FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO""

Transkript

1 822 Qvarnström-e-Ragner., QvarnströIIl, Mimmi,.Änkefru, Karlavägen Baanres,' A. M., Möbelhandl.. Hornsg.38, So., 74, O.; a. t bost. s. g se äfven' Kvarnström. Raap, Al(red, Privatlitograf Tyskbagareg. Ovarnö A.. B:.:.,verkst. dir.. B. Sundström, 4, O.; r. t. Osterm Trävaror, U-reftureg. 22, O.; t. t. 3217, Rabe, Herman, f. d. Handl., Lindvägen 16, a. t Telegrafadr. :»Qvarnö». Gröndal, Liljeholmen.. I Qvarsell, Ida, Fru, Blommensberg, Lilje- - Gustaf, e. o. Hofr.-not., Varfsg. 1 AlV, holmen. ss; r. t. Söder _. se äfven Kwarzell. - P. R., v. Häradsh., Bankdir., Valhalls- Qvennerberg, O. M.,Öfverkonst., Centr.- vägen 93, Va... fängelset. Långholmen, Bä. Baben, Ingeborg, Ankefru, Linneg. 50 1V, Qvennerstedt, S., Löjtnant, Lillabältg. 12, O.; O.. a. t , r. t Lotten, Änkefru, Norrtullag. 47, Va. _ se äfven Quennerstedt. Rabenius, Gurli, Fru, Nybrog. 46 & 48, O.; Qvibergo, Alma, Sjuksköt.a, Kungstensg. 44, r. t. Osterm \ Va.; a. t. Vasa O. 1. T., Professorska, Malmskillnadsg. - <3:. Th., Florag. ~1, O.; r. t , C.; r.. t. 1~629..'. QVldmgoer,Sture, Ing. vid Ehrner's Patent. - G. O. S., Skriftställ., MalmskIllnadsg. 39,. byrå, Vanadisvägen 13, Va.; a. t C.;. r. t. 126 ~~, a. t. Brunkeb. 60. QVIll, Anna Lisa Fröken Rådmansg 35III Rabinowitz, J., Skradd., Luntmakareg.15, e. -' Va.; a. t. Va~a 6717.'., Rabitz eldfasta }.la.tentputs till väggar tak Qvinnoklubben se Kvinnoklubben. och hvalf m. m., utföres af C. Gott- Qvist, A. M. H., Barnm., Pålsundsg. 7, Bä. frid Rystedt, A.-B., Vasagatan 38, C.; _ Helga, Damfrisering, Uplandsg.39, Va.; r. t. 372! 3244; a. t. 5750, Se a. t annons sid. 17. ~ K. J., Fanjunk., Fälttelegrafkårens ka- Radelium~lem~nt, se A. B. R.adeliumelement sern, Marieberg, e. RadlOak~lva Vat~en. - Hedda, Fru, Karlbergsvägen 40, Va.; Radhe, K., F.orste Hofmtendent, Styrmansg. r. t , O.D;.; r. t (Qwist) W. A., Handl. (Vaxduks- o. Lino- - ~. p". Postexp., Rörstrandsg. 36 v l Va. leummagasinet), Odeng. 61, Va. Radioaktiva Vatten, se A.-B. Radehumele-..L. Aug., Hofslagare Kocksg 13 & 15 so.. ment Radioaktiva Vatten.,a. t. Söder 1878 o. Bo~deg. 7, Bö. " Radiumemanation, Bolaget, se Bo~aget Ra- Erland, Tulluppsyningsm. Högbergag. diumemanation, Knut Landm & C:o. 23Il, Sö. '.Radiumhemmet, Fjällg. 23, Sti.; mottagn. il. - se äfyen Quist o. Kvist. polikliniken hvard. kl Föreståndarinnans exp.vtid hvard. kl Besökertid å allm. sal k1.10,ao-12,3o. R R. t. 3347, a. t Telefonför- frågn. ang. inneliggande patienter en- Ranb, C. G. J., ~rih., Rådmansg. se, Va. I dast kl f. m. ' C. ~. N:, Fnh., Heleneborgsg. 13 B, Bö. Radius, Aktiebolaget,.kontor o. fabrik: Ter - Sten, Frih., Grefg. 37, O. Iusborg, postadr. Sthlm 1; godsadr, Lil- - C. A. O..A., Frih., Kammarjunkare, Kom- jeholmcn; telegrafadr.radius; tel.hnjemendörsg. 32, O. välj. r. t. 4204, 14250, a. t, Haarald, Frih., Löjtnant, Skeppareg. 41 I, Radix, Hilding, Speceri-, matvaru- o. mjölk-..j a. t affär, Asög. 113, Bä.; a. t j bost. - Slgn~, Fnh:a, Skeppareg, 41I, O.. Tjärhofsg. 40, ss.. a. t. Söder Emehe, Fru, Matvaruh., Södermannag. Radmann, P., Dir., Götg. 69, Sä. " 64, S9;.; a. t Rae, Ernst, Dir. (Aktieb. Lindegren & Rae, - M. L., Ankefrih:~, Skeppareg. 60, O. Bredgr. 2, $t.), bost. Mosebacketorg Raabe, G. A., Ingenjör, Herserud j r. t. Lid:ö 5, Bö. j r. t Rafael-Rådberg-, Eric, Banerg. 8, O.Dj. Raarn, Carl,.Afdeln.-chef, Järntorgsg. 421V, Rafelsen, Jakob, Parkg. 12, Tellusborg. St. j a. t. Brunkeb Rafstedt, S.A., Skräddare, Bellmansg. 24',Sö.; - Ernst, Kolonialvaror en gros, Katarina- a. t v~gen 9 A, Sö.; telegrafadr.»raam». Ragge;, Karolina, Änkefru, Brännkyrkag. 46, - se afven Rahm. oö.; a. t Baanees, Lunda, Fröken, Regeringsg. MIll, Bagner, Hugo, Dir. (Oscarteaterns Restaue.j a. t rant A.-B. o. VasateaternsRestaurant), FRANKERINGSMASKINEN."FRAN CO" Se annons si.d. 76.

2 Rihm- Ramstedt. Kammakateg. 9, C.; a. t ,. kont. Ramberg. E. G., Konsta. t dareg. 3 ', (J. o.möbelsnick "ijf~-.rahm, Richard, Agentur, kont. Rosenbad - J. C., Sjökapten, Hornsg. 41,v i {iö" 2 11, C.; r. t , a. t , bost. - Harald, Tandläkare, Riddareg.12,' D.; Dl:ot~nin~g. 85, Va.; a. t. Brunkeb, a. t , r. t ; mot~a~~. hvard, Hugo, Arkitekt, Nybrog. 56A, Ö.; r. t. 12-1, somm. Il-11,RO (ej lörd.), - Österm, ' Ramel, M. G., Frih., e. o. Hofr-not., Birger- Carl, Boktryck., Artillerig. 26, Ö.; a. t. jarlsg. 83, Va., :..- John, Direktör,... Storg. 1, Ö.; a. t. Österm. - - H. A., Frih., Kammarh., Birgerja!:lsg'.18, Ö. C., Grefvinna, Karlaplan 11, O.Dj Ramen, Victor, f. d. Grossh., Surbrunnsg. Ludv., Direktör, V. Trädgårdsg. 19, C. 40, Va... (A.-B. Papperskompaniet Ludv, Rahm); Ramido, A.-B., Stureg. 4 11I, Ö.;. r. t , r. t o , a. t < o. BOB 31, a. t. Osterm 'I'elegr-adr.: Pako ; bost. Djursholm; o. Osterm r. t. Djursh, 555, a. t. Djursh. 73. Ramie-magasinet, Biblioteksg. 6 & 8; C.; - Edith, Fru, Stocksund ; a. t. Stocks. 1, r. t. 3869, a. t r. t. Stpcks Ramklou, Karin, Fröken, Lästmakareg. 6, C. - Emma, Fru, Jungfrug. 18, O. Ramlösa Hälsobrunn, A.-B., Stockholms- - Selma, Fröken, Hagag. 2, Va.. neclerlaget(ramlösa-vatten),disp.rag- - C. Th., Herr, Kar.lavägen 88, O.Dj.. nar Clarkson, kontor N. Blasieholms- - C. O., Ingenjör, Ostermalmsg. 86, Ö. hamnen 5 A, C.; r. t. 8278, a. t. *338. G. A., Ingenjör, Stora Essingen ; a. t. Chefens bost. r. t. Söder 2 63, a. t. SÖ St. Ess der I P.E., e. o.ka.~mars.krifv., Sibylle&,.6 III, Ö. Ramm, Albert,. Afd..c~~f (Herm. Meeths C., Kapellmast., Riddareg. 17, Ö. A.-B.l, Bergsg. 13,. C. l-s Kärfabrik (inneh. C. A. Wester), Bir- Ramming, A. N:., ~. o. Ho(r. not., Torstengerjarlsg, J7, Va.; a. t , r. t. sonsg. 8, Ö.DJ.; a. t. Österm Österm Ramonatxo, Henri, Repr., Hofslagareg. 1, C. Edvard, Manufakturhandl.,Humlegårdsg. Rampeltin, K. A., Annonsbyrå, Västerlångg. 1, Ö.; a. t , St.; r. t , privat r. t H., Tapisseriaffär, Triewaldsgränd 2, St. Spec.: Utlandsreklam. Generalagentur (invid Slussen);a. t. 2681, r. t i Sverige för utlandets förnämsta tid- Filial Regeringsg. 20, C.; a. t. 8681, - ningar o. tidskrifter. r. t. Norr K. A., Dir., Pålsundsg. 5, So.: r. t :...Birger, Verkmäst., Sigtunag. 5, Va.. Ramquist, M. M., Fröken, Västerlångg: 15, - Amanda, A.nkefru, Sibylleg. 40 IV, O. I St., ing. fr. Prästg Charlotta,.Änkefru, Sit Eriksg. 25 B, C. Ramqvist, Enid, Fru, Södermannag. 54, Sii.; - se äfven Raam. a. t. Söder Rahmn, Elis, Registrator i Sjöförsvarsdep., Ramsay, Augusta, Friherr:a, Karlavägen 53,Ö. Karlavägen 48, O. I - Emma, Friherr.a, f. Leijonhufvud, Väst- Rahndal, Mauritz F. W. A., Kontrollör, marmag. 12, Va.; a. t G:la Brog. 51, C.,.. - S. A., Fröken, Bergsg. 18, '/2 tr., C. Raigorodski, Alexandre, Ing., Vinkelg. 5, O. - Raja Strumpfabrik, A.-B., G:la Brog. 13, C.; B. Gustaf W., 1:e Stationsskritv., marmag. 12v, Va.. Västa. t Ramsin, E., FolkskoUär., Varfsg. 14, Sö. Ra). o. Frisersalongen, Nord. Kompaniet, - Eva, Fru, FolkskoUär:a, V~rfsg. 14, Sö, Ralf, Hamng. 20, C.; a. t. 9609, r. t. 175 O~. Ramstedt, Gunnar, Assessor l Svea Hofr., Einar, Musikdir., Artillerig. 23 l, O.;, Svalnäsvägen 6, Djursholm; r. t. Djursh, - a. t.osterm. 6579, r. t. Österm \ Oscar G; Operasångare, Banörg. 4 n. b,o.dj. - Nils G., Civiling., Bel'gsg.43', e; 1'. t. I.Ralston, Hans A., Med. kand., Pipersg. 4, C Rambach. A. W., Fru, G:la Brog. 30 H, C.; - Carl, Direktör, Narvavägen 33,,Ö.Dj.;,!L. t. Kungsh r.t I Bamberg, G., Direktörsassist., Birgerjarlsg. - Waldemar, Direktör, Lovisag. W II, O.Dj., 77, Va. ' - Ellen, Fru, Greftureg. 76 B'\ O. - Jenny.j Fru, Vanadisvägen 13'v, Va. ~ Hulda, Fröken, Grefg. 47, Ö..., - Lotten, Fru, Doktor:a, Valhallavägen 19, - Sofia, Fröken, Grefg. 47, O.; a. t.osterm,, O.; r. t :... G, A., Ing., Torsg. 46 H, Va. - Otto, Grossh.,Lovisag. 2'V, O.Dj. FfI,NSPONGS METALLVERKS A.-B. 'te.. BERIDAREBANSGlAT~N ~23

3 8240 Ramstedt-Rathsman. Ramstedt, Viktor, Grosshandl., Birgerjarlsg. Ranzen, A., Kamrer, Kungstensg. 62, Va.; 20m, O. a. t. Vasa Emil, v. Häradsh., f. d. Not. i Kammar- Baphael, A., Fil. doktor, Nybrog. 38, Ö. ritten, Regeringsg. 59 m, C. Rapid-Express, Skeppareg. 35, O.; a. t. 2 23~ - Selma, Matvaruaffär, Dalag. 32, Va.; a. t. r. t Rapp, C. A., Bleck- o. plåtslagare, verket. - Gösta, ~.ed. kand., Styrmansg. 1 D b., O.Dj. Bryggareg, 9, C: bost, Klaradal 130, - J. O.j Ofverståthållare, Slottsbacken 4, Orby.. St.; a. t ' - Johan, Direktör, Jungfrug. 5, Ö. - Uno, Dalag. 32, Va.; a. t Nils, Godsäg., Drottningg. 116, Va.; a. t. Ramsten, Helga, Fröken, inneh. Ramstens o. Hillersjö 8. hotell, Grla Brog. 23, C. - Adolf, Grossh., Villa Höganloft, Saltsjö- -s Hotell, G:la Brog. 23, C. baden.: - Gunnar, Kontorist, Badstug. 40, $ö. - David, Grossh., Villa Nygård, Saltejö- - John, Verkmäst., Artillerig. 40, O.; a. t. baden. Österm.)24. - David, Aktieb., Grossh-firma (spec. o. - Amanda, Ankefru, Badstug. 40, Bä. kolonialvaror), kontor Skeppsbron 18. Ramström. L. W., Folkskollärare, Kungs- Sthlm 2. holmsg. 72 B, C. - Axel Wilh., Ingenjör, Tunnelg. 15, C.,- Maria, Folkskollär:a, Bergsg, 21. C. - Efraim, Pianofabrik. Döbelnsg. 39, Va.; - Hedvig, Fru, Surbrunnsg. 50 H, Va. a. t , r. t. 8960, bost. Sur- - A. T., Handl., Kungsg. 74, C. brunnsg. 28, Va.; a. t , r. t. ankn. - C A." Ingenjör, verkst. Dir. f. A.-B Sveriges litogafiska tryckerier, Brunke- - C., Tapetser., Hjorthagen, 7:de gat. 8 E. bergsg. 10 1v, C. Värta.~.. - Carl Otto, Sjökapten, Stadsgården lov, - V. H., Ofverstelöjtn. i Göta artilleriregis Bä.; r. t reserv, Drottningholmsvägen 5 B, C" Bandel, A., Fil. kand., Skriftställ., Birger- Rappe, O. L., Frih., Jur. kand., Dir. i ~thlms jarlsg. 100, Va.. Handelsbank. Lilljansplan 1l, Ö. - Einar, Köpman, Dalag.43, Va.; r. t A. O., Frih., Kapten, Nybrog. 68,' Ö. Randersen-Reppiu, A., Bragevägen 10 1, Ö.; - Anna, Friherrinna, Nybrog. 68, O.; r. t. r. t , a. t , a. t Randerz, Hjalmar, Ing., Backebo, Nacka; - Blenda, Fröken, Uplandsg -. 18\ Ya. r. t. Järla 8l;; - Elin, Fröken, Braheg. 45, Ö.; a. t. Osterm. Randgard, Beda, Speceri- o. matvaruaffär, Inedalsg. 17, C.; a. t Welden, Signe, Hofsångerska, Nybrog. Randh, H., Fotografiatelje, Drottningg. 8, C. 68, O.; a. t. ~ Ranft, Albert, Direktör (Svenska, Oscars-, - Mina, Slöjdlär:a, Uplandsg. 18 1, Va. Vasa- o. Södra Teatrarna), Strandvägen Raqnet, Eric, Fotograf, Drottningg. 55, C.; 1, O.. r. t. 7955; bost. Valling. 7, C. - Anna, Fru, Börstrandag. 50, Va.; a. t. Raquette, Erland, Tjänsteman, Prästgårdsg io», Bä., ' Rangford, K. J. R, Ing., Malmskillnadsg.64,C. Rasch & Co, Alfred, Metaller o. verktyg', Rangstedt, Nils, Kassör, Norrtullsg. 51, Drottningg. 21 A, C.; r. t o. Va.; a. t. Vasa ~1590,a.t.2834.TelegramRdr.:»Rasch». - Karolina, Linnesömm.a, Östermalmag. Rasch, Martin, Jägmäst. idomänstyr., Lin- 11 n.b, t. h., Ö. neg. 96, D.Dj. Rangström, Otto, Handl., Drottningg. 85, Va. - E. A. U., v. Konsul, Kaptensg. 6 IV, Ö.; - John, Läderhandl., kontor o. lager Små- r. t Kontor Drottningg. 21 A, landsg. 38, C.; a. t , r.t. 1267; C.; r. t o , a. t. ~8 34. bost. Artillerig. 10, O.; a. t Bask, Chr., Ingenjör, Norrtullsg. 12 A, Va. Ture, Tonsättare, Badstug. 30, Bä.; a. t. Rasmussen, M. M., Linneg. 60, Ö.Dj Rasmusson, N., Typograf, Västmanneg. 47,. Rannsakningsfängelse,Stadens,Kungsholmsg. Va. 17, C. - H." Verkm., Banerg, SI, D.Dj.; a. t. Bantzån, Karl, Handelsres., Timmermansg. usterm , Bä.. Rathou, Emilie, Fröken, Sekreterare, Appel- '\ J. F;, Handl., Jungfrug. 26 1, Ö. viken; a. t. Tran.-bro &; Co,.F., Speceriaffär, Narvavägen 30, Rathsman, Kerstin, Fru, Nannylund, Djur. Ö.D;.; a. t. 7536, r. t gården. MYNTRAKNAREN "M.ILLIARD' Se annons sid. 77. o

4 \,..Rathsman-Redtz.'; ;. I Ra~hainan" Nath., G:rossh"Dalag. 1 BlI C. Rederibolag (forts.). ",.'. _ S' O Kamrer Katarina Bang 37 Bö Rederiaktiebolaget Fredrika, liialiritorgsg. '2, O.;, " "'. '..,. r. t ~ ~. H. Viktor,. Revisor hos Generalpost- _ Freja, Gnst. Ad. torg 18,,O. " styr!, Benstjernaag. 13, Sö.' - Ljungan, kontor ~ornhamnstorg 4, Sthlm 2. K. W., Roteman i 23:dje roten, S:t Eriksg. ~ M:-gda i likvidation, Drottningg. 21, G.,, 19 C - MImosa, Drottnmgg. 10, O.; a. t , r.: t. '.., ; ", U965, 149~6 o \ Bmy Ch., Telegrafist, Skeppareg. 33, O. - Mltlaren",Östersjön, dir. Birger Below, SIU8%- -s R. Eftr. Trävaruagentur (inneh. Fru plan 63B, sa.: a. t. 70~1, r. t. 1261~.o.l~l 26., K" t 'R th ) N l d D" - Nord; DIr. Georg Laven, kontor Malartorg\!t ers m a sman, anny un, Jur 17, 2 tr. (ing, Tyska Brinken 23), Sthlm 2; r. t. ' gården; a. t , r. t Pro- o. a. t. namnanrop :»Lavens Kolimporto. kurist för firman: K. Nordström. N.0rdatlan.ten, Drottningg: 21A, <::,;r.. t R ti,s k 'Ak. b H '261" C - Nordlandla, se Nordläadia Redertaktieb. a Ini vens a tteb., amng.: o. g.,., _ Nord.t.iernan, Kuugsträdgårdsg. 12, Sthlm 1. I a. t. 9478" r. t Hufvndredare: Generalkonsul Axel Ax.so»,.Ravnkilde Joseflna.Ä.nkefru Linnez. 23" b. O. Johnson...' R 'Ed' 'd d' 'Öf 1. S '"'..' - Nordtransport, Bredgrand 2,Bt. ay, war A ams-, versatt., altmatareg. _ Orient, verkst. Dir. Bror M. Banck, Ar-seualsg. 3 B, Va.; a. t. Brunkeb , r. t , O.; kontorstid kl. 10-5; r. t. 9824, ~aymo,nd.albin, Emmy, Bkådespel.a, Plogg. - ~a~'tstad.går~en /0, ~. E 'R d t.., N'" k 3 A, so.,.'.. - st~ö~:;~~~' o. ap en-.. y s rom,...ac t - ~ Reassurance, Aktiebol., verkst. DIr. John - Rigg, Dir.. r. Syberg, Ved- & Kol A. B., Södr. W. Lundin 'Central palatset 47 C, C.' Bantorget, Sthlm 4, ss., '6 7 ' 4 06 t T l' - Boalagen, Skeppabron 34, se, a. t r. t. 5 4 o. 4, a.'. O. e e- _ Skeppsfart, V. Trltdgårdsg.4, O. ',I "- grafadr:»reassurance». - Sthlm~Sandhamn, G:la Brog. 44, O. Reberg Jenny FrökenHornsg. 61 Sö. - St?ckholm.Wllrmdö, v. Dir. Löjtn. R. Bergh, R b ' C ~l G W' Sk kl'.. Mlllartorget 17, Sthlm 2;, a. t, o. 1'. t. Namne etsky, ar.., ep ps arerare. anrope vnlavens KolimportD.. Kungsh. Kyrkoplan 5, C. - Svea, Stockholms, verkst. Dir. kornmendör- Recen, -John. Gust., Stationsförman, Tomte- Han~ ]<;ric~on, Skep~sbron 30" St... o., bog. 11, Va.; a. t. Vasa ~v~n~~'24~1l' Percy 'I'ham, Drottnmgg. " O. P. J., Sthlms Musik-!& Talrnaskins-Depöt, - s~erigs-kontinenten; N. Bla8ieholmsha."~n. Götg. 32 B, Sö.; a. t , 1". t. Sö- 1~, G.; r. t t, 'd Sverlge-Nordamel'lka, Freasg. 3, G.; 1'. t.. er.'..' 66 HJ'. t ' Redelius, K. V. Nat., Folkskollar., Enskede. - Sydatlanten, Drottningg. 10, O.; r. t _ Gustaf, Registrator hos Folkskoleöfver- - Tyr, Arsenal.g: 14, G.; r. t. 2115S, a.lt. 1S53~. t, SkO 70 S'" t Söd UDlon,N.Blasleholmshamn.13,ltr.,Sthlm1v. S yr., aneg.,o., a.. o er _ Varco, Drottningg. 12, C..'.. Redell, J~ E. Kamrer' v. Bolinders Mek. - Velox, verkat. Dir: F. Möller, Artillerig. 6, O.: Verkst., Uplandsg, 28III, Va. 1'. t , a. t. Österm , - Weda, Stadsgården 10, So., r. t I'bolag' - Windor, Blasteholmstorg 9, C.; l'. t Rede c _ VOlO,verkst. Dir. John Myrsten, Stureg. 6,10. A,.B. Stockholms Redert o. Ske"!lsv.,rv. Aktie. Telegrafadr.: '?ohnmy;rsten".., " '..'.. ~" - Vulkan, V. Tradgårdsg. 4, G. " ' k~pltal JIDln. 1,000,000,,,~nax.a,ooo,ooo. Verkst. _ Värtan, verket. Dir. J. Stephenson-Möller o. dir. Leopold Olschanski, kontor Slussplan 63A, P. Persson, Kornhamnstorg 51, St.; 'r. t. 1258S; St.; r. 't. ]0692, a. t, Telegrafadr:»Btock- a. t <holmsvarv»r Varf vid Kumrnelnäsvtken, r. t. Rederi. o. Handelsaktieb. Fram, Kungsholms H,,:sseludden.5S.. hamnplan 5, G.; r. t B:-lti~k:- Re.derlaktleb.) Stadsgården 8, St: Skandinaviska Rederiaktieb., Scheeleg. :1.4,,G., Lmkopmgs Nya Bederiaktiebolag, Skeppabron äz, Svenska Varvs & Rederi-A..B" Drottningg. '57, si. ('!:.. B. Nyman,& Schultz). I G.; a. t , r. t. namnanrop :»FÖ1'~ k Ljuster!, Varvs &,Rederl.A:,B M".se.backetorg valtningsbolaget»., 4, Sq., r. t , a. t litfora trans- Traftkakti.b. Gränge.berg-Oxelösund Bedert- 'porter o. bogsertngar i skltrgården o. Mllrar~n. afd. Rosenbad 2 Sthlm l. ' Rederiaktiebolaget Amie" verkat. dir. F. Möller, Viister"';'ikg Rederi A.-E. af -kontor i Sthlm: -Artillerig. 6., 6.; r. t , a. t. Österm Grefg. 10, Ö.Dj. '.,.. Artemts, adr.: Otto Hellsten, Skeppsbron 20, t~~;~~t. Dir. Bror M. Banes; Arsenalsg. Rederikompaniet, A.- B.,. Drottningg. 24, i C.; '('::', ~t.;;,:~, II 9, O., kontoratid kl.,10-5; r. t o r. t. 9922, a. t Blanche" Stadsgården 10, ss. Redin, Hj. H., Redaktör, Katarina. Bang. - Bredabtiek,' Skeppabron 34, 1St. 6IV S" t S"d '- Brio, dir. Franz Dieckelman, Regeringsg. 31, ' O.; a.. () er.. O; r. t \ - se äfven Rhedin.., 1- B)lr,. Kornham~storg 53, St.; r. t. ~909 o Bedlund, O. F. O:, Direktör, Korsvägen '26,.. - ByIg"" Bredgrand 2, St.; r. t Appelviken.... I. ~.a~ti.~::;'~~'1r3fin~e~en & Rac), Bredgrllnd _ Aug., 1"rökeJ;l, Hygienisk behandl., 'Bra. - Oapella,,-}>rottDlngg, 21 A, O.; r. t heg. 12, O.; a. t. OsterJ,ll.,923. Carmen, ",tadsgärden 10, ss. Redtz, J. M., Direktör, S:t Paulsg, 27,, - Disa, Ko=hhamnstorg 53, st.; 1'.t ]6. S" I - Einar, Drottningg. 21A, O.; r. t O. ---~ PINSPONGS METALLVER KS ra.:",b..! ' BERIDAREBANSGATAN 17.,, '\ ~

5 S26 Ree's-e-Rebnsrrörn. Ree:s, Immanuel, ~Rese- &: Konsert-Bureau, Regnstrand, Karin, Fröken, Döbelnsg..85;.Va. Handtverkareg, 14, C.; a. t;, 11450, r. t. - O., Kamrer v. Sthlm s högskola; Jur. kand., aukt. Revisor, Observatorleg. 12 III, Va.; Reenstiema, C. G.,Amanuens,Artillerig 4, Ö. r. t , a. t,vasa John; Med. dr., Docent, Hud- o. könssjuk- Regnström, C. A., Vaktrn., St. Paulsg, 39, Sä. domar, Regeringsg. S8 li (ing. åfven Regulus, A:-B., Export o. Import, Stureg. Kungsg. 21), C. Mottagn. hvard, 9-10, 4 III, Ö.; r. t '.. 4'-5; helgd Kvinnl, patien- Behbinder.jå. S., Fröken,.Sibylleg. 3 ÄIII, Ö.; ter ; a. t , r. t r. t. Österm Reenstierna, Sofi,Fi:öken, Humlegårdsg. 21,Ö. - C. C., FrQken, Norrlandag. 18, C. Refanut, A.-B., Dir. William Olsson, Oeu- - Mimmi, ÄnkeJrih:a, Torsg. 461 ö. g. Va. tralpalatset, C.; r. t. 4658, o. Rehlen, C., Maskin- o, Gummiimport, Väst , il. t Telegrafadr. :»Re- marmag. 3, C.; a. t , r. t fanut». - C., Pålsundsg. 3 ÄIII J ss; sommarbest. Reformatorn, Tidning, red. o. expo Drott- Uttran; r. t. Tumba 152. ningg, 55 1 ö. g., C.; a. t , r. t. Rehmel,. W.:>Möbelarkitekt, Jungfrug. 6, Ö.; '. a. t.' Osterm, 73, r. t. Österm , Reftel, Anna, Änkefru, Banörg. 33 III, Ö.Dj. bost. Marlehäll, Torsvik, Herserud. Se!Regent, 01- o. Vin-Restaurant (inneh. N. annons sid Lindgren), Jakobsg. 10, C.; r. t. o. a. t. Rehn, J., Fru, Nybrog. 681,. Ö.; a. t. Osterm O. Regeringsrätten, Gust. Ad. torg 1 (f. d. - Milda, Fröken, Davidbagaresg. 15, C.; Aiffimtens palats), C.; r. t, , a. ~. Bru~keb. ~2 65. ". l Regina, Hotell (inneh. Dir. Erik Olsson), - Sophie-Louise, Froken, Strandvagen 35, Drottningg. 42, C. V.DJ.; a t ~ Regina Kägelsalong, Drottlllng~. 42 & = ~~i~ 'K~;::~~sT~;~g.?;i~~~:~Sf8~~'8~: 44, C.; a. t. o. r. t Bestall bana _ E. M. G., Änkefru, Biblioteksg. 27, Ö. per telefon. _ &..Östlund (firma Östlund & Rehn), se egisterbyrån för understöd och ilensioner, Ostlund & Rehn. Storkyrkobrinken 11III, St.; a. t. 7481, Råhn, Gustaf Christian, Bergsing., Hornsg. r. t V, Sä. Registreringstidning för varumärken, utg. - se äfven Rhen. Patent- o. Registreringsverket, Rehnberg, J. E., Arbetsförman. Nybrog.35, Regnander,.Augusta, Fröken, Ostermalmsg. Ö.; a. t , Ö.; a. t. Österm, 43 3~. - Hugo, Auditör, v. Dir.. i Sv. Bryggare- - Sixten, Grossh., Villag. 23, Ö. fören., Fryxellsg. 4, Ö. - John, Köpman, Löjtnant., Västmannag. - J. O., Fanjunk., Göta: Lifg. kasern, Sthlm ,. Va.; r. t ; telegrafadr. 14; r. t , a. t Johnny. I - Karl, Köpman, Östgötag. 27, So.; r. t. Regnell, Ernst A., Flaggunderoff., Kastell holmen 1 D, Ö.Dj. - F. H., f. d. Postkontr., Braheg, 26 1V, Ö. - Charlotta, Fröken, Volmaryxkullsg.5, So. - Henning, Redaktör, Karlbergsvägen- 87, _. John; Fänrik, Karlbergsvägen 50, Va. 'Va.; a. t. Vasa Signe, Gymn.-dir., Erstag. 26 1, Sä.; a. t. - A. P., Tulluppsyningsman, Katarinavä- Söder 5552, r. t. Söder 57.. / gen 7, Sä... - C. M., Sjökapten, Dalag. 68, Va. - J. E. W., Tullvaktrn., Tjärhofsg. 42A,. Si). - K. G. A., Ångb.-befälh., Högbergsg.72,Sä. - Martin, Katarina V. Kyrkog. 4 rv, So.; Regner, Hanna, Fröken, pens. Lärar:a, Up- a. t..!3öder salag.?v, Va. - & Co, Ostgötag. 27, So.; a.t L. G. L., Regementsveterinär, Odeng. 42, - se äfven Renberg. I Va. Träffas säkr, 9-10 f. m. Rehnbom, Olivia, f. d. Folkskollär:a, Pipersg. - P. Einar, Registrator, S:t Eriksg , 1411, C.; a. t. Kungsh.' 347. C.; r. t. Kungsh, 419. Rehnö, Anton, Stationsskrifv., Karduans- - C. O., förste Tillsyningsman v. Hålsopo- makareg. 12, C.. lisen, Tomtebog , Va."'. Rehnfeldt, H. K., f. Johansson, Barnmorska, Regnholm, Alfr;, Handelsres., Frejg. ~, Va. Hornsg. 15~liI'Sä.; ~: t. Söder G. J., Handelsres., Grefg. 28, O.D;. - K. G. W., MUSIk ar., Brannkyrkag. 36, Bä., Regnstrand, Maria Charlotta, Fru, Döbelnsg. a. t. Söder , Va. Rehnström, se Renström. FRANKERINGSMASKINEN "FRAN C~O" Se annons sid. 76.

6 \ Rehnvall- ReneH.,827 ' Rehnvall, Tekla, Mangelaffär, Dalag. 54, Va.; Reisenhoff"P. M., Bagerifirma, Götg..28,Bö.; a. t. Vasa a. t , r. t. 1623; äges<af Fru Reichenberg, Olof, Åfd-chef; Löjtn., Ring- Signe Trana: bost. s, h.; a. t. ankn vägen 1331v, Bö.; a. t. Söder Reissmiiller, H. G., Grossh., Nederla.g o. ~ H. A., Disponent, Nybrog. 56B, 9. kontor Barnhusg. 12 n. b., C.; r. t..7415" ~ Anna, Slöjdlär:a, Nybrog. 56 B, O. ankn. bost. s. g. 8 Ill. 'felegr.-adr. ~Reiss,- Reicke, Ivar, Grossh., Norrtullsg. 8 A, Va.; muller». ' a. t \ Reisz, Ottilia, Kappsöinm:a, Skräddaregränd Reidner, Sven, Grossh., firma Cederborg & 2 B1V, St.; a. t. Brnnkeb Reidner, Stureg.B'", O.; r. t. 37, a. t. 54. Reitberger, Anton, Dltla~. 41 II, Va.. Reiersen, N., :gisponent, S. Blasieholmsham- Reklamkontoret, A. B., Centralpalatset,'C.; nen 121V,.C.'. a.t.o.l'.t.expeditionen: Verkst. Reif, Albert, I:e Bokh. i Järnvägsstyr., Barn- direktören: ~. t f. ängstvärg. 8, Bö.; \a. t. Söder Rekordfabriken. Tekniska artiklar, Bläck Reijer, A., Fröken, Volmaryxkullsg. ~n,bö. m. m., Västmannag. 51, Va.; r. t , Reijhell, M., 'Bageri, Helsingeg. 8, Va., a. t Telegrafadr:»Rekord». Re~Jnow, Edvin, ~öpman,.i!ögbergsg. 30\ Bä.. Religionsve~enskapli~a Sällskapet i.~thlm: Reimar, J.L., Poliskonst., Langholmsg. p,bo. ordf. Lindskog. H. J., Teol. Dr., Kyrko- Reimer, Anna, Fröken, Nybrog. 71, O.; a. t. herde, Alfsjö., Osterm Rell & Co, Byggnadsmaterialier, Lästma- _ Per, Skrädderitillskärare, Hagag. 7Il, Va. kareg. 27 A, C.; r. t.3136, a. t Reimert, C., Fröken, Bosättnings- o. Lysolje- - J. E., Grossh., Lästmakareg. 27A, C.; affär, Norrlandsg. 21, C. bost. Saltsjö-Dufnäs; a. t. Dufnäs 35. _ Oarolina, Fröken, Tuleg. 34, Va. Remahl, L. 'I'h., Praktiserande, läkare, Norr- Rein, Tyra, f. Ström.-Slöjdlär.a, Ringvägen tullsg. SIl, Va.; mottagningstid , Bö. f. m., 2-3 e. m.; sommarmånaderna _ C. A. E., Prästgårdsg. 11, Bö. hvard, (utom lörd.). ' Reineck, Bror Elis, Postexp., Skaraborgsg. = ~--..., 8, Bö: IRemington Typewriter Company A.-R., IReinhardt, C., Handl., Surbrunnsg. 32,.Va. Harung. 32,,, C., Kungl. Hofleverantör, Reinheimer, P., Dir., Artillerig. 42 Il, O. F. Knutsen-Oy. Reinhold, Alma, Fru, Ekudden, Djurgården; ~ ; ~--1 a. t. 7219, r. t, Remmer, G., Adjunkt, Hornsg.'108, Bö.. _ Joel, "I'ullvaktm., Fredmansg. 6 Br, Bö. Remonteringsstyrelsen, Eriksbergsg. 7, O.;. r. t. Söder 1:j.05. r. t _ Euphrosyne 1., Ankefru, Sveavägen 56, C. Rempler, G. L. K., Kontorist, Valling. 10, C. Reinholds Nya ÅDO'bageri- & Konditori- - K. G., Massös, Valling. 10, C., Aktiebolag' ~veavä en 56 C.' r. t Remy, Virg~nie,.}fröken, <!.ötg:.46, Bö, " ;,;;;,;;,;;;,;;;., ':._ g,,. Benberg, Eric, TJansteman, Ostgota.g. 46, Bo. 5 ~5 o. 9~ 93, a. t o se ä.fven Rehnberg. Dir.: r. t. 6795, a. t Renborg, H. B. P., f. d. Byrådir., Sibylleg. Reinholdsson, Bror Anders, Fanjunk., Svea 22r, O.. Lifg. Kasern, Sthlm B. R., Ing., Sibylleg. 22 1, O., Reinickes, N., Ingenjörs byrå, Handtverkareg. - A., f. d. Skolförest:a, Rörstrandsg. 34, Va. 32, C. Maskiner o. behofsartiklar för - Sigge, Tjänsteman i K. Jämvägsstyr.,: kvarnar, spannmålshandl. o. fröaffärer. Pilg. 5~r, C. Reinicke, J. E., Tjänstem., Drottningg. 67, Renclo, Harry, Kont.-skrifv., Ragvaldsg. 191, C.; a. t. Brunkeb, So.; a. t. Söder _ J. G. H., Tullvaktm., Prästgårdsg. 20, Bö. Rendahl, G. E., Bnäing. i Järnv.-styr., Appel- Reinius, Elis, Antikv.-handl., torg 9/ C. Blasieholms- ': - viken; r. t. APP.lllv. 8. J. F., Fabrikör, Östgötag. 27, So.; 1'. t. _ K. Ax~l R., Bankkassör, Ostermalmsg , O.; a. t H. B., Fru, Bergag. 15 1! C. _ Gust, Paul, Komm.-kapten vid Flottan, - Jacob, Kamrer, AppelVlken; a. t. Traneb.- Östermalmsg. 64, O.; r. t bro ' B. J., Lektor, Västmannag. 48 III, Va. - & Co, Karamellfabr., Ostgötag. 27, So.; Reinwall, J. A., Tulltj.-man, Tjärhofsg:42, Bö.a. von Reis, G. A., "Grossh., Handtverkareg. - t Carl, Lärov.-adj., Appelviken;.. r. t. Ap- ~. _ 86, C. C. J., Tjänsteman, Prästgårdsg. pelv. 6.' 16, Bö. ReneH, E. A., Köpman, Roslagsg. 62, Va. FINSPONGS METALLVERKS A;'-B~. BER/DARESANSSATANI

7 828 Rengman-Resebureau. Rengman, A. Gunnar, Kontrollör i Tullv., Renozon-Kompaniet, inneh.: Ing, A. Lindahl, Bir gerjarlsg. 99 B, Va. Leverantör till H. M. Konungen o. - A. E., Köpman, Tomtebog. 14 lii, Va. H.K. H. Kronprinsen,Centralpalatset,C. Renhll.llning, se Budningskonbor och Gatu- Rensaa, Gertrud, Fru, Uplandsg. 51, Va. renhlu1nin~. I Renskrifningsbyrå, Bengtzons, Storkyrko- UhAll. Akti b 1 t SI i brinken 13lv, St.; a. t , r. t D!.1mgs e ~ ~e. e pner, Renskrifningsbyrå, Skyddsvärnets, Lästrna- Verbtaller gardsr~nhallnmg inom hela kareg, 6,. C.; r. t. 6263, a. t o. Stockholm I!Ia.mtkorslor o~.h varutrans- 6265; kontorstid 9-5. port~r;. uthyr. byggnadss~allnmgar; se Benskrifningsbyrå. Stenografbyrån, N ybrog.!ör ofrigt ~lelpner, 4-ktleb., o. annons 11 A, O.; r. t , a, t , a kartong sid. [1498]. Reuakrifningsbyrå, Taflins (f. d. Knepellns), :KcnhiJiningsverkets hufvndkontor, Bränn- Klara V. Kyrkog. 3 Br, C.; öppen ~-5; Jryrkag. 2 All, Sö.; exp.-tid 10 f. m.-i/i 3 allm. tel, 11702, rikstel. 6061; se alle. m., Telefoner: a. t. 3438, 3866 o. nons sid samt r. t o Renskrifningsbyrån, Nya, Hand- o. Maskin- - budningskontor, se Budningskontor. skrifn., St. Nyg. 1, St.; a. t renhållningsstationer : fqr Staden inom Renskrifnings- o. MaskinskrifningsbJrin, broarna o. Södermalm, Asög. 2, Sö:.; a, t. Myntg. 3t, St.;.1\. t. 2160, r. t '1543 o. 3819, r. t ; ror Öster- Renskrifnings- och Ofversättningsbyrå (Ä. malm, invid östra. soplastningsstatio- Paulson), St. Nyg. 21 B, St. nen i kv. Ruddamme~; a. t o. l Renström; 2 Rehnström. 6799, r. t ; ror Norrmalm 0.1 Knngsholmen,Norrbackag.17, Va.; a. t. _i C. M., Ägent, Volmaryxkullsg. 10 C,!iö. 8201, r. t _1 An{l., Elektromek. verkstad, Smala gränd - soplastningsstationer se Soplastningssta- 2 B, C.; bost, Braheg. 7 A, O. tioner. ' ö -' Werner, Grossh.. F:ejg. 62, Va.; r. t. 803 BO, Renins Bilda Frn Danviks Hem Henriks- a. t. Vasa d~l. ", _1 Anders, Hofrättsråd, Greftureg. 64, O. - Jeha R., Tjänsteman i Thule; N. Ban.,Rehnström & Co, Import, export o. agenturtorget 22 lii, C. firma. ~pec. bindgarn af jute o. hampa. Rennekamp, Hildur, Fröken, Kammakareg. Elektriska ledningar. Frej/r. 62, Va.; 9 u, C. r. t , a. t. Vasa Telegr.- Rennenkamph, C. F., Grossh., Jungfrug. 7AllI, adr.: "Rehnströmcomp.". O. _1 F. O.~ Ingenjör, Hagag. 52, Va. Beaner, Knut W., Bildhugg., Timmermansg. _1 A. W., MarininteI!d., Långa raden 7, 36, Sö.. Skeppsholmen, O.Dj. - Ellen, Kontorist, Grefmagnig. 9 ll, O.Dj. _1 P. G., Maskinist, Andra g. 19 C, Hjortha- - Louis, ~arinintend., Grefg. 33, O.. gen; a. t. Värtan Maria, Änkefru, Grefmagnig. 9 Il, O.Dj. _1 R, Möbelarkitekt, Stureg. 32, O.;.a. t. - F. A. L., A/rneg. 5 Il, C.. Österm. 3634, bost. Braheg. 5, O. - Kerstin, Grefmagnig. 9;Il, O.Dj. _1 Gustaf, Tjänsteman, Timmermansg.39,Sö. Rennerfelt, Arvid, Civiling., Tyskbagareg. -'s Tryckeri, 'l'egnersg. :& B, Va.; a. t Ill,. O.; r. t _i L. J., Verkmäst., Fatbursg. 3 C, s«- Ivar, Civiling., Fil. kand., Teknisk chef _i Hedvig, Änkefru, Idung. lolli, Va. ~A.-B, Elektriska Ugnar, kontor Birger- _1 Sofie, Änkefru,. Greftu!~g. 64, O. jarlsg, 22, O.; r. t. 5958; bost, Djurs- Renvall, A. E., Fanjunk., Vastmannag. 61, Va. holrn; r. t. Djursh E. V., Maskinist, Drottningg. H8, Va.; - Gust. Otto, Ing., Kungsholmsg. 36IV, C. r. t. Vasa 100, - T. G., Ing., Timmermansg. 43, Sö... Representanter för Handel och Indnstri, - Thore, Kamrerare i K..Ärmef"6rvaltn., Os- Föreningen se Kalen.derafdeln. [4270J. termalmag. 191~. O.; r. t Reproduktionsanstalten Graflk.: Mästersa- - Anna, Ankefru, Olandsg. 42 II, Sö.; r. t. muelsg. 67, C.; r. t. Norr 601" a. t Minnie, Änkefru, 1'yskbagareg. glli, O.; R.esebureau,Nordisk,Operahuset,C.li'örsäljer r. t alla slags järnvägs och ångbåtsbiljet- Renofinfabriken,Aktiebolag, Folkungag.8 D, ter till originalpris. Växlar utländskt Sö.; a. t , i'. t mynt; a. t. 6908, r. t. 2511, Renoua.rd, Regina,.Änkefru, Blekingeg. 63 A, BankafdelningV. Trädgårdsg. 4, C.; r. t. Sii.,, 2150, 8674,. 2696, a. t. 9643; Tele- M YNTRÄ K1N A RE N "M I LLIA RD" Se annons sid: 77. I

8 -, " rsäkr I i,i : j' l. I" \,J.graniadress vför'':båda»besebnreaue. Resebyrå; State.!ls.j~rnv~~ars,..Klaraber$sg., 68, G.' Pörsäljer jamvaga- och angbåtsbiljetter samt lämnar råd och anvlsilingllif med, afseende på resplaner (r. t~,18 26 sofpl. best. i riktning Göte borg o. söderut, r. t sofpl, best, il riktning Kristiania o. norrut), mottager sofplatsbeställningar (r. t. o. a; 1;; Järnvägen 191: expeditionen, 261: föreståndaren" 318: afd. för kupongbiljetter). Öppen'hvard. 9-7, sön- och helgd. 10~7. Telegr.-adr.:»Centralbureau». Filial i Nordiska Kompaniets ; 'affärshus, ) Resen, J.V., Tjänsteman, Stureg. 46, O. Re seo lycksfalls f ö ingar :, Internationella Olyckafallförsäkrings- :A.ktieb. i Wien, Alfred!\Lindberg & ce, Vasag. 48 IV, G. ' Se,curitas, Birgerjarlsg. I1,C.; a -,~ o. 9848, r. t , 9848 o R elgodsför~äkringar: \ Aetrea, Aterförsäkringsbolaget, Drottningg. 13, Sthlm 16. Fylgia, Förs. A. B., Hamng. 2, G. \ Globus, Pörsäkringsaktieb., Smålandsg.,{II;,V. Se annons sid Yatthiessen, Max, Aktiebolagl,lt, För- ~äkringsbyrå, Sibylleg. 9, V.; r. t. 94 2Uro. 9456, a. t Norrland,. Brandförsäkrings A.-B.. Drottningg. 22, G.; r. t. 9303, a. t. 5205;.Generalagentur, Blasieholms-.torg 14, G.; r. t. 9020, a. t Securitas, Birgerjarlsg, 11, G.; a. t o. 9848, r. t , 9848 o r. t. Skandinavien, kl. 10-'-4, Brunkebergstorg t. 7 60, 7 65, a. 11, C.; 93 57, 'se annons å kartong sid. 640 a., Sturen, P., Kat. V. Kyrkog. 4, Bö.,»Norrland»: r. t. 6575, a. t Tellus, Försäkringsaktiebolaget,, Birgerjarlsg., 27,. G.; telefoner namnan-, rop: "Svenska Veritas". Telegrafadr. : "Tellus". " Resmark. Th., Med. dr., Greftureg. 59,,O.; t mottagn. hvard. '/22-1 /23 e. m., r. t., 14278, a.. t Bestaurantaktlebot., Stockholms All männa, se Stockholrns Allm. Restau-. rant A, B. 'R'e~tauranter,Stockholms Allm. Re- I h;;staur.!tn t A. B:s: (Utskänkningen: : '.j A.-B. Stockholmssystemet), 'ldjurgårdcn: IDjuzgårdeteaterns restaurant.,, Linden, Allmänna Gränd 4. Resebyrä- Restauranter, afdelningarna: I Kungsholmen:, Kä.llaren Hörnan, Flemingg. l 51 A. Mäster Anders. Pipersg. l. -Norr:, ' ' Damberg, Smala gränd 2 (inneh. G. Damberg). Källaren DW6D, Karduansmakarcg. 13. ' Lyktan, 'I'eaterg., 6. " Oden, Odeng. 51- Pilen, Bryggareg. 12. Staden: Skeppsbrokällaren, Skeppsbron 24. Röda stugan, Munkbron 2. Yimpeln, Brunnsgränd 1-\ Söder:. Pelikan, Brunnsbacken 4.,I Port Arthur, Blekingeg. 40 (inneh. Hulda 21\'11. derholm). Södergårds källare o. ölstuga. Hörnsg. 31, Tärnan Brännkyrkag. 4. Örnen, Brännkyrkag Svanen, Folkungag. 42C. Ejdern, Stadsgården 18. Källaren Grå Kvarn, Tjärhol'sg. 4. Östermalm: \ Östermalmskällal'en, Storg. 5. Österport, Nybtog. 28 C. ~ykterhetsre8tu.urantel': I t Enskede Restaurant, Slakthuset, Enskede. Falken, Liljeholmen. \ Restauranter: Djurgården: Alhambra, 'Bellmansro, Djurgårdsbrunn, Hasselbackeu, Hbganlof't, Skansen, Lidingöbro, Lilla Hasselbacken,,Novilla.l Djursholm: Djursholms restaurant. KUn"g'sholmen: Piperska muren, 'Soheeleg. 12. Rådhus-Restauranten, Handtverkareg.v 4 (ing, fr. Kaplansbacken). Lidi'ogö:. Foresta 'I'errasser, Restaurant., Herserud. Gäshaf(a Restaurant (inneh. N. Lindgren), Li- Nord~~gÖ"Hrevik; r. t. o. a. t. Lid:?_ Berns Salonger. Näckströmsg. 8. Berzelius, Berzelii park. Blanche Cate, Kungsträdgården. \Cafe Victoria, Kungsträdgården. ' \,.~. Dramatiska Teaterns Restaurant, Nybroplan. Excelaior, Birgerjarlsg. 36. Takträdgård., R. t A. t Fenixpalatset, Ad. Fredr.. Kyrkog. 10. Freja, Tunnelg. 19 B.' l : Gillet, Brunkebergstorg 15. Grand Hötel, Blasieholmshamnen6 I Grand Hötel Royal, Stallg., & '8. Grand Restaurant National, Regeringsg. 72. Hamburger Börs, Jakobsg. 6. " Hotell Continenta1, Yasag. '22. Hotell Kung Karl, Malmtorgsg. 10; a. t Hötel Kronprinsen, Drottningg. 29. Kastenhof. Wahrendorffsg.,6-8. \" Källaren Tennstopet: St. '\fattu(;. 8, Metropol, Norrmalmstorg 2.. r Norden, l\1i;istersamuelsg Operakä~~aren, Operaterrassen. r., ~ Regent, 01 o. Vin Restaurant (Iuueh, N. Lirid- \ ~ gren), Jakobsg. io, G.; r. t. o.i a. t. U964. Restaurant Brunkeberg, Ma.lmsk~llnadsg. 27. Restaurant Cecil, A. n., Biblioteksg. 5., ) Rest urant Centralpalats, Rödbodtorget. Restaurant Gi:i.stis (inueh. Thor Dahlberg), L;a -Yattu'g. 27. C.; a. t. 4419, r. t : ' Restaurant Gustaf Adolf" Regeringsg. '16. Restaurant Itoseubad, Rosenbadpalatset., _;'j Restaurant 'I'emperance, Bryggareg! t '.Boyal, KUllgSg~. "

9 830 Restauranter- Reutersvärd. Re s ta ur a n t e r (forts.): Reuszner, J.A. H., Bokh., Bondeg. 15 AU, Runan, f. d. Oden, Dalag. 50. Bä., a. t. Söder Strand-hotell, Norra Blaaieholmshamnen. - Alma, Fru, Bondeg. 15 A u, 'sil':; a. t. SÖ- Strömkafeet, Operahuset. der Taverna degli Artisti, Norrmalmstorg4. Reuter. K. R.,.åktdebnlae, Agenturaffär, Tegner, Tegnersg. 10.,~, Tre Remmare, Regeringsg.47. järn o. stål, aduceradt gjutgods, båtvanad~, IOd~ng.3~. smiden, rördelar m, m., Stocksund; i~~:~s "i':-e~~~~r~nt uti, Bierstuga. inneh. r. t. Stocks Frans Buemberger,Oxtorgsg.9 A,O. r.' t. 1712, Reuter, K. R., Direktör; Stocksund; r. t. a. t Stocks. 53. St~~:hrVapen, lärntorgsg HSi~e:~~ 4~~ ~.~~11~62~f.' 6, ss., a. t. ( Commerce,St. Nyg. 38. L d' P kt Iäk B h 8U C ~ Freden, Österlångg.51. U Vig, ra. as., arn usg.,.; "Hotel Östergötland", Salviigr. 3. mottagn. hvard Telefontid 1/29 Iduna, L:a Nyg Juni-aug. mottagn. hvard. utom i~i~;,,:i'li~r;~, 1JkepP.bron14. lörd. 1/010-1 /211; r. t. 6933, a. t Söder: Reutercrona, Elisabeth, Fru, Davidbagaresg. Drufvan, Götg. 50. \.1, C.. t ktl b I V - - Hilda, Fru, Solhemmet, O.; a. t )losebacke Restanran a e u ag, arl8te ca _ Eva Fröken, Birgerjarlsg, 39, C. baret o. fullstlindigrestaurant, verkst. dir. Ag.;>,. S t B narmeurliug,förestånd.nilsbjörkman,mose- - F. Hj., Kapton v. vea ar -reg:e, ragebacketorg 13; a. t. 1508,o. 3(;28,r. t vägen S, O. Kassakontoreto.teaterrestaurantenr. t Reuterdahl, Milda, Fru, Agneg. 29, C. Bestädln. af biljetter o. abonn, tages pr r. t. 4318, a. t afbord emot- _ A. K., Matvaruaffär, Klara S. Kyrkog. Restaurant Södern, Hornsg , C. Vega, SötPaulsg. 2 A. _ J. H., Ode ng. 54, Va. Östermalm: 'Beutermark, Axel E. W., Redaktör, Sur- Hotell Anglais, Stureplan l. brunnsg. 37, Va.; r. t I Hotell (Stureplan), Sylvias}Ilatsalar, o.. r. t.'''.559. Birgerjarlsg. 18, 2 tro Reutenkiöld, K. O L., Bankdirektör, Fredriks- \ Restaurant&Cafedu Boulevard,Karlavägen16. hofsg. 4,.Dj.. Restaurant &CafeMalmgården,Karlaväg.rs. _ E., Bankkassör, Uplandsg. 5SII, Va.; r. t. Restaurant Riche, Birgerjarlsg Restaurant Tattersall, Greftureg. 24. Källannästare, se Yrkesreg. _ H., Fru, Karlavägen 43II, q. - l' bvrå J k b 31 - Ingrid, Fru, Riddareg. 2S I1,0.; r. t Restauratorernas p ac~.rlllgs lyra, a.~ sg.,_ Jenny Fru Karlbergsvägen 16, Va.; a. t. C. (föres;:a Froken.~.uth SJostedt); ' a. t , r. t , oppet 9-5. _ Agda, Fröken S:t Paulsg, 11, Sö.; r. t. Rettig, Nils R.,.~ttache i Utrikes Dep.tet , a. t: Villag. 3, O. _ Lotten Fröken, Villag. 12, O. - J.. R., Dire~tör, No.rr Mälarstrand 34, C. _ B. F., 'Kapten i K. Flottan, Norrlandsg. T- Herbei-t, FIl. dr, VIllag. 3, O. FIl, C.; r.t Antonie, Fru, f. v. Eckermann, Stureg. Casimir, Kapten T: Fortiflkationen, Bir- 24, O. gerjarlsg. 601I, O. \ - C. W., Godsä~., Torstensonsg. 6, O. Dj. Hugo, Kapten v. Svea lifg., Sibylleg. - & Co, John R., A.-B., Import o. Export, 6F ö. g., O.; r. t. Österr:n Norrmalmstorg 3, C.; r. t o Bengt Löjtn. Villag. 4, O. - A.. W., Ing:e~jör, ~arlaväge~ 82 I1I, O. K..A:, Med.' kand., Fredrikshofsg. 4, - HJ" Kansliråd, Villag, 3, O. O.Dj.. - Pehr C., Köpman, Maskin- o. agantur- _ Carl Sekr, Karlarägen 101, O.Dj. affär, Frejg. 53Il, Va.; r. t. Vasa _ L. Th., f. d: Stationsinspektor, Uplandsg. 1014, a. t , Va.; r. t. S Gunnar, Preparator, Riksmuseet, Veten- - G. F. Änkefru Engelbrektsg. 3, O.,. skapsakademien. _ M. S: L., Änkefru, Birgerjarlsg. 37, C. - Julia, Ankefru, Tyskbagareg. 9, O. Reuterström fl. o. S., Fröknar, Malmskill- - Richard, Holländareg. 11 II, C.; a. t. nadsg. '60, C Reutersvärd, H. E., Afdeln.-chef, Vinkelg. \ Retzius, Hanna, Fröken, Kont.-skrifv. (Järnv.- 1, O. - st,r:s byggn:byrå), Uplandsg. 75 I1I, Va. - A. F., Kapten, Uplandsg. 4b, Vq. G.,. d. Professor vid Karolinska insti- - A. K., Tjänstem., Sibylleg. 79, O. tutet, Drottningg. 116, Va. - Åke, Tjänsteman, 'sibylleg. 79 1, O. F,RANKERINGSMASKINEN "FRAN 00-" Se annons sid. 76.

10 \, \ Reuterswärd - Ribbing. S3}.Reuterswärd, G.P., Bankdir.jRegeringsg, Revisor"Samfnnde't, Svenska, ordf.: John 42, C. '. W. Stenbeck, Artillerig. 8,Ö.; sekr.: A. ~Carl H; E., Civiling., Lillabältg. 8, Ö. A. 'I'ersmeden, Valhallavägen ',..;...Anna, Fru, Karlavägen 75 A l, Ö. Va.; kassaförv.: Sven Nissvandt, Vasag.. - Julie, Fru, Västmannag. 54 Ill, Va. ' 5 1 1', C. - H. A. A. E., Fröken, Kungstensg. 61, Rex, Paris-rdepöten, Gummiaffär. Smålands- Va: g. 15, postbox 50,SthJm l;a. t. 406; - O. G., Fäl~~elsedir., Straffängelset i Stock- Rexroth-Berg, B. D., Fru, -Språkundervisn. holm, Ostermalmsg. 65, V" (tyska), Ba'perg. 10, '/2 tr., Ö. Dj. -O. E[ C., Hoffröken, Grefg. 65, (J. Rextegel, A-B., verkst. dir. Ragnar E. Lar- - V. E. T., e. o. Kammarskrifv. i Tullv., son, Vasag. 42, C.i r. t.90o. 5290,,. Biblioteksg. 26, C.; r. t a. t And. Wilh., Kanslisekr. Pöredragande i Reymersbolms Gamla Industri-Aktiebol., K. Pinansdep., Narvavägen 1,Ö.Dj.; hufvudkontordrottningg.4, C.; Verkst. \ r. t. Österm Dir. N. P, Mathiasson; bost. Karla-...:...-G. F. A., Kapten, Scheeleg. 131, C. plan 12, Ö.Dj......:...K., Kapten, Intendent v.krigsskolan och Rezelius, Elmira, Fru, Banarg. 7, Ö~Dj.. Karlbergs kungsgård, Karlbergs Slott, - -Schwalbe, Sigrid, Frn,Storg.44 I ö.g.,ö.dj. Sthlm 21j exp.: r. t. 6420; bost.: r. t. Bheborg, Elin, Kontorsskrifv, i Postsparb., _ Karlbergsvägen 70 AlV, Va.; a. t. Vasa,' - Fritz, Konstnär, Karlaplan liv, Ö. 3 ilo. r. t. Vasa Oscar, 'I'andl.,.Dent. med. dokt, Birger- Rhedin, A. W., Fil. Iic., Adj. v. N. Latinjarlsg. 4", Ö.j r. t. 2100, a. t lärov., Regeringsg. 70, C. Tid efter öfverenskommelse. - se äfven Redin. l-c. F., f. d. Tjänsteman v. Statens Järnv., Rhee, F., Läraria i tyska, Lilljansplan 6,. Odeng ', Va. Ö.; a. t C. ~'. C., Ofverstelöjtn., Birgerjarlsg. 18 lll, Rhån, Alma, Folkskollär:a, Kronobergsg: Ö.j r. t, , a. t , C. JfB. C., Ofverstinna, Grefg. 65, Ö. - se äfven Rehn. Reuterwall R., Fabr., Uplandsg. 19 A, Va. Rheyneuclaudes, L. H. M., Ing., Döbelnsg. - Ernst, Ingenjör, bost. Djursholm. 55, Va. Reveteringsaktieb., Sigtunag. 7, Va.; a. t. Rhodin, Ebba, Fru, Norrmalmstorg 4 1, C.; r. t , a. t I Revisions-, Ackords- &; Aftärsbyrå, - V:,.Fru,..odeng.26, Va.; a. t. Vasa Akt 'eb A s d St Ö-d - Siri, Froken, Idung. 14, Va.; a. t. Vasa l rgu, v. H. en mann, ' Hagag. 3 (InVid Odeng, 54), V~.;.a. t. _ S., Förest. för Jordbruksafdeln. vid Cen ~, r. t.. Vasa 11?3. RevlSlon~r tralanatalten för försöksväsendet på. (~pec. utrednidj~ar), ~Iffergr., Bo~fo- jordbruksområdet, Experimentalfältet. r~ng, 1\ck<\~.dsformedllDg,BolagsbI~.d- _ Herman, Grossh., Spansk vice Konsul, nmg, VIc~.vardskap. Lev. kontors?o.c bost. keppareg. 68 n ;b., Ö.; r. t ,. ker o. affarstryck m.. m. Obs.! 25-al'lg a: t Osterm. ~8 37, kont. Skeppsbronerfarenhet! Absol. diskr.i 6, Sthlm 2; r. t. 571, a. t Revisionsbyrå, Aktiebolaget Sveriges - W. H. E., Grossh., Spansk konsul, Drott- AUmänna, verkst, Direktör Sven Nissvandt, Vasag. 511', C.; a. t. 998, r. t. - ningg. 90, C.. Porrtus Bernt, Ingenjör, Rådmansg. 6, Ö.;. \ Revisioner siffergranskningar, r. t , a. t. Osterm bokslut' och utredningar af.räkenska- - Victor E., Ingenjör, Stureplan 15, C. per samt beskattningsärenden. - C.H.O.,Kapten,Karlbergsvägen 43 B, Va. Revisioneflrman Wilh. Bruzelius, Stureg. 4Ill, - N. J., Prakt. läkare, Lästmakareg. 3", Ö.; r. t C.; mottagningstid 8-10 f. m., 4-'/26;'. Revisionskammaren,Aktiebolaget,verkst. e. m.: sönd, f. m. Direktörer Thyra o. Dagmar Svensson, - Thor; Tjänstem., 'I'egnersg. 19, Va. af Sthlms Handelskammare auktori- - H., Öfverdir. o. chef för.landtmäteriserade revisorer, Riddareg. 7, Ö.; r. t. styr., Lilljansplan 4 IlI, Ö.,,: och a. t. 9822, Arsrevisioner, - se äfven Rodin o. Rohdin. utredningar, konsultationer. Ribbing, Sigurd, Byråchef i Medicinalstyr.,. Bevisionskommitten, Regeringsg. 57, C. Svartmang. 9, St.; r. t. Namnanrop; Revisionskontor, Stockh. stads, St. Nyg. bost. Framnäsviken, Djursholm; r. t. I. 2 BIll, St.; a. t.1i , r. t o. a. t. Dju~_. 1_34_. _ PINSPONGS METALLVERKS A~-B BERIDAREBANSGATAN

11 832 Ribbing-e-Bidder. Ribbing, Hilda, Fru, Odeng. 48, Va: Richter, Karl, Disp., kontor och bost. Barn- - C. O., Ing., Lillsjönäs, Bromma; a. t. husg, 4, C..",'I 'I'raneb, oro A. Chr., Fru, Florag. 201, O.; a. t. Österm. ~ T. J. E" Kont., Enskedevägen 103, En skede. - Judith, Fru, Greftureg. 72, O. - Olof, Löjtn., Villag. 3 1, O. \ - Marial_Fru, Helsingeg. 7,Ta. - A., Öfverste, Narvavägen 30, O.Dj.; a. t. - Anne-Marie, Fröken, Kungsholmsg. 4, C , r. t C., Fröken, Kommendörsg. 5, O. Bo, Öfverstelöjtn., Braheg. 39 m, O. - O., Guldsmed, Nybrog. 16, O.j a. t j Ribe, P., Fanjunk., Marieberg, C.; a. t. filial o. bost. Humlegå.rdsg. 4, O.; a. t. Kungsh Emil, Grossh~ Karlavägen 7, O.; r. t. - Carl W., Handelsres., Östermalmsg. 74, O.; a. t. Vasa Ribell' A.,' Fröken, Rådmansg. 4, O. - A. H. G., Hofr.-not., Karlbergsvägen 45lV, - K, A., v. Häradsh., Sthlms Ensk. Bank; Va. bost. Hornsg. 79, Sö. - F. W., Kapten, Drottningg. 82, C. - Hildur C. U., Instruktionsbarnm., Södra - Gustaf F., Kontorschef v. Saltsjö kvarn, Bambördsh., Vollnaryxkullsg. 27, Sö. Emblaväg. 25, Djursholm; r. t. Djursh, - C. F. W., Kommendörkapten, Kam makareg. 62, Va. - Signe (Dicken Foresmans Ef'tr.), Modeaffär, ) - R. P. J., Ankefru, Hornsg, 79, Sö. Birgerjarlsg, 5, C.; a. t~77 58, r. t. 47 5~. Ribert, Axel, Ingenjör, Vikingag. 5, V~. - O. A. C., Operasång., Sibylleg. 61, O.; Riceius, Paula, Fröken, Drottningholmsvä- a. t , r. t. Osterm gen 8 A" C.; a. t. Kungsh Erland, Redaktör, Sibylleg. 54, O.; a. t. RIchard, A.~ma,Fröken, Hagag. 2, Va. Osterm Anna, Ankefru, Ostermalmsg. 37 m, O.; - C. A. M., Sjökapten, Götg. 50, Sö. a. t. Österm John, l:e Stationsskrifv., Karlbergsvägen Richards, Ida, Änkefru, Runebergsg. 6, O.; 82, Va.; a. t. Vasa r. t A. E. T., Tandtekn., Kommendörsg. 83 BI, Richardson, Cecilia, Fröken, Damfrisering, O.: a. t. Osterm Greftureg. 7, V.; a. t D., Tj~nsteman, Parmmätareg. 11, C. - Ludvig, Lagerbitr., Sigtunag. 17 m Ö. g., - E!in, ~nkefru, Hel~ingeg. 7, Va.. Va.; a. t. Vasa Lina, Ankefru, Ulnkag. 5, V.DJ. Richert, N. C. G., Banktj.-man, Nybrog.45, O. Richthoff, Kersti, Teckningslär:a, Hornsg. - A. C., Fru, 'I'egnersg. 48, Va. 186 A, Sö. - Axel G., Herr, Hjorthagsvägen 9 IV, O. - Nils, Hornsg. 186 A, Sö. - N., Kamrer, Norrtullag. 20, Va. Rickander, J. V., Direktör, Marlag. 16A, - Gösta, Med. kand., Tegnårsg. 48, Va. Sö. - J. Gust., f. d. Professor vid 'I'ekn, hög- Rickberg, Hanna, Fru, inneh, Restaurant Kroskolan, Hjorthagsvägen 13, O.. nazi, Kungsg. 46, C.; a. t. 8357, r. t. - A., Professorska, Kommendörsg. 12m, O.; 6632; bost, Apelbergsg. 39 B, C: r. t. a. t. Osterm \ - G., Reg-eringsg. 95 B, C.; a. t. Brunkeb. Rickenhoff, Richard, Bokh., Observatorieg , Va.; a. t. Vasa Richnau, C. Gunnar W., Prakt. läkare, öron-, Rickman-Karlqvist,..Emma, Fru, Skepparsg; näs- o. halssjukd., Barnhusg. 22 (Nona 4, O.Dj.; r. t. Osterm. 1485, a. t Bantorget), C.; a. t. Brunkeb. 1645, Ricksell, Aug:a. Elin o. Hildegard, Frökr. t nar, Sigtunag. 15, Va., Bichson, E. H., Ing., Knngstensg. 21 BlII, Va. Riddarholmskyrkan, Riddarholmen, St. Tills - C., Marindirektör, Engelbrektsg. 4, O. vidare stängd på grund af pågående :Richter, Helge. v. Auditör Ledamot af Sve- reparationsarbeten. riges Advokatsamfund, Stxrmansg. 19 I1, Riddarhuset, Riddarhustorget. Sthlm 2. Vi O.Dj.; r. t , a. t. Osterm sas alla dagar efter tillsägelse 1 tro upp Ombudsman hos A. B. Göteborgs Bank, hos Riddarhuavaktmäst, Carl Arben, Brunkebergstorg 18, O. bost, Riddarhuset, St.; a. t , r. t. - Karl O. K.. Bokh., Svedenborgsg.12Iv,Sö Fr., Byråchef, Byggnadsstyrelsen, Drott- Riddarhytte Aktieb., Strandvägen 7A IV, O.; niugg. 36, C... r. t , \ - Robert,.Direktör, Skeppareg. 70 1, O.; Ridder, F. A., Trädgårdsmästare, Roslagsg....!:~ Österm , Va. (Bellevue). MYNTRÄKNAREN Se annons sid. 77. "MILLIARD"

12 I,,'. ' RidderlJielke-Rikets allmänna kartverk. -, 883, Ridderbielke & 90, ~red., Järn o. Stål, Trä- Riese, Uno A., Grossh., Agueg. 14/ C.' ~ \ varor. o. Kemikalier en gros, Vasag. 5, - V., Köpman, Specerier o. Kolonialvaror, C.; il.,t. o. +~t: 'en gros, kontor o-,lager K>ungsg.77, C.;.Ri4deJbjel~e'j E., FrU, EngrlbJ;ektsg. 19" O. a. t , r. t ;,bos~.:s. g. 75; Ridderborg, V.,' Skeppsmäkleri- o. Agen- a. t. o. r. t. ankn. '., turaffår (inneh..ivar Hasselbom), Rege- von Riesen, Erna,, Korresp., Västmaunag. ) ringsg ' b., 'C.; r. t Tele- 8pv, ö. g., Va.' l,' I, g'rafadr1: Rival. _, Riesz, M., Docent, Tegnersg l' l, Va. Ridderbo;g,Liiura,ÄnkefruTom'tebog.30 1I, Va. Rietz, August, Bokhandl., Södermalmstorg - Eric, Hornsg.'f38,"Sö~ ". 4, Sö.; a. t. 3137, 3138, 30697linje c Riddersporre, 0'1 A., Folkskollär., Helsingeg. välj.; r. t. 3144, 12367i;,tiU kontoret ", 6IV,' Va. ', ' a. t , r. t ; filialer: Köp-" " 'ttidderstad, Carl W., Amanuens, Greftureg. lilantorget 1, St.; a.'t , r. t. 2156;,f : 7;"0.:.' i, ". Hornsg. 54, 8ö.; :,t. t , 1'.t ; - A. W., DIsponent, Kartaplan 1, O.DJ. Hornsg. 74 B, So.; a. t. 1(3797', 'r. t., [~.An~ön,l Go.dsäg., f.? Kapten, Grefmagnig.!59 O~.:' Neglinge, Salll~jöbaden; a. t., ) 5, u.dj,-, Saltsjöb. 314, r. t. Saltsjöb Bast. 1,:---:- 13, Häradslt.,! Kungsholmstorg 8, C. I Bellmansg. 20, Sö.;, 1'. t. 5423; a. t. "l,'!...eskil, K;:tpten, :rr~.almskilh\adsg. 39,. C. Söder 584; sommarbostad: vm, Hepp-,- 'Bertl1~, An.kefru, Ostermalmsg, 32,.o. bo, Saltsjöbaden; r. t. Saltsjöb. 258, \ -.l..'y,a. M., Ankefru, i'3keppare~" 45, (J.Dj. a. t. Saltsjöb " I ~idderstolpe.\1 J. Gustaf, Frib., 'Artillerig. Alice Maria, Folkskollär:a, Odeng, 54 f 48III, O. I," A'V, Va. ' I',,,/,, Aug.,.Fiih:,' f. d. :~ajor, Sveavägen 108, - Augusta, Folkskollär:a, Odeng.! 54 ~IV,,/,j Va., a. t Va., f" r,~ Gustaf; Fiih.,Relvisor i Armens pensions- - E. O., Konsulent, Handtvei kareg. 18 &. kassa, Helsingeg, 8, Va.; m. t. Vasa , C.; r. t " -. I. S., Gcrgfvinna,'Strandvägen 31, O.Dj. - E. F:, Sjökapt., Västmannag. ~9, Va.;. \,"0' Gustaf, Notårie, 'ådr.:, B. A. Ulrich, Her- -, a. t. Vasa 94; under vintermän. An~fart., t kulesg. 4, e.. Oscar II: s tel. r. t Sommar- -;-, C., ~U~~~{l,};e ~tatiorist;.,~rifv., Ny torget, bost: Ne~linge; r. t. Saltsjö~aaen ~ 59.,.4, So., a. t. Sö der 73 {J. - Ida, Ankefru, Odeng. 54 A, Va., a. t. \ asa 'Ridderström, H~,.Förrådstörv.', Riddareg. 3, ' ; - uppg. AF, p.,, ".. Rigaud, Celestine, Lärar-a, Döbelnsg.v'i, C' I,,,' 'Ridinstitutet o. Körskolan, Stadion, O" Di- RignelJ, A. E., Apotekare, Riddareg. 23,' '~I rektör P: Erik Lindroth; a. t' o. O.Dj. ' t, 40538, r.' 11:.' ', Rigner, Alf, Konsult. Ingenjör, Byrå. för t' R~\1ips~itu~et, Nå Dj.~rgården, se Ridskolan, \ Bran,dskade-.. o. För~ifrderingar" ;<rjä~-, " pa DJurgarden..,hofsg. 54, So:; a. t , r: t ~,,, Ri:dsk,olallspå Kung!. Djurgården bakom Has- bost. Folkungag So. ', t,}; f b,. selj:lacken;' r. t " a. t Ernst, Konsult. Ingenjörv-Kungstensg,, ~eck-miij.ler, Maria, Förfa.tt:a;Grefg. 25"\\.. 3, O.,.,' :';, ""O.Dj.;,'i1. t." J '., ' - Signe, Teckn.-lär:a, Kungstensg: 3, (J.,". "..2, J. F., In g.', Giefg,25 III,o.Dj. ' - se äfven Ringner. c ',,,\,Rie~el, f39p}]\~)rof~s~:~; U~llhg., 36, Va. Riis, J.'& A., Bo.ktrycketifir~a,J akebsbergsg, ~i~i?d.el}/, Cfv~~tge:r.:d. ~Grossh.;~?l:steiJsonsg. ~?, C!; Agesaf 'Albm G~)llm.sson. '.' 6 A.' O.DJ;, ;a;. t. 2;3339. ) van RIJSW:Jk, Anna! R.. A., Ftoken, ~ref- Rlege:r,Vlctor E.,':Arklte'kt;Myrstedt& Sterns magnig. 17 B, O.DJ.. I, '. ' I '~1 If-' A:~B., 1-forrlandsg. 135,"C.;bost. Herse- - Betty, Fröken, Grefmagnig.'17B, O,Dj.. 'rud,;,a,.t.',j:jip.:ö5 3Q. \, ' - H., Hofdekoratör. affärs- o:'bostildsåd-tess :.-:: Va~.ter,Otv?;,~jäpg. 'I:2B, f$ö,.1,jak}lbsbergsg ,C.; r.t. 91 ~9,. a, t.'.riego, Selma, Fr~:,Greftureg.69, O. ' ',,.J I:" -,fl'-ri~hl, 'E:; 'Tjänsteman: v, $t:' Järnv., Birger- Rikardsson, Ludvig, Lagerbitr., : Sigtunag. tt.'.;, j~:d.g; 106~,.,ya.;.:,t. t:v'as\l5s89.. '. 17"f, ö.: g., Va.; a.,t. Vas~.~~6.1. \ "Rleneck, A, E. q.,.tja,nste.~a,n,_ kont. SI- RIkets allmanna kartverk, Birgerjarlstorg,F"" bylleg. 5c9'~~l,O~; 3,. t. Osterm, '10, Sthlm 2. Chefen' 1'.~.Geilerals~ab. ':J'iii~se;A~t~~bbJ~gl,,utr.o,A~,Engros- & Agen- S. Redogöraren Ir. t. 'Generalstab, 3.', ;.1 turfi'rina(kuhg's'bro~p~an 2,,C. '~'elegr.- Topografiska'a!d. Sk.og:sh~gskolans [, d:, t\ '\.~qr.:.»rle~ebolag»,,:, Verkst. dir. Un,o lokal, Strandvagen19.DJ";,,t.'t.,209 81,. ", 'A: RH!se;.; ': c'" a. t , Geodetlskl!- af~eln...'stor-, 'J~~'~jNSRONGS METALLVERK$ d~>;,s. " " c, ', SERIDARESANSSATAN 17'! \.. "-"53" 'A[1re$s'fålender!, 191!i...-',, l J

13 .. Riugduhl-e-Rinman. 835 Rinzdahl, Axel, Red., Karl bergsvägen 80, Va. Ringström, Henning, G1asllliist.,Östgötag. 9' - Herm., Reg{lmentsveterinär, Kungl. hof'- Sö.; a. t. 31 n. stallet, O.; a. t. 6549, r. t Träf" -- N. P., G1asmäs.t., Glassljperi, Lager af. fas säkrast kl f. m. spegel- o. fönsterglas, Ostgötag. 9, Sö.; - Elias, f. d. Sjökapten, Kocksg. 43", So. a. t , r. t Ringden &, Son, Agenturfirma, Uplandsg, & Ehn, Grossh-firma i järn, stål, ma- 18 C.; r. t. Vasa 1992, a. t skiner o. elektr. artiklar, Kungsg, 54, Ringdens bageri, J. E. Rundqvist, Bryg. C.; r. t , o , a. t. gareg. 8, C.; a. t Telegrafadr.:»Ehnring». Ringdön, N. F., Köpman, Uplandsg.18, Va.; - Rudolf, Grossh., Kont. o. bost. Kungsg. r. t. Vasa 1992, a. t , C.; a. t. 9884, r. ~10851., - Nils O., Köpman, Uplandsg. 18, Va.; r. t. - Selim A., Handelsbitr., Danderydsg. 8" Vasa 1992, a. t O.; a. t. Oste'rm Ringenson, A. M. D., Fröken, Styrmansg. - R. G., Ingenjör vid Sth lms Elektrici- 14, O.Dj. tetsverk, Vanadisvägen 23, Va. - C. A. W., Lektor, Valhallavägen 35, O. - Algot V., Konstnär, Villa Agneberg, Pe- - C. A., Med. kand., Storkyrkobrinken 9, St. tersberg, Mälarhöjden. Ringenson-Berven, Greta, Fru, Pianist, Folk- A. E., Mangelaffär och Tvättanstalt,, ungag. 42 A,. Sii.; r. t. Söder Linneg. 19, O.; a. t , r. t Ringertz. N. C., Ofverste, Skansen, Dj. Amanda, Modeaffär, Västerlångg. 60, $t.;- Ringh, C. P., Auktionsvaktrn., Järntorget a, t ; bost. Skomakareg. 34, St.; 83, St.: a. t. Brunkeb a. t. ankn \ Ringheim, Gerda; Fröken, Västmannag. 39Il, - Rudolf, Papper o. Kontorsutensilier en. ~Va.. '" gros, Kupgsg. 54, C.; r; t , a. t. Rmg~lm, K. E., v. verk. DIr. l k B. Vin 'l'elegr.vadr..»rmgrud».., & Spritcentralen, bost, Braheg. 3 I1l, O.; -s Partiaffärs Eftr. F. Mogensen, lager af. r. t , a. t. Osterm ägg, smör, ost och konserver m. m., Ringius, Eva, Fröken. Västrnannag. 16, Va.; Kungsg. 73, C.; r. t. 7096, a. t a. t O.V., Possessionat, Nybohof, Liljeholmen; - Nils G...E., Linjeing., Västgötag.. 4, Sö. r. t. Liljeh. 8Q. \ \ - Alma, Ankefru, Sibylleg. 65 1I, O. - Herbert O. C., Postman, Bredgränd ät, St. Ringner,.E., Artist, Brännkyrkag. 28, Sö. - J. E., Skrädd., Skomakareg. 34, St.; a. t. - Hj. F., Fastigh:äg., Brännkyrkag. 28, Sö , - se äfven Rigner. - Nils V., Tecknare, Rörstrandsg. 30 A IV, Ringqvist, D. E., Handelsres., Vikingag.61I, Va.; a:. t. 3;)599. Va.; a. t. Vasa Corona., Ankefru, Norrlandsg. 20, C. - V., Järnväg stj1fhstem., Flemingg. 27, 0.; Ringvall, C. J., Köpman, Sit Eriksg. 10, C. a. t. Kungsh P.,v. G. F" Köpman, Kaptensg. 17II, - Claes Hjalmar, Lokomotivför., Pipersg. O.Dj.; a. t. Osterm II, C.; a. t. Kungsh Thor, Köpman, Vanadisvägen 39, Va. H. N., Navigationslär., Tjärhofsg. 34, - Axel, Skådesp., Karlbergsvägen 57, Va. Sö. I G. F., Tapetserare och dekoratör.brunnsg. C... H., Tullko!).trollör, Torstensonsg, 9, 16, C.; bost. Frejg. 19, Va. /. O.Dl; a. t. Osterm Rinman, E. L., Fil. dr, Djursholm; r. t. Hingselle, G. Alfred, Läroverksadj., Sot Djursh. 1 7~, a. t. Djursh Eriksg. 51, C. - Anna, Fru, Ostermalmsg. 86, O.; a. t. Ringstån. Victor N., Konservator, Lundag v, Sö.; r. t. Söder Eva, Fru, Karlavagen 27III, O... - Ester, Modemagasin, Regeringsg. 69, C.; - Tora, Fröken, Ostermalmsg. 86, O. bost. Lundag. 31 v, ss. Nils, Handels o. fabriksfirma, St. Yattug. Ringström, Oskar, Agent, kontor Valling. 7'V, C.; telegr.vadr.»ess»: r. t. o. a. t. 35, Va.; bost. Götg. 83 A, Sö. Telegr ;bost. Lidingövillast.; a.t.lid:ö654. adr.: Drogman. C. W., Kamrer, Stockholmsväg-en 20, Rå- - G. R., Arkitekt, Malmskil lnadsg, 33 n. b., C. sunda. - Albin, Dir., Wakerns Såg- & 'Ijärfabrik, - E. B., Redaktör o. utgifvare af Sthlms- Hornsg. 59 A, So.; a. t , r. t. 'I'idn., Malmskillnadsg. 33III, C , telegraf'adr.:,wakern».' -s Teckningsbyrå, St. Vattug. 7, C.; r. t. ;- Selma, Fru, Rådmansg. 55 1II, Va. o. a. t Gustaf, Glasmäst., Mosebacketorg 8, So.; - C. A. ~., Tryckeriförest., Ostermalmsg. a. t. Söder , O.; a. t FINSPONGS METALLVERKS A.-B SERIDARSBANSQATAN _ \,. r

14 II 836'. Rinndahl-Rockström. RinLdahl, Carl, Skräddare, Torsg. 29, Va. Ritter, Hilda, Fru, Linboda 81 Älfsjö; a. t. Ripblin, Le, Generalagentur, Smälanäsg. 24, Långbroda] C.; a. t. 118, r. t H. M. T., Ankefru, Valling. 32 & 34,C. Rippe, J., f. d. Kapten, verkst. dir. v -,A.-B. Riwkin, Sch. W., Köpman, Drottningg.äs, C. Svensk Nattvakt, Fryxellsg. 4,0.( r. t. Robach, Ellen, Fröken, Rådmans~. 37 1V, Ve: , a. t E. C.,.Kamrer l Sthlm s folkskoledi- Rippenbein, Jacob, Fil. lic., Döbelnsg. 53, rektion, Grefmagnig. 14, O.D}.; a. t.. Va.; a. t. Vasa 50 Il. Österm Risaeke, f. d., Färgeri och kemiska tvätt- Robb, Hildur, Fru, Vanadisvägen 30, Va.; anstalt, fabr, o. mottagn. Greftureg. a. t , r. t. Vasa A, O.;'\. t. 7526; r. t ; bodar Robber. Carl Alfr., Tjänstem., Uplandsg. Drottningg. 84, C.; a. t , r. t. 77, '/2 t);., Va.; a. t. Vasa Norr 797, och Kornhamnstorg 61, Si.; - Carolina, Ankefru, Uplandsg. 77, '/2 tr., a. t. 2213, r. t. Staden 101. Va.; a. t. Vasa Risberg.L, Damskrädderi, Österlångg.43, St. Robbert, J. J.,A., f. d. Byråchef i Fång- _ Hilda, Fru, Drottningg. 38 1V, C.. vårdsstyrelsen, S:t Eriksplan 2, Va. _ Ebba,Fröken,Banktjänstem.,Li.itzeng.5r,0. - C. J., Grossh., Narvll.vägen 30 1, O.Dj.; _ A. S., Handelsidk:a, Lästmakareg, 13, C.; r. t , a. t. Österm cigarraffår, Holländareg, 9, C. O. W., Kamrer i Allm. Brandförsäkr.wer- -G. B. E., Handl. (speceri-), Nybrog.30, ket, S:t Eriksg. 61, C. O.; a, t , r. t. 2480; bost. Narva- - C., Löjtn., Bergsg. 2, C. vägen 24 II Ö. g., O.D}.; r. t Robberte, A., f. d. Kamrer i Sthlms läns _ Nils, Ingenjör, Drottningg. 38, C. brandstodsbolag, Karlavägan 60, O. _ Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 & 30, Roberg, Anna, Fröken, Braheg. 33 l,.0. Sö.; ~. t '. l - Bertha, Fröken, Sty~mansg.14,.O.D}. _ Clara, Ankefru, Lutzeng, 5" O.. - Thorsten, Konsul, Linneg. 83, O. Risenius, A. W., Folkskollär.a, Kardellg. 3, O. - John, Hj.Westerlunds Eftr., Kött~. o; _ Siri Elisabet, Folkskollär:a, Kardel!g: 3, O" fi~skhandel s~~t Charkuterifabrik, Öst- _ E...W., Skomakare, Kardellg. 3, O., a. t. got!:g. 37, So., a. t.,35 1\ ~. ~ ? Osterm A., Sjökapten, Svartensg. 12'. o. II" So. Rising, C. G., Direktör, Vinkelg. P, O.; r. t. Robert, G. Folke, Not. 'i Länsstyr., Helsinge , a. t. Vasa torget }lv, Va. _ O. E., Ing. (Sthlms Bomullsspirm- o. Roberts, G. Allan, Köpman, Johannesg. 22, Väfveriaktieb.), Barnängstvärg. 1, Sö. C.; r. t , a. t. 9880; kontor 3. h. _ G. A.. Jur. kand., S:t Eriksg. 73 (i ng.. r. t , a. t Telegrafadr.: fr. Privatz.), Va.; a. t. Vasa Gustaf. _ H., Kamrer, Roslagsg. 11,Va.; r. t , Robertson-Hoffm:;tn, Max, Fabrikör, Västa. t. Vasa. 2029; kontoret Regeringsg. mannag.88, Va.; a. t. o. r. t: , q.; r. t , a. t Robertsson, Signe, Folkskollär:a, 'I'allvåaeu _ Axel, Akare, stat. Nybron, O.; a. t..4359, 24, Enskede ; a. t. Ensk. 75. l. r..t. 4835; bost. Lilljansplan 3, O.; a. t. Robinet, Fanny, Fru, Stureparken 13', O.; Osterm. 5865, r. t a. t E. ~., Änkefru, Strå- o. filthattfabrik, Robinson. Rildur, Fröken, Ringyägen 10, sg. Kmdstug. 4, St.; a. t. Brunkeb ~ A. H. J., e. o. Tullvaktm., Olandsg. 50, Risling, J. E., Förste revisor i Riksgälds-. Sö. kont., Mörby, Stocksund; r. t. Stock- - Nils, Prästgårdsg. 27, Sä. sund 217. \ Robinsson, Ottilia, Fru, Pipersg-. 29 n. b. C. Bison, Aktiebolaget (Disp. Axel Rosin), La- Robsahm, J. E., Fröken, Stockholms Sjukger af Juveler, guld, silfver o. bijou- hem, C. terier, Hamng. 38, C.; r. t o. & Co, Gustaf, Grossh.- o. agenturfirma, 22702, a. t Regeringsg. 5, C.,. Rissen, R. Hjalmar, Tullvaktm., Timmer- Bobson W., Fröken, Artillerig. 24, O.; mansg. 31 III, S9..; r. t. Söder 199. a. t. Osterm Rissler,J. G.,Med.dr,Ofverläk.,Kungsg.64, C. af Robson. G. H. R., Löjtnant, Hjorthags- Ritari, Jakobus, Kantor, Slottsbacken 2 Cl, vägen 13, O. St.; a. t. B;runkeb Rockman, Carl Gust., Stadsmissionär, Gref- Ritou, A., Fru, Lillabältg. 6, O. t'ureg. 23, O. ' Ritter, Otto & Co (Alfr. Otto), :Agentur- Rockström,..Arthur, Hofrätts e. o.,not., Advoaffär, Barnhusg,. 4, C.; r. t. 8607, a. kat, Ostermalmsg. 84 1V, O., kontor Kl. t V. Kyr~ 5, C.; a. t. 8055, r. t I'M~/'LL I A-R D" Se annons sid. 77.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN I.B26 I Pälman-Raab. Pålman, Axel, Reg-veterinär, Lärare v. Ve Qwarfordt,. N. W. S.,. Fröken, Grefmagnig. ter-högskolan, Chef föl' Hofbeslags- / 9 1 O.Dj.; a. t. Österm. 1536. smedjan därst., Postadr.

Läs mer

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA

JON KöPINGS JURIDIS~A DYRA 836 Qvarford~-Radioaktiebo.laget. Qvarfordt, Sten G., Civiling., Mä~tersamu- R elsg. 81, C.; a. t.norr 12325; t. kont. ' r. t. 72951. Raab, Sten, Frih., Grefg, 37, Ö.D}.; a. t. - Maria, Fru, Bosättningsaffär,

Läs mer

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores:

c. (Jämjör stajn'in.q med K.) Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Cahlnets inodores: Börtzell-Camitz. Börtzell, J. E. A., Hofintendent, Kam-1Cabinets inodores (forts.): makateg. 6,. V~.. Söder: Söder Mälarstrand vid -S, A., 'I'ryckeriaktiebolag, inneh. af Ge- Hornsg. 72 i Saluhallen. Guldgränd

Läs mer

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l,

R Rafstedt, S. A., Skräddare, Björngårdsg. l, 634 Qvist-Ramberg. Qvist, W. A., Handl. (Vaxduks- o. Linoleum- Radiumhemmet, Bergsg. 36, K. ö 1\. t. Kungsb. magasinet); Urvädersgränd 10, Sö. 2594, r. t. 3347, mottagn. kl. 4-5 - Aug.,..Hofslagare, Kocksg.

Läs mer

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten,

-1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, Isaksson -Jacobsen. 407 Brännkyrkag..62 B, So.: -1 Isaksson; 2 Isakson ; 3-Isacsson;- Isoleringsanstalten, ~~_.~_--,- 4 Isacson: 5 Isacksson. [Isoz.J, r. A. t. G., 97 Direktör, 79. Narvav&gen21, (J.D}.;

Läs mer

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~E"L~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver-

A.-B~SVENSKA METALLVERKEN MÄS~:R:n~~n~EL~~~;~.N 22. O.; tif 78235. Ebersköld, Gustaf, Speceriaffär, Handtver- 316 Dvoretsky-Eckerberg. Dvoretsky, A.. Tillv. af lädermattor, Kyrko- Döbeln, O. A., Tulltj.-man, Furudal, Lilla gårdsvägen 15, Enskede; tlf Ensk. 234. Sköndal, Sthlm 4. Dunning, J., Köpman. Regeringsg.

Läs mer

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra-

_ Bertil R:son, e. o. Hofr.-not., Riddareg. 7, Radiumemanation, Bolaget, se Bolaget Ra- IQvistRadius. 849, Qvist, Aug., Hofslagare.Kocksg. 13&15,Sä.; Rabenius, G. O. S., Skriftställi, Malmskill. tlf Söder 1.8780. Bondeg. 7, Sä.; tlf nadsg.39, C.; tlf Norr 130'60.. Söder 5577... Lars, f. Statssekreterare,

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. 614 Quint Rabitz. Quint, Sttna, Fröken, Redaktör, bost. Ha Qvist,.N. D., Disp., Karlbergsvägen 40, gen, Lidingö, a. t. Lidingö 20. Va.; r. t. 8698.. QuisisanaAutomaten, Biblioteksg. 12, C.; Johan. Dykare,

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager

- J. Alfr., Handl., Skrkidderi samt lager 862 Göransson-Hablé Göransson, G. A. S., Fil. dr, Adj. v. Norra Latinlarov., Föreståndare v. Wallinska skolan, Roslagsg. 11, Va. -- Th., Handl., bosättnings-, glas- o. leksaksaffär, Hornsg. 92, Sö. - Gertrud,

Läs mer

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',.

~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va. ',. Qvarnström-e- Rahm, " '67.jl ~.~a,j;~strö~, Sigtip,. (Ä.nk~fru, Östermalm~. Rabe, ~. R., v. 'Häradsh., Ba,nkdir., Valh,ail~-, 49 B, O.; a. t. Östena. 4;544. vagen 93, Va." ',. '.,"J se,äfv,en.kvarnström.,

Läs mer

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I

, \ c. Oarmi~d&, 1tÖ:; ~r~.it;~ho~n!.~.b%~t~t I I Bötrius '-::Cantzler.. \ B,ötrhts, Ester, J!:iöken, Cigarraffär. Skep- Calissendorff, C., Fru, Holländareg. 26 A, V~. pareg, 32,0.Dj. - Rolf, Kapten v. Flottan, Nybrog. 66 1V,O. - K. W., Styckegods-

Läs mer

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43,

- E. E. A.,,f. d. Bankokommissarie, Braheg. C. A. H., Byggmäst., Kammakareg. 43, LittkeLjnngberg. 525 Littke, S. A., Banktjänstem., S:t Paulsg. 5, Sö. tltungi "2LJungh: ~ ''~ A. E. P., Flaggstyrman, Norrbackag. 3ur,1. TC' _ ~~ Va. _, Einar A. S., Kontorist, Fjällg. 20 II, Sö.; Littner,'

Läs mer

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O.

Julius, Redaktör, Regeringsg. 93 A u.b. t. h., C.; a. t. 11707, r. t. 2536. Skåneg. 61, So., Uplandsg. 56, Va., o. O. HirschHjort. 351 Hirsch, Hj. D. Meijer,Prakt.läk., Västerlång Hjelm, J. G. A., Lagerchef, Uplandsg. 2, C. g. 27, Si; mottagning helgfria dagar Alfred, Specerihandel, Banerg, 12, O.; a. 1;' 10 1 /2 11 f.

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113

Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 Hjeruer-e- Hoch'.child. 3113 H.iern:~, t.ms~1:~ töt;fru, Fjällg. 34, Bö.j 11 I!jort; 2 l!i~e!_hj 3 Hjordt. ~ Hjerpes.Eftr., C. G., Bagare, inneh. K. O. _2 Maria, Fru, Drottningg. 23 III, C.; a. t. Eriksson,

Läs mer

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',..

O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. '~L HjertströmHodell. 473 Hjerfs~:Föm, Tli. B:j Öfv~rste, Braheg, 45 IlI, l Hjort 2 Hjorth' 3 Hiort. O.; Föreståndare för 'Föreningen Pens. ',.. OB;icerares Civ'ilanställningsbyrå,kont. :...2 G. K, Ing.,

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. '. Nitl/rNorb\lrg. I ~417 "Österm. 424. KoutorVasag. 51V, O.; Norbeck, O'. G., e. Jägmäst., Villag. IS'&; a. t! 998, r. t. 57 31. 20, O."., ' Njtor, Tek~iska Fabriken, A.B., Högbergsg. ~ Helga, Lysolje

Läs mer

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372.

a t. Norr 4323 o. r. t. 4323; bost. a. t. Norr 14221;.bost:.,Dalag: 30,y'a. Mörby, Stocksund; tel. Stocks. 372. 670 LiljeqvisteLincoln.] 1 L!J.f~qvi~t; 2 Li~je~uis~; '3 Lil~e~uTh~;. Liijesg~s, V~;' a~~~;l~i6,g:~~~åi 1~ i~ndsg. 4 Lifljeqvist ; 5 LIIIJekvlst; 6 Liljekriet: Lili ' C rl Ludvig Fabr Observatorieg. 7

Läs mer

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole-

_ Ric~ard,Försäljn.-chef,Valhallavägeil140, hvardagar 2-3 e. m. A tub.- o. isole- Rönnlöf-»)Saga».: 885 Rönnlöf, C. 'O.,, Kaf6: Bangärdsg. 2, Sö.; Sabbatsbergs Sjukhus, Va.; mottagningstider tlf Söder 30511. för invärtes sjuka 11-12 f. m.; för ut- Rönnow, Lars, Kammarrättsrevisor, Dö-

Läs mer

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfs"p(fl!n8e "ME;r;AL~'J~ER",,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t.

i BERICJAREBANSGATAN 17. - lf:1nfsp(fl!n8e ME;r;AL~'J~ER,,:Sr.;j:l. B- 75, O.;. r. t. _ Aktieb. (Öberg & Son-Alderin~ 141 Aktiebola~et Öberg & Son, J. O., se Öberg Alberger, Lanrentlus K, Civiling., Afdeln.- I & Son.. chef, Stenbocksg. 4 In, O.; a. t. Brunkeb. Öhlin, Nilsson & Co, kont.

Läs mer

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Li1försäkrings-Aktiebolaget 756 Sveriges SnickeriExportföreningvon Sydow. Sveriges SnickeriExportförening,Stockholm. Svinhufvud, A. A. S., Kapten, Brandchef, Sekreterare: v. Häradshöfd. Viet. Wen Malmskillnadsz, 64, C. nerholm, Birgerjarlsg.

Läs mer

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO

VIKING SKOKRÄM. Bauer, A. W., & Co, SkrädderietabUsse fabrik; specialite bokband, festg'åfvor, INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKIN G OREBRO Bauer-Beckman. 18'7 Bauer; Maria, Fröken; Homsg. 55, Sä.. Bech, 01'131, f. Grossh., Villa Björkhagen, _ "F. Generalfältläk.i- Birgerjarlsg. 42 1I, O.; Mälarvarfvet, Bti.; tlf 13348. tlf 31783.' - A. K.

Läs mer

Löunqvist-r- Maden. 549

Löunqvist-r- Maden. 549 Löunqvistr Maden. 549 Lönnqvist, Erland G. A., Tullvaktm., Bondeg. Löwenhielm, Lilee, Fröken. Riddareg. 70, 15 BlI, Sö.... O.Dj.... 1. P., Verkm., Braheg. 46, O.; a. t. Osterm. A. o. 'rh.. Fröknar, Ostermalmsg.

Läs mer

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O.

Namnregister. 48 lii (f. d. 48 AJ, O. 481 Namnregister. L Lager, E., Uppsyningsman, Stockholms hos pital, K.:J. t. 4686. g. W. 1\)., Ankefru, St. Vattug. 2, G. Labatt, H. J., Änkefru, Odeng. 15 lii, Ö. K. A., Ankefrn, Grefg. 18, Ö.Dj. Laboratorium,

Läs mer

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng

498 Howie-Bultberg. C.; tlf 304 22. - K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. - Ada, Cigarr- o. pappershandel, Odeng 498 HowieBultberg. Howie, J. & R., Sanitetsgods, Pipersg. 31, Hull, Carl, Killarmiist., Braheg. 3, 6. C.; tlf 304 22. K. A., Posttjanstem., Sibylleg. 3 B. Ö. Hoving, Gunnar, Arkitekt, Hjorthagsvägen Hullgren,

Läs mer

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.'

Narnnregts'ter. L-Ö. - G. F. E., Postexp., Vidarg. 9'V, Va. Va.' 629 Narnnregts'ter. L L-Ö. Lager, Oskar,..Skräd~~re, Norrtullsg 26, V~. - J. A., Skraddarmast., Grefg. 18, O.D;. Labatt, Hulda, Fru, Odeng. 22 II, Va.' - E., Uppsyningsman, Stockholms hospital, Laoave

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S..

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.. Jsaksson-Jacobi 495 --l-is-a-k-s-s-on-;-2-i-s-a-k'''s--0--n-; -S~Is-a-e--sson; Israelson. L., Köpinan, N,ybrog. 13, O.; a..t. 4 Isaeson ; 5 Isaaesson; 6 Isacksson. Osterm. 433; r. t. Osterm, 9 96. II O

Läs mer

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t.

_ C. G., R,yttmäst., Narvavägen 7, O... - Wilh., Kamrer, Tjärhofsg. 27, Sö.; a. t. BoustedtBrander. 213 Boustedt, Q.arl H., Kapten, Nybergsg. 5, O.; Brag, Albin, Arkitekt, kontor Storkyrkobrina. t. Osterm. 2257. ken 1III, St.; kontorstid 95; r. t. 79 42, Bouveng, E., Löjtnant, Uplandsg.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St.

Brand- och Liff'drsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. - J. L. E. Ankefrih:a, Fnnkensgr. 3, St. - H., Tapisseriaffär, Järntorget 83, St. 568 Qvist-Ramm. Qvist, Aug., Hofslagare, Kocksg. 13 &; 15, Rahm;., John, Direktör, Storg. 1, O.; tel. Sö.;!.el. Maria 18 78.' Osterm. 5 45.. - Clara,.A.pkefru,Sigtunag. 6, Va.. - Richard, Grossh. tflrma

Läs mer

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr.

Va., r. t. I U.-t. s-u-n d-a'91; telegramadr.: vskogs. 1I kalier, Karduansmakareg. 7, C.; a. t. hjortjj». \ 19424, r. t. 1639. Telegrafadr. v relse Hjort- Hoffstedt..1 Hjort; 2 Hjorth; 3 Hiort. Hochstein, G., Köpman, Bruunsg. 6 & 8, C.~ ----~I r. t. 70267. _2 Carl, Kapten, Valhallavägen 53 III, O.; r. t. Hock, O. V., Stureg. 58 A r~, O.; a.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833.

ADRESS-AFDELNING. 11. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 8) Personregister. sa. 833. 11. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 83. 2) Förteckning å gator, gränder och torg. Sid. 87. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser å personer, myndigheter

Läs mer

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO

O.Dj.; tlf 71035. resg. 3, C. V.IKI.NG SKOKRÄM INDUSTRI.AKTIEBOL. VIKING ÖREBRO ,. Vattenledningsskadeförsäkringskontor Veck oj ournalen. 1043 Vattenledningsskadeförsäkringskontor,sene Watz, Emy, f. Ekström, Fru, Odeng. 881V,, dan Vattenskadeförsäkringskontor. Va.; tlf Vasa 1122.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 134 Amerikanska Gummiaffären. - Andersson. Amerikanska Gummiaffären, ö. BirgerJarlsg. Anckers, N. E., Kommendörkapten, Ö. Kom- 12. mendörsg. 44 II; r. t. 30 B8. Amerikanska Gummi-Aktiebolaget, kontor Andahl,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Hjortsberg Hofren. Hjortsberg, L., Ankefru, Regeringsg. 99, G. Hoffman, Fredrique, Änkefru, Karlbergs Hjortzberg, E. G., Kapten, Hornsg. 51, Sö. vägen..8, Va.; a. t. Vasa 9694. O., Professor, Saltsjöbaden.

Läs mer

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621

Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 Oaxens o. Karta Kalkbruks kontor-odens Expressbyrå. 621 o. juni-aug. kl. 6 e. m.: logen N:o 59 Sten Sture, l:sta och 3:dje torsd. under mån. sept.-maj kl. 7,45 e. m.; l Oaxens och Karta Kalkbruks kontor,

Läs mer

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr" 9 '. f':sa "dd

Namnregister. G;; ~lf Kung:sh. 4898. G. ~ve., Sekr, i Gcnerulpoststyr., tlf. Jr 9 '. f':sa dd ,. 641...(. Namnregister. I.. Ö.,L. Lafreuz, John M., Agentur, import, HQfslagareg. 5 A, G.; tlf 3530.,,'.. Maria, Fru, Drottningg. 83, G.,; tlf Norr Labatt, H. J., Ankefru, Strandvägen 7 A; 197 64., (J.Dj..

Läs mer

32 III, Ö.; a. t. 22080.

32 III, Ö.; a. t. 22080. Cronhielm-Dagen. 249 Cronhielm, Augusta W. C., Fröken, Ridda- Croy, Axel, Kamrer, Nybrog. 46 & 48, O.; reg. 121, O. r. t. Österm. 944. G. O., Grefve, Kapten, Odeng. 681V, Va. Crusebjörn, Augusta, Generalska,

Läs mer

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj.

- Vesta, Frih:a, Kommendörsg. 32, O.Dj. 6 QvistRadix. Qvist, Erland, f. d. Tullmäst., Enskede. Qmist, W. A., Handl. (Vaxduks o. Linoleummagasinet), 8:t Eriksg. 75, Va. Henry W., Köpman, Prästgårdsg. 25, Sö.; tlf Söder 210, se afven Quist o.

Läs mer

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va.

F. Bank, a. t. Vasa Luntmakareg. 7143. 59, tr., Va.; Faber, H. A. H., Disponent, Birgerjarlsg. Fagerholm, G. T.. Verkm., Döbelnsg. 77, Va. - --.P- - -- 302 ExpressbyrBer-Fagerström. Expressbyråer (forts.): Fagerberg, Gertrud, Fröken, Hjorthagens- Södra, Hornsg. 72, Sö. vägen 9" ö. g., O.; r. t. 10996. Thor, Linnég. 19,O.; a. t. 1412, r. t.12682.

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. WeylandWiborgh. 1063 Weyland, J.,..Ingenjör, Greftureg. ~4 A, Wiberg, J., Fru, Verdandig. 3 1, O. 3[/2 tr., O. ' Ellen G., Fröken, Handtverkareg. 23 Al, Weylandt,..Ernst G. F., Fabrikör, Sibylleg. G. 4,1,

Läs mer

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4.

Lidell, Elma B., Fröken, Kungsholmsg. 6'V, Sö. domar, anmälningstid hvard. 3-4. 466 Lewysohn-Lidman. Lewysohn, Johanna, Fröken, Narvaviigen~Lidblom, Ernst G. A., Fil. dr, Lärov.-adj. mn.b. ö. ö.dj. v. Söderm:~ h. allm. 1är0v.~ Hökensg. - Ottilia, t. e'kstexp., Narvavägen 9II1, Sö.;

Läs mer

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So.

- Louis, Odeng. 19, O. - F. E., Grossh., Handtverkareg. 6, C. E. B., Sjökapt., Vibingag. 7 B, Va. - Helge, Sjökapten, Asög. 85, So. 3 Basels Försakringsbolag-Beckéius. Basels Försäkringsbolag mot Brandskads, Brunkebergstorg 14, C.; tlf 11909, Norr 14400. Bassist, S., Lärare, Kaka Bang. 42, Sö. Bassman,.Ludwig, Eyrkonotarie, Rådmansg.

Läs mer

sond. 1-':'4. '. ",.. il O,.,'

sond. 1-':'4. '. ,.. il O,.,' \ "J Betzholz-Bildt.. Betzholz, W.,.Kungsklippan 17 B, C. Bibliotcksboklumdcln, Akticbolngct, K. Beve,. se Befwe... Hofieverantör, Biblioteksg. 12, C.; tlf Beving, F., Ing., Storabältg.3,0.Dj.;tlf717 05.

Läs mer

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö.

- P. V., Korresp., Styrmansg. 8, Ö. 138 Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier-Andersson. Amorteringsfonderna för Apoteksprivilegier, Valling. 20, C.; kl. 12-2; a. t. 115 51, r. t. 71 09. Amundson, Karl, Kapten, Hagalund, Stora Frösunda.

Läs mer

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139.

Namnregister. L-Ö. O.; r. t. 10139. 481 Namnregister. L-Ö. L Lagerberg. Anna, Fröken, Kommendörsg. 17 O.; r. t. 10139. Sophie, Fröken, Artillerig. 48 A, O.; adr.: Labatt, H. J., Änkefru, Greftureg. 22, (J. Kammarherre M. Lagerberg. Laoave

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. 810 Sveriges Tegelindustriföreningvon Sydow. Sveriges 'I'egelindustriförening 1],. p. a., Svärd, And. Arvid, Kontorist, Kammakareg. Kungsg. 66, C. 7\ C... Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut, Albertina,

Läs mer

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G..,

Botolfsen & Co., Entreprenörbolag, O. karez. 41, G.., Boström-e-Brage \ 243 'Boström, Carl Gustaf, 'Ögonläkare, Götg 7,Bö Bovin, JI II, Assessor i Karnmarkoll, Bir- Mottagningstid erhålles pr, tel: r t gerjarlsg 106Il, Va ', n916; at305 05 - Knut, Bankdir,

Läs mer

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf

- Axelina, Fröken, Drottningg. 2, C.; tlf. - Erik,.Jur. kand., Löjtn., Tystag. 4, Ö.Dj. - A.. Kapten, Karlaplan 10, Ö.Dj. ; tlf Oaxeiis och Karta Kalk1)ruks kontor-odenberg. 8, Oaxens och Karta Kalkbruks kontor, V. Tradgårdsg. 4, Q, se Aktiebolaget Karta & Oaxens Kalkbruk. Obbarius, Ellen, Sjuksköka, Lilla hemmet, Bungsholmsg.

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Liva-s-Ljunggren. 379 Liv-a, Pietro, Stuccatör, n. Odeng. 55. Ljungberg, Ernst, v. Häradshöfding, Notarie Liven, Rich., Speceri-, vikt.- o. lysoljeaffär, i K. Svea Hofrätt, ö. Braheg. 5. n. Regeringsg.

Läs mer

F/NSPONGS,METALLVERK,S

F/NSPONGS,METALLVERK,S 406 Graf-Granath. Graf, William, Kontorist, Pålsuudsg. 7 II, ss. Grafström, C. A., Vicevärd, Linneg. 67, - E. E., Repr. för Aktieb. Heyman & Ole- O.D}. sen, ~altmätareg. 3 B. Va. - Henri (Inneh, af Firman

Läs mer

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9-

s. 1nneh:a Fröken S. Sundgren. - M., Fröken, förestdr Nya matlagnings- 9-3. Husmodern triiffas sakrast 9- 664 Rönnback-Sager. Rönnback, K. O. A., Handl., Rensg. 19,Va. vartes 10-11 f.m.,fiörkvinnosjukdomar - 0. G., Tapetserare, Högbergsg. 31, So. '/n 11-11 f. m. ; för ögonsjukdoniar - se afven Rtnback. l/~10-10

Läs mer

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN

A,-S. SVENSKA METALL VER KEN 340 Emche-Eneman. Emche, Aron N.,.Faktor, Tomtebog. 53, Va. Enblad, Augusta, Fru, Västmannag. 33, Va.; Emers, T. E., Byråassist., Flemingg. 37 A, affär Slöjdg. 7, C. C.; tlf 33382. - Augusta, Fru, Valhallavägen

Läs mer

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm.

- K. A. G., Grefve, Kanslisekr., Djursholm. Mbllersten-National Möllersten, A. G., Fabrikör, Ingemarsg. 3, vu.; a t. 89 88; bost. Birgerjarlsg. 119, Möllerström, Agnes, Korresp, Sergelg. 2111, C. Aföllman, Emil, Målare, Narvavagen 4,O.Dj., a t 0941.

Läs mer

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3

Narnrrregfat.er. A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 10-3 . ' 116 " Narnrrregfat.er. AH.,,\ r / A.benius, Hjalmar, Folkskollär., Dalag. 72~) Va.; a. t. Vasa 2204. 'Aabs byrå, Mälartorget 15v, Si.; kl. 103 I Gustaf, v. Häradshöfd., Advokatkontor j Drottningg.

Läs mer

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj

- E. S., Sjökapten, Skeppareg. 20 Ö Dj 1084 Wetterström-Wiberg. Wetterström, P. E. Dir., Flemingg. 91, C. - Ernst, Groesh., berdandig 5, Ö. - Victor E., Grossh. (Skodon en gros), Kl. N. Kyrkog. 1, C.; tlf 172 02,321 13; bost. Karlaplan 9 A,

Läs mer

Brand- och Liff"drsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.'

Brand- och Liffdrsäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.' 0_ 428 Möller~National G. 'r. O.. I.Möller, Otto, Sergeant, ö. Hästgardeskasem, Mörner. Chr. Hamp., Öfverste o. Sekundchef Sturevägen. för J;.ifg. t. häst, ö. Valhallaväg. 17 n. b. Sven H., Skrifvare,

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. la Drottninggatan. 684 SpångbergStahre. Spångbergs Skoaffär, inneh, Otto Sandin, Stadsingenjörskontoret, St. Nyg. 2 A II, St.; Regeringsg. 47, G.; a. t. 768. öppet kl. 113; a. t. 25 öd. Spångberg, Patrik, Typograf, Valling.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-S. Hastinger-Hed. 449 Hastinger, K. A. S, Förest., Birgerjarlsg., Hazelius, Gina, Fru, Sveavägen 120 IV, Va.; 115, Va. Hattfabriken, Excelsior, Spec.: damhattar, - r. t. 5559. Ma,ria, Fru, Karlaplan. 11 1II,

Läs mer

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va.

- ~iffnkefru, Odeng. 47, Va. Mönsteraffar -Nationalgoodtemplarorden. Mönsteraffär, Biittericks, Drottningg. 57, C.; Va., o. Tegnérs 27, Va.< a. t. 44 18, a. t. 1410, r. t. 17 26. r. t. 43 97. ~nneh. af Herman Joseph- Mönsteraffiir,

Läs mer

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä..

Y..;-'J. A., Hand!., Kocksg'. 58, Sä.. 1090 Västgöta Smör--Zacharias. \ Västgöta Smör-, Ost;..: Ägg: o. ~jktualie: Yngström, Per, Advokat, kontor Jakobsg.äö", affär, inneh. E. VY. Ekström, Ostgötag.C.; kontorstid '/21Q-4; tlf 87 90: bost...

Läs mer

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital,

Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Namnregister. Lager, J. A., Skraddarrnäst., Grefg. 18,6.~j. L. - E., Uppsyningsman, Stoclrholms hospital, Labatt, H. J., Änkefru, Artillerig. 3, O. K.: r. t. 46 86, a. t. 6196. Laboratorium, Sthlrns Tygstations,

Läs mer

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ.

JÖNKÖPINGS 'JURIDISKA BYRÅ. 432 Göthing-Hafström. Göthing, Herm., Bokh., Götg. 77 1, Bä, HackselI, Ingvor, ~Fröken, Handtverkareg. Göthlin, L, Fröken, Sigtunag. 5, Va. 38, C... - Birger, Tjänst-em., Sigtunag. 15, Vd. - Elin, Förste

Läs mer

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för

_2 Anna l'4.., Ankefru, Linneg. 48 A, O.Dj.; vudagentur), o. Oxtorgsg. 9 Bt, O. r. t. Osterm. 340. - Allmänna Brandstodsbolags Ombud för 956 Stål-SLllfitsprit. l Stål; 2 Stålll. --------------- Stäck, Ivar, Civiling., a. t. 29746. Karlaplan 3 B, O.Dj.; _2 Albert E., Kontorist, Greftureg. 75, O. Städe, J. P., Svarfvare, verkst. Oxtorget

Läs mer

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B.

F/N.SPONGS METALLV~RKS A.-B. " 0. Näslund-Odelmark. 791 Näslund, B. H. F.,' Kassör, Torkel-Knuts- Obligationskontor, se för öfrigt Yrkesregist-. sonsg. 31, Sä. ret: Bankirer etc. o. Kalenderafdeln: - Petrus, Skräddare, Olofsg. 3,

Läs mer

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan.

- L: B., Ä.pkefru, Braheg. 2 A m, O..olycksfallsfors~krmg... o. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. t3 Drottninggatan. 690 SimmingsköldSjukhem. Simmingsköld, Mathilda, Fru, St. Badstug.1 Siwers Bageri's Eftr., J. S. Cedwall, Hol. 78, Va.; a. t. Vasa 6804. ländareg. 33, Va. Simon, D. A., Agent, St. Vattug. 12, C.; a. t.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Expressbyrån IlexpressenFahlcrantz. 253 Expressbyrån Ilexpressen (C. Winblad & Fagerberg, Rob., Handl., Kh. Handtverka 00), n. Mästersamuelsg. 12j a. t. 6503, reg, 31 D; bod därst., inneh. af Norrr. t.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C.

496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. 496 Mönner --Naturhistoriska riksrnuseet. Nönner, Gust. Georg, Kassör, Mastersa- von Nackreij, Leo.nie, Fru. Braheg. 23, Ö. muelsg. 14, C. N~sberg, Susanna, Ankefru,Karlavag. 22N,0. Mönsteraffär, Stockholnis

Läs mer

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö.

Namnregister. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan, L-Ö. 387 Namnregister. L L-Ö. Lagerberg. P. A., Kapten, s. Nytorgsg. 11. -S. E., f. d. Kapten, s. Kocksg. 17.. Labatt, Helena, Fru, Ö. Sturog, 9. -: Otto, f. d. Konteramiral, 32, l/e tr. ö.styrmansg. - Betty,

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN. .. ss; a. t. 3386, r. t. 3904 o. '-3934. o. 608, linjeväljare, a. t. 993, bost. 144 Aktieb. V. Löwener-Albihn. A.ktiebolaget V. Löwener, Maskinaftär, Aktiv, Bleck- o. Plåtslageri verkstad, Sig- Drottningg. 90, C. Försälja: Fräs- o. tunag. 8, Va. slipmaskiner, Gäng- o. revolversvarfvar,

Läs mer

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B.

'FINSPONGS METALLVERKS A.-B. Forsstedt-Fraktfart. 868 \ Forsstedt, R., Ing., Vasag. 36, C. Fossum, N., Skomak., Mästersamuelsg.15, C. Forsström, Julius, A.-B., Drottningg. 47, C., Fysiologiska skodon; a. t. 16066; bost: verkst. dir.

Läs mer

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76.

P. Paalzow, Frida, Uplandsg. 47, Vu.; a. t. 190 12. Paban, F. G., Bokh., Timmermansg. 40II1,So., tel. Maria 26 76. k _c - 528 von Otter-Palin. von Otter, C. G., Kapten v. Positionsart.- reg., Nybrog. 641V, O.; r. t. 91 30, tel. Österm. 40 80 - Elsa Sophia, Sjuksköt:a, Maria Sjukhus, So. Otterberg, Axel, Handl. (spec.),

Läs mer

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O

~ ~~, O.; tlf Osterm. 3290., Smedslätten, Appelviken.. 31:/: ~AKRA.STE BETALNINGSSATT AR POSTGIR O / 1', I StombergStrandberg., 969 Stomberg:.A., Kamrer, Jungfrug. 22 II, (J.Dj.;'/l St d' 2 St' dl ':., tlf Österm. 1386. ran, Ian l.". Stoopendäal, J.' N., Fru; se Nyström,.J enny. _2 K., Artur, Apotekare,

Läs mer

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K.

Ebbesen, J.,,K., Bokför., Åsög. 66,A, Sö. Dyberg, Wilma, Charkuteriaffär, St. Nyg. 20, Ebbinghaus, F. K. P., kontorist, Bergsg. 7, K. Durling-Fckhoff. 243 Durling, J. A., Fröken, Kammakareg. 41, C. gar '/%l2-l (för obemedlade ögonsjuke - Axel, v.haradshöfding, Sekreterare i Svea Folkungag. 69, Sö.), onsdagar o. Iör- Hofratt, Greftureg.

Läs mer

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell.

z. (Jämjör stajning med S och C.) Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 DI ottninggatan. 734 Yachtassurans-Zandell. 734 Yachtassurans-Zandell. Y. Ze.cce, K.. Y., Civilingenjör, Östermalmsg. - 84, Ö.; a. t; 18698. Sven W., Fil. kand., Amanuens,.. Oster- Yachtassurans, försäkringsaktiebol, nordisk, malmsg, 34, Ö.; a.

Läs mer

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifforsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. Näsström, Johan, Sjökapten. r. t. 6295. - Olof, Tjänsteman, Karlberg-svägen 20 lii, Va.; r. t. 11546, a. t. 18656. Nätfabrikens kontor, S:t Paulsg. 1:)1, So. Nätter, R., Koppar-, Bleck- o. Plåtslageri,

Läs mer

POS""L!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U..

POSL!1110. INGA REMISSERKANNANDEN 'BEHÖVAS VID LIKVlO GENOM U.. / BoyBrandes. 245 Boy Anna, Kemisk tvätt, Hornsg. 42, SÖ" B H. _ Thecla, Öfverstinna.Bibylleg; 75, O. rammer, ugo, A.ktlCbolaget, ~odevaror Boye, F., Civiling., f. d. Förste revisor i För en gros, Drottnmgg.

Läs mer

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28", bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug.

(J.DJ.; Anderssons Musikskola. Brunnsg. 28, bolaget»..,,'. G.;.bost.. L:a 'Vattug. c Littoriu-e-Ljungberg. 60& Littorin, K., Ingeltjii.r, Nybl'og'. 14 A, (J. ii Ljung; 2 Ljungh. - Oscar, Ing., S:t Enksg. 35, G.;a. t.kungsh. '. ', 2589. ' ', _1 Olof, Dir. i A.-B. C. A. 'Danielsson &;;

Läs mer

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak-

OLSSON & 'R OSENLUND. \ pa KARTAN':, -:1-2 Olga, Förest:a f. f. d. A.-H. Sthlms prak- Foto-Centralen-Frankel &: Co. 373 Fö't~.'Centralen, Försäljer fotografiska artik- Frances, Oscar, Attache..v. Amerik. Leg., Iar, utför all slags fotografering, Skep- Karlavägen 97 n. b., O.Dj.; tlf 71157.,

Läs mer

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O.

So.; tlf ~.oder 13802.. _ Asta, Fru, Kronobergsg. 17, O. .',.Oxygenol-Palm. 808 Orygenol, Aktieb., Birgerjarlsg. 129, Va.; 1 Palin; 2 Pallin;3Paiilin:-~~--~ tif 9229, Norr 128 98. -~~~~~~~--~ I Emilie, Änkefru, Södermannag. 7III Sö.; tlf 6215. Pallas, Hotell

Läs mer

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~,

-' Ludvig O. L., Godsag., Döbelnsg. 17, Va. - afven ~ h ~ ~, 'i10 Tabacos-Taube. Tamm, Hildegard. Frök., Musiklar:a, Kungs- T. holmstorg 6I, K.; a. t. 'J 91. - Thérese, Fröken, Sibylleg. 35, Ö.Dj.; tel. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och Osterm. 43 91. annons

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... -----

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. ----------~- SJERIDARSSANSGlATAN 17-----... ----- Setterwall-Siewers. 885 ter af Sveriges Advokatsamfund; kontor, Severin, Axel, Redaktör, Kontrollör i 'l'ullv., Wahrendorffsg. 1, C.; öppet '/ 2 10- ' /25, ' Olofsg. 7 BD.b., C.... lördagar till kl. 2;

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Quint-Rahm. 505 Quint, Stina, Fröken, Redaktör. Utgifvare af Rabe, C. M. J., Fru, n. Mästersamuelsg. 54. Folkskolans Barntidning, Julklappen, - Hedvig, Fröken, n. Drottningg. 37 II. Till Föräldrar, Guldslottet

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 484 NätterqvistOdqvist. Nätterqvist, Sigrid, Slöjdlär:a, n. Karlbergs.ten bergs aktieb., Wedevågs bruks nya vägen 62 A IV; tel. Vasa 77. aktieb. m. fl. Nääs, C. G., Lokomotivför., n. Vikingag. Odelmark,F.

Läs mer

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ.

Namnregister. A-K. - A. M., Underlöjtu. v. Svea art.:reg:e, - Gustaf, v. Häradshöfd., AdvokatJmntor Skeppareg. 70 u 'b, O.DJ. \.!Lo \ ' Namnregister. Å. AK. ' ABCTabellen; 'utg. Bruno Biehl, Box 52, Aae, Valdemar, Sekreterare, Linneg. 96, Sthlm 1. åbels, Louis, Advokatbyrå, Hamng. 26, C.! tlf 3, Norr 5552, Norr 12307. Kon O.Dj.;

Läs mer

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg.

Stockholms Transportbyrå, Valling. 19, ringsg. 87, C.; tlf 7686. C. Fabriks- & Handels A.-B. Holmia, S:t Eriksg. 362 Expressbyråer-Facit. Expressbyråer (forts.):.' Expressbyråer (forts.): Linne-Expressen, Linneg. 5Q, O.Dj.; tlf Ulfsunda 'Express o. Vedgård, invid 71344, Norr 8308. Ulfsunda spårvägshallar, Ulfsunda.

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. r: K.. E., Pilhuggare, n. Regenngsg. 90.. _ J. C., Kaptenlöjtn., ö. Gref-Thureg. 65. 362 Linn-Ljungberg. Linn, W. C.. f. de Flon, Barnm., s. Bondeg.30. Littorin, O. L.,Verkmäst.,Kh. Fridhemsg.13. Linnander,J. A., Bokh., n. Regeringsg.93Aill. - se äfven Lithorin. - Hilda, Enkefru, ö. Kaptensg.

Läs mer

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963.

ADRESS-AFDELNING. II. Brand- och LIfParsiikrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drattningqatiul. 7) Lidingö villastads adressförteckning. Sid. 963. I II. ADRESS-AFDELNING. 1) Förteckning öfver gator m. m., som ändrat namn. Sid. 99. 2) Förteckning & gator, grander och torg. Sid. 103. 3) Karta öfver Stockholm. 4) Namnregister, adresser!i personer, myndigheter

Läs mer

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F "k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.;

(Predrikshof). Karl XIII:s torg söder om Blanchs' Cafe. Jo- 2 O H J F k.. L'. 77 hanues'jörs.: Roslagstorg (kiosk). Ktaraförs.; 200 Börjesson-Callmeyer. l Börjesson; 2 Börjeson.. I C. _1 K., Bokhandl., ene innehafv. af Björck & (Jämför stajn-in.q med K.) Börjeesons Antiqv. Bokh. & bokförlag, Cabinets inodores: n. Drottningg. 6:l;

Läs mer

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /.

FINSPONGS METALLVERKS A.-B. -----------BERIDAREiBANSGlATAN 17----------- 54.Adresskalendern 19j /. RingströmRobach. 849 Ringström,Amanda, Modeaffär, Västerlångg. Risberg, Anna, Klädsömm:a, Svartensg. 28 60, Si.; a. t. 140 12; bost. Skomakareg. & 30, Sö.; a. t. 30645. ' 34, St.; a. t. ankn. 14012. Nils,

Läs mer

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG

. - Anna, född Bergendal. Fru, Kungsholms- T. ~EN Begär offert och illustrerad Katalog NAVIGATORLOG 998 Sörensen-Tamm. ter, terpentin, kemikalier, jord- o.landt- Tabeko, A.-R, Agentur o. kommission, (järn bruksredskap m. m. Import af bränn- o. stål), Grefturcg. 24A,; r. t. 8086; o. smörjoljor, foderkakor,

Läs mer

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46,

La Cl~e, Sybehörs- o. kortvaruaffar, Vaster- o. vattenbyggn.-styr., Rörstrandsg. 46, register. L. ' Lagberg, A. E., Änkefru, Grefg. 11,. O:Dj. Lager, G. F. E., Byråchef i ~eneralpo&tstyr.,... Braheg. 22, V.., Laber, Fll'ma,ExpoJ;t o. Import, Reg~rmgsg. _ Hjalmar, Handl. (speceri o. matvsru),,5,

Läs mer

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS

DYRA. JURIDISKA. JöNKÖPINGS 398 Försäkringsa. b. Nordisk Yacht assurans-gadd. Försäkringsaktie bolavet Nordisk Yachtassu-I Försäkringstjänstemannaföreningen i Sthlm, rans, Sjö-, brand- o. stöldförsäkring Norrlandsg. 8 & 10 1V, C.;

Läs mer

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och lifförsäkrings-aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatan. l 286 Höök-Inokaij. Höök, C. F. E., Sjökapten, s. Qvarng. 14. Illustreradt Familjeblad; Exp. n. Observa- - N. F. H., Sjökapten, s. Mariag. 16 B. 'torieg. 4, a. t. 10432. - H. J. C.,Småskolelär.:a, Kh.

Läs mer

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu.

Brand- och U1rörsäkrings-Aktiebolaget. SVEA. 13 Drottninggatu. Löwenhjelm-Magnusson. 54!7 Löwenhjelm, C. F., Med. lic., Flemingg.57, Magdeburg.er Brandförsäkrings bolaget, K... Agentur: Chr. Steffens (inneh. G. Carr), - G. A., Ofverste, Valhallavägen 25, O. kontor

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget 534 Bönquist-e-Sahliu. Rönquist, Henriette, f. Schön, Änkefru, ö. Sachs, Hilda, Skriftställarinna, s. Klara S. Sibylleg. 22 III. Kyrkog. 15IV. ' - Sofi, A:fru, n. Uplandsg. 24 IV (f.d. SOlt,h. Sachs' Eftertr.,

Läs mer