-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,"

Transkript

1 Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.; _2 M. Hugo, Musikdir., Roslagsg. 41, Va.; r. t a. t. Brunkeb R. H., Landtbrukare, Mariag. 11 A, Sii. _1 Carl, Målare, Flemingg.45, K.; a. t. Kungsh. - F. R., Tapetserare, Uplandsg. 46, Va.; a. t. Vasa _, G. M. I., Notarie hos Drätselnämnden, - Albert, Vin- o. Spirituosahandl., Firma Kommendörsg. 9, (J.; r. t. 3817, a. t. G. T. Dahlström & Co; bost, Kat. Bang Il1, So.; a. t. Maria _1 H. J. T., e. o. Postexp., Barnhusg. 8, C. - Augusta M., Änkefru, Styrmansg. 2, (J.D}. _2 C. J. A., Skeppsbyggeriinspektör i En- Israelsmissionens expedition, Idung. 4, Va.' g-elska Lloyd, Bredgränd 2IV, Skeppsmätare, kontor Bt.; r. t. 4161; bost. a. t Israelson, Börje, Direktör, Uplandsg. ' 7, C.; Drottsgården, Stadsgården 14 & 16 VIIII, a. t Sb.; r. t (se»skeppsmätnings- Israelsson, Hj.,Bankkamrer,Artillerig. 6 Il1, O. kontoret»)..' - Maria, Fru, Upsalag. 13 II ö. g:, Va. _" Agda,'randläk.,He~gården,Ostermalmsg. - Anna, Fröken, Odeng, 59 IV ö: g., Va. 27, uppg. AUl, (J.; rådfrågn:tid hvard. - J. M., Grundlägg., Tomtebog. 30 II r, Va Eric, Handl., Försälj. maskiner, verktyger _, Axel, Tjänsteman i firman Percy Tham, samt vadd o. flock, Apelbergsg. 58A, C. Linneg. 42,' (J.; a. t , r. t Julia, Herr- o. Damekipering, Storg. _2 G. V., Typograf, Observatorieg. 9, Va. 15 B, (J... _2 C. O., V!)rkmäst., Renstjernasg. 27, Si). - V. F., Ingenjör, Riddareg. 78 IV, O.D}. _" A. W., Ankefru, Karlavägen 15 A, (J.; - D. A, Velociped- o. Kaminaffär, Hornsg. _I a. t. 190 ~ A, Sä.; a. t Christina, Ankefru, Stureg. 42" b., (J.; a. t. Isselhorst, H., Grossh., Svartmang. 24 II, St Italienska Konsulatet, Skeppsbron 34, Si.; _2 L M. A., Änkefru, Västmannag. 79, Va. r. t. 423, a. t Isaktiebolag, Stockholms: kontor o. lager - Legationen, Strandvägen 9, (J. Laboratoriehagen,Sthlm 14.; a. t. 6470, Iwarsson, C. L. L, Fanjunkare, Svea ingenjörr. t kårs kasern, Sthlm 8. Isaktiebolaget Isbjörnen, Söder Mälarstrand, - se äfven Ifvarsson.. Sä.; r. t. o. a. t Isberg, Oscar C. K. (i firma Rud. Wykman), Agentur- & Engrosaffär i kemikalier, kontor Kornhamnstorg 53, Si., bost. Bellmansg. 24 All, Sä. _ E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, (J.; a. t Jachaeus, Anna, Fröken, Karlavägen 39, (J.; Österm a. t. Osterm Aug., Civiling., Drottningg. 91,1/ 2 tr., Va. Jack, S., Fru, Uplandsg. 58 A, Va. _ Carl, Fil. dr, Komminister i Kat. förs., - Gunnar, Handl., Svartensg. 26, Sä. Verkst. Dir. i Prästerskapets Änke- o. Jackson, C. O., Herr, Stureg. SIV, (J. pupillkassa, Katarina V. Kyrkog. 2, ss. - Wictor, Köpman, Oxtorgsg. 12 III, C.; a. t. _ S. A., Handl., Jungfrug. 10, (J _ J. R., Ingenjör, Krukmakareg. 44, Sä. Jacobteus, H. C., Med. dr, Riddareg. 23, O.D]. _ C. E., Kapten v.. Göta lifgarde, Rid- Jacobi, P. E., Agent, Grefmagnig. 10, (J.D}. dareg, 35 & 37, (J.D}. - Georg, Byrådir. i Järnvägsstyr., Dalag. _ E. Kr., Kontorist, Drottningg. 38 C. 20 1, Va.. _ Paul, Löjtnant, Norrtullsg. 27 A, Va. - Adele, Fröken, Linneg. 39 A, (J.; a. t. _ Peder, Protokollssekreterare, Stureg. 3, (J. Ös~erm _ Gerda, Tandläk., Götg. 3, Sä.; a. t ; - B., Ankefru, Uplandsg. 52 ll, Va. mottagn se äfven Jacoby o. Iacobi. _ F. C., Ankefru, Stureg. 3, (J. Jacobowitz, Max, Norr Mälarstrand 24, K.; Isfeldt, Alma, Karamell- o. Fruktaffår, SÖ- a. t dermannag. 5, Sä.; a. t Jacobsen, H., Agent, Björngårdsg. 1 B, Sä. Isfält, G., Ingenjör, Skeppareg. 35, (J. - W., Direktör; kontor, Motala Filial, Isgren, August, Handl., Norrlandsg. 14; C.; Beckholmen, (J.D}.; bost. Storängen. a. t ; bost. Torsvik, Lidingö; - Julia, Fru, Hornsg. 4 u " Sä. a. t. Lidingö Wilh. Carl, Grossh., Uplandsg. 7, C. Brand- och liffdrsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. J.

2 o o. o ~ 408 Jacobsen -Jakobsson, Jacobsen, Fredrik, Nybrog,.11 B, O.; r. t. 1 Jacobsson; 2 Ja;';bson; -3 Jakobsson; o , a. t. Osterm Jakobson. - J., Drottningg. 91, Va.. ---~--_O oo Jacobsen, Elisabet, <1fverköt:a v. Kronprinsessan Lovisas vårdanst. för sjuka barn, _3 J oseflna, Frn, G:la Kungsholmsbrog. G.; a. t , Polhemsg. 30, K. _3 M. A. M., Fru, f. d. Folkskolel:a, Handt. O Jacobsson; Jacobson; 3 Jakobsson; verkareg. 31 B, K. _3 A. C., Fröken, Telegrafist, Artillerig.22, ' 4 Jakobson. _2 Betty, Fröken, Grefmagnig. 16, O.Dj. _1 M., H. Agent, Barnhusg. G. 4, _1 Elin, Fröken, Byggnadsing., Rådmansg. _1 Mauritz A., Agent, Barnhusg. 4, G. 43, Va.; a. t. Brunkeb _1 L., AgeiJturaffär, kontor o. bost. Drott- _1 J. L., Fröken, Luntmakareg. 51ll, Va. ningg. -" G. Hugo 95 D, W., Va. Amanuens i Generaltull. _2 Lotten, vägen Fröken, 25, O. Telegrafist, Valhallastyr., Roteman i 15:de roten, Hög. _1 Marie Louise, Fröken, Drottningg. 80 A, G. bergsg, 68 B, Sö. _l WaJdi, Fröken, Kornhamnsturg 55, St. _2 T. A., Assistent, Karlbergsvägen 20 m, _ss Eftr., Alfr. (inneh. -Ragnar Persson), Va.; r. t, Garn- o. väfn. handel, Storg. 21, O. _2 Ivar, Banktjänstern., Lidingö Villastad. _. Axel E., Grossh. (partiaff'år med vild t), _2 Alf., Bildhuggare, Smala gränd 3, G. Bredgränd 3, St.; bost, Götg. 20, Sö. _2 Eric W., Bleck- o. Plåtslageri, Krono- _2 C. F. V., Grossh., Regeringsg. 56, G. bergsg. 17, K.; r. t , a. t _2 Carl W., Grossh., Centralpalatset, G. -: Georg Al~xis, BQkh.,.. Helgag. ~,. Sö. _1 Harald, Grossh. (innehar firman August - G., Brefbarare, Ostgotag. 17, ;::;0. Julius), Barnhusg. 4, G.; a. t _1 Ludvig, Cigarrimport, Birgel:jarlsg. 10, _1 John, Grossh., Ad. Fredr. torg 81, Sö.; O.; bost. Greftureg. 76 A, O. r. t. 9146, a. t _1 Theodor, Cigarr. o. tobakshandl., Stora _2 Otto, Grossh., Artillerig. 20, O.; a. t. vägen 10, O.D}.; kontor och lager Blasieholmstorg 14, G.; bodar Arse- _2 nalsg. l, G., o. Stora vägen lo, O.Dj. P. A., Grossh., Norrtullsg. 31, Va.; a. t. (Lilla Casino). _2 A. L., Handelsidk:a, Långholmsg. 5, So. _1 Sten, Civiling., Stureparken 11, O. _1 Anna Lisa, Handelsidk:a, Bosättningsaf- -' J. A., Detektivöfverkonst., KunghoJmsg. fär, Jakobsbergsg. 31, G.; a. t AlIl, K.; a. t A. T., Handelsres., Da lag. 44, _1 L. G., Direktör, Greftureg. 24 B, O. -' A., Handl., Hornsg. 59, Sö, Va. _1 Gabriel, verkst, Dir., kontor Nächtrömsg. _1 A. J., Handl., Högbergsg. 26 n.b.,. Sö. l, G., O. Qsterlängg. 6, St.; bost. Lin- _. And., Handl., Greftureg. 68, O.; a. t. neg. 18, O. Osterm _1 A. R., Disponent,. Birgerjarlsg. 94, Va. _3 Carl, Handl., Karlavägen 50, O.Dj.; bod _2 Lotten, Dokta, Ankefru, Nybrog. 26n.b. S. g. 10 A. ö. e., O. _s K. A., Hand!., Helsingeg. 191, Va. _2 J. S., Fastighetsägare, Lästmakareg.13,G. _1 Ernst, Handl. (garn-, väfn.- o. trikå-), _1 Axel, Fil. dr, Lektor i Latin o Grekiska Grefg. 25, O.Dj.; bodar St. Nyg. 45, vid Statens profskola, Nya Elementar- St., o. Storg. 22, O.Dj. skolan, Yalling. 9, G.; a. t. Brunkeb _2 Harry, Handl., Odeng. 29, Va.; a. t _s Aug., Folkskolelär., Heimdalsg. 3, Va. r. t. Vasa 92; bost. S:t Eriksg. 27, K. _3 Elisabet, Folkskolelär:a, Dalag. 24, Va. _s Johan, Handl. (matvaru-), Birgerjarlsg. _1 Elsa, Folkskolel:a, Katarina Bang. 6, Bö. 113 B, Va.; bost. s. g. 113 A. _3 Gerda, Folkskolel:a, Döbelnsg. 52, Va. _2 John, Handl. (mejeriaffär), Döbelnsg. _3 Ingeborg, Folkskolel:a, BellI1J.ansg. 21, Sö. Va.; a. t. 7031, r. t , _2 E., Fondmäkl., Stureg. 42, O. _s K. R., Handl., Handtverkareg. 21, K.; _2 & Co, l<'ondmäkl., Drottningg, 55, G.; r. t. bost. Pipersg. 2ll, K. 7916, 7917 o. 7918, a. t _1 Oscar, Hand!., Uplandsg. 15III, Va. _1 Alma, Fru, Nybrog. 21, O. _2 P., Hal).dl., Torstensonsg. u», O.Dj.; _2 Constance, Fru, (firma Constance Malm- a. t. Osterm ström), N:a Smedjeg. 30 & 32,..G. _2 Wilh., Hand!., Hornsg. 29 D, ss; bost. _1 Elsa, Fru, Artillerig. 6, O.; a. t. Osterm. Torkel-Knutssonsg. 31, Sö. 62, r. t _1 Emma, Fru,.Handelsidk:a (firma Emma _1 Elsa, Fru, Handskaffär, O.; a. t Strandvägen 7, Lindberg), Alkistan. _1 C, 1., Herr, Styrmansg. 19m, O.Dj. Brand- och Llfrdrsäkrings-AktiebolagetSVEA. -13 Drottninggatan.

3 Jacobsson -Jreger. 409 f Jäco-bSson-;-2-JacobSon; g-jako b88on;- -11 acobsson ;---~fjaeob8on; ~3Jakob8SOll;~ 4 Jakobson. 4 Jakobson ~- _, J. G., f. d. Hofmäst., N:aSmedjeg. 30&32,C. _8 K. Gösta, Roteman i l1:e Roten, årtille- _, Gunnar, Ingenjör, verkst. Dir. i Nya A.- rig. 48 A I, O. B. Atlas, Tyrg. 5, O. _8 V. A., f. d. Rotem., Handtverkareg. 31B,K. -'~G. H., Ingenjör, Odeng. 40 III, Va.; r. t. _2 O. W. L., Sjukgymn., Hornsg, 29 D,.,9b. Vasa 301. _2 C. R., Sjökapten, Rumlegårdsg. 19, O. _8 J. H., Inneh. af Mineralvattenfsbr. Drul- -' & Co, And., Speceri-, Konserv- o. Delikavan, 'I'orkel-Knutssonsg. 14, Sä.; a. t. tessinagasin, Greftureg. 24 C, O _1 Helge, Stationsskr., Danderydsg, 8, O. _8 Uno, e. o. Kammarskr., Fridhemsg. 8B, K. _2 J:or & Co, firma; innehafves af Ernst _, Aug. L., Kartograf, Rådmansg. 43, Va.; 1. Salmonson, Tapisseri-, Sybehörs-, a. t. Brunkeb Dam- o. Present-Artiklar, Greftureg. _2 L. M., Kontorschef, Drottningg. 94, C. 24 B (huset bredvid Tattersall), O.; -10se. Em., Kontrollör, Vegag. 1, Va.; r. t. a. t. "' , a. t. Vasa _1 Oscar, f. d... Trafikchef, Jungfrug, 31', _2 G., Källarmäst., Kungsg. 13, C. O.; a. t. Osterm _1 Atle,' Lagerchef, Danderydsg. 8, O. _2 Harald, Trädgårdsmäst., Veraberg, Rid- _1 & Co, A. E, Leksaksaffär (inneh, Fröken dersvik; a. t. Riddersvik 60. Louise Svenson), butik Brunkebergs- _'s, J., T rä varuaffär, grundlagd~1879, torg 10, Sthlm 1. kontor Kornhamnstorg 55, Sthlm 2; a. _2 Emil, Lifmedikus, Dokt., Birgerjarlsg. t. 2680, r. t Brädgårdar vid 4II, O.; hvard. 9-10, 1-2; sön- o. Värtan, r. t o. Norrtull; försäljer helgd , a. t , r. t trävaror af alla slag såsom bjälkar, Intendent Varbergs vid Hafsbad- och sparrar, br~der o. plank, hyflade och Gyttjebadanst. ohyflade. Afvenledes mur- o. taktegel, _, Karl Nestor, Litteratör, Krukmakareg. 44, _8 A., Ilppbördsm. (22:dra roten), Uplandsg. Sä. 58 A" Va.; a. t _2 Herman, Lotslöjtnant, Lutternsg. 3, q. -' O. H. F., Vaktrn., Skeppareg. 23 D b., O. _, Carl, Lärftskramhandl.,Styrmansld b ',0. _2 Robert, e. o. Vaktm. (Civildep.), St. Grå- _, B. V. L., Löjtnant v. Fortifik., Marieberg. _2 A., f. d. Ångf.-befälh., Mariag. 9 Il (ing. _, V., Läroverksadj., Kungsg. 41, K. munkegränd 1, St.; a. t. Stork. 13. _, Linnea, Massös, Holländateg. 4 III. C. Götg. 1.6A t. h. ö. g.), Sä.; r. t _, Gottfrid A., Medarbetare i Aftonbladet, -' Anna K., Å.Qkefru, Timmermansg. 29 A, Sä. Nysättra, Nacka; r. t. Järla 19. -' Augusta... Ankefru, Döbelnsg. 85I~I, Va. _2 Hildur, Modeaffär. Hornsg. 18, Sä. _4 åugusta, Ankefru, Greftureg. 68, O.; a. t. _2 Tyra, Modeaffär, Hornsg. 36, Bä.. Österm _1 John G.,. Musiker, Valhallavägen 25, O.; -' Ebba, A:t!kefru, Tjärhofsg.44(f. d. 20.B), Sä. a. t. Osterm. 3063, r. t _1 Emma, Ankefru, Greftureg. 53, O, _1 A. S., Mllsikstyekjunkare, Braneg. 10, O.; -' Hulda, A..nkefru, Danderydsg. 8, O. a. t. Osterm _2 Maria, Ankefru, Hornsg. 29 D ö. g., Sii.; _1 N., Målarmäst., Regeringsg. 93 A, C.; a. t. Maria 442. verkst. Johannesg. 4, C.; a. t , Kerstin, Öfversköt:a, Sabbats bergs sjuk- _2 & Co, Nederlag af de förnämsta bruks. hus, Va. tillverkningar af Omslagspapper, alla _2 C..T. R., Birgerjarlsg. 111 A, Va.; r. t. slag, Snören i ark o. rullar, o. Repvaror Papp, af bästa Bindgarn, fabrikat, -' Vasa Fredrik, 193. Agneg. 14, K.; r. t Svartmang. 16, St.; a. t o. 1162, Jaeoby, G. L., Kirurgisk Instrumentmakare r. t (inneh. C. L. Jacoby), Lästmakareg. _2 & Co, P. A., Partiförsäljn. af Ost o. 27 BI, C.; a. t Smör, 'I'egnersg. 35, Va.; a.[t. 5187, - Charlotte, MÖss~!lrsäljp.., Storkyrkobrinr. t ken 5, St., o. Osterlangg. 34 & 36, St. _2 O. G., Poliskonst., Skeppareg. 21; O. - se äfven Jacobi och Iacobi. _2 Herbert, Postexp., Hornsg, 29 DI Ö. g., Jacquet, A. E., Matvaruaffär, Greftureg.22, Sä.; a. t. Maria 442. O.; a. t. 4595, r. t _, Frans, R~visor, f. d. Sjukgymn., 24 II, O. Sibylleg. Jreger, J. H.. Dir., Uplandsg. 64 1, Va. - Carl L.. Fabrikör, Brunnsg. 16 II, C. _2 G. F., f. d. Roteman, Karlbergsvägen - Natta, Fröken (syatelje), Brunnsg. 16, C. 22II, Va.; a. t. Vasa & Svenson, Mek. verkst. Regeringsg. 99, C. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 410 Jreger-Jansson. Jregcr, Laura, Änkefru, 'I'egnersg, 11 1v, Va. Janse, Axel Reinhold, Teaterelev, Regeringsg. - Therese, Ankefru, Brunnsg. 16, G. 99 1V, G.; a. t. Brunkeb Tor, Skeppareg. 26, O.Dj.; r. t C. A., Vaktmäst. (Stora sällskapet), Re- - se äfven Jäger, geringsg. 99 1V, G. Jaenson, Jaensson, se under Jansson. - se äfven Janze..T eerde, A., Slöjdlärare, Kristineberg, K. Jansån, A. L., Direktör, bost. Smålandsg. 42 II, J affe, S., Luntmakareg.46, Va.; a. t G.; r. t. 5827, a. t Jagare, Hugo, Inneh. af Dram. Teat. Restau- - Kristine, Fru, Antikvitetshandel, Bir. rant, bost. Birgerjarlsg, 15 u, G. gerjurleg. 1, G.; a. t Jagdmann, E., Ingenjör, Rörstrandsg. 58, John, Grossh., Drottningholmsvägen 12B, Va.; a. t K.. Jahn, Oscar, Grossh., Trefvinge, Saltsjö- _~ _ Dufnäs. 1 Jansson; 2 Janson ; 3 Janzon; 4 Jahnsson: - & Bohlin, Grossh:sfirma, kontor Stads- 5 Jaensson; 6Jaenson; 7Jeanson; gården 14 & 16 (Drottsgården), Sä. (In- 8 Jeansson. 9 Jahnzon. neh. Oscar Jahn). - A. P., Riddareg. 60, Ö.Dj. -' Carl, Agent, Krukmakareg. liv, Sä i-a. t. Jahnke, Curt, Am.an. i Riksb., Narvavägen Maria lll Ö. g., Ö.; a. t. Österm _2 Carl A., Agent, Ostgötag. 24 A u, ss, - P. F., Bokh., Volmaryxkullsg. 10 A, Sä. r. t. Söder Julia, Fru, Flemingg. 63, K.. -' J:r, O., Agent, Luntmakareg. 7, G.; r. t. - Est;er, Fröken, Nybrog. 21 m, Ö.; a. t. Norr 181. Österm ' K. Tuwe E.. Aman. hos Generaltul1styr., - H. V. E., Grossh., Ostermalmsg. 27 JV, Ö. Kungsg. 38JV, K.. - Otto, Kapten v. Flottan, Linneg. 78 JV, _. Gustaf, Arbetschef, Kungstensg. 29.JV, Va. Ö.; a. t , David, Arkitekt, Rådmansg. 10, Ö. - Hilma, Änk;!lfru, Narvavägen 23 m Ö. g., -, E. F., Artist, Badstug. 40, Sä. O.; a..t. Osterm _3 Nils, Artist, Davidbagaresg. 20Il, G.; a. t..- Ly.dia, Ankefru, Nybrog. 21 m, O.; a. t. Brunkeb Österm ' Carl, Bankdirektör, Birgeljarlsg. 6, O. - se äfven -Ianks. _2 A. V., Banktjänstem., Klarabergsg. 44, G. Jahnsson och Jahnzon, se under Jansson. -' A. K., f..andp,rsson, Barnm., Greftureg. Jahrl, Elisabeth, Folkskolel:a, Katarina 50 A, O.. Bang. 33 BU, So.; a. t. Maria ' A. M., f. Söderholm, Barnm., Storg. 6IlJ, Ö. - Ester, Folkskolel:a, Kat.a Bang. 33 BU,Sä. -' Maria Lovisa, f. Hansson,~13arnm., Fle- - se äfven Jarl. mingg. 23'A, K. Jakalin, A. L., Fröken, 'I'egnersg, 45, Va.; -' O.,.Bleck o. Plåtslageri, Greftureg, 28, a. t Ö.; bost. Humlegårdag. 12, Ö. Jakobs o. Johannes' Fattigvårdsstyr., se Fat -' Carl Joh., Bokförare, Vikingag , Va.; tigvårdsstyrelser. a. t. Vasa Jakobs o. Johannes' Mjölkdroppe, Döbelnsg. -' Albert, Bokh., Rosenlundsg. 12JV, ss. 38 B, Va.; a. t. Brunkeb ' Anders, Bokh., Tnleg. 47u, G.; a. t. Jakobsson, se under Jacobsson. Brunkeb. 28. Jaktvarfsbruket (f. d. Stockholms Murbruks- -' Carl, Bokh., Östermalmsg. 37, O" bolag), Polhemsg. 1, K.. -' C. J., Bokh., Humlegårdsg. 17, O. Jaktvarfvet, numera Svea Ingenjörkårs -' Carl Johan, Bokh., Flemingg. 25IJ, K. kasern, Jaktvarfsgr. 5, Sthlm 8. _2 Robert, Bokh., Flemingg. 22, K.; a. t. Jandek, Rudolf, Ingenjör, Malmskillnadsg. Kungsh, 87. 6~ G.' -' L., f. d. Brefb.-förman, Götg. 241, Sä.; Janke, Fritz Jul. Aug., Möbelarkit., Hornsg. a. t. Maria A u, Bä. -' A., Byggmäst., Helsingeg. t», Va.; a. t. - se äfven Jahnke. Vasa 571. Janowsky, E. A., Änkefru, G:la Kungsholrus- _2 A. G.,. Bygg- o. murmäst., Birgerjarlsg. brog , G. 10, O.; a. t Janse, Otto, Antikvarie, Bellmansg. 8, ss; -' Ernst A. V., Byggn.-ingenjör, Björnr. t gårdsg. 17 1v, Sä. - Gustaf, Grossh., kontor Brännkyrkag. 6, -' H., Cigarraffär. Stallg. 6, G.; r. t.norr Sä., magasiner Ragvaldsg'. 2, Sä.; a. t. -' Wilhelmina, Cigarraffär, Nybrog. 7, O. 3502; r. t. 43; bost, Bellmansg. 8, Bä. -' Aug., Cigarr- o. tobakshandel, Drott- - Edm., Kassör, Regeringsg. 99 1V, G. ningg. 91, Va.; r. t a. t Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

5 Jansson. ilinssou;2janson;s-janzon; 4 Jahnssonj 1 Jansson; 2 Janson; 3 Janzon; 4 Jahnsson; 5 Jaensson. 6 Jaenson ; 7 Jeanson ; 5 Jaenssom 6 Jaenson; 7 Jeanson; 8 Jeansson; 9 Jahnzon. 8 Jeansson; 9 Jabnzon. _1 F. Gustaf, Ciselör, Agneg. 2u, K.; a. t. _1 E., Fru, Malmskillnadsg. 38, C.; a. t. Kungsh _1 Tborolf, Dekor.-målare, Linneg. 34, O. _2 Maria, Fru, Ostgötag. 24 A u, Sö.; r. t. _1 C. Sö. A., Detektivöfverkonst., Asög. 47Du, Söder 129. _1 Olivia, Fru, Västmannag. 161, Va. 1 Erik, Direktör, Skeppsbron 22 (ing. fr. _1 S., Fru, Holländareg. 2'1, C.; a. t St. Hoparegr.), St. _1 C., Frukt- o. grönsaksaffär, Hötorgshallen _1 Gustaf, Direktör CA.Karlsons Metall- o. 8 & 9, C.; a. t Maskinaktieb.), Kungsholmsg. 26III, _, A., Fröken, Skeppareg. 11, O. K.; a. t _1 Annie, Fröken v. Hårfrisörska, Greftureg. _, J. A., verkst. Dir. i Aktieb. för Varube- 9 A, '/ 2 tr., O.; a. t låning, Storg. 8', O.; a. t. 101'14. _1 C. S., Fröken, Kommendörsg. 21 BIll, O. _1 William, Direktör, Regeringsg. 76, C. _1 Edith V., Fröken, Bellmansg. l4 D b.., Sö.; _1 Emil R., Disponent, Nybrog. 16 u, O. a. t _, K. A., Disponent, C. G. Hallbergs G. _1 Erika, Fröken, Kocksg. 50, Sö.; a. t. Maria Vasa A.-B., Västmannag. 30III, Va.; a t. _, Hanna, 905. Fröken, Husäg:a, Västerlångg. 61, _, Albert, Egendomsagentur, Hamng. 11; Si.; a. t. Stork C.; r. t. 1540, a. t. 5980; innehis bo- _1 Hildur, 'Fröken, Kontorist, Hagag. 52,Va. stadstel.: a. t , a. t. Vasa _, Karin, Fröken, Dalag. 74 B, Va.; r. t. _, Fritz, Fabriksmagasinet, Rullgardins-, tapet- o. fiskredskapsaffär, St. Nyg. _, Lotten, Fröken, Sybehörs- och Kortvaru- 21 B, St.; r. t affär, Västmannag. 5, C.; a. t.. Brunkeb. _, Carl Gust., f. d. Fabrikör, Björngårdsg ", Sö.; a. t -,Maria 294. _, S. J. K, Fröken, Kommendörsg. 21BIll, O. _1 John, Fabrikör, Aeög. 42 A, Sö.; a. t _, Gust. Wilh., Förrådsförvalt., Kommen- _, Ernst Filip, Fanj., Ordf. i Und:off.-säll- dantsftygeln, K. Slottet. skapet, Svea Lifg. Kasern, Sthlm 14; -' Jean, Generalkonsul, Hofjuvelerare (C. G. a. t. Osterm Hallbergs Guldsmeds Aktiebolag), Sit 1 C. Gust., Fastighetsäg., Rögbergsg.30"r, Paulsg. 21, s«, (van der Noohtska So., a. t huset). _, Martin, Fil. dr, Dalag. 52'v, Va.; a. t. _, Klaes, Glassliperi o. spegelfoliering, Vasa G:la Kungsholmsbrog. 29, C.; r. t , _1 Sam, Fil. lic., Lärare i Beskowska skolan, a. t Villag. 18 & 20" ö. g., O.; a. t. Österrn, _, E. A., Godsäg., Hornsg. 39", Sö _1 C. Gust., Grossh., Sit Paulsg. 1", So.; a. t. _, Anna, Fil. och Med. lic., Götg. 24', Sö.; 30196, r. t a. t. Maria 386. _2 P., Grossh., Upplandsg. 64 1II, Va.; a. t. _3 Filip, Folkskolelär., Uplandsg. 41, Va. Vasa _1 J. A., Folkskolelär., Kungstensg. 56. Va. _1 Paul, Grossh., Kommendörsg. 42, O.; kon- _1 Anna, Folkskolel:a, Greftureg. 39, O. tor Svartmang. 6, St. _1 C. Lucie, Folkskolel:a, Helsingeg. 7III,Va. _1 O., Grossh., kontor o. lager Malmskill- _, Elida, Folkskolel:a, Uplandsg. 59, Va.; r. t. nadsg. 261, C.; a. t _1 Charles H., Guldsmed, Uplandsg. 54, Va. _2 Emy, Folkskolel:a, Kommendlirsg. 25, O. _1 N. F., Gälbgjutare, Mästersamuelsg. 15, C.; _2 Esther, f. d. Folkskolel:a, Skeppareg.12, a. t. 7844; bost. Kardellg. 6 III, O. O.Dj.; a. t _9 August, Handelsbitr., Handtverkareg. _, Svea, Folkskolel:a, Östermalmsg. 11, O. 11DU, K. _1 Thyra, Folkskolel:a, Helsingeg. 3, Va. -' Auguste L., Handelsidk:a, Reseffektaffär, _2 M. Va. o. A., Folkskolel:or, Karlbergsväg.. 14, _, Josephina Hamng. 22, C., C. Handelsidk:a, Ankefru,.. _7 Louise, Fotograf, Alberget 7, O.D,i. Luntmakareg. 52, Va. _, J. 'I'h., Frisör, Vidarg. 2, Va.; bost. _, Mimmi, Handelsidk:a (sybehörs- o. mode- Västmannag. 49, Va.. affär), Kommendörsg. 24, O. _, B. Charlotta, Fru, Nybrog. 16, O. _2 M. L., Handelsidk:a (mode-); firma Maria _, B. L., Fru, Mariag. 16 B, Sö. Nylen, bod Västerlångg. 63, St. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 411 SVEA. 13 Drottninggatan.

6 412 Jansson. 1 Jansson; 2 Janson, 3 Janzon; 4 Jahnsson ; l J ansson;lfjans()n;~~3janzoii;- najinsson; 5 Jaensson. 6 Jaenson; 7 Jeanson 5 Jaensson; 6 Jaenson. 7 Jeanson. 8 Jeansson; 9 Jahnzon. 8 Jeansson; 9 Jahnzon. _I J., Handelsres., Mästersamuelsg. 41, C. _I Augusta, Karamellfabrik, Linneg. 67, -' J. A'1 Handelsres., Asög. 75 III, Sö.; r. t. (J. Dj., bost. s. h.; a. t SÖGer 38. _I A., Hand!. (järn- o. fotogen-), Köpmang. _1 C. A., Karamell- o. konfektfabrik, Mariag. 16 A, So.; a. t. 3718, r. t , St.; r. t _2 Hulda, Karamell- o. konfektfabrik, Eriks- _I A. W., Hand!., Kocksg. 19, Sö. bergsg. 10, O.; a. t. Brunkeb _2 Carl A., Handl. (Beklädnadsmagasin), _I Anton B., Kassör, Lundag. 391V, ss. Folkungag. 101, Sö.; bost. s. h. _. C. F., f. d. Hand!., Uplandsg. 35, Va. _2 Carl, Kassör, Riddareg. 10n.b., (J.; a. t. -' C. P., Hand!. (kläder), Olofsg. 7 B, C.; _l John G., Kassör hos Bärgningabol. Nepbod Malmskillnadsg.34, C.; a. t tun, Torkel-Knutssonsg. 29 IV, ss. _2 Emil, Hand!. (klädes-j o. Skrädderi, Stor- -' Karl, Kassör, Saltsjöbaden; anställd v. kyrkobrinken 13, St. Järnv.-aktieb. Sthlm-Saltsjön. _2 Eric, Hand!., Hornsg. 102 III, Sö. -' Pehr J., Kassör, Holländareg. 27, Va. _I Erik, Hand!., Markvardsg. 16, Va. _1 Herm., Klock.u e i Johannes förs., Kam- _I Fritz, Hand!., Västerlångg. 8. St. makareg. 121, Va.; a. t. Brunkeb.917. _I F. H., Handl. (garn-, väfnads-, sybehörs- _2 Emil, Klädeshand!., Storkyrkobrink. o. trikå-), Folkungag. 103, Sö.; a. t. St. 13 1, Söder _2 G. V., f. d. Kommissarie i Riksbanken, _2 Georg, Handl, (inneh. Södermalms Barn- Västmannag. 18m, Va. klädersaffär), Bellmansg. 20 m, Sö.; a. t. -, Konrad, v. Kommissionslandtmätare, Råd mansg. 61m, Va.; a. t _I J. A., Hand!., Uplandsg. 69, Va. _2 Bror, Konditor, Regeringsg, 42, C.; r. t. _l John, Handl., Hagag. 5, Va.; r. t. Vasa , a. t K. J. O., Handl., Blecktornsgr. 6, Sö. _5 C. W., Konservator, Sveavägen 90, Va. _I Mauritz, Handl., Malmskillnadsg. 38, C.; _2 Wilhelm,. Konstruktionsbyrå, Artillerig. r. t. 2879, a. t B, V.; r. t _2 Nils Mauritz, Hand!., kontor Mälartorget _8 John, v. Konsul. Ledamot af Riksdagens 17, St.; bost. Hornsg. 100, Sö.; a. t. 2:a kalilmare för Kalmar, Birgerjarlsg. Maria m, (J.; r. t. 7327, a. t _2 O. W., Handl. (garn-), Hornsg. 51, Sö.; _I Axel W., Kontorsbitr., Plogg. 31 Ö.g., Sö. a. t ; bost. s. h. _2 J. M., & Wallgren, Kg!. Hofskrädd., _l T. W., Handl., Sergelg. 8, C. Hamng. 12, C.; tillverka alla slags uni- _2 I., Handskhandel, Valling. 29, C.; firma forms- och civila kläder; a. t. 5567, _I Skånska Handskma:!l'" Regeri~psg ~3, C. 1 r. t. 2305; bost. a.. t, III. Gerhard, Herr, Hollandareg.2, C., a. t. - G. A., f. d. Landtbr., r. t Vastmannag. 8,C., _2 Wilma, Herrekipering o. Galoschmaga- _I N. G., Likkistfabrik o. Begrafningsbyrå sin, inneh. Fru Wilma Wernström, St. Tegnersg. 11, Va.; bost. s. g. 13. Nyg. 36, Si.; bost. Flemingg. 11, K. _l Aug.,. Linjemäst., _I Gust., Hyrkusk, G:la Kungsh:brog. 49, C Hagag. 13, Va.; r. t. _l Elida, Hårfrisörska, Bellmansg. 14, ss., a. t. _I Anna, l\1.angelaffär, Greftureg. 30 B, (J.; a. t. Osterm _I Gust., Ingenjör, Bondeg. 5 B, Sö.; r. t. _I K. G., Musikserg.,~. Göta Lifg. Kasern, Söder 62. Sthlm 14; a. t. Österm _.1 J. F. G., Ingenjör, Åsög. 42 A, Sö. _I Axel, Möbelhand!. (Firma Andren & J ans- _1 W. Aug. W., Ingenjör, Hornsg. 156, Sö.; son), Götg. 19, Sö. a. t _IS, Karl, Möbleringsaffår, Birgerjarlsg. 6, _I Wilh.,Ingenjör,Artillerig.10B,(J.;r. t (J.; a. t. 7614, r. t. 7614; bost. Drott- _2 M. E., Inneh. af Margarin- o. Ansjovis- ningg. 7911, C.; a. t. Brunkeb. 3079, magasinet Mälartorg. 17, Si.; bost. Yt- r. t tersta Tvärg. 2, so. _2 Selma, Paraplyfabrik, Biblioteksg. 6 & 8, _1 J., Ishandl., Roslagsg.6, Va.; r. t C.; a. t Filialer Drottningg. _1 Wilh. E.,Järnvägstjänstem.,Pilg ,K. 10, C.; a. t , Uplandsg.7, C.; _I A.Filip, Kammarskrifvare,Roslagsg.2711, Va.; a. t H a. t o. Odeng, 53, Va.; a. t. Bra ~- ooh L;fförsakrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 J ansson-e-j apanska konsulatet. 413 IJ au88on; -ij:i.n8on;s Janzon j 4 Jahnsson -; l J ansson: 2 Jansen: 3 J ansen; 4 J ahnsson: 5 J aensson: 6 J aenson: 7J eansonj 8J eansson; 5 J aensson; 6 J aenson; 7 J ennson; 8J eansson: 9 JahnzoIl. 9 Jahnzon. _9 J. A., Pastor, Götg. 61, Sö. _1 e. H., Vaktm.} Vegag ,Va. _1 K. A., Pastor, Valling ,C.j a. t. Brun- _1 F. H., Vaktm. (Musik. Akad.), Stallg. 2, C. keb _1 G. A., VaktlIl' (Lifför.~.-bol. Thule), Jung- _, Gust. Ad., Poliskonst. v. Prostit.-byrån, frug. 2, O.; a. t. Osterm Skåneg. 22, 11/ 2 tr., Sö. I G. A.} Vaktm., Karduansmakareg. 11, _5 A. Th., Polisöfverkonst. (Detektivafd.), uppg. er, C.; a. t. Brunkeb Hornsg. 24, So.; a. t. Maria _1 Gust. Axel, Vaktm. (Patent- o. Registre- _2 J.) f. d. Poli"öfverkonst., Tillsyningsm. i ringsv.), Kammakareg. SU.b., Va. Fattigv., Hagag. 18, Va.j a. t. ISO 62. _1 J. G., l:e Vaktm. (Sthlms Handelsbank), _1 J. A., f. d. Polisöfverkonst., Husägare, Grefvegränd 3 111,C. Renstjernasg. 15, So; a. t _1 J. V., Vaktm., Flemingg. 22, K. _, Andr., l:e Postvaktm., Södermannag. 911, _lotto Vilh., Vaktm. i 25:te roten, Bondeg. So.; a. t. Maria ö. g., Sö.j r. t. Söder 361. _1 A. E., postexp., Badstug. 40, Sö. _I W., Vaktm., Helsingeg. 3} Va. _3 Axel, Postexp., Karlbergsvägen 73"'''' ö.g., _1 A. L., Verkm. v. Wiklunds Maskin- o. Va... Velocipedfabr., Kronobergsg. 7, K. _1 L., l:e Postexp.. Nybergsg. 3, O. _I J. E., Veterinär hos Sthlms Hälsovårds- _, Karl J. H., Postvaktm., VOlmaryxkullsg. 9, nämnd, tj.-f. förestånd. f. Södra Kött- Sö.; a. t. Maria besiktn.-byrån, Ad. Fredr. torg 4, Sö. _2 Emil, Prokurist, Västgötag. 4, ss; r. t. -' A. F.} y. Värd, Valling. 29, C. IOS Axel, Akare, Ringvägen 12, Sö.; r. t... I G., Rak- o. Frisersalong, Norrlandsg S. o & 10, C.; a. t _2 G. M.,.Akare, Odeng. 10, Va.j r. t.10s 06. _I A. G., Ritare, 1:'rästgårdsg. 15 B, Sö. _1 J. E., Akare, Braheg. 2S, O. _I Ad., f. d. Sadelmak., Birgerjarlsg. 106, Va.j _1 L. K, Akeriäg., kont. o. bost. Olofsg. S, C; a. t. Bruukeb a. t. 56 ~7, r. t _2 E. S., Sjuksköt:a, Kl. V. Kyrkog. 12, C. _1 F. G. W., Angb.-befälh., Götg. 32 Al, Sö.j _' J. P., Sjökapten, Baggensg. 17, St. a. 1;, _I J. O., Skoaffar, Uplandsg.Sz, Va.j bost.s.h, _I Fr., A~gf.-befälh., yttersta Tvärg. 6, Sö. _. J:or, Jean, Skulptör, Banerg.TB!", a. t. Österm. öo83. O.Dj.; _1 A. A., Änkefru, _8' Alma, 4nkefru, Banerg, 27, O.Dj. Högbergsg. 54, Sö. _, Knut, Slaktare, Mälartorget 15, St.; r. t. _3 Beda, Ankefru, Pappersh. o. tidn.-kont., Sibylleg. 6, O. _1 e. J., Snickare, Bondeg. 67 BI11,Sö. _1 Emelia, Al),kefru, Drottningg. 67I ö. g., C. _, Gust. Hjalm., Stationsbitr., Bondeg. 3911, _2 E. A. K., Ankefru, Kungsholmsg. 42 B, K. So.; r. t ' Fatima, Ankefru, Marieberg, K.; a. t. _I Carl M., Stämningsman, Kocksg ,Sö _~ Axel, Sybehörsh., Malmskillnadsg. 11, C.j _2 Hilma, f. Törnebladh, Ankefru, Norrbost, Johannesg. 26, C. tullsg. ~.2T, Va. j a. t _1 & Co, Mauritz, Tapet- o. bosättnings- _2 Kristina, Ankefru, Västmannag. 4, C. magasin, Regeringsg. 18, C. _1 Lisa, Ankefrn, Mästersamuelsg. 4P\ C.j _3 Albert, Tapetser., a. t. 794::!. Holländareg. 26 A, Va.; a. t. 1~.224. _1 Teckla, Ankefru, Florag. 6 IIl.. ö. g., O. _2 Axel, Telegrafassist., Johannesg. 26, C.; _1 Emanuel, Valhallavägen 97, Va.; r. t. a. t. Brunkeb. S _1 E. A., Tjänsteman, Krnkmakareg. 46, Sö. _1 J... Gust., Narvavägen 23, O.Dj.; r. t. _1 Ernst V., Tjänst~man i Drätselnämnden, Osterm Grefg ,O. Janze, Ester, Folkskolel:a, Sibylleg. 40, O. _.' Gust. W. Tjänsteman, Kammakareg Johan Oscar, Tullkontrollör, Artillerig. t. h., Va.j a. t. Brunkeb , O. _1 E. E., Trädgårdsmäst., Adolfsberg, K. - se äfven Janse... _1 E. E., Tullvaktm., Horn-g. 29 DI ö. g., Sö. Japansk o. Rysk Import, Sigrid Oberg, Mäs- _1 K. J. E., 'I'ullvaktm., Helgag. 12, Sö. tersamuelsg. 4, C.; a. t _I Johan, Tågmästare, Fridhemsg. 22, 3 ' /2 Japanska Konfektmagasinet, Birgerjarlsg.13, tr., K. C.j a. t. ::!1430. _. C., VaktJIl., St. Nyg. 26, St. - Konsulatet, Regeringsg. 43, c. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,

8 414 Japanska legationen-jernväg. Japanska Legationen, Linnog. 5 Ill, O. Jensen, H. P., f. d. Förestånd., Odeng. 8'V, - Magasinet, Birgerjarlsg. 6, O.; r. t Va. Jarl, A., Bokh., Birkag. 8, Va. - L., Guldsmed, Tegnersg. 19, Va. - Anna, Fru, Sömm:a, Oxtorgsg. 10, G.; - J., Handl., Västmannag. 47, Va. a. t. Brunkeb K. T., Målare, Norrlandag. 11, G. - Dagmar, Fröken, Musiklär:a, Barnhusg. - A. Wald., Urmakare, Asög. 32, Sö. 4, G. Jenson, Ida, Fröken, Vikingag. 13, Va. Hilma, Fröken, Luntmakareg.66 Ill, Va.; Jentzen, Elisabeth, Doktor:a, Kommendörsg, a. t. Brunkeb, , O.; r. U O. F., Grönsakshand!., Roslagsg. 26, Va.; - Carl Bertil, Löjtnant v. Göta Lifg., a. t. Brunkeb. 1131l; bost. Birgerjarlsg, Villag, 12", O.; r. t A, Va. Jerdön, A., Civiling., Observatorieg. 13, Va. '- Oscar Henric, Kassör i Träexportfirman Jerdin, Ellen, Prostinna, Uplandsg. 4Ill, G. H. W. Hanson, Torsten!,onsg. 6, O.D}.; Jerlin, R. V., Bankokommissarie, Karla. bost, Artillerig. 40, O.; a. t vägen 8, O., - L. G. K:son, Mekaniker, Handtverkareg. Jerling, K. J. A., Vaktm., Birgerjarlstorg 12, 3, K. Karolinska Inst., a. t.kungsh.951. St. - Anton E., Sjökapten (Angf. Saga), Birger- Jerlitz, Amelie, Ankefru, Pipersg. 5Ill, K. jarlsg. 117 A" Va. Jern, E. G., Bryggrnäst., Sibylleg. 73, O. - O. L., Telegrafassist., Barnhusg. 4, G. - A. G., Försäkr..tj:manJ. Kronohergsg. 3, K. - se äfven Jahrl... _ Erik, Ing. i M. o. N. M. Angpannefören., Jastrow, G. M., Ankefru, Skeppareg. 41, O. Hornsg. 104, ss.. r. t. Söder 404. J ava Kaffeaktieb., verkst. Dir. Gust. Erik- - Seth, e. o. ~-ikammarskrifv. i 'I'ullv., son, Roslagsg. 33, Va.; r. t. 20 ~5. Hornsg. 49, Sö... Jaworski, Heinrich, Ingenjör, Saltsjökvarn; - Ottilia,.Konsulinna, Sibylleg. 73!I, O.; r. t a. t. Österm Jeanson och Jeansson, se Janson.. C. J., Representant, S:t Eriksg. 3, K. Jederblom, E. G., l:e Postvaktm., Östgötag. Carl, Skohand!., Drottningg. 35, G.; bost. 16, Sö. Tegnerelunden 3, Va. -.. se äfven Jäderblom. se äfvenjårnh. Jederholm, S., Fru, Stureg. 10, O. Jernberg, E.\v., Arbetare, Storkyrkobr. 9, St. - se äfven Jäderholm... - Bror, Byggrn., Hornsg. 59, Sö.; a. t. J edin, V.,e. o. Hofr.-not., Katarina O. Kyrkog , Sö.; r. t G. A., Civiling.,~Kungstensg. 44", Va.; - Knut J., Tjänstem. v. Stat. järnv., Tomte- a. t. Vasa bog. 50 1V, Va... _ Joel, Disponent, Hornsg. 84, Sö. Jeffkin, J., Skräddare, Karlavägen 32 ',',0. - Maria, Fru, Dalag. 46, Va.; a. t. Vasa Jegerhjelm, C. E. G. A., Kapten, Stureg l, O. "_ K. E. K., Ingenjör, Storkyrkobrinken 9, - L. (l, Öfverstelöjtn., Kommendörsg. 30n, St. O. '.. _ J. A. C., f.~d. Järnarb.; Myntg. 3, St.; Jegerschjöld, C., Frih:a, Artillerig. 43, O. a. t Jegerschöld, A. G. F., Kapten, Helsingeg. - Fritz, Köpman, Kungsg. 37Ill, K. 7 r, Va. _ Henrietta. l Musiklär:a, S:t Paulsg. 231, Jehander, J. M., Byggmäst., bost. Rådrnansg. Sö. 76, Va.; kontor Mälartorget 15 IV, St. - L., Skomakeriaffär, Kungsholmsg. 24, K. - Hilding, Byggnadsing., Rådmansg. 76, Va. Jernkontoret, Kungsträdgårdsg. 4, Sthlm 15. Jeniseh, O. G., Verkm., Tomtebog. 18, Va. Jern-Kontorets Annaler, Red. för, Kungs träd- Jenkel, C. M. D., Änkefru, Frejg. 46A, Va. gårdsg. 4, Sthlm 15; r. t Jenning, Aug., Kamrer, Svedenborgsg. 7, Sö. J ernström, Carl, Kassadir., Timmermansg. Jensen, M, V., Agent, Birgerjarl~g. 112, Va. 22, ss., a. t s, J. B., Arkitekt- o. Byggnadskontor, S:t - Rudolf, Miniatyrmål., Karlbergsvägen.Paulsg. 24, Sö. 47 B, Va.; a. t. Vasa Gustava, Barnm., Bollhusgr. 3 C, St. - Hanna, Tvätt- o. Strykinrättn., Brunke- - J. B., Byggnadsing., S:t Paulsg. 24, Sö. bergsg, 3 B, G.; a. t. Brunkeb Alfr., Fil. dr, Skriftställ., medlem af Sv. Jernvägs-aktiebolaget Stockholm-Saltsjön, Akademiens Nobelinstitut, Dalag. 14 IV, kontor St, Nyg. 44, St.; a. t. 2594, r. 1,. Va.j a. t. Vasa Karin, Fru, f. Lidforss, Dalag. 14 IV, Va. Jernvägs-, öfriga sammansättningar med, - Henriette, Fröken, Nybergsg. 3 Ill, O. se Järnvägs-. Brand- och lifförsäl<rings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 Jespersson-Johansson. 415 Jespersson, Sven, Snickare o. möbelarkitekt, Johannsen, Nicolai, Agentur o. Engros- Smålandsg. 17, G.; r. t , a. t. affär (J. Berghmano.Jan Sjödahl),kont. 4928; bost. Smålandsg. 31 B, G.; a. t. Skeppsbron 18, Sthlm ankn. - Maria, Fru, St. Nyg. 21 A, St. Jessel, Arthur J., Hoftandläk.are, Chir. Dent. - Ulrich, Klädeshandl.l.-.St. Badstug. 13, G.; Dr, Karlavägen 22II, O. Rådfrågning r. t. 2431; bost. Bådmansg. 54, Va. söokend. '/2~-2; a. t. 5968, r. t Johannson, Knut, Import af Uti. Träslag Jeurling, K., A..B. Realinkompaniet, St. o. Faner, Möbeltyger m. m., Tunnelg. Vattug. 5, G.; bost. 'I'egnersg- 1, Va.; 21, G.; r. t. 4836; bost. s. h. se annons sid. 45. Johansen, N. P., Bagare, Danska Wiener- Jippson, Amanda, Fru, Hornsg. 64 B, Sä. bageriet, Odeng. 70, Va.; bost. Karl- Joachimson, D. Sixten, Köpman, Mäster- bergsvägen 13', Va.. samuelsg. 55" G. - J. P., Smedsmäst., Braheg. 7 A, O. Gustafva, Ankefru, Mästersamuelsg. 55, G. 1 Johansson; 2 Johanson. Joachimsson, J., Löjtnant, Amanuens i Sjö- _, -Carlo, Joh., Advokat, Ad.-:-FredZKYrkog. försvars.dep., Revisor i Statskont., Karl- 15, G.; mottagn. tid 8-10 f. m., 3-7 bergsvägen 18, Va.; a. t. Vasa e. m. _ Hj., Tjänsteman (Skandinayiska ~redit- _1 Th. F., Advokatbyrå, Klarabergsg. 33 Il, Aktieb.), Karlavägen 36, O.; a. t. Osterm. G.; a. t ; träff. säkr. 8,30-9, f. m., 3,30-5 e. m. Jochmann, A. H. G., Agent, Volmaryxkullsg. -' Axel, Afbetalningsaffär, Regeringsg. 97, 15 A, Sä. G.; a. t _ Ch. S., Fru, Husäg:a, Volmaryxkullsg. _, & Carlander, Afdelningskontor, Gamle- 15 A, Sä. stadens väfnader, Victor Larsen, Vasag. Jochnick, G., f. d. Bruksäg., Kommendörsg. 14, Sthlm 1. 24, O... _, Arvid, Agent, ombud för utländska för- _ Maria, Ofverstinna, Strandvägen fl3, säkringsb.olag (återförsäkring), Narva- O.Dj. väg. 7, O.Dj.; kontor St. Vattug. 7 Il, af Jochnjck, Maria, Folkskolel:a,Vegag. 7, Va. G.; a. t. 7808, r. t _ M., Ankefru, ~illjansplan 6, O. _2 Daniel, Agent, Tegnersg. 7 II, Va.; a. t. Joelson, A. M., Ankefru, Klevegr. 7, s« JOlilson, E., Göta Fotografiatelje, Götg.71, _, Erik, Agentur, Brunneg. 28 Il ölg, G. So.; a. t _, G. A., Agentur, S:t Paulsg. 21 A, So.; Johannesen, Nancy, Affärsidk:a, Norrlandsg. r. t , G.; a. t , r. t. Norr _2 Alb. G.,.Agenturfirma, kontor Väster- Johannes Folkbibliotek. Döbelnsg. 46, Va.; långg. 68', St.; r. t , a. t ,.00. öppet 1"Jo_3'/8 hvard. 1-8;,/ 9 _15/5 _2 C. H., Apotekare, Rådmansg. 67II, va.; hvard. 1-1/210, sönd, 1-1 /29. Fritt a. t tillträde ocli fria hemlån. _1 Alfr., Arbetsförm., Kronobergsg. 5 Il, K. J ohannes nya barnkrubba. Frejg. 31 ', Va.; _1 J. Aug., Arbetsförm., Kammakareg. 7 Il, G. a. t. Brunkeb, _I Joh. Alfr., Arbetsförm., Kap~llgr. 6 I1, Sä. Johannesson, C. L., Dekorationsmål., Kung- _I Aron, Arkitekt i Kungl. Öfverintend.- stensg. 36 & 38, Va. Amb., Malmskillnadsg. 48 A, G. _ Gustav Georg, Etsare, Uplandsg. 63 III _I Cyrillus, Arkitekt, Norr Mälarstrand 22, Ö. g., Va. K.; a. t , r. t _ E. C., Fröken,Långholmsg. 5, Sä. (Lorents- _2 Albin, Artist, Skeppareg. 46, O.; atelje berg). Hamng. 5 B, G. _ E. A., Kafeidk:a, Malmskillnadsg. 60, G. _, 1. H. :N., Assuranstjänstem. Jungfrug. Adolf, Köpman, Kronobergsg. 7, K. 28, O. _ A., Målare, Rensg. 16, Va.; bost. Tuleg. _2 J. P., Bagare, Saltmätareg. 29, Va. 27, Va. _, N. A., Bageri, inueh. C. A. Johansson O. Carl J. E., 1:e Tillsyningsman vid Hälso, B. J. Johansson, Uplandsg.81, Va.; vårdsnämnden, Rörstrandsg. 38 m, Va. a. t J ohannisson, N. J., Husäg., St. Badstug. 64, _2S, A. J., Bageriaktieb., Luntmakareg. 63, Va. _ S. A., Inkasserare, 'l'egnersg. 28, Va. _2 J. A. W., Bankokommissarie i Riksb., _ Gertr., Kontorsbitr., Bellmapsg. 24C, Sä. Vegag. 8, Va. _ J., Skorn., Skeppareg. 25, O. -' John, Banktjänsteman, Katarina Bang. 6, _ A. H., Ankefru, Bellmansg. 24 C, Sä. Sä. Brand- och Lifförslkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va.

10 416 Johansson. Johansson; 2Johan80n. l Johansson; 2 Johanson. -' John Hj., Barberare, Mästersamuelsg. _I Viktor, Byggnadsing., Vid arg. 71, Va. 52, C.; a. t _. E. M., Barnm., Jungfrug.36 I, Ö. _I N. L. H., Byråchef Odeng. 70, Va. i K. Telegrafstyr., -' H., f. Lindholm, Barnm., Odeng. 67, Va.; -' Aug., Cigarraffär, Mariahissen, So.; a. t. a. t. Vasa , 1'. t _I J. S., f. Nordström, Barnm., Flemingg. _I Ellen, Cigarraffär, Riddareg. 36, Ö.Dj.; 55, K. r. t _I John A., Begrafningsentrepr., Malmskill- _.2 Johan, Cigarraffär, Linneg. 78, O.Dj.; nadsg. 3 A I, C.; a. t. 6U20..' 1'. t. 87 1ö. _I H. E., Bergsingenjör, Fil. dr, Statsgeolog, _2 Tekla, Cigarraffär, Norrtullsg. 24, Va. Scheeleg. 10, K. _I E. F., Biljardägare, Mästersamuelsg. 32, -' Hulda, Cigarr. o. Pappersh., 84, Va.; r. t Rådmansg. C.; bost. Döbelnsg. l A, C. _I Oscar, Bokbind., S:t Erik~g. 18 B, K. _I J. V. E., Cigarrhandl., Sä. BrännkYl'kag. 14 A, _I Thure, Bokbind., Jakobsbergsg. il8, C.; _2 Karl, Cigarrhandl., Prästgårdsg. 21, Sä.; a. t. 5402, r. t ; bost. Låstrna- bod Blecktomsgränd 15, Sä. kareg. 18, C. _I Sv., Bokhandlare och Biodlare, Skärgårds- _I C. W., Detektivkonst., 9, Sä. Volmaryxkullsg. g. 2 H, St. -IN. E., Detektivöfverkonst., Flemingg. _1 J. Alfr. E., Bokh. (W:m Hellgren & Co), K. : 51IV, Brännkyrkag. 14 B, uppg. 6 H, Sä.; a. t. _2 A., Direktör, Götg. 11, Sä. Maria _1 A. Johan, _2 J. Edvin, Bokh., Brännkyrkag. 42, Sä. Va. Direktör, Luntmakareg. 63, _1 Johan Emil, Bokh., Repslagareg. 18" ss., _1 Bengt, verkst. Direktör i Brandförs. A.-B.. a. t. Maria VIctoria, V. Trädgårdsg. 1<1A, C.; kon. _2 Karl A., Bokh., Linneg. 44 & 46 m, Ö. tor Brunkebergstorg 2, C. _2 O. Josef, Bokh., Hornsg. 62 IV, Sc.; a. t. _1 Carl, verkst. Direktör i.brandförsäkr.. Maria , K S., Brandsergeant, Malmskillnadsg. 64, bol. Fenix, Vill ag. 24, Ö.; a. t. 4106, r. t , C. C. G. Eskil, Brefbär., Karlaplan 6 lv ö. g., -' Hemming, Ericsson Direktör hos Aktieb. L. M. & Co, Fil. kand., Sveavägen Ö.Dj.; a t. Osterm n, Va.; a. t ' C. J., Brefbärarförman, Hornsg. 34, ss. _, Knut, Direktör, Skeppareg. 2m, Ö. Dj.; _I Alfred, Byggm., kontor Jakobsg. 32, C.; a. t a. t , r. t. N:orr 197, Snickeri- _I Ludvig, Direktör, Flemingg. 21, K. fabrik.l\fajorsg. 6, Ö.; a. t , r. t. _1 Arvid, Disponent, Folkungag. 38, Sii.; r. t. Österm. 117; bost. Hufvudsta; a. t Hufvudsta - 2 Aug. Emil, 64. Byggm., S:t Paulsg. 31, Sä. _2 Per, Egendomsäg., Jungfrug. 6, Ö.; a. t. -: C. J. A., Byggm.,. Kungs~nsg. 28 A, Va. -~ Alfred, Elektrike!,.Österlån~g. 51, St. - E. A. Byggm., Vidarg. 3, Va. - G. A., f. d. Fabrikör, Katarina Bang. 6, _, G. A. Edw., Byggm., Idung. 2, Va. So.; a. t. Maria _, Gustaf Alfred, Byggm., Sibylleg. 15, Ö.; _, G. H., Fabrikör, Södermannag. 43', Si). _I J. a. t Alfr.. Byggm., Tegnerslunden _1 P., Fabrikör, 12, Va Malmskillnadsg. 60, C.; a. t.. _.1 J. D., Byggm., Västmannag. 481, Va. _1 K. J., Faktor, Braheg. 29' ö. g., Ö.; a. t. _1 Johan Adolf, Byggm., Vidarg. 5, Va. Österm _2 Karl Fr., Byggm., Grefg. 5, Ö.Dj.; a. t. _2 Leonard, Faktor v. Kgl. Boktryckeriet Österm Kocksg. 9, So.; a. t. Maria ~~ 54. _I N. J., Byggm., Skåneg , Sä.; a. t. _1 Herman, Fanjunk., Göta lifg. kasern, Sthlm 14. -' N. J. A., Byggm., Hjorthagen 12; r. t. _I C. J., Fastighetsäg., Tjärhofsg. 10 (f. d. -, 8672, a. t. Värtan C), Sä.; a. t. Maria A. Bernh., Byggnadsing., Tuleg. 25m, _. Adolf M., Fil. dr, Lektor: vid Sjgkrigs. Va.; a. t. Brunkeb. 51. skolan, Braheg. 23m, Ö.; a. t. Osterm. -' G. R., Byggnadsing., Mästersamuelsg. 62 C _. Waldemar, Byggnadsing., Dalag. 66, Va.; -' Joh. A., Fil. kand., Läroverksadj., Frejg. a. t. Vasa 4U , Va. Brand- och Ufförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 Johansson J ohansson: 2 Johanson. _1_J0~h_a_n_ss_olli_.2_J_oh_a_n_s_o_n_.. i J., Fisk- o. kräfthandl., Östorm. Saluhall _1 Alma, Fröken, inneh. Nya Läskedrycks- 41 o. 42, O.; a. t , r. t. 4579; fab. Celsius, Polhemsg. 16, K.; a. t. bost, Humlegårdsg. 19, O.; a. t. ankn. Kungsh, _, T. H., Fiskrökerska, Högbergsg. 50, Bä. _2 Anna, Fröken, Mästersamuelsg. 14\ e. _, Carl Emil, Flaggunderoff., Renstjernasg. _1 Anna, Fröken, Pensionat Birger Jarl, 22m, Bä. Birgerjarlsg. 19 I, e. _, Petter, Flaggunderoff., Bondeg. 1Dm ö. g., _.2 Anna, Fröken, Vegag. 18 II, Va. Bä.; a. t _2 Anna, Fröken, Barnhusg. 12, e. _2 Fritz, Folkskolelär., Nytorgsg. 11, Bä.; _1 Anna A., Fröken (City hotellet), Småa. t. Maria landsg. 20, e. -' G. S., Folkskolelär., Hornsg. 29 B, Bä.; -' A. S., Fröken (handarb.), Kammakareg. a. t. Maria 156..,..' J., f. d. Folkskolelär., Uplandsg, 18, Va. 19A,.Va. _1 Ellen, Fröken (firma Bäckström & Co, _1 Johnny, Folkskolelär., Nybrog. 38, O. Eftr.), bost. Uplandsg. 34, Va. _, Petrus, Folkskolelär., Birkag. 8. Va. _2 Gerda, Fröken, Torkel-Krmtssonsg. 14 I1, _2 Amalia, Folkskolel.a, Pilg. SOlV K. Bä.; a. t. Maria 427(\. _, Annie, Folkskolel:a Jakobsberg~g. 38, e. _I H. C,) Fröken, Kungstensg. 46, Va. _, Augusta, Folkskolel:a, Braheg. 51, O. _2 Hedvig, Fröken, Pensionat, Arsenalsg. _I Augusta A., Folkskolel.a, Hjärneg. 10, 8 C, C.; a. t. 8005, r. t K. _I Ida, Fröken, Kafe, Regeringsg. 41 I, e. _, Beata, Folkskolel:a, Volmaryxkullsg. lob, _1 Jenny, Fröken, Sybehörshandel, Teg- Bä. nersg. 5, Va.; a. t. Brunkeb _, Elisabet, 60, e. Folkskolel:a, Malmskillnadsg. _1 Lisa, Fröken, undervis. i 1:?~omstermåln., Braheg, 25, O.; a. t. Osterm _, Elvira, Folkskolel:a, Helsingeg. 3, Va. _I Selma, Fröken, Förestånd:a får matlag- _, Emelie. Folkskolel:a, Sot Paulsg. 30, ningsskolan, Hamng. 22, e. Bä. _1 Signe, Fröken, Guldbrodös, Norrtullsg. _I Henny, Folkskolel:a, Götg. 13, Bä. 9, Va.; a. t. Vasa 19. -' Ida, Folkskolel:a, Högbergsg. 23, Bä. _I Anton, Fältskär o. Barberare, _I Lilly, Folkskolel:a, Valling. 11, e. 53 A, K.; a. t Flemingg. _2 Sigrid, Folkskolel:a, Odeng. 67, Va. _2 N. A., Fältskärsmäst., Köpmang. 16, St.; _2 Sofia, Folkskolel:a, St. Vattug. 3, e. r. t _I Amanda, firma, Fotografiatelje, Hornsg. _, Augusta, Förest.a, Döbelnsg. 42 lii Ö. g., 54, Bä. Va.; a. t. Brunkeb _2 Nanny, Frisör, raksalong, Norrtullsg.8B, -' Joseph, Förgyllare o. glasmäst., verkst. Va.; a. t ; bost, Valhallavägen Grefg. 12, O. Dj., bost. s. g , Va. _1 & Co, J. L., Gas- o. Vattenledningsentre- _, Annette, Fru, Klara S. Kyrkog. 18, e. prenörer, Birgerjarlsg. 119, Va.; r. t. -' Concordia, Fru, Pipersg. 7 II, K. _, E., Fru, Cigarraffär, Hornsg. 50, Bä. _2 o. a. t Jean, Glasmästeri- o. Ramaffär, Åsög. 32, _I Ebba, Fru, Mangelaffär, Mästersamuelsg. So.; a. t , C.; a. t _1 Karl, Glasmäst., Uplandsg. 75, Va. _, Edith, Fru, Damskrädderi. Malmskill- _1 Leonard, Glasrnäst., Mästersamuelsg.29, nadsg. 3 A I, C.; a. t e.. 2 Emelie, Fru, Regeringsg. 24, e. _2 Axel, f. d. Godsägare, Skeppareg. 33, O. _2 Gunda, Fru, Lärar:a, Nytorgsg. 11, Bä.; -' Adolf G., Grossh., Holländareg. 11, C.; a. t. Maria 365. r. t ' Helma, Fru, Artillerig. 48 A, O. -' Alfr., Grossh., Döbelnsg. 69, Va. _, Hilda, Fru, Sybehörs- o. Kortvaruaffär _, C. J., Grossh., Apelbergsg. 44, C.; kontor Sibylleg. 12, 0.. s. h.; a. t. 4233, r. t ' Ida, Fru, Klara O. Kyrkog, 3 e. -' Eduard, Grossh. o. Agenturaffär, Kom- _2 Kerstin, Fru, Stureparken 9: O.; r. t. missionslager af väfnader från Manu fakturaktiebolaget i Malmö, Norra _2 M. L. W., Fru, S:t Eriksg'. 22m Ö. g., K. Smedjeg, 30 & 32, C.; bast. Sibylleg. 75 1, _2 Thyra, Pru, 'I'egnersg. 5, Va. O. _, V., Fru, Uplandsg. 36, Va. _1 Henning, Grossh., Tegnersg. 59, Va. _2 S" Fruktaffär o. kontor, Uplandsg. 36, _1 K. S., Grossh., Surbrunnsg. 50, Va.; r. t. Va.; a. t , a. t Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget Jl.dr"8ka~ndern 191/. SVEA. 13 Drottninggatan. 27

12 418 Johansson. 1 J oha_n_s_s_o_n_; _2_J_o_h_a_n.._soll,--~~~_~ 1_J_o_h_a_n_8_'s_o_n_;_2~J o_h_a_n_8_'o_n-_..- -_- -~_-~-~_= = - _1 Levin, Grossh., S:t Panlsg. 4, Sö. _1 Emil o. Eric, HandI. (inneh, Östermalms -' & Co, Ludvig, A. Bol. Grosshandelsfirma, Ilexpresa), bost. Tyskbagareg-. 14, O.; kont, Drottningg. 53, Sthlm 1; r. t. a. t , a. t _2 Frans, Handl., Dalag. 31, Va. _1 Ang., Grundlägg., Folkungag. 36 B, Sä,. _1 F. V., Handl.. Apelbergsg. 31, C. -' A. F., Grundlägg., Linneg. 42,1/2 tr., O. -' Frans Wilh.,Handl. (komm.landtm.prod.), _2 Gustaf, Guldsmed, Västmannag. 45 1, Va.; Bondeg. :).DI ö. g., So., a. t. 1a744. a. t. Vasa _1 Fredrik, Handl, (speceri-), Storg. 14, O.; -' Per August, Handelsbokh., Trångsund bost, Skeppareg. 44, O. 10III, St.; r. t ' Gottfrid, HandI..(musikinstrum.), Öster- -' Anna, Handelsidk-a (fläsk-), firma A. långg. 29, St. Haglund & Co; bost. Holländareg. 5 C. _2 Gust, AIgoth, Handl., Flemingg. 52, K.; _2 Augusta, Handelsidk:a, Valhallaväg. 45A, a. t O.; filial Karlavägen 26, O. -' Gust. K, Handl., Snrbrunnsg. 1, Va.; a. t. _2 Augnsta, Handelsidk-a (mode-), Rege ringsg. 17, C.; bost. s. g ' Herm., f. d. Handl., Holländareg. 7", -' Augusta, Handelsidk:u (sybehör), Oden- C.; a. t g. 71, Va.; a. t ' Hilmer, Handl. (speceri-), Västmannag. _2 A. M., Handelsidk:a (sybehör), bodar 24, Va.; bost. Rådmansg. 79, Va. Handtverkareg. 41, K., o. Flemingg. 52, -' Hug o, Handl. (speceri-), Sit Eriksg. 14 A, K.; bost. s. h.. K.; r. t. Kungsh ' F. M., Handelsidk.a, Kungsholmsg. 37, K. -' J., Handl., Partiaffär med äg.g, smör, ost _2 J ohanua, Handelsidk:a,Luntmakareg.37,C. o. potatis, Greftureg. 57, O.; a. t _2 M. S., Handelsidk.a (Axel Erlandsons , r. t 'I'elegrafadress: Eftr.), Herrekip.affär, Drottningg. 93,.Aggjohanssöner. Va.; bost. Västmannag ö. g., Va. -' _2 Alex., Handelsres., Dalaz. 46 III, Va. J. A.. Handl., Handtverkareg. a. t D, K.; - (Johansohn), Axel, Handelsres., Sur- -' J. A., Handl., Hagag. 46, Va. brunnsg. 16, Va.; r. t. Vasa ' Johan, HandI. (kött- o. fiäsk-), Munkbrog. _2 Carl, Handelsres., Brännkyrkag. 73, Sö.; 11, St.; a. t. o. r. t. r. t. Söder ' J. P., f. d. Handl., Uplandsg. 24, Va. _2 E. J., Handelsres., Folkungag. 8 B, Sö. -' Karl, Handl., Osterlångg. 15, Si.; a. t. _l K. O., Handelsres., Veg-ag.18, Va.; kont. Stork Lästmakareg. 10, C.; a. t r. t. -' Karl A.. Handl., (speo.v), Linneg. 63. O.; r. t ; bost, Humlegårdsg. 19. O.; _I K. V., Handelsres., Västmarmag. 791,Va. r. t. Osterm _2 L. P., Handelsres., Västmannag. 35, Va. -' K. G., HandI. (mjölk-), Tegnörsg, 17,Va.; _2 Alfr., Handl. (lax- o. fågel-) Saluhallen bost. s. h. I, St.; r. t. 3584, a. t. 1331; bost. -, K. J. O., Handl., Apelbergag. 31, C. -' Ad. Fredr. torg 1 A, Sö.; a. t _2 K. L., Handl., St. Badstug. Alfred, Handl., firma Molin & Möcklin, , Va.; r. t. bast. Dalag. 56 AlV, Va.; a. t. Vasa ' Klas J., HandI. (spec.- o. viktualie-), -' -' A. G., Handl., Brännkyrkag. 147, Sö. A. L. P., Handl., Vegag. 17 1, Va. Uplaudsg. 24, Va.; 9456, r. t bost. s. h.: a. t. -' C" Handl., Kaptensg. 15 1v, O.Dj. ' K. P., Handl., Sergelg. 8, C. _2 Carl G., Handl., Sibylleg. 3 AIV,O.; Fir- -' K. R., Handl. (matvaru-), Bryggareg. ma Lagerson &: Johanson, Visterlångg. 8, 12, C.; a. t St. -' K. S., Handl., (spec.-), Storg. 50, O.Dj. -' C. H., Handl. (krydd- och viktualie-), _2 M., HandLl, Rörstrandsg. 54. Va.; r. t. Folkungag. 42 C, Sö. " Vasa 1 Oö. -' C. J., HandI. (musikinstrument), Oster- -' O. E., Handl., Brännkyrkag. 11, Sti. långg. 22, St. -' O. L., Handl, (speceri-, vikt.- o. kött-), -' C. J., Handl. (spec.-). Södermannag. 18, Uplandsg. 7, C.;bost. Västmannag. 8", C. Sö; r. t ' Rudolf, HandI. (speceri-), firma, inneh. -' Carl P., HandI. (kött-, fläsk- o. charku- E. V. Johansson, Brännkyrkag.18~, Sö. teri), Engelbrektsg. 14, O.; a. t _2 Sven, Handl, (Stockholms södra kaffe- -' E. W., Handl, (firma Rudolf Johansson), handel), Högbergsg. 28, Sö.; bost. Öst- Brännkyrkag. 181, Sö. i~":', 'götag. 16, sö. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 Johansson. H9 1 Johansson; 2 Johanson. J 0llans~~;.~,Johansou. - -== _, Victor, f. d. Handl., Kassaförvalt. i Han- _1 Oscar, Inneh. af John Öhmans Läderdelsbokh:s Peneionsförening, Narvavä- handel, Ny torget 4, Sö. gen 351, Ö. Dj.; a. t. Osterm _1 A. G., Inspekt.-konst., Krukmakareg. 26, _1 Wilhelm, Handl., Roslagsg. 53, Va. Sö. _1 Anna, Handskaffär, Sibylleg. 18, Ö.; a. t. _1 N. J., f. d. Inspektor, Valling. 11, C _1 Fanny, Kafe, Lra Nyg. lo, St.; bost. S. _1 Jenny, Hatt-, möss- o. pälsvaruaffär, g. 8.. Malmskillnadsg'. 38, C.; a. t _1 A. V., Kafeidk.,..Skeppareg. 27, Ö: _2 P., Harrekipering o. Damkonfektion, _1 C. A., Kafeidk., Ostermalmsg. 37, Ö.; a. t. Jungfrug. 6, O.; a. t _1 J. A., Hofslagare, Greftureg , Ö. _1 E. M., Kafeidk., Norrtullsg. 3, Va. _' Anna, Hotellinneh:a (City), Smålandag. _1 J. A., Kafeidk., Surbrunnsg. 29, Va. 20, C. _1 Anna, Kafeidk:a, Tuleg. 33, Va. -l'joh:s, Hotellvärd (Brage), St. Nyg. 9, Si.; _1 Sofia, Kafeidk:a, N. Blasieholmsh. 13, C. r. t. 4131, a. t _1 Sofia, Kafeidk:a, Greftureg. 3, Ö. i a. t. _1 Maria, Hotellvärd:a, Klara N. Kyrkog , C. _1 A. M., Kalkugnsmurare m. goenllratol'8- _1 A. P., f. d. Husäg., Rensg. 10, Va. eldning, L:a Mejtensgr. 6, Sö. _ 1 C. J., Husäg., Södermannag.. 18, Sö. - l Axel, Kamrer i Brandförsåkr-bol. Tor _1 Nils, Husäg., Sibylleg. 12 1, O. Kammakareg. 61, C.; a. t. Brunkeb _. Tyra E., Hvitvaru- och Sybehörsaffärer, _1 Carl, Kamrer (Skogs- o. Egendomsbyrån), (inneh. T: Ebeling), Holländareg. 1, C.; Malmtorgsg. 5, C.; r. t , a. t. a. t , o. Odeng. 35, Va.; a. t _2 John, Kamrer vid Sthlms Ensk. Banks _1 C. A., Hyrkusk, Götg. 28 A, Sö.; a. t. Notariatafd., Fatbursg. 18 AIII, Sö. 3861, r. t _1 John, Kamrer i. Nordiska Kreditbanken, _1 J. A., Hyrkuskverk, J akobsbergsg. 38, C.; Florag. 15, Ö.; r. t. Osterm r. t. 1638, a. t _2 Karl Emerik, Kamrer, Hornsg. S3 II, Sö. _1 J. ]f., f. d. Hyrverksäg., Greftureg. 42 II, _1 Fritz, Kapten v. Söderrn. regrte, Tunnelg. Ö.; a. t " b., C.; a. t. Brunkeb _1 Josefina, Hårfrisörska, Nybrog. 45, Ö.; _2 Albin, Kassör i A.-H.. Sthlm s Folkbank, a. t Torstensonsg. 13, O. Dj, _1 Erhard, Häradsskrifv. i Södertörns fög- _2 Bror, Kassör, Hökensg. 8 B111(ing. A), deri, Högbergsg. 37 C, ss., f. m. Sö. _2 A. E., Hästhandl., Luntmakareg. 16, C. _2 C. A., f. d. Kassör, Norrtullsg. 22, Va. Hästförsäljn. St. Badstug. 13, C.; a. t. _1 John, Kassör, Dalag. 74 B, Va.; a. t Vasa 338. _1 Josef, Häs~handl., Handelsstallet. Träsk- -' Robert, Kassör, Högbergsg. 52 II, Sö. ängen, Ö.; r. t _2 Augusta, Kassörska, Kungsholmsg. 7 I1I K. _1 Theodor, Hästhandl., Solnavägen 2, Va.; _1 Gurli O. A., Kassörska, Upsalag. 13 Iv, 'Va. a. t , r. t. 8540; se annons sid. 64. _1 Conrad, Kontorist, Tomtebog. 9 III, Va. _1 A. B., Ingenjör, Grefg. 23, Ö.Dj. a. t. Vasa ' _1 A. Gunnar A., Ingenjör, Bondeg. 1 DIIl _2 John, Kontorist, Bergsg. 17 Iv, K.; a. t. ö. s- s«kungsh _1 C. Abraham, Ingenjör, verkst.,dir. f. _1 Melker R. H., Kontorist, Bondeg. 1 DIII, Sporrong & Co, Florag. 22 II, O.; a. t. So.; a. t Osterm _2 John E., Kontorschef, Frejg. 73, Va. _1 C. J. W., Ingenjör, Västmannag. 76, Va.; -' A. W. F., Kontorsskrifv., St. Badstug. a. t. Vasa , Va. _1 J. A., Ingenjör, Ingemarsg. 4, Va. _1 A. S., Kontrollör, Herkulesg. 4 III t. V. _2 J. L., Ingenjör, Birgerjarlsg. 119, Va.; ö. g., C.; a. t. Brunkeb r. t. o. a. t ' Axel, Kontrollör v. socker beskattningen, _1 K. G., Ingenjör, Barnhusg. 8 1 ö. g" C. Hornsg. 108, Sö. _1 Knut, Ingenjör, Tjänstem. i Brandförs.- _1 Walfrid, Kryddkramh., L:a Nyg. 20, St.; aktieb. Norrland, L:a Vattug ,C. a. t. 2085; bost. Ragvaldsg.15, Sö. _1 Per, Ingenjör, Kat:a Bang. 6, ss. _2 Adolf, Källarmäst., inneh. Restaurant Pe- _2 Carl, Inneh, af Henrik Wi)dunds Eftr., likan, Brunnsbacken 4 &.6, Sö.; a. t. bost. Braheg. 23, Ö.; a. t. Österm , r. t. 20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 420 1 Johans~on; 2 Johansun. Johansson. ~- ljohansson; 2 J ohallson. _2 Alfred, Köpman, Näckströmsg. 3, 1/2tr., C. _l C. J., Möbelhandl., Birgerjarlsg. 24, O.; _1 Carl A., Köpman, Smålandsg. 31 A, C.; a. t. 4912, r. t. 804:3. -' n. t. Brunkeb Gotthard, Kött- o. Fläskaffär, Norrlandsg. _.' Lovisa Mönsteraffär kläd~r, Högbergsg. för dam- och barn- 21 C, Bö. 8 & 10, C. _2 Albin, Kött- o. Fläskhandel. Kungsholmsl J G -.., N t' K J".. t o ane. l... ~:nvagss yr., Vill, l.3 g. 30, K.; a. t , r. t. Kungsh, F:ur1l;~orp,Lidingö Villastad. r. t. LI- 1 88; bost. Sergelg, 8, C.; a. t l dmgo _2 Anna, Lager af Percy F. Luck & Cos H. - C. G., Ombrytare, Drottnmgholmsvagen A.-B:s Kaffe, The, Frukter, Viner, Kon- 1 BlI, K. fektyrer, Specerier, Konserver m. m., -' Odeng. 53, Va.; a. t. 9042, r. t A., Pantbanksägare, & 7', C. Davidbagaresg. 5 _1 John l. K., Lagerchef, Bondeg. 1 D III _l Herman, Partiaffär i Landtmannaprodukö. g., ss. ter, Dalag. 1 C, C.; a. t , r. t. _l Josef. Lagerchef, Götg. 351, Bö ' H. C., Lamp- o. bosättningsaffär, Teg- _1 John, Pastor, Flemingg. 20 BI, K. nersg. 15, Va.; a. t , r. t. 90 gs. _IS, Anette, Pensionat, Klara S. Kyrkog. Johansson, A. G., firma, Likkistfabrik o. 18, C.; r. t. 2287, a. t begrafningsbyrå, Tegnersg. 39, Va.; a. -, Anna, Pensionat Birger Jarl, Birgerjarlst. 4527, r. t g. 19 1, C.; a. t , r. t ' Anna. Linnesömmerska, Fröken, 39 TI, Bö.; a. t. Marin 444. Götg. -' Clara, Pensionat, Kungsg a. t , C.; r. t. _2 Henning, Litograf, Sturepark. l3 1V, O. -' Werner, Platsagent. Heimdalsg. 1, Va. -' Oscar, Läderhandl., Folkungag. 87, BÖ.; _1 J. A., Plåtslagarmäst., Helsingeg. 41, Va.; bost. Ny torget 4, So.; a. t. 39!'>'). a.t.16472,r.t3495;bost.luntmakareg. _1 E. M. T., Lärarinna. S:t Paulsg. 35 B, So. 87, Va., o. Villa Alicero, Tynningö. _1 D. R., Läroverksadj, Sergelg. 8,. C. -' Aug. AIgot, Polisman o. vice Värd, Skåne- _2 O. A., Major, Grefmagnig. 18, O. Dj. g. 59 1, So.; a. t _l J. A., Maskinist (Art. o. Ing.-högskolan), _2 Axel, Polisman o. vice Värd, Birkag. 6, Riddareg. 13, O. Va.; a. t. Vasa _1 Joh. Aug., Maskinist, Asög. l35 lii, Bä. _1 Aug., Postbetj., Bellmansg. 28ITI,So.; a. t. _2 K. V., Maskinist, Ostgötag. 17, Bö. Maria _2 O. A., Maskinist, Urvädersgränd 4, Bö. _2 Gustav, Postexp., Regeringsg. 52rv, C. -' C. Edv., Maskinuppsättare, Norrbackag. 14" Va.; a. t. Vasa _2 Martin, Postexp., Valling. 27lII, C.; a. t. _2 A. S., Med. kand., Upsalag. 11III, Va. -' Gust. AIgot, Postvaktm., Norrbackag, 31I, _l S. C., Med. lic.. Dalag. 46, Va. Va. _ -, Emil, Mejerist, Brännkyrkag. 88, ss., a. t. _l J oh:s, Postvaktm., Volmaryxkullsg BlI Ö. z., Sthlm 4; r. t _1 E. E., Mjölkhandl., Surbrunnsg. 49, Va.; _l J. W. S., Postvaktm., Folkungag. 8E, ss; a. t , r. t a. t _l Bertha, Modeaffår, Rro.~tningg: 67, C.; -: C. J., P~ed~kant, Frejg. 23, l;:a. bost. Braheg. 7 B o. g., O. - J. P., Predikant, Kungsg. 48, K.. _2 A., Murare, Högbergag. 26 BI, Ö. g., BÖ. _,2 Carl Oscar, Premiäraktör, Greftureg. 74, O. _l Torsten, Musiklär., Organist, Söderman- _l J. E., Professor i fysiologi vid Karol, nag. 7 lii, Si). Inst., Scheeleg. 10, K. _2 Adolf, Målare, Flemingg. 11, K. _2 Oscar, Prokurist, Kungsholmsg. 42 Al, K.; _2 J. Gottfr., Målare (Rums-, skylt. o. de- r. t , a. t kor.-), Hamng. 17, C.; a. t Filial _2 Carl J., Päls-, Hatt- o. Mössfabrikant, o. bost. Eknäs; a. t. Skurubro 80.. Drottningg. 64, C.; filial s. g. 98. _1 Alfred, Målarmäst., Artillerig. 24, O. _l G., Redaktör, Kungsz, 18, C.; r. t _2 Johan, f. d. Målarmäst., Kapellgr. III, Bä. _l J. Th.. Redaktör, Tomtebog. 22\ Va. _l Magnus, Målarmäst., Roslagsg. 14, Va. a. t. 9441, a. t. Vasa Johanson, Carl, Möbelfabrikant, möbleringsaffär Drottuingg. 45, C. Tapetse- _l E. A. D., Badstug. Repvaruhandel, 66, Va. Fröken, St. rare o. snickareverkstäder St. Badstug. _l E., Reservunderlöjtn., Uplandsg, 73, Va. 18, C.; bost. se annonssidan Mästersamuelsg. framför [1501J. 4, C., _1 J. Th., Revisor hos Generalpoststyrelsen, Svedenborgsg. 12 II, Bö. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 Johansson. 421 [Johansson; 2 Johanson. IlJohansson; 2 Johan8Qn. _I J. A., f. d:.riksdagsman, Torstensonsg. _2 John E:, Specerier & spannm~l, Hötorget 11, O.DJ., a. t , C., a. t. 155, r. t. 3116, bost. Tun- _I E. O., Ritare, Varfag. 10. Sö. nelg. 11, C. _1 Wilhelm, Rådman, Norrtullsg. 2Il', Va.; _.1 J. W., Stationsbitr., Norrbackag. 14, Va.; a. t a. t. Vasa _I Ida, Sjukgymnast, Greftureg. 32 III, O.; _I C. J., Stationsförman, Timmermansg. 45" a. t Ö.!{., ss., a. t. Maria _1 Elisabet, Sjuksköt.a (Betaniastiftelsen), _2 L., Styckmäst., Kommendörsg. 8, q. Odeng. 6 ', Va.; a. t ' Oskar, S.~yckmäst., Narvavägen _1 Mathilda, Sjuksköt:a, Hornsg. 29 B, ss., a. t. Ostorm , O.Dj.; a. t. Maria 156. _I Bror A., Stämningsman, Hornsg. 73, So.; _I Milly, Sjuksköt:a (Betaniastiftelsen), a. t. Maria 50.. Odeng, 6 ', Va.; a. t ' Selma, Syatelje, Fru, Grefg. 23, O.Di. _I Axel R., Sjökapt., Prästgårdsg. 12", Sö. _I Elin M., Sybehörsaffär, Linneg. 39 A,.o.; _, Enoch O., Sjökapt., Prästgårdsg. 12 1I, SÖ. a. t ; bost. Karlaplan 6 'V, O. _I Gustaf, Sjökapt., Rörstrandsg. 36", Va. _1 A.G.,Syssloman,Sabbatsbergssjukhus, Va. _I E. O". Skoaffär. Södermalmstorg 24, Sö. _2 Anna, Sömmerska, Fröken, Braheg, 23, -' A. Erik, Skomak., butik o. verkst. Sot O.; a. t. Österm Paulsg. 1, Sö.; a. t ; bost. Skara- _1 Wilh:a, Sömmerska, Grefg. 54, O.; a. t. borgsg. 2, So.; a. t. Maria _I C. L., Skomak., Linneg. 16, O.; a. t ; _1 Carl J., Tapetserare, verkst. Karduansbost. s. h. makareg. 11, C.; bost. Solhem, Spånga. _, J. G., Skomak., Tomtebog. 43, Va.; a. t. -' F. O., Tapetserare, Västerlångg. 69, St.; Vasa bost. Sveavägen 6, Dufbo. _, Carl A., Skräddare, Västerlångg. 57'1, St.; -' P., Tapetserare, Greftureg. 61, O.; bost. firma Westerberg & Johanson; bod Surbrunnsg. 2, Va. Regeringsg. 22 ' C. _1 A. K., Teckn:lär., Västgötag. 24, Sö.._' Fritz, Skräddare, Brunkebergsg, 9, C. -' Arvid, Tegel- o. 'I'rävaruförsäljare, Tomte- _, Joh. A., Skräddare, Stockholmsvägen 49, bog. 13, Va.; a. t 11018, r. t _' Enskede; a. t. Enskede , Herman Julius, f. d.. Telefontjänsteman, John, Skräddare, Köpmantorget 121, St.; Karlavägen 17 Al, O.; r. t. 198 o a. t ' Anton, Telegrafassist., Sekr. i Sv. Fot- -' J. Alfr., Skräddare, Högbergsg. 50, Sö. bo1lförb., Skeppareg. 39, O. _2 Rickard, Skräddare, Svedenborgsg. 2, Sö.; _1 J. J., Telegrafassistent, Skeppsbron ~, St. a. t ; bost. Högbergag. 66 B, so. _2 Maria, Telegrafist, Skeppareg. 39, O. _, Johan, Slaktare, Ölandsg. 9, Sö.; a. t. _2 S. A., 'I'illskärare, Götg. 17, Sö. 3946; bod Munkbrog. 11, St.; a. t ' Johan, Timmerman, Fjällg. 34 & 36, Bo. _1 A., Slakteriaffär, Kat:a Bang. 15, So.; -' G., Tjänstebyrå för Kvinnliga tjänare, r. t Drottningg. 75, C.; a. t _I Emil, Slottsbyggmäst., Slottsbyggnads- _I Albr. Th., Tjänsteman, Birkag. 12 II, Va.; kontoret; bost. Slottsbacken 2, St. a. t. Vasa _I K.. Slöjdlär., Norrtullsg. 9, Va.; a. t. _I Gust., Tjänsteman i Nordstjernan, Hol- Vasa 19. ländareg. 21 B", Va.; a. t. Brunkeb. -' J., Smidesfabrikör, s. g. 4. Sot Eriksg. 7, K.; bost _1 Salomon, Tjänsteman (Nobelstif'telsen), _1 C. Aug., Smidesmäst., Tuleg. 7, Va. Greftureg. 31, O. _I D. A., Snickare, Tavastg. 17, Sö. _2 Torsten, Tjänsteman v. Gasverket, Odena. _1 J. A. Albin, Snickare, Garfvareg.. 5, K. 67),..Va. _2 O. F., Snickare, Eriksbergsg. 10, O.; a. t. _2 R., 'I'obakshandl., Sit Paulsg. 6 B, So.; Brunkeb bost. Tavastg. 6, ss. _I C. G., S».ickarmäst., Karlavägen 12 III, O.; -' F. G., Trädgårdsm., Rosenlundsg. 4, Sö. a. t. Osterm ' Carl Gust., 'I'ulluppsyningsm., Asög. 151, _1 C. G., Snickeriverkstad, Möbel- och Sö... byggnadssnickeri, Reparationer, -' C. E., Tullvaktm., Osterlångg. 13, St. Regeringsg. 99, C. (hörnet af Jutas- _1 J. Ernst, Typograf, Bangårdsg. 10, So.; backe); a. t a. t. Maria _1 & Gustafsson, Speceriaffär, Grefg. 27, -' M. A., Uppbördsman (4:de rot.), Kungs- O.Dj., o. Artillerig. 5, O. holmsg. 36III, K. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 422 Johansson-Jonason. l Johansson; 2 Johanson. l Johansson; 2.Johanson. --~~--. _2 C. M., Urmak., Luntmakareg. 85, Va. _, Karl, Åkare, Greftureg. 42 II, Ö.; a. t. _, F., Urmakare, Valling. 17, G.; butik 1!:l338. Smålandsg. 14, G. (Norrmalmst.). _, Gust., Ångfartygsbefälh., Fredmansg.avt, _2 J. N., Urmak., Flemingg. 7, K.; affär St. Sö. Nyg. 38, St. _, Hilda, Ägghandel, Rensg. 10, Va.; bost. _2 P. J., Urmak., Kommendörsg, 15, Ö.; s. g. 12.' affär Nybrog. 47 A, O. _2 Adine M. S., Änkefru, Rådmansg. 67 II, _, A. J., Vaktm. (K. Kornmerakoll. afdeln. Va.; a. t för arbetsstatistik), Birgerjarlstorg 2 _, Anna, Änkefru, Uplandsg. 74, Va. St. ' _, Anna Kristina, Ankefru, Tegnersg. 39 II, _2 C. A., Vaktm. finteckn.-banken), Ja- Va. -' kobsg. 15 & 17 1, G. _2 Anna, f. Lundahl,.Änkefru, Bergsg. 32, K. C. J., Vaktm., Nya Riksdagshuset, St. _, Augusta, Ankefru, f. Liberg, Sigtunag. _, Erik, f. d. Vaktm. i Riksb., Scheeleg. 5 II, 12, Va... K.; r. t ~1 Augueta, Ankefru, Västerlångg. 40 IV, St. _, F. A. O., Vaktm. (Sthlms gasverk), _I C., Ankefru, Gotlandsg. 501, So.; a. t. Torsg. 24 IV, Va. Maria _, F -. G., Vaktm. (Landtbruksstyr.), Vasag. _, H. K., Ankefru, Uplandsg. 73, Va. 4, G. _, Ida V. Ankefru, Luridag. 31, s«-' F. J., Vaktm. (Poliskammaren), Myntg. _I Julia, 'Änkefru, Humlegårdsg. 7, Ö. 4 III, St. -' Louise, Ankefru, Kungstensg. 56, Va. _2 J., f. d. Vaktm., Holländareg. 21 B", Va. _2 M., Ankefru, Tomtebog. 15, 2 ' / 2 tr., Va. _, Jakob, Vaktm., Skeppsbron 2, St. _2 Maria Lovisa, Ankefru, Matvaruaffär, _I J. A., Vaktm., Sjukhuset S:t Göran, K. Narvavägen 29, Ö.Dj.; a. t _2 J. A., Vaktm.. (Statskontoret), Nybrog. _, Math.,.f\.nkefru, Bondeg. ~, Sö. 71 n.b. t. h., Ö. _, M. C-" Ankefru, Observatorleg. 7 CD.b., Va. -' J. H., Vaktm. (Järnvägsstyr.), Central- _, O., Ankefru, Hornsg. 104, Sö.; a. t stationen, Norra flygeln III, G. _2 Selma, 4ukefru, Roslagsg. 41, Va.. _, J. L., Vaktm. (Riksbanken), Helgeands- _2 Selma, Ankefru. Stureparken 13, Ö. holmen, St. _, Erik, Götg. 7~ IV, Sö.; a. t. Maria ' Klaes Aug., l:e Vaktm. (Tekn. Högskol.), _, Gustaf, S:t Eriksg. 25" '/ 2 k, K... Drottningg. 95 A, Va. -' J. E., Styrmansg. 45, O.Dj.; r. t. Osterm. _2 L. E., Vaktm., Bondeg. 23, Sö _I Thure P., Vaktm.. (Förmynd.kamm.), _I Joh. P., Birkag. 18,. Va. Grefg. 19" ö. g., Ö.Dj. _, N., Jungfrug. 38, Ö.; a. t _2 J. W., Vedhandlare, Elektr. vedsågeri _2 Wilhelm. Grefmagnig. 16III Ö g., Ö.Dj. Hornsg. 115, Sö.; bost. s. g _, A. P.. Verkm., Kungsg. 331, K. Johnn, Carl, Musik-, Sträng- och Instrumenthandel, Järntorget 7~, St.; bost. _2 E., Verkm., Högbergsg. 32, Sö.; r. t. Uplandsg. 18IIl, Va J ohnner, _I Frith., Verkm., Högbergsg. 74, Sö.; a. t. K. G. Hj., Handl, Handtverkareg. 48, Johnsen, Vilhelm, Agentur i Boktr.- o. Bok- _, J. A., Verkm., Blekingeg. 63, Sö. bind:materiel samt utländskt papper _, Karl, Verkm., Hvitsippan 15, Solhem, af alla slag, Roslagsg. 1III, Sthlm 12 Spånga. _, N. O., Verkm., Brännkyrkag, 153, Sö. (Tegnersg. 2 A); a. t. 4004, r. t Olga, Fröken, Odeng. 46 1II, Va.; a. t. _, P. J., Verkm., Ångturbin, Saltsjö-Järla; r. t , a. t Teodor, Tapetserare, Odeng. 46 III, Va.; Johanson, J., & Co, Vinhandelsfirma, a. t innehafvare Carl E. Boström, Stureg. Johnsen, John, Skärgårdsg 17, St.; a. t , Ö.; a. t. till kontoret 10397, till Johnson o. Johnsson, se Jonsson. lagerkällaren 4877; rikstel Joholm, Charlotte, Fru, Luntmakareg. 59, Va. _I C. A., ViLrdebrefbär., Kungstensg. 55, Va. Jolin, Severin, Professor, sekret. i K. Patriot. _, A. ~., Åkare, Jungfrug. 12, Ö. sällsk.: 9-10 f. m., Kammakareg. 45 D b., _, C., Akare, Mästersamuelsg. 40, G.; a. t. G Jonassohn, E., Fröken, Sjukgymnast, Hol- _, F. Th., Akare, Roslagsg. 2, Va.; a. t. ländareg. 27 IV. uppg., Va.; a. t , r. t Jonason, Hilda E., Barnm., Uplandsg. 34, Va. Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatu.

17 Jonasson-Jonsson. 423 Jonasson, F. Edwin W., Amanuens, bost. 1 Jonsson: 2 Jonson: 3Johns8011; 4Jolm- Oxtorget 4 III, C.; r. t o s~n; 5 Jonzon; 6 Johnzon. _ 1\.. F., Fabrikör, Luntmakareg. 41, C (mineralv.. fabr. Polstjernan); bost. s. _2 O., Arkitekt o. Byggm., Rörstrandsg'. 30, h.; a. t. 4740, r. t Va.; a. t P. G., Fabrikör. Valhallavägen 100, Va.; _IS, Josef, Automatfabrik: Uppsätt.o.levebost. s. h. rer. fullst. Automatrestauranter såväl Anders, Fanjunkare vid Brandkåren, som mindre automatiska apparater för Malmskillnadsg. 62, C. försäljn. af smörg.. vätskor, cig., choc., _ S. P., Flaggstyrman v. Flottan, Skep- bilj., tidn. m. m. Egna patenter; kont. pareg. 25 AIlI t. v, O. o. utställn. Drottningg C. Tele- _.A. o. A., Fotogen:.o. Lamphandel, Kom. gr.adr.: Skylt jonsson; r. t. 7167, a. t. mendörsg. 14, O.; a. t ; se annons sid. 66. _ Hedvig, Fru, Kastellholmen 1 B, O.Dj. -' Oskar, Bagare, Ostgötag. 14, So.; a. t. Anna, Fröken, Exam, Sjukgymnast., Tysk , r. t bagareg. 7, O. (hörn. af Sibylleg.); med- -' Ernst. Bageri, Nybrog. 46 & 48, O. delar elektrolys. -' Ingeborg. Bageri (Dalaröbageriet), Ny- J. G., Hand!., St. Badstug. 70, Va. brog. 16. O.; a. t. 23l. Carl E., Husäg., Fridhemsg. 5 Ill, K.; a. t.\-, C., Bankkassör, Uplandsg. 22, Va. Kungsh ' C., Banktjänstem., Flemingg. 46 1V, K. Gust. Alfr., Inkasserare, Tyskbagareg. -' Folke. Banktjänstem., Karlbergsvägen 57, 101v, O.; a. t. Osterm Va. _ A. H., Sergeant, K. Svea Lifgarde, Sthlm _2 Josef, Banktjänsteman, Folkungag. 8 D, 14; a. t Sä.; a. t. Maria _ B. M., f. d. Sömmerska, Hagag. 3u, Va. -" Emanuel, Barberare (Amerikanska Rak- _ E. J., Utmätn.- o. Stämningsman, Ur- salongen), Regeringsg. 54, G.; a. t. väders gr. 4, St.; a. t. Stork _ & Nyström, Velociped- o. Glödljusaffär, -' Olivia, Barnklädersaffär, Västerlångg. 68, Vegag. 7, Va., o. Luntmakareg. 59, Va. St.; a. t Jones, Ruth, Fröken, Mästersamuelsg.19BIII, _3 Ludvig, Bokbinderiförest., Lästmakareg. G. 27 B, C. _ Anna, Innehafv. af»tröst» depoten Fle- -' Adolf, Bokförlägg., bost. o. kontor G:la mingg. 69 A, K. Kungsholmsbrog. 21, Sthlm 1; r. t. Oscar, Prokurist, Flemingg. 69 A, K. 2392, a. t Mary, Ankefru, Helsingeg. 3, Va. -' J. A., f. d. Bokh. l Allm. Anke- och Jonner, John G., Speceri- o. viktualieaffär, Pupillkassan, 'I'egnersg. 38, Va. Norrbackag. 10, Va. _3 Jenny, Bosättningsmagasin, Regeringsg. J ensereds Fabr. Aktieb:s komrniesionslager 61, C.; a. t (C. C. Wetterlind & Co), Osterlångg. -' A. F., Brefbär., Västgötag. 9 CI, Sä. 37, St. -' Josef, Byggmäst., Idung. 2 11I, Va.; a. t. Jonsereds Fabrikers Utställning af trä r. t bearbetningsmaskiner, Sam Lagerlöfs _1 Aron, Cigarraffär, Tunnelg. 9, C.; a. t. Maskin-Byrå. Centralpalatset, C.; a. t. 284, r. t , r. t ' Edvard, f. d. Cigarrfabr.,Döbelnsg.81, Va. Jonssen. J. F., ~alllr~r, Stureplan 15, G. -' G. A. F..'.Cigarrfabr., Bengt.Ekehjelms g., bost. Karlavagen 34, O. 31, So. _, A. K., Cigarrhandl., Handtverkareg. 80, l J onsson; 2 J onson; 3 J omsson; l 4 J oh n-i K.; r. t son; 5 Jonzon; 6 Johnzon. _, Carl E., verkst. Direktör i A.-B. C. E. _, J., Advokat, Linneg 39 B, O. Jonsson, Hornsg. 32, So.; a. t. Maria _, J. A., Agent, kontor o. bost, Apelbergsg. lu BIr, C.; a. t , r. t _, Gusten L., verk st. Dir., Norrtullsg _, K. J. V., Agent Observatorleg. 21, Va. Va.; a. t. Vasa _, & Grafford. Agenturaffär, Brunnsgränd _, O., Direktör, Västmannag. 38, Va. 6, St. _, P. A., Direktör, Norrtullsg. 73 Il, Va.; a. t. _, Gustaf, Agronom, Kungsg. 18r, G.; 1". t. Vasa , a. t _2 F. Vilh., Disponent (Hamburger Cigarr _, A. M., Antikv. Bok- o. Musikhandel fabriks A.-B. F. V ilh. Jonson); konto samt Lånbibliotek o. Pappcrsh., Mä- Bondeg. 5, Sä.; r. t. 4021, a. t. 3409; ster,amuelsg. 46, C.; a. t bost. StOl'ängen, a. t. Stor äng. 78. Brand- och Litrdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 424 Jonsson. l Jonsson; 2Jonson; i> Johnsson; 4John l Jonsson; 2 Jonson: ::;.Johnsson; 4 John- SOIl; 5Jonzon; 6Johnzon. son; 5 Jonzon; 6 Johnzon. _3 Aktieb. G., Expressbyrå, Grefg. 46, O.; -, Math., Fröken, Sibylleg. 38, O. -' r. t C. E., Fabr., Bellmansg. 20, Sö.; a. t ' Wivi, Fröken, Tandläkarea.'3sist., skillnadsg. 60, C.; a. t. Blunkeb. Malm _1 Aron, Fastil5'h:äg-., Västmannag. 5~lI, Va. -, Lydia o. Ida, Fröknar: Hem för sinnes. _1 Jonas, Fastlgh:äg., Linneg. 55, O.; a. t. sjuka, Karlshäll, Långholmen, Sö.; a. t _1 Axel, i Firma Jonsson & Grafford, Stor- _3 F., Fältskärsm. och Bensårsläkare, Larsängen. Jonson & Co, F., Firma, kont. o. brädgård sons Eftertr., Kammakareg-. 7, C.; 11- '/23; a. t ; r. t Liljeholmen; r. t. 1345, a. t O. _3 J. A. 'I'h., Förrådsförvalt., Helgag. 81, Sö. 3052; se annons sid. 38. _3 C. E., Försäkringsagent, Svedenborg-sg. _1 Gustaf W., Firma Alb. Anstrin & Co, 48 A, Sö.; a. t kont. holm, Västerlångg. kv, Svithind 70, St.; bost. Djurs- 21 D. -' J. E., Gälbgjutare, a. t Luntmakareg. 35, C.; -' Ludvig, Flag-gunderoff., Underbef.-skolan, _1 & Cos Eftr" J. G. (inneh. A. Bodin), Skeppsholrn., O.Dj.; a.t. Brunkeb Glas- o. porslinsmagasin, _1 Karl, Folkskolelår., Hornsg. 49, Sö. 15, St. l\1älartorget' _2 Olof, Folkskolelär., Ode ng. 6, Va. _1 Axel, Grossh., v. verkst. Dir. i Söderberg -' Per, Folkskolelär., Stigbergsg. 4. Sö. &. Haak, Aktiebolag, Gr!Jfmagnig. 6lI, _3 Alma, Folkskolel:a, Karlbergsväg. 10, Va. O.Dj.; 1".t. 9650, a. t. Österm _2 Anna, Folkskolel:a, Odeng. 98, Va. _3 Edvard, Grossh., Götg. 20, Sö.; kontor o. _1 Augusta, Folkskolel:a, Nytorgsg. 15, So. lager St. Nyg. 11, St.. -, Augusta, Folkskolel:a, Braheg. 62, O. -, E. R., Grossh., Nybrog, 43, O. -, Elin, Folkskolel:a, Odeng. 98, Va. _2 Herman, Grossh., Uplandsg. 54o.b., ing. -, Elise, Folkskolel:a, Odeng. 14, Va. E, Va.; a. t. Vasa 41 O~.. -' Ester, Folkskolel:a, Valhallavägen 95, Va. -' Leonard, Grossh., Rådmansg. 8, O. -, Hilda, Folkskolel:a, Stureg. 48, O. -' Magnus, Grossh., Srt Eriksg. 1. K. -' Hilda, f. Claesson, Folkskolel:a, Mose- -' Otto, Grossh., Kungsholmsg. 33, K.; tele. backetorg 14, Sö. grafadr. : Ottoson ; r. t _1 Ingeborg, Folkskolel:a, Odeng. 98 I1, Va. _3 J. A., Guldsmed, Katarina Kyrkobacke -' J. Serafia. Folkskolel:a, Frej/<. 29 B Va. 7, Sö.; verkst. Götg. 34 t. h. ö. g., ss. _2 Maria, Folkskolel:a, Odeng. 98, Va.' -' Eva, Handelsidk:a, Roslagsg. 36, Va. -' -' Rut, Folkskolt'!:a, Idung. Annie, Fru, Engelbrektsg. 2, Va. 3 1II, O.; som- -' J. R. 25', M., Handelsres., Sö.; 1;: t Brännkyrkag. marbost. Inverness, Stocksund. _3 A., Handl., Osterlångg. 41, St. _3 Lotten, Fru, Banerg. 71, O.Dj. -' Alfr., Handl. (spec.-), Sit Paulsg. 2 C, _1 Ma,ria, Fru, Valhallavägen 45 A, O.; a. t. Sö. Osterrn o. Götg. 61, Sö.; bost. Högbergsg. 27 C,Sö. _1 Selma, Fru, \'alhallavägen 41, O.; r. t. _3 Andreas, Handlande, Munkbrog. 6, St.; 12803, a. t väfnadshandel Mälartorget 17, St. _2 Sofia, Fru, Matvaruaff., Södermannag. 7; -' Aron, Handl., Västmannag. 55, Va. -' Sö.; Anna, a. t Fröken, Artillerig.. 5IV, O. _1 Aug., Handl., Roslagsg. 35, Va.; a. t. _3 C. E., Fröken, Södermalmstorg 7, Sö. _1 C. C., Hand!. (bosättn:affär), Norrtullsg. (Södra tidningskontoret). 8 A, Va. _1 Tekla, Fröken, Cigarraffär, Norrlandsg. -' Carl, Handl., Davidbag-aresg. 26 BlI, C.; 7, C.; a. t. 6348, r. t a. t _3 Elin, Fröken, Hatt- o. mössaffär, Drott- -, Elof, HandI. (tobaks-), Hornsg. 100, Sö.; ningg, 92, C.; bost. Nurrtullsg. 23, Va. a. t. 31i56, r. t. 15 ::16. -' Ellen, Fröken, deläg. i firma A. J. Lilja -, Hjalmar, Handl. (speceri-), Flemingg. & Co, Hötorget 13, C.; bost, Kam- 46, K.; a. t. 9569; bost. Kungsholmsg. makareg. 39, C. 66 BlI, K.; a. t. Kungsh _2 Emma, Fröken, Hvitvaruaffärer, Slöjdg. _3 John, Handl., Rådmansg. 65IV, Va.; spe. 5, C.;. a. t. 6320, Nybrog. 14 B, O., ceri- o. kaffehandel St. Badstug. 30 a. t. Österm. 321; bost. s. h. o. 40, C., o. Drottmngg. 100,. Va.. -' 1. L. M., Fröken, ValIing. 32, C.; a. t <'., Handl., Artillerig. ::;6, V.; bod l Brunkeb Östermalms saluhall. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

19 Jonsson Jonsson; 2 Jonson: iljohnsson; 4John- Uonsllon; ~Jonsoll; il Johnsson; 4John: son; 5Jonzon; 6Johnzon. 1 son; 5Jonzon; 6 Johnzon. _, O. P., Handl. (speceri- o. viktualie-), -' Axel Ax:son, Konsul, Skeppsredare,Gross- Ny torget 79, Sti.: bost. Nytorgsg, 33,Bä. h., deläg, i Firman A. Johnson & Ca, _, Sigismund, Handl., Stureg. 64, O.; bodar kontor Kungsträdgårdsg -. 12, Sthlm 1; Surbrunnsg. 16 o. 30, Va., Västman- bost. Fredrikshofsg. 5, O.Dj. nag. 72, Va., Karlbergsvägen 45, Va., -' Helge Ax:son, v. Konsul, Grossh., Skeppso. Riddareg. 34, O.Di redare, deläg. i Firman A. Johnson & _, W:m,Handl. (f.d.nordblom&lindström), Co, kontor Kungsträdgårdsg..12, Sthlm Karlbergsvägen 57, Va.; a. t. Vasa373. 1; bost. Strandvägen 3 Ill, V. _2 Oscar, Herr, Nybrog. 15 A IV ö. g., O.; _l A., Korrespondent, Ingemarsg. 1A, Va. a. t. Österm ' Ernst, Korrespondent, Hornsg. 29, ss., _, Emma, Hotellinneh.. (Bellevue, Brunke- a. t. Maria bergstorg. C., o. Medevi brunns restau- -' K., Kontrollör vid Gasv., Kungstensg. rantrörelse), Brunkebergstorg l.~, C. 59 1V, Va.; a. t. Vasa _l J. K., Husmoder, Sofiahemmet, O. _.' A. L., f. d. Källarm., Urväderagr. 8, Bä. _, J. E., Husägare, Odeng , Va. _1 Gustaf, Källarm., Uplandsg. 83:, Va. _1 P., Husägare, Brännkyrkag. 20, Bij. -' Nils, Källarmäst., lvjajorsg. 9, O.. _1 R. W., Huaäg:a, Breda gatan 8, O.Dj. -" Carl G., f. d. Köpm., Birgerjarlsg. 14 lii, O. Johnson & CO A., Inneh.: Axel Ax:son, -' Eric, Köpman, Högbergag. 46 BIl, Bä. Johnson, Konsul, Grossh. o. Skepps- i-' Gustaf, Lagerchef, Uplandsg. 54, Va. redare; Helge Ax.son Johnson, v. Kon-:-" Alb., Lagermästare, Karlbergsvägen 11 li. sul, Grossh. o. Skeppsredare. Importera stenkol o. koks, eldfast tegel, man- -' Va.; a. t J. A., f. d. Landtbruk., Börstrandsg.z-l, Va. gan- o. kiseljärn. Exportera svenskt -' L. F., f. d. Landtbrukare, Sit Paulsg. tackjärn. Kontor Kungsträdgårdsg. 12, Sthlm l, r. t. 137 o. 4160, a. t ", Bä. _1 J. A., Litteratör, Odcng. 14 lll, Va. Upplag vid Värtan; r. t ' E. C. M. Lilly, Lärana. Nytorgsg. 21 B, _" Arvid, Ingenjör, Parkg. 2u1, K. Bä.; a. t. Maria 313. _, Axel, Ingenjör, Pipersg. 4 K;»; t. Kungsh. -' Hedvig, Lärar-a, Stigbergsg. 4. Bä _2 Fredrik, Löjtn. vid K. V. V. K., bost. _: Axel W:msoni}ngenjör, Artillerig. 37, O. Sit Eriksg. pv, K.; r. t a. t. _ C. A., Ingenjör, _, Erik, Ingenjör, Uplandsg. Tomtebog. 54, Va. 18lII, Va. Kungsh _1 A. G., f. d. Magasinsförv., Jakobsbergsa. _' E. A., Ingenjör, Sveavägen 88, Va... _, C. J., Inkasserare, Styrmansg. 43, O. -' 22 1I, C. K. V. R., Maskinist, Tjärhofsg. 15, Sii.: _" N. M., Inspektör, Sit Eriksg. 13, K. tel. Maria 209l. _1 C. J., Isskåps- o. klosettfabrik, Salt- -' Erik Gustaf, Med. dr, Smålandsg. 2 1I, C: mätareg. 26, Va. träffas hvardagar /2. _, Harry Ax.son, Jur. utr. kand, e. o. Hofr. -' Herm., Med. dr, Regementsläk., Kungsnot., Kommendörsg. 2 1V, O. holmsg. 12 1I, K. _1 Tor William, e. Jägl11äst., t. f. Lektor vid -' Gösta, Med. kand., Massör, Vasag, 5, K. Skogsinstitutet, Prästgårdsg. 14, Bä. C.; a. t , säkrast kl. 1/ / _, John, Järnvägsdirektör (Styresman för _3 J. A., Musikdir.cStureg- 50, O. Frövi-Ludvika Järnväg), ustermalms- _1 Gustaf, Målare, Asög. 58, Bä.; a. t. Maria g. 511v, O.; r. t a. t _1 S. Wilh., Kamrer i Sjöförs.-Aktieb. _.2 F. O., Målarmäst., Hornsg. 33 B, Bä. Ägir, Greftureg. 651, O.; a. t. Österm, Jonsson,C. E., A.-B., Möblerings- o. De- 4501!. korationsetablissement, Hornsg. 32, _' E. W., Kassör, Karlavagen 12 IV, O. Bä. (midt emot Maria kyrka). Kontor, _" Gust., f. d. Kassör, Braheg. 381I t. h., O. utställning, verkstäder och ritatelje, _' Ingeborg, Kassör i Lifförsäkr. Aktieb. samma adress; a. t. 3209, r. t Thule, Kammakareg. 29 lil, O. _1 l). A., Ombud för Ahlafors Nya Spinneri- _, J. S; A., Kassör, Prejg, 81, Va. aktieb. i Göteborg, Karlavägen 46, O. _, Gust., rare Klockare i Storkyrkoförsaml., Lä vid. Bröderna Påhlmans Handels- Dj.; r. t _4 & Co, Adolf, Pappersaffär o. ljuskopieinstitut, Borgarskolan o. Kraftska sko- ringsanstalt med elektriskt ljus, G:la lan, Birgerjarlsg. 117 AlV, Va. Kungsholmsbrog. 21, Sthlm 1; r. t. _1 & Linden, Kommissionsaffär, Slöjdg. 7, C. 2392, a. t Brand- ooh lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 '. o, 426 J onsson-.tosefinahemmet. l JODSSOn; 2 Jonson; 3 Johnsson; 4 J ohn-= l Jonsson: 2 Jonson; 3 Johnsson; 4 Johnson; 5 Jonzon ; 6 Johnzon. son: 5 Jonzon; 6 Johnzon. --~~ _._-_.~_._- -' G. F. V., Paraplymak., Nybrog. 9, O.; -' G. F., Tjänsteman, Högbergsg. ao», Sö.; bost. Sibylleg. 9, O. a. t ' Conrad, Partiaffär för landtm:produkter, -" Natanael N., TjällRteman i Riksbanken, Munkbrog. 3, St.; bost. L:aNyg. 4, St. Greftureg. 64JV,O.; a. t. Östarm _l Carl L., Pastor, Bergsg. 39', K. -' P., Tjänstem., Riddareg. 51. O.Dj. -' Aug., f. d. Plåtslagarmästare, Torsten- _l Emil, Trävaruhandl, Upsalag. 10, Va.; sonsg. 9, O.D;'. r. t , & Co, Aug., Plätslagerifirma, Brunnsg. _, C. A. O., Tullvaktm., Svartensg. 8 A, Sö. 5, C.; r. t. 5087, a, t _, C. A., Vaktm. (Ränte- o. Kap.- förs.vanst.), -' Ivar, Poliskonst., v. värd, Norrbackag. St. Nyg. 5, St., 1II, Va.; a. t: II1 -' Ernst E., Vaktm. (Högsta Domstolen), -, Enk, Postexpeditör. Norrbackag. l,va: Grefmagnig. 10, O.D;'.; a. t. Osterm. - P. E. D., Postexp., Belhuaneg. 24 B, So., a. t. Maria 'F" V kt (F' d) B' h 8u O _1 Pontus, Prakt. läkare, Karlbergsvägen -1 lans, a m.. mans ep., la ego,. 47 A" Va.; a. t J. ~L, Vaktm. (K. Landtbruksakad.), 101 f (i H f) R'k d B k f II Ml1stersamuelsg. 47, C. - o 00 l S agsman, an o u. _, J. P., lie Vaktm. (Patent- o. Registr.-vermäktig, Barnhusg. 10, C. k t) Kl b sg 21II1 C 1 F S I fl h k k e, ara erg.,. -rl!-ns,.ege -, agg- oc o~passma., _,.T. W., Vaktm. (Schartaus Handelsinsti- Österlang-g. 1, St., bost. Sodermalms- t t) Eiåll 23 8"' torg 8 Sö u, Ja g., o. -" J M S' g Im ke i (i h H Johnsson) _s Arvid, Firma, inneh, E. Svedlund, Ved-..,' e e a r mne...' o. Kolaffär Davidbagaresg. 14, C. verkst. Drakensgr. 4,. St.; bost. Tlm- _1 C A f d V k V f 10 S" mermansg.. 39, Sö.."..,.. er m.,..ar sg., o.. _1 Anna, Sjnksköterska, Braheg. 45, O.; a. t. - C. W. Rob., Verkm., Vastmannag. 74, Va., Österm. 4311; träffas 2-3. l a. t. Vasa E '1 Sk b B'" o d I" S - Georg, Verkm., Nybrog. 15 A, O. -2 mu, epps yggm., Jorngaros g.., o. _2 Gustaf Viktualie- o. Delikatessmagasin, - KiJ2 ~:.omak" Styrmansg. 2,.D;.; a. t. Jakobsg C. (nära Drottningg.) ; _sj. G. A., Skrädd., Johannesg. 4 ', C. telefoner: riks. 3374; allm.42l; bost. -" Henning, Skrädderiaffär, Flemingg. 4l,K. Klara. S. Kyrkog. 7, G... _'s, Josef, Skyltfabrik, Drottningg. 47 1, C.; _l Alfr., V!nhandlare, Mosebacketorg 14, So. Specialfabrik O.Atelje för Glas., vapen. _1 C. O., b-kare, Tuleg. 20, ~~. O. skyltmålning, reklamskyltar, glas. -" Anna, Ankefru, Karlbergsvagen 45, Va.; sliperi glasetsning glasbokstäfver spe- a. t. Vas.l! gel-foliering, deko~erade glastak; 'Bly- -' Caroliua, Ankefru. Döbel~sg. 16 BIJJ, O. mässingsinfattade glas för trapp- o. Va.;..a. t. Brunkeb.?95i). kyrkfönster; a. t. 8729, r. t Te- _2 Clara, 4nkefru, Drottningg, 80 B, G. legramadr. Skyltjensson. Bostad: Norr. -; H. S., A"nkefru, Bergsg. 22, K.. tullsg. 10 A, Va.; se annons sid Jen,?y, 4nkefru, Badstug. 5, So. '_1 Arvid, Slakteriaffär, Vidarg. 9, Va.; a. t. _1 Mana, Ankefru, Norrtullsg. 73" b. t h., 798; bost. Drottningholmsvägen 10, K. t Va _1 K., Snickare, Karlaplan l, O.Di.. -l Math., 4-nkefru, Dob~lnsg:. 4, Va.... -" G. A., Spårvagnsförare, Riddareg. 28, O. - C., F'" Öfverkontrollor, 'I'immermansg, 40, _I K. A., Svärdfejare o. Metallreparations- So.. verkst. Kommendörsg. 34, O.; a. t. G4 54. _1 Alexander,Öfverlärare.Södermannag.9,Sö. -, Alma, Sybehörsaffår (inneh. John Zetter- _l Magnus (Collanoljekompaniet), S:t Erikslund), Södermannag. 23,Sö.: a. t g. I, K.; kontor Kungsholmsbrog-. 26,K. -' J. A., Sågskärare, Regeringsg. 74 A, G.; Jordbruks- och Mejeri-Tidning (Red. G. Karla. t Brunkeb man), Kungsholmsg. 2 B'V, K.; r. t. _1 C.. L, Tapetserare o. Dekoratör, Kamma- Kungsh. 80 o. Frösunda 11. kareg-. 13, G.; r. t. Norr 1:3. Jordemodern, Tidskr., Red. Dr E. Alin, _I Oscar Fredr., 'I'clegrafassist., Tomtebog. Exp. Stureg. 50, v, Va.; r. t Jordman, I., Lärar:a, Asög. 77, Sö. _l Elvira, och Petterson, Ellen. Tidnings. - Eskil, Öfvermaskinist, Drakens gr. 2, St.; o. Annonskontor, Odeng. 37, Va.; r. t. r. t. 4199, a. t JosefinahlJmmet, Högbergsg. 41, Sä. Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K.

Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. " ' Narnnreg later. I' ~ Detta register utfylles af Villaregistret [sid. 1345j A-K. A-B-C-Tabellen, utg. Bruno Biehl, Box 52, Å.Sthlm 1. Aae, Abels, Louis, Advokatbyrå, Birgerjarlsg. 11, Valdemar, Sekreterare,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

l :..,.' smas " un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A" k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg.,

l :..,.' smas  un, a. t. 20838., Midsommarkransen, N H O B kb' d K 291 _ Elvlr A k f L t k 28m C. IIlSS, ans., o m., ungstensg., f,,m'ölll'r-narcissan.,, Y., \ 76i,, Möller,.,{tfathilda, Ankefru, Döbelnsg. 25 & Mörner, CarlO. R, Grefve, ~jg. Kammarjun- 27, 'V:a.; a. t. 24661.. kare, Jur. kand.drdf l Svenska Egen- - Svea, Ankefru,.Västmannag.

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _

JO/NKOPINGS JURIDISKA... _----- 'HA MNG A TA N HI ------ _ 138 Aktieselskabet Assens Elektricitetsverk-Alderin. Aktieselskabet Assens Elektricitetsvrerk, Albihn, Harry Fr., Civiling., Banerg, 49,0.Dj.; Beridarebansg.Tz!", C.; tlf 40 02,4003. tlf 72362, lnneh.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl.,

- Elin, Speceriaffärer, Värmdög. 4, Sö., o. nien, Italien, Portiigal, Scotland m. fl., Axelsson-Backman. 167-1 Axelsson; 2 Axelson; 3 Akselsson. Axi, Sven, Revisor i Fingvårdsetyr., Ep- landsg. 68'5 Va. -2 Elisabeth, Fru, Timmermansg. 13, Sö.; Axmark, Joel, Verkm., Luntmakareg. 67'Ir, a.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude,

-----------------------._--------~ NAVIGATORLOGGEN Begär offert och illustrerad Katalog. Va.; a. -t, 16100 o. r. t. 80775.. Gode, se Gohde och Goude, 410 GlasmaneGoodtemplarordeu. Glasman, R., Målare, Södermannag. 44, Bä. Gobee... Oscar, Postvaktrn., Surbrunnsg. 5, Glaumann, A., Fru, Modehandl., Beridare va.; a. t. Vasa 60711. bansg. 25, C.; a. t. Brunkeb..

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o.

Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. ,, ; Settman-e-Sigfridsou.,897 Settman, Helge, Advokat, Birgerjarlsg. 26, Siegfrids, Sigfrid A., Aktieb., Agentur- o. O.:. a. t. 212.38, r,t. 14787.. engrosaffär för Manufaktur- o. Textil- _ E.~ Fabrikör,

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------

FINSPON,GS METALLVERKS ---------- ItIDAIt AN ATAN'7------------ 00 ' ".,. Storken,., ~ e a. Auzen-Appelberg. 171 Anzen, A. T., Handl., Folkungag. 14 A, Sö. Apotek och Apotekare (forts.) : _ P. G., Pilg. 19 u.b., O. Stenbocken, Bruce, V", Odeng. 106 (hörnet af Apelberg

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71.

von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. von Otter -Pallin. F von Otter, Julia, Friherr:a, Linnég. 42I, O.;l Ouchterlony, Einar, Löjtnant v. Gotlan r. t. 5204, a. t. Osterm. 49 71. inf.-reg., Rådmansg. 74, Va. - M., Friherr:a, Iiommendörs;. 27,

Läs mer

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk-

IMichael & Nordeman, Handels- & Militi~~~\e:d~mansexpeditionen, Öfre Munk- 742 MeyjesMillen Meyjes;. C. A.! verkst. Direktör i M;erför: bron ~, St.; r. t. 9762 o. 104 90~ a.. t: sakr.aktleb. Atlas, Odeng. 65, Va., 22752, Lost. Svartensg. ~6 & 115,So.,. a. t. Vasa 1031.. r. t.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB)

= Josefina Vilhelmina Jansdotter f Korsbro Gottröra (AB) d Oxhalsö Blidö (AB) g Ljusterö (AB) 1:1 Utskrivet med Holger8 2015-07-03 August Skog f. 1841-02-17 Söderöra d. 1910-03-01 Båtsman No 20 (Familj 1) = Josefina Vilhelmina Jansdotter f. 1844-06-25 Korsbro Gottröra (AB) d. 1928-04-30 g. 1865-10-22

Läs mer

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter

Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Stamtavla för Maja Lisa Nilsdotter Generation 1 1. Maja Lisa Nilsdotter. Maja Lisa föddes 1803-03-27 i Gissebo, Hjorted (H). Hon dog 1882-10-20 i Ekedalen, Hjorted (H), 79 år gammal. Hon begravdes 1882-10-27.

Läs mer