JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ."

Transkript

1 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste Postexp., Linneg. "48 A Il, Göthma~ L. H., Ingenjör, Östgötag. loiii, Bä., O.Dj.; a. t. Osterm Götrik, Otto, Tjänstem., 8engt-Ekehjelmsg. - C'iL., f. d.:skådespelare, Lidingö-Brevik, 5, Bä. r. t. Brev. 76, Hadders, Edvard, Kontrollör i Tullv., Ad. Fredr. torg 6 11, so; r. t R, Hadding, Carl, Advokat, bost. Birgerjarlsg. 71, Va.; r. t Haag, Hjalmar, Bleck- o. plåtslageri, Birger- - Carl, Advokat, kontor Kungsg. 541, C. jarlsg. 94, Va.; a. t (hörnet afdrottningg.), öppet 1/ ; - Anna-Lisa, Fröken, Förestånd:a för Sve- r. t o , a. t. Norr riges Kontoristförenings Restaurant, Hadorph, Axel, Disponent, Sibylleg. 75, O. Brännkyrkag. 2 B, Bä.; r. t Axel, Egendomsaffär, Sibylleg. 75, O.; - Hildur, Fröken, Brännkyrkag. 2 B, Bä.; a. t r. t Heeffner, A., LQjtn., Karlavägen 80, O.Dj. - Axel J. P:n, Skrädderiltrb., Bryggareg. - Fanny T., Änkefru, Kungsholmsg. 30, 37 11I ö. g., c. C.; r. t K. J., Speceri- o. Köttaffär, Odeng. 92, Va. Hreger, K. L., Apotekare, S:t Eriksg, 7911I,Va. Haage, A., Grossh., Dalag, 74 B, Va. \ H A A F' k t D tt - Bröderna, Grossh., kontor Braheg. 7 B, O.; reger, gnar, Irma, on or roa. t. o. r. t. nmgg. 21 A, C. TelegrafåCir.:»Agn- - Joh., Grossh., Braheg. 7B, O. hssger». Växel: r. t ,12949, - Edvard, Köpman, G:la Brog. 51 Al, C.; a. t Trämassa, Papper, Järn o. r. t. 3132, a. t Stål, Maskiner, Färger o. Kemikalier. - se äfven Hage. '. - A. Agnar, Ingenjör, bost. Hamng, 24, C.; v. Haage, M., Fru, Skeppareg I,'O.Dj. r. t " Haagen, A. H., Dir: Brunnsg. 21 B, C.; a. t. - C. Gunnar, Lilla Edets Pappersbruks Brunkeb. 4102: kontoret r. t 22996, A.-B:s Nederlag, G:la Brog. 29, C.; a. t. a. t ,N orr 842, r. t J. G., Porträttmål., Vanadisvägen 13, Va. - Louise, Majorska, Nybrog. 56 B, O.. van der Haagen, Oscar Hj., Förrådsförvalt., - Ivan, Med. kand., Narvavägen 51, O.; Brunnsg. 23 1, C. r. t se äfven Hagen. - A., Änkefru, Sveavägen 52, C. Haak, Hilding, Bokhandl., Flemingg. 53A, C. - se äfven Häger. :... Oscar, verkst. Dir. (J. R. Akerberg & Hsegerstolpe, E. C., Fru, Jungfrug. 31., O. Hellströms metallaktieb.), Mästersa - Gunnar, Redaktör, Jungfrug. 31, O. mnelsg. 22, C.; allm, o. rikstel. Hesgerström, Knut, Grossh., firma Nils Bur- - J. Alfr., Handl., Skrädderi samt lager man & 00; bost. Handtverkareg. 10, C. af arbets- och underkläder, Järntorgsg. - se äfven Hägerström., 61, St.; bost. Prästgl!:rdsg. 361V, Sä. Heeggblom, Ingeborg, Fru, Skogsvägen 60, - Ingeborg, Konsulinna, Ostermalmsg. 23, O. Enskede.. - C. G., Källarmäst., Klarabergsg. 23, C. Hseggström, se Häggström. - F.,O., Löjtn, v. Fortif., Dirvassist. i J. E. Hreppling, Gustaf, postadr. Rådhusrätten, Akerberg & Hellströms Metall A.-B., bost. Bellmansg. 21, Bä.; a. t. Söder Artillerig. 2, O.Dj Eric, Tjänstem., Storg. 46, O.D}. Hseren, S. W., Dokt:a, [Odeng, 44, V?" Haand i Haand, Sjuk- och olycksfallsföraäk- - Math., Fröken, Sömmerska, Davidbagsripgsbolag, St. Vattug. 7, C.; r. t resg, 9, C.; a. t Haase, Emma, Fröken, Dalag, 30 11, Va. Hrerner, A. L., Tecknare, Klevagr. 5, Bä.. Haasum, Emile A., f.d, Godsägare, Uplandsg. Haesert, A., Köpman, Katarina Bang. 9, So.; 44, "Va. r. t (A.-B. R. & H. Lundin). - Ingo, Tjänsteman i Järnvägsstyr., Privatg. Hafnia, Det Fören. Danska Lifförsäkrings- 4, ss., r. t A.-B., Strömsborg, Sthlm 16. Habbe, Torsten B., Banktjänstm., Vegag.8, Hafström, E. A., Fru, Valhallavägen 19,:0. Va.; a. t Clara o. Victoria, Fröknar, Valhallavägen Hablå Frörea se Franska Konditoriet, A.-B. 591t. h. O. Hacksell, C. TMrese, Fru, Lidingö-Brevik; - Gunnar, Grossh., Valhallavägen 6111,O.; r. t. Brev. 76. a. t (ej '/25-'/26). JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ H AM.NGATAN ~-----

2 -Hsfström.l: Hagelen Hjt(ström. Elsa, Kassörska, Drottningholms- Hagberg, K. A. L., Förman, Götg. 83, Sä. vägen 8 A III, G.. " - Carl Ing., Disp. v'. Kabergs Nya Tapet. c:- Kurt, Löjtn: v.' Svea Art."regem., Odeng. fabriks A.-B., Sveavägen 104, Va.;'r. t. 42, Va.;'la. t. Vasa; "...,..:Adolf Hj. F., Rådman, Karlavägen 53, O. -- J. A" Ing., 'I'egnårsg. 45, Va. ' - Arthur, Rådman, Odeng. 42 1V, Va.; a. t. - J. Mårten, Kamrer, Ifolkungag.18B, Sä.;., " Vasa : a. t. Söder , ' - A. K. Manfred, Tandläk., Doctor of Dental - P. K, Korresp., Birgerjarlsg. 27, G. " SUl'g~ry, <;treftureg. o 5, O. (tredje huset - Allan, Lärare, Karlb'ergsvägen 33 n. b., Va.; fr. Birgerjarlsg.): radfrågn. 1-2; a. t. a. t \. Norr 190. ' - F. A., Målarmäst., Lundag. 31, ss., a. t. - I: Waldi,' Tandläk:J. Sit Paulsg. 25, ss. j Söder SO17.. r.rt, 21120, a. t. Söder C. G., Posttjänstem.; Surbrunnsg.37,Vd. ' Haga Musikkond'itori, inneh. H. Larsson o. - K. A., Redaktör, 'Florlig. 17, O." I T. Weidenhayn, Haga (bredvid Haga - Axel, Snickare, Södermannag. 7, ss. ' friluftsteater); a. t. Vasa 9020, öppet - Augusta, Strykinrättning,' Braheg. 34; O. 1 m/l.j-31 augusti. ' - J. Th. F., Tjänstem. v. Gasv., Florag.17,0. ' Haga-Teatern (midt emot Haga södra grin - K. A. Tjänsteman, Mästersamuelsg. 54, G.. dar),. direktion: Uno Lindholm. Spel- - & Spange, Trävarufirma, Valllng, 5, G.; tid: juni, juli, augusti. Biljettkontoret: r. t , a. t , a. t. Vasa 6" efter kl. 4 e. m., - August, Trävaruhandl., Valling. 5, G.; Haga Tekn. Fabriker, Hagag 4S, Va.j r. t. r. t. 1334, a. t , a. t A., Tullvaktm., Äsög. 137 A, Sä. ' Hagalunds Repslageri, inneh, F. P. Lindberg, - Adolf S., Vaktm".Valhallavägen 63' n.b " Stockholmsvägen6,Hagalund;r. t ~. h., O.j a. t. Östorm. 6,25..,-: Repslageri, Skeppsbron 2S, St. j r. t N. P., Verkm., Sveaväg-en 38, G, HMander,.,O. A:so~, f. d. Direktör, Oster- - Werner, Viktualiehandl., Kungsholmsg. malmsg...32, O. IS, G.; a. t. 7067; bost.. Pipersg.'29 1, - M. J. E., Ankefru, Kungsholmag. 63, G. G.; a. t. Kungsh ', Hagbarth, E. A.,B., FolksKollär., Drottning- - A., Xylograf', Kapellgränd 6, Bö. holmsviigen 2,'BIII, G. - A. K., 4,nkefru, Hornsg, 68', Sö., - Gösta, Tjänstem. hos Aktieb. Svensk- - Maria,..Ankefru, Kaptensg. 17 ~,b" O.D}. Engelska Oceankomp., Bondeg. 1 D, - 'John, Ofyertryokare, YillaHagbergsro, lw tr., Sö. 'Örby, Alfsjö. '. Hagberg, Ernst, Agenturaffär, Ragvaldsg. 3, Hagbergh, Nils G., Banktjänstem., Greftureg, 'Sö., 24.B, O,j a. t. Ostarm " - Carl, Agronom".. f. d. Kamrer, Observa- - Ebba, Kanalirådinna, Karlavägen 58, O. -, torleg. 16 1V, va.; a. t. Vasa Gunnar, Löjtn. v. Göta Lifg., Karlavagen - Louise, ;Amanuensv.Nord.Museet, Florag.58, O.; r. t :'". 17, O. ". Hagblom, O. S.; Vaktm., 'Vasag. 24 1V, G.. -\ H., Bankir, Banörg. 37, O.Dj". Hagberg, Jean, Bankir, Engelbrektsg. 21,0.; - Helmer, Aktiebolaget, Bankirfirma, l\ied- r. t ".'." lem af Stockholms fondbörs Wahren- - August, Fru, Engelbrektsg. 21, O. '. derffsg.. 4 1, G.; r. t, 6811, 6853,68 59: Hagborns).,~., Juridiska Byrå;' St. Vattug. ".6872,22959, a. t Telegrafadr.. 7 (J., a. t. Norr 19565, r. t , i>hagbergard. Hagby 6 erga Mejeriaffär,Lundberg & Co, - Sven, Bankrevisor, Styrmansg. 9 II, O.D},j Mästersamuelsg. 41, G.; a.. t , a. t , Hagdahl, C., Järnvägstj., Flemingg. '50, G. - Maria, Barnm., Pilvägen 13, Gröndal, Hage, A. W., Arkivarie i Kammarkoll., Malm- Liljeholmen, a. t.' Gröndal 200. sldllnadsg. 34 A II, G. - Carl E., Bokh., Kocksg. 19, Sö. - Bl enda, Fruktaffärer, Odeng:38, Vaf; o, - ;K. "A.,' Bokhandlare, butik Folkungag. Biblioteksg. 3, G. c,, 18 A,Sö.; bost. Östgötag. 33 lu, sö. - C. H., Målare, Luntmakaregvä, G. ~ Edwin, Byggnadsing., Hagag. 35 III, Va.; - se äfven Haage. I,",". ~.i a. t 'Hagelberg, M. W.; Fru, Erstag. 9, Sö. -:.., B.,' Dir., Nybrog, 60, O,j r. t: Hagelen & Co, Bijouterivaror engroe, Hornsg. -'- G." Dir., N. Blasieholmshamnen 3, G. 148, Sö.; a. t. Söder 32150, r: t , - V., Fabrikör, Kvarng. S, Sö.. \ telegrafadr.: DPointD., ' " - Ellen,Fplkskollär:a,Karlavägen~7B1v,0. - D.E., Köpman, Hornsg. 148, Sö.;,a. t. - Augusta, Fröken, Elorag. 17, O. Söder 32150, r. t ,Annons.era r STOCKHOLMS-TIDNINGEN,

3 484 Hagelin-Haglund. Hagelin, Nils Otto, Bildhnggare, Torkel- Hagerstedt, G. I., Kafeidk:a, Bangårdsg, lo, Knutssonsg. 20, So. se. - Georg, Bokbind., Mästersamuelsg. 61, G.; - Konrad, Typograf, Prästgårdsg. 19, Sö.; bost. Odeng, 104, Va. a. t. Söder Aug., Civilingenjör, Patentbyrå o. bost. Hagert, J. E., Faktor, Malmskillnadsg.48B, Florag. 22, Ö.; r. t. 3111, a. t. Norr G. ' Hagfors. Emma, Fru, inneh...af Rosens Pen- Sigrid, Fru, Nybrog. 15 A, Ö.; a. t. sionat, Greftureg. 22, O.; a. t Österm J. F., Redaktör, Greftureg. 22, O. - Emma, Fröken, Sömmerska, Hornsg. 45, - A., Tjänstem. i Svenska Lif, Rundvägen Sö.. 9, Enskede. - K. W., Generalkonsul, Dir. i Bolaget Haggren, A. W., Lok.-för., Karlbergsvägen Bröderna Nobel, Petrograd, tillfällig 43 A II, Va. adr, Skeppsbron 32, Si.; r. t ; - se äfven Hagren. telegrafadr.: ikavehag.. Haggård, Ernst A:son, Kapten i V. V. K., - Hilda, Generalkonsulinna, Mörby,.Stcck- Byggnadsaktieb. Oontractor, Kungsg. sund; r. t. Stocks, , G.; bost. Islinge, Lidingö. - Herm., Kamrer, Brännkyrkag. 142 A n.b., Haglind, A. Edv., Ekonomiförvalt., Slotts- So.; r. t backen 2, St.. - J. G., Mangelaffår, Upsalag, 2, Va.; a. t. - & Co, A. F., Elektr. affär, Tomtebog.8, Va Ida, Fabr. för Artificiella blommor; affår - Sigrid, Parfymaffär, Nybrog. 15 B, Ö.; Biblioteksg. I, G.; a. t. Norr a. t A. F., Ingenjör, Tomtebog. 8, Va. - J. E., f. d. Snick., Hornsg. 29 D, Sö. - Emma, f. d. Modist, Skärgårdsg. 15, Si.; - Waldemar,Uppbördskommissarie,Mäster a. t samuelsg, 56, G.. - A. F..V., Taxeringsassist., Inedalsg.17, G. - Selma, Ankefru, Regeringsg. 84, G. - Henning, Teknologg. 7, Va.; a. t. Hagelkvist, K. E., Boktryckare, Solvägen 15, *7217, r. t. 3973; Ringledningar, telefo-. Enskede. ner, åskledare, alarmledning, elektr. Hagelquist, Paul, Sjökapten, Prästgårdsg. belysning, trappautomater. portlås. 10, So.; r. t Hagling, Otto, Flemingg. 53B, G.; a. t Louis, Tjänstcm. v. Sv. Sockerfabr.-Ak- Haglund, E. B., Agent, kontor o. bost, tieb., Hornsg. 66B, Sö.. Drottningg, 70 II, G.; r. t. o. a. t Hagelskadeförsäkrillgskontor: - Isidor E., Amanuens i Sthlms Stads Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasie- Drätselnämnd, Slöjdg. 9, G.; a. t holmsg. 4 B, G. Telefoner: namn anrop - Arvid, Direktör, Katlbergsvägeudd 'f, Va.;»Hansa», r. t Hagelstein. G. S., Fil. kand., Birgerjarlsg. - & Co, A., Pläsk- o. kötth:firma, Slöjdg.. 35, G. 9, G. (v. Hötorget). - Carl Hugo, bitr. Sekr. i K. F. U. M. i - Anna, Fru, Ynglingag. 11, Va.; r. t \ Sthlm, Birgerjarlsg. 35, G.; r. t (Haglundh); Elisabeth, Fru, Sigtunag. 3r, Hagelthorn, Emelie C., Fru, Mästersamuelsg. Va. - 21, G.; a. t Hilda, Fru, Uplandsg, 70 1, Va. And. C:son, Insp., Luntmakareg. 51}!r,Va. - E., Frukt- o. Grönsakshandel, Vasahallen L Tage, Köpman, S:t Eriksg. 28) G. / 10 o. 11, G.; a. t. Norr 19149; bost, - Gust., f. d. Stationsinsp., S:t Eriksg, 28, G. Uplandsg. 7Q, Va.; a. t. Norr Hagemeister. G., Korrespond.,Humlegårdsg. - Anna, Fröken, Ostermalmsg.ll III, Ö.Dj.;.~~ ~~~~~~~. Hagen, :A., A.-B., Import- export, Odeng. 24, - Augusta, Fröken, Styrmansg. 9, Ö.Dj. Va. - A., Godsäg., Vanadisvägen 20, Va. - Karl A., Disponent för Grönwalls Bryg- - Gustaf, Grossh., Norrtullsg. 8 A, Va. geri, Kocksg. 13 & 15, So. - Kerstin) N. E., Gymn-dir., Greftureg. von Hagen, A., Disponent, Odeng. 19 II, Va.' 55, Ö. - se äfven Haagen. Susanna E. M., Handarb.-lär:a, Greftureg. Hagenborg, Tekla, Fru, Rörstrandsg. 28, Va. 55, Ö. - Anton, Poliskonst., Rörstrandsg. 28, Va. - E. Gunnar O., Ing., Torsg. 48 A,;. Va.;. Hagenstam),..Carl J:! Handl., Brännkyrkag. r. t (efter 1 april Vanadisvägen 175, so.; a. t. Soder , Va.) Hagerman, Klasje'j7;Fru, Folkskollär.a, jarlsg.102, a. Birger- -.~ Georg K. L., Ing., V;_a_._~ Vanadisvägen ~ 22BII _ A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons å sid. 27.

4 ( I Haglund-c-Hagström. 435 Hag luud.. T. r..:, Ing., Drottniugholmsvägcn Hagman, Paul, Köpman, Bryggareg.'12, C.j 8 A, C. a. t v -B. E. H., Jämvägstjänstem., Ynglingag. - S. E., Köpman, Birgerjarlsg. 42, O. 11 v, Va. - l. V., LysoljehandI., Luntmakareg. 75, -C,' E.' G. A., Kamrer, Kl. S. Kyrkog, 5, C. Va.; a. t. 166; bost. s. g J. L., Kapphandl., Götg.ll, Sö.; bost. kv, - Gunnar, Lärare v. Jakobs folkskola, Up- Gullvifvan, Gröndal. sal ag , Va.; a. t. Vasa E. E. M., Kassörska, Regeringsg. 77 (ing. - T., Löjtn., Ad. Fredr. torg 8, Sö. Br'unnsg.),C. j r. t Hj., Major, Sekr. i Civilanstålln.ckom- - E. R., Korrekturläsare, 7:de gatan 8 A, missionen, Jungfrug. 37 II,0.; r. t Q. Hjorthagen, Värtan; a.' t. Värtan O. F., Notarie, Jur. kand., Greftureg.5.6, O. - E. G., Köpman, Torstensonsgv Iu.å, O.Dj. - Alfr., Pappersh., Vykorts- o. Frimärks- - Emil Conny, Lagermäst., DöbelnsgSä'", affär, Mästersamuelsg. 62, C,; a. t. Va.; a. t. Vasa Norr Patrik, Med. dr, Professor vid Karolinska - L. O., f. n. Posttjänstem., Bergsg. ~WlI, C. Institutet. Gymnastisk-Ortopedisk- - Gerda, Änkefru, Skeppareg. 51, O.Dj. Kirurgisk Privatklinik med Röntgen- Hagqvist, Selma, Fru, Västmannag. 60, Va.;. laboratorium, Stureg. 62) O. Mottag r. t ningstid hvardagar, utom onsd. o.lörd., - Helge, Jur. kand., Advokat, Bergsg. 7 A,.11, ; a, t. Norr 8301, r. t C. j a. t: Kungsh '- Alma, Organist, Uplandsg. 70, Va.: 'a. t. - Eva, Änkefru, Ad. Fredriks torg 3, 112 tr., Sö. - C. J:, Poliskonst., Elemingg, 58 B, C. Hagrell, R., Tulltj:man, Sägareg. ~,..Sö. - A., Polisman, Folkungag. 77 Il, Sö. Hagren, E., Fröken, Braheg. 25, O.; a. t. - SvenA.T.,Redaktör,Vanadisväg.22Blv, Va. Österm K. G.,. Roteman, Margaretavägen 112, - se äfven Haggren. / Enskede : r. ~. Ensk Hagstedt, Maria, Fru, Bergsg. 23 IT, C.; a-.t. I - Greta, Slöjdlär:a, Greftureg. 55, O , r.. t O. V., Sniokeri-, möbel- o. ramaffär, Kung- - Ellen, Fröken, Inedalsg. 15, C.,. stensg. 24, Va.; a. t. Vasa 7368, bost. - Signe M., Handelsbitr., Kungsholmsg,, Tomtebog. 32, Va.; a. t. Vasa , C... - & Lindblad, Snickeriverkst., Sibylleg. Hagstrand, Tyra, Journ., Majorsg. 9 B, O. 47, O.; a. t NilsAug.,Polisman,Karlbergsväg. 78,Va. - E. Th' j Tapetser. o. Dekor., Apelbergsg. Hagströms, <.i., Arkitektkontor, Fredsg..3, C.j... 58B, C.;.a. t r. t John R, Tjänstem. v. Sthlms Gasv.; Rör- Hagström, C. A., Bokh., Västmannag. 4pv,,. strandsg. 20 m, Va.; a. t. Vasa Va. - J. E., Vaktm., Norrlandsg. 5, C.; a. t. - Erik, Direktör, Birgerjarlsg. 15 1v, :C. Brunkeb, A. K. K. V., ExpAörest., Kungsklippan.. - J. E., f. d. l:e Vaktm. (Statskont.), Rege- 7 B, C... ringsg. 77 (ing. fr. Brunnsg. 17), C. - Karl-Gustav, Fil. dir, Sit Etiksplan 6 AlII, - K. H.,..Åilgbåtsbafälh., Pipersg. 12, C. Va.; a. t. Vasa r. - E. L., Ankefru, Karlbergsvägen 51, Va. - Bertil, Fil. kand., Karlavägen.öä, O.; r. t. - Hulda, Ankefru,..Folkungag. 36, Sö ", - Johanna O. L., Ankefru, Tjärhofsg. 6,Sö. - Nils, Fil. kand., Lärov.vadj., Dalag.: 34, - E.!., Öfverassistent, Experimenta1fältet. efter l April Dalag. 84, Va.j a. t. - J. A., Styrmansg. 22 &24, O.D}.. Vasa Hagman, A. E., Byggmästare, Solhems Villa- - Karolin a, Folkskollär.a, Vyohill, Alfsjö. stad, Spånga; a. t. Spånga :...Alice, Fru, Karlavägen 65, V.; r.t Mauritz, Byggn.-verkm., Odeng. 88, Va.; - Maria, Fru, Stureparken 4, O. a. t. Vasa Maria, Fru, Portvakt, Blblioteksg. p, C. - E. O., Byråassistent, Ulfsunda, Kungs. - lviathilda, Fru, Luntmakareg. 40, 'Va.; holms villast.; a. t. Ulfs a. t Jean, Grossh., Drottningg. 114, Va.; a. t. - Nanny, Fru, Cigarraffär, Observatorleg. Vasa 60213, r. t , Va.. - Thorolf,.. Handelsres., Greftureg. 64, O.; - Thyra,. Fru, Damfrisering, Grefmagnig. a. t. Osterm , o.is;«t G. V., Instrumentmak., Heimdalsg. 4, Va. - Alfhild, Fröken, Regeringsg.' 89 II, C. - C. Ch. W., Lre Kanalisekr., Götg. 28 BlI, - Erika, Fröken, Hötorget 9 IV, C,; a. t. Sö. j r. t. Söder ~ Läs R.""onseroa i ~ STOCKHOLMS TIDNINGEN. STOCKHOLMS;.TIDNINGEN.

5 a. 436 Hagström - Haltvarsson. Hagström, V., Fröken, Torsg. 56, Va. Hahne, S., Grossh., Grefg. 36, O.Dj. - A. R., Förman, Dalag. 51, Va.; a. t. - & Co, Groash-flrma, Kolonialvaror en Brunkeb gros) kontor o. lager Storg. 16, O.Dj.; - C. G. F., Generalkonsul,Strandvägen 47 III, r. t , a. t. Osterm O.D}. - se äfven Hane. - A., Gummireparationsverkstad, Birger- Hahr, Erik, Arkitekt, Karlavägen 25, O.; jarlsg. 121, Va. r. t K. G. B., Gymn-dir., Flemingg. 30, C. - Gunnar, Banktjänstern., Kammakareg. 8 IV, - F., Handl., Surbrunnsg. 30, Va. Va.; r. t Selma,Herrekiperingo.Reseffekter,Malm- - H. F., Fr~ Vanadisvägen 31BIII, Va. skillnadsg. 34 A, C. - Valborg,.!!'ru, Kammakareg. SIV, Va.; - Sven, Ingenjör, Folkungag. 103, Sö. r. t K. E.,.f. d. Jägmästare, Kommendörsg. - Mathilda,Fröken, Kungsbroplan 1, C.; a. t. -, 23, O... Kungsh Aug. W., Köpman, Värtavägen.6, O.Dj.; O. G. A., Läroverksadj., Markvardsg. S, kontor Sibylleg. 35, O.; r. t, Va.; a. t , r. t. Vasa Förest. - Stael, Maskinist, Stureg. 14, O" för Sthlms Samgymnasium. Se Sthlm s Emma,Modehandl:a,Styrmansg. 21, O.D.i.; Samgymnasium.. bod Karlavägen 40, O.; a. t. Norr N., Löjtn., Bragevägen 17, O.. - Fritz, Notarie, Kommendörsg. 17III, O.. -- Maria, Ankefru, Nybergsg. 4 n. b., O.Dj. -s, C. J., Olje-import, Aktieb., kontor Haij, Lotten, Fröken, Dalag. 2S, Va. Kungsg. 7S, C., magasin er S:t Eriksg. Haijlen, A. \ H:son, Ing., Mästersamuelsg. 38, C. (intill Flemingg.) _ 49, C. - Sven, Revisor, Styrmansg. 17, O.Dj. Hainer, Karl, Direktör, Fridhemsg. 1, c. - Albert Reinh., Sekreterare hos Kammar- Haitis Generalkonsulat, Florag. 6, O.; r. t. koll., Rådmansg. lo II, O Leonard.Snickare, verkst.birgerjarlsg. 77, Haking, Daniel, Kammarskrifv., 'Roslagsg. Va.;a.t.Vasa 3037; bost.solgården,täby. 25 Ill, Va.; a. t. Vasa Erik J. H., Tjånstem. i Drätselnämnden, Hakkarainen, O. W., Skrädd., Boseng. 4, Va.. Löjtn. i Göta Lifg. reserv, Kungshs Haleks Annonsbyrå, inneh.fru L. v. Halck- ~illastad; tel. Ulfsunda Philipson, Vasag. 15 & 17,C.; r. t , _ &.Aberg, Tunnbinderi" Kvarng. 7, Sö o. 9968, a. t ; host, Sture- - Erik, Vaktm., Polishuset, C.; a. t parken 3, O.; a. t. Osterm, 1917, r. t. - Johan, f. d. Vinhand!., Karlbergsvägen III, Ya.; a. t. 789, r. t Hald, D., & Co., Aktiebolag; Vasag. 4, C., _ Anna, 4.-nkefru, Artillerig. 36, O.Di; Grossh., Importörer at järn o. stål, a. t. J)sterm maskiner alla slag; r. t o ; _ Hilda, Ankefru, Regeringsg. 89 II C. a. t. 267; telegr.-adr.»ha1dd. - Ida, Änkefru, Surbrunnsg. 27 1, 'va. - Ed"\y., Artist, Vanadisvägen 41, Va. Hagströmer, Sven, Statssekr., Rådmansg. - J., Änkefru, Holländareg. 20, Va. Hagt;~~,VE?i.~ P~si~e~t Teknologg. 7, Va. Haldata~am~tern.' Fabriks~ktiebolag'et, Fa Hagvall, Hj., Margaretavägen 7, Enskede. bnk for tlhverkn. af taxameterappa- Hagy, Gösta, Löjtn., Bragevägen 10, O. rater, kontor Jakobsg. 24 IV, C.; r. t. _ & Co, Carl, Agentur- o. Engrosaffär, 31735, a. t Norr Klara V. Kyrkog. 3 B, C.; r. t Halden, S., Civiling., Sturevägen 19, Stock- Hahn, B., Bankdirektör, Karlavägen 71 II, O. sund; r. t. Stocks Clara, Fru, Odeng. 56, Va. - Bertil, Fil. dr, Borgareg. SIll, Sö.; r. t. - Carl, Grossh., firma Carl Hahn & Co, kontor Klara V...~yrkog. 3 B, q,,; ~:.t. Haldi!!.) Knut S., Meteorolog, Uplandsg.54, 199; bost. Baltsjöbaden. r. t. Baltsjöb. va Haldska Sjukhemmet, Tegnårsg, 45 1V (hiss), - J. Adolf Grossh. (innehafvare af firman. Va,; a. t , r. t J. F. Holtz), Tunnelg. 20 B III, C. H.alen, A. E., Kontorschef, Flemingg. 20 A, C. - M. L., ~amrer, Karlavägen 62 1V, O.Dj. j-s8th Oscar, Valling. 36, C. a. t. Osterm se äfven Hallen.. - E. R., Marinint., Karlavägen 40, O.j r. t. Halfvarson, Karin,Diakonissa,Kungsholmsg , C.; a. t. Norr 505 6S. - A.K., Skräddarmäst., Birgerjarlsg.94, Va.; Halfvarsson, T., Skrädd., Långa g. 9, O.Dj.; a. t J t. Osterm JON:KOPINGS JURIDISKA BYRA 15 HAMNGATAN ~-----~-

6 , Hall-e-Hallberg. '. 4~7 Hall, Artid, Bankdir., kontor o. bost.ny- Hallberg. Anna, Fru, Banerg, 25 1II ö. g:, (J.Dj. brog.: 66, (J.; r. t " - Maria, Fru, Kafe, Götg.. 97, Sö.; a. t. - O. A., Gement- o. Asfaltslägg, Högalidsg ; bost. s. g. 95. \ 13 B, Sö.; r. t Axel, Grossh., Odeng. 38,. Va.; r. t.35 60; - Mae, v. Dir. i Förs. A.-B, Fylgia, Karl- telegrafadr.: '»Hallbergl!:x»...' bergsvägen 78,'Va.; r. t Karl Edv:" Handelsbitr., Orby 375 (Trou- - Alma, Fru, Barnmorska, Hö~beigsg,30,Sö. ville), Alfsjö ; a. t. Örby 4L - Lisa, Fru, Dalag:' 86 B, Va., - Georg, Handl., Speeeri- o. konservaffär, _ Sigurd, Kamrer, AI&trömerg. 19, O.; a. t. Odeng, 100, Va.; r. t. 8561, a. t. 8561; Kungsh bost, Scheeleg. 11, O.; r. t '- K. A. Knutsson-, Kapten, Narvavägen 30, Hallberg, C. G., H. M. Konungens och H. (J.Dj. K. H. Kronprinsens Hofjuvelerare, ägea- - E.,V., Kontorist,' Döbelnsg. B7, Va. af Hallbergs Gnldsmedsaktieb., Drott-, - Carl, Köpman, Valhallavägen 111 BV, Va.. ningg. 6 (hörnet. af Fredsg.); fabrik _ H. H., Köpman, Luntmakareg. 94, V~. och hufvudkontor S:t Eriksgt- 48, - Nat, Skeppsmäkl., Östermalmsg. 79, (J.; Sthlm 8. r. t G. A., Hofmäst. hos H. K. H. Kronprin- - Gustafva A., Skjortfabrik under firma sen, Folkungag , SÖ.I L I Anna' Larsson, Jakobsg. 3, O. - Hulda, Hvitvaruaffär, Mästersamuelsg. 40' - J. P:son, Stämningsm., Roslagsg. 4t H, Va. O.; a. t Carl..Alfr., Åkare, Handtverkareg. 3, O. - C. O., l:e Ingenjör v. Sthlms Stads Bygg- - A., Ahkefru, Aletrömerg. 19, O.' nadskontor, Klevegränd 5, Sö.. von Hall, A. K. J., Fröken, Scheeleg. 3, O....:.E., Kammarrättsråd, Karlavägen 'l, (J.; Hallander. E., Fröken, Barnm., Odeng. 34, r. t ',", Va.; a. t ' - S. J., f.d.kapten,a,d~fredr.torglb,sö., - Karin, Fröken, Sömm:a, Skeppareg. 26, - C. A., Konduktör v. S. R. Järnv. Sur-, (J.Dj. ". brunnsg. 2, 17a.; r. t Elsa, Gymn.-dir., Karlavägen 9, (J. - S. David B., Kontorist, Scheeleg. 8 IV, O. - Oscar, Ingenjör, Varfsg. lbll, Sö.; 'a. t. - Olof, Krag- o. Skjortfabrik, Fridhemsg., \Söder B, O.; a. t. Kungsh. 4134, r. t ; I - J. A., Konsulter. Ing. föl' Elektr. Anläggn., bost. Folkungag. 6 C, Sö.; r. t 'Dalag. 78 A, Va.;,r. t , a'. t Hans Emil, Kyrkoherde, Karlbergav..7 H,. Hallbahr, Softe, Fru, Styrmansg.. 2l, (J.Dj. Va.; a. t. 22~55. Pastorsexped.- Väst- Hallberg, Helge, Agent, kontor St, Vattug. marmag. 63, Va,; a. t , O;; r. t. 23 3~:. Bostad Salts~öbad'en - F. O. ~., Köpman, G~eft1l'l'eg. 70 B, (J. 77 B; r. t. Saltsjöb John, Kopman, Uggelviksg, 11, (J.; r, t. - J. M., Agentur i bagerimaskiner, Hö ' torget 101, O.; kontor Beridarebansg. - Gustaf, Kött- o. fläskaffär, Döbelnsg.77,, 27 n,b., O", Va.; a. t. Vasa 12858, r. t: 6654; bost. - Emil, Agellturaffår, Repr. för Konfektions. Helsingeg. 19, Va.; a. t. Vasa A.-B. Oscar Molander, Alingsås,,Vasag. - Anna, Lärar:a (Klara Folkskola), Kungs- 15 & 17, O.; r. t , a.. t. Norr holmsgv Bä'",..0..(.~ 14621; bost. Styrmansg. 24, (J.Dj. - Maja, Lärar:a, Ostermalmsg. 11 IV, (J.Dj. - Alvar, Apotekare, inneh. Apot, Falken, - B. Ch., Med. kand., Grubbsg. 5, O. " Storg.46, (J.Dj. - J. W., Med. stud., Drottningholmsv.d B, O. - JI' Fr., Bankdir., Torstensonsg. lo, (J.Dj. - Gunnar, Mejeri, Kocksg. 25, Sö.; r. t.21415; - ErieA.,Banktjänstem.,Folkungag.8Sr,Sö. bost.: a. t Sigurd A. D., Banktjänstern., Rosenlundsg. -s Paraplymagasin o.' konstsvarfveri, ',Bir- 12, Sö... gerjarlsg, 25, O.; a. t o. r. t: 58 14'. -n8ven, Banktjänstem., 8tyrmansg. 9, (J.Dj.; - Margot, Pianolär.a, Brag-evägenI5, (J., 8. t. 20~ Gustaf L., Plåtslag.; Sigtunag. 7, Va. - Severin, 2;e' Bibliot. v. K. Biblioteket, - Malin Wester-, Prakt, läk., Sveavägen Östermalmsg. 29IV, (J.; r. t , Va.; mottagningstid: hvard.,/ - Ernst, verkst. Direktör föl' A.-B. Dux,. 1/22-3; r. t. 6603, a. t. Norr' Uplandsg, 76, Va. - A. A., Revisor J..Riksb., Kommehdörsg. - O., Direktör, Uplandsg. 84, Va. 33A, (J.; a. t. Osterm D-. 1., Farm. kand., Vanadisvägen 28, Va. - Anna, Sömmerska, Norrtullsg. 31, Va... -.Ivar, FiL dr, <verket. Direktör i Sv. - F. J., Yerkm., Kungsholmsg. 32, O. Järn,v.Arbetsgifvarefören., Sveavägen - Albertina, Ankefru, Döbelnsg, 93, Va.; '12Q~; Va.; r. t. 6603, a. t.'norr a. t. Vasa STOCKHOLMS-TIDNINGENS " \ S6ndagsnurnrne är underhållande,.upp. lysande och rikt på litterära bidrag. ''0

7 (38 Hallberg-Hallengren. Hallberg. Carl, Uplandsg. 77, Va. Halldin, Robert, Skomakare, Hornsg, 26, Sö.; - N., Bovik, Lidingö Villastad; tel. Lid:ö a. t. Söder Gustav A., 'fjänstem. i K. Vattenfallsstyr., Hallborg. O. N:son, Reservlöjtnant, Sjökap Dalag. 38 Il, Va.; a. t. Vasa ten, Vanadisvägen 43, Va. - Vivan, Änkefru, Karlaplan 4, O.Dj. - D. Hj., Sergeant, Kungsholmsg, 8~, C. Halld'n, Anton, Pianostämmare o. Instru- Hallbäck, A., Bergsing., Valhallavägen 111, mentmak., Alströmerg. 2, C. Va.; r. t Axel, Retuschör, Prästg. 44 A, St. - & Söner, C. M., Kungl. Svenska Hofspe- - Oskar, Retuschör, Prästg. 44A, St. ditörer, Skeppsbron 8, St., r. t C., Verkm., S:t Eriksg. 53, C.. o a. t. No.rr Maria P:son, Ankefru, Prästg. 44 A, St.. - Elsa M.,.Larar:a,.Slby~leg. 63'IlP, Halldoff, A. E., Be grafningsentrepr,, Sur O., Skade.~p.,.S.t Enksg. 16,C. brunnsg, 26 Il, "Va.; a. t. Norr Verner, deläg. l firman C. M. Hallbäck ankn' &. Söner, Ostermalmsg, 17, O.; r. t. Halldor, K" E., Jur. kand., Döbelnsg. 67 B, Va. ~i)547. _ Henning, Trädg.-mäst., Helsingeg. 9, Va.; Hallden, R. G; S., -Banktjänateman, Up- a. t. Vasa 12114, r. t landsg. 28, Va.; a. t. Vasa Hallen Anna W Fröken Kontorsbiträde - Axel, Bokh., Döbelnsg. 16 TIlII, Va.; a. t. Västmannag."n Blv!>. g., Va. '. Vasa _ Gunnar Köpman Karlsviksg. 7 C. - Otto, Direktör, Blecktornsgränd 5, Sö. '.' N '... -s, Otto, Fabriks- o. Handelsaktieb., Götg. Hallen,. H. G;; Adjunkt v.. Latinlärov., 14, Sö. VIdarg. il,. Va. Charlotta, Fru, Uplandsg. 28', Va.; a. t. - O., Fabr., G.l~ Brog. 1~? C. Vasa A~!Da, Fru, <;totg. 73, So.. _ A. W:, Grossh., Hornsg. 66 A 1, Sö. -.Mårta, Fru, mneh; Engelska Hattimpor- _ E. L., Handl., Luntmakareg. 90, Va. ten, O.~servat~!leg. 7, Va~;bost. s. h. Elisabeth, Kass:ska, Observatorleg. 21, Va. - An~a, Fröken, Do.beln.sg. ~?,I~tro ned, C. _ Carl, Kontorist, Rådmansg. 55, Va;; a. t. - Gerda, fir!j!-a, HVltvaIua~a~, (l.nneh. Fru Vasa Gerda Lindgren), S:t Enksg. 24, C. _ Beda Lärana Hemgården Östermalmsg. - H. Z., Inkass. v.sthlms Gasv., Surbrunnsg. 27: O.; a, t. Österm. 5 Im. 10, Va.; a. t. Vasa _ J. G. L., Marinintendent, Uplandsg. 281, - Al~;ds, Professor, Stora Frosunda, Haga- Va.; a. t. Vasa A Sk l t.. ROd 55 V; _ Erik, Repr. för Metallbolaget, Kvarng. - rne,.. u r or, a m!tn~!\",, a.. 21, Sö.; a. t. Söder Carl, Ofvermg'l ~kandlavagen 17, Djurs- _ M Skådespelerska Linneg 86v Ö D'.' h.?lm; tel. DjUISh ,,.,. 'J, _ se afven Halen. r. ~ ,.. _ M., Ankefru, Prästgårdsg. 25, Sö. Hallenberg,. 'I'hilda, Fru, Brodös, Malm- _ Nalle, Styckjunkareg. 51, Ö.; a. t. Österm. torgsg. 5, C;; a. t Hallenborg. Marie-Louiee, Fröken, Näck- _' Olle, Karlbergsvägen 43B, Va.; a. t strömag. 3, C... Il' Halldin, A. R., Bokför., Tomtebog. 18, Va. -: Helge, Herr, Karlber~~vagen ~2, ~a. _ Maria, Folkskollär:a, Handtverkareg. 76 II - Oskar L., f. d. Postmast.,.Valhng. 3~, C. t. h., C. - M. G., Skomakare, Drottningholmsvägen _ G A., Grossh., Kåkbrinken 16', St; a. t. 8 B, (J,; bost, Polbemsg. 27, C. '\. ' C. A., Ofverste, Valhallavägen 15, Ö.; '_ Oscar, Hoffotograf, St. Vattug. 10, C.;, r. t a. t ; bost. Kungsholmsg. 19, C. Hallencreutz, Gösta,' Dir., Karlbergsvägen _ C. A., Ingenjör, Dalag. 38 II, Va.; a. t. 42, Va.; kontoret r. t Vasa Hallendorff, Anna U., Förest:a rör Drottning _ K. J., Kamrer, Linneg. 20II, Ö.; r. t. Sofia s Skyddshem, Högbergsg. 39 A, Sö ' - Adolf, Pörstoringsaffär, Valling. 37, C.. _ Sten E., Kassör, Alnäs, Djurg.; a. t. - C. J. H., Professor, Engelbrektsg. 13, Ö. Österm Hallengren, Manne, Artist, Heleneborgsg. ~ Gustaf Kontorist, Västmannag. 49, Va. 11 Al, Sö.; a. t _ Axel k, l:e Kontorsbitr. vid Statens - Gertrud, Fröken, Modeaffär, Roslagsg. 17, järnv., Tersplanen 3 1I, uppg. E, Va.; Va.; a:. t. Vasa a. t. Vasa E. S., Lärar.a, Braheg. 32, Ö. - A. H. T., f. d. Kontorschef, Dalag. 10, Va. - G. A., Sjökapten, Ringvägen 133, Sö. A.-B. 'SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons" sld, 27.

8 .Hallengrcn-e-Hallman. 439 Hallejlgreu,Holger, l:estatiol1sskrifvare, Hallin, Axel, Bankdir. Bragevägen 8, O. Kungsh, hamnplan 3, C. - Erik, Bokh., Agneg. 10, C.; a, t. Kungsh. -, Å,.". K, 'I'eaterdek.-mål., Heleneborgsg " 11 N, Sö:; ateljågröndal. -s Boktryckeri, Hjalmar, Västerlångg. 65,St. Haller~t, John, ~öj!nant, Fagersjö; r. t, - C. ~I. Esaias, B!,råehef i. K. Armens Pen- Södertöms Villåst, 57. sionskassa, Västmannag, 4, e.; J:. t. Hallersten. W., TjäJls1iil~. i K. Järnvägsstyr., 2il25, I, Tullinge, gård"yullinge. Hjalmar, Dir., Drottningholmsväg. 6 v, C.; Hall-Expressen (inneh, Sven Fredriksson), r. t " ' Centralsaluhallen, C.; a. t. Nou 10456, - Inez, 'firma, Hatt-, möss- o. pälsvaruafr r. t. ~~ 78. fär (Jnneh. Inez Högberg~ Sibylleg. Hallgren Hjalmar, Advokatkontor, Kl. 12, O.; a. t. Norr ,N. Kyrkog, 27 (hörnet af Kungsg. 64), - Elin, Fru, Kaptenska, Malmskillnadsg. C.; r. t , C. " - E. G" Banktj-man, Hagag. 10, Va. - Math., Fröken, Drottningg. 71A".o. (ing. ~ Rikard E.,' Bokh.T K. Järnv.-styr. Hum- fr. Tunnelg. 20 B); r. t legårdsg, 'lji" O.; r: t, K. K, Grossh., Barnhusg. 20, C.' - Hjalmar, Boktryckare, Karlbergsvägen - Anna S., Handelsidk:a (speceri-), Arbe-, 72, Va. Deläg. iodentryckeriet, Odeng. tareg. 22, C.; a. t , Va.,; a. t. Norr F. K, Ing. o. Patentombud, Parmmäta- - Hildur, Folkskollär:a, Kolonivägen 36, reg. 7, C.; r. t , "Enskede. ' - A., Inspektör, Katarina Bang, 15, I'SÖ. I _ Berta, Fru, Birgerjarlsg, 81, Va. ~.Eric, Kabinettskammarherre, f. d..he - Lydia, Fru, Greftureg. 71 III, O. Sekr., Linneg. 21, O.; a. t , r.t. ~ F., Fröken, Kafe, Mästersamuelsg. 48, C.; ; a:. t. ) Arne, Kammarskrifvare,Döbelnsg..42, Va. - N. R. ~:, Fröken, Östermalmsg. 64" O.; Emil Hj., Köpman, Braheg. 19, O.; a. t. a. t. Osterm Österm ~ :Ruth, 'Fröken, Storg. 22" O.; a. t. Österm. - Karl, Köpman, Jakobsbergsg,'34 1I,. C ,, - Uno, Köpman, Döbelnsg. 42, Va.; a. t. - M. B. O. T., Frö)mar, Regeringsg. 63, C.; a. t. Brunkeb G. E., Maskinmäst., Esplanaden 20, Sund-...L F. A.; Grossh., Uplandsg. 15 Va. byberg; a. t. Sundbyb J. A., Handl, Tjiirhofsg. '8, Sö. - A., Målare, Drottningholmsvägen 2 B, C. - F. R:, Ingenjör,' Brännkyrkag. 145, ss. - & 'I'orstensson, Pensionat, Drottningg. ~ A.iG., 'Jur. utr. kand., Bellrnaneg. 25, Sö. 71 Al (ing. fr. Tunnclg. 20 B), C. - G., Järnkramh., Folkungag. 1'07, Sö. - F. F., Skomak., Rådmansg. 55; Va.;'a. t. ';7 Carl, Kamrer i Skand. Kreditaktieb., Vasa " I., Hagag.: 48, Va.; a. t. Vasa4S A., Styckjunk., Svea Årt-regem, kasern, O. Eric, Kamrer, Norrtullag. 57, Va.; a. t. - Gustaf, Typograf, Srt Paulsg', 21A"Sö.. Vasa 4246, r. t Carl J., Döbelnsg. 42, Va.; a. t O. W., Kassör, Teknologg.5, Va.; a. t. Halling, Eric L., Fotograf, Malmskillnadsg. Vasa ' 4S, C. " e\. - Hj; Kontorist, Östgötag , Sö. G. E. V.; Kapten; Parmrnätareg. 13, C! -.Eric,S., 3:ePolisintendent, Polishuset, C. C. G.,Sjökapten; Borgmiistareg II, Sö. - Adolf, Red., Sv. ~Publicisternas Pensions- Gösta, Tjänstem., Flemingg. 42, C.; a. t. kassa, Herkulesg. 4, C. 235 S~:. --'- Erik G., f. d. Redaktör, Vattenlednings H. O., Ankefru, Rådmansg. 14, O. vägen 22, Tellusborg, Midsommarkran- Hallman, J. A., Afd.-chef, Stråket ~, Råsen; postadr. P. R., Sthlm 1. sunda; tel. Rås , '- C. O., f. d. Revisor i Kammarrätten, - Per O., Arkitekt i Byggn.-styr., Vice Rådmansg , Va. Stadsarkitekt (Stadsplanenämnden), - Aug., Smed, Folkungag. 73 B, Sö. Docent" Harung. 36 ll1, C.; bostad r., t. - K. Ivan, Smidesverkstad, Tjärhofsg. 20, priv. 551; träffas i tjänsteärenden i Sö. ; b ost. Folkungag. 73 B, Sö. Stadsplanenämndens lokal, Stadshnset, - O. S., Stadsbud, Kungsholmsg. 78 u. b " C., tisd., torsd. o. lörd ;,r. t. C;;, a. t. Kungsh, , a. t Hallifax, F. 0., Dir., Regeringsg. 52, C. - E. J., Bagarmäst., Prästgårdsg. 15, Sö. '.Hallin s Automobilgarage, Roslagsg. 15, Va.; - Carl Albert, Elektriker, Västmannag. 54, a. t a. t. Vasa ' S T",I"KO"LMS- TIDNINGEN har den största upplaga 'Iv alla 'dagliga tid~in~a'r "", " i Skandinavien.,..

9 '1 440 Hallman-e-Halmstad. Hallman, Lydia, Fru, Folkskollär:a, Kruk- Hallsten, C. R., Handelsbokb., Bondeg. 1 C, makareg. 46, Bä.; a. t. Söder Bä. - L., Grossh., Artillerig. 38 H, O.D}.; r. t. - Johan K. E., Kassör, Karlbergsvägen , Va.. - Linus, Grosshandl., En&;ros-lageJ,' af om- Hallström, O., Byggm., S:t Eriksg. 90, Va. slagspapper, papperspasar, bindgarner, - Henrik, Byggnadsing.,kontor Biblioteksg.. repvaror o. juteväfnader m. m.; kontor 32, O.; bost. Bragevägen 8, O. o. lager L:a Vattug. 30, C.; r. t. 8687, - Ragnar, Civiling., Stureg. 48 IV,' O.; a. t. a. t , '. - Nils, Ing., Vidarg.6, Va.; a. t O. K, Direktör, Karlavägen 3, O. - Rnd. K., Kapten, Dir. i Fastigb.-aktieb. - O. G., Disp., Linneg. 25, O. Drabanten, Drottningholmsvägen 8 AV, - G. A., Doktor, Bellmansg, 26!I, Sä. C.; a. t. Norr 20642, sommartid Lagnö - Anne Marie, Doktor:a, Helsingeg. 14 & 16, 95, träff. säkr. 9-11, 4-6. uppg. B', Va.; a. t CarlO., Vaktm. i 4:e roten, Drottning- - G. K. G., Fabrikör, Karlbergsvägen holmsvägen 3, C. Va... - Gust. W., Vaktm. (Gymn, Centr.Tnst.), - Sofi, Fru, Stureg, 48, O.. Hamng. 19, C.; a. t Ellen, Fröken, Västmannag. 33 JlI, Va. - E. J., Dalag. 41, Va.; a. t Eric, Grossh., Ulrikag. 5, O.Dj.; r. t. Hallmen. Emil A., Civiling. (A.-n. Kreuger 70481; kontor Vasag. 6, C.; a. t. Norr & Toll), Tegnerslunden 4 Il, Va , r. t J. L., Postmästare (Sthlm '17), Sigtunag. - Marrit, Gymn.-dir., Stureg. 48, O.; a. t. JIr, Va Hallner, Aug., Direktör, Jakobsg. 6, C.; -r-r- J. F., Handl., Svartensg'. 5)...Sä. a. t O. A., Ing., 'I'järhofsg. 4, so. - V., Kassör, Kungsholmsg, 19. C. - Stellan, Ingenjör, Birgerjarlsg. 117 B; --:- Louis, Källarmäst., Rest. Hamburger Börs,, Va.. Jakubsg. 6, C.; a. t. Brunkeb åug.a Cecilia, Kass.a, Karlavagen 57, O. Hallongren, P. G. H., Arkitekt, Haga~. 50, Va. - Gunnar, Konstnär, 'I'immermansg. 2, Sä. - El,in, Fröken, Högbergsg. 37 GlI, Sä. -,Axel, Konsult. Ingenjör, kontor Fartygs- - Hilma, Ank~.fru, Högbergsg. 37 CIll, Sä. byggnads byrån, Skeppsbron 36, St.; Hallor, Anna, Ankefru, Drotthingg. 77, C. r. t. 9262; bost. S:ö Dufnäs; r. t. Duf'- 1 Hallquist; 2Hallqvist; 3 Hallquistb. _. E nåk s. 10 m a, 'Od O' 46 TT _._=----,---,-,;-;-;;-:-==--=--;--_---,-=-=--_--,., op n, eng.,ya. _8 E. K, Arkitekt, Helsingeg. 12, Va.; a. t. - C., Landskapsmål., Rörstrandsg. 24IV,Va Sommaradr. Björnhufvud (Östan å III). _1 S. H., Fil. mag., Varfsg. 12, Bä.; a. t. - Silvio, Musikdir., Vitus'sekr.,Vitus-Huset, Söder Lidingö Villastad; tel. Lid:ö!L08. _2 Jenny, Fru, Hemmet, Liljeholmen. - C. A., Ombudsrn., I!andtverkareg. 12, C. _1 Vivan, Fru, Lärarinna, Varfsg. 12, So.; - John, l:e Revisor, Ostermalmsg. 74, O.; a. t. Söder a. t. Vasa _2 E., Fröken, Holländareg. 29, Va. -Anna, Skolkökslär.a, Stureg. 48,0.; a. t. _8 Julia, Fröken, Modeaffär, Hornsg. '186 A, Sä.; a. t. Söder Amanda K, Firma, Sybehörsaffär, Lunt- _2 Signel. Fröken, Styrmansg. 5lV ö. g., O.Dj. makareg. 65, Va.; a. t ; bost. -' F. S. J., f. d. Handl., Observatorleg. 17 Jll, Rådmansg. 39 B, Va.; a. t. Vasa Va:; a. t. Vasa Herman, Tandläkare, Drottningg. 60, C. _2 Sven J., HandI. (Bosättn.- o. Iysoljeaffär), - G., Trädgårdsarkitekt, Kungsholmsg. 12,C. Mästersamuelsg. 40, C. - C. W., T~~lförvalt., Nybrog. 60, O. _2 H., Inspektör, Karlbergsvägen 87, Va. - G. I. M.,,. Ankefru, Stadsgården l8iv, Bä. _2 Mathilda, Möbelpoler.a, Sveavägen 98, - Hilda, Ankefru, Hornsg , Sä.; a/ t. Va.; a. t. Vasa Söder 51. _8 Jonas, 'I'illsyu-man, Kadettg. 5 11, Va. - Math., Änkefru, Rådmansg. 39 B, Va.; Hallsjöö, Birger, Kassör, Rörstrandsg.14, Va. a. t. Vasa Hallstedt, Thorolf,Godsäg., Greftureg. 34 B, O. von Hallwyl, Yilhelmina, Grefv:a,,Hamng. - Georg, Grossh., bost. o. kontor Valballa- 4, C. vägen 35, O. 'Halm, Otto, Disp.,Västmannag. - Ludvig, Ingenjör, Valhallavägen 27, O. Vasa , Va.; a. t. - Ivar; Kontorschef i Allm. Telefon A.-B. Halmstad-NässjÖJärnvägsaktiebolag,Kungs. L. M. Ericsson, Karlbergsvägen40 11, Va. trädgårdsg. 8, C. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ IS HA.MNGA.TA.N ~----~--

10 /' Haloid-e- Hamrnar. 44f Haloid, Försäljning af fotografiska 'artiklar, Hamilton', Douglas J" Grefve, Kapten, Mili kopiering, framkallning m. m" Drott- tärflygare, Norrlandsg. 23, O. ningg. 38, O.; r.t , - K. G., Grefve, Kaptenv. Flottan, Storg. 1 Hals, H., Grossh, Tysta g. 12, Ö.Dj.; kon- 44, Ö.Dj.; r., t. 71'381:. tor Arsenaleg. 1, O.. - M. R., Grefve, Kapten, Aletensvägen 46, Halvarsson.. E., Frisör', Klara V. Kyrkog. Äppelviken. 3 B, O.; a. t. Ig Harry, Grefve, Kommendörkapten, Rid- - Ebba, Fru, Strjkinrättn., L:a Vattug.30, O. clareg. 23, Ö.Dj.; r. t ; Halvorscn-Rönnberg, Beda, Lärar:a i sång, - Hugo, Grefve, f. d. Landshöfding,' V. piano o. deklamation. Referens; Hor Trädgårdsg. 13, O.; r. t sångare John Forsell, SibYlleg.17, Ö.; - Edward, Grefve, Löjtn., Nybrog. 9, Ö. a. t. Norr 22349; mott. lörd J. A. W., Grefve, Löjtnant' V.' Lifreg.. ~macher, Axel,':V. Audi~ör, Odeng. 46, Va.; dragoner, Villag:24, ~". a. t ,- Bengt L. K., Grefve, Med. lic., Florag.17,9. - 'Axelina, Fru, Slöjdlär.å, Karlbergsvägen - G. H. A., Grefve, Ryttmäst., Villag. 22, 1)., 31; Va.;, a. t. Vasa H. A. K., Grefve, Ryttmäst, Vinkelg. 1,Ö.; Hamberg, Gustaf, Bokh., Urvädersgränd 4, r. t : Bä.;,fL. t...söder I. - Joh~ G. ~:' Grefve, ~yttmäst..v.lifg. ti,ll -, M.. E., Fröken, Braheg, 45, Ö., a. t. hast, Lutzeng. 3, O. Östorm ' - H. A. H., Grefve, Vattenrättsdomare, - Sofiå K., Fröken, Yrrglingag. 211\ Va.; Karlavägen 1, Ö.; r. t ' a. t. Vasa Hugo William, Grefve, Öfverste, Torsten- ~ H. E., Professor, Valhallavägen 107, Va.; sonsg. 12, Ö.Dj:; r. t , a. t a. t. Vasa J~ G. H;., Grefve, Ofverstelöjtn., Riddareg. - Carl, f. d. Stationsinsp., Solgårdens Pen- 40, Ö.. sionat Igelboda, Saltsjöbaden. ' - Anna.Lisa, Grefvinna, Florag. 13, Ö.; r. t. - F." TandHi.karepraktik, Skeppareg. 33, " Ö.Dj.; hvard. 10'--2, 6-7; a. t. Norr - A. S., Grefvinna, Dalag. 14, Va. '. 104'64.' - Hilda, Grefvinna, Linneg. l8 Il1, Ö. - Clas, Tjänsteman i Järnvägsstyr., Tomte- - Lilly,.Grefvinna, Grefg.,38, Ö. Dj.. bog. 34v, Va.; a. 't. Vasa Marguerite, Grefvinna, f. v. Seume, Ny-. - Wilhelm, Vaktm. i Svenska Handelsban- brog. 38, Ö., ken, Norrtullag. 19'v, Va.. - Ulla, Grefvinna,,, Älstensvägen 23,'. Äp- Hambn.,' Wilna, Ankeffu, Rådmansg. 8, Ö. pelviken: tel. Appelv Herman, 'l'egnersg. 14\' Va. - Aloysia E. M, R, Husmoder, Epiderni- - Ivar" 'I'immermansg. 43, Bii.; r. t sjukhuset, Ö. Hambraeus, Q-. Ragnar, Bankkamrer, Banerg....: J ulje S., Änkegrefv:a, Valhallavägen 25, 21 III, Ö.Dj.; ~. t. Osterm O,,,... ' - C. Magnus, Med. kand., Harnbregården, - Kristina, Ankegrefv:a, Ostermalmsg. 7~,. Storängen ; r. t. Storäng. 84. Ö.; r. t Hamburgerbryggeriet, firma Aktiebol. Stock- - & CoJA.-B., Brunkebergstorg 15, 0.;1'. t: h.olms Bryggerier, disponent Franz 7905 o ' Heiss, Surbrunnsg. 56, 'Va.; riks- o. Hamlin, Gottfrid, Fabr., Karlbergsvägen 18, allm. tel.: I>HamQurgerbrygogeriet»).. Va.; a. t. Vasa Hamilton, C., Friherre, Strandvägen 63, Ö. - & Holmberg, Kemisk fabrik, Frejg. 62" Dj.; r. t Va.; r. t ' ' H. M. C,) Fröken, Nybrog. 57 v, Ö.; r. t. ron Ramm, Anna, Fru, Hornsg. 411,Bä ". Hammar, Robert, Agent, Odeng.47, 'htr. t.h. ~ p, M.,.Grefve, Amanuens, Ostermalmsg. Va.; r. t. Vasa 341. ' ' 79, '0.',,- & Co Aktiebolag, V" Trädg-'årdsg." 4; - H. A., Grefve, Byråchef, Humlecårdsg. 13, Sthlm 1; r. t.2445 Ö. 2453, a. t. Ö.; r. t. 514, a.' t..österm, SO32. Norr' 12904; telegramadr. :»Hammar- -Walter l;i;ugo, Grefve, Civi'ling., Djurs- etco.n.. '. ' ;'.', " holms-osby; r. t. o. a. t. Djursh.-Osby E. M. G., Arkitekt, Huddinge; tel, Hudd " r - A., Grefve, Godsägare, Blasicholrnstorg -- Aug.,Chefsekr. i Frälsn-arrnen.Brt.Erlkeg., 11, Q... 30, O.; a. t. Kungsh Jarl, Grefve, Hjorthagsvägen 1], Ö.Dj. - John, Civiling., Direktör, Birgerjarlsg. 6, -' C. G, 'D.,. Gr,efve, I~aI2.ten. v. Svea Art.- Ö.; r. t ; telegra:naar.:»?öbnreg., Llnncg. 42 " O.D}.; r. t hammar». 'f STOCKHOLMS- TIDNINGENS annons, och prenumerationspris äro. billigast av Stockholms större dagliga tidningar.',. l "" _

11 442 Hammar-Hammarsköld. Hammar, Birger, Dir., Hammar & Co A.-B., V. Hammaren, C. T., Skådespelare, Regeringsg-. Trädgårdsg. 4, Sthlm 1; r. t , C. o. 2453, a. t. Norr 12904; bost. villa - Birger,.'randläkare, Odeng. 68, Va. Soltomta, Herserud, Lidingö; r. t. Lid:ö - Maria, Ankefru, Lästmakareg. 27 All, C _ ft - & Co.: A.~B., Karduansmakareg. 4, C.; - Fredda, Fröken, Stureg. 13 IV, U.; a. t. r. t. 468, a. t _. - & Söner, Carl, Karduansmakareg. 4, Va.; - Hilda, Fröken, Stureg. 13 IV, Ö. r. t. 468, a. t s Glasbruks A. R, Di ap. A. H. Svanlund. Hammargren, Arvid, Advokatbyrå. Inneh. r. kontor Kungsg. 19IV, C.; r. t Arvid Haminargren, Advokat, Kontor - Wilh., Grossh.,.Karlbergsvägen 8, Va. Fredag, 3 Ill, C.; kontorstid 10-4; a. t. - A. S., Handelsres., Sot Eriksg. 59, C , r. t. 44 6~.; bost, Valhallavägcn Edwin, Köpman, AIströmerg. 3, C.; r. t. 45Br, Ö.; a. t. Osterm Kungsh Carl Herman,Direktörsassistent,Kaplans- Gillis, Lärare v. Birkagårdens Folkhög- backen 3, C.; r. t , a. t. Kungsh. skola, Karlbergsvägen 86 BIV, Va.; a. t Vasa B. A. H., Kassö!:. Sit Eriksg. 19, C.. - R, Med. stud., Rådmansg. 55, Va. - Helena, Änkllfru,fi.ommendörsg. 39, Ö.Dj. - O. C., Posttjänstem., Grefg. 4, Ö.Dj. Hammarin, Anna, Fru, innehar Hotell Luleå, - L. Elin A., ex. Sjukgymn., Valling. 13, Klara V. Kyrkog. 9 ' /2, C. C.; a. t Hammarling, Hjalmar, Arkitekt, Regeringsg. - KaXI G., Skräddare, Leipzig N:o 4, Orby, 19 & 21, C.; r. t Alfsjö; a. t. Orby G. I. A., Med. kand., O. Järnvägsg. 16, C. - K., Tapetserare, Norra Smedjeg. 12, V. Hammarlund.i Er. Aug., Expeditör, Upsalag. - Oscar, Tjänstem., Dalag. 86 FIl Va.; a. t ö. g., Va.; a. t. Vasa Vasa. J A. Fru, verkat. dir. för Svensk Lärare- - F. M., ~nkefru, Odeng.. 54, Va. tidnings ~örlags A. B., Barnhusg. 8, C. - O. R., Qfvermaskinist, Greftureg. 65, Ö.; - Sofia, Fru, Ostgötag. 17, Sä.; a. t. Söder a. t. Osterm K.ElisabethAlbihn,Karlbergsvägen86B, - John E., Justerare, Teknologg. 9, Va.. Va.; a. t. Vasa A., Pastor, Kommendörsg. 30, Ö.Dj. Hammarberg, ~. J. E., Bildhugg., Skeppa- - C. G., Posttj.-man, Lundag. 29, Sä.; a. t. reg, 41, Ö.Dj.. Söder 70 öo. - Jenny, Folkskollär:a, Upsalag. 14, Va. - E. A., Stationsförest., Järnvägsstation, - Gertrud, Fru, Döbelnsg, 53,. Va. Södertörns villastad. '. - M., Fru, Fredrikshofsg. 3, Ö.Dj. - Hugo, Tandläkare, Götg. 11, Sä.; mot- - M., Fru, Strandvägen 35, Ö.Dj. tagn.vtid hvard, Maria, Fröken, Kontorsskrifvare v. Järn- Hammarlöw, Ant., f. d. Handl. Florag. 21, Ö. vägen, Ilpsalag. 14, Va. - &Svanström,ParfymerieJ;,Toiletteartiklar - Axel, Grossh., ky.!,ylgia 6, Lidingö vil- m. m:.! Riddareg. 28, Ö.Dj.; r. t lastad; r. t. Lid.ö Uno, Tjänstem., Florag. 21, Ö.; a. t ,- L. M. F., Stadsträdgårdsmäst., Götg. 111, Hammarnoff, E. F., Inspektor, Västberga So.; a. t Mottagn:ttd gård, Midsommarkransen. - Gust. H., inneh. af Stockholms Aggkällare, Hammarquist, Aldo, Postkontr., Fridhemsg. etabl. 1861, Österlångg. 41, St.; bost. 40' A n.b., C. Svartmang. 21 & 23; St. Hammarskiöld, T. K. 1., bitr. Förest:a~ Gref- Hammardahl, Anna, Redaktris, Pipersg. 9, tureg. 59 & 61, Ö./ r. t C.; a. t. Kungsh Träffas säkr. - C. V.~} -,d.major,karlbergsvägen40, Va. kl Axel,.lllarinsekret., Engelbrektsg. 43 Bill, Hammarån, Sten, Agenturaffårer, Engel- Ö. brektsg. ls Iv, Ö.; a. t. Norr S., Öfversköt:a, Handtverkareg, 25, ing. - Anna, Fröken,' Lästmakareg. 17 A I~, C. fr. Garfvareg., C. - Karl, f. d. Godsägare, Storg. 6. II, Ö.Dj. Hammarskjöld, Arvid, Akt.uarie, Grefmag- - Carl," Grossh., Karlavägen 45, Ö.; kontor nig. 12 1, Ö.Dj.; a. t. Österm Karduansmakareg. 4, C. - H., Civiling., Brandinsp., kontor Stnre- - Fredrik, Grossh., Eriksbergsg. 13, Ö.; plan 15, C. bost. Kardnansmakareg, 4, C. - Sofia, Änkejustitierådinna, Karlavägen '- H., Grossh., Ostermalmsg. 84, Ö.. 27 IIl, Ö. - Knut; Pia~ist, Valhallavägen 25) Ö.; a. t. Hamm~rsk?ld, Ag!1es, Fru, f. Hellman 21384, r. t LInneg. 20, O. ' A..;B.-SVENSKA METALLVERKEN 20 VASAGATAN 20 Se annons il sid. 27.

12 , \ Hammarstedt-Hamnström. 443 Hammarstedt, Ester,' Fröken, Tuleg. ~1, Va.; Hammarström, Joh, Verkmåst. (A. B. Sepaa. t. Vasa rator), Agneg. 25 III, O.; a. t.' Kungsh. _ An,na, K;onsertsång:a,' Kungsg, 59 v, O. - ~ ;., ' _ J. T.; Tillsyn-man, Norrbackag. 17; Va. - Brita, Ankefru, Birgerjarlsg. 58, O.; r. t., Hammarsten, (TorsteJI, Oiviling., Jakobsg. 2, " 'O. j, ~ Gustaf, Ofverinspektör, Volmaryxkullsg. _ Fredr.; 'e. o. Bofpredikant, Kyrkoherde, 1, Sä. ' Teol. dr, Jakobsg, 2, O.; a. t G., Pipersg. 3 IV, O.; a.t. Kungsh, _ P~l ~.,Lektor, Drottningholmsväg.,4 Blv, Hamm~:7al~!. C. A. A::', Ing.; Sveden.bor~ilg. O., a. t. Kungsh '.. 6, So." a. t. Soder W. A., Reparatör, Karlshof. Örby, Alfsjö ; - J. C. C., Änkefru,, Svedenborgag 6 III, a. t. Örby 58. I Sä... HamIIJ.arstratrd, Gustav F., Åssuranstj-m. Hammel, L., Fru, Skeppareg. 29, O.Dj.; a. t.,. Östgöta~.66 BIl, Sii.; r. t Osterm I; I _, Rolll-nd,\ Bankkassör, Vikingag, 13, Va.; Hammer, M., Fröken, Karlavägen l)7, O.; a. t. r. t Norr \," - A. T., Direktör,,kv. Frigga 6, Djursholm; Hamnarbetskontor,Fören.Stojlkholms,ver~t.' tel, Djursh. 324; kontoret: r. t dir. Fritz Forsman, Slussplan63,AI, St.; '_ Axelina, Gymnastikdir., Linneg. 20 Il, O.; r. t. 9480, 7621,,R. t. Norr 134, r. t ' Telegr.-adr.: Hamnarbete.' ' _ Fredrik, Revisor, Vidllfg. 7, Va.; a.. t. Hamnell, T., Kamrerare i Järnvägsstyr. o r: t. '13414.' Stat. järnv.änke- o. pupillkassa, Btock-' \ _ Gerda,' Ånkefru, Östermalmsg. 86, (J. sund; r. t. Stocks. 42, a. t. Stoeks; Hammarströin,A., AgeIituraffär,Kungstensg Hamner, J. W., Apotekare, inneh..apote-. 55, Va.; r. t. Vasa 251, R. t , ket Elefanten, KarlaeägenIil., O.; bost. ~ Co:,Engros- o. Agenturfirma, spec.: Bergsg. 43 IIl, O.; a.t. Norr Läder- o. skofabriks artiklar m. m" - 'I'herese, Folkskollär:a, Engelbrekts Kyr- Karlaplan 2, O;Dj.;, r. t , a. t. koll'. 7, O.. ', 5094; telegrafadr.:»knuterikn., - 'I'onny, Folkskollär:a;EngelbrektsKyrkog. ~ A., Fil. mag., Karlbergsvägen 22, Va. 7, O.,; _ A., Eolkskollär:a, Kommendörsg. 4, O. - O. Emil, Köpman, Döbelnsg. el All; O. _ Elvira; Folkskollär:a, Kapellgränd 9, Sä.; Hamnfogde'distrikten, se [1674]. " :o.,al t ,. ' Hamnfogdekontoren:. " ' - Agnee, Fr~ Valhallavagen 41, O. Blasieholms O. Nybrohamnarna!.Hofslaga.rell.4,C. _ L. W. E., ~'ru, 'I'egnersg. 15, Va., Kungsholmshamnen, Klara strand,.norr om _ Svea, Fröken, Birgerjarlsg. 58, O.; r. t. Rid:a~~~~::s\;':;"~~n, Riddarholmshamn. l5;st.' 13590;. Skeppsbro- o. Stadsgärdshamnarna, Skeppsbron....; B...W~, Grossh., Braheg. 54, O.; r. t. 46, se. ' " Osterm;\ Hamnf?rbundet, Svenska, exp.hornsg. 1 v,, _ O. E., Handl.).. Braheg. 52, O" So., a. t , r. t o !. K. O., Ing.,.rorsg. 291, Va.; a. t. Vasa Exp.-tid Förbundets expedition handhafves af Svenska Stadsförbundet. _ Nils, Kontorist, 'Odeng. 69, Va. Hamnkaptenskontoret, Skeppsbron.46 l ; St. _ Melcher Hugo, Lärare, Vollmar Yxkullsg. Hamnkassakontoret, Skeppsbron 46 D b., -Si.; 15 B, Sä.; a. t. Söder öppet 1/210-3, lörd. o. dag före helg- _ Georg, Pastor, Södermannag. 9 Il, Sä.; a. t. dag 1/ ' ' _ Hamnqvist, Alfr., Köpman, kont. o. bost. _ A~P.R, Postexp., Greftureg.77 lv,'o.; a. t. Norrtullag. 35, Va., Osterm. '1489.' Hamnroddarekontoret, Förestånd. Kapten L. _ Ellen,,SjukgymI!ast, Löjtnantsänka, Ar- W. Widhson, Våg huset, Skeppsbron, tillorig. 18, O.Dj.; r. t St.; r. t. 4649; a. t; 2789, förest. bost, _ R. A. F., Sjökapten, Högbergag. 30 r, Sä. Katarinavägen 15 A, Sö..; a. t. c :.. K, 'Skrädderiaffär, Rornsg. 50, Sä.; a. t. Hamnstedt, Anna, Fru, Bengt-Ekehjelnisg , Sä... _ Anna, f?ömmerska, Greftureg, 30 B, O.; - E. H. M., Ha~t~abrik, Bellman~g. 22 B'iSö. a. t. Osterm F. G., Masklninspektor, Valhng. 31, O. _ A. M. Helena, (I d. Telegrafkommiss., - Carl Otto, Pantbanksförest., Fleiningg! Braheg. 44II, O. 52, O.; a. t ,..s: C. 'U., e,' o.tullvaktm., Hornsg. 65, ss. Hamnström, E. A. D., Fil. dr, Lärov.-adj., _ J. A., Tullvaktmäst., Bpndeg. 39, Sö. Fatbursg. 18 A, Sö:; r. t. 1}953..'. är Sveriges främsta annonsopgan.'spridd' i alla samhällslager. ---'-~,~'------_.....~, _...---, STOCKHOLMS-TIDNINGEN

13 444 Hamnstyrelsen-e-Handelsbol. Sirius, Hamnstyrelsens hamnbyggnadsafd., Bränn- Handelsaktiebolaget ~ktiv, 'I'yrg. 2, Ö.; a. t. kyrkag. 2 A, Sä. Hammarbyledens kon , r. t tor: Brännkyrk~g. 2 B, Sä.. HandelsaktiebolagetS. Bruhn&Co, Trävaror, Hamrtst!.relsens kansli o~hk.a~erala~deln'll1~, I trämassa or papper, Drottningg, 80 A, Blan.nkyrkag. 2 A,So., exp.vtid 10-1:\. Sthlm 1; 1'. t o Tele. Hampaktiebolaget Oscar Jansson; Hampa, gramadr.:»woodbruhn». llll~ bindgarner m. m., Skepp:~ron 28~ Brunkeberg, Karduan'smakareg. 9, G. St., r. t. 1497, a t 'I'elegramadr.: _ Bröderna ~indblom, Regeringsg. 16, G.;»Hampbolagetl)." r. t. 9041, 17048, (Iiujevälj.), Hampel, A. C., Fru, Karlbergsvägen 70A, Va. a. t Telegramadr.:»Handels- Hamree, Lars, Papper en gros, kontor o. l' dblom» bost, Stureg, 12, Ö.; r. t , lll.. C E d & Hamren, J. S., Grossh.-firma, Pipersg, 5 G.' Handelsaktiebelaget ~.' True son a. t. Kungsh " ", Co, Manufaktur-, trikå- o. korta varor Hamrin, Eugen, AJd.-chef hos Gust. Öhrn, m. m. engros, kontor o. l.a~er" ~t. Humlegårdsg. 23, Ö.; r. t Vattug. 7, G.; r. t. 1:1952. (Linjevälj.) - A. E., Apotekare, Karlbergsvägen 18, Va.; Handels-åktlebolaget E. Åberg & Co., r. t Kem.v'I'ekn, artiklar, järn- o. stålverk- - J., Byråchef, Riddareg, 43 1V, Ö.D}.; r. t. tyg. kristallvaror samt alla slags hus- / hållsglas, kristallkronor m. m" kontor, - Alida, Fru, Grefg. 601, O.Dj.; r. t lager o. utställn., Skeppsbron 6 1, St.; - Gurli, Fru, Artillerig. 39 1I1, O.Dj.; r. t. r. t , a. t , telegrafadr.: »Habergco». - Helfrid, Fru, Holländareg. 29, Va.; r. t. Handelsaktiebolaget Hennes, Kammaka , a. t reg. 27, G.; r. t. 2673, a. t , - E., Grossh., Villag. 13, O Telegramadr.:»Hermesbolag». -' G. B., Ingenjör, Holländareg. 29, Va.; - Majanz, S. Blasieholmsh. 4 BIll Ö. g., G.; r. t , a. t r. t , a. t T. H., Korrespond., Humlegårdag. 23, O. - Merx, Engroslager af korta varor o. manu- - L. A., Ankefru, Greftureg. 73, a. faktur, Rörstrandsg.l0, Va.; a. t. Vasa Hanberg, 'Aug., Speceri- o. Matvaruaffär, I Grefmagnig. 15,O.Dj.; a. t. Norr Nicolai Johannsen, Agentur- o. Engros- Handarbetets Rit- o. Mönsteraffär, Erika affär, Import o. Export, Skeppsbron Rundström-Kappers, inneh. Frök. M. 18, 3 tr., Sthlm 2. Gustafsson, V. Trädgårdsg. 19, G.; a. t. -' Nutro, Regeringsg. 5, G.; r.. t Norr Realisation, Linneg. 31, O.; a. t. Norr -s vänner, Föreningen, Kungsträdgårdsg , r. t ; filial Brännkyrkag. I:!, O.; r. t. 9102, a. t Ut- 171, Sä.; a. t. Söder ställn. o. försäljn. af svensk textilkonst; - Unitas, Import-Export, Näckströmsg. 12, öppet hvard, 10-5, lörd För- G.; r. t o säljn.: r. t , a. t. Norr Waria, kontor Skeppsbron 15",b" St.; r. t. Lagret: r.t , a. t. Norr , a. t. Osterm Handelsbanken, se Bankinrättningar. Handberg, Knut, Banktj.-man, Döbelnsg. 6, Handels banken, Aktie boj. Skånsku, se Bank- Va.; a. t inrättningar. - Oscar, Tapetserare, Tillsyn.-man i Fattig- Handolsbokhåll.s Pens.-förenings sekr.: L. J. vårdsnämnden, Döbelnsg. 6, Va.; a. t.' Collden, Grossh., Svartensg. 8 A, Sä.: r. t Handduks-Uthyrningsaffären, Bergsg. 35, G.; Handelsbolaget A. Pettersson & Co, Birgera. t. Norr jarlsg. 118, Va.; r. t , Filial Handel för Norden, A.-R., Export o. Import, Kolonialvaror, färger, 'kemikalier, oljor, foder- o. gödningsämnen m. m. Malmtorgsg! 3, G.;.r. t o Telegrafadr. :»Hafornor»..Handel och Industri, Föreningen Representanter för, se Kalenderafdeln. L4270]. Solfvarbo pr Säter; r. t. Gustafs \)5 A. Handelsbolaget Hansa, Textil- o. Kort a varor en gros, Hornsg. 148 B, So.; r. t , a. t. Söder KungsholmsIsupplag, Lindh & Co, Kungsholmsg. 71, G. - Msctor, Kem. tekn. fabrik, ~" Trädgårdsg. 19, G.; a. t Sirius, Tuleg. 47, Va.; a. t , r. t JöNKÖPINGS JURIDISKA BYRÅ 15 HAMNGATAN ~--

14 Handelsbol, Union - Hamling. 445 Handel.sb.olaget Union (inneh, Bröderna Lin- Handpresstryckeriet, A.,-B:>:l1t,föJ:konstnärden), Kolonialvaror, Konfektyrer o. liga tryckalster, Ostervägen 16 A, Rå- Tekn. artiklar emgros, Hornsg. 68, Så.; sunda, tel. Rås I a. t , r. t. 24'667, fabr.: Ansga- Handsken, Handskaffär, inneh. Anna Andersrieg. 1 A, Sö.; a. t. Söder son, Birgerjarlsg. 1, C.; r. t '- 'Winroth&Co,Dalag.33,Va.;r.t a.t- Handskmagasinet, Systrarna Abrahamsson, Kommission. Import & Export. I Regeringsg. 43, C.; r.t.16666, a. t. Handelsdepartementets [expedition, Rosen. Norr Lad 2IV, Sthlm 16. Handtvcrksförening, Stockholms stads.brun- v Handelsfirman Ave~e, Knngsg. 56B, C. lm- kebergsg.' 3, C., ordf. Aug. Lindmark.. port o. export. Tel.adr.:»Avebe». r. t. Handtverkshemmet för blinda kvinnor, KOJ:!!- i:'3840. 'makeri o. Rottingsflätning, Klara Ö. - Mercur, se Morcur, Handelsfirma. Kyrkog. 3, C.; r. t. Norr Porus, se Porus, Handelsfirman, Handöls Nya Täljstens- o. Vattenkrafts-Ak- Handelsflottans Pensionsanstalt, Mäster- tieb., Birgerjarlsg. 33r, C. _ samuelsg-sl!", C.; r. t Hane, Arvid, Amanuens, Odeng. 46, Va.; Handelshögskolan i Stockholm: geografisk a. t. Vasa 478., handelsteknisk, nationalekonomisk samt - Ragnar, Banktjänsteru., Handtverkareg. rättsvetenskaplig institution; bibliotek 88, C.; a. t. Kungsh ( och affärsarkiv, handelsmuseum före- - Ernst, Homöopat., leg. Gynm-dir., Ho-. läsningssalar samt rektorsexpedition möopatisk behandl., massage- o. sjuk- Brunkebergstorg 2, C. 'gymnastik, mottagn. hvard. lo-:-12 Handelshögskoleföreningen i Stockholm, adr. f. m, 6-7 e. m., Nybrog. 16, Ö.; a: t. Handelskammaren, Riddarhustorget 8, St., r. t.2849 o.,6597.' - Paschen, f. d. Kassadirektör. Odeng. 46, Handelsinstitut:. Va.; a. t. Vasa ,, Björstedtska Handelsinstitutet.Stockholms - C., pens. Polisman, Luntmakareg. 97, -Va.. Högre Handelsläroverk, Mästersamu- - HiIda,Sjuksköterska,Luntmakareg.97, Va. elsg. 19 B, C.; r. t. 8115, a. t. Norr - se äfven Hahne.. l Se annons sid. 52.' Haneck, Sven H., Kontorschef, Erstag. 7,- Bröderna Påhlmans, Drottningg. 71 C, Sij.; a. t. Söder ". ;.C., l o. 2 tro. Hanell, E. G., l~g. Apotekare, Allmänna Schartaus Handelsinstitut (Stockholms gränd 3 A, O.Dj.; a. t Handelsgymnasium), Stigbergsg. 26, ~ A., Fröken, Götg. 27, Sö.; r. t; Sö. - E., Fröken, Götg. 27, Sö.; r. t Se för öfrigt Skolor ' etc. - B. 9., Varfsingenjör, Villa Berga, Hud- Handelskalendern, se Sveriges.Handelska- dinge, 1'. t. Hudd ' lender.. Hannelius, Eugenie, Ankefru, Braheg. 18,.0.;' Handelskammare, torget 8, St. Stockholms, Riddarhus- Se f. Ö. Kaleuderafdeln, I a. t Hanner, Kurt, Civiling., " Strand.väg~)r 7 B", r2602]. Ö.Dj.; r. t o. a. t. Osterm, 527. Handelskemister: - A. D., Dir., Birgerjarlsg. 41, C.. Setterberg, Carl, Fil. dr, tl äffas säkrast - Herman, Fabrikör; bost. Högbergsg. 11,, 1-3, Regeringsg. 47, C. Sö.; r. t. 240 e8. Handelskompaniet Wega, A.-B.; se Wega, Robert, Kamrer, Götg. 69, Sö.; a. t. SÖ. Handelskomp., A.-R. dor 4941, r. t. Söder ' Handels- och Industriakticb Skandinavien, Elsa, Prakt. läk., Strandvägen 7BI, Ö.Dj.; se Skandinavien, H.- O. L A. B. mottagn. efter öfverensk.; r. t. 775 ~7 _ och sjöfartsnämnden i Stockholm, Börs o. a. t. Östorm. 527, Götg. 14, Sö.,; -,. huset, Sthlm 2 (ing. fr. Källaregr.). mottagn. hvard, 1-;-2; a. t. Söder o~ Yrkesidkarnes Centralbyrå, Torsg. 2, - J. V., Revisor, Humlegårdsg.. 13, Ö. C.; r. t Hannerz, Nils, Läroverksadj., Pastor, Drott- Handelstidning, Stockholms Gamla, Utg. ningholmsvägen 1 A, C.; r. t. 3092?l.. Fredr. Andersson, Kl. V. Kyrkog. 12 TH, Hanngren, Maria, Fröken, Rådmansg. 5 H, Ö.; C.; r. t. O. a. t. r. t Handelstidningen, se Svensk Handelsti dning - G., Köpm., 'l'egnårsg. 29, Va.. och annons ~ kartong-sid. l4999]. Hanning, 1<'.O., Kyrkovaktm. (Krematoriets Handelstryckeriet Einar G. Johansson, spec.: förest.), Västmannag. 92, Va.;a..t Affärstryck o. Bokbinderi, Hornsg. 35, - Hugo, Revisor i Lotsstyr.,':Yäs,tmannag... Sö.; r. t. Söder 11 C6,a. t. Söder _~~~ ~rinonsera 1 STOCKBOLMS- TIDNINGEN ~;;lf::sttd~~~g~pridcla

15 446 Hansa-Hansson. HlI.sa, Handelsbolaget, se Handelsbolaget Hansen, H. S., A. B., Import o. Export, Hansa. Karlbergsvägen 54, Va. - Ingenjörsfirman, Hötorget 10, C. - V" Ing.. Rörstrandag. 4, Va. Eft. 1 april Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Sjö-, Villa 'Holländia, ~~ärsätra. Brand-, Vattenskade-, Glas-, Inbrotts-, - J...M., Inspektor,,Appelviksvägen 68, Stormskade-, M~skin-, Garanti-, ;Kredit-, Appelviken... Olycksfalls-, Sjuk- o. Ansvarsförsäk- - Harry Roeck, Kamrer, Enksbergsg. 12\ ring, Blasieholmsg. 4 B, C. Telefoner: O.; r. t Namnanrop»Hansa».. - K., Kassör, Hornsg. 63, Sö.; a. t , Hansa, Velociped- & Motoraffären, Mäster- kontoret: tel. Liljeh. 76. samnelsg. 12, C.; a. t. Norr Hermann, A.-Bol., Kolonialvaror en gros HanselI, S. B.,Aktuarie, Handtverkareg.12, C. och agenturer, Uplandsg, 15, Va. - B. E" Marinintend., Observatorieg. 20, - O. A., Linnesömmerska, Fru, Regeringsg. Va.; a. t. Vasa !!, C. - P. T., Skr!ftst.,. Spektensgränd pli, St., - Harald\ Lysolje- o..bosättningsaffår, o. St. Essmgen, r. t. Ess. 8. ' Hanutverkareg. 76, C., a. t. Norr Torborg, Teekn.-lär:a, Helgalunden 2, ss; - Cajoline, Änkefru, Kaptensg. 9, O.Dj.; a. t. a. t. Söder Osterm, 798. Hansen, Fritz, Agenturaffär i maskinbrau- ~ Villy Boeck,' Skeppareg. 5 1II, O.Dj. sehen, Götg. 28 B, Sö.; a. t. Söder Hansen, Emil, Inneh. Bleck- o, plåtslageri. - Olga, Diakonissa, Skomakareg. 30, Si.; verkst. Aktiv, Sigtunag. 8, Va.; bost. a. t. Brunkeb s, ~ H. S., Direktör, Karlbergsvägen 54, Va. - H., Dir., Uplandsg. 15, Va.. ~ K. Roeck, Direktör, Banårg. 7IV, O.Dj.; - Lydia W. Ch., Fröken, Braheg. 32, G.; r, t a. t ' Vilhelm, Direktör, G:la Brog. 51 A, C.; - Herman Alex.,.Järnv.-tjänstem., Braheg. a. t ', 32, O.; a. t Edv. A., Engros- o. Agenturaffär, Repr. - Sigrid, Kapphandelsfirma, Västerlångg. "för A. Svensson & Co Snörmakerifab- 29, St., o. Drottningg. 53, C., rik, Malmö, Corsett-Companiet i Göte- - Mary Ch, E., Telegrafist, Braheg. 32, G. ~org m. fl. in- o. utländska fabri)ranter I'1H ss n' 2 Hanson' 3 Hanzon. I Mode-, Konfektions- o. Hvitvaru- a.n o-,--'----' branschen, Tunnelg. 17, C.; a. t. Norr _2 K. A., Afdeln. chef.s:t Eriksg. 19, C , r. t. ] 1374; sommartel. Skuru _2 Fredr., Afdeln.-chef h. Söderberg & Haak, Vasag. 12, C.; r. t Hilma, FolkskolIär:a, A.ppelviksvägen 68, _IS, Axel, Agentur- o. Partiaffär, Papper o. Appelviken, Trämassa, Papp m. m., Skeppareg. 39, -' E. H., Frisör, Kammakareg. 41, C. O.Dj.; r. t : Telegr.-adr.: Axel- - Anna, Fru, Uplandsg. 39 ll, Va.; a. t. hans. Vasa 783. _IS, Carl, Aktieb., Rådmansg. 73 1, Va.; a. t. - Anna, Fru, Skeppareg. 21, O.Dj.; a. t. 9297, r. t , a. t. Vasa 11935, sistnämnda efter arbetstiden samt under - M., Aktieb. verkst. Dir. Fritz Held, helgdagar. Färg- o. Fernissfabl'ik, Färg- & Kemi- _1 C., Apotekare, Vanadisvägen 17, Va.; a. t. kaliehandel detalj.o. engros, kontor, Vasa 654. lager och detaljförsäljning Arsenalsg. _1 Gillis, Arbetschef vid' Värtagasverkets 3, C.; r. t. 36, 521, 4152, a. t. Norr nybyggnad, kv. Vase 1, Lidingö Villa- 5030, Norr Filialer L:a Nyg.. stad. 13, St.; r. t. 9873, a. t. Norr o. _1 Olga, Bagerifirma, Karlbergsvägen 69, Hornsg.33, Sö.; r. t , a. t. Söder Va.; a. t _2 L., Bankdir., Handtverkareg, 34, C. F. V., Generaldirektör, Villag. 24II, O.; _, Elof, Banktjänstern., Handelsvägen 2, Ena. t. 1427, r. t skede. - Hans Fr., Grossb., Skeppareg. 5, O.Dj. _1 Hans, Banktjänsteman, Inedalsg. 21, C.; - Hermann, Grossh., Uggelviksg. 9, O. s, t. Kungsh _ OscarF.,f.d.Grossh.,Tegnersg.23Jö.g.,Va. _2 K G:, Bokför., Upsalag, 9, Va. - Ragnar, Grossh., verkst. Dir. i A.-H. Ta- _2 Thure, Bokhandl., Drottningg. 95 D Il, baceos, Kungsg. 79, C.; r. t , Va.; a. t. Norr 4502, r. t a. t. Norr 'l'elegramadr.:»ta- ":"1 Albin, Bokh. i Järnv.-styr., Dalgången 9,, baccos». Mörby, Stocksu-nd; tel. Stocks ~, A.-B. SVENSKA METALLVERKEN 20~~~~;:;:;' , J.,

16 Hansson ij'aiisson; 2 Hansl)n;,3 Hanzon. 1 Hansson j 2 Hanson j 3 Hanzon...'...11E. A.,-Bokh., KO,cksg. 17, ss. _2 Gusten, Fru, Srt.Eriksg. 30 H O.j r. t. _1 Gottfr., Bokh., 'Dalvägen 4; Enskede ' " -1'Hj,;'lBpktryckeri, Smålandag. 22, O.; a. t. _1 Jenny, Fru, Styrmansg. 9, Ö.Dj.. Norr,23320, r. t ; bost.' Rege- _I Maria, Fru, L: a Badstug. 10 B; Sö. 'i. ringsg: 84 IV, O.; a; t _1 Martha, Fru, Markvardsg. 11 Il1, Va.; a. t. ',1Anna, Bosättningsaffår,Åsög. 56, Sö.;. Vasa 'lij: t ';. _I Valborg, Fru, Skådespel:a, Tyskbagareg. _8 D., Byggmäst., MRlmskillnadsg. 34 A, O.; 5 1ll, V.j a. t. Österm. 894.',.,a.' t '.' _2 Helene, Fröken, Dalag. 1C, O.;, a. t , -' E., Byggmäst., Odeng. 53,'Va.; r. t r. t I Erik, Byggmäst., Bergsg. 43, O.; r. t. '369. _2 Judit C., Fröken, Regeringsg. 43 1, O.,-1 Hans, Byggn.-ing., Dianavägen 21 A, Vär- _2 Siri, Fröken, Inedalsg, 15 Iv,ö. g., O.; a. t., o ".tan.«-r _ ',."; Kungsh s"johanne's, Byggn.-ing., Erstag. 7, So.; 1'. t. _2 Pontus, Pörest, för Sthlms Stadsbad- o., \ ,' '. -, " siminrättning"tjänstem t i Kvarnaktieb. _2) Magnus, Chef tör Drags Aktieb:s Afd.-kon Tre Kronor, Drottningg. ~5 DU, O.;. ter, Malmtorgsg. 5, O.; a. t. 4006,.1'. t. r. t. 4502, a. t. Norr ~ 15~ 92jbost. Karlavägen 9,_ O,; r. t. _1 Ingeborg, Föra-diakonissa, Klara Ö. Kyr- " o,. kog-.8, C.; a. t. Brunkeb " Martin, Civiling., Mästersamuelsg. 18, O.; _1 Emil, Glasmäst.,.Lindvägen 10, Gröndal, a. t. Brunkeb, 4599, r. t Liljeholmen: a. t. Gröndal 452. _3 Nils, Oiviling., Erstag. 7, Bö.; a. t _I P., Godsägare, Hornsg. 61, Sö.:r. t , _1 Charlotte, Diakonissa, Skomakareg. 30, kontoret: r. t ! - -St. (Storkyrk. Barnkr.); a. t. Brunkeb. _I A. G., Grossh., Skeppareg. G03.' _1 Gust., Grossh., S:t Eriksg. 39, O.Dj. 94 B, Va.j tel. -PAxe!' F., Direktör, Storängen; r. t. Stor \ äng. 32,,.' _I J. Sigvard, Grossh.rYidarg, 9,' Va,; r. t. _1 C. A.,.verkst.Dir., Sthlms Södra Jäst fabr. Aktieb., Tjärhofsg. 6, Sö.; bost, -' Lisa; Gymrr-dir. Drottningg.95 DII, Va.; Saltsjöbaden." r. t. 4502, a: t. Norr ', -' Johan, Dir. i Sv. Andelsförlaget, Ine- _1 Axel, Handl. (spec.- o. delikatess )j/götg. dalsg, 13, O.; r. t. 9392, a. t. Kungsh. 46, Sö.; bost. s. h. -:. o 361; bost. 'I'raneberg otel, Xppelviken _I C. H., Handl., Uplandsg. 23, Va. 567., _1 E., Handl. (spee.-). Surbrunnsg..5.4,Va.; \. \ _2 Wilhelm, 'Direktör, Torstensonsg.4, O.Dj. bost, Västmannag. 80, Va. Il G. E., Disponent,' Götg. 61, Sö.' _I Severin, Handl. (speceri- o. viktualie- ), I _2 Erik, D(\fstumlärare, Manilla, Sthlm 14; Brännkyrkag, 187, So.; bost. s. g a. t. Osterm ' _.2 August, Herr- o. Damskrädderi, Klara' _1 F., 'Entreprenör, Skåneg. 57, Sö.; a. t. bergsg, 40 1l, O.'. < l R., Hofrättsråd, Florag. O. _l, H. J., I Fabrikör, Drottningg. 94 v, _1 O.; _1 A., Ingenjör, S:t Eriksg. 13Il, 94 IV, Va. '_ a. t. Brunkeb _I And'ers, Ingenjör, Flemingg, 49. III, O.; _1 J. A., Fil. mag.,.erstag. 9, Sö. I a. t. Kungsh '..._1. M., Eirma (inneh. ooscar Svensson o. Eric _I A. W' l Ingenjör; Enskedevägen 51" En-, Pettersson), Smålandag. 33, -o.j lager ' skeae; tel. Ensk.,94. i af smör, ost och ägg; r. t. '4606, a. t. _1 Carl, Ingenjör, Rådmansg. 73 Il, Va'.; r. t o , ' I _1 H. O., Flaggunderoff., Valhallavägen 123, _1 Ernst, Ingenjör, Karlavägen 43; O.; a. t. Va. ' ' Österm.l025..,., _1 Anna, Folkskollår.a, Kronobergsg, 3, O.; -; John E., Ingenj~.r,Regeringsg.. 89:~ 'f!. a. t. Kungsh, K. G. A., Ingenjör, Tomtebog. 2, va.. -' Bengte.j Folkskollår.a, Djurgårdens folk- _2 N. A.,' Ingenjör, Drottnirigg. 95 DII;lVa.;.. skola Dj. ' r. t '.. i ' '_I Elina, Folkskollär:a, Djurgårdens folk- _2 N. K. F., Ingenjör, Försäljning af Centri-, skola, Di ",fugalpumpar, Maskiner,' Transportan- _I Hulda, 'Folkskollär:a, Hornsg. 112\ Sö. ordningar m.. m., Regeringsg. 431~ O.; _I Alma, Fru,.f. Wesslau, Seneelegi 17IV, r. t '"Telegrafadr.:»von-.< O.j.r. t ; sommarbest. VaXholm. structenr». ). 10'-",-' " :R-n-n-o-ns-_-,.-,---, , -, STOCKHOLMS. TIDNINGEN.sTOCKHOLMS~TIDNINGEN.

17 448 Hansson - Harberg. 1 Hansson; 2 Hanson; ~ Hanzon. 11Hansson: 2 Hanson: 3 Hanzon. -' Per, Ingenjör, Rådmansg. 14, Ö. -' Hj., Statsinsp. i Med.-styr. öfv. Köttkon- _1 P. M. Kakelugnsmak., Odeng ,Va.; trollen, Folkungag. 6 o, Sö.: r. t a. t _1 P. Alb., Statsråd, Chef för Försvarsdep. _1 Eskil, Kamrer, Artillerig. 23, ö.di; a. t. Borgmästareg. 16, Sö. Österm ~1 Agnes, Stenografilär:a, Odeng ,Va.; -' Nils, Kamrer, Malmskillnadsg. r. t A, C.; a. t _1 H. T., Tullkontrollör, Skåneg. 63~:, Sö. _1 Fritz, Kontorsskrifvare Markvardsg. _1 C. -A., Typograf, Orby villastad, Alfsjö Va.., _1 Gust., Utmätn.- o. ~tämningsm.., St yr- -' Helge, 'Kontorsskrifv. v. S. V. B. järn v., mansg, 22 & 24, Ö.Dj.; a. t. Osterm. Västmannag. 48, Va.; r. t _1 H.. f. d. Kvartersman, Enskedevägen 51, _1 Nils, f. d. Vaktm, i Riksb., Osterlångg. Enskede; tel. Eusk. 94. lji!, St. _2 John, Köpman, Svarteneg. 8A, Sö.; a. t. _2 N. A., Vapensmed, Verkst. Barnhusg. 6, Söder C. Vapen och laddredskap. _1 Sune, Köpman, Kommendörsg. 7 Il, Ö. _1 E., Änkefru, Odeng.2~, V~. '. ~1 Sven E., Köpman. Kungsholmsg. 23, C.; _3 Emma,..Änkefru, Artillerig. 50 ll, Ö.DJ.; a. t. Kungsh r. t. Ostorm "1 Hulda, firma, inneh. Ragnar Hansson, _3 Sigl-id, Ankefru, Erstag. 7, Sö.; r. -t, Sö- Kött- o. charkuteriaffär samt Charku der terifabrik, Odeng. 21, Va.; a. t. 2150, _1 C. W., Frejg. 13, Va.; r. t expo a. t. 6644, r. t. 4276; bost. Dö- Hanström, Hjalmar, Agent, Teknologg. a, belnsg. 46, Va.; a. t. Vasa Va.; a. t _1 K. B., Lärar.a, Döbelnsg. 11, C. - A. G., Brukspatron, Uggelviksg, 9Ill, Ö. _1 Lilly, Lärar:a, Svedenborgsg. 4 B, Sö.j - M., Fru, Valhallavägen 37ll, Ö. a. t. o. r. t M., E. o.. K.,._1 N.. H., Med. dr, Sveavägen 76, Va. 45 BIV, Ö. Fröknar, Valhallavägen -' & Bergqvist, Modemagasin, Klarabergag. - Gustaf, Handl., Vanadisvägen 17, Va.; 33, C.; a. t a. t. 2454, r. t. 3796, telegrafadr.: _1 Lars, Målarmäst., Regeringsg. 97 1I Ö. g.,c.»gusthunp : bost. Västmannag. 901V _1 Herman, Möbelhandl., Rådmansg. 65, Va.; Va.; a. t ' a. t ; bost. Holländareg. 3pv, - S., Landtmät., Karlavägen 78, Ö.Dj. Va. - G. A., Pensionär, Teknologg ,Va. _1 & Co, Sven, Omslagspapper, påsar, bind- Happach, Ernst, Direktör, Hofslagareg. 3, garn m. m., Oxtorgsg. 5, C.; r. t C.; r. t ' Albin, Plåtslageri- O. Låsrepar.-verkstad, Happaehs Såpfabriks Aktiebolags Filial, Dalag. 52, Va.; a. t se Malmö Oljeslageri & Happachs Såp- _1 Nils, Professor, Experimentalfältet; r. t. fabriks A.-B's Filial. -' Sigfrid, Redaktör för Landsorganisatio- Haqvinius, Gust., Försäkringsagent, gårdsg. 16III, ss; a. t. Söder Präst nens tidskrift»fackföreningsrörelaen». - AIgot, Tonsättare, Prästgårdsg ,Sö.; Ledamot af Riksd:s Första kammare, a. t. Söder ~ Lilla Essingen ; r. t. Essingen 4. Haraldsby Ångsågs- & Skeppsvarfs A.-B., _1 Sven A., Repr., Kungsholmsg. 23 1I1,C.; Näckströmag. 4, C. a. t. Kungsh, 19.,Haraldson, A., f. d. Lokomotivför., Dalag. 68, _1 Nils G., Revisor i Statskontoret, Ver- Va.. dandig ,Ö.; r. t Haraldsson, Olof, f. d. Tillsyningsm., Bryg- _2 Anna, Skolköksförest:a,Drottningg.95011, gareg. 9 li, C. Va.; a. t. Norr 4502,: r. t Harbeck, Wilhelm, Grossh., Drottningg. 51, Hanson & Co, John, Skrifmaskiner; skrifrua- C.; r. t. o. a. t skinsutensilier m. m. Utför reparationer, Skepparcg, 23, Ö.Dj.; r. t , a. t. Österrn, 5620, telegrafadr.»writring». _2 L.. M., Skådesp., Greftureg. 24, Ö.; a. t. Österm _2. O. ~W., Skådespel., Kungsg. 50, C. Harbeck, Wilhelm, Lager af O. fabrik för juvels- O. guld varor, pärlor, ädel- o. halfädelstenar, Drottuinggvål, C.; r. t. o. a. t telegrafadr.»guldharbeck». 2 Hj., Stationsskr., Reger~gsg'~2 _0... r-r-r- Harberg, Albert, Målare, Kungsholmsg. 86.C. JONKOPINGS JURIDISKA BYRÅ _~ L t 5 H A M N G A T A N ~

18 'Harbig-Hartzell..449 Harbig, Ern t K. G;., Ing., Valhallavägen Harring, K., Rådman, Torstensonsg.15,0.:.Qj.; 17, '0... a. t. Österm, ' Harder. Stina, N:so.n, Fru, Vanadisvägen Harriston. Hj., Skådesp., Kölmätaregr. 1, St.;. 22B, Va.. a. t. Brunkeb, 224'4./. - J. A. E.,.Ing. Vegag. 6. Va; Hartelius, K. A. L., Järnv.-tj:man, Tavastg. - Ove, Kraftvel ksdir., Vanadisvägen Va.; r. t B, - 23, Sii.; a. t. Söder A., t. f. Rev-sekr., Styrmansg.Bä,.. O.Dj. Hardt, Helmer, Lagerchef, Döbelnsg. 65, Va.; Harteweld, J. N. W., Professor, Regeringsg.. a. t, Vasa 7717.'... 66, C. '. - Arvid, Platsförsälj., Skeppareg. 70, O.D,j.; Hartford. Sigurd, Köpman, S:t Eriksg. 73 1II, a. t. 288Q8, r. t Va. Harel, Ståphana, Fröken, Malmskillnadsg. Harthon, J. A. V., Kassadir., Frejg. 7, Va. 60, C. Hartig, Hugo, A;.B., Nybrog. 3 IV,O.; r. t. Harg, -Augusta, Fru, Sjuksköt:a, Bondeg. namnanrop»hugo Hartig», a. t , 65, Sö.; a. t Verkst. dir. Helge Arvidson. Export af -Gottfrid, Smidesverkstad, Bondeg. 65, Sö.; cellulosa, trämassa, papper o. maskiner. l. a. t ; best, s. h.; a. t. ankn. Import af maskiner o. för den svenska, Harke, R. Z., Ingenjör, Boslagsg, n,vd.; r. t. trärnasseindustrien erforderligaråtnate ' rial såsom glaubersalt, bisulfat etc. Harling, Anna, Bankkassör, Ringvägen 12 1, Hartman,Ivar,Fotograf.Birgerjarlsg.81 III, Va. So".; a. t. 3404, r. t Margit, Fru, f. von Qvanten; 'anst..i J ord- - Ragnar, Direktör, Vanadisvägen 32, Va. bruksdep., Birgerjarlsg \ O. - Eva. L. M., Fosterbarnsinspektris, Björn- - F., Fröken, Nybrog. 47 A, O. gårdsg. 2~II, Sö. - Hilma, Fröken, f. d. Telefonist, Drott- - C. A., ]'otograf, inneh. Fotografifirman ningg. 84 IV, C. Bröderna Harling, Repslagareg. 22 B II, - Laura, Fröken, Johannesg. 12, C. Sö.; r. t T. A., Handelsres., SolnavägenTlä, Va. ~ G. E., Fotogr., inneh. Fotografifirman - C. W., Professor. Humlegårdag. 15, O. '. Bröderna Harling, Repslagareg. 22 BII, Hartmann's, G.,. :Maskinatl'är, Aktiebo.. Sö.; r. t laget, Vasag. 10, C. Maskiner f9r trä- - Mina,Fru, Braheg.46, O.;'a;t. Osterm sliperier, cellulosa- ochpappersfabriker, - Thyra, Fröken.anst. vid Dagens Nyheter, ångpannor, öfverhettare o. vattenre- Ringvägen 12 1, Sö.; r. t ningsapparater, Automateldare- (kedje- - G. A., Ingenjör, Krukmakareg. 12, Sti. rost), Bränslebesparare, Turbogenera- - Hugo, Köpman, Ringvägen 121,Sö.; a. t. torer, Angturbiner, AngmasKiner, Lo- 3404, r:' t komobiler, Pumpar, Fläktar, Lyftkra- - Georg, J'jänsteman, Högbergsg. 12 lii, SÖ. nar, Transportanordningar, Kolloss- - Elin, Ankefru, Flemingg. 34, C.; a. t. ningsapparater, ILinbanor, Järnvägs- Kungsh, materiel, Transmissioner, Armatur, la- I _ C: E., f. d. Öfverkontrollör ituliv., Rep- för fabriker. 'ger af alla slags rekvisita elagareg. 22 B, Sö. 'I'elegr-adr.»Hart»: t. namnanrop. r. I Harlock, Walter K, Lektor, Greftureg. 34 AII, a. t O.; a. t. Österm von Hartmansdorif, fl. Fröken, K. Elisab.,' H..l' l John.Köhler,. H. A B k t D' J h N'l Jungfrug. armolllu~,~.-.., ver ~ '... o n s Hartsindustrt,: 16III, O.Dj., A.-B., Dir. Doc.. son, ~illverkn. O. försäljn, af grammo- til1verkn. af Harts o. Sapinsehellaek, fonskifvor, kontor Odeng. 71,.Va.;.r,.t. Frejg. 58, Va.; 'r. t a. t. Norr 9575, fabrik LIIJe- Hartwich, E. R. J., Kapellmäst., Fridhemsg. holmen. 32, C.', Harms, Lorentz. Apotekare, Luntmakareg. Hartvig, P. J; 'r., Dir., Odeng. 1.06,' Va., 90 II, Va.; r. t ' - E. A., Ing., Skeppareg, 42, O.Dj,. - Ernst, Dir., Drottningg. 71 A,. C. Hartwig, B. W., Agent, Braheg. 9, O: - Sigrid, Fru, Skeppareg. 22, O.Dj.; a. t. - Mauritz, Byggnadsing., Köp.mang, 16 I,St. Österm. A Hartzell, J.. K, AgeIltur, en gros; 'fäster- Harmsen, Wilh., A.-B.,. Kvarnmaskins- & långg: 40, St.... Kvarnstensfabrik, se A. B. Wilh. - K., Banktjänstem., Greftureg. 1, O. Harmsen, /, - Helrny,.Fröken, Teck-lär:a, ~riksbergsg.. - A. E., Ankefru-Kemmakareg. 64, Va. 10, O.; a. t. Norr Harre;' Ludvig. Disp., Karlbergsvägen 75, - Karl J.,. Grossh., Engelbrektsg.12 II, O.; Va.; r. t '. 30. t. 4382; STo~tmOLMS;.TIDNINGENS san4agsnu"'~e...;._.....'-'---~---~---~-----_. är un_derh,ålland~,upp, ly~nde och rikt på litterära bid~ag..

19 450 Hartzell-Hasselrot. Hartzell, Herman, Lifinspektör, Klara N ; bost, Stockholmsvägen 22, Rå-. Kyrkog. 15, C. sunda; tel. Rås Selma,Prokurist,Östermalmsg.ll IV,O.Dj. Hasselgren. C. A., Boktr.-faktor, Observato- - Indina, Skolförestånd:a, Mosebacketorg. rieg. 12,Va. 14, ss; a. t. Söder John, Fabrikör. Inneh. A. G. Johans- - B~rta, Snörmakeri, Yästerlångog. 40, St. sons ~ikkistfabrik o. Begrafningsbyrå,.Harvig. H. N. (Sv. Bmdgarnsfabr. A.-B., Tegnersg.39, Va.; a.t, Norr 4527 o. Malmö), G~tg. 97, Sä.; r. t Norr 24610, r. t Harvor, C. A., Ankefru, Döbelnsg. 13, C. - Ida, Fru, Skeppareg. 30,0.Dj.: r. t Haake1, B., Direktör, Vanadisvägen 29, Va.; - C. J., Guldsmed, Jungfrug. 43 A, O. r. t , a. t Harald, Hofkamrer, Braheg. 52III, O.; - E., Fru, 'I'orsg, 56, Va. a. t M., Grosshandl., Partiaffär. kv, Tallen 4, - E. V., Ing., Rådmansg. 43, Va.. Gustafsvägen, Lidingö Villastad. _. Gustaf, Kontorist, Nybrog. 7F, O.; a. t. - S" Handelsres., Torsg. 56, Va.. Österm M. J., Handl, (Antikvitets-), Linneg. 34, - J. ~. V., Musikstyckjunk., Nybrog. 17~, O.; bost, Handtverkareg. 31 A, C. O.; a. t. Österm J. T., Köpman, Jakobsg. 24, C. - Johan Gerhard, Målaxe, Greftureg. 54, O.; - N., Köp~an, kont. o. lager St. Vattug. a. t , r. t. Oster~.}5 6~.. lo, C., a. t r. t K. R., Skom., Tavastg. 10, So. - Josef, Ad. Fredr. Kyrkog. 15 lii, C.; a. t. - Gustaf, Trävaruaffär, Trävaror i parti 5515, r. t o. minut, Luntmakareg. 36, C.; r. t. Haslum, Jörgen, Direktör, Karlavägen 101, 11638, a. t. Norr O.Dj.; r. t , a. t. Osterm Gustaf, Trävaruh., bost -. Markvardsg, 8, - John, Disp., Narvavägen 32, O.Dj. Va.; a. t. Norr S., Disp., Liitzeng. 7, O.Dj.; r. t R., Norrmalmstorg 41, C.; r. t Hassack, E., Fi\rsäkr.-tjänstem.; Strandvä- a. t Telegrafadr.: Hexa.. gen 57, O.Dj. - Rudolf, Handtverkareg. 88, C.; a. t. Hassel, R. L., Kriminalö(verkonst., Vikingag. Kungsh Va.: a. t. Vasa Hasselhuhn, Louise, Fröken, Mossberga, Sö- - O., Lokomotivför., Karlbergsvägen 61, Va. I dertorns villastad 41. Hasselbacken, Djurgården. - A., Husäg., Västmatmag. 80, Va. Hasselberg. Sv., verkst. Dir. i Svenska Gryn- - J. A. T:>Inspektor, Gullvifvan 10, Grönkvarnarnos Försäljnings A.-B., bost. dal, Lilj. holmen. Sveavägen 52, C.; r. t E. J. H., Sjuksköt:a, Upsalag. 13, Va. - Karin, Fru, Lilljansplan 6, O. Hasselkvist, Svante, Lokomotivför., Upsalag. - A. B. L., Löjtnant, \ anadisvägen 41, Va. 221, Va. Hasselblad, Anna, Fröken, Hemgården. - se äfven Hasselquist och Hasselqvist. Östermalmag. 25 & 27, r. t Hassellund. A.!., Ing., Malmskillnad-g. 7, C.. - Ake, Krigsråd, Blockhusudden, O.Dj.; Hasselmark, Hilma, Fröken, inneh, Skeppsr. t brok., Skeppsbron 24 St.; r. t & C:o, F. W., A.-B., Göteborg, Proflager. Hasselquist, Nils, Kapten vid Väg- O. Vat- Ombud Bernh. Liljeström, Vasag. 15 & tenb.-kåren, verkst. Dir. i A.-B. Lidingö 17 1II, C.;a. t. Norr o. r. t Villastad och Lidingö Trafik A.-B., - D., Öfverbanmäst., Mäst-rsamuelsg; 70, C. adr, Lidingö villastad. Hasselblads Fotografiska A.oB., f d. Has- Hasselqvist, Gerhard, Fondchef, Odeng, 21, selblad-scholander, Hamng.Iti, C.; r. t. Va.; a. t , 2807, a. t, E., Garn-, Väfnads- O. Sybehörsaffär, Hasselbom, Axel R... Postexp., Handtver- Hornsg. 72, So.; a. t. Söder ; bost, kareg. 30, C.; r. t, Krukmakareg. 14. So.; a. t. Söder L., Tjänsteman i Sthlms Ensk. Bank, - Joseflne, Ankefru, Krukmakareg. 14, Sä. Skeppareg. 31II, O.Dj.; r. t ~ Sofia, 4nkerru, Grefmagnig. 9, O.Dj.; Hasselgren, U. Ludv., Autlitör, Led. af Sver. a. t. Ostorm Advokatsamf., kontor Drottuingg, 6, - S6 äfven Hasselkvist. C.; kont.-tid 9-5; r. t , a. t. Hasselrot, Carl Axel, Byråchef i Generalpost- Norr 5524; bost. Ulrikag. 5v, O.Dj.; styr., Kommendörsg. 7 III, O.; r. t r. t A., Byrådir. i Pat-nt- o. Registr.verket, -8 Verkstäder, Sigfrid Hasselgren, Bleck- Västmannag. 61, Va.... o. plåtslag., suddes- o. mek. verkst., - Per, Dispaschör, kontor Stadsgården 10, ~ungag. 38 1/2 Sä.; a. t , r. t. 1 1 /2 tr., Sä.; r. t. 1076; bost.. R~- A.-B.SVENSKA METALLVERKEN 20 s~~~:n~::;d~~. 20

20 .> Hauffer, Hasselrot-Hector. 451,? vägen"',14!y,so.; a. t.. Söder 13234; r. t. Haverman, K. V., Ingenjör, Långängen; Stocksund; r. t. Stocks Hasselrot, S. B., Fäurik, Drottningg. 83, Va. Hawerman, Ernst, Arkitekt, Humlegårdsg. 7, - C. R., Kyrkoherde, 'Kammakareg. 30, Va. O.; a. t , -.Sten, Med; lie., 8:t Eriksg. /13, C.; r. t. -E. F. E., Kanslisekr., Skeppareg. 39, O.Dj., '!' Carl, Köpman, Agenturaffär, Beimers- ~ Per, Pastor, Odeng, 56, Va. holmsg.r'", Sö.; a. t. Söder Bror C., Statssekreterare i Jordbruksdep., - E. Esbjörn, Löjtn., Greftureg.. 24 C, O.; Handtverkareg. 39 AIV, C.; r. t r. t Hasselström, Hilma, Fröken, Kommendörsg. Hay, Berndt, Kabinettskammarh., Baldersg.,. 21 B, O. 1, O.; r. t , a. t ' Hassila, Hilma, Fru, Sömmerska, Västman- Haydn, Joseph, Musiker, Banerg, 23 1 ö. g., nag. 521, Va; 'O.Dj. ' Hassler, C. V., Kriminalkommissarie, Bergag. Haynez, A., e. o. Hofr.-not., Malmskillnadsg. 2~, C... 27, C. '. Hata, R;. Japansk ministervlinnög. 5. O. Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; Hattfabriken Excelsior, A.-B., Spec.: dam- r. t , hattar 2 tyghattar, engelska sport~össor, - Mll;ria, Fru, Karlaplan HlII, O.Dj.; a.-t skolmossor m. m.,lundag. 31, So.; a. t. Österm Söder Verkst. dir. Ernst Le- - L B:. E., Ankefru, Valhallavägen 43, Va. vin, bost. Kungsträdgårdsg. 18, C.; a. t. - T., Ankefru, Uplandsg. 4, C Hazen. G. F., Ing., Östermalmsg. 45. O. Karl, Grossh., Malmskillnadsg. 34 A, Heap-Åberg, Y., Grefg. 10, O.Dj.; r. t C.; r.t ; bost. Djursholm. Hebbe, Hulda, Firma, Lager af konstgjorda Hauffman, Knut, Civiling., Värderingsman blommor, Valling.20 & 22, C.; a. t i Sthlms Stadshyp-fören, (kont.-tid - Signe, Fröken; Danderydsg. 4, O ), Högbergag. 87 Il, Sö.; r. t. - Emil, Köpman, Tomtebog. 39 III, Va Per M.. Löjtn., Hornsg, 63, Sö.' Jenny,,Fru, Valhallavägen 41, O.; a. t. Hebbel, E., Ingenjör, Stenarbeten alla slag, särskildt grafvårdar. Engelbrektsg. 8 - Märtha, Fröken, Greftureg. 35, O.; r. t. O.; r. t , 1zS 95. ' Hebel, W., Bankkamrer, Uplandsg. 56;21/2 tr., - E. T.,-Löjtn. v. Flottan, Odeng. 74 IV, Va. Va.; a.' t. Vasa Wilh.,Revisor i Sveriges Riksbank, Rör- - Thecia, Fru, Birkag. 15, Va.. strands~ 56 Blv, Va. Heckscher, 'Ebba, Fru, S:t Briksplan 2 IV, Va.; - Be äfven Hoffman.o, Hofmanu. a. t. Vasa 2082, r. t Haupt,.Fritz, Direktör, Storg. 29, O.Dj. - Elin, Fru, Linneg. 76, O;Dj. - Oscar, verkst. Dir. i Frans Svanström & - R., Fru, S:t Eriksplan 2 1, Va.; r. t. Cos.Pappersh.-aktieb., Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb ' - Paul, Grossh., Kcnstförlag, Mästersamu- Hauptman, Willi, Agenturaffär (Kolonial- elsg. 221, C. > varor), Alströmerg. 6, C. - I., Juris dr, f. d. Dansk Generalkonsul, Hauschildt, John, Grosshandels lo. Agentur- S:t Eriksplan 2 1, Va.. firma, Kungsholms hamnplan 1, C. - Eli F., Professor, S:t Eriksplan 2 IV, Va.; - John, Grossh., Handtverkareg. 14, C.; r. t. 1716, a. t. Vasa 2u82.. r. t Hector & Co (Emil Hector o. H. Hector), Haustedt, Frans, Kont-chef, Tjärhofsg. 54, Foderämnen, Byggnadsmaterialier och Sö.; a. t. Söder Maskinförnödenheter samt speeialartik- Hautboisternas understödskassa (kassör N. lar för sågverk o. järnverk m. m.; kon-.l, Smith), Grubbsg. 1P1, C. tor Malmtorgsg. 3, C.; rikst. 1243, Ordf,Oscar Ohlsson, Annero, Haga o. 'W 19 (Cheferna); a.' t. Norr Havanna Magajlinet, Aktieb.,. Hofleverantö rer, klint. Holländareg. 3 Il, C., butik - G. A.,. Fru, Karlavägen, 65Il, O.Dj.;. Drottningg. 21, C., filial Biblioteksg. a. t. Österm , C" ' - Emil, Generalkonsul, kontor Malmtorgsg. Haverikommiesicnärertse KalenderafdJ1896). 3, C.; bost, Karlavägen 83, O.Dj.; r. t. Haverman,Emil, l:e Bibhotekarie v. K , a. t. Norr Biblioteket, Linneg. 4IV, O.; a.t.österm. - H., Generalkonsul, kontor Malmtorgsg, '2973.' 3, C.; bost, Narvavägen 8,0.Dj.; a. t. - EliD, Fröken, Greftureg. 47, O.' Norr 12394, r. t STOCKHOLMS-TIDNINGEN har den största npplaga av aua dagliga tidningar i STzandinavien.

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg.

K. Kahn &; Son, A. T., kontor Högbergag. 37 A, Olycksfall- o. sjukförsäkra i SKANDINAVI EN, 11 Brunkebergstorg. Jönsson-Kahn. 459 1 Jönsson; 2 Jönsen. Kafe 25:an, Inneh. G. Johansson, Lästrna- ------------ --- ----- kareg. 25, G.; a. t. 10144. -' Ludvig, Ingenjör, Karlsro, Saltsjöbaden ; Kafoet, Skeppsbron 40, St.,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G."E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.." ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t.

Greta Ånkefru, Skomakareg 5 St.. a. t. Fenix, Gullbransson, G.E., Göt~borg,arrend. Bru'nkeb.468.. ~o~~eae~3.wllhelm,gotg. 30, ss.; a. t. '\ o Handtverkareg. k-r,, Ausvarsförsäkringskontor-Apotek. 169 An s v a rs fö re ä ing skon to r (forts.): Antoniazzi, Sydow, Regeringsråd,S:t Eriksg, ~atthiessell, Max, Aktiebolaget, Re- 16, G. '1. gcringsg.

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer