Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 BRUKSANVISNING S8

2 s8bruks.doc

3 Innehållsförteckning 1. System S Handhavande för kontrollenhet med lysdioder Koppla till anläggningen Om anläggningen inte går att koppla till Koppla från anläggningen Nattkoppling Koppla bort sektioner Vad gör jag vid larm? Vad gör jag vid fel? Indikeringar Koder Lägga till eller ändra koder Visa händelseminne Flera områden Skärmsläckare Övriga funktioner Handhavande för kontrollenhet med display Koppla till anläggningen Om anläggningen inte går att koppla till Koppla från anläggningen Nattkoppling Koppla bort sektioner Vad gör jag vid larm? Vad gör jag vid fel? Indikeringar Koder Lägga till eller ändra koder Visa händelseminne Flera områden Skärmsläckare Övriga funktioner Handhavande för manövrering med dörrlås Koppla till anläggningen Koppla från anläggningen Prov Din anläggning Din larminstallatör...26 s8bruks.doc

4 1. System S8 S8 är ett flexibelt inbrottslarmsystem avsett för att skydda till exempel villor, små och medelstora företag, skolor och dylikt. System S8 kan bestå av: * Centralapparat med strömförsörjning och inbyggt batteri för reservdrift. * En eller flera kontrollenheter för manövrering av systemet. * Detektorer för inbrottsdetektering. Till exempel: rörelsedetektorer och magnetkontakter. * Sirener för inom- och utomhusbruk. Exempel på uppbyggnad av system S8 Centralapparat Rörelsedetektor Utomhussiren Inomhussiren Magnetkontakt Rörelsedetektor Larmdekal Kontrollenhet s8bruks.doc 2

5 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder Här beskrivs handhavandet för kontrollenhet LED S8 med lysdioder. Om din anläggning manövreras av kontrollenhet LCD S8 med display, se punkt Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. Indikeringarna KLAR samt NÄT skall lysa med fast sken då anläggningen är klar för tillkoppling. Om KLAR -indikeringen blinkar se * Tryck din personliga kod. * Summern ljuder och TILL -indikeringen tänds. Om anläggningen inte kopplas till vid första försöket se nedan. * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat är anläggningen tillkopplad. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på Om anläggningen inte går att koppla till Om anläggningen inte kopplas till då du anger din kod, kan detta bero på att någon detektor är aktiverad, någon larmad dörr står öppen eller att fel i anläggningen föreligger. * Aktiva sektioner indikeras vid försök till tillkoppling med fast sken på respektive sektionsindikering, samtidigt som KLAR - indikeringen blinkar. * Kontrollera vad felet beror på. Se punkt 6.0 för sektionsbeskrivning. * Fel som beror på öppen dörr eller fönster åtgärdas genom att stänga dessa. Fel som beror på att detektorn vid knappsatsen är aktiverad åtgärdas genom att stå stilla vid tillkopplingsögonblicket. * Går felet ej att åtgärda koppla då bort sektionen enligt punkt 2.4. Meddela din larminstallatör om felet. s8bruks.doc 3

6 2.2 Koppla från anläggningen * Gå in genom förutbestämd inpasseringsväg. * Summern ljuder. * Du har nu sekunder på dig att koppla från anläggningen. * Tryck din personliga kod. * Anläggningen är frånkopplad när summern tystnat och TILL -indikeringen är släckt. * Kontrollera att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger, se 2.7 för beskrivning av indikeringar. * Vid larm se punkt 2.5. Vid fel se punkt 2.6. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på. 2.3 Nattkoppling Nattkoppling används för att kunna aktivera en del av anläggningen. Detta är användbart till exempel för att nattetid skydda dörrar och fönster i en villa samtidigt som man kan röra sig fritt i villan. Denna funktion måste vara programmerad av din larminstallatör, se 6.0 för sektionsbeskrivning. Nattkoppla anläggningen * Kontrollera att indikeringarna är släckta för samtliga sektioner som kan nattkopplas, se 6.0 för sektionsbeskrivning. * Tryck på följt av din personliga kod. * Summern ljuder och TILL -indikeringen tänds. * Anläggningen är nattkopplad när summern tystnat. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Frånkoppla nattkopplad anläggning * Tryck din personliga kod. * Anläggningen är frånkopplad när TILL -indikeringen släcks. * Kontrollera att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger, se 2.7 för beskrivning av indikeringar. * Vid larm se punkt 2.5. Vid fel se punkt 2.6. s8bruks.doc 4

7 2.4 Koppla bort sektioner Vid vissa tillfällen måste sektioner kopplas bort. Till exempel då en larmgivare inte går att återställa eller när en larmgivare beter sig felaktigt. Bortkoppling av sektioner kan ske på två sätt. Antingen genom automatisk bortkoppling av sektioner som är aktiva vid tillkoppling, eller genom manuell bortkoppling. Automatisk bortkoppling: Automatisk bortkoppling av aktiva- och felaktiga sektioner sker då den personliga koden trycks två gånger i direkt följd inom en minut. Gör enligt följande: * Tryck din personliga kod. * Aktiva sektioner indikeras med fast sken. * Tryck din personliga kod igen. * Summern ljuder, TILL -indikeringen tänds. Sektionsindikeringen för den bortkopplade sektionen blinkar samtidigt som indikeringen BORTK. blinkar. * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat är anläggningen tillkopplad. Manuell bortkoppling: * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: tänds med fast sken. * Välj sektion som skall kopplas bort. OBS! Bortkoppling av sektion 1, 2 eller 3 i system som har mer än 8 sektioner måste bekräftas genom att trycka på efter sektionsnumret. * Om fler sektioner skall kopplas bort, tryck sektionsnummer för dessa. * Avsluta med. * Sektionsindikeringen för den bortkopplade sektionen blinkar samtidigt som indikeringen BORTK. blinkar. OBS! Bortkopplade sektioner kopplas åter in vid frånkoppling av anläggningen. s8bruks.doc 5

8 2.5 Vad gör jag vid larm? Om du upptäcker att larm har förekommit eller om du själv har förorsakat larm skall du: * Frånkoppla / tysta sirenerna genom att trycka din personliga kod. * Kontrollera vilka sektioner som har larmat. Sektioner som larmat blinkar, se 6.0 för sektionsbeskrivning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera orsaken till larmet. * Anläggningen återställs vid nästa tillkoppling. 2.6 Vad gör jag vid fel? Vid telefel: * Kvittera telefelet genom att trycka: Indikering märkt PROG: blinkar. Telefelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid batterifel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kvittera batterifelet genom att trycka: Indikering märkt PROG: blinkar. Batterifelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid nätfel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera om någon säkring är trasig i elcentralen. Vid trasig säkring byt denna. * Om felet kvarstår kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. s8bruks.doc 6

9 2.7 Indikeringar * Indikering märkt PROG. : Blinkar när centralapparaten väntar på inmatning av kod eller flera kodsiffror. Lyser med fast sken då centralapparaten väntar på inmatning av direktkommando. Händelse Beskrivning Indikeringar Anläggning klar för tillkoppling När endast KLAR och NÄT indikeringarna är tända med fast sken är anläggningen klar för tillkoppling. Aktiv sektion Bortkopplad sektion Fast sken på aktuell sektion samt blinkande KLAR -indikering. Indikering återställs när sektionen blir normal, icke påverkad. Sektionsindikering som blinkar i takt med indikering märkt BORTK. Larm Sabotage Telefel Batterifel Nätfel Snabbt blinkande sektionsindikering, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Sektionsindikering som blinkar i takt med indikering märkt FEL, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Vid avbrott på telelinje: Blinkande FEL - indikering samt konstant ljudande summer. Summern tystnar vid knapptryckning. Vid larmsändningsfel: Blinkande FEL - indikering. Återställs med samt personlig kod. Blinkande NÄT -indikering samt hög summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs med samt personlig kod. Släckt NÄT -indikering samt låg summerton var 9 sekund. Summer tystnar vid knapptryckning. Återställs när nätspänning kommer tillbaka. OBS! Vid sabotage samtidigt som telefel, lyser FEL -indikeringen med fast sken. s8bruks.doc 7

10 2.8 Koder 16 Olika koder kan användas för att manövrera systemet varav en är avsedd för larminstallatören. OBS! Vid leverans är användare 16 med kod och behörighet 10 programmerad. Denna kod måste ändras innan anläggningen tas i drift. Installatör Bör ha kod med behörighetsnivå 10 eller 12. Om nivå 10 har installatören tillgång till samtliga funktioner. Till- och frånkoppling kan då blockeras genom att koden programmeras till ett område som inte används. Om nivå 12 används skall nivå 10 användas av huvudansvarig användare. Huvudansvarig användare Bör ha behörighetsnivå 09 eller 10 beroende på om installatören använder nivå 10. Tänk på att kod med nivå 10 är behörig att programmera systemet. Om denna kod anges tillsammans med kommando för något av grundprogrammen kommer samtlig programmering att återställas till grundprogrammerade värden. Undvik detta genom att använda kod med behörighet 09 för dagligt bruk och kod med behörighet 10 endast då detta är nödvändigt, till exempel vid ändring av installatörskoden (nivå 12). Användare Bör ha behörighetsnivå 04. Alternativt kan behörighetsnivå 05 eller 06 användas om fler funktioner skall kunna utföras, se tabell nedan. Städare För städare används kod med nivå 01, vilken endast kan koppla till anläggningen. Det måste finnas minst en kod med behörighetsnivå 10 i systemet. Om denna behörighet tas bort kan inte kod med behörighetsnivå 10 eller 12 ändras. Behörighetsnivåer 00 Kod som ej används. 01 Normal tillkoppling. 02 Som ovan samt nattkoppling. 03 Som ovan. 04 Som ovan samt frånkoppling, siren avstängning och återställning av branddetektorer 05 Som ovan samt visa händelseminne och reläaktivering. 06 Som ovan samt bortkoppling av sektioner, ställa tid, skjuta upp automatisk tillkoppling, radera händelseminne, kvittera felmeddelande, avbryta uppringning och fjärrprogrammering. 07 Som ovan samt programmering av koder. 08 Som ovan. 09 Som ovan samt tester. 10 Som ovan samt programmering och display ändringar. Högsta behörighet! 11 Används ej! 12 Endast programmering och tester. 13 Endast visa och radera händelseminne. 14 Endast tester 15 Frånkoppling, tillkoppling, sirenavstängning, återställning av branddetektorer, avbryta uppringning, sirenavstängning. OBS! Skickar hotkod till larmcentral vid manöver. För att kunna ändra en kod måste den som programmerar detta ha en kod med högre eller samma behörighet som den kod som skall ändras. s8bruks.doc 8

11 Indikeringarna vid kodprogrammering avläses enligt figur nedan. Användarnumret som skall programmeras avläses enligt mall nedan Lägga till eller ändra koder STEG TRYCK KOMMENTAR DISPLAY VISAR 1. + För att komma till menyn för programmering av koder tryck VÄLJ samt 5. PROG. blinkar. 2. Din kod XXXXXX Nu har du valt programmering av koder. Indikering 1-4 visar vilken användare som programmeras. Indikering 5 visar att du är i läge för kodprogrammering. 3. Tryck på MENY/NÄSTA för att byta användarnr. Stega tillbaka med *. Användarnr. avläses enligt mall ovan. I exemplet är användare nr.2 vald. 4. Den nya koden XXXXXX Tryck i lugn takt den nya koden. Tre till sex siffror kan användas. 5. Tryck på välj för att byta till områdes programmering. Indikering 6 tänds istället för 5. Tryck numret på området som koden skall tillhöra, 1-5. Där 5 är lika med samtliga områden. OBS! Normalt används endast 1 område. 6. Tryck på välj för att byta från områdes programmering till programmering av behörighetsnivå. Indikering 7 tänds istället för 6. Tryck numret för behörighetsnivån som koden skall ha, två siffror. Se tabell på föregående sida. 7. För att programmera fler koder gå till punkt Tryck på till för att avsluta och återgå till normal drift. Ta bort koder Gör enligt ovan men välj behörighetsnivå 00 för aktuell kod. s8bruks.doc 9

12 2.9 Visa händelseminne * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: tänds med fast sken och första händelsen indikeras enligt nedan. * Tryck på för att visa den andra händelsen. Tryck på upprepade gånger för att visa ytterligare händelser framåt i tiden. * Avsluta med. Larm indikeras med fast sken på respektive sektionsindikering. Exempel, larm på sektion 1: Tillkoppling indikeras med fast sken på sektion 5 samtidigt som sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, tillkoppling av område 1: Frånkoppling indikeras med blinkande sken på sektion 5, sektion 1-4 indikerar vilket område som frånkopplats. Exempel, frånkoppling av område 1: Tillkoppling med bortkopplade sektioner indikeras på sektion 6, sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, område 1 tillkopplat med en eller flera sektioner bortkopplade : Nattkoppling indikeras på sektion 7, sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, nattkoppling av område 1 : Övriga händelser indikeras på felindikeringen samt på sektion 1-6 enligt följande: 1= nödknapp E, 2= nödknapp F, 3= nödknapp P, 4= hotkod angiven, 5= tele fel, 6=larmsändning utförd. Exempel, tele fel: Radera händelseminne * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: släcks. Händelseminnet är raderat. s8bruks.doc 10

13 2.10 Flera områden Anläggningen kan delas in i olika områden som kan styras individuellt. Om din personliga kod endast är behörig till ett område sker manövrering enligt Men om den personliga koden är behörig i flera områden kan manövrering ske med direktkommando enligt 2.12, Övriga funktioner Skärmsläckare Skärmsläckaren är till för att dölja indikeringarna för obehöriga. Denna funktion måste programmeras av din larminstallatör. När skärmsläckaren är aktiverad visas endast NÄT -indikeringen. Skärmsläckaren tas bort under en minut efter utförd manöver, till exempel efter en frånkoppling och aktiveras därefter automatiskt. Visa indikeringar * För att visa indikeringar då skärmsläckaren är aktiverad tryck: Samtliga indikeringar är nu synliga. OBS! Indikeringarna visas även under en minut efter varje utförd manöver. Dölja indikeringar * Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut och döljer då indikeringarna. * För att dölja indikeringar innan en minut tryck : Att tänka på då skärmsläckare används 1. Skärmsläckaren måste vara aktiverad, indikeringar dolda, för att: * Nattkoppling med knappen skall fungera. * Snabbtillkoppling med knappen skall fungera. 2. Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut vilket gör att indikeringarna döljs. Detta betyder inte att anläggningen är felfri och klar för tillkoppling. Utan endast att indikeringarna är dolda. Gör enligt ovan för att visa indikeringarna igen. 3. Samtliga direktkommandon kan utföras med eller utan aktiverad skärmsläckare. s8bruks.doc 11

14 2.12 Övriga funktioner Det finns en mängd olika funktioner för system S8. Om dessa funktioner är aktuella för din anläggning beror på vad din larminstallatör har programmerat. OBS! Användarens behörighetsnivå begränsar åtkomsten av dessa funktioner. Tryck samt funktionsnummer enligt tabell nedan. Ange område eller sektion om detta är aktuellt, se tabell nedan. Tryck din personliga kod. OBS! Indikeringen PROG. lyser med fast sken då centralapparaten väntar på inmatning av direktkommando och den blinkar då den personliga koden skall anges Funktioner Nr. Funktion 0 Aktivera reläfunktion. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v. 1X Frånkoppla område X (1-4) 21X Tillkoppla område X (1-4) utan ut-eller inpasseringsfördröjning 22X Tvångstillkoppling av område X (1-4). Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23X Nattkoppla område X (1-4). Tillkopplar nattsektioner se X Tillkoppla område X (1-4) 25X Fördröj tillkoppling. Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapportering av sen tillk. 31X Bortkoppla sektion X (1-32) 32X Återinkoppla sektion X (1-32) 33X Dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 34X Ta bort dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 39 Återinkoppla alla sektioner. Görs automatiskt vid frånkoppling. 41 Ställ tid HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år) 421 Gångtest - Testar sektioner, summer vid aktivering, sektioner lagras i minnet. 422 Sirentest - Testar sirener med kort tonstöt. 423 Teletest - Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED test - Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 Batteritest - Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 Återställ brand- och glaskrossdetektorer. 44 Sirenstopp - Stänger av sirener. 45 Avbryt uppringning- Avbryter påbörjad uppringning. 47 Visa status - Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 Kodprogrammering - Programmering av användarkoder. 61 Visa logg, händelseminne. 62 Kvittera felmeddelande - Kvitterar tele- och batterifel. 63 Radera logg, händelseminne. 64X Normal display, område X - Kontrollenhet visar all information för område X. 65X Begränsad display, område X - Kontrollenh. visar begränsad info. för område X 66 Normal display för alla områden - Kontrollenhet visar all information i alla områden. 67 Begränsad display för alla områden - Kontrollenh. visar begräsad info. för alla omr. 68 Visa programversion. 71 Manuell programmering - Går in i programmeringsläge 72 Grundprogrammering 1 - Laddar grundprogram Grundprogrammering 2 - Laddar grundprogram Fjärrprogrammering: Lyft linje - Tar telelinjen, svarar. 742 Fjärrprogrammering: Motringning - Ringer tillbaka till dator enligt progr. telenummer. 83X Återställ relä X 84X Aktivera relä X s8bruks.doc 12

15 3.0 Handhavande för kontrollenhet med display Här beskrivs handhavandet för kontrollenhet LCD S8, med display. Om din anläggning manövreras av kontrollenhet LED S8, med lysdiodsindikeringar, se punkt Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. Displayen skall visa OMR. 1 KLART och indikeringen NÄT skall lysa med fast sken då anläggningen är klar för tillkoppling. Om anläggningen ej är klar för tillkoppling se * Tryck din personliga kod. OMR. 1 TILLK. * Summern ljuder och displayen visar LÄMNA LOKALEN. Om detta ej visas se * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat och displayen visar OMR. 1 TILLK. är anläggningen NÄSTA... tillkopplad. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på Om anläggningen inte går att koppla till Om anläggningen inte kopplas till då du anger din kod, kan detta bero på att någon detektor är aktiverad, någon larmad dörr står öppen eller att fel i anläggningen föreligger. * Displayen visar: OMR. 1 EJ KLART följt av numren för de aktiva sektionerna. AKTIVA SEKTIONER * Se punkt 6.0 för sektionsbeskrivning. * Fel som beror på öppen dörr eller fönster åtgärdas genom att stänga dessa. Fel som beror på att detektorn vid knappsatsen är aktiverad åtgärdas genom att stå stilla vid tillkopplingsögonblicket. * Går felet ej att åtgärda koppla då bort sektionen enligt punkt 3.4. Meddela din larminstallatör om felet. s8bruks.doc 13

16 3.2 Koppla från anläggningen * Gå in genom förutbestämd inpasseringsväg. * Summern ljuder. * Du har nu sekunder på dig att koppla från anläggningen. * Tryck din personliga kod. * När summern tystnat och displayen visar: OMR. 1 KLART är anläggningen NÄSTA... frånkopplad. * Kontrollera på displayen att inget larm är utlöst. * Vid larm se punkt 3.5. Vid fel se punkt 3.6. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på. 3.3 Nattkoppling Nattkoppling används för att kunna aktivera en del av anläggningen. Detta är användbart till exempel för att nattetid skydda dörrar och fönster på en villa samtidigt som man kan röra sig fritt i villan. Denna funktion måste vara programmerad av din larminstallatör. Nattkoppla anläggningen * Tryck på följt av din personliga kod. * Summern ljuder och display visar: * Anläggningen är nattkopplad. OMR. 1 TILLK. /N NÄSTA... Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Frånkoppla nattkopplad anläggning * Tryck din personliga kod. OMR. 1 KLART NÄSTA... * När displayen visar: är anläggningen frånkopplad. * Kontrollera på displayen att inget larm är utlöst. * Vid larm se punkt 3.5. Vid fel se punkt 3.6. s8bruks.doc 14

17 3.4 Koppla bort sektioner Vid vissa tillfällen måste sektioner kopplas bort. Till exempel då en larmgivare inte går att återställa eller när en larmgivare beter sig felaktigt. Bortkoppling av sektioner kan ske på två sätt, antingen genom automatisk bortkoppling av sektioner som är aktiva vid tillkoppling eller manuell bortkoppling. Automatisk bortkoppling Automatisk bortkoppling av aktiva- och felaktiga sektioner sker då den personliga koden trycks två gånger i direkt följd inom en minut. Gör enligt följande: * Tryck din personliga kod. * Displayen visar: OMR. 1 EJ KLART AKTIVA SEKTIONER * Tryck din personliga kod igen. * Summern ljuder och displayen visar: OMR. 1 TILLK. LÄMNA LOKALEN * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. OMR. 1 TILLK. * När summern tystnat och displayen visar är anläggningen NÄSTA... tillkopplad. Manuell bortkoppling: * Tryck: * Välj sektion som skall kopplas bort, 1-8. OBS! Bortkoppling av sektion 1, 2 eller 3 i system som har mer än 8 sektioner måste bekräftas med efter sektionsnumret. * Om fler sektioner skall kopplas bort, tryck sektionsnummer för dessa. * Avsluta med. OBS! Bortkopplade sektioner kopplas åter in vid frånkoppling av anläggningen. s8bruks.doc 15

18 3.5 Vad gör jag vid larm? Om du upptäcker att larm har förekommit eller om du själv har förorsakat larm skall du: * Frånkoppla / tysta sirenerna genom att trycka din personliga kod. * Kontrollera på displayen vilka sektioner som har larmat. Se 6.0 för sektions beskrivning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera orsaken till larmet. * Anläggningen återställs vid nästa tillkoppling. 3.6 Vad gör jag vid fel? Vid telefel: * Kvittera telefelet genom att trycka: Telefelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid batterifel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kvittera batterifelet genom att trycka: Batterifelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid nätfel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera om någon säkring är trasig i elcentralen. Vid trasig säkring byt denna. * Kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. s8bruks.doc 16

19 3.7 Indikeringar Händelse Beskrivning Indikeringar Anläggning klar för tillkoppling Text samt fast sken på NÄT -indikeringen. OMRÅDE 1 KLART Aktiv sektion Bortkopplad sektion Larm Sabotage Telefel Batterifel Nätfel Text. Återställs när sektionen blir normal, ej påverkad. Text. Återställs vid frånkoppling. Text, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Text, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Vid avbrott på telelinje: Text samt konstant ljudande summer. Summern tystnar vid knapptryckning. Vid larmsändningsfel: Text. Återställs med: samt personlig kod. Text, blinkande NÄT -indikering samt hög summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs med: samt personlig kod. Text, släckt NÄT -indikering samt låg summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs när nätspänningen kommer tillbaka. SEKTION 05 AKTIV SEKTION 05 BORTK SEKTION 05 LARM SEKTION 05 SAB. TELE FEL BATTERIFEL SEKTION 05 LARM NÄSTA... s8bruks.doc 17

20 3.8 Koder 16 Olika koder kan användas för att manövrera systemet varav en är avsedd för larminstallatören. OBS! Vid leverans är användare 16 med kod och behörighet 10 programmerad. Denna kod måste ändras innan anläggningen tas i drift. Installatör Bör ha kod med behörighetsnivå 10 eller 12. Om nivå 10 har installatören tillgång till samtliga funktioner. Till- och frånkoppling kan då blockeras genom att koden programmeras till ett område som inte används. Om nivå 12 används skall nivå 10 användas av huvudansvarig användare. Huvudansvarig användare Bör ha behörighetsnivå 09 eller 10 beroende på om installatören använder nivå 10. Tänk på att kod med nivå 10 är behörig att programmera systemet. Om denna kod anges tillsammans med kommando för något av grundprogrammen kommer samtlig programmering att återställas till grundprogrammerade värden. Undvik detta genom att använda kod med behörighet 09 för dagligt bruk och kod med behörighet 10 endast då detta är nödvändigt, till exempel vid ändring av installatörskoden (nivå 12). Användare Bör ha behörighetsnivå 04. Alternativt kan behörighetsnivå 05 eller 06 användas om fler funktioner skall kunna utföras, se tabell nedan. Städare För städare används kod med nivå 01, vilken endast kan koppla till anläggningen. Det måste finnas minst en kod med behörighetsnivå 10 i systemet. Om denna behörighet tas bort kan inte kod med behörighetsnivå 10 eller 12 ändras. Behörighetsnivåer 00 Kod som ej används. 01 Normal tillkoppling. 02 Som ovan samt nattkoppling. 03 Som ovan. 04 Som ovan samt frånkoppling, siren avstängning och återställning av branddetektorer 05 Som ovan samt visa händelseminne och reläaktivering. 06 Som ovan samt bortkoppling av sektioner, ställa tid, skjuta upp automatisk tillkoppling, radera händelseminne, kvittera felmeddelande, avbryta uppringning och fjärrprogrammering. 07 Som ovan samt programmering av koder. 08 Som ovan. 09 Som ovan samt tester. 10 Som ovan samt programmering och display ändringar. Högsta behörighet! 11 Används ej! 12 Endast programmering och tester. 13 Endast visa och radera händelseminne. 14 Endast tester 15 Frånkoppling, tillkoppling, sirenavstängning, återställning av branddetektorer, avbryta uppringning, sirenavstängning, skickar hotkod till larmcentral vid manöver. För att kunna ändra en kod måste den som programmerar detta ha en kod med högre eller samma behörighet som den kod som skall ändras. s8bruks.doc 18

21 3.8.1 Lägga till eller ändra koder STEG TRYCK KOMMENTAR DISPLAY VISAR 1. För att komma till menyn för programmering av koder, tryck på VÄLJ + samt 5. ANGE KOD : 2. Din kod XXXXXX Nu har du valt programmering av koder. OBS! Om du inte är behörig avslutas programmeringen här. 3. Tryck på MENY/NÄSTA för att välja användarnumret som skall ändras. Stega framåt med MENY/NÄSTA. Stega bakåt med *. 4. Den nya koden XXXXXX Tryck i lugn takt den nya koden. Tre till sex siffror kan användas. 5. Genom att trycka på VÄLJ flyttas markören > från val av kod till val av område. 6. Nummer för aktuellt område. X Ange område som koden skall styra, 1-5. Där 5 är styrning av samtliga områden. OBS! Normalt används endast ett område, välj då Genom att trycka på VÄLJ flyttas markören från val av område till val av behörighets nivå. 8. Behörighetsnivå XX Ange behörighetsnivå, två siffror. Se tabell över behörighetsnivåer. Skall flera koder ändras gå till steg 3. För avslut se steg Tryck på till för att avsluta och återgå till normal drift. ANV.01:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: >1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: >1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR ANV.XX: xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR >xx OMRÅDE X KLART Ta bort koder Gör enligt ovan men välj behörighetsnivå 00 för aktuell kod. s8bruks.doc 19

22 3.9 Visa händelseminne 16 olika händelser kan lagras i minnet på S8. Händelserna visas med datum och tid. Om minnet blir fullt raderas den äldsta händelsen när ny händelse registreras. Det vill säga de 16 senaste händelserna lagras. * Tryck: Displayen visar : ANGE KOD : Displayen visar första händelsen. * Tryck på för att visa den andra händelsen. Tryck på upprepade gånger för att visa ytterligare händelser framåt i tiden. * Avsluta med. Exempel på händelser Dag Tid Händelse Larm på sektion 2 : 05-14:54LARM, 2 Sektion Dag Tid Händelse Tillkoppling : 05-14:54TILLK. OMR. 1 ANVÄND. 12 Tillkopplat område Användare Dag Tid Händelse Frånkoppling : 05-14:54TILLK. OMR. 1 ANVÄND. 12 Frånkopplat område Användare Radera händelseminne * Tryck: Displayen visar : ANGE KOD : Händelseminnet raderat. s8bruks.doc 20

23 3.10 Flera områden Anläggningen kan delas in i olika områden som kan styras individuellt. Om din personliga kod endast är behörig till ett område sker manövrering enligt Men om den personliga koden är behörig i flera områden sker manövrering med direktkommando eller med menyval enligt Exempel: Tillkoppling av område 2 * Ange direktkommando för tillkoppling, tryck : * Ange område, tryck: Om du är behörig kopplas område 2 till och displayen visar: OMR. 2 TILLK. LÄMNA LOKALEN 3.11 Skärmsläckare Skärmsläckaren är till för att dölja indikeringarna för obehöriga. Denna funktion måste programmeras av din larminstallatör. När skärmsläckaren är aktiverad visas endast datum, tid samt NÄT -indikeringen. Skärmsläckaren tas bort under en minut efter utförd manöver, till exempel efter en frånkoppling och aktiveras därefter automatiskt. Visa indikeringar * För att visa indikeringar då skärmsläckaren är aktiverad tryck: OBS! Indikeringarna visas även under en minut efter varje utförd manöver. Dölja indikeringar * Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut och döljer då indikeringarna. * För att dölja indikeringarna innan den automatiska skärmsläckaren har aktiverats, tryck: Att tänka på då skärmsläckare används 1. Skärmsläckaren måste vara aktiverad (indikeringar dolda) för att: * Nattkoppling med knappen skall fungera. * Snabbtillkoppling med knappen skall fungera. * Komma in i menyn med knappen. 2. Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut vilket gör att indikeringarna döljs. Detta betyder inte att anläggningen är felfri och klar för tillkoppling. Utan endast att indikeringarna är dolda. Gör enligt ovan för att visa indikeringarna igen. 3. Samtliga direktkommandon kan utföras med eller utan aktiverad skärmsläckare. s8bruks.doc 21

24 3.12 Övriga funktioner Det finns en mängd olika funktioner för system S8. Om dessa funktioner är aktuella för din anläggning beror på vad din larminstallatör har programmerat. Funktionerna kan utföras antingen genom direktkommando eller menyval. OBS! Användarens behörighetsnivå begränsar åtkomsten av dessa funktioner. Direktkommando Tryck samt funktionsnummer enligt tabell nedan. Displayen talar om när din personliga kod, område eller sektion skall anges. Vid funktioner där flera val kan göras avslutas direktkommandot med. Funktioner Nr. Funktion 0 Aktivera reläfunktion. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v. 1X Frånkoppla område X (1-4) 21X Tillkoppla område X (1-4) utan ut-eller inpasseringsfördröjning 22X Tvångstillkoppling av område X (1-4). Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23X Nattkoppla område X (1-4). Tillkopplar nattsektioner se X Tillkoppla område X (1-4) 25X Fördröj tillkoppling. Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapport av sen tillk. 31X Bortkoppla sektion X (1-32) 32X Återinkoppla sektion X (1-32) 33X Dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 34X Ta bort dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 39 Återinkoppla alla sektioner. Görs automatiskt vid frånkoppling. 41 Ställ tid HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år) 421 Gångtest - Testar sektioner, summer vid aktivering, sektioner lagras i minnet. 422 Sirentest - Testar sirener med kort tonstöt. 423 Teletest - Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED test - Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 Batteritest - Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 Återställ brand- och glaskrossdetektorer. 44 Sirenstopp - Stänger av sirener. 45 Avbryt uppringning- Avbryter påbörjad uppringning. 47 Visa status - Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 Kodprogrammering - Programmering av användarkoder. 61 Visa logg, händelseminne. 62 Kvittera felmeddelande - Kvitterar tele- och batterifel. 63 Radera logg, händelseminne. 64X Normal display, område X - Kontrollenhet visar all information för område X. 65X Begränsad display, område X - Kontrollenh. visar begränsad info. för område X 66 Normal display för alla områden - Kontrollenhet visar all information i alla områden. 67 Begränsad display för alla områden - Kontrollenh. visar begräsad info. för alla omr. 68 Visa programversion. 71 Manuell programmering - Går in i programmeringsläge 72 Grundprogrammering 1 - Laddar grundprogram Grundprogrammering 2 - Laddar grundprogram Fjärrprogrammering: Lyft linje - Tar telelinjen, svarar. 742 Fjärrprogrammering: Motringning - Ringer tillbaka till dator enligt progr. telenummer. 83X Återställ relä X 84X Aktivera relä X Exempel: Ställ datum och tid till den 30 oktober -97, klockan 14.25: * Tryck: * Ange timme och minut, tryck: samt * Ange dag, månad samt år, tryck: * Avsluta med s8bruks.doc 22

25 Menyval Kontrollenhet med display, LCD S8 kan manövreras med menyval. Denna meny innehåller exakt samma funktioner som kan utföras med kommando. Fördelen med menyval är att centralapparaten leder dig fram till rätt funktion. * Menyn nås genom att trycka. Stega framåt i menyn med samma knapp. Backa i menyn med. * Välj meny eller menyfunktion med. * Avsluta eller avbryt med. 0 AKTIVERA FUNK. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v 1 FRÅNKOPPLING Frånkoppling. 2 TILLKOPPLING 21 DIREKT Tar bort både ut- och inpasseringsfördröjning. 22 TVÅNGSTILLK. Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23 NATTKOPPLA Tillkopplar nattsektioner, se NORMAL Tillkoppling. 25 FÖRDRÖJ TILL Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapportering av sen tillkoppling. 3 BORTKOPPLING 31 BORTK. Bortkopplar valda sektioner. 32 ÅTERINK Kopplar in valda sektioner efter bortkoppling. 33 SIGNAL TILL Dörrsignal (ding-dong) på valda sektioner. 34 SIGNAL FRÅN Tar bort dörrsignal på valda sektioner. 39 ÅTERINK. ALLA Kopplar in alla sektioner efter bortkoppling. Görs automatiskt vid frånkoppling. 4 SERVICE 41 STÄLL TID Ställer datum och tid: HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år). 42 TEST MENY 421 GÅNGTEST Testar sektioner: Summer vid aktivering. OBS! Sektioner noteras i minnet 422 SIRENTEST Testar sirener: Kort tonstöt. 423 TELE TEST Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED TEST Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 BATT.TEST Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 ÅTER BRAND Återställer brand- och glaskrossdetektorer. 44 SIREN STOPP Stänger av sirener. 45 AVBR UPPRING Avbryter uppringning. 47 VISA STATUS Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 KODER Programmering av användarkoder. 6 VISA/LOG 61 VISA LOG Visar händelseminne, log. 62 KVITT FELMED Kvitterar tele- och batterifel. 63 RADERA LOG Raderar händelseminne, log. 64 OMR. NORMAL Kontrollenhet visar ett område med samtlig information. 65 OMR. BEGRÄNS Kontrollenhet visar ett område med begränsad information. 66 ALLA NORMAL Kontrollenhet visar alla områden med samtlig information. 67 ALLA BEGRÄNS Kontrollenhet visar alla områden med begränsad information. 68 VERSION # Visar aktuell program version. 7 PROGRAMMERING 71 MANUELL PROG. Går in i programmeringsläge. 72 GRUNDPROG 1 Laddar grundprogram GRUNDPROG 2 Laddar grundprogram FJÄRRPROG. 741 LYFT LINJE Tar telelinjen, svarar. 742 MOTRING Ringer tillbaka till dator enligt programmerat telefonnummer. 8 RELÄER ÅTERST.RELÄ Deaktiverar valda reläer. AKTIV. RELÄ Aktiverar valda reläer. s8bruks.doc 23

26 4.0 Handhavande för manövrering med dörrlås 4.1 Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. * Lås dörren på vanligt sätt. * Summern ljuder och tillindikeringen tänds. * När summern i kontrollenheten tystnat är anläggningen tillkopplad. Om anläggningen inte går att koppla till kontrolleras orsaken till detta på kontrollenheten. Se om kontrollenhet med lysdioder används och om kontrollenhet med klartextdisplay används. 4.2 Koppla från anläggningen * Lås upp dörren. * Tillindikeringen släcks. * Kontrollera att på kontrollenheten att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger Vid larm se 2.5 eller 3.5 beroende på vilken kontrollenhet som används. Vid fel se 2.6 eller 3.6 beroende på vilken kontrollenhet som används. s8bruks.doc 24

27 5.0 Prov Anläggningen bör provas regelbundet för att kontrollera dess funktion. Din larminstallatör bör prova din anläggning minst en gång varje år. Du kan själv utföra några enkla tester: Gångtest Denna test är avsedd för att enkelt kunna prova samtliga detektorer i anläggningen. * Tryck: * Påverka de olika sektionerna genom att: Gå förbi detektorerna, öppna larmade dörrar och fönster. Summern i kontrollenheten ljuder när någon sektion påverkas samt när sektionen återgår till opåverkat läge. * Avsluta med OBS! Testade sektioner registreras i händelseminnet, se punkt 2.9 för LED S8 och punkt 3.9 för LCD S8. Test av indikeringar på kontrollenhet, LED test. Denna test är avsedd för att enkelt kunna prova indikeringarna på kontrollenheten. * Tryck: * Indikeringarna börjar blinka i turordning. Kontrollera att varje indikering blinkar en kort stund. * Testen avslutas automatiskt. Provlarm Görs enklast genom att utlösa en sektion vid tillkopplad anläggning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela att provlarm kommer att utlösas. * Meddela samtliga personer i lokalen att prov skall ske. * Tillkoppla anläggningen genom att trycka din personliga kod. Utpasseringssummern ljuder. * När summern tystnat, gå in och påverka en detektor eller öppna en larmad dörr. Nu startar sirenerna, kontrollera att samtliga sirener ljuder. * Frånkoppla genom att trycka din personliga kod. Kontrollera på kontrollenheten att rätt sektion indikeras, se sektionsbeskrivning 6.0. OBS! På kontrollenhet LCD S8 måste tryckas för att visa larmade sektioner. * Om anläggningen är ansluten till larmcentral: Kontrollera att larmet är överfört, meddela att provet är avslutat. * Meddela samtliga i lokalen att provet är avslutat. Batteri- och teletest Dessa tester utförs automatiskt och behöver därför ej göras manuellt. s8bruks.doc 25

28 6.0 Din anläggning Följande användare finns i din anläggning: Nr Behörighet Område Namn Nr Behörighet Område Namn Följande sektioner finns i din anläggning. N markerar sektion som är till vid nattkoppling. Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Din larminstallatör För service och utökning kontakta din larminstallatör: s8bruks.doc 26

29 s8bruks.doc 27 Bruksanvisning S8

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948, 616 och 408 med LED-manöverpanel AC 1508 Denna instruktion är tänkt att läsas av den dagliga användaren av larmanläggningen. Grundläggande information

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE.

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000. Instruktion för. Säkerhetsansvarig. Skrivare. Div. larmutgångar. Databussledningar 4 st. NÄT TELE. Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C= KVITTERING

Läs mer

LarmNet ANVÄNDARANVISNING

LarmNet ANVÄNDARANVISNING ANVÄNDARANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLKOPPLING...2 FRÅNKOPPLING...3 TILLKOPPLING MED ÖPPEN ADRESS... 4 FRÅNKOPPLING MED AUT. BORT.ADRESS... 5 TILLKOPPLING MED SYSTEMFEL... 6 FRÅNKOPPLING MED SYSTEMFEL...

Läs mer

Användarmanual DS7060

Användarmanual DS7060 Användarmanual DS700 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

ATS-centralapparat. Användarmanual

ATS-centralapparat. Användarmanual ATS-centralapparat Användarmanual ARITECH är ett GE Security varumärke. COPYRIGHT 2004 GE Security BV. Alla rättigheter förbehållna. GE Security BV ger tillåtelse att kopiera/skriva ut denna manual endast

Läs mer

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB

ANGE ALLTID ANLÄGGNINGSNUMMER NÄR DU RINGER STAR ALARM AB MANUAL TILL LARMANLÄGGNING MED INBROTTSALARMCENTRAL MOD. PC 3000 STAR ALARM AB Anläggningsansvariga personer: 1:e ansvarig (mottagare av information från Star Alarm ) Namn: Tel.arbete: / Tel. bostad: /

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060

Handhavande. inbrottslarmsystem DS7060 Handhavande inbrottslarmsystem DS700 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare

ID3000. Handhavandemanual för anläggningsskötare ID3000 Handhavandemanual för anläggningsskötare Handhavande vid Automatlarm. Brandlarm hanteras normalt av räddningstjänsten, alternativt av den egna larmorganisationen. För-larm och fel hanteras normalt

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8

Handhavande. inbrottslarmsystem VR8 Handhavande inbrottslarmsystem VR8 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148. Bruksanvisning Daglig användare. Utgåva ver.6.00 2004-03-01. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Daglig användare Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning NX-148

Läs mer

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3

Användarmanual DS7400/128 V3 & DS7400/16 V3 Användarmanual DS700/8 V & DS700/6 V Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral: Telefon:

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT DS7100 Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB

Handhavarinstruktion. För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Handhavarinstruktion För larmanläggning levererad från Star Alarm AB Viktigt! Tänk på att systemet är programmerat med en såkallad skärmsläckare som med automatik släcker ned displayen efter ca 20 sek.

Läs mer

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16

Användarmanual DS7400/248 & DS7400/16 Användarmanual DS700/8 & DS700/6 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fa: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508... 3 Översikt

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet RS485 Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 10 REV

Läs mer

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01

NX-148. Bruksanvisning Anläggningsansvarig. Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0. Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Bruksanvisning NX-148 Rev.6.0 NX-148 Bruksanvisning Anläggningsansvarig Utgåva ver.6.00 2004-03-01 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning för NX-148 Rev.6.0 Bruksanvisning

Läs mer

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. Power832. PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion Power832 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M PC5508Z/16Z och LCD5501Z DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatserna PC5508 och PC5516...

Läs mer

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok

R-CARD MEGA. Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok R-CARD MEGA Manöverpanel MAP-59 MiniMAP-50/60 Användarhandbok INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 Inloggning och navigering i menyer... 3 Utloggning... 3 Hantera Larmområden... 4 Larmstyrning med # -tangenten...

Läs mer

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED.

Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner. Allmän & Sektionsbrand LED. System LED. Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED. Centralens funktioner & indikeringar - Förklaring av ikoner Allmän & Sektionsbrand LED KVITTERA LARMDON TYSTA/ STARTA ÅTERSTÄLLNING TYSTA SUMMER NYCKEL LARM- LAGRING ALTERNATIV Sektion FEL/FRÅN/ PROV LED

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats

ANVÄNDARMANUAL. LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats ANVÄNDARMANUAL LCD-Knappsats och 16 sektioners LED-Knappsats Mad e in C A N A D A Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTION... 3 2.1 Knappsatsindikatorlampor... 3 2.2 Visuell återkoppling...

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 400/600 version II för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Områdesbeskrivning

Läs mer

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering

Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm Programmering +P1 M1 M2 - + P1 M3 M4 - NC C NO +A +R Preliminär manual Ksenia laborationsplatta villa 90x40 cm LABORATIONSPLATTA LARMSYSTEM KSENIA Borra hål 4 mm Centralapparat lares 16IP CA El/teknikrum +P i1 i2 -

Läs mer

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion ANMÄRKNING: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom hela manualen. PC1616/PC1864 Handhavarinstruktion

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

BRUKSANVISNING CARGARD

BRUKSANVISNING CARGARD BRUKSANVISNING CARGARD BILLARM TYP 650S Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 650 S CSD 97-06-10 CARGARD 650 S är ett svenskt billarm baserat på den absolut senaste tekniken vad gäller

Läs mer

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion

Installationsanvisning. Brandlarmscentral ALPHA. Best nr. 21200. Introduktion Brandlarmscentral ALPHA Best nr. 21200 Introduktion Installationsanvisning Beskrivning av ingångarnas funktion Till skillnad från vad man kan tro så skickar även en ingång ut en spänning. Strömmen som

Läs mer

Handhavarinstruktion

Handhavarinstruktion Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power408-608 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Snabbguide Nedan visas systemets grundläggande funktioner samt knappkombinationerna

Läs mer

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre

Handhavarinstruktion. För textdisplay LCD5500Z. Power864. LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre Handhavarinstruktion För textdisplay LCD5500Z Power864 TM S Ä K E R H E T S S Y S T E M LCD5500Z V3.1 DLS-3 v1.3 och högre 1 Innehållsförteckning Sektionsförteckning... 2 Översikt av knappsatsen... 4 Grundfunktioner...

Läs mer

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2

Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Sida 1 Användarmanual & skötsel av centralapparat DS7080i V2 Till Status Spänning Brand Skalskydd Sabotage Siren Tystad Fel 1 2 3 4 5 6 7 8 Installatör. Telefonnummer Sida 2 Snabbguide DS 7080i v2+ Tillkoppling

Läs mer

Bruksanvisning RX-900-LED

Bruksanvisning RX-900-LED Bruksanvisning RX-900-LED KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.1 2012-03-21 1 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52

Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Bruksanvisning KABA MAS AUDITCON KABA MAS HAMILTON Modell 100, 200, 400, 50 och 52 Snabbinstruktion Mas-Hamilton högsäkerhetslås Modell 100, 200, 400 1. Öppning/stängning av låset 2. Vrid ratten så att

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Användarmanual för 1X-X3E-serien

Användarmanual för 1X-X3E-serien Användarmanual för 1X-X3E-serien P/N 00-3117-505-0006-01 ISS 17MAR14 Copyright Varumärken och patent Tillverkare Version Certifiering Europeiska direktiv 2014 UTC Fire & Security. Med ensamrätt. 1X-X3E-serien

Läs mer

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende

Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1 Installations- och felsökningsguide för trygghetstelefoner i eget boende 1. Rutiner för installation av trygghetstelefon... 2 1.1 Viktigt att tänka på om vårdtagaren har... 2 ADSL-modem... 2 villalarm...

Läs mer

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255.

CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. CENTRALAPPARAT MAX-5 INSTALLATIONSANVISNING Best.nr: 12255. BESKRIVNING. MAX-5 är en mångkunnig och prisvärd central som med hjälp av en DIP-omkopplare enkelt programeras för olika funktioner. MAX-5 har

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE 4 ALLMÄNT 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALAPPARAT 7 DETEKTORER 7 STRÖMFÖRSÖRJNINGSUTRUSTNING

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med:

Godkännanden Härmed deklarerar RISCO Group att Agility serien av centralapparater och tillbehör är konstruerade att uppfylla krav i enlighet med: Användarmanual Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats enbart för

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning PIR-900

Bruksanvisning PIR-900 Bruksanvisning PIR-900 KNOP REHATEK AB GIAB huset Ankdammsgatan 35 SE-171 67 Solna Tel: 020 12 12 34 KNOP REHATEK AB Version 2.3 2013-10-21 Innehåll 1 INNEHÅLL... 2 2 INTRODUKTION... 3 3 MONTERING / PLACERING...

Läs mer

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information

OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm. Användarmanual & Installations information OASIS Mycket mer än ett trådlöst larm Användarmanual & Installations information 1 Innehåll Bäste OASIS användare 1. System inställningar (pålarmning)...4 2. Under pålarmnings processen...4 3. Efter pålarmning...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen.

Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. MG5000 V2.4 MG5050 V2.4 SP6000 V2.4 SP7000 V2.4 Programmeringslathund Mer detaljerad information kan hittas i Programmerings guiden och Referens- & Installationsmanualen. Reservation för tryckfel och förändringar

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

TEST OCH DRIFTSÄTTNING

TEST OCH DRIFTSÄTTNING LarmNet TEST OCH DRIFTSÄTTNING www.extronic.se Vi har människodetektering som affärsidé Extronic Elektronik Sida 1 2012-03-29 För att testa av systemet finns det två testlägen, antingen kan man testa av

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass

Läs mer

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst

CeCe 414. Installatörsmanual. Cetronic 990903 ver 5.58 / 414inst CeCe 414 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Säkerhetsföreskrifter... 3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning... 4 3.5 Batteri och nätspänning...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM

HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM HANDBOK FÖR ENDÖRRSYSTEM Dokumentinformation Copyright 204 (c) Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master)

ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) ANVÄNDARGUIDE för Säkerhetsansvarig (Master) Centralapparater för säkerhetssystem Utgåva 3 INS177 2003-10-20 Uppfyller SSF 1014 Säkerhetsklass Grade 2 Miljöklass 2 Innehåll 1. Översikt... 4 Introduktion...4

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING

CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING CHUBBSAFES EVOLVE BRUKSANVISNING 1 Ref: BASS-0010-B/21.02.2014 Innehållsförteckning 1- EGENSKAPER... 4 1-1 Modeller... 4 1-2 Mått och vikt... 4 1-3 Interiör (standard och tillval)... 5 2- TRANSPORT...

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar

Bruksanvisning Infinite Prime v1.0. Infinite Prime. Bruksanvisning. Utgåva ver.1.0 2005-11-07. Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar Infinite Prime Bruksanvisning Utgåva ver.1.0 2005-11-07 Microsec AB förbehåller sig rätten till ändringar 1 2 Bruksanvisning Infinite Prime v1.0 Snabb referenstabell Funktion Tryck Ytterligare Information

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1

KomfortEl. Bruksanvisning INNOVATION VABA 02.01 1 KomfortEl Bruksanvisning VABA 02.01 1 INNOVATION Så här fungerar KomfortEl KomfortEl består av en reglercentral, en utegivare och en eller flera rumsgivare. Reglercentralen pulsar ut energi till elradiatorerna

Läs mer

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000

HANDHAVANDEBESKRIVNING LARMNET 6000 Visonic Visonic NÄT TELE NÄT TELE FRÅN FUNK>> AVBRYT TILL FRÅN FUNK>> AVBRYT Larmkod 26 18 Datum 96-03-26 Tid 23.08 Larkkod 9876 18 96-03-26 Tid 01.27 A = PROGRAMMERING B = VIDAREKOPPLING C = KVITTERING

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning Installations- och bruksanvisning Rörelsevakt 869 MHz 67007/97 V1.01 PLa 100921 Inledning Rörelsevakten är en TeleCare-sensor som ansluts till Tunstalls trygghetstelefoner och andra system från Tunstall

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3

Utgåva 2005-06-16. Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP3 Utgåva 005-06-6 Förenklad handhavande instruktion för brandlarms system ZP BRANDLARM BETJÄNING Nyckel: Vrid nyckeln till betjäning. Brandcentralen kan manövreras Ingen nyckel: Normal drift BRANDLARM CENTRAL

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst

CECE 410. Installatörsmanual. Cetronic 990828 ver 3.72 / 410inst CECE 410 Installatörsmanual 1 Innehåll Installationen Innehållsförteckning... 2 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3 3.1 Centralapparaten... 4 3.2 Ingångar... 4 3.3 Utgångar... 4 3.4 Montering och anslutning...

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Bruksanvisning REV D SE

Bruksanvisning REV D SE Bruksanvisning 2 REV D SE 2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Artiklar som medföljer:... 6 3. Tillbehör... 6 4. Inkoppling EPIsafe 2-larmet... 7 5. Montering av Basmodul... 8 6. Användning av EPIsafe

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012->

INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12. Fiat Ducato husbil 2012-> INSTALLATIONSMANUAL COBRA 4400FD12 Läs noga igenom monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas! Vid tveksamheter beträffande bilens elsystem rådfråga alltid bilimportörens tekniska avdelning eller se

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93

MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 MONTERINGSANVISNING för CARGARD 650 S BILLARM Stöldskyddsföreningens provningsgodkännande nr. P246-93 CSD AB 1997-12-31 VIKTIGT FÖRE MONTERING: Läs noga igenom monteringsanvisningen innan Du börjar arbetet!

Läs mer

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original

JF-Link. Trådlös elmanövrering av hydraulik. Instruktionsbok. Bruksanvisning i original JF-Link Trådlös elmanövrering av hydraulik Instruktionsbok Bruksanvisning i original S INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. JF-LINK TRÅDLÖS ELMANÖVRERING AV HYDRAULIK... 5 VENTILBOX... 5 INLÄRNING AV FJÄRRMANÖVRERING...

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal

LAN 63 Masterpanel. LAN 63 Larmpanel Master. Tekniska data Insignal LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM

ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM ORIENTERINGSRITNINGAR UTRYMNING/ INBROTTSLARM Skolnamn: BLACKEBERGS GYMNASIUM Fastighetsnummer: 0040 Service: SISAB Telefon: 08-508 460 00 HANDHAVANDE INBROTTSLARM OCH BRANDINDIKERING Till- och frånkoppling

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem

AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem AM/8050 AM/8051 SCOOTER larmsystem Funktion och användning 1. Aktivering Tryck på fjärrkontrollens tryckknapp en gång för att aktivera larmsystemet. Aktivering bekräftas av : - ett långt blink på blinkers

Läs mer

Installation och programmering DS7060

Installation och programmering DS7060 Installation och programmering DS7060 Huvudkontor i Göteborg Bosch Security Systems AB Askims Verkstadsväg 17 436 34 Askim Kontor i Stockholm Bosch Security Systems AB Elektravägen 31 126 30 Hägersten

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer