_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. ' Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "_2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. '6147.. Jerntorgsg. 40. (Obs.l Tidningen Idun har intet som"

Transkript

1 272 Hökerberg-Ieran. Hökcrberg, A. E., Boktryck., n. Mäster-Sa- Höök, J., Enkefru, n. Kaakareg. 40. uelsg. 6,0, - J. W., Enkefru, n.. Döbelnsg. 14,2 tr.' - Ebba, Fru, n. bservatorleg. 12, 1 tro - H. J. C., Folkskolelär.:a, Kh. Garfvareg. 4. von Höpken, C., Fröken, n. bservatorieg A. S. J., Fru, Hotell Kung Karl. - v. Lantingshausen, A., Enkefriherrinna, - Carl M., Handelsagent, n. Maltorgsg. 10. ö. Storg. 7 & 9. - P. M., f.d, Handl., s. Peder Myndes backe5. - v. Lantingshausen, N., Godseg., Ö. Strand- - Knut, Prokurist, Kh. Scheeleg. 16,4 tr. vägen 47. a. t. Kungsh. 18. Höppner, C.A.E., Keist, s. Qvarnggatan N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. Hörberg. W., Tandläkare, n. Biblioteksg. 12, - se äfven Hök. ottagn.: , 1-2; a. t Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv. i Trafik- Hörgren. C. A. F., Banktj.-an, S. Horns- styrelsen, n. Klarabergsg. 72. gatan 41, 3 tro _. - H. M. E., Lärarinna, n. Klarabergsg. 72. Höde, A. E.., Banktj.-an (Sths Ensk. 'Bank), Ö. Strandvägen Hörlin ; 2 He11l'lin. _2 Erland, Arkitekt, n. bservatorleg. 15. Ideströ, Axel, e.. Telegr.-assist., s. Rep- _1 Agnes, Enkefru, n. xtorgsg. 5. slagareg. 13., _2 A. M., Enkefru, Ö. Braheg, 42. Idiotanstalten, Norrtullsgatan 16. _2 E., Enkefru, ö. Karlavägen 25. Idrottsföreningen Karaterna, adr. E. Sten- _1 E. M. S., Enkefru, n. Strö g. 22. falt, Ö. Stureg. 7.. _2 H. C., Enkefru, Ö. Koendörsg, 42. Idrottsklubben, Sekreterare : H. Rundberg. _2 L., Enkefru, n. Mäster-Sauelsg. 53. Kh, Bergsg. 15, n. b. _2 M. C., Enkefru, Ö. Karlavägen 6. Idströ, J. W., Doktorsenka, n. Surbr.g. 45. _2 S. A., Enkefru, n. Barnhusg. 8.' Idun.: praktisk veckotidning för qvinnan o. _1 J. M., Fröken, n. 'I'egnersg. 4. heet; utg.: Frithiof Hellberg;' byrå _2 S., Fröken, n. Barnhusg. 8.. exp.«n. Klara S. Kyrkog. 16, 1 tr., _2 C. H., Grossh., n. Barnhusg. 8; kont. st. öppen 10-5; a. t. ' Jerntorgsg. 40. (bs.l Tidningen Idun har intet so _2 T. G. A., Handelsres., n. Barnhusg. 8. helst att skaffa ed den tjenstebyrå _1 F. A., Ingeniör, ö. Gref Thure. 2. härnedan, so har nanet Idun). _2 Ernst, Klädeshandl., Bazaren a Norrbro; Idun, Tjenste byrå, n. Regeringsg. 49;a.t, a. t. 600, 'rikstel. 2262; bost. n. Barn- Iduns Modetidning, utg. Frithiof.Hellberg, husg. 8; a. t Byrå. exd, etc. se Idun. _IC. G., Källaräst., st. Lilla Nyg. 4; Iduns Tryokeri-Åktiebolag-; verkst. dir.: Fri- Källaren Iduna, thiof Hellberg; tryckeriförest. Fr. Ny _1 E.A., Portier å GrandHotel, Ö. Sibylleg. 49. hol; bok- och stentryckerier sat _2 E. J. F., Publicist, Ö. Lilljansplanen 3. tryckerikontor : n. St. Vattug. 12 in _2 G. U., & Co, Skrädderiflra, innehafves på gården; a. t o. rikstel. af C. G. Ringhl. C.J. W. Lindberg, Igglund,.Clra, st. ol'dhastorg 53 l 2 tro n. Norra Sedjeg. 22. Ignell, Sigrid, Fru, o. Braheg. 41, n,. _1 J. F., Svarfvare, Ö. Gref-Thureg, Maria, Fröken, Ö. Braheg. 41 n..b. _1 A. F., Verk., n. Jakobsbergsg. 6. Ihle, I:, Maskinist, S. Brunnsbacken 6. HörnelI, Reinh., Direktör, Saltsjöbaden, kon- Ihlströ, C. J., Bokh., n. Tegnersg.7... tor n. Regeringsg ' -., Bokh., n, Holländareg." 30. Horner, K. R., Bokh., S. Skaneg C. Th., Kakelugnsak., S. Hornsg. 71. Hörning, A. Ch., Enkefru, Norrtullsg. 19. Ihre, A.., Kaptensenk,a, Ö. Braheg Sela" Fröken, Ö. Valhallaväg B. J. A., Löjtnant, Ö. Braheg. 51, 1 tro Hörningsnols försäljningsagasin för kon- lhrfelt, Fr. N:son, V. H.höfd., n. Vest:ag.42. trollerad jölk, n. Jakobsg. 5. Ihran, Th., Fil. dr, S. Urväderagr. 13. Hörnströ, H. H., Bokh., Ö. Hulegårdag. 12. Ihrstedt, H. M., Lärarinna, S. Götg Adolf, Tandläk., n. Regeringsg. 26; ot- Ilbyrå, Stockhols, n. Mäster-Sauelsg. 14; tagn. helgfria dagar telefoner o. taxan se annonsen å kartan. Hörstadius, G. F., Advokatfiskal, Ö. Hule- Ilgodsexpedition (Statens Jernväg.), ö.majorsgårdsg. 21; bell tel g. 6., ' - G. W., Assessor i. K. Svea Hofrätt, Ö. Illustrerad Tidn., se Ny Illustrerad Tidn. Engelbrektsg. 39. Illustreradt Failjeblad (red. J. F. Lindgren), Höstan. Carl, Bokh., Finnboda slip.. red. o. exp.: n. 'I'egnersg. 5; all. tel. Höög, A. J., Verkästare, Ö. Torstensonsg. 9. Ieran, A., Dressör, n. 'fuleg.3, -& 32. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. l.

2 Iportaktiebolaget-Isberg. 273 Iportaktiebolagst Björck &Co, st. J erntorget I n sti t u t: 57; a:t.2770, r.t.2103; kontorstid Arbetare-, se Arbetareinstitutet. Iportbolaget Cuba, Josephson & Co, n. fs;;u::,'.',tef:;'illa,djurgården. Arsenalsg. 2 D. Faraceutiska, n. Valling. 20. Ipregneringsaffär (Hygieniska Magasinet Gynastiska Central-,n. Hang. 19. för Da-& Herrskrädderi) n Hang 16 Gnast1skt-ortoped.,. n. BrunkebergstorgIn. I. kti b l 'S'.. Högskolans ineralogiska, zoologtska o.hotantska, pregnenngsa le o aget, se venska I- n. Kungsg. 30. pr. -akt, -bolag. Karolinskaedikokirurgiska,Kh.Handtverkareg.3. Ipregneringsfabriken Svea Borglund & Medikoekani ska., n. Jakobsg ' Rid-, se RIdinstitut. WIlson; fabrik och kontor: Stenbrottet, Skogs-,ö. vid Fredrikshof, slutet af Storg. Solna; a. t. Carlberg 12. Postadress: Veterinär-, ö. Karlavägen 53. Stockhol,N. Firan innehufves afc.. Inslander,G.E.A.,Handl.,n.bservatorieg.17' Borglund och Will Wilson i Stockhol. Inteckningsagentur, Fastighetsegareförenin- Ilgodspaketer och notiser torde inlein- Rens, n.regeringsg.47.ing.fr.sålandsg. nas i Wilsons bostad, Norrtullsg Se annons sid In brottsförsäkringskontor: Inteckningsbanken,. se under Banker, Sthls. Int.-Gar. Aktiebol. Secuntas, st. Kornhanstorg 59; a. t 2514 Intendentsebetet, Öfver-, n. Drottningg. 36. Indebetou, l. D. W., Kapten, s. Bellansg. 26. Internationella lycksfallsf'årsäkr.aktiebola- - H. S. A., f. d. Lärarinna, n. Målareg. 1. get. Generalagent för Sverige: Sören - C. J., Öfverstelöjtn., ö. Nybrog. 42. Jacobsen, ö.birger Jarls 1'.7; a. t lndebetouska huset, s. k., st. Slottsbacken 2. Irgens, L., Generalsenka, ö. Nybrog. 53. Industri-kredit-aktiebol. i Stockhol, se Irrgångssalongen, n. Harung. 18 B. Se an- nonsen uder Bankinrättningar. Industnkalenderns redaktör: o Key-Aberg, K. å sista Teaterplanen (sid. 638). Industripalatset, f. d. ö. Karlavägen Isaksson; 2 Isakson; 3Isacsson; 4 Isae- Industritidningen Norden, n. N. Sedjeg.30. son; 5 Isachson; 6 Isaacsson. Industriutställningen 1897, se Utställningen Inedals Färgeri o. Tvättinrättning (fira _1 F. M., Enkefru, Kh. Pipersg. 22. Aktiebol. Kungshols Tvättinrättn.). _I J., Fru, Lärarinna i spetsknyppling, n. Butiker.., se Tvättinrättning. Vestannag. 31. Ingberg, M. L., Enkefru, n. 'l'cgnersg. 9. _3 c. r.., f. d. Hand!., n. Tuleg. 27. Ingeian, G. A., Kapten vid väg o. vatten- _I Karl, Ingenjör, Kh. Pipersg. 22. bygg.-kåren, Ö. Storg. 32. _2 C. J. A., Inspektör i Lloyd's Register, C.M., Ko.kapt., ö.skeppsholen, Långa Skeppsätare, s. Maria Hissbro 6 (se raden 4.»Skeppsrnä tningskontoret»). Ingelotz, Wilh., f. U. Karer vid Ulriksdal o. _, Maria, Kafe, n Birger Jarlsg. 19. Haga slott, Norrtullsgatan35. -' & Co, J., Kassaskåpsfabrik(Isaksson,Karl, Ingelson, P. A. W., Bokh., ö. Kaptensg. 11. Civilingeniör och Isaksson, F. M.) Kon- Ingelsson, C.., Ingeniör, s. S:t Paulsg. 27. tor o. fabrik Kh, Scheeleg. 3. Ingearson, Rich. I., Civilingen., Ö. Karla- -" A. W., Kontrollör i 'I'ullv., Ö. Kaptensg. 8. vägen 36. -" S., Mur- o. byggäst., Kh. Handtver- Ingeran, S. C. C., Husegarinna, n. St. kareg. 35; a. t Badstug ' J. F., Pantlånare, s. Nytorgsg. 27. Ingeströ,., Auditör, Polisdoare, ö.birger _4 L., f. d. Stadskassör, Ö. Riddareg. 32; utför Jarls g. 10. rättegångs- och inkasseringsuppdrag. - Bengt. Civilingeniör, n. Malskilnadsg13. _, K. J. A., Stenhuggare, s. Bondeg. 42 & C.J., Inspektionskonstap.; n.roslagsg. 20. _2 G. Valentin, Typograf, n. Frejg Jonas, Löjtn., Kh. Garfvareg. 8. Isreus, H., Enkefru, n. Kaakareg V., f. d. Sterbhusnot., n. Malskilnadsg. - E. R., Karer, ö. Artillerig. 27, 13. Isaktiebolaget, Stockhols; kontor o. lager, Inganson, J. F., Kryddkrahandl., st. Jern- Dj. Laboratoriehagen... torget 83; bod s. h. Isander, L., Hofråtts- e. o. not.,steralsg. Inanliniens Kontor o. vexelaffär, st. Skepps- 33, l tr.: bellt o bron 4, hörnet af Telegrafgr. - H. V., e. o. Kont.skrifv., s. Asög. 42 A. Inokaij, H. F., Agent, n. Regeringsg. 54 B; - Hjal., Med. kand., n. Mäster-Sa.g. 57. kontor s. g. 54 A.. Isangk, B., Ingeniör, Kh. Hornsberg. Inspektörens för ilitärläroverken expedi- Isberg, F. C., Enkefru, ö. Stureg. 3. tion, Riddarholen Carl, Fil. dr, Koinister i Kat. förs., - för trängen exp.: ö. Storg. 37. s. Katarina V. Kyrkog. 2. Brand.;' ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 "ottninggatan. Adresskalendern M -'l ;» Dl ; ;:o 6;0 s:- s:, CI> 1l r CJlCl>.- z ; r * a;o» Dl ;:0;0 -< AG> G> ;: ;o ili -l ;:ocl>.-,;0 r

3 .J o o:: w zwtn>:.j(/) _<l: n-et: en o I- W::;; -::;; 0:: w 0 Et: >- o:: al < o:: g. 274 Isberg-J acobsson. Isberg, P. G. W., Landshöfding, ö. Flora- 1 Jacobsson; 2 Jacobson; 3 Jakobsson; - - gatan 16. C. E., Löjtn. vid Göta lifgarde, ö. Stureg Jakobson. _ Maria, Modist, ö. Grefg. 8, affär n. Birg. _2 P. M., Bankkarer., Ö. Styrrnansg. 23. Jarls g. 1. _2 Alf., Bildhuggare, n. Regeringsg. 97. _ Peder, Reg.audit., v. Häradsh., ö.stureg. 3. _2 Anshel, Bokh., Kh. Bergsg. 18. Islinge Kolförädlingsverk, C. G. Dahlerus, -' Cl. A., Bokh., st. Vesterlångg. 21. Ö. Sturegatan 26, tillverkn. o. försälja. _2 Edv., Brefbärare, Nortullsg. 12 B. af alla slags koks, dubbelharpade sides- -' Theodor, Cigarr- o. tobakshandl, ; Dj. o. ångkol. Förädlingsverk och lager å Stora vägen 10; kontor och lager n.!slinge; a. t. Lidingö 6 o. rikst.lidingö34. Kungsträdgårdsg. 16; bodar: n. Kungs- Isoz,F. C., Godsegare, Ö. Engelbrektsg. 7. trädgårdsg. 16, n. Näckströsg.l (Berns - R. H., Landtbrukare, s. Högbergsg. 27. Salong), Cigarraffären ino Hotell Ryd- Israelsson, J. M., Grundläggare, n. Lunt- berg o. Djurg., Stora väg. 10 (Lilla akareg. 34 C. Casino). - E., f. d. Handl., s. Ringvägen 6. -' Ala, Enkefru, n. Hötorget 11. Erik, Kontorschef, s. stgötag ' Carolina, Enkefru, n. Drottningg. 80 A. _ 1., n. Kungsg. 28. Maskinagentur, spec. _2 E. W., Enkefru, s. Bränkyrkag. 28. ejeriredskap, n. Vasag. 9, se annons- -' Jeannette, Enkefru, n. Karduansakareafd. sid g. 6. _ Aug., Trävaruhandlare, n. Vegag. 9. -' J. C., Enkefru, Ö. Gref-Thureg. 50 B. Isselhorst, H., Agentur- o. koissionsaffär, -' Louise, Enkefru, Glasäst.-verkst., n. st. Svartang. 24. Regeringsg. 37; bost n. Herkulesg. 4. -'Sally, Enkefru, n. Drottningg. 80 A. -' Axel, Fil. dr, e. o. Lektor, n. Valling. 9. J Jabobsen, J. Chr., Förestånd.a, Kh. Kungs- -' Aug:a, Fru, Dafriser., n. Regeringsg. hols barnhe., 95 A, 2 tr.. a.!. Brnkeb.,,517. Jachreus, C. G., Bokförare, s. Bellansg Aug., Fru, Foresndarna for Kgl. Fat-. Jackson, C.., f. d. Brukseg., Kh, Fleiningg.l. 2 burn, K. Fabriksgr. 2. Jacobi, P. E., Bokh., Ö. Artillerig , Agns,. F:.?ken, n. Ar.senals g. 1 B, 1 tro -s Fotografiatelier, Inneh, Anna Kruse, st. -, AHga,,,Froken, Huseg.a, n. Vasag. 5.? Jerntorget L., Fröken, n. Herklesg. 4, G1asasta- _ J., Huseg., Ö. Sibylleg verksta., n. Rgenngs.(l'. 2.. \ _ A. E., Ingeniör, Ö. 'Strandvägen Thor:, FSSken, Cigarraffår, Österala- - L. W. Alvin, Ingeniör, n. Drottningg. 63A. '2 C g a anb t't F "k "J f 18 _ se äfven Jacoby. -,.. e y,? na,?,. ung rug.. Jacobsen, Heinrich, Fabrikör. n. lofsg Louise. Ch.". Fröknar,. rah.eg. }.. _ S., Generalagent för Int.Nation. lycks- - Alfr., Garn-o.vaf.p.hand.,n.Drottng".l02, fallförs.-a.-b. i Wien, ö. Riddareg.44,, bot. n. Hollandareg:. 21 A. kont.: n. Birger Jarls g Gabriel, Grosshandl.,. S.tyransg _ H. G. A., Ingeniör, Kh. Fleingg tto, <!rossh., s. Gotg. 24, ko.nt.. lager _ Carl, & C:o, Maskinaffär. Kongl. Hof1e., af bindgarn?.apper JS..,. a.. verantörer, (innehafv. N.E. Frykhol). -2 Anna, Handelsdk:a, n. Norrlandag. 19. Låndtbruks-. verktygsaskiner.spru- -, A. L., Hanclelslk., No.rrtullsg. 8, l?. tor separatorer' ejeriredskap a- - M. C., Handelsidk:a (div.), Gref-Thureskiförnödenhetr; k;ntor och eposi- _ M g i,47 lio delsidk: N t tionslokal: n. Vasag. 8 (snedt eot 2 S'l., Han del"dk'' (bol r u ot sg :) :t V Cenralstationen)., - e a,. an e SI.a os er, S. e _ W., fveringeniör. förest. för Berg- 2 sterlangg. 10: \.... sunds ek. verkstad S. Bergsund V. V., Handelsidk.a, steralsg. 38., -' A. E., Handl., (Ieksaks-) fira A. E. Ja- 1 Jacobsson; 2 Jacobson; 3 Jakobsson; cobsson & Co, Ö. Artillerig, 34; kontor 4 Jakobson. n. Drottningg. 29 A. -' Chr., Agent, Kh. Fabriksgr. 2; kont. st. _, A. J., Handl. (sybehör), S. Söderannag.l1. Skeppsbron 26.. _, Carl, Handl., Ö. Gref-Thureg. 63, bod ö. _2 P. A., Agent, n. Karduansakareg: 8. Karlavägen 10 A. _, J., Agentur och försäljning af all slags _, Clas B., Handl., SJ Götg. 32 B. byggnadsateriel sat sparrar, pålar, _, Ernst, Handl., (garn-, väfn.- o. tricot-), björkar till lägsta pris, st. St Nyg.39; S. Hornsg. 34; bod st. St. Nyg. 45. a. t. 2680; Rikstel ' John, Handl., s. Hornsg. 51. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata.

4 Jacobsson._J akalin., Jacobsson; 2Jacobson; 3Jakobsson; l Jacobssön; 2 Jacobson; 3 Jakobsson; 4 Jakobson. 4 Jakobson.. -' Johan Th., Handl., n. Dalag. 28; bekläd- _2 J:or & Co, fira; innehafves af Ernst nadsaffär ö. Hulegårdsg. 17 o. n. J. Salonson, Sybehörs-, Tapisseri- 'I'egnörsg. 5. o. kortvaruaffär, n. Hang, 2 (idtför _2 John, Handl.; ejeriaffär. kontor n. Up- Berzelii park). landsg. 29; bodar s. h., a. t _2 Ch., Telegrafist, ö. Braheg. 60. ö. Nybrog.15 A, a. t _2 A. C. o. P. _l Mauritz A., Handl., n. Barnhusg. 4. ansg. 23. M., Telegrafister, ö. St yr-. M _2 Rob., Handl.; trä- o. fanerlager, n. Bryg- _2 T. A., e. o. 'I'jensternan i Uppbördsvar- -l gareg. 10 (hörn. v. Vasag.); a. t ket, s. Bränkyrkag. 28. _l T., Handl., Dj. Stora vägen 10.. _l J. A., Vakt. (Riks b.) st. TyskaSkolgr.8A. ; _2 Sela, K. Hoffotograf, n. Fredsg. 15. _" J. V., Vakt. (Kaarrätten), Rh. Bir-» _" John, Hofrnusikhandl., piano- o. orgelaffär ger Jarls torg 13. ro n. Drottninggatan 17;bostad n. 'I'egners- _3 L., Vakt., Blasieholsg. 3. ; lunden 8. _" A., Vedhandlare, n. G:la Kungsh.-brog " J. G., Hofäst., Arffurstens palats. _3 J. N., Hotelleg., n. Mäst.-Sa.g. 5,1 B. -' Edvin, s. Tieransg. inkassouppdrag. 22. Eottager 111 (j) 6, _" J. L., Huseg.a, n. Luntakareg. 51. Jacoby, C. L., Kirurgisk Instruentakare o. 3: _l G. L., Ingeniör, ö. Stureg. 58. Bandagist, n Regeringsg : _". A. A., J ernv. tj.an, n. Regeringsg. 95 A. G. L., Kirurgisk Instruentakare och fri _l J. G.; Kafe- o. Handelsiclk:a, Norrtullsg. 71. Bandagist, n. Regeringsg.48. Allän.. " G. H. W., e.o. Kaarskrifv.,ö. Grefg.20. tel Se annonsafd. sid. 39. :!! _I J., Koissionär, n. Vegag. 2. Charlotte, Mössförsäljning, st. Storkyrko- _l F., Kontorist, ö. Valhallaväg. 57. brinken 9, n. Arsenalag. 1 A o. st. ster-. _2 Eil, Lifedikus, Med. Dokt., ö. Birger långg. 36; bostad s. Urvädersgr. W. z Jarls g. 4,2 tr.; hiss; agens och tarkanalens sjukdoar, rheuatiskaåko Jacquet, Eugene, Köksrnäst., ö. Florag. 19. Jreger, L. W., Enkefru, n.n'egnersg. Il. g or och gikt sat assagebehandl, - Therese, Enkefru, n. 'l'ognörsg. 23..r hvard. 8-9, 1-2; sön- o. helgd Nathalia, Fröken, n. 'l'cgnörsg. 23. a. t Intendent vid Loka gyttja- - Carl 1., Mek. verkst., ö. Linneg. 19, bost. badanst., 8 Juni-8 Aug. n. Luntakareg. 53. _I A. L., Litograf, n. Rådansg se äfven Jäger.. _1 L. J., Lärarinna, s. Fjällg. 16. Jaenson, Jaensson, se under Jansson. _B M. A. M., Lärarinna, ö. Grefg. 20. J affray, G. C., Förrådsskrifv., st. Vesterlångg.9. B E., Löjtnant, n. Drottningg. 18. Jagdars, W., Mek. Stenhuggeri, s. Hög- _" scar, Manufakturaffär, n. Drottningg. 27; bergsg. 46 B; kontor o..verkst. s. Prestbost. n. Rådansg. 48. gårdsg. 17; filialkontor o. onuentsut- _3 J. S., Murare. n. Lutternsg. 12 B. ställning n. Jakobsbergsg. l; tillverkar _l John G., Musiker, Ö. Braheg. 50. alla slags arbeten af aror: lavoarer, -' N., Målare, n. Tunnelg. 19. serverings-, natt- o spegelbordsskifvor _o' J., Pantlån.,..st. Österlångg. 24; pant!.- sat byråskifvoro planer till förstugukontor st. sterlångg. 15. golf i ångfaldiga önster. nf sand- -" }<J" f. d. Pianofabr., ö. Sibylleg. 49. o. kalksten: trappsteg, facadarbetsn, l Harald, Prokurist, n. Bahusg. 4. pilastrar o. listverk. Telefoner: t. Prest- l A. E. H., Provisor, s. FoJkungag. 25. gårdsg. 17, rik st. 1016, a. t. 3464; t. _2 G. F., Rotean i 2 roten, n. Klara S. Kyr-.J akobsbergsg. 1, rikst.15176, a. t kog. 7. Jahn, A. E. P., Bokh.. n. Jakobsbergsg. 25 A. -" V. A., Rotean i 11 roten, ö. Grefg scar, Grosshandl., ö. Banårg. 4. -" T. A., Roteansbi träds, s. Bränkyrkag & Bohlin. Grosshandelsfira, s. Stads- -< K..G., Rote.-bitr., n. Surbrunnsg. 35. gården 8. (Inneh. af scar Jahn och -< F. C., Sjukgynast, ö. Jungfrug. 2,2 tro John Bohlin). _2 S. M., Exain. o. legit. Sjukgynast, S. Jahnke, P. F., Bokh., s. Repslagareg. 18. Bränkyrkag L. G. K, Fru, ö. Skeppareg. 44. _2 And., Sjökapt., n. Norrlandsg. 32. Jahnsson, se under Jansson. -: - C. R., Sj?apt., H. M., Sjökapt., s. GÖg s. Stigen 7, 2 tr. IJahrl' Augua, Huseg:a, Kh. ningg S. J., Skraddare, Kh. Fleingg. 29. _" J., Skollärarinna, s. Fjällg se äfven Jarl. _" E., Slottsintend., Ö. Stureg. 58. JakaIin, Fredrik, st. St. Nyg. 19. B.rand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. *. -l' A!» ID A! 111-< 6(j) I ;::(j) ;:: lila! l 1Il-l \ > ṛ >(j) A! '.r

5 ...J 'o o:: z iii -«a.. (f) c f- ::; lo: (!) (!)ll:: >- o:: al -c o:: 276 Jakobs, och Johannes' frivilliga arbetshus-jansson. Jakobs o. Joannes'frivilliga arbetshus, n. 1 Jansson; 2 Janson; 3Janzon; 4Jahnsson; Malskilnadsg Jaensson. 6 Jaenson. 7 Jeanson. Jakobsberg, Frälsningsarens salingslokal,' ', s. Jakobsberg. _2 S. A.,.Bokh., Kh. Scheeleg. 1. Jakobsson, se under Jacobsson. -' A., Brefbärare, s. Folkungag. 25 E. Jaktvarfvet, nuera Svea Ingeniörbatal- -' L., Brefbärareföran, s. Mari ag. 10. jons kasern, Kh. Jaktvarfsgr. 5. -' A., Byggäst., n. Kaakareg Jancke, J. F., f. d. Bryggare, s. Kocksg. 17. _2 A. G., Bygg- och uräst!, ö. Birger J anowski, J. M., Sakförare, n. Regeringsg. 49. Jarlsg. 14, a. t Soaren tel.- Janse, Gustaf, Agent, kontor o. agasiner, s. adr. Dalarö 17. Badstug. 2; a. t. 3502; rikst, 43. -' E. A. W., Bygg., s. Ringvägen 6. _ Ed., Boktryckare, ö. Riddareg. 3; fira -' J. P., Bygg., ö. Nybrogv Sf). Ed. Janse&Co, n.mäster-sauelsg.b. _, J., Byggnadsverk.,..n. Vagag. 7. _ C.,L., f. d. GrosshandJ., ö. Villag ' J.., Cigarrh., st. sterlångg G. A., Grosshandl:, ö: B.blioteksg : livia, Cigarh., '. Mäster-Sauelsg. 41.B. _ E. L. C., Handelsidk.a, o. Jungfrug F. Gustaf, Ciselör, Kh. Agneg. 2, 4 tr. _ Alb., Kapten vid första Svea artilleri, ö. _, J. C., Dekoratiönsål., ö'. Syransg. 24. Villag ' A. G., Dödgräfv., n. Klara. Kyrkog.8. _ C. A., Vaktäst., ö. Riddareg. 3. -' Ala, Enkefru, s. Svedenborgsg. 12. Jansen. Kristine, Möbelhandel, n.drottningg. _8 Ala, Enkefru, s. Svedenborgsg , 1 tr., a. t _3 Beda, Enkefru, ö. Sibylleg..8, tidnings kontor o. pappersh. s. h.. 1 Jansson; 2 Janson ; 3 Janzon; 4 Jahnsson ; _, E. C., Enkefru, Gref-Thureg. 50 B., 5 Jaensson ; 6Jaenson; 7 Jeanson; -'I K E kefru n Sålandsg 31, 8 Jeansson. 3'.,,- l. S., Enkefru, n ' Nybrog. a 14. B.. _, Albert, Agent, ö. Banergatan. 12; a. t. -' S. W., Enkefru, Österalsg. 36, n. b. t. h ; kont. n. Klarabergsg. 23; a. t. _3., Expeditionsförest., n. 'I'egnersg, ; kontorstid _5 L. W., Fanjunkare, Kh. Svea Ingeniör- _, Carl, (Janssons agentur. egendoar o. bataljons kasern. toter), ö. Koendörsg. 42, bellt. _I Hj., Fil. dr, v. Lektor v. Söder. högre 1591; kontor st. Stortorget 3, a. t all. lärov., s. Högbergsg.. _.8 Rudolf, Agent, Sunlighttvålens nederlag, -' Anna, Fil. kand., s. Mariag. 10. s. Stadsgården 14 A. _3 A., Flaggunderofficer, s. Folkungag. 20A. _, J. G., Antiqv. Bokhandl., n. Hang. 1A. _2 J., Folkskolel., s. Mosebacketorg 8. _, E. F., Artist, s. Badstug. 40. _, J. A., Folkskolelärare, Kh. Bergsg. 18. _3 Nils, Artist, n. Wahrendorttsg. 3, 3 tr. _, A. M. L., Folkskolel:a, ö. Gref-Thureg, 51. _, B. C., Bageriidk:a, steralstorg 2, bo- -' C. L., Folkskolel:a, n. Kungstensg. 19. dar i s. h., s. Hornsg. 24 o. n. Hollän- _I Elin, Folkskolel:a, Kh. Pipersg. 20. dareg ' E. M., Folkskolel:a, ö. Skeppareg. 12. _, Carl, Bankdirektör, steralsg. 49 A. _2 M.. A., Folkskolel:or, n. Karlbergsväg.14. _2 J. Th., Barber., s. Hornsg. 50, rakstuga _2 S. A., Folkskolel:a, Ö. Gref-Thureg. 44. n. Drottningg _7 Louise, Fotograf,n. Malskilnadsg. 37, _, A. K., f. Andersson, Barnorska, ö. Gref- 'I'hureg, 50 A. _.2 2 tr. Augusta, Fröken, n. Karduansakareg. 7. _I A. M., f. Söderhol, Barn., n. Birger _I C. S., Fröken, Telegr. Österalsg. 36. Jarls g. 27. _I Ellen, Fröken, n, G:la Kungsholsbrog. _, K., f. Nilsson, Barn., S. Hornsg , 3 tro. ' _1 K. S., f. Wahlbel'g, Barn., n. Jakobsg. _, E. Ch',.l.:öken, S. Tv:stg & 17. -' L. S., Fröken, n...hollandareg. 27. _5 Maria Lovisa, f. Hansson, Barn.,Kh. Fle- -' S. J. E.. Fröken, steralsg. 36, n. b. h. ingg ' C. J., Fyrvaktare, Dj. f. d. Gala fran- _3 A. L., Bokförare, Ö. Riddareg. 15. ska värdshuset.. _I Carl Joh., Bokför., ö. Valhallavägen 27. _.' A., f. d. Förrådsf6rvalt. V. Stat. jernv., S. _2 J. M., Bokf'ör., n. Uplandsg. '31. ' Svedenborgsg. 4 B, 2 tr. -' C. J., Bokh., n. Snickareback. 5. _2 N. F., Gelbgjutare,n.Mäster.Sauelsg.11. _I C. J. R., Bokh., Kh. Fleingg. 22. _I Frithiof, Glasäst., ö. Riddareg. 8, verk- -' Carl J., Bokh., Kh. Kyrkoplan 1. stad Ö. Birger Jarlsg. 20. _2 Gustaf V., Bokh., s. 'l'ieransg ' Charles, H., Guldsed, n. Vas ag. 191 tr.; -' John G. Bokh., S. Folkungag. 8 C. butik n. Kungsg. 19. \ _, P. J., Bokh., n. Holländareg. 27..' A. D., Handelsidk:a, s. Skåneg. 9. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Jansson. 277 fjansson;2janson ;-3 Janzon ;'4)ahnsson; 'l J ansso-n;'z-janson;-ifjanzon; 4 Jahnsson. 5 Jaensson; 6 Jaenson ; 7 Jeanson. 5 Jaensson ; 6 Jaenson; 7 Jeanson _2 A. K., Handelsidk:a (tapisseri), n. Bi- _1 A., Kafeidk:a, ö. Gref-Thureg. 24 B. blioteksg. 5. _1 C. J., Kafeidk., n. Bryggareg. 8 B. _1 Beda Ch., Handelsidk:a (fira Södra hatt- _1 M. J., Kafe, n. Jakobsg agasinet), s. Götg. 34. _, F., Kaarskr, i Tullv., n. Kl. Ö. Kyrko- _lc. C., Handelsidk:a, n. Sålandsg. 18. gata 7. _,. Ellen A.W., Handelsidk:a,Kh.G:aKungsh.- _3., Karer, Förest. för»aktieboi. Evang. brog. 47; bod n. Regeringsg. 36. Fosterlandsstiftelsens förlagsexp.», n. _1 Ea, Handelsidk:a, s. Hornsg. 69. 'I'egnsrsg, 15.. _1 E. K., Handelidk:a, n. Luntakareg. 87. _, C. A., Karaell- o. konfektfabr., s. Rag- _.1 H. Ch., Handelsidk:a, n. Saltätareg. 17. valdstrappor. All. tel. 3718, filial s. _1 H. Chr., Handelsidk-a Kh. Scheeleg. 13 A.; Högbergsg. 27 B: bostad s. Bränkyrkag. Hvitvaruh., n. Malskilnadsg , 2 tr. ö. g.._.1 1.J. L., Handelsidk:a, bod.n. Regeringsg Karl, Kassör, ö. Styransg c. l,t. Chr., Handelsidk.a, n. Luntakarg. 52. _1 C. Her. T., Klockare, n. Malskilnads- -' M. E., Handelsidk:a, s. Nytorgsg, 25 A; bod g. 39. st. Mälaretorget 17 o. n. Holländareg. 3. _..2 J. M., & Wallgren, Kgl. Hofskrädd., n. _2 M. IL, Handelsidk:a; fira Maria Nylon; Fredag. 24; tillverka alla slags uniforsbod st. Vesterlångg. 63. och civila kläder; a. t _1 U. M., Handolsidk.a, n. Saltätareg. 19 B. _2 G. W., Koissarie i Riksbanken, ö. Gref- _1 M. M., Handelsidk:a (sybehör), ö. Ko- Thureg. 51. endörsg, 24. _1 J., Konduktör, Kungsholag. 28. _5 Carl, Handl. (viktualie- o. spanåls-), n. _3 J. A., Kontorsbitr., s. Högbergsg. 37 B. 'I'egnersg, 5. _1 W. E., Kontorsbitr., n. bservatorieg 7. _1 C. A., Handl. (kött-), ö. Jungfrug. 38. _2 Alfred, Lagerrnästare, Kh. Scheeleg C. A., Handl, (kött- o. fläsk-), Ö. Karlavägen _, A., Loko..för., n. St. Badstug A. _2 A., Lokoru-för., n. 'I'egnersg. 18. _3 C. F., Handl., n. Uplandsg. 25 _2 A. F., Lokootivför. vid Stat. jernv., n. _1 C. G., Handl., Norrtullsg. 8 A. Kungsg. 32. _1 C. P., Handl. (kläder), n. Malskilnadsg. _1 C. A., Lärare, Kh. Fleingg. 16 B. 34 A; bodar n. Malskilnadsg _, K. E. W., Lärar-a, s.. Svartens g. 14. _1 G.A.,Handl..(Viktualie.),Kungsholsg.3. _1 F. H., Maskinist, s. Asög. 66A. _2 J. E., Handl. (div.), n. Regeringsg. 93; _, J. G., Maskinist, n. Jakobsg. 15. bost. s. h. _2 Carl, Med. D:r, n. Regeringsg. 47.: ot- _l J. E. G., HandI., Kh. Scheeleg. 13 A. tagn.-tid: vinter. hvard. 2-3, helgd. _2 J. M., Handl. (T'apet-), n. Regeringsg , soar. alla dagar 10-11; _2 J.., Handl., st. Kindsbug. 10 & 12. a. t _2 N., f. d. Handl., st. Funkens gränd 5. -" Aanda, Modehandl, st. Vesterlångg. 52; _,., Handl.; fira Jansson & Co, n. Rege- bost. s. g. 68. ringsg. 91. _, E., Musikunderofficer, Ö. Linnog. 65. _, Paul, Handlande, n. Vestra Trädgårdsg. 4; _, Aug., Möbelaffär, n. Jakobsbergsg. 19, kontor st. Svartrnang. 6. butik s. h. _1 J. A., Hoffurir, st. Slottsbacken 2 A. _2 C. V. A., Pantbanksförest., ö.riddareg.l0. _4 Jean, Hofjuvelerare (fira C. G. Hallberg),.. t Ellen, Paraply agasin, n. Regeringsn. St. Badstug. 36 A; butik n.. Rege- gatan 36 (fira Bennströ & Jansringsg. 9. son), a. t. 4089; bost. n. G:la Kungs- -' A. Filip, e. o. Hofr.not.,s. Renstjernas g.l7 A. holsbrog. 47. _, C. G., Hotellvärd, st. Skeppsbron 16. _.3.T. A., Pastor, n. Karlbergav. 32 A. _1 Erik, Huseg., n. Drottningg. 81 C. -' K. A., Pastor, n. VaJling. 15; 3 tro._.1 G. A., Huseg., S. Bondeg. 29. _1. F., Plåtslag., Ö. Storg. 46. _2 J. A., Huseg., ö. Storg. 8. _1 J., Polisöfverkonst., Ö. Skeppareg. 15 & 17. _, W., Huseg:a, S. Hornsg ' J. A., Polisöfv.vkonst.rs.Renstjernas g.17 A. 1 G. k, Inkasser., n. Klara. Kyrkog ' A. E., e.. Postexp.. s. Badstue. 40. _8 Victor, Jernkrahandelsfira. s. Öfre -' Elin A. E., e.. Postexpeditör, Kh. Fle- Slussgatan 6 & 8: inneh. Enkefru Ala ingg. 1. Jeansson. s. Svedenborgsg. 12; proku- _2 J. F., f. d. Postrnäst., s. Repslagareg, 22B. rist Axel E. Dahlgren, S. Svedenborgs- _1 C. J., Post-. rotevaktrn., st. Österlångg.14. g. 12. _3 Albin, Redaktör, n. Karlbergsvägen 32. Brand-ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.., el ;;o» l:l -< G) :G) ltl 8;;0 :!::- :!::1Tl -:-l z "U j= cn.- ltl Z rn ;;o * el ;;o» :0;;0 -< "G) G) :!::1Tl ;;o -:-l :000.- G) rn ;;o o' r

7 ..J.. (J).1l:: I-IJJ!!:! IJJ ::ii: el::ii: el >-i:i Il:: al I- *..J ' Z J _ (J)f/l a.. (J) z I- IJJ ::ii: -::ii: o :.c el el >- al -c o I- 278 Jansson-s-Jeströ. 1 Jansson' 2 Janson. 3 Janzon. 4 Jahnsson. Janze,E. H., Folkskolel:a, ö. Koendörsg.dä. 5 Jensson' 6 Jaenson. '7 Jeanson '- J., e.o.kaarskr.,ö.hulegårdsg.22.,,. Janzen, E., Baningeniör, n. Klarabergsg. 70. _1 J. Fr., Rättegångs-, inkasserings- och ko- Jarl, L. G., Vakt. vid Karol, Institutet, issionsbyrå, n. Drottningg. 67, ö. g., Kh.. Handtverkareg. 3. Litt. A, 1 tro Mottagn.-tid 8-10 f. -. F., Akare, n. Tuleg. 41. '., 4-6 e.., - se äfven J ahrl. _1 A., Sadelak., n. Tuleg. 7. bost, s. g. 20. Jastrow, G. 1\'1.,Enkefru, Kh. Pipersg. 13. _2 E. Ch., Sergeant, Ö. Fredrikshof, Storg. 37. Jeanson och Jeansson, se Janson. _1 E. T., Sergeant, Ö. Svea lifg. kasern. Jederhol, S., Enkefru, Ö. Hulegårdsg. 24. _1 J., Sergeant, Ö. Nybrog se äfven Jäderhol. _1 H. L., Sjuksköterska, Kh. Kristineberg. Jeffkin, J., Skräddare, Ö. Sibylleg. 11. _1 E. A., Sjökapt., S. S:t Paulsg. 1. Jegerhjel, G., Major,.ö. Gref-Thureg. 41. _1 J.., Skoak., n. Uplandsg Jegerschöld, C., Enkefrih.,ö. Linneg. 28 & 30. _1 A. J " Skräddare, n. Wahrendorffsg Hilda, Fru, n. Döbelnsg. 21. _2 Aanda, C., Skådespelerska, Norrals- - A. G. F., Löjtn., Ö. Storg. 48. torg 1. Jehander, Sv., Byggäst., n. Malskilnadsg. _1 C. J., Snickare; verkst., n. Bryggareg. 4: 48 B; bostad 2tr.; kontor 1 tr.; (9-1 a. t. Brunkeb o. 6-7). _1 N. G., Snickare, n. 'I'egnersg. 9. J. M., Byggäst., n.rådansg. 76; kon- _1 C. G., Stockak., s. Högbergsg. 50. tor n. Malskilnadsg. 48 B. _1 A. S., Strykinrättn., Ö. Nybrog C., Ingeniör, n. Kaak.areg 12.. _1 S., Syatelier, n. Malskilnadsg. 3 B. Jenkel, C. M. D., Enkefru, n. St. Badstug. 10. _2 Axel, Sybehörshandel, n. Luntakareg. - W. C. L. K., Kontorist, n. St. Badstug. 10; 5j bod n. Malskilnadsg. 11. a. t. Brunkeb _1 Mauritz, & Co, 'I'apet-, glas-, porslins- Jennische, Aelie, Enkefrn, Ö. Tyskbagareg. 3.. bosättningsagasiner n. Regerings- - P. H.R., Med. kand., Ö. Tyskbagareg. 3. g. 18. Jensen, G., Barnorska, st. Bollhusgr. 3. _3 Albert, Tapetser., n. Holländareg. 26 A; - J. B., Byggästare, Ö. Grefg. 61. a. t E., Enkefru, Ö. Hulegårdsg. 23. _5 C. W., 'I'eckningslär., n. Sveavägen A" Fotograf, Norrtullsg. 25. _1 Anna, Telefonist, s. Hökens g Anna, Fröken, Syatelier, Ö. Artillerig. 20, _1 E. V., e.. Tjenste. i Drätselnänd., s. 1 tro Ö. g.;' bellt. L:a Badstug. 3 B. \ - L., Guldsed, n. xtorgsg. 7 B. _I., Tobaksaffär (f. d. LudvigZetterströ), - H. P., f. d. Pastor, Ö. deng. 8. st. sterlångg. 41:. - S. G., f. d. Skeppsbyggäst., ö.. Florag. 15. _ 2 A., Tullvakt., st. sterlångg.49. Jensen, Nils, Handl., Ö. Artillerig. 37. _2 J., Tullvakt., S. Renstjernas g. 22. Jensson, Ida, J., Kafaidk.a, n. Drottningg. 93. _1 Hildegard, Utför beställningar ä da- Jentzen,Carl,Med. d.r, Bankir, ö.gref-thureg, kappor och pelsarbeten alla slag, n. 19 C; a. t Kontor: C. G. Cervin, Mäster-Sauelsg. 3. n. Maltorg-sg. 4. _1 Carl, Vakt., st. St. Nyg. 26. C. B., Underlöjtnant, ö. Gref Thureg.19C. _1 C. A., Vakt., st. Gaffelgr. 1. Jepson, N. P., Målare, Ö. Nybrog. 53. _1 C. E., Vakt. (Ekono. kartverket), Ö. Jerla Garfveri-Försäljningsagasin, s. Götg. Kardellg _3 Gust., Vakt., st, Skärgårdsg. 15. Jerling, Karl Joh.,f. d. Provinsialläkare, -' G. A., Vakt. lfv.-ståth.eb.l, kyrkobrink. 12. st. Stor- Jern, ö. Artillerig. Carl, (Nya 26. Skovaru-konkurrensag.) _1 G. A., Vakt. i 10 roten, s. Högbergsg. 13. n. Drottningg. 35; bost. n. Vasag. 20. _1 G. W., Vakt., st. Slottsbacken2 A. Jernbanebladets red. Gust. Welin; Exp. K. _1 J. G., Vakt., (Sthls Handelsbank),. Jernvägsstyr. st. Kornhanstorg 4. J ernberg, J. A., Karlsson, Husegare, n. Hollän- _1 W., Vakt., n. Kungstensg. 56. dareg. 21. _I E. G., Vedhandl., n. Döbelnsg H. A., Musiklärar:a, S. S:t Paulsg. 23, n. b. _1 A. L., Yerk., Kh. Handtverkareg. 32. Jernkontoret, n. Kungsträdgårdsg. 4. Ma- _1 J. E., A.kare, Ö. Grefg. 52. terialprofningsanstalt, Tekniska Hög- - M. Q., A;keri,..n. Tuleg; 20:. skolan, n. Drottningg. 95 A; förestån- - F., Angt,-pefalh., s. Rgvag. 6. dare: Wahl1;lerg, A. _1 F. G. w,., Angf-befälh., S.Högbergsg. 37A. J ernströ, Carl, Akare, s. 'I'ieransg. 22; _I J. E., Angf.-befälh., s. Badstug. 43 A. kontor s. Stadsgården 6; a. t Brand- och. Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatad.

8 Jernvägens enke- och pupillkassa-e-johansson. 219 Jernvägens enke- o. pupillkassa, n. Central- Johannesson, C. J. E., Tillsyningsan vid stationshuset, Helsovårdsnänden, s. Skaraborgsg. 8. Jernvägens pensionsinrättn., n. Centralsta- Johannisson, C. A., Arbetsföran, n. Mal-. tionshuset. skilnadsg. 64. Jernvägs-Aktiebolaget Stockhol-Saltsjön, - J. A., Instr:ak., s. Torkel Knutssonsg. 20. st. St. Nyg. 40 & 42, 2 tro - A. E., Postvaktbetj., st. Prestg. 28. Jernvägskoissionären, kontor Norra Ban- - N. A., Postvaktbetj., st. Prestg torget. - J. M., Värdshusidk., s. Långholsg. 5. Jernvägskontor, Statens, för inlening af Johannsen, Ulrich, Agent, n. St. Badstug. 13. ilgods.., st. Skeppsbron 34 och - Nicolai, Agent; kontor o. bostad st. St. ö. Majorsg. 6. Nyg. 21 A. J e.. -t t'.. J ohansen, Hans, Agenturaffär, N orrals-, rnvagss a i on e r: torg 4, bod n. Malskilnadsg. 5. Centralstationen vid Vasag. N p B g e n Malskilnadsg 52 Norra stationen, godeatationen, vid slutet af -. 'J a ar '.. - l... Barnhusg.' - J. P., Sed, o. Braheg. 7 A; verkst. ö. Stockhols Östra (Ribo), Valhallavägen, vester Nybrog. 13. o Engelbrektsg. norra ynning. 0 _ Saltsjöbanans station, Stadsgården. 1 Johansson' 2 Johanson' 3 Johanzon. Södra stationen, ellan Bangårdag. och Södra I ', Bantorget (nedanför Götg. :J6-40) sat håll- _1 Joh. Advokat, n. Drottningg.82.Mottagn.- platsen under Biddarholsbron. tid 11 f.., 4-7 e.. Jernvägsstyrelsen, Centralstationshuset. _1 Arvid, Agent, obud för utländska för- Jernvägstrafik, l:sta och 5:te Traflkdistrik- säkringsbolag (återförsäkring), n. Tuntens intendents-, trafikdirektörs- och nelgatan 23; kontor n. St. Vattugatan bandirektörsexped. sat kassakontor 15; a. t n. Centralstationen. l:sta distr. askin- _, C. A., Agent, n. Regeringsg. 93 B. afdelnings expeditioner o. kontor: Lilje- _, J. D., Agent, n. Roseng. 3. holen. 5:te distr. askinafdeln.-, kae- _, V./ Agent, ö. Florag. 13. rerare- o. förrådsförvaltn.-kontor: Norra _l J. F., Apot., n. Teknologg. 11. stationen. -' C. G., Arbetsföran, n. Döbelnsg. 60. Jeurling, A., Redaktör af Stockholstidn, _2 L. P. A.,.Arbetsför., n. L:a Badstug.10. n. St. Vattug. 12,1 tro Träffas säkrast _, Aron, Arkitekt i Öfverintendents-ebekl. 2-3; a. t Rikst Till tet, n. 'I'egnersg. 7; a. t bostaden Ö. Stureplanen 1, a. t " J. A, Artist, Dj. Mariodal. Jervell, Eyvind, Köpan, n. Drottningg. 73B. _, A., Bagare, n. Uplandsg. 71. J'ippson, J. B., Frukt- o. blosterhandel, ö. _2 A. J., Bagare, n. Luntakareg. 63. Karlavägen 12. _2 J. P., Bagare, u Lästakareg, 12. Joachisson, J., Löjtnant, Aanuens i Sjö-.. 1 K. G., Bagare, fira C. G. & A. W. Anf'örsvarsdepart.: steralsg. 33. dersson, S. Svedenborgsg. 11. Jochann, G. A. H., Agent, s. Wol.-Yx- _2 A. E., Bankbitr., n. Döbelnsg. 6. kullsg. 15 A...1 John, Banktj.:an, n. Lutternsg. 12 A. Jochnick, G., Brukspatr.. ö.koendörsg. 24. _2 P. John, Banktj.an, n. Döbelnsg C. H. Wt., Eil., d.r, Lektor, Karlberg. _, C. G., Barberare, n. Uplandsg. 42. A. J. G., f. d. fverste, ö. Strandvägen 3:3. _2 J. A., Barberare. n. Dalag. 46, verkst. af Jochnick, J. G. A., Löjtnant, Direktör n. St. Badstug. 42. för Lifförsäkr:bol.»Standards» svenska _, Anna, f. Andersson, Barnorska, n. Sur-, afdeln. Rikstel. 1425; a. t. 5987, ankn.; brunnsg. 51. n. DrottninggvSf), _, Anna Carolina, Barnorska, ö.riddareg.19. Joölson, A., Agghandel, n. Uplandsg. 30; _2 A. S., f. Carlsson, Barn., s. Hökensg. 9. bod: n. Valling Edla,f. Granlind. Barn.,n.Regeringsg. 78. Johannesen, N. A., Klädäklerska, st. Svart- _2 H:, f. Lindhol, Barn., Ö. Braheg. 36. ango 17. _2 Maria, Barn., n. Surbrunnsg.6. Johannesson, A. G., Handl., ö. Braheg. 3. _2 U. S., f. Huldt, Barn., s. Urvädersgr S. A., Inkasser., n. Jakobsg. 39. _2 T. W. S., Begrafningsbyrå. Ö. Jungfrug A., Kontorist, n. Norrlandsg. 5. _2 Bernhard, Biljardeg., Söderalstorg 4. - C. S., f. d. Läderfabrikör. Ö. Braheg. 39. _.1 Levin, s. S:t Paulsg, 4; fira Nilsson & J 0- -N at., Handl., (cigarr-), n. Malskilnadsg. hansson ; kontor och lager af blecksla- 60.' geriarbeten och jernvaror S. Mariag A., Målare, n. Holländareg. 15. _.t Ture, Bokbind., n. Kungsg. 10; a. t C.., Skräddare, s. S:t Paulsg. 3; bod, _1 Sv., Bokhandlare; st. Vesterlångg. 8, 2 st. Köpang. 16. tr.; a. t ,Brand- och' Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 DrottninggaUn. * -l ; > (D, ;U;o :< og>, ;o z- / ;u C/)» r >G> ITI ;. I \ '

9 0 280 Johansson. 1 Johansson';. 2 Johanson.; 3 Johanzon. \ 1 Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. l- _1 L. E., Bokhand.vbitr., n. lofsg. 2 B. -'.J. E., Folkskolel:a, ö. Banerg, 15. _2 A., Bokh., Kh. Handtverkareg _2M. S., Folkskolel:a, s. Mosebacketorg 8. -, Conrad, Bokh., n. Drottningg. 58. _2 S. A., Folkskolel:a, Kh. Pilg. 14. \ - C. E., Bokh., s. Högbergsg ' Aanda:.Fotografiatelier,s.Hornsg.?4 o. n. - C. J.., Bokh., Norrtullsg. 9, 1 tr. Regenngsg. 61 (A. o. A. Moquist). -' Edvard, Bokh., ö. Grefg ' E., Fru, Strykinrättning, ö. Nybrog. 6 B. _2 Edvard, Bokh., (Reyershols spritfabr.) _1 Hildegard. Fru, n. Barnhusg. 12..J s. Hornsg ' Julia, Fru,. Uniforsbrodös, n. Kung- -' Evald, Bokh., s. Tieransg. 24. stensg. 23; a. t. vasa,19. -' H. L. K., Bokh., n. Regeringsg. 95 B. _2 F. A., s. Badstug. 1; Frukt- & grönsaks- <!l -' J., Bokh., n. Vegag. 18. handel, st. Munkbron 115.' j.._1 Johan, Bokh., n. Rådansg.43. -' C. M., Fröken, n. L:a Vattug , Josef, Bokh., s. Götg. 28 B. _2 Ida, E., Fröken, leg. sjukgynast, Ö. ffi -' J. A., Bokh., Ö. Sibylleg. 30. Hulegårdeg. 23, l tro. _2 J Edvin, Bokh., s.' Bränkyrkag. 42.' _2 Jenny, Fröken, Kortvaruhandel, n. St. D::: -' J. F., Bokh., Ö. Valhallaväg. 17. Badsbug. 58. ::;: -' L. J., Bokh., n. Karduansakareg. 7. -, Sela, Fröken, Förestånd.a af atlag- <!l::;: _1 P. A., Bokh., n. Drottningg. 27. ningsskolan, n. Hang ' P. E., Bokh., s. Hornsg, 184. _I S. M., Fröken, n. Slöjdg. 7. D::: _I K. G., Bryggäst., s. Götg. 66 & 68. -' V. N., Fröken, n. Tunnelg : C., Byggäst.,. Karlavägen 32. ' - J. R., FJ:.r:akt., Dj. Långa..g. 12. «- C. F., Bygg., o. deng Josef, Förgyllare. glasast., n. Norr- D::: -' Gustaf Alfred, Bygg., n. Lutterris g.12 C; landsg. 33. a. t. 4919; rik st ' Alfr., Föran, n. 'I'egnarsg, 42. -' J., Bygg., Ö. Braheg. 3. -' J.!A., Föran, s. Kapellgr. 6. _I J. A., Bygg., Ö. Torstensonsg. 7. _1 Bengt,Generalagent för Sverige för Aktie- _2 L.P., Bygg., n. Rådansg. 69; a. t selskabet Nye Danske Brandforsikrings- * -'N. J., Bygg., s. Ringvägen 6. Selskab af 1864 o. Victoria zu Berlin, -' Gustaf, Byråassistent V. Statens Jern- Allgeeine Versicherungs Actien Ge-.J vägar, n. Klarabergsg. 70. sellschaft, n. Regeringsg. 34, a. t ; {) _I F. Aug., Cigarrfabr., s. Bondeg. 33 B.. r. t ffi _I J., Cigarrh., n. Luntakareg ' Bengt, bost. ö. Lilljausplan 3. z -' J., Cigarrh., S. Stadsgården 14 B. _I Leonard,Glasäst.,n.Mäster-Sauelsg ' J. P., Cigarrh., st. Köpang. 9. _2 Ulrik, Glasäst., Ö. Grefg. 39. _, Alfred, Elektriker, anst. v. Sthls Elektr. _2.J. A., Godsegare, n. Malskilnadsg. 38. o:: ffi Belysn. A. B., st.. Stortorget 20, a. t. -' & Cysch), Grossh.fira, st. Skeppsbron 32. o _, Mark & Co, Aug., Grosshandelsfira, kon- C/l z _I Anna, Enkefru, n. Tunnelg. 15. tor st. St. Nyg. 21 B., eft. 1 April21A.. tu _1 A. M. S., Enkefru, n. Rådansg. 67. _2 C. Eil, Grosshandl., Valling. 30, iport ffi =: '.'kfl', brein6gsg. 22. t cjti:l,t ::ästl;: o _2 E. C., Enkefru, Ö. Linneg. 6. Sa:uelsg. 38, agasin n. Tunnelg. 14. <!l _2 Maria, Enkefru, n. St. Badstug. 54, 4 tr- _I Carl Hjalar, Grosshandl.. fira Johans- 1);:. _8 M. Ch., Enkefru, Ö. Riddareg. 19. son & Cysch; kontor st. Skeppsbron 32; _I S., Enkefru, n. Bryggareg. 8 A. bostad s. Urvädersgränd 10. _2 S. A., Enkefru, Kungsholsg. 8. _I Johan August, Grossh., n. Sålandsg. 31; _1 S. J. C., Enkefru, Ö. Grefg.23.. kontor st. L:a Ny.g. Hl. 2 _1 C. A., f. d. Fabriksförest., s. Götg ' J. A., fira Rörviks ängsågs filial; bräd.... _2., Fabrikör, ö. Grefg. 23. gård stra stationen; kontor n. Barn- _1 F. A., Fanjunk., Svea lifg. kasern. husg. 6; försäljer hyfl. sat ohyfl. _, J. A., Fastighetseg., n. :Malskilnadsg.38. bräder, plank, bjelkar, sparrar sat _2 A. M., Fil. dr, Privatlärare, n. Valling. 11. alla sorters löfvirke. _2 J., Fil. dr, Ö. Stureparken 2. _I Aug., Grundlägg., ö. Braheg. 44. _2 C. E., Piskrökare, s. Högbergsg. 50. _I Aug., Grundlägg., s. Söderannag. 29. _1 J., Flaggunderofficer v. Flottan, Skeppsh., _1 A. B. E., Gynast, n. 'Herkulesg. 10. Kasern N:o 3. _2 G. A.. Handelsbitr., Kh. Fleingg. 58. _1 Jöns, Folkskolel., n. Uplandsg. 13 A. _I K. A. V., Handelsbitr., st. Trångsund 4. _2 A. A., Folkskolel:a, Kh. Hjärneg. 10. _2 K. G., Handelsbitr., n., Kungstensg. 21. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebo,aget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 l Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. Johansson. l Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. 2 N. G., Handelsbitr., n. Uplandsg. 44. _, C. P., Handl., n. Rensg. 12. _, Alfred, Hand.bokh., n.vestannag.19,4 tr. _l C. W., Handl. (vikt.-), n.jakpbsbergsg. 23. _, A., Handelsbokh., Ö. Nybrog. 15 A. _, E. K, Handl., n. Surbrunnsg E. J., Handelsbokh., S. Bränkyrkag.42. _, E. G., Handl., st. Österlångg. 14; bod -' A., Handelsidk:a, (fira: Anna Carlsson), s. g. 29 o. st. Köparig. 12. Rh. Fleingg. 52. _1 Frans Wilh., Handl., s. Asög. 28. _1 Anna (fru Anna Zieran), n. bserva- _1 Fredrik, Handl. (kött- l, n. Döbelnsg. 81. torieg. 8; bodar s. h. o. n. Dalag. 66. _l F. E., Handl. (sybehörs-l; bod ö. Brahe- _1 Anna, A., Handelsidk:a, (rnode-), n. Re- g. 32. geringsg. 33. _11<'. W., Handl.. ö.storg.16, 2tr.; bods.g l A. M., Handelsidk.a, n. Döbclnsg ' G., Handl., Kosta Glasagasin, glas-, -' A. W., Handelsidk:a, Ö. Valhallaväg. 45, porslins- och bosättningsaffär, etablebod Karlaväg. 26. rad 1866, n. Regeringsg. 24. _.1 Bertha, Handelsidk:a, ö. Braheg. 31; bod _l G. Handl., ö. Stureg. 44. s. h. och n. Drottningg. 67. _l G. A. E., Handl., s. Badstug. 12 A. _l E. A. D., Handelsidk:a, n. St. Badstug G. A. E., Handl.(atvaru-), s. Hornsg ' E. C.,.Handelsidk.a (kortvaru-), st. Ve _1 Gust E., Handl., Ö. Valhallaväg sterlångg. 73. _1 Her., Handl. (sy beh.-), st. Tyska bro 22. -' E. J., Handelsidk:a, n. Luntakareg. 89. _, Herrn., f. d. Handl., n. Holländareg. 8 B. -' E. S. A., Handelsidk:a, steralsg.29. _, Hiler, Handl., n. Rådansg. 84 f. d. 26. _2 r. J., Handelsidk:a, Ö. Braheg, 36, hatt- _1 J oh., Handl., ö. Sibylleg. 26; bod derst. affär n.. Klarabergsg. 48. _l Justus, f. d. Handl., n. Regeringsg. 25. _2 J. A., Handelsidk.a (ode-), S. Hornsg. _1 J., Handl. (kött-. fläsk-), f. d A. Wallin, 29 A. st. Köttorget 6 o. Munkbrog.ll; a. t.; r. t. _l J. A., Handelsidk:a, n. Norrlandsg. 30. _, J. A.. Handl., Kh. Handtverkareg. 10; _, J. M. 'I'h., Handelsidk:a, n. St. Badstug. 58. bodar derst. o. s. g. 21. _l L. J., Handelsidk:a, s. Högbergsg. 18. _2 J. A. o Handl., S. Hornsg Matilda,., Handelsidk.a, n. Mäster-Sa- -' J.F.,Handl., n.regeringsg.30; bnst.s.g.35. uelsg. 41. _1 J. L, Handl., (jernvaru-), S. S:tPaulsg. 4, _, M., Handelsidk:a (kött o. fläsk), S. Tor- bod. s. Mariag. 15. kel Knutssons g. 25; bod s. Hornsg ' J. P., Handl., Husegare, n. Uplandsg.30. _1 M.A, Handelsidk:a, (öss-), s. Hornsg. 50. _, J. P., f. d. Handl., st. Skärgårdsg M. L., Handelsidk:a, ö. Narvavägen 29. -' J. P., f. d. Hand!., n. Rådansg. 48. _, M. L., Handelsidk.a, Ö. Koendörsg. 17. _, K. G., Handl. (jölk-), n. 'I'egnorsg. 17. _.2 M. S., Handelsidk:a, Herrekip.affär, n. _.1 L. G.. Handl. (fläsk-), fira A. Haglund Drottningg.93; bast. n. Vanadisväg. 19. & Ca, n. Rådansg. 65. _1 JosefinyHandelslär:a,ö.Gref-Thureg.34A. _2 N. 4.:, Hanl. (fläsk-), n. xtorgsg. 12; -::-'Alex., Handelsres., n. Teknologg. 11. affär n. Hotorgshallen 87. _2 A. G., Handelsres, ö. Torstensonsg. 15. _, N. P., Handl. (lysolje-), n.kl.n.kyrkog ' Conr., Handelsresande, n. Dalag. 38; a. t. -'. L., Handl., n. Kaakareg. 39. Vasa 's Reinh. (sterbh.), Handl. (spec.-), n. Drott-.- 2 A., Handl. (fira: Martin Mattsson), n. ningg. 69. Kungsträdgårdsg. 2 C: bost. n. Råd- -' Rudolf, Handl. (speceri-), S. Bränkyrkag. ansg : bost. S. g. 148; a. t _2 Alfred Handl., S. Bang!dsg.4. -' J., Hattfabrikör. s. Mariag. 16. _2 C. A., Handl. (cigarr-), steralsg. 28. _.1 A. G., Hotellv., n. Hötorget 14. _2 C. A., Handl. (cigarr-), ö. Karlavägen 26. _1 C.., Hotellvärd, n. Klara N. Kyrkog.14. _l C. E., Handl., s. Folkungag. 25 E. -' J., Hotellv., Hotell»Bellevue», n. Gustaf _, C. E., Handl. (fläsk- o. kött-l, n. bser- Adolfs torg 12. vatorieg. 4. _1 J oh., Hotellv., Hotell Brage, st. Stora _, C. E., Handl., n. Regeringsg. 97. Nygatan 9. -' C. G., Handl., st. Köpang _.1 And., Huseg., Kh. Agneg. 5. _I C. G., Handl. n. Norrlandsg. 34. _1 A. G., Huseg., n. Luntakareg.85. _1 C. H., Handl. (speceri- och viktualie-), s. _.1 A. P., Huseg., n. Rensg. 10. Fol.kungag. 42. _1 C. J., Huseg., s. Söderannag. 18. _2 C. J., Handl., Ö. Gref-Thureg. 19. _2 J., Huseg., S. Björngårdsg. 5. _1 C..J., Handl., st. Köpantorg. 1; bod st. _l J. P., Huseg., n. Rådansg. 49. Österlångg.22.._.1 J. P., Huseg., S. Gotlandsg. 10. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA; 13 Drottninggatan. 281

11 .J 00 ZW rj)ul.j - D,W o rj)z I- W _::E w:2: o w:': ej C) >- -< o I- 282 Johansson. 1 Johansson j 2 Johanson; 3 Johanzon. ljohansson; 2 Johanson; 3 Johanzon.- -,- _I Joh, P., Huseg., ö. Riddareg. 6. _2 Carl G., (fira' Lagerson & Johanson), _2 Victor, Husegare, ö. Narvaväg. 35. n. Norrlandsg, 34, n. b. j bod st. Vester- _1 D. W., Huseg:a, n. Luntakareg. 53. långg J. A., Hyrkusk, n. Jakobsbergsg. 38. _2 J. E., Laborator vid Karol. Instit., Kh. _1 J. F., Hyrkusk, A. E. T. Nybergs hyr- Bergsg. 28. kusk verk, ö. Gref-Thureg. 42. _1 And., f.d. Ladugårdsidk., ö. Yestra'Hule- _1 A. W., v. Häradshöfd., n. Uplandsg. 33. gårdsg _, Karl 0_, Häradsskrifv., i Sthls läns -,1 J. A., Ladugårdsidk., Dj. Källhagen. vestra fögd.,.n,.kungstensg. 46, 3 tro..c::' L. P., Lagerbitr., Kh. Parätareg. 15. _, J. H., Ingeniör, Norrtullag. 49. _, K. J., Lagerchef, n. Kungstensg ' Knut, Ingeniör, n. Hang. 1 B. _2 K. A., f. d. Landtbr., ö. Linneg. 44 & 46. _, C. J., Inkasserare, n. bservatorieg. 4. _, P. A., f. d. Landtbr., n. St. B'adstug ' A. G. 1., Inspekt.konst., s.krukakareg , Alfred, Lax-, fogel- & renstekshandel, st. _, N. J., Inspektor, n. Valling. 11. Saluhallen 1; a. t _21. E., Jernkrahandl.,n. Valling. 6. _2 J. F., Lektor, n. fäster-sauelsg. 38. _, Alfred, Kafe, s. Hornsg. 34. _, A. G., Likkistfabrikör; fabrik o. begrafn.- _2 Clara, Kafe, n. Regeringsg. 3, 1 tro byrå n. 'l'egnersg. 39; a. t. 4527; filial _1 I. M., Kafe, ö. Riddareg. 11 B. n. Regeringsg. 54j riks tel _, J. M., Kafe, Dj. Breda gatan 1. -' Augusta, Lysoljeaffär, n. bservatorleg. _, M. C., Kafe, n. Vasag, 1. l2j a. t =Thilda, rkaf,. larabrgs-: B. M.1.-!,ärrinna, Ö. ty,rrriansg. 21. Anna, Kafeidk:a, o. Narvavägen 5. - I. J., Lararna, s. Gotg. 35. _1 B. M., Kafåidk.a, n. Mäster-Sauelsg. 10. _2 Jenny, Lärarinna, ö. Banärg. 15. _1 C., Kaföidk.a n. Birger Jarlsg. 29. _1 C.., Lästskärare. st. Nygr. 8. _, J. A. C., Kafeidk:a, n. Norrlaudsg. 36; _2 A.G.M.,Magasinsbokh., n. St. Badstug 54. _.1 S. C. Kafeidk:a, n. Holländareg. 13. _2 J. E., Magasinsbokh., s. Prestgårdsg. 22. _, S. M., Kafeidk.a, n. Surbrunnsg. 29. _, L.P.,Magasinsbokh.,Kh.Parätareg.15. -' K. J., Kakelugnsak., s. Bränkyrkag. 37. _2 E. E., Maskinist, ö. Artillerig ' Magnus, Kakelugnsak., n. Regeringsg.51. -' N. A., Maskinist, ö. Nybrog. 23. _1 N. J.. Kakelugnsak., n. Barnhusg. 2. -' M., Med. D:r, Norrlandag. 1, n. b. Behand- _, J. E. J.,e. o.kaarskr. i Tullv., ö.nybrog. lar företrädesvis hudsjukdoar. Mot- 56 A. tagningstid hvard, Ilzil- l!z4; a. t. 690' _1 Axel, Karer i Brandförsäkr.-bol. Tor, ge- _1 P., Med. D:r, Ö. Riddareg. 39; ottagn _ neralagent för.tpreussische Lebens- tid 9-10,2-3, sönd. 9-lj a. t. 8437, Versicherungs -Actien -Gesellschaft in rikst Berlin, n. deng. 3. -' Anna, Modeaffär, fira Carelina Lind- _, Carl, Karer i Brandföra-bol, Fenix, n. strö, st. Vesterlångg. 40. Hang. 1 A; a. t , _2 Gottfried, Målare, n. L:a Vattug.27. _2 J. A. W_, Karer i Riksbanken, n. _, J., f. d. Målare, s. Högbergsg. 23. Kungstensg. 29. _2 Rob.,Målare,ö. Kaptensg. 9;verkst.ö..Gref- _2 Wilh., Kapphandl., n. Herkulesg. L: bu- Magnig. 9. tik st. Vesterlångg. 57. '_2 Carl.., Möbelfabrikant, öbleringsaffär _1 Fritz, Kapt. v. Söder.reg:te, n. Tunnel- n. Drottuingg.45. Tapetserare- o..snicg. 23. käreverkstäder n. Klarabergsgatan 52 o. _, C. A., Karaellfabrikör, S. Svartensg. 5. n. Mäster-Sauelsg. 2 B., bost. S. g. 41 A. _2 A.., Kassör i Industri Kred, A. BoL, ö. _2 J.., Möbelhandl., s. Skaraborgsg. 7; bod Braheg. 7 B. S. Götg. 34. _2 C. A., f. d. Kassör, n. Kaakareg. 66. _2 Tekla, Mössaffär, S. Hornsg. 61. _2 Ax. Hj., Kont.. Kungsholsg. 16. _1 C.., perasångare, Ö. Skeppareg. 9 B. _, C. G., Kont., Kungsholrnsg. 8. -' S. P., Plåtslag., n. Surbrunneg. 7. _, C. A., Kontorsbitr., n. Uplandsg. 34. _, A. M., Poliskoissarie, t. f. Stadsfiskal, _1 Ernst, Kontorsbitr., n. Uplandsg. 30. n.: Beridarebansg. 23 A. -' A. P., Kontorsskrifv. v. Jernv., n. Vegag.9. _1 F. J., Polisöfverkonat., st. Myntg. 5. -' A. S., Kontrollör, n. Sålandsg. 38. _, B. A. L., e. o. Postexped., S. Hökensg. 8. _, Walfrid, Kryddkrahandel.. st. Lilla Nyg. _I C. A., Postvakt., n. Surbrunnsg j a. t. 2085; bost. st. Vesterlångg. 31. _, C. J., Predikant, n. Uplandsg ' Aug., Källaräst., st. St. Nyg ' C. E., Provisor,, Drottningg. 71 A. -' A. J., Källaräst., n. Hotell Rydberg.._1 J. H., Redaktör, steralsg. 37. Brand- och: Li(förSäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

12 Johansson Johansson; 2 Johanson; 3 Johanzon. 1 Johansson; Johanson; 3 Johanzon..s.i August, Reg.-väbel, ö. Svea lifg. kasern. -' A. M., Styran, s.' Borgästareg. 10. _2 D. M. H., Renskrifningsbyrå, st, Myntg. 3. -' C. A" Styran, s. Prestgårdsg. 13 A. _, A. Chr., Restauratris, s. Tavastg.10. _2 A., Söerska, ö. Braheg. 23. _1 A.L.,Restauratris(E.W.),n.Regeringsg.72. -' J. S., Sö:a, ö. Hulegårdsg ' J. W., f. d. Restauratris, n. Drottningg. 4S. -' F.., Tapetserare, s. Badstug. 3Sj verk st.. -' J., Riksdagsan, Fulläktig i Riksgälds- st. Vesterlångg. 69. kont., Kh. Handtverk.g. 23 B; a. t ' H. J., Telefontjenste., ö. Karlaväg ' C.' Fr., Ritare, n. Vanadisvägen 13. -' J. T., Telegrafassistent, s.svedenborgsg.12. -' A-. E. J., Rådan, ö. Braheg ' K. G. F., e. o. Telegrafassist., st. Gåsgr. 1. -' Th. F., Sakförare j rättegångs- o. inkasso- _2 Nils L. H., 'I'elegrafkoissarie, n. Upbyrå, n. Vas ag. 36, 3 tr.: a. t. 112 S4j landsg. 11 B. tro säkrast S,0-9,30 f..., 3,30-5 e.. _1 A. Th., Tjenste. vid Jönk, jur. byrå, _2 Alfred, Segelak., st. sterlångg. 22. n. Dalag ' A. Sergeant, ö. Svea lifg. kasern, -' F.. G., Trädgårds., s. Götg, 50. -' C. F., Sergeant, Ö. Svea lifg. kasern. -' J. W., Trädgårds., n. Sveaväg. IlS. -' C. J., Sergeant, ö. Göta lifg. kasern. -' C. G., 'I'ullvakt., s. St. Glasbruksg. S. -' C. J., Sergeant, Långholen. _.1 C. G., Tullvakt., s. Asög ' H., Sergeant, Ö. Göta lifg. kasern. -' Erik, f. d. Tullvaktäst.,!'l. Qvarng. 5. -' J. A., Sergeant, Ö. Göta lifg. kasern. ' -' E., e. o. Tullvaktäst., st. sterlångg.49. _, Gustafva, Sjuksköterska, n. Fredsg.17. -' J., Tullvakt., s. Svartens g. 2S & 30. -' A. G.,.Sjökapt., s. Nytorgsg ' Nils, Tullvakt., Ö. Storg. 20. _' A. R., Sjökapt., Ö. Gref-Magnig, 12. -'. D., Tullvakt., n. Uplandsg. 4. -' E.., Sjökapt., Ö. Gref-Magnig. 12. _2 J. G., U nd.löjtn.ö. Storg ' G. W., Sjökapt., Ö. Banärg ' C. E., Underofficerv.Flott.s.Bondeg.33B. -' M. J., Sjökapten, S. L.a Badstug. S. -, C. Eil, Underoffieer, Kastellholen. _2 A. P., Skoak., Ö. Brahegatan 36. -' Petter, Under.voffic., Kastellholen 2 B. -' C. F., Skoak., n. Kungstensg. 25j verkst. _1 F., Urakare, n. Valling. 15j butik n. n. Tunnelg. 14. Sålandsg. 14 (Norralst.). -' C. G., Skoak., verkst. n. Roseng. l. -' J. N., Urak., n. Brunkebergstorg 2; -' C. L., Skoak., Ö. Koendörsg. 20 B; affär st. St. Nyg. 3S. verkst. Ö. Linneg. IS. -' Alfr., Utskänkn.-förest., Ö. Roslagstorg 4. -' J. G., Skoak., st. Gåsgr. 1. -' A. M., Utskänkn.-förest:a, Norrtullsg.17. _2 Carl A., Skräddare, fira Ekvall & Jo- _1 G. A., Utskänkn.-förest., Ö. Artillerig. 2. hanson, s. Högbergsg. 27 A, 2 tr.; bod _1 P. A., Vagn., s. Verdög. 51 E. st. Storkyrkobrinken 9. -' A., Vaktästare, st. Riddarhuset. -' F. E., Skrädd., st. Vesterlångg. 65. _, A., Vakt.(Kaarrätten),ö.Kardellg.6. i F. E., Skrädd., s. Krukakareg.5. verkst.-' A. G., Vakt. (Riksb.), st. Skärgårdsg.3. s. 'Hornsg. 37 B. -' A. J., Vakt. (Pinansdep.), Ö. Koen- _, J., Slagtare, s. landsg. 9; a. t. 3946; dörsg.ll. bod st. Köttorget 6 o. Munkbrog ' A. M., Vaktäst., st. St. Nyg. 19. a. t ' C. A., Vakt. (Inteckn.-garantiakt.-bol.), 1' P. G., f. d. Slagtare, s. Bondeg. 7. n. Jakobsg. 15. _1 K., Slöjdlär., n.kungstensg. 23; a. t. vasa 19. -' C. A. L., Vakt. (Statskout.), Ö. Artilleri- _, J., Sed, Kh. Handtverkareg. 12. g ' Per, Sed, n. Malskilnadsg. 60j verkst. -' E.,Vakt. (Riksbanken),Kh. Scheeleg.12. n. Johannesg ' F. G., Vakt. (Generaltul1styr.), st. _, Adolf, Snick., Ö. Jungfrug. 32. Skeppsbron 3S. _1 C. J., Snick. o. öbelhandl., n. Teg- _, F. G., Vakt. (Landtbruksstyr.), n. Maln ersg. 19, bost. n. Döbelnsg. 31. torgsg. S.. -' D. A., Snick., s. Tavastg. 17. _, Jakob, Vakt., st. Skeppsbron 2. -' J. A. A., Snick.,. Kh. Garfvareg. 5. _, J., Vakt. (Börsen), st. Börshuset. -' J. G., Snick., n. Birger Jarlsg. 27j verkst. _, J., Vakt., st. St. Nyg. 2.. n. Lästakareg ' J., Vakt. (Marinförvaltn.l n. Hollän- -' Mäthilda, Sockerbag., n. Norrlandsg. 30. dareg. 21 B. '_, S.,Statskoissarieenka,n.Bryggareg.SA. -' J. A., Vakt., Kh. Sjukhuset Sot Göran. _, K.M., Stensätt.-entreprenör,s.Prestgårds- _, J. E., Vakt., n. Klarabergsg. 54. g. 17 A. 1_1 J. L., Vakt., (Riksb.), st. Jerntorget S3. _, " F., Styckästare, D. Drottningg. 4S. -' K., Vakt., n. Mäster Sauelsg. 34. r..brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. * -i e ;o» ID ;0;0 rn-< AG> G> ;:: rn;o z- ;o C/) > r ; r

13 ...J o o:: z. - c.. (j) z,"", ::;: -::;: 0::0 CJ CJ >- o:: al -c o:: 284 J ohansson -J onsson. l Johansson; -2 io'hanson;-&)öhaiiz-- Jonassohn, S. E.. Fröken, Sjukgynast, Artillerig. 24; Bell.i tel, Ö. -' K. A., Vakt. (Tekn. Högsk.), n. Drott- Jonasson, A. F., Fabrikör, n. Rådansg. 48 ningg. 95 A. (ineralv.fabr. Polstjernan), bostad n. -' M. P., f. d. Vakt., n. Drottningg. 27. St, Badstug ' S.G,Vakt.(Skogsinst.), Dj.St. Blåporten. - J. A., Inneh. Vasa expressbyrå, bost. s. -'.. Vattenfabr., ö. Grefg. 23, (fira E. Hornsg. 19. B;. Ericsson & Co), ö. Kaptensg Anders, Sergeant vid Brandkår., h. Mal- -' F.., Vedhandl., ö: Ribog. 3. skilnadsg ' N. J. A., Verk., Dj. Ropsten. - J., Underofficer, Kastellholen. _, N.., Verk., 's. Hornsg S. P., Underofficer i Flottan, n. Mal- _, P. J., Verkästare, A. B..de Lavals Ang- skilnadsg. 64. turbin. Jones,. A.. Agent, n. Uplandsg. 4. -' Carl F., Viktualiehandl., st. Trångsund - Jeanette, Egarinna af Centralbazaren, n. 12; bod st. Stortorget 7.. Vasag. 20, bost. n. Tegnersg. 21. _2 J., & Co, Yinhandelsfire, innehafvare - Anton H., Plats- och reseagenturaffär, n. Carl E. Boströ, ö. Stureg. 22; a. t. till Regeringsg. 44. kontoret 10397, tilllagerkällaren 4877; Jonssen. John, Karer vid Brand- o. Lifrikstel förräkr.-bol. Skåne, n. Arsenalsg. 3 B. _2 Wht. Vin kypare, n. Malskilnadsg. 34, Il Jonsson; 2 Jonson; 3 Johnsson; 4 Jol- -' A. f., Åkare, ö. Jungfrug. 12. son; 5 Jonzon. -' C., Akaj», n. Mäster-Sauelsg ' G. A., Arbetsföran, n. Kungstensg. 7. _, C. F., kare, s. Tavastg. 53. _, L. F., Arrendator, s. Krukak.g. 13 B. _, C. J" Akare, n. Surbrunnsg. 46. _2 skar, Bagare, s. stgötag, 14; a. t ; -' E., Akare, s. Renstjernas g. 17 A. filial ö. Gref Thureg. 24 C; a. t ' F. T., 4kare, n. Roslagsg. 2. -" Carl A.', Bankkassör, n. Valling. 7. _I J. W., ft.kare, s. Bondeg. 7. -' C. E G., Banktjan, s. ;Mosebacketorg 4. -' J. P., 4ngbåtsbefälh., s. Götg. 32 A. -' U. Ch., f. Hansson, Barn., n. Mäster- -' J. P., Angf.befälhafvare, s. Katarina 0. Sauelsg. 22. Kyrkog ' J. A., Blindlärare, n. Luntakareg. 1. -' G. H., fveraskinist, s. Bellansg. -< Adolf, Bokförlägg., n. Klarabergsg. 72; 24. kontor n, Karduansak.-g. 10. J ohnn, A. L., Enkefru, ö. Koendörsg. 4. -" Gustaf Adolf, f. d. Bokhandl. n! Hang. - Carl; Musikhandl.,s. Svartensg. 8 B., 12; a. t usik-, sträng- och instruenthandel, -' A. A. E., Bokh., steralsg. 29. usiklånbibliotek, st. Slussplan. 63 B. _2 A. J.. Bokh., s. Danviksg. 97. Johns, Marianne, nee Sugnet, Franskt-tyskt- -< C. G., Bokh, ö. Grefg. 54. engelskt Pensionat, n. Birger Jarls g.':.3 C. W., Bokh., n. 8t.Vattug. 5. 7, 3 tr.; a. t _, F. L, Bokh., ö. Kaptensg Theodor, Grosshandl., n. Birger Jarlsg J. A., Bokh. i All. Enke- och Pupill- Johnsen, Vilhel, Grossh.., försäljer all slags kassan, n. Drottningg. 29 B, 3 tro tryckateriel. askiner, tryckfärger, -' Joh. Alb., Bokh., n. Lästakareg. 14 & 16. valsassa. gas-. fotog-enotorer sat -< John, Bokh., s. J!:olkungag. 8 A.. konserver och ehokolad. kontor o. bost. -" K. J., Bokh., s. stgötag. 33. n. Barnhusg. 10; a. t. 4004, r. t _2. A., Bokh., ö. Nybrog. 15 A. Utställningslokal för gas-. fotogen- -'. P., Bokh., s. Nytorgsg. 33. otorer n. Vasag. 42, rikstel _3 Chr., f. d. Byggäst., S. Badstug. 22. Johnson. Johnsson, se under Jonsson. _,., Byggäst., n. Surbrunnsg. 2. Jolin, M. K, Enkefru, n. Valling < Edvard, f. d. Cigarrfabr., n. Maltorgsg Ellen,.Målarinna, -n. Valling I G.A.F., Cigarrfabr., S. Bengt Ekenhjelsg. Severin, e. o. Professor, sekreterare i 25. Kungl. Patriot. sällsk.; träffas alla -' A. J., Cigarrhandl., Kh. Handtverkareg. helgfria dagar 9-10 f.., n. Ka- 34 B... akaregatan 45 (= Val)ing. 26 B); -< Magnus (Heran strand & Co), Ö. En- Jollasse, Carl, Grossh., n. Malskilnadsg. 11. gelbrektsg. 5; kontor st. Johannesgr. 3. Jonason, N. A. T. F., Hautboist, Ö. Torsten- -' Carl J., Dispachör, Ö. Storg. 48; kont. sonsg. 11. st. Skeppsbron 34, 2 tro Jonason, K. J., Snickare, Kh. Fleingg. -I C. A. C., Enkefru, n. Drottningg. 80 B. 7; verkat. Kungsholsg. 2. _3 Ch., Ei:tkefru, n. Valling. 30. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget'SVEA. 13Drottninggata

14 Jonsson. l jonsson; 2 jonson; 3Johnsson; 4John- 1 Jonsson: 2 Jonson; 3Johnsson; 4 John- s_o_n._; _5_J_o_nzon. son; 5 Jonzon. _, Ch., Enkefru, Handelsidk:a, Tafvel- och _, P. A., Handelsres., ö. Karlavägen 28; spegelaffär, s. Högbergsg. 38. belltel _2 E. A., Enkefru, 11: Regeringsg. 67.._, Alfred, Handl, (speceri-), s. Götg. 31; bod _2 F. H., Enkefru, steralsg. 36. s. h. o. Götg. 50. _J J.,. Enkefru, n. Regeringsg. 1Hl. -" Andreas, Handlande, st. Munkbrog. 6; väft S. C., Enkefru, s. Mosebacketorg 4. nadshandel, st. Nedre Munkbron 1 o. -' A., f. d. Fabrikör, n. Döbelnsg. 33. s. Götg ' Werner, Kh. Fleingg. 38; fabrik Kh. _3 A. W., Handl., s. Skinnarviksg Kronobergsg., a. t ' Carl, Handl., n. David Bagares g. 22 & -' & Hägerstrand. Fira; kont. ö. Nybro- 24; bod s. g. 26. hanen 26. o -' C. A., Handl., s. Götg ' J. A., Folkskolelärare, s. Asög. 73. _3 C. A., Handl, (korniss.-), st. L:a Nyg. 4. _.3 Aug:a, Folkskolel:a, n. Malskilnadsdsg. 9. -' C. A., HandI. (kött o. fläsk), ö. J ungfrug. -' A. W., Folkskolel:a, s. Nytorgsg ; bod Karlaväg. 10 A. _1 H. C., Folkskolel:a, n. Klarabergsg. 70. _3 C. C., Hand!. (glas-), Norrtullag. 8 A. _. H. S., Folkskolel:a, ö. Stureg. 48. _3 Edvard, Handl., s. Götg.27; bodar: s.f? -' J. S., Folkskolel:a, n. Frejg ,st. Vesterlångg. 57 o. s. Hornsg.!. -' P., Folkskolel:a, s. Stigbergsg. 4. -' E. R., Handl., ö. Linneg. 44 & 46. _3 A. M., Fotogenhandl., ö. Gref-Thureg. 39. _3 G., f. d. Haudl., st. Svartang. 24. _3 C. E., Fröken, Söderalstorg 7 (Södra _3 Gustaf, Handl. (jöl, gryn, specerier tidningskont.)..), n. Regeringsgatan 80. _2 Ingeborg, Fröken, ö. Karlavägen 23. _3 J. A., HandI. (diverse ), s. Söderannag.20. _3 F., Fältskärarn. och Bensårsläkare, Lars- --' J. A., Hand!.,st. Vesterlångg. 36; bod derst, sonseftertr.,n.kaakareg.7;1l-;a.t. 1 J. G., Hand!., s. Hökens g.l, 1 tr.; fira: _3 J. A., Gas- och brandästare vid Dra. Jonsson, J. G., & Co, Glas- o. porslins- Teatern, n. Kungsträdgårdsg. 6. agasin, st. Jerntorget 80; kontor o. -' Axel, Generalkonsul för Sia, inneh. af lager för parti affärer s. Mariagr. 8. firan A. Johnson & Co: skeppsredare; -' Johan, Handl, (sko-), n. Biblioteksg. 9. regulier ångbåtsförbindelse eellan _3 J. P. W., Handl., fira Werner Johnsson, Hull o. xelösund; åtaga sig geno- Kh. Fleingg. 38. frakter från Sverige till England och" -' K. J., Handl, (fotogen-), s. Sit Paulsg. 1 A. vice versa sat leveranskontrakter af.:» K. J. L., Handl., ö. Rådansg. 3. stenkol och koks till jernvägar, jorn- -' Leonard, Handl., ö. Rådansg. 3j bod ö. verk och industriella etablissernenter: Gref-Thureg. 64. uteslutande obud för Kihols aktie-, Melcher, Handl, (diverse-), n. Saltätareg. bolag; upplag vid Värtan och i xelö- 12 B... sund af pria vällugnskol. ängkol. si- _,. F., Handl., ö. Artillerig. 36; bod sterdeskol, gjuterikoks, anganjern, kisel- als saluhall. jern, gjuttackjern, äkta Silica Dina te- -' Sigisund, Handl., n. Surbrnnnsg. 22. gel, Kihols Chaotte och Dinas te- -' W:, Hand!., innehafvare af firan Nordgel sat eldfasta leror. Kontor o. bo- blo & Lindströ, n. Stora Vattug. stad n. Vasagatan 4. Se annons sid ; bodar n. Drottningg. 27 och ö. _, F., Glasästare, ö. Riddareg. 8. Linneg. 7. _3 C. G., Grosshandl., n. Hang. 12. _3 Math., Hattsöerska, n. Drottningg. -' E. R., Grossh., fira Alfred Boren & Ca, 88 A. kontor st. Brunnsgr. 5. _, Aron, Husegare, n. bservatorieg ' J.' V. F., GrosshandI., ö. Styransg. 1j -' C. J., Husegare, s. Kocksg. 32. kontor st. Funkens gränd 1. -' C. J., Huseg., Norrtullsg ' Eva, Handelsidk:a, s. Skåneg. 41. _, G., Huseg., ö. Valhallaväg. 41. _, E. C., Handelsidk:a, ö. Nybrog. 14 B; -' P., Husegare, s. Bränkyrkag. 20. bod s.g. 47 A. -' Ellen Th., Huseg:a, ö. Linneg. 55 & 57. _3 J.S.,HandLidk:a,(Mode-)Kh.Fleingg.29. -' S. C., Huseg:a, n. Saltätareg. 12 A. -' M., Handelsidk:a, n. Norrlandsg. 39 & 41; -' W., Huseg:a, Dj, Breda g. 8. bod ö. Storg ' C. G., f. d. Hyrkusk, s. Kapellgr. 9. -' S. H., Handelsidk:a, n. 'I'egnörsg. 6; bod -' Erik N., Ingeniör vid Stadsingeniörs- St. Badstug. 42. kontoret, ö. Riddareg. 7. -' Eric, Handelsres., s. Högbergsg. 46 B. _3 J. A., Ingeniör, s. Hornsg. 43. alfal- h Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. <3 ;;o,» ID ;;o -< ;og) G) a 3: 3: -t CJ) 1l j= _ CJ) z ;;o o r

15 286 Jonsson. 1 Jonsson; 2 Jonson; 3 J ohnsson: 4 John- 1 Jonsson; 2 Jonson; 3 Johnsson; 4 Jolson; 5 Jonzon. son; 5 Jonzon. _1 C. J., Isskåps- o. klosettfabrik, Kungs- _4 G., Reparatör, n. Maltorgsg. 8. holag. 2. _1 lof (i Hof), f. d. Riksdagsan, bankofull- _1 E. W., Kafe, s. S:t Paulsg. 3. äktig, n. Barnhusg. 10. _1 Maria, Kokfru, Kh. S:t Eriksg, ,4 C. J., Sadelak., n. Drottningg. 83: _1 & Linden, Koissionsaffär, n. Slöjdg. 7. _1 Frans, Segel-, flagg- och kopassak., _1 Wilhelina, Konsthandel, n. Drottningg. s. Stadsgården 14 B. 66; bost. n. Valling " J. M., Segelak., s. Högbergsg. 10. _4 E. G., f. d. Konsulatsekr., s. Mariag. 16. _1 A. G, f. d. Selästare, n. Karlbergsväg.l0. _4 Axel, Kontorist, ö. Gref-Thureg. 48. _3 K., Sergeant, Kh. Marieberg. -' Charles, Kontorist, s. Folkungag. 8 A. _2 J. L., f. d. Skeppsklarer., s. 'Folkungag. _4 Carl G., Kontorschef vid Göteborgs Lito- 8 A. grafiska aktiebis afdelningskontor, st. _4 K. A., Skoak., n. Kaakareg. 9. Stora Nyg. 24; a. t _1 P. G., Sko., n. Sala gr.' 11. _1 A. W., Kontorsskrifv., ö. Storg. 48. _1 J.., Skrädd., ö. Linneg.Tö, bod ö.ny- _1 P. 'A., Korftillverk., s. S:t Paulsg. 36; fa- brog. 13. brik s. Torkel Knutssons g. 20. _4 Ludvig, Skrädd., st. Vesterlångg ,--' Magnus, Källareäst., n. Norrlandsg. 36. _1 C. E., Snickare, s. Hornsg. 32, idt eot Inneh, Kafe Victoria, n. V. Trädgårdsg. 6. Maria kyrka; fullständig öblerings- _1 P. A., Källareäst., ö. Banerg. 15. affär, utställning sat snickare- o. ta- _1 A., /Kötthandl., s. Hornsg. 43. petserareverkstäder s. h.; a. t _2 F. W., f. d. l:ste Landtätare, n. Teg- _1 J. E., Snickare, n. Karlbergsväg. 40. nerslunden 10. _3 Nils Johan, Specerihandl., n.uplandsg.24; _1 J. A., Litteratör, n. Luntakareg. 97. bodar n. St. Badstug. 40 o. n. Kaa- _4 T., Lokootivförare, s. Hornsg, 92. kareg, 35. _9 A., Lärarinna, n. Karlbergsväg. 10. _4 Carl, Stenhuggeri o. grafvårdar, Norr- _1 H. C., Lärarinna, n. Klarabergsg. 70. tullsg. 24; bost. n. Vanadisväg. 17. _5 E., Majorska, ö. Braheg. 16. _, J. A., Sågskärare, n. Regeringsg. 74. _.3 J. A. T., Mater.-förvalt., s. Skinnarviksg. 7. _1 Gustafva, Söerska. ö. Storg. 22. _4 Erik Gustaf, Med. dr, Praktiserande lä- _.1 Kerstin, Söerska, ö. Riddareg. 17,3 tro kare, n. Hang. 1A, 2 tr.; träffas hvar- _4 K. E'i Tidningskontor, Söderalstorg 7. dagar 2-4, sön- o. helgdagar il0-l0;.- 5 C. M., Tjenste. i..posten, s. Svartens g. 9. sjukbud 8-9 f.. _, S. V., Tjenstern. i Agir, ö. Gref-Thureg. 77. _4 Heran, Med. dr, Bataljonsläk., Kh. _2 F., & Co, Trävaruaffär, s. Skåneg. 7; för- Bergsg. 36. valt.. Lab. Lunden. _3 J. A., Musikdir., Kh, Handtverkareg. 18. _4 Gust., Trävaruhandl., n. Kungstensg.27. -, F.., Målare, s. Hornsg. 66. _1 C. A.., Tullvaktäst., st. Jerntorg. 57. _1 G. K., (C. Abelateds efterträdare), Målare, _, Ludvig, Underoff., Kastellholen 2. n. Tuleg. 23. _1 Aron, Utskänkn-förest. st. Salviigr. 5. _t Josef, Målare (skylt-och glas-), n. Bryg- _1 Axel L., Utskänkn.-förest., ö. Linneg. 20. garegrutan 11. _9 Lars, Vagnak., n. Tuleg. 7. _9 M. Th., Målare, s. Götg. 55. _1 A.,Vaktäst.(Koerskol1.l,ö.Florag.12. _4 & Co, Adolf, Pappersaffär, accidens- o. Ii- _1 B., Vakt., n. Klarabergsg. 70. tografiskt tryckeri; lager af dokuent- -" C. A., Vakt., st. St. Nyg. 5. papper o. eng. bankpost, n. Karduans- -" Frans, Vakt. (Finansdep.), ö..braheg.28. akareg " F. L., Vakt. (Riksbanken), n. Beridare- _1 G. F. V., Paraplyak.; ö. Nybrog. 7. bansg. 23 A. _1 Aug., & Co, Plåtslag., n. Jakobsbergsg. _3 J., Vakt. (Riksbanken), st. Jerntorget Inneh. C. L. Ekblad o. C. G. Zet- -" J. M., Vakt., n. Mäster-Sauelsg. 43. tergren, so bo i s. h.; a. t _4 J. P., Vakt. (Patent- o. registr.-verket), _1 Aug., f. d. Plåtslagare, ö. Torstensons- n. Brunkebergstorg 18. gatan 13. _1 C. A., Verk., Bergsund. _4 J.. E., Plåtslag., n. Luntakareg. 46. _3 J. F., Verk., Kh. Fleingg. 36. _2 F.. A., Poliskonstapel, n. Regeringsg.19. _4 P., Verk., n. Tegnersg. 6. _4 C. F., Postexp., s. Bränkyrkag. 42. :;-2 Gustaf, Viktualie- o. Delikatessagasin, -' J. E., Redaktör, n. Vestannag. 10. n. Jakobsg. 21 (nära Drottningg.). Tele- _4 & Thorssell, Reparationsverkstad, n.sture- foner: riks- 3374; all. 421; bost. n. plan 1; a. t : /. Jakobsg. 22 A, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Jonsson-s-J ulin, 287 I-Jonsson, 2 Jonson: S Johnsson j 4John- 1 Josephsson: 2 Josephson; 3 Josefsson; son; 5 J oilzon. 4 Josefson. _4 Alfr., Vinhandel, s. Götg. 26; a. t. 3210; _2 G. M., Handl., n. Valling. 11; bod n. bost.. s. Götg, 30. 'I'egnersg. 7. _l {t. L" Akare, s. Tieransg. 4S. _I Joseph, Handlande; fira Josephsson & _1., Akare, n. Döbelnsg. 22. Ahgren, ö. Sibylleg. 53; bosättnings- Jordan,W. P. R., Grosshandlare, n. Rege- agasin n. Drottningg. Hl. ringsg. 50; bost, n. Norrlandsg. 32. _1 B., Husegare, s. Badstug. 46. Jordbrukarens Tidning, expo. red. Öster- _2 tto, V. Häradshöfd., ö. Linneg. 18. alsg. 37; a. t ; kl _2 Anna, Klädsöerska, n. L:a Vattug. 22. Jordbruks- och Mejeritidning, n. Saltätareg. _I J. E., Konstekaniker, s. Fjällg. 41; 3 B, kl rikstel. S7 16. Jordeodern, 'I'idskr., n. Apelbergsg. 42. _I C., Lap- och Lysoljeaffär i parti och Jordan. 1., Lärarinna, S. Folkungag. 25 E. inut. Kontor och lager ö. Linneg. Josefson o. Josefsson. se Josephsson. 12. Bodar ö. Linneg. 12, a. t. 7231, Josephinaheet, s. Högbergsg st. sterlångg. 14, a. t J. S., Litteratör, n. 'I'egnörsg. 3. 1Josephsson; S Josefsson j c- 2 C. 2Josephsonj 4 J osefson. I D., Med. ottagn. dir, Docent, hvard. 2-1 / 2 4, n. Kungsg. helgd. 24j A. R., Med. kand., Kh. Handtverkareg. 4,. -: Axel, Agent, n. Reeringsg _ 3 A. J., e. o. Postvaktbetj., s. Krukakareg. - Gust., Agent, n. BIrger Jarls g A. -:-2 Joseph, Agent, ö. Grefg. 22, kontor n. _2 Ludvig, Skriftställare och Scen-instruk- _'Sålandsg. 10, passage Birger Jarl. tör, Ö. Florag. 15, gårdsbyggn. 1 tro _2 E., Arkitekt; ritkontor o.bost, n. Valling.12. _3 Sofia, Söerska, n. lofsg. 11. _4 G. V., Bagare (spisbröd), 12. 'I'egnersg. 20 B. _.4 K. k, Vakt., n. Mäster-Sauelsg, 60. _" Elna, f. Larsson. Barn., steralsg. 44. _1 Edvard, ö. 'I'orstensonsg ' _2 Victor, Bokhandl.; fira Nordin &Joseph Jotson, E. G., fversättare, Merkantila fson, n. Uplandsg. 25; bokhandel n. versättningskontoret, st. St. Nyg ' Drottningg. S7. C. D., Bokh., ö. Linneg. 12. \Joulin, Jubell, se Julin. Wilh., Agent, s. Ad. Fredr. torg 4. -[ Edvard, Bokh., ö. Torstensonsg M., Enkefru, n. Kungstensg. S5. _2 H.} Bokh., ö. Engelbrektsg. SI B.!Juel, C., V. Häradshöfd., n. Döbelnsg. 23. _2 H., Bokh., n. Valling Christine, Kaarrättsrådsenka, n.. Ja- -' Ludv., Disponent. Ö. Stureg. 20. kobsbergsg. 22, 1 tro _2 A., Enkefru, n. Vasag A. B., Kapten., ö. Nyhrog. 23. _ 2 Brigitte, Enkefru,Husegar:a n.tegnersg.s. Julander, Claes, Lärftskrahandl., n. St. Bad- _2 H., Enkefru, n. Tuleg. 21. stug. 19; bost. n. Kaakareg. 7. _" A. S., Folkskolelär:a, ö. Grefg. 49. _2 J., Fröken, n. Valling Jnlin, 2 Juhlin; 3 Jonlin. _.' J. M., Fröken, ö. Engelbrektsg. ai B _2 A. M. o. M. E., Fröknar, ö. Linneg. 18. _2 Juhlin, C. ():. Agent, Ö. Torstensonsg.8; _2 Hjalar S., Grossh., fira H. S. Joseph- kont. st. sterlångg. 6. son, n. Vasag. 52; kontor. lager n. _I S., Agent får Cunard-linien, Vexelaffär, Drottningg. 10. st. Skeppsbron 8. _2 John, Grosshandlare; fira Bendix, Jo- -' J. E., Bokförare, Ö.Torstensonsg. 10. sephson & Co, ö. Nybrog. S; kontor._2 J. M., Byggästare, n. Döbelnsg. 5. n. Regeringsg. 11. _1 Clara, Enkefru, Kh. Pleingg, 18. _2 Sei, f. d. Grossh., n. Drottningg. 60. _1 M. C., Enkefru, n. Drottningg 'Wilh., Grossh., fira Bendix, Josephson _3 Axel, Grossh., n. Holländareg. 1. o & Co, Ö. Stureg. 2; kontor n. Rege- _2 Aug., Handl., n. Jakobsbergsg. S2; bost. ringsg. 11. n. Norrlandsg. S. _2 G. S., Handelsagent,ö. Grcfg. 12. _3 Albert, Hyrkusk, n. G:la Kungshols- _2 Sey, Handelsbokh., n. 'I'egnersg, S. brog. 23. _2 S., Handelsidk:a, Ö. Grefg. 12; bod n. _3 Fredr., Hyrkusk, n. Beridarebansg, 21 j Mäster-Sauelsg. 41 A. kontor s. g. 19 o. st. L:a Nyg. 14. _1 Alb., f. d. Handl., Ö. Engelbregtsg. SI B. _3 Gustaf, Hyrkuskverk, etabl. år 1850, Huf- _2 Fredrik, Handl., ö. Nybrog. 14 B; kontor vudkontor n. Brunkebergsg. 4, hörnet; st. St. Nyg. 32. r. t. 322, a. t B.rand- och Lifiörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatn. * -l y

17 ..J o e::: o -c..ju; <C ClJ ti -z e::: ::; c:j::; c:j >-1:i e::: -c e::: o I-..J o e::: * z u; _<C a. o C/) z I- ::; 288.tulin --.tästaktiebolag. 1 Julin: 2 Juhlin', 3 Joulin., Juridisk Byrå, Stockhols Fastighetsföreningens,. FastighetsegareföreIiing. se _3 S Gustaf, Hyrkuskverk (filial), Djurgår- Juringius, U. E., Enkefru; skönfärgeri, n. den vidhasselbacken ; a. t. 7168, rot. Mäster-Sauelsg A. L. o. E. P., Fröknar, Husegarinnor, ö. _2 -Dannfelt,G.F.H.J., Kapten, n.kungsg.9. Gref-Magnig ' C. F., LärftskrahandI., fira C. A. Berg, Jus Extractu beställes hos W. Lindströ, n. Regeringsg. 9; bod s. g. 13. Kh. Handtverkareg. 4, 3 tr.; a. t _I C. Maria, Modeaffär. ö. Riddareg. 9 A. Justerings- och Kontrollbyrå, Finansdepar- _I J oh., f. d. Rustka.sed,n. Regeringsg. 80. teentets, Norra Riddarholshan. l. _2 Ludv., Sjökapten, Tjenste. vid Sthl s Justeringsverkstäder: n, KlaraN.Kyrkog. 25; Hankontor, s. Götg. 59 & 61, 2 tr. Söderalstorg 24. _1 M. L., Skådespelerska, ö. Tyskbagareg.6. Justitia, Utg.. red H. Lundhol, S. Sve- _1 D., Sockerbagare, ö. Grefg. 20. denborgsg. 4 A. _I J. A., TobakshandI., Kh. Eleingg Justitiedeparteentetsstatistiskabyrå,Norra _3 J. F., Utskänk.-förest., n. Norrlandsg. 60. Riddarholshanen l. _1 E. J., Vaxduksfabrikör, s. Verdög. 57. Justitiekanslers-expeditionen, st. Vestra Rid- _3 P. J., Värdshusidk., n. Holländareg. 5. darhusflygeln. Jul, Tidn., utg. af Konstnärsklubben, dareg. 4.. ö. Rid-, Justitieobudsans-expeditionen, Jarls torg 2. Rh. Birger - Julinder, D., Bokförare, n. Karlbergsväg. 23. Justdtierevislona-expeditionen, st. Mynttor- Julius, H.s Bokh., n. Norrlandag. 32, 1 tr.. get.2. - August, Grosshandlare, n. Drottningg. 20. Justitiestats-expeditionen, st. Mynttorget 2. Konserv- och speceriaffär i parti och J ute-industri-aktiebolaget, kontor och lager inut: n. Drottningg. 38. af juteväfnader och säckar.., S. - Albert,f. d. Hattfabr., ö. Koendörsg.15. Stadsgården 18. Telegraadress»Iute». - scar, kontor, st. Stortorzet 24 A. Rikstelefon All. telefon 'Tullander, P. E., Prokorist, ö. Engelbrektsg.4. Verkställande direktör.j. E. Strö. Julqvällen, utg. af Publicistklubben, Red.: Jäder 1 Ea, Fröken, ö. Florag. 21. dr Jos. Seligann. Jäderoerg, Valborg, Telegrafist, ö. Braheg.62. Julstjernan, Förläggare FröIeen & Co. Jäderblo, C., Kött-, fläsk- o. vikt.-handel, Jultoten, Skolbarnens jultidning; expo n. ö. Torstensonsg. 10 Barnhusg. 6. (Svensk Läraretidningj, Jäderen, E. A., Inventarieförvaltare, Skepps- Jundell, J., Med. Lic., Aanuens, Kh. Handt- holen, Långa raden 6. verkareg. 2. Jäderhol, C. Eil, HandI. n. Regeringsg. Jungbeck, Karl, Revisor i Kaarrätten, 67; bost. n. Lutternsg. 24. I ö. Storg. Jungfrusunds 29. ångsåg (å Ekerö), A & E. - J. C. M., Professorsenka,ö. 10, 2 tro Koendörsg. lsson, kontor Kh. Fleingg. 4; a. t. - Carelina E., Telegrafist, s. Hornsg, 10. & r. t. - se äfven Jederholrn,. Jungarker, Gunnar, Bauktj-rnan, ö. Skep- Jäderin, E., Lektor, ö. Stora Fridhe, pareg. 9 B. Frescati, postadress: Tekniska hög- ii: - G. F., Postexpeditör, n. Döbelnsg. 21. skolan. c:j - Axel,' Ingeniör, s. Högbergsgatan 24; - A. W., Redaktör, n. Apelbergsg. 34. c:j fira Setterwall &J ungarker, s. Björn- Jäderlund, Hugo, Bokhållare, n. Uplandsg.41. >- e::: gårdsg A., f. d. Grossh., n. Mäster-Sauelsg. aj Jungstedt, Hugo, Major vid Generalstaben, 44 A, 3 tro Ö. Strandväg. 27.' - T., Juris kand., ö. Koendörsg c Axel,Portr.- o.genreål., n.biblioteksg.ll. - skar, Bokh., S. S:t Paulsg. 4. e:::..2- se äfven Ljungstedt, - E. R. G., Notarie, n. Vestannag. 12 A. Junker, C. W., Bokh., ö. Nybrog L.G.,Sergeant,Kh.Sveaing.-batalj.kasern. - Ferd. C., Grossh.; fira P. B. Roare & Jäderströ, J., Bokh., n. Regeringsg. 28 B. Co. S. Svartens g fira Magnuson & Jäderströ, Ljus- - Joh., Snickare, n. Målareg. 6. kopierings- o. Fotografiatelier, n. Rege- Jureen, Hulda, Fru, ö. Riddareg. 8, 2 tro ringsg. 28 B, 4 tro a. t. 76 1, Jurell, Rob., Bokh., n. Tegnersg, 49. Jäger, C. Aug., Bokh., ö. Gref-Magnig. 4.1 tro Juren, Hans, Prakt. Läkare, Ö. Nybrog. 39, - se äfven Jreger.. 2 tro Hvard f.., 2-3 e.. Jägerströ, M., Fröken, n. bservatorleg. 5. Helgd f.., a. t Spec. Jästaktiebolag,Stockhols Norra, Rotebro, barnsjukdoar. I kontor Sthl, n. Kungsg. 22, a..t.a9 00. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan:

18 JÖhnk-Kallberg. 289 Jöhnk, H. D., Blosterhandl., Ö. Grefg. 19; Kaediugs, Fr., Efterträdare, Zittorin & Lund butik n. Regeringsg. 28. vik, Skrädderifira, H. K. H. Kron- Jonköpings Juridiska byrå, n. Hang. 15, prinsens hofleverantörer.n.norra Sedkontorstid A. t o jeg, 8. Firan innehafves af A. P. Jönköpings Litogr. Aktiebolag, kontor n. Zittorin och L. V. Lundvik och utför Kungsträdgårdsg. 12. allt so tillhör det finare skrädderi- Jönköpingsagasinet, tapet-. och parfy- yrket. såväl uniforer so civila kläder; handel,.., n. Regenngsg. 45. a. t 'CiÖnssoIi; 2 Jönsen. Kaffetillsättningsaktieb., Ryska" se Ryska. Kaffeångrostnings- o. Kryddalningsfabriken --' N. A., Bokh., Ö. Karlaväg. 29. N orden, n. Mäster-Sauelsg , M., Dagarderob, Ö. Nybrog. 6 B. Kafie, A. o. L., Fröknar, Ö.Gref-Thureg ' C L., Enkefru, n. Valting. 13. Kahl, B., Enkefru, n. N orrlandsg. 3: -' G. E., Enkefru, s. Hornsg. 19. C. A., f. d. Handl., n. Drottningg ' B. C., Folkskolelär:a, Ö. Karlaväg. 35. C. A., & Ca, Lärftskrahandels-fira, -' M. G., Folkskolel:a, n. bservatorieg. 5. eges af G. Rising och F. 'I'idblad : bo- -'. J., Folkskolel:a, n. bservatorieg. 5. dar n. Drottninggatan 63 B, hörnet -' Eelia, Fru, n. Döbelnsg. 4. af Kungsgatan, och Ö.Stureg. 3, första -' W., Föreståndia v. Sabbatsbergs fattighus. huset från Stureplanen. _, Anders, Grossh., fira A.. Jönsson & G. A., Meteorol. Instruentak., bost. Co; bost. n. Klarabergsg. 68. Maskin-, o. verkstad n. Kungsg. 38. redskaps- o. jernvaruaffär, n. Vas ag. 1. Kahleter, '1'., Fil. dr, Kollega, Ö. Gref- A. t R. t , seannonssid. 70. 'I'hureg ' Eil, Grossh., n. Regeringsg. 91. Kahlow, C. A., Bokh., s. Björngårdsg. 6. -' P., Grossh., n. Regeringsg. 91. Kahlströ, J oh., Brygg., Haburgerbryg- _, Elin, Handelsidk:a, Ö. Karlavägen 35. geriet, Norrtullsg. 12 A. -' Elin, Handelsidk:a, n. 'I'egnerslunden 8. - Karl, Brygg., s. Hornsg. 52. _I J., Handelslärare, Förestånd. för Skrif- -. P., Folkskolelär., s. Ny torget 45. o. räkneskolan, st. Vesterlångg. 56: Kah,J. P., f. d. Inspektor, Kh. Bergsg. 25. r. t. 1577; se' annons sid. 46. Kahn, Edvard, Agent, n. Uplandsg. 22, kont. -' A. P., Handl., n. Jakobsbergsg. 39; bod i s. h. bazaren, n. Kungsg..l. - A. A., Bokh., n. Mäster-Sauelsg , Johanna, Husoder f. Ålderdosheet, - C. J., Bokh., n. Mäster-Sauelsg. 19. Kungsholsg Nils Meyer, Bokh., n. Uplandsg ' Ludvig, Ingeniör v. Aktieb. Separator, - Lennart, Charkuteriaffär, Inläggning af Carlsro, Saltsjöbaden. Kahns äkta saltgurkor, n. Hang. 26; -' A., Instruentak., n. Lästakareg. 20; a. t. 974; bostad s. h. verkst. s. g. 12. E. E.o Enkefru, n. Mäster-Sauelsg , f. d. Landtbr., n. bservatorieg Eugenie, Fru, n. Uplandsg. 22. _2 Ingrid, Lärarinna, s. Erstag. 1. H. o. U., Fröknar, Ö. Braheg. 41., Sven, Sjökapten, s. Stadsgården A. T., Grosshandl., Ö. Sibylleg. 3 A: kon- -' P., Skornakare, Norrtullsg. 25. tor st. Stortorget 3; öppet , Per, Snickare, n. Kungstensg. 27; verkst. Herrrnan, Handelsagent, Österalsg.40. n. Kaakareg. 19. S. A., Snickare, n. Uplandsg. 5 B. -' L., 'I'rikåfabrikör, n. Vestannag. 63. F. J., Specerihandelsfira, eges af r. H. _, G., Underoff. v. Flottan, Dj. Alberget 8. 'l'. Lundberg, st. Kornhanstorg 61. _2 Maria, Vaddtillverkn., Ö. Nybrog. 0. Ludvig, Vinhandl., fira Henri Kahn & -'H. P., Vagn ak., n. Luntakareg. 30. Co, n. Arsenalsg. 1 A; bost. s. h., 1 tro -' A. H., Vakt., n. Torsg. 1. Kaijser, F., Med. kand., Kh. Serafierlasa- -' J. F., Vaktäst., Kh. Fleingg. 22. rettet. Jörgensen N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s Kaiser, Edv., Agent, kont. o. bost. n. Valkontor, n. 'I'unnelg, 17. ling. 8. Kalen, Marianne, Fru, n. Klarabergsg. 48. K -se stafning ed C. Kalin, S. A. F., Fröken, n. 'I'egnersg, 49. (Je(ör stajning ed C) Kall,. A., Enkefru, n. Surbrunnsg Ala, Fröken, ö. Nybrog. 56 B. Kabinett, s. k., se Cabinets. Kallander, P. M., Tulluppsynings., s. Sve- Kabinettet för utrikes brefvexling,st.myntt.2. den borgsg. 10. Kaeding, F. L. M., Enkefru, n. N. Sedjeg. 8. Kallberg, J. S., Prost, n. Kaakareg.41. Bnd och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. Adresskalendern ej Al» Al "< ;u(;) (;) A 'S: -l (J) lj 6;r.- (J) z Al r

19 ...J o o:: z _ - D.. (f) z 1-1Il ::!: -::!: 0:::0 :>:: <!l o:: -e o::: I- 290 Kallenberg-Karstorp. Kallenberg, A. H., Artist, n. Bryggareg. 2 A. Karaellfabriken Kronan, Ii. Uplandsg. 22; - Robert, Bok- och pappersh.; fira J. J. a. t Flodins Bokhandel, Norrtullsg. 21&23, Karbin, E., Enkefru, ö. Riddareg. 26., 2 tr.: bokhandel n. Brunkebergs- Karbow, F., Enkefru, ö. Koendörsg. 38. torg Kardell, M., Fru, n. Luntakareg. 51. C. H. V., Handelsidk:a, n. Mäster-Sa- - Maria, Fröken, Porslinsålarinna, n. uelsg. 41 B, bost. n. Vegag. 15. Luntakareg. 51. M. E., Majorska, n. Regeringsg. 61, 1 tro Karge,' C. G., Agent, S. Hornsg. 71. C. A., Musikalisk instr.-ak., s. Hornsg.18. Karlander. K. V., Mekanikus, n. Barnhusg. F. E., Sergeant, ö. Svea lifg. kasern. 8; fabrik för pyroetrar, elektriska ap- _ A. V., Snickare, verk st. n. Stjerng. 3; parater, finare vågar..; a. t bost. n. Vegag. 15. Karlberg. M. C. E., Enkefru, Kh. Handt- Kalligrafias förlag, n. Drottningg. 47, 1 tro verkareg Kallin, Ludvig, Bokh., S. Ragvaldsg K. W., Handl, (div.»), n. Döbelnsg. 33. Kalling, V. E. A., Barber., n. Drottningg Joh:s, - Kontorsskrifv. vid Statens Jernv., - E., Enkegrefvinna, n. Karlbergsvägen 12. n. Vestannag C.., Grefve, v. Häradsh., Ö. Karlaväg P. K:son, Lok-förare, n. Uplandsg. 44. Kallstenius, G., Artist, n. David Bagares g V. A., Und.-löjtn., ö. Riddareg C. A. V., f. d. Godseg., Ö. Stureg. 54,2 tro - J. A., Urak., n. Norrlandsg. 40. Kalberg, Aanda, Fröken, Ö. Koen- Karlen, Thora, Fru, s. Björngårdsg. 16 B. dörsg. 21 A, n. 'b, Karlhol, Hedda, anstäld V. Rikets Ekono. - E. M. W., Fröken, n. St. Badstug. 46. Kartev., n. St. Vattug. 7 A. - E.. J., Fröknar, Ö. Nybrog se äfven Carlhol. Kaler, Nils, Målare, Ö. Gref-Magnig. 12.; Karlin,K.G. V.A.,Kaererare,n. Uplandsg.4. a. t Karlan, Gustaf,Agrono, Redaktör,n. Råd- Kaereraren vid Kongl. Maj:ts rden, n. ansg. 71. Tunnelg. 23 (träffas onsdagar kl. 12-2). Karlquist, K., Bokh., n. Drottugg. 37. Kaf, C., Enkefru, n. bservatorieg. 21. Karlskrona hattfabrik, koissionslager hos Kake, Julius, Tysk språklärare och öfver- A. W. Wahlquist, st. Svartang. 6. sättare; botar staning, läspning, skorr- Karlsohn, se under Carlsson. ning, snörfling. Labiologi för lohörda, Karlson och Karlsson, se under Carlsson. n. Hang. 18 B1,...2tro Ö. g. Karlsteen, K. K., Bygg., S. Hornsg. 49 A. Kaararkivet, Rh. Birger Jarls torg 13. Karlsteen. Ebba E., fira: Svenska spisbröd- Kaarkollegiu, Rh. Birger Jarl" torg 16. fabr., S. Wolar-Yxkullsg.31.. Kaarkontor, Stadens, st. St. Nyg. 2 A. Karlströ, C. J. A., Antiqvarisk Bokhandel, Kaarrätten, Rh. Birger Jarls torg 13. Ö. Kardellg. 6. r Kap, C. A. o. J. A., Fröknar, n. Jakobsg Sophie, Enkefru, n. Vasag. 14. Kaph, P. G. L., Kontorsskrifv. i Jernvägs- - A., Jernkrah., S. Urvädersgr styr., n. Vestannag. 12 A. - & Ekan, Jerukrah.vflrar S. Götg. 12. Karaten, illustrerad tidning för Sveriges - F. A., Massör, S. Repslagareg. 10. ungdo; utgifvare: Frithiof Hellberg; - Gösta M:son, e.. Tjenstean i Allänna byrå n. Klara S. Kyrkog. 16. Brandförsäkr.-verket för byggnader å Karaterna, Idrottsföreningen, Ö. Nybrog. 30. landet, n. Vasag. 14. Kander, A. V., Byggnadsingeniör, Ö. Jung- Karnell, Anders, Fotograf, n. Regeringsg. frug & 62. Kanslier: Karolinska Institutets barnpoliklinik, n. Lands-, Stockh. Läns, n. Brunkebergsg. 6. Kungsg. 30. Riddarhusets, st. Riddarhuset.. Karolinska Medikokirurgiska institutet, Kh. Utrikes-departe., st. Mynttorget 2. Handtverkare;r; 3 Öfverstäth.-ebetets, st. Myntg. 4. se äfven Ebetsverk. Karsberg, E., Han elsres., s. Kocksg. 18. Kant, G. V., e.. Hofrättsnot., Kh. Bergsg. 3'<. Karsten, W., f. d. Bagare, n. Drottningg.60. Kantzow, Sit George de, Baron, Legations- - Math., f. Zaar, Barn.a, n.rådansg.52. råd, Kaarherre, Ö. Nybrog. 43, 1 tr. - P. W., Löjtnant, ö. Lilljansplanen 5. - Gustaf, Kapten, n. Barnhusg. 4. Karstens, Wilhel, Bageri, (nuera fira - C, Major, Ö. Karlaplanen 6,' 2 tro Westerdahl & Karsten), n. Mäst.-Sau- Kapell, se Kyrkor. elsg. 46. Kapo, D. F., Urakare, fira P. N. Wohlin, Karstorp,K.J., &Co, Gas- ochvattenledningsn. Lutterneg. 17. entreprenörer; kontor. verkstad n. Kapsylfabriken, Aktiebolaget Svenska, S. Hang. 36; a. t Folkungag-. 14 B..- C. J., Ingeniör, Norrtullsg. 5. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

20 Karströ-KepJf. 291 Karströ. W. T., f. d. Registrator, ö. Ny- Kavallerietablisseentet, Ladugårdsgärdet. brog. 39. Kavlie, S.., Enkefru, st. Skoakareg. 30. Karta och axens Kalkbruks kontor: n. Keen, scar, Genreål., n. Lästakareg. 27 B. Sålandsg. 30, 1 tro - Gustaf,V.,Litteratör,n.IJästakareg.27B. Karteverk, Rikets Ekonoiska, n. Vestra Keijser, G. J., Lektor, n. Döbelnsg. 21. Trädgårdsg se äfven Keyser. Karth, G. W., Ingeniör, Ö. deng. 8. Keiller, D. C., Disponent, Ö. Stureparken 2. - C. A., f. d. Landtbrukare, n. Kungstensg.60. Kellander. F., Ingeniör, S. Klefvegränden 6. Karting, M. G., Handelsidk:a, n. G:la Kungs- - se äfven stafning ed Kj. o. Kä. holsbrog. 2(J. Kellberg, se Kjellberg. - A., Stentryck are, n. Holländareg. 38. Kellön, A. V., Vaktrn, (Norra Spån. bol.), Kartoff B., Handl., st. Skärgårdsg. 2. n. Tegnsrsg. 2. Kartongaktiebolaget, agentur- o. kois- Keller, A.., Borstbind., s. Götg. 57. sionsaffär; litografiskt tryckeri; kar- Kelleran, A. G., Beridare, Ö. Artilleriplanen, tongfabrik, Kh. Garfvareg. 13. Nya Hofstallet. K Kellin, A., Enkefru, n. Regeringsg. 69. abätsanskasernen, ser n er: Skeppsholen. - N. A R.tsi t d t.. Ridd 99 o" - ego s.en en,. l areg. Göta Lifgardes, ö. N;yakasern vid slutet af'liuueg. Kellner, S. F., Sjökapt., s. S:t Paulsg. 35 A. Inqvarteriugs-, södra, s. Tjärhofsg. 11. Keiska Central-Laboratoriet för undersök- Lifgardets till häst, ö. Storg. :33. ' f o... h d l..... g _ Norrlands Dragonregeente, DrottningholIn. lllllb. a ranen, an e svaror, nar s - Trängbataljons, ö. Fredrikshof, Storg. 37. o. njutningsedel, bergs- o. hyttprol. o. 2. Svea Artilleri, ö. Valhallavägen idtför dukter.., grundadt 1883 af innes:bio:niörbataljns, Kh. Jaktvarfsgr. 5. hafv.aren Dr Car Setterber, handels- Svea Litgardes, ö. Nya Kasern vid slutet af Linneg. keist, n. Regenngsg. 47; oppet 'l'rängbataljons, Kh. Marieberg Keisk-Tekniska Byrån (etab ), för ut- Kaspers byrå o. kontor: s. Badstug. 20. förande af analyser å råänen, industri- Kassakontor, Stadens, st. St. Nyg. 2 Aj alster, närings- o. njutningsedel.rn, öppet k sat å aler, hyttprodukter..; Kassell, A. E. N., Underoff. vid Flottan, s. innehafv. John Landin, handelskeist; Svedenborgsg. 2. föreståndare för bergsafdelningen Walfr. Kassan, Rob., Agenturaffär, n. Klara N. Petersson, fil. dr; n. Drottningg. 40, Kyrkog. 30. öppen J. S., Handelsidk:a, Ö. Karlaväg. 26. KeiskTvättinrättning(fir1\Aktieb.Kungs- ---;-S. M., Handelsidk:a, n. Regeringsg. 91. hols Tvättinrättning). Butiker.., -s, Hildegard,Pensionat,n.Drottningg. 46,1tro se Tvättinrättning. o Kastengren. C. F., Direktör i Akt.-bolaget Keist-safundet, sekret. Ekstrand, A.,Fil.dr. Hennes, n. Birger Jarlsg. 29. Kepe, Hj., Bokh., Ö. Nybrog. 15 A. H., Fanjunkare, st. Trångsund H., Enkefru, Ö. Stureg. 14. Ea C., idkar Frukthandel å Munkbron - Johanna, Enkefru, n. Hang ' & 18 sat i Fruktkällaren Mynt- Wilh. H., Grossh.fira; kont. n. Hang. 4. torget 4; a. t. 1 kt.-1 Maj 1013; - Bernh., Grosshandl., n. Hang. l A. 1 Maj -1 kt Bostad st. Trång- -- S., Grossh., n. Kungsträdgårdsg. 20. sund 12; rik st D. T., Ingeniör, n. Vestannag. 26. C.. F., Karnererare i Jernvägsstyr., n. - P. G., Jernv.-tjenstean, n. Uplandsg. 37. Barnhusg Frans, Konsul, n.kungsträdgårdsg. 22, 2tr. - G. A. E., Karnererare i St. Jernvägstraf. - Knut, n. Brunkebergsg. 3 A. j a. t ; pensionsinrättn., n. Barnhusg. 12. r. t M., Kaarskrifv.iJernv., n. Barnhusg.12. Kependahl, K., Ingeniör, Ö. Surbrunnsg. 1. Kastan, J. J., Grossh., Ö. Riddareg J. A., f. d. Koissionär, n. Stjerng J. A., Kakelugnsak., n. Kungsg. 15 A. - A. A. D., Slöjdlär:a, n. Stjerng C. W., Kansliråd, Ö. Sibylleg. 43 & John F., Tillsyningsan, n. Tuleg K. G., Underläkare, ö:. Sofiaheet. Kepff,A.G., Byråing.,ö.Gref-Thureg.81,ltr. Katarina barnkrubba, s. stgötag G., Kapten i K. Flottan, Ö. Styransg högre läroverk för flickor, S. Högbergsg F. J. Victor, Sjökapten, Ö. Linneg. 76, 3tr. Kateketskolor, se under rubriken Skolor. - Henry, Läkare, st. Kornhastorg 4 (hör- Katrinehols Möbelaffär, n. Birger Jarlsg. net till L.a Nygatan). Specialite : köns-, 7. (Birger Jarls Bazar l tr.); a. t hud-. urinvägarnes sjukdoar. Mot- Katz, Sofia, Enkefru, Ö. Riddareg. 43. tagn. hvard, 8-10 f.., '/ e..; Kautschuks-. guttaperkavaruaktiebolaget helgd f.. Privata jsjukru; Kuntze & Co, se Kuntze & Co. a. t B'rand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. d;o > ID ;o -< o ;QQ rn 6;0 ili rn-f zul g" j= filul - z ;o r * d;o > ID i:: "o o s: rn;o ili rn-f Ul > ;o r

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan..

J 13, n. b. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. o Skeppsbron, o 168 IsbergJacobsson. Isberg, Carl, Fil. D:r; Komminister i Kat. Allm. väg. 10; bodar: n. Näckströmsförs., s. Katarina v. Kyrkog. 2. gatan 1 (Berns Salong), Djurg. Allm., P. G. W., Justitieråd,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461

U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 U tfodringsstall-s-w s-ring. 461 Utfod.r{ngstall:.,.. :J:e.Iakobs, Johannes' och (j.terl11alrn. förs. med Norr: Boskapsbazareu, Norra Balltorget j Helsin- Djurgården : vaccinatör; Nor-dl und, J., n. Bigegården,

Läs mer

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg.

V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. Waaranen-Wagner. 555 Vadstenaboden, Hanna Peterson & Co,(inneh. V W af Fru Hanna Högstedt), n. Regeringsg. 22. Specialitet Linnevaror och Vad- Waaranen, H. M., Enkefru, Östermalmstorg 4. stenaspetsar.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. / 292 Hinricsson-Hjerpe. Hinricsson, P. A. E., Agent, Kh. Par kg. 8. H~rschs Enka, H., Inneh. C. H. Hirsch., _ G. E., Handelsbokh., n. Malmskilnadsg. Spanmåls-, mjöl- o. fröaffär; speditions- 60., o. agentnraffär;

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 430 RödinSackmann. Rödin, A. E., Kafeidkare, n. Drottningg. 74. Rörstrands aktiebolag, porslins och kakel Hulda, Kafeidk.a, n. Odeng. 92. fabrik vid slute.t af Rörstrandsgatan, ' F. A., Vaktm. vid Kongl.

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

fhö.ier;jnfölj.~~ ~ ~ Jerntorgsg. 40.

fhö.ier;jnfölj.~~ ~ ~ Jerntorgsg. 40. 278. Högström-Idrottsföreningen. Högström, Carl G., Speceri o. delikatesshan- o l-h-'-ö-rl-i-n-'-2-h-e-u-r-li-n-. -------.-- del (f. d. A. F. Pira), ö. Karlavägen 41. m --.--'-------------- - Edvin, Tjensteman

Läs mer

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam

Bsand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13Drottninggatam Privat Assistans Rabe Private Assistans, se AktiebolagetStockholms " "L PrivatAssistans Privatkontoret, n Drottningg 44, 2 tro, Probat, A A, Enkefrn, n St Badstugatan Quant, Clara, Enkefru, n Jakobsbergsg17

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörensen-Tautz. '485 Sörensen, J. Ch. S., Handl., n. Jakobsbergs- Tamm, Gust., Friherre, Öfverståthållare, stg. 39. Slottsbacken 4. - Fr., Hofkapellist. ö. Nybrog. 53. - Hildegard, Fröken, Musiklärarinna,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Höjer-e-Inedals Tvättinrättning. 147. Höjer C. M., Revisor i Statskontoret, n. Höökenberg, N. H., Kontorsskrifv, i Trafikavid Bagares gata 1. styrelsen. n. Klarabergsgatan 72. b Hök, M., D:rsenka, s. Göthgatan

Läs mer

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet.

152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet. 152 Hörnsten-Insulander. Hörnsten, J. A., Hofslagare, ö. Veterinär- Inackorderingsbyrån, Nya, n. Brunkebergsinstitutet... gatan 3 B, 1 tro Hörnström, H. H., Bo)l:h.,st. Vesterlångg. 77. Indebetou, R. F.,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Akti'ebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Loven Lund. 411 Loven, Erik, Grossh., firma Bönnelyche &\LUgner,. Joh. ~:.ith., ~ålare, K~. Pilg. 11. Loven, ö. Styrmansg. 4; kontor ö. Kap Luhr, J. G., J:iroken, o. Narvaväg. 24. tensg.2.. Luleå Jernverks

Läs mer

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

S nadsg. 11; tel. Brunkeb. 5 12. Bra~d- och Lifförsäkrin,gs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. lroo.afla 00 7~ 00 malmsg. Röhr-Sahlberg. 449 Röhr,' C. E. M., Maskinist, s. Åsög. 117. Sabbatsbergs Ålderdomshem, n. Torsg., öppet Röing, p. M.; Bokbind. ö. Karlavägen 45 A; för besök kl. 10-3. Se vidare

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions-

VIKING SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING. ss; tlf 24032. - Wictor, Grosshandels- & Kommissions- ' Isberg-J acobowsky. 507 Isberg, E. B., Arkitekt, Riddareg. 60, O.D;".;! Israelsson, Eric, Maskin- o. Verktygsaffär, tlf 78887.' Bergsg.22, G.; tlf 1445; bost. s. h.. - -John, Direktör; Flemingg. 26,

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

I. Illustreradt DHvad Nytt?» Utg.Leon. Ljunglund.

I. Illustreradt DHvad Nytt?» Utg.Leon. Ljunglund. l "k" 298 Hörströrn-s-Industrimuseum. Hörström. G. E., Handelsres., ö. Skeppareg. 23. Iduna, Kappmagasin, n. Kungsträdgårdsg.12. Höög, A. J., Byggmästare, kontor o. bost. Igelfors bruks aktiebolag, egare

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine-

Höökenberg, A. P. V., Filarmiist., Iiatrine- Hörlin-Idrottsplatser.. 419 1 Hörlin; 2 Heurlin. Höök, H. J. C., Larar,a, Handtverkareg. 47, K. Elsa, Fru, f. af Sillén, Lillabaltg. 6, 0.; - C. F. E., Sjökapten, Tegnérsg. 38I", Va. r. t. 108 23, a. t.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand-och Lifförsäkring's-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. IL ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid.' 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregi~ter, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6;

JÖnsson-Kallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. Gref-Thureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; JÖnssonKallander. 311 l J\>n&80n; 2 JÖ1180n. Kalle, A., Fröken, Ö. GrefThureg. 44. Kahl, C. G., Fotografiaffär, D. Barnhusg. 6; _1 Anders, Grossh. (firma A. O. Jönsson &. bost. n. Drottningg. 17. Co):

Läs mer

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n.

Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; - J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. 18 Abrahamsson. Inga, Enkefru, n. Odengat. 1. N. A., Flaggunderoff. vid flottan, Skeppso holmen. Å Aarflot, A. G., Verkmästare, n. Uplandsg. 24; J. A. F., Förest. för Victoriabageriet, n. porslinshandel:

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. .- J. F., Svarfvare, ö. Gref-Thureg & 32. Höjer - Ingelsson. 243 Höjer, Ale, Kamrer vid Stockholms sjukhem, Höökenberg, H. M. E., Lärarinna, n. Klara- ' ö. Riddareg. 11 A. bergsg. 72. - M., Lektor, s. Götg. 30. - se äfven Hökenberg. - C. M., Revisor

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. SilfverstolpeSjukhus. Silfverstolpc, C. A. Vilh, Underlöjtn., Ad Simonsson, A. G. Brefbärareförrnan, n. Vestjutant vid V. Annefördeln.fördelnings mannag. 19. intendentur, ö. Valhallavägen 27; a. t. P.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Sörling-Teater- o. Musik-klubben, 507 Sörling, O., Artist, s. Bellmansg. 8. Tammerfors Takpappfabriks Aktieb:s neder- Sörman, Th., Agent, n. Biblioteksg. 4. lag hos Grubbens & Co, st. 'Ferkens - G. A.,

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83.

ADRESS-AFDELNING. Brand:- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. H. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 156 Källare: Norr: Restaurant National, Regeringsg. Royal, n. Kungsgatan 13. Runan, Brunkebergstorg 15. S. H. T., Kungstensgatan 16. Tre Remmare, n. Regeringsgatan 47. W.6., Karduansmakaregatan 10. Staden:

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets.

=~~ kontorstid 10-3; a. t. 8498, 6630 o. Kabinett, s. k., se Cabinets. '., 328 Jämh-c-Kahlow. Järnh, Bror Edv., Ingeniör(innehafvare af.jörgensen, C., Disponent, ö. Narvaväg.: a. John Anderssons Elektro TekniskaByrå - N., Förest. f. Knifsta Mejeriför:s kontor, Eftr.), n.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan

Oberneder, J., f. d. Byggmäst., n. St. Bad- - K. A. von, e. o. Postexped., n. Jakobsstugatan . 262' Nätterqvist-Olberg. Nätterqvist, E., Folkskolelärare, n. Ilplands- Odhner, C. T., Riksarkivarie, ö. Stureg. 50. gatan 44. - H. M., Snörmakare, n. Drottninggat. 15. Nöbbelin, Emma, Enkefru, ö. Gref-Thure-

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor,

n. Klara V. Böök, C. E., Hofrättsassessor, 60 Bådningskontor-Cadier. Bådningskontor, se Budningskontor. 36; verkställer ritningar, nybyggnader Bång, J. A., Bruksegare, Jl. Hamngatan 10. och reparationer. Hvarje resp. kund - Johanna, Enkefru, s.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 280 Försäkringsaktieb. Hansa-Gardelach & Anderson. Försäkringsaktieb. Hansa, Blasieholmsg. Gadde, Edvard, t. f. Hofrättsflskal, Ö. Tor- 4 B. Olycksfallförsäkring, Sjöförsäkring, stensonsg. 8; tel. Osterrn,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L., Professor, n. Sergelgatan 1. Callvin, L. G., Provisor, n. Drottningg. 59. Bäckström-Camarch. 65 Bäckström, J. C., Barnmorska, s. Götgatan 7. Börsföreningen, Börsen, ingång från Slottsb. - C. G., Bokh. st. Gaffelgränd 1. Börstidningen. Byrå, n. Sinålandsgatan 6 B. - Ivar, Bokh.,

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol

v. w. Vacci na t i o n sdi str i kt: l:a innefattandestorkyrkoförsaml.ochkungshol Upsala Läns Annonsblad- Wachtmeister. 759 Upsala Läns Annonsblad; red. Flemingg. N Or!" Dj urgården 20BI,K.; r. t. 8127, a. t. 8653; expo (SthlmG.o.SthlmVa.): (Sthlm O.Dj.): Kungsholmsg. 2 B!", K.; a.

Läs mer

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

, Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 344 SöderströmTalen. Söderström, Ferdinand, B~kh., s. Tavastg. 12. 3 1 /25 e. m.; för fruntimmer 11 f. m. F. G. E., Bokh., ö; Valhallavägen 15. 1 e. m. Mathilda;, Cigarrhandel, n. Hamngatan 7. Södra Maltfabriken,

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6.

Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - A., Underlöjtnant, Ö. Karlaplan 6. Källströ!U-Lagerberg. 197 Källström, K. F., Postvaktbetj., st. Tyska Köster, K. M., Husegarinna, ö. Grefgatan 27. StaHplan 2. - se äfven Cöster. - A. R.: Vaktmäst. vid Gasverket, n. Klara- Köttbesigtningslokal,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Namnregister..A..-K.

Namnregister..A..-K. 115 Namnregister..A..-K. Ä. 1 Abrahamsson; 2 Abrahamson. Aall, Cato N. B., Konsul, :firma The Scandi- _2 Emil, Grosshandl., n. Mäster-Samuelsg. navian 13m.. Timber Agency, n.drottningg. -' 35; r. t. 1303;

Läs mer

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

V W S. Götgatan 22. Brand- och lifförsäkrings.~aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan. 326 l'u rbaine- Wrem. l'urbaine, Lifförsäkringsakt.- bol. i Paris; Wachtmeister., H., Grefve, f. d. Landsh5f' generalagentur: n. Fredsgatan 13, 2 tro ding, Blasiehglmstorg 11. Ur Dagens Krönika, Redaktionssekreterare

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Källström-Lagerberg. 179 Källström, J. A., Vaktmåst. i Riksbanken, Körner, J. A., Målare, s. Götgatan 16 A. - st. Je:ntorget 8~. se stafnmg med KJ. och Re. Köster, ~1. ~., Handelsidk., Ö. GreCgatan 27.

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg.

972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. 972, Ornamentsbildhuggare-Parfymfabrikörer. Or amentsbildhuggare: Hennings A, Uplandsg. ~O Bennström & Jansson,.Regeringsg. n Hjortsberg A M L, Regermgsg. 36 45, Hornsg. 33 o. Gotg. 9. Se äfven Bildhuggare.

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. LöthmausMaguusson. 205 Löthman, A. Bo, Enkefru, n. Lästmakare M gatan 1416.. A. A., Ryttmästare, n. N. Smedjeg. 16. Löthner, F. W., Enkefru, ö. Sibylleg. 28. 'Maartman, A. J., Enkefru, ö. Nybrogatan 50..:

Läs mer

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref-

Brand- och Llffirsäkrings-Aktiebolaget SVEA. i3 Drottninggatan. - Gerda,.~nkefru, Kammakareg. 41, C. Hornsbergs sjuk- o. alderdomshem, Villa Tref- 688 Sirh-Sjukhus. Sirén, Osvald, Professor, Islinge, Lidingö; S j u k h e m : r. t. Lidingö 3 47. Oronquist Anna o. Märta Wernersdotter Hem Sirenius, Thora, Fröken, Skeppareg. 71, 0. för stili'a sinnessjuka,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185

Brand- och Lifförsäkrings.Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Löwenström-vMalm. 185 Löwenström-vMalm. 185 M. L~w~nstIöm, N. T., Enkefru, Ö. Stureg. 15. Magnusson, P., H~ttma~.are.. s. ~ornsg. 3. Lowmg, Osc., Boktryckare; Stockholms - U. C.. Husegarmna. o. Linnegatan 49. affisch- och accidenstryckeri,

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Liff"örsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggata 782 Uppström Wachtmeister. Uppström, Henrik, Musikdir., Handtverka Strandberg, G., Drottningg. SS,3 tr.; a. t. Brunkeb. reg. 52,K.; a. t. Kungsh. 6. W~~I~~iUS,å. E., Nytorgsg. 25B~ sa.. G. W.. exam. Musikdir.,

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg.

Brand- och Li1rörsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 DrottninggatlUL. Förstuers BiljardfalJrik, Biljarder o. Bil- Viktualie- o. Spanmålsaffär, Roslagsg. 31G Fqrssen-c- Frauck. Forssen, Eric, Bokh., Uplandsg, 63', Va.; Forstners Paraplyfabrik Aktiebolag, Pma. t. Vasa 2559. raply-, Parasoll- o. Käppfabrik. Kontor IL J. S., Fanjunk., St. Gröndal 113, o.lager

Läs mer

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh.

- r.m., Bok- och pappershandl.,rörstrands- Hafverberg, C. A., Hegementsintendent, Kh. Gysler-Hagdahl. 93 Gysler, K. C., Folkskollärarinna, n. Brunns- Haase, Chr., n. Kuugstensg. 26; skjortfabrik gatan 3. o. herrekiperingsaffär, n. Drottningg. 80 A. - N. H. O.. Juvelerare, n. Brunnsg. 3.

Läs mer

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59.

E Edelfelt, H., Fröken, Gref-Thuregatan 59. 82 Dårsjukstugan--Edholm. Dårsjukstugan, s. Jakobsberg. Eckstein, F., Tandläkare, st. Vesterlångga- Döbeln, J. W. von, Regementsläkare, tan 14, 2 tri mottagning kl. 10-2. östra Riddarhusfiygeln (närmast

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan.

Ritningar-Sanitetsartiklar. Merkantila Byrån. Storkyrkobr. annons pa kartan. Ritningar utföras af: Landström J, Regeringsg. 6 Liljevall Georg (tecknare), Kammakareg. 23 Looström l, St. vattug. 7 Ma.tthiesen Gunnar ViT ay,djursholm Stockholms Rit- o. Kopieringsbyrå, Jakobsg. 20

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer