Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller"

Transkript

1 Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy

2

3 INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens villkor...3 OMX-opionens villkor...3 Handlingsalernaiv för opioner...4 Handlingsalernaiv för erminer...4 Rangordning vid köp och sälj...4 Varför köpa köpopioner?...5 Varför sälja köpopioner?...5 Varför köpa säljopioner?...5 Varför sälja säljopioner?...5 Varför köpa erminer?...5 Varför sälja erminer?...5 MARKNADRO - BELU... 6 PRIMODELLER... 9 Underliggande Pris...0 Volailie...0 Volailiesmodeller... EWMA... GARCH... RIKER... yneiska konrak / Kombinaioner...3 RÄNA... 5 Periodisk räna Enkel räna...6 Effekiv räna...6 Förhållande mellan enkel och koninuerlig räna...6 NAMNANDARD

4 Namnsandard för Opioner...6 Namnsandard för erminer...7 MARKNADEN AKÖRER... 7 ANALYIKA PRIMODELLER... 8 Black-choles formel...8 Förså Black-choles...9 Hedgeparamerarna...3 olkning av hedgeparamerarna...3 Prisgrafer...3 Dela...35 Dela...38 Gamma...39 hea...4 Vega...43 Rho...44 Pu-Call parie...44 Black Andra analyiska modeller...46 Bjerksund - ensland...46 Black-76 American...46 Barone-Adesi...46 Roll, Geske and Whaley...47 Uökad Geske Johnson...47 Dela-hedgning...48 Dela-Gamma-hedgning...50 NÅGO OM EXOIKA OPIONER... 5 Cash-or-nohing Opioner...5 Knock-ou och Knock-in Opioner...5 Down-and-ou pu opion...5 Lookback Opioner...53 Asiaiska Opioner...53 Chooser Opioner...54 Opioner på Opioner

5 KONAD FÖR A BLANKA AKIER NUMERIKA PRIMODELLER Binomialmodeller...56 Rekombinerande räd...58 Implicia Binomial- och rinomialräd...59 Replikerande porfölj...60 Exempel på arbirage...60 Dela-hedgning...6 Dela-Gamma-hedgning...63 Binomialmodellen: numerisk algorim...65 Randvillkor...66 Exempel. Europeisk köpopion...67 Exempel. Europeisk säljopion...67 Exempel 3. Amerikansk köpopion...68 Exempel 4. Amerikansk säljopion...68 Andra binomialmodeller...69 Cox-Ross-Rubenseins modell...69 Exak Cox-Ross-Rubensein...69 Jarrow-Rudds modell...70 IANs modell...70 igoris modell...7 Leisen Rremiers modell...7 RAEGIER JUNKANDE MARKNAD baisse / BEARIH...78 Köp säljopion / Bough pu / Long pu -- [- 0]...78 åld köpopion / Wrien call / hor call -- [0 ]...79 Negaiv prisspread / Bear spread / Bais-spread -- [0 0]...80 Diagonal spread / idsspread -- [ -]...83 Pu Hedge / Proecive Pu Hold sock by pu yneisk köpopion -- [0 *]...84 Raiospread med säljopioner -- [ 0]...86 Negaiv Backspread -- [- 0]...88 Negaiv rebening -- [- 0 0]...90 IGANDE MARKNAD hausse / BULLIH...93 Köp Köpopion / Bough Call / Long Call -- [0 ]...93 Ufärdad äljopion / Wrien sold Pu / hor Pu -- [ 0]...94 Posiiv prisspread / Bull spread -- [0 0]...95 Fence -- [0 0 *]...98 Diagonal spread / idsspread -- [- ]...99 Raiospread med underliggande akier -- [ 0]...00 Posiiv Backspread -- [0 ]...0 Köp syneisk ermin -- []...04 Köp sned syneisk ermin -- [ 0 ]...06 Posiiv rappa -- [0 0 0]...08 Raiospread med köpopioner -- [0 ]...0 Posiiv rebening -- [ 0 0]... 5

6 Posiiv rebening -- [0 0 ]...4 Posiiv rebening med innehav -- [ 0 0 *]...6 NEURAL MARKNAD...8 Ufärdad ru / old raddle -- [ ]...8 Ufärdad Vagga / old rangle -- [ 0 ]... Köp Fjäril / Long Buerfly -- [0 0]...4 Neural idsspread / Calendar spread / Horizonal spread -- [ -]...5 Covered Call yneisk ufärdad säljopion -- [ 0 *]...7 VOLAIL MARKNAD...30 Köp ru / Long raddle -- [- ]...30 Köp Vagga / Long rangle -- [ 0]...3 åld Fjäril / hor Buerfly -- [0 0]...35 PRIRIKNINGVIARE: raegimaris...36 INLEDNING ILL RÄNEMARKNADEN RÄNEBERÄKNINGAR...40 DEPOILÅN...4 CD Cerificaes of Deposi...43 AKULDVÄXLAR...43 AOBLIGAIONER...46 BOADOBLIGAIONER...49 NÅGO OM RÄNEDERIVA... 5 RÄNEFUURE...53 Leverans...55 PREMIEOBLIGAIONER...57 REALRÄNEOBLIGAIONER real kupongobligaion...58 REPOR...59 pecial och GC...60 Andra yper av repor...60 FÖRLAGLÅN...6 DEPOIERMINER

7 FRA - Forward Rae Agreemen...64 Allmän om FRA:s...66 VX80 - asskuldväxelermin...67 AOBLIGAIONERMINER - R, R5, R INA - ockholm omnex Inerbank Average...69 OMRX - e räneindex...7 OCKHOLMBÖREN VERKAMHE... 7 Marknadsplaser...73 Clearing...73 Medlemsclearing...73 lukundsclearing...74 äkerheer...74 RÄNEMODELLER Ränor...76 Definiioner och samband mellan olika ränor...79 poräna...79 Diskoneringsräna...79 Forwardräna...80 Parräna...80 ammansa räna...8 Enkel räna...8 Koninuerlig räna...8 Hazardräna...83 Värdering av obligaioner...83 Yieldkurvor...86 Beräkning av YM...89 IMA och Moosmüller...90 Boosrapping...9 poränorna...9 Forwardränorna...93 Beräkning av yield kurvor...94 Inerpolaionsmeoder...94 Linjär inerpolaion...94 Logarimisk inerpolaion

8 Polynomanpassning...97 Kubisk spline...99 Hermie inerpolaion...00 pread och spreadkurvor...0 Asse wap pread...0 YM-pread...03 Par FRN pread...04 Opion Adjused pread...04 Duraion och konvexie...04 Hedging med hjälp av duraion...09 OA: Opion Adjused pread...0 Yield o Call, Yield o Pu, Yield o Wors och Yield o Bes...0 De sex segen i OA... Beräkna forwardränorna seg...3 Bygg binomialräde...3 Kalibrering av binomialräde seg Kalibrering av binomialräde med OA seg OA och beräkning av prise på opionen seg 5 och Inverkan av volailieen...0 Effekiv Duraion och Konvexie...0 INRUMEN PÅ PENNINGMARKNADEN... wapar... FX wap Valua wap, Forward wap...3 Räneswapar...3 Prissäning...4 Asse wap...5 CD - Credi Defaul wap...6 R oal Reurn wap...8 oal Reurn wap av amerikansk yp...9 Credi Defaul wapion...9 FINANIELL EORI annolikheseori...3 Ändliga sannolikhesrum...33 σ-algebror...34 Filraioner...35 okasiska processer och variabler...36 Någo om inegraionseori...39 annolikhesrum...4 Oberoende...4 8

9 Beingade vänevärden...43 Maringaler...46 Markovprocesser och dess egenskaper...47 oppider och Amerikanska opioner...49 Radon-Nikodym...5 Iôs lemma...54 Exempel: Brownsk rörelse Pariella paraboliska differenialekvaioner och Feynman-Kac...59 Exempel: Värmeledningsekvaionen...60 Maringalrepresenaion...65 Girsanovransformaion...66 Black and choles modell...67 Lösning ill Black-choles...70 Härledning av dela för en Europeisk köpopion...73 Pariesrelaioner...75 Diffusionsmodeller...76 Meaeoreme:...79 NÅGO OM AKIER Prismodeller för akier...8 Udelning och diskoneringsmodeller...8 illgångsbaserade modeller...8 Q-förhållande...83 Inkomsbaserade modeller...84 Implici avkasning...84 re-yield-modellen...85 CAMP...85 Klassisk CAMP...85 PORFÖLJEORI Porföljeffeken...87 Avkasning på en porfölj

10 Porföljens fron...89 ysemaisk- och diversifierbar risk...9 Den effekiva fronen...93 eparaionseoreme...93 Porföljens avkasning...94 Porföljens risk...95 rukuren på CML...95 Enfakormodellen...96 Anaganden...97 Uppskaning av α och β...98 Beräkning av porföljens avkasning...99 Beräkning av porföljens risk ysemaisk och Diversifierad risk Capial Asse Pricing Model, CAMP...30 Hur man finner den opimala porföljen...30 Flerfakormodeller NÅGO OM NAIONALEKONOMI Konsumion Marknadsränan Kronan Inflaion Finanspoliik Penningpoliik Lassiez-faire Marknaden släpps fri AMMANFANING AV FINANMARKNADEN REFERENER INDEX ILL FINANIELL EORI

11 INLEDNING På marknaderna ue i världen handlas väldig många olika insrumen borse ifrån akier, och de är främs dessa övriga insrumen vi skall sudera här. Man skiljer på sådana insrumen som är börshandlade och sådana som handlas OC Over he Couner, d v s över disk hos våra banker och börsmäklare. Vad som är börshandla och ine skiljer sig från olika börser run om i världen. Vi skall ill en början sudera de börshandlade insrumen som handlas i verige, på OM ockholmsbörsen och de insrumen som är akierelaerade. Dessa insrumen går under samlingsnamne deriva. Dessa så kallade deriva, delas upp i grupper; opioner, erminer forwards, warrans, fuures o.s.v. och har olika karakerisiska egenskaper. Vi skall börja med a presenera dessa egenskaper eller villkor för några av dem. För a få kännedom om allmänna begrepp så kommer vi ibland a ange de mosvarade anglosaxiska urycke. I vissa fall saknas svenska namn som för exempelvis warrans speciella opioner med lång livsid och fuures erminer, med daglig, eller veckovis avräkning. Alla nya och vikiga begrepp anges med fe sil. På den svenska marknaden finns föruom akieopioner även s.k. indexopioner. Indexopioner, exempelvis opioner på OMX se nedan har ingen levererbar underliggande vara. De sägs vara cash seled, vilke innebär a leveransen besår av konaner. E deriva är en finansiell insrumen som har en begränsad livsid, så kallad löpid, för vilke värde på lösendagen besäms av en fördefinierad funkion av en eller flera mäbara variabler, exempelvis akieprise. Under derivaes löpid d.v.s. iden före lösendagen måse värde beräknas med hjälp av maemaiska formler eller via simulering. På den svenska börsen handlas opioner och erminer på vissa svenska akier cirka 30 olika och på OMX-index. Opioner finns av vå slag, köpopioner och säljopioner och av vå yper, amerikans yp och europeisk yp. Har man en amerikansk opion alla svenska akieopioner är av amerikansk yp kan man göra e illslag och lösa opionen när som hels under opionens löpid. Har man däremo en europeisk opion måse man väna ill sludagen. Opionerna på de svenska OMX-indexe är av europeisk yp. Föruom amerikanska och europeiska opioner förekommer opioner av bermudayp. Dessa opioner har vissa i förväg besämda daum då de under löpiden kan lösas in. En köpopion ger innehavaren räen men ine skyldigheen a av ufärdaren köpa en underliggande vara, exempelvis e konrak besående av 00 akier ill e i förväg fassäll pris. För dea har innehavaren köparen beala en avgif ill ufärdaren säljaren. På en börs så som OM är de börsens clearinghus som är mopar ill både köparen och ufärdaren. Därför innebär de ingen risk för köparen, a han ine skulle få sin vara sina akier om han nu besluar sig för a unyja sin rä och lösa opionen.

12 Däremo ar ufärdaren en risk, som han får beal för a a, och måse därför avsäa så kallade marginalsäkerheer ill börsens clearinghus via sin bank eller mäklare. Dessa marginalsäkerheer räknas sedan om varje na och kan därför komma a ändras om de sker kursrörelser på den underliggande varan, d v s akien. Dessa marginalsäkerheer kan beså av konaner eller av andra värdepapper akier, obligaioner o s v. Dock får man aldrig illgodoräkna sig de fulla värde av värdepapper då värde av dessa är mer eller mindre säkra. Marginalsäkerheen är ill för a äcka den risk som ufärdaren agi. De kan ju vara så a ufärdaren ine äger de akier han kan komma, a vingas sälja. Om han då vingas a sälja dessa ill e pris lång under gällande marknadspris, måse han förs köpa dessa akier dyr på marknaden för a sedan sälja dem billig ill sin mopar. Båda parer bealar e så kalla courage ill sin mäklare eller bank, där en del av dea går ill börsen. På samma sä ger en säljopion innehavaren räen men ine skyldigheen a sälja en akie ill e i förväg fassäll pris. Ufärdaren är då vungen a köpa mosvarande akier. Exempel: För en köp köpopion ges värde på lösendagen av: c max X, 0. Där är akiens pris på lösendagen och X opionens lösenpris. Vi ser a om > X gör vi en vins på opionen, i anna fall är den värdelös. Vi har här inge krav på oss a köpa akien så vi köper den bara om den blir billigare än a köpa de på marknaden. Exempel: För en köp exoisk opion ges värde på lösendagen av: c maxm X, 0. Där M är akiens medelpris under hela dess löpid och X opionens lösenpris på lösendagen. Dea är bara exempel på en exoisk opion. Exoiska opioner är vanligvis OC-handlade och kan konsrueras på många olika sä. Vi kommer a nämna några olika längre fram. Om man köp e finansiell derivarinsrumen säger man a man a man har en lång posiion i insrumene. På engelska använder man begreppen long, bough eller held. Har man däremo sål insrumene säger man a man a man har en kor posiion i dea. De engelska begreppen för dea är shor, sold eller wrien. Akieopionens villkor Akieopioner karakeriseras av en Idenie på underliggande vara exempelvis akien Asra A, en Mängd normal 00 akier, en Löpid sex månader för kora och vå år för långa, och e Lösenpris. erier med nya lösenpriser srike noeras dagligen efer behov. Om akiekursen under en dag översiger eller undersiger de näs högsa respekive näs lägsa lösenprise noeras nya serier. De finns allid mins fem serier för varje slumånad. vå över och vå under akuell akiepris och en med ungefär samma pris. ludagen lösendagen för svenska akieopioner är normal redje fredagen i respekive slumånad. De finns som mes fem olika löpider varav re kora och vå långa. Alla akieopioner på den svenska opionsmarknaden är av så kallad amerikans

13 yp. Med amerikanska opioner menar vi sådana opioner där man kan göra illslag när som hels under hela dess löpid. Med andra ord, om vi anser a vi mi under löpiden gjor en så pass sor vins och ine vill riskera a förlora denna, kan vi slå ill och därmed unyja opionen. Akieerminens villkor Akieerminen karakeriseras på samma sä av en Idenie ex. Asra A, en Mängd normal 00 akier, en Löpid som längs vå år och e erminspris. En ermin kosar inge a införskaffa uan fungerar som e konrak mellan vå parer där den ena paren förbinder sig a köpa e besäm anal akier av den andra paren ill e i förväg besäm pris och idpunk. På så sä ar båda parerna en risk. Vad vi menar med risk kommer vi a förklara längre fram. Exempel: För en köp ermin ges värde på lösendagen av: f F. Där är akiens pris på lösendagen och F erminskonrakes pris. Vi ser a vi kan göra en vins eller en förlus. Denna är därmed förknippad med högre risk än för en köp köpopion. Med e erminskonrak är vi vungna a avslua affären på sludagen. Exempel: För en köp fuure ges värde av en så kallad daglig eller veckovis fix: f F F 0. Där F är fuurens pris idag och F 0 erminskonrakes pris igår. Vi ser a vi kan göra en vins eller en förlus på daglig basis fram ill lösendagen. OMX-opionens villkor OMX-opionen karakeriseras av en Idenie, de 30 värdemässig mes omsaa akierna på ockholmsbörsen, en Mängd beroende på indexbeloppe, en Löpid re månader för kora och vå år för långa, och e Lösenpris. OMX-opionernas underliggande vara är e så kalla index, OMX-index. Därför exiserar, som vi idigare nämn inge a leverera, uan innehavaren får konaner eller vingas beala mellanskillnaden mellan lösenprise och de verkliga prise på sludagen. ludagen för OMX-opioner är den fjärde fredagen i respekive slumånad. OMX-opioner är av så kallad europeisk yp. Med europeiska opioner menar vi sådana opioner där man ine kan göra illslag under dess löpid. Med andra ord, måse vi väna ill sludagen innan vi kan unyja opionen. De i indexe ingående akierna vikas på så sä a akier med hög omsäning påverkar index mer än de med lägre. I skrivande sund är Ericssonakien den akien med den sörsa viken. Ingående akier och deras vik kan ändras en gång om åre. Den sora fördelen med indexopioner är a de kan användas för a skydda hedga en komplex porfölj. Man kan naurligvis även använda dessa för a spekulera på marknadsrörelser i sor. 3

14 OM illhandahåller en marknadsplas och en clearingcenral. Akörerna är kunder, mäklare eller marke-makers. Marke-makers har som uppgif skyldighe a sälla priser köp och sälj i opioner och erminer för vissa akier. Köp och säljkurserna får bara ha en viss besämd prisskillnad s.k. spread. För dea får marke-makern lägre ransakionskosnader. Handlingsalernaiv för opioner Då man innehar eller har ufärda opioner har man e anal handlingsalernaiv a illgripa vid kursrörelser på den underliggande akien. Innehavaren av en amerikansk opion kan:. Begära lösen, d.v.s. köpa eller sälja akien ill opionens lösenpris.. Kvia nea posiionen, d.v.s. sälja opionen före sludagen vilke är de vanligase. 3. Låa den förfalla om den är värdelös. Ufärdaren av amerikansk opionen kan:. Låa den löpa ill lösen eller förfall.. Kvia, d.v.s. åerköpa opionen ill rådande marknadspris. Observera! om ufärdare kan du bli lös när som hels om opionen har e realvärde. Därför är de vikig a följa uvecklingen och handla därefer. Handlingsalernaiv för erminer Den som sål en ermin kan. Leverera varan akieermin, eller sänga indexermin på sludagen eller. Nea, d.v.s. gå ur sin posiion genom a köpa en ermin i samma serie före sludagen. Rangordning vid köp och sälj Efersom många order ligger i orderboken på börsen, måse dessa rangordnas. De affärer med högs rang sker förs och de ordnas efer:. Pris, lägsa sälj- respekive högsa köpkurs.. Ankomsid, FIFO Firs In Firs Ou. 4

15 Varför köpa köpopioner? De finns flera olika anledningar och fördelar med a handla opioner i sälle för akien, eller den underliggande varan:. För a uppnå en hög hävsångseffek, d.v.s. göra en sörre vins per inveserad krona jämför med a köpa akien.. De är mindre risk jämför med a köpa underliggande vara. Om akien går ner har du bara förlora de inveserade kapiale, ine mosvarande akiens nedgång. 3. För a undvika binda kapial. Du kan ha pengarna på banken ills du önskar köpa akien. 4. För a försäkra sig om e framida akieköp. 5. älja akier och göra vins, samidig jäna på forsa kursuppgång. Varför sälja köpopioner?. För a få avkasning i en sillasående eller fallande marknad.. För a öka avkasningen i en neural eller svag sigande marknad. 3. För a få kompensaion för e befara kursfall. 4. För a fixera en illfredssällande säljkurs. Varför köpa säljopioner?. För a få avkasning i en nedågående marknad.. För a skydda en kursvins i den underliggande varan. 3. För a minska risken med e innehav. Varför sälja säljopioner?. För a få avkasning i en sillasående eller svag sigande marknad.. För a planera e framida akieköp. Varför köpa erminer?. För a binda mindre kapial än a köpa varan.. För a försäkra sig om en köpkurs. Varför sälja erminer?. För a få avkasning i en nedågående marknad.. Låsa en kursvins i den underliggande varan. 3. För a minska risken med innehav. 5

16 MARKNADRO - BELU När man handlar opioner och erminer, faar man sina beslu och handlingsalernaiv beroende av sin marknadsro. ror man exempelvis a en akie kommer a siga mycke på en kor id, köper man köpopioner i denna för a på så sä göra en sor vins per inveserad krona. Vanliga handlingsalernaiv är:. Krafig uppå: Köp köpopioner eller erminer.. vag uppå: Ufärda säljopioner. 3. illasående: Ufärda köp- eller säljopioner. 4. vag nedå: Ufärda köpopioner. 5. Krafig nedå: älj erminer eller köp säljopioner. Fundera på dessa påsåenden. Vill man lära sig a handla med opioner och erminer måse man lära sig de grundposiioner som finns. Dessa åskådliggörs i figurerna nedan. Dessa grundposiioner används sedan för a bygga sraegier. Då kombinerar man dessa, evenuell med e innehav i den underliggande varan. Dea kommer vi a beskriva i näsa avsni. 6

17 Opioner har e realvärde som är premien - idsvärde. idsvärde är aldrig negaiv men går mo noll när opionen närmar sig lösendagen. Orsaken är a iden under vilken opionen kan öka si värde minskar. I figurerna nedan ser vi förs hur idsvärde sjunker med iden och på lösendagen är lika med noll. Därefer ser vi hur de verkliga värde på en köpopion ser u vid en idpunk ine allför nära lösendagen. killnaden mellan de båda kurvorna är idsvärde. Mo slue minskar denna skillnaden och på sludagen sammanfaller de hel. Om lösenprise är högre än prise på den underliggande varan har opionen e realvärde. Opioner med realvärde kallas plusopion in-he-money-opion, saknar den realvärde kallas den minusopion ou-of-he-money-opion. Om lösenprise och priser på underliggande vara överenssämmer kallas opionen en pariopion a-he-moneyopion. 7

18 Opionens marknadspris påverkas av e anal fakorer, nämligen:. Den underliggande varans värde.. Opionens lösenpris, sriken. 3. Åersående löpid längre id ger högre värde. 4. Varans volailie rörlighe, sandardavvikelse, ju högre deso högre värde. 5. Evenuella udelningar dividends, kända eller förvänade. 6. Marknadsränan, ofa kallad den riskfria ränan. 7. Anna som förvänningar, skaer, poliisk klima mm. mm. 8

19 PRIMODELLER För a värdesäa opioner används e anal prismodeller. Vi skall här gå igenom de vanligase så a även den maemaisk inresserade får sina behov uppfyllda. De som vill kan uan problem hoppa över dea avsni. Modellerna nedan är fliig använda av analyiker och de som suderar risker på opionsmarknaden. Följande meoder används vanligen: Produk Amerikansk köp baserad på avisa Amerikansk sälj baserad på avisa Amerikans opion på avisa med prise basera på en ermin. Amerikansk på ermin Europeisk, baserad på avisa Europeisk, baserad på ermin Meod uan udelningar Meod med udelnings-yield Meod med diskrea udelningar Black & choles Binomial Binomialmodellen med udelning Binomialmodellen Binomialmodellen Binomialmodellen med udelning Beräkna en Beräkna Beräkna en diskonerad spo, diskonerad avisa, diskonerad avisa anv. Black & använd q och med udelning och choles för call och Binomialmodellen anv. Binomialmodell Binomial för pu. med Binomial med räna Black & choles Binomialmodellen med r-q för sannolikheer och r vid bakådiskonering Modifierad Black & choles med q. Black 76 Black-76 q används ej. udelning Binomialmodellen med räna Diskonera avisa med udelning och anv. Black & choles Black 76. För a korrek beräkna amerikanska opioner på fuures skall den udelningsyield q r användas.. eknisk se kan man använda diskre udelning och yield samidig, men de rekommenderas ine. 3. För valuaopioner skall q användas som riskfria ränan för de andra landes valua. 9

20 Underliggande Pris Prise som används för underliggande i opionsberäkningar kan ana följande värden: enase bealda för underliggande. Medelvärde av köp- och säljpris för mosvarande fuure eller ermin. Fixingprise på mosvarande fuure eller ermin. yneisk ermin. En sådan konsrueras genom en köp och en säljopion för samma underliggande, marknad och sludag. Båda måse ha e enda seriepris srike price. Om e sådan par ine exiserar as paren närmas a-he-money. Prise på den syneiska opionen blir då: köp köp såld köp - köp sälj - såld sälj / lösenpris Volailie Volailieen d.v.s. måe på hur mycke prise på underliggande kan röra sig är den svårase delen vid eoreiska beräkningar. eoreisk se är den sandardavvikelsen av den log-normala fördelningen som vi anar a de underliggande prise följer. Den kan mäas med hisoriska daa under en idsperiod eller genom a applicera prisformeln för opioner se nedan för a på så sä beräkna den implicia volailie implied volailiy. Dea är den vikigase fakorn för en Risk Manager när han/hon skall beräkna risker. Volailieen påverkar ine prise på erminer och fuures. De är heller ingen observerbar sorhe uan måse beräknas eller uppskaas med en gissning. Man kan använda sig av: Individuell: Den implicia volailieen för underliggande, för individuella opioner används en för köpkurs och en för säljkurs. Medelvärde: Medelvärdesbildning av de re närmas a-he-mony opionerna av samma yp köp/sälj, med samma underliggande, pris och livsid. Om ingen av de närmas a-he-money har någo pris beräknas volailieen på Opionen själv. Fix: Fixa volailieer, samma för både köp- och säljopioner. Den hisoriska volailieen kan besämmas genom a observera akiens prisuveckling. Anag a vi under en id gör n sycken observaioner a i : a 0, a,..., a n-. Bilda kvoen av vå följande observaioner och ag den naurliga logarimen av denna, d.v.s.: u i lna i /a i-. Kvoen a i /a i- kallas för den periodiska dagliga avkasningen. Då definieras sandardavvikelsen av: 0

21 s n n ui n i n n i u i Volailieen σ definieras sedan som s d, där d är anale börsdagar på e år 50. Volailiesmodeller I vissa sammanhang är man inresserad av a kunna modullera volailieen. I Black- choles model, som vi ska diskuera nedan anar man a volailieen är konsan och lika för alla opioner på samma underliggande, oavse lösenpris och id ill förfall. Rikig så enkel är nu ine verkligheen, och då kan de vara värdefull a känna ill några av de vanligase volailiesmodellerna. De ugår ifrån: auoregressive condiional heeroscedasiciy ARCH m modellen: σ n γυ m j α u j n j, där γ 0, α 0, α. j m j j EWMA En vanlig model för volailieen är EWMA, som sår för Exponenially Weighed Moving Average. I sälle för a använda sig av samma vik i varje observerad idpunk låer man i denna modell viken av de senase observaionerna vara någo högre. Den illdelade viken för en viss daa punk låer man bero på värde av en dämpningsfakor λ. Ideal skulle vi i EWMA använda oss av e obegränsa anal observaioner och vika dessa exponeniell. Efersom dea är orealisisk måse vi fråga oss hur mycke informaion vi kan avvara. Dea må kallas oleransnivån. För en oleransnivå på 0.0 behöver vi endas 74 observaioner, punker. Dea innebär a med 74 punker får vi en noggrannhe av 99 % av den informaion vi kan få genom den hisoriska prisuvecklingen.

22 Formeln för EWMA ges av: σ n λσ n u n λ, 0 < λ <. För sora m kan den sisa ermen försummas. GARCH En annan vanlig förekommande model är GARCH, som sår för Generalized Auoregressive Condiional Heeroscedasiciy. Dessa ord säger oss hur modeller fungerar. Heeroscedasiciy beyder a variaionen ändras med iden. Condiional Heeroscedasiciy beyder a hur variaionerna ändras beror på idigare händelser. Dea är väremo den vanliga hisoriska volailieen där man försöker besämma en volailie som är samma för alla ider. Auoregressive beyder a idsserien av priser modulleras auoregressiv. Dea innebär a dagens priser beror på gårdagens priser. Ekvaionen för GARCH, är: 0 σ α α ε β σ där σ är variansen vid iden och α, α och β konsaner. 0 Konsanerna besäms genom a maximera sannolikhesfunkionen för de observerade prisförändringarna. Den daa som används är dagliga sängningspriserna. Upp ill 500 kan användas i analysen. RIKER Risker på akiemarknaden kan delas in i marknadsrisk d.v.s. a hela marknaden går ner och föreagsrisk. Alla som handlar med erminer eller ufärdar opioner måse därför avsäa en säkerhe för sin kommande affär. Denna säkerhe, kallad marginalsäkerhe ändras från dag ill dag beroende av de oala värde på de opioner och erminer man har och har ufärda. Dessuom måse man erlägga en ransakionskosnad besående av courage och clearingavgif. Opionspremie OMX-ermin Akieermin Courage.5% 0.% % Clearingavgif 5 kr/konrak 0.%

23 om säkerheer acceperas följande: Medel panskrivna på konor av Börsen godkän säkerhesinsiu. Borgen av bankinsiu accepera av Börsen. adsskuldsväxlar och Riksbankscerifika med upp ill års löpid ill 80% av nominell värde eller 90% av marknadsvärde. adsobligaioner ill 90% av marknadsvärde. Cerifikaprogram med upp ill års löpid eller obligaioner ufärdade av vissa banker ill 80% av marknadsvärde. Vissa akier med 70% av marknadsvärde. yneiska konrak / Kombinaioner Genom a kombinera de sandardiserade konraken ovan kan vi bilda så kallade syneiska konrak. Avkasningskurvorna för dessa ser precis u som de sandardiserade konraken. Med hjälp av dessa kan man göra arbirage, d.v.s. säkra vinser om någo av insrumenen är felakig prissa. Prise för e syneisk insrumen skall vara de samma som för de sandardiserade. Om ine kan man ju köpa de syneiska och sälja de sandardiserade eller vär om. änk på a köpa billig och sälja dyr. Ofas orsakar ransakionskosnaderna så höga avgifer a de ine lönar sig, d.v.s. går a göra arbirage. Men, en Marke-Maker med låga sådana kan unyja denna siuaionen. När sådana affärer sker åersälls ordningen i priserna efersom handeln påverkar kurserna. De syneiska kombinaionerna är följande: Köp Köpopion Köp ermin Köp äljopion åld Köpopion åld ermin åld äljopion Köp ermin Köp Köpopion åld äljopion Köp äljopion åld ermin Köp Köpopion åld äljopion Köp ermin åld Köpopion åld ermin åld Köpopion Köp äljopion 3

24 Vi kan illusrera dessa på med följande grafer: 4

25 RÄNA Om vi vid iden 0 har en obligaion bond värd B0 kr är denna vid iden värd: B B0 e r Om R c beecknar den koninuerliga ränan och R m samma räna men med udelning m gånger per år har vi sambanden: R m Rc m ln m Rc Rm m exp m I lierauren förekommer en rad olika ränor, men när vi har a göra med opioner använder vi allid koninuerlig räna. db Brkon d B B db rkon d B ln B r B kon d värde B Exp rkon d Dea möjliggör a beräkna en räna på daglig basis under en id. Vanligvis ses ränan under denna iden som konsan. värde B Exp rkon d B Exp rkon d B Exp rkon 5

26 Periodisk räna Enkel räna Anag a ränan bealas u efer perioden. Under denna period får vi en räna mosvarande r period. Vikig är a vi ine får någo under själva perioden. värde K rperiod Effekiv räna I dea fall bealas ränan u periodisk. Längden av denna anges i år, men kan vara godycklig. värde K r Eff Förhållande mellan enkel och koninuerlig räna Den enkla ränan, ill exempel den som används som riskfria ränan vid riskberäkningar och udelning i form av yield kan konvereras ill koninuerlig räna på följande sä; rkons ln renkel där är iden mellan beräkningsillfälle och förvall, vanligvis d/360. NAMNANDARD Namnsandard för Opioner om namnsandard för opioner används e kornamn exempelvis ERIC för Ericssons, lösenpris sam åral och månad för förfall. Exempelvis mosvarar ERICJ45 en okoberopion, köp, på Ericsson med lösen redje fredagen i okober 00. lösenprise är 45 kr skulle även kunna vara 450 kr eller Boksaven J alar om a månaden är okober. I abellen nedan ser vi vilka ecken som används för a ala om i vilken månad opionen förfaller. Mosvarande kod från Rueers är: LMEb450J. Månad J F M A M J J A O N D köp A B C D E F G H I J K L sälj M N O P Q R U V W X Även erminer 6

27 Namnsandard för erminer En mosvarande namnsandard finns också för erminer exempelvis är ERICB en ermin på Ericsson som förfaller i februari år 00. Mosvarande RIC-kod från Ruers är: LMEbG.. Reuer har följande regler för månad: Jan F, Feb G, Mar H, Apr J, Maj K, Jun M, Jul N, Aug Q, ep U, Ok V, Nov W, Dec Z. Akieerminer förfaller 3:e fredagen i månaden och OMX-erminer den 4:e fredagen i månaden. MARKNADEN AKÖRER Marknadens akörer kan delas in i re kaegorier: raders Hedgers Arbiragörer raders ar posiioner på opionsmarknaden för a få avkasning på en viss marknadsro. Han är beredd a a en risk för a på så sä erhålla en högre avkasning. Hedgers ar posiioner på opionsmarknaden i syfe a avlägga risk. Dessa är ofa förvalare av sörre akieporföljer vilka de vill skydda mo kursfall och/eller öka avkasningen i en sillasående marknad. Arbiragörer unyjar felprissäningar på marknaden för a på så sä göra riskfria vinser. Ofas är dea s.k. marke makers. Dessa har lägre avgifer och har därmed sörre möjligheer a göra arbirage. Vanligvis är felprissäningarna så små a de äs upp av de avgifer man måse beala för a gå in i posiionerna. 7

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2010 Saisiska cenralbyrån 2010 Balance of Paymens. Third quarer 2010 Saisics Sweden 2010 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Kreditderivat: introduktion och översikt

Kreditderivat: introduktion och översikt Kredideriva: inrodukion och översik Alexander Herbersson, Cenrum för Finans/Ins. för Naionalekonomi Alexander.Herbersson@economics.gu.se FKC seminarium, 2007-11-08 Kredideriva: inrodukion och översik p.

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Fjärde kvartalet 2012 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Bealningsbalansen Fjärde kvarale 212 Saisiska cenralbyrån 213 Balance of Paymens. Fourh quarer 212 Saisics Sweden 213 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Third quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008

Betalningsbalansen. Tredje kvartalet 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Bealningsbalansen Tredje kvarale 2008 Saisiska cenralbyrån 2008 Balance of Paymens. Third quarer 2008 Saisics Sweden 2008 Producen Producer Saisiska cenralbyrån,

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002

Egnahemsposten i konsumentprisindex. KPI-utredningens förslag. Specialstudie Nr 2, maj 2002 Egnahemsposen i konsumenprisindex En granskning av KPI-uredningens förslag Specialsudie Nr 2, maj 22 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 22 Konjunkurinsiue (KI) gör analyser och prognoser över den svenska

Läs mer

Vad är den naturliga räntan?

Vad är den naturliga räntan? penning- och valuapoliik 20:2 Vad är den naurliga ränan? Henrik Lundvall och Andreas Wesermark Förfaarna är verksamma vid avdelningen för penningpoliik, Sveriges riksbank. Vilken realräna bör en cenralbank

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar

Kan arbetsmarknadens parter minska jämviktsarbetslösheten? Teori och modellsimuleringar Kan arbesmarknadens parer minska jämviksarbeslösheen? Teori och modellsimuleringar Göran Hjelm * Working aper No.99, Dec 2006 Ugiven av Konjunkurinsiue Sockholm 2006 * Analysen i denna rappor bygger på

Läs mer

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna?

Är terminspriserna på Nord Pool snedvridna? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee D Förfaare: Handledare: Pär Holmberg och Erik Glans Termin och år: Höserminen 2007 Är erminspriserna på Nord Pool snedvridna? En sudie av

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram

Konjunkturinstitutets finanspolitiska tankeram Konjunkurinsiues finanspoliiska ankeram SPECIALSTUDIE NR 16, MARS 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och ekonomin sam bedriver forskning

Läs mer

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson

Utveckling av portföljstrategier baserade på svagt kointegrerade finansiella instrument med AdaBoosting. Helena Nilsson Uveckling av porföljsraegier baserade på svag koinegrerade finansiella insrumen med AdaBoosing Helena Nilsson Februari 15, 2009 Absrac Financial analyss are consanly rying o find new rading sraegies in

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet

Personlig assistans en billig och effektiv form av valfrihet, egenmakt och integritet Personlig assisans en billig och effekiv form av valfrihe, egenmak och inegrie En jämförelse mellan kosnaderna för personlig assisans och kommunal hemjäns 1 Denna rappor är en försa del av e projek vars

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna

fluktuationer Kurskompendium ht-02 2001-01-29 Preliminärt, kommentarer välkomna Förvänningar, finansiella marknader och makroekonomiska flukuaioner Kurskompendium h-02 200-0-29 Preliminär, kommenarer välkomna Av Beng Assarsson Naionalekonomiska insiuionen Uppsala universie Box 53

Läs mer

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige?

Att studera eller inte studera. Vad påverkar efterfrågan av högskole- och universitetsutbildningar i Sverige? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universie Examensarbee C Förfaare: Ameli Frenne Handledare: Björn Öcker Termin och år: VT 2009 A sudera eller ine sudera. Vad påverkar eferfrågan av högskole- och

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden

Hedgefonder och aktiefonder - En studie av riskexponering och market-timing på den svenska marknaden Magiseruppsas i finansiering Föreagsekonomiska insiuionen FEK 591 Lunds Universie Hedgefonder och akiefonder - En sudie av riskexponering och marke-iming på den svenska marknaden Handledare Hossein Asgharian

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI

Dags för stambyte i KPI? - Nuvarande metod för egnahem i KPI SAISISKA CENRALBYRÅN Pm ill Nämnden för KPI 1(21) Dags för sambye i KPI? - Nuvarande meod för egnahem i KPI För beslu Absrac I denna pm preseneras hur nuvarande meod för egnahem i KPI beräknas, moiveras

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr.

Importera bilen. från USA. Att köpa bil i USA är den. Den låga dollarkursen gör det lönsamt för dig att köpa bilen i USA. Du kan spara 250 000 kr. Imporera bilen från USA Den låga dollarkursen gör de lönsam för dig a köpa bilen i USA. Du kan spara 50 000 kr. Av Mikael Sjerna/virginia,usa A köpa bil i USA är den bäsa bilaffären du kan göra i dag.

Läs mer

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14

Timmar, kapital och teknologi vad betyder mest? Bilaga till Långtidsutredningen SOU 2008:14 Timmar, kapial och eknologi vad beyder mes? Bilaga ill Långidsuredningen SOU 2008:14 Förord Långidsuredningen 2008 uarbeas inom Finansdeparemene under ledning av Srukurenheen. I samband med uredningen

Läs mer

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000

D-UPPSATS. Prisutvecklingen av järnmalm 1970-2000 D-UPPSATS 2006:126 Prisuvecklingen av järnmalm 1970-2000 En jämförelse av Hoellingmodellen och den fakiska uvecklingen Timo Ryhänen Luleå ekniska universie D-uppsas Naionalekonomi Insiuionen för Indusriell

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Det svenska konsumtionsbeteendet

Det svenska konsumtionsbeteendet NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Kandidauppsas i makroekonomi, 2008 De svenska konsumionsbeeende En ekonomerisk analys av den permanena inkomshypoesen Handledare : Fredrik NG Andersson Förfaare: Ida Hedlund

Läs mer

Förord: Sammanfattning:

Förord: Sammanfattning: Förord: Denna uppsas har illkommi sedan uppsasförfaarna blivi konakade av Elecrolux med en förfrågan om a undersöka saisikmodulen i deras nyimplemenerade affärssysem. Vi vill därför acka vår handledare

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling

Monetära modellers prognosförmåga för den svenska kronans utveckling NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universie Examensarbee D Förfaare: Per Jonsson Handledare: Annika Alexius HT 2005 Moneära modellers prognosförmåga för den svenska kronans uveckling Sammanfaning

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning 1(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Källor - Bealningsbalans och ulandssällning 2014 Källor och meoder 2014 2(24) Avd/Enhe/Or Ufärdare Innehåll 1 Inernaionell nomenklaur... 3 2 Bealningsbalansen... 3 2.1 Allmän

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15

Tjänsteprisindex för Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rapport nr 15 Tjänseprisindex för Fasighesförmedling och fasighesförvalning på uppdrag Branschbeskrivning för SNI-grupp 70.3 TPI-rappor nr 15 Marin Kullendorff Tjänseprisindex, Enheen för prissaisik, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning

Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svetsning Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen i pulsad MIG/MAG-svesning Examensarbee uför i Reglereknik av Andreas Pilkvis LiTH-ISY-EX-- Linköping Analys och modellering av ljusbåglängdsregleringen

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Repetitionsuppgifter

Repetitionsuppgifter MVE5 H6 MATEMATIK Chalmers Repeiionsuppgifer Inegraler och illämpningar av inegraler. (a) Beräkna Avgör om den generaliserade inegralen arcan(x) ( + x) dx. dx x x är konvergen eller divergen. Beräkna den

Läs mer

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort

Massivträ som väggmaterial - en jämförande studie av energiförbrukning och termisk komfort Massivrä som väggmaerial - en jämförande sudie av energiförbrukning och ermisk komfor Examensarbee inom civilingenjörsprogramme Väg- och vaenbyggnad L E N A G O L L V I K Insiuionen för bygg- och miljöeknik

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich

Generell dimensionering av ett grundelement i Sandwich Projeknummer Kund Rappornummer D4.089.00 Läa karossmoduler TR08-006 Daum Referens Revision 008-0-7 Regisrerad Ufärdad av Granskad av Godkänd av Klassificering Open Generell dimensionering av e grundelemen

Läs mer

SCB:s modell för befolkningsprognoser

SCB:s modell för befolkningsprognoser BAKGRUNDSMATERIAL OM DEMOGRAFI, BARN OCH FAMILJ 2005:1 SCB:s modell för befolkningsprognoser En dokumenaion Saisiska cenralbyrån 2005 Background maerial abou demography, children and family 2005:1 SCB

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Brandklassad vägg med trästomme

Brandklassad vägg med trästomme Brandklassad vägg med räsomme Brandkrav och uförande Examensarbee inom högskoleingenjörsprogramme Byggingenjör TOBIAS PERSSON Insiuionen för bygg- och miljöeknik Avdelningen för byggnadseknologi CHALMERS

Läs mer

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna

Examensarbete i Matematisk Statistik (20p) Effekter av olika dödlighetsantaganden för premiepensionsutbetalningarna ! #"$ # %'&*-, /. 21 354768*9 :5?@A,CBDHIE : /E J ;. K./L 6 K /EMB-6 3NE2BAO2,PQA,F

Läs mer

Vi har hittat socialpolitiken!

Vi har hittat socialpolitiken! n LG Karlsson: Fas 3 är rena 1800-ale n RFHL Uppsala: Poliikerna blåse oss 3/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vad vill de, egenligen? Oberoende

Läs mer

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar

Västerviks Museum & Naturum Västervik -där Kultur och Natur möts SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum & Naurum Väservik -där Kulur och Naur mös SKOLPROGRAM 2012 Vår-Sommar Väserviks Museum www.vaserviksmuseum.se Väserviks Museum Skolprogram Smide Prova a smida en hasp eller anna enklare

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön

DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en pedagogisk studie av begrepp som beskriver miljön DET KVALITATIVA DISTANSARBETSRUMMET - en edagogisk sudie av begre som beskriver miljön TCO Uveckling AB, Disanslaboraorie, Raor 999: Sefan Junesrand, Inés Leal, Camilla Edvinsson & Tone Perelius "De kvaliaiva

Läs mer

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej!

För ett magiskt liv. Motivation för skoltrötta. Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! HÖSTEN 2013! a g n ä l r e Ef Kom på Carolinas seminarium Gör din grej! Inspiraion a hia jus din unika energikälla För e magisk liv Carolinas fina kalender och dagbok hjälper dig a skapa di drömliv Moivaion

Läs mer

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun

En jämförelse av levnadskostnader för en tvåbarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun Fakuleen för ekonomi, kommunikaion och IT Marin Karlsson En jämförelse av levnadskosnader för en våarnsfamilj i Arvika- och Kongsvinger Kommun A comarison of cos of living for a family wih wo children

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002

Är staten löneledande? En ekonometrisk studie av löneutvecklingen för statligt anställda och privata tjänstemän 1970 2002 Är saen löneledande? En ekonomerisk sudie av löneuvecklingen för salig ansällda och privaa jänsemän 1970 2002 Innehåll Förord 5 Inrodukion 6 Tidigare sudier 8 Den saliga lönebildningens uveckling 10 Daa

Läs mer

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt

Övergripande. Titel. Övergripande. ADHD - Definition. ADHD-Definition. ADHD Kategori eller Dimension. Cecilia Wåhlstedt Heerogenie hos Barn med : Symomdomän, neuropsykologiska processer och komorbidie Tiel Cecilia Wåhlsed cecilia.wahlsed@psyk.uu.se Övergripande Barn med är de så lika? symom, Kogniiva briser och samidiga

Läs mer

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag

Utveckling av testrigg för mätning av däckfriktion mot vinterväglag Förord Förord Dea examensarbee ugör en del i e sörre forskningsprojek för a öka kunskapen inom ämnesområde vinerväglag. Syfe med examensarbee är a konsruera en esrigg som en sar på forskningsprojeke. Tesriggen

Läs mer

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra

familjen Sverige Nr 1/12 Nytt kontor i Vetlanda Setra sätter trenderna Euro 6-motor i Setra Sverige Nr 1/12 Informaion från Sera i Sverige familjen Sera säer renderna Nya Sera S 515 HD och S 516 HD Pärlor i ComforClass Sidan 2 Euro 6-moor i Sera Nu går de a få Sera med Euro 6-moor och ny växellåda

Läs mer

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER

OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER OPTIONSSTRATEGIER SNABBGUIDE AKTIEOPTIONER Optioner ger investerare många möjligheter eftersom det finns strategier för alla olika marknadslägen. De är också effektiva verktyg för att försäkra innehav

Läs mer

Riksbankens nya indikatorprocedurer

Riksbankens nya indikatorprocedurer Riksbankens nya inikaorproceurer MICHAEL K. ANDERSSON OCH MÅRTEN LÖF Förfaarna har okorera i ekonomeri och är verksamma vi Riksbankens prognosenhe. De senase åren har cenralbanker värlen över inressera

Läs mer

bra boende Mer än Nr 2/2006

bra boende Mer än Nr 2/2006 Mer än bra boende Nr 2/2006 Vi ska skapa Sveriges bäsa allmännyiga bosadsbolag! HFAB är e av Sveriges io sörsa allmännyiga bosadsbolag och Halmsads i särklass sörsa hyresvärd. Vi har e rekordår bakom oss

Läs mer

VECKOOPTIONER PÅ AKTIER

VECKOOPTIONER PÅ AKTIER VECKOOPTIONER PÅ AKTIER VECKOOPTIONER PÅ SVENSKA AKTIER Veckooptioner har samma kontraktsspecifikationer och utmärkande drag som våra vanliga standardiserade aktieoptioner. Skillnaden ligger i att löptiden

Läs mer

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende!

sjuka av medicinen TEMAnummer Trappa upp livet istället Detta händer i kroppen Allt om läkemedelsberoende! n Nedrappning: Trappa upp live isälle n Biverkningar: Dea händer i kroppen 2/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. TEMAnummer All om läkemedelsberoende!

Läs mer

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård

hennes minne Inger Forsgren ny ordförande En dåres dagbok miljoner Tips & trix Så fixar du en cold turkey på buprenorfin Värdig vård n RFHL-kongressen: Inger Forsgren ny ordförande n Psykvård: En dåres dagbok 2/2012 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för Räigheer, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL. Tips & rix Så fixar du en

Läs mer

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv

Nekas vård. Kjells mat är som medicin. RFHL reser till Istanbul. Intagen fick benen amputerade. Vården Bemötande färgat av fördomar riskerar liv n X-cons: Kjells ma är som medicin n Kvinnojour: RFHL reser ill Isanbul 3/2011 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Vården Bemöande färga av fördomar riskerar

Läs mer

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11

UNIVERSEN. # 1 februari -13 årg 44 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 UNIVERSEN # 1 februari -13 årg 44 En idning för Uppsala universies medarbeare Tema: Öppen illgång Nyckelfråga för forskningen Sid 8 11 Åsiker går isär om slopa bidrag Sid 4 5 Klarecken för Campus Goland

Läs mer

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin

sämre & dyrare så blir vården PETER I NIO Bostödjarna utnyttjade mig Full fart med ny styrelse vägrades medicin n Jannes svåra id: Bosödjarna unyjade mig n Nya FRIO: Full far med ny syrelse 4/2010 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Dokumen En kokerskas kamp mo kommunen

Läs mer

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande

REVISIONSMYNDIGHETEN. Kontroll av den förvaltande myndighetens efterlevnad av artikel 125.4 c rörande REVISIONSMYNDIGHETEN Konroll av den förvalande myndigheens eferlevnad av arikel 125.4 c rörande bedömning av risken för bedrägerier och effekiva och proporionella besämmelser om bedrägeribekämpning för

Läs mer

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2

Programmering Emme-makro rvinst_ic.mac version 2 Uppdragsr: 10109320 2008-08-27 Seh Svalgård PM Programmerig Emme-makro rvis_ic.mac versio 2 Iehållsföreckig Förusäigar...2 Beräkigsuryck...2 Daabaser...4 Marisplaser...4 Aropsparamerar...6 Udaa...6 L:\705x\_SAMSAM\3_Dokume\36_PM\PM

Läs mer

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar! VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE

Läs mer

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse

Nr 2 2014 Årgång 2. Vä l ko m m e n i n t i l l e t t r u m fö r h e l a l i ve t! ÄNGLAMARKEN. om att vårda Guds skapelse Nr 2 2014 Årgång 2 Vä l ko m m e n i n i l l e r u m fö r h e l a l i ve! ÄNGLAMARKEN om a vårda Guds skapelse ÖPPNING Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill, jorden vi ärvde Änglamark, skona

Läs mer

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv

UNIVERSEN. #3 april -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Trehundrafemtio år av nationsliv UNIVERSEN #3 april -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Merier i porföljen Sid 7 Hur alar poliiker i Almedalen? Sid 13 De kan kaasrofer Sid 4-5 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och nyiga

Läs mer

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen

Marfans Syndrom 4 / 2013. Jubileumstidning, Marfanföreningen 20 år! och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande illsånd Medlemsbullein för Svenska Marfanföreningen 4 / 2013 h c o l u J! d r o Å G y N Go Jubileumsidning, Marfanföreningen 20 år! Syrelsen Hör

Läs mer

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10

1 FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLING 4 1.2 FINANSINSPEKTIONENS ROLL OCH TILLSYN 10 INNEHÅLLSÖRECKNING 1 ÖRSÄKRINGSÖRMEDLARENS ROLL OCH ANSVAR 4 1.1 LAGEN OM ÖRSÄKRINGSÖRMEDLING 4 1.2 INANSINSPEKIONENS ROLL OCH ILLSYN 10 1.3 GOD ÖRSÄKRINGSÖRMEDLINGSSED 10 1.4 EIK OCH MORAL 11 2 JURIDIK

Läs mer

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg

Shoppinghelg. Lördag 27/10 kl.10-15 Söndag 28/10 kl. 12-16. Gallerian lördag kl. 10-16 söndag kl. 12-16. i Varberg i Varberg Lördag 7/1 kl.1-15 Söndag 8/1 kl. 1-16 Gallerian lördag kl. 1-16 söndag kl. 1-16 Foo: Annelie Billing/Raja for you Ränderna går aldrig ur på Polarn O. Pyre! sid 4 All från sopunnor ill klassiska

Läs mer

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan

särtryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 ANALYS ANALYS windows server 2012 skolan särryck ur TechWorld nummer 7/ 8 / 9 2012 windows server 2012 skolan Tex: Henrik Elmsjö WINDOWS SERVER 2012 SKOLAN Lekion 1: Nyheer i Hyper-V och näverk Under hösen släpper Microsof Windows Server 2012.

Läs mer

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA

Lunds universitets magasin Nr 2 2011 Klassfrågan het igen... LU startar stiftelse i USA LUM Lunds universies magasin Nr 2 2011 Klassfrågan he igen... LU sarar sifelse i USA omsvärmad En dealjskiss ill eaerridån i Medborgarhuse i Hägersen (1957). 1947 års kvinna Ovan: E idig självporrä (1943)

Läs mer

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn!

Ingen medicin kan bota ett trauma 4/2009 oberoende. Hälsofrågan blev politik. Socialjouren tog mitt barn! n Spruubye: Hälsofrågan blev poliik n En mors skräck: Socialjouren og mi barn! 4/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. Barnperspekiv Samhälle är ingen

Läs mer

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE

OLJA TILL VARJE PRIS. Text & Bild: Linus Karlsson & Emelie Rosén ETC 18 ETC REPORTAGE REPORTAGE 18 Rörmokaren Joseph Baromgo kommer från en by nära oljefälen. Han säger a de som bor här är förlorarna, men han ror a Uganda som land kommer a bli rikare. 19 OLJA TILL VARJE PRIS Tex & Bild: Linus Karlsson

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara

skattjakt! Gissa politikerna! Tävling:) bästa livsplatsen 2011 Följ med på Stroke Så når du vården Dans du kan rädda liv riv ur och spara h ö s bäsa livsplasen 2011 Sroke du kan rädda liv Så når du vården riv ur och spara Dans för alla åldrar Följ med på skajak! Tävling:) En invånaridning ill dig i Halland Gissa poliikerna! Långsam farväl

Läs mer