- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62"

Transkript

1 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr Gwt, Verkm., Snrbrunnsg. 43 A''', Va.; tlf Vasa Anna, Ankefru, Florag. IS, Ö. Axeline, Ankefru, Karlavägen 55, Ö. Chr., Ankefru, Upsalag. 9, Va.; tlf Vasa A., Folkungag. 36, Sö. Eskil N., Eögalidsg. 52 Al1', So.; tlf Söder Gösta, Linnég. 48 AT: O.Dj.; tlf John Elias, Skolvägen 48, Jhskede se afven Sunström. Sundsvalls Ensk. Bank, Fiedsg. 4, Sthlm 16. Sundt, Chr., verkst. Direktör, Tailgen, Sthlm. Fritz, Direktör, Tangen, Sthlm. O. C., Direktör i Nya Gardinaktieb., Odeng. 22, Va.; tlf 31703; kont. tlf Leif, Kontorschef, Tangen, Sthlm. Sundvall, Th., Tandläkare1 Humlegårdsg 11, O.; mottagn. 103, 57, sönd. 111; tlf Norr Sundwall, J. G., Posttjänsteman, Karlbergsvägen 56, Va. Victor, Urmak. (Spec. rep. af finare O. mera kompl. fickur); verkst. o. bost. Vikingag 22, Va. Snneson, Ivar, Dir., Riddareg 43, d.dj. Hj., Inkasserare, kv. Gullvifvan 2 B, Gröndal, Liljeholmen; tlf Gröndal 143. E. M., Ankefru1 Blasieholmsg. 3, C. sunesson & Ström, Skfaddtrifirma (innehm C. J. Osterberg), Birgerjarlsg. 31: C. Sunnegårdh, C. A., Fotograf, Liseberg, Midsoinmarkransen. Sunnerdahl, Magna, Fröken, Narvavagen 30,. Ö.Dj. Sunshine, Fabriken, inneh. Emil Schram & Evan; 2 Svahn; 3 Swahn; 4 Swan. Co, Kem.tekn. artiklar, Karduansmakareg. 14, C.; tlf 42 27, Norr J. E., Blomsterhandel, Hornsg. 74 A, Sö.; Sunström, K. J,, f. d. Ofvering., Odeng. tlf Söder "I, Va.; tlf l E., Dir., Jutasbacke Iv, C.; tlf EmilH., Of~ermaskinist~Tjärhofsg. 32I1So. 4 O., Dir., kont. Torsg. 2, C.; tlf , Sunt Förnuft,organ for Skattebetalarnas for Norr ; bost. s. h. ening, redaktör kapten E. Nordlund, re Fastighets o. Affärsbyrå, Torsg. 2, C.; daktion Arsenalsg. 4, Sthlm 16; kont.tid tlf , Norr , 15, lörd. 912, 13; tlf 2525, 2 Edla, Firma, Kortvaruaffär, Hornsg. 112, Sö. ; tlf Söder Snomi, Omsesid. Lifförs.bol., Gen.agent. Sv. Lif, Norrmalmstorg 16, C.; 93,30. Superfosfatförsäljningen, se Svenska SuperfosfatFörsäljningsAktieb. Superior, A.B., v. dir. A. Westerberg, utför ångaotningsanliiggningar, Kungsträdgårdsg. 10, C.; tlf Norr 20 25, te1.adr.: nutilis~. VIKING SKQKR#M SundströmSvan. 979 Surahammars Bruks Aktiebolags Afdelningskontor, Klarabergsg. 21n, C.; tlf asc ca^, Surahammars kontor. Verkst. dir. H. Silverstolpe. Ombud: Ing. Johan Skog, Ynglingag. 19, Va.; tlf 111 OG. Sutthoff, Agnes, Fru, Atelj4 Vardagstrevnad, LinilBg. 25, 0.; tlf Osterm J. H., Ingenjör, Norrtullsg. 13, Va. John, prakt. läkare, Linnég. 25, 0.; hvard. 34. Bertha, Änkefru, Malmsk,illnadsg. 11, C. Suwe H Musiker, LinnQg. 56, Ö.Dj. sij, ;e SVA., A.B., Mastersamuelsg. 64, C.; tlf svahn, se svan. Svahnqvist, C. J., Fabrikii, Pianofabrik o. ' Utställning Oxtorgsg. 7 A, C.; tlf Norr , privat tlf Se annons sid. 37. Svala Hilda Fru Sömm:a Greftureg. 20 C Ö. &'Söderiund,'~. ~ ~ f d ~ ~ i kmaim h ~ ~ d ~ torgsg. 8, C.; filial Stureplan 2, 0. Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Söderlunds I(. Hofmusikhandel),Odeng. 36I, Va. Svalling, Anna, Folkskollär:a, Narvavagen 7 IV, O;,D~. Ester, Fröken, Gymnastikdirektör, Narva.agen 7 IV d ~j. tlf Osterm Lalla, Nar;avägen VIV, O.Dj. Signe, Fröken,Gymnastikdir.,Narvaviigen 71V, d.dj.; tlf Osterm Gustaf, Ing., Roslagsg. 261 ö. g. Va.; tlf vasa I K. M. E., Tjänsteman, TjZirhofsg. 12, So. Svalstedt, H., Barberare, Birgerjarlsg. 2, d.; tlf ; bost. Karlavägen 26, Ö. Svampimportaffären M. Tsappos, Engroslager af alla sorters svamp och sämskskinn, Drottningg. 14, Q. Agda, Folkskollär:a, ~reitenfeldts~. 8, O.Dj. B Greta, Folkskollär:a, Hornsg. 156 BI", So. Signe, Folkskollar:a, Fru, lalmskillnadsg. 19 A, C.; tlf Norr Anna Fröken, Kontorist, Breitenfeldtsg. 8, O.Dj. * Elsa, Fröken, Saltmatareg. 3 Va. INDUSTRIAKTIEBOL: VIKING OREBRO

2 W O %an; 2 Svahni 3 Swahn; 4 Swan. SvanSvanström. % Sigrid, Fröken, Teknologg. 7, Va.; tlf l O., Hofjägare, Kakiläs, O.Dj.; tlf a C. R.,Insp.konstapel,Skeppareg.20, O.Dj. l A., Kafeidk., Skeppsbron 40, St.; tlf Norr ; bost. Jaintorgsg. 42, St. s 0. G., f. d. Kamrer, Scheeleg. 10 C.; tlf Anders, Kassör, Volmaryxkullsg. 3, Sö. l J. A., f. d. bok.for., Hoinsg. 186 BIT, So.; tlf Söder C. R. O., ~olisöfverkonst.,., Äsög.42 CU',S&. l Jenny, Änkefru, Te~ndrsp. 14, Vu. $ A. Thorgny V., Postexp., Olandsg. 48, So. Svanbom, S. O., Tjänstem., Slakthuset, En Abe, Revisor, Folkungag. 6 DI1 Sö. skede; tlf Ensk Waldemar, Skriftställ., ~ufvudied., Lill Svanbäck & Co, Bokförlag, Kl. V. Kyrkog. jansplan 5, 0.; tlf , C.; tlf 99 11, Norr a Nils, Tecknare, Breitonfeldtsg. 8, O.Dj.; tlf Osterm a Carl G., Tjiinstem., Södermalmstorg 6111, Sö. s Fabian, Verkmast., Surbrunnsg. 36, Va.; tlf Vasa a Bernhardina, Änkefru, Malmskillnadsg. 198, C.; tlf Norr Selma, Ankefru, Börstrandsg. 36, 3lI2 tr., 'Va. se afven Schwan. Svan Skodon, (f. d. A.B. Salamander Skodon), kontnr o. Getaljaffar Biblioteksg. 6 C.; tlf , Norr 6 91; filial Drottdngg. II, C.; tlf Norr Svanbeck, P. L., Afd.chef, Polhemsg. 31, C. Aurora, Fru, Danderydsg. 301V, O.; tlf O. o. M., Fröknar, Karlbergsvägen 72 nppg. BI, Va. Swanbeck, Eric, Alströmarg. 2, C.; tlf ankn. se äfven Svanback. 1 Svanberg; 2 Swanberg. l Oscar, Afde1n.chef, Kamrer i Soliditet, Aktieb., bostad Tollinge; tlf Tull. 87. a Fredrik, Antikvitetshandl., firma Stina Swanbergs Konst o. Antikvitetshandel. V. Tradgårdsg. 15A, 17 & 19, C.; tlf 7380, Korr S4 85,. Norr ; bost. Strandvägen 57, O.Dj. l Eric, Arkitekt, Karlbergsvägen 57, Va. l Erik G Bergsing., Grufing. i ostra ~er~mästaredistr., Dalag. 2611$ Va. l Bert,Direktör,S;t Eriksg. 95, Va.; tlf A. C. Olof., Fil. dr, Docent, v. Sthlms Högskola, Karlbergsvagen 5711, Va.., l Elin,Frölren, Barnm., Heleneborgsg. 4, 0.; tlf Söder * Elsa, Fröken, Damskradderi, Drottningg. 40, C.; tlf l Jenny, Fröken, Karlaviigen 28, O. 1 Svanberg; 2 Swanberg. l P. G., Grossh.. Odeng. 6, Va. *s, Stina, firma, Konst o.antikvitetshande1. V. Trädgårdsg. 15 A, 17 o. 19, C.; tlf 73 80, Norr 84 85, Norr ;. bost. Strandvägen 57, O.Dj. l G. T., Postexp., Hagag. 54, Va. F. E., Tågmjist.. Agneg. 29, C. l K. E. A., Angb.befilh., Renstjernasg. 43, Sö. l Anna, Ankefru,Grefg. 12, Ö.Dj.; tlf Osterm. s O. L., Bok, Tidnings o. Accidenstryckeri, Klara V. Kyrkog. 21, C. Gunilla, Fru, Nordenskjöldsg. 84, O.Dj. C. J., Inkass., Grubbens g. g", C. se afven Svanbeck. Svanes Damskrädderi, Valling. 16, C.; tlf Norr Svanfeldt, T. N., Afd.chef, Fagersjö. Per BI., Direktor, Lastmakareg. 23, C.; tlf A. S. S., Virkeshandl., Folkungag.42C, Sö. Knut G., Upsalag. Va.; tlf Vasa 119. Svangren, C. DI., Speceriaffiir, Pristgårdsg. 44, Sö. Svankrona, Ellen, Fröken, Lundag. 37, Sö.; tlf Söder Svanlund, Josef, Artist, Surbrunnsg. 40, Va. S., Djurskyddsinsp., Surbrunnsg. 40, Va.; triiffas 45. C. V. E., Ingenjör (L. M. Ericssons Kabelverk), Heleneborgsg. 7, Sö. Sone, Uppbördsman, Tegnersg. 34, Va. Svanqvist, se Svahnqvist. Svanström & Co, Ernst G., Agenturapir, Brunnsgrand 6, St.; tlf Olof, Aktieb., Agenturfirma, Drottningg. 13, C.; tlf 15 01, P. R., Byråassist., Kungstensg. 59, Va.; tlf Vasa Ernst G., Dir.,.Bergportsvagen 11, Äppelviken ; tlf Appelv. 40. Hanna, Cigarraffar, Fröken, Frejg. 10 Va. Lisa, Cigarraffär, Fru, Odeng. 46, bu.; tlf Norr Valfr., Dir.assist. i Städ. Allm. Brandstodsbolag, Sibylleg. 69, 0. O.,Disp.,Karlbergsvägen 40, Va.; tlf Lotten, Fru, Hungsbroplan 1, C.; tlf Norr C. M., Fröken, Vikingag. 34, Va. E., Fröken, Kass:a, Hjarneg. 6, C. Wendla, Fröken, Vastmannag. 52", Vu.

3 SvanströmSvea. Svanström, Bernh., Grossh., Grefg. 59,O.Dj. Svantesson, J., Bleck o. Plåtslag., Kapmang. Lotten, Handelsbitriide, Dalag. 25 Al1, Va. 20, St.; tlf Norr ; bost. Grefg. 38, Josef, Handl. (trikåvaror), Jakobsg. 26, O.Dj. C.; tlf C. J. (I., Exp.vakt, Bondeg. 41)Sö. O. E., Kontorschef, Helsingetorget ll,va. Fritz, Fotograf, Grefg. 38, O.Dj. Jenny, f. d. Lärara, Bellmansg. 28, So.; tlf Sven, Köpman, Götg. 46, So.; tlf Söder Söder ; till aftären tlf Söder Svanströms Pappersagentar, A..B., Om Edvin, Tjinstem., Grefg. 38, O.Dj.; tlf bud för A.B. Papyrus, &16lndal, Hol Norr me. Bruks & Fabriks A.B:, Norr Svan6 Aktiebolag (Trävaror O. koping, Oppboga A.B., Fellingsbro, A.B. StjernforsStälldalen, Bredsjö, 0. LångaqjÖnis Pappersbruk, Kisa1 verkst. dir. Oscar Haupt, kontor 0. lager Stadsgården (DrotFg%r den), SÖ.; tlf 3439, Söder 13403, dir.: tlf Se annons å kartong sid b. & CO, Frans, Pappershand.Aktieb., kontor Myntg. 1, St., verkst. dir. John Jönsson; försajningsbodar M~ntg. 1, St., Drottningg. 29, C.,Södermalmstorg 8, 80.3 Norrmalmstorg 1, Handtverkareg. 8, C., leksaksfirsaljning under firma Gemla leksaksmagasin Fredsg. 3, samt för konstoch byggnadskopior Salviigriind 5, St. Bokbinderi o. Accidenstryckeri. Tillverkning af cirkelbestick under firma C. L. Lindholm, Bergsg. 29, C. E. H., PoliBman, Artillerig. 18", O.Dj. Gösta, Sjilkapten, Fatbur%. 2', So. P., f. d. Sjökapt., Hornsg. 40, Sö. F. f' d. Karlavägen s, ö.dj. C. F., Skomakeriaffär, A.B., N. Smedjeg. 22, C.; tlf Norr Alfred, Sniokarmastare, 23, Va. Lina, Ankefru, Klarabergsge 33, Norr P. ofverkonst., Bondeg. "J G. H., f. d. Ofverste, Torsg. 2l1'I,P. Vistra Slussg. 1, So. Swanse6m, c. G Ehrenfr., Agent, F~allg* A., Skohandl., Folkungag. 36, 86,; affar 36', Sö. T., Apotekare, Folkungag. 20 A, So.; tlf Renstjernasg. 14, So. Söder Swartz, I. E. C., Frhken, Inspektris, Kaxn K, G., Flaggstyrman i Flottans reserv, makareg. B, C. Stureg. 44 Aul, O. C. E., Major, Östermalmsg. 231n, 0. Anna, Fru, Braheg. 37, 0.; tlf österm Esther, Fru, Nytorget 4, Sö. Eva,Frn,Kungsholmsg.l7, C.; tlf Kungsh Ernst, Järnvägstjansteman, Kungsholmsg. 17I, C.; tlf Kungsh. 528, K. Victor, Köpman, Karlbergsvagen 5211', Va. Anna, Sjukgymn., Inedalsg. 15, C.; tlf Kungsh Claësson, Karin, Skådespel:a, Sveavägen 114, va. THULE SKANDINÄV~<TORS~ 981 cellulosa), Gnst. Ad. torg 16, C.; tlf 86 73, 86 75; Telegramadr.: osvanön. Svarta Katten, Tidn. för skiimt o. förströelse, Tunnelg. 17, C.; tlf Norr Svartengren, C. Axel, Tjgnsteman v. Sthlme Gas 6, Elektr.verk, Döbelnsg. 16A11, va.; tlf , Norr Louise, Ankefru, Döbelnsg. 16A11, Va.; tlf , Norr svadiing, ~ ~ lcigarraffgr, d ~, Fröken, valhallavägen 36, Va. A. H., Handl., Volmaryxknllsg. 1, Sö. Swartling, John, Bankdir., Karlaplan 12V, O.Bj. Fredrik, Dir,StockholmsRidhus,stadion, 0.; tlf 741 K. A., e. o. Hofinnot., Johannev. 22, C.; tlf O. Bertil, Kamrer, Eriksbergsg. 18, O.; tlf Beiigt, ~ ~ stureg. ~ 56, 0. t ' ~ ~ Axel, Kvarnagare, Hornsg. 41, Sö. Hugo, Major, Trafikdir., Johannegg. 22, C. Ellen, Ankefru, Dalag. 18, Va. 1 E, A., Helsi..geg. 12, va, Svartz, J. A. F., Fil. dr, Tomtebog. 6 BIt, Va. ' G B., Kammarskrifv., Folkiingag.~3A, Nanna, Leg. lakare, Hnngsholmsg. 12, C.; tlf Kungsh s A., Eftr., inneh. J. Moberg, Skohatidel, J. G., Nederlag, Regering%. 39, C.; tlf l2 02, Norr , Ntxr A. O., Tjansteman, Karlaviigen 74, O. a tlf Osterm. l2 Linns, Tjinsteman, Inedalsg. j 1411, C. ; tlf Carl, Universitetskan~ler, Tyg. 10, O.; tlf 80 39, 12041, Norr Hedvig, Änkefru, Bryggareg. 16 II1, C. se ifven Schwartz Svea, A.B. Armaturfabriken, adr. A.B. Rylander & Asplund, Kungsg. 31 & 33 (Södra Kungstornet), C. LIFFORS~\KRINGSBOLAG Premie.%terbäring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor. L _C '

4 O82 Sven ArtilleriregementeSwederus. Svea Artilleriregementes kasern, Valhallavagen, midt för Nybrop., Sthlm 5. Bilverkstad, Bilrep.; Garage, Sveavigen 109, Va.; tlf , Vasa Brand o. Lifförs.aktieb., Brand, Lifo. Lifranteförsakringar, Drottningg. 19, Sthlm 16; tlf 2 19, Norr 45 59, Norr Exp.tid 9,303,30. Expressbyrå, Rensg. 19, Va,; tlf Norr Fastighetsbyrå(inneh. GunnarH ögquist, Köp o. försäljning af stads o. landtegendomar, Norrlandsg. 3", C.'; tlf 47 02, Norr Telegrafadr. :»Svea byrånx. Glasmagasin (inneh. J. Mönner), Glas, Porslins o. Bosättningsaffär, Regeringsg. 30, C. Hofratt, Birger Jarls torg 16, Sthlm 2. Impregneringsfabriken, se Alrtiebol. Impregneringsfabr. Svea. Ingenjörkårs kasern, Frösundavik, Sthlm 6. Ingenjörkårs f. d. kasern, Jaktvarfsgr. 5. Handtverkareg. 37, C. Kaffetillsattninys A.B., Kongsp. 56" b,, C.; tlf Lifgardes kasern, Linnég, 87, Sthlm 14. MargarinA.B.. Nya, Trasag. 42, C.; tlf 7 97, 44 94, , Norr Modemagasin, inneh. Lilly Ericson, Observatorieg. 11, Va,; tlf Norr Orden, Dir. S. Hildebrandson (ordensdrott), Blasieholmstorg, 9, C. Pensionat, inneh. Frida Ohrluud, Drottningg. 83, Va.; tlf Skomagasinet, se Skomagasinet Svea. Stockholms Rederiaktieb., Skeppsbron 28, St. Angbageri, inneh. Karl A. Pettersson, Odeng. 56, Va.; tlf Vasa 42 45;bost. s. h. Äggaffar, Birgerjarlsg. 118, Va.; tlf 48 17, Norr Inneh. A. Olsson; bost. s. h., tlf 48 17, Vasa Sveahallen, Sveavägen 90, Va.; tlf Norr Sveciagolvfabrik, Vasag. 42, C.; tlf Svecia, Lifforsakringsbolag, kontor Strandvägen 5 B, O.Dj.; tlf , 72341, , linjeväljare; verkst. direktör Henrik Granholm, bitr. direktör Hugo Larsson. magasinet, A.B., Skoaffiir, Regeringsg. 26, C. Svedberg,O.M.,Doktor:a,Karlavägen47~~~,~. 0. W,, Fanju&, Raknas skjutbanor; tlf , Norr Svedberg, C. & J., AB.; Järn, stål, metaller, pappersmassa m. m., Skeppsbron 44, Sthlm 2; tlf 149, 1333, Svedberg, H. P. M., Kamrer, Hollandareg. 20, Va. E., Köpman, Icungstensg. 63, Va. Sölve, Löjtn., Torsg. 33, Va. W. I., Posttjanstem., Knngsholmsg. 26=', C.; tlf IZuiigsh Andrea Andreen, Prakt. läk., i Birgerjarlsg. 41 A, C.; mottagning 11% 1010 f.m., 23 e. m.; tlf A. F., Sjökapten, Styrmansg. glv, 0.Dj. Ernst G., Skrifunderlagg o. adresspärmar i läderplastik, Jungfrug. 6, O.Dcj. A. F., Skräddare, Fjällg. 22, So.; tlf Söder E. G., Svarfvare, Vastgötag. 7, Sö.; tlf Söder Augusta,.Anlrefru, Berysg. 15, C. Aiigiista Ankefru, Nytorgsg. 23A, Sö. Ida, Ankefru, Valhallavägen 560, Va. J. M., Anefru, Artilleriq. 42, O.Dj. Paulina, Ankefru, Roslagsg. 54, Va.; tlf Norr Svedbergh, Sixteii O., Banktjänsted., Kaknäs, Sthlm 14: tlf , Norr Svedelius,Mirtha Nilson, Fru, Humleqirdsq. 5, 0. Ewa, Fröken, Valhallavägen 78, 0.; tlf Norr Mathilda, Fröken, Sibylleg. 3S1,. Ö. Ruth, Fröken, Karlavagcn 84, O.Dj.; tlf Osterm Sigrid, Fröken, Sibglleg. 38', Ö. C. A.,.. Justitieråd; Lillabältg. 8, Ö.Dj.; tlf Osterm Curt, Kamrer, Vanadisviigen 29, Va. Georg, Köpman, Rådmansg. 84I, Va. E. K. Fredrik, f. d. Löjtn., bitr: Aktuarie i Sv. Lif, Engelbrektsg. 4, 0. A. H., Major, Ynglingag. 15, Va. E. H., Operasångare,Stortorget 188~20, St. C., Rektor, Odeng. 42, Va. Annie C., Äiikefru, Grefmagnig. 8, o.dj. Svedenborg, Thérhse, Fru, Banérg. 12, O.Dj. Carl, Kakelugnsmak., Prastgårdsg. 25,So.; tlf Söder Swederus, Gulle, Fru, Biljardsalonger, Drottningg. 88, C.; tlf Norr Hanna, Fru, Krokvägen 36, Enskede; tlf Enskede Albert Fr., Kamrer, Heimdalsg. 8I, Va.; tlf Vasa Olga E., Kassörska,"Krokvagen 36, Enskede; tlf Enskede Erik A., Löjtn., Torstensoiisg. ll,iv, 0.Dj.; tlf Osterm Jenny, Språklar:a, Uplandsg , Va.; tlf Vasa Aug:a, Ankefru, Uplandsg , Va.;ltlf Vasa JONM6)PPMGS döjrpdiswa BY 16 HAMNOATAN 16

5 Svedfelt, Einar, Banktj.man, Nybrog. 14 A ö. g., O.; tlf Swedhner, Claes, Jur. stud., Amanuens i Generaltullstyr., Kungsholmstorg 10, C. Ossian, Köpman, Mälartorget 15, St.; tlf 80 41, Norr 11 48; bost. Vintervägen 37 IV, Råsunda. Svedin, John W., Kontr., Polhemsg. 7 B, O. Swedin, Jonathan, Artist, Odeng. 14, Va.; tlf Vasa L. H., Köpinan, Mälartorget 131r1, St. C. H., Verkm., Bjurholms plan 4, Sö. Swedish Central Railway Company, Ltd, Bosenbad 2 (Grängesbergsbol.),Sthlml. Swedish Export, månatlig tidskrift pä engelska språket, utgifven af Sveriges Allm. Exportförening, hufvudred. Dir. Erik Nylander, Vasag. 12, C.; tlf namnanrop : ~Exportfireningen~ Svedlund, Olga, Fru, sybehörsaffär, Artemisg. 16, Värtan ; tlf Värtan 37. Georg, Grossh. o. agenturfirma, Byggnadsmaterialier, Karlbergsviigen 61, Va.; tlf Vasa Swedlund Pelle, Konstnär, BanBrg. 1s1V, 0.~3.; tlf N. P. R., Und.löjtn., S:t Paulsg. 11, Sö. Swedman, Lisa, Fröken, Barnhusg. 2, C.; tlf Norr Nils, Ofvermaskinist, Sabbatsbergs sjukhus, Va. Svedmark, B. J. E,, Jagmastars, Knngsg. 68, c... Sigrid, Ankefru, Eungsg. 68, C.; tlf Norr Swedmark, Anna, Fru, Banérg. 10, O.Dj.; tlf Elsa, Tandläkare, ~hillerig. 12, Ö.Dj, Swedström, Inez, Fru, Tegnérsg. 15, Va. s Pappershandel o. Fotograf.. magasin, Kungsg. 53, C.; tlf Sweerts de Landas Wyborgh, A. M. D,Baron, Nederlandsk minister, Strand Hotell, C. Svelander, J. O., Verkmäst., Stjernhjelmsvägen 2, ing. J: C. Svenberg, A. L., Förman, Pristgårdsg. 3, So. Svendahl, N. M., Kamrer, Styrmansg. 19, O.Dj.. Arvid, Tjänsteman, Smålandsg. l8 Ar ö. g. C.; kont. tlf Norr Svendane, A.B., verkst. dir. Arthur Schlnssman, Drottningg. 15", C.; tlf Norr Swendel, Alfhild, Fröken, Baldersg. 6 B, O.; tlf Norr Svendgaard, E., f. d. Grossh., LinnBg. 50, O. Dj. Svendsen, Elin, Fru, Modist, Jakobsbergsg. 23, C.; tlf Norr Edla Maria, Fru, Sömm:a, Pilg. C. VIKING SKOERAM SvedfeltSvensk okh handels tidning Svendsen, Sigvardt Julius, Skadespelare, Polhemsg. 7 A, C. Lydia, Änkefru, Tyskbrsgareg.10, O. Svengard,Julius,Skorep.verkstad,Tomtebog. 22, Va. Svenn,%.eorg, Banktjanstem., Riddareg. r45ixr, O.Dj. Svennbeck, Abe, Kontorschef, Mardvagen 9, ~ppelviken; tlf Äppelv Svennberg, Torsten, Kontorist, Odeng. 46', Va. Tore, Teaterchef, Regeringsg. 82, C.; tlf Norr A. Fr., Odeng. 46', Va.; tlf Basa Svenngård, H., Karlsviksg. 11, C.; kontoret: tlf Svenning, Robert, Köpm.., kont. Hagag. 20, Va.; tlf Vasa Swenning, S. J., Lektor, Bergviksvagen 55, Smedslatten, Appelviken. Svenninger, K. A., Stationsskr. v. Statens Jiirnvägar, Drottningholmsvägen 6, C. Svenniiigson, Tyra, Fröken, E'lemingg. 34, C. H. Verkm., Braheg. 24, O. ~vennin~sson, Arvid, Afde1n.chef,Ringv&gen 137, So. Svenonius, K., Disp., St. Gråmnnkegrgnd 3, St. ; tlf K., Forsäkringsbyr5, St. Gramunkegrind 3, St.; tlf Birger, e. o. Hofr.not., %t Eriksplan LO, Va.; tlf Vasa T., Kapten v. Flottan, Väringavägen 3, Djursholm; tlf Djursh K. H., Kont.skrifv., Fiemiugg. 34, C. L. E, f. d. Prov.läk., Drottningholmsvägen 4 B, C. Svensén, Fritz, Banktj:man, Frejg, 46Au, Va. E. G., Ing., Kungstensg. 5, 0. Hildebrand, Tandläk., Frejg. 46 A*, Va. Swensén, K. J., Husagare, Folkungag. 8 E, Sö.; tlf & Co, Helmer, Järnaffir, Folkungag. 8 E, Sö. SvenskAmerikanska Agenturen, Kungse. 33"' (Södra Kungstornet) C.; tlf Norr Amerikanska ~~hetsb~rån, Salviigriind 3111, St.; tlf Amerikanska Petroleum A.B. Standard, se Krooks Petroleum tk Olje A.B. Amerikanska Sällskapet, ordf.: Assessor Harald Salomon, Norrtullsg. 47, Va.; korresp. sekr.: Kamr. Sam. Hellgren, Stureplan 15, C. Bergs & Brukstidning, :red. o. exp. Cfreftureg. 4711r, O. Bokexport, A.B. Sandbergs ~okhahdel, Stureg. 8, O. Bokhandelstidning, red. o. exp. Handtveikareg. 18, 4.; tlf , INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G ORIIBRO

6 Svensk Botanisk TidskriftSvensk Svensk Botanisk Tidskrift, red. T. Lagerberg, Skogshögskolan, Experimentalfaltet. Damtidning, Red o. kont. Jungfrug.31, O. Droghandel, A.B., drsenalsg. 8 C, C.; tlf 16133, Engelska Föreningen i ~tockholi, ordf. : idirkebiskr~p N. Söderblom; sekr.: Kommendörkapten E. W. Peyron, Djursholm; skattmästare: Bankir Tage Cerviii, Sthlm 16; tlf namnanrop:,export. föroningena. SvenskEngelska MineraloljeAktieb., Kungsg. 9 & lllv, C.; tlf namnanrop: asvenskengelska». Engelska Oceankompaniet i likvidation, A.B., Hofslagareg. 5, C. Export, tidskrift for Svensk Industri o. Export, utgifven af Sveriges Allm. Exportförening. Utkommer hvar 14 dag. Hufvudredaktör Dir. Erik Nylander, Vasag. 12, C.; tlf namnanrop: >Exportföreningenn. Express, A.B., Slussplan 5x11, St.; tlf 39 93, Farmaceutisk Matrikel, Apnt K. H. Wimen, Dalag. 39", Va.; tlf Farmaceutisk Tidskrift, Drottningg. 80 B, C. Filatelistisk Tidskrift, redaktör Ernst Wilms, exp. Malrnskillnadsg. 46, C. I Svensk Filminspelningsate1jéer, filmuthyrtiing 1 o. teatrar, hufvudkontor Kungsg. i9 & el, c.; tlf namnanrop: Film [ induatria. Svensk Filminspelning, A. B., Råsunda; tlt namnanrop: ~Filinstadena. Filmreklam, Filtnlabor+torium, Västmaanag. 12, Va.; tlf Norr Finanstidning, Drottning. 411, C.; tlf Norr Finska Handelsaktieb., Arsenalsg. 8 B, C. ; tlf 55 58, Telegrafadr. : nvarcon. Flagg, Utgifv. L. Ljunglund. Red. o. ö.dj.; tlf Franska Skolkursen i Qrenoble, Kommittén for, Birgerjarlsg. 19lU, C. FärgTeknisk Tidskrift, organ för Sver. Färghandlares Riksfbrbund, Redaktör K. Kjellander, Dir. i A.B.Wilh. Becker; Exp. : Hornsg. 6111, Sö. ; tlf Författningssamlings försaljningskontor, Tryckerig. 2, St.; öppet kl. 95. Författningssaml:~ utg.: Jiistitiedep. A.B. SVENSKA METALLVERKEN Pappers Manufaktiir. Svensk FörsäkringsÅrsbok, S:t Eriksg. 12'; tlf Postadr.: Fack 70 43, Sthlni 1. Grossisttidning, Nybrog. 8, 0. Handelstidning (A.B. Svensk Handelstidning), o. Justitiabilagan, Drott~iingg. 4IU, C.; tlf 48 34, 1194, Norr Telegramadr.: >Justitia>. Hemslöjds Försä1jn.förening U. p. a., Biblioteksg. 12, C. Hotellrevy, Smålandsg. 24, C.; tlf Idrottsmaterial, tillverkar och försäljer idrottsmaterial i parti och rrtinut, Norrmalmstorg 3, C.; tlf Norr Industrilralender, Malmtorgsg. 10, C.; tlf narrinanr.: nindustrif6rbundets. 1sliiiidska Handelskompaiiiet, A.B., strandvägen 7 C, C.; tlf Jordföriuedling, A.B., Kungsg. 15, C.; tlf 79 54; till verkst. dir. tlf 9296, Norr Juristtidning, red. o. exp. Rosenbad 2'9 C.; tlf Järnkonstruktion, Thore Thelander, Drottningholmsvagen 61v, C. Kabelindustri A.B, S:t Eriksg. 31, C. Kemisk tidskrift, red. o. exp. Birgerjarlsg. 99 B, Va. Konditorio. Konfektyrtidning, S:t Eriksg. 97, Va.; tlf Koiisthandel, A.B., Konstförlaget Grafia, Vdling. 33, C.; tlf Konstindustri (E. W, Sundler),Litografisk Kungsg. B, C. KraftLinoleum A.B., Stadsgårderi 14 & 16, So.; tlf Söder Kvarntidniiig, S4 Eriksplan 2, Va.; tlf Vasa 37 12, Vasa Lots o. Fyrtidning. Red. H. Bent, Äkervägen 23 (f. d. 53), Enskede; tlf Ensk Läraretidning, Barnhusg. 8, C.; tlf Norr (till exp.); Norr (till red.). Redaktör J. Franzén, träffas i regel 121 e. m. LararetidningsFörlagsAktieb.,Barnhusg. 8, C.; tlf 30 00, Norr Verkst. direktör: Fru A. Hammarlund. esp. Kungsg. 74 C. Frailsk? ~onst~aileriet, A.B., Stureg. Manufakturtidning, S:t Eriksplan 2, Va.; 26, 0. ; tlf tlf Vasa 37 12, Vasa FransksPilsmagasinet,Grefmagnig.l7B, Militär Tidskrift, redaktion: Ivar Hsggströmq BryckeriA. B., G:la Brog. 26, C. Motortidning, Nybrog. 3, O.; tlf 74'2 81, , Normal Tid, A.B., verkst. dir. B. John F. Andersson, Klara S. Kyrkog. 18"I, C. Norska Pälsvaruaktieb., Greftureg. 11, O. OddFellowTidning, redaktör Fredr.Geijer, red. o. exp. St. Nyg. 5, St. Pappers Mariufaktur, Hjalmar Lion, U1 riksdal; tlf Ulriksdal 83 MASTERSAMUELSGATAN 22 se 8 S, 2,

7 Svensk Papperstidning, red. Hofslagareg. 3, C.; tlf 87 00, PolisTidning, red. o. exp., Klara V. Kyrkog , C.; tlf Ryska xandelsaktiebolaeet, Jakobsbergsg. 9, Sthlm 7; tlf Ryska Sällskapet, Vasag. 12, Q Schweizislia Handelskompaniet, se A.B, SvenskSchweiziska Handelskompaniet. Sjukkassetidning, Exp. Brunnsgrand 4, St.; tlf Sjukskbterskefören. af 1910 hem o. upplysningsbyrå, Braheg. 56, 0. Sjukskötersketidning, Barnhusg. 6".b; C. Skotidning, Red. Sveaviyen 23, C., exp. Kungstensg. 55, C.; tl? Vasa Skrädderitidn., Brnnkebergsg. 3, C.; tlf 74 08, Norr Redaktör Josef Lund. Snickeritidning, S:t Eriksplan 2, ra.; blf Vasa 37 12, Vasa Sparbankstidskrift, red. Aktuarie Hj. Fredelius, Odeng. 65, Va. Specerihandelstidning, red. holmsvagen 8 An', C.; tlf Svensk Sprit, 8.B., Export o. distribution af sprit, Wahrendorffsg. 4, C.; tlf , Telegramadr.: >Svensk sprit^. Taktegelkrok, A.B., Vasag. j", c.; tlf Norr 54 19, Norr Ta~idläkaretidskrift, red. Tandlak. Birger Ostman, exp. Kl. V. Kyrkog. 10, C. Telefoiitidningi Red. Henny Wifstrand, exp. Brunkebergstorg 24, C. Tidskrift, Red. Professor Gösta Bagge, Nybrog. 43IV, O.; exp. Dalag. 20, Va. Tidskrift för industriellt rättsskydd, bilaga till Industritidningen Norden, 'Hollandareg. 20 II, Va. soenrk ~~~fiktia~i~~, A.B., o. red, Vasag 48 C.; tlf Travarutidning, AaB.3 Kungsge 17, C.; tlf Norr verks t. dir. civiling. K. L:son Lyr holm, bost. Eriksbergsg. 1 B, O.; af Norr red. civilirig. T. L:son Lyrholm, bost. Stureg. 31, 0.; tlf Norr Turisttidning, Organ för turistvaseno. badortslif, red. o. exp. Stureplani3Iv, C. tlf Norr Tvittn!edelsindustri, A.B., fabrik o. kontor Ostgötag 32, Sö.; tlf TypogiafTidning, red. Nils Wessel, kv. Vasterled 21, Appelviken. Tyska Föreningen, sekr. Kapten E. F. T. Fevrell, Ulrikag. 511', 0.Dj. Ungerska Siillskapet, Tavastg. 28, Sö.; ordf. Anshelm Schultzberg. d SvenskSvenska. 984 Svensk Åkeritidniiig, Org. f. Sveriges Traflkbilagares Riksförbund, Red. Anton W. Anderson, Florag. 17, O.; tlf Örnfilm, A.B., Sthlm C. Aekumalatbr Aktieb. Jungner, hufvudkontor Riddareg. 17,O.Dj. Tele ~ ~ ~ ~ ~ tlf , , Ackumulator Aktieb. Jungners Försiiijnings A.B., Hufvudkontor Riddareg. 17, O?.. Telegramadress: ~Jurlgnerbolagetn o. >Nife»; tlf , , Adelsförbundet, Engelbrektsg. 15 & 17, 0. Svenska Aero Aktiebolaget, Flygmaskins fabrik, kontor B ~ 4, C.; tlf ~ ; ~ ~ verkst. Skgrsätra; tlf Skars Aff'&rstryckeriet, Hornsg. 156, Sö. 1 Akademiens Nobelbibliotek och Nobel institut, Börshuset1: St.; biblioteket öppet sept.maj alla dagar 103; juniaug. tisd. o. fred Aktiebolag och Enskilda Banker, Redaktion strandvägen 57, O.Dj.; tlf Svenqka Aktilolaget Banco, Köp, f6rsiiijiiing o. belaning af aktier, obligationer, valutor m. m., Fredsg. 10, C.; tlf , Norr Svenska Aktiebolaget Christiani & Nielsen, Ingenjör & Entrepre~iadtirma, järn betongarbeten sasom brobyggnader, hamn o. kajanläggningar, fabriksbyggnader, m. m., Kung%. 33, C.; tlf Aktiebolaget Consol, Birgerjarlsg. 120, Va.; tlf 32 68, Norr Aktiebolaget Gasaccumulator, kontor, fabrik o. gasstation, Skirsiitra; postadr. Sthm 1; verkst. dir. Dr Gustaf Dalén. Aktiebolaget Hackethal, Iiager af vulk. ledningar, bly habel, jordkabel,isolerrör, elektr. värmeapparater, radiomateriel, skeppsarmatur, metaller, bult, plåt, tråd, kabel, rör, spik, nitar, briclror, band m. In. af koppar, mässing, alurriinium, nysilher, brons etc., Mastersamuelsg. 57, C.: tlf 28 88, Telegrafadress: g hacket hal)). Aktiebolaget Navigator, Valling. 5v, C.; tlf Aktiebolaget Ratin, Eardnansmakareg. 11 ", C. ; tlf Aktiebolaget Transactor Ltd, Knngstridgårdsg. 12, C.; tlf 30140, THULE SKANDINAVIENS STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG P Srimma premie3terbäring och vinst till de Försäkrade: öfver 27,200,000 kronor.

8 Allmanna Djurskyddsröreningen, se Djurskyddsföreningen, Svenska Allmänna. Allm kvinnof6reningen till djurens sk+dd, skattme R.A. Martin. B1asiehO1msg. 3'7 öppen hvsrd. kl Se f. o. Kalenderafd. [3806]. o. begrafningskassan, exp. Hornsg. 96', So. Svenska, Amerika Linien, A.B. Broströms Linjeagentur, uust. ~ d torg. 16, C.; tlf 50 92, Norr 66 10, telegrafadr. : r>hemland». Amerika Mexiko Linien, A.% Broströms Linjeagentur, Ad' torg 167 tlf 5019, telegrafadr.:»broströrnian. Andelsfoiiaget, Inedalsg. 13, C.; tlf 30485, , Arb. Allm. Sjuk o. begr.kassa, Lok.afd. n:r 89, sista fred. i hv. mån. kl. 68 e. m., Parkg. 18 B" b., C. ArbetsgifvareföreningensAllminnaGrupp, verkst. dir. fil. o. jur. kand. Fritiof Söderbäck, Drottningg. 31 IV, C.; exp. tid kl, f. m.5 e. m,; tlf namnanrop: ~Arbetsgifvareföreningen)). ArbFtsgifvaremreningans hyr%, Drott JONKOPBNGS Svenska. (f. d. Vinkelg. g), 0.; tlf 15491, H. Ryde, S:t Friksg. 12, C.; tlf enslra Bandagefabriken, A.B., Kungsg. 67, C., tlf Bankföreningen, Drottningg. 3", C. ; tlf 46 00, kl Verkst. direktören tlf Bankir Aktiebolaget, Vasag. 4, C. ningg , C., hålles öppen hvarje heigfri dag kl. 10 f. m.5 e. m.; tlf man J. P. Pehrsaon), Framnäs, Alfsjö. D~rbetsgifvaref6reningenD Blocknotesfabriken, Hagag. 20, Va. ; tlf och Norr Vasa ~ ~ b ~ t ~ statistiska ~ i f byra, ~ ~ Bok ~ ~ o. Accidenstryckeriet, f ö ~ ~ ~ Scheeleg. i ~ 11, ~ ~ Dr0ttningg.31'~, C.,hålles öppen hvarje C.; tlf Norr helgfri dag kl. 9,9 o f. m.4,~ o e. m. Bokbindareforbundet, =alag. 21, C.; tlf , Norr Svenska Arkivbyras Gunnar v. Heideken O. ~ ~ k f ö ~ Emil l ~ Lind, ~ ~ t Karlaviksg., 91, Anton Ulsson, utför all slags arlrivforskning, Klara S. Kyrkog. 11, C.; tlf automobil handlare fören inge^, sekr. Kapten H. Reutercrona, Nybrog 3, Sthlm 7. AutomobilKompaniet, Aktiebolag, Industripalatset, Vasag. 23 & 25, C. Automobiltarifföreningen, adress Fylgia, Hamng. 2, C. AutoTvålfabriken, Ing. A. Lindahl, Rune bergsg. 12, 0. ; tlf Avelsdjursexportföreningen, Iil. O. Kyr. kog. 12,,C.; tlf Norr Ayrshireföreningen,Expedition.S:t Eriksg. 12"b, C.; tlf Kungsh, Konsulenter: A. Johansson, Eriksbergsg. 9 Bankmannaföreningen, ombudsm. V. von Zeipel, Vasag. 15 & 17, C.; tlf , Norr Baptistmissionens exp., kassör R. A. Modén, Döbelnsg. 12, Va., tlf Barnsköterskehemmet, Ella Flinck, Norrtullsg. 7, Betongföretlingen, Flemingg. 23 Al1, C.; tlf URI DISKA BYRA 15 HAMNGATAN 165 Bibelläsningsförbundet, S. Andersson, Sö ' dermannag. 9I, So. Bildcentralen, inneh. E. Hodin O. Erik Mattsson, Ill~Strationsforlag för tidnings o. tidskriftspressen, Jakobsg. 22 A, C.; tlf Norr B ~ Klarabergsg, ~ 52, C.; tlf ~ Bindgarnsbolaget, Biblioteksg. 9, C. Svenska Bindgarnsfabrikens Aktiebolag BIalino, afde1n.kontor o. lager Stads 8, so.; tlf 95 21, 95 22, Afcleln., chef H. N. Harvig. Bilidgarn, Tågvirke. Skördegarn o.transmissioas1inor en gros. Biografteatern, A.B., se Svensk Filmindustri, A.B. SvenskaBiogrSfteaternsFilmbyr5,A.B., Uthyrning af films, Kungsg. 19, C.; tlf namnanrop osvensk Filmindustrin. Bleck o. Plåtslagareförb. (förtroende C.; tlf Eungsh Bokförlagsföreningen, Sergelg. S, C. ; tlf Norr Z Bokförlaggareföreningen, ordf. Tryckerig. 2, St.; sekr. Tryckerig. 2, St.; kassaforvalt. Surbrunnsg. 38, Va. Bokhandelns ömsesidiga garantiförsakringsförening, sekr. o. kassaförvaltare Kapten O. Reichenberg, Nya Försakr. A.B. Hansa, Blasieholmsg. 4 B, C.; tlf namnanrop nhansad. Bokhandelscentralen, A.B., bokförlag;^. Resebokhandel, Klara N. Eyrkog. 34, Box 154, Sthlm 1. Afd. Resebokhandeln försäljer på förmånliga afbetalnings

9 villkor svensk o. utländsk litteratur inb. i moderna biblioteksband. Telefoner (linjevälj.) : 134, 11703, 30807, , Norr 65 57, Norr Telegramrdr.: )Bokcentralen). Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen, Klara N. Kyrkog. 34'5 C. Bokhandelsmedhjälpareföreningens tidning DB. M. F.% red. E. P. Enevald, Torstensonsg. 1511', O Dj Bokhandiareföreningen, 0mbFidsman Ad 'Okat *lbert Wahrendorffsg. Brandtarifföreningen, Gust. Ad. torg 16, C.; sekr.: Gust. Stafsén. Brottningsförbundet (sekr. E. Holmberg), S:t lo, C.; tlf Kilngsh Brukskontoret, Slussplan 5, St.; tlf Brukstjanstemannaföreningen, Karlavagen 38, O.; tlf Brukstjanstemannaföreningens Tidskrift se Djurskyddsföreningarnas. svenska bruk, Earlavagen 38, O.,Dolofientve~ken, C.; fabr. Ostermalmsg. kont...torsg 2, 17, 0. Svenska Brunsviga Aktiebolaget Bruns ' Egendomsaffaren, Mastersamuelsg. 3411, viga o. Rema räknemaskiner, additions C.; Norr maskiner m. m., kontor Norrinalmstorg Egend'omsagenturen, Regeringsg. 99 '9 C 2, C.; tlf 15206, Norr Telegram 6%. fr. Jutas backe); tlf adr.: DBrunsviga)~. EgendomsmäklareFöreningen, Stureplan Bryggareföreningen, Knngsg. 19 IV, C. ; 15"', C.; tlf 12632, Norr Stytlf 2384, 2322, Norr relse se [4329]. Br~ggareföreningensMånadsbladJcungsg. Egendomsmaklare förening:^ Stockholms Carbidkontorets utställn. o. nederlag, A.B.; kontor Uplandsg. 7, C. Cellulosaföreningen, Arsenalsg. 8 Cn, C. Cement Försäljn,Aktieb., Speditionskont. i Sthlm, Skeppsbron 18, st.; 9iin5. CentrifugAktieb.,Hufvudkont.: Flemingg. 8, C.; verkstäder i Bodertalje. Cirkulärbrev, inneh. Otto R. Jonasson, Malmskillnadsg. 9, C. ; tlf Cylreldepôten, Filial Elarabergsg. 52 A, C.; tlf, Se annons sid. 25. Cykel 62 Notoraktieb. Enferprise, Disponent Oscar H. Olsson, Automobilutensilier, motortekniska artiklar en gros, materiel o. tillbehör. Specialverktyg o. verktygsmaskiner för cykel o. mo VIKING SKQKR#M Svenska. 987 torindustrien, hastighetsmatare, magneter, tändstift o. kullager. Kontor o. lager Riddareg. 12 B, O.; tlf , Telegramadr.: ent ter prisen. Svenska Dagbladet, Redaktion o. kontor Rarduansmakareg. 11 B, Sthlm 1. Red. byrån öppen 10 f. m.lja3 f. m. Telefoner namnanrop: osvenska Dag bladet). Telegrafadr.: Svenska, Dagbladets Aktiebolag, Karduansmaka 11 B, sthlm , C.; tlf Norr 66 80'. Svenska DagbladetsDepeschbyd,Annon ~ ~ k t ~ ~ ~ vattug. k ~ 24, ~ C. ~ f Se' 0' ö ~ Prenumerationer ~ ~ i ~ ~ till ~ alla ~ tid, B~~~~~~~~ Föreningen, Drottningg, ningar, biljetter till teatrar, konserter, Va., Stockholms Högslrola. föredrag m. m. Utstallning, telefoner o. Boxningsförbundet, sekr. Gustaf Lind telegraminiamning, Birgerjarlsg. 10,O.. Idrottsbladet, Tunnek. 3, C' tlf (Annonser),70792, Brandskyddsföreningen, sekret'driat, bijettcentralen), (Förestandaren). bliotek, brandskyddsbyrå, red. af tid Detaljisternas Sömnadsindustriförbnnd, skriften DBrandskydd), Brunkebergs exp. A'B' Nordiska Ordf. ' torg 15'1 Direktör A. Wennberg, N. E. 'pp' 'Ov5; 'lf Diakonanstalten, Stora sköndal, Sthlm 4. Diamantbergborrnings Aktiebolaget, kont' Wahrendorffsg' 4'1, tlf l4 18, 42 17, Verkstad för tillverkning af diamantborrmaskiner o. djup. brunnspumpar, Djurskyddstöreninganias centralförbund, 191V, C.; tlf 23 84, 23 22, Norr krets, ~ ~ ~ ll~t, C.; t tlf ~ , ~ i Bryggeriernas Varuförmedling A B Norr Styrelse se [4230].. Kungsg. 19, C. tlf 2322, 23 b4, Ekiperings A.B., Ostermalmstorg4, O.; 79 Og. Telegramadr. : obr~ggerivarorn. tlf Norr ~ k ~ ~ Malmskillnadsg. ~ ~ f ~ 48 B ~ e C.; tlf Exp.tid: hvard,, utom 47155,15 e' m' Svenska Eldareunionens Sthlmsafd., Katarinavägen 7, Sö. ; tlf EldbegängelseFöreningen: ordf. o.inspek1 tör för Icrematoriet Kinell, E. G., öfverstelöjtn., sekr. o. kassaförvaltare Eriks INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIR G OREBRO

10 son, John, bankokommissarie. Post och telegrafadr.: Svenska Eldbegängelse Föreningens Byrå, Norrmalmstorg 2 A, C.; tlf Norr Förest. för Krematoriet Hanning F. O., kyrkovaktm., Västrnannag. 92, bu.; tlf , Norr Svenska Elektricitetsverksföreningen, Malmskillnadsg. 5411, C.; tlf ElektriskaArbetarefiörbundet,VaIling.21~, C., kontorstid 95,lörd. 92, dessutom månd. o. fred. 57 e. m.; tlf Elektriska Institutet, Jakobsbergsg. 33, Sthlm 1. ElektrobilAktiebolaget, Elektriska automobiler, Rosenluildg. 31, Sö.; tlf Telegramadr.: ~Eiectrobilx. Elektromekaniska Industriaktiebolaget, se Elektromekano. Elektron A.B., Norrmalmstorg 2, C.; tlf Esperantoförbundet (Sveda Esperanto Federacio), postadr. Sthlm 1. Exporttackjärnsföreningen u.:p.a., Drottningg. 11, C.; tlf Familjeb rån, jnneh. A. Bowallius,Odeng. 92I, d.; tlf FattiSvgrdsförbundet, exp. 0. upplysningsbyrl, Regering~g. 54, C.; tlf 13919, 13945, kl Fattigvårdsf6rb:ts Blaiikettexped. (Magn. Bergvall). Drottningg. 108, Va. Federationsafdelningens byrå, Handtverkareg. 23 A, C. Filrn o. Biografmannasällskapet, Hel sin ge^. 22, Va.; tlf S Ombudsman M. Enderstedt. Filmexport A.B., Apelbergsg. 54, C.; tlf 14 09; telegrafadr. : ~Filmexportx. Filmkompaniet, A.B., ICungsg. 19, C.; tlf namnanrop: n svensk Filmindustrin. Filmlaboratoriet, A.B., Birgerjarlsg. 42, O.; tlf Norr Fiskredskapsaktieb., Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 13', Sö. Flaggans Dag, Sthlm 14; 15 maj15 juni tlf namnanrop o. Norr 18489, öfrigit tider expeditionsfiörest..~~tlf Österm FIottningscliefsföreningen, Munkbro.2" St.; tlf Telegiafadr.: ahotd ningn. FlottningachefsfiöreningensÅrshok,Munk. brog. 2:, St.; tlf Telegrafadr.: nflottiiing». :,Fläktfabriken, A.B., Ventilations, transport o. torkanläggningar, kontor Klarabergsg. 23, C.; tlf Telegrafadr.: nventilation». Folkdansens Viinner (S. F. V.), se Folkdansens Vänner o. kalenderafd. [3832], Svenska. 8.B.SVEN%KAMETAbbVERMEM Svenska Folkets Sjukkassa, exp. Ringvägen 12311, Sö.; öppen 46 e. m. Folkets Val, Sjuk o. begr.kassa, exp. söder: Hornsg. 96I, Sö. (Litzen), norr: Dalag. 33l, Va. (Stenberg). i i ~ : ~ ~ ~ ~ g8g. b ~ ~ C; ~ ~ öpp. söckendag. 105, onsd. äfven 69;,t,lf 10231, Norr Sekr. Carl G. Malm träffas säkrast 132. Stockholm s a fd., Regering'g 82 ling' Sniclrareg. C.; tlf Norr Folkets Hem, SamlirigslOkal Bibliotek, Regeringsg. 82 (hg. Snickareg. 6"."), C.; tlf Norr Fondhandlareföreningen, exp. Stortorget 18 & 20, S'thlm 2; l/, 122 e. m.; tlf Fornskriftsällskapet (Sekreterare Dr R. Geete), adr. ~ungl. Biblioteket, Hum legården, Sthlm 5. Fotbollförbundet, Skeppsbron 16, St.; tlf Freds och Skiljedomsfören., Regeringsg. 74, C.; tlf Norr Frisörbiträdesförbundets exp., Bergsg. 36, C. ; tlf Frisörföreningens exp., Observatoïieg. 311, Va.; tlf Vasa 867. Svenska Frälsningsarm6n: Högkvarteret, Kungsholmsg. 23, C.; tlf , Kungsh Samfundets ledare: Swenson, A. Kaleb, öfverste, Kungsholmsg. 23I, C. Norra Uistr. exp.: Eu~igsholmsg. 23=, C.; tlf Iiungsh Distriktsoff.: Almkvist, E. G., major. Södra Distr. exp.: Kungsliolmsg. 23", C.; tlf Bungsh Distrilitsoff.: Pettersson, N. E., stabskepten. l:a Kårens samlingslolrt~l, Pipersg. 23, C.;. Vaktm. tlf Kungsh Slumstation, ICungsholmsg. k2a1, C.; tlf Barnhemmet, Hesselby; tlf Hesselby 139. Svenska Furirförbundet, G:la Brog. 58 A, C. Fysikersamfundeti: adress: Eiigelbrektsg. 4111, O.: tlf No'rr Fågelskyddsfijreoingen, byrl Flemingg. 30 B, C. ; tlf F&rafvelforeningen,'+~ Flemingg. 30 "I, C. (N. Insulander); tlf Fäktförbundet, Västmannag:?4", Va. Fören. för döfvas väl, Smålandsg , C. Föreningen för Industriellt Rättsskydd (Sveriges Textilindustriförbund),Drottningg. 31, C. Föreningen för Nationernas Förbund, Srnålnndsg , C. MASTERSAMUELSGATAN n se.rnomdam.

11 Svenska. 989 Svenska Försäkringsbyrån, inneh. T. Her Svenska Hemslöjdföreningarnas Riksförbund, manson, Vasag 6, 7.: tlf 62, 62 62, Sekr. Knut Ericsson, K. Eommerskoll. 6267, Norr Norr Gene HOSP. Ekonomipersonals Förbundsstyralagentur för ~ ~ o. svenska l ~ if. i relse, ~ Stockholms Hospital C.; tlf PörsLkringsföreningen, Brunkebergstorg 15", C.: sekretariat: Jakobsbergsg. 17, C.; tlf Förs~ljningsaktiebolaget, Sunnerdahlsvägen 3, Smedslätten Appelviken. Galoschförs~ljninqs k.~., Brunkebergstorg 15, C., tlf 68 40, Norr Garfveriidkareförening., Drottningg, 34, C.; tlf , Gjutareförbundets exp., Valling. 21, C. ; tlf St. ; tlf nainnanrop: njulius Slöörn. Glas 0. Porslinsmpgasinet (inneh, ~ h. Idrottsförbundet, Riksförbundets kansli, Elmgren),kontor dstermalmstorg 4,O.; Malmskillnadsg. 25 B, C.; tlf lager Hufvudsta. 1 Svenska GrynkvarnarnesFörsiiljningsl Aktiebolag, verkst. dir. Sv. Hassel berg, Drottningg. 11, C. ; tlf 32497, Norr Telegrafadr.: grynb bolaget^. Gymnastikförb., Styrmansg. 19, 0.Dj.; 105, lörd. o. helgd.aftnar 102. Cfödningsämneaktieb., Vahrendorffsg. 6I, C. Hagelaffären, kontor Predsg. 2, C.; kontorstid 95, junisept. 94. Hamnförbundet, Hornsg. Iv, So., exp.tid 104; tlf , Styrelsens ordf. Borgarrådet, Generalmajor J. Akerman, Stockholm. Sekretariatet ombesörjes af Svenska Stadsförbundet. Handelsbanken, Aktiebolaget, se Bankinrättningar o. annons i kartong sid. 184 a och 184 b. Handelsbolaget,Engrosaffir,Eemisktekn. artiklar, L:a Vattug. 25, C. ; tlf Handelsbyrån, Handels, bnkförings, boo. affärsutredn.afd., Valling. 16, C.; tlf Handelskammaren för Australien, Repr. E. Sandberg, Östermalinsg. 3911', O.; tlf Handelskontoret, A.B., Birgerjarlsg. 19, C.; tlf , , Norr Handslöjden, S:t Eriksg. 75 B, Va.; tlf Vasa Hem, Fastighetsbyrå, Regeringsg. 13, C.; tlf Norr , Norr Hem i ord o. bilder, red. o. exp.: Karduansmakareg. 7, C.; tlf 49 97, THULE SK~DD'NVIENS Hundskyddsforen., inneh. af Hundstallet vid Cederadal, mottager hundar afven till inackordering, Sveavägen 142, Va.; tlf ; sekr. Red. Oscar Björklund, tlf Hänglås, Karlbergsvägen 59, 'Va.;tlf Vasa Icopal & Takpixfabrikens, A.B., i Nalmö, upplag af TriumphAsfaltpapp o. Icopal PaPP, A B. Julius Slijör, Järntorget 80, Idrottsjournalisternas Klubb ordf. Red. E. Pallin, sekr. o. kassör dustaf Lindblom, adr. Idrottsbladet, Tunnelg. 3, C. Industrien, P.e d aktionsbyrå Flemingg. 71v, C. ; tlf Industriens Standardiseringskommission, Dlalmtorgsg. 10, Sthlm 16; tlf Sekr.: Dir. A. Kruse. Indux Nederlaget, Jakobsbergsg. 33I, C. tlf Gymnastik o. Idrottsföreningarnas Riksförbunds Kansli, Malmskillnadsg. 25 BI', C.; tlf 8507, Norr 94 71; Iivard. Instrumentfabriken Sven Lampa, Riddarhustorget 18, St. IrländskSetterklubben, sekr. Dir. Hans Jansson, Brunkebergstorg 15, C. Ishockeyförbundet, sekr.. Ruben Rundqvist, Narvavägen 4, O.Dj. Isseglingsförbundet, adr. Aktuarie E. Löfmark, Regeringsg. 5S111, C.; tlf Norr Jägarförb:~ afd. för Stockholms stad o. län, sekr. Hofjägrnäst. C. A. Ohrström, Karlavägen 48, O.; tlf , Norr9957. Järnbrukens Träkolsförening u. p. a., Arsenalsg. 10 A, C.; tlf Järnvägarnas Arbetsgifvarefören., Brunkebergstorg 2OU, C.; tlf Järnvägarnas Kontorspersonalförbund, adr.: Handtverkareg. 12, l/% tr., C.; tlf Järnvägsföreningen, Brunkebergstorg 2OI1I, C. ; tlf Järnvägsmannaförb.,exp.,Bari1husg.l6~,C. Järnvägstidningen, Handtverkareg. 12 '12 tr., C.; tlf JästfabriksAktiebolaget, kontor Kammakareg. 62, Va.; tlf 5 20, 71 81, Kaffe.Importen, inneh. Gust. Johanson, Odeng. 10, Va.; tlf Norr 126:18. Kaninafvelsföreningen (Sv. Allm. föreningen till främjande af kaninskötseln). Byrå Flemingg. 20 BI, C.; tlf Kanotförbundet, adr. G. Högborg, Vana disvagen 29", Va. STORSTA LIFFORSAKRINGSBOLAG Summa premieåterbiring och vinst till de försäkrade: öfver 27,200,000 kronor.

12 Svenska. Svenska Kapsgabriken, Aktiebolaget, Tjarhofsg. 44, SO. ; t Kardex Aktiebolaget, Malmtorgsg. 3, C.; tlf Kassaskåpsfabriken, Gunnar Wahlström, Grefg. 50, d.dj. Katalogförlaget, Dalag. 2, C. Kemiska Industrikonsortiet, A.B., Smålandsg. 17, C.; tlf Kennelklubben, Småiandsg. 401'1, c. ; daglig expedition 10 5 (juni aug. 103, stangdt rörd.); tlf Norr Kennelklubbens Tidskrift, red. o. exp. Smålandsg. 401", C. ; dagligen 105 (juni%. 103, stängdt lörd.). Pre numeration o. annonser mottagas å exp. ; tlf Norr Kolsyrefabriken, Fabr.,å Löfholmen, postadr. Liljeholmen. Ages af ude Förenade Kolsyrefabrikernas Aktieb.~. E?mmuqalTekviska Fören., sekr. Byråing Ake Wirgin, Stadshiiset, Handtverkareg. 1, C. (Stockholms stads fastighetsnämnd); tlf namnanrop: n stadshuset)). Konstnärernas Fören., Konstnärshuset, Smålandsg. 7, C.; se f. ö Krans & Blomfabriken, Hilda O. Hilma Larson, Drottfiingq. 53, (7. Kravatt Importen, A. W. Henriksson, Stjärng. 3 B, Va.; tlf Vasa Kristallaffaren, Vasag. 23 o. 25, C.; tlf Kromsaltfabriken, inneh. S. G. Lilja, Hofslagareg. 5I, Sthlm 16; tlf Icronan, A.B. Tekn. Fabriken, Skeppsbron 4, St. Kullagerfabriken, A.B., Vasag. 40, C.; tlf , , Kurortföreningen, sekr. Dr Emil Zander, Karlavagen 45, 0. Kvarnföreningen, Skeppsbron 44, St.; tlf främre pärmen o. sid. 56. KvarnföreningensFörsäljningsaktiebolag, Lifförsakringsbol., Norrmalmstorg 16, C. Skeppsbron 44. Tlf (1injev:~lj.): fiirsa1jn. Liffórsäkringsbolags Registreringsbyra, chefen Norr 02 32, exp. Norr 92 39, Linnég. 2311, 0. kamrer, kassa o. bokföring Tele Lifraddningssallskapet; se Svenska Livgrafadr.: ~Mjölf'örsaljning~. Postadr. raddningsssillskapet. Sthlm 2. Kvinnornas Nationalfirbund, ordf. Bertha Nordenson, Grefg. 3=I, d. Dj. Kvinnors Medborgarförbund, Brunkebergstorg 24, C. KyrkansDiakonistyrelsesBokförlag,A.B., Bibelförlag, blankettf'örlag for kyrka Svenska o. skola, religiös o. social litteratur, Jakobsbergsg 15, C.; tlf 13177, 15933, 15934, Norr , Norr Kyrkans Diakonistyrelses byrå, Jakobsbcrgsg. 15l, C.; tlf ,159 34, 13177, Norr 18802, Norr Käpp o. Paraplyfabr. (Olof Alwert), S:t Paulsg. 11, So..; tlf Söder Köpmansbyrån j Ostra Riddarhusflygeln, St.; Innehafvare Jur. utr. kand., v. Häradshöfding Elrik Berglund, ledamot af Sveriges advokatsamfund. Lackfabriken (f. d. R. Algulander), inneh. John G. Wallin, Sveriges äldsta lackfabrik, Hölcensg. 3, So. ; tlf Lacknederlaget, S. A. Björklund, Enngsq. 65, C. Landsbygdens Kommunaltidning, ' Lästmakareg. 10, C.; tlf Lanclskommn~lernas Förbund, Klarabergsg. 581V, C. Landstingsförbundet, Slussplan 9, St.; tlf 5 70, Landtarbetareförbundet, Jakobsg. 24, C. Landtarbetsgifvarnes Centraifhren., Linnég. 14, 0.; tlf , Landtarbetsgifv~rnes Fastighetsaktieb., Linnég. 14, d.: tlf Svenska J,antbrn]r, Fsstighetsmäklare, Norrlandsg. 2, C.; tlf BonstnBrinnors sekretariat, Blasieholrnstorg 10, C. IionsulterandeIngenjörersFö~ening, sekr. ~ ~ ~ t b ~ ~ k ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ Ing.GottfriedBerg,H~rnlegardsg.29~,6. sesidigt, Malmskillnadsg. 44"I, C. Landtmannens Föreningsblad, Red. L. Wahlman, St. Nyg. 10 & 12, St. Svenska Landtmiinneils Riksförbund, F. m. b. p. a., hufvuclkont. i Sthlm: St. Nyg, 10 & 12, St.; tli Norr $1 49, Norr 9 50, Norr 9 51, Norr 9 52, Norr Postadr.: Riksförbundet, Sthlm 2. Tele grafadr.: Riksförbundet. Verkst. dir. C. G. Wettergren, v. verkst. dir. A. Emblad. Lant., se Svenska Lanat. LawiiTennisfórb., adr. Skeppareg. 26, 0.~~. Lifförsäkringsanstalten Oden, kontor Birgerjarlsg. 5, Sthlm 7. Se annons $ Likbranningsföreningen, se Svenska Eldbegangelseforeningen. Limzimnesfabriken, Haqag. 22, Va. ; tlf Linnefabrikslagret, John Glimsted, Hollandareg. 14, C.; tlf Se annons sicl. 59, efter annonsregistret. JOWTMOPXNGS.JURHDISKA BHRA 15 HAMNGATAN 1 6

13 enska LinnéPällsk., sekr.: Ofverbi bliotekarie J. M. Hulth, Uppsala; skattm.: Professor N. E. Svedelius, Uppsala. Linspinnerifören., Drottningg. 31, C.; tlf 80 22, Litografiska A.B., kontor Birgerjarlsg. 31, C.; tlf Livräddningssallskapet,sekr.KaptenHugo Rlöller, Rådmansg. 80, Va.; tlf Korr (sakr. kl. 56 e. m.). Lloyd i likv., Försäkr. A.B., Kungsg. 9 & 11, C.; tlf 1561, Lånekassan, AmB7 Drottningge 477 C.; tlf Läkaresällskapet, se Läkaresällska~et, Svenska. LäkaresällskapetsHandlifigar, Postadress: SthIm hft. Per år, red Professor Alfred Pettersson, Scheeleg. 10IV, C. Läkarnes Försiikringscentral, Klara N. Kyrkog. 26, C.; tlf Norr Läkarnes Pensionskassa, KlaraN. Kyrkog. 26, C.; tlf Norr Läkarnes Sjukkassa, Klara N. Kyrkog. 26, C.; tlf Norr Läkartidningen) Kl. N. K~rkog. 26) C.; exp Lärarinnornas Pensionsfirening, Lilljansplan ö, 0. Manometerfabriken, Götg. 7, Sö.; 94, Söder ; telegmfadr. zf nometerfabrik. Maskin A.B. Standard,LN. Blasieholmshamnen 5 B, C I O. Svenska Maskinverken numera Nya A.B. Motor Kom$aniet, S:t Eriksg. 75 B, Va; 2 Svenska Masklnverken. hufvudkontor l tlf Vasa o. verkstäder i söderdje; tlf Södert. namnanrop: ~Maskinverkeno.. 1 Matsilverfabriken, N. Runebrand, Flemingg. 73, C.; tlf Kungsh Medicinalväxtföreningen, Valling. 35, C.; tlf knntoret MejeriTidningen, Red. N. Lundblad, li'lemingg. 73", C. Metal1industriarb.förb. exp. Barnhusg. C.; Jj'örbundsordE J. 0. Johansson. Metallverken, se Aktiebol. Svenska Me \ Svensk a. 991 Svenska MissionsFörb. exp., Barnhusg. 10,C.; kl. 95, 15/6s0/s 94, lörd. 92; tlf 40 75, 85 25, Norr 74 15, Norr * MissionsFörbundet, Missionarsbarnens hem, kv. Drott 4 Lidingö villastad. ' Missionssällskapet hr missionen i Lapp land, sekr. o. skattrn. Kyrkoh. V. Montell, Köpmang. 16*, St.; tlf Norr Mjölkintressenters Upplysningiförening, Jakobsg. 24, Sthlm 1; tlf 33 54, Norr Mongolmissionen, Brunnsg. 3, C.; tlf 3609, Norr Morgonbladet, L:a Vattug. 25'1, Sthlm 1. Äg. Tidningsaktieb. Svenska Morgonbladet. Redaktion: OllBn, N. P., ansv. utgifvare; Bergsten, J., 0118n, J. M., OllBn, J. O., Ollén, David, Dahlborg, sandbärj, E., jönsson, H., ~ ~ l M, v. direktör: Mellvig, B., Kassörska : Mansson, E,, ~ ( ~ ~ t Andersson ~ ~ i ~ t o. Ekström, M., Trell, E., Gille, M. Annonsafdeln.: Larsson, J. A., Lindman, F., Hock, E. Telefoner: Redaktionen 14707, Norr 12728; expeditionen 7 87, , Norr Motokulturfören. (Bernh. Stenberg, konsulent), Hamng. SH, C. MotorcykelKlubben, Fenixpalatset) Ad. Fr. Kyrkog. 10, C.; tlf , Norr 9 01; kont tid 95 e m lörd 92 Motorförbundets ilubi;lokal; tallverken sid Museet, Sthlm 14. ~ i l i t ä ~ l ~ k se ~ Pöreningar ~ i f ~ ~ 0. ~ ~ Musikerförbundet, i ~ ~ ~ ~, Greftureg. 40) O. För Sallskap. bundsstyrelsen : tlf Musiker Mimeograph Kompaniet, A.B., General b~rän tlf 11902, Norr 524% agentur för EdisonDick Mimeograph, Absolut världens förnamsta duplikator, Sveavagen 34 36, C.; tlf Telegramadr.: ~Mimeograph)). Minerva, Försäkrings A.B. i konkurs, Greftureg. 22, Sthlm 7: tlf Missionen i Kina, Drottningg. 55, C.; exped. öppen 10 f. m.3 e. m. VIKING SROHRAM Museimannaföreningen, ordf. Dr G. Upmark, sekr. Prof. N. Lithberg, Nordiska Musikerförbundets afdelning Stockholm, Greftureg. 40, 0. Afd.styrelsen: tlf , Norr Musikerbyrån: tlf , Norr Musikerförbundets Tidning (Red..G.Gille, Göteborg), Greftureg. 40, Ö. MBleriarbetareförbundets exp., Barnhusg 16, C.; 123, lörd INDUSTRbAKTIEBOL. VIK1 N G ORRBRO

14 @ Svenska Möbelfabrikerna, A.B., Fabriker for ipdustrjell tillverkning af typmöbler, mredningar o. byggnadssnickerier. Verkstäder för framställning af kvalitetsmbbler. Butiker för försäljn. af möbler, möbeltyger, mattor o. gardiner. Kontor Biblioteksg. 2711, C. Möbel o. tapetserareverkstader, Arbetareg. 33 A, C. Butik och utställningslokal^ Rirgerjarlsg. 24, O.; tlf 30550, Svenska Namnbyrån, inneh. Adv. H. Settman, Birgerjarlsg. 4211, d.; tlf Nationalforbundet för munhygienens beframjande, sekr. Tandl. A.Ling,Norrmalmstorg 1, C. Nationalföreningen mot tuberkulos, Stureg. 16, O., kl. 113; sekr. kl. 1112; tlf , Naturskyddsföreiiingen, sekr. Skriftstallare Thor Högdahl, Balviigrand 3IV, St. Numismatiska föreningen, kassaforv. C. Holmberg, Sigtunag. 141V, Va. Nysilverfabriken, A.B., Sundbyberg; tlf Sundbyb. 1 03, Sundbyb Obligationskreditsktieb,Kungsträdgårdsg. 16, C.; tlf Oljedepbten, Aktieb., Malmtorgsg. 3, C., tlf 28 45, Norr Oljexlageriaktiebolaget, Linolja, Linfrökakor, Henriksborg; postadr. Sthlm 2. Optiska Engrosaffaren. (Iqneh. Max Huttner), Mästersamuelsg. 67, Sthlm 1; tlf Orient Linien, 8.B. Broströms Linjeagentur, Gust. Ad. torg 16 C.; tlf , telegr.adr. : ~~roströmia~. Urientsällskapet, sekr.: Dr T. J. Arne, Statens Hist. Museum, C. Ostasiatiska Kompaniet, 8.B. Broströms Linjeagentur, ~ ~ ~ d ~ torg. t 16,. C.; tlf telegr.adr. nbrr~strömia~. Pappersbrukens Handelsaktieb., Hofsla. gareg. 3, C.; tlf 8700, Pappersbruksföreningen, verkst dir. Fil. lic. F. Jahn, Hofslagareg. 3, C.; tlf 87 00, Pappershandlareföreningen, Klara Norra Kyrkog. 34, C.; tlf Svenska. Svenska Papperahandlarefören., Stockholmskretsen. Ordf.: Carl D. Berglin, Odeng. 63, Va. Pappers o. Cellulosaingenjörsfiiren., sekr. Direktör A. Ahlin, Hofslagareg. 3, C. Pappnederlaget, se Aktiebolaget Svenska pappnederlaget, vasag. II, C. Parfymmagasinet, inneh. E. Hntzfeldt, ~ l ~ 37, C. ~ ~ b ~ Patentagenturen, A.B., Karlbergsvagen 14, va. se under ~ k t i ~ b ~ l ~ ~ Patentbyrån, Patentomb. Ing. Olof Xontaigne, storkyrkobrinken g, st. Patentkontoret, Birgerjarlsg , O.; tlf patentombndsf~ren,,~orrm~mst Pianomagasinet (inneh. John Svensson), ~ ~, ~ ~ k i11, l C.; l ~ tlf ~ 95 d 49. ~ ~. Polisforbundet, Klara V. Eyrkog. 12, C. Post O. telegrafadress: ~Möbelfabri porslins 65 Glasvaru A.B., Glas, porskerna~. lins o. husgerådsartiklar en gros, kontor Torsg. 10, Sthlm 1; tlf 3223, Telegramadr. : porslins bolaget^. Postmdnnaförbundet, exp.: Kungsg. 54V (hiss), C. tlf 66 04, Norr postmannafören., ordf.: G. E. Paues. PostorderCentralen, Drottningg. 3, C. ; tlf Postpersonalens 1ifförsakr.fören., ordf. G. Fr. Sandberg, kamrer F. H. Rehnberg. Pressbyrån, Drottningg. 30, C. Pressgjuteriet, A.B., Solnavägen 102, Va.; tlf Propsexportörernas Arsenalsg. 8 CII, Sthlm 16, tlf Privatdetektivbyrån, inneh. G. A. Adolfsson, Kindstng. 3, St.; tlf Prasskompai~iet, A. B., spec.: Preysning af kostymer o. dräkter, Damskradderi, Brunnsg. 4, C.; tlf Norr Publicisternas pensionskassa, exp. o. ombudsm., L:a Vattug. 24I, C. Pås o. Pappersaktieb., Torsg. 48, Va.; tlf 35 68, Norr Päls 65 RåvaruAktiebolaget, L:a Vattug. 22, C. tlf Radioaffären, Radioapparater o. materiel en gros, ltegeringsg. 12, C.; tlf Norr Svenska Radioaktiebolaget, tillverkar och foisaljer apparater o. ma\kiner för trådlös telegrafi och telefoni, försttirkningsanordningar för linjetelefonering, telefonlampor och vacuumiiskskydd m. m. Bygger och installerar kompletta trådlosa stationer af alla storlekar och för alla ändamål; verkst. dir. Kommendörkapten I. Wibom; teknisk chef:

15 Srenska. 998 Fil. dr Mauritz Vos. Kontor och fa'svenska Seglarförbundet, Sekretariat d. expedition, Birgerjarlsg. 12, Ö.; tlf brik Alströmerg. 12, C.; tlf , Kungsh Telegramadr.: svenskradio~. Svenska Radiobyrån, Storkyrkobrinken9,St. Radioklubben, Hamng. 1 Aul, C.; tlf Norr Reklam & Annonsbyrån, Jakobsg. 24, C. svenska Reklam o, Skyltfabriken, A.B., dir. Charles Blomquist, kont. o. fabr. Kl. V. Ryrkog. 21, C.; tlf , Norr Eekr teringsbyrån, Hollandareg. 7', C. ~{staten auktoriserad viirfningsbyrå. Ridsportens Centralförbund (Sekr. Baron J. BeckFriis), E. 2 Sthlm 14. Riksförbundet för sedlig kultur, kassaförv.: Gottfr. Dahl, Klara N. Kyrkog. 34; postadr. Box 136, Sthlm 1. Radda Barnens Ungdomsförbund, Eriksbergsg. 3, O.; exp.tid 35; tlf Röda Korset, Centralledningen för ungdomens Röda Kors, Karlavagen 36, Ö.; tlf Röda Korset, Direktion I, Karlaviigen 36I, Ö.; tlf , Norr Röda Korset, Direktion II, Kammakareg. 66, Ta.; tlf 192, Norr Röda Korset. Direktion III. de frivillipa Silikattegelfabriken, kontor Vasag. 6, C.; tlf Simförbundet, Regeringsg. 19 & 21V, C. Sjuksköterskornas allm. pensionsförening, exp. Klarabergsg. 4811, C.; öppen helgfria tisd., torsd. o. fred. 14 (under sommaren 13). SjömansUnionens Sthlmsafd., Eatarinavägen 7 I, Sö. ; tlf Skiddelegationen, Sekr. C. Nordenson, Drottningg. 114, Va.; tlf Skidförbundet, Riksf6rbundets kansli, Malmskillnadsg. 25 B, C. Skinnmöbelfabriken, Regerfngsg. 63, C. Skofabrikantföreningen u. p. a., Drottningg. 3411, C.; tlf Skogsvårdsföreningen, Jakobsbergsg. 9111, C.; tlf 22 90, Norr (95). Skolmuseet, Eriksbergsg. 8 An.b; 0.; öppet helgfria månd., onsd. o. fred. kl. 68 e. m. Skolastfabriken, ägare Albert Davidsohn, hufvudkontor Malmskillnadsg. 7 & 9, Sthlm 1 Skomagasines, Uplandsg. 10, C. Skridskoförbundet, sekr. Sven Sandstedt, Råsunda: tlfrås.868. Postadr. Sthlm16. ~jukvårdstru~~erna, trän&nspektionen, skrädderiarbetareförbundets exp., Väst Smålandsg. lp, C.; tlf mannag. 1, 1'1% tr., C.; tlf Norr Röda Korset, Stockholmsdistriktet, Karlavägen 36", 0. ; tlp Svenska Slakteriaktiebolaget, Engrosaffar Röda Korset, Stockholmskrets I,.det kvinnliga arbetet i ~ t ~ ~ kgarla h ~ l ~ i kött, samt lefvande djur, emottager vägen 36n.b,, O.; tlf äfven alla slag af djur o. kött i kom Röda Icorset, Stockholmskrets II, de fri ) mission, Holländareg. 3, C.; tlf 35 38, villiga manliga sjukvård~tr~pperna, 45 69, 10332, 13325, , Norr 45 13, storkyrkobrinken '6, St'; Norr OR AR Norr 85 69, Norr nleerafadr,: A0 WO. Röda Korset, Tidskrift för frivillig sjukvird o. social verksamhet, Artillerig. I Svenskslakt. I l 6, O.Dj.; tlf Red. sekr. G. H. Slott o. Herresäteqred. o. exp.: Karduans Nordström, Sibylleg. 61, Ö.; tlf makareg. 7, C.; tlf 49 97, Släktkalendern, Red. G. M. Elgenstierna, ' Sthlm 1. Slöjdföreningen, kansli, Regeringsg. 40 l Sthlm 7; tlf 3143, l Smöraffären, A.B., Fleming. 34, C.; l filialer: Hötorget 10, C., Storg. 10, Ö.Dj., Odeng. 67, Va., TorkelKnutsonsg. 29, So., (fötg. 20, So., Kungs Röda Korset, Ofverstyrelsen För, Artillerig. 6', Ö.Dj.; tlf Röda Korsets Sjukhem, Kammakareg. 66' o. ", Va.; emottager sjuka o. besvarar förfrågn. om dem; 1 tr. tlf 5855; 2 tr. tlf Anmälan om sjukas intagning göres hos Föreståndarinnan 3 tr.; tlf 192, Norr Röda Korsets Sjuksköterskehem, Kammakareg. 66"I, Va.; utbildar och utsander sjuksköterskor. Föreståndarinnans mottagningstid hvard. 13 e. m. Telef, öppen dygnet om. Röda Stjärnan, Centralbyrå, Hamng. 34n, C. Segelsallskapet,Kungl.,se Segelsällskapet. THULE SK~NDINAVIENS holmstorg 5, C., o. Sundbyberg. Smörnoteringen, ombudsman Nils Lundblad, Flemingg. 73'' C. Snickeriexportörernas fiörsäljnings A.B., ' Försa1jn.kontor för tio af Sveriges störstabyggnadssnickeriexportfabriker, Fredsg. lon1, C.; tlf Telegrafadr.: ~Sefab~. STORSTA LIPFORSÄKRINGSBOLA Ansvarssumma c:a kronor. l I l

16 i Svenska Sockerfabriks Aktieb., dess raffinaderi i Sthlm,kont. o.sockerbruk,sköldg. 15, So. Sparkassan u. p. a., verkst. dir. ombudsman V. v. Zeipel, Vasag. 15 & 17I, C.; tlf , Norr Sportfiskareförb., sekr. Dir. C. E. Leidexdorff, Storkyrkobrinken 6, St.; tlf Sport o. SegelFlygklubben, sekr. Sven Lindberg, Storg. 2511, Ö.Dj. Sprängämnesföreningen, Araenalsg. 10A, C.. Telegrafadr. Sprängämnen. Stadsförbundets Kommunala Centralbyrå, Hornsg. lv, So. Direktör Fil. kand. Helge Lindholm; Sekr. Fil. kand. e. o. Hofr.not. Henning Karlson; andre Sekr. E. Lindh; tlf , Exp. tid 104. Stadsförbund. Tidskrift, Red. Helge Lindholm. Red. o. exp. Hornsg. 1') Sö.; tlf Svenska Stenkols'~ktiebo1aget Carl Schlyter, hnt. Florag. 6, 0. Stenkolsaktiebolaget, Spetsbergen, Drottningg. 10, C. Stenkolsimportörernas Förening, verkst.?!r. Carl af Brunkebergstorg 13, u. Stenografförbundet (Arends' system), Birgerjarlsg. 18, Ö.; tlf Stra & Filthattfabriken, A.B., St. Vattug.. 10, C.; tlf 59 12, Norr Städernas Förhand].organisation, Horns g. l"', Sö. SuperfosfatFörsäljnings Aktiebolagets filial i Stockholm. Hufvudkontor i Hälsingborg. Chef för filialen Rob. Björklund, kontor Kungsg. 2811'. Postadr.: Superfosfatförsäljningen, Box 404. Sthlm 1. Telegramadr.: Fosforsyra. Svinafvelsförcningen, Sthlms läns hushållningssällskap, Mastersamuelsg. 47, C.: tlf Sallskapet för Antropologi o. Qeografi, Handelshögskolan,Brunkebergstorg2, C. Sallskapet för Medicinsk forskning, Jakobsbergsg. 17'. C. (Sveriges kontor); medlemmarna 10 f. m.5 e. m., lord. 102 e. m. Svenska Teatern, Blasieholmsg. 4A, C. Inneh. Alb. Ranft, Teaterdirektör, strandvägen 1, O.qj. Plan o. biljettpriser, se sid TegelförsäUniiigsorganisationers Centralförbund, Kungsg. 66'7, C.; tlf 12 52, Teknologföreningen, Brunkebergstorg 201V, Sthlm 16; tlf 7 16, Norr Vaktmäst. o. klubbrum tlf 76 30, Norr Telefonexportbolaget Ström,. Regeringsg. 52, C.: tlf Svenska Telegrambyrh, Aktiebolaget, Klara V. Kyrkog. 12, Sthlm 1. Se f. ö. sid. 138 o. annons å kartong sid. 2 c. Tempus, Blgot Bergström, Brandsläckningsapparater o. maskiner, Sveavägen 21. C.: tlf l ~idnig~sut~ivareförenin~en, Lilla Vattug. 24': Sthlm 16; tlf 1177, Tidningsutgivareföreningens Arbetsgivaresektion (Asektionen), L.a Vattug. 24I, Sthlm 16; tlf 1177, Maskinsättareskola samma hus, tlf Tidskriftsförlaget, Kungsg. 56, C.; tlfnorr Tobaksiridustriarbetareförbundet, expedition Valling. 21J11, C.; tlf Torvtekniska Byrån, Ina. A. Lindahl, Runebergsg. 12, 0.; tlf Total, Aktiebolaget, Kungsg. 30, C. Trafikförbundet, Vasag. 12, C. Terkst. dir. T. Segerstråle, tlf Norr 85 10; selrr.: G. Jungbeck, tlf Tel.adr.: ntrafi CaSsD. Trafsällskapet, Artillerig. 3, O.D~. Transportarbetareförbundet,CharlesLindley, förtroendeman ; Osliar Erikson, kassör, Barnhusg. 161V, C.; tlf 3437, Norr tlf Trvckeriaktiebolanet. Elaraber~s~. 54. Sällsk. för Nykterhet och Folkuppfostran i 2.; tlf 2123, 40 61, Norr 93; Norr byra, 0. Järnvägsg. 16I, C.; öppen hvard. kl. 103; tlf 74 29; förestand. Tryckeriaktiebolagets Filial, Riddareg.17 Pastor C. O. Mannström. O.Di.: tlf , Norr 6 47: exu.tid Sändebudets exp., Majorsg. 5, O. 55" e. m., lörd. 82 e. m. Tandlakaresallskapet, lokal: Klara V. Tri~destillationsverken,Föreningen,u. p. a., Eyrkog. 10, C. Tandläkarnas inköpsförening n. p. a., Riddareg. 20, O. Teaterforbundet, exp. Nybrog. 11 A1, O.; exp. 24 e. m., lord. 102 e. m. Lo kalen med biblioteket tillgänglig för Bryggareg. F A, C.; tlf , Tfiimpregneringsaktiebolag., Drottningg. 3, C., tlf Norr Tramasseföreningen, Arsenalsg. 8 CU, C. lrämjölsfabrikerna, Hufviidkont. Kungsg. GSV, C.; tlf JONKCBPPNGS JURIDISKA B 15 MIMNOATAN 16 Y

17 Svenska Trgslöjden, Norrtullsg. 25, Va. Travaruagentföreningen, Sthlm 5. Trävaruexportföreningen, Arsenalsg. 8 C", Sthlm 16; tlf , Tuggummifabriken, Nybrog. 53, Ö.; kont. Högbergsg. 55 & 57 (f. d. 37 C), So.; tlf Söder Turbinfabriks Aktieb. Ljungström, Klara. bergsg. 2111, C.; tlf eller namnanrop: nasea». Hufvudkontor o. verkstader i Finspong. Turistföreningen, Norrlandsg. 16=, Sthlm 7. Telefoner: , 5722, 6 64, Norr 49 20, Norr Norr , Norr Verktygsmaskinfabrikers Export A.B., , Norr Byrån öppen helg Export af verktygsmaskiner, Norrfria dagar kl. 105, lörd. o. helgdags malmstorg 2, C.; tlf 22590, Norr aftnar vintertid kl Arskort Post o. telegrafadr.: sveae export^. säljas äfven hos Fritzes hofbokhandel, Vitterhetssamfundet, adr. Nobelbiblioterotti ii ng^.?','c., NordiskaEornpaniets Våffelbruket, inheh. Fru Anna Lundén, bokhandelsafd., Hamng. 18 & 20, C., Braheg. 13, 0. samt hos alla viilsorterade bok och ' I ' Fredse. 2. C.. Nordiska Bokhandeln. ket. Börshuset. St.; tlf Vagförenincen, G:la Broa , C.; kl. pappershandlare. g4; tlf Typografförb., Barnhusg. 2OU, C.; tlf Vag o. vattenbyggarnas Arbetsgifvare Tandsticks Aktieb., V. Tradgårdsg. 17: forb., ombudsm. Civiling. Thure Wide C.; tlf namqanrop: v tand sticks bolag st^. felat, Malmtorgsg. 5"I, C. Telegramadr.: Matchco. Varme o. Sanitetstekniska Föreningen, S:t Eriksg. 32 A, C. I I Svenska Tändsticksbolagets För I siiljningsaktiebolag, I verkst. dir. Hugo Gustafsoii o. &I. Hallaren. V. Tradoårdse. 17. C.: tlf nani<anrop: n~anddicksboia~etu. Underofficersförbundet, Nybrog. 3gr, O.; klf Osterm Uppfinnareföreningen, ombudsman: Chr. Sylwan, Holländareg. 20n, Va. (Industritidn. Norden); tlf 49 68, kl. 10 f. m. 3 e. m. Upplysningsbyrån, Vasag. 5, C. Wafersfabriken, kontor St. Nyg. 24, St.: fabrik hög. 42 C, So. Vanföreanstalternas Centralkommitté (S. V. C. K.), Stureg. 62, 0.; tlf EXD. sakrast ~a~&historiska sällskapet, sekr. Kapt., Th. Jakobsson, Tyrg. 7, Ö. Varuhuset, Drottningg. 54, C.; tlf VaruKalendern, utgifv.hngo Sjögren,Nybroe. 1lB. O.: tlf ~atteikraftförenin~en, Norrlandsg. 16: C.; tlf 49 22, se C Vegetari? Föreningen, Lästmakareg. I R T I T 1AA, l,. VelocipedBolaget, velocipeder i parti, Bellmansg. 18, So.; tlf Söder S. V. B:s Radio (Svenska VelocipedBo. lagets) Radio & elektrisk materiel i parti o. minut, Bellmansg. 18, So.; tlf Söder 367 SO. VIKING SKOKR#M SvenskaSvensson. Q95 Svenska Velocipedfabr., Alrtieb. kontor, lager o. fabrik ~r~ssgränd (f. d. L:a Badstug.) 12, So.; tlf Velocipedfabrikant o. Grossistföreningen, sekr. 0. Errepelien, Hollandareg. 12, C. Velocipedförbundet, Vasag. 13, C.; ordf. dr Ernst Levin. Svenska Veritas, Sjö och BrandFörsiikringsaktiebolaget, Sjö, brand, stöld, inbrotts, skogsbrand o. transportförsäkringar, Birgerjarlsg. 27, Sthlm 7. Telefon och telegrafaclr.: nsvensksveritasr>. Aggexportforen. O. rartensson, Klarabergsg. 58, C.; tlf 50 99, Norr Äggkompaniet, äggaffar en gros, Greftiireg. 7, 0.; filial Hornsg. 45, So. Äggnederlaget, Smör, ost o. agg i parti o. minut, Uplandsg. 54, Va. Ägg o. smöraffaren, Tomtebog. 2, Va.; tlf Norr svensken, Sture Eilertz, Konditori, Greftureg. 24 B, O.; tlf Osteïm SvensktExporttackjärn, A.B., Drottningg. 11, C.; tlf 66 55; tel. adr.: ~Exporttackjernn. Handarbete, Nybro. 14 A, O.; tlf Land, r ord bruk st if skrift, St. Nyg. 18, St.; tlf Svenslrt Papper Aktiebolag, Pappersaffir en gros, Repr. fbr Brusafors Hallefors Papperibr., Drottningg. 40,C. Svenskt Tenn, Estrid Erikson, SmZilandsg. 40, C.; tlf Norr Svensson ; 2 Svenson ; S Svensohn ; 4 Svenzon : 5 Swensson : 6 Swenson. Per, T., Advokat, Löjtn. i reserv., Rörstrandsg. 211, Va.; tlf Vasa l Torsten, Advokat, Fridhemsg. 6, C.; tlf l Gunnar Afde1n.chef, Villa Tallgården, Äpp~lviken; tlf Äppelv l John Th., Agent, kontor Brunkebergstorg 15,,C.; tlf 14254; bost. Birgerjarlsg. 4. d.: tlf INDUSTRIBARTIEBOL. VIKING f i R I R R O

18 (i96 Svensson. 1 Svensson; 2 Svenson; 3 Svensohn; i Sven. zon ; 5 Swensson ; 6 Smenson. 1 Svensson; 2 Svenson; 3 Svensohn; 4 Svenzon; 5 Swensson; 6 Swenson. P. O., Agent, Flemingg. 3, C.; tlf Bernh., Direktör, firma Oscar Ferlin & Co, l Gunnar, A.B., Agenturaffär,Ostermalmsg. kontor o. bostad Vastmannag. 4, C. 71, Ö.; tlf Norr C. A., Direktör, Folkungag. 73 A', Sö.; l Theodor, Agenturaffar, Drottningg. 46, C.; tlf tlf Norr 18782; bost. s. h. l C. Wilh., Direktör, Karlavägen 99, O.Dj.; l S. E. H., Amau., Bergsg. 3, C. tlf ' John, Antikvitetshandl., Hornsg. 39, So.; 3 Conrad, Direktör, Lilljansplan 311, Ö. tlf Söder 13256; bost. s. g. 64 B, So.; 8 Frans, Direktör, Jarlaplan 4,112 tr., Ö.; tlf tlf ankn. Norr Josef W., Antomobilförsälj., Karlavagen l G. F., Direktör, Hornsg. 26, Sö.; tlf 12, Ö.; tlf Norr Söder N. O. A., Bankdir., Inedalsg. 6IV, C.; tlf l Gunnar, Direktör, Ostermalmsg. 71, Ö.; Kungsh tlf Norr Carl Eric, Ban&.man, Kungsholmsg. 1 Jac.. Direktör. Finsk Konsul. Sdtsiö C. storängen ; tlf Storäng. 28.' Konior Ernst ~irs, Banktj.man, Karlbergsvägen Skeppsbron n.b t. h., Va. "oh., Dir., Kocksg. 26, Sö.; tlf Malte, Banktjansteman, Surbrunnsg. 51V, = Johannes. Direktör. Bragevagen 2, O.: tlf Va.: tlf Vasa ~ett~,'~arnm., Fru, Stnreg , O. Algot, Bleck o. piåtslageri, Mästersamuelsg. 40, C.; tlf Norr Owe, Bokför. o. Revis., ~falmskillnadsg. 38, C.; tlf Norr Adolf, Bokh., Kungstensg. 3511, Va. ; tlf Norr Agnes Wahlbory, Bokh. i Järnv.stgr:s Kontrollkontor, Stvrmansg. 9, Ö.Dj. John, Bok o Pappersh., Leksaker, Karl& vägen 63, o; tlf ; bost. Braheg. 56, d.; tlf Osterm Q. E., Boktr.faktor, Riugvägen 104, So.; tlf Söder A. V., Bryggmäst., Heleneborgsg. 15BIV, Sö.; tlf Söder G. A., Byggmäst., Borgmastareg. 16, So. Artur L., Byggnadsing., Vastniannag. 43, Va.; tlf Vasa K. A., Byrächef, Rutger Fuchsg. 1. So. B., Cigarr o. tobaksaffär, Slussplan 1 & J, St.; bost. Trångsund 10, St. Eleonora, Cigarraffär, Uplandsg. 52, Va. Flora, Cigarraffär, Odeng. 40, Va.; tlf 12243; bost. Norrtullsg. 23, Va. ensson, Frans, Cigarr & Tobakshandel, Stureg. 2, d.; tlf ,746 99o.Strandvägen 9, O.Dj.; tlf Inneh. Karl Hj..Svensson, bost. Rådmansg. 16V, Ö.; tlf Vasa Axel J., Civiling., Konsult. Ingenjörsverksamhet, Engelbrektsg. 43 BIV, Ö. Dfath., Damskradderi, Jakobsbergsg. 23, C. Sandra, Diakonissa (Missionshyddan i Maria), Prastgårdsg. 43, So.; mottagn. alla hvard., utom tisd., 811> 10; tlf Söder S.' Svante, Direktör, Rörstrandsg. 38", Va.; tlf Vasir Wilhelm, Direktör, Storängen; tlf Stor ängen J. B., Disp.. Pipersg. 31, C.; tlf Kungsh K. J. B., Disp., Högalidsg. 40V, Sö. 4 J. E., Distriktschef, Pontonierg. 5, C. Agnes, Dokt:a,Drottningg. 88B,C.;tlf Alfred, Droskag., Skåneg. 64, Sö.; tlf Söder Ruben, Droskäg., Uplandsg. 6911, Va. 1 Hjalmar, Elektriker, Alströmerg.4, C.; tff Kungsh , verkst.: tlf & Dunderberg, Elektromek. verkstad, Smålandsg. 38, C. 1 Hjalmar, Elektromek. verkstad, Fridhemsg. 5, C.; tlf Johannes, A.Bol., Engrosfirma, Regeringsg. 39, C.; tlf A. W., f. d. l:e Exp.vakt (Kaminarkoll.), Stortorget 18 & 20IV, St. 1 D. P., Exp.vakt (Armeförvaltn.), Jakobsg. 30n.b., C. 1 I. K., Expressinneh., Uplandsg. 11, Va.; tlf 60 24, Norr A., Fabr., A.B., Stockholms Portföljfabrik, Torsg. 10" b. uppg. D, Va.; tlf Norr l Aug., Fabrikör (Sthlms Lutfabrik), Bellmansg. 25" ö. g., Sö.; tlf Söder l Aug. W., Fabrikör, Riddareg. 36, O.Dj. 1 F., Fabrikör, Tegnérslunden >l2, Va.; tlf Norr Gustaf, Fabrikör, Prastgkrdsg. 12, So.; tlf Söder J. E., Fabrikör, Solnavagen 119, Va.; tlf Vasa MASTERSAMUELSGATAN 22 A.B. SVENSKA METALLVERKEN annons r,,

19 Svensson Svenssoii; 2 Svenson; 3 Svensohn; 4 Sven l Svensson; 2 Svenson; S Svensohn; 4Svenzon; 5 Swensson; 6 Swenson, 1 zon ; 5 Swensson ; 6 Swenson. l S. A., Fabr., Mek. verkst., Fabriksgränd Is, K., Fruktaffär, Storg. 25, O.Dj.; tlf 2, C.; tlf ; bost. HoIlandareg , filialer: Storg. 22, O.Dj.; tlf 27, Va; tlf Vasa Osterm. 1229, o. Gotg. 83, Sö.; tlf l Theodor, Fabrikör, Katarina Bang. 20,Sö.; Siider ; inneh:~ bost. Storg. 17 I tlf Sader ' ö. g., 0.D.j. l S. F., Fastighetsag., Stockholmsvtigen 17 as Fröhandel, L:a Nyg. 17 B, Sthlm 2; tlf (f. d. 37), Enskede; tlf Ensk , Xorr 1078; filial sveavägen 36, C.; B. O. Torsten, Fil. dr, Docent v. Sthlms tlf S2 92, Norr Högskola, Ing. v. H. Myntet, Karlbergs l Ebba, Fröken, Styrmansg. 14n, O.Dj.; vägen 32 A, Va. tlf Norr l C. L., Flaggunderoff., Äsög. 113, Sö. Elin, Fröken, Barnhusg. 10" ö. g., G. l Anna, Folkskollär:a, Vastmannag. 27", l Elna, Fröken, Telegrafist, Karlbergsva Va. gen 32 A, Va.; tlf l Anna A. Ch., Folkskollar:a, Kardellg. 4, Elsa, Fröken, Norrtullsg. 23 C'", Va. ö. 1 Jenny, Fröken, Kommendörsg. 29, O.Dj. l Anna Au a, Folkskollar:a, Torstensonsg. 1 Karin, Fröken, Vastgötag. 4, Sö.; tlf 13, O.&.; tlf &term Söder l Elin, Folkskoll%r:a, Drottningg. 87IV, C. Maria, Froken, Teknologg. 5", Va. f Gerda, FolkskolIar:a, Bellmansg. 26, So. 1 Olivia, Fröken (inneh. Hallbergs Para 2 Hedvig, Folkskollär:a, Folkungag. 951n, plymagasin), TegnBrsg. 49, Va. So.; tlf Söder 3345.,, 1Warling, Filhelmina, Fröken, Norr Ma * Ingrid, Folkskollar:a, Ostermalmsg. ll", larstrand 24'11, C.; tlf O.Dj. 1 Alma o. Hildur, Fröknar, S:t Erikeg. I Herman R., FondkommissionlBrsfirman, 25 B, C.; tlf Eungsh Drottningg. 611 C.; tlf , Norr l&. o. L., Fröknar, Fridhemsg. 13 A, C , Norr l Wilhelmina, Fältskär, Pilvagen 2, Grön 'Herman, R., Fondmakl., Hokensg. 6, So.; dal, Liljeholmen. tlf Söder K. P., Fältskarsmäst., Folkungag. 89, Sö.; l A., Fru, Modist, S:t Paulsg. 14, So.; bost. tlf Söder 7. Volmaryxkullsg. 7 In, So. l Anna, Fru, Jakobsbergsg. 16, C. I Svenson, E., Färg & Tapetaffarer, Tvatt l Anna, Fru, Linnég, 28 & 30, 0.; tlf Norr I I medel, färger, borstar, tekn. artiklar m m. i parti o. minut, Kornhamnstorg 51, l Anna, Fru, Aeög. 83, Sö.; tlf Söder St.; tlf 13633, Norr 14007, o. Kaka l Apolonia, Fru, Prästg. 27, St.; tlf Norr Bang. 40, Sö.; tlf Söder a Emmy, Fru, Inedalsg. 16 AnI, C.; tlf l Hugo, Aktieb., Färghaildel, Norrtullsg. 26, Kungsh Va.; tlf 80236, Norr Ester Ch., Fru, Grefmagnig. 17 A, O.Dj.; S E. A., Fárghandl., SödermanDag. 48 8, tlf Norr So.; tlf Soder Gerda, Fru, L:a Nyg. 29, st.; tlf Claes, Förest., Tomtebog. 53, Va.; konto ' Eva, Fru, Norr Mälarstrand 221, C.; tlf ret: tlf Kungsh Johannes, Förnicklingsfabr. (f. d. Knut 6 Ines, Fru, SibylIeg. 22 O.; tlf Malmlif), M%stersamuelsg. 33, C. 1 J. Math., Fru, ~ ~ i d h40t11, e ~ C.; ~ tlf ~.1 Olof, Förrådfiförv., Fredrikshofsg. 6, O. Kungsh ?j. 3 Karin, Pru, Linnég. 631, O.Dj. s Levin, Garnh., St. Nyg. l o. 5 St., Hum 1 L., Fru, Märkningsaffär o. Linnevacuagen legårdsg. 13, 0.; tlf &10,21025, tur, Greftureg. 3111, ö.; tlf Osterm l Gustaf Fr., Glasmast. o. förgyllare, Gref Linda, Fru, Helsingeg. 19, Va. tureg. 49, O. l Mathilda, Fru, Majorsg. 12, O.; tlf Norr 1 Axel, Gravör, Södermannag. 43, Sö.; tlf Söder $ Signe, Fru, Holländareg. 27, Va. 1 Aron, Grossh., Torsg. 29, Va.; tlf Vasa Sigrid, Fru, Lärars, Uplandsg. 43, Va Svea, Fru, Dalag. 30, Va. 1 Ferd., Grossh., S:t Eriksg. 53 A, Va.; tlf Willy,.Fru, Regeringsg. 43, C.; tlf w THULE SKANDDIAVIENS STQRSTA~SÄKRINGSBOLAG Summa premieåterbäring och vinst till de försäkrade: öfver 27,200,000 kronor. M.

20 9 1 Svensson; 2 Svenaon; 3 Svensohn; 4 Svenzon ; 5 Swensson ; 6 Swenson. l Gust., Grossh., Strandvägen 39, O.Dj.; kontor Fredsg. 2, C.; kl. 95, junisept. 94. a Gust. H. Grossh., Smålandsg. 4"' O.; tlf 709 $5; kontor L:a Nyg. 17B, >St. S Harald Birger, Grossh., kontor Holländareg. 33, Va.; bost. Djursh.Danderyd. a Josef E., Grossh., Värtavageil 4, d.dj. l Oscar, Grossh., Stureparken 13, Ö.; tlf Osterm Samuel A., Grossh., Drottningg. 79, C.; tlf l Sven, Grossh., Linnég. 78, Ö.Dj.; tlf Osterm l Elsa, Gymnastikdir., S:t Eriksg. 25 B, C.; tlf Eungsh l Judit, Gymnastikdir., Götg. 3a1, Sö.; tlf l Gotthard, Handelsförest., Lnnkentusvägen, Smedslätten, Äppelviken. Z Anna, Handelsidk:a, Smala grind 5, C. l E. K., Handelsidk:a, Regeringsg. 25, C. l A. R., Handelsres., Karlbergsvägen t. h., Va. l Fritz Th., Handelsres., Upsalag. 16I ö. g., Va.; tlf Vasa l S., Handelsres., Apotekshuset, Alvik, Appelviken. A. A., Handl., Bellmansg. 19,.,Sö. A. E., Handl., Greftureg. 68, 0. l Aug., Handl. (specerier), Handtverkareg. 42A, C.; tlf Y l Edvin, Handl. Saltmatareg. 3 B, Va.; tlf Norr l F. G., Handl., Bellmansg. 26, Sö. ; tlf Söder l Frans E., Handl., (lysoljor o. bosattn.), Observatorieg. 12, Va. l Hans G., Handl., Dannemorag. 4, Va.; tlf l Israel, f. d. Handl., Vikingag. 321, Va. ' J., f. d. Handl., BengtEkebjelmsg. 5, Sö. l O. S., Handl., Observatorieg. 15, Va. B Gustaf, Herr, Roslagsg. 41, Va.; tlf Vasa Oscar, Hofintendent, Kgl. Hofstallet, Väpnareg. l, O.Dj.; tlf 71849, Osterm "arnuel, A., A.B., Hvita, mode o. korta varor en gros, Mistersamuelsg. 43 C. l s, S., Importfirma, Kungstensg. 59, ba.; tlf Norr Svensson. 1 Svensson; 2 Svenson; 3 Svensohn; 4 Sven zon; 5 Swensson ; 6 Swenson. l Bror I<., Ingenjör, Karlbergsviigen 45I1I, Va.; tlf Martin, Ingenjör, Pek. verkst., Skansberg, Sö.; bost. RutgerFuchsg. 6 BI1', Sö. e Wathier, Ingenjör, Agenturaffar för Jiirno. Stålvaror, Tegnérslunden 8, Va. 1 P. O., Inkasserare, Grefg. 42, Ö.Dj. l Siri, Fröken, Inneh.afBlanchsCaf.4, kontor V. TradgLdsg. 10, C.; bost. Smålandeg. 38, C. j C. A., Instrumentmak., Hökensg. 91,'Sö. { l G. E., Instrumentmak., Viistmannag 331V, Va.; tlf Vasa 's 1nteckn. o. fastighetsaffar, Smålandsg. 38', C.; tlf 2449, Norr Adolf, Juvelerare, Rådmansg. 16") O.; tlf Vasa Eskil S. M., Jarnv.tjanstem., Hornrg. 172Bn.b,, Sö.; tlf.söder Märta, Eaféidk:a, Osterrnalmstorg 4I, O.; tlf ; sommarbost. Borisberg, tlf Algö 119. l Evald, Kakelugnsmak., Greftureg. 26, Ö.; tlf , Norr l A. G. N., Kamrer, Bragevagen 21, Ö.; tlf Norr l Carl Adolf, Kamrer, Hornsg. 6SI1, Sö.; tlf Söder G., Kamrer, Birgerjarlsg. 109, Va. l John E., Kamrer, Solhöjden, Spånga; tlf Spånga 52. e L. Bertil, Kassör, Idung. 8I, Va. l Sven J., Kassör, Greftureg. 741V, O. 1 A., Konservator, Tegnérslunden 8".b; Va.; tlf Norr Is, Albin, Konstruktionsbyr&, Hamng.15, C.; tlf o C. E., Konstruktör, Jarlag. 7 A, Aspudden. l Ernst G.E., Kontorist,Torstensonag. 131V, Ö.Dj.; tlf Osterm l H.A. A., Kontorist, V. TradgLrdsg. 1911,.C. 1 Nils, Kontorist, Nybrog. 18, Ö.; tlf Osterm Maria, Eontorsbih. hos Geqeralpoststyr., Earlavagen 4211, 0. ; tlf Osterm Hilma, Kontorsskrifv. i Jarnvagsstyr. Kontrollkont., Styrmansg. 9, O.D~. 2 Marta, Eontorsskrifv. v. Vatten1edn:verket, Roslagsg. 41, Va. * Gust., Kontrollinsp., Malmskillnadsg. 60, l A. F., Ingenjör, Volrnaryxkullsg. 7IJr Sö. C. ; tlf Norr l Albin, Ingenjör, Strandvägen 27, o:d~.; 11 Johan,. I<riminalkommissarie, Nya Poliskontor Hamng. 15, C. huset, C.; tlf Polisens växel. l Anton, Ing., Vapadisvägen 42. Va. l M. Th. Kr., Kyrkoherde, Ulfsunda prast l Bertil F., Ing., Asög. 101 BI, So.; tlf Sö. gard, Ulfsunda; tlf Ulfsunda 155. der Alfred, Köpman, Volmaryxkullsg. 9, Sö. JONKÖPINGS JURIDIISKA BY$R~~ 16 HAMNGATAN R 6

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB

OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV. Av Peter Stein, Stein Brothers AB 1 OM JUDARS INSATSER I SVENSKT NÄRINGSLIV Av Peter Stein, Stein Brothers AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. NÅGRA ORD PÅ VÄGEN 3 2. TIDIGA FRAMSTÅENDE FÖRETAGARE 6 3. LOUIS FRAENCKEL, FÖRRA SEKELSKIFTETS FRÄMSTE

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

Luleå Rundradiostation

Luleå Rundradiostation Luleå Rundradiostation Mjölkudden 1938-1978 Historik Bob Jacobsson Bengt Lundberg 2011 2012-01- 07 Innehållsförteckning Tänka sig att det var i Luleå det i började. 1 Sid Demonstrationer och mottagarbyggen.

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05

1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 1910 1919 Uppdaterad 2015-01-05 KRONOLOGI ÖVER FLYGET I SVERIGE 1910 Gustaf von Hofsten flyger ballongen "Andrée" från Stockholm via Riga till Gotland. Det var den hittills längsta ballongflygningen inom

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

Ännu fler bostäder kan byggas i Riddersvik. Två åtalade för Plantagen-rån. Trängseln värre än någonsin. Hässelby Södra Villastad Småstuguvägen 11

Ännu fler bostäder kan byggas i Riddersvik. Två åtalade för Plantagen-rån. Trängseln värre än någonsin. Hässelby Södra Villastad Småstuguvägen 11 TISDAG 21 APRIL 2015 Nr 17 Årgång 29 kultur & nöje Mc Habit väljer vinyl framför cd till nya plattan Sidan 24 sport Percy hittade Björn Borg nu tränar han nya talanger sidan 28 Ännu fler bostäder kan byggas

Läs mer

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009

Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Svensk Form Verksamhetsberättelse 2009 Nu gäller det. En avgörande tid för Svensk Form 2009 inleddes med inflyttningsfest i Prästgården, våra nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm. Sedan packade vi upp

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop

MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010. Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL. Kungliga bröllop MAGASINET FÖR BOENDE I MICASA FASTIGHETER 1/2010 Skapa SOMMAR på balkongen Renässans för TEXTIL Kungliga bröllop Hemtjänst det är du som väljer! Med kundvalsmodellen väljer du själv vem som ska stå för

Läs mer

kom.nu.då Ola Larsmo

kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo kom.nu.då Ola Larsmo 1 Innehåll 06 Förord 07 Inledning 09 Projektledaren om utställningen 11 När sker egentligen ett vetenskapligt genombrottet 13 Tryckpressen 19 Upplysningen 30 Nätverkens

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012

Rengsjöbladet Årgång. Rengsjö har e. Tack min ängel. Nr 1 Feb 2012 Rengsjöbladet Årgång Rengsjö har e 5 Nr 1 Feb 2012 Tack min ängel Foto:Daniel Bernstål Precis när Göte Erikssons hjärta stannade råkade Birgitta från Kilafors komma till Rengsjö. Hon räddade Göte med hjärtlungmetoden.

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer