1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10"

Transkript

1 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK ÖRSÄKRINGSRÖRELSELAGSINING ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ ALLMÄN AVALSRÄ KONSUMENRÄ SKADESÅNDSRÄ PENNINGVÄS-LAGSINING INSIDERLAGSINING SKAERÄ PUL - PERSONUPPGISLAGEN 25 3 AMILJERÄ ÄKENSKAPSBALKEN SAMBOLAGSINING ÖRÄLDRABALKEN ÄRVDABALKEN 29 4 EKONOMI PRIVAEKONOMI 31

2 4.2 ÖREAGSEKONOMI KAPIALMARKNADEN INANSIELLA INSRUMEN AVKASNING OCH RISK PORÖLJLÄRA LAGEN OM INANSIELL RÅDGIVNING ILL KONSUMENER SAM RELEVANA ÖRESKRIER OCH ALLMÄNNA RÅD RÅN INANSINSPEKIONEN 36 5 INERNAIONELL ÖRSÄKRING EU-RÄ INERNAIONELL ÖRSÄKRINGSMARKNAD 38 6 LAGSADGAD ÖRSÄKRING GRUNDLÄGGANDE BEGREPP INOM SOCIALÖRSÄKRING SJUKDOM ÅLDERSPENSION EERLEVANDESKYDD 41 7 ÖRSÄKRING ENLIG KOLLEKIVAVAL GRUNDLÄGGANDE REGLER OCH BEGREPP IP SA-LO KAP-KL PA INDIVIDUELL PERSONÖRSÄKRING PRODUKKÄNNEDOM GRUPPERSONÖRSÄKRING 47 9 ÖRSÄKRINGSORMER RADIIONELL ÖRSÄKRING 47

3 9.2 ONDÖRSÄKRING JÄNSEPENSIONS-ÖRSÄKRING LIVÖRSÄKRINGSEKNIK PREMIEBERÄKNING ÅERKÖP OCH LYRÄ ÅERBÄRING RISKBEDÖMNING KARENSIDER ORIKIGA UPPGIER ÅERÖRSÄKRING ONDANDELSÖRMEDLING OCH INVESERINGSRÅDGIVNING - MIID OCH LAG OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN LAG (2007:528) OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN INANINSPEKIONENS ÖRESKRIER (S2007:16)OM VÄRDEPAPPERSRÖRELSE REGLER OM VÄRDEPAPPERSONDER OCH OM ALERNAIVA INVESERINGSONDER LAGEN (2004:46) OM VÄRDEPAPPERSONDER OM INORMAIONSBROSCHYR OCH AKABLAD (S 2013:9 OCH EU-ÖRORDNINGEN NR. 583/2010) REGLER OM ALERNAIVA INVESERINGSONDER (LAG (2013:561) OM ÖRVALARE AV ALERNAIVA INVESERINGSONDER OCH INANSINSPEKIONENS ÖRESKRIER (S2013:10) OM ÖRVALARE AV ALERNAIVA INVESERINGSONDER) ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID ONDANDELSÖRMEDLING RESP. INVESERINGSRÅDGIVNING ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID ONDANDELSÖRMEDLING ÖVRIGA SÄRSKILDA KRAV VID INVESERINGSRÅDGIVNING SRUKURERADE PRODUKER ÖRDJUPNING 66

4 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLAR ENS ROLL OCH ANSVAR 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN G MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ILLÄMPNINGSOMRÅDE - KUNNA AVGÖRA NÄR LAGEN ILLÄMPAS OCH ÖR VEM DEINIIONER - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ LAGENS GRUNDLÄGGANDE DEINIIONER OLIKA YPER AV ÖRMEDLARE - ANKNUEN RESP RISÅENDE, SAM SKILLNADER MELLAN DESSA SIDOVERKSAMHE - REGLER OCH KRAV, BL.A. A MAN OMAAS AV VISSA BESÄMMELSER I LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN SKADESÅNDSSKYLDIGHE - VILKEN SKADESÅNDSSKYLDIGHE EN ÖRMEDLARE HAR ENLIG LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING KRAV PÅ KUNSKAP OCH KOMPEENS ANPASSNING - ÖRSÅ VEM SOM HAR ANSVAR ÖR ÖRMEDLARENS KUNSKAP OCH KOMPEENS OCH VAD SOM MENAS MED A KUNSKAP OCH KOMPEENS SKA ANPASSAS EER RÅDGIVNINGEN UPPDAERING -KUNNA AVGÖRA NÄR UPPDAERING AV KUNSKAP KRÄVS KUNSKAPSES - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KUNSKAPSES K

5 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PRAKISK ERARENHE ÖRSÅ VAD LAGEN KRÄVER NÄR DE GÄLLER PRAKISK ERARENHE EKONOMISK SKÖSAMHE - ÖRSÅ SÅVÄL GRUNDLÄGGANDE SOM ÖVRIGA KRAV PÅ SKÖSAMHE VAD GÄLLER EKONOMISKA ANGELÄGENHEER KRAV PÅ LEDNING - SPECIELL GRUNDLÄGGANDE KRAV, KUNSKAP OM ÖRSÄKRINGAR, PRAKISK ERARENHE OCH EKONOMISK SKÖSAMHE REGLER OM ANSVARSÖRSÄKRING - HUR OMAANDE MÅSE DEN VARA OCH VAD GÄLLER ÖR SKADOR SOM INRÄAR EER A ÖRSÄKRINGEN UPPHÖR. ÄVEN SKILLNADEN VAD GÄLLER KRAV PÅ ÖRSÄKRINGEN OM ÖRMEDLAREN ÄVEN ÖRMEDLAR ONDANDELAR/INVESERINGSRÅDGIVNIN G INORMAIONSKRAV VILKEN INORMAION SOM SKA GES INNAN ÖRSÄKRINGSAVAL INGÅS SAM VILKEN SOM BÖR GES I SAMBAND MED ÖRNYELSE ELLER ÄNDRING. ÖRSÅ VARÖR KRAVEN INNS OCH VILKEN UNKION DE YLLER, OCH KUNNA ILLÄMPA DEA VID INORMAIONSGIVNINGEN I VILKEN ORM INORMAIONEN SKA LÄMNAS - SKRILIG ELLER MUNLIG PRIS - KUNNA GE KUNDEN EN YDLIG OCH KORREK BILD AV KOSNADEN ÖR RÅDGIVNINGEN, VAD ÖRMEDLAREN ERHÅLLER RÅN KUND

6 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC RESP. ÖRSÄKRINGSBOLAG ELLER ANNAN PRODUCEN OCH ÖRKLARA VAD DE KAN INNEBÄRA ÖR RÅDGIVNINGEN. KUNNA ILLÄMPA REGLER I ÖRESKRIER OCH VAD SOM GÄLLER ENLIG GOD SED KVALIICERA INNEHAV I ÖREAGE - VAD SOM MENAS MED KVALIICERA INNEHAV OCH KUNNA INORMERA KUNDEN PÅ E SÄ SÅ A DENNE ÖRSÅR VILKA KONSEKVENSER DE KAN INNEBÄRA ÖR DE ÖRSLAG DU SOM RÅDGIVARE LÄMNAR REGISRERING - VILKEN INORMAION SKA DU LÄMNA ILL KUNDEN OCH VARÖR KLAGOMÅL - KUNNA LÄMNA KORREK INORMAION OM HUR KLAGOMÅL PÅ RÅDGIVNINGEN SKER VISELÖSNING - KUNNA LÄMNA KORREK INORMAION OM DE OLIKA SÄ VISELÖSNING KAN SKE ILLSYNSMYNDIGHE- A INORMAION SKA LÄMNAS OM A I UÖVAR ILLSYN ANSVARSÖRSÄKRING-A KUNNA LÄMNA INORMAION OM A ANSVARSÖRSÄKRING INNS, VAD DE INNEBÄR OCH VAD DEN ÄCKER KUNNA LÄMNA INORMAION SOM ANKNUEN ÖRMEDLARE SKA LÄMNA AVSEENDE ÖRSÄKRINGSÖREAGES ANSVAR KUNNA LÄMNA INORMAION OM PÅ VILKA GRUNDER ÖRMEDLINGEN

7 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC GÖRS; OM DE ÄR UIRÅN EN OPARISK ANALYS ELLER OM ÖRMEDLING GÖRS AV E ELLER LERA ÖREAGS PRODUKER EV. ÖR DERAS RÄKNING DOKUMENAIONSKRAV - ÖRSÅ SYE MED DOKUMENAIONEN (BÅDE UR ÖRMEDLARPERSPEKIV OCH UR KUNDPERSPEKIV), OCH VAD DE I SIN UR INNEBÄR ÖR INNEHÅLL OCH OMANING ÖRMEDLARUPPGIER DEN INORMAION SOM GES ILL KUNDEN OM ÖRMEDLARENS OPARISKHE ENLIG OVAN ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILKEN ORM ULÄMNANDE AV DOKUMENAIONEN SKA SKE KUNDUPPGIER INKL. UPPGIER OM KUNDENS ÖNSKEMÅL ELLER BEHOV OCH EV. EKONOMISKA ÖRHÅLLANDEN. VAD SOM SKA DOKUMENERAS OM KUNDEN ÄR KÄND. ÖRSÅ KONSEKVENSERNA AV A INE SAMLA IN DESSA UPPGIER OCH HUR INSAMLINGEN AV DESSA UPPGIER KAN ANVÄNDAS ÖR EN BÄRE RÅDGIVNING ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGEN; VAD DOKUMENAIONEN SKA INNEHÅLLA RÖRANDE RÅDGIVNINGEN DOKUMENAIONENS UÖRANDE- VAD, NÄR, AV VEM OCH HUR ULÄMNANDE - NÄR OCH I VILKEN ORM ULÄMNANDE AV DOKUMENAIONEN SKA SKE

8 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ARKIVERING AV DOKUMENAION KLAGOMÅLSHANERING - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KLAGOMÅLSHANERING OCH ILLÄMPA DE I PRAKIKEN KLAGOMÅL-ÖRSÅ VAD SOM AVSES MED E KLAGOMÅL KLAGOMÅLSANSVARIG - KÄNNA ILL KRAVE PÅ KLAGOMÅLSANSVARIG OCH KUNNA ILLÄMPA DE KLAGOMÅLSINSRUKION VAD DEN SKA INNEHÅLLA, HUR DEN SKA ANVÄNDAS OCH UPPDAERAS BESLUSMOIVERING - HUR BESLU SKA MOIVERAS OCH ÖVERLÄMNAS ILL DEN KLAGANDE HANDLÄGGNING - HUR HANDLÄGGNINGEN AV KLAGOMÅL SKA GÅ ILL IDSREGLER - KÄNNA ILL OCH KUNNA INORMERA KUND OM DE KRAV PÅ HANDLÄGGNINGSID SOM INNS DOKUMENAION AV KLAGOMÅL KUNNA GENOMÖRA DOKUMENERA KLAGOMÅL OCH VEA VILKA KRAV LAGEN SÄLLER PÅ DOKUMENAIONEN OLIKA ORMER AV VISLÖSNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUNDEN HUR VISLÖSNING GÅR ILL REGISRERING OCH ARKIVERING AV KLAGOMÅL - KUNNA ARKIVERA KLAGOMÅL PÅ E KORREK SÄ

9 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ILIALEABLERING - GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHE - KÄNNA ILL VAD UNDERRÄELSE AV ILIALEABLERING INNEBÄR OCH HUR DEN SKA GÖRAS KONROLL AV ANSÄLLDA - VILKA KONROLLER SOM SKA GÖRAS OCH DEN JURIDISKA PERSONENS RÄ A INHÄMA ELLER BEGÄRA UPPGIER RÅN DEN ANSÄLLDE AV ANKNUEN ÖRMEDLARE - VILKEN KONROLL SKA ÖRSÄKRINGSÖREAGE GÖRA AV YSISK PERSON RESPEKIVE JURIDISK PERSON (SÅVÄL JURIDISKA PERSONEN SOM LEDNINGEN) DOKUMENAION AV KONROLLER - HUR DOKUMENAION AV OLIKA KONROLLER SKA SKE, SÄRSKIL KÄNSLIGA UPPGIER SOM UDRAG UR BELASNINGSREGISER ARKIVERING AV KONROLLER ÖRSÅ REGLER OM ARKIVERING, HUR ARKIVERING SKA SKE OCH VAD SOM MÅSE ARKIVERAS ÄNDRINGAR KRAV VID ÖRÄNDRINGAR AV VERKSAMHE, ANSÄLLDA, LEDNING OCH KLAGOMÅLSANSVARIG - KÄNNA ILL VAD SOM KRÄVS VID ÖRÄNDRINGAR VID ILIALEABLERING OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE VERKSAMHE K

10 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN GSSED MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÅ I:S ROLL AVSEENDE ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE OCH PÅ VILKE SÄ OCH INOM VILKA OMRÅDEN DE UÖVAR ILLSYN, VILKA SANKIONER I KAN BESLUA OM OCH VAD DESSA KAN Å ÖR KONSEKVENSER ÖR EN ÖRMEDLARE. KÄNNA ILL HUR I KOMMUNICERAR OCH ÖRSÅ NYAN AV A A DEL AV SANKIONSBESLU RÖRANDE ÖRMEDLINGSVERKSAMHE VAD GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED ÄR, HUR DEN UVECKLAS OCH HUR MAN HÅLLER SIG INORMERAD OM VAD SOM ÄR GOD SED ANPASSNING - ÖRSÅ VAD ANPASSNINGSPLIKEN INNEBÄR I RÅDGIVNINGSSIUAIONEN OCH KUNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM BASERAS PÅ KUNDENS ÖNSKEMÅL OCH BEHOV SÅ A ANPASSNING ALLID SKER PÅ E BRA SÄ OBEROENDE AV VILKEN YP AV KUND DE HANDLAR OM OMSORG - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED OMSORGSPLIKEN OCH KUNNA ILLÄMPA OMSORGSPLIKEN I DEN VERKLIGA RÅDGIVNINGSSIUAIONEN. DE INNEBÄR KONKRE A KUNNA SÄA KUNDENS INRESSE ÖRE EGNA OCH ALLID UPPRÄDA LOJAL MO KUNDEN AVRÅDNING - KUNNA AVGÖRA NÄR OCH PÅ VILKE SÄ AVRÅDAN BÖR SKE, OCH A AVRÅDAN ALLID SKA SKE NÄR KUNDEN VILL VÄLJA ALERNAIV SOM INE ÄR LÄMPLIGA UIRÅN KUNDENS BEHOV, EKONOMI OCH MÅL MED RÅDGIVNINGEN

11 1.4 EIK OCH MORAL 2 JURIDIK 2.1 ÖRSÄKRINGSRÖRELSELA GSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC OPARISK ANALYS - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA E ARBESSÄ SOM UPPYLLER KRAVE PÅ OPARISK ANALYS RIKLINJER OCH EXEMPEL RÅN SM - ÖRSÅ KONSEKVENSERNA ÖR DEN EGNA RÅDGIVNINGEN BASERA PÅ SM:S RIKLINJER OCH EXEMPEL HUR INSURESEC DEINIERAR GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED ENLIG SINA REGLER OCH ARBEAR ÖR A YDLIGGÖRA VILKE BEEENDE SOM ÄR ÖRENLIG MED GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED. HUR INSURESEC ARBEAR ÖR A ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARES AGERANDE SKA MOSVARA GOD SED OCH ÖR A UVECKLA GOD SED SM:S EISKA REGLER - ÖRSÅ OCH KUNNA ANPASSA SI AGERANDE SOM ÖRMEDLARE ILL SM:S EISKA REGLER OCH YRKESEISKA REGLER SVENSK ÖRSÄKRINGS EISKA REGLER ÖVRIGA BRANSCHGEMENSAMMA EISKA REGLER ÖRHÅLLNINGSSÄ INSIUES/ÖREAGES EISKA REGLER ASSOCIAIONSORMER - OLIKA ORMER ÖR A BEDRIVA LIVÖRSÄKRINGSRÖRELSE, SKILLNADEN MELLAN DESSA OCH VAD SOM KRÄVS ÖR A Å BEDRIVA LIVÖRSÄKRINGSRÖRELSE SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR VINSUDELNING. VAD DE OLIKA

12 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ASSOCIAIONSORMERNA INNEBÄR ÖR KUNDEN ÖRSÅ SKILLNADER MELLAN DE LIVÖRSÄKRINGSPRODUKER SOM BEHANDLAS I RL (RADIIONELL,INKL. DEPÅÖRSÄKRING, RESP. ONDÖRSÄKRING) SABILIESPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD SABILIESPRINCIPEN INNEBÄR ÖR E LIVBOLAG OCH HUR DEN PÅVERKAR KUNDEN SANDARDPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SKYDDA GENOMLYSNINGSPRINCIPEN - ÖRSÅ VAD DEN INNEBÄR OCH VEM DEN ÄR ILL ÖR A SKYDDA SAM VAD DEN SÄLLER ÖR INORMAIONSKRAV PÅ E LIVBOLAG ÖRSÄKRINGSAGARREPRESENAION - VILKEN RÄ HAR ÖRSÄKRINGSAGARNA ILL REPRESENAION I E ÖMSESIDIG LIVÖRSÄKRINGSBOLAG KONKURSREGLER - HUR PÅVERKAS KUNDERNA I E ÖMSESIDIG RESPEKIVE AKIEBOLAG VID EN KONKURS ÅERBÄRINGSRÄNA OCH KOLLEKIV KONSOLIDERING - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VAD ÅERBÄRINGSRÄNA ÄR OCH HUR DEN ASSÄLLS. ÖRKLARA VAD KONSOLIDERINGSGRADEN ÄR, HUR DEN BERÄKNAS OCH HUR DEN HÄNGER IHOP MED ÅERBÄRINGSRÄNAN. MÖJLIGA KONSEKVENSER ÖR KUNDEN VID HÖG RESPEKIVE LÅG KONSOLIDERINGSGRAD, SAM KUNNA ÖRKLARA VILKA OLIKA ÅGÄRDER E K K K K

13 2.2 ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC LIVBOLAG KAN KOMMA A VIDA ÖR A PÅVERKA SIN KONSOLIDERINGSGRAD SOLVENSKRAV - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VAD SOLVENSKVO ÄR, SAMBAND MED GARANIER OCH VILKA KONSEKVENSER OLIKA NIVÅER PÅ DEN KAN Å ÖR KUNDEN BEGREPP PERSONÖRSÄKRING - VAD SOM MENAS I LAGEN MED EN PERSONÖRSÄKRING ÖRSÄKRAD, ÖRSÄKRINGSAGARE OCH ÖRMÅNSAGARE - VAD AVSES I LAGEN MED DE OLIKA ROLLERNA SAM VEM KAN HA EN VISS ROLL INORMAIONSKRAV INNAN ÖRSÄKRING ECKNAS - VILKEN INORMAION MÅSE LÄMNAS INNAN EN ÖRSÄKRING ECKNAS OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS EER ÖRSÄKRING ECKNAS - VILKEN INORMAION SKA LÄMNAS I DIREK ANSLUNING ILL A EN ÖRSÄKRING ECKNAS OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS ÖRSÄKRINGSALL - VILKEN INORMAION SKA LÄMNAS VID ÖRSÄKRINGSALL OCH PÅ VILKE SÄ SKA DEN LÄMNAS AVALSRÅGOR ANSVARSINRÄDE - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND NÄR

14 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÄKRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR ÖRSÄKRINGEN INRÄDER KONRAHERINGSPLIK - KUNNA ÖRKLARA ÖR EN KUND VILKEN RÄ A ECKNA ÖRSÄKRING SOM KONRAHERINGSPLIKEN INNEBÄR, OCH VILKEN RÄ E ÖRSÄKRINGSBOLAG HAR A VÄGRA EN KUND A ECKNA EN ÖRSÄKRING UPPHÖRANDE AV ÖRSÄKRING (IDSBEGRÄNSAD ÖRSÄKRING, UPPSÄGNING AV ÖRSÄKRINGSAGARE, KRAV VID ÅERKÖP) - KÄNNA ILL VAD SOM KRÄVS ÖR A EN IDSBEGRÄNSAD ÖRSÄKRING SKA UPPHÖRA EER ÖRSÄKRINGSIDEN, OCH VAD SOM INRÄAR OM DEN INE SÄGS UPP. KÄNNA ILL VILKEN RÄIGHE ÖRSÄKRINGSAGAREN HAR A SÄGA UPP EN ÖRSÄKRING I ÖRID OCH VILKEN RÄ KUNDEN KAN HA ILL ORSA ÖRSÄKRING VID ÅERKÖP AV EN ÖRSÄKRING UPPLYSNINGSPLIK - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA UPPLYSNINGSPLIKENS ALLA DELAR GENEMO SÅVÄL ÖRSÄKRINGSAGARE SOM ÖRSÄKRAD OCH KUNNA ÖRKLARA KONSEKVENSERNA AV ORIKIGA UPPGIER SYMPOMKLAUSULER - ÖRSÅ VAD SYMPOMKLAUSULER ÄR OCH NÄR OCH PÅ VILKA GRUNDER E ÖRSÄKRINGSBOLAG ÅR ILLÄMPA SÅDANA PÅ INDIVIDUELL PERSONÖRSÄKRING SAM VID GRUPPÖRSÄKRING

15 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖROGANDERÄ OCH INSKRÄNKNING AV DENNA RÄ - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ÖROGANDERÄ OCH VAD DEN INNEBÄR ÖR ÖRSÄKRINGSAGAREN OCH ÖRMÅNSAGAREN, PÅ VILKE SÄ DENNA RÄ KAN INSKRÄNKAS ÖR NÅGON PREMIEBEALNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND NÄR PREMIEN SKA BEALAS OCH VAD KONSEKVENSERNA KAN BLI OM DEN INE BEALAS ÅERUPPLIVNING - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VAD ÅERUPPLIVNING AV EN ÖRSÄKRING INNEBÄR OCH UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR DE KAN SKE SJÄLVMORD - KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV ALS REGLER VID SJÄLVMORD OCH OCKSÅ VEM SOM HAR BEVISBÖRDAN ÖR A DE VERKLIGEN ÄR SJÄLVMORD GRUPPERSONÖRSÄKRING - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ SKILLNADERNA I AL VAD GÄLLER REGLER ÖR PREMIEBEALNING, UPPSÄGNING, UPPHÖRANDE VID ÖRSÄKRINGSIDENS SLU JÄMÖR MED VAD SOM GÄLLER VID INDIVIDUELL ÖRSÄKRING, SAM VAD EERSKYDD OCH RÄ ILL ORSÄNINGSÖRSÄKRING ÄR OCH NÄR SÅDANA KAN VARA AKUELLA KOLLEKIVAVALAD ÖRSÄKRING - KUNNA AVGÖRA ÖR VILKA ÖRSÄKRINGAR REGLERNA ÖR KOLLEKIVAVALSGRUNDADE ÖRSÄKRINGAR GÄLLER OCH VAD SOM ÄR DE SORA SKILLNADERNA JÄMÖR MED INDIVIDUELL ÖRSÄKRING

16 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC REGLER VID UBEALNING - KÄNNA ILL VID VILKEN IDPUNK ÖRSÄKRINGSERSÄNING SKA BEALAS OCH VAD SOM GÄLLER OM UBEALNING SKER ILL ANNAN ÄN DEN RÄE ÖRMÅNSAGAREN REGLER OM PRESENAIONSPAPPER - KÄNNA ILL VILKA ÖRSÄKRINGSBREV SOM ÄR SÅ KALLADE PRESENAIONSPAPPER, VILKA ÖRSÄKRINGSBREV SOM KAN DÖDAS OCH HUR DÖDNING AV E ÖRSÄKRINGSBREV SKER UMÄNINGSREGLER - KUNNA ÖRKLARA HUVUDDRAGEN I UMÄNINGSREGLERNA ÖR EN KUND, EX KUNNA ÖRKLARA VAD SOM HÄNDER VID UMÄNING INNAN E ÖRSÄKRINGSALL INRÄA SAM EER A ÖRSÄKRINGSALL INRÄA. ÄVEN KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR UMÄNING AV EN ÖRSÄKRING SOM ECKNAS AV EN ARBESGIVARE PÅ EN ANSÄLLDS LIV, OCH OM VAD SOM GÄLLER ÖR UMÄNING RÅN EN SJUK- ELLER OLYCKSALLSÖRSÄKRINGS UALLANDE ERSÄNING PANSÄNING - ÖRSÅ NÄR EN PANSÄNING AV ÖRSÄKRING KAN VARA AKUELL OCH KUNNA HJÄLPA KUND VID PANSÄNINGEN. SÄRSKIL VIKIG ÄR A KUNNA HJÄLPA ILL VID PANSÄNING AV ÖRSÄKRING I SAMBAND MED DIREKPENSIONSUÄSELSER ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VEM SOM KAN VARA ÖRMÅNSAGARE I OLIKA YPER AV ÖRSÄKRING, HUR ÄNDRINGAR SKER

17 2.3 ALLMÄN AVALSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SAM NÄR DE KAN ÖRALLA. ÄVEN KUNNA ÖRKLARA VAD JÄMKNING AV E ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE INNEBÄR OCH NÄR DE KAN SKE OLIKA YPER AV ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDEN - KUNNA ÖRKLARA VAD SOM MENAS MED ÅERKALLELIG OCH OÅERKALLELIG ÖRMÅNSAGARÖRORDNANDE OCH I VILKA OLIKA SAMMANHANG DE ÖREKOMMER SAM UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR OCH AV VEM DE KAN ÄNDRAS LIVSALLSÖRORDNANDE OCH DÖDSALLSÖRORDNANDE - KUNNA AVGÖRA I VILKA SIUAIONER DESSA ANVÄNDS OCH VAD DE INNEBÄR AVALSRIHE, SKILLNAD MELLAN DISPOSIIV OCH VINGANDE RÄ, SAM INNEBÖRDEN AV BEGREPPE PACA SUN SERVANDA ULLMAKSBEGREPPE OCH OLIKA YPER AV ULLMAKER (UPPDRAGSULLMAK, SÄLLNINGSULLMAK). SÄRSKIL OM BEHÖRIGHE OCH BEOGENHE SLUANDE AV AVAL ÖRSÅELSE ÖR NÄR E AVAL INGÅS, OM ANBUD (OER) OCH ACCEP OLIKA YPER AV AVAL (KONSENSUSAVAL, ORMALAVAL, REALAVAL) OGILIGHESGRUNDER OCH JÄMKNING AV OSKÄLIGA AVALSVILLKOR

18 2.4 KONSUMENRÄ 2.5 SKADESÅNDSRÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRMEDLARAVALE - ÖRSÅ VAD ÖRMEDLARAVALE REGLERAR OCH HUR OCH NÄR E SÅDAN SKA UPPRÄAS AVALSRÄ KONRA ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ - KÄNNA ILL DE VIKIGASE SKILLNADERNA MELLAN AVALSRÄ OCH ÖRSÄKRINGSAVALSRÄ KUNSKAP OM DE KONSUMENSKYDD SOM INNS I LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING LAGEN OM INANSIELL RÅDGIVNING ILL KONSUMENER KÄNNA ILL GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN DEN OCH LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING ÖRSÅ GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN KONSUMENVERKE OCH INANSINSPEKIONENS ILLSYN ALLMÄNNA REKLAMMAIONSNÄMNDENS ROLL VID VISLÖSNING ÖRSÅ GRUNDERNA I SKADESÅNDSRÄEN OCH KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV GRUNDBEGREPP SÅSOM INOM OCH UOMOBLIGAORISK SKADESÅND, REN ÖRMÖGENHESSKADA, ALLMÄN ÖRMÖGENHESSKADA OCH IDEELL SKADA, REDJEMANSSKADOR KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV DEN GRUNDLÄGGANDE ANSVARSPRINCIPEN K K

19 2.6 PENNINGVÄS- LAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC CULPA (OAKSAMHE) OCH VEA UNDER VILKA ÖRUSÄNINGAR DEN GÄLLER ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV BEGREPPEN PRINCIPALANSVAR OCH SRIK ANSVAR SKADESÅND VID INANSIELL RÅDGIVNING - KÄNNA ILL REGLERNA ÖR SKADESÅND VID INANSIELL RÅDGIVNING OCH ÖRSÅ PÅ VILKA GRUNDER SKADESÅND KAN KOMMA IRÅGA SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR SKADEANMÄLAN OCH PRESKRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILKE SÄ DESSA REGLER SKILJER SIG RÅN VANLIG SKADESÅNDSRÄ SKADESÅND VID ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING HA GOD KUNSKAP OM REGLERNA ÖR SKADESÅND VID ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING OCH ÖRSÅ PÅ VILKA GRUNDER SKADESÅND KAN KOMMA IRÅGA SAM VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR SKADEANMÄLAN OCH PRESKRIPION, OCH OM OCH I SÅ ALL PÅ VILKE SÄ DESSA REGLER SKILJER SIG RÅN VANLIG SKADESÅNDSRÄ LAGENS SYE - ÖRSÅ SYE MED LAGEN ÖRSÅ HUR ÖRMEDLARENS ANSVAR ÖRHÅLLER SIG ILL ÖRSÄKRINGSBOLAGES ANSVAR ÖR A ILLÄMPA LAGEN I ÖRHÅLLANDE ILL KUNDEN ÖRSÅ DEINIIONEN AV PENNINGVÄ. SJÄLV KUNNA AVGÖRA NÄR DE UPPSÅR SIUAIONER DÄR DE KAN MISSÄNKAS HANDLA OM

20 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PENNINGVÄ ELLER INANSIERING AV ERRORISM BAKOMLIGGANDE BRO - KÄNNA ILL VANLIGA BAKOMLIGGANDE BRO BAKOM PENNINGVÄ. PENNINGVÄSPROCESSEN - ÖRSÅ HUR PENGAR OA VÄAS, DVS PROCESSEN ÖR PENNINGVÄ, OCH HA KÄNNEDOM OM DESS OLIKA BESÅNDSDELAR SÅSOM LAYERING, PLACEMEN, INEGRAION KÄNNA ILL INNEBÖRDEN AV CENRALA BEGREPP I PENNINGVÄSREGELVERKE OCH KUNNA ILLÄMPA DEM; AÄRSÖRBINDELSE, VERKLIG HUVUDMAN, PERSON I POLIISK USA SÄLLNING RISKBASERA ÖRHÅLLNINGSSÄ - HUR SKA ÖREAGE/ÖRMEDLAREN GÖRA SIN RISKBEDÖMNING RIKLINJER/RUINER ÖR RISKBEDÖMNING SOM SKA INNAS, OCH A DESSA SKA VARA ANPASSADE ILL ÖREAGES VERKSAMHE RISKBASERAD KUNDKÄNNEDOM - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA E ÖRHÅLLNINGSSÄ SOM INNEBÄR ARBEE MED RISKBASERAD KUNDKÄNNEDOM. SÄRSKIL ÖRSÅ RISKERNA ÖR PENNINGVÄ INOM LIVÖRSÄKRINGVERKSAMHE GRUNDLÄGGANDE ÅGÄRDER - VEA NÄR OCH HUR GRUNDLÄGGANDE ÅGÄRDER ÖR KUNDKÄNNEDOM SKA GENOMÖRAS A A

21 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SKÄRPA ÅGÄRDER - VEA NÄR OCH HUR SKÄRPA ÅGÄRDER ÖR KUNDKÄNNEDOM SKA GENOMÖRAS UNDANAG RÅN BESÄMMELSER ÖR GRUNDLÄGGANDE KUNDKÄNNEDOM - VEA NÄR SÅDAN KAN VARA ILLÄMPLIG OCH VILKA ÅGÄRDER SOM DÅ KRÄVS ORLÖPANDE UPPÖLJNING AV AÄRSÖRBINDELSER VEA A RUIN SKA INNAS OCH A AVVIKELSER I ÖRHÅLLANDE ILL VAD SOM IDIGARE ÄR KÄN SKA LEDA ILL UPPDAERING OCH EV. GRANSKNING DOKUMENAION - KUNNA AVGÖRA VAD SOM MÅSE DOKUMENERAS VID OLIKA ÅGÄRDER SOM SYAR ILL A UPPNÅ KUNDKÄNNEDOM SAM KUNNA GENOMÖRA EN SÅDAN DOKUMENAION PÅ E KORREK SÄ GRANSKNINGSSKYLDIGHE - KÄNNA ILL VAD DEN LÖPANDE GRANSKNINGSSKYLDIGHE SOM ÅLIGGER ÖRMEDLINGSÖREAGE INNEBÄR, INKL. BEHOV AV A DOKUMENERA, OCH VAD SOM SKA GÖRAS I DE ALL NÅGO MISSÄNK UPPDAGAS ARKIVERING - KÄNNA ILL VILKA KRAV SOM INNS PÅ BEVARANDE AV HANDLINGAR OCH ÖR VILKEN ID DEA KRAV GÄLLER, SAM I VILKEN ORM DESSA HANDLINGAR SKA INNAS ÖRRÅGNINGAR - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ DE KRAV PÅ SYSEM ÖR A SNABB OCH ENKEL KUNNA SVARA PÅ

22 2.7 INSIDERLAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRRÅGNINGAR SOM SÄLLS PÅ ÖRMEDLINGSÖREAGE MEDDELANDEÖRBUD - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR MEDDELANDEÖRBUD OCH VILKA KONSEKVENSER BRO MO MEDDELANDEÖRBUDE ÅR ÖR DIG SOM ÖRMEDLARE UBILDNING OCH SKYDD AV ANSÄLLDA - KÄNNA ILL OCH ÖRSÅ VILKA KRAV SOM SÄLLS PÅ ÖRMEDLINGSÖREAGE OM KRAV PÅ ORLÖPANDE UBILDNING OCH SKYDD AV ANSÄLLDA CENRAL UNKIONSANSVARIG KÄNNA ILL A EN SÅDAN SKA USES OCH VAD DENNE ANSVARAR ÖR UOMSÅENDE KÄNNA ILL REGLERNA OM ÅGÄRDER SOM UÖRS AV UOMSÅENDE OCH ÖRSÅ VAD DE INNEBÄR ÖR ÖRSÄKRINGSBOLAGE OCH VILKA KRAV ÖRSÄKRINGSBOLAGE KAN SÄLLA PÅ ÖRMEDLAREN LAGENS KONSEKVENSER - KÄNNA ILL VILKE SRA DEN ENSKILDE ÖRMEDLAREN OCH ÖREAGE KAN DRABBAS AV VID BRO MO LAGEN KÄNNA ILL LAGEN OM SRA ÖR MARKNADSMISSBRUK VID HANDEL AV INANSIELLA INSRUMEN OCH ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV INSIDERBRO RESPEKIVE INSIDERÖRSEELSE ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV OILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN RAPPORERINGSSKYLDIGHE - ÖRSÅ VAD ANMÄLNINGSSKYLDIGHEEN K K

23 2.8 SKAERÄ MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC INNEBÄR OCH VILKA SOM OMAAS AV DEN OCH VEA HUR ANMÄLAN SKA GÖRAS KÄNNA ILL LAGEN OM ANMÄLNINGSSKYLDIGHE ÖR VISSA INNEHAV AV INANSIELLA INSRUMEN KÄNNA ILL BEGREPPE EGEN HANDEL I LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN INKOMSSKAER - ÖRSÅ VILKA INKOMSER SOM RÄKNAS SOM INKOMS OCH HUR DESSA BESKAAS KAPIALBESKANING - KUNNA ILLÄMPA KAPIALBESKANINGSREGLERNA GENOM A KUNNA BERÄKNA KAPIALSKAEN ÖR OLIKA YPER AV KAPIALINKOMSER/KAPIALVINSER (INKLUDERAR KUNSKAP OM AVDRAGSGILLA KOSNADER ÖR A KUNNA GENOMÖRA EN KORREK BERÄKNING) ÖRVÄRVSBESKANING - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ÖRVÄRVSINKOMSER OCH KUNNA BERÄKNA VILKA AVDRAG ÖR PENSIONSÖRSÄKRING SOM ÄR ILLÄMPLIG ÖR EN KUND MARGINALSKA - ÖRSÅ VAD MARGINALSKA ÄR OCH KUNNA BERÄKNA DEN I OLIKA INKOMSSKICK AVDRAGSREGLER ÖR OLIKA ÖRSÄKRINGAR - KUNNA ILLÄMPA DE AVDRAGSREGLER SOM GÄLLER INDIVIDUELL PENSIONSSPARANDE (IPS) OCH ÖVRIGA YPER AV INDIVIDUELL PENSIONSSPARANDE. K K

24 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC LAGENS KONSEKVENSER - KÄNNA ILL VILKE SRA DEN ENSKILDE ÖRMEDLAREN OCH ÖREAGE KAN DRABBAS AV VID BRO MO LAGEN AVDRAGSREGLER JÄNSEPENSIONER - VID BERÄKNING AV AVDRAG ÖR JÄNSEPENSION KUNNA ANVÄNDA SÅVÄL HUVUDREGEL SOM KOMPLEERINGSREGEL OCH HJÄLPA KUND VÄLJA DEN REGEL SOM ÄR MES ÖRMÅNLIG ALLMÄNNA AVDRAG - ÖRSÅ VILKA AVDRAG SOM RÄKNAS SOM ALLMÄNNA AVDRAG BERÄKNING AV INKOMSSKA - KUNNA HJÄLPA EN PRIVAKUND A BERÄKNA INKOMSSSKAEN BASERA PÅ OLIKA ÖRUSÄNINGAR SÄRSKIL MED HÄNSYN ILL KUNDENS OLIKA VALMÖJLIGHEER VAD GÄLLER PENSIONSSPARANDE, JÄNSEPENSION OCH LÖNEVÄXLING AXERAD ÖRVÄRVSINKOMS - ÖRSÅ SKILLNADEN MELLAN AXERAD OCH BESKANINGSBAR ÖRVÄRVSINKOMS OCH VAD SOM LIGGER ILL GRUND ÖR AVDRAGSBELOPPEN ÖR PRIVA LIVÖRSÄKRING GRUNDAVDRAG - ÖRSÅ OCH KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND VAD GRUNDAVDRAGE ÄR, HUR SOR DE ÄR OCH PÅ VILKE SÄ DE ANVÄNDS I SKAEBERÄKNINGAR ALLMÄN PENSIONSAVGI - ÖRSÅ VAD DEN ALLMÄNNA

25 2.9 PUL - PERSONUPPGISLAGEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC PENSIONSAVGIEN ÄR OCH HUR DEN BEHANDLAS I DEKLARAIONEN SKAESASER - VEA VILKA DE OLIKA SKAESASERNA ÄR ÖR OLIKA YPER AV INKOMSER OCH KUNNA ANVÄNDA DESSA VID SKAEBERÄKNINGAR ÖR EN KUND BESKANING AV PENSIONSÖRSÄKRING VID UAG - KUNNA ÖRKLARA ÖR KUND HUR PENSIONSÖRSÄKRINGAR BESKAAS VID UAG SÄRSKILD LÖNESKA - KUNNA BERÄKNA VILKEN SÄRSKILD LÖNESKA SOM KOMMER A BEHÖVA BEALAS VID OLIKA YPER AV ÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR AVKASNINGSSKA - KUNNA HJÄLPA KUND A BERÄKNA SORLEKEN PÅ AVKASNINGSSKAEN OCH KÄNNA ILL VEM SOM ÄR SKASKYLDIG I SVENSK OCH ULÄNDSK ÖRSÄKRING INKOMSSKAELAGENS REGLER ÖR K- OCH P- ÖRSÄKRING - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA INKOMSSKAELAGENS REGLER ÖR DE VÅ OLIKA YPERNA AV ÖRSÄKRING SPECIELL VID OLIKA YPER AV JÄNSEPENSIONSLÖSNINGAR ÖRSÅ SYE MED LAGEN GRUNDLÄGGANDE KRAV PÅ BEHANDLING AV PERSONUPPGIER NÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIER ÄR ILLÅEN K K

26 3 AMILJERÄ 3.1 ÄKENSKAPSBALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRBUDE MO BEHANDLING AV KÄNSLIGA UPPGIER, OCH VILKA YPER AV UPPGIER SOM BERAKAS SOM KÄNSLIGA KRAVEN PÅ INORMAION ILL DEN REGISRERADE KRAV PÅ SÄKERHE VID BEHANDLING AV UPPGIER BEGREPPEN PERSONUPPGISANSVARIG, PERSONUPPGISBIRÄDE OCH PERSONUPPGISOMBUD OCH VAD DE INNEBÄR KRAVE PÅ PERSONUPPGISBIRÄDESAVAL OCH VAD DE SKA REGLERA PERSONUPPGISANSVARIGS SKADESÅNDSSKYLDIGHE A DAAINSPEKIONEN ÄR ILLSYNSMYNDIGHE SOM KAN MEDDELA ÖRESKRIER OCH A VISSA UPPGIER SKA ANMÄLAS ILL ILLSYNSMYNDIGHEEN GOD ÖRSÅELSE ÖR ÄKENSKAPES RÄSVERKNINGAR MAKARS UNDERHÅLLSSKYLDIGHE UNDER ÄKENSKAPE OCH EER ÄKENSKAPSSKILLNAD MAKARS EGENDOMSÖRHÅLLANDEN, GOD KUNSKAP OM INNEBÖRD AV GIORÄ OCH GIORÄSGODS, RESPEKIVE ENSKILD EGENDOM K K K K K K K

27 3.2 SAMBOLAGSINING MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC ÖRSÅ VAD ENSKILD EGENDOM ÄR OCH HUR DE SKAPAS KÄNNA ILL HUR ÄKENSKAPSÖRORD UPPRÄAS OCH ÖRSÅ I VILKA SAMMANHANG DE LÄMPLIGEN ANVÄNDS ÄKENSKAPSÖRORD - KÄNNA ILL HUR E ÄKENSKAPSÖRORD UPPRÄAS OCH ÖRSÅ I VILKA SAMMANHANG DE KAN ANVÄNDAS BODELNINGSREGLER VID ÄKENSKAPSSKILLNAD OCH UNDER BESÅENDE ÄKENSKAP - KUNNA AVGÖRA NÄR EN BODELNING BÖR RESPEKIVE SKA SKE, VAD SOM INGÅR I DEN, HUR DEN GÅR ILL OCH HUR PERSONÖRSÄKRINGAR BEHANDLAS I DEN JÄMKNING AV BODELNING - ÖRSÅ VEM SOM KAN BEGÄRA JÄMKNING AV BODELNING OCH HUR SÅDAN GÅR ILL GÅVOR MELLAN MAKAR - KÄNNA ILL VILKA ORMKRAV SOM INNS ÖR GÅVOR MELLAN MAKAR ÄKENSKAPSUPPLÖSNING - KÄNNA ILL REGLERNA ÖR ÄKENSKAPSSKILLNAD SAMBOENDE UNDER ÄKENSKAPSLIKNANDE ÖRHÅLLANDEN - ÖRSÅ VILKA PRINCIPIELLA SKILLNADER SOM GÄLLER MELLAN PERSONER I E SAMBOÖRHÅLLANDE JÄMÖR MED I E ÄKENSKAP SAM HUR SAMBOS DEINIERAS SAMBOAVAL - ÖRSÅ VAD E SAMBOAVAL ÄR OCH VAD DE KAN REGLERA, OCH INNEBÖRDEN AV A E SÅDAN AVAL INNS

28 3.3 ÖRÄLDRABALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SAMBOEGENDOM - KÄNNA ILL VAD SOM AVSES MED SAMBOEGENDOM OCH HUR SÅDAN BEHANDLAS VID BODELNING BODELNING MELLAN SAMBOR - ÖRSÅ VAD SOM INGÅR I BODELNING MELLAN SAMBOR OCH VILKA REGLER SOM GÄLLER ÖR ÖRSÄKRINGAR VID BODELNINGEN ÖVERAGANDERÄ AV BOSAD - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED DEN SÅ KALLADE ÖVERAGANDERÄEN AV BOSAD LILLA PRISBASBELOPPSREGELN - ÖRSÅ VAD LILLA PRISBASBELOPPSREGELN INNEBÄR OCH HUR DEN ILLÄMPAS VID BODELNING ÖRVALNING AV EGENDOM - ÖRSÅ VAD SOM GENERELL GÄLLER ÖR ÖRVALNING AV OMYNDIGS EGENDOM OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA I RÅDGIVNINGEN/ÖRSÄKRINGSÖRMEDLIN GEN ÖVERÖRMYNDARE - KÄNNA ILL VILKEN ROLL EN ÖVERÖRMYNDARE HAR, SAM HUR OCH NÄR SÅDAN USES ÖRMYNDARE - KÄNNA ILL VILKEN ROLL EN ÖRMYNDARE ÖR EN OMYNDIG PERSON HAR OCH HUR EN SÅDAN USES ÖRVALARE - KÄNNA ILL NÄR EN ÖRVALARE SKA USES OCH VILKEN UPPGI DENNE HAR GOD MAN - KÄNNA ILL NÄR EN GOD MAN SKA USES OCH VILKEN UPPGI DENNE HAR

29 3.4 ÄRVDABALKEN MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING - ÖRSÅ INNEBÖRDEN AV RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING OCH KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR DEA ÖRMÅNSAGARÖRVÄRV ÖR OMYNDIG - ÖRSÅ HUR UBEALNING AV ÖRMÅNSAGARÖRVÄRV ILL OMYNDIG SKA GENOMÖRAS OMYNDIGS PLACERING I ÖRSÄKRING - KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR OMYNDIGS ECKNANDE OCH ÅERKÖP AV ÖRSÄKRING VID BÅDE RI OCH KONROLLERAD ÖRVALNING SÄRSKILD ÖRVALNING - ÖRSÅ NÄR SÄRSKILD ÖRVALNING KAN BLI AKUELL OCH HUR SÅDAN GÅR ILL SÄRSKILD ÖVERÖRMYNDARKONROLL - ÖRSÅ NÄR SÄRSKILD ÖVERÖRMYNDARKONROLL KAN BLI AKUELL OCH HUR SÅDAN GÅR ILL ARVSREGLER GENERELL (BÅDE GIA OCH OGIA) - KUNNA ANALYSERA KUNDENS AMILJESIUAION OCH UIRÅN DENNA KUNNA ÖRKLARA DEN LEGALA ARVSORDNINGENS KONSEKVENSER ÖR KUNDENS AMILJ OM NÅGON I AMILJEN SKULLE AVLIDA. ÖRSÅ OCH KUNNA ANVÄNDA BEGREPPEN KVARLÅENSKAP, ARVSLO, LAGLO OCH ESAMENSLO EERARVINGAR - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED DESSA OCH VAD SOM GÄLLER DERAS ARVSRÄ, VEA VAD E SÄRKULLBARN ÄR OCH HUR DE PÅVERKAR ARVSRÄEN A

30 MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC BOUPPECKNINGSREGLER - ÖRSÅ VAD EN BOUPPECKNING SKA INNEHÅLLA OCH NÄR DEN SKA SKE DÖDSBOREGLER - ÖRSÅ VEM SOM KAN VARA DÖDSBODELÄGARE OCH HUR DÖDSBOE ÖRVALAS ESAMENESREGLER - ÖRSÅ HUR E ESAMENE PÅVERKAR BODELNINGEN, HUR DE UPPRÄAS OCH VAD SOM MENAS MED ESAOR OCH ESAMENSAGARE ORMKRAV ESAMENEN - ÖRSÅ OCH KUNNA ILLÄMPA ORMKRAVEN ÖR A E ESAMENE SKA VARA GILIG INBÖRDES ESAMENE - ÖRSÅ NÄR E INBÖRDES ESAMENE BÖR UPPRÄAS OCH VAD DE BÖR INNEHÅLLA ÄGANDERÄSRÅGOR (ULL, RI OCH NYJANDE) - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPEN ULL ÄGANDERÄ, RI ÖROGANDERÄ OCH NYJANDERÄ I ESAMENESSAMMANHANG ALLMÄNNA ARVSONDEN - KÄNNA ILL ALLMÄNNA ARVSONDENS ARVSRÄ OCH NÄR DEN KOMMER IRÅGA ARVSÖRSKO - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED ARVSÖRSKO OCH HUR SÅDANA HANERAS I BODELNINGEN YRAPRISBASBELOPPSREGELN - KUNNA ILLÄMPA DEN SÅ KALLADE YRAPRISBASBELOPPSREGELN VID BODELNING A

31 4 EKONOMI 4.1 PRIVAEKONOMI MÅLDOKUMENAION ÖR LIVÖRSÄKRINGSÖRMEDLARE - CERIIERINGSES INSURESEC SEKUNDOSUCCESSION - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED EERARV OCH HUR DE HANERAS UNIVERSELL ESAMENSAGARE - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPE OCH VEM SOM KAN VARA SÅDAN LEGAARIE - ÖRSÅ VAD SOM MENAS MED BEGREPPE OCH VEM SOM KAN VARA SÅDAN DÖDSBOÖRVALNING - ÖRSÅ HUR E DÖDSBO KAN ÖRVALAS OCH VAD SOM ÄR UMÄRKANDE ÖR DE OLIKA YPER AV ÖRVALNING SOM INNS ÖRSÄKRING I BOUPPECKNING - KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR HUR ÖRSÄKRING HANERAS I EN BOUPPECKNING ARVSSKIE -KUNNA ILLÄMPA REGLERNA ÖR ARVSKIE HUSHÅLLSBUDGE - KUNNA UPPRÄA EN ENKLARE HUSHÅLLSBUDGE OCH I DENNA KUNNA ANVÄNDA KONSUMENVERKES NORMER ÖR LEVNADSOMKOSNADER RÄNA PÅ RÄNA-BERÄKNING - KUNNA BERÄKNA RÄNA PÅ RÄNA SPARANDEANALYS AV PRIVAPERSON - KUNNA ASSÄLLA EN KUNDS PRIVAEKONOMISKA ÖRUSÄNINGAR ÖR SPARANDE OCH PLACERING. INOM DEA SKA SÅVÄL DEN EKONOMISKA SIUAIONEN SOM SPARHORISON OCH RISKOLERANS KUNNA ANALYSERAS. A

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL

KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL Kunskapskrav 2015 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE KUNSKAPSKRAVEN GÄLLER FR.O.M. 1 APRIL 2015 Copyright SwedSec Licensiering AB 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet

RAPPORT. Ditt barns ekonomiska trygghet RAPPORT Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen. I den här rapporten är det samlat många av de juridiska och ekonomiska

Läs mer

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet

DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET. Ditt barns ekonomiska trygghet DITT BARNS EKONOMISKA TRYGGHET Ditt barns ekonomiska trygghet Ditt barns ekonomiska trygghet Juridiska regler och ekonomiska frågor fram till myndighetsdagen I den här broschyren är det samlat många av

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2014 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE 1 Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare... 3 Bakgrund... 3 Målgrupp... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och funktion... 3 Ändringar av kunskapskraven...

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARKNADEN MED ÄNDRINGAR unskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST VÄRDEPAPPERSMARNADEN MED ÄNDRINGAR Innehåll Inledning...4 unskapskravens bakgrund... 4 unskapskravens syfte, målgrupp och utgångspunkt... 4 unskapens omfång, relevans

Läs mer

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE

Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Kunskapskrav 2013 LICENSIERINGSTEST RÅDGIVARE Innehåll Kunskapskrav för licensieringstest för rådgivare...3 Bakgrund... 3 Målgrupp för licensieringstest för rådgivare... 3 Kunskapskravens uppbyggnad och

Läs mer

God försäkringsförmedlingssed

God försäkringsförmedlingssed sida 1 God försäkringsförmedlingssed En försäkringsförmedlare är skyldig att i sin verksamhet iaktta god försäkringsförmedlingssed. Ett handlande i strid med god försäkringsförmedlingssed kan medföra en

Läs mer