BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator"

Transkript

1 Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare. är avsedd för behovssyrda lufflöden i energibesparande syfe, ex skolor, buiker, konor och konferensrum. levereras i cirkulär och rekangulär varian. -FT är en ryckoberoende mäenhe med elekronisk flödesregulaor avsedd för ex maser/slav-funkion vid cenral frånluf. Funkion roduken är urusad med display för sna avläsning, övervakning och insällning uan behov för annan urusning än en skruvmejsel. Drifområde vid leverans är förinsäll ill 0- men kan ändras ill 2-. Spjälle har ähesklass 4 för effekiv avsännging av lufflöde. Regulaorn kan vångssyras ill olika lägen via imer, närvarogivare eller liknande för a exempelvis ina maxflöde vid hel öppe eller säng spjäll. roduken går även a använda som CA-spjäll. Maerial /-FT: armförzinkad sålplå med mäsav av aluminium. Tillbehör -FT Enhe för flödesmäning, slavsyrning och summering, ex för cenral frånluf. Egenskaper Tryckoberoende flödesreglering Spjällblad i ähesklass 4 Finns i cirkulär och rekangulär uförande Sor verkningsområde Modbus RTU som illval Mäenhe, -FT för ex cenral frånluf T1: Snaval cirkulär varian Sorlek ufflöde (l/s) Min. Rek. max. Nom Rek. max l/s (vid kanaldimensionering 1 a/m) Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 1

2 Monage och inkoppling kan insalleras i valfri läge och kräver inge underhåll, dock bör läsbarheen på regulaorns display beakas. Önska flödesinervall mellan min- och maxvärde sälls in på fabrik eller ue på anläning via inbyda poeniomerar. är ine avsedd a användas i fukig, kall eller aressiv miljö. får ine insalleras i urymmen med en omgivningsemperaur undersigande 0 C eller översigande C. roduken får ine användas uanför angive bruksområde, särskil ine i flygplan och ej heller miljöer med explosionsrisk. Monage cirkulär varian har nippeldimension med gummiringsäning för enkel ansluning ill sandardkanalsysem. id monage måse raksräcka före och efer produk beakas för a produken ska fungera som förväna, se abell T2. T2: Raksräckor före och efer cirkulär produk Före böj/don/t-sycke Efer böj Efer T-sycke direk 2 x ød 3 x ød Monage rekangulär varian i rekangulär varian levereras med komple gejdansluning för enkel monage i rekangulära kanalsysem. id monage måse raksräcka före och efer produk beakas för a produken ska fungera som förväna, se abell T3. T3: Raksräckor före och efer rekangulär produk Före böj/don/t-sycke Efer böj/t-sycke direk 3 x B B avser den rekangulära kanalens bredd enlig BxH (Bredd x Höjd). Inkoppling säkerhesföreskrifer roduken är avsedd för 24 maning och måse kopplas via skyddsransformaor. Observera polarieen på ransformaorernas sekundärsida. Felakig polarie kan skada regulaorn eller orsaka driffel. roduken får ine insalleras i urymmen med omgivnings- eller lufemperaur undersigande 0 C eller översigande C. roduken får endas insalleras av behörig personal. Alla regler eller föreskrifer som ufärdas av myndighe i de land produken ska nyjas måse eferföljas vid insallaion. All service och underhåll måse uföras med srömförsörjningen frånkopplad. rodukens sälldon får endas öppnas av och på illverkarens fabrik. roduken får ine haneras som hushållsavfall efer förbrukad livsid. Beaka allid de lokala regler och krav som gäller vid avyring. Inkoppling övrig roduken är fabrikssälld ill signalnivån 0- DC (kan ändras ill 2- DC). id 2 - syrning gäller följande defaulvärden: syrsignal 0-0,8 sänger spjälle. syrsignal 0,8-2 syr spjälle ill min-lufflöde. All inkopplad reglerurusning måse ha samma polarie, dvs a sysemnollan genomgående följs i hela syseme. b b id inkoppling mo DUC syr denna :s lufflödesinsällning. Syrsignalen kan nyjas för a begränsa min- och maxflöde, i dea falle arbear uan begränsningar inom hela si arbesområde. Övrig dokumenaion DU-insrukion, Byvarudeklaraion (BD) och k-fakorhäfe kan hämas direk på vår hemsida, T4: Tekniska daa / -FT Elekriska daa / -FT Nominell spänning 24 AC (/ Hz) / DC ±20% Nominell spänningsomfång 19,2-30,0 AC 19,2-28,8 DC Mooransluningar (halogenfria) Kabel 0 mm, 4 x 0,7 mm² Elekriska daa Effekförbrukning vid drif per sorlek, 12, 1,, 2 31, 0, 0, 630 Transformaordimensionering, 12, 1,, 2 per sorlek 31, 0, 0, 630 Elekriska daa -FT Åerföringssignal Effekförbrukning vid drif Transformaordimensionering 2, W 6, W 0(2) - DC (analog) 0,6 W 1,3 A Tekniska daa ridmomen per sorlek, 12, 1,, 2 31, 0, 0, 630 ridmomen, uppsar per sorlek (peak min. 1 sek.) Roaionsrikning Mours Frikoppling, 12, 1,, 2 31, 0, 0, 630 4,0 A 11,0 A > Nm >1 Nm 6 Nm 16 Nm äxellåda frikopplas via ryckknapp, självåersällande Gångid, 12, 1,, 2 per sorlek 31, 0, 0, 630 s / 90 1 s / 90 judnivå < 2 Tekniska daa -FT Kommunikaion -bus Nominell flöde 1 a Drifdaa / -FT Omgivnings-/lufflödesemperaur vid normal drif 0 - C Omgivningsemperaur vid lagring/ranspor C uffukighe, omgivning -9 % r.f., icke-konsenserande Säkerhe / -FT Skyddsklass III (enl. lågspänningsdirekive) I-klass I42 -FT I4 CE-deklaraion 73/23 EWG, 89/336 EWG Underhåll Underhållsfri Konaka säljare för daa gällande rekangulära sorlekar. Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 2

3 rojekering rojekering av maximal lufflöde görs uifrån krav på rumsemperaur och/eller lufkvalie. Normal illförs lokaler med variabel flöde underempererad illuf. För a undvika drag- respekive fukproblem bör illufens emperaur vara max C lägre än rummes. Da Ma Da Sl En fördel med variabel flöde är a de oala lufflödesbehove som regel är mindre än de beräknade maxflöde (sammanlagringseffek). Denna Roeffek är vikig a bedöma så a man ine insallerar sörre kanaler och fläkar än nödvändig. För a spara energi och minska ljudalsringen bör fläkarna ryckregleras. Dessuom ger de variabla lufflöde minska fläkarbee sam minskad värme- och kylenergiförbrukning. ufflöden som kan regleras framgår av diagram D1-9 för cirkulär varian sam diagram D19 för rekangulär. rojekering ypexempel Typexempel E1-E3 är avsedda a ge uppslag för projekering. Generell Da Ma gäller: Regulaorn mäer akuell lufflöde och reglerar flöde med en 0(2)- syrsignal. id signalområde 2- TA ger 0 hel Ro1 Da Sl säng spjäll. Syrsignalen kommer normal från en rumsregulaor som ger Da en sigande Ma signal vid ökande venilaionsbehov, ex underempererad luf. För a spara yerligare energi vid frånvaro TA kan min-lufflöde Ro2 uppnås genom a 0(2)- -signalen brys med närvarogivare. kan även användas som ryckoberoende konsanflödesregulaor Ma i sysem där man vill hålla konsan lufflöde FS på exempelvis oalegrupper samidig som övriga zoner har variabel flöde och ryck. Apparaen anslus enbar med maning 24 uan syrsignal sam konfigurera min. flöde = börlufsflöde och max. flöde = nominell flöde. Da Ma Ro E1: rojekeringsxempel parallellsyrning Rumsregulaorn kan syra A-enheer både på illufs- och frånlufssidan (parallellsyrning, maser-maser). Då anslus syrsignalen ill kabel på båda enheerna. Da Ma Bild 1. rojekeringsexempel, parallellsyrning med 2 s maserspjäll. E2: rojekeringsxempel maser-slavsyrning De andra alernaive är a endas syra maserenheen som i sin ur syr slavenheen. I dea falle anslus syrsignalen via kabel ill maserenheen och därifrån ill slavenheen. Dea ger även fördelen a önskad balans, under- eller överryck kan bibehållas om lufmängden av någon anledning ine räcker ill. Da Ma Ro Da Sl Förklaringar bild 1-3 Förkorning Funkion Ro / Ro1 / Ro2 Rum Tilluf Frånluf Da Tillufsspjäll Da Frånlufspjäll Ma Maserspjäll Sl Slavspjäll TA Överlufsdon FS Flödesgivare Bild 2. rojekeringsexempel, maser-slavsyning. Da Ma Da Sl TA Da Ma Ro2 Da Ma E3: rojekeringsexempel Da Ma cenral frånluf När frånlufen behandlas gemensam Ro för flera rum mäs den gemensamma illufen med mäenhe -FT (illbehör) som syr en som gemensam frånlufsflödesregulaor. TA Ro1 Da I Sl dea falle agerar -FT som Maser och frånlufsregulaorn som slav. För a dea ska fungera måse frånlufsregulaorn och Da -FT Ma vara av samma sorlek. FS Ma Ro1 TA Da Sl Da Ma Ro2 TA FS Ma Bild 3. rojekeringsexempel, cenral frånluf. Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 3

4 Dimensionering juddaa För all redovisad ljuddaa gäller: ägd ljudeffeknivå, redovisas under Dimensioneringsdiagram för cirkulära respekive rekangulära varianer av produk sam mäenhe -FT. Mäningarna har uförs enlig ISO sam ISO 11691:199. Beeckning Förklaring Enhe A-vägd ljudeffeknivå db (A) Tryck oal a q ufflöde l/s al. m 3 /h K OK Korrekionsfakor db W judeffeknivå db A F Fronarea m 2 A judrycknivå (A-vägd) db (A) F Hasighe m/s Fronarea K K Korrekionsfakor fronarea db juddaa cirkulära produker För redovisad ljuddaa gäller: ägd ljudeffeknivå, avläses i dimensioneringsdiagram D1-D9 för produk, sam D-D18 för mäenhe -FT. Tolerans ±3 db T6: Korrekion K OK db -FT A A 1 Korrekionsfakor, K OK db för respekive okavband erhålles % D2: ur A abelllerna för korrekion K OK db, T och T6. A judeffeknivå, W db, beräknas för cirkulär % produk enlig % 0 0 A W = + K OK. 0 0 % 0 0 % T: Korrekion K OK db 0 % 0 % Okavband (db) % Sorlek q (m A q (m q (m % A 1 A q (m % % D3: 0 1 A % Okavband (db) Sorlek % % % % q (m q -30 (l/s) 8A q (m-30 % q (m A A q (m % % 0 0 A % 0 0 Tolerans ±3 db 0 % 0 6 Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. Dimensioneringsdiagram cirkulär varian Följande diagram avser i cirkulär varian. Diagrammen redovisar A-vägd ljudeffeknivå, där är oalryck och q (l/s al. m är lufflöde. b b rocenangivelse i diagrammen avser spjällblades öppning där % avser öppe spjäll. D1: % % q (m % 0 0 6

5 % % 0 % % % 2 0 q (m q (m q (m D4: A D7: 0 A 0 B(A) % % % q (m q (m q (m q (m 0 A 1 A A 2 A 31 % % 0 % % q (m % A 12 0 % B(A) A 2 % % 6 0 % % % % q % (l/s) % (m % q (m 00 q (m A 31 A 630 B(A) 33% 6 30 % q % (l/s) q (m % q (m q (m D: q (m D8: 0 6 A A 02 A A % % 33% % % q (m q (m q (m A A 0 B(A) % % % 0 % 0 % % q % (l/s) % % q (m (m q (m % A 0 % 33% % % (l/s) q q (m (m q q (m (m A 0 A 0 A % % 0 33% % (m % q (m q (m 0 % D6: 31 A 31 6 D9: 630 A 630 B(A) % 33% 0 % 0 % 0 0 % % q (m % q (m B(A) % % % q (mq (m % q (m A % % (m q (m q (m A 0 6 % % 0 0 q (m % Klimabyrån AB förbehåller % sig räen ill ändringar q (m 6 33% % %

6 0 0 Dimensioneringsdiagram -FT cirkulär varian Följande diagram avser mäenhe -FT i cirkulär varian. b b Diagrammen redovisar A-vägd ljudeffeknivå, där är oalryck och q (l/s al. m är lufflöde. D: -FT D13: -FT ZM/-FT ZM/-FT 12 ZM/-FT 20 ZM/-FT q (m ZM/-FT 1 Z 0 0 ZM/-FT ZM/-FT q (m q (m q (m q (m ZM/-FT 1 ZM/-FT ZM/-FT 1 70 ZM/-FT q (m D11: -FT 12 D14: ZM/-FT 12 -FT 2 ZM/-FT 2 Z (A) q (m q (m 0 0 ZM/-FT 1 ZM/-FT q (m q (m q (m q (m 0 ZM/-FT ZM/-FT 31 ZM/-FT 2 ZM/-FT q (m q (m q (m ZM/-FT ZM/-FT 0 B(A) q (m 0 3 /h) q (m q (m 0 0 D12: -FT 1 D1: -FT 31 ZM/-FT 1 ZM/-FT 2 ZM/-FT ZM/-FT q (m q (m q (m q (m 00 1 ZM/-FT ZM/-FT 0 ZM/-FT 0 0 ZM/-FT q (m q (m q (m ZM/-FT 31 ZM/-FT B(A) q (m q (m q (m q (m 2 ZM/-FT 0 ZM/-FT ZM/-FT Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar

7 q (m q (m D16: -FT ZM/-FT ZM/-FT 0 0 q (m q (m 0 0 ZM/-FT 31 B(A) q (m q (m ZM/-FT 2 ZM/-FT q (m q (m 00 ZM/-FT q (m q (m 0 D17: -FT 0 ZM/-FT q (m q (m ZM/-FT 0 0 D18: -FT ZM/-FT q (m q (m q (m ZM/-FT q (m q (m q (m q (m Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 7

8 juddaa - rekangulära produker För redovisad ljuddaa gäller: ägd ljudeffeknivå, avläses i dimensioneringsdiagram D19 för produk, sam D20 för mäenhe -FT. Korrekionsfakor, K OK (db) för respekive okavband erhålles ur abelllerna för korrekion K OK (db), T7 och T8. Korrekionsfakor för fronarea, K K (db) för samliga okavband erhålles ur diagram D21: Korrekion fronarea. judeffeknivå, W db för rekangulär produk, beräknas enlig W = + K K + K OK. Se även seg-för-seg princip som beräkninghjälp: 1) Beräkning av fronarea A F (m 2 ) för val spjäll, enlig bredd x höjd (m), se abell T11 för levererbara dimensioner. OBS: Dimensioner (BxH) enlig abell T11 redovisas i millimeer och måse omvandlas ill meer vid beräkning. 2) Beräkning av lufhasighe f (m/s) vid gällande lufflöde q (m 3 /s) uföres enlig formel: q / A F = f. OBS! ufflöde specificera i l/s måse omvandlas ill m 3 /s. 3) Med ugång ifrån framräknad lufhasighe f sam relevan oalryckfall, avläses A-vägd ljudeffeknivå db (A) och spjällbladsöppning (%) i diagram D19 () eller D20 (-FT). Avläsning av spjällbladsöppning gäller endas produk. 4) Korrekion K K (db) för fronarea avläses i diagram D21 med ugång från idigare beräknad fronarea A F (m 2 ). ) Korrekion K OK (db) för respekive okavband avläses: För produk i abell T7 med ugång från procenuell spjällbladsöppning avläs i diagram D19. För mäenhe -FT i abell T8. 6) judeffeknivå, W (db), beräknas enlig formel: W = + K K + K OK. Dimensioneringsdiagram rekangulära produker Följande diagram avser rekangulär varian av produk sam mäenhe -FT. Diagrammen redovisar A-vägd ljudeffeknivå, där är oalryck och F (m/s) är lufhasighe. rocenangivelse i diagrammen D19 avser spjällblades öppning där % avser öppe spjäll. D19: - rekangulär varian, samliga sorlekar (A) db (A) 20% 30% % % % 70% 80% 90% 90 % 0, F (m/s) D20: -FT - rekangulär varian, samliga sorlekar (A) db (A) T7: Korrekion K OK db, rekangulär varian Öppning Okavband (db) spjällblad (%) T8: Korrekion K OK db -FT, rekangulär varian Okavband (db) Dimension Samliga , F (m/s) Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 8

9 GT-M-DD3 24 AC/DC 0,6 W 1,3 A 2 a max. ka / BU BN GY U D21: Korrekion fronarea K K (db) s) +6 0,1 0, 1,0 2,0,0 AF (m 2 ) Må och vik - cirkulära produker C B A Bild 4. Må (mm),, cirkulär varian. C 2 ØD ØD 90 E F Bild. Må (mm), -FT, cirkulär varian. T: Må och vik /-FT Sorlek Må (mm) ik (kg) ØD A B C E F -FT ,4 0, ,7 0, ,0 0, ,4 1, ,2 1, ,2 2, , 2, ,2 3, ,2 3,9 Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 9

10 Do no open I/s Tes m 3 /h Edi nom Adr Edi Flow Mode max Tes Do no open min Made and manufacured in Germany by GRUNER AG 24 AC/DC / Hz C I 42 I/s Tes m 3 /h Må och vik - rekangulära produker W H+3 11 Bild 6. Må (mm),, rekangulär varian. X W 67 Made and manufacured in Germany by GRUNER AG 24 AC/DC / Hz C I 42 Adr min Mode max Tes nom Flow 24 AC/DC 0,6 W 1,3 A 2 a max. ka /11 GT-M-DD U BU BN GY 80 H+3 Bild 7. Må (mm), -FT, rekangulär varian. T11: Må och vik rekangulär Sorlek W (bredd) Må (mm) H (höjd) ik * (kg) x 4,0 20 x * roduken levereras i oberoende seg om mm i bredd och/eller höjd, enlig må W x H inom inervalle x (min.) ill x 700 (max) mm. * Konaka säljare vid behov för vikangivelse i specifik dimension. Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar.

11 Specifikaion cirkulär varian Besällningskod: BASIQ - -X -X - -X -X -X rodukbenämning: Modbussöd: Nej: Ja: BASIQ MB Sorlek (mm): X Konsan/ariabel flöde: CA: C A: Förinsälld flödesenhe (l/s al m X l/s: S m 3 /h: M3 Min. lufflöde (l/s al. m : X Max. lufflöde (l/s al. m : X Syr- och åeföringssignal * () 0- : 0 2- : 2 X Specificeras ine flödesenhe vid orderläning, levereras produken insälld för l/s. * Specificeras ine syrsignal vid orderläning, levereras produken insälld för 0-. rekangulär varian Besällningskod: BASIQ - -BxH -X - -X -X -X rodukbenämning: Modbussöd: Nej: Ja: BASIQ MB Sorlek BxH ** : (mm) min x: max x700: BxH Konsan/ariabel flöde: CA: C A: Förinsälld flödesenhe (l/s al m X l/s: S m 3 /h: M3 Min. lufflöde (l/s al. m : X Max. lufflöde (l/s al. m : X Syr- och åeföringssignal * () 0- : 0 2- : 2 X Specificeras ine flödesenhe vid orderläning, levereras produken insälld för l/s. * Specificeras ine syrsignal vid orderläning, levereras produken insälld för 0-. ** roduken levereras i oberoende seg om mm i bredd och/eller höjd, enlig BxH (bredd x höjd), inom inervalle x ill x700 mm. Exempel: BASIQ-MB-0x0--S Exempel: BASIQ-MB-1--S FT cirkulär varian Besällningskod: BASIQ-FT - -X - -X Benämning: Modbussöd: BASIQ-FT Nej: Ja: MB Sorlek (mm): X Förinsälld flödesenhe (l/s al m l/s: S m 3 /h: M3 Syr- och åeföringssignal * () 0- : 0 2- : 2 X Specificeras ine flödesenhe vid orderläning, levereras produken insälld för l/s. * Specificeras ine syrsignal vid orderläning, levereras produken insälld för 0-. -FT rekangulär varian Besällningskod: BASIQ-FT - -BxH - -X Benämning: Modbussöd: Nej: Ja: BASIQ-FT MB Sorlek BxH ** : (mm) min x: max x700: Förinsälld flödesenhe (l/s al m BxH l/s: S m 3 /h: M3 Syr- och åeföringssignal * () 0- : 0 2- : 2 X Specificeras ine flödesenhe vid orderläning, levereras produken insälld för l/s. * Specificeras ine syrsignal vid orderläning, levereras produken insälld för 0-. ** roduken levereras i oberoende seg om mm i bredd och/eller höjd, enlig BxH (bredd x höjd), inom inervalle x ill x700 mm. Exempel: BASIQ-FT-MB-0x0-S-0 Exempel: BASIQ-FT-MB-1-S-0 Klimabyrån AB förbehåller sig räen ill ändringar. 11

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende VAV-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

LOGiQ. Elektronisk tryck- och flödesreglering för behovsstyrda lösningar i system ControlAir LOGiQ

LOGiQ. Elektronisk tryck- och flödesreglering för behovsstyrda lösningar i system ControlAir LOGiQ OGiQ Elekronisk ryck- och flödesreglering för behovssyrda lösningar i sysem ConrolAir OGiQ Beskrivning OGiQ är en komple serie kanalproduker för VAV-sysem. OGiQ-serien är avsedd för behovssyrda lufflöden

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage

NPLM NPLM. Planförsänkt VAV-luftdon för takmontage NLM lanförsänk VAV-lufdon för akmonage NLM Allmän lanförsänk akiv lufdon med elekromekanisk moor och ryckfördelningslåda för VAV-sysem. NLM är konsruerad för opimal funkion. Lämplig för konor, skolor,

Läs mer

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti.

Tentamen: Miljö och Matematisk Modellering (MVE345) för TM Åk 3, VÖ13 klockan 14.00 den 27:e augusti. Tenamen: Miljö och Maemaisk Modellering MVE345) för TM Åk 3, VÖ3 klockan 4.00 den 27:e augusi. För uppgifer som kräver en numerisk lösning så skriv ned di svar och hur ni gick ill väga för a lösa uppgifen

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål.

Toleranser varmvalsat stångstål. Toleranser rundstång enligt SS 212502 Diameter. Toleranser varmvalsat stångstål. Längdoleranser enlig SS 212001. Följande abell gäller endas sänger 2500. Toleransklass Gränsavmå Anmärkning Övre Undre L0 (1) +10% 10% Cirkalängd L1 +100 100 L2 (2) +100 0 L3 (3) +40 0 L4 (4) +20 0 L5

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - -3 2017-03-02 Variabel-/Konstantflödesspjäll med display -3, rektangulärt Storlekar från 200-200 mm. axbredd 1600 mm, maxhöjd 1300mm. Låga minflöden Display

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Applikationsexempel QFZC

Applikationsexempel QFZC Applikationsexempel QFZC Endast kyla Rumsregulator QFZC-02-1, termoställdon QFZC-03-1, ventil QFZC-04-1 och transformator QFZC-11-6. Kyla och värme i sekvens Rumstermostat QFZC-02-1. Termoställdon QFZC-03-1

Läs mer

Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler

Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler Reglerspjäll för styrning av luftflöde och kanaltryck i olika system Modell med avstängningsfunktion; täthetsklass 1 enligt kraven i EN 1751 Spjällets hölje

Läs mer

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1

{ } = F(s). Efter lång tid blir hastigheten lika med mg. SVAR: Föremålets hastighet efter lång tid är mg. Modul 2. y 1 ösningsförslag ill enamensskrivning i SF1633 Differenialekvaioner I Tisdagen den 7 maj 14, kl 8-13 Hjälpmedel: BETA, Mahemaics Handbook Redovisa lösningarna på e sådan sä a beräkningar och resonemang är

Läs mer

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning

Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning Fibox DIGI AL Uttagscentral installations- och bruksanvisning OBS! Läs igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan installationen inleds. Installationen och användningen ska i övrigt

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K

Brand-/Brandgasspjäll BSKC60K 12-0273 / Sept. 2012 www.sp.se BSKC60K BSKC60K har samma unika konstruktion och prestanda som BSKC60 men med kort stos på båda sidor vilket underlättar installationen vid trånga utrymmen t.ex. schakt m.m.

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Rörelse. Hastighet. 166 Rörelse Författarna och Zenit AB

Rörelse. Hastighet. 166 Rörelse Författarna och Zenit AB Rörelse Hur kan en acceleraion ara negai? Vad innebär de a en rörelse är likformig? Kan å händelser ara samidiga, men ändå ine? Vilken acceleraion får en fri fallande kropp? Vad menas med likformig accelererad

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

II / M2000 1 (7) ModMAG. i vätskan. ModMAG. Inga rörliga 13-06-20. SIKAMA ApS Huvudkontor Danmark Tfn +45 70 25 48 111. Nord Öst Väst Syd Service

II / M2000 1 (7) ModMAG. i vätskan. ModMAG. Inga rörliga 13-06-20. SIKAMA ApS Huvudkontor Danmark Tfn +45 70 25 48 111. Nord Öst Väst Syd Service II / M2 7.61 1 (7) II/M2 Induktiv I flödesmätare består av en givare och en display/signal- omvandlare som känner av konduktiviteten (minst 5 µs/cm) i vätskan som mäts. Mätarna har inga rörliga delar och

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång

Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång Elektronisk tryckvakt med integrerad analogutgång R-SK 076/0.Ersät- /6 ter: 0.06 RD 075 Typ HEDE 0 // Serie X tb000 Innehållsförteckning Tekniska egenskaper Beskrivning Sida Tekniska egenskaper Mäter tryck

Läs mer

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna

Förslag till minskande av kommunernas uppgifter och förpliktelser, effektivisering av verksamheten och justering av avgiftsgrunderna Bilaga 2 Förslag ill minskande av kommuner uppgifer och förplikelser, effekivisering av verksamheen och jusering av avgifsgrunderna Ågärder som minskar kommuner uppgifer Inverkan 2017, milj. euro ugifer

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommenarer Riksbanken gör löpande prognoser för löneuvecklingen i den svenska ekonomin. Den lönesaisik som används som bas för Riksbankens olika löneprognoser är den månaliga konjunkurlönesaisiken.

Läs mer

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll -

Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmätspjäll - Bevent Rasch - VAV-, CAV-, flödesmät - -1 / -2-1 universal -2 compact Variabel-/Konstantflödes -1 / -2 Storlekar Ø mm till Ø630 mm Universalutförande. öjlighet till justering av flöden på plats. Dynamisk

Läs mer

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER

UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER FÖR AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÅLLER ELEKT- RISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER Föreag som omfaas av producenansvar (producen) Producensammansluning Operaör RAPPORTERINGSÅR Verksamhesåre

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1

Brand-/Brandgasspjäll BSKC1 Användning Typgodkänt brand- och brandgasspjäll för sektionering i ventilationsanläggningar eller som skydd mot spridning av brand och brandgas via överluft. Spjället med tillhörande integrerade montagedetaljer

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

STAG INJUSTERINGSVENTILER

STAG INJUSTERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN SEGJÄRN En injusteringsventil av segjärn med spårförsedda in-/utlopp som ger tillförlitlig hydronisk prestanda i ett imponerande stort antal applikationer. STAG är lämpad för användning

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Dragkraft [N] Dragkraft [N]

Dragkraft [N] Dragkraft [N] 51.362/1 AVM 105/115S: Ventilställdon med Sauter Uniersal Technology (SUT) För regulatorer med analog utgång (0...10 V) eller kontaktutgång (2- eller 3-punkts styrning). För tå- och treägs-ägs entiler

Läs mer

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288

System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 5288 System 6000 Elektropneumatisk omvandlare för likströmssignaler (ma) i/p-omvandlare Typ 6102 i/p-omvandlare Typ 52 Användning Instrument för omvandling av standardiserad likströmssignal till standardiserad

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Teknisk specifikation Esc OK Reset Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Innehållsförteckning Innehållsförteckning APP541... 2 Produkt... 2 Text...2 Godkända standarder...2 Strömförsörjning...2 Miljö...3

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem

Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem Halton MSS Mätdon för mätning av statiskt tryck i cirkulära kanalsystem Mätdon bestående av ett mätelement och en tryckgivare med LCD-display. Halton MSS är avsedd att användas tillsammans med Halton HFS

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400

Injusteringsventil PN 16 och PN 25 DN 20-400 Injusteringsventiler STAF, STAF-SG Injusteringsventil PN och PN DN 0-00 Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE En flänsad injusteringsventil

Läs mer

MOM690 Mikroohmmeter

MOM690 Mikroohmmeter Mikroohmmeter A Megger Group Company Mikroohmmeter En viktig del i underhållet av högspänningsbrytare och frånskiljare är resistansmätning. Sedan många år ingår instrument för resistansmätning av högströmskontakter

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual

Bruksanvisning i original. Vital 2 och Vital 3. Användarmanual Bruksanvisning i original Vital 2 och Vital 3 Användarmanual Swedish v1b 2TLC172219401_B Allmänt Vital bygger på ett enkanaligt säkerhetskoncept där ett flertal säkerhetskomponenter (t.ex. givare) kan

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

KDL KDL. Kanaldon för tilluft

KDL KDL. Kanaldon för tilluft Kanaldon för tilluft KDL Funktion KDL är ett längsfalsat kanaldon för tilluft till de flesta typer av lokaler med höga komfortkrav. Donet är lämpligt för VAV-system. KDL levereras med max. rekommenderad

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer

LTU 401. Teknisk specifikation

LTU 401. Teknisk specifikation LTU 401 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Produktbeskrivning... 2 Allmän beskrivning...2 Tekniska data... 2 Tillbehör...3 Godkännanden och standarder... 3 Material... 3 Monteringsrelaterad

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT

Tryckår 2003, ersätter alla tidigare utgåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT Tryckår 3, ersäer alla idigare ugåvor. VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR KOMMERSIELLT BRUK KYL OCH FRYSTEMPERATURER INDUSTRIAPPLIKATIONER OCH KLIMAT har nöje a presenera den nya generaionen av FWC väskekylaggrega

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll -

Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - Bevent Rasch - Spjäll, Mätspjäll - BRTB 2015-06-18 Tryckklass B < 2500Pa Täthetsklass 1-4 Storlekar Ø100-Ø630 Varmförzinkat alt. Rostfritt Spiroanslutning alt. Flänsanslutning Temperatur max 70 alt. 225

Läs mer

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant

4.2 Sant: Utfört arbete är lika stort som den energi som omvandlas p.g.a. arbetet. Svar: Sant LÖSNINGSFÖRSLAG Fysik: Fysik och Kapiel 4 4 nergi nergiprincipen 4. nergin bearas. Allså är före efer,9,, ilke ger,9,,j, 6 J Sar:,6 J 3 3 Arbee, effek och erkningsgrad 4. San: Uför arbee är lika sor so

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Small

Vakuumpumpar/-ejektorer Small P3010 Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MINI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om högt flöde och djupt vakuum

Läs mer

VIP X16 XF E Videokodare

VIP X16 XF E Videokodare Video VIP X16 XF E Videokodare VIP X16 XF E Videokodare www.boschsecriy.se 16 videoingskanaler med Dal Sreaming Avfläning för videoing och progressiv kodning Näverksanslen iscsi-inspelning Rörelseavkänning

Läs mer