OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN"

Transkript

1 MJÄLTBRANDS VARNING! OM DU ANVÄNDER HEROIN ÄR DU I RISKZONEN Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar!

2 VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMPTOMEN ATT SE UPP FÖR? OM DU INJICERAR: Rödhe och svullnad av injekionssälle eller i närheen av de som kan forma varbildning. Feber, allmän sjukdomskänsla, svaghe med värk och smära, sam huvudvärk. OM DU RÖKER ELLER SNORTAR: Influensaliknande sjukdom (feber, huvudvärk, muskelvärk, hosa), vilke kan orsaka andfåddhe och brössmäror. REDUCERA RISKEN 1. De finns inge säker sä a använda heroin 2. Försök a slua använda heroin, eller redu cera mängden du använder 3. Om du använder heroin dela ine skedar, spruor, vaen eller filer VAR UPPMÄRKSAM PÅ TIDIGA TECKEN OCH SYMTOM! OM DU INJICERAR: Rödhe och svullnad run injekions yan OM DU RÖKER ELLER SNORTAR: Feber, huvudvärk och influensa liknande sympom Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar!

3 Bakgrund: Den 7 juni 2012 anlände en heroin injekions brukare ill e sjukhus i Berlin med sympom av kuan mjälbrand, dvs. infekion vid injekionssälle, sympomen var svara orra sårskorpor, massiv svullnad, rodnad och rombos. Diagnosen fassälldes på Rober Koch insiue och de bekräfades a dea var en mjälbrandsinfekion på grund av e förorena pari heroin. I juni och juli har yerligare personer i Danmark, Tyskland, Frankrike och Skoland avlidi i mjälbrand. Dessa fall följer ubroe i Skoland där 47 personer var smiade av mjälbrand, varav 14 avled. Sporerna som fanns i heroine ansvarig för de senare fallen i Tyskland visade sig vara omöjlig a skilja från de som fanns i Skoland Dea yder på a de kan vara frågan om samma pari heroin som är smikällan. Man ror a ursprunge ill ubroe ligger i konaminering av heroin eller dess illsaser under illverkningsprocessen i ursprungslande, eller möjligen under ransporen. På grund av avsaknaden av kvalieskonroller på gaan av heroin, som är e av resulaen av de globala förbud som råder, är de hel omöjlig a idenifiera och a bor de förorenade heroine från gaan. Ubro kommer sannolik a forsäa med sjukdom och död som följd av de förorenade heroine. Dessa ubro kommer a ske uan förvarning, på grund av brisen av idenifierbara egenskaper eller synliga markeringar på de smiade heroine. Vi vill illhandahålla denna grundläggande informaion ine bara ill de som injicerar eller röker heroin, men också ill personer som kan vara i konak med dem, och människor som kan praa med användarna run om i samhälle. VAD ÄR MJÄLTBRAND? Mjälbrand är en bakerie som skapar sporer som kan infekera kroppen, producerar dödliga gifer och som leder ill döden. BEHANDLING: Mjälbrand kan boas om man börjar med anibioika så for som möjlig. Kan du filrera mjälbrandssporer? Vi ve ine hur många sporer som finns i en injekion, men de finns bevis involverade djursudier a de ine krävs många sporer för a döda e får. Dea yder på a även små mängder av mjälbrandsbakerier kan orsaka infekion, sjukdom och död. Du kan prova a använda en.22 mikron hjul filer, men dea är ingen garani för a a bor mjälbrandssporer. De lilla anale sporer som finns kvar kommer forfarande a smia. VIKTIGT MEDDELANDE: Använd allid nya nålar/ spruor om de är möjlig och dela ingening! Om man använder e hjul filer, blö filre förs (seril, eller kok och kyld) dea soppar mycke av drogen a absorberas av filre. Risken av a smias försvinner ine, och de är möjlig a den ine heller reduceras. Serifi-filre räcker ine för a a bor mjälbrands sporer. A koka lösningen dödar ine mjälbrand. De är möjlig a mjälbrandssporer kan dödas om de kokas i fem minuer, men de är ine så rolig med anke på den lilla väskevolymen som används i en lösning. INFEKTION BLAND HERO- INBRUKARE ÄR MEST SAN- NOLIKT ATT FÖRVÄRVAS GENOM: INJEKTION: Sporer kommer in i blodomloppe, huden eller vävnader under huden (.ex. fe eller muskler) via injekion av förorena heroin. INANDNING RÖKNING: Inandning av sporer när man röker eller snorar förorena heroin. VILKA FICK MJÄLBRANDS- BAKTERIEN ? Samliga bekräfade fall hade en hisorik av heroinmissbruk. Några hade medvee injicera i vener eller muskel - eller av missag injicera i muskel eller fevävnaden precis under huden. Några rapporerade endas rökning av heroin. Några var hemlösa, andra var i fas boende. Vissa - ine alla - var på meadonbehandling. Åldern varierade mellan Fler män drabbades än kvinnor, men de beyder ine a män är mer moagliga för mjälbrand än kvinnor, eller a kvinnor är säkrare.

4 KAN DU IDENTIFIERA FÖRORENAT HEROIN? Nej! Mjälbrandssporer är för små för a ses med de mänskliga öga. Blandningen på spisen eller skeden/ folien kommer a se exak likadan u som en oförorenad mix. TECKEN OCH SYMPTOM: Tidig idenifiering av mjälbrand kan vara svår, särskil bland heroinmissbrukare vars allmänna hälsa ine sällan ändå är dålig. Hur någon reagerar beror också på om sporerna förs in genom blodomloppe (via injekion eller snorning) eller genom lungorna (via rökning). Så håll ukik efer alla som använder heroin och mår dålig - särskil om de har e sår, rodnad eller svullnad vid eller nära en injicerad plas. Men andra idiga sympom kan likna andra sjukdomar som influensa, illamående och/ eller ha svår a andas. VAD DU SKA HÅLLA UTKIK EFTER: Någon kan vara smiad med mjälbrand om han eller hon visar någo av följande: Rödhe och svullnad av injekionssälle eller i närheen av de. Ömhe/ smära/ usläpp av väska eller var från sår. Feber, allmän sjukdomskänsla, svaghe med värk och smära, sam huvudvärk. Infekion vid injekionssälle var de vanligase symome under ubroe NORMALA UPPVISNINGAR AV MJÄLTBRAND KAN OCKSÅ INNEHÅLLA FÖL- JANDE SYMPTOM: Sympom uppäcks ofa 2-12 dagar efer exponering. Vanligvis börjar de som en upphöjd/ svullnande kliande röd bula, liknande e inseksbe. Inom 1-2 dagar, uvecklas de ill en genomskinlig böld och sedan e sår som kan vara smärfri, kan också vara svar i mien av bölden. Influensaliknande feber, huvudvärk och illamående. Spridning av mjälbrand person-ill-person är exrem sällsyn. Foo: hp://www.nja.com.au MJÄLTBRANDS SMITTA VIA INHALATION: Influensaliknande sjukdom (feber, huvudvärk, muskelvärk, hosa), vilke kan orsaka andfåddhe och brössmäror. Snabb försämring av medveande kan hamna i koma. Dea kan förväxlas med en överdos, men ill skillnad från en överdos, kommer den ine hejdas genom naloxon. VAD JAG GÖR OM NÅGON HAR DESSA SYMPTOM: Om en heroinbrukare visar upp någon av dessa sympom, bör du genas hjälpa dem ill närmase sjukhus, akumoagning eller vårdcenral. SAKER DU KAN GÖRA IN- KLUDERAR: Hjälpa dem hia vägen ill närmase akumoagning eller sjukhus. Följa med dem ill närmase akumoagning eller sjukhus. Ordna för någon annan - familj eller vän - a vara där med dem. FINNS DET RISKER FÖR ATT FAMILJ, VÄNNER ELLER VÅRDPERSONAL? Risken för a icke-heroin användare smias ses som minimal. De finns inga dokumenerade fall av smispridning på grund av någon form av inim fysisk eller sexuell konak mellan person ill person. De finns en poeniell risk a vidröra hudskador, särskil när huden är skadad. Vänd er ill sjukvårdsrådgivning för bäsa säe a läka såren på. Små sår kan äckas med e vaenä förband. Sår ska vara äcka av e förband och ine läcka igenom. Försikighe bör vidas för a undvika konak med såre eller varigheer genom a bära engångshandskar, dea bör också användas när man klär sår eller för säda undan maerial som använs. Eferå, a av dig och släng handskar, väa sedan händerna med vål och vaen. Om du eller någon du känner har sympom som beskrivs i denna broschyr åk ill närmase sjukhus omedelbar!

5 KOLLA EFTER TIDIGA SYMPTOM 1. Rödhe och svullnad run sälle du injicera, om du injicerar heroin 2. Feber och influensa liknande sympom, om du röker heroin Om någon du känner har dessa sympom kan du också vara infekerad om heroine är från samma säljare VAD KAN MAN GÖRA 1. Gå ill närmase akumoagning eller vårdcenral 2. A idig börja med anibioika kan rädda di liv, och människorna run omkring dig Beräa dea för alla du känner, ansike mo ansike, via elefon eller sms, sociala näverk, eller på alla sä du kan om den här varningen. FÖR MER INFO. KONTAKTA SVENSKA BRUKARFÖRENINGEN PÅ TEL ELLER GÅ IN PÅ VÅR HEMSIDA SVENSKABRUKARFORENINGEN.SE

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver

Penningpolitik och finansiell stabilitet några utmaningar framöver NATIONAL- EKONOMISKA FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR 21-5-17 Sammanfaade av Birgi Filppa, Karin Siredo och Elisabeh Gusafsson Ordförande: Anders Björklund Inledare: Sefan Ingves, Riksbankschef Kommenaor: Pehr

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner

Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Känner du någon med Fabrys sjukdom? En vägledning för familj och vänner Stöd från familj och vänner Vi behöver alla ha ett bra nätverk och veta att det finns personer runt omkring oss som kan dela glädje,

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet

Modeller och projektioner för dödlighetsintensitet Modeller och projekioner för dödlighesinensie en anpassning ill svensk populaionsdaa 1970- Jörgen Olsén juli 005 Presenerad inför ubildningsuskoe inom Svenska Akuarieföreningen den 1 sepember 005 Modeller

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6

UNIVERSEN. #2 mars -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Resurs för Rysslandsstudier. Sid 4 6 UNIVERSEN #2 mars -10 årg 41 En idning för Uppsala universies medarbeare Snabba dopingeser Sid 9 Oellokören övar för full Sid 15 Resurs för Rysslandssudier Sid 4 6 Foo: STAFFAN CLAESSON Fler nyheer och

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner

Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Bli hög på rätt sätt: en säkerhetsmanual för sprutnarkomaner Introduktion Kapitel 1: Förberedelser för dig själv och din utrustning o Plats, miljö & sinnestillstånd Var du använder Vem du använder med

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bältros kan bryta ut när som helst

Bältros kan bryta ut när som helst Bältros kan bryta ut när som helst 10 brännande frågor om bältros 1. Vad är bältros? Bältros är en virussjukdom som orsakas av återaktivering av det virus som ger upphov till vattkoppor. För att drabbas

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Diclofenac T ratiopharm

Diclofenac T ratiopharm Diclofenac T ratiopharm För korttidsbehandling av lätta till måttliga smärttillstånd, inflammationer och feber Observera! Innan du börjar behandlingen bör du först läsa igenom bipacksedeln som finns i

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer