Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual"

Transkript

1 Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan?

2

3 Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion ill de elekroniska skydde Lära känna de elekroniska skydde Funkionsöversik 4 Sälla in de elekroniska skydde 0 Välja yp av neuralledare 0 Insällningsanvisningar Sälla in Micrologic.0 Sälla in Micrologic Sälla in Micrologic Sälla in Micrologic Saus- och felindikeringar 6 Åersälla felindikeringar och konrollera baerisaus 6 Prova funkionerna för jordfelsskydd och differenialskydd 7 Menyer 8 ccess ill menyerna 8 Mäa sröm per fas 9 Visa maxvärden för sröm 0 Nollsälla maxvärden för sröm Visa insällningar Teknisk appendix 4 Ulösningskurvor 4 Bya u insällningspluggen 6 Logisk selekivie (ZSI) 7 Digial display 8 Termisk minne 9 Micrologic Schneider Elecric

4 long ime insananeous x seing long ime shor ime insananeous sd 3 4 I i x on I 0 off seing delay long ime shor ime insananeous sd I i on I 0 off x seing delay es Ig D.3 C G.3. B H.. I. on I ground faul long ime shor ime insananeous sd I i off x on I 0 off seing delay es I n 3 5 I earh leakage Inrodukion ill de elekroniska skydde Lära känna de elekroniska skydde Beeckningar lla effekbryare av ypen Compac NS , Maserpac NT och Maserpac NW är urusade med e elekronisk skydd Micrologic, som kan byas u på plas. De elekroniska skydden är uformade för a skydda huvudsrömkresar och belasningar. E5384 Micrologic.0 : sandardskydd och amperemeer Micrologic r a 6 4 E535 0 I lång id + momenan E5450 Micrologic.0 Micrologic 5.0 : selekiv skydd och amperemeer X Y Z X: yp av skydd: c för sandardskydd c 5 för selekiv skydd c 6 för selekiv skydd och differenialskydd c 7 för selekiv skydd och jordfelsskydd Y: versionsnummer elekronisk skydd. Idenifierar de olika generaionerna av elekroniska skydd, 0 sår för den försa versionen. Z: yp av mäning: c sår för «amperemeer» c P sår för «power», dvs effekmäning c H sår för «harmonics», dvs överonsanalys c ingen boksav: ingen mäning E5385 Micrologic 5.0 r 4 8 a E Ii I lång id + kor id + momenan Micrologic 6.0 : selekiv skydd + differenialskydd och Micrologic 6.0 E5387amperemeer E5354 E5395 I on I off E F r g a off Ii I lång id + kor id + momenan g I differenialskydd Micrologic 7.0 : selekiv skydd + jordfelsskydd och amperemeer E5388 Micrologic 7.0 E5354 E r a Ii I lång id + kor id + momenan n I jordfelsskydd Micrologic Schneider Elecric

5 Presenaion övre fäse undre fäse 3 skyddslucka 4 öppningspunk för skyddslucka 5 plombering för skyddslucka 6 insällningsplug 7 fässkruv för insällningsplug 8 ansluning ill effekbryaren 9 infraröd länk ill kommunikaionsmodul 0 plin för exerna ansluningar baeriurymme digial display 3 amperemeer och 3-fas sapelindikering Omkopplare för insällning E Micrologic % long ime.7.8 r a 6 6 E ulösningsvärde (lång id) 5 fördröjning (lång id) r 6 ulösningsvärde (kor id) 7 fördröjning (kor id) sd 8 ulösningsvärde (momenan) 9 ulösningsvärde (momenan) Ii 0 ulösningsvärde differenialskydd Ig fördröjning differenialskydd g ulösningsvärde jordfelsskydd I n 3 fördröjning jordfelsskydd Indikeringar E539 3 Micrologic Micrologic E Micrologic long ime.7.8 r a 6 4 insananeous x seing lysdiod för indikering av ulösning (lång id) 5 lysdiod för indikering av ulösning (kor id eller momenan) 6 lysdiod för indikering av ulösning (differenialskydd eller jordfelsskydd) 7 lysdiod för indikering av ulösning ill följd av inern självskydd 8 lysdiod för indikering av överlas Navigering 9 navigaionsknapp för val av meny 30 navigaionsknapp för innehåll i menyer 3 knapp för åersällning av lysdiodindikering efer ulösning sam för es av baerisaus Provning 3 provningsknapp för funkionen för jordfelsskydd eller differenialskydd 33 konakdon för provning long ime r a 6 4 shor ime 3 4 sd on I 0 off x seing delay I n 3 5 I () (ms) earh leakage insananeous I i off es E5393 E539 Micrologic long ime.7.8 r a 6 4 shor ime sd x on I 0 seing delay Micrologic long ime Ig B shor ime x seing D E F C G H I ground faul r a 6 4 sd on I 0 off delay g on I off insananeous I i off insananeous I i off es Micrologic Schneider Elecric

6 Inrodukion ill de elekroniska skydde Funkionsöversik Srömskydd Insällningar för skydd Beroende på yp av insallaion säller du in ulösningskurvan för de elekroniska skydde med hjälp av paramerarna nedan. Micrologic.0 E I : ulösningsvärde (lång id) : fördröjning r (lång id) 3 : ulösningsvärde (momenan) Micrologic 5.0, 6.0, 7.0 Micrologic 6.0 Micrologic 7.0 E5359 I on E5386 I on E I off I off Ii I g I n I : ulösningsvärde (lång id) : fördröjning r (lång id) 3 : ulösningsvärde (kor id) 4 : fördröjning sd (kor id) 5 : ulösningsvärde Ii (momenan) : ulösningsvärde Ig (differenialskydd) : fördröjning g (differenialskydd) : ulösningsvärde I n (jordfelsskydd) : fördröjning (jordfelsskydd) Överlasskydd (lång id) Överlasskydde (lång id) skyddar ledarna (faser och neuralledare) mo överbelasning. Mäningen baseras på srömmens verkliga effekivvärde (RMS). Termisk minne De ermiska minne simulerar emperaurvariaioner i kablarna före och efer ulösning, oavse srömmens värde (överlas eller ine). De ermiska minne opimerar effekbryarens skyddsfunkion för långidsulösning genom a de ar hänsyn ill emperaursegringen i kablarna. vkylningsiden för de kablar som de ermiska minne övervakar är ungefär 5 minuer. Elekroniska skydd Micrologic Ulösningsvärde och sandardfördröjning r.0 och 5.0 ulösningsvärde = In x (*) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 mellan,05 och,0 andra insällningar eller frånkoppling sker genom bye av insällningsplug fördröjning r ill,5 x, noggrannhe: r ill 6 x 0, ill -0 % r ill 7, x 0,34 0,69,38,7 5,5 8,3 3,8 6,6 * In: effekbryarens märksröm Ulösningsvärde kan sällas in noggrannare om du byer insällningsplug. Mer informaion om a bya insällningsplug finns i eknisk appendix, avsnie om a bya u insällningspluggen. 4 Micrologic Schneider Elecric

7 Mer informaion om ZSI och den exerna kabeldragning som krävs finns i eknisk appendix, i avsnie om logisk selekivie. Med hjälp av esenheen kan du prova kabeldragningen för logisk selekivie (mellan flera effekbryare). Korsluningsskydd (kor id) c korsluningsskydde (kor id) skyddar disribuionsnäe mo korsluningar med viss impedans. c fördröjningen (kor id) kan användas för a säkersälla selekivie mo nedsröms effekbryare. c mäningen baseras på srömmens verkliga effekivvärde (RMS). c alernaiven I ON och I OFF förbärar selekivieen mo olika yper av skydd nedsröms. c användning av korsluningsskydd (kor id) med I -kurvor: om I OFF är val illämpar skyddsfunkionen en konsan idskurva. om I ON är val illämpar skyddsfunkionen en I -invererad idskurva ill 0. Däröver är idskurvan konsan. Elekroniska skydd Micrologic c logisk selekivie (ZSI) Funkionerna för koridsskydd och differenialskydd möjliggör idsselekivie genom a fördröja uppsröms apparaer, så a nedsröms apparaer hinner lösa u. Med funkionen för logisk selekivie (ZSI) går de a uppnå oal selekivie mellan effekbryare genom exern kabeldragning. Ulösningsvärde och fördröjning sd 5.0, 6.0 och 7.0 ulösningsvärde = x,5, noggrannhe ± 0 % fördröjning insällning I OFF 0 0, 0, 0,3 0,4 (ms) ill 0 I ON 0, 0, 0,3 0,4 I ON eller sd (ingen ulösning) I OFF sd (max. bryid) Momenan skydd c de momenana skydde skyddar disribuionsnäe mo sum korsluning. Fördröjningen för de momenana skydde kan ine juseras. Frånslagsorder skickas ill effekbryaren så snar srömmen överskrider angive ulösningsvärde. En fas fördröjning om 0 ms illämpas. c mäningen baseras på srömmens verkliga effekivvärde (RMS). Ulösningsvärde Elekroniska skydd Micrologic.0 ulösningsvärde = x,5, noggrannhe ± 0 % Ulösningsvärde Ii Elekroniska skydd Micrologic 5.0, 6.0 och 7.0 ulösningsvärde li = In x (*) OFF noggrannhe ± 0 % * In: effekbryarens märksröm 5 Micrologic Schneider Elecric

8 Inrodukion ill de elekroniska skydde Funkionsöversik Srömskydd Skydd för fjärde polen på fyrpoliga apparaer Hur neuralledaren skyddas beror på vilken yp av disribuionsnä som används. De finns re alernaiv: Typ av neuralledare Oskyddad neuralledare Skyddad reducerad neuralledare Skyddad full neuralledare Beskrivning Disribuionsnäe kräver ine a neuralledaren skyddas. rean för neuralledaren är hälfen av arean för fasledarna. c ulösningsvärde (lång id) för neuralledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c ulösningsvärde (kor id) för neuralledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde (Micrologic.0 ) för neuralledaren är lika med hälfen av de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde Ii (Micrologic 5.0 ) för neuralledaren är lika med de insällda värde. rean för neuralledaren är lika med arean för fasledarna. c ulösningsvärde (lång id) för neuralledaren är lika med de insällda värde. c ulösningsvärde (kor id) för neuralledaren är lika med de insällda värde. c de momenana ulösningsvärde Ii eller för neuralledaren är lika med de insällda värde. Differenialskydd för Micrologic 6.0 c läcksröm ill jord i skyddsledarna kan ge upphov ill lokal överhening vid felkällan eller i ledarna. Med funkionen för differenialskydd kan sådana fel undvikas. c de finns vå alernaiv: Typ «Residual» (differenialyp) Beskrivning c fassäller summasrömmen, dvs den vekoriella summan av fas- och neuralledarsrömmar. c uppäcker fel nedsröms effekbryaren. «Source Ground Reurn» c mäer direk, med hjälp av en speciell exern givare, (direk jordsrömmäning) den felsröm som åervänder ill ransformaorn via jord c uppäcker fel uppsröms och nedsröms effekbryaren. c avsånde mellan givaren och effekbryaren får vara högs 0 m. c neuralledarskydde och differenialskydde fungerar oberoende av varandra och kan därför kombineras. Ulösningsvärde Ig och fördröjning g Ulösningsvärde och fördröjningen kan juseras oberoende av varandra och är ideniska för skyddsfunkionerna «Residual» och «Source Ground Reurn». Elekroniska skydd Micrologic 6.0 ulösningsvärde Ig = In x (*) B C D E F G H I noggrannhe In 400 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 ± 0 % 400 < In 00 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 In > fördröjning insällning I OFF 0 0, 0, 0,3 0,4 (ms) ill n (*) I ON 0, 0, 0,3 0,4 I ON eller g (ingen ulösning) I OFF g (max. bryid) * In: effekbryarens märksröm 6 Micrologic Schneider Elecric

9 Srömskydd och larm Jordfelsskydd för Micrologic 7.0 c jordfelsskydde skyddar huvudsakligen användare mo indirek konak, efersom läcksröm ill jord kan ge upphov ill farlig beröringsspänning i usaa delar av urusningen. Ulösningsvärde I n visas i ampere och fördröjningen illämpar en konsan idskurva. c en exern rekangulär summasrömransformaor krävs för funkionen. c jordfelsskydde är ur funkion med boragen insällningsplug. cq skyddad mo obefogade ulösningar ck sår emo DC-komponener av klass upp ill 0. Ulösningsvärde In och fördröjning Elekroniska skydd Micrologic 7.0 ulösningsvärde In 0, noggrannhe 0 ill -0 % fördröjning insällningar (ms) (ingen ulösning) (max. bryid) Lysdiod för indikering av överlas E5398 long ime r a 6 4 shor ime sd x on I 0 seing delay I n () 3 5 (ms) insananeous I i off es earh leakage nger a ulösningsvärde (lång id) har överskridis. Den inerna självskyddsfunkionen (skydd mo för hög emperaur eller mo korsluningssröm som överskrider effekbryarens yersa bryförmåga) löser u effekbryaren och änder lysdioden p. Varning! Om effekbryaren förblir illslagen och lampan p forsäer a lysa konakar du Schneiders serviceavdelning. Varning! Lysdioderna för indikering av ulösning är baeridrivna. Om inga indikeringar visas bör du konrollera baerie. E5399 Felindikering nger ulösning på grund av överlas (långidsulösaren har överskridis). Micrologic 7.0 nger ulösning på grund av jordfel (differenialskydde Ig eller jordfelsskydde I n har överskridis). E5400 nger ulösning på grund av korsluning (koridsulösaren eller momenanulösaren Ii / har överskridis). Micrologic 7.0 nger ulösning ill följd av inern självskydd i de elekroniska skydde. E540 Micrologic 7.0 E540 Micrologic Micrologic Schneider Elecric

10 Inrodukion ill de elekroniska skydde Funkionsöversik Mäningar med amperemeer Om ingen informaion visas på skärmen bör du läsa i eknisk appendix, avsnie om digial display. c alla elekroniska skydd av ypen Micrologic mäer srömmens verkliga effekivvärde (RMS). c på en digial display visas hela iden vilken fas som är högs belasad. c med hjälp av upprepade knappryckningar kan värden avläsas för fassrömmarna I, I, I3, neuralledarsrömmen In, differenialsrömmen Ig, jordfelssrömmen I n och de högsa lagrade maxsrömsvärde (maxvärdesminne). c visning av belasning per fas. En sapelindikering visar belasning för srömmar på faserna, och 3 som e procenal av de insällda ulösningsvärde för långidsskydde. E5403,5 x x 0,8 x 0,6 x 0,4 x c noggrannhe Noggrannheen beror av både de visade värde och effekbryarens märksröm enlig följande: Noggrannheen = 0,5% av märksröm +,5% av avläsning. Exempel: Då en 4000 effekbryare visar 49 i displayen är noggranheen: 0,5% x ,5% x 49 = ±. 8 Micrologic Schneider Elecric

11 9 Micrologic Schneider Elecric

12 Sälla in de elekroniska skydde Välja yp av neuralledare Om du använder en fyrpolig effekbryare kan du välja yp av neuralledare för den fjärde polen: c oskyddad neuralledare: 4P 3D c skyddad reducerad neuralledare: 3D + N/ c skyddad full neuralledare: 4P 4D E5383 3D+N/ 4P 3D 4P 4D 0 Micrologic Schneider Elecric

13 Insällningsanvisningar Göra insällningar. Öppna skyddsluckan. E540 E54 Micrologic 7.0 Micrologic 7.0 = 40% 40%. Välj önskad insällning. Insäll värde visas auomaisk på den digiala displayen som e absolu värde i illämplig enhe. c sröm: ampere ( eller k) c fördröjning: sekunder E54 Micrologic Om ingen informaion visas på skärmen bör du läsa i eknisk appendix, avsnie om digial display. Om användaren ine gör några insällningar på en sund visas auomaisk huvudmenyn för srömmäningar igen. 4. Säng skyddsluckan igen och plombera den evenuell för a skydda insällningarna. 40% 3 Mer informaion finns i användarmanualen för esenheen. nvända esenheen Med konakdone för provning kan du anslua en esenhe för a säkersälla a de elekroniska skydde fungerar som de ska. E540 E543 Micrologic 7.0 Micrologic % 40% Micrologic Schneider Elecric

14 Sälla in de elekroniska skydde Sälla in Micrologic.0 E5366 I exemple används en effekbryare med 000 märksröm. E5367 Sälla in ulösningsvärden long ime insananeous x seing In = 000 = 0,7 = 400 = 3 x = 400 In = 000 In = 000 Mer informaion om val av insällningar finns på sidorna 4 och 5. E5368 Sälla in fördröjningar E5369 long ime r a 6 4 r = s E5370 r Micrologic Schneider Elecric

15 Sälla in Micrologic 5.0 E5366 I exemple används en effekbryare med 000 märksröm. E537 Sälla in ulösningsvärden long ime shor ime x seing insananeous I i off In = 000 = 0.7 = 400 = x = 800 Ii = 3 = 6000 In = 000 In = 000 Mer informaion om val av insällningar finns på sidorna 4 och 5. Sälla in fördröjningar E5373 ulösningsvärden Kurva I ON E537 Kurva I OFF E5374 long ime r a 6 4 r = s sd = 0. s Ii Ii shor ime sd on I delay I on I off fördröjningar Kurva I ON E5376 E5375 Kurva I OFF r r sd sd 3 Micrologic Schneider Elecric

16 Sälla in de elekroniska skydde Sälla in Micrologic 6.0 E5366 I exemple används en effekbryare med 000 märksröm. E544 Sälla in ulösningsvärden long ime In = 000 = 0.7 = 400 In = 000 In = 000 shor ime x seing Ig D E F C G B H I insananeous I i off es = x = 800 Ii = 3 = 6000 B Ig = 640 ground faul Mer informaion om val av insällningar finns på sidorna 4 ill 6. Sälla in fördröjningar E5373 ulösningsvärden Kurva I ON E537 Kurva I OFF E547 long ime r a 6 4 r = s E546 Ii E545 Ii shor ime ground faul sd on I 0 off delay g on I off es sd = 0. s I on g = 0. s I off Ig Ig fördröjningar E5376 Kurva I ON E5375 Kurva I OFF r r sd sd E549 E548 g g 4 Micrologic Schneider Elecric

17 Sälla in Micrologic 7.0 E5366 I exemple används en effekbryare med 000 märksröm. In = 000 E540 Sälla in ulösningsvärden long ime shor ime x I n () seing insananeous I i off es In = 000 = 0.7 = 400 = x = 800 Ii = 3 = 6000 I n = In = 000 ground faul Mer informaion om val av insällningar finns på sidorna 4 ill 7. Sälla in fördröjningar E5373 E54 ulösningsvärden Kurva I ON Ii E537 Kurva I OFF Ii E54 long ime ground faul r a 6 4 shor ime sd on I 0 off delay (ms) es r = s sd = 0. s I on = 40 ms I off I n E5376 fördröjningar Kurva I ON E5375 Kurva I OFF r r sd sd E543 5 Micrologic Schneider Elecric

18 Saus- och felindikeringar Åersälla felindikeringar och konrollera baerisaus nvisningar för a åer slå ill effekbryaren efer en ulösning p g a fel finns i användarmanualen för apparaen. Åersälla felindikeringar c fassäll orsaken ill a effekbryaren löse u. Felindikeringen lyser ills den åersälls på de elekroniska skydde. ryck på åersällningsknappen. E5439 Micrologic 7.0 konrollera insällningarna för de elekroniska skydde. Konrollera baeries saus E5440 Micrologic 7.0 Om du rycker på esknappen på de elekroniska skydde visas baeries saus. E544 Full Halvfull By baeri Om ingen informaion visas kan de finnas vå orsaker: c baeriurymme på de elekroniska skydde är om. c exern maningsspänning krävs, se eknisk appendix, avsnie om digial display När baerie behöver byas u använder du e ny baeri från Schneider Elecric med arikelnummer (eknisk informaion finns på luckan ill baeriurymme). E544 Bya baerie i de elekroniska skydde. Öppna luckan ill baeriurymme. E5443. vlägsna baerie. 40% 3. Sä i e ny baeri med polerna å rä håll. 4. Säng luckan. Konrollera de nya baeries saus. E E % 6 Micrologic Schneider Elecric

19 Prova funkionerna för jordfelsskydd och differenialskydd Spänn illslagsfjädern och slå ill effekbryaren. Tryck in esknappen med hjälp av en skruvmejsel. Effekbryaren löser nu u. E540 E5456 Micrologic 7.0 Micrologic % 40% Om effekbryaren ine löser u konakar du Schneider Elecrics serviceavdelning. 7 Micrologic Schneider Elecric

20 Menyer ccess ill menyerna E5404 Förklarande symboler Tryck en gång på knappen Micrologic yp har re menyer: c mäning av fassrömmarna I, I, I3 och In, mäning av differenialsrömmen Ig för Micrologic 6.0 sam mäning av jordfelssrömmen I n för Micrologic 7.0 c lagring av maximal sröm i faserna I, I, I3 och In, lagring av maximal differenialsröm Ig för Micrologic 6.0 sam lagring av maximal jordfelssröm I n för Micrologic 7.0 c visning av insällda ulösningsvärden och fördröjningar E5405. Mäningar. Maxvärdesminne 3. Insällningar E5406 E5407 Max E5408 Håll knappen inryck = Du kan när som hels avbrya srömmäning, avläsning av maxvärdesminne eller visning av insällningar. Om du ine gör någo på en sund visas huvudmenyn för visning av sröm på den högs belasade fasen auomaisk igen. Med hjälp av omkopplarna för insällning av skydd kan du på den digiala displayen visa värden för insällda paramerar. Tryck på knappen för a visa de högsa srömvärden som finns lagrade i maxvärdesminne. Tryck på knappen för a visa insällningarna för skydd. Tryck på knappen för a åergå ill mäning av srömmar. 4. Huvudmenyn för mäningar visas igen. E Micrologic Schneider Elecric

21 Mäa sröm per fas Srömvärden avläses via huvudmenyn. Srömmen I visas. Srömmen I visas. Srömvärde för den högs belasade fasen visas uan a du gör någo. E545 E546 Menyn mäningar Exempel: fas är den högs belasade fasen. E5409 Tryck på pilknappen för a gå vidare ill sröm I. Tryck på pilknappen för a gå vidare ill sröm I3. Srömmen I3 visas. Srömmen In visas. E547 E549 Tryck på pilknappen för a gå vidare ill srömmen In om effekbryaren är ansluen ill neuralledaren. Srömmen Ig (Micrologic 6.0 ) eller I n (Micrologic 7.0 ) visas. Tryck på pilknappen för a gå vidare ill differenialsrömmen Ig eller jordfelssrömmen I n. Åergå ill srömmen I. E548 E5409 Tryck på pilknappen för a gå vidare ill sröm I. 9 Micrologic Schneider Elecric

22 Menyer Visa maxvärden för sröm Maxsrömvärden avläses via menyn för maxsrömvärden, maxvärdesminne. Maxsrömmen I visas. Maxsrömmen I visas. Huvudmenyn visas auomaisk om du ine gör någo på en sund. E5430 MX E543 MX Menyn maxvärdesminne. E5407 Max Tryck på pilknappen för a gå vidare ill maxsrömmen för I. Tryck på pilknappen för a gå vidare ill maxsrömmen för I3. Maxsrömmen för I3 visas. Maxsrömmen för In visas. E543 MX E5434 MX Tryck på pilknappen för a gå vidare ill maxsrömmen för In om effekbryaren är ansluen ill neuralledaren. Maxsrömmen för Ig eller I n visas. Tryck på pilknappen för a gå vidare ill maxsrömmen för Ig (Micrologic 6.0 ) eller I n (Micrologic 7.0 ). Maxsrömmen för I visas. E5433 MX E5435 MX Tryck på pilknappen för a åergå ill maxsrömmen för I. 0 Micrologic Schneider Elecric

23 Nollsälla maxvärden för sröm Du kan nollsälla maximala srömvärden med hjälp av menyn «maxvärdesminne». Huvudmenyn visas auomaisk om du ine gör någo på en sund. E5436 Välj den maxsröm som ska nollsällas (ill exempel maxsrömmen för I). MX E5437 Nollsäll. MX E5438 Välj e anna värde a nollsälla eller gå illbaka ill huvudmenyn. MX Menyn maxvärdesminne. E5407 Max Tryck på pilknappen ills maxsrömmen för I markeras. Håll pilknappen inryck i 3 ill 4 sekunder. Srömvärde blinkar och ändras sedan ill akuell värde (de nya maxvärde). Tryck på pilknappen för a markera e anna värde som ska nollsällas eller åergå ill huvudmenyn. Micrologic Schneider Elecric

24 Menyer Visa insällningar E544 Micrologic elekroniska skydd Ulösningsvärde (lång id) Åkoms ill menyn för visning av skyddsinsällningar. Ulösningsvärde är den försa parameer som visas. = Fördröjning (lång id) r Åkoms ill fördröjningen lsd (lång id) r= s Ulösningsvärde (kor id) Åkoms ill ulösningsvärde lsd (kor id) = Fördröjning (kor id) sd Åkoms ill fördröjningen sd (kor id) sd= s Momenan ulösningsvärde Åkoms ill de momenana ulösningsvärde lsd = eller Momenan ulösningsvärde Ii Åkoms ill de momenana ulösningsvärde li Ii= Ulösningsvärde differenialskydd Ig Åkoms ill ulösningsvärde för differenialskydd lg Ig= eller Ulösningsvärde jordfelsskydd I n Åkoms ill ulösningsvärde för jordfelsskydd l n In= Fördröjning differenialskydd g Åkoms ill fördröjningen g (differenialskydd) s g= Fördröjning jordfelsskydd Åkoms ill fördröjningen (jordfelsskydd) D= s Tillbaka ill början av menyn = Micrologic Schneider Elecric

25 3 Micrologic Schneider Elecric

26 Teknisk appendix Ulösningskurvor Överlasskydd och momenan korsluningsskydd (Micrologic.0 ) E = 0, r = 0,5 4 s =,5 0 x I / Överlasskydd, fördröj och momenan korsluningsskydd (Micrologic 5.0, 6.0 och 7.0 ) E = 0, r = 0,5 4 s ,4 0,3 0, 0, 0 I ON I OFF 0,4 0,3 0, 0, 0 =,5 0 x Ii = 5. OFF () x 4 Micrologic Schneider Elecric

27 Differenialskydd (Micrologic 6.0 ) E Ig = J () 00 max I ON I OFF I / In 5 Micrologic Schneider Elecric

28 r r Teknisk appendix Bya u insällningspluggen Välja insällningsplug Genom a bya u insällningspluggen får du illgång ill andra insällningsområden för överlasskydde (lång id). Tillgängliga insällningspluggar visas i lisan nedan. Typbeeckning Insällning för överlasskydde 3354 sandard 0,4 ill x låg insällning 0,4 ill 0,8 x hög insällning 0,8 ill x uan överlasskydd Varning! När insällningspluggen på någo sä har modifieras måse alla skyddsinsällningar för de elekroniska skydde konrolleras. E5378 Bya u insällningspluggen Gör så här:. Slå ifrån effekbryaren.. Öppna skyddsluckan på de elekroniska skydde. E Skruva ur fässkruven för insällningspluggen hel. Micrologic 7.0 Micrologic % 40% Varning! Om ingen insällningsplug finns insallerad fungerar de elekroniska skydde med följande inskränkningar: c överlasskydde (lång id) är 0,4 oavse omkopplarens läge c fördröjningen (lång id) r mosvarar de värde som omkopplaren är insälld på c jordfelsskydde är inakivera E Ta ur insällningspluggen. Micrologic % E Sä in den nya insällningspluggen. Micrologic % long ime long ime Skruva i fässkruven för insällningspluggen igen. 7. Konrollera och/eller ändra insällningarna för de elekroniska skydde. 6 Micrologic Schneider Elecric

29 Logisk selekivie (ZSI) E5397 B Funkionsbeskrivning c fel vid punk Nedsröms bryare löser u momenan och skickar en signal ill uppsröms bryare, som behåller den insällda fördröjningen (kor id sd eller differenialskydd g). c fel vid punk B Uppsröms bryare ser fele. Efersom ingen signal skickas från nedsröms bryare löser uppsröms bryare u momenan, oavse insälld fördröjning. Om den är ansluen ill ännu en bryare uppsröms skickar bryare en signal ill den bryaren. Denna behåller då sin insällda fördröjning sd eller g. Obs! På en effekbryare som är avsedd a a emo ZSI-signaler bör fördröjningen sd eller g ine säas ill 0, efersom selekivie då ine längre är möjlig. nsluningar mellan elekroniska skydd Logisk selekivie (ZSI) gör de möjlig a anslua uppsröms och nedsröms effekbryare med en logisk signal (0 eller 5 vol). c Micrologic 5.0, 6.0, 7.0 c Micrologic 5.0 P, 6.0 P, 7.0 P c Micrologic 5.0 H, 6.0 H, 7.0 H Obs! pparaer med ZSI-skydd (logisk selekivie) bör när ZSI ine används urusas med en bygel som korsluer plinarna Z3, Z4, Z5. Om ingen sådan bygel används sälls fördröjningarna (kor id och jordfelsskydd) in på 0, oavse omkopplarnas läge. Kabeldragning c maximal impedans:,7 Ω / 300 m c plinkapacie: 0,4 ill,5 mm c kabelyp: en- eller flerrådig c maximal längd: m c begränsningar för ansluning mellan apparaer den gemensamma ZSI - OUT - SOURCE (Z) och ugången ZSI - OUT (Z) kan ansluas ill högs io ingångar högs 00 apparaer kan ansluas ill en ingång av ypen ZSI IN CR (Z4) eller GF (Z5) c kablarna dras från ugången ZSI OUT (Z) på nedsröms appara ill ingångarna ZSI IN CR (Z4) och/eller GF (Z5) på uppsröms appara. Z ill Z5 på bilden mosvarar de ideniska markeringarna på effekbryarens plinar. E548 och/eller Z Z Z3 Z4 Z5 Plin för exerna ansluningar Uppsröms effekbryare Z Z Z3 Z4 Z5 och/eller Plin för exerna ansluningar Z Z Z3 Z4 Z5 Plin för exerna ansluningar Nedsröms effekbryare 7 Micrologic Schneider Elecric

30 Teknisk appendix Digial display Mer informaion om ansluning av exern maningsspänning finns i elscheman i användarmanualen för effekbryaren. c visningen av mäningar sker med inern srömförsörjning. Den digiala displayen släcks om srömmen undersiger 0, (In: märksröm). c displayens bakgrundsbelysning fungerar ine i följande siuaioner: om srömmen undersiger i en fas om srömmen undersiger 0,4 i vå faser om srömmen undersiger 0, i re faser c maxvärdesminne mäer ine srömmar under 0,. Dessa re funkioner kan hållas operaiva med hjälp av exern maningsspänning 4V DC. Skydden lång id, kor id, momenan och differenialskydd är i samliga fall självförsörjande. 8 Micrologic Schneider Elecric

31 Termisk minne Termisk minne Med de ermiska minne kan emperaursegring och avkylning som orsakas av srömförändringar i ledarna simuleras. Sådana förändringar kan orsakas av: c frekvena moorsarer c a belasningen flukuerar run ulösningsvärdena c upprepade illslag av effekbryaren mo e fel Elekroniska skydd uan ermisk minne (i mosas ill överlasskydd med bimeall) reagerar ine på ovansående yper av överlas, efersom varakigheen ine är illräcklig för a framkalla ulösning. lla yper av överlas leder dock ill emperaursegringar, som kan ackumuleras och framkalla överhening. I elekroniska skydd med ermisk minne regisreras emperaursegringar som orsakas av överlas. Även korvarig överlas ger upphov ill emperaursegringar som lagras i minne. Den informaion som lagras i minne förkorar ulösningsiden. Micrologic och de ermiska minne lla Micrologic elekroniska skydd är sandardurusade med ermisk minne. c före ulösning är idskonsanerna för emperaursegring och avkylning ideniska för alla skydd och beror på insällda fördröjningar: om fördröjningen är kor är idskonsanen lien om fördröjningen är lång är idskonsanen sor c efer ulösning p g a överlas (långidsulösare) simuleras avkylningskurvan av de elekroniska skydde. Om effekbryaren slås ill på ny innan idskonsanen (ca 5 minuer) har löp u minskas den ulösningsid som anges i ulösningskurvorna. 9 Micrologic Schneider Elecric

32 Schneider Elecric B Djupdalsvägen 7-9 Orderel: Lokala säljkonor: Box 954 Orderfax: el 53 Malmö, el: , fax: Sollenuna Lev.bevakning: Göeborg, el: , fax: Tel: Flen, el: , fax: el 5 Fax: Sockholm, el: , fax: E-pos: Sundsvall, el: , fax: Cenrallager, adminisraion och verksad: Hemsida: Flen, el: , fax: B.SE v.3 - /00

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning

Compact NS630b till NS1600 Lågspänningsutrustning 630b till NS1600 Lågspänningsutrustning Användarmanual E45151A Användarmanual för effektbrytare 630b till NS1600 Lär känna 2 Manuellt manövrerad Compact med vippa 4 Komponenter 4 Tillslag, frånslag, återställning

Läs mer

MANUAL FÖR C-mini. -mini

MANUAL FÖR C-mini. -mini MANUAL FÖR by Coralba Sweden -mini RE Jemba ab Väpnarvägen 10, S-691 53 KARLSKOGA, Sweden el: 46-(0)586-55640, Fax: 46-(0)586-31451 Hemsida: wwwjembase, E-mail: info@jembase S rel 10 Marknadsföring/försäljning

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde

Introduktion till Reglertekniken. Styr och Reglerteknik. Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Vad är Reglerteknik? Önskat värde Börvärde Syr och Reglereknik FR: Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Syr- och reglereknik H Adam Lagerberg Vad är Reglereknik? Behov av syrning Vad är Reglereknik? Läran om Åerkopplade Sysem Blockschema Syr-

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5

Bruksanvisning. Digital styrpanel Digi II. Model 1601-12. För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Bruksanvisning Digital styrpanel Digi II Model 1601-12 För kontaktorboxar: WE 3 2005-3 WE 4 2005-4 WE 5 2005-5 Tack för att du väljer kvalitetsprodukter Vi tror att våra produkter kommer att uppfylla dina

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTENTVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJG-178A BRUKSANVISNING Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen 1, 64540 Strängnäs

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009

Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009 Bruksanvisning Optisk avståndsgivare O1D100 O1D103 704099 / 02 08 / 2009 Innehåll 1 Anmärkning4 1.1 Symboler som används i bruksanvisningen 4 1.2 Varningsmärkning 4 2 Säkerhetsföreskrifter 4 3 Funktion

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAK 200 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3

Studieverktyg. Tankekartor Fickminne/MP3 Sudieverky Tankekaror Fickminne/MP MindFull - Tankekaror på svenska Proramme Mindull är e läanvän och lexibel ankekarsproram som låer di bya dina ankekaror precis som du vill ha dem. Du kan använda ex,

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Hur horsealarm Fungerar:

Hur horsealarm Fungerar: Hur horsealarm Fungerar: 1. Koppla in ström till repeatern. Vid tillkoppling av ström så kommer den att blinka till. 2. Koppla in ström till mottagaren. 3. Sätt på mottagaren genom att trycka på ON-knappen

Läs mer

Truckar och trafik farligt för förare

Truckar och trafik farligt för förare De händer en del i rafiken. För några år sedan körde en av Peer Swärdhs arbeskamraer av vägen. Pressade ider, ruckar och unga fordon. På åkerie finns många risker. Arbesgivaren är ansvarig för arbesmiljön,

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se SET-2000 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Intelligent heating system

Intelligent heating system SWEDEN Intelligent heating system DIGI LINE IHS MANUAL Uppstart av radiatorn Digi-Line IHS: 1. Anslut strömkabel till strömkälla. OBS: Fast installation skall utföras av behörig elektriker. 2. Sätt igång

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289

Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289 Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289 ElektroRelä AB 1 (9) Login 2 Komma till huvudmenyn 3 Kvittera larm 4 Ändra börvärde VV 5 Ändra börvärde RAD 6 Ändra värmekurva RAD 7 Appendix

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KC

INSTRUKTIONSMANUAL KC INSTRUKTIONSMANUAL KC Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 4 3. Enkelt handhavande sid. 5 3.1 Nollställ vågen sid. 5 3.2 Tarera vågen sid. 5 4. Räknevägning sid. 6 4.1 Ställ in enhetsvikt

Läs mer

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE

MEMOdayplanner 2. Art.nr.: 508 770. Rev A SE Bruksanvisning MEMOdayplanner 2 Art.nr.: 508 770 Rev A SE Innehållsförteckning Beskrivning... 3 MEMOdayplanner... 3 Montering... 3 Dag och natt... 3 Tavlans baksida... 4 Visning av tid som ljuspelare eller

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass

BRUKSANVISNING. TapeKing. Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass BRUKSANVISNING TapeKing Talande måttband med vinkelmätare och vattenpass SV INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Beskrivnig 3 3. Strömförsörjning 5 Funktioner 6 4.1 Mätning 6 4.2 Mätning med/utan hölje

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion

Utdrag ur manual DUCT. Drift & Skötselinstruktion Utdrag ur manual DUCT Drift & Skötselinstruktion Sida 14 av 20 13. Drift & Skötselinstruktion 13.1 Rengöringsintervall UV rören ska rengöras med jämna mellanrum för att funktionen på DUCT anläggningen

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren största

Läs mer

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut

Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Sida 1 av 18 Användarmanual Jordfelsövervakning IsoBox 16 / IsoIn / IsoOut Vi reserverar oss för eventuella ändringar utan förbehåll 1(18) Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1 IsoBox 16 menyer och optioner...

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test

TEST. Så gjor. fakta: test Byggstereo. Byggstereo test es Byggsereo A är en läge. io oifika ke sanning e yc es kan u få så ra ba Älskar u gag u o sereo. Även ra se er än bara en es r in är o och ine e lju lyssnar på rai åse finesser så r ha av assa exra vi

Läs mer

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0

Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 Säng-/Dörrvakt PIR-2003 Bruksanvisning Rev 1.0 1 Beskrivning PIR-2003 är en kombinerad sängvakt och dörrvakt. Man kan välja om man vill bevaka sängen eller om det räcker att bevaka dörren för att ge brukaren

Läs mer

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail

Text: Mikael Simovits & Tomas Forsberg Illustration: Jonas Englund. Stort test: Watchguard Halon Cronlab Symantec Microsoft Cleanmail Tex: Mikael Simovis & Tomas Forsberg Illusraion: Jonas Englund Sor es: Wachguard Halon Cronlab Symanec Microsof Cleanmail Ren e-pos med 26 Skräppos är e sor problem för både i-avdelning och användare.

Läs mer

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115

Bruksanvisning. Multimeter KEWTECH KT115 Bruksanvisning Multimeter KEWTECH KT115 Innehållsförteckning 1 SÄKERHET... 3 1.1 SYMBOLER... 4 2 FUNKTIONER... 4 3 SPECIFIKATIONER... 5 4 INSTRUMENTBESKRIVNING... 7 5 FÖRBEREDELSER... 8 5.1 KONTROLL AV

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 7. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Elinstallation. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 7 Laborationens namn Namn Elinstallation Kommentarer Version 2.4 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration används läroböckerna

Läs mer

Ledningsskyddssystem för stamnätet

Ledningsskyddssystem för stamnätet SVENSKA ^ KRAFTNÄT ENHET, VERKSAMHETSOMRÅDE NK, Koirörollanläggningar VAR BETECKNING TR02-05-2-1 DATUM SAMRAD AN,AS,AT TEKNISK RIKTLINJE zctm /rfrhf & UTGÅVA 5 TD FASTSTÄLLD Ledningsskyddssystem för stamnätet

Läs mer

Merlin Gerin. Masterpact. Lågspänningsutrustning. Användarmanual. Building a New Electric World

Merlin Gerin. Masterpact. Lågspänningsutrustning. Användarmanual. Building a New Electric World Merlin Gerin Masterpact NT Lågspänningsutrustning Användarmanual Building a New Electric World Användarmanual för effektbrytare 06-16 Lära känna Masterpact 2 Introduktion till Masterpact 4 Använda Masterpact

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING SNABBGUIDE FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE + SV BRUKSANVISNING SNABBGUIDE MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

Diverse 2(26) Laborationer 4(26)

Diverse 2(26) Laborationer 4(26) Diverse 2(26) (Reglereknik) Marin Enqvis Reglereknik Insiuionen för sysemeknik Linköpings universie Föreläsare och examinaorer: Marin Enqvis (ISY) Simin Nadjm-Tehrani (IDA) Lekionsassisener: Jonas Callmer

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd.

Från kap. 25: Man får alltid ett spänningsfall i strömmens riktning i ett motstånd. Från kap. 5: Ohm s lag Hög poenial på den sida där srömmen går in Låg poenial på den sida där srömmen går u Man får allid e spänningsfall i srömmens rikning i e mosånd. Från kap. 5: Poenialskillnaden över

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se

BRUKSANVISNING GE60. ett vassare val. Utgåva Juni 08. www.abwe.se eller www.berkel.se BRUKSANVISNING GE60 Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller www.berkel.se

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien

DC-108. Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien DC-108 Trådlös kontrollpanel för Nexa s brandvarnare i 868 MHz serien INNEHÅLL I. SÄKERHETSINFORMATION II. III. IV. ALLMÄN BESKRIVNING SPECIFIKATION NAMN OCH FUNKTIONER V. ANVÄNDA DC-108 VI. VII. VIII.

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic KONTROLLSKRIVNING Version A Kurs: HF Maemaisk saisik Lärare: Armin Halilovic Daum: 7 maj 6 Skrivid: 8:-: Tillåna hjälmedel: Miniräknare av vilken y som hels och formelblad som delas u i salen) Förbjudna

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B1862 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 FREDAGEN DEN 1 JUNI 21 KL 8. 13. Examinaor : Lars Hols,

Läs mer

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan.

STOLVÅG VEH-200-EC. Före hösten 2004 levererades Indikatorn i en något annorlunda kapsling med batteriet monterat i högra sidan på lådan. STOLVÅG VEH-200-EC VEH-200-EC är krön / verifierbar och kalibrerad 200 kg / 100 g. (Samma våg kan levereras icke krön / verifierbar för andra kapaciteter) Anm Från senare delen av 2004 levereras vågen

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Bruksanvisning Sportanläggning

Bruksanvisning Sportanläggning Bruksanvisning Sportanläggning Version: MC7010C28 2013-11-20 Tillverkare: Sida 1 Bruksanvisning Sportanläggning Grattis! Den här kvalitétsanläggningen kommer ni ha mycket glädje och nytta av i många år

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer