Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö"

Transkript

1 Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö Freddie Arnesson rivs med si jobb i isbaren. Hans kunder är allid glada, så de blir en särskild sämning, säger han. Arbesmiljöombude Annalena Täge (mien) har vals av sina arbeskamraer för a ha särskild koll på arbesmiljön. De kan gälla all ifrån bullre i väerie ill besvärliga hoellgäser. Vi bryr oss om varandra och änker förebyggande. Läs mer

2 Husfrun Tuula Tuovinen ser blandningen av naionalieer som en illgång. Arbesgruppen har haf mycke kul ihop, bland anna har de haf dans, yoga och buffé med ma från de ansälldas ursprungsländer. l Freddie Arnesson jobbar i baren av is och han har inga problem med kylan. De är en unik miljö och vi har så rolig på jobbe, säger han Baren ligger i Nordic Sea hoel i Sockholm. På andra sidan gaan ligger Nordic Ligh hoel. Olika bolag, men samma adminisraion. Skyddsombud har de vari lie si och så med här, men föreage har ändå jobba mycke med arbesmiljön. De fungerar bra här. De är bra personalpoliik, vi bryr oss om varandra och änker förebyggande. Och de ansällda uppmunras a vara med och påverka, säger Annalena Täge. Hon är arbesmiljöombud. De är samma sak som skyddsombud, men vissa fackförbund vill hellre använda orde arbesmiljöombud. Så är de i Unionen, där Annalena Täge är medlem. Nu finns de vå arbesmiljöombud, men de skulle behövas många fler. Åminsone en från varje avdelning vore bra, ycker hon. Arbesmiljölagen säger a de ska finnas e skyddsombud på varje arbesplas med mins fem ansällda. Är de många ansällda ska de finnas fler. De är arbesgivaren som är ansvarig för a alla har en bra arbesmiljö. De ansvare gäller också för inhyrd personal från ill exempel bemanningsföreag. Vi sädar ine bara rummen här, uan alla får uvecklas och göra andra saker. Den som jobba längs med arbesmiljö här är Sergio Duare. Han är miljöansvarig på hoellen och har många andra arbesuppgifer. De är han som gå skyddsronder illsammans med varje avdelningschef och en ansälld eller om de funnis, med arbesmiljöombude. Varje hös har de gå run och kolla om de finns någo som ska ågärdas. De kan vara a väeries personal behöver gummimaor a så på när de sår och viker vä. Eller a en röskel måse bor för a vagnar med servis ska rulla läare. De är ine samma problem när man sädar rummen som när man sår i baren eller jobbar på konore. Jag har agi fram egna checklisor för varje avdelning, beräar Sergio Duare. Annalena Täge arbear med even och konferenser. Hon säger a sress är de sörsa probleme på konore. Faran för adminisraörer och jänsemän är a de ar med sig jobbe hem i ankarna. De lämnar ine sressen på jobbe. Jag försöker få mina medarbeare a änka på a man ine är oumbärlig, uan a man ska jobba sina immar och lämna jobbe på jobbe när man går hem, säger Annalena Täge. En annan sors sress kan de vara ill exempel i köke. Köks- och serveringspersonal har ingen lunchras med löneavdrag, uan de får äa när de kan. När de har målidsuppehåll på de säe kan de bli sörda mi i maen om de är mycke a göra. De finns en personalmasal där de kan gå undan och äa. De får ine så i köke och slänga i sig någo. De är vikig a alla ar sig id a äa, säger Sergio Duare. Om man blir för sressad är de läare a göra fel som leder ill olyckor. På hoelle har de ine hän så många illbud och olyckor. Någon fick varmvaen över sig när han skulle bya kaffefiler,

3 Tväeri, kök, hoellrum, recepion e hoell har många yper av miljöer och yrken, alla med sina risker. någon har skuri sig lie och en gång blev en man klämd av elrucken som kör väen ill väsugan, beräar Sergio Duare. Sysemaisk arbesmiljöarbee med skyddsronder har man jus för a sådan ine ska hända. Riskerna ska uppäckas innan någon olycka händer eller a någon blir sjuk. Till exempel a sprayflaskorna med rengöringsmedel ska byas u mo vanliga flaskor. A spraya går nog bra när man sädar hemma, men om man gör usenals ryck varje dag, som sädarna, så är de värre. Sädarna har också få gummimaor a så på när de rengör badrummen. Nu är de ingen risk a halka längre. De fysiska riskerna är en sak. En annan är a må dålig på jobbe av a de är ris sämning, konfliker och sress. På Tuula Tuovinens avdelning ar man ag i problemen direk, om de dyker upp några. Tuula är husfru och arbesledare för sädarna på Nordic Sea hoel. Om de är någo så beror de ofa på missförsånd. Man har olka varandra fel. Alla här kommer från olika länder, berä- ar Tuula Tuovinen. De som jobbar här måse kunna lie svenska och Tuula Tuovinen uppmunrar alla a sudera mer. Blandningen av naionalieer gör också a de blir en rolig grupp a jobba i. Vi gör många roliga saker. Vi har haf buffé där alla og med sig ma från sina länder, och på onsdagsmornar gör vi någo speciell. E ag hade vi dans där medarbearna visade någon dans från si land. De senase onsdagsmornarna har vi haf yogaövningar. Och så har vi haf gymnasik som vi lär oss på en ergonomikurs vi hade här, beräar Tuula Tuovinen. En annan som har rolig på jobbe är Freddie Arnesson. Där han jobbar är de minus fem grader åre om. Tak, väggar, golv all är gjor av is. Icebar är hans originella arbesplas, men a de är kall bekymrar ine Freddie: Vi har så bra kläder. Vi brukar så i halvimmespass i baren, men jag har så i åa immar och de är inge problem. Sergio Duare går med på skyddsronderna på alla avdelningar. Han är den som jobba mes med arbesmiljö här. Jag försöker få mina medarbeare a änka på a man ine är oumbärlig. De är en unik miljö och vi har så rolig på jobbe. Jag räffar folk från hela världen och de är så glada när de kommer hi, de blir som barn på ny. Och jag uvecklar min engelska varje dag och lär mig fraser på andra språk, säger Freddie Arnesson. A kunna uvecklas i jobbe är också en del av arbesmiljön. De ycker husfrun Tuula Tuovinen också. Vi sädar ine bara rummen här, uan alla får uvecklas och göra andra saker. De får exrauppgifer och känner sig vikiga, säger hon. Och många har gå vidare ill andra avdelningar. Nu ska hoelle renoveras och då har alla få komma med förslag på förbäringar. Socklar på sängarna så a man ine behöver dammsuga under dem. Skåp som går ända upp ill ake för a undvika dammansamling, ill exempel. Även lokalerna för adminisraörerna ska byggas om. De är också e illfälle för arbesmiljöombuden a vara med och påverka. Enlig arbesmiljölagen ska de vara med när nya lokaler ska planeras. Hur ska man ill exempel göra för a konorslandskape ska fungera så bra som möjlig? De gäller a göra rä från början. FAKTA l Allvarliga illbud ska anmälas ill Arbesmiljöverke av arbesgivaren. Allvarlig illbud är en händelse som kunna leda ill personskada. Till exempel en brand även om ingen skadades. l Skyddsombud väljs av facke/de ansällda. En del fackförbund säger arbesmiljöombud isälle för skyddsombud, men de är samma sak. Skyddsombude/arbesmiljöombude har rä ill ubildning och insyn i beslu som påverkar arbesmiljön. Men de är arbesgivaren som är ansvarig för arbesmiljön.

4 1 (4 Uppgifer Hoell- och urismprogramme Här är uppgifer a arbea vidare med efer a ha läs reporage. Uppgiferna kan vara a a reda på svare genom a söka i boken eller på näe. De kan också vara diskussionsuppgifer som löses i grupp eller en uppgif som handlar om a uföra någo. 1. Roller i arbesmiljöarbee Tänk dig a du är ansälld på hoelle och a de var du som lag märke ill a rösklarna är i vägen. Vad kan du göra som ansälld för a se ill så a probleme ågärdas? (Di ansvar som ansälld) Vad kan arbesgivaren göra? (Arbesgivarens ansvar) Vad kan arbesledaren/chefen göra? (Chefens ansvar) Vad kan skyddsombude göra? (Skyddsombudes ansvar) Sök svar i Fokus-boken i kapile Lagar och regler på arbesplasen. Om du arbear å e bemanningsföreag på e hoell eller en resaurang, vem har arbesmiljöansvar för dig? Arbesgivaren på arbesplasen eller din arbesgivare på bemanningsföreage? Sök svar i boken i kapile Lagar och regler på arbesplasen sam på Arbesmiljöverkes hemsida, C. Ta reda på Vad händer om arbesgivaren ine ar ansvar för arbesmiljön, och om Arbesmiljöverke påpekar de? Sök svar i regelverke på sam på Exra på näe Videoklipp och sädes All om säd en saj om hur du sädar på rä sä för a ine belasa kroppen. 33 videoklipp visar dea. Säda kan väl alla? Eller? Svara på 10 frågor så får du se. D. Ta reda på Vad är e regional skyddsombud? E. Ta reda på Kan vem som hels bli skyddsombud? Hur uses skyddsombud? F. Ta reda på Har skyddsombud rä ill ubildning? Är skyddsombude ill för alla på arbesplasen även för dem som jobbar illfällig eller är inhyrda från bemanningsföreag? Sök svar i boken sam på

5 2 (4) Uppgifer Hoell- och urismprogramme 2. Lagar och aval Ge exempel på föreskrifer inom den bransch du änk a arbea inom, ill exempel resaurang. Sök svar på ill exempel i de branschanpassade regelpakeen. Får du jobba hur länge som hels? Har du rä ill paus eller ras? Kan du lämna jobbe för a ex röka eller göra någo anna? Sök svar i boken och på C. Ta reda på Finns de särskilda besämmelser för minderåriga generell, sam för minderåriga på arbesplaser inom hoell och resaurang? Sök svar i boken och på 3. Sysemaisk arbesmiljöarbee Vad är sysemaisk arbesmiljöarbee, SAM? Sök svar i boken, eller Vad i reporage är en del av de? Exra på näe Webbubildning Uppgif Bäre vardag en grais webbubildning för alla inom hoell- och resaurangbranschen. Gå in och gör ese. B. Uppgif På hoelle använder de olika checklisor för a undersöka miljön vid en skyddsrond. Gå en skyddsrond på skolan. Välj u e avgränsa område a undersöka, exempelvis rivsel, buller, brand och andra nödsiuaioner eller skyddsurusning. Använd gärna någon av checklisorna på a ugå från. Tips: på finns en buller-app som kan användas för a mäa ljudnivån. Förslag på illvägagångssä: Välj u e område a undersöka. Ta reda på vad som gäller genom a söka informaion i boken och i regelverke på Ladda ner en checklisa från och a u de område du/ni val a undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fäl.

6 3 (4) Uppgifer Hoell- och urismprogramme 4. Risker Vilka risker beskrivs i reporage? Gör en sammansällning och a reda på om dessa är ypiska för branschen. Kan du komma på andra risker på e hoell? Sök svar på Vilka risker kan du själv påverka som ansälld och hur? 5. Klima På hoelle finns en isbar. Freddie som arbear där har inga problem med kylan säger han. Men vad säger lagen? När är de för kall för a jobba? Eller för varm? Finns de några regler? Sök svar i boken sam på 6. Personlig skyddsurusning Vad är skillnaden mellan arbeskläder och personliga skyddskläder? Vilken yp av personliga skyddskläder och urusning är nödvändiga på e hoell eller i en resaurang? Vilka kläder brukar arbesgivaren på en sådan arbesplas så för? Exra på näe Försa hjälpen-app Tips Försa hjälpen är bra a kunna. Men ibland kan de vara svår a minnas hur man gör. På finns en försa hjälpenapp med vå bildspel som guidar genom de vikigase momenen i hjär-lungräddning på vuxna sam lufvägssopp för barn respekive vuxen. B. Diskuera Kan man vara klädd hur som hels på e arbee? Hur är de med niqab, burka eller urban kan man ha de i alla yrken? Eller korbyxor? Sök informaion i nyhesariklar på webben för a få vea mer om hur diskussionerna går. 7. Må bra på jobbe A. Diskuera Vissa delar av hoell- och resaurangverksamheen är kvinno- respekive mansdominerade arbesplaser. Diskuera med varandra vad ni som arbeskamraer skulle kunna göra för a underläa för en ensam jej eller kille på en arbesplas.

7 4 (4) Uppgifer Hoell- och urismprogramme Diskuera också vad arbesledningen kan göra, dvs arbesgivaren och chefen eller arbesledaren. Underlag finns i boken. B. Diskuera vidare Vad är de som gör a man rivs på en arbesplas oavse om man är kille eller jej, ung eller gammal? Hur beer vi oss mo varandra? Hur urycker vi oss? Är vi sressade? Hur är de med mobilelefoner? Är de ill exempel okej a allid svara i mobilelefonen när de ringer oavse när? Underlag finns bland anna i boken. 8. Hälsa di ege ansvar eller fundera på En förusäning för a må bra på arbesplasen handlar om hur du mår de vill säga din personliga hälsa. Vad är vikig för dig för a du ska må bra? Underlag finns i boken. 9. Tillbudsrapporering Tillbud är händelser som kan leda ill olyckor eller ohälsa. Ges några exempel på sådana i reporage? I sådana fall, vilka? Allvarliga illbud ska rapporeras. Till vem? Varför då? Hur används denna rapporering? Sök svar i boken sam på 10. Olyckor och arbesskador I reporage beskrevs några olyckor som ske på jus den arbesplasen. De vanligase anmälda arbesolyckorna generell är de som orsakas av lyf eller fallolyckor på hal underlag. Hur kan man förebygga belasningsskador och fallolyckor? Sök svar i boken sam på

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer