La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,"

Transkript

1 register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5, O.;.t~f Tgr,nadr.:»Labpratol). Döbelnsg. 64, Va.; bost. s. h. Labotatoriernas Kemikalielager, Ny1:lrog.35, K.J.E.,Instrumentmak.,Rådmansg.61, Va: <,.0.; tlf" 75? 40.,.... _ Ernst V., Jur. utr. kand., Revisor i Väg La Cl~e, Sybehörs o. kortvaruaffar, Vaster o. vattenbyggn.styr., Rörstrandsg. 46,. <, langg. 71, St.; tlf Norr Va La. C~?ix!. ~~' se de. la Croix. F. A.; Kamrer, Högbergsg. 21,' ss.,l,ac..k.for~alj,t~mgsaktl\lbolaget, Vasa~. 23 & _ Georg...Kamrer, Krukmakareg, 44~I, ss;,. 25, O., tlf I tlf Soder : L,addnin~sstation,. Jungnerbolaggts, Bir _ R. E., Kamrer, Götg. 83 Ar, Sö.; tlf Sö,,gerJarlsg. 6, V.; tlf 74791, NM'r der ,. Lady,. Specialaffär för Damkappor o. Dam _ Algot, Konstgjuteri o. Metallfabrik, Malm, dräkter, Västerlångg. 24, St.; tlf Norr skillnadsg. 21, O.; tlf 5615, Norr ;.', 2707." bost. Täby; tlf Täby 221.,Lrestadius,G.H:,Kassör,Katarina V.Kyrkog. Walfrid, Läderhandel. Hornsg. 61,. Sö:;.r ',' 4, $ö.. " ' tlf Söder 9383; bost. s: h.; tlf Söder John, Verkm., S:t Paulsg. 6 B, Sö, 2784.,,La' Favorite,' 'Blorrr'sterhandel, inneh, Fru Oskar, Skräddare, Kolonivägen 281 (f. d., Sigrid Lindvall, Strandvägen 7 A, O.Dj. 56), Enskede; tlf Ensk ' Lafayette, 'Galeries, Birgerjarlsg. 29, O.; tlf ' H., Snickare, Sigtunag. 18, Va.; tlfvasa " , ' La Flenr (Södergren & Pettersson), Fabrik E., Uppsyningsman, Stockholms hospital,.: 3öt konstgjorda blommor, Drottningg. O.; tlf 4686, Norr ' l ::85'"Va.. Lagerberg. Emma, Fröken, Östermalmsg," 'Konditori (inneh. W. Svensson), Svea, 11, V.Dj vägen,45, Va. Marianne, Fröken, Nybrog. 73, O.. '.. C. T. G., Grefve, Kammarh., Helene L a llenriste, K. Hofblomsterhandel, en, borgsg. 8, ss, tlf Söder ' l, dast lefvande blommor, Malmtorgsg. 6, Anna, Grefvinna, Nybrog. 73, O. '. O.; tif25 50, Norr Sven P:son, v. Häradsh., Linneg. 25, O:;.. tlf ' La France, Blomsterhandel, Villag. 5 & 7, O.; S., Löjtn., Nybrog. 73, O. / tu Norr Victor, Målarmäst., Mästersamuelsg. 59,,' Lafrenz, John M., Agentur, import, Malm O.; tlf Norr torgsg. 8,_ O.; tlf 3530.' Torsten, Professor, Fil.dr, Mörby, Stock '~ Maria, Fru, Uplandsg 8, 0_ sund; tlf Stocks , Lagafdelningens bibliotek o. förråd af kom E., f. d. Rektol',Döbelnsg. 67 A 1~ Ya. o i mittebetänkanden i Justitiedeparte Harriet, Språklär:a, Nybrog. 57, O.; tli mentet, G:la Riksdagshuset, St _. ",. Lagberedningen, Gamla Riksoagshuset, Si.; Adam, Tjänsteman i Lifförsäkr.aktieo. vaktrummet tlf il958; ledamöterna tlf ' Nordstjernan, Aladdinvågen '41, Smed".~ 219'98. slätten, Appelviken. BiLVIGASTE B~TALNINGSSATT AR POSTG IRO I.,..,l

2 , 642! LagerbergLagergren. Lagerberg, Sven S:son, f. d. Underlöjtnant Lagercrantz, JacolJJ Kommendörkapten, AI (Ford Motor Company Aktieb.), Lin berget 4 B, u.dj.; tlf neg'. 2, O. \ Manne G:son, Köpman, Regeringsg. 105I1, A. O., Ofverstelöjtn., Strandvägen 63, Va., Ingenjörsfirman Cementmaskinar.. O.Dj. ' Folke, Löjtn., Rådmansg.23, O.; tlf Norr Lagerbielke, Gösta,' Frih., e. o. Hofr..not., ,.. Greftureg. 54, O. H. G:son, Löjtn., ~~tzeng. 7 o. b, O.DJ. Lncie(Vitus), Frih.a, Författ:a, Villa Vita, Carl, Upderlöjtn., Ostormalmag. 48, O. Lidingö villastad.. Anna,Öfverst:a, Banerg. 5, O.Dj. S., Frih.a, Valhallavägen 104, O.. se äfven Lagerkrans o. Lagerkranz. Johan, Hofrättsråd, Plorag, 17, O. Lagerdahl, Astrid, Fru, Regeringsg. 76, G.; Lagerbjelke,..Gust., Grefve, Alfsjö fidelkom tlf miss, Alfsjö. Lagerfelt, Nils, Frih., Dir. för Nye Danske Lagerblad, Lulli, Fru, Barnavårdsman, Karla Brandforsikrings Selskab och Automovägen 64 IV, O.Dj.; tlf Osterm, bilförsäkrings bol. Motor Union Ins, Co, Fredric, Handl., Regeringsg. 97, G. Ltd, kontor Storkyrkobrinken 5, Sthlm Ni~~~Tandtekn., Holländareg. 26 B, G.; 16; tlf 78 69, Norr 78 69; bost. Karla. tli Vasa vägen 91, O.Dj.; tlf Werner, 'I'andtekn., Brunnsg. 17, G. C. F., Frih., Kammarherre, 2:e Kansli E., Änkefru, f. Selvin, Brunnsg, 17, G. sekr. i ~ckle8iastikdep:, Nybrog. 34, O. Lagerbo!g, E. A., Kammarmusiker, Artil G.~. E., Ofverstelöjtn., Karlavägen 11IV, Ierig, 23, O.DJ. O.: tlf Norr Lagerbring, E. V., Kammarrättsråd, vägen UlV, O.Dj... Strand Lagerförs, E. B., Köpman, Brännkyrkag.Sä", Bö.' / Lagerbäck, P. G.,.Ing., Ostermalmsg. 77, LlIgergreen,. Jonny o. Inez, Fröknar, Val O.,hallavägen 80, O. C. L., f. d. Tågmäst. v. Stat. järnv., Lagergreh~ G. L. Direktör, Västmannag. Kungsholmsg. 32 1V, G. 1~ va.; tlf Norr Lagercrantz & Dalen, A~vokatfirma, Gustaf '7" Margareta, Fröken, Telegrafist, Väst Adolfs torg 18III, G.; tlf 9864, 9874,' mannag. 16II, Va.; tlf: l/s_lho Drott Norr Inneh.: Juris kand. Ivar La ningholm 110, 1/101/5 Norr gercrantz o. Auditör Hjalmar Dalen. Gösta, e. o. Hofr.not., Västmannag 16, Dika, Amiral:a, Liitzeng. 7 II, O.Dj. Va. Carl, Apotekare, Kamrer, Uplandsg. 6, Elsa, Kanslibitr, i K. Telegrafstyr., Väst Va.; tlf Vasa mannag. 16, Va. Gustaf, Bankdir., Svalnäsvägen 18, Djurs Eva, Skrifbitr. i Peneionsstyr., Västmanholm; tlf Djursh. 351 o nag. 16, Va. Vilhelm,FiLkand.,e.o.Ho{r not.;kungsg. J. E., Vagnmakare, anst. Beridarebansg.!i5, G.; tlf 21 ::!9; bost. Appelviken; tlf 18, G.; bost. Smala gränd 5, G... Appe1v AnDa, f. Liedberg, Fru, Kommendörsg. Lagergren, Helge,..Afd.ehef i Sv. Lifförs.» anst. Trygg, Ostgötag. 70, Bö.. 32Il, O.Dj.; tlf Olle, Arkitekt, Herman Ygbergs väg 34, Augusta, Fru, Skeppareg. 64, O.Dj.; tlf Äppelviken. ', Sven, Bankkassör, Hjärneg. 10, G.; tlf Elisabeth, Fru, Valhallavägen 1~2, O.Dj E., Fröken, Skeppareg. 46, O.Dj.; tlf Bengt Olof H., Banktjänstem., N. Mälar Österm strand 26 (ing. Jaeob Westins gata 2); Julia, Fröken, Fridhemsg. 24, G.. G.; tlf Kungsh Sophia. Fröken, Birgerjarlsg. 73 & 75 1V, Per, Banktjänstem., L:a Vattug. 28, G.; Va.; tlf tlf Norr AnD~.o. Maria, Fröknar, Karlbergsvägen Berndt, Civilassessor, Banårg, 7 II, O.Di.; 43 B, Va., tlf , G. E., Ing., Skeppareg. 74,.O,Dj. Jjl. H., Direktör, Kommendörsg. 46, O.Dj. Ivar, Jur. kand., led. af Svenges.Advokat Alfhild, Doktora, Engelbrektsg. 9 & 11IV, samfund, bost. Parmmätareg, 7, G.; O.; tlf Norr tIf ; kontor.advokatfirman Lager Ebba, Doktor:a, Hornsg. 29 C, ö. g., ss; erantz & Dalen, Gustaf Adolfs torg 18, tlf Söder G.; tlf 9864, 9874, Norr Ebba, Folkskollär:a, Smala gränd 5, G.; Jacques, Kapten, Karlavsgen 92, O.Dj.; tlf Norr tlf Ellen, Folkskollär:a,Kammakareg. 48, Va. JONKO~INGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN,1,5,

3 LsgergreneLagerkrans "Lagergren, Elsa, Fru, Folkskollär:a, Norr Lagerbeim, E. K. Lilly, Fru, Fil. kand., Block,. bac'kag.42,uppg: J, Va.; tlf Vasa husudden 20, Djurgården; tlf Maria, Fru, Gotlandsg. 44, Sö.; tlf Söder Selma, Fru, Torstensonsg. 15 IV t. h.,... 3\9 84. ' O.Dj.; tlf Österm o Maria; Fru, Kocksg. 26, Sö.. K. A. Lars, Ing., Flemingg. 1OII!, G.; ~ Paulina, Fru, Banerg, 21, o.rs, tlf tlf Kungsh o G., Professor vid Stockholms högskola, Elsa, Fröken, Hornsg. 29'C, ö, g., SÖo; tlf Sveavägen, 13, Djursholm. Söder Lagerhjelm, Jobanna, Fröken, Roslagsg. 2 I1I, TureJ'örrådsmäst., Norrbackag, 42, uppg, Vq,... o. J, V~. ' P, Öfverstelöjtn., Stureg. 58 B, O. E. Tl., Fältläkarstipo, Kommendörsg. 28, Lagerholm. Nils, Bankdir., Strandvägen 67, O.Dj. OoDj.; tlf Lagergrens, G., A.B., Garn, väfnads 00 Sune To, Fabrikör, bost. Alviksvägen 25 o.trikåhandel, Humlegårdsg. 5, O.; tlf (f, d. 51), Äppelvikeno V., Fil. Iic., Snackvägen 3 (f. d. 13), Ap Lagergren, Herman, f. d. Nachmanson. pelviken.... " & Ericsons Eftr., Garn, väfnads, A., Fil. lic., Snäckvägen 3 (f. d. 13), Ap.. trikå, bvitvaru, sybehörs o. sängklä pelviken. dersatfär, mattor, gardiner m.im., Svea Hanna, Fru, Tavastg., 2, Söo; tlf Söder vägen 70, Va, o. 'I'eguersg, 27, Va.; 1947., tlf 4397, 'Norr 4418; filial Frejg. 15, Hildur, Fru, Vanadisvägen 32, Va.; tlf Va.; inneh:s bost. Sveavägen 70\ Va.; tlf Norr Julia, Fröken, St. Vattug. 51, G.. ' C. H., Grossh., Direktör; 'I'egnörsg. 12, s Färgfabrik, A.B., Direktör E. Rydberg,. Va. '. kontor o. fabrik Löfholmen, Liljehol, Nils, Grossh., Handtverkareg, 46, G.; tlf men: tlf 72 08, Gröndal 203. Se annons Kungsh å kartong sid , b. V.E.K., Kafeidk.a, Malmskillnadsg. 3Il, G. B. G., Glasmäst., Krukmakareg, 6, Sö. G. B., Kanslisekreterare, Odeng, 58,,Va. s Eftr., J., Handskhandel, 'innebo Anna...:. D. G., Kassör i Sv. Livsmedelsarbetare Asplund, Malmskillnadse. 3 B, G.; bost. förbundet, Uplandsg. 2Il, G.; tlf 4049, Tre Liljor 4 (f. d. Tre Liljors plan), Va. Norr 6111; bost, Flemingg. 631V, G.; John, Kamrer, Tavastg. 2, Sö.; tlf Sö.. tlf Kungsb der _ Eivin, Konsertmäst., S~heeleg. 4II!, G.; Georg, Kapten i Poaart, reserv, tjänstem. tlf Kungsh i Järnv.styrelsen, Västmannag 90, Va. j ' B., Lä1~ar:a, Dalag, 18, Va. N. M.,Smidesverkstad,Solnavägen11,Va.; Gustaf, Postassist., Tyresövägen 31, En bost. Ingemarsg. 3 B, Va., skede; tlf Ensk Ernst Emil, f. d. Stationsinsp., Roslagsg. K. V., Postassist., Prästgårdsg. 17, Sö.; 9\ Va... tlf ' Carl. H. C:son, Styckjunkare, Nimrodsg. ' J. E., Prakt. läk., Uplandsg.33; Va.; tlf 14, Värtan. 2105, Norr 460. Thea, Tandläkare, Doctor of Dental Sur: Rolf. Roteman i 26:e roten, Dalag. 78 A, Va. gery, Birgerjarlsg. 32 I1I (Tryggs hus),o. (Efter 1 april Valballa, Rönninge). Wilbelm, Tjänsteman i Sthlms SjÖförs. E. A., Änkefru, Dalag, 11:\, Va. aktieb., Orrspelsvägen 17,.Älsten, Äp. _ E. E., Ankefru, Björllgårdsg. 2, Sö. pelviken. _ Hulda A., Änkefru, EngeJbrektsg. 29, O. Lagerholtz, E. F., Verkm., Sibylleg. 9 Il, O. Maria, Änkefru, Vegag. 151, Va.; tlf Vasa Lagerhus och Fryshusstyrelse, Statens, Drott, ningg. 28, G., ' Gösta, Klippg. 13, Ateljen, Sö.; tlf Söder Lagerkrans, Karl Hugo, Banktjänsteman, Rådrnaneg. 54, Va.'. Lagerhamn, ~o.sefina, Ankefru, Falkenbergsg. Joh. Ludv., Fabrikör, G,ötg. 28B, Sö.; bost. 5, O.D;.. s. g Lagerheim, F., Frih., Kapten, Drottning Karl Gunnar, Ing., Rådmansg. 54. Va. holmsvägen 8 A,.G.; tlf , Karl Einar, Med. kand., Rådmansg. 54, V~. _ Rudolf, Frih., Drottningholmsvägen 8 A, Tyra, Modeatfär, Humlegärdag. 15, O.; G.; tlf tlf Norr 19353; bost. Karlavägen 64, Ellen, Frih.:.a, Karlaplan 9 AIl t. v., O. O.Dj.; tlf Dj.; tlf Osterm S. J., Urmak., Tunnelg. 15, G. ;VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.~~T~~B~~. VIKING

4 644 Lagerkrans Lagerstedt, Lagerkrans, Erik, Rådmansg. 54, Va.; motta 1 L 'q' t. 2 L q' t ~ ger öfvers. o. stenografuppdrag. agel YlS,. ager UlS. Lagerkrans, J. L., Komminister, Pörsanrlinga _1 Edla, Fru, Handtverkareg. 42 A l, G.; tif huset, Liljeholmen.. Kungsh se äfven Lagercrantz, _1 Elvira, Fru, Folkskollär:a, Danderydsg. Lagerkvist, se Lagerqvist. 241, O. ' Lagerlöf,Advokatfirman, Hugo Stenbeck, Olle _2 Hulda, Fru, Greftureg. 71, O.; tlf Österm. Ohlsen, Ledamöter af Sveriges Advo katsamfund, kontor Hamng. l A, G.; tu _I Nina, Fru, Drottningg. 95 c», Va , 8715;. telegr.adress:»lagerlöf _1 Signe, Fröken...Musiklär:a, Kommendörsg. varna».. 19, O.; tif Osterm. 499., John, Apotekare, Grefmagnig.14, O.Dj. _1 Herm.,Kamm,armu~iker,Karlavägen73,0. Fredr., f. d. Fortifikationskassör,.Rotebro. _1 L. L., Koutorsskrifv., 8:t Erikeg. 28, G. Hilma, Fru, Upsalag. 6 1V, Va.. _I Eugen A.' S., Kontrollant, Ad. Fredr. (Lagerlöw), C. H., Ing., ArtiLlerig, 6, O.Dj. torg 4I11 ö. g., Sö.;.tlf Söder Carl, Kamrer i Bl'alldförsäkr.aktieb.Fenix, _1 Gunnar, Köpman, Greftureg. 24 A, uppg. Florag. 20, O.; tlf E, O. C. B., Läkare, Linneg. 3, O. Spec.röron, lossian, Köpman, Jakobsbergsg. 17Ill, O.; näs o. halssjukd. hvard. 1/24'/25 samt tlf Norr efter öfverensk.: tif _2 C. L., Mäiare, Jungfrug. 30, O.Dj.; tif s, Sam, Maskinbyrå, J. Härd af Segerstad, Norr Olofsg. 10, G.; tlf _1 J. A., Snickerifabrik,' Roslagsg.29, Va.; Leon, Målare, Eriksbergsg. 42 (f.'d.vinkel tlf 8535, bast. Sveavägen 78, Va.; tlf g. 3), O.; verket, Torsg. 10, Va., Vasa Clara,.Änkefru, Grefmagnig. 14, O.Dj. _1 J. A., Tapisseriaffär, Birgerjarlsg. 71, HeI!ning, Upsalag, 6 1V, Va. Va.; tlf Norr (Lagerlöv), Oscar, Birkag. 2, Va. _1 Sigurd, Tjänstem. v. Sthlms Sjömanshus, Lagerman, A., Engrosfirma, Vasag. 8, G.; Gaffelgränd 1, St.. tlf _1 Olof, Trävaruhandl., Sigtunag. 4, Va.; J:or Aktieb., Alex. Fabriken Tomten, tlf Vasa 4!:J29. afdkontor o. nederlag, Kungsbroplan ~l Frithiof, firma, Viktualieaffär (inneh. l, G.: tlf 32109, Norr Gunnar Lagerqvistj, Karlavägen 48, O.; Ivar, Fabrikör, Norrtullsg. 7, Va., inneh.s, bost. Greftureg. 24 A, O. Ella, Fröken, Majorsg. 9 A, O. _IS, A. J., Angsåg o. Hyfleri, Sohavägen 4 C. W., Major, Banarg. lo, O.Dj. (Bellevue), Va.; tlf Norr 9975., Albert F.,l:e Tillsyningsmall v. Hälsov. _I Dicken, Ankefru, Styruiansg. 45, O.Dj.; nämnden, Majorsg.!:JA, O. ti( Lagermark, Berndt O., Källarmäst., Brunke _1 H., Ankefru, Björngårdsg. 16 B, ss. bergstorg 15, G.; tlf Norr _1 Malln, Ankefru, Karduansmakareg 3, G.; J. A., f. d. Lektor, Kammakareg. 47, tlf Norr G. _1 Sofie..Änkefru, Kommendörsg. 19 II, O.; 1 L. t 2 L. t tlf Österm agerqvts ; agerq.uls. Lagerroth, Fredrik, Lektor, BergvikRvägen _I Axel, Adj. v. N. Latinlärov., U:Plandsg., 2R, Suiedslåtten, Appelviken; tlf Ap 54, uppg. A, Va.; tlf Norr 22iJ 05. pelv _1 Victor, Apotekare, Upsalag. 15, Va.; tlfj Lagerson, Gerda, Fröken, Bansrg, 47,0.D}. Norr P. G., Handelsfirma, Skohandel, Försälj _1 Halvar E., I.ste Bibliotekarie V. K. Bib ningsbodar: Kungsg. 4, G. (ett kvarter lioteket, Styrmansg. 45, O.Dj. från Stureplan), o. Drottningg. 9, G.; _I Sven, Bokför., Danderydsg. 24 1, Va. tlf 6629, Norr 662!:l. _1 J. A.., Bokh., Kaptensg. 5. O.Dj. M., Handl., Kungsg. 4, G. _2 John, Damskräddare, Kronobergsg, 26, & Johanson, Pälsvaruflrma, inneh. Ge G.; tif Kungsh. 24 Il. org Blomstedt, VästerlåRgg. 8, St. _1 E., Fabrikör, Döbelnsz, 67 A, Va. Lagerstam. E., Disp., Prätgårdsg, lo, Sö, _1 Anna Lisa, f. Holm, Folkskollär.a, Up Lagerstedt, Ragnar N. O.,. Assuranstjänstelandag. 54, uppg, A, Va.; tlf NJlrr man, Linneg. 81 II, O.D}. _1 Eva, Folkskollär:a, Sveavägen "78II ö. g.,, G. A., Fann. kand., Hornsg. 50, Sö,. Va.; tif Vasa 9&99. ~ G. M., Finbageri, Braheg. 1, O. _I Märta, Folkskollär.a, Döbelnsg. 67 A, Va.; Hj. A.A., Förrådsförv., Lifrez. Dragontlf Norr kllsern, Sthlm 14; tlf A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~:'~~L~i~~~;.N 22

5 , I LagerstedteLågrelius, 645 Lagerstedts, Anna, ef'tr., Konditori, Birger Lagerström. Märta, Lärara, Grefg. 70, O.Dj. jarlsg. 31, G.; tlf Norr Signe, Lärar:a, Grefg. 70, O.Dj. Lagerstedt, Gertrud, Konditori, Klarabergsg. Sven, Löjtnant, Försäkr.tjänstem., Kam. '58, C.; tlf Norr makareg. 42, Va.. I Agnes, v. Värd:a, f; d. Folkskollär:a, Si J. V., Musikdir., Karlbergsvägen 9. Va:, bylleg. 50.B, O. E., Musiklär:a, Karlbergsvägen, 9, Va. Gustafva, Ankefru, Rödabergsbrinken 9, Ivar, Pianostämmare, Birgerjarlsg.114, Va. Va.; tlf A. T., Posttj man, Upsalag. 4. Va. & Krantz, inneh. L. Krantz, Kungsg. 53 1l, H. A., Posttjman, Pipersg, 14, G.. G.; tlf S. A., Postv.mäst., Västgötag. 11, Sö. Lagerstrand, K. J. A., Tjänsteman, Tekno Ernst R., Repr. för Wallbergs Fabr. Aklogg. 1, Va.; tlf Vasa tieb., Halmstad; kontor Brunkebergs.Lagerström & Co, Bankirfirma, Drottningg. torg 14, G. 3, G.; tlf 11512, 20683,20684,20685, Elin, Tandtekn., Flemingg. 52, G Tel.adr.:»Lagerfond».. _ Hjalmar, 'I'andtekn., Tegnersg. 1, Va.;, Hugo...Boktryckare, Riddareg. 55, O.Dj.; tlf Norr tlf Osterm Joh.. Aug., Tjänsteman v. Sthlms Gas Aktieb. Bröderna, Boktryckeri, Klara S. o. Elektr.verk, G:la Brog. 23 A, G. Kyrkog. 14, G.; tlf 9458, 16179, Norr Thure, Tjänsteman, Flemingg. 51 AlV, G.; tlf Norr K., Charkuterifabr., Nytorgsg...25, Sö.; Erik, Verkm., Birkag. 3, Va. ' filial Svartensg. 12, Sö.; bost, Ostgötag. Emilie.Änkefru.Grefg. 70,O.Dj.; tlf 776 8Q.,. 43, Sö. 1. Ch. l}.., Ankefru, Kartavägen 53 O, Ragnar L., Elektr. montör, Södertörns Selma, Ankefru, 'l'yskbagareg. 3 1, (j. vägen 45, Enskede. Carl Gustaf, Källhagen, O.Dj. Hjalmar, Fabrikör, Engelbrektsg. 19, O. Lagervall, T., Målarmäst., Smålandsg.23,,9.; Gustaf, Firma, Brännkyrkag. 62. Sö.; tlf verkst. Jakobsbergag. :20, G.. Söder 34573; bost. Hornsg. 52 III, Sö. Thea, Änkefru, Fatbursg. 2, Sö.; tlf Sö' Fritiof, Fondkommissionär.Skeppareg.ö'[, der O.Dj.; tlf Osterm, 1280., Ivar O., Artillerig. 48 1V, O.Dj.; tlf Julia, Fru, Västerlångg. 67, St.; tlf Norr Lagerwall, Julius, Direktör; bost. Grefg. 27, 3928 o. Stockbyvägen 7, Stocksund; tlf O.Dj., Stocks. 69. Walborg, Fröken, Birgerjarlsg. SIV, G.. Lotten, Fru. Teknologg. 9, Va. Wendllt, Fröken, Kassörska, Roslagsg. Signe, Fru, Döbelnsg. 51, Va. MlV, Va. '.., ' Wilhelmina, Fru, L:a Vattug. 15, G.; tlf Birger, v. Häradshöfding, Tegnersg. 8 III, Norr Va.; tlf Norr ~ E., Frukt O. Blomsterhandel, Dalag, 22, 8, A., Metallaträr, A.B., kontor O. fabrik Va.; ur Norr Kungstensg.27, Va.. Ebba, Fröken, S:t Eriksg. 92 v, Va, Lagerwik, J. P., Löjtn., Sibylleg. 16, O. " Jenny, Fröken, Tyskbagareg. 3 1, O. Lagmansöskogar, A.B., Regeringsg. 19 & 21, S. A., Fröken, Roslagsg. 10, Va. G.; tlf ,& Co, H., Garn, Väfnads o. Sybehörs Lagne, Arnold, Slöjdlär., Mittelvägen 4, En. affär, Plerningg. 23, G.; tlfnorr skede. David, f. d. Handl., Brännkyrkag. 138A IV, Lagnell, Emil, Kamrer i Försäkr.Å.B. Skan Sö.,. dia, SaltsjöDnfnäa; tlf SiöDufn. 89. J. A., f. d. Handl., Källhagen, O.Dj. Lagrelius, Einar, Civiling.; Sköldungag. 3, Otto, Handl., Asög. 4, So.; tlf Söder 33723; O.; tlf , bost. Katarina Bang. 6 1, Sö. Elof, Grossh., Jakobsbergag. 17, G.; tlf Emil, Ingenjör, Vikingag. 22 III, Va. 4113, Norr Privat tlf Norr.2218_ Ernst Hj.jIng., Dalag, 28, Va.; tlf Norr &Westphal,LjustryckeriA. B.,Kungsbro, ' plan 3, Sthlm 8; tlf:»stabslitografen». Otto E., Jur. kand., Advokat, Drottningg. A. C., Änkefru, Jakobsbergsg. 17 Il, '. 17III, G.; tu.1~4 92, Norr ; bost. G.; tu. Norr DjursbolmsÖsby; tlf Dj.Osby 81. Selma,.~nkefru, Dalag, 23, Va.. '\ G. E., K.(lomrerare i Jernkontoret, Djurs Axel, Ofverintendent, Föreståndare för holil).sosby... I Generalstabens Iitogr, anstalt, Finlands Fredr., Konstnär, Sibylleg. 79, O. generalkonsul, kontor Kungsbroplan 3', Victor, Konstnär,' L:a Vattug. 19 A, G.; G., bost. Sköldungag. 3, O.Postadres 8 ~ " tlf Norr Sthlm 8. BEKVAMASTE BETALNINGSSATT AR 'POSTGIRO

6 646 LagrådetLand. Lagrådet, f. d. Arffurstens palats, Gust. Ad. Lamby, Elin, Fru, Odeng, 17, Va.; tlf Norr ( torg l, G Lagström, Ernest, Frukt o. Konfektyrer ih. S. K., Fru, Stenbocksg. 4 II,' (J. parti o. minut, konfektfabrik Tomte Iwan, Tandläk., Stureg, 20, V.; tlf 79330, bog. 34, Va.; butik Drottningg. 81 B,. Norr 26912; bost, Eriksbergsg. 14, (J. Va., tlf Norr Lamina, NaturkuranstaJten, Teguersg. 34, Ragnar F., Handl., Blekingeg. 61, Sö.; Va.; tlf Vasa tlf Söder Lamm, Kurt, Assessor, Brunkebergstorg24,G. Ernest, Köpman, Kocksg. 52, Sö.j tlfsöder Erik, Bankdir., Bragevägen 2, (J.; tlf , Norr H. E.,. MiSSIonär, Götg. 15, Sö. Carl Otto, Direktör, Birgerjarlsg. 27, G.; C. G., Premiärdansör vid K. Teatern, tlf Norr Sjukgymn., Kristinebergsvägen 1I, G. Oscar, Direktör, Stureg. <; 32, (J. j tlf Norr Lahrendt, J. H.. Herr, Norrlandsg. 19, G.; ' tlf Norr Agnas, Fröken, Vill ag. pil, (J.. 'I.'hyra, Modeaffär. Hamng. 8, G.; tlf Norr Ida, Fröken, Braheg. 20, Ö.; tlf Norr ; bost. Norrlandsg. 19, G. Julia, Fröken, Skeppareg. 13Il, (J.Dj. Laine, Frans, Elektr. Montör, Högbergsg.74, (Landahl), Sö. Laitinen, John, Målare, Tomtebog. 15. Va. Herman, G.. Grossh., Brunkebergstorg. 24, Laktoprotin, Droghandel, Uplandsg. 68, Va.; s hem for blinda, Nybrog.23, Ö.;tlfÖsterm.. tlf Lalander, &, Friberg, Kungsg. 56, G., se John H., Herr, Linneg. 19Il, Ö.; tlf Elektr. A.B. Rudhammar & Co. Osterm Lalin,.Gunnar, Civiling., Greftureg. 24 A, Wilhelm, Hoffotograf o. Pappershandl., Ö.; tlf Braheg, 31, Ö.; affär Stureg. 6, Ö. Gunilda, Ankefru, Dalag. 47, Va.;tlf Carl Bob., Ingenjör, Godsägare, bost. Lallerstedt, Erik, Arkitekt i Kgl, Byggnads Näsby slott, postadr: RoslazsNäsby ; styr., Professor v. Tekn. Högskolan, tlf Djursh. 141, Djursh. 1041; Näsby Danderydsg. 15, Ö.; tlf 97 74, Österm. gårdskontor; tlf Djursh, G. R., Ing., Falug. 10, Va. Ragnar, Banktj.man (Svenska Handels s konvalescenthem, St. Gungan, Enskede; banken), Drottningg. 97 1, Va.; tlfvasa2. tlf Ensk 'I'horwald, Banktj.man (Skand. Kre'dit Gustaf, Med. dr, Mästersamuelsg. 21, G.; A.B.), Tomtebog. 6 A, Va. hvardag. 122; helgdagar Carl E., Disp., Grefg, 65, Ö.Dj. Martin, Professor, Narvavägen 5, (J.Dj. Henning, Redaktör för Stockholms Adress Elin, Ankefru, Västerlångg. 52, St, kalender, Klara Vattugränd 1II, G.; Louise,.Änkefru, Stureg. 12, Ö.; tlf tlf 5388, Norr 51 02; bost, Drottningg. Österm. J , Va.; tlf Vasa 2. Mathilda, Ankefru, Linneg. 19 II, Ö. La Marguerite, Blomsterhandel, inneh. Frö Lammi, Anton, Skräddare, Valling. 18, G.; ken Hilda Liljequist,Odeng. 24 Va.; tlf Norr tlf 83999; inneh:s bost. Tomtebog. 10, Lampa, C. R. F., Köpman, Ostgötag. 42Il, Sö. Va.j tlf Vasa Sven Kr., Västerlångg. 52, Si.; tlf Norr Lambere, Carl, Musikdir., Götg. 3 Il, Sö. ' Lamberg, A., KappaJfår, Västerlångg. 44, Lampe, Gunnar, Konstnär, Fjällg. 12 B, St.; tlf Norr Sti.; tlf Söder 6364 (kl f. m.), Tor, Prakt. läk, Engelbrektsg. 23 III, (J. Lampell, H. V., Handres., Lilljansplan 3, Ö. Lambert, G. A., Civiling., Rådmansg. 82, Va. Lanbert, C. G. L., Tjänstem. vid St. Elverk, Emil, Direktör, Regeringsg..?6, G. Bragevägen 121, Ö. S. E., Ing., Skeppareg. 57, O.Dj. Lancen, Sigrid, Gymn.dir. Skeppareg, UD.b. Alrik, Köpman, Karlsviksg. 13Il, 0.. ' t. h., Ö.Dj.; tlf Konrad, Tjänstem., Banerg, 6 1I, Ö.Dj.; von der Laneken, E.K.,Fru,S:t Eriksg.94III, Va. tlf Osterm Clara, Fröken, Banerg.,7, Ö.Dj.; tlf Knut, J ärfva, Ulriksdal; tlf Ulriksdal123. Land, Clara, Fru, Agneg. 27r, G. Lamberth, C., l:e Amanuens i Kommerskoll., K. D., Kapten, Krukmakareg. 5, Sö. Handtverkareg. 15 A IV, G.; tlf Kungsh. M. L.)..Tjäustem., Högalidsg. 40 A I, Sö.; tlf Söder Lamby, Henrik, Civiling., Storg. 12 JIl, Ö.D}.; Oscar, Tjänsteman v. A.B. Sv. Handelstlf 73543, Norr :... b., Solnavägen 51 III, Va. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ Ull HA.MNOA.TA.N IS

7 Land o: SjöLanden.,?47 Land och Sjö, Ömsesidiga Olycksfallsför Lande, G. A., Fil. kand., Löjtn., Parkg. 2; säkrings bolaget; Stureg. 3Il, O. Med C.; tlf '. delar försäkring enligt lagen om för A. E., Jur. kand., Parkg. 2, C. säkring för olycksfall i arbete den 17 Sven G., Parkg.2, G. juni Tlf Norr 232, Norr' 464, se äfven Landhe. Norr 601, Norr 602., Landegren, Algot, r.igarraff'årer,riddareg. 28 Landa, Ageuturaffär, Kungsg. 56, C.; tlf o. s. g. 33, O.Dj.; tlf , Norr , ' A., Grossh., ~ommendörsg. 39,1/2 tro t. v.,. andahl, Gustaf, Notarie i Järnvägsstyr., O.Dj.; tlf Österm , Dalag, 52, Va. C. O., Köpm, Folknngag.42 B,Sö. _ M., Georg, t. f.kontrollör i Genpost E. M., Skoaffär, Triewaldsgränd 3, St. styr., Drottningg. 53 1V, C. Emma, Sijmm:a, Dalag. 4~, Va.. Landau, Gustaf, Direktör, kon~or Bsgerlngeg. Camilla, Änkefru, Braheg, 37 1, O.;.tlf 49, C.; tlf ; bost.enksbergsg. 7, O ~.. _ Mina, Fru, Skoaffär, Regeringsg. 50, C.; E. W., Öfverstinna, Lutzeng. 7, O.Dj.; tlf,. bost. Eriksbergsg. 7, V _ K o. A., Fröknar, Valhallavägen 112, q. Landehus, Alma, Barnm., Skeppareg. 27, Albin, Med. Iie., Valhallavägen 112, O. O.Dj. / Land berg, Axel, Agentur o. Engrosaffär, Hugo, e. Byråchef, Villa Granebo, Li Kungsg, 6~, C.; tlf 17441; bost. Ny dingöbrevik; tlf Brevik 214. brog, 23, O. I Thore, Dir., A.B. Landelius & Björklund, _ S. A. R., Bankkassör, Heleneborgsg. 10, Rörstrandsg. 14, Va.;.tlf Sö. Maria, Folkskollär:a, Östermalmag. 11, _ Ejnar W., Civiling., Roslagsg. 12, Va.; O.Dj. tlf Vasa Georgine, Fru, Beridarebansg. 17 v, C. _ Erik, Dir., Odeng.26, Va. Dagmar, Fröken, Narvavägen 5 o. b., O.Dj. Anna,. Fru, Kungstensg. 59 Il, Va. Ingrid E. G., Fröken, Kungsklippan 5, C. _ Anna,.Fru, Banerg. 25, O.Dj, J. C., A.B., Kungl. Hofkonditori, Hamng. _ Edith, Fru, Katarinavägen 9 B, Sö.; tlf 1 A,.C., filial StorkyrkobrlnkenIfl, St: I Söder Gustaf, Kapten, Lilla Alby, Sundbyberg; _ E., f. d. Godsäg., S:t.Eriksg. 93, Va. tlf Sundbyberg 185. :. _ Ludw., Grossh, (TvålLagrpt»Prick»), Sv. F., Köpman, Birgerjarlsg. 7l~Il, Va.; Engelbrektsg. 33, O.; tlf Norr tlf '... _ Anna, Herrekipering o. Kortvaruaffär, ' Anna, Lärar.a, Ostermalmsg. 11, O.Dj.,,. Bellmansg.26, Sö.; tlf Söder & Björklund, Aktiebolaget, Norton slip: _ F., Ing., IRörstrandsg. 42 III,Va.; tlf Vasa skhvor, slipmateriel o. verktygsmaski ner, Bryggareg. 6 A, C.; tlfnorr23237, s, E., Mek. verkstad o. Metallfabrik, Pryss Norr gränd (f. d. Badstug.) 10 B, ss.. tlf S. N., Tjänsteman, Birgerjarlsg, is, O. Söder Gustaf, Banerg.23,0.D}.; tlf Osterm & Son,o.Mek. verkst., Pryasgränd (f. d. Helge, Jutas backe 1IV, C.; tlfnorr L:aBadstug) 10 B, Sö.; tlf Söder Landen, Alf, Arkitekt, Hornsg. 57, Bö.; tlf _ C. E., Sekr. i Komm.vkoll., Bergviksvägen Söder ' 57, Äppelviken; tlf Appelv Aug., Direktör, Smålandsg. 20 1, C.; bost,,_ & Rosenkvist, Snickare, Tomtebog. 6, Va. Klara N. Kyrkog, 27, C.... _ S. Ro E" Stallmästare, lnedalsg. 9 B, C. Gustaf, Frisör, Ostermalmsg. 14 B, Ö. _ E: V. U., Statsgeodet, S:t Eriksg.,15 ~, C. Cl., Fru, Valling. 25, C. _ Ivar, Tandläk., Birgerjarlsg. 32 Ill, O.; tlf Vivan, Fru, Östermalmsg. 14 B, O:; tlf Norr 2]814. _ O. H. F., Öfvermaskinist, Kungsg. 68, C. Rudolph, Ing., Prästgårdeg. 38 Il1,Sö.; tlf _ K. A., Flemingg. 28 o. b., C. o Söder ' '. Landbergsson,,Albertina, Fröken, Banärg. Sven, Ing., Surbrunnsg. 26 II, Va.; tlf , O.Dj. F., Löjtnant, Ringvägen, Saltsjöbaden;, Landblom,Aug., Agent, Vidarg. 1, V~. tlf Saltsjöb Landby, Åke, Direktör, Jungfrug. 23, O.; tlf s Manicuresalonger, Norrmalmstorg 3, C., Österm & Lundin, Rak o. Frisersalong, Rege ' H. V., Lärov.adjunkt, Birkag. 12, Va. ringsg. 9, C.:,tlf Norr 166,94. I, Landbäck, E. K. V., Barnm., Högalidsg. Uno V., Bed., Västerlångg. 36, 'St. o 46 A, SÖ'. I Nils, Skrädde~~ o. He.rrekip:saffär, Folk Lande, Greta, ASSIst., Parkg. 2, C.. ungag. 12, So.; tlf Soder 13133; best.s.h. VlK:ING SKOKRÄM INDUSTRl.~~T~~B~~. VIK~Ny

8 648 LandeneLaudqvist. Landen, Johan Gustaf, Slakteriidk., Gamla Landgren, Karin, Gymnastikdir., Malmskill Saluhallen 64, St; bost. Götg. 81, Sö. nadsg, 35, G.; tlf 10143, Norr Landenius, Oscar, Blomsterhandel, Drott P. G., Ingenjör, Döbelnsg. 17, Va.; tlf mngg. 11, G.;,Uf 57 37, Norr 4815; bost Kungsholmstorg 5 1V,G.;/tlf Norr C. A. G., Kapten, Dalag. 10, Va.' Emil, Kamrer, Drottningholmsvägen 12 Elisabeth, Lärara, Malmskillnadsg. 35, AlV, G.; tlf Kungsh G.; tlf 10143, Norr Lander, Gustaf O:son, Amanuens, Karlbergs E. W., Målare, Volmaryxkullsg. vägen 24, Va.,. Uf Söder , ss, Fritz L. E. Ols~n, Bokh.. i Förmynd. Ander.~,Skrädd., Västerled 19, Ä.ppelviken; kamm., Karlavågen 6~, O.D}. tlf Appelv Edit Blom, Fru, Stureg. 56, O.; tlf J., A. F., Uppbördam. v. Sthlms Gas o., Anna, Fröken, Karlbergsvägen 48, Va.; El.verk, Folkungag. 91A, ss; tlf Söder tlf Herbert, Ing., Stureg. 56, O.; tlf A. A., Änkefru, Skeppareg, 4111I, O.Dj. G., Lok.för., Karlbergsvägen 48, Va.; tlf Landhe, P. J. H., Handl., Alfsjö villastad 22, Älfsjö. L., Löjtn., Not. i Riksförsäkr.anst.; Malm se äfven Lande... skillnadsg. 60, G. Landher. Alb., Skeppareg.äö, O.Dj.; tlf N. R., Tryckeriförest., Handelsvägen 22, Landin, Curt, Byråchef, Tunnelg. 19 BII\p. Enskede. Ludvig L., Expeditör, Tegnersg. 4711I,ra. Landergren, Anl}.aE., Doktora, kv. Hambon Carolina, Fru, Krukmakareg, 20, Sö. 2, Als~en, Appelviken. Hilma, Ankefru, Valling. 20 & 22, G.; tlf Hilda, Fru, Karlbergsvägen , Va.; tu Landerholm, Harry E., Tjänsteman (Trafik Mariette, Fru, 25, C.Dj. f. de Vriendt, Riddareg. A.B.. GrängesbergOxelösund), Villa Hekla, Fröken, 'I'egnörsg. 4711I, Va. Bergholm, Huddinge. Gustaf, A. B,.,Glasvaror i parti, Karlbergs Landers, Per A. L., Styckm., Artillerig. 26, vägen 42, Va.; tlf 11534, Norr O.Dj. Landeström, ' G., Fabr., Vanadisvägen 22 B, Knut, Ingenjör, Tomtebog. 26 A, Fanny, Lärarinna, Brännkyrkag.27, Va. " Sö. Va. Landewall, Gust. Erik, Byggnadsinsp.!lktör, A., Telegrafist, Västmannag. 43, Va. C. O., Uppbördsman i 29:de roten, S:t Lunkentusvägen, Smedslätten. Appel Eriksg. 43, G.; tlfnorr viken. Landfeldt, J. W., Västermalms Färgh;tndel, s, Olof, Eftr., Urmakare, verborg O. Sven Ådin, inneh. J. P. Qf Braheg. 26, O. Handtverkareg. 15, G.; bost. Garfvareg. CarlO., Verkm., Grefmagnig. 16, O.Dj.; 3, G. tlf Österm J. H., Birgerjarlsg. 108, Va.; tlf Vasa Landkvist. 'w. F., Birgerjarlsg. 109 B, Va.; tlf Vasa 497., Landgren, P. A. H.. Banktjänsteman, Bon Landmann, H., & Söner, A.B., Näekströmsg. deg. 1822, Sö. Signe, Barnmorska o. exam. Sjuksköt:a, 1, G.; tlf 'I'elegrafadr.; O., Köpm., Villag. 13 B, O.»Hopfen». MalmskillnadsS". 35, G.; Uf Landow, J. A. A., Kont. Skåneg. 86, Sö. Richard, Byggn.mg., Vanadisvägen 31 B, Landquist, Louise,Doktor:a, Bergshyddan, Va.; Uf Vasa Djurgården. N. G. E., Fil. mag., Frejg. 48, Va. John, Fil. dr, Bergshyddan, Clara, Fru, Drottningg. 73 CII, G. tlf ' Djurgården; EHn, Fru, Norrtullsg. 24 IV, Va.; tlf Clara, Fröken, Scheeleg (f. d. 20), G.; A. D.; Kapten v, Flottan,, 18 (f. d. 20), O. Eriksbergsg. ' tlf Kungsh C. A. E., Kyrkoherde, Högbergsg.17, Sö. Ellen, Fröken, Scbeeleg (f. d. '20), Landqvist, Fredrik, Bagare, Södermannag. G. 14, Sö. Inez, Fröken, Fil. kand., Västerled 19, Axel E., Fastighetsäg., Stenhuggarevägen Äppelviken; Lisa, Fröken, tlf Äppelv Scheeleg (f. d. 20), G.; 20 (f. d. 68),.Äppelviken; tlfa.ppelv.605. Terese, Fru, Odeng, 5'6, Va. tlf Kungsh, P., Försäljning af maskiner, verktyg, Nils, Kontorist, Söder Högbergsg. 50, Sö.; tlf maskin förnödenheter o. metaller, Dö Rud., Skeppsmäkleri:6.rma, Befraktningsbelnsg, 17" Va.; Uf agentur o. Sped., Brunnsgränd 4 n.b., St., A.B. SVENSKA METALL VERKEN MÄS~~R:n~:n~E.fL~i;~~~.N 22

9 LandqvistLanåtinäteriundervisningens Studentkär. 649 Landqvist, A,rne, Specerihandl., Rörstrandsg. Landström. M. A. M., Sjuksköt:a, Inedalsg. _ 25,Va.; tlf Vasa 9400; bost. s. h. 17, C. & Co, G., Tullåkeri, Skeppsbron 36,.St.; A. P., Ä:gkefru, Odeng. 72, Va. tlf Hilma, Ankefru, Flemingg. 30, O.; tlf Karin, Ankefru, Högbergsg. 50, Sä. Kungsh ' K G., Öfvermaskinist, Fjällg. 30 (öfre Landtbruksakademien, Mästersamuelsg. 47, gården), ss,.' I Sthlm 1.. '. Låndsberg, Tea, Fröken, Rådmansg. 37 II, Va.; s Bibliotek, Mästersamuelsg. 47, Sthlm 1. tlf s Experimentalfält, utom Roslagstullpost Tora, Fröken, Rådmansg. 37 II, Va.;tlf adress Experimentalfältet. Landsföreningen för folknykterhet utan för s Förvaltningskommitte, Mästersamuelsg. bud (L. F. U. F.), Kar1avägen 62 II, O.Dj. 47, Sthlm 1. ' Landskansliet, Stockholms läns, Brunke s Handlingar och Tidskrift, Mästersabergsg, 6, C. Exp.tid. kl. 10 f. m.3 muelsg. 47, Sthlm 1. e. m.: 'Landssekr, o. länsassessorns s' Museum, Experimentalfältet, utom Ros, mottagn.tid kl. 11 f. m.1 e. m. Iagstull; helgfria tisd., onsd., fred; Landskog, John, Tjänsteman i Riksb., Frid o. lördagar kl.. 123, sön o. helgda ' hemsg. 56III, C. gar 13, fritt. Landskontoret, Stockholms läns, Brunke Landtbruksbörsen, se Lantbruksbörsen. bergsg, 6, C. Exp.vtid kl. 10 f. m.3 Landtbruksklubben i Stockholm adr Stocke. 'm.' Landska~rllrarens o. länsasses holm 2. ' '. sorns mottagn.vtid kl. 11 f. m.l ~. m. Landtbruksstyrelsen, Gamla Riksdagshuset, Landsorts och Utlandspressens Redaktions östra ing. Sthlm 2 registratorskon Byrå Pell'asus, Sthlm 1... toret öpp~t "M1"/~4~.. ' Landssekretariatet (Styrelse for Landsorga Landtbruksveckans Byrå Klara O. Kyrkog. nisationeni Sverige, centralorganisation 12 C' tlf för Sveriges fackligt organiserade ar Landtfö~sv~rets Komrdandoexpedition, Förbetare), Kontor Barnhusg. 16, C.; tlf svarsdepartementet Storkyrkobrinken 1 78, Norr Ordf.: Arvid Thor 7 St. ' berg, Sekr. Edv. Johanson. Kassör J 0 Landt~annabladet, se Lantmannabladet. hanolov Johansson, Ombudsman Per Landtmannen 'I'idskrift för landtmän Klara ~erg!dan.. Sigfrid ~ans~on,.~edaktör Ö. Kyrk~g. 12, C. ' '\ for tidskriften Fackföreningsrörelsen, Landtmanson, K., Ing., Statsinspektör öfver Landstormsföreningar: elektr, anläggn., Kaptensg. 13 1v, O.Dj. Adolf Fredriks Landstormsförening,sekr.: Köp Landtmännens Affärsförmedlingsbyrå (0.' man C. J. W., Magnus"on,Slöjdg. 3, C. A' G' k ) N Ba t r et 29 C Engelbrekts Landstormsförentng, sekr.: Kamrer '".so!?,..1~s~c e l. or.ra n o g " N. Nilson, Narvavägen24, O.Dj. MJolkforsalJlllngsforenmg u. p. a. Kontor Klara Landstormsförening, sekr.: Tjänsteman och mejeri Dalag. 3, Sthlm 1 se vidare Sone Svaniund, Surbrunnsg. 40, Va. M"'lk t I ' Kungsholms Landstormsförening, sekr.: Ing. r JO ce!! ra en.... Fritz Hallin,.Holländareg.21 A, Va. Nya Fastighets A.B. l Iikv., verkst. dir. Landstormsföreningen.Sexorna., sekr.: Fil. dr Anders Lindström Regeringsg.19 & 21, Nils Lundqvist, Högbergsg.54, Sö. C' tlf ' ' Oscars Landstormsf6rening sekr.: Insp. Karl., ". Klint, Vasag. 50, C. ' Potatisaffär, S. E. Petterson, Mariahrssen, Solna Landstormsf6rening, sekr.: l:ste Bokh. Sthlm 4. Södertörns Harald Haake, Landstormsförening,sekr.: Rotebro. Förvalt. L an dt ma..t en "k' on t Ole,. t Stil l" B k l ms ans, run.e C. Weinitz, Finnboda, Sthlm 2. bergstorg 15 II t, C.; öppet alla helgfria Lidingii. Landstormsklubb,.sekr:.: Löjtn. Curt dagar kl. 10 f. m.1 e. m.' tlf Holmberg, kv. Tegen 6, Lidingö VIllastad. ' Landstormsområden Stockholms, se Stock Landtmäteristyrelsen, Kungl., V. Trädgårdsg. holms Landst~rmsområden. 2, Sthlm 16; tlf ' Landström, C. G. Birger, Aktuarie i K. Järnv. Generaldirektörenur IS 74. styr. Drottningholmsvägen 1 A IV, C. Admini~trat.ivabyrån tif K.. K, Byråchef, Ostermalmsg.,. UtredningsbyräntIf e Therese, Fru, 'I'eguörsg. 21, Va.. Landtmäterifiskalentlf s Hyrkuskverk Sveavägen 115 hörn. af Arkivet tlf Solnavägen; Va.; tlf 596, Landtmä~eris.tyrelsen~ u~dervisningskurser,._ C. Emil W.,Musiker,Grefmagnig.H,O.Dj. Artillerig, 60,. O:DJ.; tlf Sverker Notarie Stureg. 54 O.; tlf Landtmäteriundervisningens Studentkar, Ar Öster'm ', tillerig. 60, O.Dj. : A., Privatlär:a, Greftureg. 70 B, O. se äfven under Lant. SAKRASTE B~TALNINGSSATT AR POSTGIRO 21* i s::': ". 84 O Landtmätertbyrån tif 9027.

10 650 Landzen«Lanners. Landzån, K., Järnv.tj:man, Flemingg. 35, O. Birgerjarlsg, 73 & 75, O.; tlf 30459; Oscar, Lok.för., Heleneborgsg. 3, Sö. sommarbost. Skärmaräng; tlf Skägga 34. Lang, Hjalmar, Dir., Uplandsg. 64, Va.; tlf Lange, Per, Tjänsteman v. Rikets aljm. kart 82645, till kontoret: tlf 17~ 51. verk, Västlnannag. 401, Va.; tif Sigrid, Fru, Nybergsg, 5 III, Ö. HUda, ÄnJrefru, Rådmansg. 86u, Va. Hilma, Fröken, Bondeg nppg. B, Sö. 'I'eresia, Ankefru, Rödabergsg. 11, Va.; Olga, Fröken, Uplandsg. 76, Va.; tlf tlf Yasa 118 ~ Olof, Ofverlärare, Borgmästareg. 11, ss; Josef, Kammarmusikus, kv. Rabatten 10, tif Söder Lidingö villastad; tif Lid:ö Bernh., Handtverkareg. 36m, O.; tif Walter W., Rak o. frisersalong, Väster ' långg. 51, St.; tlf Norr se äfven Lannge. J. E., Skrädd., Linneg. 39 A n.b., Ö.Dj.; Langelius, F. G., f. d. Bankkassör, Storatlf Norr bältg. 28 (f. d. 22), Ö.Dj. Th., Tulldir., Torstensonsg. 15, Ö.Dj: Langels. J. H., Köpm., Vanadisvägen 44, Langborg, Gunnart Å B Ö kontor och ut Va.; tif 83067,. ställning Nybrog. 8..; tlf 7~600. Langenberg, E. E., Ankefru, Karlbergsvägen P., Grossh., Breitenfeldtsg. 2 v, Ö.Dj. 60, Va.; tlf Per, Idrottsmagasin, H. K. H. Kronprin von Langenberg. G., Försäkr.tjänstem., Kruksens Hofleverantör. Birgerjarlsg. 5, makareg, 50, Sö.; tlf Söder Sthlm 7; tif 8075, Norr 781. Langenskiöld, K., Frih:a, Karlavägen 29, Ö:; Gunnar, Konsul, Rådmansg. 19, Ö.; tlf tlf 6014l.Norr Norr Langer, O., verkm. Agneg. l, O. Langborg, Helmer, Å. B., Motorbåtar, mo Langhorst, H. G. V., Dir., Brännkyrkag. torer, motortillbehör, kontor, lager o. 1791, Sö... utställning, Birgerjarlsg. B, Ö.; tlf Langiet, Filip, Civiling., Öfverlär. v. Tekn , Norr Mororbåtsvarf Skolan, Lär. vid Tekn. Högskolan, Bir Smedsudden. tif Norr gerjarlsg. 95, Va.. A. M., Ankefru, Humlegårdsg. 18 Iv, Ö. O. F. I., Fil. kand., Nytorgsg. 11, Sö. Langborger, C. R., Telegrafassist., Lästma Valdemar, Red., Hofslagareg. l, O. kareg. 15, O.; tlf Norr Langseth, Alva, Fröken, Birkag. 7, Va. Lange, L. D. Gunnar,.Apotekere, Torsten Joh. Emil, Förrådsförvalt., Djurgårds. sonsg, s» ö. g., Ö.Dj.; tlf slätten 104, Ö.Dj.; tif Österm Judit, Borst o. Kammagasin, Drott Lanke, R., Tandläkare, Kungsg. 31 & 33 ningg.. 104, Va. (S. Kungstornet), O. George, Direktör, bost. SaltsjöStorängen. Lann, A. K, Öfversköt:a, Stockholms gamla Gustaf, Dir., Valhallavägen 56, Va.; kont. sjukhem, O. Katarinavägen 9 B, So.; tif Lanner, Thure G., Agent, Brännkyrkag. 91, S. :N., Direktör, Villag. 4, Ö. Sö... Ester, f. Hägg, Folkskollär:a, Borgmäs Thure, Agronom, Svedensborgsg. 8 B, Sii.; tareg. 11, Sö. tlf Elisabeth, Fru, Journalist, 'I'egnersg. 8, Mattssohn, Karl, Dir. i A.H. Biblioteks Va. bokh., Bråvallag.14, Va.; tlf Vasa Hulda, Fru, Götg. 17. Sö.; tlfsöder Agnes, Fröken, Bondeg. 74, ss. AI\na, Fröken, Artillerig. 12 IV, Ö.Dj.; tif Signe, Fröken, Västmannag. 15 IlI t. h., Österm Va.; tlf B. G., Ing., Hornsg. 52 u, Sö.; tif Söder Fritz G., Grossh., Tjärhofsg. 34, Sö Torsten G. A., Ing., Skeppareg. 22, Ö.Dj. Karl H.,. lng., Hornsg. 52 II,ss; tlf Söder Alexander, Köpman, Katarina Bang.Ll, Sö ' Vald., Köpman, Skåneg. 51, Sö.; tif Nils, Ing., Karlbergsvägen 4pv, Va., ing. Wega, Atelier Konsthantverk, Målarskola,. fr. S:t Eriksg. Västmannag. 15, Va.; tlf :. Erik W., Konstnär, kv. Källan 3, Lidingö Olga, Skulptör, inneh, Atelier Smidesvillastad; tlf Lid:ö ' konst, Mästersamuelsg. 56 B, O.; tlf K., f. d. Major i tyska armen, Villa Caro ' Iineborg, Skärsätra: tlf Skärs Lannerfelt, Oscar, Skeppsmäklare, Drakens George, Maskinaffär, Igeldarneg. 6, O.; gränd l, St.;tlf 3574, 13478; bost. tlf 3S0 29. S:t Eriksg. 94 B, Va.; tlf Karl H., Revisor, Brunkebergsg. 3 1, O.; Lanners & Co, M., A.B. Agentur o. grossh., tlf Norr 4490 o ankn.; boat. VolmaryxkuIlsg. l, Sö.; tif Söder JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN 15 '

11 LanuerseLarsson. 651,., I Lanners, Manfred, Köpman" Volmaryxkullsg. Lantz.Reinhold, Öfverkonstapel, AIströmerg. lr, Sä.; tlf Söder , G.; tlf Kungsh Lannerstedt, J., Ing., Brännkyrkag. 57, Sä. Nils, Slotts backen 2, St.; tlf Norr C. G.,Snickare, Odeng. 48, Va. Lauzen, G. A., Posttjänstem.,Parkg. 18 B, G. Lannert, G. L:son, Fil. dr, Pipersg. 5 Il, G.; La Parisienne, Modemagasin, inneh. Fru tlf AIda Björnqvist, Greftureg. 46, Ö.; Lannes, Augusta, Fru, Braheg, 10, O.;. tlf tlf Osterm, Lapidoth & 'Lindqvist, A.B., Grosshandel = Carl, Handl., Torsg. 2, G. o. Agentur, Kungsg. 65, G. Lannge, Alice, Fru,Vanadisvägen 20, Va. Lapidus, I. W., Civiling., Dalag, 7, Va. Ivar, Inspektör i Försäkr.aktieb. Skandia, Laquist, Astrid, Fröken, Karlbergsvägen 9, Hornsg. 154, Sä. Va.; tlf se äfven Lange. Orvar, Ingenjör, Grefmagnig.18, Ö.Dj.; Lannmark; A. o. E., Dam o. barnskrädderi. tlf ,. Drottningholmsvägen2 A, G. Lardy, Charles L. E., Schweizisk minister, J. G., Ingenjör, PåIsundsg. 4, Bö.; tlf SÖ.Blasieholmstorg 11, G.; tlf Norr der La Rendt, Modemagasinet inneh. Fru T. Sven E., Ingenjör, Folkungag. 93'IlI, Bä.; Lahrendt, Hamng. 8, C.; tlf Norr tlf Söder Larenius, Herbert, Löjtnant, Rörstrandsg. 25, Joh. Kison, Mek. Verkst., Rosenlundg. 20 Va.; tlf Vasa So.; tlf Larka, Thorsten, Dir., Narvavägen 7, Ö.Dj.; Lanopyrolinlagret, inneh. Emma Ohlsson kontor Skeppsbron 10, St,'. Valling. 8, G.. W., Dir., Strandvägen 45: Ö.Dj.; kontor Lanse, Axel, Inspektor, Heleneborgsg. 13 B rv, Skeppsbron.10,.St. Sä.; tlf Söder Beda, Ftu, Exam. Sjukgymn., Linneg.. Lantarbetaren, 'ridningen, Jakobsg. 24, G. 39 B, Ö.Lantau, Anna, Ankefru; Inedalsg. 15, G. Bertil, Löjtn.,. Skeppsbron 10, St. Lantbruksbörsen,' Västerlångg , St.; 'tlf s, W., Aktieb., Ångbåtsexpedition & Spedi tionsaffär, Skeppsbron 10, St. Lantegendomar, A.B., Förmedlar köp '0. Larm, M., Fröken, Valhallavägen.40, Va. förs. af stads o. landtegendornar, sko La Rose, Blomsterhandel, inneh.. Fröken gar m. m., Vas ag. 42, G.; tif Hildur Erlandson, Stureg. 30, Ö.; tlf Lanthen, Anna, Fröken, Jungfrug. 4S B, Norr Q. Larsen, A. V., Dir., Valhallavägen 1S2, Ö.Dj. Lantmannabladet, Af~onbJadet~ bilaga för od Alie Lindberg, Fru, Birgerjarlsgvöd!",. Iing och näringsflit. Redaktionsby Ö.; tif Norr rå: Klara V. Kyrkog, 7, S'/.tr., Sthlm; tlf Louise, Fru, Torsg. 19 An.b., Va. namnanrop.»aftonbladet». Kontor: & Samuel,A.B.,Mauufakturvaroro.Herr Klara V. Kyrkog. 7, Sthlm l. ekiperingsartiklar en gros, Drottningg. Lantmännens Bank, se. Jordbrukarbanken. 65, G:.. Fastighetsbyrå, inneh. Förvalt. H. Hän 'I'horvald,: Musiker, Torsg. 19 AP.b, Va. kers, Rå:dmansg. 73, Va. Larsen, Adele, Fru, Grefg. 6, Ö.Dj. 'I'ekniska Byrå, inneh, Ax. R. Nilsson, Olof, f. d. Godsäg., Vanadisvägen 41, Va. Ostermalmsg. 44, Ö.; tlf ' F. J., Kungl. Kammarmusiker, Grefg. Ömsesidiga. Pöraåkringebolag, för Elek 31, Ö.Dj.; tlf Norr triska Anläggningar, Maskinförsäk J. W., Köpman, 'I'orsg. 48 A III, Va.; tlf ringar, Ansvars o. automobilförsak ring, Drott'ningg. 65, e.; tif 30614, J. C., & Co, inneh. A. E. Dahlstedt, Norr 530. Telegramadr.»Löfea», Skeppslanternfabrik, Bleck o. plåt Lantstatsbyrån, inneh. E.Joh. Turen, Brunns slageri, Metalltryckeri, Osterlång.g.43, backen 6, Sthlm 4; tlf Söder St.; tlf 2475, Norr Seannons se äfven under Landt. sid. 52. Lantz,..Daniel, Damskrädd., Längbrodal195, Larsson; R., Fil. lic., f. d. Läroverksadj., AHsjl>. S:t Paulsg. 35 B, Sä.; tlf Söder A. H., Handres., Odeng. 98, Va. l L. 2 L _ Oscar, Tjänsteman i Gen.poststyr., Si arsson, arson... bylleg. 22, Ö.; tlf Österm _'s, Ad. F., Advokatbyrå, Brännkyrkag.55, W., Tullkontorist, Genvägen 3 (f. d. 11), Bä.; tlf Enskede. ' K. E., Agent, Alströmerg. 19 cm, G.; tlf C. A., Vaktm., Arsenalsg. 4, G. Kungsh VIKIN,G SKOKRÄM INDUSTR_I.~~T;~BRO;.VIKING

12 652 1Larsson; 2 Larson. Larsson. 1Larsson; 2 Larsen. _1 Knut A., Agent, Götg. 3, Sö. _1 C. O., Byggm., Dalag. 38, Va. _1 August, 4genturaffår, Greftureg. 50 A, _1 F. i G., Byggmäst., kontor Eriksbergsg. O.; tlf Österm ' 26, O.; tlf 11795, 12471; bost. s. h., _1 Emil Ludv., l:e Aktuarie, Dannemorag. tlf Norr Ul O.'. _1 Gust., Byggm., Renstjernasg. 16,. Sö.; tlf _1 G. Ad~lf, Aktuarie i Sthlms stads statist ; sommarbost. tlf Skarpö 127. kont., Oskarsvägen 32, Dufbo pr Sund _2 J. H., Byggm., Torsg. 40 IV ö. g., Va. byberg; tlf Dufbo 53..,1 Johan, f. d. Byggm., Upsalag, 5s.. Va. _1 K. H., Aktuarie, Norrtullsg. 3, Va. _1 K. G., Byggm., Styrmansg. 24, O.Dj. 1 Aug., Assist. v. 'relegrafv., Dalag, 28 0.\ 10. A., Byggm., Sigtunag. 1, Va.; tlf Va. _1 Per David, Byggnadsing., Västmannag. _1 Erik, Assistent, Mästersamuelsg. 1, O.; tlf 82\ Va.. Norr _1 John G., Byråing., Villa Klinten, ÅI _1 Oscar, Assist, v. Telegrafv., Dalag. 28 o. b kistan, Stocksund; tlf Stocks Va. _1 Lars, Centralkassör, Tor.~g. 29v, Va. _1 Erik, Bageri, Kammakareg. 44, Va. _1 Carl; Centraluppb.man, Ostermalmsg. 33, A.B. SVENSKA METALLVERKEN M~Sr.s~R;n~:~EiL~:;~~.N _1 Rudolf, A.B., Bankirfirma, Kungsg. 30, O.; tlf Norr tro (N:a. Kungstornet), O. _1 Amanda, Cigarraffär, S:t Eriksg. 24, O.; _1 Erik, Bankkamrer, Upsalag. 11 II, Va.;.tlf Norr I tlf Vasa _1 E., Cigarr. o. tobakshandel samt Bosätt ' Sam, Bankkamrer, Bergviksvägen 43, ningsaffär, Hornsg. 29 C, Sö.. Smedslätten, AppeIviken. _1 E. E., Civiling., Runebergsg. 7, O. ~. C. E. Magnus, Banktjänsteman, Hjorthags _.' E. Gustaf, Civiliug., Rådmansg. 59 III,. vägen 9, O.Dj. Va. ' Hj., Banktj.man, Rådmansg. 57, Va. ' Knut, Oiviling., Norrtullag. 55 II, Va.; _2 Sven.Erhard, Banktjänstem., Danderydsg. tlf Vasa /. 24 Ul, O.; tlf Norr _1 Carl, Direktör, Nybrog. 6, O. _1 Helena, Barnm., Jungfrug. 18 1v, O.Dj.; 'Eric, Dir., Högbergsg. 68 B, Sö. tlf Osterm _1 Hugo,' Dir. i Lifförs.bol. Svecia, Sveavägen _1 Jenny, Barnrn., Skåneg. 15, Sö. 120, Va.; tlf _2 E. G., Bergsing., Karlbergsvägen 36 A, Va. _2 Ivar O., vice verkst. Dir. i Svenska Ar _1 J. Aug., Bildhugg., Kaplansbacken 3, O.; betsgifvarefören., bost. Birgerjarlsg. tlf Kungsh , O.; tlf Norr ' L. J., Bildhugg.,.Danderydsg, 32, O.; tlf _.2 J. A., Dir., Hökensg. 8 A, Sö. Österm ' Jean P., Dir., Flemingg. 17, O. _lotto, Bildhuggare (trä o. gips), Kam'._1 Joh., Direktör, Regeringsg. 16 II, O.; tlf wakareg. 52, l;.a.; tlf Norr Bost Alfsjö gård, Alfsjö ; tlf Örby 236. _2 Siegfr., Direktör, Kungsg. 30 1V, O.; tlf _IS, L. J., Bildhuggeri, Utför gipsarbeten 15361; bost. Eriksbergsg. 34 (f. d. for. byggnader, Surbrunnsg, 4, Va.;tlf Vinkelg. 11), O. N orr _. Victor, Direktör for Gamlestadens Fab _1 E. A., Biljardsalong, Timmermansg. 13, 'rikers Stockholmskontor A.B., bost. Sö.; bost. Krukmakareg. 1, Sö., Ulrikag. 5, O.Dj.; tlf _1 Edvard, Bokhandl., Folkungag. 18 B, '/2 _1 Axel E., Disponent, Tureberg. tlf TUI;eb. tr., ss., tlf Söder " ~l Herbert, Bokhandl., Nybrog. 15 A, O. _1 J. O., Disponent, Ringvägen 112, Sö.; tlf _1 Martin, Bokhandl., Klara N. Kyrkog. 31, Söder O.; tlf _1 Axel, Elektriker,.Beridarebansg. 12, O. _2 G. W., Bokh., Braheg. 46 IlI, O.; tlf _2 Victor, Engrosförsäljning af korsetter, Österm underkjolar samt damsilkestrikåunder: ' Gunnar, Bokh., Lästmakareg. 27 II1,ö. g., O. kläder, Drottningg. 26, Sthlm 16; tlf _l Hugo, Bokh., Margaretavägen 5 (f. d. 15), 3722, Norr 4102, Norr Enskede; tlf Ensk _1 C. G., Expeditör, Nybrog. 66 m ö. g., O.; _1 Nils, Boktryckare, Kungsklippan 7 B, O.; tlf Österm tlf Kungsh ' Emil, f. d.fabrtksidk.btureg.ddssö.g., O. _1 Oscar, Borgarråd, S:t Eriksg. 77, Va. ' John, Fabr., Birgerjarlsg. 71, Va.. ' Georg,Brandmäst.,MalmskiIlnad~g. 64, O. ' Mauritz, Fabrikör, Saltsjöbaden; tlf Salt _2 C. A., Byggmäst., Greftureg. 48, O. sjöbo 428.

13 ( l Larsson: 2Larson. Larsson. l Larsson; ~ Larson. _1 Reinhold, Fahr., Valhallavägen 38, Va.; _2 Ebba, Fröken, Braheg, 46, Ö.. mek. verkst. Odeng. 10, Va. _1 Ellen, Fröken, Prästg. 19, St.; tif Norr....,1 Yngve, Fil.. dr,. Borgarråd, Villa Mull berget. Nedre Manilla, Ö.Dj.;tlf _2 Elsa, Fröken, Artillerig"3, Ö.Dj. _1 John, Filialförest., Tomte.bog I, Va. _1 Elsa, Fröken, innehar Privatförmedlingen, _1 Herman, Finbageri, Sk6makareg. 7, Si.; Högbergag. 19, Sii.; tlf bost. s. g. 11. _l Ida, Fröken, Drottningg. 83, Va. _2 Janne., Folkskollär., Bondeg. 1 C, Bö. _2 Lizzie, Fröken, Surbrunnsg. 26, Va.; tlf _lper, Folkskollär., Karlbergsvägen 62, Va. Vasa \ _1 Agnes, Folkskollär:a, Frejg. 23, Va. _2 Maria A" Fröken, Pensionat, Nybrog. _1 Emilia, Folkskollär:a,Borgmästareg. 16,Bö. 11 B, O.; tif _2 Eva, Folkskollär:a, Danviksg. 5, Sti.; tlf _1 Martha, Fröken, Gotlandsg. 56, So.: tlf Söder _1 Gertrud, Folkskollär:a, Plantskolevägen _2 Sofia, Fröken, Karlavägen 43 n. b. Ö. g., 5, Enskede; tlf Ensk Ö.; th Norr _2 Maja, Folkskollär:a, S:t Eriksg. 77, Va. _1 Gustaf R., f. d. Fängelseförest., Oskars _2 Maria, f. Thorelli, Folkskollär:a, Wargen vägen 32, Dufbo, Sundbyberg. 'tinsg. (f. d.. Pilg.) 50, C. _2 Hilda, Förest:a, Västmannag. 82, Va. IAry;id, Fotograf, Nybrog. 56 BI, Ö.; tlf _1 J. P., Förgyllare, Jakobsbergsg. 2Q, C.; Osterm bost. Upsalag. 20"Va. _1 Fotografiatelje (inneh. Fröken Lisa Carl _1 Nils, Förrådsförvalt., Roslagsg. 8, Va. son), Humlegårdsg. 21, Ö.; tif 7518 _I N. A., Försäkr.ombudsman, Mittelvägen _1 Anton, Fotografiskt Magasin, Special 8 (f. d. 12) Enskede.,.afdeln. för förstoringar o. skioptikon _1 Robert, Försäkr.tjänstem., Pålsundsg. 6, bilder,' Mästersamuelsg. 6, C. (s. h. som Röda Kvarn); tlf Norr 11507; bost. Bö.. _1 Thomas, Försäkrtjänstem.. (~iffors.anst. Banerg. 8,. Ö.Dj.; tlf Osterm Trygg), Tyskbagareg. 4, Ö. I _1 A., f. Strömberg, Fru, Lästmakareg. 30, _1 Ivan, Förtroendeman, Karlbergsvägen 9 III C.; tlfnorr , ö. g., Va.; tlf Vasa _1 Agnes, Fru, Kungsholmsg. 22, C.; tlf _2 Vilhelm, Förvalt., Odeng. 94 IV, Va. Kungsh ' _2 Gustaf, Garn, Väfnads o. Hvitvaruaffär, _1 Agnes, Fru,Musiklar:a,Nybel:gsg.8,Ö.Dj. Plemingg. 13 'o. 48, C.; Södermannag. _I Alma, Fru, Riddareg. 68, O.Dj. 19, ss; Roslagsg.28, Va.; Folkungag. _2 Amelie, Fru, Tre Liljor (f. d. Tre Liljors 97, Bö. ' plan) 4, Va.; tlf _1 J. W" Gasmäst., Viggbyholm; tlf Vigg \ _1 Anna,' Fru, TorkelKnutssonsg. 22, Bö. byh. 23. _1 Antonia M., Fru, Krokvägen 28 (f. d..46), _I & Co, A.B. Rich, Ch., Grossh. firma, Dir. Enskede; tif Ensk Rich. Larsson, Regeringsg; 18, C.; tlf ~1 Elisabeth, Fru, Observatorielunden F, Va , Norr _2 Emelie, Fru, Eriksbergsg. 18III, Ö.; tlf _2 And. Gustaf, Grossh., Elemingg. 3?, C.. Norr , _I E. F., Grossh., Villag. 17, Ö.: kontor 2Emma J., Fru, Bergsg. 37 A II, C.; tlf Kungsg.58, C.; sommarbost. Villa Fran " Kungsh, ""I Gerda, Fru, Sibylleg. 44, O. _1 kenburg, Gunnar, Värmdö. Grossh., Västmanna~. 15, Va. ~1 Ingrid, Fru, Frejg. 32, Va. _1 J. O., Grossh., Torsg. 1I 40, Va. _1 Karin, Fru, Dalag. 22 III, Va. _1 Oscar.j f; d. Grossh., Karlavägen 56, Ö.; _1 Klara, Fru, Rådmansg. 88 III, Va.; tlf tif Osterm, Va~a 2854; _I L. H., Grossh., Kött (l. fläsk en gros,,1 Mathilda, Fru, Skördevägen 3, Enskede. Apelbergag. 37, C. ~I Olga, Fru, Grefg, 601, Ö.Dj. _1 L. P., Grossh., ~1 Sofia, Fru, Tavastg. 18. ss Vanadisvägen 20, Va.; tlf _2 Sofie, Fru, Parkg. 2, C.; tlf _1 Lennart, Grossh., Wahrendorffsg.. 4,,; _2 Sophie, Fru, Linneg.36 & 38 1V, Ö.Dj. tlf 9590; bost, Villag. 13B, O. _1 Tekla, Fru. Uplandsg. 54 Ya. _1 N. J., Grossh. o. Egendomsmäkl., Pål"" _2 Olga,E., Frukt O. konfektaffär, Odeng. sundsg. 3 A, So.; tlf 126 ~3...,11, Ö.; tif,norr _I Nore, Grossh., Linneg. 15, Ö.; tlf Osterm. ' Brita, Fröken, Skeppareg. 8~, Ö.Dj.; tif , Österm _2 Oscar F., Grossh., Braheg. 21, Ö. INGA SARSKILDA REMISSB,REV POS.TL:!IRO FORDRAS VID LIKVID GENOM U 653 \,

14 664 Larsson. l Larsson; 2 Larson.. 1_l_L_a_r!l_s_o_n~; _2_L_ll._r_l'l_on_. ' Maria, Gymnastikdir., Grefg, 24, (J.Dj. _9 Clara, Hotell, Birgerjarlsg, 29, C.; tlf. ' Alb., Handelsbitr., Roslagsg. 54, Va.; tlf 12546, 12547, 1685!:l. Vasa ', Knut K. V., Husäg., Osterlångg. 4, St. _, Hedvig, Handelsidka (viktualier), Ny _l. Eriksson, Helny, Hårfris:a, Västerlångg. brog. 15 A, (J. 21, Si.; tlf N01:1' _, Lilly,Handelsidk:a(matvaru),Götg.90,So. _, Alfr., Ingenjör, Asög.. 66 A1I, Sä. _, Märta J., Handelsidk:a, Kommendörsg. _, Anders, Ingenjör, Solnavägen 125, Va.; 11, (J. tlf _2 C.A., Handelsres.,Hagag.48, Va.;tlf _1 E. A., Ingenjör, Heleneborgsg. 10, Sä. ' Hilding, Hand.res.,Karlbergsvägen 28 11, _l. Palm, Em., Ingenjör, Parmåtareg. 13, C.; Va.; tlf 803 8l). tlf _2 A. W., Handl., Sigtunag. 11, Va.. _9 Gustaf, Ingenjör, Storkyrkobrinken 1, St. _, Alfred, Handl., Prästg, 19, St.; tlf Norr _, H., Ingenjör, Observatorieg. 21, Va.; tlf , till kontoret tlf Norr _1 August, Handl. (kött o. f1äsk), Salu _, Helmer, Ingenjör, Karlbergsvägen 73, hallen 5759, St.; tlf 8941, Norr 14131; Va.; tlf Vasa bost. Götg. 27, Sä.; tlf Söder _, Hj., Ingenjör, Parkg. 8, C. _2 B. Aug., f. d. Handl., Narvavägen 34, (J. _1 J. Aug.; Ing. vid Bolinders Mek. Verkst., _, C., Handl. (speceri), Götg, 99, Sä. Parkg. 8, C.; tlf Kungsh _2 C. R., Handl., Skåneg. 821, Sä.; tlf Söder _2 John, Ing., Bråvallag. 1:&& 14, Va _, Karl, Ing., Heleneborgsg. 5 A, Sä. _, E. M., Handl., Asög. 66 B, Sä.; tlf Söder _, K. E., Ingenjör, Heimdalsg. ~' Va _, N. G., Ing., Brommavägen175,Appelvike n. _2 Erik, Handl., Kungsholmsg. 10, C. _2 Ragnar E., Ingenjör, Kommendörsg. 5, _, Erland, f. d. Handl., Flemingg. 20 BI, C.; O.; tlf tlf Kungsh ' Ragnar W., Ingenjör, Odeng, 30, Va.; tlf _1 F. T., Hand!., Karlbergsvägen 85 lii, Va. Norr _2 Frans, f. d. Handl., Kindstug. 14, St. ' S. D., Ingenjör, Bergsg. 2, C.; tlf Kungsh. _2 Gideon, Handl.Ispeceri), Karlavägen 7 (J. 69. _, Helmer, Handl., Valhallavägen 38, Va. _2 S. Halvar, Ingenjör, Högalidsg. 44 BIV, _, Hugo, Handl., Sveavägen 114, Va. ss, tlf Söder _, J. A., Handl., Björngårdeg. 9 B, Sä.; ur _, F'. E., Insp., Birgerjarlsg. 113, Va. Söder _, Hjalmar, Journalist, Inedalsg.21, C.; tu _2 J. A., Handl., Upsalag. 15, Va.. Kungsh _2 J. ~. Handl. (manufaktur), Ulrikag. 5, _2 K., Juvelerare, Drottningg. 23, C. O.Dj. Larsson, Seaton & Co Aktiebolags (Göte _, J. A., f. d. Handl., Klara N. Kyrkog. borg) Försäljningskontor, Järn, stål, 31I, C.; tlf metaller, järnmanufaktur. Norr Mälar _, J. W., Handl., Själagårdsg. (f. d. Skär strand 14, C.; tlf Kungsh. 5806,Kungsh. gårdsg.) 13, St.; tlf 11005; bost. St. 5807, Kungsh. 580ll. Lager N. Målar, Essingea: tlf Ess. 40. strand 14 & 16, C.; tlf 3~2 06. _, Karl, Handl, (garn, väfnads, trikå o. _2 Gust. A., Järn & Maskinaffär,St. Nyg. 41 hvitvaruaffär), Drottningg. 73 C, C.; & 43, St.; tlf 3066, 730, Norr 2~ 19, boat. Barnhusg. 12, C. Norr _, Reinhold, Handl. (kött o.iflåak), Vasa _2 Gust. A., Järnhandl, (Quist & Larsen hallen, Va.; tlf 1269, Norr 7458; bost. A.B.), Högbergsg. 30, ss.. tlf Vegag. 4, Va.; tlf 1269 ankn. _l C. F., inneh. A. Lindströms Kaffe, spec., _1 Samuel O., Handl., Orrspelsvägen, Alsten, O. viktualiehandel, Roslagsg. 21, Va. Appelviken, t P. L., Kammarskrifvare, Folkungag. 95, _, Verner, Handl. (speceri), Karlbergsvägen Sä. 43 B, Va.; bost, s. g _1 Sven G., Kammarskrifv., TorkelKnuts _, Signe, Eftr., Handskaffär, inneh. E. Öf' sonsg, 22, Sä.; tlf Söder verholm, Södermalmstorg 24, Sä.; bost. _, Birger, Kamrer, Götg. 341, Sä.; tlf Söder ' Folkungag. 28, Sä..' Wiktoria, Hatt O. Mösshandel, Storkyr _2 C. A., Kamrer, Dalag. 27 m, Va. kobrinken 10, Si.; tlf Norr _, K, Kamrer i Försäkringsaktieb. Mälaren, _2 Wilh. F., Hofslagare, Bergsg, 37All, C.; Högbergsg. 11, So.: tlf Söder tlf Kungsh _, E. H., Kamrer,.Flemingg. 10, C. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ la HAM.NGATAN la _

15 , Larsson. 1 Lars/lon; 2 Larson. 1 Larsson; 2 IJarson. ~2 G. Ad.,Kamrer i Nya Förs. A.B. J;!:ansa, _, Oscar, Köpman, Sågareg.4, Sö. Drömstigen 43, Smedslätten. Appel _, Pehr Gotthard, Köpman, Högbergsg. 19, viken. se; tlf ":1 Harry, Kamrer i Försäkr. A.B. Skandia, _, Waldemar, Köpman, Surbrunneg. 16, Va. Tottvägen lo, Råsunda... _2 Wald., Köpman, Rörstrandsg. 52 'V, Va. _, L. E., Kamrer, Stafgårdsg. 4"Appelviken. _, Aug., Kött, fläsk, smör o. äggaffår, _, Otto, Kamrer, Heimdalsg. 4, Va.; tlf till Saluhallen 57 & 59, St.; tlf \, kontoret _, Ernst, Lagerbitr., Stortorget 18 & 20, St. _2 Clara, Kass.a, Majvägen 19 (f. d. 51), _, Axel, Lagerbokh., Boslagsg. 15 1, Va.; tlf Äppelviken; tlf Äppelvik ' Vasa _, J. O., Kolimport, Drottniugg. 6, C.; tlf ' Norr ~1 A., Lagerchef, Bsrgsg. 9, C.: Georg, Lagerchef, Grefg. 32, O.Bi ~2 L. Hj., Kommnnalkamrer," Parkudden,, Georg, Lagerchef, Södermannag. 14, Sö., Ulfsunda; tlf Ulfs. 10. ' Otto, Lagerchef, Saltmätareg. 12 B, Va. _, N. F., & Sons Konstgjuteri, Ad. Fredr, _, K. E., Lagermäst., Högbergag. 85, Sö., Kyrkog. 13, C.; tlf Norr 61 ~~.' _, Josefina, Lamp o. Lysoljeaffär, Katarina ~1 Eskil, Kontorist,' Grefg. 16II, V.Di.; tlf. Bang. 26, Sö.; bost; Koeksg. 54, Sö. Osterm. 218.'. _1 L., firma (lax o. fagel), Ostermalms _, F. W., Kontorist, Plåtslagaren 11, Mälar Saluhall 63 o. 64, O.; tlf ',höjden.. _1 Helmer, Lektor, Nytorgsg. 19 A, Sö.; tlf I~ _2 Eril!:,Kontorschef. N ybrog. 30, O.; tlf _~ l. 'I'h., Kontorschef, Drottningg. 73 B, C. loskar, Låssmed" Smidesverkstad, Peli _l Ture,' Kontorschef, Norrbackag. 8, Va.; kansgränd 2, ing. fr. Lilla Hoparetlf gränd, St. _1 Johan P., Kont.skrifv., Jungfrug. 41 BI, O. _l Karl Otto, Läkare, Privatklinik för in: _2 Karl Ludv., Kontro1linsp., Adamsberg, L:a vårtes sjukdomar, Konsultationstid Hornsberg, C. efter anmälan för telefon, Danderydsg. _1 Axel, Kontrollör, Tegnersg. 21, Va.; tlf 3 & 5, O. Tlf: Mottagningen 10337, Norr , konsultationsrummet ankn.: Husmo _, Robert, Kontrollör, Torsg. 50, Va. dem Norr 1 65; Sjukafdeln. H Norr 2345; _1 J. E., Korgfabrik,Jakobsbergsg. 32, C.; Sjukafdeln.Hl.Norr 2346; bost. Karlatlf Norr vägen 30 H, O.; tlf Norr 251. ;2 C. Edvard, Korresp., Högalidsg. 44 BIv, _1 E. V., Lärov.adj., Katarina,V. Kyrkog. Sö.; tlf Söder '. 8 I1l, Sö.; tlf Söder _I Eli!!, Korresp., Tysta, Osterm gatan 3, O.Di:; tlf L arson, J h o n F 'V,f: kt h d l.t manu a,nr an e ' \ o. '_l Erik K., Korresp.i : Bergviksvägen 25, Damkonf~t2 (inneh. J. A. Larson), Smedslätten, Appelviken.. Västerlingg. 38, St.; tlf 9275, 22731,...:2 Frans, Korresp., Inedalsg. l, C. Norr 4015; bost, Ulrikag. 5, O.Dj. _,1 C. V., Kyrkoherde;' Parmmätareg. l, C.; _2 Kar~ O. L., Marinintend., Linneg. 38 IV, tlf Norr O.Dj.; tlf _l B. K. S., Kyrkovaktm., Kungsholmsg. _1 Hilma E. S., Matvaruaffär, Mörtviken, 104, C.; tlf Norr , Aspudden.. _2 G. F., Källarm.,,Blasieholmstorg 10, C. _2 Gunnar, Med. kand., Alströmerg. 19 lii, _, Alrik, Köpman, Srt Paulsg. 27, Sö. C.; tlf Kungsh, r Alvar, Köpman, Västmannag. 8, C. _1 Lars, Med. lic., Pipersg. 12, C. _1 Axel W., Köpman, Kungsg. 31 & 33 _, J., Metallfabr., Sergelg.,4 1 Ö. g., C.., (Södra Kungstomet), C.; tlf Te _, Annie, Modemagasin, Malmskillnadsg. 48, 'Iegrafadr,»Chapeaux»; bost. Norrtullsg. 'C.; tlf Norr , Va.; tlf ,_1 Eskil, Musikdir., Kaplansbacken 3 v, C. _2 C.Ragnar, Köpman, G:la Brog., 51 A, C. _1 John W., Musikddr., Organist i Katarina _1 Carl, Köpman, Greftureg. 43, (J. kyrka, Renstjernasg. 20, 4 ' /2 tr., So.: ~ Carl Köpman, Vanadisvägen tir Norr , Va.; tlf _, L. P., f. d. Målarmäst., LinnegvBl, ' O. _l, Carl R., Köpman, Klara V. Kyrkog. 12, C. _1 Wilh., Målarmäst., Kungsholmsg. 24, / ~2 Ervin C., Köpman, Rådhusgränd 6, St. C. livar, Köpman, Ad. Fredr. torg 2, SÖ';j_l & Sundberg, Målarmäst., Parkg. 10, tlf C. / INDUSTRI.AKTIEBOL I...vIKIN G, ÖREBRO VI~ING SKOKRÄM "

16 656 Larsson. 1 Larsson; 2 Larson. 1 Larsson; 2 Larsen. _IS, Th., Möbelaffär,. Malmskillnadsg. 25 A, _1 Gottfrid, Skulptör,. At\llie o. bost, Karla C.; tlf Norr 514. plan 10, V.DJ.; tl Österm _, Joh. Ludvig, Möbelsnickare, ÖstgötIlog. Inneh. af KoJistskolan, Kungsg. 28, C.; 83, Bö. tlf Norr _IS, P. O., Möbelverkstådor, kontor Nybrog. _, William, Skådespelare, Karlbergsvägen 50, V.j tlf Inneh:s bost. LUt 58, Va. zeng. 10, O.D}.. Larssons, Carl, Slakteriaktiebolag, Dir. _l & Nilsson, Möbleringsaffär, Herrumsmöb I ~ Carl.Larsson. Kontor: Brahe;' 24r, ler, spec.: Skinnmöbler, Norrmalms O.; Försäljningslokaler: Braheg. 24, torg 3, C: tlf O.. Tlf namnanrop.»carl Larssons» _, Rich., Ombud för Norrlands Linneväfveri, till samtliga försäljningslokaler. Dess Uplandsg. 45, Va. _, Axel, Ombudsman, Brunkebergstorg 151I,. utom följande direkta reg, 10, C., tlf 2275, linjer: Brygga Regeringsg. 40, C.; tlf 6769, Norr 6769; bost. Ture C. (äfven Koscherafd.); tlf 763, Rosberg; tlf Tureb lagsg. 36, Va.; tlf Vasa 6242; filial i _, G. W., Orderchef, Mästersamuelsg. 56 Djursholm: A Iil, C.. _1 Hanna, Slöjdlär:a, Repslaganeg. 10, BÖ. _l Alex, Papper af alla slag, Representerar _1 G. W., Smidesmäst., Renstjernasg. 26, in. o. utländska Pappersbruk, Drott. Sö.; tlf Söder ningg. 80A, C.; tlf 72 66j bost. Banärg. _'s, G. W., Smidesverkstad, spec.: Karosse 17 Iil, O.Dj.; tlf rier, lastflak med eller utan torpeder, _, L. A., Pastor, Banerg, 39 1I, O.Dj. automobilhjul, automobilfjädrar. lötar _1 Sune, exam, Pianostämmare, Parkg, 10, C. o. ekrar, Asög.38, Bö.; tlf Söder _, Ernst, Plåtslagarmäst., Ekedal, C.; bost. loskar, Smidesverkstad, Fabriksgräud 2. C. Högalidsg. 54 A, Bö. _1 A. D., Snickare, Tuleg ö. g., Va.; _, A. V., Poliskonst., Mästersamuelsg. 5, C. tlf Vasa _1 Carl E., Polisman; Sthlm 6.. Finnstugan, Haga, _1 Anders, Snickare, 50,. ss. vice Värd, Högbergsg. _, J. L., Polisöfverkonst., Fridasborg, En _2 C. A., Snickeriförest., Tuleg. 26, Va.; tlf skede. Vasa _1 Ansbelm, Prakt. läkare, Lifmedikus, spee, _1 Aug. W., Snickarmäst., Birkag. 15, Va. Oron, Näs o. Halssjukd. Hvard, 9 bost. Bromma. I 10, 34. Under sommaren 1 junilo _1 Oscar, Snickarmäst., Ringvägen 13, Sö. sept. alla hvard., utom lörd., 911, tlf Söder ; 13400, Södermalmstorg Söder , Sii.; tlf _IS, Oscar, Snickerifabrik, ss, tlf Söder Brännkyrkag. 46, _1 Bror Y., Red., Nybrog. 45 O. _1.A:rvid(firma), Speceri, Konserv o. Kaffe _2 A. F., Revisor i Generalpoststyr., Dö' handel, Regeringsg. 77, C.; tlf 5428, belnsg. 5r, C.; tlf Norr Norr 5496j innelus bost. Davidbagaresg. _IS Eftr., F. O., Sadelmakeri, inneh. HobOl'g 26 BH, C.; tlf Norr & Widen, S:t Pau1sg. 11, Bö. _1 G. S. E., Stationsförman, Bondeg. 67, Sö. _1 Sarah, Sjuksköterska, Narvavägen 33, _1 Viktor, Statsråd, chef för Korumunika O.Dj.; tlf Osterm, 896. tionsdep., Torsg. 58, Va. _, Carl, R., Sjukvårdsaffär, Oxtorgsg. 5, C.; _2 Karl J., f. d. Stämn:man, Själagårdsg. tlf Norr 18856; bost. Klara V. Kyrkog. (f. d. Skärgårdsg.) 8 B11l, St. 12, C.; tlf Norr _, J. L., Svarfvarmäst., Brännkyrkag. 78, _1 L. J., Sjökapt., Sjömanshemmet, Peder Sö.; bost. s. g Myndes Backe 3 & 5, Sö.; tlf Söder _1 R., Sybehörsall'är, Norrtullsg. 24, Va.; tlf Norr _1 Nils, Sjökapten, verkst. dir. i Sveriges' _1 Elvira, Sybehörs o. Hvitvaruaffär, Ros Fartygsbefälsfören., S:t Eriksg.23, C.; lagsg. 48, Va. tlf _2 H., Sybehörs o. Hvitvaruaffär, Observa _1 Gust., Skomakare, Norrbackag. 9, Va.; torieg. 11, Va.; t1f Norr bost. s. g. 22. _, S. E., Skomakeriaffär, Odeng. 96, Va. _1 John S., Kyrkog. Taxer.kommiss., Katarina 81V, So.; tj. tlf V. _1 Olof, Skräddare, Re~eringsg. 72 CIl, C. _1 O. P., Tegelrnäst., Bondeg. 49, Sö. _1 & Co, N., Skrädderiaffär, INorrlandeg. 5, ~1 J. Hj., l:e Tillsyningsman v. Hälsovårdse. nämnden, Jarlag. 43, Asrudden. A.B. SVENSKA METALLVERKEN MÄS~~R:n~~n~E~;i~~~:.N22

17 Larsson Laurell. 1 Larsson; 2 Larson. 1 Larsson; 2 ~arson. '657, o( \. ':'1 Axe~W., Tjänsteman, Kungsholmsg. 20, C.,1 Ebba E., Änkefru, Västmannag. 93 n. b " _2 Bernhard, Tjänsteman i Sthlms Ensk. V/t. \ Bank, Badsbug. 23, Bä.; tlf Söder 33~ 30. _2 Elin F., Änkefru, Högalidsg. 44B'V, Bä.; _2 David, Tjänstern., Kommendörsg. 39, O.Dj. tu Söder I _,' Dawid.R, 'Il~nsteman, Torstensonsg. 9, _2 Elin M.,,,Ankefru, Lutzeng. 5, O.Dj. O.D)..; tlf Osterm ' Emelie, Ankefru. Torstensonsg. 9 1V,O.Dj.; '_, Emil, Tjänsteman.v, Gasv., Bergviks tlf Norr vägen 35, Äppelviken; tlf Äppelv _, Emma, Änkefru, Bryggareg, 37 \ C.j tlf ' '2 Frans, Tjänsteman, Krukmakareg. 44, Bä. Norr ~2 Magnus, Tjänsteman, Danviksg. 5, Sti: _, Eva, Änkefru, Hornsg. 12, Bö. I tlf Söder _, Helfrid, f. Lindström, Änkefru, Ölandsg. '.1Oloff..Tryckeriförman, Storg. 16 1lI, O.Dj.j. tlf Österm _2 51, Bö. Ida, ÄI),kefru, Vegag. 8\ Va.. _, Joh.,.Urmak., Lirmåg. 38, O.Dj.; tlf _, J. K., Ankefru, Riddareg.. 42, O.Dj.. Österm j bost, Jungfrug. 24, O.Dj. _, Lovisa, Ankefru, Roslagsg. 50, Va.; tlf "1 G. Z.,Vaktm. (Konstnärshuset), Små Vasa landsg, 7, C. _, Selma, Ankefru, Drömstigen 12, Appel. I _, Hugo, Vaktm. (Ribb.., gensg. 13Il, St. Sedeltryck.), Bag viken, _, Efr., Ofvering., Greftureg. '. 30 BIIl, O. _, L.. ~, Vaktn:., Polishuset v, Agneg., ~1 Herm., Ofverinspektör, Nybyggarevägen,_, ID",. A, C.. L.. G., Vaktrn., Bondeg. 36, Bö. 6, JjJnskede. _, J. O" Ofvermaskinist, Wahrendorffsg. 4, C.,1 Erland, Vedhandl., Högbergsg. 76 B, Bö.j _, A., Öfververkm. v. A.H. L. M. Ericsson tlf Söder 3'456. & Co, Odeng. 92 1lI, Va.; tlf Vasa 63. _, K. A., Vedhll.ndl., Rensg. 19, Va.; tlf ' Aug" Pilg. 26, C;;.tU Norr _, C. J., Ekbacken 3, Alfsjö; tlf Alfsjö 336. _, Lave, Velociped o. mek, repverkstad, _, Torsten, Solnavägen. 125, Va.; tu Vasa Tuleg. 18, C _, Axel, Verkm~st., Tomtebog. 34, Va. _, Victor, Volmaryxkullsg. 15 B, Bö.; tlf _, Carl, Verkmåst., Bondeg. 15 B, Bä. Söder _, C. J., Verkmäst., Döbelnsg. 29, Va. Lasarettsläkarnas pensionskassa, Strömg.24, ' / E. J., Verkmäst. 28\1, Va. 'v. Gasverket, 'l'orsa. Sthlm 2., Lasöen, Göran, Kamrer, Greftureg.. 24 A, O.._1 E. M., Verkmäst., 8igtunag. 17, Va. Laser, S., Köpman, Jakobsbergsg. 6', C. '; _, F, E., Verkmäst., S:t Eriksg. 42, C. S., Mode & Pälsvaruagenturen, Jakobs _, Henning, Verkmäst, brog. 18, Ö.. v. K. Teatern, Ny bergag. 6, C.; tlf Norr'5315. Lassen, Otto, Köpman, Lutzeng.. 4,O.Do\ _, Richard, Veterinär, C.. Malmskillnadsg. 48 C, Lassen, Anna, Fru, Grefg. 43, O.Dj. Lassmann, G. A., Direktör, Regeringsg. 40, _, E. 'M., Akare, Nynäs 12, Liljeholmen; C.; tu tlf Gröndal 52. Laudon, Sofie, Fru, Jungfrug. 20, O.Dj.; tu 7 l & Söner, L. G., Akare, Skeppsbron 44, ", Si.; t)f Lauenstein, Elisabet, Ankefru, Brännkyrkag. I ' ' G. E., Akeriförest., Söder Ölandsg. 24, So.; tlf 95, Bö. Lauffs, Evald, Tjänstem. ' (A.B. Saltsjökvarn), ' C. E., Angf.befälh., S:t Paulsg. 35 A, Bä. Folkungag 103, Bö.. _, C. O., Ångsl.)lpsbefälh., S:t Paulsg. 16, Bö. Laufke, Sten, 'I'elegrafassist., Karlbergsvägen _2 Albertina, Ankefru, Kammakareg. 43 1V, 82, Va.; tlf _, C.; tik Norr '. Laurelius, Gust., Arkitekt, S:t EIiksg.1S Ill,C. Anna, Ankefru, Qrefg. 24, O.Dj.., Laurell, K. O. H., Civiling., SibyUeg.44 1V, _2 Anna, f. Heller, Ankefru, Heleneborgsg. O.; tlf , I. 18, Bä. '. Anna, Fru, Assessorska, Skeppareg.57, _, Augusta,.akede. Änkefru, Sthlmsvägen 59, En O.Dj.; tlf E. M., Fru, Rådmansg. 17, O.. _, A. W., Änkefru, Norrtullag. 49, Va.; tlf Ida, Fru,_S:t Eri~~g. 45~ C. '" V~sa '. Anna, Froken, Björngårdsg. 23, Bo. _, B., Ankefru, Husäg:a, Kar1aplan.9 A't, O. Ruth, Fröken, Väfnadsf6rest:a, Lillabältg. Dj.. 5, O.Dj... 'POS""~l''''O 'INGA REMISSERKANNANDEN BEHöVAS VID LIKVID GENOM U. "

18 658 Laurell Lazarol Fabriken. Laurell, Signe, Fröken, Sekr. i Fredrika Laurin, L. J., Fänrik, Högalidsg, 38 A, Sö. Bremerförb:s stipendieinstitution, Si & Recen, A. B., Försäljning af elektrisk bylleg. 9, O. materiel en gros, Mästersamuelsg. 63, A. H., Ing., Rådmansg. 17, O. \ C.; tlf 22387, G., Ing., Skeppareg. 60, O.D}. Theodor, Grossh.firma, inneh. Fru Agnes Karl J., ~:e Ing. v. Sthlms Elektr.verk, Laurin, Oxtorgsg. 9 B, C.; tlf Karlavagen 15 BIV, O. Eric, Köpman, Topeliusvägen 27, Smed C. A., Kapten, :r~gnersg. I:;, Va. slätten, Äppelviken; tlf Äppelv E., f. d. Ko~.mml~ter, Frejg.. 29, Va. F., Köpman, kont, Kuugsg. 31. C.; bost. Inez, Prakt.lals., 5lIbylleg. 9, O.; tlf 74171;' Braheg. 19, O.; tlf. Osterm mottagn. enl. ofverensk. ' Casimir, Löjtn., Sveavägen 83 A, Va. Ragnar, Proken, Frejg. 62, Va.; tlf Gustaf, Postassist., Topeliusvägen 16, 825 ~4. Smedslätten, Appelviken. Svea, Ankefru, Uplandsg, 54, Va. Gösta, Tjänstem. h. A.B. P. A. Norstedt ~ Axel, Öfverste, 'I'egnersg. 15, Va. & Söner, Kungsg. 27, C. Lauren, Martin, Ciselör Greftureg. 72 O.; s, C. F., Söner, Ur o. Optisk handel tlf Österm ', (inneh. Gottfrid Jansson), Slussplan 7, Brita, Fröken, I;versonsg. loiii, O. St.;. tlf to324. o Seth O:son, Köpman, Östermalmsg. 51 O.; Carolina, Ankefru, Malareg. l, C. tlf Norr S. A., Änkefru, Götg.50, Sö. Aug., Metalltrjckare, Greftureg.72II O P. J. G., Ofverdir. o. chef f. försäkringstlf Österm ,., insp., Arsenalsg. 10 A, C.; bost. Djurs & Son, Aug., Metalltryckeri, Braheg, 23, holm. O.; tlf Norr Carl G., Bellmansg. 6 III ö. g., Sö.; tlf Laurenius, Sten, Dir., Handtverkareg B, C... Lauritzen, H. K., Bankdir., Karlavägen Maria, Ankefru, Valhallavägen 100 O. O.; tlf , Laurent, Torbern, Civiling. Drottningg. 106 Lavass, M., Firma (inneh. G. Rundqnist, f. Va.; tlf 2116.' 'Lavass),.Hornsg. 176, ss; tlf Söder A}exis, "Direktör, Hornsg, 39 A, Sö ; ~ilial..hornsg, 1~4, ss; i.n~eh:s LIlIl' Doktor.a, Drottningg. 106, Va.; bost. Lmdvagen 1, Grondal, LIIJehol. tl men; tlf Gröndal 110. Vivi,.Fil. kand., Drottningg. 106, Va.; Laven, Georg, Direktör, kont. Kungsg. 4, C., tlf bost. Karlaplan 14, O.Dj. Hele.na, Fröken, Skeppareg. 42, O.Dj. "Lavens Kolimport Aktiebolag, Kungsg. 4; J. Lison, Grossh., Jungfrug. 15, O.,. '" hl 7 'l' l f' d. L k l Knut A., Ingenjör, Bergsunds mek. verk...,t m.. e :gra ~ ~.e~s.» aven o D. stad, ss; bo~t. Bergsundsg. 10, Sö.. ~arti o. m~nutforsaijn. af kol, koks: Bernh., Kontorist (Svenska Fiskredskaps bnketter, träkol o. ve.d. Telefon~r. A.B.), Stortorget 7II, St. namnanrop. Se annons a kartong SId. Helena, Modeaffär, Nybrog. 6, O tlf 640 b. Norr , Laven, Oscar ;O., Köpman, Valling. 27, C. Arvid, Skeppsbyggnadsing., Danderydsg. J. E., Verkm., Majorsg. 8, O. 4 O.. Nils f. d. Ofverkonstapel, Tomtebog. 31Iv, Ax~lina, Änkefru, Långholmsg.. 11, Sö. Ya.; tlf Vasa ~ Laurentz, Anna, Fru, Rödabergag. 11, Va. Lavenius, J. Tb': Ä ~alarmast., Idung, 7, Va.; Gurli, Fröken Fil. kand. Bragevägen tlf Norr 2l1ö , O. '., Laveson, Ruth, Fröken, Långholmsg. 7, sn; Lauridsen, K., Dir., Runebergsg. 11, O. tlf Söder 30385: \. Laurin, Harald, Dir., Mästersamuelsg. 63, Lav~tt, O.,E" Styckjunk., Storg: 41, O.DJ. C.' tlf Lavin, E. F. A., Byggm., S:t Enksg.47, C. Tho;sten, Direktör (P. A. Norstedt & Sö Lawski, Lars, l:e Byråing., Kapten, v. V. V. ner), Ekarne, O.D,j.; tlf B. K., H~~dt.,.erkareg.l?IV, ~.; tlf3~3 7~. Ingvar, Fil., lic., Försäkr. tjänsteman, Sven, R~VlsIOnssekr., Artlllerlg:.28, O.Dr Pålsundsg. 1 A, Sö. Lavy, Mana, Fru, Bondeg. 55, ss.. tlf So L. P k l B F'.. aurm.., er a, Å ::.:. mansiermgs _ der Felix, Köpman, Norrlandsg. 8 & 10, C.; &; handelsrörelse Mästersamuelsg. 63 I1, bostad Karlavägen 26, O.. C,; tlf 16930, 'I'elegramadr.: LazarolFabriken, Nybrog.15B, O.; tlf 75367, J)Åuda;r». Norr JONKOPINGS JURIDISKA BYJlÄ.S.. AMN,OATAN 18 _

19 l LeanLeidesdorff. 659 Lean, Aktieb., direktör Carl Kindström, Leffler, Enar, Arkitekt, Västmannag. 12,' Va. l Vasag, 42'V, O.; tlf B., Fil. dr, Chef för Ungerska Pressby Leander, J., Barberare, Kungsg. 55, O. rån, N. Målarstrand 22, O.j tlf ;.., E. A. Ch., Barrim. Birgerjarlsg.Tl.O!", Va. E., Fru, Uplandsg. 16, Va. _ Hans,' Direktör, Handtverkareg. 14 1, O.; Ellen, Fru, Paraply affär, Regeringsg.43, _ tu ; O.; bost. Rådmansg. 22;0. Inez;.Fru, Målarinna, Hackspettsvägen Gina Lärar:a, Nybergsg. 6 B, Ö.Dj.; tlf. 19, ÅIsten, Appelsiken, _ ~ebecka; Fru, Nytorget 6, ss; tlf Wendela, Lärar:a, Eriksbergsg. 32 (f. d. ~ K. M., Målare, Dalllog. 66, Va.; tu Vasa Vinkelg. 13), O.; tlf Norr " Axel R., Målarmäst., Oxtorget4, O.; bost. S. C. O., Professorska. Kommendörsg. 40, Majorsg. 6, O. O.Dj.; tlf Österm, 6~ 94. Erik, Postassist., Fagersjö ; tlf Sqdert.7. _ E.; TelegrafassIst., Frejg, 47, Va.. J. A., Prof. v. Tekn. Högskolan, Väst _ K.F.,Tu~lbevakn.chef,Rörstrandsg.6!, Va. mannag. 12 1Il, Va.; tu ;r. A., Akeriidk., Ny torget 6, Sö.; tlf Oskar, Urmak., Birgerjarlsg. 12,0.; bost Själagårdsg. (f. d. Skärgårdsg.) 11, St. '_ Gottfrid, Sigtunag. 6,Ya.; tlf Vasa Hilda, Änkefru, Fagersj5; tlf Södert. 7.. Leatz,. Agda, Fröken, Ostermalmsg. 11 n, Janne, bitr, Öfverläk. v. Söderby sjuk O.Dj. hus. Träffas ~Sthlm Biblioteksg. 9!,p.,.. Lebbin, H. E., Litogr., Brunnsg. 18, O. tisd. o. fred , tlf Norr 34 52, ' Lebestadiue, Mimmi, Modelloffär, Birkag. 13, samt andra tider efter öfverensk. å tele Va.; tlf Norr 21658; bost. s. h.: tlf fon Tumba 142, helst 99,,30 f. m., ankn. öfriga dagar äfven å Söderby sjukhus., Lebrecht, Kurt, Dir. i A.B. G. Oxenstierna & & Son, Aug., A.B.; Sthlmsafdelning, Brun Co, S:t Eriksg. 94, Va.; tlf Vasa kebergstorg 12, O. Lebu u, P.,F. V., Köpman, Värtavägen 18 Lefren,Louise,Fröken,Fotograf,Stockholms (r. d. 14), O.D;).. Le Chapeau, Modemagasmet ", (Bäcklin & vägen 15, Råsunda; tlf Rås Svea, Fröken, Polhemsg. 2, O. ', l Pettersson), Norrlandsg. 17,,,O. Legationer, se Beskickningar. Lech, Halvar, Knm.assessor, Rorstrandsg. 'Lehman; B., Fru, Drottningg. 59 II, O.; tlf 21 v, Va.; tu Vasa.' Norr 4841 ' ',' Leche, Ernst, bitr, Hofr.fiskal, Sibylleg. _' Karl F. Jär~väo:stj.man Plemingg. 21, ' 6911, O.; tlf Osterm " O.' b, ' Carl, ~ommendörkapten, Sibylleg. 69, O.; _ Math., Revisor i Ganeraltullstyr., Tysta tu Osterm.: 93. gatan 5 1II, O.Dj.; blf Wilhelm: Professor, Ilplandsg. 17 1V,Va. C d _ C: A.Sjökapten, Brännkyrkag. 4 A, Sö. Lehmann & o, Hans, A.B., Grosshan els. L' k t ' K F SkOd I H' d l 5 firma, Ad. Fredr. Kyrkog. 12, O.. cc stiom, "., a esp., erm a sg. '_ Hans, Grossh., Ad'. Fredr. Kyrkog. 12, O.; Y~. W~OO. Le Ooq, A. B., Parfumerie, Repslagareg. 5 B, "f L, Sö.; verkst, dir. Curt Schwang; tlf se.a ven eman Telegrafadr.:»Lecoq». Lehmmg, Lar~ Joh., Arkitekt, Styr~ansg. Ledberg. Gottfrid, Fabr., Solhaga, Mälar 191, O.p;).; tlf 7~ ' " höjden. Lehnberg, Nils O., Lignag. 4, So.; tlf Soder Led n, E., Fru, Tysk Språklär:a, Regeringsg ,, l,\ 99, O.; tlf Norr Lehndal, Per, A~V;.,Jur. kand., e. o. Hofrnot.,,..:. H: A., Pensionär, Genvägen 9, Enskede. Kornhamnstorg , St,,.' Ledstjärnan utkommer med 1 nummer 1 Lehner, O. G., Fotograf, Nybrog. 18" O. veckan'. Red. Kyrkoherde Arv. Salvan, Lehner,~, Edwin, Laborator v. Stat..v:eteri~ adr, 'I'opeliusvägen 9, Appelviken. Exp. narhakt.. ~nst., Doktor, Tre LIljor,(f. ~. Kungshis hamnplan 3, 'O. (Wiukler). d. Tre LIlJ~.rs plan) 6, Va., " Lees, Agda" Fru, Artillerig. }..2, O.Dj. Lehto, Edv., Skradd., Handtverkareg. 23 A, Leetz, Hartwig, Afd.chef, Ostgötag. 40 IIl,. C; tlf Kungs~ ,. Sö' tlf Söder 594 Leibson, J., Regenngsg. 39, O.; tlf 2144; Leff, om:, Skorep.verkstad, Ålstenstorg 13, bost. Sibylleg. ~IV, O.; tlf Alsten, ÄppelvikEjn; tlf ÄIsten 221. Leidesdorff, Carl Edw., verkst. Dir. f.a.j3. _ M., inueh. af Äppelvikens Skoaffär; bost. Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken,, AlviksväO'en 147, Äppelviken; tlf Äppelv: Riddareg. 281, O.Dj.;'tU Österm ~ Sigrid, Fru, Handtv,erkareg. 10'v, O. VIKIN'G SKO"~RÄ.M INDUSTRI.~~T;~~k ' VIKING

20 660 Leidesdorffska Fiskredsknpsfabriken Lekander Leidesdorffska Fiskredskapsfabriken, Aktie Leijonhufvud, Ebba, f. d. Hoffröken hos H. bolaget, H. M. Konungens, H. K. H. K.jH. Ankehertig:an af Dalarne, Johan Kronprinsens Hofleverantör, kontor, nesg.22, C. lager och försäljning af alla slags Eva, f.. d, Hoffröken, Johannesg. 22, C. ff sk r e ds kap, hängmattor och bambu Mimmi, Ankefrih:a, Skeppareg. 64 I,O.Dj.; rör, Storkyrkobrinken 6, Bt. (ofvanför tlf Västerlångg.) ; tlf 2226, Norr V., Ankefrih:a, Linneg. 81, O.Dj. Leidholm,C.J.,Tjänsteman,Skaraborgsg. 8,Bä. Leijonmarck, Gustaf, Jur. kand., Assessor hos Leiditz, P. N., Löjtn., Storabältg. 21 & 23, Ofverståth.ämb., Ordf. i taxeringsn:s O.Dj. 22 distr., Valhallavägen 134, O.Dj.. Leidström, se Lejdström. K. E., f. d. President, Riddareg. 1 & 3, O. Leijer, Karl, Sekr, hos Medicinalstyr., Florag. se äfven Lelyon. 17 II, O.; tifnorr Leijström, Maria, Fru, Tunnelg. 2pv, C. Leijon, Alex, Md. chef i Brandförsäkr. Leinberg, Victoria, Fru, Skeppareg.43,O.Dj. Aktieb. Fenix, Riddareg. 41 II,O. Dj. Leipziger, Ida, Fröken, Cigarr o. pappers V., Md. chef, Rörstrandsg. 46, Va. affär, Tomtebog. 5, Va. F. Em., Chef o. verkst. Dir. i Sthlms Leire, Oms. Försäkringsbolaget, Kungsg. 31 Tidn. Aktieb., Karlavägen 11, O.; tif (Södra Kungstornet), tlf Norr , Norr Automobilförsäkring, Maskinekadeför Hugo, Hofrättsråd i.svea Hofrätt, S:t säkring, Ansvarsförsäkring, Eriksg. 63, C.; tlf (31301 per LejaMagasinet, Modehus för klädningar, sonl.). Hamng. 1 A, C.; tlf , Norr C. A., Skomakare, Kommendörsg.40, O.D}.; Lejdström, Erik, Elektriker, Drottningg. 77, C. tlf J. Axel, Handl., Drottnirigg. 77, C. Gustav..A., Vaktmäst., Odeng. 102 III, Va.. Gösta O., Köpman, Ostgötag. 27 III, ö. g., J. E., Ankefru, Sit Eriksg. 40, C. Bä..~e äfven I!ejon _ Ingrid Samzelius, Leg. läk., Instit~t för LelJO~~er~~~wald, Forradsforv., Artillerig. andningsgymnastik, Artillerig. 10, Leijonh{el~, ~., Frih., Rödabergsg. 11, Va. o.dj.; ~ottag~: efter :.öfverenskom Thorsten I., Frih., Kapten, Birgerjarlsg. melse, tid bestammes sakrast Il, Va.; tlf e. m.; tif Carl Q. H. C:son, Frih., Löjtn., Nybrog. Ej nar, Postassist., Linneg. 104 n. b, O.Dj. o 41, O. _ Oskar, Professor, Sårlglärare, Artillerig. August~ Sjuksköt:a, Sabbatsbergs Sjuk 10III, O.Dj. hus, v.~. Clarence, Studer., Karlavägen 64, O.Dj. Märtha, Ankefrih:a, Nybrog. 68, O. Ingrid, Telegrafist, Frejg, 47. Va. Leijonhufvud, Ov~, Frih., Arkitekt, Rune Hans, Tjman vid Sthlms Elektr.verk, bergsg. 11, O.; tii Norr Karlavagen 48, O; tlf Osterm Sten S., Frih., Dir.assist. i Stockh. stads R. G. L., Tullkassör, Narvavägen29,0.Dj. statistiska kontor, Skeppareg. 39v, Elsa, Änkefru, Artillerig. 10!II, O.Dj. O.Dj.; tlf Leje, Eric, Dir., Bergsg. 2, C.; tlf Bo, Frih., Justitieråd, Sibylleg. 38,0. & Thurne, Aktiebolag, Tråmasse o. E. T., Frih., :K;apten, f. d. Svea Ingenjör Pappersagentur. Wahrendorffsg. 4, kårs kasern, Jaktvarfsgränd, C. Sthlm 16; tif , 17753, Norr G. Carlsson, Frih., Registrator i Gen. Telegrafadr.: nlejericn, " poststyr., Greftureg.. 35, O; Lejon, C. F., Banktj. rnan, Drottningholms C. G. E., Frih., Statskdmmissaris o. Byrå vägen 8 A, C. chef i K. Statskont., ~riksbergsg. 9 IV,0. Ivar, Direktör, Solhems Villast., Spånga; Sten A:SOD,Frih., f. d. Öfverste i K. Forti tlf Spånga 76. fikationens reserv, Handtverkareg. 28 III, se äfven Leijon. C. Lekander, Gunnar, Doktor, Hedlund & Le Hedvig, Fröken, Lin neg. 61, O.; tlf kander, Detektiv och Juridisk Byrå, M. E., Fröken, Kungsholmsg. 90 m, C. Artillerig. 6 1, O.Dj.; tlf 79383; bost, Sigrid, Fröken, Bibliotekarie, Johannesg. Vanadisvägen 23, Va.; tlf , C.; tlf Theresine, Fröken, Braheg. 7 A, uppg. BIl, Victor, Filialförest. h. Hasselblads A.B., Prästgårdsg. 1 B, Bö. Fotogr. O. A., I:e. Kanslisekr. i K. Jordbruksdep., Lotteno. Elisabeth, Fröknar, Runebergsg. Idrottsvägen 12, Djursholm; bostaden '9, O.; tlf Norr tlf Djursh. 400, ämbetsrum tlf 'A.B. SVE~SKA METALLVERKEN MÄS~~~n~~~EåL;,;'~~~.N 22

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström..

Törnqvist- Uddin. 1031., 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg. 10IV;C. Törnström, se Thömström.. Törnqvist- Uddin 1031, 1:Tömqvist; 2 Törnquist; 3 Törnkvist ; - Törns~~aI\d, An!ild, Lärar:a,HJärneg 10IV;C, 4 'I'örnewisti 5 Thörnquist ', - se afven Thornstrand : Törnström, se Thömström _2 Anne-Marie,

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rösebo. Vår Bygd Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rösebo Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rösebo, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Medlemmar i logen Dalslands Sköld

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer