Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6"

Transkript

1 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen. a) Parformnng b) Orderklyvnng c) Leveransledd d) Produklvcykeln e) Gan schema ppgf (max 5p) a) örklara AB-analys och dubbel AB analys. b) örklara Johnsons algorm.

2 ppgf (max 5p) Kursen har defnera och använ fem olka grundyper av produkonssysem och processer; fas poson, funkonell verksad, flödesgrupp, lna, och konnuerlg llverknng. Vd en jämförelse av dessa märks de a de är uppbyggda krng olka prncper för a ll olka grad uppfylla de ypska produkonsekonomska målen. a) Beskrv hur funkonell verksad och lna fungerar, ser u och vad som är ypsk för respekve produkonssysem. Skssa på ypsk useende (layoumässg) för de vå produkonssysemen (funkonell verksad och lna). b) Jämför funkonell verksad och lna ufrån följande ypska karakerska: Karakerska Beskrvande varabler (välj en per produkonssysem). llverknngssuaon EO, MO, AO, MS. llverknngsvolym (bacher) Låg, medel, hög. Produkbredd Len, medel, sor 4. Produkmxflexble Låg, medel, hög 5. Processlayou Masknorenerad, produkorenerad 6. Anal planerngspunker å, medel, många 7. Produkonsekonomsk målkrere Kosnad, kvale, leverans, flexble 8. Grad av nformaonsbehov Le, medel, sor ppgf 4 (max 5p) edan anges formler för re olka prognos eller eferfrågemodeller. Ange vlken modell som avses och förklara ydlg de ngående paramerarna och hur modellen används., där är anale observaoner )( ), ( ) ( ), ( a b) c (

3 ppgf 5 (max 7p) E föreag (LHe Blås) Lnköpngsraken llhandahåller huvudsaklgen vndkrafverk och har följande eferfrågan för sn huvudproduk under de närmase sex månaderna: = [,, 5, 7, 6, ] (jan-jun 00). Prognosen för eferföljande sex månader ges av = [4, 5, 5, 7, 6, ] (jul dec 00). ppsänngskosnaden är kr och lagerkosnaden beräknas ll 500 kr per vndkrafverk och vecka. Leverans sker momenan början av varje månad (som planerngsmässg besår av fyra veckor), vlke gör a endas ugående lager respekve månad belasas med lagerkosnad. hefen för produkonsplanerngen på föreage vll a du som exraknäck konrollerar deras parformnng genom a uföra en rad beräknngar (enlg uppgferna nedan). Efersom syfe är a konrollera, säs ledden för dessa beräknngar ll noll månader. essuom räknar man nern på föreage med JVA-dollar (där växelkursen säs ll; 000 kr = JVA-dollar). öreage använder en årlg kalkylräna på 5%, vlken också används för lagre. Inga andra kosnader eller resrkoner behöver as hänsyn ll. a) Besäm opmala ordersorlekar Q sam oal lager- och sällkosnad för näsa verksamhesår. b) Besäm mosvarande ordersorlekar med Slver-Meal algormen. c) Vad är de kalkylerade värde av e vndkrafverk ( JVA-dollar)?

4 ppgf 6 (max 9p) En llverkare av exklusva vnflaskor llverkar flaskor re olka sorlekar; 50 cl, 70 cl och 00 cl en och samma maskn. Varje gång föreage byer ll en ny flaskdmenson måse masknen sällas om. A sälla om masknen kosar 400 per sällmma. öreage producerar 5 dagar veckan 8 mmar om dygne. öreage använder sg av en lagerräna på 5 % och arbear 50 veckor/år. Produk Eferfråga Produkvärde Sälld Processd [flaskor/vecka] [ ]/flaska [mmar/säll] mma/flaska 00 cl , cl , cl ,0004 a) Vlka re förusänngar bör vara uppfyllda för a gemensam cykeld (cyklsk planerng) för e anal produker skall vara användbar? (p) b) Besäm den opmala cykelden och de re produkernas parsorlekar. (4p) c) Beräkna den oala kosnaden för erhållen lösnng. Avrunda vald cykeld ll hela produkonsdagar. (p) d) Anag a föreage kan llverka de olka produkerna separa och a de då besäller varje produk enlg EOQ med successva nleveranser. Hur mycke vnner/förlorar föreage gällande oalkosnad, jämför med cyklsk planerng, genom a llverka produkerna separa? (p)

5 ppgf 7 (max 7p) E föreag har klassfcera s komponenförråd vå grupper, lågvärda och högvärda komponener. e högvärda förråde syrs precs basera på de fakska kundorder som nkommer, medan de lågvärda förråde syrs med enkla åerfyllnadssysem (också kalla perodbesällnngssysem). Åerfyllnadssysemen uppdaeras en gång per år och man har precs besäm nya värden på syrparamerarna. ör en av de lågvärda komponenerna gäller följande syrparamerar: Åerfyllnadsnvå, Å = 90 enheer Inspekonsnervall, I = 4 veckor öreage håller en servcenvå de lågvärda komponenförråde mosvarande SERV = 97,5%. Vdare erbjuder leveranören för ovan nämnda komponen en leveransd om veckor och föreage har regsrera e medelabsolufel, MA, mosvarande 5 enheer/vecka för den senase männgsperoden. öreage anar a eferfrågeförändrngar är nbördes oberoende. Även om lagersyrnngen de lågvärda lagre har fungera llfredssällande har maeralplaneraren fundera på om ne lagernvåerna skulle kunna sänkas yerlgare genom a mnska hemagnngskvaneerna. Maeralplaneraren funderar därför på hur sora hemagnngskvaneer de egenlgen har s åerfyllnadssysem. a) Besäm medelhemagnngskvaneen, Q, under den kommande planerngsperoden för komponenen med syrparamerar enlg ovan. (5p) b) örklara vad som skljer e åerfyllnadssysem från e besällnngspunksysem, sam vad som påverkar vale av de ena eller andra syseme. (p)

6 ppgf 8 (max 7p) E föreag llverkar och monerar en sluproduk (A) med följande produksrukur. A x B x x x Monerngen av sluproduken ar en vecka. Prognosen för de kommande 7 veckorna är [0, 0, 00, 80, 50, 90, 0] s. Monerng sker mo denna prognos och för perodens behov (LL) med e säkerheslager på 40 s. Inallagre för sluproduken är 00 s. ör de ngående komponenerna gäller följande daa llverknngen: Komponen Ledd (veckor) Parformnngsmeod Säkerheslager (s) Inal lager (s) B EOQ = 00 s 5 50 OQ = 50 s EOQ = 00 s 60 0 Order genereras då säkerheslagernvån underskrds. Om behove överskrder OQ eller EOQ, ska falle OQ mulplar av parformnngsmeoden användas och falle EOQ besäller man så många som behövs. vs för falle EOQ så försöker man mnmera EOQ kurvan men med vllkore a man måse besälla e vss anal. a) Besäm när monerngen av sluproduken ska påbörjas, sam när llverknngen av respekve komponen ska påbörjas. (7p)

7 Blaga I: ormalfördelnngen ördelnngsfunkon z ( x) e dz x Sannolkhesähe x ( x) e x ( x) ( x ) x ( x) ( x) x ( x ) ( x ) ,0 0, ,9894,0 0,8445 0,497,0 0, ,0599 0, 0,5988 0,9695, 0,8644 0,785, 0,986 0, , 0, ,904, 0, ,9486, 0, , , 0,679 0,888, 0,9000 0,769, 0, ,087 0,4 0,6554 0,6870,4 0,994 0,4977,4 0,9980 0,095 0,5 0,6946 0,5065,5 0,99 0,958,5 0, ,0758 0,6 0, ,5,6 0,9450 0,09,6 0,9959 0,058 0,7 0, ,54,7 0, ,094049,7 0,9965 0,004 0,8 0, ,8969,8 0, ,078950,8 0, , ,9 0, ,66085,9 0,978 0,06566,9 0,9984 0, unkonen k(p) k( p) p/ 0.0 p/ k p/ k p 0,00 0,05 0,050 0,00 0,50 0,00 0,50 0,500,000 k(p),5758,44,9600,6449,495,86,50 0,6745 0,0000

8 Blaga II: Logarmabell ln ln ,0 0,0000 0,000 0,098 0,096 0,09 0,0488 0,058 0,0677 0,0770 0,086, 0,095 0,044 0, 0, 0,0 0,98 0,484 0,570 0,655 0,740, 0,8 0,906 0,989 0,070 0,5 0, 0, 0,90 0,469 0,546, 0,64 0,700 0,776 0,85 0,97 0,00 0,075 0,48 0, 0,9,4 0,65 0,46 0,507 0,577 0,646 0,76 0,784 0,85 0,90 0,988,5 0,4055 0,4 0,487 0,45 0,48 0,48 0,4447 0,45 0,4574 0,467,6 0,4700 0,476 0,484 0,4886 0,4947 0,5008 0,5068 0,58 0,588 0,547,7 0,506 0,565 0,54 0,548 0,559 0,5596 0,565 0,570 0,5766 0,58,8 0,5878 0,59 0,5988 0,604 0,6098 0,65 0,606 0,659 0,6 0,666,9 0,649 0,647 0,65 0,6575 0,667 0,6678 0,679 0,6780 0,68 0,688,0 0,69 0,698 0,70 0,7080 0,79 0,778 0,77 0,775 0,74 0,77, 0,749 0,7467 0,754 0,756 0,7608 0,7655 0,770 0,7747 0,779 0,789, 0,7885 0,790 0,7975 0,800 0,8065 0,809 0,854 0,898 0,84 0,886, 0,89 0,87 0,846 0,8459 0,850 0,8544 0,8587 0,869 0,867 0,87,4 0,8755 0,8796 0,888 0,8879 0,890 0,896 0,900 0,904 0,908 0,9,5 0,96 0,90 0,94 0,98 0,9 0,96 0,9400 0,949 0,9478 0,957,6 0,9555 0,9594 0,96 0,9670 0,9708 0,9746 0,978 0,98 0,9858 0,9895,7 0,99 0,9969,0006,004,0080,06,05,088,05,060,8,096,0,067,040,048,047,0508,054,0578,06,9,0647,068,076,0750,0784,088,085,0886,099,095,0,0986,09,05,086,9,5,84,7,49,8,,4,46,78,40,44,474,506,57,569,600,,6,66,694,75,756,787,87,848,878,909,,99,969,000,00,060,090,9,49,79,08,4,8,67,96,6,55,84,4,44,470,499,5,58,556,585,6,64,669,698,76,754,78,6,809,87,865,89,90,947,975,00,09,056,7,08,0,7,64,9,8,44,7,97,4,8,50,76,40,49,455,48,507,5,558,584,9,60,65,66,686,7,77,76,788,8,88 4,0,86,888,9,98,96,987,40,406,406,4085 4,,40,44,459,48,407,4,455,479,40,47 4,,45,475,498,44,4446,4469,449,456,4540,456 4,,4586,4609,46,4656,4679,470,475,4748,4770,479 4,4,486,489,486,4884,4907,499,495,4974,4996,509 4,5,504,506,5085,507,59,55,57,595,57,59 4,6,56,58,504,56,547,569,590,54,54,5454 4,7,5476,5497,558,559,5560,558,560,56,5644,5665 4,8,5686,5707,578,5748,5769,5790,580,58,585,587 4,9,589,59,59,595,5974,5994,604,604,6054,6074 5,0,6094,64,64,654,674,694,64,6,65,67 5,,69,6,6,65,67,690,6409,649,6448,6467 5,,6487,6506,655,6544,656,658,660,660,669,6658 5,,6677,6696,675,674,675,677,6790,6808,687,6845 5,4,6864,688,690,699,698,6956,6974,699,70,709 5,5,7047,7066,7084,70,70,78,756,774,79,70 5,6,78,746,76,78,799,77,74,75,770,787 5,7,7405,74,7440,7457,7475,749,7509,757,7544,756 5,8,7579,7596,76,760,7647,7664,768,7699,776,77 5,9,7750,7766,778,7800,787,784,785,7867,7884,790 6,0,798,794,795,7967,7984,800,807,804,8050,8066 6,,808,8099,86,8,848,865,88,897,8,89 6,,845,86,878,894,80,86,84,858,874,890 6,,8405,84,847,845,8469,8485,8500,856,85,8547 6,4,856,8579,8594,860,865,864,8656,867,8687,870 6,5,878,87,8749,8764,8779,8795,880,885,8840,8856 6,6,887,8886,890,896,89,8946,896,8976,899,9006 6,7,90,906,905,9066,908,9095,90,95,940,955 6,8,969,984,999,9,98,94,957,97,986,90 6,9,95,90,944,959,97,987,940,946,940,9445 7,0,9459,947,9488,950,956,950,9544,9559,957,9587 7,,960,965,969,964,9657,967,9685,9699,97,977 7,,974,9755,9769,978,9796,980,984,988,985,9865 7,,9879,989,9906,990,99,9947,996,9974,9988,000 7,4,005,008,004,0055,0069,008,0096,009,0,06 7,5,049,06,076,089,00,05,09,04,055,068 7,6,08,095,008,0,04,047,060,07,086,099 7,7,04,045,048,045,0464,0477,0490,050,056,058 7,8,054,0554,0567,0580,059,0605,068,06,064,0656 7,9,0669,068,0694,0707,079,07,0744,0757,0769,078 8,0,0794,0807,089,08,0844,0857,0869,088,0894,0906 8,,099,09,094,0956,0968,0980,099,005,07,09 8,,04,054,066,078,090,0,4,6,8,50 8,,6,75,87,99,,,5,47,58,70 8,4,8,94,06,8,0,4,5,65,77,89 8,5,40,4,44,46,448,459,47,48,494,506 8,6,58,59,54,55,564,576,587,599,60,6 8,7,6,645,656,668,679,69,70,7,75,76 8,8,748,759,770,78,79,804,85,87,88,849 8,9,86,87,88,894,905,97,98,99,950,96 9,0,97,98,994,006,07,08,09,050,06,07 9,,08,094,05,6,7,8,48,59,70,8 9,,9,0,4,5,5,46,57,68,79,89 9,,00,,,,4,54,64,75,86,96 9,4,407,48,48,49,450,460,47,48,49,50 9,5,5,5,54,544,555,565,576,586,597,607 9,6,68,68,68,649,659,670,680,690,70,7 9,7,7,7,74,75,76,77,78,79,80,84 9,8,84,84,844,854,865,875,885,895,905,95 9,9,95,95,946,956,966,976,986,996,006,06 ln (x *0 n ) = ln x + ln 0 n n ln 0 n,0585 4,6057 6, ,04,59,855 6,8 8,4068 0,77

9 Blaga III: Prognosformler M...,..,,., s S, = s S, S = S, S,, S S, S S S. S,,. e MA. MA e MA. MA S, MA ME S,

10 Blaga IV: MRP-abeller Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruvecklng Möjlg a lova Huvudplan (ärdg) Huvudplan (Sar) Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp Arkelnr: Ledd: Orderkvane: Beskrvnng: Säkerheslager: MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp

11 ppgf Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral ppgf Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral ppgf. Se Produkonsekonom s. 8-0, 9-0 sam s. 9. a) Se blder Produkonsekonom (sdor enlg ovan) b) e vå produkonssysemen bör klassfceras enlg abellen nedan: Karakerska unkonell verksad Lnje llverknngssuaon MO MS llverknngsvolym (bacher) Låg Hög Produkbredd Sor Len Produkmxflexble Hög Låg Processlayou Masknorenerad Produkorenerad Anal planerngspunker Många å Målkrere lexble Kosnad (prs) Grad av nformaonsbehov Sor Le Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral ppgf 4 Se kurslerauren och föreläsnngsmaeral ppgf 5 Lösnngsförslag (jfr LS.4): Lagerkosnad 500 kr/ vecka = kr /månad = 50 JVA-dollar/månad Ordersärkosnad kr = 00 JVA-dollar. a) W&W (se blaga). oalkosnaden och opmum: perod: llverka anal: Summa Summa 86 Q* = [0, 0, 0,, 0, 7, 0, 0, 0, 6, 0, 0] * = JVA-dollar ( kr)

12 b) S&M: perod Index Index Index Index Kosnad I perod: "llverka" anal: o = 8750 o: 86 Q* = [0, 0, 0,, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 9, 0] * = JVA-dollar ( kr) c) Inernräna: 5,00% månalg räna:,9% H per månad (r*v): 50 Produkvärde: 74 (Produkvärde på 74 JVA-dollar = kr)

13 Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry Avbry mn= llv : Behövs ej beräknas y 750 mnus 400 lka med 50 blr den exra kosnaden för yerlgare en månad e blr allså bllgare a lägga ny order y 50 är sörre än 00

14 ppgf 6 a) Begränsad kapace, sabl eferfråga och gven produkmx b) Mnmera kosnadsfunkonen ger * o ( K H ( ) * H ( ) K H PV r Anal mmar per år 8 0,5 7 0,5 6 0,5 H 0.00 H H P Eferfrågan () beräknas enlg: * K H ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 78,4h mn S ( h * op max, max 0, h mn Parsorlekar beräknas enlg: Q op

15 Q Q Q c) Beräknar oalkosnaden enlg: o ( K H ( ) ( ) ( ) ( ) o.75 Svar: en opmala cykelden är 0h Opmala parsorlekar: Q (0000,60000,50000) oalkosnaden:. 75 o d) Beräkna Q med EOQ formeln Q Q Q K H ( ( ) ( ) ) Q ( ) oalkosnaden beräknas sedan genom: Q o ( K H ( ) Q ( ) ( )

16 ( ) o 9.79 Jämför med beräknad oalkosnad B-uppgfen öreage kommer a jäna.96 per mma på a llverka produkerna separa. ppgf 7 a) Inspekonsnervalles längd kan besämmas på vå olka sä; anpassnng ll produkonssäe, eller olknng av ekonomsk orderkvane ermer av d mellan order. Här får v välja de andra säe då v ne ve llräcklg om produkonssäe. ea ger: EOQ I, där EOQ kan olkas som medelhemagnngskvaneen, Q, under planerngshorzonen. ea ger Q I. öljaklgen sök. Å LISSLI ( LI) SSLI () SS k k( LI) k,5 MA( L I) () LI LI Enlg uppgfen har v all som behövs för a besämma SS L+I : 0,5 SSL I,96,55 ( 4) 90 enheer, och enlg -fördelnng för 97,5%. ea ger (): Å SS L I 00 enh./vecka, L I vlke sn ur ger a Q enheer. ea nses också lä av a medeleferfrågan per vecka är prognosserad ll 00 enheer och Ynos Elecroncs, Inc., besäller var fjärde vecka. ör a äcka dea behov behövs följaklgen 800 enheer besällas varje gång. b) Perodbesällnngssyseme påmnner om besällnngspunksyseme men arbear annorlunda vad gäller d och kvane. Besällnngspunksyseme arbear med en fas orderkvane medan perodbesällnngssyseme håller en fas d mellan order. en andra fakorn llås varera om eferfrågan ne är konsan. Vale mellan dessa lagersyrnngssysem beror främs på om försörjnngsenheen har begränsade dsfönser för ordermoagnng för a kunna ge sabla ledder och om man önskar synkronsera anskaffnngen av flera arklar från en och samma leveranör.

17 ppgf 8 Huvudplan: Arkelnr: A Ledd: Orderkvane: LL Beskrvnng: - Säkerheslager: 40 Huvudplan Vecka Prognos Kundorder Planerad lageruvecklng Möjlg a lova Huvudplan (ärdg) Huvudplan (Sar) MRP-ablå B: Arkelnr: B Ledd: vecka Orderkvane: EOQ=00 Beskrvnng: xa Säkerheslager: 5 MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp

18 MRP-ablå : Arkelnr: Ledd: veckor Orderkvane: OQ = 50 Beskrvnng: xa+xb Säkerheslager: 00 MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp MRP-ablå : Arkelnr: Ledd: vecka Orderkvane: EOQ = 00 Beskrvnng: xa (obs ej x pga a fnns på vå sällen) Säkerheslager: 60 MRP Vecka Bruobehov örv. nlev. av släppa order Lager mh förv. nleveranser eobehov Parformnng Planerade order färdga Planerad lageruvecklng Planerade orderusläpp

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu.

Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9.45. Kursadministratör: Azra Mujkic, tfn 1104, azra.mujkic@liu. Teknska högskolan vd LU Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam TENTAMEN I TPPE PRODUKTIONSEKONOMI för I,I TISDAGEN DEN 7 APRIL 25, KL 82 Sal: TER, TER4 Provkod: TEN Anal

Läs mer

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen

För de två linjerna, 1 och 2, i figuren bredvid gäller att deras vinkelpositioner, θ 1 och θ 2, kopplas ihop av ekvationen Knemak vd roaon av sela kroppar Inledande knemak för sela kroppar. För de vå lnjerna, och, fguren bredvd gäller a deras vnkelposoner, θ och θ, kopplas hop av ekvaonen Θ Θ + β Efersom vnkeln β är konsan

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 30 AUGUSTI 2013, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 15. eknska högskolan vd L Insuonen för ekonomsk och ndusrell uvecklng Produkonsekonom Helene Ldesam EAME I PPE PROKIOSEKOOMI för I,I REAGE E 0 AGSI 20, KL 4-8 Sal: ER2, ER Provkod: E Anal uppgfer: 8 Anal sdor:

Läs mer

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem!

Allmänt om korttidsplanering. Systemplanering 2011. Allmänt om korttidsplanering. Allmänt om vattenkraft. Det blir ett optimeringsproblem! Sysemplanerng 2011 Allmän om kordsplanerng Föreläsnng 8, F8: Kordsplanerng av vaenkrafsysem Kapel 5.1-5.2.4 Innehåll: Allmän om kordsplanerng Allmän om vaenkraf Elprodukon Hydrologsk kopplng Planerngsprobleme

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod.

Uppgift 2 (max 5p) Beskriv orderklyvning och överlappning och skillnader mellan dessa. Härled de formler som ingår i respektive metod. Exempelena nr 3 ppgif (max 5p) ppgifen går u på a förklara några cenrala begrepp inom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklaring på e fåal meningar som ydlig beskriver var och e av de fem

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år.

AID:... Lisa börjar spara 1000 per månad från och med nästa månad. Hon sparar under 35 år tills hon fyller 67 år. Lösnngar: Akedelen Tena 4-5-5 Uppgf (4 poäng) Defnera ydlg följande begrepp a) APV och skaesköld b) IRR, som bland har lösnngar, när uppsår dessa? c) Asse Bea d) Yeld curve Se exbook and web sources. Uppgf

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering

Logistikoptimering för kostnadseffektivt underhåll eller Opportunistisk underhållsplanering Logskoperng för kosnadseffekv underhåll eller Opporunssk underhållsplanerng he nforaon conaned n hs docuen s Volvo Aero Corporaon Propreary Inforaon and shall no eher n s orgnal or n any odfed for n whole

Läs mer

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik

En ALM modell med minimering av CVaR och krav på tillväxt. Tobias Anglevik En ALM modell med mnmerng av CVa och krav på llväx av Tobas Anglevk Absrac In hs paper we develope a basc Asse-Lably Managemen model where asses mach he lables ae of reurns are randomly generaed wh Mone

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii TORSDAGEN DEN 6 APRIL 009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TENTAMEN I TPPE3 PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii FREDAGEN DEN 8 DECEMBER 2009, KL 4-8 SAL:

Läs mer

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9.

TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii TORSDAGEN DEN 20 DECEMBER 2012, KL Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn Salarna besöks 9. ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE3 PROKIOSEKOOMI för I,Ii ORSAGE E 20 ECEMBER 202, KL 8-2 Sal: ER och ER2 Provkod: E

Läs mer

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2

Lektion 3 Projektplanering (PP) Fast position Projektplanering. Uppgift PP1.1. Uppgift PP1.2. Uppgift PP2.3. Nivå 1. Nivå 2 Lekion 3 Projekplanering (PP) as posiion Projekplanering Rev. 834 MR Nivå 1 Uppgif PP1.1 Lieraur: Olhager () del II, kap. 5. Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. e är indelade i fyra nivåer

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Tentamen i Logistik 1 T0002N

Tentamen i Logistik 1 T0002N Insuonen för ekonom, eknk och samhäe Tenamen Logsk 1 T0002N Daum: 2011-12-20 Td: 4 mmar Hjäpmede: Mnräknare, formesamng Lärare: Dana Chronéer Jourhavande ärare Namn: Dana Chronéer Teefon: 0920-492037,

Läs mer

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager

Föreläsning 9. Specialfall inom produk1onsplanering: Cyklisk planering, kopplade lager Föreläsnng 9 Specalfall nom produk1onsplanerng: Cyklsk planerng, kopplade lager Kursstruktur Innehåll Föreläsnng Lek1on Labora1on Introduk3on, produk3onsekonomska grunder, Lean produc3on, ABC-klassfcerng

Läs mer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer

Relationen mellan avkastning och löptid hos extremt långa obligationer NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala unverse D/Examensarbee Förfaare: Mkael Larsson Handledare: Annka Alexus HT 2005 Relaonen mellan avkasnng och löpd hos exrem långa oblgaoner Sammanfanng I den klassska

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y

Sammanfattning. Härledning av LM - kurvan. Efterfrågan, Z. Produktion, Y. M s. M d inkomst = Y >Y. M d inkomst = Y F12: sd. 1 Föreläsnng 12 Sammanfattnng V har studerat ekonomn påp olka skt, eller mer exakt, under olka antaganden om vad som kan ändra sg. 1. IS-LM, Mundell Flemmng. Prser är r konstanta, växelkurs v

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp.

Uppgiften går ut på att förklara några centrala begrepp inom kursen. I deluppgift a) till e) ges fem produktionsekonomiska begrepp. Exempelena nr ppgf (max 5p) ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. I deluppgf a) ll e) ges fem produkonsekonomska begrepp. vara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08

Primär- och sekundärdata. Undersökningsmetodik. Olika slag av undersökningar. Beskrivande forts. Beskrivande forts. 2012-11-08 Prmär- och sekundärdata Undersöknngsmetodk Prmärdataundersöknng: användnng av data som samlas n för första gången Sekundärdata: användnng av redan nsamlad data Termeh Shafe ht01 F1-F KD kap 1-3 Olka slag

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning OLIKA TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex Formell beskrivning A är proporionell mo B de finns e al k så a A=kB A

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

PLUSVAL PRISLISTA 2016

PLUSVAL PRISLISTA 2016 PLUSVAL PRISLISTA 2016 PÅ 5 ÅR Det här är PLUSVAL Med KBAB:s plusval kan drömmen om ett personlgare boende bl verklghet. Modernt, klassskt, vågat eller stlrent; gör om dtt hem så att det passar just dg.

Läs mer

Arturo Art Systems Tel 00 46 739 74 13 99 E-mail arturomont@hotmail.com Website www.arturo.se Stockholm - Sweden

Arturo Art Systems Tel 00 46 739 74 13 99 E-mail arturomont@hotmail.com Website www.arturo.se Stockholm - Sweden Au A Ssems Tel 46 739 74 3 99 E-mal aumn@mal.cm Webse www.au.se Scklm - Sweden Aumasen Au A ssems Paenen 986 C Au Mnalv Bel +46 73 974 3 99 aumn@mal.cm Scklm - Svee www.au.se Aumasen Blnfann (Saned Glass)

Läs mer

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa

Chalmers, Data- och informationsteknik 2011-10-19. DAI2 samt EI3. Peter Lundin. Godkänd räknedosa LET 624 (6 hp) Sd nr 1 TENTAMEN KURSNAMN PROGRAM: namn REALTIDSSYSTEM åk / läsperod DAI2 samt EI3 KURSBETECKNING LET 624 0209 ( 6p ) EXAMINATOR TID FÖR TENTAMEN Onsdagen den 19/10 2011 kl 14.00 18.00 HJÄLPMEDEL

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( )

Vinst (k) 1 1.5 2 4 10 Sannolikhet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 ( ) Tentamen Matematsk statstk Ämneskod-lnje S1M Poäng totalt för del 1 5 (8 uppgfter) Poäng totalt för del 3 (3 uppgfter) Tentamensdatum 9-3-5 Kerstn Vännman Lärare: Robert Lundqvst Mkael Stenlund Skrvtd

Läs mer

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k)

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: A=kB. A= k (för ett tal k) TILLÄMPNINGAR AV DIFFERENTIAL EKVATIONER Följande uryck används ofa i olika problem som leder ill differenialekvaioner: Tex A är proporionell mo B A är omvän proporionell mo B Formell beskrivning de finns

Läs mer

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii

PRODUKTIONSEKONOMI för I, Ii LIKÖPIGS TEKISKA HÖGSKOLA Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Mahias Henningsson TETAME I TPPE3 PRODUKTIOSEKOOMI för I, Ii OSDAGE DE 7 DECEMBER 2008, KL 4-8 SAL: U, U3,

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Gymnasial yrkesutbildning 2015

Gymnasial yrkesutbildning 2015 Statstska centralbyrån STATISTIKENS FRAMTAGNING UF0548 Avdelnngen för befolknng och välfärd SCBDOK 1(22) Enheten för statstk om utbldnng och arbete 2016-03-11 Mattas Frtz Gymnasal yrkesutbldnng 2015 UF0548

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Del A Begrepp och grundläggande förståelse.

Del A Begrepp och grundläggande förståelse. STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrvnng Expermentella metoder, 12 hp, för kanddatprogrammet, år 1 Onsdagen den 17 jun 2009 kl 9-1. S.H./K.H./K.J.-A./B.S. Införda betecknngar bör förklaras och uppställda

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Fyll i ett konvolut (återanvänds tills uppgiften godkänd) Han har sitt rum bredvid mitt

Fyll i ett konvolut (återanvänds tills uppgiften godkänd) Han har sitt rum bredvid mitt 03/07/04 00:33 Praksk nfo nlämnngsppgf lksröm Kan hämas hos Ken (llsammans med ppgf ) S0 lekronk äade nlämnngsppgfer hämas på Kens konor Må.00.30,.303.5 o.00.30,.303.5 (kan varera le pga andra möen) Föreläsnng

Läs mer

Sammanfattning formler och begrepp, första delen av två

Sammanfattning formler och begrepp, första delen av två Ekoomsk sask, del kurs 6 ael agwall;, vårerme 5 ockholm chool of Ecoomcs ammafag formler och begre, försa dele av vå amle sckrov objek,,,...,, av oulaoes N. Om Varje objek har lka sor saolkhe a väljas

Läs mer

Modell-anpassning: Minstakvadrat-polynom Polynom: interpolation Kurvor: styckevis polynom, Hermite, spline Bézier-kurvor

Modell-anpassning: Minstakvadrat-polynom Polynom: interpolation Kurvor: styckevis polynom, Hermite, spline Bézier-kurvor F4 Modell-anpassnng: Mnsavadra-polno olno: nerpolaon Kurvor: scevs polno, Here, splne Bézer-urvor 0-08-06 DN40 nu3 HT Eepel: Mnsavadraeoden V Mnsavadra-approaon ed polno f, [0,] 0.4 f s poler lgger vd

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000

TENTAMEN Datum: 14 april 09 TEN1: Omfattar: Differentialekvationer, komplexa tal och Taylors formel Kurskod HF1000, HF1003, 6H3011, 6H3000, 6L3000 TENTAMEN Daum: 4 arl 09 TEN: Omfaar: Dfferenalekvaoner, komlea al och Taylors formel Kurskod HF000, HF00, 6H0, 6H000, 6L000 Skrvd: 8:5-:5 Hjälmedel: Bfoga formelblad och mnräknare av vlken y som hels.

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Finavia och miljön år 2007

Finavia och miljön år 2007 M I L J Ö Ö V E R S I K T 2007 Finavia och miljön år 2007 Anhängiga miljöillsånd runom i lande År 2007 gav Väsra Finlands miljöillsåndsverk e beslu om a bevilja Tammerfors-Birkala flygplas e miljöillsånd

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Tentamen i 2B1111 Termodynamik och Vågrörelselära för Mikroelektronik 2006-03-14

Tentamen i 2B1111 Termodynamik och Vågrörelselära för Mikroelektronik 2006-03-14 Tentamen B Termodynamk och ågrörelselära för Mkroelektronk 006-03-4 Lösnngar skall skrvas tydlgt och motveras väl. Tllåtet hjälmedel är mnräknare (ej scannade blder) och utdelad formellsamlng. Observera

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt

Optimering av underhållsplaner leder till strategier för utvecklingsprojekt Opterng av underhållsplaner leder tll strateger för utvecklngsprojekt Ann-Brh Ströberg 1 och Torgny Algren 1. Mateatska vetenskaper Chalers teknska högskola och Göteborgs unverset 41 96 Göteborg 31-77

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar.

LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING. Att undersöka ljusets reflektion i plana speglar och brytning i glaskroppar. LJUSETS REFLEKTION OCH BRYTNING Uppgft: Materel: Att undersöka ljusets reflekton plana speglar och rytnng glaskroppar. Rätlock av glas Halvcylndrsk skva av glas Plan spegel Korkplatta Knappnålar. -papper

Läs mer

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN

AVTAL AV5EENDE FLYTNING AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRINEH02M\s KOMMUN Kommunstyrelsens handl~ nr 4J2Q08~~ VATENFALL ~ AvtallD: VN-D-Av-1977-2007., AVTAL AV5EENDE FLYTNNG AV 130 KV LEDN1NG ML1 561 KATRNEH02Ms KOMMUN Mellan kv VATTENFALL lednng. ELDSTRBUTON AB, (org.nr. 556417-0800),

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250

Ett bidrag till frågan om gånggriftstidens havsnivå vid Östergötland Nerman, Birger Fornvännen 22, 247-250 Ett bdrag tll frågan om gånggrftstdens havsnvå vd Östergötland Nerman, Brger Fornvännen 22, 247-250 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1927_247 Ingår : samla.raa.se Smärre meddelanden. Ett bdrag

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Gärdesängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Gärdesängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 20121012 11:04: Lte fler uppgfter tack... 20121023 15:38: N har vktga och relevanta mål samt aktvteter som kan göra alla delaktga

Läs mer

Lösningsförslag till tentamen i 732G71 Statistik B, 2009-12-04

Lösningsförslag till tentamen i 732G71 Statistik B, 2009-12-04 Prs Lösgsförslag tll tetame 73G7 Statstk B, 009--04. a) 340 30 300 80 60 40 0 0.5.0.5.0 Avståd.5 3.0 3.5 b) r y y y y 4985.75 7.7 830 0 39.335 7.7 0 80300-830 0 3.35 0.085 74.475 c) b y y 4985.75 7.7 830

Läs mer

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS)

Tillfälliga elanläggningar (Källor: SEK handbok 415 oktober 2007, SS4364000 kap 704, ELSÄK-FS) Approved by/godkänt av (tjänsteställebetecknng namn) QFD Dck Erksson Issued by/utfärdat av (tjänsteställebetecknng namn telefon) To/Tll (tjänsteställebetecknng namn) Instrukton Ttle/Rubrk Fle name/flnamn

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmaemaik II iskrea kommuaionsfunkioner Erik Alm, Hannover Re Sockholm 2013 iskre eknik Premier och annuieer bealas diskre ödligheen definieras ofas i en diskre abell (Undanag: de Nordiska

Läs mer

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890

Design since 1890. www.vjsince1890.com facebook.com/vjsince1890 Degn nce 1890 wwwvjnce1890com fcebookcom/vjnce1890 Tck tll ll fotogrfer: Rckrd Thoron Angelc Engtröm VJ nce 1890 Ktrn Mäknen 102 62 Stockholm Mthld Svenon Phone: +46 8-720 09 20 Chrlotte Luterbch Ann Moln

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008

Industrins förbrukning av inköpta varor (INFI) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(97) Industrns förbruknng av nköpta varor (INFI) 2008 NV0106 Innehåll SCBDOK 3.1 0 Admnstratva uppgfter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statstkområde 0.3 SOS-klassfcerng 0.4 Statstkansvarg

Läs mer