Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!"

Transkript

1 Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar på till exempel gymnasiets hotell- och restaurangprogram. Här får du information om hur bättrevardag.nu fungerar och tips om hur du kan använda utbildningen i din verksamhet. Om utbildningen Bättrevardag.nu är en bred och intresseväckande introduktion till hotell- och restaurangbranschens arbetsmiljöfrågor. Målgrupp är hela branschen: arbetsgivare, chefer, medarbetare och förtroendevalda. Innehållet har arbetats fram gemensamt av branschens arbetsgivare- och fackförbund i samarbete med ämnesexperter. Utbildningen är i första hand avsedd för självstudier framför datorn och beräknas då ta cirka 2-3 timmar att gå igenom. Utbildningen kan också användas som en grupputbildning under ledning av en lärare. Komma igång Starta utbildningen Utbildningen startas genom att öppna i en webbläsare på en internetansluten dator. Registrering För att komma in i utbildningen måste användaren först registrera sig. Registreringen innebär att skapa ett individuellt konto med användarnamn och lösenord. Användarnamnet kan väljas fritt, men den egna e- postadressen är lätt att komma ihåg, och om någon glömt sitt lösenord går det att få lösenordet skickat till sin e-postadress. Vid registreringen finns det möjlighet att skriva in namnuppgifter. Namnuppgifterna används på det diplom som användaren kan skriva ut efter avklarad utbildning. Registreringen innehåller även obligatoriska fält för företagsstorlek, branschtillhörighet och geografisk tillhörighet. Dessa uppgifter används för att ta fram övergripande statistik om hur utbildningen används. Informationen om avklarade avsnitt sparas för varje användare, och därför går det att dela upp utbildningen i flera tillfällen. Personuppgifter lagras endast inom utbildningen och för detta ändamål. Systemkrav För att kunna använda utbildningen krävs en dator som har bredbandsanslutning till Internet. Det krävs också en webbläsare med Adobe Flash Player version 8 eller senare installerad. För att kunna ta del av utbildningen fullt ut rekommenderas också ljudkort och hörlurar/högtalare. Vid problem Kommer dina användare inte in i utbildningen? Kontrollera i så fall med er IT-avdelning att Adobe Flash Player version 8 eller senare är installerad. Flash Player finns att ladda ner på följande adress:

2 Innehållet Innehållet i utbildningen är uppdelat i följande avsnitt: Gör din vardag bättre Mitt arbete Jag och mina kollegor Handlar om allt som påverkar oss på jobbet och hur vi kan påverka. Här behandlas bland annat roller i arbetsmiljöarbetet, lagar och föreskrifter samt systematiskt arbetsmiljöarbete. Innehåller tips för ett bättre och säkrare jobb. Till exempel hur vi kan undvika att skada oss, använda arbetshjälpmedel och skyddsutrustning och hantera kemikalier på ett säkert sätt. Handlar om människorna på jobbet och hur vi påverkar varandra. Här behandlas kommunikation, stress, missbruk, mobbning och minderåriga. Säkerhet på jobbet Min arbetsplats Slutprov Handlar om rutiner vid olyckor, brand, våld och hot. De ska sitta i ryggmärgen! I det här avsnittet undersöker vi arbetsmiljön på några arbetsplatser som är typiska för branschen och hittar möjligheter till förbättringar. När alla avsnitt är avklarade blir slutprovet tillgängligt. Slutprovet finns i flera varianter. Användaren väljer själv det prov som passar honom eller henne bäst. 2(6)

3 Så här fungerar utbildningen Innehållet i utbildningen presenteras i huvudmenyn. Det är möjligt att starta avsnitten i valfri ordning, men enklast och naturligast är att följa den ordning de presentas i. Avsnitten kan startas hur många gånger som helst, även efter avklarad utbildning. Utbildningen kommer alltid ihåg vilka delar varje användare har klarat av, även om datorn stängs av eller om användaren loggar in från en annan plats. I huvudmenyn finns även följande funktioner: För chefen Den som är chef eller vill fördjupa sina kunskaper får här en fördjupningsdel med faktamaterial och verktyg i pdf-format. För att klara det särskilda slutprovet för chefer är det nödvändigt att gå igenom delar av detta material. Länkar Innehåller länkar till webbplatser som är användbara för arbetsmiljöarbetet. Om utbildningen Innehåller information om utbildningens syfte och vilka som står bakom utbildningen. Skriv ut Här finns utbildningen som pdf-dokument för utskrift. Hjälp Här finns en beskrivning av hur utbildningen fungerar. Logga ut Kom ihåg att logga ut efter varje arbetspass. Logga också ut för att byta användare. 3(6)

4 Slutprov och diplom För att kunna göra slutprovet måste användaren först klara av alla delar av utbildningen. Undantaget är Min arbetsplats där användaren bara behöver klara av ett av tre avsnitt: restaurang, hotell eller snabbmat. Efter avklarat slutprov får användaren möjlighet att skriva ut ett diplom. Knappar och ikoner I utbildningen används ikoner för att visa om ett avsnitt är avklarat eller inte. Knappar används för att navigera framåt och bakåt i utbildningen. Avsnittet är inte avklarat. Avsnittet är avklarat Ljud på Ljud av Gå framåt i utbildningen Backa i utbildningen Starta om en dialog eller film. Framåt- och bakåtpilarna finns ibland längst ned till höger på skärmen. Ibland hittar du dem i pratbubblor och på videoavsnitt. Att använda utbildningen Det finns flera sätt att använda utbildningen. Här får du tips om några: Självstudier framför datorn Utbildningen är i första hand gjord för att användas för självstudier. Varje användare registrerar sig och går igenom utbildningen i sin egen takt och uppdelat på så många tillfällen som han eller hon har behov av för att ta sig igenom allt innehåll. Användaren kan använda olika datorer, till exempel både på arbetsplatsen och hemma. Självstudier med pappersutskrift Utbildningen finns tillgänglig som ett pdf-dokument för utskrift. Den som snabbt vill läsa in sig på utbildningens faktainnehåll kan ha nytta av utskriften. Tänk på att mycket av utbildningens innehåll går förlorat i utskrift, exempelvis utbildningens filmer och interaktiva övningar. Studier i grupp En studiegrupp eller gymnasieklass kan under ledning av en handledare eller lärare gå igenom utbildningen gemensamt genom att utbildningen visas på projektor med högtalare kopplade till datorn. Vissa av utbildningens interaktiva moment med övningar som syftar till individuella val och individuell reflektion går till viss del förlorade om ni väljer det här upplägget. Å andra sidan kan deltagare i grupp utbyta tankar, erfarenheter och reflektioner med varandra. Ett tips är att använda delar av utbildningen, till exempel filmerna, som inledning till en diskussion eller föreläsning. Observera att om ni väljer att genomföra studier i grupp finns det inte möjlighet att skriva ut individuella diplom. 4(6)

5 Använda utbildningen på företaget För dig som är ansvarig för att genomföra utbildning på ett företag finns det några frågor som är viktiga att ta ställning till och informera deltagarna om innan ni sätter igång: Var ska de anställda gå igenom utbildningen? På jobbet eller hemma? Vilken tid ska de anställda använda? Arbetstid eller fritid? Vilka konsekvenser får valet av plats och tid? Om de anställda ska gå igenom utbildningen på fritiden finns det då möjlighet till ledighet eller ekonomisk ersättning som kompensation? Hur ska ni följa upp att alla går igenom hela utbildningen? Ett tips är att låta deltagarna skriva ut diplom som ska visas upp för dig alternativt närmaste chef. Vilka morötter finns för användarna att gå igenom utbildningen? Kan ditt företag erbjuda något extra till den som genomgått utbildningen, till exempel ledighet, en mindre gåva eller liknande? Tips vid studier i grupp En bra utgångspunkt vid studier i grupp är de filmer som finns i inledningen till varje kapitel förutom Min arbetsplats. Titta på filmerna och diskutera sedan i gruppen. Här följer några diskussionsfrågor som kan vara till hjälp: Gör din vardag bättre Vad är arbetsmiljö för dig? Låt var och en beskriva vad han eller hon tror eller tycker innefattas i begreppet arbetsmiljö. Vad får dig att må bra på jobbet? Låt var och en skriva ner en lista med saker som får just honom eller henne att må bra på jobbet. Diskutera i gruppen. Vilka erfarenheter av arbetsmiljöarbete finns i gruppen? Finns någon som är eller har varit skyddsombud? Finns det någon som är chef eller arbetsgivare? Hur bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet på ert företag? Mitt arbete Arbeta rätt Vilka arbetsuppgifter på er arbetsplats kan orsaka värk och skador? Vad kan ni göra på er arbetsplats för att undvika att bära eller lyfta för tungt och för att undvika att få värk i kroppen på grund av obekväma arbetsställningar? Har alla på arbetsplatsen fått information om hur man ska arbeta för att undvika skador? Kommer ni i gruppen på andra tips om bra arbetsställningar och arbetsmetoder utöver det som finns i utbildningen? Mitt arbete Ta hjälp Vilka arbetshjälpmedel finns på er arbetsplats idag? Används de? Om inte varför? Finns det arbetshjälpmedel som skulle kunna underlätta arbetet på er arbetsplats? Mitt arbete Skydda dig Har ni den personliga skyddsutrustning (handskar, hörselskydd etc) som behövs på er arbetsplats idag? Används utrustningen? Om inte varför? Finns det skyddsutrustning och skyddskläder som ni skulle behöva men som inte finns idag? Vet alla på arbetsplatsen vilken skyddsutrustning som finns och hur den ska användas? Mitt arbete Var varsam Vilka kemikalier använder ni på er arbetsplats? Finns det märkning på alla kemikalier? Vet alla vilka risker som finns med de kemikalier som finns på er arbetsplats? Mitt arbete Undvik olyckor Vilken utbildning får nyanställda hos er? Får alla information om de risker som finns? Finns det arbetsmoment med särskilda risker på er arbetsplats? Vad kan ni göra för att undvika riskerna? 5(6)

6 Mitt arbete Undvik smitta Vilka smittorisker finns på er arbetsplats? Hur kan ni göra för att undvika dem? Har alla fått information om de smittorisker som finns? Jag och mina kollegor Kommunikation Vad tycker du om arbetsplatsen i filmen? Är det här en bra arbetsplats? Känner du igen dig? Hur fungerar kommunikationen på er arbetsplats? Hur är det att komma som nyanställd till er arbetsplats? Vad kan ni göra för att förbättra kommunikationen? Jag och mina kollegor Stress Vad tycker du om arbetsplatsen i filmen? Är det här en bra arbetsplats? Känner du igen dig? Vad händer på längre sikt om det är så här på jobbet varje dag? Vad orsakar stress på din arbetsplats och hur kan du undvika det? Vad ska man göra om man upptäcker att en kollega är utsatt för skadlig stress? Jag och mina kollegor Missbruk Hur hanterar ni alkohol på er arbetsplats? Förekommer det missbruk på er arbetsplats? Vilka problem orsakar det i så fall? Vad gör du om du upptäcker att en kollega har missbruksproblem? Hur skulle du vilja att omgivningen reagerade om det var du som hade missbruksproblem? Vems ansvar är missbruksproblem? Individens? Gruppens? Chefens? Arbetsgivarens? Minderåriga Har ni koll på vilka arbetsuppgifter på er arbetsplats som inte får utföras av minderåriga? Vad ska man göra om man upptäcker att en minderårig utför arbete som han eller hon är för ung för? Vems ansvar är det att se till att minderåriga inte utför olämpliga arbetsuppgifter? Säkerhet på jobbet Har du varit med om något obehagligt på jobbet? Vad hände och hur kan liknande händelser undvikas i framtiden? Vilka riktlinjer och rutiner för säkerhet finns på din arbetsplats? Genomför ni regelbundet brandövningar och övningar av andra situationer där säkerheten kan sättas ur spel, till exempel rån eller hot och våld? Vet du var brandsläckare, brandfilt och nödutgångar finns på din arbetsplats? Vilka på din arbetsplats har fått utbildning i första hjälpen? Min arbetsplats Finns det någon i gruppen som varit med på en skyddsrond? Hur var det? Vilka områden att förbättra upptäckte ni? Hur följdes skyddsronden upp? 6(6)

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer