Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual"

Transkript

1 Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan?

2 Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik 4 Sälla in de elekoniska skydde 6 Insällningsanvisningar 6 Sälla in Micrologic.0 7 Sälla in Micrologic Prova de elekoniska skydde 9 Teknisk appendix 0 Ulösningskurvor 0 Bya u insällningspluggen Termisk minne

3 insananeous seing shor ime seing delay insananeous Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Beeckningar E5450A Alla effekbryare av ypen Compac NS , Maserpac NT och Maserpac NW är uusade med e elekonisk skydd Micrologic, som kan byas u på plas. De elekoniska skydden är uformade för a skydda huvudsömkresar och belasningar. Micrologic.0 A X Y X: yp av skydd: c för sandardskydd c 5 för selekiv skydd c 6 för selekiv skydd och differenialskydd c 7 för selekiv skydd och jordfelsskydd Z E566B E5353A Micrologic.0: sandardskydd Micrologic a x E535A lång id + momenan Micrologic 5.0: selekiv skydd Micrologic 5.0 E5354A 0 I Y: versionsnummer elekonisk skydd: Idenifierar de olika generaionerna av elekoniska skydd: 0 sår för den försa versionen. Z: yp av mäning: c A sår för «amperemeer» c P sår för «power», dvs effekmäning c H sår för «harmonics», dvs överonsanalys c ingen boksav: ingen mäning x a 6 4 sd on I I i off 0 Ii I lång id + kor id + momenan

4 Presenaion övre fäse undre fäse 3 skyddslucka 4 öppningspunk för skyddslucka 5 plombering för skyddslucka 6 insällningsplug 7 fässkruv för insällningsplug 8 ansluning ill effekbryaren E5355A 0 Micrologic.0 E5356A Omkopplare för insällning E5357A Micrologic.0 Micrologic ulösningsvärde (lång id) 0 fördröjning (lång id) ulösningsvärde (kor id) fördröjning sd (kor id) 3 ulösningsvärde (momenan) 4 ulösningsvärde Ii (momenan) 5 lysdiod för indikering av överlas 6 konakdon för provning insananeous x seing a a 6 4 shor ime x seing sd on I delay off insananeous I i off

5 Inodukion ill de elekoniska skydde Funkionsöversik Sömskydd Insällningar för skydd Beroende på yp av insallaion säller du in ulösningskurvan för de elekoniska skydde med hjälp av paramearna nedan. E5358A Micrologic.0 0 I : ulösningsvärde (lång id) : fördröjning (lång id) vid 6 x 3: ulösningsvärde (momenan) 3 E5359A Micrologic Ii I 4 I on I off : ulösningsvärde (lång id) : fördröjning (lång id) vid 6 x 3: ulösningsvärde (kor id) 4: fördröjning sd (kor id) 5: ulösningsvärde Ii (momenan) 5 Micrologic elekoniska skydd.0 och 5.0 Överlasskydd (lång id) Överlasskydde (lång id) skyddar ledarna (faser och neualledare) mo överbelasning. Mäningen baseras på sömmens verkliga effekivvärde (RMS). Termisk minne De ermiska minne simulerar emperaurvariaioner i kablarna före och efer ulösning, oavse sömmens värde (överlas eller ine). De ermiska minne opimerar effekbryarens skyddsfunkion för långidsulösning genom a de ar hänsyn ill emperaursegringen i kablarna. Avkylningsiden för de kablar som de ermiska minne övervakar är ungefär 5 minuer. Ulösningsvärde och sandardfördröjning ulösningsvärde = In x (*) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 mellan,05 och,0 andra insällningar eller frånkoppling sker genom bye av insällningsplug fördröjning vid,5 x, noggrannhe: vid 6 x 0, ill -0 % ill 7, x 0,34 0,69,38,7 5,5 8,3 3,8 6,6 * In: effekbryarens märksöm Ulösningsvärde kan sällas in noggrannare om du byer insällningsplug. Mer informaion om a bya insällningsplug finns i eknisk appendix, avsnie om a bya u insällningspluggen. Lysdiod för indikering av överlas E5360A E536A a a 6 4 insananeous x seing shor ime x seing sd on I 0 off delay insananeous I i off Anger a ulösningsvärde (lång id) har överskridis. 4

6 Korsluningsskydd (kor id) c korsluningsskydde (kor id) skyddar disibuionsnäe mo korsluningar med viss impedans. c fördröjningen (kor id) kan användas för a säkersälla selekivie mo nedsöms effekbryare. c mäningen baseras på sömmens verkliga effekivvärde (RMS). c alernaiven I ON och I OFF förbäar selekivieen mo olika yper av skydd nedsöms. c användning av korsluningsskydd (kor id) med I -kurvor om I OFF är val illämpar skyddsfunkionen en konsan idskurva om I ON är val illämpar skyddsfunkionen en I -invererad idskurva ill 0. Däröver är idskurvan konsan. Ulösningsvärde och fördröjning sd Micrologic elekoniska skydd 5.0 ulösningsvärdes noggrannhe ± 0 % = x,5, fördröjning (ms) vid 0 insällning I OFF 0 0, 0, 0,3 0,4 I ON eller I OFF I ON 0, 0, 0,3 0,4 sd (ingen ulösning) sd (max. bryid) Momenan skydd c de momenana skydde skyddar disibuionsnäe mo sum korsluning. Fördröjningen för de momenana skydde kan ine juseras. Frånslagsorder skickas ill effekbryaren så snar sömmen överskrider angive ulösningsvärde. En fas fördröjning om 0 ms illämpas. c mäningen baseras på sömmens verkliga effekivvärde (RMS). Ulösningsvärde Micrologic elekoniska skydd.0 ulösningsvärdes noggrannhe ± 0 % = x,5, Ulösningsvärde Ii Micrologic elekoniska skydd 5.0 ulösningsvärdes noggrannhe ± 0 % li = In x (*) OFF * In: effekbryarens märksöm Skydd för fjärde polen på fyrpoliga effekbryare Hur neualledaren skyddas beror på vilken yp av disibuionsnä som används. De finns e alernaiv: Typ av neualledare Beskrivning Oskyddad neualledare Disibuionsnäe kräver ine a neualledaren skyddas Skyddad reducerad neualledare Skyddad full neualledare Arean av neualledaren är hälfen av arean av fasledarna. c ulösningvärde (lång id) för neualledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c ulösningsvärde (kor id) för neualledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde (Micrologic.0) för neualledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde Ii (Micrologic 5.0) för neualledaren är lika med de insällda värde. Arean av neualledaren är lika med arean av fasledarna. c ulösningsvärde (lång id) för neualledaren är lika med de insällda värde. c ulösningsvärde (kor id) för neualledaren är lika med de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde Ii eller för neualledaren är lika med de insällda värde. 5

7 Sälla in de elekoniska skydde Insällningsanvisningar Välja yp av skydd för neualledaren Om du använder en fyrpolig effekbryare kan du ange yp av neualledare för den fjärde polen med en omkopplare med e lägen. E5383A 3D+N/ 4P 3D 4P 4D c 4P 3D: oskyddad neualledare c 3D+N/: skyddad reducerad neualledare c 4P 4D: skyddad full neualledare Göra insällningar Använda omkopplarna E5363A E5364A E5365A Micrologic.0 Micrologic.0 Micrologic.0 3 Öppna skyddsluckan. Säll in omkopplarna ill illämpliga värden. Säng skyddsluckan igen och plombera den evenuell för a skydda insällningarna. 6

8 Sälla in Micrologic.0 I exemple används en effekbryare med 000 A märksöm. E5366A In = 000 A In = 000 A Mer informaion om val av skyddsinsällningar finns på sidorna 4 och 5. Sälla in ulösningsvärden E5367A In = 000 A = 0,7 = 400 A = 3 x = 400 A E5368A insananeous x seing 0 I Sälla in fördröjningar E5369A a 6 4 = s E5370A 0 I 7

9 Sälla in de elekoniska skydde Sälla in Micrologic 5.0 Mer informaion om val av skyddsinsällningar finns på sidorna 4 och 5. Sälla in ulösningsvärden E537A shor ime x seing insananeous I i off In = 000 A = 0.7 = 400 A = x = 800 A Ii = 3 = 6000 A E537A Kurva I OFF Ii 0 I E5373A Kurva I ON Ii 0 I Sälla in fördröjningar E5374A a 6 4 = s sd = 0. s E5375A Kurva I OFF E5376A Kurva I ON shor ime sd on I delay I on I off sd 0 I sd 0 I 8

10 Prova de elekoniska skydde Mer informaion finns i användarmanualen för esenheen. Med konakdone för provning kan du anslua en esenhe för a säkersälla a de elekoniska skydde fungerar som de ska. E5363A E5377A Micrologic.0 Micrologic.0 9

11 Teknisk appendix Ulösningskurvor Överlasskydd och momenan korsluningsskydd Micrologic.0 E46350A = 0, = 0,5 4 s =,5 0 x I / Överlasskydd, fördröj och momenan korsluningsskydd Micrologic 5.0 E4676A = 0, = 0,5 4 s ,4 0,3 0, 0, 0 I ON I OFF 0,4 0,3 0, 0, 0 =,5 0 x Ii = 5. OFF () x 0

12 Bya u insällningspluggen Välja insällningsplug Genom a bya u insällningspluggen får du illgång ill andra insällningsområden för överlasskydde (lång id). Tillgängliga insällningspluggar visas i lisan nedan. Arikelnr. Insälln. för överlasskydde 3354 sandard 0,4 ill x låg insällning 0,4 ill 0,8 x hög insällning 0,8 ill x uan överlasskydd Varning! När insällningspluggen på någo sä har modifieras måse alla skyddsinsällningar för de elekoniska skydde konolleras. Bya u insällningspluggen Gör så här:. Slå ifrån effekbryaren.. Öppna skyddsluckan på de elekoniska skydde. 3. Skruva ur fässkruven för insällningspluggen hel. E5483A E5484A Om ingen insällningsplug finns insallerad fungerar de elekoniska skydde med följande inskränkningar: c överlasskydde (lång id) är 0,4 oavse omkopplarens läge c fördröjningen (lång id) mosvarar de värde som omkopplaren är insälld på E5485A 4. Ta ur insällningspluggen. E5486A 5. Sä i den nya insällningspluggen Skruva i fässkruven för insällningspluggen igen. 7. Konollera och/eller ändra insällningarna för de elekoniska skydde.

13 Teknisk appendix Termisk minne Termisk minne Med de ermiska minne kan emperaursegring och avkylning som orsakas av sömförändringar i ledarna simuleras. Sådana förändringar kan orsakas av: c frekvena moorsarer c a belasningen flukuerar run ulösningsvärdena c upprepade illslag av effekbryaren mo e fel Elekoniska skydd uan ermisk minne (i mosas ill överlasskydd med bimeall) reagerar ine på ovansående yper av överlas, efersom varakigheen ine är illräcklig för a framkalla ulösning. Alla yper av överlas leder dock ill emperaursegringar, som kan ackumuleras och framkalla överhening. I elekoniska skydd med ermisk minne regiseras emperaursegringar som orsakas av överlas. Även korvarig överlas ger upphov ill emperaursegringar som lagras i minne. Den informaion som lagras i minne förkorar ulösningsiden. Micrologic och de ermiska minne Alla Micrologic elekoniska skydd är sandarduusade med ermisk minne. c före ulösning är idskonsanerna för emperaursegring och avkylning ideniska för alla skydd och beror på insällda fördröjningar: om fördröjningen är kor är idskonsanen lien om fördröjningen är lång är idskonsanen sor c efer ulösning p g a överlas (långidsulösare) simuleras avkylningskurvan av de elekoniska skydde. Om effekbryaren slås ill på ny innan idskonsanen (ca 5 minuer) har löp u minskas den ulösningsid som anges i ulösningskurvorna.

14 AB Djupdalsvägen 7-9 Orderel: Lokala säljkonor: Box 954 Orderfax: el 53 Malmö, el: , fax: Sollenuna Lev.bevakning: Göeborg, el: , fax: Tel: Flen, el: , fax: el 5 Fax: Sockholm, el: , fax: E-pos: Sundsvall, el: , fax: Cenallager, adminisaion och verksad: Hemsida: Flen, el: , fax: AA-A.SE v. - /00

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

Installation av fjärrplatser med TCP/IP

Installation av fjärrplatser med TCP/IP 0 00 0/00 Eherne 0 Server Link 00 0 00 0/00 Eherne 0 Server Link 00 0 Server Link 00 0 00 0/00 Eherne 0 Server Link 00 0 00 0/00 Eherne elay xi - 4V - 4V - 4V - 4V 0 00 0/00 Eherne 0 Server Link 00 0 00

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Spiskåpa Orion. Spiskåpa Orion Datablad. För synligt montage utan kökslucka. Spiskåpa Orion

Spiskåpa Orion. Spiskåpa Orion Datablad. För synligt montage utan kökslucka. Spiskåpa Orion Spiskåpa Orion Daablad 17-02-14 Spiskåpa Orion För synlig monage uan kökslucka Kräver lie lufflöde ack vare sor volym; är enkel a sköa, ys och lä a monera. Sängd Öppen Spiskåpa Orion För synlig monage

Läs mer

Radio-persiennaktor, mini Art. Nr.:

Radio-persiennaktor, mini Art. Nr.: Ar. r.: 0425 00 A Funkion Radio-persiennakorn möjliggör radio-fjärrkonroll av persienn- och såljalusimoor. Beroende på hur radiosändaren akiveras juseras lamellerna (kor knappryckning 1 s) eller körs persiennerna

Läs mer

PUBLIKATION 2009:5 MB 801. Bestämning av brottsegheten hos konstruktionsstål

PUBLIKATION 2009:5 MB 801. Bestämning av brottsegheten hos konstruktionsstål PUBLIKATION 2009:5 MB 801 Besämning av brosegheen hos konsrukionssål 2009-06 Tiel: MB 801 Besämning av brosegheen hos konsrukionssål Publikaion: 2009:5 Ansvarig: Mas Karlsson Konakperson: Yngve Thorén

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801

Tjänsteprisindex (TPI) 2010 PR0801 Ekonomisk saisik/ Enheen för prissaisik 2010-06-22 1(12) Tjänseprisindex (TP) 2010 PR0801 denna beskrivning redovisas förs allmänna uppgifer om undersökningen sam dess syfe, regelverk och hisorik. Därefer

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning 630b till NS1600 Lågspänningsutrustning Användarmanual E45151A Användarmanual för effektbrytare 630b till NS1600 Lär känna 2 Manuellt manövrerad Compact med vippa 4 Komponenter 4 Tillslag, frånslag, återställning

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. Den änka gången är som följer: a) Läs igenom huvudeens

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B1862 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 FREDAGEN DEN 1 JUNI 21 KL 8. 13. Examinaor : Lars Hols,

Läs mer

KONTROLLSKRIVNING 3. Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

KONTROLLSKRIVNING 3. Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version B Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad (som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version A Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

Laboration D158. Sekvenskretsar. Namn: Datum: Kurs:

Laboration D158. Sekvenskretsar. Namn: Datum: Kurs: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elekronik Digialeknik Lars Wållberg/Håkan Joëlson 2001-02-28 v 3.1 ELEKTRONIK Digialeknik Laboraion D158 Sekvenskresar Namn: Daum: Eposadr: Kurs: Sudieprogram: Innehåll

Läs mer

Många risker när bilen mals till plåt

Många risker när bilen mals till plåt Många risker när bilen mals ill plå Lasbilar kommer med ujäna bilar och anna skro. En griplasare lyfer upp de på e rullband och all glider in i en kvarn. Där mals meallen ill småbiar. De är ung och farlig.

Läs mer

SACE Emax 2. Emax lågspända effektbrytare E1.2-E2.2-E4.2-E6.2. Instruktioner för användning av Ekip Touch reläskydd och Tillbehör

SACE Emax 2. Emax lågspända effektbrytare E1.2-E2.2-E4.2-E6.2. Instruktioner för användning av Ekip Touch reläskydd och Tillbehör DOC. N 9AKK106930A1399 L8843 SACE Emax 2 Emax lågspända effekbryare E1.2-E2.2-E4.2-E6.2 Insrukioner för användning av Ekip Touch reläskydd och Tillbehör 1 Allmän Dea är manualen för a insallera och säa

Läs mer

Realtidsuppdaterad fristation

Realtidsuppdaterad fristation Realidsuppdaerad frisaion Korrelaionsanalys Juni Milan Horemuz Kungliga Tekniska högskolan, Insiuion för Samhällsplanering och miljö Avdelningen för Geodesi och geoinformaik Teknikringen 7, SE 44 Sockholm

Läs mer

Rektangulärt don för frånluft eller överluft med rutmönstrat galler

Rektangulärt don för frånluft eller överluft med rutmönstrat galler Rekangulär don för frånluf eller överluf med rumönsra galler E5 Funkion Rekangulär rumönsra frånlufs- al. överlufsdon för de flesa yper av lokaler. Done moneras som sandard i fäsram RAM (illbehör) eller

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

SLUTLIGA VILLKOR. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) SLUTLIGA VILLKOR Nedansående mall används för Sluliga Villkor för Värdepapper emierade under Bevisprogramme. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Sluliga Villkor för Värdepapper under Skandinaviska

Läs mer

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen

Tunga lyft och lite skäll för den som fixar felen Tunga lyf och lie skäll för den som fixar felen De fixar soppe i avloppe, de rasiga gångjärne, den läckande vämaskinen. De blir uskällda, igenkända, välkomnade. A jobba hemma hos människor har sina särskilda

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 ANVÄNDARHANDBOK Inomhusenhe för luf/vaen-värmepumpsysem och illval EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17 EKHBRD011ADY17 EKHBRD014ADY17 EKHBRD016ADY17 EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

Luftflödesregulator. Dimensioner

Luftflödesregulator. Dimensioner ufflödesregulaor Dimensioner (MF, MP, ON, MOD, KNX) Ød nom (MF-D, MP-D, ON-D, MOD-D, KNX-D) Beskrining är en cirkulär lufflödesregulaor för VAV-reglering i kanalsysem och besår a en mäenhe och e spjäll.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

ANVÄNDARHANDBOK. Inomhusenhet för luft/vatten-värmepumpsystem och tillval EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 ANVÄNDARHANDBOK Inomhusenhe för luf/vaen-värmepumpsysem och illval EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1

Läs mer

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-TAXA. Taxa för Moravatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggning VA-TAXA 2000 Taxa för Moravaen AB:s allmänna vaen- och avloppsanläggning Taxa för Moravaen AB:s Allmänna vaen- och avloppsanläggning 4 4.1 Avgif as u för nedan angivna ändamål: Anagen av Moravaen AB:s

Läs mer

Kylvätska, tappa ur och fylla på

Kylvätska, tappa ur och fylla på Kyväska, appa ur och fya på Nödvändiga speciaverkyg, konro- och mäinsrumen sam hjäpmede Adaper för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/8- Rör för ryckprovare för kysysem -V.A.G 1274/10- Uppsamingskär för

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012

Betalningsbalansen. Andra kvartalet 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Bealningsbalansen Andra kvarale 2012 Saisiska cenralbyrån 2012 Balance of Paymens. Second quarer 2012 Saisics Sweden 2012 Producen Producer Saisiska cenralbyrån, enheen

Läs mer

Ökad produktivitet hos Sandvik Process Systems efter reglertekniska förbättringar

Ökad produktivitet hos Sandvik Process Systems efter reglertekniska förbättringar Ökad produkivie hos Sandvik Process Sysems efer reglerekniska förbäringar Tore Hägglund Insiuionen för Reglereknik Lunds Universie Sålband Principen för rikmaskinen Sålband Principen för rikmaskinen v

Läs mer

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014

Minnesanteckningar från kompetensrådsträff den 14 oktober 2014 Minnesaneckningar från kompeensrådsräff den 14 okober 2014 Närvarande: Se delagarföreckning. NKR 2010 2014 En backspegel och avsamp mo framiden Carin Bergsröm iade bakå på de som hän i NKR sedan saren

Läs mer

Skattning av respirationshastighet (R) och syreöverföring (K LA ) i en aktivslamprocess Projektförslag

Skattning av respirationshastighet (R) och syreöverföring (K LA ) i en aktivslamprocess Projektförslag Beng Carlsson I ins, Avd f sysemeknik Uppsala universie Empirisk modellering, 009 Skaning av respiraionshasighe R och syreöverföring LA i en akivslamprocess rojekförslag Foo: Björn Halvarsson . Inledning

Läs mer

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.

3D vattenanimering Joakim Julin Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo. 3D vaenanimering Joakim Julin Deparmen of Compuer Science Åbo Akademi Universiy, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jjulin@nojunk.abo.fi Absrak Denna arikel kommer a presenera e anal olika algorimer för a

Läs mer

FAQ. frequently asked questions

FAQ. frequently asked questions FAQ frequenly asked quesions På de följande sidorna har jag samla ihop några av de frågor jag under årens lopp få av sudener när diverse olika problem uppså i arbee med SPSS. De saisiska problemen har

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

Laborationstillfälle 4 Numerisk lösning av ODE

Laborationstillfälle 4 Numerisk lösning av ODE Laboraionsillfälle 4 Numerisk lösning av ODE Målsäning vid labillfälle 4: Klara av laboraionsuppgif 3. Läs förs een om differensmeoder och gör övningarna. Läs avsnie Högre ordningens differenialekvaioner

Läs mer

TENTAMEN Datum: 12 mars 07. Kurs: MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK 6H3000, 6L3000, 6A2111 TEN 2 (Matematisk statistik )

TENTAMEN Datum: 12 mars 07. Kurs: MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK 6H3000, 6L3000, 6A2111 TEN 2 (Matematisk statistik ) VERSION A TENTAMEN Daum: mars 7 Kurs: MATEMATIK OCH MATEMATISK STATISTIK 6H, 6L, 6A TEN (Maemaisk saisik ) Skrivid: 8:5-:5 Lärare: Armin Halilovic Kurskod 6H, 6L, 6A Hjälpmedel: Miniräknare av vilken yp

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

F5: Digital hårdvara. Digitala signaler. Fördelar med digitala system. Digital kontra Analog

F5: Digital hårdvara. Digitala signaler. Fördelar med digitala system. Digital kontra Analog F5: Digial hårdvara Digiala signaler Innehåll: - Digiala signaler - Grindar (gaes) - Symboler - Logiska kresar - Timing diagram - Fördröjningar - Tillsånd för digiala signaler - Logikfamiljer (CMOS, TTL)

Läs mer

Hur simuleras Differential-Algebraiska Ekvationer?

Hur simuleras Differential-Algebraiska Ekvationer? Hur simuleras Differenial-Algebraiska Ekvaioner? Jonas Elbornsson December 2, 2000 1 Inledning Dea är en sammanfaning av meoder för simulering av Differenial-Algebraiska Ekvaioner (DAE) för kursen i Modellering

Läs mer

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT

LABORATION 1 ELEKTRISK MÄTTEKNIK OCH MÄTINSTRUMENT nsiuionen för fysik och maerialveenskap Beng Lindgren, jan 9 LABORAON ELEKRSK MÄEKNK OCH MÄNSRMEN Mål: A kunna hanera de vanligase mekaniska och elekriska mäinsrumenen. A kunna koppla upp enklare elekronikkresar

Läs mer

SE Bruksanvisning HSS732BSC

SE Bruksanvisning HSS732BSC SE Bruksanvisning 50005445 HSS7BSC Svenska Du har val en kvaliesspis, som du kommer a ha sor nya av i di kök under många år. Läs noga igenom hela bruksanvisningen så a du lär dig användaalla de ekniska

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Om exponentialfunktioner och logaritmer

Om exponentialfunktioner och logaritmer Om eponenialfunkioner och logarimer Anals360 (Grundkurs) Insuderingsuppgifer Dessa övningar är de änk du ska göra i ansluning ill a du läser huvudeen. De flesa av övningarna har, om ine lösningar, så i

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning

Tjänsteprisindex för Rengöring och sotning Tjänseprisindex för Rengöring och soning Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.7 TPI-rappor nr 18 Thomas Olsson Tjänseprisindex, Priser (MP/PR), SCB 2007 Förord Som e led i a förbära den ekonomiska saisiken

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

9. Diskreta fouriertransformen (DFT)

9. Diskreta fouriertransformen (DFT) Arbesmaerial 6, Signaler&Sysem I, 2003/E.. 9. Diskrea ourierransormen (DF) 9.1 eriodicie pulsåg Av 6.3(i), arb.mar.4, sid 50, ramgick a ourierransormen (F) av en unkion är e pulsåg X[k]δ( k/) med pulsavsånd

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande

Pensionsåldern och individens konsumtion och sparande Pensionsåldern och individens konsumion och sparande Om hur en höjning av pensionsåldern kan ändra konsumionen och sparande. Maria Nilsson Magiseruppsas Naionalekonomiska insiuionen Handledare: Ponus Hansson

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning

Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning Elektroniska skydd Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P Lågspänningsutrustning Användarmanual E60439A Micrologic elektroniska skydd 5.0 P, 6.0 P och 7.0 P Introduktion till 4 Lär känna 4 Presentation 5 Inställningsanvisningar

Läs mer

Jabsco Rule Marinproduktguide

Jabsco Rule Marinproduktguide Jabsco Rule Marinprodukguide Tryckvaensysem Lika bekväm som hemma 6 Foo: Fairline Boas plc 5 7 Sensor-Max VSD ryckvaenpumpar Prisbelöna pumpar som erbjuder alla de fördelar som följer med variabel varval

Läs mer

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000

Genom att uttrycka y-koordinaten i x ser vi att kurvan är funktionsgrafen till y = x 2. Lektion 2, Flervariabelanalys den 19 januari 2000 Lekion, Flervariabelanals den 9 januari..6 Finn hasighe, far och acceleraion vid idpunk av en parikel med lägesvekorn Genom a urcka -koordinaen i ser vi a kurvan är funkionsgrafen ill. Beskriv också parikelns

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Rektangulärt frånluftsdon med horisontella lameller

Rektangulärt frånluftsdon med horisontella lameller Rekangulär frånlufsdon med horisonella lameller Funkion Frånlufsdon med horisonella lameller för de flesa yper av lokaler. Done moneras som sandard i fäsram R eller i rensbar ryckfördelningslåda yp FLKR.

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Föreläsning 19: Fria svängningar I

Föreläsning 19: Fria svängningar I 1 KOMIHÅG 18: --------------------------------- Ellipsbanans soraxel och mekaniska energin E = " mgm 2a ------------------------------------------------------ Föreläsning 19: Fria svängningar I Fjäderkrafen

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA AUGUSTI 2017

Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola TENTAMEN I HÅLLFASTHETSLÄRA KF OCH F MHA AUGUSTI 2017 Insiuionen för illämpad mekanik, Chalmers ekniska högskola ösningar TENTMEN I HÅFSTHETSÄR KF OCH F MH 081 16 UGUSTI 017 Tid och plas: 8.30 1.30 i M huse. ärare besöker salen ca 9.30 sam 11.30 Hjälpmedel:

Läs mer

uhx, 0L f HxL, u t Hx, 0L ghxl, 0 < x < a

uhx, 0L f HxL, u t Hx, 0L ghxl, 0 < x < a Vågekvaionen Vågekvaionen beskriver vågors ubredning vare sig de gäller ljudvågor, elekromagneiska vågor eller vibraioner i en sräng. Lå oss för enkelhes skull änka oss en horisonell uppspänd sräng som

Läs mer

Glada barnröster kan bli för höga

Glada barnröster kan bli för höga Glada barnröser kan bli för höga På Silverbäckens förskola är ambiionerna höga. Här vill man mycke, och kanske är de jus därför de blir sressig ibland. De säger Therese Wesin, barnsköare och skyddsombud.

Läs mer

HC växelströmsgeneratorer ÄGARMANUAL. Swedish Translation of the Original Instructions A048A678 (Utgåva 7) Allmän

HC växelströmsgeneratorer ÄGARMANUAL. Swedish Translation of the Original Instructions A048A678 (Utgåva 7) Allmän HC växelsrömsgeneraorer ÄGARMANUAL Swedish Translaion of he Original Insrucions A048A678 (Ugåva 7) Allmän Innehållsföreckning 1. FÖRORD... 1 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 3. SÄKERHETSDIREKTIV OCH NORMER...

Läs mer

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll?

Diskussion om rörelse på banan (ändras hastigheten, behövs någon kraft för att upprätthålla hastigheten, spelar massan på skytteln någon roll? Likformig och accelererad rörelse - Fysik 1 för NA11FM under perioden veckorna 35 och 36, 011 Lekion 1 och, Rörelse, 31 augusi och sepember Tema: Likformig rörelse och medelhasighe Sroboskopfoo av likformig-

Läs mer

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25

VINDKRAFTSPOLICY. för Hallstahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 VINDKRAFTSPOLICY för Hallsahammars och Köpings kommuner 2013-01-25 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Köpings kommun 2013-03-25, 14 Hallsahammars kommun, 2013-04-29 48 Besällning: Hallsahammars kommun Arbesgrupp:

Läs mer

17,5 mm tidrelä med Paus Gångtidsfunktion

17,5 mm tidrelä med Paus Gångtidsfunktion Egenskaper 17,5 mm idrelä med Paus Gångidsfunkion Snabbdaa Typöversik Funkion Ugång Typbeeckning Skruvansluning Fjäderklämma H3DS FL H3DS FLC Tidområde Tidenhe s (sek.) 10 s (sek.) min h (im.) Funkionsdiagram

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån

Aktiverade deltagare (Vetenskapsteori (4,5hp) HT1 2) Instämmer i vi ss mån 2012-10-30 Veenskapseori (4,5hp) HT12 Enkäresula Enkä: Saus: Uvärdering, VeTer, HT12 öppen Daum: 2012-10-30 14:07:01 Grupp: Besvarad av: 19(60) (31%) Akiverade delagare (Veenskapseori (4,5hp) HT1 2) 1.

Läs mer

Kvalitativ analys av differentialekvationer

Kvalitativ analys av differentialekvationer Analys 360 En webbaserad analyskurs Grundbok Kvaliaiv analys av differenialekvaioner Anders Källén MaemaikCenrum LTH anderskallen@gmail.com Kvaliaiv analys av differenialekvaioner 1 (10) Inrodukion De

Läs mer

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001

Lösningar till tentamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Lösningar ill enamen i Kärnkemi ak den 21 april 2001 Konsaner och definiioner som gäller hela enan: ev 160217733 10 19 joule kev 1000 ev ev 1000 kev Gy A 60221367 10 23 mole 1 Bq sec 1 Bq 10 6 Bq joule

Läs mer

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015

Ansökan till den svenskspråkiga ämneslärarutbildningen för studerande vid Helsingfors universitet. Våren 2015 Ansökan ill den svenskspråkiga ämneslärarubildningen för suderande vid Helsingfors universie Våren 2015 Enheen för svenskspråkig ämneslärarubildning info-amneslarare@helsinki.fi fn 02-941 20606, 050-448

Läs mer

Repetition Kraft & Rörelse Heureka Fysik 1: kap. 4, version 2013

Repetition Kraft & Rörelse Heureka Fysik 1: kap. 4, version 2013 Repeiion Kraf & Rörelse Heureka Fysik 1: kap. 4, 11.1-11 version 013 Rörelse En kropps rörelse kan beskrivas med olika yper av diagram. Sräcka-id-graf (s--graf) I en s--graf kan man uläsa hur lång e föremål

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t))

KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3. P(t)=(x(t),y(t),z(t)) T=(x (t),y (t),z (t)) r(t)=(x(t),y(t),z(t)) Kurvor på parameerform KURVOR OCH PÅ PARAMETERFORM KURVOR I R 3 P=xyz T=x y z r=xyz En kurva i R 3 anges ofas på parameerform med re skalära ekvaioner: x = f 1, y = f, z = f 3, D R * För varje får vi en

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING ENDIMENSIONELL ANALYS DELKURS B2/A , arctan x x 2 +1

TENTAMENSSKRIVNING ENDIMENSIONELL ANALYS DELKURS B2/A , arctan x x 2 +1 LUNDS TENISA HÖGSOLA MATEMATI TENTAMENSSRIVNING ENDIMENSIONELL ANALYS DELURS B/A3, 8 3 INGA HJÄLPMEDEL. Lösningarna ska vara försedda med fullsändiga moiveringar. Beräkna följande inegraler. (.3+.3+.4)

Läs mer

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen

Läs mer

Informationsteknologi

Informationsteknologi Föreläsning 2 och 3 Informaionseknologi Några vikiga yper av maemaiska modeller Blockschemamodeller Konsaner, variabler, paramerar Dynamiska modeller Tillsåndsmodeller en inrodkion Saiska samband Kor översik

Läs mer

Ett hem för. bokälskare

Ett hem för. bokälskare I Ravlunda har Syrbjörn och Marianne Öhman funni si perfeka hus. En fyrlängad gård med plas för många gäser, gemenskap och e hel liv med böcker. Av Pia Masson Foo Helene Toresdoer TRÅGSOFFAN. I hörnrumme

Läs mer

Radio-brytaktor, 'Mini', 2-kanalig Art. Nr.:

Radio-brytaktor, 'Mini', 2-kanalig Art. Nr.: Ar. r.: 0424 00 A) Funkion Anenne Radio-bryakorn möjliggör oberoende ill- och frånslag av vå elekriska laser per radio. är e programmera radio-vakelegram moas kopplas bryakorn in under efergångsid på ca.

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer