Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skuldkrisen. Världsbanken och IMF. Världsbanken IMF. Ställ alltid krav! Föreläsning KAU Bo Sjö. En ekonomisk grund för skuldanalys"

Transkript

1 Skuldkrisen Föreläsning KAU Bo Sjö Världsbanken och IMF Grund i planeringen efer 2:a världskrige Världsbanken Ger (hårda) lån ill sora infrasrukurprojek i uvecklingsländer. Hisorisk se, lyckas bra, lånen har ofas bealas illbaka. (Inciamen) De grundläggande behove av en världsbank har minska. Idag finns en marknad för sora lån Idag har banken roll uvidgas, följer och mäer uveckling som millienniemålen,.ex. Bo Sjö Maj Världsbanken Noera a Världsbanken ger lån på goda men normala vilkor framför all ill länder och sora infrasrukur projek. Den del av banken som sysslar med privasekor ulåning heer IFC. Den del som sysslar med bisånd, dvs. lån uan räna ill faiga länder (med god poliik) heer IDA. IMF Efer 2:a världskrige: få konveribla valuor, föruom USD, reglerade kapialrörelser, och marknader, osv IMF blev lender of las resor för länder När e land ine kan låna någon annansans räder IMF in med illfälliga lån. IMF ger lån och säller krav på lånagaren (rådgivning) Självklar! IMF besämmer ine över hur länder använder sina budgear. De säller som vilkor a man ine accumulerar skulder på andras bekosnad, som man aldrig kan beala illbaka. Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Säll allid krav! Efersom lånagare har inciamen a lura den som ger kredien måse man övervaka och sälla krav. Frågan hur mycke krav och vilka krav man bör sälla på u-länder? Kondiionalie är e måse, men måse vara rimliga och bygga ekonomisk eori om människors inciamen! En ekonomisk grund för skuldanalys Ugå från enkla idenieer Bealningsbalansen och Naionalinkoms = Inkomsernas användning (Y = C +...) Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj

2 Bealningsbalansen Bealningsbalans = Handelsbalans + Neo fakorinkomser & ransfereringar = Byesbalans + Kapialbalans = 0 vid flyande valuakurs = Förändring i cenralbankens valuareserv vid fas valuakurs Bo Sjö Maj Byesbalansen Handelsbalans = Expor impor av varor + Ne Facor income from Abroad NFI = Neo ränebealningar, akieudelningar, bisånd, gåvor, (Remiances) = Byebalansen Skilj på handelsbalans och byesbalans Bo Sjö Maj Kapialbalans +Direkinveseringar (akieköp) +Långa lån +Kora Lån +Derivaa insrumen (opioner, fuures ec) +Saens lån = Kapialbalans Byesbalans + Kapialbalans = Bealningsbalans Koppla ihop BNP och byesbalans Bruo Naional Produk BNP = f(k,l,a) produkion Bruo Naional Inkoms BNI = BNP + NFA GDP: Gross Domesic Produc GNI: Gross Naional Income Inkoms idenieen: BNI = Y = C + G + I + X M Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Hur sker ekonomisk illväx? 1) Flya om produkionsresurser för a unyja dem bäre. Ex. flya lågprodukiva lanarbeare och bönder ill gruvor och fabriker. 2) Öka produkivieen A. Teknisk uveckling B. Friskare och kunnigare arbeskraf C. Förbära de ekonomiska insiuionerna dvs. Saens skaeuppbörd, och syrning, äganderä, lag och ordning så a konrak kan skrivas och hållas osv. Bo Sjö Maj Hur uppsår skuldkrisen I Grundläggande ekonomisk eori säger: Efersom faiga länder har bris på kapial, kommer kapial a söka sig di pga av högre avkasning, ekonomisk illväx uppsår och en ujämning sker mellan länder. Allså ok, a låna för a invesera öka illväxen och beala igen i framiden. (Kanada och Sverige gjorde dea under sen 1800-al med sor framgång) Bo Sjö Maj

3 Hur uppsår Skuldkrisen II Opps, änke ine på de a lånade medel bör gå ill produkiva inveseringar, ine konsumion eller bara misslyckade inveseringar. Och inveseringar måse övervakas Konsekvensen av (dålig?) poliisk syrning, slapp kredigivning och överro på a bara man inveserar blir de bra. Konkre från A) ill E): A) Bris på Ekonomiska Insiuioner Dvs fungerande marknader, äganderä, och insiuioner som juridisk sysem, civilrä, konkurslagar Hur uppsår III B) Kalla kriges konsekvenser. Sof or hard loans? Lån eller gåva, ingen brydde sig? C) Korrupa regeringar som lånar ill sin egen konsumion - Illegiima skulder. D) Oljekrisen på 70-ale gav OPEC länder sora mängder av kapial a låna u, de blev lä a låna, uan a bli granskad. E) Oansvariga kredigivare Länder kan ine gå i konkurs ingen riskanalys. De senare en funkion av dålig reglering av banker. Too big o fall. Går de å helvee kommer någon (saen) och räddar mig. Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Om e land ine kan beala? Samma som för oss andra, accord. Man sänker skuldsocken så a den blir hanerbar, i ubye mo ågärder som garanerar inkomsen i hos långivaren. En kosnad för långivaren, men också en läxa för båda. Y = GNI Hur uppsår eknik Y = C + G + I + X M C priva konsumion G offenlig konsumion I inveseringar (X-M) byesbalans neo Om X M < = 0 undersko, lande lånar pengar, om (X-M) > 0 översko, lande inveserar (lånar u) ill omvärlden Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj (X-M) Implikaioner? Över- eller undersko är inge självändamål, eller problem! Kom ihåg varför man lånar! Sor undersko, eller ulandskuld hel ok om jag är kan & är beredd a beala illbaka. Vilke är enkel om jag låna ill produkiva inveseringar. (X-M) Implikaioner Ekonomhisoriker har visa a framgångsrika uvecklingsländer (och fd uvecklingsländer) dvs. hög BNP illväx & lägre faigdom, ofas har exporera kapial samidig (översko X-M). Varför? De har haf en hög sparande, bra avkasning på inveseringar (grundläggande ekonomiska insiuioner har fungera) men ine kunna assimilera all sparande inom lande. Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj

4 Lie djupare analys Skriv om så a X M = S I Byesbalans = Neosparande Sar: Y = C + G + I + X M Hia sparande (S) i ekonomin, hur?. Börja så här Y C G = I + X M Den oala inkomsen Y kan konsumeras eller sparas (S). Dvs. Sparande är S = Y C G, och vi har S = I + X M, vilke ger S I = X M. En grundläggande idenie, Byesbalansen mosvarar landes neosparande Lie mer avancera, dela på priva och offenlig neoupplåning: (S - I) + (G - T) = (X - M) Meod Om vi ve a byesbalansen är lika med neosparande, kan vi definiera hur skulden uppsår och om den är för sor? De gör vi genom a fråga om de går a skapa e illräcklig sor neosparande i framiden så a skulden kan äckas, omsäas, eller ränorna bealas. Använd summa eckne, sora sigma för a symbolisera en summa av al, bakå eller framå i iden. Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Skuld och Konkurs Dagensskuld, är summan av alla hisoriska byesbalansundersko, =id. Hållbar skuld? Bealaränor på låne, och ine a upp yerliggare lån Konkurs? När summan av alla framida förvänade, diskonerade byesbalansöverskoen ine räcker för a beala skulden. Skuld = ( X M ) i= Ränor = r Skuld Tillgång = j= 1 (X - M) j ( 1 + r) i + j Skuld och Konkurs I princip konkurs närskuld > Tillgång Förra bilden, förenkling av skulden, inga valuakurser ogs med. En sor skuld är i sig inge problem. Hela skulden behöver ine beals illbaka. De är ränorna som skall bealas. Problem när skulden ökar snabbare än illgångarna, dvs illväxen i byesbalansunderskoen är en indikaor! Och när ränor och skuld blir en belasning för landes illväx. Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Grekland Noera a Grekland (= saen) är i en siuaion där ingen vill låna u efersom de ine kan beala illbaka om man ine för en poliik som kan generera illväx och översko i byesbalansen. Anpassa konsumionen efer inkomsen. En hållbar skuld? Skuld framida konsumpion = framida översko? Hållbar skuld? Jusera skulden med konsumpion så a bara den hållbara skulden finns kvar, där ränor kan beala skulden och landes illväx blir opimal Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj

5 Dellösning! Skapa illräckliga byesbalansöversko för a få ned skulden så a 1) ränorna kan bealas och 2) man kan ev. a upp nya lån när så är önskvär Måse minska konsumionen (C+G) och bealar av skulden så fixar de sig. Kan Y öka snabbare ännu läare. Men sora sociala kosnader i lidande om konsumionen vingas ner mycke. Men Sverige, Syd-Korea och andra, valde rä poliik.. Poliik, hålla undan särinressen, förroende för regeringen osv. Slulig lösning Ändra den ekonomiska poliiken så a illväx skapas. I dagsläge måse konsumionen hållas illbaka, sparande öka och därmed också inveseringar. Hia den skuldsock som maximerar värde på alla framida inkomser (knepig joviss). Maximera Landes förmögehe = = ( + r) 1 1 GNI Bo Sjö Maj Bo Sjö Maj Orsaker & Lösning Lösningen ligger ine i avskrivning av skulder uan i avskrivning i kombinaion med ekonomisk poliiska förändringar som ar bor orsaken ill krisen. Den poliik som generar skuld. Borde vara självklar men är de ine. Mosånde är välorganisera. Lokala inressegrupper blockerar beslu. De finns lokala grupper som lever go på a inge förändras. Bo Sjö Maj De räcker ine a praa De krävs rikiga reformer, som håller på lång sik Srukuranpassning e måse. Resurser måse u ur improdukiva sekorer ill mera produkiva sekorer. Många länder har i ubye mo bisånd och nya lån lova reformer men aldrig genomför den. Andra har gjor halvhjärade reformer Idag undersryker Världsbanken även good governance, accounabiliy för regeringar och den offenliga sekorn i kombinaion med lag och rä. Kom ihåg a Världsbanken och IMF bara kan ge råd. De är de enskilda regeringarna som besämmer, ros alla hel- och halvprofessionella gråerskor som skyller all världens elände på Värlsbanken och IMF. Bo Sjö Maj Hur ser de u i framgångsrika länder? Äganderä, marknader, enrepenörer som kan pröva olika ideer och i övrig ekonomiska insiuioner som möjliggör a resurser allokeras ill illväx sekorer och ine låsas in i improdukiva sekorer. Framgångsrika länder är ofas neo exporörer av kapial, S-I = X-M > 0, dvs de genererar så mycke sparande (ro på framiden) a de ine kan invesera alla pengar som skapas i lande idag. Dock för Kina kom ihåg a de har mycke reglerad ekonomi och ingen anpassning av ränor och neoupplåning på människors villkor, uan saen besämmer mycke. Ränan kan ine anpassa sig mo omvärlden.ex. Bo Sjö Maj Skuldavskrivning Heavily Indebed Poor Counries HIPC 38 länder har erkäns som HIPC och få hjälp med avskrivningen Principen: För en poliik som gynnar illväx, och de faiga. Ju bäre poliik ju mer avskrivning. Många bra exempel som Uganda och Mozambique. Bo Sjö Maj

6 Moral Hazard Problemen med skuldavskrivning är 1) Meningslös om ine orsakerna ågärdas 2) Moral Hazard. Om man kan låna uan a behöva beala illbaka raseras syseme. Får alla skuldavskrivning vid problem, blir de lönsam a skapa problem. Resulae av avskrivning uan krav, blir moral hazard och a de blir svårare för länder som behöver a låna i framiden! (PS Moral Hazard är e vikig begrepp) Bo Sjö Maj

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller

Finansmarknaden; En översikt av instrument och värderingsmodeller Finansmarknaden; En översik av insrumen och värderingsmodeller Jan R. M. Röman Deparmen of Mahemaics and Physics Mälardalen Universiy, weden Mälardalen Universiy INLEDNING... Akieopionens villkor... Akieerminens

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft.

SKÄRP DIG! I det nya coach-sverige sitter lösningen till allt i ditt huvud. Följ med till en arbetsförmedling där jobben ska komma med tankekraft. n Hinsehäxan: Vi är ine lika inför lagen! n Tramadol-besvär: Blev paranoid av ableerna 3/2009 Pris: 20 kr Ges u av Riksförbunde för hjälp å narkoika och läkemedelsberoende, RFHL. SKÄRP DIG! I de nya coach-sverige

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt

aktiv Kultur & Fritid PROGRAMFÖRKLARING En rik fritid åt alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under ett helår DINA MÖJLIGHETER Ta tag i ditt projekt PROGRAMFÖRKLARING En rik friid å alla VÅRA ARRANGEMANG Vad K&F gör under e helår DINA MÖJLIGHETER Ta ag i di projek LOPPAN & ANDERS vå glada kulurarbeare på Friidsfesivalen akiv Kulur & Friid Espen Jensen

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem!

Vad sägs om att snygga till en ö? Och ragga kunder på Strand! Drömmer du om nya kunder? Så här ser du till att träffa dem! Vad sägs om a snygga ill en ö? Och ragga kunder på Srand! Nu behöver du ine gå över ön efer nya kunder. Helgen den 17-18 mars slår vi upp dörrarna ill Öliv 2012, Golands nya boendemässa på Wisby Srand.

Läs mer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer

Mät upp- och urladdning av kondensatorer elab011a Namn Daum Handledarens sign. Laboraion Mä upp- och urladdning av kondensaorer Varför denna laboraion? Oscilloskope är e vikig insrumen för a sudera kurvformer. Avsiken med den här laboraionen

Läs mer

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön.

Roparören Norrhagen 8.6 MARK. Husbacka Nässelöt. 1118 Gravfält. 8.6.1 Förutsättningar (figur 77) Hanneberg. Hällvret Långängen Markasjön. MARK Kapiel 8 - Miljöer Björkvreen Norsdike Barköbro Askholmen Naurres. Adolfsdal Tackmyren Skogsborg Mon Brudgrind Barkö Rörmar 95 9 Husbacka Nässelö Mariedal 1 Lillsjön Granlund Norrängen Roparören Norrhagen

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Skuldavskrivning ECOSOC

Skuldavskrivning ECOSOC Skuldavskrivning ECOSOC Imelda Marcos var diktators - fru i Filippinerna 1965 1986. När paret störtades lämnade paret inte bara en stor statsskuld bakom sig utan också en samling 1500 par skor. Ska Filippinerna

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34

En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 En utskrift från Dagens Nyheters nätupplaga, DN.se, 2011-10-05 09:33:34 Chatt om skuldkrisen Publicerad 2011-10-04 17:52 Kommer eurosamarbetet stå pall för krisens påfrestningar? Hur ska Grekland räddas

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

Därför hade alla fel om Grekland

Därför hade alla fel om Grekland Därför hade alla fel om Grekland En perfekt storm av felbedömningar från marknaden, EU, IMF, ECB och inte minst Grekland självt. Sandro Scocco När makten skrev den grekiska krisens historia så handlade

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi.

65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. 65-åringarna är antagligen Sveriges bästa sparare. De har ofta en stabil ekonomi och kan sin egen vardagsekonomi. Samtidigt är de närmaste 20-30 åren väl utstakade. De som fyllt 65 år vet ofta vilka inkomster

Läs mer

ECOFIN-skuldavskrivningar

ECOFIN-skuldavskrivningar ECOFIN-skuldavskrivningar Land: Argentina Delegat: Amanda Schill Republiken Argentina vill inledningsvis påtala att landet hyser enorm empati för länder i skuldkris då republiken Argentina själv drabbades

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock

PENNINGSYSTEMET 1. I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock PENNINGSYSTEMET 1 I det moderna systemet har pengar tre funktioner (minst): Betalningsmedel Värde lagring Värderingssystem/måttstock Text till kort 1 Pengarnas tre funktioner Dagens pengar har fler funktioner

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte

Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte Kundservice: Besvarar allmänna frågor och vid behov kopplar vidare till rätt handläggande team. Kan också ge stöd/vägledning till personer som inte har några skulder hos Kronofogden men som är oroliga

Läs mer