Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programvara. Dimmer KNX: 1, 3 och 4 utgångar Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning"

Transkript

1 Programvara Dimmer KNX: 1, 3 och 4 ugångar Elekriska/mekaniska egenskaper: se produkens användarhandbok Produkreferens Produkbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXA661A TXA661B Dimakor 1-ugång 300W, universal Dimakor 1-ugång 600W, universal STXA661 1.x Version TXA663A Dimakor 3-ugångar 300W, universal STXA663 1.x Version TXA664A Dimakor 4-ugångar 300W, universal STXA664A 1.x Version TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 1 6LE001739A

2 Innehåll 1. Allmän Om denna vägledning Om programme ETS ETS överenssämmelse Programbeskrivningar Hur programvaran Easy ool ser u Allmän beskrivning Insallaion av anordningen Översikspresenaion Ansluning Fysisk adressering Funkionsmoduler för applikaionen Primära funkioner Programmering via ETS Paramerar Val anal använda ugångar (Endas referens TXA663A) Fasa paramerar Ugångarnas funkioner Tändid (mjuk) - Släckid (mjuk) Timer Tvångssyrning Auomaik Scen Kommunikaionsobjek Till/Från Dimring Memorering av lasyp Auomaik Sausindikering Timer Scen Tvångssyrning Programmering via Easy Tool Produkbeskrivning Produkens funkioner Till/Från Relaiv eller absolu dimmereffek (Ljusvärde) Tändid (mjuk) - Släckid (mjuk) Timer Tvångssyrning Auomaik Scen Appendix Specifikaioner TXA661A/B TXA663A TXA664A Egenskaper Index över objeken TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 2 6LE001739A

3 1. Allmän 1.1 Om denna vägledning Denna bruksanvisning har som syfe a beskriva funkionsä och parameerinsällning för apparaerna KNX med hjälp av programvaran ETS eller Easy ool. Den besår av 4 delar: - Allmän informaion. - Paramerar och objek KNX som är illgängliga. - Paramerarna Easy ool är illgängliga. - En bilaga som innehåller de ekniska egenskaperna. 1.2 Om programme ETS ETS överenssämmelse Programmen är kompaibla med ETS4 och ETS5. De kan laddas ner från vår webbsida enlig ordernummer. ETS Version ETS4 (V4.1.8 eller högre) ETS5 Filändelse för kompaibla filer *.knxprod *.knxprod Programbeskrivningar Program STXA661 STXA663 STXA664 Produkreferens TXA661A/B TXA663A TXA664A 1.3 Hur programvaran Easy ool ser u De går a sälla in paramerarna för denna produk med hjälp av konfiguraionsverkyge TXA100. Den besår av en konfiguraionsserver TJA665. De är vikig a uföra en uppdaering av programvaruversionen på konfiguraionsservern. (Se insallaionshandboken TXA100). TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 3 6LE001739A

4 2. Allmän beskrivning 2.1 Insallaion av anordningen Översikspresenaion KNX bryare KNX TXA661A/B Las KNX deekor TXA663A Radiobryare Radiodeekor Radiomediakoppling TXA664A Lokal server ETHERNET Pekskärm Pekskärm Smarphone TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 4 6LE001739A

5 2.1.2 Ansluning - TXA661A/B - TXA663A TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 5 6LE001739A

6 - TXA664A Obs!: min. och max. insällningarna används för a sälla in de lägsa och högsa belysningsnivåerna för ugångarna. Dessa insällningar uppnår man genom a lagra akuella ugångsvärden genom a hålla mosvarande knappar nedrycka bredvid ugången fram på enheen Fysisk adressering För a uföra den fysiska adresseringen eller konrollera bussens närvaro, ryck på lysknappen (se kapiel för knappens placering). Ljus på = buss ansluen och klar för fysisk adressering. Programmeringsläge förblir akivera ills den fysiska adressen har överförs från ETS. När du rycker på knappen igen, avsluas programmeringsläge. Fysisk adressering kan uföras i auomaisk eller manuell läge. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 6 6LE001739A

7 2.2 Funkionsmoduler för applikaionen Produken har flera syrlägen som var och e har en priorie.. Tvångssyrning P R I O R I T E T Hög Låg Prioriesnivå 1 UTGÅNGSMODUL Dimmad ugång Huvudfunkioner* P R I O R I T E T Hög Låg Prioriesnivå 2 * Till/Från - Dimring - Timer - Scen: De sisa kommando som as emo har priorie Primära funkioner Applikaionerna illåer en individuell konfiguraion av anordningarnas ingångar. De vikigase funkionerna är: Till/Från En ugång kan säas på eller sängas av med ill/från-funkionen. Kommando kan komma från bryare, knappar eller andra konrollingångar. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 7 6LE001739A

8 Relaiv eller absolu dimmereffek (Ljusvärde) Med relaiv dimmereffek, ökar eller minskar ljussyrkans värde i förhållande ill den akuella ljussyrkenivån. Dea uppnår man ill exempel genom a hålla en givarknapp nedryck länge. Med en absolu dimmereffek, sälls ljussyrkans värde in på dimmern som e värde i %. Timer Timerfunkionen kan säa på eller sänga av en belysningskres för en insällbar period. Ugången kan skifas ill en önskad ljussyrkenivå för en specificerad period. Timern kan avbryas före ugången av imeriden. En programmerbar förvarning om avsängning meddelade slue på fördröjningsiden genom a halvera den akuella ljussyrkan för ugången. Tvångssyrning Prioriesfunkionen används för a forcera ugången ill en definierad saus. Prioriesfunkionen konrolleras med e kommando på 2 bi. Priorie: Tvångssyrning > Huvudfunkion. Endas e priorieskommando Från ger illsånd ill ugången för konroll. Tillämpning: lås belysningen vara på av säkerhesskäl. Auomaik Funkionen Auomaik gör a du kan syra en ugång parallell med funkionen ON/OFF eller belysningsvärde. De vå funkionerna har samma prioriesnivå. De sisa kommando som as emo påverkar ugångens saus. E exra kommandoobjek används för a akivera eller inakivera auomaiken. Scen Scenfunkionen används för a växla grupper av ugångar i en konfigurerbar fördefinierad saus. En scen akiveras när e 1-bye kommando as emo. Varje ugång kan inkluderas i 64 olika scener. Val anal använda ugångar (Endas referens TXA663A) 1, 2 eller 3 belysningskresar kan konrolleras med denna enhe. Maximal illgänglig sröm per ugång beror på anale ugångar som används. Toala srömeffeken är begränsad ill 900W: 1 ugång använder: 900W. 2 ugångar använder: En 600W-ugång och en 300W-ugång. 3 ugångar använder: 300W per ugång. Manuell läge De manuella läge gör a anordningen kan kopplas ifrån bussen. I dea läge kan varje ugång konrolleras lokal enlig priorie. Sausindikering Sausindikaionen skickar omkopplingssausen ill den individuella ukonaken på KNX bussen. Kommunikaionsobjek Till/Från Dimring Dimakor 1-ugång 300W, universal Ljusvärde Till/Från auomaik Dimvärde i % Auomaik Avakivera auomaik Timer Saus för Avakivera auomaik Sausindikering för Till/Från Sausindikering för ljusnivå Sausindik. vångssyrning Scen Tvångssyrning Memorering av lasyp TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 8 6LE001739A

9 3. Programmering via ETS De olika apparaernas funkion skiljer sig endas genom anale ugångar. Av dea skäl hänvisar allid beskrivningen ill en produk eller en unik ugång. 3.1 Paramerar Val anal använda ugångar (Endas referens TXA663A) Parameer Beskrivning Värde Anal använda ugångar Den här parameern definierar anale ugångar som används för parameeriseringen * Obs!: Om programme sälls in för 3 ugångar och produken har konfigureras för 1 ugång, kommer hämningen i ETS a göras för de 3 vägarna men produken använder endas väg Fasa paramerar De fasa paramerarna är sående och definierar funkionsläge på ugångarnas reläer. Parameer Beskrivning Värde Saus efer nedladdning (ETS) Paramerar skrivs över vid näsa nedladdning (Scener) Saus efer vångssyrning Saus efer busspänningsborfall Ugångssausen förblir oförändrad efer ETS nerladdning. Obs!: Under nerladdningen av ETS-paramerar, förblir ugången oförändrad. Parameerärdena som lagras i enheen överskrivs med de ETS konfigurerade värdena vid näsa nerladdning. Vid slue av priorieen, är ugången: Tillbakakopplad ill sausen som var akiverad före priorieen. Ugångssausen förblir oförändrad under bussreuren. Obs!: anordningen saras om när busspänningen åerkommer. Prioriesfunkioner som var närvarande innan bussens srömavsängning är ine akiva längre (Tvångssyrning). Bibehåll saus Akiv Saus före vångssyrning Bibehåll saus * Sandardvärde TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 9 6LE001739A

10 3.1.3 Ugångarnas funkioner Dea parameerfönser används för a sälla in enheens ugångar. Dessa paramerar är illgängliga individuell för varje ugång Tändid (mjuk) - Släckid (mjuk) Konroll ON OFF Ljusvärde 50% 100% 100% 50% 0% Tändid (mjuk) Släckid (mjuk) TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 10 6LE001739A

11 Parameer Beskrivning Värde Tändid (mjuk) Denna parameer definierar bryarens påsäningshasighe för a uppnå ljussyrkevärde efer ingången i e PÅ-kommando. 0*...1h45m00s Parameer Beskrivning Värde Släckid (mjuk) Timer Dea parameer definierar bryarens AV-hasighe för a nå ljussyrkevärde 0% efer inmaning av AV-kommando. 0*...1h45m00s Timer-funkionen gör a en belysningskres kan ändas under en insällningsbar id. Timern kan avbryas före ugången av imeriden. En programmerbar förvarning om avsängning meddelade slue på fördröjningsiden genom a halvera den akuella ljussyrkan för ugången. Parameer Beskrivning Värde Löpid för imer Denna parameer avgör imerns varakighe. Inakiv, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min*, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h Parameer Beskrivning Värde Förvarning vid släck Denna parameer avgör lediden för avsängningens förvarning. Inakiv, 15 s, 30 s*, 1 min * Sandardvärde TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 11 6LE001739A

12 Funkionsprincip: Konroll Sar Sar Slu Sar Sar Slu 100% Tm Tm Tm Ugång 66% 33% 0% Tp Tp Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON OFF ON OFF Sausindikering Ljusvärde 66% 0% 66% 0% 66% 0% Tm: Löpid för imer Tp: Förvarningsid Obs!: om lediden för förvarningen om avsängningsiden översiger varakigheen för imern, akiveras ine förvarningen för avsängningen. Kommunikaionsobjek: 10 - Ugång 1 - Timer (1 Bi DPT_Swich) 24 - Ugång 2 - Timer (1 Bi DPT_Swich) 38 - Ugång 3 - Timer (1 Bi DPT_Swich) Tvångssyrning Prioriesfunkionen används för a forcera ugången ill en definierad saus. Priorie: Tvångssyrning > Huvudfunkion. Endas e priorieskommando Från ger illsånd ill ugången för konroll. Efer forceringen åeruppar ugången illsånde som den hade innan forceringen (lagringsfunkion). Anordningen reagerar på elegram som as emo via objeke Priorie så smo anges i abellenedan: Telegram som as emo av prioriesobjeke hexadecimal värde Bi 1 (MSB) Binär värde Bi 0 (LSB) Ugångens beeende Slu på priorieen Slu på priorieen Priorie AV Priorie PÅ TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 12 6LE001739A

13 Funkionsprincip: Priorie PÅ Priorie PÅ Slu på priorieen Slu på priorieen Kommando vångssyrning Slu på priorieen Priorie AV Priorie AV Ugång 66% 0% 66% 0% 100% Ugång 66% 33% 0% Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON OFF Sausindik. vångssyrning Slu på priorieen Slu på priorieen Slu på priorieen Tvångssyrning Tvångssyrning Tvångssyrning Kommunikaionsobjek: 12 - Ugång 1 - Tvångssyrning (2 Bi DPT_Bool_Conrol) 26 - Ugång 2 - Tvångssyrning (2 Bi DPT_Bool_Conrol) 40 - Ugång 3 - Tvångssyrning (2 Bi DPT_Bool_Conrol) 13 - Ugång 1 - Sausindik. vångssyrning (1 Bi DPT_Sae) 27 - Ugång 2 - Sausindik. vångssyrning (1 Bi DPT_Sae) 41 - Ugång 3 - Sausindik. vångssyrning (1 Bi DPT_Sae) Auomaik Auomaik-funkionen gör a du kan syr en ugång parallell med ON/OFF-funkionen. De vå funkionerna har samma prioriesnivå. De sisa kommando som as emo påverkar ugångens saus. E exra kommandoobjek används för a akivera eller inakivera auomaiken. Exempel: när en ugång syrs med en ryckknapp och parallell med en auomaik (imer, skymningsrelä, väderlekssaion osv.), kan auomaiken inakiveras av bekvämlighesskäl (semeser, helger, osv.). TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 13 6LE001739A

14 Funkionsprincip: Till/Från Till/Från auomaik Ljusvärde 33% 100% 33% Auomaikens ljusvärde 66% 66% 66% Avakivera auomaik Inakiv Akiv Inakiv Saus för Avakivera auomaik Inakiv Akiv Inakiv 100% Ugång 66% 33% 0% Kommunikaionsobjek: 4 - Ugång 1 - Till/Från auomaik (1 Bi DPT_Swich) 18 - Ugång 2 - Till/Från auomaik (1 Bi DPT_Swich) 32 - Ugång 3 - Till/Från auomaik (1 Bi DPT_Swich) 5 - Ugång 1 - Dimvärde i % Auomaik (1 Bye DPT_Scaling) 19 - Ugång 2 - Dimvärde i % Auomaik (1 Bye DPT_Scaling) 33 - Ugång 3 - Dimvärde i % Auomaik (1 Bye DPT_Scaling) Kommunikaionsobjek: 6 - Ugång 1 - Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) 20 - Ugång 2 - Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) 34 - Ugång 3 - Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) 7 - Ugång 1 - Saus för Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) 21 - Ugång 2 - Saus för Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) 35 - Ugång 3 - Saus för Avakivera auomaik (1 Bi DPT_Swich) TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 14 6LE001739A

15 Scen Scenfunkionen används för a växla grupper av ugångar i en konfigurerbar fördefinierad saus. Varje ugång kan inkluderas i 64 olika scener. Parameer Beskrivning Värde Anal scener Denna parameer avgör anale scener som används. 8* Obs!: placera brickan och muern *1 och dra å för hand. Parameer Beskrivning Scen x Den här parameern gör a du kan akivera mosvarande scen. Parameer Beskrivning Värde Dimvärde för scen x (0-100%) x = 1 ill 64 Denna parameer definierar ljussyrkevärde som appliceras på ugången när du väljer scen x * Obs!: Varje ugång har upp ill 64 scener illgängliga enlig Anale scener som används. Kommunikaionsobjek: 11 - Ugång 1 - Scen (1 Bye DPT_SceneNumber) 25 - Ugång 2 - Scen (1 Bye DPT_SceneNumber) 39 - Ugång 3 - Scen (1 Bye DPT_SceneNumber) * Sandardvärde TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 15 6LE001739A

16 Funkionsprincip: Öka Minska Minska Kommando ljusvärde Sopp Sopp Sopp Sausindikering Ljusvärde 66% 33% 66% 0% 0% 66% Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON Nummer på scen Sparning scen 1 Genomförande scen 1 Genomförande scen 1 100% Ugång 66% 33% 0% Inlärning och lagring av scener Denna process används för a ändra och lagra en scen. Till exempel genom a lokal rycka på knappen i rumme eller genom a usända värden från en visning. För a komma å och lagra scener, måse följande värden skickas: Nummer på scen Komma å scen (Objekvärde: 1 bye) Lagra scen (Objekvärde: 1 bye) 1-64 = Nummer på scen -1 = Nummer på scen +128 Exempel TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 16 6LE001739A

17 Här följer en scenlagring för lokala bryare, ill exempel. Akivera scenen genom a kor rycka på sändaren som sarar den. Ugångarna (ljusen, sluarna osv.) sälls in i önskad saus med de vanliga enheerna för lokal konroll (knappar, fjärrkonroll osv.). Lagra saus för ugångarna genom a rycka i mer än 5 sekunder på sändaren som sarar scenen. Lagringen kan visas genom koridsakivering av ugångarna. Inlärning och lagring på produken Den här proceduren gör a du kan ändra scenen med ryckknapparna som sier fram på produkerna. Akivera scenen med e kor ryck på ryckknappen för sämningsljus som änder scenen, Säll dimmern på läge Manu och säll ugångarna i önska läge genom a rycka på ugångarnas mosvarande ryckknappar, Gå illbaka ill läge Au, Spara scenen genom a rycka och hålla ner ryckknappen som änder scenene i över 5 s, Lagringen signaleras genom en inverering av ugångarnas illsånd under 3 s. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 17 6LE001739A

18 3.2 Kommunikaionsobjek Nummer Namn Objekes funkion Längd C R W T 0 Ugång 1 Till/Från 1 bi C R W - 1 Ugång 1 Dimring 4 bi C R W - 2 Ugång 1 Ljusvärde 1 bye C R W - 3 Ugång 1 Memorering av lasyp 1 bi C R W - 4 Ugång 1 Till/Från auomaik 1 bi C R W - 5 Ugång 1 Dimvärde i % Auomaik 1 bye C R W - 6 Ugång 1 Avakivera auomaik 1 bi C R W - 7 Ugång 1 Saus för Avakivera auomaik 1 bi C R - T 8 Ugång 1 Sausindikering för Till/Från 1 bi C R - T 9 Ugång 1 Sausindikering för ljusnivå 1 bye C R - T 10 Ugång 1 Timer 1 bi C R W - 11 Ugång 1 Scen 1 bye C R W - 12 Ugång 1 Tvångssyrning 2 bi C R W - 13 Ugång 1 Sausindik. vångssyrning 1 bi C R - T 14 Ugång 2 Till/Från 1 bi C R W - 15 Ugång 2 Dimring 4 bi C R W - 16 Ugång 2 Ljusvärde 1 bye C R W - 17 Ugång 2 Memorering av lasyp 1 bi C R W - 18 Ugång 2 Till/Från auomaik 1 bi C R W - 19 Ugång 2 Dimvärde i % Auomaik 1 bye C R W - 20 Ugång 2 Avakivera auomaik 1 bi C R W - 21 Ugång 2 Saus för Avakivera auomaik 1 bi C R - T 22 Ugång 2 Sausindikering för Till/Från 1 bi C R - T 23 Ugång 2 Sausindikering för ljusnivå 1 bye C R - T 24 Ugång 2 Timer 1 bi C R W - 25 Ugång 2 Scen 1 bye C R W - 26 Ugång 2 Tvångssyrning 2 bi C R W - 27 Ugång 2 Sausindik. vångssyrning 1 bi C R - T TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 18 6LE001739A

19 Nummer Namn Objekes funkion Längd C R W T 28 Ugång 3 Till/Från 1 bi C R W - 29 Ugång 3 Dimring 4 bi C R W - 30 Ugång 3 Ljusvärde 1 bye C R W - 31 Ugång 3 Memorering av lasyp 1 bi C R W - 32 Ugång 3 Till/Från auomaik 1 bi C R W - 33 Ugång 3 Dimvärde i % Auomaik 1 bye C R W - 34 Ugång 3 Avakivera auomaik 1 bi C R W - 35 Ugång 3 Saus för Avakivera auomaik 1 bi C R - T 36 Ugång 3 Sausindikering för Till/Från 1 bi C R - T 37 Ugång 3 Sausindikering för ljusnivå 1 bye C R - T 38 Ugång 3 Timer 1 bi C R W - 39 Ugång 3 Scen 1 bye C R W - 40 Ugång 3 Tvångssyrning 2 bi C R W - 41 Ugång 3 Sausindik. vångssyrning 1 bi C R - T 42 Ugång 4 Till/Från 1 bi C R W - 43 Ugång 4 Dimring 4 bi C R W - 44 Ugång 4 Ljusvärde 1 bye C R W - 45 Ugång 4 Memorering av lasyp 1 bi C R W - 46 Ugång 4 Till/Från auomaik 1 bi C R W - 47 Ugång 4 Dimvärde i % Auomaik 1 bye C R W - 48 Ugång 4 Avakivera auomaik 1 bi C R W - 49 Ugång 4 Saus för Avakivera auomaik 1 bi C R - T 50 Ugång 4 Sausindikering för Till/Från 1 bi C R - T 51 Ugång 4 Sausindikering för ljusnivå 1 bye C R - T 52 Ugång 4 Timer 1 bi C R W - 53 Ugång 4 Scen 1 bye C R W - 54 Ugång 4 Tvångssyrning 2 bi C R W - 55 Ugång 4 Sausindik. vångssyrning 1 bi C R - T TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 19 6LE001739A

20 3.2.1 Till/Från Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 0, 14, 28, 42 Ugång x Till/Från 1 bi DPT_Swich C, R, W Dessa objek är allid akiverade. De möjliggör omsällning av ugångskonaken enlig värde som skickas via KNX bussen. NO-konak: - Vid moagningen av e OFF-kommando, ändrar ugången ljusvärde 0%. - Vid moagningen av e ON-kommando, varierar ugången ill de sisa moagna ljusvärde (1 ill 100%) Dimring Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 1, 15, 29, 43 Ugång x Dimring 4 bi C, R, W DPT_Conrol_Dimming Dessa objek är allid akiverade. De illåer en variering av ugången i funkion ill värde som sänds på bussenknx. Ugången dimmas enlig 4 biformavärde som kommer. Objekvärde: b3 b2 b1 b0 C Seg Daafäl Beskrivning Kod C Ökning eller minskning av ljussyrkan 0: Minska 1: Öka Seg Ljussyrka mellan 0% och 100% indela i seg 0: Sopp 1: 100% 2: 50% 3: 25% 4: 12% 5: 6% 6: 3% 7: 1% Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 2, 16, 30, 44 Ugång x Ljusvärde 1 bye DPT_Scaling C, R, W Dessa objek är allid akiverade. De illåer en absolu variaion av ugången i funkion ill värde som sänds på bussen KNX. Ugången dimmas enlig värde som kommer i 1-byeformae och mosvarar % ill ljussyrkevärde som ska uppnås. Objekvärde: 0 ill 255: 0 = 0%, 255 = 100%. Upplösning: Cirka 0.4%. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 20 6LE001739A

21 3.2.3 Memorering av lasyp Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 3, 17, 31, 45 Ugång x Memorering av lasyp 1 bi DPT_Enable C, R, W Dessa objek är allid akiverade. De används för a sara lagringsprocessen enlig värde som skickas i KNX bussen. Denna process varar i cirka 30 sekunder och leder ill en varierande ljussyrka. Efer lagringen, akiveras lasen på de högsa sege och blinkar en gång för a rapporera a inlärningen har sluförs. Om objeke får värde 1, sarar laslagringen Auomaik Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 4, 18, 32, 46 Ugång x Till/Från auomaik 1 bi DPT_Swich C, R, W De här objeke akiveras när parameern Auomaisme är akiv. De möjliggör omsällning av ugångskonaken enlig värde som skickas via KNX bussen. NO-konak: - Vid moagningen av e OFF-kommando, ändrar ugången ljusvärde 0%. - Vid moagningen av e ON-kommando, varierar ugången ill de sisa moagna ljusvärde (1 ill 100%). För yerligare informaion, se: Auomaik. Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 5, 19, 33, 47 Ugång x Dimvärde i % Auomaik 1 bye DPT_Scaling C, R, W De här objeke akiveras när parameern Auomaisme är akiv. De illåer en absolu variaion av ugången i funkion ill värde som sänds på bussen KNX. Ugången dimmas enlig värde som kommer i 1-byeformae och mosvarar % ill ljussyrkevärde som ska uppnås. Objekvärde: 0 ill 255: 0 = 0%, 255 = 100%. Upplösning: Cirka 0.4%. För yerligare informaion, se: Auomaik. Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 6, 20, 34, 48 Ugång x Avakivera auomaik 1 bi DPT_Enable C, R, W De här objeke akiveras när parameern Auomaisme désacivaion är akiv. Med de här objeke kan du akivera auomaikfunkionen. Objekvärde: - Om objeke ar emo värde 0, inakiveras funkionen Auomaik. - Om objeke ar emo värde 1, akiveras funkionen Auomaik. För yerligare informaion, se: Auomaik. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 21 6LE001739A

22 Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 7, 21, 35, 49 Ugång x Saus för Avakivera auomaik 1 bi DPT_Enable C, R, T De här objeke akiveras när parameern Auomaisme désacivaion är akiv. Med de här objeke kan du sälla illsånde på funkionen Auomaik för inakivering av apparaen på buss KNX. Objekvärde: - Om funkionen Auomaik för inakivering ine är akiv, visas e meddelande med e logisk värde 0. - Om funkionen Auomaikför inakivering är akiv, visas e meddelande med e logisk värde 1. Dea objek sänds u vid sausändring. För yerligare informaion, se: Auomaik Sausindikering Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 8, 22, 36, 50 Ugång x Sausindikering för Till/Från 1 bi DPT_Swich C, R, T Dessa objek är allid akiverade. Dea objek gör a sausen för ugångskonaken kan skickas från anordningen via KNX-bussen. Objekvärde: - Om ugångsreläe är öppe, skickas e elegram med de logiska värde 0 ill KNX-bussen. - Om ugångsreläe är säng, skickas e elegram med de logiska värde 1 i KNX-bussen. Dea objek sänds u vid sausändring. Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 9, 23, 37, 51 Ugång x Sausindikering för ljusnivå 1 bye DPT_Scaling C, R, T Dessa objek är allid akiverade. Dea objek möjliggör sändningen av sausen för ljusyrkevärde för ugången via KNX buss. Objekvärde: 0 ill 255: 0 = 0%, 255 = 100%. Dea objek sänds u vid sausändring Timer Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 10, 24, 38, 52 Ugång x Timer 1 bi DPT_Sar C, R, W Dea objek akiveras när parameern Timer är akiv. Dea objek används för a akivera Timer-funkionen för enheen via KNX-bussen. Objekvärde: - Om en upphöjd kan (0 ill 1) når objeke, växlar ugången under en insällbar period. - Om en fallande kan (1 ill 0) når objeke, förblir ugången i dess akuella saus. Obs!: imerns varakighe kan avbryas genom a rycka och håller ner ryckknappen som syr imern. Obs!: när e sarkommando as emo under imern, iniieras imerns varakighe om. För yerligare informaion, se: Timer. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 22 6LE001739A

23 3.2.7 Scen Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 11, 25, 39, 53 Ugång x Scen 1 bye DPT_SceneNumber Dea objek akiveras när parameern Scen är akiv. Dea objek används för a åerkalla eller spara en scen. C, R, W Dealjer om objekes forma följer nedan Inlärning Används ine Nummer på scen Bi 7: 0: Scenen kallas / 1: Scenen sparas. Bi 6: Används ine. Bi 5 ill bi 0: Scennummer från 0 (scen 1) ill 63 (scen 64). För yerligare informaion, se: Scen Tvångssyrning Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 12, 26, 40, 54 Ugång x Tvångssyrning 2 bi DPT_Bool_Conrol C, R, W Dea objek akiveras om parameern Priorie är akiv. Sausen för ugångskonaken avgörs direk av dea objek. Dealjer om objekes forma följer nedan. Den försa bien av dea objek (Bi 0) avgör saus för ugångskonaken, som ska konrolleras med priorie. Den andra bien akiverar eller inakiverar Priorieen. För yerligare informaion, se: Tvångssyrning. Telegram som as emo av prioriesobjeke hexadecimal värde Bi 1 (MSB) Binär värde Bi 0 (LSB) Ugångens beeende Slu på priorieen Slu på priorieen Priorie AV Priorie PÅ TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 23 6LE001739A

24 Nr. Namn Objekes funkion Daayp Flaggor 13, 27, 41, 55 Ugång x Sausindik. vångssyrning 1 bi DPT_Sae C, R, T Dea objek akiveras om parameern Priorie är akiv. Dea objek illåer a sausen för Priorieen skickas från enheen i KNX bussen. Objekvärde: 0 = ej Tvångssyrning, 1 = Tvångssyrning: - Om priorieen inakiveras, skickas e elegram med logikvärde 0. - Om prioriee är akiverad, skickas e elegram med logikvärde 1. Dea objek sänds u vid sausändring. För yerligare informaion, se: Tvångssyrning. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 24 6LE001739A

25 4. Programmering via Easy Tool 4.1 Produkbeskrivning TXA 661A/B: Dimakor 1-ugång 300W, universal Produkvy: Vy över vägarna: 0 Enre 1 Ugång TXA661A TXA 663A: Dimakor 3-ugångar 300W, universal Produkvy: Vy över vägarna: 0 Enre Bryakor 3 ugångar TXA663A TXA663A TXA663A TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 25 6LE001739A

26 TXA 664A: Dimakor 4-ugångar 300W, universal Produkvy: Vy över vägarna: 0 Enre Bryakor 4 ugångar TXA663A TXA663A TXA663A TXA663A Paramerar för en väg Dea parameerfönser används för a sälla in enheens ugångar. Dessa paramerar är illgängliga individuell för varje ugång. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 26 6LE001739A

27 Tillgängliga funkioner Belysning Dimring ON Ökad dimring/on OFF Minskad dimring/off Till/Från Ökad/minskad dimring Till (växla) Dimring Timer Dimring bryare Priorie PÅ Auomaik dimring BP Priorie AV Auomaik dimring bryare Tvångssyrning ON ryckknapp (1) Scen Tvångssyrning OFF ryckknapp (1) Scen-bryare Auomaik ON Avakivera auomaik Auomaik OFF Auomaik inakivering ryckknapp (1) Till/Från auomaik Scen Scen-bryare Avakivera auomaik Auomaik inakivering ryckknapp (1) (1) De här funkionerna finns endas med produker som har ryckknappsingångar med Led för sausindikering. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 27 6LE001739A

28 4.2 Produkens funkioner Till/Från En ugång kan säas på eller sängas av med ill/från-funkionen. Kommando kan komma från bryare, knappar eller andra konrollingångar. ON: gör a du kan ända ljuskresen. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: ingen ågärd OFF: gör a du kan släcka ljuskresen. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: släckning av ljuse Öppning av ingångens konak: ingen ågärd Till/Från: gör a du kan ända eller släcka ljuskresen (bryare). Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: Släckning av ljuse Till (växla): gör a du kan koppla om ljuskresen. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: växling mellan ändning på sisa sparade nivå och släckning av ljuse Successiva söäckningar invererar varje gång sause på ugångens konak. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 28 6LE001739A

29 4.2.2 Relaiv eller absolu dimmereffek (Ljusvärde) Med relaiv dimmereffek, ökar eller minskar ljussyrkans värde i förhållande ill den akuella ljussyrkenivån. Dea uppnår man ill exempel genom a hålla en givarknapp nedryck länge. Med en absolu dimmereffek, sälls ljussyrkans värde in på dimmern som e värde i %. Ökad dimring/on: gör a du kan öka ugångens nivå. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Snabb sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Långvarig sängning av ingångens konak: ökning av ljusnivån Minskad dimring/off: gör a du kan minska ugångens nivå Ingångar WST Hem Ugångar TXA Snabb sängning av ingångens konak: släckning av ljuse Långvarig sängning av ingångens konak: minskning av belysningsnivån Ökad/minskad dimring: gör a du kan variera ljuse med en enda ryckknapp Ingångar WST Hem Ugångar TXA Snabb sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå eller släckning av ljuse Långvarig sängning av ingångens konak: ökning eller minskning av belysningsnivån Dimring: gör a du kan variera ljuse med e fassäll ljusvärde. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på fassäll ljusvärde Öppning av ingångens konak: ingen ågärd TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 29 6LE001739A

30 Obs!: vid förbindelsen ska ljusvärde fassällas för sängningen av ingångens konak. Dimring bryare: gör a du kan variera ljuse med vå fassällda ljusvärden beroende på öppningen eller sängningen av ingångens konak. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på ljusvärde 1 Öppning av ingångens konak: ändning av ljuse på ljusvärde 2 Obs!: vid förbindelsen ska ljusvärdena definieras för öppningen och sängningen av ingångens konak. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 30 6LE001739A

31 4.2.3 Tändid (mjuk) - Släckid (mjuk) Konroll ON OFF Ljusvärde 50% 100% 100% 50% 0% Tändid (mjuk) 2 Släckid (mjuk) Parameer Beskrivning Värde Tändid (mjuk) Denna parameer definierar bryarens påsäningshasighe för a uppnå ljussyrkevärde efer ingången i e PÅ-kommando. 0* s Parameer Beskrivning Värde Släckid (mjuk) Dea parameer definierar bryarens AV-hasighe för a nå ljussyrkevärde 0% efer inmaning av AV-kommando. 0* s * Sandardvärde TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 31 6LE001739A

32 4.2.4 Timer Timer-funkionen gör a en belysningskres kan ändas under en insällningsbar id. Timern kan avbryas före ugången av imeriden. En programmerbar förvarning om avsängning meddelade slue på fördröjningsiden genom a halvera den akuella ljussyrkan för ugången. Parameer Beskrivning Värde Löpid för imer Denna parameer avgör imerns varakighe. Inakiv, 1 s, 2 s, 3 s, 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, 45 s, 1 min, 1 min 15 s, 1 min 30 s, 2 min*, 2 min 30 s, 3 min, 5 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 5 h, 12 h, 24 h Parameer Beskrivning Värde Förvarning vid släck Denna parameer avgör lediden för avsängningens förvarning. Inakiv, 15 s, 30 s*, 1 min Funkionsprincip: Konroll Sar Sar Slu Sar Sar Slu 100% Tm Tm Tm Ugång 66% 33% 0% Tp Tp Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON OFF ON OFF Sausindikering Ljusvärde 66% 0% 66% 0% 66% 0% Tm: Löpid för imer Tp: Förvarningsid Obs!: om lediden för förvarningen om avsängningsiden översiger varakigheen för imern, akiveras ine förvarningen för avsängningen. * Sandardvärde TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 32 6LE001739A

33 Förbindelsen: Timer-funkionen gör a en belysningskres kan ändas under en insällningsbar id. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Snabb sängning av ingångens konak: idsinsälld ändning av ljuse på sisa sparade nivå Avbro av idsfunkionen: Långvarig sängning av ingångens konak: sopp av pågående idsfunkion och släckning av ljuse Obs!: de är möjlig, vid förbindelsen, a fassälla imerns varakighe. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 33 6LE001739A

34 4.2.5 Tvångssyrning Prioriesfunkionen används för a forcera ugången ill en definierad saus. Priorie: Tvångssyrning > Huvudfunkion. Endas e priorieskommando Från ger illsånd ill ugången för konroll. Efer forceringen åeruppar ugången illsånde som den hade innan forceringen (lagringsfunkion). Funkionsprincip: Priorie PÅ Priorie PÅ Slu på priorieen Slu på priorieen Kommando vångssyrning Slu på priorieen Priorie AV Priorie AV Ljusvärde 66% 0% 66% 0% 100% Ugång 66% 33% 0% Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON OFF Sausindik. vångssyrning Slu på priorieen Slu på priorieen Slu på priorieen Tvångssyrning Tvångssyrning Tvångssyrning Obs!: ljusvärde för vångssyrningen on mosvarar den sisa sparade nivån. Länkar - Priorie PÅ: gör a du kan vångssyra och bibehålla ljuskresen änd. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: slu på priorieen - Tvångssyrning ON ryckknapp: gör a du kan vångssyra och hålla ljuskresen änd med en ryckknapp. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: ingen ågärd En andra sängning av ingångens konak avbryer vångssyrningen. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 34 6LE001739A

35 - Priorie AV: gör a du kan vångssyra och hålla ljuskresen släck. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: släckning av ljuse Öppning av ingångens konak: slu på priorieen - Tvångssyrning OFF ryckknapp: gör a du kan vångssyra och hålla ljuskresen släck med en ryckknapp. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: släckning av ljuse Öppning av ingångens konak: ingen ågärd En andra sängning av ingångens konak avbryer vångssyrningen. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 35 6LE001739A

36 4.2.6 Auomaik Auomaik-funkionen gör a du kan syr en ugång parallell med ON/OFF-funkionen. De vå funkionerna har samma prioriesnivå. De sisa kommando som as emo påverkar ugångens saus. E exra kommandoobjek används för a akivera eller inakivera auomaiken. Exempel: när en ugång syrs med en ryckknapp och parallell med en auomaik (imer, skymningsrelä, väderlekssaion osv.), kan auomaiken inakiveras av bekvämlighesskäl (semeser, helger, osv.). Funkionsprincip: Till/Från Till/Från auomaik Ljusvärde 33% 100% 33% Auomaikens ljusvärde 66% 66% 66% Avakivera auomaik Inakiv Akiv Inakiv Saus för Avakivera auomaik Inakiv Akiv Inakiv 100% Ugång 66% 33% 0% Länkar - Auomaik ON: gör a du kan ända ljuskresen med auomaiken. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: ingen ågärd TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 36 6LE001739A

37 - Auomaik OFF: gör a du kan ända ljuskresen med auomaiken. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: släckning av ljuse Öppning av ingångens konak: ingen ågärd - Till/Från auomaik: gör a du kan ända eller släcka ljuskresen med hjälp av auomaiken (bryare). Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: släckning av ljuse - Auomaik dimring BP: gör a du kan variera ljuse med e ljusvärde som fassälls med auomaiken. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på sisa sparade nivå Öppning av ingångens konak: släckning av ljuse Obs!: vid förbindelsen ska ljusvärde fassällas för sängningen av ingångens konak. - Auomaik dimring bryare: gör a du kan variera ljuse med vå ljusvärden som fassälls enlig öppningen eller sängningen av ingångens konak med hjälp av auomaiken. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: ändning av ljuse på ljusvärde 1 Öppning av ingångens konak: ändning av ljuse på ljusvärde 2 TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 37 6LE001739A

38 Obs!: vid förbindelsen ska ljusvärdena definieras för öppningen och sängningen av ingångens konak. - Avakivera auomaik: gör a du kan inakivera auomaiken. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: inakiverad auomaik Öppning av ingångens konak: akiverad auomaik - Auomaik inakivering ryckknapp: gör a du kan inakivera auomaiken med en ryckknapp. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: inakiverad auomaik Öppning av ingångens konak: ingen ågärd En andra sängning av ingångens konak orsakar en akivering av auomaiken. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 38 6LE001739A

39 4.2.7 Scen Scenfunkionen används för a växla grupper av ugångar i en konfigurerbar fördefinierad saus. Varje ugång kan inkluderas i 8 olika scener. Funkionsprincip: Öka Minska Minska Kommando ljusvärde Sopp Sopp Sopp Sausindikering Ljusvärde 66% 33% 66% 0% 0% 66% Sausindikering för Till/ Från ON OFF ON Nummer på scen Sparning scen 1 Genomförande scen 1 Genomförande scen 1 100% Ugång 66% 33% 0% Inlärning och lagring av scener Denna process används för a ändra och lagra en scen. Till exempel genom a lokal rycka på knappen i rumme eller genom a usända värden från en visning. För a komma å och lagra scener, måse följande värden skickas: Nummer på scen Komma å scen (Objekvärde: 1 bye) Lagra scen (Objekvärde: 1 bye) 1-64 = Nummer på scen -1 = Nummer på scen +128 Exempel TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 39 6LE001739A

40 Här följer en scenlagring för lokala bryare, ill exempel. Akivera scenen genom a kor rycka på sändaren som sarar den. Ugångarna (ljusen, sluarna osv.) sälls in i önskad saus med de vanliga enheerna för lokal konroll (knappar, fjärrkonroll osv.). Lagra saus för ugångarna genom a rycka i mer än 5 sekunder på sändaren som sarar scenen. Lagringen kan visas genom koridsakivering av ugångarna. Inlärning och lagring på produken Den här proceduren gör a du kan ändra scenen med ryckknapparna som sier fram på produkerna. Akivera scenen med e kor ryck på ryckknappen för sämningsljus som änder scenen, Säll dimmern på läge Manu och säll ugångarna i önska läge genom a rycka på ugångarnas mosvarande ryckknappar, Gå illbaka ill läge Au, Spara scenen genom a rycka och hålla ner ryckknappen som änder scenene i över 5 s, Lagringen signaleras genom en inverering av ugångarnas illsånd under 3 s. Länkar - Scen: scenen akiveras genom a en ryckknapp rycks ner. Ingångar WST Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: akivering av scenen Öppning av ingångens konak: ingen ågärd Obs!: vid förbindelsen ska scenens nummer anges för sängningen av ingångens konak. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 40 6LE001739A

41 - Scen-bryare: scenen akiveras beroende på öppningen eller sängningen av ingångens konak. Ingångar TXB692F Hem Ugångar TXA Sängning av ingångens konak: akivering av scenen 1 Öppning av ingångens konak: akivering av scenen 2 Obs!: vid förbindelsen ska scenens nummer anges för öppningen eller sängningen av ingångens konak. TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 41 6LE001739A

42 5. Appendix 5.1 Specifikaioner TXA661A/B TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 42 6LE001739A

43 5.1.2 TXA663A TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 43 6LE001739A

44 5.1.3 TXA664A 5.2 Egenskaper TXA664A Enhe TXA661A/B TXA663A TXA664A Max. anal gruppadresser Max. anal allokeringar Objek TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 44 6LE001739A

45 5.3 Index över objeken Till/Från Dimring Ljusvärde Memorering av lasyp Till/Från auomaik Dimvärde i % Auomaik Avakivera auomaik Saus för Avakivera auomaik Sausindikering för Till/Från Sausindikering för ljusnivå Timer Scen Tvångssyrning Sausindik. vångssyrning TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 45 6LE001739A

46 SE Hager Elekro AB Box GÖTEBORG Sweden Tel: Fax: TXA661 A/B - TXA663A - TXA664A 46 6LE001739A

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok

Programvara. A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Programvara A faire Modul 1 utgång Till/Från Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXB601B 1 utgång

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic A 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0, 7.0 Lågspänningsurusning nvändarmanual Building a Newavancer Elecricl'élecricié World Qui fai auan? Elekroniska skydd Micrologic.0, 5.0, 6.0 och 7.0 Inrodukion

Läs mer

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning

Inbyggd radio-styrenhet 1-10 V Bruksanvisning Version: R 2.1 Ar. r.: 0865 00 Funkion Radio-syrenheen möjliggör en radiosyrd ändning/ släckning och ljusdämpning av en belysning. Inkopplingsljussyrkan kan sparas i apparaen som memory-värde. Bejäning

Läs mer

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28

43.036/1 NRT 107 F031 8...38 P, PI, P-PI 110...230 V~ 0.28 NRT 107 F041 8...38 P, PI, P-PI 24 V~ 0.28 43.036/1 NR 10: Regulaor för lufkondiionering (värme/kyla) Kompak regulaor för lufkondiionering med pulsade ugångar för 2- och 4-rörs sysem för värme och kyla i separaa rum. Lämplig för alla yper av byggnader.

Läs mer

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator

BASiQ. BASiQ. Tryckoberoende elektronisk flödesregulator Tryckoberoende elekronisk flödesregulaor Beskrivning är en komple produk som besår av e ryckoberoende A-spjäll med mäenhe som är ansluen ill en elekronisk flödesregulaor innehållande en dynamisk differensryckgivare.

Läs mer

2 Laboration 2. Positionsmätning

2 Laboration 2. Positionsmätning 2 Laboraion 2. Posiionsmäning 2.1 Laboraionens syfe A sudera olika yper av lägesgivare A sudera givarnas saiska och dynamiska egenskaper 2.2 Förberedelser Läs laboraionshandledningen och mosvarande avsni

Läs mer

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL!

Exempeltenta 3 SKRIV KLART OCH TYDLIGT! LYCKA TILL! Exempelena 3 Anvisningar 1. Du måse lämna in skrivningsomslage innan du går (även om de ine innehåller några lösningsförslag). 2. Ange på skrivningsomslage hur många sidor du lämnar in. Om skrivningen

Läs mer

TXA100 Konfigurationsverktyg Snabbstartsguide

TXA100 Konfigurationsverktyg Snabbstartsguide TXA100 Konfigurationsverktyg 09/2015 6LE001658A 1. FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN... 3 1.1 ANSLUTNING AV DOSAN... 3 1.2 INSTALLATION AV UPPSTARTAREN... 4 1.3 VAL AV WIFI-NÄTVERK... 4 1.4 STARTA PROGRAMMET... 5

Läs mer

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol

Omgivnings temperatur. Drift: -5 C till +45 C. Lagring: -25 C till +55 C. Transport: -25 C till +70 C. Luftfuktighet: Max 93 % EU Direktiv: Symbol P2670 Manöverenhet tan Senso Art. nr. 20 06 078 E 7 586 Färg Vit 3. Teknisk information Initiering: Telegram sänds tidigast 6 sekunder efter initiering. indikeringselement: Manöverelement: En grön LED

Läs mer

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual

Elektroniska skydd Micrologic 2.0 och 5.0 Lågspänningsutrustning. Användarmanual Elekoniska skydd Lågspänningsuusning Användarmanual Building a Newavancer Elecicl'élecicié World Qui fai auan? Elekoniska skydd Inodukion ill de elekoniska skydde Lära känna de elekoniska skydde Funkionsöversik

Läs mer

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM

Lektion 4 Lagerstyrning (LS) Rev 20130205 NM ekion 4 agersyrning (S) Rev 013005 NM Nedan följer alla uppgifer som hör ill lekionen. De är indelade i fyra nivåer där nivå 1 innehåller uppgifer som hanerar en specifik problemsällning i age. Nivå innehåller

Läs mer

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun

Miljörapport 2014. Marma Avloppsreningsverk. Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk Söderhamns Kommun Miljörappor 2014 Marma Avloppsreningsverk 2 (19) Innehållsföreckning Grunddel... 3 Texdel... 4 1. Verksamhesbeskrivning... 4 2. Tillsånd... 4

Läs mer

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning

Ingen återvändo TioHundra är inne på rätt spår men behöver styrning Hans Andersson (FP), ordförande i Tiohundra nämnden varanna år och Karin Thalén, förvalningschef TioHundra bakom solarna som symboliserar a ingen ska falla mellan solar inom TioHundra. Ingen åervändo TioHundra

Läs mer

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015

Diarienummer KF2016-101. Miljörapport 2015 Diarienummer KF2016-101 Miljörappor 2015 Käppalaförbunde 2 (20) Innehåll 1. Verksamhesbeskrivning 3 1.1. Miljöaspeker och miljöpåverkan... 3 1.2. Ny rökammare och anläggning för högflödesrening... 4 1.3.

Läs mer

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation

Om antal anpassningsbara parametrar i Murry Salbys ekvation 1 Om anal anpassningsbara paramerar i Murry Salbys ekvaion Murry Salbys ekvaion beskriver a koldioxidhalen ändringshasighe är proporionell mo en drivande kraf som är en emperaurdifferens. De finns änkbara

Läs mer

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1

S ANSLUTNINGAR KOPPLINGSPLINT CN1 ELEKTRONIKSKÅP LRX 2035 READER Enfas elektronikskåp för automatikstyrning av vipportar och jalusiportar med inbyggd radiomottagare och möjligheten till anslutning av 1 eller 2 beröringsfria läsare BeSAFE

Läs mer

Gör installationen smart med quicklink och easy

Gör installationen smart med quicklink och easy Gör installationen smart med quicklink och easy of cfg of quicklink Perfekt problemlösare vid renoveringar Det trådlösa alternativet quicklink gör det riktigt enkelt. Du sparar inte bara in på kostsam

Läs mer

e-sense move dali Manual

e-sense move dali Manual e-sense move dali Manual Innehåll Moves grundläggande funktionssätt...4 5 Programmera RF-signalen...6 7 Ta bort RF-signalen...8 Förinställda scenarion...9 Alternativ för mottagande av RF-signaler...10

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning SV Insallaions- och sköselanvisning V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail:

Läs mer

Xtra-2 (Ver )

Xtra-2 (Ver ) Xra-2 (Ver 2008-01-30) Yre signaler som påverkar exekveringen hos processorn CPU12 (Förenklad beskrivning) Nedan beskrivs re olika syrsignaler som på olika sä syr exekveringen hos processorn CPU12. Signalerna

Läs mer

Controller. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2012-09-03 BuildingPortalSuite Controller - Beskrivning

Controller. Beskrivning. En del av BuildingPortalSuite. 2012-09-03 BuildingPortalSuite Controller - Beskrivning Beskrivning En del av BuildingPortalSuite 1 Översikt Väderdata med temperatur, vind, ljus och regn Bläddra mellan olika sidor Klicka på pilarna för att bläddra Knappar med valda funktioner Placeringen

Läs mer

3. Matematisk modellering

3. Matematisk modellering 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3. Maemaisk modellering 3. Modelleringsprinciper 3.. Modellyper För design oc analys av reglersysem beöver man en maemaisk modell, som beskriver sysemes

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Best. nr. : 2180 00 Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Kan medföra allvarliga kroppsskador, eldsvåda eller

Läs mer

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6

Uppgift 1 (max 5p) Uppgift 2 (max 5p) Exempeltenta nr 6 ppgf (max 5p) Exempelena nr 6 ppgfen går u på a förklara några cenrala begrepp nom kursen. Svara korfaa men kärnfull och ange en förklarng på e fåal menngar som ydlg beskrver var och e av de fem begreppen.

Läs mer

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet

Strategiska möjligheter för skogssektorn i Ryssland med fokus på ekonomisk optimering, energi och uthållighet 1 File = SweTrans_RuMarch09Lohmander_090316 ETT ORD KORRIGERAT 090316_2035 (7 sidor inklusive figur) Sraegiska möjligheer för skogssekorn i Ryssland med fokus på ekonomisk opimering, energi och uhållighe

Läs mer

Programvara. GPS väderstation KNX Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning

Programvara. GPS väderstation KNX Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok. TP-anordning Radioanordning Programvara GPS väderstation KNX Elektriska/mekaniska egenskaper: se produktens användarhandbok A faire Produktreferens Produktbeskrivning Programvarans ref TP-anordning Radioanordning TXE530 GPS väderstation

Läs mer

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande

Detta kan ni själva ta fram i word: Skriva ut en lista över kortkommandon, gör följande Dea kan ni själva a fram i word: Skriva u en lisa över korkommandon, gör följande 1. Peka på Makro på -menyn och klicka sedan på Makron. 2. Klicka på Word-kommandon i ruan Makron i. 3. Klicka på kommandon

Läs mer

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153

FÖRSVARETS MATERIELVERK FÖRSVARSSTANDARD FSD 5153 2001-02-09 3 1 (29) Grupp M04-T SMÄLTSVETSNING SAMT HÅRD- OCH SVETSLÖDNING PÅ LUFTVÄRDIGHETSPÅVERKANDE FÖRSVARSMATERIEL Innehållsföreckning Huvudrubrik DEFINITIONER OCH BETECKNINGAR 1-2 1 ALLMÄNT 2 2 KVALITETSSYSTEM

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 4. 2010. Räntekostnaders bidrag till KPI-inflationen. Av Marcus Widén FÖRDJUPNNGS-PM Nr 4. 2010 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen Av Marcus Widén 1 Ränekosnaders bidrag ill KP-inflaionen dea fördjupnings-pm redovisas a en ofa använd approximaiv meod för beräkning av

Läs mer

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten

Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet. Arbetstagarbegreppet 12/3/2014. Bedömningskriterier. Grund rekvisiten Föreläsning 2 Ingående Innehåll Upphörande LAS Kollekivaval Ansällningsaval Arbesgivare Arbesagare Arbesagarbegreppe Arbesagarbegreppe Grund rekvisien 1. Aval (frivillighe) 2. Fysisk person 3. Ena paren

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Instruktioner för analys- appen

Instruktioner för analys- appen Instruktioner för analys- appen 1. Inledning 2. Inloggning (behöver bara göras 1 gång eller vid omstart av telefonen) 3. Select (välj butik och sortiment) 4. Scan (läs streckkoder) 5. Analysera (vad saknas/vad

Läs mer

TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual

TXA100 Konfigurationsverktyg Installationsmanual TXA100 Konfigurationsverktyg 04/2016 6LE001478D 1. INTRODUKTION... 4 1.1 1.2 SYFTE MED DOKUMENTET... 4 ÖVERSIKT AV KNX-PROJEKTEN... 4 2. ALLMÄN PRESENTATION... 6 2.1 KONFIGURATION OCH HANTERING AV KNX-PROJEKTEN...

Läs mer

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS

EDL. Enkel DALI-styrning av LED. Styrenheter. Strömförsörjning DALI-bus. Styrdon. scene DOT. push DOT. motion DOT. Dali BUS . Enkel DALI-styrning av LED Styrenheter push motion scene Strömförsörjning DALI-bus Dali BUS Styrdon Ljusstyrningssystem - Enkel DALI-styrning av LED Idag blir det allt vanligare att man vill ha full

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-21L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-21L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt anropsnummer (eller direktknappen med ditt namn på). Därefter ringer Din

Läs mer

Monteringsanvisning och Garanti

Monteringsanvisning och Garanti Monteringsanvisning och Garanti Sängen som ger dig mer Stjärnbädden har en tydlig filosofi att ge högsta kvalitet, bästa sovkomfort och att alltid erbjuda riktigt prisvärda sängar Med en säng från Stjärnbädden

Läs mer

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås

Arcus-EDS. Produktbeskrivning. Gateway KNX / DMX. KNX-GW-DMX Art.-Nr. 550017. Maj 2012. LedLab AB Kungegårdsgatan 7 441 57 Alingsås Arcus-EDS Gateway KNX / DMX Art.-Nr. 550017 Kungegårdsgatan 7 Maj 2012 410 e11 Funktionsprincip och användningsområde KNX-DMX Gateway är ett gränssnitt mellan KNX-buss och DMX512-buss. Den kombinerar utrustning

Läs mer

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom

Välkommen till. och. hedersvåld försvara ungdomarnas rättigheter. agera mot. Illustration: www.istockphoto.com. juno blom Välkommen ill och Illusraion: www.isockphoo.com # 6 OKTOBER 2009 årg 3 SkandinaviSk SjukvårdSinformaion agera mo juno blom hedersvåld försvara ungdomarnas räigheer Själavårdarna inom Kriminalvården samalar

Läs mer

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer:

Dagens förelf. Arbetslöshetstalet. shetstalet och BNP. lag. Effekter av penningpolitik. Tre relationer: Blanchard kapiel 9 Penninmänd, Inflaion och Ssselsänin Daens förelf reläsnin Effeker av penninpoliik. Tre relaioner: Kap 9: sid. 2 Phillipskurvan Okuns la AD-relaionen Effeken av penninpoliik på kor och

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Natt- och dagkalendern

Natt- och dagkalendern Bruksanvisning Natt- och dagkalendern Art.nr 508300 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup... 6 Byte

Läs mer

HDMI Extender över Ethernet

HDMI Extender över Ethernet HDMI Extender över Ethernet MODEL: IP-1000 TX/RX Bäste kund Tack för att du köpt denna produkt. För optimal prestanda och säkerhet bör du läsa dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn

ByggeboNytt. Kenth. i hyresgästernas tjänst. Getingplåga Arbetsförmedlingen på plats i Alvarsberg. Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn ByggeboNy Nr 3 2012 Byggebo AB, Box 34, 572 21 Oskarshamn Geingplåga Arbesförmedlingen på plas i Alvarsberg Kenh i hyresgäsernas jäns Sark posiiv rend Den posiiva renden håller i sig. Under sommaren har

Läs mer

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET?

KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? KOLPULVER PÅ GAMLA FINGERAVTRYCK FUNGERAR DET? En undersökning av hur väl kolpulver framkallar åldrade fingeravryck avsaa på en ickeporös ya. E specialarbee uför under kriminaleknisk grundubildning vid

Läs mer

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000.

Om du använder ett elektromagnetiskt lås (med skjuvspärr), rekommenderas du använda en annan strömkälla än den som är kopplad till PROMI1000. b PROMI1000 CDVI Sweden AB Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE SKYDDSKLASS

Läs mer

Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. Busskopplare DIN Art.-nr. 2. Montering. 3. Tekniska data. Innehållsförteckning. 1. Funktion

Copyright Eljo AB SYSTEMKOMPONENTER. Busskopplare DIN Art.-nr. 2. Montering. 3. Tekniska data. Innehållsförteckning. 1. Funktion Busskopplare DIN Ar.-nr. E 17 580 12 2. Monering Busskopplaren DIN snäpps fas på en DIN-skena EN50022-35x7,5 med inklisrad daaskena. Applikaionsmodulerna, DIN-S, moneras på busskopplarens vänsersida. Bussansluning

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kor sik: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sik Arbesmarknad och inflaion AS-AD modellen Ekonomin på lång sik Ekonomisk illväx över flera

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

Natt och Dagkalendern

Natt och Dagkalendern Bruksanvisning Natt och Dagkalendern med Bild Art.nr 508350 Rev A SE 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Komma igång... 4 Inställning av veckodag, datum och tid... 5 Tidsintervaller... 5 Batteribackup...

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120

MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 MONTERINGSANVISNING & BRUKSANVISNING för CARGARD Portstyrning RDC 30 / RDC 120 CSD AB 2000-05-02 FUNKTIONSBESKRIVNING: GarGard's Portstyrning är avsedd för öppning och stängning av elektriska garageportar,

Läs mer

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller!

bättre säljprognoser med hjälp av matematiska prognosmodeller! Whiepaper 24.9.2010 1 / 5 Jobba mindre, men smarare, och uppnå bäre säljprognoser med hjälp av maemaiska prognosmodeller! Förfaare: Johanna Småros Direkör, Skandinavien, D.Sc. (Tech.) johanna.smaros@relexsoluions.com

Läs mer

Applikationsbeskrivning

Applikationsbeskrivning Hersteller Berker Taster ETS Tastsensor-Modul 1fach Applikationsbeskrivning KNX tryckknappsmodul 1-vägs med integrerad busskopplingsenhet KNX tryckknappsmodul dubbel, med integrerad busskopplingsenhet

Läs mer

Texten " alt antagna leverantörer" i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår.

Texten  alt antagna leverantörer i Adminstrativa föreskrifter, kap 1 punkt 9 utgår. I Anal: 4 Bilaga Avalsmall Ubilning (si. 6) Föryligane önskas om vilken sors ubilning som avses i skrivningen Ubilning skall illhanahållas kosnasfri 0 :40:04 Se a sycke. "Vi leverans ubilar leveranören

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L

Installatörs- och användarhandbok DI-623-99L Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-99L Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han # och Ditt 2-siffriga anropsnummer alt. endast ditt telefonnummer (eller direktknappen

Läs mer

3 Rörelse och krafter 1

3 Rörelse och krafter 1 3 Rörelse och krafer 1 Hasighe och acceleraion 1 Hur lång id ar de dig a cykla 5 m om din medelhasighe är 5, km/h? 2 En moorcykel accelererar från sillasående ill 28 m/s på 5, s. Vilken är moorcykelns

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_1-1305 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30

FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 15.30 Tekniska högskolan vid LiU Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam TENTAMEN I TPPE13 PRODUKTIONSEKONOMI för I,Ii FREDAGEN DEN 21 AUGUSTI 2015, KL 14-18 Sal: Provkod:

Läs mer

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker

Konsumtion, försiktighetssparande och arbetslöshetsrisker Fördjupning i Konjunkurläge juni 12 (Konjunkurinsiue) Konjunkurläge juni 12 75 FÖRDJUPNING Konsumion, försikighessparande och arbeslöshesrisker De förvänade inkomsborfalle på grund av risk för arbeslöshe

Läs mer

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker.

Installation och montering av elektriska enheter får bara utföras av kvalificerade elektriker. Touchsensor 3 Plus 2kanals F100 Best. nr. : 2042 xx Touchsensor 3 plus 3kanals (1+2) F100 Best. nr. : 2043 xx Touchsensor 3 Plus 6kanals (2+4) F100 Best. nr. : 2046 xx Bruksanvisning 1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR- 252 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik u niversell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmer funktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor,

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2

Föreläsning 8. Kap 7,1 7,2 Föreläsning 8 Kap 7,1 7,2 1 Kap 7: Klassisk komponenuppdelning: Denna meod fungerar bra om idsserien uppvisar e saisk mönser. De är fyra komponener i modellen: Muliplikaiv modell: Addiiv modell: där y

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin

MIDI SW-35. MIDI kanal 1 melodi MIDI kanal 2 bas MIDI kanal 10 trummor MIDI IN. Mottager MIDI kanal = 1 Spelar melodin / VARIATION/ ACCOMP PLAY/PAUSE REW TUNE/MIDI 3- LESSON 1 2 3 MIDI Vad innebär MIDI? Förkorningen MIDI sår för Musical Insrumen Digial Inerface och syfar på en global norm för digiala signaler och ansluningar

Läs mer

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning

Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning Anfallslarm EPI-2000(-P) Bruksanvisning 1 Beskrivning EPI-2000 är ett hjälpmedel för att påkalla hjälp för personer som drabbas av skakningar vid t ex ett generaliserat toniskt-kloniskt anfall (grand-mal)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BRUKSANVISNING S8 s8bruks.doc Innehållsförteckning 1. System S8...2 2.0 Handhavande för kontrollenhet med lysdioder...3 2.1 Koppla till anläggningen...3 2.1.1 Om anläggningen inte går att koppla till...3

Läs mer

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70

Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 Bruksanvisning Kopplingsur 19 164 70 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation. 2. Installation skall göras av behörig elektirker. 3. Bryt strömmen innan installation.

Läs mer

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com

T A 3 0 / T A 3 5. Bruksanvisning. www.defa.com T A 3 0 / T A 3 5 Bruksanvisning S www.defa.com Gratulerar till ditt nya DEFA Transportlarm! Med över 40 års erfarenhet med utveckling av bilelektriska produkter, är du med ditt DEFA AutoSecurity transport

Läs mer

Falck 6709 Armbandssändare

Falck 6709 Armbandssändare Bruksanvisning Falck 6709 Armbandssändare Artikelnr: 320 866 Innehållsförteckning Beskrivning av Falck 6709 Armbandssändare... 2 Leverans... 3 Kodning... 3 Avkodning... 4 Test... 4 Underhåll... 5 Batteribyte...

Läs mer

Falck 6709 Magnetkontakt sändare

Falck 6709 Magnetkontakt sändare Bruksanvisning Falck 6709 Magnetkontakt sändare Artikelnr: 320 867 Innehållsförteckning Falck 6709 Magnetkontakt sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Magnetkontakt sändare... 2 Montering...

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9

TISDAGEN DEN 20 AUGUSTI 2013, KL 8-12. Ansvarig lärare: Helene Lidestam, tfn 282433 Salarna besöks ca kl 9 ekniska högskolan vid Li Insiuionen för ekonomisk och indusriell uveckling Produkionsekonomi Helene Lidesam EAME I PPE08 PROKIOSEKOOMI för M ISAGE E 20 AGSI 203, KL 8-2 Sal: ER Provkod: E2 Anal uppgifer:

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 1 Djupfrysning Spara för framtida bruk Notice-SV-BITRONIC1-SC-1 Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM /

Läs mer

Bygget är det roligaste vi gjort

Bygget är det roligaste vi gjort d r ö m h u s1 Humlebacken. E Karlsonhus på 1,5 plan med sammanlag 218 kvadrameer. Här bor Mikael och Viveka Gulda med barnen Josefin, 17 år, och Max, 14 år, sam de vå heliga birmakaerna Beckham och Hamle.

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00

Radio Instabus omvandlare AP Art.nr: 0868 00 Art.nr: 0868 00 Systeminformation Den här enheten är en produkt i instabus EIB systemet och motsvarar EIBA direktiven. För förståelse förutsätts omfattande fackkunskaper genom instabus utbildning. Enhetens

Läs mer

Laboration 3: Växelström och komponenter

Laboration 3: Växelström och komponenter TSTE20 Elekronik Laboraion 3: Växelsröm och komponener v0.2 Ken Palmkvis, ISY, LiU Laboraner Namn Personnummer Godkänd 1 Översik I denna labb kommer ni undersöka beeende när växelspänningar av olika frekvens

Läs mer

Fysisk adress. Exempel: Område (B) Linje (L) Deltagare (T) 1.1.15. KNX: The world s only open STANDARD for Home & Building Control. Page No.

Fysisk adress. Exempel: Område (B) Linje (L) Deltagare (T) 1.1.15. KNX: The world s only open STANDARD for Home & Building Control. Page No. Fysisk adress Varje EIB-deltagare får en unik adress i systemet genom parametrering Den fysiska adressen ger deltagaren ett namn, dvs ett nummer Det är uppdelat i område, linje och deltagarnummer Exempel:

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Exempeluppgift i Logikstyrning. 1 Inledning. 2 Insignaler och utsignaler

Exempeluppgift i Logikstyrning. 1 Inledning. 2 Insignaler och utsignaler Exempeluppgift i Logikstyrning Inledning Idén med detta papper är att ge en allmän beskrivning av labbutrustningen och tips för hur man kan lösa olika praktiska problem i samband med laborationen. Läs

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik

AMatematiska institutionen avd matematisk statistik Kungl Tekniska Högskolan AMaemaiska insiuionen avd maemaisk saisik TENTAMEN I 5B86 STOKASTISK KALKYL OCH KAPITALMARKNADSTE- ORI FÖR F4 OCH MMT4 LÖRDAGEN DEN 5 AUGUSTI KL 8. 3. Examinaor : Lars Hols, el.

Läs mer

Damm och buller när avfall blir el

Damm och buller när avfall blir el Damm och buller när avfall blir el Här blir avfall värme och el, rä och flis eldas i sora pannor. De är rör med ånga, hjullasare och långradare, damm och buller. En miljö som både kan ge skador och sjukdomar

Läs mer

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829

Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 Quickstartmanual Logger L-8828 / L8829 (ver. 1.10. injektor solutions 2005) web: www.termometer.se 2005-09-15 e-mail: info@termometer.se tel: kontor 08-753 00 04 fax: 0709 66 78 96 besöksadress: Källvägen

Läs mer

2009-11-20. Prognoser

2009-11-20. Prognoser 29--2 Progoser Progoser i idsserier: Gissa e framida värde i idsserie killad geemo progoser i regressio: De framida värde illhör ie daaområde. fe med e progosmodell är a göra progos, ie a förklara de hisoriska

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812

JätteKnappen. Ett förstorat tangentbord till telefonen. Svart, art.nr. 200 812 Bruksanvisning JätteKnappen Ett förstorat tangentbord till telefonen Svart, art.nr. 200 812 2 Innehållsförteckning JätteKnappen... 4 Vad är Jätteknappen?... 5 Batteri... 5 Telefontillkoppling... 6 Generellt

Läs mer

Skillnaden mellan KPI och KPIX

Skillnaden mellan KPI och KPIX Fördjupning i Konjunkurläge januari 2008 (Konjunkurinsiue) Löner, vinser och priser 7 FÖRDJUPNNG Skillnaden mellan KP och KPX Den långsikiga skillnaden mellan inflaionsaken mä som KP respekive KPX anas

Läs mer

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1

Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 Bruksanvisning till LEDMasterBasic1 En snabbguide V 1.0 2012-07-31 Innehåll ALLMÄNT... 2 VIKTIGT... 2 INKOPPLING:... 2 INSTALLATION AV KONFIGURATIONSPROGRAM... 2 ATT ANVÄNDA KONFIGURATIONSPROGRAMMET...

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

ETS4 för nybörjare. 8 steg till framgång

ETS4 för nybörjare. 8 steg till framgång ETS4 för nybörjare 8 steg till framgång Steg 1 8 steg till framgång med ETS4 Starta ETS4 Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet Installationen av ETS4 kan göras via inställningarna som tillhandahålls från

Läs mer

HDMI Extender över Ethernet

HDMI Extender över Ethernet HDMI Extender över Ethernet MODEL:IP-1000 TX/RX Bäste kund Tack för att du köpt denna produkt. För optimal prestanda och säkerhet bör du läsa dessa instruktioner noggrant innan du ansluter, använder eller

Läs mer

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT

INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT CITROËN INFO DIAG DIAGNOSINSTRUMENT LEXIA PROXIA CD 29 SERVICE- AVDELNINGEN FILIALER/IMPORTÖRER CITROËN NYBILSDISTRIBUTÖR - Leveransservice - Kampanjkoordinator AUKTORISERADE VERKSTÄDER - Servicechef -

Läs mer

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun

Upphandlingar inom Sundsvalls kommun Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 1 Innehåll Upphandlingar inom Sundsvalls kommun 3 Kommunala upphandlingar - vad är de? 4 Kommunkoncernens upphandlingspolicy 5 Vad är e ramaval? 6 Vad gäller när du

Läs mer