FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76."

Transkript

1 966 Sveriges-Syhehörsmagasinet., Sveriges Soldat- o. Arbetarförb. Förlag, För- Svingården Blåsut, inneh. Aug. Henrikson, /. lagschef Red. Helge Åkerberg, Hornsg. Sthlm 20; a. t. Enskede 45; r. t. En- 45, ss; a. t. Söder 9999, r. t skede 138., - Spannmålsexportförening, ordf. GrQssh. Svinhufvud, K. G., Forstmäst., Handtver- Eric Ohman S:or, Norrmalmstorg 3" O. kareg. 34, O. - Spannmålsintressenter, Föreningen,Drott- - Anna, Fröken; Torsg, 40} Va.; r. t ningg. 11, O. - Tyra, Fröken,.Telegrafist, Handtverkareg. Statskalender, redaktör: 'I'örngren, T. W.. 34, O.; J. t Bergsg. 2 1V, O.; r. t Göthilda o. Maria, Fröknar, Linneg. 23, O. - Söndagsskolförbunds exp.,kornhamnstorg - Barbro, Husmoder} Sabbatsbergs sjuk- 49 II, St.; a. t. 1393, r. t hus} Va. - Teaterhistoriska Samfund, t. f. sekr. - A. A. S., Kapten, Brandchef, Malinskill- Emil Petterson, Kgl. Teatern, O.. nadsg. 64, O. - Tegelindustriförening u. p. a., Kungsg. - J. S., K.!tpten, Skeppsholmen, O.Dj. 66, O.; r. t ,- E. M., Ankefrn, Roslagsg. 25, Va. - Tekniskt Industriella Skiljedomsinstltut, Swinhnfvud, Axel, Fotograf, Karlavägen 27, Kungsträdgårdsg. 6, O.; r.\ t. 73?2. O.; a. t. 9486, r. t ~ " - Textilindustriförhund, Drotthingg, 31 IV, - Anna, ~röken, Lärar:a, Karlaväg; 27, O. O.; r. t. 8022, 8023} a, t o. - Anna, Ankefru, Pappershandel, Karlavä gen 27, O.; a. t. 9486, r. t ; - Tryckeriers Arbetsgifvareförbund, Kl. S. bost, s. h. - Kyrkog II ; r. t. 3270, a. t. Brunkeb. Swinstead, Rev., J. Howard M. A, British Chaplain, Ulrikag. 5, O.Dj.; r. t Svertges Träindnstriers Förening, Malm- Svitjod, se DBtädernas ömsesidiga lösöreförtorgsg. 10, O. Telegr-adr.: Träindustri; säkringsbolagn. r. t. namnanrop.»industriförbundet», Svärd & Johansson, Charkuterifabrik} inneh. a. t O. Brunkeb..l868. Ombuds- J. A. Svärd, Idung. 12} Va.; a. t man: Civillag. P. Y. Akeoman. Svärd, G. F., Hoffurir, Slottsbacken 2, St. Ungdom, red. O. exp. Regeringsg. 47, 0:; - And. Arvid, Kontorist, Kammakateg. 7 1, r. t o , a. t O.. O Årspris 3:' - - Kristina, Änkefru, Scheeleg, 4, O.; a. t. ~. Urgrossisters förening, sekr. Ax~l Gard, Jakobsg. 28, O. I - Knngsh, 157. Louise, Ankefru, Braheg. 37 II, O.; r. t. Urmakare Aktiebolag, Klarabergag. 401, Österm O.;Engros-affårför Ur, Kedjor o.alla till - Joh. A.:J Uplandsg. 75, Va.. 'urmakeribranschen hörande artiklar. - K. G., Ofverkonst., Heleneborgsg. 27, So. Direktörer: H. Appelgren o. Carl E. Swärd, Thor, Köpman, Bergsg. 3, 'O.; a. t. - 'I'örnberg ; r. t. 151l, a. t Kungsh I Verkstadsf6rening, Rosenbad 2III, O.; r.f, Otto L., Lagerchef', Tulep.. 31, Va.; a. t O , a. t o Vasa ' Telegr-adr.: Verkstäderna. - J. A., Tulltjänstem., Handtverkareg Vänlterpressförening, byr~.drottningg. ö. g., O.;,. a. t. Kungsh III, O.; r. t Henrika, Ankefru, Döbelnsg. l CI, O.; Ångfartygs Assurans F~renings (i Göte- a. t. Brunkeb I borg) afdelningskontor, Skeppsbr. 20, - F. A., Braheg. 46 III, O,; a. t St.; r. t. 2634, a. t ; telegraf- - Thyra, Braheg. 46 III, O. ) I adr, Securitas; kontorstid Svärdson. John, Landtmät., Fil. lic., Vanadis- Swerin, Erik, Handl., Observatorleg. 9, Tägen 27, Va.;r. t Va. Swärdson, Georg, Grossh., Döbelnsg. 51, v,a.; Swerre, Karl A., Farm. kand" Rådmansg. a. t. Vasa , Va. Svärdström, John Einar, Korresp., Dalag. Svetsnings-, Velociped- & Mek. verkstaden 41, Va. '(T. Björklund), Skeppareg. 7, O.; a. t. Syateljen Stoff och Stil, Nerrlandsg. 20 1, O Se annons sid. 55. a. t , r. t , Svetsning-s-Verkstaden Nya Antogena (inneh, Sybehörsmagasinet, inneh. Georg Bolling, O. Träff), Agneg. 2, O.; a. t.!1868, f. d. Nilsson & Lindströms filiål, sybostaden a. t. Vasa behör o. skrädderiartiklar en gros o. Svidler. H., Beklädnads- O. skoaffär, Handt- en detail, Spec.: Knappar, Linneg. verkateg. 32, O.; a. t , ankn. 23, O.; a. t. 9074, r. t ' Innehis -~D.} Skoaffär, Odeng. 70} Va.; a. t bost. Tyskba~areg. 3 I1I, O.; a. t FRANKERING,SMASKINEN "FRAN C O" Se annons sid. 76.

2 'I \,.',Syb~rg-:-Sylve~o.'...,.,'.'....-.,,) '., 96.7., "':j ~, Syb,~lg,. rf,ritz",\~on~~i,.aftil\erig. 42, O.;".. '"..', '-J l4 firma ~an~ BaYII;Stureplan 15, C. Sydsvenska. 'EmisslOn~ ÅktIebolage~; J - John, Sjökapten Enskede; a. t. Kungs- Egna r,onder 6,200,090.Medverkar, VId.,,~,ä~gen 23, ~oator Ved & Kol A.-B., S.' g.rundla~gande? utv~~gnmg af ko~mer- Bangården, Sö.; a. t. 3942, r. t ,slella o. industriella foletag, Drottmngg. S)idam~rikalinie)l" R9yal Holland Lloyd, 4, C.; r. t , o; ;'a.t.,.,Generalagentur.Skeppsbron 24 Si.: Telegrafadr. : DSydemISSIOTI».'Kon.i, a. t.' 2052, r. t'. '44 ~5. '. ' tor i Malmö, Söderg. ~o." S:ll.4o}y,Johan B., Fabrikör, Rimgvägen 133, =-...;.. _... U.,,,,,Sö., Sydsvenska Kredit Aktiebolaget, Drott- - Lisen, f, Bheborg, Folk~kollär:a, Birkag, ningg:. ~, Sthl~ 16, afdel~:-k.0ntor Götg. r~~4!i18,,\ Va..', 31, So., kl. /210-3, lord. o. dagar - K. F., Kamrer, Ringvägen 133,,Sö.. före helgd '.. '. ' -~ von Sydow, N. F., 4.ssessor, Grafmagnig. Sur, Wiktor, Köpman, Braheg. 18, O,; l!-: t. 12',O.Di Osterm ', '," -:~;E.~Y:Ilt,; Bankdir., BrunK:~bergstorg 18, C. Sylv,an, Herman, Ingenjörsflrma,. (jas.'1' o. - H. A. T., f. d. Bankkassör, Odeng. 90, Va. Vattenledn.ventrepr., Dalag. 2, C;." a. t. -t B; ~., v; verkst, Dir. i Sthlms Rederi 9524, r. t. 3391; Innehis ~ost. Stock-. ".A.-B. Srea,.Banerg. 4 III, O.Dj.; r. t. sund. ' '. ', ';,,0' o., r.f,~0183, a.t. 215,97. - A. W., Kakelugnsmak., Ulfsundavägen..:.. Waldemar G. V., Dir. kv. Tegen, Lidingö 30, Kungsh, y.illastad,. ".,," ri';i:h,rdllas.tad;, r. I t. Lid:ö 2 4~, a. t. Lid:ö - 0: C., Kapten, O~tl(rma~nis~.44;, Vi i I.f, 290., ". - F., Med. Dr, VallIng. 34, C., a.,t , -:},<;)ltrna,' Fru, Tomteboa. goiii,va. r. t. Norrm. 203., '.'. -:. Ingeborg., Fru, f.sparre, Banärg. 29 II1 - Carl O., Revisor.hos Drätselnämnaeri~ \Ii", Ö,. g., O.Dj.. Greftureg. 69, O.; 11.. t. Österm, 'f';j:Anna, 'Fröken, anst, i Sthlms Enskilda - C. Adolf, Tj~nsteI!1ab i SthlJps Hardels. k, Bank, Odeng. 90, Xa., bank; Fr~Jg. 7., Va..,.. I -;"".E~i~,.Fröken, D ~elnsg. Il, q. '.. - G. J. ~., Ankefru, Röistritlldsg.6, Ya. - EmIlIa, Fröken, Osterinalmsg. 22, O.; a. t. - Thea, Ankefru, Gl'efg.37 II, Q."" '.J.' '1.. - Georg, Öfverstelöjtn. vid Generalstaben, - Emmy o.' :M:ar~anne, Pnöknar, Torsten- Rörstrandeg. 14, Va... '. ;.J..,l,. soil8g.~m, 9.DJ;; a. t. 9ster~ P.. G.,. Ofverstelöjtnant,' Ri4dar~lt. 49, - Pingal, f. d. Föreståndare, Ängsvägen 28, O.DJ.." Enskede.. Sylwan, N. Chr., Banktjänstem. Rörstl'ltndsg~ '~::,qe~d~,.bitr. Förestånd:a vid Högre Lära, 3~IV, Va. ', ',...J,rmnesem., Engelbrektsg, 6Ar, O. - Christopher, Ing., Red: f.: Industritid-.:... Fred., Grossh.,' Ombud för A.-B. Fören. hingen Norden jämte Svensk tidskrift'..,,i ~hokladfabr., f. d. Ståthållarebost., G:la förlfndustriellt rättsskydd;il<!flän4afe&:~ naga: postadr, Sthlm 6; r. t , a. t. 20, Va.; a. t '...',. '.W,va.sa Harald, Kapten, Grefmagtdg.'5 IV ;'o Pi. - Fingal,.:~and:l., Tunnelmagasinet, Norr-.Sylvander,..Amy, Fröken, Brahcg: 29,. O.;,.' \..landsg, 30, C.;:bost. Humlegårdsg. 23, O.. r. t. Osterm, I. '..:.-.Hjalmar,' v, Häradshöfd., ver1rst. Dir. i - l. L." Handelsidkra, Svarteneg 8 B, Sö.,Sv.. jarbetsgiftarefqren., Norr Mäla.r- - Harald, Herr, Hötorget 13;' C. '.' strand 24IV, C.; a. t Anna, Lärar.a. (slöjd), Volmaryxkullsg. 7IG..,W.,.Ingenjör, Kungstensg. 69 IV, Va. 15B, Sö. '. ' - Tyra, Musiklär.a, Odeng. 90, Va. - Rudolf, Skyltmålare, Högbergag. 25, Sä. ~;G.! A., Le Stationsskrifv., e. o. Hofrätts- -8 Skyltmåleri, Högbergag. 25, So.;: a:vt? not., Björngårdsg. Hi B,Sö.; r. t , " :r~ilgerda, Sång- 0;. Musikinstitut, David- - A., Sömmerska, G~!fvareg. 5,,.C.,. "I. bagaresg. 1, C.; a.j, , r. t Anna, Ankefru, Fjäl lg. 2 C, So..' T, M~rta,.Telegrafist, Angsvägen 28" En- Sylwander, H., Hoffotograf, DI;ottniIjgg. ''33, \ 'skede; r. t.-ensk, C.; bost. Riddareg. 39, O.Vj. ".. 7 ij:"a.,,o,,tjänstem. (SthlmsEnsk. Bank), Sylven, Gustaf, Direktör, Sköldungag. 6)0.; ~ idöbelnsg. V, C.; a. t. Brunkeb, 423~. r. t , a. t 'l" :ro Olga Maria" Ankefru, Skeppareg. 30. O. - Ar-tur, FoJ,kskollär., Musikdlr., Snackpar- Sydsvenskfl Dagbladets Stockholms-Redak- ken 7, Appelviken. ".' a'rll,'tion, red. Sixt~n Björling, Flemingg. - An.!Ia M.,. Folll:iikollär:a, Snäck~ark;M"7i ~:',(.5, C.; r.. t AppelVlken. FiJVsPONGs.METALLVERK~,A:.'7.a"t',.... SERIDARSSAN8t1lATAN j

3 968 Sylven-e-Sällskapet. Sylvon, Signhild, Förest:a f.sofia Husmoders- Sädbom, Maria, Kontorsskrifv. i Järnv. styr., skola m: barnavård, Skåneg. 118, Sä. Östermalmag. 11, O.; a. t. Österm & Co, G. E., A.-B., Stenkol o. koks i Säf, Hanna, Fröken, Alströmerg. 6, C.; a. t. parti, Norrmalmstorg 12, C.; r. t Kungsh o , a. t Telegrafadr.: - Naemi, Fröken, L:a Vattug. 17, (J.; a. t...sylve.jlcompani>., Brunkeb Emma, Ankefru, Hornsg. 154, Sä. Säfbom, A. S., Handl., Nybrog. 15 A, O.; Sylvia, Hotell, Pensionat o. Matsalar, Eriks- a. t bergsg. 1B, O. - Sam., Kött-..o. fläskhandel (inneh. A. ~. Sylvia, Kommanditbol., Parti- o. Minntaff", Säfbom), Ostermalms Salu ball 103, O.; Ostgötag.17, Sä.; r. t , a. t~32584, a. t. 7863, 1'. t o filial Södertälje. Telegrafadr.:»Kom- - S. B., S~ådespel., Birgerjarlsg. 117 A, Va. syl»..,. - Clara,.Änkefru, Norrtullsg, 45, Va. Symaskinsaffären Solidar, Carl A. Magnus- Säflund, Bernh., Bildhugg., Rörstrandsg. 16, son, Vasag. 52, C" Va.; a. t ; verkat. Bryggareg. Syndicat suedois des Ingenieurs-Conseils, en 30, C.; a. t matiöre de propriete industrielle, se - Hilma, Fru, Modeaff., Rörstrandsg. l6, Svenska Patentombudsföreningen. Va.; a. t Synnergren, Gertrud, T~ädgårdsmäst.). Sö- -:: J. Edvin, Kamrer, Linneg. 7,t?;r. t dermannag. 55A, So.; a. t. 3020ö. Safsten, J. O. B., Kammarskr. l Tullv., Hol- Synnerholm, C. J. B., Sjökapten, Bellmansg. ländareg. 26 B, Va. 23, Sä.; r. t. Söder 520, a. t. Söder Säfström, Gustaf, Bokh., Östgötag. 66 Al, Sä Otto, Direktör, Juvelerare, Hagag. 46, Va. - C. A., Skomakarmäst., Rålambshof, C.; - Agnes, Fru, Uplandsg. 23, Va. a. t Maria, Fru, Cigarrh., Brännkyrkag.175, Syraense Smelting Works filial, Martin So.; bost. 8. h. I Eriksson, 'I'orsg. 10 D, C.; r. t Thyra, Fröken, Handtverkareg. 43 B, C. Syrefast Murning, Aktieb., St. Vattug. 10, - L., Ing., Tuleg. 25, Va. C.; telegrafadr. Syrefast. Säfvelin, P. J., Vaktm., Maria Nya folkskols- Syste'm Idnns Tryckeri Aktiebolags Spe. hus, Ringvägen 23, $ä.; a. t : l fd l' f k t tik l Säfwenberg, G. Albin, Ingenjör, Solhem, CIa a e nmg ~.r o~. o. ~er l a sy- kv, Näckrosen, Spånga: r. t. Spånga Iå, stem; kolpapper for skrifruaskiner m. m., --' K. O. H., Öfverste, Chef för K. Landt- Bryggareg. 17, C. försvarsdep:s Kommandoexp. Sibylleg. I System, Import, Fabr. & försäljn, af arbets- 77 O ' besp. kontorsartiklar, Smålandsg. 24, C. Säfveån~ Aktiebolag Blasieholmstorg 11 C.' Syster Sigrid And!lrssons sjuk- & hvilohem, a. t. 7090, r. t ', Nybrog. 6, O.; a. t Säll, Anton, Sigtunag. 12, Va.; a. t. Vasa Systrarna Lundberg, Sybehörs- o. Kortvaru handel, Bondeg. 33 A, Sii.; a. t Sällberg, Gösta, Apotekare, Ad. Fredr. torg - Rundholm, Blomsterhandel, Hornsg. 2, 1 B, Sti.; a. t , r. t So.; a. t. 3556, r. t Alma Dokt:a Ad. Fredr. torg 1 B Sä. Sytrådsfabrikanternas Försäljningskontor, a t ' r. t " Södermalmstorg 61, So.; r. t o. - Rob:, e. o. Hdfrättsnot., Sot Paulsg , 37.61, a. t Telegramadress:»Sy- Sö.; 1'. t trad». _ E. T. D., Kontorsskrifvare, Bondeg. 1 D, Szarkowskl' S. & I.., Firma, Modeaffår, Vä Sä..sterlangg. 54,.St... _ se äfven Sehlberg o. Sellberg. - Lina, Fru, Blekmgeg. 38, So. Sällskapet Arsenalsg. 7 C. Szejnman, Marcel, Ing., Drottningg. 11 m, Sällskapet Arbete o.hjälp~amhet,exp. Brunnse.; 1'. t gränd 4 1'/2 tro St.O/~p. helgfria da- S~gverksf6rbundet! Kungsg, 56 1ll, Sthlm l. gal' kl. ii f. m~-2'e.~. o. 5-8 e: m., Sangsällskapet»Sjung, SJung», lokal Klara lörd, 11 f. m.-5 e. m. Kassör G. A.. V. Kyrkog. 17 x, C,.. \ Sjöberg. Ordf. Henning Johansson. Såningsmannen, red. O. expo Lastmakareg. _ Barnafonden exp Hornsg 961 Sä t 12 11, C. _ Barnavård, Stadshagen, c: M~ttagn.-tid SåP" & Tvålcentralen, inneh. Knut Sig., hvard, utom lörd, Telefonsam- Englund, Kungsg. 44, c; r. t , l tal ~~d elever 7-9 e. m... a. t Barnavan~ern!", S:t Paulsg. 33 A, So.;, C. H. TIdelIus, sekr.; a. t MYNTRÄKNAREN 'Se annons sid. 77. "MILLIARD"

4 Sällskapet--Söderberg. 969 Sällskapet Blomkronan, kontor Västerlångg. Sällsbröm, R. Hugo, Ingenjör, Markvardag., 17, F/2 tr, (ingång fr. Storkyrkobrin- 16 I1I, Va.; a. t ken), St.; kontorstid 11 f. m.-2 e. m., - A. E., Skomakare, Riddareg. 3, Ö. 5-8 e. m., lörd, 11 f. m.-5 e. m.; a. t. Särenholm, Ester, Folkskollär:a,Rörstnndsg , Va.. - De Gamlas Vinner, Enskede; r. t. Ensk. 28. Särling, S., Kontorist, Asög. 83\ Sii.; a. t. - för Arbetsflitens befrämjande, bod»bi kupan», Klarabergsg, 21, C. - A., l:e Kontorsskrifv., Odeng. 59 1V, Va.; - för Befrämjande af skolungdomens fria r. t. 71 7l. lekar, adr. V. G. Balck. \ Särnblad, A. G.,.Flaggunderoff., Bellmansg. - för Befrämjande af upplysning o. sedlig- 25, Bä.: het, Malmskillnadsg. 48 D, C. - Hilma, Ankefru, Bryggareg , C. ~' - rör Folkundervisningens befrämjande, Särnmark, A. V., Målarmäst., BigtunagIu", högre folkskola f. flickor o. husmoders- Va. skola, Greftureg. 44, Ö.; a. t Säterstrand, Anna, Folkskollär:a, Västmanför främjande af kyrklig själavård, sekr. nag. 93, Va.; a t. Vasa Pastor Arthur Jonsson, Jakobsg.2, C.; - Eva, Folkskollår.a, Uplandsg, 43, Va. a. t. Brunkeb Sätherlund, Alma, Folkskollär.a, Karlbergs- - för Nyttiga kunskapers spridande, sekre- vägen 10, Va. terare T.Holmberg, Kommendörsg.9,Ö. - & Krooks Tryckeri A.-B., Slussplan 63 A - för Svenska kvartettsångens befrämjande, o. B, St.; a. t. 2561, r. t sekreterare Tandläkare Carl Högberg. Sätra Varf & Slip (äg. Sthlms Transport- Greftureg. 7, Ö.; skattmäst. Organisa- & Bogserings A.-B.), kont. Stadsgården tionschefen' Nils Sundstedt, Hansa, 14 & 16, ss; r. t. namnanrop:»)trans- Sthlm 15. portbolaget», a. t Varfvets tel, - Hjelpsamheten (8. H-n); skattm. Vie- r. t. Hägersten 8.. \. tor Ericsson, Ringvägen, 15, Bä.; r. t. Sätter, Amalia, Fröken, Östermalmsg. 60, Ö.; 559, sekr. O. Dinell, A.sög. 18, ss, a. t a. t. Söder 3 88, r. t V Graden: Sätterberg, se Setterberg o. Zetterberg. skattmäst. O. Dinel!., Sättergren, S. G., Bokh., Svedenborgsg. 9, - Idun, sekr. Professor Knut Kjellberg, Råd- Sii.; a. t. Söder mansg. 18, Ö.; kassaförv. Hofintendent - se äfven Ssttergren o. Zettergren. i Axel Lagrelius, Sköldungag. 3, Ö. Sätterholm, W., Milkontrollör i Järnv.-styr.,,- Järn, Maskin, Metan, Ordf. Arvid Anders- Vintervägen 33, Råsunda. \.. son, Katarina V. Kyrkog, 4 III, Bä. Säve, T., f. d. Rektor, Kartavägen 76, O. - Nya Idun, ordf. Elm b.lad, Sigrid, Fru, Sääf, Ernst L., Brefbärareförman, Surbrunns- Kommendörsg. 28, O. g. 49, Va. - P. B., Regeringsg. 5, C.; Dir. G. Setter- - G. B., Polisöfverkonstapel, Döbelnsg. 2, gren, Va.; a. t. Brunkeb Redliga Vänner, Kassör Ernst Andersson, Söder, A., Folkskollär., Birkag. 5, Va. Tomtebog. 25, Va.; a. t. Vasa Elsa, Fru (deläg, i firman Ferngren & - Rätt och Sanning, Folkungag. 14 B, Bä. Söder), Modeaff., Storg. Il. O.; a. t. - Svenska Baptistmissionens kommitte för missionen inom landet; kassör J. By- - J. Å., Riddareg. 54!, Ö.Dj. ström, Döbelnsg. 12, Va.; a. t Söderbaum, B., f. d. Bankdir., Roslagsg. 11, Vänskap och Hjälpsamhet, Sjuk- o. Be- Va; r. t. Vasa 382, a. t. Vasa grafn.-kassa, expo Hornsg. 96\ Bä. - Hilmer,BokhandI.,ldrottsg.2III,Råsun~a, - se äfven Föreningar O. sällskap, sjuk- o. r. t. Rås begrafn:kassor, pensions- o. understöds- - Hilda, Fru, Tomtebog. 21, Va.; a. t kassor, änke- o. pupillkassor o. S. v. - Arvid, e. O. Hofrättsnot., Roslagsg. 11, Sällström, Pehr, Byggm., Sveavägen 112, Va.; r. t. Vasa. 3 82, a. t. Vasa Va.; a. t. 8056, r. t. 1114; bost. a. t. - Albin, Ing., Valhallavägen 57, Ö. / R., Ingenjör, Rönninge; r. t. Rönninge Louis, Cigarraffär, Norrtullsg. 21, Va.; - H. G., Professor, Experimentalfältet, postr. t ; bost. Västmannag. 79, Va. adr. Experimentalfältet. - A. o. A., Fröknar, Sveavägen 112, Va., - Erik, Ingenjör, Scheeleg. 20, C. 1 Söderberg; 2 Söderbergh, :...Gustaf F: W., Ingenjör, Konsult. i bygg nadsfacket, Sveavägen 112, Va.; a. t. -' Gustaf, Affärsförest., Folkungag. 8 C., Bä. 7092, r. t ,-' Karl Th., Agent, Sigtunag. 6 1,Va. PINSPONGS METALLVERKS A.-B SERIDARIlSANSGlATAN /

5 970 Söderberg. l Söderberg; 2 Söder.bergh. 1Söderberg; 2 Söderbergh. _1.«Villard, Agenturaffär (Korta varor o. _I. Elsa, Folkskollär.a, Sabbats bergs Sjuko Ma.ufakturer), Centralpalatset, C.; r. t. hus, Va. ",6169, a. t _I. Gerda, Folkskollär:a, Tunnelg. 2Pv, C. _I. Edv., f. d. l:e Aktuarie i Stat. Central- _1 Signe, Fru, Styrmansg. 19, O.; a. t ~ byrån, Fil. dr, Greftureg. 75, O. _2 Tekla, Fru, exam. Sjukgymn., Linneg. -1.pelle, Attributmålare vid K. Teatern, 39 BlI, Sö. Greftureg. 20 C, O.; ateljå Kungl. Tea- _I. Therese, Fru, Västmannag. 47, Va.; a. t. tern. Vasa _1 G. 'W., Bankdir., S:t Erikeg. SOIl, C.; r. t. _1 A. M: S., Fröken, Tunnelg. " 211 v, C.; a. t. Kungsh Brunkeb ' Söderberg, Alb., & do, Intressenters -~ fanny, Fröken, Tunnelg. 21 IV, C.; a. t. $' *~.B.,Ban~irtirma, verkst. dir. Nils '_l Ge~d~~~~~k;~,~isög. 77IV,sÖ... Ilen o. NIls.l'ette:.;sson, Gust, Ad. _1 Ida, Fröken, Upsalag. 17 1, Va. torg 16, C. DIr. r. t. '31219, fondafd.. _I. Maria, Fröken, Drottningg. 95 CIl, Va.; r. t , a. t , börsen r. t. a. t. V.sa 660.,, 22$ 28, a. t _I Nanny, Fröken, Bokför:a, Uplandsg. 59 1V, _l Ferd., Bokh. (C. A. Strömmers H. A.-B.), Va.; a. t. Vasa 103. : ; Artillerig.28Bn.b, t. V., O. _1 Valborg, Fröken, Götg. 5, Sö. _I. Martin, Bokh., -Iohannesg. 4II, C.; a. t. _1 Anna o. Hilda, Fröknar, Norrtullsg. 5III, Brunkeb. 65. I Va., _1 E. B., Boktr.-faktor, Hornsg, 55, Sö. _1 Hj. Författare, Tyskbagareg. 9 III, O.; _J,Anton, Cigarraffär, Surbrunnsg. 31, Va.' a. t. Osterm a. t. 63 ~1, r. t ' _1 Sven E. 'E., Försäkr-Dir., Regeringsg. _1 Zelia, Cigarraffår, Väste'r~å,ngg. 4, Si.; 59, C.; v t. 1425, a. t. 5987; sommarbost. Narvavägen 22, O. boet. Mälarbo, Hesselby: r. t. Hes- ~~'Fritz Civiling., konsulter. inom bygg- selby 25. nadsficket, kontor Vasag. 15 & 17, C.; _1 H. K., Garn-, väfnads- o. sybehörsaffär, r. t. 2820, a. t ; bost. Kungs- Hornsg, 94, Sö.; r. t. Söder 816., "uholmst6rg 6, C.; a. t _1 Olof A., Generalkonsul, Karlavagen ~1, O. -.J GI, Dir., Brunnsg. 12, C.; a. t.brunkeb _1 Ernst Wilh., Grossh. (Aktiebol. Öhlin, _1 H. W., Direktör, Narvavägen 21 1v, O.Dj.;, Nilsson & Co), Frejg. 38, Va.; a. t. a. t , r. t. Osterm, 338. Vasa ' John, Direktör i Sjöförs.-aktieb, Vega, _1 G., Grossh., Riddareg. 47, O.Dj., Birgerjatlsg. ;33, C. _1 H. A., Grossh., Gen.-agent för nsterling» _1 Ernst, Disp., Regeringsg. 105 IV, C.; r. t. motorer, kont. q. bost. Kommunal-, ' I , haset, Liljeholmen; r. t. Liljeh. 74, _1 Fritz Vald., DistributionsCörest.,Vikingag. a. t. Liljeh. 129; motorbåtsvarf Sköldg.,\ 6 AlV, Va.; a. t. Vasa ,26 (L:a Tanto), ss., r. t _1 Albin, Engroi1- o. Agenturaffär, Sibylleg. _1 & Haak Aktiebolag,.Grosshandlare; kon- 141, O.; '11.. t. 9427, r. t tor Brännkyrkag. 7, Sthlm 2. Kontoret -~ G'ustaf, Expeditör, Långholmsg. 11, Sö.; 9-5, lörd, 9-3. Lagerexpeditionen och a. t. Söder Magasinen 8-6, lörd. 8~-3. Cheferna.:» s, John; f. d., Fabriksmagasin; inneh, John träffas lämpligast 2-3; r. t. namn- W. Borglund, Storkyrkobrinken 11, St. anrop. -, Lager af fabrikens tillverlmingar, _1 P. J., Grossh., firma Söderberg &,Haak trikåkalsonger, yllestrumpor, bomulls- > stn.mpor, tröjor.fmntimmersyllevåstar Aktiebolag, bost. Djursholm. _1 Karl G., Handelsres., Riddareg.. 26, O.;,,~ m. il. trikåväfnader, rikstei r. t. Österm, _t G.'.L. E., f. d. Fabrikör, Folkebo, Neg- _1 N. E., Handelsres., Fridhemsg, 24, C. 'I linge; r. t. Saltsjöb. 442, a. t. Salt- _1 Nils, Handelsträdg-mäst., Alfsjö; r. t. Ii sjöbo 207., Alfsjö 6.. _1 David, Faktor, Nybrog. 14A, O.; a. t. _I. Ernst F., Handl., Högbergsg. 37 B, , tr., Sö.; a. t. Söder _1 G.,.. Fil. dr, Vill ag. 18 & 20, O.; r. t. _I. Gust., f. d. HandI., Drottningg. 80 B, C.; ) v : Osterm r. t , a. t. Brunkeb » _,I Verner, FiL dr, Drottningg. 80 BIV, C.; _1 R. H., Handl. (spee.), Birgerjarlsg. 93, r. t.7267, a. t. Brunkeb Vq.; a. t. 9771, r. t. 4527; filial Va-.. FIRANKERINeSMASKINEN "FRAN CO".1-/...;.:.- Se annons sid. 76.

6 " Söderberg-Södergren. j uni l' Söderber~i 2'~S~ö ~d-er~b-e-rg-'h~.--~,,-~- l Söderberg; 2 Söderbergh. '~'!.:::'I "'i'rladisväged'29; Va.; a. t. o. r.' t i -;2V. H., 8tadsbudstörest., kontor Brunns-.bost. Birgerjarlsg. 93, Va. gränd 5, St., -.a, t. 2713, t. t.1599; - ))} E.; "Hattmakare, Hornsg. 96 & 98, bost. Ma1mtorgsg. 5, C.j.a, t. Brunkeb, -'l' 'Sö.;, a. t~ Söder I! '... \ _ls,;"r\eftr.-,~hertekip~r.-affär, Malmskill~ _1 C. F., Stenhuggarmäst., Igeldamsg. 2~ C. i I, nadsg. 9, C., o. Oxtorgsg. 8, C. a. t ; bost, Solnavitgen 115, >Va.". \-l,hermll.n,hotellvärd, Klarabergsg. 60, C. _2 'I'h., Tegelhandl., Scheeleg, 15,0.; a.,t Söderber~s, H. G., Import A.ktiebolag, 24677; bost, Hufvudsta. j -v se 'Aktiebolaget Kol och Koks.. _1 Berndt, Tjänsteman, Kronobergsg. 20IV,;/(;';; _1 Carl Fr., Ing., Karlavägen , Ö.Dj.; a. t. Kungsh ','; 'a.,t , r. t. Österm Medd, _1 Carl Oscar. Tjän~teman, Hornsg, 55,)Sii,,~ "underv, i kartritn.' ",' _1 J. G. V., 'l'jänstem., Greftureg, 7, 'Ö.;.. _lotto H., Inspektör, Skeppareg.20Ul, O.Dj.; _1 N. O., Trafildnspektör, Uplandsg. 35, Va.' a. t. Österm.40.,,! ' ",",1 Julia, Trikåstickning, Braheg. 17 D b., Ö. _2 K:A., Inteckn.- o. egendomsb yrå, Seheeleg _1 Per Fredr., Underlöjtn., S:t Eriksg, :47, C. j 15, C.; a. t ,a. t. Kungsh \ -iernst"v:;'jähhandl.,uplandsg. 15, Va.; _1 W. A., Vaktmäst., Sabbatsbergsvsjuka. t. 5814, r.rt, 8171;bost. s. g. 74. hus, Va.,'-;' -:~)'{afe o. 'KoJilditorii A.-R; Hamng. 36, C., _1 V., VedhaI!.dl., Rensg, 19, Va.; a:t.108, { x; t. '87,51, a. t.' 90 80; kontoret 9006, _1 A.gd~ O., Ankefru, Greftureg; 56"Ö, 47.,,..a.. t. 9750j \1 a, t, " filial: Birgerjarlsg. 3, C.; _1 J., Ank~fru, Volmaryxkullsg. 10 A, Sö. _1 Selma, A.nkefru, Sigtunag. 15 II t ö. g.. Va. _2 C. G., Kamrer, Stadshagen 19 BI, C. _1 J. G., f. d. Ofverlär. i' Klara Folkskbla, _,l.c.' O.L., Kapten. v. Flottan, 'l'omtebog. Helsingeg. 13, Va. ": '~8Y,23, Va.j a. t.255'42: Söderblom, R. E., Uplandsg. 42" Va,j,a\ :t..:.petnst, Kassör' för Laudsorganisati'onen, Vasa 68 23J 'I 'o:-, kontor Barnhusg. 16, C.; r. t.l 78, a. t. Söderbom, J. H. F., Kapt. v. lntend; -kå:t:en,.1i1~\43 ~4, bost,' Sm.edjevägell13, Ulfsunda. Drottningholmsvägen 5 B'V; Il.; r. t.. Kungsholms villast.: a. t. Ulfsunda Knngsh, 111., " ; ': - A. V., Ombudsman, Gröndal, Liljeholmen;,,:1 Mina, Konfekt- o. Chokladmagasin,Odeng: Söderborg, Benkt, Fil. dr, Lektör,,Vana.dis- ~l '44, Va'.;a. t.:22~ 61;?ost: Vegag}3, Va.' Tägen 3~,.. Va. 'v "..,'Hl \.-, C.G.,Kontorssknfv.,S.tEnksg.24,-Mr.,C. - B., Ing., TJIHhofsg. 14, So. ~'l _1 H"Källarmäst., Skeppareg. 39, O.Dj. Söderby Sjukhus, Uttran, se f. ö. [33633-i",...ll!JIJösefE., 'Köpman, Hornsg. 65, Sö. j' a. t. Söderbäck, ~. V., Direktör, Skeppareg, 29'V!!:",'Söder ' Ö. g., Ö.. ;\,' 'j '.-,~lt',j, ':M., Lagerchef, Norrtnllsg. 20 Il, Va.j - Fritiof, e.o. Hofr-not., Sveavägen,HOIV, ;r"r: t: Va,sa 671.,Va.; r. t. Vasa ":f,l," _lg. E., Lärov.vad], v; Söderm. h.allm. Söderen, Einar, Löjtnant, Grefg. 571 ö. g., O.; I I'd lärov.; Krukmakareg, 42, ss. ' 'a. t. Österm, 2345:, '-! h. '.1;LG,r.J., Musikfanjunk., Lilla Essingen. Södergren, O. S., Bankdir., Stureg.Sl Il, Ö. _ll'cc A.~ Mösshandel, Storkyrkobrink. 3, St. - Dan., Banktjänstem., Regeringsg-,95 B,..:E.lW., nrma, Möss- o. hatthandel (inneh, 1'/2 tr., C.j a. t. Brunkeb "' '/:Alma'Ericson),Storkyrkobrinken12,St. - G. W., Banktjänstem., Linneg. 81 II, O.Dj.; ~1 P., Ombudsm., Alströmerg, 19, uppg. D II,C.. a. t :l1\A!nton, Posttjänsteman, 'I'uleg, 24, Va.; - A. B., Fabrikör, Ynglingag. 11, Va,; r. t. \ a. t. Vasa, , a. t. Vasa 'l," -{:ROb., Predikantj-Observatorieg. 4 m, Va.; - Hanna, Fru, Linneg. 81'1, Ö.; a. t a. t Augusta, Fröken, Kammakaeeg. 6:,(Va. _2 H. Ä" Sjökapten, Grefg. '49 III, O. - Bina, Fröken, Malmskillnadsg. 34;} e:;..21 S. Iii 'Snickare, Birgerjarlsg.: 122; Va.; r. t ,,,: a. t. 12~ 28; bost. Frejg. 2, Va, - E. M., Fröken, Kontorsskrifv..i Postspar-",...;-'l!Helfrid, Sophiasyster, Dalag, 28 II, Va. banken, Kammakareg. 6, Va. ',,'l.'i _1 Carl, Aktiebolaget, Spannmål, mjöl o. - Emelie, Fröken, Vanadisrägen- 23 ' ;", Va.. '."kolonial i parti, Brännkyrkag. 11, Sö.; - Sofie, Fröken, Målarinna, Stjärng; 2 III pva. r: t. 28,.506, i7889 o'. 7898, a. t F. 'l'.,,handelsres, Östermalnisg," ~5 & g"aktiekapitalet Kr. 3;000,000 i aktier 27, O.,," "l'..å Kr. 1,000.' ".- Hanna, Postexp., Torfig. 27, Va;, 'F/,NSP:ONGS' METALLVER,KS,A.-;,S~,,/, '. IJS"'DAR ANS8ATAN '----

7 972 Södergren-Söderlund. Södergren, Axel, Skådespelare, Agneg.3, G. Söderling, C. F., Gasmäst., Norrtullsg. 5, Va. - Sven Herman, Tjänsteman, Folkungag. - J. E., Husägare, VäBtmannag. 83, Va. 12 AlII, SÖl.. - A. G. M., v. ~äradsh., Notarie.i ~thl~s -J. L. A., Tullvaktrn., Brannkyrkag. 9.5,Sö. stads brandföra-kontor, Notarie I Drat- - K. A' I Vaktm, (Generalpoststyr.Arkiv), sslnärnnden, Styrmansg. 7 1, O.Dj. Frejg. ~~All, Va. ;- Carl, Litteratör, Lundag. 37, Sö.; a. t. - Joseflna, Ankefru, Kolonivägen 42, En- Söder skede. ' G. H., Barnhusg. lo IV, G.; a. t. Brunkcb. Söderhamns Trävaru 1\..-B., H. L. Noren, Narvavägen 34, O.Dj.; r. t Söderlund, J. E., Amanuens, S:t Eriksg, 92 Il, Söderhielm, Maria, Fru, Birgerjarlsg.19IV, Va. I C.; r. t I Axel, Bildhugg., Ingemarsg. 4 1V, Va. -K. O., f. d. Kapten, Kammakareg. 10 Il, Va. - E. A., Direktör, Rådmansg. 72, Va.;r. t. - Erland, Löjtnant v. Elottan, Skeppareg _ 70, O.; r.. t, Otto, Direktör, Tjärhofsg. 58, So.; a. t. - K. E. W., Ofverste, Grefg. 9, O.Dj Sögerhjelm, E. L., Fru, Tunnelg. 15,(). - Wilh., Dir., Källvägen 84, Saltsjöbaderl. - S., Fröken, Västmannag. 26, Va. - E. G., Fabrikör, Observatorieg. S, Va. - O. Julius N., Jur. kand., Registrator i - Gina-l Fru, Handtverkareg. 28, G.; r. t. J~stitieomb.-~~ansexp., Hagby gård, I 13<:52. Taby; r. t. Taby 15.' - Margareta; Fru, St. Nyg. 45, Si.; a. t. - AH, Kansliråd, N. Blasieholmshamnen ,G.; r. t Vendela, Fru, Jakobsbergsg.,17, C" Söderholm, Aurore H., f. Kock, Folkskollär:a - C. E., Fröken, Valhallavägen 19, 0.. Norrtullag. 55, Va...' ' - Pauline, Fröken, Storg. 46 Il Ö. g.,. O.Dj. Esther, Fru, -Bibylleg. 16, O.; a. t Alfred, Godsäg., Linneg. 12 lii, O.; r. t. - Johan, f. d. Gårdsfogde, Döbelnsg, 21 I 110. Öl g., Va. - Hugo, Grossh., Götg. 26, Bö.; r. t. 6~ J. E., f. d. Handl., Tomtebog. 39, Va. - John,Handelsres.,'Forstensonsg.7 n b,0.dj'. -s, J. A., Matvaruaffär, Bondeg. 67, Bö. - Herm., Handl., Bellmansg. 12, Bö... - Axel, Pantförsäljn., Linneg. 20, O. - C. A., Ingenjör, Birgerjarlsg. 6, O.; a. t. - C~Rob., Revisor i Lotsstyr., e. o. Hofrätts- 4296, r. t not., Norrtullag. 551, Va.; träffas 9-,10 - H. V., Ingenjör, Högbergsg. 76 B, Sö. f. m., 6-7 e. m. - Georg, InEasserare, Götg. 77 lii, ss., a. t. - EN.k M., Tjänsteman, Tomtebog. 39, Va. Söder 3~ Karin, Änkefru, Helsingeg. 5", Va. - E., Karkasfabrik, Mästersamuelsg. 59 ll - B. O. A., Öfvermaskinist, l:a g. 8, Hjort- ö. g., C.; a. t L hagen, Värtan. - (Söderlundh), Einar, Kassör, Kungsi::löderho1tz, Hedvig, Fru, Bådmansg. 3 Il, O. holmsg. S'v, G. ' - Ida, Fru, Mästersamuelsg. 9,'G. -.J. A., Kassör, Heimdalsg. 1, Va. - Linda, Fru, Cigarraffär. Brunkebergstorg - C. G., Kontorschef, Drottni:qgholmsvägen 9, C. 2,AII, G.; r. t. Kungsh. 3'58. '- Selma, Sybehör o.' ;t\iodevaror, Väster- - Matilda, Linnes.ömm:a, Fru, Ho:nsg.52 1J, långg. 39, St., a. t. 2436; bost. Svart- Bö.: a. t. Söder 28 15, r. t. Soder mango :16, Si.; a. t. Brunkeb Söderluirds, Eric, Militärskr~dde~j (in- - E., Tjänstem., Norrtullsg. 22, Va. neh, K. o. N. Söderlund), Birgerjarlsg. Söderlind, G., Byråchefi Domänstyr., Kom-. 29 I, G;,.;/ a. t. l 47, r. t mendörsg. 34 1V, O.; r. t Söderlund, C'. Ax., Musikhandl. (firma Sva;la - Sofia Henrietta. Fru, Florag. 10, O. & Söderlunds Hofmusikhandel), Artil- - O. F., Gymn.vlär., Hornsg. 34, Bö. l lerig. 20, O. -,Niklas, Handl. (spec.-, vikt.- o. mejeri- Carl G., Pappershandel, Annons- o. Tidn.- affär), Erstag. 19, Bö. kontor, Birgerjarlsg. 71, Va.; a. t. - O. A., Ing., Lundag. 35, Sö , r. t Söderlindh, G. O. D., Kamrer, Humlcgårdsg. Carl-Victor, Prakt. läkare, Nervspeci- 8, O. \.. / alist, Drottningg. 65 II, G.; mottagn. - C. J. E., Med. dr, Lillabältg, 12, O ell. efter öfverenskommelse; a. t., Söderling, :Berta, Doktorinna, Birgerjarlsg. Brunkeb. 1002, Vasa 53 50, r t , 22, O.; r. t Gertrud, Fröken, Styrmansg. 7 I, O.Dj.; Carl-Victor, Prakt. läkare, bost. Odeng: a. t. Österm. 5'58. 19, Va.; a. t. Vasa 5350, r. t , - ( 'MYNTRAKNAREN "MILLIARD" Se annons sid. 77. \

8 I \, Söderlund-e-Söderquist. 973 Söderlund, Birger, Repr. för Parsons Trading Södermalms Skomagasin (inneh, Otto Lind-. 00, Villag. 22, O. roth), Götg.20, ss., a. t Knut ~ Nils, Skrädderiidk., Danderydsg. - Smöraffär, inneh. H. Ström, Homsg. 142, 10, Ö.; a. t , Sö. - F., Snörmakare, Regeringsg. 59, C. - Stufbitslager, Hornsg. 84, Sö. - Gunnar A.W., Tjänstem. i Aktieb. Nyman - Tekniska fabrik, Åsög. 34, Sö. Inneh, & Schultz, Skeppsbron 122, St., bost. Ivar Elliot. Krukmakareg. 48 III, Sö.; r. t Tobakshandel, inneh. A. Frölander, Fol- -K. G. W., Tullvaktmäst., Nytorgsg. 27 1, kungag. 8 E, Sö.; a. t $ö. - Tvål- O. Parfymaffär, inneh. Fru Elsa - J. E., Vaktm. (Serafimerlasarettet), Handt- Wagner, Hornsg-. 10, ss.. a. t versateg. 2, C... Södermalms Tvätt- & Badinrättning, Huf- - Lars, Verkmäst., Alfsjö villastad. vudkontor Badstug. 4, Sö.; r. t. 2584, - Sven, Verkmäst., Uplandsg. 79, Va. a. t Se närmare under rubr. Södermalms Agenturaffår, H. MåQsson, Cho- Badinrättning och Tvättinrättning'. kolad, konfektyrer m. m., Klevagr. 7, Söderman, Hugo, Afd.-chef för Falu Han- Sö.; a. t dels A.-B., Katarinavägen 7, Sö.: a. t. -' Antikvariat (Hildur Forsbom), Söt Paulsg. 1323B, r. t o B, ss; a. t , r. t. Söder G. L." Byggmäst., Sibylleg. 3 AII, Ö.; - Arbetaretnstitut, Nytorgsg. 28, SÖ. r. t Assuranskontor, Götg. 13, Sö., inneh. C.E. - C. K., Cementlägg., Villa Rockhill, St. Johnsson; a. t Essingen.. - Barnklädersaffär, Hornsg. 29A, Sö.; a. t. - Sven, Fil. dr, Skriftställare, Sveavägen 1678, r. t. Söder IV, Va. - Beklädnadsaffär, inneh. Alarik Svan, Sö- - Hedvig, Fru, Odeng. 16, Va.; a. t. Vasa dermalmstorg 1, SÖ ' - Fotografiska Magasin, O. H. Månsson, - Greta, Fröken, Operasång:a, Braheg. 29, Ad. Fredr. torg 1, Sö.; r. t. Söder 430, O.; a. t a. t. 3932; bost. Svarteneg. 28 & 30, Sö. - David, Klädesh., Drottningg. 22, C.; a. t. - Frukt- o. Grönsaksaffär, Götg. 20, Sö.; o. r. t. 7949, a. t a. t D., Klädeshandl., Tunnelg. 20 B, C. - Färghandel, Hornsg. 154, Sö.; a. t , - Rudolf, Körsnärsmäst., Pälsmodeaffär, r. t Kungsg. 42 (vid Hötorget), C.; a. t. - Guldsmedsaffär (L Olausson), Götg. 18, 16703, r. t. Norr 7 46; bost. J ohannesg. Sö.; r. t n. b., C. - Herrekipering, Götg. 32 A, Sö.; a. t. - Agne, Möbelhandl., Tuleg. 10 A, Va ,44. - C. R., Möbleringsaffär. Karlavägen 7, O. - Högre läroanstalt för flickor, se Skolor. (inv, Engelbrektskyrkan). - Järnhandel, Hornsg. 154, Sö.; r. t O. J., Sjökapten, Lidingö-Brevik. I, - Karamellfabrik, A. Oskar Ti!lman, Hög- - Joel Albert, Snickare, Pålsundsg. 6, Bö,; \ bergsg. 37, Sö.; a. t. 3923, r. t. 16'72. a. t. Söder 3917; bost. Högalidsg. 11, - Kopieringsanst., Södermalmstorg d-", Sö. So. -:- Koppar-, Bleck- O. Plåtslageri, Oscar Nel- - M. F., Timmerm., Bergudden. St. Essen, Rosenlundsg. 28, Sä.; a. t ; singen 14. bost. Brännkyrkag. 73, Sä.; a. t C. L A., Tjänstem., Karlsviksg. 7 r, C. - -Liljeholmens Skytteförening, 'l'järhofsg. - E. R., Vedhandl., Jakobsbergsg. 38, C.; 12 lii, Sä.; a. t. Söder \ a. t. 4780; bost. Davidbagaresg. 9, C. - Lysoljeminutering (Pauline Lennbom), - J. W., Ä.ngf.-befälh., Hornsg. 63, Sö. Ny torget 79, ss., a. t. Söder Emma, Ankefru, Regeringsg. 6.1III, c. - Musikinstitut, Doktorinnan Ellen Kjell- S 3dermark, Sofia, Fru, Storg: 1, O. berg, S:t Paulsg. 4, Sö.; a. t , - - Lotten, Fröken, Norrtullsg. 221, Va.; a. t. r. t. Söder 516. Vasa 38., - Mönster affär, Hornsg. 46, Sä.; a. t. Söder - P. G., Generaldir. o. Chef för Statskon tore t, Stureg. 11IV, O.. " - Nya Saluhall, Hornsg. 72, Sä. - N. A. H., Löjtn., Nybrog. 64,.o. - Nya Speceriaffär (inneh. Victor Eken- - R., Major, Ostermalmsg, 36, O.. berg), Erstag. 22, Sä.; a. t. 1623; bost. - A. B., Ankefru, Kommendörsg. 19 n. b., O. Renstjernasg. 14, So., a. t. Söder Julia, Ankefru, Grefg. 49, O.; r. t Sjukvårdsaffär, ~lileh. F. Wretlind, Söderquist, Gunnar, Banktj.-man (Sthlms Hornsg. 32, Sä. Handelsb.), Villag. 24, O. 'FINSPONGS METALLVERKS A.-~ SERIDARBSANSQATAN I

9 974 Söderquiet-e-Söderström. Söderquists Blomsterhandel, inneh. Aug. Söderstam, ID. R, Bokh., Döbelnsg. 67.A, Va.. Andersson, Drottningg. 69, C. - G., Boktr., Greftnreg. 22, O.; a. t. Osterm. Söderquist, Thorsten, Bokh., Timmermansg j, 2 Bli, Sö.' Söderstedt, Theodor, f. d. Banktjänstem., - Ruth, Fotograf, 'I'immermansg. 2 BlI, Sö. \ Yalhallarägen 107" Va. - Anna, Fru, Sjukgymn., Dalag. 36 III,Va.; - E. W., ]\1arinintend. af: l:sta gr., Stureg. " ll'. t. Vasa 1554; tr. säkr , O. - Astrid, Fröken, Götg. 15, Sti.; a. t. Söder Södersten, Carolinä, Fru, lnedalsg. 15, C , r. t. Söder Edla, Fru, Stockbyvägen, Stocksund; r. t, - Astrid Ch., Fröken, Kappaffär, Väster- Stocks lå.ngg. 47, Si.; a. t.. 47, r. t. Staden 31; - Hugo, Kamrer, S:t Eriksg. 43 A, C. bost. 'I'immermansg, 2 BlI, Sö.; a. t. - Hj., Kapten, Karlbergsvägen 22, Va. Söder A. D., Musikdirektör, Högbergsg. 27 A,Sö.; - S. V., Fröken, Vikingag. 18 1I, Va.; a. t. a. t Vasa Söderström, Erik, Advokat, specialitet Ak- T., Kapten, Birgerjarlsg. 108, Va. tiebolagsärenden, Bryggareg. 1, C. - Axel, ~j?kapten, Renstjernasg. 27, Sö.; - Walfrid, Aktieb., Norrlandsg. 15 B, C.;, a. t. Söder 2090., r. t , a. t Telegramadr. : - Karolina, Ankefru, Karlavägen 43, O.;»Fridwal»., a. t , - Bengt, Apotekare-, Kassadir., Njbrog. 6 1V, Söderqyist, Knut, Bokhandl., Braheg. 38m, O.; a. t ,. r. t o. Osterm.. O.; a. t , , - Gabriella, Cigarr-, Tidnings- o.. Pappers- - Bruno, Bankdir., Strandvägen 35, O. handel, Kommendörsg. 44, O.Dj.; bost, - T. H., Deläg. i firma Nilsson & Söders. h.. ström, Drottningholmsvägen 7, C.; r. t., -, Martin, Damskrädderi. Regeringsg. 13, Kungsh C.; a. t , r. t &; Co, Bruno, Kommanditbolag, Bankir- - Hanna, Folkskollär.a, Kocksg. 19, Sö. firma. Belånar handelsvaror, förrän- - Olga, Fröken, Banerg, 15, O.Dj. tar insatta medel efter högsta ränte- - Gustaf,.~andl., Skeppareg.,43 1I ö. g., O.; sats, förmedlar fond affärer i kommisa. t. Osterm sion, köper o. säljer utländska valutor, ""- Nils, Jur. dr, Folkungag. 6 e, Sö.; r. t. ställer rembourser, verkställer alla slags , försäkringar, deltager i emissioner ; G. E., Kammarskrifr., Fridhemsg. 40, ing. Knngsträdgårdsg. 10, C.; r. t. namn-, fr. terrassen, C.; r. t anrop, a. t. 1424, 1429 O ; te- Gust., Konfektions- O. skrädderiaffär, Ny- :le!:"r.-adr;:»fondbankir». brog.. 22 & 24, O.; r. t , a. t. - E. W., Direktör, Döbelnsg. 42, Va.; 'a. t. \) ' Vasa ; - Edith, Modeaff., Braheg. 22, O. ~ W&lfrid, Direktör, Valling.: 37, C.; r. t. - C., f. d. Reg:tsintendent, Torsg. 21, Va.; 2969, a. t. Brunkeb ,/ r. t ; - Adolf, Disponent, Odeng. 34, Vd. ' ~ - 'C. G., Ritare, Mästersamuelsg. K. V., Skrädderiaffär, 13.B, C. Braheg. 15, O.; a. t. Knut, Egendomsmäldare, Holläridareg. 23 1, Va.; r. t. 5398, a. t. 108 n.. I - ~ '11603, r. t. 92; bost. s. h. '- F. G., f. d. Fla~~underofficer, Hornsg. - Joh., SkrädderietaMissement, Uplandsg. 431, ss, a. t. Söder , Va.; a. t. Vasa Georg Hugo, Flaggunderoff., Högvakten,. ~- K L., Telegra.fist, Fridhemsg. 40, ing. fr.' Skeppsholmen, O.Dj. terrassen, G.; r. t Cecilia, Folkskollär:a, Igoldamsg. 10, C. ~ Joh., TrävJ\ruagent, Kommendörsg. 44, - Elisabeth, Folkskollär.a, Riddarhustorget O.Dj. ' 18 1V, St.. f, - A. J., Vaktm., Nedre Justitie-Revisionen, - Emelie, Fru, Holländareg, 29, Va. Strömsborg, C.; a..t. Brunkeb, 2B Josefln, Fru, Kafe, Mästersamuelsg. 48, -. C. J., l:e Vaktm., K. Biblioteket, Sthlm 5. O.; a. t. 104 SO. l: -+ C. K, Verkmästare, Uplandsg. 3j:ll, Va. - N. O., Fru, Ostgötag. 18 II, Sö.. ~ F. M., Verkm., Rörstrandsg. 44 1II, Va.; - Alfhild, Fröken Å Riddareg. 20, O.. a. t Elsa, Fröken, Strandvägen 17 lii, O.Dj. ~ E. G., Åkare, Skeppareg, 20" O.Dj.; a. t.,- Hilda, Fröken, Rådmansg. 67 1I, Va E. o. F., Fröknar, Kungstensg. öd", Va.. Söders»English School», Erstag. 26v, Sö.; _- J. E. H., Fiirsäkr.-tjänstem., Norrtullsg., Annie l. Scott; a. t. Söder II, Va. ' FRANKERINGSMASKINEN ~,- Se annons sid. 76.,. "FRANCO"

10 :... \.r,l -Söderström-e-Södra, r'9.71i,',söd'erstriim, G.; Gr~vör, Drottningg.' 55IV, Söderström, Emma,' Sömmerska (gossklid~r),, ",. C«; a, t. Brunksb Drottningg. 84\ G. ~1, -. Axel, Grossh., Döbelnsg. 42, Va.; r. t. - Ferdinand, Tapethandl., firma :Vii!ltoQMo-. " TC.l 116,51, a. t. V ~8a' din, Grefg. 27, O.Dj. ;a.o't:.osterm, - Georg, Grossh., Östermalmsg, «III, O :\1.~.);,..,../~Ij.!"lmar,>Grossh.,kontor Grefmagnig.Lö ' Söderström, Axel, Tobak en gros, Agehturer, 0.g.,Sthlm14;r.t.3482,a.t.10463,1;.. '.' kl. 9-5 ;bost. Hjorthagsvägen 31, O. Drottmngg. 92, G.; a, t. o.,r',t,...76j.32. j- & Co, E., Handelshuset, Holländareg. 29, Telegrafadr.: >Tobak>. Va.; r. t Matt-. konstafdel- J..w., Vaktmäst. (Stockh. Ensk..Bank), ning Riddareg. 15, O.Dj.; r. t. 5511, Roslagsg. 54 III, Va.. ',.' '.. :. - A., Ankefr.ll, Sigtunag. 11, Ya... -;- '.J. A.j f. d. Handl., Orby villast, 135, Alfsjö. - Augusta, Ankefru, -Riddarhustorget 18 IV,...:.& Cos Eftr., P., Hattfabriksfirma, Fru St.; a. J :. ; ',' S. Nilsson, Riddarhustorget l~, St., - HildaA:"Ankefru,H'ollä.ndareg.21AD.b., Va. - Viktor J., Ingenjör, Hornsg:. 45 III, ss; - J. L., Ankefru, Svedenbergsg, 44,. Sö. ".a, t. Söder Maria, Ankefru, Strandvägen 17 II! ro,dj. ~;Caroline,. f.' d. Kammarfru, Riddareg. - Matilda, Ankefru, Greftureg. 24,A, nppg,, 20 n, O.,,B, O....,h ' ~. -"Aug" Kamrer, Odeng, 28 II, Ya.; r. t. Södertörns brödbyrå, se Livsmedelestyrelsen..wo : Vasa '. f. Sthlms län.. I ' '.:'ir;. - P. A' r Kapten, Gymnastikdir., S:t Eriksg. Söder~örns domsagas exp., Götg:/ 1, Sö.,,,28,/ G.; a. t, Kungsh ' oppen 10-2; a. t , 11. t.' 53~1 l.+-.jndit" Kass:a hos.a.-b.helmer Hagberg, (häradshöfdingen 'personligen r.;t. t ' 'Holländareg. 29,' Va.. Söder 400, a. t ankn.)., - Maria, Kassörska, Blecktornsgr. 7 II, Sö.; Södervall, Sally, Fru, Handelsvägert 52 II, '[ ;', " a. t. Söder 6 28.', Enskede; a. t. Enskede 133.', -,"Je- Emanuel (Manne), D. H. H. S., Köpman, - L. Georg, Tjänstem. Regeringsg. 93.A~"Q. "el '.' Holländareg. 29,.Va.. - F., f. d. Underlöjtn, Handelssägen 521,.,,;,...,-.( Knut'Birger, Köpman, Tjärhofsg'. 19 II, Enskede ; a. t. Enskede 133. " -- >,,,". Sö.; r. t. Söder 560, ly.' t. Söder Söderwall, K., Exp.-chef, Ynglingag. 11, Va. /.'r Bmelie, Lärar:a, Hornsg. 431, Sö.; a. t. - Hugo, f. d. Fabrikör, Torkel-Knutssonsg ;'r l Söder , So... 'o, 11,..., Sigrid, Lärar:a, Riddarhustorget 18Iv, St. Södra Bageriaktiebolaget, Hornsg, :66:;A,Sö.;,,'~'E.A., Maskinist, Timmermansg. 2(1),Sö. 3;. t Direktör: AdViOkat L. - Emil, Ombudsman, Dalag. 68 III t. v., Va. Aman. Filialer: Hornsg, 6.5;Bö.', Folkt.,-- O. A., Postmäst., Västmannag. 30 III, Va.; ungag. 36 A, Sö., o. Valling..'34, G. r. t \ - Barnbördshuset, Volmarj rkullsg, 27, Sö. ~ ";;- O. A., Revjsor i K.Kammarrii.tten;Stjärng. - Bostadsföreningen u. p. Ii, KassöY:\R L. 3B,.Va.; a. t. Vasa 'Ni,lsson, Pråstgårdsg. 19, Sö. ' G. F., Sjökapten, Prästgårdsg, 10, Sö. - Expressbyrån, inneh. John Segerfeldt, \ >'..,.,..,J'. Herman, Sjökapt., Hornsg. 29 D, SÖ. Götg. 69, Sö.; a, t" 17 83, 1'. t:'9193. t-a. 'F., Skeppsstufvare, bostad Stads-l-e- Fäktklubbens sekret., O. Lundqvist;r. t. -:4-" gården 18 B, Sö.. Söder 396, a. t , skat;tfnii.st.: R.. - G. A., Skeppsstufvare, kontor Packhusgr. Tengborg; r. t !,':v:,, I,!1~J' J6i,St.; bost, Odeng, 37, Va.. - Föreningen af Vita Bandet, 'l:a o. S:e - A.'};'., Skeppsstufverifirma, uthyr presen- torsd. i mån. kl. 8 e. m., Kö.cksg.:24I,-Sö..', ningar, tomsäckar o. decimalvågar. - Förmedlingsbyrån, Axel Reh.Bchönthal, h~",.emottager. order för Angbåtsaktiebo- Södermalmstorg,6," Sö.:;' r. t: o, a., t;, laget-grogg. Kontor Paekhusgr. 6, St Victor, Skoaffär, Götg. 9, Sö.; a. t. 1598, - Förstadsbanan.: A"R, -Midsommarkran-,bl ;." r. t sen; r. t. Liljeh. 134,a." t.:.liljeh. 69,, - Rich.,Skrädderiaffär, Odeng. 98, Va.; a. t. hamnafdelningen a. t. Liljeh; ,'16799, r.it. Vasa 60; bost. Alströmerg. - Hattlagret (Ellen.Johansson), Mode- o.. ". 3, G. ' skinnvaror, Hornsg, 50,' SÖ.;a. t',t303 73,, t./,- Gunnar, Specerimagasin, 'I'egnårsg. 21, filial: Västerlångg'. 62; St..' '.,'i Va.;! a. t , r. t , bost. Dö- - Hattmagasinet (Beda Janssonj,' Götg; '".. belnsg. 19, Va.;.a. t. Brunkeb. 1,189, 34, Sö. ' 2lK:':"" Nils,.Stud, v. Handelshögskolan, Hollän- - Hvitvaruaffären, Hornsg.Bä Q.Götg.i33; Sö. dateg. 29, Va. - Konfektionsaktiebolaget, Hornsg. 56, Sö. "(F 1NS PONGS META LL VERKiS,A,. 'B, IIIDAII ANBeATAII '7.,

11 976 Södra-Sörman. Södra KristI. Fören. af Unga Kvinnor, Öst- Söndagsskolklockans exp., Majorsg. 5, Ö. götag. 24BI, Sii.; r. t. Söder 12{ a. t. Sörberg, David W. E., Kont.-skrifv. v. Sta tens Järnv., Västmannag 73 III, Va.; a. t. - Lamp- o. Husgerådsmagasinet (O. Björ- Vasa kenfeldt), Götg. 39; Sä.: a. t Sönsteby, G.K., Korresp., Valhallavägen 25, Ö. -: Partilagret, inneh. G. A. Andersson, Sörbom, E., Sjuksköterska, Norrtullag. 23, Hornsg. 61, Sä. Va.; a. t. Vasa Roslags Domsaga'l se Häradshöfdingar. Sörensen, A.E., Folkskollär:a,Handtverkareg." - Slöjdmagasinet, inneh. Hjalmar Johans- 76, C. son, Västra Slussg. 18, So.; a. t I - " Hanna, Fröken, L:a Vattug. 26, C. - Spisbrödsfabriken (inneh. Fru Jenny Widt- - Nancy, Fröken, Blasieholmstorg 11, C. skiöld), Hornsg. 74B, Bii.; a. t. 3515, r. t. - Cad,.Grosshandl., Malmskillnadsg. 44, C.; 7309; bost. S. ~. 70, a. t. Söder lager af tandläkare- utensilier från sea St f M k' krifni b o Claud. Ash, Sons & Co, London; kontorso.ra enogra -? as ms r lllng;s yran tid 9-5; a. t , r. t ; tele- (Ill~e~. 8. B~~llll), Hor~.sg. W~8,0. Ren- grafadress: Ashdepot. Bost. Döbelnsg. skrifning utfores fort, val o. billigt: r. t. 5, C.; r. t _ Sofus, Grossh., Export af trävaror, järn, ödra Sverige, Bankaktiebolaget, Arsenalsg. stål, papper, pappersmassa, tjärproduk- 6, Sthlm 15; exp.-tid kl. 9,30-3. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.iandt- - Roslags brödbyrå, se Livsmedelsstyrelsen bruksredakap m. m. Import af brännför Sthlms län. O. smörjoljor, foderkakor, kemikalier, - Teatern, Mosebacketorg, Sä. Plan- o. Karlbergsvägen 69, Va.; r. t. 3540, a. t. biljettpriser, se sid ; telegrafadr.:»soeren», Hufvud- Södra Tekniska Fabr.~ C. F. Löfstedt &; kontor Paris. Filialkontor Göteborg, Cc, Skåneg. 68, So.; a. t , r. t. Magasinskvarteret Söder 331. Telegrafadr.:»Klisterlim». - S. L., Jur. utr. kand., Handtverkareg. - Tidningskontoret (inneh, Fröken L. An- 39 BIll, C.; a. t. Kungsh, 2194., derson), Södermalmstorg 7, Sä.; a. t. - Axel & Gjerdrum, Modevaror. kontor 3001,30460, r. t Lästmakareg. 2-7A, C.;' a. t. Brunkeb. - Varfvets Aktiebolag, varf O. verkst. Folk \. ungag. 139, So.: a. t. 3747, r. t. 5838, - E. F., Ryttmäst., Blasieholmstorg 11 II, 733; kontor Folkungag. 141, Sä.; a. t. C.; r. t , r. t. 5838, Olof, Ryttmäst., Blasieholmstorg 11,-C. - Varieteen, Mosebacketorg 13, Sä. - Tefla, Sju.1(sköt:a, Handtverkareg.76, C. - Varuhuset, Katarina Bang. 11, Sä. - A. E. K., Änkefru, Holländareg ö. g., - Ved- &; Kolgården, A. B., Södra Bantor- V:~.; r. t get, So., se Ved- & Kol-A.-H, ~ L., Ankefru, Blasieholmstorg 11, C.; r. t. - V;ita Bandet, Kocksg. 241, Si). 121, a. t t _ Åkeri- O. Renhållnings-Aktieb.,,kontor, Sörensen, J. E., Grossh-firma (sydfrukter, Stadsgården 12 III, Sti.; öppet kl. 8 f. m. agenturer), inneh. E. Sörenson, Dö -7 e. m.; orderkontor Skeppsbron 4, St. belnsg. 40, Va.; a. t. Vasa 2562, r. t. Äkarestationer: Skeppsbron, St., o Söder Mälarstrand, Sä. (Sjöbergs plan). - G. F. J., Handl., St. Nyg. 6, St.; a. t Telefoner till kontoren o. stationerna. - Erik, Köpman, Döbelnsg. 40 Il, Va.; a. t. Aggkällaren (Carl Videll), Srt Paulsg. 27, Vasa 2562, r. t Sä.; a. t. 3862, r. t Telegraf- - & Son, Symaskiner, Velocipeder o. Taladr.:»Äggvidell». / maskiner, St. Nyg. 6,' St.; a. t. IS 71. Söhr, Oscar, Vaktm., 'Brunnsg. 11, C.; a. t. Sörlander, H. M., Förste Aktuarie hos K _. Generalpoststyr., Kungstensg. 48 IV,Va. Söll, Regina, Konfektaffär, Karlavägen 56, O. Sörling, Olof, Artist, Volmaryxkullsg, 15III, Sölvesbor~-Olofström-Elmhults'NyaJärn- Sii.; a. t. Söder 363. ovägsaktieb., Drottningg. 9, C.; r. t. - Erik, Konservator, Roslags-Näsby Börman, G.A.,Brädgårdsf'örm., Odeng. 36, Va. Sömnad, Syatelje, Liljeholmsvägen 4, Lilje- ~ (Söhrman), K., Faktor, Observatorleg. holmen; r. t. Liljaholmen Iv, Va. Söndags-Nisses Redaktion O. Expedition, - J. G. G., Handl. (spec.-, matvaru- o. mejeri- L:a Vattug. 2PI, C. Redaktörens mot- affär), Östermalmsg. 46, Ö.; a. t. 7346, tagningstid kl. 2-3 alla dagar utom r. t. 5403; bost. s. h.; r. t. o. a. t.,tisdagltr. Allm. tel. 5108, Rikst ankn. IVIYNTRÄKNAREN -, Se annons sid "M-ILLIARD"

12 Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t , bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder Tamm, H. S., Bankdir., Odeng, 5 A, O.; ----;Georg, Hvitvaru-, väfnads- o. trikåaffär. a. t , r. t St. Nyg. 21,.St, - P. H. A., Byråing., Västmannag. 69'v, Va.. - Geol'g, Köpman, Asög. 57, So. - Anton, Civiling., t. f. Yrkesinspektör i Sörman, ;ToJ:1n,Magasin för engelska och.ii distriktet, Urvädersgränd 7, So. I franska 'varorsamt agenturaffär. Re- - C. G. C., Direktör, Bragevägen 8, O.; r. t. geringsg. 4, G. (firman inneh.jaf Albert 7862., o. Charles Challis). - Adolf W., Fil. dr, Strandvägen 57, O.Dj. - Hanna" Ankefru, Regeringsg. 82" G.. - Gust., Priherre, f. d. Ofverstäthållare, Sörvik, H. A., Köpman, Jungfrug. 26, O. Klara O. Kyrkog. 8 III, G.;.r. t E.,Frih:a, Bragevägen,12, O. I - Anna, född Bergendal, Fru, Kungsholms- T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~ Emma, Fru, Narvavagen 30, O., r.i t, ' Tabacos, l\ktieb., i likvidation, se Aktieb. _ Maria, Fru, Birgerjarlsgv Sd, O.. Tabacos.. "I'abeko, A.oB., Agentur o. kommission, (järn - ll~rese, Fröken, Sibylleg. 35, O.Dj,;'a. t. t"l) D ttni 47III G t 8U86 Osterm. 4391, r. t o. s a, ro nmgg.,.; r.. ; _ Hugo Hison, Godsäg., Jarlaplan 4III, Va.; a. t~ ~ r. t Taberman",C.' A., Ing., Katarina Bang. 9, ss. _ Gö~ta, Hofstallmäst., Komrnendörsg. 29, -:- CIOGIRng,vHagda.g f,..?4, T':l a 5' TT ' O.; a. t " ana rsvagen,r a. P H I '" E l 2 B S" Tafiin, Ingeborg, innehafvarinna af T.\tflins - ercy.son, ngenjor, o sg, o:; B o för M k' k-if' h Of a. t. Söder 3755,'r. t , }ttl'a. or (fasdinksi Bll~g b OC O) bvert- - R. G:son, Löjtn., Kornmendörsg. 29, O. sa l1l~gar :. :. l'\bpe InS y~~, os. _ & Co, Aktiehol., Näckströmag. 2, G. Ma- Fageras, Skarsatra;\ r. t. Skars. 69. k' if" H f' df" "l' '. kt ' Po tad Kl' V K k 3 B G,s ma ar. u vu rorsa jare Iver ygs-, St s khri ara. yr og. ", maskiner, lufthammare och kompresso- T fl' B Å nr: k: krif -" rer för Nydqvist & Holm, A.-B., Troll-- l. a m~ ~r or mas ms r~ mng ~. ofver- hättan; r. t ,7491,22787,22788, ' sattmngar (f. d. Knapelins byra), Klara t 7491' 7495 '7496 T l d' V. Kyrkog. 3 B, G.; kontorstid 9-5; a...,.. e egr.-a r.: t t 'd 35.Maskmtamm>.,.'a.., r. " ; se annons SI.. Hild M' iklär: MOl" K h l Take, Mikael, Ing., Björngårdag. 6, So. - leg." ust ar.a, a ar.a, ungs o ms- Takman,Milda, Fru, Rådmans. 57", Va. to~g-6, G.; a. t. ~02 54, r. t. Kungsh., 55~. T lb t Matti s T'" t NIg" 16 - AlfhIld;., Prakt. läkare, Stureparken 2, O.; a o6.dj. la, Jans eman, ~rvavagen " '.a. t. Osterm , r. t ~~--~ - Yilh., Underståth., Stureg. 50, O.; a. t. 1 Talen; 2 Thalen. Polisen. _l Edla, Fru, Mai-iag-. 17, So. - Anna, Änkefru, Karlavägen 99, O. _l H. C., Fru, Döbelnsg. 17, Va. - Anna, Ankefru, Norr Målarstrand 2.(1I,. _l Ludvig O. L., Godsäg., Rörstrandsg. 40, G.; r. t Va.; a. t.' IVasa se äfven Tham. _2 Uno E., Notarie, Krukmakareg. 48"', So.; Tammi, Aug., Skrädd., Tyska Brinken 22, St.. a. t. Söder Tandkliniker:,. _l Frans Emil, Ängfartygsbefälh., Tavastg. Maria Tandklinik (leg. tandläkare), Horns- " 26 la ", Sa., g. 51, ss., mottagn. hvard , 5 _l Sigvard, Scheeleg. 6, G.; a. t ; sönd Tall; J. A., Hamnbyggm, v. Djurgårdsvarf- Södra Tandkliniken, Urvädersgränd 4', vet, bost. :Mälarvarfvet, ss. ss., mottagn. hvard. 10-3, 5-8; sönd. - P. Chr., Målare, Uplandsg, 41, Va.; a. t ; a. t Vasa 32 1l1. Tandläkareinstitutet, Malmskillnadsg. Tallberg, Axel, Etsningsskolans f'örestånd., 46 ", G.; se vidare Polikliniker., "K. Konsthögskolan, Vanadisvägen 31 A, Tandpolikliniken, S:t Eriksg. 63, G.; -' Va. hvard. 5-'/2 7 e. m., helgd fm. N. J. F.,Randelsag!lnt,Fridhemsg.10.A, G. se iifven Polikliniker." l Tallby'Hvilohem, äg. Ankefru M. af Winkler- Tandläkareinstitutets poliklinik och laborafelt, Sundbyberg; r. t. Sundbyb. 125, torier, Malmskillnadsg.46, 1, 2 o. 3. a. t, Sundbyb tr., G. FINSPONGS METALL VERKS I A,.,-B.t,.,. BERIDAR ANSf8ATAN.17 ' ' " 62,Adresskalendern 1919.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

~B.,SVEN~KA, M"ETALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~

~B.,SVEN~KA, METALl VER KENMÄ$TS~R;~~~Eit.~:;~~ 992 Svitjod -Sylvan. Svitjod, se IlStädernas ömsesidiga lösöreför- Sydow, Lisen, f.rheborg, f. d. Folksko.llär;a säkringsbolag»,., '. Birkag. 18, -Va.. ;. ' Switz, Kristina, Fru.mangelaffär, Styrmansg.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550.

T,torg 6', G.; a. t. 502 ~.4,r. t. Kung~~. 550. Sörman-Tandläkareinstitutet. 977 Sörman, P. A.,' Handl, Nytorgsg. 14, ss; Talle, Oscar Fr., Flaggnnderoff. v. Flottan, a. t. 32015, bost. Åsög. 58, So.; a. t. Falkenbergsg. 5, O.Di. " Söder 12470. Tamm,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691.

STOCKHOLMS-TIDNINGEN. 113, ss; a. t. Söder 691. \ Emanuelson-e-Eneell. 33,5 Emanuelson. E. A., bost, Skåneg. 55,' Bä. Spirituosa, Scheeleg. 15!!, G.; 'rt. t. Norr', Emanuelsson, Maria, Fru, Davidbagaresg. 21, 4158,' r. t 337 43.,,:. G.;r~ t. 1 12112.,,

Läs mer

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A", SO.;

-l Hj., Typograf, Uplandsg. 54, Va.; tel. -' Gustaf, Verkm., Rosenlundsg. 28 A, SO.; 420 Jastaktieb. Jästaktiebolaget Svea, kontor o. expedition Brunkebergsg. 3 A, C. JIistfabriken Svea, inneh. Jästaktiebolaget Svea, kont. Brunkebergsg. 3 A, C. Fabrik Sundbyberg; post- o. telegrafadress

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg.

Namnregister. A-IK. - & C:o, A:B., Hvita o. korta'varor en. - Isidor, Norr Malarstrand 24, C. - Matts, leg. Lak., Karolinska Inst., Garfvareg. Namnregister. Detta register utfylles af Villnregistref [sid. 13451 A. A-IK. Aae, Valdemar, Sekreterare, Linnég. 102, O.Dj.; tlf 791 21. Aalto, H. W., Damskrädd., Langholmsg. 3, Sö.; tlf Söder 59 76. Aare,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C.

Namnregister. A-H. Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen Bergsg. 19, C. 116 Namnregister. AH. Å.. Abele~i~g~:' 5~~gC~af CYkelgUmm~,Dr~tt \ AabyEriosson, A. W., Fältläkarestipendiat, Abelin, Lotten, GeneraJska, N. Blasieholmshamnen 15, C. Bergsg. 19, C. Aare, Karl, Flaggunderoff.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.;

& Co, Mynttorget 4, St. Telefoner: - Standard, C. J. Sjögren, Klara V. Eyrkog' 3 B, C. - Baltzar, Kapten, Styrmansg. 17'V, O.Dj.; af Klinteberg, U. E., Änkefrih:a, kung sh:^ hamnplan 3'V ö. g., C. Klinteby Smör-, Ost-, o. Aggaffär, Birgerjarlsg 33, C.; tlf Norr 1010. Elintin Edvin, Disponent, Lovisag. 4,d.Dj.; tli 732 84. Klintoff,

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer