FINSPONGS METALLVERKS A.-B ~- SJERIDARSSANSGlATAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----"

Transkript

1 Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2; mottagu-tid resp. - OS!1ar,Veterinär, Sibylleg. 56 IV, Ö.; r. t. 4-5 o Osterm. 14. Setterwall & 90, Carl, Aktiebolag, Rege - Emma, Änkefru, V~)hanavägen 15, O.; ringsg. 1, Sthlm 15. ' a. t , r. t. Osterm N. Kristian, 2:e Bibliotekarie i K. Biblio- Seving, Julius, Grossh., Kocksg. 9 I1, Bö.; a. t. teket, Valhallavägen 5\ Ö. Söder 2165, r. t Gunnar. Direktör, Karlavagen 97, Ö.Dj. - F. W., Korresp., Blekingeg. :l8, Sö. - Hugo, Direktör, Karlaplan 12, Ö. - Frans, Tjänstem., Kocksg. 9, Sö.; a. t. - Alfhild, Fru, Eriksbergsg. ~3, Ö. Söder 2165; r. t Jane H., Fru, Plorag. 10, Ö.. Seybold, L., Fru, Norrtullsg. l, Va. - Maria, Fröken, Engelbrektsg ö. g., Ö.i Seymer & Co, M. A., Engros- o. agenturr. t. Osterm affär, kontor Slussplan 63 A, Sthlm - Einar, Grossh., firma Loven & Co, Linneg. 2; r. t. 275 o , Ö.; kontor Norra Blasieholmsham- Seymer, M. A., Grossh. (firma M. A. Seymer& nen 3, Sthlm 15., Co), bost. Baldersg. 8 A, Ö.; r. t J. G., Grossh., firma Loven & Co, Stureg. - se äfven Seijmer, 18, Ö.; kontor Norra Blasieholmsham- Siarns Generalkonsulat, Stureplan 3, C. nen 3, Sthlm 15.. _ Sidenbladh,..Elis Th., Byråchef i Fångvårds- - A. C. A., Kapten, Stureg. 32'V, Ö.j r. t. styr., Ostermalmsg. 30, Ö , a. t Hilma, Fru, Artillerig. 50, f Ö.; a. t. - Henrik, Sjökapten, Folkungag. 6 C, Sii.; Österm I r. t. Söder Lizinka, Fru, Valling. 30, C.; a. t. Brun- Setterwalls, August, Tekniska Fabrik keb (Inuehafvare: Ingenjör C. J. Lund- - Karl, v. Kassadir. i Svenska Handelsb., ström). Isolator, isoleringsmassa, per- ArtilI~rig. 46, Ö.; a. t. Österm.' 3167, manentklister, utför värme- och köld- r. t. Osterm isoleringar,.kontor Karlbergsvägen 47 Sidenhuset, Aktiebolaget, Regeringsg. 32, C. AIV, Va.; a. t , r. t ; fabrik Siuenmark, Ellen, Folkskollär:a, Erstag. 9, Sö. Norrbackag. 18 & 20, Va.; a. t Sidenvall, P., Kronofogde, skatte- o. bolags- - se äfven Zettervall. ärenden, Kaplansbacken 3, C.; r. t. Settman, Helge, Direktör, 'I'eznårslunden 24214; öppet kl " Va.; a. t. Vasa 84; Tjänsterum: Sidwall, Gertrud, Folkskollär:a., Vasag. 52, C. Svenska Förv.-kassan, Regeringsg. 9, - Amelie E., Rektorska, Vasag. 52 IV, C. C.; r. t , a. t Siebe!, Carl, Kontorschef, Solnavägen 4q, - E.,. Aktiebolaget, Båtvarf, Handels- o. va.j r. t Fabriksbolas Regeringsg. 9, C.; r. t. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk l~kare 23165, a. t. 745.' (U. S. A.l, Kaptensg. 13 o. b., Ö.D). - Einar, Fabrikör, Idung. 5 II, Va.; a. t. Siegers, K. 1;'.K, Styckjunk., Storg. 41, O.Dj.; Vasa 1853 o. Vasa a. t. Österm Sevald, Glista, Korresp., Dalag. 56 B, Va.; Siegfrids, Sigfrid A., Agentur- o. engrosa. t.19150, r. t. Vasa 16, C. affär, St. Nyg. 29, St.; r. t Seward, Gustaf, Maskinmäst., Kl. S. Kyrkog. Siegler & Co, A.-R, Kirurg, instrumentfabr., 7, C.; r. t. Norr 564. Sibylleg. 10, Ö.; r. t. Österm, Sevelin, Edvard, Manhemsg. 6, Aspudden. Siemens-Schuckert, E)lektriska Aktiebolaget, Sewelin, Robert, Kriminalkonst., Munkbro- Kaptensg. 6, Ö. Elektr. anläggningar torget 2, St.; a. t. Brunkeb, och materialier af alla slag; r. t. namn- Severin, Erik O.. Bankir, Kommanditbol. anrop;»siemens-sehuckert», a. t. 5090, Trägårdh & Co, Regeringsg. 8 1, C.; bost, 7570 o Elfvesta gård, 'rumba. Siemssen, A., Disponent, Handtverkareg. 32, - Edla, Fru, Birgerjarlsg. 37, C:. C.; a. t. 20:; 77...,.. Birger, Grossh., Valhallavägen 15 1V, Ö.; - Th., Fru, Tegnårsg, 38, Va.; a. t. Vasa a. t , r. t Nils S., Löjtn., Telegrafassist., Greftureg. Sieverding, G., Musiker, Sigtunag. 13! ö. g., 72, (J. Va. - Georg, Medarb, i Sv. Dagbl., Uplandsg. Sievers, Axel, Ingenjör, Kommendörsg.21B, 69, Va.; a. t. Vasa 732. Ö. Fanny, Rakstuga, Köttorget 6, St.; bost. Siewers, Math., Änkefru,Skåneg. 63 IV, ss. Sot Paulsg. 6 C, Sö. - se äfven Siwers.. FINSPONGS METALLVERKS A.-B ~- SJERIDARSSANSGlATAN

2 Sigma Metallfabrik, inneh, J. E. Svensson, spec, Uniformseffekter, medaljer, plaketter, föreningsmärken samt konstnärliga emaljarbeten, Bergsg. 29 G.; r. t , a. t A.-B. SVENSKA METALLVERK~N 20 VASAGA,AN 20. Se annons dkartong sid. 1344b.

3 I Silfverstolpe-e-Simoussou.,887 r Silfverstolpe, O. G. M., Aman., Artillerig. Silow, Kristian, Dentist, Uryädersgränd 2 II, 3 v, O.' Sö.; a. t , r. t ; bost. - Eva, Fröken, anst. i Sthlms Ensk. Bank, Folkungag. 83 1V, ss., a. t Döbelnsg.. 17\ Va. ~ Anna, Fröken, Urvädersgränd,2 II, Sö.; - C. D. P. O., Kapten, Kapteusg. 13, O.Dj. a. t, 3188R. - G., Sekr. i Järnvägsstyr., Birgerjarlsg. - Märla, Fröken, Blockhusudden 2, Djur. 73 & 75, Va.; r. t gården; r. t. Österm E. C., Änkefru, Kaptensg. 13, O.Dj. - Set A. H., Jur. utr. kand., Förest. f. - se äfven Silverstolpe... Sthlms Stads Rättshjälpskont., Rör- Silfverswärd, Ebba Fröken, Kassör, Oster- strandsg. 52 III, Va. malmsg. 11, Ö.; r. t. Österm C. C. A., Major, Blockhusudden 2, Djur-.- Carl Gust., Kammarskr. i Tullv., Villag. gården; r. t. ÖstE!rm , O. \ - Gustaf, f.d. Styckjunk., Svartensg. 31, Sö.; - Louise, Kanslirådinna, Narvavägen 27, a. t O.Dj Silvander, John, verkst. Dir., Majgården,Salt- - E. G., R?vIsor l K. Ma;rmforvaltnmgen, sjö-dufnäs;r.t.dufn.53,a.t.dufn Narvavag-en 27, ~.DJ'.. I - Maria, Fru, Uplandsg, 68, Va. - S. J' G., OfversteloJtn., Karlavagen 61, - Ivan, Förs.-tjänsteman, Karlbergsvägen...:. 75, Va.; a. t. Vasa 847. SIlJest~?m, E. G. H., ~ssessor l Svea,Hof- Silvanders Herrekipering (A..B. Silvanratt, Grefg: 39, O.... ders, dir. Johan Eklund, H. M. Konun- - G. V., Notarie, Tuleg. 31, Va., ombesör- gens Hofleveräntör), Drottningg. 29,. jer penn.mgplacerm.gar ID. m. C. Rikstel (butiken), kontor O. Sillcentralen, inneh. Sahhn ~ Svensson.Korn- lager St, Vattug. 5, C.; r. t ; ~~9~~torg 51:.Si.; a.. t , r. t (chefen). Allm. tel Sill- & Potatisaffären, inneh. Joh. Fredr. Silvander, Carl, Ing., bost, Artillerig. 46, O.; Svensson, Hötorget 10; C.; a. t r. t. Osterm, Sillen, Karin, Bankbiträde, Tegnersg. 7, Va.; - Carl'II Konsult. Ing.-byrå, -Klarabergsg. r. t , Q.; r. t. 4041, a. t. Brnnkeb, A. I. A. Fröken, Gymn.-dir., Östermalmag. - A. M., Ankefru, Nybrog. 14 B, O. 11, O. Silverstolpe, G., Fil. dr, Sibylleg. 73 lv, O.; - E.,. K., M., Fröknar, Nybrog. 56 B, O.; r. t. Osterm r. t O. F. M., Generalmajor, Grefg. 4 1 O.Dj. - Edvard, Kamrer i Finpappersbrukens - :j(arl, Justiteråd, Ostermalmsg. 621, O.; Försäljn.-Aktieb., Fredsg. 2, C. r. t Esther, Musiklär:a, Bergsg. pv, C. - se äfven Silfverstolpe. - Oskar, Professor V. Handelshögpk., Auk- Sim- O. Idrottsklubben Hellas, sekr. Herbert toriserad Revisor, Blasieholmstorg 11, Lindell, postadr, Sthlm Bö.; a. t uppg. CII, C. Simklubben Neptun, sekr. Ing, M. Gumpel, - Elias, Skomakare, Linneg. 57, O.; a. t.. Drottningg. 66, C. Osterm, Simon, A. S. Ch., Doktor-a, Fridhemsg. 40 A, - Betty, Änkefru, Döbelnsg, 95, Va.; a. t.' C.; a. t ;, Vasa D. A., Köpman, St. Vattug. 12, C.; a. t. - T. J. J., Änkefru, Artillerig. 27, O se äfven Silen och ZiIen.. H. J. M., Prakt. läk., Drottningg. 71 A, af Sillen, S, E., Fröken, Stureg. 48 1, O. C.; mottagn. endastpå aftalade tider; - E. O. G., Kammarherre, Greftnreg, 73,. tel.-tid 3-4, sommaren 2,30-3 e. m.: O.; a. t r. t. 94 R2, a. t J. O., Kammarherre, verkst. Dir. i Försäkr. - och Mathilda Sachs Minne, Årstalun- A.-B. Heimdall, Karlavägen 3, O. den, Bö.', - G. H., Kapten v.flottan, Greftureg. 22, O. Simone, Jeanne, Modesalong, Nybrog. 9, O.; - Nils O.. tj., Löjtnant, Greftureg. 73 1v, O. r. t , a. t AdeIe, An~efrul Karlaplan 10, O.Dj. Simonsson, Ivar L., e. o. Aman. vid Råd- - Anna C., Apkerru;)född Sebardt, Sibyl- husarkivet, Västmannag. 47, Va. leg. 73, O. - J. D., verkst. Dir., Torstensonsg. 3 1, O.Dj. Sillerström, A" Korrespondent, Sveden- - Nils, Dir.,Vinkelg. 1, O.; r. t , a. t. borgsg. 1, Bö.; r. t T., Tjänstem., Timmermansg. 13, Sö.; -. N. M., Disponent för Miinchens bryggeri, r. t Ludvigsberg, Skinnarviksg. 7, Bö. I FINSPONGS METALLVERKS A.-B RIDAR ANS.ATAN

4 888 Simonsson-Sjukt'örsäkringskontor. - Simons~on, O. F., f. d. Disp., Högbergsg.43, von Sivers, C. ~., Direktör, Terrassvägen So.; a. t , r. t , Appelviken: r. t. Appelv Charlotta, Fru, Blekingeg. 67 A II, Sö. Siwers Bageri's Hftr., J. S. Cedwall, Hol- - Knut, Fru, Högbergag. 43 II, ss; r. t.84. ländareg. 33, Va. - Maria, Fru, Disponent, Kolonivägen 80r, Siwers, Edvard, Direktör, Runebergsg, 8, O. Enskede ; a. t. Ensk, se äfven Sievers. - Ebba, Fröken, Västmaimag. 47, Va.; r. t. Siwerson,' Dagny, Folkskollär:a, Uplandsg III, Va:. - Ida, Fröken, Blekingeg. 67 A II, Sö. - Ragna M., Ankefru, Uplandsg. 85 III, Va. - Carl N., Grossh., firma Simonsson & Sivert se Sievert. Hallberg, bost. Djursholm. Siwertson, ~" P., Möbelsnick., Majorsg. 6, O:: - & Hallberg, Grossh.firme.Osterlångg. 6,St. a. t. Österm. 5230; bost. Braheg. 3, O. - I., Handl., Uplandsg. 50, Va. Siwertz, Per Sigfr., Fil. kand., Skriftställ., - J. A., Handl., Götg. 39, Sö.; a. t Komhamnstorg 51. St. -'- D., Herrekiperings- o. Reseffektsaffär, - Louise, l\nkefru, Brännkyrkag, 37, Sö. - Odeng. 57,' Va.; a. t N. J., Kakelugnsmak., Rör!\trandsg. 22, Va. Mathilda,Änkefru, villastad. Ulfsunda.Kungsholms - C. A., Löjtn., Slottsvägen, Djursholm. - se äfven Siewertz.. - 'T. M., Löjtn., Folkungag. 73 A, ss., r. t. Siöcrona, V. C. A., Fröken, Villag. 22 1, O A. T., Mang-elaffär, Hjorthagsvägen - se äfven Sjöcrona. 11, O. Siösteen, se Sjösteen. - C. Hj. Operasång., Farm. kand., Katarina Sjette, se Sjätte.., Ö. Kyrkog. 1P,b., Sö. Sjukförsäkringskontor: - A. B., Polisöfverkonst., Tavastg. 23, Sö.; Albinssons, AIgot, Försäkringsbyrå, Rea. t geringsg, "38, G. - E. H., Tjänstem. (A.-B. Ytterstfors-Muuk- Fylgia, Förs.-A. B., sjuk- o. olycksfallförsund), Simonstorp, Boslags-Näsby. säkringar, Hamng. 2, G.; a. t. och r. t. ~ K. G., Tjänsteman i Riksbanken, " tureg.24 AlV, uppg. D, O. Gref- namnanrop. e. m.,»fylgia»; kl. 10 f. m.-3,ao ' - Svante, Tjänstem. i A. B. S. Gumrelii Försäkrings A.-B. Iris, Brunkebergstorg Anno!1sb., Karduansmakareg. 9, G. 2, G.; r. t. 8936, a. t L. B., A.!1kefru, Karlavägen 64 II, O. Globus,. Pörsäkringsaktieb., Smålandsg. - Nanna, Ankefru, Västmannag. 47 r, Va.; 411, O.; se annons å sid a. t. Vasa 150. Hansa, Nya Försäkringsaktieb., Blasie- - A. G., Västmannag.28 1V, Va.. holmsg. 4B, G. Telefoner namnanrop. Sinclair, ~:, Grefvinna, Birgerjarlsg. 6, O.; DHansa».Sjukförsäkring i kom bina-. a. t. Osterm. 1895, r. ~ tio n med olycksfallsförsäkring. Singer, Walter, Prokurist, Östermalmag. 69, HeiDJansons, Eugäne, Försäkrings- " V.; r. t byra, A.-R., Jakobsg, 24, G.; r. t. o. Singer Co Symaskins Aktiebolag. Hufvud- a. t , 171,71. Ombud antagas. kontor Drottningg. 63, Sthlm 1. Heimdall; Försäkringsaktieb., Birger- Singer Co Symaskins Aktiebolag. Butiker: jarlsg. 161, O. Hamng. 16, G., Kungsg:, 58, G., Odeng. Mat!lli~ssen,.Max, A~tiebolaget, För- 63, Va., BOTDsg. 52, So., sakrmgsbyra, Regeringsg, 39, G.; r. t. l Se annons å kartan. '9420 o , a. t ingfelt, J. E., Brefbärareförman, Präst- Norden, Försäkr.-Aktiebolaget. Drottgårdsg. 18 1, so. ningg. 9. G. Telefoner: Riks 798, Sinnessjukhus, se under Sjukhus , Allm. 49 Of). Sinumbra, Aktieb., Metallvarufabrik, kon- Nornan, Försäkringsaktieb., Drottningg. tor, lager Västmannag. 69, Va.; r. t. 13, Sthlm Securitas, Sjuk- o. olycksfallsförsäkringar, Sirehn, Anna, Fru, Danderydsg. 8, O. Birgerjarlsg. 11, G.; a. t o. 9848, Siren, OsvaId, Professor, Islinge, Lidingö: r. t , 9848, o r. t. Lidingö Sjukiorsäkringsaktieb. Eir, Stadsgården - ~nna, Sybehörsaffär, Östgötag. 24, Sö. 14 & 16. Sii.; 1\. t Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 7. O. Skandinavien, Brunkebergstorg Il, G.; kl. 8irfeldt, C. A. Uppbördschefv.. Sthlms Gas ; r. t. 765, 2175, 3299; a. t. verk, Norrtullsg. 49 II, Va. 4488,82'68, Sivard, Sven, Kainmarskr., Skeppareg. 2 III, Tellus, Försäkringsaktieb., Birgerjarlsg. O.Dj.; r. t , G.; Telefoner, namnanrop )S~ka WOODSTOCK SKRIVMASKin,Hån KONTORSTEKNIK, enklaste konstruktion, solid. tystgående. oöverträffad. Se sid Regeringsgat8:n

5 I! Sjukförsäkringskontor-e--Sjuk- o. begrafningskassor. 889 Sjukförsäkringskontor (forts.) Veritas»..Telegrafadr. :»Tellusn. Se annons å kartans konvolut.. ~alkyrian, ~?rsäkrings A..,B Ä Sjuk- o. olycksfallfors., Hamng. 2, V., a. t. och r. t. namnanrop :»Fylgia»; kl. loj. m. -3,30 e. m. Vasa, Lif o. Sjukförsäkringsbolaget, Norra Bantorget 20, 9- Sjukhem: Cronquist, Anna o. Märta '~lernersdotter, Hem för psykiskt sjuka, postadress: CarlshäIl, Sthlm 4; r. t , a. t Diakonissanstaltens sjukhem, Erstag. 1, SÖ. Eugeniahemmet, Norrbacka, strax utom Norrtull. Sthlm 6.. Haldska Sjukhemm~t, 'I'egnersg, 45, 4' tro t. h. (hiss), Va.; r. t , a. t Förstklas sigt Sjuk. o. hvilohem med tyst, högt o. soligt läge samt fri utsikt öfver Tegnerslunden. Balkonger. Telefon i sjukrummen. Kungsholms sjuk- o. vilohem, villa Trefnaden, Igeldamsg., G.; r. t. Kungsh' Ortopedisk-Kirurgiska sjukhemmet, Handtverkareg. 4, 1 tr., G., r. t. 1!!272. Radiumhemmet, Fjällg. 23, sa. S. de O:s, Föreningen.Barnsjukhem,Stadshagen,C. Sjukhemmet, Garfvareg. 3, 4 tr.. G.; r. t Sophiahemmet, Valhallavägen, 6. Solna sjukhem, vid Sundbyberg, för sinnessjuka; r. t. O. a. t. Sundbyberg (dagl. kl ). Stockholms Privata Förlossningshem, Birgerjarl.g. 110, Va.; a. t , r. t Stockholms Sjukhem för långvarigt eller obotligt sjuka, Drpttningholmsvägen, C.; kontor öppet hvardagar Syster Sjgrid Anderssons Sjukhem, Nybrog, 6, 5 tr., U... Tallby Hvilohem, äg. Ankefru M. af Winklerfelt, Sundbyberg; a. t. Sundbyb. 1307, r. t. Sundbyb. l 25.. Werners, E" Sjukhem, Linneg. 7, 6 Öhrns, Lisa, Sjukhem, Jungfrug. 6, 6.; r. t , a. t ' Sjukhjälpsföreningar, se Sjuk- o, Begrafningskassor.,. jukhus:.. Allmänna Barnbördshuset, Planterhagsvägen, O. Barnsjukhuset Samariten, Ringvägen 21, SIi.; se vidare Barnsjukhuset. Baj:'Ilsjukhuset Simon O. Mathilda Sachs minne, Arstalunden, SÖ. Se f. Ö. Kalenderafdeln. [3351J. Diakonissanstaltens sjukhus, Erstag. 2, ss. Epidemisjukhuset, nära Roslagstull, Va., uppfartsväg fr. Ingemarsgatan. Garnisonssjukhuset, Handtverkareg. 125, C.; Ingäng fr. GarJ;v.-eg; besökstid 2~3. Katarina sjukhus (för sinnessjuka o. personer lidande ilf delirium tremens), Nya Sandbergag. I, ss.; besökstid sönd., tisd. o, torsd. 1/22-'i!23 e. m. Kronprinsessan.Lovisas vårdanstalt för sjuka barn, Polhemsg. 30, C. Maria sjukhus, Volmaryxkullsg. 25, sn.: mottag. ningstid ä med. afd f. m., å kirurg. afd e. m. Pro Patris, barnbörds- o. barnhus, Sveavägen 40, a. Öfverläk. Dokt. Gösta Lindström. Provisoriska sjukhuset, Åsög. 97, SÖ.; mottagn f. m., besök hvard, 2-3 e. m., sön- o. helgd. 1-3 e. m. Sabbatsbergs sjukhus, Dalag., Va. S:t Göran, Stadshagen, C. Serafimerlasarettet, Handtverkareg. 2, C. FINSPONGS Sj u k h us (forts.): f Simon och Mathilda Sachs Minne, Årstaiunden, ss. Sinnessjukhuset, Hornsg. 82, Sä., och Bondeg. 56, SÖ.; besökstid sönd., tisd. o. torsd. 1/22-1/23 e. m... Sjukhuset vid Långbro, Alfsjö; mottagn.-tid f'ör vinnande af upplysn. ang. sjukas intagn. kl. 12,15-1. I öfrigt intagas patienter alla tider på dygnet. Kontorstid: Sysslomannen mottagn.-tid Besökstid:' sönd., tisd. O. torsd. 12,30_1,30. Sjukvårdsafgifter m. m., se Kalenderafdeln, [3366}. Sjukhuset Eira, Handtverkareg. 13, C. Stockholms Hospital f"6r sinnessjuka, Konradsberg, C. ' Söderby sjukhus, adr, Uttran. Södra Barnbördshuset, Volmaryxkullsg. 27, SÖ. Upplysningar om sjukas intagning '0. vård, se Kalenderafdein. [3330] O. f'ö1j. Sjukkasse byrån (Socia Istyreisen j.birger Jarls torg 2, Sthlm 2. Sjuk- och begrafnlngska.ser, Se äfvep. Föreningar o. sällskap, Anke- o. pupillkassor, Pensionskassor samt i kalenderafdeln, Välgörenhetsinr-r r3401] o. följ. De med - betecknade ha icke sökt kommunalt bidrag. För hvarje sjukkassa angifves 'i regel skattmästarens namn och adress. Då sådan uppgtft ej kunnat erhållas, är ordföranden (ordf.) eller F.skreteraren (sekr.) angifven... ' :Allians, SJ. o. begk:n, F. O. Bibbing, Vasag. i 2 tr., C. Allm. svenska Sj. o. begk:ns platsafd. N:o 72, sekr. K. H. Lundman, Västmannag. 42, 2 tr., Va. _ svenska Sj. o. begk., afd. 74, E. Litzen, expo Hornsg. 96, 1 tr., ss. Arbete O. Hjälpsamhet, Sällskapet, Sj. o. begk., G. A. Sjöberg, Brunnsgränd 4, si. Bageri- o. konditoriindustriarbetarnes i Sthlm Sj. o. begr.-hjälpsk., Sven Lindahl, Tjärhofsg. 56, 2 tr., ss. Baneret, Sj. O. begk., P. J. Wennlnnd, Jakobsg. 30, a. Beljers, John, Skofabr:s arbetares Sj. o. begk., kassör Ernst. Fröberg, Oelsiusg.1, 3tro ö. g., C. Bergsunds verkstads arbetares Sj. O. begk., ordf. A. G. Andersson, Hornsg. 182, sa, lllomkronan, Sj. O. begk., J. E. Palmqvist, Blasieholmsg. 1, G. -Bokbindaregesällskapets Sj. O. begk., ordf.: Georg Hagelin, Mästersamuelsg. 61, 1 tr., O. Bokbinderiarbetaref'ören:s Sj. O. begk., ordf.: John Björklund, Uplandsg. 43, 3 tr., Va. Bolinders, J. & C. G., arbetares Sj. O. begk., sekr. Knnt Ljungberg, Valling. 10,3 tro ö: g., C. - Brodershjälpen, lo-öres Begr.-kassa, Götg. 35n.b., Ö. g., SÖ..Bromanska kassan, sekr.: A. J. Josefsson, Idung. 8, 4 tro ö. g., Va.»Bröder o. systrar i tron», Sj. o. begk:n, ordf.: P. A. Strömstedt, Storkyrkobrinken 11, 2tro St. De döfstummas allm. Sj. O. 'begk., Ernst Benner, Volmaryxkullsg. 29, 4 te., SÖ. De förenade i Sthlm, Sj. O. begr.-hjälpsk:n, sekr.: K. H. Lundman, Västmannag..42, 2 tr., Va. DD. G. W.D, Sj. O. begk., ordf. C. Wilhelmso., Brunnsgränd 4, st, DDe ungas beskydd n, Föreningen, Sj. O. begr. hj.-k., ordf.: Ivar Lindberg, Danderydsg.6n.b.,6. -Diabolo, Sj. O. begk., Wahlberg, John, Fridhemsg. 34, C. DDulvanD, Sj. O. begk:n, F. M. Silander, Norr backag. 14, n. b., Va. r Endräkt, Sj. O. begk:n,..c. F. W. Spångberg, Jungfrllg. 41B, 2 tr., O. META,LLVER KSA.-B. -I SIfäRIDARBSANS(JIATAN

6 -890 Sjuk-.0. begrafningskasaor. Sjuk- och begrafningskassor (forts.):'sjuk. och begrafningskassor (forts.): BEnighet ger Styrka», Sj. o. begk., L. P. Eriks.Marcus, Isaao, boktr:a.b:s personals Sj. o. begk., son, expo Brunnsgränd 2, }l/2 tr., SI.; 10-2, sekr.: Gust. Jonasson, Regeringsg. 76B, C. &-8. lörd. 10-2, 4-6..Mariebergs Sjk., Klas Vimmerstedt, Handtver- Enighet O. Vänskaps Sj. O. begk., L. K. Pet- kareg. 80, C. ~ersson, Kl. S. Kyrkog. 16, 3 tr., h. uppg., G. Ma,\kinistföreningens i Sthlm Sjk, Eskil Jord. ~..,spelund~, Karl, Fören., Sj. O. begk., L. J. Ange. man, Drakensgr. 2, 4 tr., SI. lin, Mosebacketorg 8, 3 tro t. h., so..möbelsnickeriarbetarefackf'ören:s Sj. o. begk., J.»Februaribröderna», Sj. O. begk:n, sekr.: Carl Kullin, Uplandsg. 63, 3 tr., Va. Samuelsson. Dannemorag. 12, 6 tr., Va.»Nordens Vänner», Sällsk., Sj. o. begk., Karl' Fotokemigrafernas Sj. o. begk., Oscar Helenius, Johnsson, Kungstensg. 59) 4 tr., Va. : Kungstensg 50, 4 tr., Va. -Norstedts, P. A., & Söners officin, Sj. o. begr. \ Framtidsförbundet, allm. sj. O. begk., afd. N:o 10, A. G. Viden, Högalidsg. 40 A, ss.; afd. hjälpsk:n inom deg. 8, ss. Aktieb., G. Rosenquist, Bon., N:o 66, Bromma, E. G. Win1)erg,Ulvåsa, Bätl- Nya Tiden, Sjk:n, Erhard Litzen, Hornsg. 96, sta villast., Sundbyberg. 1 tr., Sä. Framåt, Sjk:n, ordf.: N. N. Kroon, Villa Dio- Nykterhetsfolkets Sj. O. begk., lokalafd. n.o 828, rama, Djurgården. O. Ideström, Svedenborgsg. 8 B, 3 tr., ss. Fredrika Bremer Förbundets Sjk., Elisif Theel, Nykterhetsvännernas allm. Sj. O. begk., lokalafd. expo Klarabergsg. 48, 2 tr., C. mo 332, S. J. Lund, Västmannag. 91. Va. Frisörernas Sj. O. begk., sekr. Alb. Ando, Brun- - allm. Sj. O. begk., lokalafd. n:o 60, L. J. kebergsg. 3, l tr., G. Angelin. Mosebacketorg 8, 3 tr., ss. Föreningsklippan N:o 1, Sj. o. begk:n, J. A. Kritz, - allm. Sj. O. begk., lokalafd. n:o 96, Nils Ohls- G:la Brog. 16 & 17, 3 tr., C. son, Brännkyrkag. 77, 2 tr., ss. Generalstabens litogr. anstalts Sj. O. begk., frö. - allm. Sj. O. begk., lokalafd. n:o 503,K. G. ken T. Widebeck, Gen. Lit. Anst.,Sergelg. 8, Englund, Flemingg. 38, C... Sthlm 3. - allm. Sj. O. begk, Iokalafd, n:o..760, Alfsjö, G;ilead, Bj. O. begk.n.; ordf.: C. Th. Eriksson, A. G. Andersson, Långbrodal 90, Alfsjö. Nybrog. 16A, 4 tr., O..Petterssons, E. J., Smides-, o. mek, verkstads- Guld- O. silfverarbetarnes i Sthlm Sjk. Aug. Ehrn- aktieb., arb:s själfhjälpsk., J. H. Ljunggren, ström, Handtverkareg. 52, 3 tr., G. Sundbyberg. *Guldsmedsaktieb:s i Sthlm arbetares Sj. o. begk., *Posttjänstemännens begrafn.hjälpskåssa i Stocksekr. R. H. Westerhult, Skåneg. 18, 3 tr, ss. ' holm, Understödsföreningen, sekr. O. kassör Handtverkaresällskapets Sj. o. begk., John Jan. E. Winkler, Kungsh. hamnplan 3, O. zon, Holländareg. 26 A, Ya. Redliga Vänners, Sällsk., Sj. O. begk., Gerda *Hattmakarnes Sj. o. begk., G. A. Olson, Lunt- Andersson, Tomtebog. 26, 2 tr., Va. makareg. 90, 3 tr., Va. Resepostexpeditörföreningens Sjk., Carl Johnson, *Herzog &Söners, P., A. B., arbetares Sj. O. begk. Sthlm 2.. Arvid Jansson, Regeringsg. 109, Va. Sanct Erik, Sj. O. begk:n,erhard Litz~n, Hornsg. Hjälpsamheten, Sällskapet (S. H-n), skattm. 96, 1 tr., Sä. Victor Ericsson, Ringvägen 16, ss.; sekr. o. Seger, Sj. O. begk:n, Birger Sjögren, Karfbergs- DinelI, Åsög. 18, Sä., a. t. Söder 388, r. t , vägen 82, Va.. I Hälsa O. Stöd, Fören., Sj. O. begk., Sven S. Björ~' lund, Yegag. 5, 3 tr., Va. *Seklets stjärna, Sj. o. begk:n, ordf.: John Dahlin, Kocksg. 11, ss. Idoghetens, Samf., Sj. O. begk., Algot Pettersson, Östgötag. 66B, 1 tr., ss. *Separators arbetares sjukhjälpskassa, Englund, Celsiusg. 1, 1 tr., O. ordf.: W. ",lsraelitiska -sjukhjälps- O. begrv-sällskapet, Jo.Sjömannaföreningens Sj. o. begk., Skeppsbron seph Nachmanson (kassaf.), Villag. 6 & 7, Ö. 20, 2 tr., SI. Järnbärarorden, skattm. John Gustafson, Skansens ar,betareför&nds Sj. o. begk., ordf. A. Hornsg. 54, ss., sekr. Axel Moden, Bangårdsg. F. Konradson, Kommendörsg. 39 ö. g., Ö. 6, ss..skomakaremäsiareföreningens i Sthlm Sj. o. Katolska handtverksföreningens Sj. O. begk., begk., kassör A. Nordfors. Götg. 46, 3:dje uppg. ö.g., Sä..Speceri O. Vikt~aliehandels ExpedifJfören:s Sj. *Konstförvandtskapets Sj. o. begr.hjälpsk., För- O. begk., adr. Paul Ericson, Surbrunnsg. 66,3 tro valt. J. G. Grytt, Norstedt & Söner. Va.; a. t. Vasa Kraftig vilja, Sällsk., Sj. O. begk., P. A. Anders- Stockholm, Sj, o. begk:n, ordf. Gust. Lindberg, son, Prästgårdsg. 13, 4 tr., so. Davidbagaresg. 20, 2 tr., C. Kvinnliga Kontortst- o.expeditföreningens i Sthlm Stockholms arbetarefören:s Sj. o. begk., Otto Ohl- Sj. o. begr. hjälpsk., ordf.: Anna Kinch, St. son, expo Teknologg. 6 n. b., Va. Vattug. 1, G:. - arbetares Sj. o. begk. sekr. A. Lindegren, Pål- Kvinnliga T<;Iegraftjänstemännens Sjk., Anna sundsg, 6, Sä., Lidberg, Hornsg. 84, Sä. *- barnafonds begk., expo Hornsg. 96,:1 tr., Ladugårdslanda Understödsför., Gustaf Behrens, Sä. Kardellg. 4, O. - flick' O. samskolors Sjk., sekr. fru Vera Pontin- Levins skofabr. A..B., Arb:s vid Kommandit- Sjöwall, Scheeleg. 13, 4 tr., O. bol, Sj. o. begk., Hj. Backe, Brännkyrkag. 182, - förgylleri. '0. glasmästeriarbetares Sj. o. begr. Sä. Liljan, Frnntimmersfören., si. o. begk., fru hjälpsk., ordf.: Paul Magnusson, Stureg, 6, 2 tro Ö. g., 6..\ Emma Andersson, Handtverkareg. 6 & 7, C. *- gtpsarbetares Sj. O. begk., Emil Pettersson, I Lindkronan, Sj. O. begk., ordf. Axel Lind, Bon- Västmannag. 46, n. b. t. h., Va. deg. 80, sa..- kristliga ynl[lingafören:s S~. O. begk:, K. J.»Ljusets Bröder», Samf., K. G. Ekström, Kar- Björlin, Inedalsg. 19, O. duansmakareg manufakturhandelsbiträdefören:s Sj, o. begk., Lykttändarnes O. sifonpumparnes vid Sthlms ordf. Ernst Djurling, S:i Eriksg. lo, C. '. gasverk Sj. O. begk., A. E. Andberg, Kungs- - murares Sj. o. begk., sekr. Albin Hallden. Ha. holmsg. 24, C. gag. 18, 1 tro ö. g., Va. Magnet, Sj. O. begr.vhjälpsk.n, Alex. Anderson,.- målaremästaref'6renings Sj. O. begk., ordf. Flemingg. M A, 3 tr., (J. Pehr Svensson; se [3111].

7 Sjuk- o. begrafningskass'or-sjuksköterskor anskaffas genom. 891 Sjuk- och begrafningskassor (forts.): Sjuk- och begrafningskassor (forts.): Stockholms målares Sj. o. begr.-bjälpsk., C. G. "Sällskapet. Hjälpsamheten, s'e Hjälpsamheten, Johansson, Surbrunnsg. 3, 4 tr., Va. Sällsk. _ nya maskinistf"6ren:s Sj. o. begk., Gust. Lflje- Södra arbetareförenia i Sthlm Sj. o. begk., A. F. gren, K. Biblioteket, 6. Lindquist, Tjärhofsg. 44 1/2 tr., ss. - polisens Sjk., Axel Andersson, Långholmsg. - spärvägspersonalens Sj. o'. begk., ordf.: Emil -,, U, 3 tro ö. g., ss. Fredlund, Luridag. 31, 2 tr., ss. _ posttjänstemäns Sjk., Wilh. Grönstrand, Ma- Sömmerskor, Fören:s för, Sjk., frökenffanna 'I'ro- \ jorsg. 6, 2 tr., 6.. selius, expo Braheg. 5, 1 tro ö. g., O. _ sadelmakares Sj. o. begk., ordf. G. A. Jakobs Tanto arbetares Sj. O. begk., Johan A. Jonsson son, Hamng. 36, C. Sköldg. 13, Litt. J, 2 tr., ss. _ sjukkassesällskap, ordf.: N. Ohlden, Hökensg. Tapetserarnes Sj-; o. begk., sekr. Aug. Jansson 2, 2 tr., ss. Jungfrug. 2 B, O. _ sjukkassors fortsättningskassa, N. J Lundin, Telefonfabrikens Sj. o. begk., E. Johansson, Dö- SmäJandsg. 28, 2 tr.., G.; r. t. Norr 250. belnsg 18, 1 tro Va. - skoarbetares Sj. O. begk., Gust. Björkman, Telegrafverkets verkstadsarbetares Sj. O. begk., Hagag. 16, Va. Albert Larsson, Erikslund, Nynäshamn. _ skrädderiarbetares Sj. O. begk., Aug. Ryberg, 10,000, Sj. O. begk:n, N. J. Lundin, Smälandsg. 28 Västerlängg. 58, 3 tr., si. 2 tr., G. - stads verk O. inrättningar, Sj. O. begk:n vid, Transportbolagets personals Sj. o. begk., Karl Lars Berg, Klara V. Kyrkog. 3 A, C. Dahlin, Stadsgården 14 & 16, Sä.,,_ vinhandelsarbetares Sj. O. begk., yr. Land- DTre vänner», Sj. o. begk:n., L. J. Augelin, berg, Smälandsg. 30, 2 tr. ö. g., C. Mosebacketorg 8, 3 tr., ss.,,- ölutkörarefören:s Sj. O. begk., E. A. Carlberg, Trofast, Sj. o. beg.-bjälpsk:n, Aug. W. Anderson, Repslagareg. 9, 2 tr., ss. Brännkyrkag. 4 A, 3 tro ss. "Svenska AlIm. Sj. O. begk., expo Hornsg. 96, Trohet O. Allvar, Sj. O. begk:n, Karl J. Ander- 1 tr., ss. ' son, Hornsg. 62, 4 tr., ss. - Arb. AlIm. Sj. o. begk., afd. 89, Stjllm, J. F. Trygg, Sj. o. begk:n, J. A. Holmen, Kocksg. U, Staaf, Parkg. 18B, n.b., G.. 1 tr., ss. - Arb. AlIm. Sj. o. begk., afd. 252, Bromma, J. Tulltjänstemännens Sjk., Nils Åberg, Saltsjö- W. Wretrnan, Bromma.. Storängen. - bokbindareförb:s Sj. o. begk., ordf. K. Eriks- "Understödsfaren. Posttjänstemännens Begrafson, Bengt-Ekebjelmsg. 5, 2 tr., Sä. ningshjälpskassa i Stockholm, sekr. O. kassör _ bokhandelsmedbjälparefören:s Sj. o. begk., E. Winkler, Kungsh, hamnplan 3, G, Edm. Janse, Regeringsg. 99, 4 tro t. v., G. "Vaktmästarnes v. K. Teatern Sj. o. begk., J. A'. - boktryckareforeningens Sj. o. begr.-hjälpsk.', Källström, Skärgårdsg. 15, 2 tr., SI. I ordf. Per Palmquist, L:a Vattug. 24, G. Vasaförbundets Sjk., K. A. Nilsson, Klara N. - folkets Sjk., expo Kocksg. 24, ss. Kyrkog. 26, C. - folkets Sjk., lokalafd. n:o 25, Emanuel Lun- "Verdandi, E. G. Gustafson, 'I'egnerag, 44, Va. din, Ringvägen 123, 2 tr., Bä..Verdandi, Sjk:n, afd. l, D. Gabrielsson, SotEriksg. - folkets Sjk., afd. 405, Mariehill, C. Eriksson, 42, 1 tr., C. Järnvägsg. 60, Sundbyberg. Vinterrosen, Fören., Sj. o. begr.-bjälpsk., G. H.,,- Folkets Väl, Sj. o. begk., expo söder: Hornsg. Lindqvist, Gröndal, Liljeholmen. 96, 1 tr., ss. (Litaen), norr: Dalag. 33, 1 tr., Va: Vänfast, Fören., ordf. J. A. Erikssou, St. Nyg. (Stenberg). 45, se.: kakelugnsmakarerörb:s Sj. O. begk., afd. i DVllnskap O. HjälpsamhetD, Sällsk., Sj. O. begk. Sthlm, Joho \Svensson, Uplandsg. 65F, ö. g., Erhard Ldtzån, Hornsg. 96, 1 tr., ss. Va."»Vänskapen, Sällskapei», Sj. O. begk:n, C. AJfr. *"- musikerföreningen, skattm. o. sekr. Oscar Svensson, Tekniska Högsko lan, O. Ohlsson. Vänskapsförbundets Sj. O. begk., Gustaf Öster- - postmannaförb:s Sj. O. begk., Afd. 1, A. G. berg, Torsg. 30, 3 tr., Va. Eriksson, Klarabergsg. 21, G. Yngve Frey, Sj. O. begk:n, ordf.: Gust. Gruueau, - pobtmannatörb:s Sj. o. begk., afd. n:o 14, Hugo Riddareg. 68, 4 tro Ö. g., 6.Dj.! Malmberg, Åsög. 101 B, 2 tr., Sä. Ålderdom och Ungdom, Fören:s, Sj. O. begk., - postmannaförenmgen, Sjk., E. Weylandt, sekr. Georg HammarströID, Södermannag. 9, Hagag. 50, Va... 2 tr., ss, - Teaterf6rb:s Sjk., Ernst Noree, Nybrog.U A, O. Ålderdomsf"6rbundet, Sj. o. begk:n, ordf.: W. - tobaks monopolets arb:s Sj. O. begk., loka1afd. Strömberg, Stockholms-Tidningen, G. i Sthlm, Oskar Bernheim, Götg. 48 B, ss. "lngbätsbefälhafvaret6rellingeu, kassör C. G. - träarbetareförb:s Sj. O. begk., afd. n:o 1, Aug. Gustafsson', Bellmansg. 14, So. Åberg, Döbelnsg. 31, Va.. - typograffö~b:s Sj. O. begr.:hjälpsk., Ernst Sjuksköterskehem, Allm.,SV. Sjuksköterske- Andersson, Jakobsg. 22 A, 1 tr., G... fören:s, se under Allm. - typografförb:s fortsättn..sjk., Ernst Andersson, Siukskötersko{, se Yrkesreg. Jakobsg. 22 A, G. J - vinhandelsarbetares Sj. O. begk., P. W. E Sjuksköterskor anskaffas genom: Landberg, Smälandsg. 30, 2 tr., G. "Sverige, Fortsättningskassan, expodalag. 33,1 tr., Fredrika- Brerner- Förbundets Sjukskötersv:rig~~t,m~~~k. o. begr:fond. afd. 81,exp. söder: skebyrå, Barnhus~. 6~ b.,o.; a, t. 8211, Hornsg. 96, 1 tr., ss. (Lttzen), norr: Dalag. 33,. r. t Byran mottager sjukbud 1 tr., Va. (Stenberg).. hela dagen samt per telefon äfven om,,- allm. understödsrören., expo söder: Hornsg. natten. Föreståndarinnan träffas säk- 96, 1 tr., ss. (Litsen), norr: Dalag. 33, 1 tr., Va. kl 2 (Stenberg)... rast goodtempiares Sj. o. begk., afd. n:o 79, And. Röda korsets sjuksköterskehem, Kamma- Conrad Eriksson, Kungsg. 86, 4 tr., Va. k 66III TT t 8186 t 192 _ tobaksarbetares Sj. O. begk., Oskar Bernheim areg.,. a.; a..,r.. ; Brännkyrkag. 96, 2 tro ö. g., Sä. ll.llm. tel. öppen dygnet om. FINSPONGS METALL VERKS A.-B. SERIDARBSANSfilATAN

8 892 Sjuksköterskor erhållas från-e-sjöberg. Sjuksköterskor erhållas från Betaniastiftel- Självhjälp, byrå Norrtullsg, 8BIlI, Va.; r. t. sen, Birgerjarlsg.1l2 Iv, Va.; a. t , 3052, a. t Hvard.IO-4. Lörd. r. t.. Vasa Förest. Pastor J. Uddin, Sjuksköterskor erhållas från Sophiahemmet Sjätte Olympiaden, Föreningen, sekr.: F. af vid Valhallavägen, O., samt, för vår- Sandeberg, Nybrog. 15 A, O.; r. t. dande af fattiga i deras hem, hos,172 ~7, a. t nedan nämnda Sjukvårdsföreningar. Sjö, Wilhelm, Banktjänstem., Norrtullag. 65, Sjuksköterskornas Allm, Pensionsförening, Va.; r. t I se under Svenska. - K. A., Styrman, Nytorgsg. 25 A, Sö. S kt t håll - se äfven Sjöö. JU ranspor vagnar er a as: S " K. t Akt' b l t J-, Vid olycksfall, efter anmälan hos närmaste joassurans- ompaniet, le o aget, arnpolisman. torget 83, Sthlm 2; a. t. 2535, r. t. Sjukvagnar f'ör sjuka, som ej äro med smitto- 353 o sam sjukdom behäfta4e: hos Hyrverksaktieb: Sjöbeek, Edv., Direktör, Tre Liljors plan 1, Frey, Greftureg. 11, 6., a. t. 30, r. t. 4564, V frän Drottning Sofias förening för sjukvärd i a. fillt mot 8 kr.; frän Johannes Brandstation; - E. G. H. e. o. Hofrättsnot., Inedalsg, a. t: 71.00, r. t. 5894; och frän Katarina Brand- 23, C.; 'a. t. Kung-sh station, a. t. 3300, r. t K G' S K t. T Il T k l K Epidemivagnar f'ör med smi ttosam sjukdom -.., on r. l u v., or e - nutsbehä~tade.genom. närmaste. polissta~ion efter sonsg, 31, Sö. Y~J':~;:f:e[I~~4fJUkhuSremIss. Se vidare Ka _ G. M., f. d. Postmäst., Handtverkareg. För dj u r, efter tillsägelse ä polisstation eller till 36 11, C. närmaste poli~.man.. - Helge, Revisor i Gen.-poststyr., Inedalsg. Kadaver efter storre djur, undantagandes sådana, 2DI C som anträffas ä allmänna platser eller i StS4.,. '" dens vattendrag, afhämtas efter anmälan hos - Bertil, Tjånsteman l RIksb., Handtverhälsovärdspolisen genom!enhällningsverkets kareg. D6II, C. forsorg, utan kostnjld for ägaren.! Sjöberg & Bergsten. Agenturaffäro. Grossh.. Sjukvårdsföreningar: Föreningen för sjukvärd i fattiga hem (Adolf Fre firma, inneh. Kornhamnstorg Axel Strömdahl,.49 Sthlm 2 kontor bostad d:iks. Gustaf Vasa, Matteus', Johannes' förs.); Hornsg. 75 SÖ.', sjukaköterskornas bost, Norrtullsg. 8 B, 1 tr., V lb A t"k ffi' M" t l Va.; a. t a org, n I v. a ar, as ersamue sg. Fö~eningen för sjukvärd hos fattill'a i K~ngs~olms 24, C.; bost. Kungstensg. 28 A, Va. f'orsamlmg, styrelsen: se [3649J. Dtakontssor- Bengt Apot Bergsg 27 C a t nas bostad Kungsholmsg. 72 A, 1 tr., C.; s. t.,.,..,.,.. Mol"'" 50568; mottagn.-tid 8-9 f. m., 2-3 e. m...- K. M., Apotekare, mneh.. Apoteket Sva- Föreningen för sjukvård hos fattiga inom Maria nen, Stureplan C.' bost, Smålandag. församling; sköterskehem o. mottagn. Hornsg. 9 In C ". 110 n. b., S~.; a. t , A "l ' A'ti t D_' 91 O t I' Föreningen för sjukvärd hos fattiga pä Öster. - xe, r s, ~germgsg.,.; a e Je malm; sköterskehem Karlavägen 59 n. b., 6. Kungsholmsg. 2 A, C.' Sjukvårdsförening, Sthlms frlvilliga, ad!.. - Knut W., ~ageri, Folkungag. 20, ss. Hagag. 50, Va. (Johannissonj ; se f. O. - K. A., Bankir, Braheg. 31, O.; r. t. Österm. Kalenderafdeln. [ Sjukvårdsstyrelsen i K. Armeförvaltningen, Sjöberg, K. Å., Å. R., Bankirfirma, för-. Jakobsg. 30, C.; r. t (till chefen medlar köp o. försäljn. af aktier, bankr. t. 197&). lotter o. obligationer, ombesörjer belå- Sjukvårdss:ystrarna,1 &:t Elisabeths, Norra ningar, Jakobsg. 6, C.; r. t o. Smedjeg, 21 n, C , a. t Telegrafadr.:'»Folld- Sjukvårdsväsendets högsta ledning, Det ri-. sjöberg». villiga, se [36S6a).. - e.j.,bokbind.,jakobsbergsg.38, C.; a. t.. Sjund, J. K, Fru, Bsrnm., Hornsg. 88r, Sö.; 54 02; best, Folkungag. 42 e, SÖ.; a. t. a. t. Söder 768. Söder Sjunneson, O. J., Journalist, Tuleg. 26, Va. Nils, Bokhandl., Knngsholmsg. 6IV, C.; Sjunnesson, N., Byggnadsing., Kungstensg. a. t., , Va.; a. t. Vasa J. A., Bokh., S:t Paulsg. 22, Sö. - Axel, Civiling., Patentbyrå, Skeppareg. - & Sandberg. Boktryckeribolag, kontor o. 43, O.; bost. s. h. tryckeri, Ynglingag. 19, Va.; a. t , - Nils, Dir., 'I'egnårslundan S, Va.; r. t.1l4 71. r. t Hanna, Folkskollär:a, Ansgarieg. 1, Sö. e. A., Boktryckerifaktor, Kungsh. Kyrko- - Nils, 2:e Polisintendent, Smålandsg. 26 I1I, plan 5, C. C.; tel. Polisen. - S. P., Byggmäst., Rörstrandsg. 34, Va. Själander, V.,Aktuarie i Sthlm s Stads Statist. - Axel, Byråchef i Lotsstyr., Kommenkont., Radmansg.72, Va. dörsg. 28, C'. WOODSTOCK SKRIVMASKin trån KONTORSTEKNIK, enklaste konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regeringsgatan.

9 Sjöberg. I 8113 Sjöberg, G:, Cigarraffär, Handelsvägen 56, Sjöberg, K. K., Handl., Artillerig. 40, Ö. En skede; r. t. Ensk. 23, a. t. Ensk Hilda, Handskaffär, Götg. 24, Bä. - G. M., Cigarrhandl., Odeng. 38 1,Il ö, g., - Simon, e. o. Hofrättsnot., Advokat, Led. Va. af Sveriges Advokatsamfund; kontor - H. M., Cigarrhandl:a, Skeppareg. 7, Ö. ' Brunkebergstorg 11;Il, g.,; a. t , - Ebba, Fröken, Sit Eriksg. 44, G.; r. t. - r. t. 8054; bost, a. t. Ostorm Gustaf, Ingenjör, Lillabältg. 12, O. - Eleonora, Fru, Damgarderob, Kindstug. - C. O., Inspektör i Basels Förs.-Bolag 11, St. mot Brandskada, Döbelnsg. 5 m, G.. _ Albert,.Direktör, Holländateg. 3 Il1, G.; - H. A:son, Jur. kand.\ Ostermalmsg. 77, O.; a. t _. sommarbest. Blockhusudden l&, Dj.. - S. A., Direktör, Braheg. 3, O.; r. t Emil, f.. d. Justitiekansler, Storg. 12, O.; -s Eftr., Edvin, Engroslager af Färger, a. t. Osterm. 272, r. t ; r. t. Fernissor o. Penslar m. ID.,Pipersg. 29, Dalarö G.; a. t , r. t. Kungsh S. G., Juvelerare, Döbelnsg. 71, Va. - A. L., Fabrikör, Kolonivägen 9, Enskede. -- A. R., Järnvägstj:m., PUg e., G. - Gösta, Fabrikör, Döbelnsg. 5 Ill, G.; a. t. -, K. W., Kabelskarfvare, Stadshagen 22 CI, Brunkeb _ G.; r. t Hj. A., Fabr., Lilljansplan 3, Ö. - Nils Gison, Kapten v. Flottan, Blockhus- -:- Ragnar, Fil. kand., Bergag. 27, G.; a. t. udden, Dj,. 2~ Ragnar, Kapten, Valhallavägen 15, O.; - Frida, Polkskollär:a, Saltmätareg.3 B, Va. r. t Sigrid.H., FolkskoUär:a, Hjorthagsvägen - G. A., Kassör, Prästgårdsg. 13, Bä. 5, Ö. - Emma, Konditori, Odeng. 34, Va. - Anna, Fru, Målade träsaker o. bonader i-a. G., Kontorist (A.-B. Grisol), Bondeg. parti, Mälartorget 19 IV, St.; r. t. Sta- 29, So.: a. t. Söder den 156. Gertrud, Kontorist, Hjnrthagsvägen 5, Ö. - Elsa, Fru, Odeng. 5~, V~. - Gortrud,..Kontnrist, Brännkyrkag. 6 Il, Bä.; - Emma, Fru, Artllleng. 5, Ö. -:- Greta O., Frn, Västmannag. 51.IV, Va. - a. t. Söder C. M., f. d. Källarmäst., Bellmansg, 22 C, - Hanna, Fru, Greftureg. 24 C, O. Bä. - Ine~, Fru, Linneg. 96'1 O.Dj... - Frans R" Köpman, Hornsg. 50, Bä.; a. t. - Julia, Fru, Styrmansg. 15, O.DJ.; r. t Fritz, Köpman, Specialaffär för möbel- - Lotten, Fru, Östermalmsg. 11III, O. smiden, verktyg m. m., kontor och bost. - Marie, Fru, f. Grabow, Braheg.18, O. Brunneg. 21H, G.; r. t , a. t.,- Ada, Fröken, Döbelnsg. 5III, G Agnes, Fröken, Kungsholmsg. 48, G. - Melcher, Köpman, Kungsholmsg. 48, G. -t-t- Anna, Fröken, Skeppareg. 8Iv, O.Dj.; - Georg G:son, Löjtn., Blockhusudden, a. t O.Dj.; a. t Han~~, Frö~en, f. q. itelegrafist Storg. - Carl J., Maskininspektör! ~ornsg. 47.! Bä.. 56 ~ O.DJ.; a. t. Österm. 205<:5. - K. O. A., Med. kand. Knstmebergsvagen -M~.ria, Fröken, Storg. 56 Il, O.Dj.; a. t. 3, G. Osterm & Co, Aktleb., Modellsnickerifabr., Schee- - Ottilia, Fröken, Helsingeg. 13, Va.; a. t. leg. 3, G.; a. t I _ R Emrich, Målare, Högbergsg. 74, Bä.; a. t. C., Fröken, Strandvägen 53, O.Dj. Söder '-:- C. HL Färgh., Birgerjarlsg. 83, Va., a. t. - A. C., Målarinna, Drottningg. 45, G. l' Vasa 66 93, r. t ; bost. Frejg. 6, - J. M., f. d. Mästerlots, Brännkyrkag. i Va.. 54 BIll. Bä. - Sven, Försäkringsdirektör, Torgerdsvägen, - Bengt, Notischef i Social-Demokraten, Djursholm; r. t. Djursh Valhallavägen 127 Il, Va.; a. t Axel Th., Grossh., firma Gustaf Quenner- - Gustaf,Operasångare,Västerlånlrg.55 n,bt..stedts Eftr., V. Trädgårdsg. 11 B, G.; - J. W. A., f. d. Poliskommiss., Tjäthofsg. bost. Döbelnsg. 69 1V, Va.; a.'t. Vasa 54, Bä. I J. Ad. Jrson, Posttj:man, Västmannag. I - Carl, Grossh., Riddareg. 45, O.Dj. 51 IV Va.; a. t. Vasa Ernst A., Grossh. Stadsgården 10, Bä. - Carl W., Postvaktm., Norrbackag. 8 IV, Va. " - E. K., Haudelsidk:a, Tuleg. 35, Va. - Johannes, Prakt. läkare, Kammakareg. 40, i - K. A. M., RandI., Tuleg. 35, Va.; a. t Va.; r. t. o. a. t F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. /fida" ANS8ATAN

10 894, I Sjöberg-Sjöcrona. Sjöberg, E., \ Predik~nt, Vikingag. 16, Va.; Sjöblom, Hulda, Fröken, Kristinebergsvägen a. t. Vasa D, C... - A., Renskrifningsbyrå, Väiterlångg.69, - A. O., Handelsres., Karlavägen 74, O. St.. - Nils, Kamrer i A. B. A. Bonthron, N. - Axel, Revisor, Urvädersgränd 6 A n.b., SÖ.; Bantorget 18, C.; r. t ; bost. a. t. Söder Odeng. 104, Va.; r. 'f, 13648, a. t. Vasa - C. Hugo, Revisor, kontor o. bost. Rege ringsg. 95 A, C.; r. t. o. a. t Ruth, Kontorist, Frejg. 40 1V, Va.; a. t. ' - John A., Revisor i ärmeförv., Hjorthags- Vasa vägen 9, O.. - Emil, Kontorschef, Skeppareg. 27, O. - Ant(}n, Skeppsmäkl., Linneg. 58, O.; r. t. - Teodor, Kontorschef v. Elektr. Aktieb. A , a. t. 2; E. G., Västmannag. 8, C.; a. t. o. r. t. - E. K., Skomak., Tunnelg. 17 n.\ C.; a. t. namnanrop. A. E. G., privat r. t Brunkeb, J. E. W., f. d. Landtbrukare, Björngårdsg. - K. A., Skomakarmäst., Skåneg. 8A, ss. 16 A, Sö.; r. t. Söder Olof, Skomakeri, Drottningg.23, C.; a. t. - Thorwald, Löjtn., Kungsholmsg. 6,,C Arvid, Posttjänstem., Kungsholmsg, 22, C. ~ K. G., Skomakeriaffär, Urvädersgr. 2, ss., - John, Skoma.kare, Biblioteksg. 5, C.;, a. t. Söder a. t. 117.~3; bost. Humlegårdag. 21, - H. Sixtus S., Skorstensfejarmäst. i 7:de O.; a. t. Osterm. '15 69; r. t. Norr 896. distr., Odeng, 25, Va.; a. t Josef, Skrädderifirma (inneh. J. S. Erik- - Elin M., Skrifbiträde, Norrbackag. 3, son), Norrlandsg. 13 1, C.; a. t. 9843, Va.; a. t Vasa r. t. Norr 73å; bost. s. h. Gust., Snickare o. murare, Klara N. - &; Co, Alfred, Skönfärgeri o.. Kem, tvätt- Kyrkog. 20, C.; a. t , r. t. Norr anst., Hamng. 17, C Bertha, Slöjdlär:a, Pålsundsg. 8, Sö.; a. t. & Co, A.-B., Snickerifabrik, specialite Söder 8600.\ kontorsmöbler, fabrik Scheeleg. 3, C.; - Paulus, Tjänstem. i Svenska Lifförs.-bol., a. t ; kontor Drottningg. 47 III, Vikingag. 2, Va.; a. t. Vasa C.; r. t. o. a. t J. Hj., Tullvaktm:., Nytorgsg. 25 B, Sö. - Karin, Tandläkare, Greftureg. 24 ClI, O.; - Arth., Vagnsmålare,.Luntmakareg, 32, mottagn. alla dagar 11-2, utom lörd.; C.; a. t a. t F.. A., Vaktm., Sibyl1eg. 32, O.; r. t. -.J. A., Tul1vaktm., Hornsg, 29 DU Ö. g., Osterm Sö.. F., Akare, Surbrunnsg. 10, Va.; a. t. Vasa - Andreas, Underlöjtn., Kontrollör, Kruk makareg. 48, ss.,,a. t. Söder Hilma, Ankefru, Svedenborgsg. 13, Sö.; \ - R. L., Underoff., Maskinist v. Flottan, a. t. SÖ.t~er120. Banerg, 21, O.Dj. - Kri.tina,Ankefru, Grefmagnig. 12 n. b ö.g., - Eric, Vaktm., Hornsg, 88, Sö.; a. t. SMer O.Dj.; a.j. Österm Mathilda, Änkefru, Urvädersgränd 13, - Joh, Eric, Vaktm., Riddarholmshamn. 19 Sö. (G:la Riksdagshuset), St. Sjöbohm, J. H. C. G., Löjtn., Repr. för Wahl- - C. L., Verkm. (Bolinders verkst.), Frid- man, Hähnel & Co, A.-B., Uplandsg. hemsg. 16Alv, C. 28 II,.Ya.; r. t. Vasa 6. - K. J. U., Verkm., Södermannag. 24, Sö.; - Inez, Ankefru, Uplandsg, 28u, Va.; r. t. a. t. /;löder Vasa 6.. \ - Agnes, Ankefru, Kornhamnstorg 49, St.; Sjöbom, C. F., Stämningsman, Braheg. 33, O., a. t. Brunkeb Sjöborg, Karl, Direktör, Regerlngsg.Bå', C.; - Amelie,.. Ankefru, Blockbusudden. Dj. a. t Anna, Ankefru, Folkungag. 93, Sö. - V., <Fru, Luntmakareg, 7, C. Sjöbl~~h, J. A., Bygg!Jl., Snäckpa'rken 9, - Charles, Köpman, Birgerjarlsg. 65, Va.; -Appelviken ; r. t. Appelv. 79. r. t Sjöblom, J. G., Fastighetsäg., Borgmästareg. - Ebbe, Köpman, Birgerjarlsg. 65 B; Va. l, Sö. - A. E. M., Läroverksadj., Regeringsg. 54Ill, - Axel, Fil. Iic., Dr fil., Aman. vid Natio- C.; a. t nalmuseum. N. Blasiehölmshamn. 15, C. Sjöerona, Charlotte, Fru, Lillabältg. 5, O. - Ester, Fru, Sybehörsaffär, Ansgarieg. l, - M., Fröken, Narvavägen ~, O.Dj. ss; a. t ' - C. H., Jur. kand., Amanuens i' C~vilde- - Elsa, Fröken, Frej~. 40, Va. partementet, KarIavägen 57Ill, O.

11 Sjöcrona-e-Bjöförsäkringskontor jöcro~a, G:eo:!f' Kanslisekf.',Lillabältg.5,Ö. Sjöförsäkringsko/p.,tor: _ - be afven Siöcrona. Albinssons, Albin, Föri!äkrlngsbyrå,Regeringsg. Sjödahl, C., Bagare, Birgerjarlsg. IOS, o Va., 38, O o Ingemarsg 6 Va' bost Birgerjarlsg Andra Ryska Försakrmg~bolaget.af 1835,P~tr().. IOS' y;.,,,.. grad; Generalagentur föt Svenge: Drottmngg., a. 5, O.; r. t. 70j)2, a.t J. G. R., Civiling., Tegnersg. 6, Va. Deutsch.er Lloyd, A. B. Baldwin Larsson &; Co, J an Fr., Grossh, (verkst. Dir. i Handels. Re!ler"'.!1sg. 31,c.; a. t. 2897,r. t..5415o l' A B J h Sk b 18 FylgIa, Fors. A. B., Hamng. 2, C" r. t. o. a. t..-. N 1COal O annsen,' epps.ron, namnanrop:.fylgiad. Sthlm 2), bost. Lirmåg. 5, Ö.; r. t. Försäkringsagentur, A. B., Regeringsg. 43, C.; r. ~:2?343, 24649;.1'. t ta A-" 47 DII S" ForsalFrmgs.KomP. met, alla slag afforsakrmgar, I N., S Ch., P ostmas re, sog., O. Hamng. 13, O.;. a. t. 10!Dl r. t l-c. J. A., Skrädd., Surbrunnsg. 61I, Va. Gauthiod, Sjöför.äkrlngs A. B., Hufvudagentur Siödin Ragnar Bokbind Lästm kareg S C E. Rydbeck, Stureplan 15, C.; r. t. 185,a. t. J,.'. ".. a :, Agenter: Mattsson &;Boden, Järntorget. Johan, Civiling., Popp-Ivägen 35, APpel- 83, si., Hugo Mattsson, Regeringsg. 13, c. viken, a. t. Traneb.-bro 199. Gyllenhammar &;Co, E., Rörstrandsg. 34, Va.;. A. B. C. F., Fröken, L:a Nyg. 20 1I, St. H~:~ 20;:~, ~ ö:~ä~:i":g:::j~b Blasieholmsg Johan, Grossh., Nygränd SIl, St., r. t. 4B, 'o. Telefoner nam.nanrop ~.Hansa' an kn... Helmansons, Eugene, I!'örsäkringsbyrå, A B.,. _ Anton Handl (lax o fågel) Munkbrog Jakobsg. 24, O; r. t. O. 1'. t. 7?22,171,71. Om-,.,... bud antagas. 9, St; bost. Ad. Fredr. torg 4, So., Heimdalt, Försäkringsaktieb., Birgerjl'rlsg. 16,.' telegr.-adr.. Carl Köpman Anton Lager Sjödin. af elektr. inatallat tri' O... Ll.oyds UndeIC~Iters (Pzice Forbes &;~, Ltd)-. '. '. l London, Vastmatl'naK. 4, 1 tr., O. ttonsmateriel, L:a Nyg. 14, St.; r. t. Matthiessen,!Iäx, Aktiebolaget, Försäkrings. 1293, a. t ; telegrafadr.:»ödin- byrå, Regeringsg.39, C.; a. t. 9420,r. t, 9420 b~rg»; bost. Lidi,!gö.. Villastad, r.- t. M~tt::O~'&;Boden, Götg.14,2tr., ss., r. t. 8738, Lid.ö 4 14; a. t. Lid.ö 34. a. t Gust., Lax- o. vildthandel, Saluhallen Mereur, Assee,:,,"anz.C~mpagnie, Bremen, Gene- 55 & 56 St r t Staden 64 ' ralagentur for Sverige: Norström &;WIrth,.,"'. ffä'..' Regeringsg.57, 2 tr., O., r. t. 747, 12339,a. t. & Svensson, Partia ar l mejeri- o. landt- 947;' Talegrv-adr.:Order. mannaprodukter Skeppar Karls gränd Mälaren, Försäkringsaktieb., Drottningg. 5, O. 3 St t 646' t Nord DeutscheVersicherungsGesellschaftiHam-.' 'J r.., a... l... burg, Generalagenturenför Sverige:OlofNord Erik, Sjökapt., Borgmastareg. S,\ SO.; r. t. gren, Aktiebolag,Drottningg. 5, 3 tn., C., 9-5; r. t. 7002,a. t J Ert ' Sk h (i h E B E. Norske Lloyd, Aktleselskabet,Kristiania, Gene- -S,., r.! epps. mne.. '.. ncs ralagenturen for Sverige: Alrik Sundön-Oullson), FIskarhamnen 15 o. 16, So. berg, Aktiebolag,.Drottningg. 5, O.; r. t. 7002, J ohan Firma Skeppshandl (inneh J a. t 'b ) 'V" t t. V" t '14' Ocean, Försäkrings-Aktiebolaget,Afdelningskonaco eson, ar an, a.. ar an, toret för sjöförsäkring (Chef: Kapten Otto J r. t ' Ramström), Skeppsbron 26, SI. ' C. A., Tågmäst. Pipersg. 31 II ö. g., C. Rydbeck,E., Försäkringsfirma, Stureplan15,C.; J A V kf rl- g t "d d 2 B C r. t. 185, a. t ,..a m., fi.un s ra gar sg. " Saloman, Aug., Riddareg. 12Bn. b. ö. g., 6.; r. t. E. K., Ankefru, Dalag. 29, Va. '23279, a. t ,Repr. TrondhjemsFörsäkr.- Sjöding P J Tandtekn Bellmansg. 191 bolag AlS, Forsikrings- og GenforsikringsAlS S.~. "' 0', Urahia, Leas Assuranceselskab AlS, Forsikrings '" O....'.' AlS. Univers, GenforsikringsAlS. Norlandia. SJofolk~ts Slj:.radd~n & Herrekipering, S. Sjöassuran~kompa,;,iet,. ~ärntorget 83. Sthlm2. MIller, Osterlangg. 19, St. Skandlna ka 8PC~'tIonskolUpaD1et, A B.~ Sjöfors, C}va;r W., A1,!1anuens,Torstensonsg. ~~~~psbron24, si., r. t o ,a. t. 9, Ö.D;.; a. t. Osterm Stockholms Sjöförsäkrings,Aktiebolag,Skeppsl - T V G Ledamot å Just -dep. 1agaf- bron 44, Sthlm 2. ), d~in., lsses~l)r i Sv;a Hofrätt, Drott. SVi~s~~Lloyd, Försäkr. aktieb., Kungsg. 9 k- o nmgholmsvagen 5 B, C.; r. t: ~_"';' ~, Sjöfält, K., Bokh., Birgerjarlsg. 114, Va. gvenskn Veritas, Försäkringsakliebolaget. sje., SJ "o' f'o"rsvarsdepartementets kansliexped. och brand-, skogsbrand-,krigs- o. tranaportföraäkrln gar, Birgerjarlsg. 27,C. Telefonoch telegrafadr.: kommandoexp., Gustaf Ad,olfs torg 1, DSvenskaveritaSD.Se annons å kartans konvolut. Sthlm 16. Sjöförsäkrings-Aktiebolaget Ägir, Reger. ringsg. 5, Sthlm 15; t. 577, a. t Öresund i Malmö, generalagentur: Aktiebolaget Max Matthiessen, Regeringsg. 39, C.; a. t , r. t o Vega, Skeppsbron 28, Sthlm 2. Wilhelma i Magdeburg, Subdirektion förskan- dinavien, Alrik Sunden-Cultberg, AktIebolag, Drottningg. 5, 3 tr., O., 9-5; r. t. 4976, a. t Volga, Försäkringsbolaget, Petrograd, General agenturen for Sverige: Drottningg. 5, C.; r. t. 7002, a. t F/NSPONGS' METALLVERKS' ~/DAR ANS.ATA", 17 A.-S.

12 89G Sjöförsäkriugsko~tor-'-Sjögreu. Sjö,törsäkringsmontor (forts.): t Sjögren; 2 Sjögreen 1 Agir, Regeringsg. 5, Sthlm "-=-----'----"~ ,-- Öresund i Ma~mö, generalagentur: Aktiebolaget tersamuelsg. 16; a. t. namnanrop; r. t. Max Matthlessen, Regenngsg. 39, O.; a. t M. L" t k' 9420, r. t o ,,. agasmer i as ma areg. Se vidare Yrkesregistret: Försäkr.-bolag. 19, a. t } 1 s," 2 S.. -' Iwar, Fil. Iic., Varfsg. 12'v, ss.. ~ogren; Jogre0n. ~, Ebba, Fru, Sångerska, Fredrikshofsg. 2', O.Dj.; a. t. 7002, r. t. 3881, träffas säkr. 'före 12 f.m. o. 6-7 e. m. ~'Ingeborg, Fru, Folkskollär:a, Östgötag., 12, Bö., ~, J., Fru, Prästgårdsg. 20, Bö., ~'Wendela, Fru, Ragvaldsg. 19 1I, Bö.; a. t. Söder 458. ' -' Elvira, Fröken, Pipersg , (J. -' Hilda, Fröken, Skeppareg, 5pv, Ö. -' Filip, Agent, kont. o, bost. Malmskillnadsg. 1, C.; r. t , a. t _9 Hilda, Fröken, r. t Drottningg I, C.; ~, Axel J., Arkitekt, Valling. 20 & 22", C.; -' Karin, Fröken, Kammakareg. 8, Va:; r. t. a. t , r. t Vasa 322., -' John E., Assessor i Svea H?fr., Grefg. -~ MaI:t~J Fröke~, Folkungag. 73,B, ~ö.. 25, O.DJ.; r. t Mathuda, Froken, Greftureg, 31, O.; _I Herbert, Banktjänstem., Folkungag. 73 B, I r. t , Bö. -' Signe, Fröken, Kassörska, Sveavägen 112, -, Ragnar, Banktjänstem., Volmaryxkullsg. Va.; a. t. Vasa , ss. -' Signe, Fröken, 'Linneg. 78, O:Dj.; r. t. -, I., Barnm., Fröken, Mästersamuelsg. 16', , -' C. -' Knut, Förrådsförv., Karlbergsvägen 85; Karolina, Barnm., Uplandsg. 69, Va.; a. t. Va.; r. t. Vasa 886. '. Vasa 174. ' -' C., Godsäg., Drottningg. 114',' Va. ~l C" Biografäg., Brunnsg, 17 lll, C. -' George, Grossh., Kammakareg. 44, Va.;...:.,A. G., Byggmäst., Kammakareg. 8, Va.; r. t. Vasa 946, a. t. Brunkeb, r. t. Vasa ' Gustaf, Grossh., Fredrikshofsg. 2', O.Dj.; -' Gösta, Cigarrimport, Vasag. 26, C. a. t. 7002, r. t Meddirektör i -' Axel, Direktör, Mästersamuelsg. 34, Assuranskontoret Karl Schröder A. R,, Sthlm 3; firma Axel Sjögren & Co A. B., Drottning-g. 11, C.; r. t , -' Aflopps, Gas- o. Vattenledn.-entrepr. a. t , Johan, verkst. Direktör i A.-H. P. A. Sjö- -' Johan, Grossh., Karlavägen3 111, O.; r. t. gren, Mästersamuelsg. 14", C., ' Julius, Direktör, Södermalmstorg 4, ~ö. -' R. W" Grossh., Mästersamnelsg. 67 1I, C.; _1 N. O., Disponent, Uplundsg. 7, C.; a. t. a. t.,95 06,r. t. Norr 872. ' Brunkeb. 9 08,r. t ' & Ahlberg, Guldlistfabr.,Sveavägen86, Va. -' Johan, Fabrikör, Begrafningsbyrå, Fle- -' R, Handelsbitr., Västmannag. 43, Va. mingg. 29, C.; a. t ; bost. Pilg. -' F. C., Hand!., Heleneborgsg. 17, Bö. 048 m, C.; a. t ' C. A. T.,lng., S:t Eriks plan 10m; Va. -' Per, Fabrikör, Mpntebello, Freskati, -' E. J. G., Ing., Döbelnsg. 15, C. Sthlm 50; a. t ~, Helge, Ing., Tomtebog. 34, Va. -' P. A., Fabrikör, bost. Stallg , C.; -' O. W., Ing., Svedenborgsa. 48 A, ss. a. t. 9834, r. t ~, Per Adolf, Ingenjör, Stallg. 4 11I, C.; a. t. IJUgre.u, P. Å., A B.' Gas &, Vattenltd. _, Å:~3t~:~n!ijr~3 ~~fslagareg. 5, C..,, nldgsent~renur,k.holleyeralltor, -' A. Fabian, Journalist (St. Dagbl.), Rege- Mästersamneisg. 16, i:lthlm 7. Verk- ringsg. 93'Blll, C. ställer gas-, vatten- o. värmeiecr: -' Hugo, Jur. stud., Linneg. 78, O.Dj.; r. t. : tt kl ii r', 10:3 91. mngar, vae~ ose ll'~ aggn~dgar, _, K. J. W., f. d. Justitieråd, Ordför. i Lagbad- o. toilettrumslllrednu,gar, beredn., Strandvägen 19, O.Dj.; r. t. ringledningar m. m. Försälja från la ger rör o. rördelar, sanitetsgods, arma- -' O. B., Juvelerare, Drottningg, 80, C.; a. ~. tur m. m. Kontor och verkstäder Mäs-' o. r. t , bost. KommendöTsg. 38, O. WOODSTOCK' SKRIVMASKin trån KONTORSTEKNIK, enklaste Konstruktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regeringsgatan.

13 Sjögren-Sjöholm. l Sjögren; 2 Sjögreen. 1 Sjögren; 2 Sjög~r_ee_n_.. _, Julius. A. H., Järnaffär, Södermalmstorg _1 R. F. K., Tullvaktm., Bellmansg. 25,Sö.; 4, So.; r. t. 3252, a. t o t. t. Söder 916. _, Birger, Järnv.-tjänstem., Karlbergsvägen _, J. A., Underlöjtn., Parkvägen 22, Enskede ; 82, Va... r. t. Ensk. 37. _, J. A., Kafeidkare, Kl. O. Kyrkog. 12, C. _, Carl, Utgifvare af Uppslagsboken. _, Gustav W. O., Kammarskr., Löjtn., Schee- Svenska Industrien, Flemingg. 7IV, C. leg. 13, C.; a. t _, Carl, Verkmäst. i A. B. P. A. Sjögren, _2 K. D. I., Kapten. Östermalmag. 81, O. Tegnårsg. 4 Il, Va. \ -' Axel, Kassör (Bankirfirman Rickard Hägg- _, P., Verkm., Upsalag. 181V. Va. lör), Fridhemsg. 40 A IIl, C.; a. t.kungsh. _1 K. O. Jrson, Virkesbandl., Drottningg , Va. _, Arthur, Konstnär, Red. o.utgifv. af Svensk _1 Annie, Änkefrn,Karlbergsvägen 31lIl, Va.; Exlibristidskrift, Kungsholmsstrand r. t. 98 ~ '[, C.; r. t _, E. A. V:., Ankefru, Luntmakareg. 51, Va. _, Gunhild,Kontorist, Volmaryxkullsg.ll,Sö. _1 H. M., b-nkefru, Skeppareg. 8, V.Dj. _, G., Kontorsbiträde, Sveavägen 112, Va.; _, Maria, Ankefru, Fredsg, 9, C.; a. t a. t. Vasa _, H. F., Öfvermaskinist, Fridhemsg. 10B,C. _, Emil, Kontorschef, kv. Klippan 1, Li- _I Axel F., Handtverkareg, 39 A, C.; a. t. dingövillast.; r. t. Lid.ö , r. t ' _, AX.\lI, Köpman, Linneg. 96, (J.Dj.; r. t. _1 Johnny, Fredrikshofsg. 2 ', D.Dj.; a. t. Osterm, , r. t. 388l. -11G. W. A:, Köpm., ~:t Eriksg , C. Sjöholm, A. Edv., Bankir, V. Trädgårdsg. _1 P. D., Köpman, Östermalmsg. 81, (J.; 19, C.; r. t , a. t a. t. Vasa & Moberg, A.-B., Bankirfirman, se Ban- _, Ester, Lärar:a, Volmaryxkullsg. 11, Sö.. kirfirman Sjöholm & Moberg, A.-H. _1 A., Majorska, Folkungag. 73 B, Sö. C. A., Byggm., Angsvägen 8, Enskede. _1 Carol ina, Massage, manicure o. hyg. an- - S.. Finbageri o. konditori, Vikingag. 6, siktsbehandl., G:la Brog. 11, C.; a. t. Va.., Brunkeb A., Folkskollär., Ad. Fredr, torg l A IV,SÖ. _1 Tage, Med. dr, Fiiltläk., Stureg. 8, (J.; - A., Fotograf, Kungsklippan 7 A, C,; a. t. träffas hvard. 2-3 e. m.; a. t. 8399, 2517ö, r. t. Kuugsh r. t Emma, Fru, Uplandsg.,28 11I, Va. _1 M., Målare, Skeppareg. 25 A, (J., ~ Josefina, Fru,.!<'rejg.2 A, Va.; a. t. Vasa _1 C';...Plåt- o. kopparslagare, Roslagsg.19, 7181.' ra. - Julia, Fru, Kronobergsg. 15 A II, C.; a. t. _1 C. J., f. d. Poliskommissarie, Uplandsg. Kungsh. 89..' 85, Va.. - G. E., Grossh., Handtverkareg-. 34[Y, C.; _, Axel, Polisman, Grefg. 37, (J. innehar firma P. G. Sjöholm, Kungs- _I K. E., l:ste Postexp., Tomtebog. 33, Va.; holmstorg. a. t. Vasa P. G., Handelsfirma, etabl. 1873, Kungs- _1 Erik, Postmäst., Högbergsg. 64,. Sö. holmstorg, C.; a. t. 5220, r. t ~I Hj., Professor, Greftureg. 24 A, (J. - Gösta, Handl., Frejg, 2 A, Va.; a. t. Vasa. _1 R. M., Rak- o frisersalong, Odeng. 69, Va.; a, t ; bost. Torsvik, Lidingö. - Erik, Kamrer, Karlbergsvägen 4, Va.; -;-1 O. L., Revisor, Bergsg. 26 lii, C.; revi- a. t. Vasa sicner m. m.: a. t. Kungsh Nils, Komponist, Valhallavägen 117, Va. _, Bertha,Sjuksköterska, Sveavägen 112, Va.; - Emil, Köpman,. Folkungag. 8 CIY, Sö.; a. t.' Vasa a. t. Söder _I Ant. Wilh., Sjökapten, Uplandsg. 69, Va.;..:..Johan, f. d. Landtbr., Älfsjö Villastad. a. t. Vasa r: Svea, Prokur. h. P..G. ~öholm, kontor -;-' Gunborg, Sömmerska, Karlavägen 90 n Scheeleg. 2, C.; bost. Kroriobergsg. ~~~ ~~a. -'Florie, Tjänstem. i 'l'elegraf~tyr., Karl- - A., Skådespel.,.Artillerig. 40IV ö. g., (J, o bergsvägen 31 m, Va.; r. t Emil, f d. (J. A. Åkerholms Eftr., Speceri- _I Gustaf, Tjänsteman, Prästgårdeg. 20 m, ' o. delikatessaffär, parbi o. minut, Götg. Sö.; a. t. Söder 8660, r. t. Söder , So.; r. t. 46,7~, a. t _, E. J.., Torpedingenjör. Birg er,iarlsg.65aiii - Gösta, Tryckeri & Pappersh., Storg. 4, Va.: r.. Va~a ' (J.; n. t. 1H~~R..~ - FINSPONGS METALL VERKSAJ-S ,.,DA,..AlAkJ#I.A7~ ' AJlres.kal."der"

14 8\18 Sjökarteverket-c-Sjöreua, Sjökarteverket, Skeppsholmen, Sthlm 14. Sjöman, Joh. R.. Kassör; Solnavägen 123v, Va. ' Sjökarteverkets försälj1tin!!sflmhud i Sto, k- (ing. fr. Karlbergsvägen 81:1,hiss); r, t. holm: Nautiska Magasinet, inneh. In Vasa 927. stru m.cfabr.-å.ktieb. Lyth, Skeppsbron - C. J., Ä"kefru, Lntzeng. 7, O., 10, St., Sjömannaförenihgen, Skeppsbron ~WIl, St. Sjökrigshögskolan, Arsenalsg. 9. C., chef: Sjiimanshtlm, se Stockholrus Sjömanshem. S"hnei'dltlr, J. C., Kommendör. Sjömanshuset. Gaffelgr. l, St.; från 1 jan. Sjökrigsskolan, Skeppshohuen, Sthlm 15, till l mars kl. 10-4; öfriga tider af chef: Hiben, e. F. W., Kornmendör- året kl kapten. Sjömanshusets ombudsman: 8 chollin, Carl. Sjökrona se Sjöcrona. SjiimallsliisrumllJet Stortorget 5" b., St. Sj;,!ivist, se Sjöquist. ''''Jölllan~ Unionell~(Sthlmsafd., Svenska, Ka- Sj-,Iag~komlllittell, adr.: Auditorium, C. tarinaväaen 7, Sö.; r. t. W970. Sjölander. Axel, Bergsing., Kanuuakareg. Sjömark, Carl L, Skrädd., Olofsg. 7 B, C.; 37, C.., r. t Norr 645. _ - Herm., Direktör, Stockholmsväzen 29, Sjönander, Ivar E., Stationsförman, Asög. Råsunda, r. t. o. a. t. Hås F", So.; r. t 2!l58. - O. K, f. d. Fanjunk., Luntiuakareg. Sjöofficerssällskapet, Skeppsholmen8,Ö.Dj.; 9ö ll1, Va.. r: t. 7113ö, a. t. 6Hi:S5;köket a. t ~ P, Fil. lic., Badstug, 5, SÖ. Ellen, Fröken, Karlbergsvägen l S'". t ~ S'". t 3 S'''k. t 28, Va.; I Joqms; Joqns ; JO VIs. a. t. Vasa " A., Arkitekt, Oxtorgsg. 9 B, C. - Selma, Fröken, Postexp., Skeppareg. O.Dj. 8" b., _2 & Mallllhnrg~ Bageri (inneh, J. ~ji'qvist), Valladisviig'en 41, Va../ - Hj., Grossh., Dalaz. Hl, Va.; r. t. 693R _l D. G., ller>!sing., Rörstrand-g, lov, Va.; - Oscar, Köpman, kontor B.'TgSIl'.3 1I, C. Maskiner, apparater o. nteosi'lier för _2 r. t Joh., Byggmästare, Strandvägen. 1, O.; bryggerier o. ruineralv.ifabriker. / kontor Birgerjarlsg. 9, C. (Passagens - Oscar, Köpman, bo-t, Bergsg, ön, C.; r. t. 492o, a. t kontor). _l J. B, Direktör, Hornsg. 66 AlV, Sö.; r. t. - Fr. Edvin, Plåt-lagarmå-t., Karlsviksg a. t , C.; T. t. KUIIg"sh ' E. V. E., Fru, Tobaksaffärer. Rlekingeg. - Axd, Sjökapt, Karlbergsvägen 28, Va.; 11, Sö., II. Höguerg-sg. 24, Sö, a. t. Vasa 407K _l EI~a. llauffrnan-, Fru, Rörstrandeg. 10", - S. K., Skomagaein, Hornsg. 29 D, Sö.; Va.; r. t o bost. s. h., _l Lilla, Fru, Stureplan Sjölin, A., Byggm., Tomtebog. 20, Va IlI, C.; r. t. - A, Fröken, \'ästwannag. 18, V(.j r. t. '-o N., E. o. L, Fröknar, Döbelnsg. l7 II, Va.; Va-a 819. r. t Maria. Frt-ken, St. Nyg. 23, St.; a.t, ' A. W., Järuvägstjänstem., Rörstrandsg. - C., Kafåidk., Götg. ~4, Sö. 32, Va. - J. Edvin. K;'plIlan, ltuselllund'g. 12, Sö.; -' N. A., f. d. Lok-mäst., Rörstrandsg. 8 Il1, r. t. 2n 63. Va. - John AIIJ, rt. 'I'ulltjänstem., Folkungag. _2 John, Med. dr, Professor, Birgerjarlsg. 9 Ill, - 8 FIV Sö.; a. t. ~("Ier C. Sp-e. ma r- O. tartusjukdomar samt K. B, St Nyg. 23, St,; a t ämnesomsåttnlngens sjukdomar; mot- Sjölmd, Henrik, Banktjanstem., Flelllingg. tll~n.-tld må ud., tisd. torsd., fred. 4. 2:AIII Ö. g., C.; a. t. Kungsh, 4041 _1 JOhan AIgot, Målare, Hasselvägen 20, Sjölinder, P. A., Han-Il., Luntl!I.,kareg.!l, C. Liljehohn-n. Sjöling; Alfhild B Å., Postexp., Ö~terl1.lalwsg. _1 -Rhodin, 'l'yra, Prakt. läk., Stureplan 13 If, t h., O. C.; r. t. 45~1: mottagn. 2-ii e. ID.,l Sjölund, Alm.l; Fru, Sömmia. Frejz, 7, Va. _3 K, Skou.akaruiäst., Lä-tmakar g. 8, C.; \ - Johannit, FlU, Fis~atfiir, Fiskarhamnen, a. t. 1~~2; bost, Norrl mdsg. 2a; C.. \ Si.; a. t. 151;72, r. t ; best....:3 Joel, Upph-iuan, Nytorgsg.25 13,Sö.; a. t. Ås' g'. 101 A, ss.. a. t. 13:&!Il. ö~5 3;t _ R, Polisman; ltiddareg. 26, O. _2 F. Aug..Ost~ötag.n6II, sn., a. t.söiler _ Frithiof, Rak- O. Erieersalong, Timmer- _l & Co, L., A.-ll., 1torn-g; 66 A, Sö.: r. to mun-g. 3S A, Sö. 2(0968, a. t. lö4 1I<!, telegrafadr.: Sjöm~n, Erik, Gros-h., Tomtebog. 8, Va.; plingon». _. a. t. ~27 07, r. t jöreq,s. 0, Aukefru, S:t Eriksg. 13, C. 'A.-B._ SVENSKA M ET ALL VERKEN ~~an~o~;a~a':t:fl;;;d

15 Sjllriu;-Sjöström" 89D, Sjörin, R., Styckjnnk., Svea Art. rpg'., O. 1 Sj';steen; 2siij~t~;n.-- Sjörullfi,rillg'RClmriult's, Hthlrns. expedit ion, - --~ ~----,-- Styrruansg. 51 u.b. t. h., O.Dj.; r. t , _2 Yald., Boktryck., Alströmerg. 19, C.; a. t. kl. II-~. Kung-h Sjöste.It, C. H., Bankdirektör, Riddareg. 55, _2S Boktryck-r] A.-B., Flemingg. 23 A, C.~ O.Dj.; r. t. 10:116. a. t , r. t E. G.l!;, Banktjänstern., Östgötag. 31, Sä.; _21. S., Byggnadsing. o. llyggmäst., Ad. r. t Fredr. Kyrkoz. 15 1l ö. g., C.; a. t. - Ragnar, Byggundsing., Kungsholmag. 24~ 57, r. t. Norr 960.! If>Al, C.; a. t. f,()405. _t Fredrik. Byggnadsin_p. hos Sthlms Stads - A. F., Direktör, Kungsg, 73, C.; a. t. Rygg-nad,nälllnd, llanerg. 17 1V, O.Dj r. t '-, o _2 Margareta, Folkskollär:a, Bal,lersvågen. - L. L., Faktor, R rstrandsg. 24, Va. 13, Enskede. a. t. Ensk, f, Fasti~hf'tsatrar, Ku. g-holmsg, 15 r, _I H., Fröken, Brunkeb-rgstorg Uh c. c.: a. t , r. t. 2;)(' f>1i. _2 S. Ragnar, Ingenjör, Drottning olrnsvå- - Hanna, Fru, Konst- o. Antikhandel. Norr gen 8 A, G.; r. t ~. Iaudsg. lö, C.; bost, Jakobsbergsg. 9, _2 Gustaf, Red., Torsg, 54, Va.; r. t C.: a t. 21ti 79. a. t. Vasa 1~ 63. ' - Signe, Fru, Uplandsg. 67, Va.; a. t. Vasa Sjöstrand. E. M. R., Afd.vchef', Västmannag. öu261i. 77, Va. - Anna, Fröken, Folkskollär:a, Linneg. 48B, - N. J., Bankdir., Västmannag. 74, Va. O.; a. t. 22!' a5. - Folke, Bauktjänstern., Västmannag. 15, - Kerstin, Fröken, inneh, af Lilla Buffen, Va.; a. t 158ö.l, r. t., Birzerjarlsg 77, Va.; r. t. 2~-' 97, a. t - A W., Fabrikör,.Birg-eljarlsg. 88, O. 4975; bost, Roslagsg. 7, Va.; r. t. - Erik R., Fil. dr, Först aktuar ie i..social-. auku, :&2997. stvr., Grefg..2" II, O.Dj.; a. t. Ostena.. - Maria, Fröken, Smålandsg, 23 1I, C.; a. t. 1977, r. t. Osterm. 5 :&6. 14li ö:l - Anto» G. J., Fil. lic., Hjärneg. lor. C. - Au~., Grossh., Helsingeg. 9, Va.; a. t-e., Fru, J\~ppaffär, Vä-terlängg, ö2 r, Bi.; Vasa 8 ;'9. bo-t, Årst.idal 10. Liljeholmen. - S., Grossh., kont. Ilplandsg. 54, Va.; r. t. - Gustaf. Grossh., Birkag. 8, Va. 9991,lt.t.l~iS91;bnst.Flelllingg.51A", -,101m H., Journalist, Agneg, l, C. C.; a. t. K ungsh V. Bo S, Kau.marskrifv., Grefmagnig. - Knut, Kamrer, Sruålau.lsz. 23 r r, C. 11, O.Dj.; r. t Gösta, Kapellruäst., Plemingg. 47, C.; s. t. - Nils, Kauuvr i :-thhlls Rederi A.-R, Svea, Vä-tlllannag. 15, Va.; a. t , r. t. - Carl W., Kapten, f d.förvalt., Karlavagen Brv, O. - 1., Konditori, Drottningg. 68, C.; a, t. - Nils, Kontorschef, Roslngsg. 8, Va Carl, Köp.uan, Kauunakareg. 44. 'Iltr., - J. G., Kriminalkonst. KRrl'yikRg.5, C,. Va.; r t. Vasa la 15; Lost, Nybergsg. - Knut. f. d Målarmåst,S:tErik.!!.5iS.\",C. 6 A, O. - Aug.. Poliskouuuissarie, ÅrstadallO, Lil - S. iv!.il S., Löjtn., Llnn-g, 18, O. j-holmen. - Arina, Pappers h., Annons- o. Tiolnings - Elisabeth, Postexp., Pröken, Västmanuag -, kontor, Kouunend-r-g 21 B, O. 15, Va.; a. t. 158.~3/r. t Yngve, Professor, Intendent v. Naturhi- - Reinhold, l'ostexp., Ostgötag. 26A l, Sä. storiska Riksmuseet (Vetenskaps-Åka- - A. ~1.T., 'I'eckuingeläna, Repalagareg. 13 r, deurien), Odena, 42, Va. Sö Anders, Red. o. Förtroendem., Uplandsg - Eruelie, Ankefru, Repslagareg. 13 r, ss.. 2", C.; r. t. 4n 49, a. t a t.. Söder 4 '13..- Karl Joh., Stad-konuulssionår, Triangel. - Selma, Ank"fru, S:t Paulsg. 21 Ar, Sö.; 8o.t. vägen 19, Ensk ede. Söder Robert, Tandläkare, Hamn~. 5 B, C.; r. t Sjöström, Ch. A. E., Artist. Ridd8oreg.28, O , a. t. 193 is8. Uådfragn.-tid hvard. - O. R., Direktör, Vendevägen 6, Djurs. '/2IH-1n,I-2. holm; r. t. Djnrsh, il Karl Emil, TullvIktm., Reustjernasg. - Sven E, Direktör. Odeng. 50, Va.; r. t. 20v Sö. 80:168, a t : HiI,le'~ard. Änkefru, Ka.fe, Kungsholmsg. - Vilh., Direktör (A.-B. Vilh. Sjöström), I" A, C.; bost. Nya Rådhuset; a. t. butiker Uplan-l-g. 24. Va.. o Greftureg. 504 ~3.. 9, O.. bost. Djur"holms-Dande!y~_. _, FINSPONGS 'METALLVERKS A.-E}. "IDA" ANa.ATAN r

16 900 Sjostrom-e-Skaudia, Sjöström, Oscar, Fabrikör, Uplandsg. 51, Va.; Sjöwall, Rolf, Löjtnant, Kungstensg. 51, Va. a. t , r. t Föreståndare - W., Marinintend.-aspirant, Kungsg. 71, C.; för Konst- o. Antikaktiebolagets verk- r. t städer, Hagaz. 11, Va.; a. t Sjöåker, S. T., Kamrer, Bragevägen 21,. O. Gerda, Fru, Karlbergsvägen 87 A, Va.; Sjöö, Axel, Bryggrnäst., S:t Eriksg. 61, C.; r. t a. t. Kungsh Anton, Pärghandl., Östermalmsg. 60, O.; - S. Axel, Ingenjör, Sot Eriksg. 53AIv, G. a. t. Österm O., Tjänstem. i Riksbanken, Handtver- & en, Grosshandelsflrma, Solnavägen 104, kareg. 84 II, G.; r. t Va.: r. t 17449, a. t. Vasa 89 ~6.. - se äfven Sjö... J. N., Grossh., Kungstensg. 3, O.; a. t. Skaar, J. N., Dir., Narvavägen 30" O.D:}.; 3~ kont. Kungsg. 65, G.; r. t , a. t. - LB. N., Jägm., Riddareg. 43, O.D:} Karl J. P., Kanslist. i Ofverståth.-ämb., - Eilief, Kammakareg. 8, Va. Döbelnsg. 95, Va.; a. t. Vasa Skadeståndsförsäkringskontor; - & Kopparberg.Klädesvaror engros, Vasag. Albinssons, Algot, Försäkrlugsbyrå, Re- 15 & 17, C. geringsg. 38, C. - J. F. A., Kontrollör v. Telegrafverket, Fylgia, Förs.-A.-B., Hamng. 2, G. Södertörns villastad; r. t. Södertöms Pörsäkrings-Ktmpaniet, alla slag af förvillastad 70, a. t. Södertörn 120. säkringar, Halling. 13, G.; a. t. 1019, - Gustaf, Köpman, Vinkelg. 3, O. r. t Jahn, Köpman, Högbergsg. 48, ss; a. t. Försäkrings A.-B. Iris, Brunkebergstorg Söder 88. 2, C.; r. t. 8936, a. t Anna, Lärar.a, Kungsg. 56, G. Heimansous, Eugene, Försäkrtngs- - Gustaf, Maskinist, Svarteneg. 6, Sö. byrå, A.-B., Jakobsg. 24, G.; r. t. o. - K. A., Maskinist, Krukmakareg. 4, Sö. a. t. 71, 1'71, Ombud antågas. - A. Birger, Ombud för Aktieb. Rob. The- lllatthiessen; Max, A.-B, Försäkringsgerström & 00, Svedenborgag. 10, Sö. byrå, Regeringsg. 39, G.; r. t o. - G..Reparatör.Lra Badstug.I, Va.; r.t8013~. 9456, a. t. 94 :lo. Alma, ~jnksköt:a, Ostermalmsg. 11, O.; Norden, Försäkr.-Aktiebolaget, Drotta. t. Osterm. 4157,. ning!? 9, G. Telefoner: Riks 7 98, 7598, - G. A., f. d. Sjökapten, Riddareg. 68 ll, O.Dj , Allm E. E., Skeppare, Svarteneg. 7,. Sö. Nornan, Försäkripgsaktieb., Drottningg. - J., Skrädd., Humlegårdag. 8, O... 13, Sthlm 16. \.. -- Victor, Skådespel., Ostermalmsg, 69, O. Skagerlind, L. E., Dir., Narvavägen 21, O.D:}. - Anna, Telegrafist, Frejg. 81 ', Va.; r. t. Skaj, F., Antikv.-haudl., Kat:a 12821, a. t. Vasa Sö.; r. t. Söder Bang. 33A, - Marie-Louise, Telegrafist, Frejg. 8F, Va.; Skalin & 00 A.-B. 1917, Agenturfirma, Vir. t kingag. 8, Va.; a. t , r. t. 8(\327. ~ Felix, Tjänsteman (Järnv:styr.), 'Karl- - Hjalmar, Dis., Vikingag. 8, Va.; a. t bergsyäzen 87A IV, Va.; a.t. Vasa ,= I o r. t A. V., Ankefru, Artillerig. 37, O. ISk l d V f t. b I' l' k I _ Chri-itopher, Öfversättare Malmskillnadsg. a IIIsun s o ar, upp!!, mngss lp, me. 39 n.b. C t B,; b 1692 verkstad, sag o. bradgard; Nybyggn. o....,., a.. ruj;l"e..... reparationer af större o. mindre träfar- SJosvard, John E. M., Ofverlärare, ArtIst,. t. yg V. rf vid Skalmsund postadr.. Fu-. Engelbrektsg. 31 u.b., O.; a. t a. ". '.. S '- 110 A Eil k d LOO - d' u" rusund,r.t.yxl028,stuckholinskontoret jovau,.., l. anu., aro.v.-a J., reor- r. t strandsg. 52, Va. _;;.;..,;;;,..;;;.;.;;..;.;.;....: - K. G. O., Målarmäst., Birkag.17 n. b., Va. Skandja, Elektriska A.-B., verkst. dir. J. - Olof, Skräddare, Regeringsg. 44, C. Ohlund, Tunnelg. 14, C. Elektriska - N. K. V., Ankefru, Birkag. 12 lii, Va. installationer, elektriska maskiner, ma- Sjöwalls, Karl, Bokhandel, Drottningg. 86, terialo. armatur från lager.. Tele- G.; a. t , r. t Filial I gramadr.:»elektroskaudiae: r. t , Drottningg.93; Va.; a. t.669, r. t.i7149. ~23 33 o , a. t o Sjöwall, Karl, Bokhandl., Scheeleg. 13v, a. t. - Färgfabriken, Aktieb', Pilg.. I, G.; _r. t ; r. t. Kungsh l~o 98, a. t. 6~8. - Thom.s Civiling., Löjtnant (A. J. S1åhl & Skandia, }'örsäkriilgsaktiebolaget, Mynt- 00, Aktieb.), Kungsg. 71 III, C.; r. t. torget l, St. Lit-, lifränte- o. brandför- 13):!87.. säkringar. Expeditionstid /24 - ThoI'Pse. Fru. 'Knll!!'s!!'.71. G.' IT.ifafclpln. Ulvlpr som'"rrmån inlli -10 WOODSTOCK SKRtVMASKlI't trån KON'tOJ=l~TFKNIK, enklwte konstr'lktion, solid, tystgående, oöverträffad. Se sid Regermgsgatan. ~_.-..-_

17 Skandia-Skandinaviska. 901 sept, 1/.10-3), lörd, o. helgd-aftnar Skandinavieka Eternitaktieb. Lomma, Ge, stänges kontoret kl. 2 e. m. Anmälan neralagenternorman & Co, Regeringsg. om branrlförsäkringar samt (för dotter- 50, C.; a. t o. 2656, 1'. t. 211 H. bolaget Frejas räkning) om inbrotts- o. - Etnograf. saml., se Nordiska museet. vattenledningeska.leförsäkringar mot- - Export A.-B., Jakobsbergsg. 16, C.; r. t. tagas äfven per telefon, Riks o. Allrn.: 70784, a. t 'I'ekgrafadr.:»Skan-»Bolaget Skandia», dinavexport». Skandia, Metall A.-B., se l\fetallaktieb. Skan- - Fiskexporten, Kungsholmsg. 14, C. dia,,i - Förlagsexpeditionen, G:la Brog.38I, C. Skandia, Patentbyrån, Patentombud Ingen- - Grammophon-Aktieb.,kontor Drottningg. jör H. Johanson, Patent uttagas o. 47, q.; detalj~ffär Operahuset, C.. varumärken registreras. - Gummi A.-B., Vlskafors-jt), J. Wessmanj, Moderata arvoden. Drottningg. 95 e, St. Nyg. 44, Si.; r. t. 2143, a. t o. Va.; r. t. Vasa 1955, a. t , tele '. grafadr.:»patentskandia». - Handelskompaniet, A.-B., Drottmngg. 66, Skandias Agentur (firma Otto Åhrberg), Re- C.; 1'., t. 2?8 o , ~. t. ~4 70. geringsg. 12, C.; a. t. 4747, r. t Hatt- och Palsvarumag~slDet, inneh. An- _ Bokförlag, Hjärneg. 6, C.; a. t. 4666, ton Andersson, Regenngsg. 57, C.; a. t. r. t , r. t Skandinavia, Förs.-Aktieb., Gen-agent Gust. - Import-Kompaniet Westrell & Co, Vasag. Broms, Fredsg. 6, C.; r. t , C;; a. t. 29 ~5, r. t Skandinavien, Brand-, Sjö- och Olycksfall- - Industri A.-B., Merkur. Kungsg, 59, C.; försäknngsaktiebolag, Brunkebergstorg r. t. p448, a. t, , 11, C., kl Telefoner: r. t. 760, - Industn- o. Hundels- A.-B. Atlantica, R\J- 765, 2175,3299, 20724, 20725, a. t. ge.ringsg. 4 1I,. C.; r. t , a. t , 8268, 4488,9357,6428,6429. DIr. J Tl~lman. Skandinavien-Amerika-Linjen, Växelkontor - Kafferosteriet, inneh. K. W. Karlberg Skeppsbron 16, Si.; a. t , r. t: Norrlandag. 26, C. ' Kappfabriken, Aktiebol., Stadsgården 22, Skandinavisk Filmcentral (Dir. Lars Björck),.Sö i ; a ; kontor Mosebacketorg Kunzsg. 65, C..14, ss; a, t , r. t Gjuteritidning. Expedition: Uplandsg. 5tl, - Kl11ematograffabnken, fabrik Brunnsg. C.; r. t. o. a. t II, C., kontor o. lager s. h. I; a. t. _ Handel A.-B., Export-Import Drottningg , r. t , 0:; r. t , '304 dl o. 30B85, - Kreatursförsäkringsbolage~ i Stock~ol!l1, a. t 'I'elegrafadr.:»Handel». KU!1gsg:51,C.;verkst.Du.ClaesVugm. _ Konst- o. Antikvitetshandel, Smålandsg. Kreditaktieb., Gustaf Adolfs torg 22 & 20, C.: se annons sid , Sthlm 16.. Afdeln. kont..arsenalsg. _ Konstslöjd-Försäljning, Fru E. S. Fred- 9, C., Drottmngg... 1, C., Öfre ~unklund, Drottningg. 77, C.; a. t. 743, bron 7, St., Karlavagen 56, O.,.Buger 1'. t, '30243; bost. G:a Brog, 51 A, C.; j~!lsg. 14, O., Stran?-vägen 21, O.Dj., a. t Södermalmstorg 6', So., Hornsg. 33, ss., Sklllldinaviska Ril A.-R., Iörsäljn. af Au- Kungs&,. 62, C., 'I'egnersg. 12, Va., stro-fiat, Audi ~anderer. Birger- Drottnmgg. 106, Va., Karlbergsvägen jarlsg. 22 O.; r. t o. 3157l 44, ~a., Oden&;. 26, Va., Stureg. 32, <t. t o. 1496it Telegrafadr.; O.:Se an~ons a kartans konvolut.»bilab». Garage Lodg Kullagerfabriks A.-B., kont. Centralpa- _ Bokb.- o. Kartongfabriken, inneh, Tryc- lats et 43, C.... keri A.-B. Svea, Hamng. 34 C.' r. t. - Malm- o. me~al1!tktleb., SlbJlleg. 14, O.; 4432, a. t " ~.,t. 4q4 O;:" Osterm, 40 10, r. t , Skandinaviska Dvnamoborst- lo. Mikrofon- ~ 'Telegr.-ad~.:»Malmmetall» Manufakturexporten.Inneh. G. Klebe (Kokol,f,~bnken Kolauod, post- o. godsadr.. powsky), Smålandsg. 23III, C.; a. t. l:3altsjo-nacka; r. t. Nacka 200, a. t r. t Nacka Orgel- & Pianofabriken, A.-B: verkst. \ Egendoms-Byrån, Drottningg, 13 IV, C.; Dir. M. Th. Dahlström. kqntor,'utställn. r. t , a. t och fabrik Mästersamuelsg. 41, C.; a. t. - Elektricitetsverk (se Aktieb.), Beridare- 7028, r. t ' bansg, 17 IV, C.; a. t. 5 77, r. t ,- Orientkomp.,Regeringsg.5 III,C.; r. t o a. t 'I'elegrafadress: ))TijaretD: FINSPONGS METALLVERKS A.-B ,.e1lidar ANSGJATAN

18 n.,ls/{. :9(l2 Skandlnaviska-e-Skediu. Skandinaviska Patentbyrån, L. 1>.. Groth & skao. finska.språken, Karduansmakareg. Co, se L. A. Grnth & Co. 11, C.; a. t. 2» 34, r. t Produkter, Agenturbolaget, Purti-, Agen- Skansen, afd, af Nord. museet, Dj'~ården. tur- o. Konuuiasiousatfär, Centrals.lu- Skantz, Systrarna, Blomsterhand.l.Tegnårsg, hall-n, C.; r. t. o. a. t. 8785; tel.-adr: Ii!, Va.; a. t. 1027i!, r. t Produkt.r. - Maria, Fröken, Karlavägen 5, O. - Pälsvarutabriken, Ivan Levy, Karduans- - Oscar R: N., Handelsbokh., Karlavägen makareg. 8 H, C. 6~1, O. - Rektambyrån. Vidarg. 3, Va.; a. t. 29i Gideon, Handl, (spee.), Tomtebog.40, Va.: - Reseffektfabriken A.-B., Maltnskilluadsg. r. t. Vasa , C.: a. t. 49 ~o, r. t. 97 :\'0. - Otto, Herr, Berldarebansg, 23III, C.; a. t. - Råprodukt A.-B., Malmskillnadsg. 41 AU, , C. - Hilja, Korresp., Birkag. 13\ Va.; a. t. - Skorstensbyggnads-Aktiebolaget, J ohn Rudolphs, postadr. Henriksdal, a. t - Gustaf, Smör-, ost- o. äggaffär, Karlbergs- 36 ö8, r. t. 440 o i Privat till vii gen 61, Va.; filial Fl--mingg, 75, C. kamreraren a. t, Söder 6015). Skaraborgs Ensk. bank, Malmtorgsg.4,Sthlm Skovarumag.rsiuet, im-eh. Ernst Wetter- 16; erp. kl. '/ ström, filial.r: Hötorget 12,C.; Kung-g Skarf, John G. A., V eloeipedverkst., Hornsg. 50, C.,»Skocentralen»: kontor o. lag.,, 46, Sä.; bost. 'Brännkyrkag. 25, Sö. Oxtorgsg, 10, C.; r. t. 2960, a. t. 29 öo, Skarin, Augusta, Fru, Luntmakareg. 9, C. Iinje väl]. - P. H., Handel-res., Luntmakareg 2ö, G. Skrifuyräu (inneh. A. Engdahl), Fle- - R., f. d. Justitieråd, ljrottningg. 97, Va. IIIilIgg 20 A, G.; r. t. 31'3 fl3. _ - C. J. :A., Kapten, Dr.ttningg. 97, Va. Skandinaviska Spedltlonskompnnlet, '- E., Lärar.a, Vrottningg.!J7, Va.; a. t. -A"';B., umbesö,j:--föltulluingar;tr::'iis ~i k' 61 S".. F,rter~ lii~gasiueringa!" oml.~t.ningar - A~~ 24. e mgeg., e.; a. t. Soder I for.s P', lii~p.- translto-. o. frihamn, Skarpman, M., Fröken, Hornsg, 104, Sä.; r. t. skepp-klarering, b fraktning, assurans Söd.. ::I84. et~.,) Sk"I'~,Lron ~4, St.; r. t Skarpn~ci/ o. N~cka, A.-B, verkst, dir. Otto,,,0, ~_8 11, a. t. 4 4~... E. Neumiiller, Sa lfsjö-nucka ; r. t. 1686, I'idniugskontoret, Fl u Aug.a Kull, A.I se- ti 11 dir, ktören r. t. 898J. 3,. G.. Skarpö & St-gesunds viilltomter,. kontor Skandiuuviska Try-kcentralen, HohtrYC-1 llirgerjarlsg.,,25,g. ;a.. t 1l~7.~,r. t. ;;3 96, keri, Artillerig. 26, O.; a. t. 26ö ö7, a. t..!:~k~rpo 11:&, Skarpö 151, r. t, r t 71) 14\1. Sk.irpö 83..".... " Skarstedt, Une H., Bankkamrer, Stureva- - 'l'ryckerier, Akt ieb., Norr l\jalarstramli2, gen, Skär-ätra ; r. t. Skärsät ra, 26. G.; r. t O , a. t. ~188. _ J. H.; Direktör, Drottningg. 94 v, G.; r. t. Trådgar.l iuf'abtikeu, Aktieb., postadr Taugen, Stockho hn. Fabnk i Brouuua _ H., R,'g.-veterinär vid Lifreg. dragoner, ~:.n; ardelning -c kontor KU~lgsg...56, G. Linneg. 94 BI, O.Dj.; r. t. 13'; 10. Träimport-A ktiebolag~t, Direktör Han, _ P. A.x.. f. d. Telegrafist v. Statens Järnv., Bruu, Norrtull-g. u9, Ya.; kont~r o Lä, gholmsg.. 2", Sä. lager. Block- o. Fanersagar samt an g- Skarströiu, Mi.da, Fru, l.ästrnakareg. 27B,G.; torkar, a. t. Bruukeb Turisthotellet, Birzerjarlsg. 12, O.; r. t. Sk tt f' S it,' A B k d' Alb..:4::,;):,:li~ I~,..:a~._t::.;.~24:.~.:.:40~':", ",,!!II;;;;,;;;,;a~ie.-~r.l.:"prl,."..:! ver st..!t..n ert Zettcrl.ind, Gref'tureg. 1, O.; r. t. 31;)94 Sxandiuaviska Valutakontoret, A.-B., o. 3139ö, a. t 145:&2 o. H523. TelelIalldellll~ utlär~~"kavalutur,millint.rgsg. grafadr:»skartpfri». 3, G. O. G. v.. SIvers 1eJ.: r. t , a. t. Skattmästareärubetet vid K. Maj.ts orden. I' 6 ~1, Henriksons ~el.: r. t. 21p 17 i a. t K. Slottet, västra hvalfvet (ousd, kl: I 1(1631. Kas a o; vaxel: r. t, 2"5.'3 o 12-2) Sthlm 16. 2(1594, a. t elel!rhfa!i'.:»valutakoll Skedevi Ni~kelgrufvors Intressenter (Kam. - Världs-praksf"rbul,d:s ~"kretariat, Vasag. r-r Axel Ericsson), Ad. Fredr. torg 36, O.: r. t i. a. t. 57 ~4 4 J1l, Sä. Bkandiuavskij Listok, Tidning f1ir Svensk Skedin, R,. Kontorschef; Hötorget 9, G.; Handel och liltlll'tri på rvska, ukr,dn- a t

19 Skogb. Skeuuing e- 903 Skenninz, C. E. o Sofieberg, Liljehclrnen. Skiöld, Anna, Ankefru,'I'orsg. 8, C.; r. t. Skeppsur» Vexelkontor, Emil Alin, Ag-lmtl1r & Bankiraffär. Sk-ppsbron ~4, St., - se äfven Skjöld o. Sköld. r. t. 35 4~, a.t. 28;>52. Skiöldebrand, Je -nne, Fröken, Kommen- Skeppsdockor, xrockholma Stads, Beck- dörsg. i) IV,. O. holmen, O.Dj. - Gösta, l.öjtn., Styrmansg. 19, O.Dj. Skepp-elevator, A.-R, verkst. dir. Lu-lv, - se åfven ::;I,jöldebralld o. ~köldculan<l. Kallin, Slussplan 63 A II, St.; r. t. 462"). Skjöld, C. W. Apotekare Västmallnag-. 15, Va. Skeppsmätare: Isakson, C. J. A., Bredgränd - Karl G.. Civiling., Vanadisvagen22A, Va. 2, St., r. t Anna M.. rrökn, Vanadisvii~eIl22A,Va. Bkeppsuråtnlngskontoret, Bredgränd 2, St.. - P., Fiinrik v. l<'l ttan. sjövfficer~lllässen, r. t ' Skeppshol.nen, O.Dj. Skeppsmätningskontrollör: Anderson, J. A. - se äfven Skiöld o. Skold. Skeppsmätningsöfverkontrollör: Larsson, Skjöldebrand, Karl A., Intendent i Allm. K. O.; tjänstelokal Mälartorget 15, Si.: Hrandförsäkringsverket för byggnader. r. t. 837L å landet, S:t Eriksg-.59 IIl, C. ' Skepp-stufv.ri.cktiebolag, Stoekholms.kontor - Wilh, Kamrer, Eriksbergsg, lil, O.; r. t. Stadsgärden :l H, Sti.: a. t. 33 b6, r. t. - 1:&814., H. O., Kapten, Karlavägen 74, O.; r. t. Skeppste.lt, Mauritz, jur. Civild-p. Norrtullag. kand., Aman. i 41, Va.; a. t Gustaf, Sjökapten, Hornsg. 61, Sä.; r. t. Va-a , a. t. SöJer 591. Skeppström, K. W., Grpssh., Brazevägen 6, - K. G., Sjökapten, Sot Eriksg. 59" C.; r. t. O.; r. t ; k~nt. Erik, Höök & Co, Kung-h. 6 ~ö. Tegnersg. ö6. Va. r. t. i:i se äfven Skiöldebrand o. Sköldebrand. _ G. K, Maskinist, Po'h-msg. 30, C. Sko- o. Läderbranschens Fabrikant- o. Gros- Skerfe, Erik, Folkskollär., Heleneborgsg. sistförening, Drottuingg. 1:), C. 4, Sä. Sko- & Lädertnduetrtarbetareförb., Svenska" _ Ebba. f. Svanberg, Folkskollär.a, Helene- Uplandsg. ~I, C.; r. t borgsz, 4, Sä. Skoaffären»Standurd», iuneh, L. O. Wal- Skiddel-aaticneu, Svenska, sekr. Not. C. lenberg. Västerlå"gg. 15, St. Nordonson, Drottningg. 114, Va.; r. t. Skobolaget K. Söderberg, Kungsg. 7, C.; I r. t Skidstugau vid F'iskartorpet : Fören. f. skid- Skocent ralen, Kungsg. 50, C. l IÖI,n. främj.mdo i Sverig«: a. t. 2M 49. Skofabrikeu R yal, inn-h. M. Leff, Flemingg. Skiljedoruelustitutet, sekr-t.: Jur. kand. ~Iau- 117,C., fiiialll,n,ltverhar. g.9u C.. bo-t. ritz Carlson, Regoring-g, liv, Sthlm Fri.lhernsg. 1313, C.;.ankll. a. t 121 Dl. 16; r. t Wendia, Odeng. H6, Va.; a. t. Vasa 53 ~3_ Skillt, Aug. O., f. d. Skrädd., Roslagsg. 60" b., SJLog, A., Elektriker (rlngledn. o tel f.), Va.. Klara V. Kyrkog. 9 ' /2, C.; r. t. Norr -s Modeaffär (inneb. Fru Vilma Palmer), 10ö. Birgerj:lrl,!!.13, C.; bost.greftureg.3,o. - Julia,' Fröken (inneh. Edla Edgards Ci- - se ilf' en Schildt.. garrh.), Jutas backe 4, C. Skilondz, Audrejewa, Hofslagareg. 3, C.; r. I t....:j. E, lng., Ombud för Surahammars Bruks' 2~ Aktieb., Yngltnzag.' , Va. Skinnkouipaniet Henning Audersso«& ro, Ka Ö \ Inge~~ör, Storg. 54, O.Dj.; a. t. Pill svaror e" gros.mnstersuu.uel-g.s], C.. _ K II e~!i1f'~dk A lb <Y 39 IF C r. t. öl9 85, chefens bo-t. r. t. Va-~L:16-1 ~1' ",{~" el 'M' pet' ket,,,sg. I' t'..t-";';";';"';';;";;";;';;";''';'';';';'';'~'';';;'';;'';';'';'';''';'';';;'';';''-';;';';' -.Ll ax, opmau, allu a ur o. \01' a varor Skinn- & Lä.lerattieb., Dir. N. Hydberz, en gr.s, konror o. bost., Blekingeg. 13, Vasag. 15 & 17, C.; r. t. 12UUO, izo 08. ss; r. t Skinmkat tebergs Bruks A. B., Sk- i!s- o. - Claes, Polisman, Regerinssg. 94 A, C.. Landthruk, koi.t,01 Tunnelz , C.; - A, Hj., I'nsttjänsteu.un, Uplandsg 4, VlI'. r. t ,.10847, a. t. 1ö524; tele- - M. K, P ålsla~arelljä>t., Bruuusg. 5, C.; grafadr.: ) Skinn-berg», r. t aukn. Skiöl.l, E. G., lng., Torsg. 8, C. - E., Skräddare, Köpmang. 6, St. _ Otto, I'ol i-man, Haudtverkskasern, Skogb, Wilhehuina, Fru, v illa Foresta, Her- ' SI'~ppshollllen. O.Dj.; H. t. Brnnkeb serud - Per, Sekr. i Gräugesbergsbol., Torsg. 8, - J. H., Postvaktm, Valhallavägen 99, Va. C.; 'r. t. Il;:; ~~.. 'a. t. Vasa FJNSPONGS METALLVERKS A.-:-S.. BERIOARSIBANSf3ATAN ~- '

20 904 Skogh -Skogsegendomar. Skogh, Ida, Specerihandl., Bellmansg.5,Sö. Skoglund, J.K:., Kamrer, Kommendörsg.251, - se äfven Schoug, Skoog och Skongh. O.; a. t. Osterm Skogberg, E. L. W., f. d. Godsäz., Hollän - Hagbard, Läderhandl., firma C. V. Klint, dareg. 27, Va.; a. t. Vasa bost. kv, Astrea, Lidingö Villastad. - Percival, Kamrer, Blasieholmstorg 10 1, C.; - K. T., Musiker, Bergsg. 39, C.; a. t. a. t , r. t Kungsh Harry, e. o. Notarie, Blasieholmstorg 10, - Alfred, f. d. Målarmäst., Borgerskapets C. Gubbh., Sö. Skogen, Tidskriften, Jakobsbergsg. 9, C.; - J., Nyckelharpospel. (Skansen), Grefmag.. r.' t. 2290, 1/ nig. 10, O.Dj.. Skogens Kol-Aktiebolag, verkst. dir. Paul Bellander, hufvudkontor o. försäljn.- afdeln., Gust. Ad. torg 18, C.; r. t , o , a. t E. K., Hof-Sadelmak., Sibylleg E., Aldieb., Sadelrnakeri, Linneg. 51 &53, O. -- A., Skomak., Östermalmsg, 16, O. - B., Tjänstem., Pontonierg. 5, C. - Carl Erik, Tjänstem., Kungstensg. 69, r~ ~~~. ----:~I. Va.; a. t Skog ler, G., Rekvisitör, Skeppareg, 17, O. - Emil, Tobakshandl., Uplandsg. 26, Va.; Skoglund, J. A., Bagarmäst., Rådmansg.37, r. t. 92 ~1, a. t. 1931l0. - Va.; a. t Emil, Bankir, Kungstensg. 53, Va. -J. A., 'l'rävaruhandl., Götg. 50, Sö.; r. t. - E., Bokbinderi o. Tryckeri, Folkungag. & Olsons Upplag, Wilh. Bonnevier & 16, Sö.; a. t. Söder 595. Co, kontor V~ag. 5, C., lager Mäster. -s Bokförlag, A.-B., verkat. Dir. Löjtn, B. samuelsg. 68, C.: r. t. 5655, 22955, Sterner, Karduansmakareg. 2, C.; r. t. a. t. 4424, Aron, Bokh., Västmannag. 14 1v, Va: S: Söner, A., Aktiebolaget, försäljning af Ved, Stenkol, Antracit o. Koks i parti - J. B., Civiling.; Drottningg. 91, Va. o. minut, Hornsg. 37, Sö. Telegraf- - Per Edmund, Direktör, Hornsg, 55, Sö. adr.:»skoglar». - M. S., Elektro-mekan. verkstad, Hornsg. - Augusta, Ankefru, Liljcholmsvägen 4, 110, Sö.; a. t. 305 (io. Liljeholmen. - Alexandra, Fil. dr, Brunnsg. Brunkeb I1I, C.; a. t. - Nanna, Ankefru, 'I'egnorsg. 45 ', Va.; r. t. - G. E., Fil. kand., Odeng. 98, Va.; a. t. - Ca~:l, St. Kolarängen, Nacka; postadr Ofre Munkbron 5, St., - Gerda,, C. Folkskollär:a, Kungsholmsg. 72A, Skogman, Karl, vägen 5 V, Frih., Exp.-chef, O. Hjorthags- - Sigrid, Folkskollär:a, Kungsholmsg. 72A, - Magna, Frih:a, f.lykseth.operasångarska, C. 'HjoJ:thagsvägen 5 v, O. I Skoglund, Emil, Fondmäklarflrmn, ombe- - Gerda, Fröken, Karlavägen 86, O.Dj. sörjer köp, försäljn. o. belåning af ak- Skogsberg, B.K., Fröken; Norrlandsg. 15 H, C. tier, som noteras på Köpenhamns fond- - C. G.. Köpman, Birgerjarlsg. 60, O. börs, Drottningg. 58, C.; r. t Skogsbokföringskommitten, Blasiehelmstorg o , a. t Telegrafadr.: 12, C. _ -»Foudskogluud». Josefine, Fru, Sibylleg. 1<3[V,O. Skogsborg, 2, C. S. G., Direktör, Kungsholmstorg - Maria, Fru, Odeng. 9~, Va.; a. t Maria, Fru, Kungsholmstorg 2, C.; a. t., - Minny, Frukt- o. Blomsterhandel, Dalag. Kungsh , Va.; r. t. Vasa 1366, a. t ; Birger, J\faskinförnödenheter, Västerbost, s.: h. (ingång Kuogstensg. 69). lån!!~.. 12, se. a. t , T. t. ~72 ~O, - Lajla, Froken, Odeng. 91l, Va , bost. Stocksund, r. t. Stocks. 3al. - (Skoglundh), U. Hj. H., Förrådsförv., AI- - Carl, Tandläkare, D. D. S., Wahrendorffsg. - str,ömerg. 19\ C.; a. t. ~ungsh A., Grossh., Hornsg. 46, ss; a. t , 4!.C. Mottagn ; vagen 57, Va.. bost. Karlbergsr. t Gunnar, Tandläkare, D. D. 8., Eriks- - Maria,Handelsidk:a,Mästersamuelsg.14,C. bergsg. 7, O. Mottagn. 10-2: a. t. - G., Hofjäg., Rosendal 5, Djurgården; 1'. t. 4930, r. t '... Skogsbyrån (V. Trahns), Vasag. 7, C. - Arvid, lng. v. Allm. Sv..El. A. B., Oster- Skogsegentlomar, A. B., verkst: dir. John malmsg. 16, O.; a. t. Osterm Sederholm. Förvaltning- af skogsegen' WOODSTOCK SKRIVMASKin trån KONTORSTEKNIK, Bnklaste konstruktion, solid, tystgående. oövertritffad. Se sid, Reger.ingsgatan. -

FINSPONGS METALLVERKS A.-B."

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Settll}'wall-Siewertz. 895 k.lister, utför värme- och köldisole- Sieber, C., Solnavägen 49 v, Va.; r. t. 23928. ringar, Fabrik o. kontor Norrbackag. Sieburg, Charles G. E., Osteopatisk läkare 18 & 20,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

-:W",Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj

-:W,Rådman, Bll gerjarlsg. ~54, O.; tlf 12II,.0.; under tiden l.~kt.-14 maj , \ Schött-Seg~rblom, 893 ' Sehött, Otto, Kammarskr., Götg. 14,Sä.. --' &:,Son,.A:.'B:,'Kemisk oyl'ekilisk Fabrik, Seebold, Eva, Fru, Hjorthagsvägen tlf 72519..,' 7, Ö.Dj.; '.' -, Mahnskillrilj.'dsg. 6Ö;.'0.,;

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ

JöNKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 1058 Wetterlind- Viberg. Wetterlind, Ludvig, Fabr., Villa Ludvigsro, Wetterström, Hugo, Uplandsg. 70 II, Va.; tlf _ Tureberg; tlf Tureberg 147. Vasa 60528. Hilda, Fru, Bergsg. 16 BI, C.; tlf Kungsh. Wettervi~,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t.

e. J. O., Posttjänstem., Rådmansg.82, N. Kyrkog. l, C.; a. t. 5597, r. t. 1048 Wetterdltl- Whiteu. Wetterdal, E. L. M..Fröken, Artillerig. 3, O. Wetterstrand, Axel, Bokh., Heimdalsg., 7, - Henrik, Med. dr, Ofverläk. v. Sabbatsbergs Ya.; a. t. Vasa 7080. sjukh., Braheg. 25, O.;

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg.

Rättegångar utföras af: Se Advokater. Rökerier: Röksugare, tillverkas af: Dahl stedt C W, & Svensson, Davidbagaresg. Sjögren P A A. B., Mästersamuel~g. 16. j Svensk Kahelmdustri A.-B., Sot Erfksg., 31; r_t. 31246 o. 31546 Thörnbladh & Cos F Elektr. Affär, Grettureg. 9 Ritbestick tillverkas af:, Lindholm- C L, Bergsg.

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.;

---------------_._- ur 760, 2175, 20724, 207 25, NOl-r Apelberg. Anna, Fru, Agneg. 7 1, C. 165 6, Ö.Dj.; Ansvarsförsäkringskontor -Apotek. Ansvarsförsäkrinj!skontor: Antoni, Augusta, Fru, Banärg. Albinssons,. A., Försäkringsbyrå. Rege- tlf Norr 16458. ringsg. 59, C. - Greta, Fru, Skomakareg. 5, St.; tu Norr

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG

- VIKING SKOKRÄM. 'I Sthlm 16,»)HanSaD; tlf 6575. 33, C.; tlf 22909, Norr 2151. INDUSTRI.AKTIEBOL. VI Kt NG ",1\ Ausvarsförsäkrings4ontor-Apotek. 1l\(, Ans1'.aJ~förs~kringskop.t()r (forts.): An tikvarisk-numismatiska biblioteket, NaeBrandt, E., A.-B., Assuransfirma, Bränn- tionalmuseum, C.; södra ing., öppet

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg.

.742 Meyer- Miltärläroverken. 2 Meijerj 3 Meier. Michelsen, J., Grossh., Birgerjarlsg. 742 Meyer Miltärläroverken 1 Meyer; 2 Meijerj 3 Meier Michelsen, J, Grossh, Birgerjarlsg Va j tlf Vasa 1698 7 r p, _2 L A, Styrrn, Nybrog 46 & 48, ODj Michelson, P F, Major, Skeppareg 7IV, _2S, C, Tvättinrättning,

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053

'Löfvirke-c-Maskin- o. Redskapshandlare. 1053 Lijfvirke: Se Fane,.. ' Magasiner: Maria Hiss- o. Magasins-A. B., Söder MälarBtrand 21 Stockholms Magasiu, Stadsgården 34 & 36 Wahlin & Co, N. Blasieholmshamnen 7 Makaronifabrik: 4-.-B. Stockholms Makaroni-fabr"

Läs mer

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62

- Carl Fr., Musikhandl. (firma Svala 62 Sundström, Nils, Tapetseraremiist., Malmskillnadsg. 34 B, C.; tlf 231 25. K. N. B., Tulltjänstem., Storg. 22, Ö.Dj. E. F., Ved, kol, o. lysoljeaffiir, Regeringsg. 95 A, C.; tlf Norr 110 42. Gwt, Verkm.,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ

JONKOPINGS JURIDISKA. BVRÄ 1002 Södr~-TaBin. Södra Sveriges Stufvaretörbund" verkst. Sörensen. Sofq~, Grossh., ~akobsg. 19, C,; dir, Grossh. Fritz Forsman, kontor bost.. Nybrog. 28 B, Ö. Kornhamnstorg 4, Si.; tlf70 58; 9~ 80! -8.

Läs mer

FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

FRANKERINGSMASKINEN.FRAN CO 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t. 29926.. bost. s. g. 58. - se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster

Herman Brandts Metallfabrik,,Frejg. 19 (hörnet af Roslagsg.), spec.: Automobiltillbehör; rep. af kylare, strälkastare, vindfönster ) } l l / } ( Nilson &' CO,Ernst, Stadsgärden 22. Generalagentur 'för»vacuum Oup». R. t, o. a. t, 3064 Orlon Gummiimportaktieb., Arti!- lerig. 16; r. t. 70811 o. 70819, a, t. 10 07. Osterman Hans A. B.,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.;

,SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; ,, \. l ",SjöstrBm-Skallberg. 927 Sjöströ.m, Josef, Grossh., Engelbrektsg. 21, Sjöwall, Thom, Civiling., S:t Eriksg. 63 1V, O.; O.; tlf 6031, Norr 13410; telegrafadr.: tlf Kungsh. 5422..»Strömsjö». - Therese.

Läs mer

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg.

- Förmedlinesbyrä, Kungsg. 30, C.: tlf Norr. - Konfekt.- o. Karamellfabriken, Kronobergpg. - Maskin- & Agenturaktiebolaget, Malmskillnadsg. 924 SjöBkerSkandinaviska Dynamoborst o. Mikrofonkolfabr. Kolanod. Sjöåker, Ture, Revisor (aukt. af Sthlms Han Skandias Fastighetsförvaltning, Tiileg. 51n, delskammare), Bragevägen 21, O.; tlf Va.; tlf

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA

JONKOPINGS JURIDISKA DYRA 806 Otto-s-Palliuder. Otto, Alfred A., "Grossh., Birgerjarlsg.98 11, Paban, Torsten F. F' J Afdldn. chef, Söder- Va.; tjf 83099.. mannag. 43 III, Bö.. Ottoman &; 8ängkläilersaffären Svea, inneh. - V.,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293.

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Va. -6; r. t. 8017, a. t. 14293. 450 Knape-Kock. Knape & CO,innebo J. N. Knape, Linneg. 82, Knös, Arvid, f. d. Öfveringenjör vid Sthlms O.Dj.; r. t. 68 52, a. t. 18208. Agentur-, gasv., Stureparken 3IV, O. Kommissions- o. Speditionsaffär.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2

Hackellle säljes af: Hagel' Se K'Y'Uthandlare o.. under.gross. handlare: Ammunition et e. Hageltabriker: Svenska, Hagelall'ären, Fredsg, 2 o f. GuDlmiringar>. sälj~s af: Se äfve;.automobilringar,l-b. A Wiklunds Maskin &Yelocipedfabrik. Fabrik o. kontor Sot Eriksg. 46 -Bäckdahl &Co, Birgerjarlsg. 32; tlf 9083, 9017, :!jorr 20244 A.-B. O Krlllpelien,

Läs mer

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket::

Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: Gummireparationer- Handskhandlare. 1589 Gummireparationer Gummisulor och Gummi- Halsduksfabriket:: utföras af: klackar: Almgrenl Aktiebolag, kontor Korn- Se IIfven Galoscher repareras af: Se under Grosshandlare

Läs mer

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va.

.' -B,fS Y.E'NS' KA', M ET'A1,'L.V.E,R,'K'E' 'N ~ÄsTE;RsAMuEi..~~ATAN~i. Va;; tlf 8iqO42.. ' - Sigrid, Fru, Vikingag,. 22, Va. .-GlIStaf, - 1068 Wetterstrand- Wibe,g.. Wetterstrand, K.G., Konstnär, (stärbh.j.bal- Wibeck, Nils, G."Civi!ing. (St1,llms Stads, dersvägen 13, Enskede. ', Gatukonto,), Dalag. 86; V d., Hi 'Norr -,Gust.

Läs mer

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret

OLSSON & ROSENLUND. pa KARTAN. Bagare: Badartiklar : Se under Grosshandlare. Badinrättningar: Se Namnr.euistret Hyrverket Billiga Bilar, Sveavägen --Surbrunnsg. ' Hyrverks-Centralen', Hamng. 17, BiIli/:(abilar: t1hl48, Norr l5748 J chanssons. Hyrverks Billiga Bilar, Birgerjarlsg. 44 Katarina Billiga Bil.!'r, Skäneg.

Läs mer

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig

Nyström Anna B, Norrmalmstorg 12 Sträng S C, Karlbergsväg. 11. Tafvelrestaurerhig 1664 Säckaft'ärer: Se äfven under Grosshandlare Carlsson A E, Sandborgsväg. 20, Enskede Handels A. B. Skandia, L:a Nyg. 16 Hoglund J R, Volmaryxkullsg. 5 Nordiska Jute- & Linne' A.-B., Munkbron 1 Stockholms

Läs mer

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge.

Krooks Petroleum & Olje. AktIebolag, Nybrog. 6 Tlfnamnanrop:.Krooks Bolag' Repr, ä aua större platser i norra o. mellerstais'verlge. Kylhammars Nysilverfabrik,,Öst götag. 89 Matsilver A.-B., Sundbyberg Nysilverfabriken Star, Kungsg. 33 Räström C G, Tunnelg. 11 ' Stockholms 'Försllfringsfabrik, Hornsg.74' B i:?venska Matsilverfabriken,

Läs mer

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M

Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M 1508 A.-B. Auto-Metallfal:lrik, berg - Automobilcentralen; Brunkebergstorg 11 Au tomobil tillbehör- Badrumsinredningar. O S R A M Sundby- - - Lidingö Bilstation, A. Swinhufvud, Vasaväg., Lidingö villast.;

Läs mer

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36

Lärare-Manometrar. Lödapparater (Engelska) Sobotka T, Skeppareg. 19 tillverkas och säljas af: i s6mnad: 34 6 36 Lärare-Manometrar. 1OF Hbkansson A A, Norrtullsg. 13 Rangstrbm T, Badstug. 30 LäskedrycksafPirer : Kamke Julius, Dalag 28 (Tyska) Ruckman G H, Grefmagnig. 8 Se Mineralvattenfabriker. Karlström J A, Greftureg.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533

Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 v- Dykeri- och bärgningsbolag-egeridomsmäklare. 1533 Pykeri-, och bärgnlngs«aldin J, AIströmerg. 5 Ingenjörsfirma John W Andersson, bolag: Allmänna Affärsbyrän, Drottningg Brunkebergstorg 12 47 Joelsson

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48.

Svensson J V, Motorfabrik, Augustendal, Söderbloms Gjuteri A.-B., Kontor.Kungsbropalatset, Vasag. 17 wagner Fredr., Vasag. 48. Eternltskfffer e Skandinaviska Eternit A.-B., Va- ~, sag. 36. se annons sid. 2 c BÄSTA TAKMATERIAlET ETERNIT KRÄFVER INTET UNDERHÅll Etsare: (Kltch eer i zink och koppar) Johannesson G G, Uplandsg. 63

Läs mer

Försäkringsbolag-Galoscher.

Försäkringsbolag-Galoscher. 1546 Svenska Verltas, }'örsäkr. A. R., Birgerjarlsg. 27. Sjö-, brand-, krigs- o.' transportförsäkringar Telefoner: riks- o. allm., samt telegrafadr. :»Svenska Verltas»; Se annons å kartans konvolut.sverlge,

Läs mer

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik-

,. sjukhem, Aspudden... -~,Wilh\llmina, Eröke~, Odeng. 94, Va.. Uby, Mathilda, Fru (Ubys teater- o. muaik- Törnqvist - Uebersax-Graden, 1029 l't.örnq~istj 2TöJ:ll~uist; 3 Törnkvist; Törsleff. Mattis, Änkefru, Sibylleg. 14, O.~,. 4 Thörnquist. r. t. 71243., \ I. -:.1 Est,~r~. Frijke~, Gymn.vdir., Aspuddens,U.,.

Läs mer

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart.

Brand- och Lifr~rsäkrings-~ktiebolaget. SVEA. 1.3 Drottningg~tart. lq36 Järnsängsfabriker- Kamin- o. spiselfabrikörer. Jllrnlll1ngs'fabrlker: Larsson ÅrYld, Regerlngsg~ 77 KakelfabrlklJ,nter o. kakel~ Ellasson Emil, Klara N. K~rkog. 5 Lind Gust., Östermalmstorg 4 k Engelska

Läs mer

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer:

Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743. KÖl'Sllärer: Källarmästare och värdshusidkare-lampor och ljuskronor. 743 HaHner A;Banerg.17»Jägarhyddan» Hultberg E, Kungsg. 40 Hägerströrn.Lderntorgsg.B'l»Bacchi Vapen» Juhanson Adolf, Brunnsbacken 4 ::>Pelikan» -

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7

Kungsg. 5,6B Se Namnreg. o; Uthyi-ningsbyråer - Assar Grönvall, Kungsg. 3. ', ',I Industrimagasin : - Attmar, St.. Vattug. 7 l,. /' Hygienisk beliandling-ngenjörsbyriler. 1603 j Lissell.Nanny, Birgerjarl.g.'-73:&'w5' nackorderingsbyråer: ngenjörsbyrån ':B:errum,',~"lling & Malmstedt Magda, Grertureg. 34A ' ' Törnqvist, Drottningg.

Läs mer

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker.

Läskedrycksafrårer: 'Se MiMl'alvattenfabriker. Lärare- Maltfabriker. Cederblad A; Sturepark. 4 Bröderua Påhlman, Drottningg! Christensen A b,' Rörstrandsg. 12 71 C, ss vidare sid. 242 D1et,ri,chsson C; Skepparell. 27 (!ta- Lundgren C, Odeng. 16 lienska)

Läs mer

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer:

1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Cigarrlådfabriker: Ciselörer: 1086 Cigarr- o. tobakshandlare-damfrisering. Zetterberg K, Beridarebansg. 12 Åbom J, Skeppsbron 46 ' Åhrman G, Nybrog. 73 Åkerlind e 0, Birkag. 5 - M, Ringväg. 8 Ålander F, Östgötag. 28. lj8ilder K Å,

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J.

Läs mer

."''''''''''''''''''''.

.''''''''''''''''''''. Berggrens D & J Bogserings o. Transport A.-B., Slussplan 63 B; a. t. 2465, r. t. 564. Verkställer flyttningar sjöledes Cykelexpressen, L:a Vattug. 30 Expressbyrån Sture, Stureg. 13 - Thor, Linneg. 19 Freys

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs.

Johansson Eduard, Stortorget 16 Afd.-kontor, Skeppsbron 4; tlf Majs. 1570 GrossbandIare ocb Handelsagenter. Schnell & Co Carl A.-B., L:a Vattug. Garell J E, Regeringsg. 19 &: 21 Thorell C A, Västmo,nnag. 46 28, Genehel M, St. Nyg.89 Valentin Hj, St. Vattug. 9 Stockholms

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Försäkringsbolag-e-Garage.

Försäkringsbolag-e-Garage. 1546 Florman Bröderna, Arsenalig. 8 B Försäkringsagentur A.-B. Gösta Lindb"'g, Stureplan 19 Gullberg If; GoH, N. Blaaiehclmsh. 13 Gyllenhammar If; GoE, Rörstrandsg. 34 HedbIoms Försäkringsbyrå, Sveaväg.

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 '

replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' Försähingsbolag-Gardinhandlare., 1517 Rydbeck E~ Försäkringsfirma, Stu-, Galvaniseringsverk : Billiga Bilen, Birgerjarlsg. 68 tif replan lo.' Se annons sid. 33 17099; 21709, Vasa 120 78 ' 8jöb~rg

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer