försäljare för Enhörningen, bost. Ad. Fredr. torg 3, Lil>jeqvistsKol. Eskilstuna,LangöBruks Sö.; a. t liar, Motala Hästsko- och Kilhaksfab- - H., Fabrikör Roslagsg. 39, Va. rik, Globe-sömfabrik, A.-B. Hjnlsbro - H. F., h ask ini st, Frejg. 12, Va. Tråd- o. Spikfabrik m. fl., Drottningg. - Aug. Wilh., Polisöfverkonst.,Jakobsbergs- 52, C.; r. t , a. t g. 3011, C. - Axel, Grossh., kontor o. lager Kungsg. - Johan, Predikant, Smala gr. 5, C. 14', C.; bost. Tegnérslund. 6111, Va. - Aug., Vaktmast. i Kungl. Arméförvaltn., - Emil, Grossh., Uplandsg. 54, Va.; r. t. G:la Posthuset, Rödbodtorget, C Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan.

14 256 Eliasson-ElmBus. Eliasson, Ernst, Grossh., kontor o. bost. Elliot, Herman, Grossh., Tegnérsg. 15, Va. Kungsg. 18, C. - Magnus, Grossh., Karlaplan 10, O., traf- Andreas, Handelsres., Fjallg. 22, eö. fas å Tanto Aktiebolags kontor, St. - Gustaf R., Handl., Styrmansg. 21, 0. Wyg. 32, St., kl. 9-4; a. t. 2276, r. t. - E., Skomak., Ostermalmsg. 29, O Carl, Tapetserare o. Dekoratör, S:t B. S., Handelsres., Helsingeg. 19, Va. Eriksg..?6I, K.; a. t Axel, Herr, Vastmannag. 31, Va. - Edeli,ne, Ankefru, Birgerjarlsg. 19, C. - Wilhelm, Ingenjör, Torstensonsg. 4. Ö. - Ida, Ankefru, Barnhusg. 1611, C. - H., Kapten v. Flottan, Greftureg. 73", 0. Eliason, Ake, Fil. dr, Amanuens, Prästgårds- - O., Kommendörkapten, Valhallavag.33, O. g. 12, Sö.; tel. Maria Oscar, inneh. af Holms Kostyrriateljé, - Edvard,, Laroverksadjunkt, Artillerig. Skomakarog. 32, St. 48 A, 0. - Fredrique, Majorska, Nybrog. 37", Ö. Elies, Clara, Änkefru, Repslagareg. 13, Sö. - J. E., President, Engelbrektsg. 1911', O. Elisabeth, S:t, Sjukvårdssystrarna, Norra - C. W., Underlöjtn., Sibylleg. 75, Ö. Smedjeg. 2111, C. - A., Anksfru, Braheg. 40, Ö. Elison, Karl, Reseombud, Hagag. 30, Sund- - Ida C., Ankefru, Slteppareg. 3, Ö. byberg; r. t. Sundbyb. 80. Ellioth, E. F., Smides Mek. verkstad o. Sli- Elissat, Max, Fabriksforest., Agneg. 27, K. peri, Svartmang. 25, St.; bost. Volmar- Elkan. S.. Grosshandl.. Norra Blasieholmsh. vxkiills~. 3. Sö. - 7 i7, C.; a. t. 119 h. ~llmln, J., Handl., Grefg. 15, Ö Schildknecht, Musikhandel o. Musik- Ellqvist, Oscar, Fotograf, Hamng 188, C.; lånbibliotek; inneh. af J. A. Schild- a. t. 1:Jl; bost. Norrtullsg. 27, Va. knecht, Drottningg. 28,.C.; a. t Oscar o. Ernst, inneh. Sthlms Keniigrn- Ellberg, J. E., Kontrollor i Tullv., Små- fiska anstalt, Hamng. 18, C. landsg. 28, C. - C. C., f. d. Godsägare, Norrtullsg. 27, Vu.; - E. H., Lärare v. Musikkonservat., Små- a. t landsg. 28, C. - C. A. Cervin-, Kammarakr. i Tullv., Hel- - C. M., Ankefru, Smålandsg. 28, C. singeg. 19, va. Elling, E. O., Handl. Uplandsg. 64, Va.; bost. Ellsén, A, A., iiiajor, St. Bndstug. 30, C. Frejg. 57, Va. Ellström, H. L., Detektivkonst., Birgerjarls- Elliot, C. G., Advokat, Nackström~g. 2, C.; g. 4711, C. a. t ; bost. Grefg. 57, O. W., Kamrer, Haridtverkareg. 11, E. - Ax. J., Agent, Luntmakareg. 71, Va. - L., Snickare, Klarabergsg. 52 B, C. - I..H:? Agent. Skeppareg. 3, O.: kont. Elmberg, Carl, Handl., Valhallavag. 17, Ö. Asog. 34, Sö. Speceri-,..vin-, konserv- o. delikatess- - Hugo, Amanuens i Jordbr.-Dep., Jungfru- handel, Ostermalmstorg 6, 0.; r. t. g. 5"', Ö.; tel. Osterm , a. t H. S. A., Bergsing., Nybrog. 371r, O. - Oscar, Spec.., Konserv- o. Delikatessma- - Adolf, Bokh., Banérg. 27, O. gasin, Linnég. 44 & 46, 0.; r. t , - Franz, Cigarrhandl., Uplandsg. 9, Va.; a. t tel. Vasa 484, r. t ; bost. Up- Elmblad, Ilie, Fröken, Stureparken II, Ö.; landsg. 181v, Va. tel. Osterm Hans, Civilingenjör, Valhallavag , Elmdahl, A. J., Skridd.. Uplandsg. 36IV, Va. O.; a. t Elmén, Earl, Grossh., Vastgötag. 4, Sö. - J. I., Disponent, Kommendörsg. 42, O. - Alina, Telegrafist. Dalag. 'B",b., Va. - Alma, Fru, Skomakareg. 32, St. - Martha, Telegrafist, Dalag. Z8n.b., Va. - C., f. Pålman, Fru, Sekr. i kvinnoförb. - H. L., Underoff. v. Flottan, 2:a graden, för Sveriges Sjöförsvar, \Talhallaväg. Skeppareg. 23", Ö. 33 II1, Ö. Elmer, Mathilda, Fru, Cigarraffar, Döbelnsg. - S., Fru, Predrikshofsg. 2, O., 56, Va.; a. t. 8665; bost. Odeng. 14, Va. -- Anna, Fröken, Jungfrug. 211, Ö. - Karl, Målaremast., C)deng. 14, Va.; a. t. -. Gerda, Fröken, Blasieholmstorg 12, C H. Ch., Fröken, Kvarng. 8 ö. g. t. v., Sö. Elmér C. A., SkrLddare, Bellmansg. 3811, Sö. - Valborg, Generalska, Storg. 2g1, Ö.; r. t. ~lmers, T., f. BLckmark, Barnm., Bondeg A, Sö.; tel. Maria Oscar, f. d. Godsägare, Jungeug. 5, O. ElmBus, Konrad, Arkitekt, Folkuiigag. 42C, - L., & Co, Grosshandelsfirma; innehafves So.; kontor Stortorget 18 & 20, St.; a. t. af Ernst Elliot; kontor Pilg. 3, K , r. t ; personl. mottagnings- - Ernst, Grossh., Strandväg. 5, Ö. tid Brand- och Lif~rsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Elmgren-Enblom. Elmgren, Otto, Fabrikör, Västerlångg. 54, St.; Elzvik, Eric, Mäklarebokh., a. t K.; 23, (J - Fredrique, Fru, Riddareg. 48 II, O. - E. G. T., Sjökapten, Handtverkareg. 44, Elmgren, Fredrik, Grosshandl., Gamla K.; r. t. 2267, a. t Kungsh:brog. 47 1I, C. Kontor o. utställ- Emanuelson,E.A.,Bleck-,Plåt-o.Kopparslagening Drottningg. 51, C. Försäljnings- ri, Flemingg. 54 A, K.; a. t lokaler Drottningg. 51, C., o. s. g. 81 B, - Ida, Fröken, Handskhandel, Humlegårds- Va., G:la :Kungsholmsbrog. 24, C. o. g. 22, O. 'I'egnörsg. 23, C., etablerad 189 t - K. A., Förrådsförv., Bergsg. 2F, K. - Th., Grossh., Braheg. 45, O., kontor Oster- - C. J., Und.-off., St. Glasbruksg. 20, So. malmstorg 4, O.; lager Hufvudsta. Emanuelsson, Adolf, Fabrikör, S:t Eriksg. 29, - Gustaf, Sekreterare, Västmannag. 44, Va. K.; tel. Kungsh Metallgjuteri - J. G., Yllefabriker (inneh. Otto Elmgren); Markvardsg. 1, Va.; a. t fabr... Karls boda, Sundbyberg o. J ord- - Augusta, Handskaffär, Drottningg.73A,C. bro, Osterhanninge, kontor o. lager L:a - Vendla, Lärarinna.Observutoticgfi'!'. Va. Nyg. 29, St.; a. t , r. t Embetslo kaler och Embetsverk, se Ambets-. Elrnlund, Axelia, Fröken, Torstensonsg. 4, O. Emigrantagenter, se Yrkesregistret. - Julia, Fröken, Grefg. 7, O. Emil-Cacao, Emil-Chocolat, Emil-Praliner, Elmore & Co, Aktiebolaget Centralpalatset, Emil-Marmelad m. fl., Mästersamuelsg. C., verkst, Dir. A. P. Pehrson ; r. t. 35, C., se Sthlms Sockerbageri Aktieb ; kontoret r. t. 4944, a. t Emine, Prinsessa af Egypten, Höghet, Linne- Elmquist, Henning, Fil. dr, Förste Aktua- g. 51, O.; r. t rie i Kgl. Kommerskollegium, Fredriks- Eminentsystemet. Se: Landgren, Ivar, och hofsg. 3, O. annons sid Ernest, Ingenjör o. Grossh., Parkg.)6, K. Enander, Rudolf, Fabrikör, Svedenborgsg. - J. G. Th., Rektor, Valhallaväg. 47, O., ing. 4 B, Sä... fr. Florag. - C. V., Handelsidk.a, Nybcrgsg. 9, O. Elmqvist, Frans O. W., Flaggunderofficer, - Uno, Handelsres., Hornsg. 148'v, Sä.; r. t. Kastellholmen 4, C A. G., Polkskolel:a, Mariag. 16 A, Sä. - Gusten, Köpman, Odeng. 54 A, Va.; r. t. - Helmer, Reg.-pastor, Tomteboda; a. t Karlberg S. T., Läroverkslär., Högbergsg. 11, Sä. - Hugo, Skulptör, Odeng. 49, Va. - N. D., Tjänstem. i K. Järnvägsstyr., Oden- - Amanda, Fru, Tjänstebyrå, Tunnelg. 10, C. g. 63, Va.; tel. Vasa Elmroth, S. A. J., Fröken, Tidningskontor o. Enarson, V. A.,Byggn.-ing., Tomtebog.18, Va. Pappershandel, J akobsg. 20, C.; filial Enberg, Maria, Fru, Folkskolel:a, Volmar- Handtverkareg. 14, K. yxkullsg. 10 B, Sä... Elmstein, A. F.,.Kontrollör i Postverket, - G. M., Handl., Jungfrug. 38, O. Sibylleg. 5, O. - Harald, Handl., Storkyrkobrink. 11, St. Elmström, O., Apotekare, inneh. apoteket - John Chr., Ingenjör v. Sthlm s Stads Tri- Renen, Folkungag. 99, Sä.; bost. Villa angelmätn. nämnd!.villa Jennyhill, D). Tomtebo, Stocksund ; a. t. Stocks. 16~, - O. H., Inkasserare, Ostgötag. 28, Sä. r. t. Stocks Victor, firma Svartvarulagret, Drottning- - Nanny, Kontorist, Bergsg. 26, K.; tel. g. 46', C.;a. t. 4158, 1'. t. 4206; bost. Kungsh Kungsg. 5 B, C. - Edmund, Bergsg. 26, K.; tel. Kungsh. - Augusta, Stockholms äldstacigarrhandel, St. Nyg. 1, Si.; a. t. 1079, r. t.714. Elson, Gust., Major v. Svea artijl.-reg:e, Dö- - Hilda S., Tjänstebyrå för kvinnliga tjäbelnsg. 401, Va.; tel. Brunkeb, nare (Fröken), L:a Yattug.1F, C.;bost. Elvers, Elin, Fröken, Karduansmakateg. 3, C. Nybrog. 5:i ö. g., O..- C. J., e. o. Hofr.-not., Kammakareg. 51'),Enbergh, Enoch, Skräddaremäst., Kungsg. Va. 24, C. Elvgren, A. M., Bokh., S:t Paulsg. 33 B, So. - & Gauffin, Skrådderiaffär, Kungsg..24, C. Elvin, Joh., Kontrollör itullv., Hornsg. 29C', Enblad, B. O., Byggm., Linneg. 19, O.; a. t. es, r. t Elvius, E. R, Bokh., S:t Paulsg. 34, Sä. - C. A., Hand!., Västmannag. 33, Va.; bod - G. T., Kassör, S:t Paulsg. 34, Sä. Hötorget 12, C... Elzvik, Gustaf, Agent (inneh.»frågoby- Enblom, R. S., Arkitekt, Ofverlärare v. Tekråm), Handtverkareg. 44, K.; a. t. niska skolan, bost, Djursholm; a. t. 61, , r. t r. t Humlegårdsg. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalend.rn

16 L i 258 Enblom -Engdahl. Enblom, H., Fröken, Regeringsg. 77In, C. - G., Major v. K. Fortifikationen, Odeng. 67, Va.; tel. Vasa A. J., Ankefru, LinnBg. 631V, Ö. - C. F., Ofverstelöjtn., Scheeleg. 5, K. Eiibom, Axel A., Kontorist, Lastmakareg. 17 n.b., C. - Oskar Frith., t. f. Sekreterare i Riksförsakringsanst.. Karlbergsvagen 28, Vu.; tel. Vasa Enbärsbryggeriet, Styrmansg. 7, Ö.; a. t Encke, E., Verkmast., Tomtebog. 14, Vu. Endahl, Gust. A., Postbetjänt, Surbrunnsg. 511, Va. Endeavorsallskapets (C. E.) kassaman E. Wessling, Kornhamnstorg 49, St.; a. t , r. t Enderstein, L. C., Fröken, Valling. 31, C. Endreseii, Oluf, P. C., Handelsres.,Surbrunnsg. 38 (f. d. 30), Vu. Eneberq, Sigrid, Bandelsidk:a, Österlångg. 28, St.; a. t A., Målare. Flemingg. 9, K. Enegren, Aug:a, Fru, Karlavägen 29, O. Enegrén, A. Sh. Förste stationsskr., Flemingg. 37 An.b., K. Enekvist, C. P., Skräddare, Repslagareg. 13, Sö.; bod Köpmanbrinken 2, St. - se afven Eneqnist. Eneliiis, A. O., Kassör, Lilljansplan 6, Ö.; a. t Enell, H. G. O., Apotekare, Karlbergsvag. 10, Va.; inneh. apoteket ~Ornenn; a. t A. V. E. R., Direktor, Nybrog. 11 C, Ö. - O., Direktör i Bankaktiebolaget Stockholm-Ofre Norrland, Florag. 2, 0. - C. A., Kontorsskrifv., Daiiviks hosp., Sö. Eneman, O. F. L., Bokh..v. Statens Järnvägar, Artillerig. 5, 0. - J. 31. H., Hammarfirvandt, Greftureg. 691i1, Ö. - C. E. J. S., Kapten, Redogörare v. Artilleri- o. Ingenjörhögskolan, Artilleri- 5, Ö. - Arthur, Kontrollör v. Tullv., Artillerig. 5, Ö. Enemark, se Ehnemark. Enequist, Lars A., Direktör för Lifförs:bol. llutual Life, Drottningg. 55, C. - N. E., Fastighetsagare, Greftureg. 39, Ö. - Louise, Fröken, Greftureg. agn, Ö. - John, Ved- o. kolhandl., Tegnbrsg. 2 A', Va., Maskinvedsågeri o. kontor för vedo. kolförsäljning, Roslagsgatan, Va., midt för Spårvägsbolaget; Allm. tel. 8 28, Rikstel , samt Södra Bangården, Sö.; Allm. tel , Rikstel Brand- och Liforsakrings-Aktiebolaget Enequist,., Charlotte, Änkefru, Styrmansg. 7, 0. - se äfven Enekvist. Eneroth, Hedvig, Lindholm-,bBehancll. af lungsiktiga, Birgerjarl~g.~llO', Vu.; :L. t , r. t Ingrid, Diakonissa, V. Tradgårdsg. 7, C. - A. O., Fil. Lic., Kammakareg. 39, C.; a. t John, Handl., Drottningg. 80A, C.,Fing. fr. Kungsg. 12, C. ; bost. Västmannag. 39, Vu. - Agnar, Inspektör, Bigerjarlsg. 1101, Va.; a. t , r.. t R. E., Kapten (i Armbn), Tegnérsg. 28', Vu. - P. L. Hjalmar, Konstnär, Flemingg. 51"'. K.; a. t H. O., Sinkapten, Västgötag. 9, C., Sö. - L. Ch., iinkefrn, Kammakareg. 39, C. Enert, N. G.; Lärare, Norrbackag. 8, Vu. Eneström, O., e. o. Amanuens i K. Bibl., red. af Bibliotheca Mathematica, Greftnreg. 77', 0. - E. L., Fröken, Hommendörsg. 21 B, Ö. - E. G. H., Kapt. v. Fortif., S:t Eriksg.25,K. - Henning,Kapt.v. Flottan, Skeppsh.,LBnga raden 5, C.; a. t Eng, Gust. Harald, Poliskonst., Handtverkareg. 31 A', K. Engberg, Anna, Fru, Hjärneg. lo", K.; tel. Kungsh S. N., Handelsidk:a, Surbrunnsg. 22, Va. - C. A., Kaféidkare, Svedenborgsg. 25, Sö.; a. t o Axel Joh., Verkmast. vicl.flottan, Tyskbagareg. 14I, O.; tel. Osterm Engblom, Fritz J., Bokh., Rådmansg. 77. Va. - A. W., Cigarraffar, Malmskillnadsg.21, C. - Josa, Fru, Tegnérsg. 25, Va. - Karin, Fröken, Odeng. 36', Va. - F. W., Giildsmed, verkst.drottningg. 100, Vu.; bost. Karlbergsvag. 35, Va. - A. M., Hotellvärdinna, Drottningg. 53, C. - Walter, Kassör i Fångvårdsstyr., Odeng. 36', Va. - Maria, Klädsömm:a, Helsingeg. 3', Va. - Elof, Skohandl., Karlavag. 46". 0.; tel. Osterm Eric, Skrädderiaffär, Vasterlangg. 14', St.; a. t , r. t ; bost. Nacka. - Julius, E'lemingg. 13, K. Engdahl, P. A., Arbetsförman, Svartensg. 8 A, Sö.; r. t Sven Josef, Disponent, Hamng. 24, C. - f. Weidlirig, Anna Lisa, Folkskolel:a, Norrtullsg. 31, Vu. Alb., Handl., Oxtorgsg. 16, C. - M. L., E[andelsidk:a, Olofsg. 6, C. - Henning, Handelslär., Högbergsg. 40, So. SVEA. 13 Drottninggatan.

17 Engdahl-Englund. 259! j Engdahl, Axel, Handelsres., Dalag. 52, Vu.; Engelska Herrekiperingen (f. d. Emma Esk), r. t Tyra, Lärar:a vid Anna Sandströms skola, Karlavigen 1 A, Ö. - S. P., Löjtn., Hamng. 24, C. - S. O. F. E., Löjtn., Karlaväg. 42, O. - Carl G. F., Skådespelare, Hornsg. 49, Sö. - K. O., Vaktm. vid Generalstaben. Birger Jarls torg 10, St.; tel. Stork Hulda, Änkefru, Hamng. 24, C. Engel, G. A. Georg. Handelsres., Adolf Fredr. torg 8, Sv. Engelbert, G., Handl., Karlavag. 18, Ö.; bost. Sihylleg. 55 & 57, 0. Engelberth, Hermina, Modehandel, St. Badstug. 36, C. Engelbrecht, K., Apotekare, Bellmansg. 6, Sö.; apoteket Kronan, St. Nyg. 27, St. - & Cos Antikvariat, Mästersamuelsg. 12, C.; a. t Gust., Bokhandl., Kungstensg. 29", Vu. - Ruth, Gymnastikdir., Folkungag. 83, Sö. - Hugo, Sjökapt., PederMyndes backe 5U1, Sö. Engelstedt, P. M. E., Doktor; mottagnings- - A.M.E.,Ankefru, SthlmsNya Sjukhem, K. tid f. m., 2-4 e. m., Gref- - A. Ankefru, G:la Kungsholmsbrog. 46, C. magnig. 17 BI, Ö. Speciellt epilepsi och ~n~elhrechtson. Knut. Dekoratör. Kardellp. nervösa siukdornar. " 4, O. ' Engenfelt, A. j., Kaféidk., Hornsg. 174 Sö. - Engelbrecht. Festdekoratör, Norrlandsg. Enger, Vendela, Fru, Tunnelg. 15 II1 d. 26 n.h. G.; r. t , a. t I Engeström. C. E. A.. Godsäp.. ~orstehsonse. v, u ~npelhardt, Marie-Aurore; Änkefru, Norral 6. Ö.' " ~lasi~holmshamn. l*", C. ' - B. E., Grossh., Drottningg. 73 C", C.; Engelhart, H., f. d. Godsagare, Torstensonsg. 1511, Ö.; kontor V. Tradgårdsg. 11 R, C. - G.,"Ka,pten, Chef för Göteborgs Litogr. Akt. Bol. Afde1n.-kontor, Drottningg. 35, C.; r. t , a. t ; bost. Grefg. 22"I, Ö. - C.., D., iuarinintendent vid Flottan, Ostermalmsg. 601, Ö.; r. t Engelke, Anna Emilia, Lärarinna, Radmansg. 48, Vu. - T., Lärarinna, Stureg. 56, Ö. - F. R. E., f. d. Tullförvalt., Sigtunag. 4: Vfl. - J., ' ~ikefr~, Stnreparken 5 n.b., Ö. - Katarina, Ankefru, Radmansg. 48,,,Va. Engellau, R., Bokh., Styrmansg. 43, 0. - I.ouise, Folkskolel:a, Högbergsg. 70, Sö. - Hilma, Fröken, Stureg. 8, a - Ingrid, Fröken, Stureg. 8, 0. - John J., Grossh.-firma, inneh. Ludvig Engellau, Drakensgr. 1, St.; r. t J. P., f. d. Grossh., Engelbrektsg. 12', Ö. - Ivar, e. o. Hofrattsnot., Valhallavag. 45 AII1, Ö.; r. t <i, I - L. B., strandväg. 2911, 0.; r. t Engelska Damkonfektionen (A. Zailder), Vasterlångg. 'LO, St. ~ innehafv. F. A. Holmgren, Srsenalsg. 14 (f. d. 6) C.; a. t ~ärnsängsfab;iken, A. Berg, Tunnelg. 19, C.; Inneh. G. d. Berg. - Konsulatet, se Britiska Konsulatet. Engelska magasinet, Drottningg. 31, C.; r. t , a. t. 20. Specialaffär for Mattor, Möbeltyger, Gardiner, Sängar och Sangklider. Engelska Paraply- & Kappfabr. (C. V. Kroiiberg), Drottningg. 75, C.; a. t. 124., r. t Skjortfabriken, Oxtorgsg. 16, C. - Skomagasinet (Inneh. Carl Gustafsson), Vasterlångg. 68, St. - Skradderietablissementet; ägare Piloritz Hirsch & Casper Stalhamrnar, Hamng. l A, C. (Norrmalstorg); a. t. Herrafd. 5237, a. t. Damafd ; r. t Angsågverket, Nya Aktiebol., Lådfabrik, specialité Cigarrlådor; fabrik Henriksborg; kontor St. Nyg. 41, St. kontor darst. - Carl, Grossh., f. d. v. Konsiil, Karlavag. 45 A". O. - Oscar, brosch., firma C. A. Engeström, bost. o. kontor Eriksberg, Ö. - Ernst L. T., Inkasserare, Birkag. - 5 A., Vu.; a. t Judith, Lånbibliotek, Greftureg. 1, Ö.; bost. Vantorp, Osterskär. von Engeström, J. O. Th., v. Haradsh., Registrator i Just..Kansl.-Amb.. Gref- Eureg. 4g1, Ö. Engfeldt, Ph. L., Handelsfiirest., Sibylleg. 13IV O. ~nggre;, bist., Gasmist., Drottningg. 89, Va. Englind, Arvid, Student, Regissör, Jakobsbergsg. 39, C.; a. t English and Scottish Law, Lifförsakringsaktiebolag i London (I. Gårdlund), Drottningg. 53, C. English Hatmagazine, inneh. Aktieh. C. H. Ström & Co, Södermalmstorg 7, Sö. English Society, sekr. Rob. Wadham, Odeng. 291V, Vu.; r. t o. kont Englnnd, Carl, Richard, Agent, Idung. 9, Vu. - Einar, Assistent T: Stockh. Dagblad, Grefg. 4" ö. g., O. - E. W., Barnm., Högbergsg. 31, Sö. 1 Brand- och Liförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 oroaninggatan.

18 b i L ' Englund-Engström. 260 Eiiglurid, J. A., Bokh., Karlbergsvag. 61, Vu. - K. S., Bokh., N. Smedjeg. 34, C. - Oscar, Bokh., Hornsg. 29 B, Sö.; a. t C. V., Byggmast., Tjärhofsg. 4 B, Sö. - Karl Aug., Detektivkonst., Krukmakareg. 14, Sö.; r. t G. H., Doktorinna, Lilljansplan 3,.Ö. - Karl, Fil. lic., Danderydsg. 121V, 0. - Anna, Folkskolel:a, Krukmakareg.14,Sö.; r. t Blids, Folkskolel:a, Berg~g. 32, K. - M., Fröken, Rraheg. 1, 0. - H. S., Handl. (lamp-o.lysolje-), Hornsg. 68, Sö. - N., Handl. (smör o. agg), Grefg. 18, Ö. - John, Hotellag. (Hotell Englund). Klarabergsg. 50, C.; a. t. 6 50, r. t K. Gust., Kamrer, Karlavag. 40, Ö. - Gunnar. Kontrollör, Iiungsholmsg. 8I, K. - Adolf. Kompositör o. Musiklar., Roslagsg. 331V; a. t J. V., f. Iiallarmast., L:a Badstug. l, Va. - Gustaf, Notorbåtaffar, Birgerjarlsg. 22 O.; a. t , r. t nneh: Gustaf Englund; bost. Birgerjarlsg. 113 B, Va.; tel. Brunkeb Sigrid, Sjukgymnast, Ostermalmsg ö. g. Ö. - L. G., Sjökapten, Björngårdsg. 16A, Sö. - L., Skräddare, Tuleg. 23, Va. - Olof, Tjanstem. i K. Järnvägsstyrelsen, Pipersg. 61V, K. -s, F., Tryckeri, Drottningg. 40, C. - D. E., Tullvaktmast., Kvarng. 14' ö. g., Sö. Engren, K. L., Styyman, Bondeg. 31, Sö. Engstam, Gustaf W., Ofverkonst., G:la Kungsholmsbrog. 5311, C. Engstedt, Arvida, Fru, Sömmerska, Scheeleg. 6, K.; tel. linngsh Therese, Fröken, Tegn6rsg. 39, Va.; tel. Vasa 47. Engstrand, E. A., Fröken, Bergsg. 13, K. - Gunnar, Kontorist, Kl. N. Kyrkog. 7, C. - Sophie, Linierings- o. Iiontorsboksfabrik, Pappersaffär o. Tryckeri (inneh. Carl A. Franzén), L:a Nygatan 4, St.; a. t Aug., Liderhandl., Birgerjarsg. l14iu, Va.; bod St. Badstug. 27, Va.; filial Vastmwnnag. 56, Va. - E. C. F., Snick., Odeng. 10, Va.; a. t Engström, Fredrik, Apotekare, Prastgårdsg. 10, Sö. - Ivar, Arkitekt, Birgerjarlsg. 109 Alv, Va.; tel. Brunkeb Albert, Artist o. RedaktörafStri~~Grisslehamn; r. t. Grisslehamn 5. - G. W., Barberare, Linnég. 67 n.b., Ö. - A., Bokbind., etui- och portföljmak., infattar akvareller o. taflor, Döbelnsg. 25 & 27, Va.; verkst. Mastersamuelsg. 10, C. - Arthur, Bokh., Norrtullsg. 35, Va. - Gustaf, Bokh., Kocksg. 62, Sö. - John, Bokh., Kocksg. 62, Sö. - Hjalmar Th., Byggm., Folkungag. 46, Sö. - N. N., Byggmast., kontor, Vasteïlångg. 28, St.; a. t , r. t ; bost. Karlbergsvag. 26 n.b, Va. - Axel, Typograf, Svartensg. 7, Sö. - E. O., Civiling., Folkungag. 46, Sö. Nancy, Vapenmål:a,Brannkyrkag.l33,Sö. - Mathilda, Doktorinna, Braheg. 2211', O. Ernst, Verkmast.. Finnboda varf. - $ Johannissons Eftertr., K. J. Karlsson - L. C:, Ankefru, Östermalsmg. 36, Ö. & Nils F. Lindblom, Torkel-Knuts- - M., Ankefru, Idung. 9, Va. sonsg. 20, Sö.; a. t Sofie, Ankefru, Danderydsg. 12IV, Ö. - Alb., Firma, (tillv. af alla sort. Glöd- Engmaii, Anton, Bokh hos A.-B. Westerdahl lamp.), verltst. Odeng. 84, Va.; a. t. & Karsten, Drottningg. 49II1, C C. A., Kamrerare vid Allminna Barn- - Cecilia, Polkskolel:a, Observatorieg. 17, huset, Vegag. 8l, Va. Va. - A. F. V., Södermannag. 377, - Eugenie, Fru, St. Badstug. 511, C.; tel. Sö.; a. t Bruukeb & Co, A.. Repvaruaffir, Ofre Slussg. 4 - E. K., Fru, Uplandsg. 25"', Va. $ B, Sö. - A., Fröken, Glas- o. porslinshandel, - C. F., Skomakare, Lundag. 25", Sö. Horiisg. 74 A, Sö.; a. t E. V., Styrman, Prästgårdsg. 19, Sö. - H., Fröken, Valling. 11, C. - H.-A., Tillsyningsm. v. Halsov.-nämnden, - Hulda, Fröken, Drottningg. 67, C. Asög. 101 B, Sö. - Xeystin, Fröken, Kassör, Greftiireg. 72"', - A. Hjalmar V., Drottningg. 49, C. O.; tel. Osterm Engnell, Bernh., Notarie, Skargårdsg , - Lilly, Froken, Lärarinna, Engelbrektsg. St.; r. t. o. a. t SlB, O. - H. N., Poliskommissarie, Skargårdsg. - T~herees, Fröken, Scheeleg. 9, K.; tel. 19, St.; r. t. o. a. t Enngsh se afven Egnell. - Thyra, Fröken, Braheg. 41V, 0. Engquist, A. M., Modehandl.; bost. R,iddareg. - S. L. o. H., Fröknar, Braheg. 3611, Ö. 18 n.b., 0. - Rud., Förest., St. Badstug. 9, C. Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolaget SVEA. l3 Drottninggatan. b...., d

19 i Engström, E. O., Godsag., Uplandsg. 79, Va. - Johii, Gravyrateljé (inneh. Fru Sofia Engström), Norra Smedjeg. 34, C. - Per, Gravör, Observatorieg. 17, Va.; Specialitet: vapen- och medaijgravyr. - C. A., Grosshandlare; firma Aug. Engström & Co, verkst. Direktör i Kvarnaktieb. Tre Kronor, Konimendörsg. 9, 0. -s Handarbetsateljé, Hornsg. 50, Sö.; a. t Sofia F., Handelsidk:a, Nybrog. 58, 0.; bost. s. h. - Osvald, Handl., Götg. 73', Sö. - D. Ag., Ingenjör vid Aktieb. Separator, Flemingg. 8, K.; a. t Aug. Josef, Intendent, Dalag. 6411, Va. - C. F., Kafé, Vasa-kaféet, Kl. V. Kyrkog. 3A, C. - H. O., Kaffehandl., Tegnérsg. 4', Va. - John E., Kamrer, Regeringsg. 20, C. - P. A., Kamrer i Riksbanken, Drottningg. 68, C. - Carl. Kapten, Styresman för Arnmunitionsfabriken, Marieberg, K.; r. t , a. t anlrn. - L. A., f. d. Kapten, Grefmagnig. 17 A, 0. - C. S., Kassadirekör, Siby'leg. 53, 0. - P. G. A., Kassör i Södra Akeri- o. Renh.- aktieb., Mariag. l1 BD, Sö. - C. C., Kommendör, Flemingg. 18', K. - C. C., Kommendörkapten, Långa raden 9, Skeppsholmen, C..- J. P., Konduktör, v. Stat. Järnv., Polhemsg. 3211', K. -- & Engeström, f. d. C. Kjellmans Lånbibliotek o. antikvariska bokhandel, Greftureg. 1, Ö.: a. t J. A., Marindir., Skeppsh., Långa raden 2, C. - A. B., Pastor i Metodistkyrkan, Linnég. 41, 0. - J. A. Postbetj., Döbelnsg. 69, Va. - Didrik, Prokurist, Scheeleg. SI1, K. Engström-Enquist. 261 Engström, Gunnar, Underoff. v. Flottan, Grefmagnig. g'", Ö. - Robert, inneh. af S. Wahlqvist & COS Urmakeriapir, Eiamng. 20, C.; a. t r. t. 9137; bost. Johannesg. 28IY, C. - F. A., Utmatn. o. Stimn.man, Skepparen, 35n.b., Ö. - G. H., Vaktmist. (Allin. Försörjn. inrattn.), Flemiiigg. 22, K. - Didrik, Vinhandelsfirma, inneh. fru ThBrese Ahlström, kontor o. lager Handtverkaregatan 26, K. - Amelie, Änkefru, Kocksg. 62, Sö. - C. C., Änkefru, Hattaffär, Humlegårdsg. 22, Ö,.,; a. t H. A., Ankefru, Drottningg. 67, C. - J., Ankefru, Stureg. 13, 0. - Johanna, Ankefru, St. Badstug. 9, C. Engvall & Co, Charkiiterifabr., Regeringsg. 99 C.; a. t , r. t Engvall, K. S., Inspektor, Skeppareg. 41, 0. Engwall,,C. Seliin, Direktör, Skeppareg. 41, 0.; a. t Axel Th., Ingenjör, Kronobergsg. 7, K.; r. t Anton B., e. o. Tjanstem. i Riksbanken, Timmermansg. 2 IV, Sö. - C. Harald, Tjanstem., Skeppareg. 41, Ö. - Gerda, Ankefru,..Konsulinna, Kommendörsg. 20 B', 0. - J. A., Änkefru, bost. Vegag. 7, Va.; guldsmedsbutik Drottningg. 60, C. Engzell, K. A., Bokförare, Braheg. &I1, 0. - J. A., Grosshandl., Fläsk i parti, Saluhallen 7 & 8 Mälartorget, St.: a. t , r. t ; bost. Norrtullsg. 24', Va. Eiiholm, Otto, Bokbind., Karlbergsvag. 28, va. Enhörning, C. F., Bankkamrer, Östermalmsg. 44, O. - R. C. C., Fröken, L:a Nyg. 29, St. - Erik, Revisor, Regeringsg. 28, C.; bost. - Clas Fredrik, f. d. Sekreterare i K. Tele- Djursholm. grafstyrelsen. Drottningg. 108', Va.; Enke- och pupillkassor, se Änke-. r. t , tel. Vasa Enkhus, Borgerskapets, Norrtullsg. 45, Va. - C. J., Skräddare, G:la Kungsholmsbrog. Enlund, Karl Aug., Revisor hos Generalpost- 51 A, C.; tel. Brunkeb styr., Kornhamnstorg 55, St. - Aug., & Co, Spannmålsimport och export, Enocksson, Alfred, Bokförliggare, Uplandsg. Slussplan 63 B, St. 411", Va.; kontor s. h. - C. J., Styrman, Gotlandsg. 78I, Sö. Enquist, Fredrik L., Bergsingenjör, Regei - C. k. Birger, Tandliikare, Drottningg. ringsg. 5gU',C.; patentbyrå; r. t , 6811, C. a. t August, Tapetserare, Kammakareg. 62, -- T. E., Fröken, Drottningg. 85, Va. 'C'a. - Ingrid, Gymnastiklärarinna, Regeringsg. - Hjalmar, Trävaruhandl., bost. Döbelnsg. 59, C. 42, Va.; a. t Carl Fr., Kontorschef, Fjallg. 40", Sö.; - J. G. T., Tullvaktm., Karlbergsväg. 61 tel. Maria 29. n.b., Va. - se afven Ehnqvist. - Brand- och LiffSrsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 b 262 Enroth-Eriksson. Enroth L. E., Ingenjör, Fjallg. 22"l, Sö. ~nslrilda Bank, Stoclrholms. Se Bankiiir. - Järnvägars försäkringsanstalt motolycksfall, Rosenbad 2Iv, C. - Jarnvägarnes pensionskassa, Arsenalsg. 10 B (f. d. 4 A), C.; r. t. 86, a. t Enstedt, F. A., Handelsförest., Karlbergsvag. 51. Va. - W., Kammarmusiker, Mosebacketorg 5, Sö. - H. K., Ankefru, Mosebacketorg 5, Sö. - se äf'ven Ehnstedt. Enström, Augusta, Bokh. vid Sthlms vattenlean.-verk, Torsg. 301, C. - Axel F., Civiling., Fil. lic., Regeringsg. 99 Iv, C.; r. t , tel. Brunkeb ; kont.: Elektr. Pröfn.:ar~st., Regeringsg. 38, C. - Ellen, Folkskolel:a, Regeringsg. 89, C. - Fanny K.. Fröken, Kammakareg. 56, Va. - A. J. K., Handelsförest., Greftiireg. 23, O. - A. J. K., Modehandl:a, Greftureg. 5. O. - Helen, Modehandel, Biblioteksg. 11, C. - Rob., Prokurist, Björngårdsg. 7, Sö. - C. A., Sjökapten, Prästgärdsg. 14, Sö.; r. t Eric Gustaf, Stensattn.-entrepr., S:tPaulsg. 35 B,..Sö.; a. t. 3589, r. t Anna C., Ankefrn, Lästmakareg. 3, C. Entomologiska afdeln., centralanstalten för försäkringsväsendet på jordbruksområdet (Statens ~ntomo1off;ska Anstalt); postadr.: Experimentalfaltet. Närmaste järnvägsstation: Albano. Entomologisk Tidskrift; exp. Drottningg. 94, 2 tr.. C.; red. prof. Yngve Sjöstedt. Envall, Alma, Fröken, Mönsteraff.; Jakobsbergsg. 10, C. - Selma, Fröken. Stureg. 28, Ö. Enwall, Gerda, Fröken, Hornsg. 150 A, Sö. - A. N., Handelsförest., Vasterlgngg. 64, St. - Karl Axel, Maklarebokh., Timmermansg. 29 A, Sö.; r. t F. A., NIöbleringsaffär, St. Nyg. 18, St.; bost. s. g Harald R., e. o. postexp. och e. 0. Kammarskrifv., Timn~ermansg. 29 A: Sö. ; r. t F.. Skådespelare, Förestånd. v. K. Dram. Teaterns elevskola, Grefg. 60, O, - A. Leon., Tjänstem. i Jarnv.-styr., Riddareg. 3", 0. von Eperjesy, Albert, Österrikisk-ungersk minister, Skeppareg. 27, 0. Epidemisjukhuset, Va., nära Roslagstul1,uppfartsvig från Ingemarsgatan. Besökstid kl. ',$l; kontorstid kl Epidemivagn erhålles genom poliskontoren. Vidare underrättelser se [3342]. Equitable, Förenta Staternas Liff'örsäkringsbolag i Nem York; afdelningskontor för' Sverige, Regeringsg. 30t1, C.; a. t. 9127,! r. t E~asmi6, G. G., Kapten, Karlbergsvag. 13, Va. Erdmann & Co, Johann, Agenturaffar i firger, lacker o. kemikalier, Pipersg. 31, K.; r. t F. D., Amanuens hos Drätselnämnden, Tuleg. 25I, Va.; a. t (tjinsterummet). - Axel, Artist, Saltsjö-Dufnas. - Th., Distriktsläkare, Slöjdg. 95 C.; mottagn. 9-10, 2-3; under sommarmånaderna 10-11; tel. Brunkeb , r. t Agnes, Fru, Saltsjö-Dufnas; inneh. DAU Petit Bon Marché~, Biblioteksg. 1, C. - Nils, Sekreterare o. kamrerare, Skriftställare, Tuleg. 25', Va. - E., Statsgeolog, Saltsjö-Dufnas; postadr.: Geol. Byrån, Stockholm 3. - G. E., f. d. Trafikchef, Hagag. 16, Va. - M., Änkefru., Malmskillnadsg. 601, C. - Mimmi, Ankefru, Valhallaväg. 49. Ö. Erdtman, J. H., Ingenjör, Kronobergsg.. 7, K. - Elias, Konstnär, Kronobergsg. 15 Am, K. Erfass, Hj. T., Läkare, Torsvik, Lidingö. - O. V., e. o. Tjanstem. i Riksbanken, S:t Paulsg. 27, Sö. Erfors, Eugene, Banktjanstem., Vastmannag. 37, Va.; tel. Vasa 27. Erhard, Olga, Cigarraffärer, Rödbodtorget 4, C., o. Regeringsg. 3, C.; bost. Karlaplan 2, n.b., Ö. Erhardt, E. W. B., f. d. Lasarettslikare, Holländareg. 27, Va.; a. t Karl Erik, Löjtn., Engelbrektsg. 31A, Ö. Eriander, John, Skyltmålare, Specialitet: Skyltar o. Glastak, Jakobsbergsg. 38, C.; bost. Regeringsg. 55, C.; a. t r. t Eriksbergs Mineralvattenfabrik! inneh. Harald Marmén, Eriksberg, O.; a. t , r. t Eriksson; 2 Erikson; 3 Ericsson; 4 EX- son; 5 Ericksson; 6 Erickson l Emilie, f. Fromberg, Aeuschörska, Fru, Grefg. 6,'12 tr. ö. g., O. -l A. Alfred, Agent, Grefmagnig. 14, Ö -l A. M., Agent, Birgerjarlsg. 109 B", Va. -* Axel E. J., Agent, Tjarhofsg. 53, Sö. Gunnar, Agent, Hornsg. 7, So. -l J. E. Agent, Jungfrug. 28, 0. ~rvid, Agenturaffär,kontorTunnelg. 19, C. -s L. M., & Co, Aktiebolaget; verkst. dir. Axel Boström, Döbelnsg. 18, Vu. --3 & Rosengren, Aktiebolaget, Hamng. 5An1, C.;a. t. 6964,r. t.6095, -3 A. E. M., Aktuarie, Karlbergsväg. 47 An, Vu.; tel. Vasa Brand- och Lirorsakrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. A

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer