1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10"

Transkript

1 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK ÖRSÄKRINGSRÖRELSELAGSINING ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ ALLMÄN AVALSRÄ KONSUMENRÄ SKADESÅNDSRÄ PENNINGVÄS-LAGSINING INSIDERLAGSINING SKAERÄ PUL - PERSONUPPGISLAGEN 25 3 AMILJERÄ ÄKENSKAPSBALKEN SAMBOLAGSINING ÖRÄLDRABALKEN ÄRVDABALKEN 29 4 EKONOMI PRIVAEKONOMI 31

2 4.2 ÖREAGSEKONOMI KAPIALMARKNADEN INANSIELLA INSRUMEN AVKASNING OCH RISK PORÖLJLÄRA LAGEN OM INANSIELL RÅDGIVNING ILL KONSUMENER SAM RELEVANA ÖRESKRIER OCH ALLMÄNNA RÅD RÅN INANSINSPEKIONEN 36 5 INERNAIONELL ÖRSÄKRING EU-RÄ INERNAIONELL ÖRSÄKRINGSMARKNAD 38 6 LAGSADGAD ÖRSÄKRING GRUNDLÄGGANDE BEGREPP INOM SOCIALÖRSÄKRING SJUKDOM ÅLDERSPENSION EERLEVANDESKYDD 41 7 ÖRSÄKRING ENLIG KOLLEKIVAVAL GRUNDLÄGGANDE REGLER OCH BEGREPP IP SA-LO KAP-KL PA INDIVIDUELL PERSONÖRSÄKRING PRODUKKÄNNEDOM GRUPPERSONÖRSÄKRING 47 9 ÖRSÄKRINGSORMER RADIIONELL ÖRSÄKRING 47

3 9.2 ONDÖRSÄKRING JÄNSEPENSIONS-ÖRSÄKRING LIVÖRSÄKRINGSEKNIK PREMIEBERÄKNING ÅERKÖP OCH LYRÄ ÅERBÄRING RISKBEDÖMNING KARENSIDER ORIKIGA UPPGIER ÅERÖRSÄKRING ONDANDELSÖRMEDLING OCH INVESERINGSRÅDGIVNING - MIID OCH LAG OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN LAG (2007:528) OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN INANINSPEKIONENS ÖRESKRIER (S2007:16)OM VÄRDEPAPPERSRÖRELSE REGLER OM VÄRDEPAPPERSONDER OCH OM ALERNAIVA INVESERINGSONDER LAGEN (2004:46) OM VÄRDEPAPPERSONDER OM INORMAIONSBROSCHYR OCH AKABLAD (S 2013:9 OCH EU-ÖRORDNINGEN NR. 583/2010) REGLER OM ALERNAIVA INVESERINGSONDER (LAG (2013:561) OM ÖRVALARE AV ALERNAIVA INVESERINGSONDER OCH INANSINSPEKIONENS ÖRESKRIER (S2013:10) OM ÖRVALARE AV ALERNAIVA INVESERINGSONDER) ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID ONDANDELSÖRMEDLING RESP. INVESERINGSRÅDGIVNING ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID ONDANDELSÖRMEDLING ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID INVESERINGSRÅDGIVNING SRUKURERADE PRODUKER ÖRDJUPNING 66

4 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLAR ENS ROLL OCH ANSVAR 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN G MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ILLÄMPNINGSOMRÅDE - KUNNA AVGÖRA NÄR LAGEN ILLÄMPAS OCH ÖR VEM DEINIIONER - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ LAGENS GRUNDLÄGGANDE DEINIIONER OLIKA YPER AV ÖRMEDLARE - ANKNUEN RESP RISÅENDE, SAM SKILLNADER MELLAN DESSA SIDOVERKSAMHE - REGLER OCH KRAV, BL.A. A MAN OMAAS AV VISSA BESÄMMELSER I LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN SKADESÅNDSSKYLDIGHE - VILKEN SKADESÅNDSSKYLDIGHE EN ÖRMEDLARE HAR ENLIG LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING KRAV PÅ KUNSKAP OCH KOMPEENS ANPASSNING - ÖRSÅ VEM SOM HAR ANSVAR ÖR ÖRMEDLARENS KUNSKAP OCH KOMPEENS OCH VAD SOM MENAS MED A KUNSKAP OCH KOMPEENS SKA ANPASSAS EER RÅDGIVNINGEN UPPDAERING -KUNNA AVGÖRA NÄR UPPDAERING AV KUNSKAP KRÄVS KUNSKAPSES - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KUNSKAPSES K

5 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PRAKISK ERARENHE ÖRSÅ VAD LAGEN KRÄVER NÄR DE GÄLLER PRAKISK ERARENHE EKONOMISK SKÖSAMHE - ÖRSÅ SÅVÄL GRUNDLÄGGANDE SOM ÖVRIGA KRAV PÅ SKÖSAMHE VAD GÄLLER EKONOMISKA ANGELÄGENHEER KRAV PÅ LEDNING - SPECIELL GRUNDLÄGGANDE KRAV, KUNSKAP OM ÖRSÄKRINGAR, PRAKISK ERARENHE OCH EKONOMISK SKÖSAMHE REGLER OM ANSVARSÖRSÄKRING - HUR OMAANDE MÅSE DEN VARA OCH VAD GÄLLER ÖR SKADOR SOM INRÄAR EER A ÖRSÄKRINGEN UPPHÖR. ÄVEN SKILLNADEN VAD GÄLLER KRAV PÅ ÖRSÄKRINGEN OM ÖRMEDLAREN ÄVEN ÖRMEDLAR ONDANDELAR/INVESERINGSRÅDGIVNIN G INORMAIONSKRAV VILKEN INORMAION SOM SKA GES INNAN ÖRSÄKRINGSAVAL INGÅS SAM VILKEN SOM BÖR GES I SAMBAND MED ÖRNYELSE ELLER ÄNDRING. ÖRSÅ VARÖR KRAVEN INNS OCH VILKEN UNKION DE YLLER, OCH KUNNA ILLÄMPA DEA VID INORMAIONSGIVNINGEN I VILKEN ORM INORMAIONEN SKA LÄMNAS - SKRILIG ELLER MUNLIG PRIS - KUNNA GE KUNDEN EN YDLIG OCH KORREK BILD AV KOSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, VAD ÖRMEDLAREN ERHÅLLER RÅN KUND

6 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC RESP. ÖRSÄKRINGSBOLAG ELLER ANNAN PRODUCEN OCH ÖRKLARA VAD DE KAN INNEBÄRA ÖR RÅDGIVNINGEN. KUNNA ILLÄMPA REGLER I ÖRESKRIER OCH VAD SOM GÄLLER ENLIG GOD SED KVALIICERA INNEHAV I ÖREAGE - VAD SOM MENAS MED KVALIICERA INNEHAV OCH KUNNA INORMERA KUNDEN PÅ E SÄ SÅ A DENNE ÖRSÅR VILKA KONSEKVENSER DE KAN INNEBÄRA ÖR DE ÖRSLAG DU SOM RÅDGIVARE LÄMNAR REGISRERING - VILKEN INORMAION SKA DU LÄMNA ILL KUNDEN OCH VARÖR KLAGOMÅL - KUNNA LÄMNA KORREK INORMAION OM HUR KLAGOMÅL PÅ RÅDGIVNINGEN SKER VISELÖSNING - KUNNA LÄMNA KORREK INORMAION OM DE OLIKA SÄ VISELÖSNING KAN SKE ILLSYNSMYNDIGHE- A INORMAION SKA LÄMNAS OM A I UÖVAR ILLSYN ANSVARSÖRSÄKRING-A KUNNA LÄMNA INORMAION OM A ANSVARSÖRSÄKRING INNS, VAD DE INNEBÄR OCH VAD DEN ÄCKER KUNNA LÄMNA INORMAION SOM ANKNUEN ÖRMEDLARE SKA LÄMNA AVSEENDE ÖRSÄKRINGSÖREAGES ANSVAR KUNNA LÄMNA INORMAION OM PÅ VILKA GRUNDER ÖRMEDLINGEN

7 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC GÖRS; OM DE ÄR UIRÅN EN OPARISK ANALYS ELLER OM ÖRMEDLING GÖRS AV E ELLER LERA ÖREAGS PRODUKER EV. ÖR DERAS RÄKNING DOKUMENAIONSKRAV - ÖRSÅ SYE MED DOKUMENAIONEN (BÅDE UR ÖRMEDLARPERSPEKIV OCH UR KUNDPERSPEKIV), OCH VAD DE I SIN UR INNEBÄR ÖR INNEHÅLL OCH OMANING ÖRMEDLARUPPGIER DEN INORMAION SOM GES ILL KUNDEN OM ÖRMEDLARENS OPARISKHE ENLIG OVAN ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILKEN ORM ULÄMNANDE AV DOKUMENAIONEN SKA SKE KUNDUPPGIER INKL. UPPGIER OM KUNDENS ÖNSKEMÅL ELLER BEHOV OCH EV. EKONOMISKA ÖRHÅLLANDEN. VAD SOM SKA DOKUMENERAS OM KUNDEN ÄR KÄND. ÖRSÅ KONSEKVENSERNA AV A INE SAMLA IN DESSA UPPGIER OCH HUR INSAMLINGEN AV DESSA UPPGIER KAN ANVÄNDAS ÖR EN BÄRE RÅDGIVNING ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGEN; VAD DOKUMENAIONEN SKA INNEHÅLLA RÖRANDE RÅDGIVNINGEN DOKUMENAIONENS UÖRANDE- VAD, NÄR, AV VEM OCH HUR ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILKEN ORM ULÄMNANDE AV DOKUMENAIONEN SKA SKE

8 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ARKIVERING AV DOKUMENAION KLAGOMÅLSHANERING - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KLAGOMÅLSHANERING OCH ILLÄMPA DE I PRAKIKEN KLAGOMÅL-ÖRSÅ VAD SOM AVSES MED E KLAGOMÅL KLAGOMÅLSANSVARIG - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KLAGOMÅLSANSVARIG OCH KUNNA ILLÄMPA DE KLAGOMÅLSINSRUKION VAD DEN SKA INNEHÅLLA, HUR DEN SKA ANVÄNDAS OCH UPPDAERAS BESLUSMOIVERING - HUR BESLU SKA MOIVERAS OCH ÖVERLÄMNAS ILL DEN KLAGANDE HANDLÄGGNING - HUR HANDLÄGGNINGEN AV KLAGOMÅL SKA GÅ ILL IDSREGLER - KÄNNA ILL OCH KUNNA INORMERA KUND OM DE KRAV PÅ HANDLÄGGNINGSID SOM INNS DOKUMENAION AV KLAGOMÅL KUNNA GENOMÖRA DOKUMENERA KLAGOMÅL OCH VEA VILKA KRAV LAGEN SÄLLER PÅ DOKUMENAIONEN OLIKA ORMER AV VISLÖSNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUNDEN HUR VISLÖSNING GÅR ILL REGISRERING OCH ARKIVERING AV KLAGOMÅL - KUNNA ARKIVERA KLAGOMÅL PÅ E KORREK SÄ

9 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ILIALEABLERING - GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHE - KÄNNA ILL VAD UNDERRÄELSE AV ILIALEABLERING INNEBÄR OCH HUR DEN SKA GÖRAS KONROLL AV ANSÄLLDA - VILKA KONROLLER SOM SKA GÖRAS OCH DEN JURIDISKA PERSONENS RÄ A INHÄMA ELLER BEGÄRA UPPGIER RÅN DEN ANSÄLLDE AV ANKNUEN ÖRMEDLARE - VILKEN KONROLL SKA ÖRSÄKRINGSÖREAGE GÖRA AV YSISK PERSON RESPEKIVE JURIDISK PERSON (SÅVÄL JURIDISKA PERSONEN SOM LEDNINGEN) DOKUMENAION AV KONROLLER - HUR DOKUMENAION AV OLIKA KONROLLER SKA SKE, SÄRSKIL KÄNSLIGA UPPGIER SOM UDRAG UR BELASNINGSREGISER ARKIVERING AV KONROLLER ÖRSÅ REGLER OM ARKIVERING, HUR ARKIVERING SKA SKE OCH VAD SOM MÅSE ARKIVERAS ÄNDRINGAR KRAV VID ÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHE, ANSÄLLDA, LEDNING OCH KLAGOMÅLSANSVARIG - KÄNNA ILL VAD SOM KRÄVS VID ÖRÄNDRINGAR VID ILIALEABLERING OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHE K

10 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN GSSED MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÅ I:S ROLL AVSEENDE ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE OCH PÅ VILKE SÄ OCH INOM VILKA OMRÅDEN DE UÖVAR ILLSYN, VILKA SANKIONER I KAN BESLUA OM OCH VAD DESSA KAN Å ÖR KONSEKVENSER ÖR EN ÖRMEDLARE. KÄNNA ILL HUR I KOMMUNICERAR OCH ÖRSÅ NYAN AV A A DEL AV SANKIONSBESLU RÖRANDE ÖRMEDLINGSVERKSAMHE VAD GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED ÄR, HUR DEN UVECKLAS OCH HUR MAN HÅLLER SIG INORMERAD OM VAD SOM ÄR GOD SED ANPASSNING - ÖRSÅ VAD ANPASSNINGSPLIKEN INNEBÄR I RÅDGIVNINGSSIUAIONEN OCH KUNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM BASERAS PÅ KUNDENS ÖNSKEMÅL OCH BEHOV SÅ A ANPASSNING ALLID SKER PÅ E BRA SÄ OBEROENDE AV VILKEN YP AV KUND DE HANDLAR OM OMSORG - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED OMSORGSPLIKEN OCH KUNNA ILLÄMPA OMSORGSPLIKEN I DEN VERKLIGA RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. DE INNEBÄR KONKRE A KUNNA SÄA KUNDENS INRESSE ÖRE EGNA OCH ALLID UPPRÄDA LOJAL MO KUNDEN AVRÅDNING - KUNNA AVGÖRA NÄR OCH PÅ VILKE SÄ AVRÅDAN BÖR SKE, OCH A AVRÅDAN ALLID SKA SKE NÄR KUNDEN VILL VÄLJA ALERNAIV SOM INE ÄR LÄMPLIGA UIRÅN KUNDENS BEHOV, EKONOMI OCH MÅL MED RÅDGIVNINGEN

11 1.4 EIK OCH MORAL 2 JURIDIK 2.1 ÖRSÄKRINGSRÖRELSELA GSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC OPARISK ANALYS - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM UPPYLLER KRAVE PÅ OPARISK ANALYS RIKLINJER OCH EXEMPEL RÅN SM - ÖRSÅ KONSEKVENSERNA ÖR DEN EGNA RÅDGIVNINGEN BASERA PÅ SM:S RIKLINJER OCH EXEMPEL HUR INSURESEC DEINIERAR GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED ENLIG SINA REGLER OCH ARBEAR ÖR A YDLIGGÖRA VILKE BEEENDE SOM ÄR ÖRENLIG MED GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED. HUR INSURESEC ARBEAR ÖR A ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARES AGERANDE SKA MOSVARA GOD SED OCH ÖR A UVECKLA GOD SED SM:S EISKA REGLER - ÖRSÅ OCH KUNNA ANPASSA SI AGERANDE SOM ÖRMEDLARE ILL SM:S EISKA REGLER OCH YRKESEISKA REGLER SVENSK ÖRSÄKRINGS EISKA REGLER ÖVRIGA BRANSCHGEMENSAMMA EISKA REGLER ÖRHÅLLNINGSSÄ INSIUES/ÖREAGES EISKA REGLER ASSOCIAIONSORMER - OLIKA ORMER ÖR A BEDRIVA LIVÖRSÄKRINGSRÖRELSE, SKILLNADEN MELLAN DESSA OCH VAD SOM KRÄVS ÖR A Å BEDRIVA LIVÖRSÄKRINGSRÖRELSE SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR VINSUDELNING. VAD DE OLIKA

12 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ASSOCIAIONSORMERNA INNEBÄR ÖR KUNDEN ÖRSÅ SKILLNADER MELLAN DE LIVÖRSÄKRINGSPRODUKER SOM BEHANDLAS I RL (RADIIONELL,INKL. DEPÅÖRSÄKRING, RESP. ONDÖRSÄKRING) SABILIESPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD SABILIESPRINCIPEN INNEBÄR ÖR E LIVBOLAG OCH HUR DEN PÅVERKAR KUNDEN SANDARDPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SKYDDA GENOMLYSNINGSPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SKYDDA SAM VAD DEN SÄLLER ÖR INORMAIONSKRAV PÅ E LIVBOLAG ÖRSÄKRINGSAGARREPRESENAION - VILKEN RÄ HAR ÖRSÄKRINGSAGARNA ILL REPRESENAION I E ÖMSESIDIG LIVÖRSÄKRINGSBOLAG KONKURSREGLER - HUR PÅVERKAS KUNDERNA I E ÖMSESIDIG RESPEKIVE AKIEBOLAG VID EN KONKURS ÅERBÄRINGSRÄNA OCH KOLLEKIV KONSOLIDERING - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VAD ÅERBÄRINGSRÄNA ÄR OCH HUR DEN ASSÄLLS. ÖRKLARA VAD KONSOLIDERINGSGRADEN ÄR, HUR DEN BERÄKNAS OCH HUR DEN HÄNGER IHOP MED ÅERBÄRINGSRÄNAN. MÖJLIGA KONSEKVENSER ÖR KUNDEN VID HÖG RESPEKIVE LÅG KONSOLIDERINGSGRAD, SAM KUNNA ÖRKLARA VILKA OLIKA ÅGÄRDER E K K K K

13 2.2 ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC LIVBOLAG KAN KOMMA A VIDA ÖR A PÅVERKA SIN KONSOLIDERINGSGRAD SOLVENSKRAV - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VAD SOLVENSKVO ÄR, SAMBAND MED GARANIER OCH VILKA KONSEKVENSER OLIKA NIVÅER PÅ DEN KAN Å ÖR KUNDEN BEGREPP PERSONÖRSÄKRING - VAD SOM MENAS I LAGEN MED EN PERSONÖRSÄKRING ÖRSÄKRAD, ÖRSÄKRINGSAGARE OCH ÖRMÅNSAGARE - VAD AVSES I LAGEN MED DE OLIKA ROLLERNA SAM VEM KAN HA EN VISS ROLL INORMAIONSKRAV INNAN ÖRSÄKRING ECKNAS - VILKEN INORMAION MÅSE LÄMNAS INNAN EN ÖRSÄKRING ECKNAS OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS EER ÖRSÄKRING ECKNAS - VILKEN INORMAION SKA LÄMNAS I DIREK ANSLUNING ILL A EN ÖRSÄKRING ECKNAS OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS ÖRSÄKRINGSALL - VILKEN INORMAION SKA LÄMNAS VID ÖRSÄKRINGSALL OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS AVALSRÅGOR ANSVARSINRÄDE - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND NÄR

14 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÄKRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR ÖRSÄKRINGEN INRÄDER KONRAHERINGSPLIK - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VILKEN RÄ A ECKNA ÖRSÄKRING SOM KONRAHERINGSPLIKEN INNEBÄR, OCH VILKEN RÄ E ÖRSÄKRINGSBOLAG HAR A VÄGRA EN KUND A ECKNA EN ÖRSÄKRING UPPHÖRANDE AV ÖRSÄKRING (IDSBEGRÄNSAD ÖRSÄKRING, UPPSÄGNING AV ÖRSÄKRINGSAGARE, KRAV VID ÅERKÖP) - KÄNNA ILL VAD SOM KRÄVS ÖR A EN IDSBEGRÄNSAD ÖRSÄKRING SKA UPPHÖRA EER ÖRSÄKRINGSIDEN, OCH VAD SOM INRÄAR OM DEN INE SÄGS UPP. KÄNNA ILL VILKEN RÄIGHE ÖRSÄKRINGSAGAREN HAR A SÄGA UPP EN ÖRSÄKRING I ÖRID OCH VILKEN RÄ KUNDEN KAN HA ILL ORSA ÖRSÄKRING VID ÅERKÖP AV EN ÖRSÄKRING UPPLYSNINGSPLIK - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA UPPLYSNINGSPLIKENS ALLA DELAR GENEMO SÅVÄL ÖRSÄKRINGSAGARE SOM ÖRSÄKRAD OCH KUNNA ÖRKLARA KONSEKVENSERNA AV ORIKIGA UPPGIER SYMPOMKLAUSULER - ÖRSÅ VAD SYMPOMKLAUSULER ÄR OCH NÄR OCH PÅ VILKA GRUNDER E ÖRSÄKRINGSBOLAG ÅR ILLÄMPA SÅDANA PÅ INDIVIDUELL PERSONÖRSÄKRING SAM VID GRUPPÖRSÄKRING

15 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖROGANDERÄ OCH INSKRÄNKNING AV DENNA RÄ - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ÖROGANDERÄ OCH VAD DEN INNEBÄR ÖR ÖRSÄKRINGSAGAREN OCH ÖRMÅNSAGAREN, PÅ VILKE SÄ DENNA RÄ KAN INSKRÄNKAS ÖR NÅGON PREMIEBEALNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND NÄR PREMIEN SKA BEALAS OCH VAD KONSEKVENSERNA KAN BLI OM DEN INE BEALAS ÅERUPPLIVNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VAD ÅERUPPLIVNING AV EN ÖRSÄKRING INNEBÄR OCH UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR DE KAN SKE SJÄLVMORD - KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV ALS REGLER VID SJÄLVMORD OCH OCKSÅ VEM SOM HAR BEVISBÖRDAN ÖR A DE VERKLIGEN ÄR SJÄLVMORD GRUPPERSONÖRSÄKRING - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ SKILLNADERNA I AL VAD GÄLLER REGLER ÖR PREMIEBEALNING, UPPSÄGNING, UPPHÖRANDE VID ÖRSÄKRINGSIDENS SLU JÄMÖR MED VAD SOM GÄLLER VID INDIVIDUELL ÖRSÄKRING, SAM VAD EERSKYDD OCH RÄ ILL ORSÄNINGSÖRSÄKRING ÄR OCH NÄR SÅDANA KAN VARA AKUELLA KOLLEKIVAVALAD ÖRSÄKRING - KUNNA AVGÖRA ÖR VILKA ÖRSÄKRINGAR REGLERNA ÖR KOLLEKIVAVALSGRUNDADE ÖRSÄKRINGAR GÄLLER OCH VAD SOM ÄR DE SORA SKILLNADERNA JÄMÖR MED INDIVIDUELL ÖRSÄKRING

16 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC REGLER VID UBEALNING - KÄNNA ILL VID VILKEN IDPUNK ÖRSÄKRINGSERSÄNING SKA BEALAS OCH VAD SOM GÄLLER OM UBEALNING SKER ILL ANNAN ÄN DEN RÄE ÖRMÅNSAGAREN REGLER OM PRESENAIONSPAPPER - KÄNNA ILL VILKA ÖRSÄKRINGSBREV SOM ÄR SÅ KALLADE PRESENAIONSPAPPER, VILKA ÖRSÄKRINGSBREV SOM KAN DÖDAS OCH HUR DÖDNING AV E ÖRSÄKRINGSBREV SKER UMÄNINGSREGLER - KUNNA ÖRKLARA HUVUDDRAGEN I UMÄNINGSREGLERNA ÖR EN KUND, EX KUNNA ÖRKLARA VAD SOM HÄNDER VID UMÄNING INNAN E ÖRSÄKRINGSALL INRÄA SAM EER A ÖRSÄKRINGSALL INRÄA. ÄVEN KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR UMÄNING AV EN ÖRSÄKRING SOM ECKNAS AV EN ARBESGIVARE PÅ EN ANSÄLLDS LIV, OCH OM VAD SOM GÄLLER ÖR UMÄNING RÅN EN SJUK- ELLER OLYCKSALLSÖRSÄKRINGS UALLANDE ERSÄNING PANSÄNING - ÖRSÅ NÄR EN PANSÄNING AV ÖRSÄKRING KAN VARA AKUELL OCH KUNNA HJÄLPA KUND VID PANSÄNINGEN. SÄRSKIL VIKIG ÄR A KUNNA HJÄLPA ILL VID PANSÄNING AV ÖRSÄKRING I SAMBAND MED DIREKPENSIONSUÄSELSER ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VEM SOM KAN VARA ÖRMÅNSAGARE I OLIKA YPER AV ÖRSÄKRING, HUR ÄNDRINGAR SKER

17 2.3 ALLMÄN AVALSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SAM NÄR DE KAN ÖRALLA. ÄVEN KUNNA ÖRKLARA VAD JÄMKNING AV E ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE INNEBÄR OCH NÄR DE KAN SKE OLIKA YPER AV ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDEN - KUNNA ÖRKLARA VAD SOM MENAS MED ÅERKALLELIG OCH OÅERKALLELIG ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE OCH I VILKA OLIKA SAMMANHANG DE ÖREKOMMER SAM UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR OCH AV VEM DE KAN ÄNDRAS LIVSALLSÖRORDNANDE OCH DÖDSALLSÖRORDNANDE - KUNNA AVGÖRA I VILKA SIUAIONER DESSA ANVÄNDS OCH VAD DE INNEBÄR AVALSRIHE, SKILLNAD MELLAN DISPOSIIV OCH VINGANDE RÄ, SAM INNEBÖRDEN AV BEGREPPE PACA SUN SERVANDA ULLMAKSBEGREPPE OCH OLIKA YPER AV ULLMAKER (UPPDRAGSULLMAK, SÄLLNINGSULLMAK). SÄRSKIL OM BEHÖRIGHE OCH BEOGENHE SLUANDE AV AVAL ÖRSÅELSE ÖR NÄR E AVAL INGÅS, OM ANBUD (OER) OCH ACCEP OLIKA YPER AV AVAL (KONSENSUSAVAL, ORMALAVAL, REALAVAL) OGILIGHESGRUNDER OCH JÄMKNING AV OSKÄLIGA AVALSVILLKOR

18 2.4 KONSUMENRÄ 2.5 SKADESÅNDSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRMEDLARAVALE - ÖRSÅ VAD ÖRMEDLARAVALE REGLERAR OCH HUR OCH NÄR E SÅDAN SKA UPPRÄAS AVALSRÄ KONRA ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ - KÄNNA ILL DE VIKIGASE SKILLNADERNA MELLAN AVALSRÄ OCH ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ KUNSKAP OM DE KONSUMENSKYDD SOM INNS I LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING LAGEN OM INANSIELL RÅDGIVNING ILL KONSUMENER KÄNNA ILL GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN DEN OCH LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING ÖRSÅ GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN KONSUMENVERKE OCH INANSINSPEKIONENS ILLSYN ALLMÄNNA REKLAMMAIONSNÄMNDENS ROLL VID VISLÖSNING ÖRSÅ GRUNDERNA I SKADESÅNDSRÄEN OCH KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV GRUNDBEGREPP SÅSOM INOM OCH UOMOBLIGAORISK SKADESÅND, REN ÖRMÖGENHESSKADA, ALLMÄN ÖRMÖGENHESSKADA OCH IDEELL SKADA, REDJEMANSSKADOR KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV DEN GRUNDLÄGGANDE ANSVARSPRINCIPEN K K

19 2.6 PENNINGVÄS- LAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC CULPA (OAKSAMHE) OCH VEA UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR DEN GÄLLER ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN PRINCIPALANSVAR OCH SRIK ANSVAR SKADESÅND VID INANSIELL RÅDGIVNING - KÄNNA ILL REGLERNA ÖR SKADESÅND VID INANSIELL RÅDGIVNING OCH ÖRSÅ PÅ VILKA GRUNDER SKADESÅND KAN KOMMA IRÅGA SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR SKADEANMÄLAN OCH PRESKRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILKE SÄ DESSA REGLER SKILJER SIG RÅN VANLIG SKADESÅNDSRÄ SKADESÅND VID ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING HA GOD KUNSKAP OM REGLERNA ÖR SKADESÅND VID ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING OCH ÖRSÅ PÅ VILKA GRUNDER SKADESÅND KAN KOMMA IRÅGA SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR SKADEANMÄLAN OCH PRESKRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILKE SÄ DESSA REGLER SKILJER SIG RÅN VANLIG SKADESÅNDSRÄ LAGENS SYE - ÖRSÅ SYE MED LAGEN ÖRSÅ HUR ÖRMEDLARENS ANSVAR ÖRHÅLLER SIG ILL ÖRSÄKRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR A ILLÄMPA LAGEN I ÖRHÅLLANDE ILL KUNDEN ÖRSÅ DEINIIONEN AV PENNINGVÄ. SJÄLV KUNNA AVGÖRA NÄR DE UPPSÅR SIUAIONER DÄR DE KAN MISSÄNKAS HANDLA OM

20 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PENNINGVÄ ELLER INANSIERING AV ERRORISM BAKOMLIGGANDE BRO - KÄNNA ILL VANLIGA BAKOMLIGGANDE BRO BAKOM PENNINGVÄ. PENNINGVÄSPROCESSEN - ÖRSÅ HUR PENGAR OA VÄAS, DVS PROCESSEN ÖR PENNINGVÄ, OCH HA KÄNNEDOM OM DESS OLIKA BESÅNDSDELAR SÅSOM LAYERING, PLACEMEN, INEGRAION KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV CENRALA BEGREPP I PENNINGVÄSREGELVERKE OCH KUNNA ILLÄMPA DEM; AÄRSÖRBINDELSE, VERKLIG HUVUDMAN, PERSON I POLIISK USA SÄLLNING RISKBASERA ÖRHÅLLNINGSSÄ - HUR SKA ÖREAGE/ÖRMEDLAREN GÖRA SIN RISKBEDÖMNING RIKLINJER/RUINER ÖR RISKBEDÖMNING SOM SKA INNAS, OCH A DESSA SKA VARA ANPASSADE ILL ÖREAGES VERKSAMHE RISKBASERAD KUNDKÄNNEDOM - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA E ÖRHÅLLNINGSSÄ SOM INNEBÄR ARBEE MED RISKBASERAD KUNDKÄNNEDOM. SÄRSKIL ÖRSÅ RISKERNA ÖR PENNINGVÄ INOM LIVÖRSÄKRINGVERKSAMHE GRUNDLÄGGANDE ÅGÄRDER - VEA NÄR OCH HUR GRUNDLÄGGANDE ÅGÄRDER ÖR KUNDKÄNNEDOM SKA GENOMÖRAS A A

21 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SKÄRPA ÅGÄRDER - VEA NÄR OCH HUR SKÄRPA ÅGÄRDER ÖR KUNDKÄNNEDOM SKA GENOMÖRAS UNDANAG RÅN BESÄMMELSER ÖR GRUNDLÄGGANDE KUNDKÄNNEDOM - VEA NÄR SÅDAN KAN VARA ILLÄMPLIG OCH VILKA ÅGÄRDER SOM DÅ KRÄVS ORLÖPANDE UPPÖLJNING AV AÄRSÖRBINDELSER VEA A RUIN SKA INNAS OCH A AVVIKELSER I ÖRHÅLLANDE ILL VAD SOM IDIGARE ÄR KÄN SKA LEDA ILL UPPDAERING OCH EV. GRANSKNING DOKUMENAION - KUNNA AVGÖRA VAD SOM MÅSE DOKUMENERAS VID OLIKA ÅGÄRDER SOM SYAR ILL A UPPNÅ KUNDKÄNNEDOM SAM KUNNA GENOMÖRA EN SÅDAN DOKUMENAION PÅ E KORREK SÄ GRANSKNINGSSKYLDIGHE - KÄNNA ILL VAD DEN LÖPANDE GRANSKNINGSSKYLDIGHE SOM ÅLIGGER ÖRMEDLINGSÖREAGE INNEBÄR, INKL. BEHOV AV A DOKUMENERA, OCH VAD SOM SKA GÖRAS I DE ALL NÅGO MISSÄNK UPPDAGAS ARKIVERING - KÄNNA ILL VILKA KRAV SOM INNS PÅ BEVARANDE AV HANDLINGAR OCH ÖR VILKEN ID DEA KRAV GÄLLER, SAM I VILKEN ORM DESSA HANDLINGAR SKA INNAS ÖRRÅGNINGAR - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ DE KRAV PÅ SYSEM ÖR A SNABB OCH ENKEL KUNNA SVARA PÅ

22 2.7 INSIDERLAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRRÅGNINGAR SOM SÄLLS PÅ ÖRMEDLINGSÖREAGE MEDDELANDEÖRBUD - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR MEDDELANDEÖRBUD OCH VILKA KONSEKVENSER BRO MO MEDDELANDEÖRBUDE ÅR ÖR DIG SOM ÖRMEDLARE UBILDNING OCH SKYDD AV ANSÄLLDA - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ VILKA KRAV SOM SÄLLS PÅ ÖRMEDLINGSÖREAGE OM KRAV PÅ ORLÖPANDE UBILDNING OCH SKYDD AV ANSÄLLDA CENRAL UNKIONSANSVARIG KÄNNA ILL A EN SÅDAN SKA USES OCH VAD DENNE ANSVARAR ÖR UOMSÅENDE KÄNNA ILL REGLERNA OM ÅGÄRDER SOM UÖRS AV UOMSÅENDE OCH ÖRSÅ VAD DE INNEBÄR ÖR ÖRSÄKRINGSBOLAGE OCH VILKA KRAV ÖRSÄKRINGSBOLAGE KAN SÄLLA PÅ ÖRMEDLAREN LAGENS KONSEKVENSER - KÄNNA ILL VILKE SRA DEN ENSKILDE ÖRMEDLAREN OCH ÖREAGE KAN DRABBAS AV VID BRO MO LAGEN KÄNNA ILL LAGEN OM SRA ÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL AV INANSIELLA INSRUMEN OCH ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV INSIDERBRO RESPEKIVE INSIDERÖRSEELSE ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV OILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN RAPPORERINGSSKYLDIGHE - ÖRSÅ VAD ANMÄLNINGSSKYLDIGHEEN K K

23 2.8 SKAERÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC INNEBÄR OCH VILKA SOM OMAAS AV DEN OCH VEA HUR ANMÄLAN SKA GÖRAS KÄNNA ILL LAGEN OM ANMÄLNINGSSKYLDIGHE ÖR VISSA INNEHAV AV INANSIELLA INSRUMEN KÄNNA ILL BEGREPPE EGEN HANDEL I LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN INKOMSSKAER - ÖRSÅ VILKA INKOMSER SOM RÄKNAS SOM INKOMS OCH HUR DESSA BESKAAS KAPIALBESKANING - KUNNA ILLÄMPA KAPIALBESKANINGSREGLERNA GENOM A KUNNA BERÄKNA KAPIALSKAEN ÖR OLIKA YPER AV KAPIALINKOMSER/KAPIALVINSER (INKLUDERAR KUNSKAP OM AVDRAGSGILLA KOSNADER ÖR A KUNNA GENOMÖRA EN KORREK BERÄKNING) ÖRVÄRVSBESKANING - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ÖRVÄRVSINKOMSER OCH KUNNA BERÄKNA VILKA AVDRAG ÖR PENSIONSÖRSÄKRING SOM ÄR ILLÄMPLIG ÖR EN KUND MARGINALSKA - ÖRSÅ VAD MARGINALSKA ÄR OCH KUNNA BERÄKNA DEN I OLIKA INKOMSSKICK AVDRAGSREGLER ÖR OLIKA ÖRSÄKRINGAR - KUNNA ILLÄMPA DE AVDRAGSREGLER SOM GÄLLER INDIVIDUELL PENSIONSSPARANDE (IPS) OCH ÖVRIGA YPER AV INDIVIDUELL PENSIONSSPARANDE. K K

24 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC LAGENS KONSEKVENSER - KÄNNA ILL VILKE SRA DEN ENSKILDE ÖRMEDLAREN OCH ÖREAGE KAN DRABBAS AV VID BRO MO LAGEN AVDRAGSREGLER JÄNSEPENSIONER - VID BERÄKNING AV AVDRAG ÖR JÄNSEPENSION KUNNA ANVÄNDA SÅVÄL HUVUDREGEL SOM KOMPLEERINGSREGEL OCH HJÄLPA KUND VÄLJA DEN REGEL SOM ÄR MES ÖRMÅNLIG ALLMÄNNA AVDRAG - ÖRSÅ VILKA AVDRAG SOM RÄKNAS SOM ALLMÄNNA AVDRAG BERÄKNING AV INKOMSSKA - KUNNA HJÄLPA EN PRIVAKUND A BERÄKNA INKOMSSSKAEN BASERA PÅ OLIKA ÖRUSÄNINGAR SÄRSKIL MED HÄNSYN ILL KUNDENS OLIKA VALMÖJLIGHEER VAD GÄLLER PENSIONSSPARANDE, JÄNSEPENSION OCH LÖNEVÄXLING AXERAD ÖRVÄRVSINKOMS - ÖRSÅ SKILLNADEN MELLAN AXERAD OCH BESKANINGSBAR ÖRVÄRVSINKOMS OCH VAD SOM LIGGER ILL GRUND ÖR AVDRAGSBELOPPEN ÖR PRIVA LIVÖRSÄKRING GRUNDAVDRAG - ÖRSÅ OCH KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VAD GRUNDAVDRAGE ÄR, HUR SOR DE ÄR OCH PÅ VILKE SÄ DE ANVÄNDS I SKAEBERÄKNINGAR ALLMÄN PENSIONSAVGI - ÖRSÅ VAD DEN ALLMÄNNA

25 2.9 PUL - PERSONUPPGISLAGEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PENSIONSAVGIEN ÄR OCH HUR DEN BEHANDLAS I DEKLARAIONEN SKAESASER - VEA VILKA DE OLIKA SKAESASERNA ÄR ÖR OLIKA YPER AV INKOMSER OCH KUNNA ANVÄNDA DESSA VID SKAEBERÄKNINGAR ÖR EN KUND BESKANING AV PENSIONSÖRSÄKRING VID UAG - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND HUR PENSIONSÖRSÄKRINGAR BESKAAS VID UAG SÄRSKILD LÖNESKA - KUNNA BERÄKNA VILKEN SÄRSKILD LÖNESKA SOM KOMMER A BEHÖVA BEALAS VID OLIKA YPER AV ÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR AVKASNINGSSKA - KUNNA HJÄLPA KUND A BERÄKNA SORLEKEN PÅ AVKASNINGSSKAEN OCH KÄNNA ILL VEM SOM ÄR SKASKYLDIG I SVENSK OCH ULÄNDSK ÖRSÄKRING INKOMSSKAELAGENS REGLER ÖR K- OCH P- ÖRSÄKRING - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA INKOMSSKAELAGENS REGLER ÖR DE VÅ OLIKA YPERNA AV ÖRSÄKRING SPECIELL VID OLIKA YPER AV JÄNSEPENSIONSLÖSNINGAR ÖRSÅ SYE MED LAGEN GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIER ÄR ILLÅEN K K

26 3 AMILJERÄ 3.1 ÄKENSKAPSBALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRBUDE MO BEHANDLING AV KÄNSLIGA UPPGIER, OCH VILKA YPER AV UPPGIER SOM BERAKAS SOM KÄNSLIGA KRAVEN PÅ INORMAION ILL DEN REGISRERADE KRAV PÅ SÄKERHE VID BEHANDLING AV UPPGIER BEGREPPEN PERSONUPPGISANSVARIG, PERSONUPPGISBIRÄDE OCH PERSONUPPGISOMBUD OCH VAD DE INNEBÄR KRAVE PÅ PERSONUPPGISBIRÄDESAVAL OCH VAD DE SKA REGLERA PERSONUPPGISANSVARIGS SKADESÅNDSSKYLDIGHE A DAAINSPEKIONEN ÄR ILLSYNSMYNDIGHE SOM KAN MEDDELA ÖRESKRIER OCH A VISSA UPPGIER SKA ANMÄLAS ILL ILLSYNSMYNDIGHEEN GOD ÖRSÅELSE ÖR ÄKENSKAPES RÄSVERKNINGAR MAKARS UNDERHÅLLSSKYLDIGHE UNDER ÄKENSKAPE OCH EER ÄKENSKAPSSKILLNAD MAKARS EGENDOMSÖRHÅLLANDEN, GOD KUNSKAP OM INNEBÖRD AV GIORÄ OCH GIORÄSGODS, RESPEKIVE ENSKILD EGENDOM K K K K K K K

27 3.2 SAMBOLAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÅ VAD ENSKILD EGENDOM ÄR OCH HUR DE SKAPAS KÄNNA ILL HUR ÄKENSKAPSÖRORD UPPRÄAS OCH ÖRSÅ I VILKA SAMMANHANG DE LÄMPLIGEN ANVÄNDS ÄKENSKAPSÖRORD - KÄNNA ILL HUR E ÄKENSKAPSÖRORD UPPRÄAS OCH ÖRSÅ I VILKA SAMMANHANG DE KAN ANVÄNDAS BODELNINGSREGLER VID ÄKENSKAPSSKILLNAD OCH UNDER BESÅENDE ÄKENSKAP - KUNNA AVGÖRA NÄR EN BODELNING BÖR RESPEKIVE SKA SKE, VAD SOM INGÅR I DEN, HUR DEN GÅR ILL OCH HUR PERSONÖRSÄKRINGAR BEHANDLAS I DEN JÄMKNING AV BODELNING - ÖRSÅ VEM SOM KAN BEGÄRA JÄMKNING AV BODELNING OCH HUR SÅDAN GÅR ILL GÅVOR MELLAN MAKAR - KÄNNA ILL VILKA ORMKRAV SOM INNS ÖR GÅVOR MELLAN MAKAR ÄKENSKAPSUPPLÖSNING - KÄNNA ILL REGLERNA ÖR ÄKENSKAPSSKILLNAD SAMBOENDE UNDER ÄKENSKAPSLIKNANDE ÖRHÅLLANDEN - ÖRSÅ VILKA PRINCIPIELLA SKILLNADER SOM GÄLLER MELLAN PERSONER I E SAMBOÖRHÅLLANDE JÄMÖR MED I E ÄKENSKAP SAM HUR SAMBOS DEINIERAS SAMBOAVAL - ÖRSÅ VAD E SAMBOAVAL ÄR OCH VAD DE KAN REGLERA, OCH INNEBÖRDEN AV A E SÅDAN AVAL INNS

28 3.3 ÖRÄLDRABALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SAMBOEGENDOM - KÄNNA ILL VAD SOM AVSES MED SAMBOEGENDOM OCH HUR SÅDAN BEHANDLAS VID BODELNING BODELNING MELLAN SAMBOR - ÖRSÅ VAD SOM INGÅR I BODELNING MELLAN SAMBOR OCH VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR ÖRSÄKRINGAR VID BODELNINGEN ÖVERAGANDERÄ AV BOSAD - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED DEN SÅ KALLADE ÖVERAGANDERÄEN AV BOSAD LILLA PRISBASBELOPPSREGELN - ÖRSÅ VAD LILLA PRISBASBELOPPSREGELN INNEBÄR OCH HUR DEN ILLÄMPAS VID BODELNING ÖRVALNING AV EGENDOM - ÖRSÅ VAD SOM GENERELL GÄLLER ÖR ÖRVALNING AV OMYNDIGS EGENDOM OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA I RÅDGIVNINGEN/ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN GEN ÖVERÖRMYNDARE - KÄNNA ILL VILKEN ROLL EN ÖVERÖRMYNDARE HAR, SAM HUR OCH NÄR SÅDAN USES ÖRMYNDARE - KÄNNA ILL VILKEN ROLL EN ÖRMYNDARE ÖR EN OMYNDIG PERSON HAR OCH HUR EN SÅDAN USES ÖRVALARE - KÄNNA ILL NÄR EN ÖRVALARE SKA USES OCH VILKEN UPPGI DENNE HAR GOD MAN - KÄNNA ILL NÄR EN GOD MAN SKA USES OCH VILKEN UPPGI DENNE HAR

29 3.4 ÄRVDABALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING - ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR DEA ÖRMÅNSAGARÖRVÄRV ÖR OMYNDIG - ÖRSÅ HUR UBEALNING AV ÖRMÅNSAGARÖRVÄRV ILL OMYNDIG SKA GENOMÖRAS OMYNDIGS PLACERING I ÖRSÄKRING - KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR OMYNDIGS ECKNANDE OCH ÅERKÖP AV ÖRSÄKRING VID BÅDE RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING SÄRSKILD ÖRVALNING - ÖRSÅ NÄR SÄRSKILD ÖRVALNING KAN BLI AKUELL OCH HUR SÅDAN GÅR ILL SÄRSKILD ÖVERÖRMYNDARKONROLL - ÖRSÅ NÄR SÄRSKILD ÖVERÖRMYNDARKONROLL KAN BLI AKUELL OCH HUR SÅDAN GÅR ILL ARVSREGLER GENERELL (BÅDE GIA OCH OGIA) - KUNNA ANALYSERA KUNDENS AMILJESIUAION OCH UIRÅN DENNA KUNNA ÖRKLARA DEN LEGALA ARVSORDNINGENS KONSEKVENSER ÖR KUNDENS AMILJ OM NÅGON I AMILJEN SKULLE AVLIDA. ÖRSÅ OCH KUNNA ANVÄNDA BEGREPPEN KVARLÅENSKAP, ARVSLO, LAGLO OCH ESAMENSLO EERARVINGAR - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED DESSA OCH VAD SOM GÄLLER DERAS ARVSRÄ, VEA VAD E SÄRKULLBARN ÄR OCH HUR DE PÅVERKAR ARVSRÄEN A

30 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC BOUPPECKNINGSREGLER - ÖRSÅ VAD EN BOUPPECKNING SKA INNEHÅLLA OCH NÄR DEN SKA SKE DÖDSBOREGLER - ÖRSÅ VEM SOM KAN VARA DÖDSBODELÄGARE OCH HUR DÖDSBOE ÖRVALAS ESAMENESREGLER - ÖRSÅ HUR E ESAMENE PÅVERKAR BODELNINGEN, HUR DE UPPRÄAS OCH VAD SOM MENAS MED ESAOR OCH ESAMENSAGARE ORMKRAV ESAMENEN - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA ORMKRAVEN ÖR A E ESAMENE SKA VARA GILIG INBÖRDES ESAMENE - ÖRSÅ NÄR E INBÖRDES ESAMENE BÖR UPPRÄAS OCH VAD DE BÖR INNEHÅLLA ÄGANDERÄSRÅGOR (ULL, RI OCH NYJANDE) - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPEN ULL ÄGANDERÄ, RI ÖROGANDERÄ OCH NYJANDERÄ I ESAMENESSAMMANHANG ALLMÄNNA ARVSONDEN - KÄNNA ILL ALLMÄNNA ARVSONDENS ARVSRÄ OCH NÄR DEN KOMMER IRÅGA ARVSÖRSKO - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ARVSÖRSKO OCH HUR SÅDANA HANERAS I BODELNINGEN YRAPRISBASBELOPPSREGELN - KUNNA ILLÄMPA DEN SÅ KALLADE YRAPRISBASBELOPPSREGELN VID BODELNING A

31 4 EKONOMI 4.1 PRIVAEKONOMI MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SEKUNDOSUCCESSION - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED EERARV OCH HUR DE HANERAS UNIVERSELL ESAMENSAGARE - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPE OCH VEM SOM KAN VARA SÅDAN LEGAARIE - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPE OCH VEM SOM KAN VARA SÅDAN DÖDSBOÖRVALNING - ÖRSÅ HUR E DÖDSBO KAN ÖRVALAS OCH VAD SOM ÄR UMÄRKANDE ÖR DE OLIKA YPER AV ÖRVALNING SOM INNS ÖRSÄKRING I BOUPPECKNING - KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR HUR ÖRSÄKRING HANERAS I EN BOUPPECKNING ARVSSKIE -KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR ARVSKIE HUSHÅLLSBUDGE - KUNNA UPPRÄA EN ENKLARE HUSHÅLLSBUDGE OCH I DENNA KUNNA ANVÄNDA KONSUMENVERKES NORMER ÖR LEVNADSOMKOSNADER RÄNA PÅ RÄNA-BERÄKNING - KUNNA BERÄKNA RÄNA PÅ RÄNA SPARANDEANALYS AV PRIVAPERSON - KUNNA ASSÄLLA EN KUNDS PRIVAEKONOMISKA ÖRUSÄNINGAR ÖR SPARANDE OCH PLACERING. INOM DEA SKA SÅVÄL DEN EKONOMISKA SIUAIONEN SOM SPARHORISON OCH RISKOLERANS KUNNA ANALYSERAS. A

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10

1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 3 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 8 1.3 GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 ETIK OCH MORAL 10 INNEHÅLLSÖRECNING 1 ÖRSÄRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 3 1.1 LAGEN OM ÖRSÄRINGSÖRMEDLING 3 1.2 INANSINSPEIONENS ROLL OCH ILLSYN 8 1.3 GOD ÖRSÄRINGSÖRMEDLINGS-SED 9 1.4 EI OCH MORAL 10 2 JURIDI 10 2.1

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924

BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s Internkontrollplan 2015 (utdrag ur LOGGEN) till styrelsemöte 20150924 () 36 Finansiella risker/redovisningsrisker Pågår () 32 Finansiella risker/redovisningsrisker Saus Konroll vid näsa inerna Ärende säng BILAGA F och BILAGA 4 Locum AB:s (udrag ur LOGGEN) ill syrelsemöe

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj

JURIDIK OCH FAMILJ. FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj JURIDIK OCH FAMILJ FAMILJEN OCH FÖRETAGET För dig som driver företag och har familj VI VET ATT DET ÄR LÄTT ATT SKJUTA UPP BESLUT SOM GÄLLER AVTAL INOM FAMILJEN Så här ser det ut i Sverige 68 % av de tillfrågade

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

SCB:s modell för befolkningsprognoser

SCB:s modell för befolkningsprognoser BAKGRUNDSMATERIAL OM DEMOGRAFI, BARN OCH FAMILJ 2005:1 SCB:s modell för befolkningsprognoser En dokumenaion Saisiska cenralbyrån 2005 Background maerial abou demography, children and family 2005:1 SCB

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva

Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden. Rätt skatt päarv & gäva Marianne Bergström > Mats Ekström Jonas Sjulgärd > Elisabeth Sjöden Rätt skatt päarv & gäva InnehäHsforteckning INNEHÄLLSFÖRTECKNING 1 MAKARS EGENDOM 13 1.1 Inledning 13 1.1.1 Partnerskap 13 1.1.2 Samäganderätt

Läs mer

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö

Inredningskatalog trädgårdshusen 1 i tyresö Inredninskaalo rädårdshusen 1 i yresö 2 A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Vad händer inom löneområdet?

Vad händer inom löneområdet? Vad händer inom löneområdet? 2015 Föreläsare Kris9na Karlén Ambi9ous One PA- konsult kris9na@ambi9ousone.se Thomas Englund Advantage HR t.englund@mac.com Nya lagar Sjukförsäkringen Rehabiliteringskedjan

Läs mer

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden

Solcellsanläggning. din bästa investering för framtiden Solcellsanläggning din bäsa invesering för framiden Solcellsanläggningar frånen av Sveriges ledande leveranörer Skandinavisk Design Tysk kvalie GermanSolar har mer än 13 års erfarenhe och har ill lika

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6

Innehåll. information. inredningsval. inredningsvalen är markerade med följande symboler. SäkerBostad 4 Inredningsval 5 Avtalsvillkor 6 Inredninskaalo parkhusen, yresö A flya är spännande. Vi vill a du ska rivas och känna lädje över din nya bosad. För de allra flesa människor är de viki a få säa sin personlia präel på si hem. Besqab samarbear

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

Mitt testamente till de äldre

Mitt testamente till de äldre Mitt testamente till de äldre Blomsterfondens testamentshjälp BLOMSTER FONDEN Blomsterfonden är min familj. Genom en gåva kan jag hjälpa andra människor att komma in i samma trygga gemenskap. Willem Schaper

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP

ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDERS AGELL ÄKTENSKAP SAMBOENDE PARTNERSKAP ANDRA UPPLAGAN IUSTUS FÖRLAG Innehäll Innehäll 7 Förkortningar 11 1 Juridisk och social bakgrund för den fortsatta framställningen 13 1.1 Bokens ämnesomräde

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling FFFS 2005:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2009-05-15 Observera att

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002 Är saen löneledande? En ekonomerisk sudie av löneuvecklingen för salig ansällda och privaa jänsemän 1970 2002 Innehåll Förord 5 Inrodukion 6 Tidigare sudier 8 Den saliga lönebildningens uveckling 10 Daa

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Omfattning av försäkringsavtalen

Omfattning av försäkringsavtalen Frågor om försäkring av pensionsåtaganden Omfattning av försäkringsavtalen 1. Vilka fördelar innebär försäkring av pensionsåtaganden jämfört med avsättning till pensionsstiftelse respektive förvaltning

Läs mer

bra boende Mer än Nr 1 / 2007

bra boende Mer än Nr 1 / 2007 Mer än bra boende Nr 1 / 2007 HFAB:s vd Jonas Hansson i samspråk med personal som ubildas för a kunna ge ökad service ill hyresgäser 65+. Mycke på gång i områdena De gångna åre har vari e fanasisk år för

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19

Pensionspolicy. Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 Pensionspolicy Åstorps kommun PENSIONSPOLICY INLEDNING Bestämmelserna i pensionsavtalen KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller

Läs mer