z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell."

Transkript

1 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a. t Birgerjarlsg. 11, O. Sjö- & brandförsäk- - A. W., Intendent, Greftureg. 71 III, Ö. ring af ång-, segel. o. motoryachter; - Gustaf W., Köpman, Kungstensg. 56 Il, a. t. 9848; r. t Va.; tel. Vasa Yden, Nils, Löjtnant, Nilstorp, Lidingö Villa- - H. E., f. d. Landtbr., Drottningg.108, Va. stad. - & Co, Aktiebolaget, Maskinaffär, Valling. Ydren, D., Arkitekt, Banerg. 25r, Ö.; tel. 33, Sthlm 1; a. t. 7444, r. t Österm H. F., Postexp., Scheeleg. 20,2'/2 tr., K.; - C. J., Bokbindare, Teknologg. 7 fao tel. Kungsh Emelie C., Ankefru, Banarg. 25, 1 Ö. Zacharias,M., Handl., Kungsholmstorg 34,K. Yell, Eleanor, Miss, öfversätter till engelska, - Efr., Konst- o. antikvitetshandel, Brn nke- Hagag. 2, Va.; tel. Vasa 87. bergstorg 9, O.; a. t j kontor o. Ygberg, Gust. Wilh., Reyisor i Kammar- bost. Hornsg. 39 Å, Sö.; a. t rätten, Stureg. 22\ Ö.. - Simon, Med. dr, Hornsg. 4, ss., a. t. - H., Stadsingenjör, Malmskillnadsg. 33, 30329, r. t O.; a. t. ~O L, Postexp., Katarina O. Kyrkog. 13, Sö. Elisabeth, Ankefru, Danderydsg. 8r, Ö. Zachrison, W., Jämv..tjänstem., Sibylleg. Ymer, Tidskrift. Red. _Gunnar Andersson, 56'v, Ö.; tel. Osterm Skogsinstitutet, Ö. eller Djursholm. Zachrisson, S. A. W., f. Hellström, Barnm., Ynglingaförening,Stockholmskristliga,Bryg Pilg. 7, K. gareg. 10, O.; hem för resande. -s, BoktryckeriA.-B., Wald., Göteborg. Om- Yngströms, Per, Advokatbyrå, Drottningg. bud Westerlind & Svensson, Rosenbad 9, O. Inneh. Per Yngström, Jur. kand., 2, O.; r. t. 5633, a. t Ledamot af Sveriges Advokatsamfund, - J. E., Entreprenör, bost. Surbrunnsg. 18, kontorstid '/210-4; r. t. 87 9p, a. t. Va.; a. t _. 9864; bost.. Nybrog. 34 III, Ö.; r. t. - Matilda, Fru, Engelbrektsg. 351, O.; r. t tel. Österm Yorkshire, Fire and Life Insurance Company, - G., Fröken, Sibylleg. 30, Ö. Järntorget 83, St. - J. E., Renhållningsverk o. Åkeri, kontor Yost, Skrifmaskinsaffär o. Maskinskrifnings- o. stallar Surbrunnsg. 18, Va.; r. t. byrå, Drottningg. 40, O.; r. t , 2916, a. t. 6297; stallar Rålambshof, a. t K.; a. t ; stallar Tjärhofsg. 6, Yourstone,.Henning, Dir., Nybrog. 50', Ö.; Sti.; a. t ; aflön.vkont. Karduanstel. Osterm makareg. 8, O.; a. t ; se an- - Helmer, Tjänstem. i Lifförsäkringsanst. nons å kartong sid. [5000].. Trygg, Greftureg. 70 A\ Ö.; tel, Os- - J. B., Repr. för Aktieb. De Svenska Kriterm stallglasbr., bost, Norrtullsg. 27 A, Va. O., Urmak. o. Urhandl., Nybrog. 14 B, Ö.; Utställningslokal V. Trädgårdsg. 15 B, a. t O.; r. t. 410l. Yrkesinspektören i Sthlms distr. (Sthlms - Zachris, Skådesp., Linneg. 41, Ö.; a. t. stad o. län m. m.), Th. Furst, Engel brektsg. 31 BIl, Ö.; a. t Alexis L., Ritare, Ansgarieg. 1", Sö. Yrkesskolan för Bokhandtverk, grundad af Zadigs, M., Stockholms-afdeln., Kemisk-te k- Allm. Sv. Boktryckarefören. Förest. nisk fabrik, Bryggareg. 6 A n, O. Boktr. Hugo Lagerström, J akobsg, 28 ', Zakrisson, R., Jakobsg. 28 III, O. O... Zamore, C. A., Fil. lic., Adjunkt v. Söderm. Ytterby Tomtaktiebolag, Greftureg. 13 A, O.; H. A. Läroverk, Fjällg. 23 A, Sö. a. t H., Firma, Körsnär, Drottnlngg. 59, O. Yxltults Stenhuggeriaktiebolags kontor, Zandell & Aronsson, Advokater, Hofrätts Västmannag. 79, Va.; a. t. 4529, r. t. e. o. Notarier, kontor Fredsg. 4 III, O.; öppet 9-5; a. t. 9363, r. t o. 1ö125. z. (Jämjör stajning med S och C.) Zaar, S. C., Cigarrhandel, Hamng. 8, O. - Lydia, Folkskolel:a, Högbergsg. 11,.Bö - Naerni, Fo1kskolelär:a, Stureg. 17, O. - M., Hofr. e. o. notarie, Medl. af Sveriges Advokatsamf., Storg. 1, Ö.; r. t se äfven Sandell. Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan.

2 Zanden -Zethrmus. 735 Zandån, Iwan, Ing., Telefonanl., elektr. anord- I Zedeler, Nicolai Musiklär. Karlbergsvägen ningar, bygger telefonstationer, Karl- 31 Va. ', bergsvägen 28, Va.; r. t. o. a. t. Zederfeldt & Hansens Eftr., Stureplan 15, G. - S., ~nkefru, Uplandsg. 54, Va. Zedermann, Julia, Fröken, Östgötag. 53, Sö.; - se afven Sanden. tel. Maria Zander, Gustaf, Direktör, Strandväg. 57, O.; - C: O., Trädgårdsmäst., Östgötag. 5S, Sö. tel. Östorm Zedntz, Justus, Litteratör; mottagn. 9-10, ~ H. K. O., Fru, Artillerig. 8 O. 4-5, Uplandsg. 46'V, Va. _ Ellen, Fröken, Kassörska, Handtverks- - C. A. O.. Volmaryxkullsg. 100 m, Sö. kasernen, Skeppsholmen. G. Zefferin & 00, Agenturaffär, Norra Smedjeg. _ Hilda, Fröken, Rådmansg. 37 B III, Va. i?4", G.; r. t. o. a. t _ Erik B., Ingenjör, Flemingg. 8, K.; a. t. Zeffenn, O. M., Norra Smedjeg. 34 ", G r. t. o. a. t _ J. A., Ingenjör, Hornsg. 39 A, Sö. Zeinow, Henr., Handl., Lager af snäckor, _ Oscar A.,! Ingenjör, Uplandsg. 14, Va.' koraller o. pärlemorvaror. En gros o. a. t ' en detail, Birgerjatlag. 9, G.; a. t. H1S08. _ & Ingeström, Ingenjörer, Fredsg. 9 ' Sthlm Zeinwoldt, Annie, Fröken, Holländareg. 3, G. 1. Maskiner för ÅngkraftanIiiggnin- - Frans, Ingenjör, Frejg, 32, Va. gal', Elektricitetsverk och Vattenupp- - Arthur, Möbelhandl. (firma Bodafors' fordringsverk, Zetapumpar, Zetafiäk- stol- o. möbelfabriks nederlag), Bibliotal'. Generalagentur för A.-B. de Lavals teksg. 3 G. Bost. Smålandsg. 22, G. Angturbin; r. t o ,a. t von Zeipel, Theodor, Apotekare, Heimdalsg, - G., Med. doktor, Strandväg. 57, O.; träf- I", Va. fas hemma kl. 3-4 samt å Zanderska - K. Viktor S., Bankkamrer, Observa- Gymnas~ike?, Birgerjarlsg. 23, G., 1 ~orieg. 8,..,va. okt.-1 jum kl Erik, Banktjänstem., Hornsg. 81, Bö.; r. t. Emil V., Med. lic., träffas å Med. Mek , a. t Gymn. Inst. Birgerjarlsg. 23, G., å där Zell,.J.. A., Skräddare, Jungfrug.20, Ö.; tel. angifna tider; badintendent vid Salt- Ostenn sjöbadens Badanstalt, mottagn. där Zellander, Olga, Fröken, Brunkebergsg. 3AlII, hvardagar 10-12; bostad Saltsjöbaden. G.; tel. Brunkeb s M~dicomekaniska Gymnastik, Birger- af Zellån, Ch. M., Fröken, 'l'egnersg, 59 1V ö.g., jarlsg. 23 G.; a. t , r. t ; C!: A. Allmänna ofrlelninqen öppen - se afven Sellen. 1 Okt.-15 Maj; för damer' kl: 11-1 Zellinger, C., Fröken, Artillerig. 6, O. för herrar kl. 1/ och 2-5. ' Zeniths margarin, se Margarin A. B. Zenith. B. Sne db chan.dl.ino saf dcl ni.nqcn, öp- Zerl, E. R. A., Plåts lag., Kungstensg. 59, pen 1 Okt.-15 Maj kl och. Va.. 3-1/25. Zerlmg, G., Byggmäst., Rådmansg. 10, O.; C. K, äll.'afdeln:ing (2:dra klass) hela a. t året kl. 6-8 e. m. 'Zernell, Albin, Grossh., Birgerjarlsg. 27 ", G.; Iwo, Roteman i 3:dje eller Hötorgsroten a. t Slöjdg. 91, G.; se vidare under Rote! - & Andren, Korta varor i parti, Jakobsmansexpeditioner. bergsg. 20, G.; r. t , a. t J. E.,,, f. d. Verkm., Döbelnsg. S!'Y, Va. Zethel ius, Fredrik, Kansliråd, Florag. 17 Il1, - Ida, Ankefru, Storg. 12", O. O. M~!ia, Ankefru, Sibylleg. 18, O.; tel. - G., f. d. Kanslisekr., Hufvudred, för Sv. Osterm Dagbladet: bost Strandvägen 23, Ö. _ se äfven Sander. - J. S: H., Ankef!u, S~ureg. 8, O. Zanderholm, Hulda, Änkefru Brännkyrkag. - Mane, f-. Morsrng, Ankefru, Strandväg. 115, Sö. ' 31 "\ O... Za. h Il' T d".. - Ulla, Ankefru, Karlavägen 23, O. mc e 1, A.,. an lak., St~rg. 16, O.; hvard. _ J. A., Öfverstelöjtnant, Stureg. 17, Ö. kl. 11-2, a. t Zetherlundh ' A. V., Ha ndl., L'.a Nyg., 8 St., Zanteson, Id a, B okh.i Järnv.-styr., Valhalla- a. t v.~gen 13 Il1, O. se äfven Zetterlund. - se afven Santesson. _ Zethrmus, Fr., Direktör, Linneg. Tl»> t. v., Zarrnen, A., Byggrn., kont. Norrlandsg. 8 O.; a. t. 62, r. t & lo, G'i. 1'. t. o. a. t. 9153; bost. - A-, H., Fondmäkl., Florag. 13, Ö.; tel. Valhallavagen 107, Va. Österm. 1314; kontor Skeppsbron 8, St. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 736 Zethrreus-Zetterström. Zethrreus, Amelie, Fröken, Gymnastikdir., V. Zetterholm, Helfrid, Privatlärar:a, Grefture- Trädgårdsg. 17III, C.; a. t g. 61 \. O.. -:- Claude J., Kontorschef. (Aktieb. Nord. - E. M., b-nkefru, Jungfrug, 30III, O. Komp.), Stureg. 50, O. - J. M., 4-nkefru, Götg. 46, Bä.. - M., f. Fineld, Lektorska, Kungstensg. 31 III, - S. A., Ankefru, Jungfrug. 24, O. Va. Zetterling, S. o. C., Fröknar, Biblioteksg. - J. H., f. d. Stadsmäklare, V. Trädgårdsg. 13, C. 17 C.;~: t Zetterlund, John, Boktryckare, bost. Björn- - Ingeborg, Ankefru, Norra Smedjeg. 5, C. gårdsg. 8, Bä.; tel. Maria se äfven Setreus. - & Thelanders Boktryckeri-Aktiebolag, Zethrin, A. H., Bankdir., Engelbrektsg. 43, Skeppsbron 40, Bt.; a. t. 1201, 27 io, O. r. t , Zetterberg, G. J. E., Agent, Tomtebog. 11, - S. G., Fotograf, Dalag. 72, Va. l'/2 tr., Va. - C. J., Förådsförvaltare v. Intendentur- -- Sigrid, Bankbi~r., Uplandsg. 31~i Va. kåren, Kungsholmsg. 58II,!F. - Carl, Byggnadsmg., Brunnsg, 4, C.;r. t. - K. E., Handelsres., Karlbergsväg. 35, Va Emma, Husfru på Sjömanshemmet, Pe- - P. M. K., Cigarrhandlare, Brännkyrkag. der Myndes backe 5, So.; a. t , Bä. C. R., Kontorschef, Renstjernasg. 16, se; - C. F., Gevärssmed. Linneg. 78, O. r. t Johan, Hofleverantör. Viktualiehandel, - Erik, f. d. Postbetj., Rådmansg. 77, Vq. liästersamuelsg. 5, C.; riks. och allm, - F. V., Brittisk Pro-Konsul, Jungfrug.8,0. iel; bast. Birgerjarlsg..l8,.uppg. D II, O. - Lars, Snickare, Skåneg. 67, Bä. - A., Juveler. o. guldsmed, Beridarebansg. -:- Albert W., Syssloman o. föreståndare 19, C.; a. t v. Sthlms stads allm. försörjn:inrättn., - E. A., Juveler., Kgl. Myntet, Handtver- Flemingg. 22, K.; a. t. 6979, r. t kareg. 5 & 7, K. o.. ~667;träffassäkrast 8 f. m.-12m. - Erik, Prokurist, Ragvaldsg. 13, Sii.; a. t. - A., Ankefru, Karlbergsvägen 65, Va se äfven Zätherlundh o. Setterlund. - Elin, Sjukgymnast, Vidareg. 5 TI,Va.; a. t. Zetterquist,,... F.~ Tapethandl., Greftureg, III, O.; boa Humlegårdsg. 1 & 3, O. - A. W., Skylt-, Vapen- o. Glasmålare samt - & Löfgren, firma (inneh. A. F. Zetter- Glasetsare, Lästmakareg. 12, C.; a. t. quist), Tapet- o. Rullgardinsaffär, Hum- 1450; bost. Uplandsg54,Va.;tel.Vasa legårdsg. 1 &3, O.; a. t. 8336; r. t Se annons sid C. J., Uppbördsman, mottagn. 2-3 e. m., Zetterqvist, C. G.~ Kammarmusikus, Narva- Ad. Fredr, torg 8 Il ö. g., Bä.; a. t vägen 24, O. - Augusta, Ankefru, Odeng. 49 1V,Va.. Lars Johan, Konsertmästare, Hemgarden, - Charl. C" Ankefru, Greftureg. 75, O. Ostermalmsg. 27; a. t Erika, Ä.nkefru, Ragvaldsg. 13, Bä. - Axel, Vaktm. i Skand. Kreditaktieb., - se äfven Setterberg o. Sätherberg. Svartmang. 8t, Si.; tel. Stork Zettergren, Fredrik, Brefbärareförrnan, Rege Zetterstedt, Bertha, Fröken, Kartriterska, ringsg. 40, C. Karlbergsvägen 31 IV, Va. - Augusta, Fru, Holländareg. 20, Va.; a. t. Zettersten, Anna, Fru, Malmskillnadsg. 33, C John, Handelsbokh., Mästersamuelsg. 41, - E., Fröken, Västmannag. 28, Va. C. - Alb. L., f. d. Kamrer, Västmannag. 281, - Artur, Kapten, Odeng. 46, Va. Va. - Conrad Christofer, f. d. Kapten v. Dal- - Oarl O., Kassör i Sk and. Kredit Aktieb., Reg.tet, Barnhusg. 10 1V, C. Storg. 21 l~ O". I - Axel, förste Marinintendent, 'I'orstensons- - Otto L., f. d. Orgelnist. Helsingeg, 11, V~. g. 12, O,,, - K. J., Postvaktm., Grefg. 38 Il Ö. g., O.; - A. C. M., Ankefru, Karlbergsväg. 4, Vq. tel. Ostarm Zetterstrand,Valborg,Fröken,Sibylleg.59 1,O. - Leonard, Roteman i 18. roten, Tegnersg. - Albin, Kassör, Kungstensg. 50 u, Va.; tel. 381, Va. Yasa Otto E., Vaktm., Lästmakareg.Lä-ö. g., C. - S., Öfverstelöjtn., Kommendörsg. 39, O. - se äfven Settergren. Zetterströms, Axel, Blomsterhandel,.etabl. Zetterholm, John, Bokh., Karlbergsväg. 11IV, Bukett- o. kransbinderi. Öster- Va.; tel. Vasa malms saluhall 1 och 2, O.; a. t. 5168; - Ellen, Folkskolel:a, Jungfrug. 24, O" bost. Nybrog ö. g.; O. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Zetterström-von Zweigbergk. 737 Zetterström, C. A., Bokh., Biblioteksg. 12, C. Zimmer, Fritz, Tjänsteman vid Aktieb. Se- - P. Brefbärareförm., Teknologg. 9, Va. parator, Btocksund, - J ohanna Gustafva, Fru, Husäg:a, Gref- Zimmerlund, Julius, Ofvermaskinist, Fletureg. 32, O.' mingg. 8, K. G. F., Frukt- o. Blomsterhandel, tullsg. 21, Va. Norr- -1Z Z-I -m-m-er-m-an mmerman, n.. O. V. E., Kontorsskr. i Järnv.-Styr., Klara _2 Ernst Oskar,.. Bleckslagare, Kommen- N. Kyrkog. 26, C. dörsg. 44, O.; a. t C. A., Litograf, Västmannag. 41, Va. -' Anna, Fru, Sybehörsh., Observatorleg. 8, - S. O., Läroverksadj., Svartensg. ~8 & 30, Va.; bod s. h.; filial Dalag. 66, Va. Sö.; tel. Maria , John, Handl., Sybehörs- o. Väfnadshan- & Co, Plåtslageri (inneh. A. F. Palm), del, Observatorieg, 8, Va.; bod Schee- Kvarng. 7, Sö.; a. t leg. 5, K.; filialer Handtverkareg. 42, Hasse, Redaktör af Söndags-Nisse, Jung- K., o. Västmannag. 29, Va. frug. 45, O.; a. t ' K. S., Inneh. af Hyrverksfirman Gustaf J. H., Tjänsteman i Lifförsäkr.-Aktieb. Joulin, Brunkebergsg. 4, C.; a. t Nordstjernan, BirgerjarlegIuä!", Va. _2 Sven, Koppar-, bleck- o. plåtslageri, P. Gustaf D., Tjänstem. v. Stat. järnv., Holländareg. 11, C.. Teknologg. 9; ~a. _2 Sven, Plåt~lap:mäst.,Kommendörsg44, O.; - C. A., Vaktm. l Riksb., Brunnsgr. 2, Si, a. t. 1835:J. - Gustaf Emil, Vaktm., V.Trädgårdsg.101,C. _2 A. M., Revisor i Generaltul1st., Skep- - Adolflna, Ankefru, Skåneg. 17', Sö. pareg. 19 III, O.; a. t Hilda, Ankefru, f. Hedman, Nytorgsg. -' Erik, Stationsinsp., Tomteboda; tel. Järn- 24 III,.fJö.; a. t vägen Maria, Ankefru, Odeng. 12', Va. -' W. H. M., Tjänstem. i Järnvägsstyr., - se äfven Zätterström. Djursholm. Zettervall, Folke, K.,J,ärnv. styr:s Arkitekt -' N.. K, f. d, Tullförvalt., Grefmagnig. 10, o. Arkit. i K. Ofverintend.-ämbetet, O.; tel. Osterm Linnog. 8P1, O.; a. t ' Agnes,.,f. Ohnell, Ankefru, Östermalmag. - Sune, Civiling., Verkst. Dir. för Handöls 51.' O:.... Täljstens- o.vattenkraftsaktieb.,birger- -' Mana, b-nkefru, Linneg. 1, O... jarlsg. 33', C. -' Selma, Ankefru, Grefmagmg. 10", O.; tel - A. Th, Plåtslageriidk., Kapellgränd 13A, Sö.:.. bost, Folkungag. 8 D 'r, Sö.. Osterm Zmn, C. M., Perukmak., ".. Nybrog. 26, O.; Ida, Ankefru, Drottningg. 73 A", C.. a. t '0...,. - se äfven Setterwall. Z~rk! Emma l Språklärar innu, Braheg. 9, O. n Z k G t A A t Sk. 31I1 Zitting, Mana, A:fru, Jakobsbergsg. 25A, C. IC erman, ust.., gen, eppareg., Zittorin, A. P., Skräddare, Malmskillnadsg. O.; r. t C fl F K d' Eft träd - K. J. H. T., Artist, Greftureg. 22, O. Zittori~ ~malu~'dv~~ mgs er ra are Ziebeck, Otto, Musiker, N. Smedjeg. 30 & Zoologiska riksmuseet, se Riksmuseet.. 32, C.; a. t Zornow, S. F., Ankefru, Karlbergsväg. 43, Va. Ziedner, E., Redaktör,.Medarb., i Dagens Ny- Zotterman, Anna, Fru, Luntmakareg. 67, Va. h.~ter m.. fl., MaJorsg.12, O. - J. A., Kamrerare hos Allm. Hypoteks- - se afven Sidner. kass. f. Sv. Städer, Riddareg. 60m, O. Zie1feldt, A. T. G., Retuschör, Ad. Fredr. - Henrik,.leg. Sjukgymn., Humlegårdsg. Kyrkog. 9B, C.; tel. J3runkeb III, O.; a. t Zie1felt, A., Bankkamrer, Ostra Sturevägen, Zuckerman, S:, Handl., Majorsg. 9, O. Stocksundj r. t. Stocks. 72. Zum Klosterbräu, Bierhalle, inneh. A. Werner, - Greta, Fru, Ostra Sturevägen, Stocksund; Vasag. 50, C. r. t. Stocks. 72. Zur Himmelsleiter, Bierhalle, Jakobsg. 18, C. - Valborg, Ankefru, Västmannag. 22, Va.; von Zweigbergk, Otto, Fil. Iic., Redaktör af tel. Vasa 375. Dagens Nyheter, Fredrikshofsg. 4, O.; Zilen, E., Tillsyningsm. i Fattigv -., f. d. a. t , r. t Träffas säkrast Polisöfverkonst., Grefg. 44III, O. kl. 1-2 e. m. å Dag. Nyh:s red. byrå, - se äfven Sillen o. Silen. Klara V. Kyrkog. 6, Sthlm 1 (hörnet af Zimander, A. W., Verkmäst. vid C. G. Hall- Karduansmakareg.); allm. tel.»dagens bergs Guldsmedsaktieb., Handtverkare- Nyheter», r. t g. 30, K.; tel. Kungsh Anna Chr-son, Fru, Fredrikshofsg. 4, Zimmer, Hugo, Kamrer, Stocksund. O. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

5 738 von Zweigbergk-s-Åbergh. von Zweigbergk, A., Grossh., firma Löfträ- Åberg, K. F., Jur. kand., Tyskbagareg. 9, Ö. bolaget, kontor Regeringsg. 99, C.; bost. ~s, F: O., Kaffesurrogatfabrik. ägare J. C. Roslagsg. 27, Va.; r. t A.berg, Homsg. 92, Sö. Etabl »Zuncn», Alim. Olycksfall- & Garantiför- - C. Nils, e. o. Karnmarskrifvare, Saltsjösäkrings A..B. Syssloman för Sverige: Storängen; r. t Storangen Mårten E. Liander. Olofsg. 2A, C. - A. W., KanslistiOfverståth..Amb., Kung- Zymotekniska laboratoriet (inneh. Sven stensg. 38, Va. Liljevalt), Dalag. 1 C, C. - K. V. T.. Kartograf v. Rikets allm. kart- Zätterström, F. G., Konsul, Fredrikshofsg. verk, Döbelnsg. 351,Va.; tel. Brunkeb. 5, Ö. 508, r. t (portvakten). - se äfven Zetterström. - Beda, Kassörska, Drottningg. 77, C. Zöbisch, Otto, Balettmåst. v. K. Teatern, - Carl Wilh., Klädeshandl., Västerlångg. 7, Nybrog. 68, D. St.; bost. Villa Fågelbo, Skärsättra, Zöll, K. Ludv., Vaktm., (Kyrkozårdsnämn- Lidingö. den), Dalag. 78, Va.; tel. Vasa Karl, Konsertmåst. v. K. Teatern, Sibylleg. 44 IV, Ö.. o _ Karolina, Kyrkoh.-änka, Banerg. 6 Il, Ö.; Å. ~t~~. - Axel Th., Läderhandl., Drottningg. 102, Aberg, Frans, Agent, M. & W. Salomonsens Va.; bod G:la Kungsholmsbrog. 20, C. Theirnport, Skand, Konditorivareforret- - Olivia, Lärar:a, Södermannag. 7 Il, so., ning, The Continenthal Bodega Com- tel. Maria pany, i Köpenhamn, Axel Idströms Olje- - N. E. O. V., Löjtn. v. Flottan, Torstenimport, Göteborg, Barnhusg. 8, C. sonsg. 7, O.; a. t G. H., Arkitekt, Valling. 18, C. - Erik, Med. lic., Amanuens i Med.-styr., - Emil, Artist, Tecknare, Garfvareg. 5 Il, K.; Malmskillnadsg. 37, C.; mottagn.hvard. a. t o. Skå 5.. '/24-4; r. t , a. t August, Banktjänsteman, Braheg. 31, Ö.; - O... F., Med. lic., Braheg. 31, Ö.; tel. tel. Osterm Osterm Gustaf, Banktj:m., Hjärneg. 2, K.; tel. - Oscar G., Mekanikus, Mek. Verkst., Kungsh Kungsbroplan 2, K.; a. t ; bost. - C. O. F., Bokh., Kocksg. 6, Sö.. Solhem, Spånga. - A. W., Cigarraffär, Linneg. 17, Ö.; a. t. Leon, Prokurist, Renstjernasg. 4, Sö , r. t Victor V. E., Roteman, Hofr.- e. o. not, -- C. A., Disponent, Norrtullsg. 41 Il, Va. Vanadisvägen 17, Va. - Carl M. E., Fabrikör, Hornsg. 92, sn; - C. L., Sadelmakare, Prästg. 31, St. tel. Tanto W. T., Sjökapten, Flemingg. 27 IlI, K. - John, Firma, Inneh. Fru Emilie Äberg, - E. J., Smidesmäst., Kindstug.16, St.; bost, Agentur- o. partiaffär, Smålandsg.23, Skärgårdsg. 15, St. C. Prokurist Leon Aberg. - E., Snickare, S:t Paulsg. 30, Sö. - A. M. C., Fröken, Valling. 18, Henr, Wilh., Tidningsförsäljare, Badstu- - E. C. G., Fröken, Sibylleg. 59, Ö. g.37, Sö.. - A, G., Gaskontrollör, Västmannag Elof, Tjänstem. i Jämv.styr., Bauerg, 6, Ö. ö. g., Va.; tel. Vasa K. P., Tjänsteman i Liff.-aktieb. Nord- - Hilmer, Grossh., firma J. L. Lundberg stjernan, Flemingg. 3 II, K.. & Co, Malmskillnadsg. 23, C.. - C. W., 'yaktm., Kaptensg. 7, Ö. - A. M. C., Handelsidk:a, Väpnareg. 6, Ö. - Ann~, Ankefru, Götg. 12, Sö.. - Karl, Handelsres., Idung. 10, Va.; a. t. - E., Anke(ru, Greftureg. 45, Ö G. W., Ankefru, Bangårdag. 10III, Sö.; - E. W., Handl. (läder-), St. Badstug.60, tel. Mari~ Va.. - Hanna C.,..Ankefru, Saltejö-Storängen, - Yngve S., Hofr..: e. o. Not., Valhallavägen - Isabella,..Ankefru, Karlavägen 46., Ö. 31. Ö.; t~.l. Oster!li' lfa,ria, Ankefru, Braheg. 31, Ö.; tel - El. VY., Husägare, 'I'immermansg. 48, So. Osterm :. - Ufla,' Häradsh:änka, Valhallaväg. 49, Ö. - Mina, f. Moll, Ankefru, Vanadisväg. 17, - Adolf, Ingenjör, Högbergsg. 46 A r, Sö.; Va.; a. t tel. Maria Gerda, f. Nresberg, Vanadisvägenj L", - Karl Ragnar, Ingenjör, Norrtullsg. 41,Va. Va; a. t Birger, Jur. kand., Kassör i Sthlms Fö:.:- Äbergh, Raguel, Amanuens, Uplandsg. 33, myndarekamm., Valhallavägen49 n. b., Ö. Va.; r. t Brand- och Lifrdrsäkrings-Aktiebblaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Åbergh-s Ährberg bergh, se äfven Key-Åberg". Åhlön, C. J. W., Bokh.. Apelbergsg.40 I, C.; Abergsson, Anna, Fröken, Villag. 3, O.; tel. tel. Brunkeb Osterm ' _ - A. G., Brefbärare, Helgalunden 2 IV, So, - Sigrid, Fröken, Villag. 3, O.; tel. Osterm. - Per, Centralpoliskonst., Västmannag. 24 1I Va.; tel. Vasa S. L, Not. i K. Domänstyr., Villag, 3, - Charlotta, Damskrädderi, Järntorget 80, o O.; tel. österm Si.; a. t o Abom, Fr., Banktjänstern., Grefg. 39, O. - Gust., Direktör, inneh. Ahlens blomster- - Judith, Cigarrhandl:a, Skeppsbron.46, St. handel, Biblioteksg. 1, C.; a. t. 5870, - Jenny, Fröken, Nybrog. 47 BIl, O. r. t ;;- Emmy,.Änkefru. Ostermalmsg. 18, O. - L S., Handelsbitr., Sibylleg. 69" b., O. Abrink, H. B. H., Fröken, Skeppareg.17, O. - J. V., Kontorschef, Smålandsg. 21, C.; - Otto, Hofjägare, O. Träskporten (Lilljans), o a. t , r. t Ahlenius, Carl, Spannmålsb., Barnbusg. 4, C. Aderman, J. M., Handl., inneh. af Bekläd- Åhlfeldt, A. W.H., Direktör (Hotell Rydberg), riadsaffären J.M.Aderman,NedreMunk Gust. Ad. torg 24. bron 1,Bazarbyggnaden, St.; bost. Tim- - G. A., Yel'km., Sigtunag. 15, Va. merrnansg. 24, Si). - A. L., Ankefru, Restauratris, Restaurant o 4-din, J. F. Handl., Roslagsg. 48, Va. o 'I'egner, Tegnersg. 10, Va.. Afeldt, E., bjtr. Stadsveterinär, Stocksund. 4-hlgren, Inez, Fröken, Artillerig. 41 IV, O. -;;- se äfven Ahfeldt. Ahlin, Leonard, Cigarraffär, 'Iuleg. 38, Va. ~grebn, Carl, Vaktrnäst., Strörng. 201, C. - Hedda, Fröken, Förest. för Ahlinska sko- Agren, Karl, Bokför., Ad. Fredr. torg 4, So.; lan, Dalag. 16 & 18, Va. tel. Maria Maria, Fröken, Dalag. 16 & 18, Va. - Wilb., Bokför., Norrtullsg. 231, Va.; tel. - Gust., Handskbandl. (firma Sopbie Ljung- Vasa ström & Co), Mästersamuelsg. 48, C. - A. Th., Fanjunk., Banerg. 25, O.; a. t. - Nils, Komm.-Iandtmät. i Sthlms län. kon tor St. Vattug. 7, C.; bost. Odeng. 54, - Hanna, Fastighetsäg:a, Hornsg. 182, So. Va. - A., f. d. Fortifikationskassör, Valhalla- - Urban, Not. i Gen. Tullstyr., Parkg. 4 III, vägen 103, Va. K.; tel. Kungsh Carolina, Fru, Hotell, Pensionat, Klara - A., Skjortfabrik o. Magasin för herr- S. Kyrkog. 11, C. artiklar, Drottningg. 80 A, C.; bost. - P. J., Hofslag., Döbelnsg. 67 A, Va. Storängen. - Ester, Lärar:a i huslig ekonomi, Tjär- - J. A.. Syssloman, Epidemisjukhuset, Va hofsg. 17, Sä. - H., Tjänstem. i Järnv.styr., Surbrunnsg. E., Modistfirma, Västerlångg. 24 o. s. g. :38,r,Va.; tel. Brunkeb , St. - Raoul, Tjänsteman i Brandförsäkr.aktieb. - Anna, Skolköksförest:a, Värmdög. 2, ss; Norrland, Surbrunnsg Va.; tel. _ tel. Maria Brunkeb Victor, Skomak., Braheg. 48, O. -=- Cbristine, Änkefru, Dalag. 52 IV Ö. g., Va. - J. A., Skorstensfej., Prästg. 27, Si. Ablström, A. W., Bokh., Björngårdsg. (lui,sä. - Karl S., Tjänstem. i Sthlms Sjöförsäkr.- 7" A. R., SY,!1telje,Götg. 12, Sä. Aktieb., Saltsjöbaden. 4-hlund, se,\\.lund. C. A. W., f. d. 'I'ullvaktrnäst., Rådmansg. 77I, Va. o 4-hman, se Aman. Ahmark, Gustaf, Bokh., Dalag. 44, Va.; tel. -;- se äfven Abgren. Vasa Abfeldt, Clemens, ordin. KungLHofpredikant -=- se äfven Amark. O. Pastor i Kungl, Hofförsarnl., Lektor, Ahrberg, Carl H., Civilingenjör, Strandvägen -=- Florag. 1.~, O.; a. t Hulda A., Ankefru, Nybrog. 71, O. - 4iP, O.; a. t Otto, Firma (inneh. E. Stenström), Jakobs- Ahgren, Ehrenfrid, Banktjänstem., Hollän- torg 1, C., ing, fr. Arsonalsg. 14; r. t. _ dareg. 3 1, C.; a. t , a. t John, Eil. lic., Lärare v. Djursh:s Sam- - H. C., Fröken, Narvavägen 3, O. skola, Djursholm; a. t. Djursh _. C...IIj., v. Häradsh., Narvavägen 30 v, J. E., Ankefru, Greftureg. se äfven 1\gren. <$4AIII, O. - O.; a. t J. O. V., Löjtnant,. Linneg. 78, O. 4,hlander, se Ålander. - Axel, Hamng. 2 C.; r. t. 5073, a. t..ahlberg, Conrad, Agent, Hamng ö. g., II)I) 22; kontor Munkbron 3, St., r. t. ~." C.; a. t , a. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 740 Ahren-Äkerholm. 4-hren, Emil, Redaktör, Uplandsg. 4911I, Va. Åkerblom, Nils, Kemigraf (Bröderna Äker- Ahrfeldt, Augusta, f. d. Handelsidk:a, St. bloms. Kemigrafiska anstalt), Hornsg. Badstug. 72, Va. 47, So. - se äfven Arfelt. S. L., Kemigraf (Bröderna Åkerbloms Ährman, A. G., f. d. Vaktm. (Med.-styr.), Kemigraf.anst.), Karlbergsväg. 57, Va. Flemingg. 44, K. Bröderna, Kemigrafisk anstalt, Lästma- - J. H., Vaktm. (Hälsov.nämnden), Kungs- kareg. 25, C. trädgårdsg. 2 C, C. Carl G., Konditor, Ragvaldsg. 19II, Sö. - K. O., Vaktm. i 17 roten, Flemingg. 44, K. -s Konditori, Inneh. Fröken Alma Carrol, 7" se äfven Ärman. Kungsg. 15 A, C.; bost. s. h. Ahrstedt, Haralda, Fröken, Slöjdlär:a, Väst - Julia M., Kontorist, Ragvaldsg. 19 II, Sö. mannag. 61, Va., uppgång 2 1 ö. g. - H. K, Med. stud., Serafimerlasarettet, K. 4-karestationer, se Stationer. - K V., Sniek., Sibylleg. 34, O. Akerberg, A., Advokat o. Translator, Up- - Maria, Sånglär:a, Fröken, Valling. 25, C. salag. 20 II, Va. - Mathilda, Änkefru, Roslagsg. 39, Va. - Julius, Bankvaktm., Karlbergsvägen 43 Äkerdahl, M. F., Bokbindare, Skomakareg. Bn.b, Va St.; a. t. 1284, r. t. 530; bost. s.h. - Sven, ]!'il. kand., Journalist, Greftureg. - J.,.nu, Kungsholmstorg 2, K.; a. t. 69, O.; tel. Österm Hilma, Fru, Folkskolel:a, Greftureg. 69, - S. S.,.Liktornsoperatris, Humlegårdeg. Ö.. 10, O. j a. t Alma, Fröken, Nybrog. 45 IV, Ö.; tel. - E. Robert, Löjtn. v. K Väg- o. Vattenb.- Österm. 85. kåren, Birkag. 12 II, Va.; r. t F. W., Gravörv. K Sjökarteverket, Gref- Akerfeldt, C. A., Kassör, Västmannag. 32, Va. tureg. 69, Ö.. Äkerhielm, C. Oscar B. E., Frih., Karla- - Maria, Handelsidk:a, Sibylleg. 22, Ö. vägen 351, Ö.; tel. Österm John, Handl. (lax-), Skeppsbron 10, St., - C. U., Frih., Jur. kand., Kamrer i ing. fr. Bredgr.; a. t , r. t Armeförvaltn., Karlavägen 351, Ö.. - P. A., f. d. Handl., Boslagsg. 46p, Va. C. F. A., Frih., f. d. Löjtn., Linneg. 5, Ö. -s Juridiska Byrå, Vasag. 421, G.j r. t. - G. F., Frih., Kaptensg. 13, O. 7282, a. t. 1? Ch., Frih., Löjnant, Roslagsg. 43, Va. - K V., Kammarskrifv., Malmskillnadsg. - L., Friherre, President, Karlaplan 10, Ö. 36, C.. - Minna, Friherrinna, Roslagsg. 43, Va.; tel. - E. R., Kassör, Grefmagnig. 16, Ö.. Brunkeb Josefin, Kassörska, Artillerig. 41 r, Ö. - Amelie, Fröken, Ostermalmsg.. 40 II, O. - Arvid H.. J., Kontorschef, Banerg, Ebba, Fröken, Jungfrug. 16, Ö. ö. g., O. - S. C.., Fröken, Solhemmet, Valhallavägen, - J. E., & Hellströms Metallaktiebol. ; kon- O. tor och la~er Mästersamuelsg. 22, Sthlm - Henriette o. Anna, Fröknar, Kommen- 1; magasin Lilla Nyg. 13, St., ingång dörsg, 8 IV, O. : från Yxsmedsgränd.; Post- o. Telegraf- - Ebba, Anketrih:a, f. Gyldenstolpe, Norradress»Metallbolaget», Stockholm. Se. malmstorg 16 II, C. annons sid Akerhjelm, C. E., f. d. Fanjunkare, Bleck- Erik, Musikdirektör, St. Badstug. 76 IV,. tornsgr. 1, Sö. Va. j a. t Akerholm, Thor B., Bokh., Urvädersgränd - Jean, ~~tare, Skeppareg. ;;0, O. 6, Sö. 7" fl. S., Ankefru, Sigtunag. 13, Va. -s Eftr, 9. A., Götg. 28, Sö. (Inneh, Hjal- Akerblad, Ellen, Frukth., Hotell Continen- mar Akerholm, Emil Sjöholm). Kolonital,. ing, fr:. Klarabergsg.;., ~. ~lvaruaffår, engros & detail ; a. t , - J., Malare, Dobelnsg. 33, va., verkst. s. I. t h.; a. t Hjalmar, Grossh., Firma C. A. Akerholms Akerblom, Gunnar, Banktjänstem., Riddareg. Eftr., Götg. 28, Sö., bost. Fatburgsg. 38 II, O.; a. t A, Sö. - C. Gust., Bokh., Högbergag. 43, Sö. - Nils, Handlande, Vegag. 14 m, Va. - S. A. K., Folkskolel:a, Hornsg. 47, Sö. - C. A., Köpman, Götg. 371, Sö. - Knut, Fotokemigraf, Hornsg. 47,Sö.j tel. - Knut, f. d. Lärftskramh., Greftureg. 50 B, Maria O. - Anders, Hamntjänstem., Hornsg. 29 C, Sö. - A., Snick., Grefg. 23, O. j r. t K. O., Handl., Karlavägen 1.0, O. - Arvid, Väfnads- o. Skrädderiaffär, Hornsg, - N. L., Kapten, Villag. 22, O. 10, Sö.; bost. Mariag.l1 A, Sö., Br~~d- ~ch_lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Akerholm--Åkesson. 741 Äkerholmska Bosättningsmagasinet, Inneh. Åkerman, G..A.,Jur. kand., Sekr. hos Armena e. Frölander. Försäljningslokal Biblio- Kaaernbyggn.-nämnd, Sibylleg. 77, O. teksg. 1; r. t , a. t Kontor - G. R. J., Major, Florag. 21, Ö. o. lager Sibylleg. 9, Sthlm 7; r. t. - J., Med. dr, Professor i Kirurgi; moto 1652, a. t tagningstid 1/23-'124, Linnog. 14, O. Akeri- o. Varutransportaktieb., Nya; hufvud- - P. L., & Lund's Orgelfabriksaktiebolag, kont. Brunnsgränd 4, St. Stockholm, Sundbyberg. Akerlind, Ernst W., Blornsterhandl., Kungsg. -.Aug. Skrädd., Brunnsg. 26, C. 19, C. - Hulda, Ankefru, Bergsg. 22, K... - J. F., Bvggm., Erstabacke, 2, So. - L. J. J., Ankefru, Kommendörsg. 9, Q. - Math., Firma (inneh, G. F. Fagerström), - F. G.J d. Ofverdir.Assiat., Grefg. 60 IV,O. Garn o. Väfnader, Timmermansg. 38.A, -=- e. S., Torstensonsg. 2, Ö. Sö.; bost. Neglinge. Akermark, Signe, Förestånd:a.,för Kinder- -=- Eva, Fru, Rådmansg. 37, Va. garten, Kommendörsg. 25, O.;a. t Akerlindh, Gust., Direktör, Kommendörsg. - Hugo, Mariningenjör, Svedenborgsg. 2 1, 30 III, Q,; 1'. t So.; tel. Maria =- Anna L.,.Ankefru, Kommendörsg. 30 III, O. - Lambert, Styrman, Folkungag. Akerlund, Oskar, Banktjänstem. (Handels- sn., r. t elv, banken), Tegnersg. 16 1v, Va. - Gunnar, Tjänsteman, Döbelnsg. 77 B, Va. - Hans, f. d. Byggmäst., Kungsholmsg. 13, -.A. M., Ankefru, Kommendörsg. 25, Ö. K., tel. Kungsh Åkerson. R, Kammarskrifv., Uplandsg. 53, Va. - Oscar, Cigarrhandl, (firma Oscar Aker- Åkerstedt, Gustafva, Fru (Pensionat), Bryglund), - Uplandsg, 51, Va.. gareg., 1, C... & Co, e. F., Firma (inneh. R e. Aker- -=- S. A., Ankefru, Stureg. 11, O. lund o. frkn..a. Waldo); uppköper o. Akerström, R A., Bankir, Barnhusg. 3, C.; försäljer i parti lump, ben, skrot järn, a. t. 5975, r. t , a. t. Enhörna 7. metaller, gummi, etc., kontor Eriks- - Emil, Brefbärareförman, Kammakareg. bergsg. 5 & 7, Ö. (vid Roslagstorg); a. t. 8 n.b ö. g., Va.; tel. Brunkeb , r. t Filial Sveaväg K. D., Distriktsläk., Bellmansg. 20 1, Sö. Va.; r. t. 8531, a. t ' Mottagning hvard, 9-10, '/23-1 /24; - Anna Gustava, Fru, Nybrog. 15A, O. helgd. 9-10; r. t. 30J3, a. t Eva, Fröken, Götg. 75 II, Sö.. - Leontine, Fröken, Villa Akesborg, Stock- - E.. Godsäg., Biblioteksg. 30, Ö.; r. t. sund A., Handelsidk:a, Kindstug. 7, St.; bod - E. M., f. d. Handelsidk:a, Flemingg. 7, K. s. g B. C., Handl., Döbelnsg. 40, Va. - Anna, Handelsidk:a, Vegag. 5, Va.. - C. J., Handl., Hjärneg. 2, K. - Jenny, Husmodersskola, Nybrog. 43, Ö. - :1;.., Kassörska, Agneg. 7, K. -s,.a. J., Konditori (inneh. Fru M. Eng- - Ake, Med. stud., Götg. 75 m, Sö. lund, f. Wallin), Drottningg. 84, C. - Erik G., Tandläkare, Doctor of Dental - Ivar, Koppar-, bleck- o. plåtslagare, Götg. Surgery, Strandvägen lp b., O.; råd- 83, Sö.; a. t. 3334, r. t frågningstid 12- ' 12 1; a. t. 5763, r. t. - K. W.. Målarmäst., Skaraborgsg. 9 A, So. 6563:... - J. T., Polisöfverkonst., Västgötag. 39, Sö. - Anna, Ankefru, Karlavägen 4 n.b., O. ~ K. T. M., 8!}.rädd., Herkulesg. 5, C..Åkerlundh, Erhard J., Kontorist, Vidarg. 2 1, -- C. G. E.,.ofverlots, Reservlöjtn, i K. Va. Flottan, Asög. 48 1I1, ss. - Knut Axel, Kontorist, Vidarg. 2 1, Va. Åkervall, E. M., Fastigh:äg. Hornsg. 47, - Gust., 'I'apetser., Tyskbagareg. 4, Ö.;. ss. j a. t ,. a. t Akesson, Aug., Agent, Saltmätareg. 7, Va. Akerlöf, Georg, Stationsskr., Flemingg Gustaf, Bokh., Rörstrandsg. 26 IV, Va An.b., K. tel. Vasa Åkerman, Eric, Bokh., Sigtunag. 15 1I1, Va.; - Eric, Dir.,inneh. T. Opbachers Maltfabr., tel. Vasa Kungsholmstorg 6, K.; 1'. t. 4105, a. t. - H., Direktör, Odeng. 44, Va.; r. t. 6182, a. t Elsa, Fröken, Frejg. 67, Va.; tel. Vasa - Emma, f. Dahl, Fru, Johannesg. 28 IV,c E. J. o. E. H., Fröknar, Karlaväg. 25, O. - Ester, Lärar:a, Döbelnsg I ö. g., Va.; - Rich., f. d. Generaldir., Mariehill, Dj. a. t. :J Victor, Grossh., Drottningg. 104, Va.; - Fritz Aug., Frejg. 67 ', Va.; tel. Vasa a. t. 8328; sommartiden r. t. Dalarö Georg, Frejg. 67, Va.; tel. Vasa 259. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 742.Alander-Ängfartygsaktiebolag. IÅlander; 2 Åhlander. _1_A_m._a_n_;_2_Å_h_m_a_n_. 1 Frans, Agent, Brännkyrkag , Sö. _1 E. G., Apoteka~~ (stärbh.), Göt&:. 26, S? John Agentur- & engrosaffär Vasag. 48 _1 F. G. A., Banktjänsteman, Redogorare C.: r. t. 8860, A. t.!lo 09, bost. Jung- Drottninghuset, Rådmansg. 6, O. vid fruz. 3 1 ö. g., O. _2 Ingrid, Folkskolel:a, Hjärneg. 5, K.. _2 Fr. E., Fil. kand., Flemingg. 13Iv, K.; _1 Augusta, Fröken,Kamrer,Sofiahemmet,O. r. t , tel. Kungsh _1 Nanny, Fröken, Valling. 13r, C: _1 Klara Folkskolel:a, Stocksund. _1 K. O. M., Fröknar, Storg, 25, O. _1 R. J.,' Folkskolel:a, Stocksund. _1 Elsa, legitim. Fältskär, Storg. 25, O. _2 Thec1a, Fröken, Skådespel:a, Greftureg. _2 Fredrik, Handl. (~peceri-tn Odeng. 102, 1 O. Va.; bost. Flemmgg. 5, K. _1 Sop'hie. Handelsidk:a, Mästersamuelsg. _1 Ludyig, e. o. Hofrättsnot., Advokat, bost. 73, C. Riddareg, 35 & 37, O.; a. t , 11 d K A I t f B H r. t. 5589; kontor Hamng. 5 A, C., an er, " mpor a. remer-, am- 10-4; a. t. 7966, r. t burger-. o. Havall;na-Clgarrer. Ko.nto~ _2 Erik. Kontorist, Holländareg. 26 Bt, Va. och la~er Drottnmgg. 13, C. Butiker: _2 K. E., Läder & Skinnvaror; kontor o. Drottmngg. 13, C., Stureg, 20, O., o. lager Kungsholmsg. 17, K., bost. s. Vasag. 22, C. Telegramadress: Knut; h.j; r. t. 4216, a. t bo st. Storz, 1~, Ö. Iv _1 Wilh., Major, Gymnast.-lärare v. allm. - B., Jur. stud.,.}hrkag. 8,Va. lärov. å Södermalm. Förvaltare af _1 Gust., f. d.. Löjtn., St. Badstug. 13, C. reservförrådet för läroverkens mil. öf- -: A. E., R~vlsor, Brunnsg. 17, C. ningar; bost. S:t Paulsg. 6 CI, Sö.; tel. - Axel, f?mckare, Brunnsg. 26, C. Maria 505. _1 Olga, Ankefru, Tomtebog. 40, Va.; a. t. _1 Anna, Ä~j;:efru, Florag. 20n.b., O _2 J osefina.ankefru, Holländareg. 26 B\yVa. Ålderdomshem:.. _1 Nanny, Ankefru, Rådmansg. 77 III, va. Borgerskapetsgubbhus, Högalidsg., ss. Äman-Nilsson, G., Revisor istatskont., - änkhus, Norrtullsg. 45, Va. " Grefg. 52, O. Drottninghuset, Johannesg. 16, G. A k E A t k D k d I Föreningens.De blindas Vännen hem för ål- mar,., gen; ontor ra ensgrän 1, derstigna blinda kvinnor, invid Norrbacka; Sthlm 2; bost, Tjärhofsg. 4 B, litt A, poetadr. Norrtulls station. SÖ. Hemmet :ror gamla, Garfvareg. 3, K. O W F brik Od 4 TT Josefinahemmet,Högbergsg.41. ss. -.., a n ör, eng., ra. Rosenlunds ålderdomshem, Skåneg. 1, sö; exp.- - Ellen, Folkskolel:a, Odeng. 4, Va. tid 10-3, syssloman träffas aäkr. 1-3 e. m. _ Astrid, Fröken, Skeppareg. 23, O. Å hemmet intagas genom Fattigvårdsnämn dens delegerade för beviljande af fattigvård - Fritz, Tjänstem. i Handelsb., Skeppareg. personer från stadens alla församlingar. 23, O.; tel. Osterm !!abbatsbergs ålderdomshem, vid Torsg., G. K A Verkmäst G efg 45 O Å hemmet, som hålles öppetför besök kl ".. " r.,.. -3, intagas genom Fattigvårdsnämndenper- - Fanny, Ankefru, Skeppareg. 23, O.; tel, soner från stadens alla församlingar. Osterm Stiftelsen för gamla tjänarinnor, Surbrunnsg. 55, _ se äfven Ähmark. Ya. Änelius, S., Ingenjör, Urvädersgränd 6 B, Älenins, Abr., Fabrikör, Svedenborgsg. 48 A,. Sti.; a. t Sö.; r. t. 6874, a. t Angaren; Red. o. expo d. s. som för Nya Dagl. - Em., Handelsres., Katarina Bang. 11r, Sö.; Allehanda- Vårt Land. r. t Ä.ngbåtsaktiebolaget Grogg, kontor Pack- husgränd 6, St. l Ä.Iund; 2 Ä.hlund. Angbåtsaktiebolaget Södertörn, kontor Skepo pareg. 18, O.; r. t. 6772, a. t _1 K. F., Bokför., Luntmakareg. 13 m, C. AngfartygsaktieboIag. _1 Ertk, Fil. kand., Narvavägen 16, O.; tel. - Alice, Skeppsbron 34, si. Osterm Drottningholm- Fittja, kontor Skeppsbron6, St. 1 M' F l'k k 1'1 O".. - Gamla Svartsjölandet (direktör G. Förselfus}, - ma, o s o e :a, stermalmsg. 11 O. Svartmang.16, 2 tr., St.; a. t. 2286, r. t _1 C., Grossh., Storg. 54, O.; kontor Kap- - Göta Kanal, Rid~arholmshamnen 12, 1 tr., St.; tensg. 2, O.; a. t :.: t. 413, a. t G t f G' h G ft 70 A O - Hjälmaren. RIddarholmshamnen 12, 1 tr., St.; - us a. loss., re ureg.,'. r. t. 413, a. t _2 E. K., Handskfabrikör, Greftureg. 200, O. - Norrtelje, Skepps~ron..6, St..... _1 E. Tjänsteman Frejg 67 Va.- Stockholm-Ingaro-Namdo, I Hkvidatdon, post- 1, k f F".' TT" adr.: E. Aug. Kjellander, Stockholm2. - A., An e m, rejg.. 67, r a. - Stockholmsomgifningar,Stortorget 9, St. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Ångfartygsaktie bolag- Astran d. 743 Ångfartygsaktiebolag (forts.): Arman, Alma, Fru, Cigarr-, Vin- o. Pap- - Stockholms skärgård, Stortorget 9, s«. pershand., Birgerjarlsg. 114, Va.; r. t. _. Strömma kanal, kontor Skeppsbron 6, st, sö(2'~v~~e~g~~r- Blasieholmshamnen 3, Sthlm 15, _ se äfven Åhrman. - Thyra, Folkungag. 119, SÖ. Årnells Snörlifsaffär, f. d. (inneh:a A. Chier- - Urnan, C. G. Bajard, Rosenvlk, Dj. l' ) S g 19 2 G t l B k b 1090 _ Vaxholms Nya, Skeppsbron 6, St. Hl, er e.,.; e. run e... _ Vaxholms skärgård: Grossh. J. Andersson, Cen- ~sander, Sophie, Fröken, Nybrog. 40 IV, O. tralpalatset, O. Asberg, Axel, Boktr., Bibliotekeg. ö & 8, G.; ~ngfartygskommissionärer,se Yrkesregistret. bost. Danderydsg. 2 IV, O. Angman, G. S., Agent, Tomtebog. 2 IV, Va. J., verkst. Direktör för Elektriska Svets- - J. A., lng., Mästersamuelsg. 0, G. ningsaktiebolaget i Stockholm, Dra- - A. M., Revisor, Mästersamuelsg. 21, G. konsgränd 2, St.; r. t , a. t J. B., Skolförest.,S:t Paulsg 25, So.; Sven, Fotograf, Surbrunnsg. 28, Va.; a. t. tel. Maria , r. t ;- A. Ch., Änkefru, Banerg. 19, O. Hanna, Fröken, Artillerig. 41 II, O.; tel. Anginans Elementarskola för gossar, Sot Osterrn, 122l. Paulsg. 25, Sö.; tel. Maria Hulda A., Fröken, Bellmansg. 22 C, Sö. Angpanneförening, Mellersta och Norra Viktor E., Lagermäst., Barnhusg ö.g, Sveriges, G:la Kungsholmsbrog. 30, G. G.; tel. Brunkeb ~ngpontonkranarne se Aktiebolag. Oscar, Höijentorp, Stocksund; a. t. Stocks. Angqvarns Aktieb. Victoria, Folkungag. 2 A, 125. Sö.; kontor L:u Nyg. 22, Sthlm 2; r. t. -- Richard, Surbrunnsg. 28, Va.; a. t , 691 o. 8675, för interurb. samtal; a. t. r. t ; försäljningsbod. L:a Nyg. 20, St.; Åsbrink, A.O.,Folkskolelär.,Folkl~ngag.87,Sö. a. t Verkst. dir. G. Förselius, - 'I'berese, Fru, Florag. 8 III, O.. Svartmang. 16, St.; r. t John, Handl., Skeppareg. 45, O.. Ångström, Nils A., Fil. kand., Lärare, Tomte- - S. S. V., UnderIöjtn., Florag. 8, O. bog. 13 III, Va.; a. t ;- Karl L. A., Akeriidk., Uplandsg. 79, Va. E., Grossh., Styrmansg. 45, O. Asölius, Erik, Grossh., Ombud för Nykvarns P. A., Handl., Flemingg. 57, K.; filial Bindgarnfabrik, Linköping, kont. o. Skärsätra, Lidingö... bost.. 'I'orstensonsg. 8, O.; r. t. 5409, E. J., Lärar:a, Kommendörsg. 28 1V, O. tel. Osterm, Hildur, Postexp., Observatorleg. 21 1II, Va. 4sell, C. L., Organist, Karlavägen 48, O.._ Elsa, 'I'cekningslär:a, Greftureg. 71 IV, O. Asenius, Kerstin, Platsförmedl:affär, Små- -;- M. E., Ankefru. Linneg. 60, O. landsg. 28 n.b., G. Anstrand, A. E., f. d. Handl., Scheeleg. 15 Åskledare-Kontroll-Anstalten (inneh. f. Tele- III, K.; Kafe o. Matsalar, Handtverka- grafdirektör Hugo Bratt och Ingenjör reg. 8, K. J ohn Andersson), Drottningg. 45 II, C.; - Claes, Kontorist, Vikingag. 3 A, 3 ' /2 tr., r. t. 11. Kontrollerar o. undersöker Va.; tel. Vasa åskledareanläggningar, uppgör förslag Aqvist, Ernst, Läder o. skodon en gros, o. ritningar till dylika, m. m. kontor Rosenbad 2, G.; a. t. 5445, r. t. Åslin, J. E., Grossh., Flemingg. 5 II, K.; 1.562; bost. Lilljansplan 5, O.; tel.j, r. t Osterm Aslund, C. G. A., Glasmästarefirma, inneh. Ida, Änkefru, Greftureg. 55, O. A. Lindblom, Regeringsg. 19, G. Are Aktiebolag (verkst. Dir. C. O. Rahm), Åstedt, 'E" H., Telegrafassist., Greftureg. Kontor Stureparken 2, O. 70, Q:. Arfelt, Nils, Agentur o. Grosshandel, inneh. -;- A. L., Ankefru, Greftureg. 70 A IV, O. Philip Paulin, L:a Nyg. 23, St.; a. t. Astenius, Gustaf, Snörmakare, Regeringsg , r. t. 9816; bost. Flemingg n.b, G. A, K.; r. t Åstrand, Anna Greta, Fröken, Telefonist, - Henrik, Fondmäkl., bost. Vasag. 7, G.; Grefg. 30 n.b., O.; r. t r. t , tel. Brunkeb G. R., e. o. Hofr:not., Djursholm. Henrik, Fondmäklerifirma, Brunkebergs- E., Lager af verktygsstål, stämpel»c. R. torg 14. G.; r. t O , a. t. U.D,&maskinförnödenheter.Speditioner och assuranser. Kontor Brunnsgr. 6, Alb., Kamrer, 'I'egnersg. 5 1V, Va.. St. Telegrafadress: Åstrandius; r. t. - Edv., Marining., S:t Eriks plan 2 II, Va. 4646, a. t Hulda, Ankefru, Vasag. 7, G. Carl, f. d.'yinhandl., Karlbergsv. 53,Ya. - se äfven Ahrfeldt. 1- Karolina, Ankefru, Styrmansg. 27, O. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 744 Åström-Ämbets- Åström, Axel, Agent, Högbergag. R7 B, Sö. - Ludvig, Agronom, Stureg. 19, (J. -- Viktor, Bokbind-förest. hos P. A. Norstedt & Söner, Uplandsg. 7 II, G. - Eugöne, Civilingenjör, Drottningg. 73 B, G. - Axel Edvard, Fil. Iic., Läroverksadj., Förest. för Lyceum för flickor, Brunkebergsg. 9, G.; tel. Brunkeb Caroline, Fru, Direktörska 1 Grefz. 50 n..,(j. b - Hanna, Fru, Smala gränd 3 1, G. Anna, Fröken, Uplandsg. 3 G. o. tjänstelokaler. torgsg. 3.. G. (försäljning af kontorsmöbler, Kassaskåp, skrif-, räkne- & kopieringsmaskiner m. m.): a. t. 9731, o 97 91, r. t , Avall, A. Go, Brefbärareförman, Brännkyrkag. 25 III, Sö.; tel. Maria Sara, Folkskolel:a, Brännkyrkag. 25 III, ss. --;;-Nils, kontorist, Brännkyrkag. 25 III,. Sö. Awall,.Augusta, Ankefru, Grefg. 56, (J. Carolina, Fröken, Husäg:a, Valling. 17, G... Hulda, Fröken, Sång- o.. Musiklärar:a, Adelgren, Anna, Fröken, Uplandsg. 33 IV, Va. Karlavägen 14 III ö. g., (J. ::- E., Ankefru, Uplandsg.33 IV, Va. - Carl, Handelsres., Handtverkareg.31B, K. Agir, Sjöförsäkr.-aktieb., kont. Skeppsbron - Thor, Handelsres., Högbergag. 68, Sö... 26, Sthlm 2. - Hildur, Handskhandel,Birgerjarlsg.14, O. Ahlström, Anders E., Bokh., Skärgårdsg. - H. S. F. C., Hårfris:a, Birzerjarlsg. 31, G. 13 II, St.: a. t Karl Aug., Ingenjör vid Stockh. Nya - Ernst, Bokh., Karlaplan 3 B n.b., (J.; a. t. Spårvägsaktieb., Roslagsg. 1, Va Teodor, Jur. kand., Advokat, Led. af Heliodor, Bokh., Karlaplan 6, (J. Sveriges Advokatsamfund; kont. Lilla - Karin, Fröken, Karlaplan 6 II, (J. Vattug. 12, G.; a. t. 7216, r. t C. E. D., Handl., Skärgårdsg. 13, St.; a. t. Erik, Juvelerare, Lidingö Villastad; affär Mästersamuelsg. 3:!, G.; a. t , Agnes, Lärar:a; Nybrog. 15 Al (J. r. t C... O. (F. Rodhän), Papper, bindgarn o. Gust., Juvelerare, Mästersamuelsg Alvakaffe l Skeppsbron 10, St. Telefoner. ö. g., G. Direktör för Juvelerare-Akt. Hjalmar, Skårgårdsg. 13 II, St.; a. t Bol. John Petterssons Eftr. Privat-Le b t h t.. t l k l S k b st Vill A' to Lidingö Vill tad Am e s- oc Jans e o a er, t ocko. l a. s rp,.1 l..as. h ol m s stads: C. J., Kontorist, Regeringsg, 19 o. g., G. Aktuariekontoret Rådhuset Sthlm 2 kl 10-2 GÖs~.l- Kontorist, Kungsg. 32 lii, G. Arkivariekontoret,RådhuBet,Sthlm 2; kl: 10-2: L., Modist, St. Badstue. 46, Va.; bost..luktion~kammaren,birger Jarls torg 12, si. Mästersamuelsg 58 G Bokauktionakammaren,BIrger Jarls torg 12, St.. kl R h l' 'p 't' """. l Byggnadskontoret,Munkbron l A, Sthlm 2. & Wmc er-bah] ev, ar lallar l g as o. Byggnadsnämnden,Börshuset, Sthlm 2, ing. fr. porslin, Kl. O. Kyrkog. 10, G.; a. t. K.ällar~.gr.,kl , r:"t. 4292; kontorstid 9-6. D':lts~):'~~nden, St. Nyg. 2 B, I tr., Sthlm 2, E. L., Sjökapten, Volmaryxkullsg. 15 Elektricitetsverkets kontor, Tuleg. 13, Va., kl. A Sö Veit, Sjökapten, Folkungag. 135, Sö. FattigvårdBnämnden,KlaraV.Kyrkog.3A.,Sthlm - I var, T Jans ", t em. l - fl rma P. A. C o Il" ljn, Förmyndarekammaren, 16, kl Rådhuset, Sthlm 2, kl. Greftureg. 20 C IlJ, (J F drik f d T 11"" lt Od 381 TT Gasverkakontoret, Torsg. 22. O., kl re rr,.". u!orv,a., eng., ra. Gatuläggningskontoret,Munkbron I A, Sthlm 2. E., Verkmäst., Tegnerslunden 6, Va. Hamnkontoret, Karl Johans torg, SIi. (Basar- A. M. Co,.f..nkefru, Sigtunag, 41 Va. byggn.), kl. 8-::-7." " Augusta Ankefru D lag 24 Va Han~els-och ~~ofarts,:,:amnden, Bor~huset,Sthlm. '.., a o, '1 (J 2, mg. fr. Kallaregrand, kl. 12-1/22. HedVig,..Ankefru, Styrmansg. 27 II,. Hälsovårdsnämnden,Kungsträdgårdsg.2e, Sthlm - Math., Ankefru Högbergsg. 37 B u.b. SÖ. 15, kl F O H '26 G 'Kammarkontoret, St. Nyg.2A, Sthlm 2, kl =- :., amngo,..... Kassakontoret, St. Nyg. 2B, Sthlm 2; öppet kl. Astromer, Augusta, Fru, Kvinnlig Juridisk 10-1/23,!örd. o. dag före helgd. kl Rådfrågningsbyrå, Västmannag. 1, G. Kyrkogårdsnämnden,Storkyrkobrinken 16, se., Aterförsäkringsbolag: M~~s~~;;t;~,Rådhuset, Sthlm 2. Atlas, Greftureg. 24 B, Sthlm 7; kon- Mantalsnämnden, St. Nyg. 2 B, Sthlm 2; kl. torstid 10-3; a. t. 53 r. t H lmi Sk b 28 ' St' Pastorsexpeditionerna,se under P. O mia, epps ron.,. Poliskammarenoch Polisdometolen,Myntg.4, et: ÅtVldabergs Arrnaturfabrik. A.-Bol; kont. Polisstationer, se under P. Norrlandsg. 15 Sthlm 1. Renhållningsverketshufvudkontor, Brännkyrka- Åt 'd b S. k ;Of brik Ut tällni f g. 2 A 2 tr., so., kl VI a ergs!:ic en a 1'1 s. s a mng a Revisionskontoret, St. Nyg. 2 B, Sthlm 2; kl. kontorsmobier, Axel Wlbel, Malm Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget Ä. SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Ämbets- o. tjänstelokaler-ärnborg. 745 ', Ämbets- o. tjänstelokaler (forts.): Ämbetsverk, statens (forts.): Rotemansexpedttionerna, se under R. Kontroll- och J'ustertngastyrel sen, Norra Blaste- Bådhusrätten, Rådhuset. Sthlm 2; (tredje afdeln. holmshamnen 5 B, Sthlm 7, kl Götgatan 1, Sö.). Kontrollverket, Handtverkareg. 5 & 1, Sthlm 16. Stadsfullmäktiges expedition, St. Nyg. 2'B, Sthlm Mänd., Tisd., Torsd., Fred. kl. 9~3. 2, kl Krtgshofrätten, Storg. 37, Sthlm 7 (Fredrikshof). Stadsingenjörskontoret, st. Nyg. 2 A, Sthlm 2, Landtbruksstyrelsen, Vasag tr., Sthlm 1. kl Landtf"6rsvarsdepartementet. Mynttorget 2, Sthlm Statistiska kontoret, Handtverkareg. l, Sthlm 2, kl. '/ , kl. 9~4~ Landtmätertstyrelsen, Västra Trädgårdsg. 2, Vattenledningsverket : Sthlm 16, kl. 10-3; arkivet kl. 10-1/23_ Hufvudkontor: tekniskt, St. Nyg. 2 A, 1_tr., Lotsstyrelsen. Kornhamnstorg 2, Sthhn 2. Sthlm 2; kl. 10-3, kameralt, St. Nyg. 2A Länsstyrelse, Stockholms, Drottningg. 36, Sthlm n. b., Sthlm 2; kl. 10~3. 1, ing. fr. Brunkebergsg. 6, kl Afdelningskontor för rörnät och mätare: Marinförvaltningen, Birger Jarls torg 11,8th _. Torsg. 30. G. kl. 9-'. Medicinalstyrelsen, Svartmang. 9, Sthlm 2, kl. Ofverstyrelsen för folkskolorna, Fredsg. 9, C., kl l\iiyntverket, Kgl., Handtverkareg. 5 & 7, Sthlm Ö.fverstäth.ämb. för poltaärenden, l\ilyntg. 4, si. 16, kl Ofverståthållareämbetet för uppbördsärenden och Patent- o. registreringsverket, Kgl., Birgerjarlsg. Stockholms Stads uppbördsverk, Rädhuset, 4 7, Sthlm 1, kl. '/ O -'fhalftträ"thsätlhllm -k 2. l' M t 4 StIl vers aream e e s ans 1, l.uyn g., l m Remonteringsstyrelsen, holm 2. expomunkbrog. 2, Stock- 2, kl Riksarkivet, Arkivg. 3, Sthlm 2, kl. 10-'/23. Ämbetsverk r statens och riksdagens: Riksban~en? Hell<eandsholme~, Sthlm 2. Rlksföraäkt-iugsanatal ten, Mastersamuelsg. 64:: Armeförvaltningen, Jakobsg. 30 (Gamla posthuset Sthlm 1, kl vid Rödbodtorget), Sthlm 16;tjänstgöringstiden Biksgäld.skontoret., Riksdagshuset ä Helgeandsär i allmänhet kl holmen, Sthlm 2, kl Civildepartementet, Mynttorget 2, Sthlm 2, kl. Sjöförsvarsdepartementet, Birger Jarls torg 11. '/ Domänstyrelsen, Skogs- o. kameral byrå, Birger Sthlm 2, kl. '/ Statistiska Centralbyrån, Storkyrkobrinken 2, Jarls torg 13, Sthlm 2, Jordbruksbyrä, Handt- Sthlm 2, kl ver-kareg. 8, K. (Ing. fr. Parmmätareg.). Statskontoret, Birger Jarls torg 16, Sthlm 2, kl. Ecklesiastikdepartementet, Mynttorget 2, Sthlm , kl. ~J Telegrafstyreisen, Järntorget. 55, Sthl m 2. Ekonom,ska Kartverket, Vastra Tradgärdsg. 2, Utrikesdepartementet (f. d.»arifurstens palats»), Sthlm 16, kl. '/2 12~1/2 3. ') Gustaf Ad. torg 1, Sthlm 16, kl. '/ F'fansdepartementet, Mynttorget 2, Sthlm ", kl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Vasag. 4, 3 o. / tr, Sthlm 1, kl Fängvärdsstyrelsen, Norra RIddarholmshamnen Ofverintendentsämbetet Drottningg. 36 Sthlm l, Sthlm 2, kl kl 11-3', Försäkringsinspektionen, Strandvägen 15, Sthlm!..,.. 15; r. t. 1882, kl. '/211-3_ Öfverdirektören IAnke- och pupillkassor. Se äfven För- G:':'e;af13a~~tmäterikontoret Västra Trädgärdsg. eningaroch sål lskap.pensionekassor, Sjuk- 2, Sthlm 16; r. t. 903, kl.' 10-1/2 3. O. Begrafningskassor samt i kalender- Generalpoststyrelsen, Vasag , Sthlm 1. afdeln. Pensionsinrä ttningar m. m. [2941J Generaltullstyrelsen, Skeppsbron 38, Sthlm 2; O föli r. t. 924: Registratorskontoren, Skeppsbron 38. OJ. O. 40, Sthlm 2, kl. '/ Allmänna änke- och pupillkassan, Storkyrkobr'in- Geologiska Undersökning, Sveriges, Mäster ken 11, St.; kontoret öppet samuelsg. 44, Sthlm ~, kl. 10-3: Gruf~ekartekont?ret,}falartorgetliJJ sc., kl Bankostatens änke- o. pupillkassa, Riksbanken, Sthhn ' redogörare J. Eriksson. Hofrätt, Svea, Birger Jarls torg 16, Sthlm 2. Högsta Domstolen, Kgl. Slottet, Sthlm 2... ' '..'. CIVIlstatens änke- o. puptllkassa, 7"' Västra Träd- Jordbruksdepartementet, Mynttorget 2, Sthlm gärdsg. (, Sthlm 16. 2, kl. 10-4:. Lära.rnes vid Elementarläroverken änke- o. pupill- Justitiedepartementet, Mynttorget 2, Sthlru 2, kl. kassa, Storkyrkobrinken 12, St.; söckend / Polispersonalens i gtockholm eusk. äuke- o. Justitiedepartementets statistiska byrå, Norra pupillkassa, Storg. 23, O. Kommissarie C. O. Riddarholmshamnen 1, si.. kl. 1/21l~3. Andersson, se [2971]. Justitiekanslersämbetet, V. Riddarhusflygeln. Prästerskapets änke. och pupillkassa, Mästersa- Sthlm 2, kl muelsg. 10, Sthlm 15; kl Justitieo~bud8mansexped., Nya Rtksdagahuset, Riksgäldskontorets änke- och pupillkassa, för- Sthlm 2,.kl valtare: F. C. Bolin, Högbergag. 31, SÖ., J. A. JustItlereVl81Onen, Nedre, Strömsborg, Sthlm Nilsson, Narvavägen 14, U.,~ E. G. Nordwall. 16, kl Torstensonsg 10 O Järnvägsstyrelsen, Centralstationen, Sthlrn o Kammarkollegium Birger Jarls torg 16 Sthlm Statens järnvägstraäks änke- o. puptllkassa, 2, kl. '/ ', Centralstationsimset 2 tr., Sthl,:" 1. Kammarrätten, Birger Jarls torg 13, Sthhn 2, Telegrafverkets änke- o. jmptl'lkasaa, Slottskl backen S, st. Kommerskollegium, Kornhamnst. 6, Sthlm 2 Änke- och pupillkassan vid Stockholms stads (Lilla Nyg. t2), kl. 1{ ämbetsverk, Drätselnämndens kammarkontor, Afdeln. f. närings statistik, Mälartorget 19, St. Nyg. 2 A, St, Af~~i:'lf.l~;';;~ tsstatistik, Birger Jarls torg 2, Ä.rnborg,.<;Jarl Eric, Kamrer, Styrmansg. St., kl _ 37, O. Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 746 Öberg-s Ödman, Öberg, Johan, Tapetser., Teknologg.9, Va.; O tel. Vasa Öberg, H. W., Bankvaktm., Stureg. 44 Bi, Ö. - J. A., Tjänstem. vid Bjurholms bryggeri, Östgötag. 53 Il, Sö. Porter- - Bror, Bokhandlare, S:t Paulsg. 29, Sö.; - L. H., Tjänstem. v. Järnvägen, Karlbergsfirma f. d. Axel Wahlins bokhandel; bo- vägen 18, Va. dar Götg. 26, Sö., och S:t Paulsg. 24, Sö. - E. G., Tullvaktm., Prästgårdag. 2A D.b., Sö. - O. W., f. d. Bokh., Uplandsg. 75 Il, Va. - O. A., Underoff. af 2:a gr., Fatbursg. - F. G., Bokh., Högbergsg. 52\ Sö. 18 B, Sö. -s, Selma, Bosättningsmagasin, Malmskill- - '0. N., e. o. Vaktm., Hornsg. 29 B, Sö. - nadsg, 48 A, G.; a. t O. E., Verkmäst, hos A.-B. Clausens Gas- Emil, Faktor, Köpmantorget 2 Il, St. o. Vattenledn.affär, Skeppareg. 25, Ö. - Amelie, Folkskolel:a, R~dmansg. 86, Va. - Emil, Vinhandl., Västmannag. 61, Va.; - Hedvig, Folkskolel:a. Ostgötag. 53, Sö. firma Emil Oberg & 00, Norrtullsg. 10, - Linda, Fru, Hagag. 20, Va. Va. (hörn. af Odeng.). - Adele, Fröken, Sidenskokläderska, Malm- - Ella, Xylograf, Fröken, Folkungag. 8 skillnadsg. 39, G. A I, ~9. - Alma, Fröken, Privat Bokhållenskola - A. M.,.Ankefru, Bergsg. 27 IV, K. och Räkenskapsbyrå, Regeringsg. 41, - O. J., Anketru, S:t Paulsg. 29, Sö. G.; a. t , r. t Emma, Ankefru, Svedenborgsg. 6IV ö. g., - Sigrid, Fröken, Mästersamuelsg 4, G. Sö... - Th. K. E., Fröken, Folkskolel:a, Präst- - K. K. J., Ankefru, Prästgårdag. 23 II, Sö. gårdsg. 23 II, Sö. - Nils, Tuleg. 31, Va. - R., Handl., Observatorieg. 18, Va. :;- Per Wilhelm, Observatorieg. 12, Va. - August, e. o. Hofr.-not., Hornsg. 39BIV,SÖ. Obergsson, B. W., Skådespel., Smålandsg. - E. R. E., e. o. Hofr.-not., Malmtorgsg. 38, G.. - 3, G. O. W., Snickare, ;rungfrug. 33, Ö.; verkst. G., Ingenjör, Heimdalsg. 5, Va. Sibylleg. 47, Ö.. - John E., Jourh. dir. i Stockholms supe:.:- Ödberg, Tycho, Artist, Braheg, 17III, Ö.; a. t. fosfatfabr.-aktieb., Grefmagnig. 6 I, Ö A. K, f. d. Kapten, Kungsholmsg O. B., Byggnadsing., Norrbackag. 6, Va. t. h., K. - O. O., Grossh., Klara N. Kyrkog. 30, G. - H. M.. Kassörska, S:t Paulsg. 29, Sö. - Em., Herr, Klara N. Kyrkog. 30, G. - A. O., Kontorist, Flemingg. 23 A, K. - O. A., Bryg~areg. 8 B, G.; Skomakeriaffär, - Knut E., Kontorist, Folkungag. 65 IV, tillv. fysiologiska normalskor, Drott- Sö.; tel. Maria ningg. :W, G.; a. t Adele, Kontorsbitr., Prästgårdsg. 12, Sö. :;- E. J. A., Ankefru, Bergsg. 19, K.. -;;- Hulda, Kontorsbitr.. Prästgårdsg.12, Sö. Odlund, ~., Dekor.vmål., Majorsg.. 10m, Ö.; Oberg & Son, J. O., Aktiebolaget. Kon- tel. Osterm, torsböcker, Boktryckeri, Litografisk - anstalt, Spelkort, afdeln.-kontor och, G., Skrädd., Rensg. 21, Va. _ lager, Vasag. 15 & 17, G. (förest, Kap- 1 Ödman; 2 Ödmann. ten T. Bendz): a. t , r.t Öberg, Anna, Lärar-a, Hornsg. 28, Sö. Odmann, M. G., Banktjänstem., Grefg. 62, - J.. A. M., Lärftskramhandl., firma Joh. O.; a. t. 1~ Öberg j:or, Kommendörsg. 12, Ö.; bod _1 Elisabet, Folkskolel:a, Braheg. 45, Ö", Drottningg. 31, G. _1 Hedvig, Fröken, Danderydsg. 10 II, O.; - E., Löjtn., Kungsholrnsg. 48, K. a. t Axel, Modellör, Rörstrand, Va. _2 Signe, Fröken, anst. i Fylgia, Artillerig. - John, Notarie, Advokat, Drottningg. 37 II, 38 IV, uppg. 3, Ö. G., kontorstid 10-2 o. 5-6; tel. _2 S. H., Grossh., kontor Brunnsg. 4, G.; Brunkeb r. t. 0 13, a. t Oljor, Remmar - Gabriel, Pappershandl., S:t Paulsg. 29, o. a. Maskinförnödenheter. Hnfvud- Sö.; bod Drottningg. 16, G.; a. t. 72. förs. af A.-B. Phylatterions fabrikater. - OarlEmil,Poliskonst.,Jakobsbergsg.32,G. _2 Sten, Grossh., bost. Brunnsg. 4 III, G.; - J. W., Poliskonst., Hammarbyg. 13, Sö. r. t. 7013, a. t F. O., Polisöfverkonst., Rosenlundsg. _2 & 00, Grossh. firma; inneh. Knut Rising, 13, Sö. kontor Brunnsgränd 4, Sthlm 2, 9-~. - F. P., Restauratris,Repslagareg.13 D.b., Sf:i. _1 Frans, Handl. (diverse-), Skeppareg. 39, Ö. - Anna, Sybehörsaffär, Skel?pareg. 30, O. _2 Arvid, Hofsångare, Greftureg. 15, Ö. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Ödman-Öhlin. 747 l ödman; 2 Ödmann. Öfverstyrelsen, Kungl., för rikets allmänna. I läroverk, Arsenalag. 2 A II, Sthlm 15. _1 Nils, tjf.. Häradsskrifvare, Engelbrektsg. Ledamöter: Ofverdirektör och chef: 39IV, O.; a. t Ernst Carlson; Läroverksråd: B. J:son _1 Karl R., Ing., Aktieb. Elevator, L:a Bergqvist, N. G. W. Lagerstedt, T. Ursvik. Järfva. Moll, A. Nordfelt. Nortarie: O. Sell- _1 N. P., f. d. Lektor, Scheeleg. 14, K.;.. gren. r. t Ofverståthållarehuset, Slottsbacken 4, St. _1 Svante, f. d. e. o. Professor v. Lunds Öfverståthållareämbetet för uppbördsärenden universitet, Karlavägen 44 1I, O. och Stockholms stads uppbördsverk; _2 Sixten, Tandläk., Drottningg , G. kamrerarekontoret och de särskilda. (s. h. som Feiths konditori); mottag-n. uppbördsdistriktens kont.: Maria östra hvard. 9-2, helgd. lo-u. Prakt. o. västra, Katarina norra o. södra, juni - aug. i Ronneby. Götg. l, So., Kungsholms östra o. _2 Bror, Tjänsteman, Villa Skoghall, kv. västra, Handtverkareg.1, K.; de öfriga: Enåsen, Lidingö Villastad... Rådhuset, 4 halftr.; kl _1 Georg M. W. A., Tjänsteman i För- Ofverståthållareämbet:s kansli, Myntg. 4, s.aktieb, Skandia, Odeng. 68.m, Va. Sthlm 2; öppet ;-1 Memea, Ankefru, Grefg. 62\ O. - kommissionär, Helmer Lundholm, Myntg, Ödmansson, Otto, Manager, The Yost Type-.. 4, St., öppet kl writer Co, Ltd., Drottningg. 40, G.; Ofversättningsbyrå, Främlingsbyrån, Mästerr. t , a. t samuelsg, 69 1 ö. g., G., utför, granskar, E., Professor, Riddareg. 43, O. korrigerar och omarbetar öfversättnin- Öfre Borg-rättens medel, se Kalenderafd. gal' till 20 olika..språk; r. t. 3200,.. [2975]... tel. Brunkeb. 31. Oppen U-3. Ofverberg, Carl Eugen,.. Ingenjör, Engel- Ofversättningsbyrå, speciellt tyska, JuL brektsg. 15 & 17, O.; a. t , r. t. Kamke, Jakobsbergsg. 33 m, G.; a. t. U5 63; kontor Davidbagaresg. a. t. 98, r. t. U573. 3, G.; , r. t Ofversättningsbyrå, Stenografbyrån, Re- _ N. F. o f.. d. Konsistorienot., Narvavägen 29m, O.; tel. Österm geringsg. Öfversättnings- 31, G.; r. t. 9822, a. t o. renskrifningsbyrå (A. _ J. P., Urmak., Jungfrug. 38, O. Paulson), St. Nyg. 21 BlI, St.; öppen Öfwerberg, E., Marinunderintendent,. mansg. U, O. Styr- 1/210-1 /24; a. t. 1191, r. t o. renskrifningsbyrå, Taflins, Klara V. Öfverholm, 1., Byråingenjör, Dalag. 56 Am, Kyrkog, 3B, G.; a. t. U702, r. t Va:.; tel. Vasa 1362, r. t Ofversättare med akademisk och fack- ::- Ida,.Ankefru, Folkungag. 28, So. utbildning inom de flesta europeiska Ofverintendentsämbetet,.. Sthlm 1. Drottningg. 36,.. språk; se annons sid. 35. Qgonpolikliniker, se Polikliniker. Ofver-Järfvas Mjölkhandel, inneh. K. We- Ogonsjukhemmet, Klara V. Kyrkog. 12, G.; sterströrn, N:a ~medjeg. 29, G.; filialer: a. t. 7994; se vidare Kalenderafd, Barnhusg. 3, G.,.. Regeringsg. 56, G.,.. [3377J. Il Grefmagnig. ~, O., Kaptensg. 16, O., Ogren, C. Axel, Kamrer, Banerg. 51, O.;.. Nybrog. 21, O., St, Vattug. Tyskbagareg. 6, O. 7, G., o. - a. t No A. Svante, Löjtnant,. Banerg. 5 I1l, O.; Ofverkommendants-expeditionen,.. Sthhn 2. K. Slottet, a. t :;--T. O" Telegr.-förest:a, Blekingeg. 63, Sä. Ofverlund,MariaC.,Barnm.,Fru,Sköldg.26,Sä. Ohlander, P. A., Skomak., affär o. bost. 11.1'- Öfversten, G. A., Grossh., kontor o. lager tillerig. 7, O. Götg. 9 Il, Sti.; a. t , r. t. 9912; - J. A., Verkm., Hornsg. 188, Si)... bost. s. h. Telegrafadr. : Gummi.. -:;--se äfven Ölander. Qfverström, H., Handl., Artillerig. 48 A, O. Ohlin, Carl, Direktör för Salenius' verkstä- Ofverstyrelsen för Stockholms stads folk- der, Sundbyberg; bost. Stäket. skolor, Fredsg. 9 G., mottagningstider: - John G., verkst. Dir. i Jute Industri- Folkskoleinspektören: månd, o. fred. Aktieb., Hagag. 3, Va.; r. t. 3994, a. t. 2-3 samt onsd. lo-u; Kamreraren: helgfria dagar f. m. o Anna, Fröken, Ostermalmsg. 3~IV, O. e. m.; Sekreteraren: månd., tisd., torsd, - A. I., Grossh., Strandväg. 57, O.; kontor o. fred. 2-3; Kassören: för utbetal ningar tisd. o. fred St. Nyg. 30, Sthlm 2. John Alfr., Kontorist,Skärgårdsg. 15IV, St, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 'U8 Öhlin-Öhrström. Öhlin, Birger, Prokurist, Saltsjöbaden. - B. O., Sjökapten, Svedenborgsg. }III, Sö. - Carl E.. Sjökapten, Nytorgsg. 151, Sö. - J. l!)" Akeri, Rådmansg. 8, O.. - C., Ankefru, St. Badstug. 20, C. - Hanna, Ankefru, Dalag. 24 IV, Va. - Nilsson & Co, St. Nyg. 20, Sthlm 2 (se. Aktiebol. Öhlin, Nilsson & Co). 'Öhlund, Tekla, Fröken, Sjuksköterska, Skåneg. 72, ss, a. t. 138:57. ~ Gust., Tjänsteman, Karlbergsväg. 66, Va. - Joh:s, Tjänsteman, Tomtebog. 13 ll, Va.; tel. Vasa se äfven Ölund. l Öhman: 2 Öhmann: 3 Örnan. 1 Öhmsn: 2 Öhmann ; 30man. _l Alb.B.,Grossh.)ontor Drottningg.12, C., bostad Kungsg. 35 v, K.. _l Erjo, Grossh., Karlaplan 8, O.; firma E. Ohmans Söner & Co; kontor Slussplan 63 B, Sthlm 2. _IS Söner & Co, E., Grosshandelsfirma, hafreexport, spannmål, foderämnen, utsäden, kommission, Slussplan 63 B, Sthlm 2. _l Hugo L., Guldsmed, Storg. ~ O. _l E. G., Handl., Tunnelg. 17, <J. _l N. A., Handl., Hornsg. 33 B, Sö.; tel. Maria _l C. Emil R., Ingenjör, Arsenalsg. 3, C.; r. t , kontorstelefon r. t _l G. A., Ingenjör, Brännkyrkag. 95, Sö. _l Adolf, Advokat, medlem af Sveriges Ad- _l Ernst, Kamrer, Odeng. 4 1, Va.; a. t. vokatsamfund; bost, Djursholm. Riks o. allm. tel. IS, '4-dolf, Advokatbyrå. Innehafvare: Adolf _l S. U., Kommissions- Köpmang. 5 St. o. Trävaruaffär, Öhman; kontor Drottningg. 3 1, C., kon- _1 Ivar Konstit, Revisionssekr., Stocksund; torstid 1;.10-4, mottagningstid r.' t. Stocks /211 samt 3-4; a. t. 4423, r. t _1 K. R. H., Kontorist, Storg. 61, O. _1 j:r, E.,. Bankir! Inn~h. af Bankirfirman _1 Karl, Kyrkoherde, Kammakareg. 12, Va.; E. Öhman j.or, Linneg. 85, O.; kont. tel. Brunkeb, Slussplan 6;) B, St. _1 & Johnsson (f. d. Anders Winberg), La- _1 j:or,e., Bankirfirma. Förlagskap.3,OOO,000 ger af Papper m. m., Brunnagr. 4, St.; kr. Köper o. säljer aktier, obligationer, r. t. 2848, a. t fastigheter o. tomter; Slussplan 63BIII, -'s, Ar., Likkistfabrik & Begrafningsbyrå, St. _1 Anders H., Brefbärare, Brännkyrkag. 94" Handtverkareg. r. t. 8175; bost. 23, K.; a. t , Kungsholmstorg 5, K. ö. g., Sö. _1 Emil, Direktör, Grefmagnig.. 10m, O. _1 John, Läderhandl., bost. s. g. 89. Folkungag. 87, Sö.; _.1 Erik, Direktör, St. Nyg. 27, Si.; a. t. _1 G. T., Smed, Luntmakareg. 661, Va.; vagn _1 K. E., Disponent för Surahammars Bruks fabrik o. hofslageri. St. Badstug. 51, Va.; a. t. 5674, r. t A.-B. och Vagnfabriksaktieb. i Söder- _1 Eric, Snickerifabrik (mek.), Roslagsg. tälje. äfven Adress Suruhammar, å Surahammars kontor, Träffas Fredsg. 37, Va:; a. t ; bost. Karlavägen 45 A, O. 6, C. _1 Emil R., Fabrlkör (inneh,. af Komman- _l Martin, Underlöjtn., Kammakareg. Va.: tel. Brunkeb.d ", ditbol. Johan Ericsson & Co), Malm- _l Erik, Vaktmäst:..! (Maria Sjukhus), Volskillnadsg. 44, C.. maryxkullsg. ~5, So. _l Edv., Fil. kand., Adj. v. Nya Elem.- Öhnell, Harald Med. stud., Norr Mälarskolan, Observatorieg. 5, Va. strand 12 l ", K....}l J. A., Flaggunderofficer v. Flottan, Ka- - Anna, Änkefru, Norr Mälarstrand 12 III, stellholmen 1 A, C.; a. t K. _1 Robert, Folkskolelär., Kungsg. 48, K. Oholm, K. J., Maskin., Erstag. 19, Sö. _1 Au~usta, Folkskolel:a, Högbergsg. 18 B, Qhrbom, A., Bildhugg., Birgerjarlsg. 119, Va. Sö. Ohrling, C. B., Bokh. i Järnvägsstyr. kon- _1 Emma, Folkskolel:a, Högbergsg. 18}3, Sö. trollkontor, Kungstensg. 69IV, Va. _8 Anna, Fröken, Karlavägen 12 III, O. Öhrman, Carl Emil, Skrädderitillskärare, -' A. S., Fröken, Odeng. 4, Va... Rege.ringsg. 49IV, C. _2 C. D., Fröken, Mästersamuelsg. 21 III, C.; Ohm, se Örn. tel. Brunkeb Öhrnberg, Ivar, Bokbind., Observatorieg, 4, _1 Fia, Fröken, Karlaplan 8, O".. Va.; bo st. Uplandsg. 36" Va. _1 Ida, Fröken, Artillerig. 33, O. Ohrström & Son, A. W., Bleck- o. plåtsla- _1 Marie Louise, Fröken (anst. v. Järnv. geri, smides- o. mek. verkst., S:tPaulsg. bol. Sthlm-Saltsjön), Storängen. 6 A, Sö. o. Ostgötag. 26, Sö.; r. t Brand- och L11t"'drsäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 DrC)ttnlnggat.

16 _0 (Orströrn) Öhrström-Örtenblad. 749' Öhrst~!im, John A., Fabrikör (Firma A. W. Ölund, O. F., Tullöfveruppsyningsman, Borg. Ohrström & Son), S:t Paulsg. 6 A, Sb.: ~ästareg. 8, Bä. a. t. 3279, r. t se afven Ohlund. Oscar, Flaggunderoff. v. Flottan, Sur- (lman, se Öhman. brunnsg.4, Va.; a. t ÖmsesinigaBrandförsäkringsföreningenSam. Anna, M., Fru. f. Lindström, Modemaga- arbete, Vasag. 15 & 17, C.; a. t. 4017, sin, Styrmansg. 11, O.; a. t. 6880,.. r. t ; hvard, kl bost. Grefg. 12, O. Onnerberg, Sofie, Ankefru, Regeringsg. - Axel, Handl., Helsingeg. 9, Va. 37 III, C. _ J oh., Handl., Herrekipering o. reseffekter, Öquist, Ida, Fru, Broderi- och Målareskola, Malmtorgsg. 1, C.; bost.dalag. 20, Va. Mariag. 17, Bä.; tel. Maria 492. Hj., Jägmästare, Engelbrektsg. 19, O.; - Anna, Fröken, Drottningg. 611\ C. a. t Ernst, Målaremäst., Blecktornsgr. 5, Sii.; Oscar, e. o. Kammarskrifv., Engelbrektsg. bost. Mariag. 17, So.; tel. Maria , O.; a. t Öqvist, August, Tandtekniker, Riddareg, - C. Ad., Länsjägmästare, Engelbrektsg , O.;.!J.. t n.b., O.; r. t Skogsvårdsstyrel- \,h'bom, M. J., Ankefru, Västmarmag. 64, Va. sens i Sthlms län adress. Örby Villastads Hufvudkontor, Drottningg. Knut O. A., Löjtn., Ingenjör för Sthlms.. 65, Q.; a. t. 6573, r. t Vattenledningsverks rörnät, Torsg. 30, Orbyhus Angsåg, kont. Barnhusg. 18, C. C.; a. t , r. t Örebro Chokelad- och Konfektfabr. A. B.; Erik, Speceri-, vin- o. konservmagasin, kontor Kungsg. 24, C.; r. t. 8872, a. t,..styrmansg. 9, O.; bost. Grefg. 12, O Fabr. Örebro. A. G., Verkmäst., Västmanna- Örebro stolfabriks aktieb:s filial, se K. G'.. g. 76.~1, Va.; tel. Vasa Torell & Co. -;:- I. W., Ankefru, Döbelnsg. 21, Va. Oresund, Sjöförsäkringsaktieb. i Malmö;..ge. Ohrströmer, H. F., Revisor i Kammarrätten, neralagentur: Max Matthiessen, Ofre Humlegårdag. 16, O. Munkbron 7, St.: r. t. 1293, a. t Örlikon, Maschinenfabrik, Ombud: Ing. N. 1 Öhrvall; 2 Öhnvall. _ Vestberg, kontor Drottningg. 33, C., _, Carl Wictor, Bokh., Greftureg. 35, 9. r. t. 6834, a. t , telegramadr. _2 Leon., Fastighetsäg., Sibylleg. 26 O. Oerlik. _2 Axel, Kontorschef, S:t Paulsg. 6 e, Bä. Örling, se Öhrling. _2 E., Prakt. läkare, Handtverkareg. 23 A I, K.; mottager sjukbesök okt.-maj 1 Örn; 2 Öhrn. hvard.8-9 f. m. O. 1/23-1/24 e. m.; helgd ~ ' f. m.; juni-sept. hvard ' V., Advokat, Uplandsg. 41, Va. f. m.: r. t. 3987, a. t _2 Jakob B., Bokh., Uplandsg. 76, Va. _2 Axel ljj. M., Sjökapten, Stureg. 60, O.; _I G. A., Direktör, Birgerjarlsg. 102, Va. tel. Österm Lisa, Fröken, Jungfrug. 6, O. _2 C. F. H., Tjänsteman, Folkungag. 8 D, _2 E., Hand.-idk a, Malmskillnadsg. 31, C. Sii., a, t ' A. G., Handl., Flemingg. 50, K. -;;-2 Anna, Ankefru, Engelbrektsg. 43 A, O. -' P. V., f. d. Handl., Kungsg. 22, C. Qjermark, J. A., Åkareänka, Rensg. 18, Va. -' & Co, A.-B, Riksförrnedlingskoutor; Olander, A. L" Brefbärareförm., Tavastg. Klarabergag. 251, C. 24 n. b., Bä... -' Gustaf W.,..Ryttmäst.. Ridhuset, Idrotts. _ Ellida, Fru, Sibylleg. 69, O". parken. O.; r. t. 11ll1l, privat a. t _ Erik, Kanslisekr., Stureg. 60, O. Örnberg. J. L.. Fru, Svedenborgsg. 7, Bä. - Axel, Kommissionsaffär, Apelbergsg. 52, - Arthur, Löjtn, v. Flottan, Rådmansg. 6, C.; bost. Tunnelg. 17;, C,... O.; r. t F. G., Kontorist, Grefg. ö, O.; tel. Österm. Ornmarck, J. E., Brefbärareförman, Åsög , Bä. - J. M., An~efru, Artillerig. 37, O. Ortegren, K. E., Dek.-mål., Vikingag. 10, Va. - se äfven Ohlander. - T. C. G., Handl., St. Gråmunkegr. 3, St.; Ölands Nya Cementaktiebolag, Gust. Ad... bost. Narvavägen 21, O. torg 22, Sthlm l~ (C. G. Cervins kon- Ortenblad, V. T., Byråchef, Odeng. 28, Va. tor), Försäljare: Ödman & Co, Brunns- - C. O. Thorsten, Civilingenjör; verkst.. gr. 4, Sthlm 2. Dir. i Fastighetsaktieb. Drott, Kungsg. Ölrestauranten Sturehof, inneh. T. o. E. 26, C. Marcus, Sture plan 6, O. Olof, Rektor, Urvädersg1'. 7 \ Bä. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 '750 Örtendahl-Österberg. Örten dahl, Emil, Afd.-chef i. A.-B. Järn- Österberg, Carl, Disponent, Riddareg.45In, (J. export, Narvavägen 30, (J.. - Carl Joh., Skräddare, Firma Sunesson - Maria, Majorska. Banarg. 15, O. ~ Ström, Danderydsg. 12 II, (J.; tel. Örtengren,,'\.lbion, Premiäraktör, Braheg. Osterm, 1591; affär Birgerjarlsg. 31, G. 58 II, (J. - J. A. R., Flaggunderoff., Falkenbergsg. Örtenholm, Hilda.Fru, Spetstvätterska, Stu-, 5, Dj. reg. 4.:;Jn.b.,(J. - J. A., Folkskolelär., Lilla Frescati, Experi- -:- M. H., Ankefru, Asög. 75, Sö. mentalfältet: a. t. Experimentalfält. 14. Ösell, V. M., Postmäst., Västmannag. 24, Va. - Ebba, Folkskolel:a, Karlbergsväg. 10, Va. Öst, Tycho, Aftonbladets tecknare, Uplandsg. - J. M., Folkskolel:a, Hornsg. 11, Sö II 1, Va. - Tora o. Gertrud, Folkskolel:or, Bränn- Ostberg, R., Arkitekt, V. Trädgårdsg. 9, G.; kyrkag. 4 A, ss., r. t a. t , r. t Rosa, Fru, förfärdigar alla sorters Hag- - Clas, v. Auditör, Uplandsg. 64, Va. gor, Tyska Stallpl. 2III,St: tel. Stork K. A., Bankvaktmäst., Drottningg. 59, G. - Signe, Fru (firma Rudolf Österberg), St, - A., Direktör, Birgerjarlsg. 114, Va.; a. t. Badstug. 10, G E., Fröken, Luntmakareg. 97, Va. Gust., Verkst. Dir., Löjtn., Blekingeg. - Leontine, Fröken, Valling. 5, G.. 63 II, Sö. - Alma o. Ebba, Fröknar, Braheg. 62, (J. ~ Co, A., Firma, Oljor, Birgerjarlsg. - E., firma, Färghandel, Storg. 2Q, (J. 114, Va.; a. t G. A., Färghandl., Grefg. 30, (J. - Ernst, Frimärksaffär, Klarabergag. 56n.b., - Hugo, Handl., Asö~. 26, Sö. G.; a.. t , r. t. 8801; bost. Grefg. - Bror Aug., Hälsopoliskommissarie, Kungs- 51 (J.; a. t trädgårdsg. 2 CIII, G. - Caroline, Fru, Norrtullag. 31, Va. - Iwar, Ingenjör, Sot Eriksg. 27 BlI, K.; - Alma, Fröken, Odeng. 18 Br,. Va. r. t Ida, Fröken, Riddareg. FII, V. - J. A., Kontorsbitr. v. Statens Järnv., - Oskar, Grossh., Ynglingag. 15, Va. Klarabergsg. 70 1V, G. - Selma, Hand.-idk:a, Nybrog. 34, (J. - C. A., Kontorist, Tuleg 37, Va. - Harald, v. Häradsh., Malmtorgag. 3, G. - 'I'heodor, Kontrollör vid Järnvägsstyr., - N. F., Ingenjör, Stora Essingen. St. Nackdala, Tumba. - Petter, Ingenjör, Uplandsg, 4, G. - Claes Aug., Maskinist, Centralfängelset, - Johan, Kammarrättsråd, Srt Paulsg. 24,Sö. Långholmen, Sthlm 2. - G. F., Riksgäldsfullm., Uplandsg. 16, Va. - C. J., Poliskonst., Barnängstvärg. 2 A, Sö. '- A. T., Skrädd., Skaraborgsg. 7, Sö. - Bertil, Red. f. tidn. Heimdaliten, V. - &: Lenhardtsons Aktie b., Stockholms För- 'I'rädgärdsg. 11 B, G.; tel. Brunkeb. nicklingsfabrik; Fabr. å Löfholmen; Försimningsbod Drottningg. 20, G. - Rudolf, Segelmakeri, Flaggfabrik o. tåg- '.- Anna,.Ankefru. Karlbergsväg. 61, Va. virkeshandel samt komm.-lager af Be- '- Edla, Ankefru, Skeppareg. 46, (J. gelduk o. wirerepe (tågvirke af järn och ::- J., Änkefru, Ad. Fredr. Kyrkog. 15, G. stål), Österlångg. 26, St.; se annons 'Ostegren, H., Fröken, Västmannag. 29, Va. sid. 65. Östeman, 1;,: G" Skådespel.. Skeppareg.,11, (J. rr: Arvid, Sjökapten, Timmermansg. 43, Sö.; - Maria, Ankefru, Strandvägen 29, (J.; 1'. t.. tel. Maria And. P., Skräddare, Holländareg. 26 A, Östensson. Olga, Fru, IJär:a v. Hedv. Eleon. Va.; tel. Vasa 1895; firma P. Nilss.a folkskola, Repslagareg. 22 B, Sö. son & Co : butik Regeringsg. 201, G. '- A. C., Flaggunderoff. v. Flottan, Birger- - J. M., Skräddare, N:a Smedjeg. 16m, G.; jarlsg. 111 B, Va. firma P. Nilsson & Co, Regeringsg. 7."'" O. H., Inspektör, Repslagareg. 22 B, Sö. 20 1, G.. -Osterberg, E. A., Agent, Blekingeg. 13,Sö. - Aug., Specerihandl., Sibylleg. 47, (J.; bod - Fritz. Agent, Stureg. 17r, (J. Birgerjarlsg. 1, G. - Otilius, Arkitekt, Lilljansplan 3 lii, (J.; - V.K., Urmakare firma Österberg & kontor s. h. Ekenmark, Norrlandag. 2..& 4, G. '- Sofia M., f. Sundberg, Barnm., Upsalag. - L. P., Vaktm. (Sjöföra-bcl, Agir), Idung. 221, Va. 8 n. b. ö. g., Va. - F. L., Cigarrhandl., 'I'egnersg. 4, Va. - Gustaf, Verkmåst. v. Sthlms stads Vat- '- Cecilia, Cigarrhandl:a, Fru, Stadsgården tenledu-verk., Torsg. 30, C. 20, Sii.; a. t. o. r. t. - Anna, Ankefru, Västerlångg. 52I1, St.; tel. - C. Henrik, Civilingenjör, Teknologg. 5, Va. Stork Brand- och Lifrörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Österberg-Östermalms inackorderingsbyrå. 751 Österberg, g. G., Änkefru, Döbelnsg. 60, Va. Österholm, Ernst, Stenhuggeri, Götg. 52, Sö.; -:- M. K., Ankefru, Grefg. 47, O. a. t ; bost. Skåneg. 68 1, Sö... Osterblom, Aug., Agentur-, kommissions- Österlind. Maria, Fröken, Nybrog. 21 III, O. o. speditionsaffär, Repslagareg. 16, ss. - 'I'heröse, Fröken, Stureparken 11r, O. - L. J., f. d. Missionär, Ringvägen 12, Sö.; - Emil, Grossh., firma..olof Glenne & Co,.. a. t Strandvägen 31, O.; kontor Hamng. Osterdahl, Amalia, - D. G., Revisor Fröken, Agneg. i Telegrafstyr., 12 v, K. 24, S~hlm 3. Odeng. -:- J. V., Ankefru, Urvädersgränd 9, Sö. 96, Va. Österling, E., Kassörska, Folkungag. 12, Sö. - H..M.,Roteman i 17 roten, Kungsholmsg. Österlund. A. M., Folkskolel:a, Bergsg.28, K. 28, K. Expeditionstid Juni-Augusti - Signe, Fröken, Uplandsg. 67 1V, Va.; a. t f. m., öfriga månader f. m.; priv. tel. Kungsh Claos, Handl., St. Nyg. 24 III, St. För- Östergaard, G. W., Verkm., 'I'immermansg. säljning af viktualier, Mälartorget,.. 32, Sö. saluhallen 19 o. 20, St.; a. t. 2353, Ostergren, Aug., Agronom, Jordbruks- Mejerikonsulent för Stockholrns och Län, r. t D., Handl., firma.. Osterlund & Ander- Kommendörsg. 20 BIll, O.; r. t. 6920, son, Hötorget 11, G. a. t K. E., Postvaktmäst., Flemingg. 9, K. - Axel, Apotekare, Döbelnsg. 7, G.; tel. - Anna, Rånbageri, Grefg. 17, O. Brunkeb J. E., Sjökapten, Katarina Bang'. 9, Sö. - A., Fru, Jungfru M. L. Ahrbergs Eftertr. - A. J., Skräddarmästare, Regeringsg. (Aseptin och Plåster), Renstjernasg. 58 n.b., G.; tel. Brunkeb f. m. Va. 74 B, G.; - 14III, Hilma, Sö.; Fru, mottagningstid Engelbrektsg B, O. - - J. E., Wilh., Slöjdlär., Vikingag. Svarfvare, 10, Regeringsg. - D. F., Fröken, Linneg. 6 II, O... tel. Brunkeb Torborg, Fröken, Linneg. 63 IlI, O.; tel. - Anna,..Ankefru, Stureg. 46 III ö. g., O.; Osterm tel, Osterm Wilh., Grossh., Renstjernasg. Sö.; 14III, - & Andersons Nyg. 4, St., Höträffas A.-B., St. säkrast kl f. m. o. 3-5 torget 11, G.; Lager af mattor, gardiner, e. m. sängar och sängutstyrslarsamtbomulls- - A. C., Handelsidka (fotogen), Bergsg. och linnebosättningsartiklar. 17, K. Österlöf, Axel, Assessor, Odeng. 100, Va.; - Clara, Handskhandel, Järntorgsg. 44, St.; a. t bost. S:t Paulsg. 4, Sö.. - Otto, Byggmäst., Greftureg. 1, O. - P., Hofr.vnot., Stureparken 2, O. - A. J., Ingenjör, Odeng. 100, Va.; a. t. - A. R., Häradsh. i Surmervikens domsaga, Barnhusg, 61, G. ' E. U. B., Löjtn., Odeng. 100, Va.; a. t. - Emil, Kontorschef, Norrtullsg.Bö ", Va.; 125 7~. r. t P. G., Akare, Handtverkareg. 80, K. - J. A., Lamp- & lysoljehandel, Brygga- Östermalms Barnavärn för gossar, Valhalreg. 8 A, G.; a. t laväg. 97, Va... - E. A., Polisöfverkonst., Nya Polishuset, - Begrafningsbyrå,Humlegårdsg.14&16,0. Kungsholmsg., K... - Damkonfektion (inneh. Fru Alma Faber), - A., f. d. President, Florag. 14, O. Ostermalmstorg 2, O.. - C. A., Snickare, Drottningg. 93, Va.; verk- - Expressbyrå, Linneg. 26, O.; a. t , - stad Klarabergsg. 42, G. J. R., Snickare, Brännkyrkag. 51, Sö. - r. t Fotografiska Magasin, Nybrog. 42,.. O.; - P. A., förste Tillsyningsm. vårdsnämnden. Rörstrandsg. vid Hälso- 38 III, Va. - r. t , a. t Färg- & Kemikalieaffär, Karlaväg.. 2, O.; - Julius, Underlöjtn. i Armen, Karlavägen a. t , 0. - Hemskola, Förest-a Fru Cecilia Malm- - Ida, Ankefru, Odeng. 44 n. b. ö. g., Va.; gren, Tuleg. 28 II, Va. a. t Högre läroanstalt för flickor (Sehwartzska Östergren, Amelie, A:fru,Engelbrektsg.12,0. skolan),kommendörsg. 13, O. Österholm, G., Agent, Skeppareg. 20, O.; - Ilexpress (inneh, Bröderna Johansson), r. t Tyskbagareg. 5, O.; r:.t. 7035, a.t, E., Bildhugg., Skåneg. 68, Sö. - Inackorderingsbyrå (Ankefru Augusta - N. E. A., Tjänstem. v. Separator, Kungs- Kullander), Braheg. 33, O.; 11-3; r. t. ho1msg. 72 B, K. 9754, a. t Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 .752 Östermalm s Kaffehandel-i-Östman, Östermalms Kaffehandel (G. Lind), Öster- Östling, Axel, Bokhållare, Blekingog, 18m, malmstorg 4, (J., Sö.; tel. Maria Saluhallar, Humlegårdsg.l & 3, (J. Vice- - C. J. I.., Bokh. i Järnvägsstyr., Braheg. värd o. Kassör, F. A. Hultman, Jakobs- 2~ (J.; a. t bergsg 33 II, C. - E., Fröken, Uplandsg. 47, Va. - Sju.~vår.~sfören., se Sjukvårdsföreningar. ~ A. A., Handelsförest.a Götg, 24, Sö. - Smora~ar, Skeppareg. 1, (J.. - Hanna, KapP'~ömmerska, Torstensonsg. - Speceri- & Konservmagasin, Storg. 34, (J.; 7 m ö. g., O.; tel. Österm r. 't , a. t C. P., H. Johnssons Eftr., Kopparslagare, - Teatern Karlavägen 30 (J. a.t, 5390 r. Idung. 7, Va. t ', - Axel N., Sjökapten, Brännkyrkag. 9 III, SÖ. - Tidnings- o. Pappershandel Karlavägen - Axel K., Tullvaktmäst., Lundag Sö, 6, (J.; a. t. 5020, r. t Karl Aug.,A.ngbåtsbefälh., Bellmansg. 32, - Tryckeriet (r. d. J. W. Holms).. inneh. Sp. Edv. Dahlin. Artillerig. 32, (J.; a. t. ÖstlUISid.,Klas, verkst. Dir., Högbergsg. 21, 773~ ~ - Tvättanstalt, Engelbrektsg. 20, (J.; r. t. - C. E., Fabri~ör, T~!kel-~nutssonsg. 22,Sö. 4744, a. t. 478; emottager kläder till - O. A., FastIghe~~ag. SIgtuna&,: 8, Va. tvättning, mangling och strykning. - Ko E. M., Ingenjör, Karlbergsvag. 28, Va. Kläder afhämtas efter tillsägelse. Red- - Casper, Lackerare, verkst, Jakobsbergsg.. bart bemötande. Billiga priser. 32 A, C.; a. t. 6521, r. t ; bost. - Angbag eri o Konditori Greftureg 24B Uplandsg 22, Va... O.; a. t. 7i 90. '., H. A., Löjtnant, Ba!.nhusg. 6, C. - Agga/fär, inneh. A. Larsson, Grefg. 26, - Bertha, Postexp., Vastmannag.70 m, Va.. (J.; a. t. 9087, r. t P. T" Postexp., Hagag. 20, Va. Österman, Carl, Arkitekt, Sibylleg. 32, (J. - Jo~. O., Skomak., Handtverkareg. 1p b.;. E.t. B ktiä t Döb l 11 n.b, mg. e, K. - ugen, an jans em, o e nsg., _ J Sk ädd iidk (fl P H d' & C ) C..,!a eru. r~a. e 111 ~.' _ Wilhelm, Farm. stud., Döbelnsg. 11n.b., C. butik Norra Smedjeg, 18, C.; bost, Do- 01 f J t d D "b l lin b C belnsg. 21, Va. - o, ur. s u., o e nsg. ",. C E' t d 1". fl Sthl N _ Emil Porträtt- O. genremålare Fredriks- -. rnst, e oagare l. rm,.. ms ya h f 4 (J, Bleck- & Platslagerrbolag, Lästmakare- _ Vict~:~' f. 'd. 'Rådman, Juridisk Aft'ärs- g. 28,..0.; bost. 1'yskbagareg. 4, (J.. byrå, Döbelnsg. 11n.b., C.; r. t S. r Bi' l~nkefru, Ostermalmsg. 27, (J.; - G. H., Tjänstem. V. Sthlms Elektr.-verk, O" "E k 42. f". P' 26III t h K' t stman, n, Bok or., spec. 1bygzn-bran-.' I'persg...,., a... schen. Flemingg. 16 A II, K.; a. t. Osterqvist, F. O., Handl., Luntmakareg. 16, 16026, r. t C.. - C. Th., Cigarrmakare, Döbelnsg. 45n.b Östersunds Kem. Tekn. Fabrik~.Fihal (inne~. ö. g. t. V., Va. Apotekare A. G. RoIst), Gotg. 16 B, So.; - M. W., Fröken, Kungsholmag. 15 AII, a. t. 3Q278, r. t K.; a. t Östersundsmagasinet, Kem. Tekn. affär; in- -s, Elisabeth, Husmoderskurs, J akobsbergsneh. Gustaf Söderström, Rönninge; g. 34, C.; a. t nederlag Västmannag. 32, Va. - Karl, Ingenjör, Danderyd; a. t. Dande- Osterval1, E. Fru, St. Badstug. 70 m, Va. ryd 13, r. t. Danderyd C. P., Speceri- o. viktualieaffär, Oxtor- - Carl Orion, Kammarmusikus,Storg.;:l2 1II,(J. get 31, C.; a. t. 4729, r. t F., Kammarrnusikus, Storg. 32, (J. - C. J., Tjänstem. v. Sthlms Elektr.-verk, - E., Kamrer vid Aktieb. Skänska cement-. Döbelnsg. 5, C.; tel. Brunkeb gjuteriet, Karlbergsväg. 57 1V, Va. - C. P., Ankefru, Döbelnsg, 5 m, C.; tel. - Nils, Kandidat, Florag. 14, (J... Brunkeb Otto, Lärare vid MU,sikaliska Akade- Ostlihn, Emil, Byggmästare, Brännkyrkag. mien, Storg. 32 m, (J. 4 II, Sö. - J. R., Maskinist v. Stockholms Stads Ar- - L., Byggmästare, Uplandsg. 64, Va. betsinrättning, Maria Bang., Sö. - Paul, Byggnadsing., Karlavagen 10BIl, - Ragnar, Möbelarkitekt O. Mönsterritare, (J.; a. t I Timmermansg. 2, Sö.; tel. Maria Ost1ind & Almquist, se Aktiebolaget Ost- - K. H., Sadelmakare, Tuleg. 2 1, Va. lind & Almquist. - Folke, Flemingg. 16 A, K.; a. t, 16026,.- J., Studer., Kammakareg. 38 lii, Va. r. t Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 Östman-Övergaard. 753 Östman, Jarl, Plemingg. 16A, K.; a. t , Öströrn, P. U., Bokh.. Karlbergsväg. ~7, Ya. r. t TeL-adr. Filmman. - Gust., Disponent, Riddarez, 62, O. Östmark, Erik, Sekret. i St. Kr, Ynglinga- - Gunnar, Di:'ek~ör för A. B. N~trammon. förening, Bryggareg. 10, G. Engrosaffär l te m. m., Malartorget - Erik, Eftr., Rudolf Strandberg, Skräddare, I 15, St., r. t. 1330, a. t. ~.?3?. Bryggateg. 10 G. 1- Gunnar, Grossh.. bost. Saltsjö-Järla ; r. t. Ȯ. t d He " C' '1'... fl H Järla 7, a. t. Sikla 53. s ran,.l)rman, lvi mgenjor, rma.. er- H Id A G h ii S h 'dt L C man Ostrand & Co, Villas O. ara.., rossn., rma c mi "u o, - & Co, Herman, inneh. H. Östran-t och k~ntol 9~erkulesg. 5, G.; bost. Karla- Magnus Johnson, ArsenalRg. \1, G. vag'~n _:., O,. G - Eva Lärarinna Valling. 8lII G - P., Grossh., Drottningg. 67,...',,. - Hugo, Inneh. af Granqvists hyrkuskverk. Ost ra Sverige, Rederiaktie bolaget, Skepps- Tjärhofsg. 251r, Sä.. bron 36 II, Sthlm 2. Carl E., Kontorist, Mästersamuelsg.48Iv,G. Östring, Levin, Handl, (garn-, väfn.-, trikå-, - Sara, Sånzlär.a, Birgerjarlag. 122, Ya. hvitvaru- sängkläders- o. mattaffär), - Hjalm., Tjänsteman, Birgerjarlsg. 1221, Kornhamnstorg 57, St.; bost. Gref- Ya... magnig. 4 HI O. N., e. o. Tjänstem., Jungfrug. 7 B, O.; - Emil, Speceri-, Konserv-, Delikatess- och tel. Österm Vinhandel, Birgerjarlsg. 8, O.; r. t)80n, - J. Ch., Änkefru, Kammakareg. 22 & 24, a, t ; bost. Greftureg. 68, O., tel... Ya... Österm , ;}tander, A. M.. Vaktm., Norrtullsg.Tg, Ya. Oströrn, Q:, A.manuens, Jungfrug. tel. Osterm B, O.; IOyerga,ard,. C. R., Kontorschef, Regeringsg.49. RIKSDAGENS ADRESSAFDELNING utlämnas c.a H dagar efter riksdagens början gratis till.kalenderns köpare genom herrar bokhandlare..rltttelsm- och tillägg till Namn/registret, se sid. 82. Brand- och Lifförsäl<rings-AI<tiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. A.dress1calendern

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer