Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar"

Transkript

1 Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar

2 Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter till praktikanterna Broschyren Inför praktiken guide till dig som ska handleda Broschyren Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Introduktionsblankett Returkuvert Informationen i broschyrerna ska fungera som ett stöd när ni ska förbereda och planera inför praktikstart. Vem är det som är ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats? Det är den person som även ansvarar för att göra en riskbedömning och en inventering av arbetsuppgifter. Arbetet med att förbereda inför praktikstart kan delas in i tre steg. Steg 1: Tänk igenom vilka arbetsuppgifter ungdomarna får göra och vilka de inte får göra. Behövs instruktioner för att utföra uppgifterna? Vem går igenom instruktioner? o.s.v. Tänk på att unga personer inte alltid får göra samma arbetsuppgifter som vuxna samt att det kan finns andra risker. Steg 2: Skriv ned möjliga risker i riskbedömningsmallen som finns i Lilla guiden sid Steg 3: Förenkla det du kommit fram till i riskbedömningen på introduktionsblanketten till praktikanten/-erna. Denna process kan verka krånglig men det är egentligen inte svårare än att skriva ned de förhållningsregler och instruktioner som du redan har tänkt igenom när du bestämde dig för att ta emot en ung praktikant. Att arbetsuppgifter som får och inte får göras av ungdomar skrivs ned är både en trygghet för dig som handledare, er arbetsplats och för praktikanterna. Lycka till med förberedelserna! 2

3 Innehållsförteckning Steg 1 Tänk igenom innan praktikanten börjar...4 Steg 2 Riskbedömning...6 Steg 3 Introduktionsblankett...8 Vid första mötet...10 I nästa utskick...10 Bra att veta

4 Steg 1 Tänk igenom innan praktikanten börjar Vad kommer att vara praktikantens huvudsakliga uppgifter och hur ska dessa utföras på ett säkert sätt? Vad får praktikanten INTE göra? Det är viktigt att tänka på att praktikanten inte får ersätta ordinarie personal eller själv ha ansvar för någon verksamhet. Om du är sjuk eller ledig, vem ska vara handledare istället? Tänk på att praktikanten inte ska lämnas ensam med till exempel barn eller vårdtagare. En handledare måste alltid finnas tillhands. Vilka praktiktider ska hen ha? Raster? Arbetskläder? Till vem ska hen göra sjukanmälan? Vilka telefonnummer bör hen ha? Finns det annan information som praktikanten behöver känna till? Vad har ni för förväntningar på praktikanten till exempel när det gäller att passa tider, användning av mobiltelefon m.m.? Meddela övrig personal i god tid om att ni ska ta emot sommarpraktikanter. Vem ska informera om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns? 4

5 5

6 Steg 2 Riskbedömning Kanske har din arbetsplats redan idag väl fungerande rutiner för riskbedömningar - det kan då vara en idé att komplettera dessa med vad som gäller för praktikanter. I den bifogade broschyren Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete på sid. 6-7 finns en tom riskbedömning som du kan fylla i. Observera att ingen rapportering om riskbedömning behöver lämnas in till Ung i Sommar. Fyll i så här: 1. Skriv ned vad ni har tänkt att praktikanten ska göra och om dessa uppgifter kan medföra någon fysisk eller psykisk risk. Stäm av med Arbetsmiljöverkets föreskrifter vilka uppgifter en praktikant får eller inte får göra om du är osäker. I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö hittar du vilka regler som gäller för ungdomar som är ute i arbete/praktik. Besök gärna av.se eller ring Fyll i hur allvarlig risken kan tänkas vara. Både hur ofta sannolikt - det finns risk för att något ska hända och hur allvarliga skadorna - konsekvenserna - kan bli. 3. Fundera över och formulera hur din arbetsplats kan arbeta för att undvika riskerna. Till exempel ska man om hen arbetar med djur ha skyddsutrustning samt tydliga instruktioner för de arbetsuppgifter som hen får utföra. 4. Vem ska utföra åtgärden och när? 5. Det är viktigt att påminna praktikanten under praktiken om vad de får och inte får göra. 6

7

8 Steg 3 Introduktionsblankett Fyll i den bifogade introduktionsblanketten, 1 ex. per ungdom (det går naturligtvis bra att kopiera en ifylld blankett om alla praktikanter ska ha samma uppgifter). På nästa sida ser du ett exempel på hur en ifylld introduktionsblankett kan se ut. Det är en trygghet för både er och praktikanten att det finns nedskrivet viktig information om praktiken. 1. Fyll i namn, arbetsplats, handledare samt telefonnummer till arbetsplatsen. 4. Anteckna datum för när brand- och säkerhetsföreskrifter har gåtts igenom. 5. Skriv ner om det är något särskilt praktikanten bör känna till, exempelvis att hen ska ha oömma kläder, om arbetsplatsen bjuder på lunch eller om hen ska ta med egen mat. 6. Underskrift av handledare och praktikant. 2. Skriv ned vilka praktikuppgifterna är samt hur de ska utföras och om det krävs särskilda instruktioner. 3. Skriv upp vilka arbetsuppgifter hen inte får göra, exempelvis lämnas ensam med barn eller vårdtagare. 8

9

10 Vid första mötet under praktiken 2015 guide till dig som ska handleda ung i sommar Det är alltid bra att träffas en gång innan praktiken börjar om det är möjligt. Ge praktikanten introduktionsblanketten och gå igenom den tillsammans. Gå igenom tider, om hen exempelvis ska ta med egen lunch, med mera. Visa runt praktikanten på arbetsplatsen. I nästa utskick... som kommer i slutet på maj kommer ni att få: Broschyren Under praktiken Guide till dig som ska handleda Praktikantknappar Timlistor Praktikintyg BRA ATT VETA... är att de blivande praktikanterna också kommer att få ett utskick med material. I utskicket kommer de att få hem Överenskommelse om praktik, skatteintyg och broschyren Till dig som ska praktisera. 10

11 11

12 Malmö stad Ung i Sommar Malmö Tel malmo.se/ungisommar Grafisk form: Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Foto: Colourbox.com Tryck: TMG Öreund, ex

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Du har ansvar för arbetsmiljön

Du har ansvar för arbetsmiljön Du har ansvar för arbetsmiljön Lättläst version I den här broschyren kan du läsa om vem som har ansvar för att en arbetsmiljö är säker. Med arbetsmiljö menas den fysiska och psykiska miljön på arbetet.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Fall och farliga grepp vanliga på bygget

Fall och farliga grepp vanliga på bygget Zebastian Engberg går i gymnasiet och är ute och praktiserar varannan månad. Han vill ha ett rörligt jobb: Att sitta vid en dator hela dagarna är inte mitt stuk, säger han. Ett bygge förändras hela tiden.

Läs mer

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har?

Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Hem för vård eller boende (HVB) Vet du vilka rättigheter du har? Dina rättigheter för dig som bor på ett hem för vård eller boende (HVB) Alla barn har lika värde. Du och alla andra barn har rätt att växa

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Grattis - du ska bli handledare!

Grattis - du ska bli handledare! Grattis - du ska bli handledare! Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd Att handleda elever under praktik Att vara handledare för en elev på gymnasieskolan eller yrkeshögskolan kan vara både lärorikt, utvecklande

Läs mer

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet

STÖD VID MÖTEN. Om det här materialet STÖD VID MÖTEN Om det här materialet Det är ofta i möten med okända människor och miljöer som en person med Aspergers syndrom upplever svårigheter. Här presenteras materialet "Stöd vid möten", som på ett

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Så får barn och ungdomar arbeta

Så får barn och ungdomar arbeta Så får barn och ungdomar arbeta INNEHÅLL Allmän information Arbetsuppgifter Arbetstider och ledighet ALLMÄN INFORMATION FÖR BÅDE MINDERÅRIGA och vuxna som arbetar gäller arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter. En presentation av barnets rättigheter Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter En presentation av barnets rättigheter Alla har rättigheter. Du som är under 18 har dessutom andra, särskilda rättigheter. En lista på dessa

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer