Innehållsförteckning

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 BRUKSANVISNING S8

2 s8bruks.doc

3 Innehållsförteckning 1. System S Handhavande för kontrollenhet med lysdioder Koppla till anläggningen Om anläggningen inte går att koppla till Koppla från anläggningen Nattkoppling Koppla bort sektioner Vad gör jag vid larm? Vad gör jag vid fel? Indikeringar Koder Lägga till eller ändra koder Visa händelseminne Flera områden Skärmsläckare Övriga funktioner Handhavande för kontrollenhet med display Koppla till anläggningen Om anläggningen inte går att koppla till Koppla från anläggningen Nattkoppling Koppla bort sektioner Vad gör jag vid larm? Vad gör jag vid fel? Indikeringar Koder Lägga till eller ändra koder Visa händelseminne Flera områden Skärmsläckare Övriga funktioner Handhavande för manövrering med dörrlås Koppla till anläggningen Koppla från anläggningen Prov Din anläggning Din larminstallatör...26 s8bruks.doc

4 1. System S8 S8 är ett flexibelt inbrottslarmsystem avsett för att skydda till exempel villor, små och medelstora företag, skolor och dylikt. System S8 kan bestå av: * Centralapparat med strömförsörjning och inbyggt batteri för reservdrift. * En eller flera kontrollenheter för manövrering av systemet. * Detektorer för inbrottsdetektering. Till exempel: rörelsedetektorer och magnetkontakter. * Sirener för inom- och utomhusbruk. Exempel på uppbyggnad av system S8 Centralapparat Rörelsedetektor Utomhussiren Inomhussiren Magnetkontakt Rörelsedetektor Larmdekal Kontrollenhet s8bruks.doc 2

5 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder Här beskrivs handhavandet för kontrollenhet LED S8 med lysdioder. Om din anläggning manövreras av kontrollenhet LCD S8 med display, se punkt Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. Indikeringarna KLAR samt NÄT skall lysa med fast sken då anläggningen är klar för tillkoppling. Om KLAR -indikeringen blinkar se * Tryck din personliga kod. * Summern ljuder och TILL -indikeringen tänds. Om anläggningen inte kopplas till vid första försöket se nedan. * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat är anläggningen tillkopplad. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på Om anläggningen inte går att koppla till Om anläggningen inte kopplas till då du anger din kod, kan detta bero på att någon detektor är aktiverad, någon larmad dörr står öppen eller att fel i anläggningen föreligger. * Aktiva sektioner indikeras vid försök till tillkoppling med fast sken på respektive sektionsindikering, samtidigt som KLAR - indikeringen blinkar. * Kontrollera vad felet beror på. Se punkt 6.0 för sektionsbeskrivning. * Fel som beror på öppen dörr eller fönster åtgärdas genom att stänga dessa. Fel som beror på att detektorn vid knappsatsen är aktiverad åtgärdas genom att stå stilla vid tillkopplingsögonblicket. * Går felet ej att åtgärda koppla då bort sektionen enligt punkt 2.4. Meddela din larminstallatör om felet. s8bruks.doc 3

6 2.2 Koppla från anläggningen * Gå in genom förutbestämd inpasseringsväg. * Summern ljuder. * Du har nu sekunder på dig att koppla från anläggningen. * Tryck din personliga kod. * Anläggningen är frånkopplad när summern tystnat och TILL -indikeringen är släckt. * Kontrollera att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger, se 2.7 för beskrivning av indikeringar. * Vid larm se punkt 2.5. Vid fel se punkt 2.6. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på. 2.3 Nattkoppling Nattkoppling används för att kunna aktivera en del av anläggningen. Detta är användbart till exempel för att nattetid skydda dörrar och fönster i en villa samtidigt som man kan röra sig fritt i villan. Denna funktion måste vara programmerad av din larminstallatör, se 6.0 för sektionsbeskrivning. Nattkoppla anläggningen * Kontrollera att indikeringarna är släckta för samtliga sektioner som kan nattkopplas, se 6.0 för sektionsbeskrivning. * Tryck på följt av din personliga kod. * Summern ljuder och TILL -indikeringen tänds. * Anläggningen är nattkopplad när summern tystnat. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Frånkoppla nattkopplad anläggning * Tryck din personliga kod. * Anläggningen är frånkopplad när TILL -indikeringen släcks. * Kontrollera att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger, se 2.7 för beskrivning av indikeringar. * Vid larm se punkt 2.5. Vid fel se punkt 2.6. s8bruks.doc 4

7 2.4 Koppla bort sektioner Vid vissa tillfällen måste sektioner kopplas bort. Till exempel då en larmgivare inte går att återställa eller när en larmgivare beter sig felaktigt. Bortkoppling av sektioner kan ske på två sätt. Antingen genom automatisk bortkoppling av sektioner som är aktiva vid tillkoppling, eller genom manuell bortkoppling. Automatisk bortkoppling: Automatisk bortkoppling av aktiva- och felaktiga sektioner sker då den personliga koden trycks två gånger i direkt följd inom en minut. Gör enligt följande: * Tryck din personliga kod. * Aktiva sektioner indikeras med fast sken. * Tryck din personliga kod igen. * Summern ljuder, TILL -indikeringen tänds. Sektionsindikeringen för den bortkopplade sektionen blinkar samtidigt som indikeringen BORTK. blinkar. * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat är anläggningen tillkopplad. Manuell bortkoppling: * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: tänds med fast sken. * Välj sektion som skall kopplas bort. OBS! Bortkoppling av sektion 1, 2 eller 3 i system som har mer än 8 sektioner måste bekräftas genom att trycka på efter sektionsnumret. * Om fler sektioner skall kopplas bort, tryck sektionsnummer för dessa. * Avsluta med. * Sektionsindikeringen för den bortkopplade sektionen blinkar samtidigt som indikeringen BORTK. blinkar. OBS! Bortkopplade sektioner kopplas åter in vid frånkoppling av anläggningen. s8bruks.doc 5

8 2.5 Vad gör jag vid larm? Om du upptäcker att larm har förekommit eller om du själv har förorsakat larm skall du: * Frånkoppla / tysta sirenerna genom att trycka din personliga kod. * Kontrollera vilka sektioner som har larmat. Sektioner som larmat blinkar, se 6.0 för sektionsbeskrivning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera orsaken till larmet. * Anläggningen återställs vid nästa tillkoppling. 2.6 Vad gör jag vid fel? Vid telefel: * Kvittera telefelet genom att trycka: Indikering märkt PROG: blinkar. Telefelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid batterifel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kvittera batterifelet genom att trycka: Indikering märkt PROG: blinkar. Batterifelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid nätfel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera om någon säkring är trasig i elcentralen. Vid trasig säkring byt denna. * Om felet kvarstår kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. s8bruks.doc 6

9 2.7 Indikeringar * Indikering märkt PROG. : Blinkar när centralapparaten väntar på inmatning av kod eller flera kodsiffror. Lyser med fast sken då centralapparaten väntar på inmatning av direktkommando. Händelse Beskrivning Indikeringar Anläggning klar för tillkoppling När endast KLAR och NÄT indikeringarna är tända med fast sken är anläggningen klar för tillkoppling. Aktiv sektion Bortkopplad sektion Fast sken på aktuell sektion samt blinkande KLAR -indikering. Indikering återställs när sektionen blir normal, icke påverkad. Sektionsindikering som blinkar i takt med indikering märkt BORTK. Larm Sabotage Telefel Batterifel Nätfel Snabbt blinkande sektionsindikering, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Sektionsindikering som blinkar i takt med indikering märkt FEL, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Vid avbrott på telelinje: Blinkande FEL - indikering samt konstant ljudande summer. Summern tystnar vid knapptryckning. Vid larmsändningsfel: Blinkande FEL - indikering. Återställs med samt personlig kod. Blinkande NÄT -indikering samt hög summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs med samt personlig kod. Släckt NÄT -indikering samt låg summerton var 9 sekund. Summer tystnar vid knapptryckning. Återställs när nätspänning kommer tillbaka. OBS! Vid sabotage samtidigt som telefel, lyser FEL -indikeringen med fast sken. s8bruks.doc 7

10 2.8 Koder 16 Olika koder kan användas för att manövrera systemet varav en är avsedd för larminstallatören. OBS! Vid leverans är användare 16 med kod och behörighet 10 programmerad. Denna kod måste ändras innan anläggningen tas i drift. Installatör Bör ha kod med behörighetsnivå 10 eller 12. Om nivå 10 har installatören tillgång till samtliga funktioner. Till- och frånkoppling kan då blockeras genom att koden programmeras till ett område som inte används. Om nivå 12 används skall nivå 10 användas av huvudansvarig användare. Huvudansvarig användare Bör ha behörighetsnivå 09 eller 10 beroende på om installatören använder nivå 10. Tänk på att kod med nivå 10 är behörig att programmera systemet. Om denna kod anges tillsammans med kommando för något av grundprogrammen kommer samtlig programmering att återställas till grundprogrammerade värden. Undvik detta genom att använda kod med behörighet 09 för dagligt bruk och kod med behörighet 10 endast då detta är nödvändigt, till exempel vid ändring av installatörskoden (nivå 12). Användare Bör ha behörighetsnivå 04. Alternativt kan behörighetsnivå 05 eller 06 användas om fler funktioner skall kunna utföras, se tabell nedan. Städare För städare används kod med nivå 01, vilken endast kan koppla till anläggningen. Det måste finnas minst en kod med behörighetsnivå 10 i systemet. Om denna behörighet tas bort kan inte kod med behörighetsnivå 10 eller 12 ändras. Behörighetsnivåer 00 Kod som ej används. 01 Normal tillkoppling. 02 Som ovan samt nattkoppling. 03 Som ovan. 04 Som ovan samt frånkoppling, siren avstängning och återställning av branddetektorer 05 Som ovan samt visa händelseminne och reläaktivering. 06 Som ovan samt bortkoppling av sektioner, ställa tid, skjuta upp automatisk tillkoppling, radera händelseminne, kvittera felmeddelande, avbryta uppringning och fjärrprogrammering. 07 Som ovan samt programmering av koder. 08 Som ovan. 09 Som ovan samt tester. 10 Som ovan samt programmering och display ändringar. Högsta behörighet! 11 Används ej! 12 Endast programmering och tester. 13 Endast visa och radera händelseminne. 14 Endast tester 15 Frånkoppling, tillkoppling, sirenavstängning, återställning av branddetektorer, avbryta uppringning, sirenavstängning. OBS! Skickar hotkod till larmcentral vid manöver. För att kunna ändra en kod måste den som programmerar detta ha en kod med högre eller samma behörighet som den kod som skall ändras. s8bruks.doc 8

11 Indikeringarna vid kodprogrammering avläses enligt figur nedan. Användarnumret som skall programmeras avläses enligt mall nedan Lägga till eller ändra koder STEG TRYCK KOMMENTAR DISPLAY VISAR 1. + För att komma till menyn för programmering av koder tryck VÄLJ samt 5. PROG. blinkar. 2. Din kod XXXXXX Nu har du valt programmering av koder. Indikering 1-4 visar vilken användare som programmeras. Indikering 5 visar att du är i läge för kodprogrammering. 3. Tryck på MENY/NÄSTA för att byta användarnr. Stega tillbaka med *. Användarnr. avläses enligt mall ovan. I exemplet är användare nr.2 vald. 4. Den nya koden XXXXXX Tryck i lugn takt den nya koden. Tre till sex siffror kan användas. 5. Tryck på välj för att byta till områdes programmering. Indikering 6 tänds istället för 5. Tryck numret på området som koden skall tillhöra, 1-5. Där 5 är lika med samtliga områden. OBS! Normalt används endast 1 område. 6. Tryck på välj för att byta från områdes programmering till programmering av behörighetsnivå. Indikering 7 tänds istället för 6. Tryck numret för behörighetsnivån som koden skall ha, två siffror. Se tabell på föregående sida. 7. För att programmera fler koder gå till punkt Tryck på till för att avsluta och återgå till normal drift. Ta bort koder Gör enligt ovan men välj behörighetsnivå 00 för aktuell kod. s8bruks.doc 9

12 2.9 Visa händelseminne * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: tänds med fast sken och första händelsen indikeras enligt nedan. * Tryck på för att visa den andra händelsen. Tryck på upprepade gånger för att visa ytterligare händelser framåt i tiden. * Avsluta med. Larm indikeras med fast sken på respektive sektionsindikering. Exempel, larm på sektion 1: Tillkoppling indikeras med fast sken på sektion 5 samtidigt som sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, tillkoppling av område 1: Frånkoppling indikeras med blinkande sken på sektion 5, sektion 1-4 indikerar vilket område som frånkopplats. Exempel, frånkoppling av område 1: Tillkoppling med bortkopplade sektioner indikeras på sektion 6, sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, område 1 tillkopplat med en eller flera sektioner bortkopplade : Nattkoppling indikeras på sektion 7, sektion 1-4 indikerar vilket område som tillkopplats. Exempel, nattkoppling av område 1 : Övriga händelser indikeras på felindikeringen samt på sektion 1-6 enligt följande: 1= nödknapp E, 2= nödknapp F, 3= nödknapp P, 4= hotkod angiven, 5= tele fel, 6=larmsändning utförd. Exempel, tele fel: Radera händelseminne * Tryck: Indikering märkt PROG: blinkar. Indikering märkt PROG: släcks. Händelseminnet är raderat. s8bruks.doc 10

13 2.10 Flera områden Anläggningen kan delas in i olika områden som kan styras individuellt. Om din personliga kod endast är behörig till ett område sker manövrering enligt Men om den personliga koden är behörig i flera områden kan manövrering ske med direktkommando enligt 2.12, Övriga funktioner Skärmsläckare Skärmsläckaren är till för att dölja indikeringarna för obehöriga. Denna funktion måste programmeras av din larminstallatör. När skärmsläckaren är aktiverad visas endast NÄT -indikeringen. Skärmsläckaren tas bort under en minut efter utförd manöver, till exempel efter en frånkoppling och aktiveras därefter automatiskt. Visa indikeringar * För att visa indikeringar då skärmsläckaren är aktiverad tryck: Samtliga indikeringar är nu synliga. OBS! Indikeringarna visas även under en minut efter varje utförd manöver. Dölja indikeringar * Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut och döljer då indikeringarna. * För att dölja indikeringar innan en minut tryck : Att tänka på då skärmsläckare används 1. Skärmsläckaren måste vara aktiverad, indikeringar dolda, för att: * Nattkoppling med knappen skall fungera. * Snabbtillkoppling med knappen skall fungera. 2. Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut vilket gör att indikeringarna döljs. Detta betyder inte att anläggningen är felfri och klar för tillkoppling. Utan endast att indikeringarna är dolda. Gör enligt ovan för att visa indikeringarna igen. 3. Samtliga direktkommandon kan utföras med eller utan aktiverad skärmsläckare. s8bruks.doc 11

14 2.12 Övriga funktioner Det finns en mängd olika funktioner för system S8. Om dessa funktioner är aktuella för din anläggning beror på vad din larminstallatör har programmerat. OBS! Användarens behörighetsnivå begränsar åtkomsten av dessa funktioner. Tryck samt funktionsnummer enligt tabell nedan. Ange område eller sektion om detta är aktuellt, se tabell nedan. Tryck din personliga kod. OBS! Indikeringen PROG. lyser med fast sken då centralapparaten väntar på inmatning av direktkommando och den blinkar då den personliga koden skall anges Funktioner Nr. Funktion 0 Aktivera reläfunktion. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v. 1X Frånkoppla område X (1-4) 21X Tillkoppla område X (1-4) utan ut-eller inpasseringsfördröjning 22X Tvångstillkoppling av område X (1-4). Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23X Nattkoppla område X (1-4). Tillkopplar nattsektioner se X Tillkoppla område X (1-4) 25X Fördröj tillkoppling. Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapportering av sen tillk. 31X Bortkoppla sektion X (1-32) 32X Återinkoppla sektion X (1-32) 33X Dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 34X Ta bort dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 39 Återinkoppla alla sektioner. Görs automatiskt vid frånkoppling. 41 Ställ tid HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år) 421 Gångtest - Testar sektioner, summer vid aktivering, sektioner lagras i minnet. 422 Sirentest - Testar sirener med kort tonstöt. 423 Teletest - Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED test - Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 Batteritest - Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 Återställ brand- och glaskrossdetektorer. 44 Sirenstopp - Stänger av sirener. 45 Avbryt uppringning- Avbryter påbörjad uppringning. 47 Visa status - Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 Kodprogrammering - Programmering av användarkoder. 61 Visa logg, händelseminne. 62 Kvittera felmeddelande - Kvitterar tele- och batterifel. 63 Radera logg, händelseminne. 64X Normal display, område X - Kontrollenhet visar all information för område X. 65X Begränsad display, område X - Kontrollenh. visar begränsad info. för område X 66 Normal display för alla områden - Kontrollenhet visar all information i alla områden. 67 Begränsad display för alla områden - Kontrollenh. visar begräsad info. för alla omr. 68 Visa programversion. 71 Manuell programmering - Går in i programmeringsläge 72 Grundprogrammering 1 - Laddar grundprogram Grundprogrammering 2 - Laddar grundprogram Fjärrprogrammering: Lyft linje - Tar telelinjen, svarar. 742 Fjärrprogrammering: Motringning - Ringer tillbaka till dator enligt progr. telenummer. 83X Återställ relä X 84X Aktivera relä X s8bruks.doc 12

15 3.0 Handhavande för kontrollenhet med display Här beskrivs handhavandet för kontrollenhet LCD S8, med display. Om din anläggning manövreras av kontrollenhet LED S8, med lysdiodsindikeringar, se punkt Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. Displayen skall visa OMR. 1 KLART och indikeringen NÄT skall lysa med fast sken då anläggningen är klar för tillkoppling. Om anläggningen ej är klar för tillkoppling se * Tryck din personliga kod. OMR. 1 TILLK. * Summern ljuder och displayen visar LÄMNA LOKALEN. Om detta ej visas se * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. * När summern tystnat och displayen visar OMR. 1 TILLK. är anläggningen NÄSTA... tillkopplad. Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på Om anläggningen inte går att koppla till Om anläggningen inte kopplas till då du anger din kod, kan detta bero på att någon detektor är aktiverad, någon larmad dörr står öppen eller att fel i anläggningen föreligger. * Displayen visar: OMR. 1 EJ KLART följt av numren för de aktiva sektionerna. AKTIVA SEKTIONER * Se punkt 6.0 för sektionsbeskrivning. * Fel som beror på öppen dörr eller fönster åtgärdas genom att stänga dessa. Fel som beror på att detektorn vid knappsatsen är aktiverad åtgärdas genom att stå stilla vid tillkopplingsögonblicket. * Går felet ej att åtgärda koppla då bort sektionen enligt punkt 3.4. Meddela din larminstallatör om felet. s8bruks.doc 13

16 3.2 Koppla från anläggningen * Gå in genom förutbestämd inpasseringsväg. * Summern ljuder. * Du har nu sekunder på dig att koppla från anläggningen. * Tryck din personliga kod. * När summern tystnat och displayen visar: OMR. 1 KLART är anläggningen NÄSTA... frånkopplad. * Kontrollera på displayen att inget larm är utlöst. * Vid larm se punkt 3.5. Vid fel se punkt 3.6. Felaktig knapptryckning kan när som helst avbrytas genom att trycka på. 3.3 Nattkoppling Nattkoppling används för att kunna aktivera en del av anläggningen. Detta är användbart till exempel för att nattetid skydda dörrar och fönster på en villa samtidigt som man kan röra sig fritt i villan. Denna funktion måste vara programmerad av din larminstallatör. Nattkoppla anläggningen * Tryck på följt av din personliga kod. * Summern ljuder och display visar: * Anläggningen är nattkopplad. OMR. 1 TILLK. /N NÄSTA... Om trycks direkt efter den personliga koden aktiveras larmet utan utpasseringstid. Frånkoppla nattkopplad anläggning * Tryck din personliga kod. OMR. 1 KLART NÄSTA... * När displayen visar: är anläggningen frånkopplad. * Kontrollera på displayen att inget larm är utlöst. * Vid larm se punkt 3.5. Vid fel se punkt 3.6. s8bruks.doc 14

17 3.4 Koppla bort sektioner Vid vissa tillfällen måste sektioner kopplas bort. Till exempel då en larmgivare inte går att återställa eller när en larmgivare beter sig felaktigt. Bortkoppling av sektioner kan ske på två sätt, antingen genom automatisk bortkoppling av sektioner som är aktiva vid tillkoppling eller manuell bortkoppling. Automatisk bortkoppling Automatisk bortkoppling av aktiva- och felaktiga sektioner sker då den personliga koden trycks två gånger i direkt följd inom en minut. Gör enligt följande: * Tryck din personliga kod. * Displayen visar: OMR. 1 EJ KLART AKTIVA SEKTIONER * Tryck din personliga kod igen. * Summern ljuder och displayen visar: OMR. 1 TILLK. LÄMNA LOKALEN * Du har nu sekunder på dig att lämna lokalen. Gå ut genom förutbestämd utpasseringsväg. OMR. 1 TILLK. * När summern tystnat och displayen visar är anläggningen NÄSTA... tillkopplad. Manuell bortkoppling: * Tryck: * Välj sektion som skall kopplas bort, 1-8. OBS! Bortkoppling av sektion 1, 2 eller 3 i system som har mer än 8 sektioner måste bekräftas med efter sektionsnumret. * Om fler sektioner skall kopplas bort, tryck sektionsnummer för dessa. * Avsluta med. OBS! Bortkopplade sektioner kopplas åter in vid frånkoppling av anläggningen. s8bruks.doc 15

18 3.5 Vad gör jag vid larm? Om du upptäcker att larm har förekommit eller om du själv har förorsakat larm skall du: * Frånkoppla / tysta sirenerna genom att trycka din personliga kod. * Kontrollera på displayen vilka sektioner som har larmat. Se 6.0 för sektions beskrivning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera orsaken till larmet. * Anläggningen återställs vid nästa tillkoppling. 3.6 Vad gör jag vid fel? Vid telefel: * Kvittera telefelet genom att trycka: Telefelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid batterifel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kvittera batterifelet genom att trycka: Batterifelet är nu kvitterat. * Om felet kvarstår, kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. Vid nätfel: * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela vad som hänt. * Kontrollera om någon säkring är trasig i elcentralen. Vid trasig säkring byt denna. * Kontakta din larminstallatör, se punkt 7.0. s8bruks.doc 16

19 3.7 Indikeringar Händelse Beskrivning Indikeringar Anläggning klar för tillkoppling Text samt fast sken på NÄT -indikeringen. OMRÅDE 1 KLART Aktiv sektion Bortkopplad sektion Larm Sabotage Telefel Batterifel Nätfel Text. Återställs när sektionen blir normal, ej påverkad. Text. Återställs vid frånkoppling. Text, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Text, blinkande TILL - indikering samt siren. Sirenen tystnar vid sirentidensslut eller vid frånkoppling. Övriga indikeringar återställs vid nästa tillkoppling. Vid avbrott på telelinje: Text samt konstant ljudande summer. Summern tystnar vid knapptryckning. Vid larmsändningsfel: Text. Återställs med: samt personlig kod. Text, blinkande NÄT -indikering samt hög summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs med: samt personlig kod. Text, släckt NÄT -indikering samt låg summerton var 9 sekund. Summern tystnar vid knapptryckning. Återställs när nätspänningen kommer tillbaka. SEKTION 05 AKTIV SEKTION 05 BORTK SEKTION 05 LARM SEKTION 05 SAB. TELE FEL BATTERIFEL SEKTION 05 LARM NÄSTA... s8bruks.doc 17

20 3.8 Koder 16 Olika koder kan användas för att manövrera systemet varav en är avsedd för larminstallatören. OBS! Vid leverans är användare 16 med kod och behörighet 10 programmerad. Denna kod måste ändras innan anläggningen tas i drift. Installatör Bör ha kod med behörighetsnivå 10 eller 12. Om nivå 10 har installatören tillgång till samtliga funktioner. Till- och frånkoppling kan då blockeras genom att koden programmeras till ett område som inte används. Om nivå 12 används skall nivå 10 användas av huvudansvarig användare. Huvudansvarig användare Bör ha behörighetsnivå 09 eller 10 beroende på om installatören använder nivå 10. Tänk på att kod med nivå 10 är behörig att programmera systemet. Om denna kod anges tillsammans med kommando för något av grundprogrammen kommer samtlig programmering att återställas till grundprogrammerade värden. Undvik detta genom att använda kod med behörighet 09 för dagligt bruk och kod med behörighet 10 endast då detta är nödvändigt, till exempel vid ändring av installatörskoden (nivå 12). Användare Bör ha behörighetsnivå 04. Alternativt kan behörighetsnivå 05 eller 06 användas om fler funktioner skall kunna utföras, se tabell nedan. Städare För städare används kod med nivå 01, vilken endast kan koppla till anläggningen. Det måste finnas minst en kod med behörighetsnivå 10 i systemet. Om denna behörighet tas bort kan inte kod med behörighetsnivå 10 eller 12 ändras. Behörighetsnivåer 00 Kod som ej används. 01 Normal tillkoppling. 02 Som ovan samt nattkoppling. 03 Som ovan. 04 Som ovan samt frånkoppling, siren avstängning och återställning av branddetektorer 05 Som ovan samt visa händelseminne och reläaktivering. 06 Som ovan samt bortkoppling av sektioner, ställa tid, skjuta upp automatisk tillkoppling, radera händelseminne, kvittera felmeddelande, avbryta uppringning och fjärrprogrammering. 07 Som ovan samt programmering av koder. 08 Som ovan. 09 Som ovan samt tester. 10 Som ovan samt programmering och display ändringar. Högsta behörighet! 11 Används ej! 12 Endast programmering och tester. 13 Endast visa och radera händelseminne. 14 Endast tester 15 Frånkoppling, tillkoppling, sirenavstängning, återställning av branddetektorer, avbryta uppringning, sirenavstängning, skickar hotkod till larmcentral vid manöver. För att kunna ändra en kod måste den som programmerar detta ha en kod med högre eller samma behörighet som den kod som skall ändras. s8bruks.doc 18

21 3.8.1 Lägga till eller ändra koder STEG TRYCK KOMMENTAR DISPLAY VISAR 1. För att komma till menyn för programmering av koder, tryck på VÄLJ + samt 5. ANGE KOD : 2. Din kod XXXXXX Nu har du valt programmering av koder. OBS! Om du inte är behörig avslutas programmeringen här. 3. Tryck på MENY/NÄSTA för att välja användarnumret som skall ändras. Stega framåt med MENY/NÄSTA. Stega bakåt med *. 4. Den nya koden XXXXXX Tryck i lugn takt den nya koden. Tre till sex siffror kan användas. 5. Genom att trycka på VÄLJ flyttas markören > från val av kod till val av område. 6. Nummer för aktuellt område. X Ange område som koden skall styra, 1-5. Där 5 är styrning av samtliga områden. OBS! Normalt används endast ett område, välj då Genom att trycka på VÄLJ flyttas markören från val av område till val av behörighets nivå. 8. Behörighetsnivå XX Ange behörighetsnivå, två siffror. Se tabell över behörighetsnivåer. Skall flera koder ändras gå till steg 3. För avslut se steg Tryck på till för att avsluta och återgå till normal drift. ANV.01:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX:>xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: >1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: >1 BEHÖR xx ANV.XX: xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR ANV.XX: xxxxxx OMR.: 1 BEHÖR >xx OMRÅDE X KLART Ta bort koder Gör enligt ovan men välj behörighetsnivå 00 för aktuell kod. s8bruks.doc 19

22 3.9 Visa händelseminne 16 olika händelser kan lagras i minnet på S8. Händelserna visas med datum och tid. Om minnet blir fullt raderas den äldsta händelsen när ny händelse registreras. Det vill säga de 16 senaste händelserna lagras. * Tryck: Displayen visar : ANGE KOD : Displayen visar första händelsen. * Tryck på för att visa den andra händelsen. Tryck på upprepade gånger för att visa ytterligare händelser framåt i tiden. * Avsluta med. Exempel på händelser Dag Tid Händelse Larm på sektion 2 : 05-14:54LARM, 2 Sektion Dag Tid Händelse Tillkoppling : 05-14:54TILLK. OMR. 1 ANVÄND. 12 Tillkopplat område Användare Dag Tid Händelse Frånkoppling : 05-14:54TILLK. OMR. 1 ANVÄND. 12 Frånkopplat område Användare Radera händelseminne * Tryck: Displayen visar : ANGE KOD : Händelseminnet raderat. s8bruks.doc 20

23 3.10 Flera områden Anläggningen kan delas in i olika områden som kan styras individuellt. Om din personliga kod endast är behörig till ett område sker manövrering enligt Men om den personliga koden är behörig i flera områden sker manövrering med direktkommando eller med menyval enligt Exempel: Tillkoppling av område 2 * Ange direktkommando för tillkoppling, tryck : * Ange område, tryck: Om du är behörig kopplas område 2 till och displayen visar: OMR. 2 TILLK. LÄMNA LOKALEN 3.11 Skärmsläckare Skärmsläckaren är till för att dölja indikeringarna för obehöriga. Denna funktion måste programmeras av din larminstallatör. När skärmsläckaren är aktiverad visas endast datum, tid samt NÄT -indikeringen. Skärmsläckaren tas bort under en minut efter utförd manöver, till exempel efter en frånkoppling och aktiveras därefter automatiskt. Visa indikeringar * För att visa indikeringar då skärmsläckaren är aktiverad tryck: OBS! Indikeringarna visas även under en minut efter varje utförd manöver. Dölja indikeringar * Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut och döljer då indikeringarna. * För att dölja indikeringarna innan den automatiska skärmsläckaren har aktiverats, tryck: Att tänka på då skärmsläckare används 1. Skärmsläckaren måste vara aktiverad (indikeringar dolda) för att: * Nattkoppling med knappen skall fungera. * Snabbtillkoppling med knappen skall fungera. * Komma in i menyn med knappen. 2. Skärmsläckaren aktiveras automatiskt efter en minut vilket gör att indikeringarna döljs. Detta betyder inte att anläggningen är felfri och klar för tillkoppling. Utan endast att indikeringarna är dolda. Gör enligt ovan för att visa indikeringarna igen. 3. Samtliga direktkommandon kan utföras med eller utan aktiverad skärmsläckare. s8bruks.doc 21

24 3.12 Övriga funktioner Det finns en mängd olika funktioner för system S8. Om dessa funktioner är aktuella för din anläggning beror på vad din larminstallatör har programmerat. Funktionerna kan utföras antingen genom direktkommando eller menyval. OBS! Användarens behörighetsnivå begränsar åtkomsten av dessa funktioner. Direktkommando Tryck samt funktionsnummer enligt tabell nedan. Displayen talar om när din personliga kod, område eller sektion skall anges. Vid funktioner där flera val kan göras avslutas direktkommandot med. Funktioner Nr. Funktion 0 Aktivera reläfunktion. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v. 1X Frånkoppla område X (1-4) 21X Tillkoppla område X (1-4) utan ut-eller inpasseringsfördröjning 22X Tvångstillkoppling av område X (1-4). Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23X Nattkoppla område X (1-4). Tillkopplar nattsektioner se X Tillkoppla område X (1-4) 25X Fördröj tillkoppling. Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapport av sen tillk. 31X Bortkoppla sektion X (1-32) 32X Återinkoppla sektion X (1-32) 33X Dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 34X Ta bort dörrsignal (ding-dong) på sektion X (1-32) 39 Återinkoppla alla sektioner. Görs automatiskt vid frånkoppling. 41 Ställ tid HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år) 421 Gångtest - Testar sektioner, summer vid aktivering, sektioner lagras i minnet. 422 Sirentest - Testar sirener med kort tonstöt. 423 Teletest - Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED test - Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 Batteritest - Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 Återställ brand- och glaskrossdetektorer. 44 Sirenstopp - Stänger av sirener. 45 Avbryt uppringning- Avbryter påbörjad uppringning. 47 Visa status - Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 Kodprogrammering - Programmering av användarkoder. 61 Visa logg, händelseminne. 62 Kvittera felmeddelande - Kvitterar tele- och batterifel. 63 Radera logg, händelseminne. 64X Normal display, område X - Kontrollenhet visar all information för område X. 65X Begränsad display, område X - Kontrollenh. visar begränsad info. för område X 66 Normal display för alla områden - Kontrollenhet visar all information i alla områden. 67 Begränsad display för alla områden - Kontrollenh. visar begräsad info. för alla omr. 68 Visa programversion. 71 Manuell programmering - Går in i programmeringsläge 72 Grundprogrammering 1 - Laddar grundprogram Grundprogrammering 2 - Laddar grundprogram Fjärrprogrammering: Lyft linje - Tar telelinjen, svarar. 742 Fjärrprogrammering: Motringning - Ringer tillbaka till dator enligt progr. telenummer. 83X Återställ relä X 84X Aktivera relä X Exempel: Ställ datum och tid till den 30 oktober -97, klockan 14.25: * Tryck: * Ange timme och minut, tryck: samt * Ange dag, månad samt år, tryck: * Avsluta med s8bruks.doc 22

25 Menyval Kontrollenhet med display, LCD S8 kan manövreras med menyval. Denna meny innehåller exakt samma funktioner som kan utföras med kommando. Fördelen med menyval är att centralapparaten leder dig fram till rätt funktion. * Menyn nås genom att trycka. Stega framåt i menyn med samma knapp. Backa i menyn med. * Välj meny eller menyfunktion med. * Avsluta eller avbryt med. 0 AKTIVERA FUNK. Kontrollenhet 1 styr relä 1, kontrollenhet 2 styr relä 2 o.s.v 1 FRÅNKOPPLING Frånkoppling. 2 TILLKOPPLING 21 DIREKT Tar bort både ut- och inpasseringsfördröjning. 22 TVÅNGSTILLK. Tillkopplar trots aktiva sektioner. 23 NATTKOPPLA Tillkopplar nattsektioner, se NORMAL Tillkoppling. 25 FÖRDRÖJ TILL Skjuter upp autotillkoppling samt hindrar rapportering av sen tillkoppling. 3 BORTKOPPLING 31 BORTK. Bortkopplar valda sektioner. 32 ÅTERINK Kopplar in valda sektioner efter bortkoppling. 33 SIGNAL TILL Dörrsignal (ding-dong) på valda sektioner. 34 SIGNAL FRÅN Tar bort dörrsignal på valda sektioner. 39 ÅTERINK. ALLA Kopplar in alla sektioner efter bortkoppling. Görs automatiskt vid frånkoppling. 4 SERVICE 41 STÄLL TID Ställer datum och tid: HHMM, DDMMÅÅ (Timme minut, dag månad år). 42 TEST MENY 421 GÅNGTEST Testar sektioner: Summer vid aktivering. OBS! Sektioner noteras i minnet 422 SIRENTEST Testar sirener: Kort tonstöt. 423 TELE TEST Skickar testlarm. Endast om karaktär för manuellt testlarm är programmerad. 424 LED TEST Testar samtliga lysdioder på kontrollenheten. 426 BATT.TEST Testar batteriet. Görs automatiskt. 43 ÅTER BRAND Återställer brand- och glaskrossdetektorer. 44 SIREN STOPP Stänger av sirener. 45 AVBR UPPRING Avbryter uppringning. 47 VISA STATUS Visar indikeringar, tar bort skärmsläckaren under en minut. 5 KODER Programmering av användarkoder. 6 VISA/LOG 61 VISA LOG Visar händelseminne, log. 62 KVITT FELMED Kvitterar tele- och batterifel. 63 RADERA LOG Raderar händelseminne, log. 64 OMR. NORMAL Kontrollenhet visar ett område med samtlig information. 65 OMR. BEGRÄNS Kontrollenhet visar ett område med begränsad information. 66 ALLA NORMAL Kontrollenhet visar alla områden med samtlig information. 67 ALLA BEGRÄNS Kontrollenhet visar alla områden med begränsad information. 68 VERSION # Visar aktuell program version. 7 PROGRAMMERING 71 MANUELL PROG. Går in i programmeringsläge. 72 GRUNDPROG 1 Laddar grundprogram GRUNDPROG 2 Laddar grundprogram FJÄRRPROG. 741 LYFT LINJE Tar telelinjen, svarar. 742 MOTRING Ringer tillbaka till dator enligt programmerat telefonnummer. 8 RELÄER ÅTERST.RELÄ Deaktiverar valda reläer. AKTIV. RELÄ Aktiverar valda reläer. s8bruks.doc 23

26 4.0 Handhavande för manövrering med dörrlås 4.1 Koppla till anläggningen * Kontrollera att samtliga larmade dörrar och fönster är stängda. * Lås dörren på vanligt sätt. * Summern ljuder och tillindikeringen tänds. * När summern i kontrollenheten tystnat är anläggningen tillkopplad. Om anläggningen inte går att koppla till kontrolleras orsaken till detta på kontrollenheten. Se om kontrollenhet med lysdioder används och om kontrollenhet med klartextdisplay används. 4.2 Koppla från anläggningen * Lås upp dörren. * Tillindikeringen släcks. * Kontrollera att på kontrollenheten att larm inte är utlöst och att fel inte föreligger Vid larm se 2.5 eller 3.5 beroende på vilken kontrollenhet som används. Vid fel se 2.6 eller 3.6 beroende på vilken kontrollenhet som används. s8bruks.doc 24

27 5.0 Prov Anläggningen bör provas regelbundet för att kontrollera dess funktion. Din larminstallatör bör prova din anläggning minst en gång varje år. Du kan själv utföra några enkla tester: Gångtest Denna test är avsedd för att enkelt kunna prova samtliga detektorer i anläggningen. * Tryck: * Påverka de olika sektionerna genom att: Gå förbi detektorerna, öppna larmade dörrar och fönster. Summern i kontrollenheten ljuder när någon sektion påverkas samt när sektionen återgår till opåverkat läge. * Avsluta med OBS! Testade sektioner registreras i händelseminnet, se punkt 2.9 för LED S8 och punkt 3.9 för LCD S8. Test av indikeringar på kontrollenhet, LED test. Denna test är avsedd för att enkelt kunna prova indikeringarna på kontrollenheten. * Tryck: * Indikeringarna börjar blinka i turordning. Kontrollera att varje indikering blinkar en kort stund. * Testen avslutas automatiskt. Provlarm Görs enklast genom att utlösa en sektion vid tillkopplad anläggning. * Om anläggningen är kopplad till larmcentral kontakta denna på Tel. Meddela att provlarm kommer att utlösas. * Meddela samtliga personer i lokalen att prov skall ske. * Tillkoppla anläggningen genom att trycka din personliga kod. Utpasseringssummern ljuder. * När summern tystnat, gå in och påverka en detektor eller öppna en larmad dörr. Nu startar sirenerna, kontrollera att samtliga sirener ljuder. * Frånkoppla genom att trycka din personliga kod. Kontrollera på kontrollenheten att rätt sektion indikeras, se sektionsbeskrivning 6.0. OBS! På kontrollenhet LCD S8 måste tryckas för att visa larmade sektioner. * Om anläggningen är ansluten till larmcentral: Kontrollera att larmet är överfört, meddela att provet är avslutat. * Meddela samtliga i lokalen att provet är avslutat. Batteri- och teletest Dessa tester utförs automatiskt och behöver därför ej göras manuellt. s8bruks.doc 25

28 6.0 Din anläggning Följande användare finns i din anläggning: Nr Behörighet Område Namn Nr Behörighet Område Namn Följande sektioner finns i din anläggning. N markerar sektion som är till vid nattkoppling. Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Sektion Larmgivare Placering Din larminstallatör För service och utökning kontakta din larminstallatör: s8bruks.doc 26

29 s8bruks.doc 27 Bruksanvisning S8

Microsoft Word - A 中文.doc

Microsoft Word - A 中文.doc 李 求 恩 紀 念 中 學 2015-2016 年 度 中 文 科 工 作 計 劃 關 注 事 項 (1): 全 方 位 推 動 自 主 學 習, 追 求 卓 越 表 現 策 略 時 間 表 成 功 準 則 評 估 方 法 負 責 人 所 需 資 1. 強 化 透 過 資 訊 科 技 進 行 學 習, 增 加 學 生 全 年 最 少 有 3 次 應 用 平 板 電 腦, 校 本 統 計 調 查 科

Läs mer

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f

Lektion 2 siffror 0 30 第 二 课 数 字 0-30 0 noll 1 ett 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 f Lektion 1 第 一 课 Hej, jag heter Hussein. Jag bor i Åre. Jag pratar persiska, engelska och svenska. Goddag, jag heter Mohammed. Jag bor i Kall. Jag pratar arabiska och svenska. Han heter Isac. Han bor i

Läs mer

<4D F736F F D20D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0D0FBB4ABCFFACADBCFE0B9D8B7A8B9E6BCB0B9E6B7B6D0D4CEC4BCFE>

<4D F736F F D20D6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0D0FBB4ABCFFACADBCFE0B9D8B7A8B9E6BCB0B9E6B7B6D0D4CEC4BCFE> 证 券 投 资 基 金 宣 传 销 售 法 规 及 规 范 性 文 件 目 录 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法... 2 关 于 实 施 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 有 关 问 题 的 通 知... 19 关 于 证 券 投 资 基 金 宣 传 推 介 材 料 监 管 事 项 的 补 充 规 定... 28 证 券 投 资 基 金 销 售 机 构 内 部 控 制

Läs mer

06?????k?g

06?????k?g ( 一 ) 補 養 劑 -1 北 沙 3.0 當 歸 3.0 6g 養 陰 疏 肝 胸 陽 虛 發 熱 泄 瀉 及 0102 麥 門 3.0 枸 杞 3.0 tid 膜 炎, 肝 炎, 外 感 未 解 者, 不 一 貫 煎 生 地 8.0 川 楝 2.0 萎 縮 性 胃 炎, 宜 柳 州 醫 記 肋 間 神 經 痛, 神 經 官 能 症 肉 桂 0.2 山 藥 0.9 4g 炮 附 0.2 澤 瀉

Läs mer

六盘水人资社保发〔2013〕137号

六盘水人资社保发〔2013〕137号 六 盘 水 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 文 件 六 盘 水 人 社 局 发 2015 198 号 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 转 发 关 于 做 好 2015 年 职 称 工 作 有 关 问 题 的 通 知 的 通 知 各 县 特 区 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局, 钟 山 经 济 开 发 区 组 织 人 事 部, 市 直 有 关 单 位, 六

Läs mer

103 2 18 103 3 10 103 4 7 103 3 10 103 4 10 9 4 103 4 17 103 4 19 103 5 2 10 103 5 6 17 103 5 2 103 5 10 103 5 14 http://actweb.ukn.edu.tw/webexam/frmlogin.aspx http://www.admission.ukn.edu.tw/ 103 http://www.admission.ukn.edu.tw

Läs mer

Microsoft Word - 25.doc

Microsoft Word - 25.doc 生 煎 馒 头 要 说 上 海 的 点 心 中, 最 最 具 有 上 海 特 色 的, 并 不 是 四 大 金 刚, 其 实 大 饼 甚 至 都 不 是 上 海 人 发 明 的, 所 以 上 海 人 也 常 称 之 为 山 东 大 饼 苏 州 大 饼, 唯 独 从 来 未 听 说 过 上 海 大 饼 小 笼 包 算 是 挺 有 名 的 了, 然 而 苏 州 扬 州 南 京 都 有, 只 是 有 的

Läs mer

○○學校101學年上學期公民與社會科

○○學校101學年上學期公民與社會科 國 立 台 東 高 中 102 學 年 度 上 學 期 第 一 次 段 考 一 年 級 公 民 與 社 會 科 試 題 卷 範 圍 : 公 民 ( 一 ) 第 1~2 課 劃 答 案 卡 : 是 班 級 : 姓 名 : 座 號 : 題 組 單 選 題 :( 共 100 分, 每 一 小 题 2 分 ) 1 為 了 讓 喪 葬 禮 俗 更 符 合 現 代 的 觀 念, 內 政 部 長 曾 在 2010

Läs mer

102461210008660 723 102481100010006 380 102481100010009 380 102481100010011 380 102481100010019 190 102481100010023 380 102481100010698 380 102481100010947 380 102481100020004 120 102481100020015 380 102481100020017

Läs mer

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Läs mer

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Läs mer

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 )

申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理 依 据 4 ( 六 ) 办 理 条 件 5 ( 七 ) 行 政 许 可 3716000101503 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 滨 州 市 司 法 局 发 布 2015-09-01 1 申 请 律 师 执 业 许 可 初 审 服 务 指 南 目 录 一 办 理 要 素 ( 一 ) 事 项 名 称 和 编 码 4 ( 二 ) 实 施 机 构 4 ( 三 ) 申 请 主 体 4 ( 四 ) 受 理 地 点 4 ( 五 ) 办 理

Läs mer

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与

环 境, 我 在 巩 固 在 校 期 间 所 学 习 的 理 论 知 识 的 同 时, 不 断 的 充 实 己, 利 用 业 余 时 间 主 动 学 习 专 业 知 识, 技 能, 把 理 论 联 系 到 工 作 实 践 中 作 为 一 名 工 作 生 活 中 的 党 员, 我 始 终 注 意 与 个 人 入 党 转 正 申 请 书 多 篇 范 例 大 学 生 入 党 转 正 申 请 书 敬 爱 的 党 支 部 : 去 年 月 24 日 我 被 党 组 织 吸 收 为 中 国 共 产 党 预 备 党 员, 到 今 年 月 24 日 预 备 期 满, 为 了 便 于 党 组 织 对 我 的 考 察, 现 将 自 己 半 年 来 的 情 况 做 如 下 总 结 : 大 四 一 学 期 几 乎 没

Läs mer

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星

第 六 条 办 法 第 五 条 ( 三 ) 协 会 考 评, 考 评 指 考 核 评 价 第 七 条 办 法 第 六 条 职 业 操 守 包 括 的 内 容 : 个 人 诚 信 不 做 假 账 不 偷 漏 税 不 贪 污 盗 窃 等 第 八 条 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 实 行 五 星 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 实 施 细 则 第 一 章 总 则 第 一 条 根 据 企 业 财 务 管 理 人 才 评 价 办 法 ( 以 下 简 称 办 法 ), 制 定 本 细 则 第 二 条 办 法 第 一 条 根 据 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 精 神, 指 国 务 院 机 构 改 革 和 职 能 转 变 方 案 规 定 的 按 规 定 需 要

Läs mer

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋

他 随 身 带 有 二 三 十 张 古 方, 白 天 卖 药, 夜 晚 将 药 材 精 细 研 末, 按 方 配 制 对 于 病 人 服 药 后 反 应, 特 别 留 心 发 现 问 题, 就 近 向 老 医 生 老 药 贩 虚 心 求 教, 千 方 百 提 高 药 效 同 时 对 于 春 夏 秋 绵 延 二 百 年 的 成 都 同 仁 堂 成 都 陈 同 仁 堂 是 古 老 的 中 成 药 铺, 清 代 乾 隆 年 间 开 设 在 成 都 湖 广 馆 街 口, 历 史 悠 久 专 业 丸 散, 兼 营 膏 丹 以 货 真 价 实, 言 不 二 价 而 闻 名 所 制 药 品 畅 销 本 市 和 川 西 北 农 村 山 区 及 云 南 贵 州 陕 西 甘 肃 等 省 并 远 至 新 疆 西 藏

Läs mer

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...

目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备... 马 鞍 山 高 级 技 工 学 校 旅 游 服 务 与 管 理 专 业 模 拟 导 游 教 案 0 目 录 第 一 章 地 方 陪 同 导 游 人 员 服 务 程 序...1 第 一 节 地 方 陪 同 导 游 人 员 的 概 念 与 职 责...1 第 二 节 服 务 准 备...2 一 熟 悉 接 待 计 划...2 二 落 实 接 待 事 宜...5 三 物 质 和 知 识 的 准 备...6

Läs mer

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我

走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 是 我 们 先 人 用 生 命 之 血 打 造 的 家 园 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 浪 涛 承 载 过 千 百 万 只 我 们 先 人 驶 向 今 天 的 航 船 走 吧, 到 三 峡 去 : 那 里 的 每 一 座 青 山 都 刻 满 了 我 们 先 人 垦 殖 的 足 印 走 吧, 到 三 峡 去 : 看 峡 江 上 的 悬 棺, 看 藏

Läs mer

6寸PDF生成工具

6寸PDF生成工具 第 一 章 皇 城 惊 变 战 争 与 和 平, 自 古 以 来 就 是 矛 盾 的 对 立 面, 却 又 是 密 不 可 分 的 两 个 整 体 长 久 的 和 平, 必 会 带 来 血 腥 残 酷 的 战 争, 混 乱 次 序 的 大 战 之 后 必 会 迎 来 一 段 歌 舞 升 平 的 和 平 年 代 卡 米 拉 大 陆 按 着 不 可 抗 拒 的 自 然 规 律 旋 转 着, 和 平 与

Läs mer

Microsoft Word - 送報伕2.doc

Microsoft Word - 送報伕2.doc 送 報 伕 楊 逵 胡 風 譯 呵, 這 可 好 了! 我 想 我 感 到 了 像 背 著 很 重 很 重 的 東 西, 快 要 被 壓 扁 了 的 時 候, 終 於 卸 了 下 來 似 的 那 種 輕 快 因 為, 我 來 到 東 京 以 後, 一 混 就 快 一 個 月 了, 在 這 將 近 一 個 月 的 中 間, 我 每 天 由 絕 早 到 深 夜, 到 東 京 市 底 一 個 一 個 職

Läs mer

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责

( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 哈 密 地 伊 吾 792268282 新 疆 广 汇 新 能 源 有 限 公 司 玛 纳 斯 663633976 玛 纳 斯 祥 云 化 纤 有 限 公 司 玛 纳 斯 74866269611 玛 纳 斯 澳 洋 科 技 有 限 责 附 件 2016 年 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 一 废 水 国 家 重 点 监 控 企 业 名 单 ( 共 2660 家 ) 新 疆 维 吾 尔 自 治 (65 家 ) ( 地 ( ) 组 织 机 构 代 码 企 业 详 细 名 称 乌 鲁 木 齐 新 792287504 新 疆 帕 戈 郎 清 真 食 品 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 头 屯 河 72237822 新 疆 乌 苏

Läs mer

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的

图 文 聚 焦 国 培 计 划 (2013) 甘 肃 省 农 村 小 学 音 乐 骨 干 教 师 短 期 集 中 培 训 9 月 4 日 开 班 了, 学 员 老 师 们 从 甘 肃 省 各 个 县 市 州 汇 聚 湖 南 一 师, 开 始 了 为 期 14 天 的 培 训 学 习 : 鲜 明 的 . 国 培 简 报 国 培 计 划 (2013) 中 西 部 项 目 甘 肃 省 小 学 音 乐 短 期 集 中 培 训 班 二 〇 一 三 年 第 一 期 总 第 三 十 期 本 期 内 容 图 文 聚 焦 (1) 学 员 发 言 音 乐 学 员 代 表 在 国 培 开 班 典 礼 上 的 讲 话 (1) 课 堂 掠 影 (3) 教 师 心 语 (5) 国 培 掠 影 (12) 教 学 交 流 (14)

Läs mer

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 份 及 第 三 部 份 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 重 新 申 請 驗 證 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 農 糧 產 品 經 營 業 者 名 稱 : 填 寫 日 期 :

Läs mer

申請機構基本資料

申請機構基本資料 第 1 頁, 共 17 頁 有 機 農 糧 產 品 驗 證 申 請 書 驗 證 基 準 : 有 機 農 產 品 及 有 機 農 產 加 工 品 驗 證 基 準 第 一 部 分 第 二 部 分 及 第 三 部 分 驗 證 類 型 : 初 次 申 請 增 項 評 鑑 重 新 評 鑑 重 新 申 請 驗 證 驗 證 變 更 驗 證 類 別 : 農 糧 產 品 農 糧 產 品 農 糧 產 品 經 營 業 者

Läs mer

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc

Microsoft Word - 三方协议书与接收函的相关说明学生版.doc 三 方 协 议 书 与 接 收 函 的 相 关 说 明 各 位 同 学, 毕 业 生 就 业 签 约 已 进 入 较 繁 忙 阶 段, 由 于 不 少 同 学 签 订 三 方 协 议 书 时 对 落 户 档 案 派 遣 等 常 规 手 续 都 不 甚 了 解, 漏 办 各 类 手 续 不 仅 影 响 自 身 工 作 效 率, 也 可 能 对 毕 业 派 遣 造 成 问 题 有 鉴 于 此, 大 学

Läs mer

附件1

附件1 附 件 金 融 负 债 与 权 益 工 具 的 区 分 及 相 关 会 计 处 理 规 定 为 进 一 步 规 范 优 先 股 永 续 债 等 金 融 工 具 的 会 计 处 理, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 企 业 会 计 准 则 第 22 号 金 融 工 具 确 认 和 计 量 ( 以 下 简 称 金 融 工 具 确 认 和 计 量 准 则 ) 和 企 业 会 计 准 则 第

Läs mer

~2~

~2~ 4...... 9.. 19 22 24 27 35 41-1 -~1~ 46 49 57 60 64 66 68 71. - 2 -~2~ - 3 -~3~ ( ) ( ) - 4 -~4~ - 5 -~5~ - 6 -~6~ ( ) ( ) ? - 7 -~7~ ( ) - 8 -~8~ 1942 1947 1624 70 300-9 -~9~ ! 2853 1962 1949 5 27 9 17

Läs mer

untitled

untitled 1 010100010108 2 010100010118 3 010100010232 4 010100010513 5 010100010515 6 010100010623 7 010100020169 8 010100040001 9 010100040009 10 010100040053 11 010100040078 12 010100040103 13 010100040107 14

Läs mer

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来

邻居啊 第二天 对门却悄无声息了 莫非昨夜的吵闹 仅是个幻觉 夜幕拉下时 寒风又吱溜溜地叫个不停 老婆 睡下后 我这只夜猫子 继续兴致勃勃地跟着福尔 摩斯去探案 白天的喧嚣退去了 周围格外安静 正 是读书的好时候 突然 响起了钟摆声 哒 哒 哒 节奏匀称 不疾不徐 声响却愈来愈大 格外突兀 了 原来 李 绍 武 过了元宵节 年味渐渐淡去 如同浓浓的香茶经过不断 冲泡 稀释 日子又寡淡稀松起来 已经立春了 而严寒还霸 气十足 迟迟不肯退场 回想起来 那天晚上还是有些不同寻常的 灰黄的日头 一落下 寒风便骤然而起 带着尖厉的哨音在夜空中横冲直 撞 撞得四下里哐哐哐乱响 这种情况下 竟然还有野猫发 情 在楼下声嘶力竭地哀嚎 让人心惊胆寒 我和老婆躺在 被窝里 看一部正热播的言情剧 俊男靓女们给爱情折磨成

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313231BAC520CAD7B6BCCAA6B7B6B4F3D1A732303135C4EAD7A8D2B5BCBCCAF5D6B0CEF1C6C0C6B8B9A4D7F7D2E2BCFB2E646F63> 首 都 师 大 校 发 2015 121 号 ( 经 2015 年 第 23 次 校 长 办 公 会 讨 论 通 过 ) 根 据 学 校 工 作 安 排, 定 于 2015 年 12 月 9 日 至 2016 年 1 月 13 日 布 置 开 展 本 年 度 专 业 技 术 职 务 评 议 聘 任 工 作 现 依 据 学 校 聘 任 制 度 改 革 的 相 关 文 件 精 神, 提 出 以 下 工

Läs mer

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方

其 他 方 面 也 可 以 采 用 同 样 的 方 式, 这 样 又 可 以 锻 炼 除 语 文 方 面 的 其 他 能 力 了 而 英 语 方 面, 我 认 为 配 合 英 语 专 业 举 办 英 语 演 讲 比 赛 就 很 不 错 这 样 开 展 一 系 列 的 创 新 活 动, 锻 炼 多 方 2016 年 团 总 支 学 生 会 工 作 计 划 在 11-XX 年 度 里, 建 筑 与 艺 术 学 部 团 总 支 学 生 会 将 会 在 总 结 去 年 工 作 经 验 的 基 础 上, 进 一 步 贯 彻 的 优 良 传 统 坚 持 团 结 务 实 创 新 的 工 作 精 神, 紧 密 围 绕 学 生 会 自 我 教 育, 自 我 管 理, 自 我 服 务 的 方 针, 加 强 内 部

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EABD7A4BAB3A1B1B1A8EEA8EEABD7A6DBA6E6B5FBA6F4AD70B5652E646F63> 國 立 臺 南 大 學 104 年 度 內 部 控 制 制 度 整 體 層 級 自 行 評 估 計 畫 一 辦 理 依 據 : 行 政 院 政 府 內 部 控 制 監 督 作 業 要 點 ( 以 下 簡 稱 作 業 要 點 ) 二 計 畫 目 的 : 本 校 為 落 實 自 我 監 督 機 制, 以 合 理 確 保 內 部 控 制 持 續 有 效 運 作, 由 相 關 單 位 依 職 責 分 工 評

Läs mer

统计工作情况汇报

统计工作情况汇报 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 申 报 材 料 填 报 要 求 与 说 明 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 一 专 业 技 术 职 务 任 职 资 格 评 审 表 填 报 要 求 和 说 明 ( 一 ) 填 表 要 求 : 申 报 人 要 具 体 全 面 真 实 准 确 地 填 写 任 现 职 以 来 的 思 想 政 治 表 现 学 术 水 平

Läs mer

Microsoft Word - N011 斷翅天使

Microsoft Word - N011 斷翅天使 斷 翅 天 使 天 色 未 央, 冷 冽 寒 風 放 肆 在 無 人 煙 的 街 道 橫 行 亂 竄, 接 近 凌 晨 時 候 的 公 路 上 還 不 見 任 何 轎 車 的 蹤 影 靜 謐 的 空 氣, 被 急 促 的 足 聲 打 破 ; 在 沒 有 其 它 雜 音 的 清 晨, 噠 噠 的 腳 步 聲 顯 得 特 別 響 亮 一 個 小 身 影 疾 步 掠 過 路 燈 下 的 光 芒, 來 到

Läs mer

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆

中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 攻 读 博 士 学 位 研 究 生 培 养 方 案 为 保 证 中 国 科 学 院 国 家 科 学 图 书 馆 ( 以 下 简 称 国 科 图 ) 博 士 研 究 生 的 培 养 质 量, 进 一 步 优 化 和 规 范 国 科 图 博 士 研 究 生 的 培 养 工 作 根 据 教 育 部 颁 发 的 关 于 修 订 研 究 生 培 养 方 案 的

Läs mer

申论写作套路万能模板

申论写作套路万能模板 申 论 就 是 针 对 特 定 事 实, 用 论 据 进 行 论 证, 申 述, 把 事 情 说 清 楚, 讲 明 白 公 务 员 考 试 申 论 就 是 针 对 当 前 存 在 的 社 会 热 点 和 难 点 问 题, 进 行 分 析 论 证, 提 出 对 策 申 论 的 本 质 : 公 务 员 的 思 维 方 式 那 么 如 何 写 好 申 论 作 文? 申 论 文 章 写 作 高 分 技 巧

Läs mer

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下

105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 學 生 招 生 暨 鑑 定 重 要 程 序 日 程 表 項 目 重 要 日 期 重 要 工 作 事 項 辦 理 單 位 簡 章 公 告 105 年 3 月 簡 章 暨 報 名 表 請 自 行 於 各 承 辦 網 站 下 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 105 學 年 度 臺 中 市 立 國 民 中 學 藝 術 才 能 舞 蹈 班 招 生 簡 章 主 辦 單 位 : 臺 中 市 政 府 教 育 局 臺 中 市 藝 術 才 能 班 學 生 鑑 定 小 組 指 定 承 辦 單 位 臺 中 市 立 光 明 國 民 中 學 403 臺 中 市 西 區 自 由 路 一 段 75 號 http://www.kmjh.tc.edu.tw/

Läs mer

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案

臺北市立百齡高級中學九十二學年度第一學期代理教師甄選辦法草案 105 學 年 度 臺 中 市 私 立 華 盛 頓 國 民 小 學 教 師 甄 選 簡 章 壹 報 名 資 格 及 條 件 一 基 本 條 件 ( 一 ) 具 中 華 民 國 國 籍 且 身 心 健 康 品 德 操 守 良 好 者 ( 二 ) 無 教 師 法 第 14 條 各 款 規 定 或 教 育 人 員 任 用 條 例 第 31 條 各 款 及 第 33 條 之 情 事 者 ( 如 附 錄 說

Läs mer

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF

第九屆全國環境保護模範社區優良事蹟.PDF 3296 88 1 10628 88 1 0.217 382 02-27672905.217 1 2 3 4 1 2 3 4 99 2,318 88 6 8,912 88 6 2,869 03-5962443 03-5957197 52 1 377 2 3 4 377 5 6 1 5,000 58 7 5 6 30 10 2 3 89.4.21. 016 4 89.4.11. 013 5 89.7.24

Läs mer

- 1 - (64.5)(35.5) (76.9)(23.1) 64.5 35.5 76.9 23.1 0 1 2 3 4 5 62.9 30.7 3.6 0.80.4 1.5 21-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 62.8 27.1 8.5 1.20.3 0.2 23.9 37.4 23.7% 23.2 38.7 23.1% () 0% 10% 20% 30% 40%

Läs mer

untitled

untitled ...2...3...4...6...6...8...11...14...18...19...20...22...22...23...25...26...27...28...29...29...29 4-1 - ( ) 88 37 88 37 200121 2003 4 18 [2003]48 1.5 4-2 - ( ) 25 1 1 100032 2004 09 17 [1998]12 ( ) (

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFB5B3C8BACDC5B9A4D7F7B2DFBBAED6B8B5BCCAD6B2E15F315F2E646F63> 目 录 党 支 部 概 述 一 党 支 部 的 性 质 01 二 党 支 部 的 作 用 01 三 党 支 部 的 基 本 任 务 01 四 党 支 部 的 组 织 形 式 02 1. 党 员 大 会 02 2. 党 支 部 委 员 会 02 3. 党 小 组 03 五 相 关 制 度 03 党 支 部 书 记 一 党 支 部 书 记 的 产 生 04 二 党 支 部 书 记 的 地 位 04 三

Läs mer

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作

江 西 : 失 信 被 执 行 人 曝 光 台 写 入 两 会 报 告 摘 要 1 月 27 日, 江 西 省 十 二 届 人 大 五 次 会 议 举 行 第 二 次 全 体 会 议, 江 西 省 高 级 人 民 法 院 院 长 张 忠 厚 向 大 会 作 江 西 省 高 级 人 民 法 院 工 作 安 徽 : 道 德 信 贷 帮 助 想 干 事 的 好 人 干 成 事 摘 要 安 徽 省 实 施 道 德 信 贷 工 程 两 年 多 来, 通 过 对 道 德 模 范 和 身 边 好 人 优 先 评 级 授 信 优 惠 贷 款 利 率 等 举 措, 为 有 需 要 的 道 德 模 范 和 身 边 好 人 化 解 资 金 之 渴 道 德 模 范 和 身 边 好 人 用 善 行 义 举 温 暖 了 社

Läs mer

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项

形 式 审 查 不 通 过, 将 说 明 原 因 并 予 退 回, 不 予 重 新 修 改 提 交 ( 形 式 审 查 常 见 主 要 问 题 参 考 附 件 3) ( 三 ) 申 请 人 下 载 打 印 网 上 状 态 为 请 交 纸 质 材 料 至 窗 口 受 理 的 申 报 书, 报 送 项 关 于 申 报 2016 年 度 广 东 省 基 础 与 应 用 基 础 研 究 专 项 资 金 ( 省 自 然 科 学 基 金 ) 项 目 的 通 知 来 源 : 广 东 省 科 技 厅 基 础 研 究 与 科 研 条 件 处 发 布 日 期 : 2015-08-12 粤 科 函 基 字 (2015)1150 号 按 照 广 东 省 省 级 财 政 专 项 资 金 管 理 办 法 规 定,2016

Läs mer

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢?

撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 撤 离 你 听 到 了 吗? 它 们 已 经 进 了 墙 里 边 了 那 些 金 属 的 撞 击 声 在 狂 风 之 中 很 难 听 清, 但 断 然 不 会 有 错 围 坐 在 桌 边 的 四 人 靠 得 更 紧 了 些, 并 不 是 因 为 害 怕, 而 是 为 了 取 暖 你 们 觉 得 呢? 普 雷 斯 科 特 完 全 没 有 掩 饰 他 的 紧 张, 我 想 那 些 墙 壁 很 厚, 它

Läs mer

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2

课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 HR 如 何 精 准 预 防 用 工 风 险 和 化 解 劳 动 争 议 主 讲 : 钟 永 棣 2013 年 5 月 12 日 浙 江 杭 州 1 课 程 结 构 : 一 规 章 制 度 撰 写 二 劳 动 合 同 订 立 变 更 三 工 作 内 容 绩 效 管 理 四 违 纪 违 规 问 题 员 工 处 理 2 新 劳 动 法 下, 人 力 资 源 管 理 之 道 与 术 1 打 造 和 谐 高

Läs mer

BSAP_ConsultChi05_1.indd

BSAP_ConsultChi05_1.indd 2016 1 A B 1 3 4 7 13 33 51 C D 1 2 1 2 3 4 6 5 3 4 5 1 2 3 4 6 1 7 1 1.1 1 8 2 1.2 9 1 1.3 10 1.4 1.5 2011-2030 11 1 1.6 12 2 13 2 2.1 14 3 15 16 2 4 17 2 5 18 19 2 1 2 3 4 1 2 3 20 6 21 2 7 22 23 24

Läs mer

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代

C 佟 某 委 托 中 介 为 其 征 婚 D 海 盈 房 地 产 公 司 委 托 律 师 事 务 所 代 其 办 理 登 记 事 项 8 根 据 民 法 通 则, 施 工 单 位 的 项 目 经 理 属 于 施 工 单 位 的 ( ) A 委 托 代 理 人 B 法 定 代 理 人 C 指 定 代 2014 年 一 级 建 造 师 法 律 法 规 考 前 演 练 题 温 馨 提 示 : 下 列 选 择 题 有 可 能 为 单 项 或 者 多 项 选 择 题. ( 参 考 答 案 讲 解 时 提 供 ) 1 建 筑 业 企 业 资 质 管 理 规 定 属 于 ( ) A 行 政 法 规 B 一 般 法 律 C 司 法 解 释 D 部 门 规 章 2 法 律 之 间 对 同 一 事 项 新 的 一

Läs mer

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳

目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 目 錄 大 會 歡 迎 詞 裁 判 長 的 話 選 手 賽 前 準 備 清 單 賽 事 日 程 表 選 手 報 到 比 賽 日 - 大 會 服 務 關 門 時 間 台 東 關 門 時 間 轉 換 區 須 知 台 東 轉 換 區 須 知 自 行 車 檢 錄 轉 換 袋 台 灣 游 泳 公 里 游 泳 攻 略 台 灣 自 行 車 公 里 台 灣 路 跑 公 里 台 灣 補 給 站 台 東 游 泳 公 里

Läs mer

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知

关于印发《实验室骨干教师评聘及管理办法》的通知 关 于 印 发 实 验 室 骨 干 教 师 评 聘 及 管 理 办 法 的 通 知 院 教 发 [2001]051 号 各 系 ( 部 ): 为 了 更 好 地 加 强 实 验 室 建 设, 保 证 实 验 设 备 的 完 好 运 行, 提 高 实 验 室 设 备 的 使 用 效 益, 为 突 出 学 科 特 色 和 教 学 科 研 工 作 的 发 展 提 供 良 好 的 服 务, 并 做 好 实

Läs mer

Microsoft Word - report.doc

Microsoft Word - report.doc 作 品 來 源 : 仁 濟 醫 院 王 華 湘 中 學 學 生 指 導 老 師 : 傅 潤 偉 老 師 報 告 目 錄 第 一 章 : 引 言 1.1. 研 究 背 景 及 目 的 ----------------------------------------------------------------P.3-4 1.2. 研 究 對 象 及 原 因 ----------------------------------------------------------------P.5

Läs mer

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3

2 2. ( 4 ) =? 在 電 子 計 算 器 之 最 適 當 操 作 過 程 為 1 256 2256 23 2 5 6 4 2 5 6 2 3. ( 3 ) 乘 除 算 名 數 題 目 應 求 小 數 幾 位 以 下 四 捨 五 入 11 位 23 位 32 位 40 位 2 4. ( 3 104 年 度 11400 商 業 計 算 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 學 科 測 試 試 題 禁 止 攜 帶 任 何 計 算 工 具 本 試 卷 有 選 擇 題 80 題 單 選 選 擇 題 60 題, 每 題 1 分 ; 複 選 選 擇 題 20 題, 每 題 2 分, 測 試 時 間 為 100 分 鐘, 請 在 答 案 卡 上 作 答, 答 錯 不 倒 扣 ; 未 作 答 者, 不

Läs mer

附 件

附 件 邮 政 行 业 统 计 报 表 制 度 ( 快 递 业 务 部 分 ) 2014 年 中 华 人 民 共 和 国 国 家 邮 政 局 制 定 中 华 人 民 共 和 国 国 家 统 计 局 批 准 2013 年 9 月 本 报 表 制 度 根 据 中 华 人 民 共 和 国 统 计 法 中 华 人 民 共 和 国 邮 政 法 和 邮 政 行 业 统 计 管 理 办 法 的 有 关 规 定 制 定 中

Läs mer

Microsoft Word - prac_exp13.doc

Microsoft Word - prac_exp13.doc 示 例 十 三 審 題 和 立 意 四 年 級 學 習 單 元 審 題 和 立 意 ( 東 華 三 院 王 余 家 潔 紀 念 小 學 ) 一 學 習 目 標 透 過 閱 讀 不 同 類 型 的 文 章, 掌 握 審 題 和 立 意 的 方 法, 增 強 寫 作 及 說 話 的 能 力 ; 培 養 虛 心 謙 遜 關 懷 他 人 的 態 度, 以 及 肯 定 自 我 價 值 二 學 習 重 點 聆

Läs mer

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价

5 1 文 书 原 件 优 先 的 原 则 和 例 外 兼 评 最 高 人 民 法 院 关 于 民 事 诉 讼 证 据 的 若 干 规 定 第 69 条 / 纪 格 非 论 点 与 思 考 5 3 优 先 受 偿 权 是 什 么 权? 浅 谈 建 筑 工 程 优 先 受 偿 权 的 性 质 及 价 每 月 吹 风 4 律 师 的 社 会 理 想 是 什 么? / 顾 培 东 焦 点 与 视 线 5 没 有 反 对 的 声 音, 合 唱 怎 能 和 谐 访 陕 西 省 高 级 人 民 法 院 副 院 长 王 松 敏 / 千 古 洲 文 心 7 现 代 法 官 不 能 是 简 单 的 法 律 人 北 京 市 西 城 区 人 民 法 院 赵 庆 丽 法 官 的 便 民 情 怀 / 高 凌 燕 1 3

Läs mer

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或

早 期 療 育 教 保 人 員 應 具 備 下 列 資 格 之 一 : 一 專 科 以 上 學 校 醫 護 職 能 治 療 物 理 治 療 教 育 特 殊 教 育 早 期 療 育 幼 兒 教 育 幼 兒 保 育 社 會 社 會 福 利 社 會 工 作 心 理 輔 導 兒 童 及 少 年 福 利 或 名 稱 : 兒 童 及 少 年 福 利 機 構 專 業 人 員 資 格 及 訓 練 辦 法 修 正 日 期 : 民 國 103 年 01 月 17 日 法 規 類 別 : 行 政 > 衛 生 福 利 部 > 社 會 及 家 庭 目 第 1 條 本 辦 法 依 兒 童 及 少 年 福 利 與 權 益 保 障 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 七 十 八 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法

Läs mer

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年

陕 西 省 城 市 社 区 社 会 管 理 创 新 现 状 困 境 及 建 议 一 陕 西 省 城 市 社 区 管 理 现 状 分 析 ( 一 ) 社 区 社 会 管 理 创 新 的 重 要 举 措 1. 高 度 重 视 社 区 的 社 会 管 理, 积 极 探 索 总 结 经 验 自 2000 年 . 21 田 丽 丽 摘 要 : 社 区 是 社 会 管 理 的 基 石, 加 强 和 创 新 社 区 社 会 管 理 已 成 为 当 前 社 区 建 设 的 重 要 任 务 之 一 陕 西 省 在 推 进 社 会 管 理 创 新 强 化 社 区 建 设 的 过 程 中, 通 过 多 项 举 措, 在 社 区 管 理 模 式 创 新 方 面 取 得 了 初 步 成 效, 但 是 城 市 社 区 形

Läs mer

1-8章.indd

1-8章.indd 第一章 帽 子 问 题 帽子问题又称帽子颜色问题 是比较经典又非常有趣的逻辑问题之一 一个经典的问题原文如下 有 3 顶红帽子和 2 顶白帽子 现在将其中 3 顶给排成一列纵队的 3 个人 每人戴上 1 顶 每个人都只能看到自己前面的人的帽子 而看不到自己和自己后面的人的帽子 同时 3 个人也不知道剩下的 2 顶帽子的颜色 但他们都知道他们 3 个人的帽子是从 3 顶红帽子 2 顶白帽子中取出的 先问站在最后边的人

Läs mer

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有

事 業 單 位 改 組 或 轉 讓, 舊 勞 工 不 願 意 續 任 者, 可 否 請 求 資 遣 費? 工 或 與 勞 工 協 商 同 意 後 簽 訂 新 約, 以 穩 固 勞 雇 關 係 至 於 改 組 或 轉 讓 過 程 中, 被 商 定 留 用 之 勞 工, 如 因 其 勞 動 條 件 有 勞 動 基 準 法 常 見 壹 勞 動 契 約 何 謂 雇 主 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 致 有 損 害 勞 工 權 益 之 虞 勞 工 可 否 終 止 契 約, 請 求 資 遣 費? 勞 工 法 令 有 強 制 性 質, 勞 動 契 約 不 得 違 反 勞 工 法 令, 團 體 協 約 或 工 作 規 則, 雇 主 是 否 違 反 勞 動 契 約 或 勞 工 法 令, 應 以

Läs mer

Microsoft Word - 江湖行帮趣话

Microsoft Word - 江湖行帮趣话 1 2 小 引 江 湖 百 态, 五 行 八 作, 七 十 二 行, 是 我 国 自 古 以 来 小 生 产 经 济 的 产 物 工 匠 作 坊 商 贾 服 务 行 业 艺 人 江 湖 术 士 帮 会 匪 盗 娼 妓 形 形 色 色, 五 花 八 门 这 种 带 有 宗 法 式 的 行 业, 是 一 个 个 神 秘 的 王 国, 它 们 分 别 有 着 自 己 的 信 奉, 有 着 不 同 的 规

Läs mer

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項

人 員 分 配 完 畢 後, 分 配 訓 練 之 需 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 分 發 機 關, 指 銓 敘 部 及 行 政 院 人 事 行 政 總 處 本 法 第 三 條 第 一 項 所 稱 定 期 依 序, 指 分 發 機 關 或 申 請 舉 辦 考 試 機 關 於 下 次 該 項 名 稱 : 公 務 人 員 考 試 法 施 行 細 則 修 正 日 期 : 民 國 103 年 08 月 25 日 法 規 類 別 : 考 試 > 考 選 部 > 公 務 人 員 考 試 目 第 1 條 本 細 則 依 公 務 人 員 考 試 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 二 十 七 條 規 定 訂 定 之 第 2 條 本 法 第 一 條 所 稱 以 考 試 定 其 資 格 之 人 員,

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AAFEA5F333B4E5AA61B1D0BEC7BFC4A44AA655BBE2B0ECA544C3445FB5A3B8D6B3D0A740B1D0BEC72E646F63> 壹 基 礎 篇 ( 修 辭 學 教 學 ) 教 學 設 計 : 廖 文 毅 老 師 一 譬 喻 法 ( 明 喻 法 暗 喻 法 借 喻 法 ) ( 一 ) 明 喻 法 : 在 詩 裡 面 運 用 -- 甲 像 乙 -- 這 樣 的 比 喻, 就 是 明 喻 法 例 如 : 一 鞭 炮 像 個 留 著 長 髮 的 小 妹 妹 二 風 真 像 位 舞 蹈 家 三 白 雲 像 一 位 魔 術 師 作 品

Läs mer

105年公務員申領或侵占小額款項

105年公務員申領或侵占小額款項 公 務 員 詐 領 或 侵 占 小 額 款 項 宣 導 教 材 中 華 民 國 中 華 民 國 105 年 4 月 壹 前 言... 1 貳 案 例 類 型 分 析... 2 一 詐 領 差 旅 費... 2 二 詐 領 加 班 費... 4 三 詐 領 油 料 費... 8 四 詐 領 國 民 旅 遊 卡 休 假 補 助 費... 10 五 詐 領 鐘 點 費... 13 六 侵 占 公 用 財

Läs mer

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考

德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 德 华 安 顾 人 寿 保 险 有 限 公 司 银 行 保 险 业 务 系 列 人 员 管 理 办 法 (2014 版 ) 目 录 第 一 章 第 二 章 第 三 章 第 四 章 第 五 章 第 六 章 第 七 章 第 八 章 总 则 人 力 编 制 及 岗 位 职 责 人 员 管 理 制 度 考 核 制 度 薪 资 及 福 利 制 度 活 动 管 理 制 度 客 户 经 理 行 为 守 则 附 则

Läs mer

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次

( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 葵 ) 和 杭 州 金 锋 投 资 管 理 合 伙 企 业 ( 有 限 合 伙 )( 以 下 简 称 杭 州 金 锋 )( 以 下 合 称 交 易 对 方 ) 购 买 其 持 有 的 卓 诚 兆 业 100% 股 份 ( 以 下 简 称 本 次 证 券 代 码 :600237 证 券 简 称 : 铜 峰 电 子 编 号 : 临 2016-003 安 徽 铜 峰 电 子 股 份 有 限 公 司 第 七 届 监 事 会 第 三 次 会 议 决 议 公 告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准

Läs mer

海大学字[2004]3号

海大学字[2004]3号 中 国 海 洋 大 学 文 件 海 大 人 字 2007 117 号 中 国 海 洋 大 学 岗 位 设 置 管 理 暂 行 办 法 ( 二 七 年 十 二 月 二 十 七 日 ) 为 全 面 落 实 国 家 关 于 事 业 单 位 聘 用 制 改 革 和 收 入 分 配 制 度 改 革 的 要 求, 切 实 做 好 学 校 岗 位 设 置 管 理 工 作, 根 据 人 事 部 事 业 单 位 岗

Läs mer

第 1期 楼彩霞 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司商业模式创新研究 101 竞争优势 二 商业模式理论与价值链理论的关系 什么是商业模式 国外学者 Dub n 2002 等 认 为 商 业 模 式 是 企 业 为 了 进 行 价 值 创 造 价 值 营销和价值提供所形成的企业结构及其合作伙伴网络

第 1期 楼彩霞 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司商业模式创新研究 101 竞争优势 二 商业模式理论与价值链理论的关系 什么是商业模式 国外学者 Dub n 2002 等 认 为 商 业 模 式 是 企 业 为 了 进 行 价 值 创 造 价 值 营销和价值提供所形成的企业结构及其合作伙伴网络 浙 第 21卷 第 1期 2014年 2月 江 传 媒 学 院 学 报 J u n l fzhe j ngun v e y fme d ndc mmun c n V l 21 N 1 Fe b u y 2014 价值链视角下北京光线传媒股份有限公司 商业模式创新研究 楼彩霞 摘 要 现在传媒企业的竞争已经不再依赖于一个产品或几个产品 建立强大的商业模式以应付未来 竞争显得尤为迫切 文章以价值链理论分析方法为基础

Läs mer

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är

Vad heter du? 询问某人的名字 Vad heter du? Kan du berätta för mig Kan var du och berätta när du för är född? mig var 询问某人的出生日期和地点 Var bor du? 询问某人住在哪里 Vad är 文件 - 通用 Var kan jag hitta formuläret Var kan för jag hitta? formulär 询问哪里可以获得表格 När var ditt [dokument] När utfärdat? var ditt [dokument] ut 询问文件何时签发的 Vart var ditt [dokument] Vart utfärdat? var ditt [dokument]

Läs mer

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

Läs mer

全 国 公 共 机 构 节 能 十 二 五 规 划 汇 编 国 管 局 公 共 机 构 节 能 管 理 司 二 一 二 年 八 月 节 约 能 源 资 源 是 我 国 的 基 本 国 策 公 共 机 构 节 能, 是 全 社 会 节 能 的 重 要 组 成 部 分 党 中 央 国 务 院 历 来 高 度 重 视 公 共 机 构 节 能 工 作, 要 求 各 级 公 共 机 构 特 别 是 党 政

Läs mer

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 -

投 身 基 层 建 功 立 业 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示 ( 照 片 ) 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考 清 华 学 子 国 防 生 岱 天 荣 摄 - 1 - 目 录 总 政 治 部 主 任 李 继 耐 上 将 的 批 示... - 0 - 国 防 生, 梦 想 之 翼 能 飞 多 远? 对 清 华 大 学 国 防 生 走 基 层 之 路 的 追 踪 与 思 考. - 1 - 军 旅 人 生 从 清 华 启 航... - 13 - 厚 德 值 军 营 自 强 续 辉 煌... - 20 - 扎 根 基 层 建 功 立 业... - 23 - 扎 根 基 层

Läs mer

nordicchinese 20100427.ai

nordicchinese 20100427.ai NORDIC CHINESE 41 2010 4 23 中 立 服 务 2010 05 07 出 版 者 : Nordic Chinese EK Förening ISSN:2000-5814 彩 色 版 下 载 地 址 www.nordicchinese.se E-mail: info@nordicchinese.se 招 聘 信 息 HERBS&ACUPUNCTURE 是 欧 洲 最 大 的 中

Läs mer

铁皮石斛有几种图片 何时吃石斛好 怎么形容石斛粉好好吃 2227如何吃石斛

铁皮石斛有几种图片 何时吃石斛好 怎么形容石斛粉好好吃 2227如何吃石斛 铁 皮 石 斛 有 几 种 图 片 何 时 吃 石 斛 好 怎 么 形 容 石 斛 粉 好 好 吃 2227 何 吃 石 斛 石 斛 多 少 钱 一 斤 http://ntenpx.com 铁 皮 石 斛 有 几 种 图 片 何 时 吃 石 斛 好 怎 么 形 容 石 斛 粉 好 好 吃 2227 如 何 吃 石 斛 一 般 2 至 5 天 显 效 烦 热 动 血 该 液 制 作 方 法 如 下 :

Läs mer

《培养一个真正的人》(1197778)

《培养一个真正的人》(1197778) 西 祠. 好 爸 好 妈 读 书 会 为 您 制 作 培 养 一 个 真 正 的 人 孙 云 晓 著 2010 西 祠. 好 爸 好 妈 论 坛 HTTP://B1197778.XICI.NET 作 者 简 介 孙 云 晓, 中 国 青 少 年 研 究 中 心 副 主 任, 北 京 树 人 天 地 教 育 机 构 国 家 级 顾 问 1999 年 被 国 务 院 表 彰 为 有 突 出 贡 献 的

Läs mer

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 2016 年 3 月 24 日, 海 南 海 航 基 础 设 施 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 航 基 础 公 司 本 公 司 或 上 市 公 司 ) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 2016 年 3 月 24 日, 海 南 海 航 基 础 设 施 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 海 航 基 础 公 司 本 公 司 或 上 市 公 司 ) 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 证 券 代 码 :600515 证 券 简 称 : 海 航 基 础 上 市 地 : 上 海 证 券 交 易 所 海 南 海 航 基 础 设 施 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请 文 件 一 次 反 馈 意 见 回 复 独 立 财 务 顾 问 二 〇 一 六 年 五 月 中 国 证 券 监

Läs mer

城市建设与构建和谐城市的探究

城市建设与构建和谐城市的探究 城 市 设 计 导 则 与 建 筑 集 群 设 计 的 滨 海 实 践 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 实 施 综 述 王 靖 摘 要 本 文 通 过 对 天 津 未 来 科 技 城 渤 龙 湖 总 部 经 济 区 城 市 设 计 城 市 设 计 导 则 及 建 筑 集 群 设 计 的 过 程 回 顾, 突 显 了 城 市 设 计 导 则 在 指 引 建

Läs mer

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1)

目 录 1. 申 请 材 料 显 示, 本 次 重 组 拟 募 集 资 金 总 额 为 1,348,227.30 万 元, 其 中 1,008,400 万 元 将 用 于 投 资 建 设 舰 船 综 合 电 力 推 进 系 统 及 关 键 设 备 等 项 目 请 你 公 司 补 充 披 露 :1) 风 帆 股 份 有 限 公 司 关 于 中 国 证 监 会 行 政 许 可 项 目 审 查 一 次 反 馈 意 见 通 知 书 的 回 复 报 告 ( 修 订 稿 ) 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 : 贵 会 于 2016 年 1 月 26 日 对 风 帆 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 申 请

Läs mer

50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223

50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223 50,,,,, 50,,, 90 1949,,, ( ) 15, 1912,,,,, 1912 6,,,, 10,,,, 1914 222 50, 1912 20, 1949 40 50,,,,, 20,,,, 1924,,, 30,,,,,, 40, ( 1945 1947 ) ( 1944 ) ( 1945 ),,,,,,,,, 20,,, 223 1999 5, 1948 (1945, ),,

Läs mer

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3

2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 1 1.1 1.2 2.1 2.2 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 1957 2 7.1 7.2 7.3 3 6 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.4 12.1 12.2 12.3 12.4 4 13.1 13.2 13.3 14.1 14.2 1962 14.3

Läs mer

untitled

untitled BDL4230E www.philips.com/welcome SC / 6 LCD LCD - 0 ~ 40 C 32-95 F - 20-80% RH LCD 6 LCD CE MMD EN60950-1:2006+A11:2009 EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Läs mer

第四章 個案一 林SIR的故事與分析

第四章 個案一  林SIR的故事與分析 林 來 陸 理 歷 領 行 林 兩 林 年 領 理 陸 領 林 林 林 不 說 林 說 來 了 車 林 什 不 (A01-05-1239) 狀 不 什 不 不 年 不 說 )) 林 了 金 來 見 不 林 不 什 烙 來 都 不 不 說 不 51 (A01-05-1230) 林 老 不 不 老 來 年 不 六 年 年 林 來 裡 了 車 來 說 年 了 零 都 來 老 理 了 都 不 六 年 累 金

Läs mer

各考區及負責學校

各考區及負責學校 大 學 入 學 考 試 中 心 102 學 年 度 學 科 能 力 測 驗 工 作 報 告 前 言 大 學 入 學 考 試 中 心 ( 以 下 簡 稱 本 中 心 ) 在 民 國 81 年 提 出 大 學 多 元 入 學 方 案, 建 議 大 學 主 要 的 招 生 管 道 均 採 用 二 階 段 考 試, 而 其 中 的 第 一 階 段 以 測 驗 高 中 生 具 備 的 基 本 學 科 能 力,

Läs mer

国家科学技术奖励大会在京隆重举行

国家科学技术奖励大会在京隆重举行 中 国 科 技 通 讯 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 第 646 期 2012 年 2 月 20 日 我 国 加 快 发 展 海 水 淡 化 产 业 近 日, 国 务 院 办 公 厅 发 布 关 于 加 快 发 展 海 水 淡 化 产 业 的 意 见 意 见 提 出,2015 年, 我 国 海 水 淡 化 能 力 将 达 到 220~260 万 立 方 米 / 日 ; 海 水 淡

Läs mer

Inspiring World of PLEXIGLAS

Inspiring World of PLEXIGLAS 给 人 带 来 无 尽 灵 感 的 宝 克 力 (PLEXIGLAS ) 世 界 2 目 录 汽 车 与 交 通 运 输 6 电 子 与 通 信 10 照 明 科 技 12 太 阳 能 应 用 14 工 业 建 造 与 建 筑 16 居 家 与 园 艺 18 家 具 展 台 与 店 铺 装 修 20 产 品 应 用 矩 阵 22 3 伴 随 一 生 的 灵 感 对 于 拥 有 奇 思 妙 想 的 人

Läs mer

定 義 : 係 指 在 中 華 民 國 境 內 發 生 之 所 得 中 華 民 國 (1) 薪 資 所 得 : 勞 務 提 供 地 在 中 華 民 國 境 內 來 源 所 得 P. 295 (2) 營 利 所 得 : 該 公 司 依 我 國 公 司 法 設 立 登 記 舉 例 (3) 租 金 所 得

定 義 : 係 指 在 中 華 民 國 境 內 發 生 之 所 得 中 華 民 國 (1) 薪 資 所 得 : 勞 務 提 供 地 在 中 華 民 國 境 內 來 源 所 得 P. 295 (2) 營 利 所 得 : 該 公 司 依 我 國 公 司 法 設 立 登 記 舉 例 (3) 租 金 所 得 第 1 節 所 得 稅 之 基 本 概 念 概 念 : 所 得 稅 的 課 稅 客 體 為 所 得 因 此, 有 所 得 才 需 課 稅, 無 所 得 即 不 課 稅 註 : 課 稅 客 體 係 指 計 算 稅 收 的 基 礎 (1) 屬 人 主 義 : 以 該 國 之 個 人 或 營 利 事 業 為 主 體, 在 該 國 及 其 他 國 家 有 所 得, 均 須 繳 納 該 國 之 所 得 稅 課

Läs mer

contents 1... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 9... 11... 11... 12 1 ... 100... 101... 104... 104... 105... 106... 107... 108... 119... 119... 121 TPO... 122... 123... 123... 124... 126... 127... 130...

Läs mer

假 如 投 资 者 赎 回 50,000 份 基 金 单 位, 假 设 赎 回 费 率 为 0.5%, 当 日 的 基 金 单 位 资 产 净 值 为 1.1688 元, 其 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 =50,000 1.1688 0.5%=292.20 元 赎 回 金 额

假 如 投 资 者 赎 回 50,000 份 基 金 单 位, 假 设 赎 回 费 率 为 0.5%, 当 日 的 基 金 单 位 资 产 净 值 为 1.1688 元, 其 得 到 的 赎 回 金 额 为 : 赎 回 费 用 =50,000 1.1688 0.5%=292.20 元 赎 回 金 额 基 金 投 资 百 问 百 答 百 问 百 答 ( 基 础 概 念 篇 ) 1. 问 : 什 么 是 认 购 和 申 购? 答 : 认 购 是 指 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 申 购 是 指 基 金 投 资 者 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 及 基 金 销 售 网 点 规 定 的 手 续, 向 基 金 管 理 人 购

Läs mer

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2

User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Terminal Mode No User User ID 150 Password - User ID 150 Password Mon- Cam-- Invalid Terminal Mode No User Terminal Mode No User Mon- Cam-- 2 Mon1 Cam-- Mon- Cam-- Prohibited M04 Mon1 Cam03 Mon1 Cam03

Läs mer

能投7月报封面

能投7月报封面 目 录 CONTENTS 2015 年 第 7 期 ( 总 第 56 期 ) 编 委 会 主 任 : 郭 勇 副 主 任 : 张 志 远 夏 公 海 成 员 : 郭 应 万 罗 毅 陈 日 任 治 俊 严 江 李 越 巫 晓 兵 宗 仁 怀 王 洪 刘 鸿 川 编 辑 部 总 编 辑 : 张 志 远 执 行 总 编 辑 : 夏 公 海 常 务 副 总 编 辑 : 郭 应 万 副 总 编 辑 : 李

Läs mer

各考區及負責學校

各考區及負責學校 大 學 入 學 考 試 中 心 103 學 年 度 學 科 能 力 測 驗 工 作 報 告 前 言 大 學 入 學 考 試 中 心 ( 以 下 簡 稱 本 中 心 ) 在 民 國 81 年 提 出 大 學 多 元 入 學 方 案, 建 議 大 學 主 要 的 招 生 管 道 均 採 用 二 階 段 考 試, 而 其 中 的 第 一 階 段 以 測 驗 高 中 生 具 備 的 基 本 學 科 能 力,

Läs mer

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D5E3D6AAB7A2B9DCA1B232303133A1B33432BAC5B9D8D3DAD7E9D6AFBFAAD5B932303133C4EACAA1D7A8C0FBCABEB7B6C6F3D2B5C9EAB1A8D3EBB8B4BACBB9A4D7F7B5C4CDA8D6AA2E646F63> 浙 江 省 知 识 产 权 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 文 件 浙 知 发 管 2013 42 号 浙 江 省 知 识 产 权 局 浙 江 省 经 济 和 信 息 化 委 员 会 关 于 组 织 开 展 2013 年 省 专 利 示 范 企 业 申 报 与 复 核 工 作 的 通 知 各 市 县 ( 市 区 ) 科 技 局 ( 知 识 产 权 局 ) 经 信 委 ( 局 ): 根

Läs mer

2募投项目环评批复及验收情况

2募投项目环评批复及验收情况 吉 林 金 浦 钛 业 股 份 有 限 公 司 下 属 南 京 钛 白 化 工 有 限 责 任 公 司 申 请 再 融 资 环 境 保 护 核 查 技 术 报 告 南 京 钛 白 化 工 有 限 责 任 有 限 公 司 二 〇 一 三 年 十 二 月 目 录 1. 核 查 范 围 内 企 业 概 况... 1 1.1 工 作 由 来... 1 1.2 核 查 依 据... 1 1.3 申 请 核 查

Läs mer

IP Audio Conference Phone 2033 User Guide

IP Audio Conference Phone 2033 User Guide ±Íà Š Nortel Communication Server 1000 Nortel IP 音 频 会 议 话 机 2033 用 户 指 南 修 订 历 史 修 订 历 史 2005 年 4 月 标 准 版 1.00 此 文 档 是 适 用 于 Communication Server 1000 IP 音 频 会 议 话 机 2033 的 新 文 档 3 修 订 历 史 4 目 录 目 录

Läs mer

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6

5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56 5 6 !! 5 ))) Ν 6 5 6 5 6!!! 5 # 6 5 6 5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 Ν 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 5 6!! 5 6 56!! 5 6! 5 6! 5 6 5 6 /! 0 5 # 6 5 6 / 0 56 5 6 5 6 5 6 5 # 6 5 6 5 6 5 6 5 6 56 5 6 /! 0 5 6 /! 0 56

Läs mer