A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t o. ' o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost."

Transkript

1 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar, Aktiv, Renskrifuingsbyrån, Karduan smaka- Skrufautomater, Shapingrnaskiner, reg. 6, C.; a. t. 2R204, r. t. Norr 849. Gröfre arbetsmaskiner, Angmatar- Akvisito, Aktieb., Hamng. l A, C.; r. t. 3679_ och Uppfordringspumpar, Fläktar, Aladdin, Aktiebolaget, verkst. dir. Sven Verktyg, Slipskifvor,»American» tu- Grabe, kontor o. fabrik Sundbyberg. delade stålplåtremskifvor o. annat Rikstel.: Sundbyberg 43 o Tele- Transmissionsg,ods,. Lyftredskap m. m. gramadr.: AJaddin, Stockholm. Förstklassiga fabrikat. Välsorteradt Alander, John, Ofvering., Odeng. 19, Va.; lager. Verkst. Direktör: Ingenjör B. r. t N. Thulin; r. t o , a. t. - se äfven Ahlander o " Albanus, Gösta, Köpman, Fridhemsg. 40 B, - W. S. Törsleff, Rosenbad 2 ' 1, Sthlm 16. C.; a. t. Kungsh Telegrafadr. Törsleff. Albe, Gerhard, Konstnär, Marinmå!., Asög; - Väfnader, Manufakturen gros, Mäster- 48, Sö.; a. t. Söder samuelsz, 61, C. Albelin, A. J., Express- o. flyttningsbyrå, - Vägförbättringar, se Vägförbättringar, Sibylleg. 81, O.; a. t. 4853, r. t A.-B. Alberg, Ernst, Agenturaffär, Handskar, ta- - Väring, Kungsträdgårdsg. 10, C.; r. t. pisserivaror, textilvaror m. m. en gros, 242 ~9. Drottningg. 53, C.; r. t , a. t. - Världsfilm, se Världsfilm. A.-B Yggdrasil, se Yggdrasil, A.-B. -. Olof, Grossh., Vanadisvägen 24 ', Va.; - Ytterstfors-Munksund, se Ytterstfors- r. t a. t. Vasa 348. Munksund, A.-B. - se äfven Ahlberg. - Yve, ve.rkst. Dir. F. Möllor, Artillerig. 6'V, Alberger, Laureutius E., Byråing., Sten- O.D;.; r. t ~, a. t bocksg. 4 1ll, O.; a. t. Brunkeb Zurmen & Co, Fastighetsaffär, Tegnersg. Albert, Edmar, Civiling., Biblioteksg. 3, C. 5, Va.; a. t , r. t gg 97. Alberts Express, inneh. A. G. Sköld, Vik- - Akerblom & Larsson, se Åkerblom & ingag. 16, Va.; r. t , a. t Larsson, A.-B. Albertini, John, Bankir o. Fondmäklare, - Ang-pontonkranarne, Stadsgården 18 B, Norrmalmstorg 3, C.; r. t. 8590,8574,.. ss; a. t. 3386, r. t o. ' o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. - Aggvitefoder, kontor Ad. Fredr. torg 3, Hjorthagsvägen 7, O.Dj.; a. t. Osterm... postadress Sthlm , r. t Alta Torffabriker, kontor Birgerjarlsg. - Rudolf, Engrosfirma i guld- o. juvelva- 71, Va... ror, silfver, nysilfver samt bijouterier, - 9berg &; Son, J. O,:, se Oberg & Son. kontor Norrmalmstorg 3, C.; Ir. t. 6 08, - qfvergård & Co, se Ofvergård & Co, A. B. 8574, 8590 (linjeväljare); a. t Öhlin, Nilsson &; Co, kont. St. Nyg. 20, o Sthlm 2; telefoner: kont. riks 6679, - W. G. L, Direktör, Kungsträdgårdsg. 10,.. allm , lagret riks 1429, al1m C.; r. t: 17492; bost, Lovisag. 4, O.Dj.; - Ohmarrska Bageriet, Julius Westerdahl, r. t Bondeg. 21, Sö.; K. Hofleverantör; a. t. - Rudolf, Grossh., Greftureg. 75, O.y r. t O r. t o Österm. 1, a. t Östermalms Bokhandel, verkst. Dir. Mar- Albertson, Folke M., Banktj.-man, Kammaguerrte Ueber~ax-Graden).. Karlavagen kareg. 42 IV, Va. 60, O.; a. t , r. t. Osterm, 949. Albertsson, A. A., Kontorschef, Sdrbrunnsg, - Östlind & Almquist, K. Hufleverantör, 47, Va.; a. t. Vasa fabrik för tillverkning af flyglar, pia- Alberttez, F. A., Dir., Kungsg. 44, C.; a. t. ninon o. orglar, Drottningg. 23' o. H, C.; r. t. 5794, a. t Albihn, Harry Fr., Civiling., Parmmätareg. Aktieselskabet Assens Elektrioitetsvserk, 7, C.; a. t. Kungsh. 2454; r. t Beridarebansg, 17 IV, C.; r. t O. Inneh. af Th. Wawrinskys Patentbyrå, 4003, a. t Norrlandag. 16, C.; r. t. 394, a. t. 5150, - DetKongI. OctrojeredeAlmindeligeBrand- kont.-tid 9-5. ass.-comp.; Köpenhamn, Generalagen- - K. J. A., Ingenjör, Döbelnsg. 46, Va.; tur för Sverige, Generalkonsul H. Gull- bost. s. h.; a. t. Vasa berg, Linnog. 7, D.; r. t o , - Gustaf A., Kontorsakrifv. i }ärnv.-siyr., a. t ~ Storg. 8 Ul ö. g., O.Dj.; a.t. Osterm A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20. S!' annons å kartong sid b.

2 " I Albin-e-Alfven. 14j> Albin, Ida, Änkefru, Bädhusetv-s- t. h., C.; Alexandersons, Gust., Administrativa Byrå, a. t. Kungsh Riddarhustorget 18, St.; r. t, ' se äfven Ahlbin. Alexanderson & Littorin, Advokatbyrå, från Albinssons,. AIgot, Försäkringsbyrå, Bege firma: Knut Littoriris Advokat-, ringsg. 38, C.; a. t. o. r. t byrå, innehafv. Jur. kand. Knut Litto-.Albinsson, Algot, Stråket 3, Råsunda; r. t. rin, Ledamot af Sveriges Advokatsam- ~ås / fund, kontor Fredsg. 9Il, C.; kontorstid Albin zon, A., Fabrikör,'Högbergsg.66 B, Sö.; 1/ ; r: t o; 12357, a. t. a. t. Söder, 80 10, r. t Advokaten Littoi<ins bostad: Albinz0ll:s Fabriker, Högbergsg. 51, Sö.; r. t. Valling. 34, C.; r. t , a. t , a. it" Söder Brunkeb. 3'184. Albion, Karl Fredrik, Försäljare af Kolo- Alexanderson, Allan, Bankir, Jur.., kand.; nialvaror, Konserver m. m., Birgerjarlsg, Grefmagnig. 6, O.Dj.; a. t.. Osterm. 110, V~.; If. t , r. t '.. AlbioIi Herrksnfoktion. o. Skrädderi, Rege. - C. A., Bruksäg., v. Häradshöfd., Österringsg. 49, C. \ malmsg. 44Il, O.; r. t. o. a. t. Albom se Ahlbom... - Gerhard, f.d. Domänfiskal, Kommendörsg. Albrektson, Alice, Ankefru, S:t Eriksg, 16, C. 27 II, O.Dj.; r. t Aldau, Elsa,' Lär.a;: Vegag. 16, Va.j a. t. - Agnes, Fru, född Giinther, Riddareg. 21, Vasa O.Dj., Aldeen, E.milia, Änkefru, Kungsholmsg, 34 - N. A., Ing., Roslagsg. 12, Va. (f. d. 30), C; a. t ~ Gustaf, Jur. kand., Rörstrandsg. 8"Va.j AIden, Josef, Kamrer, Braheg. 12, O., r. t. 82'93., - LA., Postkontrollör, Kungsholmsg. 34 I1I - Elsa, Lärar:a, Helsingeg. 8,,Va. \ (f. d. 30), C.; a. 't. Kungsh, L M., Lårar-a, Helsingeg. 8, Va..\ - Gustaf,A., Skriftställ., 'l'egnerslunden - Sophie-Louise,Lärar:a,Riddareg Dj.,lOllI, Va.; a. t. Vasa' N. E., Prof., Karlavägen 65, O.Dj.; r. t. 1,- Joh., A., Skrädd., Roseng. 3, Va: \..,,, I., SOn:!m:a, Roseng. 3, Va.; a. t. Bl' A. G. A., Revisor l 4rmeforvaltn., Gref- - C. F. Ofverkonst., Långholmen, Sthlm 2.; magnig. 5v, O.Dj.; a. t. Österm a. t. Söder C. A., lie Vaktm. i Regeringsrätten, Gust. Alderin, J. R. E., verkst. Dir. i Nya Mur- Ad. tqrg 1, C..(f. d. Arffurstens palats) I bruksfabr. i Stlilm A.-B., Nya A.-B. - Anna, Ankefru, Helsingeg. 8. Va. Terrasit o, Mälarens Nya Transport - K, Änkefru, Greftureg. 62,' O. ' ' A.-B" Scheeleg. 2 1V, 'C. 1'. t , a. Alexisson, ' F. P.,',,Auktionskommissarie, t ; sommarbost. "TräkviSta 7. Danderydsg. 6Il, 9., -, Thure, Kamrer, v. Aktieb. Soliditet, Alf, M., Handelsidk:a, Ostermalmsg. ~6, O. o Hornsg. ~41V, ss; a. t. Söder ' Alfa, Mek. verkstad, se Aktiebolaget Alpha. - Elisabeth, Ankefru, Eriksbergsg. 12 A,, \ O.; 'a:. t ~, IAlfa, Tryckeriaktiebolaget, verkst. dir. '- S. M." Änkefru, Uplandsg. 64 v, Va. Eric Ericsson, spec.. finare Accidens- -.:.. Victor; Kungsholmsg. 44A, C.' o. Boktryck, Hagag. 16, Va.; r. t , AIdor, C. \Gunnar 'J., Bankkamrer, Karlbergs- a. t, vägen 42 11l, Va.; a. t. Vasa ' \ Aleksandrov, Grigorij, Doktor, Västmannag. Alfheim, C. Reinh.;.\.Bokaukt.-komm., Norr- I 16, Va.'j'a. t 33733, r.t.127'50. tullsg. 281V, va.; r. t, Vasa '1494. Aleman. O.scar, Ofverläkare, Birgerjarlsg. -, & Co! E. R, Byggnadsfirma, Hamng. 26, 19, C., a. t r. t o. q898. C.; a. t , r. t ,, 4lenius, J.A.,Direktör, Skeppareg. 5F,O.D;'.; - E. K, Ingenjör, Norrtullsg. 28, Va. j a. t., r. t \ , r. t \ \ -' E. M., Fröken, V:a Trädgårdsg. 15, C. Alfort,J. M., Direktör i A. B. AI,fort & Oron- - Henning S., Kontorschef, Dalag. 3. C.;.holm, bost, Greftureg.Bö, Ö.j r.t, r. t. Jasa , - M. L., Fru, Greftureg. 35, O. - Hulda, Ankefru, Götg.32A,Sö.ja.t Alfredsson,\F. E., Bageri, Tuleg. 53, Va. ~ se äfven Ahlenius. Alftan, A. L.. Skådespel., Roslagsg. 22, Va. Alexander, Her~., Konfektfabrik (parti o. Alftren, B. Alex, Direktör, Barnhusg. 3, e.,minut), Malmskillnadsg. 3B, C.; a. t. - & Sundberg, Maskinaffär, Barnhusg'.B, C. 6242, r. t. 6243; fabrik Harring. 17, C.; Alfven 1 J. A., Bokh.. Malmskillnadsg. 3 A, e. r. t ankn, 'bost, MaTmskillnadsg. - David, Ingenjör, Eirrna.Stållinefabr., Snic,, 3 A, C.; r. t ankn., a. t ankn. kareg. 7; bostad Djur~holms Danderyd ~/NSPONGS META L t:verks\ A'.-B. ), I - RIDAR ANStllATAN 17 )', '. 10 Adresskalendern 'Y921 I, l'

3 , 146 Alfven-Allmänna Brandredskapsaffåren. Alfven, A., Prakt. läkare, Odeng. 32, Va.; Allard, I., Fröken, Pipersg. 4, C. a. t , r. t. 5981; mottagn. hvard. - Ruth, Hatt-, Möss-.0 Pälsatelje, Bondeg o A, Sä.; a. t. Söder _, C. V., Skrädderi o. uthyrn. af läder, - Erik, Ing., Drottningholmsvägen 8 B, Slussplan 63 A, St.; a. t C.; r. t " _ s~ äfven Alyen o. A~lven. - J. A., ~~rnvägstj:m., Tomt~og., 5, Va. Alfvm, se AIlviu. - Bror, Löjtnant, Hornsg. 51, So.; a. t. Alga, Aktiebolaget, Detaljhandel med chok- Söder lad, konfekt, tidningar, tobaksvaror, - A. G., Vaktm., Kungsholmsg. 69 (f. d. pappersartiklar m. m., Drottningg. 30, (9), C. C.; r. t. o. a. t , Allard-Rieger, Elna, Fru, Fjällg. 12 B, Sä. Algernon. N. Carl F., Löjtnant, Försäkr. Allas Express, Karlbergsvägen 32, Va.; r. t. tjänstem., Qdeng. 461, Va. I Vasa 135, a. t Algers, Herman, Civilingenjör, Grefg. 19, Allbrandt, F., Kapten, Kungsholmstorg 6, O.Dj. C.; a. t. Kungsh Algo, A. B. Ingenjörs- o. Maskinfirman, Kl. Allen, E. P., Mr, Engelska lektioner o. öf- N. Kyrkog. 26, C.; r. t , versättningar, Nybergsg. 3 1, O.Dj. a. t Allenberg,' K. G., Köpman, Tunnelg. 15, C. Algren. se Ahlgren. Allgemeine Elektricitäts Gesellschafts Algård, Nils, Regementspastor v. K. Svea representant Elektriska Aktiebolaget Ingenjörkår, Pastoratsadj, i Oscars A. E. G., se Elektriska Akt.ieb. A. E. G. Församl.,,Fredrikshofsg. il, O.Dj. Allgott, E., Dir., Linneg. 86, O.Dj.. Alhoff, 'Oarl Otto, Postvaktm., Braheg. Allgulin, M., Fröken, Greftureg. 24 A, O , O. Alliance Assurance Company, Limited, Oscar Alimonda institutet, inneh. C. O. Segerdahl, Ferlin & Co, Västmannag. t I. Biblioteksg. 28, C.; a. t Alliance francaise de Stockholm, ordförande: Alimonia, A.-B., se A.-B. Alimonia. Kammarherre O. G. von Heidenstam, Alin, se Ahlin. Bergabo, Djurgården. Sekr.: Lektorn Alinder, C. E., Droskäg., Svedenborgsg. 6, fil. dr C: A. Ringenson, Valhallavä ss.. a. t. Söder ~4 87. gen 35, O. Skattmäst.: Bankdir. E~ - Sigrid, G., Fru, Vanadisvägen 22 B, Va.; mon d Febvrel, Humlegårdsg. 13, O. r. t Alliance Franco-Espagnole, S:te A:me, Bor- - A.. R., Ingenjör, Skeppareg. 12, O.Dj. deaux; 8tockholmskonturet Brunke- _ K., Litteratör. Holländareg. 24, Va. bergsg. 9 1, C.; r. t Direktör - Karl Egron, Organist, Långholmsg. 20, H. 'I'ersmeden.. Sä.; a. t. Söder Allians, Lifförsäkringsbolaget, Mästersamu - Hilding, Red., Drottningg. 73 C, C.; a. t. elsgatan 71, C.; expo-tid ll975. Alling, Johan. Dir., Braheg.33, O.; r. t _ Alfr., Observatorieg. 14, Va.; a. t. Vasa - & Co, Johan, specialitå: Stålpennor, V Trädgårdsg. 11 B, C. - se äfven Ahlinder. Allinger, Bröderna, Målare /j!; Lackerare, Alingsås Bomullsväfveri Aktiebolags afdeln. 'I'egnersg. 33, Va.; a. t kontor O. lager Mästersamuelsg. 56 B', - Sven ]';, Målarmäst., Luntmakareg. 74 1I, C.; a. t. 2270, r. t.206. (John W. Va.; a. t. Vasa Lundbeck). Allmänhetens Partihandel, Handtverkareg. Alland, Swea, Kartrit:a v. Sthlms Stads- 23, C.; r. t planekomm., Karlbergsvägen 43 Bl, Va. Allmänna Barnbördshuset, Planterhagsvä- K. Einar A:son, Tyging. v. Artilleriet, gen, O. Sibylleg. 4, O.Dj.; r. t Barnhuset, Norrtullag. 14, Sthlm 6, expo Allan der, Q., Bankdir., Artillerig. 4, O.Dj.; kl. 10-3; r. t. 825, a. t ; se f. Ö. r. t. Osterm Kalenderafdeln. [3401]. -". Martin, Marinintendent. Karlsviksg. Allmänna Brand, Försäkringsbolaget, 9, C. ömsesidigt af '1842. Generalagenter: - E. G.,B., Med. lic., Prov. sjukhuset, A. B. Norinder & Co, Smålandsg. 20 1I,. Åsög. 97, ss. C.; r. t o. 2296, a. t A., Sekr. i Järnv.-styr., S:t Eriksg Brandförsäkringsverket för byggnader å. C.; r. t. Kungsh landet, St. Nyg. 26, Sthlm 2. Allards, J. W., Verkstäder, Bleck- och plåt- AllmännaBrandredskapsatråren (E.Berg-. slageri, Smides- o. mek. verkatad, Stor- I ström & Co), Scheeleg. 22, C.; a. t. tor!{et 12, St.; r. t. 6227, a. t , r. t. 22 ))8. NAVIGATORtOGGEN Begär offert-och illustrerad Katalog I - INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR - STHLM

4 Allmänna Expressbyrån-e-Allpacz. \ I 147 Allmänna Expressbyrån (K. A. Holm), Rege- Allmäna Skoreparationen, Skeppareg, 29, \ ringsg.28, C.;' a. t. 611, r. t.norr61l. O.Dj.; a. t , - Expressen (E. Wallberg), Skåneg. 47, So.; - Skyddsfåreningens Byrå, se Byrå~r. ( a. t. 1563,.. - Sparbanken i Sthlm, Vasag. 4, C.; kl. -Fönsterpu~snin~~byrån, Regerin~sg. 97, 1/210-3, månd. o. fred., 6-8 e. m.;'. C.; a. t, 8966, r. t. Norr 696. a. t. 8022, r. t , - Försvarsföreningen, se under F... Speditionsaktieb., Schenker & CO, SPEl.- - Hagelskade-Försäkringsbolaget, Omse- dition-,,assurans- o. Skeppsmäkleri,' sidigt, Blasieholmstorg 9, C. Regeringsg. 31, C.; r. t " Handelsaktiebolaget, Harung. 5 B, C.; Allmänna Svenska Elektriska Aktie. a. t , r. t , Tele- bolaget, Hufvadkontor och Verkstäder ~, gramadr, : Allhabo. i Västerås. Egen växel Riks och Allm. - Handelskompaniet, A.-B., Regeringsg. tel.:.asea. Filialen Stockholm, ~alm- -, 43, C.; r. t. 3H 66. torgsg. 5, C. Chef: Ingenjör Folke, - Hypoteksbanken, Arsenalsg. 10B, Sthlm Ekerot. Utställning af belysningsarma- 15; kl /23. / tur, elektr. kokapparater m. m., Drott- - Hypotekskassan för Sveriges städer, Små- ningg. 42, C.; och å Söder, Hornsg. 10, landsg. 14 (Norrmalmstorg.) Sthlm 7. Sö.; r. t. o. a. t UtstälIn. af / - Idrotts-klubben,, sekr.: Edvin. Sandborg, Bel!sn.-armatur Karlberg~vägeIl' 3~ Dalag. 56, Va., a. t. 4865, r. t Va, r. t , a. t Afdel- - Industri A.-H. H. T. Cedergren, Malm- ning för installationsmateriel,beridareskillnadsg. 26, C. bansg. 23 A, C. Che~: K. Stödberg. Se annons sid \ ' Allmanna ~ngenjörsbyrån H. G. To- _ Svenska Kemiska Aktieb., N. Smedjeg. rutt; Blasieholmstorg 11, C.; r. t. 6040, 26 ', C.; a. t , r. t f -: I 600ts o. 2926, a. t _ Svenska Kvinnofören. till Djurens skydd, I '. I - Kartverk, Rikets: Chefsexp, Birger Jarls se Kvinnofören. l tor 10 Sthlm 16 topo ii k fd - Svenska Sjuk- 0.., Begrafn.-kassan, expo '. g,, gra s a a. Hornsg 96I So \ 'Skogshögskclans f. d. lokal, Strandvä- S k s k'k"t' k f'" K t. gen, Sthlm 14; geodetiska afd. Stor- - veps~. JU s ~ ers..e oremngen, a 3;- kyrkobrinken 5III, Sthlm 2; 'Ekonomi- ElUava~en 9 B, So..,\ ska afd. Brunkebergstorg 11, C., filial Allmanna Tel~fon A.-~. L. M. Brtcsson, B k b t 13 C verkst, Du. Hemming Johansson o. G. run e ergs org,. Piltz, Döbolnsg. 18, Va. IAllmänna Kopieringsbyrån. Gustafsson &IAllmänna Tidningskontoret, Gust, Ad. Co Ljnskopieringsanstalt Mästersamu- torg 18 & 20, C.; r. t. 236, W90 o. elsg. 48, C.; r. t ; a. t , ~. t o. 5681; se vidare '-: annons SId Kreditakfieboleget i Stockholm, Hamng. - Understödsfören. Röda Bandet i likvida- 2, Sthlm 15; r. t. 3979, 4820, 4829 tion, Klara V:a Kyrkog, 3 A, Sthlm a.t.8285;kassan: r.t.10188,a.t.8285: 16; r. t Kurir-Expressen, Vegag. 12, Va.; a. t, - Uthyrnings-Byrån, uthyrning O. försälj- \,59 40, r. t , ning af affärs- o. bostadslägenh., villor - Lifförsäkringsbolaget, Strandvägen 5 A, m. m., Stureplan 15lU, C.; r. t , O.Dj. Riks- o. allm. telefon. Se an- a. t I nons sid. 60. Valmansförbundet, Riksorganisationen, - Maskinskrifningsbyrån (Otto Schaffer), Vasag. 12J!, C.; r. t. 4571,7921,9156 Malmskillnadsg. 32, C.; a. t: o , a. t (ombudsmannen) - Patentbyrån, Greftureg. 36 A, O.; ombe- o _ sörjer uttagn, af patenter i alla länder. - Valmansförbundet för Stockholm, Vasag. - Pensionsförsäkringsbolaget, Linneg. 7\ 12 ', C.; exp.-tid. kl. 10-4, lörd.l0-2; -, Sthlm 5; 10-3; r. t. 4500, 6841,.. r. t. 7925, a. t ; a. L6002 O Anke- och pupillkassan i Sverige, Stor-,- Pe~sionsf~rsäfringsb()lagets Förlagsak- kyrkobrinken 11,.St.; kontoret öppet \ tieb., Linneg. 7, O.; r. t. 4500, ; r. t. 6000, a. t , , a. t ' - Ömsesidiga Kreatursförsäk~ingsbolaget, '- Polikliniken, se Polikliniker. Skeppareg. 18, O.D}.; r. t. 7:::0189, a. t. A.llmännaRestaurantaktieb.,StockhQlms, 12289; kont.-tid se Brockholms Allmänna Restaurant- Allpaek, A.-B., Kungsg. 54, C.; a. t , '\ aktieb. r. t Telegrafadr. :»Allpack».... FINSPONGS METALLVERKS A.-:-S. '; IIlIDAIIl AN ATAN '7~ _,

5 148 Allt för Alla-Almer. I Allt för Alla, Ählen & Åkerlunds förlag, l Ahlm; 2 Alm. Red. o. Annonskontor Davidbagareeg. ----~-.~ ll, Go 2 Elisabeth, Postexp., Dalag, 38 II, Vao Allum, Signhild, Fru, Pontbnierg.7, G. _2 E. H., Postvaktmäst., Mosebacketorg 14,Sä. Ållven, Edv., Vasavägen 13, Stocksund. _2 J. E., Professor, Rörstrandag. 58 v, Vao _ se äfven Alfven o. Alven. _2 Carl, Roteman i 7:e roten, bost. Rosen- I vik 3 B, O.D}.; expo Jakobsg. 4, Go l Allvin; 2 Alvin. _1 J. M., Roteman i 14:8 roten, Katarina 2 A F B 121 G' t B Banl.' 9Al, se.. - gnes, k b ru, runnsg.,., a,. run- _2 O Al. V km Tor., er o, sg. 30II a Vr' ''''0,'' t 2 U oe. F'K 9 & 11 G' t 125 R6, r. t m~ja, ru, unpsg... "! r.. _2 Mia, Ankefru, Hornsg. 116ll, Sä ,.80. to 12116; afven bost..l Vad- _2 P. A., Pilvägen 1, Gröndal, Liljeholmen. 2 - stena, l.: Anna, Froken, t. V~~st Sjukgymn.,. Regeringsg. Almberg, _ & Preinitz, C. A., Byggm., Södertörns villast. Fotograflatelje, Drottningg. All.93 B,..o "k F b' G l t 10 Iv, G.; r. t , a. t Vl~~ orsa rings yr~, en.era agen ur _ R., Prakt. läkare, Harung. 19, G.; motfor Hansa, Drottmngg. 69, G.; r. t. tagn. hvard. 3-4; r. t o. a. t Almberger, A. H., Postm., Dalag. 50 ll, Va. _1 Arthur, Generalagent for Hansa, Drott- Almborg, Sam, Grossh., Jakobsbergsg. 33, G. 2 nmgg. 69, Go.! r. t. o. ~. t ~. - K. G. S, Handl., Folkungag.12, Sij. - G. A., P~~kt. läk., Mags.1ukdom., Slb~l- _ Go, Lagerbitr., Grefmag nig. 16, O.Dj.; I 2 leg. 19, O.; mottagn. e..telef.-anfal. a. t. Österm e. Fo, Ado Fredr. torg 4, So. Almby, Axel Elon, Kontorschef, Enebyberg,.~, Roslags-Näsby; a. t. Näsby 369, kon- I Ahlm; 2 Alm. toret: r. t , a. t _ K. A., Agent, Hökensg. 6, so. Almcrants, 00 W., Flemingg. 53 A, G.; a. t. _1 E. fl. R, Banktjänstem., Nybrog.14 B, O. Kungsh Gertrud, f. Reuter, 107, Sä. Barnm., Folkungag. - se äfven Almkrantz. Almedahls Fabr. försäljn., inneh. Aktieb. _2 G. W., Bokh., Folkungag. 107, Bä. Nordiska Kompaniet, Hamng., Sthlm 7 _2 Einar, Boktr.-faktor, Karlbergsvägen 86 A, Almedahls Fabriks ombud Carl Brander. Va.; a. t. Vasa Styrmansg. 411, O.D}.; r. t , _2 Oskar J., f. d. Bruksbokh., Grefmagnig. a. t il, O.Dj. Almen, Anna, Fru, f. Almen, Götg. 81I, ss., _2 C. A., Byggnadsing., Hornsg. 116II, Sq. r. t _2 Rune. Byggnadsing., Greftureg. 67, O. - Augusta, Fröken, Uplandsg. 31r,Va.; a. t. _2 G., Fil. dr, Statens Fiskeristipendiat,., Grefg. 25, O. - Maria, Fröken, Döbelnsg. 1 e, G. I _2 -Malm, A. Mo, Fru, Barnm., Västmannag. - Simon, Grossh., Kungsg. 72, G.; r. t. I 82. Va.; a. t. Vasa _2 Mathilda, Fröken, Handelsidk:a, Råd- - Ernst, Konstglasmäst., Narvavägen 22, mansg. 55, Va.. OoD}.; a. t _1 Gust, Ad., Handl., Götg. 32 Bl Ö. g., Sti.; - G. Lärar:a i Brummerska skolan, Karlaa. t. Söder vägen 49 D l' o. b _2 Axel Eman., v. Häradshöfd., Not. i Svea - Aug., Maskin st, Folkungag. 30IV, Bä. Hofr., Braheg. 251, O. - Anders, anst. v. Stadens planteringar, _1 A.F.,Kakelugnsmako,Helsingeg.5 ll ö.g., Va. Tuleg. 32 A, Va.; a. t-;vasa _1 Sigrid, Kassörska (Juteiudustriaktieb.), - Ina, kv. Drifbänken 40, Appelviken; rot. Östermalmsg. 23 All, O". Äppelv _2 Theodor, Köpm., Rosenvik. O.Dj.; r. t. - J. Eo, Ulfsundavägen 85, Ulfsunda; a. t Ulfs _2 Auda, Lärar:a, Karlavägen 46, O. Almer, N., Bankkamrer, Valhallaväg. _2 K. A., Musikfanjun~.., Svea lifgard. kasern, O.; a. t. Ostorm I, Sthlm 14; a. t. Osterm Bertil, Fil. mag., Amanuens v. Sthlms _2 A. F., Målare, Svedenborgsg. 48, so; a. t. högskola, Valhallavägen 61 III, O. Söder Almer, Ernst, Damskräddare, Sibylleg. 43 _ll Ao M.,Parfymaffår, Stureg. 28, 00 & 45, O.; a. t _2 Oscar, Polisman, Nybergsg. 7, O.D}.; a. t. - Alma, Matvaruaffär, Skeppareg. 31, OoD}.; Österm a. t t A.-B. SVENSKA METALLV~RKEN ~an~:;'~~a~:";:;:'3~c

6 Almer-c-Ålmquiet." 1<l9 Aline~ P. E., Slöjd- & Korgaff~r,Ödeng. 29, Almgren, Hjalmar~~ansli~adiJordbruksdep., va.; r. t. 5752, a. t. Vasa Se Karlsplan 8, Ö.DJ. I,. annons.sid: Wilhelm, Kapten, Valhallavägen' 45, Ö. - P. \E., Slöjd-, Korg- & Bosättningsaffär, - Oskar F., Kassör, Slöjdg.: 9r, C.; a. t. Birgerjarlsg. 106, Va ;r. t. Vasa 817, f, a. t Se annons sid E. D., Konditor, Biblioteksg. 26 D b., Ö. - P. E., v. Värd, Roslagsg.25, Va.; a. t. - V., Konditor, Handtverkareg., 15,.C I - I. A., Kopparslag., Nybrog. 25, O. - se äfven Ahlmer, - K. W., Köksförestånd.a, Epidemisjukh., Almgren, E" Y., Apotekare, Kungsklippan Va.; r. t B, C.; a. t. Kungsh F. A., Lok.-förare, Karlbergsvägen 87, - Einar., Artist, Karlbergsvägen 43 AIII, Va.; r. t. Vasa 309. ' :. Va., - Olga, Musiklär:a o. Organist, Ad. Fredr, -,'G. S. K., Bokh., Svedenborgsg. 7, Sö.. Kyrkog.15 II1, C., hörn. af Drottningg.; - Robert, Brukspatron, Liitzeng. 3, '/2 tr., Ö. a. t Säkr. kl f. m: - E. H. Bertil, Oiviling., Kungsg. 19, C.; - G. H., Notarie, Malmskillnadsg.,60, C. r. t & Månsson, Plåtslageri o. Smidesverk- - J. Bertil, Civiling., Villa Tallåsen, Fin- stad, Grefg. 50, O.; a. t torpsbacken, Saltsjö-Nacka. - G.E., Sekr. i K. Armeförvaltn., Oster- - Nils, bitr, Direktör i Försäkr.-Aktieb. malmsg. 19, Ö. \, Norden, Uplandsg, 17, Va.; a. t. Vasa Ålmgrens Aktiebolag, verkst, dir. V. Bratt '.. berg, Sirtenvaror en gros, Kravattfabrik Gerda, Folkskollar:a, V~lhalbvagen 121, samt Damkonfektion, kontor L:a Nyg. r: a.; a. t: Vasa j' '22, St.; r. t. 2303, a. t Order. - Mar~a, f. Nilsson, Folkskollar:a, Kungs- emottagning o. lager: r. t. 221, a. t. klippan 17 Bl, C,..' , verkst. dir.: a. t Anna, Fru, Modeaffar, Grefg. 46, Ö.D;. - Gös~a E., Skulptör; atelje Karlbergsvägen - Hanna, Fru, Stureg. 58~, O. ' 44, Va.; bost, Tomtebog. 3P, Va. - Hanna, Fru, Uplandsg. 17, Va.; a. t. ~ J. E., Viktcalieaffär, M. N. Linderblads ': asa! 2? 1$.,..., Eftr., Hornsg. 40 Sö., ' -s, WIJhelmma, Eftr., B'ru L. G.raf, förfar- _ Aug~!!ta, Ankefru, Slöjdg. 91, C. digar alla sorters guld-, silfver- och - M., Ankefru, Bangårdsg. fl, Sö.; r. t. Sösilkesbroderler, såsom kyrkoarbeten, der 252. uniformor m. m., Odeng, 5 BlV, Va.; Almin, K.!A.,Folkskollär., Flemingg.20A,C.' t a. t.. V~sa 54 O?. Il l-k. E.,!Folkskollär., Idung.,5, Va - Anna, Froken, Vastmannag. 37 l, Va. _ Vilhelmina Fru Folkskollärta FleJIlingg. - Gulli, Fröken, Torsg. 27m, Va A C.",,.- Hilda, Fröken, Alviksvägen 184, Appel- Almkrantz' Sofia Fru Syatelje Oxtorgsg.5,0.. viken; a. t. Traneb.cbro _ se äfve~ Al~crantz.' I I Hu~da,. Fröken, Styrmansg. 14, uppg.' er, Almiund, K. E.; Kontorist, Brälnnkyrkag. O.DJ. 133Il s«. a. t , - T., Fröken, Uplandsg. 30 r, Va. Almlöf B~rta 'Fru Drottningg. 95 D,rv, Va. ' - (Almgrön), Elisabet, Förest:a, Polhemsg....: S. A. M., Fröke~, Grefg. 24, q.dj., 30, C. _ A. N., Ingenjör, Grefg. 24Il; O.DJ. -s A.-B., Grossh.-firma, kontor L:a Nyg.i 22, Sthlm 2. ' \ ' l Almquist; 2 Almqvist; 3 Almkvist. - & Larsson, Grosshandels- o.agenturfirma, --~---'----~"",.,,-- Assurans, Fartygsagentu, Afdeln.- -" A. L.,.Advokat (se,,? ~usejlus Advokatkontor för A.-B. Lidköpings Sågblads- byra)., bostad, Langangen, Stocksund; fabrik, Järn- stål- o. järnmanufak- r. t. Stocksnnd 185. tur, kemikalier, byggnadsmaterialier, -' Br!)r, Arkitekt uti Kinngl: Byg,gna~sstyr., Kuugsbroplan 2, C.; r. t. 8556,16 59, Ostermal~sg. 59,0:; a. t. Osterm , a 'I'elegramadr.:'»Al RItkontor Vallmg. 2, C.; a. t. mar». I' 10415; r. t. ~o~'r ~ 50:.. - Svante W\, Grossh., 'I'orsg. 21V,C.; r. t. -' Joh. Ax., Arkl;;:rad l Riksarkivet, Hof- Norr slagareg. 5 B, C.; r. t ' Karl V., Handl., Flemingg. d4 A, C. IAl. t E At l'" f" k t '. bl - K. G.,Hofr,ättsråd, va,lhallavägen45br,o. mq~ls, mm.a'j e J" or ons g), om,'- - O Ja"rnv" st:;.. t V lh 11" mor, prepareraue palmer och brudgarm- 'b1, 'Va~g,anr eman, a a av~gen tyr, Greftureg. 9,. Ö.;,3,. t. Osterm r::inspongs METALL~ERKS A.-S. BRIDARBSANS8ATAN 17'.,,

7 150 / Almquist- Almströ~. 1 Almquist; 2 Almqvist; 3 Almkvist. 1 Almquist; 2 Almqvist; 3 Almkvist. _2 J. G. K, Banktj-man, Löjtn., Jungfrug. _2 Sigrid, Pianist, L:a Vattug. 25, O.; a. t. 191, O.; a. t. Osterm, _2 & WikselIs Boktr.A.-B.,Stockholmskonto- _3 Sune L., Prakt. Läkare i hud- och könsret, chef Knut O. Wildner, G:la Brog. sjukd. Mottagn.lokal, Regeringsg. 58 ll, 26, Sthlm 1; r. t. 9139, 3327, 24029, ing. äfven Kungsg. 21'v, O.; mott.tid a. t hvard. 9-10, 4-1 /26, helgd _1 Ragnar W. T., Byggn.-rit., Ingemarsg. 6'V, Kvinn1. patienter 3-'/A; a. t , Va.; a. t. Vasa r. t , bost. S:t Eriksg. 25 B, O.; _2 Aldo, Byråchef i Järnvägsstyr., Västman- r. t nag, 38 1V, Va.; r: t _.3 E. G., Predikant, Kungstensg. 28 B, Va.; _2 E. Johan R., l:e Byråing. i V. V. B.-styr., a. t. Vasa S:t Eriksg. 59'V, O.; a. t. Kungsh _1 Ernst, f. d. Professor v, Karel. Institutet, _1 I. H., ~iy'ilassessor, Riduareg. 47, O.Dj.; Karlavägen 56 1V, O.; r. t a. t. Osterm. 3379, r. t ~. _2 U. Alb., Redaktör, Döbelnsg. 40, Va.; _1 Einar, Civiling., Braheg. 30 ll, O.; a. t. a. t. Vasa _1 Signe, Skolförest:a, Nybrog, 13, O" LS Bengt, Direktör, Inedalsg. 2, O.; r. t. _2 J. A., Snickare, Banerg, 15 ll Ö. g., O.Dj.; a. t. Osterm _2 E., Dir., Birgerjarlsg. 83, Va. _3 G. N., l:e Stationsskrifv., Valhallavägen _2 C. A., Fabrikör, Vanadisvägen 20, Va.; a. t _2 95Il, Va. Axel S. M., Tjänstem. i Aftonbladet, Mar- _2 P. H., f. d. Fabr., Margaretavägen 27, garetaväg. 27, Enskede; a. t. Ensk Enskede. _2 Bertil, Tjänstem. v. Nord. Resebureau, _2 G. W., Fil. mag., Tuleg. 23, O..' Scheleg. 10, O.; r. t _2 Constance, Fru, Strandvägen 43 1l, O.Dj. _3 J. R., Verkm., Agneg. 10, O. _1 Elma, Fru, Kungsholmsg. 19 (f ), O. _, P., yer1!:mäst., Ingemarsg. 6 'V, Va.. _1 Sofi, Fru, 8.koläg:a, Nybrog. 13, O.; bost. _1 Anna, Ankefru, Stureparken 13'v, O. Djursh..Osby. _2 Z., Ankefru, Holländareg. 27 lv, Va.; a. t. _1 Agnes, Fröken, Frejg. 3,v, Va.; a. t. 21~ 73.. Vasa Almroth, F., Marinläk. af l:a graden, Prakt _1 Emilia, Fröken, Artillerig, 24 II1 ö.g..0.dj. läk. i Alh,jö; mottagn f. m., _2 Julia, Frök!:n, ~k~ppareg: ~2, O.Dj ~. m.. I _, Anna, Hofrattsradlllna, Lilljansplan 6, O. - Ake, 'I'jänstem, l Sthlm s Ensk. Bank, Re, _2 E. yv., Ingenjör, Heleneborgsg. 5 AIV, Bä.; geringsg. 95 B, O. a. t. Söder Herbert, Enskede; r. t. Ensk. 7, a. t. _1 Johannes, Ingenjör, Oscar-Fredriksborg ; Ensk. 14. a. t. Skarpö 139. Almska stiftelsens kontor, Kommendörsg. _1 S. H. V., ~arnmarrätts!evisor, Styrmansg. 7~ O.; tisd. o. fred, 4,30-5 e. m.; r. t. 511J, O.Dj.; a. t. Österm , a. t _2 Harald, Kapten, Kommendörsg. 16 1l, O.; Almskog, E., Civ.ing., Götg. 69, ss. a. t Almstedt, Emil G., Bokh., Villa Solgård, _1 Petrus, Kontorschef, Kapellgränd 17 A, Fagersjö, Södertörns villast. So.; a. t. Söder Carl E., Handl., ISolgård, Fagersjö.. _2 C. E. L., Köpman, Karlavägen 99, O.Dj.; - Erik, e. o. Hofrättsnot., Kamrer i Byggr. t nadsstyr., Birgerjarlsg.,112 Ill, Va. _2 Mauritz, Köpman, Tomtebog. 2 1l, Va.; - Hugo,Köpman, Storg.21,0.Dj.;r. t r. t. Vasa O. M., f. d. Tjänstem. i Kammarkoll., _1 T. E. Hugo, Köpman, Ingemarsg. 6 1V, Braheg I, O. Va; r. t , a. t '- K. L H., Vaktm., Sergelg. 2, O. -'-.2 Gösta, Löjtn., Västmannag. 38 1V, Va.; r. t. Almsten,. J. B., Posttjänsteman, Braheg , O. _2 K. I. E., 'Löjtn., Artillerig. 37II1, O.Dj. Almström, Carl, Agentur aff. i Läder.' o. _1 Kate A. A., Majorska, Braheg. noll, O. Skobranschen, Humlegårdsg. 11, O. _3 Johan R., Med, dokt., Professor, Ny- -. F. J., Bokh., Västmannag. 71, uppg. C, brog. 7, O.; a. t. 7963, r. t '(2 tr., Va.. Hvard. 4-5, kvinnl. pat. 3-1/24. - H. E., \CiViling'., Rörstrandsg. 16, Va. _2S, C. A., Eftr., C. A. Carlsson, Metall- o. - H. O., Disponent, Rörstrand, Va. _Aluminium-Gjuteri, Pilg. 3, O. - K. W., Disponent, Rörstrand. Va. 'NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR STHLM

8 Almström-Alven. Ila- Almdröm, K. G., Fastighetsäg., Tyska Brin- Alsterlind, O., Fältskär, Beridarebansg.21, ken 24, St., bost. Stnreg. 54 III, O. C. r _ Emma, Folkskollär:a, Västmannag.33, Va.; Alsterlund. Alma, Fru, Srt Eriksg. 32 A IV,C. a. -t. Vasa G., Fru, Handtverkareg. 76, C;; a. t. Mia, Fru, Birgerjarlsg. 33, C. Kung-sh Anna, Fröken, Helsingeg. 17" Va.; a. t. - Karl, Handl., Kv. Vallen, Alfsjö villa- Vasa I stad. Alfsjö:.a. t. Alfsjö 443. ' - H. E., Ing., Rörstrandsg. 16, Va... - A. Reinh., Plåtsl-mäst., Flemingg. 29, C. -r K.. H., Kanslist, Stureg. 54, O.; a. t. - Anna, Sjukgymnast, Östermalmsg. 11IV, Österm, O.Dj. o-a. P., Kontorschef, Stureg. 54, O.; r. t. - M., Öfverstinna, Braheg. 58, O. I Vasa 3061~.. Alstermark, Sonja. f. Aminoff, Fru, Jour- - Albert P., Kopman, Stureg. 54, O.; r. t. nalist, Inedalsg. 23, C.; a. t \ G. B., Registrator i Jordbruksdep., Drott- - & Helander, Slaktenaffar, Kommen~orsg.ningholmsvägen 1 A, C. Ar~~E?J~JTjänstem., Heimdalsg. 5Il, Va. Alstermo Bruks Aktiebolags~ederl~.ghos -s Eftr.; Bror Carlsson, Urmakeriaffär, 2r~,b~tS & Co A.-B., Ferkensgränd 1 Klarabergag. 3f!, C.; a. t Almuslin, Constanoe.Ankefru, Grefg.8, O.Dj.; Alstr~m, se Ahlstrom... a. t. Osterm Alstr~mer, Augusta, Fnh:a 1. FreJg. 7, fao. 'Alo, A.-B., Elektr. Smältverk, verkst. dir. Althamz, M.. Fru, Strandvägen 7 A, O.DJ.; A. Grönwall. Vasag.17'v, C.; r. t.1l2 73. a. t 24~ '. Alob, Farmaceutiska. o. kemiska fabriken. - M. G., Froken, Strandvägen 7 A, O.DJ.; Telegraf-adr.:,Alob. Postadr.: Box 18, a. t Sthlm 21; r. t Althen, C. W., Byggmäst., Valling. 37 t. h. III, Alpadie, Oscar Köpman, Kungsholmsg. 76 C.; a. t , r. t , (f. d: 58), C. - K. K, Byggnadsing., Valling. 37 t. h. III, Alpha, Mek. verkstad, se Aktiebolaget Alpha. C.; a. t , r. t Alquist, se Ahlqvist., - Ragnar, Musikdirektör, Organist i Srt Alrickson, J. P., Fabrikör, Västmannag.30, Mattens församl., Kammakareg. 9 BI, Va. C.; a. t ;- J. P., Pianofabrik. Rörstrandsg. 46, Va.; - Ruth, f. Whitefleld,Operasång., Kammaa. t. Vasa kareg. 9B'. C.; a. t Alrutz, Otto R., Advokat, Jur. utr, kand., Althin. N. P., Byggmäst. Hjorthagsvägen Ombudsman i Sthlm s stads brandför- 19I1, O.Dj.; r. t säkringskontor, Sekr. hos Dalälfvens - 'I'illi, Fru, Grefg. 26 III, O.Dj.; målarregleringsfören., kont. Mästersamuelsg. skola s. h. IV; a. t " C.; r. t , 13899, a. t L., Ankefru, Jungfrug. 38, O.Dj. ), Tel. adr.: Juristalrutz; bost. Djursholm. Althoff, J. P. R., Grossh., Lilljansplan 3, O.; A. O., f. d. Byggnadschef, Regeringsg. 105, a. t C. Althofi's Eftr., P. C. (Inneh. Paul Karlson), - E. T., Ingenjör, 'I'orsg. 30, Va. kontor o. lager L:a Vattug: 19 A, G.' - Elisabeth, Pianolär.a, Regeringsg. 105, C. Telegramadr.:»Althoffs»; a. t. 4730, Alson, Nils Ture, Byråchef, Hammartorp. r. t , bost. Sigtunag. -16'V, Va. Södertörns villast. Altbn, Arthur, Handelsres., Timmermansg. - John, Hofrättsass., Karlbergsvägen 32 A, '29 B, Sö.; r. t , Va.; r. t Altrichter. C. O., Direktör, kontor Stads- I - G. R., Kamrer, Sveavägen 58, C.. gården 22 Il, Sö.; bost, Saltsjöbaden. - Nils,. Läroverksadj.,. Skeppareg.' 53 III, - Ivar, Direktör, Riddareg. 49 IV, Q.; a. t. O.Di; r. t , r. t '" - J. W., Verkm., Kungsholmsg. 80 ' (f. d. 62), Altschiil, Fritz, L:a Vattug. 19 B, CI; r. t. a ~oo. - E. ~., Idung. 10, Va.: a~ t Alnmin~uJII-Magasinet, Mästersarnuelsg. 38, T se afven Ahlsen o. Ahlzen.. C., ':r. t. 8098, a. t Se annons.a:1son, T. M., Banktjänsteman, Braheg. 34, O. å kartan. - Gust. A. Ing., Skeppareg. 17IV, O.Dj. Alve, Gustaf E., Sekrct. i K. Statskont., Alsterberg. Folke H., Ing., Karlbergsvägen Barnhuse. 3 IV, C.; r. t. 1778ll. 89, Va.; r. t. Vasa 208. Alven, H., Körsnär, Klarabergsg. 52,\ C. -;: Henriette, Kassörska, Fatbursg. 2 Il, Sö, - se äfven Alfve~ o. Allven. F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.,.'DA,. ANSOATAN \ l I

9 162 Alwert-Amylong. Alwert, Olof, Fabrikör (inneh. af Svenska Amerikanska Legationen, Strandvägen 7 AII, Käpp- o. Paraplyfabriken), Krukmaka- O.Dj.; r. t , , reg. 48, Sö.; a. t. Söder Ministern; Oakhill. Alvin, se Allvin. - Skoreparationsfabriken, K. J. Nord, Kl. Alvlng, Hjalmar, Fil. dr, Lektor, Rektor N. Kyrkog. 2, C.; a. t vid Whitlockska samskolan, Norrtullsg. - Skrädderiafiären, Regeringsg 61, C.; in- 49 III, Va. neh. AJfr. Ericsson.. - Gunnar V., Sekr, i Jårnv-styr., Humle- - Vulkaniserings Kompaniet, Vnlkanisegårdsg. 12 m, O. ringsapp. o. -materialier samt gummi- - Bror O. N., Trafikinsp., Västmannag. 1, C. reparationer, Sveavägen 90 o. 94, Va.; Alyhr, G. A., Antikvitetshandel, Klarabergag. r. t , telegrafadr.:»harwood», 35, C,,, Amerikas Förenta Staterp Generalkonsulat, - Hilma, Ankefru, Klarabergsg. 35;-0. Strandvägen 17. O.DJ. Amatörförening, Stockholms, Götg. 28 B,:Sö. åmilon,' Carl, A}>otekare, Blasieholmsg, 31I, Amberg, C. J. O., Birkag. 18 A III, Va. a C.; a. t Ambrosiani, B. S", Damfrisering, Humle- - Mia, Fru, Hjorthagsvägen 13, O. gårdsg.23, O.; a. t N.B.,Handelsidk:a,Folkungag.85BII,Sö. - Sune, Fil. dr, Aman. v. Nord. l\:1useet, Aminoff, F" t. f. Byråchef, Lodg. 3. O. Engelbrektsg. 4pv, O.; a. t Adolf F., Civiling., Aktuarie i Svenska Ambrosius, Gustaf, Ingenjör, verkst. Dir. Lif, Drottningg. 87IV, Va. i Guldsmeds-A.-B.. i Sthlm, Neglinge; - G., Fil. dir, Docent v. Sthlms Högskola, r. t. Saltsjöb Västmannag. 90v, Va.; a.~. Vasa 470&. Ambulansvagnar, se Sjuktranspartvagnar. - Hedvig, Fru, f. Egerström, Ostermalmsg. Ameen, Gust., Arkitekt, Afdeln.-chef i Sthlms 43, O... stads fastighetskont.; bost. Lidingö Yil- - Mathilda, Fru, Ostermalmsg. 13 & 15, O. lastad, kv. Frigga 1. - Maria, Fröken, Greftureg. 50 A n b. ö. g. O. - H. E. L., Justitieråd, Greftureg. 46, O. - G. C. G., Kabinettskammarh., Strand- - M., Konsulinna, Kungsg. 66 III, uppg. B.c. vägen 43III, O.Dj. - J. G. G., Öfverste, Stureparken 5 IV, O. - Sigrid, Kontorsskrifv. (Järnv.-styr. kon- Amelin, J. E. R., Journalist, Fridhemsg. 6, C. trollkontor), Karlaplan 21, O.Dj. Ameln,Bröderne.Aktieb.,se Bröderne ~meln. - K. A.,..Sjökapten, Karlaplan 2 1, O.Dj. - Robert, Civiling., Riddareg. 2.9, O.Dj. - Hilda, Ankefru, Valling. 17, C. - Laura, Fröken, Linnog. 20, O.. Ammunitionsfabriken, Marieberg, c.i r. t., - Chr. G., Grossh., Riddareg. 29, O.Dj.; 808, 1936, 6314, 15725, a. t. 8i) 20. r. t , a. t åmmunitionsförrådet, Stockholms Tygsta- American Express Company A. R., Ban- tions, se Sthlms Tygstation. kir- o. Speditionsaffär, Arsenalsg. 9, C.; Amner, Vald., Revisor i Postsparb., Kungsr. t o , a. t Tele- holmsg, 22 IV, C.; r. t. Kungsh grafadr.:»amexcod. - Anna, Ankefru, Kungsholmsg. 22 IV, C.; American Woodpulp Corporation, New York, r. t. Kungsh afd.-kontor Stockholm, Drottningg. 6, Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, C.; r. t.l Valling. 26, C.; kl.l1-2; a. t , Amerikansk Gummiimport, Gunnar Lang- r. t borg, Goodyears Generalagentur, kontor Amundson, Erik E., Arkitekt, kontor Götg. o. utställn. Nybrog. 8, O.; r. t , 23 III, Sö.; r. t. 2094; bost. Folkungag , a. t G. Langborgs bost. 20 A, Sö.; a. t. Söder 230, r. t Stocksund; r. t. o. a. t. Stocks A. A., Major, Stora Frösunda; a. t. Ha- - Generalkonsulatet, Strandvägen 17, O.Dj.; galund 320. a. t. 7563, r. t Torsten A. A., Prakt. läk., Strandvä- - Gummi-Aktiebolaget, verkst. dir. Osvald gen III, O.Dj. Röntgen-, Tesla-, d' Ar- M. Lindqvist, parti- o. minutförsäljn, sonval-, Diathermi- o. Solinstitut, motaf gummivaror, särsk. bilringar, auto- tagn. hvard , 3-4 (utom sommobiltillbehör, beklädnadsartikl., verk-, marmån.); r. t , a. t stad for rep. af bilringar. Ensamför- - Aug., f. d. Skomakarmäst., Götg. 23, So.; säljn. for The B. F. Goodrich Co., A~e- r. t. 209:4, a. t rika. Kontor Regenngsg. 58. BVt1k, - K. Ä. B., Ofverstelöjtn., Stora Frösunda; verkstad o.lager, Kungsg. 19 & 21 (hör- r. t net af Regeringsg.) ; r. t. 5346, 5545, - Alma, Öfverstinna, Stora Frösunda a. t. a. t , Postadr.: endast Sthlm 3. Amylong,E.R.,Bageri, Vanadisvägen 28, Va. A.-B. SVENSKA M ETALL VER KEN ~:an~;:å~a~:"~-:d~3;

10 I' Anagrius-e-Andersens. I / 163: 'I Anagrius, M. T" Lär.a, Birgerjarlsg. 65, C. Anderberg, Gust., Anian., Bellmansg. 1, SiJ~ Anander, F. P. T., Banktj.man, Västmannag. - Axel, Arkitekt, kontot Valling. 16,' C. 18, Va.'.. - Ernst, Automobilfirma, Birgerjarlsg. 40. Anatolfabt~ken, Inedalsg. 3 & 5, C.; r. t. Ö.; r. t , a. t , a. -t, O. J., Bageriidk., 2:a gatan '16, Hjortha- AnIlher, K M., Direktör, Skeppsbron 18, St.;,gen, Värtan. I I r. t ; bost. Saltsjö-Dufnäs: r. t. - J. O., Byggmäst:, 2:a gatan 13, Hjort, \ Dufnäs hagen, Värtan. '. - Olga, Fröken) Ny torget 4, Sö.; r. t. SÖ- - K. L, Fil. kand" Skeppareg. 27 II ö. g.) D.; der 832. r. t s Rederi- & Handelsaktiebol., Skeppsbron - A., Fröken, Österpialms15' 401Y, (i. 18, St., r. t , a. t. 688~. Tele- - E., Fröken, Östermalmsg. 40 1V, O..grafadr.:»Ancherl>. - Eva, Fröken, Vikingag.,13, Va. ' Anchert, John, e. Arkitekt i St. Stads Byggn.- - Hilda, Fröken, Vikingag. 13, Va., nämnd, Drottnin~g. 6pv, C.; a. t. - I var, Färghandl., firma Maria Persson,, Brunkeb ' butik Luntmakareg. 73. Va.; a. t.2027, - F., f. d. Kassör, Ringvägen 13, Sö. r. t ; bost. Uplandsg. 30, Va.; Anchor-Line, Skeppsbron 36, St.; r. t a. t. Vasa Ancker, Bertilr-Bankdir., Humlegårdag..8. O. - L. J., Grossh., Storabältg. 3, O.; r. t. - John f.,.r. d. Handl., Grefg. 53 0,b., O,Dj.; ' a. t. Osterm L. J., Import- o. Export-affär, Drott- - Rudolf, Tandläkare, bost. Sibylleg. 79 I1, njugg. 51, C.; a. t , r. t I O.; a. t Mottagning: Sö der- - A. W., Kamrer, Rörstrand. Va. malmstorg (J II, Sö.; hvard. 2-3; r. t. - Aug., Köpman, Hjärneg, 6. C. \ 4175, a. t Ernst, Köpman, Valling. 33, C.; r. t.,- se äfven Anker. ' ' / Anclow, Robert A:son, Tjänstern.. Löjtn. i Re- - Carl J., I Lag-erchef v. A.-B. Lux, Karls- I,serven, 'Norrtullsg. 20 m, Va.; a. t viksg. 11II, C.; a. t. Kungsh Andal, Henrik, Kassadirektör i A.-B. B. A. - K. W., Lärare, 'Skärsätra ; r. t. Skärs. 77, Hjorth & Co, 'I'egnersg, 48, Va. a. t. Skärs, Herbert, Tjänstem. i Järnvägsstyr., Rör- - K. A., Uppbördsman, Exp, öppen 2-3 strandsg. 42 v, Va. e. m., Kungsholmsg. 56 & 58 II (f. d. -8 Byggnadsställnings A.-B., Norrtullag. 42), C.. 22, Va.; a. t. 4629, r. t J.,Uppsyn.-man, Karlavägen82o. b ö.g.,0. Andberg, A. E., Lykttändarförman, ~ungs- - Bröderna, A. B., Skärsätra ;' r, t. Skärs, holmsg. 28 (f. d. 24), C. 77, a. t. Skärs Ande borg, Anna; Fru, Svartmang. 11, St.; Anderholm, Alfred, Tjänsteman, Kungstensg, a.' t. Brunkeb.l d? IV, Va.; a. t. Vasa Åndelius, Gust. E., Ftllalförest., Helgag. 11, - Lovisa, Vaktm.. Högre Realläroverket, ss. Roslagsg. 1, Va. Andell, Sv.en, l:e Byråinspektör i Bankin- Andersdotters Tvål- o. Parfymaffär, Rege- I spektionen, Brunnsg.4, C.; r. t rmgsg, 67, C.; a. t. fl. r. t Andelsföreningen Skrifmaterral, Artillerig, Andersen, Vald., Dir. (firma.andersen & Pohl, 33, O.Dj.; a. t , A..B.)..Engelbrektsg. 35, O.; r. t , Anden &\Stael von Bolsteln, Advokatfirma, a. t. Östemi '~., L:a V;l-ttug. 14, C.;'inneh. Anden, Eva, - V, N., Direktör, Ostermalm g. 69 0,b, O. Jur. kand., Ledarn. af Sveriges Advo- - Jensine, Fröken (inneh. Gossexpressen), katsamfund, o. Stael von Holstein, Kungsg. 53, C.; a. t. 125 ~4. Mathilda, Jur. kand.; r. t. 7576,24488, - David,&Co, Hofjuveler.i Inneh.Marie Foss, a. t , Fredsg. 4, C.; a. t. 7187, r. t S., Banktj-man, Högalidsg. 38 B, Sö. - & Pohl,. A.-B" Järn.; lo. Me~alls~rot,. - Eva, Jur.-kand., Arsenalsg-. 6, C. Industng. 6, C.; se annons sid, ö5. Ander, Agne s, Fru, Uplandsg. 73 1, Va. - Bjarne K, Svedenborgsg.. 46, Sö. " - Sara, Fröken, Kontorist, Norrtullsg, 1, Andersen, Allmg; Dir. assistent (A.-B. J. Va.; a. t. Vasa 105 '66. Slöör), S:t Eriksg, 11, C.; r. t. Kungs h, ' - Arvid, Grossh., Saltsjö Storängen.; r. t Storängen 31.,- Mathilda, Fru, Svartensg. 5, ss; a. t. - Sigrid, Bandelsbitr., Norrtullsg. 1, Va.; 1657.,.,, a. t. Vasa ' Andersen, Anton, Professor, Götg. 99, So. - A. M., Montör, Sergelg. 1 B, C. - Bertil, Källvägen 85, Saltsjöbaden. FINSPONGS METALLVERKS A.~B "IDAIf AN ATAftI _ \

11 154 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. _\ Gabrill, Advokat- och inkassobyrå, Dö- A.nderssons, Kerstin, Begrafningsbyrå, belnsg. 231I, Va.; personl. mottagnings- inneh. Gordon Brolin, Götg, 25, Sö.; tid 3-5 e. m.; r. t , a. t likkistfabr. Ragvaldsg. 19, So.; a. t. _2 Harald, Afdeln.-chef, Söder Götg. 50 v, So.; a. t r. t _1 Bror, Bildhuggare, Värtavägen 8, O.Dj.; _2 Kurt E., Afd.-chef i firma Gustaf Bauer, verkstad Drottning Kristinas väg vid Heleneborgsg. 20, Sä.; r. t _IS, J. O., Affärsbyrå, Köp o. försäljning Ostra station. _2 K. R., Biläg., Heleneborgsg. 25 A, se. af fastigheter o.landtegendomar, Norr- _2 Gertrud, Biträde, i Aktieb. Gö~eborgs landsg. 8 & 10, C.; r. t , a. t. Bank, Volrnaryxkullsg. 15 B, So ' F. O., Bleck- o. plåtslagare, Luntmakareg. _2 Knut, Agent, Lästmakareg. 17, C.; a. t. 77, Va.; bost. Sveavägen 78, Va Andersson, J. A., Aktiebolaget, Bleck- _, G., & r. Olsson, Agenturaffär, spannmål, slageri, Mästersamuelsg. 31, C.; r. t. hö, halm, Dalag. 40, Va. 13 U2, 22102, a. t. 4709, Se _, Gust. G.. Agentur- o. engrosaffär, Roslagsg. 321, Va.; r. t , a. t. Vasa _2 annons å kartan. Hildegard. Blomsterhandel,. Malrnskill Telegrafadr.:»Gersonn. nadsg. 11, C.; bost. s. h.; a. t _1 John, Agenturafi'är, Brunnsg. 21 Blll, C.; _2 Leila, Blomsterhandel (inneh,' Fru L. a. t Abrahamson), Götg. 69, Sö.; a. t. 1758, _1 Carl Fr., Agentur- o.engrosfirrna, Idung.14, r. t. 7572, bost. Bondeg. 15 B"! ö. g., Va.; a. t. o. r. t Sä.; r. t. Söder 617. _2 Charles E. K.,Agenturfirma, Västerlångg. -' Maria, & Co, Blomsterhand.-firma; inneh. 40, Sthlm 2; a. t. Brunkeb. 929, r. t. fröken Augusta Andersson, Drottningg. \ , C.; a.t.58i9, r.t.4279; bost. _2 Adolf, Agronom, Egendomsaffär, Svea- Västmannag. 16, Va.; a. t. Vasa 685. vägen 50, Va.; bost. Braheg. 42, O. _1 & Co, Svea, Blomsterhandel, Västerlångg. _1 Helmer, Amanuens h. ~. Armeförvaltn., 31, St.; r. t. Staden 147, a. t Stureg. 22, O.; a. t. Osterm _1 Frans G., Bokbind., Valhallavägen 27, _2 L. H., Arrendator, Johannesdal 1, Frid O. hem, Mälarhöjden. -' N. Bernh., Bokbind., Döbelnsg. 12, Va.; _2 Martin, Arrendator, L:a Freskati ; postadr. Experimentalfältet. a. t _1 A. G. A., Bokbinderiaktiebol., Bryggareg. _1 & Gustafsson, Asfalt- o. Csmentaffärer, 17, C.; a. t ankn. Sibylleg. 55 & 57, O.; a. t. 4767, r. t. -' N. Bernh., Bokbinderiaktiebolag. verk stad Lästmakareg. 29, C. (Oxtorget); -' Amalia, f. d. Assistent, för gamla, Enskede. Fröken, Hemmet a. t. 7486, r. t _1 A. G. A., Bokbinderiidk., Sergelg.4, C.; _2 O. W., Badrnäst., Hjärneg. 2, C. r. t, _1 C. L., Bagare, Västrnannag. 76, Va. _IS, Ernst, Bokföringsbyrå, Norrmalmstorg _2S, Eftr., Bageri, inneh. Karl F. Ekfeldt, 1, C.; a. t Hornsg. 80, So.; a. t _1 & Co, Bokförlags A.-B., Västerlångg. 32 _1 N. A., Baninsp., G:la Brog. 35, C. 0.34, Si.; r. t. Staden 141, a. t _2 Albert, f. d. Bankkassör, Braheg. 14, -' E., Bokförlägg., Norrmalmstorg 1, C.; O. bost. Stråket 3, Råsunda; a. t. Råsunda -' Ejnar, Banktj.man, Flemingg. 7, C _2 Helmer, Banktjänstem.., Villa Gustafs- _1 Carl, Bokh.-medhj., Adolf Fredriks torg borg, Långbrodal, Alfsjö ; a. t. Alfsjö ii, Sä. _1 Axel, Bokh., Fridhemsg. 13 B, C.; a. t. _2 R. L., Banktjänstem., Stureg. 22" O.; Kungsh a. t. Osterm _2 C. J. V., I:e Bokh. i Järnvägsstyr., Rör- _, & Wickman, Barberare, Mästersamuelsg. strandsg. 56 B, Va.; a. t, Vasa , C.; a. t _1 Gabriel, Bokh., Sveavägen 56, C. _, A. L., Barnm., Folkungag. 83, Si). -' Nils, Bokh., Sköldg. 15, So.; a. t. Söder _1 Maria, Barnm., Fröken, Valhallavägen v, Va. _1 Oscar, Bokh., Bergsg t. v., C, _1 J. G., l ö-öres Basar, Jarlag. 15, Asp- _2 Uno S., Boktryckare, Lillvägen, Appeludden; a. t. Aspudden 7'2,,' viken; a. t. Tranebergsbro NAVIGATOR I.OGGEN Begär offert och illustrerad Katalog C INSTRUMENT A.-S. NAVIGATOR STHLM

12 1 Andersson; 2 Anderson; 3 An'derzon. l Andersson; 2 Anderson; 3- Anderzon. I l:betty, Cigarr affär, Timmermansg. 29 A, Ande.rsons, Uno S., Boktryckeri, Handt- Sti.; r. t verkareg. '14,. (J.; r. t. o. a. t _2 Edith, Cigarraffär, Birgerjarlsg. 29, C.; Speciellt a~r'yck. r. t , a. t ' 1-' Eli~ Cigarraffär, Brännkyrkas. 96, Sä. ' billeg. 9, O.; r. t tullsg. 15, Va... -,-1 AnI!a, Bosättningsaffär, Greftureg. 20 C, _, Fritz J., Cigarraffär, Grefg. 46, O.Dj. O.; bost. s. g. 23. _, Greta, Cigarraffär, Scheeleg. 8, C.; r. t., _, Knut (f; d. E. Themen), Bosättningsaffär, 6228.,\00' \', Ma1mskillnadsg. q6, C. _, Hanna, Cigarraffär, Surbrunnsg. 14, Va. 7 Maria, Borgmästar.a, född Berggren, Si-, F. VY., Cigarr- o. Tobakshandel, Norr- -;-, Sigfrid, Brefbär.i, Östgötag, 26 A, Sä., _, Hildur, Cigarraffär, Karlbergsvägen 86 B, a. t; Söder " Va.; r. t ' _, A.,f. d. Bruksäz., Dalag. 23, Va.;a. t. V _, Hulda, Cigarraffär, 'I'egnersg, 19, Va. '_l A., Byggm., Dalag, 56 B, Va. _, Klara, Cigarraffär, L:a Vattug. 23; C.; r ' A. A., Byggm., Hornsg. 64 B", Sä. _, Albert, Byggm., Odeng. 58, Va. r. t: _, M., Cigårraffär, Blekingeg.. 59, So.; filial --.:2 And.,. Byggmästare, bost, o. kontor Bir- Renstjernasg. 28, Sä. \ gerjarlsg. 25, C.; a. t , r. t.- l M., Cigarraffär, Flemingg. 63, C.; filial 3396; sommarbost. Stegesund ; r. t. Handtverkareg. 41, C. Skarpö 83.. _, S., Cigarraffär, Pipersg, 12, C. _, Au~., Bygzm., Artillerig. 26, O.Dj.; r. t. _, Selma, Cigarraffär, Stortprget 18 & 20, St. \ Österm. 2064, a. t _, Jenny, Cigarrhandel, Götg. 25, Sä.; a. t. 7' C. E., Byggm., Odeng. 6, Va , r. t ,-1 Carl J., Byggm., St. Katrineberg 8, _, Magnus, Cigarrhandel, Banerg. 4, O.Dj. Liljeho1men; a. t. Liljeh _IS, Carl J., Cigarr-, Tidnings- o. Pappers-.,...,J. A., Byggm., Villa Idala, Stocksund; handel, Katarina Bang. 28, Sä. a. t. Stocks _2 Magnus Hugo, Civilassessor. v. Häradsh., _1 J. A., Byggm., Odeng. 14 H, Va. Svedenborgsg. ' 10, Bä. I _, J. P., Byggm., Kammakareg. 29, C. _, Alfr., Civiling., Hissinsp., Ad. Fredr..,.--1 L. E., Byggm., Uplandsg. 67, Va.; a. t. Kyrkog. 9 A'V, C.; r. t. Norr 100, a. t.;, 23614, r. t. 801,98. Brunkeb ' _, N. G., Byggm., Valhallavägen 95, Va. _2 Emil E. V., Civiling., Karlbergsvågen ~2 N. O., Byggm., Karlbergsvägen 47 BIII,Va. 43 B, Va.; r. t ;-,. \-~ Alhert,. Byg~nadsing., B 1 arbetni.ng~~upp- _, Herman, Civiling., l\arlavägen 60H, O.; finningar, Skepparegi 20, O.DJ., r. t. r. t , a. t Österm _1 Walfrid, Civiling.. f. d. Trafikchef Karl- _1 G.N., Byggnadsing., Tuleg. 10 A" Va.; bergsvägen 4;) BI, Va.; a. t a. t. Vasa 8~ 67. _2 Emilia, Damfrisering, Götg. 22, ss; a. t. _, Hugo, Byggnadsing., Kungstensg. 65 H, Va.; a. t. Vasa _, Hilda, Damfrisering, Humlegårdag. 21, O.; _, Johan Anton, Byggnadsing., Hagag. 56, a. t , r. t. Österm _, Va.; r. t. Vasa _, Elin G., Damfris:a (inneh. Maria Pers- John Gustaf, Byggnadsing. o. entrepre- son), Västerlångg. 641, St. nör, Karlbergsvägen 32 AIII, Va. _2 Elin, Damkonfektion, Västerlångg. 70, Si.; \ _, A., Byråchef i Riksräkenskapsv., Höga- a. t. 2847; bost. Hornsg. 63, So.; a. t, Iidsg, 44 B, ss; a. t. Söder Söder ~l K. t.., Byrådir., Tuleg. 125, Va.. _2 L., Diakonissa! Götg. 38 1, Sä.; a. t.13851; _2 A. Oscar, Börsmäklare, Sibylleg. 5, O.; tro månd. o. torsd. kl. '/29- ' /210 f. m. r. t. 3395; a. t _2 Sophie, Diakonissa, Erstag. 1, Sä. _, C. A., Chaufför, Hornsg. 48 III, So.; a. t. _, A., Direktör, Nybrog. 11 A, O. Söder _2 Adolf,Direktör,postadr. Upsalag. 1, Va.; _, Gust. A:, Chaufför, Jakobsbergsg. 30, C.; a. t ; träffas säkrast 11-12, a. t. Brunkeb. 25 6~. f. m., 5-6 e. m.; bost, Ekebo Gård, _'B. John F., Chef för Askledare-Kontroll- Väsby; a. t. Väsby lq3. Anst., Klara S. Kyrkog. 18lv (hiss), C. _2 Alb., Direktör i firma Österlund & An- _1 Agnes, Qigarraff.,Odeng. 72, Va.; a.t derssons A.-B., Grefg. 7, O.D}. -:2 Albert, Cigarraffår, Birgerjarlsg. 96, Va. _1 Albert, Dir.,Drottningg. 94 v, C.; r. t. 6~21. FINSPONGS METALLVERKS A.-B. "IDA" ANtJ.ATAIiI ' l',

13 156 Andersson. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon-.- _1 Aron, Direktör, Strandvägen 17, O.Dj. _l Gust., inneh. Engelbrekts Express, Odeng. _1 E. G., Direktör, Villa Örnebo, Södertörns 16, Va.. Villastad; a. t. Södert. 34. _1 e. W., l:e Exp.-vakt, Malmskillnadsg. _l Edv. K., Direktör, Bergsg. 7 B, C.; r. t. 19B1v, C ! _1 e. O., Express- o. vedaffär. Styrmansg. _1 Erik, Direktör, Drottningholmsvägen 12, O.Dj.; a. t..* 1323, r. t. Osterm. 1 A IIl, C.; a. t , r. t. Kungsh _2 Frans, Direktör, Greftureg. 29, (.; r. t. _1 Oskar, Erprese- o. vedaffär, Grefmagnig A, O.Dj.; a. t _1 Fredr., Dir., Utg. af Sthlms Gamla Han- _1 Sten A., Fabrikschef (A.-R Levins Strådelstidn., Jakobsg. 281, C.; bost, Ter & Filthattfabr.), Nybrog. 56 AI, O. rasavägen 45, Appelviken. _1 A. P., f. d. Fabriksidk., _l Fritiof, Direktör, Folkungag. 8 D, ss; 10 A, Bö. L:a Badstug. a. t , r. t _1 Gustaf L., Fabriksidk., firma Verktygs- _1 Gunnar, Direktör, Jungfrug. 23, O.; r. t. & Vapenfabriken Lindahl & Co, Lind hagensg. 3 A t, C.; a. t. Kungsh _2 Gunnar. W., Direktör, Bragevägen 9 & _1 A. G., Fabrikör, Polhemsg. 24, C. 11, O.; r. 't, 14389, a. t \ _1 Edv., Fabrikör, Lovisag. 2, O.Dj.; r. t. _1 Harald, Direktör i Stockh, Sjöförsäkr Aktieb., Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. 14, _l J. O. R.. f. d. Fabrikör, Rådmansg. 90, Va. a. t. Saltsjöb _1 P. H., Fabrikör, Skeppareg. 58, O.Dj.; _l Hjalmar, Direktör, Drottningg. 53, C.; a. t. Osterm a. t , r. t o _1 e. J. W., l<'aktor, Roslagsg. 40 IIl, Va. _1 I., Dir., Västmannag. 31, Va.; a. t. Vasa _1 Per E. B., Farm. kand., Hornsg. 89, Bö _1 Aug., Fastighetsäg., Västmarmag. 27, Va.; _1 Lauritz, Direktör för 'I'orö Tegelbruk, a. t. Vasa 141. S~kr. i A.-B. Sveri~7s Tegelinduetri- _1 C. J.:, Fastig~.etsäg., Brännkyrkag. 61II, fören.; Upsalag. 3, va.; a. t ; Bo.; a. t. Soder kont. Kungsg. 66, Va.; r. t _l C. W., Fastighetsäg., Holländareg. 121,C.; _2 Leonhard, Direktör, Odeng. 44 II, Va. a. t. Brunkeb, _1 Mauritz K., verkst. Direktör i A. B. J. A. _1 earl,fa~tighetsäg.,styrmansg.251ii,o.dj. Anderssons Bleck-a Plåtslageri, Birger. _1 Filip, Fastighetsäg., Valhallavägen 101, jarlsg. 83, Va... Va.. _1 Olof, Direktör, Linneg. 41, O.D}.; r. t. _l Henning, Fastighetst;l., Grefg. 64, O.Dj I ; _1 K. A., Fil. d.r, Byradir. i Landtbruks- _1 Svante,Direktör,Asög.66B,Sö.;a.t styr., Tuleg. 25, Va. _1 Thure, Direktör, Katarinavägen 13 A, Sö.; _l Theophil, Fil. dr, Byråchef isocialstyr., r. t Valling. 44 II, C.; a. t. Brunkeb _l Georg, Disp., Malmskillnadsg. 3 B, C.; -2.Levin, Firma, Herrekiperingsaffär, St. a. t , r. t. Norr 733; bost. Fle- Nyg. 1, St.; a. 1;. 12 im. mingg. 25, C.; r. t _1 John B., Disp., Srt Eriksg. 92 IIl, Va.; _1 Fanny, Fiskhandel, Handtverkareg. 20, C.; r. t &. r. t _2 Hulda, Fisk- o. fruktaffär, Odeng. 6, Va.; _2 Rich., Disp., Folkungag. 6 e, Sö.; r. t. a. t Söder 305. _l A. L., f. d. Folkskollär., Kat:a Bang. -' A. G., Egendomsmäklare, Uplandsg. 13 A, 9 All, se. Va.; a. t _1 A. Vilh., Folkskollär., Norrbackag. 4, Va.; _2 Otto Wilh., Egendomsäg., Bergsg. 24 1I, a. t. Vasa \ _ C.; a. t. Kungsh _1 Eric, Folkskollär., Olandsg. 42, Sö.; r. t. _1 A., Elektriker, Drottningholmsvägen 6, C.; r. t _1 Fritz, Folkskollär., Vegag. 17, Va.; a. t. -loskar B., Elektr. affär, Timmermansg , Sö.; hörn. af Hornsg.; r. t. Söder 127. _1 Paul, Folkskollär., Midsommarkransen; Andersson &, Eriksson, Elektr. installa'11 r. t.. Liljeh.?6, 3:: t. Liljeh tionsbyrå, Spec.: Landsortselektrifierin- -1 P. DaVld, Folksko~~a:" Tomtebog. 2, V~. gar, Drottningholmsvägen 6, C.; r. t. -1 Agneta, Folksk~llar.a, Grefg. 23, O.D; Anna, Fol_kskollar:a,Bellmansg. 22 e, So.; - a. t. Soder A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I 20 VASAGA,AN 20. Se annons A. kartong sid. 1344b.

14 Andersson.' l Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. 1 Andersson; 2 Anderson;' 3 Anderzon. _2 Anna, Folkskollär.a, Midsommarkransen. _1 Emelie, Fru, Högbergsg. 11H, Sö,; a. t. _1 Annie K., Folkskollär:a, Fridhemsg. 32, Söder 405. / I c. '..1 Fanny, Fru, Jakobsbergsg. 43, C.; a. t. -' Annie M. A., Folkskollär:a, Svandamms- Brunkeb \, vägen 52, M~dsomInarkransen. -' Fanny, Fru, Vanadisvägen 28, Va.; a. t. _, Augusta, Folkskollär:a, Åsög. 77, So. Vasa 6030., _1 Dagny G. K., Folkskollär:a, Primus, L:a _1 H.~ Fru, inneh. Franska Våffelbruket, Essingen. ' Strandvägen 15, O.Dj.; ~ost. Grefg. _1 Elvira, Folkskollär:a, Södermannag, 9,Sö.; 21, O.Dj.. I -a, t. Söder , -' Hanna, Fru, Birgerjarlsg. 112, Va.; a. t. '\ Emelie Kr.; Folkskollär:a, Mariagränd Vasa 5l! H, Sö.; a. t. Söder _2 Henrika, Fru, Ringvägen 8, Sö. _, Emelie S., f. d. Folkskollär:a, Asög. 79, _2 Hildur, Fru, Lästmakareg. 17, C.; a. t. Sö.; a. t. Söder 19 98: \ _, Ester, Folkskollär:a, Bergsg.24, C.; a. t. _1 Hulda, Fru, Karlbergsvägen 11, Va.; a.j, \ Kungsh. 2 70, Vasa ~l Fanny,,Folkskollär:a, Asög. 77, Sö. -' J., Fru, Renstjernasg. 13, Sö. _, Gerda, Folkskollär:a, Frejg. 67, Va.; ~. t. -' Lovisa. Fru, Norrlandsg. 8-10, C.; r. t. Vasa 1213.,9277., -j Hilda, F.olkskollär:a, Banerg, 25, O.Dj.; -: Math.Hda, 'Fru, Markvardsg. 5" Va. a. t. Osterm ' - Mathilda, Fru. Runebergsg. 4, 0,. _2 Hildur, Folkskollär:a, Ostermalmsg. 11, -' Therese, Fru, Kommendörsz. 2 Il1, O.,0.Dj. ' -' Ulrika, Fru, Sibylleg. 49, O... -' Hulda, f. d. Folkskellär.a, Västmannag. 2 Vendla, Fru) Braheg. 12, O.; a. t. Osterm. p3ii~ Va.; a.' t. Vasa / 5281., _1 Idå, Folkskollär:lJo,'Frejg. 67, Va. _, Alrik, Frukt o. grönsaker i parti o. mi- _, Maria, Folkskollär:a, Södermannag. 9, nut, L:a Nyg. 9, Si.; r. t , a. t. Sii; a. t. Söder ', " -' Matilda, Folkskollär:a, Va.'. Västmannag., 39, -' Olga, Frukt- 48, O.Dj.; o. grönsakshandel, a. t Storg. _1 Ottilia, Folkskollär:a, Fridhemsg. 32~TC. _1 Agnes, Fröken, Exp.vbitr. i Roådhusrättens _1 Sofia V., FoJkskollär:a,.Odeng, 16, va.; l:a afd., Styrmansg. 3, O.Dj. a. t. Vasa 2255\ \ _, Amelie M., Fröken, Döbelnsg. 25 & 27 1V, _1 L. K. M., Fotograf, Skomakareg. 3, St. Va.; a. t ' Paul G.; Fotograf, Hornsg. 49, SÖ. -' Anna, Fröken, Näckströmsg. 2 11, C. -' Agnes, Fru, Spec.- O. Matvaruaff., Präst- _2 Anna, Fröken, inneh, Blomsterhandeln \ gårdsg. 25" Sö.; a. t ; bost. Mimosa, Norrlandag. 3, C.. ankn. -' Anna E., Fröken, Braheg. 45 H, O. _2 Alma, Fru, Flemingg. 54 A,C.; a. t.2036!1. _, Anna, M., Fröken, Valhallavägell99, Va.; _, Anna 1 Fru, Svedenborgsg. 4 A, So.; a. t. a. t. Vasa 2524.\ Söner 692.' -' Berta, Fröken, Astrea Pensionat, Lidingö ;, _1 Anna, Fru, Fiskhandel, Fiskarhamnen, villast.; r. t. Lid:ö 90. Sö.; bost. Nytorgsg. 17,l Sö. _1 Betty, Fröken, Dalag. 30, Va.; r. t. 38 ()2. _2 Anna, Fru Modemagasin, firma C. Lind- _1 Charlotta, Fröken, Valhallavägen 113, O. ström, V~sterlångg. 40, St.; bost. s. h. -201ary, F:röken, Modemagasin, Karlavagen _1 Anna, Fru, Möbel- o. Antikaffär, Kungs- 44, O.; a. t , r. t. Osterm. 67. hojmsg. 20,. C. ja. t ' Constance, Fröken, Kontorist, Kungstensg. _2 Axelina, Fru, Barnhusg. 12" C.; a. t. 65 1V, Va.; a. t. Vasa 584'.. Brunkeb _1 Beda, Fru, Döbelnsg. 12H, Va. ' -' Edith, Fröken, Dalag. 39, Va.; a. t. Vasa _2 Christina,' Fru, Hötorget 13, C.~a. t. -' Elin, Fröken, Tuleg. 7, Va., Brunkeb, _1 Ellen, Fröken, Frejg. 44 III, V!l. _1 Elin, Fru, iinneh. Blomsterhandeln La- _1 Elsa, Fröken, Braheg. 10, O.;' a. t. Östhyrus, Regenngsg. 57, C.; a. i.19387, term , ' f. t ; bost. S:t Eriksg. 55, C.; _, Elsa, Fröken, Farm. kand., Pipersg. a. t! C.; a. t , _1 Elvira, Fru, Matvaruaffär,. Greftureg. 54, _2 Emma, Fröken, Karduansmakareg, 3 Il, O.; a. t. 56 7l. C.; a. t. Bru,Ekeb ' FINSPONGS,METALLVERKS' "'DA" AN AT'AII 17 ' \ H;7 A.-B.

15 l HiS AJ;ldersson. l Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. ITndersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. \ _1 Ethel, Fröken, Tyska Stallplan 2, St.; _2 John, Förs.-tjänstem., NorrtnUsg. 20, '/2, a. t. Brunkeb, tr., Va.; r. t _1 Frida, Fröken, Kontorsbitr., Döbelnsg. _1 Gust. A.. Försäljn.-chef, Villa Ny torp. 121, Va.; a. t. Vasa Lidingö Villast.; r. t. Lid:ö 516. _2 Gerda, Fröken, Runebergsg. 4, O. _2 Bemh., Förvalt., Prästg , St.; a. t. _2 Greta, Fröken, Artillerig. 28 A, O.Dj.; r. t _2 K. A.. f. d. Garfverifabr., Rosenlundsg. _1 Hilda, Fröken, Bergsg. 35, C. ~8 B, Sö. _2 Hi1!J,a, Fröken, Stureg. 17, O.; a. t. _2 F. Alb., f. d. Generaldirektör, Osterrn, vägen 35, O. Valhalla- _1 Hildegard, Fröken, Förklädesfabrik, Hum- _1 Victor, Generalkonsul, Drottningg. 13 1v, Iegårdsg, 22, O.;.!t. t , r. ~. C.; r. f. 181, a. t.10806; telegrafadr.: Osterm. 1672, bost. Osterrnalmsg. ~6, O.»Oonvieand»: bost. Bergsg. 16 B!", C.; _2 Hilma D., Fröken, Skeppareg.17, O.Dj.; r. t a. t _2 Hulda, Fröken, - Tuleg. 35H, Va. A. d n erson, Ed d var, Gl Jr" (F- t a~alla;r ons er:. o. _1 J h M Frök Å" 80 S'" t spegelglas), Facettshpen o. Bandblästo ~nna, " ro en, sog., O., a.. ring, kontor Bredgränd 2, St.; lager 2 L SOFde~k3646S~0:drT' l. g ko t r t S" Skärgårdsg. 15, St.; r; t o , -., ro en, a mmn s n o e, (l- a. t dermalmstorg 7, So. ; a. t , o , r. t _2 Albin, Glasmäst., Birgerjarlsg. 94, Va.; _1 Lilly, Fröken, Ad. Fredr. Kyrkog. 6 H, r. t. 5042, a. t C.; a. t. Brunkeb _1 Carl A., Glasmäst. o. Förgyll., Norrbac- _2 Lovisa, Fröken, Rusmod., Värmdög. 53, kag. 9, Va.; filial Karlbergsvägen Sö.. 32 A, Va. _1 Maria, Fröken, Artist å Fören. Handarb. _1 C. W., Glasrnäst., Yxsmedsgränd 2, St.; Vänner, Valhallavägen ~51, ö. g., O. a. t. 2212, r. t ; _2 Maud, Fröken, Linneg. 4, O.; r. t , St. bost, St. Nyg. -' Mimmi, Fröken, Kungsg. 4~,C.; a.t ' C. G., Glasmästeri o. ram affär, Tjär- -' S., Fröken, Greftureg. 46, O.; a. t. 2()2 74. hofsg. 14, ss; a. t. 1778, r. t. Söder _2 Selma, Fröken, Matvaruaffär, Banörg ; bost, s. h. o..d.i.; a. It ; bost, Storg. 46, -' J. L., Glasmäst., Hornsg. 26, Sö.; bost. O.Dj. Emilsberg 14, Mälarhöjden. _2 Selma M., Fröken, Greftureg. 55! t. h., _2 Anna, Gl;tS- o. porsl insaffär, Greftureg. O.; a. t. Osterm C. O.; r. t. Osterm _I Signe, Fröken, Tobakshandel, Flemingg. _2 Aug., G<idsäg., Herserud, Lidingö; r. t. 27, C.; a. t. 6824, r. t Lind:ö 442, a. t. Lidingö _2 Safi, Fröken, Modeafi"är, Birg rjarlsg. 25, _1 Frans, Godsäg., Drottningg. 53, C. C.; bost. Styrmansg. 14, V.Dj. _I J.. O., Godsäg., Liding-ö villastad; r. t. -' Stina, Fröken, Föreståndar:a, Fjällg.29,Sö. Lid:ö [}49, a. t. Lid:ö _I Tekla, Fröken, Tuleg.. 7, Va. _I J. W., Gravör, Mästersamuelsg. 49, C.; -' Mina o. Ebba, Fröknar, Karlbergsvägen a. t , Va.; r. t. 6219, a. t. Va,a _2 Gunnar W., Grossh.-firma, Fredag. 3, C.; _2 Carl, Färghandl., Oxtorgsg. 5H, C. r. t , , 14335, a. t _2S, Carl, Färg- o. Kemikalieh., Oxtorgsg.7,C. _1 A. J., Grossh., Linneg. 18, O.,\1 Gottfr., A.-B., F.ärg- o. 'I'ap-thandel, Fol~- _2 Adolf, Grossh., Karlbergsvägen 30, Va.; ungag. 83, So.; r. t. 6:'>59, a. t a. t. Vasa ' Fredr.. Förestånd., Jakobsbergsg. 9, C.; -' Alfred. Grossh., Uplandsg. 15, Va.; r. t. r. t. 9061, a. t , a. t. Vasa _2 Sofi, Förest. för Privata H. Lärarinne- -' Aug., Grossh., Sibylleg. 39, O.; r. t , seminarium i Stockholm och Oskars- a. t. Östorm skolan, Florag. 20, O.; a. t _I Bernh., Grossh., Tomtob. 6 B, Va.; a. t. I _I John, Förman. lnedalsg. i;ill, C , till kontoret r. t _lotto, L., Förrådsförvalt., A.-B. Göteborgs -' Carl, Grossh., Grefg. 10, O.Dj.; r. t , Bank, C.; r. t. Göteb. Bank, a. t. a. t ; sommarbost. Saltsjöbaden; Brunkeb, 1780., r. t. Saltsjöb ' Ernst W., Förrådsmäst., v. Stat, Järnv. _1 C. Arvid, Grossh., Karlbergsväg. 69, Va.; Värtan; r. t. O,term r. t f'gatorloggen Begär offert och illustrerad Katalog INSTRUMENT A.oB. NAVIGATOR - STHLM NAV

16 \ I ( " ". Andersson. " Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. l, Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. -, _1 C. J. V., Grossh., Kåkbrinken 11, St., Anderss~n, Axel,.HandI. (speceri j och vika.t. 2(395, r. t. 5340;' telegrafadr. tualie-), PleminggvLl, C.; a. t. 8746,»Vallen: bost. Götg. 27, So.; r. t. ankn. r. t ; bost. samma hus; a. to _1 Henning. Grossh.; Hagag. 48, Va.; r. t. Kungsh Vasa 364. _1 C. A., Handl., Agneg. 25, C.; r. t. _1 Joh., Grossh. (Victoria & Andersson), \ Kungsh. 21. Hol~ändareg. 1, C.; a. t. Brunkeb ' C. A., Handl., Karlberg-svägen 23,Va. _1 J. W., f. d. Grossh., Karlbergsvägen 44IV, -' C. A. A., HandJ., S:t Eriksg. 35, C., Va. _1 C. E., Handl., Torsg. 52, Va.. _1 Karl, Grossh., Norrtullsg. 51 III, Va. _1 C. J., HandI., Artillerig. 40, O.Dj.; r. t. -' Klas, Grossh.,Hesselby; tel. Hesselby _1 K. V., Grossh., Långholrnss., 22, Sö, -' Carl, Handl. (läder-), Bel1mansg. 2P1, So.; -' Otto, Grossll., Odeng. 17, O.; r.t affär Hornsg. 60, Sö. -' Per, Grossh., Norrtullsg. 20, Va. _1 Carl E., Handl., Brännkyrkag. 40, Sö.; _2 Uno E., Grossh., inneh. af firma Skokom- a. t / paniet Pira & Co ; kontor O. bost. -' D. H., Handl, (viktualie-), Hötorgshal1en Kungsg. 59, C.; a. t , r. t. '94 HL 76 O. 77, C.; a. t , r. t. Norr _1 & Lindholm, Grossh., inneh. Carl E. fl 87; bost, kv. Linboda 28, Skolvägen, Borgö, kontor o: magasin Centralsalu- Alfsjö ; a. t. Långbrodal hallen, C.; r. t _2 Ernst G., HandI. _1 Joh.i Grundläggare, Narvavägen 31, O.Dj.; Parmmätareg. (speceri- 11,.o. O. viktualie-), r. t. Ostarm _1 G. D., Handl. (mjölk-, spec. o. matvaru-), -' & Andre, Grundlägg.-firma, inneh. af Mariag. 13, So.; a. t. il , A. Andre, Karlaplan 2, O.Dj.; a. t. ~I Gottfrid. Handl., Kungsholmsg. 12, C.;, 4703, r. t ' r. t _2 K. A., Hamnfogde, Nybrog. 14 BI, O.; -' Gustaf, f. d. Handl., Barnhusg. 3, C.;. a. t.~osterm a. t. Brunkeb _1 H. R., Hamnmäst., Kommunalh:t, Värtan. -' Gustaf, Handl., S:t Eriksg. 42, C.; a. to -' Arvid, Handelsbitr., Ardalyd, Mälarhöj 21713; bost. Döbelnsg , C., den; a. t. Petersb. 2. _2 Gustaf, Handl. (lax, fågel, hummery oat- -' P.Arvid, Handelsbokh., Drottningg. 70, C. ron), Ostermalms Saluhall 96-;.98, O.; _1 Alma, Handelsidk.a (kött-), Österm:s bost. Greftureg. 39 r, O.; a. t. Osterm. Saluhall.7, O. 4671, r. t. Osterrn ' Frida, Handelsidk:a, Södermannag. 10, _2 Hjalmar, Handl., inneh. Vestgöta Vik- - Sö.; a. t tualie-magasin, Parkg. 8, C.; r. t.kungsh. _2 J., Handelsidk.a, Yttersta Tvärg. 10, Bo.; 617, a. t a. t _2 J. A., Handl., Karlbergsvägen ; Va.; _2 M. A., Handelsidk:a (hatt- O. möss-), Väst-. a. t. Vasa mannag. 69, Va.; a. t _1 J. A., Handl. (garn-,väfn.-.o. Iärftskramh.), -' Maria, Handelsidk:a(fisk-),Nybrog. 391,0. L:a Nyg. 4, St.. -;' G.I Otto, Handelslektor, Kat, V. Kyrkog. _1 J. H., f. d. Handl., Sit Eriksg. 11, C. 41, ss., r. t _2 Joh. E., f. d. Handl., Döbelnsg. 25 & 27, -' Aug., Handelsres., Götg. 18III, SÖ. Va.; a. t ' Carl Joh., Handelsres., Kocksg. 23, SÖ.; _1 & Johansson, Handl., (spec. O. konserver), r. t. Söder 473., inneh. Carl E. Edenfeldt, Flemingg. _1 Gust. Th., Handelsres., Omb, för Wilh. 63, C.; r. t. 4768, a. t Carlson & C.o, A.-B., Helsingeg. 13 IV, _2 Otto. Handl. (gardin- O. matt-), Norr- Va. \ landsg. 6, C.; r. t, 3141, a. t ; _1 Karl Josef, Handelsres., Götg. 97, So.; bost, Florag. 13, O... '. a. t. Söder 96'62. - \ P. G., Handl. (spec.-) Robertsberg, Alfsjö. _1 Martin, Handelsres., Döbelnsg ,Va.: -' Richard, Handl., uthyr presenningar,'tomla. t. Vasa säckar o. decimalvågar, kontor Mariag. _2 Alfr., Handl. (spec.-), Klarabergag. 37, C.; 9, Sö.; magasiner Götg. 1, Sö.; r. t. a. t , r. t.?216; bast. Karlavägen 11140, a. t IV, O.; a. t. Österm ' Rob., Handl., Folkungag. 8 D, Sö.; a. t. -, A.ug., Handl. (lysolje-, glas- O. porslins-j, Sit Paulsg, 20, Sö.; bost. Bellmansg. _2 Thure, Handl., Snäckvägen.37, Appel- 15, Sö, viken, a. t. Traneb:bro 215. FINSPONGS METALLVERKS A.-B BERIDARSBANSQATAN /

17 160 Anderss0n. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 A.pderzon. 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. _I Vi~torl_ HandI... (k~~, ved o. sp.~nn~ål), _2 Ärvo, Juveler., Malmskillnadsg. 3 A,' O.; l A~fsJo; a. t, Alfsjö?t.72, r. t. AlfsJo 27. a. t. 5852; bost. Tegnersg. 4lV ö. g.,va. -l Maria, Hattaffär, ~ollandareg. 5, O. _1 Leon., Järnaffär, f. d. Nils Bourghardt, - s, Amanda,..Eftr. (~!1neh.H. Andersson), Biblioteksg. 1, O.; a. t. 404, r. t Hatt-if;moss- o. palsvaruhandel, Odeng. _I Leon., Järnhandl., Biblioteksg. 1, O.; a. t. 31, a..., 404, r. t. 9249; bost. Banerg, 49, O.Dj. _2 Sven, Herr, Sveavagen 30, C.; r. t. Norr _1 C. L., Järnvägstjänsteman, Dalag. SS, Va.; a. t. Vasa Anderson, K., A. B., HofJuvelerare, Opera- _, A. E., Kafeidk., Nybrog. 30, O. huset, b.; a. t. 4849, r. t. 2486, chefs- _1 A. F., Kafeidk. Viking ag. 11, Va.; bost. kontoret r. t Nysilfverafdel- s. g. 16. I ning Jakobstorg 1, O.; a. t. och r. t. _l Carl Evald, Kafeidk., Ringvägen 10, Sö Fabrik Riddareg. 30. O. _l Karl, Kafeid. Malmskillnadsg. 48 A, C. _2 K., Hofjuvelerare, bost. Villa Kåa, Djur- _2 Anna M., Kafeidk:a, Surbrunnsg, 37, Va.; gården; a. t , r. t a. t _I Claes, Hofrättsråd, Tegnersg, 3, Va. _1 Emma, Kafeidk:a, S:t Paulsg. 4, Sö. -: Th. f. d. Hotell~~r., StrandvägenGl,.Ö.Dj. -~ Erik G., Kafferostn., Roslagsg. 34, Va. - Svante, Hotellvärd, Grefg. 21, O.DJ.; a. t. - A. P., Kakelugnsmak., Uplandsg. 45, Va _l Aug., Kakelugnsmak., Sibylleg. 50 A, Ö. _2 Albert, Ingenjör o. Skeppsmätningskon- _1 Emil, Kakelugnsmak., Västmannag. 67, trollör, Insp. f. Det Norske Veritas, Va.; a. t , r. t. Vasa 145. Volmaryxkullag. 15 B, Sö. _l J. E., Kakelugnsmak., Holländareg.24, Va. _I Ax. Fr., Ingenjör, Regeringsg. 61, C. _1 K. H., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., _1 B. F. I., Ingenjör, Tjärhofsg. 8 B, Sö. Sk51dg. 13 L, Sö.; a. t. Söder _I C. H., Ingenjör, Karlavägen 69, O. _I Alfred, Kamrer hos Aktieb. Ing::firma _l E. :r, Ingenjör, Banerg, 31, O.Dj.; a. t. Fritz Egnell, Västmannag. 91, Va.; r. t. Osterm. 6~ 99. Vasa _l F. O. G., Ingenjör, Hornsg. 87, Sö. _l B. H., Kamrer, Krukmakareg. 48, Sö. _l G. H., Ingenjör, Inedalsg. 3 & 5, O. _2 Bertil, Kamrer, Volmaryxkullsg. 15 B, _l G. K. K.. Ingenjör, Repslagareg. 24, Sii.; So., a. t. Söder a. t _1 C. G., Kamrer, S:t Paulsg. 33 Br, Sö.; _, G. S., Ingenjör, Sveavägen 65, Va.; r. t. a. t. Söder 'tl20, a. t _l E. E. J., Kamrer, Löjtn., Sthlrnsvägen l Hj., Ingenjör, Grefmagnig. 17 BIll, O.Dj. 2lB, Råsunda; a. t. J:{ås.700. Kontor Hamng.5B, C. Representant för _2 G. B., Kamrer, Torstensonsg. 8, O.Dj. Uppsala-Ekeby Aktiebolags kakelug- _I G. I., Kamrer, Skåneg. 68, Sö.. nar, mur- o. taktegel; r. t. 4726, a. t. _2 Hugo, Kamrer, Sibylleg. 43 & 45, Ö.; a. t , r. t. Osterm.t t Hugo, Ingenjör, Odeng. 7l11l, Va.. _2 I. W., Kamrer, Regeringsg. 28 A, O. _I Knut, Ingenjör, Bergsg. 39r, C.; a. t. _2 John O., Kamrer, Björngårdsg. 2Il, Sö.; _, M. G., Ingenjör, Sigtunag. 191I, Va. r. t. Söder 28. -' Sixten, Kamrer, Gymn. ledare i K. F. _1 William, Ingenjör, kont. Idung. 14, Va.; U. M., Rörstrandsg. 8, Va. bost. Norrtullsg. 55, Va. J Sven, Kamrer, Valling. 10, C.; a. t _, John W., Ingenjörsfirma, Brunkebergs- r. t torg 12, O.; a. t , r. t _2 A. R., Kapten, Intendent, Eolshäll, Lilje- -' Albert, Inkasserare, Tegnersg. 7, Va.; a. t. holmen; r. t. 9603, a. t. Petersb, 3. I _1 Karl, Kassadir., Strandvägen 1, Ö.D;'.; _2 C. M., Inkasserare v. Sthlms Gasverk, r. t Folkungag. 83, Sö. d &L'b K kå f b ik _' John F., Inkasser. Vegag. 151, Va.; a. t. An ers son l er~s assas I?s a r.. ' Vasa moderna, solida kassaskåp, Ror- _, Leonard, Inkass. i Lifförs. A.-B. Trygg, strandsg. 58, Va.; r. t , a. t. Sigtunag. 11n.b. Ö. g., Va _1 Axel, Insp.-konst., Långholmsg. 11Il, Sö. _1 Efralm, Kassör, Högbergsg. 137U, Sö. _\I C.Martin,Instrum.-mak., Uplandsg.75, Va. _I Ida, Kassör, Narvavägen 22u ö. g., O.Dj.; _l Anna Lisa, Journalist, Stråkvägen 2, Rå- a. t. Osterm, sunda; a. t. Råsunda 935. _2 K, Kassör, Riddareg l Ö. g., Ö.Dj. A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ;~an~~:'~a~:;';:;d~

18 ,Andersson., 161 l.andersson; ~ Anderson; 3 Anderzon. l Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon.. _1 Magnus, Kassör, Villa 'Bjällbo, Södertörns _1 F. W., Kontorsskrifv, v. Flottan, Skepps-. Villastad. holmen, G. _I S. L, Kassör, Flemingg. 12, G. _1 Rob., Kontrollör, Mariag. 17, Sö. I _I Simon W., Kassör,'Kocksg. 35 An.b., Sö. _IS, J. O.. R., Eftr,, Kopparslageri (inneh. _l Ebba, Kassörska, Valhallavägen 105 1, Va.; J. A. Ekholm & Karl L. Olsson), Sö-. a. t., Vasa der' Mälarstrand 19,\ G.; "a. t. 1564, rssons, Carl, Kolimport, Aktiebo- Folkangag. 189, Sö.; a. t lag, (f. d. Carl Anderssons Angvedså. ~2 Karl, Korrekturläs., Hornsg. 116Iv, Sö.; geri o. Kolimport) Import af' engelska]- a. t. Söder 1852.,.. stenkol, antracit o. koks, försäljning- af _1 Birger, Korresp., Flemingg. 7, G.; r. t. brärintorf, träkol.etc., samt afdeln ' kontor för Västerviks IRederiaktiebolag, _I Frans, Kriminalkonst., Drottningholms- Hufvudkontor Grefg. lon.b" O.Dj. (förut vägen,\ 12 A, G.. Linneg. 73& 75, O.Dj.); riks- o. allm. -' tel. namnanrop. DCarl Anderssons», Kol- K. R., f. d. Källarmäst., O. Birgerjarlsg. 12) upplag Värtan; rxt o _. Alfred, Köpman, Uplandsg, 70 Il, Va.; a. t. ankn., a. t Dir:s bost. R. Båge, I Vasa 915. Styrmansg. 17 Iv, O.Dj.; r. t , -1'Einar, Köpman, SödermannagvSw, ss., a. t l r. t ' i Ållderssons, J., Kolimport, Nya Aktiebo- _1 Filip, Köpman, Östgötag. 29, Sö.; 'a., t. laget, se Aktiebolaget Kol och Koks. Söder ' & Swärdson, Aktieb., Kolonialvaror o. -' Henning, Köpman, Konfektyrer en gros, spannmål i parti, Döbelnsg. 51, Va.; Linneg. 38, O.; r. t r. t. $1067; a. t. Vasa _l Nils E., Köpman, Brännkyrkag. 40, Sö.; _1 C. F., Komniiseionsaffår med Landtm.- a. t produkter, Holländareg. 3, G.; a. t. _2 Ragnar A., Köpman, Östermalmag. 7167, r. t. 7467; bost. Vidarg. 7, Va. a. t , r. t ,,O.; \ _8 Selma, Komm.-kontor för tjänetesökande, _l Rich., Köpman, Folkungag. 8 B, Sö.; 'a. t. \ " 1lfästersamuelsg. 37r, G.; a. t Söder _l Erik, 'Kommissionäf' Apelbergsg. 39B, _2 Vi!ltor, Köpman, Li!j~holmsvägen4, Lil- G.; r. t jeholmen ; a. t. Liljeh Anderssons, William,KonstrnktionsbyrA, _l Karl A. E., Körmäst., Brännkyrkag. SOIV, inneh, Williartl Andersson. Centralupp- Sö.; a. t. Söder värmning, maskintvätt o. desinfektions- _1 Anders, Körsnär, Drottningg. 77, C.; r. t. anläggningar, vatten- och afloppsled- I Norr 938, a. t ningar, Idung. 14, Va.; r. t. 7593, a. t. _l Anton, Körsnär, inneh. Skand. Hatt- o.,7121.,i Pälsvarumagasinet, Regeringsg. 57, G.;, _l Albert, Kontorist, Borgareg. 8, ss., a. t. a. t. 9314, r. t. 8124; bost. s. g. 56;., a. t '" _1 David, Kontorist, Tavastg, 26 B, Sö.; -' Gustaf; Körsnär, Drottningg, 66, G.; a. t. a. t. Söder , r. t. Norr 88, Västerlångg.73, _2 E. G. A., Kontorist, Döbelnsg. 64, V~. St.; a. t I l _l Edv., Kqntorist, SOdermannag. 12A, Sö.; -' HjalmarA., Lagerbokh.,Tavastg.29 ClT,SÖ. 1 "a. t. Söder }20,70. I" -' Aug. N., ~ag~rchef, Bengt-Ekehjelmsg. - Georg, Kontorist, BeIlmansg. 19, So.; a. t 14 & 16, So., ~"Söder ' _2 Herman, Lagerchef V. Stockholms Ylle- _l Hildur, Kontorist, Fröken, Högalidsg., fabr, Aktieb., Hornsg, 146 A, Sö. I 34/AlII, Sö.; a. t. Söder _1 J. G. Walfrid,' Lagerchef, Riddareg. 421 _1 Mar~in, Kontorist, Tjärhofsg. l4n.b., Sö.; Ö. g., O.Dj., ' a. t.' Söder _l L. G., Lektor v.. N orra Latinlärov., Ar- _1 Märta,W., Kontorist, St. Katrineberg 8, tillerig. 8lII, O.D}.; a; t. Östorm Liljeholmen; la. t. Liljeh _1 Jonas E., LäderhandI., f. d. Otto 'Rang- _1 Sixten, Kontorschef, Birgerjarlsg. 111 B, ström & Ce, Lra Nyg: 21, St.; a. t. Va.; a. t. Vasa, , r. t ; bost. Ofre Munk1>ron.-I,Axel Emil, Kontorsskrifv., Karlbergsvä- 3, St.; r. t. Staden 37.. gen 71A IV, Va.;, a. t. Vasa _1 Agne, Läder- o. Eiekredskapshandl., Hol- _2 C.J. R., Kontorsskrifv., Johannesg. 12, ländareg. 5, G.; r. t. Norr 613, a.t, 9735 G.;' 'a. t ' med ankn.; bost. Tunnelg. Ull, G. FINSPONGS METALLVERKS A.-E4.. I ".'...RIDA" ANB.ATAII17. o. 11 Adressk Zendern

19 162 Andersson. l Andersson; 2 Anderson; 3 Ande~zon. l Andersson; ~ Anderson; 3 Anderzon _.1Anderssons, Richard, Musikskola, Huf- Andersson, K. V., Läder o. Skodon en gros, I vu.lafd. Brunnsg, 28, C. Mottagn. f. Rilslag-sg. 9, Va.; a. t. Vasa 111 Q6, r. t. skolan alla dagar 1-2 e. m I Verkst. dir. Sven Lizell, mottagn. onsd., torsd., fred. o. lörd. 1-2 e. m.; r. i , a. t. 12!'i25. Md. Södermalm: Fröken H. Tengman, a. t » Knngsholmen: Fröken E. Jonson, a. t » Uppsala: Musikskolan, r. t. Uppsala 213(1; telefontid 9,45-10,15.» Djursholm: Musikskolan, r. t. Djnrsh. 444, a. t. Djursh. 689.» Djursholm: Dir. H. Gillgren. DEnskede : Dir. J. Gustafsson; a. t. Ensk. 65. _1 John, Lärare i Klara folkskola, Helsingeg, 6III, Va.; a. t. Vasa 41 fi S., Lärare, Johanneslund, Sthlm 3. _9 Anhild, Lär-ir.a, Holländareg. 26 BlI j Va. _1 Anna E., Läraria v. Österm. förb. Elem.- 'skola, Birgerjarlsg. 131 AV, Va. -' Ebba, Lärar: a, Blommensberg, Liljeholmen. _1 Ebon, Lärar:a, Uplandsg. 91 A, Va.; a. t _1 Emilie Sofia, f. d. Lärar.a, Åsög. 79, Sö. _1 E. H., Lärar-a, Hemtrefnad, Östermalmsg. 11, O. -' Joh., Löjtn., Prästgårdsg. 15 B, Sö.; a. t. _1 E. M., Målare, Pipersg, 12, C. Söder _1 F. W., ~ ålare, Långbrodal 37, Vilhelms _1 A. W., Mangelaffår, Smålandag. 33 I1I, C.; berg, Alfsjö. a. t. Brunkeb _1 Hans, Målare, Vegag. ]II, Va. _1 Agnes, Manicurist, Fröken, Blasieholms- _1 J. A., Målare, Norrtullsg. 17, Va. torg 14 n. b., C.; a. t , r. t. 2109; _2 H., Målarfirma, Riddareg. 3, O.; a. t. bost. Saltsjöbaden; a. t. Saltsjöb. 1130, r. t. Saltsjöbaden 92.. _1 Alfred, Målarmäst., Luntmakareg.4ll, Va. _1 A. Levin, Manufaktur- o. konfektions- _1 Arnold, Målarmäst. (Alfr. 'I'horlings Ettr.), a,ffär, Nybrog. 13, O.; a. t. 4836, r. t. Rimbog. 8, O.; bost. Styrmansg. 9, Österm, 1 63; inneh.: Fru Louise An- O.Dj. dersson, Riddareg., 60 1V, O.Dj.; a. t, _1 C. A. F., Målarmäst., Jarlag. 24, Asp udden.. _1 & Andren, Manufakturaffär, inneh. J.'An -' Carl W., Målarmäst., Mälartorget 13 1V,St. drån, Teguersg. 7, Va.; a. t , _1 Harald, Målarmäst., Tuleg. 7, Va.; bost. r. t. Vasa 526. s. h.: a. t. 15~99. _1 A. F., & C. A. Gustafsson, inneh. Filip _1 Joh., Målarmäst., Brännkyrkag. 40, Sö. Löwe, Maskinvedsågeri, Surbrunnsg -' C. G., Mäklare, Uppsalag. 11, Va.; r. t. 48, Va , a. t _1 Ivar, Med. dokt., Förste stadsläkare; träf- _1.A..P.,Möbelhandl.,Valling.44,C.:a.t fas hvardagar kl. 1-2 på Hälsovårds' _2S, F. & C., Möbl.-affär, St. Vattug. 2, C.; nämndens byrå Vasag.11, C.; a. t. 5,263, a. t , r. t. Norr 927. r. t Bostad; Djursholms-Osby, _1 Gustaf,.Ombnd för A.-B. Centraltrycke- _IS, T., Mek. Verkstad, Klara N.Kyrkog. 36, riet i Sthlm, Vikingag. 6 B, Va.; a. t. C.; a. t Vasa 9R42. _1 smetallfabrik, A.-B., Regeringsg. 28 B, _1 Nils, Ombud för Trelleborgs Angkvarn, C.; a'. t , r. t Skeppsbron 24, St.; r. t _1 s, L. G., f. d. Metallgjuteri, (A. Ericson), _1 Hulda, Optiskt magasin. Drottningg. 39, Folkung-ag. 16 &18, se. C.; bost. Braheg, 33, O. _1 Berta, Modeafi'är, Hornsz, 2, Sö. _1 K. A., Orgelfabrik, Hagag. 39, Va.; kont. _1 Olga, Modeaffär. Fru, Högbergsg. 37 C, o. utställning Kammakareg. 27, C.; Sö.; a. t bost, s. h.: a. t , r. t ' Hanna, Modehandl-a (Hilma Malmströms-' Klaes, Pappershandel (inneh. Fröken Elin Eftr.), Brunkebergstorg 2, C.; a.t Andersun), Renstjernasg. 15, Sö. _1 J., Modellsnick., Brännkyrkaz Sö.; -' N. Patron, Vl'gag t)i, Va. a. t. 1~2 65; bost. s. g _lotto, Pianofabrik. N. Smedjeg. 36, C.; _1 Jenny, Modist, Skåpeg. 10pv, Sö. bost. Drottningg. 104, Va. " J. A., Murare, Björkvägen 51, Enskede ; -' Albert, Pianotransportör, Surbrunneg., a. t. Emk III, Va.; a. t. Vasa 81$. 'ORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog t4avigat.. INSTRUMENT A.-B. NAVIGATOR - STHLM.

20 / \ Andersson Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon. - \ 1 Andersson; 2 Anderson; 3 Anderzon.. ', AnderssQn, J. A.,.!~tiebolaget, Plåtala- _1 Hilda, Raksalong, Linneg. 80, O. Dj. _ / geri, Mästersamuelsg. 31, O.; r. t. 1302, _2 Ellen, Barnaffär. Karduansmakareg. 8, O.; 22102, a. t. 4709, Se annona å öppet kl, kartan.. _2 Aug., Ramfabrik, innebo Gunnar A:son _, C. O., f. d. Poliskommissarie, Mose- Nordin, butik Klarabergsg.48, O.; a. t; _, backetorg 14 Il, Sö. Artur, Poliskonst., Skärgårdsg. 2 Ill, St r. t ; 11 Ill, Va. bost, Karlbergsvägen _2 G. A.,' Poliskonst.. Kåmmakareg. 10, Va.; _2 Reinhold, Repr. för A. B. Axel Christiernsa. t. Brunkeb ',son, Odeng. 13" Va.; r. t _, Gustaf, Poliskonst., Folkurigag. 8 B, Sö. _3 Axel, Revisor i Sthlm sstads drätselnämnd, - -' Carl J.j Polisöfverkonst., Nybrog. 29, O. Björngårdag. 16 B, So.: a. t. Söder , pens.polisöfverkonst., Villa Petersdal. _1 Ernst W., Revisor h. Drätselnärnnd., Mälarhöjden. Prästgårdsg. 15 B'V, Sö.; a. t. Söder _1 O. A., Postbetj., Kammakareg. 7 O ' _, Anna F. Kyrkog, C., l:e 9 A IV, Postexp., O. Ad. Fredr. _1 Karl, Rörarb., Kronobergsg. Kungsh , O.; a. t. /, ', 1 Gustaf H., Postexp., Hornsg, 43, Sö.; r, t. _, O. V. G" Sadelmakare, Odeng. 33IlI ö. g., Va.; a. t. Vasa _2 P. A., Postexp., Tuleg, 35 Il, Va. _, M. M., Sjuksköt.a, Sköterskehemmet, _, Carl-Joh. Alfr., l:e Postiljon, Bellmansg. Barnhuse. 4 th Ö. g., O. ' 28 1, Sö. _, V. A. K., Sjuksköt.a, Holländareg. 26 B" _, F, O., l:e Postiljon, Bondeg. ID, 1 /. Va. ' tr., Sti.; a. t. Söder _. ' _2 P. G., Skeppsbyggmäst., Värmdög. 16",b,.,, O. A., Postiljon, Villa Karlslund, Alf- Sö. sjö; a. t. Lång brodal _2 H. O., l:e Postkontrollör, Holländareg. Andersson, Frans Axel.,Sjökapten o, SkllPPS-' 14, O. " red., kont. Skeppshron 18, St.; r. t , ' -' S. I. S., Postkontrollör, Styrmansg. 25, a. t~ ; bost. Karlbergsvägen 18, Va.;' O.Dj... r. t. 6219, a. t. Vasa _, A., Postmäst., Fleminga. 12, O. I' _2 T. L., Postmäst., Kungsholmsg. 32II (f. d. _, Gottfrid, Sjökapt, Stjernhjelmsvägen 2,, 28), O.; r. t. Kungsh uppg. MIl; G. - _, A. F., Posttj.-man, Sthlmsvägen 133, _2 H. G., Sjökapten, Ekudden, Djurgården. Enskede. _, E. E. W., Posttjänstern. Karlavägen 921 _, Hj. V., Sjökapten, Söder Helgag. 12, Sö.; a. t. Ö. g., O.Dj.. _, E. G, Posttjänstem., L:a Nyg. _, F. A., Skoaffär, Döbelnsg. 25 & 27, Va , St.; _1 G. H., Skoaffär, Odeng. 5il, Va. '. a. t. Brunkeb _1 Enar; Skohand!' Oxtorgsg, 3, O.; verkst. ' _, Gustaf P., Posttjänstem., Hjärneg. 8 1, J\1ästersamuelsg. 32, G.,; bost. Fle- / G. / mingz. 41, G. _, Sven, Posttjäustem. Vallg.6, Hagalund; _2 Ruth, Skolkökslär:a, Nytorgsg. 24, Sö.; a. t. Hagal a, t. Söder 11. _1 A. R., Postvaktm., SibyUeg. 83" O.; a. t. _, C. P., Skomak., Svartensg. 5",b., Sö. Österm, _, F. A., Skomak., Jungfrug. 3, O.; bost. _2 Wald., Postvaktm., Västgötag. 9 B J ss; Riddareg. 29, O.Dj. l a. t. Söder. :: I,, _2 G. W., Skomak., Kungstensz, 60, Va. _1 Henning, Predikant, Vasag. 50lIr, G. _1 K., Skomak., Upsalag. 16, Va. _, Nils, Predikant, Södermannag. 32 II, Sö.; _, Adolf, Skräddare, Kl. V, Kyrkog. J8 A: C. 'a. t. Söder 2468., _, E. J., Skräddare, Kungstensg, 44, Va. _, Gunnar, Professor, Fil. dr, Handelshög- _2 Gust., Skräd.lare, Grefg. 40, O.DjJ, 'skolan, Brunkebergstorg 2, O.; r. t. _1 Gust. E., Skräddare, Riddar~g. 9 BlIr, O.; Norr 293; bost. Djursholm; (1'. t. Djursh. r. t _1 J. F., Skräddare, Köpmantorget 2, S,t. +1 Richard, Professorska. Brunnsg. 28, C. _1 J. Th., Skräddare, Roslagsg. 35, Va.~ _2 Alfr., Prokurist, Luntmakareg. 29, Va.; a. t ; bo st. s. h. ' a. t _, KIms J., Skräddare, Mosebacketorg 8, _1 Gustaf, Prokurist, Helsingeg. 7, Va. So.; affär Regeringsg. 49, G. _, fl. D., Radiotelegrafist, Flemingg. 7, O. _, O. Ro, Skräddare, Kornhamnstorg 5911, St. FINSPONGS METALLVERKS A::'B. f "IDAIf AN ATAN 17 ~ _ \

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer