Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mät upp- och urladdning av kondensatorer"

Transkript

1 elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen är a räna grundläggande analys- och mäeknik vid mäning med oscilloskop. Du kommer a mäa kondensaorers upp- och urladdning sam beräkna idskonsanen i en -kres. De förusäs a du redan är bekan med hur oscilloskope fungerar. pp- och urladdning av en kondensaor Om man vill sudera upp- och urladdning av en kondensaor brukar man använda följande kopplingar för uppladdning och urladdning: S1 I V Volmeer S1 I V Volmeer När S1 slus laddas kondensaorn. När S1 brys urladdas kondensaorn. Förloppe kan suderas genom a mäa spänningen över kondensaorn. Probleme är a fånga e ensaka förlopp på en oscilloskopskärm. Dea kan man göra med e minnesoscilloskop men de finns en enkel lösning även för e vanlig oscilloskop uan minnesfunkion. Isälle för spänningskällan och en omkopplare (S1) som du ser i schema ovan kan man använda en funkionsgeneraor (enlig nedan). En funkionsgeneraor kan lämna olika vågformer på sin ugång. En av dessa är fyrkansvågen. En fyrkansvåg kan simulera bryaren i schema ovan. Hög spänning mosvarar a S1 kopplas in och låg spänning mosvarar a S1 kopplas ur. För a dea skall fungera i prakiken gäller de a pulslängden och pulsuppehålle är illräcklig långa så a kondensaorn verkligen hinner laddas upp och ur i varje period. Lämplig pulsid och uppehåll är Oscilloskop 5. I dea fall kommer upp- och urladdning a upprepas på oscilloskopes skärm i ak med fyrkansvågen. Principen för en koppling där en pulsgeneraor ersäer den manuella swichen S1 ser u så här: Får kopieras med angivande av källan: Sidan 1

2 Mä upp- och urladdning av en kondensaor rusning * Analog Mulimeer * Digial Mulimeer * Kopplingsplaa * Oscilloskop med mäprobar * Funkionsgeneraor med ansluningssladd. BN krokodilklämma. * Diverse: Kopplingssladdar för spänningsaggrega, flera färger isolerad enkelledare ill kopplingsplaan och avbiarång. * Komponensas: Mosånd: 1kohm, Kondensaorer: 220nF, 220µF, 1µF och 2 s 0,1µF. (Komponensas: ELK011A) Tesa kondensaorn med en analog mulimeer Innan du gör uppkopplingen för a mäa en -kres idskonsan kan du prova på e enkel men prakisk sä a snabbesa om en kondensaor fungerar. Dea kan man göra genom en resisansmäning - hels med en analog mulimeer. När du mäer resisansen i en kondensaor med en analog mulimeer kopplas en spänning in över kondensaorn. Den sröm som uppsår är omvän proporionell mo resisansen efersom I = /. Mä på område för x10k (eller x1k) - resisansmäning. Kondensaorn skall ine vara uppladdad. Vid inkopplingsögonblicke är resisansen låg (kanske 0ohm) och därefer siger resisansen. Konrollera både 220µF -kondensaorn och 220nF - kondensaorn. För vilken av de båda kondensaorerna siger resisansen snabbas: Förklara resulae: Bli bekan med pulsgeneraorn ndersök nu den pulsgeneraor som du har illgång ill. Även om pulsgeneraorer kan se olika u har de e anal egenskaper och funkioner gemensam. Olika pulsformer Såvida du ine har få ag på en generaor som bara kan leverera sinusvåg kan din pulsgeneraor med säkerhe leverera flera olika vågformer. En sådan generaor kallas ofa funkionsgeneraor. Ange namne på eller ria de vågformer som din generaor kan generera: Lägg speciell märke ill den vågform som kallas fyrkansvåg efersom de är denna du kommer a använda en hel del i den här laboraionen. Sidan 2

3 Laboraion Frekvensområde De finns omkopplare och vanligvis en ra för a sälla in olika frekvenser eller periodider. I vissa fall kan även pulsernas längd juseras separa. (duy ime = pulslängden i % av periodiden). Ange de frekvensområde som generaorn spänner över : spänning och impedans Ofa har en pulsgeneraor flera ugångar. Någon ugång brukar ha fas uspänning, ill exempel 5V, avsedd för digiala illämpningar. En annan ugång brukar ha juserbar uspänning. De är också vanlig a denna ugång har möjlighe a addera en likspänning. Genom a addera en likspänning (offsespänning) kan pulsen juseras så a pulsuppehålle ligger på 0V:s nivå medan själva pulsen är posiiv eller negaiv. Små uspänningar erhålles ofas genom a en dämpsas kopplas in. Föruom a lämna en variabel uspänning är de önskvär a pulsgeneraorn kan belasas dvs. lämna sröm uan a spänningen sjunker. Pulsgeneraorns förmåga a lämna sröm beror på generaorns inre resisans som ofa kallas dess ugångsimpedans. För vår ändamål bör den vara så låg som möjlig men ofa finns ugångar anpassade för 600ohm och 50ohm belasning. Ange uspänningsområde för din pulsgeneraor: Finns möjlighe ill offsespänning? Generera en fyrkansvåg Med e oscilloskop skall du konsaera a du kan generera den fyrkansvåg du behöver för a mäa på en -kres. Se ill a oscilloskopes jord (0V) kopplas ill generaorns jord (GND = 0V). I den här ypen av kopplingar används ofa koaxialkablar. Yerledaren (skärmen) är gemensam 0V. Om du är veksam på vilken ledare som är 0V respekive he frågar du handledaren. Koppla generaorn direk ill oscilloskopes probe och säll u en fyrkansvåg som har pulshöjden 5-20V och frekvensen 100Hz. Du måse använda funkionen för D-offse på funkionsgeneraorn för a generera en puls där basen ligger på 0V. ia här fyrkansvågen i e koordinasysem Ange pulshöjden (V), periodiden (sek) och längden på själva pulsen (sek). Sidan 3

4 Mä upp- och urladdning av en kondensaor pp- och urladdningskurvan för en kondensaor När du ve a du har en fyrkansvåg u från pulsgeneraorn skall du koppla in denna ill e -nä enlig nedan där du skall mäa spänningen över kondensaorn med oscilloskope. Oscilloskop Lämplig frekvens väljs efer idskonsan Från eorin ve du a kondensaorns upp- och urladdningsider beror på idskonsanen τ=. Kondensaorn måse hinna laddas upp under pulsiden (pulsen är hög) och laddas ur under pulsuppehålle (pulsen låg). Du skall använda olika värden på -näe vilke innebär a du måse jusera pulsfrekvensen så a längden och uppehålle blir vardera mins 5τ. Beräkna för = 1µF och = 1kohm. Börja med =1µF och =1kohm. Vilken idskonsan kan du förväna dig (beräkna): Efer hur lång id är kondensaor i prakiken uppladdad?: Vilken pulsfrekvens är lämplig? Moivera: Koppla nu in -näe på kopplingsplaan Koppla in generaorn och mä kondensaorns upp- och urladdning med oscilloskope. Tänk på a generaorns och oscilloskopes jord skall vara kopplade ill samma nod. Om dina beräkningar av pulsfrekvensen är rikiga och oscilloskope rä insäll kan du sudera upp- och urladdning av kondensaorn på skärmen. (Jusera pulsfrekvensen vid behov) Tips: Nu har du sor nya av a rigga oscilloskope på rä flank, roligvis negaiv flank för a se uppladdning och posiiv flank för a se urladdning. nyja skärmen opimal genom a välja lämplig svepid. Sidan 4

5 Laboraion Mä idskonsanen med hjälp av oscilloskope: ia av kurvans upp- och urladdning i diagramme. Markera i diagramme spänningen vid iden =τ. ppladdning (1kohm+1µF): Markera i diagramme spänningen vid iden =τ. rladdning (1kohm+1µF): Markera i diagramme spänningen vid iden =τ. By u ill 0,1µF Gör om samma experimen med = 0.1µF och = 1kohm. (du måse ändra insignalens frekvens för a kunnas se kurvorna på oscilloskope) Mä den nya idskonsanen med hjälp av oscilloskope: ppladdning (1kohm+0,1µF): rladdning (1kohm+0,1µF): Markera i diagramme spänningen vid iden =τ. Markera i diagramme spänningen vid iden =τ. Vad är de egneligen för skillnad mellan kurvorna för =1µF och =0,1µF? Sidan 5

6 Mä upp- och urladdning av en kondensaor Parallellkoppling av kondensaorer Du skall nu undersöka vad som händer med upp- och urladdning om du isälle för en kondensaor på 0,1uF använder vå kondensaorer på vardera 0,1uF, som är parallellkopplade. (0,1µF//0,1µF). är forfarande på 1kohm. Samma koppling som ovan, ändra endas på kapaciansen! Ta fram uppladdningskurvan på oscilloskope och besäm idskonsanen τ från kurvan på oscilloskope. Tidskonsanen τ med 0,1µF // 0,1µF visade sig vara : Beräkna ur dea (uifrån τ= ) : Vilken slusas kan du dra vad gäller den resulerande kapaciansen från vå parallellkopplade kondensaorer? Seriekoppling av kondensaorer Du skall nu ill slu undersöka vad som händer med upp- och urladdning om du isälle för en kondensaor på 0,1µF använder vå kondensaorer på vardera 0,1µF, som är seriekopplade. Samma koppling som ovan, ändra endas på kondensaorernas sammankoppling. Ta fram uppladdningskurvan på oscilloskope och besäm idskonsanen från kurvan på oscilloskope. Tidskonsanen τ med 0.1µF -i serie med - 0.1µF visade sig vara : Beräkna ur dea (uifrån τ = ) : Vilken slusas kan du dra vad gäller den resulerande kapaciansen från vå seriekopplade kondensaorer? Sidan 6

7 Laboraion 1. I kopplingsscheman ovan har generaorn rias uan hänsyn ill dess inre resisans. ia e kopplingsschema som de skall se u för en generaor med den inre resisansen 600ohm ansluen ill e -nä med =0,1µF och =1kohm. Avsluande uppgifer 2. På vilke sä påverkar generaorns inre resisans -idskonsanen? (ökar / minskar / påverkar ine alls): 3. I experimenen ovan har ingen hänsyn agis ill oscilloskopes inre kapacians och resisans. På vilke sä påverkar denna impedans idskonsanen när man mäer över? (ökar/minskar/påverkar ine alls) Sor eller lien påverkan? 4. Vilken är den högsa frekvens som kan användas från generaorn om man vill se hela uppladdningen av en kondensaor i e -nä där = 470kohm och = 1µF? (förusä a pulsid och pulsuppehåll är lika långa) 5. Med e oscilloskop mäer du idskonsanen i e -nä ill 68µS. Du kan konsaera a är 1kohm. Hur sor är? Mina synpunker Jag ycker den här laboraionen var: Tråkig Jobbig olig Svår Lagom Lä Lärorik och/eller: Sidan 7

Mät spänning med ett oscilloskop

Mät spänning med ett oscilloskop elab010a Mät spänning med ett oscilloskop Namn Datum Handledarens sign. Laboration Det användbara oscilloscopet Oscilloskopet är ett av de viktigaste mätinstrumenten för den som arbetar med elektronik.

Läs mer

Vilken voltmeter till vad?

Vilken voltmeter till vad? Vilken voltmeter till vad? Om man börjar kika på olika instrument så kanske man funderar över vad de skall användas till. Får man bara några små tips så kan man snart få stor nytta av även den konstigaste

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Personfara genom elektrisk ström

Personfara genom elektrisk ström UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Sverker Johansson Johan Pålsson 1999-09-15 Rev 1.0 Personfara genom elektrisk ström K O M P E N D I U M 3 ELEKTRO INNEHÅLL 1. VILKEN STRÖMSTYRKA ÄR FARLIG?...2

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Resistansen i en tråd

Resistansen i en tråd Resistansen i en tråd Inledning Varför finns det trådar av koppar inuti sladdar? Går det inte lika bra med någon annan tråd? Bakgrund Resistans är detsamma som motstånd och alla material har resistans,

Läs mer

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper

Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper Detta är ett PM som Anders Engquist ibland ger deltagarna i utbildningar eller föreläsningar som hjälp att komma ihåg några väsentliga kunskaper NÅGRA PRINCIPER SOM KAN BIDRA TILL UTVECKLANDE KOMMUNIKATION

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3

Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 TUMMEN UPP! Ç Idrott och hälsa ÅK 3 Chris Qwist KARTLÄGGNING LGR 11 Tummen upp! Idrott och hälsa Kartläggning åk 3 Använd Tummen upp! för att kartlägga och bedöma elevernas kunskaper i förhållande till

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv.

Ansvar Det finns självklart ingen direkt mall för hur en lagkapten skall vara, varje lag och förening har självklart rätten att välja helt själv. Rollen som lagkapten Lagkapten - I varje lag skall det utses en lagkapten. Många tränare och ledare väljer att låta lagets buse vara lagkapten. Man tänker oftast att just denna spelare som ofta blir utvisad

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund

Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism. Inledning. Fysikalisk bakgrund Gemensamt projekt: Matematik, Beräkningsvetenskap, Elektromagnetism En civilingenjör ska kunna idealisera ett givet verkligt problem, göra en adekvat fysikalisk modell och behandla modellen med matematiska

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Att ta fram en tidsplan

Att ta fram en tidsplan Att ta fram en tidsplan KAMP Företagsutveckling Tidplaner GANTT-schema När det gäller att ta fram tidsplaner för ett projekt är en av de vanligaste och också mest användbara metoderna det så kallade GANTT-schemat.

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

4 tips för fler affärer

4 tips för fler affärer 4 tips för fler affärer Författaren: Jonaz Kumlander Jonaz Kumlander är grundare av och VD för Doidea. Innan Jonaz grundade Doidea 2004 så arbetade han som konsult under 10 år på företag som Razorfish,

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. "reflektionsprincipen" (dock ej av H). Den säger följande: för att

Hare Del II (Metod) kunskap om hur det skulle vara för mig att befinna mig i deras. reflektionsprincipen (dock ej av H). Den säger följande: för att Syftet med denna del är att utveckla och försvara en form av preferensutilitarism, vilken kan identifieras med kritiskt tänkande. Den huvudsakliga framställningen är i kap. 5-6. En senare kort sammanfattning

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB

Texas Instruments Sverige 1997 Printed in Sweden by Gumm essons Tryckerier AB Förord Detta häfte innehåller ett a ntal mat ematikp roblem inom olika områden av den mat ematik som behandlas inom de olika ku rsern a på g ymnasieskolan. Vi har, i de flesta fall, inte delat upp i nnehållet

Läs mer