Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivsamt för boende farligt för anställd. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden."

Transkript

1 Yvonne Hjelte tar gärna fram gitarren när det finns tid. Här spelar hon för Ann-Marie Hanning i hennes lägenhet i äldreboendet. Trivsamt för boende farligt för anställd Ljusa, fräscha lokaler. Breda dörrar, mörka vackra trägolv. Det är lugnt och lunchdags. Vid borden sitter några och äter. En dam i rullstol blir matad. Ett hem för en del. Arbetsmiljö för andra. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Det är viktigt att använda de lyfthjälpmedel som finns. Läs mer t t t t

2 Äldreboendet har vuxit snabbt och det har skapat mycket stress. Ibland har det roliga, som att prata med de äldre, blivit stressande, säger Karin Boström, skyddsombud. l På ett äldreboende kan olika viljor krocka. Sängen intill väggen blir ett arbetsmiljöproblem, likaså mattan på golvet. Det kan ta tid att få boende och närstående att förstå att personalen måste komma åt att bädda sängen utan att arbeta med krokig rygg, till exempel. Jobbet inom vården kan vara tungt. Undersköterskor och sjukvårdsbiträden är den yrkesgrupp som oftast anmäler arbetsskada. Vi måste till exempel tänka på att vi inte fyller sopsäckarna för mycket. Det är ganska långt till soptunnorna, så det blir tungt att bära, säger Karin Boström, arbetsplatsombud/ skyddsombud på Bergkälla äldreboende. Och vid senaste skyddsronden upptäckte vi att kartonger blockerade en nödutgång. Alla måste tänka på riskerna, så att sådant inte sker, säger Angela Plambeck, chef på Bergkälla. Tillsammans går de skyddsrond på arbetsplatsen för att upptäcka om det finns några brister i arbetsmiljön. Karin Boström är vald av sina arbetskamrater för att ha särskild koll på säkerheten och arbetsmiljön. Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetsmiljön är bra. Angela Plambeck är arbetsgivarens representant. Men skyddsronden är bara en årlig säkerhetskontroll. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår hela tiden. Vi har arbetsplatsträffar varje månad för alla, då vi pratar om vad som behöver förbättras. Alla har möjlighet att påverka där. Vi har avdelningsmöten och varje månad gör vi en brandkontroll bland annat, berättar Angela Plambeck. När något händer ska det rapporteras. För även om man försöker tänka på alla risker innan något händer, så kan det alltid ske olyckor. Som till exempel när en anställd fastnade med fingret i en sänggrind. Vi fick ringa brandkåren. Till slut fick vi loss henne. Hon fick inga skador, men det var Nu när många vågar prata mer så kommer många bra tankar och idéer. FAKTA läskigt, säger Angela Plambeck. Även tillbud, när ingen skadas, ska rapporteras. Till exempel när kniven till en matberedare flög iväg. Ingen skadade sig, som tur var. Vanligare än flygande knivar är dock detta ständiga lyftande, som är påfrestande för kroppen. Smitta kan också vara en risk, till exempel om någon boende bär på antibiotikaresistenta mrsa-bakterier eller har hepatit. Då är det särskilda regler om att ha skyddskläder, att man slänger sopor i säckar inne på den boendes rum och liknande som gäller. Det har också hänt att en anställd stuckit sig på nålen när man gett insulin. Är det då en smittad boende, så ska den anställde testas på företagshälsovården. Om det händer så beror det ofta på slarv eller att man har för bråttom, säger Angela Plambeck. Lyfthjälpmedel, handskar, handsprit, automatiska dörrar och liknande är viktigt, men lika viktigt är den psykosociala arbetsmiljön. Att man trivs på jobbet. Att det inte är en ständig stress. För de anställda på Bergkälla har det varit några tuffa år. Renovering, nybygge, utökad verksamhet. Många nyanställda. Allt på en gång. Det började med en inspektion som Arbetsmiljöverket gjorde för några år sedan. De hittade en massa brister i arbetsmiljön; det var för trånga toalettutrymmen, det saknades personalutrymmen, dörröppningarna var l Allvarliga tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket av arbetsgivaren. Allvarligt tillbud är en händelse som kunnat leda till personskada. Till exempel att något började brinna även om ingen fanns i närheten. l Skyddsombud väljs av facket/de anställda. Skyddsombudet har rätt till utbildning och insyn i beslut som påverkar arbetsmiljön. Men det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön.

3 för smala med mera. Åtgärda detta eller betala två miljoner i vite var det tuffa beskedet för det privata företaget Carema som driver äldreboendet på uppdrag av Sollentuna kommun. Det blev bråttom. En utbyggnad var planerad, men nu måste man renovera de gamla lokalerna samtidigt som man byggde nytt. Det byggdes överallt samtidigt, det var jättestökigt och påfrestande. Allt var provisoriska lösningar. Samtidigt skulle personalen hantera oroliga anhöriga och boende. Men det var ändå en positiv attityd, berättar Angela Plambeck. Tack och lov hände inga allvarliga tillbud, konstaterar hon. Personalen fick vara med och ha åsikter om hur det skulle planeras. Enligt lagen ska valda skyddsombud få insyn i beslut som påverkar arbetsmiljön. Angela Plambeck uppmuntrar sina anställda att gå kurser och att utvecklas i jobbet. Till slut blev bygget klart och Arbetsmiljöverket kom tillbaka för att kontrollera. Inspektören gick runt och mätte och kontrollerade allt. Hon sa att det är sällan hon är ute på en arbetsplats där man inte måste åtgärda något, men så var det här. Det var roligt! säger Angela Plambeck. Allt var dock inte frid och fröjd för det. Det lilla äldreboendet med 24 boenden hade vuxit och fått 58 boenden fördelat på nio avdelningar. Många var nyanställda, och det var också svårt att få tag på anställda och vikarier med tillräcklig kompetens. En hel del provanställningar har avslutats. De passade inte för jobbet, säger Angela Plambeck. Det blev tungt för den ordinarie personalen. De sköt upp vissa sysslor, gjorde det allra nödvändigaste. Alla anställda är kontaktman för två boende. Det betyder att de ska ägna extra tid åt dem se till att de får komma ut, är med på olika aktiviteter och lik- Vid senaste skyddsronden upptäckte vi att kartonger blockerade en nödutgång. nande. Om en anställd slutade måste någon annan ta hand om de två som då blev utan kontaktman. Det som skulle vara roligt blev stressande, säger Karin Boström. För att få allt att fungera bättre och få alla anställda att vara mer delaktiga har Bergkälla varit med i projektet Mönsterarbetsplats. Det är ett samarbetsprojekt mellan de anställdas fackförbund Kommunal och arbetsgivarna och har gjort att det blivit ett öppnare klimat på arbetsplatsen. Förr kändes mötena mer som informationsmöten, och jag fick inte höra allt. Det har blivit mindre korridorsnack, säger Angela Plambeck. Och nu när många vågar prata mer så kommer många bra tankar och idéer, säger Karin Boström. På arbetsplatsträffarna numera vet de anställda att de blir lyssnade på och att det inte är chefens ansvar att fixa allt. Om det finns ett problem utses en grupp som ska diskutera lösningar och presentera vid nästa möte. Vid varje möte görs en handlingsplan över vad som ska göras och vem som ska göra vad. Vi får också gå många kurser. Det är mycket utveckling här, säger Karin Boström. Angela Plambeck försöker få de anställda att ta de möjligheter till utveckling som finns. Även sociala aktiviteter är viktiga för trivseln på jobbet. Det kan vara att gå på bio tillsammans, gå ut och äta eller bowla. Häromveckan åkte personalen iväg på planeringsdag på en finlandsbåt. I projektet Mönsterarbetsplats ingår också att den som vill jobba heltid ska få göra det. Så ser det inte alltid ut inom vården, där många saknar inflytande över sin arbetstid. Att få vara med och bestämma över små och stora saker gör att trivseln ökar. Arbetsmiljöarbete är ett ständigt pågående samarbetsprojekt.

4 1 (5 Här är uppgifter att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. na kan vara att ta reda på svaret genom att söka i boken eller på nätet. Det kan också vara diskussionsuppgifter som löses i grupp eller en uppgift som handlar om att utföra något. 1. Roller i arbetsmiljöarbetet Tänk dig att du är anställd på äldreboendet och att du upptäcker att till exempel lyfthjälpmedel eller skyddshandskar saknas. Vad kan du göra som anställd för att se till så att problemet åtgärdas? (Ditt ansvar som anställd) Vad kan arbetsgivaren göra? (Arbetsgivarens ansvar) Vad kan arbetsledaren/chefen göra? (Chefens ansvar) Vad kan skyddsombudet göra? (Skyddsombudets ansvar) Sök svar i Fokus-boken i kapitlet Lagar och regler på arbetsplatsen. Om du arbetar åt ett bemanningsföretag inom vården eller omsorgen, vem har arbetsmiljöansvar för dig? Arbetsgivaren på arbetsplatsen eller din arbetsgivare på bemanningsföretaget? Sök svar i boken samt på Arbetsmiljöverkets hemsida, Extra på nätet Första hjälpen-app Tips Första hjälpen är bra att kunna. Men ibland kan det vara svårt att minnas hur man gör. På www. redcross.se finns en första hjälpen-app med två bildspel som guidar genom de viktigaste momenten i hjärt-lungräddning på vuxna samt luftvägsstopp för barn respektive vuxen. C. Ta reda på Vad händer om arbetsgivaren inte tar ansvar för arbetsmiljön, och om Arbetsmiljöverket påpekar det? Sök svar i regelverket på samt på D. Ta reda på Vad är ett regionalt skyddsombud? Sök svar i boken. E. Ta reda på Kan vem som helst bli skyddsombud? Hur utses skyddsombud? Sök svar i boken. F. Ta reda på Har skyddsombud rätt till utbildning? Är skyddsombudet till för alla på arbetsplatsen även för dem som jobbar tillfälligt eller är inhyrda från bemanningsföretag? Sök svar i boken samt på

5 2 (5) 2. Lagar och avtal Ge exempel på föreskrifter som styr arbetet inom vården eller omsorgen. Sök svar på i de branschanpassade regelpaketen. Får du jobba hur länge som helst? Har du rätt till paus eller rast? Kan du lämna jobbet för att t ex röka eller göra något annat? Sök svar i boken och på 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Sök svar i boken, eller Vad i reportaget är en del av det? B. Uppgift På äldreboendet undersöker de miljön genom att gå skyddsrond samt vid arbetsplatsträffar. Gå en skyddsrond på skolan. Välj ut ett avgränsat område att undersöka, exempelvis trivsel, buller, brand och andra nödsituationer eller skyddsutrustning. Använd gärna någon av checklistorna på att utgå från. Tips: på finns en buller-app som kan användas för att mäta ljudnivån. Förslag på tillvägagångssätt: Välj ut ett område att undersöka. Ta reda på vad som gäller genom att söka information i boken och i regelverket på Ladda ned en checklista från och ta ut det område du/ni valt att undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fält. 4. Risker Vilka risker, som anställda kan utsättas för, beskrivs i reportaget? Gör en sammanställning och ta reda på om dessa är typiska för branschen. Kan du komma på andra risker inom vård och omsorg? Sök svar på

6 3 (5) Vilka risker kan du själv påverka som anställd och hur? Sök svar i boken. 5. Hot och våld A. Diskutera Hot och våld i arbetslivet har ökat de senaste åren, och ett av högriskyrkena är just inom vården. Våldet har också blivit allt grövre och även skjutvapen används i större utsträckning. Varför då? Diskutera möjliga orsaker. Sök information på Arbetsmiljöverkets hemsida, samt på internet. Ge exempel på vad det är som gör att det finns ökade risker för hot och våld på en arbetsplats, så kallade riskkällor? Sök svar på på temasidorna samt i föreskrifterna om våld och hot. C. Ta reda på Vad kan man göra för att minska den här typen av risker, det vill säga hot och våld? Sök information på på temasidorna samt i föreskrifterna om våld och hot. Extra på nätet Temasidor och webbutbildningar Tips På Arbetsmiljöverkets hemsida finns temasidor och grundläggande webbutbildningar för bland annat hot och våld, omsorg, vård och ergonomi. Webbutbildningarna består av en faktaoch övningsdel samt ett avslutande kunskapstest. 6. Arbetslokaler På äldreboendet i reportaget fanns det inga personalutrymmen innan de byggde om. Vilka typer av personalutrymmen måste det finnas på en arbetsplats? Finns det sådana utrymmen på din skola? Sök svar i boken samt på 7. Arbetskläder Vad är skillnaden mellan arbetskläder och personliga skyddskläder? Vilken typ av kläder och utrustning är nödvändiga inom vård och omsorg? Vilka kläder eller utrustning brukar arbetsgivaren på en sådan arbetsplats stå för? Sök svar i boken.

7 4 (5) B. Diskutera Kan man vara klädd hur som helst på ett arbete? Hur är det med niqab, burka eller turban kan man ha det i alla yrken? Eller kortbyxor? Sök information i nyhetsartiklar på webben för att få veta mer om hur diskussionerna går. 8. Må bra på jobbet A. Diskutera omsorgen är oftast kvinnodominerade arbetsplatser. Diskutera med varandra vad ni som arbetskamrater skulle kunna göra för att underlätta för en ensam kille på en arbetsplats. Diskutera också vad arbetsledningen kan göra, dvs arbetsgivaren och chefen eller arbetsledaren. Underlag finns i boken. B. Diskutera vidare Vad är det som gör att man trivs på en arbetsplats oavsett om man är kille eller tjej, ung eller gammal? Hur beter vi oss mot varandra? Hur uttrycker vi oss? Är vi stressade? Hur är det med mobiltelefoner? Är det till exempel okej att alltid svara i mobiltelefonen när det ringer oavsett när? Underlag finns bland annat i boken. Extra på nätet Webbutbildning Uppgift Lär dig mer om krishantering genom att gå in på webbutbildningen Välj kapitlet Om något allvarligt händer, Stöd i krissituation. Utbildningen vänder sig till handelsanställda, men informationen om krishantering är generell. C. Diskutera I reportaget beskrivs olika exempel på vad man kan göra för att skapa delaktighet så att man får ett öppnare klimat och en trivsammare arbetsmiljö på arbetsplatsen. Finns det andra exempel på vad anställda, chefer och arbetsgivare kan göra för att uppnå detta? Underlag finns bland annat i boken. 9. Hälsa ditt eget ansvar eller fundera på En förutsättning att må bra på arbetsplatsen handlar också om hur du mår det vill säga din personliga hälsa. Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? Underlag finns i boken.

8 5 (5) 10. Tillbudsrapportering Tillbud är händelser som kan leda till olyckor eller ohälsa. Ges några exempel på sådana i reportaget? I sådana fall vilka? Allvarliga tillbud ska rapporteras. Till vem? Varför då? Hur används denna rapportering? Sök svar i boken samt på 11. Olyckor och arbetsskador I reportaget ges några exempel på belastningar som är vanliga inom vården och äldreomsorgen. De vanligaste anmälda arbetsolyckorna generellt är de som orsakas av lyft eller fallolyckor på halt underlag. Hur kan man förebygga belastningsskador och fallolyckor? Sök svar i boken samt på

Trygga larm och trötta ben

Trygga larm och trötta ben Ingen dag är den andra lik på H&M:s butik i Sundsvall och de som arbetar här tycker att det är roligt. Men det kan också vara stressigt och tröttande för benen, för ryggen. Att stå och gå på hårda golv

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC

KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 2 Stresshanteringens ABC Det här häftet sammanfattar grundläggande fakta om stress och de åtgärder

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015

En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 Foto: Hans Ekestang En kvartalstidskrift om arbetsmiljöforskning, 1/2015 De två förolyckade vid bygget i Hjorthagen var anställda av olika polska underleverantörer. Dödsolyckan hade kunnat undvikas Foto:

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer