Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan."

Transkript

1 l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh. Handtverka- Illustreradt IlHvad Nytt?» Utg. Leon. Ljungreg. 41 n.b, Ö. g. lund. Red.byrå o. expo n. Vasag. 26, & 0:0, Knut., Vinhandelsfirma. Kontor a. t , r. t H vad Nytts o. försäljningslokal n. Upandsg. 11; a. tryckeri, n. Karduansmakareg. 12 III; t. 548, r. t Lagerkällare, n. a. t , ankn.. Teknologg. 4 O. n. Tegnerlunden 12; Illustrerad Militärrevy,utgif. Gabr. Hedena. t gren, Redakt. Ö. Narvavägen 22; a. t. - Knut, Vinhandl., n. Rådmansg. 69; a. t Vasa 979. Illustrerad Tidn., se Ny Illustrerad Tidn. - se äfven Hök. Imperial, Brandförsäkringsbolag ; agent J. E.. Höökenberg, O., Fru, n. Klarabergsg. 72 II. Lithman, Ö. Valhallavägen H. M. E., Lärarinna, n. Klarabergsg. 72. Importaktiebolaget Björck&Co, st. Jerntorget 57; a. t. 2770, r. t, 3906; kontorstid 9-7. I Importaktiebolaget, se Svenska Importaktieb, Impregneringsaktiebolaget, se Svenska Impr.-akt.-bolag. Ideström. Axel, e. o. Telegrafassist., n. Val- Impregneringsfabriken Svea, se Aktiebolag.. ling, 17. Impregneringsfabr. Svea. Idiotanstaltsn, Norrtullsgatan 16. I b tt t ö df'ö ook' k t. Idrottsföreningen Kamraterna, adr, B. Bor- n r o s - ~. s o o r s a nn g s o n o r. genstierna, Ö. Sibylleg. 53. NederlandskaLloyd, n. OentralpalatsetI, - Kronan; ordf. Erik 'I'orssell, n. Dalag.40III; a. t. 8319; r.. t a. t. Vasa 261. Idun, n. Drottmngg. 50; r. t Sleipner, sekreterare, Kristian Hellström, Securitas, n. Fredsg. 22.; a. t n. Uplandsg. 32. Indebetou, I. D. W., Kapten, s. Bellmansg. 26. Idrottsklubben, sekreterare, H. Rundberg, - H. S. A., f. d. Lärarinna, n. Målareg. 1. Kh. Scheeleg. 3 Il - L O. D., Und.löjtnant, s. Bellmansg. 2&. Idströrn, Anna, Fröken, Ö. Jungfrug. 16III. - C. J., Öfverstelöjtn., Ö. Nybrog. 42. Idun, illstrerad tidning för qvinnan O. hem- - Govert, n. Kungsg. 11III; r. t met; 2 n:r i veck.; utg. Frithiof Hell- Indebetouska huset, s. k., st. Slottsbacken 2. berg; byrå o. expo n. Klara S. Kyrkog. Industri-kredit-aktiebol. i Stockholm, se 16', öppen 10-5; a. t. 6147, r.t under Bankinrättningar. ' Idun, Stöld- o. Glasförsäkringsaktiebol., n. Industrikalenderns redaktör: Key-Aberg, K. Drottningg. 50; r. t. 33. Industritidningen Norden, n. N. Smedjeg.30. Idun, Tjenstebyrå, Ö. Storg. 8 n. b.; a. t Inedals Färgeri o. Tvättinrättning (firma Iduns Modetidning, utg. Frithiof Hellberg. Aktiebol. Kungsholms Tvättinrättn.). Byrå o. expo etc. se Idun. Butiker m. m., se Tvättinrättning. Iduns Tryckeri-Aktiebolag; Kungl. Hofbok- Ingberg, M. L., Enkefru, n. 'I'egnersg. 9. tryckeriet; verkat, dir. Frithiof Hell- Ingeiman, Betty, Folkskolel:a, Ö. Sibylleg. 32. berg; boktr., litogr, och zinkogr. anst. - G. A., Kapten vid Väg. o. vattenbyggn.- samt kuntor n. St. Vattug. 12 in på kåren, s. Stadsgården 18 B. gården.. Ingelson, P. A. W., Bokh., Ö. Kaptensg. 11. Iduna, Kappmagas., n. Kungsträdgårdsg. 12. Ingelsson, C. O."Ingeniör, n. Vegag. 10. Igelfors bruks aktiebolag, egare och försäljare Ingemarson A, Akare, n. Birger Jarlsg. 31. Odelberg & Olson, st. Brunnsgränden 4. Ingeström, O., Auditör, Polisdomare, Ö. Birger Ignell, Sigrid, Fru, Ö. Braheg. 41 n.b.. Jarls g Maria, Fröken, Ö. Braheg. 41 n.b.. - Bengt, Civilingeniör, Firma Zander & Ihle, A. G., enkefru s. Brunnsbacken 6. Ingeström. Kont. Central,palatset, bost. Ihlström, O. J., Grossh., Ö. Kaptensg. 13. Ö. Gref-Thureg. 46; a. t. 6sterm A. T., Kafeidk:a, s. Hornsg C. J., Inspektionskonstap.,n.Roslagsg. 20. Ihre, A. O., Kaptensenka, ö. Braheg Jonas. Löjtn., Kh. Garfvareg. 8. lhrfelt, Fr. N:son, v. Häradshöfd., n. Vest- - V., f. d. Sterbhusnot., Ö. Gref-Thureg.46. mannag. 42. Ingmanson, J. F., Kryddkramhandl., st. Jern- Ihrman, Chr., Enkefru, S. Repslagareg. 10. torget 83; bod s. h. - E. G., Enkefru, Ö. Jungfrug. 16. Inmanliniens Kontor O. vexelaffär, st. Skepps- Ihrstedt, H. M., Lärarinna, s. Götg. 9. bron 4, hörnet af 'l'elegrafgr. Ihström, C., Grossh. n. Centralpalatset. Inokaij, H. F., Agent, n. Regeringsg. 54 B; Ilgodsexpedition, se Jernvägskontor. kontor s. g. 54 A. Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

2 Inspektören för Artilleriet- Israelsson. Inspektörens för Artilleriets expedition,arme- 1 Isaksson; 2 Isakson; 3 Isacsson; förvaltningen, st. Munkbrog, 2. 4 Isaeson. - för Militärläroverken expedition, Riddar- I holmen 10. _4 Gustaf, Handl., s. Åsög. 47 B. (firma _ för Trängen exp.: ö. Storg. 37. Christerson & Isacson, st. L:a Nyg. 23.» Inspektörsföreningen. Svenska Lifförsäk- _4 G. H., Handl. (fogel-), n. 'I'egnersg. 39.' rings-, n. Beridarebansg. 23 B; r. t. _2 r. A., Inspektör i Lloyd's Register; Skeppsmätare, s. Maria Hissbro 6 (se- I n s tit ut:»skeppsmätningskontoretn). Arbetare-, se Arbetareinstitutet. O. L., Kafeidkerskra, n. Mäster-Samu- Blind-, Tomteboda. elsg. 11. Döfstumme-, å Manilla, Djurgården. _1 & 00, J., Kassaskåpsfabrik, Kh. Krono- Farmaceutiska, n. Valling. 20. b 11 [t d' h t f o Fl Gymnastiska Central-, n. Hamng. 19. ergsg. re Je use tan e-- Gymnastiskt-ortoped., n. Brunkebergstorg 13. mingg.] Högskolansmineralogiska,zoologiskao.botaniska, _4 L. A., Kontorist, ö. Riddareg. 2l. K~;O~~~~:g'I~~titutets Tandläkare-Institut, n. _3 A. W., Kontrollör i Tullverket, ö. Karla- Malmskilnadsg. 46. väg. 54. Karolinskamedikokirurgiska,Kh.Handtverkareg.3. _3 S., Mur- o. byggmäst., Kh. Jaktvarfsgr. 3. ~i~'k~:~~~~~:~i~;,.f Jakobsg. 16. _4 L., f. d. Stadskassör, ö. Riddareg. 32; utför Skogs-, ö. vid Fredrlkshof, slutet af Strandvägen. rättegångs- och inkasseringsuppdrag., Veterinär-, ö. Karlavägen 53. _2 G. Valentin, Typograf, n. Frejg. 15. Insulander, G. E. A., Handl., n. Observa- _1 J. K., Verkm., ö. Styrmansg. 43. torieg. 17. Isreus, H., Enkefru, n. Kammakareg.38. Inteckningsagentur, Fastighetsegareförenin- - P. R., Underlöjn., n. Kammakareg gens,n.regeringsg.47,ing.fr.smålandsg Isaktiebolaget, Stockholms; kontor o. lager,. Se annons sid Dj. Laboratoriihagen. Inteckningsbanken, se under Banker, Sthlms Isander, L.,Jlofrätts- e. o. not., ö. Stureg.46;: Int.-Gar. Aktiebol. a. t. Osterm Intendentsembetet, Öfver-, n.drottningg H. V., f. d. Kont.skrifv., s. Åsög. 42"A._ Intendenturförråd, Armens, Skeppsholmen. - Hjalm., Med. kand., n. Mäster-Sam.g. 57,. Intendenturkårens hufvudstation, st. Mälar- Isangk, B., Ingeniör, Kh. Hornsberg. torget 13; r. t. 863 (till chefen rikst. Isberg, F. C., Enkefru, ö. Stureg ). - Carl, Fil. dr, Komminister i Kat. förs.; Internationella Affärsbyrån iwesterås Aktie- s. Katarina V. Kyrkog. 2. bol., Advokat- och Agenturaffär, Huf- S. A., Handl. (speceri-), ö. Linneg. 58. vudkontor i Stockholm n. 'I'unnelg. 3; - P. G. W., Landshöfding, Länsresidenset,. r. t. 11; a. t. Brunkeb ; kontors- n. Drottningg. 36. tid 9-11 f.m., 5-8 e. m. - C. E., Löjtn. vid Götalifgarde, Ö.Stureg.3. Internationella Annonsbyrån (inneh. G.Leuf - Maria, Modist, Ö. Grefg. 8, affär n. Birg.. venmark), p. p. Arvid Leufvemnark, ö. Jarls g. 1. Karlavägen 44. Annonsbyrå (förmed- - Peder, Protokollsekreterare Ö. Stureg. 3. lar in- o. utländska annonser), Förlags- Islinge Kolförädlingsverk, C. G. Dahlerus, affär, Bok- & Accidenstryckeri. Utg. Lidingö; tillverkn. o. försäljn. af alla \ af Nordens Firmor & Män i ord och slags koks, dubbelharpade smides- o. bild. Kontorstid 9-7; a. t ångko1. Förädlingsverk och lager å Istelegrafadr.»Arvid». linge a. t. Lidingö 6; r. t. Lidingö 34.; Internationella Olycksfallsförsäkr.aktiebola- Isoz, F. G., Bokh., s. Östgötag. 35 B. get;. a. t. 1~0 9~; h~fvudkontor för - F. C., Godsegare, ö: Engelbrektsg. 7. Sverige, n. BIrger Jarlsg. 7, 2 tro - R. H., Landtbrukare, s. Marlag. 11 A. Inventor, Aktieb., se Aktiebolag. Israelsmissionens Proselythem O. expedition,. Irgens, L., Generalsenka, ö. Nybrog. 53. ö. Riddareg. 23. a. t [Israelsson, Hj, F., Banktjensteman, n. Malm- - 1 Isaksson; 2 Isakson : 3 Isacsson; skilnadsg. 19 B.. 4 Isaeson. E., Bokh., s. Ringvägen 6. J.M., Grundläggare,n. Luntmakareg.34C. _1 Karl, Civilingeniör, Kungsholmsg. 18. Ida, Kaföidk.a, n. Teg,l)ersg. 12. _, F. M., Enkefru, Kungsholmsg. 18. Erik, Kontorschef, s. Ostgötag. 53. _, J., Fru, Lärarinna i spetsknyppling, n. - 1., Ostermalmsg. 20, Maskinagentur, spec., Vestmannag. 31. mejeriredskap, n. Vasag. 9. _3 C. L O., f. d. Handl., n. Tuleg Aug., Trävaruhandlare, n. Vegag. 9. Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 :288 Isselhorst-Jacobsson. J.!sselhorst, H., AgentQ.r. o. kommissionsaffär, l Jacobsson j 2 Jacobson; 3 Jakobsson; st. Svartmang Jakobson..Isupplag, Kungsh. (Svensson & Magnusson), _. Kh. Flemingg. 34; a. t. *6777, r. t _2 Alf., Bildhuggare, n. Smala gränden 3. ~talienska Galanterivaruhandeln (D. Lieber- _2 Anshelm, Bokh., Kh. Bergsg 'mann), n. Fredsg. 13: a. t Cl. A., Bokh., st. Vesterlångg. 21..Iter, Försäkringsbolag, n. Arsenalsg. 2 B. _2 Per A. i Bokh., Kh. Handtverkareg. 16 C..Iversen, S. M. E.. Enkefru, ö. Karlaväg. 48. _2 Edv., Brefbärare, n. Surbrunnsg. 40 B. - Hanna, Handelsidk.a, s. Götg , Theodor, Cigarr- o. tobakshandl.: Dj,.Iverson, Anna, Diakonissa, s. Högbergsg. 13. Stora vägen 10 j kontor och lager Norra Blasieholmshamnen 17; bodar: n. Arsenalsg. 1 Aj n.' Näckströmsg. 1 (Berns Salong), Cigarraffären inom Hotell Rydberg o. Djurg., Stora väg. 10 J C G k Il (Lilla Casino). achreus,.., Bo förare, s. Be mansg tt E l f k ta h l -Jackson C. O., f. d. Brukse1' ö. Braheg o, ngros a~er a or varoroc seger- T b' 1,.." E B kh " B 22 garn. st. Trangsund 6.. aco 1,.1:'.., o., o. ra eg.. _, Alma E k f Höt t 11 -s Fotog,rafiatelier, Inneh. Anna Kruse, st. 'C 1\ n E e rku'f n. o Dorgoett. g' 80 A J erntorget ara ma,. n e}u, n. r nm.g.. - A. E., Ingeniör, ö. Torstensg. 10 =, Fanny (Nds), E~.kefr,u, n. Regenngsg L. W. Alvin, Ingeniör, n.kungsg. 32: r. t.,h. O., Enkefru, o. Radmansg , a. t , Jea~nette,Enkefru,n.Kard~ansmakareg.6. - se äfven Jacobv. - LOUIse,. Enkefru, Glasmast.-verkst., n. Jacobsen, H.. Agent ö. Engelbrektsg.16. r. t., Regenngsg. 37; bost. n: Herkulesg Nederlag af alla sorters Copal- -1 Sally, Enkefru!. n. Drottnm~g. 80 A. fernissor från Herrar J enson & Nichol- -, V. U., E!xtra larare, n. Valhng. l~. son i London. -, Axel, FIL dr!. e. o; Lek~or, n..yalllllg Sören, Agent, ö. Karlaplanen 1; kontor - Aug., Fru, Fores~~ndarlllna for Kgl. F~t n. Birger Jarls g burn, K~. Fabriksgr Heinrich, Fabrikör, n. Olofsg , Agn~s, F~?ken, n. M~lmskllnadsg C. J., Konsertsångare, ö. Grefg , ARg.a,,, Froken, Huseg.a, n. Vasag. 5~. - & C:o, Carl, Maskinaffär, Kongl. Hofle- - L., Froken, n. Herkuleeg. 4, Glasmast.- verantörer, (innehafv. C. F. Maury, 3 verksta~, n. Regenng~g. 37. Prokurist Esse Sundberg). Maskiner -2 S,. o., Froken, ~. Reg~:mgsg., 49. och redskap för landtbruk, mejerier -3 Cm o. Betty, ~.roknar, o. To~sten~onsg.13: och industriella ändamål samt maskin- - Alfr.} Ga.~n.o.vafn.h~nd.,n.Drottm.J:Igg.102, förnödenheter. Kontor o. utst~lln. n. ~ilal.o. Storg. 21, bost. n. Hollandareg. Vasag. 8 (snedt emot CentralstatIOnen). 2 E G. h " V lh Il" 57' Telefoner: r. t. 200, a. t. 2; till expe- -2., ~oss., o..~ a avag~n. ditionen r. t. 28. Obs! Affären flyttas -, Fred~., Grossh.. o. Strandvag. 49. den 1 Okt till Vasag Gabriel, Grossha~dl.; kontor, st. Skepps- - W., Öfveringeniör o. förest. för Berg-, bron 3~j bost. o. Styr~ansg. ~O. sunds mek. verkstad, s. Bergsund. - Gustaf,Grossh.,Komml~s~onsa~.,for landt- -Jacobsen, J. Chr., Förestånd:a, Kh. Kungs-, mannaprod. s. S~adsgarden 2, a. t holms barnhem. - Haral~, Grossb. (innehar firman August '1 Jacobsson j 2 Jacobson; 3 Jakobsson; 4 Jakobson. Julius), n. Barnbusg. 4; a. t. Brunkeb _2 Otto, Grossh., ö. Artillerig ,-1 Anna, Handelsidk:a, n. Norrlandsg, 19.. Chr., Agent, Kh. Fabriksgr. 2. _2 A. L., Handelsidk:a, Norrtullsg. 8 B. _1 H. M., Agent, n. Barnhusg. 4. M. C., Handelsidk:a (div.), Gref-Thure M., Agent, n. Uplandsg. 11. g. 47.._lS J., Trävaruaffär försäljer bjelkar, _3 M. L., Handelsidk:a, Norrtullag. 49. sparrar, pålar, hyfl. o. ohyfl. trävaror _2 Selma, Handelsidk:a (blomster), st. Vesamt fasad- och murtegel, allt till sterlångg. 10. billigaste noteringar, st. St. Nyg. 39j A. E., Handl., s. Hornsg, 21. a.i. 2680; rikstel. 3440; trävaruupp- A. E., Handl., (leksaks-j firma A. E. Jalag vid Värtan. cobsson & Co, ö. Artillerig. 34; kontor _3 Sally, Barnm., n. St. Badstug. 54. n. Drottningg. 29 A. A. S., Batteritrump., ö. Jungfrug. 23. A. J., Handl. (sybehör), s. Södermannag.11. Brand- 1)Ch Lifförsäkrings-AktielJolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 1 Jacobsson; 2 Jacobson; 3 Jakobsson; 4 Jakobson. Jacobsson-J ancke Jacobsson; 2 Jacobson; 3 Jakobsson; 4 Jakobson. _, Carl; Handl., ö. Gref-Thureg. 63, bod ö. Johanna, Skrifbitr., n. Tuleg. 25. Karlavägen 10 A. E., Slottsintend., ö. Stureg. 58. _l Ernst, Handl, (garn-, väfn.- o. tricot-), _2 J:or & Co, firma; innehafves af Ernst s. Hornsg. 34; bodar st. St. Nyg. 45 J. Salmonson, Sybehörs-, Tapisserio. ö. Storg. 22. o. kortvaruaffär, n. Hamng. 2 (midtför -, J. A. F., Handl, (manskläder), firma Berzelii park); a. t. *694. Fabriksboden, st. Slussplan. 61. _2 K. G., e. o. Tj ens.teman, n. J akobsbergsg , J. F., Handl., ö. Humlegårdsg. 17. _2 T. A., e. o. Tjenstcman iuppbördsver- _, Johan, Handl., s. Hornsg. 51. ket, s. Bränkyrkag. 28. _2 John, Handl.: mejeri affär, kontor n. Up- _, J. A., Vaktm. (Riks b.) st. TyskaSkolgr.8A. landsg. 29; bodar s. h., a. t o. _, J. V., Vaktm. (Kammarrätten), Rh. Birö. Nybrog.15 A, a. t ger Jarls torg 13. _, Mauritz A., Handl., n. Barnhusg. 4. Jacoby, C. L., inneh. af firman G. L. Ja90by _2 Rob., Handl.: trä- o. fanerlager. n. Bryg- Kirurgisk Instrumentmakare o. Bandagareg. 10 (hörn. v. Vasag.);a. t , gist, n. Regeringsg. 48, a. t Se bost, Kh. Flemingg. 53. annonsafd. sid. 39. _2 Wilh., Handl., s. Hornsg. 63 & s. Brän- G. L., f. d. Kirurgisk Instrumentmakare, kyrkag. 101, bost. s. Ad. Fr. torg 8. n. Regeringsg. 48. Se annonsafd. sid.39. _, Oscar, Herre, n. Uplandsg. 11. Charlotte, Mössförsäljning, st. Storkyrko- _2 Selma, K. Hoffotograf, n. Fredsg. 15. brinken 9 o. st. Osterlångg. 34 & 36; _, John, HofmusikhandI., ö. Riddareg. 55. bostad s. Urvädersgr. 13. _2 J. G., Hofmäst., Arffurstens palats. Jacquet, Eugene, Köksmäst., ö. Florag. 19. _, J. L., Huseg.a, n. Luntmakareg. 5]. Jseger, L. W., Enkefru, n. Tegnersg, Il. _, O.A.A., Jernv. tj.man,n.regeringsg.95a; - Therese, Enkefru, n. Luntmakareg. 53. a. t. Brunkeb Carl L., Mek. verkst., ö. Linnog. 19, bost. -" A. M., Kafeidk:a, n. Klarabergsg. 46. n. Luntmakareg. 53. _l J. G., Kafe- o. Handelsidk:a, Norrtulls- - J. H., Tekniker, n. Tegnörg. 2 A. g se äfven Jäger.. -" G. H. W., e.o.kammarskrifv.,ö.grefg.20. Jaenson, Jaensson. se under Jansson. _l Edvin, Kommissionär, s.timmermansg.22. J affray, G. C., Förrådsskrifv., st.vesterlångg.9. _2 Emil, Lifmedikus, Med. Dokt., ö. Birger - F./iW., Kont.bitr.. st. Vesterlångg. 9. Jarls g. 4"; hiss; magens och tarm- Jagdmann, W., Direktör, s. Högbergsg. 46 B. kanalens sjukdomar,rheumatiskaåkom- Jahn, A. P., Bokh., ö. Stureg. 44 BI. mor och gikt samt massagebehandl, - Oscar, GrosshandI., s. Götg. 16 B, firma' hvard. 8-9, 1-2; sön- o. helgd. 9-10, Jahns & Bohlin, s. Stadsgården 8. a. t. 834, r. t Intendent vid - & Bohlin. Grosshandelsfirma, s. Stads- Loka gyttjebadanst., 8 Juni-8 Aug. gården 8. (Inneh. af Oscar Jahn och _, A. L., Litograf, n. Rådmansg. 43. John Bohlin). _l L. J., Lärarinna, s. Fjällg. 16. Jahnke, H. E. W., Bokh., n. Hamng. 38. _8 M. A. M., Lärarinna, ö. Grefg P. F., Bokh., s. Repslagareg. 18. _2 C. G., Maskinist, n. Uplandsg. 5 A. - J. C. W., Enkefru, ö. Skeppareg. 44. _8 J. S., Murare, n. Lutternsg. 12 B. - L. G. E., Fru, ö. Braheg. 3. _, N., Målare, n. 'I'unnelg. 19. Jahnsson, se under Jansson. _, J., Pantlån., st. Osterlångg. 24; panti.- Jahnzon, se under Jansson. kontor st. Österlångg. 15. Jahrl, Augusta, Huseg:a, Kh. Flemingg.29. -~ E., f. d. Pianofabr., ö. Sibylleg S. J., Skräddare, Kh. Flemingg. 29. _4 J. A., Polisöfverkonst., n. Döbelnsg. 67 A. - A. L., Verkmäst., Kh. Flemingg. 41 A. -" O. P., Restauratris, s. Bellmansg se äfven Jarl. _2 G. F., Roteman i 2 roten, n. Klara S. Kyr- Jakobs o. Johannes' Fattigvårdsstyr., n. Rekog. 7. geringsg. 74 B' Ö. g. _sv. A., Roteman i 11 roten, Ö. Grefg Frivilliga arbetshus, n. Malmskilnadsg. 62. _4 F. C., Sjukgymnast, Ö. Jungfrug. 2". Jakobsberg, Frälsningsarmens samlingslokal, _2 And., Sjökapt., n. Norrlandsg. 32. s. Jakobsberg. _2 C. R., Sjökapt., Ö. Rumlegårdsg. 19. Jakobsson, se under Jacobsson. _4 H. M., Sjökapt., Sekreterare vid Stock- Jaktvarfvet, numera Svea Ingeniörbatalholms Hamnkontor, s. Stigen 7 r. jons kasern, Kh. J aktvarfsgr. 5. _1' J., Skollärarinna, s. Fjällg. 16. Jancke, J. F., f. d. Bryggare, s. Kocksg. 17. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Adresskalendern

5 290 Janowsky-Jansson. Janowsky, Adolf, Notarie, ö.' Skeppareg Jansson' 2 Janson. 3 Janzon. 4 Jahnssom Janse, G. A., Grossh, ö. Biblioteksg J ae~sson ;.6 J~enson; 7 Jeanson. ;' - Gustaf, Grossh., kontor o. magasiner, s.. Badsbug. 2; a. t. 3502; rikst :-1Ernst, A. W., Byggnadsritare, s. Ring- - E. G., Handelsidk:a (sybehörs-), ö. Rid- vägen 6. dareg, 72. _1 A. W., Cigarrh., n. Beridarebansg Alb., Kapten vid första Svea artilleri, ö. _1 Karl, Cigarr o. tidningsaffär, n. Harung. Villag. 24., 2., bost. n. Luntmakareg Edm., Kassör, n. Regeringsg. 40. _1 Olivia, Cigarrh., n. Mäster-Samuelsg. 41 B. - C. A., Vaktmast. (Stora sällskapet), n. _1 F. Gustaf, Ciselör, Kh, Agneg. 2'v.. Regeringsg. 40. _1 J. C., Dekorationsmål., Ö. Styrmansg.24. Jansen. Kristine, Möbelhandel, n.drottningg. _5 A. Th., Detektivpolis, s. Hornsg. 6~. 67', a. t " O., Direktörför»Aktiebol. Evang. Fosterlandsstiftelsens f'örlagsexp.», n. Teg- 1 Jansson; 2 Janson; 3 Janzon; 4 Jahnsson;, nersg. 15; a.t. Vasa Jaensson; 6 Jaenson, 7 Jeansen: :_1 A. G., Dödgräfv., n. Klara O. Kyrkog.8. 8 Jeansson. 9 Jahnzon. A. Ch., Enkefru s. St. Paulsg _8 Alma, Enkefru, s. Svedenborgsg. 12. _1 Albert, Agent, ö. Banergatan. 12; kontor -" Beda, Enkefrn, Ö. Sibylleg. 6, tidningsför fastighetsförsäljn., n. Klarabergsg. kontor o. pappersh. s. h. 23; riks o. allm. te!.. E. C., Enkefru, ö. Gref-Thureg. 50 B. _8 Rudolf, Agent, Sunlight-tvålens nederlag, _8 r. S., Enkefru, ö. Nybrog. 14 B.. s. Stadsgården 14 A' _1 C. G., f. d. Fabrikör, n. Vegag. 6. _2 A. C., Aktris, Ö. Banerg. 27. _1 E. F., Fanjunkare, Ö. Svea lifg. kasern. -;-1J. G., Antiqv. Bokhand!., n. Hamng. 1 A. _5 L. W., Fanjunkare, Kh. Svea Ingeniör- E. F., Artist, s. Badstug. 40..bataljons kasern. -" Nils Artist, Bl. Teaterg. 6 Il. _1 B.. C., Bageriidk:a (Dalaröbageriet), Ö. Hj., Fil. dr, Lärare vid Söderm. allm. lärov., s. Björngårdsg. 5. högre. Nybrog. 16, g. Hornsg.24 o. n. Hollän- _1 Anna, Fil. kand., s. Mariag. 10. dareg. 10; bost.: ö. Nybrog. 16. _2 J., Folkskolel., s. Mosebacketorg 8. _1 Carl, Bankdirektör, Ö. Birger Jarls g. 6. J. A" Folkskolelärare, Kh. Scheeleg. 16. _2 A..w., Banktjenstem., Ö. Birger Jarls g.10. _1 A. M. L., Folkskolel.a, Kh. Handtverka- -;-2 J. 'l'h., Barber., n. Drottningg. 97. reg. 18 A. _1 4-. K., f. Andersson, Barnmorska, Ö. Gref- _1 C. L., Folkskolel:a, n. Kungstensg. 19. Thureg. 50 A. Elin, Folkskolel:a, Kh. Pipersg. 20. A. M., f. Söderholrn, Barnm., Ö. Skep- _2 Emy, Folkskolel:a Ö. Nybrog. 51. pareg. 23. _1 E. M., Folkskolel.a, Ö. Skeppareg. 12.,1 K., f. Nilsson, Barnm., s. Hornsg. 46. _2 M. o. A., Folkskolel:or, n. Karlbergsväg.14. _5 Maria Lovisa, f. Hansson, Barnm.,Kh. Ple- _2 S. A., Polkskolel.a, ö. Gref-Thureg. 44. mingg. 15.., _7 Louise, Fotograf, n. Malmskilnadsg. 37Il. _1 S. K. E., f. Wahlberg, Bamm., n. Jakobsg. _1 Anna, f. Söderstedt, Fru, Matserv., n. 15.& 17...' Jakobsbergsg. 23; bost. s. Bränkyrka- -" A. L" Bokförare, ö. Riddareg. 15. g _1 Carl J oh., Bokför., Ö. Karlavagen 50. _1 A. C. Fru, Kafe, n. Mäs~~r Samuelsg.2 A. _1 C. J., Bokh., n. Snickareback. 5. C. S., Fröken, Telegr. Ostermalmsg.36. -, C. J. R., Bokh., Kh. Flemingg.22. ~, E. Ch., Fröken, n. Regeringsg. 47. _1 Carl J., Bokh.,Kh. Kyrkoplan 1.. _1 L. S., Fröken, n. J}olländareg : John G. Bokh. (Bergn, bol. Neptun), Dj. S. J. E., Fröken, Ostermalmsg. 36 n. b. h. Alberget n:o 8. A., f. d. Förrådsförvalt. v. Stat. jernv., s. _1.J. E., Bokh., s. Hornsg. 62. Svedenborgsg. 4 BIl. _2 Nils, Bokh., s. Hornsg, 46 III. _2 N. F., Gelbgjutare,n.Mäster.Samuelsg.13._1 P. J., Bokh., n. Holländareg. 27. _1 Frithiof, Glashand!., ö. Riddareg.. 8. _1 S. A., Bokh., Kungsholmsg. 15. _1 O., Grossh., verkst. direktör i Aktieb. Sv. -:1 L., Brefbärareförman, s. Mariag. 10. Korsettfabriken Jansson & Co.; bost. _1.A., Byggmäst., n. Kammakareg. 29. n. Regeringsg :2 A. G., Bygg- och murmäst., Ö. Birger --,1 Paul, Grossh., ö. Grefg. 6; kontor st. Jarlsg. 10; a. t Sommaren tel.- Svartmang. 6. adr. Dalarö 17. _1 Charles, H., Guldsmed, n. Norrtullsg. 41. _1 C. E., Byggm., n. Upsalag. 12. butik n. Kungsg. 30, a. t _1 J. P., Byggm., Ö. Nybrog _9 A., Handelsbitr' l st. St. Nyg. 16. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Jansson. 291' l Jansson; 2Janson; 3Janzon; 4 Jahnsson; 1 Jansson; 2 Janson; 3 Janzon; 4 Jahnsson 5 Jaensson. 6 Jaenson ; 7 Jeanson. 5 Jaensson ; 6 Jaenson; 8 Jeansson _._._---~--~- -- _1 A. D., Handelsidka, s. Skåneg. 9. _8 Victor, Jernkramhandelsfirma, s. Öfre _5 Anna, Handelsidk:a, se Söderberg, C. A. Slussgatan 6 & 8; inneh. Enkefru Alma _2 Augusta L., Handelsidk:a, Reseffektaffär, Jeansson, s. Svedenborgsg. 12; prokun. Hamng. 22. rist Axel E. Dahlgren, s. Svedenborgs- _1 Beda, Ch., Handelsidk:a (firma Södra hatt- g. 12. magasinet), s. Götg, 34. A., Kafeidk:a, ö. Gref-Thureg. 24 B. _1 H. Ch., Handelsidk:a, n. Saltmätareg.17. _2 A. L., Kafeidk:a (inneh. Cafe Cerevioia) _1 H.Chr., Handelsidk:a, Kh. Scheeleg. 13A.; n. Fredsg. 13. Hvitvaruh., n. Malmskilnadsg. 11. _1 C. J., Kaföidk., n. Bryggareg. 8 B. _1 J. Chr., Handelsidk.a, n. Luntmakare- _1 M. J., Kafeidk., n. Jakobsg. 23. g. 52. _1 C. A., Karamell- o. konfektfabr., s. Rag- _1 M. E., Handelsidk:a, s. Ringvägen 2; bod valdstrappor. Allm. tel , filialer s. st. Mälaretorget 17 o. n. Holländateg. 3. Högbergsg. 27 B: a. t. 1520; n. Malm- _2 M. L., Handelsidk:a; firma Maria Nylon; torgsg. 6, a. t ; bostad s. Bränbod st. Vesterlångg. 63. kyrkag. IF' Ö. g.; a. t M. M., Handelsidk.a (sybehör), Ö. Kom- _2 C. V. A., Kassör, ö. Riddareg. 10. mendörsg. 24. _1 Karl, Kassör, Stora Sickla; anståld v. _1 U. M., Handelsidk:a, n. Saltmätareg. Jernv.-aktiebol. Sthlm-Saltsjön. 19 B. Herm., Klockare i J ohannes förs., n.malm- _1 J. B.. Handelsres., ö. Gref'-Thureg. 69. skilnadsg. 62; a. t. Brunkeb ' A., Handl. (sko), n. 'I'egnörsg. 18. _2 G. W., Kommissarie i Riksbanken, ö. _5 Carl, Handl. (viktualie- o. spanmåls-), n. Narvavägen 2 III. 'I'egnersg. 5. J., Konduktör, Kungsholmsg.' 28. _1 C. A., Handl. (kött- o. fläsk-), ö. Linneg. 82; Augusta, Konfekttillv., ö. Linneg. 67. bost. ö. J ungfrug. 38. _.2 J. J\f., & Wallgren, Kgl. Hofskrädd., n. _1 C. C., Handl., Norrtullsg. 8 A. Harring. 12 (midt för Kungsträdgården); _3 C. F., Handl., n. Uplandsg. 25. tillverka alla slags uniforms- och civila C. P., Handl. (kläder), ö. Majorsg. 12; kläder; a. t r. t bodar n. Malmskilnadsg _3 J. A., Kontorsbitr., s. Mariag. 11 A. F. H.,' Handl. (garn- väfnads- trikå- o. _1 W. E., Kontorsbitr., n. Observatorieg. 16. kortvaru-), s. Folkungag. 25 C.; a. t. _2 Alfred, Lagermästare, Kungsholmsg. 15A. Ersta 103. _5 C. W., Landskapsmål., n. Sveaväg. 90. _1 G.A.,HandI., (viktualie-), Kungsholmsg.3; J. G. A., Litteratör, ö. Storg. 8. bost. s. g. 8 III. A., Lokom.-för., n. St. Badstug. 54. _2 J. E., Handl. (div.), n. Regeringsg. 93; _2 A. F., Lokomotivför. vid Stat. jernv., n. bost. s. h. _2 J. E.. HandI. (klädes-), st. Storkyrkobrink. -, Kungsg. 32. C. A., Lärare, Kh. Agneg , bostad s. Bellmansg. 25. _2 A. K., Lär:a Ö. Storg. 21. _1 J. M., f. d. Handl., n. Regeringsg. 18. K. E. W., Lärar-a, s. Svartens g. 14. _2 & Co., Handskhaudl., n. Kungsg. 32; firma S. A., Lär.a, Ö. Gref-Thureg. 44. Skånska Handskma-g., n. Regeringsg. 43. F. H., Maskinist, Ö. Gref-Thureg. 72. J. A., Hoffurir, st. Slottsbacken 2 A. -, J. G., Maskinist, n. Jakobsg. 15. "':4 Jean, Hofjuvelerare (firma C. G. Hallberg), _2 Carl, Med. dr, n. Regeringsg. 47; mot.. n. St. Badstug. 36 A; butik n. Rege- tagn.-tid vinterm. hvard. 2-3, helgd. ringsg , sommarm. alla dagar 10-11; _1 A.Filip,e.o.Hofr.not.,s.Renstjernasg.17A; a. t a. t A. M., Med. kand., s. Bränkyrkag _1 C. G., Hotellvärd, st. Skeppsbron 16. _5 Amanda, Modehand!., st. Vesterlångg. 52; Ad., Husegare, n. Tuleg. 20. bost. s. g. 68. _1 Erik, Huseg., n. Drottningg. 81 C. _1 E. O., Musikunderofficer, ö. Narvaväg. 24. _1 G. A., Huseg., s. Bondeg. 29. Aug., Möbelaffär, n. Jakobsbergsg, 19, _2 J. A., Huseg., Ö. Storg. 8. butik s. h. _1 Gust., Hyrkusk, n. St. Vattug. 3. _5 A. G., Mösshandel, firma C. A. Söderberg, _2 Konr., Ing. n. Jakobsbergsg. 17. st. Storkyrkobr, 3... _2 Wilhelm, Ingeniör, Ö. Kaptensg. 14; firma Ellen, Paraplymagasin. n. Regermgs Wilhelm Janson, n. Jakobsg gatan 36 o. 45 (firma Bonnström & Jans _1 G. A., Inkasser., n. Klara Ö. Kyrkog. 8. son), a. t ; bost. n. St. Badstug. 4 Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

7 292 Jansson -J ern. 1 Jansson; 2Janson; 3Janzon; 4J,ahnssonj 1 Jansson j 2 Janson. 3Janzon; 4Jahnssonj 5 Jaensson, 6 Jaenson j 9 Jahnzon. 5 Jaensson; 6 J aenson j 7 Jeanson. _, K. A., Pastor, n. Valling. 15III. _, A. L., Verkm., Kh. Pipersg. 1. A. G., Pianostämm:e, ö. Braheg. 8. _, J. E.,.!.kare, ö. Grefg. 52. _, O. F., Plåtslag., ö. Styrmansg. 43; verk- _, M. Q., Akeri, n. Tuleg. 20. st. ö. Braheg. 9. _, F., Angf.-b.efälh., s. Ringväg. 6. _, G. A., Poliskonst. s. Hammarbyg. 15. _, F. G. W., Angb.vbefälh., s. Götg, 32 All. _, J., Polisöfverkonst., ö. Skeppareg. 15 & 17. _2 Wilhelm, n. Jakobsg. 28. _, J. A., f. d. Polisöfv.-konst., Htisegare, s. Janze, J. O, e. o. Kammarskr.,Ö. Sibylleg. 39. Renstjernas g. 17 A, a. t Jarl, G. O., Bildhuggare, n. Karlbergsvägen _, A. E., e. o. Postexp., s. Badstug j bost. Norrtullsg. 25. _, Elin A. E., e. o. Postexpeditör, Kh. Fle- - O. F., Grönsakshandl., n. Roslagsg. 26j a. t. mingg. l. Brunkeb _2 J. F., f. d. Postmäst., Norrtullsg. 35; - L. G., Vaktm. vid Karol. Institutet, Kh,, a. t Handtverkareg. 3. _1 C. J., Post-o. rotevaktm., st. Österlångg se äfven. Jahrl. _, F. R., Postvaktm., ö. Skeppareg. 13. Jastrow, G. M., Enkefru, Kh. Pipersg. 13. _2 Anna, Redaktris (Svenska Mönstertidtrin- Jeanson och Jeansson, se Janson. gen) ö. Storg. 2F; a. t Jederholm, S., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 24. _1 J. Fr., Rättegångs-, inkasserings- och kom- - se äfven Jäderholm. missionsbyrå, n. Drottningg. 67, ö. g., Jeffkin, J., Skräddare, ö. Sibylleg. Il. Litt. Al. Mottagn.-tid 8-10 f. m., Jegerschöld, C., Enkefrih.,ö. Linneg. 28 & e. m.; a. t. Brunkeb A. G. F., Löjtn., ö. Banärg. 9. _1 H. L., Sjuksköterska, Kh. Kristineberg. Jehander, J. M., Byggmäs~., n. Rådmansg. _1 J. O., Skomak., n. Uplandsg. 28jbost.s.g, j kontor n. Malmskilnadsg. 48 B. _9 Nath., Skräddare, ö. Sibylleg. 43 o Sv., Byggmäst., n. Malmskilnadsg. 48 B; _1 C. F. Snick. Kh. Flemingg. 43. bostad 2 tr.; kontor 1 tr.; ( ); _1 C. G., Snick., n. Luntmakareg. 34 C. r. t. 3273, a. t _, C. J., Snickare; verkst., n. Mäster-Samuels- - K., Byggnadsingeniör, 11. Malmskilnadsg, g. 51 BI j a. t. Brunkeb B. _, N. G., Snickare, n. 'I'egnersg, 9. - C., Ingeniör, n. Kammakareg. 12. _1 C. G., f. d. Stockmak., s. Björngårdsg. 5. Jenkel, C. M. D., Enkefru, n. St. Badstu- _1 A. S., Strykinrättn., ö. Nybrng. 53. g. 10. _II Axel, Sybehörshandel, n. Johannesg.26, - W. C. L. K., Kontorist, n. St. Badstug. 10; bod n. Malmskilnadsg. 11. a. t. Brunkeb _, Mauritz, & Co, Tapet-, glas). porslins- Jennische, Amelie, Fru, ö. Grefg.,10, 1/11 tro o. bosättningsmagasiner n. Regerings- Jensen, F., Agent, ö. Engelbrektsg. 4. g G., Barnmorska, st. Bollhusgr. 3. Albert, Tapetser., n. Holländareg. 26 A; - J. B., Byggmästare, ö. Grefg. 61. a. t E., Enkefru, ö. Humlegårdsg. 23. _5 C. W., Teckningslär., n. Sveavägen A., Fotograf, Norrtullsg. 25. _1 Anna, 'I'elefonist, s. Hökens. g Anna, F:röken, Syatelier, Ö. Sibylleg. 30j _1 E. V., e. o. Tjenstem. i Drätselnämnd., n. a. t. Osterm. 2'93. Tegnersg Fredrik, ö. Engelbrektsg. 4. _2 A., Tullvaktm., st. Osterlångg L., Guldsmed, n. Regeringsg. 42. _1 J. L., Tullvaktm., s. Götg H. P., Pastor, Ö. Odeng. 8. _1 Carl, Vaktm:, st. St. Nyg. 26. Jensen, Nils, Handl., ö. Artillerig. 37. _1 C. A., Vaktm., st. Gaffelgr. l. Jensson, Ida, J., Kafeidk.a, n. Drottningg. 93. _1 C. E., Vaktm. (Ekonom. kartverket), ö. Jentzen, Carl, Med.dr, Bankir, ö.birger Jarls g. Kardellg. 4. _, F. H., Vaktm.,,13l.Stallg ; r. t j kontor: C. G. Cervin, n. Malmtorgsg. 4. G. A., Vaktm. (Ofv.-ståth.emb.l, st. Stor- - C. B., Underlöjtnant, ö. Riddareg. 60. kyrkobrink. 12. Jepson, Ch., Enkefru, ö. Nybrog. 53. _1 G. A., Vaktm. i 10. roten, s. Högbergsg. 3. Jerling, Abraham, Löjtnant; ö. Artillerig. 38. _1 G. W., Vaktm., st. Slottsbacken 2 A. - Karl Joh., f. d. Provinsialläkare, Ö. Ar _. Gust., Vaktm., st. Skärgårdsg. 15. tillerig J. G., Vaktm. (Sthlms Handelsbank), Jern, Hilmer, Handelsres., n.st.badstug. 60. n. Jakobsg Carl (Nya Skovaru-konkurrensmag.), n. _, W., Vaktmästare, n. Kungstensg. 38. Drottningg. 35; bost, n. Vasag. '20. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Jernbanebladet--Johansson. 293 Jernbanebladets red. Gust. Welin; Exp. K. Joölson, A., Ägghandel, n. Uplandsg. 30; Jernvägsstyr. bod n. Valling. 8. J ernberg, S. L., Han del sidk:a, n. Brunnsg. 2. Johannesön, N. A., Klädmäklerska, st. Svart- - J. A., Karlsson, Husegarc, n. Hollända- mango 17; bod n. Jakobsbergsg. 25 B. reg Johannesson, B., Enkefru, s. S:t Paulsg H. A., Musiklärar:a, S. S:t Paulsg.23 n.b. - N at., Handl. (cigarr-), n. Malmskilnadsg. Jerndahl, Aron, Målare, n. Kammakareg Jernkontoret, n. Kungsträdgårdsg S. A., Inkasser., n. Jakobsg. 39. J ernström, Carl, Kassadirektör, S. Timmer- - C. S., f. d. Läderfabrikör. ö. Braheg. 39. mansg. 22. A., Målare, n. Holländareg. 15. Jernvägs-aktiebolaget Stockholm-Saltsjön, -- Joh., Målare, n. Beridarebansg. 18. st. St. Nyg. 40 & 42 II. - C. J. E., Tillsyningsman vid Helso- J ernvägsassuransföreningen, n. Vasag. 38 vårdsnämnden, Ö. Roslagstorg 22. (f. d. Registrator P. V. Ljungström, Johannisson, C. A., Arbetsförman, n. Malmbosatt i Sundbyberg). skilnadsg. 64. Jernvägskommissionären, kontor Norra Ban- - J. A., Instr:mak. (pianotillverkning); firma torget. Engström & Johannisson, S. Torkel Jerllvägskontor, Statens, för inlemning af Knutsonsg. 20. ilgods m. m., st. Skeppsbron 34 och - Gertrud, Konstväfverska, s. Torkel Knutö. Majorsg. 6. sonsg, 20. _ Ilgodsefterkrafsbyrå, n. Centralpalatset, - A. E., Postvaktbetj., st. Prestg. 28. Rödbodtorget. - N. A., Postvaktbetj., st. Prestg. 28. Jernvägsstationer: - J. 1\'1., Värdahusidk., S. Långholmsg. 5. Centralstationen vid Vasag. Johannsen, Nicolai, Agent; kontor o. bostad Karlbergs station, vid slutet af Rörstrandsg. af st. St. NyO'. 21 A. Norra stationen, godsstationen, vid slutet h Barnhusg. - Ulrich, Handl. n. St. Badstug. 13. Norr-tul.ls station, i närheten af slutet af NOlT- Johansen, N. P., Bagare, ö. Banerg. 29. tullsg.. Salt.sjöbanans station, Stadsgärden. Stockholms Östra (Himbo), Valhallavägen, vester -~ 1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. om Engelbrcktsg. norra mynning Södra stationen, mellan Bangårdsg. och Södra 1 J h Ad k t D ttni 82 tta Bantorget (nedanför Götg ). - O:' vo a,n. ro nmgg,, mo gn.- Hållplats under Riddarholmsbron. tid 11 f. m., 4-7 e. m. Jernvägsstyrelsen, Centralstationshuset. _1 Arvid, Agent, ombud för utländska för- Jernvägstaten, l. distriktet: distriksförvalt- säkringsbolag (återförsäkring), ö. Kapningens, distriktschefens, bandirektö- tensg. 13; kontor n. Drottningg. 10 III ; rens samt 1. och 2. trafiksektionernas a. t expeditioner, n. Centralstationen. _1 C. J., Agent, n. Apelbergsg. 44. Maskindirektörens expedition samt Ma- David, Agent, Cigarrlager, ö. Linneg. 12. skinafdelningens karnererare och för- J. D., Agent, n. G:1a Kungsholmsbrog. 27., rådsförva1tarekontor, Norra Stationen. V., Agent, Ö. Florag. 13. o Jeurling, A., Redaktör af Stockholmstidn. J. F., Apat., n. Teknologg. 11. bost, ö. Strandvägen 13'; a. t Aron, Arkitekt i Kongl. Öfv, lnt. Emb.. Träffas säkrast kl. 2-3 e. m. å Stock- n. Barnhusg. 16, (l. Helgeandsholmen. holrnstidn:s Red. byrå, n. St. Vattug. _2 J. A., Artist. n. Lästmakareg. B. 12; a. t. 257, r. t Anna, S. E, Assistent vid Gymn. Ortop. O., Redaktör, Ö. Stureplan l. Inst., n. Herkulesg. 10. Jervell, Eyvind, Prokurist, Kh. Scheeleg. 20. A., Bagare, n. Uplandsg. 71. Jippson, J. B., Frukt- o. blomsterhandel, ö. _2 A. J., Bagare, n. Luntmakareg. 63. Karlavägen 12. B. J., Bagare, s. F'olkungag. 5. Joachimsson, J., Löjtnant, Amanuens i Sjö: _2 J. P., Bagare, n. Lästmakareg. 12. försvarsdepart.; Ostermalmsg. 33.._1 K. G., Bagare, firma C. G. & A. W. An- Jochmann, H. A. G., Agent, S. Wolmar-Yx- dersson, 8. Svedenborgsg. 11. kullsg. 15 A. _2 A. E., Bankbitr., n. Döbelnsg. 6. Jochnick, G., f. d. Brukspatr.,ö.Kommendörsg. 24. John, Banktj.:man, n. Lutternsg. 12 A. _2 P. John, Banktj.man, n. Döbelnsg. 16A. C. H. W., Fil... dr, Lektor, Karlberg. Anna, Carolina, Barnm., ö.lill Jansplan. 6. A. J. G., f. d. Ofverste, Ö. Strandvägen 33. _2 A. S., f. Carlsson, Barnrn., s. Hökensg. 9. af Jochnick, J. G. A., Löjtnant, Direktör _2 Edla, f. Granlind, Barnrn., n. Lutternsg. 9. för Lifförsäkr:bol.»Standards» svenska _2 H., f. Lindholm, Barnm., Ö. Braheg. 36. afdeln., n. Drottningg. 50. H. M., f. Strahl, Barnrn., n. Sergelg. 4. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

9 294 Johansson. 1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. --1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. I _1 J. S., f. Norrström. Barnm., Kh. Fle- _1 F. Aug., Cigarrfabr., s. Bondeg. 7. mingg. 55. _1 J., Cigarrh., n. Luntmakareg. 37. _2 Maria, Barnm., n. Surbrunnsg.26. _1 J., Cigarrh., s. Stadsgården 14 B. _2 U. S., f. Huldt, Barnm., s. Urvädersgr.lO. _1 J. P., Cigarrh., st. Köpmang. 9. _2 T. W. S., Begrafningsbyrå, ö. Jungfrug. 10. _1 Karl, Cigarrhandl., s. Prestgårdsg. 13 B; _2 Bernhard, Biljardegare, Kh. Bergsgatan bod s. Blecktornsgr ; biljard n. Centralpalatset och _1 K. A., Civiling., N:a Blasieholmsh. 17. Södermalmstorg 4. _1 C. W., Detektivkonstapel (stämningsman), _2 K F., Biljardiunehafv., st. Skärgårdsg. 2. st. Osterlångg. 37. _1 J. F., f. d. Bokb., Husegare, n. Johan- _1 Bengt, verkst. Direktör i Brandförs.A.B. nesg. 4. Victoria, ö. Valballaväg. 53; kontor n. _1 Ture, Bokbind., ö. Karlavägen 46. Strömg. 20. _2 K. E.. Bokförare, s. Högbergsg. 43. _1 Alfred, Elektriker, anst. v. Heilborns Elek- _1 Sv., Bokhandlare; st. Vesterlångg. 8"; tricitetsbyrå, n. Kungsg. 32. a. t a. t _1 Anna, Enkefru, st. Trångsund 12. _1 L. E., Bokhand.-bitr., n. Tunnelg. 19. _1 A. C, Enkefru, n. Odeng. 94. _2 A., Bokh., Kh. Handtverkareg. 39. A. G., Enkefru, ö. Skepparegat. 37. _2 A. F., Bokh., s. Långholmsg. 19. _1 A. M. S., Enkefru, n. Rådmansg. 67. _1 Aug., Bokh., s. Södermannag. 9 B. _1 Aug:a, P. Enkefru, Kh. Flemingg. 53 B. _1 C. E., Bokh., s. Högbergsg. 43. _2 C., Enkefru, n. Döbelnsg. 6. _1 C. J. O., Bokh., Norrtullsg, 9 1. _2 Ch., Enkefru, ö. Lilljansplanen 6. _1 Carl A., Bokh., n. Smålandsg. 31 A; a. t. _1 K. C., Enkefru, n. Regeringsg. 24. Brunkeb _2 E. C., Enkefru, ö. Linneg. 6. _2 Edvard, Bokh, (Reyrnersholms spritfabr.) _1 Gustafva, Enkefru, Tjenstebyrå, n. G:la s. Hornsg Kungsholmsbrog _2 Eduard, Bokh., ö. Gref-Thureg. 70 A. _2 H. H., Enkefru, s. Södermannag. 9 A. _1 EvaId, Bokh., s. Timmermansg. 24. _1 J. Enkefru, ö. Styrmansg. 39. _1 H. L. K., Bokh., n. Regeringsg. 95 B. _2 Maria, Enkefru, ö. Linneg. 17. _1 J. A., Bokh., ö. Sibylleg. 30. _2 Mathilda,Enkefru,s. TorkelKnutsonsg. 25. _2 J. Edvin, Bokh., s. Bränkyrkag. 42. S., Enkefru, n. Bryggareg. 8 A. _1 J. E., Bokh., s. Prestgårdsg. 22. _2 S. A., Enkefru, Kungsholmsg. 8. _1 Johan, Bokh., n. Rådmansg. 43. _1 S. J. C., Enkefru, ö. Grefg. 23. _1 Johan, Bokh., n. Uplandsg. 88. _1 C. A., Fabriksförest., s. Götg. 37. _1 Josef, Bokh., s. Götg, 28 B. _2 O., Fabrikör, ö. Grefg. 23. Vattenfabr. _7 J. R., Bokh., s. Hornsg. 62. ö. Skeppareg. 8. _1 J. W., Bokh., n. Brunnsg Fabrikör, ö. Linneg. 69. _1 Linus F., Bokh., s. Fjällg. 13. _1 F. A., Fanjunk., Svea lifg. kasern. _1 L. J., Bokh., n. Karduansmakareg. 7. _1 H., Fanjunk., ö. Göta lifg. kasern. _1 N. G., Bokh., n. Uplandsg. 44. _1 Alfred, Fastighetseg., n. Klarabergag. 50. _2 S., Bokh., s. Götg. 7. _2 A. M., Fil. dr, Extralärare vid N. Latin- _1 Axel, Bosättningsmag., n. Regeringsg. lärov., n. Valling , a. t _1 Clara E., Fil. kand., n. Odeng. 94. _1 Ko G., Bryggmäst., s. Götg. 66 & 68. _1 Johan H., Fil. kand. Red. (Jordbruka- _2 C., Byggmäst., n. Karlavägen 32. rens Tidn. o. Mejeribladet) n. Malm- _1 C. F., Byggm., n. Dalag. 36. skilnadsg. 27; a. t. Brunkeb. 520; _1 Emil, Byggm., ö. Braheg. 34. bost. n. Kungsg. 17: a. t _1 Gustaf Alfred, Byggm., n. Lutterns g.12c; _1 C. E., Flaggunderoff., Skeppsh., Kasern 2. a. t. 4919; rikst _1 J., Flaggunderoff., Skeppsh., Kasern N:03. _1 J., Byggm., n. Upsalag. 12. _1 J. A., :firma Alfred Johanssons Elektri- _1 J. A., Byggm., ö. Torstensonsg. 7. ska affär, st. Storkyrkobr, 5. _1 Joel, Byggm., n. Brunnsg. 3. _1 G. F. Folkskolelär. n. Roslagsg. 55. _2 L.P., Byggm., n. Rådmansg. 69; a. t _1 Jöns, Folkskolel., n. Uplandsg. 13 A. o ' _2 A. A., Folkskolel:a, Kh, Hjärneg. 10. _1 N. J., Byggm., s. Ringvägen 6. _2 M. S., Folkskolel:a, s. Mosebacketorg 8. _2 Georg, Byggn.Ingeniör, n. Kungsg. 30,1t.v, _2 S. A., Folkskolel:a, Kh. Pilg. 14. _2 J. N., Byggn. Ingeniör, n. Rådmansg. 69. Amanda,Firma,Fotografiatelier,s.Hornsg. _1 Gustaf, Byråassistent v. Statens Jern- 54 o. ö. Sibylleg vägar, n. Klarabergsg. 70. _1 E., Fru, Strykinrättning, ö.rnybrog. 6 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Johansson Jobanssön; 2Jobanson; 3 Johanzon. 1Johansson; 2 Johanson; 3Johanzon...::.< Ebba, Fru, Egare af Antiqvariska bokh, _l Anna (fru Anna Zimmerman), n. Observan. Klarabergsg. 60. torieg. 8; bodar s. h. o. n. Dalag. 66. _, F. W., Fru, Handelsidk:a s. Södermannag. _l Anna A., Handelsidk.a (mode-), n. Re- 9 B. geringsg. 33; bost. s. g. 25. _, Hildegard. Fru, n. Barnbusg. 12. A. C., Handelsidk.a (diverse), n. Rege- _, Julia, Fru, Uniformsbrodös. 30, a. t. Vasa 19. n. Uplandsg. ringsg. 97. A. M., Handelsidk:a. n. Luntmakareg.. 9. _2 F. A., s. Badstug. 1; Frukt- & grönsaks- _, A. M., Handelsidk.a, n. Döbolnsg. 83. handel, st. Munkbron 115. _2 A. W., Handelsidk:a, Ö. Valhallaväg. 45 A, _, A. H., Fröken, Hornsg Bosättnlngsmagasin, s. bod Ö. _2 Augusta, Karlaväg. 26. Handelsidk.a (mode-), n. Rege- -:-2 Anna, Fröken, n. Döbelnsg. 6. _, Bertha, Fröken, st. Stora Nyg. 6 11I _, ringsg. 32. Bertha, Handelsidk:a, ö. Brabeg. 31; bod _, C. M., Fröken, n. L:a Vattug. 30. s. h. och n. Drottningg. 67. _, Hilma, Fröken. ö. Nybrog. 14 BlII. Clara, Handelsidk:a, n. Luntmakareg " Ida E., Fröken. leg. sjukgymnast, Ö. _, E. A. D., HandelRidk:a, n. St. Badstug. 66. Humlegårdsg. 23'. E. C., Handelsidk.a (kortvaru-), st. Ve- _" Jenny, Fröken, Kortvaruhandel, nersg. 5, bost. s. h. n. Teg- sterlångg. 73. E. J., Handelsidk:a, n. Luntmakareg _, M., Fröken. Konditori, n. N orrlandsg, 30; _2 E. K., Handelsidk:a. n. Näckströmsg.2. a. t _2 Hedda, Handelsidk:a, tvål- o. parfymaffär _, Selma, Fröken, Förestånd-a för matlag- n. 'I'unnelg. 12; a. t ningsskolan, n. Hamng. 22. Ida, Haudelsidk.a, n. St. Badstug. 78: _, V. N., Fröken, n. Tunnelg. 23. _, Ida L., Handelsid:ka, Ö. Sibylleg. 63. _, F.O., Förgyllare o. glasmäst., n.rensg. 20. _2 L J., Handelsidk:a, Ö. Braheg. 36, hatt- _, Josef, Förgyllare o. glasmäst., n. Norr- affår n. Klarabergsg. 48. landsg. 33. _2 J. A., Handelsidk-a (rnode-), s. Hornsg. _, Alfr., Förman, _, C. A., Förman, n. Tegnersg. 42. Kh. Flemingg. 65. '29 A. J. M. Th., Handelsidk.a, n. 'I'ögnersg.b. _l J. A., Förman, n. Vestmannag. 17. L. J., Handelsidk:a, s. Högbergsg. 18, _2 J. A.,Förman, n. Kammakareg. 7. Maria, Handelsidk:a (cigarr-), s. S:t Pauls- _, J, A., Förman, s. Kapellgr. 6. _, Leonard, Glasmäst.,n.Mäster-Samuelsg.27. g. 24. _.1 Matilda O., Handelsidk:a, n. Mäster-Ba- _, Mark & Co, Aug., Grosshandelsfirma, kon- muelsg. 41; bod s. g. 43. tor st. St. Nyg. 21 A. M. L., Handelsidk:a, Ö. Narvavägen 29. _2 C. Emil, Grosshandl., kontor n. Mäster- _2 M. S., Handelsidk:a. Herrekip.affär, n. Samuelsg. 38. Import och försäljning Drottningg. 93; bost. n. Vestmannag.33. i parti affiäsk, ost, cornedbeef m. m. _2 A. G., Handelsres., Ö. Torstensonsg. 15. Bost. n. Valling. 30. _l Alex., Handelsres., n. Teknologg. 11. _, Carl Hjalmar, gränd 10. Grosshandl.. s. Urväders- Conr., Handelsres., s. Hornsg. 32. Adolf Theodor, Handl., s. Bränkyrka- _l J. A., Grossh., n. Klarabergsg. 50. g _' Joh., Grosshandl., Ö. Nybrog. 13. _2 Alfred, Handl., s. Bangårdsg. 4. _, Johan,August, Grossh.,n.Smålandsg.31A; Axel, Handl., n. Regeringsg. 65. a. t. Brunkeb. 507; kontor st. L:a Nyg. _2 C. A., Handl. (cigarr-), Ö. Karlavägen 26; 13; 1'. t , a. t bost. Ö. Grefg. 48. t Levin, Grosshaudl., s. Sot Paulsg. 4. C. E., Handl, (fläsk- o. kött-j, n. Obser- -.' Aug., Grundlägg., ö. Braheg. 44. vatorieg. 4. _l Aug., Grundlägg., s. Södermannag. 29. _, C. G., Handl. (bröd- o. mjölk-), n. Teg- _2 Karolina, Handel med kläder, st.oster- nersg. 17. långg. 16. _2 Gustaf, Handl. (lax- o. fogel-), saluplats _2 G. A.. Handelsbitr.. Kh, Flemingg. 58. Munkbrotorg.46 o. 51, bost. s. Badstug.5. _, K. A. V.. Handelsbitr., st. Trångsund 4. _, Gust., Handl, ö. Skeppareg. 9 B. -,-2 N. G., Handelsbitr., n. Uplandsg. 44. _, C. G., Handl., s. Badstug. 5. _, A., Handelsbokh., ö. Nybrog. 15 A. _l C. H., Handl, (speceri- och viktualie-), s. _l Alfred. Hand.bokh., n. Vestmannag. 19'v. Folkungag. 42. _2 E. J., Handelsbokh., s. Bränkyrkag. 42, C. ~., Handl., st. Köpmantorg. 1; bod st. _!A Eduard,Handelsbokh.,ö.Gref-Thureg.70A. Österlångg. 22. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 296 Johansson. 1 Johansson;- 2 Johanson; 3 Johanzon. 1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. -2 C. V., Handl. (vikt.-), n.jakobsbergsg. 23; ~1 Johannes, Hotellv., Hotell Brage, st. bostad n. Lutt.ernsg. 17. Stora Nygatan 9. _, Clas A., Handl., Karlbergsvägen 29 B. _, A. G., Huseg., n. Luntmakareg. 85. _, E. E., Handl., n. Surbrunnsg, 49. _, A. P., Huseg., n. Rensg. 10. ~1 E. G., Handl., st. Osterlångg. 14; bod _, And., Huseg., Kh. Agneg, 5. s. g. 29 o. st. Köpmarig. 12., _, C. J., Huseg., s. Södermannag. 18. _, E. W., Handl., s. Bränkyrkag _2 J., Huseg., s. Björngårdsg. 5. _1 F. W., Handl., ö. Storg ; bods.g.14. _, J. P., Huseg., n. Rådmansg. 49. _, Frans Wilh., Handl., s. Åsög. 28. _, J. P., Huseg., s. Gotlandsg. 10. _, Fredrik, Handl. (kött-), ö. Skeppareg. 23A. _, Joh. P., Huseg., ö. Riddareg. 6. _2 G., Handl., Kosta Glasmagasin, glas-, _2 Victor, Huseg., ö. Narvaväg. 35. porslins- och bosättningsaffär,n. Rege- _, D. W., Huseg:a, n. Luntmakareg ringsg. 24, etablerad 1866, se annons _, J. U. A. V., Husmoder, Kungsholmsg. 18. sid. 96. _, C. J., Hyrkusk, s. Hornsg. 31. _, G. A. E., Handl., s. Badstag. 12 A. ~1 J. A., Hyrkusk, n. Jakobsbergsg. 38. _, Gust. E., Handl., ö. Valhallaväg. 39, bost. _, J. F., Hyrkusk, A. E. T. Nybergs hyrö. Florag. 19. _, Henning,.Handl. (mejeri-), n. Valling. kuskverk, ö. Gref-Thureg l A. W., v. Häradshöfd., n. Uplandsg. 33. _, Herm., Han.Il. (sybeh.-), ö. Riddareg. 45. _, Karl O., Häradsskrifv. i Sthlms läns _, Herm., f. d. Handl., n. Holländareg. 8 B. vestra fögd., n. Kungstensg _, Hilmer, Handl., n. Rådmansg. 84. _, Einar Fr., Ingeniör, n. Luntmakareg.32. _, J., Handl, (kött- o. f1äsk-), f. d. A. Wallin, _, J., Ingeniör, ö. Lilljansplanen 3. st. Saluhallen 9 o. 10 o. Munkbrog. 11; _, J. A., Ingeniör, Kh. Hjärneg. 10. a. t. och r.t. _, J. H., Ingeniör, n. Vasag. 52. _, J. A., Handl. (div.), Kh. Handtverkareg. _, Knut, Ingeniör, Kh. Flemingg. 53 A. 10; bodar derst, o. s. g _, C. J., Inkasserare, n. Observatorieg. 4. _, J. A., Handl, Kh. Pilg. 10. _, A. G. I., Inspekt.konst.,s.Krukmakareg.26. _2 J. A., Handl., s. Hornsg. 52. _, N. J., f. d. Inspektor, n. Valling. 11. _, J.F.,Handl., n.regeringsg.30; bost.s.g.35. _2 L E., Jernkramhandl., n. Döbelnsg. 29; _, J. P., Handl., Husegare, n. Uplandsg.30. bod n. 'I'egnörsg. 15. _2 J. P., f. d. Handl., ö. Grefg. 8. _, Anna, Kafeidk.a, ö. Narvavägen 5. _, Joh., Handl., ö. Sibylleg. 26; bod derst. _2 A. C., Kafeidk:a, n. Regeringsg. 56. _, Justus, f. d. Handl., n. Regeringsg. 25. _, A. Kr., Kafeidk.a, n. St. Badstug. 86. _2 Karl, Handl., ö. Gref-Ma~nig. 8; a. t. _, B. M., Kafeidk:a, n. Mäster-Samuelsg. 10. Osterm. 1354; speceri-, vin- o. delika- _2 Clara, Kafe, n. Regeringsg. 3'. tesshandel, ö. Gref.Magnig. 6; a. t. 7483; _.1 C. J., Kafeidk., s. Långholmsg. 5. r. t _, K. G., Handl. (mjölk-), n. Tegnersg. _, E. L., Kafeidk:a, 17. _, E. M., Kafeidk.a, n. Brunkebergsg. Norrtullag B. _, Klas J., Handl. n. Uplandsg. 19. _, I. M., Kafe, ö. Riddareg. 11 B. _, L. G., Handl. (f1äsk-), firma A. Haglund _, John A., Kafåidk., n. Valling. 30. & Co, n. Vegag. 11. _, J. A., Kafeidk., n. Surbrunnsg. 29. _2 N. A., Handl. (fläsk-), n. Oxtorgsg. 12; _, J. W., Kafeidk.a, n. Beridarebansg. 17. affär n. Bötorgshallen 87. _, K. J.. Kafeidk:a, n, Roslagsg. 18. _, N. P., Handl. (lysolje-), n. Klara N. Kyrko- _, M. C., Kafe, n. Vasag. 1. _, g. 26. O., Handl., ö. Grefg. 23; bod ö. Karlav. _, N. J., Kakelugnsmak., n. Barnhusg t Axel, Kamrer i Brandförsäkr.-bol. 2. Tor, -10. E., Handl. s. Bränkyrkag. 11, bod s. generalagent för Preussische Lebens- _, Hornsg. 64. O. L., Handl., n. Kammakareg. 43; bod Versicherungs -Actien-Gesellschaft Berlin, ö. Valhallavägen 61. in- Kh, Handtverkareg. 41 och n. Up- _, Carl, Kamrer i Brandförs.-bol, Fenix, n. landsg.5 A. Hamng. 1 A; a. t _, P. A. L., Handl., n. Norrbackag. 3. _2 J. A. W., Kamrer i Riksbanken, ö. Lin- _, Rudolf, Handl. (speceri-). Firma, inne- neg. 5. hafv. E. V. Johansson, s. Bränkyrkag. _2 Wilh., Kapphandl., n. Herkulesg. 10; bu- 181; bost, s. g I tik st. Vesterlångg. 57. _, C. O., Hotellvärd, n. Klara N. Kyrkog.14. _, Fritz, Kapt. v.söderm.reg:te,n.tunnelg.23. _, J., Hotellv., Hotell»Bellevue», n. Gustaf _2 A. O., Kassör i Industri Kred. A. Bol., ö. Adolfs torg 12. Braheg. 7 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Johansson Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. 1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. _2 C. A., f. d. Kassör, n. Kammakareg. 66. C. J., Möbelhandl. n. Lästmakareg. 3. _, Karl, Kassör i fastighetsaktiebol. Drott, _2 J. Osc., Möbelhandl., s. Folkungag. 8 cm n. Holländareg. 21 B. ö. g.; lokal s. Götg _, C. G., Kontorist, Kungsholmsg. 8. _I Alfred, Pantlånare, n. Snickarebacken 5. _, J. F., Kontorist, s. Bellmansg: 38. Aug., Plåtslagare, ö. Gref-Thureg. 48; A. P., Kontorsskrifv. v. Jernv., n. Vegag.9. verkstad s. g. 22. _, J. G., Kontorsskrifv, i Jernv.styr., n. N. E., Polis, n. Roslagsg. 59. Barnhusg. 6. A. M., Poliskommissarie, t. f. Stadsfiskal, A. S., Kontrollör, n. Smålandsg. 38. n. Beridarebansg. 23 A. _, Walfrid, Kryddkramhandel., st. Lilla Nyg. F. J., Polisöfverkonst., st. Myntg ; a. t. 2085; bost. st. Vesterlångg. 31. B. A. L., e. o. Postexped., s. Hökens g. 8. _, Aug., Källarmäst., st. st. Nyg. 6. _I P. E., Postvaktbetjent, n. 'I'egnersg, 13. _, A. J., Källarmäst., n. Hoten Rydberg, A., Postvaktm. n. David Bagaresg. 15. Gustaf Adolfs torg 16. C. A., Postvaktm., n. Kungstensg. 23. _, C. A., Källarrnäst. st. L:a Nyg. 16. C. J., Postvaktm. st. Köpmang. 22. _2 Carl G., Körsnär, (firma Lagerson & Jo- _1 C. J., Predikant, n. Dalag. 68. hanson), sterlångg. n. Jakobsg I ; bod st. Ve _2 J. P., Predikant, Kh. Kungsg. 48. _1 C. O., Premieraktör. ö. Skeppareg. 9 B. _2 J. E., Laborator vid Karel. Instit., Kh. August, Reg. väbel, ö. Svea lifg. kasern. Bergsg. 28. _1 J. W., f. d. Restauratris, n. Drottningg. 48. _1 J. A., Ladugårdsidk., Dj. Källhagen. J., Riksdagsman, Fullmäktig i Riksgälds. _1 L. P., Lagerbitr., Kh. Parmmätareg. 15. kont., Kh. Handtverk.g. 23 B; a. t K. J., Lagerchef, n. Kungstensg. 48. K. Fr., Ritare, n. Vanadisvägen 13. _, Hanna, Lamp- o. bosättningsaffär, n. _1 A. E. J., Rådman, ö. Braneg. 33. 'I'sgnersg. 15; a. t C. K, Rökeri, s. Högbergsg. 50.._2 K. A., f. d. Landtbr., ö. Linneg. 44 & 46. Th. F., Sakförare; rättegångs- o. inkasso- _, Alfred, Lax-, fogel- & renstekshandel, st. byrå, n. Vas ag. 42; a. t ; tro säk- Saluhallen 1; a. t rast 8,~ f. m., 3:.20-5 e. m. _2 J. F., Lektor, n. Mäster-Samuelsg. 38. _2 Alfred, Segelmak., st. Osterlångg. 22. A. G., Likkistfabrikör; fabrik o. begrafn.- C. J., Sergeant, ö. Göta lifg. kasern. byrå n. 'l'egnersg.bä, a. t. 4527; filial _1 C. J., Sergeant, Långholmen. n. Regeringsg. 54; rikstel _1 J. A., Sergeant, ö. Göta lifg. kasern. _1 J. H., Litograf, n. Kungstensg. 36. _1 A. R., Sjökapt., ö. Skeppareg. 47. _, Augusta, Lysoljeaffär, n. Observatorleg. _1 E. O., Sjökapt., Ö. Skeppareg ; a. t Gustaf, Sjökapten, s. Bangårdsg. 4. _1 K. A., e. Länsman i Sollentuna härad, _, G. W., Sjökapt., ö. Bansrg. 21. s. Hornsg A. H., Skomak., n. Beridarebansg. 18. _, 1. J., Lärarinna, S. Götg _1 C. F., Skomak., n. Kungstensg. 25; verkst. _, C. O., Lästskärare, st. Nygr. 8. n. Tunnelg. 14. _2 A.G.M., Magasinsbokh.,n. Rådmansg. 43. _1 C. G., Skomak., verkst. n. Roseng. 1; _, L.P.,Magasinsbokh.,Kh.Parmmätareg.15. bost. n. Döbelnsg. 67 B. _2 E. E., Maskinist, ö. Artillerig. 40. _1 C. L., Skomak., ö. Kornmendörsg. 20 B.; _2 K. J. G., Maskinist, n. Munklägersg.11. verkst. ö. Linneg. 18; a. t. Osterm _1 O., Maskinist, s. Svartens g C. R., Skomak., n. Uplandsg. 36. _, J. L. Mekanikus, n. Karlbergsvägen 32 B..J. A., Skomak., n. Bryggareg. 10. _2 Anna, Modeaffär. firma Carolina Lind- J. G., Skomak., st. Gåsgr. 1. ström, st. Vesterlångg. 40. K. G., Skomak., n. Döbelnsg. 67 B. _2 A. L., Modist, n. Kungstensg. 48. _2 Carl A., Skräddare, firma Ekvall & Jo- _, Märta, Modist, ö. Styrmansg. 22. hanson, s. Högbergsg. 27 A 11; bod st. _2 C. A., Musiklärare, Kh. Pipersg. 13. Storkyrkobrinken 9. _2 Gottfried, Målare, n. L:a Vattug l'f. E. Skrädd., st. Vesterlångg. 65. _1 J., f. d. Målare, s. Högbergsg. 23. _, F. E., Skrädd., s. Hornsg. 44; verkst, s. _2 Rob., Målare, bost. o. verkst. ö. Gref- Hornsg. 37 B. Magnig. 9. F. L., Skräddare, st. Jerntorgsg. 40. _2 Carl. O., Möbelfabrikant, möbleringsaffär J. P., Skräddare,..n. Olofsg. 5. n. Drottuingg.då. Tapetserare- o. snic- J., Slagtare, s. Olandsg. 9; a. t. 3946; karsverkstäder n. Klarabergsgatan 52 o. bod st. Munkbrog. 11; a. t n. Mäster-Samuelsg. 2 B., bost. S. g. 41 A. P. G., f. d. Slagtare, s. Bondeg. 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

13 298 Johansson _:J ohns.. l Johansson; 2 Johanson; :fjohanzo-n Johansson; 2 Johanson; :::Johanzon. _, K., Slöjdlär., n. Uplandsg, 30; a. t. Vasa 19. _, Å. J. Vaktm. (Konstnärsklubben), n. Små- _, J., Smed, Kh. Handtverkareg. 12. landsg. 7. _2 J. P., Smed, n. Biblioteksg. 3. _, A. M., Vaktmåst.. st. St. Nyg. 19. _, C. J., Snick. o. möbelhandl., n. Läst- _, C. A., Vaktm, (lnteckn.-garautiakt.-bol.), makareg. 3; a. t n. Jåko bsg. 15. _, D. Å., Suick., s. Tavastg. 17. _, C.A.L.,Vaktm.lStatskont.),ö.Artillerig.36. _, J. Å. A., Snick., Kh. Garfvareg. 5. _1 C. J., Vaktm. (Nationalmuseum), ö. Si- _, J. G., Snick., n. Lästmakareg bylleg. 28. _, Mathilda, Sockerbag., u. Norrlandsg. 30. _, E.,Vaktm. (Riksbanken),Kh. Scheeleg.Tä, boat, s. g. 15. _, F. G., Vaktm. (Generaltu llstyr.i, st. _, Per, SpisfaLrikör, Smed, n.' Malmskil- Skeppsbron 38. nadsg _, F. G., Vaktm. (Landtbruksstyr.), n. Malm- -" Carl. Stationsinsp., Förest. för ank. afd. torgsg. 8. Södra jernvägsstatiou, s. Bränkyrkag. _, J., Vaktm., st. St, Nyg ; a. t. Maria 526. _, J., Vaktm. (Marinförv.) n. Holländareg. _, S.,Statskommissarieenka,u.Bryggareg.8A. 21 B. _1 K. M., Stensätt.-entrepr., s. Bengt Eken- _, J. A., Vaktrn., Kh. Sjukhuset Sot Göran. hjelmsg. 18, _, J. L., Vaktm., (Riksb.), st. Vesterlångg. _, J., Stråhattfabr., s. Mariag III. _, O. F., Styckmästarp, n. Drottningg. 48. _1 Jakob, Vaktm., st. Skeppsbron 2. _, C. A., Styrman, s. Asög. 56. _, K. A., Vaktm. [Tekn. Högsk.), n. Drott- _2 H. Johan, Styrman, n. Beridarebansg. ningg. 95 A. 25 'V Ö. g. _, P. W., Vaktm, [(Stora Sällskapet), ö. _2 A., Sömmerska, Ö. Braheg. 23. Grefg. 17. _1 J. S., Sömm:a, Ö. Humlegårdsg S. J., Vaktm. (Förs.bol. Svea), n. Drott- _, Sofia, Sömm:a n. Ad. Fred. Kyrkog. 1. ningg. 13. _, C. J., Tapetserare, n. Lutternsg. 17. _2 O.. Vattenfabr., ö. Grefg. 23 (firma E. F. O., Tapetserare, s. Badstug. 38; verkst. H. Ericsson & Co), Ö. Skeppareg. 8. st. Vesterlångg. 69. F. O., Vedhandl., ö. Rimbog. 3. _, H. J., Telefontjenstem., ö. Karlaväg. 17 A. C. G., Verkm., Norrtullsg. 71. _1 J. T., Telegrafassistent, s. Svedenborgs- _, Joh. Gottfr., Verkm., Sibylleg. 81. g. 12. _, N. O., Verkrn., s. Hornsg _, A. 'I'h., Tjenstem. vid Jönk, jur. byrå, _, Carl F. (firma), Viktualiehandl., st. Storn. Dalag. 40. torget 7.. _, F. G., Trädgårdsm., s. Götg. 50. _2 J., & Co, Vinhandelsfirma, innehafvare J. W., Trädgårdsm., n. Sveaväg Carl E. Boström, Ö. Stureg. 22; a. t. till C. G., Tullvaktm., s. S.t. Glasbruksg.8. kontoret 10397, tilllagerkällaren 4877; _1 C. G., Tullvaktm., s. Asög rikstol Erik, f. d. 'I'ullvaktmåst., s. Qvarng. 5. A. f., Akare, Ö. Jungfrug. 12. J., Tullvaktm., s. Svartens g. 28 & 30. C., Akare, n. Mäster-Samuelsg. 32. Nils, Tullvaktm., Ö. Grefg. 23. C. F., fckare, s. Tavastg. 53. _, N. F., U nd.löjtn. ö. Riddareg , C. J., 1\kare, n. St, Badstug. 76. _, C.E.,.Underofficerv.Flott.s.Bondeg.33B. F. T., 4kare, n. Roslagsg. 2., C. Emll,lJnderoff.,Skeppsholmen,Kasern 2. _, J. W., f..kare, s. Bondeg. 7. _, Petter, Underoff., Kastellholmen 2 B. _, J. P., 4ngbåtsbefälh., s. Götg. 32 A. _, F., Urmakare, n. Valling. "17; butik n. _2 M. J., 4.ngbåtsbefälh., s. Badstug. 8. Smålandag. 14 (Norrmalmst.). _, Hilda, b-gghandel, n. Rensg. 12. _, J. N., Urmak., n. Brunkebergstorg 2; _, G. H., Ofvermaskinist, s. Bellmansg. 21. affär st. St. Nyg. 38. _, C. A., Ölutkörare, Kh. Bergsg. 32. _2 P. J., Urmak., ö. Grefg. 14; affär ö. _, J. A, Kh. Pilg. 10. Nybrog. 43. Johnn, A. L., Enkefru, Ö. Kommendörsg. 4. _, Alfr., Utskänkn.-förest., Ö. Roslagstorg 4. Carl, Musikhandl., s. Svartens g. 8 B, _, G. A., Utskänkn.-förest., Ö. Artillerig. 2. musik-, sträng- och instrumenthandel, A. M., Utskänkn.-förest:a, Norrtullsg.17. musiklånbibliotek, st. Slussplan. 63B; _, A., Vaktmästare, st. Riddarhuset. a. t Efter 1 april: st. Jern- _, A., Vaktm.(Kammarrätten),ö.Kardellg.6. torget 7R _, A.A.,Vaktm.(Auktionsv.). Ö. Riddareg.36. Johns, Theodor, f. Konsul, Grosshandl., ö. _, A. G.,Vaktm.(Riksb.), st.köpmantorget10. Humlegårdsg. 8 '. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

14 Johnsen--Jonsson. 299 Johnsen, Vilhelm, Grossh., n. Barnhusg J onsson: 2.Tonson : 3 Johnsson' 4 John- '-, Köhler & Co, Tryckeri o. Maskinagentur samt lager afbokbinderimateriel, Kons~n' 5 J onzo'n' -----, Johnzon: tor, lager o. utställn. n. Vas ag. 42; a. _4 J. A., Bokh. i Allm. Enke- och Pupillt. 4004, r. t ; telegr.adr.: "Gerty". kassan, n. Drottningg. 29 B III. Johnson o.johnsson, sehär nedan: Jonsson. _4 John, Bokh., s. Folkungag. 8 A. Jolin, M. K., Enkefru, n. Valling. 32. _2 J. E., Bokh., ö. Surbrunnsg. l. _ Ellen, Målarinna, n. Valling. 32. _3 J. P. V., Bokh., s. Urväderagr. 8. Severin, e. o. Professor, sekreterare i _3 K J., Bokh., s. Kocksg. 18. Kungl. Patriot. sällsk.; träffas helg' _2 O. A., Bokh., ö. Nybrog. 15 A. fria dagar gatan f. m., n. Kammakare- O. P., Bokh., s. Nytorgsg. 33. O., Byggmäst., n. Surbrunnsg. 2. ) J ollasse, Carl, Grossh., n. Malmskilnadsg. 11. G. A. F., Cigarrfabr., s. BengtEkenhjelmsg. Jonason, K J., Snickare, Kh. Flemingg. 7; verkst. Kungsholmsg _4 Edvard, f. d. Cigarrfabr.,ö.Kommendörsg.8. Jonassohn, S. E., Fröken. Sjukgymnast, Ö. A. K, Cigarrhandl., Kh. Handtverkareg. Artillerig. 24; a. t. Österm Jonasson, A. F., Fabrikör, n. Rådmansg. 34 B. 48 _2 Fred., Civilingeniör, n. Tegnerslunden 10. (mineralv.fabr. Polstjernan), bostad n. Carl J., Dispachör, Ö. Storg. 48; kont. _ 'I'egnersg, 19. P. G., Fabrikör, st. Skeppsbron 34 ". s. Götg. 79; bost. s. Ble- _3 A. M., Enkefru, Kh. Scheeleg. 13 A. kingeg. 59. _, C. A. C., Enkefru, n. Drottningg. 80 B. _ A. C. H., Fröken, Sjukgymnast, n. Brun- _, C. G., Enkefru, n. Döbelnsg. 3i). kebergstorg 24. _4 Carolina, Enkefru, n. Regeringsg. 71. C. E., Handl., ö. Banerg. 17. _3 Ch., Enkefru, n. 'yalling. 30. _ Anders, Sergeant vid Brandkår., n. Malm- _2 F. H., Enkefru, Ostermalmsg. 36. skilnadsg. 64. H. A" Enkefru, Kh. Handtverkareg. 22 B. J., Underofficer, Kastellholmen 1 C. _, S. C., Enkefru, ö. Braheg. 21. _ S. P., Underofficer i Flottan, Kastell-, & Hägerstrand, Firma; kont. Ö. Nybroholmen 2 B. Jones, O. A., Agent, n. Uplandsg. 4. hamnen 26. _, J.A.,Folkskolelärare, s. 3ödermannag. 9B. _ Jeanette, Egarinna af Centralbazaren, n. _3 Aug:a, Folkskolel:a, n. Valling. 9. Vasag. 20, bost. n. Yalling.23. _, A. W., Folkskolel:a, s. Nytorgsg. 15. _ Maria Ch., Enkefru, n. Regeringsg. 44. H. C., Folkskolel:a, n. Klarabergsg. 70. L. C., Kafeidk:a, n. Mäster-Samuelsg. 30. _4 H. S., F'olkskolel:a, ö. Stureg. 48. _ K. J., Källarmästare, n. Serge1g. 4. _4 J. S., Folkskolel:a, n. Frejg. 14. Jonssen, J., Kamererare, n. Arsenalsg. 3 B. _, P., Folkskolel:a, s. Stigbergsg. 4. _4 S. H., Fru, n. 'I'egnersg Jonsson; 2 Jonson; 3 Johnsson: 4 John- _3 C. E., Fröken, Södermalmstorg 7 (Södra son; 5 Jonzon; 6 Jobnzon. tidningskont.). 3 E. M., Fröken, Hatt- o. mössaffär, n. _3 C. E., Agent, s. Folkungag. 25 E. Drottningg. 42. _, Gustaf W., Agent, firma Alb. Anstrin Co, _2 Emma, Fröken, Hvitvaruaffär, ö. Nybrog. s. Bondeg. 33 A. 14 B och ö. Nybrog. S. _4 J. W. F., Agent, n. Malmskilnadsg. 41 B. _2 Ingeborg, Fröken, ö. Stureg. 50. _, G. A., Arbetsförman, n. Kungstensg. 7. _4 S., Fröken, ö. Karlavägen 1 A. :-1 L. 1<'., Arrendator, s. Krukmak.g. 13 B. _3 F., Fältskärsm. och Bensårsläkare, Lars- _2 Ernst, Bagare, n...surbrunnsg. 26. sonseftertr., n. Kammakareg.7; 11-3; a.t, _2 Oskar, Bagare, s. Ostgötag. 14; a. t. 3156; Brunkeb filial ö. Gref Thureg. 24 C; a. t _4 J. E., Gelbgjut., verkst. n. Kammakareg. 44. _3 Carl A., Bankkassör, n. Valling. 7. Johnson,Axel, Generalkonsul,Innehafvare _, Alma,f.Lander,Barnm.,s.Svedenborgsg.S. af firman A. Johnson & Co, Skeppsre- -2.Borg, Fru, Barnm., s. Renstjernasg. 29 dare, Grosshandlande. Kontor o. bo- B; a. t. Ersta 104. stad n. Vasagatan 4. Se annons sid _2 P. A., Bergsingeniör, n. Holländareg.21A. F., Glasmästare, ö. Riddareg. 8. _, J. A., Blindlärare, n. Luntmakareg.!H. _4 Olof, f. d. Godseg., ö. Artillerig. 6'. _4 Adolf, Bokförlägg., n. Klarabergsg. 72; _3 C. G., Grosshandl., n. Birger Jarlsg. 11. kontor n. G:la Kungsholmsbrog. 21. _4 E. R., Grossh., firma Alfred Boren & Co, _, A. A. E., Bokh., ö. Lilljansplan. 3. kontor st. Brunnagr. 5, bost. ö. Linneg. _2 A. J., Bokh., s. Danviksg & 46..Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

15 300 Jonsson. 1 Jonsson; 2Jonson; 3Johnsson; 4 John- 1 Jonsson; 2 Jonson; 3Johnsson; 4Johnson; 5 Jonzon; 6 Johnzon. son: 5 Jonzon; 6 Johnzon. - _3 J. A., Guldsmed, Kh. Bergsg. 13 A. Ellen Th., Huseg:a, ö. Linneg. 55 & 57. -, Emma, Handelsidk:a (sybehörs-j, bost. o. H. S., Huseg.a, n. Saltmätareg. 12 A. affär ö. Gref-Magnig. 15. W., Huseg:a, Dj. Breda g. 8. Eva, Handelsidk.a, s. Skåneg , C. G., f. d. Hyrkusk, s. Kapellgr. 9. _3 J. S.-,Handl.idk:a (mode- )Kh.Flemingg.29. _3 Arvid, Ingeniör, Kh. Bergsg. 25. M., Handelsidk:a, n. Birger Jarlsg. 29; Erik N., Ingeniör vid Stadsingeniörsbod ö. Storg. 13. kontoret, ö. Riddareg. 7. -, S. H., Handelsidk.a (porslin), n. 'I'egnersg. -, J. A. T., Ingeniör, s. Hornsg ; bod n. St. Badstug , C. J., Inkasserare, ö. Styrmansg. 3. -, Eric, Handelsres., s. Högbergsg. 46 B. C. J., Isskåps- o. klosettfabrik, Kungs- -, J. A., Handelsres., ö. Torstensonsg. 8. holmsg. 2. I P. A., Handelsres., ö. Karlavägen 28; -, Maria S., Kafeidk.a, n. G:la Kungsholmsr. t brog. 25. Alfred, HandI. (speceri-), s. Götg. 31; bod V. A. M., Kafeidk.a, s. S:t Paulsg. 3. s. h. o. s. g. 50. Albert, Kassör i Stockh:s Idrottsfören. n. A. N., Handl., s. Badstug. 5. Rådmansg, 54 (Cigarraffären). _3 A. W., HandI. (kött), n. G:la Kungsholms- -, Maria, Kokfru, Kh. S:t Eriksg. 20II. brog. 29. _8 Andreas, Handlande, st. Munkbrog. 6; väf- & Linden, Kommissionsaffär, n. Slöjdg. 7. Wilhelmina, Konsthandel, n. Drottningg. nadshandel s. h. o. s. Götg ; bost. n. Valling. 30. Carl, HandI., n. David Bagares g. 22 & _3 Edvard, Kontor o.lager, st. Vesterlångg ; bod s. g. 26. _4 Axel, Kontorist, ö. Grefg. 53. _3 C. A., Handl. (kommiss.-), st. L:a Nyg. 4. Charles, Kontorist, s. Folkungag. 8 A. C. A., Handl. (kött o. fläsk), ö. Jungfrug, 38. Gustaf, Kontorschef, ö. Valballaväg. 57. _3 C. C., HandI. (glas-), Norrtullag. 8 A. A. W., Kontorsskrifv., ö. Storg. 48. _3 C. K., Handl. (speceri-), s. Stigbergsg. 4. K., Kontrollör vid Gasv., n. Kungstensg. 27. C. W., Handl. (färg-), ö. Artillerig. 18. P. A., Korftillvork., bost. o. fabrik Norr- _2 Erik G., Handl., n. Rådmansg. 73. tullsg. 73. _ -, E. R., Handl, ö. Linnog. 44 & 46. Magnus, Källaremäst., Norrlandsg.36. _3 G., f. d. HandI., st. Svartmang. 24. Inneh. Kafe Yictoria,n. V. Trädgårdsg. 6. _6 H. G., HandI. (speceri-), st. Prestg. 28; -, Gust., Lagermästare, ö. Grefg. 22. bod st. Stortorget _3 J.A.,HandI.(diverse 20. ),s.södermannag.21. _3 J. A., Lagermästare, n. Apelbergsg. 34. _3 J. M., Landtbr., n. Malmskilnadsg , J. G., Handl., s. Hökens g. lo'; firma: _2 F. W., f. d. l:ste Landtmätare, n. Teg- Jonsson, J. G., & Co, Glas- o. porslins- nerslunden 10. magasin, st. Jerntorget 80; kontor o. Carl, Litograf, Kh. Parmmätareg. 19. lager för parti affärer s. Mariagr. 8. J. A., Litteratör, ö. Odeng , Johan, HandI. (sko-), n. Biblioteksg. 9; T., Lokomotivförare, s. Hornsg. 92. bost. ö. Skeppareg. 9 B. _3 A., Lärarinna, n. Karlbergsvägen 10. -, J. S., HandI., butik n. Vestmannag. 60. L. S. O., Major, n. Vas ag. 44. ' -, K. J., Handl. (fotogen-), s. S:t Paulsg, 1 A. _5 E., Majorska, ö. Braheg. 16. _. Leonard, Handl., ö. Rådmansg.8; bod ö. _3 J.A. Th., Mater.-förvalt.,s.Skinnarviksg. 7. Gref-Thureg. 64. _4 Erik Gustaf, Med. dr, Praktiserande lä- Melcher.Handl, (div.-), n.saltmätareg.12b. kare, n. Harung. 1 A II; träffas hvarda- O. F., HandI., ö. Artillerig. 36; bod Öster- gal' 2-1-4, sön- o. helgdagar -tio-lo;. malms saluhall. sjukbud 8-9 f. ll). _4 O. M., Handl., ö. Torstensonsg. 6. Herm., Med. dr, Bat.-Iäk., Kh. Bergsg. 36. Sigismund, HandI., n. Vestmannag. 21, _3 J. A., Musikdir., Kh. Handtverkareg. 18. bod n. Surbrunnsg. 22. F. O., Målare, s. Hornsg. 66. W:m, Handl., innehafvare af firman Nord- G. K. (C. Abelsteds efterträdare), Målare, blom & Lindström, n. Stora Vattug. n. Tuleg, 23, verkst. n. St. Badstug.26. 5; bod n. Drottningg. 27. Josef, Målare (skylt- och glas-j, n. G:la _3 Carl Gustaf, Herre, n. Birger Jarlsg. 11. Kungsholmsbrog. 27. Aron, Husegare, n. Observatorieg. 18. _3 M. Th., Målare, s. Götg , C. J., Huseg., Norrtullsg. 77. _4 & Co, Adolf, Pappersaffär, tryckeri o. G., Huseg., ö. Valhallavägen P., Husegare, s. Bränkyrkag ljuskopieringsanst., brog. 21. n. Grla Kungsholms- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 J onsson-j osephsson, 301 l Jonsson; 2 Jonson; 3 Johnsson; 4 John- l Jousson; 2 Jonson: 3Johnsson; 4Johnson; 5 Jonzon ; 6 Johnzon. son; 5 JOllzon; 6 Jobnzon. _1 Lotten, Pappersaffär & Tidningskontor, _3 J., f. d. Vaktrn., n. Teknologg. 5. n. Regeringsg. 55. _3 J.F.,Vaktm. (St.Sällskapet), ö.riddareg.15. _1 G. F. V., Paraplymak., ö. Nybrog. 7. _3 J. M., Vaktrn., n. Mäster-Samuelsg. 43. _1 Aug., & Co, Plåtslag., n. Jakobsbergsg. J. P., Vaktm. (Patent- o. registr.-verket), 16. Inneh. C. L. Ekblad o. C. G. Zet- n. Teknologg. 7. tergren, som bo i s. h.; a. t _1 C. A., Verkm., s. Bergsund. C. F., Postexp., s. Bränkyrkag. 42. _2 Gustaf, Viktualie- o. Delikatessmagasin, John, Redaktör för»för Svenska hem»; n. Jakobsg. 21 (nära Drottningg.). Telen. Drottningg foner: riks- 3374; allm. 421; bost. n. _. G., Reparationsverkstad, n.biblioteksg.25; Jakobsg. 22 A, n. b. a. t , bost, ö. Valhallaväg. 57. Alfr., Vinhandel, s. Götg. 26; bost. s. _1 Olof (i Hof), f. d. Riksdagsman, bankofull- Fredmansg. 6 B. mäktig, n. Barnhusg. 10. _, G. L., Akare, s. Högbergsg. 47; stall; s. C. J., Sadelmak., n. Drottningg. S3. Tirpmermansg. 43. _1 Frans, Segel-, flagg- och kompassmak., _, O., Akare, n. Döbelnsg. 22. s. Stadsgården 14 B. _, P. E., Akare, Kh. Flemingg. 55. _3 J. M., Segelmak., s. Högbergsg. 10. _3 A. W., s. Skinnarviksg. 11. _, A. G., f. d. Selmästare, n. Karlbergsväg. 10. _1 John, s. Bondeg.. 93 AIl. _2 J. L., f. d. Skeppsklarer., s. Folkungag. SA. Magnus (Herman Ostrand & Co), ö. Engel- K. A., Skomak., n. Kammakareg. 9. brektsg. 5; kontor st. Johannesgr. 3. _, P. G., Skom., n. Smala gr. Il. Jordan, P. W. R., Grosshandlare, n. Rege- _3 J. G. A., Skrädd., n. Johannesg. 4. ringsg. 50; bost, n. Regeringsg. S3. _, J. O., Skrädd., Ö. Styrmansg. 25; bod ö. Jordbrukarens Tidning, expo o. red. n. Malm- Nybrog. 13. skilnadsg. 27", kl. 1-0; a. t.brunkeb.520. _. Ludvig, Skrädd., st. St. Nyg. 34. Jordbruks- och Mejeritidning, n. Saltmätareg. N.l.-.Skrädd., Ö. Sibylleg. 40 & B, kl C../!j., Snickaremästare, s. Hornsg. 32 unidt Jordemodern, 'I'idskr., n. Apelbergsg. 42 (efemot Maria kyrka). Fullständigt mö- ter l April n. Uplandsg. 21). bleringsetablissemen med utställning, Jordman. 1., Lärarinna, s. Folkungag. 25 E. snickare-, tapetserare- o. dekorations- Josefson o. Josefsson, se Josephsson. verkstäder i s. h.; a. t J osephinahemmet, s. Högbergsg. 41. _1 J. E., Snickare, n. Karlbergsväg _3 John, Speceri- & Kaffehandl., n. Uplandsg. l Josephsson ; 2 Josephson: 3 Josefsson; 24; bodar, n. St. Badstug. 40 o. n. Drott- 4 Josefson. ningg _, Carl, Stenhuggare, n. Vanadisväg. 17. _2 Axel, Agent, Kh. Flemingg. 16 A. _, J. A., Sågskärare, n. Regeringsg. 74. _2 B. H., Agent, Ö. Styrmansg. S. _. K. E., Tidningskontor, Södermalmstorg 7. _2 Gust., Agent, ö. Grefg C. M., Tjenstem. i Posten, s. Svartens g. 9. _.2 Joseph, Agent, n. Odeng. 92; kontor n. _3 Natanael, N., e. o. Tjenstem. i Riksb., Ö. Biblioteksg. 5. Skeppareg. 4S... _2 E., Arkitekt; n. Valling.12; ritkontors. g.13. _1 S.W., Tjenstem. i Agir, Ö. Gref-Thureg. 77. G. V., Bagaret spisbrödj.n. 'I'egnörsg. 20B. _2 F., & Co, Trävaruaffär, s. Skåneg. 7; för- _3 Elna, f. Larsson. Barnrn., Ostermalmsg, 44. valt. O. Lamb. Lunden. _3 Patrik, Bitr. i Sthlms pantaktieb. st. Gust., f. d. Trävaruhandl., n. Uplandsg. 35. Köpmang. S. _1 C. A. O., Tullvaktrnäst., st. Jerntorg. 57. _1 C. D., Bokh., Ö. Linneg. 12. _1 Ludvig, Underoff., s. Götg. 35. _2 H., Bokh., Ö. Grefg. 21. _1 Aron, Utskänkn.-förest., st. Salviigr. 5. _3 Josef, Bokh., st Köpmang. S. _1 Axel L., Utskänkn.-förest., Ö. Linneg. 20. le A., Byggmäst.,Ostermalmsg. 44. _3 Lars, Vagnmak., n. Tuleg. 7. _t Ludv., Disponent, Ö. Villag. 23. _1 A.,Vaktmäst. (Kommerskoll.i, Ö. Florag.12. _2 A., Enkefru, n. Vasag. 52. _1 B., Vaktrn., n. Klarabergsg. 70. _2 Ann-Sofi, Enkefru, n. UpJandsg. 25 in- _3 C. A., Vaktrn., st. St. Nyg. 5. neh. af Nordin & Josephsons bok- _1 Frans, Vaktm. (Finansdep.), ö.braheg.2s. handel n. Drottningg. 37. _3 F. :U., Vaktm. (Riksbanken), n. Beridare- _2 Brigitte, Enkefru, Husegar:a, n. Tegbansg. _. 23 A. nersg. 3. G. J., Vaktrn., Ö. Sibylleg. 33. _1 Cecilia, Enkefru, Ö. Linneg. 12. Brand- och Lifrdrsä1<rings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

17 302 Josephsson-J ulius. I Josephsson: 2 Josephson; 4 Josefson. 3 Josefsson' J oulin, se Julin., Jubell, M., Enkefru, n. Kungstensg. 35. Juel, C., v. Häradshöfd., n. Döbelnsg _ H., Enkefrn, n. Mäster-Samuelsg Christine, Kammarrättsrådsenka, n.ja-.,» Sofia, Enkefru, n. Olofsg. 11.kobsbergsg. 22'. _2 S., Firma, inneh. af B. Fernblad, ö. Gref- - A. B., Kapten.,ö. Nybrog " g. 12; bod n. Mäster-Samuelsg.41A. A. S., Folkskolelär:a, Ö. Gref-Magnig. Jul, 12. 'I'idn., utg. af Konstnärsklubben, dareg. 4. Ö. Rid- _2 E., Fru, Dala konstväfveri, Kh, Flemingg. Julander, Claes, Lärftskramhandl., n. St. Bad- 20 B. -,--2 Helfrid, Fru, Frukost- o-, supelokalen stug. 19; bost. n. Luntmakareg. 59. _»Tiann, n. Mäster-Samuelsg. 13; bost. 1 Julin; 2 Juhlin; 3Jonlin. Ö. Birger,Jarl g _2 J., Fröken, Östermalmsg. 59. _2 Otto, Agenturaffär, st. L;a Nyg. 16. _2 J., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 36. inneh. af C. O. Juhlin, Ö. Torsten- _2 J; M., Fröken, Ö. Grefg. 21. sonsg. 8. _2 A. M. o. M, E., Fröknar, Ö. Linneg. 18. S., Agent för Cunard-linien,Obligations- -, Edvard, Grossh.,ö. Torstensonsg.15; kontor o. vexelaffär, st. Skepps bron 8. o.lagern. Centralpalatset,Rödbodtorget; R. E., Banktjensteman, Östermalmsg. 31. r. t. 4411, a. t. 68. _2 J. M., Byggmästare, n. Malmskilnadsg. 35. _2 Hjalmar S.. Grossh., firma H. S. Joseph. _2 -Dannfelt, C., Generalkonsul, Ö. Sibylleg. son, n. Vasag. 52; kontor o. lager n. 43 o. 45. Drottningg " Axel, Grossh., n. Holländareg. 1. _.2 John, Grosshandlare; firma Bendix, Jo- _2 Aug., Handl. (mjölk) n. Jakobsbergsg. 32; sephson & Co, Ö. Grefg. 5; kontor n. bost. s. g. 31. Regeringsg :-2 Semmi, f. d. Grossh., n. Drottningg. 60..,,» Albert, Hyrkusk, brog. 23. n. G:la Kungsholms- _2 Wilh., Grossh., firma Bendix, Josephson _3 Fredr., Hyrkuskfirma, (inneh, af fröken & Co, Ö. Stureplan 6; kontor n. Rege- W. J ouiin) n. Beridarebansg. 21; konringsg. 11. tor s. g. 19' o. st. L:a Nyg _2 Semmy, Handelsbokh., n. Tegnersg. 3. -"-s Gustaf,Hyrkuskverk,etabl. år 1850,Huf- Alb., f. d. Handl., Ö. Grefg. 21. vudkontor n. Brunkebergsg. 4, hörnet; Bror H., Handl., Ö. Styrmansg. 8. a. t o. 5366; r. t , _2 Fredrik, Handl., Ö. Humlegårdsg. 2; kon- -"-s Gustaf, Hyrkuskverk (filial), Djurgårtor st. St. Nyg. 32. den vid Hasselbacken ; a. t , r, t. _2 G. M., Handl., Ö. Danderydsg. 6; bod n 'I'egnersg, 7. Joseph, Handlande; firma Josephsson & _2 -Dannfelt, g. 9. G. F. H. J., Kapten, n. Kungs- Ahgren, ö.sibylleg. 53; bosättnings- C. F., LärftskramhandI., firma C, A. Berg, magasin n. Drottningg. 13. n. Regeringsg. 9; bod s. g. 13. B., Husegare, s. Badstug. 46. _2 Ludv., Sjökapten, Ombudsman för Sveri- _2 Otto, v. Häradshöfd., Ö. Linneg. 18. ges ångfartygs assuransförening, st.. ~2 Anna, Klädsöm.a, n. Mäster-Samuelsg. 52. Skeppsbron 34; r. t. 2634; bostad s. J. E., Konstmekaniker, s. Fjällg. 41; Götg. 32 A; r. t , a. t. Maria 35. rikstel 'I'elegrafadress Seenritas. -:-" C. GJ T., Kontorist, n. Tegnersg, 20 B. M. L., Skådespelerska, Ö. Tyskbagareg.6. C., Lamp- och Lysoljeaffär i parti och D., Sockerbagare. ö. Grefg.. ~O. minut. Kontor och lager ö. Lirmåg. _2 Knut Herman, 'I'jenstem, i Agir, ö. Tor- 12. Bodar ö. Linnog. 12, a. t. 7231, stensonsg, 8. o. st. Osterlångg. 14, a. t J. A., Tobakshandl., Kh. Flemingg Magnus S., Litteratör, n. 'I'eguörsg. 3. _3 J. F., Utskänkn.-förest., n. N orrlandsg. 60. _2 c.n., Med. d.r, Docent, n. Biblioteksg. 10. _1 E. J., Vaxduksfabrikör, s. Vermdög. 57. mottagn. hvard. 2/,4. -" P. J., Värdshusidk., n. HolIändareg. 5. _4 A. R., Med. kand., n. Målareg. 6. Julinder, D., Bokförare, n. Uplandsg. 36. _2 Ludvig, Skriftställare och Scen-instruk- Egendomsagentur n. Klarabergsg. 58;' tör, Ö. Florag. 15. (Sterbhus.) riks- och allm. tel. -" Sofia, Sömmerska, n. Olofsg. 11. Julius, H., Bokh." ö. Braheg. 3. _4 K. A., Vaktm., n. Mäster-Samuelsg G. Ch., Enkefru, ö. 'I'orstensonsgvB> -" J. S., Verkm. Kh. Garfvareg Albert, f. d. Hattfabr., ö. Kommendörs- _2 Josephine, Våffelbruk. ö. Engelbrektsg. 37. g. 15. ' Brand- och lifförsäkrings;.aktiebolaget SVEA~. 13,Orottninggatan.

18 p Jnlins-i-Jönsson. Julius, August, Kongl. Hofleverantör, Kon- Justitieombudsmans-expeditionen,Rh.Birger serv- o. speceriaffäripartio.minut(inne- Jarls torg 2. hafvare Harald Jacobsson); n. Drott- Justitierevisions-expeditionen, st. Mynttorningg. 38; r. t. 383; a. t get 2. Julklockan, Sveriges barn tillegnad; utgif- J ute-industri-aktiebolaget, kontor och lager vare och förläggare Aktiebol. Folk- af juteväfnader och säckar m. m., s. skolans Vän. Redaktion och expe- Stadsgården 18. Telegramadress DJute». dition Kungsholmsg. 8 1 kl. 2-6; a. t. Rikstelefon Allm. telefon Verkställande direktör,j. E. Ström. Julqvällen, utg. af Publicistklubben. För- Jäde, R. E. W., Handelsres,n. Tegnersg. 35. läggare, C. E. Gernandts boktr. A.-B. Jäder, Emma, Fröken, ö. Valhallavägen 13. Jultomten, Skolbarnens jultidning; expo n. Jäderberg, Valborg, Telegrafist, Ö. Artillerig. 7. Barnhusg. 6, (Svensk Läraretidning ; Jäderblom, C., Kött-, fläsk- O. vikt.-handel, kontorstid 1O~1, 4-6. Ö. Torstensonsg. 10. Jundell, 1., Med. doktor, Docent i invärtes Jäderen, E. A., Inventarieförvaltare, Skeppsmedicin vid..karolinska institutet, Ö. holmen, Långa raden 6. Nybrog. 26 (Ostermalmstorg 2), träffas Jäderholm, C. Emil, Handl, n. Regeringsg. alla söknedagar 3-4 e. m., dessutom 67, efter 1 April n. hörnet af Odeng. tisd. torsd, O. lörd. samt helgd. 8-9 f. m. o. Vestmannag., bost. n. Lutterneg. 24. Jungbeck, Karl, Revisor i Kammarrätten, J. C.M.,Professorsenka,ö. Strandvägen 15. Ö. Storg se äfven Jedorholm. Jungfrusunds ångsåg (å Ekerö), A. & E. Jäderin, E., Lektor, n. Sveavägen 92. Olsson, a. t. Tappström 4; kontor Kh. - Axel, Redaktör, n. Jakobsbergsg. 18 o. b Flemingg. 4; a. t o. 5950; & Jäderlund, Hugo, Bokh., n. Uplandsg. 41. r. t. 11 fi3. - Oskar, Bokh., Ö. Gret'-Magnig. 16. Jungmarker,Gunnar, Bankkamrer ö.florag.b. - L. G., Fanjunk., Kb. Svea ing.-batalj:s- - G. F., Postexpeditör. n. Döbelnsg. 17. o kasern. _ S., Reseinspekt., n. Klarabergag A., Grossh., n. Mäster-Samuelsg. 44 AIII. Jungstedt, Axel, Portr.- o.genremål,n.biblio- - L., Handl., Ö. Danderydsg. 2. I teksgj l, - T., Revisor, Ö. Torstensonsg. 9. Hugo, Ofverstelöjtnant, Ö. Strandväg E. R. G., Tjenstem. i Drätselnämnden, n. - se äfven Ljungstedt. Vestmannag. 17. Junker, C. W., Bokh., ö. Nybrog. 42. Jäderströms Ljuskopieringsatelier, n. Rege- Ferd. C., Grossh.; firma P. B. Romare & ringsg. 28 Blv; a. t Co., s. Svartens g. 5. Jägareförbundets nya tidskrift, Exp. Ö. Sture- - Joh., Snickare, n. Målareg. 6. gat. 29 Jursen, Hulda, Fru, Ö. Riddareg. 8". Jägarens expeditioil,wahlström&widstrands Jurell, Rob., Bokh., n. 'I'egnersg. 49. bokförlag, Ö. Riddareg. 4, kl. 10-4, Juten, Hans, Prakt. Läkare, Ö. Nybrog. 41; a. t Redaktionens adress: Ne- Hvard f. m., 3-4 e. m. Helgd. derkal ix (Norrbottens län). '/210/211 f. m. Spec. barnsjukdomar. Jäger, Carl Aug., Bokh., Ö. Narvavägen 24. Juridisk Byrå, Fastighetsföreningens, se - Friedrich, Korrespondent, Kh..Inedalsg.2. Stockholms Fastigbetsegareförening. - se äfven J alger. Juringius, U. E., Enkefru; skön färgeri, n. Jägerström, M., Fröken, n. Observatorieg. 5. Mäster-Samuelsg. 51. Jästaktiebolag, Stockholms Norra, Rotebro, _ A. L. o. E. P., Fröknar, Husegarinnor, Ö. kontor Sthlm, n. Kungsg. 22, a. t Gref-Magnig. 11. Jöhnk, H. D., Blomsterhandl., Ö. Grefg. 19; Jurlander, Ko O. R., Urmakare,n.Döbelnsg.14. butik n. Regeringsg. 28 och ö, St yr- Jus Extractum beställes hos W. Lindström, mansg Kh. Handtverkareg. 4 III ; a. t Jönköpings Juridiska byrå, n. Hamng. 15, Justerings- och Kontrollbyrå, F'inansdepar- kontorstid A. t O tementets, Norra Blasieholmsbamnen 5 B. Jönköpings Litogr. Aktiebolag (Rhenström Justeringsverkstäder: n. KlaraN.Kyrkog. 25; & Fredriksson), st. L:a Nyg Södermalmstorg 24. Jönköpingsmagasinet, tapet- och parfym- Justitia. Utg. o. Red. Helmer Lundholm, S. handel, m. m., n. Regeringsg. 45. Ad. Fredriks torg 6III: a. t. Tanto l J-;;-- 2 J" Justitiedepartementets statistiska byrå.n orra I 0_n_s_s_o_n-e; 0_11_S0_ll_..-- Riddarbolmshamnen 1. _, N. A., Dokh., n. Regeringsg. 41. Justitiekanslers-expeditionen, st. Vestra Rid- _, O. E.. Bokh., s. Ragvaldsg. 13. darhusfl)'geln. _, M., Damga!.derob, Ö. Nybrog. 6 B. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. g('j~' -l,- o,

19 304 Jönsson-c-Kalen. 1 Jönsson; 2JÖnson.. Kaedings, Fr., Efterträdare, Zittorin & Lund vik. Skrädderifirma, H. K. H. Kron- _, C. L., Enkefru, n. Valling. 13. prinsens hofleverantörer, n. Fredsg. G. E., Enkefru, s. Hornsg '. Firman innehafves af A. P. Zittorin _.' Gustaf, Fabriksidk., Kh. Flemingg. 55. och L. V. Lundvik och utför allt som B. C., Folkskolel:a, Ö. Karlaväg. 35. tillhör det finare skrädderiyrket, såväl _2 M., Fru, Ö. Grefg. 42". uniformer som civila kläder; a. t W., Förestånd:a, Sabbatsbergs ålderdoms- Kaffetillsättningsaktieb., Ryska, se Ryska. hem. Kaffeångrostnings- o. kryddmalningsfabriken Anders, Grossh., firma A. O. Jönsson & Norden, n. Luntmakareg. 14. Co; bost. n. Klarabergsg. 68. Maskin-, Kafle, A., Fröken, ö. Gref-Thureg. 44. redskaps- o. jernvaruaffär, n. Vasag.l; Kahl, C. G., Fotografiaffär, n. Barnhusg.6; filial s. Götg. 80. A. t R. t bost. n. Drottningg. 17. Emil, Grossh., n. Regeringsg. 91. C. A., & 00, Lärftskramhandels-firma, P., Grossh., n. Regeringsg eges af G. Rising och F. Tidblad; bo- Anna, Handelsbitr., n. Malmskilnadsg. 1. dar n. Drottninggatan 63 B, hörnet -, Elin, Handelsidk:a, ö. Karlavägen 35. af Kungsgatan, och ö. Stureg. 3, första Elin, Handelsidk:a, Norrtullag. 12 B. huset från Stureplanen. J., Handelslärare, Förestånd. för Skrif- - C. Abr., f. Lärftskramh., n. Drottningg. 17. o. räkneskolan, st. Vesterlångg. 56; - G. A., Meteorol. Instrumentmak, bost. r. t o. verkstad n. Kungsg. 38. A. P., Hand!., n. Slöjdg. 9; bod bazaren, Kahlmeijer,J.E.,Und.löjtn.,n.Vestmannag.17. n. Kungsg. 10. Kahlmeter, A W., Enkefru, ö. Gref-Thureg.74. _, Ludvig, Ingeniör v. Aktieb. Separator, - Math., Fröken, n. Vasag. 40. Carlsro, Saltsjöbaden. Kahlow, C. A., Bokh., s. Björngårdsg. 6. -, A., Instrumentmak., n. Lästmakareg. 20; Kahlström, J oh., Bryggrn., Hamburgerbrygverkst. s. g. 12. geriet, Norrtullsg. 12 A. ' G. D., f. d. Köpman, n. Helsingeg. 13., - K.,Bryggm.,Ni.irnbergsbr.,s.Högbergsg.43. -, Ola, f.d. Riksdagsman, Dj. Söderbrunn. - O. P., Folkskolelär., s. Ny torget 45. Sven, Sjökapten, s. Stadsgården 18. Kahm, J. P., f. d. Inspektor, Kh. Bergsg. 25. Per, Snickare, n. Kungstensg. 27; verkst. Kahn, E. J., Agent, st. Stora Nyg. 4. n. Kammakareg A. A., Bokh., ö. Styrmansg , L., Trikåfabrikör, n. Vestmannag. 63: - C. J., Bokh., ö, Styrmansg. 25. bost. n. Odeng O. W., Bokh., n. Uplandsg. 21. G., Underoff. v. Flottan, Dj. Alberget 8. ~ E. F., Fröken, ö. Styrmansg. 25. _2 Maria, Vaddtillverkn., Ö. Nybrog H., Fröken, ö. Braheg. 41. H. P., Vagnmak., n. Luntmakareg A. T., Grosshand!., ö. Sibylleg. 3 A; kon." _'1 A. H., Vaktrn., n. Upsalag. 6. tor st. Stortorget 3; öppet 9-5. _2 Gust., Vaktm. (Köpmannafören.), s. Tjär- - Edv., Grossh., kontor Bl. Hofslagareg. 4 A. hofsg, 4 B. - Herrman, Handelsagent, ö. Linneg. 21. J., Akare, n. Bryggareg Nils, Handelsres., ö. Artillerig. 48 B. Jörgensen. C., Disponent, ö. Stureg Erik, st. Lilla Nyg. 4'; Kontor o. lager - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, af gasglödljus o. belysningsartiklar; n. Tunnelg. 17. a. t. 2685; bost. s. h.. - E. R.. Handl., ö. Jungfrug. 7 A. - S. A., Snickare, n. Uplandsg. 5 B. Jörlln, K. E., verkst. Direktör i A. B. Taxa- - F. J., Specerihandelsfirma, eges af I. H. meter; a. t. 5275; bost, n. Roslagsg. 29. T. Lundberg, st. Kornhamnstorg Ludvig, Vinhandl., firma Henri Kahn & Co, n. Arsenalsg. 1 A; bost. s. h. 1 tr. Kahns Bierstube. Inläggning af Kahns äkta; K saltgurkor (pris bel. i Malmö 1896 o. i" Stockholm 1897)"n. Karduansmakareg..' 4; a. t innehafvare : Lennart (Jem(ö1" stajlling med C.) Kahn, n. Smålandag Fabr.,Aktieb.iSundbyberg,kont.Stortorg.3. -, Kabinett, S. k, se Cabinets. Kahnlund. Herm., Bokh., n. Surbrunnsg.3'. Kabinettet för utrikes brefvexling, st. Mynt- Kahrs, Ko C. O., Fröken, ö. Braheg, 44. torget 2. Kaiser, Edv.,Agent,kont.o. bost. n. Valling. 8. Kaeding, F. L. M., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. Karen, Marianne, Fru, n. Klarabergsg C.,- se stafning med C. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B.

FINSPÖNGS METALLVERKS A.-B. 860 Wängberg-Ytterberg. Wängberg, Carl G. Byggmäst., Hagag. 351V, Växelkontor (inneh. Bröderna Larsson & Co), Va.; a.. t. 2106K. Skeppsbron 24, St.; a. t. 20 52, r. t. 4485. _ se äfven \Wengberg. - Gerens

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4.

. \ 115. Namnregister. A-H. .- C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. . \ 115 Namnregister. AH. Å Abrahamsen, John, Sjökapten, Ånfg. Ånger' manland, s. Hornsg. 154 III : r. t. 4437. Aabs, Eftr. A., Privatdetektiven, n. L:a l. C. G., Telefontjenstem., s. Bangårdsg.4. Vattug.

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

-FtNSPONGS METALLVERKS

-FtNSPONGS METALLVERKS I ' Bötrius-Capo. I: 26& gareg. 17, Sthlm 3; kontorstid 8 f. m. Calland, Marguerite, Fru, fransk språklär:a, -5 e. m., lördagar stängas kontoren Folkungag. 14 I, Sö.; a. t. Söder 6084. kl..2,30 e. m. -

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Späng-berg Stahre. 609 Spångberg, Anna, Fröken, Modeaffär, Kungsg. Stadsfullmäktiges erped., St. Nyg. 2Bll, 1R, C.: bost. Döbelnsg. 6, Va. St. -e-,a. E., Fröken, Handtverkareg. 2, K. Stadsingenjörskontoret,

Läs mer

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan.

V W Wadstr~nd, P. N., Byggm., ö. Narvavägen 7. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebohiget SVEA. 13 Drottninggatan. 358 Upplysningar i juridiska angelägenheter-wadström. Upplysningar i juridiska angelägenheter åt lander, C. T., för staden: andre stadsmindre bemedlade lemnas af P. Pihlgren ' läkarens expedition; för

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36.

Namnregister. .A-K. - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h  Jr T t r. t. 10 36. 11~ Namnregister..A-K. Abenius, Allan, Kapten, kontor Hamng.10,0. Å. bost. Linneg. 85, O. Dj. ' - Augusta, Majorska,Narvavägen 22, O.Dj.; A fl t Al F S b h " Jr" T t r. t. 10 36. ar o, ma, ru, y e orsarrar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings;.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. ~86 Förgyllare och spegelfabrikörer-i--gurn-, väfnads- och trikåhandlare. Carlsson J. Observatorleg. 5[Ericsson J & Co (J A), Malm- Andersson 0, Mälaretorg. 17 - P A, Lästmakareg. 29 skilnadsg. 44 Begats

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.:

Brand-nch Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.: 84 Diiben -Edelswärd. Diiben', L A., v. Enkefriherrinna, n, Karl- Ebbes bruks gjutgodsförsäljning, st. Stora bergsvägen 12. Nygatan 23. - J. A" von, Frih., Löjtn. vid flottan, Ebbesen, J. C., Bokhållare,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden

u.; r. t. 12066, a. t. 26114. Magasin du Nord, Manufakturvaror i siden 718 Löwentbal-Magnusson. Löwenthal, Oskar, Hand-res., Hornsg. 75, Bti. Magasin Birger Jarl, innebo A. Isgren, Bir- - J., Redaktör, Valling.37,G.; r.t.30751. gerjarlsg. 15, G.; a. t. 25416,r.t. 22674. Lövgren

Läs mer

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker

Yrkesregister, Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Fönster- och spegelglas- Adressla ppfabriker 641 Yrkesregister, grundadt dels på uppgifterna Namnregistret, dels på vederbörandes anhållan om särskild rubricering. Sammandrag öfver de i detta register förekommande rubriker. Accidenstryckerier,seBoktryckerier

Läs mer

Norrköp. Filfabr. Ombud Th. Gottheil, s.e Eriksg. 27 B R. t. 10646. A. t. Kungsh. 903. St kh I fabr., Storkyrkobr. ti, se annons " OC O ms "sid.

Norrköp. Filfabr. Ombud Th. Gottheil, s.e Eriksg. 27 B R. t. 10646. A. t. Kungsh. 903. St kh I fabr., Storkyrkobr. ti, se annons  OC O ms sid. Explosionsmotorer - Flaggor. Explosionsmotorer Fanårhandlare t Finbagerier: tillverkas och försäljas af: Se äfven Buqo» ~ch Sockerbagare. Bolms Emil, St. Badstug. 16 A.-B. B A Rjorth & Oo, Klara N. LundelI

Läs mer

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 -----------

FINSPONGSMETALLVERKS ----------- SERIOARESANSGATAN 17 ----------- 158 AnstTin-Apotek. Anstrin, HUda, Postexp., Rådmansg. 82 IV,' Apelgren, R. N., Civiling., Dalag. 461, Va.; Va.; a. t. Vasa 82 43. a. t. Vasa 2206., Hans, 'l'jänstem. i Sthlms 'stads drätsel- A., Ljuskopierlngsateljö,

Läs mer

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '." C.; r. t. 7153'; a;"t. Norr 287 71; bast. 46, O..

ST ',I O', C'.KB' AL' ~'S-TIDNINGEN-, har den stör,sta upplaga av alla dagligatidntd/l&r. '. C.; r. t. 7153'; a;t. Norr 287 71; bast. 46, O.. (_, I ' Watz-Wedin. ' 1051 " ' W(1tz, Carl, PoHskonst",Norrlandsg. 18,-C. Veckoöfversikt af Stockholms sanitära sta- _ Hjalmar, J Postkontrollör,' Odeng. 881V, tistik, utg. Sthlms stads statistiska, Va.';

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII,

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Va. Svala, Carl Fr., Kontorschef, Jungfrug. 7 AIII, 652 Sundström-Svan. Sundström, Ulla, Handelsidk:,lL (tvål 'o. Surahammars Bruks AktIebolags Afdelningsparfym), S:t Paulsg. 6 B,' Sö., kontor, Fredsg. 6, C. - John,.HandL, bodartorstensonsg. 8, O., Sutthoff,

Läs mer

Fiskarebo. Lundholmen

Fiskarebo. Lundholmen Fiskarebo Lundholmen Sida 52 Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade

Läs mer

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt-

, IHadell, Gust, A., Instrumentmak., Lunt- c Mästersamuelsg.46ll, ' Hregerstolpe, Göthe Haesert. ;)83 Gi:\;th \;"I.;M:,Bok o.papi,)ers,handlare, bost. Haasum, Emile A., f. d, Godsägare, Uplandsg.. C. Butiker: Huf 44, Va....' 'n ;,vud~fiåren Drottningg.

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl.

O l:a torsd. under mån. juni-aug. kl. Näfveqvarns Bruks NederlagOdeen. 641 Näjveqvarns Bruks Nederlag, W. Malling'IObbarius, Ellen, Sjuksköterska, Lilllt hemkontor Vasag. 5, C.; r. t. 115 f12, a. t. met, Sthlm, K.; r. t: 61 84. 5889. Lager:

Läs mer

'Sörm:m"--Toelander;301

'Sörm:m--Toelander;301 'Sörm:m"--Toelander;301 ~ör:inal!,_t. M, A'g.ent~. Regeringsg. 4. Si1auv;on,Ida,_ F:ökeu;.?~tllr~g.a~an 28;.. - C. R., Bokh., n. Biblroteksgatan 7. - J. H., v. Häradshöfding, Kngsfisk1a.l, o.' - Fritz

Läs mer