(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;"

Transkript

1 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l; bost, n. Vanadisvä- Djurgärden: Allmänna gränd l samt i grängen 15 lli. den mellan cirkusbyggnadeno. Alhambra (öp- 2 A 'd A H C' '1' '0 S d pet sommartiden). -.o..rvl,.0... " lvllllgenjor, s. ve en Norrmalm: Adolf Fredrita jörs.: Drottningg. borgsg, 2; r. t ; Kungstensg. invid Observatorielunden _2 A. F., Direktör, s. Svedenborgsg. 2; r. t (kiosk); Stora Badstug. 68 (Sveahallen); Norra 28 ~4 Bantorget (kiosk); Jakobs förs.: Birger Jarls.. passage; Hofslagareg.I; Näckströmsg.I; Ope- _2 Frans Birger, Fanjunkare, ö. Storg. 37 ö.g. rahuset ; Strömparterren (öppet sommartid); (Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; -.. " ro en, o. mneg. 't, Centralstationen, vestibulen t. v.; Jakobsg. _2 Gustaf. Handl. (speceri-), ö. Karlaviigen vid Nya Kungsholmsbron(kiosk);Kungsg. 5; 22; bost. ö. Jungtrug. 31 III. Oxtorgsg.9. _1 Adolf, Koppar-, Bleck- & Plåtslagare, Fu- Staden inom broarne: Nikolaiförs.: Funkens gränd 3; Munkbron, Väghuset; Skeppsbron, rubo, Sult-jö-Naoka. paviljongeninvid Bomslupstrappan;Yxsmeds- _2 C. P., Possessionat, n. Karlbergsväg. 60. gränd l. 2 J h P f S l 1 B t lol27~ Södermalm: Katarina för,,;.: Folkungag. 70; - O n, ro essor, n. erge g. ; a.. ::. il. Stadsgärden (kiosk); Södermalmstorg, Basar- _2 J"han Edv., Sjökapten. s. Kocksg. 11. byggnaden7. Maria före.: Söder Mälarstrand _2 Vald., Tjänsteman, n. Karlbergsväg. 60. vid Guldgränd(kioskl;Hornsg. 72 i Salnhallen. 1 S J V.. t T l 2' Östermalm: Humlegärden, nära Engelbrekts- -. " agn~mas are, n. u ego. gatan (kiosk): Nybrohamnen [kiosk); Strand. _2 Mimmi, Ankefru, Östermalmsg. 18. vägen vid Grefbron (kiosk); Stureg. I; Oster- Börresen, Wilh., Apotekare, Kh. Handtver- malmstorg 5. kareg. 11. Cadier, H. E., Bokh., ö. Strandväg. 1i?. - Ellen. Fröken, Damfrisörska, Kh. Handt Cresar, Hulda, Fru, Flaggsömm:a, st. Osterverkareg. 11. långg. 23'V. - Gerda, Sömmerska, Kh. Handtverkareg.11. Calander, G. A., Bankokommissarie, ö. Skep- Börsen, st. Stortorget 2; hörstimme kl pareg. 23. Börsförening, Stockholms, Börsen, ing. fr. - Ivar, Jison, Jur. stud., n. Holländareg. Trångsnnd.. 27 '. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, n. Kam- Calen (Carlsson), Helge Gotthold, Dekoramakareg. 6. tionsmålare, n. Rådmansg. 48. Börtzells, A., Tryckeriaktiebolag, inneh. af - se äfven Kalen. Generalstabens Litografiska Anstalt. Oalin, A. S., Ankefru, n. Luntmakareg. 64. Hufvudkontor: n. Sergelg. 1; öppet 8 - se äfven Callin. Kalin och Kallin. f. m. --7 e. m, Föreståndaren träffas Calissendorff, Hedda, Lärarinna, ö. Nybrog f. m. Förlagsexpedition och 39m Ö. g. kassakontor: n. Sergelg. 8, öppet 9 Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär.a, f. m.-5 e. m. Filial: n. Bryggareg. s. Folkungag. 14 ' ; tel. Ersta ~4. 17, kontorstid 8 f. m.-7 e. m. Verkst. - Carl J., Kontorist, s. Folkungag. 14; tel. Dir. träffas 1/. 2 _1/2 3 e. m. Ersta 84. Böschen, C. G. A., Sadelmakare, st. Skeppar Callander, E. F., Bokh., st. Skeppsbron 46. Karls gr Karin, Folkskolel:a, st. Skeppsbron 46. Böttger, Ricard, Korgfabrikant, Ö. Nybrog. 8; - Anna, Fröken, st. Skeppsbron 46. bod n. Jakobsbergag A. T., Handelsbokh., st. Kornhamnstorg Böttiger, Anna, Fröken, ö. Grefg. 52 '. 57 III. - John, Förste Hofintendent. Intendent - se äfven Calander, Carlarrder O. Kallander. för H. M. Konungens konstsamlingar, Callerstedt, Anna, Modeaffär,st. Västerlångg. Slottsarkivarie, 0.. Karlavägen 15 A. 71; a. t. 13 In. Böös, Augusta, Fru, Ostermalmsg. 33 l. Callin, O. W., Underlöjtn., n. Rådmansg Anna, Fröken, ö. Artillerig. 6 nb. - C. R. W., Urmak., Ö. Humlegårdsg Gertrud, Fröken, Ö. Artillerig. 6 D b. & 16. Urmakeri o. Optisk affär. - A. J., Ingenjör, Ö. Strandväg se äfven Calin, Kalin och Kallin. -. Carl, Ingenjör, Kungsholmsg. 15 A. Callmön, Maria, Fru, Danslärar:a, ö. Grefg. E. Nathorst-., Ombudsman O. bitr. Direk- 15. Dansinstitut n. Birgerjarlsg.7. tör i Bankaktieb. Stockholm-Öfre - C. G., f. d. Regissör, Ö. Grefg. 15. Norrland, Auditör, v. Häradsh., Ö. Ba Callmeyer, E. J., f. d. Boktr., Kungsholmsnerg. 10; a. t torg 5 III. se äfven Beus. lcalor, se Värmeledn.-A.- B. Calor. Braod- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 \ Calwagen-e-Carlgren. 201 Calwagen, S. r. o. E. C., Fröknar, st. St. Carlberg, Ernst, v. Häradsh., Sekret. i Te- Nyg. 41 III. legrafstyr., n. Tegnersg. 12 I. Calvert & Co, Maskinflrma, n. Vasag. 42; - Thomas, Inspektör i Försäkringsaktieb, r. t »Skandia», n. Markvardag. 10. Camitz, Olga, Fröken, n. Kungstensg C. J., t. f. Kanslisekreter. i K. Civildep. - Klas, Handl., n. St. Badstug. 42; bost. n. ö. Fredrikshofsg. 5. Kammakareg. 24; a. t Hugo, Kont., Norrtullsg. nn.b.; a. t.u6 76. Camp, Victor, Kapten, ö. Valhallavägen P. A., Löjtn., Ö. Karlaplan 3 A. - Se äfven Kamph. -s Eftr.. C., Matv aruaff., ö. Storg. 7 & 9. Campanius, F. W., Grossh., ö. Karlaväg. 42; - C. G., Målaremäst., Östermalmstorg 4. bod o. kontor st. Västerlångg J. B., Poliskonst., Kungsholmsg. 66. Camp bell, C. H., Kamrer, ö. Grefg. 56III. - Svea, e. o Postexp., s. Adolf Fr. 'l'org Cantzler, Ernst, Grossh., kontor o. bost, Ö. 6 IV; tel. Maria Linneg. H'>I; r. t John, Stadsnotarie, v. Häradshöfding, Ö. - J. Oscar, Konstnär, Ö. Stureg. 38 1V. Lilljansplan 8; a. t G. W., f. d. Landtbr., n. Kl. N. Kyrkog - Gustaf, Stationsskrifv, (Stockholms södra 29 n. station), s. Hornsg Carbin, Em.. Änkefru, n. Holländareg.Ss'". - Adolf, Tjänsteman i Brandförsäkr. bol. CardeIl, P. G.. Skrädd., Kh. Scheeleg. 5. Fenix, Q, Stnreg. 42 IV. CardeIl, A. G., f. d. Tullvaktrn., st. Skär - Augusta, Änkefru, ö. Florag. 10!T. gårdsg se äfven Karlberg. - se äfven Kardell. Carlbom, J. G., Agent, Ö. Linneg. 31. Cardon, Kerstin, Porträttmålarinna, atelier -- A. H., Fanjunkare, Ö. Linneg. 77. och bostad n. Drottningg Ingeborg, Fröken, n. Barnhusg. 12 Il. Oarelius, J. Emil S., Bokh., Kh. Pilg. 26 1V ; - se äfven Karlbonn. tel. Kungsh Carlborg, Aug" Bruksäg., n. Odeng. 39 IV. - J. E., Korsångare, Kh. Pilg C. Fe rd., Fabrikör, Ö. Narvaväg. 16. Carell, Hilda, Fröken, n. Barnhusg. 8; tel. - Axel. e. o. Hofrättsnot., n. Birgerjarlsg-, Brunkeb A I. - A. H., Inspektör,.~tockholms Stads Ren- Carlden. Carl Aug., Typograf, n. Teknologg. hällningsverk. OS11'<1stationen. 7 n Ö. g. - A. E., Musikfanjunkare, n. St. Badstug. Carleman, C. G. V., Artist, n. Uplandsg ; tel. Brunkeb Carlen, C. B., Frisör, Kh. Pipersz. 22 n. Eric G. A., Exam. Musikdir., n. St. Bad- - W., Frisör, n. Hclsingeg. 9 n. b. Ö. g. stug. 60; tel. Brunkeb Georg, Kyrkoskrifv., n. Kammakareg Axel, Musiksergeant v. Svea Trängkår, - P. G., Ornamentsbildhugg., n. Kungstens- Kh. S:t Eriksg. 6. g. 26 I; bost, n. Rådmansg. 77 III. Carendi, C. J. G. A., Handl., s. S:t Paulsg. - J. K, Polisöfverkonst., ö. Storg C. - Rob., Skräddare, Ö. Banerg. 27 n Ö. g. Carlander, F., Godsägare, s. Götg. 20 n. - S. M., f.d. Slottsmålare,s.Brännkyrkag.l1& - C. M., f. d. Grossh., n. Drottningg se äfven Karlen. - Anshelm, Tjänsteman i AllJ!!. Lifförsäk- Carle son, Clara, Fru, Ö. Greftureg. 37. ringsb., ö.florag. 19 Iv ;tel. Osterm Siri, Fru, n. Rådmansg H., Ankefru, ö. Skep,pareg Frederique, Fröken, Ö. Bruheg. 38 b. - se äfven Calarider, Q;tllander o. Karlander. - U. W. H., Husägarinna, s. Hornsg. 13. Carlbaum, Georgine, Ankefru, Ö.Narvaväg. - L., Justitierådinna, n. Arsenalag. 1 A. 20n Ö. g. - A. T. H., Kaptensänka, Ö. Florag. 16 u.u, Carlbeck, H. E., Fröken, n. Drottningg Conrad, Ombudsman och fiskal hos Do- Carlberg. Arvid, Agent, Ö. Riddareg. 76; tel. mänstyr., Ö. Banörg. 7; a. t Osterm C. N., Redaktör, n. Karlbergsväg. 28IIIÖ.~. - C. M., f. d. Faktor, st. Lia Nyg /2. - Sofia, Sjukgymnast, n. Drottningg. 88 n ; - Anna, f. Lentvör, Folkskolel:a, Ö.Stureg. 42. träffas '; A. R., f. d. Grossh., ö. Nybrog. 15 A. - E. O., Tandläk., st. Triewaldagr. Fl; a. t. - Gustaf, Grossh.,ö.Birgerjarlsg. 6; ägare af Orbyhus Äng,åg och Sparreholms Snic- Carlgren, Oskar H., Docent v. Stoekholms kerifabrik; kontor n. Barnhusg. 18; se Högsk., Stocksund. annons sid Elis N., e. o. Hofrättsnot., Ombudsman - Albin, Handelsres., n. Torsg. 23 A I. I hos Mälarprov. Hypoteksfören. o. Lif- - C. A. Ha.dl., n. Apelbergsg. 46. förs. A:-B. Thule, bost, Ö. Danderydsg. - C. J., Handl., ö. Grefg. 6IV. 10; r. t. 9555; tel. Osterm Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 ~02 Carlgren-Carlsson. Carl gren, J. P. A., Litteratör, n. Odeng. 94. Carlqvist, A., Lagerchef, Kh.. Flemingg. 49. Carlheim-Gyl1ensköld, V., Fil. dr, Sekrete- - se äfven Karlqvist. rare i K. Gradrnätn.vkommittån, ö. Carls, Anna, Fröken, ö. Kommendörsg. Villa~ K. O., Fru, ö. Riddareg. 49. Carlsen, H., Fröken, ö. Engelbrektsg Cecilia, Fröken, ö. Stureplan 2 IV. BH. - Sigrid, Fröken, Pianist, Inneh, afdstockholms Musikinstitut», ö. Braheg, 7BI 1 Carlsson j 2 Carlson; 3 Carlzon; 4 Karlsö. g.: mottagn.- o. anmälu-tider därst. son; 5 Karlson ; 6 Karlsohn. månd. o. torsd. kl. 1/ / Valborg; Fröken, ö. Braheg " Hjalmar, Advokat, Jur. utr. o. fil. kand., - Ida, Grefvinna, ö. Sibylleg n. Odeng. 84 III; r. t. 4899, tel. Vasa - S. V. G., Jur. kand., Not. o. Ombudsm. 864; firma Hjalmar Karlsons Juridiska i Telegrafstyr., ö. Riddareg. 21 III; r. t. Byrå, st. L:a Nyg. 4j a. t r. t Carlholm. C. G., Skräddare, ö. Florag. 13; _2 P. G' l Advokat, Rättegångs- o. inkassoaffär n. Mästersamuelsg. 4. byra, s. Mosebacketorg 14j a. t. 30~ G. A., Skräddare, st Skärgårdsg. 15, bod _2 Ph. M., Agenturaffär, n. Odeng. 48 H j a. t. st. Storkyrkobr. 1. Lager af Gessklä der st. Trångsund 2 Al. _2 Arvid, e. o. Amanuens i Statistiska Cen- - se äfven Karlholm. tralbyrån, ö. Braheg. 7 A I. Carli, Ernst, Fil. kand., Lärare vid Jakobs 1_5 K. A., Amerikanska polermaterialier, folkskola, Norrtullsg. 8 A. Agentur för C. Brooks & Co poler- Carlin, F. O., Bergsingenjör, Husäg., ö. Skep- fernissor och Wheelers patent träfylpareg. 21 H. lare, n. Norra Bantorget. a. t , - Ebba, Fröken, ö. Skeppareg. 21. r. t. 98 ~O; bost. n. Valling se äfven Karlin. _1 C... A., Arkitekt, ö. Braheg. 19; tel Carling, G., Fröken, s. Sit Paulsg. 33 A. Osterm C. G., Uppbördsm. (4:de roten), Kh. _IS A., Bagerier (inneh. Drewesr,n. Roslagsg. Bergsg. 15 1V. 12j a. t , 1". t se äfven Karling. -' And., f. d. Bagare, n. Roslagsg. 12. Carlman, C. Ryno, Hofjuvelerare, inneh. af _3S, C. A., Bageriaktieb., n. Luntmakarefirman C. F. Carlman, bost. n. Malm- g. 56. skillnadsg. 48 A; a. t ; r. t _2 C. O., Banktj:man, ö. Valhallaväg. 45 B. - C. F., Kungl. Hof- O. ordensjuvelerare- _3 C. H., Barberare, n. Malmskillnadsg, 15, firma, n. Regeringsg. 15, inneh. C. bost. n. Luntmakareg Ryno Carlman; a. t. 277, r. t _2 Evelina, f. Johanneson, Barnrn., s. Kata- -- C. A. R., Pastor v Centralfängelset o, rinahissen, Stadsgården. Predikantv.KronohäktetåLångholmen, _1 K. H., f. Persson, Barnm., n. Beridarete], Maria bansg, 25. C., Ankefru, n. Regeringsg. 75 A. _1 M. S., f. Svanström. Barnm., st. Västerse äfven Karlman. Carlon, M., Fil. dr, vik. Lärov.adj., s. Kocks- _4S, långg. 44. E. H., Begrafningsbyrå, n. Kungsg. 20. g. 26. Ombestyr allt som till begrafningar hö- Carlquist, A. T., Bokh., n. Roslagsg. 39 rer; a. t (f. d. 33). _1 Axel, Biljardäg., st. Köpmang N. C. A., Byråingenjör, n. Västmannag. _1 Anders, Blornsterhandl., s. Hornsg. 7; 48 11I. bost. s. Repslagareg Anna, Fröken, anställd i Bol. Skandia, _1 s, Mia, Blomsterhandel, st. St. Nyg. 29. Ostermalmsg. 16. _2 Edwin, Bok- o. pappershandlare (Stock- - C. J. W., Husägare, S. Svartensg. 18. holms Pappershandel), n. Jakobsg. 28; - N. J., Skomakare, ö. Braheg. 9. bost. n. Rådmansg. 72; tel. Vasa B A. F. Q., f. d. Statens Landtbruksin- Affärstel.: a. t , r. t genjör, Ostermalrnsg. 32 II. _1 Oscar, Bokbind., Ö. Greftureg, 4211I. - Anna, f. Brakel, Ankefru, Ostermalmsg. _2 J. Leonard, Bokförare, Norrtullsg, II... _2 A. V., Bokförlagsaktiebolag, n. David- - S. A., Ankefru, Ö. Linneg. 79. bagaresg. 20. Carlqvist, C. A. H., Kapten. n. Dalag. 74 A. _1 Gust. K., Bokhandl., firma Kungsholms - P. Erik, Kammarmusikus, n. Roslagsg. bokh., Kb. Handtverkareg. 34; bost. 43 1II ; tel. Brunkeb Kh. Pipersg Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. If \! i i I\ ( I \ i I

4 \ J I l! Carlsson Carlsson; 2 Carlson; 3 Carlzon ; 4 Karls- 1 Carlsson; 2 Carlson; 3 Carl zon ; 4 Karls-!lon; [, Karl~on; 6 Karl~ohn. son; 5 Karlson; 6Karlsohn. _2S, Gustaf, Bokhandel. st. St. Nyg. 32; Mu- 3-4; helgdagar 1/ ; junisik- och Pappershandel; a. t. 2517, augusti endast 1/210-1/211; a. t.203,r. t. r. t. 6180; inneh. Thure Hanson, bost Barnhusg. 4; r. t. 4502; filial: Djurs- _I C. W., Droskägare, n. Tuleg.16. holms bokhandel. _I H. J. O., Droskägare. n. Roslagsg A. R., Bokh., n. Valling ' Karl J. A., Droskägare, n. Roslagsg. 2. Carl D., Bokh., n. Klara O. Kyrkog. 5 Il; Stallar s. h. tel. Brunkeb _5 Ernst, & Co, Engrosaffär i oljor, trassel, _1 Conrad, Bokh., Kh, Kungsg. 42 II. remmar m. m., Kh. Scheeleg. 4; r. t. _2 C. J., Bokh., s. Sveden horgsg. 12 III. 6990, a. t ' David, Bokh., s. Brännkyrkag. 14 Bn.b. _1 C. J., Eldare, ö. Valhallaväg. 63. ing. 5. _I Axel, Fabrikör, s. Hornsg. 24 II ; r. t _1 Ernst, Bokh., s. S:t Paulsg. 22. _1 C. G., Fabrikör, bost. n. Malmskillnadsg. _2 E. Gustaf, Bokh., n. Tunnelg, ; a. t ; firma Skandinaviska -' Gust. L., Bokh., ö. Storg. 8 II. Reseffektfabriken, G. Carlsson, n. Malm- _2 Herman G. D., Bokh., n. Tunnelg ; skillnadsg. 30; a. t r. t tel. Brunkeb. 3:132. _I C. O., Fabrikör (inneh. Sthlms Nya Mi- _2 Hugo, Bokh., s. Götg. 14 Jv. neralvattenfabr. C. O. Carlsson & CO), -' Carl A., Brandmäst., Kungl. Teatern; n. Luntmakareg. 36. a. t ' Gottfr., Fabrikör, Fabrik, s. Kvarng. 3; _1 K. G., Bryggmästare, s. Ölandsg. 17 E. a. t ; bost, s. Högbergsg. 50. _1 B. C., Byggmäst., Kh. Handtverkareg. 14. _1 G. A., Fil. dr, Läroverksadjunkt, Skol- _2 C. H. F., Byggmäst., s. Högbergsg. 46 A. förest., ö. Braheg. 45; tel. Osterm ' Karl Joh., Byggmäst. s. S:t Paulsg ; -' K. H., Fil. dr, Amanuens i Kgl. Biblioa. t teket, ö. Karlavägen a2 I. _1 J. Walfrid, Byggnadsing, s. Sveden- _2 Sven, Fil. dr, ö. Valhallavägen 9<>. borgsg. al; a. t _2 Axel, Fil. kand., ö. Stureg. M... _5 Axel, Cigarrer och Cigarretter en gros; _2 E. H., Fil. kand., Extra lärare vid Osterspecialite tillverkning af cigarrpap- malms högre re~l1äroverk, ö. Riddareg. persmunstycken, n. Regeringsg Jl ö. g.; tel. Osterm, _2 J. E., Cigarrfabrikör, inneh. firm...berg- -' Mortimer. Fil. kand., Ombud för Hasse man 8? Gösling ; bost. Alfhem, Alfsjö; W. Tullberg, n. Uplandsg. 73 1V r. t. Alfsjij 17. _1 W. L., Fil. kand., ö. Danderydsg. 4. I Albin, Civilingenjör, Tekn. byrå, ö. Si- -' K. Hj., Fiskhandlare, n. Hötorget 10. bylleg. 65; r. t _1 F.O.,Flaggunderoff. v. Flottan, Skeppsh., _1 Aunu, Damfrisörska, Ö. Biblioteksg. 32 n.b.. Handtverkskasern. _1 Claes J., Dekor.-mål., n.jakobsbergsg. 20. _2 Herman, Folkskolelär., Barnhemmet, n. _2 Carl Ad., vice verkst. Direktör i Aktieb. Idung. 1 & 3. Arbetareringens Bank, kontor Korn- _1 -Runö, Otto, Folkskolelär., s. Hornsg. 94. hamnstorg 61; a. t , r. t ; -' Leo V., Folkskolelär., Norrtullsg. 11. bost. Ö. Grefg. 38, r. t. 2872, tel. Ostorm. -' Aug.L,Folkskolelärarinna,n.Drottningg A n.b. _1 J. P., verkst, Direktör för Aktieb. Nor _2 Hildegard, Folkskolel:a, n. Lästmakareg. mans Förlag, n. St. Badstug I ; a. t _2 Oscar, verk st. Direktör i Stockholms Super- _1 Jenny, f. Johansson, Folkskolel:a, ",. Stufosfatfabr.-aktieb., Ö. Riddareg. 7. reg. 34. _2 Wilhelm, verkat, Direktör (Arbetarban- _2 L. M., Folkskolel:a, Ö. Iversonsgr. 9. keu). Hörningsnäs pr Huddinge; r. t. _2 Sigrid, Folkskolelär:a, Ö. Greftureg. 24 C. Huddinge 5. -, Tekla, f. Lindström, Folkskolelär:a, Norr- _2 Robert, Disp. för Stockholms Vinhan- tullsg. 11. delsaktiebolag,- innehafv. af firman _2 F., Frisör, n. Oxtorgsg. 8; a. t Reuckner & Björck, Ö. Engelbrektsg. -' O. G., Frisör, n. Klarabergag. 52 A; a. t. 10 IJI ; a. t _I Sture C., Doktor, Läkare vid S:t Görans -' Agnes, Fru, n. Roseng. 3. tuberkulospaviljong och vid Eugenia- _, Albertina, Fru, n, Arsenalsg. 6; a. t hemmet, n. Rådmansg. 61 (hörnet af _5 A. R.,. Fru, s. Ragvaldsg. 18. Drottningg.), träffas kl. '/210 -'/211 o. _2 Emma C., Fru, Massös, ö. Braheg.10 1 ö. g. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrQ.ttninggatan.

5 204 Carlsson. i Carlsson;' 2 Carlson; 3Carlzon; 4Karls~ lcarlsson; 2 Carlson; 3Carlzon; 4 Karls- ~on; 5 Karlson ; 6 KlLrlsohn. son; 1)Karlson ; 6 Karlsohn. _1 Catharina, Fru, Sömmerska, n. Barnhusg, _2 John, Grosshandlare, firma Wilh. Carlson BlI ö. g. & Co, ö. Linneg. 5; kontor n. Drott- _1 Vilhelmina, Fru (Cigarraffär), n. Obser- ningg. 21 A. vatorieg.,6. _1 Josef, Grossh., s. Högbergsg. M; a. t. _2 Aina, Fröken, n. Tegnersg , r. t _2 Alma, Fröken, n. Dr.ttningg. 88 B III. _4 K. E., Grossh., kontor o. lager, n. Mäster- _1 Aug. A., Fröken, Sjuksköt:a. s. Repsla- samuelsg. 70; a. t , r. t. 6996; gareg. 8 1I. bost. n. Hagag. GlI, tel. Vasa 870. _2 Clara, Fröken, n. Döbelnsg. 21. _2 & Stenberg, Grossh., se Aktiebolaget _1 Edla S., Fröken, Finbageri, s. Timmer- Carlson & Stenberg. mansg, 24; a. t Carlson & Weslien, Grosshandl. Lager af _2 Elin, Fröken, n. Valling. 14 & 16 1I ; tel. Smör, Lax, Ost, Renstek, Hamburger. Brunkeb kött, Fårkött, Konstister. Kräftstjärtar, -' Elisabeth, Fröken, ö. Stureg Löjrom, Corned Beef, Tjära, Kronbeck, _1 Elisabeth, Fröken (Blornsterh. Linnea), Perrna och..alla slags buteljer m. m. n. Kungsg. 32. KOlltor st. Osterlångg. 29 I; a. t , _4 Kristina, Fröken, Tjänstebyrå, n. Rege- r. t. 27 Dl. geringsg. 27; a. t , r. t ' Alfred, Hamnfogde, n. Gl.a Kungsholms- _5 M. F., Fröken, ö. Artillerig. 25 n b.. brog. 56. _4 M. K. o. A. C.. Fröknar, (kaffe- o. te- _2 Carl Fritiof, Handelsbitr., ö. Danderydsg. aff., ö. Strandväg. 5); bost. ö. Sibylleg. 12 n. b.; tel. Osterm _4 E. A., Handelsidk-a (matvaru-), s. Göt- -' Selma, Fröken, n. 'I'egnersg, 11 IV. g. 24; a. t _5 E. F. A., l:e Fyringenjör. ö. Florag, 18. -' M. S., Handelsidk:a (sybehörs-), ö. Ny- _4 Gustaf, Förestånd. för Sthlm s Folksk. brog. 56 A o. ö. Karlaplan 8. Bkolkarehem, s. Södermannag. 55. _1 S. A., Handelsidk-a (handsk-), firma Au- _4 P., Förestånd., n. Malmskillnadsg. 33. gusta Emanuelson, n. Drottningg.73A. _2 C. J., Förman, n. Uplandsg, 49. _1 C. O., Handelsres., n. Tuleg. 23. _1 C. O., Förrådsförvaltare, s. Brännkyrkag. _5 Georg, Handelsres., n. Kl. N. Kyrkog _5 O. G., Handelsres., n. L:a Vattug', 19. _4 And., Församlingsdiakon i Johannes, n. _5 O. L., Handelsres., ö. Humlegårdsg. 4. Johannesg. 2 n. b.: tel. Brunkeb _4 A., Handl., n. Vasag. 5. _4 K. G., Försäkringstjänstem., ö. Gref- _1 Axel, Handl. (möbel-), n.g:lakungsholmstureg. 3]I1I; a. t brog. 13; a. t. 11,)41. _2 C. E., Glasrnäst.-flrma, inneh. af fru Math. 1 A. T., Handl. (firma N. Holmqvist & G. Carlsson, st. Stallplan 1; bost. s. h.; Co), n. Dalag. 66. a. t ; r. t _2 C. E., Handl. (blomster-), st. Triewaldsgr. _1 J ohn, Glasmäst., Ram- o. spegelfabr., n. 1; bod st. St. Nyg. 1. Observatorieg. 5; bost. n. Holländareg, _1 C. G., Han dl., ö, Eriksbergsg IIl _1 C. Gust.,.HandI., ö. Grefmagnig. 17 A. _1 T. A., Glasslipare; bost.n, Regeringsg. 50. _1 C. J., Handl., Åkeri o. Lysoljeaffär, n. _1 P. A., Glassliperi och folieringsfabrik, n. Luntmakareg. 62; bostad n. Luntma- Lästmakareg. 27 A; a. t , r. t. kareg ; bost. n. Luntrnakareg. 9. _1 C. J., Handl., Dj. Hjorthagen. _2 Wilhelm & Co, Grosshandelsfirma ; inne- _5 Edw., Han dl. (spec.-, vin-, konserv-& kaffe-), hafvare: John O.Fredrik Carlson; kon- ö. Grefg. 12; r. t. 2714, a. t tor o. lager af modevaror samt strå- o. _1 Erik, Handl., n. Västmannag. 54. filthattar, n. Drottningg. 21 A. Strå- _1 E. H.. Handl. (speceri-), s. Högbergag. 60; o. fijthattfabrik, Ö. Rumlegårdsg.17. bost. Timmermansg _1 Gustaf, Grosshandlare, ö. Karlavägen 19; _1 F. Aug., Handl, Kaffe-, spec.-, vin- o. kona. t , r. t servaffär, n. Odeng. 29 ;ji. t. 4933, r. t. _2 Fredrik, Grossh., firma Carlson & Wes lien, ö. Kommendörsg, 301; a. t ; _5 F. E., Handl. (sko-), n. Drottningg. 92 kontor st. Osterlångg. 29 I. (Drottningbasaren) ; bost, S. Skåneg. 57. _2 Fredrik, Grossh., firma Wilhelm Carlson _1 F. L., Handl., Firma Th. O. Björklunds & Co, Ö. Torstensonsg. 3 III; kontor n. 'Söner, n. Regeringsg. 19". Drottningg. 21 A. _2 F. O. Ludvig, Handl., S. Sit Paulsg. 18. Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.!J \ I \ I

6 Carlsson. 205 fcärlsson; 2 Carlson;3-Carlzon;-;!Karls. 1 Carlsson;,;HJarlson; 3 Carlzon; 4 Karlsson; 5 Karlson ; 6 Karlsohn. son; 5 Karlson ; 6 Karlsohn. _, F. O. B., Handl. (garn- o. väfuads-), ö. _5 K. J.,T.1., Husäg., ö. Danderydsg. 4 II ; Sibylleg. 39. tel Ostorm ' G. E, Handl., n. Frejg ' Carol., Husäg:a, ö. Braheg. 10. _, Gust., Handl, (speceri-), n. St. Badstug, _5 A., Import- & Exportaffär, n. Vasag. 7; 30; a. t. 4027; bost. n. Drottningg. försäljer företrädesvis metaller och ma- 9PI ö. g. skiner; telefonskåp r. t. 6701', a. t , _1 Gustaf, Handl. (lax o. fågel-): kontor o. metallafdeln. r. t l, maskinafdeln. lager st. Bredgränd 5: bost. s. Bell- r. t 'I'elegr. adr. Remind. mansg. 21. _1 A. J., Ingenjör, n. Holländareg. 21 A. _2 G. Wilh., HandL (speceri o. viktualie-), _1 C. E., Ingenjör, n. Regeringsg. 99; tel. bod n. St. Badstug. 31; best, s. g. 60. Brunkeb. 1~ 00. _4 Harald, Handl. (Spec., Vin- o. Frukt- _1 Frithiof, Ing-enjör, Kh. Parkg. 16. affär), ö. Birgerjarlsg < K. G., Ingenjör, n. Hagag. 7. ~l Isidor, f. d. Handl., n. Kungsträdgårds- _2 Tor. Ingenjör, n. Drottningg. 97. g. 12: a. t _1 Victor '1'. B., Ingenjör, ö. Karlaväg. 19 n. b.;._5 Johan, Handl., bod Kh. Flemingg. 53 B, a. t filial Flemingg. 36; bost. s. g. 53 B. -' Ernst, Inneh. af Sthlms Glasyr- o. Fer- _2 Johan, f. d. Handl., n. Vegag. 5. nias-import, kont. ö. Skeppareg. 28; _1 J. Emil, HandI. (viktualie-), s. Hornsg. 7; r. t , a. t a. t. 3685; bost. s. Prästgårdag. 12. _1 N. J., Inneh. af Mineralvattenfabr. Kro- _, John Aug., HandL, Speceri-. Viktualie- o. nan, n. Surbrunnsg. 32: r. t. 6, a t Mjiilk-. n. Malmskillnadsg. 58; a. t. _1 Carl Alrik, Inkass. v. Sthlms E1ektr , 8254, r. t verk, n. Kungstensg. 20 III. -' John W., Handl. (speceri- o. viktna.lie-), _1 A. F. o Inspektionskonst., s. Klevegr. 7. n. Birgerjarlsg. '2.7;bost. s. g. 29; a. t. _1 Gustaf, Inspektionskonst., s. Erstag _1 C. J. A., Inspektör, s. Skaraborgsg. 6 A. _3 J. A., Handl. (speceri-), s. S:t Paulsg. 4; _1 O. A., Järnv.-tjänstem. o. Tidningskorresp. bod s. Götg. 3. ö. Skeppareg. 6. _5 J. A., HandL (spec.-, matv.- o. mejeri- _1 Emil, Journalist, medarb. i Stockholmsaffär), firma John Karlson, s. Ham- Bladet, n. Klara N. Kyrkog. 9. marbyg. 13; a. t _5 K. M., J ur. kand., ö. Sk-ppareg, 60. _2 J. A.. HandI. (sko-), n. St. Badstug. 60 _2 K. n., Justitieråd, ö. 'J'orstensonsg. 12. _1 J. Erik, Handl., n. Västmarmag. 27. Spe- -' Lovisa, Kafcidk.a, n. Döbelnsg. 67 A. certaffär n. Uplandsg, 2 B. -' M. W., Kafeidk:a, n. St. Vattug. 3; a. t. -' K. A. A., f. d. Handl., Kh. Pipersg, 3: \,1. _3 L. Aug., Handl, t speceri-, vin- o. delika- -' Wi1he1mina, Kafe idk.a, n. Döbelnsg. Hl. tess-), n. Malmskillnadsg. 5; a. t. 5843, -' A. F., Kakelugnsm., ö. 8keppareg. 58 II ; r. t. 2504; bost. n. Regeringsg. 47. a. t ' L. E., Handl., s. Svartensir. 9. -' B. A., /J. o. Kamm.-skrifv., n. G:la Kungs- -' N. M., Handl., n. St, Badstug. 8. holmsbrog. :,0. _1 N. P., Handl., s. Götg. 83; a. t _5 J. A., Kammartjänare, n. Strömg. 18. _5 Otto, HandI. (kött- o. fläsk-l, affär n. Hö- _2 A. D., Kamrer, ö. Linneg. 82 III. torgshallen 117; bost. n. Yaltiug. 18III. _2 C. F., Kamrer vid Stockholms gasverk, _5 Otto A., HandL (viktualie-), n. Drott- Kh. Bergsg. F. ningg. 92; bost. n. Drottningg _5 F. Gust., Kamrer i Städernas allm. _2 P., HandI. (rnansklä.ler), bod st. Oster- brandst.bol., Kh. Flemingg. 20 B. långg. 19; bost, s. h. -' J. V. M., Kamrer, n. Kammakareg. 35; -' C. O., Hofkapellist. ö. Grefmagnig. 16 II a. t ö. g.; tel. Osterrn. _2 Georg, Kansliråd, n. L:a Vattug. 14. _5 Seth Natanael, e. o. Hofr. not., Ama- _2 F., Kapten vid KgI. Flottan, ö. Artillerig.5. nuens, n. Uplandsg, 3IV. _2 Edraond F. T., Kassör i Sveriges allm. _5 Viktor, e. o. Hofr. nut., Ö. Karlaväg. 28. hypoteksbank, Ö. Danderydsg ; r. t. _2 G., H"frättsråd, Ö. Strandväg ~ U1. -' Ida, Hotell o. Pensionat, n. Klarabergs- _2 Emil, Kassör, Kh. Bergsg. F... g. 60. _2 Ernst, Kassör,ö. Linneg.4~ A; tel. Osterm, _1 C. J., f. d. Hotelläg., n. Kungstensg _5 J. F., Hu-ägare, n. Valling. 5.._1 K. F., Kassör, Norrtullsg.Tå!": 1'.t Brand- och Lifförsäkrings:.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 206 Carlsson. l Carlsson; 2 Carlson ;3 Carlzon;-.{Karls- lcarlsson; 2 Carlson; 3 Carlzon. 4 Karlsson; 5 Karlson ; 6 Karlsohn. son; 5 Karlson; 6 Karlsohn. _1 F. E., Klosetter (gårds-, garderobs- och _1 AxeIFr.,Målaremäst., ö. Valhallaväg.1l9. portativa) tillverkas och säljas, n. Jo- _1 Daniel, Möbelarkitekt, n. Kl. N. Kyrkohannesg. 8; a. t gata 31; tel. Brunkeb, 724. _1 J. F., f. d. Klädesfabrikör, ö. Artillerig.38. _6 Anna, Operasångerska, n. Regeringsg 261 _5 Elin, Klädsömmerska, n. Kungstensg. 46; _2 BoA., Pastor, Kh. Hjärneg. 41;tel. Kungsh. tel. Vasa _2 P. J. Th., Komminister, Fil. dr, ö. Jung- _1 C. P., Pastor, n. Karl bergsväg. 31 Il; a. t. frug. 7 B Il; a. t _3 C. G., Kommissionshandl., n. Olofsg, K, Perukmak. v. Dram. Teatern, rak- -, Sofia A., Kommissionskontor, st. Skoma- stuga st. Svartmang. 21 & 23; tel. kareg. 24 B. Stork. 1 ~2. _2 Carl A., Konditor, n. Klarabergsg. 27; _" A. E. Poliskornmiss. i 3:dje polisdistr., a. t. 7319; bost. n. Klara S. Kyrkog. Kh. Parmmätareg. 7 & 9. 7 Il; tel. Brunkeb _" C. E., f. d. Polisöfverkonst., n. Mäster- _1 J Gustaf, Kontorist, n. Uplandsg.42 D b samuelsg. 55; tel. Brunkeb. 11)24. t. v. -' G. A., Polisöfverkonst., n. Markvardsg. 15. _5 Knut.Frith., Kontorist, n. TunuelgI'lt ö.g.; _5 Johan, Liste Postbetj., ö. Grefg. 4. tel. Brunkeb _2 John Waldemar, _1 Wisen, Kontorsbitr. (A.-B. Sthlm s Pa Ö. g. Postexp., ö. Riddareg. tentbyrå), Fröken, Ö. Sturepl. 2 1V. _1 A. M.L., Postvaktm., st. Västerlångg. 44 Il. _" G. A. Ludvig, Kontorschef, Ö. Karlaväg. _1 J. G., Postvaktm., s. Högbergsg. 18 A. 19 D b.: a. t _1 'I'hyra, Kontorsskrifv. i Järnvägsstyr., n. _1 A., Predikant v. Immanuelskyrkan, belnsg. 31m. n. Dö- Klara S. Kyrkog. 15. _1 John V. F., Källaren»Malmgården», Ö. -' Maria, Premiärdansös vid Kungl. Teatern, n. Regermgsg. 71. Karlaväg. 43; bost. Ö. Jungfrug. ~91._1 C. W., Preparator, n. Västmannag. 18. _2 P. J., Lagerchef, n. Tunnelg ; tel. -' EdJa, Privathotell, Första Klass, ö. Bir- Brun keb. 333:L gerjarlsg 8; r. t a. t _2 G. A., f. d. Landtbr., n. Karlbergsväg. 33. Kaffefrukost o. Tesupeer. -' G. R., f. d. Land tbr., n. Karlbergsväg. 32. _1 G., Privathotell Första klass, n. Hamng. _2 J. A., f. d. Landtbruk.. ö. Greftureg Il : r. t , a. t. 797!l. _1 A. P., Lärare v. Apostel. kyrk., 'n. Inge- -' Mina, Privathotell, n. Klara V. Kyrkog. 5, marsg. 6 Il tr.; a. t. 627; r. t _5 Viktor Em., Lärare vid Musik-konser- _. Axel, Prokurist i Tekn. Fabr. Ledolin, s. vatoriet, n. Norrlandsg. 23 Il; tel. Brun- Hornsg. 24; r. t ' keb _1 Albertina, Lärarinna, s. Tavastg. 23 Il. _5 Ellen, Prostinna, Österrn, ö. Artillerig I ;tel. _2 Elin, Lärarinna, n. Harnhusg. 8 1V. _1 C. A., Repslagare, firma f. d. C. Probst, _I Sigrid M. A., Lärarinna, ö. Skeppareg. n. Holländareg. 6: a. t I. _1 C. E., Revisor i Riksb., Sundbyberg, Ve- _1 A. H.. Löjtnant, ö. Valhallavägen 31. gag.i. _1 J. E G, Löjtn. v. Flottan, ö. Riddareg. 72. _2 August, Siden- & Manufakturmagasin, n. _1 Fredrik, Magasinsbokh., s. Brännkyrkag. Drottningg. 61; inneh. August Carl- 139; a. t son och Emil Wåhlander. _2 Hulda v., Manicure o. Massage, ö. Ny- _2S, Aug., Eftr. (Axel Lewin). Siden- & Mabrog. 28 Al. nufakturmugasin, Damkonfektion; st. _2 H. A. L., Marinintend. af 2:a gr., n. Små Vä;;terlållg-g. 50; bost. n. Norrlandsg. 8. laudsg. ;)1; tel Brunkeb, 59. -' Sofie H., Sjuksköterska, n. Döbelnsg ' Joh. Erik, Maskinist (Kungsholms folk- _I Arvid, Sjökapten, s. Vr.lmarj xkullsg. 15 A. sk- la), Kh. Marieberg-g. '14. _I Gust., Sjökapten, Ö. Torstensonsg. 15IlJ. _1 A. E., Materialbokh., s. Folkungag. 143; _I Jr.h. Aug.. f. d. Sjökapten, ö. Banärg. 5. r. t _1 C. B., Medarb. i Dagens Nyheter, ö. Strand -< K. A, Skomak., s.. Kapellgr. 131 :!3 13 B; a. t. väg. 5. _5 K. O., Skomak., Ö. Torstensonsg 5. -' Arvid, Med. lic., Underläkare, n. Sab- _I P. L., Skrädd., st. Stortorg-t 14l Ö. g. hatsbergs sjukhus. -' C. J., Skrädd., n. Norrlandag. 12. _2 C., l\lek. verkstad, ö; Lilljansplan 3. _2 C. O., Skräddare, n. Kungstensg, 53_.._! Brand- och Lifförsäkrings-Aldiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Carlsson. :W7 1 Carlsson; 2.Carlson; 3 Carlzon ; 4 KarlS-Il Carlsson; ::l Carlson; g Carlzon ; 4 Karlsson; 5 Karlson; 6 Karlsohn. son; 5 Karlson; 6 Karlsohn. _, Erik, Skräddare, n: Mäster~amuelsg. 40. _2 J. O., Tvål- o. Parfymaffär, s. Götg.22; _, J. P., Eftr. Skrädderiaffär, st. Järntorgsg. o. n. Hötorget _, C. E., Typograf, ö. Skeppareg. 25 A m. -' P. J., f. d. Skrädd., ö. Grefg. 6. _5 Lotten, Ullspinneri, Väfveri, Färgeri, ö. _5 Martin, Skrädderiaffår, n. Regeringsg. 50; Sibylleg. 41 n. b. bost. ö. Greftureg. 68'. _, A. F. V., Underlöjtn., ö. Artillerig. 5. _, J. E., Slaktare, n. Karlbergsvägen 70; _, Engelbr., Ilppbördskommiss., n. Karlbod n. Regeringsg. 40. bergsväg. 8'v. -' F. R, Smed, n. Holländareg. 13; verkst. -< A. H., Uppbördsman (La roten), st. Storn. Olofsg. 6. torget 18 & 20; a. t _5 E. A., Snickare, s. Högbergsg. 35; tel. _, Joh., Uppbördsman (2:a roten), n. Malm- Maria 89. skillnadsg, 19 A III; träffas 2-3 e. m. -' Gustaf, Snickare, n. Surbrunnsg ' E. A., Urmakare och urhandel, n. Kungsg. -' L. G., Snickare, n. Vegag, B; bost. s. h., a. t. 2!H. -< Wilh, Snickare (Begrafningsbyrå), ö. -< K. A., Utsk.-förest., n. Saltmätareg. 7. Jungfrug. 10. Carlsson s, C. Å., Söner, mek, Vagn. _< & Kihlström. Mek. Snickeriverkst., s. Tor- fabrik (inneh, C. M. Carlsson), entrekel-knutssonsg. 18. prenörer för utförande af gas-, vatten-, -'s Eftertr., f. d. Bröderna, Speceriaffär, n. aflopps- och kloakledningar, utföra äf- Roslagsg. 34; a. t lnneh. A. I. ven allt slags smidesarbete och om- Sundberg. huggning af'filar, s.hornsg.bö, a. t. 3496, _2 Clara Ch., Stadsbudsexped.,n.Klara V.Kyr- rik st Se annons å sid kog. 13: bost. n. Mästersamuelsg. 68 III. -' C. M., Vagnfabrikör (inneh. C. A. Carls- _, Gust., Statlonslnsp.,..s. Svedenborgsg. 2. sons söners vag.ifabrik), s. Hornsg. 35; _5 K. A., Stationsskr., Ostermalrnsg. 45. a. t. 3490; till bost, a. t _, P. G. G., Stereotypör, n. Tuleg. 47 ' ; tel. _, A., Vaktmäst. (Läkaresällsk.), n. Klara Brunkeb Södra Kyrkog. 15. _, A. W.. Stämningsm., n. Rådrnaneg. 39 A. _, A. P., Vaktm. (Riksd.), st. Västerlångg. 28. _2 Mathilda, Sybehörs- o. Kortvaruaffär, s. -' Conrad, Vaktm. i Riksbanken, st. Sko- Hornsg. 29 B. makareg. 5 III. _2 Fredrique, Sömmerska, ö. Kaptensg. 2 n.b.; -' C. A., Vaktm. (Tekn. högsk.), n. Drotttel Österm ningg. 95 A n. b. _, Mildor, Tapethandl.. (firma Funck & _2 C. E., Val.tm. (Utr. dep.), st. Mynttorg. 2. Carlsson), n. Uplandsg. ::l9. _, C. F, Vaktm. (Skånes ensk. bank), n. _2 H., Teckningslärarinna o.mönsterriterska, Kungstensg. 56. n. Smålandsg. 28; a. t _, Carl Frith., Vaktm., s. Stadsgården 12. _2 J. Ad., Tillskärare v. Stockholms Hvit- -' C. G., f. d. Vaktm., Villa Margretehill, varufabrik; Kungsholmstorg 5'v. Hufvudsta; tel. Hufvudsta 51. _5 K. F., Tillskärare, n. Lästmakareg. l;jiiö. g. _, C. J., Vaktm. (Seraf-Ias.), Kh. Handtver- -' Axel Th., Tjänstern. v. Stuckholrns elektricitetsverk, n. Målareg. 1. kareg. s C. J.. ::l. Vaktm., n. Malmskillnadsg. 13; _2 Bernhard, Tjänstem. i Järnv.-styr., ö. a. t. 18;)89... Kommendörsg. 40: r. t _, Carl J., Vaktm. (Ofv.komm-exp.), K. -' J. G., Tjänstem i Riksb., ö. Nybrog.18. Slottet. _2 A. Gabr., Tobakshandel, st. Nedre Munk- -' C. O E, Vaktm. (Riksbanken), st. Skärbron 1, inneh. Ankefru Tekla H. Carl- gård-g. 2. son, boat. st. Skeppsbron 6, o. G. E. -< Emil, Vaktm. (Odd Fellow-ord.);: Kh. Morath, bost. S. Belhnansg. 25. Kungsbroplan 2; tel. Kung-h. 11~7....,'Axel. Trävaruhandl., Virkesupplag O. ved- _, J. Vaktm. (Riksbanken), n. Saltmätareg. gård u. Odeng. n. Odeng. ::l\1. 19: a. t. 4956; bost, 11. -< J. G., Vaktm., n. Johannesg. 2. _, C. E., Tulluppsyningsman, s. Prästgårds- -< J. W., Vaktrn. (Klara kyrka), n. Klara g. 20IV: r t V. Kyrkog. 18 B. _, C. J., f. d. Tullvaktm., s. Gotlandsg. 4S;I-~ And,ers, Verkm, s. Fin!1b.?da ~lip... (f. d S).. - E. 'I., f. d. Verkm., S. Asog " J. H., Tullvaktm., st. Österlångg. 13. _2 J. A., Verkm., ö. Nybrog 5'. _5 K. V., e. o. Tullvaktrn.; s. Badstug Verkst. Direktör se Direktör.. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 ~08 Carlsson-Carlsvi;k:s Gjuterier. l CarlssoU:--2 Carlson~Carlzon-:-4~Karls- Carlsten, J. A., Brefbärare, Kungsholmsg. 7. son'; 5 Karlson'; 6 Karlsoh~ H. E., Disponent, s. Hornsg. 65. Ellen H. J., Folkskolel:a, s. Volmaryx- -" Aug., f. d. Vinhandlare, Eklundshof & kullsg. 10 B (Maria fulksk.); tel. Maria Gröndal, Liljeholmen _! C.A.,.e..kare, Dj. Alberget 7. - Nanny A., Fröken, Massös, s. Volmar- -< K. J., Akare, ö. Danderydsg. 10. yxknlisg. 10 BI. _5 J., Akeriägare, ö. Jnngfrug. 33; åkeri - E., Grossbandl., Norrtullag. 21 n s. g Axel Frithiof, Kontorsbitr., Stat. Järnv. _1 C. G. o. C. B., Åkerifirma, Kh. Frld- - H., Änkefru, ö. Riddareg. 68. hemsz. 6: a t s Porterbryggeri, se Aktiebolaget H. E. -< C. J., Äkeriidk., s. Bondeg. 34 C. Carlstens Porterbryggeri o. annons _1 Johan, Åkeriäg., Stall o bost., n. Ros- sid lagsg se äfven Karlsteen. _1 J. K. f. d. Angbåtsbefälh., Piskhandl., Carlström, Gust., Agent, Egendoms-agentur Fiskareharnn.: a. t ; bost. s. Skå- o. affärs byrå, n. Brunkebergsg. 3 B; a. t. neg kl. 9-11, 4-5. _1 N.C.,& Co,Angbåtsexpedition, se Larka, W. - B., Bokh., n. Sergelg, 2 & 4. -" Amanda, Ankefru, n. Valling. 14 & 16 II ; Wilh., Cigarrfabrik, Kungsholmsg. 2 tel. Brunkeb (ing. vid Kungsbron) ; r. t. 4306, -" Anna, Ankefru, n. Tegnsrsg. 5. a. t. 5688; bost. Kh. Scheeleg. 20; tel. -< August!!, Anket'ru, n. Barnhusg. 6 Il. Kungsh. 21'>2. _5 C. U.. Ankefru, ö. Artillerig. 25 u.b. - E., Fru, Skornakerirörelse: firma F. Trane, -" C. M. D, Ankefru, st. St. Nyg. 32 III. n. Brunkebergstorg 22; bost. s. h. ing. _, C. S., Ankefru, Pensionat, n. Mästersa- Norra Smedj-g. 19. muelsg..!:i8ii; a. t Constance, Fröken, n. Lästmakareg. 3 III. _! Emilia, Änkefru, Husag-a, Ö. Kommen- - E. H., Gudsäg., Ö. Kommendörsg. 42; r. t. dörsg., 30 n. b.; a. t !)9. -" Gerda, Ankefru, ö. Stureg. 15 IU Ö. g. - G. Ludv., Grosshandl., Ö. Grefmagnig. 18. _, G. S., Ankefru, n. Jakobsberg-sg. 41 B. C. L., f.. d. Hand!., Ö. Stureg.17IIIö.g.; _5 Ida J., Ankefru., n. Luntmakareg. 5 n.b.; tel. Osterm tel. Brunkeb; CarlO., Kamrer, (S:t Eriks bryggeri), _1 Jenny, f. Kahl, Ankefru,ö.Styrmansg. 27 II. Kh. Garfvareg. 12 B. _, Johunna,..ÄnkPt'ru, ö. Jungfrng Claes e. C., f. d. Kapten,n.Drottningg.20. o Lotten,.~nkefru, ö. Fredrikshofsg. 4 Il. -s Läder- o. Hudimport; kontor o. lager _1 Mar.~a, Ankefru, ö. Storg. 54. Blasieholmsg. 3 (midt emot Sv. Tea- _, S., An kefru, Pälsvaruaffär, n. Klarabergs- tern): r. t , a. t ; öppet 9-5. g. 35: bost, n. Kungsz ' F. A., Löjtnant, Ö. Styrmansg. 3::l Il. _! Tekla ~.. Ankefru, st. Skeppsbron 6. - Audreas, Major, ö. Artillerig. 8; tel. _5 U. M., 4nkefru, n. Drottningg. 91 I Ö. g. Österrn " Ernst, Ofverdir., Fil. dr, n. Uplandsg. - H. J., Matvaruhandel, s. Götg. 16 C. 10 III: a. t. 1~~9(). - G. W., Musiker, Ö. Karlaväg. 55. _! Carl Fredrik, Ofverkontrollör i Tullv., - C. R., Nysilfverfabrikör, n. L:a Vattug. Österrnalmsg. 32: tel. Osterrn, ; fabrik och kontor därstädes; r. t. -< A. W., Ofverrnaskinist (s. Bergsund), s. 677; butik n. Drottningg. 18; a. t. Folkungag. (j!liii Se annons sid. (blå) " Nils Peter, Öfvermaskinist, n Fredsg.T?'. - Axel, Skräddaremäst., ö. Grefg < J. J., Öfvermaskinist. s. Kapeller. 6. _, G.A. Ludvig. ö.karlaväg, 19 n b ;a.t.. 112!ll. - Gösta, Tjänstem. i Bank. Ö. Artillerig. Aktieb. 8. Göteborgs _, -Coste, A. W., se Coste. - A. A. F., Vaktm. (23 roten), Kh. Fle- Carlstedt, Judit, Fröken, bost. Ålkistan. 'I'id- mingg. 68 II. - ningskontor Ö. Humlegårdsg J. F. L., Vaktmästare (Justitierevisionen), N. J., Generalkonsul, Ö. Sibylleg. 16. Ö. Braheg. 19Iv. - G., v. Häradshöfd., n. Dalag S. J. C., Ankefru, n. Drottningg. 18. ;- Carl G., Kamrer v. Aktieb. Pilsener- - A. E., Änkefru. n. Rådmansg. 48. brygg., s. Götg. 76 B. - se äfven Karlström. - Viktor...Urmakare, Djursholm, Vendeväg. Carlsund, M., Fröken, Kungsholmsg. 20m. - Tili~, A ukernajorska, ö. Nybergsg A. O., Sjökapten, Kh. Flemingg II., Öfverste, ö. Skeppareg. 60. Carlsviks Gjuterier, Aktieb., Kh. Handtver- - E. J., Ofverstinna, ö. Karlaväg. 27. kareg. 39. Br.and och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. j I {.1 I \ \ f

10 ), Carly-Cederborg. 209 Carly, C. V. E., Fanj., ö. Kommendörsg. 8 IV Casselli Carlzon, se under Carlsson. - & Granström. Agentur för grufmateriel, Carmignani, Curzio L., Grossh., Ö. Skep- n. Mästersamuelsg. 77; rikst, 1418, pareg. 60. a. t Carr, G., Firma Chr, Steffens, Ö. Lilljans- - C. A. T., Bergsingenjör, Ö. Nybrog. 21. plan 4; tel. Osterm. 3374; kontor n. - Gertrud, Fröken, Ö. Nybrog. 21. Regeringsg. 21; r. t. 4763, a. t Julia, Lärarinna, Ö. Nybrog M.,.Änkefru, ö. Lilljansplan 4. Cassen, Axel, Med. lic., n. Birgerjarlsg. 31 n. Carre, Theodor, Major, Ö. Styrmansg. 5 IV. Castberg, J. E., Civilingenjör, ö. Storg. 52. Carstensen, P., Afdeln.-chef, ö. Engelbrektsg. Castelli, T. A. C., Fröken, n. Klarabergsg. ~~ M~.,...H, f. d. Kontorsskrifv. n. Uplandsg L. F., Notarie, n. Klarabergsg. 33 III ; tel. - K. A., Postexped., Redaktör af Svenskt Brunkeb Postarkiv, n. Uplandsg. 44 III. Cato, Emma, Fröken, n. Drottningg. 53. A. O., Ankefru, n. Uplandsg. 44. Caullvin, Lotten, Fröken,ö.Sibylleg.54 III t.h. Caspar, Julius, Grosshandl.; manufaktur, Cavalli, P. A. H., Jur. dr, n. Valling siden o. sammet en gros, Ö. Strandvägen Cavalli-Holmgren, A. F., GrosshandI., firma 29 Il ; kontor o. lager, Ö. Birgerjarls g. G. A. Bredenberg, n. Kungsträdgårds gatan 18; kontor st. Stortorget 9; All- Casparsson, E. F., Civiling., Tjänstem. i männa telefon 2800 o. rikstelefon Skandia, Ö. Nybrog. 62. Telegramadress: Cavl):lliholmgren. - Edv. H., Försäkringsman i Försäkr. Bol. Cavallin,.!>.nna, Fröken, Ostermalmsg. 32; Skandia, bost. Saltsjöbaden. tel. Osterm & Schmidt, Sidenfabriksfirma, st. Lia - Bernt, v. Häradshöfd., n. Döbelnsg. '9 1. Nyg. 16. (Inneh. Aug. W. Löfman och Ceder, Gustaf, Fastighetsäg., s. Ragvaldsg, Erik M. Berglöf.) 15Il... Casper, Math., Fröken, Skådespelerska, ö.l- F., Handl., s. Hornsg Riddareg. 3t n. b. - Emanuel, Skrifbitr., ö. Skeppareg. 46 Il.ö.g. ~ Henriette H., Ankefru, Ö. Riddareg. 31 n. b - Sofie, A:fru, Kafeidk:a n. Regeringsg. 71. Caspersson, Th., Argentinsk Generalkonsul, Cederberg, E., Agenturaffär, lager af vagn- Disponent för Nitroglycerinbolaget, makeri- o. sadelmakeriartikl., n. Mäster- Ö. Strandvägen 51. samuelsg. 15; a. t Cassel, G. K, Civiling., Docent v. K. Tekn. - E., Artist, n. Uplandsg, 2 B. Högskolan, n. Birgerjarlsg Nancy, firma, Barnklädersetablissement, - M., Fabriks- o. Handelsfirma, KhKungs- inneh. Fru N. A. M. Ekman, st. Väbroplan 1.. sterlångg. 25. C. L., Fabrikör, Kh. Bergsg Ludv, R., Järnvägstjänstem., s. Bränn- - O. T., Fanjunkare, Kh. Svea ing.-kårs kyrkag. 84 II. kasern. Cederblad, A. C., Folkskolelär:a, ö. Engel- - Oskar, Grosshandl., n. V. Trädgårdsg. brektsg. 6 B. 19. _ Fanny, Fröken, n. Smålandeg ; a. t. - E...Justitieråd, ö. Strandvägen 15; tel. 15;)76. Osterm. 413; r. t H. M., Handelsidk:a (sybehör), n. Rege- - K: G., Kontorist, Kh. Bergsg. 27. ringsg. 48: bost. ö Greftureg. 50 BIl; - HJ., Kungl. Sekreter., n. Vasag. 52. tel. Osterm, ;- Isaac U., Köpman, Kh. Bergsg A. W.,J d. Handlande, ö. Sibylleg. 49; - Astrid, Lärar-a, n. V. Trädgårdsg. 19; tel. Osterm. 153:!. a. t. 1016:!. - F. A., Handl., n. Dalag. 30; bost. S. h. - Adolf, Löjtn., Kh. Bergsg H. C., Lärarinna, Dj. Manilla. - Gustav, Professor, Djursholm. - A. V., Postexped., Ö. Engelbrektsg. 6 B. - Knut. Ryttrnäst., Djursholm. - G. W., Sjökapt., Ö. Tyskbagareg. 10 n. b. - Ludvig, 'I'jänstem. i Stockh. Int. Garanti'l Cederblom, H., Kapten, Ostermalmsg A.-K, Kh. Bergsg J. E., C d. Professor vid Tekn. Högsko- - C., Underlöjtn. v. K. Flottan, n. Birger- lan, Ostermalmsg. 51. jarlsg. 15Il. Cederborg. J., Agent, s. Ansgarieg Hanna, Änkefru, ö. Kaptensg. 15 III. & Reidner, Agentur o. importaffär; äges af - J osefine., Ankefru, Ö. F'lor.rg, 17. Sven Reiduer; kontor Norr.malmstorgy. - H. V., Ofverstinna, n. Birgerjarlsg. 15. Repr. f. Buchanan Whisky, Pelhs- CasselIi, J. H., Agent, n. Mästersamuelsg. 77; son Pe r e & C: o Cognac, Burmester r. t. 1418; a. t Oporto, Perpina, Tarragona, m. fl. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 14

11 210 Cederborg-Cederschiöld. Cederborg, A. F., Grossh., ö. Storg. 1; a. t. Cederholm, Adolf, Öfverkonduktör v. Stat , r. t Järnv., Kh. Flemingg. 29 II. - Allan, e. o. Hofrättsnot., s. S:t Paulsg. - se äfven Sederholm. 35 B; tel. Tanto 24. Cederin, Hj., Afdeln. :chef i Lift'. A. B. Th ule. - O. H., Kamrer,n. Döbelnsg. 2 m.. ö. Riddareg.35 & ~7; a. t.19362,r. t. 9981, - Birger, Kontorschef, s. Svedenborgsg. 2 III - Runo, Grossh., ö. Styrmansg Helga, Lärarinna, ö. Nybrog. 51. Cederlind, S., Källarmäst., Kh, Scheeleg L. Th., Possessionat, ö. Linneg. 63. Cederlund, Ernst, Bokh., n. Uplandsg C. A., Redaktör, ö. Nybrog. 51n.b.. - Thure, Bokh., Kh. Inedalsg. 2...:...-T. Fr. R., Ritare, n. Vasag Edw., Grosshandl., firma J. Cederlunds - P., Stadsfiskal, s. S:t Paulsg. 35B. Söner, S. Blasieholmshamnen 12; kontor - G. M., Änkefru, Skeppsholmen. s. h., ingång fr. Kungsträdgårdsg. 2 A, - Sven, ö. Linneg. 6;3. öppet söckend, 9-6. Lagerkällare un- Cederborgh, Pauline, Änkefru, n. Rensg. 26; der Kungl. Slottet, ingång fr. Slottstel. Brunkeb backen, samt n. Drottningg. 6. Cedercrantz, C., Landshötding. n. Birgerjarls- - j.or, Edw., Grossh., n. Hamng. 16. g. 9; tel. Brunkeb Albert, Kontorschef, n. Norrlandsg. 29. Cedergren, Aug., Bankdirektör, n. Uplands- - E. H., Målare, n. Wahrendorffsg.10. g. 33 I. - Albert Fred., Ombud för Stockh. Sjöför- - Nils Fredrik, Bokh. vid Fmuboda varf, säkrings A.-B., ö. Lilljansplan l. n. Klara S. Kyrkog. 18III. Cederlöf, C. A., Barnmorska, inneh. Sthlms - Rven S., Byggnadsingenjör, s. Prästgårds- Amm- o. Barnsköterskebyrå, ö. Braheg. 28 ö. g.; r. t g C. A., Direktör, n. Uplandsg, 17. Cederlöf & Grunden, Eskilstunaboden, n. - Thure, Faktor, s. Prästgårdsg. 21 III. Regeringsg. 10; kontor o. lagerexpedi- - Julia, Fru, s. Kocksg. 19. tion n. Regeringsg. 9; filialer ö. Humle- - Louise, Fröken, Tidningsk., Pappersh, o. gårdsg.12 o. ö. Kommendörsg. 7. Cigarraffär, st. Storkyrkobr. 10. Cederlöf, Eric, Järnkramh. (firma Cederlöf - Maria, Fröken, n. Drottningg. 2III. & Grunden), Eskilstunaboden, n. Rege- - Johan, Handelsres., repro Cigarrfabr.: ringsg. 10; bost. n. Torsg. 19. aktieb. Alliance i Malmö, n. Tuleg Otto, Korsångare, ö. Braheg. 17; a. t. O. r. t. - A. H., Handskfabrik, kontor O. lager st. - P. A., Minuthandlare, n. Holländareg. 5. Munkbrog. 8; a. t Cederoth, John, Seminarielärare, Ö. Engel- - A. N., Jägmästare, ö. Riddareg. 1; a. t. brektsg. i:l9iv. 8500; träffas månd. O. torsd.kl. 12 -Jo - se äfven Cederroth. - Albert, Kamrer i Hernösands enskilda Cederquist, Justus, Kemigrafisk anstalt, bank, Sundbyberg; bost. n. Uplandsg. n. Mästersamuelsg. 32. Klicheer i zink - g T. L., Skräddaremäst. (Skrädderiaffär), n. o. koppar. tryck. Afd. för boktryck o. ljus- Jakobsg.. ;!6. Cederqvist, J. R., Handl., bod Kh. Fle- - Hulda S., Ankefru, n. Klara S. Kyrkog. mingg. 55; bost. Kh. Parkg ::. - r. S., Ankefru, n Mästersamuelsg. 43 & Augusta, Lektorska. n. Sveavägen 92 IV. Thyra, Slöjdlärariana, n. Sveaväg. 92IV - H. T., Öfveringenjör, Verkst. Direktör i Cederroth, Märtha, Fröken.ö, Karlaväg. 24 IV. Sthlms allm. telefonaktieb., Sthlms - se äfven Cederoth. Bell Telefonaktieb., Svensk-Dansk- Cederschiöld, H. M. R., Fröken, n. Arseu lsg Ryska Telefonaktiebolaget och Telefon- 2 A. aktiebolaget Cedergren, bost. n. Drott- - S. F. R P., Generaltulldirektör, ö. Nyningg. 2 lii brog. 39; r. t Cederholm, J. A., Målare, ö. Styrmansg, G. L., Grossh., n. Odeng. 55: firma ~teen- - Lars, Målare, firma Emil Brembergs tertr., ö. Humlegårdsg. 16 III Ef- hoff & Cederschiöld, kontor st. Oster- långg. l. S. P. M., Målare, n. Klara N. Kyrkog. -- Gust. J. R., v. Konsul. Nederlag af viner 26; bost, n. Markvardsg. 16. från Aktieb. Fredr. Ing:elman & Co, - P. G. R., Sjökapten, S. Renstjernasg. 27 III Göteborg, Ö. Kommendörsg. 39. (f. d. 29 Bl. - H. M., Löjtnant, Ö. Grefz, 4U. - Aug., Skräddare, n. Brunnsg R. 'I'h., Löjtnant, Ö. Karlaplan 3 A. - Hugo, Tjänstem., n. Bryggareg. pi; tel. - H., Major, ö. Strandväg. ~9. Brunkeb Gustaf, Professor, ö. Greftureg. 22; mot- =- O., Typograf, n. Vegag. 6. tagningstiri hvard. lo-h o Brand- och Liiförsäkril)gs.-Aktiebolaget SVE4. 13 Drott;ninggatan.

12 Cederstedt-Centralkommitten för Stockholms Arbetsstugor. 211 Ccderstedt, Olivia, Änkefru, Skoaffär, ö.hum- 3 Ill ; r. t. 164, a. t Kont. o. bolegårdsg, 20; a. t ; bost, n. Mä- stad på bruket, HelleIorsBruk, Hellestersamuelsg. 19 B JU ö. g. forsnäs ; tel. Hellefors Bruk öfv. Flens - M., Ankefru, n. Odeng. 55. växel. Cederstrand, C. J., Grosshandl., ö. Skeppa- von Celsing, Folke, Tjänstem. i A.-B. Nord. reg. 60. Kred.-banken, ö. Humlegårdsg Sven, f. d.. ~ns~ektor, n. St. l?adstug. 27. Cementgjuteriaktiebolaget, Skånska, n. St. - F. A., Stensattnmgsentreprenor, s. Skara- Badstug. 106 (Sveavägen); kontorstid - borgsg. 6 A I. Sven, y'edhandel:. n. St. Badstug ,12-5, lördagar stänges kontoret kl. 4 e. m.: utbetalningar måndagar, - Ebba,..Ankefru, o. Braheg torsdagar kl Skandinaviens stör- Csederström, Axel, Apotekare, n. Master- sta fabrik för cement- asfalt- marmor. Samuelsg. 61. och gipsarbeten. Se 'annons' sid. 59. Cederström, Gabr., Agent (Kartonger & C.. A" & H Knib Trycksaker), ö. Linneg. 23. ementgjuteriet, Asfal t-,. DI ergs _ Carl, Arkitekt, n. Odeng. 55. Eft~., fi~man etablerad (Inne~. _ C. E., Friherre, ö. Stureg. 5; a. t Arvld Winberzh.) Kontor, upplag, smi: _ C. R., Frih., Kammarh., Ledamot af Rid- desverkstad o. stallar n. Odeng. 19, darhus-direktionen, n. V. Trädgårdsg.4. r. t. 2711, a. t. \1945. S. G., Frih., Löjtn., ö. Stureg. 5; a. t. Cement- och Betonbyggnadsbolaget Arcus, n. Bryggareg. 17; r. t o. 6746, a. G. O., Frih., Professor, Direktör vid Kgl. t Akademiens för de fria konst. läroverk; Centervall, A. F., Generalmajor, n. Arsenalsmottagn. därst. onsdagar 9-10; bost. ö. Narvavägen o. lördagar 7. - g. 2 A. F. G., Intendent,. n. Frejg C. A B., Frih., Ryttmäst., ö. Nybrog. 51. Centrala Arbetsgifvareförbundets Byrå, n. - A. G. E., Frih., konstituerad Revisionsse- Oxtorgsg. 9 B; r. t. 5547, a. t. 4375;' kret., ö. Riddareg. 60 III ; tel. Österm. kl , r. t Centrala Begrafningsbyrån, Fridolf Lund- - Rolf S. C. T., Prih., Ofverstelöjtn. vid berg, n. Norrlandeg. 23; r. t , a. t. Svea lifg., ö. Braheg. 23; r. t A. E., Friherrinna, s. Ostgötag. 19. Central byrå, F. V. O. (Föreningens för väl - Sigrid, Frih.nna, f. Sparre, ö. Braheg. 23 I. görenhetens ordnande), st. St. Nyg. 41Ii - Carl, Hofrättsråd, KonstitueradRevisions- a. t , r. t sekr., n; Fred~g. 24 III. Centralbyrån för Nykterhetsundervisning. - A. W., Malar~!. o. Storg n. 'I'egnersg, 12Iv; a. t Axel O. L., Sjökapten, s. Östgotag. 19. C t lfö b d t f". lt b t L" t _ G. C., Änkefrih;a, ö. Valhallaväg. 57. en ra k r un e U or slocla. al ' e.e, n'b'b~~ _ se äfven Sederström. ma areg. 6. PP. ysnmgs b,yra~. I 10- A C d Id A G O"t tek hvard e. m., lord.afv. 6-8 von e erwa,.., Amanuens, s er- e m Juridiska upplysningar för obemalmsg. 46. ". d. Cedervall, J. F., Bagare, n. Luntmakareg. 75. medlal~e i2~d., tors., fred. 7-9 e. m., - Gust. Ivar, Bildhuggare, ö. Narvaväg. 4. a.~., Celander P O Bazeriidkare n Kungstens- Centralforenmg f. Idrotts främjande; gat. 46." o, riges Centralförening. se Sve- - se äfven Selander. Centralförsamling,Nykterhetsfolketsi Stock- Celion, Hj., Linjeingenjör vid Telegrafver- holm, Sekr. Axel Björkman, expo s. ket, ö. Rådmansg. 4. Katarina Kyrkog. 3\ tel. Maria Cella,.Aug., f. d. Konsul, ö. Styrmansg. 8. Centralkaffe- & Specerihandeln (Carl Fre- Cellfängelse, Stadens,..st. Myntg. 6. drik Flygelholm), n. Jakobsg Stockholms läns, Ostermalmsg. 65. Centralkommitten för Hemslöjdens befräm- Cellvander, C. E., Brefbär.vförm., S. Svar- jande i Sthlms län, n. Mästersamuelstensg. 34. gat. 47. Celsing & Dalen, Ingenjörsfirma, kontor n. Centralkommitten för Sthlms Arbetsstugor Regeringsg. 3 III ; a t. 282, r. t för barn; ordf. Prof. G. Retzius, n. Drott- (Se Dalen & Celsing). ningg. 110; v. ordf. Fördelningsläk. E. G. H., Ofverkammarh., Ö. Riddareg. 7. Petersson; sekret. v. auditör C. O. von Celsing, Henrik, Brukspatron, verk st. Smerling, Bl..Arsenalsg. 1 A; kassa- Dir. i -'L-B. Hellefors styckebruk; kont. förvalt. Grossh. J. R. Nordling, n. O. bost. i Stockholm, n. Regeringsg. Döbelnsg. 23. Se Kalenderafd. [1961]. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 212 Centralstyrelsen för Sveriges folkskollärareförening-christerson. Centralstyrelsen för Sveriges allm. folkskol- Chergåe, M. A., Kamrersänka, ö. Kaptensg. lärareförening, ö. N ybergsg för Sveriges Skräddarmästareförenin- Cherif Pascha, Excellens, Turkisk Minister, gar, n. Herkulesg. 51; r. t. 7408; a. t. Kavallerigeneral, ö. Kommendörsg.32; r. t. 418a & 5067, a. t. f)956. Centraltryckeriet, ägare Aktieb. Central- Chierlin, Agnes, (inneh. f. d. Arnells snörtryckeriet istockholm,n.vasag.16& 18. lifsaffär), n. Sergelg. 2; tel. Brunkeb. Centrifugkärnan, kontor n. Klara S. Kyrkog ; r. t. 2054: Ing. S. P. A. Andersson. Chiron-Bolaget, n.uplandsg.17; tel. Vasa375. Cervin, Carl, Ba.nkir, ö. Villag. 9; r. t Chokladfa.briks.-Aktieb?laget Motalas Filial, - C. G., Bankirfirma, n. Malmtorgsg. 4; n. Birgerjarlsg. 13; a. t. 679 r. t r. t. 256 o. 779 (chefen), a. t. 6118; Chokoladfabriks Aktieb. Sture, Kh. Fridkont. öppet '1s-30/o kl e. m.; hemsg, 18; r. t. 2716, a. t 'ho- 30 /, kl e. m. Chrisander, N. A. W., Bokh., Kh. Handt- - H. F., Fröken, ö. Stureg. 54. verkareg. 44 IV. -- J., Innehafvare af skrädderifirman J. M. Christensen, F., Frök., Stockholms ritkontor, Janson & Wallgren, n. Harring. 12; bost. n. Drottningg. 42; filialer s. Srt Paulsg. ö. Skeppareg. 25; tel. Osterm Ö. Humlegårdsg. 11; bost. n. Torsg.8. - B. E... Kontorschef. ö. Greftureg.Bs '". - Wilhelm, Grossh. (firma Heyman & Sch ön- - F., Ankefru, n. G:la Kungsholmsbrog. thal), kontor st. Slotts back. 6; bost. Ö. 51 A. Linneg. 41. Cetti, Francisco E., Aeronaute, ö. Grefg. 40; - Karl, Kamrer i :"r ord. Möblerings Aktiea. t ; telegramadress Cetti. bol., Norrtullsg. 20 AlV; tel. Vasa Ceylon Plantage Te Depöten, Teaffär (en Christensen, Alfr., Kapphandl., n. Drottgros), inneh. FransNordgren,n.Kungsg ningg. 21; bost. ö. Grefg Christian, Prokurist, n. Bryggareg. 17, Chaigneau & Ories, J., Bordeaux, Afdelnings- bost. Kh. Kungsg. 50 III. kontor CP. Glimstedt), n. Regeringsg. - Amanda, Tillverkning af herrhalsdukar, 37; r. t. 6719, a. t affär n. Brygzareg. 17, bost, Kh. Kungs- Challis, Charles E., Bokh., n. Regeringsg. 4. g. 50 III. - - Albert E., Handl. (firma John Sörman), Christensen, John Gustaf, Journalist, Göten. Regeringsg. 4. borgs Handelstidnings Stockholmsred., Charleton, Sv., Bokb., n. Klara N. Kyrkog. n. Kungsg. 13 II. 30 m. Christenson, A. L., Direktör i Aktieb. Svea- Charleville, Elvira, Folkskolel:a, n. Tegnersg. separatorn, Ö. Stureg Il. - Oscar, Grossh., Ö. Birgerjarlsgatan F. Bernhard, Parti- o: agentnraffär, Ö. - Bror, Ingenjör, ö. Riddareg. 60 III ; tel. Skeppareg. 58; tel. Österm Osterm P., I:e Stationsskrifv., n. 'l'egnersg. 40 II. - C. A. L., Kommendörkapt., Ö. Grefg. 56. Charlie, Maria.Fru, Rnmutbyrning, n. G:la - Emil, Tandläkare, Ö. Stureg. 5 II; råd- Kungholmsbrog. 38. frågn:tid '/22-'/23; a. t r. t Charlottenbergs aktiebolags agentur, Odel- Christensson, Hans Edv., Tryckeriförest., n. berg & Olson, st. Brunnsgränd 4. Ingemarsg. 10. Charman, A., Plåtslagare, Södermalmstorg4. - Georg, Typograf, n. Idung. 6" b. Charpentier, Anna Maria, Fru,n. Val1ing.~8I. Christersen, A., Grosshandl., Ö. Braheg Hedvig, Fröken, Kassörska, Ö. Dande- t. h. Ö. g; kontor n. Kungsträdgårdsg. rydsg ; a. t Selma, Fröken, Kb. Stblms Nya Sjuk- Christersons, L., f. d., Bokbinderi (inneh. hem. Olof Gemicke), Ö. Jungfrug. 28; a. t. Charpine, M., Lärarinna, n. Drottningg Charta-sigillata-kontor., se Stämpelpappers- Christerson Lars, Direktör, ö. Braheg. 32 m ; försäljningskontoret. r. t. 7317, a. t Chelius, Gustaf, Bokförläggare, n. Mäster- -, Funke & Co, Export, Import & Agentur, samuelsg. 46 III ; kontor s. h. I. n. Brunkebergstorg 12; r. t. 9977, a. t. Chemnitz, Herm., Förgyllare, n. Mästersa muelsg. 67; bost, n. Uplandsg E.. Köpman, n. Drottningg. 87. Chenon, A. C. Ingenjör, n. DaJag Einar, Löjtn. v. K. Svea Art. Reg:e, ö. - B. T., Postexp., n. Dalag. 44. Linneg. 42" b.; r. t E. H. y., e. O. Postexp., n. Dalag Jarl, Löjtn, v. K. Flottan, ö. Linneg. 42" b.; - A. M.. Ankefru, n. Dalag. 44. r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Christerson-e-Clair. 213 Cristerson, Chr., Stationsinspektor, Sthlms Christiernsson, H., Intendent,ö. Braheg. 3 Östra stat. - Adele, Kassör, ö. Kommendörsg J. C. E., förutv. Statsråd, Vice Amiral, - Thor A. H., Skådesp.,n. Malmskillnadsg. ö. Linneg. 50l! Andreas, Yerkmäst. (Reinhold s Aktieb.), von Christierson, W. C. F. J., Pastor, s. n. Luntmakareg Götg. 46. Christersson, C. Fr., förste Stationsskr., ö. Christofferson. EHn, Förestånderska, Kh. Linneg. 41 IV. Garfvareg. 2 l. - Sven E.,försteStationsskr.,Kh.Scheeleg.2. Christoffersson. Hanna, Fröken, Kafåidk:a, n. - Karl Erik, Tjänstem. i Järnvägsstyr., Roseng. 6. Danderyd, Djursholm. - Lars, Husägare, Kungsh:s Kyrkoplan 5. Christiania Hesteskosömfabrik; Generalagen- Churberg, Waldemar, Fil. mag., ö. Grefter Söderberg & Haak, s. Brännkyrka- magnig. 8. gatan 7. Chytreeus, F. '1'. O., Ingenjör, s. Svedenborgs- Spigerverk; ådeborgs Bruk, Dalsland, gat Generalagenter Söderberg & Haak, s. - C. J., Ankefru, n. Uplandsg. 60. Brännkyrkag. 7. Cigarrettfabriken Stjärnan, s. Mariagränd 4. Christiansen, Ernst, Agent, s. Bellmansg. Cigarrfabriken Göta, Oscar Löfgren. Fabr. 6v. Kh. Parmätareg. 11; kont. Kh. Schele- - Anna, Fru, n. Karlbergsvägen 22 1 ; tel. gat. 2. Vasa Primus, inneh. J. '1'. Pettersson, st. L:a - Albert,.. Kammarmusikus, tel. Osterm ö. Grefg. 51; - Nyg. 13 III ; a. t S:t Erik, Aktiebolaget (K. A. Malmström, - C., f. d. Landtbruk., ö. Linneg 65. Direktör), ö. Skeppareg. 27; a. t Christianson, K. K. A., Ingenjör, Kh. Krono- Cigarrimportaktieb.; kontor n. Malmtorgsbergsg. 15 Al!. gatan 4 med ingång fr. N. Smedjeg.; a. t. Christiansson, A. E., Fru, n. Uplandsg. 5566; bod n. Arsenalsgatan 6, a. t Agnes, Fru, f. Pettersson, o' åtager 61 78, r. t SIg ta- Cigarrimportaktieb. Y. K. Hultin, n. Hamng. petserarearb. i hemmen, Kh. Hund t- 10. verkareg, 76 IV t. h.; tel. Kungsh Cigarrimporten Las Palmas, n. Klarabergsg. - O. A., Kopparslag., n. Bryggareg. 9; 33; a. t. 4285, r. t. 428". verks~:. n. Klara ~. Kyrkog. 14 A. Cimmerdahl, Gerda, Fru, ö. Banärg. 271". Axel,.'l'Jansteman VId A.-B. Stora Bryg- Cirkus, Djurgårdsslätten. genet, Kh. Handtverkareg. 76 IV t. h.; Cityklubben, n. Rosenbad 2. t.el. Kun~sh. 5 ~.9'.. Chnstleh~mma Ch., Ankefru, o. Styrmansg. Civilanställniugskommissionen, 3 B; anskaffar bland f. Ö. Karlsplan d. militärer ~1 : a. t Chns~.le-LI~.de, E. E.,.FII...kand:: Advokat-, från Fjärde armefördelningens värfvade truppförband kostnadsfritt tjänare och ofversattn.- It lrtt~!ar byra, n. Lunt- biträden i hvarjehanda branscher, så. makareg, Christiernson, 5 t. h. o. g... J. R., Folkskolelar., s. Kocksg. som kuskar, hästskötare, kontors- och lagerbiträden, körkarlar, portvakter, 17.. polis. och järnvägsbetjäning m. m. - ~..H., Folkskolel.~, s'. Kocksg. 17. Erforderliga läkarebesiktningar verk. Chrlstiernssou, B., FIL dl, f. d. v. Konsul, ställas efter anmälan af kommission. Surbrunnsg. 32 III; tel. Brunkeb. nens ~ekreterare Major C. Axelsson, - A G h D' h l. t H f d kostnadsfritt af doktor A. G. Böhme. xe, ross., Jurs o m,!.. U vu., o d o G f n b kontor Kh Garfvareg 5, r t 224 Civilbyrån. a vokatbyra, o. re g o. 271;' a. t ~. 317.' Spedi: Civildepartementets expedition, st. Mynttionskontor 6663, a. t. Kh. Garfvareg Fabrik: 5: r. t. Svenska.. torget Clvllsta~ens , pensionsinrättning,. n. Vastra Hvaloljefabriken; upplagsmagasin Kh. Tradgardsg. 4. Garfvareg. 5 o. 9; r. t. 224 o. 278; för Claeson, Claöson, Claesson o. Claesson se säljer från stort lager alla slags oljor, Classon. remmar,maskinförnödenheter,maskiner Claestorpsboden, inneh. W. Lindström. La- O. verktyg samt gröfre järnvaror. Gross- ger af Sv. Leksaks- o. Slöjdarbeten handel och speditionsaffär. Kornmis- Norrmalmstorg 3; a. t sionär för ångare, trafikerande Mälaren Clair, Elis, Tjänsteman vid Angturbin, s och Hjälmaren. Bangårdsg. 4l!. Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 214 Clara badinrättning-cohn. Clara badinrättning, Aktiebolaget, ägare af l Classon ; 2 Clason ; 3 Claesson; 4 Claeson ; Centralbadet, hvarest s~rveras karbad, varmlufts- och angbad, varma dusch 5 Claesson; Classon. och bassängbad, solbad, elektriska ljus- _3 K. O. F. Underlöjtn. v. Pos.-art.-reg., ö. bad, kolsyrebad m. fl. bad., n. Drott- Artillerig. 30m; a. t ningg. 88 o. n. Holländareg, 9. _.2 Hjalmar, n. Karlbergsväg. 45IV; r. t. 9450, Clara Expressbyrå, C. A. Rydberg, n. St, tel. y'asa 97. Vattug. 11; se annons sid. 29. _2 A. H., Ankefru, ö. Karlavägen 4. Clara Galvaniseringsfabrik, Promån & Lund- - se äfven Klaeson och Klason. gren, Hagalund, a. t. Hagalund 97. Claus, C. A., Med. dr. Mottagningstid söc- Clareus, H. K, Ankefru, ö. Lilljansplan 5 H kendagar kl f. m., ö. Linneg. Clarholm, Edv., Kamrerare vid Serafimer- 421; r. t lasarettet, ö. Florag. 13; r. t Clausen, G. S., Bokh., n. Tunnelg O. V., Vaktm., s. Svartensg Ag-ne J. H., Ingenjör (firma Erikson & Clarin, E. M., Folkskolel:a, n. Rensg. 21. Clausen); bost. n. Drottningg se äfven Klarin. Clarino, C. C., Skorstensfejare i 12:te trakten, - C., Ingenjör, Kh. Kungsbroplan fabrik, Kh. Bergsg. 35). 2 m. (Filn. Dalag. 58. Clausen, Gas- o. Vllttenledningsaftär, Clase, Gustaf, Agenturaffär, n. Regeringsg. Aktiebolag. Kontor och Utställning 22 H ö. g.; r. t af gas apparater jemte verkstad för gas- C' o. vattenledningsarbeten. n. Tunnelg. l lasson; 2..Clason; 3 C!!1esson; 4 Claeson ; 16 (strax invid Drottningg.); a. t. 7288, 5 Claesson; 6 Claeson. r. t _3 K. M., Apotekare, Ö. Linneg Clauss, C. F., ~abriksmäst., ö. ~rtillerig , Is. Gust., Arkitekt, l:e Intend. i Ofver- Claussen, Julia, Fru, Operasangerska, s. intend:ämb., n. Kammakareg. 10; a. t. Stads gården 14 AIII. 562; ritkontor därstädes; a. t. 562, - T. K. F., Sjökapten, s. Stadsgården 14 AIII. r. t , kl Clemens, Therese, f. Schersten, Ankefru, _6 C. J., Banktjänstern., n. Kungstensg. 60m. Ö. Narvaväg. 4. _2 Uno, Bokför., n. Karlbergsvägen 29 A; Clemenson, J., Obligations-, Lottsedels- o. a. t Cigarraffär, n. Drottningg. 67; bost. _2 A. H., Fröken, Ö. Karlavägen 4. o. kont. Ö. Artillerig, _6 Eugenia, Fröken, Pianolär.a, Ö. Sibylleg. Clementson, N. P., f. d. Kamrer, Borgerskap. 22 III. Gubbhus. _3 J. R., f. d. Godsägare, Ö. Nybrog. 8. Clementsson, N. O.,.Agent, n. Uplandsg. 60. _3 L. A., & Son, Brunnsgränd 5; a. t Cleophas, T. M. N., Ankefru, n. Uplandsg. 31. _3 L. A., & SOIl, Grossh.-firma, n. Torsg. 10; Clevander, Mathilda, Ankefru, Ö. Liljansplan a. t. 6113, r. t ; tel. Österm _3 L. A., Grossh., n. Uplandsg, 38. Cleves Aktiebolag, R. F., verkst. Dir. A. G. -' Axel, Handelsres., n. Odeng. 100III. Moberger. Glasaffär en gros, n. Rege- _6 N. L. A., Justitieråd, Ö. Karlaväg. 24II; ringsg. 53. a. t Cleve, J. A., Banktjänstern., Ö. Riddareg. 76 H -" M. C., Konditori, n. Oxtorgsg. 18; butik - A., Professorska, ö. 'I'orstensonsg. 3. n. Biblioteksg Anna M., Telegrafist, Ö. Majorsg. 12m. _5 Elisabeth, Kont.-skr. i K. Järnv.-styr., - O. F., Vaktm. (Allm, Barnhuset), Norrö. Riddareg. 10. tnllsg. 14. _3 Gust., Köpman, Representant för Han- - Lilly, Ankefru, Ö. Grefmagnig. 8III. dels-auskunftei Biirgel, Aachen, st. Cloetta, Alvina och Babetta, Fröknar, Ö. Ny- Skeppsbron 16. brog _3 Blenda I. M., Lärara, Ö. Nybrog. 8. Cloettas, Brödrene, afdelningskontor, n. Bir- -" H., Lärarinna, s. Ostgötag, gerjarlsg. 13, r. t. 4722, a. t. 679, -" Axel, Löjtn., Ö. Karlaväg. 44 III ; tel. Osterm, minutförsäljning Ö. Stureg. 10; a. t _6 Gust., f. d. Skolförest., s. Högbergsg. 46A. Cnattingius, Jacob, Banktjänsteman, n. Väst- _2 Hugo, Tandläkare, n. Kungsträdgårdsg. mannag (bredvid Dram. teatern). Mottag- - Lizinka, Fru, Ö. Sibylleg. 75II. ningstid ; träffas andra tider efter - Berta, Fröken, Ö. Sibylleg. 75 H öfverenskommelsej a. t. 8097, r. t B. A:son, Löjtn., Ö. Grefmagnig. 18 n. b. _2 Otto, Telegrafassist., Saltsjöbaden; r. t. Cohn, Carl, Agent, Ö. Greftureg Valdemar, Agent, s. Bondeg. 2 C. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Cohn-s-Creute. 215 Cohn, Ejnar, Boktryckare, n. Vanadisväg. 15; Collinder, Emelie, Doktorinna, n. Kammaa. t kareg. 18 III ; tel. Brunkeb s, M., Fabriks- o. handelsaktieb., Kemisk Colm, Hilma, innehafv, af Lennardtsons mö- Tvättanstalt o. Färgeri, fabrik Kh. belaff.. s. Götg.; 46.. Handtverkareg. 23 C; a. t ; Commercial Union Assur. Co. Ld., dir. Percy. butiker n. Fredsg. 32 i Akademiens Tottie, n. Kungsträdgårdsg. 22. för de fria konsterna hus, a. t. 7772, r. Compo-Board-kontoret, n. Herkulesg. 8; a. t. t , och ö. Humlegårdsg. 1 & 3; 21530, r. t a. t Comstedt,A.E., Handelsres.,n.Smålandsg.28. ~ Axel, Handl, med sång- o. praktfåglar, Conde, C. F., f. d. Fanjunkare, Kh. Kronoburar o. fågelfrö, n. G:la Kungsholms- bergsg. l. brog. 26 B. Conilton, Ad., Ingenjör, ombud för Gebr. - Julius, Kapphandel, st. Västerlångg. 41 K.örting, n. Drottpingg, 8; r. t o. s. g. 75. Conrad" G., Kapten, Akersberga & Öster- Cohrs, Edvard, Kartograf, n. Västmannag. 4. skärs villastad. Coldinu-Ordens egendom, Kh. Scheeleg C. G. J., Tjänsteman.. i Riksb., ö. Skep- Collander. Gerda, Fröken, ö. Sibylleg. 19. pareg. 46 n.b.; tel. Osterm Collanoljefabriken i Stockholm, etabl. 1880, Conradson, S., Vinhandl., s. Nytorgsg. 21 B. s. Varfsg. 2: kontor n. Kungsg. 34; a. t. Consow, G.,Ombudsman, n. Uplandsg. 41; a. t. 5837, r. t Collden, L. J., Handlande, s. Svartensg. 8 A; Continental, Hotell o.restaurant, Aktieb.; r. t Dir. Hjalmar Tornblad, n. Vasag. 22. Colleen, Axel F., Provisor s. Kocksg. 17'. Corell, G. O.,..f. d. Direktör, ö. Braheg. 14. Collett, O., Kammarherre, Kansliråd, n. Corin, Axel, Ofverdir., n. Centralstation. Birgerjarlsg. 1. Connery, F. R. J.,Direktör, n. Drottningg.73B. Colliander, F., Fru, ö. Narvaväg A. M. G., Fröken, n. Drottningg. 73 B. - A., v. Konsul, ö. Strandväg. 45'. Cornelius, Gust., Direktör, Bl. Hofslagare- - Car] Erland, Skådespelare, ö.narvaväg.14. g. 2 li ; kont. n. Centralpalatset. - A., Ankefru, s. Brännkyrkag. 9; tel, Maria - Isidor, s. Brännkyrkag. 54 A Oornelli, C. P. G., Stuckatör, n. Frejg. 46 B. l Collin; 2 Collijn. ICortes, T., Kassörska, n. Drottningg.?3. Coste, A. W. Cnrlsson-, f. d. Notarie, n. -' G. H. O., v. Auditör, Advokat, Kungs- Klarabergsg. 14. holmsg. 42 A; r. t. 6972; kont. n. L:a Couleur, Sofia A., Ankefru, ö. Braheg. 27. Vattug. 26; r. t. 1751, a. t. 69!lO. Couvreur & Fils Filial, n. Centralpalatset, -, K. G. F., Bildhuggare, n. Vegag. 14. a. t. 7223, r. t _2 Gunnar, Bokh., s. Fjällg. 29. Coyet, Frida, Fröken, s. Björngårdsg ' Nils, Direktör, Margretelund, Ulfsunda - Mimi, Fröken, extra Biträde i Postsparb., slott, Stockholm 8. n. Västmannag. 44, 4'/2 tr.; tel. Vasa _2 P. A., Firma, innehafves af fru Jenny Collijn och herr John Collijn, med Pauline, Fröken, s. Björngårdsg. 23. prokura för herr Gustav Meyer, kontor Crrelius, M. M., Ankefru, n. 'I'egnerslundcn 4. o. lager n. Drottningg. 5. Crafoord, Georg J:son, Direktör för Snickeri- -' Bror Jesper, Grossh., kontor o. bost. ö. aktieb. Standard, n. Roslagsg. 51; a. t. Birgerjarlsg , r. t. 8938; bost. s. h. -, Ferdinand, Grossh., n. Holländareg. 20; - Carl, Ryttmästare, ö. Strandväg kontor st. St. Gråmunkegr. 3. Cramer, C., Bankdirektör, ö. Valhallaväg. 53. _2 John, Grossh., ö. Strandvägen H. o. A., Frökn., ö. Braheg. 34 IV -' C. F., Handl., n. Mästersamuelsg. 40; a. t. Crass, Ferdinand, se Facklam, Hermann Creutz, J. W., Direktör i Allm. Brandföra- _1 C. G. (firma); Optisk, matematisk o. verket för byggnader å landet, s. Tormeteorologisk fabrik samt handel, kel-knutssonsg. 25. n. Fredsg. 22 o. st. Storkyrkobrinken - Eva, Fröken, ö. Styrmansg ; r. t a. t Maria, Fröken, ö. Styrmansg ' Joh. Alfr., Skrädderiaffär, st. Västerlångg. - A. M., Grefvinna, ö. Sibylleg ; bost. s. Brännkyrkag M. K., Lärar:a, ö. Riddareg ' E., Trafikinspektör, n. Döbelnsg ErnstJoh.. Frih.,Löjtn.,ö.Torstensonsg.12. _2 Gerda,.4.nkefru, ö. Narvavägen 23". - C. G., Frih., Sjukgymnast, Föreståndare _2 Jenny,..Ankefru, Aludden, Djursholm. för Södra Gymnastiska Institutet, Ma- _2 Lina, Ankefru, s. Fjällg. 29. riahissen; a. t. 3598, r. t Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 216 Creutz-Dagens redaktionsbyrå.. Creutz, Mathilda, Änkefru, ö. Styrmansg. 51. Cronstrand, Eric Hj., Bokh., n. Odeng. 61. Creutzer, Axel F., Uppbördsman (Llrte roten), - N. o. E., Fröknar, n. Observatorieg. 21. ö. Grefg. 22 III ö. g.; a. t Cronström, David, Teknolog, n. Karduans- Crona, Georg, Grossh., n. Frejg. 46 A. makareg. 7; a. t Cronacker, C. W., A:fru, s. Brännkyrkag.Löä'. Cronvall, A. C. A., Fröken, ö. Braheg. 6n Cronander, Carl, Handl., n. St. Badstug. 8. ö. g. t. v. Croneborg, O. U., Kanslerssekreterare,. n. - J., Gasrnäst., Dj. Ropsten (f. d. Feych- Klara V. Kyrkog. 3 B m. Expeditions- tings villa). tid i universitetskanslersexpeditionen - Per, Juris och Fil. kand., e. o. Hofr. Not., därstädes: kl f. m., sept.-maj n. Markvardsg. 10; tel. Brunkeb alla söckendagar samt under sommar- Crusebjörn,A. J., Banktjänstern., ö. Linneg. 34. månaderna månd, o. onsd. - A. Q., Generalska, ö. Linneg. 34. Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, ö. - L., Ankefru, ö. Jungfrug. 16 I. Riddareg Cullberg, A., se Sunden-Cullberg. - Emilie, Fröken, n. Malmskillnadsg. 60 II. - se äfven Kullberg. - G. O., Grefve, Kapten, Postexp., Gym- Cunardlinien: Julin, S., Agent, st. Skeppsnastiklär., n. Odeng. 68 IV. bron 6; r. t. 2844; a. t. 2435; bost. C. E. M., Grefve, Löjtn., ö. Riddareg. 29 II. ö. Villag. 18 & 20; a. t C. B. S., Grefve, f. d. Major, n. J ohannes- Curman, S., Arkitekt., ö. Karlaväg. 32. g Knut, t. f. Byråchef i lotsstyr., Ö. Val- - Axel, Grefve, Underlöjtn., Ö. Sibylleg hallaväg. 4;). - Ebba, Grefvinna, född Kreuger, Ö. Brahe- - Sigurd, Fil. kand., ö. Karlaväg. 32 III. g. 16 II. - K. A. F., Handl., n. Uplandsg. 49. Cronhjelm, A. A., Grefve, BL Grand Hötel. - Carl, Med. dr., Prof., Ö. Florag af Flosta, Julius, Grefvinna, Ö. Kommen- - N. R., Telegrafdirektör, ö.florag. 17 n. dörsg. 27. Curtz, N. P., Major, Ö. Karlaväg. 46. Cronholm, C. V., Fabr., firma Anton Biörn- Cygnreus, A. W., v. Auditör, Amanuens i stad, n. Kunzag. 26 A. Pinans-Dep., Ö. Stureg Axel, v. Häradsh., Ö. Birgerjarlsg, Beda, Ank\l.fru, Ö. Stureg. 48. Cronius, H. C., Föreståndarinna, n. Västra Cysch, Sofie, Ankefru, Ö. Grefg. 39. Trädgårdsg Czapek, J. V. H., Handelsres., Ö. Stureg. 13. Cronland, Mimmi, Ankefru, Ö. Artillerig. 18. Cronlund, Martin, Hand.-res., s. Götg. 75 lli D - E. M., Sjökapten, s. Götg. 75III - se äfven Kronlund. Dabelstein, L., firma Topp & Dabelstein, Cronquist, A. Werner, Professor, konsults- Ö. Narvavägen 7. Kontor Norra Blasierande kemist, inspektör för explosiva holmshamnen 5 C; a. t ; r. t. varor, n. Kammakareg. 4 n. b.; träffas hvardagar '/29- ' /010 f. m.; r. t Dacker, Gustaf, Handl., Fonografaffär, n. Cronqvist, Anna S., Fru, Cigarraffär, Ö. Kammakareg. 29. Engelbrektsg. 6 A. Daelman, F., Baron, Belgisk minister, BIa- Cronsjö, Edvard, Målare, Kh. Hjärneg. l; sieholmstorg 11. tel. Kungsh Daeumichen, Max, Grossh., Kungsholmsg. Cronstedt, A.,.Fröken, Ö. Grefg ; a. t. 1417, r. t B. S., Fröken, Ö. Grefg. 62. Drevel, M. S., Ankefru, n. Uplandsg. 51 n. b. Sigge, Grefve, Arkitekt, Kh. Norr Mälar- Dag, r. Nilson; Byggnadsing., Ö. Greftureg. strand 34, kontor": r. t. 4808, a. t. 35; tel. Osterm ; bost. IV, r. t Dagbladet, se Stockholms Dagblad. Clas, Grefve, Civilingenjör,ö.Greflllagnig. Dagens redaktionsbyrå, n. Klara V. 3; a. t Kyrkog. 7, 2 '/. tr., öppen kl. 1/ 2 8 f. m. Otto, Grefve, Kabinetts Kammarherre, till 2 på natten. Hufvudredaktören n. Klara Ostra Kyrkog. 12 n.b.. Ståt- träffas i redaktionsangelägenheter 10 hållare å Haga och Ulriksdals Kungl. -11 f. m. o. 2~3 e. m. lustslott, Ulriksdal, Järfva. Räkenskapskontor jämte huf- - R., Grefve, Kapten vid Flottan, Ö. Gref- vudkontor för annonser, p r e n u- tureg. 13 A. m e r a t io n o. expedition n.klarav. - A. W. J., Grefve, Underlöjtn., Ö. Valhalla- Kyrkog. 7, 'h tr.: öppet 9 f. m.-8 e. m. väg. 25. Filialkontor för annonser, pre- - Amelie, Grefvinna, ö. Riddareg. 35 & 37. numeration o. expedition ö. Ny- - Emma, Grefvinna, Ö. Nybrog. 40. brog. 26 o. st. St. Nyg. 6. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Dagens Nyheters Redaktionsbyrå-Dahlander. 217 Dagens Nyheters Redaktionsbyrå, n. Dahl, Magnus, Elektro-Verkm. v. Sthlms Klara V. Kyrkoz. 6 (hörnet af Kar- Elektricitetsverk, n. Tuleg. 3FI. duansmakareg.) ; öppen hela dygnet - Folke, Firma Tekniska Aktieb. Hippos, (r. t. 1 42, 21 09, 3828, a. t.»dagens n. Vegag. 10; bost. n. Odeng. 67. Nyheter»). - Hedvig, Folkskolel.a, ö. Kommendörsg.27. Redaktören träffas säkrast 1-2 e. m. - A. R., Fru, ö. Sibylleg. 21. Kassa- och räkenskapskontor: - Rosa, Fru, n. Kungsg. 28. n. Karduansmakareg. 12, öppet kl. 9 - Siri, Fröken, n. Hagag. 3. f. m.-7 e. m. (r. t. 142,2109, 3828, - Olga, o. Kindlund. Selma, Frökn., Pensioa. t.»dagens Nyheter»). nat, n. Kungsträdgårdsg. 18III; a. t. Annons- och Prenumerations , r. t kon tor: 1) n. Klara V. Kyrkog. 6 (hör- - F. G. A., f. d. Förste Intendent, Profesnet af Karduansmakareg.), öppet kl. SOl', n. Drottningg. 59 III. 8 f. m.-8 e. m. Söndagar kl Carl Emil, Grosshandl., n. Kungsg. 28; f. m. och 1-4 e. m. (r. t. 142, 2109, kontor st. Skeppsbron , a. t.»dagens Nyheter») samt 2) - Hugo, Grossh., lager af: Bränninge Inn. Gust. Ad. torg 10 n. b., ingång till tubi, Cacao Vero & Aktiebolaget A. höger i porten, öppet kl. 8 f. m.-8 Forman & Co, Helsingborg. Köttkone. m., sönd. kl. 1-4 e. m. (r. t. 2319, server, n. Sveavägen 90; kont. n. Mästera. t. 5938, 8059). Se annons sid. 46. samuelsg. 59 Ö. g. Daggdroppen, Ungdomstidning, byrå o. expo - C. E., f. d. Grundläggare, n. Mästersamun. Jakobsbergsg. 3pII; prenumerations- elsg. 24. pris Uo pr år; a. t , r. t K. S. F., Handelsbokh., s. Bellmansg. 22 C. Dagligt Allehandas, Nya, redaktion, n. - Yngve, e. o. Hofr.not.. n. Kungsg. 28; Stora Vattug. 181; byrån öppen kl. 9 a. t f. m.-4 e. m. (R. t A. t.5401). - C. F., Ingenjör, Ostermalmsg. 62. Redaktören träffas hvardagar J., Inkasserare, n. Västmannag. 42 IIl ; tel. e. m.; (R. t. 5354). Vas" Annonser och prenumeration mottagas - (Dal) Leonard, e. O. Kammarskr. ituliv., å tidningens räkenskapskontor (R. t n. Dalag A. t. 5801) i samma hus, vin- - Ivar, Kapten, Ö. Lilljansplan 6. tern kl. 9 f. m.-7 e. m., sommaren kl. - Aug. Fr., Kassör, n. Brunkebergsg.3 B. 9 f. m.-5 e. m. - O. F. G, Kassör, s. Hornsg. 52. Dagny, Tidskrift, n. Drottningg Sigrid, Kassör i Landtm.-banken, n. Teg- Dahl, Otto, Agent, Ombud för Tobaksfa- nersg, 8; tel. Brunkeb, briksflrman W:m Hellgren & C:ni, s. - Adrian, Notarie, Ö. Banera. 21. Hornsg. 52; tel. Maria Robert, Prakt. läk., n. Biblioteksg G. W. G., Agenturförestånd., n. Mäster- Spec.: matsmältningsorganens sjukdosamuelsg. 68. mar. Mottagn. 3-4 samt å andra ti- - K. F., Barberare, n. Teknologg. 11; affär der eft. öfverenskommelse, - n. Kungstensg Sigurd, Prokurist, n. Kungsg. 28. Lotten,.. Barnmorska, ö. Greftnreg. 70 BI; - F. V., f. d. Styckjunk., s. Björngårdsg, 7 III. tel. Osterm Johan H., Tjänstem. i Järnvägsstyr., n. - Alexander,.. Bokhandl., Ö. 10; tel. Osterrn Danderydsg. - 'I'egnersg. 8. K. J. F., e. O. Tjänstem. i Riksb., Blasie- - - Alfred, Bokh., s. Renstjernasg. B., Bokh., n. Regeringsg III. - holmsg. 1. Knut A. Ed., Tjänsteman i järnv.vstyr., - Gottfr., Bokh., ö. Greftureg. 48 II; tel. n. 'I'egnersg, 8. Osterm Träffas å Seelig & Cos - Per A., Tjänsteman i jernvägsstyr., n. kontor, n. Klarabergsg. 29. Tegnersg N. G., Bokh. i Järnvägsstyr., ö. Kommen- - C.. G., f. d. Underoff. v. Flottan, S. dörsg. 27. Asög. :,?8 II. ~ G. Hj., Brefbär., n. Kungstensg Bertha, Ankefru, ö. Banerg. 21 m. - Victor, Byggnadsingenjör, s. Hornsg, E., Ankefru, Ö. Kommendörsg. 37 III ; a. t. A II; r. t ~, - C. F., Byggnadsverkmäst., s. Bondeg. 2C; - F. M., Ankefru, s. Bellmansg. 22 C. a. t Dahlander, Axel, Apotekare, Ö. Stureg. 36 n. b.; - Olof, exam. Civilingenjör. Patentbyrå; tel. Österm n. Drottningg. 34; r. t ; a. t Rob., Civiling.,Elektrotekn. (Järnv.styr.): - E., Dekorationsmål., n. Uplandsg. 521 tel. Järnväg. 28; bost, Stocksund. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 218 Dahlander--Dahlgren. Dahlandor, Hj., Mjölkhandl., ö. Valhallaväg.. Dahlblom, A., Kungl. Hofblomsterhandel, 97; tel. Österm n. Drottningg C. P., Notarie i Tullstyr.,' Villa Ekebo, - A. F., Uppsyningsm. vid Sthlms Nya Storängen. Spårvägsaktieb., n. 'I'egnersg, 2 A. - C. J. V., Skrädderiaffär, s. Hornsg. 6 I. Dahlbom, E., Handelsres., ö. Strandväg Maria. Teckningslärar:a, n. Uplandsg. - M. C., Änkefru, Kh. Handtverkareg. 31 D. 28 III; tel. Vasa Dahlborg C. J., Kamrer, n.st. Badstug. 70IV; Dahlbeck, B.P., Byggmäst.,s.Högbergsg.27B. a. t , r. t C. O., Kamrerare. st. St. Nyg. 44 I. - F., Redaktör, n. Mästersamuelsg se äfven Dahlbäck. - C. E., Stationsskrifv., ö. Karlaväg. 12. Dahlberg, Fredr.. Arkitekt,..ö. Valhallaväg. - se äfven Dalborg. 97 IV; r. t. 3205, tel. Osterm, Dahlbäek, S., Advokat, Juris kand., s. Stads- - K. E. S., Bagare, s. Hornsg. 44. gården 14 Au (Stadsgårdskajen); tel. - J. Barberare, bost. st. Västerlångg. 7 IV, Maria 800, r. t Se annons rakstuga st. Myntg. 1 A. sid Gust., Boktryckeriförest., n. Oxtorgsg. Dahlbäck, C. F., Fabrikör, n. Drottningg A. - Helena, Förestånd., n. Döbelnsg. 9; tel. C. A., Ryggmäst, n. Sigtunag. 6. Brunkeb Pappers- o. missions. - Georg, Byggn.ing., n. Regeringsg. 59 IV. bokhandel ö. Humlegårdsg. 20; a. t. - Arvid, Direktör, bost. ö. Styrmansg. 27 Uj kont. n. Malmtorgag. 8 ri. - K. W., Handl., n. Hagag G. L., f. d. Fanjunk., ö. Artillerig. 48 B. - Gustaf, KaIIirer,n.Tegnersg.1P;a.t Severin, Firman äges af F. A. Hallgren; - Lotten, Syatelier, n. 'I'egnersg, lpj a. t. lager af fönsterglas m. m.; kontor st. Österlånge se äfven Dahlbeck. - Anna, Folkskolel:a, ö. Arti1lerig. 48 B. Dahlen, Erik, Direktör, Kh. Kungsg Vega, Fru, ö. Tyskbagareg. 12 III. - K M., Fabrikör, f. d. Handl., il. Drott- - Ida, Fröken, Registrator i Sthlm s Dag. ningg. 98. blad, s. Timmermansg. 24; tel. Tanto - G., Kapten v. Väg. o. vattenbyggn.kåren, 109. n. Drottningg Maria, Fröken, s. Timmermansg G., Tandläkare, st. Kornhamnstorg J. OttoR,f.d. Fältskär, st. Västerlångg.f!", - J. G., Utskänkn-förest., n. Hötorget 6. - C. Fr., Grosshandlare, s. Bellmansg. 22 B. - se äfven Dalen. Kontor st. Kornhamnstorg 51. Dahlerus, C. G., Bergsing., äg. af Islinge C., Handelsres, n. Karlbergsväg. 12. kolförädlingsverk, Islinge, Lidingö. - C. John K. Handl., s. Kocksg J. E., Revisor, ö. Stureg L. A., Handl., n. Klam n. Kyrkog. 7 A&B. - E. G., Stadskassör, ö. Engelbrektsg. 16IV. - L. E., Hofr.not., ö. Karlaväg. 45 BIV. Dahlfeldt, Ezilda, Änkefru, ö. Storg (Dalberg), Nils, e. o.hofrättsnot.,advokat, Dahlgren, A. T., Bokh., s. Hökensg. 9; tel. ö. Riddareg. 38 ri. Maria C. J. A., Husäg., Insp.vkonst., s. Söder- - C. L., Bokh. v. K. Järnv. styr. Kassamannag. 30. kontor, ö. Storg. 7 & 9. - Anna, Kaf~! n. R,\lgeringsg. 3\ C. J. 1'!". f; d. By'.ggmäst.:,ö. Greftu~~ P. G., Kassor, s. Olandsg. 17 E. - Alb., Civilingenjör, n. Dobelnsg. 19,a. t. -"- C. G., Klockare, st. Skomakareg. 30 j tel Stork C. E., Dir. for Kreditreformfören. för - & Cederfelt, Modehand., s. Södermannag. Sverige, n. Stjärng. 3 BI; tel. Vasa B. _ Selma, Folkskolelär:a, Ö. Sibylleg J. G., Målare, s. Västra Kvarngr Elin, Fru, Musiklär:a, utför all. sla~s - Howard,Revisionskommissariei Kammar- dansmusik o. folkdansar, ö. Artillerig. rätten, Ö. Sibylleg. 38; tel. Österm III. - A. E., Rådman, s. Hornsg. 29 B. - Anna, Fröken, n. Vasag O.W.,Skorstensfejare, s. Björngårdsg. 16B. - Lotten o. Anna,Fröknar,ö.Lilljansplan8IV. - J., St yckj unk., ökarlavägen E. A., Gjutmästare, Kh. Stora Aronsberg; - J. W. G., Tjänsteman, n. St. Badstug.5III. tel. Kungsh Knut, Tjänsteman vid Hamburger Bryg- - Gottfrid, Handl. (spec.- o. vikt-), Ö. Lingeriet. n. Surbrunnsg. 52. neg. 51 & 53; a. t ; bost. ~. h. - Aug., Trävaruhandl., Lysoljeaffår,n.Klara Wilhelm, Ingenjör, Norevägen, Djurs- N:. Kyrkog. 7; a. t ; r. t holm ; kontor Ströms borg. '8pec. värme- - F., Ankefru, ö. Stureparken 11. ledningar. Brand-och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 Dahlgren-Dahlström. 219 Dahlgren Dahllöf, Alfred Jrson, Fotograf, n. Drott- G., & Co, Juvelerarefirma, äges af Carl ningg. 47; a. t Holm. Fabrik o. lager i Malmö. Lager - K G., f. d. 8tadsfiskal, s. Katarina Bang. en gros i Stockholm, n. Regeringsg. 20; 15. a. t. 4566, r. t Joh.,Stationsmästare, n. Karlbergs station. - A. E., Jämhandl., s. Högbergsg. 47. Dahlman, J. Wilh., Bildhuggare, n. Odeng Otto, f. d. Kapten, ö. Braheg Elisabeth, Fru, ö. Sibylleg. 39 III. - P., Kommendör, Chef för K. Sjökrigshög- - Oscar, Sjökapten, Kh. Handtverkareg. 11. skolan, ö. Karlaplan 8. - Fr. W., f.. d. Vaktmäst., n. Teknologg.9. - E. T., t. f. Kommissarie vid Stadsauktions- - Hanna, Ankefru, Pianolär.a, ö. Lilljanskamm., s. Hökensg. 9. plan 3 Il ö. g. - Hilmer J., Marinunderintend., s. Götg. - se äfven Dalman. 28 B; tel. Maria Dahlquist, O. A., Skräddare, st. Svartmang. - H.. Materialförv.. n. Ingemarsg ; tel. Stork s, Bengt, Aktiebolag, Musikinstrument- Dahlqvist, O., Agent, n. Karduansmakareg.12. handel, Bl. Arsenalsg. 1 B; a. t. 5464, - Louise, Folkskolel:a, n. Västmannag. 30. r. t J. M., Fröken, ö. Nybrog C. J., f. d. Målaremäst., n. Vegag. 13; - H., Handelsres., Kh. Pipersg. ::lo. tel. Vasa Ch. Ch., Hotellidk:a, n. St. Vattug Emma, Sjuksköterska, n. Västmannag. - J. A., Ingenjör, ii. Birgerjarlsg Konrad, Ingenjör, ö. Karlaväg. 46 III. - K. J., Skrädd., n. Döbelnsg 6. - Mina, Kafeidlca, st. Järntorgag Carl, Speceri-, vin-, konserv- o. delika- - P., Poliskommissarie, st. Trädgårdsg. 3. tesshandel, ö. Nybrog, 40; bostad ö. - J. F., Skrädd., n. N. Smedjeg. 12; bost. Kh. Sibylleg. 47; tel. Osterm Parkg, 8. - C. G., Tjänstem. i Riksbanken, ö. Val- - Edv.,Tjänstem.iKJärnv:styr.,s.Hornsg. hallaväg. 43 1V ; tel. Österm A I. - K H. L, Verkm., s. Hornsg Ida, Änkefr.u, n. Uplandsg Hanna Kr., Ankefru, Norrtullsg O. M. E., Ankefru, ö. Greftureg Hilma, Ankefru, s. Götg. 28 B, tel. Maria Dahlstedt, Hugo, Amanuens vid Riks museum, n. Observatorieg. 20 1V - Julia E., Ankefru, Fastighetsäg., Kh. - Arv. Erl., Bleck- och plåtslagaremäst., Flemingg.. \36; a. t st. Osterlångg Kristina S., Ankefru, n. Västmannag Ad. Rich., Bleck- och plåtslagaremäst., - Mina, Änkefru, n. Vasag.!i2. bost. n. Lästmakareg. 8; firma C. W. - E. W., Öfverbibliotekarie, Kh. Kungs- Dahlstedt & Svensson; n. Norrlandsg. broplan 1. 25; a. t , r. t. :2138. Dahlheim, Iwar, Bataljonsläkare, ö. Sture- - Gust. Hj., Bleck- och plåtslagaremäst., plan. 6; sjukbud före 10, mottagn.-tid n. Lästmakateg M., Fru, Atelier för snörlifssömnad, n. - E., Verkmäst., s. Bellmansg. 34. Apelbergsg. 58 A; a. t & Engström, Vinhandelsfirma, s. Götg Aug., Förgyllare (G. Lönnmarks efter- Inneh, Wilh. Eksbrand. Se annons sid. 25. trädare), n. Apelbergsg. 58 A; verk- - J., Ankefru, s. Götg. 28. stad n. Sergelgatan 2; a. t Dahlholm, Klara, Fru, n. Odeng K J. W., Handl., n. Vanadisväg. 19. Dahlin, J. E., Amiralitetsri\.,d, Djursholm. C. W., & Svensson, Koppar-, Bleck- och - A. G., Folkskolelär., s. Asögatan 60. Plåtslageri samt Lyktfabrik. Metall- - N anny, Folkskolel:a, s. Klevegr. 5. trycken, Metallpressnings- och För- - Otto, Handl., bosättn:affär n. Hötorget tenningsanstalt, n. Norrlandsg. 25; r. t. 14; bost. n. Olofsg. 7 B , a. t ankn, - N. O., Poliskonstapel, n. Sigtunag. 12 IlI Dahlström, Elias, Banktj:man, n. Karlbergs- - Conrad A., Resande, n. Brunkebergstorg väg IV. _ Aug. E., Civilingenjör, kontor n. Rege- - G. H., Schaktmäst., n. St. Badstug. 70. ringsg. 32; r. t. 8822, a. t Carl, Tapetser. (spec. ångbåtsinred.), n. - J. V., f. Direktör, ö. Nybrog. 30. G:la Kungsholmsbrog. 15 & 17: a. t. - C. A., Fil. lic., n. Klara N. Kyrkog. 31; 21892, bost, Rönninge. tel. Brunkeb J. G., Tjänstem. hos Järnvägsstyrelsen, _. Lotten, Firma, Undervisning i Klädningsn. Valling. 9. sömnad, st. Storkyrkobrink se äfven Dalin..- H. S., Folkskolelär:a, n. Barnhusg. 3. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849.

ADRESS-AFDELNING. 7) Yrkesregister. Sid. $9 9. Karta öfver Stockholm. 5) Djursholms villastads adressförteckning. Sid. 849. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 87. Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser I personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer