Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen"

Transkript

1 Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda umaningar. Som bovärd har Sefan Lodén e variera jobb. Han gör all ifrån a a emo felanmälan och sköa adminisraionen ill a fixa fele. Dessuom är han skyddsombud och har särskild koll på arbesmiljön. Läs mer

2 l Sefan Lodén och Sari Svensk blir uskällda på jobbe. Boksavlig uskällda. Två hundar är ensamma hemma när de kommer för a laga badrumsdörren i en lägenhe. De känner hundarna, så de är inge problem. Ibland kan de vara människor som är griniga och skäller. De är e sörre problem. Men ofas är hyresgäserna glada och de är de som gör a jobbe blir kul, säger Sari Svensk. Hon och Sefan Lodén jobbar som bovärdar på Upplandsbro hus. De gör all ifrån a a emo felanmälan ill a fixa fele. De sköer ekonomin och ansvarar för all inom sina bosadsområden. Sari har e område, Sefan har e anna, men de försöker jobba ihop så mycke de kan. De blir roligare så. Och ibland är de bra a vara vå, både för När olyckan väl händer är de för sen. ren prakiska sysslor och säkerhesmässig. Sefan Lodén har e grön skyddsombudsmärke på sin jacka. Han är vald av sina arbeskamraer för a ha särskild koll på säkerheen och arbesmiljön. Arbesgivaren är ansvarig för a arbesmiljön är bra. Tillsammans med en chef som represenerar arbesgivaren går Sefan skyddsrond på arbesplasen vå gånger om åre. Till hjälp har de en checklisa för a komma ihåg all. De iar i allmänna urymmen som ill exempel rapphus. Är belysningen bra? Sier någo rappräcke lös? De kollar yerbelysning och elcenralerna, de kollar verksaden och konore, de kollar a alla rakorer och andra fordon fungerar som de ska och a de finns sköselinsrukioner ill dem, bland anna. Ja, de kollar överall där de kan kolla. Men där de flesa av bovärdarnas arbesuppgifer finns, i privapersoners lägenheer, kan de ine gå in och kolla. Syfe med skyddsronder är a uppäcka fel innan någon blir skadad eller sjuk. När olyckan väl händer är de för sen. Naurligvis ska alla ansällda allid hålla koll på saker som gå sönder och liknande, men skyddsronden är en garani för a inge glöms bor. En del risker är Sari och Se- FAKTA Sari Svensk och Sefan Lodén försöker jobba illsammans så ofa de kan. De blir roligare så. Och säkrare. l Allvarliga illbud ska anmälas ill Arbesmiljöverke av arbesgivaren. Allvarlig illbud är en händelse som kunna leda ill personskada. Till exempel a en rakor väl även om ingen skadades. l Skyddsombud väljs av facke/de ansällda. Skyddsombude har rä ill ubildning och insyn i beslu som påverkar arbesmiljön. Men de är arbesgivaren som är ansvarig för arbesmiljön.

3 fan väl medvena om, men de är svår a göra någo å dem: Den sörsa risken är när vi bär vivaror upp och ner för rapporna. De finns ine hissar i våra revåningshus och de finns inga bra hjälpmedel. De finns pirror med re hjul, men de fungerar ine i de här rapporna, beräar Sari Svensk. Om de är någo som ska lagas kan de vara läas a a in de på verksaden. Ue på plas kan de vara bökig och rång. Och märkliga arbessällningar ar kroppen sryk av i längden. I verksaden finns också lyfbänkar och verkyg man kan behöva, säger Sari Svensk. Jus nu håller Sören Karlsson på a laga en vämaskin från e äldreboende. Han jobbar i Kommunfasigheer, som är den del av föreage som har hand om skolor, förskolor, äldreboenden och liknande. De har ofare än bovärdarna med sig vivaror hi. Tvämaskiner och diskmaskiner hör vanligvis ine ill urusningen i hyreslägenheerna, så om de går sönder är de ine Saris och Sefans ansvar. De gemensamma väsugorna är däremo deras ansvar, och jus idag är de en vämaskin på Råbysigen som läcker. De åker di gemensam och fixar de. Sari spruar skämsam vaen på Sefan. Man måse ha kul på jobbe också de är en vikig del av arbesmiljön. Vi är e sammansvesa gäng. Här är de hög i ak. Och på friiden har vi pingisurneringar ill exempel, beräar Sari Svensk. Sefan Lodén har bara jobba i e år som bovärd, men han kommer definiiv a forsäa. Han rivs. De är e givande jobb. Jag är social, här får man räffa folk. De är omväxlande. Om jag hade sui på konor hade jag nog köp en snara inom e år, säger han drasisk när han sår på en sege för a bya en brandvarnare i en lägenhe. Tros a han ine jobba så länge så har han redan råka u för en olycka: De var när jag hade snöjour en helg. Jag halkade när jag klev ur rakorn och brö handen, beräar han. Den andra olyckan som ske under de sex år som Sari Svensk jobba som bovärd, råkade Sari själv u för. Jag skulle lyfa u en diskmaskin från soprumme och skar upp handleden. Jag ville göra de snabb, orkade ine ringa en kollega. Jag är envis kan själv, säger hon. Om jag skulle göra samma sak idag skulle jag se ill a vi var vå, och så skulle jag ha handskar på mig. Så går de ofa ill på arbesplaser de finns regler, de finns sun förnuf, men så vill man jobba snabb, a en genväg, de är ofa då olyckan sker. El kan vara en annan fara i arbee. Alla bovärdar i föreage ska få gå en grundläggande elubildning för säkerhes skull. Sari Svensk kan de här med el, hon har jobba med de i idigare jobb. När jag gör någo eljobb i en lägenhe så sänger jag allid av huvudsrömbryaren. Man kan ju aldrig vea om hyresgäsen själv gjor någon elinsallaion, säger Sari. Även akarbeen kan ju vara riskfyllda, och di måse de upp ibland för a jusera fläkarna. Då har de en säkerheslina på sig. Dessuom har alla gå en kurs i hur man jobbar säker på ak. I e hyreshusområde som de här bor alla sorers människor; här bor folk från hela världen, här bor också psykisk sjuka och gamla som har svår a hålla ren. Alla är individer och bemöer bovärdarna olika. Den ensamma muslimska kvinnan kanske ine vill släppa in Sefan, medan Sari har svår a En läckande vämaskin är e av många fel som Sefan Lodén fixar i jobbe. a sig in hos någon annan. En och annan uskällning får de vara beredda på ine bara av hundar. En psykisk labil person kan bli aggressiv. De var vid e sådan läge vi började jobba mer ihop, beräar Sari Svensk. De har också hän a de vari för skiig för a jobba. Då nekar de a gå in. Då ringer vi vår sädbolag, så får de komma och sanera, beräar Sari. Hjälp ringer de också efer om de blivi sopp i avloppe hos en familj som har vinerkräksjuka eller magsjuka. Då får rörmokaren komma och fixa de med sina sörre maskiner. Bovärdarna vill undvika smian. För övrig sår en flaska handspri allid i bilen. Den är välanvänd. Olika yper av virus och bakerier går ju ine a undvika i de här jobbe. Den sörsa risken är när vi bär vivaror. Handspri finns allid i bilen. Bovärdarna räffar ofa sjuka hyresgäser.

4 1 (4) Uppgifer Här är uppgifer a arbea vidare med efer a ha läs reporage. Uppgiferna kan vara a a reda på svare genom a söka i boken eller på näe. De kan också vara diskussionsuppgifer som löses i grupp eller en uppgif som handlar om a uföra någo. 1. Roller i arbesmiljöarbee Tänk dig a du arbear som fasighessköare och uppäcker a en maskin ine fungerar som den ska eller a de saknas säkerheslinor för a arbea på aken. Vad kan du göra som ansälld för a se ill så a dea ordnas? (Di ansvar som ansälld) Vad kan arbesgivaren göra? (Arbesgivarens ansvar) Vad kan arbesledaren/chefen göra? (Chefens ansvar) Vad kan skyddsombude göra? (Skyddsombudes ansvar) Sök svar i Fokus-boken i kapile Lagar och regler på arbesplasen. Om du arbear å e bemanningsföreag vem har arbesmiljöansvar för dig? Arbesgivaren på arbesplasen eller din arbesgivare på bemanningsföreage? Eller: Om du arbear å e enreprenadföreag, vem har arbesmiljöansvar för dig? Arbesgivaren på arbesplasen eller din arbesgivare på enreprenadföreage? Sök svar i boken i kapile Lagar och regler på arbesplasen sam på Arbesmiljöverkes hemsida, Exra på näe Försa hjälpen-app Tips Försa hjälpen är bra a kunna. Men ibland kan de vara svår a minnas hur man gör. På www. redcross.se finns en försa hjälpen-app med vå bildspel som guidar genom de vikigase momenen i hjär-lungräddning på vuxna sam lufvägssopp för barn respekive vuxen. C. Ta reda på Vad händer om arbesgivaren ine ar ansvar för arbesmiljön, och om Arbesmiljöverke påpekar de? Sök svar i regelverke på sam på D. Ta reda på Vad är e regional skyddsombud? E. Ta reda på Kan vem som hels bli skyddsombud? Hur uses skyddsombud?

5 2 (4) Uppgifer F. Ta reda på Har skyddsombud rä ill ubildning? Är skyddsombude ill för alla på arbesplasen även för dem som jobbar illfällig eller är inhyrda från bemanningsföreag? Sök svar i boken sam på 2. Lagar och aval Ge exempel på föreskrifer som syr arbee inom VVS och fasighesområde. Sök svar på ill exempel i de branschanpassade regelpakeen. Får du jobba hur länge som hels? Har du rä ill paus eller ras? Kan du lämna jobbe för a ex röka eller göra någo anna? Sök svar i boken och på C. Ta reda på Finns de särskilda besämmelser för minderåriga generell, sam för minderåriga på arbesplaser inom VVS och fasighes? Sök svar i boken och på Exra på näe Filmklipp på Youube Diskuera Tia på filmklippe om Säker underhåll. Gå in på www. youube.com och sök på Säker underhåll. Filmen är 4 minuer lång. Vilka maskiner finns de i er skola, på prakikplasen eller er kommande arbesplas? Vad bör man änka på när de gäller säkerhe och underhåll av dessa? 3. Sysemaisk arbesmiljöarbee Vad är sysemaisk arbesmiljöarbee, SAM? Sök svar i boken, eller Vad i reporage är en del av de? B. Uppgif På arbesplasen i reporage använder de en checklisa för a undersöka miljön vid en skyddsrond. Gå en skyddsrond på skolan. Välj u e avgränsa område a undersöka, exempelvis rivsel, buller, brand och andra nödsiuaioner eller skyddsurusning. Använd gärna någon av checklisorna på a ugå från. Tips: på finns en buller-app som kan användas för a mäa ljudnivån. Förslag på illvägagångssä: Välj u e område a undersöka. Ta reda på vad som gäller genom a söka informaion i boken och i regelverke på

6 3 (4) Uppgifer Ladda ner en checklisa från och a u de område du/ni val a undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fäl. 4. Risker Vilka risker beskrivs i reporage? Gör en sammansällning och a reda på om dessa är ypiska för branschen. Kan du komma på andra risker för de yrke eller den bransch som du har val? Sök svar på Vilka risker kan du själv påverka som ansälld och hur? C. Ta reda på Vad innebär hea arbeen? Vad gäller för dessa? Exra på näe Webbubildning Uppgif Lär dig mer om krishanering genom a gå in på webbubildningen www. handelnsarbesmiljo.se. Välj kapile Om någo allvarlig händer, Söd i krissiuaion. Ubildningen vänder sig ill handelsansällda, men informaionen om krishanering är generell. D. Ta reda på Verkyg och maskiner är ofa inblandade i olyckor som sker i arbee. Vad är vikig a änka på vid användningen av verkyg eller maskiner för a minska olycksrisken? Välj a ia på de verkyg eller den maskin som du kommer a arbea med om du behöver begränsa uppgifen. Sök svar i boken och på i regelpakee för branschen. 5. Personlig skyddsurusning Vad är skillnaden mellan arbeskläder och personliga skyddskläder? Vilken yp av personliga skyddskläder och urusning är nödvändiga inom den bransch som du ska arbea inom? Vilka kläder brukar arbesgivaren på en sådan arbesplas så för? B. Diskuera Kan man vara klädd hur som hels på e arbee? Hur är de med niqab, burka eller urban kan man ha de i alla yrken? Eller korbyxor? Sök informaion i nyhesariklar på webben för a få vea mer om hur diskussionerna går.

7 4 (4) Uppgifer 6. Må bra på jobbe A. Diskuera En del av arbesplaserna inom den här branschen är mansdominerade. Diskuera med varandra vad ni som arbeskamraer skulle kunna göra för a underläa för en ensam jej på sådan arbesplas. Diskuera också vad arbesledningen kan göra, dvs arbesgivaren och chefen eller arbesledaren. Underlag finns i boken. B. Diskuera vidare Vad är de som gör a man rivs på en arbesplas oavse om man är kille eller jej, ung eller gammal? Hur beer vi oss mo varandra? Hur urycker vi oss? Är vi sressade? Hur är de med mobilelefoner? Är de ill exempel okej a allid svara i mobilelefonen när de ringer oavse när? Underlag finns bland anna i boken. 7. Hälsa di ege ansvar eller fundera på En förusäning för a må bra på arbesplasen handlar om hur du mår de vill säga din personliga hälsa. Vad är vikig för dig för a du ska må bra? Underlag finns i boken. 8. Tillbudsrapporering Tillbud är händelser som kan leda ill olyckor eller ohälsa. Ges några exempel på sådana i reporage? I sådana fall, vilka? Allvarliga illbud ska rapporeras. Till vem? Varför då? Hur används denna rapporering? Sök svar i boken sam på 9. Olyckor och arbesskador I reporage beskrevs några olyckor som ske på jus den arbesplasen. De vanligase anmälda arbesolyckorna generell är de som orsakas av lyf eller fallolyckor på hal underlag. Hur kan man förebygga belasningsskador och fallolyckor? Sök svar i boken sam på

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar,

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8

UNIVERSEN. VÄNSKAPSid 11 13. 20 år av. Bara upploppet kvar för rektor och prorektor Sid 4. Studenter tar plats som mentorer Sid 8 VÄNSKAPSid 11 13 UNIVERSEN # 7 december -11 årg 42 En idning för Uppsala universies medarbeare 20 år av Bara upploppe kvar för rekor och prorekor Sid 4 Sudener ar plas som menorer Sid 8 Han jobbar allra

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig:

Fastighet & finans. »Jag har haft konkret nytta av mina studier« vältajmade pionjärer sid 4. Sara Wäsström om KTH: Första kullen färdig: e magasin om kh:s kandidaubildning inom Fasighe & finans Ansökan ill ubildningen ska vara inne senas 15 april 2009 Sara Wässröm om KTH:»Jag har haf konkre nya av mina sudier«sid 8 Försa kullen färdig:

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014.

GårdVilla. ett annorlunda boende i Kungslena. höstens prakt planteras nu. kollängens Gästgiveri. som livsstil. nr 5 augusti 2014. SKARABORG nr 5 augusi 2014 Inredning som livssil e annorlunda boende i Kungslena hösens prak planeras nu kollängens Gäsgiveri i samarbee med Villaägarna Skaraborg Gård Augusi 2014 Augusi 2014 Villaägarna

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #7 oktober -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #7 okober -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Vulkanisk hea Sid 4 Foo: BÖRJE DAHRÉN Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/ Nyiga länkar på www.uu.se/inern Försärkning

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

#3 april -08 årg 39 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #3 april -08 årg 39 En idning för Uppsala universies medarbeare Träffsäker rekryering FOTO: STAFFAN CLAESSON SON Fler nyheer hiar du på www.universen.uu.se/. Nyiga länkar på www.uu.se/inern KARRIÄRVÄGAR

Läs mer

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR

RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR RUNÖ PERSONALUTBILDNINGAR prfessinell ch prisvärd samrdning persnlig uveckling & kreaiva möen Runö ch LO har en lång gemensam hisria. Redan 1952 sarade LO facklig kursverksamhe på Runö, sm ligger i Sckhlms

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer