Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fall och farliga grepp vanliga på bygget"

Transkript

1 Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden. Därför går man skyddsrond ofta, var eller varannan vecka kanske. På andra arbetsplatser kan det vara en gång om året. Ordning och reda är extremt viktigt här, sju våningar upp i luften där ett bygglag förbereder nästa våning. Ett dåligt skyddsräcke kan få förödande följder. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är bra. Fall och farliga grepp vanliga på bygget Arbetsmiljöfrågor genomsyrar allt här, det är livsviktigt. Läs mer t t t t

2 l Betongen skulle pumpas upp till sjätte våningen, men något gick snett. Betongröret tog i en balkong, och det var nära att balkongfundamentet rasade. Det kunde ha blivit en allvarlig olycka, men pumpföraren hade tur den här gången. Det hände häromveckan på ett av JM:s byggen vid Långbro. Ett tillbud, och skyddsombudet David Koff skrev en rapport. David är det enda skyddsombudet i det här bygglaget som jobbar med husets stomme. Sedan kommer inredningslaget, med ett annat skyddsombud. Ett skyddsombud ska det finnas på varje arbetsplats med minst fem anställda. Är det många anställda ska det finnas flera. På ett bygge kan det hända mycket. Skräp, höga höjder, isiga trappor, verktyg som tappas är några exempel. Dessutom förändras arbetsplatsen för varje dag som går. Just därför måste man hela tiden jobba förebyggande. Man måste se var olyckorna kan ske innan de händer. Man måste se vad de anställda kan skadas eller blir sjuka av innan det händer. Peter Finneman är platschef på det här bygget. Det är han som ska se till att arbetsmiljön är god. Högst ansvarig är byggföretagets vd, men det ansvaret är delegerat ner till platschefen. Han är byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet, BAS-U. Det finns också en byggarbetsmiljösamordnare för projekteringen, BAS-P. Alla anställda har gått kurs i första hjälpen så att de kan gripa in om något händer. Enklare sjukvårdsutrustning ska också finnas på arbetsplatsen. FAKTA Arbetsledningen är ansvarig. Skyddsombudet hjälper till. Men alla anställda måste tänka på arbetsmiljön och de måste följa regler och föreskrifter. Minst varannan vecka går skyddsombudet David Koff skyddsrond tillsammans med platschefen. I början, när byggnadsstommen monteras, gör de det varje vecka. Det är så mycket som ständigt förändras på en byggarbetsplats. Vid skyddsronden går de efter en checklista så att de kommer ihåg att kolla allt. Finns skyddsräcken överallt? Ligger det skräp och ledningar framme så att man kan snubbla på det? Är det isigt någonstans eller är det något annat som kan orsaka skada? Allt måste fungera riskfritt. När en olycka väl inträffar är det för sent. Om något ska fixas, så bestämmer man direkt vem som ska göra det. Och om en olycka ändå skulle inträffa måste den rapporteras. Oj och Aj ska rapporteras. Oj det är när man ser att något måste åtgärdas, ett så kallat tillbud. Aj det är när någon redan gjort sig illa. David Koff har inte varit skyddsombud så länge. Han får utbildningar av facket för att klara jobbet. Det tycker han är bra. Företaget han jobbar på har också egna kurser. Mycket är sunt förnuft, men det är kul att gå utbildningar och lära sig mer, säger han. Häromveckan hade arbetsplatsen en utbildning i första hjälpen. Det var platschefen som hade upptäckt att få av de anställda hade lärt sig detta, så han såg till att alla fick den utbildningen. Det är kallt på taket där vi står sju våningar upp. Det är sällan man stoppar jobbet på grund av kylan. Om det görs, så är det platschefen som bestämmer det tillsammans med lagbasen. Lagbasen ska inte vara samma person som skyddsombudet. Så tänker man på det här företaget. Lagbasen kanske tänker mer på att ackorden ska hållas, än på att bygga ett skyddsräcke. Det är därför skyddsombudet finns för honom eller henne är säkerheten det viktigaste. David Koff går på taket och sätter sätter orangea skyddsknoppar på armeringsjärnen som står rakt upp. Trappan ner till våningen under har ännu inte fått något skyddsräcke. Det ska snart fixas, säger han. Vi har åkt upp i bygghissen, som står lite snett. Den borde kunna pallas upp bättre. Det ska påpekas till företaget man hyrt hissen av. Bättre än så här kan det göras. Från luften sänks en betongplatta ner. Kranföraren gör det l Olyckor och allvarliga tillbud ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Med tillbud menas händelser som skulle kunnat leda till en olycka eller ohälsa. Till exempel att ett skyddsräcke rasat även om ingen fanns i närheten. l Skyddsombud väljs av facket/de anställda. Skyddsombudet har rätt till utbildning och insyn i beslut som påverkar arbetsmiljön. Men det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön.

3 snyggt och säkert. Men det gäller att ha koll. Om det blåser mycket kan plattan börja rotera till exempel. På byggen sker ibland olyckor just med kranarna. Det är tunga saker som ska upp, och slarv med säkerheten kan få förödande följder. Fallolyckorna har ökat inom branschen. Stukade fötter och skador när man lyfter tunga saker och olyckor med handverktyg är också vanliga. Och ibland måste man jobba i obekväma ställningar, till exempel med armarna över axelhöjd. Det är skadligt för kroppen. Damm, kyla och vibrationer kan också orsaka skador och sjukdomar. Det här är en riskabel arbetsmiljö, och just därför är det noga med allt. Protokollen från skyddsronderna sitter på väggen precis innanför dörren till byggbodarna där de anställda kan fika, byta om och duscha. Här inne finns också en pärm med arbetsmiljöplanen. Här står allt om arbetsmiljön. Den togs fram redan innan man började bygga. Det är en viktig pärm för platschefen Peter Finneman. Det är han som har fått uppgiften att driva arbetsmiljöarbetet och se till så att arbetsmiljön inte är farlig. Om något går alldeles fel och reglerna inte följts kan han eller arbetsgivaren straffas. David Koff är de anställdas representant, skyddsombud. Han påpekar om något behöver åtgärdas, han går skyddsronder och rapporterar tillbud. Men han är inte ansvarig för arbetsmiljön. Det är byggföretaget JM:s bygge det här. De flesta här är anställda av JM. Men inte alla. Här finns exempelvis elektriker och VVS-folk som har andra arbetsgivare. Och det skulle kunna finnas anställda från bemanningsföretag. Men JM är ansvarig för att alla på arbetsplatsen har en god arbetsmiljö, oavsett På taket är det ibland kallt att jobba, men det är sällan arbetet stoppas på grund av kylan. Det behövs fler tjejer på byggen. vilken arbetsgivare personen har.ytterst är det företagets vd som är ansvarig. I praktiken är det ansvaret delegerat. Redan när bygget planeras ska någon vara ansvarig för arbetsmiljön (BAS-P). I det här fallet är det projekteringsledaren. Och på bygget är det platschefen (BAS- U). Här är det alltså Peter Finneman som måste ha koll. Han är också ansvarig för att jag som besökare sätter på mig en blå hjälm när jag går in på bygget. En hjälm för gäster. David Koff har själv tappat en skruvdragare från hög höjd, så han vet hur viktig hjälmen är. Själv bär han en grön skyddsombudshjälm. Lärlingar har röd hjälm, arbetsledarna har gul hjälm och de andra anställda har vit. Det är viktigt att snabbt kunna se vem som befinner sig på platsen. Arbetsmiljöfrågor genomsyrar allt här, det är livsviktigt. Inom företaget finns det ett huvudskyddsombud på huvudkontoret. Han hjälper David Koff och andra skyddsombud ute på byggena. Och så har företaget en skyddskommitté som bestämmer om arbetsmiljöfrågor i hela landet. Arbetsmiljö handlar inte bara om fysiska risker som fall och skador vid tunga lyft. Det handlar lika många gånger om psykiska påfrestningar som exempelvis stress eller trakasserier. Byggbranschen är mansdominerad och det kanske inte alltid är lätt att vara annorlunda, till exempel homosexuell eller kvinna. Sofia Lindblad praktiserar som byggnadsingenjör på bygget. Hon är positivt överraskad över hur hon blivit mottagen. Jag trodde kanske inte att gubbarna skulle lyssna på en tjej, men det gör de. De lyssnar på mig också. Det behövs fler tjejer på byggen, säger hon. Sofia Lindblad är positivt överraskad över hur bra det går att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats.

4 1 (5) Här är uppgifter att arbeta vidare med efter att ha läst reportaget. Uppgiften kan vara att ta reda på svaret genom att söka i boken eller på nätet. Det kan också vara diskussionsuppgifter som löses i grupp eller en uppgift som handlar om att utföra något. 1. Roller i arbetsmiljöarbetet Tänk dig att du är anställd på bygget och att du sett att det saknas skyddsräcke. Vad kan du göra som anställd för att se till så att skyddsräcket kommer på plats? (Ditt ansvar som anställd) Vad kan arbetsgivaren göra? (Arbetsgivarens/Byggherrens ansvar) Vad kan platschefen göra? (Chefens ansvar) Vad kan skyddsombudet göra? (Skyddsombudets ansvar) Sök svar i Fokus-boken i kapitlet Lagar och regler på arbetsplatsen. B. Ta reda på Byggherren har samordningsansvar för arbetsmiljön på en byggarbetsplats. Vad innebär det? Sök svar i boken och på Arbetsmiljöverkets hemsida, C. Ta reda på Om du arbetar åt ett entreprenadföretag på en byggarbetsplats, vem har arbetsmiljöansvar för dig? Byggherren på arbetsplatsen eller din arbetsgivare på entreprenadföretaget? Sök svar på Arbetsmiljöverkets hemsida, Extra på nätet Webbutbildning Uppgift På Arbetsmiljöverkets hemsida finns en grundläggande webbutbildning för byggbranschen. Den består av en fakta- och övningsdel samt ett avslutande kunskapstest. bygg/utbildning/ D. Ta reda på Vad händer om arbetsgivaren inte tar ansvar för arbetsmiljön, och om Arbetsmiljöverket påpekar det? Sök svar i regelverket på samt på E. Ta reda på Vad är ett regionalt skyddsombud? Har de fått mer eller mindre att göra inom byggbranschen? Sök svar i boken samt på Byggnadsarbetareförbundets webbplats, www. byggnads.se. F. Ta reda på Kan vem som helst bli skyddsombud? Hur utses skyddsombud? Sök svar i boken.

5 2 (5) G. Ta reda på Har skyddsombud rätt till utbildning? Är skyddsombudet till för alla på arbetsplatsen även för dem som jobbar tillfälligt eller är inhyrda från bemanningsföretag? Sök svar i boken samt på H. Diskutera I reportaget talar man om att skyddsombudet inte ska vara samma person som lagbasen. Diskutera skälen för detta. Finns det några bestämmelser om detta? Sök fakta i boken och i regelverket på 2. Lagar och avtal Ge exempel på föreskrifter som styr arbetet inom bygg och anläggning. Sök svar på till exempel i de branschanpassade regelpaketen. B. Ta reda på I reportaget beskrivs en pärm med en arbetsmiljöplan. Vad ska finnas med i en sådan? Vem ska göra arbetsmiljöplanen? Sök svar bland föreskrifterna på samt temasidorna för Byggnadsoch anläggningsarbete. C. Ta reda på Får du jobba hur länge som helst? Har du rätt till paus eller rast? Extra på nätet Filmklipp på Youtube Diskutera Titta på filmklippet om Säkert underhåll. Gå in på com och sök på Säkert underhåll. Filmen är 4 minuter lång. Vilka maskiner finns det på en byggarbetsplats? Vad bör man tänka på när det gäller säkerhet och underhåll av dessa? Kan du lämna jobbet för att t ex röka eller göra något annat? Sök svar i boken och på D. Ta reda på Finns det särskilda bestämmelser för minderåriga generellt, samt för minderåriga på en byggarbetsplats? Sök svar i boken och på 3. Systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM? Sök svar i boken, eller Vad i reportaget är en del av det?

6 3 (5) B. Uppgift På byggarbetsplatsen använder de en checklista för att undersöka miljön vid en skyddsrond. Gå en skyddsrond på skolan. Välj ut ett avgränsat område att undersöka, exempelvis trivsel, buller, brand och andra nödsituationer eller skyddsutrustning. Använd gärna någon av checklistorna på att utgå från. Tips: på finns en bullerapp som kan användas för att mäta ljudnivån. Förslag på tillvägagångssätt: Välj ut ett område att undersöka. Ta reda på vad som gäller genom att söka information i boken och i regelverket på Ladda ner en checklista från och ta ut det område du/ni valt att undersöka. Genomför undersökningen och fyll i alla fält. 4. Risker Vilka risker beskrivs i reportaget? Gör en sammanställning och ta reda på om dessa är typiska för branschen. Kan du komma på andra risker på en byggarbetsplats? Sök svar på B. Ta reda på Vilka risker kan du själv påverka som anställd och hur? Sök svar i boken. 5. Klimat När är det för kallt för att jobba? Eller för varmt? Finns några regler? Sök svar i boken samt på Extra på nätet Facebook Ta reda på Vad finns om arbetsmiljö på Facebook? 6. Personlig skyddsutrustning Vad är skillnaden mellan arbetskläder och personliga skyddskläder? Vilken typ av personliga skyddskläder och utrustning är nödvändiga på en byggarbetsplats? Vilka kläder brukar arbetsgivaren på en byggarbetsplats stå för? Sök svar i boken.

7 4 (5) B. Diskutera Kan man vara klädd hur som helst på ett arbete? Hur är det med niqab, burka eller turban kan man ha det i alla yrken? Eller kortbyxor? Sök information i nyhetsartiklar på webben för att få veta mer om hur diskussionerna går. 7. Må bra på jobbet A. Diskutera Byggbranschen är en mansdominerad arbetsplats. I reportaget säger praktikanten Sofia att hon känner sig positivt överraskad över det mottagande hon har fått. Diskutera med varandra vad ni som arbetskamrater skulle kunna göra för att underlätta för en ensam tjej på ett bygge. Diskutera också vad arbetsledningen kan göra, dvs arbetsgivaren och chefen eller arbetsledaren. Underlag finns i boken. B. Diskutera vidare Vad är det som gör att man trivs på en arbetsplats oavsett om man är kille eller tjej, ung eller gammal? Hur beter vi oss mot varandra? Hur uttrycker vi oss? Är vi stressade? Hur är det med mobiltelefoner? Är det till exempel okej att alltid svara i mobiltelefonen när det ringer oavsett när? Underlag finns bland annat i boken. 8. Hälsa ditt eget ansvar eller fundera på En förutsättning för att må bra på arbetsplatsen handla om hur du mår det vill säga din personliga hälsa. Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? Underlag finns i boken samt på 9. Tillbudsrapportering I inledningen av reportaget beskrivs en händelse med ett betongrör som kunde ha slutat illa om inte turen varit framme. Men skyddsombudet skrev en rapport. Till vem? Varför då? Hur används denna rapportering? Sök svar i boken samt på

8 5 (5) 10. Olyckor och arbetsskador De vanligaste anmälda arbetsolyckorna är de som orsakas av lyft eller fallolyckor på halt underlag. Hur kan man förebygga belastningsskador och fallolyckor? Sök svar i boken samt på temasidor Bygg- och anläggning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

Arbetsmiljön är viktig

Arbetsmiljön är viktig Arbetsmiljön är viktig Vi tillbringar en stor del av vårt liv på jobbet. Hur vi mår i skolan eller på jobbet är väldigt viktigt och påverkar oss i vårt dagliga liv. Arbetsmiljön påverkar också våra förutsättningar

Läs mer

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel

Rädslan kom efteråt. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet för GY2011. Hot och våld. Fokus på arbetsmiljö & säkerhet är ett läromedel Hot och våld Rädslan kom efteråt Fyra maskerade rånare höll omgivningen i schack med pistol, yxa och kofot. Den som hade en pistol siktade på Andreas Gill. Det var en dag på jobbet i köpcentrumet där han

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Belasta rätt. så undviker du skador

Belasta rätt. så undviker du skador Belasta rätt så undviker du skador Minska belastningsskadorna med kunskap och motivation Belastningsergonomi handlar om hur arbetsställningar, arbetsrörelser, fysisk belastning och andra förhållanden påverkar

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

KNÄCKET. -ficktidningen för dig som ska ut och jobba! - så hanterar du chefen! - SÅ undviker du skadorna! - så fixar du jobbet!

KNÄCKET. -ficktidningen för dig som ska ut och jobba! - så hanterar du chefen! - SÅ undviker du skadorna! - så fixar du jobbet! KNÄCKET -ficktidningen för dig som ska ut och jobba! - så hanterar du chefen! - SÅ undviker du skadorna! - så fixar du jobbet! 1 Innehållsförteckning Dags att börja jobba? sid 2 På parkjobbet sid 3 4 På

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Din arbetsmiljö vem bryr sig?

Din arbetsmiljö vem bryr sig? Din arbetsmiljö vem bryr sig? 2 INNEHÅLL Friskfaktorer...4 Arbetsplatsens utformning...6 Du och chefen... 10 Balans i arbetslivet... 12 Vi är varandras arbetsmiljö... 14 Om din arbetsmiljö behöver förbättras...17

Läs mer